Sunteți pe pagina 1din 14

USAMV-BUCURESTI Facultatea : MANGEMENT INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Specializarea : INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA

Disciplina: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI


Autori: Prof dr Draghici Manea, Conf dr Valentina Tudor Preparator drd Raluca Necula

Tema proiectului de an:

INTOCMIREA PLANULUI ANUAL DE PRODUCTIE


IN EXPLOATATIA AGRICOLA S.C. Green Fields S.R.L.

Student Tudor Ionela-Alexandra grupa nr. I

Anul univ 2011-2012

Facultatea de MANAGEMENT Specializarea : Inginerie economica in agricultura

Tema : INTOCMIREA PLANULUI ANUAL DE PRODUCTIE IN EXPLOATATIA AGRICOLA S.C. Green Fields S.R.L.

Student Tudor Ionela-Alexandra Anul univ 2011-2012

grupa nr. 1

CUPRINS Introducere : Necesitatea intocmirii planului annual in ferma de productie Capitolul 1. Date privind exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L. 1.1. Denumire , statut juridic, asezare administrativa 1.2. Conditii naturale: asezare geografica, tipul de clima si sol 1.3. Suprafete pe categorii de folosinta 1.4. Dotarea exploatiei : tractoare, masini, forta de munca 1.5. Culturile posibile in exploatatia agricola 1.6. Fisele tehnologice- cadru ale culturilor Capitolul 2. Stabilirea elementelor tehnice ale proiectului 2.1. Notiuni privind Planul anual, Productia neterminata, Fisa tehnologica, Procesele de munca 2.2. Culturile ce vor fi cultivate in anul de plan

pagina

2.3. Calcularea dimensiunii (UDE) fermei


2.4. Amplasarea culturilor in anul anterior anului de plan, anul de plan si in anul urmator anului de plan Capitolul 3. Stabilira planului anual de cultura si a necesarului de Zile norma si materiale 3.1. Stabilirea planului de cultura 3.2. Stabilira necesarului de Zile norma mecanizat si a necesarului de tractoare 3.3. Stabilirea necesarului de zile norma manual si a necesarului de lucratori 3.3. Stabilirea necesarului de materiale Capitolul 4. Stabilirea costurilor pe culturi si pe exploatatie 4.1. Evaluarea preturilor si tarifelor ce vor fi utilizate in Planul exploatatiei 4.2. Calcularea Marjei Brute si Marjei Brute Standard pe fiecare activitate in parte 4.2. Calcularea costurilor pe fiecare cultura in parte 4.3. Calcularea costurilor la nivelul exploatatiei Capitolul 5. Calcularea veniturilor si a rezultatelor financiare 5.1. Calcularea veniturilor si a rezultatelor financiare la nivelul fiecarei activitati 5.2. Calcularea veniturilor si a rezultatelor financiare la nivelul exploatatiei Capitolul 6. Memoriu justificativ Se va face o sinteza a modului de intocmire, a calculelor efectuate si a rezultatelor planificate

INTRODUCERE Agricultura joaca un rol esential in dezvoltarea unei tari,mai ales prin prisma faptului ca toti avem nevoie de alimentatie. De aici porneste si faptul ca importanta acestui sector din economie ar trebui sa fie una vitala. Procesul economic si social in lumea contemporana se afla in stransa corelatie cu nivelul de dezvoltare al agriculturii, cu capacitatea acestuia de a satisface cerintele fundamentale de hrana ale populatiei, precum si pe cele de materii prime ale industriei de bunuri de larg consum. Capitolul 1. Date privind exploatatia agricola
1.1. Denumire , statut juridic, asezare administrativa SC.Green Fields SRL. este o exploatatie ce are la baza domeniul agricol.

Firma s-a infiintat in judetul Calarasi, in anul 2009 si in 3 ani a de venit cel mai mare producator si distribuitor de produse de origine cerealiera. Ne bucuram asadar ca putem oferi produse ecologice de o foarte buna calitate ce reprezinta o eticheta a succesului in domeniu.
1.2. Conditii naturale: asezare geografica, tipul de clima si sol In general arealul pe care se afla situat judetul Calarasi apartine zonei de clima continentala, mai putin moderata decat a altor

