Sunteți pe pagina 1din 7

JAPONIA Ziua Naional: 23 decembrie Suprafaa: 377.835 km2 Populaia: 127.463.611 loc.

Limba oficial: japoneza Religia: intoism (50% ! b"dism(44% Denumire oficial: #aponia Capitala: $ok%o one!a: %en (#&' "orma !e gu#ernm$nt: monar(ie constit")ional* c" +",ern parlamentar

Japonia (-n japonez. ! se citete Nippon sa" Nihon! sens literal/ originea soarelui este o )ar. din 0sia de 1st! sit"at. pe "n lan) de ins"le a2late -ntre 3cean"l &aci2ic i 4area #aponiei! la est de &enins"la 5oreean.. 6en"mirea o2icial. este Nipponkoku! te7t"al ara de la originea soarelui. 1ste c"nosc"t. -n rom8nete i s"b n"mele de ara Soarelui Rsare. &otri,it le+endei! #aponia a 2ost creat. de c.tre zei care a" -n2ipt o sabie -n ocean! la scoaterea ei 2orm8nd"9se patr" pic.t"ri ce a" de,enit ins"lele principale! prec"m i o m"ltit"dine de ins"le mici (peste 5000 . #aponia este localizat. -n 0sia de 1st! -n nord"l 3cean"l"i &aci2ic! 2iind 2ormat. din 4 ins"le importante! ce reprezint. "n procent de apro7imati, :5% din teritori"l #aponiei/ ;ons("! ;okkaido! <%"s(" i =(ikok"! pl"s n"meroase ins"le mici. >ns"lele nipone s"nt 2ormate la -mbinarea pl.cilor tectonice/ placa &aci2ic"l"i i placa ?ilipinelor se sc"2"nd. s"b placa 1"roasiatic. din ,est. #aponia este sit"at. deas"pra zonei de sc"2"ndare! pe placa 1"roasiatic.. @a -mbinarea pl.cilor tectonice cr"sta p.m8nt"l"i este instabil.! ceea ce e7plic. n"m.r"l mare de ,"lcani din #aponia (40 acti,i i circa 150 inacti,i prec"m i n"m.r"l mare de c"trem"re (circa 1500 pe an . 5" toate acestea! se s"s)ine c. aceste l"cr"ri contrib"ie la 2r"m"se)ea peisaj"l"i din #aponia. >z,oarele termale s"nt lar+ r.sp8ndite! at8t -n zonele de m"nte! c8t i -n apropierea zonelor de ).rm. $ot"i! la,a i cen"a rez"ltate -n "rma er"p)iilor ,"lcanilor a" a,"t! de9a l"n+"l timp"l"i! e2ecte dezastr"oase as"pra pop"la)iilor care tr.iesc -n zona apropiat. ,"lcanilor acti,i. @a 11 martie 2011 -n &aci2ic! n" departe de ora"l =endai de pe coasta de est a #aponiei! a a,"t loc "n c"trem"r de ma+nit"dinea 8!:! cel mai mare c"trem"r m.s"rat ,reodat. -n #aponia. =eism"l a 2ost "rmat de "n ts"nami distr"+.tor. A. 5"trem"r"l din =endai (2011 .

