Sunteți pe pagina 1din 46

APRAREA LUI SOCRATE

All OAOr iA l.:O KPATOl' l.:

NOT INTRODUCTIV

n anul 399 tribunalul atenian l condamn la moarte - cu o majori tate de 60 de voturi - pe Socrate, ineleptul. Acuzaia : ateism, intro ducerea unor zei noi, coruperea tineretului. Pentru a inelege cum a-a putut ajunge aici, trebuie s considerm in ansamblul ei personalitatea lui Socrate, atit de atrgtoare in vremea sa incit, dup vorbele lui Alci biade, cel care .il privea i-1 asculta rminea ca vrjit, inima ncepea s-i bat mai tare i lacrimile s-i curg, de parc ar fi ascultat glasul sirene lor1 ; personalitatea sa atit de vie i intr-un fel fascinant, peste milenii, pin in vremea noastr. Soerate s-a nscut la Atena in anul 4 70/469 ; tatl su, Sophronicos, era sculptor, iar mama, Phainarete, moa. O vreme a practicat meseria tatlui (dup aproape ase sute de ani, Pausanias ti atribuie un grup statu ar de pe Acropole), in curind, ns, filosofia i s-a prut atit de fru moas, d e eseni al pentru om, incit i s-a dedicat cu totul. acea vreme locul ideal pentru formaia unui iubitor de circulau in numr mare, iar pe rs onali t il e culturale se in d re p ta u oprc acest ora' ca spre centrul gindirii lumii gre c e ti . ln 460 vine n ici A n nxop;oroK ; sofitii in lec) ii de mare succes, pe care le ascul t cu more i n tere moi toi tinerii aristo c roti.
eru

b:'elepciune :

Atena

in

m n n n scrisele

Pentru Socrnte ins, toate teoriile, toate sis temel e, tot ce vede i tot ce aude se transform in izvor de intrebri, de lndoial constructiv. tiinele naturii i se par prea ipotetice i prea puin eseniale ; tiina cea mai necesar este aceea care-I poate face pe om XOCO xetl ciyet&6. desvlrit la trup i la minte.

Cum rul provine, dup el, numai din ignoran, primul pas pentru a ajunge la bine e un proces de cunoatere : de inlturare a erorii i de dobndire a unor noiuni juste. Metoda tradiional a expunerii las loc la nenumrate imprecizii ; de fapt, adevrul exist in om, dar latent i cnfuz, deci, prin intrebri metodice trebuie trezit in om facultatea

1 Ba nchetlll,

215 e - 2 1 6 a.
7

PRANCISCA BALTACBANU de
o raio na, <le o du la lvealil adevlrul cu care e ,,!nslrcinat" (iyx6j.r.<>lv) . Dupl cum mama oo aj uta copiii si iasl la lumini, tot aa el, S o erate., va aju t a oulevlnol oA e nuc i : acesta e rolul dialecticii, s . ,moeasc" ad.-vllrul din suflete. AceastA ar tl de a scoate la lumini ade v rul cu aju t o rul lntre b il rilor c n u mi t de Platon, in Theaite1o1, maie u ti c {['Otu: u n >< >,) .

trli i< l e i cre de c e in mod imperios dator el-i aj ute i pe alii s ajung lur, n p i a, pe drum, se ap ropi(de cite cineva i Incep e s-i pun lntre

A o inelea, filosofi a devine esenialll pentru oricine. S o cra t e

de In fLOtt e ow-,.a moi" .

la r o . C u t re ier A t en a , o prindu- s e In p ale stre , In atelierele m e t e ugari

bri , cu to at modestia, recunoscndu-i n e ti in a i dornic d e a mva

interpelat a ccep t cu p lcere joc ul . Iat lns c tntrebrile devin tot mai
strinse, omul e pus In n curc tu r, se vede nevoit tot ma i des sau s se

ceva. Incintat

el i se d at e nie i curios s vad ce va urma, cel astfel

contrazicA, sau s accepte c s-a nelat, s c o n s t a t e cu uimire p u in a

con si ste n a opiniil or b un ului- sim tra diional . Cu tinerii , cu o ame nii fr p re t enii , cu cei do rni c i de perfecionare, Socrate vo rbe te p rietenos, cu o ironie blind, fr s-i ascund si mp atia ;

a ce tia "i se p reda u" pentru a incerca, 'lmpreun cu el, s aj ung la nelep succesului lor, Socrate devine caustic ; toat Atena po ate vedea c re

ciune. Da r cu p uternicii zilei, cu cei convin i c tiu t o t , plini de suficiena


t orni nu tie nici mcar

ce este re to ri ca , i a r ge n er alul victorios n-are

idee c e e ste curaj ul , omul pol iti c nu tie care e binele cetii ; t o i a ce tia

ii recunosc c u greu infrtngere a i nu i-o vor ierta lui Soc r ate niciodat.

numr de tineri, unii din cele mai de vaz familii at eniene , a tra i la in cepu t de ciudenia i de farme cul ace stui j o c in care intrebrile devin tot mai p reci se iar rsp un su ri le tot mai o vi t o ar e, p in la recunoa,terea nepri
p ret u ti n de ni cu infleiirare i, mai mult, n cep s-1 imite.

Antipatiile mpo tri va lui de vin cu att mai violente eu c t un m are

ceperii, se ataeaz repede de acest d e co ncert an t n ele p t , l urmeaz

Cum era d e s tul de greu s formulezi pe s cu rt i c u p re c i z i e o d octrin

bil nimic, au inceput s circule n Ate n a t o t felul de zvonuri ruvoitoare

po ve s t e as c p a niile In lup ta cu dialectica, i a r e l n su i n a s c ri s proba


e

a lui Socrate, cum fo a r t e mul i erau cit se poate de p u i n doritori s-i

la a dre sa lui, r s p indite int e ni on a t sau din netiin ; astfel incit nu

de mi ra re c In 423 Ari s t o fan arat pe scen, n Norii, o caricatur a

cu

lui So erate e xtre m d e d e par te de a de v r : un arla t a n, confundat cnd

filosofii iouieui, cnd cu s ofi tii , avnd p re o cup ri l i ps i t e de orice noi

m chiar duntoare cet ii i mai ales tineretului. Este a d e v r a t c


8

NOTA

INTRODUCTIVA

LA

APRAREA

LUI

SOCRATE

piesa

czut, dar n mintea atenienilor, contient sau nu, urmel e i-au

rmas.

Aceast s trd anie de a-i ajuta pe oameni s ajung la adevr nu i-a lsat lni S ocrate prea mult rgaz si se ocupe de altceva. Desigur, a fost soldat, ca orice tlnr atenian, i a participat la citeva din campaniile
rzboiului peloponeziac : cele de l a Potideea, Amphipolia i

Deliciu.. unde to i cei care I-au vzut i-au admirat, pe Ungi vitejie, sti pinirea de sine i demnitatea. S-a feri t ns in mod deliberat de amestecul in politic : singurele lui apari ii in v ia a publici sint In 406
nr.

celebre ale

elnd. fiind

p re edinte al Pritaniei,

se opune judecrii In bloc a strategilor lnviDgtori la Arginuse (cf. no ta

si

31) i In timpul celor "treizeci de tirani''. elnd refuzA. eu riscul vieii,


viaa p a rticul ari a avut la fel de puin timp i interes s se o cup e

de prosperitatea casei, ceea ce ia atras necontenitele reprouri, 'IIDCOri

ln

participe la o vlntoare de oameni.

sub forme violente, ale soiei Bale, celebru de puin simpatic i de rea de gur, Xantipa.
A rmas proverbi al A cumptarea lui S o crate , nu urmrit pentru
ea lnsi, ci de dragul libertii spiritului : putea rbda oricit de foame
sau de sete, a fost vzut stind o zi lntreag, nemicat, adincit In medi

taie; sau, In campania d e la Potideea, mergind cu senintate descul

pe ghea, pe

un

Intregi de buturi i petrecere. De p o min ii. a rmas i extrema lui srcie.

ger cumplit ; la fel de bine, Insi, pu te a rezista unei nopti

Niciodat nu sa erijat In pro fes or de nelep ciune, nicii.ieri nu-l vede m

oferind soluii gata fcute s a u reete d e comportare. D e

aeninii.tate

toate cu un umor inalterabil, tiind aii. aduc i la IndoialA, la actul ra! io


ele

agreabil, i ntransig ent cind e ra vorba dt cinste ti d repta te , dar p rivin d

n amentului pe oricine, plecind d e la lucrurile cele mai familiare ti de la

lnl lnd
-

minile

ascult it oril or spre abs tr aciu ni , spre cii.utarea bine

lui fi a de vrului, c ap abil i de glumi amieal dar i de asprime i sar


casm Insi Intotdeauna pe un fond d e ind ulgen i umanitate
-

dintre cei m ai p ers on ali

Soerate ne st Inainte ca un nelep t ;

m ai

vii.

mai a tr ig it ori, mai ap ro pi ai nou,

al

lumii vechi, fr IndoialA, dar

din ci vor fi fost.

ln

403 for ele democratice reuesc s lnlture regi mul

celor , .trei

zeci de tira ni". Ace s t eveniment a fost lnsoit de o mpotrivire violentl

I ' R ANCISCA

BALTACEANU

la tot ce n p ii r e n , re n i " " " fa ls, !gat de ollgarhie (de pild, sofiftii devin
Huspecti ca profoori ni tinerilor aristocrai) ; are loc o reacie tradiio nali t pntrioticll de upllru re a valorilor religioase i etice str!DOfeti. Vechile reentimcnte rllbufnesc acum i Socrate e prezentat m n nii

de du

oill cn u n o m cnre neag tradiia atenian de efort pentru pl'06peri

l a l u fa miliei i n cetii, de supunere fa de prini, de cinstire a nete principii


e

or

oao ti torl ai cetii, un om care stric tineretul, invindu-1 s nu reapecte

i impuindu-i capul cu prostii. Aadar in

399 Soaate

d n t in j udecat de Anytos, destul de important o m politic, participant


de Lycon, orator cu oarecare renume . Capetele de acuzare, abil alese, erau :
a

la rturnarea "celor treizeci", de Meletos, tinr poet tragic lipsit de talent


ti

Socrate nu recunoate zeii cetii. O acuzaie de impietate era

ceea ce putea face mai mare impresie asupra poporului atenian, cu atit mai mult in acel moment politic. Filosofii aveau n general o reputaie proast in aceast privin i in secolul al V-lea se desflfuraser citeva procese rsuntoare de ateism, printre care al lui Anaxagoras. De altfel, Socrate nici nu se putea apra de aceast acuzaie : credea n zei (sau intr-un Zeu), in buntatea i dreptatea lor, in providen, dar nu putea accepta figurile divine tradiionale, antropomorfe, cu pasi

uni de rind i biografii de scandal.


h) Socrate introduce zei noi. Aceasta se refer la convingerea lui, des afirmat, de a avea o divinitate ocrotitoare, un ete peste tot i
a

daimon care-I intovr

se manifest ca un glas luntric care-I oprete ori de de a svri ceva ru. Imaginaia ruvoitoare

cite ori ar fi pe punctul

acuzatorilor a fcut din aceasta o credin n zei noi, alii dect ocroti c) Socrate corupe tineretul. Desigur, nu putea nega c un mare numr

torii seculari ai Atenei, pe care orice bun cetean trebuie s-i cinsteasc, de tineri il urmau cu pasiune, invind din exemplul lui s se intrebe mai degrab asupra problemelor 1 untrice, ale spiritului, i s dea mai puin atenie activitii practice, lucrative, s au ambiiilor politice. Acuzarea i-a propus deci - i a reuit - s-I prezinte poporului atenian pe Socrate ca pe un individ nefast tineretului i primej dios pentru stat. Pedeapsa cerut era moartea. Un proce s de aceast spe se desfura in felul urmtor : Tribunalul atenian,

Heliaia, era compus din

6000 de ceteni, tra i

la sori in fiecare an. Procesele se desfurau in fata unei secii a tribn nalului, compus din circa 500 de membri. (La p pare c au fost 502 j udectori).

cesul

l ui Soerate se

10

NOT

INTRODUCTIV

LA

APRAREA LUI

SOCRATE

Acuzatorul ii depunea plngerea

(ypoe<p'lj)

In faa unuia dintre arhoni,

de obicei in prezena acuzatului i a doi martori. Dac magistratul deci prile i i reafirm poziia sub jurmnt (<iv't'<U[LOatoe) i se adun documente dea s dea curs plngerii, proceda la investigarea preliminar In care

i m rt urii . Judecata propriu-zis s e deschidea prin citirea depoziiilor acuzrii i aprrii. Fiecare cetean era n principiu obligat s se a p ere

singur, dar

putea aduce adevrai avocai prezentindu-i drept prieteni ai si. n


pr o ces ele penale, att acuzarea cit i aprarea vorbeau o singur dat.

n fapt

putea recita un discurs compus de un specialist sau

Ap oi, fr deliberare

prealabil, tribunalul vota cu jetoane perforate

(pentru condamnare) sau intregi (pentru achitare). Dac legea nu preve

dea o p ed e ap s anume pentru cazul In spe, urma discutarea pedepsei. Acuzarea avea dreptul s propun una, iar dac acbzatul era declarat vinovat av e a la rndul su dreptul s propun o pedeaps. Urma decizia
tribunalului. Socrate a fost condamnat la moarte in aprilie s au n mai 399, a doua

zi dup plecarea trierei sacre spre Delos. Cum nici o pedeaps capital
nu

putea fi executat nainte de ntoarcerea acesteia, el a stat In inchi


a

soare o lun ;

refuzat propunerea de a evada, i-a petrecut timpul n

discuii elevate cu p rie te ni i si i a intimpinat moartea cu senintate .

