Sunteți pe pagina 1din 117

D r. V irginia B odescu ef de lucrri UM F Tg.

M ure M edic primar pediatru

Evaluarea nou-ns cutului imediat dup na tere cuprinde parametrii care formeaz s corul APG AR :

C uloarea (Appearance) Frecven a cardiac (Pulse) R eactivitatea (G rimase) R espira ia (R espiration) !onusul muscular (Activit")
Se noteaz cu 0 ! " fiecare parametru

la ! minut dup natere ( scorul indic condi)ia

M onitorizare la ! minut# $ minute# !0 minute %"0& dup natere'

ini)ial a nou nscutului la $ minute ( indic *m+unt)irea sau agra,area strii generale %depinde de scorul ini)ial& ( sau starea general +un *n continuare. D ac scorul este - . la $ minute# monitorizarea lui la fiecare $ minute p/n la "0 minute este un indicator al eficien)ei eforturilor de resuscitare.

ngrijiri acordate nou-nscutului

#$ A ezarea s u% un radiant termic


dup e0pulzie# se aeaz su+ un radiant termic& pentru a e,ita pierderea de cldur# pe un scutec steril i cldu)1

'$ ( ter) erea te) umentelor


tergerea tegumentelor# pozi)ionare cu g/tul *n uoar e0tensie# aspirarea secre)iilor din ca,itatea +ucal i

nas cu o sond moale# steril. 2ou nscutul are o pozi)ie de fle0ie i )ip imediat dup ce a fost ters.

3 $ * ec ionarea cordonului om%ilical


sec)ionarea

cordonului om+ilical# dup *ncetarea pulsa)iilor %30 40 sec&' ligaturarea om+ilicului# la " 3 cm de la +aza de inser)ie a+dominal %a) c5irurgical sau clem steril&. +ontul om+ilical se atinge cu alcool iodat# se panseaz steril# se fi0eaz cu o fa circular *n 6urul a+domenului# care se men)ine "7 ore.

4. Profilaxia oftalmiei gonococice


8rofila0ia oftalmiei gonococice cu solu)ie

de nitrat de argint !9 # sau solu ie de eritromicin #+ prin instilri *n sacul con6uncti,al.

5. Cntrire
c/ntrire# msurarea perimetrelor# fi0area +r)rilor de identificare

%roz: +leu&1

6. Examen clinic sumar


e0amen clinic sumar ( depistarea

malforma)iilor ,izi+ile determinarea ,/rstei gesta)ionale.

7. Profilaxii
V accinarea anti5epatitic %;ngeri0&# profila0ia

+olii 5emoragice neo natale prin administrarea de ,itamina < ! mg im.

8. nfare, transport
mane,rele se efectueaz *n condi)ii de asepsie i

antisepsie# comfort termic# c/t mai +l/nd. urmeaz *nfarea *n scutece sterile i punerea *n patul *nclzit n salonul de o+ser,a)ie# *n decu+it lateral %pentru a e,ita aspirarea secre)iilor *ng5i)ite *n timpul naterii& i apoi transportat# *mpreun cu mama# *n salonul rooming %mama i copilul *n acelai salon&.

ngri iri !n salon


c/ntrire zilnic1 monitorizarea temperaturii ( de cel pu)in " 0: zi1 urmrirea eliminrii meconiului1 frec,en)a respiratorie i frec,en)a cardiac1 *ngri6irea plgii om+ilicale ( cu alcool .0=1 toaleta ocular1 toaleta par)ial a nou nscutului1 instituirea alimenta)iei naturale la cerere i

educarea mamei.

E"aluarea "rstei gesta#ionale


>riterii o+stetricale ' data ultimei menstrua)ii# primele

micri fetale# msurarea *nl)imii fundului uterin# criterii ecografice >riterii neonatale.
M orfologice 2eurologice

Scorul B allard ( tre+uie e,aluat *n primele "7 7? de ore'

scor fizic %pielea# lanugo# crestele palmare# glanda mamr# urec5ea# organe genitale /) punctaj 0-5 scor neurologic (postura, diferite unghiuri, semne neurologice)

cor final, corespondent unei !"rste gesta#ionale$ scor 5 %&' () spt, scor *0 % &' *0 spt, scor 50 %&' ** spt

Clasificarea nou$nscutului %up "rsta gesta#ional& nou-nscut la termen& matur' V @ *ntre 3. 7! sptm/ni1 nou-nscut prematur ( V @ su+ 3. sptm*ni %limita inferioar ( "" spt# $00 g&1 nou-nscut postmatur ( V @ peste 7" sptm*ni1

Clasificarea nou$nscutului %up greutatea la natere


nou nscut macrosom ( @A7000 g1 nou nscut cu greutatea normal ( "$00 3BBB g1 nou nscut cu greutatea mic - "$00 g %C B D (

C oE B irt5 Deig5t&1 nou nscut cu greutatea foarte mic -!$00 g %V C B D ( V erF C oE B irt5 Deig5t&1 nou nscut cu greutatea e0trem de mic - !000 g %;0tremilF C oE B irt5 Deig5t ( ;C B D&

Clasificare %up raportarea greut#ii la "rsta gesta#ional


Gndiferent de ,/rsta gesta)ional# un nou nscut poate

fi'
cu greutate normal pentru ,/rsta gesta)ional

%H @H ( H ppropriate for @esta)ional H ge&1 cu greutate mic pentru ,/rsta gesta)ional %S@H ( Small for @estational H ge&1 cu greutate mic pentru ,/rsta de gesta)ie %C arge for @esta)ional H ge&.

D efini)ie
H sfi0ia sau moartea aparent a nou

nscutului este consecin)a neinstalrii respira)iei spontane i eficiente *n primele ! " minute dup natere

+iscul pentru asfi,ia la na-tere cau.e anticipa/ile 0


B oli materne' dia+etul# 5ipertensiunea indus de

sarcin# +oli renale i cardiace# +oli de colagen B oli ale ftului' prematuritatea# materi multiple# *nt/rzierea *n creterea intrauterin# anomalii fetale %malforma)ii& >auze legate de natere' detresa respiratorie cu sau fr aspira)ie de meconiu# administrarea de anestezice i analgetice mamei.

Gmportant
Scorul H 8@H I este numai un g5id1 dac este

necesar resuscitarea# mane,rele se *ncep imediat i nu se atept p/n se o+)ine scorul H 8@H I. Jn practic# efortul respirator& frecven a cardiac i culoarea te)umentelor sunt mai importante pentru resuscitare dec/t scorul la ! minut. C a prematuri scorul H 8@H I este mai degra+ afectat de ,/rsta gesta)ional dec/t de asfi0ie.

