Sunteți pe pagina 1din 9

Curs 5 DIP 30 octombrie 2013 NORMELE CONFLICTUALE CU PRIVIRE LA RELATIILE DE FAMILIE

Legea aplicabila casatoriei Legea aplicabila filiatiei Legea aplicabila autoritatiii parintesti si protectiei copilului Legea aplicabila obligatiei de intretinere

1. LEGEA APLICABILA CASATORIEI a. Legea aplicabila incheierii casatoriei Promisiunea de casatorie logodna- vorbim de legea aplicabila conditiilor de fond si cea aplicabila efectelor Legea aplicabila conditiilor de fond este legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la data incheierii promisiunii - lex patriae. La data incheierii promisiunii, indiferent de eventualele alte cetatenii obtinute ulterior, se aplica deci legea veche, de la data incheierii promisiunii Legea aplicabila efectelor casatoriei este una din urmatoarele care se aplica in scara sau in cascada Legea resedintei obisnuite comune a viitorilor soti la data promisiunii de casatorie Legea nationala comuna a viitorilor soti Legea romana, daca nu exista o lege nationala comuna

In domeniul legii aplicabile logodnei intra efectele promisiunii si mai ales consecintele incalcarii ei, ale ruperii logodnei

Casatoria - se face distinctie intre conditiile de fond, conditiile de forma / formalitatile si nulitatea casatoriei o Conditiile de fond ale casatoriei sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la momentul celebrarii casatoriei se aplica lex patriae a fiecaruia dintre viitorii soti deci dpdv al conflictului de legi, la momentul celebrarii casatoriei

Celebrarea - In perspetiva DIP roman, casatoria e un act solemn, care presupune o anumita procedura/ procesiune interventia unei autoritati care functioneaza cu anumite reguli este deci indiferenta eventuala alta cetatenie dobandita ulterior de soti, se aplica legea veche Intra in domeniul legii aplicabile conditiilor de fond ale casatoriei a) conditiile de fond pozitive = consimtamantul la casatorie, varsta matrimoniala, precum si b) impedimentele la casatorie, adica conditiile de fond negative = interzicerea bigamiei, a casatoriei intre rude, interzicerea casatoriei intre tutore si minor, a casatiriei intre persoane de acelasi sex, a incapabilului 1

Codul civil contine si o prevedere de ocrotire a ordinii publice de DIP roman art 2586 alin 2 daca una dintre legile straine astfel determinate (una din legile nationale a unuia dintre soti) prevede un impediment la casatorie care potrivit dreptului roman este incompatibil cu liberatatea de a incheia o casatorie, acel impediment va fi inlaturat ca inaplicabil, in cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei Exemple de impedimente interzicerea casatoriei pe considerente de rasa, limba, religie, nationalitate, interzicerea casatoriei unei persoane divortate

Legea aplicabila conditiilor de forma legea statului pe teritoriul caruia casatoria se cerebreaza deci lex loci actus sau lex loci celebrationis

Art 2587 alin 2 reglementeaza situatia incheierii casatoriei in fata unui agent diplomatic sau consular lex auctoris

Problema casatoriei religioase - este o problema de forma in DIP roman si deci nu e supusa lui lex patriae si e supusa lui lex loci actus. Alte sisteme de drept au alte conceptii. Dpdv istoric, Legea 105/ 1992 nu recunostea efectele casatoriei religioase - casatoria unui cetatean roman aflat in strainatate poate fi incheiata in fata autoritatilor locale de stat ( si a agentului diplomatic/ consular). NCC nu a preluat aceasta prevedere. Concluzia este aceea ca NCC a inlaturat ideea ca o casatorie religioasa celebrata in strainatate nu produce efecte in Romania, deci legiutorul roman permite ca cetateanul roman aflat in strainatate sa celebreze casatoria inclusiv in forma religioasa, dar conditia e ca in acel sistem de drept, casatoria sa fie valabila. Art 259 arata totusi ca celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa incheierea casatoriei civile Intra in domeniu - legea aplicabila conditiilor de fond, - formalitatile, - procedura celebrarii (organ, competent, locul) - proba casatoriei

Nulitatea casatoriei si efectele nulitatii sunt reglementate de aceeasi lege care guverneaza conditiile pentru incheierea casatoriei - lex loci celebrations.

