Sunteți pe pagina 1din 48
pag. 4
pag. 4

DULGHER

www.dulgher.ro

pag. 8
pag. 8
pag. 15 pag. 16 pag. 20 pag. 24 pag. 28
pag. 15
pag. 16
pag. 20
pag. 24
pag. 28
pag. 34
pag. 34
pag. 38
pag. 38
pag. 42
pag. 42

Introducere

Introducere MESERIA DE D U L G H E R : TRADIŢIE ŞI MODERNITATE Începuturile meseriei

MESERIA DE DULGHER:

TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

Începuturile meseriei de dulgher se pierd în vechime, undeva în epoca bronzului. De-a lungul timpului, dulgherul a fost implicat în realizarea tuturor construcţiilor ce au marcat evoluţia civilizaţiei umane. Calitatea sau ingeniozitatea lucrărilor sunt motivul pentru care foarte multe construcţii vechi de zeci sau sute de ani dăinuie şi azi. În zilele noastre, dulgheria este o meserie foarte îndrăgită şi căutată în construcţiile moderne de case ecologice şi economice.

Pregătirea dulgherului

Prin activitatea sa, dulgherul abordează lucrări din cele mai diverse, în special construcţii de şarpante, diferite construcţii din lemn dar şi construcţii inginereşti complexe. Solicitările moderne ale meseriei de dulgher presupun cunoaşterea mul- tor aspecte adiacente ca: proprietăţile termice ale materiale- lor, protejarea construcţiilor împotriva incendiilor, indicatori

acustici etc. Pentru a aplica toate regulile meşteşugăreşti, un dulgher bun are nevoie de cunoştinţe avansate de geometrie, matematică, proiectare şi tehnologia materialelor. Tot dulgherul este cel care execută toate lucrările importante la ridicarea unei case: pereţii, planşeele şi acoperişurile, elementele de legătură precum scara sau diverse elemente funcţionale şi decorative,

la interior sau exterior. În final, dulgherul trebuie să conducă echipa de montaj pentru a asigura calitatea construcţiei.

Transformarea lemnului

Folosind lemnul, dulgherul execută o serie largă de lucrări, de la cele mai simple precum elemente decorative până la cele mai complexe cum ar fi construcţia de case. DULGHER-ul foloseşte materiale moderne pentru placări, montează diferite sisteme moderne pentru protecţia termică sau protecţii mecanice ale unei construcţii, montează construcţii anexe ca lucarne, ferestre de mansardă etc. DULGHER-ul speci- alizat lucrează activ şi la restaurări şi conservarea monumentelor istorice, execută schele din lemn, cofraje din lemn şi construcţii în parcuri de odihnă şi parcuri de copii. Pentru îmbinarea componentelor din lemn, DULGHER-ul foloseşte tehnologii de îmbinare tradiţionale precum chertarea sau peise de îmbinări metalice şi sisteme de fixare moderne. Pentru prelucrarea lemnului DULGHER-ul foloseşte diferite scule de mână tradiţionale, scule acţionate de motoare

DULGHER

www.dulgher.ro

electrice sau prin compresie. Pentru o producţie mai mare DULGHER-ul accesează linii moderne de prelucrare CNC asistate de calculator.

Profilul meseriei de dulgher

Meseria de dulgher este întâlnită în foarte multe locuri. Priceperea acestuia este extrem de necesară la realizarea unor lucrări care presupun experienţă, pricepere şi multe cunoştinte practice şi teoretice:

 şarpante din lemn pentru acoperişuri, construcţii speciale pentru acoperişuri ca lucarne sau turnuri şi la lucrările de mansardare;  case din lemn (cu structură din lemn, din lemn masiv, din bârne sau lemn profilat);  scări (din lemn, lemn-metal, lemn-sticlă) şi anexe;  carport (construcţii pentru parcări de maşini);  foişoare, căsuţe de gradină, depozite pentru unelte şi scule;  lucrări inginereşti (hale, poduri, construcţii pentru zootehnie);

Introducere

 construcţii de mobilier urban pentru parcuri recreative sau pentru copii;  producţia de grinzi lamelare, lucrări de cofraje, lucrări de restaurare; Pe lângă aceste lucrări specifice, dulgherul poate prelua şi execuţia operaţiunilor conexe:

 execuţia balustradelor din lemn sau în combinaţie cu metal, sticlă sau plastic;  lucrări de consolidare şi rigidizare a clădirilor sau a dife- ritelor construcţii;  montarea ferestrelor de mansardă, deschideri speciale în acoperişuri pentru iluminatoare sub formă de benzi sau cupole;  placări pereţi/planşee cu panouri din gipscarton, fibro- gips, fibre lemnoase sau alte materiale din lemn, placări acustice, lucrări speciale de design interior şi exterior.  lucrări şi reparaţii ale învelitoarei de acoperiş;  protejarea lemnului prin vopsire sau protejare mecanică. Însă, cu toată priceperea de care poate da dovadă, unul din cele mai importante lucruri în munca şi pregătirea unui dulgher este buna planificare: el trebuie să ţină cont de toate aspectele de proiectare, producţie şi montaj dar să aibă în vedere şi lucră- rile ulterioare de întreţinere, modernizare sau restaurare.

Provocări vechi şi noi

Construcţiile din lemn erau dezavantajate în trecut din cauza incendiilor frecvente care porneau de cele mai multe ori din locurile de încălzire, amenajate necorespunzător, majoritatea cu flacără deschisă. Cu timpul, construcţiile din lemn au fost înlocuite cu case din piatră şi în ultimul secol de construcţiile din beton. Acestea au fost avantajate până în pre-

din beton. Acestea au fost avantajate până în pre- Structură lemn / perete zent, deoarece nu
din beton. Acestea au fost avantajate până în pre- Structură lemn / perete zent, deoarece nu

Structură lemn / perete

zent, deoarece nu s-a luat în calcul consumul mare de energie pentru încălzirea lor. Costurile energetice au ajuns astăzi foarte ridicate, ocupând o mare parte din bugetul necesar asigurării confortului. Această problemă a dat naştere preocupărilor tot mai intense de a construi optim şi economic cu sisteme rapide şi durabile, de a asigura un confort termic mare cu costuri cât mai mici. Aşa s-a ajuns la realizarea unor construcţii moderne în care structurile şi sistemele constructive din lemn, împreună cu sistemele dedicate de izolaţie termică, au rezolvat cu uşurinţă multe din probleme. În acest mod, rolul şi importanţa lucrărilor de dulgherie au crescut foarte mult iar dulgherul a devenit unul dintre cei mai căutaţi meseriaşi. În condiţiile actuale de lucru, dulgherul modern a trebuit să se adapteze la ritmul şi cerinţele ridicate de calitate şi eficienţă, îmbinând tehnicile tradiţionale şi tehnologia automată de prelucrare. Lucrând fie manual, fie

asistat de linii şi utilaje CNC, dulgherul trebuie să aibă o pregă- tire înaltă pentru multiplele prelucrări ale lemnului, cu îmbinări tradiţionale sau cu piese moderne, să cunoască cerinţele unei proiectări asistate de calculator precum şi toate proprietăţile materialului lemnos. O provocare modernă este cea legată de ecologie, dul- gherul trebuind să analizeze foarte serios materialele şi siste- mele constructive folosite, impactul acestora asupra mediului şi aspectele legate de deşeuri, precum reciclarea sau în ultimă instanţă aruncarea fără urmări a acestora. Aici, un bun dulgher alege cu grijă materialele, tehnicile şi sistemele cu care lucrează. Meseria de dulgher solicită acum şi pe viitor o răspundere mare atât în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor executate dar şi asigurarea continuităţii acestei frumoase şi tot mai importante tradiţii meşteşugăreşti.

şi tot mai importante tradiţii meşteşugăreşti. Îmbinare căprior cu cleşti Aşezarea căpriorului pe pana

Îmbinare căprior cu cleşti

tradiţii meşteşugăreşti. Îmbinare căprior cu cleşti Aşezarea căpriorului pe pana centrală DULGHER

Aşezarea căpriorului pe pana centrală

DULGHER

www.dulgher.ro

Informaţiile DULGHER

DULGHER le prezintă celor care lucrează în domeniul construcţiilor din lemn şi celor care execută lucrări de dulgherie, informaţii specifice domeniului, precum:

▶ Ultimile noutăţi tehnologice şi informaţii tehnice de specialitate; ▶ Prezentări de materiale, ansamble şi subansamble; ▶ Prezentări ale şcoliilor şi centrelor de pregătire profesională, informaţii despre cursuri şi training-uri; ▶ Evenimente, expoziţii, conferinţe; ▶ Baze de date tehnice sau pe alte teme de interes pentru domeniu; ▶ Informaţii legislative; ▶ Cereri şi oferte; ▶ Anunţuri publicitare. Conţinutul tehnic va fi format din subiecte care vor prezenta diferite detalii şi aspecte ale lucrului cu lemnul:

▶ Materiale şi prelucrări; ▶ Sisteme constructive şi tehnologii; ▶ Fizica construcţiilor şi lucrări inginereşti; ▶ Proiectare, rezistenţă şi montaj.

Informaţii la zi

Actualizarea datelor se face de o echipă de specialitate şi de către parteneri ai clubului DULGHER. Persoanele fizice sau juridice care lucrează în domeniul CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN au dreptul de a cere înscrierea în echipa de specialişti sau clubul DULGHER, după care pote să publice şi să posteze articole tehnice sub formă de text şi imagini în DULGHER.

Online

DULGHER va lucra în paralel cu prezentarea on-line sub domeniul www.dulgher.ro. Astfel, în secţiunile site-ului, vor fi postate informaţii generale pentru publicul larg interesat de domeniu, dar şi informaţii specifice adresate partenerilor şi membrilor clubului DULGHER.

Proiectare

Proiectare Dragostea pentru lemn şi arta meşteşugarului este cel mai preţios capital al dulgherului. Prin folosirea

Dragostea pentru lemn şi arta meşteşugarului este cel mai preţios capital al dulgherului. Prin folosirea uşoară, intuitivă şi multiple soluţii optime de proiectare, softul SEMA garantează o înaltă calitate de construire.

Perfect în CAD

Cu mecanismele multiple de CAD, SEMA oferă ajutoare universale pentru planurile de arhitectură şi de producţie. Uti- lizatorul poate folosi aceste elemente individual în proiectarea 2D combinat cu proiectarea 3D. Astfel rezultă planuri profesi- onale în plan şi secţiune, vederi şi detalii. De asemenea, este posibil şi importul de fişiere din alte programe de CAD.

Poziţionare “Live” pe plan

Layout-uri predefinite cu legende individuale, perfecţi- onează imaginea planurilor. Planurile cu legendă se printează

“live” în orice moment al proiectării din obiectele 3D, astfel se actualizează automat toate modificările. “Cât mai real”, este deviza noastră. Deja din faza de proiectare, vizualizarea 3D a devenit un instrument foarte important şi util pentru controlul vizual dar si pentru beneficiar. Operaţiunile în 3D se efectuează în timp real şi uşurează enorm munca. Dimensionarea automată este asigurată în toate planurile de lucru, secţiuni şi vederi.

Simplu, rapid, flexibil

Opţiunea practică pentru dimensionarea lungimilor la punctele de cotare relative şi/sau absolute, ori la punctele de

intersectare pe înălţime, haşurarea şi colorarea după standar- dele DIN şi multe alte facilităţi performante asigură obţinerea unor planuri perfecte. Bibliotecile de macro CAD asigură rapiditatea în lucru, punând la dispoziţie combinaţii de repere sub formă de ansamble sau proiecte. SEMA oferă în biblioteca preinstalată, o gamă largă de obiecte 3D şi îmbinări specifice. De la autoturism până la floare, rezultatul în proiectarea 2D şi cea 3D este optic perfect integrat în proiect. În plus, se pot adăuga în bibliotecile de repere obiecte create individual cu ajutorul algoritmilor programului. O altă facilitate importantă este utilizarea layer-elor combinate prin care avem la dispoziţie întreaga informaţie chiar şi pentru cele mai complexe lucrări.

