Sunteți pe pagina 1din 0

Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor


Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller

C CONTABILITATEA DECONTRILOR CU FURNIZORII I CLIENII

1 1. . N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e p pr ri iv vi in nd d d de ec co on nt t r ri il le e c cu u f fu ur rn ni iz zo or ri ii i i i c cl li ie en n i ii i

+ntit,ile -atrioniale .$i desf$oar activitatea .n conte/tul unui siste co-le/ de rela,ii de decontare cu
furni0orii# cu clien,ii# cu an1a"a,ii# cu or1anisele de asi1urare $i -rotec,ie social# cu bu1etul statului $i alte
or1anise -ublice# cu 1ru-ul de asocia,i $i cu subunit,ile# -recu $i cu alte -ersoane fi0ice $i "uridice# care .n
contabilitate -oart denuirea de ter,i. Aceste rela,ii coerciale curente se concreti0ea0 .n2
a-ari,ia $i stin1erea dre-turilor de crean, 3creanele45
a-ari,ia $i stin1erea an1a"aentelor de -lat 3datoriile4.

onta!ilitatea decontrilor comerciale "furnizori-clieni#:
rela,ii de decontare -rivind obli1a,iile fa, de furni0ori $i -lata acestora# -recu $i eventual crean,e fa, de
furni0ori 3$rupa %& 'urnizori i conturi asimilate45
rela,ii de decontare -rivind dre-turile de crean, fa, de clien,i $i .ncasarea acestora# -recu $i eventual
datorii fa, de clien,i 3$rupa %1 lieni i conturi asimilate45

(tilizarea conturilor onta!ilitatea furnizorului
"v)nztorului#
onta!ilitatea clientului
"cumprtorului#
onta!ilitatea decontrilor
comerciale
611 Clien,i
6111 Clien,i
601 &urni0ori
606 &urni0ori de iobili0ri
onta!ilitatea decontri
comerciale prin credit comercial
cam!ial * efect comercial
613 +fecte de -riit de la clien,i

603 +fecte de -ltit
607 +fecte de -ltit -entru iobili0ri
onta!ilitatea decontri
comerciale pentru care nu s-au
+ntocmit facturi
618 Clien,i 9 facturi de .ntocit
36628 TVA nee/i1ibil# doar -entru
entit,ile -ltitoare de TVA4
608 &urni0ori 9 facturi nesosite
36628 TVA nee/i1ibil# doar -entru entit,ile
-ltitoare de TVA4
onta!ilitatea avansurilor
comerciale
61: Clien,i - creditori 60: &urni0ori 9 debitori
60:1 &urni0ori debitori -entru cu-rri de
bunuri de natura stocurilor
60:2 &urni0ori debitori -entru -restri de servicii

Contabilitatea decontrilor coerciale se diferen,ia0 .n func,ie de natura creditelor $i de docuentele care stau la
ba0a .nre1istrrii lor .n2
decontri coerciale -rin credit comercial clasic "ordin de plat, cec, c-itan#.
decontri coerciale -rin credit comercial cam!ial*efect comercial "!ilet la ordin, cam!ie#

;n ca0ul .n care# .n cadrul unor rela,ii coerciale de v<n0are-cu-rare# -<n la .nc=iderea e/erci,iului financiar nu s-au
.ntocit facturi# ci doar avi0e de .nso,ire a rfurilor# se i-une ca aceste o-era,ii s fie .nre1istrate .n contabilitate
distinct. %e aseenea este necesar eviden,ierea distinct a TVA-ului aferent facturilor ne.ntocite 3%%/0 T12
nee3i$i!il4.

;n ca0ul .n care .n cadul unor rela,ii coerciale de v<n0are-cu-rate# clientul acord un avans furnizorului# atunci
clientul devine un creditor al furnitorului 3-rin urare furni0oul va .nre1istra o datorie fa, de client .n contul 61:
Clienti-creditori4# .n ti- ce furni0orul devine un debitor al clientului 3-rin urare clientul va .nre1istra o crean, fa, de
furni0or .n contul 60: &urni0ori-debitori4. ;n situa,ia .n care avansul va avea la ba0 factura fiscal# atunci se va -utea
deduce sau colecta TVA-ul aferent.

Reduceri comerciale 4i financiare
;ntr-un ediu concuren,ial# se -oate observa e/isten,a reducerilor de -re,uri care se -ot acorda de ctre furni0ori
clien,ilor# reduceri au .n vedere voluul afacerilor# calitatea bunurilor sau .ncrederea .ntre -arteneri. ;n literatura
de s-ecialitatea reducerile de -re, sunt deliitate .n dou cate1orii2
reduceri comerciale: ra!at, remiz, risturn.
reduceri financiare: scontul.

Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
Ra!atul re-re0int reducerea a-licat de ctre furni0or asu-ra -re,ului de v<n0are -entru calitatea inferioar a
bunurilor livrate.
Remiza re-re0int reducerea -e care furni0orul o acord -entru i-ortan,a cu-rtorului .n clientela
v<n0torului# fidelitatea clientului# voluul are al unor coen0i.
Risturnul este o reducere care -oate fi acordat -entru de-$irea unui -lafon valoric anual al cu-rrilor stabilit
-rin contract.

>educerile de -re, de natur coercial "ra!at, remiz# se .nre1istrea0 la oentul acordrii acestora -e ba0a
docuentelor ce le atest. %ac .n factura ini,ial sunt eviden,iate distinct# reducerile de -re, acordate# res-ectiv -riite#
at<t v<n0torul c<t $i cu-rtorul .nre1istrea0 .n contabilitate factura la valoarea net coercial# aceasta
re-re0ent<nd valoarea ini,ial ai -u,in reducerile acordate. TVA aferent facturilor care con,in reduceri coerciale se
calculea0 la valoarea net a bunurilor# lucrrilor sau serviciilor facturate.

;n situa,ia .n care ulterior facturii ini,iale# v<n0torul acord cu-rtorului reduceri coerciale 3de obicei risturn4
confor clau0elor contractuale# acestea se cu-rind .ntr-o factur ulterioar. ?e eviden,ia0 distinct .n contabilitate 3contul
@0: A>educeri coerciale -riiteA# res-ectiv contul B0: A>educeri coerciale acordateA4# -e seaa conturilor de ter,i.

Scontul este o reducere financiar de care -oate beneficia clientul# dac acesta .$i -lte$te .nainte de scaden,
datoria.

>educerile financiare -riite de la furni0or re-re0int venituri ale -erioadei indiferent de -erioada la care se
refer 3contul B@B AVenituri din sconturi ob,inuteA4. La furni0or# aceste reduceri acordate re-re0int c=eltuieli ale
-erioadei# indiferent de -erioada la care se refer 3contul @@B AC=eltuieli -rivind sconturile acordateA4. >educerile
financiare# siilar celor coerciale sunt nete de TVA.

Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
/ /. . 2 2p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

/.1. ?ocietatea A 3-ltitoare de TVA4 livrea0# la data de 20.10.2011 3cf. 'actura4 rfuri .n valoare de 10.000 lei
3cost de ac=i0i,ie 8.000 lei4# TVA 26C# societ,ii D 3-ltitoare de TVA4. %econtarea se reali0ea0 -e ba0 de !ilet la
ordin 3efect de coer,4. ;n acest sens au loc urtoarele o-era,iuni2
- 21.10.2011 societatea D eite un Dilet la ordin cu scaden, de 30 0ile 320.114# acce-tat de societatea A5
- 21.10.2011 societatea A -rie$te Diletul la ordin5
- 20.11.2011 societatea A de-une Diletul la ordin la banc $i .ncasea0 c)v acestuia.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 20.10.2011 &actur Ac=i0iEie rfuri C 601 12.600
3B1 10.000
662@ 2.600
2 21.10.2011 Dilet la ordin ;ntocirea biletului la ordin 601 603 12.600
6 20.11.2011 +/.ct.
Ac=itarea datoriei -rivind efectul
coercial la scaden,
603 7121 12.600
b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 20.10.2011 &actur
V<n0area rfurilor 6111 C
B0B
662B
12.600
10.000
2.600
2 20.10.2011 FC
?coaterea din 1estiune a rfurilor
v<ndute
@0B 3B1 8.000
3 21.10.2011 Acce-tarea biletului la ordin 613 6111 12.600
6 21.10.2011 Dilet la ordin Priirea efectului coercial 7113 613 12.600
7 20.11.2011 +/.ct. ;ncasarea la scaden, a biletului la ordin 7121 7113 12.600

/./. Pornind de la datele -robleei de ai sus cu diferen,a c societatea A de-une Diletul la ordin la banc s-re
scontare# la data de 10.11.2011# ta/a scontului -racticat de banc este de 10C -e an.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 20.10.2011 &actur Ac=i0iEie rfuri C 601 12.600
3B1 10.000
662@ 2.600
2 21.10.2011 Dilet la ordin ;ntocirea biletului la ordin 601 603 12.600
6 20.11.2011 +/.ct.
Ac=itarea datoriei -rivind efectul
coercial la scaden,
603 7121 12.600
b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 20.10.2011 &actur
V<n0area rfurilor 6111 C
B0B
662B
12.600
10.000
2.600
2 20.10.2011 FC ?coaterea din 1estiune a rfurilor @0B 3B1 8.000
3 21.10.2011 Acce-tarea biletului la ordin 613 6111 12.600
6 21.10.2011 Dilet la ordin Priirea efectului coercial 7113 613 12.600
7 10.11.2011 Dilet la ordin %e-unerea b.o. la banc s-re scontare 7116 7113 12.600
@ 10.11.2011 +viden,a e/trabil. a efectului scontat %803B 12.600
B 10.11.2011 +/.ct.
?contarea biletului la ordin 3ta/a
scontului 12.600 / 10C /10)3@74
C
7121
@2B
7116 12.600
12.3@@#03
33#:B
8 10.11.2011 ?coatere din evid. e/trabil. a ef. sc. C803B 12.600
Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
/.:. G societate HAI 3-ltitoare de TVA4 livrea0 unei alte societ,i HDI 3-ltitoare de TVA4 -roduse finite evaluate la -re,
de v<n0are de 70.000 lei# TVA 26C# costul lor de -roduc,ie fiind de 66.000 lei 3.n contabilitatea societ,ii HDI bunurile
res-ective sunt considerate rfuri4. ?ocietatea HDI livrea0 la r<ndul ei rfuri unei alte societ,i HCI 3-ltitoare de TVA4
cu -re, de v<n0are de 70.000 lei# TVA 26C# costul lor de ac=i0i,ie fiind de 6@.000 lei 3.n contabilitatea societ,ii HCI bunurile
res-ective sunt considerate tot rfuri4. Pentru decontare# cu acce-tul societ,ilor HAI $i HCI# societatea HDI eite o
cabie cu o valoare noinal de @2.000 lei -rin care d un ordin societ,ii HCI s -lteasc sua direct societ,ii HAI# la
scaden,. La scaden, contravaloarea cabiei este ac=itat de societatea HCI societ,ii HAI.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea societ,ii A
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
V<n0area -roduselor 6111 C
B01
662B
@2.000
70.000
12.000
2 FC
%escrcarea din 1estiune a
-roduselor v<ndute
B11 367 66.000
3 FC Acce-tarea cabiei 613 6111 @2.000
6 Cabie Priirea cabiei 7113 613 @2.000
7 +/.ct. ;ncasarea cabiei 7121 7113 @2.000
b4 .n contabilitatea societ,ii D
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
Ac=i0i,ia rfurilor C
3B1
662B
601 @2.000
70.000
12.000
2 &actur
V<n0area rfurilor 6111 C
B0B
662B
@2.000
70.000
12.000
3 FC ?coaterea din eviden, a rfurilor @0B 3B1 6@.000
6 Cabie +iterea cabiei 601 6111 @2.000
c4 .n contabilitatea societ,ii C
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
Ac=i0i,ia rfurilor C
3B1
662B
601 @2.000
70.000
12.000
2 Cabie Acce-tarea cabiei 601 603 @2.000
3 +/.ct.
Ac=itarea datoriei -rivind efectul
coercial la scaden,
603 7121 @2.000

