Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT

MG STRATEGIC

General Prima firm a grupului Mobexpert a fost nfiinat n anul 1992 i a purtat numele de Mobexpert SRL. !est firm s"a di#ol$at in anul 199% !&nd s"au nfiinat firmele de ba# ale grupului Mobexpert !are produ! mobilierul de birou i !el de !as. Prin apli!area unei politi!i !omer!iale inteligente fie!are firm adu!e profit grupului. Politi!a !omer!ial a Mobexpert este dire!ionat pe trei dire!ii !omer!iale'Mobexpert (aller)* Mobexpert +lass i Mobexpert ,ffi!e. +ompania -alin a n!eput n 1992* p&n n 2..% au pus a!!ent pe produ!ia de subansamble pentru !anapele apoi s"a axat pe produ!ia de mobilier. /n!ep in$estiiile n te0nologie i astfel apar primele arti!ole finite. /n paralel este a!ordat o importan deosebit designului modelelor* !eea !e du!e la !onsolidarea brandului pe piaa din Rom&nia. Re!unos!ute la ni$el naional* !u parti!ipri la t&rgurile internaionale de la 1ie$ i Mos!o$a* !ole!iile !u nume europene i unele exoti!e* atrag preferine di$erse. 2deile ino$atoare transformate n soluii de!orati$e !are exprim elegan* !uloare* fun!ionalitate ies n e$iden n standurile Mobila -alin de la expo#iii. /n spatele lor stau !reati$itatea profesionitilor !are pun pasiune i suflet n fie!are produs. Lemnul de fag de o !alitate foarte bun* sele!ia riguroas a tapieriei i atenia a!ordat detaliilor dau garanie arti!olelor. ,bie!tul de a!ti$itate al firmei Mobexpert i -alin l !onstituie produ!ia i !omer!iali#area 3la intern i la export4 de mobilier i a!!esorii pentru a!esta* mobilier din piele*importpentruprodu!iaproprie* ori!e alte a!ti$iti !onexe a!estui domeniu de a!ti$it ate. -e asemenea* firma prestea# ser$i!ii de monta5* asamblare* transport pentru produsele proprii. Mobexpert Prod are o gam foarte $ariat de !lieni* n fun!ie de fie!are gam de mobilier. Mobilierul de !as este !umprat n spe!ial de persoanele fi#i!e dire!t din fabri!*sau de la distribuitorii autori#ai* dar i de marile !ompanii 0oteliere. +lientul Mobexpert este a!ela pentru !are linia ex!lusi$* noutatea i originalitatea modelelor* preio#itatea materia1e1or* adaugate la renumele oferit de mar!a* sunt argumente !are $in naintea preului i !are l 5ustifi! n ntregime. Mobexpert +lass a !reat pentru !omer!iali#area a!estui tip de mobilier un !adru pe msur' maga#ine spe!iali#ate* elegante*ser$i!ii de o !alitate desa$arsita !e 5ustifi!a renumele' M,678P7R9 " 78P7R9:L 9;: /< M,62L27R. Mobexpert si-alinofer un pa!0et de ser$i!ii !lienilor si* ser$i!ii !are !onstau n'!onsul tant n amena5area spaiului* transport si li$rare gratuite* monta5 i ser$i!e post$&n#are. /n pre#ent M,678P7R9 este liderul produ!iei de mobilier din Rom&nia* firma !ea mai dinami! i sigur ale !arei produse sunt destinate n! de la !on!eperea lor di$erselor !ategorii de !lieni* se deosebete de !elelalte firme prin brandul pe !are /l ofer* prin sigurana Pe lang faptul ! repre#int !ea mai prestigioas mar! rom&neas!*firma Mobexpert mai deine i o serie de pun!te forte !um ar fi experiena ndomeniu i o bun reputaie pe plan auto0ton !&t i pe plan internaional a$&nd o infras!tru!tur !omer!ial de#$oltat i

