Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A BANATULUI TIMIOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL SPECIALIZAREA MANAGEMENT N ALIMENTAIE PUBLIC I AGROTURISM

REFERAT
La disciplina Aplicaii ale sistemului informatic n turism

Prof. Coordona or ADRIAN BNE Ma! "rand# ANUL I$ %r.&&'

T()(*oara$ +,--

C./r(n!
Introducere Capitolul 1. Conceptul de sistem informaional Capitolul 2. Conceptul de sistem informatic Capitolul 3. Sistemul informatic i informaional al Ageniei de Turism Eximtour Concluzii i!liografie

In rod.0"r"
Am structurat acest referat pe trei capitole astfel" #$n primul capitol am a!ordat conceptul de sistem informaional d%nd o definiie a acestuia i prezent%nd principalele componente& deasemenea am 'or!it despre procedurile informaionale( mi)loacele de tratare a informaiilor( importana i funciile su!sistemului informaional. # $n capitolul doi am a!ordat conceptul de sistem informatic f*c%nd referire la te+nologia sistemului informatic( aplicaiile sistemului informatic( managementul acestuia( definiii( relaia dintre sistemul informatic i organizaie( componentele sistemului informatic precum i sistemele informatice folosite $n acti'itatea de turism. # $n capitolul trei am facut o prezentare a sistemului informatic i informaional utilizat $n agenia de turism Eximtour. Aici am $nceput prin prezentarea societ*ii i a o!iectului de acti'itate dup* care am 'or!it despre sistemul informatic i informaional al organizaiei( fluxul informaional( reliz%nd totodat* i un caz concret de comercializare a !iletelor de a'ion din cadrul departamentului de tic,eting al ageniei Eximtour. Aici am prezentat care este procedura de rezer'are a unui !ilet de a'ion( prin ce program se poate realiza( cum arat* documentul care a)unge la turist -cel $n care sunt specificate toate detaliile z!orului.. Am continuat cu o!iecti'ele sistemelor informatice i eficiena economic* a acestora. /n final am realizat c%te'a concluzii referitoare la cele precizate mai sus.

Ca/( o1.1 - Con0"/ .1 d" !(! ") (nfor)a2(ona1


-.- D"f(n(r"a !(! ").1.( (nfor)2(ona1 a1 or%an(3a2("( Sistemul informaional#managerial poate fi definit ca ansam!lul datelor( informaiilor( fluxurilor i circuitelor informaionale( procedurilor i mi)loacelor de tratare a informaiilor menite s* contri!uie la sta!ilirea i realizarea o!iecti'elor organizaiei. Tendina actual*( care se manifest* cu o intensitate progresi'*( este de a amplifica utilizarea mi)loacelor automatizate de tratare a informaiilor( concomitent cu restr%ngerea celor manuale i mecanizate. Caracteristicile te+nice( funcionale i economice performante ale mi)loacelor automatizate( care se amplific* $ntr#un ritm deose!it de alert( fac ca proliferarea acestora s* fie foarte rapid*. Ca urmare( se constat* o cretere at%t a ponderii( c%t i a rolului sistemului informatic $n ansam!lul sistemului informaional. /n firmele competiti'e din *rile dez'oltate sistemul informatic $ncorporeaz* cea mai mare parte a elementelor sistemului informaional. 0ro!a!il ca $ntr#un 'iitor nu foarte $ndep*rtat( sistemul informatic 'a reuni peste 123 din totalitatea elementelor informaionale din organizaie. 4e reinut este $ns* faptul c* $ntotdeauna 'or exista elemente informaionale( cele care in strict de natura uman*( cu un pronunat caracter informal( care nu 'or face parte din sistemul informatic. Acestea dei necuantifica!ile( sunt deose!it de importante( a'%nd un rol ma)or $n calitatea sistemului informaional i a celui managerial. Creterea dimensiunii( complexit*ii i importanei sistemului informaional din ultimele dou* decenii s#a reflectat i $n conturarea aa#numitului management al informaiei. 0otri'it lui 5arr6 Englis+( prin management al informaiei desemn*m folosirea principiilor manageriale referitoare la pre'iziune( oragnizare i $ncadrare cu personal( coordonare i control $n domeniul informaiilor. Acesta include trei componente ma)ore" managementul resurselor de date( managementul proceselor informaionale i managementul te+nologiei informaionale. -.+ Co)/on"n "1" !(! ").1.( (nfor)a2(ona1 a1 or%an(3a2("( Sistemul informaional al firmelor este alc*tuit din mai multe elemente str%ns intercorelate" date i informaii circuite i fluxuri informaionale proceduri informaionale mi)loace de tratare a informaiilor -.+.Da " *( (nfor)a2((