Prezentarea perfectă şi reală prin fotografie Exportul direct a proiectului într-un program de rendering crează o imagine reală, de fotografie în spaţiu. Cu ajutorul ima- ginilor integrate se crează o panoramă în perspectivă, foarte utilă atât pentru proiectant cât mai ales pentru beneficiar.

Case prefabricate

High-tech în prefabricare La baza unei producţii de panouri prefabricate stă o teh- nologie modernă de construire, o proiectare specială care are nevoie de exportul precis al informaţiilor pentru producţie. Aceste cerinţe au fost implementate cu ajutorul diferitelor mo- dule, mecanisme şi algoritmi.

Diversificarea programului şi logistica de producţie Dezvoltarea programelor SEMA a fost concepută modular în colaborare cu producătorii de panouri prefabricate sau con- strucţii din lemn moderne. Pentru a uşura şi a reduce timpul de lucru, au fost create diferite baze de date sub formă de biblioteci în care sunt listate materialele şi ansamblele des folosite. Pentru producţia de panouri de perete, planşee, acoperiş întreg şi în segmente, au fost integrate mecanisme automate de analiză şi împărţire a panourilor, încă din faza de producţie. Pentru fiecare panou există posibilitatea folosirii până la 11 straturi de placare, stratul central fiind baza de rezistenţă. Construcţia panourilor de acoperiş este opţională. Toate coordonatele pentru pro- ducţie se exportă pe layere speciale cu informaţiile necesare ca dimensionare, debitări aferente, mărimea plăcilor etc. Ulterior, este posibilă modificarea placărilor, a lemnelor prin adăugare,

DULGHER

www.dulgher.ro

mutare sau scoatere din structură. Toate coordonatele pentru utilaje ca cele de găurire, frezare sau poziţionarea prelucrării în volumetria corpului se pot modifica cu uşurinţă şi ulterior.

Conexiuni flexibile

modifica cu uşurinţă şi ulterior. Conexiuni flexibile Pentru îmbinarea panourilor în colţuri, pe lungime, cu

Pentru îmbinarea panourilor în colţuri, pe lungime, cu planşee şi acoperişuri, programul oferă automatisme cu progra- mări libere, ţinând cont de straturile de panou şi stratul de re- zistenţă din lemn. Aceste operaţiuni se memorează împreună cu alte operaţiuni de găurire, frezare, debitare etc. sub forma unui macro, care poate fi folosit oricând pentru aceeaşi îmbinare.

Macro pentru ferestre şi uşi

Specificul acestui macro pentru uşi şi ferestre este crearea automată a obiectului în sine dar şi operaţiunile aferente la integrarea în construcţie a acestora precum restricţiile la poziţi- onare în intersectarea cu anumite corpuri.

Extrasul de materiale

La toate reperele constructive, ca materiale, se poate defi- ni masa şi greutatea lor, după care obţinem centrul de greutate şi greutatea totală a panoului. Concomitent se exportă în timp

Proiectare

SEMA-SOfT

real toate informaţiile de la un material, reper sau ansamblu, întrucât avem actualizate permanent proprietăţile materiale.

SEMA: Construcţii din bârne

Tradiţie şi provocare Casele din bârne de lemn sunt un model de construcţie tradiţional, foarte apreciate pentru aspectul lor natural şi am- bientul plăcut şi călduros. Tehnologia de construire cu bârne de lemn este una specială, necesitând o atenţie deosebită. Deoarece lemnul “lucrează” tot timpul, este foarte important să se ţină cont de acest aspect la toate detaliile şi mai ales la tehnologia de îmbinare la colţuri şi bârnă peste bârnă.

Un soft flexibil Cerinţele specifice solicită la proiectare un soft cu o flexibilitate mare pe care SEMA o oferă: definirea componentelor simple,

mare pe care SEMA o oferă: definirea componentelor simple, Bandă de lumină acoperiş prelucrări specifice şi

Bandă de lumină acoperiş

prelucrări specifice şi automatisme speciale pentru calcularea pereţilor, planurilor de producţie şi montaj, liste exacte de ma- teriale, la nevoie şi coordonatele pentru utilaje. SEMA oferă o bază de date cu diferite profiluri predefinite atât pentru un de- sign plăcut cât şi pentru soluţii şi detalii constructive speciale.

Automatisme Pe lângă automatismele de îmbinare a pereţilor, intersec- tarea pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor softul mai foloseşte şi alte automatisme, ca: sortarea lemnelor pentru ambalare, pe pereţi sau la cerinţele de montaj. Se ţine seama de modifică- rile în timp ale lemnului, de greutatea variabilă în funcţie de conţinutul de apă etc. şi pentru aceasta se creează automat spaţii speciale predefinite de dilataţii şi comprimare invizibile la ferestre, uşi şi alte goluri. Intersectarea pereţilor interiori se

face prin străpungerea perpendiculară a bârnelor. La solicitare, aceştia pot fi şi pereţi cu structură de rezistenţă sau pereţi cu structură uşoară metalică. Toate îmbinările se fac automat, in- diferent de pereţii utilizaţi. Prelucrarea şi îmbinarea 3D se face usor, toate piesele din planşeu sau acoperiş ca penele, căpriorii etc. crează automat o prelucrare tridimensională la intersecta- rea cu un perete. La nevoie se completează construcţia cu orice altă operaţie tridimensională necesară, de exemplu pentru prize, tije de fixare etc.

Planuri, listare şi export de coordonate Pentru echipa de montaj a caselor din bârne de lemn, SEMA oferă export al planului de montaj, lista de materiale şi lista de ambalare.

SEMA: Acoperişuri

Prelucrare simplă şi perfectă Flexibilitatea în proiectare este asigurată prin folosirea liberă a aplicaţiilor în desenarea planurilor şi introducerea pa- rametrilor de acoperiş. Rezultatul este perfect, rapid, exact şi în consecinţă reduce costurile.

Proiectare rapidă cu baze de date şi macro Folosirea pieselor şi ansamblurilor predefinite, reduce tim- pul de proiectare la orice proiect nou, masardare sau renovare. Biblioteca integrată conţine o bază de îmbinări tradiţionale cât şi piese de conectare metalice. Proiectele se realizează eficient şi prin folosirea ansamblurilor predefinite, ca de exemplu: un acoperiş întreg sau o construcţie completă.

Aplicaţii multiple Chiar dacă este un proiect în renovare sau unul nou, planuri cu unghiuri inegale, diverse înclinaţii în acoperiş sau distanţe inegale la căpriori, standardul nostru este flexibili- tatea. Prin modulul de vizualizare, prezentăm beneficiarului realitatea proiectului.

Asistentul pentru profil şi lucarne Prin interfaţa intuitivă se programează simplu, uşor, şi rapid orice model de şarpantă obişnuită cu căpriori şi pene, cu pene pe ferme, pene cu popi, cu lucarne sau ferestre de mansardă. Orice schimbare devine concomitent vizibilă şi redimensionată, un rezultat încântător pentru utilizator.

Parametrizarea acoperişului Îmbinarea a două sau mai multe suprafeţe de acoperiş se face automat când acestea se intersectează, incluzând toate elementele din el. Opţional se poate face orice schimbare ma- nuală, ţinând cont de grilă, de ţigla predefinită.

Poziţionarea căpriorilor Poziţionarea căpriorilor se face automat sau manual în funcţie de parametrii predefiniţi. Există şi posibilitatea de pozi- ţionare a altor piese în aceste spaţii, astfel se pot construi aco- perişuri complexe. În punctele de intersectare se poziţionează o îmbinare predefinită şi concomitent se actualizează toate

predefinită şi concomitent se actualizează toate Deschidere horn operaţiunile rezultate. Prin integrarea

Deschidere horn

operaţiunile rezultate. Prin integrarea modulelor de rezistenţă, fiecare element poate fi optimizat la maxim. Pentru cerinţe spe- ciale de rezistenţă, este posibilă folosirea pieselor metalice.

Planuri de lucru şi dimensionare si export de date Exportul conţine toate informaţiile despre o piesă sau un ansamblu sub formă de plan sau listă. Planurile se exportă la scara dorită. Dimensionarea suprafeţelor şi liniilor pentru ex- portul informaţiilor din proiect, sub formă de liste de materiale, oferte, devize, comenzi, exportul de desene şi coordonate către utilaje de prelucrare se face manual sau auto- mat. Softul optimizează prelucrarea lemnului pe lungimea acestuia. Exportul de coordonate se poate face pentru cele mai cunoscute utilaje şi linii de pre- lucrare, prin interfaţa SEMA-CAM.

utilaje şi linii de pre- lucrare, prin interfaţa SEMA-CAM. DULGHER www.dulgher.ro SEMA: Pereţi şi planşee

DULGHER

www.dulgher.ro

SEMA: Pereţi şi planşee

flexibilitate în construcţii din lemn Proiectarea se face rapid, eficient şi optimizat după ce- rinţele fiecărui beneficiar. Indiferent de tipul constructiv, ca

fiecărui beneficiar. Indiferent de tipul constructiv, ca structură de rezistenţă din lemn, bârne din lemn, lemn

structură de rezistenţă din lemn, bârne din lemn, lemn lamelar, panouri mari sau case masive, SEMA uneşte toate aceste cerinţe cu multiple module specializate şi automatizate, care se acce- sează cu uşurinţă pe o suprafaţă modernă de lucru.

Sistematizarea lucrării, rezultate perfecte Prin implementarea succesivă în soft a elementelor şi pieselor de asamblare standardizate, SEMA se adaptează cu uşurinţă la cererea utilizatorului. Extrasele logistice din bazele de date ale unui proiect pentru calculaţie, listare şi exportul în MS-Office, oferă utilizatorului avantaje multiple în proiectare şi planificarea materialelor.

Baza de date Fiecare perete sau planşeu este alcătuit din mai multe pla- cări, cinci în fiecare parte, care sunt aşezate pe un volum central de rezistenţă în care este integrată construcţia de rezistenţă alcătuită din piese sau ansambluri predefinite.

ferestre şi uşi variabile Toate golurile se programează ca poziţie statică sau dina- mică împreună cu piesele de rezistenţă parametrizate printr-un proces care permite poziţionarea liberă ferestrelor şi uşilor.

Proiectarea tridimensională Prin proiectarea în plan, automatismele tridimensionale de perete, planşeu, ferestre, uşi, goluri sau scară, preiau toate

Proiectare

SEMA-SOfT

informaţiile şi transformă proiectul în 3D. Transformarea este în timp real şi îmbină automat pereţii şi planşeele.

Planuri de lucru, dimensionare şi export de date SEMA oferă diferite soluţii de export prin selecţia unuia sau a mai multor layere sau a unui întreg ansamblu de perete sau planşeu. Folosirea liberă a elementelor de proiectare CAD şi dimensionarea ne ajută la optimizarea planurilor de arhi- tectură şi de lucru. Pentru dimensionare, softul culege toate punctele de referinţă posibile din planurile de construcţie, perete şi planşeu. Aceste informaţii stau la baza întocmirii listelor de materiale şi planurile de producţie. Prin anumite filtre se exportă parametrii pentru optimizarea lem- nului şi coordonatele către centrele şi liniile de prelucrare prin interfaţa SEMA-CAM.

centrele şi liniile de prelucrare prin interfaţa SEMA-CAM. SEMA: Scări Construcţii de scări moderne Prin

SEMA: Scări

Construcţii de scări moderne Prin arhitectura modernă scara a devenit, de la un element de legătură între etaje, un important obiect în design-ul interior. Construcţiile moderne de scări oferă prin folosirea în combinaţii a diferitelor materiale ca: lemn, metal, sticlă, o atracţie şi un ambient plăcut.

lemn, metal, sticlă, o atracţie şi un ambient plăcut. Proiectare liberă şi rapidă Softul oferă proiectarea

Proiectare liberă şi rapidă Softul oferă proiectarea liberă a contururilor pentru trepte, contratrepte, ba- lustrade, baluştrii etc. astfel încât utilizatorul are libertatea de exprimare a creativităţii individuale. Bibliotecile integrate permit proiectarea rapidă pe baza unor modele stan- dardizate dar care pot fi adaptate cu uşurinţă la orice proiect. Indiferent de construcţia de scară, în unghi drept, semirotund, rotund sau altă formă geometrică, vanguri din lemn, metal sau sticlă, din beton, lemn sau metal, balustradă din lemn, metal sau sticlă, flexibilitatea este infinită. Module de scară pot fi integrate

în module de proiectare şi astfel beneficiază de toate facilităţile de 3D ca vizualizare şi exportul de coordonate. Toate acestea aduc o importantă economie de timp în proiectare, ofertare şi faza de realizare.

