Sunteți pe pagina 1din 17

ECG

- Rezultatul modificrilor electrice care activeaz


contracia atriilor i ventriculilor
- Reprezint nregistrarea la suprafaa corpului a variaiilor
de potenial ale cmpului electric cardiac, produse de
depolarizarea i repolarizarea celulelor miocardice
- Inima genereaz un cmp electric ce poate fi inregistrat
la suprafaa corpului, prin electrozi plasai pe tegument
Reprezentarea EKG a fiecrui ciclu cardiac conine
- unde !, ", R, #, $ i % &defle'iuni pozitive sau negative()
- segmente poriunile de linie izoelectrica cuprinse ntre unde)
- intervale includ segmente i unde)
%ndele (sau defexune) sunt porun de traseu care se abat de a
na zoeectrc n sus (poztve) sau n |os (negatve).
Undee ECG sunt : unda ! (depoarzarea atra), comple'ul de
unde "R# (depoarzarea ventrcuar), unda $ (repoarzarea
ventrcuar rapd) unda % (postpotenau ventrcuar).
La o und se aprecaz 4 aspecte :
* durata n sutm de secund,
* amptudnea n zecm de mV sau mm ,
* orentarea vectora: unghu vectoruu medu a unde n
panu fronta,
* forma - partcuart de aspect care nu se pot exprma cfrc :
unde subr sau groase, reguate sau nereguate, smetrce sau
asmetrce, etc.).
#egmentele sunt porun de traseu cuprnse ntre dou unde
succesve. Prncpaee segmente ECG sunt: segmentul !" &!R(,
dntre unda P nceputu compexuu ventrcuar; segmentul #$,
dntre sfrtu ORS nceputu unde T; segmentul $!, dntre sfrtu
unde T nceputu urmtoare unde P (acest segment repreznta na
zoeectrc a traseuu).
n mod norma, segmentee sunt stuate pe na zoeectrc. n
cond patoogce segmentee pot f decaate fa de na zoeectrc
n acest caz se descre:
* sensu denver
* amptudnea decar
*forma segmentuu decaat (rectnu, convex, concav, obc
dvergent sau convergent spre na de zero, etc.).
Intervalele repreznt durata de tmp dntre dou repere de pe
traseu. Prncpaee ntervae pe EKG sunt:
- intervalul !" (dntre nceputu unde P nceputu
compexuu ventrcuar care corespunde conducerii A-V),
- intervalul "$ (dntre nceputu ORS sfrtu unde T,
corespunde sistolei electrice ventriculare),
- intervalul $" (de a sfrtu unde T a nceputu compexuu
ORS care corespunde diastolei electrice ventriculare)
- intervalele !! RR, dntre nceputu (vrfu) a dou unde P
sau R succesve, repreznt durata revoue cardace.
La ntervae se anazeaz excusv durata n sutm de secund.
$raseul E*G este nregistrat n condiii standard , viteza
+,mm-s, cu amplitudinea &inaltimea, pe verticala( .mm/ un
patrat mic/ 0). m1 i durata &latimea, pe orizontala( .mm/
un patrat mic/ 0)02 s)
3 unda e caracterizata de + proprietati
- 4mplitudine inseamna inaltimea undei si se masoara pe
a'a 5)
- 6urata inseamna latimea undei si se masoara pe a'a ')
EKG se poate inregistra clasic, folosind doua tipuri de derivatii
.) 7rontale, care vad inima in plan frontal &planul frontal
este cel care imparte corpul intr-o 8umatate anterioara si
una posterioara(
+) !recordiale, care vad inima in plan transversal &care
imparte corpul intr-o 8umatate superioara si una
inferioara( si in plan anteroposterior &care imparte corpul
intr-o 8umatate dreapta si una stanga(
9) 6erivatiile 1+ si a17 vad inima si in plan sagital
6erivatiile frontale
Dervae care "vd" nma n pan fronta sunt:
1.6ERI14:II;E #$4<64R6 4;E =E=>RE;3R- ?ipolare
Descrse de Enthoven, numte 6I, 6II, 6III, formeaza un trungh
echatera, numt trunghu u Enthoven.
nregstreaz actvtatea eectrc a nm n pan fronta.
Termenu "bpoar" nseamn c ECG este nregstrat ntre do
eectroz exporator (+ -) pasa pe membre: brau drept (R(, brau
stng (;( pcoru stng (7).
