Sunteți pe pagina 1din 43

METODOLOGIA ELABORRII PROIECTELOR DE INTERVENIE

Universitatea Al.I.Cuza Iai Facultatea de Filosofie Departamentul de Sociologie i Asisten Social

MEPI
Lect.dr. tefan COJOCARU

S!CI!"!#I$ II ASIS%$&'( S!CIA"( II

F r!"#ar"# $r %ect"#"%

&''()&''*+ ,EME,TRUL &


&umele proiectului
Centru de zi pentru copiii provenii din familii defavorizate

&r.)*!I$C%U"UI+

I&I'IA%!* Date de %dent%f%care &umele i prenumele Facultatea Specializarea Anul de studiu ASA,$I I. I!&$"A FI"!S!FI$ ASIS%$&'( S!CIA"( II

Semestrul I Adresa de e-mail + ionelaasavei./a0oo.com )uncta1ul o2tinut 3se Activitate la seminar completeaza de catre prof.4+

)roiectul propus

5edia +

DE,CRIEREA PROIECTULUI
-. T%t#" Centr"# de .% $entr" c $%%% $r /en%0% d%n fa!%#%% defa/ r%.ate &. L c"# de de1f23"rare C !. La.a4 5"d. VA,LUI 6. ,"!a t ta#2 a $r %ect"#"% $uro 89.999 :9.999 899.999 7 din suma total 89 :9 899

Contri2uia partenerilor Contri2uia solicitat %otal

7. Re."!at $levii provenii din familii defavorizate< aflai =n pericol de a2andon colar i f r posi2ilitatea de =ndrumare i supraveg0ere la lectii< au ansa de a dep i aceste greut i =n centrul nostru de zi. )rogramul prezentat de acest centru are un puternic caracter de prevenire a disoluiei familiei< prin a2andonul colar i al domiciliului de c tre copii< prevenirea vaga2onda1ului i a intr rii =n grupuri de tineri cu manifest ri antisociale. >n cadrul acestui centru< copii vor 2eneficia de asisten psi0ologico-medical < social < a1utor pentru reinseria lor =n mediul colar< a1utor la efectuarea temelor i sunt meditai pentru e?amene. %ot =n acest centru< copii vor dezvolta activit i de timp li2er i vor fi iniiai =n utilizarea computerului. ,or 2eneficia de asemenea i de a1utor material prin oferirea unei mese calde i o gustare< rec0izite colare< =m2r c minte< asisten medical i medicamente. Se va urm ri permanet evoluia copiilor< iar ec0ipa pluridisciplinar se va implica activ =n asistena fiec ruia dintre 2eneficiari< pentru ca acetia s poat fi integrai social =n mod superior. Asistenii sociali vor monitoriza permanent evoluia copiilor din toate punctele de vedere< in@nd leg tura cu colile< educatorii i alte cadre specializate< precum i cu familiile. >n prezent sunt =nscrii 8A de elevi cu v@rste cuprinse =ntre B-8C ani< care provin de la dou coli generale din comuna "aza.

(. O8%ect%/e &r.crt. 8 6 ; C !2iectiv )revenirea a2andonului colar i =m2un t irea rezultatelor la =nv tur pentru copii provenii din familii defavorizate. Acordarea de spri1in socio-psi0o-educativ copiilor aflai =n situaia de a2andon colar. Socializarea copiilor provenii din medii diferite prin intermediul unor activit i de timp li2er. )romovarea egalit ii anselor pentru copii< indiferent de mediul de provenien .

*. J"1t%f%care *.-. Ar9"!enta0% de ce e1te nece1ar $r %ect"# $r $"1 Acest proiect urm rete s prezinte principalele direcii de aciune destinate creterii accesului la educaie al copiilor provenii din medii socio-economice defavorizate i reducerii inegalit ii de ans =n educaie< pentru acest segment de populaie. Una dintre pro2lemele ma1ore identificate =n c@mpul colar la nivelul 1udeului nostru este legat de facilitarea accesului la educaie a tuturor copiilor i tinerilor provenii din familii dezavanta1ate socio-economic i cultural. )ro2lema accesi2ilit ii la educaie are urm ri at@t la nivel de individ< c@t i de societate< =n ansam2lul ei+ imposi2ilitatea g sirii unui loc de munc < marginalizare social < imposi2ilitatea asigur rii condiiilor minimale de 0a2itat pentru familie< eecuri familiale< sociale etc. Consider m c =nc nu este asigurat pentru fiecare copil o ans de reusit educaional =n via < independent de situaia lui financiar i de mediul din care provine. &u au fost oferite suficiente resurse i oportunit i i copiilor defavorizai< pentru a le sc0im2a viaa i a le da posi2ilitatea s se realizeze. $ducaia colar este singura modalitate de rezolvare a pro2lemei copiilor ce provin din grupuri dezavanta1ate socio-economic i cultural.

*.&. Re#e/an0a $r %ect"#"% :n ra$ rt c" DOMENIILE PROPU,E. Scopul principal al acestui proiect este creterea calit ii vieii pentru 8A de elevi provenii din familii defavorizate prin =nfiintarea unui centru de zi pentru ei< unde< dup participarea le ore la cele dou coli din sat< vor fi transportai la centrul de zi. Aici vor primi masa de pr@nz< vor fi a1utai la efectuarea temelor< vor 2eneficia de a1utor psi0ologic< medical< material i vom desfaura i diferite activit i de timp li2er. Acest centru a1ut la dezvoltarea capacit ilor individuale pentru a preveni a2andonul colar =n r@ndul copiilor< cu v@rste cuprinse =ntre B-8C ani< provenii din familii defavorizate din comuna "aza.

;. Pre.entarea $r 8#e!e% ;.-. Ident%f%carea ca".e# r care a" d"1 #a a$ar%0%a $r 8#e!e% Sc0im2 rile ap rute la nivelul societ ii ca urmare a lungii perioade de tranziie i-au pus amprenta asupra familiei i a colii =n mare m sur . >n perioada ultimilor ani< constat m c coala rom@neasc are tendina de a se evalua< =n special prin num rul de olimpici< de premiani< de liceniai ai =nv m@ntului superior. >n acelai timp< se manifest o atitudine de acceptare cu prea mare uurin a a2andonului colar< necolarizailor< eecurilor colare. Cauzele sunt generate de+ C nd%0%a 1 c% )ec n !%c2< Situaia material - De cele mai multe ori principalul motiv al eecului colar este s r cia. )entru c au o situaie material precar p rinii nu-i pot permite s asigure copilului necesit ile pentru coal . Unele familii nu au m car condiii minime de locuit< tr iesc =ntro singur camer p rini i copii< de condiii pentru =nv at nici nu poate fi vor2a. *elaiile =n familie - $ste o realitate faptul c muli copii nu sunt doar victimele s r ciei ci i a+ violenei domesticeE negli1 rii i a2uzului emoional< se?ual< fizicE lipsei de comunicareE e?ploat rii prin munc . Dezinteresul p rinilor - )rini de gri1ile traiului de zi cu zi muli dintre p rini nu sunt interesai dac copiii lor =nv sau dac se integreaz =n colectivul de copii din clas i din coal . Sunt cazuri c@nd c0iar p rinii =ncura1eaz comportamentul agresiv al copilului =nv @ndu-l c la violen tre2uie s r spund tot cu violen . 5ai sunt cazuri c@nd copii tr iesc =ntru-un climat familial afectiv caracterizat prin situaii tensionate 3=ntre soi4 sau alcoolism. >n astfel de cazuri< p rinii< f r a contientiza consecinele pe care le are asupra propriilor copii =ntreruperea colariz rii< indiferent de momentul =n care aceasta intervine< =i trimit la munc pentru a o2ine 2anii necesari pentru procurarea alcoolului. >n familiile alcoolice se manifest i fenomene grave de deviere comportamental soldate cu detenia persoanelor =n cauz < fapt care are drept urmare marginalizarea i e?cluderea social a copiilor 3aceste situaii se =nt@mpl adeseori4. "ipsa de comunicare =n familie - $ste cunoscut faptul c prin comunicare se pot rezolva multe pro2leme. Atunci c@nd =n mediul familial nu e?ist comunicare =ntre p rini i copii< acetia nu au cui s =mp rt easc dificult ile pe care le au< nereuind s treac peste ele.

;.&. Efecte#e nere. #/2r%% $r 8#e!e% a1"$ra 9r"$"#"% 0%nt24 a1"$ra c !"n%t20%%4 a1"$ra 1 c%et20%% &erezolvarea acestei pro2leme duce la situaii nefavora2ile care necesit intervenie de specialitate. Aceste efecte se fac simite asupra+ o E#e/%# r< risc de a2andon colar E creterea gradului de violen =ntre copiiE nu au modele culturale i nici nu-i pot forma unele modele culturale eficiente socialE delicven < comportament deviantE riscul de a deveni copii ai str ziiE poteniali ceretoriE creterea analfa2etismuluiE e?ploatare copiilor prin munc . C !"n%t20%%< creterea num rului de delicveni i ceretoriE insecuritatea comunit ii =n condiiile m ririi num rului de delicveni i posi2ili infractoriE dezorganizarea vieii familiale i creterea fenomenului violenei domesticeE creterea num rului de s raci i a persoanelor defavorizateE - creterea num rului de copiii instituionalizai =n funcie de diferite deficiene fizice i psi0iceE - lipsa iniiativei la nivel comunitar datorit nivelului cultural sc zutE - formarea unui mediu nefavora2il progresului. , c%et20%%< - sc derea nivelului de trai E sc derea calit ii vieiiE - zone cu dezvoltare economic sc zut E - creterea num rului viitorilor asistai socialE - analfa2etismul ridicat care =ncetinete procesul de dezvoltareE - surs statornic de s r cieE - rat crescut a violenei domestice.