Construcţii profesionale Automatismul pentru construcţia de scări conţine toate informaţiile necesare ca pasul de mers, înălţimea liberă şi astfel generează un model de scară optim pentru parametrii aleşi.

Trepte, semitrepte încastrate şi balustrade La fel ca parametrii de construire definiţi sau predefiniţi, informaţiile de material pentru trepte şi contratrepte sunt şi ele memorate în program. Orice formă atipică, ca trepte masive, se poate parametriza şi defini aici. O semitreaptă încastrată ne oferă posibilitatea obţinerii unui design modern şi poate avea orice formă în suprafaţa acestei trepte. Odată creată, parametrii acestei semitrepte sunt preluaţi în liste de materiale şi ca operaţiune de prelucrare pentru CAD-CAM. Diferite modele de baluştrii, mână curentă precum şi diferite materiale folosite la construcţia de scări, oferă conceperea de modele cu un design diversificat şi modern. Poziţionarea şi distanţa între

DULGHER

www.dulgher.ro

baluştrii, integraţi într-un automatism, crează automat toată

balustrada legată de coordonatele de scară. La orice schimbare

a unei poziţii se reaactualizează întreaga balustradă.

Scara multietaje cu balustradă La un proiect cu mai multe etaje, balustrada se poate con- strui direct pe mai multe etaje folosind mecanismul unei case a scării. Cu mecanismul de balustradă se construiesc şi balustra- dele secundare sau înconjurătoare ale golurilor de planşee.

Scări din beton şi scări placate Pentru scările din beton şi placarea lor sunt integrate me- canisme de analiză a miezului de beton şi a cotelor de înălţime. Astfel, este posibil ca pentru acest gen de scară să fie generate diferite placări de trepte, inclusiv balustrada. Un alt mecanism poate genera cofragul pentru o scară din beton cu export la scara 1:1 ca şablon.

Scara elicoidală Acest tip de scară necesită o altă tehnologie de proiectare şi este inclusă în alt modul. Conceperea are loc pe distanţiere centrale sau suporturi speciale metalice. Modelul de treaptă se programează liber la tehnologia folosită.

Piese de legătură Biblioteca integrată oferă diferite îmbinări, modele de capete cu prelucrări convenţionale şi tradiţionale ca cepuire sau îmbinări de capete, piese de conectare metalice sau lemn tip Lamello, îmbinare prin dibluri din lemn sau metal, oferind utilizatorului flexibilitate pentru construcţii de scări corecte şi inginereşti.

Optica realistică Vizualizarea tridimensională proiectată din orice unghi împreună cu pereţi, ferestre şi planşee oferă clientului o imagi- ne virtuală detaliată ca prezentare a conceptului de scară. Prin această vizualizare, clientul poate analiza aspectele legate de poziţionarea şi integrarea scării în design-ul interior.

Planuri de lucru, dimensionare şi export de date Toţi parametrii listaţi pe planuri şi în liste de materiale pot

fi exportaţi în planul de producţie, care poate fi listat chiar şi

la scara 1:1. Există mecanisme de optimizare pentru încleiere şi

poziţionare a pieselor pe un panou de material. Toţi parametrii

listaţi pe planuri şi în listele de materiale pot fi exportaţi în pla- nul de producţie. Pentru predarea informaţiilor către programe CAD-CAM, se exportă toate punctele de referinţă precum şi geometria corpurilor, inclusiv detaliile de prelucrare şi coordo- natele de optimizare a plăcilor către softurile CAD-CAM.

SEMA: Elemente şi piese de îmbinare

softurile CAD-CAM. SEMA: Elemente şi piese de îmbinare Îmbinare lemn - metal Pentru construcţii complexe,
softurile CAD-CAM. SEMA: Elemente şi piese de îmbinare Îmbinare lemn - metal Pentru construcţii complexe,

Îmbinare lemn - metal

Pentru construcţii complexe, bibliotecile integrate în SEMA oferă repere predefinite pentru proiectare: crestare, cepuire, găurire sau altă îmbinare recunoscută. Pentru individualizare, fi- ecare îmbinare din lemn sau metal se poate adapta sau crea din nou, astfel încât soluţiile constructive sunt infinite. SEMA oferă soluţii uşoare şi practice pentru fiecare îmbinare, cu activare di- rectă în planurile de detaliu şi preluarea ei în lista de materiale. Unde piesele standard nu sunt satisfăcătoare, utilizatorul are posibilitatea de a crea piese de îmbinare specifice împreună cu coordonatele pentru utilaje. Folosirea multiplă a unei piese individuale se memorează ca macro în bazele de date, aşa piesa

se memorează ca macro în bazele de date, aşa piesa Proiectare transparentă se poate folosi la

Proiectare transparentă

se poate folosi la orice proiect nou. SEMA oferă o gamă largă de piese de îmbinare standard de la producători renumiţi.

Materiale

Proiectare

ROTHOBLAAS

SEMA: MCAD

Odată terminată proiectarea, transferul datelor către producţie se face foarte uşor. MCAD este acea interfaţă care realizează acest lucru unind facilităţile SEMA cu cerinţele de preluare a coordonatelor de către maşinile şi utilajele de prelu- crare, direct din baza de materiale. Chiar şi prelucrări complexe se preiau şi se exportă cu uşurinţă din modulul de construire.

Automatizarea MCAD Din soft se preiau toate informaţiile care sunt actualizate automat în listele de materiale, inclusiv numerotarea şi parame- trizarea CAD a geometriei lor. Automatizarea anumitor puncte de îmbinare şi a unor detalii complexe este un alt aspect cerut în prefabricarea panourilor de case. SEMA dispune şi de un modul pentru utilizatorii care doresc să programeze individual prelucrări specifice sau combinaţii de materiale. Multe din faci- lităţile MCAD sunt funcţionale şi în modulul pentru construcţia de scări, în care bibliotecile SEMA oferă poziţii specifice pentru trepte, balustradă şi sistemele de prindere.

Pentru mai multe detalii despre SEMA - softul pentru proiectarea construcţiilor din lemn, avantajele pe care acesta vi le oferă la proiectare şi planificarea producţiei, consultaţi www.sema-soft.ro.

planificarea producţiei, consultaţi www.sema-soft.ro . SEMA GmbH Germania Reprezentanţă România

SEMA GmbH Germania

Reprezentanţă România info@sema-soft.ro

SEMA GmbH Germania Reprezentanţă România info@sema-soft.ro

DULGHER

www.dulgher.ro

DULGHER www.dulgher.ro COLEGIUL TEHNIC BÁNYAI JÁNOS Urmaşul de drept al Şcolii Profesionale fondate în anul 1893,

COLEGIUL TEHNIC BÁNYAI JÁNOS

Urmaşul de drept al Şcolii Profesionale fondate în anul 1893, Colegiul Tehnic BÁNYAI JÁNOS din Odorheiul Secuiesc, se ocupă de formarea specialiştilor pentru economia zonei şi cea naţională.

specialiştilor pentru economia zonei şi cea naţională. Deşi la început profilul şcolii era de prelucrarea

Deşi la început profilul şcolii era de prelucrarea pietrei şi a ceramicii, colectivul de conducere, foarte receptiv la cerinţele economiei zonei, a lărgit paleta specializărilor pentru care sunt pregătiţi elevii. În decursul anilor aceştia au putut alege diverse domenii cu o serioasă şi reală aplicabilitate practică: prelucrarea pietrei şi a ceramicii, prelucrarea lemnului, prelucrarea metale- lor, electric, construcţii, confecţii şi textile. Activităţile instructiv educative se desfăşoară în două clădiri cu 36 săli de clasă şi 7 laboratoare, o bibliotecă tehnică cu 1800 volume şi o altă bi- bliotecă generalistă cu 32000 volume, două ateliere. Colegiul are trei cabinete de informatică cu 75 calculatoare de ultimă generaţie, o cantină modernă şi internat. Între anii 2003-2006 prin programul PHARE TVET am reabilitat clădirile ateliere- lor, le-am dotat cu maşini, utilaje şi echipamente performante. Atelierele dispun de toate mijloacele necesare pentru formarea competenţelor prevăzute în programe şcolare. Rezultatele bune ale elevilor noştri la concursurile tehnice şi profesionale demonstrează temeinica pregătire a cadrelor tehnice, ingineri şi maiştri din instituţia noastră. Relaţiile dez- voltate cu partenerii economici demonstreză integrarea şcolii în fluxul economic al zonei. Avem contracte de parteneriat cu aproape 50 de întreprinderi, societăţi pe acţiuni, s.r.l.-uri sau asociaţii familiale care toate participă cu un aport deosebit de important la derularea programului de învăţământ. Astfel, cola- borarea este în folosul ambelor părţi. Experienţa elevilor noştri,

dobăndită în stagiile de practică la întreprinderi în condiţii reale de muncă, ajută foarte mult societăţile la găsirea forţei de muncă. Participăm activ şi la formarea adulţilor, organizăm stagii de pregătire pentru dulgheri, tâmplari universali dar şi pentru meseriile de sudori şi confecţioneri textili. Pentru ridicarea nivelului activităţilor instructiv–educa- tive suntem deschişi la noutăţi. Recent am încheiat contractul cu firma SEMA GmbH din Germania, producător de software specializat pentru construcţii din lemn, care ne-a oferit aplicaţia SEMA–School Package, care asigură oportunităţi de pregătire profesională, similare elevilor şi studenţilor din Germania. În acest mod, elevii noştri beneficiază de noutăţile în proiectarea construcţiilor de lemn şi au asigurat un suport de curs deosebit de util la pregătirea pentru calificarea în meserii precum cele de dulgher constructor, şef de echipă, maistru, tehnician, pro- iectant şi inginer constructor. Fiind conştienţi că viitorul unei ţări se întemeiează la şcoală, dorinţa noastră este să formăm specialişti cât mai bine pregătiţi, care să facă faţă cu succes cerinţelor şi provocărilor economice de astăzi.

succes cerinţelor şi provocărilor economice de astăzi. Deviza şcolii noastre: „Spune-mi şi voi uita, arată-mi

Deviza şcolii noastre:

„Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege”

Confucius

Prelucrare

Hundegger
Hundegger

linii de prelucrare CNC

Înfiinţată în 1978, HUNDEGGER este firma care a dezvoltat pentru prima dată în lume, în 1981, o linie automată de prelucrare a lemnului pentru construcţii. În scurt timp, Hundegger s-a impus ca lider european şi global în domeniul maşinilor profesionale pentru prelucrarea lemnului iar în prezent Hundegger produce peste 280 de maşini pe an, având peste 3500 de linii şi maşini instalate la nivel mondial.