In ceea ce priveste nulitatea pentru forma, e o masura de protectie luata de legiuitorul roman, de ocrotire a ordinii publice nulitatea unei casatorii incheiae in strainatate cu incalcarea conditiilor de forma, poate fi admisa in Romania numai daca sanctiunea nulitatii este prevazuta si de legea romana reciprocitate de reglementare ceruta de codul civil pentru evitarea abuzului de nulitate de forma daca leea straina ar prevedea o nulitate pentru alte ratiuni decat legea romana legea straina poate prevedea cazurri de nulitate considerate ca artificiale in legea romana.

b. Legea aplicabila efectelor casatoriei I. II. III. Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei cadrul primar imperativ al relatiilor dintre soti = acel pachet de reguli si principii care se aplica in toate cazurile Regimul matrimonal Conventia matrimoniala

I. Efectele generale ale casatoriei sunt supuse in cascada urmatoarelor legi a. Legea resedintei obisnuite comune a sotilor b. Legea cetateniei comune a sotilor in lipsa unei resedinte obisnuite comune c. Legea statului pe teritoriul caruia casatoria a fost celebrata = lex loci actus Aceasta prevedere este in art 2589 alin 1, un text de referinta la care multe alte texte trimit

Domeniul legii aplicabile = ce inseamna cadrul primar imperativ Relatiile personale dintre soti cum se iau deciziile de catre soti, ce indatoriri au, problema independentei sotilor Relatiile patrimoniale dintre soti, dar numai in masura in care nu intra in regimul matrimonial, care e un regim patrimonial, nu personal, se refera la bunuri

Intra deci in esenta efectele persoanele si cele patrimoniale de la care sotii NU pot deroga, indiferent de regimul matrimonial pe care si-l aleg Exceptie in legatura cu regimul locuintei sotilor urmeaza lex residerae

II. Regimul matrimonial La nivelul UE este in curs de formare Regulamentul privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materia regimurilor matrimoniale, care atunci cand va intra in vigoare va inlocui dispozitiile Coduluicivilprivind regimurile matrimoniale. Potrivit dreptului roman, acestea sunt regimul comunitatii legale, separatiei de bunuri si comunitatii conventionale. Care e legea aplicabila cand exista un element de extraneitate? Se face o subdistinctie 1) Legea aplicabila regimului prin vointa partilor 2) Legea aplicabila regimului dupa criterii obiective, cand nu exista lex voluntatis 1) Legea aplicabila regimului dupa vointa partilor Art 2590 legea aplicabila regimului matrimonial este legea aleasa de soti lex voluntatis, dar vointa partilor in alegerea legii aplicabile nu este nelimitata, ci au dreptul sa aleaga numai una din urmatoarele 3 legi: a) Legea statului pe teritoriul caruia unul dintre soti si are resedinta obisnuita la data alegerii sunt indiferente cetateniile ulterioare dobandite de catre soti, deci se aplica legea veche b) Legea statului a carui cetatenie o are oricare dintre soti la data alegerii- lex patriae cu acelasi conflict de legi, data alegerii c) Legea statului unde isi stabilesc prima resedinta obisnuita comuna dupa celebrarea casatoriei CELE 3 LEGI SUNT ALTERNATIVE, NU IN CASACADA, deci oricare poate fi aleasa. 3

In momentul in care sotii aleg regimul matrimonial, ei aleg o conventie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial, care este o alta institutie decat regimul matrimoniale in sine, a.i se pune problema legii aplicabile conventiei de alegere . - legea aplicabila conditiilor de forma sunt supuse fie legii convenite a guverna regimul matrimonial, fie legea locului incheierii conventiei de alegere, adica lex loci actus - legea aplicabila conditiilor de fond/valabilitate ale convenitiei de alegere sunt supuse legii alese a se aplica acelei conventii

2) Legea aplicabila regimului dupa criterii obiective, cand nu exista lex voluntatis In cazul in care partile nu au ales legea aplicabila regimului matrimonal, acesta va fi supus legii care guverneaza efectele generale ale casatoriei art 2589 alin 1

Domeniul aplicabil regimului matrimonial Conditiile de validitate a conventiei privind alegerea legii aplicabile Limitele alegerii regimului matrimonial Posibilitatea schimbarii regimului matrimonial si efectele acestei schimbari Continutul patrimoniului fiecaruia dintre soti Drepturile sotilor asupra bunurilor Regimul datoriilor sotilor Incetarea si lichidarea regimului matrimonial regulile privind impartirea bunurilor comune

