Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA DIAGNOSTIC 7.

Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul consultanei financiarcontabile care prezint urmtoarea situaie financiar: Indicator Imobilizri Stocuri Crean e !isponibiliti Capitaluri proprii !atorii mai mari de un an !atorii de e#ploatare !atorii bancare pe termen foarte scurt Rezolvare: I. Analiza str ct rii !atri"oniale a #ir"ei are ca obiecti$ stabilirea raporturilor dintre diferitele elemente patrimoniale %atele de structur a&ut la compara ia ntre firme de dimensiuni diferite' precum (i la reflectarea unor modificri structurale n cadrul acelea(i firme. Analiza structurii patrimoniale a firmei $izeaz dou aspecte: 1) analiza ratelor de structur ale acti$ului* 2) analiza ratelor de structur ale capitalurilor proprii si datoriilor. 1. Ratele de str ct ra ale activ l i a) Rata activelor imobilizate: Rai$ Ai%At & 1'' $ 2000 + 2"."00 # 100 , ()*(+ unde: Ai - acti$ele imobilizate totale* At - acti$ul bilan ier total. %ata acti$elor imobilizate msoar .radul de in$estire a capitalului n firma analizat. b) Rata activelor circulante /%ac) reprezint ponderea acti$elor circulante n totalul acti$elor firmei (i e$iden iaz fle#ibilitatea financiar a acesteia: Rac $ Ac % At & 1'' , 21"00 + 2""00 # 100 , ,1)-2 + 31.12.n 2000 1000 20000 "00 20000 2000 1"00 0

n care: Ac - acti$e circulante. 0ntre rata acti$elor imobilizate (i rata acti$elor circulante se formeaz rela ia: %ai 1 %ac , 100 c) Rata stocurilor /%s): %s , S + At # 100 , 1000 + 2""00 # 100 , -)2,+ n care: S - stocurile. %ata stocurilor ia $alori diferite de la un sector la altul' n func ie de natura acti$it ii: mai ridicat la firmele din sfera produc iei (i distribu iei de bunuri materiale (i foarte sczute n sfera ser$iciilor. !urata ciclului de e#ploatare se reflect direct n ni$elul acestei rate. 2a firmele cu ciclu de e#ploatare lun.' rata stocurilor este ridicat (i in$ers. d) Rata creanelor comerciale /%c): %c , C + At # 100 , 20000 + 2""00 # 100 , (*)(-+ n care: C - crean e comerciale. Acest indicator reflect importan a relati$ a portofoliului de crean e comerciale n patrimoniul firmei. %ata crean elor este influen at de specificul acti$it ii' de puterea de ne.ociere a firmei cu partenerii comerciali din amonte /aceasta determin perioada de efectuare a pl ilor de ctre clien i)' dar (i de mana.ementul firmei. e) Rata disponibilitilor /%d): %d, ! + At # 100 , "00 + 2""00 # 100 , 1)2,+ n care: ! - disponibilit ile bne(ti. !enumit (i rata de asi.urare cu disponibil' aceasta reprezint o msur a lic3idit ii interne a firmei. 4 $aloare ridicat a disponibilit ilor poate reflecta o situa ie fa$orabil n termeni de ec3ilibru financiar' dar poate fi (i semnul de inerii unor resurse insuficient utilizate. 2. Ratele de str ct ra ale datoriilor si ca!ital rilor !ro!rii a) Rata stabilitii financiare /%sf) reflect le.tura dintre capitalul permanent de care firma dispune n mod stabil /pe o perioad mai mare de 1 an) (i patrimoniul total. %sf , Cp + % # 100 , 22000 + 2""00 # 100 , ,-)-2+ unde: Cp - capitalul permanent care se constituie din capitalul propriu la care se adau. mprumuturile pe termen lun.* % - totalul resurselor
2

