Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins:

1. ORGANIZAREA PRODUCERII
1.1.Organizarea tipului de productie.............................................................................................................................2
1.1.1. Determinam tactul de productie dupa formula....................................................................................................2
1.1.2.Determinam timpul pe bucata mediu.....................................................................................................................2
1.1.3. Determinam coeficientul de incarcare a operatiilor ............................................................................................2

1.1.4. Dupa determinarea coeficientului de incarcare a operatiilor.............................................................2


1.2. Determinarea numarului necesar de utilaje si coeficientul de incarcare a acestuia......................................2
1.2.1. Numarul necesar de utilaje ..................................................................2

1.2.2. Coeficientul de incarcare a masinelor unelte.....................................................................................3


1.3Determinam numarul de muncitori si coeficientul de incarcare a acestora......................................................3
1.4. Determinam numarul de piese ce se prelucreaza intr-un singur schimb.........................................................4
1.5.Elaborarea planului grafic de intrare iesire a pieselor......................................................................................5
1.5.1. Determinam marimea lotului optimal..................................................................................................................5
1.5.2. Determinam numarul de lansari .........................................................................................................................6
1.5.3.Determinam perioada de repetare........................................................................................................................6
1.5.4.Determinam durata ciclului de producere .........................................................................................................6
2. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE.
2.1.Determinarea costului de material7
2.2. Cheltuieli de remunerare a muncii........................................................................................................................8
2.2.1. Salariu tarifar ....................................................................................................................................................8
2.2.2. Salariu de baza ...................................................................................................................................................8
2.2.3. Salariu suplimentar se planifica in marime de 0%15%de la salariul de baza............................................9
2.2.4. Fondul anual total de retribuire a muncitorilor de baza..................................................................................9
2.2.5.Salariu mediu lunar al muncitorilor de baza ..........................................................................................,...........9
2.3. Determinarea consumurilor indirecte..................................................................................................................10
2.4. Calcularea costului de productie pe unitatea de produs.....................................................................................11
3. CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.
3.1.Determinarea cheltuielilor capitale........................................................................................................................11
3.2. Cheltuieli pentru utilaj...........................................................................................................................................11
3.2.1. Cheltuieli pentru echipament tehnologic...........................................................................................................11
3.2.2. Cheltuieli pentru construirea cladirii si incaperii.............................................................................................11
3.3 Calculul nivelului rentabilitatii............................................................................................................................11
3.3.1.Calculul pragului de rentabilitate........................................................................................................................12
3.3.2. Graficul pragului de rentabilitate.......................................................................................................................13
BIBLIOGRAFIE

Mod Coala

Elabor.
Doloscan A.
a DDDocume
I.
Verific Cucer
nt
.

Semn. Data

Lucrare de an la management
Corpul supapei
8KE003.955

Liter

Coli

Coala

UTM IMCM
gr. TCM-072

1. ORGANIZAREA PRODUCERII
1.1.Organizarea tipului de productie
1.1.1. Determinam tactul de productie dupa formula:
= Fa / N
unde: Fa-fondul anual de timp
250 8 2 60

Fa

240000min

fondul anual de timp

N volumul anual de producere a piese (2000)


= 240000/2000 = 120 buc/min
1.1.2.Determinam timpul pe bucata mediu
Timpul pe bucata mediu la indeplinirea unei operatii se determina cu media
aritmetica tbuc la toate operatiile procesului tehnologic.

T buc.

med

t buc.i

2.7 + 2.93 + 3.34 + 1.55

2.63min

1.1.3. Determinam coeficientul de incarcare a operatiilor


o

Fa

T buc

N T buc.

240000
med

2000 2.63

45.627

1.1.4. Dupa determinarea coeficientului de incarcare a operatiilor,


in baza tabelului urmator stabilim:
Kio1 productia de masa
1Kio10 productia de serie mare
10 Kio20 productia de serie medie
20 Kio40 productie de serie mica
40 Kio - productie de unicat
In concluzie, avem productie de unicate.

Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

1.2. Determinarea numarului necesar de utilaje si coeficientul de incarcare


1.2.1. Numarul necesar de utilaje il determinam dupa urmatoarea relatie:
T buc N
i

N mu

Fr mu 60

Fr mu

Tbuc

250 8 2 60

2.7min

240000min

Tbuc

Tbuc N
Nmu
1

Frmu 60

0.023

240000

Frmu 60

3.34min

Tbuc

2.93 2000

Nmu
2

0.028

Frmu 60

240000

0.024

240000

1.55 2000

Nmu
4

1.55min

Tbuc N

3.34 2000

Tbuc

Tbuc N

2.7 2000

Tbuc N
Nmu
3

2.93min

Frmu 60

240000

0.013

unde: Nmui numarul masinilor unelte la operatia i;


Tbuci timpul pe bucata la operatia i , min;
N volumul anual de producere a piesei;
Frmu fondul anual real de timp al lucrului masini unelte, h;
1.2.2. Coeficientul de incarcare a masinelor unelte.
(se determina dupa raportul dintre numarul masinilor unelte calculate, la numarul
masinilor unelte primite).
c

c
Nmu.1
med Nmu.1
med
k
mu1
kmu1
pp
NNmu.1

0.023
0.023

11

mu.1

c
med NNmu.3
mu.3
kmu3
p
N

kmu3
med

0.028

0.028
1

p
mu.3

Nmu.3

med

kmu
med

kmu

Nmu

Nmuc

NNmup

mu

0.023
0.023

med
med

kkmu2
mu2

c
NNmu.2 c 0.024
mu.2
0.024
p

Nmu.2
N

mu.2

0.028

0.028

11

0.024
0.024

med

kmu4 med
k

mu4

Nmu.4 c 0.013
N

mu.4
p

Nmu.4 p

Nmu.4

0.013 0.013
0.013
1
1

0.023 + 0.024 + 0.028 + 0.013

0.022
0.023 + 0.024
1 + 1 ++ 10.028
+ 1 + 0.013 0.022
1+ 1+ 1+ 1

Avem nevoie de 4 locuri de munca pentru prelucrarea acestui tip de piesa.

Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

1.3. Determinam numarul de muncitori si coeficientul de incarcare a acestora.


tai

Nsi
ta1

Ns1

to 1
ta3

Ns3

to 3

1.2

+1

2.7
0.84

+1

3.34

+1

1.4

+1

1.25

to i

Ns2

Nm3

0.023

Ns1

1.4

Nmu3

0.028

Ns3

1.25

to 2

1.26

+1

ta4
to 4

4.67

+1

0.71

+1

1.55

+1

1.26

1.46

Nmui

Nmu1

ta2

Ns1

Nmi
Nm1

+1

Nsi

0.016

Nm2

0.0224

Nm4

Nm

Nmu2

0.024

Ns2

1.26

Nmu4

0.013

Ns4

1.46

0.019

0.009

med

k m

0.016 + 0.019 + 0.0224 + 0.009

Nm

0.017

unde: Nsi- norma de deservirea locurilor de munca;


Nmi numarul de muncitori pentru operatia i;
Kim med coeficientul de incarcare mediu a muncitorului la locul de munca;
Nmc numarul de muncitori calculat;
Nmp numarul de muncitori primit;
1.4. Determinam numarul de piese ce se prelucreaza intr-un singur schimb
N sc

unde:

2000

N zl
n s

k tp

252
2
45.627

181.06piese

N- volumul anual de productie;


Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

ns - numarul de schimburi;
Nzl - numarul de zile lucratoare;
1.5 Organizarea rationala a locului de munca
Locul de munca este cel mai mic compartiment productiv, inzestrat cu urilaje, SDV-le
necesare pentru indeplinirea sarcinilor de productie. De inzestrarea locului de munca
depind in mare parte calitatea si productivitatea productiei fabricate.

Fig.1.5 Locul de munca a muncitorlui de baza ce deserveste strungul cu CN modelul 16K20F3

Acest templet reprezinta MU cu vederea de sus precum si pozitia motorului electric,


cutiei de viteze, locul strungarului, monitorul de comanda.
1.6.Elaborarea planului grafic de intrare iesire a pieselor.
Calculul marimii lotului de intrare concomitenta in producere se face dupa
formula:
z teh

Nmu i n pp

4 1

zas
ztr
ztot

Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

0.1z as
Nsc 0.10.1
18 18
Nsc 181
0.1 181
ztr ( 1Nmu
( Nmu
) npp 1) n3pp

z
zteh + zas + ztr 4 + 18 + 3 25
ztehtot+ zas
+ ztr 4 + 18 + 3 25

Lucrare de an la management
Semnat

Data

Tp.oi

n lot.i
n lot.1

n lot.3

Tp.o1

37

Tbuc 1 K

2.7 0.1

Tp.o3

34

Tbuc 3 K

3.34 0.1

Tbuc i K

137.037piese

n lot.2

101.796piese

n lot.4

Tp.o2

42.87

Tbuc 2 K

2.93 0.1

Tp.o4

33

Tbuc 4 K

1.5 0.1

146.314piese

220piese

unde: zteh-stocul tehnologic;


zas-stocul de asigurare;
ztr-stocul de transportare;
ztot-stocul total de piese;
npp numarul de piese prelucrat la o operatie;
Tpi timpul de pregatire incheiere la operatia i, min;
Tbuci timpul pe bucata la opertia i, min;
k coeficient practic admisibil corelarii timpului de pregatire

incheiere la

timpul de lucru al utilajului in decursul careia pe el se va prelucra lotul piese.


