Sunteți pe pagina 1din 68

NATEREA DOMNULUI

25 decembrie
Condac, glas T , nsi Podobia

]
e cioa a ra a a as tzi pe Cel mai pre sus de
! ]
fi in na a a te i p m n tul pe e te ra
!
Ce lui ne a pro pi at a du u u ce; n ge rii
!!:
cu ps to o o o rii sla vo o slo ve esc i ma a a gii
!!:
cu stea a a a ua c l to re esc; c pen tru no oi S-a
'
ns cut Prunc t nr Dum ne zeu Cel mai na in te de

ve eci.
T

ve e e eci.
A venit si-aici Craciunul

1. Avenit i-aici
Crciunul
Florile dalbe.
S ne mngie
surghiunul;
Florile, florile dalbe
cade alb nea
peste viaa mea,
peste suflet ninge.
Cade alb nea
peste viaa mea
care-aici se stinge.

2. Tremur albastre
stele
Florile dalbe
peste dorurile
mele;
Florile, florile dalbe.
Dumnezeu de sus
n inimi ne-a pus
plpiri de stele.
Dumnezeu de sus
n inimi ne-a pus
numai lacrimi
grele.

3. Maica Domnului
Curat
Florile dalbe
Ad veste minunat!
Florile, florile dalbe
Zmbetul tu drag
nfloreste-n prag
ca o zi cu soare!
Zmbetul tu drag
l ateapt-n prag
cei din nchisoare.

4. Steaua prinde s
luceasc
Florile dalbe
peste ieslea-
mprteasc.
Florile, florile dalbe.
i din nou trei magi
vars din desagi
aur i tmie.
ngerii de sus
magilor le-au pus
cerul sub clcie.

5. Lumea-n cntec se
deteapt
Florile dalbe
pe Mesia l ateapt.
Florile, florile dalbe.
Zmbete cereti
intr pe fereti,
vin n orice cas.
i n orice gnd
arde tremurnd
cte o stea sfioas.

6. Numai temnia posac
Florile dalbe
a-mpietrit sub
promoroac.
Florile, florile dalbe.
Stm n bezna grea
pentru noi nu-i stea
cerul nu s-aprinde.
ngerii grbii
Pentru osndii
nu aduc colinde.

7. Peste fericiri
apuse
Florile dalbe
tinde-Ti mila Ta
Iisuse.
Florile, florile dalbe.
Cei din nchisori
te-ateapt n zori
pieptul lor suspin.
Cei din nchisori
te-ateapt n zori
s le-aduci lumina.

8. O, Iisuse mprate
Florile dalbe
iart lacrimi i
pcate!
Florile, florile dalbe.
Vin s-nchizi uor
rnile ce dor,
visul ni-l descuie.
Noi te-om atepta,
cci pe Crucea Ta
stm btui n cuie.
Florile, florile dalbe.

4H rtt1 s ttiabHm ple cat sa co lin da am, co lin da am, co lin da a am

Pe la ca se sa um bla am, Co lin dam, co lin dam

cu lai, scu lai, bo ieri ma ari, co lin da am, co lin da a am

Ca a in co lin da to ori, Co lin dam, co lin dam

i scu lai ,i slu gi le e, co lin da am, co lin da a am

Si ma tu rai cur i le e, Co lin dam, co lin dam

a a in co lin da to ori, co lin da am, co lin da a am

Pe la miez de can ta to ori, Co lin dam, co lin dam

u a in cu nici un ra au, co lin da am, co lin da a am


Ci `a duc pe Dum ne ze eu, Co lin dam, co lin dam

i ti tel ,i -na ,a e el, co lin da am, co lin da a am

n a ,a de bum ba ce el, Co lin dam, co lin dam

a ,a dal ba de ma ta sa, co lin da am, co lin da a am

Ra mai gaz da sa na toa sa, Co lin dam, co lin dam


Colind popular, glas T


''
A s ta-i ca sa cea fru moa s flo ri le dal be cu i coa n~e

lu mi noa s flo ri le dal be,
''
L a fe reti cu flori domn~e eti flo ri le dal be p la ui cu

flori d~e ru uji flo ri le dal be,
''
L a o bloa ce bu su ioa ce flo ri le dal be la o bloa ce

bu su ioa ce flo ri le dal be,
''
P s t ma s Cru ce tra s flo ri le dal be ps t pat Cru

ce d~e bra ad flo ri le dal be,
''
I ar la ma s ci n~e e d~e flo ri le dal be e d~e gaz da

ce fru moa s flo ri le dal be,
''
C un pa har d~e vin n m n flo ri le dal be la ci vin la

toi le-n chi n flo ri le dal be,
''
in cea m n bu su io cu flo ri le dal be s ai b gaz

da no ro cu flo ri le dal be.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Asta-i seara de Craciun

1
Asta-i Seara de Craciun


colind din culegerea lui George breazul
s - ta-i sea - ra de Cr- - ciu - un, s te ve - e - se - leti om bun;

Na - te - rea de bu - cu - ri - e, La muli ani cu ve - se - li - e.u - cu - r - te, Sfn - t - Cru - ce, Bu - cu - r - - te, lu - mea-i

zi - ce; i-i cn - t cu glas de ja - le Pen - tru-a lui A - dam

gre - a - le.ar A - dam da - c-a gre - e - i - it, Dom-nul de - e rai l-a lip - sit.

Du-te-A - da - me, de la mi - ne. Cum te-ai lip - sit de-al tu bi - i-ne?