Cee tre derva bpoare nregstreaz dferenee de potena ntre:
-6 I-brau drept (R -) brau stng (L + );
-6II-brau drept (R -) pcoru stng (F + );
-6III-brau stng (L -) pcoru stng (F + ).
2. 6ERI14:II;E %<I!3;4RE 4;E =E=>RE;3R
NUMITE aVR, aVL, aVF
a - ampfcare
V-vota|
R,L,F - ocu de pasare a eectrozor
- aVR - eectrodu + e pasat pe brau drept
- aVL - eectrodu + e pasat pe brau stang
- aVF - eectrodu + e pasat pe pcoru stang
A doea eectrod e reprezentat de borna centra Wson (punct de
potena 0)- centru nm.
Totatatea dervator n pan fronta (cee 6) formeaza sstemu
hexaxa (Sod Paares Cabrerra).
DI, DII, DIII formeaz traxa Baey.
Pere nm"vzu" de dfertee derva ae membreor:
Peretee atera a VS: dervae DI, aVL;
Peretee nferor: dervae DII, DIII aVF;
NOTA: Peretee posteror a nm nu este exporat n mod drect.
6erivatiile precordiale
nregstreaz actvtatea eectrc a nm n pan transversa s
anteroposteror.
Sunt derva "unpoare", cu eectrodu poztv stuat pe torace (V1-
V6) eectrodu de refern format dn cee tre derva ae
membreor unte.
Eectrodu exporator pozonat dup cum urmeaz:
-1.-spau IV ntercosta drept parasterna;
-1+-spau IVntercosta stng parasterna;
-19-a |umtatea dstane dntreV2V4;
-12-spau V ntercosta stng, pe na medocavcuar (apexu);
-1,-spau V ntercosta stng,pe na axaranteroar;
-1@-spau V ntercosta pe na axar m|oce.
Pere nm "vzu" de ctre dervae precordae:
Peretee anteror a nm (ventrcuu drept): Dervae V1, V2;
Septu nterventrcuar: Dervaa V3; V4
Peretee atera a VS: DervaeV5,V6.
%nda p
Porunea ECG ce corespunde depoarzr atrae (ADAS);
Vectoru depoarzar atrae este orentat: de a baza a apex, de a
dreapta a stanga s dnspre anteror spre posteror. Este un vector
compus dn ce do vector de depoarzare atraa (AD, AS)
Defnete rtmu snusa;
Aspect: rotun|t unform; uneor bfda
Sens:
poztv n ma|ortatea dervaor,
negatv n aVR;
Durat 0.08-0.10 sec;
Amptudne <0.25 mV;
Se vede ce ma bne n DII
Ax eectrc medu- +15 +75
Intervalul !"
Reprezint tmpu necesar conducer mpusuu eectrc de a NSA
a ventrcu (conducerea atraa s atroventrcuara) s cuprnde unda p
s segmentu pq/pr
Intervalul !" este normal dac:
- este constant n toate dervae revoue cardace nregstrate
- este cuprns ntre 0.12 - 0.21 sec
- segmentu PO este zoeectrc n toate dervae
6urata este n mod norma cuprns ntre 0.12-0.21 sec. Varaz
fzoogc n funce de vrst (ma sczut a tner) frecvena
cardac (scade n tahcarde).
!atologic: Intervau PO cu durata sub 0.12 sec se ntnete n
sndroamee de preexctae ventrcuar, n care mpusu eectrc trece
de a atr a ventrcu pe c care ocoesc NAV. Intervau PO cu durata
peste 0.21 sec se ntnete n bocure atroventrcuare.
