Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDI ARAD FILIALA DEVA

REFERAT

FUZIUNEA SOCIETILOR COMERCIALE

MASTERAND:

2006

CUPRINS

INTRODUCERE................................................................................................................................3 Concept delimitri i re erin!e...................................................................................................3 Cl"#i ic"re .......................................................................................................................................$ Condi!ii in c"re "re loc %&i%ne"...................................................................................................$ 'U(IUNE) PRIN )*SO*TIE ........................................................................................................6 Oper"!i%nile c"re #e e ect%e"& c% oc"&i" %&i%nii prin "+#or+!ie............................................6 Pro+lem"tic" in"nci"r i cont"+il" pri,ind %&i%ne" prin "+#or+!ie ...................................'U(IUNE) PRIN CONTOPIRE...................................................................................................... Delimitri i ier"r/i&ri.................................................................................................................. Oper"!i%nile c"re #e e ect%e"& c% oc"&i" %&i%nii prin contopire0........................................... )ctele nece#"re pentr% e ect%"re" oper"!i%nilor de 1nre2i#tr"re " %&i%nii .........................30 RE'4ECT)RE) 5N CONT)*I4IT)TE ) OPER)6UNI4OR DE 'U(IUNE ) SOCIET76I4OR CO8ERCI)4E................................................................................................32 Sit%"!i" determinrii "cti,%l%i net pe +"&" +il"n!%l%i cont"+il 1ntocmit 1n"inte de 1ncepere" %&i%nii #"% lic/idrii #ociet!ilor comerci"le..........................................................32 )plic"!ii pri,ind re lect"re" 1n cont"+ilit"te " oper"!i%nilor de %&i%ne9 lic/id"re " #ociet!ilor comerci"le..................................................................................................................32

INTRODUCERE

Concept delimitri i referine Din punct de vedere juridic, operaiunile de fuziune i divizare sunt reglementate prin Legea nr. 33:3..0, republicat (art. 23 ! 2"#$ i modificat prin legea %%#&2''(. )onform ultimelor reglementri *n vigoare, '%&i%ne" e#te oper"!i%ne" prin c"re0 a$ una sau mai multe societi sunt dizolvate fr a intra *n lic+idare i transfer totalitatea patrimoniului lor unei alte societi, *n sc+imbul repartizrii de aciuni la societile beneficiare i, eventual, al unei pli *n numerar de ma,imum #'- din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate. sau b$ mai multe societi sunt dizolvate fr a intra *n lic+idare i transfer totalitatea patrimoniului lor unei societi pe care o constituie, *n sc+imbul repartizrii de aciuni la societile beneficiare i, eventual, al unei pli *n numerar de ma,imum #'- din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate ctre acionarii societii divizate. Di,i&"re" e#te oper"!i%ne" prin c"re0 a$ o societate, dup ce este dizolvat fr a intra *n lic+idare, transfer mai multor societi totalitatea patrimoniului su, *n sc+imbul repartizrii de aciuni la societile beneficiare i, eventual, al unei pli *n numerar de ma,imum #'- din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate ctre acionarii societii divizate. b$ o societate, dup ce este dizolvat fr a intra *n lic+idare, transfer toate activele i pasivele sale mai multor societi nou!constituite, *n sc+imbul repartizrii de aciuni la societile beneficiare i, eventual, al unei pli *n numerar de ma,imum #'- din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate ctre acionarii societii divizate. /uziunea sau divizarea se poate face i intre societi de forme diferite. /uziunea sau divizarea poate fi efectuata c+iar dac societile dizolvate sunt *n lic+idare, cu condiia ca acestea sa nu fi *nceput *nc distribuirea *ntre asociai a activelor ce li s!ar cuveni in urma lic+idrii.

Clasificare /uziunea se realizeaz fie prin absorbirea unei societi de ctre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societi (art.233 din Legea 3#&#00', republicat $. '%&i%ne" prin "+#or+!ie are loc atunci c1nd o societate este de acord sa transfere

patrimoniul altei societi . 2ransferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau parial. 3ocietatea care absoarbe dob1ndete at1t drepturile cat i obligaiile celei absorbite. '%&i%ne" prin contopire se realizeaz atunci c1nd doua sau mai multe societi, prin transferarea patrimoniului, alctuiesc o noua societate. 4n acest caz drepturile i obligaiile vec+ilor societi se transfer celei nou *nfiinate . Di,i&"re" #e po"te "ce0 prin *mprirea *ntregului patrimoniu al unei societi care *i *nceteaz e,istenta *ntre doua sau mai multe societi e,istente sau care iau astfel fiin. prin desprinderea unei pri din patrimoniu care se transmite la doua sau mai multe societi e,istente sau care iau astfel fiin, caz in care societatea care se divide isi pstreaz e,istenta.