Forme clinice de gra,itate'


forma uoar - apneea tranzitorie ( *nt/rzierea instalrii

respira)iei - " minute# starea general este +un %H 8@H I ( !0# B# ?&1 forma intermediar , asfi-ia al%astr ( respira)ie ineficient %efort respirator# gasping&# cianoza e0tremit)ilor sau generalizat# tonus muscular +un# +ti cardiace ample sau uoar +radicardie %H 8@H I ( 4# $# 7&1 forma )rav , asfi-ia al% ( apnee# oc circulator' paloare generalizat# cianoza +uzelor# atonie muscular# +ti cardiace sla+e i rare# 5ipotermie# e,entual gasping %H 8@H I ( 3# "# !&

I eanimarea nou ( nscutului' inter,en)ie de mare urgen) K


>ondi)iile unei reanimri eficiente'
urgen)a inter,en)iei1 e,itarea rcirii# traumatizrii i infectrii.

Fiecare minut de *nt*rziere a reanimrii nou

nscutului *nseamn creterea riscului de sec5ele neurologice i creterea mortalit)ii infantile ( prin leziuni cere+rale i oc circulator.

; c5ipa de inter,en)ie
;c5ipa de inter,en)ie tre+uie s fie

format din 3 persoane antrenate' una care face ,entila)ia artificial una care face masa6 cardiac e0tern i una care administreaz fluidele i medica)ia %i s sta+ileasc o cale ,ascular&

HB > D ul resuscitrii la nou nscut


Resuscitarea la nou-nscut urmeaz aceeai

secven a resuscitrii: H B >D # cu men)iunea c *nainte de toate tre+uie s se asigure *nclzirea copilului# uscarea.
!emperatura' plasarea copilului su+ sursa de

cldur radiant# uscarea nou nscutului# pentru a minimiza pierderea de cldur prin e,aporare1

H ( HirEaF
pozi)ia este *n supina)ie cu capul mai 6os %cu "0 30 = su+ planul

orizontal & ( dac secre)iile sunt a+undente# se *ntoarce capul *ntr o parte# de unde secre)iile adunate *n gur sunt mai uor de aspirat1 pentru a men)ine capul *ntr o pozi)ie neutr# un prosop rulat se poate pune su+ spatele i umerii copilului %ridic toracele cu " cm i e0tinde uor capul&. aspirarea +l/nd a gurii i apoi a nasului# faringelui cu o sering cu cateter sau prin cateterul de aspira)ie se aspir *nt/i gura i apoi nasul1 aspirarea tra5eei# dac a aspirat meconiu dac se anticipeaz asfi0ia# aspirarea are loc imediat dup e0pulzia capului.

8 lus stimulare tactil


Jn plus stimularea tactil uoar ( prin lo,iri ale plantelor

i frec)ia pielii spatelui pentru apari)ia respira)iei. M a6oritatea nou nscu)ilor ,or *ncepe s respire ca rspuns la aceste mane,re simple %uscare# *nclzire i aspirarea lic5idului amniotic din gur i nas&. M ane,rele mai ,iguroase tre+uie e,itate. D ac nou nscutul nu respir spontan dup $ !0 secunde de stimulare# este necesar ,entila)ia cu presiune poziti, %pe masc&

B . B reat5ing %respira)ia&
D ac respira)ia este ineficient sau este su+ form de

gaspuri# se ini)iaz imediat ,entila)ie cu presiune poziti,. Stimularea timp de c*te,a secunde# asociat cu administrarea de o0igen ar tre+ui s creasc frec,en)a respiratorie# dac respira)iile sunt superficiale sau mai rare. D ac nu apare nici un rspuns dup $ !0 secunde de stimulare i administrare de o0igen# se ini)iaz ,entila)ia cu presiune poziti,

;,aluarea poate fi efectuat prin urmtoarele metode'


palparea pulsului la +aza cordonului om+ilical palparea pulsului la artera +ra5ial sau femural1 ausculatrea sunetelor cardiace la ape0.

> . > irculation circula)ia

dac F>A!00 +ti: min i sunt prezente respira)iile spontane# dar

nn este cianotic# se administreaz o0igen *n flu0 li+er i se continu e,aluarea %culoarea& dac F>-!00: min# i este cianotic# se face ,entila)ie cu presiune poziti, cu o0igen !009 %cu masca cu +alon# 70 40 resp: min& dac F>-40: min sau este 40 ?0: min i nu crete dup administrarea de o0igen !009 # se intu+eaz i se ini)iaz compresii toracice %!00 !"0 compresii: min&.

sternul este comprimat cu o frec,en) de !"0: min compresia tre+uie s fie uoar i egal cu faza de rela0are1 degetele nu se ridic de pe stern *n timpul fazei de rela0are1 se ,erific pulsul periodic ( se *ntrerup compresiile dac

> ompresiunile toracice

pulsul crete peste ?0: min1 compresiile tre+uie *nso)ite de ,entila)ie cu presiune poziti, i administrarea de o0igen !009 3 compresii: ! ,entila)ie# ceea ce rezult *n' B0 compresii i 30 respira)ii.

> ompresiunile cardiace


R esuscitare cu ' de)ete ' - police

R esuscitare cu ' de)ete inde-& medius

D drugs
se administreaz pe ,ena om+ilical# sau pe tu+ul

endotra5eal ,ena om+ilical se cateterizeaz cu un cateter de 3#$ $ F cu un marLer radioopac# umplut cu ser 5eparinizat %0#$ ! U: ml&# ataat la un ro+inet cu 3 ci1 se introduce la ! 7 cm# e,it/ndu se ca ,/rful s a6ung *n ,. port1 calea endotra5eal poate fi folosit de asemenea pentru epinefrin i nalo0on %diluate cu 3 $ ml ser fiziologic&

H. Hdrenalina
indica)ii' asistolie sau F>-?0: min# dei s a administrat

o0igen !009 i masa6 cardiac e0tern administrare' rapid# i, sau pe sonda de intu+a)ie doza' 0#0! 0#03 mg: Lg %0#! 0#3 ml: Lg din solu)ia !'!0.000 ( solu)ia !: !0.000 se prepar din solu)ia !: !.000 ' ! ml M B ml ser fiziologic&1 doza se poate repeta la fiecare 3 ( $ minute# se poate crete doza %dar datele arat c aceasta poate duce la 5ipertensiune i 5emoragie cere+ral&

