Sunteți pe pagina 1din 32

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 Aplicatii Stagiu An I semestru I 2013 Forma scrisa pe hartie la CECCAR Forma electronica la adresa

adresa flcaloian@yahoo.com in fisier doc

Ionescu Cristina

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte: 1. Studiu de caz privind ambalajele. 2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare. 3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor. 4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor. 5. Studiu de caz privind evaluarea stocurior la intrarea in patrimoniu. 6. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de executie. 7. Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de executie. 8. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu. 9. Studiu de caz privind productia in curs de executie aferenta stocurilor. 10. Studiu de caz privind contabilizatea tranzactiilor in sistem second-hand. 11. Studiu de caz privind tranzactiile in regim de consignatie. 12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet. 13. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de schimb valutar. 14. Studiu de caz privind importul de stocuri. 15. Studiu de caz privind exportul de stocuri. 16. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision. 17. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionare. 18. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti. 19. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti. 20. Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision. 21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar. 22. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventor. 23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor degradate, expirate sau alte forme de scoatere din evidenta contabila. 24. Studiu de caz privind tranzactiilor privind stocurile produse ca urmare a unor cause de forta majora. 25. Studiu de caz privind tranzactiilor privind emiterea, achizitia si utilizarea tichetelor de masa. 26. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii. 27. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit. 28. Studiu de caz privind evaluarea crentelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul exercitiului financiar. 29. Studiu de caz privind impozitul pe profit. 30. Studiu de caz privind cheltuielile de protocol. Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

IONESCU CRISTINA STAGIU AN I - EXPERTI CONTABILI

CECCAR BUCURESTI 2013

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

1. Studiu de caz privind ambalajele. Societatea Alfa SRL achizitioneaza cutii de carton in valoare de 3.500 lei in vederea utilizarii lor la ambalarea marfurilor livrate catre clienti. % 381 4426 = 401 3.500 2.822,58 677,42

Scaderea din gestiune odata cu folosirea lor pentru ambalarea marfurilor vandute: 608 = 381 2.822,58

2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare. Reduceri comerciale: La sfarsitul anului, furnizorul Gama SRL transmite clientului sau Ani SRL o factura de reducere reprezentand rabat comercial in valoare de 10.000 lei, TVA 24% aferenta livrarilor efectuate in cursul anului. In contabilitatea furnizorului Gama SRL, aceasta factura se va inregistra: % = 609 4427 411 12.400 10.000 2.400

In contabilitatea clientului Ani SRL , aceasta factura se va inregistra: 401 = % 709 4426 12.400 10.000 2.400

Reduceri financiare: Furnizorul F adreseaza clientului C o factura reprezentand livrari de marfuri in suma de 50.000 lei , TVA inclus cu termen de decontare dupa trei luni. Ulterior, clientul C il instiinteaza pe vanzator ca doreste sa-si deconteze datoria cu doua luni mai devreme, cu conditia sa beneficieze de un scont de 10%. 3

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

In contabilitatea vanzatorului: % = 5121 667 411 50.000 45.000 5.000

In contabilitatea clientului: 401 = % 50.000 5121 45.000 767 5.000

3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor. La sfarsitul anului 2012, intreprinderea Gama SRL detine un stoc de marfuri achizitionat la costul de 150 000 lei. Se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la pretul de 140 000 lei si ca cheltuielile ocazionate de vanzare se vor ridica la 20 000 lei. La sfarsitul anului 2013, pretul de vanzare estimat este de 200 000 lei, iar costurile de vanzare estimate sunt de 40 000 lei. La sfarsitul anului 2012 odata cu evaluarea activelor circulante, se estimeaza valoarea realizabila neta si se procedeaza la inregistrarea unei ajustari de valoare: Valoare stoc = 150 000 lei Valoarea realizabila neta = 140 000 20 000 = 120 000 lei Se impune inregistrarea unei ajustari de valoare in suma de 150.000 lei 120.000 lei = 30 000 lei 6814 = 397 30.000 lei

La sfarsitul anului 2013 se aplica din nou regula prudentei si se estimeaza valoarea realizabila neta: Valoarea stoclui = 150 000 lei. Valoarea realizabila neta = 200 000 lei 40 000 lei = 160 000 lei Valoarea relizabila neta > costul initial => activul va fi adus in bilant la costul initial. Depreciere contabilizata anterior = 30 000 lei Deprecierea existent la sfarsitul aniului 2013 = 0 lei Rezulta ca trebuie reluata deprecierea constata la sfarsitul anului2012: 397 = 7814 30.000 lei

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor. Evidenta bunurilor de natura stocurilor se efectueaza respectand urmatoarele reglementari : - Ordinul 3055/2009, Reglementari Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene; - Ordinul 3512/2008, Normele Metodologice de intocmire si utilizare a documentelorfinanciarcontabile; - Legea 571/2003, Codul Fiscal cu modificarile ulterioare . Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. Metoda inventarului permanent , consta in faptul ca, in cursul perioadei de gestiune , miscarile de stocuri se contabilizeaza prin debitarea si creditarea conturilor de stocuri, stabilindu-se de fiecare data stocul nou, avand astfel in permanenta informatia privitoare la existenta stocului. In cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, in functie de specificul actiivtatii si necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale: Metoda operativ-contabila Metoda cantitativ-valorica Metoda global-valorica Metoda inventarului intermittent , consta in faptul ca in cursul perioadei de gestiune, miscarile de stoc nu se inregistreaza prin conturile de stoc, ci prin conturile de cheltuieli.La sfarsitul perioadei de gestiune , pe baza inventarului faptic, se compara si se regularizeaza stocul din inventar cu cel contabil. Studiu de caz: Societatea Gama SRL inregistreaza la inceputul anului 2012 un stoc de materii prime de 50.000 lei. In cursul anului societatea aprovizioneaza materi prime in valoare de 150.000 lei iar consul determinat la sfarsitul anului este de 130.000 lei.Co ocazia inventarierii stocului de materii prime se constata un minus de invenat de 10.000 lei care se imputa gestionarului companiei.La sfarsitul anului , valoare stocului in urma inventarieii este de 60.000 lei. Metoda inventarului permanent: a) Intrare stocuri in gestiune: 302 = 401 150.000 lei b) Consumul de materii prime 601 = 301 130.000 lei c) Minusul de inventar imputat si refacturarea lui catre gestionar 601 = 301 10.000 lei 5

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 461 =

Ionescu Cristina

a) b) c) d)

% 12.400 lei 7588 10.000 lei 4427 2.400 lei La sfarsitul anului , valoarea stocului este de 60.000 lei. Metoda inventarului intermitent: Stocul initial de 50.000 lei se anuleaza 601 = 301 50.000 lei Intrarea de stocuri in gestiune 601 = 401 150.000 lei Consumul si minusul de inventar : nu se contabilizeaza La sfarsitul anului , in baza inventarului fizic se inregistreaza in contabilitatea stocul de materii prime: 301 = 601 60.000 lei Analizand cele doua metode, putem concluziona ca prin ambele metode am obtinut acelasi rezultat la sfarsitul anului 2012, dar prin metoda inventarului intermitent nu au fost descoperite si inregistrate in contabilitate lipsurile din gestiune.

