Sunteți pe pagina 1din 243

ADRIAN COSTACHE FLORIN IONI ADRIAN SVOIU

Lim b ai literatu ra ro mn
Manual pentru clasa a Xa
ATR grup editorial

Acest manual este proprietatea Ministerului Educaiei i Cercetrii. Manualul a fost aprobat prin Ordinul nr. 3787 din 05.0 .!005" #n urma licitaiei or$ani%ate de ctre Ministerul Educaiei i Cercetrii" este reali%at #n conformitate cu pro$rama analitic aprobat prin Ordin al ministrului Educaiei i Cercetrii nr. 5&8 din 3'.08.!00 i este distribuit gratuit ele(ilor.

Anul % & ' (

Numele elevului care a primit manualul

Cla a !

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE: "coala Anul #colar la primire

Starea manualului$ la returnare

$ Starea manualului e va )n crie *olo ind termenii: nou+,un- )ngri.it- ne ati *ic/tor- deteriorat Cadrele didactice vor controla dac/ numele elevului e te cri corect+ Elevii nu tre,uie / *ac/ nici un *el de )n emn/ri pe manual+

$rup editorial Cop4r"56t 7 899: Toate drepturile a upra ace tei lucr/ri apar1in editurii+ Reproducerea integral/ au par1ial/ a con1inutului lucr/rii e te po i,il/ numai cu acordul preala,il cri al editurii+

ART

0entru co en!" v/ pute1i adre a: Departamentului Difuzare al #rupulu" E$"tor"al %&&'t C0+ '2- O+0+ 3- ector 3- 4ucure#ti tel+ 5&%+&&(+%2+63 5&%+&&(+5%+'5 52&%+&%'+326 52((+'55+725 e!mail: grupul8editorial8art9latinmail+com Se acord/ importante re$ucer"(

Refereni: 0ro*+ gradul I Mi:ail STAN 0ro*+ dr+ ;:eorg:e L<=>RESCU Editor. Dan IACO4 Tehnoredactare: Lucia O0RI?OIU Coperta: M/ria 0A"OL Tip/rit la FED 0rin1

Descr"erea CI) a *"+l"otec"" Na,"onale a Ro -n"e" COSTACHE. ADRIAN L" +a /" l"teratura ro -n01 anual pentru clasa a 2%a3 Adrian Co tac:e- Florin Ioni1/- Adrian S/voiu+ ! 4ucure#ti: Art- &553 4i,liogr+ IS4N @2'!7(73!76!A I+ Ioni1/- Florin II+ S/voiu- Adrian 7&%+%'3+%+5@B523+'3C 7%%+%'3+%B523+'3C

ARGUMENT
Alc/tuirea manualului !a realiDat )n *unc1ie de cEteva criterii- a upra c/rora programa in i t/ cu deo e,ire: acces"+"l"tate. atract";"tate #i ;aloare( De#i ma.oritatea teFtelor literare electate apar1in autorilor canonici- din dorin1a de a )ndeplini #i cel de!al patrulea criteriu- ;ar"etatea. !a apelat #i la teFtele altor autori- cu a.utorul c/rora- am con iderat- e pot eFer a )n mod adecvat anumite competen1e+ Cum paradigma programelor de Limba i literatura romn e te una comunicativ!*unc1ional/- manualul propune tudiul integrat al lim,ii- al comu! nic/rii #i al teFtului literar+ )n con ecin1/- )n cele mai multe caDuri- au *o t pre*erate ca uport pentru aplica1iile din domeniul Limb i comunicare, teFtele electate pentru domeniul Literatur. Fiecare capitol e te realiDat con*orm unui algoritm care pre upune urm/! toarele etape: <na"nte $e te=t. unde e urm/re#te o anticipare #i o apropiere de atmo *era #i de particularit/1ile crea1iei care urmeaD/ a *i receptat/G Te=tul. reprodu )n totalitate au- )n caDul celor prea ample- *ragmentarG )uncte $e reper. care o*er/ un num/r de uge tii de )n1elegere #i de interpretareG E=plorarea te=tulu". )n care e *ormuleaD/ cerin1e diver e- viDEnd competen1e de receptare #i de producere a me a.elor )n di*erite itua1ii de comunicaree iDarea unor valen1e tili tice- capacitatea de analiD/- gEndirea critic/ etcG E;aluare curent0. )n care e propun diver e apl"ca,"" ce pot *i e*ectuate atEt )n cla / cEt #i aca /- dar con truite )n a#a *el )ncEt / nece ite pentru reDolvare un minimum de timpG D"ncolo $e te=t. unde e *ac coneFiuni diver e cu alte opere literare ale autorului au ale altor autoriG E;aluare su at";0. )n care e propune o aplica1ie al c/rei rol e te de a permite- deopotriv/ elevului #i pro*e! orului- veri*icarea progre ului #colar- dar #i identi*icarea eventualelor di*i! cult/1i )n )nv/1areH tudiere+ )n *inal- unt o*erite cEteva Su5est"" pentru lec% tur0 supl" entar0 ! recomand/ri ale unor crieri din literatura romEn/ #i uni! ver al/ )nrudite tematic cu teFtul tudiat+ Fiecare capitol con1ine #i cEte o Not0 +"o+"+l"o5ra'"c0. )n care unt cuprin e date e en1iale privind via1a #i opera autorului+ De a emenea- pe ,anda lateral/ unt in erate eFplica1ii ale unor con! cepte nece are )n analiDa tematic/- tructural/ #i tili tic/ a teFtelor- #i un D"c,"onar cultural care con1ine in*orma1ii de pre per onalit/1ile- no1iunilecitatele amintite )n cuprin ul capitolului re pectiv+ In$"cele de la *Er#itul manualului men1ioneaD/ pagina unde poate *i g/ it *iecare dintre conceptele utiliDate+ Autorii

Imnul de tat al RomEniei


Ier uri: An$re" Mure/anu MuDica: Anton )ann

De#teapt/!te- romEne- din omnul cel de moarte- In care te!adEncir/ ,ar,arii de tiraniJ Acum ori niciodat/- croie#te!1i alt/ oarte- La care / e! nc:ine #i cruDii t/i du#maniJ

Acum ori niciodat/- / d/m doveDi la lume C/!n a te mEni mai curge un Enge de roman- "i c/!n a noa tre piepturi p/ tr/m cu *al/!un numeTrium*/tor )n lupte- un nume de TraianJ

0rivi1i- m/re1e um,re- Mi:ai- "te*an- CorvineRomEna na1iune- ai vo#tri tr/nepo1i- Cu ,ra1ele armate- cu *ocul vo tru!n vine- KIia1/! n li,ertate- ori moarteJL- trig/ to1i+

0reo1i- cu crucea!n *runteJ c/ci oa tea e cre#tin/DeviDa!i li,ertate #i copul ei prea Ent+ Murim mai ,ine!n lupt/- cu glorie deplin/- DecEt / *im clavi iar/#i )n vec:iul no tM p/mEntJ

0RO=A SCURT>

4ASMUL CULT Povestea lui Harap-Alb $e Ion Creang/ 0OIESTIREA anu !ncuei de Mi:ail Sadoveanu NUIELA "oara cu noroc de loan Slavici

Nnainte de teFt

Not0 +"o+"+l"o5ra'"c0
Ion Creang )'83& * '88&+" pro%ator. ,scut la -umuieti" #ntr*o familie numeroas" este fiul .ma* randei i al lui /tefan. #n(a cu bdia 0asile la coala din sat #nte* meiat de printele loan" apoi la 1roteni )aici se molipsete de r2ie de la caprele 3rinuci+" unde #l are #n(tor pe ,eculai ,anu" la 42r$u*,eam" cu 3saia 5u6u )e(o* cat #n po(estirea Popa Duhu), unde #i are cole$i pe ,ic O* lobanu" dar i pe (iitorul filo%of 0a* sile Conta" la 7lticeni i" din '858 p2n #n '858" la .eminarul de la .ocola. Moartea prematur a tatlui #l #mpiedic s*i finali%e%e studiile" #n '85&" pentru a putea fi 6irotonisit" se cstorete cu 3leana" fiica #n (2rst de '5 ani a printelui 9ri* $oriu de la biserica :;atru%eci de .fini<" iar un an mai t2r%iu se nate Constantin" unicul su fiu. #ntre '88 i '885 urmea% nou #nfiina* ta /coal ,ormal )/coala ;repa* randal" cum se numea atunci+" al crei director era 4itu Maiorescu" pe care o absol(ete #nt2iul" de(e* nind institutor. .e desparte de soie" iar" din '888" apar primele conflicte cu autoritile bisericeti. Este cate* risit i" #n '87!" #nlturat i din #n(* m2nt. .e mutase #ntre timp #n ma* 6alaua =icului" #n celebra bo>*

%+ 0ro,a,il c/ privi1i la televiDor eriale poli1i te au de aventuri+

A1i con tatat- de igur- c/- indi*erent de piedicile ivite )n calea eroului- *iecare epi od are un deDnod/mEnt *ericit+ "i totu#i- de#i cunoa#te1i deDnod/mEntul- urm/ri1i epi od dup/ epi od+ De ce o *ace1iO Di cuta1i- )n grupe de patru ! cinci colegi- pe acea t/ tem/+ )ncerca1i totodat/ / identi*ica1i c:ema dup/ care e te con truit un a emenea erial+ &+ Cu iguran1/- a1i citit B au vi !au pove titC )n copil/rie ,a me populare+ A1i con tatat- de igur- c/- )n ciuda unor detalii care e modi*ic/- c:ema ,a melor r/mEne cam aceea#i: eroul pleac/ de aca / #i- dup/ un num/r varia,il de aventuri- trium*a )n lupta cu r/ul+ Ce urm/re#te / o*ere- a#adar- cititoruluiH a cult/torului un ,a m popular: P un adev/r de natur/ etic/ ! ,inele )nvinge r/ulO P u pan O P cEt mai multe )ntEmpl/ri miraculoa eO P aventuriO Di cuta1i )n acelea#i grupe- alege1i B au o*eri1i #i alte olu1iiC #i .u ti*ica1i!v/ op1iunea+ '+ Compara1i concluDiile la care a1i a.un )n leg/tur/ cu modul )n care unt con truite erialele poli1i te au de aventuri cu acela )n care unt con truite ,a mele populare pentru a con tata a em/n/rile #iH au deo e,irile+

POVESTEA LUIHARAP-ALB
$e Ion Crean50
% 'ra5 ente ! !mu cic era odat #ntr$o ar un crai, care a%ea trei feciori. &i craiul acela mai a%ea un frate mai mare, care era #mprat #ntr$o alt ar, mai deprtat. &i #mpratul, fratele craiului, 'e numea (erde$ #mprat) i #mpratul (erde nu a%ea feciori, ci numai fete. Q+++R !mu cic #mpratul acela, aproape de btrnee, cznd la zcare, a 'cri' carte frine$'u craiului, '$i trmit *rabnic pe cel mai %rednic dintre nepoi, ca '$l la'e #mprat #n locul 'u dup moartea 'a. Craiul, primind cartea, #ndat chem tu'trei feciorii #naintea 'a i le zice: $$ +aca ce$mi 'crie frate$meu i moul %o'tru. Care dintre %oi 'e 'imte de'toinic a #mprai pe'te o ar aa de mare i bo*at, ca aceea, are %oie din partea mea ' 'e duc, ca ' #mplinea'c %oina cea mai de pe urm a moului %o'tru. !tunci feciorul cel mai mare ic #ndrzneal i zice: $$ Tat, eu cred c mie mi 'e cu%ine acea't cin'te, pentru c 'unt cel mai mare dintre,rai) de$aceea te ro* '$mi dai bani de cheltuial, 'traie de primineal, arme i cal de clrie, ca ' i porne'c, fr zba%.

deuc. ;rin inter(enia lui 4itu Maio* rescu" doi ani mai t2r%iu" este repri* mit #n #n(m2nt i reparti%at la /coala de 1iei ,umrul ! din ;curari" unde" #n '875" #l (a #nt2lni Eminescu" re(i%or colar #n acel moment. 5ebutul ca scriitor are loc #n acelai an" la ' octombrie" #n re(ista Convorbiri literare, cu Soacra cu trei nurori. Era de>a cunoscut #n lumea colii datorit manualelor sale pentru cursul pri* mar" #n prim(ara lui '877 se pro* duce primul atac de epilepsie" boal care #l (a c6inui tot restul (ieii. ;lecarea lui Eminescu la 1ucureti" #n toamna aceluiai an" (a lsa un $ol niciodat umplut. Bdie Mihai -#i scrie el #n decembrie * ai plecat i mata din lai, lsnd n sufletul meu mult scrb i amreal. 3ar #ntr*o alt scrisoare? La lai nin e frumos de ast-noapte, nct s-a fcut drum de sanie. !ino, frate Mihai, cci fr tine sunt strin. Cri%ele se #ndesesc" deprim2ndu*l "#isemne d-voastr nu m crede$i c sunt bolnav i aproape, dac nu de tot, idiot, #i scrie el lui lacob ,e$ru%%i" #n '888+" dei" uneori" are tria s fac 6a% de neca%" rspun%2ndu*le celor care #l #ntrebau cum se simte? Mul$umesc, tare bine% stuchesc n barb i tra o healul cu din$ii. Moare la 3' decembrie" spre pr2n%" #n tutun$eria fratelui su mai mic" @a6ei" #n urma unui atac de apo* pleAie.

Opera literar? Soacra cu trei nurori (187 !" Dnil Prepeleac (187#!" Povestea porcului (187#!" Mo Nichifor Cocariul (1877!" Povestea lui Stan Pitul (1877!" Povestea lui Harap-Al (1877!" !ata a ei i fata "onea#ului )'877+" $van %ur inc )'878+" Povestea unui o" lene (1878!" Prostia o"eneasc (188$!" A"intiri &in copilrie, l*lll )'88'*'88!+" 30 )postum" '8&!+" Popa Duhu (1881!%

$$ -ine, dra*ul tatei, dac te bizuieti c$ipute rzbate pan acolo i crezi c eti #n 'tare a crmui i pe alii, ale*e$i un cal din her*helie, ca$re$ i %rea tu, ie$i bani cti$or trebui, haine care i$or place, arme care$i crede c$i %in la 'ocoteal i mer*i cu bine, ftul meu. !tunci feciorul craiului #i ie cele trebuitoare, 'rut mna ttne$'u, primind carte de la dn'ul ctre #mpratul, zice rma' bun frailor 'i i apoi #ncalec i pornete cu bucurie 'pre #mprie. Craiul #n', %rnd '$l i'pitea'c, tace molcum i, pe #n'erate, 'e #mbrac pe a'cun' #ntr$o piele de ur', apoi #ncalec pe cal, ie'e #naintea fecioru$'u pe alt cale i 'e ba* 'ub un pod. &i cnd ' treac fiu$'u pe acolo, numai iaca la captul podului #l i #ntmpin un ur' mormind. !tunci calul fiului de crai #ncepe a 'ri #n dou picioare, forind, i ct pe ce ' izbea'c pe 'tpnu$'u. &i fiul craiului, nemaiputnd 'truni calul i ne#ndrznind a mai mer*e #nainte, 'e #ntoarn ruinat #napoi la ta$tu$'u. .an ' a/un* el, craiul pe de alt parte i a/un'e'e aca', ddu'e drumul calului, #ndo'i'e pielea cea de ur' i atepta acum ' %ie fecioru$ 'u. &i numai iaca #l i %ede %iind repede, dar nu aa dup cum 'e du'e'e. $$Da0 ce$ai uitat, dra*ul tatei, de te$ai #ntor' #napoi, zi'e craiul cu mirare1 !i'ta nu$i 'emn bun, dup ct tiu eu. $$De uitat, n$am uitat nimica, tat, dar ia, prin dreptul unui pod, mi$ a ieit #nainte un ur' *roza%, care m$a %rt #n toi 'prieii. &i cu mare ce 'cpnd din labele lui, am *'it cu cale ' m #ntorc la d$ta aca' dect ' fiu prad fiarelor 'lbatece. &i de$acum #nainte, duc$'e, din partea mea, cine tie, c mie unuia nu$mi trebuie nici #mprie nici nimica) doar n$am a tri ct lumea, ca ' motene'c pmntul. $$De'pre acea'ta bine ai chitit$o, dra*ul tatei. 2e %ede lucru c nici tu nu eti de #mprat, nici #mpria pentru tine) i dect ' #ncurci numai aa lumea, mai bine ' ezi departe, cum zici, cci, mila Domnului: 3Lac de$arfi, broate 'unt de'tule 4. 5umai a %rea ' tiu, cum rmne cu mou$tu1 !a$i c ne$am #ncurcat #n 'lbciune1 $$Tat, zi'e atunci feciorul cel mi/lociu, ' m duc eu, dac %rei. $$!i toat %oia de la mine, ftul meu, dar mare lucru ' fie de nu i '$or tie i ie crrile. "ai tii pcatul, poate '$i ia' #nainte %reun iepure, ce%a... ipopc6 m$oi trezi cu tine aca', ca i cu frate$ tu, $apoi atunci ruinea ta n$ar fi proa't. Dar d, cearc i tu, ' %ezi cum i$a 'lu/i norocul. (orba ceea: 3 7iecare pentru 'ine, croitor de pane4. De$i izbuti, bine de bine, iar de nu, au mai pit i ali %oinici ca tine... !tunci feciorul cel mi/lociu, pre*tindu$i cele trebuitoare i primind i el carte din mna tat$'u ctr #mpratul, #i ie ziua bun de la frai, i a doua zi pornete i el. &i mer*e, i mer*e, pan ce #nnopteaz bine. &i cnd prin dreptul podului, numai iaca i ur$ 'ul: mori mori mori Calul fiului de crai #ncepe atunci a forai, a 'ri #n dou picioare i a da #napoi. &i fiul craiului, %znd c nu$i lucru de a*, 'e la' i el de #mprie i, cu ruinea lui, 'e #ntoarce #napoi la tat$'u aca'. Craiul, cum #l %ede, zice: $$Ei, dra*ul tatei, aa$i c '$a #mplinit %orba ceea: 8!pr$m de *ini, c de cni nu m tem 4. $$Ce fel de %orb$i a'ta, tat16 zi'e fiu$'u ruinat) la d$ta urii 'e cheam *ini1 -a, ia acum cred eu frine$meu, c aa ur' otirea #ntrea* e'te #n 'tare ' o zdrumice... #nc m mier cum am 'cpat cu %ia) lehamite i de #mprie i de tot, c doar, 'la%a Domnului, am ce mnca la ca'a d$tale.

&a'm * specie epic" naraiune a(2nd caracter supranatural" #n care persona>ele" cele mai multe fabuloase )%mei" %2ne" cpcuni etc.+ sunt purttoare ale unor (alori simbolice. Caracteristic literaturii populare" basmul a intrat #n atenia cititorului european :cult< relati( t2r%iu" pe la #nceputul secolului al BlB*lea" prin cule$erea aprut #n anul '8'!" a frailor Cil6elm i Dacob 9rimm" 'as"e pentru copii i fa"ilie. ;robabil cea mai impor* tant caracteristic a basmului po* pular este stereotipia. .pecialitii au a>uns la conclu%ia c #n basmul popular funciile persona>elor sunt fundamentale i constante" c6iar dac persona>ele par a fi diferite. 7unciile decur$ una din alta sub imperiul necesitii lo$ice" dar i artistice. ;ersona>ele basmelor po* pulare se pot clasifica" prin rapor* tare la erou" #n rufctori" donatoriE furni%ori i a>utoare. ;ornind de la aceast premis" sc6ema pe care se construiete basmul popular se do(edete a fi relati( simpl? eroul pleac la drum pentru a #ndeplini o :munc<" se confrunt cu rufc* torii i reuete p2n la urm #n ceea ce #i propune s reali%e%e" a(2nd alturi a>utoarele i donatorii. Contribuia po(estitorului popular const aadar #n combinarea unor sec(ene prestabilite" este ade* (rat" #n funcie de scopul urmrit" de creati(itate" de talent etc. ,um* rul rufctorilor" al donatorilor i al a>utoarelor trebuie pus #n direct le$tur cu eAtensia aciunii? el (a crete aadar" dac po(estitorul (a dori s construiasc o aciune com* plicat" i (a fi mai mic #n ca%ul #n care aciunea se (a dori a fi mai simpl. Ca structur" basmul cult" dei este o creaie ori$inal" nu se #nde* prtea% esenial de modelul canonic sc6iat mai sus. 0om #nt2l* ni i #n acest ca% o situaie iniial urmat de o parte pre$titoare" de punctul de #nnodare al intri$ii" de apariia donatorilor i a a>utoarelor" de aciunea propriu*%is i de%no* dm2nt. 4ocmai de aceea" diferen* ele trebuie cutate cu precdere #n modul specific #n care fiecare scri* itor reuete s prelucre%e ori$inal un material #n mare msur pre* eAistent.

!! Ce mnca %d eu bine c ai, de'pre a'ta nu e %orb, ftul meu, zi'e craiul po'omort, dar, ia 'punei$mi, ruinea unde o punei1 Din trei feciori ci are tata, nici unul ' nu fie bun de nimica16 !poi, drept ' % 'pun, c atunci de*eaba mai 'tricai mncarea, dra*ii mei... 2 umblai numai aa, frunzafr'inelului, toat %iaa %oa'tr i ' % ludai c 'untei feciori de crai, a'ta nu miroa' a na' de om... Cum %d eu, frate$meu 'e poate culca pe o ureche din partea %oa'tr) la 'fntul !teapt '$a #mplini dorina lui. alal de nepoi ce are6 (orba ceea: La plcinte, #nainte &i la rzboi, #napoi. 7iul craiului cel mai mic, fcndu$'e atunci ro cum #i *otca, ie'e afar #n *rdin i #ncepe a pln*e #n inima 'a, lo%it fiind #n adncul 'ufletului de ap'toarele cu%inte ale printelui 'u. &i cum 'ta el pe *nduri i nu 'e dumerea ce ' fac pentru a 'cpa de ruine, numai iaca 'e trezete dinaintea lui cu o bab *rbo% de btrnee, care umbla dup milo'tenie. $Da0 ce 'tai aa pe *nduri, luminate crior1 zi'e baba) alun* mhnirea din inima ta, cci norocul #i rde din toate prile i nu ai de ce fi 'uprat. +a, mai bine miluiete baba cu ce%a. $+a la'$m$ncolo, mtu, nu m 'upra, zi'e fiul craiului) acum am altele la capul meu. $7ecior de crai, %ede$te$a #mprat6 2pune babei ce te chinuiete) c, de unde tii, poate ' a/ute i ea ce%a. $$"tu, tii ce1 9na$i una i dou$' mai multe) la'a$m$n pace, c nu$mi %d lumea$naintea ochilor de necaz. $$Luminate crior, ' nu bnuieti, dar nu te iui aa de tare, c nu tii de unde$i poate %eni a/utor. $$Ce %orbeti #n dodii, mtu1 Tocmai de la una ca d$ta i$ai *'it ' atept eu a/utor1 $$.oate i$i dean de una ca acea'ta1 zi'e baba. ei, luminate crior6 Cel$de$'u' %ar' darul 'u i pe'te cei neputincioi) 'e %e$ de c aa place 'finiei 'ale. 5u cuta c m %ezi *rbo% i 'trem$ uroa', dar, prin puterea ce$mi e'te dat, tiu dinainte ceea ce au de *nd ' iz%odea'c puternicii pmntului i ade'eori rd cu ho$ hot de nepriceperea i 'lbiciunea lor. Q+++R !cum, luminate crior, ca ' %ezi ct poate '$i a/ute milo'tenia, 'tai linitit, uit$te drept #n ochii mei i a'cult cu luare aminte ce i$oi 'pune: du$te la tat$tu i cere '$i deie calul, armele i hainele cu care a fo't el mire, i atunci ai ' te poi duce, unde n$au putut mer*e fraii ti) pentru c ie a fo't 'cri' de 'u' '$i fie dat acea't cin'te. Tatu$tu '$a #mpotri%i i n$a %re ' te la'e, dar tu 'truiete pe ln* dn'ul cu ru*minte, c ai '$l #ndupleci. ainele de'pre care i$am %orbit, 'unt %echi i pono'ite, i armele ru*inite, iar calul ai '$l poi ale*e punnd #n mi/locul her*heliei o ta% plin cu /ratic, i care dintre cai a %eni la /ratic ' mnnce, acela are ' te duc la #mprie i are ' te 'cape din multe prime/dii. Q+++R &i atunci, o dat 'e 'uie #n pod i coboar de$acolo un cp'tru, un fru, un bici i o ea, toate colbite, 'faro*ite i %echi ca pmntul. !poi mai 'coate dintr$un *her*hiriu nite 'traie foarte %echi, un arc, nite '*ei, un palo i un buzdu*an, toate pline de ru*in, i 'e apuc de le *ri/ete bine i le pune deoparte. .e urm umple o ta% cu /ratic, 'e duce cu dn'a la her*helie i o pune /o' #ntre cai. &i atunci, numai iaca ce ie'e din mi/locul her*heliei o rpciu* de cal, *rebno', dupuro' i 'lab, de$i numrai coa'tele) i %enind

(i)*ionar )ultural +o,ul este locul de trecere spre o alt lume. Mircea Eliade ((e la (al"o)is la *en#his-Han) #l con* sider o prob iniiatic" trecere prime&dioas de la un mod de e'isten$ la altul, de la imaturitate la maturitate. O obser(aie se impune? trecerea are mereu un 'ingur 'en'% O etap odat parcurs" re* (enirea nu mai este posibil. Fn pod (a trece -arap*Alb c2nd pleac la drum? este momentul intrrii #n lu* me" care marc6ea% i prima dife* reniere de ne(olnicii frai rmai a* cas. O nou trecere (a fi la #nt2l* nirea cu nunta furnicilor. Ale$2nd s tra(erse%e prin ap cu riscul de a se #neca" eroul #i probea% prima calitate dob2ndit" mila. #ns podul nu ofer c6eia" ci doar ansa trans* formrii. A trece podul este totui un act de cura> care presupune s ai cute%ana de a te afunda #n necu* noscut.

(i)*ionar )ultural Labirintul este o #ncruciare de drumuri" cele mai multe" fundturi" care #l obli$ pe cltor s fie capabil s alea$ #n mod raional soluia cea bun. El poate fi pus #n le$tur cu palatul din insula Creta" construit de le$endarul ar6itect 5edal" #n care a fost #nc6is Minotaurul" fiul monstruos al re$elui Minos i din care 4e%eu a reuit s ias cu a>utorul firului Ariad* nei. Ca prob iniiatic" $sirea dru* mului corect indic (ictoria spiritului" a inteli$enei asupra instinctului" a (iolenei oarbe. 4ra(ersarea -,u. rii.labirint este aadar o prob prin care eroul i*ar putea do(edi maturi* tatea. 5ar -arap*Alb se rtcete" de* monstr2nd c mai are mult de #n(* at. (i mer nd el nainte prin codri ntunecoi, de la un loc i se nchide calea i ncep a i se ncurca crrile, nct nu mai pricepe fiul de crai acum ncotro s apuce i unde s se duc. )#ntr*o pdure se (a rtci i C6iric" din Povestea lui Stan Pitul, dia(o* lul trimis de .caraosc6i s vre vra&ba ntre oameni i s le fac pacoste, cci i el se afl tot la #nceputul unui drum. #n acest moment" el nu este dec2t un :t2nr< lipsit de eAperien" cruia lumea #i (a mai oferi destule surpri%e.+

de$a dreptul la ta%, apuc o *ur de /ratic. 7iul craiului #i i tra*e atunci cu frul #n cap, zicnd: $$ :hi/oa* uricioa' ce eti6 din toi caii, tocmai tu te$ai *'it ' mnnci /ratic1 De te$a #mpin*e pcatul ' mai %ii o dat, %ai de 'teaua ta are ' fie6 Q+++R &i cum 'ta el #n cumpene, '$l ieie, ' nu$l ieie, calul 'e i 'cutur de trei ori i #ndat rmne cu prul lin'$prelin' i tnr ca un tretin, de nu era alt mnzoc mai frumo' #n toat her*helia. &i apoi, uitndu$'e int #n ochii fiului de crai, zice: !! 2ui pe mine, 'tpne, i ine$te bine. 7iul craiului, punndu$i zbala #n *ur, #ncalec, i atunci calul odat zboar cu dn'ul pn la nouri i apoi 'e la' #n /o' ca o '$ *eat. Dup aceea mai zboar #nc o dat pn la lun i iar 'e la' #n /o' mai iute dect ful*erul. &i unde nu mai zboar i a treia oar pn la 'oare i, cnd 'e la' /o', #ntreab: $$Ei, 'tpne, cum i 'e pare1 :ndit$ai %rodat c ai ' a/un*i: 'oarele cu picioarele, luna cu mna i prin nouri ' caui cununa1 $$Cum ' mi 'epar, dra*ul meu to%ar1 +a, m$ai b*at #n toate *rozile morii, cci, cuprin' de ameeal, nu mai tiam unde m *'e'c i ct pe ce erai ' m prpdeti. $$+a, aa am ameit i eu, 'tpne, cnd mi$ai dat cu frul #n cap, ' m prpdeti, i cu a'ta am %rut '$mi r'torc cele trei lo%ituri. (orba ceea: una pentru alta. !cum cred c m cunoti i de urt i de frumo', i de btrn i de tnr, i de 'lab i de puternic Q+++R &i mer*nd el tot #nainte prin codri #ntunecoi, de la un loc 'e #nchide calea i #ncep a i 'e #ncurca crrile, #nct nu 'e mai pricepe fiul craiului acum #ncotro ' apuce i pe unde ' mear*. !! .tiu, drace6 iaca #n ce #ncurctur am intrat6 !'ta$i mai ru dect poftim la ma', zi'e el. 5ici tu 'at, nici tu tr*, nici tu nimica. De ce mer*i #nainte, numai pe'te pu'tieti dai) parc a perit 'mna omenea'c de pe faa pmntului. #mi pare ru c n$am luat mcar 'pnul cel de$al doile cu mine. Dac '$a aruncat #n partea mne$'a, ce$i %ino%at el1 Tata aa a zi', #n', la mare ne%oie, ce$i de fcut1 (orba ceea: Ru$i cu ru, dar e mai ru far0 de ru. &i tot horhind el cnd pe o crare, cnd pe un drum pr'it, numai iaca ce iar #i ie'e 2pnul #nainte, #mbrcat altfel i calare pe un cal frumo', i, pre$ fcndu$i *la'ul, #ncepe a cina pe fiul craiului, zicnd: $$2rmane omule, ru drum ai apucat6 2e %ede c eti 'trin i nu cunoti locurile pe aici. !i a%ut mare noroc de mine, de n$ai apucat a cobor# priporul i'ta, c erai prpdit. +a, colo de%ale, #n #nfundtura ceea, un taur *roza% la muli bezmeteci le$a curmat zi$ lele. &i eu, mai dunzi, ct m %ezi de %oinic, de$abia am 'cpat de dn'ul, ca prin urechile acului. +ntoarce$te #napoi, ori, dac ai de du' #nainte, ie$i #n a/utor pe cine%a. Chiar i eu m$a tocmi la d$ta, dac i$a fi cu plcere. $$!a ar trebui ' urmez, om bun, zi'e fiul craiului, dar i$oi 'pune drept: tata mi$a dat #n *ri/, cnd am pornit de$aca', ca ' m fere'c de omul ro, iar mai ale' de cel 'pn, ct oi pute) ' n$am de a face cu dnii nici #n clin, nici #n mnec) i dac n$ai fi 'pn, bucuro' te$a tocmi. $$ ei, hei6 cltorule. Dac i$i %orba de$aa, ai '$i rupi cio$ chinele umblnd i tot n$ai ' *'eti 'lu* cum caui d$ta, cpe$aici 'unt numai oameni 'pni. &$apoi, cnd e'te la adeclea, te$a #ntreba, ca0 cefei de zticneal ai pute ' #ntmpini din pricina a'ta1 .e$

(i)*ionar )ultural

+etera (/ntna" grota! se afl #n interiorul labirintului i simboli%ea% locul misterios al naterii sau al re* naterii eroului. #n acest ca%" #n pe* ter intr fiul #mpratului i iese un harap-alb.

