Sunteți pe pagina 1din 17

Liceul Teoretic Petru Cercel

Rezolvarea sistemelor prin metoda grafic

Coordonator: Prof. Nica Ionu

!lev: "ianu Ioan#$vidiu

T%R&$'I(T! 2011

SUMAR ).N$TI*NI INTR*+*CTI'! ,.-!T$+! +! R!.$L'/R! ,.).-!T$+/ CR/--!R ,.,.-!T$+/ &/*(( 2.0 -!T$+/ C$-1IN/TIIL$R LINI/R!2-!T$+/ R!+*C!RII3 ,.4 -!T$+/ (*1(TIT*5I!I ,.6 -!T$+/ -/TRICII IN'!R(! 0.IN7$R-/TII !8C!L 4./PLIC/TI! 6.1I1LI$&R/7I!

(istme de ecuatii liniare


Se numeste sistem de ecuatii liniare un sistem de forma:

Coeficientii necunoscutelor formeaza o matrice cu m linii si n coloane:

numita matricea coeficientilor sistemului sau, mai simplu, matricea sistemului. Matricea cu m linii si n+1 coloane

care se obtine adau and la coloanele matricei A coloana termenilor liberi se numeste matricea extinsa a sistemului. Un sistem de numere

se numeste solutie a sistemului !1", daca inlocuind necunoscutele #1, #2, $.,#n respecti% prin aceste numere, toate ecuatiile sistemului sunt %erificate, adica

Un sistem de ecuatii liniare care are cel putin o solutie se numeste compatibil. Un sistem compatibil se numeste determinat daca are o sin ura solutie, si se numeste nedeterminat daca are mai mult de o solutie. A rezol%a un sistem liniar inseamna a decide daca acesta este compatibil sau incompatibil, iar in cazul compatibilitatii, a&i asi solutia !solutiile". Un sistem liniar se numeste omo en daca toti termenii liberi din ecuatiile sistemului sunt nuli. Un sistem liniar omo en are intotdeauna !cel putin" solutia banala:

-etode de rezolvare

Metoda Cramer

Apro#imati% 20' de teste la metode de calcul se refer( la rezol%area sistemelor de ecua)ii liniare *i matrici. +ema respecti%( se studiaz( ,n detalii ,n cursul matematicii ,n clasele a -.&a / a -..&a de liceu. 0in aceste considerente %om aminti numai no)iunile de baz(. Se consider( un sistem de m ecua)ii liniare cu n necunoscute #1, #2, $, #n, care poate fi scris astfel: a11#1 + a12#2 + a11#1 + $ + a1n#n 2 b1 a21#1 + a22#2 + a21#1 + $ + a2n#n 2 b2 a11#1 + a12#2 + a11#1 + $ + a1n#n 2 b1 $$$$$$$$$.. an1#1 + an2#2 + an1#1 + $ + ann#n 2 bn

Un sistem liniar de n ecuatii cu n necunoscute,cu matricea coeficintilor sistemului nesin ular,se numeste sistem Cramer.3olosind metoda matricei in%erse am %azut ca un astfel de sistem este compatibil determinant.Solutia sa unica se poate afla cu a4utorul formulelor lui Cramer. 0aca notam cu A matricea patratica de ordinul n: !formata din coeficientii necunoscutelor sistemului"

si daca aceasta matrice este nesin ulara, atunci solutia acestuia se obtine folosind formulele:

in care d2detA este determinantul matricei sistemului,iar determinantul care se obtine din d, inlocuind coloana i cu coloana termenilor liberi 5 il notam cu:

3ie, determinantul matricei sistemului este nenul. 6om nota:

Sistemul !1" se poate rescrie sub forma unei ecua)ii matriciale: A-25 7-7M897:

!9emple: 8entru sistemul:

-etoda &auss
Metoda lui :auss,numita si metoda eliminarii partiale,foloseste transformarile elementare pentru a inlocui un sistem de forma !S" printr&un sistem triun ;iular. 0efinitie: 6om spune ca doua matrice A si 5 sunt ec;i%alente daca asuptra lui A am efectuat operatii elementare cu linii,obtinand matricea 5. 8roprietate: 0aca matricele e#tinse a doua sisteme liniare sunt ec;i%alente,atunci sistemele ori sunt amandoua incompatibile,ori au aceeasi solutie. 7#ercitii:
1.