Condiii in care are loc fuziunea /uziunea are loc urmtoarele date 5 6 in cazul constituirii uneia sau mai multe societi noi, la data *nmatriculrii in registrul comerului a noii societi sau a ultimei dintre ele . 6 in celelalte cazuri, la data *nscrierii in registrul comerului a meniunii privind majorarea capitalului social al societii absorbante . Documentul de baz *n care sunt evideniate principale operaii financiare i contabile angajate *ntre societile care fuzioneaz este proiect%l de %&i%ne9 care constituie totodat documentul justificativ pentru contabilizare operaiei *n societatea absorbanta sau *n noua societate . 7roiectul de fuziune cuprinde un numr de indicaii destinate sa evidenieze realitatea operaiei *n plan economic i juridic i sa permit traducerea contabila *n societile care se reunesc . %

8ceste indicaii cuprind 5 6 forma, denumirea i sediul social al tuturor societilor participante la operaiune . 6 fundamentarea i condiiile fuziunii . 6 stabilirea i evaluarea activului i pasivului care se transmit societilor benefizire . 6 modalitile de predare a aciunilor sau prilor sociale i data la care acestea dau dreptul la dividende . 6 raportul de sc+imb al aciunilor sau prilor sociale i, daca este cazul, cuantumul sultei. 6 cuantumul primei de fuziune . 6 drepturile care se acorda obligatarilor i orice alte avantaje . 6 data bilanului contabil de fuziune care va fi aceeai pentru toate societile . 3ocietatea care *i *nceteaz e,istenta *n urma fuziunii va *ntocmi i va depune la registrul comerului i o declaraie despre modul cum a +otr1t sa!i sting pasivul . 7otrivit e,perienei europene, legea fiscala prevede *n favoarea fuziunii societilor un regim special care le ofer o serie de avantaje *n materie de impozit pe profit . 3ocietile care fuzioneaz pot beneficia de acest regim special de favoare numai daca *ndeplinesc anumite condiii stabilite de legea finanelor . 8stfel, plasata *n regimul de favoare, societatea absorbanta poate fi e,onerata de impozitarea plus!valorilor nete rezultate pe ansamblul elementelor de activ aportate sau poate opta pentru impozitarea imediata cu o rata redusa a plus!valorilor pe termen lung dar numai asupra ansamblului elementelor amortizabile . De asemenea ea poate beneficia de facilitatea de a impozita numai provizioanele ultimului e,erciiu devenite fr obiect .

SCI(IUNE) UNEI SOCIET)TI 3ocietea scindata se afla in aceeasi situatie cu o societate absorbita, cu diferenta ca ea aporteaza ansamblul bunurilor si datoriilor nu numai cu o singura societate, ci la mai multe societati pree,istente sau noi . 3ocietatile beneficiare se gasesc in situatia societatilor absorbante sau a societatii noi . 9le procedeaza la o emisiune de titluri pentru cresterea capitalului sau constituirea acestuia . 2itlurile societatii scindate sunt sc+imbate contra titlurilor provenite de la fiecare din societatile beneficiare .

"

FUZIUNEA PRIN ABSOBTIE

Operaiunile care se efectueaz cu ocazia fuziunii prin absorbie #. inventarierea patrimoniului i evaluarea elementelor patrimoniale ale societilor comerciale care fuzioneaz, *n conformitate cu prevederile cap. :;. ! :nventarierea patrimoniului ! din <egulamentul de aplicare a Legii contabilitii nr. ;2:3..3 i cu =ormele privind organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin >rdinul ministrului finanelor nr. 3.-<3:200$. 2. *ntocmirea bilanului contabil de fuziune al societilor comerciale care urmeaz s fuzioneze, pe formularul cod #', prevzut de =ormele metodologice privind *ntocmirea, verificarea i centralizarea bilanurilor contabile ale agenilor economici pe anul anterior celui *n care are loc fuziunea. 3. determinarea activului net pe baza bilanului contabil de fuziune. %. determinarea raportului de sc+imb al aciunilor sau al prilor sociale, pentru a acoperi capitalul societilor comerciale absorbite. 4n cadrul acestei operaiuni se efectueaz5 a$ determinarea valorii contabile a aciunilor sau a prilor sociale ale societilor comerciale care fuzioneaz, prin raportarea activului net la numrul de aciuni sau de pri sociale emise. b$ determinarea valorii nominale a aciunilor sau a prilor sociale ale societilor comerciale care fuzioneaz, prin raportarea capitalului social la numrul de aciuni, care trebuie s corespund cu valoarea prevzut *n statutul societilor comerciale. c$ determinarea numrului de aciuni sau de pri sociale ce trebuie emise de societatea comercial care absoarbe, prin raportarea activului net al societilor comerciale absorbite la valoarea contabil a unei aciuni sau pri sociale a societii comerciale care absoarbe. d$ stabilirea raportului de sc+imb al aciunilor sau al prilor sociale pentru acionar sau asociai de la societile comerciale absorbite, care reprezint sc+imbarea aciunilor sau prilor sociale ale societilor comerciale absorbite pentru aciunile sau prile sociale ale societii comerciale care absoarbe.