'emne n$ai auzit %orba ceea: c, de pr i de coate *oale nu 'e pln*e nimene. &i cnd nu 'unt ochi ne*ri, 'rui i albatri6 Q+++R &i din dou %orbe, fiul craiului #l tocmete i dup aceea por$ ne'c #mpreun ' ia' la drum, pe unde arat 2pnul. &i mer*nd ei o bucat bun, 2pnul 'e preface c$i e 'ete i cere plo'ca cu ap de la 'tpnu$'u. 7iul craiului i$o d, i 2pnul, cum opune la *ur, pe loc o i ia, oerindu$'e, i %ar' toat apa dintr$#n'a. 7iul craiului zice atunci 'uprat: $$Dar bine, 2pnule, de ce te apuci1 5u %ezi c pe aici e mare lip' de ap1 &i pe aria a'ta o ' ne u'cam de 'ete. $$2 a%em iertare, 'tpnei !pa era bhlit i ne$am fi putut boln%i. Ct de'pre ap bun, nu % #n*ri/ii) acu a%em ' dm pe'te o fntn cu ap dulce i rece ca *hiaa. !colo %om popo'i puin, oi cltri plo'ca bine $oi umple$o cu ap proa'pt, ca ' a%em la drum, cci mai #ncolo nu prea 'unt fntni, i, din partea apei, mi 'e pare c i$om cam duce dorul. &i crnind pe o crare, mai mer* ei oleac #nainte, pn ce a/un* #ntr$o poian i numai iaca ce dau de o fntn cu *hizdele de 'te/ar i cu capac de'chi' #n lturi. 7ntna era adnc i nu a%ea nici roat, nici cumpn, ci numai o 'car de cobort pn la ap. $$Ei, ei6 2pnule, acum ' te %d ct eti de %rednic, zi'e fiul craiului. 2pnul atunci zmbete puin i, coborndu$'e #n fntn, umple #nti plo'ca i o pune la old. !poi, mai 'tnd acolo #nfund pe 'car, aproape de faa apei, zice: $$Ei, da0 ce rcoare$i aici6 68 Chima rului pe malul prului64 #mi %ine ' nu mai ie' afar. Dumnezeu ' uureze pcatele celui cu fntna, c bun lucru a mai fcut. .e ariele ie'te, o rcoreal ca a'ta mult pltete6 "ai ede el puin acolo i apoi ie'e afar, zicnd: $$Doamne, 'tpne, nu tii ct m 'ime'c de uor) parc #mi %i ne ' zbor, nu altce%a6 +a %r$te i d$ta oleac, ' %ezi cum ai ' te rcoreti) aa are '$i %ie de #ndmn dup a'ta, de are ' i 'e par c eti uor cum #i pana... 7iul craiului, boboc #n felul 'u la trebi de aie'te, 'e potri%ete 2pnului i 'e ba* #n fntn, fr '$l tr'nea'c prin minte ce i 'e poate #ntmpla. &i cum 'ta el acolo de 'e rcorea, 2pnul face tranc6 capacul de pe *ura fntnei, apoi 'e 'uie dea'upra lui i zice cu *la' rutcio': $$!lelei6 fecior de om %iclean ce te *'eti) tocmai de ceea ce te$ai pzit n$ai 'cpat. Ei, c bine mi te$am cptuit6 !cum '$mi 'pui tu cine eti, de unde %ii i #ncotro te duci, c, de nu, acolo #i putreze'c ciolanele6 7iul craiului ce era ' fac1 #i 'pune toate cu de$amnuntul, cci, d, care om nu ine la %ia #nainte de toate1 $$-ine, atta am %rut ' aflu din *ura ta, pui de %iper ce mi$ai fo't, zice atunci 2pnul: numai cat ' fie aa, c, de te$oi prinde cu oca mic, *reu are '$i cad. Chiar acum a pute ' te omor, #n %oia cea bun, dar mi$i mil de tinereele tale... Dac %rei ' mai %ezi 'oarele cu ochii i ' mai calci pe iarb %erde, atunci /u$ r$mi$te pe a'cuiul paloului tu c mi$i da a'cultare i 'upunere #ntru toate, chiar i$nfoc de i$a zice ' te arunci. &i de azi #nainte, eu ' fiu #n locul tu nepotul #mpratului, de'pre care mi$ai %orbit, iar tu, 'lu*a mea) i atta %reme ' ai a m 'lu/i, pn cnd #i muri i iar #i #n%ie. &i oriunde %ei mer*e cu mine, nu care cum%a ' bleteti din *ur ctr cine%a de'pre ceea ce a urmat #ntre noi, c

(i)*ionar )ultural 0ara- )arap+ #nseamn om cu pielea i cu prul de culoare nea* $r. ;rin tradiie" #n Orient" oamenii cu pielea nea$r erau robi din na* tere" astfel #nc2t harap a de(enit si* nonim pentru rob, sclav. -arap*Alb * rob, sclav-alb * repre%int #n fond o situaie paradoAal" cci #n mod normal un alb n*ar fi trebuit s se afle niciodat #ntr*o asemenea pos* tur. ;entru erou" acesta este punc* tul cel mai de >os #n care l*a dus lip* sa de eAperien. Mai departe el poate s*i rate%e (iaa" asemeni ne(olnicilor frai mai mari" ori s i%* b2ndeasc prin propriile fore.

te$am ter' de pe faa pmntului. +i place aa ' mai trieti, bine$de$bine) iar de nu, 'pune$mi %erde #n ochi, ca ' tiu ce leac trebuie '$i fac... 7iul craiului, %zndu$'e prin' #n clete i fr nici o putere, #i /ur credin i 'upunere #ntru toate, l'ndu$'e #n tirea lui Dumnezeu, cum a %re el ' fac. !tunci 2pnul pune mna pe cartea, pe banii i pe armele fiului de crai i le ie la 'ine) apoi #l 'coate din fntn i$i d paloul '$l 'rute, ca 'emn de pecetluirea /urmntului, zicnd: $$ De$acum #nainte ' tii c te cheam arap$!lb) ai'ta i$i numele, i altul nu. Q++++R &i mer* ei, i mer*, cale lun* ' le$a/un*, trecnd pe'te nou mri, pe'te nou ri i pe'te nou ape mari, i #ntr$o trzie %reme a/un* la #mprie. Q+++R 2pnul, %oind ' peard acum pe arap$!lb cu orice pre, zi'e #mpratului: $$ Doamne, moule, de nu mi$a aduce 'lu*a mea 'li de ace' te i din peatr 'eac, mare lucru ' fie6 $$Ce %orbeti, nepoate6 zi'e #mpratul) unul ca dn'ul, i #nc necuno'ctor de locurile ace'tea, cum crezi c ar pute face acea't 'lu/b1 Doar de i$i *reu de %iaa lui. $$+a la'0, moule, nu$i duce *ri/a) pun rma* c are '$mi aduc 'li #ntocmai ca ace'te, i #nc multe, c tiu eu ce poate el. &$odat cheam 2pnul pe arap$!lb i$i zice r'tit: $$ !cum de*rab ' te duci cum #i ti tu i '$mi aduci 'li din ace'te din :rdina 9r'ului. ai, iei rpede i pornete, c nu$i %reme de pierdut. Dar nu cum%a ' faci de altfel, c nici #n borta oarecului nu eti 'cpat de mine6 arap$!lb ie'e mhnit, 'e duce #n *ra/d i #ncepe a$i netezi calul pe coam, zicnd: $$ Ei, cluul meu, cnd ai ti tu #n ce necaz am #ntrat6 2fnt ' fie ro'tul ttne$meu, c bine m$a #n%at6 !a$i c, dac n$am inut 'am de %orbele lui, am a/un' 'lu* la drloa* i acum, %rnd$ne%rnd, trebuie ' a'cult, c mi$i capul #n prime/die1 $$ 2tpne, zi'e atunci calul) de$acum #nainte, ori cu capul de peatr, ori cu peatr de cap, tot atta$i: fii odat brbat i nu$i face %oie rea. #ncalec pe mine, i hai6 &tiu eu unde te$oi duce, i mare$i Dumnezeu, ne$a 'cpa el i din acea'ta6 arap$!lb, mai prinznd oleac la inim, #ncalec i 'e la' #n %oia calului, unde %re el '$l duc. !tunci calul pornete la pa', pn ce ie'e mai #ncolo, ca ' nu$i %ad nimene. !poi #i arat puterile 'ale, zicnd: $$2tpne, ine$te bine pe mine, c am ' zbor lin ca %ntul, ' cutreierm pmntul. "are$i Dumnezeu i meteru$i dracul. elbet6 %om pute %eni de hac i 2pnului celuia, nu$i e %remea trecut. &i odat zboar calul cu arap$!lb pn la nouri) apoi o ia de$a curmeziul pmntului: pe dea'upra codrilor, pe'te %rful munilor, pe'te apa mrilor i dup aceea 'e la' #ncet$#ncet #ntr$un o'tro% mndru din mi/locul unei mri, ln* o c'u 'in*uratic, pe care era cre'cut nite muchi pleto' de o podin de *ro', moale ca mta'ea i %erde ca buratecul. !tunci arap$!lb de'cleca, i 'pre mai mare mirarea lui, numai iaca #l #ntmpin #n pra*ul uei ceritoarea creia #i ddu'e el un ban de poman, #nainte de pornirea lui de aca'.

(i)*ionar )ultural 0ara- )arap+ #nseamn om cu pielea i cu prul de culoare nea* $r. ;rin tradiie" #n Orient" oamenii cu pielea nea$r erau robi din na* tere" astfel #nc2t harap a de(enit si* nonim pentru rob, sclav. -arap*Alb * rob, sclav-alb - repre%int #n fond o situaie paradoAal" cci #n mod normal un alb n*ar fi trebuit s se afle niciodat #ntr*o asemenea pos* tur. ;entru erou" acesta este punc* tul cel mai de >os #n care l*a dus lip* sa de eAperien. Mai departe el poate s*i rate%e (iaa" asemeni ne(olnicilor frai mai mari" ori s i%* b2ndeasc prin propriile fore.

te$am ter' de pe faa pmntului. +i place aa ' mai trieti, bine$de$bine) iar de nu, 'pune$mi %erde #n ochi, ca ' tiu ce leac trebuie '$i fac... 7iul craiului, %zndu$'e prin' #n clete i fr nici o putere, #i /ur credin i 'upunere #ntru toate, l'ndu$'e #n tirea lui Dumnezeu, cum a %re el ' fac. !tunci 2pnul pune mna pe cartea, pe banii i pe armele fiului de crai i le ie la 'ine) apoi #l 'coate din fntn i$i d paloul '$l 'rute, ca 'emn de pecetluirea /urmntului, zicnd: $$ De$acum #nainte ' tii c te cheam arap$!lb) ai'ta i$i numele, i altul nu. Q++++R &i mer* ei, i mer*, cale lun* ' le$a/un*, trecnd pe'te nou mri, pe'te nou ri i pe'te nou ape mari, i #ntr$o trzie %reme a/un* la #mprie. Q+++R 2pnul, %oind ' peard acum pe arap$!lb cu orice pre, zi'e #mpratului: $$Doamne, moule, de nu mi$a aduce 'lu*a mea 'li de ace'te i din peatr 'eac, mare lucru ' fie6 $$Ce %orbeti, nepoate6 zi'e #mpratul) unul ca dn'ul, i #nc necuno'ctor de locurile ace'tea, cum crezi c ar pute face acea't 'lu/b1 Doar de i$i *reu de %iaa lui. $$+a la'0, moule, nu$i duce *ri/a) pun rma* c are '$mi aduc 'li #ntocmai ca ace'te, i #nc multe, c tiu eu ce poate el. &$odat cheam 2pnul pe arap$!lb i$i zice r'tit: $$ !cum de*rab ' te duci cum #i ti tu i '$mi aduci 'li din ace'te din :rdina 9r'ului. ai, iei rpede i pornete, c nu$i %reme de pierdut. Dar nu cum%a ' faci de altfel, c nici #n borta oarecului nu eti 'cpat de mine6 arap$!lb ie'e mhnit, 'e duce #n *ra/d i #ncepe a$i netezi calul pe coam, zicnd: $$Ei, cluul meu, cnd ai ti tu #n ce necaz am #ntrat6 2fnt ' fie ro'tul ttne$meu, c bine m$a #n%at6 !a$i c, dac n$am inut 'am de %orbele lui, am a/un' 'lu* la drloa* i acum, %rnd$ ne%rnd, trebuie ' a'cult, c mi$i capul #n prime/die1 $$2tpne, zi'e atunci calul) de$acum #nainte, ori cu capul de peatr, ori cu peatr de cap, tot atta$i: fii odat brbat i nu$i face %oie rea. #ncalec pe mine, i hai6 &tiu eu unde te$oi duce, i mare$i Dumnezeu, ne$a 'cpa el i din acea'ta6 arap$!lb, mai prinznd oleac la inim, #ncalec i 'e la' #n %oia calului, unde %re el '$l duc. !tunci calul pornete la pa', pn ce ie'e mai #ncolo, ca ' nu$i %ad nimene. !poi #i arat puterile 'ale, zicnd: $$ 2tpne, ine$te bine pe mine, c am ' zbor lin ca %ntul, ' cutreierm pmntul. "are$i Dumnezeu i meteru$i dracul. elbet6 %om pute %eni de hac i 2pnului celuia, nu$i e %remea trecut. &i odat zboar calul cu arap$!lb pn la nouri) apoi o ia de$a curmeziul pmntului: pe dea'upra codrilor, pe'te %rful munilor, pe'te apa mrilor i dup aceea 'e la' #ncet$#ncet #ntr$un o'tro% mndru din mi/locul unei mri, ln* o c'u 'in*uratic, pe care era cre'cut nite muchi pleto' de o podin de *ro', moale ca mta'ea i %erde ca buratecul. !tunci arap$!lb de'cleca, i 'pre mai mare mirarea lui, numai iaca #l #ntmpin #n pra*ul uei ceritoarea creia #i ddu'e el un ban de poman, #nainte de pornirea lui de aca'.

!! Ei, arap$!lb, aa$i c ai %enit la %orbele mele, c deal cu deal 'e a/un*e, dar #nc om cu om1 !fl acum c eu 'unt 'fnta Duminic i tiu ce ne%oie te$a adu' pe la mine. 2pnul %rea '$i rpuie capul cu orice chip i de$aceea te$a trmi' ' aduci 'li din :rdina 9r'ului, dar i$or da ele odat pe na'... Rmi aici #n a't$noapte, ca ' %d ce$i de fcut. arap$!lb rmne bucuro', mulmind 'fintei Du$ minici pentru buna *zduire i #n*ri/irea ce are de el. !! 7ii #ncredinat c nu eu, ci puterea milo'te niei i inima ta cea bun te a/ut, arap$!lb, zice 'fnta Duminic ieind i l'ndu$l #n pace ' 'e linitea'c. &i cum ie'e 'fnta Duminic afar, o dat i pornete de'cul prin rou, de cule*e o poal de 'omnoroa', pe care o fierbe la un loc cu o %adr de lapte dulce i cu una cu miere i apoi ie mur'a aceea i iute 'e duce de o toarn #n fntna din :rdina 9r'ului, care fntn era plin cu ap pn #n *ur. &i mai 'tnd 'fnta Duminic oleac #n prea/ma fntnei, numai iaca ce %ede c %ine ur'ul cu o falc #n cer i cu una #n pmnt, mornind #nfricoat. &i cum a/un*e la fntn, cum #ncepe a bea lacom la ap i a$i lin*e buzele de dulceaa i buntatea ei. &i mai 't din but, i iar #ncepe a morni) i iar mai bea cte un r'$ timp, i iar morniete, pn ce, de la o %reme, #n$ cep a$i 'lbi puterile i, cuprin' de ameeal, pe loc cade /o' i adoarme mort, de puteai ' tai lemne pe dn'ul. !tunci 'fnta Duminic, %zndu$l aa, #ntr$o clip 'e duce i, deteptnd pe arap$!lb chiar #n miezul nopei, #i zice: $$ +mbrac$te iute #n pielea cea de ur', care o ai de la tat$tu, apuc pe ici tot #nainte, i cum #i a$ /un*e #n r'crucile drumului, ai ' i dai de :rdina 9r'ului. !tunci 'ai rpede #nluntru de$i ia 'li #ntr$ale', i cte$i %rea de multe, cci pe ur' l$am pu' eu la cale. Dar, la toat #ntmplarea, de$i %ede i$i %ede c '$a trezit i n%lete la tine, z%rle$i pelea cea de ur' i apoi fu*i #ncoace 'pre mine ct #i pu$ tea. arap$!lb face cum #i zice 'fnta Duminic. &i cum a/un*e #n *rdin, odat #ncepe a 'mul*e la 'li #ntr$ale' i lea* o 'arcin mare, mare, ct pe ce ' n$o poat ridica #n 'pinare. &i cnd ' ia' cu dn'a din *rdin, iaca ur'ul 'e trezete, i dup dn'ul, :a%rile6 arap$!lb, dac %ede reaua, i$arunc pelea cea de ur', i apoi fu*e ct ce poate cu 'arcina #n 'pate, tot #nainte la 'fnta Duminic, 'cpnd cu obrazul curat. Dup acea'ta, arap$!lb, mulmind 'fintei Dumineci pentru binele ce i$a fcut, #i 'rut m$

na, apoi #i ie 'lile i, #nclecnd, pornete 'pre #mprie, Dumnezeu ' ne ie, ca cu%ntul din po%e'te, #nainte mult mai e'te.;...< QA.utat de *Enta Duminic/- eroul reu#e#te / aduc/ SpEnului capul #i pielea cer,ului ,/tute cu pietre cumpe+R !mu, tocmai pe cnd era temeiul me'ei, i oa'peii, tot *u'tnd %inul de bun, #ncepu'e a 'e chiurchiului cte oleac, numai iaca o pa'ere mia'tr 'e %ede btnd la ferea'tr i zicnd cu *la' muieratic: $$ "ncai, bei i % %e'elii, dar de fata #mpratului Ro nici nu *ndiii !tunci, deodat, tuturor me'enilor pe loc li '$a 'tricat cheful i au #nceput a %orbi care ce tia i cum #i ducea capul: unii 'puneau c #mpratul Ro, a%nd inim hain, nu 'e mai 'atur de a %r'a 'n*e omene'c) alii 'puneau c fata lui e'te ofarmazoan cumplit, i c din pricina ei 'e fac attea /ertfe) alii #ntreau 'pu'ele celorlali, zicnd, c chiar ea ar fi %enit #n chip de pa'ere de a btut acum la ferea'tr, ca ' nu le'e i aici lumea #n pace. !lii ziceau c, oricum ar fi, dar pa'erea acea'ta nu$i lucru curat) i c trebuie ' fie un trimi' de unde%a, numai pentru a i'codi ca'ele oamenilor. !lii, mai fricoi, #i 'tupeau #n 'n $ menind$o ca ' 'e #ntoarc pe capul aceluia care a trimi'$o. +n 'frit, unii 'puneau #ntr$un fel, alii #n alt fel, i multe 'e ziceau pe 'ama fetei #mpratului Ro, dar nu 'e tia care din toate acele %orbe e'te cea ade%rat. 2pnul, dup ce$i a'cult pe toi cu luare$ aminte, clatin din cap i zi'e: $$ Ru e cnd ai a face tot cu oameni care 'e tem i de umbra lor6 D$%oa'tr, cin'tii oa'pei, 'e %ede c patei boboci, de.nu % pricepei al cui fapt e'te ace'ta. &i atunci 2pnul rpede #i aintete pri%irile a'upra lui arap$!lb i, nu tiu cum, #l prinde zmbind. $$!a... 'lu* %iclean ce$mi eti1 (ra ' zic tu ai tiin de a'ta i nu mi$ai 'pu'. !cum de*rab '$mi aduci pe fata #mpratului Ro, de unde tii i cum #i ti tu. ai, pornete6 &i nu cum%a ' faci de altfel, c te$ai du' de pe faa pmntului6 !tunci arap$!lb, ieind plin de mhnire, 'e duce #n *ra/d la cal i, netezindu$l pe coam i 'rutndu$l, zice: $$ Dra*ul meu to%ar, la *rea ne%oie m$a b*at iar 2pnul6 !mu a 'cornit alta: cic '$i aduc pe fata #mpratului Ro de unde$oi ti. !'ta$i curat %orba ceea: 8.oftim pun* la ma', dac i$ai adu' de$aca'4. 2e %ede c mi '$a apropiat funia la par. Cine tie ce mi '$a mai #ntmpla6 Cu 2pnul tot am du'$o cum am du'$o, cne$cnete, pn acum. Dar cu omul ro nu tiu, zu, la ct

mi$a 'ta capul. &$apoi, unde '$a fi *'ind acel #mprat Ro i fata lui, care cic e'te o farma$ zoan cumplit, numai Cel$de$pe$comoar a fi tiind6 .arc dracul %r/ete, de n$apuc bine a 'cpa din una i dau pe'te alta. 2e %ede c m$a n'cut mama #ntr$un cea' ru, 'au nu tiu cum ' mai zic, ca ' nu *ree'c #naintea lui Dumnezeu. " pricep eu tare bine ce ' fac, ca ' 'e curme odat toate ace'te. Dar m$am deprin' a tr# dup mine o %ia ticloa'. (orba ceea: 32 nu dea Dumnezeu omului ct poate el 'uferi4. $$ 2tpne, zi'e atunci calul, necheznd cu #nfo$ care, nu te mai olici atta6 Dup %reme rea, a fi el %reodat i 'enin. Dac$ar 'ta cine%a '$ifac 'ama de toate cele, cum chiteti d$ta, apoi atunci ar trebui ' %ezi tot oameni mori pe toate crrile... 5u fi aa de nerbdtor6 De unde tii c nu '$or 'chimba lucrurile #n bine i pentru d$ta1 =mul e dator ' 'e lupte ct o pute cu %alurile %ieii, cci tii c e'te o %orb: 85u aduce anul ce aduce cea'ul4. Cnd 'unt zile i noroc, treci prin ap i prin foc i din toate 'capi ne%tmat. (orba cntecului: 7$m, mam, cu noroc, &i mcar m$arunc$n foc. La' 0pe mine, 'tpne, c tiu eu pe unde te$oi duce la #mpratul Ro: pentru c m$au mai purtat odat pcatele pe acolo cu tatu$tu, #n tinereele lui. Q+++R &i mai mer*e el ct mer*e, i numai iaca ce aude o bzitur #nnduit. 2e uit el #n dreapta, nu %ede nimica) 'e uit #n 'tn*a, nici atta) i cnd 'e uit #n 'u', ce ' %ad1 9n roi de albine 'e #n%rtea #n zbor pe dea'upra capului 'u i umblau bezmetice de colo pn colo, nea%nd loc unde ' 'e aeze. arap$!lb, %zndu$le aa, i 'e face mil de dn'ele i, lundu$i plria din cap, o pune pe iarb la pmnt, cu *ura$n 'u', i apoi el 'e d #ntr$o parte. !tunci, bucuria albinelor) 'e la' /o' cu toatele i 'e adun ciotc #n plrie. arap$!lb, aflndu$'e cu prere de bine de'pre a'ta, alear* #n dreapta i #n 'tn*a i nu 'e la' pn ce *'ete un butihan putre*io', #l 'cobete cu ce poate i$i face urdini) dup aceea aaz nite epui #ntr$#n'ul, #l freac pe dinuntru cu ctunic, cu 'ulcin, cu mtciune, cu poala 'nt$"riei i cu alte buruiene miro'itoare i prielnice albinelor i apoi, lundu$l pe umr, 'e duce la roi, r'toarn albinele frumuel din plrie #n butihan, #l #ntoarce binior cu *ura #n /o', #i pune dea'upra nite captlani, ca ' nu rz$ bat 'oarele i ploaia #nluntru, i apoi, l'ndu$l acolo pe cmp, #ntre flori, #i caut de drum. &i cum mer*ea el, mulmit #n 'ine pentru acea't facere de bine, numai iaca i 'e #nfieaz #nainte cria'a albinelor, zicndu$i:

$$ arap$!lb, pentru c eti aa de bun i te$ai o'tenit de ne$ai fcut adpo't, %reu '$i fac i eu un bine #n %iaa mea: na$i aripa a'ta i, cnd #i a%e %reodat ne%oie de mine, aprinde$o, i eu #n dat am '$i %in #ntru a/utor. arap$!lb, lund aripa cu bucurie, o 'trn*e cu #n*ri/ire) apoi, mulmind crie'ei pentru a/u$ torul f*duit, pornete, urmndu$i calea tot #nainte. "ai mer*e el ct mer*e i, cnd la poalele unui codru, numai iaca ce %ede o dihanie de om, care 'e prplea pe ln* un foc de douzeci i patru de 'tn/eni de lemne i tot atunci 'tri*a, ct #i lua *ura, c moare de fri*. &i$apoi, afar de acea'ta, omul acela era ce%a de 'priet) a%ea nite urechi clpu*e i nite buzoaie *roa'e i dblzate. &i cnd 'ufla cu dn'ele, cea de dea'upra 'e r'frn$ *ea #n 'u' pe'te 'cfrlia capului, iar cea de de$ de'ubt at#rna #n /o', de$i acoperea pntecele. &i, ori pe ce 'e oprea 'uflarea lui, 'e punea promo$ roaca mai *roa' de$o palm. 5u era chip ' te a$ propii de dn'ul, c aa tremura de tare, de par$ c$l z*hihuia dracul. &i de$arfi tremurat numai el, ce i$ar fi fo't1 Dar toat 'uflarea i fptura de primpre/ur #i ineau han*ul: %ntul *emea ca un nebun, copacii din pdure 'e %icreu, petrele ipau, %rea'curile iuiau i chiar lemnele de pe foc pocneau de *er. +ar %e%eriele, *%ozdite una pe'te alta #n 'corburi de copaci, 'uflau #n un*hii i pln*eau #n pumni, bl'temndu$i cea'ul #n care '$au n'cut. " ro*, foc de *er era: ce ' % 'pun mai mult6 arap$!lb, numai o r ct a 'tat de '$ a uitat, a fcut ururi la *ur i, neputndu$i 'tpni r'ul, zi'e cu mirare: $$"ulte mai %ede omul ace'ta ct triete6 "i tartorule, nu mnca haram i 'pune drept, tu eti :eril1 !a$i c taci1... Tu trebuie ' fii, pentru c i focul #n*hea ln* tine, de arzuliu ce eti. $$Rzi tu, rzi, arap$!lb, zi'e atunci :eril tremurnd, dar, unde mer*i, fr mine n$ai ' poi face nimica. $$ ai i tu cu mine, dac %rei, zi'e arap$!lb) de$ abia te$i mai #nclzi mer*nd la drum, cci nu e bine cnd 'tai locului. QIi vor urma Fl/mEnDil/- Setil/- Oc:il/ #i 0/! /ri!L/1i!Lungil/+R !mu arap$!lb i cu ai 'i mai mer* ei ct mai mer* i, #ntr$o trzie %reme, a/un* la #mprie, Dumnezeu ' ne ie, ca cu%ntul din po%e'te, #nainte mult mai e'te. &i cum a/un*, o dat intr buluc #n o*rad, tu'e'e, arap$!lb #nainte i ceilali #n urm, care de care mai chipo' i mai #mbrcat, de 'e tr$+ iau aele i cur*eau o*helele dup dnii, parc era oa'tea lui .apuc o*ea o*e*arul. &i atunci, arap$!lb 'e i #nfieaz #naintea #mpratului Ro,

'punndu$i de unde, cum, cine i pentru ce anume au %enit. #mpratului i$a fo't de$a mirarea, %znd c nite *olani au a'emene #ndrzneal, de %in cu neruinare '$i cear fata, fie din partea oricui ar fi. Dar, ne%oind a le 'trica inima, nu le 'pune nici da, nici ba, ci le d r'pun' ca ' rmie pe'te noapte acolo, i pn mne diminea '$a mai *ndi el ce trebuie ' fac... &i pe alt parte, #mpratul o dat cheam #n tain pe un credincio' al 'u i d porunc '$i culce #n ca'a cea de aram #nfocat, ca ' doar$ m pentru %ecie, dup cum pi'e i ali peitori, poate mai ce%a dect acetia. !tunci credincio'ul #mpratului 'e duce rpe$de i d foc ca'ei celei de aram pe dede'ubt, cu >? de 'tn/eni de lemne, de 'e face ca'a ro cum e /raticul. !poi, cum #n'ereaz, %ine i poftete pe oa'pei la culcare. :eril, atunci, nzdr%an cum era el, cheam QpeR to%arii 'i deoparte i le zice #ncetior: $$"i, nu cum%a ' % #mpin* "ititelul ' intrai #naintea mea unde ne$a duce omul apului celui ro, c nu mai a/un*ei ' %edei ziua de mne. Doar unu$i #mpratul Ro, %e'tit prin melea*urile ace'te pentru buntatea lui cea nepomenit i milo'ti%irea lui cea neauzit. #l tiu eu ct e de primitor i de darnic la 'patele altora. 5umai de nu i$ar muri muli #nainte6 ' tria'c trei zile cu cea de$alaltieri6 D$apoi feioara lui) a zi' dracul i '$ a fcut: bucic rupt tat$'u #n picioare, ba #nc i mai i. (orba ceea: 8 Capra 'are ma'a, i iada 'are ca'a 4. Dar la'0, c $au *'it ei omul. De nu le$ oi %eni eu de hac #n a't noapte, nici mama dracului nu le mai %ine6 $$!a *nde'c i eu, zi'e 7lmnzil) $a pu' el, #mpratul Ro, boii #n crd cu dracul, dar are '$i 'coat fr coarne. $$-a mi 'e pare c$a da el i telea*, i plu*, i otic, i tot, numai ' 'cape de noi, zi'e =chil. $$+a a'cultai, mi6 zi'e :eril: 8 (orba lun*, 'rcia omului4. "ai bine haidem la culcare, c ne ateapt omul #mpratului cu ma'a #ntin', cu fcliile aprin'e i cu braele de'chi'e. ai6 !'cu$ ii$% dinii i pornii dup mine. &i odat porne'c ei, teleap, teleap, teleap6 &i, cum a/un* #n dreptul uei, 'e opre'c puin. !tunci :eril 'ufl de trei ori cu buzioarele 'ale cele i'$ cu'ite i ca'a rmne nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit #ntr$#n'a. !poi intr cu toii #nluntru, 'e tolo*ete care unde apuc, i tac m cheam. +ar credincio'ul #mpratului, #ncuind ua pe dinafar cu rpe*iune, le zice cu rutate: $$ La'0, c %$am *'it eu ac de co/oc. De$acum dormii, dormire$ai 'omnul cel de %eci, c %$am aternut eu bine6 ( %ei face %oi 'crum pn m$ ne$diminea.

!poi #i la' acolo i el 'e duce #n treaba lui. Dar arap$!lb i cu ai 'i nici nu bindi'eau de a'ta) ei, cum au dat de clduric, pe loc li '$au muiet ciolanele i au #nceput a 'e #ntinde i a 'e hr/oni #n ciuda fetei #mpratului Ro. -a #nc :eril 'e #ntin$ dea de cldur, de$i treceau *enunchele de *ur. &i ho/ma morocnea pe ceilali, zicnd: $$5umai din pricina %oa'tr am rcit ca'a) cci pentru mine era numai bun, cum era. Dar aa peti dac te iei cu nite bici'nici. La'0, c %$a mai pli el berechetul ace'ta de altdat6 &tii c are haz i a'ta1 (oi ' % lfii i ' huzurii de cldur, iar eu ' crap de fri*. -u...n treab6 2$ mi dau eu linitea mea pentru hatrul nu tiu cui1 !cu % trnie'c prin ca', pe rud pe 'mn) #ncaltea ' nu 'e alea* nimica nici de 'omnul meu, dar nici de al %o'tru. $$+a tac$i *ura, mi :eril6 zi'er ceilali. !cu 'e face ziu, i tu nu mai 'tincheti cu braoa$%e de$ ale tale. !l dracului li*hioaie mai eti6 De'tul acum, c ne$ai fcut capul clindar. Cine$a mai dori ' fac to%rie cu tine aib$i parte i poarte$i portul. Cape noi tiu c ne$ai ameit. !re cine%a cap ' 'e linitea'c de rul tu1 +$auzi$l$i: parc$i o moar hodoro*it. QSarap!Al,- a.utat de cei cinci tovar/#i- trece cu ,ine )ncerc/rile la care e te upu - o cucere#te pe *ata )mp/ratului Ro# #i e )ndreapt/ pre ca /+R 2lile din :rdina 9r'ului, pielea i capul cerbului le$a du' la 'tpnu$'u cu toat inima. Dar pe fata #mpratului Ro mai nu$i %enea '$o duc, fiind nebun de dra*o'tea ei. Cci era boboc de trandafir din luna lui mai, 'cldat #n rou dimi$ neii, dezmerdat de cele #nti raze ale 'oarelui, le$ *nat de adierea %ntului i neatin' de ochii flutu$ rilor. 2au, cum '$ar mai zice la noi #n rnete, era frumoa' de mama focului) la 'oare te puteai uita, iar la dn'a ba. &i de$aceea arap$!lb o prpdea din ochi de dra* ce$i era. 5u$i %orb, i ea fura cu ochii, din cnd #n cnd, pe arap$ !lb, i #n inima ei parc 'e petrecea nu tiu ce... poate %reun dor a'cun', care nu$i %enea a$l 'pune. (orba cntecului: 7u*i de$acole, %in$ncoace6 &ezi binior, nu$mi da pace6 'au mai tiu eu cum ' zic, ca ' nu *ree'c1 Dar tiu atta, c ei mer*eau fr a 'imi c mer*, p$rndu$li$'e calea 'curt i %remea i mai 'curt) ziua cea' i cea'ul clip) d, cum e omul cnd mer*e la drum cu dra*o'tea alturea. 5u tia 'rmanul arap$!lb ce$l ateapt a$ ca', cci nu '$ar mai fi *ndit la de$alde ace'tea. +n' %orba cntecului: De$ar ti omul ce$ar pi, Dinainte '$ar pzi6

(i)*ionar )ultural Coborrea 1n In/ern * contactul cu moartea este punctul culminant al drumului i" implicit" al iniierii. E* roul s*a sc6imbat mult de la pleca* rea de acas" caracterul i s*a mo* delat. A #neles ce #nseamn mila" i*a probat spiritul de pre(edere" inteli$ena" onoarea" a cunoscut iu* birea. Gipsete totui o eAperien" cea mai important. Mircea Eliade consider c a cobor n )nfern nseamn a cunoate o moarte ini$iatic, o e'perien$ capabil de a ntemeia un nou mod de e'istent.

Dar iaca ce m$am apucat de 'pu'. "ai bine % 'puneam c turturica a/un'e'e la #mpratul (erde i$l #ntiina'e c %ine i arap$!lb cu fata #mpratului Ro. !tunci #mpratul (erde a i #nceput a face pre*tire, ca pentru o fat de #mprat, dnd i porunc ' li ia' #ntru #ntmpinare. +ar 2pnul icnea #n 'ine i 'e *ndea numai la rzbunare. +n 'frit, mai mer*e arap$!lb cu fata #mpratului ct mai mer*e, i de la o %reme a/un* i ei la #mprie. &i, cnd colo, numai iaca ce li ie'e #nainte #mpratul (erde, fetele 'ale, 2pnul i toat curtea #mprtea'c, ca '$i primea'c. &i %znd 2pnul ct e de frumoa' fata #mpratului

Ro, o dat 'e rpede i o ie #n brae de pe cal. Dar fata #i pune atunci mna #n piept, #l brncete ct colo i zice: $$Lip'ete dinaintea mea, 2pnule6 Doar n$am %enit pentru tine, $am %enit pentru arap$!lb, cci el e'te ade%ratul nepot al #mpratului (erde. !tunci #mpratul (erde i fetele 'ale au rma' #ncremenii de ceea ce au auzit. +ar 2pnul, %znd c i '$a dat %icleu*ul pe fa, 'e rpede ca un cne turbat la arap$!lb i$i zboar capul dintr$o 'in*ur lo%itur de palo, zicnd: $$5a6 aa trebuie ' pea'c cine calc /urmntul6 Dar calul lui arap$!lb, #ndat 'e rpede i el la 2pn i$i zice: $$.n$aici, 2pnule6 &i odat mi i$l #nfac cu dinii de cap, zboar cu dn'ul #n #naltul ceriului, i apoi, dndu$i drumul de acolo, 'e face 2pnul pn /o' praf i pulbere. +ar fata #mpratului Ro, #n %lma*ul ace'ta, rpede pune capul lui arap$!lb la loc, #l #ncon/oar de trei ori cu cele trei 'micele de mr dulce, toarn ap moart, ' 'teie 'n*ele i ' 'e prind pielea, apoi #l 'tropete cu ap %ie, i atunci arap$!lb #ndat #n%ie i, ter*ndu$'e cu mna pe la ochi, zice 'u'pinnd: $$Ei, da0 din *reu mai adormi'em6 $$Dormeai tu mult i bine, arap$!lb, de nu eram eu, zi'e fata #mpratului Ro, 'rutndu$l cu dra* i dndu$i iar paloul #n 'tpnire. &i apoi, #n*enunchind amndoi diiuiintea #mpratului (erde, #i /ur credin unul altuia, primind binecu%ntare de la dn'ul i #mpria totodat. Q+++R Dicionar *otca @rou cum #i...A, +*+ ! g/inu#/ de munteG *ig+ *oarte ro#u *her*hiriu, +n+ ! )nc/pere ,oltit/ cu o,loane de *ier )n care e p/ ! trau lucruri de pre1 dean Ba!i *i cuiva+++C- eFpr+ ! a i e p/rea ciudat tretin, +m+ ! cal de trei ani zticneal, +*+ ! )mpiedicare- tEn.enire buratec, +m+ B,roatecC ! contaminare )ntre ,ur/ #i ,roatecG animal am*i,iu )nrudit cu ,roa ca- de culoare verde- cu perni1e vE coa e la vEr*urile degetelorG ,rotac- ,rotan- r/c/nel a 'olomoni, v,+ ! a vr/.i- a *ermeca farmazoan, +*+ ! vr/.itoareG per oan/ #ireat/- viclean/

7antastic * cate$orie estetic prin care se desemnea% ce(a ce nu eAist #n realitate i este propriu doar #nc6ipuirii. Culti(at #nc din antic6itate" fan* tasticul apare at2t #n literatura popular" c2t i #n cea cult drept un concurent al realului. 2abulo' * cate$orie a fantasticu* lui. Aflat #n direct le$tur cu ire* alul" fabulosul este specific basmu* lui popular #n care se pre%int per* sona>e sau fapte incredibile" #n domeniul fante%iei. Ca i fantasticul, fabulosul nu trebuie confundat cu fictivul. &il,ung'roman )din $erman+ *roman al formrii" al :instruirii< unui erouH (arietate de roman care urmrete drumul unui persona> de la copilrie i adolescen spre ma* turitate. 5e eAemplu? Do6ann Colf* $an$ 9oet6e * *nii de ucenicie ai lui +ilhelm Meister, -enrI 7ieldin$ * ,om -ones, C6arles 5icJens * .avid Copperfield, 9io(anni ;apini */n om sfrit, Mi6ail .ado(eanu *0ra$ii -deri. A3utoare * persona>e n%dr(ane care se pun la dispo%iia eroului. 5onatori )furni%ori+ * persona>e #nt2lnite absolut #nt2mpltor i care #i ofer eroului o unealt )de re$ul n%dr(an+ ce #i (a permite s depeasc o situaie dificil i(it #n cale. Ru/)tori * persona>e a(2nd rolul de a tulbura linitea familiei fericite" de a aduce o nenorocire" de a duna" de a produce o pa$ub.