;.6. Te r%% care e=$#%c2 $r 8#e!a 1 c%a#2 %dent%f%cat2 -. Te r%a c 9n%t%/2 a :n/202r%% 1 c%a#e Conform teoriei =nv rii sociale< copiii =nva nu doar prin condiionare clasic i operant < ci i prin o2servarea i imitarea celorlali. >ntr-o serie de studii clasice< Gandura a ar tat c e?pun@nd copilul la comportamentul agresiv al altor persoane< acesta va fi predispus s le imite. Ulterior studiilor iniiale ale lui Gandura< muli cercet tori care au e?plorat =nv area copilului prin o2servare i imitare au a1uns la concluzia c se pot prelua pe aceast cale at@t comportamente pozitive< c@t i negative. Descoperind faptul c cognitivi =n o2servare i imitaie. Dezvoltarea competenelor cognitive< a e?pectanelor i standardelor spre care aspir copilul< credinele asupra propriei eficiene i funciile de auto-reglare se formeaz prin o2servarea altor persoane i prin propriile e?periene. Gandura a sugerat patru seturi de procese care determin c@t de 2ine va =nv a un copil o2serv@nd alt persoan . ! prim serie de factori influeneaz m sura =n care copilul va avea acces la modelul comportamental. >n al doilea r@nd< a2ilit ile cognitive specifice implicate =n reinerea informaiilor preluate 1oac un rol important. >n al treilea r@nd< o2servatorul tre2uie s ai2 capacitatea de a reproduce comportamentele o2servate. >n final< copilul tre2uie s fie motivat pentru a reproduce aciunile modelului. ! important distincie f cut de teorie model rii este cea =ntre ac0iziionarea i punerea =n act a unui model. Un model comportamental poate fi =nv at indiferent de prezena sau a2sen unei =nt riri ulterioare. >nv area se poate produce at@t prin o2servarea direct a modelului< c@t i cu a1utorul unui su2stituit sau prin contactul mediat. )e aceast cale se pot prelua comportamente dar i reacii emoionale precum frica sau 2ucuria. At@t condiionarea clasic i operant < c@t i teoria cognitiv a =nv rii sociale au avut influene foarte puternice asupra cercet torilor psi0ologiei dezvolt rii. $?plicaiile cu privire la dezvoltarea copilului. >n special cea social < emoional i intelectual < fac trimiteri la perspectiva =nv rii. &. Te r%a de./ #t2r%% c 9n%t%/e. Jean P%a9et Conform acestei teorii< dou persoane cognitive complementare 1oac un rol ma1or =n promovarea sc0im2 rii i =n sporirea =nelegerii< de c tre copil< a lumii =n care tr iete. )e de o parte< copilul utilizeaz cunotinele pe care le are despre lume ce un cadru pentru a2sor2irea i asimilare de noi e?periene. )e de alt parte< copilul modific 2aza e?istent de cunotine prin =ncorporarea de noi informaii =n structurile sale mintale. )rin intermediul procesului de acomodare< el modific aceste cadre< ca r spuns la noi stimuli din mediu. )e m sur ce se dezvolt < copilul atinge stadii mai =nalte ale =nelegerii lumii prin intermediul interaciunii dintre A imitaia copilului nu este automat < ci selectiv < teoreticienii =nv rii sociale su acordat o atenie crescut rolului factorilor

aceste procese complementare. Conform acestei perspective< copilul interpreteaz =n mod activ i acord sens informaiilor i evenimentelor cu care vine =n contact. $l nu este un receptor pasiv de e?periene modelat prin condiionare i recompense< ci caut < =n mod activ< e?periene care s poat fi ultilizate =n construirea propriei lumi cognitive. Datorit acestei continui interpret ri i reorganiz ri a e?perienei< copilul =i construiete propria realitate< una care poate diferi de cea o2iectiv perceput de adult. 5odul =n care copilul organizeaz noile informaii depinde de nivelul s u de dezvoltare cognitiv . >n modelul lui )iaget< copilul parcurge mai multe etape ale dezvolt rii intelectuale< fiecare etap fiind caracterizat de modalit i calitativ diferite de g@ndire< de organizare a cunotinelor i rezolvare a pro2lemelor. )rocesul de dezvoltare cognitiv este< conform psi0ologului elveian< i un proces de descentralizare< =n care copilul =i mut atenia de pe sine< dinspre e?periena senzorial imediat i pro2lemele cu o singur component spre o perspectiv mai mult comple? < multilateral i a2stract asupra lumii.

;.7. P 1%8%#e 1 #"0%% $entr" re. #/area $r 8#e!e% Soluia propus este aceea de a crea o legatur i de a responsa2iliza comunitatea Hcoala Hfamilia ca factori implicai direct =n formarea elevilor =n scopul prevenirii i com2aterii a2andonului colar. $ste cert c demersul impune corelarea unor strategii educaionale =n scopul meninerii =n sistem a elevilor aflai =n aceast situaie< cu strategii de asisten social i spri1in financiar. a4 5odalit i de intervenie la nivelul comunit ii+ - Implicarea factorilor de decizie< autorit ile locale< servicii sociale< !&#-urile< firme< =n aciunea de prevenire i com2atere a a2andonului colarE - Informarea comunit ii cu privire la starea de faptE - Atragerea ateniei asupra gravit ii i consecinelor =n plan socio-economic la nivelul 1udeului< dat fiind faptul c a2andonul datorat s r ciei genereaz la r@ndul s u s r cie. - )reg tirea colar i profesional deficitar creaz premise pentru rata ridicat a oma1ului i a situaiei financiare precare. - Cei care a2andoneaz coala nu vor avea formaia moral i civic necesar rolului de p rinte i a celui de cet ean al comunit ii. 24 5odalit i de intervenie la nivelul familiei+ - Consiliere privind carieraE inv area unor strategii de g sire a unui loc de munc E te0nici de rezolvare a situaiilor de criz E strategii de monitorizare i gestionare a traseului educaional al elevuluiE :

- Spri1in financiar su2 forma de rec0izite< =m2r c minte< transport colar al elevilor din mediul rural =n mediul ur2anE - *ealizarea de anc0ete sociale i acordarea de asisten social dup caz. c4 5odalit i de intervenie la nivel de elev+ - Consiliere psi0opedagogic individual i de grupE - $valuarea cu teste psi0ologice =n scopul cunoaterii nivelului de dezvoltare intelectual a profilului aptitudinal i de personalitate a elevilorE - !rganizarea unor activit i de preg tire suplimentar pentru cei care manifest dificult i de asimilare< precum i =n cazul celor cu lacune =n preg tire< datorit a2senteismului.

;.(. Ar9"!ente $entr" nece1%tatea %nter/en0%e >n aceste dou coli din comuna "aza s-a constatat de c tre cadrele didactice< c unii dintre elevii care provin din familii defavorizate< vin din ce =n ce mai rar la coal pentru c p rinii un le pot oferi minimul necesar pentru a merge la coal 30ran < =m2r c minte< rec0izite< transport4< unii dintre ei neput@ndu-le asigura nici condiiile minime pentru a tr i =n familie 3alimentaia de sla2 calitate i insuficient a mem2rilor acesteiaE lipsa =m2r c mintei sezoniere corespunz toare4. )entru multe dintre aceste familii sursa de venit permanent provine din a1utorul social< alocaiile copiilor i din muncile sezoniere. De aceea muli dintre aceti copii sunt folosii la deverse munci i nu sunt =ndrumai de p rini s mearg la coal . Spre deose2ire de elevii provenii din medii sociofamiliale favorizate< elevii defavorizai sociofamilial nu dispun de o 2az social-cultural i economic 32i2liotec personal < frecventarea unor spaii culturale< securitate economic < utilizarea unui cod lingvistic dezvoltat i acceptat =n instituiile de =nv m@nt etc.4 care s le faciliteze reuita colar < motiv pentru care se afl adesea =n situaia de eec colar 3a2senteism< a2andon colar< performane educaionale modeste etc.4. De aceea prin intermediul centrului nostru de zi vom putea oferi o ans acestor elevi defavorizai de a se integra =n comunitate< de a avea rezultate 2une la coal < de a reflecta mai 2ine asupra viitorului lor profesional< de ai forma ca oameni ai comunit ii noaste< etc. De asemenea< rata ridicat a oma1ului< a s r ciei< i< uneori< a infracionalit ii din comunele< satele defavorizate se transfer i asupra instituiei de =nv m@nt i se reflect =n rate ridicate de a2senteism< a2andon colar pe parcursul anului colar sau la sf@rit de ciclu de =nv m@nt< repetenie< rezultate colare modeste< condiii de =nv are inadecvate< at@t la coal < c@t i acas < comportamente deviante etc.

89

>m2un t irea calit ii educaiei pentru elevii situai =n zone defavorizate sau care reprezint populaii dezavanta1ate< implicit ameliorarea rezultatelor colare la nivelul educaiei de 2az < facilit@ndu-se astfel integrarea profesional i social . >n acest sens< =n centrul nostru se impune dezvoltarea unor programe de educaie prioritar care s cuprind strategii de soluionare a pro2lemelor alternative educaionale< suport material i metodologic suplimentar< implicit noi modalit i de formare a elevilor. Acest centru are rolul de a a1uta at@t familiile c@t i colile =n formarea copiilor. Icoala =i a1ut pe copii =n captarea informaiilor iar familia ar tre2ui sa-i a1ute pe copii =n aprofundarea lor< dar cum multe familii din comunitate nu au condiiile i materialele necesare pentru ca un copil s se dezvolte fizic< psi0ic i educativ adecvate< atunci noi oferim o m@n de a1utor acestor elevi i implicit i familiilor pentru c vor fi m@ndri de copiilor.

-.;. T%$"r% de %nter/en0%e rec !andate $entr" re. #/area $r 8#e!e% -. Inter/en0%a $er1 na#%.at2 are drept o2iectiv modificarea situaiei clientului prin aciuni e?terioare la nivelul individului. Aceste aciuni sunt concepute astfel =nc@t s se o2in cel mai mare grad de participare a clientului la propria sa sc0im2are 3Co1ocaru< It.< 699;a+ ;94. &. Inter/en0%a 1tr"ct"ra#2 presupune aciunea asupra structurii c reia =i aparine clientului. Fiecare client se g sete pe o anumit poziie =n structura social 3Cp1ocaru< It.< 699;a+ ;C4. 6. De./ #tarea 1 c%a#2 # ca#2 implic intervenia de tip comunitar 35iftode< 8:::+ 8FB4. Astfel< agenii sociali pun =n comun resurse pentru a atinge o2iective comunitare. 7. Inter/en0%a $art%c%$at%/2 este un tip de intervenie actual =n serviciile sociale ce urm rete diminuarea distenelor sociale prin contruireaHreconstruirea unor noi realii sociale 2azate pe participare. (. Inter/en0%a $ rt%n%1t2 are rolul de a construi =mpreun cu clientul o imagine real < adecvat anselor pe care acesta le are. $a urm rete crearea cadrului pentru egalizarea anselor sau c0iar pentru ma?imizarea acestora.