5. Studiu de caz privind evaluarea stocurior la intrarea in patrimoniu. La intrarea in gestiune, stocurile se evaluaeza dupa caz la cost de achizitie, cost de productie, cost standard si valoare actuala- pret de vanzare. Societatea comerciala SIAT S.A. cumpara pe data de 5.09.2012 de la furnizorul RASCO S.A. materii prime sub forma a 60 de foi de aluminiu pentru realizarea de panouri publicitare (60 buc. x 1.000 lei). Cheltuielile de transport aferente acestei tranzactii sunt de 3.500 lei, cheltuielile de manipulare 1.500 lei. Pe data de 10.09.2012 se vor da n folosinta 35 de foi de aluminiu . Pe data de 31.10.2012 societatea obtine 35 de panouri publicitare pe care le vinde ulterior clientilor sai. Cheltuielile inregistrare de societate in aceasta perioada sunt: salarii personal productie: 1.000 lei, asigurari sociale 280 lei; cheltuieli energie electrica: 800 lei; cheltuieli cu amortizarea halei de productie: 40 lei; Alte materiale material consumabile: 200 lei; a) Inregistrare achizitie celor 60 foi de aluminiu 301 = 401 65.000 lei ( 60*1.000+3.500+1.500) -pret unitar folie aluminiu: 1.083 lei b) Inregistrare cheltuieli ale perioadei 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului = 421 Personal remuneratii datorate 1000 lei 645 Cheltuieli cu asigurari sociale = 431 Asigurari sociale 280 lei 6811 Cheltuieli cu amortizari = 2812 Amortizarea constructiilor 40 lei 605 Cheltuieli cu energia = 401 Furnizori 300 lei 6028 Alte materiale consumabile= 401 Furnizori 200 lei

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

Cost total de productie a celor 35 panouri publicitare: 2.903 lei (1803+1000+280+40+300+200) , respectiv 83 lei/panou publicitar 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 2.903 lei corespunzator celor 35 de panouri publicitare 6. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de executie. Societatea Beta SRL realizeaza un program software pentru unul din departamentele sale proprii. La realizarea acestuia s-au folosit mai multe echipe de informaticieni. Cheltuielile inregistrate sunt prezentate mai jos, insotite de o impartire a acestora in cheltuieli aferente fazei de dezvoltare si fazei de cercetare. Faza: Cercetare - Anul N -Prima echipa de informaticieni achizitioneaza multiple cd-uri in vederea studiului asupra unor programe similare . Activitati de obtinere de cunostinte noi 4 000 lei - A doua echipa efetueaza un studiu suplimentar asupra activitatii primeia precum si o analiza prin intermediul internet-ului. Cautare de alternative 6 000 lei -A treia echipa de informaticieni analizeaza sievalueaza concluziile primelor doua echipe.Selectia aplicatiilor obtinute 3 000 lei -Intocmirea modelului logic al datelor Selectia finala a altenativelor posibile 5 600 lei -Intocmirea modelului conceptual al datelor si proiectarea aplicatiei, informaticienii nu sunt siguri de existent resusrselor pentru finalizarea proiectului . Intrucat nu exista certitudinea finalizarii proiectului, aceasta faza va fi inclusa tot incheltuieli de cercetare 8 000 lei Faza de dezvoltare Anul N: - Programarea efectiva si analiza programului informatic- Proiectarea, testarea si analiza alternativelor alese: 18 000 lei Total costuri An N Cercetare : 26 600 lei Dezvoltare : 18 000 lei Faza Cecetare anul N+1 : 0 lei Faza dezvoltare anul N+1: Testarea programului 24 000 lei Total costuri An N+1 24 000 lei a) faza de cercetare an N : 614 (Cheltuieli cu studii si cercetari ) = 5121(Conturi la banci in lei) 26 600 lei b) faza de dezvoltare an N:

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

233 Imob. necorp in curs de exec. = 721 Venit din prod. de imob. Necorp. 18 000 lei c) faza de dezvoltare an N+1 233 Imob. necorp in curs de exec. = 721 Venit din prod. de imob. Necorp 24 000 lei d) receptie imobilizare an N+1 208 Alte imob. Necorporale = 233 Imob. necorp in curs de exec. 42 000 lei 7. Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de executie. Societatea Alfa SRL si-a propus fabicarea unui utilaj de productie in regie proprie utilizand personalul angajat. Societatea estimeaza ca va finaliza utilajul in maxim 3 luni de zile. Pentru fabricarea utilajului, societatea se aprovizionaza de la furnizori cu componentele necesare fabricarii lui. % = 401 Furnizori 24.800 301 Materii prime 10.000 3021 Materiale auxiliare 5.000 3022 Combustibili 3.000 3028 Alte materiale consum. 2.000 4426 TVA deductibil 4.800 Se intocmeste documentul nota de intrare receptie la data intrarii, pentru fiecare gestiune. 2. Se inregistreaza consumul de materii prime si materiale utilizate pentru constructia cladirii. 601 Cheltuieli cu materii prime = 301 Materii prime 2.500 6021 Cheltuieli cu materiale auxiliare = 3021 Materiale auxiliare 1.500 6022 Cheltuieli privind combustibilii = 3022 Combustibili 500 6028 Cheltuieli privind alte materiale = 3028 Alte materiale 300 Documente care stau la baza acestor inregistrari contabile sunt: bonuri de consum materiale,deconturi justificative de cheltuieli, dupa caz. 3. Se inregistreaza cheltuielile generate de forta de munca proprie (personalul propriu angajat): 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal-salarii datorate 7.000 645 Cheltuieli privind asigurarile = 43X Asigurari sociale, 1.960 Documente care stau la baza acestei inregistrari contabile: state de salarii, situatii de lucrariefectuate de propriul personal, devize intocmite de propriul personal, dupa caz. 4. La finele primei luni : a) se calculeaza valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie efectuate in regie proprie,neterminate. Valoarea imobilizarii corporale (total cheltuieli efectuate, aferente realizarii utilajului) : - materii prime si materiale (2500+1500+500+300): 4.800

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

- cheltuieli cu salarii, asigurari si protectie sociala (7000+1960): 8.960 - alte cheltuieli (de ex :cheltuieli de transport, cota parte cheltuieli indirecte,comisioane si onorarii) : 1.240 TOTAL CHELTUIELI (in prima luna) 15.000 b) se inregistreaza valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie efectuate in regie proprie, neterminate. 231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din productia 15.000de executie/analitic distinct de imobilizari corporale Documente care stau la baza acestei inregistrari contabile: nota contabila insotita de un procesverbal care atesta efectuare cheltuielilor sau deviz de lucrari,dupa caz . In mod similar se inregistreza cheltuielile efectuate in lunile urmatoare (luna a doua si atreia de executie). La data finalizarii constructiei sau, dupa caz, la data receptiei finale, se inregistreaza valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie, receptionate, date in folosinta sau puse infunctiune. Valoarea acestei inregistrari este data de valoarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru fabricarea utilajului (rulaj total debitor al contului 231 Imobilizari corporale in curs de executie). 213Instalatii tehnice = 231 Imobilizari corporale 8. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu. n cazul stocurilor i al altor active fungibile (bunuri care nu se pot distinge n mod substanial unele de altele), acestea se evalueaz i nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele metode: a) metoda primul intrat primul ieit FIFO Potrivit metodei primul intrat primul ieit, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al primei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului urmtor, n ordine cronologic. b) metoda costului mediu ponderat CMP Metoda costului mediu ponderat presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei i a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recepie. Perioada de calcul nu trebuie s depeasc durata medie de stocare. c) metoda ultimul intrat primul ieit LIFO Potrivit metodei ultimul intrat primul ieit, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al ultimei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului anterior, n ordine