Casa din lemn

Casa din lemn este astăzi tehnologia optimă de construcţie pentru realizarea spaţiilor de locuit atunci când se urmăreşte reducerea consumului de energie şi obţinerea unui confort de-

osebit. Cu tehnologia structurilor de rezistenţă din lemn, izolate

şi placate cu materiale moderne, se obţin coeficienţi termici de sub U=0,20 W/mpK, chiar până la U=0,16 W/mpK, fapt ce de- termină încadrarea în sistemul de case pasive. Pentru asigurarea calităţii producţiei caselor prefabricate,

a fost nevoie de o logistică şi o tehnologie modernă de

producţie, asistate de calculator. Liniile HUNDEGGER K2i şi K3i au fost special concepute pentru aceste cerinţe tehnologice, asigurând orice prelucrare a lemnului de construcţie, în sistem de 5 axe. Fiecare producător de renume din piaţa mondială prelucrează astfel toată gama de lemne de construcţie pentru case cu structură de rezistenţă din lemn, din grinzi chertate sau prelucrarea grinzilor lamelare de dimensiuni mari.

Tehnologia de prelucrare

Liniile K2i / K3i sunt compuse din mai multe staţii de lucru, cu funcţii bine stabilite. Prima în compoziţia liniilor este STAŢIA DE

DEPOZITARE şi ALIMENTARE pentru lemn la lungimi de 7 - 13m, garantând astfel o logistică de producţie şi transport optim. STAŢIA DE MANIPULARE este sistemul care asigură cu cele două sau trei braţe de prindere inovatoare împreună cu ghidajele de glisare, transportul lemnului în linie la o precizie foarte mare. STAŢIA DE DEBITARE este asigurată printr-o pânză

mare. STAŢIA DE DEBITARE este asigurată printr-o pânză circulară asistată de calculator cu o rotaţie de

circulară asistată de calculator cu o rotaţie de 360° urmată de STAŢIA DE FREZARE-GĂURIRE cu un cap rotativ multifuncţio- nal, echipat cu o freză plană specială, opţional şi cu freză pentru

cu o freză plană specială, opţional şi cu freză pentru frezări în coadă de rândunică, o

frezări în coadă de rândunică, o freză deget şi un burghiu. Cu aceste staţii se asigură cele mai frecvent solicitate prelucrări ale lemnelor de construcţie.

solicitate prelucrări ale lemnelor de construcţie. DULGHER www.dulgher.ro Pentru operaţiuni şi prelucrări

DULGHER

www.dulgher.ro

Pentru operaţiuni şi prelucrări speciale, liniile K2i şi K3i pot fi echipate cu staţii separate de prelucrare precum STAŢIA DE CHERTARE care asigură, cu un sistem de două freze orizon- tale şi două freze verticale o productivitate foarte mare pentru construcţiile din grinzi chertate. STAŢIILE DE FREZARE pot fi echipate cu capete de frezare de tip deget pentru modelare, tip plan pentru frezări cu suprafeţe mari sau tip freză circulară pentru frezări longitudinale sau chertări înguste.

pentru frezări longitudinale sau chertări înguste. K2i - Staţie de tăiere Staţii speciale Pentru prelucrări

K2i - Staţie de tăiere

Staţii speciale

Pentru prelucrări inginereşti sau individuale, liniile pot fi echipate cu staţii speciale de debitare cu lanţ, staţii pentru găuri orizontale şi verticale echipate cu un singur sau mai multe burghie, staţie specială cu freze diverse sau o staţie cu revolver automat de scule. Cu aceste echipări variabile, liniile HUNDEGGER sunt cele mai complexe linii de prelucrare din piaţa mondială şi asigură fiecărui utilizator o staţie individuală de prelucrare. STAŢIILE DE MARCAJ asigură cu diferite sisteme de inscripţionare, marcajele reperelor prelucrate conform pla- nurilor de execuţie preluate din softul de proiectare. STAŢIA DE DESCĂRCARE este partea liniei care preia automat lemnele din staţia principală de prelucrare şi le stochează pentru pre- luare sau printr-o staţie specială le pregăteşte pentru finisare într-un utilaj de prelucrare pe patru feţe ca HMD sau HM-4 de la HUNDEGGER. Linia HUNDEGGER K2i este recomandată fiecărui producător de case prefabricate ca o dotare principală împreună cu un software de proiectare specializat .

Prelucrare

HUnDEGGER

Prelucrare HUnDEGGER K2i - Linia de prelucrare automată de la Hundegger Utila je hundegger - pe

K2i - Linia de prelucrare automată de la Hundegger

Utila je hundegger - pe scurt

K2i / K3i

Linii de prelucrare automată a lemnului de construcţie, cu secţiuni de la 20×50mm până la 300×450mm (opţional 625×900mm). O linie universală pentru toate atelierele şi pro- ducătorii de case din lemn cu structură, bârne sau lemn rotund până la prelucrarea lemnelor pentru construcţiile din parcurile pentru copii.

Speed-Cut SC3

Cel mai eficient automat pentu prelucrarea lemnului de construcţii, cu secţiuni de la 20×40mm până la 160×450mm (opţional 200×450mm). Realizează prelucrări rapide ca debita- re, găurire, frezare, teşire şi marcare.

200×450mm). Realizează prelucrări rapide ca debita- re, găurire, frezare, teşire şi marcare. Speed-Cut SC3 18
200×450mm). Realizează prelucrări rapide ca debita- re, găurire, frezare, teşire şi marcare. Speed-Cut SC3 18
200×450mm). Realizează prelucrări rapide ca debita- re, găurire, frezare, teşire şi marcare. Speed-Cut SC3 18
200×450mm). Realizează prelucrări rapide ca debita- re, găurire, frezare, teşire şi marcare. Speed-Cut SC3 18
200×450mm). Realizează prelucrări rapide ca debita- re, găurire, frezare, teşire şi marcare. Speed-Cut SC3 18

Speed-Cut SC3

Speed-Panel SPM1

Speed-Panel SPM1 Automat de prelucrare a plăcilor de OSB, PAL, placaj, gips- carton sau fibrogips cu

Automat de prelucrare a plăcilor de OSB, PAL, placaj, gips- carton sau fibrogips cu grosimi de la 9mm până 40mm şi suprafeţe de la 500×500mm până la 1250×3000mm. În funcţie de cererea clientului, automatul se poate adapta şi la dimensiuni mai mari.

automatul se poate adapta şi la dimensiuni mai mari. HM4 / HMD Maşină de rindeluire pe

HM4 / HMD

Maşină de rindeluire pe 4 feţe. Asigură rindeluirea şi teşi- rea printr-o singură trecere. Prelucrează piese cu secţiunea de la 15×30mm până la 300×400mm (opţional 400×625mm) fără ajustări speciale la adâncimea de prelucrare până la 12mm pe fiecare suprafaţă.

de prelucrare până la 12mm pe fiecare suprafaţă. DULGHER www.dulgher.ro Operarea se face prin touch screen

DULGHER

www.dulgher.ro

Operarea se face prin touch screen sau prin importul de coordonate din softuri speciale de proiectare a construcţiilor din lemn.

softuri speciale de proiectare a construcţiilor din lemn. PBA Centru CNC pentru prelucrarea panourilor din lemn

PBA

Centru CNC pentru prelucrarea panourilor din lemn lamelar, lemn masiv sau alte panouri lamelare de mari dimensiuni.

lemn masiv sau alte panouri lamelare de mari dimensiuni. Prelucrează piese până la 8m lăţime, lungimi

Prelucrează piese până la 8m lăţime, lungimi nedefinite şi grosimi de 370mm (opţional până la 480mm).

Hans Hundegger GmbH Reprezentanţă România info@hundegger.ro

Hans Hundegger GmbH Reprezentanţă România info@hundegger.ro

Tehnologie

Tehnologie ROTHOBLAAS SISTEME DE MONTAJ ŞI UNELTE PENTRU DULGHERIE Oricât de bine ar fi prelucrat lemnul,

ROTHOBLAAS SISTEME DE MONTAJ ŞI UNELTE PENTRU DULGHERIE

Oricât de bine ar fi prelucrat lemnul, fără îmbinări profesionale munca va fi doar pe jumătate făcută. Sistemele şi materialele de calitate, care permit alegerea soluțiilor adecvate şi rapiditatea în execuție sunt cerințe obligatorii atunci când ne dorim rezultate deosebite.

obligatorii atunci când ne dorim rezultate deosebite. Rothoblaas a fost înfiinţată în august 1991, ca

Rothoblaas a fost înfiinţată în august 1991, ca distribuitor de maşini pentru prelucrarea lemnului, pistoale de bătut cuie şi unelte electrice. Începând cu 1996 Rothoblaas îşi diversifică în mod consi- derabil oferta, inserând în gama de produse oferite sisteme de montaj şi unelte pentru lucrări de dulgherie.

20

GAME PRInCIPALE DE PRODUSE

Rothofixing

Creată în 1998, marca s-a impus după 2007 şi în restul Europei. Reprezintă o linie de produse formată din sisteme de fixare, maşini şi unelte necesare pentru dulgherie. Gama oferă articole profesionale de ultimă generaţie în domeniul fixării: şuruburile pentru lemn şi fier, cuplajele invizibile, plăcile perforate pentru îmbinare, suporții pentru stâlpi, dopuri şi bolțuri din lemn şi alte sisteme inovatoare în domeniul îmbinărilor invizibile. Produse de bază în această gamă sunt holşurubul HBS şi HBS+ cu cap cu alezaj, vârf perforant şi în spirală, cu freză şi ceruire dublă, certificat pentru construcții în Italia şi Germania. Pe lângă acestea mai găsim holşuruburi cu cap plat, autoforante, pentru paneluri, cu filetare integrală, inoxidabile etc. dar şi game specializate precum cele de distanțare sau pentru pachetele de izolație. Foarte utile sunt cuplajele invizibile pentru grinzi (de la lemn la lemn sau beton), în diverse sisteme (cu şi fără profile de aluminiu sau piese de cuplare). Suporții de stâlpi ajută la protejarea bazei acestora îm- potriva umidității excesive, propun numeroase sisteme de

DULGHER

www.dulgher.ro

prindere (pahar, dubli, cu bară de trecere, înălțime reglabilă, cu piedică etc.). Plăcile perforate pentru îmbinări se găsesc în modele vari- ate ca cele de tip colțar, sabot, uni, H, T, triunghiulare şi altele.

pentru îmbinări se găsesc în modele vari- ate ca cele de tip colțar, sabot, uni, H,
pentru îmbinări se găsesc în modele vari- ate ca cele de tip colțar, sabot, uni, H,

Tehnologie

ROTHOBLAAS

Rothouse

Reprezintă linia de produse specifice şi de calitate pentru construirea de acoperişuri ventilate şi case din lemn, produse care satisfac exigenţele ridicate din piața construcțiilor econo- mice energetic. În această linie vom găsi membrane (folii) sin- tetice şi bituminoase, benzi sigilante, profile de susținere şi de izolație fonică, accesorii pentru acoperiş şi sisteme de prindere, fixare sau lipire şi sculele specializate.

Rothosafe

Dispozitivele anti-cădere rothosafe sunt proiectate pentru intervenţii de întreţinere şi oferă soluţii inovatoare pentru diverse tipuri de acoperişuri. Pe lângă faptul că este certificat conform normei UNI EN 795, fiecare dispozitiv este omologat pe substructura de suport (lemn – metal – beton). Încă din faza de planificare trebuie studiat un proiect func- ţional şi sigur pentru a poziţiona apoi punctele de ancorare, individuale sau pe coardă orizontală flexibilă (linia vitală), în mod corect pe acoperiş. În acest sens, rothosafe oferă sprijin în faza de proiectare, pentru studierea sistemelor anti-cădere adecvate.

În acest sens, rothosafe oferă sprijin în faza de proiectare, pentru studierea sistemelor anti-cădere adecvate. 22

Rothoengineering

Marca Rothoengineer a fost creată pentru a reuni activităţile

desfăşurate de departamentul tehnic al Rothoblaas şi în special

cercetarea şi dezvoltarea de produse noi, consultanţă acordată

clienţilor şi proiectanţilor, atât prin realizarea de produse ajutătoare

pentru proiectare (cum ar fi tabele şi soft-uri de calcul, cât şi prin

proiectarea directă a structurilor, cu joncţiunile aferente), cursuri şi

seminarii de formare pentru personalul tehnic din acest domeniu.