;.;. Pre.enta0% de!er1"r%#e $e care #e)a0% :ntre$r%n1 $entr" d c"!entare 3% 1"r1e#e 8%8#% 9raf%ce 8. $valu ri comunitare realizate de )rim rie i unit ile de =nv m@ntE 6. 5anualul de Asisten Social < an I< semestrul II< ed. Universit ii JAl. I. CuzaK IaiE

88

;. 5anualul de Asisten Social < an II< semestrul I< ed. Universit ii LAl. I. CuzaK IaiE C. &eagu #a2riela< )reoteasa Ana 5aria< Stoica "aura< Urse "aureana< Diagnoza privind sistemul educaional din *om@nia. Determinarea cauzelor i disfunciilor interne< *aport ICC,< 699;. D. &eagu #a2riela< Stoica "aura< Surdu "aura< $ducaie i e?cluziune social =n societatea rom@neasc actual < *aport ICC,< 699;. F. )rin discuii i constat ri directe< pe teren cu directorii unit ilor de =nv m@nt< cadre didactice< elevi i p rini ai acestora< cu reprezentani ai comunit ilor i autorit ilor localeE 7. Stnculescu, Sofia Manuela, (coord.), Srcie urban, srcie rural, Raport final, ICCV, 699C. A. Studii de caz. :. http://revistacalitateavietii.ro, 08.12.2008, ora 15:30; 89. http://www.iccv.ro, 15.12.2008, ora 18:30; 88. http://www.didactic.ro, 16.12.2008, ora 21:25; 86. 0ttp+HHMMM.protectiacopiluluiF.ro< 8F.86.699A< ora 66+9DE 8;. 0ttp+HHMMM.ziare.com< 9A.86.699A< ora 8D+CDE 8C. MMM.dasiasi.ro< 9A.86.699A< ora 8F+8DE 8D. 0ttp+HHMMM.centrudezi.Am.com< 8F.86.699A< ora 66+;DE 8F. MMM.ziaruldeiasi.ro< 9:.86.699A< ora 86+69E 8B. 0ttp+HHis1.0d.edu.ro< 86.86.699A< ora 69.;DE 8A. http://arhiva.ise.ro, 12.12.2008, ora 21:00; 8:. http://www.isjmm.ro, 15.12.2008, ora 18:10;

86

>. P $"#a0%a 3% 9r"$"r%#e 0%nt2

>.-. Inc#"de0% #%1t2 a 9r"$"r%# r 0%nt2 ant%c%$?nd n"!2r"# de 8enef%c%ar% d%rec0% 3% %nd%rec0% #rupul int + 2eneficiari direci+ 8A de copii defavorizaiE 2eneficiari indireci+ personalul centrului de zi< voluntari< familiile copiilor i =ntreaga comunitate.

>.&. Men0% na0% cr%ter%%#e de 1e#ec0%e a 9r"$"r%# r 0%nt2 Selectarea 2eneficiarilor se realizeaz < fie pe 2aza cererilor provenite de la familiile copiilor< fie ca urmare a sesiz rilor primite din comunitate 3=n special de la unit i colare4< criteriile de admitere fiind urm toarele+ - copiii de v@rst colar < =ncadrai =n =nv m@ntul de mas 3clasele I-,III4E - situaie socio-economic precar a familiei de provenien 3p rini =n oma1< f r surse e?terne de venit etc.4E nivelul de trai< condiiile spaiului de locuit i venitul realizatE - copii aflai =n situaie de risc 3provenii din familii numeroase< monoparentale< dezorganizate< cu un nivel sc zut de cultur i educaie4< e?ist@nd posi2ilitatea de a2andon colar i familial.

>.6. Men0% na0% ! t%/e#e care a" 1tat #a 8a.a a#e9er%% 9r"$"r%# r 0%nt2 Av@nd =n vedere c eu m-am n scut =n acest sat i eram oarecum informat de tot ceea ce se =nt@mpl =n comun < m-am decis s aleg construirea unui centru de zi pentru copii provenii din familii defavorizate< din aceast comun . De pe timpul c@nd eu am mers la coala primar i gimnazial e?istau familii care nu puteau s -i =ntrein copiii i s le ofere cele necesare pentru a merge la coal i cele necesare pentru un trai decent. Colegi de-ai mei lipseau de la coal pentru a merge s fac diferite munci =mpreun cu familia. 5-am a?at pe aceast categorie de 2eneficiari penru c < =n astfel de situaii copiii sunt cei care sunt afectai de situaia =n care se afl < at@t fizic< psi0ic c@t si educaional. >n astfel de situaii copii nu se pot dezvolta corespunz tor pentru a duce o via normal . De aceea muli dintre ei aleg c i greite cum ar fi+ vaga2onda1ul< 0oia< comportamentul deviant i nu =n ultimul r@nd a2andonul colar. $u cred c aceast categorie de 2eneficiari poate fi salvat prin acest centru< deoarece ei< =n aceast perioad a vieii 3de altfel cea mai dificil < pentru c acum se formeaz ca viitoare 8;

persoane responsa2ile i dac nu sunt =ndrumai de cine tre2uie i c@nd tre2uie< vor fi o cauz pierdut 4 sunt =n formare i dac se intervine la timp pot deveni nite elevi model.

>.7. I!$ rtan0a $r %ect"#"% $entr" 9r"$"r%#e 0%nt2 Aciunile noastre au menirea de a acoperi nevoile necesare de toate tipurile adresate acestor categorii de populaie< consider@nd actul educativ< colarizarea< ca vector orientat =nspre reuita =n via a fiec rui copil. Creterea accesului copiilor< din familiile aflate =n situaii de criz < la servicii sociale care s egalizeze ansele de dezvoltare< educaie i integrare social prin o2inerea de rezultate i performane colare. Socializarea< =nv area social < integrarea i reintegrarea copiilor provenii din familii aflate =n situaii de criz < refacerea ec0ili2rului 2iologic i emoional< ameliorarea traumelor familiale i scolare< egalizarea anselor de formare i afirmare< sensi2ilizarea i implicarea comunit ii =n reducerea cauzelor care genereaz s r cia< oma1ul i instituionalizarea copiilor. )rin toate aceste aciuni vom reui s oferim copiilor defavorizai o ans pe viitor de a se integra cum tre2uie =n societate< de a o2ine rezultate e?celente la =nv t tur < de a g si un loc de munc corespunz tor< de a-i educa la r@ndul lor copii.

@. De1cr%erea deta#%at2 a act%/%t20%# r >n centrul de zi pentru copiii provenii din familii defavorizate se vor desf ura activit i specifice procesului de =nv m@nt< vor face leciile cu cadre didactice specializate. Pre/en%rea a8and n"#"% 3c #ar 3% :!8"n2t20%rea re."#tate# r #a :n/202t"r2 $entr" c $%%% $r /en%0% d%n fa!%#%% defa/ r%.ate se va face cu a1utorul cadrelor didactice din centrul de zi. Dup ce elevii vor termina programul colar vor veni la centrul nostru< vor lua masa dup care se vor apuca de lecii. Cadrele didactice vor a1uta elevii la rezolvarea unor teme ce prezint dificultate pentru elevi. )rincipala activitate va fi cea de alfa2etizare a copiilor. Se va pune accent pe activit ile su2 form de 1oc prin care copiii vor fi =nv ai s scrie corect< s citeasc i s rezolve operaii matematice. Se va ine cont de cerinele programelor colare. Aceste activit i se desf oar =n primele ; luni de la =nceputul colii< timp =n care vor fi =nv ai s =nvee i singuri. $levii vor rezolva activit i individuale de citite< scriere< rezolvare de e?erciii i vor fi verificai. Aceste activit i se vor desf ura dup ; luni de coal < dup ce elevii i-au =nsuit 8C

capacitatea de a =nv a singuri. $levii vor fi =ncura1ai s

=ncerce cerine educative mai

complicate f r s primeasc e?plicaii pentru a se depista capacitatea fiec ruia de a recepta informaia. Se constat astfel i progresul pe care l-a f cut fiecare elev =n parte. Copiii vor fi =ncura1ai pentru fiecare mic progres pe care =l au. Se vor organiza activit i de =nv are =n perec0i. ,or fi organizate grupuri de c@te 6 elevi 3am@ndoi din aceeai clas 4 care vor =nv a =mpreun i =i vor face temele tot =mpreun E vor fi alei =n funcie de materiile care le plac mai mult< unuia s -i plac matematica< celuilalt lim2a rom@n . >i vor e?plica reciproc temele cadrul didactic intervenind doar acolo unde elevii =nt@mpin greut i =n rezolvarea cerinelor. )entru a =nelege mai 2ine modalitatea de lucru cadrele didactice vor interpreta un 1oc de rol prin care s simuleze ce tre2uie s fac fiecare elev. Cadrele didactice vor oferi meditaii la toate materiilor cu urm rirea programei colare< folosirea c@t mai multor materiale didactice< a e?emplelor pentru formarea g@ndirii logice a copiilor. Aceste medicaii vor fi acordate elevilor care dup cele ; luni de preg tire =n grup nu se descurc singuri =n rezolvarea temelor pentru acas . )entru cei cu dificult i foarte mari de =nv are se vor aplica activit i difereniate. Cerinele educative tre2uie s fie la nivelul lor de =nelegere< iar dac nu reuesc s fac progrese se vor aplica modalit i diferite de lucru care s -i atrag pe copii. Spre e?emplu literele se pot =nv a prin folosirea desenelor i implicarea copiilor =n realizarea lor. Ac rdarea de 1$r%5%n 1 c% +$1%A +ed"cat%/ c $%%# r af#a0% :n 1%t"a0%a de a8and n 3c #ar se va face prin organizarea unor 1ocuri didactice cu rol instructiv N educativ pentru a stimula =ncrederea =n sine a elevilor< pentru a-i pune =n situaii reale din viaa cotidian i s =nvee cum s fac fa situaiilor neprev zute. Fiecare copil va lua parte la 1oc ca o2servator< apoi ca participant. )entru a fi =ncura1ai copiii timizi vor participa i cadrele didactice la activit ile de 1oc f c@nd dac este cazul ec0ip cu acetia. >n sta2ilire regulilor elevii vor fi cei care vor decide< dar coordonai de c tre cadrele didactice. )eriodic se vor organiza dez2ateri pe diferite teme pentru =m2un t irea comportamentului elevilor. >n medie se vor discuta 6 teme =n fiecare lun . "a aceste dez2ateri vor participa fie doar copiii atunci c@nd vor fi teme de informare< fie i p rinii al turi de ali invitai. %emele discutate vor avea =n vedere+ norme de comportare =n familie i societate< activit i artistice< participarea copiilor la diferite competiii sportive< educaia religioas ca o modalitate =n plus de a-i a1uta pe copii s -i =nsueasc valorile morale promovate de societate< educaia sanitar pentru dezvoltarea fizic c@t mai 2un .