o gam $ariat de ser$i!ii ns firma -alin nu este atat de bine po#iionata in preferinele pieei auto0tone a$&nd mai puine ser$i!ii. (rupurile strategi!e !are a!ionea# in a!eeasi industrie sunt !onstituite de firmele !on!urente ale Mobexpert i -alin* pe o pia a !rei $aloare de produ!ie intern se situea# n 5urul a aproximati$ 2 miliarde de euro* !el mai puterni! 5u!tor al momentului* !are deine ase 0ipermaga#ine* 2= de maga#ine i opt fabri!i* firma 217 *.-e asemenea* pe l&ng a!etia mai a!ionea# i o serie de !ompanii !on!urente printre !are 7l$ila* Staer* <eoset* 1i>a i Sil$arom. Perspective +a i perspe!ti$e firma Mobexpert se ateapta la o !retere a $&n#rilor n urmtorii ani !u 12"1?@ anual* datorita boom"ului !reat de tendinte* a$and in $edere !a A.@ din produ!ia firmei merge !tre export firma dorete sa s!ad a!est pro!ent oferind pieei rom&nesti o posibilitate mai mare de de#$oltare* !on!urena este foarte mare de a!eea firma trebuie s ofere produse de o !alitate optim satisf!&nd dorintele !lientului. La Mobexpert* strategia de mar>eting este* pe l&ng li!0idarile de sto!* pra!ti!ate n anumite perioade ale anului*firma mai $ine !u !e$a nou' maga#inul de tip outlet. Mobexpert ,utlet* !are momentan este in !urs de relo!are* ofer !ole!iile de de!oraiuni din se#onul pre!edent* la preuri reduse de la A.@ p&n la=.@ i arti!ole de mobilier pentru !as i birou. Mobila -alin dorete !a pe $iitor s se extind in mai multe orae din Rom&nia de$enind un brand !unos!ut at&t in ara !&t i in strinatate. Avantajul competitiv Raport&ndu"ne la indi!atorii finan!iari* din do!umentarea noastr !u pri$ire la a!est aspe!t* am aflat ! firma (rupul Mobexpert a fost nfiinat n 199A i este o !ompanie 1..@ rom&neas!* deinut de antreprenorul -an u!u. st#i* este liderul pieei rom&neti de mobilier i de!oraiuni* prin !ele dou mr!i ale sale' Mobexpert B 0ipermaga#ine i maga#ine de mobilier pentru !as i de!oraiuni* i Mobexpert ,ffi!e B mobilier pentru birou i !ole!ti$iti. Reeaua regional a Mobexpert numr* n pre#ent* peste A. de 0ipermaga#ine i maga#ine. /n Rom&nia* reeaua !uprinde 0ipermaga#ine n 6u!ureti* 6rao$* Su!ea$a* Piteti* Sibiu* 2ai i ,radea i alte peste 2. de maga#ine de mai mi!i dimensiuni. /n afara Rom&niei* primul 0ipermaga#in !u mobilier de !as i de!oraiuni a fost inaugurat la Sofia* n 2..=. Mobexpert ,ffi!e este pre#ent* din 2..?* !u maga#ine proprii n Sofia 36ulgaria4 i n 6elgrad 3Serbia4. /nfiinat n 199A* (rupul Mobexpert are ast#i 2.... de anga5ai i o !ifr de afa!eri anual de aproximati$ 11? milioane euro. (rupul Mobexpert deine* de asemenea* nou fabri!i de mobil !are produ! pentru piaa rom&neas! i pentru export. Raportandu"ne la indi!atorii !alitati$i' Mobexpert se !on!entrea#a preponderent !atre al!atuirea !ole!tiilor si relatia !u !lientul. +a raspuns la inasprirea !onditiilor de !reditare pentru persoane fi#i!e* in 2.1. introdu!e un produs spe!ial de !redit fara !osturi pentru !lientii Mobexpert.