4atele i informaiile reprezint* componentele primare ale sistemului informaional organizatoric interdependente. 4ata reprezint* descrierea cifric* sau literal* a unor aciuni( procese( fapte( fenomene( referitoare la organizaie sau la procese din afara sa( care intereseaz* managementul acesteia. 4in punct de 'edere al managementului prin informaii se inteleg acele date care aduc adresantului un spor de cunoatere pri'ind direct i indirect organizaia respecti'*( ce ii furnizeaz* elemente noi( utiliza!ile $n realizarea sarcinilor ce re'in $n cadrul respecti'ei

organizaii. /n 'irtutea acestei calit*i( informaia reprezint* temeiul principal al declan*rii deciziilor i acuniilor. Informaiile din cadrul organizaiilor sunt deose!it de complexe. /n 'ederea facilit*rii carcateriz*rii lor le clasific*m $n funcie de mai multe criterii" 4up* modul de exprimare a'em" # informaii orale # informaii scrise # informaii audio#'izuale 4up* gradul de prelucrare informaiile sunt" # informaii primare sau de !az* # informaii intermediare # informaii finale 4up* direcia 'e+icul*rii" # informaii ascendente # informaii orizontale 4up* modul de organizare al $nregistr*rii i prelucr*rii" # informaii te+nico#operati'e # informaii de e'iden* # informaii statistice 4up* pro'enien*" # informaii exogene # informaii endogene 4up* destinaie" # informaii interne # informaii externe 4up* o!ligati'itatea pentru adresant" # informaii imperati'e # informaii nonimperati'e 4up* natura proceselor reflectate" # informaii de cercetare#dez'oltare # informaii comerciale # informaii de producie # informaii financiar#conta!ile # informaii de personal # informaii complexe Informaia este o materie prim* implicat* $n acti'it*iile organizaiei. 7rice proces de munc* indiferent de natura sa se !azeaz* pe informaii. Concomitent informaia reperzint* i un produs ine'ita!il al orc*rui proces de munc* -de producie( comercial( te+nic( financiar( de personal.. Specific managerilor este faptul c* unele informaii au un coninut decizional $n forma unei decizii. Se poate c+iar defini decizia din punct de 'edere decizional ca fiind acea informaie prin care se sta!ilete pentru alte persoane o!ligaia de a efecuta anumite procese de munca cu o finalitate precizat*. /n 'irtutea acestor elemente 7. 8ac+moni afirm* c* 9Informaia confer* celui care o posed* putere:. 4e aici rezult*( dup* cum spun i ali specialiti( c* informaiile au 'aloare i genereaz* eficien* la un ni'el care depinde de complexitatea i caracterul concurenial al mediului implicat. -.+.+ Pro0"d.r( (nfor)a2(ona1"

0rin proceduri informaionale se $nelege asam!lul elementelor prin care se sta!ilesc modalit*i de culegere( $nregistrare( transmitere( prelucrare i ar+i'are a unei categorii de informaii( cu precizarea operaiilor de efectuat i a succesiunilor( a suporiilor( formulelor( modelelor i mi)loacelor de tratare a informaiilor folosite. 0rocedurilor informaionale moderne le este propiu un grad ridicat de formalizare. ;n accent deose!it se acord* codific*rii( tipiz*rii i standardiz*rii informaiilor i stituaiilor informaionale( astfel $nc%t s* se faciliteze integrarea pe 'erticala sistemului de management i folosirea computerelor. Str%ns legate de formalizarea ridicat* a procedurilor informaionale este informatizarea lor accentuat*. <alorific%nd imensele posi!ilit*i oferite de te+nica electronic* de calcul( s#au pus la punct numeroase proceduri informaionale computerizate. 4e asemenea procedurile informaionale ale organizaiilor moderne se carcaterizeaz* i printr#un accentuat carcater operainoal( prin tratarea rapid* a informaiei. Aceast* calitate este determinat* $n mod special de aportu !azelor de date( a !*ncilor de informaii( al programelor expert( al computerelor etc. Implicaiile sale poziti'e sunt aprecia!ile at%t pe planul deciziei c%t i $n planul aciunii din cadrul organizaiei. -.+.4 M(51oa0" d" ra ar" a (nfor)a2((1or

/n cadrul sistemului informaional mi)loacele de culegere( $nregistrare( transmitere i prelucrare a informaiilor reprezint* suportul s*u te+nic. 8um*rul( structura i performanele te+nice i functionale ale mi)loacelor de tratare a informaiilor condiioneaz* $ntr#o m*sur* aprecia!il* performanele sistemului informaional. Cel mai important mi)loc de tratare a informaiilor $l reprezinta calculatorul. ;tilizarea acestuia implic* integrarea sa organic* $n sistemul managerial( in%nd cont de necesit*ile specifice fiec*rei organizaii. Acesta este un proces complex( dificil( care presupune competen*( r*!dare i perse'eren* pentru a ela!ora i utiliza anumite programe informatice. ;tilizarea calculatorului implic* i anumite riscuri deoarece $ntreprinderile se confrunt* cu 'iruii informatici. 0enetrarea acestora $n programele informatice intenionat* sau $nt%mpl*toare poate crea pro!leme ma)ore $n managementul firmei. /ntr#o m*sur* cresc%nd*( capacitatea managerilor de a asigura accesul cele mai recente i performante produse de +ard i soft condiioneaz* capacitatea competiti'* a organizaiei. 1.3 I)/or an a *( f.n02((1" !.6!(! ").1.( (nfor)a2(ona1 )ana%"r(a1

4ecizional*

F.n02((
4ocumentare 7peraional*

Educaional* =igura 1. =unciile su!sistemului informaional

F.n02(a d"0(3(ona17 exprim* menirea sistemului informaional de a asigura elemente informaionale necesare lu*rii deciziilor. 4at* fiind importana sa deose!it* exist* tendina de a utiliza denumirea de sistem informaional al managementului ->IS#management informational sistem.( tiut fiind c* decizia constituie elementul specific cel mai important al managementului. F.n02(a o/"ra2(ona17 prin care sistemul informaional asigur* operaionalizarea deciziilor( metodelor manageriale i realizarea o!iecti'elor cuprinse $n strategia organizaiei. F.n02(a d" do0.)"n ar" a sistemului informaional exprim* $nregistrarea de informaii ce ser'esc $m!og*irii cunotinelor personalului i care( numai ulterior( este posi!il s* fie utilizate pentru a lua decizii sau pentru efecutarea anumitelor operaii. Trecerea la firma !azat* pe cunotine determin* o amplificare su!stanial* a importanei acestei funcii. F.n02(a "d.0a2(ona17 se refer* la preocuparea permanent* la ni'el de organizaie( compartimenete i titulari de posturi( de insusirea intens* de cunotine( cu efecte directe $n planul performanelor.

