Sunteți pe pagina 1din 152

Introducere n administraia public ASISTEN MANAGERIAL AN L I A!

MINISTRAIE " #LI$ AN L I


S "%RT !E $ RS&LE$T' NI('!R'SIM%NA MINA AN' NI(' )**+&)*,*

$ap' I- Strate.ii /i per0ormane n administraia central din Rom1nia' Implicarea politicului n administraie 1.1.Caracteristicile administraiei publice actuale .6 1.2. Administraia i relaiile sociale ... 9 1.3. Administraia i factorii politici generali. Administraia i regimurile politice .. 11 1.3.1. Administraia n regimul democratic ...11 1.3.2. Administraia n regimul totalitar i autoritar ..13 1.3.3. Administraia i pluralismul politic i social ...13 1.4. odalit!i de participare cet!eneasc! ....1" 19 1.". Administraia i puterea politic!. #elaiile administraiei cu politicul

1.6. $istemul de partide i administraia ....22 1.6.1. Administraia n ca%ul partidului unic 22 1.6.2. Administraia n ca%ul pluralismului de partide ...23 1.&. odele teoretice pri'ind procesul de adoptare a deci%iei publice .2" 1.&.1. 1.&.2. 1.&.3. * * * * * odelul triung(iului de fier .2" odelul reelelor de influen! .26 odelele lui )eters ..26

odelul formal*legal ...26 odelul comunitar ..26 odelul comunitar * funcional ..2& odelul ad'ersial ....2& odelul statului administrati' .2&

1.+. #eforma i administraia public! ....3& 1.9. $ituaia actual! a reformei administraiei publice ..44 $ap' II- $ompetena resurselor umane din administraia public' "ropuneri de e0icienti2are a mana.ementului public n Rom1nia 2.1. #eforma administraiei publice n conte,tul integr!rii europene ..46 2.2. -ntroducerea instrumentelor moderne la ni'elul administraiei publice ....49 2.3. #eforma funciei publice ". 2.3.1. #ecrutarea i selectia funcionarilor publici ..."2

2.3.2.

oti'area funcionarilor publici .."4

2.3.3. )erfecionarea funcionarilor publici ..."6 2.4. Conduita funcionarilor publici ..."& 2.". $tabilitatea n funcia public!/ relaiile cu sistemul politic "+ 2.6. #esponsabilit!i n procesul de reform! a funciei publice .."9 2.&. #iscurile procesului de reform! ....6. 2.+. Corupia la ni'elul administraiei publice ...61 2.9. #ecomand!ri .63 2.1.. 0raiectorii ale reformei managementului de resurse umane din perspecti'a noului management public1 alternati'e europene ...6& 2.11. 2 perspecti'! asupra managementului de resurse umane n actualul sistem al administraiei publice locale din #om3nia ..&. 2.12. )ropuneri de optimi%are a managementului public n #om3nia cu aplicabilitate asupra organi%!rii ser'iciilor publice. oti'area n funcia public! ...&1 2.13. )ropuneri pri'ind promo'area funcionarilor publici ...&4 2.14. Anali%a preliminar! a ne'oilor de instruire/ at3t la ni'el indi'idual/ c3t i pe ansamblul instituiei ..&" 2.1". 4ncura5area auto*n'!!rii i a planurilor de de%'oltare indi'idual! .&" 2.16. 6ficiena instituiilor i autorit!ilor publice i eficacitatea funcionarilor publici&6 2.1&. 6ficacitatea n sectorul public ...&+ 2.1+. 2rgani%area structural! n instituiile i autorit!ile publice ... &9 2.19. 7oul management public i misiunea instituiilor publice n acest conte,t +& 2.19.1. $istemul de 'alori fundamentale ale noului management public . +& 2.19.2. Coordonate ale misiunii instituiilor publice n conte,tul 7oului management public .. +9 2.19.3. Abord!ri recente n managementul public internaional i oportunitatea adapt!rii i implement!rii lor n instituiile publice din #om3nia .+9 2.2.. )rofesionali%area managementului public ...9. 2.21. 8le,ibili%area managementului public ..94 $ap' III- Accesarea de ctre autoritile administraiei publice locale a 0ondurilor europene nerambursabile 3.1. Consideraii generale ..9& 3.2. 0raseul fondurilor europene nerambursabile i actorii implicai 1..

3.3. 0raseul fondurilor de la 9ru,elles la autorit!ile centrale ..1.. 3.4. -mportana fondurilor europene nerambursabile pentru autorit!ile publice 5udeene ................................................................................................................1.2 3.". )arteneriatul inter5udeean : soluie n atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru in'estiii .......1.3 3.6. )robleme specifice cu care se confrunt! autorit!ile publice 5udeene n eforturile de a accesa fonduri europene nerambursabile 1.4 3.&. #ecomand!ri cu caracter tiinific .1." 3.+. Autorit!ile centrale i procesul de gestionare a fondurilor europene nerambursabile ................1.6 3.9. )robleme de comunicare ...1.6 3.1.. Ce ar trebui s! fac! autorit!ile centrale ...1.& 3.11. #ecomand!ri pri'ind indicatorii ce trebuie respectai n 'ederea acces!rii cu succes a fondurilor europene nerambursabile de c!tre autorit!ile administraiei publice locale...........1.+ $ap' I(- Raportul dintre administraia public central /i administraia public local' #irocraia' !escentrali2area' Strate.ia de accelerararea a re0ormei administraiei publice locale n domeniul de acti3itate al $onsiliului 4udeean $onstana 4.1. 4.2. anagementul procesului de reform! ..11. ecanismul de monitori%are a implement!rii strategiei de reforma a

administraiei publice ...................111 4.3. ;escentrali%area administrati'! ....112 4.4. Conceptul de descentrali%are ...116 4.". $tadiul actual al descentrali%!rii ...11& 4.6. ;esconcentrarea ....12& 4.&. Autonomia local! ..12& 4.+. Controlul de tutel! administrati'! 12+ 4.9. 8ragmentarea i dispersarea responsabilit!ilor de coordonare ....13. 4.1.. 6*<o'ernment .133 4.11. $trategia de accelerararea a reformei administraiei publice locale n domeniul de acti'itate al Consiliului =udetean Constana .134 4.11.1. ;iagnosticul domeniului ..134 * ;escentrali%area ser'iciilor publice ..134

* $c(imbarea de fond a raportului dintre administraie i cet!ean 13" * ;e%'oltarea regional! i relaii e,terne ....13" * $toparea birocraiei administraiei publice ...136 4.11.2. )robleme critice ale domeniului ....136 4.11.3. )riorit!i sectoriale identificate ...13& 4.11.4. 4mbun!t!irea acti'it!ii proprii ...13+ 4.11.4.1. 2rgani%area intern! ..13+ 4.11.4.2. anagementul resurselor umane ..13+ 4.11.4.3. <estiunea public! ..139 4.11.4.4. 7oile te(nologii ale informaiei i comunicaiilor .....14. 4.11.". 4mbun!t!irea calit!ii ser'iciilor cu impact direct asupra cet!eanului...................................................................................................141 4.11.6. 4mbun!t!irea cooper!rii instituionale ..141 4.11.&. )roceduri de implementare/ monitori%are i e'aluare a strategiei de modeni%are a administraiei publice 5udeene ...........142 #I#LI%GRA5IE 66666666666666666666666'''6 ,78

Cap. I: Strategii i performane n administraia central din Romnia. Implicarea politicului n administraie

,',' $aracteristicile administraiei publice actuale 4n fiecare etap! a de%'olt!rii/ administraiei i*au fost proprii anumite tr!s!turi. )rincipalele caracteristici ale administratiei n etapa actual! sunt urmatoarele1> A. Administraia este subordonat! * 4n primul r3nd/ ea este subordonat! dreptului legii care i stabilete obiecti'ele/ i formea%! limitele/ i impune respectarea unor garanii. ?egile/ regulamentele nlatur! arbitrariul n administraie. ;e fapt/ ntreaga acti'itate a organismelor sociale este gu'ernat! de legi i reguli care stabilesc organi%area i determin! principiile de funcionare a ser'iciilor. * 4n al doilea r3nd/ este subordonat! <u'ernului care*i stabilete factorii superiori de conducere i i furni%ea%! mi5loacele necesare. Administraia/ constituind un corp intermediar/ creat n 'ederea aciunii/ ns!/ caracteristica de subordonare nu e,clude o anumit! putere proprie. )entru eful statului/ <u'ern i )arlament/ administraia constituie un spri5in te(nic i n urma colabor!rii ce se instituie/ ea le face cunoscute ne'oile si posibilitatile/ contribuind astfel la optimi%area tuturor acti'itatilor. 9. Administratia este ierar(i%ata si ordonata -erar(i%area administrati'a inspirata din ierar(i%a militara este necesara pentru a asigura coe%iunea si disciplina administratiei. 6a permite <u'ernului sa*i cunoasca
1

Ioan Alexandru, Administraia public - teorii, realiti, perspective, p.58-61

acti'itatile/ iar n cadrul propriei structuri/ facilitea%a transmiterea ordinelor prin 'erigile succesi'e/ reparti%area responsabilitatilor si supra'eg(erea e,ecutarii. 7umai ntr*un cadru ierar(ic se poate e,ercita puterea de comandasi control si se poate asigura disciplina. )uterea deri'ata din ierar(ie se manifesta asupra functionarilor numiti si asupra actelor emise de autoritatea inferioara. )rin acti'itatea de control/ care este o consecinta a e,istentei puterii ierar(ice/ se asigura si unitatea de actiune a aparatului administrati'. Controlul n administratie poate fi> * administrati'/ efectuat fie din interiorul administratiei/ fiind legat direct de puterea ierar(ica/ fie din e,terior/ acolo unde e,ista libertati publice si un liber e,ercitiu al su'eranitatii populare1 * 5uridic/ ca% n care este asociat ideii puterii su'erane de control/ care este delegata tribunalelor. Aspectul 5uridic se manifesta n 'erificarea legalitatii deci%iilor administrati'e/ dar nu n ceea ce pri'este oportunitatea acestora. C. Administratia este remunerata/ ci'ila/ laica/ egalitara * )entru munca depusa/ functionarii publici sunt remunerati cu salariu/ din bugetul public. * 7e'oile publice/ altele dec3t cele pe care le implica apararea naional!/ sunt satisf!cute prin intermediul administraiei ci'ile. 4n societ!ile moderne nu e,ista dec3t n mod e,ceptional o confu%ie ntre funciile ci'ile si cele militare. 4n ca%uri particulare/ autoritatea militar! inter'ine n domeniul ci'il/ n urma unei relaii desc(ise cu autoritatea ci'il! sau dup! proclamarea st!rii de urgen!. * )este tot/ n !rile democratice/ administraia este laic!/ pentru c! ea folosete un personal care nu inter'ine direct pentru asigurarea unor ne'oi religioase. 4n unele state ns!/ n mod e,cepional/ cultul religios are caracter de ser'iciu public. * Administraia public! este egalitar!/ n sensul c! furni%ea%! ser'icii tuturor/ n mod egal/ f!r! a face distincie de origine/ ras!/ apartenen! politic!/ principiu care nu este ntotdeauna si peste tot aplicabil. ;. Administraia este formali%at!/ scris!/ birocratic! * Administraia este formali%at!/ n sensul c! ea acionea%! conform unor proceduri dinainte stabilite/ d3nd natere la un anumit tradiionalism administrati'/ care poate antrena rutina si care*i poate ncetini ritmul de lucru. * Administraia are la ba%a documente/ fapte/ deci%ii consemnate n documente scrise.

* 8ormalismul si birocraia sunt proprii oric!rei administraii/ ceea ce difer! este numai gradul n care acestea se manifesta/ trebuind e'itate e,ager!rile care ar putea a'ea ca re%ultat instaurarea unui regim nedemocratic. 6. Administraia are un caracter de continuitate si necesit! din ce n ce mai mult cunostine specifice * )e de o parte/ administraia este reali%at! de c!tre repre%entani alei ai populaiei/ de c!tre functionari temporari/ dar mai ales de c!tre funcionari permaneni care formea%! corpuri de funcionari si care*i confer! administraiei un caracter de continuitate. 0otodat!/ ansamblul acti'it!ilor i ser'iciilor publice pe care administraia le prestea%! trebuie reali%ate n mod nentrerupt. * )e de alt! parte/ multitudinea si comple,itatea sarcinilor c!rora administraia trebuie s! le fac! fa! au f!cut necesar! posedarea de c!tre cei care lucrea%! n administraie a unor competente specifice si a unor cunostine te(nice speciale. 8. Administraia este structurat! 'ertical i ori%ontal * @ertical/ ea este di'i%at! n ser'icii i grupe de ser'icii. Astfel/ de e,emplu/ administraia central! este mpartit! pe ministere/ care au urmatoarele 'erigi componente> departamente/ directii/ ser'icii i birouri. ;e asemenea/ ministerele pot a'ea n subordine direcii la ni'el teritorial A5udeeanB. Al!turi de ministere e,ista institutii publice/ agenii independente/ societ!i naionale sau corporaii publice/ cu ser'iciile din cadrul lor. * $tructurarea pe ori%ontal! se reg!sete at3t n administraia central!/ c3t si n administraia teritorial! de stat i administraia local!. 4ntre diferitele di'i%iuni 'erticale si ori%ontale e,ist! relaii de cooperare/ coordonare/ comunicare/ ierar(i%are/ centrali%are i descentrali%are/ concentrare i desconcentrare. <. Administraia publica este ntr*o continu! e,pansiune ;e peste o 5umatate de secol/ n toate !rile lumii/ administraia se de%'olt!/ se e,tinde> e,ist! o cretere a ser'iciilor publice. )retutindeni statul inter'ine din ce n ce mai mult n 'iaa naiunii. $*a trecut de la statul 5andarm la statul pro'iden!1 ca urmare/ ser'iciile publice au crescut ca num!r si ca 'olum. 6,pansiunea administrati'! re%ult! dintr*o tendin! intern! a administraiei/ o tendin! natural! de a se e,tinde/ de a prolifera> este tendina general! pe care o semnala $pino%a> Ctotul tinde a perse'era n eul s!u i de a m!ri acest euD. Cau%a acestei tendine 'ine din dorina statului de a face fa! unor

noi ne'oi sociale/ de a oferi condiii de 'ia! mai bune membrilor s!i mpotri'a diferitelor riscuri ale 'ieii. ?umea ntreag! a a5uns la C'3rsta administrati'!D. Aceasta '3rst! se caracteri%ea%! prin num!rul si 'olumul mare al ser'iciilor publice/ precum si prin comple,itatea administraiei. 9una functionare a administraiei/ a ser'iciilor publice a de'enit un element de linite/ dup! cum mersul defectuos la ser'iciilor publice se afl! la originea multor cri%e politice si c(iar re'olte populare. $tatul modern/ pre'!%ut cu un aparat administrati' enorm/ trebuie s! nu piard! controlul administraiei/ sa nu fie lo'it de neputin!/ n ciuda gigantismului s!u sau tocmai din cau%a aceasta. ,')' Administraia /i relaiile sociale Administraia ca atare/ aa cum o cunoatem ast!%i/ d! natere unei serii de relaii sociale la di'erse ni'eluri. )ot fi citate> * #elaiile pe care le de%'olt! politicienii at3t n e,teriorul administraiei/ c3t i n interiorul acesteia. 4n prima categorie intr! relaiile cu propriul partid/ precum si cu opo%iia/ sindicatele/ cu mass*media si cu grupurile economice si sociale. 4n a doua categorie sunt cuprinse relaiile cu ceilalti membrii ai <u'ernului si cu nalii functionari din propriul minister. * #elaiile politicienilor cu alte funcii importante diferite de cele ale membrilor <u'ernului care pot fi at3t interne/ c3t si e,terne. Astfel sunt relaiile cu grupurile organi%ate ale societ!ii Asindicate/ patronate/ asociatiiB si relaiile cu ali funcionari din alte ministere/ cu cei din propriul minister sau cu nalii functionari. * #elaiile funcionarilor sau birocrailor cu clientela ministerial!/ cu naltii functionari din propriul minister Adac! sunt sau nu superior ierar(iciB cu colegii birocrai din acelai sau din alt departament i cu personalul subordonat. * #elaiile dintre funcionarii de e,ecuie si relaiile acestora cu grupurile anterior citate. * #elaiile birocrailor i ale celorlalti funcionari cu furni%ori de toate tipurile. ;e la nceput/ trebuie s! remarc!m c! 'orbim despre o pluralitate de relaii/ f!r! s! pretindem c! am facut o enumerare cu caracter e,(austi'/ ci am menionat doar c3te'a ca e,emplu care ofer! un bun domeniu de anali%a sociologic! a administraiei. )e de alt! parte/ acest ansamblu de relaii nu sunt numai de subordonare/ ci si de cooperare/ consultare si asisten! reciproc!. ;e obicei/ se

'orbete despre relaiile cu grupuri organi%ate/ dar nu este imposibil s! fie 'orba despre persoane indi'iduale suficient de puternice sau semnificati'e/ desi s*au e,clus din enumerarea noastr!/ relaiile de g(ieu cu utili%atorul/ cu cet!eanul de r3nd. Acest sistem de relaii include ceea ce numim administraie i el confer! consisten! aparatului. 0ocmai din aceasta cau%!/ a reforma administratia nseamna a reforma ntreaga societate. 6ste clar c! nucleul acestor relaii este dat de acele relaii care sunt ntreinute de c!tre membrii <u'ernului. Acest sistem de relaii este mult mai important n realitatea 'ieii dec3t aspectele formale ale organi%!rii i constituie date de ba%a pentru a nelege grupurile care o ntrein i care fac sistemul sa funcione%e. Cu toate acestea/ este necesar/ n mod imperios/ s! se fac! o difereniere. ;iferenierea se impune nainte de toate pentru c! trebuie sa se indi'iduali%e%e n cadrul acestui comple, ansamblul de relaii care au loc n mod repetat i tipic. 0rebuie s! se porneasc! de la ipote%a conform careia aceste relaii sunt cele care presupun o structur! i/ datorit! lor/ se menine cadrul puterii i este posibil! o reglementare Ai e'entual o reproducereB a fenomenelor sociale. Cu aceasta/ n studiul administraiei/ se pornete de la necesitatea de a indi'iduali%a anumite relaii sociale n care inter'in actorii administrati'i. ?ocali%area acestor relaii administrati'e implic!> * elaborarea unor tipologii a funciilor care se reali%ea%! prin aceste relaii1 * focali%area studiului pe ceea ce pare cel mai important/ pe ceea ce se petrece cu oca%ia unei deci%ii de conformitate sau de ino'are care modific! sistemul sau care este fundamental pentru nelegerea sa. ;e la nceput/ trebuie s! se porneasc! de la faptul c! se caut! ansamblul de relaii de mi5loace care fac posibil! i 'iabil! e,ercitarea puterii/ iar c!utarea trebuie s! fac! referire la factorii tipici administrati'i. Administraia constituie/ pe l3ng! un subiect social care menine relaii la toate ni'elurile/ un element al factorului care duce la relaii sociale ntr*un sistem/ un centru Asau un element al centruluiB care menine coe%iunea societ!ii si n care se adopt! deci%ii ino'atoare. Ca urmare tiina administraiei trebuie s! indi'iduali%e%e rolul administraiei n acest comple, de relaii pornind de la premisa c! statul este o continuare a politicii si a administraiei. )entru a face acest lucru trebuie s! se aib! n 'edere e,aminarea acestor relaii din perspecti'a datelor i a factorilor tipici administrati'i/ ceea ce/ n ca%ul s!u/

include anali%a grupurilor sociale care structurea%! i adopta deci%iile de conformitate. )utem include si utili%area mi5loacelor necesare pentru a asigura eficacitatea acelor relaii i deci%ii/ fiindu*le comun faptul c! nu este strict indispensabil ca aceste mi5loace s! fie dominate de grupuri administrati'e speciali%ate. Cu aceasta a5ungem la aparatul practic al tiintei administrati'e care nu se refer! numai la structurarea relaiilor sociale i adoptarea deci%iilor de e,ecutie. Etiina administraiei trebuie s! aduc! n plus tiinei politice preocuparea pentru eficiena statului/ adic! satisfacerea efecti'! a cererilor sociale ceea ce este legat de cum trebuie facut! administraia. 7u este 'orba numai de a tii ce este/ ci i de ce se face la cel mai nalt ni'el al administraiei. 6ste 'orba/ de asemenea/ despre a studia cum trebuie s! fie efectuat! administraia pentru a ndeplini ultima necesitate imperioas! a statului/ 5ustificarea pentru re%ultatele sale/ sub forma de prestaiilor pentru societate. ;in punct de 'edere material/ aceasta apare nu n coe%iunea structurii sociale si nici n procesul de deci%ii de reglare/ ci n reglarea ns!i i n relaiile ntreinute de c!tre grupurile administrati'e care acionea%a n societate. 0rebuie s! ne g3ndim/ totui/ ca aceste aciuni materiale sunt influenate sau condiionate de coe%iunea structural! i de deci%iile de e,ecuie. ,'9' Administraia /i 0actorii politici .enerali' Administraia /i re.imurile politice C#egimul politic repre%int! ansamblul metodelor i mi5loacelor de reali%are a puterii/ a relaiilor e,istente ntre elementele care alcatuiesc sistemul social politic/ rele'3nd/ mai ales/ regimul drepturilor si libert!ilor fundamentale ale cet!enilorD. Aadar/ regimul politic se refer! la condiiile concrete de funcionare a administraiei n relaie cu politica. #egimul politic e,istent ntr*o ar! influenea%! n mod substanial administraia statului respecti'. ;in acest punct de 'edere apar diferenieri ma5ore n modul de organi%are i funcionare a sistemului administrati'/ dictate de cele dou! categorii de regimuri politice si anume regimurile democratice si regimurile autoritare sau totalitare2.

C. V lsan, !olitolo"ie, p.1#$-18%

;eosebirea fundamental! ntre cele dou! tipuri de regimuri const! n diferena sau identitatea dintre grupul uman care e,ercita puterea politic! i cel care administrea%! din punct de 'edere profesional. 4ntr*un regim democratic se admite e,istena unei administraii profesionale. 4n consecin!/ grupul uman al functionarilor si/ n special/ cel al nalilor funcionari AbirocraiiB poate i trebuie s! coe,iste cu diferite ideologii politice si 'a inter'eni/ mai mult sau mai putin/ n societate conform ideologiei partidului de la putere. 4ntr*un regim totalitar sau autoritar situaia este opus!/ administraia fiind identificat!/ ntr*o m!sur! mai mic! sau mai mare/ cu clasa politic! conducatoare/ mai ales la ni'elele sale superioare. 4n mod e'ident/ ambele regimuri 'or fi ntotdeauna influenate de c!tre mpre5urarile politice/ economice i sociale concrete. ,'9',' Administraia n re.imul democratic 4n cadrul regimurilor democratice/ diferene considerabile apar ntre regimurile de tip parlamentar i cele de tip pre%idenial. 4n regimul democratic/ apar urmatoarele caracteristici specifice> * Administraia se afl! sub autoritatea direct! a gu'ernului/ dar se organi%ea%! i funcionea%! conform liniilor generale impuse de aleii poporului. * 6,ist! o concordan! ntre 'oina ma5orit!ii electorilor i conduita administraiei ce se poate asigura prin> * modul de desemnare a efului statului n regimul pre%idential1 * desemnarea i responsabilitatea ministrilor n regimul parlamentar1 * autoritatea legilor care sunt emanaia parlamentului i e,istena creditelor nscrise n bugetul 'otat de parlament An ambele regimuriB. * ;emocraia antrenea%! n mod necesar descentrali%area care tinde s! ncredine%e gestiunea colecti'it!ilor locale unor organe alese pe plan local. * )arlamentul/ independent de aciunea pe care o e,ercit! n domeniile legislati' si bugetar Aelaborarea de legi si 'otarea creditelor bugetareB/ e,ercit! anumite influene asupra administraiei> * n regimul parlamentar/ )arlamentul formulea%! critici la adresa administraiei/ instituie anc(ete/ adresea%! interpel!ri minitrilor. Fneori/ de la tribuna )arlamentului se pot denuna abu%uri i se pot iniia propuneri. ;e asemenea/ minitrii/ efii ser'iciilor publice sunt/ de regul!/ numii de ma5oritatea camerelor parlamentare1 * n regimul pre%idenial sau de monar(ie constitutional!/ controlul )arlamentului este mai putin energetic dec3t n regimul

parlamentar propriu*%is/ dat fiind faptul c! minitrii nu sunt responsabili dec3t n faa preedintelui sau regelui. 0otusi/ si n aceste ca%uri/ )arlamentul si mentine supremaia/ prin faptul c! 'otea%! legile i bugetul/ de care administraia este dependent!. * 4n regimul democratic/ administraia este supus! nu numai controlului )arlamentului/ ci i supra'eg(erii presei/ care este liber! s! critice minitrii i funcionarii. * Ansamblul libert!ilor publice permite cet!!enilor s!*i e,pun! doleanele i s! fie prote5ai contra abu%urilor. ;e asemenea administraii/ adic! cetaenii/ i pot e,prima ade%iunea sau de%aprobarea prin intermediul 'otului. * Administraia este supus! si unor controale interne care decurg din ierar(ie si tutel!. 6,ist! ns! i anumite pericole> * politica risc! s! se amestece n administraie si s! o fac! s!*i piard! caracterul ei de imparialitate i de neutralitate1 * funcionarii sunt supui at3t presiunilor aleg!torilor/ c3t i partidelor aflate la putere/ care tind s! confite administraia n profitul lor. ,'9')' Administraia n re.imul totalitar /i autoritar 4n cadrul regimului totalitar apar urmatoarele caracteristici principale> * Administraia este complet dependent! de 6,ecuti'. 6a ram3ne subordonat! legii/ ns! legea re%ult! din 'oina unui colegiu gu'ernamental sau al unui dictator/ nu din aceea a repre%entanilor alei ai naiunii. * Administraia i pierde caracterul de impartialitate/ ea trebuind s! ser'easc! interesele gu'ernului/ ale dictatorului sau ale partidului care l susine. * 8ormalit!ile de procedur! sunt simplificate sau negli5ate/ dreptul la gre'a este suspendat/ au loc epur!ri pe criterii politice. * 0otalitarismul antrenea%! n mod automat centrali%area/ colecti'it!ile fiind administrate de c!tre ageni numii sau desemnai prin alte procedee dec3t sufragiu uni'ersal direct. * Controlul e,terior este minor. $l!bete controlul presei i al opiniei publice/ n timp ce controlul intern se intensific!/ administraia fiind supus! unei puteri ierar(ice foarte puternice. )artidul care*l susine pe dictator sau gu'ernul se amesteca

n 'iata administrati'!/ e,ist3nd uneori confu%ia ntre funciile pe care le au persoanele n partid i cele din administraie. ,'9'9' Administraia /i pluralismul politic /i social Cum s*a spus anterior/ inter*relaia dintre administraia public! i factorii politici nu se abordea%! numai ntr*un studiu. 0rebuie s! se tin! seama/ de asemenea/ si de ansamblul de grupuri care/ ntr*o societate comple,!/ di'ersificat! i pluralist!/ repre%int! elemente ale sistemului politic. 4n stadiul actual al g3ndirii pri'ind tiinele sociale cu greu s*ar putea crede ca deci%iile politice i administrati'e se adopt! numai n funcie de factorii interni ai organi%aiei statale. ;impotri'!/ inter*comunicarea dintre stat i societate determin! ca membrii puternici ai societ!ii/ n mod normal organi%ai n grupuri/ s! participe sau s! influene%e deci%ia sau deci%iile societ!ii. 4n definiti'/ sistemele politice actuale sunt sisteme desc(ise. 7u 'om studia dac! deci%iile statale sunt determinate n m!sur! mai mic! sau mai mare de atitudini/ opinii sau interese ale membrilor acestor grupuri/ dac! puterea politic! este determinat! de interesele de clas!/ asa cum pretinde sau pretindea mar,ismul. 4n acest subcapitol ne interesea%! doar factorii structurali care pot influena administraia public!. ;in aceast! perspecti'!/ trebuie s! reinem ca problema care ne preocup! acum este numai una din feele medaliei unei c(estiuni mai generale/ si anume> e,aminarea relaiilor dintre grupurile umane organi%ate e,istente n stat i societate. 4n orice ca%/ grupurile de care trebuie s! se in! seama sunt partidele politice/ sindicatele si asociaiile de ntreprin%!tori/ precum i ntreprinderile capitaliste de mari dimensiuni/ grupurile profesionale/ bisericile sau confesiunile religioase. 4nainte de toate trebuie s! ne referim la doi factori generali/ care acionea%! ca date preliminare si de care trebuie s! se in! cont n e,aminarea relaiilor dintre grupurile sociale si administraie> * 4n primul r3nd/ participarea mai mare sau mai mic! pe care o pot a'ea grupurile citate n deci%iile politice si administrati'e. ;ei nu este 'orba nc! de a e,tinde anali%a la semnificaia acestei particip!ri/ ea trebuie recunoscut! ca un fapt care nu se poate nega.

* 4n al doilea r3nd/ trebuie s! se porneasc! de la faptul c! nu este 'orba numai de o influen! de fapt/ ci i de drept. ;eseori/ elaborarea legilor creea%a situaii care ser'esc drept ba%a pentru participarea acestor grupuri. ;ar ceea ce ne interesea%!/ nc! de la nceput/ este cum se repercutea%! n administraiile publice e,istena i acti'itatea acestor grupuri asupra c!rora trebuie s! se fac! o apreciere general! f!r! a ne referi la fiecare dintre ele> * )e de o parte/ trebuie s! se in! seama c! administraiilor publice le re'ine sarcina s! elabore%e i s! e,ecute deci%iile instanelor politice de la orice ni'el administrati'/ re%ult3nd ntotdeauna o linie de separare clar! ntre deci%iile politice i administrati'e. ;e fapt/ n ambele situaii/ grupurile sociale pot participa la adoptarea deci%iilor deoarece conduc!torii ni'elului politic sunt interesai s! in! cont si de celelalte elemente ale sistemului. Acest lucru nu i satisface ntotdeauna pe funcionarii publici care/ c3teodata/ nu doresc s! poarte asemenea con'orbiri. 4n alte situatii/ ei sunt aceia care sunt interesai n a le stimula/ a'3nd n 'edere propriile contacte cu grupurile sociale. 4n ambele ca%uri/ aceste con'orbiri/ articulate 5uridic n moduri di'erse/ ocup! destul din timpul birocrailor sau al funcionarilor de rang nalt i repre%int! o parte din r!d!cinile caracteristice ale administraiei epocii noastre/ care este at3t o administraie de e,ecuie/ c3t si una de planificare i consens. * )e de alt! parte/ este clar c! deci%iile administrati'e sunt mai mult sau mai putin influentate de interesele i 'alorile specifice membrilor acestor grupuri. $*a a5uns la opusul 'alorii nelese n secolul al G-G*lea/ conform careia statul i administraia erau sau trebuiau s! fie neutri fa! de societate. 4ns! trebuie s! se arate c! totusi aceast! colaborare cu grupurile organi%ate nu mpiedic! primatul administraiilor publice asupra acestora. 6,istena acestor grupuri presupune o recunoatere formal! din partea autorit!ilor administrati'e/ c(iar i n ca%ul n care Constituia le recunoaste pe acestea ca elemente ale sistemului politic. Astfel/ n acest punct/ nt3lnim una din numeroasele manifest!ri ale dualit!ii administraiei din timpurile noastre. Astfel/ pe de o parte/ administraia continu! s!*i e,ercite puterea asupra grupurilor sociale organi%ate/ iar pe de alt! parte/ dialog(ea%! i colaborea%! amplu cu acestea. ,'7' Modaliti de participare ceteneasc

-mplicarea cet!enilor are n 'edere> A. -mplicarea cet!enilor n de%'oltarea economic!. -mplicarea cetaenilor n procesul de planificare i de reali%are a strategiei necesit! mai mult dec3t o simpl! participare a doar uneia dintre p!ri a repre%entantilor ntregii comunit!i. 6ste necesar/ astfel/ s! se in! cont de 'arietatea de grupuri de interese n procesul de de%'oltare economic!/ dar i de moti'ul pentru care acetia sunt interesai. Aceste grupuri pot include/ de e,emplu/ comerciani/ ntreprin%!tori/ banc(eri/ in'estitori/ agenti imobiliari/ proprietari/ repre%entani ai forei de munc!/ grupuri orientate spre protecia mediului ncon5ur!tor i repre%entani ai comunit!ii care 'or suporta consecintele de%'olt!rii. 0rebuie f!cute eforturi speciale pentru implicarea membrilor acestor grupuri at3t n fa%a de brainstorming/ c3t si atunci c3nd optiunile specifice sunt f!cute ca si cum toi sunt implicai n procesul de strategie/ planificare i implementare a de%'olt!rii economice locale. 2 parte a procesului de comunicare pe de%'oltarea economic! din conte,tul actual al #om3niei este nelegerea planurilor economice i inteniilor de la ni'el local. Aceasta ar trebui s! fie o parte a inform!rii ba%ate pe ni'elul de de%'oltare economic al comunit!ii. -deal ar fi ca obiecti'ele economice de la ni'el local s! fie stabilite cu contribuia comunit!ii. 2 comunitate poate s! propun! planificarea strategic! a de%'olt!rii economice din di'erse moti'e> * implementarea unui proiect Ade e,emplu/ atragerea unor noi in'estitori sau de%'oltarea turismuluiB1 * re%ol'area unei probleme specifice Ade e,emplu r!spunsul comunit!ii pentru nc(iderea unor instalaii importante sau a unei u%ineB1 * promo'area condiiilor economice ntr*un sector al oraului care are potenial special Ade e,emplu %ona central! a orauluiB sau probleme speciale Ade e,emplu o %on! care a suferit o inundaie ori alte pagubeB1 * de%'oltarea unui plan strategic pentru a reali%a o de%'oltare pe termen lung a ntregii comunit!i. 9. )articiparea cet!enilor la elaborarea bugetului ;in moment ce bugetul este instrumentul prin care se comunic! si se planific! aciunile administraiei locale/ conduc!torii acesteia trebuie s! fac! un efort deliberat pentru a afla ce cred cet!enii despre programele i politicile curente/ precum si despre ser'iciile prestate n acest conte,t. Cet!enii trebuie ntrebai care ser'icii ar trebui consolidate i e,tinse/ care este ni'elul de importan! pe care l atribuie fiec!rui

program sau proiect n parte. 4n mod frec'ent/ atunci c3nd i stabilesc politica bugetar! i priorit!tile/ conduc!torii administraiei locale se ba%ea%! pe opiniile celor din subordine i ale managerilor regiilor locale/ precum si ale unor cet!eni cu o Cpre%enta 'ocal!D mai pregnant!. 4ns! n oricare din aceste ca%uri/ ade'aratele necesit!i i preferine ale cet!enilor pot fi distorsionate semnificati'. )rocesul de ntocmire a bugetului necesit!/ n prealabil/ o bun! nelegere a comunit!ii i a ne'oilor sale specifice. Acest lucru poate fi reali%at prin discuia direct! cu locuitorii i prin str3ngerea datelor i informaiilor de la ni'elul ntregii comunit!i. )rim!riile trebuie s! implice cet!enii si/ n general/ comunitatea n ntregul s!u/ n procesul de ntocmire a bugetului. )entru a atinge un asemenea scop/ se pot a'ea n 'edere urm!toarele metode> * 6laborarea unui Cg(id al cet!eanuluiD pentru bugetul local. Fn asemenea g(id ar putea e,plica ce este un buget/ cum se ntocmete/ care sunt sursele de 'enituri la bugetul local i modul n care acesta este c(eltuit. * -dentificarea ne'oilor cet!enilor cu a5utorul c(estionarelor/ inter'iurilor i focus* grupurilor. * -dentificarea unor grupuri la ni'elul ntregii comunit!i/ sau pe cartiere/ sau grupuri profesionale c!rora s! le fie solicitate opiniile n cadrul procesului de elaborare a bugetului. * 2rgani%area unor nt3lniri Aaudieri/ de%bateriB publice n care> * s! fie pre%entate strategii bugetare/ priorit!ile municipale/ e,plic3ndu*se ce fel de ser'icii i acti'it!i cad n responsabilitatea administraiei locale1 * s! fie de%batute problemele fiscale si politicile bugetare1 * s! se obin! feedbacH n legatur! cu aceste probleme. * )ublicarea unui buget n re%umat n presa local! i punerea documentului ntreg la dispo%iia cet!enilor interesai n studierea lui. C. )articiparea cet!enilor n procesul deci%ional al contract!rii mprumuturilor )articiparea public! n adoptarea deci%iilor pri'ind solicitarea de credite de c!tre o administraie local! este important! pentru c! cei care acord! creditul sunt interesai de a obine garanii c! acesta 'a fi returnat. ;esigur c! proiectul respecti'/ pentru a fi aprobat/ trebuie s! fie bine fundamentat te(nic i financiar. ;ar cei care 'or pl!ti/ n ultima instan!/ sunt cet!enii oraului/ fie direct/ fie prin renunarea la alte ser'icii.

;e aceea banca 'a urm!ri i> * n ce m!sur! fondurile comunit!ii sunt bine gestionate1 * m!sura n care publicul nelege i spri5in! proiectul1 * m!sura n care publicul nelege implicaiile financiare ale proiectului Ata,eIimpo%ite mai mari/ utili%area potenial! a re%er'elor bugetului local pentru acoperirea pierderilor etc.B1 * m!sura n care sunt cet!enii dispui s! accepte implicaiile financiare. Fn ora funcionea%! cel mai bine dac! cetaenii i administraia colaborea%! i mp!rtaesc obiecti'e comune. 6ste absolut necesar pentru autoritatea local! s! poat! ar!ta unui potential creditor c! proiectul propus se ncadrea%! n planul de de%'oltare pe termen lung i pe termen scurt al oraului. public! local! trebuie s! demonstre%e c! locuitorii oraului> * sunt la curent cu situaia financiar! a oraului1 * spri5in! initiati'a de solicitare a creditului pentru mbun!t!irea ser'iciilor publice1 * neleg c! acest credit implic! o obligaie financiar! care 'a ram3ne/ c(iar n situatia n care conducerea administraiei se sc(imb!. 0oi acesti factori cresc ansele de reusit! ale proiectului/ deci i sansele de acordare a creditului si/ n ultima instan!/ ansele de returnare. )entru aceasta/ autoritatea local! trebuie s! asigure transparena ntregului proces/ nc! de la nceput/ prin> * implicarea publicului n formularea planului de de%'oltare pe termen lung1 * anunarea ca un credit urmea%! a fi solicitat/ de ce i care sunt implicaiile1 * oferirea de informaii n mod liber n fiecare etap! de de%'oltare a proiectului si/ de asemenea/ n fiecare etap! de implementare/ dup! aprobarea creditului1 * mai mult/ administraia public! local! nu ar trebui doar sa transmit! informaia/ ci i s! atrag! acti' opiniile publicului/ utili%3nd anumite instrumente. 2dat! adoptat! deci%ia preg!tirii unei solicit!ri de credit trebuie organi%at! o Comisie Cet!eneasc! a'3nd ca sarcini de ba%a asigurarea particip!rii cetateneti n formularea proiectului/ n procesul solicit!rii de credite si n meninerea leg!turii cu alte grupuri implicate n proiect. Conducerea Comisiei Consultati'e Cet!eneti trebuie s! fie asigurat! de c!tre o personalitate care nelege i este de'otat principiilor particip!rii publice. ai mult/ acesta trebuie s! fie bine CconectatD cu administraia public! local! i la curent cu ai mult/ administraia

deci%iile adoptate pri'ind proiectul. 4n condiiile n care autoritatile locale adopt! deci%ii f!r! informarea i consultarea publicului/ acesta 'a trebui s! inter'in!. Aadar/ conducatorul Comisiei Consultati'e Cet!eneti trebuie s! fie o persoan! care nu e%it! s! actione%e si care este luat n serios de c!tre autorit!ile locale. Comisia Consultati'! Cet!eneasc! ar putea include> * un responsabil cu relaiile publice ale administraiei publice locale1 * un repre%entant mass*media1 * responsabilii cu relaii publice ai tuturor ser'iciilor publice interesate de credit1 * un repre%entant al 2ficiului pentru )rotectia Consumatorilor1 * repre%entani ai institutiilor de n'atam3nt Acoli/ uni'ersit!iB1 * lideri ai consumatorilorIcomunitatii interesate de proiect1 * repre%entani ai 27<*urilor implicate n promo'area particip!rii publice la ni'elul deci%iilor administraiei publice locale1 * un repre%entant al unei organi%aii de mediuIspecialist n protectia mediului/ atunci c3nd proiectul are implicaii n domeniu Atratarea apelor re%iduale etc.B1 * repre%entani ai comunit!ii n afaceri locale1 * un repre%entant al comunit!ii medicale locale etc. Comisia Consultati'! Cetateneasc! este responsabil! de de%'oltarea unui plan pri'ind participarea public! n proiectul respecti'. Acest plan 'a urm!ri asigurarea unui flu, de informaii constant n ambele sensuri ntre administraia public! local! i public/ inclusi' opiniile si temerile cet!enilor pri'ind proiectul. )entru aceasta/ 'om pre%enta n continuare c3te'a instrumente de lucru> * Anali%a factorilor interesai este folosit! pentru a determina cine este interesat/ implicat/ afectat sau are influena asupra unui proiect. * $onda5ele de opinie sunt utili%ate pentru a afla opiniile i atitudinile cet!enilor. Fn sonda5 bine condus 'a m!sura/ de asemenea/ ni'elul de cunostine al cet!enilor pentru a aprecia i pe ce se ba%ea%! opiniile i atitudinile re%ultate. #eali%area unui sonda5 de opinie ar trebui s! se fac! de c!tre institutiile de specialitate care asigur! o mar5! redus! de eroare. 6ste/ ns!/ si cel mai rapid i sigur mod de a afla opiniile publicului. * 8ocus*grupurile sunt utili%ate pentru cercetarea calitati'!/ pentru a determina ce cred oamenii despre un anumit subiect. Fn focus*grup are rolul de a colecta informaii i a identifica problemele potentiale. 7u este/ ns!/ potri'it pentru

re%ol'area conflictelor. Aceasta metod! ofer! administraiei publice locale informaii necesare pentru a finisa definirea proiectului sau a modului cum este populari%at acesta. * 4nt3lniri i audieri publice. Cele dou! instrumente sunt aseman!toare/ dar difer! n scop i grad de formalitate. * 2 nt3lnire public! este o nt3lnire oarecum informal! ntre responsabilii administraiei publice locale pentru un anume proiect i repre%entani ai comunit!tii. $copul este pe de o parte ca repre%entanii administraiei locale s! aib! oca%ia de a au%i opiniile publicului interesat pri'ind initiati'a ce se pregatete i de a culege idei despre cum s! gestione%e mai bine proiectul/ iar pe de alt! parte ca repre%entanii comunit!ii s! aib! ansa de a*si e,prima opiniile i de a influena punerea n practic! a initiati'ei. #epre%entanii autorit!ii locale trebuie s! pre%inte un raport public asupra discutiilor purtate/ dup! terminarea nt3lnirii. * 2 audiere public! este similar! cu o nt3lnire/ dar mult mai formal!. 6a este/ de obicei/ organi%at! ca ultima oca%ie pentru ca publicul s!*si pre%inte po%iiile nainte de adoptarea deci%iei finale asupra proiectului sau nainte de semnarea contractului de creditare. ;at fiind ni'elul crescut de formalitate al audierii/ repre%entanii autorit!ii locale trebuie s! preg!teasc! r!spunsuri pentru toate comentariile primite n timpul audierii de la public/ iar aceste r!spunsuri trebuie s! fac! parte din procesul 'erbal si din raportul public asupra nt3lnirii. 0oate instrumentele pre%entate trebuie s! fie adec'ate scopului i momentului propus pentru solicitarea opiniei cet!enilor. 6le pot fi folosite nu numai la solicitarea unui mprumut/ dar i n elaborarea politicii financiare sau a proiectului de buget/ ca i n planificarea proiectelor de in'estitii sau stabilirea criteriilor de performan! ale ser'iciilor publice. ,'8' Administraia /i puterea politic' Relaiile administraiei cu politicul Administraia i politica se ntrep!trund/ fiind foarte dificil de stabilit linia de demarcatie/ adic! limitele ntre care se poate e,ercita autoritatea politicului asupra administraiei. )olitica repre%int! arta sau procesul prin care se ating scopuri colecti'e. ;in aceasta perspecti'! putem afirma c! orice acti'itate administrati'! este politic!. Administraia funcionea%! ntr*un mediu prin e,celen! politic/ iar o separaie clar! a acti'it!ilor politice de cele nepolitice este aproape imposibil de f!cut.

Comple,itatea cresc3nd! a 'ieii sociale moderne si/ implicit/ a procesului administrati'/ face ca/ n mod ine'itabil/ din ce n ce mai multe deci%ii/ care pri'esc o anumit! comunitate/ s! fie lasate n seama unor functionari/ c3teodat! c(iar de rang inferior. ;ac!/ ns!/ a'em n 'edere modul de desemnare/ putem spune c! omul politic este ales/ n timp ce funcionarul este numit de c!tre omul politic. 7atura 5uridic! a funciilor nu permite o deosebire net!. -nfluena real! a unui secretar de stat dintr*un minister si cea a unui director din cadrul aceluiai minister depinde mai mult de consideraia pe care i*o acord! ministrul dec3t de natur! 5uridic! a funciilor deinute. -erar(ia funciilor corespunde unei ierar(ii a deci%iilor. )uterea suprem! n stat este politic!/ indiferent de modul ei de desemnare. 6a adopta deci%iile fundamentale/ iar n ca%ul n care las! acest lucru n seama administraiei/ tot puterea politic! r!m3ne r!spun%!toare. )rocedura de 'ot implica responsabilitatea politicienilor n faa celor care i*au ales/ care au posibilitatea s!*i sc(imbe n ca%ul n care nu sunt multumii de prestaiile lor. ;ei birocraia nu are un rol formal/ legitim n procesul de formulare a deci%iilor politice/ contribuia functionarilor/ n special a celor de rang nalt/ la de%'oltarea diferitelor politici este considerabil!. Administraia este subordonat! puterii politice/ dar puterea ei proprie este 'ariabil! i se e,ercita prin di'erse mi5loace> * Cel mai important atu aflat la dispo%itia functionarilor este e,perti%a. 4n cele mai multe situatii/ pentru a putea ocupa o funcie n administraia public!/ este ne'oie de o preg!tire de specialitate/ n 'reme ce politicienii nu trebuie s! satisfac! niciun fel de cerin! pri'ind educaia pentru a candida n alegeri. * 4n plus/ funcionarii au e,perien!/ pe care au dob3ndit*o pe parcursul carierei/ e,perien! pe care oamenii politici nu reusesc s! o acumule%e. * ai mult/ prin acti'itatea de fiecare %i/ funcionarii de carier! au acces la un 'olum mai mare de informaii care/ uneori/ sunt inaccesibile politicienilor. * 2 alt! cau%! a sporirii influenei birocrailor este comple,itatea cresc3nd! a procesului administrati'. Ca urmare a acestui fenomen/ tot mai multe competente sunt delegate dinspre mediul politic spre administraia public!. 4n acelai timp aceast! comple,itate scade posibilitatile politicienilor de a ine sub control fenomenul birocratic.

