Sunteți pe pagina 1din 12

STUDIU DE CAZ 3

ANALIZA FINANCIARA CU AJUTORUL BILANTULUI ECONOMIC SI A


INDICATORILOR

Fie societatea ALFA cu urmatorul bilant si cont de profit si pierdere:

Suplimentar se dau şi următoarele informaţii:

- Rezultatul exploatării 205.130 UM

- Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se considera resurse proprii

- Societatea dispune de efecte de comert scontate si nescadente in valoare de 230000


UM.
- Societatea utilizeaza de acum 3 ani un echipament avand o valoare de nou de 800000
UM, luat in leasing.
Durata contractului este de 5 ani.
Valoarea reziduala la finele contractului va fi de 50000 UM.
- Impozit pe profit 25%

- In exercitiul analizat imobilizarile au crescut cu 270000 UM fata de exercitiul


precedent

- La finele exercitiului precedent nevoia globala de fond de rulment a fost de 612000


UM.

Se cere:
a) elaborarea bilantului economic si interpretarea sa prin intermediul indicatorilor
specifici
b) efectuarea unei analize financiare cu ajutorul indicatorilor de echilibru financiar,
solvabilitate si de rezultate

Calcule necesare
(1) 3ani/5ani (800000 - 50000) = 0,6 * 750.000 = 450000

(2) Datorii financiare = 1352100

- împr. din emis. obligaţiuni + 874.100


- credite bancare + 213000
-credite pe termen scurt - 85000
-datorii leasing + 350000

350000 = 800.000 (imob.) – 450.000 (amort)


(val imob 800000, amort 450000, diferenta este datorie financiara 350000)
BILANT CONTABIL
ACTIV Brut Amort, Net PASIV NET
prov
I.Active imobilizate 2470000 987000 1483000 I.Capitaluri proprii
Imob necorporale 265000 10000 255000 Capital social 500000

-Chelt constit 15000 10000 5000 Prime de emisiune 50000

-Fond comercial 250000 25000 Rezerve 360000

Imob corporale 2205000 977000 1228000 -Rezerve legale 60000

-Terenuri 320000 - 320000 -Alte rezerve 300000


-Constructii 1250000 610000 640000 Rezultat 17500
reportat

-Instalatii 543000 321000 222000 Rezultatul 68250


exerciţiului

-Alte imob 92000 46000 46000


II.Active curente II. Provizioane risc, 19000
chelt.
Stocuri 530000 40000 490000 III.Datorii 1779100

-Mat prime si materiale 330000 40000 290000 Datorii financiare 1087100

-Semifabricate si 200000 200000 -Imprumuturi din 874100


produse finite emis oblig
Creante de exploatare 661000 26000 635000 -Credite bancare(2) 213000

-Clienti 630000 26000 604000 Datorii de 609000


exploatare
-Furnizori debitori 26000 26000 -Furnizori 462000
-Alte creante 5000 5000 -Clienti creditori 17000
Creante diverse – 128000 128000 -Dat fiscale, sociale 130000
capital nevărsat

Investiţii financiare pe 12000 12000 Datorii diverse 83000


termen scurt

Disponibilităţi banesti 4500 4500 -Furnizori imob 60000

Total II 1335500 66000 1269500 -Dat fiscale (imp 23000


profit)
III. Active de IV. Conturi de 30650
regularizare regularizare
Cheltuieli în avans 12000 12000 Venituri în avans 650

Cheltuieli de repartizat 60000 60000 Subvenţii pentru 30000


pe mai multe exerciţii investiţii
TOTAL GENERAL 3877500 1053000 2824500 TOTAL GENERAL 2824500
(I+II+III) (I+II+III+IV)
(1)Cheltuielile si veniturile inregistrate in avans se refera la activitatea de exploatare
(2)Din care credite pe termen scurt si descoperiri de cont 85000
CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Elemente de venituri si cheltuieli Sume

Cifra de afaceri……………………………………………… 1312590


Productie stocata……………………………………………. 8200
Total…………………………………………… 1320790

Cumparari de bunuri si servicii……………………………... - 396620

Alte cheltuieli externe………………………………………. - 290420

Impozite si taxe……………………………………………... - 50550

Salarii……………………………………………………….. - 215000

Cheltuieli sociale……………………………………………. - 82140

Alte cheltuieli……………………………………………….. - 53280

Cheltuieli cu amortizarea……………………………………. - 21100

Cheltuieli de exploatare cu provizioanele pentru depreciere.. - 6550

Rezultat financiar (din care chelt financiare 113000)………. -110500

Cheltuieli exceptionale cu provizioanele………………. ….. - 5640

Alte venituri si cheltuieli exceptionale……………………… 2010

Impozit pe profit …………………………………………. - 22750

Rezultat net (din care dividende 25000)…………………… 68250


BILANT ECONOMIC
UTILIZARI RESURSE
Utilizari stabile Resurse stabile
Activ imobilizat 2470000 Capitaluri proprii 995750
Cheltuieli de repartizat pe mai 60000 Capital subscris si nevarsat -100000
multe exercitii
Imobilizari in leasing 800000 Provizioane pentru riscuri si 14250
cheltuieli nete de impozit latent

