Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea, 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/ Calificarea Universitatea din Bucureti Psihologie i tiinele Educaiei Psihologie Psihologie Licenta Psiholog

2. Date despre disciplin 2.1. Denumirea Psihologia personalitatii disciplinei 2.2. Titularul activitilor de curs Conf.dr. Romeo Zeno Cretu 2.3. Titularul activitilor de Lect.dr. Cornel Laurentiu Mincu seminar Lect. dr. asociat Valentin Dinu 2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de E 2.7.Regimul evaluare disciplinei 3. Timpul total estimat
3.1. Numr de ore pe sptmn 4 3.4. Total ore din planul de 56 care 28 nvmnt Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: participare studii/ cercetari 3.7. Total ore de studiu individual 3.8. Total ore pe semestru 3.9. Numr de credite 3.2. Din Curs 3.5. Din Curs care 2 3.3. Seminar/laborator 3.6. Seminar/laborator 2 28 Ore 50 25 25 3 2 3 100 164 7

DF

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de currinculum 4.2. de competene curs Introducere in psihologie curs Fundamentele psihologiei

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/ laboratorului sala de curs cu minim 200 locuri, dotata cu computer si video-proiector sala de seminar de minimum 40 locuri, dotata cu computer si video-proiector

6. Competene specifice acumulate


Competene 1. Cunoaterea i nelegerea: profesionale conceptelor fundamentale, a teoriilor, i modelelor elaborate n domeniul cercetrii personalitii: psihanalitic, behaviorist, umanist, socialcognitiv, teoriei trsturilor, teoriilor psihobiologice;

instrumentelor, metodelor i metodologiilor alternative de cercetare a personalitatii, a avantajelor si dezavantajelor lor; distinciei dintre structura, procesele i dezvoltarea personalitii; relaiei dintre teorie i practic de cercetare.

2. Explicarea i interpretarea: diferenelor individuale pe baza modelelor teoretice studiate; dezvoltrii normale i patologice a personalitii, aa cum apare n cadrul teoriei: psihanalitic, behaviorist, umanist, social-cognitiv, teoriilor psihobiologice. 3. Instrumental-aplicative: aplicarea conceptelor i modelelor teoretice n procesul de autocunoatere i i cel de cunotere a celorlali: cunoaterea principiilor generale de construcie a instrumentelor de evaluare a personalitii, propuse de fiecare model teoteretic al acesteia; capacitatea de a stabilii gradul de adecvare a instrumentelor standardizate i nestandardizate n culegerea datelor de personalitate n funcie de scopul de cercetare urmrit. capcacitatea de a programa demersuri idiografice vs. nomotetice, transversale vs. longitudinal pentru evaluarea personalitii. 4. Atitudinale: dezvoltarea interesului fa de domeniul cercetarii personalitii; promovarea unei atitudini impariale, de tipul evidence based in evaluarea rezultatelor obinute n practica de investigare a personalitii. Competene Abiliti de prezentare i comunicare verbal i scris; transversale Cooperare n echipe de cercetare.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul disciplinei general al Furnizarea setului de concepte, modele explicative i instrumente alternative, necesare operaionalizrii, msurrii i explicrii modului de funcionare a personalitii. Dezvoltarea competenelor de conceptualizarea a personalitii conform abordrilor alternative de cercetare; Dezvoltarea competenelor de evaluare comparativ a fiecrei abordri teoretice a personalitii sub aspectul valenelor descriptive, explicative i predictive. Dezvoltarea competenelor de a opera n practic cu conceptele i instrumentele derivate din fiecare model al personalitii.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs Metode de predare


Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point

Observaii

1. Obiectul i scopul psihologiei personalitii. Delimitri conceptuale: individ, individualitate, persoan, personalitate, personaj. Perspective de

definire a personalitii. 2. Nivelurile de organizare a personalitii: biologic, trasturi-dispoziionale, psihodinamic, fenomenologic, comportamental, social-cognitiv. Abordarea biologic a personalitii (I). Genetica comportamental. Neurotransmitori, neurohormoni i predispoziii comportamentale. 4. Abordarea biologic a personalitii (II). Interaciunea genetic-mediu n personalitate. Environmentul i activarea genetic.
3. Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point

5. Biologia temperamentului. Resorturi biochimice i neurofiziologice ale temperamentului. Modelul psihobiologic al temperamentului M. Zuckerman.

6. Abordarea psihodinamic a personalitii. Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Teoria psihanalitica a lui S. Freud. 7.Neopsihanaliza. C.G.Jung tipurile psihologice; A. Adler sentimentul de inferioritate i devenirea personalitii; E. Erikson Stadiile dezvoltrii psihosociale. 8. Abordarea psihometric; concepiile lui G. Allport, R.Cattell i H. Eysenck despre structura personalitii. Modelele Big Five. 9. Consistena i coerena personalitii. Paradoxul consistenei. Forme de consisten. Alternative metodolgice de cerecetare a personalitii: nomotetic vs. idiografic. 10. Abordarea fenomenologic. Perspectiva subiectivat n cunoaterea personalitii. Teoria constructelor personale - G. Kelly. 11. Perspectiva umanist asupra personalitii: concepia lui A. Maslow i C. Rogers. Eul, nucleul central al personalitii. 12. Abordarea comportamental. Concepia lui B.F. Skiner 13. Abordarea social-cognitiv. Concepiile lui J. Rotter, A. Bandura i W. Mischel. 14. CAPS i Modelarea neuronal a personalitii: conceptia lui W. Mischel si Y. Shoda

Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point Prelegerea interactiv Descoperirea ghidat Exemplul demonstrativ Prezentare Power Point

Bibliografie A. Suport de curs principal Creu, R.Z. (2012) Perspective clasice n abordarea personalitii. Bucuresti, Editura Universitar Creu, R.Z. (2012) Cercetri actuale n psihologia personalitii. Bucuresti, Editura Universitar B. Material de aprofundare Adler, A. (1998) Cunoaterea omului. Bucuresti, Ed. IRI Avram, E. (2009) Psihologia personalitii: arhitectur i dimensiuni. Bucureti, Editura Universitar Creu, R.Z. (2005) Evauarea personalitii, modele alternative. Iai, Polirom Creu, R.Z. (2010) Amprenta comportamentala si evaluarea personalitatii. Iai, Polirom Eysenck, H.,& Eysenck, M. (1999). Descifrarea comportamentului uman, Bucureti, Teora Macsinga, I (2003) Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara, Mirton Opre, A. (2006) Introducere n teoriile personalitii. , Cluj-Napoca, ASCR Plomin, R, DeFries, JC, McClearn, GE., McGuffin, P. (2008) Behavioral genetics, New York, Worth Publishers Mischel, W. , Shoda, Y. & Smith, R. E. (2004) Introduction to personality: Towards an integration, New Jersy, Wiley Strelau, J. (2008) Temperament as a regulator of behavior, New York, EWP Zlate, M. (2002) Eul i personalitatea, Bucureti, Editura Trei Seminar Metode predare de Observaii

1.Delimitri conceptuale: individ, Dezbaterea, exemplul individualitate, persoan, personalitate, demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, personaj. descoperirea ghidat. 2.Analiza structurii multinivelare a personaliti, identificarea definiiilor corespunztoare, emergena structurii compozite a personalitii. 3. Concepte de genetica comportamental. Ilustrri video transcripia i translaia genelor, sinteza proteinelor, aciunea neurotransmitorilor. Imagistica funional (studii fMRI i MEG) i corelatele de personalitate 4. Studii de caz: 1. interaciunea genetic-mediu n personalitate. 2. environmentul i activarea genetica. 5. Aciunea neurotransmitorilor i corelatele de personalitate. Tipuri temperamentale, ZKPQ aplicaii 6. Ilustrare i dezbateri mecanisme de aprare, acte ratate, dezvoltare psihosexual.
Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat.

Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul

Implicaii pentru psihoterapie. 7. Aplicaie Inventarul tipologic Myers-Briggs. Sentimentul de inferioritate: studii de caz. Implicaii pentru psihoterapie. 8. Exemplificarea conceptiei factorial-ierarhice a personalitii (Big three H. Eysenck). Exemplificarae modelelor Big five (NEOPI-R, P. Costa & R. McCrae) 9. Clarificarea difrenelor ntre consisten i coeren. Exemple practice de msurare. Implicaii pentru alegerea designului adecvat de cercetare a personalitii. 10. Exemplificarea constructelor personale n aciune: Repertory grid - G. Kelly. 11. Analiza construciei Eului. Forme de Eu. Exemplificarea probei CSE. 12. Analiza funcional a comportamentului; grafice alternative de ntrire. Condiionare i decondiionare. Implicaii pentru psihoterapie. 13. Experimentul lui Bandura privind comprtamentul agresiv. Studii de caz i jocuri de rol pentru identificarea variabilelor persoan. Msurarea autoeficacitii. Experimente ilustrative ale autoeficaitii. 14. Metoda simulrii comportamentului, valene n explicarea personalitii. Modelarea prin reele neuronale (neural networks).

de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat. Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat.

Dezbaterea, exemplul demonstrativ, studiul de caz, jocul de rol, descoperirea ghidat.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip de activitate 10.4. Curs 10.5. Seminar/ Laborator 10.1. Criterii de evaluare Nivelul demonstrat de cunoatere i competen Competena demonstrat n soluionarea exerciiilor de seminar Competena demonstrat n 10.2. Metode evaluare de 10.3. Pondere din nota final Examen final/ Prob 60%

scris

Cunatificarea 20% rspunsurilor/ soluiilor corecte ofrite de student Realizarea corect a 20% proiectelor solicitate n

realizarea proiectelor de cadrul activitii seminar seminar. Standard minum de Acordarea notei 5 presupune performan minim 60% prezen la curs minim 60% prezen seminar efectuarea corecta a 50% din subiectele de examen efectuarea corecta a 50% din activitaile de seminar Data Completrii Semntura titularului de curs Conf dr. Romeo Zeno Cretu

de

Semntura titularului de seminar Conf dr. Romeo Zeno Cretu

Data avizrii n departament

Semntura Directorului Departament Conf dr. Eugen Avram

de

S-ar putea să vă placă și