* Fn alt a'anta5 aflat la dispo%iia administraiei publice const! n capacitatea superioar! a birocraiei de a adopta deci%ii. <uJ )eters afirma c! n ciuda aspectelor negati'e care*i sunt caracteristice/ cum ar fi rutina/ re%istena la sc(imbare/ apelul e,cesi' la proceduri/ birocraia/ comparati' cu <u'ernul sau )arlamentul repre%int! un model de promptitudine i eficien!. * Fn alt a'anta5 este dat de stabilitatea de care se bucura funcionarii. ;e obicei politicile publice sunt greu de pus n aplicare ntr*o singur! legislatur!. Ca urmare/ politicienilor le 'a fi mai greu s! inter'in! ntr*un proces aflat n derulare/ proces ale c!rui detalii sunt/ de regul!/ necunoscute. 4n gu'ernarea modern!/ planificarea este un mi5loc de nenlocuit/ dar care necesit! un 'olum considerabil de cunostinte si informaii/ care sunt mult mai accesibile funcionarilor dec3t politicienilor. 4n plus/ odat! planul adoptat/ politicienii trebuie s! acione%e doar n limitele impuse de c!tre acesta. * 7eutralitatea politic! si impartialitatea necesar! n administraia public! repre%int! un alt atu/ ntruc3t administraia poate s! in'oce argumentul e'it!rii parti%anatului politic pentru a se opune initiati'elor 'enite din mediul politic. * 2 alt! arm! a birocraiei este unitatea ei n opo%iie cu fragmentarea sistemului politic/ care o face s!*si negocie%e mai bine interesele. * 4n lupta sa cu puterea politic!/ birocraia poate s! se ba%e%e/ de asemenea/ si pe spri5inul grupurilor de presiune/ mai ales atunci c3nd puterea politic! intentionea%! s! promo'e%e politici de austeritate bugetar!/ care presupun resurse mai putine pentru institutiile publice si/ implicit/ pentru grupurile de presiune. ediul politic are o mare influen! asupra administraiei/ deoarece ea repre%int! cel mai important dintre instrumentele de care dispune puterea politic! pentru ser'irea societ!ii si mentinerea ordinii publice. )uterea politic!/ la r3ndul s!u/ dispune de o serie de a'anta5e pentru a*si e,ercita aceast! influen!> * )entru ndeplinirea misiunii sale/ administraia se spri5in! pe puterea politic!/ a c!rei legitimitate fa! de cet!eni constituie sursa autorit!ii sale. * 4n orice situaie conflictual!/ ultimul cu'3nt aparine politicienilor care dispun de legitimitate care i are sursa n 'oina poporului. * 7umirea unor politicieni de cariera n fruntea administraiei repre%int! un mi5loc prin care puterea politic! poate s!*i e,ercite controlul. 0otusi aceasta posibilitate este limitat! prin lege n scopul asigurarii stabilit!ii si neutralit!ii.

* 2 alt! metod! prin care se poate contracara puterea birocratic! const! n apelarea la e,perti%a e,tern!/ repre%entat!/ n general/ de staff*ul politicienilor/ care are menirea de a oferi cunostintele si informaiile de care acestia nu dispun. * Fn alt mi5loc de control eficient este bugetul/ care este aprobat de c!tre puterea politic!. * )uterea politic! are/ de asemenea/ posibilitatea de a inter'eni n structura intern! a institutiilor publice/ atunci c3nd numete si re'oc! pe conduc!torii acestora/ c3nd le aprob! statul de funcii/ organigrama si num!rul de personal/ put3nd s! le modifice modul de organi%are i funcionare/ s! le reduc! dimensiunile i acti'itatea sau c(iar s! le desfiine%e. * ;e asemenea/ puterea politic! poate institui anc(ete n cadrul institutiilor publice/ poate formula ntreb!ri i interpel!ri la adresa administratiei. * Campaniile electorale sunt alte oca%ii care pot fi folosite de c!tre politicieni pentru a emite amenin!ri la adresa administraiei/ pentru a o determina s!*i modifice comportamentul n sensul dorit. * )oliticienii au/ ns! la ndem3n! i constituirea de aliane cu grupurile de interes. ,':' Sistemul de partide /i administraia $istemul de partide care domin! ntr*un stat e,ercit! o influen! ma5or! asupra structurii i function!rii administraiei. ;in punctul de 'edere al intercondiion!rilor care se manifest! ntre sistemul de partide i administraie se reg!sesc urm!toarele situaii> * partidul unic si administraia1 * pluralismul de partide i administraia/ situaie n cadrul c!rei distingem> regimurile n care se admite politi%area administraiei1 regimurile ba%ate pe o administraie neutr!. ,':',' Administraia n ca2ul partidului unic 6,istena unui partid unic are drept consecin! faptul c! programul acestui partid sau obiecti'ele urm!rite de c!tre grupul care l conduce sunt aceleai cu cele ale statului. Ca urmare/ administraia trebuie s! aplice linia politic! urmat! de gu'ern/ deci de partidul unic respecti'.

-nfluenta politicului/ n acest ca%/ asupra administraiei se poate face n dou! moduri> * din interior> pentru a intra n administraie sau pentru a ocupa posturi de r!spundere nu este suficient s! ai cunostine sau aptitudini practice certe/ ci trebuie s! do'edeti apartenena la partidul unic1 * din e,terior> se e,ercit! prin dreptul de supra'eg(ere care aparine unei instane naionale/ regionale i locale ale partidului i care se manifest! asupra ser'iciilor administrati'e situate la ni'elurile respecti'e. )artidul unic are un cu'3nt de spus n ce pri'este a'ansarea/ mutarea/ nlocuirea sau sancionarea disciplinar!. )oliti%area intern! i e,tern! trebuie s! asigure subordonarea total! a administraiei fa! de partid i sc(imbul permanent de idei i oameni n ambele sensuri. ,':')' Administraia n ca2ul pluralismului de partide 4n regimurile n care e,ist! pluralism politic/ fi%ionomia administraiei este fundamental diferit!. @orbind de administraie i de gradul s!u de independen! fa! de partidele care dein puterea se e'identia%! dou! conceptii/ i anume> A. una care admite e,istena unui anumit grad de politi%are pe care ei l consider! de dorit si ca fiind ine'itabil1 9. alta care aspir! c!tre depoliti%are total! a ser'iciilor publice. 8iresc/ ntre aceste situaii diferite e,ist! numeroase po%itii intermediare. )racticile urmate de c!tre statele autentic pluraliste sunt e'ident mai nuanate dec3t sc(emele rigide sustinute de c!tre ad'ersarii politi%!rii administraiei. A. #egimurile n care se admite politi%area administraiei #egimul politic n care politi%area administraiei a fost practicat! n mod masi' si oficial este cel al $tatelor Fnite de la mi5locul secolului al G-G*lea. 8unctiile administrati'e erau atribuite n'ing!torului n competiia electoral!. )osibilitatea acordat! conduc!torilor partidelor de a e,clude pe functionarii numiti de efii partidului ad'ers pentru a*i nlocui cu oameni fideli lor nu se practic! numai la scar! federal!/ ci i la ni'elul statelor si municipalit!tilor. Aceasta practic! poart! denumirea de sistem spoliator sau patronal. )rintre argumentele n fa'oarea acestui sistem putem aminti>

* Crotaia funcionarilorD/ care este o practic! conform! cu regulile democratiei si care permite unui mare num!r de cet!eni s! poat! ocupa funciile oficiale n administraie1 * e'itarea constituirii unui corp de funcionari permaneni/ legai de pri'ilegiile lor/ indifereni fa! de cetaeni1 * e,istena acestui sistem este absolut necesar! function!rii unui sistem politic cl!dit pe ri'alitatea dintre partide. 6l permite partidelor politice s!*si sporeasc! num!rul militantilor/ oferind acestora perspecti'a de a obtine/ n ca% de 'ictorie/ functii de stat. 6l re%ol'!/ cel putin parial/ i problema finant!rii partidelor. 4n sistemele n care conducerea este asigurat! de mai multe partide/ politi%area administraiei/ atunci c3nd este admis!/ se face ntr*un mod mult mai comple,1 partidele ma5orit!ii gu'ernamentale i reparti%ea%! ministerele> fiecare formatiune politic!/ ntr*o oarecare m!sur!/ si 'ede recunoscut dreptul/ de c!tre partenerii s!i/ de a deine functii publice/ repartiie care se face ntr*un mod proportional cu 'oturile c3tigate i cu negocierile care au loc n urma alegerilor ntre partidele c3tig!toare. 9. #egimurile ba%ate pe o administraie neutr! $usin!torii acestei concepii apolitice a administraiei in'oc! o serie de argumente/ precum> * 4ntr*o administraie compus! din funcionari subordonai unui partid poate aparea tendina de nerespectare a libert!ilor publice. * 2 administraie politi%at! constituie prin ea ns!i o ncalcare a principiului democratic al admisibilit!ii cet!enilor n funcii publice/ dup! alte criterii dec3t cel al 'alorii profesionale. * $e consider! c! numai o administraie compus! din funcionari recrutai pe criteriul 'aloric poate re%ista la diferitele influente ale unor grupuri de presiune. * Administratorii numii n funcie pe criterii politice nu sunt ntotdeauna mai competeni din punct de 'edere profesional dec3t cei recrutati pe ba%e obiecti'e1 * Continuitatea aciunii administrati'e risc! s! sufere sc(imb!ri de personal/ care se produc atunci c3nd un nou partid 'ine la putere1 spre e,emplu/ cu oca%ia alegerilor pre%ideniale/ administraia american! cunoate timp de c3te'a luni mai multe fluctuaii/ c(iar o ade'arat! politi%are. Asigurarea neutralit!ii funciei publice se poate reali%a prin mai multe mi5loace>

K Fn prim mi5loc este elaborarea unui statut al funciei publice destinat prote5!rii funcionarului mpotri'a arbitrariului puterii politice si care s! inter%ic! desf!urarea de acti'it!i incompatibile cu obligaia lor de neutralitate. Acest statut trebuie s! includ! pre'ederi/ precum> * recrutarea funcionarilor s! fie operat! de c!tre 5urii independente1 * acordarea de garanii de imparialitate n materie de a'ansare si disciplin!1 * inter%icerea inter'eniilor f!cute de anumii oameni politici n fa'oarea funcionarilor si a carierei acestora1 * interdicia de a ocupa anumite mandate electorale sau de a lua parte la desfaurarea 'ieii politice a unui partid. K Fn alt mi5loc de garantare a neutralit!ii administraiei const! n e,istena unor comisii consultati'e compuse din repre%entanii tuturor partilor politice interesate/ care s! fie n m!sur! s! ia si deci%ii. K )entru a se pune la adapost de presiunile gu'ernamentale sau ale parti%anilor unor ser'icii/ institutiile administrati'e se pot ridica la rangul de institutii autonome ale caror organe conduc!toare 'or fi independente de gu'ern i dotate cu puteri largi de deci%ie1 aceste institutii 'or trebui s! posede resurse financiare proprii/ corespun%atoare necesit!ilor. K 7eutralitatea administraiei poate fi mai bine aparat! dac! toate deci%iile gu'ernamentale 'or putea s! fac! obiectul unui recurs n faa unui 5udec!tor independent fa! de putere. ,';' Modele teoretice pri3ind procesul de adoptare a deci2iei publice ;e*a lungul timpului un num!r de autori au elaborat o serie de modele teoretice pentru a e,plica modul n care se stabilesc si se derulea%! relaia dintre politicienii alei si funcionarii de carier!. ;esigur/ aceste modele nu pot fi nt3lnite n practic! n forma n care au fost formulate. Cu toate acestea/ ele ram3n instrumente folositoare pentru anali%! i cercetare. 1.&.1. odelul triung(iului de fier Acest model nu se refera strict la relaiile dintre mediul politic si administraia public!/ scopul elabor!rii sale fiind e,plicarea modului n care se adopt! deci%iile politice n $tatele Fnite. ;in moment ce printre factorii mentionai se num!r! at3t oamenii politici/ c3t si functionarii de rang nalt/ consider!m util s! l menionam n acest conte,t.

Conform acestei teorii/ deci%iile politice sunt adoptate de c!tre un trium'irat format din liderii politici/ funcionarii de rang nalt i liderii grupurilor de presiune/ care ncearc! s!*i ating! fiecare propriul interes. )oliticienii obin n acest fel suport politic din partea grupurilor de presiune i e,perti%! i informaii din partea birocrailor. Acestora din urma li se asigur! din partea liderilor politici resurse suficiente pentru o funcionare optim!. Administraia/ la r3ndul s!u/ 'a asigura a'anta5ele urm!rite de c!tre grupurile de presiune. Acest model a fost elaborat n $tatele Fnite/ ns! el poate fi 'alabil i n ca%ul unor !ri europene. 1.&.2. odelul reelelor de influen! 4n studiul s!u pri'ind mecanismele de formulare a deci%iilor n $FA/ autorul american Lug( Leclo considera c! teoria Mtriung(iului de fierM nu este gresit!/ dar este incomplet!. )otri'it opiniei lui Leclo sunt mult mai muli dec3t cei trei actori mentionai de teoria Mtriung(iului de fierM care influentea%! ntr*un fel sau altul procesul de adoptare a deci%iilor politice. Aceti actori formea%! ceea ce Leclo a denumit Missue netNorHsM/ ceea ce n traducere ar nsemna Mretele care ncearca sa influente%e re%ol'area unei problemeM. Aceste reele nu sunt organi%ate de c!tre cine'a anume/ ci se formea%! odat! cu apariia respecti'ei probleme. ;e regul!/ membrii acestor retele nu se cunosc ntre ei/ de multe ori nu a5ung n contact si nu comunic! ntre ei. $ingurul lucru care i uneste este problema n cau%!. embrii acestor retele pot fi politicieni/ funcionari de carier!/ lideri sau simplii componenti ai grupurilor de presiune Alideri de sindicat de e,empluB/ %iariti/ specialiti n domeniu sau c(iar cet!enii. 8iecare dintre aceti actori influentea%! deci%ia n funcie de propriile posibilit!i. )oliticienii 'or ncerca s!*i impun! punctul de 'edere de pe po%iia de conduc!tori/ functionarii se 'or folosi de e,perti%a pe care o detin si de alte posibilit!ti de influentare/ grupurile de presiune pot organi%a actiuni specifice Ademonstratii/ liste de semn!turi etc.B/ n timp ce %iaritii sau specialitii n domeniul respecti' pot s!*si pre%inte propriile p!reri n legatur! cu problema n cau%!. Aceste reele dispar odat! ce problema n cau%! a fost re%ol'at! sau si*a pierdut ntr*un alt fel actualitatea. 1.&.3. odelele lui )eters Fn alt autor care s*a ocupat de formularea unor modele teoretice pri'ind relatiile politico*administrati'e este <uJ 9. )eters. Clasificarea sa include cinci modalit!i n care se pot stabili sau derula aceste relaii.

odelul formal*legal inisterM/ adic! M;a/

Conform acestui model/ care mai este intitulat si MOes/

d*le ministruM/ relaiile dintre funcionarii de carier! i politicienii alei sunt conforme cu cele pre'!%ute de legislaia statului. )rin urmare/ cei care au rolul principal n adoptarea deci%iilor sunt politicienii/ funcionarii fiind redui la rolul de simplii e,ecutani. Acest model se apropie cel mai mult de modelul clasic Neberian/ iar din punct de 'edere practic este cel mai apropiat de cel britanic. * odelul comunitar 4n acest ca% politicienii i funcionarii de carier! colaborea%! n procesul de formulare a deci%iilor. 6i au interese comune sau opinii similare n legatur! cu gu'ernarea. 4n general/ acest model apare n situatii c3nd oamenii politici i birocraii au un trecut comun Aacelai tip de educaie/ situaiile n care foti functionari a5ung n politic! sau foti politicieni ocup! funcii n administraie/ sau ca n ca%ul fostelor !ri comuniste/ apartenena la fosta elit! comunist! etc.B. Fn alt aspect care fa'ori%ea%! instaurarea unui astfel de model este comple,itatea cresc3nd! a gu'ern!rii n societ!ile moderne. ;in acest moti' politicienii sunt obligai s! apele%e la colaborarea birocrailor si/ de cele mai multe ori/ s! le accepte punctele de 'edere. Acel tip de negociere prin care politicienii ofer! resurse i stabilitate functionarilor n sc(imbul e,perti%ei pe care acestia o dein este din ce n ce mai nt3lnit/ mai ales n !rile democratice. Acest model/ ca si teoria Mtriung(iul de fierM este n mare m!sur! conform cu teoriile elitiste/ care afirm! c! orice form! de organi%are uman! conduce la formarea unei oligar(ii care reuete s! acapare%e conducerea comunit!ii. 4n ca%ul nostru aceasta elit! este format! din politicienii si functionarii de rang nalt/ la care se adaug!/ n ca%ul Mtriung(iului de fierM/ liderii grupurilor de presiune. * odelul comunitar * funcional 4n mare m!sur!/ acest model este asem!n!tor cu precedentul. ;eosebirea const! n faptul c!/ n acest ca%/ colaborarea ntre funcionari si politicieni se reali%ea%! sectorial/ pe domenii sau departamente. Caracteristic pentru acest ca% este faptul c! ntre sectoare pot ap!rea competiii sau c(iar conflicte cu pri'ire la alocarea resurselor Aa celor bugetare/ cu precadereB. odelul comunitar*funcional poate fi asimilat teoriei pluraliste/ care susine c! fiecare societate este condus! de c!tre elite corespun%atoare fiec!rui domeniu important din 'iaa social! Adomeniul militar i are elitele sale/ cel economic elitele sale etc.B.

odelul ad'ersial

;up! cum arat! i numele/ acest model este dominat de competitie si conflicte ntre politicienii alei si funcionarii de carier!. Astfel de situatii apar/ cu prec!dere/ la sc(imb!ri radicale de gu'ern/ sc(imb!ri care implic!/ la r3ndul lor/ modific!ri substaniale de politic!. 4n acest mod interesele birocratiei pot fi afectate Ase pot produce reduceri de personal/ pot fi modificate procedeele de lucru sau poate fi afectata po%iia n ansamblu a unei instituii sau a birocraiei n generalB. 4n orice ca%/ putem afirma c! acest model este unul tran%iional/ deoarece orice conflict trebuie n cele din urm! s! aib! un c3tig!tor. ;up! cum a afirmat ontesPuieu/ atunci c3nd dou! puteri din cadrul gu'ernam3ntului au interese sau opinii opuse inter'ine ne'oia de a gu'erna care silete cele dou! p!rti s! a5ung! la un compromis. * odelul statului administrati' 4n aceasta situaie rolul predominant n procesul de formulare a deci%iilor politice l are birocraia. Fn astfel de model apare n special n sistemele politice caracteri%ate de o mare instabilitate. 4n aceast! situaie/ administraiei publice i re'ine rolul de a asigura continuitatea gu'ern!rii/ asum3ndu*i prin urmare rolul deci%ional. 2 astfel de tendin! poate ap!rea i n urma constituirii birocraiei ntr*un corp unit sau/ cu alte cu'inte/ ntr*o cast!. 4n mare m!sur! este ca%ul 8ranei/ unde funcion!rimea france%! repre%int! de c3te'a secole o categorie pri'ilegiat!/ detin3nd o po%itie dominant! n societate. 9irocraia a a'ut un rol dominant si n !rile comuniste. 4n perioada de rela,are a sistemului totalitar/ funcionarii au reusit s! acapare%e n mare m!sur! procesul deci%ional n dauna aparatului de partid. Acest fenomen a fost amplificat de faptul c! elitele intelectuale se ndreptau spre administraia public! Acca. +. Q n Fniunea $o'ietic!B. 4n !rile n curs de de%'oltare birocraia a fost folosit! de multe ori ca agent de moderni%are a societ!ii. 8uncionarii publici au fost implicai nu doar n administrarea treburilor publice/ ci i n economie. 4n acest fel ei au reusit n multe ca%uri s! obtin! un rol important n cadrul statului. Aceste modele nu se reg!sesc n aceast! form! n practica. 6ste mult mai probabil ca/ n cadrul aceluiai sistem/ s! nt3lnim mai multe modele sau combinaii ntre ele. Lo5nacHi reduce numarul de ca%uri la doar dou!> unul n care rolul dominant re'ine politicienilor/ iar cel de*al doilea n care domin! functionarii publici.

4ns! cel putin nc! o situaie trebuie mentionat!/ si anume cea n care ntre cele dou! puteri se instaurea%! un climat de cooperare Amodelul comunitar sau modelul comunitar*functionalB. 6,pansiunea birocraiei centrale din #om3nia nu este o nt3mplare/ ci un sindrom al unei profunde maladii instituionale. 2riginile acestei maladii pot fi g!site n incoerena i instabilitatea organi%aional!/ n tendina irepresibil! de a umfla aparatul birocratic pentru a mpaca interese sectoriale aflate n competiie i pentru a aplana conflictele ntre di'erse grupuri de presiune/ precum i n incapacitatea analitilor auto(toni n politici publice de a identifica tendinele structurale/ de a le e,plica opiniei publice i mediei i de a descoperi surselor acestor e'oluii negati'e. Aceste lacune nu sunt noi n organi%area instituional! rom3neasc! i e,pllic! n bun! parte slaba performan! a #om3niei n procesul pre i post aderare c3t i nt3r%ierea reformelor n general. )rincipalele probleme ale 'iitoarei administraii rom3neti comunitare sunt> fragmentarea administraiei centrale/ fluiditatea structurilor i lipsa de apetit pentru cooperare i comunicare din teritoriu precum i efectele pe care aceste nea5unsuri le au asupra competenei i moti'aiei corpului de funcionari publici. ;isfuncionalit!ile sunt anali%ate i la ni'elul celor dou! mari categorii de agenii gu'ernamentale centrale> ministerele de coordonare i ministerele de linie. inisterele de linie administrea%! o anumit! parte a sectorului public/ delimitat! funcional i au de regul! ca obiecti' furni%area unui bun sau ser'iciu public identificabil. inisterele de coordonare asigur! coerena de aciune intersectorial! a ministerelor de linie/ relaia lor cu alte instituii/ precum i alte funcii nespecifice n termenii furni%!rii unui ser'iciu public/ precum i elaborarea strategiillor generale de aciune. 6,emplu> 9iroul primului ministru/ cu sau f!r! o cancelarrie de rang de minister1 inistere ale economiei i de%'olt!rii1 ministere de coordonare administrati'!. )roblema instituional! rom3neasc! cuprinde dou! mari aspecte > * un num!r mare de agenii centrale AministereB1 * un nalt grad de instabilitate al ageniilor centrale1 * ca re%ultat al prolifer!rii instituionale/ un anumit grad de suprapunere de atribuii i ambiguitate n structurile de cooordonare.

#om3nia i -talia dein recordul n ceea ce pri'ete num!rul portofoliilor A2"B/ alte !ri comunitare a'3nd cabinete cu cel mult 1& portofolii. Cu alte cu'inte/ un gu'ern postcomunist normal Ai funcionalB/ aa cum o arat! bunele performane ale !rilor candidate/ este cu 4. Q mai mic dec3t gu'ernul rom3nesc. 6,ist! n mod e'ident un compromis ce trebuie atins ntre m!rimea i eficiena de operare a unui gu'ern.3 C3nd acestea sunt prea mari i fragmentate pentru a lua deci%ii colecti'e asupra c(estiunilor de pe agenda de lucru/ cum ar fi normal s! o fac!/ ntregul proces se ncetinete/ i pierde transparena i poate fi atras de interese sectoriale. R!rile anglo*sa,one au nteles/ ca i democraiile continentale/ s! reduc! n ultimul timp m!rimea gu'ernelor/ n ncercarea de a le eficienti%a i de a uura luarea deci%iilor strategice. C3nd s*au al!turat lumii democratice la nceputul ultimului deceniu/ ma5oritatea !rilor din Fniunea 6uropean! au adoptat aceast! perspecti'! conser'atoare pri'ind structurile gu'ernamentale i au creat departamente centrale de tip umbrel!/ mai puine i mai mari/ tocmai pentru a fa'ori%a cristali%area programelor de aciune sectorial! i a le integra/ nainte de a le pune pe agenda de discuie a cabinetului reunit. Aceast! structur! are i a'anta5ul de a reduce costurile administrati'e presupuse de e,istena ministerelor mici i numeroase/ prin contopirea ser'iciilor au,iliare ale acestora. #om3nia a mers/ dimpotri'!/ pe modelul so'ietic/ care urm!rete meninerea status*Puo*ului i n care problemele definite ngust sunt puse n sarcina unor agenii gu'ernamentale ce trebuie s! satisfac! o serie de etape i linii bugetare predefinite i detaliate. 6ficiena n ca%ul acestui model este m!surat! n termenii de input. #ealoc!rile sunt dificil de operat din cau%a opo%iiei aparatului administrati' i lipsei de informatie pri'ind performanele reale/ n timp ce agenda politic! este puternic influenat! de presiunea n direcia continu!rii programelor de5a e,istente. #educerea birocraiei este pe ordinea de %i/ dar foarte puine instituii sunt reformate/ sau m!car raionali%ate. Cel mai adesea au loc reduceri de personal uniforme/ n limita unui proces prestabilit : dei acesta nu este nc! ntr*o structur! instituionali%at! instabil! i fragmentat!/ pentru ca nu face diferenierea ntre ageniile utile i cele inutile : doar pentru a re'eni apoi treptat asupra lor n perioada urm!toare. 7u contea%! numai faptul c! #om3nia are multe ministere i agenii/ dar i faptul c! acestea apar/ dispar/ i sc(imb! atribuiile i subordonarea e,trem de des. Consecina imediat! este faptul c! memoria instituional! a acestor organi%aii se
3

Alina &un"iu !ippidi, 'orin Ioni - coordonatori, !olitici publice - teorie (i practic, p.1%%-1)1

pierde destul de des/ ca i continuitatea programelor/ personalului i documentelor care ar putea duce n timp la o mbun!t!ire a performanelor administrati'e. Cel mai bun e,emplu aici l constituie lipsa coordon!rii economice centrali%ate. 4n ultimii ani/ am asistat la nfiinarea/ desfiinarea i renfiinarea de ministere ale pri'ati%!rii/ reformei/ economiei/ de%'olt!rii/ progno%ei/ mutaii produse nainte ca anga5aii lor s! se l!mureasc! prea bine care le sunt instituiile. instituionale sunt e'idente > * lipsa total! de e'iden! a rolului pe care statul trebuie s!*l 5oace n procesul de reforma economic!1 * c3nd totul de'ine prioritate/ nseamn! c! nu e,ist! priorit!i i strategii/ ci doar reacii de moment la e'enimente sau condiion!ri ale actului de gu'ernare1 * ndeplinirea scopului ascuns de a se Ssc!paD din punct de 'edere politic de funcionarii publici care de'eniser! inamo'ibili prin legea din 1999. Aceast! lege a fost o condiie impus! de la LelsinHi la sf3ritul anului 1999. $copul a fost crearea unui funcionar public scos de sub presiunea politic! i crearea unei noi clase de oficiali posed3nd disciplin!/ profesionalism i spirit de corp de funcionari publici la ni'el european. ;ac! a fost o iniiati'! realist! sau de%irabil! este de discutat n condiiile actualei administraii din #om3nia. )oate c! o idee mult mai aproape de realitate ar fi adoptarea modelului american/ acolo unde politi%area principalelor instituii este admis! desc(is/ oficiali%3nd i reglement3nd astfel prin lege o realitate foarte bine ancorat! i acceptat! tacit n #om3nia. #ecentele premeniri instituionale nu constituie ns!/ p3n! la urm!/ o gra'! nc!lcare a pre'ederile statutului funcionarilor publici> sub prete,tul sc(imb!rii denumirilor unor instituii/ orice nou! administraie cur!! sectorul public de funcionarii nedorii/ anga5ai de instituia precedent!/ prin susinerea unui e,amen care/ teoretic/ i f!cea inamo'ibili. ;e asemenea se pot nt3lni n #om3nia i aran5amente n care instituiile nfiinate n diferite perioade/ sau modelate conform anumitor sugestii ale unor organi%aii internaionale care le acord! asisten!/ s! coe,iste ntr*o alc!tuire complicat! i nefuncional! Aa se 'edea Agenia pentru ;e%'oltare #egional! a )rogramului $apardB. Administraia central! se compune din straturi de instituii care apar/ se e,folia%! treptat i sf3resc prin a de'eni irele'ante/ urm3nd cariera sponsorilor lor politici/ ns! d!inuie n continuare n condiii misterioase/ c(iar dup! ce aciunile lor au fost realocate.4
4

oti'ele acestor b3lb3ieli

Ioan Alexandru, Cri*a administraiei, p.55-6%

4n ceea ce pri'ete proliferarea ministerelor de linie/ dac! ce'a este considerat important pentru de%'oltare Aturismul/ ntreprinderile mici i mi5locii/ te(nologia informaieiB/ atunci este nfiinat rapid un minister care s! se ocupe de acel ce'a. 7u se face o anali%! serioas!/ dac! statul poate ntr*ade'!r s! inter'in! n acel sector cu re%ultate po%iti'e/ nfiin3nd o agenie public! sau nu/ mai bine las! lucrurile n 'oia lor1 n ca%ul n care inter'enia este posibil!/ se iau n considerare mecanismele de inter'enie public! de5a e,istente/ e'it3ndu*se astfel suprapunerea atribuiilor instituiilor. 7u este nimic de natura unui bun public n obiectul de acti'itate al inisterului 0ineretului i $portului de e,emplu. 8aptul c! el e,ist! este un efect combinat al ineriei instituionale i a intereselor de grup. $tate bogate precum 8rana sau -talia i pot permite asemenea ciud!enii marginale1 statele fost comuniste/ care trebuie s!*i dr!muiasc! cu mare atenie resursele s!race/ nu reuesc s! o fac!. Administraia public! repre%int! o Smare afacere public!S/ in care suntem cu totii implicati in calitatea noastr! de cet!teni si/ ca urmare/ este necesar s! nu r!m3nem pasi'i la lucrurile care ne pri'esc si pe care le putem sc(imba sau imbun!t!i in mod direct sau indirect. Conform Constituiei #om3niei/ art. 119 Sadministraia public! din unit!tile administrati'*teritoriale se intemeia%! pe principiul autonomiei locale i pe cel al descentrali%!rii ser'iciilor publiceS. )rincipiul autonomiei locale are in 'edere organi%area si functionarea administraiei publice locale pornind de la Sdreptul i capacitatea efecti'! a autorit!ilor administraiei publice locale/ de a re%ol'a si gestiona n nume propriu i sub responsabilitatea lor/ o parte important! a treburilor publice/ in folosul colecti'it!tilor locale pe care le repre%int!S/ autorit!tile administraiei centrale/ potri'it principiului subsidiarit!ii/ inter'enind dac! si n m!sura n care obiecti'ele aciunii nu pot fi reali%ate de autorit!tile locale. Autonomia local! se manifest! pe mai multe planuri. )e planul capacit!tii 5uridice/ colecti'it!ile teritoriale locale sunt subiecte de drept distincte/ a'3nd propriile interese publice/ iar pe plan institutional/ ele dispun de autorit!i administrati'e proprii. )e planul autonomiei deci%ionale/ aceste autorit!i au competente proprii i iau deci%ii in interesul colecti'it!tilor pe care le administrea%!. ;e asemenea/ autonomia nu poate fi real!/ efecti'!/ f!r! pre%ena autonomiei in planul mi5loacelor umane/ materiale/ financiare/ colecti'it!ile teritoriale locale a'3nd proprii funcionari publici/ domeniu Apublic si pri'atB propriu/ autonomie financiar!

Abuget propriuB. Autorit!ile locale sunt autonome dar nu i su'erane. Autonomia este e,clusi' la ni'el administrati'/ iar nu i legislati'/ de gu'ernare sau 5udiciar. Autorit!ile locale sunt supuse unui control de tutel! administrati'! e,ercitat de administraia de stat. Administraia public! local! din !rile de%'oltate are la ba%a principiul autonomiei locale/ energia trebuind s! fie canali%at! c!tre o real!/ eficient! i functional! autonomie local!/ administrati'! si financiar!. Acest lucru ofer! a'anta5ul aplic!rii unor strategii si tactici adaptabile i pliate pe specificul realit!ilor locale. #ealitatea demonstrea%! c! de optspre%ece ani se ncearc! adaptarea la transformarile de natur! administrati'!/ politic! si 5uridic! ce au loc in statele de%'oltate. 2 anali%! a cadrului legislati' i institutional arat! c! nu au fost g!site cele mai bune instrumente pentru reali%area reformei in administraie> * nu s*a reuit optimi%area procesului deci%ional/ autonomia local! nefiind asumat! complet de autorit!tile locale1 * neidentificarea/ in mod cert/ a responsabilit!ilor i relaiilor dintre diferite instituii1 * descentrali%area este incomplet!/ nereusindu*se apropierea de interesul cet!eanului/ a unor atributii i deci%ii. 7u s*a reusit nici transferul complet de resurse materiale i financiare care asigur! apropierea deci%iei de realitatea economic! si care confer! o mai buna 'alorificare a resurselor. * bugetele colecti'it!ilor locale sunt dependente n mare m!sur! de resursele bugetului de stat/ 'eniturile proprii bugetelor locale nedep!ind 2" Q din necesarul de resurse locale/ reforma finanelor 'i%3nd/ dup! model european/ o cot! de apro,imati' ". Q. * o insuficient! comunicare ntre autoritatea public! i cet!ean1 * nu s*a reuit implementarea unui sistem informaional in toate ramurile administraiei1 * e,ist! o nemulumire a cet!enilor determinat! de necorelarea dintre confortul urban oferit de autorit!i si suma de bani pe care trebuie s! o 'erse anual la bugetul local1 * intrarea n 'igoare a ?egii finantelor publice locale a fost amanat! datorit! insuficienei preg!tiri a acestui moment/ consiliile locale i 5udeene neorgani%3ndu*i propriile compartimente fiscale.

6ste e'ident c! ncep3nd cu recunoaterea constitutional! a autonomiei locale/ multe legi adoptate n perioada postdecembrist! au 'i%at crearea unui cadru legal necesar aplic!rii acestui principiu A?egea pri'ind statutul functionarilor publici1 ?egea pri'ind r!spunderea ministerial!1 ?egea finantelor publice locale1 ?egea administraiei publice locale1 ?egea pri'ind de%'oltarea regionalB si/ totodat!/ armoni%area cu legislaia european!. Acest demers a culminat prin obinerea de c!tre #om3nia a statului de parte la SCarta european! a autonomiei localeD prin ;ecretul nr.131I199& i prin ?egea nr.199I199&. Cu toate aceste eforturi/ sunt nc! necesare o serie de m!suri legislati'e si administrati'e care s! confere eficient! acestui scop. )entru a putea 'orbi de o reforma n administraia public!/ asupra acestui proces trebuie s! e,iste amprenta marHetingului si managementului public. Administratia este o afacere i trebuie condus corespun%ator pentru a a'ea randament. 7u se poate face reforma f!r! a fi f!cut! o anali%a $T20 prin care s! se identifice a'anta5ele i de%a'anta5ele/ oportunitatile i pericolele. #eforma trebuie structurat! in scopuri/ obiecti'e principale i secundare/ strategii/ toate stabilite prin raportare la re%ultatele anali%ei mentionate mai sus. ;up! o elaborare riguroas!/ aceste planuri trebuie implementate cu elementele de rigoare> acti'it!ti/ responsabili/ e,ecutani/ super'i%ori/ timp/ buget. 0oate elementele reformei trebuie monitori%ate si controlate/ iar c3nd este ca%ul actuali%area planului. )aii reformei trebuie stabilii n urma unei abord!ri manageriale care s! confere dinamica procesului de transformare a organi%aiilor publice. 6laborarea unei legi a descentrali%!rii repre%int! un punct de plecare pentru o reform! administrati'!. )rin intermediul ei se 'or clarifica problemele pri'ind repartitia puterilor ntre alei si functionari/ competentele colecti'it!tilor teritoriale si ale statului. 0ransferul de competen! trebuie nsoit de transferul resurselor necesare e,ercit!rii competentelor. $porirea capacit!ii deci%ionale presupune i e,istena r!spunderii persoanelor decidente f!r! a e,ista posibilitatea imput!rii r!spunderii n sarcina altor persoane dec3t in anumite conditii riguros stabilite1 asta pentru c! toate autorit!tile doresc s! decid!/ dar toate DfugD de responsabilit!i. ;e asemenea trebuie create condiiile democraiei participati'e prin asigurarea inform!rii i particip!rii cet!tenilor la re%ol'area problemelor ma5ore ale comunit!ii/ int!rirea dreptului de e,presie a aleilor locali/ asigurarea transparenei actelor

administrati'e. )rocedurile de consultare a cet!enilor n problemele fundamentale/ trebuie pre'!%ute intr*o 'iitoare lege pri'ind organi%area i desf!urarea referendumului pre'!%ut n Constituie. #elaia fiscal! dintre administraia central! i autoritatile publice locale este/ inc!/ una de dependen!/ autorit!tile locale nebeneficiind de un cadru de acces la piaa de credit. Corespun%!tor legii i limitelor acesteia/ autorit!tilor locale le*ar fi necesar! libertatea deplin! de a fi,a ni'elul impo%itelor i ta,elor locale. Astfel fi,area se 'a face prin corelare direct! la capacitatea de plat! a contribuabililor/ cresc3nd totodat! interesul asupra modului cum sunt utili%ai banii. )entru o mai bun! i rapid! colectare a impo%itelor/ ar fi necesar! utili%area unor mi5loace moderne> cardul/ biletul la ordin. Ftili%area aceleai ba%e de calcul pentru stabilirea mai multor impo%ite ar fi o m!sur! ce ar diminua timpul necesar operaiunii de impunere si costurile aferente. )entru 'alorificarea resurselor financiare locale disponibile temporar/ ar fi oportun! nfiinarea unei b!nci proprii colecti'it!ilor locale ce ar crea posibilitatea finan!rii unor lucr!ri de in'estiii/ obtin3ndu*se totodat! si o dob3nd! pentru sumele depo%itate/ lucru ce nu are loc prin tre%oreria statului. 2rice deci%ie financiar! local! trebuie s! se ia numai in ba%a unor proiecte/ prin intermediul unor liste de priorit!ti a in'estiiilor. Ar fi oportun! i intocmirea unui plan financiar multianual de in'estiii. 6ste bine*cunoscut faptul c! ma5oritatea oamenilor este nemultumit! de calitatea ser'iciilor locale. )entru o mai bun! comunicare ntre administraia local! si cet!teni/ este necesar ca periodic s! se efectue%e cercetari Amonitori%area pl3ngerilor/ instituirea unor linii telefonice/ c(estionarea scris!B din care s! se afle gradul de satisfacere a ne'oilor consumatorilor i m!sura in care ser'iciile corespund necesit!tilor beneficiarilor. Anumite ser'icii/ prin crearea cadrului legislati' necesar/ pot fi prestate de catre ageni economici pri'ai/ sub controlul autorit!tilor locale/ n sc(imbul unor facilit!ti fiscale. Asemenea situatii e,ista de5a Ae,.> transportul n comunB/ dar lipsa unei coordon!ri riguroase din partea organelor abilitate determin! unele nemultumiri n r3ndul cet!tenilor. A'3nd n 'edere faptul c! ser'iciile publice sunt caracteri%ate ca fiind perisabile Anu pot fi stocate sau in'entariateB/ oferta lor trebuie s! corespund! tot timpul cererii/ i cu mult! precauie n situatiile c3nd aceasta este fluctuant!. Administraia public! trebuie

s! fie pregatit! si s! anticipe%e perioadele de '3rf ale cererii/ iar in conditiile unei cereri reduse s! nu mai fie consumate inutil resurse financiare si materiale. ;e asemenea trebuie re%ol'at! i problema utila5elor si instalaiilor care sunt u%ate te(nic si moral. ecani%area sarcinilor administrati'e 'a oferi a'anta5ul unor ser'icii de calitate/ iar c(eltuielile cu in'estiia 'or fi amorti%ate prin reducerea c(eltuielilor cu personalul care 'a fi substituit de main!. 6ste necesar s! se e'ite dublarea ser'iciilor publice prin prestarea/ in domenii de competena administratiei publice locale/ a unor ser'icii desconcentrate ale ministerelor de aceeai natur!1 este recomandat! o mai bun! comunicare pe ori%ontal!. $e in'estete foarte putin n n'!!m3nt/ cultur!/ in sistemul pensiilor si asigurarilor sociale/ si pentru c! nu s*au g!sit metode de atragere a agentilor pri'ai spre a in'estii in aceste domenii prin oferirea unor facilit!ti fiscale. 6ste necesar! re'i%uirea c(eltuielilor cu protecia social! si ndreptarea lor spre categoriile cu ade'arat defa'ori%ate/ precum si dimensionarea lor astfel nc3t s! fie incura5at! munca. #eferitor la formarea profesional!/ desi piaa forei de munc! abund! in specialiti n administraia public! Acare pe l3ng! preg!tirea de specialitate/ sunt preg!titi si in domeniul informatic/ limbi straine i au o 'i%iune modern! asupra reformei n administraie i capacit!i de a contribui la reali%area eiB/ multe din persoanele anga5ate n administraia local! nu au aceast! preg!tire/ autorit!ile in'estind timp i bani in formarea lor. 6ste ne'oie de funcionari publici profesioniti care s! implemente%e programele de reform!/ care s! fie sustin!tori fideli ai acesteia/ s! fie pregatii si s! aib! cunostinele necesare s! r!spund! la sc(imbare. 0rebuie acordat! o mare atenie procesului de recrutare/ inter'ie'are i selectie a personalului/ a'3ndu*se n 'edere profilul candidatului ideal. Fn lucru deloc mbucur!tor este faptul c!/ potri'it statisticilor/ administraia public! ocup! un loc frunta in cadrul domeniilor corupte. Acest fenomen are o manifestare piramidal! i stoparea lui ar trebui f!cut! Dde la '3rfD/ dar acest fapt nu presupune c! nu ar trebui luat! atitudine si la ni'el local. 8uncionarii publici trebuie sa dea do'ad! de probitate si demnitate si s! aib! concepia c! sub aspect moral ei se bucur! de autoritate/ nea'3nd dreptul de a se degrada pe sine sau funcia sa. )entru a prent3mpina unele situaii de acest fel/ ar trebui s! li se asigure un sistem de salari%are i posibilitatea reali%!rii unei cariere care s! atrag! si s! mentin! oamenii

competeni si s!*i moti'e%e/ iar promo'area lor s! se fac! pe criterii de performan! si moralitate. 4ntr*un document elaborat de <u'ernul #omaniei i Comisia 6uropeana n anul 1999 n cadrul )rogramului )LA#6 pentru politica de de%'oltare regional!/ se arat! c! organi%area administrati'*teritorial! actual! este de%a'anta5oas!/ cu un numar mare de 5udete. $i ntr*ade'!r/ organi%area administrati'*teritorial! a !rii noastre corespunde unor realit!i istorice/ din punct de 'edere administrati'/ economic/ social/ al de%'olt!rii tiinei/ e,istente acum peste o 5umatate de secol. 6ste e'ident c! anumite oraele/ potri'it condiiilor economice i sociale pe care le posed!/ nu au nicio ans! de de%'oltare/ ele abia reuind s! supra'ieuiasc!1 o reorgani%are teritorial! le*ar modifica situaia prin asimilarea lor de c!tre oraele puternice. 7i'elul de de%'oltare economic! actual nu ar permite/ direct si imediat/ crearea unor 5udee de dimensiuni medii ale regiunilor puternice de la ni'el european/ dar o po%itie realist! n pre%ent ar fi de dublare a suprafetelor 5udeelor/ deci de reducere la 5umatate a num!rului lor la circa 2.. Acest lucru ar duce la reducerea disparit!ilor e,istente ntre diferite CregiuniD ale #om3niei i autonomia local! nu 'a mai fi sufocat!/ iar colecti'it!tile teritoriale dependente total de stat. Acesta este un obiecti' care/ probabil/ 'a a'ea posibilit!i de reali%are n 'iitorul ndep!rtat. )entru moment trebuie 'i%at! cooperarea local! i de%'oltarea regional!. Cooperarea local! 'a a'ea ca scop reali%area unor proiecte comune ale colecti'it!tilor locale n scopul de%'olt!rii economice/ amena5!rii teritoriale/ proteciei i punerii n 'aloare a mediului/ elabor!rii planurilor de transport. $trategia de de%'oltare local! presupune un cadru normati' procedural care s! defineasc! ntinderea competenelor diferitelor ni'ele de deci%ie strategic!/ identificarea/ antrenarea i solidari%area actorilor locali pe o ba%a partenerial! pentru spri5inirea i reali%area efecti'! a proiectelor locale/ e'aluarea resurselor locale umane/ fi%ice/ naturale/ economice/ financiare. At3ta timp c3t nu se creea%! condiii legale pentru aceasta colaborare local! si administraiile locale nu actionea%! n 'ederea reali%!rii ei/ in'estitorii/ c(iar si cu acordarea unor facilit!i/ nu 'or a'ea ncredere n acest proiect i nu 'or contribui la efectuarea lui. ;ei strategia de de%'oltare local! ar aduce multe a'anta5e Ambun!t!irea i de%'oltarea infrastructurii regionale i locale/ de%'oltarea turismului * rural/ cultural*/ politici acti'e de ocupare a forei de munc!/ promo'area unor politici pliate pe specificul %onalB/ dac! nu se 'a

aciona la ni'el administrati' pentru implementarea ei/ lucrurile 'or arat! bine doar Cpe (3rtieD. 0rebuie s! se asigure o monitori%are a aplic!rii reformei/ urm!rindu*se fiecare pas i adopt3ndu*se e'entualele sc(imb!ri de strategie n timp util. odul de gestionare a banului public trebuie supus unui control riguros. Fn impediment n reforma administrati'! l constituie birocraia e,cesi'! care determin! un circuit lent al documentelor. 0rebuie reg3ndit acest circuit prin comasarea unor proceduri sau prin reali%area lor n cadrul aceluiai compartiment. 0ot n spri5inul debirocrati%!rii st! i e,tinderea utili%!rii in administraia public! a te(nologiilor informatice. ,'<' Re0orma /i administraia public ;incolo de de%baterile clasice referitoare la e'oluia sistemelor administrati'e/ modelelor de organi%are i probleme ale raionalit!ii limitate ntreaga de%batere modern! asupra reformei administrati'e se ba%ea%! pe termeni noi/ deosebit de interesani precum rein'entarea gu'ern!m3ntului sau noul management public. -deea Srein'ent!rii gu'ern!m3ntuluiD s*a manifestat at3t n $tatele Fnite ale Americii c3t i n 6uropa1 aa cum remarcau 2sborne i <aebler/ apariia unui gu'ern!m3nt antreprenorial Dconstituie o e'oluie ine'itabil!> gu'ern dup! gu'ern i sistem public dup! sistem public/ rein'entarea este singura opiune posibil!D. 7oile abord!ri n materie de management public sunt descrise ca o Smoderni%areD a organi%aiilor publiceD> gu'ernele din !rile cele mai de%'oltate sunt pe cale a reconsidera sau re'edea ipote%ele fundamentale n ceea ce pri'este sectorul publicIpri'at.D )utem 'orbi din acest punct de 'edere de descoperirea unui Snou modelD n ceea ce pri'ete sectorul public/ un model de SmanagerialismD care se distinge de administraia birocratica tradiional!. )rincipalele componente ale noii tendine se refer! n principal la> * etica ce las! managerilor libertatea de a coordona/ aciona i gira problemele/ punerea n practic! a criteriilor si m!surilor de performan! e,plicite1 * importana semnificati'! acordat! controlului re%ultatelor/ creterea concurenei datorit! contractelor pe durat! determinat! i a procedurilor de oferte publice1 * adaptarea stilului de gestiune tipic sectorului pri'at1 * introducerea disciplinei i controlului n utili%area resurselor.