5on2orm le+endelor i doc"mentelor japoneze! Bara =oarel"i C.sare are o istorie de apro7imati, do". milenii i j"m.tate. &e teritori"l act"al al #aponiei a" tr.it oameni -nc. din paleolitic i neolitic. 17ist. "n consens aproape "nanim c. popor"l ain"! de ori+ine nec"nosc"t. (st"dii +enetice recente s"+ereaz. le+.t"ri c" pop"la)iile t"n+"sice! altaice i "ralice din =iberia ! a loc"it din cele mai ,ec(i timp"ri -n ins"lele ar(ipela+"l"i nipon! iar japonezii s"nt rez"ltat"l amestec"l"i dintre acetia i di2erite pop"la)ii malaeziene! pro,enite din ins"lele &aci2ic"l"i! din ="d! c8t i a "nor rase mon+oloide ,enite de pe continent"l asiatic! din 5oreea! 5(ina sa" 4on+olia. Dn secol"l al A9lea -.e.n. s9a" constit"it mici "nit.)i statale -n ins"la <%"s(" i -n re+i"nea <inki (<%oto93saka . &e la mijloc"l sec al A>9lea e.n. -ncepe s. se e7ercite in2l"en)a c(inez. as"pra #aponiei! at8t -n or+anizarea stat"l"i i a societ.)ii! c8t i -n domeni"l artelor i mod"l"i de ,ia).. =pecialitii japonezi s"s)in c. istoria c"lt"ral. propri"9zis. a #aponiei a -ncep"t odat. c" prel"area ,alorilor spirit"ale din 5(ina 9 2ilozo2ia b"dist.! di,erse arte i moti,e artistice 9! pe care japonezii le9a" adaptat! impre+n8nd"9le c" spirit"l local i d8nd"9le str.l"cire de9a l"n+"l secolelor. >storia modern. a #aponiei -ncepe c" epoca 4eiji (186791:21 ! c8nd are loc resta"rarea p"terii imperiale. 1do primete n"mele de $ok%o i de,ine capitala stat"l"i. 0re loc o p"ternic. dez,oltare a economiei! o perioad. de modernizare! dep.ind rapid str"ct"rile 2e"dale. 6e,ine "n stat capitalist dez,oltat! care! pe plan e7tern! promo,eaz. o politic. e7pansionist.! ce marc(eaz. trecerea la imperialism. Cesta"ra)ia 4eiji n" a 2ost o re,ol")ie social.! ci a 2ost o re,ol")ie de s"s . 5a "rmare! #aponia n" a de,enit o democra)ie ci era cond"s. de o elit. politic.. Dmp.rat"l n" mai era doar "n simbol al stat"l"i ci l"a parte acti,. la l"area (ot.r8rilor c" aj"tor"l "n"i consili" imperial! aa9n"mit"l Genrin. Dn 1:02 #aponia semneaz. "n tratat de alian). c" 4area Eritanie! 2apt care -i ,a 2i de 2olos -n iminent"l r.zboi r"so9japonez. 58ti+8nd r.zboaiele c" 5(ina (18:4918:5! ob)ine ins"lele ?ormosa i &en+(" i c" C"sia )arist. (1:0491:05! ob)ine partea de s"d a ins"lei =a(alin #aponia de,ine -ncet c" -ncet o mare p"tere care n" mai p"tea 2i i+norat. de p"terile occidentale. 6"p. instit"irea protectorat"l"i as"pra 5oreei (1:05 ! #aponia o ane7eaz. -n 1:10. Dn &rim"l C.zboi 4ondial (1:1491:18 #aponia particip. al.t"ri de p"terile 0ntantei. 1conomia contin". s. se dez,olte -n ritm accelerat! concomitent c" pre+.tirile pentr" r.zboi. Dn 1:31 #aponia oc"p. 4anci"ria! iar -n 1:37 declaneaz. r.zboi"l pentr" c"cerirea 5(inei. Dns. a,ent"ra militarist. a #aponiei! care a s"2erit pentr" prima dat. -n l"me e2ectele dezastr"oase ale e7ploziilor atomice la ;iros(ima i Fa+asaki! a a,"t ca deznod.m8nt capit"larea necondi)ionat. la 2 septembrie 1:45. 1ner+iile concentrate spre re2acerea -ntre+ii ).ri i dez,oltarea s"s)in"t. a economiei a" permis #aponiei s. de,in. o p"tere economic. de o importan). rec"nosc"t.! c" o intens. ,ia). c"lt"ral.. Clima Japoniei se caracterizeaz. printr9o lar+. di,ersitate de climate! sc(imb.ri dramatice de ,reme! i anotimp"ri bine de2inite! toate acestea datorind"se 2apt"l"i c. #aponia se