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

cronologic. Entitile trebuie s prezinte n notele explicative informaii privind metoda utilizat pentru evaluarea stocurilor la ieirea din gestiune. Studiu de caz Entitatea supus analizei, S.C. ALFA S.A. aplic metoda costului mediu ponderat calculat dup fiecare intrare n gestiune. Pentru exemplificarea comparativ a aplicrii metodelor de evaluare a stocurilor fungibile, la ieirea din gestiune se folosesc informaiile referitoare la aprovizionarea (Tabelul nr. 1) i darea n consum (Tabelul nr. 2) pentru materia prim A, n perioada supus analizei, astfel: Tabelul nr. 1 Situaie privind aprovizionrile cu materie prim A n perioada supus analizei Aprovizionare cu materia prim A Data Cantitate (Kg) Pre unitar (lei/Kg) Valoare (lei) 10.12. 60 31 1860 15.12. 10 32 320 21.12. 25 32 800 27.12. 30 34 1020 Total intrri 125 4.000

Tabelul nr. 2 Situaie privind consumul de materie prim A n perioada supus analizei Data Cantitate (Kg) Pre unitar (lei/Kg) Valoare(lei) 12.12. 50 20.12. 30 25.12. 10 28.12. 35 Total 125 Cunoscnd att aprovizionrile, ct i consumurile de materie prim A, n Tabelul nr. 3 este prezentat prin comparaie evaluarea stocului potrivit celor 3 metode.
Data 01.12 10.12 12.12 15.12 20.12 21.12 Intrari/Iesiri 40 60 -50 10 -30 25 32 32 Pret 30 31 Stoc final 40 100 50 60 30 55 Valoare CMP 1200 3060 1530 1850 925 1725 Valoare FIFO 1200 3060 1550 1870 940 1740 Valoare LIFO 1200 3060 1510 1830 900 1700

10

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

25.12 27.12 28.12

-10 30 -35 34

45 75 40

1411 2431 1297

1430 2450 1340

1380 2400 1220

9. Studiu de caz privind productia in curs de executie aferenta stocurilor. Societatea Alfa SRL detine productie neterminata si produse finite. De ce prevederi legale trebuie sa tina seama aceasta si ce inregistrari contabile sunt necesare in vederea evidentierii acestora? Stocurile in curs de executie reprezinta stocurile care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respective productia neterminata existent la sfarsitul perioadei. Pentru desfasurarea activitatilor: Achizitia de materii prime si materiale % = 401 Furnizori - pret de achizitie 301 Materii prime 302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibila Colectarea lunara a cheltuielilor aferente procesului de productie, dupa natura lor - Evidentierea salariilor catre personalul implicat in realizarea proiectului: 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal-salarii datorate *din fondul de salarii brute se retin contributiile suportate de salariat conform prevederilor legale in vigoare. - Evidentierea contributiilor suportate de societate: 6451 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala = 431 Asigurari sociale 6452 Contributia unitatii pentru fondul de somaj = 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj - Consumul de materii prime, materiale, materiale de natura obiectelor de inventar, pe baza bonurilor de consum intocmite la eliberarea din gestiune utilitati specifice pe baza facturilor primite de la furnizorii de astfel de utilitati: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 603 Cheltuieli privind materialele = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar

11

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 de natura obiectelor de inventar 605 Cheltuieli privind energia si apa = 401 Furnizori - Amortizarea mijloacelor fixe utilizate 6811 Cheltuieli de exploatare = 281 Amortizari privind imobilizarile privind amortizarea imobilizarilor corporale - Diverse servicii prestate de terti necesare realizarii proiectului % = 401 Furnizori 628 Cheltuieli cu serviciile prestate de terti 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate

Ionescu Cristina

La sfarsitul fiecarei luni se realizeaza inregistrarea productiei in curs cu o suma egala cu valoarea cheltuielilor colectate de la inceputul perioadei pana la finele lunii respective si care sunt aferente acestei constructii. Valoarea produselor in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie. 331 Produse in curs de executie = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse * la sfarsitul lunii, in aceste conturi se colecteaza valoarea totala a cheltuielilor colectate, de la inceputul perioadei pana la finele lunii respective. La inceputul lunii urmatoare se reia inregistrarea contabila: 711 Venituri aferente = 331 Produse in curs de executie costurilor stocurilor de produse * Aceste inregistrari se repeta lunar (colectarea cheltuielilor in contul 711, cumulate de la inceputul lucrarilor pana la finele lunii respective la sfarsitul lunii, si reluarea sumei la inceputul lunii urmatoare) pana la finalizarea procesului de productie si obtinerea produsului finit. Inregistrarea produsului finit cu valoarea totala a costurilor aferente 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Vanzarea produselor finite si descarcarea de gestiune 411 Clienti = % 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata si 711 Venituri aferente = 345 Produse finite costurilor stocurilor de produse Valoarea produselor in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de

12

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.

10. Studiu de caz privind contabilizatea tranzactiilor in sistem second-hand

Care este monografia contabila pentru o firma Beta care vinde cu amanuntul haine second hand achizitionate de la furnizori. Aspecte de natura contabila: Receptia marfurilor se face in baza facturilor primite de la furnizor, indiferent de sursa de provenienta. Receptia marfurilor se poate face in kg sau in bucati, in functie de cum vinde magazinul. Pentru trasnformarea marfurilor din Kg in bucati se intocmeste un proces verbal la receptia marfii in care se inscrie numarul de bucati, pe sortimente (bluze, fuste, etc). Se obtine pretul de achizitie pe bucata prin impartirea pretului total de achizitie, fara TVA, la nr. de bucati rezultate. Pe baza facturii si a procesului verbal se intocmeste NIR, in care se inscrie numarul de bucati rezultate, pretul de achizitie si pretul de vanzare pe bucata stabilit. Se achizitioneaza 1000 kg haine la pretul de 50 lei/kg. In baza procesului verbal, rezulta 20.000 buc la pretul de 2,5 lei/buc - pret furnizor (1000kg*50 lei/kg= 50.000 lei: 20.000 buc) 371.02 = 401 50.000 lei Cand se intocmeste NIR-ul, intrarea va fi de 20.000 buc la pretul de 2,5 lei/buc pret furnizor si pretul de vanzare de 4,8 lei/buc (pret de vanzare cu amanuntul) 371.02 = 378.02 46.000 lei [(4,8-2,5)*20.000 buc]. Achizitie marfa din tara % = 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila Achizitie marfa import: 371 Marfuri = 401 Furnizori - inregistrare taxe vamale in valoarea marfii 371 Marfuri = 446 Alte impozite si taxe - TVA datorata la buget 4426 TVA deductibila = 462 Creditori diversi Achitare TVA si taxe vamale catre bugetul de stat % = 5121 Conturi la banci in lei

13

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 446 Alte impozite si taxe 462 Creditori diversi Achizitie marfa intracomunitara: 371 Marfuri = 401 Furnizori - taxarea inversa 4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata Inregistrare adaos comercial 371 Marfuri = 378 Diferente de pret la marfuri

Ionescu Cristina

Inregistrare discount marfuri in rosu ( cu diferenta de pret rezultata in urma aplicarii discountului) 371 Marfuri = 378 Diferente de pret la marfuri Vanzare pe baza bonului emis de casa de marcat 5311 Casa in lei = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata* TVA colectata se determina fie conform regimului normal, fie conform regimului special pentru achizitiile din interiorul comunitatii, nu si pentru import. Descarcarea gestiunii 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri pret de achizitie 378 Diferente de pret la marfuri = 371 Marfuri adaos commercial 11. Studiu de caz privind tranzactiile in regim de consignatie. Societatea Beta trimite un lot de produse finite inregistrat la costul de productie de 4.000 lei pentru a fi vandute in consignatie la pret de 6.000 lei. Dupa vanzarea produselor, se trimite factura si se incaseaza in numerar. La trimiterea produselor finite se inregistreaza, pe baza Avizului de insotire a marfii cu mentiunea pentru vanzarea in regim de consignatie si a Bonului de primire in consignatie (sau alte documente primare pe care le intocmiti conform politicilor si procedurilor aplicate de dvs. si consignant): 354 Produse aflate la terti = 345 Produse finite 4.000 lei Dupa ce sunt vandute produsele, consignantul va anunta si intocmiti factura: 411 Clienti = % 7.440 lei 701 Venituri din vanzarea produselor finite 6.000 lei 4427 TVA colectata 1.440 lei