Platon cu cea real pe cnre n ro st i t- o Socrate la pr oc e s. Se ttie,


spunnd ci daimonul su
c

Se pu n e problema! n ce r a p o r t

se

afl Aprarea lui Socrale scris do

caz, c a refuzat s se folo,rac tic vreo aprare pregititi dinainte, impotrivi.


a

In o ri ce

Imediat dup moartea lui Socratc, Pluton

a poi

e scris abia d u p ii intoarcerea la Atena, prin 396, din dorina de a arta


mcar acum atenienilor adevra tul chip al lui So crate . E vorba deci de o. oper mai cuprinztoare, de o explicare accesibil i dramatizat a

cltoriile n

Egip t. M aj o ri t a tea cercettorilor socotesc c Aprarea

fugit In M eg a r n ; urme azi

intregii

activiti

a lui

Socrate.

n acelai timp, procesul era S:nc prea prezent in mintea atenienilor

ca Platon s poat pune in gura lui Socrate afirmaii mult deosebite de


cele reale. Pe de alt parte, cuvintele mai izbitoare sint confirmate de
Xenofon i

Diogenes Laertios.

E vorba deci de o autenticitate a ideilor principale, a psiholo gi ei


inteleptului, a tonalitii generale. ntr-adevr, Socrate ii va fi dat fr

indoial s e a ma inc de la inceputul procesului c va fi condamnat i a

11

l l( A N ! ' I S < ' A

U A LTA CEANU

Apdr11n0 lui
cln

ncCflptat faptul

l'laton,

cu

tl e umi tntr.. Apr ar ea sa reali va fi fost deci, ca i


o j u s tificare

S:n numele dreptAii, o respiDgere a

ti arotrante, amestecate eu profeii amenintoare, pe care i le atribuie

11 oLtlnn achitarea : Socrate nu-i menajeazA auditoriu}, nu caut oll - i clftl Lunllvolna, nu evit nici un cuvint care ar putea Indispune 1"' judc>cltorl, daci crede c e drept s-I spun. Fa de vorbele upre

ncu l!aJlllor d" clrap;ul adevrului i nu o pledoarie juridicA, o Incercare

p rnh

X anofon, tonul Aprrii lui Platon : calmul, cutarea adevllrului cu orice


explicarea intuitiv i rAbdAtoare, ironia bUndi, afeciunea eu care

1" vo rbete celor care au votat In favo are a lui, elevai a crescnd a idei

l o r, eamn mult mai mult cu tot ce tim despre Socrate .

Apikareo lui Soerate are trei pri :


Prima reprezint discursul de aprare propriu-zis. Socrate lncea.-c

nti a spulbere calomniile care circulau de mult vreme pe sea ma lui


i ahia apoi rspunde direct actului de acuzare. ncepe cu influena sa

asupra tineretului. Aflndu-se n sfera indemonstrabilului, Socrate pre


fer s arate neseriozitate& acuzatorului i, dup metoda obinuit,
Incepe s-i pun ntrebri aparent simple dar care l fac pe Meletos,

fn curind, s rspund nite enormiti. Discuia continu asupra acua iei de ateism : Socrate nu-i poate expune prerile despre divinitate i atunci se mulumete s arate c , de vreme ce e acuzat de de acuzare, Soerate i explic

n zei noi, nu poate fi acuzat de ateism. Artnd neteme inici a capetelor


ndeletnicirile : e vorba de o misiune
cu

cre dina

tneredinat lui de ctre zeu, de la care nu poate i nu vrea s se sustrlig nici sub ameninarea morii. Socrate i ncheie discursul explicnd demnitate de ce nu recurge la presiuni sentimentale asupra judectorilor. Tribunalul voteaz : Socrate este declarat, cu o majoritate de 60 de voturi, vinovat. A doua parte reprezint discutarea pedepsei. Cum acu

zarea cerea pedeapsa cu moartea, Socrate rspunde c ceea ce i

s-ar

cuveni pentru faptele lui ar fi s fie hrnit In Pritaneu (ca m agi straii

i bineflictorii cetii), pn la sflritul zilelor sale ! Pri et e nii se ofer s plteasc pentm el o amend de 30 de mine. Tribunalul voteaz pedeapsa cu moartea , Imediat dup pronunat"ea sentinei se ridica edina, astfel c, n re ali tate, So crat e nu i- a putut rosti ultimele cuvinte decit n faa unui grup adunat n juml su2 Dup
1

Cf.

M.

C r o i s e t,

P 1 a t o n,

Oeuvres

comp!etes,

tolne

1, Belles Lettres, p. 1 37. 12

NOT

INTRODUCTIV LA

APRAREA LUI

SOCRATE

le prevestette atenienilor c va veni o zi in care se vor ci c I-au con damnato Socrate se adreseaz celor care au votat in favoarea sa ti pe care li numete adevraii si judectori ; cu mult afeciune i senin tate le vorbete despre via i despre moarte : chiar dac nu tim c e lli'mellz morii, sar putea ca ea s fie un bine. Desigur c Platon pune in scrierea sa mai mult decit a spu s Socrate in realitate la proces ti AprarM este ca intenie o Apologie in sensul DOI!tru:de azi. Dar dac nu In liter, in spirit rAmine, de bun seam, credincios maestrului su, astfel c, ficind rezervele necesare, putem accepta, Intr-un sens mai larg, c ata va fi vorbit Socrate, inteleptul, In primvara lui 399, asculdndu-ti condamnarea la moarte.
ce

Franriua BMiikeanu

BIBLIOGRAFIE
1. Lucrri generale A. B a n f i, Socrau, Torino, 1963 F r. C h t e 1 e t, Ploton, Paris, 1965

i e s, Autour de Ploton, Paris, 1947 e d 1 n d e r, Ploeon, Berlin. 1964 L R o b i n, La pensee grecque e& lu originea de fupril scientifique, Paris, 1923 P. M. S c h u h 1, L'oeuvre de Ploton. Paris, 19541 U. v. W i l a m o w i t z-M o e l l e n d o r f f, Ploton, Berlin, 1 9 1 9 E d . Z e 1 1 e r , Die Philoaophie der Gri echen Leipzig, 1 8 8 9
A. D

P.

Fri

2.

Ediii

P 1 a t o n, Oeuvres completes, tome 1 (Hippia mineur, Akibiade, Apologie de Socrate, Eutyphron, Criton), Texte tabli et traduit par III. Croiset, Paris, "Les Belles Lettrea", 1925 ; Introduction, pp. 1 - 1 8 ; Apologie. Notice - pp. 1 1 7 - 139 C. C r o n, Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton, Leip zig, 18651, Einleitung, pp. 1 - 46 f Socrates and Crito, Boston, 1 8 8 5 ; lntroduc L. Dyer, Plato, Apology o tion, pp. 1 - 48 13

III IILIO< ;RAFIE

l' l u t i
Noic u ,

o n,

IJ ialoguri, dupll

truducerile lui Cezar Papacostea, revizUite

l n t rcgitc

cu clcuu\

traduceri noi i cu "Viaa lui Platon''. de Constantin

llcu u rc 1 t i , K I . . U . , 1 968

3 . Lucrri speciale
(. A
W.
n d

r e, Der Aufbau und die literarische Bedeutungder PlatonUcmn Socrates


ot

tl ro log i e, Diss. , Freiburg, 1923, 1 5 1 pag,


M.

C a 1 d e r,

VI, 1961, 8 3 - 8 5
C. t i o ns
C. C o u 1 t e r ,

Amphipolis (Apoi. 28 e), .,Phronesis",

and proceedings

The tragic structure of Plato's Apology, "Transac of the American Philosophical Association",

1931
R. F r e s e, Die aristophanische Anklage in Platons Apologie, "Phi1ologns", LXXXI, 377 S. G a 1 l i, Socrate ed alcuni dialoghi platonici. Apologia etc., Torino, 1958

Univ.

P. H a c k f o r t h, The composition of Ploto's Apology, Cambridge Pr., 1933

P. K e s e 1 i n g, Soph ok l e ' s A ntigona in Pla!ons Apologie du Soba

les, "Philo1ogische Wochenschrift", 1936

APRAREA LUI SOCRATE

ct pe ce s nu m mai recunosc, att de convingtoare erau cuvintele lor ; totui, la drept vorbind, ei nau spus nimic adevrat. ns dintre toate minciunile pe care le-au rostit, m-a uluit cel mai mult afirmaia c trebuie s luai bine seama s nu fii nelai de mine, un vorbitor, zic ei, nemaipomenit. i nu le-a fost ruine c vor fi pe loc dovedii mincinoi de mine prin fapte, de vreme ce nu art a fi ctui de puin un vorbitor grozav, iar aceasta mi s-a prut cea mai mare neruinare a lor, dac nu cumva prin " a fi " un vorbitor grozav " ei neleg " a spune adevrul ; cci dac asta vor s spun, a putea consimi c snt i eu orator, dar altfel dect ei. Aadar, dup cum ziceam, n vrbele lor a fost foarte puin adevr sau chiar deloc ; n schimb, de la mine vei auzi adevrul ntreg. V jur ns pe Zeus, ceteni ai Atenei, c nu vei auzi vorbe nfrumu seate i mpodobite cu ntorsturi meteugite i cuvinte alese, ca ale acestora, ci voi folosi cuvintele care se nt mpl smi vin n minte, ncredinat fiind de adevrul spuselor mele ; i nimeni dintre voi s nu se atepte la altceva. Bine mi-ar sta, judectori, la anii mei, s vin n faa voastr cu vorbe ticluite, ca un tinerel. Dimpotriv, tocmai asta v rog, atenieni, i v rog cu tot dinadinsul : dac m vei auzi aprndu-m cu aceleai cuvinte pe care obinuiesc s le spun i n agora, printre tarabele zarafilor, unde mau auzit muli dintre voi, i n alte ; pri, s nu v mirai i s nu facei zarv. Cci aa stau lucrurile : pentru prima oar am venit la judecat acum, la aptezeci de ani ; snt cu totul strin de vorbirea de aici. Dup cum, dac s-ar ntmpla s fiu cu adevrat un strin, m-ai ierta c vorbesc n graiul i cu deprinderile n care am
15

tiu, ceteni ai Atenei ; eu, cel puin, ascultndu-i, era

Ce nrurire au avut acuzatorii mei asupra voastr, nu

17 a

18 a

P L A TON

fost crt1scut, aa
b u n dreptate :

v cer t;i a c u m lucrul acesta, cred eu, p e s nu v uitai la felul meu de a vorbi, mai Lun sau mai ru, cum o fi, ci s luai seama cu grij d ac Hpun l u cru r i d re p te sau nu ; c ci ace ast a e sarcina j u dec torului ; iar a c elui care vorbete - s s p un ade
vrul . invinuiri mi nc in o ase i de pri mi i mei acuz atori1 ; apoi c ei care m-au fr

nti

de toate

a cuzaiile

i de

s spun nimic adevrat ; de ei m tem eu mai d ;gah dect de Anytos i de ai lui, cu t o at e c i acetia snt . c.le temut. D ar mai de temut snt, j udectori, aceia c are as umndu-i r olul de a v ed uca, pe cei m ai muli dintre yoj, n c de p e c n d era i c op ii , ncercau s v co nving aducn du- mi vini n e a de v r ate : c ar exista un oarecare Socr:ate, om isc usit, care c uget la cele din c e r i c erce te az oate cte se afl sub p mnt i fa ce s nving j udec ata strimh2. De vreme ce miau r spn dit o asemenea faim , at e nieni , c ac e t ia snt acuzatorii de care trebuie s m tem ; nt r_.ade v r , cine-i ascult i nchi pu ie c oamenii care cerceteaz astfel de lucruri nu cred nici n zei. De altfel, aceti acuzatori snt muli i m nvintil.esc de mult vreme, vorbind cu voi n c de la vrsta la care e rai ct se p o ate de ncreztori, unij dintre voi fqi;ld copii nc i adolesceni ; iar ei m a cuz au 1n lips , fr s m ap ere cineva. Dar ce este cu totul fr noim, e c nici m car numele lor nu le tiu i nu le pot spur' d n afar p o ate de al unui oarecare autor de comedii3. Toi c ei care, din pism i prin clevetire, s-au st rdui t s v c onvi n g , ca i cei care, dup ce sau lsat convini , iau convins la rndul lor pe alii, t oi acetia m p u n. in grea nctrc tur ; pentru c nu p o i aduce pe nici unul dintre ei aici, la j u de cat , nici nu p o i dovedi c n-au dre pt ate , ci, pur i si mplu, trebuie s te a p e ri luptnd cu nite umbre i s acuzi f r s -i r s pu nd nimeni. V-ai d at aadar s e am a i voi, din cte v spun, c acuzatorli mei snt de dou feluri : unii mau acuzat de curnd, ceilali de mult, cei despre care tocmai v orbe s c . i a i n eles c.