%ata stabilit ii financiare reflect msura n care firma dispune de resurse financiare cu caracter permanent /stabil) fa de total resurse. 5reponderen a capitalului permanent n resursele financiare reflect caracterul permanent al finan rii acti$it ii (i un .rad ridicat de si.uran prin stabilitate n finan are. b) Rata autonomiei financiare globale /%af.) este un indicator .lobal referitor la autonomia financiar a firmei apreciat n ansamblul finan rii sale %af. , Cpr + % # 100 , 20000 + 2""00 # 100 , (*)(-+ unde: Cpr - capitalul propriu. %ata autonomiei financiare .lobale arat c6t din patrimoniul firmei este finan at pe baza resurselor proprii. 7aloarea minim admisibil este de ""8' de(i se consider c sursele proprii ar trebui s contribuie la finan are ntr-o propor ie de cel pu in 908. c)Rata datoriilor pe termen scurt /%dts): %dts , !:S + % # 100 , 1"00 + 2""00 # 100 , *)*(+ n care: !:S - datorii pe termen scurt. Indicatorul msoar ponderea datoriilor eli.ibile pe termen sub un an n totalul surselor de finan are (i trebuie corelat cu rata acti$elor circulante pentru a e$iden ia .radul de ec3ilibru financiar pe termen scurt. d) Rata de ndatorare global /%i.): %i. , !: + % # 100 , ""00 + 2""00 # 100 , 1-)1.+ n care: !: - datorii totale. Indicatorul msoar importan a relati$ a datoriilor indiferent de perioada de e#i.ibilitate. %ata este influen at de specificul acti$it ii de e#ploatare (i de structura de finan are a firmei. II. Deter"inarea !atri"oni l i net 7aloarea patrimonial a unei firme coincide cu acti$ul net contabil. 5atrimoniul net este ec3i$alentul acti$ului net contabil' respecti$ a capitalurilor proprii. Acti$ul net poate fi determinat pe baza a dou metode: a) Metoda sintetic A;: , A: - ! unde: A;: - acti$ul net* A: - acti$e totale* ! - datorii totale. A;: , 2""00 - ""00 , 20000
"

b) Metoda aditiv A;: , <s 1 %z 1 %r 1 %e - %rep n care: <s - capital social* %z - rezer$e* %r - rezultatul reportat* %e - rezultatul e#erci iului* %rep - repartizrile efectuate din rezultatul e#erci iului. ANT $ 2'''' III. Analiza lic/idit01ii si solva2ilit01ii 1. Lic/iditatea e#prima posibilit ile ntreprinderii de a-si transforma acti$ele in numerar necesar acoperirii datoriilor. Se e#prima prin indicatorul rata lic3idit ii. a) Rata lichiditii curente reflecta .radul de acoperire a datoriilor din acti$ele curente. 7aloarea recomandata a indicatorului este in &urul cifrei 2. %lc , Acti$e curente + !atorii curente , 21"00 + 1"00 ,1.)3( + b) Rata lichiditii imediate ( testul acid)' calculata ca raport intre acti$ele curente /minus stocuri) si datorii curente %li ,/ Acti$e curente - Stocuri)+ !atorii curente , /21"00 - 1000) + 1"00 , 1*).1+ 2. Solva2ilitatea reflecta capacitatea ntreprinderii de a face fata obli.a iilor de plata ndeosebi din resurse proprii. Se e#prima prin indicatorul rata sol$abilit ii. a) Rata solvabilitii patrimoniale calculata ca raport intre capitaluri proprii si total resurse. %sp , Capitaluri proprii + :otal resurse # 100 , 20000+ 2""00 # 100 , (*)(- + Sol$abilitatea .enerala este considerata buna c6nd rezultatul ob inut depaseste "08' indic6nd ponderea resurselor proprii in totalul resurselor ntreprinderii. b) Rata generala a solvabilitii' calculata ca raport intre capitalul strin si capitalul propriu. %.s , Capital strin + Capital propriu # 100 , ""00 + 20000 # 100 , 1.)*'+ Cu cat raportul ob inut este mai mic' cu at6t .radul de dependenta a ntreprinderii fata de creditorii si este mai sczut. I3. Analiza 4rad l i de 5ndatorare =radul de ndatorare e$iden iaz politica de finan are a ntreprinderii' respecti$ modul in care aceasta isi atra.e resurse pentru a-si acoperi necesitatile. Se e#prima prin indicatorul .rad de ndatorare. Indicatorul trebuie sa fie subunitar. Cu cat raportul este mai mic / sub "08) cu at6t este mai redus si .radul de ndatorare a ntreprinderii.
>