8D

Igiena corporal i individual este de asemenea foarte important pentru copii. Doctorul centrului va prezenta c@t este de important s se respecte regulile de igien pentru a avea o minte i un corp s n tos. Se vor prezenta casete video despre igien < i apoi se vor practica 1ocuri de rol prin care copiii sunt solicitai s e?ecute diferite activit i de igien corporal ca+ sp latul pe m@ini< sp latul pe dini etc.E aceste activit i sunt organizate i cu a1utorul autorit ilor locale< =n acest sens doctorul va face inform ri pe aceast tem la care vor fi invitai i p rinii. Dar cum pentru muli dintre copii acest lucru un prea este posi2il =n fiecare zi< centrul nostru va fi dotat cu duuri i 2 i unde copiii vor putea s -i acorde =ngri1ire corporal . &orme de comportament =n familie i societate. Copiii vor fi =nv ai reguli elementare de comportare =n societate< cum ar fi salutul< reguli de comportare =n instituii sau pe strad < la coal E se pune accent pe modul de comportare civilizat =n incita colii. )rin 1oc elevii sunt =ncura1ai s arate cum se comport =n familie. Dac se sesizeaz manifest ri necorespunz toare elevii sunt corectai i li se e?plic de ce comportamentul respectiv este greit. Amena1area i =ntreinerea unui spaiu de locuit. Se vor prezenta principalele reguli de =ntreinere a unei camere de locuit sau a celei =n care se =nva E o dat pe s pt m@n copiii vor participa al turi de cadrele didactice la cur enia =n camera de meditaii. S circul m corectO $levii vor fi =nv ai regulile elementare de circulaie i principalele semne folosite pentru pietoni. Se vor realiza 1ocuri didactice prin care copiii tre2uie s simuleze diferite situaii indicate de semnele de circulaie. ) rinii vor fi contientizaii asupra rolului important al colii =n condiiile actuale pe care le impune societatea prin activit i desf urate de c tre cadrele didacrtice i asistentul social. Se vor desf ura =nt@lniri regulate cu p rinii la =nceputul fiec rei s pt m@ni =n care p rinii vor fi =ndrumai cum s =i a1ute copiii la lecii. Se vor organiza cursuri speciale pentru p rini unde acetia vor fi =nv ai cum s =i a1ute copiii =n diferite situaii i li se va e?plica c@t este de traumatizant pentru copil un comportament a2uziv din partea lor. "i se va e?plica ce =nseamn negli1area i a2uzul asupra copilului i consecinele nefaste pe care le au asupra dezvolt rii normale a acestuia. Cursurile vor fi inute de asistentul social =n cadrul =nt@lnirilor din fiecare s pt m@n . Se vor organiza edine de consiliere =n grup pentru p rini prin care se va urm ri contientizarea acestora asupra rolului fundamental al colii =n formarea copiluluiE vor fi invitai p rinii copiilor care =nva 2ineE consilierea se va 2aza pe putere e?emplului pozitiv din comunitate. 5onitorizarea rolului p rintelui =n educaia colar a copilului prin vizite la domiciliu< o2servarea p rinilor =n activit i =n centru. Asistentul social va face vizite anunate i neanunate 8F

la domiciliu pentru a o2serva dac p rinii =i asum rolul educativ. >n cazul =n care p rinii nu particip =n mod corespunz tor la educarea copiilor< asistentul social va organiza edine de consiliere =n care se vor discuta aceste aspecte i se vor lua soluii comune. Se va asigura leg tura cu coala prin informarea p rinilor asupra evoluiei copilului organiz@ndu-se edine cu p rinii la care sunt invitai i =nv torii copiilor. Se vor prezenta punctele tari i cele sla2e ale fiec rui copil i se vor g si modalit i de transformare a acestora din urm din negative =n pozitive. Consilierea psi0ologic a copilului i a familiei. Consilierea se va realiza la =nceput individual< adic cu fiecare familie =n parte pentru a i se e?plica importana derul rii proiectului i a particip rii copilului i a p rinilor c@nd sunt solicitai < iar apoi se va trece la consilierea de grup prin 1ocuri de rol i discuii. %ratarea copiilor se va face at@t individual c@t i =n grup< fiecare copil va fi ascultat i =ncura1at s -i spun punctul de vedere< s comunice< s interrelaioneze. ,or fi organizate 1ocuri de grup at@t de c tre asistentul social =n cadrul edinelor de consiliere< c@t i de cadrele didactice =n cadrul 1ocurilor din timpul zilei cu implicarea tuturor copiilor. )rin 1ocurile realizate de c tre cadrele didactice copiii =i vor dezvolta spiritul de ec0ip < spiritul competitiv< vor relaiona mai 2ine unul cu celalalt. Scopul fundamental al consilierii psi0ologice a copilului este funcionarea psi0osocial optim a acestuia. Ii acest scop se realizeaz prin parcurgerea unor o2iective+ promovarea s n t ii i a st rii de 2ineE dezvoltare personala i prevenie a dispoziiei afective negative< a ne=ncrederii =n sine< a comportamentelor de risc< a conflictelor interpersonale< etc Cel care va a1uta la dezvoltarea armonioasa a copilului prin aplicarea unor strategii de intervenie cognitiva< motivaional < emoionala i comportamental at@t la nivel individual c@t si de grup este psi0ologul. )ac0etul de servicii psi0ologice cuprinde+ $valuarea psi0odiagnostic E Consiliere psi0ologic i intervenie terapeutic E Asistena psi0ologic specializat E

, c%a#%.area c $%%# r $r /en%0% d%n !ed%% d%fer%te $r%n %nter!ed%"# "n r act%/%t20% de t%!$ #%8er. >n cadrul activit ilor de timp li2er sau recreative se va urm ri velorificarea atitudinilor i interesele copiilor prin desf urarea unor activit i la alegerea copiilor+ desen i pictur < 1ocuri i concursuri< dans i muzic < e?cursii =n 1ude i =n ar < ta2ere de vacan .

8B

Dezvoltarea spiritului artistic. >n acest sens copiii vor realiza desene pe diferite teme. Cu cele mai reuite desene se vor organiza mini-e?poziii pe 0olul colii i a prim riei. Se va organiza i activit i artistice =n aer li2er< ca+ desene pe asfalt< colectarea de materiale din natura =n cadrul unor drumeii prin =mpre1urimi. S ne cunoatem 2ine localitateaO ,a fi o prelegere inut su2 forma unei povestiri de profesorul de istorie despre istoricul comunei i legenda numelui. Activit i e?tracolare ale elevilor+ - !rganizare unor e?cursii =n oraele din apropiere de c tre cadrele didactice cu micro2uzul centrului de zi i cu maina prim rieiE - ,izitarea punctelor mai importante din orae. - ,izionarea unor piese de teatru. - $?cursii =n diferite locuri ale rii< unde ne vor a1uta sponsorii< partenerii notri i autorit ile locale. - Se vor organiza mini - spectacole =n c minul cultural =n care actori s fie at@t copiii inclui =n proiect< c@t i din afara acestuia< invitai fiind p rinii copiilor< partenerii< cola2oratorii< comunitatea local . - !rganizarea de concursuri colare de c tre cadrele didactice ale centrului =mpreun cu colile generale din sat< competiii sportive i =ntre clase i coli. - $?poziii cu lucr rile cele mai reuite ale copiilor. - 5anifest ri festive cu ocazia zilelor de natere i a onomasticilor. - !rganizarea de spectacole cu ocazia s r2 torilor de iarn i a altor s r2 tori. %oate aceste activit i vor fi organizate de cadrele didactice ale centrului c@t i ale colilor< asistentul social< dar i voluntari. Pr ! /area e9a#%t20%% 3an1e# r $entr" c $%% %nd%ferent de !ed%"# de $r /en%en02. ,om desf ura programe educaionale speciale care s =i a1ute pe copii s creasc i s se dezvolte armonios< oferindu-le aceeai ans pentru a studia ca orice alt copil de v@rsta lor. Se vor ela2ora materiale au?iliare destinate =nv m@ntului primar i gimnazial care s contri2uie la diminuarea a2andonului colar. ,om organiza programe de remediere colar pentru elevii din nvmntul colar primar i gimnazial i vom promova conceptul de coal deschis (coala care include i participarea prinilor sau a altor membri ai comunitii n activitile sale i care organizeaz pe lng activitile tradiionale programe extracolare pentru creterea anselor de succes colar al elevilor).

8A

-'. D"rata 3% $#an"# de ac0%"ne -'.-. D"rata de der"#are a $r %ect"#"% /a f% de @ #"n%.

-'.&. P#an"# de ac0%"ne

Activitatea 5editare ,erificare >nv are =n perec0i Qocuri educative Dez2ateri diferite teme Igien corporal individual &orme de comportament =n familie i =n societate Amena1area i =ntreinerea unui spaiu de locuit Cursuri speciale pentru p rini Iedine consiliere grup Consiliere psi0ologic $valuare psi0ologic !rganiz ri e?cursii !rganiz ri activit i recreative 3vizion ri piese teatru< minispectacole< concursuri colare< competiii sportive< manifest ri festive4 )rograme educaionale speciale

"una 8 6 P P P P P P P P P P P P P P P

; P P P P P P

C P P P P P P P

D P P P P P P P

F P P P P P P

B P P P P P P P P

A P P P P P P P

: P P P P P P P P P

89

88

86

P P P P P P

P P P

8:

REBULTATELE ANTICIPATE
--. I!$act"# e1t%!at a1"$ra 9r"$"r%# r 0%nt2 --.-. M d"# :n care $r %ect"# /a a!e#% ra 1%t"a0%a 9r"$"r%# r 0%nt2 n centrul nostru de zi se va mbunti calitatea vieii copiilor defavorizai prin: - asigurarea unei mese zilnice, se vor forma deprinderi de igien corporal, de protecie mpotriva abuzurilor i exploatrii de orice fel, se va crea un sentiment de securitate; - va crete nivelul de socializare i educaie a acestor copii; - vom preveni abandonul colar; - vom preveni i combate vagabondajul i delicvena juvenil; - se va diminua violena n familie; - se va armoniza relaia printe copil; - =m2un t irea condiiilor de via ale copiilor; - creterea capacitii copiilor de a rspunde problemelor sociale cu care se confrunt;

--.&. M d"# :n care $r %ect"# /a 1$ r% a8%#%t20%#e !ana9er%a#e 3%+1a" teAn%ce a#e 9r"$"r%# r 0%nt2 1a" a#e $artener%# r Copii prin a2solvirea activit ilor =i vor =m2un t i cunotinele profesionale. )rin a2solvirea acestor activit i dezvoltate =n centrul nostru< copii =i vor perfeciona metoda de =nv are< de a2sor2ie a informaiilor i de planificare a activit ilor viitoare. Aceste activit i =i vor =nv a s fie mai riguroi =n =ndeplinirea sarcinilor de munc . Copii care vor 2eneficia de serviciile centrului nostru de zi ar tre2ui+ s demonstreze g@ndire creativ E s foloseasc diverse modalit i de comunicare =n situaii realeE s =neleag sensul apartenenei la diverse tipuri de comunit iE s demonstreze capacitate de adaptare la situaii diferiteE s contri2uie la construirea unei viei de calitateE s =neleag i s utilizeze te0nologiile =n mod adecvatE s -i dezvolte capacit ile de investigare i s -i valorizeze propria e?perien E s -i construiasc un set de valori individuale i sociale i s -i orienteze comportamentul i cariera =n funcie de acestea.