dt? acuzat orii mei din urm. Cci muli sini nvinuit n fata v o as tr , si nc de multi ani, '

se cuvine, a te ni e ni, s

apr de

primele

16

APARAREA LUI SOCRATE

tre9uie s m apr nti de nvinuirile lor, pentru

e c pe ei i-ai auzit nti nvinuindu-m, i i-ai auzit mult mai mult vreme dect pe ceilali, de mai trziu. Bine. Trebuie deci s m apr, atenieni, i sa mcerc, ntr-un timp att de scurt, s nimicesc calomnia nstpinit de mult n minile voastre. Dac asta ar fi mai hine i pentru 19 a voi i pentru mine, a vrea de bun seam s reuesc i s ajung la un rezultat aprndu-m ; dar cred c e greu i-mi dau foarte hine seama ct de greu. Totui, ntmple-se oum o vrea Zeul, noi sntem datori s dm ascultare legii i e. ne aprm . Aadar, s vedem din nou, de la nceput, care e nvinuirea din care s-a nscut aceast ponegrire a mea i pe care s-a eprijinit Meletos cnd m-a dat n judecat. Bine. Ce-au b spus, calomniindu-m, calomniatorii mei ? Trebuie s le citim vorbele ca pe ale unui act de acuzare : " Socrate este vinovat, el iscodete peste msur cele de sub p mnt i cele din cer, face s nving judecata strmb i i nva i pe alii aceste lucruri. " Cam acestea ar fi ; ai putut c vedea i voi n comedia lui Aristofan un Socrate purtat pe scen incoace i ncolo, spunnd c merge prin vzduh i inirind tot felul rl c vo rbe goale despre lucruri l a care cu nu m pr i ce p n i ei mult, nici puin4 i eu nu vorbesc cu dispre despre o atfel de tiin, a dmind c ntr-adevr exist cincvu ( u r c 1;1 pricep., la t o at e acestea, s nu fiu cumva acuzat de Mdtos i de aa ceva ; ns, n ceea d ce m p!."ivete, e u 1 1 - a m n i m i c comun cu ele, a tenieni. V iau ca mar tori p c a pr o ape to i i v rog s v informai i s v lmurii unii pe al ii, toi ci m-ai auzit vreodat ";tnd de vorb ; snt printre voi muli dintre acetia. Spune ti-v unii altora dac vreunul dintre voi m-a auzit vreodat orhind, mult sau puin, despre aa ceva : i de aici v vei da seama c i celelal te lucruri pe care lumea le spune despre _ mine au acelai temei. Nu numai c, hotrt lucru, nimic dintre acestea nu e adevrat, dar nu e adevrat nici ce vei fi auzit pe cte unul spunnd, c-mi fac o ndeletnicire din a-i nva pe alii i c le cer plat pentru asta5. Cu toate c mi se e pare frumos s fie cineva n stare s-i instruiasc pe oameni,

17

PLATON

20

cum fac Gorgias din Lcontinoi8 i Prodicos din Ceos 7 i Hippias el i n Elis8 ntr-adevr, fiecare din acetia este n s t a r t' , atenieni, c a , n orice ora s-ar duce, s atrag pe lng i n P" t iner i i care altminteri ar putea s-i ia drept sftuitori fr plat pe oricare din concetenii lor ; i c o nving pe t i neri ca, prsind tovria acelora, s vin la ei, clar plt ind b ani i purtndu-le, pc deasupra, i recun o ti n . Uite, am afl at c este aici la noi nc unul din ace t i n v ai, un om din Paros9 Tocmai m dusesem la Callias al lui Hipponicos10, care le-a pltit sofitilor mai muli bani dect oricare altul. i l-am ntrebat (tiind c arc doi fii) : " Callias, zic, dac ai fi avut nu doi fii, ci doi m nj i sau doi viei, ar trebui s le tocmim un supraveghetor care s desvreasc n ci toate nsuirile lor fireti11 ; ar fi vorba de un om priceput la cai sau la muncile cmpului ; de vreme ce ei snt ns oameni, ce fel de ndrumto r ai de gnd s le iei? Cnd e vorba de aceste nsuiri, de nsuirile omeneti i ceteneti, cine e omul priceput ? Cred c, avnd feciori, ai chibzuit la asta. Exist un astfel de om sau nu ? Cum s nu, spuse el. Cine e, de unde este, i ct cere pentru nvt ur a lui ? Euenos din Paros, Socrate, mi-a rspuns. Cere cinci mine . i eu l-am fericit pe Euenos dac are ntr-adevr price perea aceasta i d nvtur cu atta cumptare. Eu, s fiu n stare de astfel de lucruri, nu mi-a mai n cpe a n piele de mndru. Numai c, ceteni ai Atenei, nu sn.t n stare. S-ar putea ns ca vreunul dintre voi s m Intrebe : " Bine, Socrate, dar cu ce te ndeletniceti tu? Din ce s-au iscat aceste clevetiri mpotriva ta? Cci, de bun seam, atta vreme ct nu fceai nimic mai mult dect ceilal ri , nu-i puteau iei asemenea faim i vorbe, dac nu fceai nimic altfel dect cei muli. Spune-ne, deci, despre ce este vorba, ca s nu ne facem o prere nechibzuit despre tine. " Cred c cel care ar vorbi astfel ar avea dreptate, astfel c voi ncerca s v art c e anume este ceea c e mi-a adus
18

APAR AREA

LUI

SOCRATE

i rul nume i nvinuirea. Ascultai deci. i poate c unora li se va prea c glumesc ; dar s tii hine c Y voi spune deplinul adevr. n fapt eu mam ales cu numele acesta, atenieni, numai din pricina unui fel de nelepciune. Ce fel de nelepciune ? Una care e, probabil, o nelepciune ome neasc. M tem c este de fapt singura nelepciune pe care o am ; cei despre care vorbeam adineauri or fi poate nelepi cu yreo nelepciune mai mult dect omeneasc12 Dac nu e aa, nu tiu ce s mai spun, pentru c eu no am, iar cine afirm c o am, minte i Yorhete spre a m ponegri. Si acum, atenieni, s nu murmurati mpotriv-mi si s u vi se par c spun ceva prea de toi ; cci vorbele pe ' care le voi spune nu snt ale mele, ci voi aduce n faa voastr un yorhitor mai Yrednic de ncredere. Despre nelepciunea mea, dac nelepciune este, i despre felul ei, v Yoi aduce ca martor pe Zeul de la Delfi. li cunoatei, desigur, pe Chairephonl3 ; a fost prietenul meu nc din tineree i a fost prieten cu cei mai muli dintre Yoi ; a fugit n exilul tiut mpreun cu Yoil4 i odat cu voi s-a ntors. i tii cum era Chairephon, ct de aprig n orice se apuca s fac. Astfel o dat, mergnd la Delfi, a ndrznit s n trehe oracolul i anume - v spun s nu murmurai, atenieni -, s-I ntrebe dac este cineva mai nelept dect mine ; iar Pitia i-a rspuns c nu e nimeni mai nelept. Despre acestea v ya putea da mrturie fratele s u11', de vreme ce el a murit . S Yedei pentru ce v spun acestea : tocmai pentru c am de gnd s v art de unde s-au nscut Yorbele rele mpotriYa mea. Auzind eu acele lucruri, am nceput s m gndesc astfel : "Oare ce spune Zeul i cu ce tlc? Eu mi dau seama c nu snt nelept nici n mare, nici n mic msur ; atunci la ce se poate gndi cnd spune c eu snt cel mai nelept? Pentru c, de bun seam, el nu minte ; doar nu-i e ngduit. " i mult Yreme a m fost nedumerit c e vrea s spun ; apoi , greu de tot, m-am hotrt s cercetez lucrul cam n felul acesta : m-am dus la unul din cei care erau socotii nelepi, pentru ca acolo, mai degrab dect oriunde, s dezmint oracolul i apoi s-i art Zeului : " Omul acesta e mai ne19

21 a

PLATON

tndu-1 deci pc acesta - nu-i nevoie s-i spun pe nume,

l e p t dect m i 111 , n timp

ce

t u ai spus c eu at fi". Cerce

era u nul d i ntrt: oamenii politici -, iscodindu-1 eu i stnd


de mi 11-a prut c omul meu trece drept nelep t

v orb

cu el, uite cam ce impresie am avut, atenieni :

mai muli o a meni i n pri mul rnd n ai lui nsui, dar c


nu

ochii celor

ti t:ii

l i muli dintre cei care erau de fa.

este. M-am apucat apoi s-i art c numai i nchipuie nelept, dar c nu este. Din clip a aceea mau urit

Plecnd de acolo, cuget am n sinea me a :

" ntr-adevr, el . i

c u sint mai nelept dect acest om : m tem c nici unul nchipuie c tie ceva, dei nu tie ; eu ns, de v r eme ce dintre noi nu tie nimic bun i frumos, numai c

nici nu tiu, nici nu-mi nchipui. Se pare, deci, c snt mai

Am mers apoi la altul, la unul dintre cei care tre ceau dre p t i mai nelepi dect primul, i am aj uns la aceeai ncheiere ; e i de atunci mau urt i el i muli alii. cu mhnire i cu team, c m fac urt de ei ; totui
o ric e ; dac voiam, deci, s cercetez ce spune eram silit s merg la toi cei care p reau a ti

faptul c, dac nu tiu ceva, mcar nu-mi nchipui c tiu.''

nel e pt, i anume tocmai prin acest lucru mrunt, prin

Dup ac estea i-am luat pe toi la rnd, dndu-mi se ama,

prea c trebuie s

aez

cuvintele Zeului mai presus

mi

or acolul, cevll. i

de

se

22

m jur pe cine16, atenieni, - pentru c snt dator s v

toi cei care


s c de

spun adevrul - v j ur c aa mi sa ntmplat : aproape

aveau cel mai

bun renume mi s-au p rut, cer

cetndu-i eu potrivit spuselor Zeului, c au cele mai mari

ri,

pe cnd alii, care erau socotii mai nenzestrai,

mi-au prut mai n stare de chibzuin. lat, snt s v povestesc cum am de ne clintit. Aadar,

munci17, pentru c a oracolul s devin pentru mine ceva dup oamenii politici mam dus la

rtcit,

ca un om supus la grele

dator

b acolo s m prind eu nsumi asupra faptului c snt - mai


puin nvat dect ei. Lund deci acele opere ale lor care-mi p reau mai ngrijit lucrate, i intrebam ce oare vor s spun prin ele , pentru c a totodat s i nv cte

autorii d e tragedii, d e ditirambilB i la ceilal i, pentru ca

poei :

la

ceva de

20

APRAREA LUI SOCRATE la ei. mi vine tare greu s v spun adevrul, ceteni, totui el trebuie spus : ntr-un cuvnt, aproape oricare dintre cei de fa ar fi putut vorbi mai bine dect ei despre lucruri pe care ei nii le fcuser. Mi-am dat seama astfel n scurt vreme i despre poei c nu din nelepciune fac ceea ce fac, ci printr-o nzestrare fireasc i sub puterea inspiraiei, ntocmai ca profeii i tlcuitorii de oracole ; cci i acetia spun multe lucruri frumoase, dar de fapt nu tiu nimic din ce spun. Am vzut c poeii snt i ei ntr-o situaie asemntoare19 i totodat mi-am dat seama c, din cauza darului lor poetic, i nchipuie c n general nimeni nu e mai nelept dect ei, ceea ce nu-i adevrat. i de acolo am plecat deci convins c eu i ntrec n acelaiJel ca i pe oamenii politici. n sfrit, mam dus pe la meteug ari ; cci mi ddeam seama c, la drept vorbind, eu nu tiu nimic, iar ei se vor dovedi, desigur, c tiu multe lucruri frumoase. i n aceasta nu mam nelat, ei tiau ntr-adevr lucruri pe care eu nu le tiam, i prin aceasta erau mai nelepi dect mine. ns, ceteni ai Atenci, mi s-a prut c bunii meteugari fac aceeai greeal ca p oe i i : pentru c i ndeplinea bine me teugul, fiecare credea c este ct se poate de nelept i n cclclal t pri v i n ., i anume n cele mai nsemnate, i tocmai ac aH tii IHlHoco L i n ! ii lo intuneca inclepciunea pe care o a V ' au, nct 11 1 1 1 aj U I I H s ii mii n Lrc b , n privina or acol u l u i, t l acii u v o i mai l n r a h ii fiu a a cum snt, nici nelept cu nelepciunea lor, niei proH L c u p ro s t ia lor, sau s le am pc am n d o u aa cum lo uu ci. Mi-am rsp uns, deci, mie i oracolului, c mi-e mai de folos s fiu aa cum snt. Din aceast cercetare, cetteni ai Atenei, s-au iscat mp otriv-mi multe uri, i nc att de grele i de aspre, nct din ele s-au nscut multe clevetiri i mi s-a dat numele acesta, de nelept. Cci de fiecare dat cei de fa i nchi puiau c eu, n nelepciunea mea, tiu ceea ce dovedeam c cellalt nu tie ; dar de fapt, ceteni, m tem c nelept e numai Zeul i, prin vorbele oracolului, el spune c nelep ciunea omeneasc .valoreaz puin sau chiar nimic ; i mi se pare c acest lucru l numete " Socrate " , folosindu-se de

23 a

21

i'l.ATON

lo n u mtlt

24

mine o pild, ca i cum ar spune : nelept dintre voi este acela care, I n fd 1' 11 Sueru t t , ; i - a dat seama c ntr-adevr, ct privete n d ll p t i u n t a , nu c bun de nimic. " Iar eu chiar i acum, m qirul J HHlll tot, caut i iscodesc dup cuvintele Zeului J H u r i e ., atenian sau strin care mi pare a fi nelept ; i o l n c l'l m i dau seama c nu e, i art acelui om, ntrind vorba Zt ului, c nu e nelept. i din cauza acestei struitoare indeletniciri nici n-am mai avut timp s fac ceva vrednic , ( ., luat n seam, fie pentru cetate, fie pentru casa mea, e i m aflu n mare srcie, n slujba Zeului cum snt. " Pe lng acestea, tinerii care de bun voia lor m urmeaz, cei cu cele mai multe rgazuri, fii de oameni foarte bogai, snt ncntai de felul n care iscodesc eu oamenii i adesea m imit apucndu-se s-i ia la ntrebri pe alii ; de alt minteri ei gsesc, cred eu, din belug oameni care-i nchi puie c tiu ceva, dar tiu puine lucruri sau nimic. Aa se face c oamenii iscodii de ei se mnie pe mine i ar nu pe ei nii, spunnd apoi c Socrate e un mare ticlos care i d stric pe tineri. Dar cnd i ntreab cineva ce anume face i ce-i nva ca s-i strice, ei nau ce spune, doar nu t i u nimic ; ca s nu se vad ns c snt descumpnii, spun ce se spune de obicei despre un filosof, c "cerceteaz cele " din cer i de sub pmnt , c "nu crede n zei " , c "face " s nving judecata strmb . Desigur, n-ar vrea s recu noasc adevrul, adic faptul, dat n vileag, c numai se e prefac a ti ceva, cnd ei nu tiu nimic. Oamenii acetia, ambiioi fiind, ndrjii i numeroi i vorbind convingtor i cu struin despre mine, v-au mpuiat urechile pone grindu-m cu nverunare i mai de mult i acum. Pe acest temei au tbrt asupra mea i Meletos i Anytos i Lycon : Meletos dnd cuvnt dumniei poeilor, Anyt os, celei a a meteugarilor i a oamenilor politici i Lycon, celei a reto rilor. Astfel c, dup cum spuneam la nceput, m-a mira s fiu n stare n att de puin vreme s dovedesc neade vrul unei nvinuiri att de adnc nrdcinate. Adevrul este acesta pe care vi-I spun eu, ceteni ai Atenei, iar vorba mea nu v ascunde nimic i nu ocolete nimic, nici lucruri mari, nici mrunte. i totui tiu destul de bine
nwu 1'11

