Sunteți pe pagina 1din 5

INGINERIE ECONOMIC AN I

Semestrul II, an universitar 2012/2013


ZIUA

ORA
8-10 10-12

8101
Franceza P50

8102
curs F I D O C T R I N E

8103
s1 Fizica Z I Sport C A

8104
Sport P16

8105
s2 Fizica

LUNI

12-14 14-16 16-20 8-10

E C O N O M I C E P16 Statistica AI49 Sport P16 Germana P50 P16 Doctr. ec. P21 P16 Statistica AI50 Mec. Cat Mec. Engleza AI58

Doctr. ec. P16

Doctr. ec. P16

(facultativ) s1 Fizica M Program. AI64 Statistica AI50 E

P s i h o l o g i i ea i e d u c a Sport C A N Mec. Cat Mec. I Z A R E Doctr. ec. P21 Mec. Cat Mec. Program. AI64 Spaniola AI58

MARI

10-12 12-14 14-16 16-18 9-12 12-14 14-16 16-18 8-10 10-12

Franceza P50 Engleza AI58 -

MIERCURI

(facultativ) T e o r i a s i s t e m e l o r d ei e produc Mec. Cat Mec. Sport Program. AI64 Statistica AI50 Mec. Cat Mec. Engleza AI58 Program. AI64 Statistica AI50 Doctr. ec. P50 Engleza AI58 -

(facultativ) T O P O G R A F I E I N G I N E R E A S C P16 PROGRAMAREA CALCULATOARELOR I LIMBAJE DE PROGRAMARE P16 S T A T I S T I C A Engl. AI58 s1 Fizica E C O N O M I C P16 s2 Fizica Program. AI64 Spaniola P16

JOI

12-14 14-16 8-10 10-12 12-14

VINERI

T O P O G R A F I E , C A D A S T R U I D E S E N T E H N I C P16 spt.1 T o p o g r a f i e P16 spt. 2 T o p o g r a f i e P16 (facultativ) T o p o g r a f i e i n g i n e r e a s c P16

INGINERIE ECONOMIC AN II
Semestrul II, an universitar 2012/2013
ZIUA

ORA
10-12

8201

8202

8203

8204

opional A1 spt.1 Sociologie rural P21 / opional A2 spt.1 Filosofie P50 TEHNOLOGIA CONSERVRII I PRELUCRRII PRODUSELOR AGRICOLE P21 TCPPA AII86 TCA AII106 Engleza AI58 TCA AII106 Engleza AI58 TCPPA AII86 Macroeconomie AIII135

LUNI

12-14 14-16 16-18 8-10

(facultativ) TELEDETECIE I SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE P21 (facultativ) Teledetecie i sisteme informatice geografice P21 Construcii agricole P39 Engleza AIII135 TCA AII106 TCPPA AII86 Engleza - AIII135 Franceza - P53 Geniu rural AIII135 Macroeconomie AIII135 Spaniola AI58 TCPPA AII86 TCA AII106 Germana P50 P16 P33

MARI MIERCURI

10-12 12-15 15-17 8-10 10-12 12-15 16-18

O P E RI A U N I

B A N C A R E

T E H N O L O G IA T ECRRI E I ANIMALELOR opional A1 S O C I O L O G I E R U R A L P21 opional A2 F I L O S O F I E P44

8-10 10-13

JOI

opional B1 E C O L O G II E P R O T E C I A M E D I U L U I AI64 opional B2 B I O T E H N O L O G I I A G R I C O L E AII96 Discipline facultative: Logistica (13h-16h): P50 Sport (14h-16h): Sala de sport Franceza P21 curs Germana P50 P21 -

13-16

VINERI

8-10 10-12

M A C R O E C O N O M I E

INGINERIE ECONOMIC AN III


Semestrul II, an universitar 2012/2013
ZIUA

ORA
8-10 10-12 12-14 14-16 8-10

8301
CONTABILITA T I E MP AI50 CIM AI64 CPT AIII135 ---

8302

8303
P R O D U C I E I

8304
P44

M A N A G E M E N T U L CIM AI64 MP AI50 Engleza P16 opional A2 opional A2

LUNI

I N F O R M A T I C A M A N A G E R I A L P44 CPT AIII135 CIM AI64 MP AI50 ntr. simulat - P49+P55 P16 P21 P21 ntr. simulat - P49+P55 L E A D E R S H I P P16 L e a d e r s h i p MP AI50 CIM AI64 Engleza P16

MARI

10-12 12-14 14-16 16-17 8-10 10-12 12-14 14-16 8-10 10-12

MIERCURI

A G R O M A R K E T I N G Agromarketing P21 Agromarketing P21 ---

C O S T U R I , PURREI I T A R I F E N A G R I C U L T U R (spt.1) I N T R E P R I N D E R E A S I M U L A T P21 ntr. simulat - P49+P55 Engleza P50 ntr. simulat - P49+P55 Engleza P50 Agromarketing P21

Agromarketing P21

JOI

12-14 14-16

opional B1 M A N A G E M E N T F I N A N C I A R P21 / opional B2 E F I C I EA N INVESTIIILOR AI50 opional B1 M a n a g e m e n t f i n a n c i a r P21 / opional B2 E f i c i ean i n v e s t i i i l o r AI50 (facultativ) A g r o t u r i s m P39 opional A1 opional A1 S I L V I C U L T U R A P33 S i l v i c u l t u r a P33

VINERI

10-14 14-16 16-17

INGINERIE ECONOMIC AN IV
An universitar 2012/2013
SEMESTRUL 8 (7 SPTMNI)
ZIUA

ORA
14-18 18-20 16-18 18-20 14-18 18-20 -

8401
T E H N I C I T e h n i c i D E d e

8402
-

8403

LUNI

N E G O C I E R E P21 n e g o c i e r e P21 -

MARI

D R E P T D r e p t

C O M E R C I A L P21 c o m e r c i a l P21 -

MIERCURI

E C O N O M I E E c o n o m i e

A G R O A L I M E N T A R P42 a g r o a l i m e n t a r P42 -

JOI

9-13 13-17

opional A1 M A N A G E M E N T U L A F A C E R I L O R AIII135 opional A2 B R O K E R A J AI49 opional A1 M a n a g e m e n t u l a f a c e r i l o r AIII135 opional A2 B r o k e r a j AI49

VINERI

STUDIU INDIVIDUAL
PREGATIRE PROIECT DE DIPLOMA SI EXAMEN DE LICENTA

http://www.olttv.ro/video/produse-bio-la-usamv-slatina.html