=i , Capital mprumutat + Capital propriu # 100 , 2000 + 20000 # 100 $ 1'+ 5rezentam in continuare un tabel cuprinzand sinteza indicatorilor calculati mai sus: Indicatori 1. Ratele de str ct ra a activelor Rata activelor imobilizate( Rai) Rata activelor circulante ( Rac) Rata stocurilor( s) Rata creanelor comerciale (Rc) Rata disponibilitilor ( Rd) 2. Ratele de str ct ra ale datoriilor si ca!ital rilor !ro!rii Rata stabilitii financiare /%sf) Rata autonomiei financiare globale /%af.) Rata datoriilor pe termen scurt /%dts) Rata de ndatorare global /%i.): Rata lichiditii curente(Rlc) Rata lichiditii imediate ( testul acid)(Rli) Rata solvabilitii patrimoniale /%sp) Rata generala a solvabilitii ( Rgs) Gradul de ndatorare ( Gi) Nivel 6 !rocente7 ()*( ,1)-2 -)2, (*)(1)2, ,-)-2 (*)(*)*( 1-)1. 1.)3( 1*).1 (*)(1.)*' 1')''

!in informa iile prezentate in tabelul de mai sus se pot desprinde urmtoarele concluzii referitoare la e$olu ia structurii financiare a ntreprinderii:

=radul de imobilizare a acti$elor este foarte redus dat fiind si specificul acti$it ii ntreprinderii analizate' respecti$e consultanta financiar contabila. Astfel' ponderea acti$elor imobilizate in total acti$e este de doar ?'9?8. In pri$in a acti$elor circulante se constata ca ponderea cea mai mare o de in crean ele comerciale / ?9'?>8) ceea ce denota faptul ca ntreprinderea analizata are probleme in colectarea crean elor clien i. Acest fapt se obser$a si din analiza ponderii disponibilit ilor in total acti$e / 1'2@8)' aceasta reflect6nd lic3iditatea interna sczuta a ntreprinderii analizate. ;i$elul stocurilor este corespunztor unei ntreprinderi care acti$eaz in domeniul ser$iciilor.

In pri$in a analizrii ratelor de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii' se poate aprecia faptul ca ni$elul nre.istrat este corespunztor. 0ntreprinderea prezint o stabilitate si o autonomie financiara ridicate In pri$in a patrimoniului net al ntreprinderii se poate obser$a ca acesta are o $aloare poziti$a. 2ic3iditatea ntreprinderii analizate este foarte buna' deoarece aceasta reu(e(te ca din acti$ele curente sa-si acopere datoriile curente fara probleme. Se poate aprecia' in baza ratelor de sol$abilitate calculate ca ntreprinderea analizata prezint o sol$abilitate reflect6nd acest fapt. .enerala foarte buna' ambii indicatori

In pri$in a .radului de ndatorare' cu toate ca raportul calculat nu este subunitar se poate aprecia ca ntreprinderea analizata recur.e prea pu in la atra.erea de resurse din e#terior si finan area ei se bazeaz in cea mai mare parte pe resursele proprii.