B . B icar+onatul de sodiu
.icar%onat de sodiu 7#"9 %semimolar& poate fi

+enefic dac celelalte metode de resuscitare au euat ( ! " m;N: l *n perfuzie endo,enoas lent %" 3 minute& H cidoza meta+olic ar tre+ui documentat prin analiza gazelor sanguine 2u se administreaz *n asfi0ia de scurt durat# care rspunde +ine la ,entila)ia cu presiune poziti, 2u se administreaz dac pacientul nu este +ine ,entilat %produce creterea >O " arterial

> . > ircula)ia %Volum e0panderii &


Gndica)ii' 5emoragie e,ident# paloare care persist dei

nou nscutul este o0igenat# puls sla+ dar cu F> +un# rspuns sla+ la resuscitare %inclusi, ,entilare& Se administreaz GV una dintre solu)iile urmtoare# *n $ !0 minute'
#/ ml01) ser fiziolo)ic sau R in)er lactat$ !0 ml: Lg s/nge O I5 negati, !0 ml: Lg al+umin $9 sau alt su+stituent de

plasm1

D . D rugs altele
D ac depresia respiratorie este rezultatul unui narcotic

administrat mamei# se ,a administra 2alo0one %fiola a ! ml cu 0#7 mg nalo0on& ( *n doza de 0#! mg: Lg# care se poate repeta la $ minute. 2alo0onul este un agent antagonist al narcoticelor M onitorizarea respiratorie este necesar# pentru a pre,eni recuren)ele H dministrarea la un nn cu mam dependent de droguri poate precipita con,ulsiile.

> ele mai comune 3 complica)ii dup resuscitare sunt'


deplasarea tu+ului endotra5eal ( prin deplsarea capului' ocluzia tu+ului cu mucus sau meconium ( sugerat de

diminuarea micrilor toracelui# a sunetelor respiratorii# +radicardie i scderea satura)iei *n o0igen ca i de 5iperca+ia nee0plicat1 pneumotora0ul ( poate fi sugerat de deteriorarea strii pacientului dup ce ini)ial a rspuns fa,ora+il la administrarea de o0igen i eforturile de resuscitare

Hspira)ia de meconiu i lic5id amniotic


8rioritatea *n management este *ndeprtarea meconiului

din gur i cile respiratorii *nainte de prima respira)ie'


H spirarea gurii# faringelui i nasului imediat dup apari)ia

capului la perineu# *nainte de apari)ia umerilor i de prima respira)ie H spira)ie suplimentar# dac este necesar# se face pe masa de resuscitare# *nainte de a fi uscat nou nscutul1 Gntu+a)ie# aspira)ie pe tu+ul endotra5eal ( la indica)ia medicului

D up instituirea ,entila)iei asistate i sta+ilizarea

pacientului# se asigur'
un mediu cald# msurarea frec,ent a temperaturii1 determinarea glicemiei i tratarea 5ipoglicemiei# asigurarea unui acces ,ascular1 aprecierea perfuziei i tratamentul 5ipoperfuziei cu ,olum

e0panderi# agen)i inotropi# sau am+ele1 radiografie toracic pentru confirmarea pozi)iei tu+ului i aprecierea e0pansinii pulmonare. alimenta)ia ,a fi parenteral# la 7 ore dup natere sau pe cale digesti,# pe sond.

E2A3E456 C 6747C A6 48549* C 5!5657 6A !ER 3E4 485-49* C 5!56 C 5 PR 8. 6E3E * PEC 7A6E
:r$ ; ir)inia .odescu (ef de lucrri 3 edic primar pediatru

E'()*(+E( ',+-.E/ 0E-.(1/23()E


>riterii o+stetricale ' data ultimei menstrua)ii# primele

micri fetale# msurarea *nl)imii fundului uterin# criterii ecografice >riterii neonatale.
M orfologice 2eurologice

Scorul B allard ( tre+uie e,aluat *n primele "7 7? de ore'

scor fizic %pielea# lanugo# crestele palmare# glanda mamr# urec5ea# organe genitale /) punctaj 0-5 scor neurologic (postura, diferite unghiuri, semne neurologice)

cor final, corespondent unei !"rste gesta#ionale$ scor 5 %&' () spt, scor *0 % &' *0 spt, scor 50 %&' ** spt

C)(-/4/C(+E( 32*$35-C*.*)*/ 6*P5 ',+-.( 0E-.(1/23()5&

nou-nscut la termen& matur' V @

*ntre 3. 7! sptm/ni1 nou-nscut prematur ( V @ su+ 3. sptm*ni %limita inferioar ( "" spt# $00 g&1 nou-nscut postmatur ( V @ peste 7" sptm*ni1

35-C*.*)*/ 6*P5 0+E*.(.E( )( 3(7.E+E


nou nscut macrosom ( @A7000 g1 nou nscut cu greutatea normal ( "$00 3BBB g1 nou nscut cu greutatea mic - "$00 g %C B D (

C oE B irt5 Deig5t&1 nou nscut cu greutatea foarte mic -!$00 g %V C B D ( V erF C oE B irt5 Deig5t&1 nou nscut cu greutatea e0trem de mic - !000 g %;0tremilF C oE B irt5 Deig5t ( ;C B D&

C)(-/4/C(+E 6*P5 +(P2+.(+E( 0+E*.51// )( ',+-.( 0E-.(1/23()5


Gndiferent de ,/rsta gesta)ional# un nou nscut

poate fi' cu greutate normal pentru ,/rsta gesta)ional %H @H ( H ppropriate for @esta)ional H ge&1 cu greutate mic pentru ,/rsta gesta)ional %S@H ( Small for @estational H ge&1 cu greutate mic pentru ,/rsta de gesta)ie %C arge for @esta)ional H ge&.

; P HM ; 2UC FGQG> HC 2O U 2RS > UTUCUG


Jn sala de natere# e,aluarea rapid# pentru a depista

e,entualele pro+leme care necesit inter,en)ie imediat sau a malforma)iilor congenitale. ;0amenul fizic complet se face'
*n primele "7 de ore# *n condi)ii de asepsie# comfort termic# timp de $ !0 minute# la ! or dup mas %sugarul este linitit&# *n stare de ,eg5e.

M etode de e0aminare' inspec)ie# palpare# percu)ie#

ausculta)ie.