*omple'ul "R#
Cea ma semnfcatv component a traseuu ECG, corespunde cu
depoarzarea septuu nterventrcuar a ventrcuor; ansambu de
unde= pofazc
Aspect:
- prma und negatv=O, REPREZINTA DEPOLARIZAREA SEPTALA;
depoarzarea septaa ncepe de a un mc ram desprns dn ramura
stanga a fasccuuu AV, dec septu se depoarzeaza de a stanga a
dreapta s de a baza a apex
durata< 0,04sec;
ampt<1/4 R (DIII, aVF, V5-V6) a?sent n 1.-1+;
- prma und poztv= R: prezent n ma|ortatea dervaor;
REPREZINTA DEPOLARIZAREA VENTRICULILOR, FARA BAZA VS;
depolarizarea ventriculara are loc de la endocard la epicard,
deoarece fi?rele !urAin8e se termina su?endocardicB vectorul
de depolarizare a 16 si 1#, fara ?aza 1# este orientat de la
dreapta la stanga, de la ?aza la ape' si dinspre anterior spre
posterior
- cea de-a doua und negatv sau prma negatv dup R =S,
REPREZINTA DEPOLARIZAREA BAZEI VS; vectoru depoarzar baze VS
este orentat de a apex a baza, dnspre dreapta spre stanga s dn fata
n spate
CARACTERISTICILE COMPLEXULUI ORS:
Durat: 0,08 - 0,10sec;
Ampt.: 1-1,5 mV(10-15 mm):
- amptudne mnm: 0,5 mV n DI, DII, DIII; 1 mV n dervae
precordae.
Semnfcate unde:
- Prma zon actvat a muchuu ventrcuar este septu
nterventrcuar, cu vectoru rezutant de a stnga spre dreapta de
|os n sus- unda O.
- Urmeaz actvarea: apexuu pereor ventrcuar atera, dnspre
endocard spre epcard, cu vectoru rezutant de a dreapta a stnga
de sus n |os- unda R.
- Utma zona depoarzata este baza ventrcuuu stang, care e
actvata de |os n sus spre dreapta- unda S.
Ax eectrc n pan fronta a compexuu ORS concde cu axu eectrc
a nm s n mod norma cu axu anatomc a acestea:
Norma ntre - 30 + 110 grade (ax ntermedar =+30-+60 grade).
Intre - 30 s - 90- devate axaa stanga
Intre - 0 s 180- devate axaa extrema
Intre 180 s +110- devate axaa dreapta
4'ul e paralel cu derivaia pe care are cea mai mare proiecie)
4'ul e perpendicular pe derivaia pe care are cea mai mic
proiecie &0()
ORS n dervate precordae o unda cu amplitudine mai mica de 9
mm se noteaza cu litera mica, iar cea cu amplitudine mai mare
de 9 mm cu litera mare:
- V1, V2- dervat pentru ventrcu drept
- V5, V6- dervat pentru ventrcu stang
n dervae precordae ORS este norma dac
- R crete progresv de a V1 pn a V5 (16 - 24 mm), apo
scade a V6
1. 1+ 19 12 1,
1@
- S este maxm n V2 (16- 23 mm) scade progresv spre stnga
putnd s dspar n V6, ar O apare a stnga u V4
- defexunea ntrnsecod (vrfu unde R) apare a ma pun de
0.035 sec n V1 0.045 sec. n V5 - V6 fa de nceputu ORS
-ndcee de hpertrofe ventrcuar: IHV = S maxm (n V1 sau
V2) + Rmaxm (V5 sau V6) este ma mc de 40 - 45 mm (dup McPhie)
%nda "
Este prma unda negatva a compexuu de depoarzare
ventrcuara ORS ce precede prma unda poztva a acestua.
Durata e este de maxm 0,03 secunde.
De obce= proecta vectoruu septa,
Amptudne maxma V dn R-u urmator.
Nu este obgatore.
Larga s/sau adanca semn f ca necroza= nf arct cron c.
( Except e - unda O poz t ona a d n D I I I . Uneor
vect oru prncpa se ndeparteaza de DIII.).
Intervalul "$
- dintre nceputul QRS i sfritul undei T, corespunde sistolei electrice
ventriculare
- defineste durata totala a depolarizarii si repolarizarii ventriculare
- varaza nvers proportona cu frecventa cardac
- durata sa se poate corecta n fct de frecventa: OTc=
OT/vntervau RR
- mta superoara a OTc= 0,45 sec
- aungrea u (sndrom de OT ung) este asocata cu o ncdenta
crescuta a mort subte prn artm ventrcuare
-
7aza terminala
Repreznta ntevau format dn segmentu ST s unda T
Segmentu ST = stadu depoarzat ventrcuar- n acest moment,
ventrcu sunt compet depoarzat; corespunde cu patou
potentauu de actune dn fbra mocardca de ucru (dec cu faza de
contracte)
-Izoeectrc (1 mm)
-cu durata de 0.05-0.15sec.