/.%. ;n cursul lunii octobrie .ntre ?C AL&A ?>L $i ?C D+TA ?>L 3abele -ltitoare de TVA4 au loc urtoarele o-era,iuni2
- 1@.10.20112 ?C AL&A vinde rfuri ?C D+TA ?>L# 3.000 buc.# -re, de v<n0are 10lei)buc.# TVA 26C# -e ba0 de
2viz de +nsoire a mrfii, cost de ac=i0i,ie 8 lei)buc.
- 20.10.2011 ?C AL&A vinde rfuri ?C D+TA ?>L# 2.000 buc.# -re, de v<n0are 10lei)buc.# TVA 26C# -e ba0 de
2viz de +nsoire a mrfii, cost de ac=i0i,ie 8 lei)buc5
- 31.10.2011 ?C AL&A ?>L eite 'actura aferent livrrilor din cursul lunii.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 1@.10.2011
Avi0 de
.nso,ire a
rfurilor
Ac=i0iEie rfuri C
3B1
6628
608 3B.200
30.000
B.200
2 20.10.2011
Avi0 de
.nso,ire a
rfurilor
Ac=i0iEie rfuri C
3B1
6628
608 26.800
20.000
6.800
3 31.10.2011 &actur
Priire factur rfuri 608
662@
601
6628
@2.000
12.000

Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 1@.10.2011
Avi0 de
.nso,ire a
rfurilor
V<n0area rfurilor 6118 C
B0B
6628
3B.200
30.000
B.200
2 1@.10.2011 FC ?coaterea din 1est. a rfurilor v<ndute @0B 3B1 26.000
3 20.10.2011
Avi0 de
.nso,ire a
rfurilor
V<n0area rfurilor 6118 C
B0B
6628
26.800
20.000
6.800
6 20.10.2011 FC ?coaterea din 1est. a rfurilor v<ndute @0B 3B1 1@.000
7 31.10.2011 &actur
Priire factur rfuri 6111
6628
6118
662B
@2.000
12.000

/.;. ?.C. AL&A ?>L 3-ltitoare de TVA4 .ncasea0 -rin viraent bancar 3cf. 5<=73tras de cont4 de la ?.C. D+TA ?>L
3-ltitoare de TVA4 un avans .n su de 6:.@00 lei 3TVA 26C inclus4 -entru care eite .n -realabil o factur de
avans. ?C AL&A ?>L livrea0 ?.C. D+TA ?>L rfuri# -re, de v<n0are de 1@0.000 lei# TVA 26C# 3cf. 'actura4# cost de
ac=i0i,ie 100.000 lei. %econtarea restului de -lat se reali0ea0 -rin viraent bancar 3cf. 5<=73tras de cont4. ? se
efectue0e .nre1istrarea .n contabilitatea abelor societ,ii.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
;nre1istrare factur avans C
60:
662@
601 6:.@00
60.000
:.@00
2 GP)+/t. Ct. Ac=itare avans 601 7121 6:.@00
3 &actur
>ece-,ia rfurilor C
3B1
662@
601 1:8.600
1@0.000
38.600
6 &actur
>e1ulari0area avansului C
60:
662@
601 36:.@004
360.0004
3:.@004
7 GP)+/t. Ct. Plata datoriei 601 7121 168.800
b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

&actur
&acturarea avansului 6111 C
61:
662B
6:.@00
60.000
:.@00
2

GP)+/t. Ct. ;ncasare avans 7121 6111 6:.@00
3

&actur
Livrarea rfurilor 6111 C
B0B
662B
1:8.600
1@0.000
38.600
6

FC
?coaterea din 1estiune a rfurilor
v<ndute
@0B 3B1 100.000
7 &actur
>e1ulari0area avansului 6111 C
61:
662B
36:.@004
360.0004
3:.@004
@ +/t. Ct. ;ncasarea crean,ei 7121 6111 168.800

/.>. La data de 10.0B.2011 ?C CJK ?>L 3-ltitoare de TVA4 livrea0 rfuri 3cf. 'actura4 ctre ?C &D ?>L 3-ltitoare
de TVA4# -re, de v<n0are 100.000 lei# TVA 26C# cost de ac=i0iEie 70.000. 3GD?2 -tr &D ?>L bunurile ac=i0i,ionate
sunt considerate ateriale au/iliare4. Pe 'actura eis sunt .nscrise dou cate1orii de reduceri2 rabat de 7C# $i
rei0 de 10C. Terenul de -lat stabilit -rin contrat este 10.08.11# .n contract fiind -rev0ut un scont de
10C)an -entru ac=itarea facturii .nainte de terenul stabilit. ? se efectue0e .nre1istrarea .n contabilitatea
abelor societEi $tiind c -lata facturii se efectuea0 .n data de 31.0B.11.
Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
Rezolvare:
Fot de calcul 2
Valoarea rabatului L 100.000 M 7C L 7.000 lei
Valoarea actual a rfurilor L 100.000 9 7.000 L :7.000 lei
Valoarea rei0ei L :7.000 M 10C L :.700 lei
Valoarea actual a rfurilor L :7.000 9 :.700 L 87.700 lei
Valoare TVA L 87.700 M 26C L 20.720 lei
Total factur L 10@.020
Valoare scont L 10@.020 M 10C N10)3@7L 2:0#6@ lei
TVA aferent scontului L 2:0#6@ / 26)126 L 7@#22 lei

a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 10.0B.2011 &actur
Ac=i0iEie rfuri C
3B1
662@
601 10@.020
87.700
20.720
2 31.0B.2011 GP)+/t. Ct.
Ac=itarea facturii 601 C
7121
B@B
10@.020
107.B2:#76
2:0#6@
3 31.0B.2011 &actur
;nre1istrarea TVA -rivind scontul
-riit
662@ B@B 37@#224

b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 10.0B.2011 &actur
V<n0area rfurilor 6111 C
B0B
662B
10@.020
87.700
20.720
2 10.0B.2011 FC
?coaterea din 1estiune a rfurilor
v<ndute
@0B 3B1 70.000
3 31.0B.2011 +/t. Ct.
;ncasare crean, C
7121
@@B
6111 10@.020
107.B2:#76
2:0#6@

6 31.0B.2011 &actur
;nre1istrarea TVA -rivind scontul
acordat
@@B 662B 37@#224

/.7. ;n cursul anului 2011 ?C AL&A ?>L 3-ltitoare de TVA4 a livrat ctre ?C D+TA ?>L 3-ltitoare de TVA4# -roduse
finite .n valoare de 30.000 lei# TVA 26C# cost de -roduc,ie 20.000 lei. 3GD?2 -entru D+TA ?>L bunurile cu-rate
sunt rfuri4. ;n data de 20.12.2011# AL&A ?>L acord D+TA ?>L un risturn de 3C 3cf. 'actura4 -entru voluul
are cu-rat. ? se efectue0e .nre1istrarea .n contabilitatea abelor societEi.
Rezolvare:
Fot de calcul 2
Valoarea risturn L 30.000 M 3C L :00 lei
Valoare TVA L :00 M 26C L 21@ lei
Total factur L 111@

a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
Ac=i0iEie rfuri C
3B1
662@
601 3B.200
30.000
B.200
2 20.12.2011 &actur
;nre1istrarea risturnului -riit
VA>JAFTA 1
C
601
662@
@0:

:00
111@
321@4
Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

&actur
V<n0area -roduselor finite 6111 C
B01
662B
3B.200
30.000
B.200
2

FC %escrcarea 1estiunii B11 367 20.000
3 20.12.2011 &actur
;nre1istrarea risturnului acordat
VA>JAFTA 1
B0:

C
6111
662B
:00
111@
321@4

/.0. +ntitatea ?C ?TA>OA>? ?>L a facturat societ,ii ?C +T ?>L# .n luna ianuarie 2010# rfuri .n valoare de
268.000 lei 3TVA inclus4# 3cost de ac=i0i,ie 170.000 lei4 din care a .ncasat -rin banc sua de 218.000 lei. La
31.12.2010# cu oca0ia inventarierii crean,elor# ?C ?TA>OA>? ?>L# constat c este -osibil ca sua restant de la
?C +T ?>L# s nu se ai .ncase0e .n viitorul a-ro-iat deoarece aceast societate a intrat .n inca-acitate de -lat. ;n
anul 2011# se -ronun, falientul ?C +T ?>L# iar lic=idatorii virea0 entit,ii ?C ?TA>OA>? ?>L sua de @.000 lei.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