G. S ; M 2; C; VGTHC; '
temperatura ( se e,it calea rectal pentru pre,enirea

traumatismului i perfora)iei intestinale1 respira ia ( 70 40 resp: min# regulate i eficiente1 frecven a cardiac ( !00 !?0 +ti: min *n stare de ,eg5e %A?0: min *n somn& tensiunea arterial: 4$: 70 mmSg la nn matur# 40: 3$ mmSg la prematurul-"000 g i $0: 30 mmSg-!000 g.

GG. D HT; H2TI O 8 O M ; TI G> ; '


greutatea la natere %@2& ( "$00 7000 g %3$00 g *n medie&1 lungimea %C & ( *n medie $! cm %7? $7 cm&1 perimetrul cranian %8>& ( circumferin)a cranian de la occiput

la regiunea frontal# deasupra spr/ncenelor %,alori normale 3" 3. cm&1 perimetrul toracic %8T& ( la ni,elul mameloanelor %,alori normale 3! 3$ cm&1 perimetrul a+dominal %8H & ( la ni,elul om+ilicului1 %3! 3" cm&.

74* PEC <7A


fr atingerea nou nscutului# de la distan)' se o+ser,

starea general# culoarea tegumentelor# efortul respirator# postura# acti,itatea spontan. se o+ser, ni,elul de contien)# reacti,itatea pe parcursul e0aminrii1
somn profund1 somn superficial1 treaz# linitit# cu micri mici la e0tremit)i1 treaz cu micri acti,e# fr pl/ns1 treaz# cu pl/ns important.

Gnspec)ie general# pentru a aprecia simetria# lungimea

mem+relor# propor)iile corpului# fa)a# e,entualele malforma)ii ale urec5ii.

!EG 53E4!E6E
,erni0 caseosa ( su+stan) grsoas# de culoare cenuiu

al+icioas# care prote6eaz tegumentele de ac)iunea lic5idului amniotic. 2u se terge# se resoar+e *n c/te,a ore1 eritrodermia fiziologic ( culoare intens eritematoas# *n prima zi de ,ia)# urmat de descuamarea fiziologic %tegumentele de,in uscate&1 acrocianoza %cianoza e0tremit)ilor# de la c/te,a ore dup natere ( sptm/ni& ( datorit termoreglrii ineficiente1 lanugo ( pr fin# lipsit de medular# mai ales la ni,elul frun)ii i al centurii scapulare# dispare *n timp.

!E G 53E4!E 77
e0antemul alergic al nou nscutului %*n primele 3 7 zile& (

con)ine eozinofile i nu are semnifica)ie patologic1 pata mongoloid ( *n regiunea sacrat i fesier# la popula)ia 5iperpigmentat# care dispare *n 6urul ,/rstei de 7 ani1 5emangioame sau pete capilare plane ( localizate pe fa)# pleoape# frunte regiunea occipital i frontal# care dispar *n primul an de ,ia)# fr tratament.

T; @ UM ; 2T; GGG
milium se+aceu ( la ni,elul regiunii faciale# mici c5iste

se+acee de culoare al+icioas ( milium ( care se resor+ *n c/te,a sptm/ni1 circula)ia periferic ( insta+ilitate ,asomotorie' *nroire *n timpul pl/nsului# paloare *n timpul somnului1 edemul +enign ( la ni,elul pleoapelor# suprapu+ian# pe dosul m/inilor i picioarelor ( dispare *n sptm/na ! de ,ia).

S GS T; M UC M US > UCHI # > H8 UC


+ine reprezentat la ni,elul fe)ei# sla+ pe trunc5i i

a+domen1 Sistemul muscular ( sla+ dez,oltat la natere1 apoi uoar 5ipertonie cu predominan)a fle0orilor1 Sistemul osos ( incomplet osificat# ;0tremitatea cefalic' forma capului# 8># +osa sero sanguinolent# cefal5ematomul# fontanelele %FH # F8&# craniota+esul fiziologic# suturile craniene.

; P HM ; 2UC O > SGCO I '


5emoragii con6uncti,ale *n cazul naterilor la+orioase1 pupilele ( egale# simetrice# reacti,e la lumin %refle0ul

de clipire&1 micrile con6ugate ale oc5ilor ( nistagmusul i stra+ismul pot fi fiziologice1 impermea+ilitatea canalului lacrimal ( secre)ia lacrimal continu i oc5iul umed1 lcrimarea la pl/ns apare dup " 7 sptm/ni de la natere.

B U> HC; (
c5isturi %perle& ;+stein su+lingual# care se rezol,

spontan1 din)i congenitali %!: 7000 nn&# care se elimin spontan1 amigdale foarte mici1 frenul scurt al lim+ii1 sali,a *n cantitate mic

I ; S 8 GI HTO I '
cutia toracic ( forma cilindric# perete toracic su+)ire#

musculatura sla+ dez,oltat1 stridor congenital datorat unei laringomalacii ( zgomot laringian fr dispnee# *n inspir1 glanda mamar ( diametru de ! cm# poate fi asimetric frec,en)a respiratorie ( ,aria+il %70 40 resp: min& ( respira)ie de tip a+dominal %*n inspir# a+domenul este destins# *n e0pir se contract&1 la prematur# respira)ie neregulat# care alterneaz cu respira)ia periodic %pauze de -3 secunde&1 ausculta)ie ( raluri umede *n primele "7 ore %datorate *nt/rzierii *n resor+)ia lic5idului pulmonar&.

> GI > UCHTO I


frec,en)a cardiac ( !40 resp: min la ! sptm/n# !"0

!$0 +ti: min la ! lun1 sufluri# datorit persisten)ei canalului arterial sau orificiului B otalo %se *nc5id la ! lun& circula)ia periferic lent# e0tremit)i reci# cianotice %Sat O" normal&.

H8 HI HTUC D G@ ; S TGV
a+domen proeminent# ficatul la ! " cm su+ re+ord# +ontul om+ilical mumificare# eliminare *n !0 !7 zile1 poate persista un )esut de granula)ie ( granulomul

om+ilical predispozi)ia la regurgita)ie1 primul scaun este meconiul ( *n primele " 3 zile

@ ; 2GTHC
rinic5i ( lo+ula)ie fetal# func)ii renale cu deficien)e tranzitorii ( tendin)a la

acidoz i reten)ie 5idro salin urina are aspect tul+ure# acid# 5ipoton fa) de plasm1 e0ist al+uminurie fiziologic *n primele zile de ,ia)1 testiculii ( palpa+ili *n scrot# scrot plicaturat# edem scrotal sau 5idrocelul pot s apar# fimoza este fiziologic1 la feti)e# la+iile mari nu acoper la+iile mici i clitorisul# poate apare o secre)ie sanguinolent ,aginal.