Asta-i seara de Craciun

2ar A - dam a prins a - a pln - ge i din gu - u - r-a prins a

zi - ce: Ra - iu - le, Gr - di - n dul - ce, Nu m-n-dur a m

mai du - ce.e dul - cea - a ta cea - a dul - ce; De mi - ro-o - sul flo - ri - lor,

De cur - sul iz - voa - re - lo - or, De cn - tul p - s - ri - lo - or.Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Luatu-s-o dusu-s-o

1

COLIND
Luatu-s-o dusu-s-o


u - a - tu - s-o du - su -s-o -o lu - a - tu -s-o du

su - s-o - o Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi lu - a

tu - s-o - o du - su - s-o

um - ne - zu cu Sn P -tru-u Dum -ne-zu

cu Sn P -tru -u Co - rin-de-mi Co - rin -de-e-mi

la - ca - sa bo - o - ga - tu - lui
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Luatu-s-o dusu-s-o

2

u - n z - ua bo - gat ma-re bu - n z - ua bo

gat ma - re Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi ga -ta-i

ci - na - a s ci - nm

a - ta-i da nu-i pn - tru vo-oi ga - ta-i da

nu-i pn -tru vo-oi Co - rin-de-mi Co - rin - de-e-mi

pn - tru domni ma - ai mari ca voi

u - a - tu - s-o du - su -s-o -o lu - a - tu -s-o du

su - s-o - o Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi la ca

sa s - - ra - cu - lui

u - n sa - ra om s - ra-ac bu - n sa - ra om

s - ra - ac Co - rin-de-mi Co - rin - de-e-mi mul-am
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Luatu-s-o dusu-s-o

3

vo - u - c - l - tori


a - ta-i pr - zu s-l pr-z-m ga - ta-i prn

zu s-l prn-z-m Co - rin-de-mi Co - rin - de-e-mi

prn-zu-i ga - ta - a pu - - nel


rn - zu-i ga - ta pu - - ne-el prn - zu-i ga - ta pu

- ne-el Co - rin-de-mi Co - rin - de-e-mi nu ne-om

a - ju - un - je cu el


t cu el nu ne-om a - jun-je ct cu el

nu ne-om a - jun-je Co- rin-de-mi Co - rin - de - e-mi

mer-ge-om-n sat -o - om mai a - duci
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Luatu-s-o dusu-s-o

4

u - a - tu - s-o du - su -s-o -o lu - a - tu -s-o du

su - s-o - o Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi pe mar

ji - nea - a cm - pu - lui

nd fu la mij - loc d cm-pu cnd fu la

mij -loc d cm-pu Co -rin-de-mi Co - rin-de -e-mi

gr - i dra - gu - u Dum - ne - zu

a vezi Pe - tru-n dreap - ta Mea-a ia vezi Pe-tru-n dreap

ta Mea - a Co - rin-de-mi Co - rin - de-e-mi spu-ne-mi

Pe - tre - e ce-i ve - dea

d ca - sa s - ra - cu - lu-ui vd ca - sa s - ra

cu - lu-ui Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi n mij
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Luatu-s-o dusu-s-o

5

lo - cu - ul ra - iu - lui

e di - nun - tru-i zu - gr - vi-t pe di-nun-tru-i zu

gr - vi - t Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi pin a

fa - r - -i v - ru - it

i ces Dom -nu-n - ve - se -le-te i ces Dom-nu-n-ve

se - le - te Co - rin-de-mi Co - rin - de -e-mi i-o-n - chi

nm cu - u s - n - tat
'

ris tos se na te, sl vi - i-L! Hris tos din ce -


ruri, n t m pi na i-L! Hris to os pe p mnt, nl
a i v! cn tai Dom nu lui tot p m n tu ul, i
cu ve se li - e, l u da - i-L, po poa re, c S-a prea
- sl - vi it .

'

i u lu ui, ce - lui ns cut f r stri c


ciu - ne din Ta - tl mai na i in te de veci, iar mai pe
ur m din Fe cioa - ra n tru pat, f r s mn ,
lui Hris to os Dum ne ze eu s-I stri gm: Cel ce ai
nl a at frun tea noa as tr, Sfnt eti Doa am ne .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


-cAtavasiile na]terii Domnului
F

1.
3.


o iag din r d ci - na lui I e sei i


floa re din tr n sul Hris toa - se, din Fe cioa r - ai
o drs lit, Cel l u dat, din mu un te - le cel cu um
bra dea s. Ve ni t-ai, n tru pn du -Te din cea ne is pi
ti t de br bat, Cel f r trup i Dum ne zeu. Sla - v
pu te rii Ta le, Doam ne.

um ne zeu fi - ind al p cii, Ta tl n


du r ri lor, pe n ge rul sfa tu lui ce lui ma
- re, d ru i in du ne pa ce, L-ai tri mis no u; deci
po v u ii fi ind la lu mi na cu no ti in
ei de Dum ne zeu, de noap te m ne c nd Te sl vim Iu - bi
to ru le de oa meni.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
T
D
4.
5.

in pn te ce pe I o na, la le p da at fia
ra m - rii pre cu um l-a lu at i n Fe cioa - r
s l lu in du -se Cu vn tu ul i trup lu nd, a
ie it p zi in du o ne es tri ca t; c Cel ce
n-a p ti mi it stri c ciu ne, pe ce ea ce - l-a ns cut
o a p zit ne v t ma t.

i ne rii n bu na cre di in fi ind cres cui,


ne bu nea as ca po run c ne b gn du o n sea - m
de groa - za fo cu lui nu s-au spi mn tat; ci n mij
lo - cul v p - ii stnd au cn tat: Dum ne ze - - ul
p ri in i lor no o tri, bi ne e eti cu vn ta at.


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

D


,T

6.
7.


l u dm bi ne s cu vn tm i
s ne n chi nm Dom nu lui cn tn

cup to rul cel r co rit a - n chi pu it


chi - pul mi nu - nii cei mai pre sus de fi - re: c n-a ars
pe ti ne rii pe ca re i-a pri - mit, pre cum nici fo cul Du
ne ze i - - rii, pn te ce le Fe cioa - rei n ca re
a in trat. Pen tru a cea as ta cn tnd stri - g m
s la u de toa t fp tu - ra pe Do om nul i s-L
prea na al e n tru toi ve - - - cii - - - -

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


d.m

:

.
S
C

8.
Stih:
re te su fle te al me - eu pe Cel din


Fe cioa - r i n pe te r - ns cu ut Hris tos
m p ra tul.

a ai n str i n v i prea m ri - t ce
er fi ind pe te ra, sca - - un de he ru vi imi Fe
cioa ra, ie es lea s l lu i - re n tru ca
- - - re S-a cul ca - at Cel ne n c put Hris to
- os Dum ne zeu, pe Ca re le l u dn du-L l m ri -
- - im

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovad
.
M
T
9.
Stih:
Colind bizantin, glas 1