III. Conventia matrimoniala Se incheie atunci cand sistemul de drept aplicabil regimului matrimonial permite acest lucru. In dreptul roman, potrivit art 329 Cod civil, conventia matrimoniala se poate incheia atunci cand sotii aleg un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale, de aceeea conventia matrimoniala nu se confunda dpdv juridic cu conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial, aceasta din urma avand o sfera mai extinsa de aplicare. Cand apare conventia matrimoniala\ se pune problema legii aplicabile cu distinctiile ei: i. ii. conditiile de fond ale conventiei matrimoniale sunt supuse legii regimului matrimonial ales conditiile de forma sunt supuse fie legii regimului matrimonial, fie legii inchierii conventiei matrimoniale, deci lex loci actus

c. Legea aplicabila desfacerii casatoriei In legatura cu desfacerea casatoriei, sunt aplicabile 2 acte normative - Codul Civil care reglementeaza regimul aplicabil divortului si separatiei de corp - Regulementul UE nr. 1259/2010 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in domeniul legii aplicabile divortului si separarii de corp = Regulamentul Roma 3 Intre statele membre UE care au aderat la Regulamentul Roma 3, se aplica acesta, intre statele care nu au aderat la Roma 3 si statele nemembre, ramane aplicabil codul civil.

Codul Civil Divortul: se face distinctie intre legea aplicabila divortului prin vointa partilor si legea aplicabila divortului printr-o localizare obiectiva A. Legea aplicabila divortului prin vointa sotilor Codul civil in art 2597 prevede ca sotii pot alege de comun acord legea aplicabila divortului, dar dintr-un pachet limitat la 5 legi (oricare): 1. legea statului pe teritoriul caruia sotii isi au resedinta obisnuita comuna la data conventiei de alegere a legii aplicabile divortului, fiind indiferente eventualele cetatenii/ resedinte obisnuite anterioare, deci se aplica de principiu, legea noua 2. legea statului pe teritoriul caruia sotii au avut ultima resedinta obisnuita comuna, daca cel putin unul dintre ei mai locuieste acolo la data conventiei de alegere a legii aplicabile divortului - punctul de legatura este tot resedinta, ca si la pct 1., acolo fiind vorba de resedinta pe care o au, la pct 2 e vorba de resedinta avuta 3. legea statului al carui cetatean este unul dintre soti 4. legea statului pe teritoriul caruia sotii au locuit cel putin 3 ani - se pune problema dterminarii locuintei sotilor 5. legea romana care desi e mentionata ultima, nu e o escape law solutia de salvare Codul Civil contine o prevedere privind data conventiei de alegere, care este de fapt o dispozitie de procedura, de drept material conventia de alegere a legii aplicabile divortului se poate incheia cel mai tarziu pana la data sesizarii autoritatii competente sa pronunte divortul. Este o regula intrucat se incheie conventia inainte de sesizare autoritatii. Cu toate acesta instanta judecatoreasca poate sa ia act de acordul sotilor cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate. Codul civil cere ca conventia de alegere sa se incheie in scris si sa fie datata si semnata de soti este o norma care intereseaza valabilitatea de forma a conventiei de alegere.

B. Legea aplicabila divortului dupa o localizare obiectiva cand sotii nu au incheiat o convenite Sunt de asemenea 5 solutii care de aceasta data se aplica in cascada. Acestea sunt similare celor 5 aplicabile in cazul autonomiei de vointa. Aici se refera la data actiunii de divort, nu la data alegerii 1. legea statului pe teritoriul caruia sotii au resedinta obisnuita comuna la data introducerii cererii de divort 2. legea statului pe teritoriul caruia sotii au avut ultima resedinta obisnuita comuna, daca cel putin unul dintre ei mai are resedinta obisnuita pe teritoriul acelui stat la data introducerii cererii de divort 3. in lipsa, legea cetateniei comune a sotilor la data introducerii cererii de divort - se pot face unele distinctii nu mai e legea cetateniei a oricaruia dintre soti ca la art 2597 4. legea utimei ceatenii comune a sotilor, daca cel putin unul dintre ei a pastrat acea cetatenie la data introducerii cererii de divort 5. legea romana in toate celelalte cazuri legea romana apare ca o escape laws

