Sunteți pe pagina 1din 28

USAMV-BUCURESTI Facultatea : MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA CALARASI Specializa ea : INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA Di!

cipli"a: MANAGEMENTUL #RODUCTIEI Aut$ i: # $% & D a'(ici Ma"ea, C$"% & Vale"ti"a Tu&$ # epa at$ & & Raluca Necula

Te)a p $iectului &e a":

INTOCMIREA #LANULUI ANUAL DE #RODUCTIE


IN EXPLOATATIA AGRICOLA SC TUDOR SRL

Student COSTACHE S. MIHAI GABRIEL Grupa 3, anul III

Anul univ 2011 2012

Facultatea de

MANAGEMENT SI INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Specializarea I!"i!erie ec#!#$ica i! a"ricultura

Te$a INTOCMIREA PLANULUI ANUAL DE PRODUCTIE IN EXPLOATATIA AGRICOLA SC TUDOR SRL

Stude!t COSTAC%E MI%AI GA&RIEL "rupa ' Anul univer!itar 2011 2012

C"#RI$S

I!tr#ducere % $e&e!itatea int'&(irii planului annual in )er(a de pr'du&tie Capit#lul () Date pri*i!d e+pl#atatia a"ric#la SC TUDOR SRL 1.1. *enu(ire , !tatut +uridi&, a!e,are ad(ini!trativa 1.2. C'nditii naturale% a!e,are -e'-ra)i&a, tipul de &li(a !i !'l 1.3. Supra)ete pe &ate-'rii de )'l'!inta 1... *'tarea e/pl'atiei % tra&t'are, (a!ini, )'rta de (un&a 1.0. Culturile p'!i1ile in e/pl'atatia a-ri&'la 1.2. 3i!ele te4n'l'-i&e &adru ale &ulturil'r Capit#lul ,) Sta-ilirea ele$e!tel#r te.!ice ale pr#iectului

2.1. Cal&ularea di(en!iunii 5"*E6 )er(ei


2.2. A(pla!area &ulturil'r in anul anteri'r anului de plan, anul de plan !i in anul ur(at'r anului de plan Capit#lul ') Sta-ilira pla!ului a!ual de cultura /i a !ece/arului de Zile !#r$a /i $ateriale 3.1. Balanta ne&e!arului de $#7 3.2. Balanta ne&e!arului de Er1i&ide 3.3. Balanta ne&e!arului de #r'du!e 3it'!anitare 3.3. Balanta Alte Materiale 3... Cal&ul 8$ Manuale1 3.0. Cal&ul 8$ Me&ani,ate2 3.2. Gra)i&e 8$M1 !i 8$M2 3.9. Evaluarea preturil'r !i tari)el'r &e v'r )i utili,ate in #lanul e/pl'atatiei 3.:. #lanul de Cultura Capit#lul 0) Sta-ilirea c#/turil#r pe culturi /i pe e+pl#atatie 4.1. MEMORIU

I$TRO*"CERE Situa;ia e&'n'(i&< a =ntre-ului an depinde de 4't<r>rile luate &u privire la &e &ulturi v'( =n)iin;a =n pri(<var< ?i ('dul +udi&i'! de val'ri)i&are a )ie&<rei ,,pal(e@ de p<(>nt, de planul de &ultura int'&(it. An de&i,iile pe &are le lua(, e/i!t< &>teva dire&;ii '1li-at'rii de &are tre1uie !< ;ine( !ea(a, pre&u(% '1li-a;iile &'ntra&tuale de+a =n&4eiate ?i &are tre1uie re!pe&tateB plantele &ultivate =n anul anteri'r, =n )un&;ie de &are tre1uie !< !ta1ili( &e ' !a &ultiva( pentru a a!i-ura ' r'ta;ie 1un< a &ulturil'r, ?tiut )iind )aptul &< ale-erea &'re&t< a plantel'r pre(er-<t'are e!te &ea (ai ie)tin< &ale de &'(1atere a 1uruienil'r, 1'lil'r, d<un<t'ril'r, dar ?i ' &'ndi;ie pentru val'ri)i&area &>t (ai e)i&ient< a p'ten;ialului de )ertilitate a !'lului ?i a e)e&tului re(anent al =n-r<?<(intel'r apli&ate =n anul anteri'rB a!i-urarea ne&e!arului de )ura+e pentru e)e&tivele pr'prii de ani(aleB p'!i1ilit<;ile de apr'vi,i'nare &u =n-r<?<(inte ?i pe!ti&ide pentru a !u!;ine un nivel &'re!pun,<t'r te4n'l'-iei de &ultur<B !tadiul de e)e&tuare a lu&r<ril'r de 1a,< ale !'lului, re!pe&tiv !itua;ia '-'arel'r reali,ate, a !upra)e;el'r !&ari)i&ate, a )ertili,<ril'r &u =n-r<?<(inte 'r-ani&e ?i &u =n-r<?<(inte pe 1a,< de )'!)'r ?i p'ta!iu ad(ini!trate 'dat< &u '-'areleB !upra)e;ele &are nu au putut )i =n&< arate ?i &are ur(ea,< a )i lu&rate =n )ere!trele 1une de lu&ru din a&ea!t< peri'ad<B &ulturile te4ni&e &are au revenit =n aten;ie at>t prin pre;urile pe &are le ')er< 1ene)i&iarii, &>t ?i prin !pri+inul a&'rdat &ultivat'ril'r, a!i-ur>ndu le !<(>n;a, =n-r<?<(intele ne&e!are ?i alte avanta+e, &ulturi &u( !unt% !)e&la pentru ,a4<r, tutunul, ?')r<nelul ?.a.B re)a&erea re,ervei de ap< a !'lului, dup< ' t'a(n< e/tre( de !e&et'a!< ?i un =n&eput de iarn< &u pre&ipita;ii pu;ine, )apt &are ne '1li-< !< ne 'rient<( !pre &ulturile &u ne&e!ar (ai redu! de ap<, de&i re,i!tente la !e&et<B p'!i1ilit<;ile de iri-are, &are pentru &ei (ai (ul;i dintre )er(ieri !unt pu;ine !au ina&&e!i1ile prin &4eltuielile pe &are le i(pun, dar ?i prin )aptul &< de1itele !ur!el'r de ap< !unt (ult redu!e.
4