?. Calculai (i interpretai ratele de lic3iditate pentru ntreprinderea analizat mai sus. Rezolvare: 2ic3iditatea e#prima posibilit ile ntreprinderii de a-si transforma acti$ele in numerar necesar acoperirii datoriilor. Se e#prima prin indicatorul rata lic3idit ii. a) Rata lichiditii curente reflecta .radul de acoperire a datoriilor din acti$ele curente. 7aloarea recomandata a indicatorului este in &urul cifrei 2. %lc , Acti$e curente + !atorii curente , 21"00 + 1"00 ,1.)3( + b) Rata lichiditii imediate ( testul acid, calculata ca raport intre acti$ele curente /minus stocuri) si datorii curente %li ,/ Acti$e curente - Stocuri)+ !atorii curente , /21"00 - 1000) + 1"00 , 1*).1+ @. S se analizeze poziia financiar a unei ntreprinderi din sectorul comercial cu urma toarea situaie bilanier:

Indicator Imobilizri Stocuri Crean e !isponibiliti Capitaluri proprii !atorii mai mari de un an !atorii de e#ploatare !atorii bancare pe termen foarte scurt Rezolvare: I. Analiza str ct rii !atri"oniale a #ir"ei 1. Ratele de str ct ra ale activ l i a) Rata activelor imobilizate: Rai$ Ai%At & 1'' $ "0000 + >0000 # 100 , 8*)''+

31.12.n "0000 >000 9000 1000 20000 9000 1"000 2000

unde: Ai - acti$ele imobilizate totale* At - acti$ul bilan ier total. %ata acti$elor imobilizate msoar .radul de in$estire a capitalului n firma analizat. b) Rata activelor circulante /%ac) reprezint ponderea acti$elor circulante n totalul acti$elor firmei (i e$iden iaz fle#ibilitatea financiar a acesteia: Rac $ Ac % At & 1'' , 10000 + >0000 # 100 ,2*)'' + n care: Ac - acti$e circulante. 0ntre rata acti$elor imobilizate (i rata acti$elor circulante se formeaz rela ia: %ai 1 %ac , 100 c) Rata stocurilor /%s): %s , S + At # 100 , >000 + >0000 # 100 , 1')''+ n care: S - stocurile. %ata stocurilor ia $alori diferite de la un sector la altul' n func ie de natura acti$it ii: mai ridicat la firmele din sfera produc iei (i distribu iei de bunuri materiale (i foarte sczute n sfera ser$iciilor. !urata ciclului de e#ploatare se reflect direct n ni$elul

acestei rate. 2a firmele cu ciclu de e#ploatare lun.' rata stocurilor este ridicat (i in$ers. d) Rata creanelor comerciale /%c): %c , C + At # 100 , 9000 + >0000 # 100 , 12)*'+ n care: C - crean e comerciale. Acest indicator reflect importan a relati$ a portofoliului de crean e comerciale n patrimoniul firmei. %ata crean elor este influen at de specificul acti$it ii' de puterea de ne.ociere a firmei cu partenerii comerciali din amonte /aceasta determin perioada de efectuare a pl ilor de ctre clien i)' dar (i de mana.ementul firmei. e) Rata disponibilitilor /%d): %d, ! + At # 100 , 1000 + >0000 # 100 , 2)*'+ n care: ! - disponibilit ile bne(ti. !enumit (i rata de asi.urare cu disponibil' aceasta reprezint o msur a lic3idit ii interne a firmei. 4 $aloare ridicat a disponibilit ilor poate reflecta o situa ie fa$orabil n termeni de ec3ilibru financiar' dar poate fi (i semnul de inerii unor resurse insuficient utilizate. 2. Ratele de str ct ra ale datoriilor si ca!ital rilor !ro!rii a) Rata stabilitii financiare /%sf) reflect le.tura dintre capitalul permanent de care firma dispune n mod stabil /pe o perioad mai mare de 1 an) (i patrimoniul total. %sf , Cp + % # 100 , 29000 + >0000 # 100 , .2)*'+ unde: Cp - capitalul permanent care se constituie din capitalul propriu la care se adau. mprumuturile pe termen lun.* % - totalul resurselor %ata stabilit ii financiare reflect msura n care firma dispune de resurse financiare cu caracter permanent /stabil) fa de total resurse. 5reponderen a capitalului permanent n resursele financiare reflect caracterul permanent al finan rii acti$it ii (i un .rad ridicat de si.uran prin stabilitate n finan are. 7aloarea minim care ofer o stabilitate acceptabil pentru o firm industrial este de 908. b) Rata autonomiei financiare globale /%af.) este un indicator .lobal referitor la autonomia financiar a firmei apreciat n ansamblul finan rii sale
?