e$ determinarea majorrii capitalului social la societatea comercial care absoarbe, prin *nmulirea numrului de aciuni care trebuie emise de societatea comercial care absoarbe cu valoarea nominal a unei aciuni sau a unei pri sociale de la aceast societate comercial. f$ calcularea primei de fuziune, ca diferen *ntre valoarea contabil a aciunilor sau a prilor sociale i valoarea nominal a acestora. 3ocietile comerciale care sunt absorbite se dizolv i *i pierd personalitatea juridic, iar aciunile sau prile sociale ale acestora sunt *nlocuite cu aciuni sau pri sociale ale noii societi comerciale. 3ocietatea absorbanta trebuie sa integreze in profitul impozabil plus! valorile aferente elementelor amortizabile primite ca aport, integrare ealonata pe o perioada de " ani . 4n ceea ce privete plus!valoarea aferenta elementelor neamortizabile ale activului imobilizat, ea este e,onerata de impozit pana la data cesiunii . Din punct de vedere contabil, se *nscriu *n pasiv provizioanele a cror impozitare a fost am1nata i rezervele speciale determinate de plus ? valoarea pe termen lung *nregistrat de societatea absorbanta . 4n ceea ce privete provizioanele pentru deprecierea elementelor neamortizabile ale activului imobilizat, ele sunt calculate fc1nd referire la valoarea finala a societii absorbite i nu la valoarea lor de aport . 4n sc+imb, provizioanele pentru elementele neamortizabile ale activului circulant sunt calculate la valoarea contabila reinuta de absorbant . > alta facilitate oferita societii absorbante se refera la posibilitatea de a amortiza degresiv bunurile primite ca aport . Data ac+iziiei reinuta pentru *nregistrarea plusvalorii realizate este cea a ac+iziiei bunurilor cedate de societatea absorbanta i nu data intrrii acestora *n patrimoniul societii absorbante . 3ocietile care au *nregistrat pierderi al cror termen de report este pe punctul de a e,pira, dar al cror activ prezint plusvalori latente pot opera o reevaluare libera a bilanului lor, astfel *nc1t s poat imputa pierderile asupra plusvalorilor constante .

Problematica financiar i contabila privind fuziunea prin absorbie E,"l%"re" #ociet!ilor intr"te 1n %&i%ne 7rincipala problema care se ridica *n cazul fuziunii este cea a evalurii aporturilor i a raportului de schimb . 7entru determinarea raportului de sc+imb se pleac de la premisa ca fuziunea apare sub forma unei comparaii *ntre doua sau mai multe entiti privite concomitent sub aspect economic, @

financiar i uman . )a urmare este necesara o cunoatere prealabila a acestor entiti, cunoatere realizata sub trei aspecte 5 contabil financiar te+nic . C%no"tere" cont"+il" se refera la auditul contabil permanent care trebuie sa conduc la omogenitatea prezentrii conturilor i a validitii documentelor financiare . 8spectele comerciale i financiare generale vor fi relevate printr!un #t%di% economic iar valoarea mijloacelor de producie printr!un #t%di% te/nic . <eferitor la criteriile utilizate pentru determinarea paritii, practica contabila face apel la criteriile comp"r"ti,e cum ar fi 5 cifra de afaceri, activul net corectat, valoarea bursiera, profiturile nete, cas+!floA, care sa permit determinarea unei p"rit!i de "n#"m+l%9 tradusa ulterior *n r"port de #c/im+ .