'
C el fr de-n ce put a azi S-a po go r t i i n
!S ' A
tru Fe cioa a r S-a a s l lu it e ru rem e
' A '!S
ru rem e ru re ru re ruremLe e ru-i Do omn din Cer.
'
D e la r s rit ma a gii aau ve ni it da a ruri
!S ' A
s a du u u c St p nu lui e ru rem e
' A '!S
ru rem e ru re ru re ruremLe e ru-i Do omn din Cer.
'
U n de-i m p ra tu ul? au n tre ba at i i I
!S ' A
rod a tu un cea mu ult s-a m ni at e ru rem e
' A '!S
ru rem e ru re ru re rurem Le e ru-i Do omndinCer.
'
M a gii au ple cat pe e I rod l s nd stea a ua
!S ' A
lu mi nndi ca a lea a a r tnd e ru rem e
' A '!S
ru rem e ru re ru re ru rem Le e ru-i Do omndinCer.
'
V e nind la I sus e ei s-au bu cu ra at l u
!S ' A
dnd pe Doomnul i i s-au n chi nat e ru rem e
' A '!S
ru rem e ru re ru re ru rem Le e ru-i Do omndin Cer.
1
Preda Sabin
www.stavropoleos.ro
'
A ur au a dus smi ir n-au n chi na at i i t m
!S ' A'
ie scuump Ce e lui Prea a nalt e ru rem e ru
A '!S
rem e ru re ru re ru rem Le e ru-i Do omndin Cer.
'
n ge rii cn tau p s tori flu ie ra au ce e rul i
!S ' A'
p mntu-n tre eg se ve e se leau e ru rem e ru
A '!S
rem e ru re ru re ru rem Le e ru-i Do omn din Cer.
'
As tzi toa t lu mea a se bu cu r pe e St p
!S ' A'
nu-L c n t i-L la a u d e ru rem e ru
A '!S
rem e ru re ru re ru rem Le e ru-i Do omndin Cer.
Potrivit pe romnete de Sabin Preda
2
Preda Sabin
www.stavropoleos.ro


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
e rul i-a - des chis so - bo - rul le - rui Doa am ne- ei
ler au por nit cu plu gu o rul n ge rii - - prin cer.
erg cu plu - guri de o - gli in d i - de giu - va -
er toi lu ce fe rii co li in d le ru-i Doa - am ne-i ler.
n tul su - fl cu lu - mi - n le - ru-i Doa am ne- ei
ler n bu hai de Lu n pli - n le g na - at de ger.
a tru he - ru vimi cu - glu - g a al b de - o -
ier sub fe reti co lin de-n dru - g le ru-i Doa - am ne-i ler.
-au ve ni it cu gru la - poa ar t ci - au ru upt di in
cer ste le mari ca s le-n pa ar t le ru-i Doa - am ne-i ler.

COLINDM COLIND
Glas 8 Ni

REFREN: Co lin dm co lind, co lin dm fru mos

Co lin dm co lind, Dom nu lui Hris tos.

S !d "n #ri tri m$%i ! ni ind &i'o st$ n$ in t$ lo or


D'un (m ) r$t c s'$ ns cu ut Noi nu $m $ u #i it
&i'$u mrs )* n l$ + tl m &i'$ co lo $u st tu ut
S r$c "n ,u r l*n % -oi Cu mir cul c$t "n )$ i
&i'n d$ t m$ %ii s'$u )l c$t Cu -u cu ri m$ r

. dru mul s)r I ru s$ li im C l to rind d #o or


D$r mr %/i !oi ,i'L c u t$/i C )o$ t'L !/i % si
C st$ u$' co lo i$ o )rit Din dru mul lor cl lun%
0 ,$ L'$u % sit ci tri m$%i . Dum n # ul sl$ !i
&i d$ ruri scum ) din d s$%i 0u scos s)r "n c1i n$ r

&i'$ co lo "n I ru s$ lim D'un )runc $u "n tr -$ $t
&i'n d$ t c'$u )l c$t l$ drum Cu to/i s -u cu r$ r
L$ u ,$ u nui %r$2d $ 2un,i 3N un tru i in tr$ r
D$r i ) El L'$u cu nos cut C s t (m ) r$ tul
4 m* i, smir n, $ ur mult Cu dr$% I'$u d ru i it

C st$ u$ lui i $u ! #ut &i'$u s)us c'I (m ) r$ $t.


C st$ u$ i$r n$ in t$ lor Fru mos li s'$ r t$ r.
I$r )run cul c "l c u t$u (n is l "l $ fl$ r.
Cl +un cl M$ r ,i cl Sf*nt C lu m$ $ cr $ t'o.
C$ u nui Domn ,i Dum n #u &i (m ) r$t sl !i it.


Refrenul se cnt dup fiecare strof.
Acest colind l-am auzit cntat de maicile de la Mnstirea Cmrzani, n 2!, a"ezndu-l pe nota#ie
psaltic n $8 noiem%rie 2$, pentru concertul &rupului 4ronos din 'ucea(a )*r. Cristian +odireanu,.

Colindita

Colindita nu-i mai multa
Sa traiasca cine-asculta
Sus la ceruri o-naltam
Si la gazde o-nchinam

O-nchinam cu veselie
Si cu mare bucurie
C-am ajuns seara de-ajun
A batranului Craciun

Sus, mai sus v-am inaltat
Ce-am stiut noi v-am cantat
Sa ramaneti sanatosi
Sanatosi si bucurosi