Acest model de aciune public! se ncadrea%! ntr*un nou tip de cultur! a,at! pe re%ultate ntr*un sector public mai putin centrali%at/ cultur! caracteri%at! prin> * pri'ilegierea interesului pentru re%ultate n termeni de rentabilitate/ eficacitate i calitate a ser'iciilor/ nlocuirea structurilor organi%aionale puternic centrali%ate i ierar(i%ate cu medii de gestionare descentrali%at!/ n care deci%iile asupra aloc!rii resurselor i furni%!rii de ser'icii sunt mult mai apropiate de punctul de Dli'rareD/ permi3nd deinerea de informaii de la clieni i alte grupuri interesate1 * posibilitatea de a studia alternati'ele e,istente n furni%area ser'iciilor publice/ n ideea obinerii unor efecte politice mai rentabile n ceea ce pri'ete costurile1 * importana acordat! eficacit!ii ser'iciilor furni%ate direct de sectorul public/ prin crearea unor obiecti'e de producti'itate i crearea unor medii concureniale n interiorul i ntre organi%aiile sectorului public1 * nt!rirea/ la ni'el central/ a abilit!ilor strategice capabile s! g(ide%e e'oluia statului i s! i permit! s! reacione%e adec'at/ suplu i cu costuri sc!%ute sc(imb!rilor e,terne i di'erselor interese. ondiali%area principiilor i practicilor gestiunii publice face parte dintr*un proces de mondiali%are mai larg/ DimputabilD pe plan economic unei e'oluii nspre o economie mondial! n care producia este internaionali%at!/ iar capitalurile circul! libere ntre !ri1 aceast! e'oluie a fost n mod esenial impulsionat! de re'oluia informatic! ce a contribuit la ridicarea barierelor naionale. #eformele structurale i instituionale au de'enit ine'itabile1 conte,tul mondiali%ant n domeniul economic i informaional a facilitat un sc(imb internaional de idei i opiuni politice/ astfel c! acum Sgu'ernele pot s! foloseasc! e,periena altor !ri pentru a defini propriile r!spunsuri politice.D Aceast! con'ergen! poate lua dou! forme> 1. gu'ernele naionale ncearc! s! se adapte%e practicilor internationale pentru a r!m3ne Sn curs!D1 2. gu'ernele naionale ncearc! s! preia cele mai bune practici ale omologilor internaionali. 6ste totui necesar s! contienti%!m faptul c! e,ist! grade diferite de con'ergen! international!1 nu e,ist! surse sau modele unice. ;imensiunea reformelor nu este ntotdeauna aceeai1 practica administrati'! poate face obiectul unor mbun!t!iri mutuale/ dar necesitatea i modalit!ile de sc(imbare in de conte,te i

consideraii pluraliste/ influenate de factori politici i birocratici naionali i de alte ne'oi n materie de gu'ernare. ;iferene de abordare a reformei au ap!rut/ spre e,emplu/ ntre !rile nordice i area 9ritanieI$tatele Fnite1 n acestea din urm! reforma sectorului public a fost considerat! din perspecti'a unei logici a pri'ati%!rii/ care primise de5a o SaprobareD politic! in anii U+./ n special sub gu'ernele 7oii ;repte ale lui #eagan i 0eac(er. 4n !rile nordice pri'ati%area a pro'ocat reacii puternice c(iar dac! termenul a fost folosit pentru a se desemna procesele normale de a5ustare ntre sectorul publicIpri'at. ;e aici a re%ultat o diferen! ntre discursul politic i ideologic utili%at de c!tre gu'ernul britanicIamerican i reformele nordice e,primate n mod esenial intr*un limba5 apolitic/ merg3nd pe ideea Dmoderni%!riiD. 4n area 9ritanie reforma administrati'! a constat mai ales ntr*un proces merg3nd dinspre '3rf spre ba%!/ un proces diri5at de c!tre centru ASun mi5loc politic pentru primul ministruDB. 4n $FA de multe ori reforma administrati'! a fost legat! de concurena politic! ntre Congres i )reedinte. )utem considera c! este aproape imposibil de definit St(e best NaJD n ceea ce pri'ete reformarea sectorului public> nu e,ist! modele unice de reform!/ nu e,ist! soluii predeterminateD1 'ariaiile de abordare n materie de reform! sunt de neles dat! fiind di'ersitatea datelor istorice/ instituionale/ politice/ ca i diferenele la ni'el de politici i economii naionale. ;iferenele ntre !ri constau n intensitate i n luarea de initiati'! n reformele particulare. 6,ist! c3te'a di'ergene importante i n ceea ce pri'ete obiecti'ele reformei1 anumite !ri au 'i%at ca obiecti' specific reducerea taliei sectorului public/ n timp ce altele au optat pentru punerea accentului pe ameliorarea performanei sectorului public i nt!rirea rolului s!u. #eformele sectorului public pot 'i%a instrumente politice adoptate n circumstane politice diferite/ pe ba%a unor raiuni diferite i cu impact diferit. Aceasta posibilitate are precedente n istorie1 un studiu referitor la reformele sectorului public n Anglia i )rusia secolului al G-G*lea a aratat c!/ pe c3nd sistemul prusac a 'i%at o integrare a clasei de mi5loc n curs de apariie n interiorul elitei administrati'e/ n Anglia s*a a'ut n 'edere contrariul> birocraia public! a fost perceput! ca fiind un domeniu re%er'at aristocraiei Aaa numita 2,bridgeB. $e g!sesc e,emple actuale i n ceea ce pri'ete politicile de pri'ati%are. 4n studiul referitor la diferite e,emple de pri'ati%are industrial! n c3te'a !ri ale 6uropei 2ccidentale/ @icHers i Trig(t au

identificat o gam! di'ersificat! de moti'e i ambiii ale persoanelor ns!rcinate cu pri'ati%area/ diferite puncte de plecare la originea pri'ati%!rii/ diferite structuri politice i instituionale ser'ind ca i conte,t persoanelor ce conduceau pri'ati%area/ precum i instaurarea unor regimuri financiare diferite de transfer a propriet!ii c!tre in'estitorii pri'ai. ?iou a constatat ca n ca%ul 0aiNan sau Long Vong pri'ati%area s* a f!cut pe criterii politice i nu datorit! situaiei economice propriu*%ise. )utem deci identifica uneori mi5loace opuse pentru a reali%a/ aparent/ acelai obiecti'. $pre e,emplu n C(ina reforma sectorului public 'i%ea%! ameliorarea eficacit!ii i Srentabilit!iiD administraiei gu'ernamentale prin edificarea unei birocraii legale i raionale de tip Neberian/ un sistem care/ parado,al/ este de5a pus n discuie prin reformele occidentale 'i%3nd noul management public dintr*o perspecti'! post*birocratic!. 4n economiile n tran%iie din 6uropa Central! i de 6st reformele administrati'e au fost esenial definite ca un proces 'i%3nd mai degrab! finali%area unei situaii anterioare dec3t atingerea unei situaii dorite. )e c3nd eforturile de pri'ati%are din !rile occidentale au 'i%at n general reali%area unei economii mai rentabile/ eforturile n domeniu din 6uropa de 6st 'i%ea%! n mod esenial elaborarea unui sistem de pia! ine,istent nainte. 7u putem considera c! e,ist! probe suficiente pentru a susine te%a unei con'ergene administrati'e pe plan internaional1 este/ deci/ mult mai interesant de e,plorat n ce mod diferite gu'erne i birocraiile lor fac fa! pro'oc!rii managementului public n circumstanele socio*politice specifice i cum se procedea%! la reforma sectorului public n faa unor cerine crescute de testare a unor noi metode i structuri organi%aionale dec3t considerarea n bloc a tuturor eforturilor naionale/ n cadrul unui model mondial care nu semnalea%! dec3t similitudini superficiale/ masc3nd disparit!i eseniale. ;e multe ori se spune c! reforma sectorului public/ n cadrul mai larg al noului management public/ este acompaniat! de o sc(imbare fundamental! a 'alorilor. #entabilitatea costurilor/ eficacitatea i raportul calitate*pre repre%int! 'alori eseniale i criterii de m!sur! ale formelor de e,ercitare a ser'iciului public. Aceste 'alori sublinia%! n mod egal tentati'a de debirocrati%are a sectorului public prin intermediul descentrali%!rii i comerciali%!rii i de transformare a culturii funcionarilor/ lucru ce semnific! un nou regim de moti'are/ noi condiii de munc!/ recompense i sanciuni. @alorile eseniale pot fi recapitulate prin intermediul 'alorii

de eficacitate1 at3t ap!r!torii/ c3t i scepticii reformei au un punct comun> u%ea%! de argumentele lor n cadrul unui discurs asupra eficacit!ii/ primii ap!r3nd reforma ca fiind singurul mod de a crete eficacitatea/ n timp ce cei din urm! sunt ngri5orai de faptul c! reforma ar crete eficacitatea n detrimentul altor 'alori Acum ar fi ec(itateaB i consideraii. 7iciuna din cele dou! p!ri nu a contestat faptul c! reforma sectorului public 'i%ea%! eficacitatea i c! ea poate fi ameliorat!. $e poate considera/ ntr*un sens/ c! aceasta nou! concepie a reformei constituie o negatie a modelului tradiional de administraie public! caracteri%at! prin dubla di(otomie politic!Iadministraie i printr*o organi%are birocratic! sau ceea ce a fost descris ca un model de gestiune administrati'! in m!sura n care denot! iniierea unui model SpostbirocraticD. #egimul birocratic de tip tradiional pe care reforma sectorului public de tipul noului management public l 'i%ea%! n 'ederea sc(imb!rii nu este un regim DineficaceD. ;in contr!/ modelul birocratic Neberian implic! importana capital! a eficacit!ii i raionalit!ii1 Teber a afirmat c! tipul pur birocratic de organi%are administrati'! era capabil s! ating! cel mai nalt grad de eficacitate i c! este n acest sens cel mai raional mi5loc cunoscut de a e,ercita puterea asupra fiinelor umane. 7u este nimic nou n preocuparea preponderent! nspre DeficacitateD a noului management public. Ceea ce a ap!rut clar de*a lungul timpului au fost opiniile i teoriile ce s*au sc(imbat perpetuu asupra cau%elor i surselor de ineficacitate a gu'ernului/ asupra a ceea ce semnific! eficacitatea i cum 'a fi reali%at!. 7oul management public/ ca i tendinele anterioare n materie de reform! administrati'!/ a facut apel la o serie asem!n!toare de 'alori eseniale. Ceea ce este cu ade'arat nou n reforma contemporan! a sectorului public nu sunt temele centrale de eficacitate i competen! managerial!/ ci noile conte,te politice i ideologice n interiorul c!rora aceste teme sunt rein'entate si care fac ca aceste teme s! figure%e n agenda reformelor. 6ste e'ident faptul c! noul management public se ba%ea%! pe elemente cum ar fi c(iar pri'ati%area/ pe punerea n discuie a performanelor statului birocratic sau pe Sraionalismul economicD. 0otusi/ pri'ind mai atent noul management public ca strategie de reform!/ el poate fi considerat a se situa n fa'oarea sectorului public odat! ce caut! s! reforme%e birocraia n loc s! o nl!ture Apri'ati%area ar putea a'ea n sc(imb acest efectB. ;e fapt se pot identifica dou! tipuri de atacuri la adresa birocraiei>

1. unul care 'ine de la dreapta i este repre%entat de parti%anii pri'ati%!rii1 acetia incit! la nlocuirea puterii gu'ernamentale prin concurena pieei1 2. un altul de la st3nga/ ce incit! la nt!rirea gu'enului i creterea spiritului s!u de competiie. 6,ist! o net! distincie ntre agenda de reforme a celor care sunt n fa'oarea pri'ati%!rii i a celor care pledea%! pentru rein'entarea gu'ern!m3ntului. 7oul management public ine de cei din urma i se poate considera a fi o strategie care 'i%ea%! s! Ssal'e%eD gu'ern!m3ntul i s! l remodele%e prin rein'entare1 aceast! strategie constituie o solutie de management pentru tratarea unei soluii politice. Cum personalul i beneficiarii ser'iciilor publice sunt preocupai de impactul negati' pe care o pri'ati%are total! poate s! l aib! asupra interesului lor/ o reform! orientat! pe noul management public constituie o posibilitate mai acceptabil!. )entru a estima la 5usta sa 'aloare reforma sectorului public trebuie neleas! politica de reforme. )utem considera c! la acest moment i din acest punct particular de 'edere politica conine n mod esenial trei grupe de actori> 1. conduc!torii politici1 2. nalii funionari de la ni'el central1 3. managerii operaionali. Coordonatorii politicii ncearc! s! e,ercite un control politic asupra birocraiei/ agentiile centrale ncearc! s! e,erse%e un control politic asupra departamentelor de pe terenIdin teritoriu/ iar acestea din urma ncearc! s! aprofunde%e autonomia lor n materie de management operaional i de management al resurselor umane fa! de ni'elul central. anagerialismul a furni%at leaderilor politici Aminitri i politicieniB o abordare global! i strategic! pentru a e,ercita un control mai eficace asupra performantelor birocratice * lucru total diferit de discursul clasic al libert!ii manageriale. Fn studiu al reformelor recente ale ser'iciului public anglo*american a aratat c! anii U+. au constituit un Smediu ostilD birocraiei din ser'iciile publice. 2ricum/ orientarea funcionarilor spre SmanagerialismD nu a antrenat o diluare a controlului politic. 2dat! ce funcionarii sunt pui ntr*o situaie responsabili%ant! fa! de clieni i de piaa ei trebuie/ n mod egal/ s! Sdea socoteal!D politicienilor. ;e multe ori sc(imbarea managerial! n cadrul sectorului public a fost legat! de problema controlului politic1 n area 9ritanie gu'ernul conser'ator s*a orientat spre managerialism/ n parte/ pentru a pune n aplicare o agend! politic!/ f!c3nd recurs la te(nici ale sectorului pri'at pentru a nt!ri controlul politic/ reduce autonomia profesional! i sl!bi sindicatele n sectorul public. 6,ist! numeroase e,emple n

istoria administrati'! de recurs la reforme administrati'e i de management ca mi5loc de a reali%a un obiecti' politic Aspre e,emplu reforma 8ulton sau iniiati'a Central )olicJ #e'ieN $taff n area 9ritanie la debutul anilor W&.B. Aceste reforme au fost abandonate datorit! modific!rii climatului politic/ odat! cu sosirea unui nou gu'ern a'3nd o agend! i o strategie politic! diferit!. ;ac! instituiile sunt percepute ca fiind Sscene politiceD unde contestarea/ negocierea i lupta ntre diferitele grupuri i rationalit!i sunt elemente rutiniere/ procesul de sc(imbare organi%aional! tinde s! influene%e intensitatea acestor lupte. Fn aran5ament institutional e,istent repre%int! o ordine i o sc(em! stabilit! de reparti%are a intereselor i 'alorilor ntre diferitele persoane 'i%ate. )osibila apariie a unor di'ergene i conflicte pro'ocate de noile puncte de contestare generate de toate procesele de reform! Aprobleme de putere/ autonomie/ cultur!/ condiii de munc! etc.B constituie un fapt inerent al 'ieii unei organi%aii. -nterpretarea Smondiali%ant!D a procesului de reform! a sectorului public este/ aa cum s*a putut constata/ discutabil!. C(iar dac! putem distinge o anumit! con'ergen! n termeni de reform! i obiecti'e generale ale reformei Ace constau n punerea n practic! a unui cadru de structuri i programe ce permit gu'ernelor s! reali%e%e o perfoman! crescut! i o gu'ernare mai eficace n conte,tul unor circumstate economico*sociale sc(imb!toareB/ mi5loacele anga5ate pentru reali%area obiecti'elor 'aria%! considerabil n ceea ce pri'ete punctul de greutate al reformelor/ n funcie de istorie/ politic! si caracteristici institutionale ale !rilor implicate. oti'ele i stilurile de reform! 'aria%! de la o ar! la alta. 4n ciuda re'endic!rii anti*birocratice sau post*birocratice a reformei sectorului public/ re%ultatul procesului de reform! este mai puin sigur n m!sura n care comport! negocieri instituionale/ ce include tendina funcionarilor sau e,perilor de a*i reconstitui puterea/ autonomia i dominaia n interiorul unei culturi i a unui conte,t nou/ de tip SmanagerialD. 0rebuie deci ree,aminat/ n cadrul reformei sectorului public/ ceea ce s*a sc(imbat n mod real n termeni de 'alori i relaii de putere. @aloarea de eficacitate de care se face ca% n cadrul reformei sectorului public nu este nou! dec3t din punctul de 'edere al articul!rii retorice. 7u putem presupune automat faptul ca descentrali%area i comerciali%area antrenea%! n mod necesar sf3ritul birocraiei i ascensiunea cet!enilor n postura de consumatori sau clieni ai ser'iciilor publice. #eforma sectorului public poate a'ea/ de fapt/ ca efect o cretere a gradului de putere a managerilor publici i nu neaparat a cet!enilor.

;in perspecti'a particular! a #om3niei/ nsuirea acestor conclu%ii poate semnifica dou! lucruri> 1. fie o folosire a teoriei di'ersit!ii proceselor de reform! pentru 5ustificarea unui conser'atorism administrati' a,at pe p!strarea unui model birocratic prin e,celen!/ si ba%at/ dincolo de declaraii superficiale referitoare la SintegrareD sau Smoderni%areD/ pe ideea simplist! i periculoas! a Sunicit!iiD statutului i situaiei societ!ii rom3neti Ate%a c! am fi diferii si c! niciun model/ oric3t de 'iabil s*ar ar!ta n alte admininistraii din 'estul sau estul 6uropei i din $tatele Fnite nu poate fi aplicat n #om3niaB1 aceast! abordare/ e,trem de pre%ent! n cadrul multor centre de putere ce influentea%! e'oluia sistemului administrati' rom3nesc repre%int! unul din pericolele ma5ore la adresa unei e'oluii po%iti'e a administraiei publice din #om3nia. 2. fie nelegerea unui fenomen/ nu numai 'i%ibil ci i ine'itabil n orice democraie ce dorete s! i eficienti%e%e sistemul administrati'/ s! r!spund! noului tip de atept!ri ale cet!eanului i noilor realit!i ale unei societ!i globale i informati%ate. ;incolo de aceste te(nici particulare este ns! e,trem de necesar! contienti%area tipului de logic! ce st! la ba%a reformei sectorului public Anecesitatea Smoderni%!riiD/ Sintegr!riiD etcB/ i a direciei nspre care este orientat! reforma Alimitarea dimensiunilor sectorului publicIameliorarea performanelor etcB. ai mult dec3t orice/ este ns! necesar! o 'oin! politic! 'i%ibil!/ coerent! i ferm! n direcia reformei administrati'e1 mi5loacele la care face apel acest proces de reform! pot fi diferite/ dar ele nu au nicio semnificaie si nicio finalitate n lipsa iniiati'elor reale de reformare a ser'iciului public n #om3nia. ,'+' Situaia actual a re0ormei administraiei publice -n abordarea reformei n administratia public!/ <u'ernul a respectat i aplica urm!toarele principii> * separarea funciilor politice de cele administrati'e1 * crearea i consolidarea unui corp al funcionarilor publici de carier!/ profesional i neutru politic1 * definirea clar! a rolului/ responsabilit!ilor i relaiilor ntre instituii1 * subsidiaritatea1 * autonomia deci%ional!/ administrati'! i financiar!1

* transparena actului de gu'ernare i administrati'1 * simplificarea procedurilor i legislaiei1 * respectul fa! de cet!ean/ apropierea administraiei fa! de acesta. 4n scopul simplific!rii i optimi%!rii procesului deci%ional s*a reali%at o restructurare a <u'ernului #om3niei. $copurile urm!rite prin reorgani%area <u'ernului au 'i%at> * eficienti%area actului de gu'ernare1 * reorientarea acti'it!ii unor ministere i reducerea unui num!r important de agenii gu'ernamentale1 * trecerea ageniilor gu'ernamentale n subordinea sau coordonarea ministerelor n 'ederea asigur!rii unei acti'it!i coerente i eficiente/ a unor relaii funcionale normale1 * nfiinarea unor ministere noi/ pentru a r!spunde priorit!ilor de relansare1 * unificarea i transformarea unor agenii gu'ernamentale do'edite ca ineficiente/ n ministere1 * nfiinarea n structura organi%atoric! a ministerelor a unor oficii/ conduse de secretari de stat/ pentru> relaia cu parlamentul/ sindicatele i patronatul1 negrare european! i relaii e,terne1 in'estitori str!ini i auto(toni1 * reducerea substanial! a num!rului persoanelor cu funcii de conducere din administraia public! central!. )rocesul de restructurare s*a e,tins i la ni'elul ministerelor i a organelor de specialitate din subordinea <u'ernului i are n 'edere urm!toarele> * perfecionarea structurilor organi%atorice interne i reproiectarea procedurilor administrati'e/ prin eliminarea suprapunerilor i a discordanelor1 * scurtarea procesului deci%ional1 * creterea operati'it!ii n acti'itatea proprie fiec!rei structuri instituionale1 * restr3ngerea num!rului posturilor de conducere n scopul sporirii eficienei i calit!ii actului deci%ional1 * reducerea i optimi%area reglementarilor pentru a de'eni eficiente n folosul contribuabililor i al ntreprin%!torilor1 * reducerea drastic! a costurilor administraiei publice/ prin oprirea risipei de resurse i printr*o acti'itate eficient! a funcionarilor publici1 * promo'area unor criterii de performan! pentru funcionarii publici1

* concentrarea ateniei asupra cet!eanului n dubla sa calitate de beneficiar al ser'iciilor i de contribuabil.

Cap. II: Competena resurselor umane din administraia public. Propuneri de eficientizare a managementului public n Romnia

)',' Re0orma administraiei publice n conte=tul inte.rrii europene $ocietatea rom3neasc! se afl! ntr*un proces de sc(imbare n care toate elementele de ordin economic/ social/ politic/ ci'ic au cunoscut o nou! dinamic! n ncercarea de adaptare la condiiile pre%ente. Fn sistem democratic este funcional atunci c3nd economia nregistrea%! reuite i n m!sura n care se de%'olt! un spirit democratic n mentalitatea social!.

4n aceast! transformare a societ!ii rom3neti nu se poate face abstracie de sistemul administraiei publice/ de necesitatea introducerii unei dimensiuni europene n acest domeniu/ n conformitate cu 'alorile acestui spaiu administrati'. Administraiile publice locale n perioada imediat urm!toare au ca priorit!i> ameliorarea furni%!rii de ser'icii locale de calitate/ creterea 'eniturilor la ni'el local/ spri5inirea de%'olt!rii capacit!ii de 'alorificare a potenialului local i implementarea de m!suri pentru atragerea de in'estitori strategici n %ona de competen! n acest scop/ administraiile publice locale sunt considerate ca unit!i primare ale politicii locale i ale procesului deci%ional. )ro'ocare ma5or! pe termen scurt i mediu a administraiilor publice locale este cel al cre!rii mecanismelor care s! susin! aderarea #om3niei la Fniunea 6uropean!/ at3t pentru a face fa! sc(imb!rilor culturale/ economice i a putea gestiona fondurile europene/ c3t i pentru a pune n practica politicile publice. 4n acest sens/ se recomand! de%'oltarea capacit!ii administraiilor publice locale i prin creterea ni'elului de preg!tire a funcionarilor publici de la ni'elul instituiilor administraiei publice locale. Fn rol important re'ine n acest sens reformei funciei publice. Crearea unui corp de funcionari publici neutru din punct de 'edere politic/ profesionist i onest 'a asigura premisele unei transform!ri reale a administraiei publice din ara noastr!. )e plan mondial tendina ultimilor dou!%eci de ani este cea a globali%!rii i de%'olt!rii intense a sistemelor sociale. 4n acest nou conte,t statele naionale sunt puse ntr*o po%iie cu totul nou!/ n care instituiile i sistemele administrati'e trebuie s! fie fle,ibile pentru a se adapta acestor transform!ri. 4n noul conte,t geopolitic administraia public! central! i local! au de'enit factori definitorii n competiti'itatea economic! a unei !ri sau regiuni economice. )entru #om3nia procesul de transform!ri din administraia public! cap!t! noi dimensiuni. Astfel/ acestea trebuie s! r!spund! noilor sc(imb!ri din economia mondial!/ dar n egal! m!sur! si noilor cerine ale procesului de integrare n structurile Fniunii 6uropene. #eforma administraiei publice implic! modific!ri de substan! ale componentelor sale ma5ore/ at3t la ni'elul administraiei publice centrale c3t i al administraiei publice locale i a ser'iciile publice n general. )e de alt! parte/ de%'oltarea democraiei reclam! instituirea unei noi relaii ntre cet!eni i administraie/ creterea i nt!rirea rolului autorit!ilor i reconsiderarea parteneriatului cu societatea ci'il! i aleii locali.

Adesea/ discuiile despre reforma administraiei publice din #om3nia dau nastere unor confu%ii referitoare la sensul acestei e,presii. Concret/ reforma nseamn! mai mult dec3t mbun!t!irea capacit!ii administrati'e. )e scurt/ r!spunsul este c! acestea sunt dou! concepte diferite despre organi%area sectorului public. 0otui/ ele sunt corelate funcional. #eforma administraiei publice este un concept larg/ care include toate aspectele organi%!rii sectorului public/ printre care se remarc!> Sar(itecturaD general! a ministerelor si ageniilor/ organi%aiile i instituiile de la ni'el local/ sistemele/ structurile/ procesele/ moti'aiile/ precum i modul de supra'eg(ere a acestora i de adaptare periodic! a sistemului. )e de o parte/ administraia se refera la modul n care este autori%at! formal/ ordonat! si organi%at! coordonarea acti'it!ilor din sectorul public/ iar pe de alt! parte/ capacitatea administrati'! care este o e'aluare a function!rii structurii ierar(ice a personalului din ser'iciile publice/ fiind deci doar unul dintre elementele reformei administraiei publice. Cu toate acestea/ capacitatea administrati'! este esential! pentru reform! i pentru funcionarea statului/ dar este doar o parte a acestei 'i%iuni comple,e si/ n sine/ nu poate asigura re%ultatele asteptate de la o administraie modern!. ;e fapt/ simpla cretere a capacit!ii administrati'e poate fi un impediment n obinerea re%ultatelor/ pentru c! depinde parial de modul n care este organi%at! i reali%at!/ dar i de modul de ncadrare cu personal si de atitudinea acestora referitoare la reali%area atributiilor lor. )entru susinerea procesului de transformare a administraiei publice/ n acord cu cerintele procesului de reform! din acest domeniu este ne'oie de un ansamblu coerent de m!suri ce trebuie ntreprinse ntr*o perioad! bine delimitat!/ n domeniul funciei publice/ care urm!rete crearea unui corp profesionist de funcionari publici/ stabil i neutru din punct de 'edere politic/ n domeniul administraiei publice locale prin continuarea procesului de descentrali%areIdeconcentrare a ser'iciilor publice i cel al administraiei publice centrale prin mbun!t!irea procesului de formulare a politicilor publice. )entru a combina ierar(ia administrati'! clasic! cu managementul modern/ creati' i orientat spre re%ultate ntr*o organi%are unitar! a sectorului public/ trebuie s! modific!m Sar(itecturaD general! a sistemului/ di'ersele forme ale contractului de munc! din sectorul public/ rolurile i funciile ageniilor/ reproiectarea sistemelor i

proceselor deci%ionale interne/ modurile i ni'elurile particip!rii i inclu%iunii sociale n luarea deci%iilor i implementarea politicilor/ sistemele de stabilire a obiecti'elor/ m!surarea performanelor/ alocarea resurselor/ asumarea r!spunderii/ supra'eg(erea i controlul etc. #eforma administraiei publice include toate aspectele organi%!rii statului i fiecare dintre acestea trebuie 'erificate/ testate si/ dac! este necesar/ a5ustate/ pentru a obine cea mai potri'it! combinare a structurii ierar(ice i capacit!ii administrati'e cu eficacitatea i eficienta managerial! i capacitatea de a obine re%ultate i performante. 4ns!/ problema managementului este una esential!/ repre%int! un test*c(eie i acoper! toate celelalte aspecte deoarece sc(imb! ntregul potenial al statului i/ ntr*o lume competiti'!/ !rile trebuie s! urme%e tendina global! c3t mai repede pentru a nu iei din competiie. )entru susinerea unui proces consistent i coerent de reform!/ la ni'elul sistemului/ este necesar! e,istena unei reele stabile de promo'are a sc(imb!rii alcatuit! din principalii actori ai procesului. 4n practic!/ reeaua de reform! i poate demara acti'itatea prin a ncerca s! de%'olte capacit!ile de management/ i s! g!seasc! soluia pentru inserarea acestor capacit!i n ierar(iile e,istente ale statului. )as cu pas/ acest proces identifica tipul de probleme pe care celelalte !ri au trebuit s! le re%ol'e i n fiecare etap! acestea 'or de'eni noile preocup!ri ale reformei administraiei publice. 4n acest fel/ reforma se 'a de%'olta n timp/ animat! de ne'oia combin!rii ierar(iei i managementului ntr*un sistem unitar. 4nelegerea tipurilor de probleme cu care s*au confruntat i pe care le*au re%ol'at celelalte !ri n acest proces 'a scurta ciclul de n'!are pentru #om3nia. Ftili%area sonda5ului statistic n anali%a caracteristicilor procesului de implementare a reformei n administraia public!. )')' Introducerea instrumentelor moderne la ni3elul administraiei publice )entru spri5inirea procesului de reform! din administraia publica/ Fnitatea Central! pentru #eforma Administraiei )ublice a iniiat procesul de introducere la ni'elul administraiei centrale/ precum i la ni'elul prefecturilor i consiliilor 5udeene a dou! instrumente ino'atoare specifice administraiilor din !rile de%'oltate> )rogramele ultianuale de oderni%are A) B i Cadrul de Auto*e'aluare a

modului de 8uncionare a instituiilor administraiei publice ACommon Assessment 8rameNorH : CA8B. A. )rogramele ultianuale de oderni%are Acu o durata de 3 aniB sunt definite prin intermediul a trei documente> * $trategia proprie de moderni%are a fiec!rei institutii care descrie conte,tul intern/ priorit!ile sectoriale identificate/ aciunile de moderni%are i procedurile de implementare/ monitori%are i e'aluare1 * )lanul de aciune care cuprinde m!surile preconi%ate/ re%ultatele ateptate/ indicatorii de progres/ termene de reali%are/ responsabili i surse de finanare1 * #aportul anual de monitori%are prin care se cuantific! reali%area obiecti'elor propuse/ reprogramarea aciunilor restante i introducerea de noi priorit!i n planul de aciune pentru anul urm!tor. -mplementarea )rogramelor ultianuale de oderni%are la ni'elul ministerelor/ prefecturilor si consiliilor 5udeene a demarat n luna iulie 2.."/ odat! cu formularea cerinei adresate autorit!ilor publice centrale i locale pentru elaborarea $trategiilor proprii de accelerare a reformei administraiei n domeniul de acti'itate pe care l administrea%!. 4n cadrul c(estionarului aplicat repre%entanilor #eelei naionale de moderni%atori au fost nserate dou! ntreb!ri ce au 'i%at m!surarea opiniei cu pri'ire la aplicarea i re%ultatele generate de aplicarea acestui instrument. )rincipalele conclu%i sunt formulate/ dup! cum urmea%!> * 2pinia general! este fa'orabil! aplic!rii )rogramelor inter'ie'at nu a considerat implementarea )rogramelor ca o simpl! acti'itate birocratic!1 * )este 5umatate dintre moderni%atori consider! implementarea acestui instrument un factor eficient n procesul de moderni%are a administraiei publice1 * Cealalt! 5umatate este i ea fa'orabil! aplic!rii/ dar semnalea%! dificult!i ma5ore n procesul de aplicare n actualul stadiu al reformei. ;ificult!ile ma5ore sunt legate de lipsa unui fond special constituit pentru spri5inirea m!surilor de moderni%are cuprinse n cadrul )lanurilor de aciune din cadrul )rogramelor oderni%are elaborate la ni'elul instituiilor1 * -mplementarea )rogramelor ultianuale de oderni%are au determinat re%ultate po%iti'e n domeniul comunic!rii i te(nologiei informaiei1 ultianuale de ultianuale de oderni%are oderni%are la ni'elul instituiilor. 0rebuie remarcat faptul ca niciun subiect ultianuale de

9. Cadrul de Auto*e'aluare a modului de 8uncionare a instituiilor administraiei publice ACommon Assessment 8rameNorH : CA8B este un instrument de m!surare a performanelor unei organi%aii/ prin stabilirea unei anali%e*diagnostic. Acest instrument/ conceput n anul 2..4 de <rupul -no'ati' pentru $er'icii )ublice A-)$<B de la ni'elul Comisiei Fniunii 6uropene/ are patru obiecti'e principale> identific! tr!s!turile specifice ale organi%aiilor din sectorul public1 mbun!t!irea performanei organi%aiei1 asigurarea unei Xpuni de legatur!Y ntre diferitele modele utili%ate n managementul prin calitate1 studierea comparati'! a performanelor Asistemul de benc(marHingB ntre organi%aiile din sectorul public. CA8*ul la a doua generaie este aplicat la ni'elul administraiilor publice centrale i locale/ dar i al firmelor pri'ate n toate !rile Fniunii 6uropene. Acest instrument a fost aplicat n fa%a pilot n cursul anului 2.."/ la ni'elul a nou! direcii din cadrul inisterului Administraiei i -nternelor si A78). Cu spri5inul #eelei naionale de moderni%atori s*a dorit e,tinderea aplic!rii acestui instrument la ni'elul ministerelor/ consiliilor 5udeene/ prefecturilor/ precum altor institutii publice interesate. )e ba%a re%ultatelor obinute la ni'elul reelei re%ult! ca e,tinderea aplic!rii acestui instrument este foarte lent!. Astfel/ aproape trei p!trimi din ministere/ prefecturi i consilii 5udeene nc! nu l*au aplicat n fa%a pilot. )'9' Re0orma 0unciei publice 0rebuie preci%at c! nu e,ist! un acPuis comunitar n ceea ce pri'ete administraia sau funcia public!. 0ratatul Fniunii 6uropene Aart. 39/ par. 4B preci%ea%! c! libertatea de circulaie a persoanelor nu se aplic! Sncadr!rii n ser'iciul publicD/ ceea ce nseamn! c! statele membre sunt libere s! decid! asupra legislaiei naionale aplicabile n acest domeniu. Aceeai dispo%iie este reluat! de altfel i n 0ratatul de instituire a unei Constituii pentru 6uropa Aart. --- : 133/ par. 4B. Cu toate acestea/ Fniunea 6uropean! insist! pe nt!rirea capacit!ii administrati'e care este considerat! a sta la ba%a unei mai bune absorbiri a fondurilor comunitare. 4nt!rirea acestei capacit!i nu poate fi conceput! f!r! o funcionare eficient! a administraiei publice/ at3t n statele membre/ c3t i n cele candidate/ iar o asemenea funcionare presupune adaptarea continu! a acestui sector prin strategii de lung! durat! i prin mbun!t!irea cadrului legislati'. 6ste moti'ul pentru care $trategia actuali%at! a <u'ernului #om3niei pri'ind accelerarea reformei n administraia public! a fost adoptat! la cererea i cu spri5inul organismelor comunitare.

)oate cea mai bun! do'ad! a acestei leg!turi indirecte ntre cerina transpunerii acPuis*ului comunitar n legislaia rom3neasc! pe de o parte/ i reforma administraiei i funciei publice/ pe de alt! parte/ este faptul c! #aportul din 2.." al Comisiei 6uropene pri'ind progresele #om3niei pe calea ader!rii " face referiri substaniale la m!surile de reform! ntreprinse n domeniul reformei din aceste sectoare/ f!r! a face referire la 'reun act comunitar pe care #om3nia ar trebui s! l implemente%e n legislaia rom3neasc!. $e fac n sc(imb referiri la $trategie si se preci%ea%! c! aceasta repre%int! So bun! ba%! pentru 'iitoare reforme i trebuie acordat! prioritate implement!rii eiD. -nstituiile responsabile pentru reforma funciei publice sunt> * A78) * pentru managementul funciei publice1 * -nstitutul 7aional de Administraie * pentru formarea continu! a funcionarilor publici. )e l3ng! -nstitutul 7aional de Administraie/ n pre%ent/ formarea continu! este asigurat! de centrele regionale/ facult!i i centre de formare continu! din n'a!m3ntul superior/ coli i centre de formare aparin3nd ministerelor i altor instituii publice centrale/ precum i de organi%aii negu'ernamentale i instituii pri'ate. Ca urmare a monitori%!rii procesului de implementare a legislaiei din domeniul funciei publice i al form!rii continue a funcionarilor publici/ dar i a e'oluiei managementului funciei publice i form!rii continue la ni'el european/ s*au constatat unele probleme n de%'oltarea funciei publice din ara noastr!. $*au identificat at3t probleme de ordin legislati'/ c3t i unele probleme pri'ind gestionarea funciei publice. Acestea au impus/ n anul 2..4/ modificarea cadrului legislati' i nt!rirea rolului Ageniei 7aionale a 8uncionarilor )ublici. )rin ?egea nr.161I2..3 a fost mbun!t!it regimul 5uridic al incompatibilit!ilor i al conflictului de interese/ aplicabil funcionarilor publici. ;e asemenea/ au fost adoptate acte normati'e care completea%! legislaia Aorgani%area carierei/ organi%area comisiilor de disciplin! i paritare/ dosarul profesional/ codul de conduit! al funcionarilor publici etc.B. Acest proces de de%'oltare institutional! i legislati'! pri'ind funcia public! a continuat. 8uncia public! a fost n atenia proceselor de reform! derulate/ dar nu s*a conturat o strategie de reform! dedicat! e,clusi' funciei publice/ care s! 'i%e%e toate aspectele acestui domeniu/ prin care s! se constienti%e%e c! deci%iile materiali%ate n
"

+e"ular +eport on +omania,s pro"ress to-ards accession, Commission o. t/e 0uropean Communities, 1russels, %223

acte normati'e se pot pune n practic! doar dac! e,ist! Scorpul de profesioniti/ stabil i neutru din punct de 'edere politicD. Acest aspect s*a materiali%at n ine,istena unei Sreglement!ri integrateD pentru managementul resurselor umane din administraia public!. 2biecti'ele referitoare la funcia public! 'or asigura de%'oltarea resurselor umane/ n mod e'ident/ componenta c(eie a reformei. Acestea/ 'or constitui/ de asemenea/ suportul pentru aplicarea m!surilor de reforma pe termen lung. )'9',' Recrutarea /i selectia 0uncionarilor publici #ecrutarea personalului repre%int! procesul de c!utare/ de locali%are/ de identificare i atragere a candidailor poteniali din care urmea%! s! fie alei/ prin selecie/ candidaii capabili care/ n cele din urm!/ pre%int! caracteristicile profesionale necesare sau care corespund cel mai bine cerinelor posturilor 'acante actuale i 'iitoare6. Aceste preci%!ri sunt necesare ntruc3t legislaia n 'igoare face confu%ii n utili%area acestor termeni. 4n administraia public!/ adesea/ problema nu este pe cine s! alegem pentru ocuparea unui post 'acant/ ci de unde i cum s! atragem un num!r c3t mai mare de candidai competiti'i i moti'ati din care s! select!m persoanele necesare&. Astfel/ administraia trebuie s! stabileasc! si s! identifice c!i de atragere a potenialilor candidai/ care do'edesc reale aptitudini i moti'are pentru o cariera de funcionar public. ;e asemenea/ trebuie identificate c!i eficiente de selecie/ de alegere a candidailor potri'ii/ care corespund cel mai bine cerinelor posturilor 'acante. Administraia public! din #om3nia trebuie s!*i oriente%e procesele de recrutare i selecie a personalului spre un sistem formal*normati'/ n dauna celui real uman. 4n formularea obiecti'elor de reform! pri'ind recrutarea i selecia personalului din administraia public! s*a pornit de la constatarea c! nu se asigur! pe deplin corectitudinea acestor procese/ personalul angrenat nu este speciali%at i nu
4an An"/el Constantinescu, &arinica 4obrin, 'tnel 5i, Anca 5i, &ana"ementul resurselor umane, p.11#-118 7 +aportul privind or"ani*area (i des.(urarea concursurilor de recrutare a .uncionarilor publici pe anul %223 elaborat de ctre A56!7 8n ceea ce pridve(te .uncia de 4irector "eneral7 .uncii publice scoase la concurs 32, .uncii publice ocupate )#, numr candidai 339 'ecretar "eneral ad:unct7 .uncii publice scoase la concurs 6, .uncii publice ocupate 6, numr candidai 69 'ecretar "eneral7 .uncii publice scoase la concurs %%, .uncii publice ocupate %1, numr candidai %).
6

sunt utili%ai indicatori de performan!. ;e asemenea/ e,ist! o puternic! influen! a sistemului politic i sunt foarte multe concursuri organi%ate la ni'elul administraiei publice n dauna unui concurs naional. Astfel/ personalul angrenat n gestiunea resurselor umane nu posed! ntotdeauna suficiente cunotine pentru a identifica acei candidai cu ade'arat preg!tii/ limit3ndu*se doar la utili%area instrumentelor de recrutare i selecie imperati' impuse prin legislaie. 4n ceea ce pri'ete recrutarea personalului remarc!m c! sunt utili%ate relati' puine surse de informare a potenialilor candidai/ e,ist3nd o e'ident! problem! de transparen!/ sunt utili%ai puini intermediari n asigurarea publicit!ii posturilor 'acante/ unul dintre ei : A78)/ nu a reuit nc! s! centrali%e%e i s! publice funciile 'acante pe pagina Neb/ paginile Neb ale diferitelor instituii publice sunt destul de putin utili%ate n 'ederea asigur!rii unei publicit!i adec'ate/ sunt puin utili%ate parteneriate cu institutii de formareIperfecionare. 4n materie de selecie a personalului se pune nc! un accent destul de mare pe memorarea de fapte/ idei etc./ aspect do'edit de bibliografiile de concurs formate e,clusi' din acte normati'e i de num!rul mare de subiecte de concurs ce presupun redarea unor paragrafe/ articole din legislaie. $e obser'! num!rul redus de candidai ce au participat la concursuri/ fapt ce denot! fie sl!biciuni n procesul de recrutare/ de identificare a potenialilor candidai/ fie faptul c! aceste funcii de conducere de ni'el superior se ocup! pe alte criterii dec3t cele pri'ind competena profesional!. ;e asemenea/ sunt putin utili%ate studiile de ca%/ e,erciiile practice i cele care urm!resc s! identifice competentele i abilit!ile candidailor i foarte rar n e'aluarea final! e,ist! un ec(ilibru ntre cunotinele de specialitate/ abilit!i/ competente/ tr!s!turi de caracter/ acest fapt dator3ndu*se i ine,istenei procedurilor unitare de recrutare i selecie. 6,ternali%area procesului de recrutare poate a'ea n 'edere formarea unor comisii naionale de concurs/ compuse din specialiti n domeniul recrut!rii i seleciei personalului/ personalit!i recunoscute/ aa cum este ca%ul recrut!rii nalilor funcionari publici. $*ar putea apela la firme speciali%ate n recrutarea i selecia personalului. ;e asemenea/ este necesar! limitarea accesului la funciile publice a unor categorii de pensionari i proceduri speciale pentru selecia nalilor funcionari publici.