Capit#lul () Date pri*i!d e+pl#atatia a"ric#la SC TUDOR SRL


1)() De!u$ire 1 /tatut 2uridic1 a/ezare ad$i!i/trati*a SC T"*OR SRL, L'&alitate CALARASI (),) C#!ditii !aturale a/ezare "e#"ra3ica1 tipul de cli$a /i /#l

Societatea comerciala in baza careia am elaborat planul anual de productie agricola, este una dintre multele ferme cu un teren arabil de maxim !! "a din cadrul #ampiei $araganului, pe care o %oi denumi S# &U'OR SR(. )cest lucru nu poate decat sa ma bucure, intrucat asta inseamna ca romanii si*au dat seama ca agricultura nu se poate face impartind $araganul in titluri de proprietate de 1 "a sau 1 pogon, dar nici impartindu*l intre +, 4, 1! moguli, creand un monopol mai ce%a ca in 1,4!. Un mare erudit al fermei agricole afirma in prezent, dupa mai bine de 1- ani de acti%itate in cadrul productiei agricole ca . /0iitorul apartine astazi firmelor, micilor exploatatii 1 2 3ersonal, consider ca participarea la profit are darul de a conduce anga4atul spre o constientizare a faptului c prin munc cinstit poate beneficia de %enituri ce 5i pot asigura un trai decent si totodat 5l determin s se implice mai mult 5n problemele sau pro%ocrile aprute la locul de munc, caz in care salariul este corelat cu prestatia muncii depuse. S# &U'OR SR(, dispune de !! "a teren arabil .

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL

Supra)etele pe &ate-'rii la 1 ianuarie 2010


$r. &rt. 0 1 2

Ta1el nr 1.3.

Cate-'ria 4a
1 2

C
3

T#tal tere! A"ric#l


din care :

200 100
T$tal &i" ca e i i'at

100 80 :0 / 0 6 20 20

*+, a a-il *+*+.ii !i pepi"ie e .itic$le

(44 54 '4 6 6 20 20

*+0+p$)i !i pepi"ie e p$)ic$le *+1+pa!u"i *+/+%a"ete


3

Nea"ric#l
cu ti !i & u)u i ape , a.e"e

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL

*'tarea )er(ei la 1 ianuarie


$r. &rt.
0

Ta1el nr 1...

2012
anul de )a1ri&atie nr
1 2 3

Spe&i)i&are

Starea de )un&t 4

Silozuri Spatii

1 1 + * 1

1,,4 1994 1994 1994 1994 1994 1999 !!9 !!!

+ 4 7 8 9 , 1! 11 1 1+ 14 1-

Magazii Sedii de ferma (aboratoare #amioane Statie moderna de conditionat seminte &ractor #"allenger M&7-9# &ractor U7-! &ractor :e; <olland &' ,-' &ractor :e; <olland &' ,-' &ractor :e; <olland &' ,-' Semanatoare spc 9 Semantoare sup , ME) +,- &

6t buna 6t buna 6t buna 6t buna 6t buna 6t buna * $una $una $una $una $una $una $una $una

1 1 1 1

!!! !!! !!! !!! !!!

!!!

17 18 19 1, ! 1

ME& 3lug 33+ =rape ='+,4 =rapa cu discuri $ISO Remorci #ulti%ator , randuri #isterna apa

1 + + 1 7 1 1

!!! 1,,! 1,,! !!9 1,,! !!, 1,,!

$una $una $una $una una $una $una

Culturile ce *#r 3i culti*ate i! a!ul de pla!


$r. &rt.
0 1

Ta1el nr 1.0 An ur(at'r C


3

Cultura

An pre&edent 4a
2

An de plan 4a
2

C
3

4a
2

C
3

( , ' 0

Grau P#ru$Rapita Mazare T#tal

30 .0 10 (5 (44

30 .0 10 (5 (44

30 .0 10 (5 (44

()7) Fi/ele te.!#l#"ice6 cadru ale culturil#r

Cal&ularea di(en!iunii 5"*E6 )er(ei SC TUDOR SRL


Cate-'ria 4a
1 2

Ta1el nr 2.1.