C-am ajuns ziua cea sfanta
Cand colindele se canta
Sarbatoarea lui Hristos
Sa va fie de folos
COLIND: COLO SUS PE LNG LUN
glas T


o lo sus pe e ln g lu n co lo sus pe e ln g

lu n co rin de ne Doam ne

s te-un sca u un de o dih n es te-un sca u un de o

dih n co rin de ne Doam ne

ar pe sca u un ci ne a de iar pe sca u un ci ne

a de e co rin de ne Doam ne

a de a de e Mai ca Sfn t a de a de e Mai ca

Sfn t co rin de ne Doam ne

u-n Fi u fru u mos n bra e cu-n Fi u fru u mos n

bra e e co rin de ne Doam ne

i ul pln ge e Mai ca-Izi ce Fi ul pln ge e Mai ca-I

zi ce e co rin de ne Doam ne

aci Fi u le e taci Dra gu le taci Fi u le e taci Dra

gu le e co rin de ne Doam ne

i e Ma a ma i-a da re c i e Ma a ma i-a

da re e co rin de ne Doam ne
1
www.stavropoleos.ro

o u me re e do u pe re do u me re e do u

pe re e co rin de ne Doam ne

i Ti-i ju ca a-n Rai cu e le i Ti-i ju ca a-n Rai cu

e le e co rin de ne Doam ne

i che i le e Ra iu lu ui i che i le e Ra iu

lu u ui co rin de ne Doam ne

i-i des chi de e i-i n chi de i-i des chi de e i-i n

chi de e co rin de ne Doam ne
2
www.stavropoleos.ro
Dumnezeu dintru-nceput

D um
()
ne e zeu, di in tru
()
u-n ce e pu u tu Toa t
()
lu mea a a a f cu
()
u tu u u,
()
Da
()
a ia le ru ui
Domn
C e
()
ru ul sus l-a a ri
()
i di i ca a tu i bi
()
ne l-a a r zi i ma
()
a tu u u,
()
Da
()
a ia le ru ui
Domn
P e
()
pa a tru st lpi de
()
e a ar gi in tu i fru
()
mos l-a a-m po o do o bi
()
i tu u u,
()
Da
()
a ia le ru ui
Domn
T ot
()
cu u ste le e m
()
ru un e e le Cu lu
()
ce fe eri pri in tre e e
()
e le e e,
()
Da
()
a ia le ru ui
Domn
i
()
cu u lu na a cu
()
u lu u mi i na Soa re
()
le e e cu u ra a ze
()
e le e e,
()
Da
()
a ia le ru ui
Domn
1
()
() ()
() ()
()
() ()
() ()
()
() ()
() ()
()
()
()
() ()
Colind, glas T, compilaie din culegerea lui

George Breazul (text ardelenesc, melodie bnean)


! S
I a scu lai, bo ieri, scu la a a ai,pri ve ghi ind v bu

u cu ra ai, lai Dom nu ul Dom nu lui Doamne.
! S
D e m tu rai cur i le e e e i-a prin de ei f cli

i ii le e, lai Dom nu ul Dom nu lui Doamne.
! S
C v vin co lin d to o o ori noap tea pe e la c

n t to ori, lai Dom nu ul Dom nu lui Doamne.
! S
i v-a duc pe Dum ne ze e e eu s v m n tu ie

e de r u, lai Dom nu ul Dom nu lui Doamne.
! S
M i ti tel i-n f e e e e el cur ge mi i rul de

e pe E el, lai Dom nu ul Dom nu lui Doamne.
! S
F a dal b de m ta s Dum ne ze eu n a

as t ca s, lai Dom nu ul Dom nu lui Doamne.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
1v, c ..ovv v vonn vn
v. 1


Ia, te e scoa a a la tu,domn bu u u un, lo ri le dal be de mar

Si-mi a o cul ma re ma re

Si-mi a pri de-o lu ma na re llo ri le dal be de mar

Ca nu-i i ne ci ne-i pa re

Si-i in juni co lin da tori llo ri le dal be de mar

Prin- tre ei ,i Dum ne zeu

La e reas tr`a,a es tind llo ri le dal be de mar

Ma re-i sea ra de` asta sea ra

Nu e sea ra de-asta sea ra llo ri le dal be de mar

Si e sea ra lui Cra ciun

Cand S-a nas cut li ul Sant, llo ri le dal be de mar

li ul Sant pe`acest pa mant

Noi um blam ,i co lin dam llo ri le dal be de mar

Si pe Dum ne zeu pur tam

Hris tos sa a dea de toa te llo ri le dal be de mar

Via a lun ga sa na ta te

Cntec de stea, glas T , dup Anton Pann


din culegerea Ierom. Dometie Ionescu
A ' A
n o o ra a a u ul Vi i it le e e
!S
em ve nii p ri ini s ve dem c

a as tzi ni S-a a n s cu u ut Do om nu ul ce
!S
e e el f r de e e-n ce put.
A ' A
i i i i i a as t zi ni i S-a a a um plu u
!S
ut pro ro o ci i i i a a de e e de mult c

Se e va na te e Hri i is to o os Me e si i a
!S
a a a chi ip lu u u mi nos.
A ' A
D i i i i in Fe e cioa a a ra a Ma a a ri a a
!S
a din nea mu u u ul lu ui A a a vra am di i i i

in s mn a lu ui Da a a vi i id di in Du u hu
!S
u u ul Sf nt z mis lit.
A ' A
T re e e e ei Cra ai de e e la a r s ri i
!S
it spre-n chi na a a a re e a a au ve nit da a a a
1
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro

a ru uri scum pe a a du u u c nd i i c tre
!S
e e e Hri is to o os zi cnd.
A ' A
C u u u u ul c te e e-m p ra a at ce re e
!S
esc n s la a a a do o bi i i to cesc Te e e e

e cu ul c pe f n u u us ca a at de e n ge
!S
e e eri n co o on ju rat.
A ' A
C a a a a a re e Te e e vo or de e es f ta a
!S
a i a a a a a a i vo o or cn ta: Sla a a a

a v n tru ce ei de e e su u us i i jo os pa
!S
a a ce p n la a a A pus.
2
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Colind, glas T, pe versuri de V. Voiculescu

'''
n co li ba-n tu ne ca t din car ne i os lu cra t a

in trat Hris tos deo da t le ru lui Doam ne.
'''
N u f cli e ce se stin ge nu i coa n ce se frn ge ci

El n sui trup i sn ge le ru lui Doam ne.
'''
P res chim bat pen tru fp tu r n tr-o scump pi c tu r dul

cea Cu mi ne c tu r le ru lui Doam ne.
'''
C o li ba cum L-o pri mi it s-o f cut cer str lu ci it pe

bol ta de mr g ri it le ru lui Doam ne.
'''
I ar n ea soa re i ste le cu ar han gheli prin tre e le n

mij loc tron lu mi no os le ru lui Doam ne.
'''
i pe el Dom nul Hris to os Ca re mult Se bu cu ra a Du

hul Sfnt Se-a l tu ra a le ru lui Doam ne.
'''
i a co lo r m nea a i a cum i pu ru rea a i

noi Doamne ne-amscu la at le ru lui Doam ne.
1
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
'''
C o li be le-am cu r a at ui fe res tre toa te-s no oi Doam

ne in tr i la no oi le ru lui Doam ne.
2
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ron l ca ul lu ui cr ciun hai le ru lui Doam-I Fe cio rul Ce - ru lui hai le ru lui Doam