Pr"2%l de #emni ic"!ie Criteri%l rent"+ilit!ii va trebui sa elimine rezultatele elementelor e,traordinare cat i

plusvalorile sau minusvalorile rezultate din cesiuni care nu prezint un caracter repetitiv . Criteri%l "cti,%l%i net nu poate fi considerat semnificativ daca situaiile financiare nu

fac obiectul unor verificri permanente care sa le asigure un grad *nalt de fiabilitate i comparabilitate . C"pit"li&"re" +%r#ier" nu este semnificativa daca negocierile nu cuprind un numr de

titluri suficient de importante sau daca valoarea reinut pentru calculul sau este reprezentata de o medie a cursurilor pe termen scurt . Re&%lt"tele pre,i&ion"le nu pot fi luate *n considerare dec1t daca societile dispun de o

contabilitate analitica de e,ploatare i dispun de un sistem de gestiune bugetar suficient de elaborat care sa le permit apro,imri acceptabile .

FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE

Delimitri i ierarhizri 4n tarile vest!europene, din raiuni de ordin economic i juridic, acest procedeu de fuziune, prin crearea unei societi noi, este mai puin utilizat dec1t fuziunea prin absorbie, deoarece 5 6 pe plan economic, raportul de forte *ntre societi conduce *n mod natural la absorbia de ctre societile mai puternice, a celor mai slabe. 6 7e plan juridic, crearea unei societi noi da natere la o serie de inconveniente cum ar fi 5 absenta personalitii juridice a noii societi *nainte de *nmatriculare la <egistrul )omerului, imposibilitatea realizrii imediate a unor operaii condiionate de o anumita perioada de e,istenta a societii . >peraia de fuziune!reuniune determina dizolvarea fr lic+idare a societii care ce fuzioneaz, drepturile i obligaiile lor trec1nd asupra noii societi astfel *nfiinate, iar aciunile sau prile sociale ale acestora sunt *nlocuite cu aciuni sau pri sociale ale noii societi

Operaiunile care se efectueaz cu ocazia fuziunii prin contopire: #. inventarierea, evaluarea, *ntocmirea bilanului contabil de fuziune i determinarea activului net. 2. constituirea noii societii comerciale pe baza activului net al societilor comerciale care fuzioneaz i determinarea numrului de aciuni, prin raportarea activului net la valoarea nominal a unei aciuni sau a unei pri sociale. 3. reflectarea *n contabilitatea societii comerciale nou!*nfiinate a capitalurilor sociale aportate, a drepturilor i obligaiilor societilor comerciale care *i *nceteaz e,istena. %. reflectarea *n contabilitatea societilor comerciale care s!au dizolvat a activului net i a elementelor patrimoniale transmise noii societi comerciale. B$ 8ctivul net (patrimoniul net$ se determin ca diferen *ntre totalul activului i totalul datoriilor (*mprumuturi, datorii ctre furnizori i creditori i alte datorii$.

Actele necesare pentru efectuarea operaiunilor de nre istrare a fuziunii 3. ;izarea proiectului de fuziune sau divizare de judectorul delegat spre publicare *n

Conitorul >ficial al <om1niei #.#. )ererea de depunere i&sau menionare acte (formular ? tip nr. ( cod participant la fuziune sau divizare. #.2. 7roiectul de fuziune sau divizare, semnat de reprezentanii fiecreia dintre societile participante #.3. Declaraia societii care *nceteaz a mai e,ista, despre modul cum a +otr1t sa sting pasivul #.%. Dovada plii ta,elor legale 2. 4nscrierea meniunii de e,ecutare a fuziunii sau divizrii ! se e,ecuta pentru fiecare societate ##!#'!(2$ ! se

depune la Diroul unic al camerei de comer unde este *nregistrat fiecare societate comerciala

participant . 2.#. 2.2. 2.3. )erere de *nregistrare (cod ##!#'! 2$ Eotr1rea adunrii generale privind aprobarea fuziunii sau a divizrii 8ctul adiional modificator al actului constitutiv al societii absorbante, vizat de

judectorul delegat va fi supus publicrii *n Conitorul >ficial al <om1niei. 4n cazul fuziunii prin absorbie, se depune la Diroul unic al camerei de comer i industrie *n raza creia se afla sediul societii absorbante. 2.%. Dilanul contabil de fuziune. Data bilanului contabil va fi aceeai pentru toate

societile participante. 2.". Darea de seama a administratorilor, *n care se va preciza i raportul de sc+imb al aciunilor sau al prilor sociale . 2.(. Decizia de admitere a notificrii privind operaiunile de concentrare economica prin fuziune, emisa de )onsiliul )oncurentei ! *n situaiile prevzute de art. ## alin. 2 din Legea concurentei nr. 2#&#00(. 2.@. <aportul unuia sau mai multor e,peri numii de judectorul delegat, care *i vor da avizul asupra fuziunii sau divizrii ! *n cazul societilor pe aciuni, *n comandita pe aciuni i cu rspundere limitata. 2. . Dovada plii ta,elor legale.