regiuni din

Romania,cu ierni reci si veri calduroase. Temperatura medie anuala


este de +11,2 C. Caracterul continental al climei este reliefat si de cantitatile anuale de precipitatii ce cad pe teritoriul judetului si in imprejurimile sale.Astfel cantitatea medie anuala de precipitatii este de 500mm ca urmare a influentei ce o exercita curentii ascendeti care iau nastere pe suprafetele loacurilor si a Bratului Borcea din cauza temperaturii moderate a acestora pe tot timpul anului. Ponderea suprafetei agricole a judetului este de 1,9%. Terenurile agricole ocupa o suprafata de 64,2% din extravilan din care arabilul 97,8%. Solurile constituie in cea mai mare parte din diferite tipuri de cernoziomuri si din soluri aluvionare, acestea au o fertilitate ridicata, ceea ce permite practicarea pe scara larga a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier al productiei vegetale. In zona de campie se cultiva preponderent cerealele, plantele industriale si legumicole. Cultura cerealelor paioase constituie o prioritate pentru agricultura noastra de aceea aflandu-se intr-o pozitie de lider (locul I in Germania si locul II in Europa).

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L

Suprafetele pe categorii la 1 ianuarie 2012


Nr. crt. 0

Tabel nr 1.1.

Categoria ha
1 2

%
3

1 2

Total teren Agricol din care : 2.1 arabil

200

100.0

Total din care irigat 2.2.vii si pepiniere viticole 2.3.pomi si pepiniere pomicole 2.4.pasuni 2.5.fanete Neagricol curti si drumuri rape , ravene

199 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5

99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.50 0.25 0.25

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

Dotarea fermei la 1 ianuarie


Nr. crt. Specificare
0

Tabel nr 1.2.

2012
nr
1 2

anul de Starea fabricatie de funct 3 4

Tractoare U650 TIH445 Plug L445 MET-1200 L445 CPPT4.4P RCU-8 MA-3.5 C12 PPF SUP29 2RM2

buna buna buna buna buna buna buna buna buna buna buna buna

Culturile ce vor fi cultivate in anul de plan


Nr. crt.
0 1

Tabel nr 2.2 An urmator %


3

Cultura

An precedent ha
2

An de plan %
3.00

ha
2

ha
2

%
3

1 2 3 4 5

grau consum PORUMB SOIA F.S

59 70 40 30

29.65 35.18 20.10 15.08

54 65 35 45

27.13 32.66 17.58 22.61

49 75 45 30

24.62 37.68 22.61 15.07

Total

199

100.00

199

100.0

199

100

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

Amplasarea culturilor
Anul precedent anului de plaN: 2010-2011

Tabel nr 2.4

GRAU

PB

SOIA

F.S

sola 1

sola 2

sola 3

sola 4

sola 5

59 ha

70 ha

40 ha

30 ha

Anul de plan: 2011-2012

sola 1 PB

sola2 GRAU

sola 3 F.S

sola4 SOIA

sola 5

65 ha

54 ha

45 ha

35 ha

Anul de plan urmator : 2012-2013

soal 1 GRAU

sola 2 F.S

sola 3 SOIA

sola 4 PB

sola 5

49 ha

30 ha

45 ha

75 ha

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE INGRASAMINTE Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 1 2 3 4 Cultura (soiul) Sola - Suprafata de fertilizat (ha) c 54 65 35 45 FEBRUARIE IUNIE IUNIE APRILIE Perioada

Tabel nr 3.3./1.1

FELUL INGRASAMINTELOR
cop 23/23/0 Kg/Ha 1 azotat amoniu Kg/Ha tone 3 4 200 10.8 150 150 150 10.8 9.75 5.25 6.75 21.75 UREE Kg/Ha 5 COP 20/20/0 Kg/Ha 7

a b a.Pentru culturi productie terminata GRAU PORUMB SOIA FL.SOARELUI

tone 2

tone 6

to 8

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata 1 GRAU 2 PORUMB 3 SOIA TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01. NECESAR

54 SEPTEMBRIE 65 OCTOMBRIE 35 OCTOMBRIE

200

10.8 200 200 10.8 10.8 10.8 21.75 13 7 20 20

Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE ERBICIDE Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 1 2 3 4 Cultura (soiul) Sola - Suprafata de fertilizat (ha) Perioada