C
3

T#tal tere! A"ric#l


din care :

200 100
T$tal &i" ca e i i'at

100 80 :0 / 0 6 20 20

*+, a a-il *+*+.ii !i pepi"ie e .itic$le

(44 54 '4 6 6 20 20

*+0+p$)i !i pepi"ie e p$)ic$le *+1+pa!u"i *+/+%a"ete

Nea"ric#l
cu ti !i & u)u i ape , a.e"e

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL

A)pla!a ea cultu il$


A"ul p ece&e"t a"ului &e pla" *2,2 - *2,,

Ta1el nr 2.2

11

Grau

#'ru(1

Ma,are

Rapita

sola 1

sola 2

sola 3

sola 4

sola 5

A"ul &e pla" *2,, - *2,*

Rapita

Grau

#'ru(1

Ma,are

A"ul &e pla" u )at$ *2,* - *2,0

Ma,are

Rapita

Grau

#'ru(1

12

13

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL

&ALANTA NECESARULUI DE INGRASAMINTE Fisa de calculatie nr. Nr) crt) 0 1 2 3 . Cultura 8/#iul9 S#la 6 Supra3ata de 3ertilizat 8.a9 & 1 an 1 an 1 an 1 an Peri#ada

Ta1el nr 3.3.D1

TIPUL INGRASAMINTELOR
N8az#t9 :";%a 1 E0 E0 20 t# 2 9,2 9,2 2,2 P,O5 8#+id de 3#/3#r9 :";%a 3 90 00 90 .0 t# . 0,2 .,. 2,: 2,20 :,O 8OXID DE POTASIU9 :";%a 0 t# 2

a 1 a)Pe!tru culturi pr#ductie ter$i!ata Grau S'la 1 :0 54a6 #'ru(1 S'la 2 :054a6 Rapita S'la . .054a6 Ma,are S'la 3 0054a6 TOTAL PRODUCTIE TERMINATA -) Pe!tru culturi pr#ductie !eter$i!ata Grau S'la 1 :0 4a #'ru(1 S'la 2 20 4a Ma,are S'la3 10 4a Rapita S'la . 00 4a TOTAL PROD) NETERMINATA TOTAL 8a<-9

90 00

2,: 2,0

E0 E0 22

9,2 9,2 2,2

90 00 90 .0

0,2 .,. 2,: 2,20

90 00

2,: 2,0

14

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL &ALANTA NECESARULUI DE ER&ICIDE Fisa de calculatie nr. Nr) crt) Cultura 8/#iul9 S#la 6 Supra3ata de 3ertilizat 8.a9 De!u$ire Ta1el nr 3.3.D2

TIPUL ER&ICIDELOR
L1=";.a 1 l1 :" 2 l1:";%a 3 l1 :" . l1:";%a 0 l1 :" 2 l1:";%a 9 l1 :" :

a 1 a)Pe!tru culturi pr#ductie ter$i!ata

&

Su(idan Bu&tril M20 T'p!in 3a!ta& CE 1 2 Grau #'ru(1 S'la 1D:0 4a S'la 2D:0 4a *ii,'&a1 :0CE 3uradan 330 $itra-in *i&'te/ 3a!ta& 10 CE Tri)lur'( .:CE Su(ile/ 00G# 3a!ta& 10 CE

0,.0 1 0,: 0,10 : 0,9 . 2,0 0,10 2 0,012 0,090

l l l l Fl )l l L l Fl

0,.0 1 0,: 0,10 : 0,9 . 2,0 0,10 2 0,012 0,090

l l l l Fl )l l l l Fl

0,.0 1

l l

0,10

Ma,are

S'la 3D.04a

1 2 3 .

Rapita S'la .D00 4a TOTAL PRODUCTIE TERMINATA -) Pe!tru culturi pr#ductie !eter$i!ata Grau S'la 1 :0 4a #'ru(1 S'la 2 20 4a Ma,are S'la3 10 4a Rapita S'la . 00 4a TOTAL PROD) NETERMINATA TOTAL 8a<-9

15

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL &ALANTA NECESARULUI DE PRODUSE FITOSANITARE Fisa de calculatie nr. Nr) crt) Cultura 8/#iul9 S#la 6 Supra3ata de 3ertilizat 8.a9 Peri#ada Ta1el nr 3.3.D3

TIPUL PRODUSELOR FITOSANITARE


l1:";%a 1 l1 :" 2 l1:";%a 3 l1 :" . l1:";%a 0 l1 :" 2 l1:";%a 9 l1 :" :

a 1 a)Pe!tru culturi pr#ductie ter$i!ata

&

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA -) Pe!tru culturi pr#ductie !eter$i!ata

TOTAL PROD) NETERMINATA TOTAL 8a<-9

16

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL

&ALANTA ALTE MATERIALE Fisa de calculatie nr. Nr) Cultura S#la 6 Supra3ata Peri#ada

Ta1el nr 3.3.D.

ALTE MATERIALE
l1:";%a 1 l1 :" 2 l1:";%a 3 l1 :" . l1:";%a 0 l1 :" 2 l1:";%a 9 l1 :" :

crt) 0

trata$e!tul de 3ertilizat 8.a9 a 1 a)Pe!tru culturi pr#ductie ter$i!ata

&

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA -) Pe!tru culturi pr#ductie !eter$i!ata

TOTAL PROD) NETERMINATA TOTAL 8a<-9

17

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL Cal&ulul ne&e!arului de 8$ (e&ani,at pe luni !i &ulturi T#tal ZN e+pl
a 1

Ta1el nr 3..