Povestea lui Harap-Alb e te un 4ildung roman+ Fiul craiuluiboboc #n felul 'u la trebi de aie'te, e te un adole cent lip it de eFperien1/+ Cu F/t!Frumo - eroul ,a melor populare- nu eam/n/ decEt la c:ip+ Ace ta are- din na#tere- toate calit/1ile: e te puternicmilo - inteligent+ Fiul craiului- )n de,utul pove#tii- nu pricepe nici eviden1a+ )ncrederea eFce iv/ )n propriile *or1e vine din lip a de eFperien1/+ Ade ea e la / )n#elat de aparen1e+ 0e cer#etoare au pe calul n/Ddr/van )i alung/- pentru c/ unt urE1i+ 0ove1ele- ca orice copil- le uit/ repede+ "i- tot ca orice copil- e te incon ecvent: uduie calul- dar pu1in mai apoi- cEnd ace ta )#i arat/ puterea- )l lingu#e#tenumindu!% dra*ul meu to%ar, e te convin c/ va putea iD,Endi acolo unde *ra1ii mai mari e dovedi er/ incapa,ili- dar plEnge de necaD c/ nu e te l/ at / plece la drum- )l re pinge pe SpEn- pentru ca pEn/ la urm/- )n ciuda )n*/1i#/rii ciudate #i a pove1ei tat/lui- / )l accepte drept lug/+ De *apt- toate ace te )ntEmpl/ri au rolul unui test $e atur"tate la care e te upu + Dac/ ar *i a cultat *aturile celor cu mai mult/ eFperien1/- eroul ar *i devedit el )n u#i )n1elep! ciuneG dac/ nu- va tre,ui / tr/,at/ )ntregul drum la cap/tul c/ruia )#i va cunoa#te oarta+ Un drum pre /rat cu o erie de pro,e im! ,olice- pe care va tre,ui / e dovedea c/ a *i capa,il / le )nving/+ 0entru meDin nu eFi t/ alegere- c/ci el are de la )nceput )n *a1a oc:ilor imaginea nevolnicilor /i *ra1i mai mari- ,uni doar de 'tricat mncarea #i de um,lat numai aa frunza fr'inetului toat %iaa, l/udEndu! e c/ unt *eciori de crai+ Lip a de eFperien1/ )i e te )n / evident/ #i iat/!% devenit arap$!lb. A.un la o trovul protectoarei ale- S*Enta Duminic/- #i )nv/1at ce are de */cut- e te atEt de )n*rico#at- c/ *uge ct ce poate din calea ur ului ori 'e az%rle fr 'ine )n a cunDi# de teama cer,ului+ E te )nc/- )n ace t moment- un eFecutant pa iv+ Dar eFperien1a tr/it/ )l a.ut/ treptat ' prind la minte. SalveaD/ *urnicile- ri cEndu!#i via1a*ace ad/po t al,inelor+ Mila devine a t*el prima calitate do,Endit/+ S*Enta Duminic/ )i #i atrage aten1ia: Cnd %ei a/un*e i tu odat mare i tare, #i cuta ' /udeci lucrurile de$a fir a pr i %ei crede celor a'uprii i nc/ii, pentru c tii cum e necazul. )ncepe / priceap/ c/ aparen1ele )n#al/+ Devine con#tient de propria in*e! rioritate *iDic/ #i- */r/ a mai *i */tuit de cineva- )#i ia tovar/#i )n a.utor- c:iar dac/ ace#tia unt carag:io#i #i- la prima vedere- )i par nepricepu1i+ E te prima ini1iativ/ per onal/ de la plecarea de aca / #i totodat/ primul moment de emancipare+ Iar ceilal1i )i accept/ ro! lul de lider+ Dar- pre deo e,ire de ,a mele populare- eroul e c:im,/ pe K cen/L- )n *a1a cititorilor- con*irmEnd o idee- care e de prind practic din )ntreaga oper/ a lui Creang/- aceea c/ omul e te reDultatul propriilor ale acte+ Iiitoarea o1ie #i!o cucere#te- pro! ,Endu!#i de toinicia- )#i re pect/ .ur/mEntul */cut SpEnului- dove! dind c/ e te un om de onoare+ Celelalte per ona.e nu *ac decEt /!% a.ute / a.ung/ la cap/tul drumului- care e dovede#te a *i o clto$ rie iniiatic pe parcur ul c/reia eroul a tre,uit / dep/#ea c/ un num/r de pro,e im,olice+

+un)te ,e re-er

EBplorarea teBtului !mu cic era odat intr$o ara un crai... %+ Incipit!ul pove#tii lui Creang/ 1i e pare cuno cutO Identi*ic/ itua1ia ini1ial/- partea preg/titoare #i intriga+ Compar/!le cu ecven1ele imilare din ,a mele populare pentru a con tata a em/n/rile #iH au deo e,irile+ &+ Cum era de a#teptat- *iii cei mari e dovede c a *i ni#te nevolnici+ Identi*ic/ motivul e#ecurilor #i eFplica1iile celor doi+ '+ De crie reac1ia tat/lui *a1/ de comportamentul lor+ Ce le repro#eaD/ *iilor /i mai cu eam/O (+ MeDinul e ru#ineaD/ de mu tr/rile tat/lui- dar nu are cura.ul /!i cear/ )nvoirea de a *i l/ at /!#i )ncerce #i el norocul+ E te atEt de up/rat- )ncEt nu ia )n eam/ nici rug/min1ile ,/trEnei care tre,uie / in i te de trei ori pen! tru a *i a cultat/- de#i m/car apari1ia ei )n gr/dina palatului ar *i tre,uit /!% mire- )ntrucEt e de creDut c/ )ntr!un a emenea loc nu e te permi / intrarea oric/rui cer#etor+ E te evident/ naivitatea eroului- care nu remarc/ neo,i#! nuitul )ntEmpl/rii- dar #i lip a de mil/ pentru cel la,+ .e urm umple o ta% cu /ratic... %+ 0reluarea armelor #i a :ainelor ugereaD/- )n ,a m- elementul de con! tinuitate: *iul mo#tene#te eFperien1a tat/lui+ Faptul c/ ace te o,iecte vec:i unt p/ trate )ntr!un *her*hiriu, demon treaD/ c/ ele au o valoare cu mult mai mare decEt o arat/ a pectul lor degradat+ &+ O dat/ ce a primit )nvoirea tat/lui #i )ndrumat de *aturile ,/trEnei- *iul cel mic devine ,ru c )ncreD/tor )n teaua a+ )ncrederea eFce iv/ )n *or1ele proprii- dup/ ce pu1in mai )nainte *u e e demoraliDat de mu tr/rile tat/lui e te )n / nemotivat/- pentru c/- )n ace t moment- nici o modi*icare e en1ial/ nu e produ e e )nc/ )n *iin1a a+ Love#te #i alung/ */r/ mil/ calul *rebno', dupuro' i 'lab, de#i *u e e ingurul capa,il / m/nEnce ./ratica#a cum- )n ecven1a anterioar/- o alunga e #i pe ,/trEna cer#etoare+ Cum ai putea eFplica un a emenea comportamentO '+ Remarc/ c:im,area de atitudine a eroului dup/ cele trei D,oruri ale calu! lui: dup/ ce )n gra.d )l lovi e #i )l numi e *hi/oac uricioa', acum el devine dra*ul meu to%ar. Ce a determinat!oO (+ Calul- cum vom vedea- nu e te doar un implu )n o1itor #i- de#i i e va adre a eroului )n mod repetat cu *ormula 'tpne, va deveni )ndrum/torul #i protectorul ace tuia+ ;re#eala o anc1ioneaD/ prompt: +a aa am ameit i eu, 'tpne, cnd mi$ai dat cu frul #n cap ca ' m prpdeti, i cu a'ta am %rut '$mi r'torc cele trei lo%ituri... !cum cred c m cunoti i de urt i de frumo', i de btrn i de tnr, i de 'lab i de puternic... Rolul /u e te de a!% a.uta /!#i deDvolte po i,ilit/1i eFi tente latent- o,li! gEndu!% / dep/#ea c/ ingur o, tacole di*icile+ Caut/- )n cuprin ul )ntregu! lui teFt- #i alte doveDi )n pri.inul ace tei a*irma1ii+ &i mer*nd el tot #nainte prin codri #ntunecoi... %+ Remarc/- )n acea t/ ecven1/- dar #i )n urm/toarele- comportamentul Tnor! malL al calului+ Nu D,oar/- nu vor,e#te- )l la / pe erou / e de curce in! gur+ Iar ace ta e r/t/ce#te )n p/dure+ "i- mai mult- nu a cult/ nici de *atul tat/lui: ' te fereti de omul ro, iar mai ale' de cel 'pn. &+ Fii atent la *elul neo,i#nuit )n care e te con truit/ *EntEna+ Re1ine c/ )n ,a m nici un detaliu nu e te preDent )ntEmpl/tor #i c/- la un moment datemni*ica1ia lui e va dovedi important/+ '+ Nn *EntEn/ intr/ *iul de )mp/rat #i ie e ro,ul- harapul$alb. E te deci un Tnou!n/ cutL+ Sc:im,area numelui nu e te doar o pro,lem/ de onoma tic/- ci implic/ o nou/ traiectorie piritual/- un nou drum+ Eroul a ie#it din *EntEn/ cu o alt/ identitate- pe care o va a,andona a,ia dup/ trecerea ultimei pro,e+

2pnul, %oind ' peard pe arap$!lb cu orice pre... %+ 0rimele dou/ KmunciL la care e te upu eroul nu au aproape nici o in*lu! en1/ a upra tran *orm/rii ale+ Calul )l poart/ de *iecare dat/ ca gEndul pre o trovul de pe te m/ri- iar *Enta Duminic/ are gri./ / preg/tea c/ totul- a t*el )ncEt )ndeplinirea lor / nu pun/ mari pro,leme+ S/ remarc/m *aptul c/- pre deo e,ire de eroul ,a melor populare- Sarap!Al, nu e lupt/ cu nimeni- nu!#i pro,eaD/ nici cura.ul- nici putereaG nu are nici m/car arme- )ncEt capul cer,ului )l va reteDa cu o a,ie de )mprumut+ De crie comportamentul eroului )n cele dou/ ecven1e+ &+ S*Enta Duminic/ are )n ,a m rolul de a Tte taL calit/1ile eroului+ La prima )ntElnire- )n gr/dina palatului- ace ta e dovedi e )n mod evident necopt la minte- l/ Endu! e )n#elat de aparen1e #i re pingEndu!i de trei ori o*erta de a.utor+ Re)ntElnirea pe o trovul din mi.locul m/rii )i con*irm/ con tatarea+ Rmi aici noaptea a'ta, ca ' %d ce$i de/cut, )i pune ea lui Sarap!Al,+ Mircea Eliade- )n Aspecte ale mitului, arat/ c/ izbnda repetat a'upra 'omnului i %e*hea prelun*it con'tituie o prob de iniiere de'tul de frec%ent. Ior,ele ,/trEnei unt am,igue: ea pare c/ dore#te /!% prote.eDe pe erou- dar de *apt )l pune la )ncercare- c/ci a nu dormi nu #n'eamn numai a birui obo'eala fizic, ci mai ale' a da do%ad de for 'piritual. Eroul e te )n / g/ it dormind chiar #n miezul nopii. E te evident c/- )n ace t moment- e a*l/ a,ia la )nceputul drumului+ '+ Re1ine cuvintele calului de pre SpEn: ...' fi %rut, de demult i$a fi /acut pe obraz, dar la'$l '$i mai /oace calul. Ce *ndeti1 &i unii ca acetia 'unt trebuitripe lume cteodat, pentru c fac pe oameni ' prind la minte... Cum le!ai putea eFplica- 1inEnd eama de conteFtul )n care au *o t ro titeO "ncai, bei i % %e'elii... %+ De#i ro,- Sarap!Al, e te o preDen1/ pl/cut/ la curtea )mp/ratului Ierde+ Cum ai putea eFplica *aptulO &+ Acea t/ nou/ porunc/ a SpEnului )l demoraliDeaD/ #i mai mult pe erou- dar calul )ncearc/ /!% )m,/r,/teDe+ Identi*ic/ argumentele celor doi: eroul #i calul+ Re1ine mai ale ultimele cuvinte ale calului: ...m$au mai purtat odat pcatele pe acolo cu tatu$tu, #n tinereele lui. '+ De pre emni*ica1ia im,olic/ a trecerii podului- am mai di cutat+ )ntEl! nirea cu nunta de *urnici )i permite eroului /!#i demon treDe- )n *Er#itprima calitate do,Endit/- mila+ Remarc/ *aptul c/ el ingur :ot/r/#te /!#i ri#te via1a pentru a prote.a ni#te *zulie ne%ino%ate, iar calul- de acea t/ dat/- e te doar un eFecutant docil+ (+ Identi*ic/- )ntr!o ecven1/ ulterioar/- )nc/ o itua1ie )n care Sarap!Al, e dovede#te a *i milo + Cum e te r/ pl/tit de *iecare dat/O 3+ NntElnirea cu ;eril/ #i ceilal1i patru viitori tovar/#i de drum )i d/ prile.ul eroului / demon treDe c/ !a c:im,at+ A devenit mai igur pe ine- di cut/ cu deta#are- glume#te- e dovede#te a *i capa,il / )n1eleag/ *irea unor necuno cu1i #i / reac1ioneDe adecvat #i- mai ale - nu e mai la / )n#elat de aparen1e ca pEn/ acum+ Identi*ic/ portretele celor cinci viitori )n o1itori+ EFplic/ modul )n care procedeaD/ Sarap!Al, pentru a le de crie tr/ /turile+ 6+ E te evident c/- din ace t moment- eroul a devenit lider+ Cei cinci )n o1i! tori )l urmeaD/- iar calul pare / *i pierdut orice control a upra itua1iei+ "i totu#i+++ De crie pro,ele la care e te upu eroul #i preDint/ contri,u1ia *iec/ruia dintre a/utoare la dep/#irea impa ului+ Care e te acum rolul lui Sarap!Al,O Ce calit/1i )i unt nece are pentru a ie#i )nving/torO Compar/ comportamentul eroului cu acela al lui F/t!Frumo din ,a mele populare pentru a con tata a em/n/rile- dar mai ale deo e,irile dintre ei+ 2+ Remarc/ *aptul c/ *iecare ecven1/ demon treaD/ c:im,/rile produ e )n *elul de a *i al eroului+ Enumera tr/ /turile do,Endite )n urma trecerii pro! ,elor la care e te upu de c/tre )mp/ratul Ro#+

CONFRUNTAREA CU RECE)TAREA DE CTRE CEILALI A TE2TELOR LITERARE


Acum- c/ eroul a a.un cu ,ine la cap/tul drumului- / D/,ovim pu1in #i a upra celui ce pare a *i rufctorul, per ona.ul negativ al ,a mului: SpEnul+ Con iderat a t*el- comporta! mentul /u *a1/ de Sarap!Al, e te )n / ilogic+ )l la / )n via1/ dup/ ce!i mul e e- la *EntEn/.ur/mEntul de credin1/- c/ci nu de un ro, avea el nevoie- ci de o nou/ identitate- dar- odat/ a! .un la curtea )mp/ratului Ierde- )ncearc/ /!% ucid/- o,ligEndu!% la TmunciL pe te m/ ur/ de periculoa e+ Calul- nici el nu!#i a.ut/ t/pE! nul )n acel moment di*icil- de#i i!ar *i *o t u#or /!% poarte )n D,or pe erou pe te p/durea )ntunecoa / )n care ace ta e r/t/ci e- *erindu!% a t*el de viclenia SpEnului+ E te ca #i cum )ntre cei doi- calul #i Tr/u*/c/torulL !ar *i ta! ,ilit o complicitate greu e iDa,il/ oc:iului neeFperimentat al tEn/rului+ De *apt- )n *elul /u- #i SpEnul )i e te de a.utor eroului- c:iar dac/ metodele lui unt mai pu1in ,lEnde+ 0en! tru ca Sarap!Al, / devin/ om, SpEnul tre! ,uie / *ie Tr/uL- cEt/ vreme *aturile tat/lui au ,lEnde1ea #i a.utorul repetat al *intei Du! minici nu au reu#it /!% tran *orme+ S/ ne re! amintim .ur/mEntul impu *iului de crai: ...pn %ei muri i iar %ei #n%ia... Urm/rile unt grave #i toate )l viDeaD/ pe erou+ Dac/ )#i calc/ .ur/mEntul- dovede#te mari caren1e morale+ "i tocmai =mul e con truie#te acum+ De aceea i e iau banii, cartea #i armele, c/ci nici un a.utor nemeritat nu!#i are ro tul+ -anii #i cartea ar putea de c:ide multe u#i- armele i!ar putea o*eri avanta.e- dar toate unt peri! a,ile )n timp+ Nu )n / #i eFperien1a de via1/+ CuvEntul re pectat indic/ )n c:im, omul de calitate+ Iar cEnd #i celelalte tr/ /turi !au conturat- Sarap!Al, poate deveni li,er+ El nu a *o t legat prin .ur/mEnt pe %ecie, cum !ar p/rea- ci numai pEn/ la )ndeplinirea unei condi1ii- de igur impo i,ile )n planul reali! t/1ii- dar )ntru totul realiDa,ile )ntr!o pove te+ SpEnul #i!ar *i dovedit r/utatea- dac/ l!ar *i p/ trat )n via1/ pe erou- tocmai pentru c/ ace ta- om de onoare *iind- nu #i!ar *i c/lcat .ur/mEntul- dema cEndu!% pe TuDurpatorL- #i a t*el ar *i r/ma ro,+ OmorEndu!%- SpEnul )l eli,ereaD/ din proprie voin1/- de#i imuleaD/ mEnia pentru a!#i .uca rolul pEn/ la cap/t #i a putea ie#i din cen/+ Ia interveni- pro,a,il- )n de tinul altui tEn/r lip it de eFperien1/- a#a cum o */cu e cEndva #i cu )mp/ratul- tat/l e! roului+

EFprim/!1i opinia- )ntr!un e eu li,er de dou/ ! trei paginide pre modul )n care a *o t eFplicat/ rela1ia dintre erou #i SpEn- )n rEndurile de mai u + Aten,"e> E eul tre,uie / ai,/ ca punct de plecare o ipoteD/G deD! voltarea e eului va con1ine argumente pro #i contra- eFemple etc- iar concluDia e te nece ar / )nt/rea c/ ipoteDa prin reluarea ei )n mod nuan1at+ Tre,uie )ntre,uin1ate de a emenea mi.loace lingvi tice adecvate eFprim/rii unei aprecieri- precum ver,e de opinie: a crede, a con'idera, a pre'upune etcG adver,eH locu1iuni adver,iale de mod *olo ite ca indici ai u,iectivit/1ii evaluative: probabil, po'ibil, de'i*ur, fr #ndoial, cu 'i*uran etcG con.unc1iiH locu1iuni con! .unc1ionale cu rol argumentativ- *olo ite mai ale pentru eFprimarea raporturilor de tip cauDal- con ecutiv- *inal- conclu iv etc: deoarece, din cauz c, #nct, ca ', aadar etc+ De a emenea- argumentarea e te util a *i punctat/ #i prin *ormule ca #n primul rndC mai #nti, apoi, #n concluzieC aadar, deoarece, de eBemplu, tructuri leFicale peci*ice argument/rii precum 'e tie D'e cunoateA etc+

RECE)TRI DIFERITE ALE ACELEIA?I O)ERE DE%A LUN#UL TIM)ULUI


AtEt )n literatura romEn/ cEt #i )n literatura univer al/ eFi t/ numeroa e eFemple de criitori pu1in aprecia1i )n timpul vie1ii #i c/ro! ra valoarea le!a *o t recuno cut/ a,ia dup/ moarte- dar #i eFemple la *el de numeroa e de criitori con idera1i a *i valori igure la un moment dat- dar pe te a c/ror oper/ !a a#ter! nut apoi uitarea+ Motivele unt numeroa e #i nu totdeauna legate de valoarea )n ine a ope! rei+ Iat/ doar cE1iva dintre *actorii de care poate depinde receptarea unei crea1ii arti tice: P gu ! tul au en i,ilitatea dominant/ a ttnei epoci P pre tigiul apartenen1ei la o anumit/ grupare literar/ au cultural/ P pre tigiul criticului literar care crie de pre o anumit/ oper/ P un! g:iul din care e te a,ordat/ opera P ideologia e tetic/ au politic/ a momentului P preDen1a )n programele au )n manualele #colare P di! ver ele tategii editoriale etc+ Din ace t punct de vedere- receptarea operei lui Ion Creang/ nu a con tituit o eFcep1ie+ De,utul /u )n revi ta o!vorbiri literare a *o t primit cu mult/ ,un/voin1/ )n epoc/dar nu atEt pentru valoarea )n ine a operei%+ Cite#te eFtra ele de mai .o #i grupeaD/!le )n *unc1ie de criteriile enumerate )n ca et/+ &+ Alege opinia care 1i e pare cea mai pu1in potrivit/ cu propriul t/u punct de vedere+ MotiveaD/!1i op1iunea+ E. EFprim/!1i- )ntr!un teFt de una ! dou/ paginipunctul de vedere de pre valoarea operei lite! rare a lui Ion Creang/+ (+ Indic/ dou/ ! trei eFemple de autori BromEni au tr/iniC a c/ror cele,ritate din timpul vie1ii nu a reDi tat timpului- re pectiv- de autori a c/ror importan1/ a *o t acceptat/ a,ia po tum+ B%7@5C Ce fericit achiziie pentru 'ocietatea noa'tr, acea fi*ur rnea'c i primiti% a lui Crean*. BIaeo, NegruDDi- Ami!tiri "e la #u!imea$ B%@&5C 7rumu'eea 'uprem a operei lui Crean* e'te perfecta ei inutilitate. El nu %rea ' do%edea'c nimic #n bucile 'ale cele mai bune Q+++R+ &i dac din po%eti rezult morala, pedeap'a celor ri etc, nu e %ina lui. @#( I,r/ileanu- Povestirile lui rea!%&$ cEt mai cu eam/ pentru c/ criitorul ap/ru e ca o con*irmare a a#tept/rilor grup/rii cultu! rale #u!imea care )#i propunea- )ntre alte o,iective- rena#terea literaturii prin interme! diul unei in*uDii de lim,/ popular/- T /n/toa! /TM+ La )ntre,area retoric/ a lui Titu Maiore cudin articolul intitulat 'irec(ia !ou& )! poe*ia +i pro*a rom,!& D2e mai afl #n poporul ei $ al RomEniei- n+n+ ! de'tul putere primiti% pen$ tru a putea ridica 'arcina culturii1A, Creang/ p/ru e a *i r/ pun ul cel mai potrivit datorit/ talentului /u primiti%, rne'c, el *iind declarat de )ndat/ 'criitor poporal. "i va con! tinua / *ie privit a t*el )nc/ mult/ vreme+ Cu timpul )n /- opiniile e vor diver i*ica- c/ci opera lui Ion Creang/ va *i citit/ #i comentat/ din ung:iuri tot mai diver e+ Nn rEndurile ce urmeaD/- vei g/ i- ordonate cronologic- un num/r de eFtra e din crea1ia unor memoriali#ti- critici #i i torici literarilingvi#ti- dar #i p/reri ale unor ne peciali#ti Belevi- cititori o,i#nui1iC- acoperind mai ,ine de un ecol de opinii de pre opera lui Ion Creang/+ B%@&&C ! fo't *reit opinia c 'cri'ul lui Crean* e pentru copii. Crean* e fcut ' eBi'te numai pentru aduli 'au deloc B4+ Fundoianu- 'e la 5ic a lui -te.a! la /allarme$ B%@'7C Fn'uirea de a dramatiza reali'tic ba'mul a fcut '$i ia' lui Crean* renumele de 'criitor 8poporal4. +n' nici ranii n$au a'tfel de daruri cu totul rafinate, nici po%etile, aa cum 'unt, nu pot ' plac ranilor. Toat partea nu%eli'tic Q+++R din Povestea lui Harap-Alb e'te pe'te #nele*erea unui om de la ar. .rea mult 8atmo'fer4, prea mult 8umor4 dialo*ic, prea mult de'furare colori'tic #n pa*uba micrii lineare epice. =mul de ar %rea epicul *ol, fr minuii de ob'er%aie, i e doritor de fabulo'. E'te #n po%etile lui Crean* atta /o%ialitate, atta umor al contra'telor, #nct compunerile 'unt menite ' nu fie *u'tate cum trebuie dect de intelectuali. &i de fapt, orict de paradoBal '$ar prea la #ntia %edere, Crean* e'te un autor crturre'c, ca Rabelai'. El are plcerea cu%intelor i a ziceri$ lor i mai ale' acea %oluptate de a le eBperi$

menta punndu$le #n *ura altora. +n cmpul lui mr*init, Crean* e'te un erudit, un e'tet al filolo*iei. B;+ C/line cu- Io! rea!%&0 Via(a +i opera$ B%@(%C Cine ar %edea #n pa*inile lui Crean* o 'impl cule*ere folcloric 'au un medium #ntmpltor, prin care 'e ro'tete fantezia lin*%i'tic a poporului, ar comite una din cele mai *ra%e erori ale /udecii literare. Gicerile tipice 'unt #n Crean* mi/loacele unui arti't indi%idual. .rin ele ne %orbete un om al poporului, dar nu un eBemplar imper'onal i anonim. "ulimea eBpre'iilor tipice #n 'cri'ul lui Crean* zu*r%ete o natur ru'tic i /o%ial, un 'tili't abundent, folo'ind formele oralitii. +ntere'ul e'tetic al cazului lui Crean* e'te c #n el colecti%itatea popular a de%enit arti'tul indi%idual #ncntat ' plutea'c pe marile ape ale *raiului obte'c. BTudor Iianu- Arta pro*atorilor rom,!i$ B%@3@C QLa Creang/R ierarhia %alorilor morale e dominat de munc. rnicia %a fi %irtutea cea mai de pre a eroilor #n ba'me i po%e'tiri. !lturi de hrnicie, 'e #n'crie *enerozitatea, %irtute prin eBcelen popular. Toat tradiia eticii indic *e'tul druirii ca aparinnd 'r$ manului, iar pe cel al rpirii, 'emn al ne'ai$ etii, ca fiind 'pecific bo*atului. &i #n opera lui Crean*, aezarea acea'ta rmne neclintit. +%an, o'taul cel 'rac, cu dou carboa%e drept a%uie, le d cu dra* inim 'racilor de pe pod) de aceea Dumnezeu zice de'pre el c e ,un la inim/ #i milo tiv+ +ar boierul din Pu!%u(a cu "oi ba!i, cel care a%ea haznale cu *albeni, 'e bucur la doi bnui ai cocoului, fcnd *e'tul cla'ic al rpirii. D&i e de 'emnalat faptul c #n atitudinea 'ocial a 'criitorului ptrund ecouri din concepia moral a poporului.A B=oe Dumitre cu!4u#ulenga- uv,!t )!ai!te la Io! rea!%& - Opere ale'eA B%@6@C !'pectul 'cri' al naraiunii reprezint #n ochii lui Crean* doar un mi/loc de altfel de'tul de imperfect pentru a$i face, #n 'en'ul cel mai propriu al cu%ntului, auzit %ocea, dincolo de eBi'tena 'a fizic. !ce'tui 'cop #i 'unt 'ubordonate cele mai multe dintre pro$ cedeele artei 'ale. Q+++R +n lip'a infleBiunilor %ocii i ale celorlalte di'ponibiliti ale *raiului %iu, Crean* 'e mulumete ' le 'u*ereze printr$o 'erie de procedee *rafice, de pild prin di'tribuia pu!ctelor "e suspe!sie, marcnd di'continuitatea %orbirii, %ariaiile de durat ale 'unetelor, un anumit debit %erbal precum i ali indici ai diferitelor 'tri

emoionale. B;+I+ To:/neanu- Stilul artistic al lui rea!%&$ DHIJKA Tr'tura cea mai caracteri'tic a po%e'titorului popular e'te oralitatea: tot ce 'pune el poart pecetea 'tilului %orbit, prin nimic e'enial deo'ebit de %orbirea curent, eBpre'ie %ie, 'pontan, natural a *ndirii i 'imirii noa'tre. (orbirea omenea'c e'te, de fapt, con%orbire, cci pre'upune eBi'tena a doi conlocutori, fiecare, rnd pe rnd, %orbitor i a'culttor. !cea'ta #n'eamn #ntrebare i r'pun', afirmaie i aprobare 'au dezaprobare a celor afirmate etc, adic, mai pe 'curt, dialo*. Deprinderea de a a%ea #n fa un partener duce la folo'irea dialo*ului i #n cazul cnd 'ituaia obiecti% nu implic prezena unui partener. #n acea't ipotez %orbitorul 'e dedubleaz oarecum, #n 'en'ul c /oac rolul ambilor conlocutori, adre'ndu$'e 'ie #n'ui, 'au #i #nchipuie un partener cu care poate 'ta, deci, de %orb. Crean* 'e identific perfect din ace't punct de %edere cu un po%e'titor popular. Dei 'crie, el are mereu #n fa nu pe %iitorul 'u cititor, ci pe un a'culttor, ima*inar i totui foarte real, cruia i 'e adre'eaz necontenit i de la care primete 'u*e'tii, #ndemnuri, 'faturi etc, cu un efect a'upra felului cum #i duce mai departe po%e'tirea. BIorgu Iordan- I!tro"ucere la Io! rea!%&, Opere, I, Editura MinervaC DHIIKA +on Crean* a intrat #n literatur cu un fond 'uflete'c i intelectual de ori*ine rnea'c, format mai #nti #n perimetrul %ieii humuletene i dez%oltat, apoi, #ntr$un uni%er' rural mai lar*, care, prin eBtindere, poate fi con'iderat al #ntre*ului popor romn. !ce't fond #i %a procura materia operei i$i %a pune amprenta a'upra indi%idualitii lui arti'tice, care face din Crean* 'criitorul romn cel mai apropiat de 'piritul creaiei folclorice. DLLLt Limba +i literatura rom,!&, ma!ual pe!tru clasa a X-a$ D>KKMA Crean* folo'ete pro%erbe i zictori care, dei nu 'unt ro'tite #n %er'uri, 'unt hazlii: 8apr$m de *ini, c de cini nu m tem,8cnd nu 'unt ochi ne*ri 'rui i albatri4, ,8cine poate oa'e roade, cine nu nici carne moale4,,8fiecare pentru 'ine croitor de pine4. +n roman 1Ami!tiri "i! copil&rie, n.n.A, pro%erbele i zictorile 'unt prezente la tot pa'ul. +on Crean* e'te 'ocotit drept unul dintre cei mai mari 'criitori ai poporului no'tru. "ihail 2ado%eanu #l 'itueaz pe Crean* alturi de

+on 5eculce, ca pe #naintaul i #n%torul 'u. Critica literar l$a 'ituat pe Crean* printre marii umoriti ai lumii, umorul fiind o not important a creaiei 'ale. El e un 'criitor profund ori*inal datorit umorului 'u r$ ne'c. !rta de po%e'titor trebuie cutat #n 'tilul oral al eBprimrii 'ale, 'til #ncrcat cu eBpre'iile #nelepciunii populare. .rin arta 'a ori*inal, Crean* e un cla'ic al literaturii romne, dar i un umori't printre umoritii lumii, 8cu %aloare uni%er'al, dac prin uni$

%er'alitate #nele*em eBpre'ia cea mai #nalt a ori*inalitii naionale a unui 'criitor4. Critica literar l$a 'ituat pe Crean* printre marii umoriti ai lumii, umorul fiind o not important a creaiei 'ale. El e un 'criitor pro$ fund ori*inal datorit umorului 'au rne'c. !rta de po%e'titor trebuie cutat #n 'tilul oral al eBprimrii 'ale, 'til #ncrcat cu eBpre'iile #nelepciunii populare. 4. B$$$O 2220re.erat0ro$
Lim,/ i comunicare

INFLUENA ELEMENTELOR NONVER*ALE ?I )ARAVER*ALE ASU)RA ANELE#ERII MESABULUI ORAL


Co un"carea ;er+al0 pre upune tran ! miterea unui me a. de la o ur / la o de tina! 1ie prin intermediul lim,ilor naturale+ Ea e poate realiDa oral au cri + In caDul comuni! c/rii orale- elementelor ver,ale ale comunic/! rii li e adaug/ cele non;er+ale Bge turi mi! mic/- mi#carea corpului- 1inuta- privirea etc+C #i para;er+ale Btim,rul- volumul #i in*leFiu! nile vocii ! murmurat/- #optit/- #uier/toaremorm/it/ etc+ ! tonul- ritmul- t/ieturile cuvin! telor- articularea peci*ic/- pauDele- rE ul%+ Cite#te cu voce tare- )ncerc)nd / g/ e#ti into!

o*tatul etcC+ Toate ace tea pot o*eri receptoru! lui in*orma1ii utile nece are decod/rii me a.u! lui+ In*orma1ii de natur/ nonver,al/ au para! ver,al/ pot eFi ta #i )n comunicarea cri /: )n teFtul dramatic- prin intermediul indica1iilor autorului- iar )n teFtul epic- prin intermediul interven1iei directe a naratorului- copul lor *iind acela#i ! o*erirea unor in*orma1ii upli! mentare- utile )n de ci*rarea inten1iilor vor! ,itorului+

&+ '+ (+

3+

na1ia potrivit/: (oi ' % lfii i ' huzurii de cldur, iar eu ' crap de fri*. -u...n treab6 MotiveaD/ ro tul punctelor de u pen ie eFi ! tente )n tructura -u...n treab6 Cum alt*el ar putea *i cri cuv)ntul bu...n, pentru a e con erva intona1iaO Identi*ic/- )n teFtul reprodu )n manual- #i alte emne gra*ice care au rolul de a marca varia1ii ale tonului )n ro tirea per ona.elor- di continui! tatea BpauDaC )n vor,ire au de a u,linia anu! mite t/ri emo1ionale+ EFplic/ eparat ro tul *iec/rui emn )n cadrul eFemplului electat+ ImagineaD/!1i urm/toarea itua1ie: Tocmai ai a*lat reDultatul eFcelent al ec:ipei *avoriteo,1inut )n meciul u 1inut cu principala ei rival/ #i vrei /!i comunici marea ,ucurie prie! tenului t/u cel mai ,un- a*lat )n alt ora#+ Ai la di poDi1ie doar erviciile po#tale tradi1ionale au ale po#tei electronice- a#a c/ me a.ul t/u nu poate *i tran mi decEt cu a.utorul cri ului+

RealiDeaD/ un curt teFt )n care- )n a*ar/ de cuvinte- / *olo e#ti #i di*erite emne gra*ice prin care /!1i eFprimi entuDia mul+ 6+ Oralitatea e tepro,a,il- cea mai important/ tr/ /tur/ a operei lui Creang/+ Ea )#i are originea )n natura dual/ a per onalit/1ii ale- de criitor #i de actor totodat/+ Creang/ nu pove te#te doar- ci dialog:eaD/ cu cititorul- comenteaD/ ac1iunile #i vor,ele per ona.elor #i c:iar pe ale ale- e mu tr/ au e )ndeamn/ la pove tire: Dar ia ' nu ne deprtm cu %orba i ' #ncep a depna firul po%etii) Ce$ mi pa' mie1 Eu 'unt dator ' 'pun po%e'tea i % ro* '$o a'cultai. Comentariile autorului unt )nt/rite de prover,e- Dic/tori- ade ea introdu e prin *ormula tereotip/ %orba ceea, care creeaD/ impre ia de adre are direct/- *amiliar/: (orba ceea: .rinii mnnc a*urid i fiilor li 'e 'trepeze'c dinii. &i %orba ceea: La calic 'lu/eti, calic rmi. Identi*ic/ *ormule ale adre /rii directe )n Povestea lui Harap-Alb0

2+ D/ eFemple de *ormule ale adre /rii directe- *amiliare )n lim,a! .ul de aDi+ 7+ Care e te *ormula de adre are pe care o utiliDeDi cel mai de O @+ Dar cea pe care o dete#ti )n cel mai )nalt gradO Ce te deran.eaD/ la eaO %5+ Scriitorul nu alunec/ niciodat/ )n a, tract- arta a e te una a concretului+ Cu a.utorul cuvintelor el Tpip/ieL lumea a emeni lui Oc:il/+ Cuvintele devin a t*el aproape materiale- *iecare a! vEnd den itate- *orm/ au culoare+ Superlativul a, olut- pre*e rat tocmai pentru valoarea a eFpre iv/- apare )n *ormele cele mai neo,i#nuite: meDinul )mp/ratului 'e fcu rou cum #i *otca, )n ca a de aram/ era foc de *er. Ier,e precum a z*hi$ hui, a hori, a nboi, a bonclui, a horpi, a bo/bi, multe din ele provenite din inter.ec1ii- unt ale e mai cu eam/ pentru uge tiile lor de natur/ onor/+ Ur ul cum a/un*e la fntn, #ncepe a bea lacom la ap i a$i lin*e buzele de buntatea i dulceaa ei. &i mai 't din but i iar #ncepe a morni) i iar mai bea cte un r'timp i iar morniete... Cer,ul #i el odat i #ncepe a bea hlpa% la ap rece) apoi mai boncluiete i iar mai bea pn nu mai poate. Cel mai ade ea criitorul alege totu#i inter.ec1ia- pentru c/ ea comunic/ mai direct enDa1iilecon*erind totodat/ pove tirii o not/ de *amiliaritate+ Sonorita tea devine a t*el mai Tplin/L: Talpa iadului face uti #nuntru i dracii, tranc, #nchid poarta0, copilul face uti #n balt, cei #apte tovar/#i porne'c ei teleap, teleap, teleap. )nlocuie#te *ie care inter.ec1ie cu ec:ivalentul ver,al potrivitG vei con tata c/ u, tituirile produc e*ecte )n planul eFpre ivit/1ii teFtului+ )n cearc/ / motiveDi ace te c:im,/ri+ %%+ EFtrage din opera lui Creang/ #i alte ver,e provenite din inter! .ec1ii+ %&+ Scrie o compunere de cinci preDece ! dou/Deci de rEnduri )n ca! re / de crii- utiliDEnd cEt mai multe inter.ec1ii- atmo *era din cla / dup/ terminarea ultimei ore de cur - dintr!o Di de vineri+ %'+ Lungile enumer/ri de cuvinte al c/ror en r/mEne ade ea o, cur pentru mul1i dintre cititori 1in #i ele mai degra,/ de pl/cerea gra! tuit/ de a olicita auDul decEt de a in*orma+ )n ca a lui 0avel e g/! e c anuri, calupuri, a'tr*aci, bedrea*, dichici i alte cu'turi t$ ioa'e, muchea, piedec, ha'c i clin, ace, 'ul, clete, pil, cio$ can, *hin, piele, a, hrbul cu clacan, clei i tot ce$i mai trebuie unui ciubotar. Femeile din Sumule#ti *ac multe *i*uri de 'umani, i li i de noaten care 'e %nd ipnur i cu'ute. 4/r,a1ii e o! cup/ cu ne*u'torie din picioare: %ite, cai, oi, porci, brnz, ln, oloi, 'are i fain de ppuoi) 'umane: mari, *enunchere i 'rda$ ce) iari, bere%enci, cmeoaie, licere i 'coruri #nflorate: ter$ *are cu boran*ic ale'e i alte lucruri. Sarap!Al, *reac/ pe din/! untru tupul cu ctunic, cu 'ulcin, cu mtciune, cu poala 2nt$"arieii cu alte buruieni miro'itoare i prielnice albinelor. Identi*ic/ )n opera lui Ion Creang/ #i alte a emenea enumer/ri+ %(+ De crie )n detaliu camera B au cla aC ta+ Re crie teFtul o,1inut *olo ind cu prec/dere enumerarea #i renun1End pe cEt po i,il la ver,e+ Compar/ cele dou/ teFte #i alege!% pe cel mai eFpre! iv- )ncearc/ / a*li dac/ eFpre ivitatea #i preciDia e a*l/- )n a! cea t/ itua1ie- pe acela#i plan+