#'

3. >perarea *nregistrrii meniunii *n registrul comerului ! 3e efectueaz dup e,pirarea termenului de 3' de zile de la publicarea *n Conitorul >ficial al <om1niei a proiectului de fuziune sau divizare, *n cazul *n care creditorii sociali nu au fcut opoziie sau dup ce +otr1rea judectoreasca de soluionare a opoziiei a rmas definitiva i irevocabila. 3.#. 4nscrierea meniunii de majorare a capitalului social ! *n cazul societii absorbante la

fuziunea prin absorbie. 3.#.#. )erere de *nregistrare (cod ##!#'! 2$ 3.#.2. 8ctul adiional de majorare a capitalului 3.#.3. Dovada plii ta,elor legale 3.2. 4nscrierea meniunii de reducere a capitalului social 3.3. 4nregistrarea i autorizarea funcionrii noii societi comerciale *n cazul societii rezultate ca efect al fuziunii prin contopire 3.3.#. )erere de *nregistrare (cod ##!#'! 2$ 3.3.2. 8ctul constitutiv 3.3.3. Declaraiile pe proprie rspundere ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor 3.3.%. 3pecimenul de semntur 3.3." )ertificatul de depunere a garaniei de ctre administratori vizat de cenzori 3.3.(. Dovada disponibilitii firmei i&sau emblemei 3.3.@. Dovada de sediu 3.3. . Documentaia pentru obinerea avizelor, autorizaiilor i&sau acordurilor de funcionare 3.3.0. Dovezile privind plata ta,elor legale 3.%. <adierea societilor comerciale care i!au *ncetat e,istenta ca efect al fuziunii sau divizrii ultimei dintre ele. 3.%.#. )erere de radiere (formular ? tip nr. " cod ##!#'!(#$ 3.%.2. )ertificatul de *nmatriculare i&sau certificatul de *nregistrare *n original se face cu data *nregistrrii noii societi sau a

##

REFLECTAREA N CONTABILITATE A OPERAUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETILOR COMERCIALE

!ituaia determinrii activului net pe baza bilanului contabil ntocmit nainte de nceperea fuziunii sau lichidrii societilor comerciale =r. Denumirea indicatorului crt. #. 2. 3. %. ". (. @. . 0. #'. ##. #2. #3. #%. #". #(. #@. # . 2>28L 8)2:; 3F<39 82<839 ! 2>28L (rd. 3 la ($ /ond de participare la profit (ct.##2$ Datorii ! total ;enituri *nregistrate *n avans (ct.%@2$ Decontri din operaiuni *n curs de clarificare(soldul creditor al ct. %@3$ 8)2:; =92 (rd. #!rd. 2$ )apital social (ct. #'#2$ 7rime legate de capital (ct. #'%$ Diferene din reevaluare (ct. #'"$ <ezerve (ct. #'($ 7rofitul nerepartizat (ct. ##@$ 7rofitul anului curent, nerepartizat(ct. #2#!#20$ 3ubvenii pentru investiii (ct. #3#$ 7rovizioane pentru riscuri i c+eltuieli (ct. #"#$ 7ierderea neacoperit din e,erciiile precedente (ct. ##@$ 7ierderea din anul curent (ct. #2#$ 7atrimoniu net (rd. la rd. #@ ! rd. # i #0 G rd. @$ Lic+idator, 3ume

Aplicaii privind reflectarea n contabilitate a operaiunilor de fuziune" lichidare a societilor comerciale

). '%&i%ne" prin "+#or+!ie #. 3ituaia patrimoniului conform bilanurilor contabile de fuziune ale societilor comerciale care fuzioneaz (3ocietatea H7H ! absorbant i 3ocietatea H<H ! absorbit$, se prezint astfel5

#2

8 #. Cijloace fi,e (2#3#!2 #3$ ( .3''.'''!2.02".'''$ 2. Crfuri (3@#!30@$ (#.#''.'''!#''.'''$ 3. )lieni (%###!%0#$ (2.2''.'''!@".'''$ %. )onturi la bnci *n lei ("#2#$ 2>28L 8)2:;5

Dilanul contabil al 3ocietii H7H ".3@".''' #. )apital subscris vrsat (#'#2$ (2'' aciuni , #'.''' lei$ 2. 8lte rezerve (#'( $

7 2.'''.'''

#.'''.'''

2. @".'''

2.#2".'''

3. /urnizori de imobilizri (%'%$

3. @".'''