S GS T; M UC 2; I VO S
postura ( la nn la termen *n prezenta)ie cranian (

5ipertonie fiziologic cu predominen)a fle0orilor %imit pozi)ia intrauterin&1 refle0ele ( nn este o fiin) su+cortical# lipsit de controlul cortical1 refle0ele ar5aice traduc imaturitatea corte0ului cere+ral ( dispar la 7 4 luni
Iefle0ul punctelor cardinale I. M oro I. automat de mers I. de aptitudine etc

I ; FC; P ; # O I @ H2; D ; S GM T
refle0ele osteotendionoase sunt mai ample# refle0ul Ba+insLi

este poziti,1 acti,itate motorie spontan ( micri ar5aice# necoordonate1 ,zul ( sensi+ilitatea la lumin este prezent de la natere# poate a,ea stra+ism con,ergent fiziologic1 auzul este prezent de la natere1 sim)ul gustati, este prezent de la natere' dulce: amar1 sim)ul olfacti,' este prezent de la natere ( grimase la su+stan)e puternic odorizante1 sim)ul tactil ( a6ut la declanarea refle0elor ar5aice1 somnul !. !B ore: zi %somn linitit: somn agitat&.

2O U 2RS > UTUC CH T; I M ; 2

1la termen2 durata de gesta#ie - 34-*( spt ' (400-*000 g (media 3*00 g) 5alie *4-5* cm (medie 56 cm) 7 0,(( m( 87 33-39 cm (medie 35 cm) +aport : craniu/: corp ; <em/re scurte

+(P2+.*) 6/4E+/.E)2+ P5+1/ ()E C2+P*)*/ 6E )( 45. )( (6*).

=C R 7>E6E F7>7868G 7C E? A6E 48549* C 5!5657


7 cterul fiziolo)ic:
colora)ia icteric a tegumentelor i sclerelor %mascat adesea de

eritrodermie& apare dup 7? de ore de la natere# dureaz 3 $ zile

*cderea fiziolo)ic @n )reutate ( $ .9 %-!09 &


pierdere de ap pe cale digesti,# renal# perspira)ie

C riza )enital ( prin prezen)a 5ormonilor estrogeni materni *n


circula)ia fetal
tumefierea glandelor mamare# cu mic secre)ie opalescent gl+uie tumefierea la+iilor mari %uneori cu o mic s/ngerare& 5idrocel tranzitoriu

485-49* C 5!56 C 5 PR 8. 6E3E * PEC 7A6E PR E3A!5R 56& :7* 3A!5R 56& P8* !3A!5R 56

U 8 I ; M HTUI UC
2n cu ,/rsta gesta)ional - 3. sptm/ni1 inciden)a

B !!9 . M ortalitate crescut ( prematurii cu @2-!000 g au mortalitate de $09 1 mor+iditate crescut ( prematurii cu @2-!000 g produc $09 din 5andicapurile ulterioare.

8 I ; M HTUI GTRTGG
Factori de risc materni:
,/rsta mamei -!7 ani sau A3$ ani# multiparitate# factori socio economici# statura mamei -!#$0 m# efort fizic *ndelungat# stres# +oli materne acute sau cronice1

Factori de risc o%stetricali'


malforma)ii uterine# traumatisme# placenta prae,ia# disgra,idii# etc.

Factori de risc fetali:


infec)ii cronice intrauterine %STOI>S&# +oli cromozomiale# gemelaritate# retardare *n cretere intrauterin.

GM HTUI GTHT; '


Iespiratorie respiratorie# deficit de surfactant' detresa

respiratorie1 >ardio ,ascular' 5ipotensiune# disfunc)ii cardiace# insuficien)a cardiac %8>H &1 @astro intestinal' tul+urri de alimenta)ie i risc crescut pentru entero colit ulceronecrotic. Ienal' scderea ratei de filtrare glomerular# edeme# reten)ia acizilor. 2eurologic ( risc de 5emoragii intracraniene i leziuni 5ipo0ice. M eta+olic ( crete riscul de 5ipoglicemie# 5ipocalcemie Gmunologic . crete riscul pentru infec)ii.

> CHS GFG> HI ; H 8 I ; M HTUI UCUG


6up greutate&
8rematur gr = ('>$ (500-(400 g) 8rematur gradul == ('>$ 6???-6500 g) 8rematur gr@ === ('>$ 6*??-6000 g) 8rematur gr@ =& ('>A6000 g)

.erminologie recent
8rematur eutrofic, cu '> normal pentru &' (B'B appropriate for gestational age percentile 60-?0) 8rematur hipotrofic, mic pentru &' ( 'BA60 percentile) 8rematur mare pentru &' (:'B large for gestational ageC?0)@

7D+EF:F GF 7+FH5F+F =>5+BD5F+=>I :DE7JF>7K

> O M 8 CG> HTGG 8I ;>O>;


Iespiratorii' detresa respiratorie# crize de apnee#

5emoragie pulmonar# aspira)ie de lic5ide i secre)ii# >ardio,asculare' 5ipotensiune# +radicardie# 8>H # 2eurologice' 5emoragie peri: intra,entricular# encefalopatie# icter nuclear# Sematologice' anemia# 5emoragii# Gnfec)ioase ( sepsis M eta+olice' 5ipoglicemie# 5ipocalcemie# acidoza meta+olic# acidoza tu+ular renal# edeme# glicozurie# 5ipotermie.

> O M 8 CG> HTGG THI D GV;


retinopatia prematurului# 5ipoacuzie# surditate# +ron5odisplazie pulmonar# +oli cronice# diplegie# paraplegie# tetraplegie retard mintal etc.

TI HTHM ; 2TUC 8 I ; M HTUI GTRTGG


Iesuscitarea prompt *n sala de nateri ;,itarea traumatismelor o+stetricale Gncu+ator ( pentru men)inerea temperaturii O0igenoterapie# ,entila)ie asistat ( dac necesit Terapie 5idro electrolitic adec,at H limenta)ie enteral# *n func)ie de starea clinic Fototerapie 8re,enirea infec)iilor.

8 O S TM HTUI
2n cu ,/rsta gesta)ional peste 7" sptm/ni#

indiferent de greutatea la natere.

H spect clinic ( sugereaz un nn *n ,/rst de " 3 sptm/ni' lipsete ,erni0 caseosa1 tegumente fisurate# palme i plante ridate %Vm/ini de spltoreasV&# descumatae# uneori cu tent ,erzuie %datorit impregnrii cu meconiu&# +ontul om+ilical impregnat i des5idratat1 )esut celular su+cutatan diminuat# pr a+undent# ung5ii lungi# impregnate1 oc5ii larg desc5ii# facies alert# ,ioi.