Ca/( o1.1 + Con0"/ .1 d" !(! ") (nfor)a (0


Sistemele informatice ca form* mai larg*( cuprinz*toare constituie un c%mp esenial de studiu $n administrarea afacerilor i management( domenii considerate ma)ore $n zona economic*. Astfel( sistemele informatice tre!uie s* r*spund* la pro!lemele legate de administrarea +ard?are#ului( soft?are#ului( a datelor( precum i a reelelor informatice( $ntr# un mod strategic pentru succesul $n afaceri. Importana sistemelor informatice rezid* $n principal $n $nelegerea efecti'* i responsa!il* de c*tre toi conduc*torii -managerii. sau persoanele dintr#o organizaie a necesit*ii adapt*rii la societatea informaional* glo!al*. Sistemele informatice de'in ast*zi tot mai mult o component* 'ital* a succesului $n afaceri pentru o organizaie sau un $ntreprinz*tor. +.- Con0"/ "1" f.nda)"n a1" a1" !(! ").1.( (nfor)a (0 Conceptele de !az* ale sistemului informatic asigur* elementele te+nice i de comportament care a)ut* la fundamentarea aplicaiilor comerciale( a procesului de luare a deciziilor i de construire a unui a'anta) strategic al firmei fa* de competitori. T"8no1o%(a !(! ")"1or (nfor)a (0" Te+nologia sistemelor informatice este reflectat* de dez'oltarea i managementulului $n te+nologia informaiei -+ard?are( soft?are( reele( Internet( managementul !azelor de date sau a altor te+nologii de prelucrare a informaiilor.. A/1(0a2((1" !(! ")"1or (nfor)a (0" ;tilizarea sistemelor informatice prin aplicaiile sale $n domeniul operaional( managerial asigur* i crearea unui a'anta) competiti' al organizaiei de la ni'elul local( intern -$n cola!orarea dintre compartimente( $ntre ni'elele ierar+ice. p%n* la formele comerului electronic( sc+im!ului de informaii utiliz%nd Internetul etc. Mana%")"n .1 !(! ")"1or (nfor)a (0" >anagementul sistemelor informatice se refer* la modul $n care se administreaz* resursele informatice precum i strategiile legate de implicarea i utilizarea te+nologiei informaiei la diferite ni'eluri" utilizator final( organizaie i glo!al. D"f(n(r"a !(! ").1.( (nfor)a (0 ;n sistem informatic este acela $n care informaia trece printr#un format digital # altfel spus( se transform*( se prelucreaz* sau se exprim* $ntr#o form* digital*. Sistemele informatice $n sensul definiiei de mai sus au ap*rut odat* cu dez'oltarea sistemelor de calcul( a computerelor( deci. Aceste sisteme au fost integrate $n sistemele informaionale iar $n prezent consider*m c* termenul de sistem informaional tinde s* scad* din ce $n ce $n importan* deoarece exist* din ce $n ce mai puine acti'it*i $n care s* nu se foloseasc* informaii $n form* digital*.

;n sistem informaional este astfel i un mod organizat de a com!ina oameni( +ard?are( soft?are( reele de comunicaie cu resursele de date care colecteaz*( transform* i disemineaz* informaia $ntr#o organizaie. Sistemele sunt compuse din canale de informaie care pot fi clasificate $n" a. formale i informale& !. personale i impersonale& c. pu!lice i pri'ate. R"1a2(a d(n r" !(! ")"1" (nfor)a (0" *( or%an(3a2(" Sistemele informatice )oac* un rol 'ital $n succesul unei organizaii. Astfel( prin acestea se pot asigura infrastructura informaional* intern* -prin Intraneturi. sau extern*( interorganizaional* -prin extraneturi. pentru necesit*ile !usiness#ului $n" # Asigurarea eficienei operaionale& # Asigurarea unui management eficient& # Asigurarea unui a'anta) competiional. Succesul unui sistem informatic nu tre!uie m*surat numai prin eficiena sa -$n minimizarea costurilor( timp sau utilizarea resurselor de informaie. ci i prin suportul pe care $l asigur* $n" @ Ela!orarea strategiilor de afaceri& @ 4esf*urarea proceselor comerciale& @ /m!un*t*irea structurii organizaionale i a culturii organizaiei& @ Creterea cifrei de afaceri i 'alorii firmei $ntr#un mediu dinamic(

concurenial.

4in punct de 'edere indi'idual # managerial sistemul informatic reprezint* reprezint*" un mi)loc important pentru asigurarea funcionalit*ii !usiness#ului& un factor esenial ce influeneaz* eficiena operaional*( producti'itatea anga)ailor i a relaiei cu clienii& o sum* de !az* de informaii care asigur* luarea de decizii corecte& un mi)loc de a dez'olta noi produse -ser'icii. ce asigur* un a'anta) competiti'& una din cele mai importante resurse ale organizaiei i de analiz* a costului !usiness#ului.