2 meniune special! trebuie f!cut! n ceea ce pri'ete recrutarea i selecia ocupanilor funciilor de manageri publici. 2cuparea acestor funcii doar de c!tre anumite categorii de absol'eni ai unor programe de formare este foarte limitati'! i ncalc! principiul pri'ind accesul egalitar la ocuparea funciilor publice. 4n ceea ce pri'ete recrutarea i selecia 'iitorilor prefeci/ funcionari publici/ actualul cadru legal nu este n m!sur! s! asigure stabilitatea i continuitatea n fa! sc(imb!rilor politice. #ecrutarea i selecia personalului n administraia public! din #om3nia trebuie profund restructurate/ astfel nc3t s! se asigure promo'area neutralit!ii politice a funcionarilor publici i creterea transparenei procesului. )'9')' Moti3area 0uncionarilor publici oti'aia ca proces psi(ologic/ repre%int! Sansamblul de factori dinamici care determin! conduita unui indi'idD. 2amenii pot a'ea moti'e diferite n abordarea unui anume tip de comportament1 personalitatea/ conditiile sociale/ e,periena/ influenele grupului sau ali factori pot a'ea impact asupra moti'aiei. 4n ceea ce pri'ete administraia public!/ de prea puine ori se contienti%ea%! faptul c! aceasta este n competiie cu sectorul pri'at n identificarea i meninerea unui personal calificat/ astfel c! i importana acordat! moti'!rii funcionarilor publici este destul de nensemnat!/ reduc3ndu*se de cele mai multe ori la abordarea salari%!rii i a drepturilor materiale n general. ?egislaia n domeniu abordea%! n primul r3nd drepturile funcionarilor publici/ ca i ba%! a moti'!rii> dreptul la opinie/ dreptul de a fi informat cu pri'ire la deci%iile care se iau n aplicarea $tatutului funcionarului public i care l 'i%ea%! n mod direct/ dreptul de asociere sindical!/ dreptul la gre'!/ dreptul la salariu etc. Constat3nd c! e,ist! un ni'el sc!%ut de salari%are pentru funcionarii publici/ c! lipsesc instrumente de moti'are alternati'e/ nu e,ist! transparen! cu pri'ire la 'eniturile salariale ale unor categorii de funcionari publici/ precum i ine,istena unor compensaii care s! asigure un trai decent/ elemente ce conduc la creterea num!rului ca%urilor de corupie/ la crearea unei imagini negati'e a corpului funcionarilor publici/ s*a propus drept obiecti' crearea i implementarea unui sistem unitar de salari%are. ;ac! n materie de salari%are lucrurile nu au e'oluat i datorit! unor restricii bugetare sau impuse de organisme internaionale/ restructurarea din perspecti'a

num!rului de anga5ai publici a fost rar adus! n discuie i mai rar pus! n aplicare. 8oarte puine reglement!ri au 'i%at acest aspect n sensul dimension!rii num!rului de anga5ai n raport cu obiecti'ele fiec!rei entit!i publice. ;in p!cate/ se constat! c! unele funcii publice nu i 5ustific! e,istena. )e de alt! parte/ managerii din sectorul public/ asocia%! cel mai frec'ent moti'area cu recompensele b!neti i materiale/ fapt e,plicabil i prin competenele manageriale inadec'ate. oti'area se poate reali%a printr*o serie de elemente care in ns! de cunotinele managerilor n domeniu/ fapt ce impune o reform! a funciilor de conducere i o selecie a acestora i pe ba%a abilit!ilor manageriale. )e de alt! parte este important! ino'area n materie de moti'are i o nou! atitudine a managerilor fa! de colaboratori. Astfel/ se pot utili%a ca alternati'e de moti'are> * aprecierea/ politeea/ atenia acordat! muncii/ informarea ec(ipei/ elemente ce tin de relaiile dintre oameni ce nu pot fi reglementate1 * implicarea n munc! ce are n 'edere reparti%area sarcinilor i reali%area unui ec(ilibru ntre anga5ai1 * condiiile de munc!1 * competiia n reali%area sarcinilor. )ractic managerii din sectorul public sunt n faa unui parado,> trebuie s! i moti'e%e colaboratorii f!r! a a'ea la ndem3n! mi5loace materiale i financiare/ astfel c! se impune cu at3t mai mult utili%area unor forme alternati'e de moti'are. 4n acest sens este necesar! crearea i implementarea unui sistem unitar de salari%are a funcionarilor publici moti'ant/ simplu i transparent care s! reflecte importana i re%ultatele acti'it!ii depuse i s! permit! atragerea i meninerea funcionarilor publici competeni. )entru crearea unui sistem de salari%are unitar sunt necesare> * elaborarea unei metodologii de e'aluare a posturilor i e'aluarea propriu*%is! a acestora1 * elaborarea mai multor opiuni pri'ind sistemul de salari%are i estimarea costurilor financiare/ mpreun! cu partenerilor de dialog social1 * finali%area proiectului legii cadru pri'ind sistemul unitar de salari%are a funcionarilor publici1 inisterul 8inanelor )ublice i cu consultarea

* implementarea legii pri'ind sistemul unitar de salari%are a funcionarilor publici/ astfel nc3t/ n mod gradual/ p3n! n 2.11 s! creasc! gradul de atracti'itate a carierei n funcia public!1 * colaborarea n proiectarea promo'!rii rapide i a sistemului de plat! lu3nd n considerare modelul de%'oltat prin programul C$c(ema 0inerilor )rofesionitiD pentru nt!rirea funciei publice la cel mai nalt ni'el. )'9'9' "er0ecionarea 0uncionarilor publici )erfecionarea resurselor umane repre%int! un ansamblu de procese prin care/ n urma parcurgerii unor programe speciali%ate/ anga5aii i mbog!esc aptitudini/ cunotine/ deprinderi/ comportamente i te(nici de lucru n care au de5a o calificare de ba%!/ n 'ederea reali%!rii la un ni'el superior a obiecti'elor i sarcinilor ce le re'in. ;eci prin perfecionare este 'i%at! mbun!t!irea capacit!ii profesionale de5a e,istente. ;ei perfecionarea repre%int! un drept i o obligaie a funcionarilor publici/ n pre%ent/ administraia public! din #om3nia se confrunt! cu unele constr3ngeri/ cele mai importante fiind insuficiena resurselor n paralel cu o crestere i o di'ersificare permanent! a cerinelor cet!enilor i a mediului economic i social. 4n acest moment/ responsabilitatea principal! cu pri'ire la perfecionarea funcionarilor publici re'ine -nstitutului 7aional de Administraie i celor opt centre regionale coordonate de c!tre acesta. 4n conte,tul unor resurse financiare limitate/ absenei unei reele structurate a furni%orilor de formare n domeniul administraiei publice/ absenei relaiei directe ntre formarea funcionarilor publici i de%'oltarea carierei i absenei unui sistem e,tern de monitori%are i e'aluare a calit!ii procesului de formare/ s*a stabilit drept obiecti' strategic consolidarea capacit!ii -nstitutului 7aional de Administraie n 'ederea asigur!rii implement!rii componentelor strategice ale form!rii continue a funcionarilor publici. 4n pre%ent/ trebuie s! remarc!m amploarea programelor de perfecionare destinate funcionarilor publici i eforturile depuse n acest sens de sistemul instituional naional i regional. #esursele destinate perfecion!rii nu sunt utili%ate cu ma,im! eficien!/ deoarece> * nu e,ist! un sistem coerent i e,perti%a necesar! pentru identificarea e,act! a necesarului de perfecionare pentru fiecare instituie public!. Criteriile frec'ent utili%ate n acest moment sunt rotaia i relaia informal! cu conduc!torii instituiei1

* nu se fac e'alu!ri ale re%ultatelor obinute n urma particip!rii la programe de perfecionare1 * cursurile de perfecionare de scurt! durat! se finali%ea%! cu acordarea diplomelor de participare/ ceea ce conduce la lipsa de implicare a cursanilor1 * calitatea prelegerilor/ seminarilor de perfecionare i a condiiilor de desf!urare las! de dorit datorit! ine,istenei unor standarde n domeniu1 * implicarea limitat! a instituiilor de n'!!m3nt n programele de perfecionare1 * capacitatea limitat! de perfecionare a centrelor regionale1 * ine,istena programelor de perfecionare i de%'oltarea de soluii alternati'e Asistem e*learning de perfecionareB care ar reduce costurile perfecion!rii i ar facilita accesul unui num!r mai mare de funcionari publici. Ca principale modalit!i de consolidare a capacit!ilor instituionale n 'ederea asigur!rii * implement!rii ;e%'oltarea componentelor mecanismului strategice ale legat form!rii de continue a funcionarilor publici se pot propune> instituional implementarea/ monitori%area i e'aluarea procesului de formare continu!1 * ;e%'oltarea mecanismelor instituionale de corelare ntre actorii form!rii continue Ainclu%3nd crearea unor standarde unitare/ a unor grupuri de lucru tematice ntre e,peri/ precum i organi%area unor e'enimente periodice/ pentru multiplicarea re%ultatelor i diseminarea bunelor practice nsuite prin colaborarea cu partenerii e,terniB1 * ;e%'oltarea capacit!ii -nstitutului 7aional de Administraie de a asigura reali%area acti'it!ilor de formare continu! pre'!%ute la standarde calitati'e de ni'el european1 * ;e%'oltarea centrelor regionale de formare continu! ale administraiei publice locale at3t din punct de 'edere logistic/ c3t i al resurselor umane1 * 6,tinderea reelei de parteneri naionali i internaionali. )'7' $onduita 0uncionarilor publici Atitudinea funcionarilor publici/ relaiile acestora cu cet!enii i profesionalismul cu care i ndeplinesc atribuiile repre%int! repere frec'ent aduse n discuie n cadrul proceselor de reform! a administraiei/ n ncercarea de a mbun!t!i imaginea i eficiena acesteia. 4n materie de conduit!/ se face adesea apel la corupia

e,istent! n sistemul administraiei publice/ aspect semnalat de numeroase rapoarte internaionale sau ale societ!ii ci'ile din #om3nia. Fltimii ani au fost marcai de ncercarea de ameliorare a imaginii administraiei publice/ prin creterea transparenei actului administrati' i luarea unor m!suri anticorupie ferme/ 'i%ibile pentru opinia public!. Au e,istat propuneri pri'ind nfiinarea/ ncep3nd cu anul 2..6/ a 2bser'atorului 8unciei )ublice/ format din repre%entani ai societ!ii ci'ile/ ai instituiilor publice beneficiare/ ai sindicatelor i ai partidelor politice/ pentru a asigura o transparen! sporit! a managementului funciei publice i a independenei corpului funcionarilor publici. ;e asemenea/ au e,istat intenii de a reduce fenomenul corupiei. 0rebuie e'ideniate ncerc!rile ultimilor ani n materie de conduit! a funcionarilor publici/ dar/ de asemenea/ trebuie s! remarc!m c! re%ultatele sunt departe de a fi semnificati'e deoarece nu a e,istat o abordare sistemic! a fenomenului care s! 'i%e%e> 1. anga5ament politic : dorin! i 'oin! a puterii politice de generali%are a unui comportament etic/ inclusi' prin puterea e,emplului1 2. cadrul legal : uneori mult prea general i neclar/ permisi' i interpretabil n unele %one/ cum ar fi licitaiile/ ac(i%iiile/ in'estiiile publice1 3. mecanisme eficiente de tragere la r!spundere1 4. coduri de conduit! funcionale : codul de etic! este ineficient n acest moment/ mai mult este un instrument de control i constr3ngere la ndem3na conduc!torilor1 ". mecanisme de sociali%are profesional!/ inclusi' perfecionare : nota dominant! n instituiile publice din #om3nia o repre%int! teama de a a'ea iniiati'e/ de a a'ea puncte de 'edere/ de a comenta/ pentru c! pot e,ista sanciuni1 6. condiii care s! spri5ine aciunea ser'iciilor publice/ inclusi' o atitudine po%iti'! a cet!enilor * comportamentul acestora generea%! de foarte multe ori acte de corupie i spri5in din partea mediului de afaceri1 &. e,istena unor organisme de coordonare1 +. o societate ci'il! i o pres! acti'e/ care s! supra'eg(e%e i s! sancione%e aciunile oficialilor i funcionarilor publici. 4nc!lcarea normelor de conduit! este str3ns legat! de 'aloarea uman! a celor care acti'ea%! n administraia public!/ fiind str3ns legat! de procesele de recrutare i

selecie care nu au n 'edere aceste aspecte. #eglementarea e,cesi'! a conduitei i impunerea de sanciuni aspre nu 'a re%ol'a niciodata problema conduitei/ fiind un domeniu n care ar trebui s! acione%e autocontrolul fiec!rui indi'id. )e de alt! parte/ c(iar e,istena unor norme imperati'e cu pri'ire la comportament presupun i e,istena unui mecanism de urm!rire a modului n care se aplic!. )'8' Stabilitatea n 0uncia public> relaiile cu sistemul politic 7eutralitatea i imparialitatea sunt principii fundamentale ale funciei publice/ n sensul c! ocupanii acestora trebuie s! fie impariali n re%ol'area problemelor de ser'iciu. ?egislaia trebuie s! cree%e cadrul adec'at prin care s! se asigure stabilitatea n funcie indiferent de sc(imb!rile de natura politic!. ;in p!cate ns! sc(imb!rile politice/ indiferent de garaniile legale/ conduc la numeroase sc(imb!ri n r3ndul funcionarilor publici/ ndeosebi ocupani ai funciilor publice de conducere. ;ei teoretic este asigurat! stabilitatea/ asist!m din patru n patru ani la migr!ri masi'e ale funcionarilor publici generate de presiuni ale ni'elului politic. )e de alt! parte/ asist!m la migr!ri masi'e ale funcionarilor publici c!tre sectorul pri'at/ ndeosebi datorit! ni'elului de salari%are din administraia public! si faptului c! perspecti'a unei cariere este mult prea ndepartat!. )':' Responsabiliti n procesul de re0orm a 0unciei publice Agenia 7aional! a 8uncionarilor )ublici AA78)B are atribuii pentru managementul funciei publice/ iar -nstitutul 7aional de Administraie A-7AB + n domeniul perfection!rii resurselor umane. A78) este condus! de un preedinte cu rang de secretar de stat numit de primul*ministru la propunerea ministrului administraiei i internelor Aart. 19 alin. 2 din ?egea nr.1++I1999&B. )otri'it L< nr.624I2..3 pentru aprobarea #egulamentului de organi%are i funcionare a A78) 'icepreedintele acestei instituii are rangul de subsecretar de stat Aart. 3 alin. 1B. $tatutul funcionarilor publici nu se aplic! dec3t celor apro,imati' 1...... de funcionari publici/ nu ns! i personalului contractual sau celui cu statut special. A78) nu gestionea%! totalitatea informaiilor rele'ante pri'ind salariaii din sectorul public. Aceast! situaie 'a e,ista i n continuare/ at3ta 'reme c3t nu e,ist! o autoritate public! responsabil! cu centrali%area datelor pri'ind personalul contractual.
8

I5A este 8n subordinea &AI (i .uncionea* sub patrona:ul primului-ministru

6,ist! necesitatea unei asemenea autorit!i care s! aib! atribuii asem!n!toare A78). 6a ar putea s! funcione%e pe o perioad! de tran%iie/ determinat! prin efectul legii/ la capatul c!reia s! fie format! o singur! instituie> 2ficiul 7aional de <estiune a #esurselor Fmane din cadrul Administraiei )ublice. * Aceast! instituie este 5ustificat! i de urm!toarele consideraii> ideea care a stat la ba%a function!rii A78) potri'it ?egii nr.1++I1999 a fost c! aceast! instituie s! colabore%e cu toate compartimentele speciali%ate de resurse umane din cadrul instituiilor publice Aart. 22B. Flterior intr!rii n 'igoare a $tatutului funcionarilor publici/ a ap!rut ?egea nr.161I2..3 pri'ind unele m!suri pentru asigurarea transparenei n e,ercitarea demnit!ilor publice/ a funciilor publice i n mediul de afaceri/ pre'enirea i sancionarea corupiei. 4n practic!/ pre'ederile ?egii nr.161I2..3 care erau menite s! raionali%e%e acti'itatea din cadrul administraiei publice i s! reduc! num!rul funciilor de conducere/ nu se aplic! integral. Fn asemenea 2ficiu ar a'ea ca atribuie i urm!rirea aplic!rii pre'ederilor ?egii nr.161I2..3/ astfel nc3t structurile interne de gestionare a resurselor umane din cadrul autorit!ilor i instituiilor publice s! fie standardi%ate/ n sensul unui num!r compatibil de personal/ n acord cu obiecti'ele instituiei publice. )';' Riscurile procesului de re0orm Fn aspect important al reformei administraiei publice l constituie managementul reformei n procesul de aplicare a acesteia. Fn risc important n reali%area reformei administraiei publice este aglomerarea sarcinilor cotidiene/ r!m3n3nd astfel puin timp pentru a c!uta noi soluii la disfuncionalit!ile ap!rute. 4n consecin!/ pentru ca reforma administraiei publice s! aib! succes este necesar ca un num!r mare de grupuri int!/ An particular persoane c(eie de la ni'ele de conducere i deci%ieB s!*i e,prime spri5inul i anga5amentul n recunoaterea necesit!ii sc(imb!rilor i n implementarea acestor sc(imb!ri. )e ba%a modelului de%'olt!rii integrate a organi%aiilor/ se pot identifica patru factori de bloca5 n implementarea strategiei actuali%ate> strategici Acomple,itatea deci%ional!B/ structurali Abirocraia specific! oric!rui sistem/ mi5loace umane i financiare limitate/ dimensiunea i comple,itateaB/ culturali Ateama de risc/ tradiia Ccontinuit!iiD/ sc(imbarea mentalit!iiB i comportamentali Aabsena stimulentelor indi'iduale/ nenelegerea obiecti'elor finale/ demoti'are i frustr!ri/ comportamentele de ateptareB.

Administraia public! nu poate fi reformat! ntr*un timp scurt. 6ste un proces pe termen lung/ care trebuie s! fie implementat de mai multe gu'erne consecuti'e/ ntr*un mediu dificil/ competiti' i n continu! sc(imbare. ;e aceea/ este ne'oie de obinerea unui consens n plan politic n ceea ce pri'ete cerinele necesare reali%!rii ntregului proces de reform!/ prin> * ;iseminarea pe scar! larg! a informaiilor pri'ind reforma i ncura5area particip!rii cet!enilor/ a societ!ii ci'ile/ a mediului de afaceri/ a funcionarilor publici la reali%area reformei/ printr*un sc(imb democratic de opinii n legatur! cu desf!urarea acestui proces1 * 8undamentarea reformei pe ba%a unei anali%e profesioniste a stadiului actual/ a acti'it!ii i performanelor administraiei publice/ precum i pe ba%a e'alu!rii periodice a consecinelor acti'it!ilor finali%ate1 * 8olosirea e,perienelor n domeniul reformei administraiei publice din alte state/ n special din statele membre F6 i din !rile candidate/ menin3nd totodat! elementele istorice i culturale ale administraiei publice rom3neti1 * Abordarea reformei n mod global> nicio sc(imbare i%olat! sau parial! nu trebuie reali%at!/ dac! nu a fost conceput! ca parte integrant! i organic! a ntregii strategii de reform!1 * Abordarea reformei ca un proces desc(is> componentele strategiei de reform! 'or fi actuali%ate i adaptate sc(imb!rilor din mediul e,tern/ dar i transform!rii altor componente ale reformei/ pentru a folosi n cel mai bun mod e,periena acumulat! n timpul implement!rii1 * $tabilirea priorit!ilor strategice> pentru fiecare etap! este stabilit un num!r limitat de obiecti'e prioritare/ asupra c!rora se 'a ndrepta ntreaga atenie i pentru care 'or fi alocate fondurile necesare. Acestea trebuie s! fie acele sc(imb!ri care determin! progresul reformei n ansamblul sau i condiionea%! sau influenea%! toate celelalte transform!ri1 * Asigurarea continuit!ii funcion!rii administraiei publice/ astfel nc3t aceasta s! i ndeplineasc! funciile n timpul reorgani%!rii/ descentrali%!rii etc.1 * Coordonarea i managementul ntregii reforme dintr*un punct unic/ la cel mai nalt ni'el al <u'ernului/ pentru a asigura coerena implement!rii strategiei. )'<' $orupia la ni3elul administraiei publice

)otri'it Comisiei 6uropene C4n domeniul descentrali%!rii i al administraiei locale temerile care au e,istat i n #aportul de Rar! de anul trecut ram3n 'alabile. 0ransferul competentelor c!tre autorit!ile locale nu s*a reali%at n concordan! cu transferul resurselor. Competena de a spori 'eniturile locale r!m3ne limitat!/ legislaia care gu'ernea%! transferurile financiare c!tre autorit!ile locale nu este transparent!/ acord3nd consiliilor 5udeene o puternic! funcie de control n ceea ce pri'ete c(eltuielile consiliilor locale. $urse complementare de finanare a in'estitiilor locale An mod particular a drumurilor i a sistemului de nc!l%ireB sunt Cfonduri specialeD acordate de administraia public! central!. -nstituiile responsabile cu gestionarea fondurilor publice sunt lipsite de for! la ni'el local/ iar rapoartele plau%ibile reali%ate cu pri'ire la resursele publice care au deturnate n interesul unor anumite grupuri politice. Aceasta constituie o gri5! distinct! la momentul n care ara se preg!tete pentru gestionarea fondurilor structurale ale F6. ;in r!spunsurile celor inter'ie'ai/ at3t la ni'el deci%ional AprimariB/ c3t i la ni'el de e,ecuie Amoderni%atoriB/ se remarc! pre%ena corupiei la ni'elul administraiei/ ca un factor deosebit de negati'/ cu influene directe asupra acti'it!ilor curente i a procesului de reform! n general. )entru aprecierea cau%elor acestui fenomen/ pentru cele dou! categorii de inter'ie'ai/ au fost luate n calcul urm!toarele aspecte> * Cadrul legal * nc! fa'ori%ea%! ntr*o m!sur! foarte mare posibilitatea apariiei corupiei la ni'elul instituiilor administraiei publice locale. Aceast! constatare recomand! urgentarea re'i%uirii legislaiei actuale A?egea nr.21"I199+/ 2F< nr.4"I2..3 etc.B care gu'ernea%! acti'it!ile administraiei publice locale i care este n acord cu cerinele Fniunii 6uropene i ale 9!ncii administraiei publice locale1 * $istemul de salari%are : repre%int! factorul determinant n apariia i meninerea corupiei n sistem conform opiniei celor inter'ie'ai. Acest lucru este mai mult dec3t e'ident n condiiile n care ni'elul salariilor nu este n concordan! cu responsabilit!ile sectorului. 4n egal! m!sur!/ acest aspect este generat de lipsa unei strategii durabile pri'ind salari%area personalului i de%'oltarea unui sistem unitar de salari%are care s! pun! n practic! pre'ederile acesteia. Aceti factori ar contribui decisi' la o cretere a moti'!rii funcionarilor publici/ atragerea i meninerea ondiale pri'ind reforma

elementelor 'aloroase i reducerea discrepanelor dintre diferite categorii din cadrul funciei publice i n acelai timp/ ntre sectorul public i cel pri'at. * oralitatea funcionarilor publici : repre%int! un aspect cu o pondere ce'a mai sca%ut! n generarea corupiei fa! de alte categorii de factori/ ns! nu negli5abil!. 6,plicaia acestei situaii poate fi g!sit! ntr*o de%'oltare redus! a culturii organi%aionale i a unei mentalit!ii neconforme cerinelor actuale ale societ!ii i care se nregistrea%! la ni'elul unei mari mase a anga5ailor din administraia public!. $*a constatat o pondere mult mai ridicat! a acestui factor n ca%ul moderni%atorilor n raport cu primarii. Acest re%ultat poate fi e,plicat prin po%iia acestora n raportul cu cet!enii Amai direct!B fa! de factorul deci%ional. * )resiunea din partea mediului economic : are de asemenea o pondere nsemnat! n generarea corupiei/ ns! sesi%at! mai accentuat la ni'elul primarilor dec3t la ni'elul te(nic de e,ecuie/ fapt e,plicat printr*o implicare mai pronunat! pe aceast! dimensiune a ni'elului deci%ional. Astfel/ aproape ". Q dintre respondeni au apreciat c! influena politicului este mare i foarte mare n apariia corupiei. 6,plicaiile pot fi oferite de o instabilitate pronunat! a funciei publice/ n special de conducere/ datorat! ciclurilor electorale i funcionarea clientelismului politic/ n special n distribuia resurselor financiare la ni'el local. * Comportamentul cet!enilor : are o influen! moderat! n comparaie cu ceilali factori put3nd fi considerat mai mult un efect/ dec3t o cau%! a corupiei. )'+' Recomandri ;in cercetarea reali%at! asupra procesului de descentrali%are s*au desprins urm!toarele conclu%ii > * ;ecala5ul considerabil e,istent ntre drept Aconstituional i legislaieB i realitatea din teren. 0eoretic/ #om3nia este de5a un stat descentrali%at. $e pot aduce n acest sens urm!toarele argumente> Constituia garantea%! administrarea liber! a colecti'it!ilor locale i lipsa tutelei ntre diferitele ni'ele1 legile succesi'e au atribuit 5udeelor i colecti'it!ilor locale competente largi n materie de educaie/ s!n!tate/ a5utor social/ aciune cultural!/ gestiune a ser'iciilor publice locale etc. #ealitatea din teren pare r!mas! mult n urm!/ adeseori din moti'e de ordin financiar. ;e e,emplu/ transferurile din 0@A care ser'esc finan!rii noilor competente sunt atribuite n mod relati' opac i nu par s! respecte mereu criterii obiecti'e1

* 6fectele descentrali%!rii la ni'el local nu s*au manifestat ntr*o manier! consistent! p3n! n pre%ent1 * 6,ist! o opinie fa'orabil! n ceea ce pri'ete procesul de descentrali%are cu a'anta5ele pe care le poate genera1 * -ne,istena unei 'eritabile contabilit!i locale de anga5ament> bugetele anuale r!m3n indicati'e i sunt a5ustate n cursul anului n funcie de 'eniturile colectate i de pl!ile efecti'e/ ceea ce face ca numeroase colecti'it!i s! fac! apel la stat Ai n plus la 5udeeB pentru a solicita fonduri suplimentare n ca% de necesitate1 * $er'iciilor statului le lipsete 'i%ibilitatea n ceea ce pri'ete ne'oile locale i au tendina de a da do'ad! de reticen! n atribuirea creditelor/ care/ cu toate acestea/ ar trebui s! finane%e automat noile competente. ;in aceasta re%ult! o frustrare puternic! a aleilor locali/ care pot afirma/ pe bun! dreptate/ c! descentrali%area nscris! n te,tele legale este aplicat! ntr*o m!sur! insuficient! i depinde n final de capacitatea aleilor locali de a negocia cu statul/ cu riscul politic care decurge din aceasta. )ropuneri > * Fn aspect care pare fundamental este necesitatea de a introduce mai mult! transparen! n gestiunea finanelor publice locale i mai mult! obiecti'itate n relaiile financiare dintre stat i colecti'it!i. 7oul program gu'ernamental reia de altfel aceste idei/ insist3nd ndeosebi asupra necesit!ii unei de%bateri publice cu pri'ire la preg!tirea i e,ecuia bugetelor locale1 * Fn alt aspect asupra c!ruia e,perii sunt de acord este necesitatea reconcilierii teoriei i practicii/ adic! acordarea unei finan!ri suficiente descentrali%!rii. Altfel spus/ nu este 'orba despre rein'entarea reformei/ ci despre o mai bun! aplicare a acesteia/ n special prin p3rg(ia financiar!1 * Adoptarea strategiei de finanare care pri'ete n acelai timp creterea resurselor proprii ale colecti'it!ilor i aloc!rile de la stat/ ns! n proporii diferite/ n funcie de potenialul lor fiscal. 6,ist!/ ntr*ade'!r/ un anumit num!r de colecti'it!i/ n special n %onele urbane/ care dispun de un potenial fiscal considerabil/ re%ultat din creterea economic! actual! i din de%'oltarea imobiliar! ce re%ult! din aceasta1 * 4n fine/ implementarea unor instrumente te(nice care permit un ec(ilibru bun ntre descentrali%are i controlul democratic. )erspecti'ele anunate n acest sens de c!tre noul gu'ern n materie de publicitate a preg!tirii i e,ecuiei bugetelor merg pe calea dorit!. )entru eficiena controlului democratic/ ar trebui mbun!t!it! preg!tirea

bugetelor Aprin introducerea distinciei ntre bugetul de funcionare i bugetul de in'estiiiB i prin mbun!t!irea te(nicilor de control i de audit/ contrapartide ine'itabile ale noilor responsabilit!i atribuite aleilor1 * Accentuarea efortului de ec(ilibrare n fa'oarea colecti'it!ilor cu un potenial fiscal sc!%ut/ prin creterea p!rii redistribuite din produsul impo%itului pe 'enit1 * )entru aplicarea propuse mai sus ar putea fi ntreprinse aciuni/ n cadrul unui demers progresi'/ pe durata a doi ani A2..+*2..9B> * 4n anul 2..+ trebuie s! se aplice cadrul instituional elaborat n 2..&. Astfel/ deci%ia gu'ernamental! cu pri'ire la implementarea descentrali%!rii nu ar trebui s! ridice probleme de ordin politic. 6ste 'orba doar de organi%area lucrului interministerial n colaborare cu asociaiile aleilor locali i cu societatea ci'il!. Crearea unui Comitet 7aional al 8inanelor ?ocale/ care s! adune laolalt! alei locali i funcionari i care s! fie pre%idat de un ales important. )rima sarcin! a acestui comitet ar fi definirea caietului de sarcini al unei ba%e de date referitoare la 8inanele ?ocale/ care s! permit! preg!tirea reformelor datorit! obinerii unor simul!ri financiare fiabile. * 4n anul 2..9 trebuie s! se asigure> a. clarificarea competenelor printr*o nou! lege i aplicarea unor compensaii financiare n cel putin dou! domenii sectoriale Aeducaie i a5utor socialB. Aceast! clarificare ar reiei din acti'itatea reali%at! n 2..9 prin dispo%iti'ul instituional pus n practic!/ menionat mai sus1 b. -mplementarea planului de aciune n 'ederea mbun!t!irii resurselor fiscale ale colecti'it!ilor care dispun de un potenial fiscal ridicat1 c. accentuarea efortului de ec(ilibrare n fa'oarea colecti'it!ilor cu un potenial fiscal sc!%ut/ prin creterea p!rii redistribuite din produsul impo%itului pe 'enit1 d. aplicarea cadrului bugetar i contabil modificat n 2..+/ cu reali%area mai multor e,perimente pilot1 e. accentuarea efortului de ec(ilibrare n fa'oarea colecti'it!ilor cu un potenial fiscal sc!%ut/ prin creterea p!rii redistribuite din produsul impo%itului pe 'enit. * 4n materie de personal din administraia public!/ este necesar! n primul r3nd o nou! atitudine care 'i%ea%! po%iionarea acestuia n lista de priorit!i ale reformei

societ!ii rom3neti. #eforma funciei publice este departe de a fi nc(eiat!/ rele'3ndu*se o serie de deficiene n managementul funciei publice. #eforma administraiei publice trebuie s! aborde%e cu prioritate aceasta resurs! esenial!/ astfel c! se afl! n faa unei pro'oc!ri importante : stabilirea modalit!ilor prin care s! identifice i s! de%'olte potenialul creati' al resursei umane. )entru reali%area acestui de%iderat este necesar! abordarea adec'at! a componentelor procesului de gestiune a resurselor umane> recrutare/ selecie/ ncadrare : promo'area meritului i competenei1 moti'are salarial! adec'at!/ combinat! cu alte tipuri de moti'are1 perfecionare n acord cu ne'oile instituionale i personale1 e'aluarea obiecti'! a performanelor1 conduita n acord cu misiunea administraiei publice1 asigurarea stabilit!ii n funcia public!1 crearea unui corp de manageri profesioniti1 n materie de recrutare i selecie a personalului/ administraia trebuie s! stabileasc! i s! identifice c!i de atragere a potenialilor candidai/ care do'edesc reale aptitudini i moti'are pentru o carier! de funcionar public. ;e asemenea/ trebuie identificate c!i eficiente de selectie/ de alegere a candidailor potri'ii/ care corespund cel mai bine cerinelor posturilor 'acante1 * 4n ceea ce pri'ete e'aluarea performanelor profesionale indi'iduale se reclam! subiecti'ismul acesteia. ;ei e'aluarea se reali%ea%! n funcie de obiecti'e indi'iduale/ n cele mai multe ca%uri aceste obiecti'e nu e,ist!/ astfel c! este necesar! includerea elementelor de e'aluare e,tern!. ;e asemenea/ trebuie contienti%at rolul autoe'alu!rii ca ba%! a creterii performanelor profesionale indi'iduale. * Fltimii ani au fost marcai de ncercarea de ameliorare a imaginii administraiei publice/ prin creterea transparenei actului administrati' i luarea unor m!suri anticorupie ferme/ 'i%ibile pentru opinia public!. * 4n ceea ce pri'ete stilul de conducere asist!m la dominarea stilului autoritar/ astfel c! apare pertinent obiecti'ul de a construi o categorie de manageri profesioniti pentru administraia public!/ e'entual ncadrai pe ba%a unui contract managerial/ astfel nc3t performana s! fie elementul c(eie n acti'itatea acestora i nu apartenena politic!. * 4n materie de creati'itate/ ino'are/ lucrurile sunt departe de a fi ncura5atoare. anagerii nu ncura5ea%! iniiati'ele/ anga5aii nu doresc s!*i asume responsabilit!i noi. Ei n aceast! situaie lucrurile sunt legate de calit!ile manageriale i cultura organi%ational!.

;at! fiind tendina inerial! destul de ridicat! pe care o manifest! administraia public! n raport cu alte sectoare ale societ!ii n general/ s*a cre%ut mult! 'reme i nc! persist! aceast! 5udecat!/ c! managementul de resurse umane ca form! de coordonare strategic! a acti'it!ii celei mai importante componente a unei organi%aii : resursa uman!/ este apana5ul e,clusi' al sectorului pri'at. 0eoria este eronat!/ literatura de specialitate 'orbind despre dou! abord!ri ale managementului resurselor umane> * abordarea tradiional! sau managementul personalului1 * abordarea strategic! Amodern!B sau managementul de resurse umane.9 6ste ade'!rat c! ambele nout!i au la ba%a conceptul de business/ dar aceasta nu nseamn! c! managementul este o practic! orientat! doar spre obinerea de profit/ n accepiunea strict economic! a termenului. D;irectorul de personalD binecunoscut n administraia rom3neasc! i n managementul resurselor umane n general nu este altce'a dec3t un manager/ unul tradiionalist i cu responsabilit!i formal determinate. Actualul cadru legal impune/ ntr*ade'!r/ o serie de restricii n domeniu/ ns! managementul de resurse umane ca i componen! strategic! a acti'it!ii unei organi%aii/ ofer! nc! suficient! libertate i n sectorul public/ pentru a putea fi organi%at! mai eficient i cu re%ultate benefice pentru tot ceea ce nseamn! munca funcionarului public. ;iferenele dintre abordarea tradiionalist! i abordarea modern! cu pri'ire la managementul resurselor umane fac obiectul acestui demers tiinific> diagnosticarea stadiului actual al preocup!rilor conduc!torilor instituiilor publice pentru de%'oltarea domeniului managementului resurselor umane/ identificarea celor mai frec'ente modele i practici de lucru cu resursele umane i promo'area lor ntr*un mediu structurat. 4n egal! m!sur! capitolul i propune s! accentue%e rolul pe care l deine sau ar trebui s!*l dein! componenta resurselor umane ntr*o instituie public!/ prin asta neleg3ndu*se at3t structura n sine AdepartamentulB c3t i persoana abilitat! s! coordone%e acti'it!ile specifice i anume agenii sc(imb!rii.

&ana"ementul serviciilor publice - !ro..univ.dr. Ion !lumb ;coordonator<, Con..univ.dr. Armenia Androniceanu, !rep.univ.drd. =ana Abaluta, note de curs

)otri'it definiiei lui =o(n $toreJ1. managementul de resurse umane este o abordare distincti'! a managementului anga5ailor care urm!rete s! reali%e%e un re%ultat competiti' printr*o desf!urare strategic! a unei fore de munc! capabil!/ anga5at! ma,imal/ folosind o sc(em! integrat! de te(nici culturale/ structurale i de personal. 6nun3nd caracteristicile acti'it!ii de management al resurselor umane putem conclu%iona> * aplicarea unor politici i practici reciproc constructi'e pri'ind raporturile de munc!/ prin elaborarea unor politici i practici de resurse umane integrate1 * obinerea anga5amentului asumat fa! de misiunea i 'alorile instituiei publice1 * anga5aii sunt '!%ui ca acti'e ale instituiei sau capital uman n care se in'estete prin asigurarea posibilit!ilor de instruire i de%'oltarea unei organi%aii care n'a!1 * resursele umane sunt '!%ute ca o surs! de a'anta5 competiti'1 * abordarea relaiilor cu anga5aii este unitarist!> se consider! c! anga5aii : funcionari publici au acelai interes cu anga5atorul*conduc!torul instituiei publice1 * reali%area i aplicarea managementului de resurse umane constituie o resposabilitatea a personalului de conducere e,ecuti'e1 * punerea n 'aloare a anga5ailor> nt!rirea moti'aiei i a anga5amentului asumat/ prin introducerea unor politici i procese care s! garante%e c! oamenii sunt preuii i recompensai pentru ceea ce reali%ea%! ca i pentru ni'elul de calificare i competen! la care reuesc s! a5ung!1 * managementul de resurse umane urm!rete s! introduc! practici manageriale a,ate pe un anga5ament profound asumat/ care s! recunoasc! faptul c! anga5aii repre%int! un grup nepreuit de persoane interesate de buna funcionare a organi%aiei i urm!resc s! a5ute la edificarea unui climat de cooperare i ncredere reciproc!. )',*' Traiectorii ale re0ormei mana.ementului de resurse umane din perspecti3a noului mana.ement public? alternati3e europene 7oul management public sau reforma managementului public const! n sc(imb!ri deliberate ale structurilor i proceselor organi%aiilor din sectorul public n 'ederea unei mai bune funcion!ri a acestora.11
10

a5oritatea m!surilor de reforma a

ser'iciului public adoptate de c!tre statele occidentale n anii U9. a'eau aceeai
4an An"/el Constantinescu, &arinica 4obrin, 'tanel 5i, Anca 5i, &ana"ementul resurselor umane, pa". 128

tr!s!tur! principal!> politicienii doreau ser'icii ci'ile mai fle,ibile i cu reacie mult mai rapid!/ mai concentrate pe obinerea de re%ultate/ mai bine calificate i/ dac! este posibil/ mai puin numeroase Ai astfel mai puin costisitoareB.12 0raictoriile sc(imb!rii managementului resurselor umane din perspecti'a noului management public 'i%ea%!> - Cariera pe via a .uncionarului public> o e'oluie tipic! n acest sens este aceea a numirii funcionarilor de rang nalt cu contracte n funcie de performan!. Cu toate acestea/ !ri precum 8rana/ <ermania sau $uedia au preferat s! p!stre%e n corpul funcionarilor de rang nalt Agrand corpsB demnitarii de carier!/ cu o e,perien! bogat! i contacte personale bine stabilite1 - !romovarea 8n .uncie de cali.icare (i de vec/ime > n acest sens scimbarea reflect! renunarea la cultura organi%aional! de tip rol n care promo'area se face n funcie de condiia primordial! a 'ec(imii n funcie. $e renun! astfel la pre'ederile strict birocrati%ate1 sc(imbarea reflect! legarea promo'!rii de re%ultate i de capacitatea de reacie prin materiali%area re%ultatelor cerute n acorduri anuale sau n contracte/ conin3nd inte i priorit!i indi'iduale specifice1 - 6uncionarul ca parte a unui serviciu naional unitar7 abordarea a fost sinteti%at! n coninutul Cartei Albe 9ritanice n 1994> S7u e,ist! dou! organi%aii ale ser'iciului ci'il identice cum nu e,ist! doua organi%aii identice n nicio alt! parte a sectorului public sau pri'at. 6ste corect ca sistemele de pl!i i gradaii/ ca i alte anga5amente manageriale s! fie adaptate cerinelor indi'iduale i pieelor de munc! principale.13 Comisia 6uropean! a pre%entat o 'ersiune cu mult mai moderat! a acestei abord!ri prin ceea ce s*a numit A) 2... A oderni%area administraiei publice i a politicii personaluluiB/ n cadrul c!reia funcionarul public r!m3ne o categorie distinct! din punct de 'edere legal/ cultural i politic. 2 serie de state au aplicat parial descentrali%area A8inlanda/ $uediaB n sensul c! au introdus pre'ederi pentru salari%area legat! de performan! i pentru stiluri de conducere mai descentrali%ate An $uedia n 1999/ fiecare instituie a de'enit
11

Apud !olitt, C/ristop/er si 1ouc>aert, ?eert, +e.orma mana"ementului public. Anali* comparat, p.1$ 12 6arn/am, 4., @orton, '., 1arlo-, A., @onde"/em, A., 5e- public mana"ers in 0urope7 public servants in transition 13 !olitt, C/ristop/er si 1ouc>aert, ?eert, +e.orma mana"ementului public. Anali*a comparat, p.%6)2

responsabil! de preg!tirea i de%'oltarea propriului personal. Aceste !ri au aplicat moderat principiile descentrali%!rii/ corobor3ndu*le cu acelea mai largi oferite de cadrul naional pri'ind organi%area ser'iciului public. 4n #om3nia o ncercare de reformare a funciei publice din perspecti'a dimensiunilor e,puse a fost aceea a cre!rii unei categorii speciale de funcionari publici : managerii publici : prin 2F< nr."6I2..4/ categorie care/ prin derogare de la $tatutul funcionarilor publici : ?egea nr.1++I1999/ se bucur! de reguli specifice pri'ind recrutarea/ e'aluarea/ remunerarea i promo'area rapid! n categoria funcionarilor publici * conduc!tori de instituii publice. Fn manager public are obligaia de a asigura spri5in pentru politicile de reform! ale <u'ernului n ce pri'ete proiectarea/ managementul i implementarea : de la ni'elurile strategice la cele operaionale : a procedurilor menite s! accelere%e reforma administraiei publice/ precum i implementarea legislaiei armoni%ate cu aPuis*ul comunitar. 4n mod concret acest spri5in nseamn! coordonarea de programe/ proiecte i acti'it!i care 'i%ea%! creterea calit!ii actului administrati' i a ser'iciilor publice furni%ate cet!eanului/ n 'ederea armoni%!rii cu standardele Fniunii 6uropene. )entru a de'eni un manager public/ persoana n cau%! semnea%! un anga5ament cu inisterul Administraiei i -nternelor prin care se oblig! s! lucre%e/ dup! finali%area programelor de formare/ n administraia public!/ pentru o perioad! de cinci ani/ sub sanciunea ramburs!rii c(eltuielilor oca%ionate de preg!tire. )rin 2F< nr.6I2.." pentru modificarea i completarea 2F< nr."6I2..4 pri'ind crearea statutului special al funcionarului public/ denumit manager public/ a fost nfiinat! Comisia pentru anageri )ublici. Comisia este un organism independent/ care urm!rete i asigur! aplicarea pre'ederilor referitoare la modalit!ile de acces la funcia de manager public i la mecanismele de promo'are rapid!/ ndeplinete atribuii n domeniul e'alu!rii/ ncadr!rii n trepte/ reparti%!rii/ promo'!rii/ soluion!rii contestaiilor i al e,cluderii din categoria managerilor publici. )rogramul pri'ind formarea managerilor publici nu a cuprins n #om3nia i o speciali%are dedicat! preg!tirii n managementul de resurse umane/ acest domeniu nef!c3nd parte din priorit!ile de formare stabilite la momentul adopt!rii actului normati' prin care a ap!rut aceast! categorie. 4n continuare este necesar! monitori%area re%ultatelor programului de formare i a feed*bacH*ului acestuia : a modului cum 'or fi integrai n managementul public rom3nesc managerii publici/ dat

fiind c! se constat! o tendin! de re%isten! din partea practicienilor cu e,perien! fa! de asimilarea n sistem n po%iii*c(eie a unor persoane cu e,perien! redus! n lucrul efecti' cu administraia public!. )',,' % perspecti3 asupra mana.ementului de resurse umane n actualul sistem al administraiei publice locale din Rom1nia $e constat! n pre%ent la ni'elul instituiilor publice locale din #om3nia meninerea unei tendine de marginali%are a funciei de resurse umane/ care de cele mai multe ori este asimilat! cu o acti'itate e,ecuti'! i rutinier!/ re%um3ndu*se la gestiunea e'idenei anga5ailor din aparatul propriu de lucru/ f!r! a a'ea o 'i%iune strategic! asupra po%iiei i rolului pe care ar trebui s!*l ndeplineasc! aceast! structur! n cadrul administraiei publiceIinstituiei. 4n numeroase ca%uri Adac! lu!m n considerare organigrama Consiliului =udeeanB departamentul de resurse umane cunoate o dubl! sau c(iar tripl! subordonare ierar(ic! A;irector e,ecuti' ad5unctI;irector e,ecuti'Ipresedinte sau 'icepreedinteB/ a5ung3ndu*se astfel ca relaia cu conduc!torul instituiei : care este abilitat prin lege s! coordone%e acti'itatea acestui departament s! fie cu mult ngreunat!. 4n acest fel/ posibilitatea de de%'oltare a unui plan comple, de acti'it!i i progno%e cu pri'ire la potenialul uman e,istent la ni'elul Consiliului =udeean/ care s! se bucure de 'i%ibilitate i de susinere din partea conducerii/ este mult ngreunat! de structura birocratic! nc!rcat!/ care nu permite un contact direct cu ordonatorul principal de credite. $e creea%! astfel falsa impresie c! acti'itatea de resurse umane nu constituie o prioritate n raport cu alte tipuri de acti'it!i prestate de instituie/ prin intermediul diferitelor structuri. )e acelai principiu/ cel care este ns!rcinat s! se ocupe de resursele umane n cadrul instituiei nu este perceput de regul! ca a'3nd un rol strategic/ n special n partea de consiliere a conducerii pe probleme ce in de specificul acti'it!ilor de resurse umane/ ci mai degrab! un e,ecutant ce pune n aplicare deci%iile efului. Acest aspect deri'!/ pe de*o parte din constr3ngerile de ordin legislati' Aodat! cu limitarea num!rului de funcii de conducere la un procent fi, de 12 Q din totalul funciilor pe ansamblul instituiilor/ primele departamente SdecapitateD fiind cele de resurse umane/ transformate ulterior n structuri coordonate de funcionari publici de e,ecuie/ dar i n cutumele administraiei publice/ care tinde s! acorde o importan! sporit! altor segmente de acti'itate cum sunt cel economic sau te(nic.

?a ba%a acestor conclu%ii stau obser'aiile culese n urma numeroaselor 'i%ite de documnetare local! reali%ate de ec(ipa proiectului intr*o serie de Consilii =udetene/ prile5 cu care -nstitutul de )olitici )ublice14 a sesi%at dou! aspecte ma5ore care ar trebui anali%ate atunci c3nd se are n 'edere e'aluarea performanelor unui departament de resurse umane n cadrul unei instituii publice. * Atribuii care re'in n mod curent n sarcina unui department de resurse umane * $tructura i po%iionarea departamentului de resurse umane n cadrul instituiei AConsiliul =udeeanB. )e fondul acestor argumente g(idul de fa! ncearc! s! r!spund! unor argumente de ordin practic/ celor dou! tipuri de probleme identificate> necesitatea de redefinire a rolului departamentului de resurse umane n cadrul instituiei publice AConsiliul =udeteanB i ne'oia de optimi%are a sc(emei organi%aionale * organigrama n 'ederea unei bune function!ri a departamentului de resurse umane n raport cu celelalte structuri ale Consiliului. )',)' "ropuneri de optimi2are a mana.ementului public n Rom1nia cu aplicabilitate asupra or.ani2rii ser3iciilor publice' Moti3area n 0uncia public oti'area repre%int! un aspect deosebit de important pentru stimularea creterii performanelor n acti'itate/ fiind un principiu de ba%! care fundamentea%! de%'oltarea carierei. oti'area poate fi de dou! feluri> * pecuniar! Arepre%entat! prin sporuri/ prime/ bonificaii/ salariul de merit etc.B * non*pecuniar! Aforme alternati'e de moti'are/ precum dotarea cu ec(ipamente performante a birourilor/ fle,ibilitate n acordarea perioadelor de concediu/ recunoaterea public! a meritelor profesionale/ stimularea iniiati'elor indi'iduale/ crearea unui mediu de lucru pl!cut/ nt3lniri ale ec(ipei n afara orelor de lucru/ n medii informale/ s!rb!torirea n colecti' a unor oca%ii festi'e/ al!turi de )reedintele Consiliului =udeean etc.B. 0eoriile moti'!rii de%'oltate n literatura de specialitate/ accentuea%!/ de regul!/ relaia procesual! moti'aie*satisfacie*performan!/ cu toate c! e,ist! i critici punctuale aduse unei astfel de sc(eme care pun n centrul ateniei o dependen! direct! a performanei de moti'aie. ;in perspecti'a managementului resurselor
14

?/idul mana"erului de resurse umane, %225

umane n administraia public!/ este important de menionat c! studiile teoretice i empirice de%'oltate n domeniu au subliniat importana unor scopuri clare din perspecti'a funcionarilor/ deci al unui caracter moti'ator al programelor fi,ate pe obiecti'e. 4n acelai timp/ nu e,ist! o reet! uni'ersal 'alabil! pentru o mai bun! moti'are a anga5ailor/ indiferent c! acetia lucrea%! n mediul public sau pri'at. anagerul de resurse umane este cel care trebuie s! cunoasc! aceste principii teoretice i s! le aplice n mod difereniat de conte,tul mediului instituional n care i desf!oar! acti'itatea. -deea unui management performant al administraiei publice locale este una des in'ocat! n procesul de reform! actual pentru conte,tul rom3nesc. 6a este n primul r3nd '!%ut! ca performant! n furni%area unor ser'icii publice c!tre populaie i mai puin ca un tip de performan! socio*uman! a instituiilor administraiei publice locale. Aceasta din urm! const! n principal n gradul de satisfacere al funcionarilor i de oportunit!ile de de%'oltare a carierei pe care le ofer!/ fiind desigur n str3ns! legatur! cu problema managementului calit!ii n administraia public!. ;ate fiind condiiile restricti'e impuse de actuala legislaie n 'igoare cu pri'ire la stimulentele de natur! b!neasc! ce pot fi acordate funcionarilor publici/ ca i personalului contractual/ -nstitutul pentru )olitici )ublice1" recomand! n acest sens o e'aluare obiecti'! a re%ultatelor obinute i acordarea acestor stimulente n funcie de performanele difereniate obinute n decursul unei perioade stabilite. #epre%entanii Consiliului =udeean Alba16 au naintat c(iar o propunere n acest sens/ suger3nd introducerea unor criterii minimale de acordare a stimulentelor/ n afara e'aluarilor anuale/ astfel nc3t s! se diferenie%e n mod real ntre cei care merit! cu ade'!rat s! primeasc! aceste prime. 4n practica din administraia public! rom3neasc!/ fondul de premiere e,istent la ni'elul fiecarei instituii publice este adus la cunotiina fiec!rui conduc!tor de departament/ iar sarcina acestuia este aceea de a face propuneri obiecti'e cu pri'ire la distribuirea sumei alocate/ n funcie de re%ultatele nregistrate de fiecare anga5at n acti'itatea desf!urat!. 4n m!sura n care instituia public! dispune de resurse suplimentare/ poate fi pre'!%ut! n bugetul anual alocarea unor sume pentru diferite acti'it!i cu caracter stimulati'> programe de preg!tire profesional! n afara celor pre'!%ute n mod
1" 16

Ibidem Ibidem

obligatoriu prin lege/ dotarea cu ec(ipamente te(nice de ultim! generaie/ nfiinarea unei biblioteci proprii a Consiliului etc. 6ste recomandabil ca recompensele acordate anga5ailor s! fie corelate cu performanele indi'iduale ale acestora. 4n unele situaii/ conducerea decide acordarea de recompense identice c!tre toi anga5aii> a'em aici de*a face cu un aspect po%iti' Aacordarea recompenselorB/ pe de alt! parte i cu unul negati' Aegali%area recompenselorB. 4n general/ riscurile pe care le implic! o asemenea politic! sunt> meninerea sau c(iar sc!derea performanelor unora dintre funcionari/ pe principiul c! oricum au garantat! recompensa/ sau/ la polul opus/ pierderea acelor anga5ai ale c!ror performane sunt '!dit mai bune dec3t ale colegilor/ dar care se simt n mod sistematic insuficient apreciai. 4n ceea ce pri'ete moti'area non*pecuniar!/ aici rolul directoruluiIresponsabilului de resurse umane este deosebit de important/ pe de o parte n relaia direct! cu funcionarii din cadrul departamentului pe care l coordonea%! i/ pe de alt! parte/ n relaia cu conducerea instituiei * )reedintele Consiliului =udeean/ pe care trebuie s! l informe%e cu pri'ire la importana instituionali%!rii unor mecanisme de moti'are care s! conduc! la creterea loialit!ii anaga5ailor i/ n final/ la creterea performanelor n acti'itate. )rintre cele mai frec'ente metode de stimulare a funcionarilor publiciIa personalului contractual din cadrul instituiei identificate cu prile5ul 'i%itelor de documentare local! i a sc(imburilor de e,perien! ntre Consilii =udetene/ coordonate de -nstitutul pentru )olitici )ublice/ se num!r!> * ncura5area particip!rii funcionarilor publici la stagii de preg!tire n afara celor pre'!%ute n mod obligatoriu prin lege1 * planificarea fle,ibil! a concediilor1 * abordarea direct! a relaiei cu anga5aii/ prin aprecieri f!cute n mod public de c!tre superiorul ierar(ic1 * cooptarea funcionarilor publici cu merite deosebite n acti'itate n delegaiile conducerii An special c3nd este 'orba despre delegaii n str!in!tateB1 * acordarea de locuine de ser'iciu pentru acei funcionari care nu domicilia%! n municipiul*reedina de 5ude unde are sediul Consiliul =udeean1 * includerea funcionarilor publici n diferite comisii de e,aminare organi%ate la ni'elul instituiei.

