Sunteți pe pagina 1din 13

DEDIC|M ACEAST| CARTE ADORABILILOR NO{TRI SO}I, F|R| DE CARE N-AR FI PUTUT EXISTA.

Doar o glum\.

I N T R O D U C ERE

Sunt

obraznic\ [i sunt mndr\


de asta

Obraznic\
Adjectiv: mai obraznic\, cea mai obraznic\ Adverb: obraznic\ Plin\ de neastmp\r, neascult\toare, revolt\toare, neru[inat\, `ndr\znea]\

Genul de fat\ care mereu se distreaz\ cu adev\rat.

~]i mul]umim c\ ai cump\rat aceast\ carte. Amndou\ strngem bani ca s\ ne m\rim snii, a[a c\ tocmai ai f\cut o investi]ie foarte bun\. Dac\ ai `mprumutat banii, e OK. Poate c\ e[ti lefter\. Sau traumatizat\, din cauz\ c\ tocmai ai fost p\r\sit\. Noi te vom ajuta. Iar dac\ i-ai furat din geanta cuiva, pune-i `napoi, vac\ hoa]\! Ea o s\ citeasc\ aceste rnduri. Celelalte ar fi bine s\ v\ a[eza]i [i s\ v\ concentra]i. {ti]i, `n via]\ exist\ multe lucruri cu care pute]i sc\pa nepedepsite. Nu e nevoie s\ fi]i att de dr\gu]e. S\ fii dr\gu] nu e chiar att de dr\gu]. Via]a e muuuuult mai bun\ cnd e[ti obraznic\. Era o vreme cnd credeam c\ via]a e o porc\rie. B\rba]ii ne-au frnt inimile. Am avut ni[te colegi de apartament cu adev\rat groaznici. Am lucrat pentru ni[te veritabili porci. Sharon s-a `ngr\[at att de mult din cauza sup\r\rii, `nct a ajuns s\ fac\ o emisiune TV despre diete. Iar Tara a sl\bit att de mult, c\ paparazzii aveau nevoie de lentile care s\ m\reasc\, s\ o poat\ g\si. Ajunsesem `n cel mai jos punct al declinului. Ba chiar purtam pantofi f\r\ toc. {i colan]i. Din ln\. Era timpul s\ ne tragem ciorapii.

Dou\ victime s-au transformat `n dou\ scorpii. Am devenit obraznice.


Am reu[it s\ g\sim o solu]ie s\ chiulim s\pt\mni la rnd, iar [eful s\ continue s\ cread\ c\ suntem adev\rate eroine. Am aflat cum s\ facem ca

10

via]a noastr\ amoroas\ s\ fie mult mai bun\ dect a colegilor no[tri de apartament. Am `nv\]at tehnica perfect\ a dezbr\c\rii, care s\ `i conving\ pe noii vo[tri iubi]i c\ nu sunte]i chiar lipsite de sni. Uita]i cei doisprezece pa[i de recuperare. Noi am trecut direct la pasul al treisprezecelea pasul obraznic. Adio, Domni[oar\ Corectitudine! Bine te-am g\sit, Domni[oar\ Sexy! Nici nu ne mai amintim cum e s\ fii bun\ [i dr\gu]\. {i adev\rul e c\ ne descurc\m foarte bine a[a. La fel pute]i face [i voi. E momentul s\ `nv\]a]i trucurile. Citind aceast\ carte, a]i devenit, oficial, membre ale clubului fetelor obraznice. O s\ v\ `nv\]\m cum pute]i ridica, evita sau profita de tot ce via]a arunc\ spre voi. {i cum s\ `ntoarce]i spatele celor care o merit\. Nu v\ vom `nv\]a cum s\ sc\pa]i nepedepsite dac\ s\vr[i]i o crim\. Dar vrem s\ r\mne]i sus, pe tocuri uciga[e.

Haide]i, fetelor.* E timpul s\ fi]i superobraznice.

Sunt bine-veni]i [i b\ie]ii probabil, pute]i s\ri peste mare parte din sfaturile referitoare

la ciorapi. (Da, OK, [tim c\ unii dintre voi nu o vor face.) Dar, dac\ vre]i s\ v\ al\tura]i clubului nostru, urma]i-ne ghidul [i estim\m c\ ve]i primi o b\taie bun\ pn\ s\ ajungem la final.

:ntreb\ri frecvente

12

Ce trebuie s\ fac dac\ iubitul nu-mi r\spunde la telefon? Care e cel mai bun r\spuns cnd un b\rbat spune c\ are nevoie de pu]in spa]iu? Care e cea mai bun\ metod\ de protest cnd e[ti p\r\sit\? Cum s\ m\ r\zbun pe unul care m-a `n[elat? Cum s\-mi vnd povestea unui ziar na]ional?

25

31 34 47 48

Cum s\-mi fac colegii de birou s\ nu-mi mai plng\ de mil\ c\ sunt singur\? 58 Cum s\ trec de Ziua ~ndr\gosti]ilor f\r\ un b\rbat? Cum s\ fac s\ nu m\ mai `ntrebe rudele cnd am de gnd s\ m\ m\rit? M\ distrez? Beau prea mult? Sunt bune de ceva c\r]ile de autoinstruire? Cum s\ fac s\ ajung `ntr-un avion privat? Cum s\ atrag o echip\ de rugby? Ce ar trebui s\ port dac\ iubitul meu conduce o Lamborghini? Cum s\ fac s\-mi par\ snii mai mari? Ar\t bine cnd sunt dezbr\cat\?

60 63 66 70 74 85 88 122 22 90

13

~NTREB|RI FRECVENTE

Cu c]i b\rba]i ar trebui s\ m\ culc? Prietena mea este incredibil de `ncrezut\ de cnd are un iubit ce s\ fac? Ce e mai important un b\rbat sau fetele?

92 114 100

Cum s\ le fac pe prietenele mele singure s\ nu mai fie geloase pe iubitul meu? 106 E acceptabil s\ te s\ru]i `n public? Cum s\ g\sesc ni[te bikini perfec]i? Cum s\ atrag un taciturn? M-am f\cut de rs la petrecerea de Cr\ciun ce s\ fac? Am f\cut o pasiune pentru stilistul meu s\ m\ culc cu el? Cum acop\r mu[c\turile? Cum g\sesc un coleg de apartament decent?

110 124 136 146 153 147 158

Cum s\-o determin pe colega mea de apartament s\ nu mai fac\ sex att de des? 176 Cum s\-mi epilez complet linia bikinilor? E OK s\ m\ culc cu [oferul unui taxi? Vacan]ele romantice func]ioneaz\ pe termen lung? Cum ajung `n pat cu o celebritate? Fundul meu e prea mare?

222 214 216 237 262

PRIMA PARTE

Fata obraznic\ ;ndr\gostit\

Rug\ciune D\-mi serenitatea de a accepta faptul c\ s\ fii singur\ nu e `ntotdeauna r\u, Curajul de a realiza c\, uneori, c\utarea B\rbatului Ideal poate tripla lista fo[tilor {i `n]elepciunea de a [ti c\, de[i lista fo[tilor se tripleaz\, nu sunt o vulgar\. Doar ghinionist\.

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.