Sunteți pe pagina 1din 7

DOCUMENTE SIMILARE

Share on face oo!Share on t"itterShare on emai#Share on $rintMore Sharin% Ser&ice'0 Notiuni %enera#e (e'$re in'ta#atia (e a#imentare a motoru#ui cu a$rin(ere $rin com$re'ie MASINA CU FLU) TRANS*ERSAL METODE DE O+TINERE A ,A-ARULUI Pornirea 'tea - triun%hi a motoru#ui a'incron trifa.at Intretinerea $#anificata a uti#a/e#or SUDAREA IN MEDIU DE 0A,E 1S02 PROIECT TE-NICIAN ELECTROMECANIC ACTIONARI -IDRAULICE SI PNEUMATICE Re%#are I3 Meto(e meta#o%rafice $entru (eterminari cantitati&e Proiectarea tehno#o%iei (e e4ecutie a unui cutit $entru cane#at interior - Ti$uri (e cutite

TERMENI im$ortanti $entru ace't (ocument


$ornire auto#i'$ 5 $roiect auto#i'$ 5 $roiecte auto#i'$ 5auto #i'$ $roiect 5 auto #i'$ $roiect mecanica 5

PROIECT AutoLISP Tehnica mecanica


+ Font mai mare | - Font mai mic

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Proiect AutoLISP Structura proiectului


!e"e#ul $e a#"a%&lu al pie"ei' Calculul coor$o#atelor pu#ctelor' Varia#te co#"tructi(e' Pa"ii #ece"ari al)orit%ului *pro)ra%ului+' Pro)ra%ul propriu,-i"' O&"er(atii "i co#clu-ii.

!ESENUL !E ANSAMBLU AL PIESEI

CALCULUL COOR!ONATELOR PUNCTELOR *IN PROIECTIE PLANA+ /i /1 /3 /5 /7 /8 /: /< /= /> /16 /11 /13 /15 /17 COOR!ONATE /i A A 6 6 A9B A9B A9B9C A9B9C A9B9C9! A9B9C9! A9B9C9!9E A9B9C9!9E F F 0i G23 423 423 L23 L23 ;23 ;23 I23 I23 H23 H23 I23 I23 G23

VARIANTE CONSTRUCTIVE A B 86 166 I II 6 386 III 166 186 G 366 186 166 H 586 366 366

C <66 886 <86 I 866 766 586

! 366 166 186 ; :86 886 886 <86 <66 <38 186 566 6

F 1866 1<86 1766

L >66 =86 1666

PASII NECESARI ALGORITMULUI

Re@acere pu#cte i#itiale ALGORITMUL PROPRIU,AIS *$e@u# C CRISTI*+ *$ate+ *orie#tare+ *pu#cte+ *$e"e#+ *@i#al+ + *$e@u# $ate*+ *"etB A *)etreal C#I#tro$uceti cota A C++ *"etB B *)etreal C#I#tro$uceti cota B C++ *"etB C *)etreal C#I#tro$uceti cota C C++ *"etB ! *)etreal C#I#tro$uceti cota ! C++

I#tro$ucere $e $ate *$i%e#"iu#ile A,L+ Orie#tare UCS UCS pie"a Calculul pu#ctelor propriu,-i"e */1 ? /17+ !e"e#are pie"a

*"etB E *)etreal C#I#tro$uceti cota E C++ *"etB F *)etreal C#I#tro$uceti cota F C++ *"etB G *)etreal C#I#tro$uceti cota G C++ *"etB H *)etreal C#I#tro$uceti cota H C++ *"etB I *)etreal C#I#tro$uceti cota I C++ *"etB ; *)etreal C#I#tro$uceti cota ; C++ *"etB 4 *)etreal C#I#tro$uceti cota 4 C++ *"etB L *)etreal C#I#tro$uceti cota L C++ + *$e@u# orie#tare*+ *"etB PS*)etpoi#t C#Pu#ct $e i#"erare C++ *"etB SENS*)etorie#t PS C#Orie#tare C++ *"etB OC*D SENS *2 1=6 pi+++ *co%%a#$ CUCSC CSC CBAAAC+ *co%%a#$ CUCSC CoC PS+ *co%%a#$ CUCSC C-C OC+ *co%%a#$ CUCSICONC CORC+ + *$e@u# pu#cte*+ *"etB /1 *li"t A *2 G 3+++ *"etB /3 *li"t A *2 4 3+++ *"etB /5 *li"t 6 *2 4 3+++ *"etB /7 *li"t 6 *2 L 3+++

*"etB /8 *li"t *9 A B +*2 L 3+++ *"etB /: *li"t *9 A B +*2 ; 3+++ *"etB /< *li"t *9 A B C+*2 ; 3+++ *"etB /= *li"t *9 A B C+*2 I 3+++ *"etB /> *li"t *9 A B C !+*2 I 3+++ *"etB /16 *li"t *9 A B C !+*2 H 3+++ *"etB /11 *li"t *9 A B C ! E+*2 H 3+++ *"etB /13 *li"t *9 A B C ! E+*2 I 3+++ *"etB /15 *li"t F*2 I 3+++ *"etB /17 *li"t F*2 G 3+++ + *$e@u# $e"e#*+ *co%%a#$ Cpli#eC /1 /3 /5 /7 /8 /: /< /= /> /16 /11 /13 /15 /17 CCC+ *"etB pol1*e#tla"t++ *co%%a#$ C%irrorC pol1 CC C*6 6+ C*1 6+ C#C+ *"etB pol3*e#tla"t++ *co%%a#$ Cli#eC /1 *li"t *car /1+*, *ca$r /1+++ CC+ *co%%a#$ Cli#eC /17 *li"t *car /17+*, *ca$r /17+++ CC+ *co%%a#$ Cre(ol(eC pol1 pol3 CC CEC C5:6C CC+ *co%%a#$ CF(poi#tC C1G1G1C+ *co%%a#$ CHi$eC+ + *$e@u# @i#al*+

*co%%a#$ CUCSC CRC CBAAAC+ *co%%a#$ CUCSC C!C CBAAAC+ +