3330000 Amortizare si provizioane active 1053000


Total I bilantiere

Utilizari temporare de Amortizare imobilizare leasing 450000


(1)
exploatare
Stocuri Total resurse proprii 2413000
-Mat prime si materiale 330000 Datorii financiare (2) 1352100
-Semifabricate si pr finite 200000 Impozit latent aferent prov pt 4750
riscuri, chelt
Creante de exploatare Total I 3769850

-Clienti 630000 Resurse temporare de


exploatare
-Efecte scontate nescadente 230000 Datorii de exploatare
-Furnizori debitori 26000 -Furnizori 462000
-Alte creante 5000 -Clienti creditori 17000
CIA 12000 -Dat fiscale, sociale 130000
1433000 VIA 650
Total II

Utilizari temporare in afara Total II 609650


exploatarii
Creante diverse 28000 Resurse temporare in afara
exploatarii
28000 Datorii diverse

Total III
Total II + III 1461000 -Furnizori imob 60000

Trezorerie activa -Dat fiscale (imp profit) 23000


Investiţii fin pe termen scurt 12000 Subvenţii pentru investiţii 30000
Disponibilităţi banesti 4500 Total III 113000

Total IV 16500 Total II+III 722650

Trezorerie pasiva
Credite pe termen scurt 85000
Efecte scontate nescadente 230000
Total IV 315000

Total general 4807500 Total general (I+II+III+IV) 4807500


INDICATORII SITUAŢIEI PATRIMONIALE

1. Rata investiţiilor

Ri = investiţii nete (creşterea activelor imobilizate + variaţia NFR) / profit


operaţional (din exploatare) net de impozit * 100

[ 270000 + (738350 – 612000)] / (205130 * 0,75) * 100 = 396350 / 153848 *


100 = 258%

- Investiţiile sunt de aproape 3 ori mai mari decât resursa internă de


exploatare. Se deduce completarea acesteia din credite.

- Investiţiile vor trebui susţinute şi din resurse externe (datorii financiare),


rentabilitatea economica de 13% nefiind suficientă iar pe de altă parte, societatea
trebuind sa-şi acopere costul capitalurilor aduse de acţionari şi de creditori.

2. Structura capitalului

Structura capitalului = datorii financiare / total resurse * 100

(BC) 1087100 / 2824500 * 100 = 39%

- Valoarea indicatorului se inscrie in intervalul optim ( < 50%).

- Explicaţia se regăseşte şi în valoarea indicatorilor: profitabilitatea şi


rentabilitatea economică.

3. Solvabilitatea generală.

Solvabilitatea generala= total active (valori nete) / total datorii

(BC) 2824500 / 1779100 = 1,6

- Activele nete sunt superioare datoriilor, putând să asigure solvabilitatea


societăţii.

4. Lichiditatea curentă

Lichiditatea generala = active curente (valori nete) / datorii curente

(BC) 1269500 / 777000 (total datorii – datorii financiare pe termen lung) = 1,6
- Valoarea indicatorului este acceptabila, se situeaza la limita inferioara a
intervalului optim (1,5 - 2).

- Societatea are o profitabilitate economica acceptabila (22%) care ii asigura o


lichiditate generala satisfacatoare.

5. Lichiditate imediată

Lichiditate restransa = (active curente – stocuri) / datorii curente

(BC) (1269500 – 490000) / 777000 = 1

- Valoarea indicatorului este foarte buna, se situiaza la limita superioara a


intervalului optim (0,5 – 1).

INDICATORII ECHILIBRULUI FINANCIAR

6. Fondul de rulment (FR)

FR= resurse stabile – utilizari stabile = capitaluri permanente – active


imobilizate = (capitaluri proprii + provizioane pt riscuri si cheltuieli + datorii
financiare pe termen lung) – active imobilizate

(BF) 3769850 – 3330000 = 439850

- Fondul de rulment este inferior nevoii de fond de rulment de exploatare pe


care ar trebui sa o finanteze.