1.6.1. Determinam marimea lotului optimal
n opt n lot
n opt

max

Nsc 1.25 226piese 220

respectam conditia

unde: x=1.25 alegem in asa fel incit sa se indeplineasca relatia , conditia sa fie numar
intreg;
1.6.2. Determinam numarul de lansari .
N lansari

2000

n opt

226

8.89

9lansa ri

unde:N volumul de producere;


nopt marimea lotului optimal;

1.6.3.Determinam perioada de repetare.


Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

NR

N z l

252

N lansari

28

1.6.4.Determinam durata ciclului de producere in dependenta de modul de


transmitere a pieselor. In cazul nostru este miscare succesiva.
tp

n op t 1 + t 2 + t 3 + t 4

4 10.52

n s d s 60 k

960 0.7

960 0.7

k :=

Unde:

Ts

252
360

0.063

k = 0.7

nopt marimea lotului optimal ;


tbuci timpul pe bucata pentru prelucrarea unei piese la operatia i;
ns numarul de schimburi (2);
ds durata unui schimb (8h);
k coeficientul de transformare a timpului de lucru in timp
calendaristic;
k = Nzl / Nzc ;
Nzl =252 numarul de zile lucratoare;
Nzc =360 numarul de zile calendaristice;

Pe baza rezultatelor obtinute in urma calculelor din punctul 5, se intocmeste


planul-grafic de intrare si iesire a lotului de piese.

Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

Zilele calendaristice ale lunilor iunie si iulie


1

10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30

c
=

t5 zi

N
=28 lansari

Prep=20 zile

lot=

n226buc

N=2000 buc

N = 2000; nopt = 226; Nl = 28; Prep = 20 zile; tc = 5 zile;

Fig.1. Planul-grafic de intrare si iesire a loturilor de piese.


2. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE.
Pentru a determina costul de productie a piesei sau articolului proiectat, este necesar de
a determina valoarea materialelor de baza, valoarearetribuirii muncii personalului de
baza si valoarea consumurilor indirecte de producere.
2.1.Determinarea costului de material.
Pretul la materialele de baza se iau din datele uzinei dupa ultimele cumparari ale
materialului dat sau din listele preturilor firmelor cunoscute, care realizeaza materialul
dat.
Cm

1.1 Q sf P m Q d P d

1.1 5.48 16.5 0.68 0.1 16.5

98.34lei

unde :Qs/f - masa semifabricatului;


Qd masa deseurilor (aschiilor);
Qd = QS/F Qp;
Qp masa piesei ;
2.2. Cheltuieli de remunerare a muncii
Tarifarea lucrarilor si acordarea categoriilor de calificare a muncitorilor se
efectuiaza in conformitate cu indrumarele tarifare de calificare a profesiilor.
Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

Pentru utilizarea centrelor universale de prelucrare cu control numeric


computerizat este nevoie de un personal calificat.
2.2.1. Salariu tarifar
tbuc.i Cci

Pi

P1

tbuc.1 Cc1

2.7 3

60
0.135

lei

60
60
buc
tbuc.2 Cc2 2.93 3
lei
P2 t
0.147

Cc
buc.260 2 2.9360
3
lei
P2
0.147 buc
60
60
buc
P3

P4
Ptot

t buc.3 Cc3

3.34 3

60

60

t buc.4 Cc4

1.5 3

60

60

Pi

0.167

0.075

lei
buc
lei

buc

la I MU

la II MU

la III MU

la IV MU

0.147 + 0.167 + 0.075 + 0.135 0.524

Unde:

tbuc - timpul pe bucata;


Cci-calificarea muncitorului;
Ptot-tariful total pentru fabricarea unei piese

2.2.2. Salariu de baza


Ssal

0.2 Ptot

Sbaza

0.2 0.524

Ptot + Ssal

0.105lei

0.524 + 0.105

0.629lei

Unde: Ssol sporul la fondul de remunerare directa ;