69

--.6. M d"# :n care $r %ect"# /a c ntr%8"% #a de./ #tarea d/1. $r fe1% na#2 ! dat cu realizarea i punerea =n practic a acestui proiect< =mi voi da seama dac voi fi un 2un aistent social< dac voi fi capa2il s =ndeplinesc responsa2ilit ile etice ale asistentului social fa de societate< profesie< clieni i totodat ca profesionist i fa de colegi. >n acest proiect scopul meu este acela de a asista persoanele aflate =n dificultate implic@ndu-se =n identificarea< =ntelegerea< evaluarea corect i soluionarea pro2lemelor sociale. ,oi pleda pentru condiii de via care s conduc la satisfacerea nevoilor umane de 2az < =n cazul meu copiilor defavorizai i voi promova valorile sociale< economice< politice i culturale care sunt compati2ile cu principiile 1ustitiei sociale. ,oi promova i menine standardele practicii profesionale. %ot prin acest proiect =mi voi da seama dac voi deine preg tirea< cunotinele< a2ilit ile< specializarea i e?periena practic poziie. Astfel prin acest proiect voi c@tiga mult e?perien care va a1uta la dezvoltarea mea profesional ca aistent social dar i ca om. -&. Fact r% de r%1c :n 80%nerea re."#tate# r $?ist diferii factori personali< familiali sau sociali care cresc =ntr-un fel sau altul riscul pentru ca aceti elevi s a2andoneze coala sau s se integreze =n grupuri cu risc social. Factorii de risc de ordin personal includ+ tipul de personalitate i temperamentul. Copii cu un comportament re2el< rezistent la autoritatea parental < care prezint sentimente de vinovaie< sunt predispui s a2andoneze coala mai repede dac@t ceilali elevi de v@rsta lor. diferite afeciuni. Copii care au diferite afeciuni psi0ice< precum< deficitul de atenie asociat cu 0ipereactivitate< tul2urarile de comportament< depresia cronic < represia 3ascunderea anumitor sentimenete4< sindromul stresului postraumatic sau tul2ur rile an?ios depresive< tind spre a2andonul colar. De asemenea eecul colar =i pot afecta pe via dac nu se intervine la timp. Factorii de risc familiali includ+ istoricul familial de a2andonare prematur a colii sau de o2inere de rezultate sla2e =n timpul colariz rii. atitudinea p rinilor =n leg tur cu activit ile colare. Unii p rini consider c aceti copii nu pot evita a2andonul colar deoarece situaia materil care las de dorit i dezintereul p rinilor c@t i al copiilor pentru a o2ine o educaie mai 2un este foarte solicitat de aceast

68

sc zut. >n multe dintre aceste cazuri< copii percep cu uurin educaioanal i de multe ori a2andoneaz coala. Factorii de risc de ordin social includ+

aceast

li2ertate

venitul c@t mai mic al familiilor copiilor i imposi2ilitatea lor de ai ine la coal . antura1ul nepotrivit este un factor de risc foarte important =n viaa unui elev< acesta poate duce la a2andonul colar.

-6. Efect"# de !"#t%$#%care Dac acest proiect va avea succesul pe care noi =l dorim< credem ca va avea un impact 2un asupra altor comunit i. ,om =ntocmi o pagin Me2 unde vom pu2lica tot ce se va realiza =n acest centru. )rin intermediul internetului ne vom face cunoscui at@t =n comunitatea noastr c@t i =n 1udet i =n =ntreaga ara. Credem ca vom fi un e?emplu 2un pentru ali investitori care vor dori s =nfiineze un astfel de centru. ,om fi cunoscui nu numai prin intermediul internetului< ci i prin intermediul radioului c@t i al televiziunii< la =nceput 1udeene< iar pe parcurs al televiziunii naionale< 2ine=neles dac vom avea rezultatele dorite i dac aceste rezultate vor merita s fie pu2licate. -7. A"t )1"10%nere Cd"ra8%#%tatea $r %ect"#"%D -7.-. A"t )1"10%nerea f%nanc%ar2 Cc"! /a c nt%n"a $r %ect"# d"$2 :ncetarea f%nan02r%% $e care /et% 8t%neED ,om pu2lica toate reuitele< realiz rile< activit ile i progresele centrului nostru de zi =n presa i televiziunea local < iar prin aceste c i ne vom face cunoscui i vom atrege noi sponsori i vom g si noi parteneri care s susin acest proiect. Acest proiect este valoros prin simplitatea finaliz rii lui. ! situaie de criz datorat unui 2uget insuficient pentru =ntreinerea i renovarea unei cl diri a generat continuarea unui parteneriat real cu prim ria i coala local i a oferit ocazia actorilor sociali din comunitate s se =nt@lneasc i s cola2oreze. Acest proiect c0iar dac are un impact doar la nivelul unei comune are valoare de e?emplu pentru comunit ile mici i s race< de altfel cum este i comuna noastr . Comunitatea local a =neles c se pot crea servicii sociale de calitate =ntr-o comuna mic dac sunt folosite resursele locale e?istente 3dep indu-se etapa c@nd lipsa de iniiativ este motivat de lipsa resurselor4.

66

-7.&. A"t )1"10%nerea %n1t%t"0% na#2 C:n ce !21"r2 / r e=%1ta #a 1f?r3%t"# $r %ect"#"% 1tr"ct"r% care 12 a1%9"re c nt%n"area ace1t"% $r %ectE V r a$ar0%ne re."#tate#e $r %ect"#"% c !"n%t20%% # ca#eED 5uli cet eni ai comunei< p rini< cadre didactice =i vor e?prima mai =nt@i surpriza i apoi satisfacia c e?ist un astfel de serviciu social =n comuna =n care ei tr iesc sau lucreaz 3va fi practic prima iniiativ de mo2ilizare comunitar de o asemenea amploare4. %oat comunitatea local =i va sc0im2a atitudinea i va deveni mult mai optimist . Copii =i doresc s devin =nt@i liceeni< dup care studeni i s -i a1ute colegii mai mici< p rinii =i vor rec p ta sperana c vor fi a1utai i spri1inii =n educarea copiilor< cadrele didactice vor fi mult mai mo2ilizate pentru a-i a1uta pe copii< micii ageni comerciali din sat vor dori s se implice mai mult =n pro2leme comunit ii =n care tr iesc. %oi copii vor fi foarte entuziasmai de cadourile primite i =n acelai timp foarte uimii de num rul acestora. Directorul )ostului local de radio va promova evenimentul ulterior< f c@nd cunoscut cazul la nivel de 1ude =n continuare.

-(. Partener% -(.-. Prec%.a0% cr%ter%%#e care a" 1tat #a 8a.a a# c2r%% r #"r%# r f%ec2r"% $artener *elaia sta2ilit =ntre centrul nostru de zi i parteneri este o relaie de perteneriat< deoarece este o relaie de egalitate. %oi partenerii evalueaz gradul de realizare a o2iectivelor i modul de gestionare a resurselor< de aceea e?ist comunic?are permanent =ntre parteneri. Fiecare partener =i asum riscurile i eecurile programului. >n momentul =n care programul i-a atins =n mare parte o2iectivele< acesta prezint sigurana unei strategii. )rincipalul criteriu care a stat la 2aza aloc rii rolurilor fiec rui partener s-a 2azat pe criteriul financiar. %oi aceti parteneri sunt serioi i de =ncredere i de aceea am ales s cola2oram cu ei. )rincipalii parteneri sunt )rim ria Comunei "aza< S. C. ,ASCA* S. A. ,aslui< S. C. ,I! S. A. ,aslui i S. C. I*IS S. A. ,aslui. -(.&. Prec%.a0% ! da#%t20%#e $e care #e f # 1%0% $entr" atra9erea $artener%# r Av@nd =n vedere c centrul nostru de zi va avea site propriu< partenerii vor fi conoscui prin acest mi1loc< dar i prin radio< televiziune< pliante< afie cu centrul nostru de zi< unde partenerii vor fi nelipsii din prezentare. Copii vor fi transportai cu micro2uzul centrului< iar acesta va purta afiele parnerilor i aa le vom face pu2licitate.

6;

-(.6. J"1t%f%ca0% %!$#%carea f%ec2r"% $artener :n der"#area $r %ect"#"% )artenerii au adus a1utor financiar i a1utor alimentar. )rimaria comunei "aza a contri2uit =n a1utarea centrului prin a1utor financiar< respectiv plata c0iriei timp de nou luni< durata proiectului nostru. Firmele S. C. ,ASCA* S. A. ,aslui< S. C. ,I! S. A. ,aslui i S. C. I*IS S. A. ,aslui au contri2uit =n a1utarea centrului prin distri2uirea unei p ri din 0rana necesar copiilor prezeni =n centrul nostru. -*. Re1"r1e "!ane nece1are -*.-. Pre.enta0% ecA%$a $r $"12 $entr" $"nerea :n $ract%c2 a $r %ect"#"% Cface0% refer%re #a $ .%0%%#e care / r e=%1ta :n cadr"# $r %ect"#"%< n" e1te ne/ %e 12 %nc#"de0% n"!e a%c%D D%rect r"# centr"#"%+ Are rolul de a coordona activitatea =ntregii ec0ipe pluridisciplinare precum i a tuturor proiectelor i aciunilor din Centru< fiind =n str@ns cola2orare i conlucrare cu ceilalti mem2rii ai ec0ipei. A1%1tent"# 1 c%a#< Are atri2uii comple?e =n cadrul Centrului care vizeaz asistena i consilierea permanent a 2eneficiarilor< =ntocmirea dosarelor de asisten social < definirea unui plan detaliat de intervenie social individualizat pentru fiecare caz social< urm rirea evoluiei fiec rui caz< conlucrare permanent cu ec0ipa pluridisciplinar < aciuni de preventie =n medii suscepti2ile de violen domestic < conlucrarea cu autorit i guvernamentale i nonguvernamentale< coli. De asemenea vor monitoriza permanent evoluia fiec rui 2eneficiar urm rindu-se integrarea lor superioar =n societate. Cadre#e d%dact%ce< ,or avea ca atri2uii educarea copiilor< supraveg0erea lor i a1utarea copiilor la indeplinirea temelor pentru acasa precum i alte altor sarcini didactico-pedagogice care s a1ute copii s se integreze normal =n mediul colar. ,or conlucra str@ns cu psi0ologul i cu asistentul social precum i cu =ntreaga ec0ipa pluridisciplinar . Ad!%n%1trat r< * spunde de evidena conta2il < financiar i de gestiune i r spunde de relaia cu clienii societ ii< de =ncas rile i pl ile necesare 2unei funcion ri a societ ii< comunic@nd ori de c@te ori i se solicit de c tre asociai < evidene legate de situaii legate de evoluia strategiei de dezvoltare a firmeiE P1%A # 9"#< $ste specialistul care va efectua teste i alte investigaii psi0ologice pentru identificarea tul2ur rilor de personalitate i de comportament pe care 2eneficiarii le-ar putea avea. >n urma investigaiilor va recomanda ec0ipei pluridisciplinare< analiz@nd fiecare caz pentru identificarea soluiilor celor mai potrivite fiec ruia< iar =n situaii =n care constata tul2ur ri de personalitate i comportament< va propune e?pertize psi0iatrice la spitale specializate. ,a 6C