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
ne c ve ni t-a pe - p mnt hai le ru lui Doam ne.
ne s-a ns cut un Do omn prea bun hai le ru lui Doam ne.
s tzi s-a ns cu ut Hris tos hai le ru lui Doam
ne Dom nul Cel prea lu - mi nos hai le ru lui Doam ne.
ne i pe Dom nul c - u tm hai le ru lui Doam ne.
oi um blm i co - lin dm hai le ru lui Doam

ne i Dom nul p m n tu lui hai le ru lui Doam ne.
sl vim pe Do om nul Sfnt hai le ru lui Doam
I
A
N
C
S
1.
2.
3.
4.
5.


La Betleem colo-n jos


1. La Betleem colo-n jos
Cerul arde luminos
Preacurata nate astzi pe Hristos

2. Nate-n ieslea boilor
Pe-mpratul tuturor
Preacurata st i plnge-ncetior

3. N-are scutec de-nfat
Nici hinue de-mbrcat
Preacurata pentru pruncul de-mprat

4. Nu mai plnge maica mea
Nu mai plnge maica mea
Scutecele noi i-om da
Preacurata pruncul sfnt de-i nfa.
Colind, glas T


din culegerea lui George Breazul
'
L a poar t la te fan Vo d Le ru lui Domnu lui bo ie
]
rii s-au strns la vor b.
'
D ar vor ba de ci ne es te Le ru lui Domnu lui de Ii
]
sus ns cut n ies le.
'
n s te fan Domn cel sf nt Le ru lui Domnului de la
A
ru g a u zind,
'
P e bo ie rii ce vor bea au Le ru lui Domnu lui i pre
A
Dom nul pro sl veau,
'
E l pe da t s-a ple ca at Le ru lui Domnu lui cu bo
A
ie rii s-a-n chi nat.
'
i cu gla sul de su pu us Le ru lui Domnu lui a sl
A
vit pre Domn Ii sus.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Leganusul lui Iisus 1


COLIND: Leganusul lui Iisus


o - lo - o sus pe-un deal


a - za - a bln - d-a soa

fru - u - mo-os u - un-de - e-i ce

ru-ul lu - u-mi - nos

n - tr-u - un lea - gn st

cu - ul - ca - at pru - un-cu - ul Ma

cii - i - n-f - at
re - e - lu - ui sca - al-d - fa

a - a Do-om-nu - lui

n - tu - ul dul - ce tra

g - - n - Pru -un-cu - ul de

mi-i-L lea - a-g - n

REFREN

ea - g-n ve - er-de le - e - g le - g - nel tot din le-emn de
'
p - l - ti - ne - e lea - g-n ve - er-de le - e - g le - g - nel tot

di-in le-emn de pl - ti - ne
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND: Leganusul lui Iisus 2

n - t - n - ge - rii

- n co - or s - ve - es -tea

sc - tu - u-tu - ror


s - t - zi ce - rul s-a

de - es - chi - is pe - e Hri - is -tos

ni - i L-a-a tri - mis


REFREN

ea - g-n ve - er-de le - e - g le - g - nel tot din le-emn de
'
p - l - ti - ne - e lea - g-n ve - er-de le - e - g le - g - nel tot

di-in le-emn de pl - ti - ne


Linu-i lin
de Constantin Dagodan


1.Colindm flmnzi
i goi
n pridvor de cnt
Anii cern zpezi pe noi
Vise aprinznd...

Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori.

2.Zac la u drugii
grei
Rnile ne dor
Lanurile-s clopoei
Ruga noastr-i cor.

Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori.

3.Doamne, mna s-i
ntinzi
Peste robii ti
Ca-n adncuri s ne-
aprinzi
Stea de vlvti.
Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori.

4.Vom porni din
nchisori
Fulguii de nea
Ca s-ajungem pn-n
zori
Lng ieslea ta.

Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori.

5.Drept tmie-am
pregtit
Lacrimi grele-n cni,
Aur: lanul ruginit,
Smirn: snge-n rni.

Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori.
6.Suferina vom uita
Sub cereti lumini
Serafimii vor cnta
ncrcai de crini.

Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori

7.Inimile, n cununi
Vom aduce-n dar
Peste jertja lor s-aduni
Nimburi mari de har.

Refren:
Linu-i lin ca dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori.


Mos Craciun

1. Mo Crciun pribeag printe
Te-ateptm n srbtori
S vii iar pe drumuri sfinte
De cu sear pn-n zori

Mo Crciun, Mo Crciun,
Mo Crciun, Mo Crciun.

2. Ne-adunm cu mic cu mare
Tot poporul credincios
E cereasc srbtoare
A naterii Lui Hristos.

Mo Crciun, Mo Crciun,
Mo Crciun, Mo Crciun.

3. Ne trezim cu toi la via
Iat moul c-a sosit
mbrcat n flori de ghea
Mo Crciun bine-ai venit!

Mo Crciun, Mo Crciun,
Mo Crciun, Mo Crciun.

Hi a sr b Ortiua


oi in sea ra de Cra ciun

oi in sea ra de Cra ci u un la u dam pe Cel

prea bu un, Bun e,ti Doam ne bun

o lin dam co lind du io os Dom nu lui Ii sus Hris

to os Bun e,ti Doam ne bun

oi um blam sa im pli ni im o bi ce iul din

ba tra ani Bun e,ti Doam ne bun

bi cei de co lin da at pe la ca se de u ra at

Bun e,ti Doam ne bun

oi in sea ra de Cra ciun
1
Nou azi ne-a rsrit

N o u azi ne-a r s rit Dom nul I i sus Hristos
Me si a cel mult do rit Dom nul ___I__i sus Hris tos
Din Fecioar S-a nscut
Domnul Iisus Hristos
i cu lapte s-a crescut
Domnul Iisus Hristos
n scutece S-a-nfat
Domnul Iisus Hristos
i n brae S-a purtat
Domnul Iisus Hristos
Cum e robul S-a smerit
Domnul Iisus Hristos
i pe noi ne-a mntuit
Domnul Iisus Hristos
Petre Alexandru Marian Titel - Parohia "Sfntul Ierarh Nicolae" - Puchenii Moneni
O ce veste minunata

1.O, ce veste minunat,
In Viflaim ni se-arat,
Cerul strlucea,
ngerul venea,
Pe-o raz curat.