Nr) crt)
0

Lu!a

di! care ZN $a!ual pe culturi Grau


2

Rapita
3

Mazare
.

P#ru$0

c#$u!e di! care T#tal TESA


2 9

1 2 3 . 0 2 9 : E 10 11 12 13

I II III IH H HI HII HIII II I II III T#tal

19 21 22 20 31 30 31 31 30 31 30 2. ','

. 0 0 2 : 9 : : 9 9 : 2 >?

. 0 2 9 : 9 : : 9 : : 2 @,

0 0 2 2 : : 9 9 : : 9 2 @(

. 2 0 2 9 : : : : : 9 2 @(

19 21 22 20 31 30 31 31 30 31 30 2. ','

19 21 22 20 31 30 31 31 30 31 30 2. ','

E/pl'atatia a-ri&'la SC T"*OR SRL Cal&ulul ne&e!arului de 8$ (anual pe luni !i &ulturi Nr) crt)
0 a

Ta1el nr 3.0 c#$u!e di! care T#tal TESA


2 9

Lu!a

T#tal ZN e+pl
1

di! care ZN $eca!izat pe culturi Rapita Grau Mazare P#ru$2 3 . 0

1 2 3 . 0 2 9 : E 10 11 12 13

I II III IH H HI HII HIII II I II III T#tal

22 20 31 30 31 31 30 31

2 9 : 9 : : 9 :

2 9 9 : 9 : : :

0 2 : 9 : : 9 :

0 0 : : : 9 : 9

22 20 31 30 31 31 30 31

22 20 31 30 31 31 30 31

,'(

5?

5?

5>

57

','

','

18

Gra3ic !r) ')7

Calculul !ece/arului de lucrat#ri ZNM(


54 8.$. lu&rat'ri per(anenti

Nr) lucrat#ri

Z)N)

54

8.$. lu&rat'ri !e,'nieri

/ / /

/ / /

I 8.$. (anual
Nece/ar lucrat#ri di! care /ez#!ieri Zile lucrat#are p#/i-ile pe lu!i (44 54

II

III

IH

HI

HII

HIII

II

II

III

00

00

100 00

100 00 20
2.

100 00 31
2.

100 00 30
2.

100 00 31
2.

100 00 31
2.

100 00 30
2.

100 00 31
1:

00

00

19
1.

21
1.

22
1:

30
1.

2.
1.

Gra3ic !r) ')7) 6 Calculul !ece/arului de tract#are pe!tru 3#r$atia de

19

$eca!izare a a"riculturii ZNM,

8.$. !&4i(1uri prelun-ite


$r. tra&t'are 8.$. tra&t'r

8.$. !&4i(1ul II 5 tra&t'are i(pru(utate

/ / / /

/ / /

I 8.$. tra&t'r
$e&e!ar tra&t'are din &are !e,'nieri 8ile lu&rat'are p'!i1ile pe luni 10 0

II

III

IH

HI

HII

HIII

II

II

III

10

10

10

10 0

10 0 31
2.

10 0 30
2.

10 0 31
2.

10 0 31
2.

10 0 30
2.

10 0 31
1:

10

10

19
1.

21
1.

22
1:

20
2.

30
1.

2.
1.

3.9. Evaluarea preturil'r !i tari)el'r &e v'r )i utili,ate in #lanul e/pl'atatiei

Ta1el ..1D1

20

2012
$r &rt 1 2 3 . 0 9 : E 10 11 12 13 1. 10 12 19 1: 1E 20 21 #r'du!e !i (ateriale 3'!)'r A,'t S)'ara Su(idan Grau !ta Bu&tril T'p!in 3a!ta& *ii,'&a1 3uradan #'ru(1 !ta #'ta!iu $itra-iu Ma,are !ta *i&'te/ 3a!ta& Tri)luran Su(ile/ Rapita !ta 3a!ta& "M 7- !a 7- !a 7l Fl l l Fl 77)l 7l l l FFl #ret de a&4i,itie 1,3 1,3 12,2 91 0,: 13,E 0,: 0,10 1.,1: 20 1,3 0,E 2,3 2 11,0 23 1:,22 113,E 2,1 23 C'n!u( pe 4a li(ite 2.0 210 9,2. 0,.0 290 1 .0 23 : 0,9 E0 120 . 200 2,0 0,10 2 0,012 12 0,090 O1!

21

Ta1el nr 3.:

#LA$ *E C"LT"RA
$r. &rt.
0 1

Cultura 4a
2

#r'du&tii pr'd (ed 7-D4a


3

C4eltuieli #r'd T't t'ne


4

&4 t't lei


8

&'!t pr'd leiDt


7

Henituri pret livrare Henit t't leiDt lei


5 6

#r')it #ierdere lei


9

1 2 3 .

Grau #'ru(1 Rapita Mazare

30 .0 10 (5

.000 0000 3000 ,444

120 200 .0 '4

1000,.2 11..,0 :1E,E2 11E3,9

31222,2 099:0 122E:,: 19E00,0

200 900 1200 1000

92000 1.0000 0.000 ,,544

.0339,. :2220 .1901,2 .0E.,0

T#tal

(44

(0444

'?5

0,(,150

((?7071?