Serviciul de consultanţă, proiectare şi formare îşi propune o abordare

la 360° a problemelor structurale legate de construcţiile din lemn.

Rothoschool

Mândria Centrului de Formare Fixingsystem sunt cursurile

de formare “All in one” pentru clienţi, organizate în cadrul

sediului Rothoblaas. Printre vizitatorii noştri se numără şi

arhitecţi, cercetători sau studenţi la facultăţile de artă, inginerie

şi arhitectură care doresc să afle mai multe aspecte despre

lucrul cu lemnul şi sistemele noastre de fixare.

Activitatea de cercetare

O colaborare ştiinţifică şi de cercetare cu Universitatea de

Studii din Trento asupra tipurilor de conectori comercializaţi

DULGHER

www.dulgher.ro

de noi şi folosiţi în domeniul construcţiilor a avut scopul de a

le controla comportamentul real în faza post-elastică, confrun-

tând rezultatele cu modelele propuse de normative. Proiectul

SOFIE este un studiu condus de IVALSA în care Rothoblaas a

fost unicul furnizor al sistemelor de fixare. Proiectul a permis

dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la problemele structurale

legate de tipologia construcţiilor cu panouri din lemn masiv în

straturi încrucişate.

Află mai multe despre rothoblaas!

În oferta Rothoblaas, cei interesați pot găsi şi alte produse

pentru lucrul cu lemnul şi nu numai: fixatori, răşini şi adezivi,

burghie şi freze pentru lemn, scule de mână, pistoale pentru cuie

şi capse, maşini pentru dulgherie şi alte scule electrice şi maşini

speciale. Pentru detalii, puteți vizita site-ul www.rothoblaas.com

de unde puteți descărca şi ultima ediție a cataloagelor complete

de produse Rothoblaas.

Rotho Blaas® srl Via Dell’Adige N. 2/1 39040, Cortaccia (BZ) info@rothoblaas.com

Rotho Blaas® srl Via Dell’Adige N. 2/1 39040, Cortaccia (BZ) info@rothoblaas.com

Tehnologie

MBA

Tehnologie MBA MBA Linii CNC pentru producţia Panourilor prefabricate Gradul înalt de automatizare în producţia de

MBA Linii CNC

pentru producţia

Panourilor prefabricate

Gradul înalt de automatizare în producţia de cadre pentru paneluri este cheia succesului în asigurarea unui flux continuu de lucru şi pentru menţinerea calităţii de-a lungul întregului ciclu de producţie.

MBA - Modular Building Automation - este un joint venture între J.J. Smith Anglia şi H&M Olanda. Societatea are ca obiect de activitate producţia, desfacerea şi întreţinerea echipamentelor specializate pentru industria producătoare de structuri şi paneluri din lemn pentru construcţii. Expertiza în prefabricarea acestor repere reprezintă punctul forte al ambelor companii, fapt ce le-a permis ca de-a lungul ultimilor 10 ani să câştige reputaţia de furnizori de bază pentru industria de profil.

Compania are o echipă de tehnicieni de instalare şi service foarte experimentaţi, mulţi dintre ei lucrând în cadrul companiei de peste 20 de ani. Echipa tehnică este sprijinită de o structură de management al calităţii service-ului şi de furnizare a pieselor de schimb. În plus, compania gestionează un foarte important serviciu de suport pentru asigurarea funcţionării corecte a apli- caţiilor soft pe care le furnizează clienţilor.

MBA dispune de un showroom de 3500mp la Liverpool, în Anglia, unde maşinile pot fi văzute la lucru şi o fabrică în Seek, Olanda, unde se poate vedea producţia acestor maşini.

Automatizarea producţiei

Două reţete sunt utilizate în Europa pentru producţia panelurilor SIP, diferenţa constând în materialul izolant de la interior, care poate fi o spumă poliuretanică (PU) sau polisti- ren expandat (EPS). Izolantul este prins între două plăci OSB, rezultatul fiind un material de construcţii versatil şi economic. Astfel, panelurile SIP pot fi folosite la construcţia pereţilor sau a acoperişurilor la foarte multe tipuri de clădiri.

MBA este lider în producţia echipamentelor pentru această industrie. Fabricarea panelurilor cu liniile MBA se bazează pe modularizare, în cazul de faţă calibrarea este stabilită la module de 6m pe 825mm (maxim). Liniile MBA asigură baterea automată a cuielor pentru a face faţă cerinţelor stricte ale proiectării moderne, softul de control dispunând de o serie întreagă de planuri de îmbinare.

DULGHER

www.dulgher.ro

Rutarea CNC se face cu o staţie de prelucrare a panelurilor SIP cu grosimi de până la 300 mm.

prelucrare a panelurilor SIP cu grosimi de până la 300 mm. Aceasta asigură foarte multe operaţiuni

Aceasta asigură foarte multe operaţiuni precum:

▶ importul facil al datelor din softul de proiectare; ▶ preluarea şi poziţionarea panelului în sistemul de prelucrare; ▶ alinierea marginilor; ▶ decuparea pe toate cele patru laturi; ▶ decuparea interioară (pentru golurile de fereastră); ▶ descărcarea automată a panelului prelucrat din sistem.

Tehnologie

MBA

Tehnologie MBA Această staţie este ideală pentru plasarea în cadrul unei linii de producţie, imediat după

Această staţie este ideală pentru plasarea în cadrul unei linii de producţie, imediat după presa pentru paneluri. Tăierea în lung este asigurată de o maşină specială pentru prelucrarea panelurilor SIP. Prevăzută cu un braţ radial şi rază lungă de acţiune, maşina este capabilă să taie paneluri drepte de până la 194mm pe 1220mm. Panelurile pot fi teşite până la

150mm. Maşina are o serie întreagă de opţionale, precum mese, şabloane şi ghidaje laser. Maşina este completată cu sisteme de siguranţă la mecanismele de preluare şi tăiere, precum activarea comenzilor cu ambele mâini. Pentru eficientizarea unui flux de producţie a panelurilor închise se pot livra mese rabatabile de tip „fluture”.

Pentru eficientizarea unui flux de producţie a panelurilor închise se pot livra mese rabatabile de tip

DULGHER

www.dulgher.ro

DULGHER www.dulgher.ro Cu aceste mese, panelurile pot fi întoarse folosind fie o latură a staţiei şi

Cu aceste mese, panelurile pot fi întoarse folosind fie o latură a staţiei şi o macara sau ambele jumătăţi ale mesei. Mese- le rabatabile pot fi folosite ca atare sau încorporate ca parte a unei linii de producţie conform specificaţiilor clientului. Masa poate fi configurată şi ca staţie de vincluire sau poate permite panelurilor să fie transferate în poziţie verticală pentru

a asigura un flux de producţie fără probleme. De aceea, MBA recunoaşte importanţa acestui lucru şi vă pune la dispoziţie o echipă profesionistă care vă asigură că instalarea, întreţinerea şi reparaţiile de rutină vor fi îndeplinite în cele mai bune condiţii. Departamentul nostru de asistenţă are acces la programele care rulează pe maşinile dumneavoastră şi vă poate oferi ajutor

pe maşinile dumneavoastră şi vă poate oferi ajutor a facilita efectuarea altor operaţiuni precum inserarea

a facilita efectuarea altor operaţiuni precum inserarea ferestre- lor, montarea instalaţiilor electrice sau a altor componente.

Asistenţă şi service

La achiziţionarea oricărui echipament este foarte importantă existenţa unui serviciu adecvat de asistenţă pentru

telefonic, prin email sau prin asistenţă la distanţă prin conectarea prin internet la sistemul dumneavoastră.

jj Smith Anglia

Reprezentanţă România info@m-b-a.ro

jj Smith Anglia Reprezentanţă România info@m-b-a.ro

Materiale

fermacell
fermacell

SOLUŢIA TEHNICĂ PENTRU

AMENAJĂRI INTERIOARE DE CALITATE

Succesul industrial şi comercial al FERMACELL se sprijină pe o constatare prealabilă: cererea globală în sectorul lucrărilor secundare evoluează considerabil în diversitate şi specificitate. Pe de altă parte, exigenţele în materie de confort cresc, în timp ce considerentele privind costul ramân. De asemenea, se caută soluţii cu performanţe termice şi acustice reale.

fERMACELL ca referinţă tehnică

Există multe plăci de construcţie însă între acestea FERMACELL este un produs unic. Caracterul său deosebit este dat de modul de fabricare. FERMACELL este o alegere de prim rang în tehnicile de construcţie uscate: o placă de gips armată cu fibre de celuloză. Tehnica de vârf FERMACELL este prezentă de-a lungul întregului proces de fabricaţie în timpul căruia sunt efectuate numeroase controale de calitate foarte stricte. Plăcile sunt în întregime compuse din gips şi fibre celulozice (obţinute din reciclarea hârtiei). Amestecul acestor componente naturale

la care se adaugă apă este prelucrat apoi pe o linie de fabricaţie robotizată. După faze complexe, cum ar fi comprimarea la presiune înaltă, se obţine o placă cu suprafaţă plană, netedă, neutră, cu o rigiditate incomparabilă. Astfel, se pot obţine construcţii mai stabile, de la pivniţe până la acoperiş.

fERMACELL

avantajele

unui

produs

de

primă clasă

La noi totul e clar: plăcile din fibre de ghips FERMACELL îndeplinesc toate cerinţele unui produs superior tehnic şi

calitativ, fapt dovedit prin certificatele şi agrementările acordate de instituţii tehnice europene de prestigiu.

Sarcini mari Fixaţi un şurub cu diblu concav de o placă din fibre de ghips FERMACELL groase de 12,5mm – fără legătură la profil, şi de acesta veţi putea atârna o greutate de 50kg! Un cui simplu pentru tablouri poate ţine 15kg într-o placă FERMACELL de 10mm. Cu FERMACELL obţineţi baze stabile pentru rafturile şi dulapurile de perete!

Stabililtate până în margini LaplăcileFERMACELLputeţifolosişuruburipânăladistanţa de 10mm de marginea plăcii. Pentru că plăcile FERMACELL sunt armate cu fibre de la un capat la altul, acestea sunt deosebit de fiabile în ceea ce priveşte şocurile.

Rezistenţă la incendii fără costuri suplimentare Puteţi citi în certificatele noastre: FERMACELL nu este inflamabil, clasa de construcţie A2 conform DIN 4102. În cadrul unei construcţii de acoperiş, FERMACELL face faţă unui incen- diu timp de 30 de minute – chiar şi la o grosime de 10mm.

Ideale pentru încăperi cu umiditate Bucătărie, duş, baie sau pivniţă – nu aveţi nevoie de plăci speciale. Utilizaţi pur şi simplu FERMACELL!

de plăci speciale. Utilizaţi pur şi simplu FERMACELL! DULGHER www.dulgher.ro favorizarea obţinerii unui mediu

DULGHER

www.dulgher.ro

favorizarea obţinerii unui mediu optim în încăperi

favorizarea obţinerii unui mediu optim în încăperi FERMACELL preia umiditatea crescută a aerului şi o degajă

FERMACELL preia umiditatea crescută a aerului şi o degajă dacă aerul este uscat. În acest mod, va fi mai uşor să creaţi o ambianţă plăcută în spaţiile de locuit sau de lucru.

Eficienţă în izolarea fonică Datorită structurii dense, armate cu fibre, FERMACELL are proprietăţi fonice excelente, fără costuri suplimentare. În plus, veţi economisi spaţiu: cu FERMACELL izolarea fonică se obţine chiar şi în cazul unei construcţii cu grosimea peretelui de 10cm, spre deosebire de un perete de zidărie care ar trebui să aibă o grosime de 26cm pentru a obţine rezultate optime.

Uşurinţă în manevrare Formatul de 1,50m×1,00m se manevrează, transportă şi aplică uşor, chiar şi în cazul holurilor înguste sau a scărilor abrupte. Sau puteţi alege placa practică extrem de „subţire” de 0,625×2m (la comandă şi 2,60m).