. , Oame n i h u n i , td m a i

tHI fn l'ii t i i n

22

APRAREA

LUI

SOCRATE

c n felul acesta mi atrag ura lor din aceleai vechi pricini ; ceea ce e, de altfel, o dovad c spun adevrul i c tocmai acesta este rul meu nume i acestea pricinile lui. Iar dac, fie acum, fie alt dat, vei cerceta aceste lucruri, vei vedea c aa este. n privina nvinuirilor aduse mie de primii acuzatori, fie de aj uns n faa voastr aprarea aceasta. Iar acum voi ncerca s m apr mpotriva lui Meletos, omul acesta de treab i devotat cetii, din ct zice el, i mpotriva celui de al doilea rnd de acuzatori ai mei. S lum din nou , aadar, nvinuirea adus de ei sub j urmnt20, pentru c e vorba acum de ali acuzatori. Sun cam aa : " Socrate calc legea stricndu-i pe tineri i necreznd n zeii n care crede cetatea, ci n alte diviniti, noi." Cam aa eun actul de acuz are ; s -i cercetm acum fiecare punct n parte. Se spune deci c eu calc legea stricnd tineretul. Eu ns, atenieni, spun c tocmai Meletos calc legea, pentru c ia n glum lucruri serioase, aducnd cu uurtate oameni la j udecat i prefcndu-se plin de rvn i de grij pentru lucruri de c a r e nu i-a psat niciodat. C aa stau lucrurile, voi ncerca s v dovedesc i vou. Melctos, vino a i e i i Hpunc-mi : i se pare, sau nu, foarte important ca t i n e r i i H f i e ei t m a i huni? - S i g u r e d u . - Atunci fii hun i Hpune-le j u dt c t orilor no tri : cine i face pc tineri mai huni ? Nu ncape ndoial c tii, d e vreme ce pori grij a acestui lucru. Pe cd care i stric l-ai gsit, dup cum spui, adic pe mine, i l-ai adus aici l a judecat i l nvinuieti ; dar acela care i face mai huni, hai i ne spune, arat-ne : cine este? Vezi, Meletos, c taci i nu poi s rspunzi? Nu crezi c e un lucru de ruine i o dovad ndestultoare a spuselor mele : c ' nu te-ai sinchisit niciodat de asta? Hai, spune, vrednice Meletos, cine i face pe tineri mai huni? - Legile. - Dar nu asta te ntreb, preahunule, ci care om i face mai huni, unul care s tie printre altele, i n primul rnd, i acest lucru, adic legile.
23

l' L.ATON

- Cum atlic, pc t i n 11r i i Oartl

- Aee; t i u

Socrate, judectorii. Melc tos ; acetia snt n stare s-i educe Hui fac mai buni?
tlll
11 1 1 1 ,

toi, s au unii da i alii nu? To i. Minunat vorb, jur pe Hera, i mare belug de oameni folositori ne arat. Dar ia spune-mi : i acetia, :! ;, u asculttorii, i fac pe tineri mai buni, sau nu? - i acetia. Dar membrii Sfatului? 21 - i membrii Sfatului. - Doar nai s spui, Meletos, c membrii Adunrii poporului i stric pe tineri ! Sau i ei i fac mai buni, cu toii? - i ei. - S-ar prea deci c toi atenienii, n afar de mine, u fac pe tineri desvrii ; i numai eu i stric ; aa spui tu? - Hotrt c aa spun. - Ai nele s, de bun seam, marea mea nefericire ! h Dar rspunde-mi : oare i la cai i se pare c lucrurile stau astfel? Cei care i fac mai buni snt oamenii toti ' i unul singur cel care ii stric? Sau, tocmai pe dos, n stare s-i fac mai huni e unul singur, sau snt foarte puini, i anume cei de meserie, iar cei mai muli, ori de cte ori au de- a face cu caii i i folosesc, i stric? Oare nu aa se ntmpl, Meletos, i cu caii i cu toate celelalte animale ? Ba chiar aa este, fie c tu i cu Anytos sntei de acord, fie c nu ; i mare noroc ar avea tinerii dac unul singur i-ar strica c i toi ceilali le-ar fi de folos. Ai dat ns o dovad ndestu ltoare, Meletos, c niciodat nu tea frmntat grij a pentru tineri i se vede limpede c nicidecum nu te-ai omort cu firea cugetnd la lucrurile de care m nvinuieti. Mai spune-ne ceva, Meletos, pentru numele lui Zeus : oare e mai bine s trieti printre ceteni de tre ab, s au printre ticloi? Hai, dragul meu, rspunde ; doar nu te ntreb cine tie ce lucru greu. Oare cei ticloi nu le fac ru celor care se afl mereu n preaj ma lor, iar cei buni nu le fac ei bine ?
24

Neindoielnic.

APRAREA

LUI

SOCRATE

- Ba da, desigur. - Atunci, exist cineva care prefer s fie nconjurat mai degrab de oameni carei fac ru, dect de oameni care s-i fie de folos? Rspunde, preahunule, cci i legea i poruncete s rspunzi22 Exist cineva care s vrea s-i fac ru cei din jur? - Sigur c nu. - Atunci, spune : oare m aduci aici, la judecat, pentru c i stric pe tineri i-i fac ticloi dinadins, sau pentru c fac asta fr s-mi dau seama? - Sigur c dinadins. - Cum adic, Meletos? Cu att eti tu mai nelept, la vrsta ta, dect rune, la vrsta mea, nct tu s-i fi dat seama c oamenii ri le fac ntotdeauna ru celor din j urul lor, iar cei huni le fac hine iar eu s fi ajuns ntr-un asemenea hal de prostie nct s nu tiu nici atta, c dac voi face a un om din preajma mea s ajung un ticlos, m voi pune n primej die ca acela s-mi fac ru la rndu-i, aa nct s-mi fac dinadins, dup cum spui tu, acest neaj uns att de mare? De asta n-ai s m convingi nici pe rune, i cred c n ici pe altcineva ; ci, ori nui stric pe tineri, ori , d a c i stric, o fac fr s vreau ; nct tu, oricum ar s t a lucrurile, mini. Dac i stric fr voie, atunci d up lege acest fel de greeli fr voie nu trebuie aduse n faa jud e cii ; ci trebuie s fiu luat dcopartl', nvt at r;;i sftuit ; pentru c c limpede c, dac-mi voi da seama, v oi inceta s fac ceea ce fa c fr s vreau. Tu n; te-ai ferit s t e a propii de mine i s m n vei , i n-ai vrut ; m aduc i n schi mb aici, unde, dup lege, trebuie adui cei care au nevoie de pedeaps, i nu de nvtur. Este ns destul de limpede, atenieni, ce spuneam eu, i anume c lui Meletos nu i-a psat niciodat, nici mult, nici puin, de aceste luc ruri Totui, ia spune-ne : cum zici tu oare, Meletos, c-i stric eu pe tineri? Din acuzaia pe care ai ntocmit- o reiese c-i nv s nu cread n zeii n care crede cetatea, ci n alte diviniti, noi. Sau nu spui c i stric prin aceste nvturi? - Ba da, chiar aa spun.
.

26

25

PLATON

"

el

27

n numele acestor zei despre i mai lmurit, att mie, ct ;-i a1!1'H I or u u n w n i , p e n t ru c eu nu reuesc s neleg : afirmi o a w c u i n v u . lu mea s cread c exist unii zei i eu u u m i n l c exi;t zei, deci nu snt cu totul ateu (i n l f l , l i , u u calc legea), ns nu cred n zeii cetii, ci n a l t i i , i despre aceasta s fie vorba cnd pomeneti n u u za n a mea de "ali zei " ; sau afirmi c eu nu cred deloc n zei !j-i nv aa i pe ceilali? - Aa spun, c n u crezi deloc n zei. - O, uimitorule Meletos, pentru ce spui acestea? Deci u nu cred c Soarele i Luna snt zei, cum cred ceilali oameni? - M j ur pe Zeus, judectori, bineneles c nu crede, de vreme ce spune c Soarele e de piatr iar Luna - de pmnt. - Bine, dar i nchipui c-1 acuzi pe Anaxagoras23, dragul meu Meletos, i astfel i ari dispreul fa de judectori, socotindu-i att de puin nvai nct s nu tie c tocmai lucrrile lui Anaxagoras din Clazomene snt pline de astfel de vorbe ; pas-mi-te i tinerii le-ar nva de la mine cnd, dimpotriv, ar putea, cumprndu-le de la teatru cu cel mult o drahm24, s-i bat joc de Socrate, dac el ar pretinde c i ap arin aceste nvturi, de altfel att de ciudate. Dar, pentru numele lui Zeus, asta e prerea ta despre mine, c nu cred deloc n zei? - Nu crezi, m j ur pe Zeus, nu crezi ctui de puin. - Nu eti de bun credin, Meletos, iar acum - nici fa de tine nsui, pare-mi-se. Eu socotesc, atenieni, c acest om c ptima i nestpnit la culme i c ntr- adevr din patim i nestpnirc, ca i fiindc e prea tnr, a ntocmit aceast acuzaie. Pentru c el s e aseamn cui va care ar pune, ca s m ncerce, un fel de enigm : "Oare i va da seama Socrate, neleptul, c eu m in de glume i m contrazic, sau i voi nela i pe el i pe ceilali asculttori? " lli se p are, ntr-adevr, c el se contrazice n acuzaie, ca i cum ar spune : "Socrate calc legile pentru c nu crede n zei iar n schimb crede n zei . " Desigur, acestea snt vorbele cuiva care glumete.
a n e

-- A 1 u u c n , M I L o H , c h i a r vorhu

ueum,

H p u nc - n e

26

APARAREA LUI S OCRATE

Cercetai mpreun cu mine, ceteni, de ce mi se pare c glumete ; iar tu rspunde-ne, Meletos. Voi ns, amintii-v ce vam rugat de la nceput, s nu murmurai mpotriva mea dac voi vorbi n felul meu obinuit. Se afl oare cineva, Meletos, care s cread c exist lucruri omeneti, fr s cread c exist oameni? S rs pun d, atenieni, i s nu mai fac mereu zarv ! Este cineva care s nu cread c exist cai, dar s cread c exist clrie ? Sau s nu cread c exist flautiti, dar s cread c exist arta flautistului? Nu, Meletos, preaales brbat, nu exist ; dac tu nu vrei s rspunzi, io voi spune eu i ie i celorlali de aici. Atunci rspunde mcar la ceea ce urmeaz : poate cineva s cread c exist lucruri privi toare la daimoni, fr s cread n daimoni? Nu se poate. - Ct i snt de ndatorat c ai rspuns n sfrit, silit fiind- de cei de fa ! Spui, aadar c eu cred i i nv pe alii lucruri privitoare la daimoni25, zici tu, i aa ai i nt_rit prin jurmnt, n actul de acuzare. Dar, de vreme ce eu cred n lucrurile privitoare la daimoni, urmeaz neaprat de aici c eu cred i n daimoni. Nu aa stau lucrurile? Ba chiar aa ; i socotesc c gndeti la fel cu mine, de vreme ce nu rspunzi. Iar pc daimoni nu-i credem zei sau odrasle de zei? Aa c, sau nu? - Da, desigur. - Deci, de vreme ce eu cred n daimoni, dup cu m zici, iar daimonii snt nite z.ei, tocmai de aceea spun cu c umbli cu enigme i cu glume cnd spui c eu nu cred n zei, i apoi, din nou, c a crede, de vreme ce cred n daimoni . Cci dac daimonii snt odraslele zeilor, copii din flori, fie de la nimfe, fie de la alte mame, dup cum se povestete, cine ar crede c exist odrasle ale zeilor, dar zei, nu? Ar fi la fel de lipsit de noim ca i cum cineva ar crede c exist odraslele cailor i mgarilor, catrii, iar cai i mgari n-ar crede c exist. Dar nu cu alt gnd ai ntocmit, Meletos, aceast acuzaie, dect pentru a ne pune la ncercare, sau pentru c nu aveai nici o acuzaie adevrat pe care so arunci asupra mea ; iar s convingi pe cineva, orict de puin minte ar avea, c a crede n cele privitoare la daimoni
mie 27

