Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: TEHNICIAN CONSTRUCTII SOCIETATEA:

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: Tehnician constructii in cadrul: PROCESUL DE MUNCA: Organizeaza si urmareste lucru in cadrul echipei pe care o conduce, asigurand respectarea tehnologiei stabilite prin instructiunile de lucru; ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCTIE: echipament de protectie chei de mana acte si documente pentru evidenta lucrarilor piese de schimb

lavete si carpe din bumbac SARCINA DE MUNCA: Repartizeaza personalul pe locuri de munca si dispune sarcini de serviciu corespunzatoare calificarii acestora si acorda in permanenta asistenta tehnica necesara personalului din subordine; Participa alaturi de personalul pe care il conduce la realizarea sarcinilor prin sustinerea pe domeniul de activitate specific a functionarii la parametri optimi si in conditii de siguranta a echipamentelor si dotarilor tehnice din cadrul societatii. duce la cunostinta sefului ierarhic superior, stadiul de desfasurare al lucrarilor de reparatii, eventualele probleme tehnice aparute si masurile de interventie ce trebuiesc luate. !rmareste e"ecutia lucrarilor atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, ofera solutii atunci cind situatia o impune. !rmareste lucrarile in desfasurare, verifica respectarea cronologiei lucrarilor, corectitudinea acestora . #upravegheaza in mod direct lucrarile ce impun un grad de tehnicitate ridicat sau care prezinta un potential risc.

Respecta intocmai instructiunile de lucru, masurile de securitate si sanatate in munca si P#%. precum si masurile de igiena muncii, planurile de masuri, dispozitii si reglementari primite. MEDIUL DE MUNCA: &"ecutantul isi desfasoara activitatea la program de ' ore(zi, pe durata programului poate fi e"pus la: variatii de luminozitate zgomot puternic generat de functionarea utila)elor temperaturi ridicate

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI: A. Factori de risc E ECUTANT Acti!"i #resite +erespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis ,-1. /ovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii ,-2. 0aderea de la inaltime la deplasari pe schele si scari suspendate ,-$. %ndepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare ,-*. Pozitionarea(depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare ,-1. 0adere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare ,-2. Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene ,-3.

+eutilizarea echipamentului de protectie ,-'.

O$isi!"i Omiterea unei etape din procedura de pornire4oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine ,-5. +everificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice ,-16. B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Sarci"a s!%&s!'radi$e"sio"a(a i" ra'ort c! e)ec!ta"t!( &fort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine ,-11. &fort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent ,-12. C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fi*ic Temperaturi ridicate sau scazute functie de anotimp ,-1$. !miditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile meteo ,-1*. 0urenti de aer la operatiuni e"ecutate in camp deschis ,-11. Pulberi neto"ice in atmosfera ,-12. /ichide vehiculate la presiuni ridicate ,-13. 7gomot la locul de munca ,-1'. 0alamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni ,-15. %ntensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta ,-26. D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Meca"ic -isuri sau scapari de abur sau apa fierbinte la presiuni ridicate, datorita neetanseitatilor ,-21. lunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere ,-22.

&"plozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului ma"im admis ,-2$. /eziuni provocate de taierea(inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente ,-2*. Prinderea degetelor(membrelor la organele de masini in miscare ,-21. 0aderea sau rostogolirea obiectelor ,pieselor. metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand anga)atul e"ecuta activitati avand corpul situat sub aceste piese ,-22. Factori de risc C+i$ic %ritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri sau degresanti ,-23. Factori de risc Ter$ic 0ontact al pielii cu suprafete metalice incinse ,-2'. %mproscarea e"ecutantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate ,-25. Factori de risc E(ectric

'

&lectrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice ,-$6. &lectrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor ,-$1.

!nitatea: /oc de munca: Tehnician constructii


Co$'o"e"ta siste$!(!i de $!"ca Factori de risc ide"ti,icati

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


For$a co"creta de $a"i,estare a ,actori(or de risc

+r. persoane e"puse: 8urata e"punerii: &valuator: :


Co"seci"ta $a)i$a 're-i*i%i(a C(asa de #ra-itate C(asa de 'ro%a%i(itate Ni-e( 'artia( de risc

&9&0!T +T

ctiuni gresite

1 +erespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis ,-1. 2 /ovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii ,-2. $ 0aderea de la inaltime la deplasari pe estacade si scari suspendate ,-$. * %ndepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare ,-*. 1 Pozitionarea(depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare ,-1. 2 0adere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare ,-2. 3 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene ,-3.

8&0&# %T: $4*1 zile 8&0&# %+;. <r. %%% %T: *141'6 zile %T: $4*1 zile 8&0&#

3 2 3 * $ 2 3

1 * 1 2 2 $ 1

$ 2 $ $ 2 2 $

' +eutilizarea echipamentului de protectie ,-'.


Omisiuni

5 Omiterea unei etape din procedura de pornire4 oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine ,-5. 16 +everificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice ,-16.

%T: $4*1 zile 8&0&#

2 3

$ 2

2 *

8&0&#

Co$'o"e"ta siste$!(!i de $!"ca

Factori de risc ide"ti,icati

For$a co"creta de $a"i,estare a ,actori(or de risc

Co"seci"ta $a)i$a 're-i*i%i(a

C(asa de #ra-itate

C(asa de 'ro%a%i(itate

Ni-e( 'artia( de risc

# R0%+ 8& :!+0

#arcina sub(supradimensi onala in raport cu e"ecutantul

11 &fort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine ,-11.