STRUCTURA DIALO#ULUI1 RE#ULI ?I TEHNICI


BACTUALI=AREC Nn cla a a IA!a ai a*lat cEteva in*orma1ii comunic/rii ver,ale cEt #i celei nonver,ale #i importante de pre $"alo5 Bconvor,ire )ntre paraver,ale- 1inEnd eam/ totodat/ de audito! cel pu1in dou/ per oane- care e adre eaD/ riu #i de conteFt+ alternativ una!alteiaC- pe care e te util / 1i le Con;ersa,"a cot"$"an0 e te o *orm/ fami$ reaminte#ti+ liarC informal de comunicare oral/+ Ea e Replic/: unitate minimal/ din care e con! creeaD/ continuu- prin interac1iunea vor,ito! tituie dialogul+ Replicile pot *i %erbale, non$ rilor- */r/ a *i guvernat/ de reguli tricte- */r/ %erbale au miBte. In dialog- replicile 'e inter$ limit/ri )n privin1a temelor #i */r/ a nece ita condiioneaz, pot r/mEne neterminate ori pot un cadru pecial al de */#ur/rii+ *i continuate de c/tre partenerul de dialog+ Ele D"scu,"a ar5u entat";0 e caracteriDeaD/ pot *i con truite u, *orm/ de perechi au )n prin anumite re tric1ii privind cadrul de */#ur/! *rupa/e mai ample etc+ rii- tematica #i finalitatea. !r*umentarea i con$ Re5ul" ale $"alo5ulu"1 acord/ aten1ie par! traar*umentarea implic/- )n general- trei etape: tenerului- preiaH cedeaD/ cuvEntul la momentul afirmaia, moti%area #i concluzia. Contra! oportun- doDeaD/ participarea la dialog #i evit/ argumentarea pre upune reluarea argumentelor / monopoliDeDi di cu1ia- nu da emne de partenerului #i com,aterea lor punct cu punctner/,dare B au de plicti eal/C )n timp ce prin demon trarea netemeiniciei ace tora+ vor,e#te partenerul- nu )ncerca /!1i demon treDi Aten,"e> Indi*erent de opinia ta- evit/ to! cu orice pre1 uperioritatea+ Dialogul pre upune nul eFce iv- .ignirea partenerului Bcare e poa! #i *olo irea unor *ormule de iniiere @alo, bun$ te produce nu doar prin cuvinte- ci #i prin ge ! ziua, 'alut etcC- de meninere @#nele*, te a'cult, turi nepotrivite- prin mimic/- prin lip a aten! de'i*ur etc+C #i de #nchidere N @la re%edere, pa, 1iei ori prin *elul )n care )l prive#tiC- a*i#area cu bine etc+C a contactului ver,al+ E te ,ine / unui aer de uperioritate etc+ acorDi aten1ie egal/ atEt
%+ SelecteaD/- din .o%e'tea lui Harap-Alb, o ec!

ven1/ care con1ine o di cu1ie de tip argumenta! tiv+ Eviden1iaD/ cele trei etape @afirmaia, moti$ %aia #i concluziaA din care e compune ace t tip de comunicare+ &+ La pagina &5- )n capitolul de pre Recept0r" $"'er"te ale acele"a/" opere $e%a lun5ul t" % pulu". aplica1ia num/rul & v/ cerea / alege1i opinia care vi e p/rea cea mai pu1in potrivit/

cu propriul punct de vedere #i / v/ motiva1i op1iunea+ 0e grupe de patru ! cinci colegicompara1i!v/ #i argumenta1i!v/ op1iunile- 1inEnd eama #i de regulile reamintite mai u + '+ Compara1i ace t tip de dialog cu o conver a1ie avut/ )n pauDa dinaintea orei de romEn/ pentru a con#tientiDa deo e,irile dintre cele dou/ tipuri de comunicare+

%+ ReDum/ )n &3!'5 de rEnduri Povestea lui Harap-Alb0 &+ Di cuta1i- )n grupe de patru!cinci colegi- de pre comportamentul

eroului )n ecven1ele de )nceput ale pove#tii- pentru a ta,ili mo! tivul pentru care e poart/ a t*el+ Con idera1i c/ un a emenea comportament con tituie o eFcep1ie au e te normal ca eroul / e poarte a t*el )n ace t momentO '+ Tran crieti- )n ucce iunea *olo irii lor- toate *ormulele pe care le )ntre,uin1eaD/ *iul de )mp/rat atunci cEnd i e adre eaD/ caluluiG di cuta1i #i de crie1i c:im,area raporturilor dintre cele dou/ per! ona.e- 1inEnd eama de *elul cum e modi*ic/ ace te *ormule+ (+ Identi*ica1i momentul )n care *iul craiului )ncepe /!#i *olo ea c/ pentru prima oar/ eFperien1a de via1/ c/p/tat/+ Di cuta1i de pre modul )n care e te ea valori*icat/ )n ecven1ele ulterioare+ 3+ Folo indu!v/ de cele di cutate anterior- completa1i individual ta,elul urm/tor:

Tr/ /turi ale eroului pEn/ la )ntElnirea cu SpEnul

Calit/1i do,Endite )n cur ul primei KmunciL

Calit/1i Calit/1i do,Endite )n do,Endite )n cur ul celei de cur ul celei de a doua a treia KmunciL KmunciL

Tr/ /turi ale eroului )n *inalul ,a ! mului

Aten*ie4 * e'prima o opinie nu presupune #n nici un ca% eApunerea unui punct de (edere :oficial<" ci de* monstrarea faptului c (orbitorul este familiari%at cu utili%area unei a* semenea situaii de comunicare. 4ocmai de aceea" #n elaborarea rspunsului contea% mai ales #ntrebuinarea mi>loacelor lin$(is* tice specifice" despre care s*a spe* cificat i la pa$. '&.

M.Fn acelea#i grupe de patru ! cinci- compara1i!v/ ta,elele comple! ctate pentru a de coperi eventuale di*eren1e+ 2+ArgumenteaD/- )ntr!un e eu li,er de maFimum dou/ pagini- ca! racterul $e -ildun*'roman al Pove+tii lui Harap-Alb0 7+EFprim/!1i opinia oral- )n *a1a colegilor- )ntr!un di cur de patru ! cinci minute- de pre valoarea e tetic/ a Pove+tii lui Harap-Alb, prin deDvoltarea a dou/ argumente privind tructura teFtului narativ #iH au lim,a.ul proDei narative+ Dincolo de teFt Nn rEndurile de mai .o - vei g/ i- )n#irate al*a,etic- un num/r de prover,e+ Alege!le pe acelea care con ideri c/ pot *i pu e )n leg/tur/ cu evolu1ia lui Sarap!Al, #i ordoneaD/!le a t*el )ncEt ele / eviden1ieDe tran *orm/rile ucce ive produ e )n comportamentul /u+ )n caDul )n care con ta1i c/ din ace t puDDle lip e c unele Kpie eLcompleteaD/!% cu alte prover,e cuno cute de tine+ 0o1i *olo i ca ur e de in*ormare colec1iile lui I+C+ Sin1e cu au luliu =anne intitulateam,ele- Proverbele rom,!ilor0 ! face bine e totdeauna mai bine dect a face ru. !lta e a auzi i alta e a %edea. -inele ce$lfaci la oarecine i$l #ntoarce %remea care %ine. Ce #n%ei la tineree aceea tii la btrnee. Cine face bine bine *'ete) cine face ru ru$l #n'oete. Cine nu$n%a la tineree %a pln*e la btrnee. Cin'tea e mai 'cump dect toate. Cu nde/dea omul nu moare. De ani e mare i minte n$are. De oamenii ri ' te$nchini i ' fu*i ca dracul de tmie. De te latr %reun cine, a'tup$i *ura cu pine) n$arunca #n el cu piatr, c atunci mai ru te latr. Doamne ferete de alt ru mai mare. 7 bine i nu te teme de nimene. ++ poart de na' pe unde #i place. "i '$au aprin' clciele de dorul tu. "intea lui nu pltete ct o ceap de*erat. "ult umbli, multe$n%ei, mult trieti, multe %ezi. 5u i$a picat caul de la *ur i a plecat la drum. 2 nu dea rele Domnul cte poate 'uferi omul. &i rul e bun la ce%a.

E5aluare 'umati5
! Scrie un e eu )n care / realiDeDi o paralel/ )ntre Povestea lui Harap-Alb #i un ,a m popular citit de tine+ Nn ela,orarea e eului- vei avea )n vedere: ! identi*icarea tr/ /turilor comune #iH au a di*eren1elor )ntre cele dou/ teFte- )n ceea ce prive#te tructura: 'ituaia iniial, partea pre*ti$ toare, intri*a, aciunea propriu$zi' #i dez$ nodmntul) ! compararea tr/ /turilor celor doi eroi- prin raportare la ecven1e narative au prin citate comentate- pentru a ta,ili a em/n/rile #i deo e! ,irile dintre eiG ! eFprimarea unui punct de vedere de pre ori! ginalitatea viDiunii lui Creang/ a upra protagoni ! tului- )n raport cu aceea a teFtului popularG
6uge'tii -entru le)tur 'u-limentar

! modul peci*ic )n care Ion Creang/ prelu! creaD/ un material )n mare m/ ur/ utiliDat #i de pove titorii populari+ Not0> Se recomand/ ca e eul / e )ncadreDe )n dou/ ! trei pagini+ Ordinea intergr/rii reperelor )n cuprin ul lucr/rii e te la alegere+ 0entru con,"nu% tul e eului- vei primi 89 $e puncte BcEte 3 puncte pentru *iecare reperH cerin1/CG pentru re$actarea e eului- vei primi 89 $e puncte BorganiDarea ideilor )n cri : ( puncteG utiliDarea lim,ii literare: ( puncteG a,ilit/1i analitice #i critice: ( puncteG or! togra*ia: ' puncteG punctua1ia: ' puncteG a#eDarea )n pagin/- liDi,ilitatea: & puncteC+ )n vederea acord/rii puncta.ului pentru redactare- e eul tre! ,uie / ai,/ minimum dou/ pagini+

N1i recomand/m cEteva crieri B#tiin1i*ice #i ,eletri ticeC care au leg/tur/ cu pro,lemele di cu! tate )n ace t capitol+ Citindu!le- ai putea o,1ine argumente pro au contra ipoteDei preDentate )n paginile de mai u + %+ Mircea Eliade- 'e la 3almo4is la 5e!%6is-Ha!0 Iei reg/ i aici citatele )ntElnite )n cuprin ul capitolului- dar- cu iguran1/- #i multe alte in*orma1ii intere ante+ &+ Uean C:evalier- Alain ;:eer,rant- 'ic(io!ar "e simboluri, I $ III0 S/ nu te perie gro imea celor trei volumeJ Ca )n caDul oric/rui dic1ionar- ele tre,uie con ultate doar )n leg/! tur/ cu pro,lemele care te intere eaD/ #i nu citite )n totalitateJ '+ Andrei Oi#teanu- 5r&"i!a "e "i!colo0 ome!tarii mitolo%ice la basmul Harap%Al+( Autorul Kcite#teL a, olut di*erit pove tea lui Creang/- *a1/ de interpretarea o*erit/ de manu al+ Lectura c/r1ii- nu *oarte comod/ din cauDa in*orma1iei eFtrem de ,ogate- )1i poate *i util/ mai cu eam/ din per pectiva confruntrii cu receptarea de ctre ceilali a teBtelor literare.

(+ Mircea Eliade- La (i%&!ci0 E te o nuvel/ *an!

ta tic/ )n care eroul parcurge #i el o ini1iere im,olic/- la cap/tul c/reia va tre,ui / e de copere pe ine+ 3+ Ion Creang/- Povestea lui Sta! P&(itul0 )n ciuda titlului- pove tea )l are )n prim!plan pe C:iric/Stan *iind *al ul erou #i avEnd rol de Kmaterial didacticL pentru diavolul naiv care va tre,ui / )nve1e /!#i *olo ea c/ mintea+ 0o1i veri*ica ade! v/rul ace tei interpret/ri BreCcitind pove tea+ 6+ $$$- Epopeea lui 56il%ame+0 Mai vec:e decEt poemele :omerice cu un mileniu #i .um/tate- a apar1inut *aimoa ei ,i,lioteci de la Ninive- a regelui a irian A ur,anipal #i e te cel mai vec:i teFt literar al umanit/1ii+ Scri / )n Me opotamia pe t/,li1e de lut #i p/ trat/ pEn/ a t/Di doar *ragmentar- ea pove te#te via1a le! gendarului rege al UruVului care #i el parcurge un drum- )n *ond o ini1iere im,olic/+ Iei )ntEl! ni #i aici cEteva dintre pro,ele la care a *o t upu #i Sarap!Al, #i vei putea *ace a t*el o compara1ie )ntre de tinele celor doi eroi+

)OVESTIREA

Not biobibliogra/i) Mi7ail 6a,o5eanu )'880 *'&8'+" pro%ator. .e nate la ;acani ca fiu al a(ocatului AleAandru .ado(eanu i al ;rofirei )nscut Frsac6i+. Frmea% coala primar la ;acani" $imna%iul la 7lticeni i liceul la lai. 5in '&0 se stabilete la 1ucureti" cu intenia de a urma 7acultatea de 5rept" proiect care nu se (a reali%a. #n acest an" numit de ,icolae lor$a Kanul .ado(eanu<" debutea% cu nu mai puin de patru (olume? Povestiri, +oi"ii, Cr,"a lui "o Precu i Dureri -n uite. 5in '&08 #ncepe o colaborare de lun$ durat la re(ista 8ia*a romnea')" unde #i apare" #n '&'!" romanul istoric Nea"ul +oi"retilor, retiprit apoi #n (olum. 5up primul r%boi mondial se stabilete la lai" cu familia" #n fosta cas a lui Mi6ail Lo$l* niceanu" dar (a re(eni definiti( la 1ucureti" #n '&38. ;ublic #n ritm susinut numeroase (olume. #n '&!3 este primit #n Academia Mo* m2n" prile> cu care rostete discur* sul de recepie despre #oe1ia popular, declar2ndu*se :ucenic< al lui ,eculce i Crean$. #n '&!8 publi* c Hanu Ancuei, carte care des* c6ide seria capodoperelor sado(e* niene. 0or urma (o&ia Cancerului sau .re"ea Duci-.o& )'&!&+"

Nnainte de teFt

Fntr$o toamn aurie am auzit multe po%eti la anul !ncuei. Dar a'ta '$a #ntmplat #ntr$o deprtat %reme, demult, #n anul cnd au czut de 2ntilieploi npraznice i 'puneau oamenii c ar fi %zut balaur ne*ru #n nuori, dea'upra puhoaielor "oldo$ %ei. +ar nite pa'eri cum nu '$au mai pomenit '$au #n%olburat pe furtun, %'lind 'pre r'rit) i mo Leonte, cercetnd #n cartea lui de zodii i tlmcind 'emnele lui +raclie$#mprat, a do%edit cum c acele pa'eri cu penele ca bruma '$au ridicat rtcite din o'troa%ele de la mar*inea lumii i arat %e'te de rzboi #ntre #mprai i bielu* la %ia$de$%ie. !poi #ntr$ade%r, Fmpratul$!lb i$a ridicat mu'calii lui #mpo$ tri%a limbilor p*ne, i, ca ' 'e #mplinea'c zodiile, a druit Dumnezeu rod #n pod*oriile din Oara$de$,o' de nu mai a%eau %ierii unde ' puie mu'tul. &$au pornit din prile noa'tre c$ ruii ca '$aduc %in 'pre munte, $atuncea a fo't la anul !n$ cuei %remea petrecerilor i a po%etilor. Taberele de car nu 'e mai i'to%eau. Lutarii cntau fr o$ prire. Cnd cdeau unii, dobori de trud i de %in, 'e ridicau alii de prin cotloanele hanului. &i$attea oale au farmat butorii, de '$au crucit doi ani muierile care 'e duceau la tr* la Roman...
%+ Fragmentul de mai u repreDint/ )nceputul volumului Ha!u

A!cu(ei #i con1ine o parte din TramaL teFtului+ Remarc/ modul )n care naratorul ocole#te cu ,un/ #tiin1/ indicii de timp care / a.ute la pla area pove tirii )ntr!un moment i toric preci + Suntem la grani1a dintre realitate #i pove te #i ace t *apt e va o, erva per! manent )n cuprin ul c/r1ii- c/ci re*eririle concrete la o epoc/ anume unt rare #i voit impreci e+ De *apt nu timpul conteaD/- ci pove tea )n ine- *elul )n care e te pu /- lumea care o populeaD/+ In *ond- i toria #i legenda coeFi t/ aici )n ceea ce am putea numi un timp mitic+ &+ Identi*ic/ tructuriH intagme care apar1in mai degra,/ pove#ti! lor decEt nara1iunilor Kreali teL+ '+ Cum vei con tata- cEnd vei continua lectura- vinul #i mEncarea cap/t/ un rol e en1ial )n crearea impre iei de ti:n/- preDent/ )n Kram/L+ Sta,ile#te o leg/tur/ )ntre toamna aurie )n care e te pla at incipitul- bielu*ul la %ia$de$%ie, anul !ncuei #i %re$ mea petrecerilor i a po%etilor.

'alta#ul )'&30+" Crean#a &e aur )'&33+ i !raii /&eri )'&35 *'& 3+. Mare iubitor de (2ntoare i pes* cuit" strbate ara #n lun$ i*n lat" $sindu*i #n aceste escapade mul* te dintre subiectele operelor sale a(2nd ca subiect descrierea naturii? 0ara &e &incolo &e ne#ur, -"pria apelor, .alea !ru"oasei, Povetile &e la 'ra&u-Str," etc. 5up al doilea r%boi mondial" intr #n (iaa politic i are #nalte respon* sabiliti. ;ublic #n continuare" dar multe dintre crile momentului sunt fr (aloare" fiind tributare ideolo$iei timpului. .e stin$e din (ia la 8' de ani i este #nmorm2ntat la Cimitirul 1ellu din 1ucureti" #n apropierea lui Mi6ai Eminescu.

5E:92T=R L+.2C!5
$e M"6a"l Sa$o;eanu
+n 'frit %eni'e acel mult dorit cea', cnd puteam ' m pre*te'c a a'culta cu mare plcere i'tori'irea prea cin'titului no'tru comi' +oni de la Dr*neti) dar, prin ne*ura 'erii, '$auzir 'tri*te i zar% pe drumul 2uce%ei. De la focurile noa'tre ne #ntoar'erm cu toii capetele #ntr$o 'in*ur parte. &i cel dinti, punnd ulcica /o', 'e 'cul #n picioare chiar comi'ul. !! Ce ' fie1 'e #ntreb el cu a'cuit nedumerire. 5oi nu tiam ce putea ' fie i nu *'irm %orbe de r'pun'. Comi'ul fcu doi pai 'pre drum. !tunci 'e art din odaia ei i !ncua, cu fanarul cel mare. ++ inea la #nlimea pieptului i lumina #i rumena obrazul. +n acea't lucire trandafirie ochii #i preau mai mari i mai ne*ri. Cobor# cele dou trepte, *rbi 'pre leah) noi #i %edeam numai obrazul lunecnd pe trupu$i de umbr. $$Trebuie ' fie nite crui, prietine +oni, #i ddu prerea cpitanul +'ac. Cnd te$i #ntoarce la locul dumitale, ' ba*i de 'am ' nu$i r'torni %inul, care$i lucru bun, mcar c nu$i 'cump. $$Crui trebuie ' fie, #ncu%iin rzul. #ntr$ade%r erau crui. 2e auzeau *la'uri *roa'e care opreau boii: aho$aho6 &i lumina fanarului, ful*ernd a'upra #ntunecimii, de'coperi dintrodat car cu co%iltir r'rite ca din pmnt. =ameni #n alb 'e micau, aprnd i pierind. Cine%a ro'ti cu %oie$ bun: $$-un %remea, /upnea' !ncu. $$-ine$ai %enit, r'pun'e han*ia. #n *la'ul ei era un cntec dulce pe care i$l cunoteam. Ridicnd cu amndou minile fanarul dea'upra capului, aplec fruntea ca '$i deo'ebea'c mai bine oa'peii. !tunci apru #n lucirea fcliei de 'eu, micndu$'e 'pre *azd, un brbat brbo' cu cciul i cu *iubea. -arba$i era a'tmprat i rotun/it de foarfece) rdea cu obra/i plini i bo*ai de cretin bine hrnit. $$ Eu 'ocot c$i un ne*u'tor, hotr# cpitanul 5eculai +'ac. an*ia #i cuno'cu muteriul i *la'ul ei cre'cu i 'czu cu de'mierdri: $$Chiar domnia ta eti, /upne Dmian1 !tuncea mai ale' eti bine%enit i te pofte'c 'ubt acoperiul no'tru. .oruncete cruilor ' tra* pe'te pode i ' ba*e de 'am ' nu pr%ale. 2 intre 'ub andrama, unde tii c putem #nchide porile ca la cetate, i n$ai nici o *ri/ chiar de ai a%ea aur #n buccele. $$5$am aur, dra* /upnea' !ncu, 'e apr ne*u'torul rznd. $$&tiu, /upne Dmian: trebuie ' ai lucru mai 'cump) de$aceea ' fii fr *ri/. .e ln* pori, pe care le cunoti, a%em #n popa' la focul ace'ta lume bun care cearc %inul nou. !m tiat pui *rai $ am 'co' din cuptor azi pane proa'pt. Toate$or fi pe pofta inimii dumitale, mai ale' tiindu$te c eti un om cruia #i plac to%riile. Rzul +oni 'e ame'tec, ridicnd *la'ul: $$!poi dac$i a'emenea om dumnealui, noi cu mare plcere #i *'im loc #ntre noi i$l poftim cu dra*o'te la focul no'tru. $$Domnia 'a$i comi'ul +oni de la Dr*neti, hurui !ncua ca o hulubit.

+o5e'tirea * se confund #n $e* neral cu nara$iunea )(erbele a nara i a povesti sunt sinonime+ i" ca modalitate de eAisten a epicului" se re$sete #n toate formele aces* tui $en" dar se constituie i ca spe* cie independent. .pecia se carac* teri%ea% prin importana acordat naratorului i actului narrii. Ea instituie o relaie special emitor *receptor i presupune #n primul r2nd oralitate" #nc2t" c6iar #n ca%ul teAtului scris" elementele non(erba* le i para(erbale capt o importan* aparte. Construcia epic este mai puin ri$uroas ca a nu(elei" de care se apropie totui prin dimen* siune" iar perspecti(a narati( este cu precdere subiecti(" cci rela* tarea se face strict din un$6iul po* (estitorului care poate fi martor sau se poate implica efecti( #n #nt2mpla* rea relatat. Fn rol special #l are ce* remonialul spunerii. #n po(estire eAist dou timpuri? timpul po(estirii * totdeauna pre%entul" i timpul po* (estit * trecutul" recreat prin inter* mediul e(ocrii. Are o dimensiune medie i ofer posibilitatea con* struciei teAtului sub forme (ariate #ntre care mai cunoscut este po* (estirea #n ram #n care un numr de naraiuni de sine stttoare sunt incluse #ntr*o naraiune*cadru. Ce* lebre po(estiri #n ram sunt" #n lite* ratura uni(ersal" cule$erea arab" 1 "ie i una &e nopi, Deca"eronul de 1occaccio" Povestiri &in Canter ur2 de 9eoffreI C6aucer" iar #n literatura rom2n" Hanu Ancuei de Mi6ail .ado(eanu.

Com-leta*i.5 )unotiin*ele4 (i-attea oale au farmat butorii... - obiceiul pm2ntului era ca (i* nul nou )tulburelul+ s se bea numai din oal nou" care apoi se spr$ea rostindu*se (orbele din lut eti fcut, n lut te ntorci2, ca memento al perisabilitii (ieii. 1una dispo%iie a clipei nu trebuia s*l fac pe om s*i uite condiia de trector prin a* ceast lume. Mulimea oalelor farmate indic aadar cantitatea de (in but i" indirect" faptul c lim* bile s*au de%le$at astfel mai uor. ...va scr$i din picioare * $6etele cu Ksc2r<" special comandate ast* fel" erau semn al omului de (a%" dar i al ele$anei masculine. 7aptul c ne$ustorul se apropie de foc lenndu-se, mare i ros... cu ncl$rile scr$ind, art c nu*i un oarecare. ...ticloie nem$easc - urmare a ;cii de la ;assaro(it%" din '7'8" Oltenia a fost ocupat de austrieci timp de dou%eci i unu de ani. A* tunci au (%ut rom2nii pentru prima oar straie occidentale pe care le*au numit Knemeti<. EApresia ironic Knemii cu coad< pro(ine de la pul* panele redin$otei #n form de coa* d de r2ndunic" purtat de soldaii imperiali. ;rin eAtensie" tot ceea ce era strin" european" (a fi numit" #n secolul al BlB*lea" Knemesc<? straie nemeti" obiceiuri nemeti" ticloie nem$easc etc" indiferent de ara de ori$ine.

(i)*ionar )ultural Liov - actualmente G(o(" #n Fcrai* na" era un ora comercial important #n 3mperiul -absbur$ic" relati( aproa* pe de $rania cu Moldo(a i de aceea intens frec(entat de ne$ustori Lipsea * acum Geip%i$" ora #n 9ermania" (estit pentru t2r$ul su de mrfuri 3fnta #araschiva * protectoarea Moldo(ei (tra$bur - .trassbour$ #ari1 - ;aris

+ar ne*u'torul 'e ploconi 'pre comi' i 'pre umbrele de la foc. $$.entru mine are ' fie mare cin'te, *ri el, i % ro* ' m 'ocotii ca cel mai umilit rob al domniilor %oa'tre. "ai #nti #n' cat '$mi pun #n rnduial marfa, ' %d de hrana %itelor $a oamenilor, i dup aceea nimene n$afi mai bucuro' dect mine ' *u'te dup mncare un pahar de %in nou. Cci dup cum i la carte 'crie, %inul #ndulcete inima omului i folo'ete mdularelor lui. Comi'ul 'e #ntoar'e la focul no'tru i ne zice cu bun$credin: $$ "ie$mi place ne*u'torul ace'ta. $$!i dreptate, cin'tite comi'e, #ncu%iin mo Leonte. =mul care %orbete i rde #n cea dinti clip cnd te$a %zut, nu are #ntru 'ine nici %iclenie, nici a'cunzi, i mai ale', dac Dumnezeu l$a l'at ' 'e na'c #n zodia Leului i 'ub 'tpnirea planetei 'oarelui, apoi nu %a *'i #mpotri%ire nici ca ' dobndea'c a%ere, nici ' 'e bucure de cin'te la cei mari. Lucrurile lui 'unt %rednice i 'pornice) i mcar c %a umbla 'eme i %a 'cri din picioare, 'e %a arta pururi bla/in i cu prietenie... $$2$l #ntrebm atunci, mo Leonte, #n ce zodie '$a n'cut, hotr# cu %e'elie comi'ul. $$Dac$i %oia domniei tale a'tfel, '$l #ntrebm, eu nu m$mpo$ tri%e'c... 'e$n%oi zodierul. Carle i cruii treceau podeul prin lucirea fanarului !ncuei. !m numrat trei car cu co%iltire de 'coar, mari i *rele, 'unnd plin. Oranii #ndemnau boii: hi'$hi'6 &i bicele de cnep ple'neau uor. Trecur i 'e mi'tuir 'ub andramaua nea$ *r a hanului. = %reme mai auzir *la'uri ame'tecate, /u*urile cznd unul dup altul, apoi %ier'ul 'ubire i %e'el al han*iei. Dup aceea %eni 'pre noi ne*u'torul, le*nndu$'e, mare i *ro' #n antreu$i lar* cu #nclrile 'crind. $$( pofte'c la toi 'ar bun i bine %$am *'it... zi'e el. $$"ulmim domniei tale, #i r'pun'e comi'ul. Te pofte'c, prea cin'tite /upne Dmian... $$ " chiam Dmian Cri'tior, #ntre*i ne*u'torul, i am du*hean la +ei, #n ulia mare. $$Tare bine. !a te pofte'c, prea cin'tite /upne Dmian, ' ezi aicea ln* mine, pe butuc) i la lumina focului ' ne uitm noi la domnia ta i domnia ta la noi, ca ' ne cunoatem mai bine. !ce't prietin al meu btrn i #nelept, mo Leonte zodierul, 'pune, cin 'tite /upne Dmian, c te$ai n'cut #n zodia Leului i noi am fi prea doritori ' tim dac$i ade%rat. 5e*u'torul clipi din ochi, ca i cum #l '*eta lucirea focului, i 'e uit #n/uru$i cu #ndoial. $$Fntr$ade%r, aa e'te, mrturi'i el. Giua naterii mele a %rut Dumnezeu ' fie HP iulie. $$&i eti bun ' ne mai 'pui domnia ta, dac anul #ntru care te$ai n'cut a fo't 'ub 'tpnirea 'oarelui1 $$5u pot '$a'cund, aa e'te, #n*n uimindu$'e cin'titul ne*u'tor) m$am n'cut #n anul mntuirii HPH?. &i cum de ai putut afla toate ace'tea1 $$!i cu%nt ' te miri, prietine, zmbi comi'ul, precum i noi mai tare ne mirm) cci fr ' te cunoa'c, i numai umbra %zndu$ i$o, mo Leonte a putut arta ade%rul. &i ne$a 'pu' un lucru i mai mare: c ai ' %ii ctr noi 'crind din #nclri, ceea ce mai #nti i mai #nti '$a do%edit. (zndu$ne pe toi cu ochii cre'cui i cu 'prncenele #nlate, mo Leonte '$a 'culat de la locul 'u cu ulcica #n mn.