&actur
V<n0area -roduselor finite 6111 C
B01
662B
268.000
200.000
68.000
2

FC
?coaterea din eviden, a -roduselor
finite
B11 367 170.000
3 20.12.2011 +/t. Ct. ;ncasarea -ar,ial a crean,ei 7121 6111 218.000
6 FC ;nre1istrarea crean,ei incerte 6118 6111 30.000
7 FC
Constituirea a"ustrii -t. de-recierea
crean,ei la sf<r$itul anului
@816 6:1 30.000
@ +/t. Ct.
;ncasarea -ar,ial a suei restante#
din lic=idare
7121 6118 @.000
B Pot Qud
Anularea crean,ei incerte cu
a"ustarea TVA 3C& art 138d4
@76

C
6118
662B
1:#376#86
26.000#00
36.@76.1@4
8 FC
Anularea a"ustrii -entru de-recierea
crean,ei
6:1 B816 30.000


Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
T TE EM MA A 7 7

1. ?ocietatea A livrea0 societ,ii D -roduse finite 3-entru furni0or4# res-ectiv ateriale consuabile 3-entru
client4 la -re,ul de 20.000 lei# TVA 26C -e ba0 de factur. Cu acce-tul furni0orului# clientul eite un bilet la ordin
-entru valoarea facturii. %u- -riirea efectului coercial# furni0orul .l de-une la banc $i se .ncasea0 cu 20 de
0ile .nainte de scaden,. Ta/a scontului este de 20C anual. Pre,ul de .nre1istrare la furni0or a -roduselor finite
livrate este de 16.000 lei. Clientul .$i ac=it datoria la scaden,.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
Cu-rarea ateriale consuabile C
302
662@
601 26.800
20.000
6.800
2 Dilet la ordin
+iterea biletului la ordin 601 603 26.800
3
Dilet la
ordin)+/t.Ct
Ac=itarea datoriei de ctre client
bncii la scaden,
603 7121 26.800

b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

&actur
Livrarea -roduselor finite 6111 C
B01
662B
26.800
20.000
6.800
2

FC %escrcarea 1estiunii de -rodusele B11 367 16.000
3

FC Acce-tarea biletului la ordin 613 6111 26.800
6 Dilet la ordin Priire bilet la ordin 7113 613 26.800
7 FC
%e-unerea biletului la ordin la banc
s-re scontare
7116 7113 26.800
@ +/t.Ct.
?contarea biletului la ordin 3ta/a
scontului 24.800 x 20% x20/365)
C
7121
@2B
7116 26.800
26.728#22
2B1#B8
B
+viden,a e/trabilan,ier a efectului
scontat
%803B 26.800
8
?coatere din evid. e/trabil. a efectului
scontat 'i a"uns la scadenE
C803B 26.800

/. ?e -rie$te de la un client e/tern# la 12 decebrie 2010# un avans .n valoare de 10.000 euro# cursul valutar
fiind de 6#2000 lei)euro# -entru care s-a eis .n -realabil o factur de avans. La 31 decebrie 2010 cursul valutar
este de 6#1700 lei)euro. La 12 ianuarie 2011 se livrea0 clientului e/tern -roduse finite .n condi,ia de livrare &GD#
.n valoare de 60.000 euro# cursul valutar la data facturrii fiind de 6#2700 lei)euro. Costul rfurilor v<ndute este
de 70.000 lei. La 30 ianuarie 2011 se eite o factur -entru re1ulari0area avansului $i se .ncasea0 contravaloarea
-roduselor v<ndute 3ai -u,in avansul -riit4# cursul valutar fiind de 6#2B00 lei)euro.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 12.12.2010 &actur
&acturare avans 6111 61: 62.000
2 12.12.2010 +/t.Ct.
Priirea avansului 7126 6111 62.000
3 31.12.2010 FC
>eevaluarea datoriei la sf<r$itul
e/.3curs 6#17 lei)euro4
61: B@7 700
6 12.01.2011 &actur
Livrarea -roduselor finite
3curs 6#2700 lei)euro4
6111 B01 1B0.000
Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
7 12.01.2011 FC
%escrcarea 1estiunii -roduselor
finite
B11 367 70.000
@ 30.01.2011 &actur
>e1ulari0area avansului
3curs 6#2B00 lei)euro4
C
61:
@@7
6111 62.B00
61.700
1.200
B 30.01.2011 +/t.Ct.
;ncasarea crean,ei
3curs 6#2B00 lei)euro4
330.000 euro M 36#2B00 9 6#270044
7126 C
6111
B@7
128.100
12B.700
@00

:. Confor contractului# clientul acord furni0orului un avans .n nuerar de 2.680 lei 3TVA 26C inclus4# -entru
care furni0orul eite o factur .n -realabil. Rlterior# furni0orul livrea0 clientului seifabricate# 3res-ectiv aterii
-rie -t client4# .n valoare de 17.000 lei# TVA 26C. Pre,ul de .nre1istrare la furni0or al seifabricatelor este de
10.000 lei. %econtarea facturii se face -rin banc# ,in<ndu-se seaa de avansul acordat anterior. ?e .nre1istrea0
o-era,iile at<t .n contabilitatea furni0orului# c<t $i .n cea a clientului.

Rezolvare:

a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
;nre1istrare factur avans C
60:
662@
601 2.680
2.000
680
2 GP)+/t.Ct.
Ac=itare avans 601 7121 2.680
3 &actur
Ac=i0i,ie aterii -rie C
301
662@
601 18.@00
17.000
3.@00
6 &actur
>e1ulari0are avans C
60:
662@
601 32.6804
32.0004
36804
7 GP)+/t.Ct. Ac=itarea datoriei 601 7121 1@.120

b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

&actur
&acturare avans 6111 C
61:
662B
2.680
2.000
680
2

+/t.Ct.
;ncasare avans 7121 6111 2.680
3

&actur
Livrare seifabricate 6111 C
B02
662B
18.@00
17.000
3.@00
6 FC ?coatere din 1estiune seifabricate B11 361 10.000
7 &actur
>e1ulari0are avans 6111 C
61:
662B
32.6804
32.0004
36804
@ +/t.Ct. ;ncasarea crean,ei 7121 6111 1@.120


%. ?ocietatea A livrea0 societ,ii D un i"loc de trans-ort 3-rodus finit -entru societatea A# iobili0are cor-oral
-entru societatea D4 .n valoare de :0.000 lei# TVA 26C convenindu-se ca decontarea s aib loc -este 2 luni.
Costul de -roduc,ie al -rodusului este de 70.000 lei. %u- o lun societatea D .$i -lte$te datoria fa, de
societatea A ob,in<nd un scont 3o reducere financiar4 de 26C -e an. %econtarea se face -rin viraent bancar. ?
se fac .nre1istrrile contabile .n contabilitatea abelor societ,i.

Contabilitate financiar - Seminar 7-9 Rezolvri an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 10.0B.2011 &actur
>ece-,ia i"locului de trans-ort C
2133
662@
606 111.@00
:0.000
21.@00
2 31.0B.2011 GP)+/t. Ct.
Ac=itarea datoriei 3ai -u,in scontul4 606 C
7121
B@B
111.@00
10:.3@8
2.232
3 31.0B.2011 &actur
TVA -rivind scontul 662@ B@B 36324
b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 10.0B.2011 &actur
Livrarea -rodusului finit 6111 C
B01
662B
111.@00
:0.000
21.@00
2 10.0B.2011 FC
?coaterea din 1estiune a -rodusului
finit v<ndut
B11 367 70.000
3 31.0B.2011 +/t. Ct.
;ncasarea crean,ei 3ai -u,in scontul4 C
7121
@@B
6111 111.@00
10:.3@8
2.232
6 31.0B.2011 &actur
TVA -rivind scontul 33.B20 / 26)1264 @@B 662B 36324

;. La data de 20.0:.2011 ?C Arais ?>L 3-ltitoare de TVA4 livrea0 -roduse finite 3cf. 'actura4 ctre ?C %elta ?>L
3-ltitoare de TVA4# -re, de v<n0are 100.000 lei# TVA 26C# cost de -roduc,ie 70.000. 3GD?2 -tr %elta ?>L bunurile
ac=i0i,ionate sunt considerate rfuri4. Pe 'actura eis sunt .nscrise dou cate1orii de reduceri2 rabat de 3C# $i
rei0 de BC. Terenul de -lat stabilit -rin contrat este 06.10.10# .n contract fiind -rev0ut un scont de 2C
-entru ac=itarea facturii .nainte de terenul stabilit. ? se efectue0e .nre1istrarea .n contabilitatea abelor
societEi $tiind c -lata facturii se efectuea0 .n data de 03.10.10.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea clientului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 10.0B.2011 &actur
>ece-,ia rfurilor C
3B1
662@
601 111.8@0#60
:0.210#00
21.@70#60
2 31.0B.2011 GP)+/t. Ct.
Ac=itarea datoriei 3ai -u,in scontul4 601 C
7121
B@B
117.780#60
111.876#2B
@#13
3 31.0B.2011 &actur
TVA -rivind scontul 662@ B@B 31#1B4

b4 .n contabilitatea furni0orului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 10.0B.2011 &actur
Livrarea -rodusului finit 6111 C
B01
662B
111.8@0#60
:0.210#00
21.@70#60
2 10.0B.2011 FC
?coaterea din 1estiune a -rodusului
finit v<ndut
B11 367 70.000
3 31.0B.2011 +/t. Ct.
;ncasarea crean,ei 3ai -u,in scontul4 C
7121
@@B
6111 117.780#60
111.876#2B
@#13
6 31.0B.2011 &actur
TVA -rivind scontul 33.B20 / 26)1264 @@B 662B 31#1B4

Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 11
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller


CONTABILITATEA DECONTRILOR SALARIALE I SOCIALE I CU BUGETUL STATULUI

1 1. .1 1 N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e p pr ri iv vi in nd d d de ec co on nt t r ri il le e s sa al la ar ri ia al le e i i s so oc ci ia al le e

Contabilitatea decontrilor cu -ersonalul cu-rinde dre-turile salariale# s-orurile# adaosurile# -reiile din fondul de
salarii# indeni0a,iile -entru concediile de odi=n# -recu $i cele -entru inca-acitate te-orar de unc# -ltite
din fondul de salarii# -riele re-re0ent<nd -artici-area -ersonalului la -rofit# acordate -otrivit le1ii# $i alte dre-turi
.n bani $i)sau .n natur datorate de entitate -ersonalului -entru unca -restat.

Contabilitatea sintetic a decontrilor cu -ersonalul se efectuea0 cu a"utorul 1ru-ei %/ @<ersonal i conturi
asimilateA. Contabilitatea sintetic a decontrilor cu bu1etul de asi1urri $i -rotec,ie sociale se efectuea0 cu
a"utorul conturilor de 1radul J din 1ru-a %: @2si$urri sociale, protecie social i conturi asimilateA $i din 1ru-a %%
@Bu$etul statului, fonduri speciale i conturi asimilateA.