%af. , Cpr + % # 100 , 20000 + >0000 # 100 , *')''+ unde: Cpr - capitalul propriu. %ata autonomiei financiare .lobale arat c6t din patrimoniul firmei este finan at pe baza resurselor proprii. 7aloarea minim admisibil este de ""8' de(i se consider c sursele proprii ar trebui s contribuie la finan are ntr-o propor ie de cel pu in 908. c)Rata datoriilor pe termen scurt /%dts): %dts , !:S + % # 100 , 19000 +>0000 # 100 , 38)*'+ n care: !:S - datorii pe termen scurt. Indicatorul msoar ponderea datoriilor eli.ibile pe termen sub un an n totalul surselor de finan are (i trebuie corelat cu rata acti$elor circulante pentru a e$iden ia .radul de ec3ilibru financiar pe termen scurt. d) Rata de ndatorare global /%i.): %i. , !: + % # 100 , 20000 + >0000 # 100 , *')''+ n care: !: - datorii totale. Indicatorul msoar importan a relati$ a datoriilor indiferent de perioada de e#i.ibilitate. %ata este influen at de specificul acti$it ii de e#ploatare (i de structura de finan are a firmei. II. Deter"inarea !atri"oni l i net 7aloarea patrimonial a unei firme coincide cu acti$ul net contabil. Patrimoniul net este ec3i$alentul acti$ului net contabil' respecti$ a capitalurilor proprii. Acti$ul net poate fi determinat pe baza a dou metode: a) Metoda sintetic A;: , A: - ! unde: A;: - acti$ul net* A: - acti$e totale* ! - datorii totale. A;: , >0000 - 20000 , 20000 b) Metoda aditiv A;: , <s 1 %z 1 %r 1 %e - %rep n care: <s - capital social* %z - rezer$e* %r - rezultatul reportat* %e - rezultatul e#erci iului* %rep - repartizrile efectuate din rezultatul e#erci iului. ANT $ 2'''' III. Analiza lic/idit01ii si solva2ilit01ii

1. Lic/iditatea e#prima posibilit ile ntreprinderii de a-si transforma acti$ele in numerar necesar acoperirii datoriilor. Se e#prima prin indicatorul rata lic3idit ii. a) Rata lichiditii curente reflecta .radul de acoperire a datoriilor din acti$ele curente. 7aloarea recomandata a indicatorului este in &urul cifrei 2. %lc , Acti$e curente + !atorii curente , 10000 + 19000 ,').8 + b) Rata lichiditii imediate ( testul acid), calculata ca raport intre acti$ele curente /minus stocuri) si datorii curente %li ,/ Acti$e curente - Stocuri)+ !atorii curente , /10000 - >000) + 19000 , ')-'+ 2. Solva2ilitatea reflecta capacitatea ntreprinderii de a face fata obli.a iilor de plata ndeosebi din resurse proprii. Se e#prima prin indicatorul rata sol$abilit ii. a) Rata solvabilitii patrimoniale calculata ca raport intre capitaluri proprii si total resurse. %sp , Capitaluri proprii + :otal resurse # 100 , 20000+ >0000 # 100 , *')'' + Sol$abilitatea .enerala este considerata buna c6nd rezultatul ob inut depaseste "08' indic6nd ponderea resurselor proprii in totalul resurselor ntreprinderii. b) Rata generala a solvabilitii' calculata ca raport intre capitalul strin si capitalul propriu. %.s , Capital strin + Capital propriu # 100 , 20000 + >0000 # 100 , *')''+ Cu cat raportul ob inut este mai mic' cu at6t .radul de dependenta a ntreprinderii fata de creditorii si este mai sczut. I3. Analiza 4rad l i de 5ndatorare =radul de ndatorare e$iden iaz politica de finan are a ntreprinderii' respecti$ modul in care aceasta isi atra.e resurse pentru a-si acoperi necesitatile. Se e#prima prin indicatorul .rad de ndatorare. Indicatorul trebuie sa fie subunitar. Cu cat raportul este mai mic / sub "08) cu at6t este mai redus si .radul de ndatorare a ntreprinderii. =i , Capital imprumutat + Capital propriu # 100 , 9000 + 20000 # 100 $ 2*)''+