Co)/on"n "1" .n.( !(! ") (nfor)a (0 >odelul unui sistem informatic exprim* cadrul conceptual pentru componentele principale i acti'itatea sistemului informatic. Sistemul informatic depinde de resursele umane( de +ard?are i soft?are pentru a realiza intr*rile $n sistem( prelucr*rile( ieirile din sistem( precum i acti'it*ile de control care con'ertesc datele $n produse informaionale. Elementele componente ale unui sistem informatic" 7ameni( +ard?are( soft?are i date care sunt elementele de !az*"

Aesursele umane # includ at%t utilizatorii c%t i specialitii& Bard?are C includ ec+ipamentele Soft?are C includ programe i proceduri& 4atele C sunt transformate prin acti'it*ile de procesare $ntr#o mare 'arietate de produse informaionale pentru utilizatori

+.+ S(! ")" (nfor)a (0" /"n r. .r(!) /n acti'itatea de turism exist* anumite acti'it*i particulare care determin* construcia i utilizarea unor sisteme informatice specifice. /n general aceste sisteme se pot clasifica $n" 1. Sistemele Front Office Sunt sisteme de prelucrare a informaiilor i care ofer* rapoarte $n form* 'izual* sau scris*. Aceste sisteme pot fi" a. sisteme pentru $nregistrarea turitilor sisteme prin care se preiau datele personale ale turitilor !. sisteme pentru gestiunea managementul camerelor C sisteme care ofer* informaii pri'ind ni'elul de ocupare camerelor( statutul -li!erDocupat( cur*enia .a.( situaia financiar*( preluarea mesa)elor( precum i di'erse informaii statistice. c. sisteme pentru e'idena $ncas*rilor C sisteme care asigur* procesarea tranzaciilor i ofer* informaii despre de!itele i creditele $n relaie cu clienii 2. Sisteme de rezervri Sisteme care pot opera at%t cu turitii indi'iduali c%t i cu ageniile de turism sau comisionarii. Tre!uie menionat c* exist* sisteme de rezer'*ri care utilizeaz* Internetul -tratate $ntr#un paragraf separat.. 3. Sistemele de management ale meniului Aceste sisteme administreaz* !aze de date de reete( ingrediente i 'alorile nutriionale. ;tilizarea lor permite" crearea unei !aze de date de ingrediente crearea de meniuri zilnice gestiunea cantitati'* i 'aloric* a ingredientelor ela!orarea de situaii pri'ind analiza 'aloric* a costurilor ela!orarea de in'entare 4. Sistemele informatice ce utilizeaz Internetul Aceste sisteme informatice 'in s* gestioneze acti'it*ile desf*urate de ageniile de

turism sau de ageni indi'iduali la ni'el glo!al. Sistemele de acest tip utilizeaz* ec+ipamente +ard?are i soft?are specifice $n desf*urarea acestor acti'it*i. 4ei $n Aom%nia utilizarea acestor sisteme este similar* cu acti'itatea de tic,eting( aceste sisteme pot fi utilizate i $n acti'it*i de mar,eting( management sau comunicaii. 5. Sisteme inteligente pentru cutarea informa iilor !i planificarea cltoriilor Aceti ageni inteligeni - prezentai separat $n curs n.a.. 'in s* a)ute la g*sirea informaiilor -legate de oferte( transport( restaurante. $ntru#n mod rapid i eficient( permi%nd compararea ofertelor i alegerea celei optime ". Sisteme de prezentare #azate pe realitatea virtual Aceste sisteme sunt din ce $n ce mai folosite pentru a oferi clientului potenial o informare c%t mai complet* asupra ofertei. Sunt soft#uri specifice ce asigur* o interaciune cu utilizatorul permi%nd panoram*ri( 'izualiz*ri $n detaliu si alte elemente ce in de realitatea 'irtual*.

Ca/( o1.1 4 Pr"3"n ar"a !(! ").1.1 (nfor)a (0 *( (nfor)a2(ona1 /"n r. A%"n2(a d" .r(!) E9IMTOUR
4.- Pr"3"n ar"a !o0(" 72(( $enumirea societ ii" S.C. EXIMTOUR S.R.L. Timioara Forma societ ii% societate comercial* cu r*spundere limitat* Eximtour este persoan* )uridic* rom%n*. Ea $i desf*oar* acti'itatea $n conformitate cu legea nr.31D12 repu!licat* $n 111E pri'ind societ*ile comerciale. O#iectul de activitate al societ ii &ctivitatea principal" Acti'it*i ale ageniilor de 'oia) i a tour C operatorilor& acti'it*i de asisten* turistic* neclasificate $n alt* parte& Alte transporturi terestre" Alte transporturi terestre de c*l*tori pe !az* de grafic -intern i internaional.& Transporturi terestre de c*l*tori( ocazionale& Transporturi rutiere de m*rfuri& Acti'it*i de import#export