4n afar! de aceste metode alternati'e de stimulare/ directorulIresponsabilul de resurse umane trebuie s! se asigure n permanen! de e,istena unor condiii adec'ate de lucru la locul de munc!/ s! ncura5e%e buna colaborare/ dar i competi'itatea n acti'itate/ s! acorde credit iniiati'elor indi'iduale i s! ncura5e%e soluii noi 'enite din partea anga5ailor/ n acest fel de%'olt3nd premisele pentru crearea sentimentului de apartenen! la colecti'. Fn aspect fundamental care merit! o atenie deosebit! n ceea ce pri'ete moti'area funcionarilor publici este cel legat de importana contienti%!rii funcionarilor publici asupra statutului aparte/ care le confer!/ prin comparaie cu alte sectoare de acti'itate stabilite n funcie i/ n multe ca%uri/ un prestigiu social mai ridicat dec3t alte profesii/ cu at3t mai mult n plan local. )',9' "ropuneri pri3ind promo3area 0uncionarilor publici 2rgani%aiileIinstituiile n care e,ist! sisteme de promo'are dau mai multe moti'e de satisfacie anga5ailor lor/ acetia tiind c! au o ans! real! da a urca n ierar(ia organi%aieiIinstituiei. Acesta este un factor moti'ant/ n comparaie cu organi%aiile statice/ unde sunt foarte rare oca%iile n care au loc promo'!ri i c3nt!rete destul de greu n atragerea i meninerea n instituie a unor persoane capabile i bine preg!tite. ;in p!cate/ n actualul sistem al administraiei publice rom3neti/ nu e,ist! o sc(em! de promo'are rapid! n funcie/ ocuparea unei funcii publice superioare fiind condiionat! de e,istena unui post 'acant/ cu ndeplinirea criteriilor stabilite prin lege. Cu toate acestea/ directorulIresponsabilul de resurse umane trebuie s! i asume i n acest ca% un rol acti' const3nd n> * Culti'area unui spirit de ncura5are a promo'!rii/ prin facilitarea : de o manier! realist! : a cunoaterii instituiei Astructura ierar(ic!/ atribuiile posturilor etc.B1 * onitori%area permanent! a situaiei ocup!rii funciilor n cadrul instituiei i/ n m!sura n care un post de'ine 'acant/ ncura53nd participarea la concurs a persoanei care/ pe ba%a informaiilor nregistrate p3n! la acel moment/ are cele mai multe calit!i pentru a ocupa postul respecti'1 * Contribuia la crearea unui climat de competiti'itate i ncredere n ansele reale ale fiec!rui anga5at de a fi promo'at n cadrul instituiei1

* ;epunerea tuturor eforturilor necesare pentru ca toate concursurile s! se desf!oare n condiii de ma,im! transparen! i obiecti'itate/ pentru a spori ncrederea tuturor candidailor n concurs. 4n materia preg!tirii profesionale i a form!rii continue n cariera de funcionar public/ rolul directoruluiIresponsabilului de resurse umane este deosebit de important/ ntruc3t aceste dou! componente sunt fundamentale pentru de%'oltarea carierei n sistemul administraiei publice/ ca de altfel n toate domeniile de acti'itate. )entru ca programele de preg!tire profesional! pentru care instituia public! AConsiliul =udeeanB anga5ea%! anual resurse financiare s! i ating! ntr*un final obiecti'ul : acela de a contribui n mod real la creterea calit!ii indi'iduale a acti'it!ii prestate de un funcionar public n domeniul s!u specific de acti'itate/ respecti' la creterea performanelor pe ansamblul instituiei : este necesar! parcurgerea unor etape n procesul de alocareI monitori%are a re%ultatelor obinute/ sub directa coordonare a directoruluiIresponsabilului de resurse umane. )',7' Anali2a preliminar a ne3oilor de instruire> at1t la ni3el indi3idual> c1t /i pe ansamblul instituiei 6ste recomandabil ca aceast! anali%! s! fie reali%at! periodic AtrimestrialB de c!tre conduc!torul departamentului de resurse umane/ prin intermediul unei proceduri standardi%ate Ae,. c(estionar autoadministrat tuturor funcionarilor publici din cadrul ConsiliuluiB/ iar re%ultatele s! fie centrali%ate la ni'elul departamentului de resurse umane. 2 asemenea practic!/ pus! cu succes n aplicare p3n! n pre%ent n cadrul Consiliului =udeean Larg(ita/ are a'anta5ul de a permite cunoaterea n permanen! a ne'oilor de preg!tire e,istente la ni'elul instituiei i a5ut! la o alocare mai eficient! at3t a costurilor pentru preg!tirea unui funcionar public/ c3t i la reparti%area corespun%!toare a funcionarilor pentru diferitele oferte de preg!tire sosite pe adresa instituiei/ e'it3ndu*se astfel situaiile n care funcionarii sunt trimisi la training pe criterii subiecti'e/ f!r! a se ine cont de ne'oia real! de preg!tire a acestora. )',8' @ncuraAarea auto&n3rii /i a planurilor de de23oltare indi3idual ;irectorulIresponsabilul de resurse umane trebuie s! posede capacitatea de a spori interesul funcionarilor publici pentru auto*perfecionare/ ncura53nd n'!area continu! prin di'erse metode Astudiu indi'idual/ e*learning etc.B.

4n general/ pregatirea profesional! i formarea continu! necesit! o abordare strategic! din partea conducerii instituiei/ ntruc3t in'estiia n capitalul uman este fundamental! pentru eficienti%area acti'it!ii. 4n acest sens/ rolul directoruluiIresponsabilului de resurse umane este acela de a aciona n calitate de principal strateg al planurilor de de%'oltare a carieirei funcionarilor publici/ u%3nd de o serie de instrumente de tipul celor de mai sus/ pentru a aduce o contributie semnificati'! i masurabil! n acelai timp/ at3t pentru cei care beneficia%! de programele de preg!tire profesional!/ c3t i pentru instituie n ansamblul s!u. a5oritatea repre%entanilor din conducerea departamentelor de resurse umane din cadrul Consiliilor =udeene au reclamat lipsa de obiecti'itate a e'alu!rilor anuale ale funcionarilor/ apreciind c! acestea au fost transformate ntr*o formalitate Ama5oritatea funcionarilor obin la e'alu!rile anuale calificati'ul Se,cepionalD/ principala raiune fiind aceea de a nu afecta n 'reun fel cuantumul salariuluiB. Fn alt argument al capacit!ii sc!%ute a e'aluarilor anuale de a reda n mod obiecti' i realist standardele generale de performan! Aindi'iduale i pe instituieB nregistrate n decursul anului de c!tre un Consiliu =udeean a fost acela al criteriilor de e'aluare mult prea generale/ neadaptate cerinelor specifice ale postului. Ca urmare/ o serie de Consilii =udeene au iniiat propuneri i c(iar au pus n aplicare o serie de metode menite s! reflecte ntr*un mod c3t mai apropiat de realitate re%ultatele acti'it!ii funcionarilor. )',:' E0iciena instituiilor /i autoritilor publice /i e0icacitatea 0uncionarilor publici 7oiunea de Ceficien! economic!S este nt3lnit!/ n studiile de specialitate i n practic!/ n dou! sensuri> a. performane * re%ultate deosebit de bune * ale unei acti'it!i1 b. efecte ma,ime ale unei acti'it!i n raport cu resursele alocate sau consumate. 4ns! cei mai muli dintre specialiti/ abord3nd CeficienaD/ au n 'edere sectorul pri'at i prea puin sau c(iar deloc pe cel public. 2 e,plicaie a acestui fapt ar putea fi determinat! de ade'!rul c! administraia public! 'i%ea%! prin acti'it!ile sale o profitabilitate redus!/ dar un grad nalt de satisfacere a cet!enilor. 4n conte,tul n care/ referindu*se la sectorul pri'at/ muli economiti au definit n special eficiena economic!/ este absolut firesc s! fi fost luat! n considerare pentru anali%! acti'itatea

instituiilor sau autorit!ilor din administraia public! central! i local! i celelalte instituii din sectorul public. )entru a putea aborda acti'itatea n sectorul public din perspecti'a conceptului de eficien! este necesar ca eficiena s! fie neleas! i considerat! at3t ca urmare a influenei factorilor economici/ c3t i ca o consecin! a influenei factorilor politici/ culturali/ 5uridici i n special a factorului uman/ c!ci n fapt Cresursele umane sunt cele care stau la ba%a reuitei sau eeculuiD1&. Acest concept a fost folosit pentru prima dat! n administraia public! n abordarea raional! propusa de ?. <ulicH i ?. FrNicH. anagerii publici trebuie s! aib! n 'edere faptul c!/ dac! eforturile pot fi dimensionate n mod strict/ efectele/ n special cele sociale/ sunt dificil de determinat i nu pot fi pre'!%ute n totalitate. Aceasta deoarece administraia public! i desfaoar! acti'itatea ntr*un cadru social supus unor influene multiple. Cel mai adesea aceste efecte sociale indirecte/ nepre'i%ibile au implicaii ma5ore n sectorul public. ;in punct de 'edere al formelor de e,primare se poate spune c! eficiena poate fi cuantificabil! * n special efectele economice * i necuantificabil! * efectele sociale. anagerii publici ar trebui s! in! seama de ambele forme/ dar i de faptul c! ele pot a'ea pe l3ng! dimensiunea pre%ent! i o dimensiune de perspecti'!/ deoarece o parte apreciabil! din re%ultate se obin pe parcursul unei perioade de timp. ;in p!cate/ cel mai adesea/ eficiena de perspecti'! : propagat! : este ignorat!. 2 anali%! asupra sistemului deci%ional arat! o pondere foarte ridicat! a deci%iilor pe termen scurt/ ceea ce conduce la deci%ii cu efecte imediate/ de cele mai multe ori n detrimentul deci%iilor pe termene medii i lungi care sunt total negli5ate. ;e altfel o astfel de abordare determin! efecte negati'e pe termen lung/ ma5or3nd coeficientul de risc. 4n sectorul public din #om3nia factorul uman este una din resursele cel mai mult negli5ate/ iar consecinele unei astfel de situaii conduc la efecte care nu sunt deloc greu de dedus. 8actorul uman repre%int! elementul c(eie al acti'it!ii i performanelor din sectorul public. ai mult/ constituie coordonat! esenial! a dimensiunii i mai ales a calit!ii acti'it!ii n sectorul public. Astfel c! nu se poate meniona eficiena unei instituii publice n general f!r! a a'ea n 'edere/ pe l3ng! eficiena economic! i aspectele cuantificabile direct/ i o serie de aspecte necuantificabile direct/ dar care au
1&

&ana"ementul calitii 8n sectorul public - !ro..univ.dr. ?eor"e &oldoveanu, Bect.univ.dr. Cosmin 4obrin, note de curs

multiple consecine asupra performanelor n sectorul public. )rintre acestea un loc important l ocup!/ cum e i firesc/ eficiena muncii funcionarilor publici. ;e folosirea eficient! a personalului/ de eficiena muncii lui depinde ns!i calitatea i eficiena acti'it!ii din administraia public!. Altfel spus/ eficiena acti'it!ii1+ autorit!ii administraiei publice este determinat! de> calitatea actului administrati'1 competenele/ capacitatea de lucru i de e,ecuie adec'ate a sarcinilor1 capacitatea autorit!ilor locale de a e,ecuta sarcinile n timp util. )roblema resurselor umane din sectorul public repre%int! multiple aspecte de ordin social*uman/ politic/ 5uridic i te(nic. Astfel/ se pun probleme n legatur! cu pregatirea profesional! a personalului instituiilor publice/ probleme n legatur! cu recrutarea i reparti%area acestuia/ cu aprecierea i promo'area n diferite funcii/ n general probleme de gestiune a personalului. 6,ist! de asemenea probleme care pri'esc comportamentul funcionarilor publici n raporturile lor cu cet!enii/ probleme care se refer! la raporturile interumane n cadrul instituiilor publice sau care pri'esc raporturile dintre personalul sectorului public i societate. 0oate aceste aspecte legate de problematica personalului din administraia public! nu trebuie abordate ns! numai din punct de 'edere strict 5uridic/ deoarece acestea ar conduce la o cunoatere incomplet! a realit!ilor din administraie/ pentru c! e,ist! i aspecte legate de munca funcionarilor publici care nu au reglementare 5uridic!/ dar care au rol deosebit de important pentru asigurarea eficienei instituiei publice i reali%area misiunii sociale a acesteia. )',;' E0icacitatea n sectorul public 8oarte muli specialiti str!ini consider! c! nu se poate 'orbi de eficien! f!r! eficacitate pentru c! Seste mult mai important s! reali%e%i bine ceea ce i*ai propus * eficacitatea * dec3t s! reali%e%i bine altce'a : eficienaD. 0otodat! se afirm! c! relaia dintre eficacitate i eficien! este una de parte* ntreg/ eficacitatea influen3nd n mod direct eficiena/ n special pe cea a personalului/ fiind c(iar un element intrinsec al acesteia. raiunea funcionarilor publici/ dar i n relaiile dintre ei.
18

ai mult se poate spune c!

eficacitatea este un atribut al omului i are sursa n personalitatea/ cunotinele/

Costea &., Introducere 8n administraia public, p.33-36

At3t eficacitatea ca element intrinsec al eficienei personalului/ c3t i aceasta din urm! au o mare importan! pentru eficiena de ansamblu a sectorului public. )entru c! nu e posibil! organi%area raional! i funcionarea eficient! a sectorului public f!r! personal deosebit de eficient i eficace totodat!. Altfel spus/ eficiena i elementul ei intrinsec * eficacitatea * sunt caracteristici eseniale i indispensabile ale muncii funcionarului public. ?ipsita de aceste caracteristici/ munca fiec!rui funcionar public n parte ar influena negati' acti'itatea de ansamblu a instituiei iIsau autorit!ii. satisfacerea interesului public. Ca urmare/ este necesar! concentrarea ateniei managerilor publici asupra performanelor resurselor umane/ cretere care 'a influena n mod e'ident eficiena utili%!rii resurselor materiale i financiare i eficiena de ansamblu a instituiilor i autorit!ilor publice. ;in p!cate muli specialiti n probleme de reform! consider! c! pentru reforma administraiei publice este suficient! reglementarea 5uridic! a acti'it!ii acesteia/ a principalelor aspecte/ f!r! s! se neleag! ca un cadru 5uridic 'alorea%! foarte puin dac! nu sunt suficieni funcionari publici care s!*l 'alorifice prin munca lor. uli manageri publici din sectorul public din ara noastr! nu neleg faptul c! pentru reforma sistemului administrati' nu este suficient! completarea i perfecionarea cadrului normati'/ crearea unui cadru instituional corespun%ator i nici c(iar elaborarea unor programe referitoare la recrutarea/ planul carierei/ formarea speciali%at!/ standardele i controlul asupra performanelor funcionarilor publici. 6ste ne'oie de mai mult/ i anume> de o noua perspecti'a asupra concepiei despre funcionarii publici i rolul lor n sistemul administrati'/ o nou! abordare a acti'it!ii acestora prin prisma conceptelor de eficien! i eficacitate/ c!ci acestea sunt elementele indispensabile ale succesului sc(imb!rilor. )',<' %r.ani2area structural n instituiile /i autoritile publice 4n instituiile i autorit!ile publice din sistemul administrati' din ara noastr! prin cadrul legislati' de la ni'el central se stabilete structura organi%atoric!/ care de'ine astfel obligatorie/ ea nu poate fi adaptat! sau modificat! pe alt! procedur! dec3t cea prin care a fost stabilit! iniial. Apare astfel un parado, care e,plic! multe din bloca5ele sistemului administrati' i care este o consecin! a gradului ridicat de ai mult/ ar pune n pericol ns!i atingerea obiecti'ului fundamental al instituiei publice>

centrali%are a sistemului administrati' din #om3nia. ;ei aceste structuri ar trebui s! ser'easc! drept cadru de desf!urare a acti'it!ilor prin care se reali%ea%! i furni%ea%! ser'iciile publice/ put3nd fi adaptate n funcie de intensitatea i amploarea cererilor de diferite ser'icii ce apar n sistem/ totui n practic! acest lucru nu este posibil. ;oar procedura legal! este cea prin care pot fi aduse modific!ri structurilor organi%atorice din instituiile i autorit!ile publice integrate n sistemul administrati' din ara noastr!. Acest mod dep!it de nelegere a rolului unei structuri organi%atorice atrage foarte multe disfuncionalit!i cu consecine directe asupra proceselor de management i de e,ecuie din instituiile i autorit!ile publice limit3nd semnificati' capacitatea administrati'! a acestora de a*i reali%a misiunea social! pentru care au fost constituite. Acesta este unul din multele e,emple de ncalcare a unui principiu fundamental declarat n lege/ acela al autonomiei. )ostul este componenta structural! de ba%! alcatuit! din ansamblul obiecti'elor/ sarcinilor/ competenelor i responsabilit!ilor desemnate pe anumite perioade fiec!rui funcionar public. ;eoarece postul repre%int! CcelulaD de ba%! a structurii unei institutii iIsau autorit!i publice/ sunt pre%entate toate elementele componente ale acestuia/ respecti'> obiecti'ele postului/ sarcinile/ competentele i responsabilit!ile ce re'in fiec!rui post. 2biecti'ele postului repre%int! scopurile determinate n timp i c(iar cuantificate pe care le are de reali%at titularul postului. Aceste obiecti'e se reg!sesc n sistemul piramidal de obiecti'e al instituieiIautorit!ii ca obiecti'e ale funcionarilor publici i titularilor de funcii publice de conducere i de e,ecuie/ care sunt fie funcionari publici/ fie repre%entani ai politicului. 2biecti'ele posturilor asigur! prin reali%area i agregarea lor succesi'! i ascendent! reali%area obiecti'ului fundamental al managementului public. ;eoarece obiecti'ele postului arat! practic rolul titularului de post n reali%area obiecti'elor de ansamblu ale instituieiIautorit!ii publice/ ele 5ustific! e,istena/ meninerea sau eliminarea postului din structura organi%atoric! a instituiei publice. ;ac! nu sunt determinate obiecti'e clare/ concise/ cuantificabile i determinate n timp pentru fiecare dintre posturile din structura organi%atoric!/ practic nu se 5ustific! e,istena n structura organi%atoric! a respecti'elor po%iii.

2biecti'ele postului care de'in obiecti'e indi'iduale ale titularului de post pot fi reali%ate de acesta prin intermediul celorlalte componente ale structurii postului/ respecti'> sarcini/ competene/ responsabilit!i. Fn act normati'/ oric3t de bine fundamentat ar fi/ el r!m3ne la un grad destul de ridicat de generalitate. Acesta ar trebui s! repre%inte doar ba%a de raportare a managerilor publici/ atunci c3nd determin! configuraia structurii organi%atorice ntr*o instituieI autoritate public!/ asigur3ndu*se astfel o particulari%are a acestui cadru la situaii i conte,te specifice identificate n aceleai domenii sau n unit!i administrati'*teritoriale distincte/ cu ne'oi sociale generale/ dar i specifice. Competena organi%ational! confer! titularului de post un anumit grad de autoritate formal!. 4n instituiile i autorit!ile publice se disting dou! forme ale autorit!ii formale> * ierar(ic!/ de regul! e,ercitat! de c!tre instituiiIautorit!i publice/ i funcionari publici situai pe ni'eluri ierar(ice superioare n structura sistemului administrati'1 Autoritate formal! pot a'ea gu'ernul/ autorit!ile care repre%int! gu'ernul n unitatea administrati'*teritorial!. Aceasta poate fi numit! autoritate formal! de sistem. 6,ist! ns! i o a doua form! de autoritate formal! care se manifest! la ni'elul componenei structurale post/ respecti' autoritatea formal! conferit! de structura postului. Autoritatea formal! ierar(ic! se concreti%ea%! n acte normati'e/ programe de aciuni iniiate de repre%entanii formaiunilor politice/ deci%ii politice/ deci%ii administrati'e etc. * funcional!/ de regul! e,ercitat! asupra unor funcionari publici din compartimente funcionale implicai n diferite acti'it!i. Autoritatea funcional! se materiali%ea%! n proceduri/ metodologii/ proiecte de acte normati'e care e,prim! cum trebuie e,ecutate diferite acti'it!i sau implementate anumite deci%ii administrati'e. Ei aceast! form! de autoritate se e,prim! la ni'elul postului. Autoritatea funcional! a postului arat! practic cum trebuie e,ecutate sarcinile/ p3n! la ce ni'el are dreptul s! acione%e titularul postului pentru a reali%a obiecti'ele postului. Al!turi de autoritatea formal!/ titularii de posturi trebuie s! aib! un grad corespun%!tor de competen! pentru a reali%a obiecti'ele postului. 6,ist! dou! forme de competen!>

* o competen! profesional! e,primat! de ni'elul de preg!tire/ e,periena/ talentul/ abilit!ile titularului de post/ calit!ile/ cunotinele/ aptitudinile i deprinderile acestuia care l susin n procesul de reali%are a obiecti'elor postului1 * o competen! managerial! pentru posturile integrate n structura de conducere a instituieiIsau autorit!ii publice. Autoritatea formal! atribuit! trebuie nsoit! de prestigiul profesional dob3ndit/ ca urmare a e,ercit!rii competenei profesionale de c!tre titularul de post. 4ntre toate elementele postului trebuie s! e,iste un ec(ilibru permanent. Coninutul postului trebuie abordat ntr*o perspecti'! dinamic!/ fle,ibil!/ acesta trebuie adaptat n funcie de sc(imb!rile care inter'in n sistemul de ne'oi sociale generale i specifice/ de modific!rile n componentele unit!ilor administrati'* teritoriale/ de sc(imb!rile n conte,tul intern i internaional. 8uncia public! ca i concept poate fi abordat! din dou! perspecti'e> cea legislati'! i cea managerial!. ;ei cele dou! nu se elimina/ dimpotri'! sunt ca i continut perfect compatibile/ e,ista o serie de diferene n perceperea conceptului de c!tre 5uriti i de c!tre specialitii n domeniul managementului public. ;in punctul de 'edere al specialitilor n drept administrati'/ funcia public! repre%int! ansamblul atribuiilor i responsabilit!ilor stabilite de autoritatea sau instituia public!/ n temeiul legii/ n scopul reali%!rii competenelor sale. )rincipiile care stau la ba%a e,ercit!rii funciilor publice sunt> * asigurarea tuturor acti'it!ilor efectuate de funcionarii publici s! fie prompt!/ eficient!/ liber! de pre5udec!i/ corupie/ abu% de putere i presiuni politice1 * selectarea funcionarilor publici e,clusi' dup! criteriul competenei1 * egalitatea anselor la intrarea i la promo'area n corpul funcionarilor publici1 * stabilitatea funcionarilor publici. ?egea pri'ind statutul funcionarului public/ de altfel/ definete funcionarul public ca Cpersoana numit! ntr*o funcie public!D iar totalitatea funcionarilor publici din autorit!ile i instituiile publice constituie corpul funcionarilor publici. ;in perspecti'a specialitilor n domeniul managementului public/ funcia public! aa cum aceasta este pre%entat! de 5uriti/ are un accentuat caracter limitati'/ ngr!dind semnificati' fle,ibilitatea unei structuri i gradul de autonomie al acesteia/ ceea ce contra'ine principiilor fundamentale ale managementului public. C3te'a argumente pot fi formulate n acest sens>

* funcia public! nu poate s! repre%inte doar un ansamblu de atribuii i responsabilit!i stabilite de autoritatea sau instituia public! n temeiul legii. 8uncia public! fiind un element de generali%are a posturilor asem!n!toare din punctul de 'edere al ariei de cuprindere a autorit!ii i responsabilit!ii. Autoritatea formal! corespun%atoare funciei publice i confer! titularului acesteia dreptul de a lua anumite deci%ii administrati'e i de management sau de a aciona n calitatea sa de funcionar public de e,ecuie. * scopul funciei publice nu poate s! fie reali%area competenelor acesteia/ ci n cel mai bun ca% reali%area unor obiecti'e clar/ concis i riguros determinate deri'ate din sistemul de ne'oi generale i specifice de interes public sau administrati'. ;ac! am restr3nge coninutul funciei publice la scopul pre%entat de lege/ respecti' reali%area competenelor/ atunci am deduce ca titularul funciei publice are drept scop e,ercitarea puterii i nu preocuparea pentru satisfacerea intereselor publice generale i specifice aferente funciei publice de conducere sau de e,ecuie pe care o ocup!. 8uncia public! repre%int! factorul de generali%are al unor posturi asem!n!toare din punctul de 'edere al ariei de cuprindere a autorit!ii i responsabilit!ii. ;e e,emplu/ funciei publice de director i corespunde n cadrul instituiei sau autorit!ii publice un num!r 'ariabil de posturi/ 4*6 sau c(iar mai mult/ n funcie de dimensiunile i caracteristicile acti'it!ii. ;ac! funcia public! e,prim!/ n acest ca%/ ntinderea autorit!ii i responsabilit!ii unui director n general/ posturile se indi'iduali%ea%! la ni'elul fiec!rui loc de munc! prin intermediul elementelor specifice pre%entate de5a> obiecti'e/ atribuii/ sarcini. $pecialitii n domeniul managementului public consider! c! ntr*o instituie public! sau autoritate trebuie s! e,iste at3tea funcii publice c3te sunt necesare pentru a ser'i satisfacerii interesului public. )ractic nu legea trebuie s! preci%e%e care sunt funciile publice ce se pot constitui ntr*o instituie sau autoritate/ ci raionamentul logic este urm!torul> o funcie public! se constituie/ se menine sau se desfiinea%! doar dac! situaiile concrete specifice determin! astfel de modific!ri. 8unciile publice nu trebuie s! e,iste n structura dac! nu e,ist! ne'oi identificate i obiecti'e determinate/ n sensul integr!rii sau elimin!rii lor din structura. ai mult dec3t at3t/ num!rul de funcii publice i de posturi n structura organi%atoric! a autorit!ii i instituiei publice sunt i ele determinate de ne'oi obiecti'e si nu poate fi stabilit de o autoritate sau instituie public! situat! pe un ni'el ierar(ic superior. Aceasta poate n

cel mai bun ca% doar s! a'i%e%e acest num!r dup! o anali%! managerial! comple,!/ respect3nd principiile fundamentale ale managementului public. -mpunerea unui num!r de posturi i funcii publice/ dar i a unui tip de post sau funcie public! face ca instituiile i autorit!ile publice s! se transforme n instituii i autorit!i comandate/ c!rora niciodat! at3ta 'reme c3t li se limitea%! autonomia managerial! n conceperea structurii/ nu li se poate in'oca lipsa de capacitate administrati'!/ de competena managerial! i de funcionari publici corespun%!tori din punct de 'edere cantitati'/ ca num!r de posturi i funcii publice/ dar i calitati'/ ca preg!tire. 4n accepiunea specialitilor n domeniul managementului public/ funciile publice trebuie s! fie determinate de ne'oi interne i e,terne sesi%ate de managerii publici/ care au competena profesional! i managerial! ca/ n condiiile cadrului legislati' e,istent/ s! determine elementele organi%!rii procesuale i structurale i/ practic s! stabileasc! o configuraie intern! de care sunt r!spun%!tori/ pe o perioad! determinat! pe care au fost stabilite obiecti'e manageriale clare/ concise i necontradictorii. 2 categorie aparte de funcii publice identificate n sistemul administrati' o repre%int! funciile de demnitate public!/ care cel mai adesea se afl! sub incidena politic!. Acestea sunt constituite pe ni'elurile superioare ale structurilor sistemului administrati' i sunt ocupate prin numire de c!tre repre%entani ai politicului. Aceste funcii de demnitate public! nu pot fi ocupate de funcionari publici de carier!/ dar sunt accesibile nu numai politicienilor/ ci i persoanelor agreate n mediul politic fie pentru performanele profesionale deosebite obinute n cariera proprie/ fie pentru a susine punerea n aplicare a programelor politice ale partidelor care obin ma5oritatea n alegeri i formea%! mpreun! cu unele partide minoritare ec(ipa de gu'ernare pe o perioad! determinat!. $pre deosebire de celelalte categorii de funcii publice/ acestea din urm! nu sunt limitate ca num!r de cadrul legislati'/ ele r!m3n la latitudinea repre%entanilor politicului. )rin urmare/ structurile organi%atorice ale instituiilor i autorit!ilor publice de la ni'el central i c(iar local pot fi dotate cu un num!r determinat de repre%entani politici de astfel de funcii de demnitate public!. ;e menionat c! aceasta categorie de funcii reunete> secretari de stat/ subsecretari de stat/ minitri/ minitri ad5unci/ preedini de agenii/ preedini ai autorit!ilor 5udec!toreti etc. )entru aceasta categorie de funcii de demnitate public! nu se determin! n mod clar competenele/ responsabilit!ile i sarcinile titularilor. 9a%a de raportare a acestora o

repre%int! cadrul legislati' general i specific elaborat i publicat special pentru instituia sau autoritatea pentru care a fost nfiinat! funcia de demnitate public! respecti'!. 2 alt! categorie distinct! de funcie public! este cea ocupat! de repre%entanii politici. 8uncia public! ocupat! de repre%entanii politici este acea funcie ce re'ine n mod direct politicienilor care au candidat n procesul electoral la ocuparea unor astfel de funcii/ fie direct/ fie pe listele unui partid politic/ a c!rui doctrin! o agreea%!. 6,emple de astfel de funcii publice de conducere ocupate de repre%entani ai politicului> )reedintele #om3niei/ primarul/ preedintele consiliului 5udeean/ consilierul local. 7ici pentru aceasta categorie de funcii publice nu sunt definite clar competentele/ responsabilit!ile i sarcinile titularilor/ ele ram3n la latitudinea fiec!ruia/ nee,ist3nd alt! ba%! de raportare pentru e'aluare dec3t promisiunile sau anga5amentele scrise lansate de fiecare n campaniile electorale. 0oate categoriile de funcii pre%entate sunt funcii publice a c!ror e,isten! n structura organi%atoric! este finanat! din bugetele publice/ ns! n ceea ce pri'ete sarcinile/ competenele i responsabilitatile aferente/ acestea sunt determinate doar pentru c3te'a. Cele care au un grad mai redus de competene manageriale/ deoarece n sistemul administrati' din ara noastr!/ ultimele dou! categorii i aloc! o serie de competene manageriale sporite/ domin3nd coninutul funciilor publice ocupate de funcionarii de cariera/ a c!ror autonomie managerial! i responsabilitate sunt serios afectate. 4n toate statele democratice e,ist! o separaie clar! a acestor categorii de funcii publice/ dar i o delimitare clar! a rolului i limitelor de penetrare a fiec!rei categorii n sistem/ astfel nc3t funcionalitatea mecanismelor manageriale necesare reali%!rii misiunii sociale a instituiilor i autorit!ilor publice s! nu fie afectate/ iar sistemul s!*i p!stre%e integritatea i gradul de fle,ibili%are a structurii absolut necesare. 4n conte,tul actual/ de'in absolut necesare corecii importante n ceea ce pri'ete aria de cuprindere a autorit!ii i responsabilit!ii de c!tre funciile de demnitate public! i de c!tre cele ocupate de repre%entanii politici/ altfel e,ist! de5a pericolul e'ident al politi%!rii i destabili%!rii unui sistem tocmai datorit! deficienelor ma5ore e,istente n modul de concepere i funcionare a structurilor organi%atorice din institutiile i autorit!ile publice din ara noastr!.

7u trebuie uitat ca sistemul administrati' dintr*o ar! repre%int! coloana 'ertebral! a acestuia/ iar modul de constituire i funcionare a fiec!rei componente organi%atorice influenea%! decisi' starea de s!n!tate a sistemului n ansamblul lui i a sectorului public/ n general. Compartimentele sunt componente re%ultate din agregarea unor posturi i funcii publice cu continut similar iIsau complementar. Compartimentul ntr*o instituie sau autoritate public! reunete un grup de funcionari publici sau de anga5ai cu contract de munc! implicai n desf!urarea unor acti'it!i relati' omogene/ care au o preg!tire special! n domeniul te(nic/ economic/ social/ s!n!t!ii/ administrati' etc./ corespun%!tor profilului instituiei sau autorit!ii publice/ care utili%ea%! metode i proceduri adec'ate pentru reali%area unor obiecti'e/ desf!oar! acti'itatea n acelai spaiu i sunt subordonate nemi5locit unui titular de funcie public! de conducere. 6,ista o pondere ridicata a compartimentelor funcionale n interiorul structurii unui sistem administrati'. Compartimentele funcionale predomin! n structurile organi%atorice ale ministerelor/ ageniilor/ direciilor generale/ )arlamentului/ administraiilor pre%ideniale etc. 4n sistemele administrati'e centrali%ate se obser'! o delimitare clar! ntre cele dou! categorii de compartimente/ e,ist! c(iar o speciali%are a fiec!rei categorii/ ceea ce n practic! alimentea%! un de%ec(ilibru ntre cel care fundamentea%! i ia deci%ia administrati'! : compartimentul funcional i cel care e,ecut! coninutul deci%iei administrati'e : compartimentul funcional/ situaie deosebit de delicat! care contribuie la ntarirea caracterului birocratic al acti'it!ii desf!urate n compartimentele funcionale. 4n accepiunea specialitilor n domeniul managementului public respectarea principiilor fundamentale ale managementului public necesit! o riguroas! determinare a num!rului i structurii compartimentelor operaionale i funcionale/ astfel ca s! e,iste un grad ridicat de funcionalitate i o orientare a coninutului acti'it!ii desf!urate n cadrul lor c!tre ceea ce piaa ser'iciilor ateapt!. 6ste necesar! determinarea num!rului optim de compartimente funcionale i operaionale pentru a se mentine un grad acceptabil de birocrati%are a structurii i implicit a ser'iciilor publice oferite de autorit!i i instituii publice. -nstituiile i autorit!ile publice fac parte dintr*un sistem social*administrati'. 6,istena sistemului determin! n mod e'ident i e,istena relaiilor/ a leg!turilor ntre toate elementele acestuia/ pentru a e,ista o coe%iune i o coerena absolut necesare

ndeplinirii misiunii sociale pe care o au ma5oritatea instituiilor i autorit!ilor publice. 4n acest conte,t se identific! un alt concept i un alt criteriu de clasificare a relaiilor n sectorul public> relaiile administrati'e. #elaiile administrati'e sunt leg!turile care se stabilesc ntre toate componentele sistemului socio*administrati' care asigur! integritatea i coe%iunea acestuia n procesul de reali%are a obiecti'ului fundamental al managementului public. 4n sistemul administrati' din #om3nia e,ist! instituii i autorit!i at3t la ni'el naional/ c3t i la ni'el local care sunt speciali%ate n efectuarea controlului asupra modului n care funcionea%! instituiile i autorit!ile publice/ asupra gradului n care acestea r!spund unor ne'oi sociale generale i specifice. 4n instituiile i autorit!ile publice din #om3nia/ num!rul de ni'eluri ierar(ice n acelai tip de instituie sau autoritate este acelai/ deoarece sistemul se orientea%! n primul r3nd dup! coninutul cadrului legislati' i abia n ultimul r3nd dup! ne'oile interne. Astfel sunt numeroase instituii i autorit!i administrati'e n ara noastr! care au structuri similare/ n timp a5ung3ndu*se c(iar la identificarea unui prototip de structur! cu num!r identic de ni'eluri ierar(ice i configuraie aproape identic!. Aceasta demonstrea%! gradul redus de nelegere a rolului structurii organi%atorice/ n general/ a num!rului de ni'eluri ierar(ice/ n special/ implicaiile ma5ore pe care acestea le au asupra funcionalit!ii structurii i 'iabilit!ii manageriale a instituiei sau autorit!ii publice. 4n instituiile i autorit!ile publice cu num!r mare de ni'eluri ierar(ice pe care le nt3lnim n special n administraia public! central! din ara noastr!/ principalele probleme care apar sunt> * dificult!i n procesul de comunicare/ ceea ce determin frec'ena mare a distorsiunilor/ filtra5elor i redundanelor/ dar i supranc!rc!ri ale canalelor sistemului informaional1 * creterea duratelor proceselor de fundamentare a deci%iilor de management i a deci%iilor administrati'e1 * consum mare de timp i resurse materiale i financiare1 * flu,uri i circuite informaionale lungi1 * dificult!i n implementarea deci%iilor de management i administrati'e etc. $e recomand! structurile organi%atorice plate cu num!r mic de ni'eluri ierar(ice i cu de%'oltare corespun%!toare pe ori%ontal!/ deoarece acestea facilitea%!

buna comunicare i integrare a componentelor structurale n sistemul de management al instituiei sau autorit!ii publice. )onderea ierar(ic! repre%int! num!rul persoanelor conduse nemi5locit de un titular de funcie public! sau de un repre%entant politic ales ntr*o funcie public!. !rimea ponderii ierar(ice este influenat! de num!rul de ni'eluri ierar(ice cu care se afl! n raport in'ers proporional. )onderea ierar(ic! este componenta structural! care confer! ordine n cadrul structurii organi%atorice a instituiei sau autorit!ii publice. Astfel/ o supradimensionare a ponderii ierar(ice ngreunea%! semnificati' coordonarea i controlul acti'it!ilor desf!urate n instituiile publice/ n timp ce o subdimensionare determin! amplificarea ne5ustificat! a costului structurii organi%atorice. 4n instituiile i autorit!ile publice/ ponderea ierar(ic! crete pe 'erticala structurilor organi%atorice c!tre ni'elurile inferioare. ;imensiunea ponderii ierar(ice al!turi de num!rul de ni'eluri ierar(ice i tipul de relaii organi%atorice repre%int! principalii parametri de caracteri%are a tipului de structur! organi%atoric! i a implicaiilor pe care aceasta le are asupra celorlalte componente ale sistemului de management din instituiile i autorit!ile publice. )',+' Noul mana.ement public /i misiunea instituiilor publice n acest conte=t odelul tradiional de abordare a administraiei publice nu numai c! nu mai este unul potri'it pentru sectorul public/ dar se simte tot mai mult ne'oia unei sc(imb!ri ma5ore n instituiile publice/ prin care 'alorile de ba%a ale 7oului management public s! poat! fi de%'oltate i implementate. )',+',' Sistemul de 3alori 0undamentale ale noului mana.ement public C(iar dac! n ceea ce pri'ete coninutul 'alorilor de ba%! e,ist! nc! mai multe accepiuni/ totui n timp s*a conturat un punct de 'edere unanim acceptat n !rile de%'oltate/ cel referitor la necesitatea renun!rii la unele elemente ale g3ndirii birocratice/ considerat! mult timp ca modalitatea ideal! de organi%are a unui sistem administrati' i a componentelor acestuia. Aceast! sc(imbare fundamental!/ aa cum afirma i 2Nen Lug(es/ n lucrarea S)ublic anagement and AdministrationD/ dincolo de numeroasele probleme ap!rute odat! cu declanarea ei/ pare s! fie una ire'ersibil!/ care 'a marca o nou! perioad! de de%'oltare a tiintei managementului public i de reformare a sistemelor de management public din toate !rileD.

Cercet!rile teoretice/ dar n special cele cu caracter practic/ au demonstrat din plin necesitatea i oportunitatea unor sc(imb!ri fundamentale n domeniul managementului public. )rimele elemente ale noului curent n domeniul managementului public au fost identificate n $tatele Fnite ale Americii/ dup! alegerea lui #onald #eagan ca )reedinte n 19+. i n ministru de c!tre d*na area 9ritanie odat! cu preluarea mandatului de prim argaret 0(atc(er.