5rezentam in continuare un tabel cuprinzand sinteza indicatorilor calculati pentru intreprinderea analizata:

10

Indicatori 1. Ratele de str ct ra a activelor Rata activelor imobilizate( Rai) Rata activelor circulante ( Rac) Rata stocurilor( Rs) Rata creanelor comerciale (Rc) Rata disponibilitilor ( Rd) 2. Ratele de str ct ra ale datoriilor si ca!ital rilor !ro!rii Rata stabilitii financiare /%sf) Rata autonomiei financiare globale /%af.) Rata datoriilor pe termen scurt /%dts) Rata de ndatorare global /%i.): Rata lichiditii curente(Rlc) Rata lichiditii imediate ( testul acid)(Rli) Rata solvabilitii patrimoniale /%sp) Rata generala a solvabilitii ( Rgs) Gradul de ndatorare ( Gi)

Nivel 6 !rocente7 8*)'' 2*)'' 1')'' 12)*' 2)*' .2)*' *')'' 38)*' *')'' ').8 ')-' *')'' *')'' 2*)''

!in informa iile prezentate in tabelul de mai sus se pot desprinde urmtoarele concluzii referitoare la e$olu ia structurii financiare a ntreprinderii:

=radul de imobilizare a acti$elor este ridicat dat fiind si specificul acti$it ii ntreprinderii analizate' respecti$ sector comercial' probabil ntreprinderea dispun6nd de acti$e imobilizate / auto$e3icule' autoturisme' spatii de depozitare etc.) necesare desfasurarii acti$it ii. Astfel' ponderea acti$elor imobilizate in total acti$e este de 79'008. In pri$in a acti$elor circulante se constata ca ponderea cea mai mare o de in crean ele comerciale /12'908). !isponibilit ile bne(ti au un ni$el sczut. Stocurile de asemenea nu au un ni$el foarte ridicat ceea ce denota faptul ca ciclul de e#ploatare nu este foarte lun.. In pri$in a analizrii ratelor de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii' se poate aprecia faptul ca ni$elul nre.istrat este corespunztor. 5reponderen a capitalului permanent n resursele financiare reflect caracterul permanent al

11

finan rii acti$it ii (i un .rad ridicat de si.uran prin stabilitate n finan are. 0ntreprinderea prezint o stabilitate si o autonomie financiara ridicate

In pri$in a patrimoniului net al ntreprinderii se poate obser$a ca acesta are o $aloare poziti$a. 2ic3iditatea ntreprinderii analizate nu este foarte buna' ambii indicatori calculati sunt sub ni$elul $alorii acceptabile' reflect6nd faptul ca ntreprinderea analizata are probleme in acoperirea datoriilor curente din acti$ele curente. Se mai poate obser$a ca ntreprinderea isi finan eaz acti$ele imobilizate din datorii curente ceea ce creeaz un dezec3ilibru. Acest lucru se poate obser$a si din corelarea ratei acti$elor circulante cu rata datoriilor pe termen scurt. Se poate aprecia' in baza ratelor de sol$abilitate calculate ca ntreprinderea analizata prezint o sol$abilitate .enerala buna' ambii indicatori reflect6nd acest fapt. Sol$abilitatea .enerala este considerata buna c6nd rezultatul ob inut depaseste "08' indic6nd ponderea resurselor proprii in totalul resurselor ntreprinderii.

In pri$in a .radului de ndatorare' cu toate ca raportul calculat nu este subunitar se poate aprecia ca ntreprinderea analizata se ncadreaz in limitele normale ale ndatorrii / sub "08).

12