PLATON 28
n nu u 1111

1 ol.uuu

na n

er1fl11 n i ei in

'' i n f.!: i JH' i rwvn


1111

llil'ni, c nu mai e nevoie de mult aprare c eu nu calc legile, precum m acuz Meletos ; 1 l u p il m i n i' , ct am vorbit e de ajuns. Dar dup cu m am " I ' U I4 ';'i mai nainte, am atras asupra mea o mare ur i 1 l i n partea multora ; s tii preabine c aa este. Iar dac m va duce la pieire ceva, nu va fi nici Meletos, nici Anytos, 1i ponegrirea i invidia mulimii ; acestea au dus la pieire i pe muli ali oameni, i oameni de treab, i cred c b vor continua s-i piard ; nici o primej die s fiu eu ultimul ! Poate c ar spune cineva : "Oare nu i-e ruine, Socrate, c ai fcut asemenea fapte pentru care te afli acum n primej die de moarte? " Iar eu i-a putea rspunde pe drept cuvnt : " Omule, nu ai dreptate dac-i nchipui c acela care poate fi ct de ct folositor trebuie s cntreasc sorii de moarte ori via, ci nu s ia aminte la un singur lucru, ori de cte ori fptuiete ceva, i anume dac ceea ce face e drept sau nedrept i dac e lucru vrednic de un om bun sau de un om ru. Dup vorba ta ar fi nite oameni c de nimic toi eroii care i-au dat viaa la Troia, att ceilali ct i fiul zeiei Thetis26, el cruia primej dia i sa prut att de vrednic de dispre pe lng ameninarea ruinii, nct, atunci cnd el ardea de dorina de a-l ucide pe Hector i cnd mama sa, zei fiind, i-a spus cam aa : Copilul meu, dac vei rzbuna moartea prietenului tu Patrocle i-1 vei ucide pe Hector, vei muri i tu ; cci ndat dup Hector i-e pregtit pieirea, deci auzind atunci aceste d cuvinte, na luat n seam moartea i primej dia, temn du-se mult mai mult s-i duc viaa ca un netrebnic, fr s-i rzbune prietenii, i a zis : De-a muri pe dat dup ce l-am pedepsit pe cel ce mi-a fcut nedreptate, ca s nu rmn de batjocur, aici, lng corbiile ncovoiate, povar gliei. Crezi c el na dispreuit moartea i primejdia? " i ntr-adevr, atenieni, aa i trebuie s fie : ori c i-ai ales singur un loc n lupt, socotindul cel mai potrivit, ori c ai fost aezat acolo de comandantul tu, n locul
.S t u- r i mul , ni H a\
n1

IJII' t;' l l ' t;' U g

cele privitoare la zei, ci nseamn dni moni, nici n zei, nici n eroi, s con d o aceasta, zic, nu e cu putin prin nici
ere d1l iu

vii

n rt

28

APARAREA LUI S OCRATE

acela trebuie, cred eu, s nfruni neclintit primejdia, fr s iei n seam nici moartea, nici altceva, orice ar fi, ci numai dezonoarea. Iar eu a svri ntr-adevr ceva groaznic dac, dup e ce atunci cnd m-au rnduit ntr-un post arhonii pe care voi i-ai ales ca s-mi comande la Potideea27, ca i la Am.phipolis28 i la Delion211, acolo unde m-au aezat ei acolo am rmas, ca i oricare altul, nfruntnd primej dia morii, acum, n schimb, cnd Zeul mi rnduiete, dup cum am socotit i am neles eu, c trebuie s-mi petrec viaa cugetnd i scrutndu-m pe mine i pe alii , acum eu, temndu-m sau de moarte sau de orice altceva, 29 6' mi-a prsi postul. Acesta ar fi un lucru groaznic i ntr adevr, pe bun dreptate a fi dus la nchisoare sub cuvnt c nu cred n zei, de vreme ce na da crezare oracolului, i ma teme de moarte, i a socoti c snt nelept fr s fiu. Cci s te temi de moarte, ceteni, nu este nimic alt ceva dect s-i nchipui c eti nelept fr s fii ; nseamn s crezi c tii ceea ce nu tii. Cci nimeni nu tie ce este moartea i nici dac nu e cumva cel mai mare hine pentru h un om, dar toi se tem de ea ca i cum ar fi siguri c e c el mai mare ru. Iar acest fel de a gndi cum s nu fie tocmai prostia aceea vrednic de dispre - de a crede c t ii ceea ce nu tii? Eu ns, atenieni, poate c tocmai prin aceasta i n acest punct m deosebesc de cei mai muli (chia r dac ar nsemna s spun c ntr-o privin snt mai nel e pt d e ct altul ) , i anume c, dac nu tiu mare lucru despre cele din Hades, mi i dau seama c nu tiu. Dar a face nedrepti i a nu te supune celui mai bun, fie el om sau Zeu, tiu c acestea snt fapte rele i ru,inoase. Aad ar, de nite lucruri despre care nu ti u dac nu cumva snt bune nu m voi teme i nu voi fugi de ele mai degrab dect de aceste lucruri despre careJ tiu sigur c snt rele. c nct nici dac voi mi-ai da drumul acum, mpotriva vorbelor lui Anytos care a spus c sau trebui a de l a bun n cep ut s nu fiu adus aici, sau, de vreme ce am fost adus, nu e cu putin s nu fiu o s n dit la moarte, pentru c dac a scpa, zice el, fiii votri care i aa se ndeletnicesc cu
29

P L I\ T O N

ceea cu

ce i n v a ! ii Sucrate, ar aj unge stricai pe deantregul t. o.i i ; ';li dac pc lng acestea mi-ai spune : " Socrate, acu m nu-i vom da ascultare lui Anytos, ci te ls m liber, n l c u emul i ! i a s nui mai petreci vremea nicio dat cu IHcnflt cerce tare, nici s nu mai filosofezi ; iar dac vei mai fi prins fcnd acestea, vei fi dat morii " ; dac miai
d u d rumul,

li

30

neunosctor, dar m voi supune mai degrab Zeului dect i , ct vreme voi mai avea suflare n mine i voi mai fi n stare, nu voi nceta pentru nimic n lume s filosofez i s v ndemn, precum i s atrag atenia mereu oricui mi-ar iei n cale, spunndu-i dup obicei : 0, preabunule, tu care eti atenian, din cetatea cea mai mare i mai vestit n nelepciune i putere, nu i-e oare ruine c de bani te ngrijeti, ca s ai ct mai muli, i ct mai mult glorie i cinstire, iar de cuget, i de adevr, i de suflet ca s fie ct mai frumos, nu te ngrij eti i nu-i pas? i dac cineva dintre voi se va mp otrivi i va spune c se ngri jete, nu-l voi lsa s plece ndat i nu m voi ndeprta de el, ci-1 voi ntreba i-1 voi cerceta i-1 voi mustra, iar dac mi se va prea c n-a dobndit virtutea dar spune c a dobndit-o, l voi certa c pune foarte puin pre pe cele mai nsemnate lucruri i cel mai mare pre pe lucruri de nimic. Aa voi face eu cu orice om pe care-I voi ntlni, fie tnr, fie btrn, strin sau cetean, dar mai ales cu voi, cetenii, pentru c-mi sntei mai apropiai prin obrie. Cci aa poruncete Zeul, fii siguri de asta. i socotesc c voi n-ai avut nc parte n cetate de un bine mai mare dect supunerea mea la porunca Zeului. -. Cci nu fac nimic altceva dect s colind oraul ncercnd mereu s v conving, i pe tineri i pe btrni, s nu v ngrijii de trup i de bani nici mai mult, nici deopotriv ca de suflet, spre a-l face s fie ct mai bun, spunndu-v c nu virtutea se nate din avere, ci din virtute vin i averea i toate celelalte bunuri, pentru fiecare om n parte, ca i pentru cetate. Dac spunnd acestea i stric pe tineri, atunci aceste lucruri ar putea fi vtmtoare ; dar dac spune cineva c eu vorbesc ntr-alt fel, n-are dreptate. n aceast
vou 30

" Atenieni, n ceea ce m privete v mulumesc i v snt

zic, cu aceast condiie, atunci v-a spune :

APARAREA

LUI

SOCRATE

privin v-a mai spune, deci, atenieni, doar att : ascul tai-1 pe Anytos sau nu, dai-mi drumul sau nuJDl dai drumul, eu nu voi face altceva nici dac trebuie s mor de nenumrate ori. Nu murmurai, atenieni, ci facei mai departe cum v-am rugat, nu murmurai, orice a spune, ci ascultai ; cci at;cultnd cred c vei avea i un folos. Am de gnd s v mai spun unele lucruri care vor strni poate i strigte : s nu facei asta cu nici un chip. Cci, s tii bine, dac m vei ucide cumva pe mine care snt cum v-am spus, nu-mi vei face mie mai mult ru dect vou niv. Pentru c mie, nici Meletos, nici Anytos nu mi-ar putea face vreun ru. N-ar avea cum, cci nu cred c legea ngduie ca omul mai bun s sufere din pricina celui mai ru. Firete, m-ar putea osndi la moarte sau m-ar putea izgoni n exil sau lipsi de drepturile de cetean. Asemenea lucruri, ns, ar putea fi nefericiri mari dup gndul acestui om sau dup altcineva, dar eu nu le socotesc aa ; cu mult mai mare nefericire e s faci ceea ce face acesta acum, ncercnd s osndeasc un om la moarte pe nedrept. De aceea m apr acum : nu pentru mine, cum s-ar putea crede, departe de asta, atenieni ; pentru voi m apr, ca nu cumva, osndindu-m, s pctuii fa de darul pe care vi l-a fcut Zeul. Cci dac m vei ucide pe mine, nu vei mai gi lesne un alt om care, cu adevrat - chiar dac ar prea o vorb caragh i o as - s fie pus d e Zeu pc lng cetate nt ocmai ca pe lng un cal, mare i ele soi d ar care, din pricina mri m i i , ar fi cam lene i ar trebui s fie trezit de un tun ; la fel mi se pare c m-a aezat Zeul pc lng cetate pe mine, unul care nu va nceta de fel s v trezeasc i s v conving, i s v mustre ct e ziua de lung, inn du-se de voi pretutindeni . Nu vei mai avea parte uor de un astfel de om, atenieni, aa c, dac-mi vei da ascultare, m veti cruta. Voi ns, mniati, ca nite oameni treziti din so n c d abia au aipit, ei lovi poate n mine i, dndu-i ascultare lui Anytos, m vei osndi poate cu uu rin la moarte ; ap oi ns ai continua s dormii tot restul vieii, dac nu cumva Zeul, avnd grij de voi, v-ar trimite pe altcineva. C snt un om pe care Zeul l-a druit cet ii,
31

31

PI.ATCN

v-at i p u l tn t i u Htamn i d e aici : nu pare a fi lucru ome ncRe lipHn nwa tltl rij i'i pentru toate ale mele, statornica nw a ntpi'i.Hurc fa t i'i. de treburile casei, timp de atia ani , fup l u l nl m - u m ndclc tnicit n schimb cu treburile voastre,
n p ro p i i aul u - m i'i.
Hll l l

32

nzuii spre virtute. i mcar dac a trage a u a lua vreo plat pentru c v dau aceste ndemnuri, ar mai avea o noim ; acum ns , vedei i voi di acei a care m acuz, dei mi arunc nvinuiri cu atta neruinare n toate celelalte privine, totui n-au putut avea chiar neru11inarea de a aduce un martor cum c eu c a fi luat sau a fi cerut vreodat plat. n schimb cred c aduc eu un martor vrednic de crezare c spun adevrul : srcia mea . Vi s e pare poate ciudat c e u dau trcoale fiecruia n parte, l sftuiesc astfel i m ostenesc cu el, iar n public, n fa a mulimii, nu ndrznesc s vin, ca s dau sfaturi cetii. Pricina e aceea despre care m-ai auzit adesea vorbind pretutindeni : c n mine vorbete ceva divin, d un Zeu, dup cum, n btaie de joc, a scris i Meletos n acuzaie. i anume, nc de cnd eram copil, exist un glas care, ori de cte ori se face auzit, m oprete s fac ceea ce aveam de gnd, dar niciodat nu m ndeamn s fac ceva. El este cel care se mpotrivete s m ocup de trebu rile cetii. i cred c pe bun dreptate se mpotrivete. e S tii hine, atenieni : dac eu m-a fi apucat s m ocup de treburile publice, de mult a fi pierit fr nici un folos, nici pentru voi, nici pentru mine. i s nu v mniai c spun adevrul ; n-are cum scpa de pieire un om care vi se mpotrivete dup cinstit dreptate, vou sau altei mula imi, ncercnd s mpiedice n cetate multe lucruri nedrepte i nelegiuite ; ci acela care lupt ntr-adevr pentru dre1 tate, dac vrea s scape cu via ct de puin vreme, trebuie s rmn un om de rnd i nu s aib vreo funcie public. Iar eu v voi aduce dovezi trainice pentru aceasta, nu vorbe, ci lucrurile pe care le preuii voi : fapte. Ascultai deci ce mi s-a ntmplat, ca s tii c pentru nimic n lume nu m-a abate de la dreptate de teama morii, dar c
m a v i n ge H
vtt u n

t'll

1111

frul e mai mare , dndu-mi osteneala de a v


s

mereu de fiecare n parte, ca un printe

fol o s

32

APARAREA LUI SOCRATE

neabtndu-m, m-a ndrepta totodat spre pteue. O s v spun lucruri mai de rnd, ca la j udeci, dar snt lucruri adevrate. Eu n-am avut niciodat alt nsrcinare public n cetate, atenieni, dar membru al Sfatului30 am fost ; i s-a ntmplat s-i vin rndul la pritanie tribului nostru, Antiochis, atunci cnd voi ai vrut ca, pe cei zece generali care n-au adunat trupurile celor mori n btlia naval31, s-i judecai laolalt, clcnd legea, dup cum v-ai dat seama cu toii mai trziu. Dintre toi pritanii, numai eu m-am mpotrivit s clcai legile i am votat mpotriv ; i dei vorbitorii erau gata s m acuze i s m trimit n j udecat, n timp ce voi strigai i-i ntrtai, eu am socotit c trebuie s nfrunt primej dia de dragul legii i al dreptii, mai degrab dect s v in partea vou, care voiai s dai hotrri nedrepte, numai pentru c m-a fi temut de lanuri sau de moarte. i acestea se ntmplau pe cnd n cetate era nc orn <luirea democratic. Dar dup ce a venit oligarhia32, cei treizeci ne-au chem a t n Tholos33, pe mine i pe ali patru, i ne-au porunci t s-1 aducem din Salamina pe Leon Sala mineanuP4, ca s-1 ucid ; dup cum au dat multe porunci de acest soi i multor altora, vrnd s compromit pe ct mai muli. ns eu, atunci, nu prin vorb, ci prin fapt am ar tat c nu-mi pas de moarte nici ct negru sub unghie, dacii n - a r fi o vorb c a m necioplit, dar, s nu fac ceva nedre p t i nelegiuit, de as ta mi pas dia plin. Cci pe mine acea crmuire n-a reuit s m asp imnte, ct era ea de puternic, aa nct s fac ceva ne drept ; ci, <lup ce am ieit din Tholos, ceilali patru s-au dus n Salamina i 1-au adus pe Leon, iar eu, pl ecnd de acolo, m-am dus acas. i poate c a fi fost ucis din aceast cauz, dac acea crmuire n-ar fi czut curnd dup aceea. i pentru aceste lucruri exist mul i martori. Credei aadar c a mai fi fost n via atta vreme, dac m-a fi ndeletnicit cu treburile publice i, purtndu-m cum s e cade s se p o arte un om de treab, le-a fi venit n aj utor celor drepi i, dup ;cum se i cuvine, a fi pus acest lucru mai presus de toate? Dep arte de asta, atenieni ; i nici
33