Abordarea conducerii n sectorul public n general/ i n domeniile integrate n acesta/ n special/ a cunoscut dup! anii W9. mai multe forme de e,primare. )ollitt/ n 199. a numit noul curent CmanagerialismD/ Lood/ n 1991 pre%enta coninutul unei noi abord!ri numit! Cnoul management publicD/ n 1992 ?an i #osenbloom pre%entau dintr*o perspecti'! specific! Corientarea c!tre pia! a administraiei publiceD. 4n acelai an/ 9ar%elaJ a reunit punctul s!u de 'edere sub titulatura> Cparadigma postbirocratic!D/ pentru ca imediat s! apar! reacia din partea lui 2sborn i <aebler e,primat! ca Cgu'ernarea antreprenorial!D. ;incolo de aceast! 'arietate de forme de e,primare/ la o anali%! atent! a coninutului noului management public se constat! importante puncte de 'edere comune> * atenie deosebit! acordat! fundament!rii i reali%!rii obiecti'elor1 * accentul pus pe responsabilitatea indi'idual! a managerilor publici pentru reali%area obiecti'elor1 * creterea gradului de autonomie i fle,ibilitate managerial!1 * introducerea indicatorilor de performan! pentru m!surarea gradului de reali%are a obiecti'elor fundamentale i indi'iduale1 * integrarea n g3ndirea managerial! a celor C36D/ nsemn3nd economie/ eficien! i eficacitate1 * orientarea c!tre pia! i deplasarea centrului ateniei de la modul de desf!urare a proceselor asupra gradului n care/ prin re%ultatele oferite/ ne'oile sociale sunt satisf!cute. 7oul model al managementului public surclasea%! efecti' modelul tradiional al administraiei publice i/ n mod ine'itabil/ mai de'reme sau mai t3r%iu/ 'iitorul n sectorul public 'a fi n totalitate dominat de noile 'alori manageriale promo'ate at3t n teorie/ c3t i n practic!. 7oua abordare sc(imb! semnificati' modul de desf!urarea a acti'it!ii n instituiile publice i totodat! rolul managerului public i

funcionarilor publici de e,ecuie. Acti'itatea lor 'a fi determinat! de noile coordonate ale managementului public/ respecti'/ obiecti'/ re%ultate/ responsabilitate pentru ni'elul performanelor/ creati'itate i ino'are i nu de rutin! i tradiionalismul specifice acti'it!ilor administrati'e. )',+')' $oordonate ale misiunii instituiilor publice n conte=tul Noului mana.ement public isiunea unei instituii publice repre%int! un ansamblu de orient!ri fundamentale pri'ind> * produsele i ser'iciile publice oferite pentru satisfacerea ne'oilor generale i specifice1 * segmentul de pia! din sectorul public c!ruia li se adresea%!1 * ni'elul administrati'1 * unitatea administrati'*teritorial! i colecti'itatea local! unde sunt oferite ser'iciile1 * mi5loacele te(nice folosite pentru producerea i furni%area lor1 * 'i%iunea general! a repre%entanilor managementului instituiei publice n leg!tur! cu funcionarii publici/ de sectorul public i de particularit!ile unit!ii administrati'*teritoriale n care i desfaoar! acti'itatea. )',+'9' Abordri recente n mana.ementul public internaional /i oportunitatea adaptrii /i implementrii lor n instituiile publice din Rom1nia 4n ultimii ani au fost declanate o serie de mutaii importante n domeniul managementului public. 8aptul este absolut normal/ dac! lu!m n considerare elementele noi promo'ate de specialitii n domeniu. Acestea redefinesc semnificati' cadrul de desf!urare a proceselor de management i de e,ecuie din instituiile publice/ 'alorile/ modul de e,primare i de e'aluare a performanelor obinute de managerii publici i de e,ecutani. )')*' "ro0esionali2area mana.ementului public Comple,itatea mediului social/ politic/ economic din diferite !ri ca de altfel i dinamismul sc(imb!rilor inter'enite n instituiile publice au determinat declanarea n !rile de%'oltate a unui proces de profesionali%are a managementului public/

desigur n condiiile n care s*au asigurat premisele tiinifice/ informaionale/ umane i te(nico*materiale necesare. )rofesionali%area managementului public const! ntr*un proces amplu de atragere/ selecie i creare n cadrul instituiilor publice a unui corp de funcionari publici speciali%at n domeniul managementului public/ care s! e,ercite funciile managementului public/ s! aplice metode/ te(nici i abord!ri/ care s! conduc! la obinerea n instituiile publice a unor performane deosebite r!spun%3nd atept!rilor celorlalte instituii din cadrul aparatului administrati' i cet!enilor. anagementul public are ca obiecti' fundamental satisfacerea cerinelor i ne'oilor generale ale membrilor societ!ii. )rocesul de reali%are a lui este puternic influenat de coninutul cadrului legislati' i de gradul de profesionali%are a politicienilor/ a titularilor de posturi i funcii publice de conducere i de e,ecutie/ care desf!oar! acti'itate n cadrul sistemului. 4n acest scop/ n toate !rile de%'oltate nainte de declanarea procesului reformelor n sectorul public una din sc(imb!rile ma5ore a 'i%at crearea i de%'oltarea unui corp profesionist de funcionari publici/ neutru din punct de 'edere politic i care s!*i asume responsabilitatea at3t pentru punerea n aplicare a cadrului legislati'/ dar mai ales n ceea ce pri'ete reali%area obiecti'ului fundamental al managementului public. 8ormarea profesional! i perfecionarea preg!tirii profesionale a funcionarilor publici i a personalului atras n instituiile publice au de'enit o necesitate stringent! n multe din instituiile publice din !rile de%'oltate. 4n acest sens/ primul pas a fost stabilirea clar! a rolului i a limitelor de competen! ale repre%entanilor politicului n managementul public. Al doilea pas a fost acceptarea faptului c! profesionali%area managementului public necesit! o redefinire a coninutului acti'it!ilor de formare i perfecionare a preg!tirii funcionarilor publici. Al treilea pas a constat n declanarea procesului de formare i de%'oltare a noului sistem de 'alori care/ n cel mai scurt timp s! conduc! la obinerea unui ni'el de performan! n sectorul public/ cel puin la ni'elul atept!rilor cet!enilor din !rile respecti'e. )rin urmare/ profesionali%area managementului public este puternic determinat! de formarea i perfecionarea resurselor umane din instituiile publice. Aceste dou! acti'it!i influenea%! semnificati' calitatea proceselor de management i

de e,ecuie i contribuie efecti' la reali%area obiecti'ului fundamental al managementului public. 2 anali%! atent! asupra sistemelor de perfecionare a resurselor umane din sectorul public n !rile de%'oltate arat! c! e,ist! o mare 'arietate de preocup!ri n acest sens/ toate conduc3nd ns! c!tre un obiecti' comun/ acela al eficienti%!rii form!rii funcionarilor publici pentru a spri5ini reali%area c3tor'a sc(imb!ri fundamentale necesare prin redefinirea strategiilor i politicilor de personal. -ntensificarea acti'it!ilor de formare i de preg!tire a resurselor umane din cadrul autorit!ilor i instituiilor publice repre%int! doar primii doi pai n procesul amplu de profesionali%are a managementului public. )rofesionali%area managementul public implic! o preg!tire deosebit! a titularilor de posturi i funcii publice de conducere i n domeniile cu care managementul public se afl! n interdependena permanent!/ respecti'/ domeniul dreptului/ politic i administrati'. 4n toate !rile democratice din Fniunea 6uropean!/ tendina de profesionali%are a managementului public a determinat mutaii semnificati'e n coninutul politicilor administrati'e/ instituionale generale i specifice domeniului resurselor umane. 4n marile democraii occidentale procesul de profesionali%are a managementului public a nceput cu redefinirea acti'it!ii de selecie a candidailor la posturile i funciile publice. $e urm!rete identificarea celei mai bune persoane pentru o carier! de funcionar public i/ mai t3r%iu/ pentru funcii speciale/ i nu identificarea persoanelor agreate de repre%entanii politici. )rofesionali%area managementului public nu se poate reali%a f!r! o fundamentare adec'at! a strategiilor i politicilor de training n domeniul resurselor umane. 6ste binecunoscut faptul c! administraiile occidentale aloc! apro,imati' " Q din costurile cu resursele umane pentru preg!tirea acestora. Cele mai multe programe de training au un caracter practic i sunt bine articulate n coninutul strategiilor globale i instituionale. 4n ultimii ani/ realitatea a demonstrat c! n toate !rile occidentale se identific! o ne'oie urgent! de instruire i perfecionare a preg!tirii titularilor de posturi i funcii publice de conducere/ n mod deosebit n domeniul managementului public/ pentru a* i nsui metodele i te(nicile de management moderne/ pentru de%'oltarea abilit!ilor

manageriale/ dar i informatice/ pentru de%'oltarea g3ndirii strategice specifice i pentru e,tinderea abord!rii managementului public ba%at pe performan!. Fn alt obiecti' important 'i%ea%! de%'oltarea sistemului carierei d3ndu*se o atenie deosebit! de%'olt!rii aptitudinilor i e,perienei persoanelor capabile ncadrate n autorit!ile i instituiile publice. 4n timp/ acestor categorii de persoane li se acord! competente mai mari pentru a desf!ura o gam! 'ariat! de acti'it!i c(iar i n instituii sau autorit!i publice diferite pentru a crea un corp de funcionari publici cu o 'i%iune sistemic! i un grad mai mare de fle,ibiliate. )rofesionali%area managementului public presupune crearea i de%'oltarea permanent! a unui sistem unitar de training pentru funcionarii publici i pentru repre%entanii politicului propulsai n funcii publice. Astfel de instituii de training e,ist! n toate !rile occidentale. 4n ;anemarca e,ist! trei mari coordonate ale procesului de moderni%are a managementului public. )rima este profesionali%area managementului public prin care se urm!rete eficienti%area ser'iciilor publice i a sistemului de furni%are a acestora. A doua coordonat! ma5or! este pri'ati%area ser'iciilor publice n 'ederea rentabili%!rii acestora. A treia coordonat! 'i%ea%! salari%area funcionarilor publici n funcie de performanele indi'iduale obinute i de gradul de reali%are al obiecti'elor. 4n 6l'etia/ profesionali%area managementului public este puternic susinut! de introducerea unui sistem specific de Cindicatori specificiD/ definii e,clusi' pentru repre%entanii politicului integrai n structura sistemului administrati' i n managementul public. Astfel/ este posibil! m!surarea eficienei sistemului condus i a eficacit!ii celor care fundamentea%! deci%ii politice importante. Fn alt pas important pe care democraiile occidentale l*au parcurs n ceea ce pri'ete profesionali%area managementului public a fost moti'area funcionarilor publici pentru a de'eni buni profesioniti. 0oate statele Fniunii 6uropene consider! dificil acest proces/ deoarece se recunoate c! cei mai muli cet!eni nu doresc Cs!*i 'ad! banii din impo%ite c(eltuii pe salariile mari ale managerilor publiciD. 19 )e de alt! parte/ se pornete de la un ade'!r elementar/ dar esenial/ i anume de la faptul c! f!r! o moti'are corespun%!toare a funcionarilor publici/ n general i a celor cu funcii de conducere/ n special/ autorit!ile i instituiile publice nu 'or reui niciodat! s! atrag!/ s!
19

Carta Verde. !olitica de de*voltare re"ional 8n +om nia, ?uvernul +om niei (i Comisia 0uropean, !ro"ramul !/are

integre%e i s! profesionali%e%e resursele umane/ s! de%'olte un management public profesionist ba%at pe competen! i orientat c!tre obinerea de performane. 4n sistemul de management public din #om3nia profesionali%area managementului public este absolut necesar! dac! se dorete orientarea sistemului administrati' i a statului nostru c!tre 'alorile promo'ate n toate democraiile occidentale. 6tapele importante ale acestui proces sunt> 1. elaborarea unui studiu amplu de diagnosticare n domeniul resurselor umane1 2. fundamentarea strategiei globale n domeniul resurselor umane n sectorul public1 3. elaborarea strategiei globale i a strategiei n domeniul resurselor umane n administraie i n celelalte domenii de acti'itate din sectorul public1 4. preg!tirea resurselor umane pentru implementarea strategiilor1 ". asigurarea climatului organi%aional1 6. implementarea strategiilor de resurse umane1 &. monitori%area/ e'aluarea i adaptarea strategiei globale i a celei n domeniul resurselor umane. 6fectele unei astfel de sc(imb!ri fundamentale n cadrul autorit!ilor i instituiilor publice din ara noastr! sunt> * mbun!t!irea semnificati'! a calit!ii deci%iilor administrati'e1 * amplificarea funcionalit!ii la ni'el de instituie i de sistem administrati' n ansamblul lui1 * mbun!t!irea calit!ii ser'iciilor oferite instituiilor i cet!enilor1 * mbun!t!irea imaginii institutiilor publice i a autorit!ilor statului etc. -niierea i accelerarea profesionali%!rii managementului public n sectorul public din ara noastr! repre%int! o premis! necesar! n procesul reformei administrati'e/ care ateapt! a fi implementat! n autorit!ile i instituiile publice de la ni'el central i local. 8!r! o profesionali%are a managementului public este foarte greu de cre%ut c! instituiile publice i autorit!ile administrati'e 'or a5unge la ni'eluri de performan! comparabile cu cele ale organi%aiilor similare din !rile de%'oltate. ;oar pe ba%! de 'ec(ime/ fler/ e,perien!/ orientare politic! i un ni'el elementar de preg!tire general! nu se pot obine re%ultate concrete po%iti'e n procesul reformei i este foarte greu de

cre%ut c! instituiile noastre publice se 'or putea apropia ntr*un timp re%onabil de performanele sectorului public din marile democraii occidentale. )'),' 5le=ibili2area mana.ementului public ultitudinea i comple,itatea sc(imb!rilor manifestate n sectorul public/ n general/ n sistemele administrati'e/ n sfera ser'iciilor publice/ n special/ ca urmare a influenei factorilor e,ogeni instituiilor publice/ dar i endogeni/ au determinat intensificarea procesului de adaptare permanent! a coninutului managementului public. 8le,ibili%area managementului public const! n crearea unui sistem de conducere suficient de dinamic i stabil care s! asigure un ec(ilibru ntre identitatea unei instituii iIsau autorit!i publice/ diferit! de alta prin misiunea social! care i re'ine n cadrul sistemului i prin sc(imb!rile semnificati'e care apar n mediul e,tern al acesteia/ respecti' n sfera economic!/ politic!/ administrati'!/ social!/ cultural! etc. ultidimensionalitatea acestei tendine a managementului public determin! e,istena mai multor tipuri de fle,ibilitate n cadrul instituiilor i autorit!ilor publice> * 8le,ibilitatea culturii organi%aionale const! n adaptarea permanent! a sistemului intern de 'alori de ba%! dintr*o instituie*autoritate public!/ ca urmare a modific!rilor aparute n mediul organi%aional intern i e,tern. * 8le,ibilitatea organi%atoric! const! ntr*o remodelare permanent! a structurii organi%atorice a instituiei*autorit!ii publice n funcie de sc(imb!rile determinate de 'ariabilele endogene sau e,ogene acesteia. * 8le,ibilitatea informaional! const! ntr*un proces de structurare i mbog!ire permanent! a coninutului sistemului informaional i a procesului de comunicare intern! i e,tern! pentru a oferi/ n timp util/ informaiile necesare funcionarilor publici de conducere sau de e,ecuie i repre%entanilor politicului propulsai n structurile instituiilor publice i autorit!ilor administraiei de stat. * 8le,ibilitatea deci%ional! const! n adaptarea permanent! a coninutului deci%iilor administrati'e la particularit!ile mediului organi%aional intern i e,tern/ dat! fiind influena puternic! pe care factorii e,ogeni o e,ercit! asupra procesului deci%ional din instituiile publice. * 8le,ibilitatea instrumental! sau metodologic! presupune un proces continuu de identificare/ anali%!/ selecie i adaptare permanent! a metodelor i te(nicilor

manageriale necesare tuturor categoriilor de funcionari publici i nu numai pentru desf!urarea proceselor de management i de e,ecuie din instituiile i autorit!ile administraiei de stat. $e poate constata c! prin aceasta tendin! repre%entanii managementului public urm!resc s! asigure un ec(ilibru dinamic permanent ntre sistemul intern i mediul e,tern/ prin care instituia i autoritatea public! dob3ndete premisele necesare reali%!rii obiecti'elor pre'i%ionate stabilite. 8!r! ndoial! c! tendina de fle,ibili%are presupune un management public profesionist/ care s! aib! capacitatea de a sesi%a necesitatea i coninutul sc(imb!rilor/ dar i abilitatea managerial! de a adapta 'ec(iul sistem la noile condiii/ astfel nc3t obiecti'ele instituiilor i ale autorit!ilor publice s! fie reali%ate. 6,periena managerilor publici a condus/ de altfel/ la confirmarea unui ade'!r elementar i esenial/ anume c! nu e,ist! un model uni'ersal 'alabil de succes/ care s! poat! fi preluat i aplicat ntr*o instituie public! iIsau autoritate administrati'!. isiunea managerilor publici este aceea de a sesi%a modific!rile de coninut ale 'ariabilelor organi%aionale interne i e,terne/ intensitatea acestora i de a adapta permanent sistemul de management din instituiile publice i autorit!ile administraiei de stat la un conte,t specific unei perioade. )entru aceasta/ managerii publici pot mbina propria e,perien! i preg!tire cu e,periena altor manageri publici i cu noile concepte/ metode/ te(nici i te(nologii informaionale puse la dispo%iie de specialitii din di'erse domenii. ;ei aceast! tendin! a managementului public ar trebui s! fac! parte integrant! din g3ndirea managerial! a oric!rui titular de funcie public! de conducere sau repre%entant al politicului propulsat n sistem/ din p!cate/ n conte,tul rom3nesc/ ea este destul de puin acceptat! ca necesitate i foarte puin aplicat!. )arado,al/ n ara noastr! se constat! c! organi%aiile din sectorul public au un grad destul de redus de fle,ibilitate/ dar n acelai timp numeroase sc(imb!ri au marcat semnificati' n timp coninutul managementului public. 4n sistemul administrati' din ara noastr! e,ist! percepia/ greit! de altfel/ potri'it c!reia fle,ibilitatea managementului public poate fi acceptat! doar p3n! la limita preci%at! de lege/ negli53ndu*se un aspect elementar/ dar esenial i anume acela ca instituia public! i autoritatea statului trebuie s! funcione%e n acelai timp ca parte a unui ntreg Asistemul administrati'B i ca entitate distinct!/ n ser'iciul altor instituii sau autorit!i i al cet!enilor. ;in aceast! perspecti'!/ repre%entanii

managementului public trebuie s! determine misiunea organi%aiei i propriile obiecti'e integrate n sistem/ n ansamblul lui/ i s! modele%e/ n funcie de 'ariabilele situaionale/ componentele sistemului de management/ astfel nc3t elurile propuse s! fie reali%ate. ;in p!cate/ n instituiile i autorit!ile publice din ara noastr! apare e'ident!/ n cele mai multe ca%uri/ formali%area e,cesi'! a sc(imb!rilor n sistemul de management public i caracterul teoretic al acestora/ de altfel o re%ultant! fireasc! a unei percepii generali%ate. 8uncionarii publici de carier! nu sunt stimulai s! aib! iniiati'e n procesul sc(imb!rilor organi%aionale/ atept3nd ca/ de cele mai multe ori/ propunerile s! apar! de la titularii funciilor publice de conducere sau frec'ent s! fie formulate de repre%entanii politicului. 8le,ibili%area managementului public n institutiile publice din #om3nia nu poate fi reali%at! prin acte normati'e/ uni'ersal 'alabile referitoare la structura organi%atoric! sau la procesul deci%ional/ prin imi,iuni ale autorit!ilor centrale sau prin ordine ministeriale. $oluia const! n Cns!n!toirea sistemuluiS/ trat3ndu*l din interior prin mbun!t!irea capacit!ii manageriale a instituiilor publice/ prin numirea pe posturile i funciile publice a unor funcionari publici de carier!/ pregatii s! de'in! manageri publici profesioniti cu obiecti'e indi'iduale/ sarcini/ competene i responsabilit!i riguros determinate.

Cap. III:

ccesarea de ctre autoritile administraiei

publice locale a fondurilor europene nerambursabile

9',' $onsideraii .enerale Capitolul i propune stabilirea unor modalit!i eficiente prin care/ pe de*o parte autorit!ile administraiei publice locale s! aplice corect n competiiile pentru obinerea de fonduri strucurale nerambursabile ale Comisiei 6uropene/ iar pe de alt! parte aceste autorit!i administrati'e s! gestione%e eficient fondurile obinute/ pe ba%a de participaie i transparen!/ implic3nd toi actorii sociali/ n genere/ i n special organi%aiile nongu'ernamentale. ;ei fondurile europene nerambursabile repre%int! resurse importante pentru autorit!ile publice 5udeene/ n special n 'ederea complet!rii fondurilor pentru in'estiii/ acestea nu s*au do'edit foarte eficiente n a le accesa i nici n a le gestiona. 2 parte din acest eec se datorea%! instituiilor publice/ o alt! parte ine de prestaia altor actori implicai. Capitolul i propune s! stabileasc! care sunt cau%ele ineficacit!ii autorit!ilor administraiei publice n gestionarea fondurilor euroepene Apornind de la ipote%ele> lipsa 'oit! de transparen!/ resurse umane insuficient preg!tite n acest sens i demoti'ate/ dotarea logistic! precar!/ slaba interrelaionare cu repre%entanii societ!ii ci'ile i cu organi%aiile nongu'ernamentale/ care sunt mult mai aproape ca i sfer! de cunoatere de interesul specific al colecti'it!ilor localeB. ?ipsa spirirtului antreperenorial din administraia rom3neasc! poate determina i ea laten! n iniiati'a at3t de necesar! n conte,tul austerit!ii bugetare e,istente. Aceast! lips! se transpune i n absena culturii parteneriatului ntre autorit!ile publice locale care ar putea repre%enta un a'anata5 n atragerea de fonduri e,terne. ;ei structurile 27<*urilor sunt foarte fle,ibile/ autorit!ile administraiei publice nu nc(eie parteneriate cu acestea dec3t n manier! formal!/ n timp ce fondurile

europene nerambursabile se c(eltuie f!r! responsabilitate. $e propun m!suri de mbun!t!ire i eficienti%are a acestor aspecte/ prin acti'it!i specifice de contienti%are Ametode moderne de dialog i comunicareB at3t a autorit!ilor locale c3t i a celorlalte 27<*uri Amai precis/ acti'area real! a celor dou! laturi ale parteneriatelor necesare derul!rii fondurilorB. Anali%3nd actorii implicai n traseul acces!rii i gestion!rii fondurilor europene nerambursabile de c!tre administraia public! un studiu reali%at de c!tre -nstitutul de )olitici )ublice 9ucureti2. a stabilit la ni'elul anului 2..4 urm!toarele conclu%ii> * num!rul persoanelor responsabile de obinerea i gestionarea proiectelor finanate prin fonduri europene nerambursabile este nesemnificati' comparati' cu anasamblul resurselor umane din administraia public!1 * preg!tirea profesional! i de%'oltarea carierei resurselor umane din administraia public! n ceea ce pri'ete managementul proiectelor trebuie s! fie un interes al managerilor publici1 din nefericire de%'oltarea carierei este un domeniu n care managementul public din #om3nia nu este nc! de%'oltat i datorit! absenei pre'ederilor legale din Codul uncii n acest sens1 de reinut ns! capacitatea conferit! prin formarea continu!/ necesitate impus! de modific!rile aduse ?egii administraiei publice locale i $tatutului funcionarilor publici. * #aporturile de comunicare organi%aional! ntre autorit!ile administraiei publice locale i instituiile regionale Aagenii i consilii de de%'oltareB i centrale implicate n procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile sunt n mod cert perfectibile. #eproul fundamental ce poate fi adresat este n primul r3nd n ceea ce pri'ete stabilirea regiunilor ca i CpoliD de greutate n ceea ce pri'ete accesarea fondurilor )(are de e,emplu. Accesul la informaii n ceea ce pri'ete accesarea fondurilor c3t i frec'ena cu care se modific! coninutul pac(etelor informati'e despre programele finanate prin fonduri europene nerambursabile constituie de asemenea aspecte reproabile organi%!rii procesului transparent de publicitate de c!tre instituiile regionale abilitate Aa se 'edea modific!rile pentru ?inia )(are .1/ ;e%'oltarea resurselor umane/ f!cute publice pe site cu un termen de 1" %ile nainte de nc(iderea aplicaiilorB.

2.

Investiiile (i responsabili*area administraiei publice, studiu reali*at 8n cadrul proiectului @arta actorilor (i problemelor aderrii +om niei la Cniunea 0uropeana

<radul de birocrati%are a structurilor de tip rol din administraia public! local! poate fi demonstrat o dat! n plus prin anali%a capacit!ii fondurilor europene nerambursabile de c!tre administraiile publice locale Ala ni'elul 5udeului Constana/ procentul fondurilor nec(eltuite i restituite autorit!iilor contractante din cadrul proiectelor finanate prin fonduri europene nerambursabile fiind de 3" QB. 4n ceea ce pri'ete situaia parteneriatelor nc(eiate ntre autorit!ile administraiei publice locale i organismele nongu'ernamentale n 'ederea obinerii de fonduri europene nerambursabile generea%! tot la ni'elul 5udeului Constana o statistic! necorespun%!toare/ conform aceluiai studiu iniiat de -)). ;ac! ad!ug!m acestei anali%e de date i e'alu!rile de re%ultat ine,istente la ni'el transparent n cadrul formelor de organi%are a imaginii Consiliilor ?ocale i ale Ageniilor de de%'oltare regional!/ putem propune pe 'iitor reali%area unor formule de audit intren ale structurilor administraiei publice care s! 'i%e%e urm!torii indicatori> * e'aluarea de re%ultat> eficiena derul!rii proiectelor Araportul dintre re%ultatele obinute i resursele in'estiteB * aspect ce ine de funcia de planificare i progno%! ce ar trebui aplicat! i managementului public/ nu numai organi%aiilor pri'ate1 * eficacitatea derul!rii proiectelor Aconcordana re%ultatelor obinute cu obiecti'ele stabilite iniial prin diagramele <antt ale aplicaiilor de proiectB * aspect ce ine de funcia de control*e'aluare a managementului ce trebuie s! capete o nou! dimensiune i raportat la instituiile publice1 * performana managerial! a coordonatorilor proiectului1 * e'aluarea de impact> modific!rile n situaia grupului int! ale proiectului i capacitatea de soluionare a problemelor identificate n momentul redact!rii proiectului prin diagramele <antt. ;in nefericire autonomia autorit!ilor administraiei publice locale n accesarea i gestionarea programelor europene/ c3t mai ales n asigurarea cofinan!rii depinde n mod direct proporional de stadiul procesului de descentrali%are. ;escentrali%area/ aa cum sunt organi%ate ser'iciile publice din #om3nia/ poate fi intitulat! doar desconcentrare/ e,erciiul bugetar fiind stabilit Ampreun! cu structura posturilorB de c!tre ministerele de resort. -ndicatorii care trebuie urm!rii n 'ederea eficienti%!rii procesului de accesare a fondurilor europene nerambursabile de c!tre autorit!ile administraiei publice n special i instituiile publice n general sunt> * num!rul i ponderea ser'iciilor publice descentrali%ate1

* gradul de descentrali%are al resurselor financiare1 * ponderea 'eniturilor proprii n totalul 'eniturilor bugetelor locale. Fn aspect deosebit de important n 'ederea optimi%!rii acces!rii fondurilor europene de c!tre instituiile publice este i acela al racord!rii ntre ndeplinirea condiiilor de eligibilitate Ai respectarea domeniilor fundamentale de aplicaieB i ne'oile cu caracter specific ale colecti'it!ilor locale. Astfel se impune respectarea urm!torilor indicatori> * armoni%area ntre coninutul strategiilor de de%'oltare ale regiunilor Acare repre%int! n fond/ o sinte%! a celor localeB i coninutul pac(etelor informati'e de programe1 * e,istena i calitatea consult!rilor prealabile ntre structurile asociati'e locale i repre%entanii <u'ernului implicai n negocieri i procese de lobbJing cu repre%entanii Comisiei 6uropene n ceea ce pri'ete coninutul programelor de finanare. Frm!rirea indicatorilor propui n cadrul acestui demers tiintific/ stabilirea de parteneriate public*pri'at constituie condiii indispensabile n 'ederea acces!rii de c!tre instituiile i autorit!ile publice a fondurilor europene nerambursabile/ n condiii de eficien!. 7ecesitatea de'ine o impunere n condiiile n care aceste fonduri europene sunt singurele resurse financiare ale autorit!ilor administraiei publice ce pot constitui stimulente semnificati'e Acomparati' cu e,cedentele obinute prin dispo%iie centrali%at! de la impo%ite i ta,eB. 9')' Traseul 0ondurilor europene nerambursabile /i actorii implicai Asistena financiar! nerambursabil! din partea Comunit!ii 6uropene a fost la dispo%iia #om3niei i a celorlalte state care tocmai se eliberaser! de comunism/ nc! din 199.. -niial ea a fost destinat! spri5inirii statelor foste comuniste n procesul lor de tran%iie c!tre democraie i economia de pia!. 4n acea perioad! instrumentul financiar principal folosit a fost )LA#6 A)oland and LungarJ Aid for #econstruction and 6conomJB/ la nceput numai pentru aceste dou! !ri i ulterior pentru nc! + state foste comuniste. ;up! 1999/ de ndat! ce integrarea statelor din Centrul i 6stul 6uropei a de'enit un proces ire'ersibil/ obiecti'ul )LA#6 a de'enit spri5inirea !rilor candidate n procesul lor de integrare la Fniunea 6uropean!. 4n completare/ din 2... au fost ad!ugate dou! noi instrumente financiare cu aciune specific!> -$)A A-nstrumentul

pentru )olitici $tructurale de )re*AderareB * menit s! mbun!t!easc! infrastructura de mediu i transport/ i $A)A#; A$pecial accesssion programme for agriculture and rural de'elopmentB - orientat c!tre agricultur! i de%'oltare rural!. 0raseul aloc!rii fondurilor ncepe de la 9ru,elles/ Comisia fiind cea care are deci%ia final! n pri'ina cuantumului fondurilor i obiecti'elor pentru care 'or fi alocate. )artenerul direct cu care negocia%! este <u'ernul #om3niei. ;up! aprobarea fondurilor coordonarea lor se e,ercit! nt3i la ni'el naional i apoi la ni'el regional/ fiind implicate instituii diferite n funcie de instrumentul financiar utili%at. 9'9' Traseul 0ondurilor de la #ru=elles la autoritile centrale #eglementarea aloc!rii fondurilor europene nerambursabile este cuprins! n memorandumurile de finanare nc(eiate ntre Comisia 6uropean! i <u'ernul #om3niei. Acestea stabilesc drepturile i obligaiile p!rilor precum i obiecti'ele finan!rilor alocate. Coordonator naional al asistenei financiare nerambursabile din partea #om3niei este inisterul -ntegr!rii 6uropene care ndeplinete acest rol n relaia cu Fniunea 6uropean! n ceea ce pri'ete programarea fondurilor i monitori%area programelor de asisten! financiar! nerambursabil!. 4n timp ce re'ine inisterul -ntegr!rii 6uropene coordonea%! programele la ni'el naional/ gestionarea propriu*%is! a contribuiei financiare a Comunit!ii 6uropene inisterului 8inanelor. 4n acest sens el garantea%! integritatea contribuiei financiare i asigur! respectarea utili%!rii acesteia conform destinaiei stabilite prin memorandumurile de finanare/ de nelegere precum i prin alte documente nc(eiate ntre Comisie i <u'ernul #om3niei. ;ou! unit!i din cadrul ministerului sunt deosebit de importante> ;irecia 8ondul 7aional care administrea%! propriu*%is fondurile alocate !rii i 2ficiul Central de )l!i i Contractare )LA#6/ responsabil pentru aspectele procedurale i administrati'e pri'ind bugetele proiectelor/ organi%area i super'i%area licitaiilor/ nc(eierea i administrarea contractelor/ raportare financiar!/ etc. 4n ca%ul asistenei financiare )LA#6/ la ni'el naional e,ist! doi actori c(eie> * Coordonatorul 7aional al Asistenei A7ACB responsabil cu asigurarea unei leg!turi str3nse ntre procesul de aderare i utili%area fondurilor )LA#6 precum i cu programarea )LA#6 i 2ficialul 7aional cu Autori%area A7A2B/ numit de <u'ern i ns!rcinat cu administrarea din punct de 'edere financiar a fondurilor )LA#6. 4n

ca%ul fondurilor -$)A actorii principali la ni'el naional sunt departamentele -$)A din cadrul inisterului Apelor i )roteciei ediului i inisterului ?ucr!rilor )ublice/ 0ransporturilor i ?ocuinei. * @ocea Comisiei n #om3nia este repre%entat! de ;elegaia Comisiei 6uropene la 9ucureti/ instituie deconcentrat!/ e,presie a tendinei de descentrali%are manifestat! n ultimul timp i care se 'a accentua n perioada urm!toare. #olul s!u inter'ine n principal n aprobarea coninutului cererilor de finanare care pleac! la Comisie/ aprobarea comisiilor de e'aluare/ 'erificarea i aprobarea rapoartelor de e'aluare. ;e asemenea Eeful ;elegaiei i pune semn!tura pe contractele nc(eiate/ nu ca parte contractant!/ ci ca o confirmare suplimentar! a faptului c! proiectul respecti' 'a primi finanare european! nerambursabil!. 8iecare instrument financiar pus la dispo%iie de Fniunea 6uropean! are propriile sale proceduri i actori implicai din momentul obinerii finan!rii i p3n! n fa%a e'alu!rii. 9'7' Importana 0ondurilor europene nerambursabile pentru autoritile publice Audeene #epre%entaii administraiei publice 5udeene din #om3nia contienti%ea%! importana supliment!rii resurselor locale/ consider3nd esenial rolul fondurilor europene nerambrurasbile pentru reali%area in'estiiilor. 4n ceea ce pri'ete ns! reuita practic! a acces!rii acestor fonduri lucrurile se diferenia%! pe de o parte n mod radical n funcie de tipul autorit!ilor 5udeene/ iar pe de alt! parte n funcie de statutul social/ economic/ politic al 5udeelor implicate. Astfel/ consiliile 5udeene au o acti'itate rele'ant! n acest sens. ;ei e,ist! diferene ma5ore n ceea ce pri'ete num!rul i 'aloarea proiectelor derulate/ toate 5udeele au accesat fonduri )LA#6 p3n! n pre%ent. 4n ca%ul prefecturilor ns! situaia este mult mai gra'!. ;ei nu este o responsabilitate ce le re'ine n mod automat i dei bugetul nu le permite asigurarea unei rate mari a co*finan!rii pentru a obine proiecte de amploare la ni'el 5udeean/ ele pot totui accesa singure sau n parteneriat fonduri europene nerambursabile n special n domeniul in'estiiilor n resurse umane i asisten! te(nic!. #e%ultatul cercet!rii a fost cel puin surprin%!tor din acest punct de 'edere pentru c! aproape 6. Q din prefecturi au declarat c! au accesat fonduri europene nerambrurasbile pe c3nd 4. Q au declarat c! prefecturile nu pot n mod

legal accesa fonduri/ afirm3nd c! aceast! posibilitate re'ine numai consiliilor 5udeene. 6le do'edesc astfel o necunoatere a oportunit!ilor financiare pe care le au. 4n acelai timp/ cu c3t 5udeele au un grad de de%'oltare economic! i social! mai ridicat/ sunt mai informate i implicate n a c!uta surse de finanare e,terne. =udeele care au centre uni'ersitare se disting prin calitatea proiectelor ntocmite. ;ac! lu!m ca e,emplu domeniile care au beneficiat de asisten! financiar! nerambursabil! la ni'el 5udeean obser'!m faptul c! in'estiiile directe ocup! un loc important/ infrastructura i mediu fiind problemele acute care pot fi re%ol'ate prin accesarea acestor fonduri de autorit!ile 5udeene. 4nt!rirea capacit!ii administrati'e repre%int! un alt domeniu pe care Fniunea 6uropean! pune accent. Cu o pondere mai mic! n totalul in'estiiilor astfel finanate urmea%!> cultura/ de%'oltarea intreprinderilor mici i mi5locii Aasistena social! etc. -mportana pe care autorit!ile 5udeene o acord! fondurilor europene nerambursabile este legat! i de modul n care programele de finanare oferite de Fniunea 6uropean! r!spund necesit!ilor e,istente pe plan local. At3t re%ultatele inter'iurilor c3t i prelucrarea c(estionarelor aplicate repre%entanilor autorit!ilor 5udeene conduc la conclu%ia c! e,ist! o discrepan! ntre domeniile considerate prioritare de 5udee i cele finanate n final/ nefiind nc! bine pus la punct mecanismul negocierii ntre Comisie i <u'ern anterior construirii programelor. 4n timp ce n aceast! perioad! administraia central! este preocupat! n special de a satisface cerine mai degrab! e,terne/ administraia 5udeean! consider! oportun! o abordare de 5os n sus n procesul distribuirii fondurilor pornind de la ne'oile 5udeelor. 9'8' "arteneriatul interAudeean & soluie n atra.erea de 0onduri europene nerambursabile pentru in3estiii Fn aspect aproape ine,istent anterior anului 19+9 i pentru care se depun eforturi n ultima perioad! este construcia unei culturi a parteneriatului ntre diferitele segmente ale societ!ii rom3neti. $intagme des utili%ate n acest conte,t sunt parteneriatul public * pri'at/ parteneriatul administraie public! : societate ci'il! etc. ;ac! n aceste domenii putem afirma c! lucrurile au e'oluat/ nu acelai lucru putem spune despre parteneriatul ntre autorit!ile publice locale. Acestea nc! nu au B * prin fonduri accesate de autorit!i publice/

de%'oltat spiritul de asociere pentru proiecte comune/ se tem s! in'esteasc! resursele proprii n astfel de proiecte negli53nd total a'anta5ele pe care cu siguran! le*ar obine. 4n ca%ul atragerii fondurilor europene nerambursabile/ e,istena unui parteneriat ntre cel puin dou! autorit!i publice ar constitui un a'anta5 net n special n conte,tul politicii de de%'oltare regional!. #ealitatea arat! c! p3n! n acest moment nu e,ist! niciun e,emplu de nc(eiere a astfel de parteneriate n intenia de a accesa fondurile europene. 6,ist! doar tentati'e timide i neconcreti%ate. =udeele se arunc! ntr*o competiie pentru resurse nelu3nd n calcul a'anta5ele unei asocieri n care i profiturile i riscurile ar fi mp!rite n mod ec(itabil. 6ste de menionat n acest conte,t c! actuala mp!rire administrati'*teritorial! i actuala distribuire a competenelor pe diferite paliere de gu'ernare nu ncura5ea%! e,istena parteneriatelor. #egiunile de de%'oltare nu reuesc s! ofere cadrul necesar de colaborare i nu reuesc s! stimule%e crearea unui spirit regional n detrimentul ri'alit!ilor e,istente n pre%ent. 2 soluie tot mai 'e(iculat! de diferite segmente ale societ!ii rom3neti dar i ale autorit!ilor publice este crearea unor regiuni administrati'e/ care ar a'ea un aport important n ncura5area asocierilor pentru proiecte regionale ca urmare a imboldului pe care l*ar da afirm!rii identit!ii regionale. 9':' "robleme speci0ice cu care se con0runt autoritile publice Audeene n e0orturile de a accesa 0onduri europene nerambursabile )e l3ng! cele dou! probleme importante Acomunicarea ntre instituiile implicate i lipsa parteneriatelorB e,ist! probleme punctuale care mpiedic! buna desf!urare a lucrurilor n cadrul acestui proces. 6le in pe de o parte de administraia public! 5udeean!/ iar pe de alt! parte de instituiile cu care aceasta trebuie s! colabore%e. Fna dintre cele mai gra'e probleme cu care se confrunt! administraia public! 5udeean! este necesitatea asigur!rii co*finan!rii pentru a putea depune proiectele pe care i le propune. #olul co*finan!rii este foarte important contribuind la responsabili%area administraiei publice n leg!tur! cu utili%area acestor fonduri. 4n acelai timp ns! ni'elul sc!%ut al resurselor bugetare nu permite crearea unui fond consistent de co*finanare cu a5utorul c!ruia s*ar obine proiecte de in'estiii de amploare. 0ot legat de resursele financiare pe care autorit!ile trebuie s! le in'esteasc! n proiecte s*a menionat de multe ori faptul c! nu se g!sesc fonduri

pentru ntocmirea studiilor de fe%abilitate i prefe%abilitate/ o alt! condiie pentru accesarea fondurilor europene nerambrurasbile. proiectul nu este selectat spre finanare. Fn alt impediment menionat de c!tre toi actorii implicai a fost slaba preg!tire a administraiilor publice 5udeene pentru a face fa! condiiilor de eligibilitate dar i gestion!rii propriu*%ise a proiectelor finanate prin fonduri europene nerambursabile. 6ste 'orba pe de o parte de o dotare logistic! destul de precar! dei s* au f!cut progrese n acest sens. #esursele umane nu sunt bine preg!tite i programele de instruire organi%ate n ultimul timp nu au efectele scontate/ situaia nembun!t!indu*se n mod 'i%ibil. 4n plus este 'orba i de un management defectuos e,istent nc! n administraia public! rom3neasc! alimentat de birocraie i lipsa standardelor de performan!. Alte dificult!i nt3mpinate n gestionarea proiectelor sunt legate de probleme administrati'e i de comunicare generate de instituiile care ofer! programele de finanare. )rintre cele menionate de repre%entanii administraiei publice 5udeene sunt> * nerespectarea termenelor contractelor/ acest lucru a'3nd implicaii financiare ma5ore. 6,ist! un decala5 destul de mare ntre momentul select!rii proiectelor i efectuarea pl!ilor. ;e multe ori obiecti'ele i acti'it!ile pre'!%ute n proiect nu mai corespund situaiei reale din momentul furni%!rii banilor datorit! faptului c! nt3r%ierile dep!esc n multe ca%uri 12 luni. * accesul dificil la informaiile referitoare la programele de finanare este o alt! problem! nt3mpinat! de repre%entanii administraiilor publice 5udeene n efortul lor de a depune proiecte. )e de o parte este 'orba de neclaritatea limba5ului utili%at n documentaiile specifice/ iar pe de alt! parte de faptul c! nu se face o publicitate suficient! licitaiilor/ n condiiile n care multe autorit!i publice nu au acces de multe ori la aceste informaii. 9';' Recomandri cu caracter /tiini0ic #ecomand!ri pentru dep!irea dificult!ilor n accesarea fondurilor europene nerambursabile ar fi> * sporirea num!rului de cursuri de instruire pentru funcionarii publici din administraia public! 5udeean! concentrate pe acti'itatea de accesare i implementare uli repre%entani ai autorit!ilor publice 5udeene se tem s! fac! aceste in'estiii care sunt riscante n ca%ul n care

a programelor finanate din fonduri europene nerambrurasbile. $e poate ncura5a implicarea unor actori pri'ai n acest sens Afirme de consultan!B pentru a spori calitatea actului de instruire Aautorit!ile publice 5udeene mpreun! cu Administraiei )ublice ?ocaleB1 * accelerarea procesului de descentrali%are financiar! care ar permite creterea 'eniturilor ce re'in comunit!ilor locale. Astfel ar fi uurat! sarcina autorit!ilor de a asigura co*finanarea/ put3nd fi implementate proiecte de amploare cu un real impact pe plan local/ Acoordonare ntre 6conomiei i 8inanelorB1 * reglement!ri stricte cu pri'ire la publicitatea programelor de finanare Ae,> perioada de apariie pe siteB i ntocmirea unor pac(ete informati'e mai clare/ A inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei mpreun! cu ageniile de de%'oltare regional!B1 * stabilirea unor criterii specifice pentru administraia public! local! i preci%area e,pres! a eligibilit!ii acestora n programele de finanare/ A inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei mpreun! cu ageniile de de%'oltare regional!B1 * crearea la ni'el 5udeean a unui portofoliu de proiecte pentru a fi depuse i a unuia cuprin%3nd oportunit!ile de finanare/ care 'or spri5ini autorit!ile 5udeene n efortul lor de a promo'a proiecte Aautorit!ile 5udeeneB1 * elaborarea unui g(id practic pentru autorit!ile publice 5udeene i locale care s! le spri5ine n intenia lor de a accesa i gestiona fonduri europene nerambursabile. 4n cadrul acestui g(id ar trebui promo'ate ca%urile de succes i de eec de p3n! acum/ acestea constituind e,periene utile A inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei n colaborare cu institute independente de cercetareB. 9'<' Autoritile centrale /i procesul de .estionare a 0ondurilor europene nerambursabile $istemul de accesare i gestionare a fondurilor europene nerambursabile este nc! puternic centrali%at/ modul n care funcionea%! instituiile de la 9ucureti implicate afect3nd buna desf!urare a lucrurilor pe plan local. ;ac! o instituie central! are probleme de comunicare de e,emplu ntregul proces este compromis la toate ni'elurile Anaional/ regional/ localB/ gener3nd disfuncionalit!i ma5ore din punctul de 'edere al aprob!rii i derul!rii proiectelor i al transferului efecti' al fondurilor. inisterul Administraiei )ublice ?ocale i inisterul inisterul

9'+' "robleme de comunicare Afirmaia care se poate face la o pri'ire general! asupra acestui aspect este c!/ dei procesul este comple, i are la ba%! colaborarea ntre diferite entit!i/ nu e,ist! un circuit fluent i prestabilit al comunic!rii nu numai ntre autorit!ile locale i regionale pe de o parte i cele centrale pe de alt! parte dar i n cadrul palierului central. Aceasta este una dintre problemele ma5ore care afectea%! derularea normal! a proiectelor i flu,ul banilor. $urpri%a 'ine din faptul c! instituiile care ar trebui s! fie liantul ce leag! toate celelalte organisme implicate sunt apreciate de c!tre toi actorii c(estionai/ inclusi' de persoane din interior ca fiind cele mai ineficiente din punctul de 'edere al comunic!rii/ deseori fiind sursa unor bloca5e greu de re%ol'at. 6ste 'orba despre inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei i ;elegaia Comisiei 6uropene la 9ucureti. $urpri%a este dat! n principal de faptul c! aceste instituii sunt dotate logistic mai mult dec3t satisf!c!tor/ iar funcionarii beneficia%! de remuneraii net superioare funcionarilor din celelalte instituii ale administraiei publice. inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei este o instituie ermetic!/ a'3nd o comunicare dificil! cu celelalte ministere A inisterul -ntegr!rii 6uropene/ Apelor i )roteciei inisterul ediului etcB i fiind caracteri%at! de repre%entanii acestora ca

mai degrab! ineficient! n derularea acti'it!ilor legate de proiecte. ?a ni'el central e,ist! un proces de consultare ntre ministere pe di'erse aspecte prin intermediul grupurilor interministeriale n special/ dar procesul este formal/ respondenii afirm3nd c! multe din obser'aiile lor nu se reg!sesc n documentele emise ulterior de inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei. Aceeai conclu%ie este susinut! i de repre%entanii instituiilor regionale care/ pe l3ng! aspectele de comunicare de5a menionate sunt deseori puse n situaia de a face fa! tendinelor de centrali%are manifestate tot mai des de minister. 7u ermetismul caracteri%ea%! n principal ;elegaia/ ci birocraia dublat! de o organi%are interioar! ineficient!. )rin ricoeu/ problemele pe care Comisia 6uropean! le are n pre%ent Afiind tot mai des 'e(iculat! ideea reform!rii ei n principal n 'ederea reducerii birocraieiB se reflect! n acti'itatea instituiilor deconcentrate care o repre%int! n statele candidate. 2 coordonare destul de slab! e,ist! de e,emplu ntre ;elegaie i inisterul -ntegr!rii 6uropene/ colaborarea dintre ele fiind indispensabil! pentru desf!urarea n condiii normale a procesului de integrare.

;e altfel slaba cooperare i comunicarea defectuoas! e,istent! ntre cele trei instituii centrale implicate n gestionarea fondurilor europene nerambursabile a putut fi obser'at! cu prile5ul descoperirii n noiembrie 2..& a unor nereguli n alocarea fondurilor n regiunea Centru i mai precis n 5udeul Alba. Cele trei instituii nu au a'ut un punct de 'edere comun/ ci o interpretare diferit! asupra e'enimentelor i au propus soluii diferite pentru re%ol'area situaiei. inisterele de specialitate implicate A inisterul Apelor i )roteciei i ediului inisterul 0ransporturilorB sunt mai bine apreciate din punctul de 'edere al

comunic!rii at3t de c!tre instituiile publice centrale cu care colaborea%! c3t i de c!tre cele regionale. Autorit!ile 5udeene n sc(imb consider! c! nu e,ist! o concordan! ntre strategia de finanare a ministerelor i celelalte 5udeene/ acu%3nd faptul c! deci%ia este foarte mult concentrat! la 9ucureti. 4n conclu%ie lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoas! este una din principalele probleme cu care se confrunt! actorii implicai n procesul de accesare i gestionare a fondurilor europene nerambursabile/ prestaia instituiilor centrale din acest punct de 'edere afectea%! autorit!ile 5udeene n efortul lor de a*i spori resursele pentru in'estiii. 8aptul c! nu e,ist! nc! o distribuie foarte clar! a responsabilit!ilor Ae,> inisterul ;e%'olt!rii i )rogno%ei nc! se ocup! de probleme inisterului 8inanelor * ntocmirea fielor de financiare care ar trebui s! re'in!

finanareB agra'ea%! situaia din acest punct de 'edere. 9',*' $e ar trebui s 0ac autoritile centrale Accelerarea procesului de descentrali%are financiar! este un lucru pe care <u'ernul l poate face pentru a spri5ini comunit!ile 5udeene n efortul lor de a*i suplimenta resursele. Actorii 5udeeni i locali se 'or putea implica cu mai mult cura5 n acest proces/ efectul fiind n final o real! de%'oltare local!. Fn rol important n stimularea acestor parteneriate l*ar putea a'ea de asemenea noile structuri asociati'e ale comunit!ilor locale constituite la ni'el naional. 6le nu se reg!sesc nc! n acest tablou al acces!rii fondurilor europene nerambrurasbile n care ar putea a'ea un rol nu numai n crearea de ba%e de date cu pri'ire la situaia in'estiiilor dar s*ar putea implica n diferite fa%e ale procesului ca repre%entant al intereselor autorit!ilor publice locale. $e impune de asemenea nt!rirea controlului i procedurilor de audit asupra utili%!rii fondurilor europene nerambursabile. <u'ernul a a'ut n acest sens iniiati'a

de a nfiina un corp de control special care n cele din urm! nu s*a concreti%at/ lucru ce demonstrea%! nc! o dat! faptul c! n situaiile de cri%! se las! doar impresia c! lucrurile se 'or re%ol'a prin crearea unor instituii care nu 'or funciona niciodat!. 0oate progresele ce pot fi f!cute n acest domeniu nu pot ncepe dec3t cu completarea i armoni%area cadrului legal e,istent i adaptarea lui la standardele europene. ?egile administraiei publice locale nu reglementea%! nc! aspecte legate de gestionarea fondurilor europene nerambursabile de c!tre autorit!ile publice locale. )oate i de aceea 5um!tate din prefecturi consider! c! nu au posibilitatea legal! de a accesa fondurile europene nerambrurasbile. 9',,' Recomandri pri3ind indicatorii ce trebuie respectai n 3ederea accesrii cu succes a 0ondurilor europene nerambursabile de ctre autoritile administraiei publice locale * obligati'itatea consult!rii de c!tre <u'ern a repre%entanilor autorit!ilor locale cu pri'ire la obiecti'ele programelor destinate administraiei publice locale Ae,> structurile asociati'e ale autorit!ilor publice localeB1 * <u'ernul s! ia m!suri specifice pentru 5udeele care nu pot asigura fondurile de co*finanare cre3nd un fond special n acest sens1 * crearea unor structuri speciale de audit i control pentru gestionarea corect! i eficient! a fondurilor europene nerambursabile1 * s! e,iste control parlamentar asupra <u'ernului cu pri'ire la gestionarea fondurilor europene nerambursabile1 * coordonarea strategiilor de descentrali%are ale #eformei Administrati'e i inisterului -nternelor i inisterului 8inanelor. 4n acest moment prima merge

ntr*un ritm mai alert pro'oc3nd disfuncionalit!i ma5ore e,primate n principal n responsabilit!i suplimentare f!r! resurse adec'ate. ;ei fondurile europene nerambursabile repre%int! resurse importante pentru autorit!ile publice 5udeene/ n special n 'ederea complet!rii fondurilor pentru in'estiii/ acestea nu au a'ut un mare succes n a le accesa. 2 parte din acest eec li se datorea%!/ iar cealalt! ine de prestaia altor actori implicai. )roblemele ma5ore cu care se confrunt! repre%entanii 5udeelor sunt resursele umane nepreg!tite i nemoti'ate al!turi de o dotare logistic! nc! precar!. ?ipsa spiritului antreprenorial din administraia rom3neasc! pe de alt! parte face ca autorit!ile publice s! nu aib! iniiati'a at3t de necesar! n conte,tul austerit!ii bugetare e,istente. Aceast! lips! se

transpune i n absena unei culturi a parteneriatului ntre autorit!ile publice locale care ar putea repre%enta un a'anta5 n efortul de a atrage fonduri e,terne. ?ipsa unei comunic!ri eficiente ntre instituiile implicate este un alt obstacol ma5or/ care nu de multe ori a generat bloca5e ma5ore. Acest aspect este pre%ent la toate ni'elurile. ;ac! ntre autorit!ile 5udeene Aconsilii i prefecturiB nu e,ist! coordonare/ politicile 5udeene sunt compromise. 4n acelai mod/ lipsa de coordonare i comunicarea defectuoas! ntre autorit!ile 5udeene/ regionale i locale au drept consecin! discrepane ma5ore ntre strategiile conturate la fiecare ni'el/ fapt care determin! incompatibilit!i ntre ne'oile locale i obiecti'ele programelor de finanare. 4n tot acest proces instituiile regionale ar trebui s! aib! un rol c(eie n a repre%enta eficient interese locale. $e impune deci consolidarea rolului acestora i totodat! promo'area imaginii lor n faa opiniei publice nc! puin informat!. Crearea regiunilor administrati'e ar putea fi o soluie n acest sens/ fiind totodat! e,presia unui mod de organi%are administrati'*teritorial! mai eficient. #e'ine ns! autorit!ilor gu'ernamentale responsabilitatea cre!rii cadrului necesar unei bune funcion!ri a ntregului proces. ;in punctul de 'edere al reformei administraiei publice locale/ dou! lucruri se impun> reg3ndirea pe criterii de eficien! a structurii teritoriale i accelerarea procesului de descentrali%are financiar! care ar permite o autonomie real! comunit!ilor locale.