0444

,@@544

(7@@5'1(

Capitolul 4 MEMORIU JUSTIFICATIV - AGRICULTURA RAMUR A PRODUCIEI MATERIALE

22

A-ri&ultura repre,inta =n an!a(1lul e&'n'(iei nati'nale una din ra(urile de (are i(p'rtanta, (enita !a &'ntri1uie =ntr ' (a!ura &'v>r!it'are la relan!area &re!terii e&'n'(i&e a tarii n'a!tre. E!te ne&e!ar !a !e petrea&a tran!)'r(ari )unda(entale =n !tru&tura a-rara, =n 1a,a te4ni&' (ateriala, =n 'r-ani,area e/pl'atatiil'r a-ri&'le, &are !a a!i-ure pra&ti&area unei a-ri&ulturi ('derne !i =n!&rierea ei =n !trate-ia -enerala de tre&ere a =ntre-ii e&'n'(ii r'(>ne!ti la e&'n'(ia de piata. A-ri&ultura !e 1u&ura a!ta,i de ' de'!e1ita atentie =n t'ate tarile lu(ii, indi)erent de nivelul de de,v'ltare e&'n'(i&a. An lu(ea &'nte(p'rana tarile &ele (ai de,v'ltate din pun&t de vedere e&'n'(i& !unt !i &ele (ai (ari pr'du&at'are !i e/p'rtat'are de pr'du!e a-ri&'le. Ca ra(ura de 1a,a a e&'n'(iei n'a!tre nati'nale a-ri&ultura !e a)ir(a &a un d'(eniu de a&tivitatea de'!e1it de &'(ple/ !i &'(pli&at. C'(ple/itatea a-ri&ulturii, &a ra(ura a pr'du&tiei (ateriale, a e&'n'(iei nati'nale, e!te deter(inata de r'lul a-ri&ulturii =n de,v'ltarea e&'n'(i&a !i de parti&ularitatile ei te4ni&e, e&'n'(i&e !i !'&iale, &are i(pri(a le-itatil'r e&'n'(i&e -enerale ' (ani)e!tare !pe&i)i&a =n a-ri&ultura. 0)() A"ricultura ca ra$ura -i#l#"ica a pr#ductiei $aterialeA Particularitatile a"riculturii "n )en'(en &ara&teri!ti& pentru t'ate tarile =l &'n!tituie, =n e&'n'(ia &'nte(p'rana, &re!terea r'lului a-ri&ulturii, &u t'ate &a p'nderea &'ntri1utiei a-ri&ulturii la )'r(area pr'du!ului intern 1rut !&ade, iar nu(arul p'pulatiei a&tive din a-ri&ultura !e redu&e. A&e!t )en'(en devine e/pli&a1il de =ndata &e l'&ul a-ri&ulturii =n an-rena+ul e&'n'(iei -enerale e!te a1'rdat nu nu(ai dupa anu(ite p'nderi =n !tru&tura un'r indi&at'ri (a&r'e&'n'(i&i, &i !i printr ' anali,a de an!a(1lu a )un&tiil'r a-ri&ulturii =n &re!terea e&'n'(i&a -enerala. A-ri&ultura &'n!tituie ' ra(ura &are !e 1a,ea,a pe re!ur!e =n &'ntinua aut're=nn'ire, !pre de'!e1ire de alte ra(uri &are utili,ea,a re!ur!e naturale 5petr'l, &ar1une, (inereuri et&.6, &e !e epui,ea,a pe (a!ura e/pl'atarii. #r'du&tia a-ri&'la =n an!a(1lul ei apare &a ' re,ultanta a un'r pr'&e!e &'(ple/e de tran!)'r(are a unei (ultitudini de !u1!tante !i )'r(e de ener-ie 5!'lara, &4i(i&a, 1i'&4i(i&a, )'!ila et&.6 prin inter(ediul 'r-ani!(ului viu al

