Sunteți pe pagina 1din 5

Sistemul fiscal reprezint o component a sistemului financiar al Republicii Moldova i include urmtoarele elemente: - legislaia fiscal; - sistemul de impozite

i taxe; - administrarea fiscal i organele fiscale. Toate aceste verigi s nt str ns legate ntre ele! deoarece! n baza legislaiei fiscale! organele fiscale administreaz procedurile fiscale! av nd ca scop colectarea impozitelor i taxelor! acestea din urm constituind surse de venit ale statului. "ficiena sistemului fiscal depinde de eficiena fiecrui element constitutiv. #onform #odului $iscal! sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezint totalitatea: impozitelor i taxelor! principiilor! formelor! metodelor de stabilire! modificare i anulare a acestora! prevzute de #odul $iscal! precum i totalitatea msurilor ce asigur ac%itarea lor.

&egislaia fiscal. n conformitate cu articolul 3 al Codului Fiscal, legislaia fiscal se constituie din:
1. Codul Fiscal; 2. Alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta. '. #$ al Republicii Moldova ( n continuare #$ al RM) a fost adoptat prin &egea Republicii Moldova! nr.''*+,-... din /0.10.'223 i publicat n Monitorul 4ficial al Republicii Moldova! nr.*/56// din '7.12.'223. #$ al RM a fost de multiple ori completat i modificat. 8ctualmente! #$ ntrunete 7 titluri: , Titlul . , 9:.S;4<.=.. >"?"R8&"@; , Titlul .. , 9.M;4<.TA& ;" B"?.T@; , Titlul A. , 9T8-8 ;" B8&48R"8 8:CA>8TC@; , Titlul .B , 98##.<"&"@; , Titlul B , 98:M.?.STR8R"8 $.S#8&8@; , Titlul B. , 9.M;4<.TA& ;" DA?AR.&" .M4D.&.8R"@; , Titlul B.. , 9T8-"&" &4#8&"@; , Titlul B... , 9T8-"&" ;"?TRA R"SARS"&" ?8TAR8&"@. ;rin #odul $iscal se stabilesc: , principiile generale ale impozitrii n Republica Moldova; , statutul Euridic al contribuabililor! al organelor fiscale i al altor participani la relaiile reglementate de legislaia fiscal; , principiile de determinare a obiectului impunerii; , principiile evidenei veniturilor i c%eltuielilor deduse; , modul i condiiile de tragere la rspundere pentru nclcarea legislaiei fiscale; , modul de contestare a aciunilor organelor fiscale i ale persoanelor cu funcii de rspundere ale acestora. #odul $iscal reglementeaz relaiile ce in de executarea obligaiilor fiscale n ce privete impozitele i taxele generale de stat! stabilind! de asemenea! principiile generale de determinare i percepere a impozitelor i taxelor locale. ?oiunile i prevederile #$ al R.M. se aplic! n exclusivitate! n limitele relaiilor fiscale i ale altor relaii legate de acestea.

/. #onform alin.(/) din articolul + al #$ al R.M.! actele normative adoptate de ctre >uvern! Ministerul de $inane! .nspectoratul $iscal ;rincipal de Stat de pe ling Ministerul de $inane! :epartamentul Bamal! de alte autoriti de specialitate ale administraiei publice centrale! precum i de ctre autoritile administraiei publice locale! n temeiul i pentru executarea #$! nu trebuie s contravin prevederilor lui sau s depeasc limitele acestuia. Fn cazul apariiei unor discrepane ntre actele normative indicate la alin.(/) i prevederile #odului $iscal! se aplic prevederile codului. .mpozitarea se efectueaz n baza #$ i a altor acte normative adoptate n conformitate cu acesta! publicate n mod oficial! i care s nt n vigoare pe perioada stabilit pentru ac%itarea impozitelor i taxelor. 8cordurile (conveniile) internaionale privind evitarea dublei impuneri completeaz legislaia fiscal. 8rticolul 0 al #$ 9Tratatele internaionale@ prevede urmtoarele: (') :ac un acord (o convenie) intemaional() care reglementeaz impunerea! la care Republica Moldova este parte! stipuleaz alte reguli i prevederi dec t cele fixate n #odul $iscal sau n alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta! se aplic regulile i prevederile acordului (conveniei) internaional(e). (/) ;revederile alin.(l) nu se aplic n cazurile c nd rezidentul statului cu care a fost nc%eiat acordul (convenia) internaional() este folosit pentru obinerea facilitilor fiscale de ctre o alt persoan care nu este rezident al statului cu care a fost nc%eiat acordul (convenia) i care nu are dreptul la faciliti fiscale.