2.2.3. Salariu suplimentar se planifica in marime de 0%15%de la salariul de
baza.
S su

0.05 S baza

0.05 0.629 0.031lei

2.2.4. Fondul anual total de retribuire a muncitorilor de baza

S total
Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

0.031 + 0.629 0.66lei

Lucrare de an la management
Semnat

Data

2.2.5.Salariu mediu lunar al muncitorilor de baza

S total N

S m.l

0.66 2000

12W c
12 0.066

Unde: W

c-numarul de lucratori;
2.3 determinarea Energia electrice

1667lei

2.3. Determinarea consumurilor indirecte.


Consumurile indirecte de productie trebuie luate in raport procentual de la salariu de
baza al muncitorilor ai sectorului dat.
CAS

26.5 S tot

26.5 0.66 17.49lei

Determinarea consumului de energie electrica:


kc

0.4

kmu

Nl

med

0.022

med

Pmu.i Tf kmu

kc

Tf

255 16

4050

( 20 + 18)kw 4050ore 0.022 0.4

1354kw

Unde:Nl-necesarul de energie electrica pentru forta motrica a masinilor


Kc- ceficientul cererii (ntre 0.4...0.45)
Tf-timpul de functionare al unui utilaj pe perioada de calcul a necesarului

de

energie electrica, ore.


Consumurile indirecte

- Ci=(85..100%)Sbaza=0.629

Cconsumurile general uzinei - Cgu=(85..100%)Sbaza=0.629


Costul energiei necesare -Ce = NePikwt =13541.3 =1760 lei
Unde:

Ne necesarul de energie; Pikwt preul 1kwt

Alte consumuri se pot calcula in procente de la costul productie.


2.4. Calcularea costului de productie pe unitatea de produs
Amortizarea
Autilaj = 0.1Ccap = 3477
Acladirii = 0.04 Ccap = 1390.8
Rezultatele obtinute sunt indicate in tabelul 2.4.
Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

10

Tabelul 2.4. Determinarea costului de productie pe unitate de produs, lei.

2.

Devizul de cheltuieli
Materiale de baza si semifabricate
Deseuri (aschii)
Materiale fara deseuri
Energia tehnologica

3.

2000=0.88
Remunerarea muncii muncitorilor (de baza si
17.49

1.

Varianta de proiect
109.52
11.22
98.3
1354*1.3=1760 :

suplimentar cu CAS urile)


I. Total consumuri directe
4. Consumuri indirecte de productie
5. Amortizarea utilajului (10%)
II. Total costul de productie-sectie
6. Consumuri generale ale uzinei
7. Amortizarea cladirii (4%)
III. Total costul de productie-uzina
8. Alte consumuri (3%)
IV. Total costul de productie complet
9. Profitul operational (20%)
V. Pretul fixat de intreprindere
10. TVA (20%)
VI. Pretul cu ridicata fixat de intreprindere

116.53
0.629
3477:2000=1.73
118.9
0.629
1390.8:2000=0.7
120.2
0.02
120.22
2.4
144.66
28.93
173.6

3. CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.


3.1.Determinarea cheltuielilor capitale.
C cap

C ut + C et + C 0

6831 + 5940 + 22000 34770lei

unde:
Cut cheltuieli pentru utilaj;
Cet cheltuieli pentru echipament tehnologic;
Co cheltuieli pentru construirea cladirilor si incaperilor;

3.2. Cheltuieli pentru utilaj


Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

11

Put

270000lei

kmu

Cut

1.15 Put kmu

med

med

0.022

1.15 270000 0.22

6831lei

unde: Put pretul utilajului;


3.2.1. Cheltuieli pentru echipament tehnologic
0.1 P ut k mu

C et

med

0.1 270000 0.22

5940lei

3.2.2. Cheltuieli pentru construirea cladirii si incaperii.


2

Co

Stp P1m kmu

Stp

50m

med

P1m

50 2000 0.22
2000

22000lei

lei
2

Stp suprafata totala de productie, m2;

unde:

P1m2 pretul 1 m2 de suprafata ;

C cap

C ut + C et + C 0

6831 + 5940 + 22000 34770lei

3.3. Calculul termenului de recuperare a investitiilor capitale suplimentare


Calculul termenului de recuperare a investitiilor capitale suplimentare se
determina dupa formula:
T rec