Domeniul legii divortului determinarea sferei persoanelor care au dreptul de a cere desfacerea casatoriei prin divort motivele de divort efectele divortului cu privire la relatiile dintre soti - relatiile personale dintre soti inclusiv drepturile sotului divortat, capacitatea de exercitiu a sotilor si de asemenea relatiile patrimoniale dintre soti dreptul la despagubiri, suporarea datoriilor comune efectele divortului cu privire la relatiile dintre soti si copiii lor - relatiile personale, cine exercita autoritatea parinteasca dupa divort si relatiile patrimoniale dintre sotii divortati si copii lor - obligatia de intretinere, regimul locuintei copilului, etc nu merg dupa legea divortului procedura ordinatoria litis este supusa legii forului

Codul civil mai regelementeaza 2 dispozitii de ocrotire a ordinii publice de DIP roman i. daca legea straina aplicabila divortului nu permite divortul sau il admite in conditii deosebit de restrictive, se aplica legea romana in cazul in care unul dintre soti este, la data cererii de divort, cetatean roman sau are resedinta obisnuita in Romania art 2601 - are drept efect impiedicarea repudierii adica impiedicarea denuntarii unilatarale de catre barbat a casatoriei in conditii discriminatorii. Dreptul roman nu cunoaste repudierea si deci problema nu se pune decat in DIP. Leguitorul roman nu a respins de plano recunoasterea repudierii - actul intocmit in strainatate prin care se contatata vointa unilaterala a barbatului de a desface casatoria, fara ca legea straina aplicabila sa recunoasca femeii un drept egal, acest act nu va fi recunoscut in Romania, cu exceptia situatiei in care sunt indeplinite cumulativ in urmatoarele conditii a. actul a fost intocmit cu respecatrea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de legea straina b. femeia a acceptat in mod liber si neechivoc aceasta modalitate de desfacerea a casatoriei c. nu exista niciun alt motiv de refuz al recunoasterii pe teritoriul Romaniei a hotararii pronuntate in strainatate prin care s-a incuviintat desfacerea casatoriei

ii.

Regulamentul Roma 3 Natura juridica a Regulamentului: Este o forma de cooperare consolidata iin domeniul legii aplicabile divortului si separatiei de corp. Nu se aplica la nivelul UE, ci numai anumitor state ca Belgia, Bulgaria, Germania, Franta, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria Portugalia, Romanaia si Slovenia Domeniu de aplicare: Cand exista conflict de legi deci numai in raporturile internationale Sunt multe aspecte la care nu se aplica in mod explicit capacitatea sotilor existenta si valabilitatea casatoriei anularea acesteia numele sotilor efectele patrimoniale ale casatoriei raspunderea parinteasca 6

obligatia de intretinere aspectele fiduciare succesiunea

Regulamentul Roma 3 are solutii juridice foarte apropiate de Codul Civil. 1. legea aplicabila prin vointa partilor 2. legea aplicabila dupa criterii obiective, in afara optiunii partilor 1. Legea aplicabila divortului si speratiei de corp prin vointa partilor Art 5 sotii pot convenii sa determina legea aplicabila in mod alternativ la una din urmatoarele 4 legi 1) legea statului pe al carui teritoriu sotii au resedinta obisnuita la data incheierii acordului 2) legea statului pe teritoriul caruia sotii u avut resedinta obisnuita comuna cu conditi ca cel putin unul dintre ei sa o mai aiba acolo la data incheierii acordului 3) legea statului a carui cetatenie o are unul dintre soti la data acordului 4) legea forului Alegerea poate fi facuta cel mai tarziu pana la data sesizarii isntantei de judecata, dar si in fata acesteia in cazul in care acest lucru este permis de lex fori

Conventia de alegere Conditiile de fond sunt supuse legii alese, deci se judeca plecand de la premisa valabilitatii alegerii Conditiile de forma aceeasi conditie a incheierii in forma scrisa, semnata si datata de ambii soti, prevede in mod explicit ca forma electronica este valabila daca permite consemnarea durabla a acordului, spre deosebire de codul civil care nu prevede aceasta. Un stat participant la regulament in care sotii isi au resedinta obinsuita la data alegerii poate prevedea conditii formale suplimentare fata de cele aratate.

