Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU ECONOMIC I DETALII DE EXECUTIE PENTRU CLDIRE DE

APARTAMENTE P+4E
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0002
0001

45000000
45000000

Cladire apartamente
P+4E

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta IEDC38 SUPRASTRUCTURA
Categoria de lucrari: 0110
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001
CB13I1
MP.
2969.500
8.04
23885.47
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
3.71
11023.08
CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI
0.00
0.00
CU PLACAJ DE 15MM
0.00
0.00
0.002
6 Total=
34908.55
002
CB13J1
MP.
680.000
9.80
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
5.39
CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE
0.00
CU PLACAJ DE 15MM
0.00
0.002
1 Total=

6662.64
3666.22
0.00
0.00
10328.86

003
CA02J1
M.C.
414.950
0.14
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
13.04
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
0.55
GROS.PLACII>10CM
0.00
0.000
0 Total=

58.09
5412.61
227.81
0.00
5698.51

003 2100971
M.C.
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

278.70
0.00
0.00
0.00
0 Total=

116573.86
0.00
0.00
0.00
116573.86

004
CB45B1
BUC.
420.000
0.11
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
10.28
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE
0.00
REZEMIND PE POPI METALICI
0.00
0.000
0 Total=

44.44
4316.80
0.00
0.00
4361.24

005
CB44A1
BUC.
1260.000
0.37
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
1.81
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
0.00
SAU GR MONOL PL PREF
0.00
0.000
0 Total=

466.70
2277.70
0.00
0.00
2744.41

006
CC02C1
KG
34490.000
0.07
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
0.14
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
0.00
CU DIST DIN PLAS
0.00
0.000
0 Total=

2279.79
4835.50
0.00
0.00
7115.29

0.000

418.270

STUDIU ECONOMIC I DETALII DE EXECUTIE PENTRU CLDIRE DE


APARTAMENTE P+4E
IEDC38 pag
2
=================================================================
007
CC02D1
KG
10378.000
0.07
685.99
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
0.12
1236.02
GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU
0.00
0.00
DIST DIN PLASTIC
0.00
0.00
0.000
0 Total=
1922.01
008
CZ0302A1
KG
7654.000
2.20
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
0.15
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
0.03
CENTRALIZATE OB 37 D=60.00
0.001
8 Total=

16841.86
1143.51
259.47
0.00
18244.84

009
CZ0302E1
KG
10951.000
2.56
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
0.10
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
0.03
CENTRALIZATEPC 52 D=100.00
0.001
11 Total=

28021.42
1090.72
380.00
0.00
29492.14

010
CZ0302F1
KG
7362.000
2.55
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
0.09
DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC
0.03
52 D>16MM
0.00
0.001
7 Total=

18764.27
672.15
255.46
0.00
19691.88

011
CZ0302M1
KG
1421.000
2.20
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
0.08
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
0.03
CENTRAL.OB 37 D=6-8MM
0.00
0.001
1 Total=

3126.77
117.94
42.91
0.00
3287.63

012
CZ0302P1
KG
17480.000
2.57
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
0.08
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
0.03
CENTRAL.PC 52 D= 10-12
0.00
0.001
17 Total=

44902.62
1450.84
527.90
0.00
46881.36

013
CD07C1
M.C.
435.100
285.54
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
12.97
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
0.00
VRAC
0.00
0.761
331 Total=

124238.80
5642.12
0.00
0.00
129880.92

013 2101121
M.C.
28.282
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

107.25
0.00
0.00
0.00
0 Total=

3033.15
0.00
0.00
0.00
3033.15

014 TRA06A10
TONA
993.600
0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
0.00
DIST. =10KM
7.43
0.000
0 Total=

0.00
0.00
0.00
7379.27
7379.27

0.000

STUDIU ECONOMIC I DETALII DE EXECUTIE PENTRU CLDIRE DE


APARTAMENTE P+4E
IEDC38 pag
3
=================================================================
015 TRA04A10
TONA
44.860
0.00
0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
0.00
0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
0.00
0.00
20T PE DIS.10 KM.*
7.20
323.07
0.000
0 Total=
323.07
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE
MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ TRANSPORT
383.278
389585.87
42885.21
1693.55
7702.34
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =
1693.55

TOTAL
441866.96

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

7 702.34

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
(

42885.21 +
1693.55 * 0.360 +
7702.34 * 0.380) * 0.25000 =

11 605.44

42885.21 +
1693.55 * 0.360 +
7702.34 * 0.380) * 0.06000 =

2 785.31

-SOMAJ:
(

-RET MAISTRU
(
42885.21 +
1693.55 * 0.360 +
7702.34 * 0.380) * 0.04500 =
-FOND DE RISC
(
42885.21 +
1693.55 * 0.360 +
7702.34 * 0.380) * 0.01000 =

2 088.98
464.22

Total cheltuieli directe:


GREUTATE
383.278

MATERIALE
389585.87

MANOPERA
59829.15

Cheltuieli indirecte:
458810.91 * 0.1245 =
Profit:
515932.86 * 0.1500 =

UTILAJ
1693.55

TRANSPORT
7702.34

TOTAL
458810.91
57 121.96
77 389.93

TOTAL GENERAL DEVIZ:


CASA SOCIALA
593322.80 * 0.0500 =

593 322.80

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
622988.94 * 19.0% =
TOTAL cu TVA

622 988.94
118 367.90
741 356.83

29 666.14

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

S-ar putea să vă placă și