-ntinde peste mai m"lte zone climatice de la nord la s"d i este in2l"en)at. atmos2eric de continent"l 1"roasiatic la ,est i de 3cean"l &aci2ic la est. 5" toate c. s"pra2a)a ).rii n" este prea mare (377.000 kmG ! ar(ipela+"l se -ntinde de la 20HF -n partea cea mai s"dic. a ).rii! >ns"la 3kinotoris(ima p8n. la 45I30JF -n partea cea mai nordic. a ins"lei ;okkaidK. Fauna Japoniei se caracterizeaz. prin animale tropicale tipice re+i"nii de s"d9est din 0sia! animale ale zonei temperate coreano9c(ineze i animale siberice s"barctice. ?a"na #aponiei incl"de i "nele specii i relic,e nemai-nt8lnite -n re+i"nile -nconj"r.toare. 0cestea pop"leaz. de obicei >ns"lele din s"d"l <%Ls(L9"l"i sa" -n >ns"lele Eonin! dar "neori c(iar i ins"la ;ons(L. Flora Japoniei este deosebit de ,ariat. datorit. 2apt"l"i c. ar(ipela+"l japonez se -ntinde de la nord la s"d peste 3.500 km i datorit. climei la 2el de ,ariate. Eotanitii apreciaz. c. -n #aponia e7ist. cam 596.000 de specii de plante endemice. Topografia Japoniei se caracterizeaz. -n prim"l r8nd prin instabilitatea +eolo+ic. a ar(ipela+"l"i japonez! care este partea de s"s a "n"i lan) de m"n)i n"mi)i "neori i 5erc"l de 2oc al &aci2ic"l"i9circ"m! care se -ntinde din 0sia de s"d9est p8n. la >ns"lele 0le"tine. 4"n)ii acoper. cca. 75% din s"pra2a)a #aponiei. 6e9a l"n+"l ins"lei ;ons("! de la nord la s"d! s"nt trei lan)"ri de m"n)i/ m"n)ii ;ida (sa" M0lpii japoneziN ! m"n)ii <iso i m"n)ii 0kais(i. 17ist. 25 de pisc"ri de peste 3000 m -n.l)ime! cel mai -nalt 2iind 4"ntele ?"ji (3776m . #aponia are 256 de ,"lcane! dintre care 80 s"nt acti,e (de e7empl"! 4"ntele 0so! 4"ntele 0sama i 4"ntele 4i(ara . 58mpiile #aponiei s"nt relati, mici i p")ine! acoperind cca. 25% din s"pra2a)a ).rii! cea mai lar+. 2iind 58mpia <antK (13000kmG . 0lte c8mpii notabile s"nt c8mpiile Fobi! <inki! 1c(i+o! =endai i >s(ikari. C8"rile s"nt! -n majoritatea lor! sc"rte i repezi. 5el mai l"n+ r8" este =(inano+aOa (367 km . 5el mai mare lac este @ac"l EiOa (672 kmG .

Populaia
Dn martie 200: pop"la)ia #aponiei era de 127.076.183 persoane! ceea ce o 2.cea a 119a cea mai pop"lat. )ar. din l"me. #aponia este c"nosc"t. pentr" omo+enitatea etnic. i lin+,istic. a pop"la)iei sale! prec"m i pentr" le+ile stricte de imi+ra)ie. #aponia este o societate "rban. (doar cca. 5% din pop"la)ie 2iind a+ric"ltori concentrat. -n c8te,a encla,e de9a l"n+"l 3cean"l"i &aci2ic! zona metropolitan. $okio9'oko(ama (pop"la)ie/ 35 milioane 2iind cel mai mare ora din l"me. Rata natalitii: :!37 P Rata mortalitii: :!17 P

Grupuri etnice: japonezi (::% ! al)ii (coreeni! c(inezi! brazilieni! 2ilipinezi etc.