Sistemul impozitelor i taxelor percepute n Republica Moldova. Sistemul impozitelor i taxelor percepute n Repu lica !oldo"a corespunde structurii administraiei pu lice din Repu lica !oldo"a, care este constituit din:
, administraia public central; , administraia public local. .n conformitate cu articolul * al #odului $iscal al Republicii Moldova! impozitele i taxele percepte n Republica Moldova s nt: , impozitele i taxele generale de stat; , impozitele i taxele locale. Sistemul impozitelor i taxelor generale de stat include: a) impozitul pe venit; b) taxa pe valoarea adugat; c) accizele; d) impozitul privat; e) taxa vamal; f) taxele percepute n fondul rutier. Sistemul impozitelor i taxelor locale include: a) impozitul pe bunurile imobiliare; b) taxele pentru utilizarea resurselor naturale; c) taxa pentru amenaEarea teritoriului;

d) taxa de organizare a licitaiilor locale i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ,teritoriale; e) taxa %otelier; f) taxa pentru amplasarea publicitii (reclamei); g) taxa de applicare a simbolicii locale; %) taxa pentru amplasarea unitilor comerciale; i) taxa de pia; E) taxa pentru parcarea; G) taxa balnear; .) taxa de la posesorii de c ini; m) etc. Relaiile ce in de toate impozitele i taxele enumerate mai sus se reglementeaz de #odul $iscal i de alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta. &a stabilirea impozitelor i taxelor se determin; a) subiecii impunerii; b) obiectele impunerii i baza impozabil; c) cotele impozitelor i taxelor; d) modul i termenele de ac%itare a impozitelor i taxelor; e) facilitile ( nlesnirile) privind impozitele i taxele sub form de scutire parial sau total ori de cote reduse. .mpozitele i taxele! percepute n conformitate cu #odul $iscal n vigoare i cu alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta! reprezint una din sursele de venit ale bugetului consolidat. Fn conformitate cu articolul 3 al #$ 9Stabilirea! modificarea i anularea impozitelor i taxelor generale de stat i localeH: (') .mpozitele i taxele generale de stat i locale se stabilesc! se modific sau se anuleaz! exclusiv prin modificarea i completarea #odului $iscal. (/) ;e parcursul anului fiscal (calendaristic)! stabilirea de noi impozite i taxe generale de stat i locale! n afar de cele prevzute de #$ al R.M.! sau anularea ori modificarea impozitelor i taxelor n vigoare privind determinarea subiecilor impunerii i a bazei impozabile! modificarea cotelor i aplicarea facilitilor fiscale se permit numai concomitent cu modificarea corespunztoare a bugetului de stat. (+) .mpozitele locale! lista i plafoanele taxelor locale se aprob de ctre ;arlament. (0) :eciziile autoritilor administraiei publice , ale municipiilor! oraelor! satelor (comunelor)! precum i ale altor uniti administrativ,teritoriale instituite n condiiile legislaiei , cu privire la punerea n aplicare! la modificarea! n limitele competenei lor! a cotelor! a modului i termenelor de ac%itare i la aplicarea facilitilor se adopt pe parcursul anului fiscal! concomitent cu modificrile corespunztoare ale bugetelor unitilor administrativ, teritoriale. (6) Fntreprinderile! instituiile i organizaiile care au filiale i5sau subdiviziuni n afara unitii administrativ,teritoriale n care se afl reedina de baz pltesc