7. Necesar de fond de rulment (NFR)

NFR= utilizari temporare – resurse temporare = (stocuri – creante pe termen


scurt + active de regularizare) – (datorii comerciale + datorii sociale + alte datorii pe
termen scurt nefinanciare + pasive de regularizare)

(BF) de exploatare : 1433000 – 609650 = 823350

- In afara exploatarii : 28000 – 113000 = - 85000

- Globala: 1461000 – 722650 = 738350

- Nevoia de fond de rulment de exploatare este compensata partial de resursa


degajata de elementele in afara exploatarii.
- Pentru diferenta trebuie sa se apeleze la credite pe termen scurt : trezoreria
neta = trezoreria activa – trezoreria pasiva = 16500 – 315000 = - 298500

8. Durata de rotatie a stocurilor.

Durata de rotatie a stocurilor = (stocuri la valoarea medie anuala / CAFTVA)


*365

(BF) 530000 / 1312590 * 365 = 147 zile de CAFTVA

- Valoarea indicatorului este mare si reprezinta o imobilizare de resurse in


stocuri.

9. Durata creditului clienti.

Durata creditului clienti = (creante clienti la valoarea medie anuala – avansuri de


la clienti + ESNS) / CAFTVA *365

(BF) 843000 / 1312590 * 365 = 235 zile de CAFTVA

- Imobilizarea resurselor in creantele clienti este superioara celei investite in


stocuri.

10.Durata creditului furnizori

Durata creditului furnizori = (datorii furnizori la valoarea medie anuala –


avansuri acordate furnizorilor) / CAFTVA *365

(BF) 436000 / 1312590 * 365 = 121 zile de CAFTVA

- Valoarea indicatorului este comparabila cu cea a rotatiei stocurilor,


ramanand neacoperita nevoia de resurse degajata de creantele clienti.
- Se observa ca vanzarile societatii, extrem de mici in raport cu
nevoile activitatii de exploatare, fac necesara recurgerea la resurse
externe de finantare (credite pe termen scurt – vezi FR, NFR,
trezoreria neta).

11.Rata de acoperire a dobanzii.

Rata de acoperire a dobanzii = profit operational (din exploatere) / cheltuieli


financiare * 100

(CPP) 205130 / 113000 * 100 = 182%


- Indicatorul este > 100%, valoare optima.
- Societatea este indatorata dar poate sustine din activitatea propie
costul datoriilor. Se acorda prioritate achitarii obligatiilor fata de
creditori, actionarii fiind oarecum penalizati.

12.Rata de distributie a dividendelor.

Rata de distributie a dividendelor = dividende aferente actiunilor / profit net


distribuibil actionarilor * 100

(CPP) 25000 / 68250 * 100 = 37%

- Valoarea indicatorului corelata cu cea a ratei de acoperire a dobanzii si cea a


ratei investitiilor conduce la ideea ca actionarii vor fi mai putin remunerati pentru a
se face fata investitilor (care nu pot fi suportate doar din resurse proprii) si costului
datoriilor.

13.Gradul de indatorare

Gradul de indatorare = datorii financiare (inclusiv grup si asociati) / capitaluri


proprii * 100

(BC) 1087100 / 995750 *100 = 109%

-Valoarea indicatorului poate fi acceptata tinand seama ca rata de acoperire a


dobanzii este de 182%.
Rata de distributie a dividendelor este de 37%, deci mai mult de jumatate din
profitul net poate fi investit in exploatare pentru degajarea de resurse viitoare.
Datoriile financiare depasesc putin capitalurile proprii.
Rentabilitatea celor din urma este de 9%, valoare care ar trebui comparata cu
sectorul.

INDICATORII NIVELULUI DE ACTIVITATE SI AL REZULTATELOR

14.Productia exercitiului (PE)

PE= cifra de afaceri ± productie stocata ± productie imobilizata = 1320790

15.Valoarea adaugata (VA)

VA= cifra de afaceri – consumuri de bunuri si servicii de la terti = = 633750

16.Excedentul brut de exploatare (EBE)

EBE = valoarea adaugata – (cheltuieli cu personalul + cheltuieli cu impozite si


taxe, altele decat impozitul pe profit) = 286060
17.Profitabilitatea economica

Profitabilitatea economica = excedent brut de exploatare / cifra de afaceri * 100 =


286060 / 1312590 * 100 = 22%

18.Rentabilitatea capitalurilor investite

Rentabilitatea capitalurilor investite = profit operational (din exploatare)net de


impozit / capitaluri investite la valori nete (active
imobilizate + nevoia de fond de rulment) * 100

153848 / (1483000 + 738350 – 66000) * 100 = 7% ;

- CI s-au obtinut : active imob. Nete (BC)+ NFR valori brute (BF) – Prov.
active circ. (BC)

19.Rentabilitatea economica

Re = excedent brut din exploatare / capitaluri investite in exploatare la valori


nete (active imobilizate de exploatare + NFR de exploatare) * 100

286060 / (1453000 + 823350 – 66000) * 100 = 13%


CI : imob.corp. nete (BC) + NFR expl. Brut (BF) – prov. Active circ. expl. (BC)