-punctu |-sfrtu depoarzr ventrcuare,uneor greu de depstat
(ntre sfarstu compexuu ORS s nceputu segmentuu ST);
-patoogc -n cardopata schemc: supra/subdenveare ma marcat
= ezune.
Unda T
Refect repoarzarea ventrcuar (se face dinspre epicard
Cendocard, pentru ca durata potentialului de actiune la nivelul
fi?relor epicardice este mai mica);
Aspect: rotun|t, asmetrc, cu panta descendent ma abrupt;
Sens: concordant cu compexu ORS
poztv n ma|ortatea dervaor;
negatv: aVR, poate f negatva n V1-V2
Amptudne <1/3 R (<6 mm);
Durata: 0,10-0,15 sec;
Modfcat de factor umora (JPO2 , Ca++, K+).
%nda u
- Mca unda rotunda, poztva, dupa unda T
- datorat unu fenomen de repoarzare tardv a mocard
ventrcuar evdenta a sportv , ce cu vaor tensonae
crescute
- durata 0.10 - 0.20 sec
- amptudne mc 0.15 mV
#egmentul $!
Reprezinta momentul dintre repolarizarea ventriculara si
inceputul unei noi depolarizari atriale- corespunde cu faza 2 a
potentialului de actiune a fi?rei miocardice de lucru)
Este foarte important pentru ca defineste linia izoelectricaDDD
Exista doua viteze cu care se roteste hartia pe care se
inregisreaza EKG: 25mm/s si 50 mm/s. Scrie pe traseul EKG. Pe
axa x e oarte important sa stim ca la traseul inregistrat cu
25mm/s! un patratel mic inseamna 0!0" secunde! iar la 50
mm/s inseamna 0!02 secunde#### $E %&'(E'! )*+SEE,E +-
.')E/E $E 25mm/s.
6eterminarea ritmului cardiac &normal este ritmul sinusal(
Se refer a anaza caracterstcor frecvene modfcror rtmuu
btor cardace. Dn acest punct de vedere este necesar s se
preczeze tre eemente:
3riginea ritmului cardiac este n mod norma n nodu snusa (NS),
de unde mpusu se propag prn atr de sus n |os, apo prn nodu
atroventrcuar (NAV) fasccuu Hs a ventrcu.
Crtere de recunoatere a rtmuu snusa sunt urmtoaree:
- unda P prezent n faa fecru compex ORS;
- morfooga unde P se menne constant pentru toate revoue
cardace dn aceea dervae;
- dstana dntre undee P se menne constant; sunt acceptate totu
mc dferene ntre aceste dstane, egate de fazee mcror
resprator (artme respratore)
- undee P sunt poztve n D2 aVF, semnfcnd conducerea de sus n
|os a exctae n atr;
- ntervau pR - constant s cu o durata de 0,12- 0,21 s
!atologic, rtmure dferte de ce snusa, se ncud n categora
artmor.
6eterminarea recven0ei cardiace
=etoda direct &e'act(
- Se ne cont de faptu c semnau ECG este un semna perodc, dec
F = 1/T
Se aprecaz n mm dstana R-R
Pentru a obne frecvena cardac se va apca regula de trei simpl :

60 (sec)
FC = ------------------------------, factoru de converse fnd
0,04 a
R-R (mm) x 0,04 (sec) v=25 mm/s 0,02 a v=50
mm/s
FC= 1500/ R-R n mm=etoda indirect
Se aprecaz numru de ntervae de 0,20 sec. (marcate prn n ma
groase pe traseu) cuprnse ntre dou compexe ORS succesve
un nterva- frecvena este 300/mn
dou ntervae- frecvena este 150/mn
tre ntervae- frecvena este 100/mn
patru ntervae- frecvena este 75/mn
cnc ntervae- frecvena este 60/mn
ase ntervae- frecvena este 50/mn
apte ntervae- frecvena este 43/mn
opt ntervae- frecvena este 37/mn

Fig. 4 - Metoda indirect de citire rapid a frecvenei cardiace

Observa
dac rtmu cardac este nereguat, se va face o mede pe ce pun 5-6
ccur cardace
se semnaeaz eventuaee extrasstoe dac sunt numeroase se vor
ncude n cacuu frecvene cardace
dac frecvenee atror ventrcuor sunt dferte, se cacueaz
fecare n parte se stabete apo reaa de succesune dntre
actvtatea atra cea ventrcuar
Interpretare
Norma : FC = 60-100 b/mn
Vara:
- FC>100 bpm= tahcarde snusa
- FC<60 bpm= bradcarde snusa
- Artma snusa respratore: FCn nspr, FCJn expr.