&ctivitate secundar%

Sediul social" Clu) 8apoca( i alte sedii $n Timioara( Si!iu i ucureti $urata de func ionare a societ ii 4urata de funcionare a societ*ii este pe perioad* nedeterminat*( cu $nceperea de la data $nmatricul*r*rii $n Aegistrul Comerului. -1113. Agenia de turism Eximtour este prezent* pe pia* ca agenie touroperatoare a'%nd licena de turism categoria A( nr. 2FEGD 1113( fiind $nregistrat* la Aegistrul Comerului " H22D IF2D2E.2I.1113 i a'%nd codul unic de $nregistrare" 1FFII1FG. Scopul acti'it*ii ageniei este de a promo'a turismul intern i internaional( oferta cuprinz%nd propuneri atracti'e de petrecere a 'acanelor( concediilor sau ?ee,end#urilor pentru turitii indi'iduali i totodat* programe turistice complete pentru grupuri organizate. Agenia Eximtour practic* tarife la limita inferioar*( tarife accesi!ile tuturor turitilor. Ser'iciile pe care le ofer* $n cadrul acestor tarife sunt di'ersificate. Strategia de 'iitor implic* o $m!un*t*ire permanent* a ser'iciilor la tarife care fac din aceast* unitate un concurent serios pentru celelalte agenii de turism din Iai. Ec+ipa ageniei Eximtour este o ec+ip* t%n*r*( dinamic*( cu experien* $n domeniul turismului. Ser'iciile sunt punctul central al strategiei de promo'are( iar intenia este de a pro'oca exigenele.

# # # # # # # # # # # # #

Activiti turistice excursii interne -circuite $n ar*( m*n*stiri.& excursii externe -oferte speciale( circuite( destinaii exotice( croaziere.& turism rural $n pensiuni agroturistice din uco'ina( >aramure( >arginimea Si!iului( Apuseni( ran( C+eia unde turistul 'a reg*si $ntotdeauna tradiia rom%neasc* i ospitalitatea *ranului roman al*turi de gospod*ria sa& tratament !alnear $n staiunile de renume ale turismului rom%nesc& odi+na( excursii( 'acane la munte" uco'ina( >aramure( 0ar%ng( =*g*ra( Apuseni( 8eam# Cea+l*u( <alea 0ra+o'ei i multe alte locuri pe care turitii le pot descoperi cu a)utorul ageniei& litoral i 4elta 4un*rii& '%n*toare i pescuit& turism de afaceri -organiz*ri de conferine( seminarii( congrese( lans*ri i expoziii( $nt%lniri i mese de afaceri( !usiness# part6(etc.& rezer'*ri !ilete de a'ion la toate companiile aeriene& rent#a# car& rezer'*ri +oteliere $n Iai i $n principalele orae ale *rii& transport intern i internaional& asigur*ri medicale( 'ouc+ere&

!"# $istemul informatic %i informaional al or&ani'aiei Agenia comercializeaz* pac+ete de ser'icii turistice $n urm*toarele 'ariante" a. ser'icii turistice la cererea clientului( care se refer* la programele organizate $n mod special( ca urmare a solicit*rilor turitilor( denumite ser'icii la cerere& !. ser'icii turistice preorganizate de agenia de turism i puse la dispoziie clientului prin materiale de prezentare de tipul" cataloage( !rouri( pliante i alte oferte letrice( denumite ser'icii din oferta standard& c. ser'icii turistice interne care sunt comercializate pe !az* de 'ouc+ere de ser'icii turistice interne sau !ilete de odi+n* iDsau de tratament. Aceste ser'icii reprezint* un caz particular al ser'iciilor turistice din oferta standard. F1.:.1 (nfor)a2(ona1 # # clientul completeaz* un !on de comand* i ateapt* confirmarea ser'iciilor solicitate& # rezer'area pentru turitii indi'iduali sau grupuri se face pe !az* de comenzi transmise prin fax( de catre agenie cu cel puin F zile $nainte de $nceperea se)urului( $n !aza contractelor $nc+eiate cu prestatorii de ser'icii& # comenzile sunt confirmate de catre prestator $n cel mai scurt timp posi!il& # plata ser'iciilor de c*tre agenie se face prin ordin de plat* 'izat de !anc* i transmis prin fax sau prin numerar( $n urma confirm*rii primite de la prestator( $nainte de $nceperea se)urului. # documentele pe !aza c*rora prestatorul asigur* ser'iciile sunt" 7TD <ouc+er( comanda -faxul.. # dup* ce a primit confirmarea din partea ageniei( clientul poate opta pentru urm*toarele 'ariante de plat*" $n numerar( la sediul ageniei Eximtour$ 0a3 ;n 0ar" a%"n2(a "1(6"r"a37 08( an27 *( fa0 .r7< prin 'irament !ancar( caz $n care se eli!ereaz* factura cu 'aloarea total* a ser'iciilor prestate&