PLATON

ar fi fo L , nar fi rmas n via. ns vt !.i gsi acelai om n tot cursul vieii, chiar 33 a d a di am l"' u t o nsrcinare public, acelai i ca simplu et l ii ! t a n : tm ul care nu a ngduit niciodat ceva mpotriva t l n p 1 1'i ! i i , n i m nui - nici altora i nici vreunuia din cei Jll' t:aw acuzat orii i numesc discipolii mei. J > e fap t , profesor nu i-am fost nimnui ; dar dac cineva dorea :-; m asculte vorbind i ndeletnicindu-m cu ale h melc, fie acela tnr sau btrn, eu n-am mpiedicat nicio dat pe nimeni. i nici nu iau bani ca s vorbesc, nici nu t ac dac nu iau bani, ci stau la ndemn deopotriv cdui bogat i celui srac, ca s m ntrebe i, dac cineva vrea, s asculte ce spun i s-mi rspund. Iar dac vreunul din ei devine astfel om de treab ori ha, nu e drept s fiu eu rspunztor de aceasta, de vreme ce nici nam fgduit vreodat nvtur cuiva i nici nam nvat pe nimeni. Iar dac cineva spune c a nvat vreodat de la min sau a auzit ntre patru ochi ceva ce nau auzit i toi cei lali, s tii hine c nu spune adevrul. Dar atunci de ce le-o fi plcnd unora s petreac mult vreme cu mine ? Ai auzit de ce, atenieni, cci vam spus c ntreg adevrul : le place s asculte cum snt pui la cerce tare cei care par nelepi dar nu snt ; de bun seam nu e ceva lipsit de farmec ! Dup cum v spun, acest lucru mi-a fost rnduit de Zeu, att prin rspunsul oracolului, ct i prin vise, ca i n orice chip n care a rnduit vreodat vointa ' divin cte unui om s fac ceva. Aceste lucruri snt i adevrate, atenieni, i uor de dovedit. Cci dac eu i stric pe unii tineri iar pe alii i-am i stricat, desigur d c ar fi trebuit ca dintre ei, civa, ajuni oameni n toa t firea, s-i dea seama c, pe cnd erau tineri, eu i-am sftuit de ru ; iar acum, venind n faa jude cii, ar fi trebuit s m acuze i s se rzbune pc mine. Iar dac ci nar fi vrut, s-ar fi cuvenit ca unele rude ale lor, frai, prini sau al i oameni apropiai, s-i aminteasc i s se rzbune, dac tinerii nrudii cu ei ar fi suferit vreun ru din partea mea. i chiar vd c snt de fa aici muli dintre ei ; nti de e toate iat-1 pe Criton35, de vrsta mea i din acelai dem cu mine, tatl lui Critohul ac esta de aici, apoi Lysaniaa

al t ein e v u ,

o r H' I Ile

pe m i 1 w nul

34

APRAREA

LUI

SOCRATE

din Sfettos, tatl lui Aischines36 aici de fa ; ma1 e Antiphon din Cephisios, tatl lui Epigenes ; iar alii snt oameni ai cror frai au aj uns s aib aceleai preocup ri , Nicostratos al lui Theozotides, fratele lui Theodot37 - cci Theodot nsui a murit, aa c nu mai poate cere nimic i Paralos al lui Demodocos, al crui frate era Theages ; e aici i Adeimantos38 al lui Ariston, fratele lui Platon acesta de aici, i Aiantodor, frate eu Apollodor39 i a mai putea nira pe muli alii din rndul crora trebuia mai degrab s-i aleag Meletos un martor pentru cuvntarea sa ; iar dac a uitat, atunci s-I aduc acum, eu i dau voie, i s ne spun, dac are de spus ceva de acest fel. Dimpotriv, ceteni, vei afla c toi snt gata s-mi vin ntr-ajutor, mie care i-am stricat, mie care le-am fcut ru rudelor lor, dup cum spun Meletos i Anytos. S zicem c aceia pe care i-am stricat ar avea vreun motiv s-mi vin ntr-aj utor : dar aceti oameni neatini de stricciune, dej a n vrst, rude cu ei, ce alt motiv ar avea s-mi vin ntr-ajutor, dect cel neocolit i drept, i anume ncredinarea c Meletos minte iar eu spun adevrul? Dar destul, atenieni ; cele pe care le-a avea de spus n aprarea mea snt cam acestea, sau, s zicem, altele cam la fel. Cte cineva s-ar nfuria poate, amintindu-i c, n ce-l privete, chiar dac a avut de dat o lupt mai uoar dect aceasta, i-a rugat i i-a implorat pe judectori cu mul te lacri mi, aducndu-i n faa lor, pentru a l e strni ct mai mul t :mil, copiii, rudele, priet eni mul i ; eu, n schimb, nu voi face nimic din toate acc,.. t ca, chiar dac mi-e dat s nfrun t aici, dup ct se parc, primej dia de pe urm. Poate c vreunul, cugetnd astfel, va fi mai nverunat mpotriva mea i, mniat din aceste pricini, i va da votul sub ndemnul mniei. Dac exist un astfel de om printre voi - dar n ceea ce m privete eu nu cred - dac totUIi exist, mi se pare c i voi vorbi ceea ce se cuvine spunndu-i : " Dragul meu, i eu am rude. Dup vorba lui Homer, nici eu nu ro-am nscut dintr-un stej ar sau dintr-o stnc40, ci din oameni, aa nct am i eu rude, ba am i fii : trei la numr - unul dej a adolescent , iar doi, copii nc41 Totui nu-l voi aduce aici pe nici unul
35

34

PLATON

m achitai . De ce nu voi face atenieni, i nici din lips de respect ,. fa t-ii. t i n v u i ; t l ue m port cu ndrzneal n faa morii a u n u , ,. a l l !i. poveste ; dar pentru bunul renume i al meu, i nl vus l ru i al cetii ntregi, mi se pare c nu e frumos s 1'i. fuo u n astfel de lucru la vrsta mea i avnd aceast :1 . " faim, ade vrat sau fals, dar oricum o faim ncette ' ni t, c u m c Socrate se deosebete cu ceva de ceilalti oame;u, 1 )a c aceia d intre voi care par mai rsrii fie pri nelep t : i u n c , fie prin vitejie s au prin orice alt virtute, s-ar pur ta aa cum am spus, ar fi un lucru ruinos, aa cum am vzut l e multe ori c unii, venind n faa judecii, dei s-ar ;r.ice c e ceva de capul lor, fac to tui lucruri de necrezut, ca i cum i-ar nchipui c dac ar fi condamnai la moar te l i se va ntmpla ceva ngrozitor ; de parc le-ar fi dat. s fie nemuritori dac nu i-a i ucide voi ; ,dup mine, acetia acoper oraul de ruine, aa nct un strin i-ar putea chiar nchipui c tocmai atenienii cei mai deosebii n b virtute, alei n posturi de conducere i n alte locuri de cinste, nu se deosebesc ntru nimic de femei. Iar aoeste lucruri nici noi nu t reb :.ie s le face m, ceteni ai Atenei (noi, cei despre care S } crede c nsemnm ceva, ct de ct) i, c hiar dac noi am fi n stare s le facem, nu trebuie s ne lsai voi ; ci trebuie, dimpo triv, s artai c mai degrab l vei condamna pe cel care j oac aceast j alnic pies de teatru i face oraul de rs , dect pe cel care se poart cu st pnire de sine. Pe lng cele care privesc bunul renume, atenieni, nu mi c se pare nici drept s te rogi de j udector i datorit rug minilor s scapi, ci se cuvine s-I lmureti i s-I convingi. Cci doar nu e pus acolo judectorul ca s mp art d r ep tatea dup bunul lui plac, ci ca s j udec e ; i el a j urat s nu in partea cui i s-ar nzri lui, ci s fac dreptate dup lege. Aa c nici noi nu trebuie s v deprindem a v clca jurmntul, i nici voi nu trebuie s v deprindei ; pentru c astfel nici unii, nici alii, n-am arta zeilor evlavia cuvenit. S nu v nchipuii deci, atenieni, c se cade s fac n faa voastr lucruri despre care socotes c c nu snt nici frumoase, nici drepte i nici cucernice, cu att d
t l i u l lc

an ""va

ea

N 1 1 t i i n trufie,

H li

v1\

ro s

36

APRAREA

LUI

SOCRAT

puin - sfinte Zeus - tocmai acum cnd snt acuzat de i mpiet ate :de acest Meletos. Cci e limpede c d a c a ncerca s v conving i s v silesc p rin r ug mini pe vo care v afla i sub jurmnt, atunci v- a nv a s nu credei n .zei i, aprndu-m, cu adevrat m-a acuza c nu cre d n zei. D ar cu totul altfel stau lucrurile ; cci eu cred n zei,- ate ni e ni , ca nimeni dintre acuzatorii mei, i v dau n grij , vou i Zeului, s ju d ec a i n p ri vin a mea aa c u m urmeaz s fie cel mai bine i pentru mine i pentru voi.
mar

II

ai votat mpotriva mea, ate nie ni , eu nu snt suprat , c e a st a din multe p ric ini ; mai cu seam c na fost ceva ne a t ept at pentru mine, ci m mir mai d egrab de n um rul de voturi de fiecare parte ; nu -mi nchi puia m c va fi o majoritate att de mic, ci m a tepta m la una covr it o are . Se pare ns c, dac numai treizeci de voturi ar fi ieit altfel, eu a fi fost achitat. Dup cte cre d , d e a cuz a ia lui Meletos am i fost achitat42 ; i nu numai c am fost achi t at dar e ct se poate d e li mp e de pentru oricine c, dac n - a r fi venit aici i Anyt o s i Lycon ca s m acuze, d ar fi fo s t acum dator s plteasc amenda d e o mie de 1lrahme pentru c nar fi avut de partea lui nici o cincime din voturi. Aadar acest om m socotete vrednic de p ede ap sa cu moartea. Fie ; eu ns ce pedeaps s prop un la rndul meu, atenieni? De b un seam pe cea care mi se cuvine. Cum adic? Ce mi se cuvine s sufr sau s pltesc pentru acel l ucru din cauza cruia, odat aflat, nam mai avut n via rgaz, ci am lsat de op a rte cele rivnite de mulime - tre burile b ne ti i rostul casei, nsrcinarea de strateg, succe sele or at or i ce n Adunare i tot felul de alte m a gi str at uri, uneltiri i rivaliti cte snt n cetate, socotindu-m pre a cinstit ca s pot fi la ad po s t dac m a p uc de astfel de lucruri, i nu m-am dus ac olo unde nu puteam fi de nici
De i
a