Agricultur
0+ric"lt"ra asi+"r. Q din necesit.)ile pop"la)iei -n prod"se alimentare. 0+ric"lt"ra japonez. disp"ne de p")ine teren"ri arabile! care -ns. s"nt l"crate c" m"lt. +rij.. Cam"ra principal. este c"lt"ra plantelor. &rincipala c"lt"r. este orez"l! care se c"lti,. -n micile cimpii litorale! iri+ate! prec"m i pe pantele m"n)ilor. 6atorit. selec)iei! c(imiz.rii i m"ncii insistente a ).ran"l"i japonez! se ob)in recolte bo+ate de orez la (ectar. 6intre celelalte c"lt"ri! mai importante s"nt/ b"mbac"l! citricele! trestia de za(.r! t"t"n"l! ceai"l! +r-"l! carto2"l! s2ecla de za(.r! soia i di,erse le+"me. 1ste 2oarte r.sp-ndit d"d"l! ale c.r"i 2r"nze s"nt 2olosite la creterea ,iermilor de m.tase. #aponia de r-nd c" 5(ina! este principal"l prod"c.tor de m.tase nat"ral.. Dn "ltimii ani se -nre+istreaz. o cretere s"bstan)ial. a s"pra2e)elor plantate c" pomi 2r"cti2eri! caracteristici pentr" zona temperat.! i citr"i. Dn sector"l zoote(nic preponderent se cresc bo,ine i porcine. 3 -ndeletnicire a japonezilor este pesc"it"l or+anizat -n baza "neia dintre cele mai dez,oltate 2lote de pesc"it din l"me! c" "n n"m.r impresionant de port"ri specializate (peste 600 . #aponia oc"p. loc"l 3 -n prod"c)ia mondial. de pete d"p. 5(ina i &er". Sectoare agricole si zootehnice: orez! s2ecl de za(r! le+"me! 2r"cte! carne de porc i pasre! lactate! o"! pete.

In ustrie

>nd"stria constr"c)ii de maini/ a"tot"risme! na,e maritime9 @oc"l 1 pe +lob >nd"stria sider"r+ic./ @oc"l 1 pe +lob >nd"strie c(imic./ ciment! te7til. 0+ric"lt"ra/ c"lt"ra plantelor/ orez! trestie! ceai! le+"me! pomi 2r"cti2eri =ericic"lt"ra/ creterea ,iermilor de m.tase &esc"it"l/ @oc"l 3 pe +lob $ransport"rile/ 2oarte dez,oltate! r"tiere! le+at"ra dintre cele 4 ins"le se realizeaz. prin t"nele s"bmarine (cel mai mare t"nel are 54 km l"n+ime ! cele mai dez,oltate companii aeriene din 0sia. Resurse naturale: res"rse minerale nesemni2icati,e! pete. Aspecte pri!in me iul "ncon#urtor: pol"area aer"l"i i apei de la emisii de a"tomobile i instala)ii ind"strialeR acidi2icarea lac"rilor i de+radarea rezer,elor de apR

#aponia este cel mai mare cons"mator de lemn tropical! contrib"ind la ep"izarea acestor res"rse din 0sia i alte loc"ri. $conomie% 5ooperarea dintre +",ern i ind"strie! e etic* pro2esional* i solid*! -nalta te(nolo+ie i "n se+ment de ap*rare red"s (1% din &>E a" aj"tat #aponia s* a,anseze c" o mare rapiditate la ran+"l de a do"a )ar* din l"me s"b aspect te(nolo+ic (d"pa =S0 i a treia la ni,el"l parit*)ii de c"mp*rare (d"pa =S0 i 5(ina . 3 caracteristic* notabil* a economiei este mod"l -n care prod"c*torii! 2"rnizorii i distrib"itorii l"creaz* -mpre"n*! -n +r"p"ri n"mite Tkeirets"N. 3 a do"a caracteristic* important* este +ranatarea an+aj*rii pe ,ia)* pentr" o mare parte din pop"la)ia acti,* de la orae. Dn prezent! aceste caracteristici s"nt -n declin. #aponia este p"ternic dependent* de import"l de materiale de constr"c)ii i carb"ran)i. 4ic"l sector a+ricol este masi, s"b,en)ionat i protejat! c" prod"c)ii a+ricole printre cele mai mari din l"me (U(a . 6e obicei c" rezer,e s"2iciente de orez! #aponia treb"ie s*9i importe 60% din alimente! s"b aspect caloric. #aponia men)ine "na dintre cele mai mari 2lote de pesc"it oceanic! realiz8nd 15% din pesc"it"l de pe +lob. $imp de 3 decenii! #aponia a a,"t o cretere economic* rapid*/ 10% -n anii 1:60! 5% -n anii 1:70 i 4% -n anii 1:80. 5reterea a -ncetinit la 1!7% -n anii 1::0. @a aceasta a contrib"it si criza 2inanciar* care a c"prins 0sia -n 1::7. Dntre 2000 i 2003! tentati,ele +",ern"l"i de a imp"lsiona creterea economic* a" a,"t p")in s"cces. 6atoria p"blic*! de 17% din &>E! i -mb*tr8nirea pop"la)iei s"nt do"* probleme majore pe termen l"n+. Sectoare economice: a+ric"lt"ra/ 1!6% R ind"strie/ 25!3% R ser,icii/ 73!1%. Fora acti!: 66!44 milioane Rata &oma#ului: 4!1% 'ispute internaionale: 0re disp"te c" C"sia as"pra ins"lelor 1toro2"! <"nas(iri! =(itokan! ;amobai! oc"pate de so,ietici -n 1:45 i administrate -n prezent de C"sia. 1ste i moti,"l pentr" care -ntre C"sia i #aponia n" a 2ost semnat -nc "n tratat de pace! -nc(eind ast2el 2ormal ostilit)ile din al doilea rzboi mondial. #aponia i 5oreea de ="d -i disp"t ins"lele @ianco"rt Cocks (6okdo V den"m. 5oreean R $akes(ima V den"m. japonez ! sit"ate -n mijloc"l 4rii #aponeze U 4ri de 1st! oc"pate de 5oreea de ="d din 1:54. 5(ina i $aiOan re,endic i ele stpnirea as"pra ins"lelor neloc"ite =enkak"s(oto (6iao%" $ai . #aponia a declarat "nilateral o por)i"ne din 4area 5(inei de 1st zon economic e7cl"si,! pentr" a der"la prospec)i"ni pentr" petrol i +aze nat"rale.