Se obser%a ca ultima e alitate nu este ade%arata deci sistemul este incompatibil.


2.

8utem scrie sistemul:

0e unde:

Se obser%a ca nu mai putem obtine in ultima ecuatie doar o sin ura necunoscuta..n acest caz,din ultima ecuatie #12<#<&2 si daca notam #<2alfa,obtinem #12< alfa&2= #2220!alfa&1"= #12>!1 alfa&<"oricare ar fi numarul alfa,deci sistemul este compatibil nedeterminat.
1.

0upa eliminarile succesi%e obtinem:

8utem obtine:

1-etoda com:inatiilor liniare 2metoda reducerii3


3ie sistemul !S": Se formeaza doua noi ecuatii combinand liniar ecuatiile sistemului dat !S", factorii primei combinatii liniare fiind de&a doua si si , iar pentru cea

. Acesti factori sunt indicati la dreapta ecuatiilor

sistemului cand se obtine un nou sistem

!S?": Atunci sistemul !S" !S?". Se ale factorii si astfel incat ecuatia sa nu contina

necunoscuta @ ! se spune ca @ se AreduceB". Se obtine deci o ecuatie intr& o sin ura necunoscuta # !Aici luam , ".

Analo , se ale factorii

si

astfel ca ecuatia

sa nu

contina necunoscuta # !se spune ca am AredusB pe #". Se obtine o ecuatie care contine numai necunoscuta @ !Ale em Rezol%and ecuatiile ! " si ! , ".

" se obtine solutia sistemului !S".

Cbser%atie. +recerea de la sistemul !S" la !S?" poate fi indicata sub

forma

Semnificatia scrierii prima ecuatie a sistemului dat ! fiind aceea ca se inlocuieste " prin combinatia liniara

7#emplu. Sa se rezol%e sistemul: !S": R. 3ormam combinatii liniare ai caror factori sunt indicati dupa bare %erticale !prin primii doi factori reducem pe @, iar prin urmatorii

reducem pe #"

!S":

Se obtine sistemul

ec;i%alent !S?":

sau !S?":

0e aici

care reprezinta solutia sistemului !S".

Cbser%atie. 0aca utilizam cealalta scriere atunci a%em:

.nterpretarea

eometrica. Se stie ca ecuatia a#+b@2c reprezinta in plan o

dreapta. 0aca se asociaza fiecarei solutii !#,@" a ecuatiei punctul M!#,@", atunci ima inea solutiilor este o dreapta. 9a fel doua ecuatii de radul intai cu doua necunoscute determina o perec;e de drepte in plan si solutiile, daca e#ista, trebuie sa fie punctele de intersectie ale dreptelor. .n cazul nostru cele doua drepte sunt concurente in punctul .

-icrosoft $ffice !9cel:


3ereastra 7#cel are numeroase elemente comune cu ferestrele DindoEs, inclusi% o bara de meniuri de unde se pot selecta comenzi, o bara de stare care indica starea acti%itatii curente si bare cu instrumente care contin butoane si liste derulante prin care obtinem un acces rapid la comenzile si facilitatile utilizate frec%ent. .n plus fereastra contine cite%a elemente unice in 7#cel printre care: bara de formule, in cazul in care este introdusa o formula intr&o celula tot ceea ce utilizatorul scrie apare si pe bara de formule. +ot pe aceasta bara este indicata pozitia celulei.

3ereastra re istrului de calcul. Crice fisier creat cu 7#cel este un re istru de calcul care contine una sau mai multe foi de calcul. 8utem desc;ide concomitent mai multe fisiere, re istre de calcul fiecare a%ind propria fereastra. Capetele de coloana 9iterele din partea superioara a foii de calcul, prin care sunt identificate coloanele foii de calcul.