2"'.''' .@"'.'''

2>28L 783:;5

.@"'.'''

8 #. Cijloace fi,e (2#3#!2 #3$ (2.#2".'''!0@".'''$ 2. Caterii prime (3''$ 3. )lieni (%###!%0#$ (#. @".'''! 2@".'''$ %. )onturi la bnci *n lei ("#2#$ 2>28L 8)2:;5 2".'''

Dilanul contabil al 3ocietii H<H #.#"'.''' #. )apital subscris vrsat (#'#2$ (#2" aciuni , #'.''' lei$ 2. <ezultat reportat (##@$ 3. )lieni!creditori (%#0$ #.#"'.''' #.22".''' #.2"'.'''

#.(''.''' "'.''' 3.(2".'''

2>28L 783:;5

3.(2".'''

B<ezultatul reportat provine din profitul net al anilor precedeni 2. Cijloacele fi,e ale celor dou societi au fost evaluate astfel5 ! pentru 3ocietatea H7H, la ."''.''' lei fa de valoarea rmas de ".3@".''' lei. ! pentru 3ocietatea H<H, la 2."''.''' lei fa de valoarea rmas de #.#"'.''' lei. 3. 4nregistrarea diferenelor din evaluare5 a$ la 3ocietatea H7H b$ la 3ocietatea H<H 2#3# G #'" 2#3# G #'" 3.#2".''' #.3"'.'''

%. Determinarea activului net al celor dou societi care fuzioneaz5

9lemente patrimoniale ! Cijloace fi,e #3

3ocietatea H7H ."''.'''

3ocietatea H<H 2."''.'''

! Crfuri ! Caterii prime ! )lieni ! Disponibil la banc 3ubtotal5 3e scad datoriile5 ! /urnizori de imobilizri ! )lieni!creditori 2>28L 8)2:; =925 ". )omponena activului net al celor dou societi5

#.'''.''' ! 2.#2".''' 2"'.''' ##. @".''' 3. @".''' ! .'''.'''

! 2".''' #.(''.''' "'.''' %.0@".''' ! #.22".''' 3.@"'.'''

3ocietatea H7H ! )apital subscris vrsat (#'#2$ ! Diferene din reevaluare (#'"$ ! 8lte rezerve (#'( $ ! /ond de dezvoltare (## $ 2.'''.''' 3.#2".''' 2. @".''' ! .'''.''' (. Determinarea valorii contabile a aciunilor societilor H7H i H<H 3ocietatea H7H .'''.''' lei5 2'' aciuni G %'.''' lei 3ocietatea H<H 3.@"'.''' lei5 #2" aciuni G 3'.''' lei. @. Determinarea raportului de sc+imb al aciunilor5

3ocietatea H<H #.2"'.''' #.3"'.''' ! #.#"'.''' 3.@"'.'''

3'.'''5 %'.''' G 3&%, adic se sc+imb % aciuni ale 3ocietii H<H pentru 3 aciuni ale 3ocietii H7H. Determinarea numrului de aciuni ce se emit de 3ocietatea H7H5 #2" aciuni , 3&% (paritatea de sc+imb$ G 0% aciuni ! valoarea activului net al societii H<H este de 3.@"'.''' lei ! valoarea contabil a unei aciuni la 3ocietatea H7H este de %'.''' lei 3.@"'.'''5 %'.''' G 0% aciuni (cifra e,act 03,@"$. Determinarea capitalului social i a primei de fuziune la 3ocietatea H7H5 0% aciuni , #'.''' lei&valoarea nominal a unei aciuni G 0%'.''' lei capital social #%

3.@"'.''' ! 0%'.''' lei G 2. #'.''' lei prima de fuziune. 8cionarii de la 3ocietatea H<H vor primi, ca urmare a fuziunii, 0% de aciuni a #'.''' lei (valoarea nominal a unei aciuni$. . 4nregistrri contabile5 La 3ocietatea H7H, care a absorbit 3ocietatea H<H5 a$ *nregistrarea capitalului social i a primei de fuziune5 %"( G#'#2 #'%2 3.@"'.''' 0%'.''' 2. #'.'''

b$ preluarea posturilor de activ de la 3ocietatea H<H5 2#3# 3'' %### "#2# G 0# (.22".''' 3.%@".''' 2".''' #. @".''' "'.'''

c$ preluarea posturilor de pasiv de la 3ocietatea H<H5 0# G2 #3 %0# %"( %#0 (.22".''' 0@".''' 2@".''' 3.@"'.''' #.22".'''