8 O S TM HTUI GTRTGG
Scderea transferului de nutriente de la mam la ft

i sc5im+urile placentare# crete riscul mor)ii su+ite i a suferin)ei fetale acute *n timpul tra,aliului i naterii.

8 O S TM HTUI GTRTGG'
H sfi0ia la natere M oartea intrauterin H spira)ia de meconiu Sipoglicemie# 5ipocalcemie Sipertensiune arterial persistent Sindromul de 5iper,/scozitate sanguin Sipotermia Semoragia pulmonar D isfunc)ii cere+rale# epilepsia

22 > U @I ; UTHT; M HI ; 8 ; 2TI U VWI S TH @; S THTGO 2HCR %C@ H ( CHI @; FO I @; S THTGO 2HC H@; && ( M H> I O S O M UC
2n cu @2A7000 g i peste percentila B0. ;tiologie' constitu)ional %talia mare a prin)ilor& dia+et matern %inclusi, dia+etul gesta)ional& ( datorit 5iperinsulimismului fetal# secundar 5iperglicemiei materne. multiparitate1 Sindromul BecLEit5 Diedermann %,isceromegalie# 5ipoglicemie# macrosomie& Transfuzia *ntre gemeni

> O M 8 CG> HTGG


traumatisme o+stetricale' fractura de cla,icul# paralizie de ple0 +ra5ial# cefal5ematom# 5emoragie intracranian 5ipoglicemia 5iper+iliru+inemie# cardiomiopatie isc5emic# complica)ii meta+olice.

> O 8 GCUC D G2 M HM R D GHB; TG> R


>opilul din mam dia+etic este predispus la' 5ipoglicemie# 5ipocalcemie# policitemie# detres respiratorie# trom+oz de ,en renal i malforma)ii %*n special malforma)ii cardiace congenitale&. Siper+iliru+inemie# cardiopatie 5ipertrofic#

dr@ &irginia Eodescu ef de lucrri Goctor Ln medicin <edic primar pediatru

(namne8a$ mamei (sarcin, e!olu#ie, dispensari.are etc), na-terii (B8'B+, reanimare), semne clinice la internare, o/ser!a#ii, tratamente@ Examenul fi8ic$ inspec#ie, palpare, ausculta#ie@

emacierea (sugerea. insuficien#a placentar, risc de J58 persistent -i hipoglicemie)M macrosomia sugerea. dia/etul mamei (risc de G+ -i hipoglicemie) ciano8a e,tremit#ilor Ln primele .ile de !ia# este normalM ciano.a de tip central (lim/a, mucoase, tegumente) la copilul lini-tit este patologicM apare c"nd Jg/ neo,igenatC 3gN (hipo,emie)M paloare sugerea. -oc, !aso-constric#ie cutanat, anemie, G7 sc.utM pletora, tegumentele impregnate cu pigmen#i 9iliari sau erup#iile peteiale sugerea. policitemie, sindrom de aspira#ie amniotic, sepsisM inspec#ia a9%omenului$ a/domen esca!at (hernia diafragmatic sau aspira#ia de meconiu Ln uter), a/domen destins (fistul esotraheal O), de!ierea om/ilicului Ln timpul inspirului (sugerea. parali.ia diafragmului de aceea-i parte)@

9ti ale aripioarelor na8ale sindromul de 1sete de aer2M toracele& cilindric (!olum pulmonar crescut), deprimat (!olum pulmonar sc.ut), /om/at unilateral cu e,cursie limitat (sugerea. pneumotoracele, hernia diafragmatic etc), retractat unilateral (sugerea. atelecta.ia, hipopla.ia pulmonar unilateral)M retrac#ii costale Ln func#ie de gra!itatea detresei respiratori, de la retrac#ii intercostale la respira#ia 1Ln /ascul2A frec"en#a respiratorie C)0 resp/min Ln repausM respira#ia perio%ic la prematurii snto-i -i la unii nn la termenM

8alpare$ ficat, splina, a/domenM Busculta#ia$ geamt detresa respiratorieM stridor inspirator sugerea. o/struc#ia cilor respiratorii e,tratoraciceM stridorul e,pirator sugerea. o/struc#ia cilor respiratorii intratoraciceM murmur !e.icular diminuat simetric (E<J, hipopla.ia pulmonar), sau accentuat pe partea sntoas (dac este un proces unilateral)M ralurile -i ronhusurile sunt nespecifice Ln detresa respiratorieM respira#ia -uiertoare sugerea. o/struc#ia cilor respiratorii@

Jemograma, frotiu periferic, anali.a ga.elor sanguine, electroli#i, etc 7ulturi$ hemocultura, :7+, urocultura, coprocultura, aspirat gastric etc +tg torace

Bpneea Getresa respiratorie 5ahipneea tra.itorie a nou-nscutului 8neumonia congenital indromul de aspira#ie pulmonar 8neumotora,, pneumomediastin, emfi.em pulmonar Jemoragia pulmonar Jernia diafragmatic congenital Pistula traheo-esofagian

apare mai ales la prematuri 2pau.2 de respira#ie de cel pu#in (0 secunde sau 2pau.2 de respira#ie de orice durat, Lnso#it de /radicardie -i ciano. 7au.e$ imaturitatea centrilor respiratori -i a mecanismelor protecti!e pulmonare Giagnostic diferen#ial cu respira#ia perio%ic cicluri respiratorii regulate, Lntrerupte de mici pau.e, neasociate cu ciano.a -i /radicardia@ 5ratament se caut -i se tratea. /oala asociat 78B8 (presiune po.iti! pe sonda na.al, teofilina, cafeina

indrom clinic$ 5ahipnee - C)0/min, cu sau fr ciano. Eti ale aripioarelor na.ale +etrac#ii costale -i intercostale 'eamt e,pirator@ 7au.e$ 8ulmonare 7ardio!asculare >oncardiopulmonare