+videnta o-erativa $i contabilitatea analitic a decontrilor salariale se reali0ea0 cu a"utorul S?tatelor de salariiI .n
care eleentele de calcul a dre-turilor salariale $i de decontare a cestora# sunt sisteati0ate astfel2
A. ?alariul Drut de ba0 3de .ncadrare4
3TA14 ?-oruri $i adaosuri
3TA24 Jndeni0a,ii de conducere
3TA34 Jnde/ri de salarii 3-entru cre$terile de -re,uri4
3TA64 ?alariu .n natur
3TA74 Alte dre-turi salariale
D. 3L4 TGTAL %>+PTR>J ?ALA>JAL+ D>RT+ 3?D4
3-D14 Contribu,ia -ersonalului la asi1urrile sociale 3CA? 10#7C N ?D4
3-D24 Contribu,ia an1a"a,ilor -entru asi1urrile sociale de sntate 3CA?? 7#7C N ?D4
3-D34 Contribu,ia -ersonalului la fondul de $oa" 3C&? 0#7C N ?D4
3-D64 J-o0it -e salarii 31@C N !aza de calcul
1
#
3-D74 >e,ineri .n favoarea ter,ilor
3-D@4 >e,ineri .n favoarea entit,ii
3-DB4 Avansuri acordate -ersonalului
C. 3L4 TGTAL %>+PTR>J ?ALA>JAL+ F+T+ %+ PLATU

C=eltuielile salariale ale an1a"atorului 3ale firei4 sunt re-re0entate de2
?alariul brut 3?D4
Contribu,ia unit,ii la asi1urrile sociale 3CA? 20#8C N ?D4
Contribu,ia unit,ii la fondul de asi1urri sociale de sntate 3CA?? 7#2C N ?D4
Contribu,ia -entru concedii $i indeni0a,ii la &ondul na,ional unic de asi1urri de sntate 3CCJA?? 0#87C N ?D4
Contribu,ia unit,ii la fondul de $oa" 3C&? 0.7C N ?D4
Contribu,ia de asi1urare -entru accidente de unc $i boli -rofesionale 3CAMDP 0#17C-0#87C N ?D# .n
func,ie de codul CA+F al an1a"atorului4
Contribu,ia la fondul de 1arantare -entru -lata crean,elor salariale 3C&KPC? 0#27C N ?D4

1
Baza de calcul a impozitului pe salarii L D-D1-D2-D3 -%- 3%educerea -ersonal4 -Cs 3Coti0a,ia sindical4 -Cf 3Contribu,ia la sc=eele facultative
de -ensii ocu-a,ionale fr ca acestea s de-$easc anual ec=ivalentul .n lei a 200 de euro4
6educerea personal se calculea0 astfel2
-entru salarii brute .ntre 0 9 1.000# %- L 270T nr.-ers..ntre,inere M 100
-entru salarii brute .ntre 1.001 9 3.000# %- L 3270T nr.-ers..ntre,inere M 100 4 / 31-3VDL 9 10004)20004
-entru salarii brute -este 3.000# %- L 0

Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 12
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

1./ N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e p pr ri iv vi in nd d d de ec co on nt t r ri il le e c cu u ! !u u$ $e et tu ul l s st ta at tu ul lu ui i

Contabilitatea curent se asi1ur cu a"utorul conturilor din 1ru-a2 %% CBu$etul statului, fonduri speciale si conturi
asimilateA.

?tructura contabil a decontrilor cu bu1etul statului vi0ea02

8mpozitul pe profit*venit
Calculul $i deterinarea impozitului pe profit se reali0ea0 du- -arcur1erea urtoarelor eta-e2
- deterinarea re0ultatului contabil# cuulat de la .nce-utul anului 3>CC4 astfel2
R D total venituri cumulate E total c-eltuieli cumulate
- calcularea re0ultatului i-o0abil# cuulat de la .nce-utul anului 3>JC4 astfel2
R8 D R = c-eltuielile nededucti!ile fiscal E veniturile neimpoza!ile E pierderea fiscal din anii
precedeni
- deterinarea i-o0itului -e -rofitul datorat# cuulat de la .nce-utul anului -<n la finele triestrului
-entru care se face calculul 3JPC42
8< D R8 3 cota de impozit pe profit
- deterinarea i-o0itului -e -rofit aferent triestrului -entru care se face calculul 3JPT42
8<T D 8< E impozit pe profit datorat cumulat la finele trimestrului precedent

Ta3a pe valoare adu$at. Contabilitatea sintetic a ta/ei -e valoarea adau1at se reali0ea0 cu a"utorul
contului 662 STa/a -e valoarea adau1atI# care se detalia0 -e urtoarele conturi de 1radul JJ2 %%/: AT.V.A.
de -latA# %%/% AT.V.A. de recu-eratA# %%/> AT.V.A. deductibilA# %%/7 AT.V.A. colectatA# %%/0 AT.V.A.
nee/i1ibilA.

8mpozitul pe venituri de natura salariilor "%%%#

Su!veniile "%%;#. ?ubven,iile# ca rela,ie de decontare# re-re0int crean,e 3sue de -riit4 ad"udecate de
entit,ile econoice fa, de 1uvern# a1en,iile 1uvernaentale sau alte institu,ii siilare na,ionale $i
interna,ionale.

2lte impozite, ta3e i vrsminte asimilate "%%>#. Princi-alele i-o0ite $i ta/e ce se includ .n aceast
cate1orie sunt2 acci0ele# ta/e vaale# i-o0itul la ti,ei $i 1a0ele naturale din -roduc,ia intern# i-o0itul -e
dividende# i-o0ite $i ta/e locale# alte i-o0ite $i ta/e.

'onduri speciale E ta3e i vrsminte asimilate "%%7#. +ntit,ile -atrioniale datorea0 unor or1anise
-ublice sue constutuite .n od s-ecial cu anuite destina,ii -rev0ute de le1e# care sunt cunoscute sub
denuirea de fonduri s-eciale# $i anue2 Fondul special de sntate public, Fondul special al drumurilor
publice, Fondul special pentru promoarea !i moderni"area turismului, Fondul de mediu etc.

2lte datorii i creane fa de !u$etul statului "%%0#.


Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 13
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

/ /. . 2 2p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

/.1. G societate coercial care .$i desf$oar activitatea .n condi,ii norale de unc .n cadrul coer,ului cu anuntul 3tarif de risc
0#76@C4 are un an1a"at cu contract de unc# a crui salariu brut este de 1.@00 lei. ?alariatul res-ectiv are un co-il inor .n .ntre,inere
iar lunar 3la c=en0ina a JJ-a4 i se ai re,ine o c=irie de 100 lei. C=en0ina J 3avansul4 .n su de 600 lei este virat -e card. ? se
.nre1istre0e .n contabilitate urtoarele2
- avansul acordat 3c=en0ina J4#
- c=eltuielile salariale ale firei 3?alariul brut# CA? 20#8C# CA?? 7#2C# CCJA?? 0#87C# C&? 0#7C# CAMDP 0#76@C# C&KPC? 0#27C4
- re,inerile din salariu 3avans c=en0inal# CA? 10#7C# CA?? 7#7C# C&? 0#7C# i-o0it 1@C / Vi# alte re,ineri-c=irii4
- -lata -rin viraent bancar a c=en0inei a JJ-a $i a datoriilor le1ate de salarii.

Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

Lista avans Acordare avans c=en0inal 627 7121 600
2

?tat salarii ;nre1istrarea salariilor brute datorate @61 621 1.@00
3

?tat salarii CA? unitate 20#8C @671 6311.01 333
6

?tat salarii
CA?? unitate 7#2C @673 6313 83
7

?tat salarii
CCJA?? 0#87C @671 6311.02 16
@

?tat salarii
C&? unitate 0#7C @672 63B1 8
B

?tat salarii
CAMDP 0#76@C @671 6311.03 :
8

?tat salarii
C&KPC? 0#27C @678 66B 6
:

?tat salarii >e,ineri salariale an1a"at 621 C :38
627 600%P L 3270 T 1004 / V1 9 31.@00 9 1.0004)2.000W
6312 1@8%P L 270
6316 88


J- L 1@C / 31.@00 / 83#7C - 2704 L1B6 63B2 8


666 1B6


62B 100
10

GP)+/t.cont Plata c=en0inei a doua 621 7121 @@2
11

GP)+/t.cont Ac=itarea datoriilor le1ate de salarii C 7121 88:


6311.01 333


6313 83


6311.02 16


63B1 8


6311.03 :


66B.02 6


6312 1@8


6316 88


63B2 8


666 1B6
12

GP)+/t. cont Ac=itare reEinere din salar 3c=irie4 62B 7121 100


Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 16
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

/./. ? se calcule0e $i s se .nre1istre0e .n contabilitate i-o0itul -e -rofit 3'i -lata acestuia4 -entru 2010# ,in<nd cont de datele
de ai "os $i de fa-tul c cifra de afaceri a fost de 100.000 lei2
Rezolvare:
T
r
i
m

8

1enituri totale, din care: //.&&&
venituri din dividende 2.000
-eltuieli totale, din care: 11.&&&
c=eltuieli cu aen0ile 3ctre institu,ii de stat4 1.000
T
r
i
m

8
8

1enituri cumulate "8=88#, din care: ;/.&&&
venituri din dividende 2.000
-eltuieli cumulate "8=88#, din care: /:.0%&
c=eltuieli cu i-o0itul -e -rofit -e Tri J XXXXXX
c=eltuieli cu aen0ile 3ctre institu,ii de stat4 1.000
c=eltuieli cu li-suri nei-utabile 3inclusiv TVA4 1.260
T
r
i
m

8
8
8

1enituri cumulate "8=88=888#, din care: 7/.&&&
venituri din dividende 2.000
-eltuieli cumulate "8=88=888#, din care: :7.&%&
c=eltuieli cu i-o0itul -e -rofit -e Tri JTJJ XXXXXX
c=eltuieli cu aen0ile 3ctre institu,ii de stat4 1.000
c=eltuieli cu li-suri nei-utabile 3inclusiv TVA4 1.260
T
r
i
m