# clientul poate ac+ita fie 'aloarea integral*( fie un a'ans de cel puin 323 din 'aloarea facturii( urm%nd ca diferena s* fie ac+itat* cel t%rziu cu 12 zile $nainte de data plec*rii. # agenia $nc+eie cu turistul un contract de comercializare a pac+etelor turistice al c*rui o!iect $l constituie '%nzarea de c*tre agenie a uneia dintre 'ariantele sale de ser'icii turistice& # dup* ce turistul a platit integral( primete 'ouc+er#ul de rezer'areD !iletul de odi+n* i tratament pentru programul turistic solicitat. = dup* ce ser'iciul solicitat a fost prestat agenia de turism primete prioripost factura fiscal* din partea unit*ii prestatoare. Agenia de turism dispune de telefon( fax( aparat foto digital( cinci calculatoare cu acces la internet( imprimant*( toate acestea asigur%nd un flux informaional eficace i eficient. /n !aza de date a ageniei este creat* o fi* pentru fiecare client( fiind astfel posi!il* i estimarea 'alorii pentru firm* a acelui client. Aceast* 'aloare este apreciat* pe !aza aa numitei formule A=> -c%t de recent( c%t de frec'ent( c%t de mult.. Cu c%t clientul cump*r* mai des i c+eltuie sume mai mari( cu at%t el este mai 'aloros pentru firm*. Pr"3"n ar"a a0 (>( 72(( d" 0o)"r0(a1(3ar" a 6(1" "1or d" a>(on d(n 0adr.1 d"/ar a)"n .1.( d" (0?" (n% a1 a%"n2("( E:() o.r 4epartamentul de Tic,eting JE:() o.r@ este reprezentant i agent al tuturor liniilor aeriene care opereaz* $n Timioara. Agenia este racordat* la cele dou* sisteme internaionale de profil( Amadeus i Korldspan( la cerere !iletele de a'ion fiimd $nsoite de etic+eta de !aga) personalizat*. iletele comandate pot fi ac+itate prin numerar ( prin cec( prin transfer !ancar i cu a)utorul c*rilor de credit. Amadeus este partenerul te+nologic ideal( ar*t%ndu#i disponi!ilitatea de a lucra i de a fi al*turi de clienii s*i( pe termen lung. Cu a)utorul parteneriatelor cu furnizorii de top din industria de tra'el( au reuit s* dez'olte soluii customizate pentru ne'oile clienilor s*i. Amadeus este partenerul te+nologic pentru mai mult de E3F22 agenii de turism( LEG companii aeriene printre care LL companii aeriene lo? cost( F2I22 +oteluri( 1F linii de croaziera( L3 companii fero'iare( 11 companii ferr6( LL furnizori de ser'icii de asigurare( LI companii rent a car i 1222 corporaii. Aezer'*rile sunt gratuite( !iletele se eli!ereaz* pe loc $n agenie sau pot fi li'rate prin curier direct la adresa solicitat*( iar pentru grupuri( tineri( '%rstnici i clienii fideli se pot oferi reduceri importante iDsau !onusuri( $n funcie de compania aerian* i de destinaie. Cele mai multe informaii despre destinaii i tarife se pot o!ine consult%nd seciunea Tar(f"AR"3"r>7r(AOf"r " !/"0(a1"( acolo unde se poate face i o rezer'are complet%nd on#line formularul special. Imediat dupa sta!ilirea detaliilor c*l*toriei i modului de efectaure a pl*ii -numerar( carte de credit( ordin de plat*.( 6(1" .1 d" a>(on /oa " f( ran!)(! /r(n "=)a(1 !a. /r(n 0.r("r d(r"0 1a adr"!a )"n2(ona 7. Astfel( se pot face toate aran)amentele de c*l*torie f*r* a mai fi necesar* deplasarea p%n* la !iroul ageniei. Re'ervarea este ec(ivalentul termenului ) reinere loc) %i nseamn alocarea n avans a unui loc pentru pasa&er sau *e spaiu sau volum li+er pentru +a&a, -arantarea con*iiilor *e transport aerian %i a locului n avion sunt asi&urate numai *e +iletul *e transport aerian pltit n avans %i acceptat *e pasa&er" Aezer'area se poate face " 'elefonic ( )rin e*mail ( Fa+ ( $irect la agen ie D./7 "f"0 .ar"a r"3"r>7r(( a%"n .1 >a 0o).n(0a da a 1()( 7 1a 0ar" r"6.(" ")(! 6(1" .1.Aezer'area tre!uie f*cut* cu cel puin F2 de ore $naintea plec*rii( dar nu mai mult de 12 luni $nainte.

E a/"1"A Pro0"d.ra d" r"3"r>ar" # 1.Solicitarea informaiilor necesare efectu*rii rezer'*rii " itinerarul( data de efectuare a z!orului( preferine pentru o clas*( companie( ore de c*l*torie alte cerine speciale -poziionarea locului $n a'ion( tipul meniu( copil( !e!e( persoan* cu ne'oi speciale .a.. 2. Accesarea sistemului de rezer'*ri -parola M user. 3. Afiarea disponi!ilit*ilor L. 0rezentarea 'ariantelor $nsoite de informaii utile I. Alegerea 'ariantei optime pentru client G. Intocmirea 08A#ului 0entru care reze'area s* fie corect* este ne'oie de urm*toarele elemente " # 8umele complet al pasagerului -nume prenume. M datele de identificare # 0erioada de c*l*torie # Auta # un num*r de telefon de contact F. 0recizarea inter'alului de timp pentru care se reine rezer'area E. Intocmirea m*tii !iletului 1. Emiterea !iletului 12. Incasarea contra'alorii acestuia 11.7ferirea informaiilor utile 0entru a se loga $n sistem( agentul de tic,eting folosete un cod unic. Contul este creat de c*tre administratorul local - ex Amadeus Aom%nia.( ce definete i ni'elul de securitate i funciile la care se permite accesul.

=igura 3.1 Amadeus( sistem internaional pentru rezer'*ri $n domeniul turistic Sursa"???.amadeus.net 4up* efectuarea rezer'*rii se printeaz* pasagerului un intinerariu cu toate detaliile rezer'arii.