Uşurinţă în prelucrare Crestare, rupere, tăiere, frezare, găurire – toate cu instrumente obişnuite. Plăcile pot fi prelucrate precum lemnul şi se fixează uşor: se prind în şuruburi sau cleme pe un cadru, după cum doriţi. Sau se lipesc direct pe perete. Îmbinarea se realizează simplu, fără benzi de bază.

Materiale

fERMACELL

Gata pregătite pentru tapetare sau aplicare gresie Plăcile din fibre de ghips FERMACELL sunt gata grunduite. După aplicarea acestora, puteţi tapeta sau zugrăvi imediat, sau chiar puteţi aplica gresie în procedeu de strat subţire. Aşa câş- tigaţi timp şi economisiţi material.

Armonizare completă În programul FERMACELL veţi găsi tot ce aveţi nevoie:

plăci de mărimi diferite şi accesorii de la şuruburi şi până la gletiere. Materialele şi accesoriile sunt concepute pentru a fi utilizate împreună - astfel aveţi siguranţa obţinerii unor rezul- tate excelente!

Plăcile fERMACELL – adaptabilitate deosebită

Gama de plăci FERMACELL se adaptează la toate tipurile de lucrări, la construcţii noi sau reamenajări. Sistemul este com- pletat cu o gamă largă de accesorii adaptate perfect lucrului cu FERMACELL. Accesoriile cuprind produsele specifice FERMA- CELL, cum ar fi şuruburi, adezivul reactiv, mortarul adeziv sau tencuiala de finisare gata de utilizare şi utilajul curent necesar tehnicilor uscate. Astfel, aveţi tot ce vă trebuie pentru a obţine randamente mari şi rezultate deosebite.

pentru a obţine randamente mari şi rezultate deosebite. Placa “în format mic” Foarte practică pentru

Placa “în format mic” Foarte practică pentru transport şi manoperă pe plafon, veritabila placă ce se potriveşte pentru orice, cu dimensiuni de 1,50×1m, cu grosimi de 10 şi de 12,5mm. Graţie plăcii “în format mic” toate plafoanele sunt realizate rapid ca şi suprafeţele înclinate şi toate colţurile sau zonele cu acces mai dificil. FERMACELL permite montarea imediata a lam- briurilor sau a panourilor decorative. Rigidă şi ignifugă, placa serveşte drept suport direct pentru finisaje. Mai mult, utilizarea sa în casele cu structură de lemn contribuie la ameliorarea şi

întărirea contravântuirii. Cu FERMACELL este posibil să se rea- lizeze sisteme rezistente la foc, de CF 30mm până la CF 120mm. Pereţii despărţitori cu înălţimea unui etaj [= 2,50m] sunt de asemenea uşor de montat cu placa “în format mic” căci 1,00m pe o latură + 1,50m pe cealaltă = 2,50m adică înălţimea unui etaj obişnuit.

Placa “înălţimea unui etaj” Pentru o montare raţională cu lăţimea de 1,20m la o înălţi- me de 2,40 până la 3,00m, grosime de la 10 la 18mm (dimensiu- nile speciale la comandă).

Placa “gigantică” Cu dimensiuni de 2,54×6,00m, utilizată în special în con- strucţiile industriale.

Placa cu margini profilate special Aceste plăci sunt foarte utile atunci când urmăriţi a crea un interior conform dorinţelor şi gustului dumneavoastră dar într-o abordare orientată către productivitate.

Plăcile pentru pardoseală “şapă uscată” Uşor de instalat, podeaua dvs. este disponibilă rapid, este eficace împotriva zgomotelor de impact şi asigură în acelaşi timp o protecţie termică şi proprietăţi de întrerupere a propa- gării focului, atât la construcţii noi cât şi la cele vechi. Placa pentru pardoseală FERMACELL măsoară 1,50×0,50m şi cântăreşte numai 18kg. Este constituită din două plăci asam- blate din fabrică. Canturile sunt concepute special pentru a obţine un montaj foarte rezistent şi o stabilitate perfectă în dreptul îmbinărilor lipite. Pot primi o dublură izolantă dede- subt, fie lână minerală comprimată fie fibre de lemn, sau de polistiren. Testele de soliditate realizate în condiţii extreme, dau valori de rezistenţă la sarcină suficientă pentru o utilizare casnică obişnuită.

Placa „subţire” fERMACELL Pentru construcţii individuale: grosime 12,5mm, lăţime 62,5cm, înălţime la alegere între 2m şi 2,60m.

Plăci de legătură fERMACELL Pentru izolare termică ulterioară, de ex. în pivniţe, pe pe- reţii interiori şi exteriori, sunt prevăzute pe partea posterioară cu un strat din material spongios testat calitativ.

Materiale

fERMACELL

PLACA fERMACELL HD

Un reper special al gamei este placa FERMACELL HD pentru paramentul exterior al construcţiilor cu structură din lemn, o soluţie ideală pentru acest sector dinamic în care pro- ductivitatea şi calitatea trebuie să fie la nivel ridicat. Până în prezent, era necesar să se utilizeze diferite mate- riale pentru realizarea înveliţului exterior al peretelui anvelopă al unei clădiri cu structură din lemn. Cu noua placă FERMACELL HD, un singur produs este necesar şi corespunde principa- lelor constrângeri cerute de paramentul exterior al pereţilor portanţi cu structură din lemn: stabilitate mecanică, participă la contravântuire şi asigură durabilitatea lucrărilor împotriva intemperiilor graţie aplicării directe a tencuielii exterioare.

Proprietăţi fizice Placa FERMACELL HD este un panou sandwich pe bază de ciment, armat cu fibre de sticlă şi conţinând aditivi cu gre- utate redusă cum ar fi argila expandată (strat intemediar) şi bile de sticlă obţinute din reciclare (straturi exterioare). Placile FERMACELL HD există în format standard la dimensiunile de 2600×1250×15mm şi 3000×1250×15mm.

Protecţie împotriva intemperiilor O tencuială exterioară este aplicată direct pe toată su- prafaţă plăcii FERMACELL HD. În timpul fazei de construcţie, plăcile care nu sunt încă tencuite pot fi supuse intemperiilor timp de peste 6 luni.

Stabilitate mecanică Placa FERMACELL HD asigură de asemenea funcţii statice atunci cand ea este utilizată în paramentul pereţilor portanţi sau extensori la structurile din lemn. Astfel ea permite să se asigure o stabilitate mecanică la vânt sau împotriva flambării. Aplicată în paramentul interior, placa FERMACELL din gips şi celuloză permite, în completare, să se întărească sarcinile ad- misibile. Avizul Tehnic Z-9, 1-510, întocmit conform normelor DIN de Institutul German pentru Tehnicile de Construcţie, indică sarcinile admisibile (FH) care pot fi preluate. El prezintă de asemenea sistemele admisibile de protecţie la intemperii ce pot fi o alternativă la aplicarea directă de tencuială exterioară. Aceste sisteme diferite autorizează o largă varietate de finisări şi de aspecte ale faţadelor.

Rezistenţa la foc Prin compoziţia sa pur minerală, placa FERMACELL HD nu conţine componente inflamabile şi este în consecinţă în clasa A1 în reacţia la foc, conform normei DIN 4102, adică material neinflamabil. Astfel, pereţii anvelopă ai clădirilor cu structură din lemn compuşi din plăci FERMACELL HD în parament ex- terior şi de plăci FERMACELL din gips şi celuloză în parament

şi de plăci FERMACELL din gips şi celuloză în parament interior permit să se obţină grade

interior permit să se obţină grade de rezistenţă la foc, stabilite conform normelor DIN, cerute de reglementarea privind in- cendiul (grad de întrerupere propagare foc variind de la 30 la 90 minute).

Izolaţie fonică Diferite rezultate ale încercărilor realizate în cadrul In- stitutului MPA din Braunschweig (Germania) pun în evidenţă excelentele calităţi de izolare acustică ale plăcii FERMACELL HD. Aceste testări vă pot fi comunicate la cerere.

excelentele calităţi de izolare acustică ale plăcii FERMACELL HD. Aceste testări vă pot fi comunicate la
excelentele calităţi de izolare acustică ale plăcii FERMACELL HD. Aceste testări vă pot fi comunicate la

Compatibilitate cu exigenţele ecologice şi sanitare Placa FERMACELL HD este considerată ca fără pericol pentru sănătate şi mediu conform unui raport realizat de In- stitutul de Construcţie Ecologică din Rosenheim (Germania). Placa este total reciclabilă. Graţie unui proces industrial spe- cific, placa poate fi reciclată şi reintrodusă ca materie primă în fabricarea noilor plăci FERMACELL Powerpanel HD. Dacă placa FERMACELL Powerpanel HD nu poate fi reciclată, ea poate fi de asemenea considerată ca deşeu lipsit de pericol pentru mediu.

Lucrul cu fERMACELL HD Decuparea plăcilor se face cu maşini pentru lemn tradi- ţionale. Este recomandabil să se utilizeze lame de ferăstău de

Este recomandabil să se utilizeze lame de ferăstău de tip carbură. Fixarea mecanică a plăcilor pe
Este recomandabil să se utilizeze lame de ferăstău de tip carbură. Fixarea mecanică a plăcilor pe

tip carbură. Fixarea mecanică a plăcilor pe structura din lemn se efectuează cu ajutorul unor agrafe conform Avizului Tehnic Z-9,1-510 întocmit conform normelor DIN.

Sisteme de protecţie la intemperii Rosturile între plăcile FERMACELL HD se acoperă cu benzi armate lipite pe adezivul armat aplicat ca tencuială.

benzi armate lipite pe adezivul armat aplicat ca tencuială. Plăcile FERMACELL HD oferă deja, în acest
benzi armate lipite pe adezivul armat aplicat ca tencuială. Plăcile FERMACELL HD oferă deja, în acest

Plăcile FERMACELL HD oferă deja, în acest stadiu, o protecţie temporară la intemperii. Un mortar uşor este apoi aplicat cu o gosime de 5 până la 6 mm pe totalitatea lucrării, acoperind ţesătura armată a FERMACELL HD. În acest stadiu, este garan- tată o protecţie durabilă la intemperii. În sfârşit, paramentele sunt pregătite pentru aplicarea tencuielii sau a unei vopsele de exterior. Acestea din urmă trebuie să fie compatibile cu mortarul uşor FERMACELL HD.

DULGHER

www.dulgher.ro

aplicaţii diverse, soluţie unitară

DULGHER www.dulgher.ro aplicaţii diverse, soluţie unitară Datorită tehnologiei de fabricaţie, a formulării

Datorită tehnologiei de fabricaţie, a formulării originale şi a structurii omogene, aplicaţiile sunt foarte extinse: folosiţi FERMACELL pentru pereţi despărţitori, plafoane, dubluri şi pardoseli cu înalte performanţe tehnice. În plus, caracteristicile sale deosebite precum cele de material incombustibil (clasificat Mo), proprietăţile hidrofuge şi de regulator higrometric, extind cu mult gama de aplicaţii. De exemplu, baia, bucătăria şi alte spaţii umede pot fi abordate mai uşor iar omogenitatea şi carac- terul ignifug al plăcii FERMACELL permit realizarea de lucrări delicate care necesită garanţii de securitate, de exemplu în jurul puşurilor tehnice sau în camerele cazanelor. Astfel, cu o singură gamă de produse puteţi aborda lucrări diverse, în reamenajări cât şi la construcţii noi, cu randamente şi economii mai mari.

Reprezentanţă România info@fermacell.ro

Reprezentanţă România info@fermacell.ro

Materiale

Materiale grinzile HTS-TRÄGER produs inovativ pentru construcţii cu deschideri mari HTS-Träger vă propune un sistem

grinzile HTS-TRÄGER produs inovativ

pentru construcţii cu deschideri mari

HTS-Träger vă propune un sistem tehnologic constructiv inovativ, adaptabil şi eficient care poate fi răspunsul la problemele ridicate de construcţiile cu deschideri mari.