La 3ocietatea H<H, care a fost absorbit de 3ocietatea H7H5 a$ *nregistrarea activului net5 #'#2 ##@ #'" G %"( 3.@"'.''' #.2"'.''' #.#"'.''' #.3"'.'''

b$ transmiterea posturilor de activ5 02 G2#3# (.22".''' 3.%@".''' #"

3'' %### "#2#

2".''' #. @".''' "'.'''

c$ transmiterea posturilor de pasiv5 2 #3 %0# %"( %#0 G 02 (.22".''' 0@".''' 2@".''' 3.@"'.''' #.22".'''

8 #.

Dilanul contabil *ntocmit de 3ocietatea H7H dup fuziunea cu 3ocietatea H<H Cijloace fi,e (2#3#!2 #3$ ##.'''.''' #. )apital subscris vrsat (#'#2$ (#%.0''.''' ! 3.0''.'''$ (20% aciuni , #'.'''$ Crfuri (3@#!30@$ (#.#''.''' ! #''.'''$ #.'''.''' 2. 7rime de fuziune (#'%2$

7 2.0%'.'''

2.

2. #'.'''

3. %.

Caterii prime (3''$ )lieni (%###!%0#$ (%.'@".''' ! 3"'.'''$

2".''' 3.@2".'''

3. Diferene de reevaluare (#'"$ %. 8lte rezerve (#'( $ ". /urnizori de imobilizri (%'%$ (. )lieni!creditori (%#0$ 2>28L 783:;5

3.#2".''' 2. @".''' 3. @".''' #.22".''' #(. "'.'''

".

)onturi la bnci *n lei ("#2#$ 3''.''' 2>28L 8)2:;5 #(. "'.'''

*. '%&i%ne" prin contopire #. 3ituaia patrimoniului, conform bilanurilor contabile de fuziune ale societilor (# i 2$ care se dizolv, *n vederea fuziunii5 8 Dilanul contabil al 3ocietii # 7

#(

#. Cijloace fi,e (2#3#!2 #3$ (3."('.'''!#.% '.'''$ 2. Crfuri (3@#!3@ $ (%%'.'''!%'.'''$ 3. )lieni (%###!%0#$ (#.3 '.'''!#''.'''$ %. )onturi la bnci *n lei ("#2#$ 2>28L 8)2:;5

2.' '.'''

#. )apital subscris vrsat (#'#2$

#.'''.'''

%''.'''

2. <ezerve legale (#'(#$

2''.'''

#.2 '.'''

3. /ond de dezvoltare (## $

2%'.'''

#2'.''' 3. '.'''

%. /urnizori (%'#$ 2>28L 783:;5

2.%%'.''' 3. '.'''

8 #. Cijloace fi,e (2#3#! 2 #3$ (2.02'.'''!#.32'.'''$ 2. Crfuri (3@#!3@ $ (#."2'.'''! '.'''$ 3. )lieni (%###!%0#$ (3. 2'.'''!"''.'''$ %. )onturi la bnci *n lei ("#2#$ 2>28L 8)2:;5 %'.''' (.%''.''' 3.32'.''' #.%%'.''' #.(''.'''

Dilanul contabil al 3ocietii 2 #. )apital subscris vrsat (#'#2$ #.(''.'''

2. <ezerve legale (#'(#$

32'.'''

3. 8lte fonduri (## $

''.'''

%. /urnizori de imobilizri (%'%$ 2>28L 783:;5

3.( '.''' (.%''.'''

2. Cijloacele fi,e au fost evaluate astfel5 ! la 3ocietatea #, la suma de 2.2%'.''' lei fa de valoarea rmas de 2.' '.''' lei. ! la 3ocietatea 2, la suma de 2."''.''' lei fa de valoarea rmas de #.(''.''' lei.

3. 4nregistrarea diferenelor din reevaluare5 a$ la 3ocietatea # b$ la 3ocietatea 2 2#3# G #'" 2#3# G #'" #('.''' 0''.'''

#@

%. Determinarea activului net al celor dou societi5 9lemente patrimoniale Cijloace fi,e Crfuri )lieni Disponibil la banc 3ubtotal5 3e scad datoriile5 /urnizori /urnizori de imobilizri 2>28L5 3ocietatea # 2.2%'.''' %''.''' #.2 '.''' #2'.''' %.'%'.''' 2.%%'.''' ! #.(''.''' 3ocietatea 2 2."''.''' #.%%'.''' 3.32'.''' %'.''' @.3''.''' ! 3.( '.''' 3.(2'.'''