Cap. I!: Studiu de caz: Raportul dintre administraia public central i administraia public local. "irocraia. #escentralizarea. Strategia de accelerararea a reformei administraiei publice locale n domeniul de acti$itate al Consiliului %udeean Constana

7',' Mana.ementul procesului de re0orm Fn aspect important al reformei administraiei publice l constituie managementul reformei n procesul de aplicare a acesteia. Fn risc important n reali%area reformei administraiei publice este aglomerarea sarcinilor cotidiene/ ram3n3nd astfel puin timp pentru a c!uta noi soluii la disfuncionalit!ile ap!rute. 4n consecin!/ pentru ca reforma administraiei publice s! aib! succes este necesar ca un num!r mare de grupuri int! An particular persoane c(eie de la ni'ele de conducere i deci%ieB s!*i e,prime spri5inul i anga5amentul n recunoaterea necesit!ii sc(imb!rilor i n implementarea acestor sc(imb!ri. )e ba%a modelului de%'olt!rii integrate a organi%aiilor/ se pot identifica patru factori de bloca5 n implementarea strategiei actuali%ate> strategici Acomple,itatea deci%ional!B/ structurali Abirocraia specific! oric!rui sistem/ mi5loace umane i financiare limitate/ dimensiunea i comple,itateaB/ culturali Ateama de risc/ tradiia Ccontinuit!iiD/ sc(imbarea mentalit!iiB i comportamentali Aabsena stimulentelor indi'iduale/ nenelegerea obiecti'elor finale/ demoti'are i frustr!ri/ comportamente de ateptareB. Administraia public! nu poate fi reformat! ntr*un timp scurt. 6ste un proces pe termen lung/ care trebuie s! fie implementat de mai multe gu'erne consecuti'e/ ntr*un mediu dificil/ competiti' i n continu! sc(imbare. ;e aceea/ este ne'oie de obinerea unui consens n plan politic n ceea ce pri'ete cerinele necesare reali%!rii ntregului proces de reform!/ prin> * ;iseminarea pe scar! larg! a informaiilor pri'ind reforma i ncura5area particip!rii cet!enilor/ a societ!ii ci'ile/ a mediului de afaceri/ a funcionarilor

publici la reali%area reformei/ printr*un sc(imb democratic de opinii n leg!tur! cu desf!urarea acestui proces1 * 8undamentarea reformei pe ba%a unei anali%e profesioniste a stadiului actual/ a acti'it!ii i performanelor administraiei publice/ precum i pe ba%a e'alu!rii periodice a consecinelor acti'it!ilor finali%ate1 * 8olosirea e,perienelor n domeniul reformei administraiei publice din alte state/ n special din statele membre ale Fniunii 6uropene i din !rile candidate/ menin3nd totodat! elementele istorice i culturale ale administraiei publice rom3neti1 * Abordarea reformei n mod global> nicio sc(imbare i%olat! sau parial! nu trebuie reali%at!/ dac! nu a fost conceput! ca parte integrant! i organic! a ntregii strategii de reform!1 * Abordarea reformei ca un proces desc(is> componentele strategiei de reform! 'or fi actuali%ate i adaptate sc(imb!rilor din mediul e,tern/ dar i transform!rii altor componente ale reformei/ pentru a folosi n cel mai bun mod e,periena acumulat! n timpul implement!rii1 * $tabilirea priorit!ilor strategice> pentru fiecare etap! este stabilit un num!r limitat de obiecti'e prioritare/ asupra c!rora se 'a ndrepta ntreaga atenie i pentru care 'or fi alocate fondurile necesare. Acestea trebuie s! fie acele sc(imb!ri care determin! progresul reformei n ansamblul s!u i condiionea%! sau influenea%! toate celelalte transform!ri1 * Asigurarea continuit!ii funcion!rii administraiei publice/ astfel nc3t aceasta s! i ndeplineasc! funciile n timpul reorgani%!rii/ descentrali%!rii etc.1 * Coordonarea i managementul ntregii reforme dintr*un punct unic/ la cel mai nalt ni'el al <u'ernului/ pentru a asigura coerena implement!rii strategiei. 7')' Mecanismul de monitori2are a implementrii strate.iei de re0orm a administraiei publice Conceptul de )lan de monitori%are a performanelor repre%int! unul din cele mai importante aspecte ale procesului de reform! a politicilor publice/ aici fiind incluse de asemenea politicile de descentrali%are i cea pri'ind managementul funciei publice. Acesta este a,at pe dou! direcii importante> eficacitatea administrati'! i capacitatea de a elabora i implementa politici consistente i coerente n domeniul administraiei publice. 4n urma de%baterilor publice care au a'ut loc n cadrul

8orumului naional pe tema procesului de descentrali%are i reforma funciei publice/ n ca%ul introducerii i utili%!rii unui anumit sistem de monitori%are a performanelor procesului/ au fost reliefate urm!toarele> * necesitatea utili%!rii unui sistem dual de monitori%are a performanelor desf!ur!rii procesului de reform!/ unul intern Aasigurat de instituiile administraiei publiceB i unul e,tern Aimplic3nd societatea ci'il!/ asociaiile autorit!ilor locale i ali beneficiari direci sau indireci ai procesului de reform!B/ care s! asigure transparena/ neutralitatea i independena ntregului proces1 * monitori%area intern! s! fie asigurat! de c!tre> Fnitatea Central! pentru #eforma Administraiei )ublice i grupurile de monitori%are a reformei administraiei publice de la ni'elul ministerelor i 5udeelor/ pe cele trei componente mpreun! cu Agenia 7aional! a 8uncionarilor )ublici n domeniul funciei publice si ;irecia )olitici )ublice n domeniul formularii politicilor publice la ni'el central i local1 * monitori%area e,tern! s! fie asigurat! de organisme independente1 * pentru atingerea scopurilor pentru care au fost create/ cele dou! sisteme de monitori%are trebuie s! fie compatibile prin indicatorii utili%ai. $e impune astfel necesitatea asigur!rii unei comunic!ri permanente ntre cele dou! p!ri. Argumentele care 5ustific! utili%area acestui dublu sistem de monitori%are sunt> 1B sistemul intern de monitori%are care asigur! feed*bacH*ul necesar pe tot parcursul derul!rii procesului de descentrali%are/ indic! <u'ernului cine este principalul responsabil n faa cet!enilor/ de calitatea ser'iciilor oferite acestora i de implementarea procesului de reform!. Acest sistem permite prent3mpinarea e'entualelor disfuncionalit!i i mbun!t!irea derul!rii aciunilor n timpul procesului1 2B sistemul e,tern de monitori%are asigur! independen! i neutralitate n monitori%area procesului de descentrali%are/ precum i o transparen! real! pe parcursul derul!rii procesului. 7'9' !escentrali2area administrati3 #egimul ba%at pe principiul descentrali%!rii administrati'e este acel regim n care administraia intereselor locale este dat! n gri5a organelor alese pe plan local de c!tre colecti'it!ile locale. Acest regim este complet opus regimului centrali%at.

;escentrali%area const! n delegarea responsabilit!ilor i resurselor unor autorit!i infranaionale relati' independente i autonome care r!spund n faa cet!enilor regiunii sau comunit!ii i nu n faa puterii centrale. ;escentrali%area presupune> * pe de o parte/ conducerea acti'it!ilor localit!ilor de c!tre autorit!ti locale alese de colecti'it!ile locale1 * pe de alt! parte/ diminuarea competenelor care aparin autorit!ilor centrale. Astfel/ statul poate acorda 5udeelor i comunelor anumite competene cum ar fi> organi%area poliiei/ dreptul de a stabili impo%ite/ de a recurge la m!sura e,proprierii/ de a deine bunuri i domeniul public. )rincipalele caracteristici ale regimului descentrali%at sunt urmatoarele> a. corespun%!tor fiec!rei categorii de interese Acentrale/ comunale/ 5udeeneB trebuie s! e,iste un organism distinct n ierar(ia administrati'! : aceasta ntruc3t nu e,ist! identitate de ne'oi i interese pentru toi cet!enii/ n acelai timp/ n orice parte a teritoriului i n toate pri'inele1 ca urmare/ nu e,ist! nici necesitatea instituirii unor reguli administrati'e uniforme i cu at3t mai puin nu e,ist! o aplicare uniform! a unor reguli care sunt i trebuie s! fie diferite. b. fiecare organism din ierar(ia administrati'! trebuie s! aib! personalitate 5uridic!/ capacitatea de a fi subiecti' acti' i pasi' de drepturi i obligaii recunoscute prin legile de organi%are. c. statul trebuie s! acorde unit!ilor sale teritoriale anumite drepturi de putere public!/ care s! nu constituie ns! concesiunea unui drept de autogu'ernare/ autorit!ile centrale ale puterii e,ecuti'e re%er'3ndu*i dreptul de a supra'eg(ea acti'itatea autorit!ilor locale/ e,ercit3nd asupra acestora un anumit tip de control. ;repturile de putere public! ale colecti'it!ilor teritoriale sunt/ n consecin!/ drepturi deri'ate. d. colecti'it!ile teritoriale trebuie s! aib! dreptul de a a'ea un patrimoniu necesar ndeplinirii atribuiilor administrati'e determinate prin legile de organi%are. e. colecti'it!ilor locale trebuie s! li se acorde dreptul de a*i alege ele nsele administratorii/ organele ns!rcinate cu gestiunea intereselor locale. ;iferena esenial! ntre centrali%are i descentrali%are const! tocmai n aceast! caracteristic!> administraia descentrali%at! este administraia condus! de organele locale AaleseB/ n timp ce administraia centrali%at! aleas! semnific! administraia condus! de organele locale numite de c!tre administraia central!.

f. e,istena unei competene pur teritoriale i organice/ a unei sfere de interese distincte/ a unor funciuni administrati'e determinate prin legile de organi%are. g. colecti'it!ilor teritoriale trebuie s! li se asigurare 'enituri suficiente care s! le confere independena/ libertatea necesar!/ posibilitatea de a*i alege ele nsele mi5loacele financiare. Fn principiu important al descentrali%!rii afirm! c! transferul competenelor de la stat c!tre colecti'it!ile locale trebuie s! fie nsoit de transferul concomitent de resurse financiare corespondente. 8!r! mi5loace financiare nu e,ista o real! descentrali%are/ unii autori merg3nd p3n! ntr*acolo nc3t susin c! libertatea local! : comunal! : este o c(estiune de disponibilit!i bugetare. )rincipalele a'anta5e ale descentrali%!rii sunt> 1. ;escentrali%area constituie un mod de fragmentare i dispersare a puterii politice. 0rebuie spus ca gu'ernele rm3n instituiile cele mai puternice din societate. 7u numai c! stabilesc regulile care gu'ernea%! sistemul economic/ dar gu'ernele/ i nu numai ele/ au autoritatea/ capacitatea i puterea s! dispun! n mod legitim de bogaia/ libertatea i c(iar de 'iaa indi'idului. 4n faa acestei puteri este important s! se stabileasc! i s! se menin! un sistem de ec(ilibru. ;escentrali%area repre%int! cel mai bun mi5loc/ dac! nu unicul/ pentru a reali%a un asemenea ec(ilibru. Acest ec(ilibru al puterilor poate fi reali%at prin> * ;escentrali%area capacit!ii de adoptare a deci%iilor n c(iar interiorul statului. Aa cum au ar!tat ontesPuieu i adison/ este esenial ca Co ramur!D sau Cun actorD Ao personalitateB s! nu fie autori%ate s! e,ercite singuri puterea. 4n ma5oritatea ca%urilor acest lucru a a'ut drept consecin! constituirea unor corpuri 5udiciare i legislati'e independente. * Constituirea mai multor ni'eluri de gu'ernare/ fiecare a'3nd un anumit grad de independen! i autonomie n raport cu cealalt!. 2biecti'ul este de a e'ita o concentrare e,cesi'! a puterii i a autorit!ii i de a promo'a crearea elitelor concurente. 2. Fn al doilea a'anta5 al descentrali%!rii este acela c! ea ser'ete cre!rii unui spaiu ci'ic suplimentar. <ener3nd mai multe centre de putere/ n mod ine'itabil se creea%! mai mult spaiu n care organi%aiile societ!ii ci'ile Agrupuri de interese/ patronatele/ sindicatele/ media etc.B pot s! de%'olte i s! g!seasc! mi5loace de sub%isten!. Asemenea centre ale puterii/ n special atunci c3nd beneficia%! de o anumit! autonomie/ pot contribui la consolidarea responsabilit!ii gu'ernului fa! de societate.

3. Al treilea a'anta5 al gu'ern!rii descentrali%ate este faptul c! ea creea%! oportunit!i pentru apariia grup!rilor politice de opo%iie i/ mai ales/ resurse pentru partidele politice de opo%iie. ;escentrali%area asigur! partidelor politice de opo%iie oca%ia de a se mobili%a/ de a*i concentra eforturile i de a*i c3tiga puteri care decurg din e,erciiul responsabilit!ilor locale. 4. Al patrulea a'anta5 al descentrali%!rii este acela c! ea creea%! numeroase oportunit!i de de%'oltare a competenelor i practicilor democratice. 7umeroi obser'atori/ ncep3nd cu #ousseau/ au sugerat c gu'ernm3ntul local constituie nu numai o ramp! de lansare spre po%iii mai nalte/ dar i o e,perien! n domeniul negocierii i compromisului/ elemente necesare unei gu'ern!ri democratice. ". Al cincilea a'anta5 al descentrali%!rii este c! ofer! mai multe opiuni cet!enilor n c!utarea unui anumit ser'iciu. ;ac! soluia obinut! la un anumit ni'el nu este satisf!c!toare/ cet!enii pot pune n practic! strategii menite a pro'oca o reacie po%iti'! pe l3ng! o alt! instan!. 6. Al aselea a'anta5 al descentrali%!rii este adaptarea sa la di'ersitatea atept!rilor populare. 4n numeroase !ri/ regiunile au 'enituri/ ne'oi diferite si g!%duiesc numeroase grupuri etnice/ regionale i tribale. ;escentrali%area permite combaterea unei anumite uniformit!i cu posibilitatea de a face adapt!ri la ni'el local i de a fi ntr*o m!sur! mai mare n acord cu ne'oile i interesele populaiei. &. Al aptelea a'anta5 al descentrali%!rii este c! ea creea%! un sentiment mai puternic de eficacitate politic! n r3ndul cet!enilor. 4n general/ populaia tinde s! reacione%e po%iti' la un gu'ernam3nt mai apropiat de ea i mai tangibil/ c(iar dac! politicile urm!rite de gu'ernam3nt nu sunt cele mai fa'orabile pentru indi'i%i. +. ;escentrali%area ofera mai multe posibilit!i iniiati'ei economice locale. Fn grad ridicat de autonomie local!/ competene e,tinse/ inclusi' n domeniul fiscal i legislati'/ sunt condiiile reuitei de%'olt!rii economice locale. ?imitele descentrali%!rii au n 'edere> 1. Fn domeniu 'i%at este cel al fiscalit!ii. )ericolele sunt mari atunci c3nd actorii locali nu au responsabilitatea de a colecta propriile 'enituri/ ci din contr!/ depind de 'eniturile ce le sunt cedate de un ni'el superior. Acest tip de situatie contribuie la iresponsabilitatea fiscal!. 2. Fn alt pericol potenial al descentrali%!rii este acela c! instanele locale pot fi acaparate de elitele locale foarte bine plasate i organi%ate. edison a pledat n

fa'oarea unor circumscripii mai 'aste i mai unitare/ consider3nd c! acestea sunt mai puin susceptibile de a fi acaparate i controlate de c!tre elitele locale. 3. 2 alt! problem! este aceea c! instanele locale/ c(iar c3nd sunt conduse de indi'i%i bine intenionai i care iau po%iie/ risc! s! aib! o perspecti'! ngust! n comparaie cu cea a gu'ernului n ceea ce pri'ete politicile publice. Astfel/ eforturile de a reali%a o politic! de interes general pot/ deliberat sau nu/ s! fie contracarate de aciunea autorit!ilor locale. Acest lucru se nt3mpl! mai ales c3nd politica public! n cau%! nu acionea%! n mod clar n interesul ni'elului local. 4. 2 alt! dificultate real!/ care de'ine din ce n ce mai e'ident! n multe !ri/ pe m!sur! ce acestea i a5ustea%! politicile de descentrali%are/ este aceea c! o asemenea strategie poate ser'i ca faada pentru a permite gu'ernului central s! e'ite responsabilitatea n ceea ce pri'ete ser'iciile eseniale. Astfel/ din ce n ce mai multe gu'erne naionale/ sub presiunea financiar!/ au tendina de a transfera competene autorit!ilor locale f!r!/ ns!/ a le furni%a i resursele necesare. 7'7' $onceptul de descentrali2are 4n acord cu strategia de reform! a administraiei publice agreat! de Comisia Fniunii 6uropene/ conceptul de descentrali%are n #om3nia este definit prin intermediul a trei elemente ma5ore> * continuarea descentrali%!rii prin transferul de competene i responsabilit!i administrati'e i financiare/ de la ni'elul autorit!ilor administraiei publice centrale la ni'elul autorit!ilor locale1 * continuarea procesului de deconcentrare prin delegarea de responsabilit!i n teritoriu n funcie de necesit!ile pe plan local/ n cadrul aceleiai structuri administrati'e Aser'iciile deconcentrate funcionea%! n subordinea ministerului care le*a delegat responsabilitateaB1 * transformarea ser'iciilor deconcentrate din teritoriu/ n funcie de necesit!ile cet!enilor i pentru eficienti%area acestora/ n ser'icii descentrali%ate n responsabilitatea autorit!ilor locale. ;up! responsabilit!ile transferate/ descentrali%area este mp!rit! n trei categorii> politic!/ administrati'! i fiscal!. ;escentrali%area politic! implic! conferirea c!tre cet!eni a unei puteri mai mari n procesul de luare a deci%iilor/ n particular acest lucru nt3mpl3ndu*se prin derularea de procese democratice.

;incolo de argumentele care susin descentrali%area politic! este de reinut urm!toarea afirmaie> deci%iile luate cu o c3t mai mare participare din partea cet!enilor 'or fi mai bine fundamentate i mai rele'ante a'3nd n 'edere diferite interese care se manifest! la ni'elul societ!ii dec3t acelea luate numai la ni'elul autorit!ilor politice naionale. Acest concept implic! faptul c! alegerea repre%entanilor pe circumscripii electorale prin 'ot permite cet!enilor s!*i cunoasc! mai bine pe cei care i repre%int! politic i n acelai timp/ permite aleilor s! cunoasc! mai bine ne'oile i aspiraiile celor care i*au ales. $uccesul descentrali%arii politice/ n general/ depinde de o serie de componente c(eie> reforme constituionale sau statutare/ e,istena pluralismului politic/ nt!rirea corpurilor legiuitoare i a unit!ilor politice locale. Absena unora dintre aceste aspecte poate conduce la ScapturareaD sistemului electoral de elite locale care/ apoi ar putea de%'olta i implementa politici i aciuni care s!*i fa'ori%e%e pe ei sau grupurile care i susin. ;e obicei/ descentrali%area politic! determin! ba%a apariiei i de%'olt!rii unor numeroase sarcini administrati'e la ni'elul sectorului public. * ;econcentrarea repre%int! cea mai slab! form! de descentrali%are care implic! transferul de autoritate i responsabilit!i de la ni'elul ministerelor sau ageniilor la structurile din teritoriu care aparin de acestea. * ;e'oluia21 generea%! un grad de autonomie mai ridicat i implic! transferul de responsabilit!i de la ni'elul gu'ernului central la ni'eluri de gu'ernare inferioare care au fost mputernicite prin pre'ederi constituionale sau statutare. * ;elegarea22 implic! transferul de responsabilit!i de la ageniile centrale la entit!i semi*autonome oper3nd independent sau semi*independent de gu'ern. * )ri'ati%area este c3teodat! pri'it! ca o form! de descentrali%are Auna proiectat! n aa fel nc3t performane mai nalte pri'ind eficiena stilului de pia! pot fi generate prin grade sporite de autonomie i fle,ibilitate mai mare n luarea deci%iilorB i implic! transferul de responsabilit!i de la gu'ern la entit!i pri'ate. 4n cadrul pri'ati%!rii/ responsabilit!ile pot fi transferate c(iar la furni%orii de ser'icii propriu*%ii.
21

4e.iniie7 Dransmiterea competenelor (i a surselor de venituri de la autoritile publice centrale ctre autoritilor publice locale 22 4e.iniie7 exercitarea de ctre autoritile administraiei publice locale sau de ctre alte instituii publice, a unor competene 8n numele unei autoriti a administraiei publice centrale, 8n limitele stabilite de ctre aceasta

4n conte,tul actual al reformei administraiei publice/ prioritare sunt considerate descentrali%area i desconcentrarea ca p!ri ale descentrali%!rii administrati'e/ cu obser'aia c! descentrali%area este asimilat! de'oluiei i deleg!rii. 4n acelai conte,t/ de'oluia n ca%ul #om3niei nu implic! i o e'entual! autonomie teritorial*administrati'!. ;escentrali%area fiscal! se refer! la m!rirea controlului autorit!ilor locale asupra resurselor financiare/ fie n termeni de reparti%are a c(eltuielilor fie a gener!rii de 'enituri. ulte din lucr!rile de specialitate pri'ind descentrali%area fiscal! se concentrea%! pe natura transferurilor inter*gu'ernamentale i pe diferenele pri'ind capacitatea de generare a 'eniturilor diferitelor tipuri de autorit!i. Fn aspect primar n anali%a descentrali%!rii fiscale este repre%entat de o ec(ilibrare corespun%!toare ntre autoritate i resursele financiare necesare e,ercit!rii acelei autorit!i. 7'8' Stadiul actual al descentrali2rii $trategia pri'ind accelerarea reformei administraiei publice aprobat! n 2..1 de <u'ernul #om3niei a identificat necesitatea descentrali%!rii anumitor ser'icii publice n 'ederea reducerii c(eltuielilor i a nt!ririi capacit!ii manageriale a administraiei publice locale. Cu spri5inul unor donatori internaionali s*au elaborat o serie de anali%e sectoriale pri'ind procesul de descentrali%are n anumite domenii Ae,. asistena social! : protecia copiluluiB. C3te'a aspecte ma5ore pri'ind descentrali%area cum ar fi> rolul asocierilor de unit!i teritorial*administrati'e n furni%area de ser'icii publice Ala ni'el de 5ude/ ora/ comun!B/ rolul prefecilor/ implicarea autorit!ilor locale n procesul deci%ional/ se recomand! a fi soluionate pentru o mai bun! gestionare a ser'iciilor publice la ni'el local. 4n decursul ultimului deceniu/ #om3nia a f!cut pai importani n planul descentrali%!rii financiare. 4n cadrul acestui proces au putut fi identificate patru cicluri. 4n primul ciclu A1991*1994B23 au fost iniiate sc(imb!ri importante n structura i finanarea autorit!ilor locale/ care au inclus i introducerea sistemului de ta,e i impo%ite locale. 4n ciclul al doilea al politicii de reform! A199+*2...B s*au f!cut noi pai pentru reali%area descentrali%!rii administrati'e i financiare. 4n acest sens/ pe ba%a noii legislaii pri'ind finanele autorit!ilor publice locale 24 a crescut nu numai
23

Be"ea administratiei publice locale nr.6$E1$$1, =? nr.15E1$$% privind impo*itele locale. Be"ea nr.%#E1$$3 privind impo*itele locale 24 Be"ea nr.6$E1$$1 si Be"ea nr.18$E1$$8 privind .inanele publice locale

partea din )-9 referitoare la bugetele locale/ dar i proporia corespun%atoare a c(eltuielilor locale din totalul c(eltuielilor publice Antre 199+*2..1 procentul din )-9 a crescut de la 3/6 la 6/" Q i c(eltuielile locale au crescut de la 14/4 la 26/6 QB. 4n timpul celui de al treilea ciclu A2..1 : 2..4B noile legi au adoptat i stabilit noi reguli pentru anumite funcii ale autorit!ilor locale 2"/ n special pri'ind ser'iciileIutilit!ile publice26. Al patrulea ciclu A2..4 p3n! n pre%entB a fost demarat odat! cu proiectarea i aprobarea $trategiei actuali%ate pri'ind accelerarea reformei administraiei publice AL.<. 699I2..4B. 2 component! important! a acestei strategii este a,at! pe continuarea procesului de descentrali%are i desconcentrare. )rin punerea n aplicare a acestei strategii/ a fost elaborat un prim pac(et legislati' pentru susinerea procesului A?egea cadru a descentrali%!rii nr.339I2..4/ ?egea instituiei prefectului nr.34.I2..4 i L.<. nr. 22.1I2..4 pri'ind funcionarea i atribuiile Comitetului 0e(nic -nterministerial i a <rupurilor de ?ucru pentru ;escentrali%are din instituiile implicateB. 0endine de centrali%are i de descentrali%are au e,istat n acest inter'al. C3te'a pre'ederi legale noi au nt!rit controlul autorit!ilor centrale asupra funciilor autorit!ilor locale/ n timp ce altele au acionat n direcia descentrali%!rii 2&. 4n iulie 2..3/ o lege nou! pri'ind finanele publice locale a abrogat*o pe prima/ a'3nd pre'ederi corelate cu cele ale ?egii 8inanelor )ublice nr."..I2..2 Aarmoni%at! cu pre'ederile #eglementarilor Consiliului 6uropei nr.16."I2..2B si au crescut procentul din impo%itul pe profit aplicat indi'idual care se aloc! autorit!ilor locale. Fn studiu detaliat al stadiului actual al descentrali%!rii financiare la ni'elul ntregii !ri/ precum i pe cele mai importante sectoare de acti'itate Aeducaie/ s!n!tate/ asisten! social!/ ordine i siguran! public!/ agricultur!/ cultur!/ ser'icii publice de de%'oltare local!B a fost ntocmit de Fniunea 7aional! a Consiliilor =udeene din #om3nia i Asociaia ;irectorilor 6conomici din cadrul Consiliilor =udeene din #om3nia.

2" 26

Be"ea nr.%15E%221 privind administraia public local 4e exemplu7 Be"ea nr. )%6E%221 privind serviciile publice de "ospodrie comunal, =? nr.86E%221 privind serviciile de transport public local de cltori, =? nr.83E%221 privind serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, =? nr.88E%221 privind serviciile comunitare publice pentru situaii de ur"en, =C? nr%2%E%22% privind "ospodrirea inte"rat a *onei costiere, =? nr.%1E%22% privind "ospodrirea localitilor urbane (i rurale, =? nr.)%E%22% privind serviciile publice de alimentare cu ap (i de canali*are, =? nr.#1E%22% privind 8n.iinarea de servicii publice locale pentru administrarea patrimoniului public (i privat de interes local 27 =C? nr.35E%22) privind .inanele publice locale

)e l3ng! aspectele po%iti'e/ n derularea procesului de descentrali%are au fost nregistrate i o serie de aspecte negati'e> * ;repturi importante nu au fost acordate autorit!ilor administraiei publice locale/ ceea ce limitea%! capacitatea acestora de a organi%a eficient oferta de ser'icii Ade e,emplu dreptul de a stabili preuri pentru aceste ser'iciiB1 * 4n unele domenii mecanismele de control direct i deci%iile discreionare 2+ persist!. 6,ist! puine domenii cu reglement!ri clare i transparente. Acest lucru limitea%! at3t planificarea i pre'i%iunea financiar! c3t i posibilitatea de a e,perimenta i de a introduce soluii locale creati'e pentru a oferi ser'icii mai eficiente. -ndirect/ acest aspect limitea%! i capacitatea de absorbie a fondurilor Fniunii 6uropene1 * Autonomia managementului financiar local este limitat! de reglement!rile pri'ind alocarea 'eniturilor proprii prin restricionarea utili%!rii transferurilor1 * )reponderena aloc!rilor cu destinaie precis! este un obstacol pentru o eficient! c(eltuire a banilor deoarece limitea%! coordonarea i integrarea ser'iciilor locale1 * ecanismele de ec(ilibrare e,istente nu asigur! ec(itatea sistemului1 * 0ransferul incomplet de proprietate este un obstacol n gestionarea efecti'! a bunurilor locale1 * -nsuficiena preci%are pri'ind garaniile legale i constituionale legate de autonomia local!1 * )olitici publice insuficient argumentate i parial implementate nu au putut oferi soluii raionale pentru problemele e,istente1 * )reponderena ordonanelor i legilor emise n procedur! de urgen!/ n loc de legi emise pe cale ordinar!1 * Autorit!ile administraiei publice locale nu au beneficiat n toate ca%urile/ n a'ans/ de instruire speciali%at! pri'ind gestiunea financiar! i managementul ser'iciilor publice descentrali%ate. Fn proces de descentrali%are gestionat defectuos poate conduce la apariia unei game largi de eecuri ale statului> at3t Merori prin omisiuneM/ atunci c3nd statul nu reuete s! fac! ce'a care ar fi mbun!t!it performana economic!Iadministrati'!/ c3t i Merori de aciuneM/ atunci c3nd statul desf!oar! aciuni care conduc la nr!ut!irea

2+

4e.iniie7 care au 8ntrea"a libertate de aciune

performanelor economice.29 7u numai c! aceste erori mpiedic! de%'oltarea unei politici semnificati'e de descentrali%are/ care ar putea conduce la o ofert! de ser'icii locale mai eficiente i ec(itabile/ ci are i efecte negati'e pri'ind credibilitatea autorit!ilor locale. * )arcurgerea p3n! n pre%ent a etapei corespun%!toare de%'olt!rii cadrului instituional i legislati' cu efecte concrete n plan local n anii 'iitori1 * ?ipsa unei descentrali%!ri coerente/ nefundamentat! corespun%!tor/ f!r! o asigurare a resurselor necesare i nsoit! de o comunicare defectuoas! cu beneficiarii acestui proces1 Aplicarea politicilor de reform! n domeniul administraiei publice 'a ine cont de urm!toarele condiii> * definirea n legislaia de nfiinare i organi%are a unei autorit!i publice a principiilor comunic!rii/ transparenei/ eficienei/ responsabilit!ii/ particip!rii/ coerenei/ proportionalit!ii i subsidiarit!ii i reglementarea mecanismelor de aplicare1 * departa5area de responsabilit!i ntre autorit!ile publice : n domeniul politicilor publice/ finan!rii i prest!rii ser'iciilor publice1 * introducerea unui mecanism simplu i clar de politici publice n ba%a c!ruia s! fie elaborate i aplicate programe/ proiecte/ planuri de aciune i proiecte de lege1 * separarea ni'elului de elaborare a politicilor publice de cel de implementare a acestora1 * fi,area num!rului de funcionari publici n raport cu definirea unui ser'iciu public i a unui standard de calitate aferent acestui ser'iciu1 * monitori%area i e'aluarea eficienei m!surilor de reform! aplicate. -. #eforma ser'iciilor i a utilit!ilor publice 4n urm!torii ani <u'ernul #om3niei se 'a concentra asupra organi%!rii ser'iciilor i utilit!ilor publice n raport cu cerinele populaiei i impo%itele pl!tite pentru funcionarea acestora. 4n acest scop/ 'a fi aplicat un plan de aciune ce 'a cuprinde urm!toarele m!suri> * introducerea standardelor de calitate de c!tre autoritatea public! competent! n ba%a c!rora s! se poat! monitori%a i e'alua un ser'iciu public i acti'itatea funcionarilor publici1
29

'imona Cristea, !roblemes :uridiFues de la .unction publiFue roumain, p.16-18

* introducerea normati'elor de cost aferent standardului de calitate a unui ser'iciu public/ astfel nc3t c(eltuielile publice s! de'in! 5ustificate/ transparente i supuse controlului financiar1 * continuarea procesului de descentrali%are a ser'iciilor publice de ba%!> educaie/ sa!n!tate/ asistena social! i ordine public!1 * reali%area unei departa5!ri administrati'e i financiare ntre ser'iciiile publice aflate n managementul prim!riilor i cele aflate la consiliile 5udeene. 4n acest sens/ se 'a acorda atenie re%ol'!rii modului de finanare i managementului ser'iciilor din sistemul de asisten! medical!/ n'!!m3ntului preuni'ersitar de stat/ sportului i culturii1 * stabilirea unui sistem de planificare strategic! pentru fiecare autoritate din sistemul administraiei publice centrale i locale n raport cu ser'iciile publice pe care le furni%ea%!1 * separarea utilit!ilor publice de ser'icii publice/ introducerea standardelor de calitate pentru aceste utilit!i1 * liberali%area pieei utilit!ilor publice/ precum i eliminarea din legislaie a tuturor barierelor instituionale care mpiedic! in'estiiile n utilit!ile publice i pri'ati%area acestora. 4n acest sens/ ?egea nr.326I2..1 pri'ind ser'iciile de gospod!rire comunal! 'a fi nlocuit! cu un nou act normati'/ iar legislaia pri'ind ser'iciile municipale/ in3nd cont de principiile descentrali%!rii i deleg!rii/ standardi%!rii i responsabilit!ii furni%arii unei utilit!i publice i a calit!ii sale/ a accesului nediscriminatoriu la aceste utilit!i1 * promo'area de relaii contractuale ec(ilibrate orientate c!tre re%ultate1 * instituirea unui sistem de monitori%are i e'aluare a e,ecut!rii contractelor pentru ser'icii i utilit!i publice/ prin autorit!i publice autonome de reglementare1 * reglementarea unor modele simple i transparente de pri'ati%are a utilit!ilor publice/ precum i reglementarea sistemului de outsourcing3. pentru ser'iciile publice1 * clarificarea sistemului de sub'enii la utilit!i publice i mbun!t!irea sistemului de tarifare1 * fi,area sistemului de e'aluare i monitori%are a performanelor pe un ser'iciu public1

3.

4e.iniie7 dele"area unor sarcini sau obiective unor se"mente or"ani*aionale aparin nd unor entiti externe, care dein experti* 8n domenii speciali*ate

* stabilirea sc(emelor de stimulareIrecompensare a funcionarilor publici pentru creterea calit!ii ser'iciilor publice i stimularea ino'!rii1 * clarificarea n legislaie a dreptului de administrare i a noiunii de bunuri publice. --. Continuarea procesului de descentrali%are )rocesul de descentrali%are nceput n 2..1 'a fi relansat i 'a a'ea n 'edere limitarea sferei de inter'enie a gu'ernului la ni'el local numai pentru ca%urile n care anumite ser'icii publice/ programe sau proiecte nu pot fi reali%ate cu resurse locale i de c!tre autorit!ile locale/ n conformitate cu principiile Cartei 6uropene al autogu'ern!rii locale. )rocesul de descentrali%are se 'a desf!ura dup! principiul eficacit!ii/ economicit!ii/ eficienei i cuantific!rii re%ultatelor pe trei direcii> nt!rirea autonomiei locale/ descentrali%are administrati'! i descentrali%are fiscal!/ n ba%a unui plan de aciune aplicat n mai multe etape/ pentru a permite e'aluarea eficienei m!surilor de descentrali%are astfel introduse. A. 4nt!rirea autonomiei puterilor locale <u'ernul #om3niei 'a inter'eni legislati' pentru> a. ;elimitarea competenelor i a responsabilit!ilor/ prin> * reg3ndirea sistemului de alegere a membrilor consiliilor regionale i emiterea unei noi reglement!ri1 * redimensionarea rolului consiliilor 5udeene n pri'ina ser'iciilor publice1 * focali%area acti'it!ii consiliilor 5udeene la coordonarea planurilor de de%'oltare la ni'el 5udeean/ asigurarea corel!rii acestora cu planurile de de%'oltare regional! i planurile operaionale/ la reali%area in'estiiilor n infrastructura de interes 5udeean1 * inter%icerea nfiin!rii i organi%!rii n subordinea consiliului local a unui aparat propriu/ a departamentelor/ direciilor i ser'iciilor/ precum i a oric!ror alte structuri de e,ecuie/ cu e,cepia secretariatului de consiliu/ pentru a nu se suprapune cu aparatul propriu al primarului1 * desfiinarea rolului politic al prefectului i limitarea rolului s!u la controlul legalit!ii1 * limitarea sferei ser'iciilor deconcentrate aflate n coordonarea prefectului i reglementarea transferului acestor ser'icii c!tre autorit!ile administraiei publice locale pe m!sura transfer!rii resurselor financiare1 * stabilirea unei relaii de subordonare a 'iceprimarilor fa! de primar1

* selectarea pe ba%! de concurs a secretarilor de consiliu i numirea acestora de c!tre consiliile locale. b. Cooperarea cu repre%entanii comunit!ilor locale la actul de gu'ernare/ prin> * consacrarea legal! a mecanismelor de participare public! la elaborarea planific!rii strategice pri'ind de%'oltarea localit!ii1 consultarea public! pentru fi,area standardelor de calitate pentru ser'iciile publice i e'aluarea acestora1 * e,tinderea sistemului de parteneriat public*pri'at la furni%area ser'iciilor publice/ odat! cu modificarea legislaiei n domeniu. c. 0ransparena * consacrarea legal! a mecanismelor de participare public! la elaborarea bugetelor locale1 * publicarea tuturor c3tig!torilor de licitaii publice a c!ror 'aloare dep!ete anual ec(i'alentul a 2".... de euro1 * modificarea reglement!rilor legale n 'igoare pri'ind transparena e,ercit!rii demnit!ilor i funciilor publice n sensul e,tinderii obligaiei de declarare a intereselor i la so i rudele de p3n! la gradul --- inclusi'/ precum i inter%icerea acestora de a nc(eia/ personal sau prin societ!ile comerciale la care sunt administratori sau acionari/ contracte cu autorit!ile administraiei publice. 9. ;escentrali%are administrati'! <u'ernul #om3niei 'a inter'eni n plan legislati' pentru> * delimitarea funciei politice a preedintelui i 'icepreedintelui de consiliu 5udeean de cea te(nic managerial!/ n sensul introducerii funciei de managerIdirector general al ser'iciilor publice de interes 5udeean care s! preia acti'itatea preedinilor i 'icepreedinilor de consiliu legat! de conducerea/ coordonarea i controlul ser'iciilor publice de interes 5udeean1 * posibilitatea delimit!rii funciei de primar de cea de manager al localit!ii1 * stabilirea prin lege a raporturilor dintre ageniile de de%'oltare regionale/ consiliile regionale i autorit!ile de management desemnate pentru programele operaionale1 * numirea secretarului general de consiliu 5udeean de c!tre membrii acestuia/ la propunerea manageruluiIdirectorului general al ser'iciilor publice de interes 5udeean1

* clarificarea statutului 5uridic al prim!riei ca persoan! 5uridic! de drept public/ precum i al patrimoniului acesteia1 * reanali%area legii cadru pri'ind descentrali%area/ pentru a fi,a corelaiile necesare cu toate legile n 'igoare ce reglementea%! administraia public! local!/ nainte de apariia acesteia1 * armoni%area legii administraiei publice locale cu legea finanelor publice n pri'ina principiilor i mecanismelor deci%ionale cu pri'ire la aprobarea in'estiiilor1 * codificarea legislaiei ce reglementea%! organi%area i funcionarea autorit!ilor administraiei publice locale/ statutul aleilor locali i statutul prefectului/ pe m!sura asigur!rii stabilit!ii acestei legislaii1 C. ;escentrali%are fiscal! <u'ernul #om3niei 'a aplica urm!toarele m!suri> a. @enituri fiscale * 'irarea sumelor defalcate din unele 'enituri ale bugetului de stat pentru ec(ilibrarea bugetelor locale direct c!tre localit!i/ prin eliminarea consiliilor 5udeene ca 'erigi intermediare1 * recunoaterea prin lege a dreptului autorit!ilor administraiei publice locale de a*i fi,a ni'elul de impunere n sistemul impo%itelor i ta,elor locale ntr*o limit! de Z ". Q pornind de la ba%a de impunere reglementat! legal1 * asigurarea integral! de la bugetul de stat a prestaiilor n numerar din domeniul asistenei sociale/ prin transferuri condiionate/ n scopul garant!rii principiului uni'ersalit!ii drepturilor cet!enilor. b. $er'icii publice i utilit!i * continuarea procesului de descentrali%are a ser'iciilor publice de ba%!> educaie/ s!n!tate/ asisten! social! i ordine public!1 * e'aluarea costurilor transferurilor unor noi responsabilit!i c!tre administraia public! local!/ astfel nc3t s! poat! fi identificate cu preci%ie sursele de finanare a acestora1 * limitarea sferei ser'iciilor publice deconcentrate. 4n acest sens/ se 'a e'alua posibilitatea transfer!rii inspectoratelor colare/ a direciilor 5udeene de cultur! i sanitare c!tre consiliile 5udeene/ corelati' cu asigurarea resurselor financiare. 0otodat!/ se 'a reconsidera rolul prefectului/ astfel nc3t acesta s! monitori%e%e i s! e'alue%e periodic ser'iciille deconcentrate n cooperare cu ministrerele sau ageniile gu'ernamentale din structura c!rora fac parte1

* p!strarea ser'iciilor publice deconcentrate numai n m!sura n care acestea funcione%! n ba%a unui sistem de management integrat. c. anagementul financiar * posibilitatea autorit!ilor administraiei publice locale de a anga5a c(eltuieli pentru co*finanarea proiectelor de de%'oltare local! i regional! peste limita de 2. Q din 'eniturile lor anuale/ conform legii finanelor publice locale/ e,clusi' n completarea fondurilor pre*structurale i apoi a celor structurale1 * elaborarea unui g(id pri'ind colectarea impo%itelor i ta,elor locale n cooperare cu inisterul 8inanelor )ublice i asociaiile repre%entati'e ale autorit!ilor administraiei publice locale1 * elaborarea unui g(id pri'ind participarea cet!eneasc! n fa%a de elaborare a bugetului local1 * reglementarea obligati'it!ii de publicare a e,ecuiei bugetelor locale/ cel puin o dat! la ase luni/ iar n ca%ul emiterii de obligaiuni/ cel puin o dat! la trei luni1 * elaborarea unui g(id pri'ind managementul riscului care s! fie utili%at pentru reali%area planific!rilor strategice/ a in'estiiilor i cu oca%ia nfiin!rii ser'iciilor publice1 * modificarea legislaiei pri'ind contractul de parteneriat public*pri'at A2.<. nr. 16I2..2B n sensul definirii corecte a acestui mecanism de cooperare/ simplific!rii procedurilor de seleciei a ofertelor i uniformi%!rii lor cu cele ce pri'esc ac(i%iiile publice n scopul asigur!rii transparenei financiare i a seleciei de oferte pe ba%e concureniale/ precum i elimin!rii acelor reglement!ri care permit e,propierea discreionar! pentru cau%! de utilitate public!1 * introducerea manualului de audit urban al Fniunii 6uropene pentru e'aluarea stadiului de de%'oltare i estimarea ne'oilor de in'estiii. d. 4mprumuturi * elaborarea unui g(id pri'ind managementul datoriei publice n cooperare cu inisterul 8inanelor )ublice i autorit!ile locale1 * reglementarea prin lege a constituirii fondurilor de garantare pentru mprumuturile municipale. ---. Capacitate instituional! #eforma ser'iciilor publice/ continuarea procesului de descentrali%are/ precum i ndeplinirea cu succes a programelor economice i sociale depind de de%'oltarea

capacit!ilor te(nice i organi%aionale ale autorit!ilor administraiei publice centrale i locale. 4n acest scop/ <u'ernul #om3niei 'a inter'eni prin programe care urm!resc sc(imbarea organi%aiilor publice sub aspectul managementului programelor i proceselor/ managementul informaiilor i cunoaterii/ preg!tirea resursei umane i de%'oltarea leg!turilor inter*instituionale. ?a ni'elul autorit!ilor administraiei publice centrale/ programele ce urm!resc capacitatea instituional! 'or respecta urm!toarele condiii> aB nfiinarea ministerelor i ageniilor numai pentru> * reali%area programului de gu'ernare i a funciilor cu care gu'ernul a fost n'estit prin Constituie1 * aplicarea politicilor publice prioritare conform programului gu'ernamental i anga5amentelor asumate fa! de Fniunea 6uropean! n )lanul 7aional de Aderare1 * asigurarea acelor ser'icii publice ce nu pot fi prestate de sectorul pri'at i pentru care sectorul public dispune de un a'anta5 comparati'. bB clarificarea statutului 5uridic al ageniilor n legea de organi%are i funcionare a gu'ernului i delimitarea de autoritatile publice autonome ca organisme publice de reglementare i control aflate sub control parlamentar1 cB introducerea efecti'! a unui mecanism de elaborare i aplicare a politicilor publice n acti'itatea ministerelor/ ageniilor i prim!riilor/ pentru a asigura coerena/ predictibilitatea i transparena acti'it!ii acestora1 dB transferul n totalitate al acti'it!ilor comerciale c!tre sectorul pri'at/ precum i transferul complet al funciilor de reglementare i control de la regii autonome c!tre agenii sau ministere1 eB reali%area planific!rii strategice pe fiecare minister/ agenie sau prim!rie/ fi,area misiunii unei autorit!i publice/ a managementului resurselor/ precum i a managementului programelor i proiectelor1 fB clarificarea statutului 5uridic al ageniilor locale i al autorit!ilor de reglementare locale1 gB reali%area interoperabilit!ii ntre autorit!ile administraiei publice centrale. 7':' !esconcentrarea #egimul care are la ba%! principiul desconcentr!rii repre%int! un regim tran%itoriu c!tre descentrali%area administrati'!. 6l se manifesta atunci c3nd se acord! unei autorit!i locale sau speciali%ate/ ai c!rei titulari sunt numii de puterea central!/

dreptul de a lua anumite deci%ii. ;e e,emplu> printr*o lege se m!rete competena de deci%ie a prefectului/ funcionar numit de puterea central!. 6lementul electi'it!ii organelor administrati'e locale face distincia ntre regimul de descentrali%are administrati'! i cel de desconcentrare. Astfel/ spre deosebire de regimul descentrali%at/ n care organele locale sunt alese pe plan local de c!tre colecti'it!ile locale/ n regimul desconcentrat/ ele sunt numite de c!tre puterea central!. $pre deosebire/ ns!/ de regimul centrali%at/ n care organele de la ni'el teritorial erau simpli ageni ai statului/ f!r! putere de deci%ie/ n regimul desconcentrat/ dei aceste organe r!m3n ierar(ic subordonate autorit!ilor centrale/ ele dob3ndesc/ ns!/ competena proprie de deci%ie. * A desconcentra nseamn! a reparti%a mai bine aciunile ndeplinite de c!tre administraiile statului ntre ni'elul naional de concepere a acestor aciuni i ni'elul teritorial de e,ecuie a acelorai aciuni. * Aceasta nu repre%int! o reform! definiti'! sau ire'ersibil! ntruc3t o competen! care a fost desconcentrat!/ la un moment dat/ poate tot at3t de bine/ la un alt moment/ s! fie reluat! i asumat! de ni'elul central al statului. * )rin desconcentrare/ statul nu*i mparte puterea sa/ ci se aproprie de cet!eni/ instal3nd la faa locului ser'icii speciali%ate dotate cu o anumit! autonomie. 7';' Autonomia local 4ntr*o 'i%iune simplist!/ autonomia local! nu repre%int! un regim administrati'1 ea nu cuprinde numai ideea unei auto*administr!ri/ ca n regimul de descentrali%are administrati'!/ ci i ideea de autogu'ernare/ cu atribuii de legiferare. * <u'ernarea : const! n a fi,a marile direcii pe care le 'a urma o ar! politic!/ economic!/ cultural!/ social!. <u'ernarea nu cuprinde ns! numai categoria de atribuii e,ecuti'e Amarile directi'e n 'iaa unui statB/ ci i posibilitatea/ dreptul de putere public! de a edicta normele generale/ marile direcii ale 'ieii i acti'it!ii statului. * Administrarea : const! n dreptul de a decide mi5loacele prin care se pot reali%a scopurile generale urm!rite de gu'ern i de a pune n practic! aceste mi5loace p3n! la obinerea re%ultatului.