23

plantel'r !i ani(alel'r, !u1 i(pa&tul )a&t'ril'r naturali, ai re!ur!el'r (ateriale !i )inan&iare, a (un&ii, =n 1unuri (ateriale !pe&i)i&e. Cara&terul de ra(ura 1i'l'-i&a a a-ri&ulturii )a&e &a de,v'ltarea plantel'r !i ani(alel'r =n (edii de pr'du&tie naturale !au arti)i&iali,ate !a &'n!tituie ' pr'1le(a (ult (ai &'(ple/a de&>t =n 'ri&e alta ra(ura a pr'du&tiei (ateriale. *iri+area pr'&e!ului de pr'du&tie a-ri&'la &'n!tituie ' a&tivitate de'!e1it de &'(pli&ata, di)erentiata =n rap'rt &u ,'na de pr'du&tie unde !e (ateriali,ea,a pr'&e!ul a-ri&'l. 0),) Si/te$ul de pr#ductie a"ric#la Si/te$ul de pr#ductie a"ric#la p'ate )i &'n!iderat &a un an!a(1lu de a&tivitati pr'du&tive =n d'(eniul &ulturii plantel'r !i &re!terii ani(alel'r, !u!tinut de re!ur!e naturale =n &adrul &ar'ra pa(>ntul are un r'l d'(inant, pre&u( !i de re!ur!e (ateriale, u(ane !i )inan&iare, av>nd drept !&'p '1tinerea de pr'du!e a-r'ali(entare !i pentru di)erite indu!triali,ari, la un nivel deter(inat de e)i&ienta e&'n'(i&a. Tran!)'r(area ener-iei &ineti&e !'lare =n ener-ie p'tentiala e!te apana+ul e/&lu!iv al 'r-ani!(el'r vii ale plantel'r ver,i. Ca atare participarea organismelor vii ale plantelor verzi constituie prima trasatura de aza a agriculturii privita ca ramura a productiei materiale. Se p'ate a)ir(a &a pr'&e!ele de pr'du&tie din a-ri&ultura =n&ep !i !e !)>r!e!& a&'l' unde =n&ep !i !e !)>r!e!& pr'&e!ele 1i'l'-i&e, deter(inate de pre,enta 'r-ani!(el'r vii. #r'&e!e de &reare a !u1!tantei 'r-ani&e au l'& !i =n &'nditii naturale, dar nu !e p'ate v'r1i =n&a de a-ri&ultura. $u(ai din ('(entul &>nd a&tivitatea 'r-ani!(el'r vii !e de!)a!'ara !u1 a&tiunea diri+ata a '(ului, tran!)'r(>nd pr'du!ele a&e!t'ra din daruri ale naturii =n pr'du!e ale (un&ii '(ene!ti !e p'ate v'r1i de!pre a-ri&ultura. !rin urmare des"asurarea activitatii organismelor vii su controlul omului constituie a doua trasatura de aza a agriculturii ca ramura a productiei materiale. An literatura de !pe&ialitate ! a &'nturat de)initia p'trivit &areia a"ricultura e!te a&ea ra(ura a pr'du&tiei (ateriale =n &are, &u a+ut'rul 'r-ani!(el'r vii ale plantel'r ver,i !i !u1 a&tiunea diri-uit'are a '(ului are l'r tran!)'r(area ener-iei &ineti&e a !'arelui =n ener-ie p'tentiala, !u1 !in-ura )'r(a a&&e!i1ila 'r-ani!(ului '(ene!& !u1!tanta 'r-ani&a. I(p'rtanta de'!e1ita a a-ri&ulturii =n &'(paratie &u &elelalte ra(uri ale e&'n'(iei nati'nale deriva din ur(at'arele%

24

=n pri(ul r>nd e!te !in-ura ra(ura de pr'du&tie &apa1ila !a a&u(ule,e ener-ie &u a+ut'rul (un&ii, =n ti(p &e t'ate &elelalte ra(uri &'n!u(a ener-ieB =n al d'ilea r>nd, a-ri&ultura a &'n!tituit ra(ura pri(ara a pr'du&tiei (ateriale din &are ! au de!prin! &elelalte ra(uriB =n!a!i a&ea!ta de!prindere !i e/i!tenta de !ine !tatat'are a tutur'r &el'rlalte ra(uri e!te &'nditi'nata de e/i!tenta a-ri&ulturii &a !in-ura )urni,'are de (i+l'a&e de !u1,i!tenta vitale pentru a&ea parte a !'&ietatii '&upata =n &elelalte ra(uri ale pr'du&tiei (ateriale !au =n ra(urile nepr'du&tiveB =n al treilea r>nd, a&tiunea )av'ra1ila a )a&t'ril'r 1i'l'-i&i )a&e &a la 'ri&e nivel de &apitali,are p'nderea 1unuril'r !i !ervi&iil'r &'n!u(ate =n a-ri&ultura !a )ie (ai redu!a de&>t =n alte ra(uri ale e&'n'(iei nati'naleB de a&eea, la a&ela!i pr'du! intern 1rut, =n a-ri&ultura !e '1tine ' val'are adau-ata 1ruta (ai (are, )apt &are du&e la &re!terea avutiei nati'naleB =n al patrulea r>nd pr'du!ele a-r'ali(entare au ' de!)a&ere !i-ura pe piata ('ndiala, a)lata =ntr ' &'ntinua penurie, )av'ri,>nd =n (a+'ritatea &a,uril'r &re!terea preturil'r pr'du!el'r a-ri&'le pe piata ('ndiala, a!i-ur>nd pe a&ea!ta &ale ' e)i&ienta ridi&ata a e/p'rturil'r de pr'du!e a-ri&'le. A-ri&ultura &a !i &elelalte ra(uri ale e&'n'(iei nati'nale !e de,v'lta dupa a&elea!i le-itati e&'n'(i&e, dar &u )'r(e !pe&i)i&e de (ani)e!tare, deter(inate de e/i!tenta un'r parti&ularitati te4ni&e !i e&'n'(i&e ale a&e!teia, )apt &e i(pri(a ' &'(ple/itate de'!e1ita )en'(enel'r e&'n'(i&e din a-ri&ultura =n &'(paratie &u a&elea!i )en'(ene e&'n'(i&e din indu!trie. #ri(a !i &ea (ai i(p'rtanta parti&ularitate a a-ri&ulturii e!te a&eea &a pam#ntul este principalul element al capitalului agricol$ )un&ti'n>nd &'n&'(itent at>t &a '1ie&t al (un&ii &>t !i &a (i+l'& de (un&a. #a(>ntul privit !u1 a!pe&tul !au triplu: unealta de pr'du&tie, '1ie&t al (un&ii !i in!tru(ent de te,auri,are, !e &ara&teri,ea,a printr ' !erie de tra!aturi !pe&i)i&e, &are =l de'!e1e!& de &elelalte (i+l'a&e de pr'du&tie !i &are au ' =n!e(nata in)luenta a!upra p'liti&il'r a-rare. #a(>ntul e!te ' re!ur!a e!entiala, )ara de &are a-ri&ult'rul nu !i p'ate e/er&ita (e!eria. #a(>ntul &a '1ie&t de anali,a e&'n'(i&a e!te un 1un parti&ular ne('1il, nerepr'du&ti1il, 4eter'-en, indivi,i1il, av>nd (ultiple &ara&teri!ti&i nedi!'&ia1ile 5)'r(a, !upra)ata, p',itie6, e/er&it>nd !i(ultan (ai (ulte )un&tii diver!e 5pr'du&tie, &'n!u(, val'are re)u-iu, !pe&ulatie6.