=igura 3.2 4ocument ce conine detaliile rezer'*rii Sursa"???.eximtour.ro

O6("0 (>"1or !(! ").1.( (nfor)a (0


0rincipalul o!iecti' al aplicaiei informatice este creterea eficienei $n acti'itatea desf*urat* $n cadrul departamentului de Tic,eting. Astfel( prin analizarea sistemului actual( se pot sta!ili o!iecti'ele generale i cele specifice ale sistemului informatic. 7!iecti'ele generale sunt reprezentate de spri)inirea sistemului informaional( spri)inirea sistemului decizional i spri)inirea sistemului de comunicaie din cadru companiei Eximtour. 8oul sistem nu $l 'a $nlocui total pe cel existent( ci doar $l 'a $m!un*t*i. Se dorete ca noul sistem s* ofere posi!ilitatea gener*rii de rapoarte automat( deoarece $n prezent unele rapoarte sunt completate manual de c*tre persoanele responsa!ile. 4e asemenea( tre!uie s* fie creat* posi!ilitea acces*rii sistemului din orice locaie prin conexiunea la internet( !ine$neles doar de c*tre persoanele autorizate. Al doilea o!iecti' este acela de a elimina erorile umane din sistem prin introducerea unor limit*ri i restricii astfel $nc%t( atunci c%nd este sesizat* o astfel de eroare sa fie atenionat operatorul. Acest o!iecti' este foarte important( realizarea crect* a sa duc%nd la reducerea nepl*cerilor rezultate din e'entualele erori umane. ;n alt o!iecti' este acela de a $m!un*t*ii modalitatea de rezer'are oferit* clienilor pe site#ul companiei. Astfel( dei prin actualul sistem clientul are posi!ilitate de a rezer'a !ilete de a'ion pentru orice destinaie i $n orice moment al zilei( uneori apar erori $n redarea real* a datelor. D"f(n(r"a !( .a2((1or f(na1" Situaiile finale ale unui sistem sunt concretizate mai exact $n rapoartele de ieire ale acestuia. Aceste rapoarte sunt necesare pentru furnizarea concentrat* a informaiilor c*tre cadrele de conducere ale companiei( dar i c*tre departamentele care necesit* aceste

informaii. 0e !aza situaiilor finale se 'or lua deciziile pentru funcionarea i dez'oltarea ulterioar* a societ*ii. Aaportele reprezint* practic cele mai importante date furnizate de sistem( acestea fiind concretizate $n nite documente care r*spund unor cerin* ele utilizatorilor. Aaportul are rolul principal de a furniza informaii( sugestii sau recomand*ri directe sau indirecte. 8oul sistem informatic din cadrul departamentului Tic,eting al agentiei Eximtour 'a genera( pe l%ng* !iletul de a'ion i c+itana aferent* acestuia( urm*toarele situaii finale" Aaportul '%nz*rilor de !ilete de a'ion& Aaportul '%nz*rilor pe tipuri de mi)loace de transport& Aeportul serciciilor suplimentare& 8omenclatorul claselor tarifare& 8omenclatorul ser'iciilor& =actura fiscal*. Aaportul '%nz*rilor de !ilete de a'ion se 'a ela!ora lunar( semestrial i anual i reprezint* un document care 'a prezenta num*rul de !ilete de a'ion '%ndute $ntr#o perioad* de timp. 0rin analiza acestui raport se 'a putea determina perioadele cu un grad mare de '%nzare al !iletelor de a'ion i perioadele cu un grad mai mic( dar i gradul de ocupare al a'ioanelor $n acea perioad*. /n urma acestei analize se 'or putea lua decizii $n leg*tur* cu acti'itatea departamentului cu scopul de a minimiza c+eltuielile i pierderile. Aaportul '%nz*rilor pe tipuri de mi)loace de transport 'a fi realizat lunar( semestrial i anual i 'a prezenta situaia '%nz*rilor in functie de fiecare mi)loc de transport $n parte. /n urma analizei acestui raport se 'or putea determina ce tip de mi)loace de transport este cel mai c*utate i care tip are un grad mic de ocupare( put%ndu#se lua decizii legate de meninerea sau eliminarea anumitor ser'icii. Aaportul ser'iciilor suplimentare 'a fi realizat lunar( semestrial sau anual. Acesta reprezint* un document $n care 'or fi detaliate num*rul ser'iciile suplimentare '%ndute $ntr# anumit* perioad* de timp i 'aloarea $ncas*rilor pe fiecare ser'iciu $n parte. 0rin analizarea acestui raport se 'or putea lua decizii cu pri'ire la ser'iciile opionale( respecti' la eliminare( meninerea sau $m!un*t*irea acestora. 8omenclatorul claselor tarifare este un document ce prezint* informaii despre fiecare clas* tarifar* $n parte( respecti' despre preul acesteia pentru fiecare destinaie $n parte. 0rin 'erificarea acestuia se 'or putea o!ser'a diferenele dintre destinaiile existente $n companie. 8omenclatorul seri'iciilor furnizate de c*tre companie este un document care ofer* informaii despre celelalte ser'icii ale companiei( respecti' despre denumirea si preul acestora. =actura fiscal* este un document emis la cererea pasagerului $n care sunt trecute produsele '%ndute sau ser'iciile prestate( respecti' preul acestora.