Aadar/ autogu'ernarea local! repre%int! dreptul di'i%iunilor teritoriale ale statului de a*i edicta normele generale i obiecti'ele de conducere/ statutele autonome care s! indice felul n care se 'a desf!ura acti'itatea proprie a localit!ilor. Autonomia local! repre%int! nu numai un sistem de organi%are administrati'!/ ci i politic!. $ubdi'i%iunile politico*teritoriale ale statului i m!resc competena cu un num!r de atribuii cu caracter eminamente politic. Aprofund3nd aceast! c(estiune/ se poate face o distincie ntre dou! forme de autonomie/ n funcie de sursa drepturilor de putere public!> * autonomia imperfect! ce se manifest! atunci c3nd dreptul de deci%ie al autorit!ilor locale eman!/ printr*o concesiune din partea statului/ n fa'oarea colecti'it!ilor locale1 * autonomia perfect! apare atunci c3nd dreptul de a edicta norme generale de c!tre autoritatea local! eman! de la ns!i colecti'itatea local!. 6a este sinonim! cu gu'ernarea direct!. Aceast! distincie ns! este greu de reali%at/ ntruc3t i ntr*un ca% i n cel!lalt dreptul de putere public! are un coninut identic/ indiferent dac! adunarea popular! a colecti'it!ii particip! direct la elaborarea normelor obiecti'elor sau dac! particip! prin repre%entani la aceste deci%ii. 4n ambele ca%uri/ tot sistemul de organi%are politic! a statului : fie el unitar sau federal : este acela care admite e,istena acestor drepturi de putere public! n fa'oarea colecti'it!ilor. 7'<' $ontrolul de tutel administrati3 Controlul de tutel! repre%int! un anumit gen de supra'eg(ere e,ercitat fie de c!tre un organ al administraiei centrale A<u'ernulB/ fie de c!tre un organ al administraiei teritoriale de stat Aprefectul/ repre%entantul statului n unit!ile administrati'*teritorialeB/ dar care nu se poate e,ercita sub forma unei puteri discreionare. Aadar/ n absena subordon!rii : care ar duce la un control ierar(ic : controlul de tutel! administrati'! este un control special/ care se poate e,ercita numai dac! legea l instituie n mod e,pres i numai n formele/ cu procedurile i cu efectele stabilite n mod e,pres de c!tre lege. $unt celebre e,presiile Cnu e,ist! tutel! f!r! te,t/ nici n afara te,telorD i Ctutela nu se pre%um!D. Controlul de tutel! se e,ercit! at3t asupra autorit!ilor locale autonome/ c3t i asupra actelor acestora.

0utela administrati'! se e,ercit! pe dou! dimensiuni> tutela asupra e,istenei organelor tutelate1 tutela asupra acti'it!ii acestora. -. 0utela asupra e,istenei organelor tutelate * cunoaste mai multe forme> A. 2 form! dur! : n care organul de tutel! are dreptul s! dispun! demiterea sau di%ol'area organului tutelat1 9. 2 forma liberal! : n care organul de tutel! nu dispune dec3t de o aciune disciplinar!/ adic! de dreptul de a sesi%a o 5urisdicie n 'ederea demiterii sau a di%ol'!rii organului tutelat/ deci%ia re'enind 5udec!torului independent/ imparial i inamo'ibil. C. 2 a treia form!/ care deri'! din forma liberal!/ const! n instituirea suspend!rii organului mpotri'a c!ruia se e,ercit! aciunea disciplinar!. 6a poate cunoate dou! 'ariante/ i anume> * prima/ mai dur!/ const! n dreptul organului de tutel! de a dispune suspendarea organului tutelat mpotri'a c!ruia e,ercit! aciunea disciplinar!/ ceea ce nseamn! c! actul atacat se suspend! de drept p3n! la soluionarea definiti'! a cau%ei1 * a doua 'ariant!/ mai atenuat!/ const! doar n dreptul organului de tutel! de a cere instanei 5udec!toreti suspendarea organului tutelat p3n! la obinerea unei soluii definiti'e n cau%a respecti'! Ap3n! c3nd instana decide dac! este necesar! demiterea sau di%ol'area organului tutelatB. --. 0utela asupra acti'it!ii organului tutelat * acest tip de tutel! pri'ete/ n principiu/ actele n regim de putere public! ale autorit!ilor autonome/ i anume> * actele administrati'e1 * contractele administrati'e. $e e,clud actele n regim de drept pri'at/ f!r! utili%area prerogati'elor de putere public!/ pentru care acest control special de tutel! administrati'! nu s*ar 5ustifica/ ar ap!rea acest drept e,cesi'. 0utela asupra acti'it!ii organului tutelat mbrac! mai multe forme> A. 8orma cea mai dur! este aceea n care organul de tutel! dispune de dreptul de aprobare Aactul organului autonom nu intr! n 'igoare dec3t dup! ce este comunicat organului de tutel! i aprobat de c!tre acestaB i de dreptul de substituire An ca%ul n care organul de tutel! nu aprob! actul/ precum i n ipote%a pasi'it!ii organului autonom/ care nu adopt! un act/ organul de tutel! emite el nsui actulB. )ractic/ aceast! form! e,trem de dur! duce la sufocarea tutelei administrati'e/ organul de tutel! put3nd oric3nd s! fac! sa pre'ale%e 'ointa sa.

9. A doua forma atenuat! const! numai n dreptul organelor de tutel! de a aproba actele organelor tutelate nensoit/ ns!/ i de dreptul de substituire. C. A treia form!/ mai liberal!/ este cea n care organul de tutel! dispune doar de dreptul de a anula un act al organului tutelat. )rin urmare/ actul organului tutelat intr! n 'igoare f!r! a a'ea ne'oie de 'reo aprobare din partea organului de tutel!/ dar poate fi lipsit ulterior de efectele 5uridice/ n principiu numai pentru moti'e de ilegalitate. 0!cerea organului de tutel!/ lipsa lui de reacie are semnificaii diferite n funcie de sistem> * dac! organul de tutel! dispune de dreptul de aprobare/ t!cerea semnific! respingerea actului care nu intr! n 'igoare1 * dac! organul de tutel! dispune de dreptul de anulare i dac! nu*i e,ercit! acest drept/ actul continu! s! produc! efecte 5uridice. ;. 2 a patra form! este cea mai liberal!/ n care organul de tutel! nu dispune dec3t de dreptul de a sesi%a 5udec!torul mpotri'a unui act pe care l aprecia%! drept ilegal/ cer3ndu*i acestuia s! l anule%e. Aceast! ultim! form! poate cunoate 'ariante mai dure> * o 'ariant! foarte dur! ce const! n instituirea suspend!rii de drept a actului atacat/ adic! n dreptul organului de tutel! de a suspenda actul atacat p3n! la soluionarea definiti'! a cau%ei1 * o 'ariant! mai atenuat! ce const! n dreptul organului de tutel! de a cere 5udec!torului independent suspendarea actului atacat p3n! la obinerea unei soluii definiti'e. 0rebuie obser'at ca nici n forma cea mai dur! : c3nd/ practic/ autonomia dispare : nu e,ist!/ totui/ dreptul de in5onciune ApresiuneB/ ntruc3t esena autonomiei const! n posibilitatea autorit!ii autonome de a emite c3nd i cum 'rea un act/ indiferent de po%iia ulterioar! a organului de tutel!. 7'+' 5ra.mentarea /i dispersarea responsabilitilor de coordonare Cabinetele din !rile central i est*europene se caracteri%ea%! prin > * Fn premier puternic cu o ba%! politic! stabilit! legislati'/ care ndeplinete funcii de coordonare ntre ministere bine stabilite. 4n !ri ca Fngaria/ unde preedintele este mai mult o figur! simbolic!/ cancelaria premierului are ataat i un ministru delegat pentru securitate naional!.

* reparti%area clar! i stabil! a responsabilit!ilor n materie de politici economice/ a'3nd n prim*plan fie pe premier/ fie un minister al economiei. ;e regul! o asemenea structur! face inutil inisterul -ndustriei i al Comerului. C3nd el ns! e,ist! : Ce(ia i 8inlanda : nu mai e,ist! alte structuri paralele care s!*i dilue%e atribuiile/ iar continuitatea instituional! de politici este asigurat!. * ?ipsa unor structuri speciale de coordonare i reform! administrati'!/ altele dec3t 9iroul )rimului inistru sau Cancelaria. inisterele separate precum acela al funciei publice Acu 'ariantele noiB/ #eformei -nstituionale sau #elaiei cu parlamentul sunt curio%it!i rom3neti. Aceste specialit!i franco*italiene au fost in'entate la noi/ c(iar dac! i*au do'edit inutilitatea acolo unde au fost iniiate. 6,pansiunea birocraiei centrale i fluiditatea acesteia n domeniul coordon!rii economice/ dei nu singurele surse de probleme/ au contribuit mult la nt3r%ierea reformelor n ultimii %ece ani. 7u este nicio coinciden! faptul c! dintre statele Fniunii 6uropene/ -talia se apropie cel mai mult de aceast! descriere/ structurile sale de gu'ernare fiind recunoscute ca greoaie/ instabile i clientelare. ;esigur c! al!turarea #om3niei i -taliei i ae%area lor n aceeai categorie nu nseamn! c! cele dou! !ri sunt direct comparabile/ prima fiind un t3n!r membru/ n timp ce ultima este un important membru al Fniunii/ unde nea5unsurile sectorului public subminea%! 'italitatea economic! i social!. esa5ul este c! atunci c3nd de%batem problematica administraiei publice/ cele dou! !ri sunt codae n categoriile lor/ iar #om3nia nu are nimic de c3tigat dac! mprumut! modelul instituional italian. 7um!rul mare de ministere din cele dou! !ri nu poate fi e,plicat prin particularit!ile sistemului partidelor politice : foarte fragmentat i produc3nd coaliii de gu'ernare efemere cu numeroi participani care i mpart puterea Adei acesta este un moti'B : pentru c! state precum 8inlanda/ Fngaria/ )olonia sau !rile baltice sunt conduse tot de coaliii gu'ernamentale i au parlamente fragmentate i totui gu'ernele lor se bucur! de stabilitate. 6,plicaiile trebuie s! fie mai profunde/ a'3nd de*a face ntre altele cu tr!s!turi specifice ale unei clase politice ce amintete de 9i%an/ preocupat! aproape e,clusi' de 5ocurile de imagine i mane'rele de grup/ incapabil s! asimile%e i abilit!i politice : n sensul de policJ. 9irocraia nr!d!cinat! a n'aat din e,perien! c! poate re%ista timp ndelungat spun3nd c! 'a face reform!/ n timp ce se opune tacit procesului. 6a nu agreea%! strategiile coerente/ regulile transparente i legile scrise/ ci prefer! status*

Puo*ul i instruciunile %ilnice/ primite de sus/ precum i 5ocurile de putere intra* instituionale ba%ate pe relaii informale. ;e obicei/ minitrii din #om3nia au un control destul de slab n departamentele pe care le conduc/ n special n ministerele de linie i prea puin timp i interes pentru a de%'olta programe de politici cu int! strategic!. ;rept consecin! efortul principal merge nu n direcia atingerii de obiecti'e/ ci n de%'oltarea unor reele pri'ate de susinere/ deoarece a a'ea colaboratori loiali este singura prioritate n r3ndul clasei politice rom3neti i moti'ul care mpiedic! cooperarea instituional! formal! i utili%area e,perti%ei independente. Cu alte cu'inte/ procesul de policJ*maHing se reduce la politic!. 4n sf3rit/ reforma instituional! a fost i ea afectat! de permanenta fluiditate gu'ernamental!. 8ostul ;epartament al Administraiei ?ocale/ o subunitate cu atribuii bine definite i suficiente/ a'3nd n 'edere comple,itatea procesului de reform! n acest domeniu n ultimii ani/ a fost ridicat la rang nalt i e,pandat prin aplicarea unor funcii noi i mult mai greu de apreciat. 7oul inister al -nternelor i #eformei Administrati'e Afost al Administraiei/ fost al 8unciei )ublice/ dup! denumirea france%!B ar trebui s! fie o unitate de management al resurselor umane/ pentru ntreaga administraie public!/ continu3nd n acelai timp s! ndeplineasc! 'ec(ile sale sarcini de coordonare a descentrali%!rii/ supra'eg(ere a restructur!rilor din administraia public! local! i legatura cu prefecii. Cele dou! componente ale acti'it!ii acestui minister nu s*au integrat nc! foarte bine i este greu de dedus care ar fi ba%a acestei integr!ri. instituii centrale. ai mult/ funcia public! a fost adesea sabotat! de alte initrii numii n decembrie 2... au sc(imbat organigramele

ministerelor i numele departamentelor pentru a putea ndep!rta funcionarii publici prote5ai de statutul funcionarilor public Ace se bucur! nc! din 1999 de stabilitate i inamo'ibilitateB. Conform procedurilor/ inisterul -nternelor i #eformei Administrati'e ar fi trebuit s! primeasc! o situaie cu num!rul i po%iia celor disponibili%ai/ ca i o e'iden! a posturilor disponibile/ i s! ncerce reintegrarea acestora prin procesul de recrutare i de selecie a funcionarilor publici. Agenia 7aional! a 8uncionarilor )ublici arat! n februarie 2..4 c! multe ministere nici m!car nu au anunat ce anume restructur!ri s*au operat n structura celor aproape 3..... de funcionari publici din administraia central!. ?a fel s*a ntamplat i cu )reedinia #om3niei/ rebote%at! Administraia pre%idenial!/ pentru a putea opera sc(imb!ri. 4n teritoriu/ apro,imati' 11".... funcionari publici au n fa! un 'iitor la fel de incert.

0entaia permanent! de a e,panda i remania administraia se e,plic!/ cel puin n parte/ prin dorina noilor gu'erne de a face loc n structuri propriilor clieni. 4nlocuirile sunt obiect de negocieri subterane ntre partidul aflat la putere i cel din opo%iie/ care ncearc! s!*i prote5e%e oamenii aflai n posturi. isiunile str!ine de asisten! n #om3nia sunt interesate de soarta funcionarilor n care au in'estit prin programe de training. ;ei legitime/ aceste preocup!ri nu trebuie s! fac! astfel nc3t s! se piard! din 'edere preocup!rile mari. ai important! pentru #om3nia este o restructurare general! a sectorului public Aal statuluiB const3nd n redefinirea principalelor sale instituii n termeni de funcii/ nu simbolici sau emoionali/ pe ba%a e,perienei naionale sau regionale. $uprapunerile/ ageniile f!r! obiect al muncii clar i 5argonul de camufla5 trebuie abandonate. 4n mod cert/ sc(imbarea puterii politice atrage dup! sine sc(imb!ri administrati'e ma5ore. C(iar dac! nu a fost obiecti'ul principal/ unul dintre scopurile acestei sc(imb!ri a fost debaraarea de o parte din 'ec(ii funcionari. $tatutul funcionarilor publici a do'edit numeroase carene cu aceast! oca%ie/ dar mai ales s*a '!%ut lipsa unor instrumente legislati'e i instituionale/ prin care s! fie aplicat eficient/ c(iar n afara 'oinei politice. 0otui/ e,istena statutului funcionarului public a mpiedicat instalarea total! a arbitrariului politic i a dus la prote5area anumitor categorii de funcionari publici. 6,ist! ns! i o %on! din corpul nailor funcionari publici Afunciile de conducereB care sunt 'i%ai imediat dup! sc(imbarea politic!. icarea sindical! din sfera funcionarilor publici nu are aderen! semnificati'!/ pentru c! aceste concedieri prin redefinirea ministerelor ncalc! pre'ederile legale cu pri'ire la stabilitate i inamo'ibilitate. 7',*' E&Go3ernment $istemul informaional trebuie s! constituie suportul de aplicare i de simplificare a unor reguli i proceduri administrati'e n scopul asigur!rii unui acces larg i nediscriminatoriu a publicului la ser'icii publice/ precum i reducerii tarifelor pentru aceste ser'cii i a costurilor de operare i personal. )rogramul de e*go'ernment cuprinde urm!toarele m!suri> * cooperarea cu autorit!ile locale pentru de%'oltarea reelelor informatice care asigur! funcionarea reelelor regionale de n'!are i a grupurilor de competen!1

* cooperarea cu prim!riile/ ser'iciile descentrali%ate i deconcentrate/ spitale/ coli/ instituii culturale/ pentru reali%area unei reele metropolitane de comunicaii : CitJ 7et : ca sistem de management al informaiei/ pentru furni%area urm!toarelor ser'icii> * e'idena populaiei1 * planurile digitale ale localit!ilor i ale teritoriului aparin3nd acestora1 * <-$ A<eograp(ical -nformation $JstemsB1 * managementul ser'iciilor publice/ al utilit!ilor publice/ al sistemelor de infrastructur!/ precum i managementul funciei publice1 * colectarea ta,elor de la cet!eni1 * managementul acti'it!ilor de educaie i cultur!1 * nregistrarea societ!ilor comerciale1 * buget i contabilitate1 * centru de reclamaii primite de la cet!eni1 * controlul traficului urban1 * sistemul de monitori%are i e'aluare a performanei organi%aionale1 * aplicarea unui program special de informati%are a prim!riilor din mediul rural. 7',,' Strate.ia de accelerararea a re0ormei administraiei publice locale n domeniul de acti3itate al $onsiliului 4udeean $onstana 7',,',' !ia.nosticul domeniului Consiliul =udeean Constana este organi%at i funcionea%! ca autoritate a administraiei publice locale constituit! la ni'el 5udeean pentru coordonarea acti'it!ii consiliilor comunale i or!eneti/ n 'ederea reali%!rii ser'iciilor publice de interes 5udeean/ conform ?egii administraiei publice locale nr.21"I2..1. Aparatul propriu al Consiliului =udetean Constana este organi%at n apte direcii i dou! compartimente independente> * ;irecia -ntegrare 6uropean! i Coordonare1 * ;irecia Control1 * ;irectia pentru Cultur!/ 4n'!!m3nt/ $port i $!n!tate1 * ;irecia Comer/ turism i $er'icii )ublice1 * ;irecia 9uget*8inane1 * ;irecia Administraie )ublic! i 5uridic!1

* ;irecia Frbanism i Amena5area 0eritoriului1 * Compartiment Audit1 * compartiment Ar(itect Eef al =udeului. Frmarind obiecti'ele )rogramului de gu'ernare pe perioada 2.." : 2..+ i )rogramul 7aional de Aderare a #om3niei la Fniunea 6uropean!/ Consiliul =udeean Constana are n 'edere urmatoarele responsabilit!i mai importante> A. ;escentrali%area ser'iciilor publice 1. 4nfiinarea $er'iciul Comunitar =udeean de 6'iden! a )ersoanelor Constana pentru e,ercitarea competenelor pre'!%ute de lege pentru punerea n aplicare a actelor normati'e care reglementea%! acti'itatea de e'iden! a persoanelor/ precum i de eliberare a documentelor n sistem de g(ieu unic. 2. 4nfiinarea ;ireciei <enerale de Asisten! $ocial! i )rotecie a Copilului Constana prin reorgani%area ;ireciei =udeene de Asisten! $ocial! Constana i a ;ireciei <enerale pentru )rotecia Copilului Constana pentru reali%area atribuiilor ce re'in Consiliului =udeean Constana pentru aplicarea pre'ederilor legale i strategiile n domeniul asistenei sociale/ proteciei familiei/ persoanelor '3rstnice/ persoanelor cu (andicap/ proteciei copilului/ precum i oric!ror persoane aflate n dificultate1 3. 4n domeniul s!n!t!ii * preluarea terenurilor i cl!dirilor unit!ilor sanitare de interes 5udeean/ fiind n studiu reali%area unui important proiect de reabilitare a sistemului sanitar 5udeean1 4. 4n domeniul educatiei i n'!!m3ntului * reparti%area sumelor din 0@A la prim!rii n 'ederea pl!ii salariilor cadrelor didactice/ finanarea colilor speciale1 ". 4n 'ederea unei mai bune acoperiri i coordon!ri unitare a ser'iciilor de gospod!rie comunal! s*a luat m!sura nfiin!rii $ociet!ii Comerciale #A=A $.A./ ca operator de interes 5udeean pentru pentru ser'iciile de alimentare cu ap! i canali%!ri/ prin asocierea Consiliului =udeean Constana cu un num!r de 23 consilii locale. 9. $c(imbarea de fond a raportului dintre administraie i cet!ean A'3nd n 'edere dispo%itiile ?egii nr. "44I2..1 pri'ind liberul acces la informaiile de interes public/ s*a organi%at ser'iciul relaii cu publicul i administraie public! local! care are n responsabilitate i aplicarea ?egii nr."2I2..3 pri'ind transparena deci%ional! n administraia public!. )entru consolidarea i l!rgirea cadrului de participare a societ!ii ci'ile/ s*au stabilit responsabilit!i pentru parteneriatul administraia pblic! local! : organismele

non*gu'ernamentale care identifica i creea%! o ba%! de date a sectorului asociati' din 5udeul Constana/ promo'ea%! i implementea%! proiecte n parteneriat cu asociaii i fundaii/ implic! aceste structuri n elaborarea de strategii/ politici i programe sectoriale pe probleme de importan! ma5or!. C. ;e%'oltarea regional! i relaii e,terne 4n cadrul ser'iciilor de integrare european!/ de%'oltare local! i programe sunt stabilite responsabilit!i de cooperare regional! i internaional!/ care particip! acti' la e'enimentele legate de aderarea 5udeului Constana la #egiunea de ;e%'oltare 6st* 6uropean! i Asociaia #egiunilor 6uropei. ;e asemenea/ aceste ser'icii au i rolul de //multiplicator de informaie european!D fiind cooptate n acti'it!i de implementare a strategiei de aderare a inisterului -ntegr!rii 6uropene i n elaborarea de proiecte n parteneriat cu alte autorit!i ale administraiilor publice/ precum i legatura direct! cu structurile organi%aionale europene. ;. $toparea birocraiei administraiei publice )rin acte administrati'e s*a stabilit circuitul documentelor i s*au stabilit termene precise de soluionare a petiiilor. Consiliul =udeean Constana dispune de o important! ba%! de informati%are> calculatoare/ ser'ere/ imprimante/ copiatoare .a. 0oi funcionarii publici de conducere i ali funcionari din aparatul propriu de specialitate au acces la internet/ au desc(ise conturi de e*mail/ adresa paginii oficiale de internet a instituiei este (ttp>IINNN.c5c.ro si adresa de pot! electronica/ e* mail> cons5ud[c5c.ro. a5oritatea funcionarilor publici sunt instruii n utili%area calculatoarelor/ prin di'erse )rograme de finanare dedicate resurselor umane> )(are pentru oderni%area Administraiei )ublice ?ocale/ $2#2$ : 8undaia pentru o $ocietate ;esc(is!/ oferta de programe ale unor societ!i i institute speciali%ate sau proiecte proprii cu finanare din programul )LA#6 A$uccesul de%'olt!rii sustenabile : formarea funcionarilor publici i #eea de instruire a funcionarilor publici din administraia public! local!B. 7',,')' "robleme critice ale domeniului ;in anali%a semnalelor primite de la funcionarii publici/ consiliile locale/ instituiile i ser'iciile publice de sub autoritatea Consiliului =udeean Constana/ au

reieit o serie de aspecte care au influenat negati' procesul de reform! n administraia public! local! i implicit au creat probleme pentru re%ol'area c!rora s*au consumat timp/ energie i resurse financiare.
*

odific!rile legislati'e> noul Cod al muncii/ ?egea nr."3I2..3 i ?egea

nr.161I2..3 au creat o serie de disfuncionalit!i/ a'3nd efecte contradictorii i c(iar discriminatorii. Astfel/ funcionarul public nu poate desf!ura alte acti'it!i dec3t cele pre'!%ute n fia postului/ n aceste condiii cunotinele i e,periena dob3ndite pe parcursul carierei sau la di'erse cursuri/ seminarii/ instruiri/ perfecion!ri nu mai pot fi folosite n )rograme de finanare dedicate administraiei publice sau parteneriatelor cu sectorul asociati'. 4n aceste condiii de incompatibilitate i fiind moti'at doar de salariul de funcionar public/ 'a sc!dea interesul pentru accesarea altor fonduri nerambursabile/ precum i pentru transferul cunotinelorIabilit!ilor.
*

Actualele reglement!ri n domeniu tind c!tre o supercentrali%are la ni'elul

Ageniei 7aionale a 8uncionarilor )ublici/ cu afectarea atribuiilor de autonomie local!/ potri'it ?egii nr.21"I2..1.
*

?ipsa fondurilor care s! susin! procesul de reform!. sanitar*'eterinare/ n'!!m3ntul preuni'ersitar/ ser'icii sociale

;escentrali%area rapid! din punct de 'edere bugetar a unor acti'it!i Adispensarele comunitare .a.B a ridicat probleme at3t Consiliului =udeean/ c3t i consiliilor locale/ nefiind asigurate resurse financiare i nici resurse umane preg!tite/ instruite.
*

-mobilismul n g3ndirea i aciunea unor funcionari care nc! nu reali%ea%!

c! administraia public! a fost creat! i i are raiunea e,istenei pentru a fi n slu5ba celor care i pl!tesc/ i nu in'ers. ;e%'oltarea simului implic!rii i sc(imbarea mentalit!ii funcionarului public este necesar! at3t pentru constituirea unui Ccorp al funcionarilor publiciD profesionist/ recepti' la sc(imbare/ eficient/ dar i ca r!spuns la //principiile de bun! practic!D adoptate de5a de organi%aiile negu'ernamentale din #om3nia. 4n acest sens aplicarea //Codului de conduit! a funcionarilor publiciD/ 'a asigura un cadru coerent/ unitar/ controlabil i riguros pentru toate instituiile sectorului/ corelat cu moti'area material! a acestora/ n conte,tul respect!rii principiului autonomiei locale.

?a ni'elul aparatului propriu de specialitate al Consiliului =udeean s*au

constituit ser'icii distincte pentru integrare european!/ de%'oltare local! i programe/ impun3ndu*se ca acestea s! fie consolidate din punct de 'edere profesional/ organi%atoric i metodologic. 7',,'9' "rioriti sectoriale identi0icate ?a ba%a restructur!rii profunde a administraiei publice centrale i locale stau numeroase acte normati'e/ documente adoptate din acPuis*ul comunitar. Aplicarea corect! i eficient! a legislaiei europene se poate reali%a de c!tre un corp bine instruit al funcionarilor publici/ instruirea acestora n dreptul comunitar fiind o condiie de ma,im! importan! n conte,tul reformei la ni'elul instituiilor publice.
)rioritati

propuse n cadrul )lanului multianual>

* re'i%uirea procedurilor de lucru ale circuitului deci%iei i ale comunic!rii intraIinter instituional! n concordan! cu noile reglement!ri i )rogramul de gu'ernare 2..":2..+1 * creterea capacit!ii instituionale de ndeplinire a obiecti'elor sectoriale/ pe ba%a competenelor profesionale ale funcionarilor publici/ asimil!rii noilor 'alori/ dob3ndirii noilor limba5e instituionale i te(nologice/ dar i a perfecion!rii continue a tuturor funcionarilor publici din structurile administrati'*teritoriale ale 5udeului1 * asigurarea calit!ii ser'iciilor publice administrati'e/ industriale i comerciale cu impact direct asupra cet!eanului/ urm!rind distribuirea personalului n raport de preg!tire/ speciali%are i e,perien!/ a'3ndu*se n 'edere perfecionarea/ di'ersificarea modalit!ilor de comunicare i imagine1 * crearea unui corp de funcionari publici profesionist i competent/ pe ba%a unui statut i cod deontologic bine elaborat/ a unei politici de resurse umane coerente/ suple/ n concordan! cu ne'oile i oportunit!ile care apar n structura administraiei publice1 * e,tinderea utili%!rii noilor te(nologii ale informaiei i ale comunic!rii care s! permit! accesul n timp real la informaiile publice/ fluidi%area procedurilor/ creterea eficienei acti'it!ilor specifice i a gradului de participare a cet!enilor la re%ol'area problemelor comunit!ilor locale. 7',,'7' @mbuntirea acti3itii proprii 4.11.4.1. 2rgani%area intern!

7oua legislaie i multitudinea actelor normati'e ce 'i%ea%! administraia public! local! impun actuali%area permanent! a #egulamentelor de 2rgani%are i 8uncionare ale Consiliului =udeean i ale aparatului propriu de specialitate al acestuia/ re'i%uirea fielor postului i operaionali%area structurilor nou create ale instituiei. 8ormarea unui corp profesionist de funcionari publici depinde de elaborarea unei politici riguroase de personal care s! includ! obligatoriu dimensiunea european! n toate domeniile sectorului i la ni'elul tuturor structurilor administrati'*teritoriale. )entru aplicarea principiilor unei administraii moderne Atransparen!/ eficien!/ desc(idere/ comunicareB i implementarea principiilor Fniunii 6uropene/ n toate mediile sociale/ trebuie concentrate eforturile de mbun!t!ire a comunic!rii/ a sc(imbului de informaii i a flu,ului documentelor pe diferite ni'eluri de competen! intern!/ inter*instituional! i e,tern!. 4.11.4.2. anagementul resurselor umane 4mbun!t!irea metodelor i instrumentelor de management al resurselor umane din aparatul propriu i din instituiileIser'iciile publice subordonate Consiliului =udeean Constana 'i%ea%! punerea n practic! a planurilor anuale de recrutare/ de formare i de perfecionare a funcionarilor publici pre'i%ion3nd fondurile necesare n bugetul de 'enituri i c(eltuieli. ;e asemenea/ organi%area unor nt3lniri periodice ale funcionarilor publici/ n care s! fie multiplicate i diseminate informaiile i cunotinele primite la diferite seminarii/ cursuri/ sc(imburi de e,perien! i alte acti'it!i e,terne/ 'or conduce la creterea competenei i mobilit!ii profesionale/ asimilarea noilor te(nologii/ a'3ndu* se n 'edere i participarea la acti'it!ile specifice organi%ate de -nstitutul 7aional de Administraie. )entru ntinerirea aparatului de specialitate se propunere oferirea posibilit!ii ca un num!r tot mai mare de studeni ai facult!ilor de profil Aadministraie public!/ studii europene/ managementB s! efectue%e stagii de practic! n instituie. Acest fapt/ pe de o parte i 'a familiari%a cu e,igenele i problematica profesiei c!rora se 'or dedica dup! absol'ire/ iar pe de alt! parte 'a a5uta n recrutarea funcionarilor publici n raport de cerinele actuale ale administraiei publice locale/ corelat cu asigurarea transparenei regulilor de concuren! i selecie a funcionarilor publici. 4.11.4.3. <estiunea public!

;escentrali%area/ consolidarea autonomiei colecti'it!ilor locale * deci%ional i financiar */ asigurarea corelaiei ntre resursele i ne'oile acestora/ prioriti%area obiecti'elor/ au n 'edere creterea competenelor i responsabilit!ilor personalului care lucrea%! n administraia public!/ astfel nc3t ser'iciile oferite cet!enilor s! fie de calitate/ controlabile/ cu impact imediat i de durat!. Creterea capacit!ii de absorbie a fondurilor e,terne la ni'elul acti'it!ilor administraiei locale/ presupune creterea implic!rii cet!enilor Aca grup int!/ clieni sau beneficiariB n aceste acti'it!i i n procesul de luare a deci%iilor. 4n acest sens/ se au n 'edere parteneriatele dintre instituia noastr! i di'erse forme de organi%are a societ!ii ci'ile/ prin asocierea instituiei cu sectorul negu'ernamentalInonprofit/ atragerea capitalului pri'at i formarea unor grupe interdisciplinare de aciune pe domenii specifice/ cu rol n educarea i contienti%area publicului consumator de ser'icii publice. 4mbun!t!irea managementului n administraia public! local! depinde i de utili%area eficient! a instrumentelor de control de gestiune/ de simplificarea i corelarea actului administrati'/ de transparena acestuia/ de acoperirea cu te(nica de calcul i informaie i cu programe adec'ate ser'iciilor din structura administraiei publice 5udeene. -ntroducerea codului deontologic i adoptarea unui sistem unitar de indicatori pentru m!surarea performanei fiec!rei administraii publice a condus i 'a conduce la accelerarea reformei n acest domeniu. 4.11.4.4. 7oile te(nologii ale informaiei i comunicaiilor $trategia propus! se refer! la utili%area metodelor specifice te(nologiei informaionale n moderni%area acti'it!ilor Consiliului =udeean Constana i cuprinde urm!toarele categorii de aciuni> aB informati%area administraiei publice 5udeene i creterea eficienei operaionale n cadrul aparatului propriu al Consiliului =udeean/ al unit!ilor subordonate i al consiilor locale1 bB informati%area ser'iciilor publice a'3nd ca beneficiari cet!enii i agenii economici/ fapt care implic! integrarea ser'iciilor prestate de administraia public! local!1 cB asigurarea accesului la informaii prin te(nologii informaionale pentru utili%atorii finali ai ser'iciilor administraiei publice locale. ;ireciile principale de aciune stabilite n strategie sunt>

aB interconectarea la ni'el de comunicaii de date a tuturor instituiilor administraiei publice centrale sau locale1 bB crearea unui sistem informatic integrat al Consiliului =udeean Constana care s! cuprind! module n toate direciile/ ser'iciile i compartimentele aparatului propriu i n unit!\ile subordonate ale Consiliului =udeean1 cB completarea parcului de calculatoare al instituiei prin dotarea fiec!rui funcionar public cu calculator1 dB crearea unei reele 5udeene de informati%are a administraiei publice. ". Alte aciuni necesare moderni%!rii administraiei publice 5udeene aB )entru a continua comunicarea celor mai semnificati'e aspecte din acti'itatea instituiei se intenioneda%! e,tinderea acti'itoilor n mass*media local!/ p3n! la reali%area obiecti'ului pri'ind Ccrearea unei reele 5udeene a administraiei publice localeD1 bB $pri5inirea consiliilor locale care i 'or propune i 'or g!si modalit!i adec'ate de nfiinare a 9irourilor de consultan!/ documentare i informare pentru cet!eni Aasisten! te(nic!/ logistic!/ ba%e de date/ interrelaion!riB/ pornind de la e,periena acumulat! prin crearea propriei structuri de specialitate a Consiliului =udeean. 7',,'8' @mbuntirea calitii ser3iciilor cu impact direct asupra ceteanului ;in planurile de aciuni pentru moderni%area acti'it!ilor proprii/ ntocmite de instituiileIser'icile publice de sub autoritatea Consiliului =udeean/ au reieit urm!toarele aspecte> aB perfecionarea structurilor organi%atorice/ at3t n domeniul ser'iciilor administrati'e c3t i n cele industriale i comerciale/ astfel nc3t acestea s! se adapte%e uor noilor cerine/ s! satisfac! clienii/ beneficiarii ser'iciilor respecti'e i s! creasc! ncrederea acestora n prestator1 bB de%'oltarea noilor te(nologii ale informaiei i ale comunicaiilor coroborat! cu formarea i perfecionarea profesional! a personalului n aceste domenii/ dar i de%'oltarea personalit!ii anga5ailor1 cB introducerea sistemului de indicatori pentru m!surarea performanei administraiei publice1

dB pentru alinierea la standardele F.6. se 'or ncepe demersurile pentru documentarea/ implementarea i certificarea -$2 9... nsuindu*se conceptele de management al calit!ii> orientarea c!tre client/ claritatea politicii calit!ii/ structura sistemic! i eficienti%area ser'iciilor/ implicarea anga5ailorIcet!ean/ adaptare fle,ibil!/ comunicare desc(is!. 7',,':' @mbuntirea cooperrii instituionale $trategia <u'ernului pentru accelerarea reformei n administraia public! statuea%! principiile/ obiecti'ele i planul strategic de aciune pentru toate structurile acestui sector/ n concordan! cu )rogramul de <u'ernare 2..":2..+/ astfel nc3t ndeplinirea condiiilor s! se poat! reali%a coerent/ armonios i eficient. A'3nd suportul grupului 5udeean de monitori%are a reformei n administraia public! local!/ se creea%! un colecti' la ni'elul Consiliului =udeean care 'a relaiona cu instituiile i ser'iciile publice de sub autoritatea consiliului/ cu consiliile comunale i or!eneti/ cu )refectura 5udeului i instituiile descentrali%ate/ urm3nd s! se forme%e grupuri inter*disciplinare/ pe domenii specifice comune. -mplementarea $trategiei 'a urm!ri aducerea c3t mai aproape de grupurile int! a informaiilor i demersurilor de sc(imbare/ prin acordarea de asisten! de specialitate de c!tre aceste ec(ipe mi,te n principalele %one geografice ale 5udeului. 6,tinderea noilor te(nologii ale informaiei prin crearea infrastructurii de comunicare ntre administraiile publice locale din 5udeul Constana 'a permite inter* conectarea i asigurarea operati'it!ii tuturor instituiilor subordonate/ a prim!riilor i a ser'iciilor descentrali%ate. 7',,';' "roceduri de implementare> monitori2are /i e3aluare a strate.iei de modeni2are a administraiei publice Audeene )rin ;ispo%iia preedintelui Consiliului =udeean Constana se 'a constitui un colecti' de lucru/ format din funcionari publici/ coordonat de secretarul general al 5udeului Amembru al <rupului de moderni%atori 5udeeniB/ colecti' responsabil de elaborarea/ implementarea/ monitori%area i e'aluarea )lanului de aciune multianual de moderni%are Atrimestrial 'a anali%a stadiul de ndeplinire al obiecti'elor i se 'or ntocmi #apoarte de e'aluare care 'or sta la ba%a #aportului anual de moderni%areB. ;e asemenea/ pe ba%a responsabilit!ilor din )lanul de aciune/ se 'or constitui //grupuri mi,te inter*disciplinareD A3 p3n! la " funcionari publiciB care 'or coopta i

repre%entani ai celorlalte structuri ale administraiei publice locale pe domeniile specifice/ n concordan! cu obiecti'ele i acti'it!ile propuse. ?unar/ membrii grupului 'or aciona n %onele identificate din 5ude/ colabor3nd cu prim!riile arondate %onei i cu repre%entani n teritoriu ai administraiei publice/ astfel nc3t s! se poata aciona operati' asupra e'entualelor disfuncii sau termene. Aceste grupuri 'or constitui spri5inul autorit!ilor locale n elaborarea propriei Cagende de lucru de moderni%areD. 0otodat!/ pentru creterea eficienei acestor grupuri de lucru/ 'or fi cooptai funcionari publici care au urmat cursuri de instruireIperfecionare prin furni%orii de training pentru administraia public! local!/ astfel nc3t cunotinele/ metodele de lucru/ limba5ul specific i abilit!ile dob3ndite s! a5ung! c3t mai repede i la ali beneficiari. Coordonatorul programului de moderni%are 'a e'alua at3t acti'itatea membrilor grupurilor de implementare i monitori%are/ c3t i aspectele semnalate n rapoartele acestor grupuri/ inform3nd preedintele Consiliului =udeean asupra gradului de ndeplinire a obiecti'elor din $trategie i a acti'it!ilor din )lanul de aciune. )e tot parcursul derul!rii acti'it!ilor din )lanul multianual se sper! c! se 'a beneficia de spri5inul metodologic al Fnit!ii Centrale pentru #eforma Administraiei )ublice AFC#A)B/ de instrumentul de autoe'aluare i m!surare a satisfaciei produse de administraia public! asupra opiniei publice/ beneficiarilor i personalului din instituie.

"I"&I'(R )I*-

Note de curs1. Conf.uni'.dr. Androniceanu/ Armenia, 5outi 8n mana"ementul public, note de curs 2.."1

2. )rof.uni'.dr.

oldo'eanu/ <eorge/ ?ect.uni'.dr. ;obrin/ Cosmin/ &ana"ementul

calitii 8n sectorul public, note de curs 2..&1 3. )rof.uni'.dr. )lumb/ -on * coordonator/ Conf.uni'.dr. Androniceanu/ Armenia/ )rep.uni'.drd. Albaluta/ 2ana/ &ana"ementul serviciilor publice/ note de curs 2..+1 4. Asist.uni'. )rofiroiu/ Alina/ )rep.uni'. )opescu/ -rina/ Introducere 8n (tiina administrativ, note de curs 2..&1 ". )rofiroiu/ "ublicaii6. Ale,andru/ -oan/ Administraia public G teorii, realiti, perspective/ 6ditura ?umina ?e,/ 2..&1 &. Ale,andru/ -oan/ Cri*a Administraiei/ 6ditura ?umina ?e,/ 2..21 +. Constantin/ ;.?./ &odelul optim al cre(terii re"ionale - de tip concurenial sau "enerativH/ n 0ribuna economic!/ nr.46/ 2..1 9. Constantinescu/ ;an*Ang(el/ ;obrin/ 1.. Costea/ 2...1 11. Cristea/ $imona/ !roblemes :uridiFues de la .unction publiFue roumaine / 6ditura Fni'ersul =uridic/ 9ucureti/ 2..&1 12. 8arn(am/ ;./ Lorton/ $./ 9arloN/ =./ Londeg(em/ A./ 7eN public mana"ers in 0urope7 public servants in transition/ 9asingstoHe/ 14. acmillan/ 199+1 13. 8rent%/ <./ Aspecte ale politicii de de%'oltare regional! n #om3nia1 ungiu*)ippidi/ Alina/ -oni!/ $orin * coordonatori/ !olitici publice G teorie (i practic/ 6ditura )olirom/ 2..21 1". )3rlog/ C./ Constantin/ ;.?. * coordonatori/ 4e*voltare re"ional (i inte"rare european. Bucrrile celui de-al 4oilea 'impo*ion 5aional al Asociaiei +om ne de Itiine +e"ionale/ 6ditura 2scar )rint/ 9ucureti/ 2..31 16. )olitt/ C(ristop(er/ 9oucHaert/ <eert/ +e.orma mana"ementului public. Anali*a comparat/ 6ditura 6pigraf/ C(iin!u/ 2..41 1&. @3lsan/ C. G !olitolo"ie, 6ditura 6conomica/ 9ucuresti/ 199&1 1+. Tilson/ T./ D/e 'tudJ o. Administration, n Classics o. !ublic Administration, 199+1 arinic!/ 7i!/ $t!nel/ 7i!/ Anca/ &ana"ementul resurselor umane, Colecia 7aional!/ 9ucureti/ 19991 ./ Introducere 8n administraia public/ 6ditura 6conomic!/ 9ucureti/ arius * coordonator/ 0udorel/ Andrei/ ;rago/ ;inca/ #adu/ Carp/ +e.orma adimistraiei publice 8n contextul inte"rrii europene/ note de curs 2..61

Studii19. Carta Verde. !olitica de de*voltare re"ional 8n +om nia/ <u'ernul #om3niei i Comisia 6uropean!/ )rogramul )(are/ 199+1 21. ?/idul mana"erului de resurse umane/ 2.."1 22. @otr rea ?uvernului +om niei nr.)$$E%221 privind concentrarea .ondurilor !/are %221 - componena coe*iune economic (i social (i a .ondurilor de co.inanare corespun*toare de la bu"etul de stat 8n *one de restructurare industrial cu potenial de cre(tere economic/ n onitorul 2ficial nr.23.I2..11 23. Investiiile (i responsabili*area administraiei publice, studiu reali*at 8n cadrul proiectului @arta actorilor (i problemelor aderrii +om niei la Cniunea 0uropean / 2..21 24. +aportul privind or"ani*area (i des.(urarea concursurilor de recrutare a .uncionarilor publici pe anul %223, elaborat de c!tre Agenia 7aional! a 8uncionarilor )ublici1 2". +aportul privind pro"resul +om niei pe calea aderrii, Comisia 6uropean!/ 2..11 26. +e"ular +eport on +omania,s pro"ress to-ards accession, Commission of t(e 6uropean Communities/ 9russels/ 2..41 2&. ?egea nr.2&I1994 pri'ind impo%itele locale1 2+. ?egea nr.21"I2..1 pri'ind administraia public! local!1 Alte resurse biblio.ra0ice2+. (ttp>IINNN.adec5r.roIinstitutiaIraport.(tml1 29. (ttp>IINNN.anfp*map.ro1 3.. (ttp>IINNN.ase.ro1 31. (ttp>IINNN.eufinantare.info1 32. (ttp>IINNN.gu'.ro1 33. (ttp>IINNN.ier.ro1 34. (ttp>IINNN.ipp.ro1 3". (ttp>IINNN.mai.go'.ro1 36. (ttp>IImoderni%are.mira.go'.ro.