25

#a(>ntul parti&ipa nu nu(ai la pr'&e!ul de pr'du&tie din a-ri&ultura, &i !i din &elelalte ra(uri ale e&'n'(iei nati'nale, =n!a r'lul !au e&'n'(i& e!te t'tal di)erit )un&ti'n>nd &a l'& de a!e,are, &a 1a,a, &a te(elie a !patiului de )un&ti'nare. $u(ai =n a-ri&ultura pa(>ntul &'n!tituie &'nditia !ine Jua n'n pentru =n!a!i e/i!tenta a-ri&ulturii &a utilitate !'&iala, &'nditie pri(ara a (un&ii !i '1ie&t -eneral al (un&ii '(ene!ti. An a-ri&ultura alaturi de pa(>nt la '1tinerea 1unuril'r (ateriale parti&ipa plantele si animalele ca o iecte si mi%loace de munca. Ani(alele !i plantele a!a &u( !e pre,inta ele a!ta,i !unt pr'du!ele un'r tran!)'r(ari &are au avut l'& ti(p de (ai (ulte -eneratii !u1 &'ntr'lul '(ului !i prin inter(ediul (un&ii '(ene!ti, repre,ent>nd i(p'rtante (i+l'a&e de pr'du&tie =n a-ri&ultura. An a-ri&ultura, !pre de'!e1ire de &elelalte ra(uri ale e&'n'(iei nati'nale, activitatea de productie este direct sau indirect in"luentata de conditiile naturale pedoclimatice. *a&a =n indu!trie re,ultatele '1tinute depind ne(i+l'&it de &antitatea !i &alitatea (un&ii lu&rat'ril'r, de ('dul &u( e!te 'r-ani,ata !i &'ndu!a =ntrea-a a&tivitate e&'n'(i&a, =n a-ri&ultura, la a&eea!i =n,e!trare te4ni&a, la a&ela!i nivel de 'r-ani,are !i &'ndu&ere a pr'du&tiei, randa(entele la unitatea de !upra)ata !i pe ani(al v'r )i (ai ridi&ate =n &'nditiile ped'&li(ati&e )av'ra1ile !i (ai !&a,ute =n &a,ul e/i!tentei un'r &'nditii ped'&li(ati&e (ai putin )av'ra1ile. Redu&erea in)luentei ne)av'ra1ile a )a&t'ril'r naturali a!upra re,ultatului de pr'du&tie din a-ri&ultura !e p'ate reali,a prin intr'du&erea pr'-re!ului te4ni& 5(e&ani,are, &4i(i,are, ele&tri)i&are, =ndi-uiri, de!e&ari, iri-atii6. O &'n!e&inta e&'n'(i&a a in)luentei (ari pe &are ' e/er&ita )a&t'rii ped'&li(ati&i ' &'n!tituie ,'nalitatea pr'du&tiei a-ri&'le, adi&a a(pla!area terit'riala a di)eritel'r &ulturi !i !pe&ii de ani(ale pe terit'riul tarii a&'l' unde a&e!tea =nt>lne!& &ele (ai )av'ra1ile &'nditii de de,v'ltare !i unde pr'du&tia !e p'ate '1tine la &el (ai =nalt -rad de e)i&ienta. O alta parti&ularitate a a-ri&ulturii &'n!ta =n neconcordanta dintre timpul de munca si timpul de productie. C'n&'rdanta deplina =ntre ti(pul de (un&a !i ti(pul de pr'du&tie !e =nt>lne!te =n indu!trie, =n ti(p &e =n a-ri&ultura 5(ai ale! =n &ultivarea plantel'r6 ti(pul de pr'du&tie nu &'re!punde &u ti(pul de (un&a, )iind (ult (ai (are de&>t a&e!ta. $e&'n&'rdanta dintre ti(pul de (un&a !i ti(pul de pr'du&tie =n a-ri&ultura )a&e &a utili,area )'rtei de (un&a !a ai1a un &ara&ter !e,'nier, !e,'nalitate a&&entuata une'ri !i de ev'lutia ne)av'ra1ila a &'nditiil'r &li(ati&e.