2.C, la Betleem, Maria,
Svrind cltoria,
ntr-un mic sla,
Lng-acel ora,
S-a nscut Mesia.

(3.Pstorilor din cmpie
Le vestete-o bucurie:
Astzi S-a nscut
Cel fr-de-nceput,
Cum au zis proorocii.
n coliba pstoreasc,
Vrut-a Domnul s se nasc
Fiul Su cel Sfnt,
Nou pe pmnt
S ne mntuiasc.

4.Pstorii cum auzir
Spre lcaul sfnt pornir,
Unde au aflat
Prunc prealuminat
i l preamrir. )

5.Pe Fiul n al Su nume
Tatl l-a trimis n lume
S se nasc
i s creasc,
S ne mntuasc.
Oaspei cu azur n gene

Versuri: Nichifor Crainic

T TT T

as - pei cu a - zur n ge - ne i z - pa - d pe o - pinci

Se i - vi - r la fe - reas - tr Cu co - lin - de i ti - lincin - tec le - g - nat i fra - ged n - flo - riri de ghi - o - cei

Um - bre mari i - neau i - so - nul Al - b - strind pe du - p eie p - rea c-n zvon de a - ripi i mi - ros de t - m - ieri

n co - lin - d mi se-n - g - n Pui de om cu pui de ceri cn - ta - r i u - ra - r i ple - ca - r ca un dor

Str - lu - cea un puf de n - ger Ri - si - pind pe ur - ma lori e - ra o pa - ce al - b Ca nin - soa - rea, i e - ra

O sfi - a - l ce din ste - le P - n-n i - ni-mi tre - mu - raa - cii le - p - da - r gri - ja: As - tzi lu - pii in a - jun

Po - rum - be - ii nu vi - sea - z Vnt de u - liu cp - c - uni z - vo - zii i du - l - ii S mai lr - mu - ie se tem

Bo - ii ru - me - g cu bo - tu-n Ies - lea de la Be - tle - emmi - te nu - mai u - re - che Ca sa - uzi b - trn p - mnt

Sus n lea - gn prins de ste - le Gn - gu - re - te Prun-cul Sfnt

Scoala, scoala, gazda buna


1.Scoal scoal gazd bun,
Scoal scoal gazd bun,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.

2.C v-aducem o cunun,
C v-aducem o cunun,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.

3.E cununa Domnului,
E cununa Domnului,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.

4.Din grdina raiului,
Din grdina raiului,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.


5.E cununa lui Hristos,
E cununa lui Hristos,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.

6. Adus din rai in jos,
Adus din rai in jos,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.

7.S-o lsm la voi in cas,
S-o lsm la voi in cas,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu.

8.S fi gazd sntoas,
S fi gazd sntoas,
Zurel de zurel,
Zurel de ctr ziu. BIS


Sculai boieri mari
cu - lai, scu - lai bo - ieri ma - ari, scu - lai, scu - lai bo - ieri mari.

i scu - lai i slu - gi - le. i m - tu - rai cur - i - le.i-a - prin - dei f - cli - i - le - e i-a - prin - dei f - cli - i - le.

C v vin co - lin - d - tori. Pe la miez de cn - t - tori.
u v vin cu nici un r - u, nu v vin cu nici un ru.

Ci v-a - duc pe Du - mne - zeu. Mi - ti - tel i-n - f - e - el.


Colind glas T, de Anton Pann

3'
S sla v s a ai b ne e sf r i i t dum

ne ze e i i rean tre i i t u ni mea a ne e

des p r i t
3'
T a tl A to o o ot i i i i to o ru ul i

Fi u ul I iz b vi to o ru ul i Du hu ul M n

g ie e e to rul
3'
U u nul fi i i i ind n tre ei Fe e e e S-a

po go o r t s nen ve e e e s ne-a ra a te e

cu bl n de e
3'
S pri ce pe e e em s n e e le e ge em s

cu noa a te em s a le e ge em la iad n mu unci

s nu u u mer gem
www.stavropoleos.ro
1
3'
C n cer su u u unt mu ul te e ca a se e m

po do o bi i te fru moa a se e tot cu ra a ze e

lu mi i i noa se
3'
U n de drep i i i ii se e a a du u n cu

toi sfi in i ii m pre u u n i i fa ac to ot

vo ie e e bu n
3'
i cn tnd co o o o gl su u i i re e dn

u ie esc n tr-o u ni i re e dnd lui Du um ne e

zeu m ri re
www.stavropoleos.ro
2
Cntec de stea, glas T de Anton Pann

]!!S
S tea ua spre r s ri it str lu u u ce te e stea
!S 'A
ua-mp ra tu u u lu ui se e i ve e e te.
]!!S
S tea ua cu ra ze ma ari lu u mi i i nea z sfn
!S 'A
t na te re e e a a de e ve rea a a z.
]!!S
C S-a ns cut as t zi Ce el prea a ve ni ic Me
!S 'A
e si i a a a ce el prea a pu te e er nic.
]!!S
D in Fe cioa ra Ma ri i a a cu u u ra t as
!S 'A
tzi es te lu u u mea a de es f ta a a t.
]!!S
Ma gii stea ua pe ce er cu um z ri r c
!S 'A
te trei spre ea a a c l to ri i i r.
]!!S
D e la stea pre cum se e n v a r lui
!S 'A
Hris tos cu da a a ru uri se e-n chi na a a r.
]!!S
D a ruri a ur smir n i i t m ie e i
!S 'A
lu a r ma a a re e bu u cu ri i i e.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
Colind: Doamnului, Doamne 1COLIND
Domnului, Doamne

Refren

om - nu - lui, Doam-ne Dom - nu - lui Doam-ne


us cer ne - gru jos ni-in-so -ori Clo -po -te n sr - b

tori St Ma - ri - a cu I - i -su - us Nu e pat i mul - te

nu-s. Refren: Domnului, Doamne

n - tr-un grajd nu n pa-a- la - at Prun-cul S-a ns - cut s

rac i e frig i e fl--m-nd n - c-i noap - te pe p

mnt. Refren: Domnului, Doamne
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
Colind: Doamnului, Doamne 2

a - t n - s c di-in ce - er Prin nin -soa - re i prin

ger Lin co-boa - r la fe -e-re -eti Al - be ce - te n - ge

reti. Refren: Domnului, Doamne

i-n-tr-un glas cn-tnd ne-e spu -un As - ta-i sea - ra de Cr

ciun Sus cer ne - gru jos ni-in-so - ori Clo - po - te n sr - b

tori. Refren: Domnului, Doamne


_u- |~ :~|ru ceu|u.