!! Cin'tite comi'e, a zi' el cu trie) i dumnea ta, /upne Dmiene, dac %$oi 'pune c numai Domnul Dumnezeu i cartea pe care o am #n tac m lumineaz #ntru toate cte le 'pun, atunci mirarea domniilor %oa'tre fa de mine trebuie ' fie mic. Cci pentru Dumnezeu i pentru cartea acea'ta #neleapt nimic nu poate fi a'cun'... Eu, ca om, puteam *rei. Cartea mea nu *reete. &i 'punnd cartea care$i #nfiarea omului n'cut 'ub cutare 'emn i cutare 'tpnire, eu #l cuno'c pe om dup acea #nfiare #n care zodie i 'ub care planet l$a n'cut maica 'a. "ai pot 'pune i altele, de'chiznd cartea: de'pre c'nicie, de'pre a%ere i cin'te, de'pre 'ntate i anii %ieii, dar tiina mea nu poate ptrunde pretutindeni. &i dac$a putea '$i 'pun, cin'tite /upne Dmian, c are '$i plac %inul i to%ria noa'tr, nu tiu dac, #ntrebndu$m dumneata, a fi #n 'tare a$i r'punde c %ii de la Lio% ori de la Lip'ea cu marf din ara nemea'c. $$ !duc marf de la Lip'ea... mrturi'i cu 'upunere ne*u'torul. $$ !tunci #i bine. 2 fii 'nto' i '$i deie Dumnezeu$'fntul cti*. &i ' bei cu noi ulcica de %in pn la fund. .unndu$i deoparte uimirea, /upan Dmian Cri'tior #nchin ulcica i 'e art %e'el i pri$ etino' ctr noi toi. .rimi apoi de la !ncua un pui fript #n tal*er de lut i pit proa'pt. &i n$a trebuit ' treac %reme mult ca ' cunoatem, #n acel ne*u'tor drume, bun to%ar i prietin la treaba #ntru care ne *'eam. Cnd '$a potolit 'ub opron orice micare i cruii #n%lii #n co/oace 'e culcar #ntre roi 'ub car, ne*u'torul, ca i cum ar fi *rmdit *ri/a #n buzunrile afunde ale *iubelei, pru #n toat floarea %e'eliei lui i #nchin alt ulcic proa'pt cpitanului 5eculai. "ai ale' ctr mazlul de la -lbneti prea el a 'imi mai mult dra*o'te. $$Dac doreti, cpitane 5eculai, %orbi el, am '$i 'pun cum mi$au fo't petrecerile mele prin ri 'trine. 7iind de Cel de 2u' rnduit #ntr$o cin 'tit brea'l ca aceea #n care m aflu, acum ci %a ani am a/un' cu bine la o 'tare mulumitoare i la puin a%ere. !tuncea am 'ocotit c mi$a %enit %remea ' m ridic i mai 'u' cu puterile mele i precum au fcut ali ne*u'tori btrni, m$am hotrt i eu ' m duc la Lip'ea. .n$ntr$acea %reme umblam la iarmaroace cumprnd marf de la ne*u'tori nemi i /ido%i. Dar am cu*etat apoi c dobnda lor e mai bine '$o a*oni'e'c eu. &$aa am #ncercat, acu doi ani, un drum pn la Lio%. &i umblnd atunci cu folo', mi$am pu' #n *nd ace't$an ' mer* mai departe: la Lip'ea. !'a c de 2ntmria cea mare m$am 'culat $am

du' patru lumnri frumoa'e de cear curat 'fin$ tei .ara'chi%a la Trei$2fetite. &$am pu' pe prin$ tele "ardare '$mi cetea'c pentru drum, pentru prime/dii, pentru boale. &$am ezut i eu #n *enunchi 'ub 'icriul 'fintei ru*nd$o ' m$a/ute. &i #mbrind pe :ri*ori, fratele meu mezin, i l'ndu$l #n du*hean, m$am 'uit #n cru $am apucat drumul uilor. !poi de la ui am trecut .rutul i mi$am artat la 'tpnirea ru'ea'c toate #ndreptrile. +ar la Ti*hina, pe 5i'tru, m$am #ntnit c$un ne*u'tor arman, de 'ub 'tpnirea mu'calilor, cu care am mai fcut eu afaceri. 2ftuindu$ne i #nele*ndu$ne, am cumprat noi, acolo la Ti*hina, cinci 'ute de batali: frumoa' i bun marfa. !m pltit cte o rubl bucata. &i$ndat, fr #ntrziere, a%nd cu noi patru oameni, am pornit pe /o' acei batali, #n 'u' pe 5i'tru. !m trecut fr ncaz *rania la nemi $am dat la Cernui. De$acolo la Lio%. &i$n Lio% am pu' marfa noa'tr #n tren i$n puine zile am a/un' la &trabur* $am %ndut btlii c$un *albn bucata $ i i$au luat ali ne*u'tori, '$i duc la un tr* care 'e cearn .ariz. $$.e /o' ori cu trenu1 #ntreab cpitanul +'ac. $$Cu trenu, cin'tite cpitan. .rin acele ri la 5eam, i la 7ranuz, oamenii umbl acum cu trenu. !zi #' aici i mne cine tie unde. $$Cum cu trenu1 #ntreb cine%a cu *la' *ro' i 'uprat. " #ntor'ei i %zui pri%ind pe 'ub 'prncene pe ciobanul de la Raru. !de%rat e'te c i eu i ceilali doream prea mult ' cunoatem ce fel de mainrie e aceea de'pre care %orbete ne*u'$ torul. 5umai comi'ul i cpitanul +'ac preau a ti de'pre ce$i %orba. Totui nu 'e #mpotri%eau ' a'culte lmurirea pe care o ateptam noi. $$5u tii ce$i trenu1 #ntreb rznd /upan Dmian. $$&tim, ro'ti moale comi'ul. $$Eu nu tiu6 icni #ndrtnic ciobanul. Cine tie ce ticloie nema'c a mai fi6 $$!de%rat ticloie i drcie... r'e cu %oie$ bun ne*u'torul. 2unt un fel de c'ue pe roate, i roatele ace'tor c'ue 'e #mbuc pe ine de fier. &$aa, pe inele acelea de fier, le tra*e cu uurin o main, care fluier i pufnete de$a mirare) i umbl 'in*ur cu foc. $$7r cai1 #ntreb mo Leonte. $$7r. $$!'ta n$oi mai crede$o eu6 mormi ciobanul. +ar mo Leonte #i fcu cruce. $$De ce ' nu credei1 'e ame'tec #mpciuitor comi'ul. Eu am mai auzit de a'ta i trebuie ' cre$ dem. De %zut #n' n$am %zut. $$ -a eu am %zut, cum % 'pun, 'trui cu %e'elie ne*u'torul. "aina umbl 'in*ur cu foc

i tra*e dup dn'a toate c'uele. !poi #n acele c'ue 'unt ori oameni, ori mrfuri. &i btlii de la Ti*hina i$am #ncrcat #n acele c'ue. &i mer* foarte bine, fr 'cuturtur i fr ncaz) numaidect e$un huiet mare de trebuie ' *ria'c oamenii unii cu alii tare, ca 'urzii. $$ m6 $ mormi ciobanul. &$ai umblat dumneata #n crua aceea cu foc1 $$!m umblat) de ce ' 'e mire omul de a'ta, cnd am %zut i alte lucruri mai de mirare1 $$Care lucruri mai de mirare1 $$!poi ' %edei. .e$acolo, prin ara nema'c, tr*urile$' toate alctuite din ca'e cu cte patru i cinci rnduri. $$!dic din ca'e una pe'te alta. !m mai auzit eu de a'ta i n$am %rut ' cred. $$!poi de ce ' nu crezi, dac$aa$i acolo1 Da0 eu nu m$am mirat prea tare de a'ta, ct de alta. C$am %zut ulii dintr$o 'in*ur bucat de piatr... 5oi ne pri%irm #n tcere la ace'te %orbe. $$Da. &$apoi ie' nemii, boieri i cucoane, i 'e plimb pe mar*inea uliii. Cucoanele au toate plrii, iar boierii toi au cea'ornic. 5u numai boierii, ci i lucrtorii mai 'raci. $$De cea'ornice nu m mir... #ntrerup'e mo Leonte) dar femeile cu plrii, drept '$i 'pun, mie nu$mi plac. $$Ei, ce '$ifaci1 #l mn*ie comi'ul. !a$'pe acolo nra%urile oamenilor. $$&i ce$ai mai %zut, cin'tite /upne Dmian1 $$!poi altce%a n$am %zut nimica, fr dect mare iarmaroc, acolo la Lip'ea. "are iarmaroc ct lumea a'ta, i comedii, i muzici, i nemria pmntului bnd bere. Cine n$a *u'tat, oameni buni, a'emenea butur, ' nu fie cu prere de ru. Cci e$un fel de leie amar. $$!a1 'e %e'eli comi'ul. &i ei nu tiu ce$i %inul1 $$=r fi tiind) dar eu %in ca la noi n$am %zut i i$am du' dorul. $$!a1 &i de mncat ce$ai mncat1 Eu 'ocot, cin'tite /upne Dmian, c te$ai ferit i de m, i de broa'c, i de *uz*an. Ciobanul 'tupi cu putere #ntr$o parte i 'e ter'e la *ur cu amndou mnicile tohoarcei. $$5u m$am ferit aa tare, %orbi ne*u'torul, cci n$am prea %zut ace'te dihnii. Dar cartofe, 'odom, Q i carne fiart de porc ori de %ac. $$Carne fiart1 $$Da, carne fiart, i bere de$aceea de care % 'pun. $$(ra ' zic, urm mazlul, pui #n *l n$ai %zut1 $$5u prea. $$5ici miel fript tlhrete i t%lit #n mo/dei1 $$!'ta nu.

$$5ici 'armale1 $$5ici 'armale, nici bor. 5ici crap la proap. $$Doamne ferete i apr6 'e cruci mo Leonte. $$!poi atunci, urm cpitanul +'ac, dac nu au toate ace'tea, nici nu$mi pa'6 ' rmie cu trenul lor i noi cu ara "oldo%ei. 7iind prea %e'eli cu toii de a'emenea cu%inte, am #nchinat ulcelele ctr *iubeaua, ctr barba i ctr obrazul buclat al lui /upan Dmian Cri'tior. &$am rcnit cu mare larm, felurit, fiecare$n le*ea lui. $$!ltfel nemii aceia au i lucruri bune, urm a tlcui cu #n*duin ne*u'torul. "ai #nti i mai #nti la dnii #n%tura$i la mare cin'te. $$+aca a'ta nu$i ru, #ntri comi'ul. $$+n tot tr*u, #n tot 'atu, cin'tite comi'e +oni, #n tot tr*u, #n tot 'atu $ coal i profe'ori. &i toat lumea la carte. $$!tunci oile cine le pzete1 mri ciobanul) iar noi iari ne$am %e'elit. $$ Toat lumea la carte, i biei i fete. Comi'ul 'e #ncrunt: $$ Cum i fete1 !'ta iar #i rnduiala care tre buie ' rmie la dnii. 5oi cu toii am fo't, 'e$nele*e, de prerea comi'ului. &i iar am 'tri*at, ca ' '$aud pn$n ara nema'c. 5e*u'torul, fiind #ntr$o cumpn mai dreapt dect a noa'tr, a zmbit $a ateptat ' ne linitim. +ar dup ce ne$am linitit: $$&i mai au acei nemi, cin'tite cpitan, lucru bun rnduiala i le*ea. Eu am cuno'cut acolo un morar care '$a /udecat pentr$un petic de moioar cu #mpratul. &i dac$a a%ut dreptate, /udectorii i$au dat dreptate #mpotri%a #mpratului. $$!'ta eu iar n$oi crede$o ca i cu crua cu foc6 a 'tri*at din nou Con'tandin ciobanul. $$-a eu cred i$mi place i a'ta, i$a #ntor' r'pun' rzul. $$!a c, prea cin'tite comi'e, 'tnd eu acolo trei 'ptmni i %znd multe, nici mie nu mi$a plcut aflndu$i iritici. +n' altfel cred tot #n Domnul no'tru +'u' ri'to'. $$!tunci cum #' iritici1 $$F' iritici precum mi$a 'pu' mie printele "ardare de la Trei$2fetite. $$ !poi atunci tot iritici$' i n$am ce le face6 'e #n%oi comi'ul. &i prndu$'e tare ru pentru a'emenea cu'ur al nemilor, l$am l'at pe ne*u'tor '$i i'pr%ea'c i'tori'irea cltoriei lui. $$ &$am umblat, zice el, la nemi pe drumuri i$n tr*uri, i nime nu mi$a fcut nici o 'minteal, nici om de rnd nici 'lu/ba #mprte'c. &i mi$am adu' cu crua aceea de foc, cum zice omul i'ta care nu

crede, marfa pn la Lio%. +ar la Lio% am #ncrcat$o #n arabane nemeti. &i la 2ucea%a am 'chimbat$o #n car de$ace'tea din Cor$ dun. &i la Cornu$Luncii am intrat #n ara "oldo%ei, cu bucurie. &i dnd %am ctr Domnie, %ameii m$au #ntrebat dac le$am adu' i lor cte$un dar de la iriticii i ticloii aceia de nemi. !tunci am %rt mna #n buzunarul din dreapta al *iubelii $am 'co' pentru doi %amei cte$un baider rou. Cci din %reme m pre*ti'em pentru a'emenea #mpre/urare, ca ' nu$mi 'pintec boccelele. -ucurndu$i a'tfel, m$au l'at ' trec) $am umblat cu linite pn #n drept cu -oroaia. Ci acolo a ieit din lunca "oldo%ei un clre, frumo' i %oinic om, i mi$a fcut 'emn cu mna, ' 'tau. !m #nele' c, dac nu 'tau, are '$mi fac 'emn cu pi'toalele. &i 'tnd i ateptndu$l, '$a apropiat de carle mele i m$a #ntrebat cine 'unt i de unde %in i cefei de marf duc. +$am 'pu' toate, ca unui /ude. &i l$am #ntrebat i eu cine$i. "i$a r'pun': 9it$te la mine. Eu #' ho i 'lu/e'c la ace't drum mare. 2$mi dai banii pe care$i ai a'upra dumnitale. $$=m bun, #i zic eu, '$i dau marfa, cci ali bani n$am. Ce$am mai a%ut, am dat cruilor i pn la locul meu mai am dou zile de drum. $$!a1 !tunci '$mi 'pui ce marf ai. $$!poi ce marf ' am1 !m marf de la Lip'ea din ara nemea'c. Tot felul de horbote, i mr*ele, i cercei, i pnzeturi pentru ne%oile femeieti. $$Ce %rei dumneata ' fac cu a'emenea marf1 zi'e houl. 5$ai *'it la acei pctoi altce%a, potri%it pentru un %oinic ca mine1 $$-a, dac nu i$i cu 'uprare i dac i$a plcea, m$am *ndit i la a'ta, om bun, #i 'pun eu. .oftim un baider ro de ln de la +ndia, cum n$are nimeni #n toat ara i care 'ade bine mai cu 'am omului clare6 $$2 %d6 cere houl. Eu #ndat 'cot din buzunarul celalalt al *iubelei, al treilea baider i i$l #ntind. Cnd l$a %zut, mare bucurie pe acel %oinic. L$a luat i '$a du' mulmindu$mi. -ucuro' de #ntmplare, nimere'c #n 'at la Dr*ueni, tot dea$ 'upra "oldo%ei. =pre'c carle #n popa' i pun pe oameni ' fac un foc la botul boilor $o mmli* #n cu/b. Cnd 'cot eu brnza i r'toarn ei mmli*ua, iaca 'e #nfieaz pri%i*hetorul i$mi cere #ndreptrile, din porunca i'pr%niciei. Ce ' % 'pun1 Eu am 'tranice #ndreptri i mai ale' o 'cri'oare de la nnaul meu dumnealui a*a Temi'tocle -ucan. 2cot i$i art #ndreptrile i$i %r 'ub na' mai ale' acea 'cri'oare. Gice aa #n acea 'cri'oare: 8 Din porunca mriei 'ale (od, dumneata i'pra%nic, ori pri$ %i*hetor, ori %ame, ori %ornic de 'at, oricine ai fi, ' nu cum%a ' cutezi a %tma ace'tuia ne*utor, ci '$l +ei a mer*e cu pace la locul 'u. !a.4 2e chiorete acel pri%i*hetor la pecete i la i'clitur i crnete din na'. Gice: $$Dumneata, /upne, %ii din ara nemea'c1 R'pund: $$Da. (in de la Lip'ea. $$&i cefei de marfa aduci1 !!!poi cefei de marf1 Tot felul de horbote, i mr*ele, i cer cei, i pnzeturi, i cituri, pentru trebuinele femeieti.

$$5umai a'ta1 zice el. !poi ce poate face cu a'emenea lucruri un holtei precum m aflu eu1 $$5u poate face nimica, #i #ntorc eu cu%ntul zmbind. Dac nu i$i cu 'uprare i dac i$a fi pe plac, cin'tite pri%i*hetor, eu m$am *ndit i la o #ntmplare ca acea'ta. &i am la mine, pe ln* toate fleacurile muiereti, un baider ro de ln de la +ndia, cum nu 'e afl pe lumea a'ta mai frumo'. $$2 %d, m #ndeamn pri%i*hetorul. Eu 'cot al patrulea baider i i$l dau, i el 'e duce fr '$mi mulmea'c. !'ta e'te, frailor cretini, 'fri cu %oie$bun ne*u'torul. "i$am pltit drile i %mile $acum 'unt 'lobod pn$n tr* la +ei. !colo mai am o dare ctr 'fnta noa'tr maica .ara'chi%a i ctre printele "ardare. Trebuie ' caut i la obrazul dumnealui nnaului meu a*a -ucan. &i pe urm m pot hodini #n ca'a mea i$n du*heana mea, ateptnd rodul trudelor mele i anul cnd #mi %a fi dat '$mi iau 'oie, W cci trebuie ' aflai c #nc 'unt holtei. 5oi am fcut iar mare z%oan, *rmdind ulcelele 'pre barba cin'titului ne*u'tor. &i #ntr$acea z%oan '$a$nfiat, prnd 'pri$ at, #n' zmbind #n colul *urii, !ncua. +ntr$un cher'in aducea plcinte cu poalele$n bru. La care %edere noi i mai tare ne$am bucurat i ne$am burzuluit. +ar Dmian Cri'tior lip'canul, fiind #n%e'elit aproape ct i noi de %inul cel nou, '$a 'culat, a %rt mna 'tn* #n buzunarul cel adnc al *iubelii i a 'co' la lumin o z*rdi de mr*ele. .ind ln* han*i, i$a aezat$o 'ub *u i i$a #ncheiat$o la ceaf. !poi, fcnd un pa' #ndrt, a pri%it$o cu uimire. $$ ,upnea' !ncu, a zi' el, iat aici mrturia tuturor oa'peilor ti. 2 'puie toi dac au %zut %reodat z*rdi mai minunat la o muiere mai frumoa'6 !pucnd$o de dup cap, a 'rutat$o pe amndoi obra/ii. +ar !ncua, lepdnd cher'inul, i '$a r'ucit pe dede'ubtul braelor $a 'cpat #n fu* 'pre han.

(i)ionar
comi', +m+ ! mare dreg/tor )n evul mediu- care avea )n arcin/ gra.durile #i caii domne#ti- precum #i aproviDionarea cu *ura.e+ Aici cuvEntul e te )ntre,uin1at cu en ul de r/De#- per oan/ care e te mEndr/ de a cenden1a a de om li,er+ fanar, +n+ ! *elinar leahCleau, +n+ ! drum de 1ar/ natural- neamena.at- ,/t/torit de c/ru1e tac, +*+- ! geant/ de piele au de pEnD/- )n care e 1in di*erite o,iecte lip'can, +m+ ! negu tor care vindea pe pie1ele romEne#ti m/r*uri adu e de la Lip ea lip'cnie, +*+ ! pr/v/lie de lip can- mar*a vEndut/ de lip cani batal, +m+ ! ,er,ec ca trat )n vederea )m,un/t/1irii c/rnii #i a lEnii cartoafe, 'odom ! *oarte mul1i carto*i iritici, eretic, +m+ ! BaiciC prote tan1iG adep1i ai religiei prote tantema.oritari )n ;ermania baider, +n+ ! *ular de ,um,ac au de lEn/ colorat/ pri%i*hetorCpri%e*hetor, +m+ ! per oan/ care priveg:eaD/- p/DitorpaDnic holtei, +m+ ! ,/r,at nec/ /torit- ,urlac

A #aptea pove tire din volumul Ha!u A!cu(ei de Mi:ail Sadoveanu aduce )n prim plan pe .upan D/mian- negu torul+ Dintre to1i cei a*la1i )n popa - el e te cel mai um,lat prin lume #i ne!am a#tepta Bnoi cititorii- dar #i a cult/torii!per ona.eC / auDim de la el pove tea cea mai palpitant/+ SurpriDa vine a,ia )n *inal cEnd vom con tata c/- )n *ond- )ntreaga )ntEmplare pove tit/ !ar putea reDu! ma )n doar cEteva *raDe+ "i atunci- ne putem )ntre,a- care / *ie ro ! tul teFtului de vreme ce ac1iunea ca atare e te atEt de pu1in eFtin /O De *apt- 5e*u'tor lipsca! o*er/ cea mai conving/toare argu! mentare a ceea ce e te caracteri tic ace tei pecii- #i anume orali! tatea- ceremonialul punerii+ Accentul nu cade pe relatarea )ntEm! pl/rilor- ci pe ceea ce am putea numi punerea #n 'cen, c/ci teFtul )n )ntregul /u e u 1ine nu prin ac1iune- ci prin urm/rirea perma! nent/ a .ocului TactorilorL #i a tot ceea ce implic/ el- mi#care- ge ! tic/- tonalitate- lim,a.- toate )mpreun/ deDv/luind )n *ond o lume+

+un)te ,e re-er

Explorarea textului
+n 'frit %eni'e acel mult dorit cea'...
%+ Cite#te cu aten1ie )nceputul teFtului #i pune cine e te- )n ace t

moment- pove titorul #i cine e te cel ce e preg/te#te / a culteO


&+ + ..dar, prin ne*ura 'erii, '$auzir 'tri*te i zar% pe drumul 2u$

ce%ii: ca de *iecare dat/ cEnd comi ul vrea / intervin/ pentru a mai pove ti )nc/ o )ntEmplare- e ive#te un element pertur,ator Banun1at aici prin con.unc1ia adver ativ/ darA care )l )mpiedic/ /!#i duc/ la ,un *Er#it inten1ia+ Omul nu e up/r/ )n / nicio! dat/- c/ci- mai curio decEt to1i- e te gata oricEnd / intre )n vor,/- / )ntre,e ori /!#i dea cu p/rerea+ De crie impre ia pe care 1i!o *ace un a emenea per ona.+ '+ O, erva1ia a upra vinului Dcare$i lucru bun, mcar c nu$i 'cumpA atrage din nou aten1ia c/ el e te Kper ona.ulL principal al c/r1i- ro tul lui *iind / deDlege lim,ile #i / )ndemne la tai*a + Fii atent )n / la punerea )n cen/ din ecven1a urm/toare: )ntEi e aud 'tri*te i zar%, urmeaD/ apoi ge tul tuturor de a #ntoar ce capetele 'pre ne*ura 'erii, emn ca e )ntEmpl/ ceva deo e,it Bde#i- / nu uit/m- untem la un :an- iar o irea unor drume1i nu ar tre,ui / mire pe nimeniC- )ntre,area comi ului- apari1ia An cu1ei cu fanarul, interven1ia c/pitanului I ac- care mai co,oar/ pu1in din ten iunea clipei- l/murind cititorului cauDa agita1ieiurmat/ imediat de con*irmarea comi ului #i a pove titorului )n u#i+ Din ace t moment intere ul e mut/ pre de coperirea i! dentit/1ii drume1ului+ "i acum tipicul e te acela#i: mai )ntEi au Dim pe cineva dEnd ,ine1e cu %oie$bun, intervin apoi comenta riile per ona.elor- vocea cap/t/ #i un trup- e ro te#te un numedialogul e )nte1e#te prin implicarea celorlalte per ona.e- nou! venitului )i unt de cri e )n*/1i#area- ge turile etc+ Identi*ic/ )n teFt toate ace te ecven1e+ (+ "i Creang/- mai cu eam/- dar #i Caragiale- )n unele crieri- unt pove titori+ Noutatea )n caDul pove tirilor lui Sadoveanu e te datorat/ preDentei unor imagini TpoeticeL care T)m,rac/L pu e!

le naratorului Dnoi #i %edeam numai trupu$i de umbr) *la'ul #i era ca un cntec dulce etc+C #i dau *raDelor o anume melodie u#or tri t/- o curgere mai lent/- ceremonioa / a relat/rii- */r/ a a*ecta )n / preciDia in*orma1iei- a, olut nece ar/ cititorului pentru )n1elegerea teFtului+ Identi*ic/ #i alte ecven1e de aceea#i *actur/+ 3+ Cei doi- Ancu1a #i drume1ul- )#i pun pe nume- ceea ce demon ! treaD/ c/ e cuno c+ Mai mult- :angi1a recunoa#te c:iar #i gla ul mu#teriului+ E te o in*orma1ie pe care merit/ / o re1ii- c/ci )#i va avea importan1a a- la un moment dat+ ...*la'ul ei cre'cu i 'czu cu de'mierdri
%+ Sunetul gla ului Ancu1ei- u,liniat de pove titor- du,leaD/ un

ge t pe care )l ,/nuim a *i de o mare elegan1/- )n armonie cu vo! cea+ Remarc/ *aptul c/ a,unden1a detaliilor e te doar aparent/c/ci pove titorul o*er/ numai in*orma1ia trict nece ar/- re tulnuan1ele- care unt de *apt e en1iale )n pove tirea adovenian/ urmEnd a *i ad/ugat de propria ta )nc:ipuire+ Fii atent la ceea ce e g:ice#te din tonul Ancu1ei al c/rei gla cre'cu i 'czu cu dez$ mierdri au hurui ca o hulubi) / nu uit/m )n /- ea e te :an! gi1/- dar #i o *emeie tEn/r/ #i *rumoa /- care e poart/ ca atare )n *a1a ,/r,a1ilor+ Utilul #i pl/cutul e )m,in/ )n comportamentul ei+ &+ 0unerea )n cen/- de care aminteam mai )nainte- e repet/+ Dar dac/ prima oar/ %!a avut )n centru pe cititor- acum e trece din! colo de ramp/- )n timpul pove tit- #i )l viDeaD/ pe negu tor+ )ntEi Ancu1a )l anun1/ c/ are )n popa lume bun #i doritoare de petre! cere Bcare cearc %in nou, pui *rai, pane proa'ptA, apoi ace ta aude un gla care )l po*te#te / ia loc #i de pre care a*l/ imediat c/ e te al comi ului Ioni1/ de la Dr/g/ne#ti- )n timp ce re tul c/l/torilor unt )nc/ ni#te umbre ln* foc, apoi umbrele )ncep rEnd pe rEnd / vor,ea c/- )#i pun pe nume+ Urm/re#te mai de! parte *elul )n care per ona.ul e te integrat )n an am,lul cenei+ '+ EFprim/!1i opinia de pre motivul pentru care comi ului )i place omul ace'ta. (+ Rolul oric/rui pove titor e te / interpreteDe pe rEnd- *iecare TrolL- dar repetata revenire la per oana )ntEi ingular Buneori a! pare #i per oana )ntEi plural- care )l include )n /- evident- #i pe pove titorC indic/ *aptul c/ totul e te privit din ung:iul martoru! lui- al celui care- *iind de *a1/ la )ntEmplare- nu *ace totu#i decEt / relateDe #i nu / inventeDe pove tea+ 0utem vor,i a#adar de o du,l/ participare care are drept reDultat pla area voit/ a ac1iunii )ntr!o durat/ nedeterminat/- itua1ie peci*ic/ nara1iunii naivedup/ cum a*irm/ Tudor Iianu )n !rta prozatorilor romni. Iden! ti*ic/ eFemple care / con*irme acea t/ a*irma1ie+ ...numai Domnul Dumnezeu i cartea pe care o am #n tac m lumineaz #ntru toate cte le 'pun... %+ Mo# Leonte nu e te numai Dodier- ci #i un om curio : remarc/ modul a,il )n care )l trage de lim,/ pe negu tor pentru a a*la de unde vine- ce *el de mar*a vinde- toate ace tea con tituind de *apt pream,ulul a*l/rii unor eventuale detalii- poate mai tentante pentru a cult/tor+ Dialogul e realiDeaD/ complicat- pe canale care e )mplete c dup/ reguli mai greu de de coperit la o lectur/ gr/,it/+ Nimeni nu )ntrea,/ directnimeni nu r/ punde direct #i pove tirea curge */r/ gra,/- pentru c/ nu in*orma1ia ca atare e te important/- ci *elul cum e te pu /+

&+ ! bea ulcica pn la fund e te emn c/ e#ti om )ntreg- iar mo#

Leonte vrea / #tie cu cine are de!a *ace+


'+ Remarc/ etapele preg/tirii marelui drum care /!i permit/ negu !

torului ' 'e ridice i mai 'u': Qam um,latR pe la iarmaroace cum$ prnd marfa de la ne*u'tori nemi i /ido%i) am #ncercat, acu doi ani, un drum pn la Lio%) precum au fcut i ali ne*u'tori btrni ;...< m$am hotrt i eu ' m duc pn la Lip'ea0, am du' patru lumnri frumoa'e de cear curat 'fintei .ara'chi%a la Trei$2fetite) am pu' pe printele "ardare '$mi cetea'c pentru drum, pentru prime/dii i pentru boal) Qam luatR 'tranice #ndreptri i mai ale' o 'cri'oare de la nnaul meu a*a Temi'tocle -ucan. De ce creDi c/ au *o t nece are toate ace teaO .e /o' ori cu trenul1 %+ In pove tire- *iecare per ona. intervine )n conver a1ie numai a! tunci cEnd apare un detaliu legat de preocup/rile au de *irea lui+ Mai )ntEi e te rEndul cio,anului @Cum cu trenu1 #ntreb cine%a cu *la' *ro' i 'upratA, direct leDat de in*orma1ia c/ oile pot um,la #i alt*el decEt mEnate din urm/+ E te un lucru care )l a*ec! teaD/ direct #i tocmai de aceea renun1/ )n ace t moment la rolul de implu a cult/tor+ El e te cel mai )nd/r/tnic #i mai ne)n! creD/tor: vrea /!i g/ ea c/ nod )n papur/ negu torului- de#i nu are nici un argument vala,il )n o,iec1iile ale+ 0rocedeul a.ut/ )n / #i cititorul care a t*el poate /!#i completeDe in*orma1ia de pre *irea per ona.ului+ &+ Urm/re#te reac1iile #i cuvintele comi ului #i ale c/pitanului I ac: *iind cei mai orgolio#i dintre a cult/tori #i ingurii um,la1i prin lume- ei dau de )n1ele c/ #tiu de pre ce e te vor,a- dar de *apt a#teapt/ limpeDiri de la negu tor @nu 'e #mpotri%eau ' a'culte lmurireaA. 0ro,lema lor- dar mai cu eam/ a comi ului- e te / nu!#i tr/deDe ignoran1a- pentru a!#i ap/ra pre tigiul+ El va reveni )n di cu1ie a,ia cEnd o minim/ in*orma1ie c/p/tat/ )n preala,il )l va a.ut/ / nu mai par/ ignorant )n *a1a celorlal1iG va accepta doar / m/rturi ea c/ *aptul c/ nu a v/Dut cu oc:ii lui ticloia nemea'c. Identi*ic/ momentul- )n teFt+ '+ EFplic/ r/ pun ul comi ului B&timA #i comentariul naratorului la )ntre,area negu torului Bro'ti moale comi'ulA, legEndu!le de con! teFt+ Doi ! trei dintre voi citi1i cu voce tare- )n *a1a colegilor- r/ ! pun ul+ Di cuta1i #i :ot/rE1i care dintre voi a reu#it cel mai ,ine+ (+ Uupan D/mian e te- de acum )nainte- pe terenul /u- dar- ca orice ,un negu tor- nu vrea /!#i contrarieDe a cult/torii care- cine #tie- i!ar putea deveni cEndva clien1i+ De aceea rareori contraDice pe cineva- nu rEde nici un moment pe *a1/ de ignoran1a celorlal1ipare a apro,a orice p/rere- c:iar )n contradic1ie evident/ cu reali! tatea- de#i uneori e te totu#i amuDat de reac1iile a cult/torilor /i+ 3+ O, erv/ *elul TnaivL )n care e te de cri trenulG dar negu torul *olo e#te ingurul lim,a. po i,il- )n m/ ur/ / *ie )n1ele de a cult/tori+ 6+ EFplic/ emni*ica1ia inter.ec1iei hm6, a cio,anului- din momen! tul )n care negu torul )#i pove te#te c/l/toria cu trenul+ ...am %zut i alte lucruri i mai de mirare. %+ Ceea ce urmeaD/ dep/#e#te- pentru a cult/tori- orice )nc:ipuire+ Enumera minun/1iile v/Dute )n tara nem1ea c/+

&+ Urm/re#te reac1ia negu torului la con tatarea naiv/ a a cult/!

torilor /i B++ .'ocot c te$ai ferit i de m, i de broa'c, i de *uz*anA: nu contraDice pe nimeni direct D5u m$am ferit aa de tare, cci n$am prea %zut ace'te dihniiA, p/rEnd a admite- )n ciuda eviden1ei- c/ a t*el de itua1ii pot eFi ta+ De ce creDi c/ re! ac1ioneaD/ a#a )n *a1a unei a emenea enormit/1iO '+ )n *Er#it- dup/ atEtea detalii care par a a*irma uperioritatea tr/in/t/1ii )n raport cu localnicii- vine #i momentul Krevan#eiLmarcat de )ntre,area maDilului: (ra ' zic, pui #n *l n$ai %$ zut1 Toate acele minunii nu au nici o valoare- dac/ oamenii de acolo m/nEnc/ doar carto*i #i carne *iart/ #i ,eau leia amar numit/ ,ere- */r/ / #tie nimic de mielul *ript tEl:/re#te- de ar! male- de crap la pro1ap au de vin+ Fii atent la cele dou/ erii de enumera1ii din care e te alc/tuit/ acea t/ ecven1/J 0rima- care con1ine minuniile nem1e#ti- e te KregiDat/L c:iar de pove titoraici negu torul- a doua )i e te impu / ace tuia din a*ar/- prin )n! tre,/rile repetate ale a cult/torilor+ 0rima e te con truit/ lent- cu pauDe avEnd rolul de a ampli*ica e*ectul in*orma1iilor a upra a ! cult/torilor- a doua e te compu / dintr!o ucce iune rapid/ de )n! tre,/ri #i r/ pun uri- */r/ nici un comentariu- totul derulEndu! e pe principiul atacului #i al contraatacului+ (+ "i totu#i- cEteva dintre lucrurile din 1ara nem1ea c/ ar merita / eFi te #i pe la noi+ Identi*ic/!le+ &i$am umblat la nemi pe drumuri i$n tr*uri, i nime nu mi$a fcut nici o 'minteal, nici om de rnd nici 'lu/ba #mprte'c. %+ So ind )n 1ar/- intr/ )ntr!o alt/ lume+ Mai )ntEi o,iceiul p/mEntu! lui- ploconul c/tre vame#i+ Acum- cEnd )ncepe pove tea celor patru baidere roii de ln de la +ndia, a*l/m )n *Er#it #i noi- ci! titorii- ce a )nv/1at .upan D/mian de la ali ne*u'tori btrni. Noua pove te- intercalat/ )n teFt- are rolul contrapunctului dintr! o crea1ie muDical/: ecven1ele narative nu e mai com,in/ )n uit/- prin procedeul )nl/n1uirii- ci alterneaD/- trecEnd de la un plan la altul- c/ci negu torul are preg/tit cEte ceva pentru *iecare: un ,aider ro# de lEn/- o Dg/rdi1/ de m/rgele- o pove te+++ #i toate unice- dup/ cum pune el+ &+ Nn ecven1a de pre )ncercarea de .a* la drumul mare- cea mai de! taliat/ dintre toate- pove tirea negu torului eFprim/ o anume de! du,lare a naratorului: el pare a!% admira pe :o1 D%oinic i frumo' omA, de#i )n *ond avem de!a *ace cu un ,iet naiv l/ud/ro Btipo! logie )nregi trat/ )n literatura lumii )nc/ de criitorul latin 0laut)n comedia Sol"atul .a!.aro!, prin per ona.ul 0Xrgopolinice C+ Um,lat prin lume- .upan D/mian a v/Dut )n / #i a cuno cut tot *elul de oameni #i nu vrea / e mai complice+ De aceea #i pre! g/ti e din vreme acele cEteva *leacuri cu care #tie c/ va mul1u! mi pe *iecare+ Fa1/ de vame#i *u e e di pre1uitor- *a1/ de :o1 e te mai curEnd comp/timitor!ironic+ A.un#i )n ace t punct al lectu! rii- putem eFtinde o, erva1ia la )ntregul teFt: aten1ia- upunerea cu care e la / c:e tionat au cu care a cult/ *iecare dintre o,! erva1iile- c:iar .ignitor!ne)ncreD/toare ale celorlal1i- pot *i pla! ate )n aceea#i Don/ incert/ a ironiei di imulate )n olicitudine+ '+ La *el e comport/ negu torul #i )n ecven1a cu pri%i*hetorul. Recite#te cri oarea ag/i Temi tocle 4uc#an #i o, erv/!i con!

ciDia elocvent/- mai ale a *inalului: aaR Dar din *elul )n care e chiorte la ea- ne d/m eama c/ privig:etorul e te anal*a,eta t*el c/ a upra lui amenin1area r/mEne */r/ e*ect+ Negu torul a prev/Dut )n / #i acea t/ itua1ie- luEndu!#i cuvenitele m/ uri+ ...a 'co' la lumin o z*rdi de mr*ele. 0e tot parcur ul teFtuluipove titorul ugereaD/- prin aluDii au comentarii a,ia c:i1ateo anume complicitate )ntre negu tor #i Ancu1a+ Se cuno c mai demult #i poate c:iar mai mult decEt atEt+ Lucrul devine evident )n *inal- cEnd a*l/m c/ .upan D/mian e te )nc/ :oltei- iar Ancu1a apare ca din )ntEmplare- prnd 'periat de atEta Dvoan/- #n' zmbind #n colul *urii #i primind un cu totul alt *el de dar de la negu tor decEt cele o*erite vame#ului- :o1ului #i privig:etorului+ Recite#te pove tirea )n acea t/ lumin/ #i caut/ argumente care / con*irme au / in*irme ipoteDa+ Limb i comunicare

NIVELUL STILISTICO%TE2TUAL CONSTITUIRE A MESABULUI COMUNICARE


L" +aCul stan$ar$ e te o variant/ tili tic/ a lim,ii literare utiliDat/ )n condi1ii o,i#nuite de comunicare- */r/ m/rci a*ective+ Cu prec/derelim,a.ul e te recomandat a *i )ntre,uin1at )n #coal/- )n itua1iile o*iciale de comunicare- )n ma !media+ Intre con ecin1ele utiliD/rii ale- e pot enumera pierderea eFpre ivitat/1ii comu! nic/rii- di pari1ia impre iei de pontaneitate- de implicare a*ectiv/- *olo irea cuvintelor cu en! ul propriu- renun1area la *olo irea termenilor regionali- populari- ar:aici- a .argonului #i a argoului care unt )nlocui1i cu ec:ivalentul lor din lim,a literar/+ L" +aCul l"terar e te a pectul cel mai )ngri.it al lim,ii- legat nemi.locit #i con olidat prin cri - de#i nu eFclude #i varianta vor,it/- #i care re pect/ un an am,lu de norme+ UtiliDarea a pre upune- de a emenea- eFi ten1a caracteru! lui con#tient+ Lim,a literar/ nu tre,uie con*un! dat/ cu lim,a operei literare care poate utiliDa)n *unc1ie de conteFt- de vor,itor #i de copul comunic/rii orice tip de lim,a.- a#adar #i tan! dard- #i colocvial- #i popular- #i regional- #i ar:aic- #i elemente de argou au de .argon+ L" +aCul coloc;"al3 'a "l"ar e te predo! minant oral+ 0re upune conver a1ie )ntre per! oane cu tatut ocial apropiat au )ntre care eFi t/ un anumit grad de intimitate- de eFemplu rude- prieteni- cuno#tin1e+ Are o mai mare eFpre ivitate a comunic/rii- prin impre ia de pontaneitate- de naturale1e- de implicare a*ec!