8
1

1enituri cumulate "8=88=888=81#, din care: 11>.&&&
venituri din dividende 2.000
venituri din anularea unui -rovi0ion nedeductibil 6.000
-eltuieli cumulate "8=88=888=81#, din care: ;:.>%&
c=eltuieli cu i-o0itul -e -rofit -e Tri JTJJTJJJ XXXXXX
c=eltuieli cu aen0ile 3ctre institu,ii de stat4 1.000
c=eltuieli cu li-suri nei-utabile 3inclusiv TVA4 1.260
c=eltuieli de -rotocol 2.000
c=eltuieli de s-onsori0are 3.000

#xtras din $odul %iscal &'e(ea 5)*/2003) !i +ormele metodolo(ice &,- 44/2004)
2RT. /& 1enituri neimpoza!ile
Rrtoarele venituri sunt nei-o0abile la calculul -rofitului i-o0abil2
a# dividendele -riite de la o -ersoan "uridic ro<n5
c# veniturile din anularea c=eltuielilor -entru care nu s-a acordat deducere# veniturile din reducerea sau anularea -rovi0ioanelor
-entru care nu s-a acordat deducere# veniturile din recu-erarea c=eltuielilor nedeductibile# -recu $i veniturile din restituirea sau
anularea unor dob<n0i $i)sau -enalit,i de .nt<r0iere -entru care nu s-a acordat deducere5
2RT. /1 -eltuieli
":# (rmtoarele c-eltuieli au deducti!ilitate limitat:
a# c=eltuielile de -rotocol .n liita unei cote de 2C a-licat asu-ra diferen,ei re0ultate dintre totalul veniturilor i-o0abile $i totalul
c=eltuielilor aferente veniturilor i-o0abile# altele dec<t c=eltuielile de -rotocol $i c=eltuielile cu i-o0itul -e -rofit5
Fore etodolo1ice2 Da0a de calcul la care se a-lic cota de 2C o re-re0int diferen,a dintre totalul veniturilor $i c=eltuielile .nre1istrate
confor re1leentrilor contabile# la care se efectuea0 a"ustrile fiscale. Astfel# din c=eltuielile totale se scad
c=eltuielile cu i-o0itul -e -rofit# c=eltuielile de -rotocol# c=eltuielile aferente veniturilor nei-o0abile# iar din totalul
veniturilor se scad veniturile nei-o0abile.
"%# (rmtoarele c-eltuieli nu sunt deducti!ile:
a# c=eltuielile -ro-rii ale contribuabilului cu i-o0itul -e -rofit datorat#
!# dob<n0ile)a"orrile de .nt<r0iere# aen0ile# confiscrile $i -enalit,ile de .nt<r0iere datorate ctre autorit,ile ro<ne)strine#
-otrivit -revederilor le1ale5
c# c=eltuielile -rivind bunurile de natura stocurilor sau a activelor cor-orale constatate li-s din 1estiune ori de1radate# nei-utabile#
-entru care nu au fost .nc=eiate contracte de asi1urare# -recu $i TVA aferent
p# c=eltuielile de s-onsori0areY5 contribuabilii care efectuea0 s-onsori0ri Y -otrivit -revederilor Le1ii nr. 32)1::6 -rivind
s-onsori0area# Yscad din i-o0itul -e -rofit datorat suele aferente .n liita ini -reci0at ai "os2
1. 3 la ie din cifra de afaceri5
/. 20C din i-o0itul -e -rofit datorat.
2RT. :% 6eclararea i plata impozitului pe profit
"1# %eclararea $i -lata i-o0itului -e -rofit# cu e/ce-,iile -rev0ute de -re0entul articol# se efectuea0 triestrial# -<n la data de 27 inclusiv a
-riei luni urtoare .nc=eierii triestrelor J - JJJ. %efinitivarea $i -lata i-o0itului -e -rofit aferent anului fiscal res-ectiv se efectuea0 -<n
la terenul de de-unere a declara,iei -rivind i-o0itul -e -rofit -rev0ut la art. 37 327 artie inclusiv a anului urtor4.

Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 17
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

Rezolvare:
Trimestrul 8:
Pi- J L Vtot 9 C=tot T C=ned 9 Vnei- L
L 22.000 9 11.000 T 1.000 9 2.000 L 10.000
J- dat JL 1@C / 10.000 L 1.@00

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 31.03. FC ;nre1istrare i-. -e -rofit -tr T 1 @:1 6611 1.@00
2 31.03. FC ;nc=iderea contului @:1 121 @:1 1.@00
3 27.06. GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e -rofit 6611 7121 1.@00

Trimestrul 88:
Pi- JTJJ L Vcu 9 C=cu T C=ned 9 Vnei- L
L 72.000 9 23.860 T 31.@00T1.000T1.2604 9 2.000 L 30.000
J- datorat JTJJ L 1@C / 30.000 L 6.800
J- ac=itat J L 1.@00 LZ J- dat JJ L 6.800 9 1.@00 L 3.200

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 30.0@ FC ;nre1istrare i-. -e -rofit -tr T 2 @:1 6611 3.200
2 30.0@ FC ;nc=iderea contului @:1 121 @:1 3.200
3 27.0B GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e -rofit 6611 7121 3.200

Trimestrul 888:
P i- JTJJTJJJ L Vcu 9 C=cu T C=ned 9 Vnei- L
L B2.000 9 3B.060 T 36.800T1.000T1.2604 9 2.000 L 60.000
J- dat JTJJTJJJ L 1@C / 60.000 L @.600
J- ac=it JTJJ L 6.800 LZ J- datorat JJJ L @.600-6.800 L 1.@00

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 30.0: FC ;nre1istrare i-. -e -rofit -tr T 3 @:1 6611 1.@00
2 30.0: FC ;nc=iderea contului @:1 121 @:1 1.@00
3 27.10 GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e -rofit 6611 7121 1.@00

Trimestrul 81:
C= de -rotocol deductibile L 2C / 3Vcuul 9 C=cuul T C=i- J-ZJJJ T C=-rotoc - Vnei-4
L 2C / 311@.000 9 73.@60 T @.600 T 2.000 9 @.0004 L 2C / @6.B@0 L 1.2:7
C= de -rotocol nedeductibile L 2.000 9 1.2:7 L B07
P i- JTJJTJJJTJV L Vcu 9 C=cu T C=ned 9 Vnei- L
L 11@.000 9 73.@60 T 3@.600T1.000T1.260TB07T3.0004 - @.000 L @8.B07
J- dat JTJJTJJJTJV L 1@C / @8.B07 L 10.::3
>educere i- aferent c= de s-onsori0are L in 3c= s-ons5 3)1.000 / CA5 20C / J- J-ZJV4
3)1.000 / CA L 0#003 / 100.000 L 300
20C / J- L20C / 10.::3 L 2.1:B LZ reducere i-o0it 300 lei
J- net dat J-Z JV L 10.::3 9 300 L 10.@:3
J- ac=it J-ZJJJ L @.600 LZ J- dat JV L 10.@:3 9 @.600 L 6.2:3

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 31.12 FC ;nre1istrare i-. -e -rofit -tr T 3 @:1 6611 6.2:3
2 31.12 FC ;nc=iderea contului @:1 121 @:1 6.2:3
3 27.03 GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e -rofit 6611 7121 6.2:3
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1@
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

/.:. ?ocietatea >osa ?>L face -arte# -otrivit le1ii# din cate1oria icro.ntre-rinderilor. ? se calcule0e $i s .nre1istre0e .n contabilitate
i-o0itul -e venitul icro.ntre-rinderilor -entru triestrul J# cunosc<nd urtoarele date2
1enituri
Trim 8
venituri din v<n0area rfurilor 120.000 lei5
venituri din v<n0area -roduselor finite 80.000 lei5
venituri din -roduc,ia stocat 20.000 lei5
venituri din -roduc,ia de iobili0ri cor-orale 20.000 lei.
-eltuieli
Trim 8
c=eltuieli -rivind rfurile @0.000 lei5
c=eltuieli cu ateriile -rie 70.000 lei5
c=eltuieli -rivind aen0i)-enalit,i 20.000 lei.
Rezolvare:
Fot de calcul2
J-o0itul -e venit L 3Total venituri 9 Venituri din -roduc,ia stocat $i iobili0ri4 / 3C L 3260000 9 600004 / 3C L @000 lei

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 31.03 FC ;nre1istrare i-. -e venit @:8 6618 @.000
2 31.03 FC ;nc=iderea contului @:8 121 @:8 @.000
3 27.06 GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e venit 6618 7121 @.000

/.%. G .ntre-rindere ac=i0i,ionea0 -e ba0 de avi0 de .nso,ire a rfii aterii -rie .n valoare de 10.000 lei T TVA 26C. Rlterior se
-rie$te factura care se decontea0 -rin ordin de -lat. ?e v<nd a-oi# -roduse finite la -re,ul de v<n0are de 17.000 lei T TVA 26C# costul
de -roduc,ie fiind de 8.000 lei. La sf<r$itul lunii se re1ulari0ea0 TVA-ul.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

Avi0 Ac=i0i,ie aterii -rie cf Avi0 C 608 12.600


301 10.000


6628 2.600
2

&actur Priirea facturii aferente Avi0ului 608 601 12.600
3

&actur Transforare 6628 .n 662@ 662@ 6628 2.600
6

GP)+/t.cont Ac=itare datorie 601 7121 12.600
7

&actur V<n0are -roduse finite 6111 C 18.@00


B01 17.000


662B 3.@00
@

FC %escrcare din 1estiune B11 367 8.000
B

FC >e1ulari0are TVA 662B C 3.@00


662@ 2.600


6623 1.200

/.;. ;nre1istra,i re1ulari0area TVA -entru fiecare din scenariile de ai "os2
a4 >% 662@ L 3.000 >C 662B L 0
b4 >% 662@ L 3.000 >C 662B L 1.000
c4 >% 662@ L 0 >C 662B L 6.000
d4 >% 662@ L 1.700 >C 662B L 6.000
e4 >% 662@ L 1.000 >C 662B L 1.000
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
a4

FCT%300 >e1ulari0are TVA 6626 662@ 3.000
b4

FCT%300 >e1ulari0are TVA C 662@ 3.000


662B 1.000


6626 2.000
c4

FCT%300 >e1ulari0are TVA 662B 6623 6.000
d4

FCT%300 >e1ulari0are TVA 662B C 6.000


662@ 1.700


6623 2.700
e4

FCT%300 >e1ulari0are TVA 662B 662@ 1.000
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1B
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

T TE EM MA A 8 8

1. ?.C. T1 ?.>.L. care .$i desf$oar activitatea .n condi,ii norale de unc .n cadrul coer,ului cu anuntul 3tarif de risc 0#76@C4 are
un an1a"at cu contract de unc# a crui salariu brut este de 2.700 lei. ?alariatul res-ectiv are doi co-ii inori .n .ntre,inere iar lunar i se
ai re,ine o rat la un credit .n valoare de 200 lei. Plata salarului este efectuat inte1ral .n data de 17 a fiecrei luni 3-entru luna
-recedent4 -rin virare -e card. ? se .nre1istre0e .n contabilitate urtoarele2
- c=eltuielile salariale ale firei 3?alariul brut# CA? 20#8C# CA?? 7#2C# CCJA?? 0#87C# C&? 0.7C# CAMDP 0#76@C# C&KPC? 0#27C4
- re,inerile din salariu 3avans c=en0inal# CA? 10#7C# CA?? 7#7C# C&? 0#7C# i-o0it 1@C / Vi# alte re,ineri-c=irii4
- -lata -rin viraent bancar a salarului $i a datoriilor le1ate de salarii.

Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

?tat salarii ;nre1istrarea salariilor brute datorate @61 621 2.700
2

?tat salarii CA? unitate 20#8C @671 6311.01 720
3

?tat salarii
CA?? unitate 7#2C @673 6313 130
6

?tat salarii
CCJA?? 0#87C @671 6311.02 21
7

?tat salarii
C&? unitate 0#7C @672 63B1 13
@

?tat salarii
CAMDP 0#76@C @671 6311.03 16
B

?tat salarii
C&KPC? 0#27C @678 66B @
8

?tat salarii >e,ineri salariale an1a"at 621 C :2:


6312 2@3


%P L 3270 T 2004 / V1 9 32.700 9 1.0004)2.000W
6316 138


%P L 120 3se rotun"e$te .n sus la 10 lei4 63B2 13J- L 1@C / 32.700 / 83#7C - 1204 L317 666 317


62B 200
:

GP)+/t.cont ?alariului net 621 7121 1.7B1
10

GP)+/t.cont Ac=itarea datoriilor le1ate de salarii C 7121 1.633


6311.01 720


6313 130


6311.02 21


63B1 13


6311.03 16


66B @


6312 2@3


6316 138


63B2 13


666 317
11

GP)+/t.cont Ac=itare alte datorii salariale - c=irii 62B 7121 200

/. Rn salariat al unei .ntre-rinderi -rivate nu-$i ridic la teren c=en0ina a JJ-a .n su de 2.@00lei. ? se .nre1istre0e salariile
neridicate la ti-.
Varianta J2 Ac=itarea ulterioar a salariului5
Varianta JJ2 Prescrierea salariului neridicat de ctre an1a"a,i.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

FC ;nre1istrarea salariului neridicat 621 62@ 2.@00
2

%P V1. Ac=itarea ulterioar a salariului 62@ 7311 2.@00
3

FC V2. Prescrierea salariului neridicat 62@ B788 2.@00
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 18
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

:. ? se calcule0e $i s se .nre1istre0e .n contabilitate i-o0itul -e -rofit -entru -riele dou triestre ,in<nd cont de
urtoarelor date2
T
r
i
m

8

1enituri totale, din care: :&0&&
venituri din dividende 2800
-eltuieli totale, din care: 1;%&&
c=eltuieli cu aen0ile 3ctre institu,ii de stat4 1600
T
r
i
m

8
8

1enituri cumulate "8=88#, din care: 7/0&&
venituri din dividende 2800
-eltuieli cumulate "8=88#, din care: :::7>
c=eltuieli cu i-o0itul -e -rofit -e Tri J XXXXXX
c=eltuieli cu aen0ile 3ctre institu,ii de stat4 1600
c=eltuieli cu li-suri nei-utabile 3inclusiv TVA4 1B3@

Rezolvare:
Trimestrul 8:
Pi- J L Vtot 9 C=tot T C=ned 9 Vnei- L 16.000

J- dat JL 1@C / 16.000 L 2.260

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 31.03. FC ;nre1istrare i-. -e -rofit -tr T 1 @:1 6611 2.260
2 31.03. FC ;nc=iderea contului @:1 121 @:1 2.260
3 31.03. GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e -rofit 6611 7121 2.260

Trimestrul 88:
Pi- JTJJ L Vcu 9 C=cu T C=ned 9 Vnei- L 62.000

J- datorat JTJJ L 1@C / 62.000 L @.B20
J- ac=itat J L 2.260 LZ J- dat JJ L @.B20 9 2.260 L 6.800

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 30.0@ FC ;nre1istrare i-. -e -rofit -tr T 2 @:1 6611 6.800
2 30.0@ FC ;nc=iderea contului @:1 121 @:1 6.800
3 30.0@ GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e -rofit 6611 7121 6.800


%. ?ocietatea >osa ?>L face -arte# -otrivit le1ii# din cate1oria icro.ntre-rinderilor. ? se calcule0e $i s .nre1istre0e .n contabilitate
i-o0itul -e venitul icro.ntre-rinderilor -entru triestrul JV# cunosc<nd urtoarele date2
1enituri
Trim 8
venituri din v<n0area -roduselor finite @0.000 lei5
venituri din servicii -restate 60.000 lei5
venituri din -roduc,ia stocat 10.000 lei5
venituri din a"ustri -t. de-reciere 7.000 lei.
-eltuieli
Trim 8
c=eltuieli cu salariile -ersonalului 30.000 lei5
c=eltuieli cu ateriile -rie 20.000 lei5
c=eltuieli -rivind -rovi0ioanele 20.000 lei.

Rezolvare:
Fot de calcul2
J-o0itul -e venit L 3Total venituri 9 Venituri din -roduc,ia stocat $i iobili0ri 9 Venituri di a"ustri4 / 3C L 3117.000 9 17.0004
/ 3C L 3000 lei

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 31.12 FC ;nre1istrare i-. -e venit @:8 6618 3.000
2 31.12 FC ;nc=iderea contului @:8 121 @:8 3.000
3 27.03 GP)+/t. Ct. Plata i-o0itului -e venit 6618 7121 3.000
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1:
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

;. Rn detailist 3?.C. T6 ?.>.L.4 -re0int la .nce-utul lunii un sold de arf evaluat la -re,ul de v<n0are cu anuntul de 11.1@0 lei 38.000 lei
-re,ul de ac=i0i,ie# 1.000 lei adaosul coercial# 2.1@0 TVA nee/i1ibil4. ?e ac=i0i,ionea0 rfuri la -re,ul de cu-rare de 17.000 lei T TVA
26C# care se ac=it -rin banc. Cota de adaos coercial -entru rfurile cu-rate este de 20C. ?e v<nd .n nuerar 3cu bon de cas4
rfuri .n valoare de 12.600 lei# inclusiv TVA. ? se .nre1istre0e .n contabilitate o-era,iile de ai sus# inclusiv re1ulari0area TVA.
Rezolvare:
Fot de calcul2
Adaos coercial 3Ct. 3B84 L 17000 M 20C L 3000 lei
TVA nee/i1ibil 3Ct. 66284 L 18000 M 26C L 6320 lei
Fot de calcul2
Pre, de v<n0are cu anuntul 3Ct. 3B14 L 12.600 lei
TVA L 2.600 lei
Pre, de v<n0are cu anuntul fr TVA L 10.000 lei.
148 , 0
320 . 4 160 . 2 320 . 22 160 . 11
3000 1000
=
+
+
= k

Adaos coercial 3Ct. 3B84 L 10.000 M 0#168 L 1.680 lei
Cost de ac=i0i,ie 3Ct. @0B4 L 10.000 9 1.680 L 8.720 lei


5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

&actura Ac=i0i,ie arf C 601 18.@00


3B1 17.000


662@ 3.@00
2

FCTPV>
;nre1istrare AC $i TVA 3B1 C B.230


3B8 3.000


6628 6.320
3

GP)+/t.cont
Ac=itarea datoriei fa, de furni0or 601 7121 18.@00
6

&actur V<n0are rfuri 7311 C 12.600


B0B 10.000
662B 2.600
7

FC
%escrcare din 1estiune
C 3B1 12.600


@0B 8.720


3B8 1.680


6628 2.600
@

FCT%300 >e1ulari0are TVA C 662@ 3.@00


662B 2.600


6626 1.200
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 20
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller


CONTABILITATEA ALTOR DECONTRI CU TERII

1 1. .1 1 N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e i in nt tr ro od du uc ct ti iv ve e

Su!veniile aferente activelor re-re0int subven,ii -entru acordarea crora -rinci-ala condi,ie este ca entitatea
beneficiar s cu-ere# s construiasc sau ac=i0i,ione0e active iobili0ate.

?ubven,iile -riite sau de -riit de ctre entitate se .nre1istrea0 .n contabilitate .n conturi distincte. ;n cadrul
subven,iilor se reflect distinct2
- subven,ii 1uvernaentale5
- .-ruuturi nerabursabile cu caracter de subven,ii5
- alte sue -riite cu caracter de subven,ii.

G subven,ie 1uvernaental -oate .brca fora transferului unui activ neonetar 3de e/e-lu# o iobili0are
cor-oral4# ca0 .n care subven,ia $i activul sunt contabili0ate la valoarea "ust.

;n conturile de subven,ii -entru investi,ii se contabili0ea0 $i dona,iile -entru investi,ii# -recu $i -lusurile la inventar
de natura iobili0rilor cor-orale $i necor-orale.

?ubven,iile -entru active# inclusiv subven,iile neonetare la valoarea "ust# se .nre1istrea0 .n contabilitate ca
subven,ii -entru investi,ii $i se recunosc .n bilan, ca venit a<nat 3contul %7; FSu!venii pentru investiiiF4. Venitul
a<nat se .nre1istrea0 .n contul de -rofit $i -ierdere -e sura .nre1istrrii c=eltuielilor cu aorti0area sau la
casarea ori cedarea activelor. ?ubven,iile se recunosc# -e o ba0 sisteatic# dre-t venituri ale -erioadelor
cores-un0toare c=eltuielilor aferente -e care aceste subven,ii urea0 s le co-ense0e.

onta!ilitatea decontrilor +ntre entitile din cadrul $rupului i cu acionarii*asociaii# cu-rinde o-era,iunile care
se .nre1istrea0 reci-roc $i .n aceea$i -erioad de 1estiune# at<t .n contabilitatea entit,ii debitoare# c<t $i a celei
creditoare "conturile %;1 4i %;:## -recu $i decontrile .ntre ac,ionari)asocia,i $i entitate -rivind ca-italul social
"contul %;>## dividendele cuvenite acestora "contul %;7## alte decontri cu ac,ionarii)asocia,ii "contul %;;# $i# de
aseenea# conturile co-artici-an,ilor referitoare la o-era,iunile efectuate .n coun# .n ca0ul asocierilor .n
-artici-a,ie "contul %;0#.