urm ri permanent evoluia psi0ologic a fiec rui 2eneficiar din cadrul centrului< conlucr@nd cu ceilali specialiti. C nta8%#"#< !rganizeaz i coordoneaz conta2ilitatea operaiilor de capital< conta2ilitatea stocurilor< conta2ilitatea trezoreriei< conta2ilitatea c0eltuielilor< veniturilor i rezultatelor< conta2ilitatea anga1amentelor i altor elemente patrimoniale< conta2ilitatea de gestiune =n conformitate cu legislaia =n vigoare. Med%c"# 9enera#%1t< ,a e?amina din punct de vedere medical fiecare 2eneficiar i va =ntocmi o foaie de o2servaie pentru fiecare< =n care va include anamneza fiec rui caz i recomanda - orderri scrise. >n cazurile =n care constata necesitatea intern rii de urgen a 2eneficiarilor =n spitale< sau a e?amin rii lor medicale suplimentare =n instituii specializate N I5" 3Institutul de 5edicina "egal 4< camere de gard ale spitalelor< instituii care se vor pronuna cu privire la starea s n t ii 2eneficiarului i se vor lua m suri de internare< dup caz. De asemenea oricare dintre mem2rii ec0ipei poate cere pentru 2eneficiari o consultaie medical < dac se constat =nr ut irea st rii de s n tate a acestora. C nd"c2t r a"t < asigur deplas rilorE Fn9r%5%t r c"r20en%e< se va ocupa cu =ntreinerea centrului de zi< va a1uta 2uc t reasa la preg tit 0rana pentru copii< va =nsoi copii la duuri i cu asistentul social =i vor a1uta pe copii s se igienizeze =n funcie de caz. B"c2t2rea12< va preg ti 0rana copiilor i personalului care vor fi prezeni =n acest centru. E#e/% 3% $r fe1 r% / #"ntar% din cele dou Icoli #enerale din comun care vor dori s ofere a1utor ori de c@te ori va fi nevoie de ei. At@t i comunitari care vor s se implice pentru a a1uta copii< vor putea participa la activit ile recreative organizate de centru. transportul copiilor< =nsoete i a1uta copii =n timpul

-*.&. Pre.enta0% r9an%9ra!a c" t ate $ 1t"r%#e nece1are der"#2r%% $r %ect"#"%

6D

-*.6. Pre.enta0% f%3e#e $ 1t $entr" f%ecare $ .%0%e $e care FIA PO,TULUI -. N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< Cadr" d%dact%c 6. Cer%n0e< Studii+ - a2solvent al =nv m@ntului superior de specialitateE ,ec0ime+ - au o vec0ime =ntre D-89 ani =n domeniuE Cunotine+

$r $"ne0% :n cadr"# $r %ect"#"%

- au cunotine pentru a a1uta copii =n a-si rezolva pro2lemele colare i educaionaleE 7. Re#a0%%< Ierar0ie+ - sunt su2ordonaii Directorului CoordonatorE (. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%< - educ < monitorizeaz elevii =n timpul meditaiilor i =i a1ut la rezolvarea temelorE - propun proiectul planului de colarizareE - organizeaz Heficientizeaz sistemul de comunicare intern intrainstituional E -asigur i eficientizeaz sistemul de comunicare e?tern < interinstituional E - coordoneaz ela2orarea proiectelor de dezvoltare a centrului pe termen scurt< mediu i lungE - reactualizeaz regulamentele i ec0ipele de lucru din centruE &orm + Full time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data FIA PO,TULUI -. N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< A,I,TENT ,OCIAL 6. Cer%n0e< Studii+ 6F

- a2solvent al =nv m@ntului superior de specialitateE ,ec0ime+ - are o vec0ime de ; ani in domeniuE Cunotine+ -cunotine pentru a a1uta oamenii =n rezolvarea pro2lemelor legate de situaia lor social sau de viaa personal . 7. Re#a0%%< Ierar0ie+ - este su2ordonatul Directorului CoordonatorE (. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%< - sta2ilete situaia general social a oamenilor care locuiesc =ntr-o anumit zon E - sta2ilete situaia real a familiilor care au pro2leme din cauza modului de via nesatisf c tor< cu datorii< cu pro2leme de alcoolism< consum de droguri din partea unuia dintre mem2rii familiei< sau cu persoane care nu sunt =n stare s se descurce singure din cauza v@rstei =naintate< a 2olii sau a altor pro2lemeE - coordoneaz i asigur servicii c tre comunitate din punct de vedere profesional< operaional i economic< inclusiv s administreze activit iE &orm + Full time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data FIA PO,TULUI -. N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< P,IGOLOG 6. Cer%n0e< Studii+ - a2solvent al =nv m@ntului superior de specialitateE ,ec0ime+ - are o vec0ime de D ani =n domeniuE Cunotine+ - efectueaz cercet ri asupra proceselor mentale< studiaz comportamente umane individuale i colective i aplic cunotinele do2@ndite la promovarea adapt rii fiinelor umane pe plan 6B

profesional< social< educativ< testeaz i determin caracteristicile mentale< acorda consultaii< analizeaz 7. Re#a0%%< Ierar0ie+ - este su2ordonat Directorului CoordonatorE (. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%< - $fectueaz e?amin ri psi0ologiceE - Corecteaz i interpretez rezultatele la pro2ele psi0ologiceE - >i =nsuete informaii din domeniile socio-umaneE - Sf tuiete i =ndrum su2iecii =n pro2lemele lor personaleE - ) streaz < ap r < corecteaz sau resta2ilete s n tatea personalit ii umaneE - !ptimizeaz eficiena. &orm + )art time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data FIA PO,TULUI -.N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< CONTABIL 6. Cer%n0e< Studii+ -a2solvent al =nv m@ntului superior economic de specialitateE ,ec0ime+ -are o vec0ime de ; ani =n domeniu i cuprinde toate aspectele activit ii financiar-conta2ileE Cunotine+ -posed cunotine temeinice =n ceea ce privete sistemul organizatoric i financiar-conta2ilE -posed cunotine solide =n ceea ce privete legislaia =n vigoare privind domeniul financiarconta2ilE -pro2eaz o 2un cunoatere a conducerii conta2ilit ii computerizateE Aptitudini+ -inteligen 3g@ndire logic < memorie< capacitate de analiz i sintez 4E 6A influena eredit ii i factorilor sociali i profesionali asupra mentalit ii i comportamentului indivizilor.

-capacitate de organizare i conducere a activit ii serviciuluiE -corectitudine< tenacitate< seriozitate< atitudine principial =n relaiile cu oameniiE 7. Re#a0%%< Ierar0ice+ -este su2ordonat Directorului CoordonatorE (. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%< -organizeaz < =ndrum < conduce< controleaz i r spunde de desf urarea =n mod eficient a activit ii financiar-conta2ile a centrului =n conformitate cu dispoziiile legale =n vigoareE -organizeaz i coordoneaz conta2ilitatea operaiilor de capital< conta2ilitatea imo2iliz rilor< conta2ilitatea vigoareE -urm rete respectarea principiilor conta2ile i ale evalu rii patrimoniului 3prudenei< permanenei metodelor< continuit ii activit ii< independenei e?ercitiului< intangi2ilit ii 2ilanului de desc0idere< necompens rii4E &orm + )art time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data FIA PO,TULUI -. N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< ADMINI,TRATOR 6. Cer%n0e< Studii+ - a2solvent al =nv m@ntului superior de specialitateE ,ec0ime+ - are o vec0ime de D ani =n domeniuE Cunotine+ - are cunotine manageriale =n leg tur cu administrarea societ iiE 7. Re#a0%%< Ierar0ce+ - este su2ordonatul Directorului CoordonatorE 6: stocurilor< conta2ilitatea terilor< conta2ilitatea trezoreriei< conta2ilitatea c0eltuielilor< veniturilor i rezultatelor< conta2ilitatea de gestiune =n conformitate cu legislaia =n

(. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%< - r spunde de evidena conta2il < financiar i de gestiuneE - semneaz documentele conta2ile de cump rareE - r spunde de relaia cu clienii societ ii< de =ncas rile i pl ile necesare 2unei funcion ri a societ ii< comunic@nd ori de c@te ori i se solicit de c tre asociai < evidene legate de situaii legate de evoluia strategiei de dezvoltare a firmeiE - transmite compartimentului de conta2ilitate< lunar< toate informaiile necesare sta2ilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului i completarea corect E - efectueaz operaiuni de =ncas ri i pl i 3prin caserie sau prin virament4< asigur virarea =ncas rilor< iar acestea< lunar< se transmit la compartimentul de conta2ilitateE - organizeaz i asigur e?ercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale =n vigoareE - organizeaz inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale =n vigoareE - emite decizii cu privire la 2una desf urare a activit ii din centru. &orm + Full time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data FIA PO,TULUI -. N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< MEDIC GENERALI,T 6. Cer%n0e< Studii+ - a2solvent al =nv m@ntului superior de specialitateE ,ec0ime+ - are o vec0ime de B ani =n domeniuE Aptitudini+ - capacitate de comunicare si intelegere fata de persoanele cu care vine in contact< indiferent de sfera relationala de care apartinE 7. Re#a0%%< Ierar0ice+ - este su2ordonatul Directorului CoordonatorE ;9

(. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%< - programarea pacienilorE - preg tirea ca2inetului medical pentru desf urarea optim a actului medicalE - dezinfectarea suprafeelor de lucru din ca2inetul medicalE - preg tirea in1eciilor i efectuarea in1eciilor =n caz de urgen medical E - consemnarea =n fiele pacienilor< registrul de consultaii efectuate de medicE - pastrarea secretului profesionalE - respectarea programului de lucru al ca2inetuluiE &orm + )art time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data FIA PO,TULUI -. N"!e 3% $ren"!e< &. P 1t"#< CONDUCTOR AUTO 6. Cer%n0e< Studii+ - a2solvent al studiilor mediiE - posed carnet de conduc tor-auto clasa G< C< DE ,ec0ime+ - deine carnetul de conducere de mai 2ine de 89 ani. Cunotine+ - cunoate foarte 2ine regulile de circulaieE Aptitudini+ - inteligen 3g@ndire logic < memorie4E - capacitate de organizare i conducere a activit ii serviciuluiE - corectitudine< tenacitate< seriozitate< atitudine principial =n relaiile cu oameniiE 7. Re#a0%%< Ierar0ice+ - este su2ordonat Directorului CoordonatorE (. Atr%8"0%%4 c !$eten0e 3% re1$ n1a8%#%t20%<