26

Sin-urele p'!i1ilitati de di(inuare a ur(aril'r ne-ative pe &are le are ne&'n&'rdanta dintre ti(pul de (un&a !i ti(pul de pr'du&tie a!upra utili,arii )'rtei de (un&a &'n!ta =n de,v'ltarea !tru&turala ar('ni'a!a a a-ri&ulturii, pe 1a,a =(1inarii +u!te a ra(uril'r a-ri&'le ale &ar'r peri'ade de (un&a nu !e !uprapun pre&u( !i =n inte-rarea a-ri&ulturii &u indu!tria a&&e!'rie rurala pentru prelu&rarea (ateriil'r pri(e din a-ri&ultura, a &arei )un&ti'nare nu !e !uprapune ti(pului de (un&a !'li&itat =n !pe&ial de &ultivarea plantel'r. $e&'n&'rdanta dintre ti(pul de (un&a !i ti(pul de pr'du&tie a)e&tea,a )'l'!irea rati'nala a &apitalului )i/ din a-ri&ultura. *in &au,a a&e!tei ne&'n&'rdante ti(pul de )'l'!ire a &apitalului )i/ !u1 )'r(a (a!inil'r !i tra&t'arel'r a-ri&'le e!te ade!e'ri =ntrerupt pentru ' peri'ada (ai (i&a !au (ai (are, )un&tie de natura a&tivitatii de!)a!urate. $eutili,area deplina a &apitalului )i/ (e&ani& atra-e dupa !ine ' 'are&are depre&iere a !a dar !i ' !&u(pire a pr'du!el'r '1tinute, &are =n-l'1ea,a !u1 )'r(a &'tel'r de a('rti,are ' parte a val'rii (i+l'a&el'r (e&ani&e, dar !e iau =n &'n!iderare nu dupa ti(pul de )un&ti'nare, &i dupa ti(pul &alendari!ti& =n &are a&e!tea =!i pierd val'area. O alta parti&ularitate a a-ri&ulturii ' &'n!tituie )aptul &a &n sectoarele sale principale ' productia vegetala si productia animala ' nu e(ista o concordanta &ntre momentul si durata de avansare a c)eltuielilor de productie si momentul si perioada de recuperare a acestora. *e e/e(plu la &ulturile &erealiere de t'a(na &4eltuielile e)e&tuate pentru =n!a(>ntare, =ntretinere, re&'ltare et&. !e re&uperea,a nu(ai dupa re&'ltat, prin val'ri)i&area pr'du&tiei '1tinute. C4eltuielile de pr'du&tie e)e&tuate ti(p de n'ua luni !unt i('1ili,ate =n t'ata a&ea!ta peri'ada !i nu !e re&uperea,a de&>t dintr ' data, la !)>r!itul peri'adei de pr'du&tie. O alta parti&ularitate a a-ri&ulturii &a ra(ura a pr'du&tiei (ateriale e!te !i )aptul &a alaturi de productia principala se realizeaza &nsemnate cantitati de produse secundare$ v'lu(in'a!e !i -reu tran!p'rta1ile, dar val'r'a!e, utile !i i(p'rtante pentru e)i&ienti,area pr'du&tiei a-ri&'le =n an!a(1lul ei. An prin&ipalele !e&t'are de pr'du&tie din a-ri&ultura pr'du&tia ve-etala !i pr'du&tia ani(ala procesul economic de reproductie se &mpleteste organic cu procesul natural de reproductie. O a!t)el de parti&ularitate a pr'du&tiei a-ri&'le e!te deter(inata de )aptul &a =n a&ea!ta ra(ura la reali,area 1unuril'r (ateriale, a val'ril'r de =ntre1uintare parti&ipa =n &alitate de (i+l'a&e de pr'du&tie plantele !i ani(alele 'r-ani!(e vii a &ar'r &re!tere !i de,v'ltare !e de!)a!'ara dupa anu(ite le-i naturale, 1i'l'-i&e. An virtutea a&e!t'r le-i, &are nu p't )i ('di)i&ate !tru&tural de &atre '(, ti(pul ne&e!ar reali,arii pr'du&tiei &a !i rit(ul de &re!tere al ani(alel'r

27

!unt =nt'tdeauna =n&adrate =n anu(ite li(ite de 'rdin natural. Cu t$ate ace!tea a' icultu a a)a"e u" !ect$ ec$"$)ic p $%ita-il pe"t u cel ca e !tie !a p $&uca !i i" acela!i ti)p !a c$)e cializeze p $&u!ele a' ic$le, ca e !tie !a a&)i"i!t eze e%icie"t !i u"i%$ ) u" &$)e"iu a' ic$l, !il.ic$l, etc+ Di" ace!t pu"ct &e .e&e e Cala a!i-ul !ta &e!tul &e -i"e la cate'$ ia a!eza e, cli)a, !$lu i, %ii"& $ z$"a )ai )ult &ecat p $pice pe"t u cultu ile &e ce eale, a!a&a $ z$"a p $%ita-ila pe"t u cei &i" &$)e"iu+ 3A "u !e uita %$!ta -u !a a ce ealel$ &i" pe i$a&a e'ali!ta !i e4p$ tu ile %acute i" acea pe i$a&a i" Se -ia, Ge )a"ia Nazi!ta, #$l$"ia !i Au!t ia, cultu i a' ic$le, )a5$ itatea &i" ca& ul 5u&etului Cala a!i 6+

28