14

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

Scoaterea din gestiune a produselor finite vandute : 711 Variatia stocurilor = 354 Produse aflate la terti 4.000 lei Incasarea contravalorii facturii 5311 Casa in lei = 411 Clienti 7.440 lei

12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet. In anul 2012, societatea Gold SRL (casa de amanet) incheie un contract cu o persoana fizica in baza caruia ii imprumuta acesteia suma de 10 000 lei pe 6 luni. Obiectu gajului il reprezinta 2 bijuterii din aur. Dupa sase luni daca persoana fizica nu ramburseaza imprumutul, bijuteriile trec in proprietatea casei de amanet, care le va vinde ca marfuri prin aplicarea uni adaos de 10%, TVA 24%. Marfurile sunt evidentiate la pret cu amanuntul. Comision casei de amanet este de 10%. Inregistrarile ce trebuie effectuate sunt urmatoarele: Acordarea imprumutului: 2678 Alte creante imobilizate = 5311 Casa in lei 10 000 lei Contul 2678 se utilizeaza in vederea reflectarii naturii financiare a creantei insa la sfarsitul anului, partea scadenta sub un an va fi prezentata la creante in cadrul activelor circulante conform prevederilor OMFP nr. 3055/2009. Bunurile in regim de amanet sunt evidentiate doar in afara bilantului: 8033 Valori materiale primite in pastrare sau in custodie = 10 000 lei Dupa 6 luni casa de amanet inregistreaza intrarea in gestiune a bijuteriilor retinute: 371 Marfuri = % 13.640 lei 2678 Alte creante imobilizate 10 000 lei 378 Diferente de prt la marfuri 1 000 lei 4428 TVA neexigibila 2 640 lei In afara bilantului se inregistreaza: = 8033 Valori materiale primite in pastrare sau in custodie 10 000 lei In cazul in care persoana fizica ramburseaza imprumutul la scadenta se vor face urmatoarele inregistrari contabile: 5311 Casa in lei = % 11 000 lei 2678 Alte creante imobilizate 10 000 lei 704 Venituri din servicii prestate 1 000 lei

15

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 Si in afara bilantului se inregistreaza: = 8033 Valori materiale primite in pastrare sau in custodie 10 000 lei

Ionescu Cristina

Casa de amanet are obligatia completarii registrului de evidenta a metalelor pretioase, asa cum este prevazut in OMFP nr. 1.809/2004. Bijuteriile ramase in proprietatea unei case de amanet se incadreaza in categoria bunurilor second-hand si se aplica prevederile art. 152^2 din Codul fiscal si ale pct. 64 din normele de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca se aplica regimul special, la emiterea facturii, persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie, in mod distinct, suma TVA colectata. Potrivit art. 152^2 alin (7) se poate opta pentru aplicarea regimului normal de TVA

13. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de schimb valutar. La o casa de schimb valutar Money Exchange SRL in data de 10 septembrie 2011 urmatoarele operatii de vanzare/cumparare de valuta catre/de la populatie, la cursurile afisate in moneda nationala: - cumpararea a 1000 $ * 3.1 lei/$ - vanzarea a 1000 $ * 3.3lei/$ Tranzactiile de cumparare/vanzare valuta se consemneaza in buletinul de schimb valutar care este obligatoriu insotit de bonul de la casa de marcat. La sfarsitul zilei se intocmeste registrul zilnic al tranzactiilor punctului de schimb valutar care reprezinta centralizarea tuturor buletinelor de schimb emise in cursul unei zile. Pentru fiecare tranzactie efectuata, casele de schimb valutar au obligatia sa intocmeasca buletine de schimb valutar sau bonuri fiscal, documente care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii, seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal; numele, prenumele si tara clientului; categoria resident / nerezident; documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar; suma incasata de la client (valute cotate / moneda nationala) cursul de schimb valutar; suma platita clientului (valute cotate / moneda nationala); semnatura casierului si stampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar sunt formulare cu regim special care se intocmesc in doua exemplare, din care: un exemplar este inmanat clientului; un exemplar este atasat registrului tranzactiilor. Operatiile efectuate trebuie consemnate in registrul zilnic al tranzactiilor, document in care se

16

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

evidentiaza cumpararile si vanzarile de valute cotate, pe feluri de valute, si sumele in moneda nationala platite/incasate sau transferate. Conform art. 141, alin. (2) operatiunile desfasurate de casele de schimb valutar sunt operatiuni scutite de TVA. 1) Cumpararea valutei : 5314. 01 Casa in valuta = 5311 Casa in lei 1 000$ *3.1 lei = 3 100 lei 2) Vanzarea valutei 5311 Casa in lei = % 1 000$*3.3 lei = 3 300 lei 5314 Casa in valuta 1 000$*3.1 lei = 3 100 lei 708 Ven. din activit. diverse 1 000 $*(3.3 3.1)= 200 lei Deci in contul de venituri se inregistreaza doar diferenta de curs interna a valutei tranzactionate sau comisionul casei de schimb valutar. Alte inregistrari posibile: 3) Depunerea la banca a disponibilitatilor in lei / valuta : 5121 Conturi la banci in lei = 581 Viramente interne 581 Viramente interne = 5311 Casa in lei 5124 Conturi la banci in valuta = 581 Viramente interne 581 Viramente interne = 5314 Casa in valuta La sfarsitul fiecarei luni soldul conturilor Casa si Banca in valuta se reevalueaza in functie de cursul BNR din ultima zi bancara a lunii : 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 5314 Casa in valuta sau 5124 Conturi in valuta in cazul in care din reevaluare rezulta o diferenta nefavorabila sau 5314 Casa in valuta sau = 765 Venituri din diferente de curs valutar 5124 Conturi la banci in valuta in cazul in care in urma reevaluarii rezulta o diferenta favorabila. Organizarea si conducerea contabilitatii la casele de schimb valutar se supune Legii nr. 82/ 1991 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, Codului fiscal in vigoare (Legea 571/2003 cu toate modificarile si completarile ulterioare), OMFP 3055/2009 modificat si completat cu OMFP 2869/2010. De asemenea, dat fiind ca functionarea caselor de schimb valutar este reglementata , pe langa Legea 31/1990 conform careia sunt infiinate, si de Regulamentele BNR, trebuie sa tineti cont si de Regulamentul B.N.R. nr. 4, din 1 aprilie 2005, privind regimul valutar - M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005 - si in Norma nr. 4 din 1 aprilie 2005, privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar - M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005.