;8

- respect cu strictee actele normative care reglementeaz circulaia pe drumurile pu2liceE - =nainte de a pleca =n curs are o2ligaia s verifice starea te0nic a autove0iculului pe care =l conduceE - efectueaz =ngri1irea zilnic a autove0icululuiE - nu pleac =n curs dac constat defeciuni H nereguli ale autove0iculului =i anun imediat superiorul pentru a se remedia defeciunileE - preia foaia de parcurs pentru ziua respectiv =i pred foaia din ziua precedent completat la toate ru2ricile 3dup cum indic formularul4< diagrame< 2onuri de transport< nota de recepieE &orm + Full time Director Coordonator Am luat la cunotin < &ume< prenume+ Semnatura+ Data

-*.7. Pre.enta0%4 :n ca."# / #"ntar%# r4 #%1ta re1$ n1a8%#%t20%# r 3% ! d"# de r9an%.are a 1tr"ct"r%% ace1t ra ,oluntarii vor participa la organizarea activit ilor recreative i de timp li2er. ,or organiza ser2 rile< spectacolele< dansurile< =i vor =nsoi pe copii la spectacole< ieirile =n aer li2er i la toate activit ile de timp li2er organizate =n centrul nostru. -;. E/a#"area $r %ect"#"% -;.-. Prec%.a0% !et de#e $e care #e /e0% f # 1% $entr" e/a#"area %!$act"#"% a1"$ra 9r"$"#"% 0%nt2 $valuarea proiectului se concentreaz pe un singur proiect definit printr-un set legat de activit i pe o anumit perioad de timp. $valuarea furnizeaz informaii pentru =m2un t irea proiectului care se dezvolt i progreseaz . Informaiile sunt colectate pentru a se putea sta2ili dac el se desf oar aa cum a fost planificat< dac =i atinge scopurile i o2iectivele declarate =n conformitate cu limita de timp propus . Constat rile evalu rii sunt folosite i pentru a se sta2ili dac proiectul tre2uie s continue aa cum se desf oar acum sau sunt necesare modific ri. >n evaluarea proiectului proiectarea evalu rii i str@ngerea datelor =ncep atunci c@nd =ncepe i proiectul. Str@ngerea datelor se face conform unei sc0eme sta2ilite 3de e?emplu< la fiecare F luni< o dat pe an etc.4 i ofer informaii pentru a spri1ini continuarea recomand rilor< modificarea ;6

iHsau anularea unor activit i i strategii ale proiectului. Adesea< dar nu =ntotdeauna< $valuatorul de )roiect este un mem2ru al personalului de proiect. $valuarea proiectului poate cuprinde e?aminarea unor componente speciale. Componenta unui proiect poate fi un su2-proiect< o a2ordare specific de instruire a personalului< o practic profesional < o intervenie de s n tate sau o strategie de management. $valuarea unei componente e?amineaz m sura =n care au fost atinse scopurile acesteia 3aceste scopuri sunt un su2set de scopuri generale ale proiectului4 =n care componenta contri2uie la succesul sau eecul proiectului< =n general. $valu rile pot servi =n multe feluri i pot furniza date critice pentru luarea deciziei =n toate fazele ela2or rii i implement rii proiectului. Dei unii oameni au sentimentul c evaluarea este o activitate =mpotriva proiectului< dac este f cut 2ine< ea este =n realitate =n favoarea proiectului. $ste important s reinem c evaluarea este un proces< nu un singur lucru. Atunci c@nd este 2ine f cut < evaluarea poate s a1ute la informarea managerilor cu privire la progresul proiectului< poate servi la clarificarea scopurilor i a o2iectivelor< poate oferi informaii importante cu privire la ceea ce merge 2ine i la ceea ce merge prost i de ce. Centrul nostru a iniiat i a dezvoltat o serie de metode i practici originale de lucru cu 2eneficiarii< 2azate pe realit ile< leciile i concluziile rezultate din activitatea noastra practic < pe succesele i eecurile =nregistrate. Aceste metode se refer la toate etapele programelor centrului nostru+ selecia 2eneficiarilorE evaluarea caracteristicilor i nevoilor lor personaleE ela2orarea de proiecte de asisten i educaie non-formal personalizate pentru fiecare 2eneficiarE realizarea practic a fiec rui proiect prin eforturile con1ugate ale unei ec0ipeE evaluarea rezultatelor proiectelorE cu scopul de a asigura dura2ilitatea reintegr rii lor sociale. *elaiile i comunicarea dintre noi i 2eneficiarii notri se 2azeaz pe construirea de noi c i. 5em2rii centrului =ncep prin a evalua caracteristicile i nevoile individuale ale fiec rui 2eneficiar. Apoi< =ncearc s c@tige pas cu pas =ncrederea copiilor i s devin prietenii i mentorii acestora. >n acelai timp< tot ceea ce facem pentru 2eneficiarii notri =n cadrul proiectelor de dezvoltare personal este realizat numai =mpreun cu ei. Geneficiarii sunt stimulai =n acest fel s ai2 mai mult iniiativ < s contri2uie la conturarea propriului viitor< s fie dedicai proiectelor i s se implice =n realizarea lor. >n acelai timp< devin mai =ncrez tori =n ei =nii< =neleg@nd c nu sunt tratai ca persoane inferioare lor.

;;

%oate acestea necesit

timp< mult

munc < fle?i2ilitate< ama2ilitate i =nelegere<

disponi2ilitate la dialog< puterea de a ne confrunta cu pro2lemele i eecurile temporare< dar o2inerea de rezultate pozitive merit orice efort. 5etodele noastre de lucru au ca scop urm toarele+ ,a crete nivelul de educaie al copiilor i al societ ii =n ansam2luE ,a crete nivelul de informare< securitate i dezvoltare 3fizic < intelectual < culturalartistic etc.4 a unui num r mai mare de copiiE ,or fi mai muli copii talentaiE 5ai puini copii vor a2andona coalaE ,a crete nivelul de cultur general a copiilor< a societ ii =n ansam2lu< vor fi mai muli copii dotai< talentaiE ,a crete num rul copiilor informai< s n toi i dezvoltaiE ,a spori accesul copiilor la servicii de s n tate prietenoaseE ,a spori num rul copiilor informai =n pro2leme de s n tate i care duc un mod de via s n tos i sigurE ,a crete nivelul de s n tate a =ntregii societ iiE 5ai muli copii social defavorizai vor fi inclui =n activit i de educaie non-formal E Se va micora num rul copiilor str zii etc.E ,or fi mai puini copii =n conflict cu legea< mai puine infraciuni< mai puin personal anga1at =n rezolvarea pro2lemelor infraciunilor s v@rite de c tre minoriE Se va =m2un t i climatul socio-psi0ologic =n comunitate etc.E Ganii investii =n programe pentru s n tatea< dezvoltarea< participarea tinerei generaii =n viitor vor aduce 2eneficii mai mari+ investind ast zi =n copii< o societate investete =n viitorul s uE C0eltuielile financiare adresate redres rii s n t ii< meninerii ordinei pu2lice vor scadeE Se va m ri )IG-ul datorit creterii capacit ilor< aptitudinilor tinerilor< implic rii lor =n dezvoltarea economic a rii etc.E Se va dezvolta infrastructura localit ilorE Se vor =m2un t i serviciile pentru copiiE ;C

*esponsa2ilizarea familiilor vizavi de s n tatea< educaia< dezvoltarea i participarea copiilor etc.

,a crete num rul copiilor i tinerilor care se implic

=n depistarea i rezolvarea

pro2lemelor comunit ii< ordine pu2lic < atragerea investiiilor i dezvoltare comunitar < rezolvarea pro2lemei ocupaiei copiilor i tinerilor< noi locuri de munc < electorat etc. ,om acorda prioritate acelor copii care dovedesc dorina clar i constant de a-i asuma =n via toate o2ligaiile i drepturile presupuse de statutul de adult 2ine integrat =n societateE %ot ceea ce vom face pentru copii este realizat =mpreuna cu eiE ,om descura1a mentalitatea de LasistatK i alte comportamente anomiceE ,om oferi copiilor e?clusiv realit i i nu iluziiE &u vom renuna =n caz de eec parial sau temporarE >i vom motivaHimpulsiona pe copii s depun ei =nii eforturi pentru a se integra complet i sta2il =n societateE Cea mai fragil familie valoreaz mai mult dec@t cea mai eficient instituie< de unde rezult c instituionalizarea este doar o soluie e?trem . -;.&. Prec%.a0% %nd%cat r%% cant%tat%/% 3% ce% ca#%tat%/% 1ta8%#%0% $entr" f%ecare 8%ect%/ :n $arte !2iectiv 8. )revenirea a2andonului colar i =m2un t irea rezultatelor la =nv tur pentru copii provenii din familii defavorizate. 6. Acordarea de spri1in socioHpsi0oHeducativH medical copiilor aflai =n situaia de a2andon colar. ;. Socializarea copiilor provenii din medii diferite prin intermediul unor activit i de timp li2er. Indicatori Cantitativi &um rul de copii a1utati+ 8AE num rul de familii defavorizate a1utate+8AE num rul de locuri de munc create CE 699 de afie pentru promovareE 699 de plianteE num rul de parteneri ce i-au e?primat dorina de a-i a1uta pe copii+ D. &um rul de copii a1utai+ 8AE numarul de locuri de munc create+ CE elevi care au aflat de proiect =n urma promov rii 89E Calitativi &um rul de copii ce =i doresc s a1ung liceeni< studeni+ 8AE num rul cadrelor didactice ce s-au mo2ilizat pentru a-i a1uta pe copii i mai mult+ 89E

&um rul de copii mai s n toi din toate punctele de vedere+ 8AE

&um rul de copii a1utai+ 8AE &um rul de copii care vor avea num rul de locuri de munc + mai mare =ncredere =n ei =nii+ 8AE cele C cadre didactice< copii mai socia2ili+8AE asistentul social< elevii voluntari din comun .