36

37

I ' I . A TI ) N

1111

fulu,; u u a v u u it , pun,

m d u ' lu finn'
nun

37

1: 11 " l:vin ct mai bun i mai nelept - i nici s nu ingrijcasc de cele ce snt ale cetii nainte de a se ngriji de cetatea nsi, i de toate celelalte - dup aceeai d rndui al . Aadar, ce mi se cuvine pentru c snt un astfel de om? Ceva bun, atenieni , dac trebuie ntr-adevr j ude cat dup vrednicie ; i anume un hine care s mi se potri veasc. Aadar, ce e potrivit pentru un om srac i fctor de hine, care are nevoie de rgaz ca s v ndemne ? Nimic altceva nu e mai potrivit, atenieni, dect ca un astfel de om s fie hrnit n Pritaneu43, cu mult mai potrivit dect s fie hrnit acolo un nvingtor olimpic, la clrie, la cursele cu cai pereche ori cu care grele. Pentru c acela e v face s v credeJi doar mulumii, dar eu v fac s fii ; i el nu duce lips de hran, iar eu duc lips. Aadar, dac trebuie s m osndesc la ceva dup dreptatea cuvenit, la aceasta m osndesc, s fiu hrnit n Pritaneu. a S-ar putea ca, spunnd aceasta, s v par la fel cum v-am prut cnd vorbeam despre jeluiri i rug mini, i anume trufa ; nu e aa, atenieni, ci lucrurile stau du p cum urmeaz : snt convins c eu n u fac ru nimnui de bun voie, dar pe voi nu v pot convinge de acest lucru, pentru c am vorbit unii cu alii doar puin vreme ; dac i la voi ar fi fost, ca la alii, legea s nu se hotrasc asupra b vieii sau morii cuiva dup o singur zi de judecat, ci dup mai multe, atunci cred c v-a fi putut convinge ; acum ns nu e uor s respingi nvinuiri grele n timp puin. Convins fiind c nu fac nimnui nici o nedreptate, cu att mai puin am de gnd s m nedreptesc pe mine nsumi recunoscnd c snt vrednic de pedeaps i propu nnd vreun fel anume de pedeaps. De ce m-a teme ? S nu sufr ceea ce Melctos cere mpotriva mea, lucru despre care v spun c nu tiu nici dac e un bine, nici dac e un ru? Iar n schimb s aleg cele despre care tiu bine c snt rele, i la acestea s m osndesc? La nchisoare "

n !-rij<'aHI'it de lucrurile sale nainte de a se ngriji de sine

u p lu u d u - m H -1

an-am ndreptat spre aceast ndeletnicire,

I I H ' I mic nsumi, ci, socotind c dac n parte i fac cel mai mare hine, dup

conving pe fiecare dintre voi s nu se

38

APRAREA LUI SOCRATE

cumva? Ce nevoie am s triesc n nchisoare, rob al puterii mereu rennoite a Celor unsprezece ?44 Sau la amend s m condamn i s stau n lanuri pn ce voi plti totul? Dar pentru mine ar nsemna tot ceea ce v-am spus adine ao r i ; pentru c n-am bani s pltesc. Atunci s m condamn la exil? Probabil c ai primi. Mult ar mai trebui s in la via ca s fiu att de lipsit de judecat nct s nu-mi dau seama : dac voi, concetenii mei fiind, nai putut rbda ndeletnicirile i vorbele mele, ci au devenit pen tru voi prea apstoare i prea nesuferite, aa nct acum nc e r cai s scpai de ele, atunci cum s le suporte alii c u uurin? B ineneles c nu le vor rbda, atenieni. Frumoas via a mai avea, de altfel, plecnd n exil la vrsta mea, schimbnd cetate dup cetate i alungat de pe s t e tot ! tiu foarte hine c, oriunde m-a duce, tinerii ar veni s m asculte ca i aici. Dac i iau la goan, m vor alunga i ei, convingndu-i pe btrni s-o fac ; d ac nu-i gonesc, m vor alunga, n interesul tinerilor, prinii i r udele lor. Poate c ar spune cineva : " Plecnd n e xil, n-ai putea oare, Socrate, s trieti n tcere i linite? " Acest lucru e cel mai greu s-I lmuresc unora dintre voi. Cci dac v spun c asta ar nsemna s nu m supun Zeului i c de aceea mi e cu neputin s stau linitit, nu m vei crede, socotind c-mi bat joc de voi ; pe de alt parte, dac v spun c pentru un om e chi ar cel mai mare bine s d i cute n fiecare zi despre virtute i despre celelalte l uc rur i cu ]Hivirc la care m- ai auzit vorbind i supunndu-m pe mine i pe alii cercetrii, n timp ce viaa lipsit de aceabt cercetare nu e trai de om, dac v spun toate acestea, m vei crede cu att mai puin. Totui aa stau lucrurile, ceteni, dar s v conving nu e uor. i n acelai timp nu m-am mpcat cu gndul s m socotesc vrednic de vreo pedeaps. Totui, dac a avea bani, ma osndi s pltesc ct a putea plti, cci aceasta nar avea cum s-mi fac vreun ru ; acum ns n-am bani, dect dac ai fi dispui s m osndi i la ct a fi eu n stare s plte s c. Poate c a fi n stare s pltesc o min de argint, aadar la atta m osndesc. ns iat, ceteni, c Platon i Criton
39

38

PLATON

inrredere.

Crituhul i Apollodor m indeam.n s m osndesc la treizeci de mine ti se pun chezai ; deci m condamn la atit ; i a r pentru bani vei avea aceti chezai demni de
1;1 i

III
Pentru c n-ai vrut s ma i ateptai puin, a t eni eni , care vor vrea s defimeze cetatea v vor scoate nume ru i v vor nvinui c l-ai ucis pe Socrate, nelep tul ; cci nelept m vor numi, chiar dac nu snt, cei care vor voi s v fac de ocar. Aadar, dac a i mai fi ateptat puin timp , dorina vi s-ar fi ndeplinit de la sine : vedei doar c vrsta mea este naintat, aproape de moarte45 Spun acestea nu pentru voi toi, ci pentru cei care au votat d mpotriva mea, osndindu-m la moarte. Tot pentru ei spun i acestea : poate vei crede, cet eni, c eu am fost invins din lipsa unor argumente cu care s v fi putut convinge dac a fi socotit c trebuie s fac i s spun orice ca s fiu achitat. Cu totul altfel stau lucru rile. Dintr-o lips am fost nvins, dar nu de argu men te , ci de cutezan i de neruinare, precum i pentru c n-am vrut s spun n faa voastr lucruri pe care v-ar fi fost e p oa t e plcut s le auzii - s bocesc, s m jeluiesc i s fac i s vorbesc multe alte lucruri nedemne de mine, dup cum spun, lucruri pe care v-ai obinuit s le auzi i de la alii. Ins nici mai nainte nam socotit c de teama primej diei trebuie s m port n chip nevrednic de un om liber, i nici acum nu-mi pare ru c mam ap rat n acest fel, ci mai degrab aleg s mor ap rndu-m astfel dect s triesc aprndu-m n felul :acela ; cci nici l a j udecat, nici n rzboi, nici eu i nimeni altcineva nu trebuie s 39 a fptuiasc asemenea lucruri, pentru a sc p a de moart e cu orice pre. i n lupte devine adesea limpede c cineva ar putea scpa de moarte aruncndu-i ar mele i a p uc n du-se s se roage de cei care-I urmresc ; i exist n o ri c e primej die multe alte chipuri de a scpa de mo ar t e , d a c
c

aceia

40

APRAREA LUI SOCRATE

cineva cuteaz s spun i s fac orice. ns nu acest lucru e greu, atenieni, s scapi de moarte, ci cu mult mai greu e s scapi de ticloie ; cci fuge mai repede dect moartea. i acum eu, ca unul mai greoi i mai btrn, am fost prins de ceea ce fuge mai ncet, n timp ce acuzatorii mei, oameni aprigi i iui, au fost prini de ceea ce fuge mai iute, de ticloie. i acum eu plec de aici osndit de voi s pltesc cu viaa, dar pe ei adevrul i osndete ca vinovai de ticloie i nelegiuire ; i eu mi pstrez condam narea, i acetia. Poate c aa i trebuia s se ntmple i cred c toate snt pe msura fiecruia. Iar acum vreau s v prorocesc vou, celor care m-ai osndit ; cci m aflu ntr-adevr n clipa n care oamenii obinuiesc s proroceasc, i anume atunci cnd se afl n faa morii. V spun deci vou, oameni care m trimitei la moarte, c va veni asupra voastr, ndat dup moartea mea, o pedeaps mult mai grea, m jur pe Zeus, dect aceea la care mai osndit pe mine. Pentru c acum voi ai svrit aceasta n ndejdea c nu va mai trebui s dai soc<1teal de viaa voastr. Se va ntmpla ns cu totul altfel, vo spun. Vor fi mai muli cei care v vor cere soco tP.al, i anume aceia pe care acum i ineam eu n loc, nR voi nu v-ai dat seama ; i vor fi cu att mai aspri cu ct snt mai tineri, i cu att mai mare va fi suprarea voastr. Dac v nchipuii aadar c, ucignd oameni, vei opri pe cineva s v mustre c nu trii drept, atunci nu judecai bine ; cci aceast scpare nu e tocmai cu putin i nici frumoas nu e, ci aceea ar fi i cea mai fru moas i cea mai uoar, nu a-i pedepsi pe alii, ci a-i da toat silina s fii ct mai bun tu nsui. Prorocind aadar acestea, i prsesc pe cei care m-au osndit. n schimb cu cei care au votat pentru mine a sta cu drag de vorb despre ceea ce s-a ntmplat, pn ce arhonii mai au treab'8 i eu nu snt nc dus acolo unde trebuie s merg la moarte. Aadar, mai rmnei cu mine n acest rstimp, atenieni, cci nimic nu ne mpiedic s stm de vorb ntre noi, ct vreme mai avem voie. Pentru c mi sntei prieteni, vreau s v art ce tlc are ceea ce mi s-a ntmplat acum.
41

40 a

PLATON

ntr- ad, v ii r, j u dectori ,


<''' v a

p u n c tul de a face un lucru pe care nu trebuia s-I fac ; acum ns , a czut asupra mea ceea ce vedei i voi, ceva h despre care s-ar putea nchipui c este rul cel mai mare ; i ar semnul Zeului nu mi s-a mpotrivit nici n zori cnd am ieit din cas, nici cnd am venit aici, la judecat, nici ct timp am vorbit, orice a fi fost pe punctul de a spune ; i totui altdat, el m oprise adeseori n plin vorb ; acum ns nu mi s-a mpotrivit n nici un fel, fa de nici o fapt i nici un cuvnt. Cum mi explic acest lucru? V voi spune : ceea ce mi s-a ntmplat sar putea s fie un bine, i n-avem cum s ne facem o prere dreapt t oi care ne nchipuim c moartea e un ru. n aceast privin c am avut o dovad puternic : nu se putea s nu mi se mpotriveasc semnul obinuit, dac n-a fi fost pe cale s fac un lucru bun. S ne gndim i altfel ce mult ncredere putem avea c e vorba de un lucru bun. Moartea e una din dou47 : sau e ca i cum cel mort n-ar mai exista i n-ar mai simi nimic, sau, dup cum se spune, nseamn o schimbare i o mutare a sufletului din acest loc de aici n altul. i dac d nseamn lipsa oricrei simiri i e ca somnul cuiva care n-ar vedea nimic, nici mcar un vis, atunci moartea ar putea fi un ctig minunat. Pentru c eu cred c dac cineva ar trebui s aleag o astfel de noapte n care a dormit att de adnc nct n-a avut nici un vis, s compare cu aceast noapte celelalte nopi i zile ale vieii sale i, cercetnd, ar trebui s spun cte zile i nopi a petrecut n viaa lui mai bine i mai plcut dect aceast noapte, cred c acela, chiar dac n-ar fi om de rnd, ci nsui marele rege48, ar e gsi c snt foarte puine la numr pe lng celelalte zile i nopi. Prin urmare, dac aa este moartea, eu spun c este un ctig ; pentru c astfel timpul ntreg nu pare mai lung dect o singur noapte. Iar dac a muri nseamn s pleci de aci n alt parte 4.2

minunat. D a r ul profetic obinuit al daimonului, n 1 n l t i m p ul d i n a i n t e , mi vorbea ct se poate de des i mi se m potrivea s t ru i t o r , chiar n lucruri mici, dac eram pe

vii

numesc pc

j udectori, (cci dac v numesc pe voi

bun dreptate) mi s-a ntmplat

APRAREA

LUI

SOCRATE

dac snt adevrate cele ce se spun - cum c acolo se afl toi cei care au murit -, atunci ce alt hine ar putea fi mai mare dect acesta, judectori? Dac cineva, sosind n Hades, scpat fiind de aceti aa-zii judectori, i va gsi pe adevraii judectori despre care se spune c mpart dreptatea acolo, pe Minos i Radamanthys, pe Eac49, Triptolemos50 i alti eroi cti au fost oameni drepti n viata lor, oare ar fi urt acea ci torie? Cu ct bucuri ar pri i oricare dintre voi s ajung lng Orfeu, sau lng Musaios51, sau lng Hesiod ori Homer? n ceea ce m privete, a muri de bunvoie de nenumrate ori, dac aa stau lucrurile, fiindc mi-a petrece minunat vremea acolo, ntl nindu-m cu Palamede52, i cu Aias al lui Telamon53, i cu oricare altul dintre cei vechi care a murit de pe urma unei judeci nedrepte, i stnd s pun paniile mele alturi de ale lor, cred c n-ar fi lucru lipsit de farmec ; mai ales ar fi plcut s-mi petrec timpul iscodindu-i pe cei de acolo, cum am fcut cu cei de aici, i cutnd s aflu care dintre ei este nelept i care i nchipuie c este, fr s fie. Cu ct bucurie, o , judectorii mei, ar primi cineva s-I cerceteze pe cel care a condus la Troia oastea cea nenumrat54, sau pe Odiseu, sau pe Sisif, i i-am putea nira i pe alii, fr de numr, brbai i femei ; s vorbeti, s fii mpreun cu ei acolo i s-i iscodeti, ar fi ntr-adevr o fericire . De bun seam c cei de acolo nu osndesc la moarte pentru astfel de lucruri, pentru c i n celelalte privine snt mai fericii dect ce i de aici i snt i ne muritori pentru restul timpului, dac snt adevrate cele ce se spun. Dar i voi trebuie s avei bune ndej di n privina morii, judect orii mei, i s v dai seama de acest adevr ; pentru un om bun nu exist nimic ru, nici n via, nici n moarte, iar Zeul are grij de soarta lui ; nici ceea ce se petrece cu mine nu e la ntmplare, ci e limpede pentru mine c e mai hine s mor i s m ndeprtez de toate. De aceea semnul meu nu mi s-a mpotrivit de fel iar eu nu snt ctui de puin mniat pe cei care au votat mpotriv-mi i nici pe cei care m-au acuzat. Dei nu cu acest gnd m-au acuzat i m-au condamnat, ci creznd c-mi fac un ru ; iar acest lucru e vrednic de mustrare.
i

41

43

I ' I.ATUN

floarea vir11tei, s-i pedepsii, cet eni , necjindu-i la fel c u m vii nccj c a m i eu pe voi, ori de cte ori vi se v a prea
eia
se

Numai atit vii mai

eu :

pe

fiii

me i , cnd vor ajunge n

de

ingrijesc fie de bani, fie de altceva, mai mult decit virtute ; i ori de cite ori vor crede c e ceva de capul lor firii s fie nimic, s-i certai, cum v certam eu; c nu-i dau osteneala pentru ce trebuie i i nchipuie c Hint ceva, de i nu snt buni de nimic. i dac vei face aa, va nsemna c vai purtat cum trebuie i cu mine
.