DE AN

tiv/ pe care o produce+ Ade eori con1ine o nuan1/ glumea1/ au ironic/+ )n cri - e )ntEl! ne#te mai ale )n core ponden1/ #i- mai rar- )n crierea de tip .urnali tic+ L" +aCul popular3 re5"onal e te predomi! nant oral- *iind *olo it )n crea1iile literare cri e din dorin1a de a crea impre ia de autenticitate a vor,irii per ona.elor au pentru a le individua! liDa+ Din punct de vedere tili tic- are o *unc1ie de evocare- de creare a culorii locale ori de ca! racteriDare indirect/ a per ona.elor prin inter! mediul lim,a.ului+ )n mod concret- e poate mani*e ta prin *olo irea unor termeni peci*ici unei anumite regiuni- eventual a argoului Bmai ale )n mediul ur,anC+ Se mani*e t/ la nivel fonetic, *ramatical, leBical #i 'emantic. L" +aCul ar6a"c are )n vedere o perioad/ a lim,ii dep/#it/ ori pe cale de di pari1ie #i e mani*e t/ la m%elfonetic, morfolo*ic, 'intactic, leBical #i 'tili'tic. Unele particularit/1i ar:aice !au p/ trat )n anumite regiuni- *iind a t*el atEt ar:ai me- cEt #i regionali me+ Func1ia eFpre! iv/ a lim,a.ului ar:aic apare doar )n momen! tul )n care ace ta e te utiliDat )n teFtul literar au )n lim,a.ul *amiliarH colocvial- cu *unc1ia de e! vocare- de creare a culorii locale au pentru a con*eri o nuan1/ glumea1/ comunic/rii+ 0entru momentul )n care au *o t introdu#i )n lim,/- ter! menii nu pot *i con idera1i ar:aici #i nu au o va! loare eFpre iv/- ci pot *i con idera1i a apar1ine lim,a.ului tandard+

Cite#te cu aten1ie teFtele reprodu e mai .o BA+ ! ;+C #i completeaD/ a doua coloan/ cu literaH literele core punD/toare tipului de lim,a. indicat )n prima coloan/: Stan$ar$ L"terar Coloc;"al3 'a "l"ar )opular3 Re5"onal Ar6a"c A+ +n faa cldirii Rathau' din (iena, un polii't de paz. Trece un tnr cu un 'etter irlandez liber. .olii'tul Da crui ocupaiune, repet, era ' 'tea de paz #n faa cldiriiA #i zmbete tnrului i #i 'pune: ,8-un ziua. ( ro* '$i punei cinelui botnia i '$l inei #n le'. !a cere le*ea. 4 Tnrul: 8!%ei dreptate. ( ro* ' m 'cuzai.4 &i 'e eBecut. .olii'tul: 8"ulume'c. 4 ( ima*inai o 'ituaie a'emntoare #n -ucureti1 Eu mi$o ima*inez #n dou feluri Dcu meniunea c n$ar fi 'etter, ar fi rotSeillerA: H. polii'tul 'e face c nu %ede D8,nu$i treaba mea, eu tre0 ' pze'c .rimria4A) 'au >. polii'tul: 8ce faci dom 0le Db, neic, biatu0 etcA, aa 'e umbl cu cinele1 (rei ' te amendez14) tnrul: 8i ce, i$a fcut ce%a cinele, n$am #nele'1 Eteee... 4. = a treia ipotez nu$mi ima*inez, dar mi$arplcea ' m #nel. BM+ I+C 4+ La foarte 'curt %reme dup numire i 'o'ire #n -ucureti, domnul 5icolae "a%ro*heni, %znd c 'trzile mari i mici, din ora, 'e *'e'c #ntr$o 'tare mizerabil, #nct 8pe unele ulie nu 'e poate obtea ' treac nici clare 4, la >K iunie HJPT a dat ordin ctre 'ptar i a* ' obli*e ne*utorii i locuitorii care 'tau pe ace'te 'trzi ' le repare dup cum au fo't fcute, adic cu podine, iar #n mahalale pe unde 'unt fcute 8cu tuf i cu paie, ' le repare cu de ace'tea 4. ! pa%a 'trzile maha lalelor bucuretene cu nuiele i paie e'te de$a dreptul ce%a de ne#nchipuit pentru zilele noa' tre. !'tfel de pa%a/, prin #n'ei materialele #ntrebuinate, nu putea ' dureze i #n afar de ace'tea era i ct 'e poate de ine'tetic. B;eorge 0otra- 'i! Bucure+tiul "e ieri$ C("are bucurie mi$au fcut bunele %oa'tre %eti. Tout e t ,ien Yui *init ,ien QTotul e ,ine cEnd

e termin/ cu ,ineR+ &i oleac de necaz i 'paim de*eaba nu 'tric din cnd #n cnd: e ca un praf de piper pe'te o mncare prea dulce, de'chide pofta omului pentru buntile %ieii. Dac d. Co'tic nu %rea ' fie ab'olut 'in*ur la Dre'da, atunci imediat '$mi dea de tire ct %reme are de *nd ' 'tea i la ce han a cobort. "$a repezi '$l #ntlne'c i i$a fi oarecum de folo': cuno'c aa pe d0a'upra orelul, ace't .loieti al =ccidentului, ca ' m eBprim a'tfel. !ici, dup o %reme infam, trei nopi i trei zile de furtun i #ntuneric, de azi diminea norii 'e ri'ipe'c i .hoebu' parc ne$ar face cu ochiul ca un ofiera /ermn #ncercndu$i #ntia curte cu monoclul. Eu, cochet petrecut, nu m la' 'edu' cu una cu dou: #mi trebuiete mai mult dect ochiade de a*iamiu. 2$l %z pe tnrul ce poate o zi #ntrea*. !teptnd r'pun', rmn al %o'tru cu dra*o'te, Cara*iale . 2. .n ' trimit acea't carte la cutie, ofieraul '$a a'cun' de ruine, dindrtul unei perdele foarte *roa'e. D+.L. Cara*iale, Opere VII, orespo!"e!(&$ D( UE5V! $ =-+ECTE DE -9CWTWR+E DE C!RE "X5C!RE! 59 2E .R+5DE D=-X5D+O+ =-+ECTE DE -9CWTWR+E ZEN[A L! .REO9R+ .R=(=C!T=!RE 78 EPE9I S: A'U8A9I UPOA8E =biectele de buctrie UE5V! 'e produc #n 2pania la, #ntr$una dintre cele mai mari fabrici de producie a *enului. 7ini'a/ul eBterior are ca rezultat o #nfiare e'tetic ireproabil, iar dumnea%oa'tr putei *ti #n 'i*uran i cu uurin, fr a %i 'e prinde mncarea. E'te practic pentru dumnea%oa'tr i % permite ' *tii i*ienic. U/ S: LE 'OB;8'I9I .entru urmtoarele H> 'ptmni, la fiecare cumprtur de HKK.KKK DHKA lei, %ei primi de la ca'ierele din 'upermarYet H cupon Dla >KK.KKK D>KA $ > cupoaneA pe care #l %ei lipi de brour, #n locul de colecionare a cupoanelor. =ricare dintre obiectele dorite din 'etul de buctrie UenZa poate fi cumprat numai dup completarea a M cupoane din brour. =ferta e'te %alabil din data de KHC K>C >KKM pn la data de H?C K?C >KKM. -rourile completate 'e %or da la 'chimb pentru #nc > 'ptmni dup terminarea pro*ramului, pn la data de EKC K?C>KKM.

E+ !olic, bine$mi pareC Cnd %z mmli*a mare)C Cnd o %z p crptor/ " iz*he'c #n chept d mor)C Cnd %z bulzu ln* ea,C =ri #l mne, ori moartea mea6 B;rigore ;+ Tocile cu- C:ri tea N+ ?apu- /aterialuri .ol clorice$ 7.+n ziua de a'tzi, cnd proe'ele au a/un' a fi att de multe i att de lun*i, cnd mai nu %ei *'i om care ' nu aib proe'ul 'u, 'ocotim c n$ar fi o *real de '$ar in'titua o r'pltire naional pentru toi acei ce n$au proe'e, fie acea'ta o medalie, fie o menie onorabil din partea crmuirei. ;...< +n ade%r, l'nd *luma ;+

la o parte, 'e mir cine%a cnd %ede uricele i ipi'oacele %echi, care #n puine rnduri cuprindeau att de mult, i anaforalele i hotrrile de acum, care #n multe rnduri cuprind att de puin. BCo tac:e NegruDDi- U! pro(es "e la <=>?$ =norat au*hitoriu, (om cuta ' ne ro'Yim a'tzi *he'pre metoda *he a prda *rmaYiea #n/enere i apoi numai doar *he'pre metoda intuiYi% i *he'pre r'pun'urile neapraYe, ne'itaYe *he lo/ica lucrului, am'urat inYeli/inii colerului. BI+L+ Caragiale- U! pe"a%o% "e +coal& !ou&$

AR#OUL
Argoul e te un lim,a. conven1ional- care )ndepline#te *unc1iile unei eFprim/ri codi*i! cate- *olo it de anumite grupuri pentru a p/ ! tra ecretul comunic/rii+ De o,icei- argoul e te )ntre,uin1at de grupuri ociale peri*erice B:o1i- vaga,onDi- r/u*/c/toriC- dar circul/ #i )n mediile #colare- tuden1e#ti- portive- caDone etc+ 0rincipalul mi.loc de *ormare a voca,u! larului argotic e te deDvoltarea de en uri *i! gurate+ De eFemplu- victima unui *urt e te numit/ hu'en, fraier au mirea'. Furtul au ,/taia unt de emnate prin ver,e ca a rade, a arde, a fri*e, a uura, a cura. 0oli1i tul e te 'ticlete au *abor. ! pune pleoapa, a tra*e oblonul )n eamn/ Ta pionaL au Ta o, ervaL+ TA *uraL pre upune a lucra, a opera, %+ 0reciDeaD/ care dintre cuvintele #i eFpre iile argotice de mai .o )1i unt cuno cute: P bitari, lo%ele, man*oi, marafeti, mlai B,aniCG P #mpucat #n arip, mache, machit) matolit, torpilat, tuflit B,eatCG P a 'e #ncin*e trta, a 'e 'ictiri, a 'e ucri Ba e enervaCG P a cardi, a ciordi, a da cu /ula, a man*li Ba *uraCG P fereal, incubator, mititica, prnaie, pen'ion, popreal, 2in*$2in*, uhau', zdup B)nc:i oareCG P a da dreptul, a mica din urechi, a un*e Ba mituiC+ &+ Nncearc/ / preciDeDi en ul urm/toarelor cuvinte argotice: babac, blati't, carmb a, fomi't, haio', a hali, mardeal, mardeia, #i- mai rar- a completa #i a achiziiona. CaDierul e te album, iar )nc:i oarea- uni%er'i$ tate au academie. So1ul e te- )n *unc1ie de T pecialiDareL- *inar, borfa B:o1 de lucruri m/runte- */r/ valoareC- prin*ar B p/rg/tor care e *olo e#te cu predilec1ie de *ura$de$lup #i de piciorul$de$capraA, u, panacoti't B:o1 de ,uDunareC- plo'car B:o1 de po#eteG po#eta cu )nc:iD/toare de metal- care *ace Dgomot- e nume#te pi'icA, maimuar B:o1 de valiDeC+ &menar ii unt valuti#ti care lucreaD/ )n grup: un carditor )l p/De#te pe menar) menul e te de o,icei cu birlici, adic/ ,ancnote de un dolar+ )n timpul c:im,ului apare "aradona, un tip elegant care e preDint/ drept poli1i t #i con*i c/ ,anii fraierului, evident- pe e't.

marf, me'erie, mucle', napa, papa*al, potol, roiu, a 'oili, menar, ucr, zeBe. '+ CompleteaD/ Kdic1ionarulL de cuvinte #i eFpre! ii argotice de la punctele % #i & cu al1i termeni cuno cu1i de tine+ (+ Scrie o curt/ compunere- pe o tem/ legat/ de via1a de elev- )n care / *olo e#ti cEt mai mul1i termeni argotici+ 3+ Elementele de argou au o important/ valoare tili tic/ prin contra tul care e ta,ile#te )ntre ele #i conteFt+ Identi*ic/ #i eFplic/ termenii argotici )n teFtele de mai .o : = ' zic pe drum de 'ear .e o 'trun de %ioar = i'torie ucar C$i cu boal rea, amar. Q+++R

Tri't e cnticul, uitat, De /ale i lcrmat, Ca un fante de *a*iu, Tri't i %echi de nu$l mai tiu. BMiron Radu 0ara c:ive cu- ,!tic "e !u!t&$ 5u$mi 'pune tu $ tiu, ca azi $Cnd 'ream pe'te$un prleaz,

C de dra* ce #i 'unt eu = ' mori de *tul meu1 &i$a %enit un barbu*iu, =f, un fante de *a*iu, Din =bor, 'au mai de 'u', Te$a chemat i tu... te$ai du'6 BMarin Sore cu- 'e o. i "e aoleu, parodie dup/ Miron Radu 0ara c:ive cuC

BAR#ONUL
Uargonul e te un lim,a. cu o circula1ie re trEn /- peci*ic anumitor per oane- grupuri au categorii pro*e ionale- ociale etc+ El e caracteriDeaD/ prin a,unden1a cuvintelor #i a eFpre iilor de provenien1/ tr/in/- )n vor,irea curent/: bon/our, bon'oar, ciao, feelin*, *ra$ zie, hi*h$life, /amai', ne%er, thanY0' etc+ Uargonul e te perceput ca un mod de eFpri! mare de*ormat- care a,uDeaD/ de )mprumu! turi leFicale+ Identi*ic/ elementele de .argon din teFtele de mai .o #i preciDeaD/ lim,a din care provin: Crd) %ezi c i$e rndul) Dar ce fcui acolo6 9nde #i e'te *ndul1 Cnd eu am dat pe ri*a, bai cu alta mai mare1 !'tfel de netiin e lucru de mirare6 !a$mi zicea deunzi cu totul 'uprat, = dam ce la /ocuri e foarte #n%at, !poi optind #n tain cu cte%a %ecine: (edei, zi'e, ce 'oart, i ce pcat pe mine1 Dac/ )ncepEnd cu a doua .um/tate a eco! lului al AlA!lea ma.oritatea elementelor de .argon din lim,a romEn/ erau de provenien1/ *ranceD/ Bbonton, malan', moner, armant etcC- )n ultimele decenii engleDa Bmai ale cea american/C a devenit principala ur / a .ar! gonului DbZe$bZe, brand, full time, part time, time out, trainin*, trend etcC+ In literatur/- .argonul e te ade ea ur a ironiei au a comicului de lim,a.+ Dou *reeli ca a'ta, zu, 'ufletul mi$l 'cot, !6 Ce nenorocire6 ma chere, ce idiot6 B;r+ AleFandre cu ! Satir&0 'u6ului meu$ .arol, chiar eu l$am cumprat6 zi'e tanti "ia. BI+L+ Caragiale- D$l :oe...A !poi, dup 'upeu, '$a culcat d. :eor*e'cu #n odaia locotenentului, rezer%at pentru el i madam :eor*e'cu, iar *ramama, #n odaia copiilor cu puiul. BI+L+ Caragiale- Tre! "e pl&cere$

%+ Scrie un e eu li,er de una ! dou/ pagini )n care / preDin1i par!

ticularit/1ile di cur ului narativ )n pove tire- *olo ind ca uport 8e%ustor lipsca! de Mi:ail Sadoveanu+ &+ Ilu treaD/ conceptul po%e'tire #n ram, apelEnd la argumente *urniDate de teFtul lui Mi:ail Sadoveanu+ '+ ;rupeaD/ per ona.ele )n *unc1ie de locul pe care )l ocup/ )n economia pove tirii: 0er ona.e principale 0er ona.e ecundare 0er ona.e epi odice

(+ 0 i:ologia per ona.ului e relev/ din modul )n care intervine

)n di cu1ie- din ge turi- intona1ie- din )ntre,/rile pu e celorlal1i etc- #i mai pu1in din comentariul direct al naratorului+ Alege un per ona. #i- )ntr!o compunere de cel mult o pagin/- c:i1ea! D/!i portretul+ 3+ Ancu1a )l anun1/ pe negu torul a,ia o it c/ are )n popa lume bun: a+ pentru a!#i lingu#i oa pe1ii #i a!#i vinde mai ,ine mar*aG ,+ pentru a e mEndri )n *a1a noului mu#teriuG c+ pentru c/ oa pe1ii /i unt )ntr!adev/r oameni de vaD/+ Alege r/ pun ul care 1i e pare potrivit #i .u ti*ic/!1i op1iunea )ntr!un teFt de cel mult o .um/tate de pagin/+ 6+ Re crie )n lim,a. neologic de crierea trenului */cut/ de .upan D/mian: 2unt un fel de c'ue pe roate, i roatele ace'tor c'ue 'e #mbuc pe ine de fier. &$aa, pe inele acelea de fier, le tra*e cu uurin o main, care fluier i pufnete de$a mirare) i umbl 'in*ur cu foc. 2+ EFplic/ modi*ic/rile produ e- grupEndu!le pe niveluri B*oneticmor*ologic- leFical- intacticC+ Eviden1iaD/ con ecin1ele ace ! tor modi*ic/ri )n plan tili tic+ 7+ SelecteaD/- din cuprin ul pove tirii- un *ragment de cinci ! #a e rEnduri- a c/rui caracteri tic/ dominant/ e te oralitatea+ @+ Indic/ tr/ /turi ale eFprim/rii orale- ce pot *i identi*icate )n *rag! mentul ale + %5+ Re crie )n lim,a. tandard cri oarea dumnealui a*a Temi'$ tocle -ucan. %%+ EFplic/ modi*ic/rile produ e- grupEndu!le pe niveluri B*oneticmor*ologic- leFical- intacticC+ Eviden1iaD/ con ecin1ele ace ! tor modi*ic/ri )n plan tili tic+ %&+ ReDum/ pove tea negu torului lip can )n cEt mai pu1ine cu! vinte+ Con*runt/!1i reDumatul a t*el o,1inut cu al colegilor t/i pentru a vedea cine a reu#it cel mai conci teFt+ Ce tip de lim! ,a.- dintre cele de pre care ai tudiat pEn/ acum- ai )ntre! ,uin1atO Dar colegii t/iO Dincolo de teFt Nn grupe de patru ! cinci colegi- pove ti1i- *iecare- )n maFimum dou/ minute- cEte o )ntEmplare dintr!o c/l/torie pe care a1i *acut!o recent- *olo ind- pe cEt po i,il- unul dintre tipurile de lim,a. de pre care a1i )nv/1at mai )nainte+ Di cuta1i )ntre voi pentru a de coperi ti! pul de lim,a.ul *olo it #i *ace1i o, erva1ii de pre calitatea )ndepli! nirii cerin1ei+ Sta,ili1i apoi cE#tig/torul grupei+

E5aluare 'umati5
Scrie r/ pun ul la *iecare dintre urm/toarele cerin1e- pentru a demon tra )n1elegerea teFtului de mai .o : $$5u tii ce$i trenul1 #ntreb rznd /upan Dmian. $$&tim, ro'ti moale comi'ul. $$Eu nu tiu, ro'ti #ndrtnic ciobanul. Cine tie ce ticloie nemea'c a mai fi6 $$!de%rat ticloie i drcie... r'e cu %oie$ bun ne*u'torul. 2unt un fel de c'ue pe roate, i roatele ace'tor c'ue 'e #mbuc pe ine de fier. &$ aa, pe inele acelea de fier, le tra*e cu uurin o main, care fluier i pufnete de$a mirare) i umbl 'in*ur cu foc. $$7r cai1 #ntreb mo Leonte. $$7r. $$!'ta n$oi mai crede$o eu6 mormi ciobanul. +ar mo Leonte #i fcu cruce. $$De ce ' nu credei1 'e ame'tec #mpciuitor comi'ul. Eu am mai auzit de a'ta i trebuie ' cre$ dem. De %zut #n' n$am %zut. $$-a eu am %zut, cum % 'pun, 'trui cu %e'elie ne*u'torul. "aina umbl 'in*ur cu foc i tra*e dup dn'a toate c'uele. !poi #n acele c'ue 'unt ori oameni, ori mrfuri. &i btlii de la Ti*hina i$am #ncrcat #n acele c'ue. &i mer* foarte bine, fr 'cuturtur i fr ncaz) numaidect e$un huiet mare de trebuie ' *ria'c oamenii unii cu alii tare, ca 'urzii. $$ m6 $ mormi ciobanul. &i$ai umblat dum$ neata #n crua aceea cu foc1 $$!m umblat) de ce ' 'e mire omul de a'ta, cnd am %zut i alte lucruri i mai de mirare1 $$Care lucruri mai de mirare1 $$!poi ' %edei. .e$acolo, prin ara nemea'c, tr*urile$' toate alctuite din ca'e cu cte patru 'au cinci rnduri. $$!dic din ca'e una pe'te alta. !m mai auzit eu de a'ta i n$am %rut ' cred. $$!poi de ce ' nu crezi, dac$aa$i acolo1 Da0 eu nu m$am mirat prea tare de a'ta, ct de alta. C$ am %zut ulii dintr$o 'in*ur bucat de piatr... 5oi ne pri%irm #n tcere la ace'te %orbe.
6uge'tii -entru le)tur 'u-limentar

$$Da. &$apoi ie' nemii, boierii i cucoane, i 'e plimb pe mar*inea uliii. Cucoanele au toate plrii, iar boierii toi au cea'ornic. 5u numai boierii, ci i lucrtorii mai 'raci. $$De cea'ornice nu m mir... #ntrerup'e mo Leonte) dar femeile cu plrii, drept '$i 'pun, mie nu$mi plac. BMi:ail Sadoveanu- Ha!u A!cu(ei$
%+ EFplic/- utiliDEnd numai eFemple din teFtul de

mai u - una dintre urm/toarele calit/1i gene! rale #i particulare ale tilului: claritate, pro$ prietate, precizie, concizie, corectitudine, ora$ litate, %ariaie 'tili'tic. B( p+C &+ SelecteaD/ un *ragment )n umEnd maFimum Dece cuvinte- potrivit pentru a ilu tra regi trul *amiliar al lim,ii+ B( p+C '+ Re crie enun1ul urm/tor- )nlocuind cuvintele u,liniate cu inonime adecvate: .e$acolo, prin ara nemea'c, tr*urile$' toate alctuite din ca'e cu cte patru 'au cinci rnduri. B( p+C (+ Tran pune )n vor,ire indirect/ cele trei replici din *inal- a negu torului- a lui mo# Leonte #i a comi ului+ B( p+C 3+ Re crie ecven1a )n care .upanul Damian po! ve te#te c/l/toria cu trenul- a t*el )ncEt / o,1ii o de criere de tip #tiin1i*ic- de maFimum cinci rEnduri- a c/l/toriei pe calea *erat/+ B( p+C 6+ De crie ge ticaH mimica precum #i varia1iile de ton ale vocii comi ului- a#a cum 1i le imagineDi )n urma lecturii urm/toarei replici: &tim, ro'ti moale comi'ul. B( p+C 2+ EFprim/!1i opinia de pre en ul comentariului pe care )l *ace pove titorul- la auDul de crieirii ora#ului de c/tre .upanul Damian: 5oi ne pri%irm #n tcere la ace'te %orbe. B( p+C 7+ Alege patru dintre per ona.ele eFi tente )n teF! tul de mai u #i indic/- )n caDul *iec/ruia- cEte o tr/ /tur/ pe care o con ideri a *i cea mai potrivit/ pentru a!i caracteriDa *irea+ B( p+C @+ ArgumenteaD/- )n maFimum cinci rEnduri- una dintre tr/ /turile indicate+ B( p+C %5+ ReDum/- )n maFimum cinci rEnduri- teFtul+ B( p+C

D( O mie +i u!a "e !op(i, culegere de ,a me ara,e al c/rei cadru )l con tituie i toria "e:ereDadei #i a pove#tilor pu e- vreme de o mie #i una de nop1i- o1ului ei+

&+ Mi:ail Sadoveanu- Ha!u A!cu(ei0 O dat/ ce ai a*lat atEtea lucruri de pre una dintre pove tirile volumului- merit/ / le cite#ti #i pe celelalte*ie #i pentru a veri*ica dac/ unt compara,ile ca valoare #i pl/cere a lecturii+

NUIELA

Not biobibliogra/i) Ioan 6la5i)i )'8 8*'&!5+" nu(elist" romancier" memorialist" dramatur$. .e nate la .iria" l2n$ Arad" #ntr*o familie numeroas. .e #nscrie la 7acultatea de 5rept a Fni(ersitii din 1udapesta. Continu cursurile la 7acultatea de 5rept a Fni(ersitii din 0iena. Aic6 #l cunoate pe Minai Eminescu )aflat i el la studii+" de care se ataea% printr*o str2ns prietenie. 5ebu* tea% #n anul '87' cu o comedie 3!ata &e iru) #n pa$inile re(istei Convorbiri literare. Me#ntors #n ar fr a fi dob2ndit (reo diplom uni* (ersitar" st la lai" unde ia parte la edinele literare ale -unimii. Aici citete nu(ela Popa lan&a, care se public #n Convorbiri literare i con* firm talentul de nu(elist al scrii* torului. 5in '878 #i #ncepe colaborarea la %iarul ,impul din 1ucureti" unde*i are drept cole$i de redacie pe M. Eminescu i 3.G. Cara$iale. ;ublic articole polemice" cronici dramatice i scrieri literare. #n '88' #i apare (olumul Novele &in popor, care*l consacr. .ubiectele nu(elelor sunt eAtrase #n mare msur din mediul stesc i se ba%ea% pe puterea tradiiei i a obiceiurilor. Capodopera este Moa. ra cu noroc. ;rofesor de limba rom2n i $eo$rafie la /coala ,ormal din 1ucureti i la A%ilul KElena 5oam* na<" scriitorul se arat tot mai pre*

Nnainte de teFt

%+ OpteaD/ pentru una dintre ace te dou/ valori care ar putea / repreDinte c:eia *ericirii )n via1/: *amilia au ,anii+ Dup/ ce 1i!ai *iFat op1iunea- imagineaD/!1i )n pa1iul de activitate o aF/ care / con1in/ la una dintre eFtremit/1i Bde eFemplu ta,la din *a1a cla eiC valoarea repreDentat/ de *amilie- iar la cealalt/ Bperetele opu ta,leiC valoarea repreDentat/ de ,ani+ Mi.locul cla ei va delimita cele dou/ valori+ )n *unc1ie de convingerea *iec/ruia pla a1i!v/ B)ntreaga cla /C pe acea t/ aF/ a valorilor mai aproape au mai departe de una dintre cele dou/ eFtremit/1i+ ArgumenteaD/!1i poDi1ia pe care ai ocupat!o+ &+ Scrie un teFt de circa %5 rEnduri )n care / comenteDi urm/toarea re*lec1ie: "rirea deart i iubirea de ar*ini, ace'tea 'unt nite neputini iui ale 'ufletului BMitropolitul Teo*il- Cazania, %6((C+ '+ 0reDint/ oral- )n *a1a cla ei- opinia ta )n leg/tur/ cu acea t/ cugetare per an/: !cela a crui a%ere depinde numai de a%uie %a fi 'rac #ntotdeauna. E( Scrie o predic1ie )n leg/tur/ cu u,iectul nuvelei /oara cu !oroc, de loan Slavici- orientEndu!te dup/ cele dou/ cuget/ri anterioare #i dup/ titlu: ce creDi c/ )n*/1i#eaD/ autorul )n acea t/ oper/ literar/- ce per ona.e vei )ntElni- care ar putea / *ie *Er#itul etc+ Dac/ ai #i o alt/ variant/- con emneaD!o #i pe acea ta+ Citi1i apoi )n cla / cEteva dintre ace te predic1ii+ In caD c/ ai citit de.a nuvela- urm/re#te predic1iile colegilor #i arat/ care dintre ele au puncte comune cu teFtul nuvelei lui loan Slavici+

/OARA U 8ORO
$e loan Sla;"c"
'ra5 ente ! =mul ' fie mulumit cu 'rcia 'a, cci, dac e %orba, nu bo*ia, ci linitea colibei tale te face fericit. Dar %oi ' facei dup cum % tra*e inima, i Dumnezeu ' % a/ute i ' % acopre cu aripa buntilor 'ale. Eu 'unt acum btrn, i fiindc am a%ut i am att de multe bucurii #n %ia, nu #nele* nemulumirile celor tineri i m tem ca nu cum%a, cutnd acum la btrnee un noroc nou, ' pierd pe acela de care am a%ut parte pn #n ziua de a'tzi i ' dau la 'fritul %ieii mele de amrciunea pe care nu o cuno'c dect din fric. (oi tii, %oi facei) de mine ' nu a'cultai. "i$e *reu '$mi pr'e'c coliba #n care mi$am petrecut %iaa i mi$ am cre'cut copiii i m cuprinde un fel de 'paim cnd m *nde'c ' rmn 'in*ur #ntr$#n'a: de aceea, poate c mai ale' de aceea, !na #mi prea prea tnr, prea aezat, oarecum prea blnd la fire, i$mi %ine ' rd cnd mi$o #nchipuie'c crciu$mrit.

ocupat de soarta romanilor transil* (neni" #n acest scop" pleac la .ibiu i #n '88 #nfiinea% re(ista ,ribuna. #ntre '8& i '8&8 con* duce" #mpreun cu 3.G. Cara$iale i 9. Cobuc re(ista !atra. #i apare" #n foileton" romanul Mara )'8& +" cel dint2i din literatura rom2n care pune problema toleranei naionale i reli$ioase. #n ultima parte a (ieii" scrie ma* nuale colare" apreciate #n epoc. Orientarea pro$erman din timpul primei confla$raii mondiale duce la #ntemniarea sa la 0creti" imediat dup #nc6eierea r%boiului. 9raiat dup un an" #i consacr ultima parte a (ieii memorialisticii. A"intiri, -nchisorile "ele, 4u"ea prin care a" trecut repre%int impresii culese de*a lun$ul unei eAistene di(erse i a$itate.

!! (orb 'curt, r'pun'e :hi, ' rmnem aici, ' crpe'c mai departe cizmele oamenilor, care umbl toat 'ptmna #n opinci ori de'culi, iar dac dumineca e noroi, #i duc cizmele #n mn pn la bi'eric, i ' ne punem pe pri'pa ca'ei la 'oare, pri%ind eu la !na, !na la mine, amndoi la copila, iar d$ta la tu' trei. +ac linitea colibei. $$5u zic, *ri 'oacra aezat. Eu zic numai ce zic eu, % 'pun numai aa, *ndurile mele, iar %oi facei dup *ndul %o'tru, i tii prea bine c, dac %oi % ducei la moar, nici %orb nu poate fi ca eu ' rmn aici ori ' m duc #n alt parte: dac % hotri ' mer*ei, m duc i eu cu %oi i m duc cu toat inima, cu tot 'ufletul, cu toat dra*o'tea mamei care #ncearc norocul copilului ieit #n lume. Dar nu cerei ca eu ' hotr'c pentru %oi. $$!tunci ' nu mai pierdem %orba de*eaba. " duc ' %orbe'c cu arndaul, i de la 2t. :heor*he crciuma de la "oara cu noroc e a noa'tr. $$+n cea' bun ' fie zi', *ri btrna, i *nd bun ' ne dea Dumnezeu #n tot cea'ul6 II De la +neu drumul de ar o ia printre pduri i pe'te arini l'nd la dreapta i la 'tn*a 'atele aezate prin colurile %ilor. Timp de un cea' i /umtate drumul e bun) %ine apoi un pripor, pe care #l urci, i dup ce ai cobort iar #n %ale, trebuie ' faci popa', ' adapi calul ori %ita din /u* i ' le mai lai timp de r'uflare, fiindc drumul a fo't cam *reu, iar mai departe locurile 'unt rele. !ici #n %ale e "oara cu noroc. =ri din care parte ar %eni, drumeul 'e bucur cnd o zrete din culmea dealului pleu%, cci, %enind de'pre locurile rele, ea #l %e'tete c a 'cpat noroco', iar mer*nd 'pre ele, la moar poate ' *'ea'c ori ' atepte ali drumei, ca ' nu plece 'in*ur mai departe. &i fiindc aici 'e opre'c toi drumeii, #ncetul cu #ncetul '$a fcut bttur #naintea morii, i oarecum pe ne'imite moara a #ncetat a mai mcina i '$a prefcut #n crcium i loc de adpo't pentru tot drumeul obo'it i mai ale' pentru acela pe care noaptea$l apuc pe drum. +n cele din urm, arndaul a zidit crcium la un loc mai potri%it, departe de cte%a 'ute de pai de la rule, iar moara a rma' pr'it, cu lopeile rupte i cu acopermntul ciuruit de %remurile ce trecu'er pe'te dn'ul. Cinci cruci 'tau #naintea morii, dou de piatr i trei altele cio$ plite din lemn de 'te/ar, #mpodobite cu irclamul i %op'ite cu icoane 'finte) toate ace'te 'unt 'emne care$l %e'te'c pe drume c aci locul e binecu%ntat, deoarece acolo unde %ezi o cruce de ace'te a aflat un om o bucurie ori a 'cpat altul de o prime/die. Dar binecu%ntat era locul ace'ta mai ale' de cnd %eni'er crciumarul cel nou cu ne%a'ta lui tnr i cu 'oacr$'a cea btrn, cci ei nu #l primeau pe drume ca pe un 'trin %enit din lume, ci cape un prieten ateptat de mult %reme la ca'a lor. !bia trecu'er dar cte%a luni dup 2t. :heor*he, i drumeii mai um$ blai nu mai ziceau c o ' fac popa' la "oara cu noroc, ci c 'e %or opri la :hi, i toat lumea tia cine e :hi i unde e :hi, iar acolo, #n %ale, #ntre pripor i locurile cele rele, nu mai era "oara cu noroc, ci crciuma lui :hi. +ar pentru :hit crciuma era cu noroc. Q+++R

Ct in luncile, ele 'unt pline de turme de porci, iar unde 'unt multe turme, trebuie ' fie i muli p'tori. Dar i porcarii 'unt oameni, ba, #ntre muli, 'unt oameni de tot felul, i de rnd, i de mna a doua, ba chiar i oameni de frunte. = turm nu poate ' fie prea mare, i aa, unde 'unt mii i mii de porci, trebuie ' fie 'ute de turme, i fiecare turm are cte un p'tor, i fiecare p'tor e a/utat de ctre doi$trei biei, boitarii, ade'eori i mai muli, dac turma e mare. E dar pe lunci un #ntre* neam de porcari, oameni care '$au trezit #n pdure la turma de *r'uni, ai cror prini, buni i 'trbuni tot p'tori au fo't, oameni care au obi$ ceiurile lor i limba lor p'torea'c, pe care numai ei o #nele*. &i fiindc nu$i ne*utorie fr de pa*ub, iar p'torii 'unt oameni 'raci, trebuie ' fie cine%a care ' r'pund de pa*uba care 'e face #n turm: ace't cine%a e'te 8'mdul4, porcar i el, dar om cu 'tare, care poate ' pltea'c *r'unii pierdui ori pe cei furai. De aceea 'mdul nu e numai om cu 'tare, ci mai ale' om a'pru i ne#ndurat, care umbl mereu clare de la turm la turm, care tie toate #nfundturile, cunoate pe toi oamenii buni i mai ale' pe cei ri, de care tremur toat lunca i care tie ' afle urechea *r'unului pripit chiar i din oala cu %arz. &i dac lumea zicea c locurile de ln* "oara cu noroc 'unt rele, n$ai fi a%ut dect '$l #ntrebi pe %reunul dintre 'mdi, i el i$ar fi putut 'pune pentru ce nu 'unt bune i cine le prime/duiete) dar 'mdul e, mai pre'u' de toate, om tcut, i dac #l #ntrebi a'emenea lucruri, el r'punde: 85u tiu, n$am %zut, am attea i attea turme #n r'punderea mea i nu m pot 'trica cu oamenii4. El tie ce tie, numai pentru ne%oile lui. (eneau cteodat pe la crciuma lui :hi i porcari, nite oameni #ndeobte #nali i bine fcui, cu cmaa nea*r i cu prul 'trlucitor de untura cea mult i czut #n plete lun*i i r'ucite a'upra *ruma/ilor *oi: oameni erau i ei, chiar oameni cin'tii, care mnnc, beau i plte'c. +ntr$o zi de luni au %enit trei ini #n o cru cu o'iile de fer, uuric i tra' de doi cai frumoi, dintre care #n' unul mai mare i altul mai mic. #n cru nu era nici 'caun, nici fn, ci unul dintre porcarii un'uroi mna caii, 'tnd #n picioare, iar ceilali doi edeau pe leutrele %op'ite #n %erde, ca i cnd n$ar fi %enind dect de aci din apropiere. 8Wtia nu prea #mi par a oameni buni4, #i zi'e :hi cnd #i %zu 'rind din cru i pri%ind