20.Rentabilitate financiara

Rf = profit curent / capitaluri proprii * 100 = 94630 / 995750 *100 = 10%


b)Indicatori

Denumirea indicatorului Relaţia de calcul Valori


I Indicatorii situaţiei patrimoniale
1 Rata Investiţii nete (Creşterea [270000 + (738350-612000) ] / (205130 x 0,75)
investiţiilor activelor imobilizate + x 100 = 396350 / 153848 x 100 = 258%
Variaţia NFR) / Profit
operaţional (din
exploatare) net de
impozit x 100
2 Structura Datorii financiare / Total (BC) 1087100 / 2824500 x 100 = 39%
capitalului resurse x 100
Obs: termenii raportului
sunt exprimaţi în valori
contabile
3 Solvabilitate Total active (valori nete) (BC) 2824500 / 1779100 = 1,6
a generala / Total datorii .
4 Lichiditatea Active curente (valori (BC) 1269500 / 777000 (total datorii – datorii
curentă nete) / Datorii curente financiare pe termen lung) = 1,6

5 Lichiditatea (Active curente – (BC) (1269500 - 490000) / 777000 = 1


imediată Stocuri) / Datorii curente
II Indicatorii echilibrului financiar
6 Fondul de Resurse stabile – (BF) 3769850 – 3330000 = 439850
rulment Utilizari stabile =
(FR) Capitaluri permanente –
Active imobilizate =
(Capitaluri proprii +
Provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli +
Datorii financiare pe
termen lung) – Active
imobilizate
7 Necesar de Utilizari temporare – (BF) De exploatare:1433000 – 609650 =
fond de Resurse temporare = 823350
rulment (Stocuri + Creanţe pe In afara exploatarii: 28000 – 113000 = - 85000
(NFR) termen scurt + Active de Globala: 1461000 - 722650 = 738350
regularizare) – (Datorii
comerciale + Datorii
sociale + Alte datorii pe
termen scurt
nefinanciare + Pasive de
regularizare)

8 Durata de (Stocuri la valoare medie (BF) 530000 / 1312590 x 365 = 147 zile de
rotaţie a anuala / CAFTVA) x 365 CAFTVA
stocurilor (valori brute)
9 Durata (Creanţe clienţi la (BF) 843000 / 1312590 x 365 = 235 zile de
creditului valoare medie anuala – CAFTVA
clienţi Avansuri de la clienţi +
ESNS) / CAFTVA x 365
(valori brute)
10 Durata (Datorii furnizori la (BF) 436000 / 1312590 x 365 = 121 zile de
creditului valoare medie anuala – CAFTVA
furnizori Avansuri acordate
furnizorilor)/ CAFTVA x
365

11 Rata de Profit operaţional (din (CPP) 205130 / 113000 x 100 = 182%


acoperire a exploatare) / Cheltuieli
dobânzii financiare x 100
12 Rata de Dividende aferente (CPP) 25000 / 68250 x 100 = 37%
distribuţie a acţiunilor / Profit net
dividendelor distribuibil acţionarilor
x 100
13 Gradul de Datorii financiare (BC) 1087100 / 995750 x 100 = 109%
îndatorare (inclusiv grup şi asociaţi)
/ Capitaluri proprii x 100
III Indicatorii nivelului de activitate şi al rezultatelor
14 Producţia exerciţiului Cifra de afaceri ± Producţie stocata 1320790
(PE) ± Producţie imobilizata
15 Valoarea adaugata (VA) Cifra de afaceri – Consumuri de bunuri si 633750
servicii ce la terti
16 Excedentul brut de Valoare adaugata - (Cheltuieli cu 286060
exploatare (EBE) personalul + Cheltuieli cu impozite si
taxe, altele decat impozitul pe profit)
17 Profitabilitate (Excedent brut de exploatare) / 286060 / 1312590 x 100 = 22%
a economica Cifra de afaceri x 100
18 Rentabilitatea Profit operational (din exploatare) 153848 / (1483000 + 738350 -
capitalurilor net de impozit/ Capitaluri investite 66000 ) x 100 = 7%; CI s-au
investite la valori nete (Active imobilizate + obtinut: active imob nete (BC) +
Nevoia de fond de rulment) x 100 NFR valori brute (BF) – Prov
active circ (BC)
19 Rentabilitate Excedent brut de exploatare / 286060 / (1453000 + 823350 -
economica Capitaluri investite în exploatare la 66000) x 100 = 13%
valori nete (Active imobilizate de CI: imob corp nete (BC) + NFR
exploatare + NFR de exploatare) x expl brut (BF) – Prov active circ
100 expl (BC)
20 Rentabilitate Profit curent / Capitaluri proprii x 94630 / 995750 x 100 = 10%
financiara 100

S-ar putea să vă placă și