%T: $4*1 zile

:&8%!/ 8& :!+0

12 &fort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent ,-12. -actori de risc 1$ Temperaturi ridicate sau scazute a aerului functie -izic de anotimp ,-1$. 1* !miditate ridicata sau scazuta a aerului ,-1*. 11 0urenti de aer la operatiuni e"ecutate in e"terior ,-11. 12 Pulberi neto"ice in atmosfera ,-12. 13 #ubstante vehiculate la presiuni ridicate ,-13. 1' 7gomot la locul de munca ,-1'.

%T: $4*1 zile %T: $4*1 zile %T: $4*1 zile %T: $4*1 zile %T: $4*1 zile %+;. <r. %% %+;. <r. %%%

2 2 2 2 2 1 *

* $ $ 2 $ 1 $

2 2 2 2 2 $ *

16

:%=/O 0& 8& PRO8!0T%&

-actori de risc :ecanic

15 0alamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni ,-15. 26 %ntensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta ,-26. 21 -isuri sau scapari de abur si apa la suprapresiune, datorita neetanseitatilor ,-21. 22 lunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere ,-22.

8&0&# %T: $4*1 zile 8&0&# %T: *141'6 zile

3 2 3 $

1 * 1 2

$ 2 $ 2

Co$'o"e"ta siste$!(!i de $!"ca

Factori de risc ide"ti,icati

For$a co"creta de $a"i,estare a ,actori(or de risc

Co"seci"ta $a)i$a 're-i*i%i(a

C(asa de #ra-itate

C(asa de 'ro%a%i(itate

Ni-e( 'artia( de risc

:%=/O 0& 8& PRO8!0T%&

-actori de risc :ecanic

2$ &"plozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului ma"im admis ,-2$. 2* /eziuni provocate de taierea(inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente ,-2*. 21 Prinderea degetelor(membrelor la organele de masini in miscare ,-21. 22 0aderea sau rostogolirea obiectelor ,pieselor. metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand anga)atul e"ecuta activitati avand corpul situat sub aceste piese ,-22. -actori de risc 23 %ritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu 0himic uleiuri sau degresanti ,-23. -actori de risc 2' 0ontact al pielii cu suprafete metalice incinse Termic ,-2'. 25 %mproscarea e"ecutantului cu substante lichide sau

8&0&#

%T: $4*1 zile %+;. <r. %%% 8&0&#

2 * 3

$ 2 1

2 $ $

%T: $4*1 zile %T: $4*1 zile %+;. <r. %%

2 2 1

1 $ 2

1 2 *

11

-actori de risc &lectric

gazoase la temperaturi ridicate ,-25. $6 &lectrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice ,-$6. $1 &lectrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor ,-$1.

8&0&# 8&0&#

3 3

1 1

$ $

REPRE.ENTAREA /RAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA /oc de munca: te+"icia" co"str!ctii
32.25 % -- EXECUTANT 6.45 % -- SARCINA DE MUNCA 25.80 % -- MEDIUL DE MUNCA 35.48 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE +ivel global de risc: 0.11 >

12

executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de productie

INTERPRETAREA RE.ULTATELOR SI CONCLU.IILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: te+"icia" co"str!ctii +ivelul de risc global calculat pentru locul 2te+"icia" co"str!ctii2 este 0.11 >, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu. Rezultatul este sustinut de ?-isa de evaluare a locului de munca?, din care se observa ca din totalul de 34 factori de risc identificati, 5.61 > , 3 . depasesc ca nivel partial de risc valoarea $, incadrandu4se in

1$

categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra e"ecutantului. Pentru acesti factori s4a intocmit fisa de masuri ane"ata. %n ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 30.07 > sunt factori proprii E ECUTANT 6.87 > sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA 07.9: > sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA 37.89 > sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE 8in analiza 2Fisei de e-a(!are a (oc!(!i de $!"ca2 se constata ca gravitatea ma"ima a 74.64 > , 46 . dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate ma"ima ce poate avea consecinte ireversibile asupra e"ecutantului ,deces sau invaliditate..

1*

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA: te+"icia" co"str!ctii


Nr. Crt. 4. Factor de risc Ni-e( de risc Omiterea unei etape din procedura 8 de pornire4oprire a instalatiilor deservite de personalul din subordine 7gomot la locul de munca 8 Mas!ri 'ro'!se &No$i"a(i*area $as!rii 1. 0unoasterea in detaliu a echipamentului tehnic si a instalatiei 2. 0unoasterea capacitatilor resurselor umane din subordine si utilizarea corespunzatoare a acestora $. 0ontroale inopinante ale personalului din subordine si supravegherea operatiunilor de pornire4oprire a echipamentelor 1. 8otarea si purtarea echipamentului individual de protectie, a auzului ,antifoane. de catre e"ecutanti si neadmiterea la lucru fara acest echipament .

0.

11

3.

%mproscarea e"ecutantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate

2. 0onducerea societatii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului no"ei zgomot si a starii de sanatate $. &fectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca, conform legislatiei in vigoare *. Respectarea cerintelor privind controlul medical la anga)are, de adaptare si ritmicitatea controlului medical periodic 1. &ducatia sanitara a"ata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra organismului si pe obligativitatea purtarii antifoanelor 2. 0ontrolul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra zgomotului, 1.&fectuarea instruirii inaintea inceperii activitatilor de interventii pentru verificari sau reparatii 2.&liminarea presiunii din segementul retelei pe care se e"ecuta interventia $.Pozitionarea in siguranta a propriei persoane si a celorlalte persoane, fata de posibila sursa de risc *.Purtarea completa a echipamentului individual de protectie

FISA DE MASURI CU CARACTER /ENERAL PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA: te+"icia" co"str!ctii %nsusirea si respectarea cerintelor de #anatate si #ecuritatea :uncii si masurile de aplicare a acestora; 8esfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu e"puna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

12

ducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

%nstiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca; Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a conducatorul locului de munca;

!tilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

13

S-ar putea să vă placă și