Ef(0("n2a "0ono)(07 a !(! ").1.( (nfor)a (0


8oul sistem informatic din cadrul departamentului de Tic,eting dorete maximizarea profitului prin urm*toarele metode" # Atragerea de noi clieni prin $m!un*t*irea sistemului de rezer'*ri online& # /m!un*t*irea sistemului de plat* prin card&

# Aeducerea timpului de rezer'are( respecti' emitere a !iletelor de a'ion. 4e asemenea( sistemul 'a crete eficiena $n domeniul rezer'*rilor( prin posi!ilitatea acces*rii din orice loc a acestuia( doar de c*tre persoanele autorizate i prin posi!ilitatea de creare a rapoartelor $n mod automat( reduc%nd astfel timpul de emitere a acestora.

CONCLUZII Extraordinara dez'oltare a turismului a dus( $n mod ine'ita!il( la creterea permanent* a cererii unei game sporite de ser'icii i !unuri de consum( ceea ce a stimulat sectoarele producti'e i prestatoare de ser'icii s* fac* fa* unui tot mai mare 'olum de consum turistic generat at%t de deplas*rile populaiei spre anumite zone i localit*i de interes c%t i de sporirea num*rului de 'izitatori 'enii de peste +otare. Turismul este un domeniu de acti'itate cu un profil complex( reunind un ansam!lu de ser'icii i !unuri( proprii mai multor sectoare( fiind punctul de interferen* al acestora. 0e de alt* parte( prin instituiile a!ilitate( turismul asigur* leg*tura $ntre prestatori i turiti prin '%nzarea ser'iciilor solicitate de c*tre acetia. Se nasc deci( o serie de relaii $ntre organizatorii acti'it*ilor turistice sau !eneficiarii acestora( ceea ce reclam* o serie de operaiuni care s* asigure desf*urarea corect* i eficient* a acti'it*ilor turistice. Toate aceste acti'it*i i ser'icii( pentru a fi $ndeplinite la un ni'el competiti' i corespunz*tor cerinelor turitilor( necesit* structuri organizatorice adec'ate( creeaz* relaii de interdependen* cu alte unit*i care sunt implicate fie direct( fie indirect $n turism. /n ceea ce pri'ete sistemele informatice acestea tre!uie dup* cum am mai spus s* r*spund* la pro!leme legate de administrarea +ard?ar#ului( soft?are#ului( a datelor precum i a reelelor informatice $ntr#un mod strategic pentru succesul $n afaceri. Sistemele informatice de'in ast*zi tot mai mult o component* 'ital* a succesului pentru o organizaie sau un $ntreprinz*tor. /n acti'itatea de turism exist* anumite acti'it*i particulare care determin* construcia i utilizarea unor sisteme informatice specifice. /n referatul meu am prezentat sistemul de rezer'are a unui !ilet de c*l*torie. /n cazul meu este 'or!a despre sistemul de rezer'*ri care utilizeaz* internetul. Acest sistem informatic 'ine s* gestioneze acti'it*ile desf*surate de ageniile de turism sau de agenii indi'iduali la ni'el glo!al. Sistemele de acest tip utilizeaz* ec+ipamente +ard?are i soft?are specifice $n desf*urarea acestor acti'it*i. A'%nd $n 'edere faptul c* agenia de turism Eximtour este o agenie cunoscut* at%t la ni'el naional c%t i internaional este esenial* existena unor sisteme informatice i informaionale adec'ate. Sistemul informatic al ageniei este foarte !ine definit( clientul put%ndu#se informa at%t de pe site#ul ageniei c%t i prin materiale de prezentare de tipul cataloagelor( pliantelor( !rourilor etc. =luxul informaional este de asemenea foarte !ine definit. Se pornete de la completarea unui !on de comand* de c*tre client i se $nc+eie cu plata ser'iciului comandat de acesta. Toate procedurile sunt simple i pe $nelesul cietului. =luxul informaional este foarte eficient datorit* faptului c* agenia dispune de dot*rile corespunz*toare i anume"fax( telefon( aparat foto digital( calculatoare sau imprimant*. 7 sc+im!are ma)or* care a a'ut loc $n cadrul ageniei se refer* la faptul c* s#a ela!orat un nou sistem informatic( $ns* acest nou sistem nu $l '#a *nlocui total pe cel de)a existent ci doar $l '#a $m!un*t*ii. >ai exact( $nainte $n agenie toate acinile se realizau manual ( anumite rapoarte se completau manual de c*tre persoanele responsa!ile( iar acum prin noul sistem introdus se dorete generearea de rapoarte automat. 4e asemenea sistemul se poate accesa din orice locaie doar de persoanele autorizate. ;n alt a'anta) al acestui sistem informatic este acela c* atunci c%nd se produce o eroare operatorul este atenionat automat.

/n $nc+eiere doresc s* specific faptul c* sitemul informatic i informaional utilizat de agenia Eximtour este unul eficient deoarece s#a constatat maximizarea profitului prin faptul c* au fost atrai noi clieni prin $m!un*t*irea sistemului online i al sistemului de plat* prin card.

B(61(o%raf(" 1. Stepan A.( 0etro' N+e.( Iordan <. C Fundamentele proiectrii !i realizrii sistemelor Informatice, Editura >irton( Timioara( 111I 2. 7. 8icolescu( Sistemul informational*managerial al organizatiei( Ed. Economica( ucuresti( 2221 3. Ionescu Ion C 'urismul fenomen social*economic !i cultural( Ed. 7scar 0rint( 2222 OOO Internet# ???.referate.ro ???.eximtour.ro ucureti(