-e asemenea* lansea#a ser$i!iile Personal 7xperts* in septembrie 2.1.* si (ift +ard* in o!tombrie 2.1.. 9ot in 2.1.* este pre#entata prima !ole!tie de mobilier si de!oratiuni de exterior. !est moment mar!0ea#a in!eputul unei abordari noi* !u a!!ent pe nise de produse !u potential. 2ntre 2.1. si 2.12* sunt de#$oltate !ole!tiile de de!oratiuni* de !ultura somnului* de !orpuri de iluminat* de +ra!iun* de textile si* in toamna anului 2.12* de !anapele si !o$oare. !ti$itatea de produ!tie in!epe sa se oriente#e !atre serii mai mi!i* produse !u $aloare adaugata mai mare si posibilitati de personali#are. Cite#a de innoire a !ole!tiilor !reste' o treime dintre produse sunt in permanenta noi.

Pe de alt parte* firma ' S+. Mobila-alin SRl B lo!ali#ata in Reg0in* Rom&nia. Raport&ndu"ne la indi!atorii finan!iari* din do!umentarea noastr !u pri$ire la a!est aspe!t* am aflat !a firma debutea# n 1992* !u un par!urs as!endent n toate !ompartimentele pe !are le presupune o astfel de afa!ere. Mobila-alin este* foarte pe s!urt* re#ultatul iniiati$ei* experienei i perse$erenei managerului inginer 9,M +,9,2* dar i a mai t&nrului !uplu ing.M,<2+ D - < +,9,2* !are asigur !u energie* !ompeten i entu#iasm a!ti$itatea grupului de firme* !u peste A.. de anga5ai* a$&nd !a obie!t de a!ti$itate produ!ia de mobilier tapiat* elemente din lemn masi$ " !anapele* !olare* s!aune* pre!um i arti!ole de maro!0inrie. (rupul Mobila -alin are un numar de firme ' S+. Mobila-alin S.R.L* S.+. -alin Mob S.R.L* S.+. +om 2mpex -alin S.R.L* S.+. +oriladan 2mpex S.R.L* S.+. Serele -alin S.R.L. S.+. ,!ta 9rade S.R.L. astfel !a atat !ifra de afa!eri dar si profitul este di$i#at pe fie!are firma !are fa!e parte din a!est grup. Raportandu"ne la indi!atorii !alitati$i' +onform sintagmei da! nu eti pregtit pentru pre#ent* nu poi proie!ta $iitorul " !ompania* !a i produ!tor de mobilier tapiat din Reg0in* i derulea# a!ti$itatea lu&nd n !onsiderare !olaborarea !u partenerii auto0toni i strini* !alitatea produselor* prote!ia mediului* fr a negli5a !ondiiile de mun! ale anga5ailor i relaiile !u a!etia. Pentru a fi la ni$elul pe !are ni"l dorim !a i produ!tor de mobilier tapiat* a!ordm o atenie spe!ial !ontra!telor* termenelor de li$rare* relaiilor !u !lienii* toate !ontribuind la efi!ienti#area e!onomi!. Mobila-alin* produ!tor de mobilier tapiat* deine o reea proprie de s0oEroom"uri* fran!i#e* lanuri de maga#ine !are expun i $&nd produse* at&t n Rom&nia* !&t i n !omunitatea european' ustria* Frana* (ermania* 2talia* Spania. 9inand !ont de toate informatiile aflate si pre!i#ate mai sus a$anta5ul !ompetiti$ ii re$ine (rupului Mobexpert*deoare!e atat din pun!t de $edere finan!iar * unde grupul Mobexpert este unul dintre !ei mai mari retailer din Romania dar si din pun!t de $edere !alitati$ grupul Mobexpert detine din nou a$anta5ul prin noua dire!tie in !are merge* prin

!ampaniile !are le desfasoara si prin atentia !are o a!orda !lientilor.