#mpre*iur, ca unii ce au mai fo't pe aici i acum nu *'e'c nici locul, nici oamenii ca odinioar. Ei #ntrebar dac n$afo't 2mdul pe acolo, pu'er 'lu*a ' de'hame caii, '$i adape i ' le dea o%z, apoi intrar, bur fiecare ct trei ini la un loc i plecar cu un 3 noroc bun 4. $$-ine, dar n$au pltit, *ri btrna nedumerit. $$ La', c m$am #nele' eu cu dnii, r'pun'e :hi, apoi 'e du'e pe ici #ncolea, ca nimeni ' nu$i %ad faa i ca nu cum%a ne%a'ta '$l #ntrebe: 8Ce ai :hi14 .e'te puin 'o'i i 'mdul, %e'titul Lic 2mdul, la "oara cu noroc. Lic, un om de treizeci i a'e de ani, #nalt, u'ci% i 'upt la fa, cu mu'taa lun*, cu ochii mici i %erzi i cu 'prncenele de'e i #mpreunate la mi/loc. Lic era porcar, #n' dintre cei ce poart cma 'ubire i alb ca floricelele, piep$ tar cu bumbi de ar*int i bici de carma/in, cu codoritea de o' #mpodobit cu flori tiate i cu *hintulee de aur. El #i opri calul #naintea crciumei, arunc o pri%ire la !na, apoi alta la btrna, care edeau pe laia de ln* ma'a cea mare din umbra cer$ dacului, tra'e cu ochii o rait prin pre/ur, apoi #ntreb unde$i crciumarul. $$5oi 'untem, r'pun'e btrna ridicndu$'e. $$&tiu, *ri Lic, dar cred c %or fi oameni pe aici. Eu #ntreb de crciu narul) cu el %reau ' %orbe'c. Lic le zi'e ace'te aa, ca oriicine ' poat #nele*e c are *rab i c nu %rea ' mai lun*ea'c %orba) btrna plec dar fr de #ntrziere ' caute pe :hi, iar !na rma'e pri%ind ca un copil uimit la clreul ce 'ttea ca un 'tlp de piatr #naintea ei. Dac Lic ar fi fo't alt om, el n$ar fi 'ttut aa cu pri%irea pierdut #n %nt, ci '$ar fi bucurat de %ederea femeii frumoa'e, care$l pri%ea oarecum pierdut i 'periat de brbia #nfirii lui. $$9n*urul a murit1 #ntreb el cnd %zu pe :hi. $$Da6 $$&i tu ai %enit #n locul lui6 $Da6 $$De la 2t. :heor*he1 $$ Da, r'pun'e :hi, aruncnd o pri%ire furiat a'upra femeilor, ca ' %ad dac ele nu cum%a 'e turbur. $$E :hi, *inere$meu, *ri btrna, i, mulumit lui Dumnezeu, ne mer*e bine de cnd 'untem aici. Lic #i apuc, zmbind, mu'taa #ntre buze. $$!ici, zi'e el, le mer*e bine la toi oamenii cu minte. 5$ai dect ' te pui bine cu toat lumea, '

le zici 8 noroc bun 4 celor ce %in i 'e duc i poi ' dai mulumit lui Dumnezeu. 5$au trecut pe aici nite oameni1 $$De6 r'pun'e :hi chibzuit, 'untem la drum i trece mult lume. $$(orba %ine, trei oameni... $$Trei, patru, zece... *ri :hi cam #n *lum, lumea trece mereu. Eu nu 'tau aici ca ' in 'eam de'pre cei ce %in i trec, i aa nici nu$i prea tiu. De la o %reme te obicinuieti cu oamenii, #nct nici nu te mai uii la feele lor. !poi, cine tie dac nu e i cte unul care '$ar mhni dac ai bate drumul cu %orbe de'pre dn'ul. De crciumar ' nu #ntrebi niciodat, cci el %ede i aude att de multe, #nct trebuie ' uite de*rab0 i ' nu mai ie nimica minte. $$!a$i, *ri Lic. #ntrebam numai, ca ' %d dac nu cum%a mi$ ai putea 'pune, fiindc 'unt oamenii mei. !u plecat ' %ad o pdure, pe care %oiam ' o lum de la toamn pentru turme, i nu tiu acum dac au trecut #naintea mei, ori e '$i atept aici. $$!a o fi, r'pun'e :hi hotrt, dar eu nu$i pot 'pune dac #ntre cei ce au trecut a'tzi pe aici %or fi fo't i ei. $$Cum nu61 'tri* btrna cu nerbdare. Cei trei porcari ce au but att de mult i n$au pltit. .e :hi #l trecu un fel de /un*hi prin inim i, orict de mult inea la 'oacr$'a, acum el ar fi fo't #n 'tare '$i pun de*etul pe *ur. $$"uierile %d mai bine i 'e %ede c au mai puin treab, zi'e el 'tpnindu$'e. $$Dac n$au pltit, *ri Lic, apucndu$i iar mu'taa #ntre buze, era fiindc tiau c %oi %eni eu ca ' plte'c pentru dnii. :rind ace'te, el de'cleca i$ifcu lui :hi 'emn ' intre cu dn$ 'ul, pentru ca ' fac 'ocoteala. 8 -trna e tot mai cuminte dect mine 4, #i zi'e crciumarul, i intr cu %oie bun #n urma lui. $$-trna ar putea '$i ie *ura, *ri Lic dup ce 'e %zu 'in*ur cu :hi. " cunoti1 $$5u6 r'pun'e :hi rcit #n tot trupul. $$!tunci m tii de nume. Eu 'unt Lic, 2mdul... "ulte 'e zic de'pre mine, i dintre multe, multe %or fi ade%rate i multe min$ ciuni. Tu %ezi un lucru: c umblu ziua$n amiaz mare pe drumul de ar i nimeni nu m oprete #n cale, c m duc #n ora i 'tau de %orb cu domnii. (oi fi fcut ce %or fi fcut, nu$i %orba, dar am fcut aa, c oriicine poate ' cread ce$i place, #n' nimeni nu tie nimic. De aceea am ' dau 'eam de'pre douzeci i trei de turme de porci. "$ai #nele'1 5u doar c$a putea plti tot ce 'e poate perde #ntr$un an, ci pentru c de la mine nimeni nu cuteaz ' fure, ba '$l ferea'c Dumnezeu pe acela pe care a crede c$l pot bnui. "$ai #nele'16 Eu %oie'c ' tiu totdeauna cine umbl pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice i cine ce face, i %oie'c ca nimeni afar de mine ' nu tie. Cred c ne$am #nele'61 :hi ar fi a%ut multe de zi', dar Lic 'e #ntoar'e o dat #n cl$ ci i, pe cnd crciumarul #i %eni #n fire, drumeul ddu'e pinteni calului. $$9n om prea cum'ecade, *ri btrna, pri%ind #n urma lui. Cine a fo't 'ta1 $$Lic 2mdul6 r'pun'e :hi. $$Lic 2mdul61 'tri* !na. &i cte rele nu mai zicea lumea de'pre dn'ul6

!!!a e lumea... *ri :hi. 2 nu crezi nimic pn ce nu %ezi cu ochii. El 'in*ur nu i$ar fi putut da 'eam dac a *rit ace't cu%inte din amrciune ori numai dorind ' a'cund #naintea ne%e'tei *ndurile *rele ce$l cuprin'e'er. $$5u$i %orba, adau'e !na, e oarecum fioro' la fa. $$!a$i pare ie, *ri :hi. !re i el necazurile lui. QDin ace t moment )ncep *r/mEnt/rile #i necaDurile lui ;:i1/+ CErciumar la TMoara cu norocL- cE#tig/ ,ine )nc/ de la )nceput- cap/t/ mira.ul ,anului #i treptat!treptat e )ndep/rteaD/ de neva t/ #i copii)n1elege repede c/ tre,uie / devin/ Tomul lui Lic/L pentru a putea r/mEne la :an- ie#ind a t*el din condi1ia de ciDmar+ )#i cump/r/ pi ! toale- )#i ia o a doua lug/ #i cEini pentru a e p/Di de tr/inii nepo*ti1i+ ;:i1/ intr/ tot mai mult u, u, in*luen1a ne*a t/ a lui Lic/ S/m/d/ul+ Devine complice al ace tuia- prime#te ,anii o,1inu1i de Lic/ prin tEl:/rii #i crime- accept/ /!i c:im,e- luEnd cam/t/ .um/tate din um/+ Se )ndep/rteaD/ de Ana- c/reia )i a cunde rela1ia cu Lic/+ E te anc:etat )n dou/ rEnduri- *iind ,/nuit de complicitate la .e*uirea arenda#ului #i c:iar de crim/- dar nu e poate dovedi nimic+ Con#tientiDeaD/ )n / *aptul c/ acum- prin tot ceea ce a */cute te legat tar/ putin1/ de c/pare de Lic/+ Face un .oc du,luo*erindu! e /!% a.ute pe .andarmul 0intea pentru a!% prinde pe Lic/ atunci cEnd ace ta va veni /!#i pl/tea c/ o datorie cu ,ani lua1i de la victime+ Ana- im1indu! e p/r/ it/ de ;:i1/- cap/t/ o und/ de impatie pentru Lic/+ ;:i1/- c:inuit de geloDie #i avEnd entimen! tul umilin1ei- e :ot/r/#te /!% dea )n vileag pe /m/d/u cu a.utorul lui 0intea+ Accept/ / o la e pe Ana cu Lic/ pentru ca / poat/ pleca la Ineu cu copul de a!i da de ve te lui 0intea+ Lic/ )#i petrece noaptea cu Ana- dar o p/r/ e#te )nainte de ivirea Dorilor+ ;:i1/ e re)ntoarce la TMoara cu norocL+R AII Q+++R :hi, *albn la fa, ca i cnd i$arfi 'ecat tot 'n*ele din %ine, 'tetea #ntin' pe pmnt, culcat pe brnci, pri%ind int i cu ochii #n'etai #n %ale. $$Tare om eti tu, :hi, *ri .intea pe *nduri. &i eu #l ur'c pe Lic) dar n$a fi putut '$mi arunc o ne%a't ca a ta drept momeal #n cur'a, cu care %reau '$l prind. $$5e%a'ta, r'pun'e :hi, mi$am perdut$o eu demult. 5$ar fi trebuit ' iau eu pe 9a la ca'a mea, cci numai 9a a 'tricat$o, adau'e apoi #ntr$un trziu, aa pentru dn'ul, i iar tcu i atepta cu #ncordare cderea #ntunecimii apropiate. Deodat el 'ri ca ieit din fire #n picioare. $$ 5e$au zp'itl 'tri* el. +at$l clare. .leac6 ! fo't 'in*ur, 'in*ur cu dn'a6 2rii pe cai6 Dup el6 2finte Doamne, cnii, pe care i$am luat la ca'a mea ca ' m apr de el, cnii mei m %nd i$l 'cap din mna mea6 Cnd ro'ti cele din urm cu%inte, ei 'e aflau toi patru clare, pornii de$a curmeziul pe'te coa'te drept #n urma lui Lic. Dar ei #naintau mai ane%oia la %ale dect Lic la deal, caii lor nu 'e puteau m'ura cu mur*ul lui Lic, i aa deprtarea cretea mereu #ntre urmrit i urmritori.

!/uni #n prea/ma 'atului, ei #l perdur din %edere i 'e oprir zpcii. $$Dai %oi la dreapta, *ri .intea, c noi dm la 'tn*a) ocolim 'atul i apoi ne #ntoarcem ca ' %edem dac nu cum%a '$a oprit aici, fiindc pe %remea a'ta unde dracu ' 'e duc6... $$Ei6 ce mai %orb6 L$am 'cpat, i 'ocoteal curat, r'pun'e :hi rznd. (oi mer*ei mai departe: cu m #ntorc aca' '$mi #nchei 'ocoteala cu dn'a. :rind ace'te, el 'mnci frul calului i 'e #ntoar'e la %ale, drept 'pre "oara cu noroc. !na, care petrecu'e tot timpul ace'ta pln*nd, 'e ridic i #i ter'e lacrmile din fa cnd auzi copitele calului btndu$'e de pietriul de dinaintea crciumei, apoi inima #ncepu '$i bat tare. Dar mai trecu mult timp la mi/loc pn ce el intr. De'clecnd, el 'ocoti c trebuie '$i dea calu$ lui fn, apoi c trebuie '$l tear* de 'udori i '$l acopere cu o cer*, iar dup ce le fcu toate ace'tea, el rma'e ct%a timp #n ua *ra/dului, #i dete 'eam de'pre cele ce %oia ' fac, apoi #i lu plria din cap, #i fcu de trei ori cruce i plec 'pre crcium. +ntrnd, el #nchi'e ua #n urma 'a, o #ncuie i arunc cheia #ntr$un col. !na 'e cutremur #n tot trupul, apoi 'e #ndrep$ t, 'e dete un pa' #napoi i *ri #necat: $$ 5u %reau ' mor, :hi6 5u %reau ' mor6 urm ea tare, i 'e arunc #n *enunchi la picioarele lui. 7 ce %rei cu mine, dar nu m omor#. :hi #i dete trupul #napoi, 'e plec, #i apuc cu amndou minile capul i pri%i du' #n faa ei. $$5u$i fie fric, #i zi'e el #nduioat) tu tii c$mi eti dra* ca lumina ochilor6 5$am ' te chinuie'c: am ' te omor cum mi$a omor# copilul meu cnd ar trebui '$l 'cap de chinurile clului, ca '$i dai 'ufletul pe ne'imite. $$Dar de ce ' m omori1 zi'e ea a*ndu$'e de braele lui. Ce$am pctuit eu1 $$5u tiu6 r'pun'e el. 2imt numai c mi '$apu' ce%a de$a curmezia #n cap i c nu mai pot tri, iar pe tine nu pot ' te la' %ie #n urma mea. !cu, urm el pe'te puin, acu %d c$am fcut ru, i dac n$a %edea din faa ta c eu te$am aruncat ca un ticlo' #n braele lui pentru ca '$mi a'tmpr 'etea de rzbunare. Dac mai adineaori l$a fi *'it aici, poate c nu te$afi uci'. !na 'e ridic i pri%i ca trezit din 'omn la el. $$9nde ai plecat tu1 #ntreb ea.

$$"$am du' ca '$l aduc pe .intea, pentru ca '$l prindem aici pe Lic cu erparul plin de *al$ benii luai de la arndaul. El e omul de la care am primit hrtiile pe care *'i'ei tu atunci noaptea 'emnele. $$:hi6 :hi6 de ce nu mi$ai 'pu'$o tu mie a'ta la %reme61 zi'e ea #nbuit de pln', i$l cuprin'e cu amndou braele. !far 'e auzi iptul unui huhurez, apoi iar 'e fcu linite. :hi #ncepu i el ' pln*, o 'trn'e la 'n i #i 'rut fruntea. $$ .entru c Dumnezeu nu mi$a dat *ndul bun la %reme potri%it, zi'e el, i deodat 'e #ntoar'e 'pre u. !far 'e auzeau pai, i pe'te puin cine%a #ncer$ c ' de'chid ua. $$.intea cu /andarmii6 opti brbatul 'con$ du$i cuitul de pe tureac. !no6 f$i cruce6 f$i cruce, c nu mai a%em %reme. $$2rii, c m omoar6 2rii, mi oameni6 'tri* ne%a'ta luptndu$'e cu el, 'rii, 'rii6 Cnd ua czu 'frmat din ni i Ru 'e i%i cu Lic #n ea, !na era #ntin' la pmnt i cu piep$ tul plin de 'n*e cald, iar :hi o inea 'ub *enunchi i ap'a cuitul mai adnc 'pre inima ei. $$ D foc6 zi'e Lic, i Ru #i de'carc pi' tolul #n ceafa lui :hi, care czu #napoi fr ' mai poat afla cine l$a #mpucat. 5emai'imind *reutatea *enunchilor lui, !na 'e opinti ' 'e ridice. $$ Tu eti, Lic, tu6 *emu ea cu ochii intii la el. (ino i m ridic. Cnd Lic 'e aplec a'upra ei, ea ip dez$ mierdat, #i muc mna i #i #nfip'e *hearele #n obra/ii lui, apoi czu moart ln* 'oul ei. Lic 'e ridic iute i #ncepu '$i tear* 'n*ele de pe obra/ii z*riai, '$l tear* fr de a'tmpr, ca i cnd mna ei ar fi fo't otr%it, apoi #i lu erparul de la piciorul patului i #l #ncin'e. $$ (oi cutai, c trebuie ' *'ii bani muli #n ca', le zi'e dup ace'tea, i cnd 'ocotii c eu m apropii de 7undureni, dai foc pentru ca ' pot pri%i crciuma arznd, de la 7undureni, dimpre un cu 'tenii. Tu, Ru, %ii pe cealalt cale la +neu, iar tu .une, te #ntorci la Oicula. Toate ace'te el le zi'e iute, ca i cnd i$ar fii fo't *roaz ' mai 'tea 'ub ace't acopermnt i ter*ndu$'e mereu cu mneca la fa, iar dup ce #i dete a'tfel poruncile, 'e deprta 'pre irul de rchite, unde$i l'a'e calul.

Nu5ela * specie a $enului epic" #n pro%" cu un sin$ur fir narati(" cu un conflict concentrat" cu persona>e puine i construit" de obicei" #n >urul unui persona> principal. ,u(ela )din it. novella N Knoutate<+ a aprut #n literatura italian i cre* atorul speciei este considerat 9io(anni 1occaccio care a scris Deca"eronul, o $rupare de o sut de nu(ele" precedat de un prolo$. 5e numele lui 1occaccio se lea$ afirmarea nu(elei #n secolul al Bl0* lea" specie literar care s*a impus prin Knoutatea< subiectelor pre* %entate. Acest tip de scriere nara* ti( cunoate o tot mai mare #nflorire" ce culminea% #n secolul al BlB*lea. EAist mai multe tipuri de nu(el" difereniate #n funcie de curentele literare )romantic" realist" natura* list etc.+ sau de tematica abordat )psi6olo$ic" fantastic" istoric" filo%ofic etc+. On literatura rom2n creatorul spe* ciei este Costac6e ,e$ru%%i" care prin Ale)an&ru 4puneanul a dat modelul nu(elei istorice. A fost urmat" fr aceeai strlucire" de AleAandru Odobescu prin Mihnea .o& cel 5u i Doa"na Chia6na. Mi6ai Eminescu este cel dint2i care scrie nu(el fantastic 3Sr"anul Dionis, Ce7ara), tip culti(at i de 3.G. Cara$iale 38ir lanulea, 4a hanul lui M,n6oal, 4a conac) ori Mircea Eliade (+e stra&a M,ntuleasa, 4a i#nci etc4. ;rimii care scriu nu(el psi6olo* $ic sunt loan .la(ici 3Moara cu noroc, P&ureanca etc.+ i 3.G. Ca* ra$iale 3-n vre"e &e r7 oi, 1 fclie &e Pate etc+. Flterior" nu(ela continu s fie repre%entat de scriitori ca Gi(iu Mebreanu" 9ib Mi6escu" Marin ;reda i alii.

"ur*ul fcu'e prin ploaie o dat calea pn la 7undureni i iar o dat #napoi: era obo'it i 'e culca'e. !ce'ta era un ru 'emn petru Lic, fiindc el #nc #n noaptea a'ta trebuia ' mai fac tot pe ace't cal obo'it drumul pn la +neu, cu #ncun*iur i pe drumuri rele, pe la 7undureni. +ar z*rietura din fa #l u'tura i$l fcea mereu ' 'e #ntrebe. 8Ce %or zice oamenii dac m %or %eadea z*riat la fa i mucat la mn1 4 "ur*ul nu %oia ' 'e ridice, apoi nu %oia ' plece, ci 'ttea z*riburind #n loc, apoi nu %oia ' o ia la treapt, iar deodat el #i adun toate puterile, o rup'e la fu* #ncordat i o inu aa cale de cte%a #mpucturi, apoi czu frnt la pmnt, #nct #i arunc 'tpnul ct colo #ntre cioate. $$ !cu m$a a/un' mnia lui Dumnezeu6 *ri Lic dup ce 'e ridic cu ane%oie de la pmnt. Ce ' fac eu acum61 Calul meu61 "ine #mi *'e'c oamenii calul aici, i eu cu faa z*riat, i cr ciuma arde. Fnc pe cnd pleca'e de la "oara cu noroc, #l apuca'er fierbinelile) acum #ncepu '$l treac 'udorile i tremura #nct abia mai 'tetea pe picioare. El 'e *ndi '$i ia calul i '$l tra'c pn la ruleul umflat, ca doar o '$l duc %alurile departe la %ale: dar nu a%ea de'tul putere. Lu dar eaua de pe el, #i lu frul din cap i plec 'pre rule, ca ' o iape /o' pn la +neu. Ruleul era #n' umflat. 85u$mi pa'64 #i zi'e el hotrt i, aruncnd eaua i frul #n %aluri, intr #n ap. Dar abia fcu un pa', doi #nainte, i %alurile repezi #l apucar i #l fcur ' 'e retra* #n'pimntat 'pre mal. El cut un alt loc de trectoare mai la deal, apoi un al treilea, apoi un al patrulea, i aa umbla mereu pe mal, pri%ind ne#ncetat #mpre*iurul 'u 'pre focul de la "oara cu noroc i ter*ndu$i din cnd #n cnd 'n*ele de pe obra/i. Deodat el 'e opri #n%e'elit #n loc. :hi pleca'e clare la +neu, i calul lui trebuia ' fie la "oara cu noroc, un cal odihnit i luat din *ra/d, cu care, pe ln* tot #ncun*iurul, putea 'o'i la %reme #n +neu. El 'e #ntoar'e iar la %ale, dei era 'ecat de puteri i parc nu 'e mai 'imea de'tul de tare 'pre a$i tr# trupul pn la crciuma cuprin' de flcri. +n %remea acea'ta Ru 'e deprta'e 'pre +neu, .un o lua'e 'pre &icula, iar .intea, %znd focul la "oara cu noroc, #i l' pe 'teni ' cread c a tr'nit din cer, i aducndu$i aminte de %or$ bele lui :hi, 'e #ntoar'e drept pe zarea de lumin ca ' 'o'ea'c, dac mai era cu putin, la %reme. Cnd a/un'e la mur*ul lui Lic, calul #i 'ri 'periat #n lturi. $$ 9n cal16 "ur*ul lui Lic6 'tri* el 'rind din 'cri. 2finte Doamne, #ncotro '$a du'6 #mi 'cap, iar #mi 'cap6 La deal n$a putut ' mear*, fiindc l$a fi %zut. El atepta un ful*er, ca ' poat pri%i #mpre*iur. 7ul*erul nu$i fu trimi' din cer, dar Lic 'e %zu trecnd prin zarea focului pe care #l pu'e'e la "oara cu noroc, pentru ca ' arunce %ina pcatului 'u a'upra lui Dumnezeu, fcnd lumea ' cread c a tr'nit. $$ 2tai6 'tri* .intea tare, #nct r'un toat %alea. 8 9f6 2racul de mine6 #i zi'e apoi6 L$am 'cpat6 !cum fu*e. 4

!a$il dar a't dat Lic nu mai putea ' fu* i, dac fu*ea, tot prin' era, prin' de mna lui .intea, prin' cu toate do%ezile. El 'e #ndrept #nct prea #ndoit aa de nalt ca mai nainte, pri$ %ind #mpre*iurul 'u, #i inti ochii la un 'te/ar u'cat ce 'tetea la deprtare de %reo cincizeci de pai, 'crni din dini, apoi #i #ncorda toate puterile i ' repezi #nainte. .intea #l *'i cu capul 'frmat la tulpina 'te/arului i rma'e neclintit i cuprin' de fior #n loc. $$ ! 'cpat6 zi'e el #ntr$un trziu. Dar a'ta nu are '$o afle nimeni #n lume. :rind ace'te, el #l apuc pe mort de un picior i #l tr# dup 'ine pn la rule, apoi #mpin'e trupul cu piciorul #n %aluri. AIII Luni pe la prnz focul era 'tin' cu de'%rire i zidurile afu$ mate 'teteau pr'ite, pri%ind cu tri'te la ziua 'enin i #n%e'eli$ toare. Din toate celelalte nu 'e ale'e'e dect praful i cenua: *rinzi, acopermnt, duumele, butoaie din pi%ni, toate erau cenu, i numai pe ici, pe colo 'e mai %edea cte un crbune 'tin', iar #n fundul *ropii, care fu'e'e odinioar pi%ni, nu 'e mai %edeau dect oa'ele albe ieind pe ici pe colo din cenua *roa'. -trna edea cu copiii pe o piatr de ln* cele cinci cruci i pln*ea cu lacrmi alintoare. $ 2e %ede c$au l'at fere'trile de'chi'e6 zi'e ea #ntr$un trziu. 2meam eu c nu are ' ia' bine: da aa le$afo't data6... !poi ea lu copiii i plec mai departe.

0uncte de reper

Capodoper/ a nuveli ticii lui Ioan Slavici- nuvela /oara cu !oroc pleac/ de la o teD/ moral/: )n via1/- omul tre,uie / ai,/ im1ul m/ urii- ec:ili,ru #i t/pEnire de ine+ Spiritul moraliDator e te- de alt*el- o caracteri tic/ general/ a proDei lui Slavici )n opera c/ruia per ona.ele unt K.udecateL )n *unc1ie de normele etice ale colectivit/1ii+ 0remi a de la care porne#te autorul )n Tdemon tra1iaL a e te eFpu /- prin vor,ele ,/trEnei- )n c:iar de,utul nuvelei: ! =mul ' fie mulumit cu 'rcia 'a, cci, dac e %orba, nu bo*ia, ci linitea colibei tale te face fericit. Su 1inEnd teDa ,anului necurat care nu poate aduce decEt nenorocire- criitorul preDint/ evolu1ia per ona.ului principal ;:i1/- *o t ciDmar- a.un cErciumar prin luarea )n arend/ a :anului TMoara cu norocL+ St/pEnit de patima o,1inerii unei averi ce e poate cE#tiga u#or #i )n curt timp- ;:i1/ nu #tie / e oprea c/ la vreme din drumul prime.dio pe care a apucat prin tov/r/#ia cu Lic/ S/m/d/ul+ Ace ta nu eDit/ /!i pun/ )n *a1/: Tu eti om cin'tit, :hi, i am fcut din tine om %ino%at. Fire la,/ #i duplicitar/- ;:i1/ e te dominat de /m/d/u- care )i intuie#te cu mult/ pricepere l/,iciunea pentru ,anipunEndu!i: .e om nu$l 'tpneti dect cu pcatele lui, i tot omul are pcate, numai c unul le a'cunde mai bine. Ini1ial un om cin it- ;:i1/ a.unge / #ov/ie )ntre ,ine #i r/u din cauDa patimii ,anului care )n cele din urm/ )l va pierde+ Indep/rtEndu! e de Ana- a cunDEndu!i complicitatea cu Lic/- ;:i1/ devine re pon a,il pentru pierderea unei valori *undamentale a lumii de cri e de Slavici ! *amilia )ntemeiat/ pe drago te #i )n1elegere+ Autorul )#i

Tpedep e#teL cele trei per ona.e )n *inalul nuvelei*iecare pl/tind pentru )nc/lcarea normelor morale+ Ana- *a cinat/ de Lic/ S/m/d/ul- cade )n ,ra1ele ace tuia #i va *i omorEt/ de ;:i1/- ace ta piere )mpu#cat de oamenii lui Lic/- iar S/m/d/ul e va inucide- neputEnd accepta umilin1a captur/rii de c/tre 0intea .andarmul+ TDemon tra1iaL lui Slavici devine #i mai eviden! t/ prin cuvintele ,/trEnei din deDnod/mEntul nuvelei: 2meam eu c nu are ' ia' bine: dar aa le$afo't data6... Focul care mi tuie TMoara cu norocL are menirea / puri*ice locul de un pirit male*ic+ Me a.ul de an am,lu al teFtului e te c/ *iecare tre,uie / r/ pund/ pentru *aptele ale+

+er'ona3ul literar )din fr. persona e, lat. persona N Kmasc de teatru<H Kdesc6i%tur din masca actorilor antici prin care se au%eau (orbele acestora<+ constituie ele* mentul esenial #ntr*o oper literar epic sau dramatic. 0aloarea unei opere este #n direct le$tur cu modul #n care este ales i constituit persona>ul. Clasificri reali%ate #n funcie de anumite criterii difereni* a% persona>ele literare. ;ersona>ul este persoana impli* cat #n aciunea unei opere literare. ;ersona>ele se pot clasifica #n funcie de tipul de teAt #n care Ktr* iesc<" de curentul literar" (i%iunea artistic" perspecti(a narati( etc. Eroul sublim din tra$edia i epo* peea clasic" se caracteri%ea% prin caliti eAcepionale. #nsuirile lui sfidea% msura obinuit" iar sin* $ura rsplat pe care o ateapt este celebritatea. Clasicismul a impus caracterele, persona>e a(2nd o sin$ur trstur dominant? a(arul" ipocritul" mi%an* tropul" fanfaronul etc. ;ersona>ele clasice nu #nfiea% Koameni<" ci tipuri morale ideale" modele imua* bile de comportament" #nc2t uneori numele lor au de(enit sinonime cu o trstur uman? un -arpa$on sau un -a$i 4udose )%$2rcitul+" un 5on Duan )curte%anul+" un 5on Pui>otte )(istorul incurabil+ etc. Momantismul aduce #n prim*plan perec6i antitetice #n care se com* bin adesea cate$oriile morale )bine * ru+ i cele estetice )frumos * ur2t+? leronim i marc6i%ul Cas* telmare )Mi6ai Eminescu * Ce7ara), AleAandru Gpuneanul i doamna MuAanda )Costac6e ,e$ru%%i *Ale)an&ru 4puneanul) etc. Mealismul este interesat de tipurile sociale" par(enitul de eAem* plu" precum 5inu ;turic 3Ciocoii vechi i noi). Alte criterii de clasificare pot fi eticul? po%iti(e )banul C" 96eor$6e+ i ne$ati(e );turic" 5uduca" Cos* tea+H raportul cu realitatea? istorice )/tefan cel Mare * !raii /&eri), le* $endare )Aprodul ;urice * 1 sa" &e cuvinte), fabuloase ).p2nul *Povestea lui Harap-Al ) etcH am* ploarea caracteri%rii i profun%imea in(esti$rii psi6olo$ice? plateE unila* terale ).pancioc+ i rotundeE com* pleAe )AleAandru Gpuneanul+H rolul >ucat? prota$onist )Dean 0al>an

EFplorarea teFtului

+ubirea de ar*ini %+ Sta,ile#te timpul #i locul )n care e de */#oar/ ac1iunea nuvelei lui Ioan Slavici+ &+ ComenteaD/ teDa!moral/ cuprin / )n cuvintele ,/trEnei- din de,utul teFtului- punct de plecare )n Kdemon tra1iaL autorului pe tema patimii pentru ,ani+ '+ EFplic/ modul de a gEndi al lui ;:i1/- opu mentalit/1ii ,/trEnei+ (+ 0reDint/ am,ian1a )n care e te pla at/ cErciuma KMoara cu norocL+ 3+ ContureaD/- pe ,aDa in*orma1iilor din capitolul al III!lea- por! tretul lui Lic/ S/m/d/ul+ 6+ Urm/re#te modul cum autorul anticipeaD/ con*runt/rile dintre ;:i1/ #i Lic/ )nc/ de la apari1ia /m/d/ului la :anul KMoara cu norocL+ ComenteaD/- din ace t punct de vedere- gEndul lui ;:i1/ DWtia nu prea #mi par a oameni buniA, precum #i tonulin inu/rile #i amenin1area lui Lic/+ 2+ NntElnirea cu Lic/ are urm/ri inedite pentru ;:i1/+ Arat/ care unt m/ urile de precau1ie pe care #i le ia cErciumarul+ 7+ Lic/- ,/nuind c/ ;:i1/ nu a devenit cErciumar din pa iune pen! tru me erie- ci pentru ,ani- )l )ncearc/ pe ace ta pentru a vedea )n ce m/ ur/ e te t/pEnit de mira.ul unui cE#tig u#or #i rapid+ 0reDint/ Kte tulL la care e te upu ;:i1/ Bcapitolul al II!lea al nuveleiC+ @+ Nn lumea tErgurilor tran ilv/nene- me#terul era )n vremea aceea o per oan/ re pectat/+ A *i me#ter #i a avea cal*e BuceniciC era nu doar emnul ,og/1iei- ci #i al valorii per onale+ ComenteaD/- din ace t ung:i de vedere- proiectul de viitor pe care #i!% *ace ;:i1/: Trei ani, numai trei ani ' pot 'ta aici Q+++R i m pun #n picioare, #nct pot ' lucrez cu zece calfe i ' le dau altora de crpit. %5+ Arat/ c:im,area care e produce )n mintea cErciumarului )n ceea ce prive#te rela1ia dintre el #i *amilia a+ %%+ Identi*ic/ )n teFt dou/ pa a.e care denot/ c/ ;:i1/ e imte tot mai mult legat de ,an+ 7ora de'tinului %+ A doua venire a lui Lic/ la KMoara cu norocL e con tituie )ntr!o con*runtare pe *a1/ )ntre ace ta #i ;:i1/+ Fiecare per ona. )ncearc/- prin tatonare- / de copere punctele la,e ale celui lalt+ 0reDint/ )n*runtarea dintre cei doi pe ,aDa in*orma1iilor o*erite de capitolul I al nuvelei+ &+ Lic/ S/m/d/ul #i 0intea *u e er/ cEndva prieteni #i alia1i )n */r/delegile comi e+ Ce de t/inuiri urprinD/toare )i *ace lui ;:i1/- 0intea- *o tul tovar/# al lui Lic/- devenit acum .andarmO '+ C/Dut u, in*luen1a ne*a t/ a lui Lic/- ;:i1/ e compromite )n mod pu,lic- )ntrucEt e te anc:etat )n dou/ rEnduri pentru ,/nuieli )n leg/tur/ cu .e*uirea arenda#ului #i crim/+ De#i eli,erat din lip / de pro,e- ;:i1/ devine con#tient de puterea dia,olic/ a lui Lic/+ ComenteaD/- )n ace t en - con1inutul importantului capitol AII- care )n*/1i#eaD/ o nou/ )n*runtare )ntre ;:i1/ #i Lic/+

* Mi7era ilii) i anta$onist )Da(ert *Mi7era ilii) etc. #n operele literare de mare #ntindere" persona>ele se pot clasifica i #n funcie de locul ocupat #n economia teAtului? principale" secun* dare i episodice )care apar o sin$ur dat+. E(ident" unul i acelai persona> poate fi caracteri%at #n funcie de mai multe criterii. On pro%a modern a secolului al BB* lea" noiuni precum caracter, sublim, tip, di6otomia po1itiv * ne ativ de(in mai puin rele(ante" #nc2t clasificri de felul celor de mai sus se do(edesc #n mare msur inoperante.

(+ EFplic/ )n1ele ul ace tor cuvinte ale lui Lic/ S/m/d/ul- cel care

"

acum cunoa#te cu mare preciDie caracterul la, al lui ;:i1/: .e om nu$l 'tpneti dect cu pcatele lui, i tot omul are pcate, numai c unul le a'cunde mai bine. Ca ' le dea mai le'ne pe fa, caut$i 'lbiciunea, f$l ' i$l deie de *ol i faci cu el ce %rei... 3+ Lic/- un caracter puternic- a c/rui patim/ e te / devin/ t/pEn pe te u*letele oamenilor- are #i el o l/,iciune care )l va duce )n cele din urm/ la pieire+ Din acea t/ per pectiv/- comenteaD/ c:im,ul de replici dintre Lic/ #i ;:i1/- preciDEnd la cine *ace re*erire Lic/: E #n' o 'lbiciune de care m tem, fiindc nu tii niciodat cum '$o apuci) e azi mai mare, mne mai mic i cnd ai crede c$ai nimerit$o, dai *re. ; . . . < $$Ce fel de 'lbciune1 #ntreb :hi cam cu /umtate de *ur. $$De femei, ba chiar mai rea dect acea'ta, de o 'in*ur femeie. 6+ 0reDint/ modul )n care evolueaD/- pe de o parte- rela1ia dintre ;:i1/ #i Ana #i- pe de alt/ parte- cea dintre Lic/ #i Ana pEn/ )n momentul petrecerii din Diua de 0a#ti de la TMoara cu norocL Bcapitolul al AlI!leaC+ 2+ Ana e te o *emeie pro*und cin tit/- devotat/ ca ei #i copiilor /i- care a intuit din prima clip/ caracterul male*ic al lui Lic/+ Cum eFplici *aptul c/ o a emenea *emeie a.unge /!#i )n#ele ,/r,atulO 7+ ComenteaD/ emni*ica1ia cuvintelor Anei #i atitudinea lui Lic/per ona. de care Ana- c/Dut/ )n p/cat- e aga1/ acum cu di ! perare: $$Dac te duci i te duci, ia$m i pe mine: nu %reau '$l mai %d) nu pot ' mai dau fa cu el6 $$Ei6 ce ' fac cu tine61 #i r'pun'e el, i$o dete, aa cam #n 'il, cu cotul la o parte. @+ EFprim/!1i opinia )n leg/tur/ cu ge tul lui ;:i1/ de a!#i omor) o1ia- 1inEnd eama #i de acea t/ m/rturi ire a a: $$5u$i fie fric ;...<) tu tii c$mi eti dra* ca lumina ochilor6 5$ am ' te chinuie'c: am ' te omor cum mi$a omor# copilul meu cnd ar trebui '$l 'cap de chinurile clului, ca '$i dai 'ufletul pe ne'imite. %5+ 0reDint/ *Er#itul lui ;:i1/+ %%+ MotiveaD/ tarea u*letea c/ a .andarmului 0intea- dedu / din gEndurile care )i trec prin minte de pre Lic/: 2finte Doamne, #ncotro '$a du'1 #mi 'cap, iar #mi 'cap6 %&+ Cum eFplici ge tul lui Lic/ S/m/d/ul de a e inucideO %'+ ComenteaD/ replica ,/trEnei- din *inalul nuvelei: 2meam eu c nu are ' ia' bine: dar aa le$afo't data6...