17

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

14. Studiu de caz privind importul de stocuri. Societatea ALFA SRL importa marfuri pentru a le vinde pe piata interna in conditii CIF, valoarea marfurilor fiind de 8000 Eur, taxa vamala de 10%, comision vamal de 0.5%, accizele 40%, TVA 24%, cursul de schimb la data vamuirii 4.30 lei/Eur Valoarea marfuri CIF: 8 000Eur * 4.3 lei/Eur = 34 400 lei Taxa vamala: 34 400 lei * 10% = 3 440 lei Comision vamal: 34 400 lei * 0.5% = 172 lei Accize: (34 400 lei + 3 440 lei + 172 lei) * 40% = 15 205 lei TVA: (34 400 lei + 3 440 lei + 172 lei + 15 205 lei) * 24% = 53 217 lei * 24% = 12 772 lei Achizitia de marfuri de la extern pe baza de factura: 371 Marfuri = % 53 217 lei 401 Furnizori 34 400 lei 446.1 Taxa vamala 3 440 lei 446.2 Accize 15 205 lei 447 Fonduri speciale taxe 172 lei Plata taxelor datorate in vama: % = 5121 Conturi la banci in lei 31 589 lei 446.1 Taxa vamala 3 440 lei 446.2 Accize 15 205 lei 4426 TVA 12 772 lei 447 Fonduri speciale 172 lei 15. Studiu de caz privind exportul de stocuri. Societatea comerciala Alpha SRL a vandut in luna iunie 2012 marfuri la extern pe cont propriu in conditii de livrare CIF: valoare externa CIF 3000$, transport extern pe apa 200$, asigurare pe parcurs extern 100$. Cursurile de schimb au fost urmatoarele: la livrarea marfurilor: 3.2 lei/$; la incasarea creantelor: 3.25 lei/$; la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern: 3.23 lei/$; la plata transportului pe parcurs extern: 3.19 lei/S. Determinarea valorii externe a marfurilor: Valoare externa CIF: 3 000$ * 3.2 lei = 9 600 lei Transport pe parcurs extern: 200$ * 3.2 lei = 640 lei

18

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 Asigurare pe parcurs extern: 100$ * 3.2 lei = 320 lei Valoare externa : (3000$ - 200$ - 100$) * 3.2 lei = 8640 lei

Ionescu Cristina

Livrarea marfurilor la extern pe baza facturii externe si a facturii externe de uz intern in conditii de livrare CIF: 4111 Clienti = % 9 600 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 8 640 lei 708 Venituri din activitati diverse 960 lei Inregistrarea cheltuielilor de asigurare: 613 Chelt. cu primele de asig. = 401 Furnizori 320 lei Plata contravalorii cheltuielilor de asigurare: 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 320 lei Inregistrarea incasarii contravalorii marfurilor vandute la extern: -Stabilirea diferentei de curs valutar: Valoarea la incasare: 3000$ * 3.25 lei = 9 750 lei Valoarea la facturare: 3000$ * 3.2 lei = 9 600 lei Diferenta de curs favorabila: 150 lei 5124 Conturi la banca in valuta = % 9 750 lei 4111 Clienti 9 600 lei 765 Venit din dif. curs valutar 150 lei Inregistrarea cheltuielilor de transport pe parcurs extern conform facturii: -Stabilirea diferentelor de curs valutar: Valoarea la livrarea marfii: 200$ * 3.2$ = 640 lei Valoare la facturarea transportului: 200$ * 3.23 lei = 646 lei Diferenta de curs valutar nefavorabila: 6 lei % = 401 Furnizori 646 lei 624 Chelt. cu transportul 640 lei 665 Chelt din dif de curs valutar 6 lei Plata datoriei fata de prestatorul de servicii: -Stabilirea diferentei de curs valutar: Valoarea la facturare: 200$ * 3.23 lei = 646 lei Valoarea la plata: 200$ * 3.19 lei = 638 lei Diferenta de curs valutar: 8 lei 401 Furnizori = % 646 lei 5121 Conturi la banca in lei 638 lei 765 Venituri din dif. de curs valutar 8 lei 16. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de commission

19

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

Societatea Win SRL actioneaza ca intermediar. Aceasta revinde bunurile in numele vanzatorului, pe baza de comision. Societatea a primit bunuri in valoare de 10 000 lei pe care le revinde cu un comision de 10%, adica la 11 000 lei. Redati inregistrarea contabila a venitului inregistrat de societatea Win SRL. Conform OMFP 3055/2009 sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisionul de intermediere. Facturarea comisionului de intermediere: 4111 Clienti = % 1 240 lei 704 Venituri din servicii prestate 1 000 lei 4427 TVA colectata 240 lei

17. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionare. Potrivit pct. 154 alin. (3) din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, sunt reflectate distinct n contabilitate, acele stocuri cumprate, pentru care s-au transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri n curs de aprovizionare" din Planul de conturi general). La achiziia bunurilor se vor avea n vedere prevederile contabile referitoare la formarea costului de achiziie. n acest sens, costul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excepia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective. n costul de achiziie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obinerea de autorizaii i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. Cheltuielile de transport sunt incluse n costul de achiziie i atunci cnd funcia de aprovizionare este externalizat. Conform acelorai reglementri, nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data transferului riscurilor i beneficiilor. n general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietii i de livrare coincid. Totui, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru: - bunuri vndute n consignaie sau stocurile la dispoziia clientului; - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rmn n evidena debitorului pn la vnzarea lor; - bunuri recepionate pentru care nu s-a primit nc factura, care trebuie nregistrate n activele cumprtorului;

20

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

- bunuri livrate i nefacturate, care trebuie scoase din eviden, transferul de proprietate avnd loc; - bunuri vndute i nelivrate nc, pentru care a avut loc transferul proprietii. De exemplu, la vnzrile cu condiia de livrare "ex-work", bunurile vndute ies din stocul vnztorului din momentul punerii lor la dispoziia cumprtorului etc. De asemenea, n cazul bunurilor achiziionate nsoite de factur sau de aviz de nsoire a mrfii, urmnd ca factura s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea n contabilitate este cursul de la data recepiei bunurilor. Studiu de caz: La nceputul lunii martie a anului 2012, societatea ALFA cumpr de la un furnizor cu sediul n Statele Unite ale Americii, materii prime n valoare de 45.000 dolari. Bunurile sunt transportate pe cale naval, iar cumprtorul intr n posesia materiilor prime din momentul n care bunurile sunt ncrcate pe nav, n portul vnztorului. n data de 10 martie 2012, transportatorul efectueaz n numele cumprtorului, att ncrcarea, ct i recepia bunurilor. Cursul valutar utilizat la data recepiei este cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, din ultima zi bancar anterioar operaiunii privind recepionarea bunurilor. Astfel, cursul valutar utilizat pentru evaluarea bunurilor recepionate este de 3,0200 lei/dolar (acesta fiind de fapt, cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei n data de 9 martie 2012, ultima zi bancar anterioar operaiunii de recepie din data de 10 martie 2012). Cu aceast ocazie, vnztorul transfer cumprtorului, att proprietatea, ct i riscurile i beneficiile. Recepia bunurilor se face de ctre transportator n numele cumprtorului. La receptive nu se constat diferene fa de cantitatea livrat de vnztor, moment n care transportatorul confirm cumprtorului existena bunurilor solicitate i transmite o copie a facturii primite de la furnizor i o copie a procesului-verbal de recepie. Pe toat perioada transportului pn la predarea bunurilor ctre cumprtor, acestea se afl n proprietatea cumprtorului i n rspunderea transportatorului. Plata furnizorului se face n 7 zile calendaristice de la ncrcarea bunurilor pe nava transportatorului, respectiv 17 martie 2012. Cursul valutar utilizat la plata facturii este de 2,9000 lei/dolar. Bunurile ajung n ar n data de 12 mai 2012. Odat ajunse n ar, transportatorul pred cumprtorului materiile prime i factureaz ctre acesta cheltuielile de transport n valoare de 5.000 dolari. Data la care cumprtorul a acceptat factura de transport este 12 mai 2012, iar cursul valutar utilizat la reflectarea n contabilitate a acestor cheltuieli este de 3,2000 lei/dolar (cursul de schimb valutar comunicat de BNR n data de 11 mai 2012). n perioada imediat urmtoare, cumprtorul vmuiete bunurile importate i pltete taxele vamale n sum de 12.800 lei i TVA n sum de 27.360 lei. Plata cheltuielilor de transport se face n 2 zile calendaristice de la data facturrii, respectiv n data de 14 mai 2012, la cursul valutar de 3,2200 lei/dolar. Cursul valutar utilizat la data decontrii este cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de BNR din 13 mai 2012, ultima zi bancar anterioar operaiunii de decontare din data de 14 mai 2012. Odat ajunse la cumprtor, materiile prime importate sunt date n consum n vederea prelucrrii acestora. n contabilitatea cumprtorului, materiile prime n curs de aprovizionare pentru care s-au

