Sunteți pe pagina 1din 2

Figuri de stil 1.

Epitet - Este figura de stil care consta in determinarea unui substantiv sau verb printr-un adjectiv, adverb, scotand in evidenta trasaturile lucrurilor, fiintelor sau actiunilor care l-au impresionat pe scriitor 2. Comparatie - Este figura de stil cu ajutorul careia se exprima un raport de asemanare intre doua obiecte, dintre care unul serveste sa evoce pe celalalt. ("Fulgii zbor, plutesc in aer ca un roi de fluturi albi ! ". Metafora - Figur# de stil rezultat# dintr-o compara$ie sub%n$eleas# prin substituirea cuv&ntului obiect de compara$ie cu cuv&ntul-imagine ('#rea c# printre nouri s-a fost desc(is o poart#,) 'rin care trece alb# regina nop$ii moart# ... M Eminescu Melancolie) *. Personificare - Este procedeul stilistic prin care se atribuie animalelor, lucrurilor, elementelor naturii insusiri si manifestari omenesti +. Hiperbola - Este o figura de stil prin care se exagereaza proportiile, numarul ori importanta unor obiecte, fenomene, intamplari etc. pentru a mari expresivitatea ,. Oximoron - Figur# de stil care exprim# o ironie subtil# sau un adev#r ustur#tor sub forma asocierii paradoxale a doi termeni contradictorii. ("-.a-s de negri oc(ii t#i, lumina mea". /laga - 0zvorul noptii! 1. Simbol - 'rocedeu expresiv prin care se sugereaza o idee sau o stare sufleteasca si care inlocuieste o serie de reprezentari. 2. Alegorie - Este procedeul artistic alcatuit dintr-o insiruire de metafore, personificari, comparatii, formand o imagine unitara prin care se sugereaza notiuni abstracte, prin intermediul faptelor, intamplarilor, lucrurilor (Ex) 0n balada 3iorita sfarsitul baciului moldovean este prezentat prin alegoria moarte - nunta.! 4. Sinestezie - 5e(nic# literar# const&nd %n transpunerea metaforic# a datelor unui sim %n limbajul altui sim. ( 6a vezi sunete si sa simti gustul formelor geometrice! 17. Metonimia - figura de stil constand in inlocuirea unui termen prin altul, legat de primul printr-un oarecare raport (de la cauza la efect, de la abstract la concret! 11. Sinecdoca - figura de stil care consta in restrangerea sau largirea sensului unui cuvant, folosindu-se partea pentru intreg, intregul pentru parte! 12. epetitia - Este figura de stil care consta in folosirea de mai multe ori a aceluiasi cuvant sau a mai multor cuvinte, pentru a sublinia sentimente, idei, impresii, insusiri 1". Anafora - (retoric!) repetarea aceluiesi cuvant la inceputul mai multor propozitii8versuri8paragrafe9 (lingvistic!) relatia dintre doua elemente, in care cel de al doilea este folosit prin raportare la primul. 1*. Epifora - Figur# de stil care const# %n repetarea unui cuv&nt sau a unor cuvinte la sf&rsitul propozi$iilor, frazelor sau al unor strofe 1+. efren - :uv&nt, vers sau grup de versuri care se repet# dup# una sau mai multe strofe, cu rolul de a sublinia, prin repetiie, o idee poetic# 1,. Enumeratie - Este figura de stil care consta in insiruirea unor argumente, fapte, insusiri privitoate la aceeasi imprejurare

11. !nterogatie retorica - Este figura de stil alcatuita din una sau mai multe intrebari, de la care nu se asteapta raspuns 12. Exclamatie retorica - este un enun$ prin care se exprim# subiectivitatea afectiv#, cu ajutorul unei intona$ii specifice, a cuvintelor exclamative, de obicei, %ntr-un discurs care nu se adreseaz# direct unui interlocutor9 confer# solemnitate (;umina ce larga e8-lbastrul ce crud - /laga - <i de septembrie! 14. !n"ocatie retorica - este o formul# retoric# de adresare c#tre o persoan#, absent# sau imaginar#, de la care nu se a.teapt#, de fapt, nici o interven$ie. =n literatura clasic#, presupune ruga adresat# de poet muzei sau divinit#$ii. 20. Aliteratie - Procedeu stilistic care const n repetarea aceluiai sunet sau a
unui grup de sunete n cuvinte care se succed. ( Vjind ca vijelia i ca plesnetul de ploaie.. - Eminescu Scrisoarea III

21. Asonanta - >epetarea aceleiai vocale accentuate %ntr-un vers sau %ntr-o fraz#, %nsoit# de consoane asem#n#toare, pentru a produce efecte expresive. 22. Onomatopee - :uv&nt care, prin forma lui sonor#, imit# sunete sau zgomote din natur# 2". Eufonie - 6uccesiune armonioas# de vocale i de consoane, care are drept efect o impresie acustic# pl#cut# 2*. Armonii imitati"e - efect stilistic obtinut prin alaturarea unor cuvinte ale caror sunete imita sau sugereaza un sunet din natura