?uele de-use sau lsate te-orar de ctre ac,ionari)asocia,i la dis-o0i,ia entit,ii# -recu $i dob<n0ile ferente#
calculate .n condi,iile le1ii# se .nre1istrea0 .n contabilitate .n conturi distincte "conturile %;;1 4i %;;0#.

reanele*datoriile entitii fa de ali teri# al,ii dec<t -ersonalul -ro-riu# clien,ii $i furni0orii# se .nre1istrea0 .n
conturile de debitori)creditori diver$i "conturile %>1 respectiv %>/#.

C=eltuielile efectuate $i veniturile reali0ate .n e/erci,iul financiar curent# dar care -rivesc e/erci,iile financiare
urtoare# se .nre1istrea0 distinct .n contabilitate# la c-eltuieli +n avans sau venituri +n avans "conturile %71
respectiv %7/## du- ca0. ;n aceste conturi se .nre1istrea0# .n -rinci-al# urtoarele c=eltuieli $i venituri2 c=irii#
abonaente# asi1urri# dob<n0i $i alte c=eltuieli efectuate antici-at# res-ectiv veniturile din c=irii# abonaente#
dob<n0i $i alte venituri aferente -erioadelor sau e/erci,iilor urtoare.

G-era,iunile care nu -ot fi .nre1istrate direct .n conturile cores-un0toare# -entru care sunt necesare clarificri
ulterioare# se .nre1istrea0# -rovi0oriu# .n contul %7: F6econtri din operaii +n curs de clarificareF. ?uele
.nre1istrate .n acest cont trebuie clarificate de ctre entitate .ntr-un teren de cel ult trei luni de la data
constatrii.

onta!ilitatea decontrilor +n cadrul unitGii# cu-rinde o-era,iunile care se .nre1istrea0 reci-roc $i .n aceea$i
-erioad de 1estiune# at<t .n contabilitatea subunitEii)unitEii debitoare# c<t $i a celei creditoare "conturile %01 4i
%0/#.
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 21
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

/ /. . 2 2p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

/.1 G societatea coercial ob,ine dre-tul de a -rii o subven,ie 1uvernaental -entru investi,ii .n valoare de 30.000 lei. Rlterior se
-rie$te -rin viraent bancar subven,ia res-ectiv. %in aceast subven,ie se finan,ea0# -ar,ial# -rocurarea unui utila" .n valoare de
100.000 lei $i TVA 26C5 durata noral de func,ionare a utila"ului este de 7 ani. Plata furni0orului se face -rin viraent bancar. %u-
-atru ani de utili0are utila"ul este v<ndut la -re,ul de 30.000 lei $i TVA 26C. ? se .nre1istre0e .n contabilitate aceste o-era,iuni# inclusiv
trecerea la venituri a subven,iei -entru investi,ii.Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 Contract ;nre1. dre-tului de a -rii subven,ia 6671 6B71 30.000
2 +/t.Ct. Priirea subven,iei .n contul bancar 7121 6671 30.000
3 &actur
Procurarea utila"ului C
2131
662@
606 126.000
100.000
26.000
6 GP)+/t.Ct. Plata datoriei fa, de furni0or 606 7121 126.000
7 FC ;nre1 aorti0are 6 ani @811 2813 20.000 / 6
@ FC
Trecerea la venituri a cotei -r,i din
subven,ia aferent -riului an
6B71 B786 @.000 / 6
B &actur
V<n0area i"locului fi/ 6@1 C
B783
662B
111.@00
:0.000
21.@00
8 FC
?coaterea din eviden, a utila"ului
neaorti0at inte1ral
C
2813
@783
2131 100.000
80.000
20.000
: FC
Trecerea la venituri a subven,iei
deoarece a ras fr obiect
6B71 B786 @.000

/./ ?C ?olaris ?.A. 3societatea a4 acord filialei ?C Mercur ?rl -rin banc un .-ruut -e : luni de 100.000 lei# cu dob<nd de 1@C
3-e an4. La scaden,# filiala ac=it dob<nda $i restituie .-ruutul. ? se .nre1istre0e aceste o-era,ii .n contabilitatea abelor societ,i.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea societ,ii a
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 Contract Acordare .-ruut 6711 7121 100.000
2 +/t. Ct.
;ncasare dob<nd $i .-ruut 7121 C
6711
B@@
112.000
100.000
12.000
b4 .n contabilitatea filialei
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 Contract
Priire .-ruut 7121 6711 100.000
2 GP)+/t. Ct.
Plat dob<nd $i restituire .-ruut C
6711
@@@
7121 112.000
100.000
12.000

/.: Rn asociat .-ruut la 1 iulie 2011 societatea cu nuerar .n su de 20.000 lei -entru efectuarea unor -l,i ctre
furni0ori. La sf<r$itul e/erci,iului se .nre1istrea0 datoria -rivind dob<nda. La 30 iunie 2012 asociatului i se restituie sua -rin
viraent bancar# .-reun cu dob<nda de 30C -e an. Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 1.0B.2011 Contr. credit
Priire .-ruut de la asociat 7311 6771 20.000
2 31.12.2011 FC ;nre1istrarea dob<n0ii -e anul 200F @@@ 6778 3.000
3 30.0@.2012
Contract de
creditare)
%is-. -lat
>estituire .-ruut $i ac=itare
dob<nd .n nuerar
C
6771
6778
@@@
7121 2@.000
20.000
3.000
3.000
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 22
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

/.% ;n data de 10.12.2011 ?.C. Cont+/-ert ?.>.L. ac=it societEii +coMedia ?.>.L. 3ne-ltitoare de TVA4 -rin viraent bancar sua de 170
lei# re-re0ent<nd abonaente la reviste de s-ecialitate -entru triestrul J al e/erci,iul financiar 2012# -entru care ?.C. +coMedia ?.>.L. a
.ntocit .n -realabil 307.12.20114 o factur. ? se efectue0e .nre1istrrile .n contabilitatea abelor societEi.
a4. ?.C. Cont+/-ert ?.>.L.
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 07.12.2011
Contract
&actur

Priire factur 6B1 601 170
2 10.12.2011 GP)+/t.Ct. Ac=itare abonaente .n avans 601 7121 170
3 2012 FC
>e1ulari0are lunar a c=eltuielilor .n
avans .n tri.1 3/ 34
@28 6B1 70
b4. +coMedia ?.>.L.
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 07.12.2011
Contract
&actur

;ntocire factur 6111 6B2 170
2 10.12.2011 +/t.Ct. ;ncasare abonaente 7121 6111 170
3 2012 FC
>e1ulari0are lunar a veniturilor .n
avans .n tri.1 3/ 34
6B2 B06 70

/.;. ?.C. Arais ?.>.L. 3-ltitoare de TVA4# care ,ine eviden,a rfurilor la cost de ac.i"i/ie cu-r la 17.08.200F rfuri la
-re,ul de 60.000 lei -lus TVA 26C. %atoria fa, de furni0or se ac=it la 27.08.200F -rin banc. An1rosistul livrea0 la 1.0:.200F
unui detailist 3care -ractic un adaos coercial de 27C4 "utate din rfuri 3ac=i0i,ionate la 17.08. 200F4 cu -lata .n -atru rate
lunare la -re,ul de 27.000 lei# TVA 26C# dob<nd 1C)lun# TVA aferent dob<n0ii facturate la livrare. %econtrile se efectuea0
-rin banc la sf<r$itul fiecrei luni. ? se efectue0e .nre1istrrile aferente at<t .n contabilitatea an1rosistului c<t $i .n
contabilitatea detailistului.
Rezolvare:
<1z T12 6o! T12 T5T2H
>ata J @.270 1.700 27.000 /1C L 270 @0 0.&>&,&
>ata JJ @.270 1.700 18.B70 / 1C L 18B#7 67 7.90/,;
>ata JJJ @.270 1.700 12.700 / 1C L 127 30 7.9&;,&
>ATA JV @.270 1.700 @.270 / 1C L @2#7 17 7.0/7,;
T5T2H /;.&&& >.&&& >/; 1;& :1.77;
a4 contabilitatea an1rosistului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
Ac=i0i,ie rfuri C
3B1
662@
601 6:.@00
60.000
:.@00
2 GP)+/t.Ct. Ac=itare furni0or -rin banc 601 7121 6:.@00
3 &actur
V<n0are .n rate

6111 C
B0B
662B
6B2
662B
31.BB7
27.000
@.000
@27
170

6 FC %escrcare din 1estiune a rfurilor @0B 3B1 20.000
7 +/t.Ct.
;ncasare rat 1 7121 6111 8.0@0
@ FC
Jncluderea la venituri a dob<n0ii
aferente ratei .ncasate
6B2 B@@ 270
B +/t.Ct.
;ncasare rat 2 7121 6111 B.:82#7
8 FC
Jncluderea la venituri a dob<n0ii
aferente ratei .ncasate
6B2 B@@ 18B#7
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 23
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
: +/t.Ct. ;ncasare rat 3 7121 6111 B.:03
10 FC
Jncluderea la venituri a dob<n0ii
aferente ratei .ncasate
6B2 B@@ 127
11 +/t.Ct.
;ncasare rat 6 7121 6111 B.82B#7
12 FC
Jncluderea la venituri a dob<n0ii
aferente ratei .ncasate
6B2 B@@ @2#7
b4 contabilitatea detailistului
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 &actur
Ac=i0i,ie rfuri cu -lata .n rate C
3B1
662@
6B1
662@
601 31.BB7
27.000
@.000
@27
170
2 FC
Adaos coercial $i TVA nee/.
aferente rfurilor intrate
3B1 C
3B8
6628
13.B70
@.270
B.700
3 GP)+/t.Ct. Plat rat 1 601 7121 8.0@0
6 FC
Jncluderea la c=eltuieli a dob<n0ii
aferente ratei -ltite
@@@ 6B1 270
7 GP)+/t.Ct. Plat rat 2 601 7121 B.:82#7
@ FC
Jncluderea la c=eltuieli a dob<n0ii
aferente ratei -ltite
@@@ 6B1 18B#7
B GP)+/t.Ct. Plat rat 3 601 7121 B.:07
8 FC
Jncluderea la c=eltuieli a dob<n0ii
aferente ratei -ltite
@@@ 6B1 127
: GP)+/t.Ct. Plat rat 6 601 7121 B.82B#7
10 FC
Jncluderea la c=eltuieli a dob<n0ii
aferente ratei -ltite
@@@ 6B1 @2#7