-etoda su:stitu iei


8rin aceasta metoda, dintr&o ecuatie se e#prima o necunoscuta !sa spunem #" in functie de cealalta !@". Cu aceasta e#primare se inlocuieste # in cealalta ecuatie a sistemului, asindu&se o ecuatie numai in necunoscuta @. Se rezol%a aceasta ecuatie, obtinandu&se @. Cu aceasta %aloare pentru @ se mer e in formula care da pe # si se determina #. Se %erifica usor ca sistemul obtinut astfel este ec;i%alent cu cel initial. Se ale e acea necunoscuta care are e#primarea cea mai simpla.

!9emplu.

!S":

R. 0in prima ecuatie se e#prima # in functie de @ si a%em sistemul

ec;i%alent

!S?":

.nlocuind #2&2&1@ in a doua ecuatie a%em sistemul ec;i%alent !SB":

sau !SB":

0in a doua ecuatie a sistemului !SB"

iar din prima ecuatie

$:servatie. Aici se poate e#prima din a doua ecuatie @ in functie de # si

a%em sistemul ec;i%alent

":

0in prima ecuatie a acestui sistem

iar din a doua

-etoda matricii inverse

Sistemul !S":

se poate scrie matricial punand

!matricea sistemului !S""

!matricea necunoscutelor"

!matricea termenilor liberi" Sub forma A-2C, !1".

Scrierea !1" reprezinta scrierea matriciala a sistemului !S".

0aca A !matricea sistemului" este in%ersabila ! det!A"2FG0" atunci in !1" inmultind la stan a cu se obtine

0e aici rezulta componentele #, @ ale solutiei.

!9emplu. Sa se rezol%e sistemul !S": R. Matricea A a sistemului este

, iar

este matricea termenilor liberi si sistemul se

scrie matricial sub forma A-2C. Cum det!A"22G0 rezulta matricea A in%ersabila. :asim

si

0eci

si #21,

/plicatie:Rezolvarea sistemelor liniare in !9cel


8entru rezol%area unui sistem de ecua)ii liniare de tip Cramer se pot folosi func)iile MMU9+ *i M.H67RS7 aflate ,n biblioteca 7#cel astfel: Ise introduc ,n foaia electronic de calcul matricea coeficienilori vectorul termenilor liberi; Ise selecteaz zona de memorie care urmeaz s conin soluia sistemului; I ,n zona de editarefx se tasteaz =MMULT(MIN !"#!(css$c%d&;tli$tls&' unde$css este colul din stJn a sus*ic4d este col)ul din dreapta 4os al matricei coeficien)ilor,tliitls sunt celulele de ,nceput*i sfJr*it ale zonei ,n care se alfl( termenii liberi. 7#emplu. S se (seasc soluia sistemului

Se creaz( foaia electronic( de calcul astfel: Icoloana ,ntJi conine comentarii; Izona A2&5K conine matricea coeficienilor; I zona 52&5K conine termenii liberi; Ise selecteaz zona )*+),i -n fx se tasteaz 2MMU9+!M.H67RS7!A2:0K"=32:3K" Ise apas simultan tastele .trl/#0ift/!nter; I ,n zona L2&LK se afieaz solu)ia A(sit(, iar ,n zona f# apare MMMU9+!M.H67RS7!A2:0K"=32:3K"N C s( se poat( aplica aceast( metod( trebuie ca matricea coeficien)ilor s( fie nesin ular(. Sol%er&ul permite calculul determinantului pentru a*ti dac( se

poate aplica sau nu metoda. 8entru aceasta se folose*te func)ia M07+7RM!css:c4d".

1I1LI$&R/7I!: ). ;ttp:OOsisteme.EiPidot.com ,. ;ttp:OOmeditatiionline.ro 0. Manual matematica pentru clasa a -.&a trunc;i comun
+curriculum diferentiat !< ore" de Mircea :an a

4. ;ttp:OOEEE.e&scoala.roOreferateOinformaticaQe#celm.;tml 6. ;ttp:OOscribd.com