impozite i taxe (cu excepia taxei pe valoarea adugat! a accizelor i a taxelor destinate transferrii n fondul rutier) la bugetele unitilor administrativ,teritoriale de la reedina filialelor i5sau subdiviziunilor. #dministrarea fiscal i organele fiscale$ Fn conformitate cu articolul (2) al #odului $iscal H8dministrarea fiscalH! administrarea fiscal reprezint activitatea organelor de stat mputernicite i responsabile de: , asigurarea colectrii depline i la termen a impozitelor i taxelor! a penalitilor i amenzilor n bugetele de toate nivelurile i n fondurile extrabugetare; , precum i de efectuarea aciunilor de cercetare penal n caz de existen a unor circumstane ce atest comiterea infraciunilor fiscale. 8rticolul '1 al #$ 98ctivitatea organelor fiscaleH stipuleaz urmtoarele: (') 4rganizarea activitii i funcionarea organelor fiscale s nt reglementate de #$ al R.M. i de alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta. Fn conformitate cu 8rticolul '+' al #$ al R.M. H4rganele cu atribuii de administrare fiscalH: (') 4rganele care exercit atribuii de administrare fiscal s nt: I organele fiscale (Serviciul $iscal de Stat! etc.) ale Serviciului $iscal de Stat s nt constituite din: , .nspectoratul $iscal ;rincipal de Stat de pe l ng Ministerul de $inane; , inspectorate fiscale de stat teritoriale. Structura organizatoric a Serviciului $iscal de Stat se aprob de >uvern! iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale i raza de deservire a contribuabililor , de ctre .nspectoratul $iscal ;rincipal de Stat de pe ling Ministerul de $inane. .nspectoratul $iscal ;rincipal de Stat de pe ling Ministerul de $inane i fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial! fiind subordonat primului: a) au statut de persoan Euridic i s nt finanate de la bugetul de stat; b) activeaz n temeiul #onstituiei Republicii Moldova! al #$ i al altor legi! al %otr rilor ;arlamentului! al decretelor ;reedintelui Republicii Moldova! al %otr rilor i ordonanelor >uvernului! al deciziilor n problemele fiscale adoptate de autoritile administraiei publice locale n limitele competenei. Ministerul de $inane exercit diriEarea metodologic a activitii .nspectoratului $iscal ;rincipal de Stat fr ingerine n activitatea lui i a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Sarcina de baz a organului fiscal const n exercitarea controlului asupra: , respectrii legislaiei fiscale; , calculrii corecte; , vrsrii depline i la timp la buget a sumelor obligaiilor fiscale. I Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (#onform &egii cu privire la #entrul pentru #ombaterea #rimelor "conomice i #orupiei! 9#entrul pentru #ombaterea #rimelor "conomice i #orupiei este un organ de ocrotire a normelor de drept! specializat n contracararea infraciunilor economico,financiare i fiscale! precum i a corupiei. #entrul reprezint un organ unitar centralizat! constituit dintr,un aparat central i subdiviziuni teritoriale@);

I organele vamale (8utoritatea central de specialitate! care exercit conducerea efectiv a activitii vamale n Republica Moldova este :epartamentul #ontrolului Bamal. #onform articolului (2) al #odului Bamal! J4rganele vamale s nt organe de drept care constituie un sistem unic! format din :epartamentul #ontrolului Bamal! birouri vamale i posturi vamale. Statutul! funciile i competena :epartamentului #ontrolului Bamal s nt determinate de >uvern@); I serviciile de colectare a impozitelor i taxelor locale din cadrul primriilor i alte organe abilitate conform legislaiei. 4rganele cu atribuii de administrare fiscal! n procesul exercitrii atribuiilor respective! conlucreaz ntre ele i colaboreaz cu alte autoriti publice. 4rganele cu atribuii de administrare fiscal au dreptul s colaboreze cu organele competente din alte ri i s fie membre ale organizaiilor internaionale de specialitate. Modul de colaborare i de activitate este stabilit n baza acordurilor (conveniilor) internaionale.