". )omponena activului net al celor dou societi5 3ocietatea # #.'''.''' #('.''' 2''.''' 2%'.''' ! #.(''.''' 3ocietatea 2 #.(''.''' 0''.''' 32'.''' ! ''.''' 3.(2'.'''

! )apital subscris vrsat (#'#2$ ! Diferene din reevaluare (#'"$ ! <ezerve legale (#'(#$ ! /ond de dezvoltare (## $ ! 8lte fonduri (## $ 2>28L5

(. Determinarea numrului de aciuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza activului net al societilor # i 2, valoarea nominal a unei aciuni fiind de #'.''' lei5 7entru ! 7entru 3ocietatea # 3ocietatea 2 #.(''.''' 5 #'.''' G #(' aciuni. 3.(2'.''' 5 #'.''' G 3(2 aciuni.

@. 4nregistrri contabile5 ! la societatea nou!*nfiinat5 *nregistrarea capitalului social aportat5 %"( G #'#2 analitic #'#2 analitic ! la 3ocietatea #5 a$ *nregistrarea posturilor de activ5 # 3ocietatea # 3ocietatea 2 ".22'.''' #.(''.''' 3.(2'.'''

2#3# 3@# %### "#2#

%"(

".(('.''' 3.@2'.''' %%'.''' #.3 '.''' #2'.'''

b$ *nregistrarea posturilor de pasiv5 %"( G 2 #3 3@ %'# %0# ! la 3ocietatea 25 a$ *nregistrarea posturilor de activ5 2#3# 3@# %### "#2# b$ *nregistrarea posturilor de pasiv5 %"( G 2 #3 3@ %'% %0# ! la 3ocietatea #5 a$ *nregistrarea activului net transmis noii societi5 #'#2 #'" #'(# #0 G %"( #.(''.''' #.'''.''' #('.''' 2''.''' "." '.''' #.32'.''' '.''' 3.( '.''' "''.''' G %"( 0.2''.''' 3. 2'.''' #."2'.''' 3. 2'.''' %'.''' %.'('.''' #.% '.''' %'.''' 2.%%'.''' #''.'''

##

2%'.'''

b$ *nregistrarea posturilor de activ transmise noii societi5 02 G 2#3# 3@# %### "#2# ".(('.''' 3.@2'.''' %%'.''' #.3 '.''' #2'.'''

c$ *nregistrarea posturilor de pasiv transmise noii societi5 %"( %'# 2 #3 3@ %0# ! la 3ocietatea 25 a$ *nregistrarea activului net transmis noii societi5 #'#2 #'" #'(# ## G %"( 3.(2'.''' #.(''.''' 0''.''' 32'.''' ''.''' G 02 ".(('.''' #.(''.''' 2.%%'.''' #.% '.''' %'.''' #''.'''

b$ *nregistrarea posturilor de activ transmise noii societi5 02 G 2#3# 3@# %### "#2# c$ *nregistrarea posturilor de pasiv5 G 02 2' 0.2''.''' 0.2''.''' 3. 2'.''' #."2'.''' 3. 2'.''' %'.'''

%"( 2 #3 3@ %'# %0#

3.(2'.''' #.32'.''' '.''' 3.( '.''' "''.'''

8 #.

Dilanul *ntocmit de noua societate comercial *nfiinat prin fuziunea societilor # i 2 Cijloace fi,e (2#3#! %.@%'.''' #. )apital subscris 2 #3$ vrsat (#'#2$ (@."%'.'''!2. ''.'''$ ("22 aciuni , #'.''' lei$ 2. /urnizori (%'#$

7 ".22'.'''

2.

Crfuri (3@#!3@ $ (#.0('.'''!#2'.'''$

#. %'.'''

2.%%'.'''

3.

)lieni (%###!%0#$ (".2''.'''!(''.'''$

%.(''.'''

3. /urnizori de imobilizri (%'%$

3.( '.'''

%.

)onturi la bnci *n lei ("#2#$ 2>28L 8)2:;5

#('.''' ##.3%'.''' 2>28L 783:;5 ##.3%'.'''

2#

*I*4IO=R)'IE

Legea 3#&#00' republicat Legea %%#&2''(

8 3ocietilor )omerciale 7entru modificarea i completarea Legii 3ocietilor

)omerciale Legea 2&#00# republicat >C/ #@"0&2''% 8 )ontabilitii De aprobare a =ormelor privind organizarea i efectuarea inventarierii >rdinul #3@(&2''% 7entru aprobarea =ormelor metodologice privind reflectarea *n contabilitate a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i lic+idare a societilor comerciale, precum i retragerea sau e,cluderea unor asociai din cadrul societilor comerciale i tratamentul fiscal al acestora

22