Avantaje , Oportunitati si Pericole Mobila Dalin & Grupul Mobe pert Mobila Dalin este* foarte pe s!urt* re#ultatul initiati$ei* experientei i perse$erentei managerului inginer 9oma +otoi* dar si a mai tanarului !uplu* ing. Moni!a i -an +otoi* !are preiau tafeta la !ondu!erea !ompaniei* !are asigura !u energie* !ompetena i entu#iasm a!ti$itatea grupului de firme* !u peste A.. de anga5ai* a$and !a obie!t de a!ti$itate produ!tia de mobilier tapitat* elemente din lemn masi$ B !anapele* !oltare* s!aune* pre!um i arti!ole de maro!0inarie Mobila-alin* produ!ator de mobilier tapitat* detine o retea proprie de s0oE"room"uri* fran!i#e* lanturi de maga#ine !are expun i $and produse* atat in Romania* !at si n !omunitatea europeana' ustria* Franta* (ermania* 2talia* Spania. Mobila -alin inseamna in!er!area de a fa!e produse noi !are nu exista in!a pe piata. tun!i !and un !lient tre!e printr"un targ unde sunt expuse produse ale firmei -alin se luminea#a la fata si se minunea#a atun!i satisfa!tia managerilor este una ma5ora po$esteste intr"un inter$iu unul din inginerii !ompaniei. -esignul este un fa!tor essential pentru !a o asemenea afa!ere sa aiba su!!ess deplin pentru a sta in pi!ioare* de a!eea este ne$oie de oameni !are sa fa!a posibil !a produsul finit sa fie !at mai atra!ti$ pentru !lienti. +ompania in!ear!a intotdeaua sa trea!a de la un stagiu de design la unul mai nou inno$ator * modern !are sa fa!a din produsele -alin un brand uni!. Pentru multi o !anapea este doar o simpla !anapea* pentru firma -alin o !anapea repre#inta mai mult de!at atat' repre#inta !reati$itate si professionalism. menintari ar fii' +on!urenta !u alte firme de traditie* flu!tuatiile monedelor nationale fata de moneda euro* prelungirea !ri#ei e!onomi!e* putere redusa de !umparare a populatiei. Grupul Mobexpert este liderul pietei de mobilier din Romania !uprin#and o retea nationala de fabri!i* maga#ine si 0ipermaga#ine spe!iali#ate in $an#area de mobilier i de!oratiuni interioare. +ele doua mar!i ale sale sunt Mobexpert !are !uprinde maga#ine* 0ipermaga#ine de mobilier de !asa si de!oratiuni interioare si Mobexpert ,ffi!e !are !uprinde mobilier pentru birou si !ole!ti$itati.Mobexpert detine o !ota de piata de 1G@* in timp !e Mobexpert offi!e detine !ir!a A.@ din piata !onform estimarilor grupului. +ifra de afa!eri a (rupului s"a ridi!at la sfarsitul anului 2..? la aproape 1?. milioane de euro* in !restere !u 1?@ fata de anul 2..%. Pentru anul 2..H* (rupul a inregistrat in primele 9 luni o !restere a $an#arilor pe segmentul de retail de ?@* ridi!and obie!ti$ul de $an#ari la 1H. milioane de euro. (rupul intentionea#a sa transforme mar!a Mobexpert dintr"o mar!a nationala intr"una regional $i#and des!0iderea a !el putin ? maga#ine in afara granitelor tarii noastre. 2n pre#ent !ir!a A.@ din $olumul de produ!tie a !elor 1. fabri!i Mobexpert este dire!tionat !atre export* pietele !ele mai rele$ante fiind Franta* unde s"a estimat !a intr"una din #e!e !ase exista o piesa de mobilier Mobexpert* (ermania* ,landa si 6elgia. 2n 2..H a a$ut lo! !onstru!tia primului 0ipermaga#in din afara tarii la Sofia. !easta in$estitie se ridi!a in 5urul sumei de ? milioane de euro.