Tabel nr 3.3./2.1

FELUL ERBICIDELOR
DICOPUR l,Kg/Ha 1 0.8 l, Kg 2 43.2 2.2 143 1 43.2 143 35 2 35 90 90 EQUIP l,Kg/Ha 3 l, Kg 4 AGIL 100 l,Kg/Ha 5 l, Kg 6 AFALON l,Kg/Ha 7 l, Kg 8

a b a.Pentru culturi productie terminata GRAU PORUMB SOIA FL.SOARELUI TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata

c 54 65 35 45 APRILIE APRILIE IUNIE MARTIE

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01.. NECESAR 43.2 143 35 90

Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE PRODUSE FITOSANITARE Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 Cultura (soiul) Sola - Suprafata de fertilizat (ha) Perioada FALCON 460 l,Kg/Ha 1 0.6 BISCAYA 240 l,Kg/Ha l, Kg 3 4 0.2 10.8

Tabel nr 3.3./3.1

FELUL PRODUSE FITOSANITARE


l, Kg 2 32.4 DECIS l,Kg/Ha 5 l, Kg 6 AMISTAR 280 l,Kg/Ha l, Kg 7 8

a b a.Pentru culturi productie terminata GRAU PORUMB FL. SOARELUI TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata

c 54 IUNIE 65 APRILIE 45 IUNIE

0.15

9.75 0.75 33.75 33.75

32.4

10.8

9.75

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01.. NECESAR

32.4

10.8

9.75

33.75

Sold (+/-) Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE Alte materiale Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 Cultura Sola - Suprafata Perioada

Tabel nr 3.3./4.1

FELUL materialelor
DROPIA C2 l,Kg/Ha 1 l, Kg 2 HELGA l,Kg/Ha 3 25 l, Kg 4 1625 35 1225 7 1625 1225 315 315 PR91M10 l,Kg/Ha l, Kg 5 6 VALENTINO l,Kg/Ha 7 l, Kg 8

tratamentul de fertilizat (ha) a b c a.Pentru culturi productie terminata 1 PORUMB 65 APRILIE 2 SOIA 35 APRILIE 3 FL SOARELUI 45 MARTIE TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata GRAU

54 OCTONBRIE

280

15120

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01. NECESAR

15120 15120

1625

1225

315

Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE INGRASAMINTE Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 Cultura (soiul) Sola - Suprafata de fertilizat (ha) c Perioada

Tabel nr 3.3./1.2

FELUL INGRASAMINTELOR
cop 12/25/0 Kg/Ha tone 1 2

a b a.Pentru culturi productie terminata

Kg/Ha 3

tone 4

Kg/Ha 5

tone 6

Kg/Ha 7

to 8

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata 1 FL. SOARELUI 45 OCTOMBRIE

150

6.75

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01. NECESAR

6.75 6.75

Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE ERBICIDE Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 Cultura (soiul) Sola - Suprafata de fertilizat (ha) Perioada

Tabel nr 3.3./2.2

FELUL ERBICIDELOR
PULSAR l,Kg/Ha 1 0.75 l, Kg 2 26.25 l,Kg/Ha 3 l, Kg 4 l,Kg/Ha 5 l, Kg 6 l,Kg/Ha 7 l, Kg 8

a b c a.Pentru culturi productie terminata 1 SOIA 35 APRILIE

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata

26.25

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01.. NECESAR 26.25

Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE PRODUSE FITOSANITARE Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 Cultura (soiul) Sola - Suprafata de fertilizat (ha) Perioada

Tabel nr 3.3./3.2

FELUL PRODUSE FITOSANITARE


l,Kg/Ha 1 l, Kg 2 l,Kg/Ha 3 l, Kg 4 l,Kg/Ha 5 l, Kg 6 l,Kg/Ha 7 l, Kg 8

a b a.Pentru culturi productie terminata

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01.. NECESAR

Sold (+/-) Sold (+/-)

Exploatatia agricola S.C. Green Fields S.R.L.

BALANTA NECESARULUI DE Alte materiale Fisa de calculatie nr. Nr. crt. 0 Cultura Sola - Suprafata Perioada

Tabel nr 3.3./4.2

FELUL materialelor
l,Kg/Ha 1 l, Kg 2 l,Kg/Ha 3 l, Kg 4 l,Kg/Ha 5 l, Kg 6 l,Kg/Ha 7 l, Kg 8

tratamentul de fertilizat (ha) a b a.Pentru culturi productie terminata

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA b. Pentru culturi productie neterminata

TOTAL PROD. NETERMINATA TOTAL (a+b) EXISTENT LA DATA : 01.01. NECESAR

Sold (+/-)