(. .a:ipneea tran8itorie a nou$nscutului ;sin%romul %e <plmn u%=, %etresa respiratorie %e tip //> /oal /enign, plm"n matur, 1ud2 (Qet lungs) prin Lnt"r.ierea eliminrii -i/sau resor/#iei lichidului pulmonar fetal (R/- deficien# par#ial de surfactant) dup ce.arian, mame sedate, tra!aliu prelungit etc detres respiratorie durea. 6(-(* ore p"n la 3-* .ile +tg torace lichid Ln fisura ori.ontal (interlo/ar) afec#iune autolimitat, e!oluea. fa!ora/il Ln (-3 .ile tratament$ B- aspirare,E - o,igen pe masc (30-*0N), 7- sol gluco. 5N - )0 ml/Sgc/.i G Bnti/iotice, dac apar semne de infec#ie /acterian 8rognostic /un

Bspira#ie$ %e meconiu ;sugerat de B8'B+ mic, meconiu Ln lichid amniotic , postmaturitate>, %e flui%e clare (lichid amniotic R/- s"nge), mai t"r.iu de lic:i%e ;lapte, "rstur> o/struc#ia cilor respiratorii mici, pneumonie chimic clinic sindrom de detres respiratorie (torace hiperinflat, raluri ) complica#ia pneumotora, (asp de meconiu), pneumonie chimic +tg hiperinfla#ie, cu opacit#i 5ratament simptomatic$ B aspira#ie (dac este necesar, laringoscopie) E - o,igen, 8=8 (!entila#ie cu presiune inspiratorie po.iti!), !entila#ie cu frec!en# mare 7 @ :ichide G anti/iotice, 8rognostic - risc de displa.ie /ronhopulmonar, hipertensiune pulmonar persistent, persisten#a circula#iei fetale, acido. etc

infec#ii /acteriene -i !irale, apar ante, intra, post-partum ruptura mem/ranelor cu 6(-64 ore Lnainte de na-tere este un factor predispo.ant Ftiologie treptococ grup E, F@ coli, listeria, stafilococ 7linic$ detres respiratorie, -oc, neutropenie a/solut, aspirat traheal colorat cu 'ram Giagnostic diferen#ial cu G+, cardiopatiile congenitale :a/orator$ culturi (s"nge, urin, :7+, colec#ii cutanate) 5ratament$ B po.i#ie, eli/erarea cilor respiratorii E o,igen pe masc (rar intu/are -i !entila#ie) 7 - al/umin sau plasm (dac apare -oc), cardiotonice etc G - anti/iotice masi! =&,

7au.a principal este %eficien#a %e surfactant /oala este mai frec!ent la prematur, este in!ers propor#ional cu greutatea la na-tere -i !"rsta gesta#ional@ )0N dintre prematuriiA(? sptm"ni 6N din nou-nscu#ii la termen Pactorii de risc$ prematuritate dismaturitatea se,ul masculin opera#ia ce.arian al (-lea geamn istoric familial de +G @

Ge/ut precoce la c"te!a ore dup na-tere (C( ore), prin$ geamt e,pirator, tahipnee, polipnee progresi! tiraj supra -i infrasternal Buscultatoric$ repita#ii fine la /a., suflu sistolic (87B) 8erioada de stare$ insuficien#a respiratorie, dominat de ciano. (la Lnceput rspunde la o,igen, apoi nu0) F!olu#ia natural este spre e,itus (Ln formele gra!e), sau ameliorare (formele medii) dar cu /ronhodispla.ie, sechele neurologice

>B=>5F GF 5F+B8=B 7D D+PB75B>5

GD8I 5F+B8=B 7D D+PB75B>5

Bnali.a ga.elor sanguine at K( cu pulso,imetrul pJ, 8a7K(, 8aK(, EF prin cateter arterial

5erapia cu surfactant pe cale endotraheal a redus mortalitatea cu *0N0 K,igen pe masc sau su/ cortul de o,igen pentru formele medii 8resiune po.iti! continu (7ontinuous positi!e airQaT pressure - 78B8) men#ine al!eolele deschise, Ln timpul e,pirului -i le Lmpiedic s se cola/e.e 5ratament suporti!$ mane!re /l"nde, e!itarea hipotermiei, monitori.area electroli#ilor, -i glicemiei, monitori.are cardiorespiratorie, alimenta#ie pe sond, 8F& cu aminoaci.i -i lipide, BE (dup recoltri)

Bcute$

ruptura al!eolar (duce la pneumotora,, pneumomediastin, emfi.em intersti#ial) infec#ii hemoragia intracranian persisten#a canalului arterial

8e termen lung$

/ronhodispla.ia pulmonar Pi/ropla.ia retrolental (retinopatia prematurului) Bfectare neurologic

Icterul la nou-nscut
ef de lucrri dr Virginia Bodescu Doctor n medicin Medic primar pediatru

D efini)ie
=cterul este colora#ia gal9en a tegumentelor, sclerelor i mucoaselor. Fste de o/icei e!ident la o acumulare a /iliru/inei serice mai mare de 5 mg/dl@ 7el mai frec!ent, 9iliru9ina necon ugat este mai crescut Ln perioada neo-natal@

3eta%olis mul %iliru%inei

Fiziopatologie.

?iper9iliru9inemia necon ugat ;in%irect> cre-terea produc#iei de /iliru/in (de e,emplu, prin cre-terea distrugerii celulelor ro-ii) scderea conjugrii hepatice a /iliru/inei cre-terea a/sor/#iei /iliru/inei din intestin (din cau.a lipsei con!ersiei Ei directe Ln DE' -i sterco/ilinogen Ln intestin, aceast este recon!ertit Ln Ei indirect, care se rea/soar/e -i intr Ln circula#ia enterohepatic) scderea prelurii /iliru/inei de ctre ficat@ ?iper9iliru9inemia con ugat ;%irect> disfunc#ii hepato/iliare sau o/struc#ia cilor hepatice e,trahepatice (sindromul de /il groas, atre.ia cilor /iliare)

7cterul cu Aiper%iliru%inemie indirect (neconBu) at) - cauze fiziolo) ice

icterul fi8iologic ;comun> al nou$nscutului& este mai frec!ent la prematur cau.e$ sistemul en.imatic imatur , lipsa florei intestinale cre-te frac#iunea neconjugat (indirect) a Ei 60-65 mgN apare la (-3 .ile, dispare la 9-60 (ma, ( sptm"ni)@ icterul nou$nscutul alimentat la sn 30N din nn alimenta#i natural pre.int icter care dep-e-te 3 spt (p"n la ) spt) se imoune e,cluderea altor cau.e, 5ratament$ feno/ar/ital c"te!a .ileM Lnlocuirea alimenta#iei cu lapte praf c"te!a .ile@

Ta+loul clinic
icter %colora)ia gal+en a tegumentelor i mucoaselor sclere& 5epatomegalie X splenomegalie X culoarea urinii X culoarea scaunului X alte semne i simptome' semne de infec)ie# 5emoliz# neurologice etc