2. Legea aplicabila dupa criterii obiective, in afara optiunii partilor -4 solutii in scara a) legea resedintei obisnuite a ambilor soti la data sesizarii instantei b) legea statului unde sotii si-au avut ultima resedinta obisnuita, cu conditia de a nu fi trecut mai mult de 1 an fata de momentul sesizarii instantei c) legea cetateniei ambilor soti la data sesizarii instantei d) lex fori

In domeniul legii aplicabile divortului si separatiei de corp , Regulamentul Roma 3 mentioneaza in mod explicit determinarea persoanelor care pot cere desfacerea casatoriei prin divort motivele de divort efectele divortului cu privire la relatiile personale dintre soti - problema recasatoririi dupa, drepturile patrimoniale efectele patrimoniale ale casatoriei exced domeniului 7

2. LEGEA APLICABILA FILIATIEI Filiatia copilului - din casatorie - din afara casatoriei - situatia adoptiei 1.Filiatia copilului din casatorie Art 2603 - filiatia copilului din casatorie se stabileste potrivit legii care carmuieste efectele generale ale casatoriei parintilor sai la data nasterii copilului filiatia este supusa art 2589, iar dpdv al conflictului mobil de legi, la data nasterii sale, deci se aplica axiomatic legea veche Domeniul legii aplicabile 1) stabilirea filiatiei a) fata de mama - modalitati de stabilire, conditiile, contestatia de maternitate, regimul contestarii de maternitate b) fata de tata modalitatile si conditiile de stabilire, prezumtia de paternitate, timpul legal de conceptie, tagada paternitatii In cazul in care se contesta filiatia si intervine o autoritate publica, tot in acest domeniu intre c) persoanele care pot introduce actiunea d) prescriptia extinctiva a dreptului la actiune e) ordinatoria litis merge dupa lex fori! 2) Efectele filiatiei Numele copilului Relatiile personale si patrimoniale dintre parinti si copil

2. Filiatia copilului din afara casatoriei se stabileste potrivit legii nationale a copilului de la data nasterii - lex patriae a copilului de la data nasterii Daca copilul are mai multe cetatenii, altele decat cea romana, se aplica cea care ii este mai favorabila Domeniul filiatiei copilului din afara casatoriei Stabilirea filiatiei fata de mama si fata de tata Efectele filiatiei - raporturile dintre parinti si copl inclusiv obligatia parintilor de a intretine, creste, educa si administra bunurile copilului

3. Filiatia din adoptie Legea aplicabila conditiilor de fond ale adoptiei sunt stabilite de legea nationala a adptatorului si de legea nationala a celui care urmeaza a fi adoptat. Aceste persoane trebuie sa indeplineasca si conditiile care sunt obligatorii pentru ambii stabilite in legile fiecaruia dintre ei. Asadar observam o aplicare cumulativa a legii celor 2 persoane implicate in raportul juridic- si conditiile din lex patriae a ambilor precum si conditiile cerute in mod obligatoriu - s-a urmatit sa nu se savraseasca niciun fel de abuz

Domeniul conditiilor Stabilirea conditiilor, inclusiv impedimentele Efectele conditiilor asupra adoptiei Felurile adoptiei cu efecte depline, restranse

Legea aplicabila conditiilor de forma ale adoptiei - sunt supuse legii statului pe teritoriul caruia adoptia se incheie- lex loci actus Domeniu de aplicare Formalitatile Procedura incheierii adoptiei

Legea aplicabila efectelor adoptiei precum si relatiile dintre adoptator si adoptat ulterior incheierii adoptiei, sunt supuse legii nationale a adoptatorului. Daca la momentul incheierii adoptiei se cer indeplinite cumulativ conditiile din ambele legi, ulterior, dupa ce copilul intra in familia adopatorului, se aplica legea nationala a adoptatorului. Daca adoptatorii sunt soti se aplica legea care guverneaza afectele generale ale casatoriei.

Legea aplicabila desfiintarii adoptiei Nulitatea este supusa pentru conditiile de fond, legii fondului, iar pentru cele de forma, legii formei adoptiei. Desfacerea adoptiei este supusa legii care guverneaza efectele adoptiei, asadar legea nationala a adoptatorului sau legea care guverneaza afectele generale ale casatoriei.