Rolul Japoniei "n sistemul geopolitic mon ial actual%


#aponia a re"it s* se imp"n*! pe arena mondial*! -n prim"l r8nd prin dez,oltarea economic* deosebit*! c"nosc"t* d"p* cel de9al 6oilea C*zboi 4ondial. Dn prezent! #aponia reprezint* al doilea stat ca p"tere economic* de pe +lob! d"p* =S0! 2iind "n lider de necontestat

-n l"mea te(nolo+iilor de ,8r2. 6ez,oltarea economic* a #aponiei n" s9a realizat pe baza "nor res"rse nat"rale deosebite! ci! -n prim"l r8nd! pe e2ort"l "man des2*"rat -n domeni"l cercet*rii i al dez,olt*rii te(nolo+ice. #aponia este "n e7empl" concl"dent de ceea ce se poate realiza prin e2ort"ri "mane deosebite! prin ordine i disciplin* -n m"nc*. #aponia este )ara c" cea mai mare prod"cti,itate a m"ncii! de)in8nd pozi)ii 2r"ntae -n prod"c)ia mondial* de ciment! ca"ci"c sintetic! 2ont* i aliaje de 2ier! matale ne2eroase! ,e(ic"le a"to! ener+ie electric*! robo)i ind"striali! b"n"ri de cons"m i na,e maritime! ca n"m*r de ,ase. Dn "ltimele decenii! #aponia s9a remarcat ca p"tere re+ional* i +lobal* pe scena politic*! prin adoptarea "nei politici de nealiniere la di2eritele or+aniza)ii i tratate militare! dei -n "ltimii ani s9a implicat! c(iar prin trimiterea de tr"pe de men)inere a p*cii! -n "nele con2licte locale sa" zonale. Col"l major al #aponiei este -ns* "n"l economic! reprezent8nd pentr" "ltimele decenii ale secol"l"i WW! motor"l dez,olt*rii economice din zona paci2ic*. 6ecenii la r8nd! #aponia a de)in"t cele mai -nalte ritm"ri de dez,oltare! re"ind s* se imp"n* ca o p"tere re+ional*! dar i ca "na +lobal*! second8nd =S0. 6ei -n "ltim"l deceni" ritm"rile de dez,oltare n" a" mai c"nosc"t aceleai ,alori ridicate speci2ice anilor J70 ai secol"l"i trec"t! pre,izi"nile economice s"nt poziti,e! iar creterea importan)ei +eopolitice -n zona &aci2ic"l"i ,a de,eni! c" si+"ran)*! o realitate a deceniilor "rm*toare.

S-ar putea să vă placă și