21

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 transferat riscurile i beneficiile aferente se reflect astfel:

Ionescu Cristina

1. Recunoaterea stocurilor la momentul transferului riscurilor i beneficiilor (10 martie 2012). Evaluarea stocurilor se face pe baza documentaiei transmise/confirmate de transportator, utilizndu-se cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi bancar anterioar operaiunii de recepie, respectiv cel din data de 9 martie 2012. Valoarea stocului este de 135.900 lei (45.000 dolari x 3,0200 lei/dolar). ntruct stocul deinut este n curs de aprovizionare, recunoaterea se face, dup natura acestuia, n conturile din grupa 32 "Stocuri n curs de aprovizionare". 321 Materii prime n curs de aprovizionare = 401 Furnizori 135.900 lei 2. n data de 17 martie 2012 se pltete furnizorului suma de 45.000 dolari, la cursul valutar de 2,9000 lei/dolar (curs comunicat de BNR n data de 16 martie 2012). Contravaloarea n lei a sumei pltite n valut reprezint 130.500 lei (45.000 dolari x 2,9000 lei/dolar). Diferenele de curs valutar favorabile, nregistrate la data plii, sunt de 5.400 lei [45.000 dolari x (3,0200 lei/dolar- 2,9000 lei/dolar)]. 401 Furnizori = % 135.900 lei 5124 Conturi la bnci n valut 130.500 lei 765 Venituri din diferene de curs valutar 5.400 lei 3. Preluarea efectiv de la transportator, a materiilor prime importate, vmuirea acestora i recunoaterea bunurilor primite la nivelul costului de achiziie prin nregistrarea tuturor cheltuielilor atribuibile costului de achiziie. Astfel, costul de achiziie al materiilor prime, n valoarede 164.700 lei, cuprinde: - pre de achiziie, stabilit la data recepiei, n valoare de 135.900 lei; - cheltuieli de transport-aprovizionare, n valoare de 16.000 lei (5.000 dolari x 3,2000 lei/dolar); - taxele vamale, n valoare de 12.800 lei. TVA pltit n vam n sum de 27.360 lei nu este inclus n costul de achiziie ntruct aceast tax este recuperabil. 301 Materii prime = % 164.700 lei 321 Materii prime n curs de aprovizionare 135.900 lei 401 Furnizori 16.000 lei 446 Alte impozite, taxe i vrsminte assimilate 12.800 lei 4. nregistrarea consumului de materii prime: 601 eltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 164.700 lei 18. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti. Societatea Roma SRL a trimis spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de 60 000 lei conform aviz de insotire a marfii. Se primesc de la terti obiecte de inventor in valoare de 65 000 lei, costul prelucrarii 5 000 lei, TVA 24%. Prezentati inregistrarile contabile.

22

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare

60 000 lei

Primirea obiectelor de inventar de la terti (conform avizului, facturii si notei de receptive): 303 Obiecte de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terti 60 000 lei Inregistrarea facturii de prestari servicii prelucrare: % = 401 Furnizori 6 200 lei 303 Obiecte de inventar 5 000 lei 4426 TVA deductibila 1 200 lei

19. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti. Pe parcursul circulatiei stocurilor in diferite etape ale procesului economic, acestea se pot afla cu caracter temporar la terti, la un moment dat, conform legislatiei contabile in vigoare. "Stocuri aflate la terti" sunt constituite din acele stocuri aflate in proprietatea unui agent economic , dar care temporar, din diferite motive, se gasesc in depozitul unui tert, in diferite scopuri: prelucrare, recondi tionare pastrare in custodie o anumitap erioada etc. Se achizitioneaza materii prime de la furnizori in valoare de 15.000 lei dar, din diferite motive, nu se receptioneaza imediat ci ulterior, TVA 24%. - Materii prime sosite, dar nereceptionate: % = 401 "Furnizori 18.600 351 Materii si materiale aflate la terti 15.000 4428 TVA neexigibila 3.600 - Se receptioneaza materii sosite anterior: 301 Materii prime = 351 Materii si material aflate la terti 15.000 - TVA devenita deductibila: 4426 TVA deductibila = 4428 TVA neexigibila 3.600

23

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 20. Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision.

Ionescu Cristina

Societatea Gama SRL a vandut in luna august 2011 marfuri la extern in comision, practicand un commission de 5%, valoare externa CAF fiind de 5000$, transportul extern antecalculat de 300$, iar transportul extern efectiv (adica facturat de prestatorul de servicii de 350$. Cursurile de schimb au fost urmatoarele: la livrarea marfurilor: 3.2 lei/$; la incasare contravalorii marfurilor: 3.3 lei/$; la facturarea cheltuielilor de transport: 3.28 lei/$; la plata cheltuielilor de transport: 3.32 lei/$. Determinarea comisionului societatii de intermediere: Valoarea externa CAF: 5 000$ * 3.2 lei = 16 000 lei Transportul pe parcurs extern: 300$ * 3.2 lei = 960 lei Valoarea externa FOB: (5 000$ - 300$)* 3.2 lei = 4 700 $ * 3.2 lei = 15 040 lei Comision: (4 700$ * 5%) * 3.2 lei = 235 $ * 3.2 lei = 752 lei Suma datorata proprietarului bunurilor exportate: (4700$ -235$) * 3.2 lei = 4465$ * 3.2 lei = 14 288 lei Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CAF: 4111 Clienti = % 16 000 lei 401 Furnizori 14 288 lei 408 Furnizori facturi nesosite 960 lei 704 Venituri din servicii prestate 752 lei Incasarea contravalorii marfurilor vandutela extern: -Stabilirea diferentei de curs valutar: Valoarea la incasare: 5000$ * 3.3 lei = 16 500 lei Valoarea la facturare: 5000$ * 3.2 lei = 16 000 lei Diferenta de curs favorabila: 500 lei 5124 Cont banca valuta = % 16 500 lei 4111 Clienti 16 000 lei 765 Venit din dif. de curs valutar 500 lei -Regularizarea operatiei privind transpotul extern: Datorie fata de prestatorul de servicii: 350$ * 3.28 lei = 1148 lei Cheltuieli de transport antecalculate: 300$ * 3.2 lei = 960 lei Transport de recuperat (50$ - 5% * 50$) * 3.2 lei = 47.5$ * 3.2 lei = 152 lei Diminuarea comisionului cu valoarea transportului facturat in plus de prestatorul de servicii: (5% * 50$) * 3.2 lei = 8 lei Diferenta de curs nefavorabila: 350$ * (3.28 lei 3.2 lei) = 28 lei % = Furnizori 1 148 lei 408 Furnizori facturi nesosite 960 lei 461 Debitori diversi 152 lei 704 Venituri din prestari servicii 8 lei