I;' cu fiii mei.

42

Dar acum e ti mpul s plecm : eu ca s mor, iar voi trii. Care dintre noi se ndreapt spre un bine

ca

maa

mare, nu tie nimeni altcineva dect Zeul.

NOTE

1 Socrate vrea si rspund in primul rind calomniilor : fie pornite din

antipatia unor personaje a cror deertciune interioar fusese dat pe

fa. in public, prin lntrebrile sale aparent naive, fie izvorite

pur i

simplu din nenelegerea felului lui de via, atit de puin asemntor

celui comun, aprute de mult

vreme i deci

lnrdcinate n minile

atenienilor ; destul de vagi n coninut i de generale in formulare, erau cu atit mai primej dioase i mai greu de combtut. Abia dup aceea (de la 24
2

b)

va rspunde direct acuzaiei propriu-zise.

Calomniatorii il asimileaz pe Soerate fie cu un ,,i lloeof al naturii",

fie eu un sofist. Dup prej udecata omului neavertizat, o cup ai a

filoso

fului, formulabil doar extrem de vag, ar fi cercetarea a tot ce exist in cer, p e pmln t sau sub pmnt, nu numai o curiozitate zadarnic i pierderea unui timp care ar putea f i folosit in interesul cetii, dar i o cale deschis spre ateism. Tot dup opinia curent, cursurile de retoric ale sofitilor n-aveau alt obiect decit arta de a face bun din ru, nevino vat din vinovat, drept din n edrep t, mai ales de a induce justiia in eroa re. Alt repro adus sofitilor i, din fals asinillare, lui Socrate, apare la

19

e.

8 Aluzie la Aristofan, despre ale crui atacuri la

adresa lui Socra te

va fi vorba mai pe larg la 1 9 c. ' In

i cercetind Soarele, tgduiete ze ii din care filosofului.

Norii

lui Aristofan, Socrat e apare atirnat in vzduh intr-un co


cetii, ruglndu-se in schimb Ceru

lui 11i norilor i arat o disput intre raionamentul drept i cel strmb, cel strmb iese nvingtor, iar rezultatul nvturii sale este c ucenicul, Phidippides , i ia la btaie tatl care, exasperat, d fo c casei

5 De fap t sofitii erau cei care se erijau in

profesori de lnelepciune,

pretinznd pentru lecii sume uneori fabulo ase de bani.


1 Gorgias din Leontinoi.

Sofist din vechea generaie.

pentru concepia sa sint atit titlul crii sale :

Despre IUitur

Caracteristice
sau

despre

45

I'RAN< : I SCA

BALTACEANU

ceea co n"

ill,

I't
nu

i<lcilc

< l n dl xiKHI c v n ,
nu

poate

puut

fi c u rn u nicnt".

fon r t "

l'il u t n l

p ru fcor de retoric.

p s tra te de la el : "Nimic nu exist ; dac poate fi cunoscut ce va , C el e b ru mai ales ca orator de mare succes i
fi c u no s cu t ;

7 l'rn < l i n

< l i n Ceos. Sofist nu mai puin renumit, cu preo cu p ri de

Se spune c p retindea 50 de d rahme pentru cursul i o d rahm pentru o lecie rezumat (Platon, r :r"rylo, 3 8 ' b ) , iar p ro feso rul su, Pro ta gora s , pretindea pentru curs 1 00 de mine (Diog. L aert . , IX, 8).
r.to ricA i fizic.

complet de r a ma tic i

Hippi as din a

Elis .

Sofist celebru mai ales p entr n

buna c unoat ere

genealogiei

astronomiei.

Euen o s din

P aros , sofist i poet

e l egi a c .
n

1 Callias al lui H ipp o nicas. Per s on aj atenian extrem de bogat a crui


p a si u ne pentru sofiti a fo s t

ironizat de Pl a to n

Protagora.

1 1 Idealul educ a ie i ateniene era s-I fac pe om


nzestrat deop otriv

Ka: A.Il Ka:l dya:&6<;


Cf. 25

cu fru mus e e exterioar i lunt ric .

a.

12 Evident, ironie l a adresa sofitilor. 13 D esp re caracterul imptuos i dezinteresat al lui Chairephon aflm din Platon (Ch ar m ide:r, 153 b) i X e no fo n (Mem Jrabilia, Il, 3).
14 E ot e vorba de fuga d e m o c railor cu va z , n 404, c n d la Atena s-a i n staur a t regimul oligarhic al celor , .treiz oci de tirani". u Chairecrates.

16 Formul uzual de jurmnt, invent at , d up legend , de Rada

m an thys, pentru lui Heracle.


lB 10

nu rosti cu u ur t ate numele zeilor.

17 Cuvint ele d e t ep tau in mintea asculttorilor

o analo gie cu muncile

Cntece cu c ar a cter liric n cinstea zeului B a c chus .

apare mai pe l arg n Ion i Phaidros. ln grec et e dv-r(J)(Loa[a:, j ur mnt ul dpus la i nce pu t ul p r oc e sului de cele d o u pri : acuzatorul j ura c-i va d o ve d i acuzaiile (i de sp re aceasta e vorba aici), iar prtul - c va dovedi netemeinicia lor.
Idee c a re
n n c ep nd cu reformele lui Clis t enes, Atena e condus de un sistem bicameral, format din Bule ("Sfat"), pentru care s e trgeau la s o ri cte 50 de re pre zent ani ai fiecruia din cele 10 t rib uri , i Adunarea poporului (Ecclesia), care cupri nd e a pe toi cetenii in stare s p o a rt e ar mele.

46

NOTE LA APARAREA LUI

SOCRATE

2a Dup legea atenian, acuzatul avea dreptul s pun ntrebri acuzatorului iar acesta era obligat s rspund. os

Anaxagoras din Clazomene, filosof ionian ; ntre 460 i 430 a stat

la Atena, fiind i profesorul lui Pericle. La nceputul rzboiului pelopone

ziac, atenienii nemulumii de anturajul lui Pericle Il acuz pe Anaxagoras de impietate i acesta reuete cu greu s-i scape viaa, retrgindu-se la Lampsacos. Dup teoria sa, la baza lumii existente se afl un amestec primordial de elemente divizibile la infinit (numite de Aristotel "homeome re"). Aciunea principiului motor (nus o inteligen ordonatoare, de natur subtilii dar material) asupra acestui amestec d natere Univer sului. Tot el afirm c Soarele i Luna snt simple corpuri materiale ti nu zei Este considerat unul din ntemeietorii raionalismului grec.
-

fn teatru, cu ocazia reprezentaiilor,

Traducerea urmeaz interpretarea din ediia Bud6 : ar reie'i el se vindeau diferite manuscrise. Indicaia e ns unic. Dup alii, e o aluzie la piesele lui Euripide, in care apreau astfel de concepii.
05 La data aceasta, daimon denumete o fiin intermediar ntre zei i oameni, fr vreo implicaie negativ. Cf. Banchetul, 202 e.

14

Socrate red pe scurt, citind uneori textual, pasajul din lliada,

XVIII, 94 sq., discuia celebrii dintre zeia Thetis i Ahile ; acesta alege
moartea mai degrab dect o via lung dar lipsit de glorie.
01 Potideea, cetate n Macedonia. Rsculat impotriva Atenei , a fost cucerit dup un asediu ndelungat (43 2 - 429). 1 8 Amphipolis, cetate ntemeiat de Atena pe malul Strymonului. I n timpul rzboiului peloponezioc o fos t cucerit de generalo.I spartan Drasidas, In 422. 18 Delion, ora n Beoia, locul unei nsemnate btlii In rzboiul peloponeziac. Aici a salvat Socrate viaa lui Alcibiade i a lui Xenofon. 30 n Sfat (bule) se alegeau prin tragere la sori cte 50 de reprezen tani pentru fiecare din cele 10 triburi ateniene (cf. nota 2 1). Singurele condiii pe care cineva trebuia s le ndeplineasc pentru a deveni membru al Statului (buleules) erau : s fie cetean al Atenei, s aib peste trei zeei de ani i s fi fost supus la un examen formal de moralitate (do kimosie). Cei 500 erau alei pentru un an i puteau deine aceast funcie cel mult de dou ori n via, aa c o foarte mare parte din atenieni fuseser buleui. Delegaii unui trib asigurau permanenta timp de cite

47

I I< A N < : I S C A

llA LTACEANU

35 - 39 de alle. Acettia erau pritanii. D int re ei se alegea ti pretedintele adunArii


11

(epi1tate1).

D upA h4t4lia navali de la insulele Argi nuse , in 406,

vln:A torl au neg lij at

le face ritualul funebru. Deti dupl lege trebuiau j ud ec ai fiecare In parte,


pop o rul mlniat voia sl-i condamne In bloc. n ziua judecii Sol)l"ate era p re e din te le

si

adune trupuril e celor cbui in lupti pentru a

strategii in

Pritaniei . se instaureaz re gimul olig arhic

Dupl

cap itularea Atenei In faa g e ne ralul ui

In 404, In cetate
aa Tholos,

de tirani" plnl in 403 cind are loc rest aur are a d emocraiei.
n uit a celo r treizeci de tirani.
31

numit "al celor

sp artan Lys andros ;

treizeci

cldirea In care luau masa pritanii ; a fost retedina obi

Le on din Salamina, general atenian fo arte b o ga t , silit, ca muli

alii, s fug din Atena de


15

teama "celor treizeci".

Criton mai apare in d ialo gul platonic care ii poart numele, in

Xe nofon ti D io ge ne s L aertios . Ce t e an cu o a rec are avere ti va z l , prie ten eu Socrate din tineree, a persoana ti lnvlltnra

rmas t o at viaa extrem de l e g at de di s cipoli ai lni Socrate.

filosofului. A avut patru fii : Critobul, Herino

genes. Epige ne s ti Ct esip , de asemenea


aa

Ais chine s .,socraticul" nu trebuie c onfu nd at cn oratorul cn acel ati

nume.
117

tiri

d e spre el avem in D iog ene s Laertios, Il, 7.

Epigen es, Theodot etc. - prieteni fi di s cipoli ai lni S o crat e

mai

puin c unoscu i .
aa Ade imant o s, fratele mai mare al lui Platon, apare ea

interlocutor

al lui Socrate In Statul.


ae Apollodor din

PhaiJon i Banchetul apare ca un pasionat ti extre'rn

de sensi b il prieten al lui Socrate.


40

Odiseea, XIX,

163 - cuvintele Penelopei ctre O dise u ; nerl"cu

nosclndu-1 nc , l ntreab cine es t e i din ce neam.


u

L a mpro cle s, S op h ronis c o s i Menexenos. cei 502 j ud e ct o ri , 281 au votat mpotriv a lui Socrate i 220

42 Din

n favoa rea lni ; dac ar mai fi avut

deci numai 3 1 de vo turi n favoarea

Ini,

ar fi

fost acllitat. Pentru a preintimpina abuzul de denunuri, legea

atenian prevedea c, dac acuza to rul nu ob ine cel p u in o cin cime din voturi, e condamnat Ia o amend de 1000 de drahme ti i se ia drep t u l de a mai fi acuzator ntr-un proces de a c ecati spe .

48

NOTE LA APRAREA LUI SOCRATE


43

distincie,

Cei c are aduceau mari servic ii statului ateni an p rime au , ca o d rep tul de a lua masa pe cheltuiala publici.

44 Cei un&prezece ( arhon i ) : fn acea vreme erau funcionari ai statului atenian, in a cror s arc i n cdea organizarea poli i e i i supravegherea nchisorilor i a execu iilor. Erau ale i anual : cte u n reprezentant al fiecruia din ce l e 1 0 triburi p lu s un secretar.

4G
41

Avea 70 de ani.
Arhonii erau ocupai s dea dispoziiile n ec e sa re pentru ducere a Platon p s tr e az aici adevrata incertitudine a lui S ocr at e cu
sa

condamnatului la inchisoare.
n

privire la soarta omului dup mo art e ; in Phoidon, in schi mb, fi atribuie


maestrului su p ro p ri a
48 41

credin n nemurirea sufle tului .

La gre ci , acest nume l desemneaz p e re gele per il o r .

Minos, Eac i Ra d a m an t hy s : fii ai lui Z eu s , re nu mii pentru si m ul

lor de d re p t a t e i de ac ee a p u i s j u dec e s ufle t el e c ar e aj u n g pe cell al t


trm.
10

Triptolemos, fiul reg el ui di n E l eu s i s


Orfeu - cntreul trae

C ele us , i protej atul z ei ei

Demeter. Adugat de unele t r a di ii la cei tre i j u de c t o r i ai i nfe rnului .


61

a c rui lir vrjea

pn i animalele

s lbati ce .

Mu sai o s, dup l e ge n d poet trac fi p ri mul preot al misterelor

el eusine . A ce t i a doi, mpreun cu Homer i Hesiod era u c in s t i i ca

primii p o ei i profe i ai Gr ec iei .

fiu al unui rege din Eubeea ; la d e ma s cat pe Odiseu nu fi e silit s pl e ce in r zb o iul troian. Odiseu se va rzbuna, plsmuind o s cri s o are ctre Priam, ca d in partea lui Palamede ; acesta e co nd a mn a t s fie ucis cu p ie t re .
63

Palamede,

c ee p refa ce nebun ca s

18

Dup mo ar te a lui Ahile, zeia The t is decide ca armele eroului

s revin celui mai v al or o s d i nt re lup tt ori i g re ci . n rivalit a t e a dintre Aias i O di se u , acesta din urm , p ri n v iel e, u g , obin e a r mel e . A ia s lnnebune t e de sup rare i se sinucide ; deci, in dire c t , cauza m o rii s ale
a

fost tot o j u d ec a t nedreapt.


64

Agamemnon.