/.> ;ntr-un e/tras de cont# eliberat de banc# a-are o .ncasare de 1.260 lei# fr a fi ane/ate docuente care s -erit
identificarea -ltitorului. Rlterior se constat c -ltitorul este un client vec=i# .nre1istrat .n contabilitatea curent la clien,i
incer,i.
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 +/t.Ct. ;ncasare su cu -ltitor neidentificat 7121 6B3 1.260
2 FC Jdentificarea -ltitorului 6B3 6118 1.260

/.7 ?C Ca-us ?.A.# transfer unei subunit,i 3care ,ine contabilitate -ro-rie -<n la balan,a de verificare4# -iese de sc=ib .n
valoare de @.000 lei# a cror contabilitate 3la abele entit,i4 se ,ine -rin inventar -eranent. Rlterior -iesele de sc=ib sunt
consuate de subunitate. ? se efectue0e .nre1istrrile at<t .n contabilitatea entit,ii c<t $i .n contabilitatea subunit,ii.
a4 .n contabilitatea entit,ii
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 1.0B.2011 FC Transfer -iese de sc=ib la subunitate 681 3026 @.000
b4 .n contabilitatea subunit,ii
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 FC Priire -iese de sc=ib de la entitate 3026 681 @.000
2 Don consu Consu -iese de sc=ib @026 3026 @.000
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 26
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.ullerT TE EM MA A 9 9

1 ?.C. +co?tar ?.A. ob,ine dre-tul de a -rii o subven,ie 1uvernaental -entru ac=i0iEionarea unei instalaEii ecolo1ice de filtrare a a-ei
.n valoare de :0.000 lei. Rlterior societatea .ncasea0 subven,ia 'i ac=i0iEionea0 instalaEia res-ectiv .n valoare de :0.000 lei $i TVA
26C# ac=itarea efectu<ndu-se -rin banc. %urata noral de func,ionare a instalaEiei este de 10 ani. %u- o-t ani de utili0are instala,ia
este v<ndut la -re,ul de 20.000 lei $i TVA 26C# .ncasarea efectu<ndu-se -rin viraent bancar. Partea din subvenEie netrecut la
venituri .n cursul celor 8 ani de funcEionare a instalaEiei este returnat instituEiei 1uvernaentale care a acordat res-ectiva subvenEie.
? se .nre1istre0e .n contabilitate aceste o-era,iuni# inclusiv aorti0area $i trecerea la venituri a subven,iei -entru investi,ii 'i restituirea
-arEial a subvenEiei.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 Contract
;nre1istrarea dre-tului de a -rii
subven,ia -entru investi,ii
6671 6B71 :0.000
2 +/t.Ct. Priirea subven,iei .n contul bancar 7121 6671 :0.000
3 &actur
Procurarea utila"ului C
2131
662@
606 111.@00
:0.000
21.@00
6 GP)+/t.Ct. Plata datoriei fa, de furni0or 606 7121 111.@00
7 FC
;nre1istrarea aorti0rii .n -riul an
de folosire 3:0.000 lei2 10 ani4
@811 2813 :.000 / 8
@ FC
Trecerea la venituri a cotei -r,i din
subven,ia -entru investi,ii aferent
6B71 B786 :.000 / 8
B &actur
V<n0area instala,iei 6@1 C
B783
662B
26.800
20.000
6.800
8 FC
?coaterea din eviden, a utila"ului
neaorti0at inte1ral
C
2813
@783
2131 :0.000
B2.000
18.000
: +/t.Ct ;ncasarea crean,ei 7121 6@1 26.800
10 GP)+/t.Ct >estituirea subven,iei 6B71 7121 18.000

/. G societate coercial -rie$te sub for de dona,ie un autoturis evaluat la valoarea de 26.000 lei# care se aorti0ea0 liniar -e
durata de 7 ani. ?e .nre1istrea0 .n contabilitate -riirea dona,iei# aorti0area lunar $i includerea lunar la venituri a unei -r,i din valorii
autoturisului -riit ca dona,ie.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1
Contract
Priire dona,ie 2133 6B73 26.000
2 FC Aorti0area lunar a autoturisului @811 2813 600 / @0
3 FC
Jncluderea lunar la venituri a unei
-r,i din valoarea dona,iei
6B73 B782 600 / @0

Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 27
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

:. ?e constat la inventariere un -lus la obilier coercial# .n valoare de 18.000 lei# care se aorti0ea0 -e o -erioad de 6 ani. ?e
.nre1istrea0 .n contabilitate -lusul de inventar# aorti0area lunar $i includerea lunar la venituri a unei -r,i din valoarea -lusului la inventar.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1
Proces verbal
;nre1istrarea -lusului la inventar 216 6B76 18.000
2 FC
Aorti0area lunar a obilierului
318.000 2 68 luni L 3B7 lei4
@811 2813 3B7 / 68
3 FC
Jncluderea lunar la venituri a unei
-r,i din valoarea -lusului la inventar
6B76 B788 3B7 / 68

%. ?C ?aturn ?rl acord# -rin viraent bancar# un a"utor financiar# .n su de 700.000 lei filialei ?C Titan ?rl. La finele e/erci,iului financiar
dob<n0ile calculate# dar .nc nedecontate# aferente e/erci,iului e/-irabil sunt de 30.000 lei. ;n e/erci,iul financiar urtor se decontea0
dob<n0ile 3.n total 70.000 lei4 $i se restituie 200.000 lei# din a"utorul financiar acordat.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1
Contract#+/t.Ct.
Acordare .-ruut unei filiale 6711 7121 700.000
2 FC %ob<nd la sf<r$itul e/erci,iului financiar 6718 B@@ 30.000
3 +/t.Ct.
>estituirea -ar,ial a .-ruutului $i
.ncasarea dob<n0ii
7121 C
6711
6718
B@@
270.000
200.000
30.000
20.000

;. ?C Kala/[ ?rl .ncasea0 .n nuerar de la asociatul su unic sua de 6.000 lei -entru finan,ri curente. La finele e/erci,iului
financiar se calculea0 $i se .nre1istrea0 dob<n0i .n su de 700 lei. ;n e/erci,iul financiar urtor se ac=it# .n nuerar#
dob<n0ile cuvenite asociatului# concoitent cu retra1erea de ctre acesta a unei suei de 2.000 lei.
Rezolvare:
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1
Contract# +/t.Ct.
;ncasare .-ruut de la asociat 7121 6771 6.000
2 FC %ob<nd la finele e/erci,iului @@@ 6778 700
3 +/t.Ct.
Ac=itarea dob<n0ii $i restituirea
-ar,ial a .-ruutului
C
6771
6778
7121 2.700
2.000
700

>. ?.C. T@ ?.>.L. 3-ltitoare de TVA4# care ,ine eviden,a rfurilor la pre0 de 1n"are cu amnuntul cu-r la 07.0:.2011 rfuri
la -re,ul de 10.000 lei -lus TVA 26C. Adaosul coercial unic -racticat de societate este de 60C. %atoria fa, de furni0or se ac=it
la 17.0:.2011 -rin banc. %etailistul vinde la 1.10.2011 unei -ersoane fi0ice un sfert din rfuri 3ac=i0i,ionate la 07.0:. 20114 cu
-lata .n dou rate lunare. %ob<nda anual este de 26C. %econtrile se efectuea0 -rin banc la sf<r$itul fiecrei luni.
Rezolvare:
<1z T12 6o! T12 T5T2H
>ata J 1.B70 620 3.700 / 26C)an / 1)12 L B0 1@#8 /./;>,0
>ata JJ 1.B70 620 1.B70 / 26C)an / 1)12 L 37 8#6 /./1:,%
T5T2H :.;&& 0%& 1&; /;,/ %.%7&,/

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1 07.0:.2011 &actur
Ac=i0i,ie rfuri C
3B1
662@
601 12.600
10.000
2.600
2 07.0:.2011 FC
;nre1istrare adaos coercial $i TVA
nee/i1ibil
3B1 C
3B8
6628
B.3@0
6.000
3.3@0
3 17.0:.2011 GP)+/t.Ct. Ac=itarea datoriei 601 7121 12.600
Contabilitate financiar - Seminar 0-1& Rezolvri /&11-/&1/

Titular de curs "8?#: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 2@
Seminar: Lector.univ.dr. >0van Musta, ra0van.ustata!econ.ubbclu".ro# Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro#
Asist.univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)victor.uller

5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
6 01.10.2011 &actur
V<n0area rfurilor 6111 C
B0B
662B
6B2
662B
6.6B0#2
3.700#0
860#0
107#0
27#2

7 01.10.2011 FC
%escrcarea din 1estiune a rfurilor
v<ndute
C
@0B
3B8
6628
3B1 6.360
2.700
1.000
860
@ +/t.Ct. ;ncasare rat 1 7121 6111 2.27@#8
B FC
Jncluderea la venituri a dob<n0ii
aferente ratei .ncasate
6B2 B@@ 1@#8
8 +/t.Ct. ;ncasare rat 2 7121 6111 2.213#6
: FC
Jncluderea la venituri a dob<n0ii
aferente ratei .ncasate
6B2 B@@ 8#67. G subunitate \# transfer unei subunit,i ] aterii -rie .n valoare de 70.000 lei# abele subunit,i av<nd contabilitatea
-ro-rie -<n la balan,a de verificare# $i -ractic<nd -entru eviden,a stocurilor de aterii -rie etoda inventarului -eranent.
? se efectue0e .nre1istrrile .n contabilitatea abelor subunit,i.
Rezolvare:
a4 .n contabilitatea subunit,ii \
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

Transfer aterii -rie ctre subunitatea ] 682 301 70.000

b4 .n contabilitatea subunit,ii ]
5p 6ata 6oc 73plicaia
5NT(R8
S(97
6e!itoare reditoare
1

Priire aterii -rie de la subunitatea \ 301 682 70.000

S-ar putea să vă placă și