Sus la `nal tul ce ru lu iu , la mij lo cul ra iu u lu iu

u, co rin de lesi Doam ne, co rin de

n r ul la no ua me eri , arde-si no ua lu m na a

ri, co rin de lesi Doam ne, co rin de

Pi ca no ua pi ca tu uri, trei de in si trei de e mi i

ir, co rin de lesi Doam ne, co rin de

1rei de a pa lim pe joa ra, sa a ca de-o ba i i soa ra

a, co rin de lesi Doam ne, co rin de


Dar in ea ci ne se scal da, scal da Bu nul Dum ne e ze e

eu, co rin de lesi Doam ne, co rin de

1ot se scal da, se` mba ies te, cu a pa se lim pe e ze ste

e, co rin de lesi Doam ne, co rin de

Cu snt mir se mi ru ies te, si cu i nul se gri i je ste

e, co rin de lesi Doam ne, co rin de

1ot se scal da si se`ntrea ba, ce-i mai bun pe-a cest pa a m

nt, co rin de lesi Doam ne, co rin de

Ce-i mai bun pe-a cest pa m nt, nu-i mai bun ca bo u ul bu nu

u, co rin de lesi Doam ne, co rin de


Ll isi tra ge braz da nea gra, si ne a ce pi ne e dal ba

a, co rin de lesi Doam ne, co rin de

Ce-i mai bun pe-a cest pa m nt, nu-i mai bun ca ca lu ul bu nu

u, co rin de lesi Doam ne, co rin de

Ll ca lea de no ua zi le i-o cal ca in do ua a zi le

e, co rin de lesi Doam ne, co rin de

Ce-i mai bun pe-a cest pa m nt, nu-i mai bun ca oa ia a bu na

a, co rin de lesi Doam ne, co rin de

La cu brn za te hra nes te, si cu l na te`n ca al zes te

e, co rin de lesi Doam ne, co rin de
r~:-c.-~ Je _c:-r~:r.: [~: |~gJ~|e:~, -~|r |~
_.-e.c~ _l.[c~: _cre.~rcu| ,~ [c:.re|c` J.: _uce~~
Toata Obstea Crestineasca

Toat obtea cretineasc,
Lerului Doamne, lerului Doamne. *
Astzi s se veseleasc*
C-o stea mare s-a ivit *
Sus la sfntul Rsrit.*
i strlucea cu trie, *
Veste mare, bucurie*
C venicul Dumnezeu*
A trimis pe fiul su.
S se nasc-n Betleem*
Precum prorocit avem *
i s-a nscut pe pmnt,
Astzi Mesia cel Sfnt.*
Ca s fac mntuire *
De la venica pieire *
A lui Adam cel czut
Cu tot neamul de demult.

i pstorii, mrturie,
Au vzut, ce va s fie
ngerii n cer cntau,
Iar pstorii fluierau.

La apus i Miaznoapte
Era ntuneric foarte
Iar sus la rsrit,
Lumina sfnt-au zrit.

i-au ieit cu toi s vad,
Ce s fie acea raz.
i aflar, nfat,
Pruncul, n iesle culcat.

Iar Fecioara preacurata,
Lng el sta suprat,
C-n Betleemul ora
Nu i-a gsit un sla.

i-a nscut pe Fiul Sfnt
ntr-o iesle pe pmnt.
Iar Irod mprat
Foarte ru s-a tulburat.

Din vorba celor trei crai,
S-a fcut un mare vai,
C toi pruncii i-a tiat,
Ci mprejur o aflat.

Gndit-a n tiranie,
Fiind aspru la mnie,
Gndit-a, fr folos,
Ca s taie pe Hristos.

Pe Hristos nu 1-a tiat.
Tatl Sfnt 1-a aprat ;
I-a trimis un nger sfnt,
Ca s-1 scape pe pmnt.

I-a spus lui Iosif in vis,
Ca s fug cu Iisus.
S-a sculat cu Maria
i-a fugit in Iudeia.

Pn la Egipt s-a dus
Cu dulcele prunc Iisus ;
i-a scapat de moarte grea,
Ce Irod n gnd avea.

Scap, Doamne, cu trie,
Pe cei ce se roag ie !
i pruncul cel luminat,
Toi cu drag l-am ateptat.

i la toi, cu bucurie,
Amin, Doamne, slav ie,
De acum pna-n vecie,
Naterea Lui s ne fie!

1
Trei crai de la rsrit
compus de Pr. Cristian Todireanu

3 timpi
T rei
()
crai de la r __ s rit cu stea __u-au c
l __ to rit
()
i-au
()
mers du p cum__ ci tim p
n __la_ Ie ru __ sa lim i-a co lo da c-au __ a
juns
()
stea
()
ua __lor_ li s-a __ as cuns i-n ce pu r-a
c __ u ta pe la __ca_ se-a n __tre ba
N -ai
()
v zut i n-ai__ a flat un de-i __Prun cul
m __ p rat
()
Ps
()
to rul no roa __ de lor i
St p nul roa __ de lor Ca re as tzi S-a __ ns
cut
()
c
()
noi _stea ua i-am__ v zut i-am ve nit s
ne-n__chi nm pe Hris _tos s-L l __ u dm
2
M er
()
gei i-L mai c __ u tai Prin ce __ta_ te
n __ tre bai
()
de
()
se-n tm pl s-L__ a flai lu
mii _de ti re __s-i dai Lu mea s se-n chi __ ne
Lui
()
ca
()
la __Fi ul Dom__ nu lui ca la Domnul
Ce __ ru lui i-m p __ra_ tul ra __ iu lui
i
()
s-i pu nei din __ a inte da ru __ri_ le ce
__ le sfinte
()
a
()
ur smir n i __ t mie ca
la ma re-m p __ r ie i de-a cum p n-n __ ve
cie
()
Mi
()
la _Dom_ nu lu __ s fie s fi e pre
cum__ a fost La na __te_ rea lu __Hris tos
Petre Alexandru Marian Titel - S.T.L.O.B.
Cntec de stea, glas T , poate dup Anton Pann