Frecvent a cop.
6eterminarea a'ei electrice a inimii/ a'a comple'ului "R#
Ce ma mportant vector cardac este vectorul &a'ul electric( al
comple'ului "R#, deoarece repreznt vectoru cee ma mportante
mase muscuare cardace, ar modfcre sae preznt cee ma mute
semnfca.
n genera, axu eectrc se suprapune axuu anatomc, dec orce
modfcare a poze axuu anatomc nfueneaz ntr-o anumt
msur poza axuu eectrc.
=etoda triungEiului ecEilateral
Trunghu echatera (EintEoven) are ature reprezentate de ctre
cee 3 derva standard (DI, DII DIII)
Trunghu va f nscrs ntr-un cerc, care preznt :
- n nferoar vaor poztve (O +180
0
)
- n superoar vaor negatve (O -180
0
)
Axa ORS se va apreca n funce de amptudnea sensu
defexunor O,R S, dup cum urmeaz :
- se aeg dou derva de acea tp numa dn panu fronta (DI,
DII/ DI,DIII/ DII,DIII)
- se msoar amptudnea undeor compexuu ORS se
aprecaz suma or agebrc
- se vor nscre cee dou sume agebrce astfe obnute pe
porune corespunztoare aturor trunghuu, trasnd do
vector cu orgnea n centru vrfu ctre extremte aturor
trunghuu
- se coboar perpendcuare dn orgnea vectoror (m|ocu
aturor trunghuu), care se vor ntersecta n centru cercuu
(respectv, centru trunghuu echatera reprezentat de punctu
O)
- se coboar perpendcuare dn vrfure vectoror, care se vor
ntersecta n punctu A
- se vor un punctee O A, pentru a recompune vectorul 34 dn
proece sae pe cee dou axe, vector a cru preungre va
atnge cercu ntr-un punct care va ndca vaoarea axuu eectrc
=etoda de Fcitire rapidG a a'ei electrice
Aprecerea axe eectrce a nm pe baza poart compexuu
ORS n dervae DI aVF se poate face astfe :
"R# H n 6I i a17 ax eectrc ntre 0
0
i H I0
0
"R# H n 6I i J n a17 ax eectrc ntre 0
0
i - I0
0
"R# H n a17 i J n 6I ax eectrc ntre H I0
0
i H .K0
0
"R# - n 6I i a17 ax eectrc ntre - I0
0
i - .K0
0
=etoda de determinare a a'ei electrice a inimii prin inspecie
Se reazeaz dup urmtoaree regu :
1. Dervaa n care se nregstreaz comple'e de amplitudine
ma'im ndc faptu c a'a este paralel cu aceast dervae
2. Dervaa n care se nregstreaz comple'e de amplitudine
minim &zero( ndc faptu c a'a este perpendicular pe
aceast dervae
3. nregstrarea unu compex de amptudne crescut ntr-o anumt
dervae se consder c repreznt un ma'im real numa dac n
dervaa opus se nscre un compex de amptudne mnma
4L4 "R# !R3IE*:I4 =4LI=M !R3IE*:I4 =I<I=M &<%;M(
0
0
6I 417
H 90
0
41R 6III
H @0
0
6II 41;
H I0
0
a17 6I
E'emplu 9- deviatie a'iala stanga- "R# ma'im si negativ in
6III, minim in a1R
Interpretarea EKG- pasi
.) *ali?rare- se urmareste viteza de derulare a Eartiei-
standard este de +, mm-s
+) 6efinirea ritmului sinusal
9) *alcularea frecventei cardiace
2) 4'ul electric al comple'ului "R#
,) 4naliza
a. %ndelor- p, N, r, s, t, u semnificatie, amplitudine,
durata, eventual a', morfologie
b. #egmentelor- pN-r, st, tp daca sunt izoelectrice
sau su?-supradenivelate
c) Intervalelor- pN-r, st, Nt- semnificatie, din ce sunt
formate, durata