C cap

34770

Profit operational N

2.4 2000

7.24ani

3.4 Calculul nivelului rentabilitatii


Nivelul rentabilitatii urmeaza a fi determinat ca raport al profitului obtinut catre
costul de productie complet a aceleasi productii.
NR = (Pr100):C;
unde :
Pr profitul de un an, lei;
C costul de productie complet anual al productiei;

Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

12

Profitul se determina ca diferenta dintre volumul anual de productie dupa


preturile fixate de intreprindere si volumul anual a aceleasi productii dupa costul
complet al productiei.
NR = (2.4100):120.22= 20%
3.5.Calculul indicatorilor de lucru ai liniei
Inzestrarea muncii cu energie dupa f-la:

P MU
Q me

Wm

38
4

9.5kW

Puterea pe o MU se determina:

P MU
Q mu

38

W mu

9.5kW

Volumul necesar de munca pentru fabricarea unui produs dupa f-la:

T c(m)
T

MU

k d.m

2.63
1 60

0.04norm ore

-puterea tuturor utilajelor instalate;

W -numarul muncitorilor de baza;


m

W - numarul MU ;
mu

c(m)

-suma tuturor cheltuielilor de timp a muncitorilor de baza ocupati la

prelucrarea piesei pe MU;


K d .m

-ceficientul deservirii multiple;

3.5.1.Calculul pragului de rentabilitate


Calcularea pragului de rentabilitate este o tehnica de analiza cu ajutorul caruia se
stabileste volumul productiei pentru care un sistem de productie devine rentabil.
Ncl = Chper.:(Pr.f Chvar);
Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

13

Unde:
Chper.- cheltuieli permanente pe volumul de productie realizate;
Pr.f pretul fixat de ntreprindere;
Chvar cheltuieli variabile pe unitate de produs;
Chper= (Total costul de productie complet- Total consumuri directe)N;
Ncl = (120.22-116.53)x2000/(144.66-116.53) = 7380:28.13=262.35buc.
Pren = 262 x 144.66= 37.95mii lei
144.66 2000
= 289.32miilei
1000
120.22 2000
=
= 240.44miilei
1000

Ptot . produs =
Pcos complet

C perm. =

(120.22 116.53) 2000 = 7.38miilei


1000

3.5.2. Graficul pragului de rentabilitate.


Pentru construirea graficului este necesar de a clasifica toate cheltuielile la
producerea piesei in doua grupe:
La prima grupa se refera cheltuielile variabile ( cheltuielile care depind de
volumul de productie);
La grupa a doua se refera cheltuielile permanente ( cheltuielile care nu depind de
volumul de productie).

P, sute mii lei


Pretul fixat de intreprindere
Cost total de productie
Zona de beneficiu (profit)
Zona pierderilor

ile
variab
uieli
Chelt

Cheltuieli fi xe

N, buc

Graficul pragului de rentabilitate

Fig. 4.1 Graficul pragului de rentabilitate


Tabelul 4.2 Indicatorii tehnico-economici de lucru a liniei (sectorului)

Denumirea indicatorilor
Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Unitatea de Varianta de

Lucrare de an la management
Semnat

Data

14

Volumul anual de productie


- in unitati naturale
1.
- in unitati valorice
2. Numarul masinilor-unelte
3. Coeficientul de incarcare a masinilor-unelte
4. Numarul muncitorilor de baza
5. Salariu mediu lunar al muncitorilor de baza
6. Coeficientul deservirii multiple
7. Puterea instalata a utilajului tehnologic
- inclusiv a masinilor-unelte
8. Puterea pe o masina-unealta
9. Inzestrarea muncii cu energie
10. Fabricarea productiei la pretul intreprinderii
- pe un muncitor de baza
11. Pretul de cost complet al piesei
12. Pragul de rentabilitate
13. Nivelul rentabilitatii

masura

proiect

buc
lei
Unitati

KWt
KWt
KWt
KWt/an

2000
35000
4
0.022
8
1667
0.017
38
38
20si18
1760

Lei
Lei
Buc
%

72330
120.22
262
20

Persoane
Lei

Bibliografie
1. Demian Usanli, Igor cucer Indrumar: Indrumar metodic pentru elaborarea
partii organizatorico-economice in tezele de diploma pentru specialitatile
T.C.M. si P.A.C.C.M. U.T.M. 2007, 62 pagini.
2. C.Picos,O.Pruteanu:Prelucrarea tehnologiei de prelucrare mecanica prin
aschierevol.I
3. Sursa internet
Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

15

Doloscan A.
Cucer I

Coala document.

Lucrare de an la management
Semnat

Data

16

S-ar putea să vă placă și