' ]
T rei Crai de la R s ri it spre e e stea+a a
' ]
au c l to rit i-au mers du p cum ci i ti im p n

la a a Ie ru u sa lim. A co lo da c-a au a a ju u u

uns stea a ua a-n no o ori li s-a a+as cu uns i le-a fost a se
'
e plim ba a a prin o ra a n tre ba.
' ]
U n de S-a ns cu u ut zi c nd u u un Crai ma a
' ]
a re de e cu rnd ia r I ro od m p ra at a a a u

zi i ind s-a tu ul bu rat. Pe Crai grab nic i-a a che e ma a a

at i i n ta a ai n i-aa-n tre ba at is pi tin du-i vru
'
u se to o os ca s a fle pe e Hris tos.
' ]
C ra ii da c a a au ple ca at stea a a ua ia a
' ]
ar s-a +a a r tat i a mers p n a st tu ut u u un d-e

ra a a Pruncuul ns cut. i cu toi s-au bu u cu u ra a a

at pre e Hri is to o os da c-a au a fla at cu da ruri s-au
'
n chi na a at ca u nui ma re e-mp rat.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
NATEREA DOMNULUI
Tropar, glas T


a te rea Ta Hris toa se Dumne ze ul nos tru r s

ri t-a lu mii lu mi na cu no ti in ei c n tru ea

ce ei ce slu jeau ste le lor de la stea s-au n v at s se n

chi ne i e, Soa re lui drep t ii i s Te cu noas c

pe Ti ne, R s ri tul ce el de sus; Doamne,sla v i i e.
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND BASARABEAN 1

COLIND
BASARABEAN

u eti lu - mi - i - i - na cea sfn - t - - ,

Pre - ci - st - bla - go - o - slo - o - o

vi - i - i - t, C ai n - - scut pe Fi - i - ul

Sf - - nt, Oa - me - ni - i - i - lo - or pe p -

m- - - ntu.
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND BASARABEAN 2

u eti ci - i - in-ste - e n - ge - rea - sc-

i sla - v - a - po - os - to - o - o

lea - a - a - sc, Bi - ru - i - in - a stri - ie - es - trea

sc - - , N - dej - dea - a - a c - - lu - g -

rea - a - as - c.


a toi sfi - i - in-ii - i eti cu - nu - n -

Cu co - co - on fiu - m - pre - e - e

u - u - u - n; Toi se sa - a - tu - r cu - u ti

ne - e - e, De dum - ne - e - e - ze - e - ia - sc -

p - - i - ne.
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND BASARABEAN 3

u eti iz - vo - o -or de vi - a - - - ,

A - dpi bi - i - ne cu - u du - u - ul

cea - a - a - ; i eti Ma - ai - c-a - de - v - - ra

t - - , C-ai ns - cu - u - ut Fi - iu fr de - e

ta - a - a - t.


ai n - ti i - i - i mai cin - sti - t - - ,

De - ct soa - a - re - le - e ma - a - ai

sf - - n - t. n - tru to - o - tul eti sfi - in - i

t - - , De Da - vi - i - id e - eti pro - ro - o

ci - i - i - t.
Catedrala Arhiepiscopala Sfanta Parascheva Roman
COLIND BASARABEAN 4

e-n - e - le - e - ep-tu - ul So - lo - mo - o - o

on i de Sf - - n - tu - ul Ghe - e - e

de - e - e - on. Eti ies - lea - a s - l - lu - u - i

t - - i car - tea - a - a pe - e - cet - lu - u

i - i - i - t.

ar - tea ne scri - i - i - e cu drep - i - i - i,

Un - de do - o - o - re - esc - n - e

le - e - ep - ii. i de-a - cu - um p - n-n ve - e - ci

ie - e - e Mi - la Do - o - om - nu - u - lui s -

fi - i - i - e.
Urare T dup Anton Pann


S fi i e de bi i i i i i ne la a a a mic

i i i i la ma a a a a re e la to oi ci se a a a

a a a fl la a a + as t a a a a du na a a a a
A
re. U rm s n ta a a a a te la toi tot dea
'
u u u u u na dra gos te n trea a g i i + i i i

ni i m bu u u u n dra a a a gos te e n trea a a

a a g i i + i i i ni i m bu u u u u
A
n.

C i ne ce do re e e e e e te s l

d ru ia a a a as c frde-n tr zi e e e

e e e re pro o o o ni a a a a ce rea a a a as
A
c. Muli ani s tr ia a a a as c toi ci sunt n
'
ca a a a a s i se os p tea a z la a + a a a

cea as t ma a a a s; Mu u u uli ani s tr ia a a

a as c to oi c i su unt n ca a a a a
A
s; Muli ani s tr ia a a a as c.
1
www.stavropoleos.ro
Colind Venii cu toii dimpreun, glas T


dup Anton Pann, din culegerea
ieromonahului Dometie Ionescu
'
V e nii cu to o i ii dim pre u u n s ne

fa a ce em vo ie bu u n s ne bu cu u u rm de

Do om nu ul i s stri i g m cu tot o o mul
'
C ne + e Do omn i i mn tu i in i s

stri i g m cu cre di in Lui din ho ta a a re le

toa a te e I se-n chi i n ri i gloa a te
'
C ma rea cu u va a luri na al te e de-a Lui

m n sunt lu cra a te de El sunt f cui i

mu un i ii i bra zi ii ma a a a ari i m ru un ii
'
E l a f cu ut to ot p m n tu ul sin gur

nu u ma ai cu Cu v n tul i no u ne e e + es te

Do om nu ul m p ra at pe e e e es te tot o o mul.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro

S-ar putea să vă placă și