HTS-Träger, numit şi Nail Web, este un sistem constructiv care se foloseşte acolo unde alte sisteme şi-au atins limita, oferind astfel rezolvări unice în construcţii. Grinzile HTS-Träger pentru planşee şi acoperiş se pot folosi şi ca montanţi structurali. Astfel, se naşte un sistem foarte eficient, cu avantaje majore, foarte indicat chiar şi la construcţia caselor pasive.

O cooperare între lemn şi metal

HTS-Träger este o grindă compusă din elemente de lemn şi metal, rezultatul fiind un reper cu proprietăţi fizice ideale pen- tru construcţii. HTS-Träger asigură cu o greutate minimă o sar- cină de încărcare cu mult peste cea oferită de o grindă din lemn masiv sau chiar lamelar. Acest lucru oferă posibilităţi multiple de

utilizare, mai ales la acoperişuri sau planşee cu deschideri mari. Grinda HTS-Träger este formată dintr-o talpă inferioară şi una

superioară, între care este prinsă o bandă ondulată specială. Proprietăţile fizice ale lemnului şi ale metalului sunt puse astfel în valoare prin combinaţia avantajelor oferite de fiecare din aceste două materiale. Prin încastrarea benzii ondulate speciale se diminuează rezonanţa lemnului şi se asigură stabilitatea ca la

o grinda metalică, fără deformări din cauza uscării sau torsionării lemnului. Pentru mărirea rezistenţei, grinda HTS-Träger poate

fi dotată cu unul sau două rânduri de benzi paralele cu diferite

mărimi. Rezistenţa unei grinzi este dată de secţiunea tălpilor din lemn şi de înălţimile diferite ale benzilor încastrate.

Producţie cu tehnologie de vârf

Grinzile HTS-Träger se produc pe o linie tehnologică spe- cială care asigură încastrarea prin presare a benzilor ondulate speciale între tălpile din lemn. La partea inferioară şi superioară a benzii ondulate se află un sistem de cârlige cu contrasmul- gere care după presare nu se mai pot desface fără a distruge grinda. Această tehnologie asigură o îmbinare perfectă, fără lianţi speciali. Pe o singură linie se pot produce diferite tipuri de grinzi HTS-Träger. Productivitatea zilnică a unei linii ajunge până la 1200ml de grinzi HTS-Träger cu o echipă de trei per- soane, special instruite. Dacă doriţi să produceţi grinzi în sistem HTS-Träger, cu o forţă de lucru redusă puteţi ajunge la o pro- ductivitate mare. Este indicat ca în procesul de producţie să fie integrat şi un inginer de rezistenţă care va beneficia de o pregă- tire directă asigurată de către firma mama din Germania. Pentru calculele de rezistenţă, producătorul de grinzi HTS-Träger va fi dotat cu un soft special care asigură un calcul specific pentru acestă tehnologie constructivă.

DULGHER

www.dulgher.ro

Avantaje

HTS-Träger aduce multe avantaje ]n construcţii faţă de alte sisteme constructive pentru deschideri mari. Grinzile

alte sisteme constructive pentru deschideri mari. Grinzile HTS-Träger formează un sistem ce poate deveni soluţia

HTS-Träger formează un sistem ce poate deveni soluţia pre- ferată la construcţia acoperişurilor uşoare cu deschideri mari.

Materiale

HTS-TRÄGER

Materiale HTS-TRÄGER 36
Materiale HTS-TRÄGER 36
Materiale HTS-TRÄGER 36

Grinzile se pot prefabrica şi ca elemente finite de acoperiş

gata izolate şi placate. Cu aceste prefabricate relative uşoare,

o firmă poate monta într-o zi peste 1000mp de acoperiş. Fo-

losind grinzi HTS-Träger şi ca montanţi şi grinzi de planşee se

naşte un alt avantaj foarte apreciat în sistemul constructiv de

case pasive. Casele pasive sunt construcţii care necesită o ana-

liză foarte amănunţită la pierderile energetice şi aici intervine

avantajul grinzilor HTS-Träger. Materialele izolante sunt incluse

în structură şi asigură aşadar o continuitate pe toată suprafaţa

învelitoarei exterioare a unei construcţii. Căutate sunt grinziile

HTS-Träger şi în construcţiile zootehnice, spaţii comerciale cu

deschideri mari unde nu este necesar un stâlp de susţinere în

DULGHER

www.dulgher.ro

Certificări

Produsele HTS-Träger sunt certificate conform normelor

europene. Liniile de producţie sunt certificate in conformitate

cu normativele CE şi deţin certificatul ETA-07/0136. Benzile

ondulate speciale pentru HTS-Träger Nail Web sunt certificate

în conformitate cu Eurocode EC 5. Producătorii de HTS-Träger

au posibilitatea de a obţine verificări periodice proprii şi

verificări din partea de instituţii speciale ca Universitatea din

Karlsruhe Germania.

Dacă sunteţi o firmă care oferă servicii profesionale şi

soluţii inovative şi sunteţi şi o echipă dinamică, atunci este

neaparat necesar să alegeţi şi acest sistem constructiv

interior şi care ar deranja fluxurille spaţiale. Dacă ne gândim şi la HTS-Träger Nail WEB
interior şi care ar deranja fluxurille spaţiale. Dacă ne gândim şi la
HTS-Träger Nail WEB care vă
săli de sport sau hale mari care la rândul lor necesită deschideri
oferă o gamă largă de aplicaţii
mari fără stălp de susţinere, atunci posibilităţile de aplicare
şi foarte multe avantaje.
ale acestei tehnologii se lărgesc în aproape toate
tipurile constructive.

Cunoştinţe temeinice

Pregătirea profesională pentru echipa de producţie şi a

inginerului de rezistenţă este asigurată de către firma HTS-Hol-

zTräger Josef Schuh din Germania, care va pune la dispoziţia celor

interesaţi toata experienţa dobândită în lucrul cu aceste grinzi.

Astfel, utilizatorii au avantajul cunoaşterii unei tehnologi moder-

ne în piaţa din România. Pregătirea profesională poate fi extinsă şi

pe partea de comercializare, economică dar şi managerială, unde

personalul dobândeşte teoretic şi practic mecanismele de calcul

şi fixare a preţurilor pentru piaţa actuală. O altă parte a pregătirii

se referă la strategiile de marketing şi PR.

Pentru mai multe detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi.

HTS Holzträger

Reprezentanţă România info@hts-trager.ro

HTS Holzträger Reprezentanţă România info@hts-trager.ro

Materiale

RETTENMEIER Zunftholz®
RETTENMEIER Zunftholz®

o marcă pentru lemn de construcţie

Succesul unui produs este dovedit prin însăşi calitatea lui. Această deviză este respectată de firma Rettenmeier Holzindustrie ca criteriu suprem la realizarea produselor sale pe care le dezvoltă in colaborare directă cu asociaţia meşterilor dulgheri şi asociaţia constructorilor. Acest mod de abordare a cercetării şi dezvoltării dă naştere la produse din lemn de înaltă calitate.

Între anii 1991-1993, în fabrica din Willbugstetten, Germa- nia, s-a născut, după multiple încercări practice de debitare, sortare, uscare etc. asistate de sisteme de control, produse din lemn de înaltă calitate care asigură o stabilitate mare a construc- ţiilor din lemn. Împreună cu asociaţii din domneniul producă- toriilor de lemn s-au pus bazele unui regulament superior celui stabilit prin DIN. Acest nou set de reguli a fost impus sub marca de lemn de construcţie KVH®.

Calitatea produsului

Astăzi, Rettenmeier produce lemnul de construcţie KVH® la o calitate superioară în fabrica din Hirschberg-Thüringen,

Germania şi le comercializează atât în Germania cât şi în piaţa internaţională sub marca Rettenmeier Zunftholz®. Marca îm- bină principiile meşteşugăreşti de calitate cu o abordare de dezvoltare durabilă prin folosirea lemnului din jurul fabricilor şi asigurarea replantaţiei. Cu un control riguros în toate etapele de producţie, pe căile comerciale şi logistice, Rettenmeier asigură în orice moment materiale şi servicii superioare. Cu o capacitate de producţie de lemn de construcţie KVH® şi QLN de peste 160.000mc/an, Rettenmeier se numără printre firmele producătoare de frunte în Europa.

Gama de produse Sortimentul oferit în prezent de firma Rettenmeier este gama de produse Rettenmeier

Gama de produse

Sortimentul oferit în prezent de firma Rettenmeier este

gama de produse Rettenmeier Zunftholz® sub trei mari categorii:

lemn de construcţie KVH-1plus®, lemn lamelar QLH-Duo-plus®

şi lemn lamelar QLH-Trio-plus® ca şi lemn de construcţie. KVH-1plus® este destinat în special construcţiilor clasice de case pentru structura de perete, planşee şi acoperişuri, cu

o calitate permanent garantată şi certificată, dar mai ales cu o

DULGHER

www.dulgher.ro

şi certificată, dar mai ales cu o DULGHER www.dulgher.ro uscare de 15% +/-3%. Umiditatea de max.18%

uscare de 15% +/-3%. Umiditatea de max.18% este garantul într-o construcţie ecologică din lemn şi nu necesită o tratare specială cu soluţii chimice. Cu peste 50 de repere standardizate la diferite lungimi, Rettenmeier poate asigura livrarea permanentă din stoc. Grupa de produse din lemn lamellar QLH-duo-plus® şi QLH-Trio-plus® oferă materiale sub formă de grinzi din două sau trei lamele din lemn, încleiate în poziţie verticală.

oferă materiale sub formă de grinzi din două sau trei lamele din lemn, încleiate în poziţie

Materiale

RETTEnMEIER

Materiale RETTEnMEIER Pentru încleierea acestor lamele, lemnul este uscat la o umiditate de 12% ∓3% pentru

Pentru încleierea acestor lamele, lemnul este uscat la o umiditate de 12% ∓3% pentru a asigura o stabilitate în timp fără deformări. Pentru o îmbinare care să asigure un aspect natural,

Pentru o îmbinare care să asigure un aspect natural, se foloseşte doar clei transparent. QLH se

se foloseşte doar clei transparent. QLH se produce numai în baza regulamentelor în vigoare şi cu certificatele de calitate şi conformitate adiacente.

Cel mai nou produs este lemnul de construcţie Rettenmeier Zunftholz® din lemn de duglasie. Acest produs se realizează sub formă de grindă lamelară Mono sau Duo, în 17 secţiuni diferite. Lemnul de duglasie are o densitate mai mare decât lemnul de brad şi folosirea lui este destinată şi indicată în special pentru părţile constructive din exterior. Lemnul de duglasie, având o structură diferită faţă de lemnul de brad, este căutat şi pentru realizarea lucrărilor de arhitectură şi design interior cât mai plăcute. Grinzile Mono sau Duo sunt şi ele supuse controlului permanent şi riguros ca toate celelalte produse de la Rettenmeier.

Control şi certificări

Ca membru în uniunea de supraveghere şi control pentru produsele KVH, toate produsele Rettenmeier sunt permanent supuse unui control intern, dar şi unui control extern riguros care certifică calitatea lemnului de construcţie KVN®.

care certifică calitatea lemnului de construcţie KVN®. DULGHER www.dulgher.ro Pentru certificarea ecologică a

DULGHER

www.dulgher.ro

Pentru certificarea ecologică a produselor şi în scopul asigu- rării unui ambient de locuit plăcut şi fără pericole asupra sănătăţii, produsele Rettenmeier Zunftholz® sunt controlate şi de Asociaţia Internaţională pentru Construcţii ale Viitorului în colaborare cu Institutul de Certificare care emite emblema “natureplus®”.

de Certificare care emite emblema “natureplus®”. Perspective Cu o dezvoltare permanentă de noi produse

Perspective

Cu o dezvoltare permanentă de noi produse constructive din lemn, Rettenmeier doreşte să asigure o paletă mare de pro- duse pentru lucrările noi dar şi pentru lucrările de renovare sau restaurare. Calitatea este asigurată în orice moment şi la orice produs de la Rettenmeier.