24

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

665 Cheltuieli din dif. de curs valutar 28 lei Plata datoriei fata de prestatorul de servicii: % = 5124 Conturi la banci in valuta 1 176 lei 401 Furnizori 1 148 lei 665 Cheltuieli din diferente de curs favorabile 28 lei 21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar. Sa se inregistreze in contabilitate diferentele constatate la inventarierea marfurilor efectuata la sfarsitul exercitiului financiar 2012, daca situatia faptica este redata de lista de inventariere, iar situatia scriptica este urmatoarea: Cantar = 11 bucati Telefon = 18 bucati Cota medie de rabat calculata la sfarsitul perioadei este de 20%. Marfurile sunt inregistrate la pretul de vanzare cu amanuntul. Valoarea de inventar a marfurilor este: Cantar = 1.400 lei Telefon = 310 lei LISTA DE INVENTARIERE Data 31.12 2012
Nr. Denumirea bunurilor crt. inventariate 0 1. 1 cantar Cod U/M Cant Pret unitar de inventar. inregistrare in contabilitate 4 10 5 1.500 Val. Val. Deprecierea Valoarea Moitvul contabila de inventar 6 7 8 15.000 14.000 1.000

2 2.8

3 buc

9 Reducere pret

2.

telefon

1.7

buc

20

300

6.000

6.000

Inregistrarea plusului de inventar la articolul,, Telefon,, Plus de inventar: (20 - 18) * 300 = 600,00 lei TVA neexigibila aferenta plusului de inventar: 600 * 24 % = 144,00 lei Adaosul comercial aferent marfurilor in plus: ( 600 - 144) x 20% = 91.2 lei Costul de achizitie al marfurilor in plus: 600 - 144 -91,2 = 364,80 lei 371 Marfuri = 607 Cheltuieli privind marfurile 371 Marfuri = 378 Diferente de pret privind marfurile 371 Marfuri = 4428 TVA nexigibila 364.8 lei 91,2 lei 144,00 lei

25

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

22. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventar. Inregistrarea minusului de inventar la articolul,,Cantar,, Minus de inventar = (cantitati faptice cantitati scriptice) x pretul de inregistrare in contabilitate = (10 -11) x.1.500 = 1500,00 lei ; TVA neexigibila aferenta marfurilor lipsa: 1.500 * 24% = 360 lei; Adaosul comercial aferent marfurilor lipsa: (1.500 - 360) x 20% = 228 lei Costul de achizitie al marfurilor lipsa la inventar: 1.500 - 360 - 228 = 912 lei; 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 912 lei 378 Diferente de pret la marfuri = 371 Marfuri 228 lei 4428 TVA neexigibila = 371 Marfuri 360 lei In cazul in care minusul de inventar este neimputabil si nu s-au incheiat contracte de asigurare, se calculeaza TVA aferenta costului de achizitie al marfurilor in minus, care se include in cheltuieli nedeductibile fiscal : 912 *24% = 218,88 lei . 635 Cheltuieli privind impozite = 4427 TVA colectata 218,88 lei taxe si varsaminte asimilate

23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor degradate, expirate sau alte forme de scoatere din evidenta contabila. Societatea X comercializeaza produse de macelarie. Datorita naturii activitatii desfasurate societatea se confrunta des cu stocuri degradate, expirate sau perisabilitati. Prezentati pe scurt cadrul legislativ existent pentru aceasta situatie si operatiile de inregistrare in contabilitate. Perisabilitatile sunt reglementate prin H.G. nr. 831/2004, privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare. Prin perisabilitati, se inteleg scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau ai vaselor in care sunt transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comercializare in reteaua de distributie - depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica. Nu constituie perisabilitati pierderile incluse in normele de consum tehnologic, precum si cele produse prin neglijenta, sustrageri si cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta majora.

26

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

Perisabilitatile produse se aproba de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, dupa caz, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii, pana la limitele prevazute de lege. Perisabilitatile pot fi acordate numai dupa o verificare faptica a cantitatilor de produse existente in gestiune, stabilite dupa cantarire, numarare, masurare si prin alte asemenea procedee si dupa efectuarea compensarilor conform prevederilor legale in vigoare. Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la nivelul intregii activitati a persoanei juridice platitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de marfuri la pretul de inregistrare al marfurilor intrate sau la pretul de livrare pentru marfurile vandute in perioada cuprinsa intre doua inventare. Aceleasi limite maxime de perisabilitate se acorda si pentru marfurile din stoc. Limitele maxime de perisabilitate in timpul transportului se aplica o singura data pentru cantitatile de marfa efectiv intrate sau, dupa caz, livrate, in functie de conditia de livrare stabilita intre furnizor si beneficiar. Comerciantii pot stabili cote de perisabilitati diferentiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea incadrarii in limitele maxime de perisabilitate prevazute pentru grupa respectiva de marfuri. Pierderile sau scaderile cantitative care depasesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal. Perisabilitatile, marfurile expirate si cele depreciate se scad din gestiune in baza unui proces verbal de constatare a starii marfurilor respective. - Inregistrarea in evidenta contabila a perisabilitatilor in limitele admise: % = 607 Cheltuieli privind marfurile 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila 371 Marfuri

In acest caz suma inregistrata pe cheltuiala in contul 607 este deductibila la calculul impozitului pe profit intrucat se incadreaza in limitele perisabilitatilor admise conform H.G. nr. 831/2004. - Inregistrarea in evidenta contabila a marfurilor expirate in limitele admise: % = 371 Marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila - Inregistrarea TVA nedeductibila pentru marfurile expirate la nivelul TVA dedus: 635 Cheltuieli cu alte taxe = 4427 TVA colectata In acest caz suma inregistrata pe cheltuiala in contul 607 Cheltuieli privind marfurile este nedeductibila la calculul impozitului pe profit, intrucat nu se incadreaza in limitele

27

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

perisabilitatilor admise, conform H.G. nr. 831/2004. Totodata, este nedeductibila si suma integistrata in contul 635 Cheltuieli cu alte taxe, impozite si varsaminte asimilate.

24. Studiu de caz privind tranzactiilor privind stocurile distruse ca urmare a unor cauze de forta majora.

Societatea Gama SRL care are ca obiect de activitate comertul cu ambalaje de carton a suferit un incediu la unul din depozitele societatii. In urma inventarului efectuat si a procesului verbal de constatare s-a identificat o pierdere de bunuri in valoare de 2.000 lei . Inregistrarea contabila este urmatoarea: 671 Chelt. privind calamitatile si = 371 Marfuri alte evenimente extraordinare 2 000 lei

25. Studiu de caz privind tranzactiilor privind emiterea, achizitia si utilizarea tichetelor de masa. Societatea ALFA, al carei obiect de activitate consta in productia de bunuri electrocasnice, acorda lunar tichete de masa salariatilor sai. Tichetele se achizitioneaza de la o unitate specializata in emiterea de tichete de masa, in baza contractului incheiat intre cele doua societati, si se distribuie salariatilor in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare. In data de 27 noiembrie 2012 societatea a achizitionat tichete de masa, in vederea distribuirii acestora catre salariati. Necesarul estimat pentru luna decembrie 2012 a fost de 250 tichete. Valoarea totala a facturii a fost de 3.180 lei, din care: - valoarea totala nominala a tichetelor de masa achizitionate: 2.250 lei (250 tichete x 9 lei/tichet) - costul imprimatelor (tichete de masa): 750 lei - T.V.A. deductibila, aferenta costului imprimatelor 180 lei (750 lei x 24%) Societatea a acordat efectiv 230 tichete, in valoare totala de 2.070 lei. In contabilitatea societatii ALFA (angajator) se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile. a) achizitionarea tichetelor de masa de la unitatea emitenta: % = 401 Furnizori 5328 Alte valori 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 4426 T.V.A. deductibila 3.180 2.250 750 180

b) achitarea facturii reprezentand contravaloarea tichetelor de masa achizitionate:

28

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 3.180 c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor: 642 Cheltuieli cu tichetele de masa = 5328 Alte valori 2.070 (230 buc. x 9 lei/buc.) acordate salariatilor d) returnarea catre emitent a tichetelor de masa nefolosite: 461 Debitori diversi = 5328 Alte valori 180 Concomitent se incaseaza contravaloarea tichetelor de masa de la emitent: 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 180 26. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii. La data 25 iulie 2012 societatea Alpha achita furnizorul de marfuri in numerar pentru suma de 4000 lei. La data de 29 iulie 2012 societatea Alpha vinde marfuri in valoare de 10 000 lei pe credit comercial, in baza avizului de insotire a marfii. La data de 03 august 2012 societatea intocmeste factura pentu marfurile vandute in valoare de 9 000 lei, TVA 24% si incaseaza valoarea de la client in contul de la banca. Aratati care sunt inregistrarile contabile ce trebuie facute. Achitarea furnizorului in numerar la 25 iulie 2012: 401 Furnizori = 5311 Casa in lei 4 000 lei Livrarea marfurilor pe baza de aviz de insotire a marfii in 29 iulie 2012 418 Clienti facturi de intocmit = % 12 400 lei 707 Venit din vz. marfa 10 000 lei 4428 TVA neexigibila 2 400 lei Inregistrarea facturii la data de 03 august 2012: 418 Clienti facturi de intocmit = % (12 400 lei) 707 Venit din vz. marfa (10 000 lei) 4428 TVA neexigibila (2 400 lei) % 11 160 lei 707 Venit din vz. Marfa 9 000 lei 4427 TVA colectata 2 160 lei

4111 Clienti = Incasare factura emisa client:

29

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013 5121 Conturi la banca in lei = 4111 Clienti 11 160 lei

Ionescu Cristina

27. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit. Societatea Omega avalizeaza un bilet la ordin emis de societatea Alpha in favoarea societatii Beta, in valoare nominal de 30 000 lei, cu scadenta la 90 zile. La data scadentei societatea Alpha, emitentul, efectueaza plata catre societatea Beta, iar societatea Omega scoate din evidenta angajamentul acordat societatii Alpha. Inregistrarea emiterii biletului la ordin de catre Alpha in favoarea lui Beta: 401 Furnizori/Beta = 403 Efecte de platit 30 000 lei Inregistrarea in contabilitatea societatii Beta a pimirii biletului la ordin: 413 Efecte de primit de la client = 4111 Clienti/Alpha 30 000 lei Inregistrarea avalizarii titlului in contabilitatea societatii Omega: Debit 8011 Giruri si garantii acordate 30 000 lei Inregistrarea in contabilitatea societatii Alpha, la scadenta, a platii contravalorii efectului comercial: 402 Efecte de platit = 5121 Conturi la banci in lei 30 000 lei Inregistrarea in contabilitatea societatii Beta a incasarii biletului la ordin, la scadenta: 5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 30 000 lei 5121 Conturi la banci in lei = 5113 Efecte de incasat 30 000 lei Inregistrarea in contabilitatea societatii Omega a incetarii angajamentului sau de catre societatea Alpha: Credit 8011 Giruri si garantii acordate 30 000 lei

30

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

28. Studiu de caz privind evaluarea crentelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul exercitiului financiar. La sfarsitul anului 2012 societatea Alfa SRL inregistreaza urmatoarele creante si datorii in valuta. -Clienti : 5.000 Eur la cursul de 4,4210 Lei/Eur -Funizori: 4.000 Eur la cursul 4,4350 Lei/Eur -Conturi curente la banci 2.500 Eur echivalentul a 11.050 lei. La data de 31 Decembrie 2012 cursul afisat de BNR este de 1 Eur= 4,4310 Lei Conform OMF 3055/2009 Cursul valutar utilizat pentru evaluarea i prezentarea elementelor n situaiile financiare anuale este cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naional a Romniei i valabil la data ncheierii exerciiului financiar. -Reevaluare clienti la 31.12.2012: 5.000 Eur( 4,4310-4,4210)=50 lei-diferenta curs favorabila 411 Clienti = 765 Venituri din diferente de curs valutar -Reevluare conturi curente la banci: Valoare inainte de reevaluare: 11.050 lei Valoare reevaluate: 2.500*4,4310= 11.078 lei Diferenta de curs favorabila= 28 lei 5124 Conturi la banci in valuta = 765 Venituri din diferente de curs valutar 28 lei -Reevaluare datorii in valuta : 4.000Eur( 4,4310-4,4350) =-16 lei diferenta favorabila 401 Furnizori= 765 Venituri din diferente de curs valutar 16 lei 50 lei

29. Studiu de caz privind impozitul pe profit. La societatea Elda SRL exista urmatoarea situatie in conturi la data de 30.06.2012: Venituri din exploatare: 250 000 lei Cheltuieli din exploatare: 100 000 lei Venituri financiare: 15 000 lei Cheltuieili financiare: 5 000 lei Venituri extraordinare: 7500 lei Dividende primite de la o alta persoana juridica romana: 15 000 lei Amenzi si penalitati in relatiile cu institutiile statului: 1500 lei Chelt. de protocol care depasesc limitele prevazute de lege: 500 lei

31

APLICATII Stagiu An I semestru I 2013

Ionescu Cristina

Profil impozabil = rezultat contabil deduceri-venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile Profit impozabil = (250 000 lei 100 000 lei) + (15 000 lei 5 000 lei) + (7500 lei 0 lei) 15 000 lei + (1500 lei + 500 lei) Profit impozabil = 154 500 lei Impozit de plata = 154 500 lei * 16% = 24 720 lei Constituire obligatiei de plata: 691 Chelt. cu impozit/profit = 4411 Impozit/profit Inchidere cont de cheltuieli 121 Profit/pierdere = 691 Chelt. cu impozit/profit Virarea obligatiei de plata 411 Impozit/profit = 5121 Conturi la banci in lei 30. Studiu de caz privind cheltuielile de protocol 24 720 lei 24 720 lei 24 720 lei

Societatea Omicron a realizat in anul 2012 venituri impozabile de 200 000 lei si cheltuieli aferente veniturilor impozabile de 160 000 lei, dintre care 2000 lei sunt cheltuieli de protocol si 3000 lei sunt cheltuieli cu impozitul pe profit. Prezentati modaliatea de calcul a cheltuielilor deductibile cu protocolul, precum si a taxei pe valoare adaugata de colectat aferenta protocolului ce depaseste limita de deductibilitate. Limita maxima a cheltuielilor de protocol pentru care se acorda deducere este de: 2% * (200 000 lei 160 000 lei + 2 000 lei + 3 000 lei) = 900 lei Cheltuieli nedeductibile cu protocol: 2 000 lei 900 lei = 1 100 lei Presupunand ca pentru suma de 1 100 lei s-a dedus TVA in cursul anului, exista obligativitatea colectarii acestui TVA: 1 100 lei * 24% = 264 lei. 635 Cheltuieli privind alte impozitesi taxe = 4427 TVA colectata 264 lei

32