;D

C. )romovarea egalit ii &um rul de copii a1utai+ 8AE anselor pentru copii< indiferent de mediul de provenien .

&um rul de familii ce au incredere c e?ist o ans pentru copiii lor< 8AE

-;.6. Prec%.a0% !et de#e $e care #e /e0% f # 1% $entr" !21"rarea 9rad"#"% de at%n9ere a 8%ect%/e# r $r $"1e

-;.7. Prec%.a0% ! t%/e#e care a" 1tat #a 8a.a a#e9er%% !et d # 9%e% $r $"1e

;F

BUGETUL PROIECTULUI
->. B"9et"#

B"9et"# Pr %ect"#"% CAe#t"%e#% Un%tatea

Per% ada t ta#a a $r %ect"#"% Nr. de "n%t20% Va# are "n%tar2 ,"!a 1 #%c%tat2 C ntr%8"0%a CE"r D $artener%# r T ta# $e $r %ect

8. *esurse umane 8.8 Salarii 3 c0eltuieli totale4 8.8.8 )ersonal full time

8.8.6 )ersonal part time 8.6 Diurne Su2total *esurse umane 6. %ransport 6.8. %ransport+ 2enzina< deplasari Su2total %ransport ;. $c0ipamente i accesorii

Asistentul social Cadrul didactic Administrator Conduc tor auto Guc tar >ngri1itor cur enie Conta2il )si0olog 5edic

8 C 8 8 8 8 8 8 8 86

;D9 A99 699 8B9 8B9 8D9 899 899 899 68C9 8 6D9

;8D9 B699 8A99 8D;9 8D;9 8;D9 :99 :99 :99 8:6F9 8D;B9 D99

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

;8D9 B699 8A99 8D;9 8D;9 8;D9 :99 :99 :99 8:6F9 8D;B9 D99 8DAB9

Genzin Hlitri $?cursii

8D;B9 6

;B

;.8 Ac0iziionare sau =nc0iriere de autove0icule Ac0iziionare micro2uz ;.6 5o2ilier< calculatoare 5o2ilier+ )aturi copii 5ese scris Scaune copii Girou Scaun 2irou Scaun normal 5o2ilier 2uc t rie Canapea Cuier Qaluzele $lectronice+ Calculator Imprimant %elevizor D,D %elefon-fa? %elefon 5ain sp lat 5ain g tit Frigider Aspirator 5ain c lcat Rot Gutelii cu gaz ;.; )iese de sc0im2H$c0ipamente pentru Consuma2ile micro2uz maini< unelte ;.C Altele Central termic ,esel )roduse cur enie )roduse pentru igien $c0ipament 2uc tar )rosoape 2aie )rosoape 2uc t rie ;A

8 : D 69 6 6 F 8 8 8 B 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 : 8 8 8 8 8 C9 8D

8:999 699 69 D 899 D9 69 699 ;99 8;9 C9 C99 899 899 899 B9 ;9 ;99 ;99 6D9 899 89 8;9 D9 899 ;999 ;99 BD9 699 ;9 ;99 D9

8:999 8A99 899 899 699 899 869 699 ;99 8;9 6A9 A99 899 899 899 B9 ;9 ;99 ;99 6D9 899 89 8;9 899 :99 ;999 ;99 BD9 699 ;9 ;99 D9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8:999 8A99 899 899 699 899 869 699 ;99 8;9 6A9 A99 899 899 899 B9 ;9 ;99 ;99 6D9 899 89 8;9 899 :99 ;999 ;99 BD9 699 ;9 ;99 D9

Su2total $c0ipamente i accesorii C. SediuHcosturi strict aferente proiectului C.8 Costuri cu ve0icule %a?e auto C.6 C0iria pentru sediu "una C.; Consuma2ile N accesorii pentru 2irou C.C Alte servicii 3telHfa?< electricitateH=nc lzire< $lectricitateHlun =ntreinere4 %elefon-fa?Hlun Ca2lu %,Hlun InternetHlun Ap Hlun Salu2ritateHlun *e=nc rcare 2uteliiHlun "emne central termic Su2total SediuHcosturi strict aferente proiectului D. Alte costuriHServicii D.8 )u2licaii Articole ziar Apariii %, D.6 Studii< lucr ri de cercetare )liante Afie D.; Costuri pentru audit D.C Costuri pentru conferineHseminarii Su2total Alte costuriHServicii F. Imo2ile i construcii F.8 Ac0iziion ri de teren F.6 Ac0iziion ri de cl diri F.; "ucr ri de construcii< amena1ari< renovari etc Su2total Imo2ile i construcii B. Altele Alimente Su2total Altele 8 : : : : : : : C 8 D 6 699 699 8 ;

BF;D ;99 ;99 899 ;9 89 8D 89 899 CA 8999 8:8; D9 D99 9<D 8<D 699 899 AD6

;96D9 ;99 6B99 :99 6B9 :9 8;D :9 ;99 C;6 8999 A68B 6D9 8999 899 ;99 699 ;99 68D9

9 9 6B99 9 9 9 9 9 9 9 9 6B99 9 9 9 9 9 9 9

;96D9 ;99 6B99 6999 :99 6B9 :9 8;D :9 ;99 C;6 8999 A68B 6D9 8999 899 ;99 699 ;99 68D9

8 8

C999 C999 69999 69999

C999 C999 69999 69999

9 B;99 B;99

C999 C999 69999 69999

;:

A. Costuri totale

::BCB

89999

::BCB

C9

-@. ,"r1e de f%nan0are ant%c%$ate $entr" $r %ect

B"9et"# a1te$tat

,"!a

H d%n 1"!a t ta#a a $r %ect"#"%

8. contri2utia solicitata finantatorului 6. contri2utia partenerilor< din care 6.8. )rim ria Comunei "aza 6.6. S.C. ,ASCA* S.A. ,aslui 6.;. S.C. ,I! S.A. ,aslui 6.C. S.C. I*IS S.A. ,aslui %otal general

A:BCB 89999 6B99 D999 8;99 8999 ::BCB

A:<BCB 89 6<B D 8<; 8 ::<BCB

)rim ria din comuna "aza< 1udeul ,aslui pune la dispoziie un spaiu pentru centrul nostru< evaluat la o contri2uie din partea acesteia la ;99 euroHlun < timp de : luni. Firma S. C. ,ASCA* S.A. ,aslui ofer produse alimentare =n valoare total de D999 de euro< firma S.C. ,I! S.A. ,aslui ofer produse lactate =n valoare de 8;99 euro iar firma S.C. I*IS S.A. ,aslui ofer produse de panificaie =n valoare de 8999 euro.

C8

&'. Deta#%erea cate9 r%%# r c"$r%n1e :n 8"9et >n centrul nostru de zi lucreaz un num r de 86 persoane dintre care : persoane cu program full time+ asistentul social< care este i directorul centrului< are un salar lunar de ;D9 euroE cadrul didactic cu un salar lunar de 699 euro 3=n centrul nostru avem C cadre didactice4E administratorul cu un salar de 699 euroE conduc torul auto are salarul lunar de 8B9 euroE 2uc tarul are pe lun 8B9 euro iar =ngri1itorul cur enie are 8D9 euro pe lun i ; persoane cu program part time+ conta2ilul< psi0ologul i medicul au un salar lunar de 899 euro fiecare. %oate aceste salarii timp de : luni de zile 3durata proiectului4 sunt finanate de )rogramul )0are a Uniunii $uropene. %ot din finanarea )rogramului )0are am ac0iziionat un micro2uz marca volSMagen "%CF< 8:T8 locuri din anul 699F la un pre de 8:.999 euro. Cu acest micro2uz la pr@nz vom aduce copiii la centru< seara =i vom transporta pe fiecare la locuina sa< vom transporta 0rana necesar pentru pr@nz i cin de la ,aslui at@t cea de la partenerii notii< c@t i cea ac0iziionat de noi< la centru cinci zile pe s pt m@n =n euro este de 8D.AB9. $c0ipamente necesare+ - spaiul directorului coordonator este dotat cu un 2irou< un scaun ergonomic< ; scaune normale< un calculator< o imprimant < un telefon cu fa? i accesoriile necesare pentru 2irou 3foi ?ero?< consuma2ile imprimant < pi?uri< creioane< dosare< mape< capsator< perforator< tampil < cerneal etc.4E - spaiul administratorului este dotat cu un 2irou< un scaun ergonomic< ; scaune normale< un calculator< un telefon i accesoriile necesare pentru 2irou 3foi scris< pi?uri< creioane< dosare< mape< capsator< perforator< cerneal < acte conta2ile< etc.4E - spaiul de dormit pentru copii este dotat cu : paturi supraeta1ate i toate cele necesare 3len1erii< perne< pilote4E - spaiul de zi pentru copii este dotat cu D mese 3F persoane4 de scris< 69 scaune< televizor pentru a desf ura programe educative< dar i pentru a urm ri emisiuni educative prezentate prin ca2lu< D,D i materialele necesare pentru lucruE - spaiul de primire este dotat cu un cuier i o canapeaE - 2uc t ria este dotat cu mo2ilier< main pentru g tit< frigider< 0ot < 2utelii cu gaz i vesela necesar pentru g tit i pentru servit masaE - 2aia este dotat cu duuri i consuma2ile necesare pentru ingien intim E C6 i vom organiza i dou e?curii pentu copii. Com2usti2ilul necesar pentru aceste drumuri este finanat tot de )rogramul )0are. ,aloarea lui

- centrul mai dispune de aspirator i produsele necesare pentru cur enie. %oate aceste ec0ipamente sunt finanate tot de )rogramul )0are i sunt =n valoare de ;96D9 euro. Centrul nostru dispune de urm toarele servicii+ a2onamente la+ telefon< ca2lu %,< internet< electricitate< ap < salu2ritateE re=nc rcarea 2uteliilor cu gaz< ac0iziionare de lemne pentru centrala termic . %a?ele auto sunt acoperite tot de acest program. C0iria este pl tit de )rim ria Comunei "aza i acoper o valoare de ;99 euro pe lun timp de : luni. )rim ria este unul dintre partenerii centrului i deine 6<B7 din proiect. Activitatea centrului se desf oar =ntr-o cas din comun . )rim ria a reuit s =nc0irieze aceast cas pe aceast perioad de : luni< dar se poate i pe mai mult timp. Casa este format din ; camere< un living< o 2uc t rie< 6 2 i i spaiul de primire. ,om =ncerca s pu2lic m D articole =n ziar< vom avea i dou apariii %,< vom avea afie< pliante cu partenerii i centrul. Aceste ta?e sunt acoperite de )rogramul )0are. Alimente necesare pentru servirea celor dou mese sunt acoperite o parte din contri2uia partenerilor notri< S.C. ,ASCA* S.A. ,aslui D7< S.C. ,I! S. A. ,aslui 8<;7< S.C. I*IS S.A. ,aslui 87. De la ,ascar vom ac0iziiona preparatele din carne< de la ,io vom ac0iziiona lactatele iar de la Iris vom ac0iziiona produsele de panificaie. Costurile produselor alimentare nu sunt acoperite =n toatalitate de sponsori< ci doar o parte din ele. Fructele vor fi aciziionate tot din finanarea )rogramului )0are a Uniunii $uropene.

C;