în orice moment şi la orice produs de la Rettenmeier. Pe lângă fabricile cu linii moderne

Pe lângă fabricile cu linii moderne de producţie echipele de personal specializate în toate sectoarele de activitate, garantea- ză o producţie modernă cu o logistică de distribuţie excelentă.

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH & Co. KG

Reprezentanţă România info@rettenmeier.ro

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH & Co. KG Reprezentanţă România info@rettenmeier.ro

Proiectare

Proiectare proiectare arhitecturală şi vizualizare Flexibilitatea în lucru, rapiditatea de procesare, adaptabilitatea
Proiectare proiectare arhitecturală şi vizualizare Flexibilitatea în lucru, rapiditatea de procesare, adaptabilitatea

proiectare arhitecturală şi vizualizare

Flexibilitatea în lucru, rapiditatea de procesare, adaptabilitatea la situaţii din cele mai diverse şi gestiunea datelor aferente proiectului - iată câteva din calităţile pe care orice utilizator le caută la alegerea unui soft specializat pe domeniul arhitectural. În plus, facilităţile de vizualizare, import-export dar mai ales integrarea modulelor şi corespondenţa acestora cu bazele de date predefinte oferă avantaje certe care fac munca de proiectare mai uşoară şi de ce nu, mai plăcută.

Elleco Software GmbH din Germania vă pune la dispoziţie un soft modern cu o interfaţă intuitivă de lucru şi care definesc un nou standard în software-ul de proiectare şi vizualizare foto- realistică pentru construcţii.

Istoric

Prima versiune a softului ArCon a fost prezentată în anul 1996 şi a creat un mare interes în publicul larg dar şi din partea

specialiştilor, precum arhitecţi şi ingineri constructori. Această primă versiune a fost lăudată în toată presa de specialitate şi a dus la o dezvoltare foarte rapidă. Până atunci nu exista nimic comparativ ca preţ în domeniul softului de proiectare şi vizua- lizare. În prezent, ultima versiune reflectă o experienţă bogată, vastă şi fără concurenţă. Softul ArCon este prezent în birourile de arhitectură şi proiectare cu versiunea ArCon+ şi la publicul larg cu versiunea ArCon Software. Versiunea ArCon Software

care este adresată publicului larg, oferă aşadar şi constructoru- lui privat un instrument creativ pentru ideile lui personale. Cu

o experienţă mică pe care o poate câştiga rapid, oricine poate

realiza proiecte personale şi le poate vizualiza în 3D. Pentru spe- cialiştii din domeniu ca arhitecţii, proiectanţii şi inginerii, firma Eleco oferă module profesionale ArCon+ care sunt destinate proiectării profesionale până la întocmirea dosarelor pentru aprobarea construcţiei, module pentru necesarul de materiale

şi un modul de calcul al costurilor pe grupe de lucrări.

şi un modul de calcul al costurilor pe grupe de lucrări. Simplu şi uşor de utilizat

Simplu şi uşor de utilizat

Orice proiect realizat în Arcon Profesional se poate vizuali- za simplu şi uşor pentru prezentări 3D. “Time is money” – mulţi proiectanţi îşi doresc un soft cu care să prezinte cât mai repede beneficiarului un proiect realistic în 3D, indiferent de proiect, fie el o casă simplă, vilă sau chiar un castel. Proiectul poate fi prezentat în 2D cât şi în 3D dar şi modificat în ambele suprafeţe de lucru. Mai mult proiectul poate fi integrat într-o imagine direct pe amplasamentul digital şi oferă astfel o viziune reală

DULGHER

www.dulgher.ro

pentru beneficiar. Astfel beneficiarul poate, pe baza prezen- tării virtuale să simplifice procesul de decizie în orice fază a proiectării. Pentru o imagine completă, avem posibilitatea de

a amenaja interiorul conform cerinţelor beneficiarului pentru

a-i demonstra şi ambientul de interior. Pentru o prezentare automată avem posibilitatea să fixăm o rută în proiect pentru crearea unui tur virtual, după care putem pune la dispoziţie beneficiarului acest film.

Prezentarea ca exposé

Tot mai mulţi proiectanţi şi constructori folosesc softul ArCon Profesional ca să realizeaze cu uşurinţă prezentări sub

formă tipărită şi să întocmească prezentări specifice sub formă

de Expozé. Direct din program se pot printa toate documentele

2D şi 3D pentru aceste mape de prezentare incluzând chiar şi

calculele ariilor şi volumetriile construcţiei. O altă facilitate este

şi printarea direct în fişiere PDF pe care utilizatorul le poate trimite prin email.

Module de soft arcon+: proiectare, vizualizare, prezentare constructivă, cost şi planul de situaţie

ArCon asigură fiecărei grupe de utilizatori ca arhitecţi,

proiectanţi, constructori, antreprenori sau agenţi imobiliari

o interfaţă pentru facilitarea prezentării şi comercializării

proiectului. Sistemul de CAD folosit este orientat către proiectarea construcţiilor noi dar şi pentru construcţii în renovare sau restaurare. În zona 2D se desenează şi se inserează cu uşurinţă toate reperele: pereţi, planşee, deschideri, acoperişuri etc. din care rezultă planuri perfecte. Integrarea ferestrelor, uşilor, scărilor,

Proiectare

ArCon

acoperişurilor speciale, a lucarnelor etc. se realizează cu ajuto- rul modulelor speciale parametrizate şi integrate în soft. Fiecare modul conţine obiecte parametrizate, dar oferă şi programare liberă şi memorare a obiectelor construite individual.

liberă şi memorare a obiectelor construite individual. Putem modela planul de situaţie şi să fixăm

Putem modela planul de situaţie şi să fixăm înălţimile lui, după care poziţionăm exact construcţia în plan. Acest lucru ne ajută foarte mult la vizualizarea în 3D întrucât ne oferă o imagi- ne virtuală clară a proiectului real de mai târziu. O vizualizare în 3D poate fi realizată în orice fază a proiectării pentru a analiza o perspectivă în timp real. După terminarea proiectului, avem posibilitatea de a realiza arhitectura interioară cu obiecte pre- definite din baza de date de materiale. Bazele conţin obiecte 3D ce reprezintă produse reale de la renumiţi producători din Germania, mai ales pentru amenajarea băilor etc. Toate obiec- tele sunt realizate cu tehnologia o2s. Cu această tehnologie

sunt realizate cu tehnologia o2s. Cu această tehnologie culorile suprafeţelor exterioare fiecărui obiect pot fi

culorile suprafeţelor exterioare fiecărui obiect pot fi modificate

în scopul integrării arhitecturale în proiect.

Prezentare cu scop comercial

Softul ArCon+ este un instrument ideal pentru prezentări comerciale şi ajută agenţii de vânzări care cu câteva click-uri pot modifica proiectul conform cerinţelor beneficiarului. Marele

avantaj este că softul ArCon+ memorează orice schimbare a proiectului, mai bine zis modificarea materialelor şi implicit pro- gramul modifică toate bazele de materiale din proiect. Astfel, la

o nouă accesare a modulului de calcul, preţul final este actuali-

zat conform modificărilor făcute, lucru deosebit de util pentru agentul de vânzări la discuţiile comerciale cu beneficiarul.

Export şi import

Pentru cei care lucrează şi cu alte softuri de proiectare, ArCon+ oferă posibilitatea exportului sau importului fişierelor pentru diferite programe. Pentru cei care lucrează cu softurile speciale pentru calcul termic EnEV-Pro, ArCon pune la dispoziţie exportul de para- metrii necesari acestor calcule. Astfel, sunteţi în masură să ela- boraţi în câteva clipe, certificatele de performanţă energetică după standarde occidentale.

Arcon eleco small business

Această versiune este concepută pentru toţi cei aflaţi la în- ceput, în urma utilizării ei putându-se obţine rezultate la acelaşi nivel profesional. Ulterior, în funcţie de evoluţia cerinţelor şi a

ei putându-se obţine rezultate la acelaşi nivel profesional. Ulterior, în funcţie de evoluţia cerinţelor şi a
modului de lucru, se poate achiziţiona un upgrade la o versiune profesională. Pachetul de Small

modului de lucru, se poate achiziţiona un upgrade la o versiune

profesională.

Pachetul de Small Business conţine următoarele:

• Proiectarea liberă în 2D;

• Descrierea liberă a planurilor, dimensionărilor, secţunilor şi

vederilor;

• Pregătirea documetelor pentru dosarul de aprobare cu un

modul opţional CreativLines;

• Construcţii automate de scări inclusiv balustrade în diferite

direcţii cu sau fără podest, scări elicoidale sau spirale;

• Proiectarea liberă şi automatizată pentru toate tipurile de

acoperiş în două ape, două ape cu teşituri, patru ape, lucarne,

învelitoare;

• Amenajarea interioarelor în 2D sau 3D cu obiecte, gresie,

faianţă, parchet, tapet, mobilă etc. din bazele de date inte-

grate;

• Vizualizarea 3D în exterior cât şi în interior, pătrundera virtuală

în construcţie în timp real, cu simulare de zi sau de noapte;

• Realizarea de imagini fotorealistice cu ajutorul modulului de

raytracing. Cu acest modul puteţi simula diverse efecte ca

DULGHER

www.dulgher.ro

umbre, reflexii şi refracţii, toate pentru a îmbunătăţi realismul

prezentărilor;

• Evaluarea proiectului în diferite trepte de vizualizare şi trans-

parenţă;

• Cu modulul de randare se realizează imagini ce pot fi salvate

în diferite formate, ca de exemplu .jpg;

• Filmarea proiectului cu ajutorul unui recorder video integrat şi

obţinerea tururilor virtuale în format AVI;

• Modulul de calcul al suprafeţelor şi volumetriei proiectului

după DIN276 şi DIN 277;

• Exportul parametrilor de suprafeţe şi spaţiali pentru

programul energetic EnEV-Pro;

• Modelarea planului de situaţie şi integrarea proiectului în

plan;

• Module de import pentru fişiere de tip DXF, DWG, HGP, PLT şi

3DS; export ca fişiere DXF, 3D DFX, VRML, 3DS, ArCon object,

o2s, EnEV-Pro de la Vicoan-World, MBA, ArCon Render

Studio, HPGL, Enhanced Windows Metafile şi PCF.

Render Studio, HPGL, Enhanced Windows Metafile şi PCF. Vă garantăm că aplicaţiile softului vă vor mulţumi

Vă garantăm că aplicaţiile softului vă vor mulţumi în orice

moment şi vă asigurăm o eficienţă foarte înaltă la preţuri imba-

tabile. Pentru mai multe detalii şi o prezentare a avantajelor pe

care vi le poate oferi ArCon, vă rugăm sa ne contactaţi.

care vi le poate oferi ArCon, vă rugăm sa ne contactaţi. Eleco Software GmbH Reprezentanţă România

Eleco Software GmbH

Reprezentanţă România info@arcon-eleco.ro

LiniE auTomaTă dE pRELucRaRE a LEmnuLui HunDEGGER K2i este o linie automată cu mai multe
LiniE auTomaTă dE pRELucRaRE a LEmnuLui
HunDEGGER K2i este o linie automată cu mai multe staţii de prelucrare a lemnului de la secţiuni de
20×50mm până la 300×450mm (opţional 625/900/1250mm). Prelucrarea constă într-o precizie mare de
debitare, frezare, găurire şi rindeluire cu agregate până la 5 axe, oferind astfel prelucrarea din orice poziţie
şi la orice unghi cu o viteză maximă. Linia poate prelucra şi lemne sub formă de bârne sau orice alt lemn
constructiv posibil.
SPEED-Cut SC3 este o staţie de prelucrare rapidă de debitare, găurire, frezare şi inscripţionare.
Această staţie a fost concepută pentru prelucrarea lemnelor de 20×40mm până la 160×450mm (cu opţiune
până la 200×450mm).
www.hundegger.de