+entrul logisti! este situat pe soseaua de !entura a 6u!urestiului !are asigura imbunatatirea !ontinua a ser$i!iilor oferite !atre !lienti prin !resterea numarului de produse !u li$rare din sto!* deser$ind sudul tarii si lo!atia Mobexpert Sofia. ,data !u !resterea pietei de mobilier s"a identifi!at o nisa a !lientilor !u un stil de $iata luxos * pe piata neexistand o oferta !oerenta pentru a!est tip de profil.Pe piata romaneas!a $an#arile pentru mobilier de biroti!a se afla in !restere semnifi!ati$a de la un an la altul. 2n $ederea reali#arii planului de expansiune regionala grupul Mobexpert a remar!at !a piata potentiala de de#$oltare* piata (re!iei* penetrarea a!estei piete urmand a se reali#a prin lansarea gamei SIGNATURE COLLECTION: !are !uprinde mobilier de birou de lux* gama !e apartine mar!ii Mobexpert ,ffi!e. Piata de mobilier din (re!ia este o piata !u exigente ridi!ate pri$ind !alitatea* pretul* ino$aia. ,raul Saloni!* ales pentru des!0iderea primului maga#in Mobexpert in (re!ia* repre#inta !el mai important moment finan!iar i de !omert din #ona bal!ani!a. ,rasul Saloni! a fost ales datorita potentialului e!onomi! de !are dispune.2n fie!are an in Saloni! are lo! un targ de expo#itie de mobila de !asa* gradina si birou sub organi#area gentiei <ationale de 7xpo#itii I7L78P, unde sunt pre#ente numeroase firme produ!atoare de mobile printre ele aflandu"se si grupul Mobexpert. Prin!ipalii !ompetitori intalniti de !ompania Mobexpert pe piata (re!iei* respe!ti$ in orasul Saloni! sunt' Sato, Dromea si Neo e !are repre#inta prin!ipalele peri!ole pentru $an#ari. Sato este !ea mai mare !ompanie din (re!ia spe!iali#ata in produ!tia si $an#area de mobilier de birou !e dispune de !ea mai mare retea de distributie la ni$el national si are o !ota de piata de AA@. -romeas este spe!iali#ata in produ!tia si distributia de mobilier de birou. +ompania dispune de maga#ine in prin!ipalele orase Serres* tena* Saloni!* +orfu 1a$ala et!. si are o !ota de piata de 11@. <eoset produ!e si distribuie in prin!ipal prin fran!i#a mobilier atat pentru !asa !at si pentru birouri si 0oteluri si inregistrea#a o !ota de piaa de 11@ po#itia ei pe piata fiind una !onstanta in timp. :n peri!ol prin!ipal in !eea !e pri$este toate firmele produ!atoare de mobile este materia prima JlemnulK. 7xista posibilitatea !a pretul materiei prime sa !reas!a in !ontinuare sau formele de folosire pre!um si restrangerea posibilitatilor sale de regenerare fa! din lemn* si impli!it* din padure* un pun!t ne$ralgi! in de#$oltarea noastra so!iala si e!onomi!a. 2n general de la an la an* in raport !u !erintele pietei* lemnul brut se prelu!rea#a si $alorifi!a in !antitati !are fa! e!0ilibrul dintre resursa si ne$oia de !onsum* !u toate a!estea* in ultima perioada !onsumul si oferta de lemn a padurii !unoaste un de#e!0ilibru in sensul !a o serie de in$estitii in domeniu si"au reorientat obie!ti$ul din pri!ina a!estui fapt. Strate!ii abor"ate "e Mobila Dalin & Grupul Mobe pert mbele !ompanii foloses! strategia de diferentiere La Mobila -alin !ompania se ba#ea#a pe design* a!estia !onsidera !a este un fa!tor essential pentru !a o asemenea afa!ere sa aiba su!!ess* Strategia Mobexpert s"a !on!entrat intotdeauna !atre o inoire !ontinua a !ole!tiilor $arietate si adaptare la s!0imbarile din $iata !lientilor. stfel* mai mult de o treime din !ole!tiile de mobilier* de!oratiuni* textile* aran5area mesei* !ultura somnului* !orpuri de iluminat sau !anapele sunt mereu noi.

:nul dintre elementele distin!ti$e ale Mobexpert sta in ser$i!iile de design si !onsiliere pe !are le ofera fie!arui !lient astfel in!at sa ii fie li$rate nu numai produse de !ea mai buna !alitate* dar si o solutie personali#ata !are sa !orespunda !u stilul si ne$oile sale din $iata de #i !u #i. -e asemenea (rupul Mobexpert utili#ea#a strategia orientata* a!estia $i#ea#a $an#arile produselor* persoanelor !u $enituri !uprinse intre medii si mari.

S-ar putea să vă placă și