> auze patologice de icter neonatal


incompati/ilitatea +h, BEK sau alte complica#ii ale i.oimuni.riiM defecte ale mem/ranei eritrocitare (sferocito.a erediatar)M defecte /iochimice ale eritrocitului (deficitul de '-)-fosfat dehidrogena.)M deficit de glucuronil-transfera.a ( @ 7rigler->ajjar)M hipotiroidismM contu.ii, hematoameM sepsisul (!iral sau /acterian) resor/#ia cefalhematomului

Gcterul 5emolitic prin izoimunizare %+oala 5emolitic izoimun a nou nscutului# incompati+ilitate I 5&

Gcterul 5emolitic prin izoimunizare %+oala 5emolitic izoimun a nou nscutului&

<anifestri clinice !ariate, nu apar la primul copil, de!in tot mai gra!e dac nu se face profila,ia

4orme gra"e$ iu a!ort tardi!, moartea ftului Ln uter, anasarca fetoplacentar ft cu edeme impresionante forma mortal)M 4orme me%ii$ icterul apare rapid, Ln primele 3 ore (nn nu este icteric la na-tere), paloare, hepatosplenomegalie, sindrom hemoragic 4orme uoare anemie, fr icter

8araclinic$
+ecunoa-terea pacientelor +h neg (tatl +h R)$ titrul 6/6) este R pentru actuala sarcinM Ln i.oimuni.are, titrul Bc anti+h$ 6/)*-6/5)0@ "nge din cordonul om/ilical$ Jg A6* gN, EiC* mgN, ret C)N, !alori care se modific rapid Ln (* ore 5estul 7oom/s po.iti! la mam -i copil (determin Bc anti +h) 5ratament$ P5, F 5, =g i!, Peno/ar/italul, 8rofilactic adm@ de =g anti G la mam, la 9( ore dup na-tere

Eiliru/ina sau alte proteine serice, -i ac#ionea. ca o neuroto,in, ce produce icter nuclear$ un fenomen adesea ire!ersi/il, caracteri.at prin icter, alterarea statusului neuromotor -i injurii asupra creierulului@ Ffectele pe termen lung includ$ surditate, parali.ia cere/ral sau deces@ >i!elul /iliru/inei considerat patologic este un su/iect de contro!erse - la nou-nscutul la termen, un ni"el peste @A mgB este indica#ie a/solut pentru F 5@ 8rematuritatea, acido.a -i alte condi#ii pot s scad ni!elul la care hiper/iliru/inemia este periculoas@

C omplica ia principal a Aiper%iliru%inemiei neconBu) ate es te icterul nuclear neconjugat (li/er) nu se leag de al/umin

E valuare clinico-%iolo) ic a
anamne.a corectM e,amenul clinic$ complet, se caut semnele de sepsis -i tre/uie s includ un e,amen neurologicM studii de la/orator$ hemoleucograma, grupa sanguin a nou-nscutului -i mamei (incompati/ilitate maternofetal), testul 7oom/s direct, /iliru/ina direct -i indirectM e!aluarea func#iilor ficatului (Ln hiper/iliru/inemia neconjugat), ecografia hepatic (Ln hiper/iliru/inemia conjugat) Ln unele ca.uri, /iopsia hepatic este necesar

icterului lanou-ns cut'

Tratament

Jiper/iliru/inemia neconjugat$ fototerapie profilactic sau terapeuticM e,sanguinotransfu.ia pentru cei cu risc de icter nuclear Jiper/iliru/inemia conjugat$ tratarea /olii hepatice sau a altor cau.e@

Fototerapia

F,punerea nou-nscutului la lumina al/astr sau al/ =ndica#ii$ >i!elul /iliru/inei cre-te (C(0 mgN ) -i e,ist riscul de icter nuclear 8rofilactic, la F:EU -i cei cu na-tere la/orioas (cefalhematom) n /oala hemolitic a nou-nscutului, fototerapia se Lncepe imediat ce s-a constatat cre-terea /iliru/inei -i se a-teapt FV5@ 7ontraindica#ii$ cre-terea /iliru/inei directe datorat /olilor ficatului sau icter o/structi! (poate apare sindromul de 1copil /ron.at2 :mpi speciale cu tu/uri de neon (lungimea de und *(5-*95 W) Gurata tratamentului ma,im 6) ore/.i, Ln pri.e de 3-* ore@

Fototerapia - teAnica

:mpi speciale cu tu/uri de neon (lungimea de und *(5-*95 W), 5 u U/cm( - mai nou, pturi cu fi/ra optic Gurata tratamentului ma,im 6) ore/.i, Ln pri.e de (-3 ore@ >ou-nscutul este plasat de./rcat su/ lamp, la *5-50 cm, se protejea. ochii (le.iuni pe retin) -i organele genitale (sterilitate)@ 8o.i#ia se schim/ la ( ore@ Jidratare corespun.toare cu 60-(0N mai mult dec"t ne!oile .ilnice calculate, pentru a compensa pierderile insensi/ile care sunt crescute@ Pototerapia se opre-te c"nd ni!elul Ei nu mai este considerat periculos (63 mgN - nn la termen -i 60 mgN - prematur e !erific Ei la fiecare 6(- (* ore@ 7omplica#ii$ eritem tegumentar, sindromul de copil /ron.at, agita#ia, deshidratarea, accelerarea tran.itului intestinal@

E-s an) uinotrans fuzia (E* !)


F 5 Lndeprtea. par#ial hematiile hemoli.ate -i purttoare de Bc, Bc li/eri -i /iliru/ina =ndica#ii icterul precoce (Ln primele (* ore), cu /iliru/ina mai mare de 606* mgN, la prematur Ei C(0 mgN Ei C 3,5 mgN din cordonul om/ilical, Jg/A66 mgN Ei cre-te cuC6 mgN/or, su/ fototerapie "nge heparinat sau citratat, proaspt, gr 0 +h neg &olum ( , 40 ml/Sg, 5-60-65-(0 ml/pri. (5 ml/pri. la prematur) 7ateter om/ilical, fr a dep-i limita cutanat , care se clampea. Ln perioada c"nd nu se injectea. s"nge, pentru a nu produce em/olie ga.oas sau cateter pe !en central 5ransfu.ia i.o!olumetric pull-push (1iese intr2 s"ngele) <onitori.are$ temp, frec!en#a cardiac -i respiratorie, glicemie@

C ateterizarea venei om%ilicale