Limb i )omuni)are
STILUL DIRECT. STILUL INDIRECT. STILUL INDIRECT LI*ER
St"l $"rect ! modalitate prin care e repro! duce integral- */r/ modi*ic/ri un enun1+ Enun1ul reprodu e te introdu au urmat de cuvinte cu valoare declarativ/- care pot *i de cele mai multe ori ver,e precum Ta )ntre,aLTa DiceL- Ta puneL etc+ In tilul directpropoDi1ia au *raDa prin care e reproduc pu ele unui per ona. nu e te u,ordonat/ din punct de vedere intactic ver,ului de decla! ra1ie+ Independen1a *a1/ de ver,ul de decla! ra1ie e eviden1iaD/ prin dou/ puncte au linie de dialog: Ea pune hrtiile una pe'te alta, apoi 'e #ntoar'e cu capul ridicat la 'oul 'u i$l detept din 'omn: $$Ce$i1 Ce '$a #ntmplat1 #ntreb el 'periat. $$(ino cu mine6 #i 'pu'e ea. BIoan Slavici- /oara cu !oroc$ &i$i zi'e$ncet: $ #nc de mic Te cunoteam pe tine, &i *urali% i de nimic Te$ai potri%i cu mine... BMi:ai Emine cu- Lucea.&rul$ St"l "n$"rect ! modalitate prin care enun1ul e te tran pu de la per oana I la per! oana a IlI!a+ Enun1ul e te u,ordonat- prin tran punere- *a1/ de un ver, de declara1ie+ 0ropoDi1iile principale din tilul direct devin propoDi1ii u,ordonate )n tilul indirect+ Tran *ormarea implic/ o erie de modi*ic/ri )n concep1ia propoDi1iei tran pu e- prin pierderea unor elemente a*ective #i limitarea la o intona1ie de tip enun1iativ+ Tran punerea )n til indirect a *ragmentu! lui din /oara cu !oroc de Ioan Slavici e te urm/toarea: %+ Tran pune din tilul direct )n tilul indirect ur! m/torul *ragment din nuvela /oara cu !oroc@ $$-anii mi$i lai, urm :hi cam cu /umtate de *ur. $$!dic #i iau cu mine, r'pun'e Lic) ce$i #n mn nu$i minciun. $$Dar ' tii c nu m ii le*at cu ei, *ri :hi, i plec ' aduc %in rece din pi%ni. $$!'ta a fo't pro'tia mea, *ri Lic, dup ce 'e %zu 'in*ur cu to%arii 'i. Tot era mai bine ' a'cult de tine i ' in 'lu*a la crcium. Ea pu'e hrtiile una pe'te alta, apoi 'e #ntoar'e cu capul ridicat la 'oul 'u i$l detept din 'omn. El o #ntreab 'periat ce e'te i ce '$a #ntmplat. 2oia #i zi'e ' %in cu ea. St"l "n$"rect l"+er ! reproducerea cuvin! telor au gEndurilor unui pe ona. tar/ ca nara! torul / e *olo ea c/ de ver,e de declara1ie+ Reproducerea e realiDeaD/ */r/ utiliDarea unui element de rela1ie- ceea ce are ca e*ect inter*eren1a dintre planul intactic al naratoru! lui #i planul intactic al per ona.ului+ Se caracteriDeaD/ prin tran punerea enun1u! lui de la per oana I la per oana a IlI!a- prin p/ ! trarea nuan1elor intona1ionale- a elementelor leFicale #i gramaticale de tip a*ectiv+ Sunt eli! minate ver,ele de declara1ie #i con.unc1iile u,! ordonatoare Bproprii tilului indirectC- precum #i linia de dialog+ Stilul indirect li,er a )nceput / *ie *olo it )n proD/ din ecolul al AlA!lea- )ntrucEt o*er/ naratorului po i,ilitatea de a preDenta gEn! durile per ona.ului #i a p/trunde )n univer ul ace tuia+ !!2racul de mine6 *ri :hi aa #n *lum. Dar nzuroa' mi '$a mai fcut ne$ %a'ta6 ,oac muiere) parc au '$i ia ce%a din frumu'ee... !na #i calc pe inim i 'e dete la /oc. La #nceput 'e %edea c$a fo't prin' de 'il) dar ce a%ea ' fac1 La urma urmelor, de ce ' nu /oace1 BIoan Slavici- /oara cu !oroc$

$$La', poate e mai bine aa6 r'pun'e Ru. $$2 %edem6 *ri cellalt. Eu m tem c ne ine cu minciuna. $$!'ta e treaba mea6 zi'e Lic, ridicndu$i capul. &+ Un mi.loc de inve tiga1ie p i:ologic/ *olo it de Slavici )n /oara cu !oroc e te monologul interior- procedeu prin care unt reprodu e gEndurile unui per ona. )n til indirect li,er+ Identi*ic/ )n cuprin ul nuvelei un *ragment )n care e te *olo it tilul indirect li,er+

CARACTERIZAREA PERSONAJULUI
Actual"!area cuno/t"n,elor
CaracteriDarea unui per ona. e te o com! punere )n care unt de cri e tr/ /turile *iDice #i morale ale unui erou de!a lungul ac1iunii unei opere epice au dramatice+ In ace t tip de redactare tre,uie / e 1in/ eama de anumite repere pentru a e deDv/lui particularit/1ile per ona.ului #i peci*icul con truc1iei ale+ Caracter"!area unu" personaC $"n opera ep"c0 Nntr!o oper/ epic/- un per ona. e deDv/luie cititorului atEt indirect- prin modul )n care ta,ile#te rela1ii cu tot ce e a*l/ )n .urul /u- cEt #i direct- printr!o erie de tr/ /! turi preDentate de narator- de alte per ona.e au c:iar de el )n u#i+ CaracteriDarea unui per ona. nu )n eamn/ doar portretiDarea ace ! tuia- ci #i preciDeaD/ *elului cum e te repreDentat+ Caracter"!area unu" personaC $"n opera $ra at"c0 )ntr!o oper/ dramatic/- prin natura particu! lar/ a teFtului- unt dominante mi.loacele in! directe de caracteriDare a per ona.ului- pentru c/ tr/ /turile ace tuia unt de prin e cu prec/dere din *aptele #i din pu ele lui+ Statutul personaCulu" 0entru a realiDa caracteriDarea- e reco! mand/ / e ta,ilea c/ locul per ona.ului )n oper/ Bprincipal- ecundar- epi odicC- precum %+ CaracteriDeaD/ per ona.ul ;:i1/ din nuvela /oara cu noroc de Ioan Slavici- urm/rind reperele preDentate mai u + IntegreaD/ )n ca! racteriDarea ta #i urm/toarele criterii: com! pleFitate- grad de tran *igurare a realit/1ii- loc #i poDi1ia lui ocial/ BvEr t/- pro*e ie etcC+ De a emenea- poate *i g/ it/ o emni*ica1ie a numelui- prin care autorul ugereaD/ anumite tr/ /turi de caracter+ )ortretul '"!"c Atunci cEnd teFtul o*er/ detalii cu privire la portretul *iDic Bmai ale )n nuvel/ #i romanC- e vor avea )n vedere *iDionomiamimica- ge ticula1ia- modul )n care e )m,rac/ per ona.ul etc+ )ortretul oral RealiDarea portretului moral pre upune identi*icarea tr/ /turilor de caracter- a *aptelor- a modului )n care vor,e#te per o! na.ul- conturarea tipului de con*lict Binterior au eFteriorC- mentalitatea etc+ M"Cloace $e caracter"!are 0ortretul *iDic #i cel moral e realiDeaD/ prin intermediul mi.loacelor de caracteriDare+ Ace tea unt directe #i indirecte+ Mi.loacele de caracteriDare direct/ e re*er/ la preDentarea */cut/ de narator- de alte per ona.e #i autocaracteriDare+ Mi.loacele de caracteriDare indirect/ e re*er/ la vor,ele #i *aptele per ona.ului)n*/1i#area mediului )n care tr/ie#te- *elul cum e te )m,r/cat- a pectul locuin1ei- numele etc+ Finalul compunerii tre,uie / cuprind/ o concluDie a upra per ona.ului+ ocupat )n an am,lul operei literare- emni*i! ca1ie etic/+ &+ CaracteriDeaD/ per ona.ul Lic/ S/m/d/ulre pectEnd cerin1a de mai u +

ESEUL STRUCTURAT Actual"!area cuno/t"n,elor


E'eul 'tructurat e te o compunere care trateaD/ o anumit/ tem/- indicat/ )n cerin1/+ Ace t reper general are- la rEndul /u- un num/r varia,il de cerin1e B'!3C care tre,uie re pectate )n redactare+ Ordinea integr/rii ce! rin1elor nu e te una o,ligatorie- pre ta,ilit/cel care crie e eul avEnd li,ertatea de a le organiDa dup/ cum dore#te+ Evaluarea unui e eu tructurat e *ace dup/ urm/toarele criterii: ! tratarea tuturor ideilor men1ionate )n *or mularea cerin1elorG ! preDentarea logic/- )n o1it/ de argu menteH eFemple conving/toareG ! organiDarea ideilor )n cri BteFt cu truc tura clar/- coerent- ec:ili,ru )ntre introducerecuprin #i )nc:eiere- idei u,liniate prin con truc1ia paragra*elor- raport core punD/tor

)ntre ideile principale #i cele ecundareCG ! capacitatea de analiD/ #i de interpretare B,un/ rela1ie )ntre idee #i argument- ucce! iunea logic/ a ideilor- a,ilitatea de a *ormu! la .udec/1i de valoare #i de interpretare per o! Scrie un e eu tructurat de circa dou/ pagini )n care / preDin1i evolu1ia celor trei per ona.e B;:i1/- Ana- Lic/ S/m/d/ulC pu e )n prim!plan de Ioan Slavici )n nuvela /oara cu !oroc0 In redactarea e eului tructurat e recomand/ / deDvol1i urm/toarele repere: ! eFplicarea emni*ica1iei cuvintelor ,/trEnei Bdin introducerea nuveleiCG ! preDentarea evolu1iei lui ;:i1/- or,it de pati! ma pentru ,aniG ! motivarea tran *orm/rii per ona.ului Ana dintr!o o1ie iu,itoare #i devotat/ )ntr!una care!#i

nal/CG ! re pectarea normelor de ortogra*ie #i punctua1ieG ! a#eDarea corect/ a teFtului )n pagin/liDi,ilitatea+ tr/deaD/ o1ulG ! eviden1ierea rolului male*ic pe care )l are Lic/ S/m/d/ul+ 0entru con1inutul e eului- vei primi &5 de puncte BcEte 3 puncte pentru *iecare cerin1/HreperCG pentru redactarea e eului- vei primi &5 de puncte @or*anizarea ideilor #n 'cri' $ ( puncteG utilizarea limbii literare Q ( puncteG abiliti de analiz i de ar*umentare ! ( puncteG orto*rafia ! ' puncteG punctuaia Q ' puncteG aezarea #n pa*in, lizibili$ tatea $ & puncteC+

MONOLO#UL Actual"!area cuno/t"n,elor


Monolo5ul e te vor,irea ne)ntrerupt/ a cuiva- o replic/ de dimen iuni ample- emi / de o per oan/ au un per ona.- care )#i eFprim/ entimente- gEnduri- idei etc+ EFi t/ mai multe tipuri de monolog: pove tirea au relatarea oral/- de crierea oral/- argumentarea oral/ a unei opinii- di ! cur ul unei per onalit/1i pu,lice etc+ 0entru ca un monolog / *ie e*icient- el tre,uie adecvat la itua1ia de comunicare Bauditoriu- conteFtC #i la copul comunic/rii Bin*ormarea- argu! mentarea- diverti mentul etcC+ De regul/- un monolog e te tructurat )n trei p/r1i: introducerea- cuprin ul #i )nc:eie! rea+ Introducerea are rolul de a capta aten1ia #i ,un/voin1a auditoriului+ Cuprin ul Bpartea cea mai )ntin /C tre,uie / e remarce prin clarita!
%+ ImagineaD/!1i c/ e#ti purt/torul de cuvEnt al

tea ideilor- coeren1a lor- puterea de convinge! re- accentuarea anumitor termeni+ )nc:eierea tre,uie / o*ere o concluDie+ )n timpul u 1inerii unui monolog- e reco! mand/ ca vor,itorul / ta,ilea c/ un contact viDual cu auditoriul+ De a emenea- el nu poate ignora reac1ia a cult/toruluiHa cult/torilor #i e te nece ar /!#i modi*ice di cur ul )n *unc1ie de acea ta+ Elementele nonver,ale Bmimica- ge ticapoDi1ia corpuluiC #i paraver,ale Baccentultonalitatea- pauDele )n vor,ire- ritmul eFpuneriiC au un rol important )n convingerea auditoriului+ Mi#carea ,ra1elor- privirea- lim! ,a.ul trupului pot vor,i uneori mai mult decEt )n e#i cuvintele+ eviden1/ anumite a pecte + '+OrganiDa1i un concur la care / participe cel pu1in trei elevi+ Fiecare tre,uie / u 1in/ un monolog de pre un *ilm viDionat de curEnd+ CE#tig/torul va *i de emnat de un .uriu *ormat din cinci elevi care vor aprecia atEt adecvarea la copul comunic/rii Bin*ormarea- argu! mentarea- diverti mentul etcC- cEt #i *olo irea elementelor nonver,ale #i paraver,ale+

unei in titu1ii #i tre,uie / in*ormeDi pre a )n leg/tur/ cu un eveniment important petrecut de curEnd+ Alege!1i un u,iect pe care )l con! ideri potrivit #i u 1ine un monolog de trei minute+ &+ Su 1ine )n *a1a cla ei un monolog prin care / imi1i o per oan/ pu,lic/ din RomEnia de a t/Di*olo ind ge tica #i mimica pentru a pune )n

%+ CompoDi1ia nuvelei /oara cu !oroc *ace din acea t/ oper/ li!

Evaluare curent Aplica ii

terar/ capodopera nuveli ticii lui Ioan Slavici+ 0reDint/ na! ra1iunea urm/rind momentele u,iectului BeFpoDi1iunea- intri! ga- de */#urarea ac1iunii- punctul culminant- deDnod/mEntulC+ &+ NnMoaracu !oroc, *iecare epi od aduce o doD/ de neprev/Dutr/ toarn/ o itua1ie au )mpinge mai departe lucrurile+ 0reDint/ cEteva epi oade din cuprin ul nuvelei care e impun aten1iei cititorului prin ineditul lor- c:iar printr!o tent/ de enDa1ional+ '+ Sta,ile#te o leg/tur/ )ntre oarta lui ;:i1/ #i re*lec1ia din Ca$ zania mitropolitului Teo*il BveDi ecven1a <na"nte $e te=tF de la care !a pornit di cutarea nuvelei: "rirea deart i iubirea de ar*ini, ace'tea 'unt nete neputini iui ale 'ufletului Bmoto al dramei i torice R&*va! i Vi"ra de 4+ 0+ Sa deuC+ (+ EFplic/ prin ce e deo e,e#te Lic/ S/m/d/ul de oamenii locu! lui- o lume cu legi etice ,ine ta,ilite- cu oameni cin ti1i- avEnd re pectul ,inelui- al adev/rului #i al muncii+ 3+ Con truc1ia per ona.ului Lic/ S/m/d/ul e te realiDat/ cu deo! e,it/ art/+ Ca #i )n cinematogra*ie- )n literatur/ e )ntEmpl/ ca de multe ori per ona.ele negative- ,ine conturate- credi,ile- / *ie c:iar mai reu#ite din punct de vedere arti tic decEt cele po! Ditive+ Ce con ideri c/ e te intere ant )n conceperea ace tui per ona.O 6+ Soarta Anei- a c/rei vin/ pare )ndoielnic/- e te una dramatic/+ EFplic/ motivul pentru care autorul :ot/r/#te / o T acri*iceL )n *inalul nuvelei+ 2+ Demon treaD/ c/- potrivit gEndirii lui Ioan Slavici- *iecare per! ona. B;:i1/- Ana- Lic/C moare din cauDa l/,iciunii ale+ 7+ Acea t/ nuvel/- care pleac/ de la o teD/!moral/ Bnece itatea ec:ili,rului #i a t/pEnirii de ineC- de,uteaD/ prin cuvintele ,/trEnei B)n patele c/rora e a cunde vocea #i opinia autoru luiC #i e )nc:eie tot cu vor,ele ei+ Sta,ile#te o coneFiune )ntre )nceputul #i *Er#itul nuvelei pentru a demon tra un anumit tip de con truc1ie a teFtului+ @+ De#i e intituleaD/ /oara cu !oroc, nuvela are un *inal tragic+ ComenteaD/- din acea t/ per pectiv/- emni*ica1ia titlului+ %5+ Urm/re#te tr/ /turile ace tei pecii literare ! nuvela+ Demon treaD/ c/ /oara cu !oroc e te o nuvel/+

Dincolo de teFt

%+Cite#te nuvela omoara de loan Slavici )n care per ona.ul Du1u e te mEnat de aceea#i dorin1/ de )navu1ire ca #i ;:i1/+ O, erv/ paraleli mul celor dou/ teFte: cEnd averea la care vi eaD/ )i ie e )n cale B,anii o*eri1i de Lic/ S/m/d/ul- )n caDul lui ;:i1/ au g/ irea unei comori- )n caDul lui Du1uC- per ona.ul )#i tr/deaD/ l/,iciunea #i )n cele din urm/ pierde totul+ &+ EFprim/!1i opinia- prin redactarea unui e eu cu r/ pun re trEn B%5!%3 rEnduriC- de pre ace te *ragmente cu valoare a*ori tic/ Belemente de com poDi1ie peci*ice modalit/1ii de crea1ie a lui loan SlaviciC prin care e de c:ide *iecare nuvel/ men1ionat/: P 2ntatea6 -inecu%ntarea de 'ntate6 2nto' ' fii, i i$e de'tul un pumn de mlai ca nici pe un #mprat ' nu te dai6 1 omoara$ P !!5u$i %orb6 Ri 'unt oamenii, #nct mai ri nici n$ar putea ' fie. Chiar i acela pe care toat lumea #l tie de bun #i are cea'urile de ru$ tate, i nu a%em dect '$l atin*em unde$l doare pentru ca '$l facem mai drz dect alii. 15ura satului$ P =m are ne%oie de om #n lumea acea'ta, i nimeni nu e nici att de bo*at i de puternic ca ' n$aib trebuin de alii, nici att de 'rac i de 'lab ca ' nu poat a/uta pe alii. Dureri i bucurii trec din om #n om.DVeci!ii$ '+In anul %@32 a avut loc la 4ucure#ti premiera *ilmului La /oara cu !oroc, )n regia lui Iictor Iliu+ In ecraniDarea nuvelei lui loan SlaviciCon tantin Codre cu .oac/ rolul lui ;:i1/- Ioana 4ulc/ o interpreteaD/ pe Ana- iar ;eo 4arton e te Lic/ S/m/d/ul+ Ace t *ilm- neatin de trecerea timpului- e te unul dintre momentele de re*erin1/ ale cinematogra*ului romEne c+ De!a lungul vremii- mai multe crea1ii literare au *o t tran pu e pentru ma! rele ecran+ Cele mai importante ecraniD/ri au *o t */cute dup/ opere precum: \ O !oapte .urtu!oas& de I+L+ Caragiale- regia Uean ;eorge cu B%@(&CG \ Visul u!ei !op(i "e iar!& de Tudor Mu#ate cu- regia Uean ;eorge cu B%@(3CG \ O scrisoare pier"ut& de I+L+ Caragiale- regia Sic/ AleFandre cu #i Iictor Iliu B%@3'CG \ '-ale car!avalului de I+L+ Caragiale- regia ;:eorg:e Nag:i #i Aurel Mi:ele# B%@37CG \ Tita!ic-Vals de Tudor Mu#ate cu- regia 0aul C/line cu B%@6(CG G P&"urea sp,!*ura(ilor de Liviu Re,reanu- regia Liviu Ciulei B%@63C ! premiul pentru regie la *e tivalul de *ilm de la Canne G \ R&scoala de Liviu Re,reanu- regia Mircea Mure#an B%@63CG \ Steaua .&r& !ume de Mi:ail Se,a tian- regia Senri Colpi B%@66CG \ Balta%ul de Mi:ail Sadoveanu- regia Mircea Mure#an B%@6@CG \ E!i%ma Otiliei de ;+ C/line cu- ecraniDare cu titlul Aeli4 i Otilia, )n regia lui Iulian Mi:u B%@2&CG \ /ara de loan Slavici- ecraniDare cu titlul 'i!colo "e po", )n regia lui Mircea Ieroiu B%@26CG \ Io! de Liviu Re,reanu- ecraniDare cu titlul Blestemul p&m,!tului, blestemul iubirii, )n regia lui Mircea Mure#an B%@2@CG \ A"ela de ;+ I,r/ileanu- regia Mircea Ieroiu B%@73CG \ /orome(ii de Marin 0reda- regia Stere ;ulea B%@72C etc+ Dup/ cum ai o, ervat- unele dintre ace te *ilme unt ecraniD/ri ale unor opere literare pe care le!ai tudiat au le vei tudia de acum )nainte+ Caut/!le #i viDioneaD/ cEteva dintre ele+

ROMANUL
iocoii vec6i +i !oi $e N"colae F"l" on Io! $e L";"u Re+reanu /aitreBi $e M"rcea El"a$e Recen!"a /ircea Elia"e@ /aitreBi 1roma!$ $e )o p"l"u Constant"nescu

ROMANUL

Not biobibliogra/i) Ni)olae 2ilimon )'8'& * '885+" pro%ator i publicist. Este fiul lui Mi6ai 7ilimon" protopopul 1isericii Enei din 1ucureti" i al Mriei. #n(a la /coala cati6etic de la 1iserica Enei i" se pare" la coala de c2ntrei bi* sericeti a unui clu$r rus" 0issari* on. 7rec(entea%" de asemenea" cursurile de c2ntrei or$ani%ate de .ocietatea 7ilarmonic a lui -eliade Mdulescu i C. Aristia. Este muli ani c2ntre la biseric. #n Scrisorile sale" 3on 96ica afir* m c ar fi fost i corist i flautist #n orc6estra unei trupe italiene de oper care ddea spectacole #n 1ucureti. Ocup funcii administrati(e mrun* te" :a>utor la masa a doua<" secretar" #n di(erse instituii ale statului. Cola* borea% la %iare i re(iste ale timpu* lui cu scrieri felurite? cronici mu%icale )a fost primul critic mu%ical rom2n profesionist+ i teatrale" basme culese i prelucrate" memorii de cl* torie" nu(ele. :Momanul su ori$i* nal<" Ciocoii vechi i noi sau Ce nate &in pisic oareci "n,nc este publicat i el mai #nt2i tot #n foi* leton. Opera? 9scursiuni -n *er"ania "eri&ional. Me"orii artistice, istorice i critice )'880+" nu(elele Mateo Cipriani, 'er#a"o, Slu6nicarii )de(enit Nenorocirile unui slu6nicar sau *entilo"ii &e "ahala) )'88'+" Ciocoii vechi i noi )'883+.

%+ Ce anume con idera1i c/ v/ poate o*eri lectura unei c/r1i: P amuDamentO P in*orma1iiO P emo1iiO P eFperien1/ de via1/O P modele de urmat au de evitatO Di cuta1i )n grupe de patru!cinci colegi pentru a alege una dintre variante au propune1i o alta #i motiva1i!v/ op1iunea+ Su 1ine1i!v/- *iecare grup/- op1iunea )n *a1a colegilor #i compara1i!v/ argumentele cu ale lor+ In eFpunerea argumentelor ave1i )n vedere #i componenta nonver! ,al/ a comunic/rii Bmimic/- ge tic/- tonalitate- ritmul vor,iriiC+ &+ Reu#ita au e#ecul unui per ona. literar te ,ucur/H te mE:ne#teH )1i e te indi*erent/O ArgumenteaD/!1i oral punctul de vedere )n *a1a colegilor+

C+=C=++ (EC + &+ 5=+ 'au CE 5!&TE D+5 .+2+CW &=!REC+ "!5!5C!
roman ori*inal $ 'ra5 ente % iocoii vec6i i !oi e te un roman de moravuri a c/rui ac1iune e petrece )n ultimii ani ai domniilor *anariote #i )n primii ani ai domniilor p/mEntene+ Autorul aduce )n prim!plan cEteva tipuri umane pe care- pentru a le con*eri credi,ilitatele *ace / tr/ia c/ )ntr!o lume de cri / cu a emenea minu1ie #i pre /rat/ cu atEt de numeroa e evenimente #i per onalit/1i i torice reale- )ncEt- cum ar *i pu 4alDac- ea a.unge T / concureDe tarea civil/L+ 0rotagoni tul e te ciocoiul %echi, Dinu 0/turic/- /une de >> de ani, la )nceputul romanuluiindivid viclean #i am,i1io - dar purtEndu! e umil cu po tel! nicul Andronac:e TuDluc pentru a!i cE#tiga )ncrederea- #i care- aliindu! e cu amanta ace tuia- c:era Duduca #i cu negu torul Co tea C:iorul- a.unge / mnnce averea t/pEnului #i / do,Endea c/ )nalte *unc1ii admini trative )n vremea domniilor lui Caragea #i AleFandru "u1u+ 0arvenitul @ciocoiulA care e dovede#te a *i per ona.ul e te un individ capa,il de orice tic/lo#ie pentru a!#i atinge 1elul+ El nu e va da )n l/turi /!% tr/deDe c:iar #i pe Tudor Iladimire cu pen! tru a o,1ine mai mult/ m/rire- dar va pl/ti pEn/ la urm/ pen! tru *aptele ale- *Er#ind )n ocn/- ruinat #i tr/dat la rEndul /u de cea care )i deveni e )ntre timp o1ie- Duduca+ )n c:im,-

$e N"colae F"l" on

Roman * specie epic de mare #ntindere" cu o intri$ #n $eneral complicat i o cu aciune care se poate desfura pe mai multe pla* nuri $rupate #n >urul unui nucleu" pun2nd #n micare" de asemenea" un numr mare de persona>e. 5ei structuri epice ample au e* Aistat#nc din antic6itatea $reco*lati* n )Gon$os * Daphnis i Chloe, ;etronius * Sat2ricon), continu2nd #n e(ul mediu i Menatere p2n #n Epoca Guminilor "romanele cavalereti ale lui C6retien de 4roIes" romanele psiholo ice ale 5oamnei de Ga 7aIette" ale lui Mari(auA i ale abatelui ;re(ost" romanele picareti5 de aventuri ale lui Cer(antes" Ge* sa$e etc+" #nceputurile romanului trebuie plasate #n An$lia secolului al B033*lea" mai cu seam #n scrierile lui 5aniel 5efoe" Mic6ardson i 7ieldin$. ;2n #n secolul al B0333*lea romanul fusese totui considerat o specie :>oas<" datorit lipsei de ri* $oare a formei" a eAcesului de ima* $inaie i a fri(olitii erotice. Creatorul romanului modern poate fi considerat 1aJac. in ciclul intitulat Co"e&ia u"an, el a aspi* rat spre cuprinderea totalitii at2t din punctul de (edere al modalitilor narati(e" c2t i al coninutului" prop* un2ndu*i ca #n descrierea societii timpului su s concure%e starea ci(il. .pre acelai ideal (or aspira i ali romancieri realiti precum en$le%ii 5icJens sau 46acJeraI. 6aturalismul, prin @ola sau 46omas -ardI" (a aduce #n prim*plan descrierea reaciilor psi6olo$ice pri* mare" instinctuale" subcontientul. 7omanul modern,8 prin ;roust" DoIce i 0ir$i6iQCoolf" renun la in(esti$aia social i studiul tipolo$i* ilor #n fa(oarea >ocului memoriei aso* ciati(e i a fluAului contiinei" ceea ce (a duce la pul(eri%area cronolo* $iei i la o aparent destructurare a formei. Este #n fond o re(olt #mpo* tri(a anecdoticului" c6iar dac" #n timp" se (or produce i reacii de sens contrar. #n secolul al BB*lea" romanul a fost probabil specia narati( cea mai mobil" permi2nd o multitudine de clasificri. .e poate (orbi de romanul comportamentist )Emest -emin$RaI+" rblr-arlufpairabol )7ran% LafJa+" romanul-eseu )46omas Mann" 0in* til <-oria" ,icolae 1reban+" romanul e'isten$ialist )Albert Camus" Marin ;reda+" noul roman france1 ),at6a* lie .arraute" Alain Mobbe*9rillet+" re-

luga credincioa / ce !a dovedit a *i v/ta*ul ;:eorg:e- va a.unge din opincar, mare 'ptar #i e va c/ /tori cu M/ria*iica ,anului C- ,oierul patriot- care- la rEndul /u- va deveni omul de )ncredere al primului domn p/mEntean;rigore!vod/ ;:ica+ Continuarea romanului- c/ci titlul )n u#i indic/ inten1ia crierii unui diptic- )n care ciocoiul *anariot cu ilic i cu *iubea / *ie )nlocuit de ciocoiul modern- cu frac i cu mnui, nu !a mai realiDat- datorit/ mor1ii nea#teptate a criitorului+ Departe de a *i o capodoper/- puternic in*luen1at de a#a! numitele romane!*oileton au populare- )n vog/ atunci- care )m,inau gu tul pentru enDa1ional cu intere ul pentru tudiul *iDionomie #i o, erva1ia ocial!moral/- dar #i de opera lui 4alDac- meritele c/r1ii tre,uie c/utate mai pu1in )n domeniul e teticului- de#i ele eFi t/ )n mod cert- cEt )n )ncercarea de a orienta gu tul pu,licului c/tre o pecie practic ineFi tent/ )n literatura romEn/ a momentului- romanul- care a,ia )n ecolul urm/tor va a.unge / domine Kpia1aL literar/- #i )n *iFarea cEtorva tipuri umane ce vor *ace carier/ )n literatura romEn/- cel mai ,ine repreDentat *iind acela al arivi tului+ "i nu )n ultimul rEnd- pentru cititorul de aDi- )n pitore cul lumii pe care o de crie+ 0er pectiva narativ/ omni cient/ din care unt o, ervate per ona.ele nu e te )n / du,lat/ #i de o,iectivitate- a#a cum vom con tata la romancierii de mai tErDiu- care vor a,orda acela#i Kung:i al priviriiL- ci a,und/ )n comentarii u,iective ce urm/re c / impun/ un anume punct de vedere+ C/ci nara! torul e ,ucur/ atEt de e#ecul acelora dintre per ona.ele ale pe care le!a di pl/cut de la ,un )nceput- cEt #i de reu#itele celor K,uniL- dorind / determine aceea#i reac1ie #i din partea cititorului+

DEDICA?IE Domnilor ciocoi6 E'te mult timp de cnd #mblu cu acea'ta nu%el ziua i noaptea, #ntocmai ca Dio*en, cutnd o cla' de oameni ca ' le$o dedic. !m %oit ' fac acea't onoare boierilor) dar, dup o *ndire 'erioa', mi$am 'chimbat hotrrea, cci, dei #ntr$acea't cla' '$au 'tre$ curat muli %enetici corupi i cu toate lo%irile i tentatiunile 'trinilor la care 'er% de int de un 'ecol i /umtate, tot 'e *$ 'e'c pintre dnii brbai cu 'imiminte nobile i cu inim de ade$ %rai romni, cari au fcut, fac i 'unt con%in' c %or face mult bine patriei lor. De la boieri am aler*at la ne*utori. !m re%izuit toate 'tabi$ limentele de comerciu, de la ma*aziile cele mari i luBoa'e pn0 la ma*herniele cele umilite ale precupeilor. !m %zut zarafi fr capital, fanfaroni i maloneti, cari 'rce'c lumea prin dobnzile cele nem'urate, lip'cani i bo*a'ieri care #i

alismul ma ic de tip sud-american )9arc#a M2rSue%" /tefan 1nulescu+ etc. Alte criterii de clasificare mai pot fi situarea n timp a ac$iunii% istoric" contemporan" de anticipaieH cadrul social5 eo rafic% urban" ruralH forma de or ani1are% epistolar" >urnal" cro* nicH perspectiva narativ% la per* soana 3" la persoana a lll*aH subiec* ti(" obiecti(. #n aprecierea unui ro* man pot funciona simultan mai mul* te criterii? de eAemplu" Ciocoii vechi i noi este un roman realist" social" urban scris la persoana a 333 a.

(i)*ionar )ultural 5io$ene ) '3 * 3!7 #.-r.+ * filo%of cinic $rec. 5ispreuind bo$ia i con(eniile sociale" a locuit mult (reme #ntr*un butoi. 3 se atribuie c2te(a fapte i replici semnificati(e. Gui AleAandru cel Mare" (enit s*i cear sfatul" i*a rspuns c (a tre* bui mai #nt2i s se dea #n lturi" pentru c*i acoper soarele. .e mai po(estete c a fost (%ut umbl2nd prin Atena #n plin %i" cu o lamp #n m2n" spun2nd? Caut un om.

#mpodobe'c ma*azinele cu marf putred i cu o*linzi mincinoa'e i, dndu$i ton de mari capitaliti, ruineaz 'ocietatea prin falimente frauduloa'e, ce 'e efectue'c foarte le'ne #n ara noa'tr) bcani cari %nd rapi #n loc de untdelemn, orez #ndoit cu pietricele ca ' tra* mai *reu la cntar i cafea ame'tecat cu orz i fa'ole. !m %zut crciumari ame'tecnd %inul cu ap i %nznd cu ocale cu dou funduri, mcelari i precupei %nznd cu cntare 'trmbe i m$am mhnit, cci rul e'te foarte mare) dar n$am *'it #n aceti am*itori dect nite hoi 'au ciocoiai ordinari, ieii din coala %oa'tr fr diplom de 'pecialitate6... !m aler*at prin 'ate i ctune, am %orbit cu rani btrni i tineri) ce e drept, 'unt plini i ei, 'rmanii, de mr%ii pn #ntre urechi, dar n$am *'it nici #ntre dnii pe oamenii ce cutam. !m intrat #n locaul lui Dumnezeu, am ob'er%at cu contiin clerul #nalt i pe cel proletar. Dar %ai6 ce dezam*ire6... !colo unde credeam c %oi *'i toia*ul i trai'ta, 'acrul 'imbol al umilinei i pietei cretine, am *'it i*norana #ntronat, in%idia, mndria, lcomia i alte pcate mortale pe care ne oprim a le de'crie, cci le*ea de pre', fr #ndoial, ne$ar condamna la zece ani de ocn. =bo'it de attea cercetri zadarnice, hotr'em '$mi ard manu'criptul) dar tocmai cnd m pre*team ' dau flcrilor rodul o'tenelilor mele de a'e luni, m$am *ndit i la %oi, preaiu$ biii mei ciocoi ai condeiului, de toate cla'ele i partidele, i am zi' ca 'trmoul no'tru .ilat: 8Ecce homo4 'au 8+at oamenii mei64 (ou dar, 'trlucii luceferi ai %idelor, cari ai mncat 'tarea 'tpnilor %otri i %$ai rdicat pe ruinele acelora ce nu %$au l'at ' murii #n mizerie) %ou, cari 'untei putre/unea i muce*aiul ce 'ap din temelii i r'toarn #mpriile i domniile) %ou, cari ai furat cu z%anul din funciunele cele mici i cu miile de *albeni din cele mari, iar acum, cnd %$ai cumprat moii i palate, 'tropii cu noroi pe fctorii %otri de bine) %ou i numai %ou dedic acea't 'lab i ne#n'emnat 'criere. Citii$o cu b*are de 'eam, domnii mei, i oricte hoii #mi %or fi 'cpat din %edere, #n'emnai$le pe un cata'tih i mi le trmitei ca ' le adao* la a doua ediiune. Dicionar nu%el, +*+ B)nv+C ! noutateG aici termenul nu e re*er/ la pecia na! rativ/- ci tre,uie pu )n rela1ie cu u,titlul roman ori*inal care atrage aten1ia a upra nout/1ii crierii %enetic, +m+ ! tr/in zaraf, +m+ ! per oan/ care e )ndeletnicea cu c:im,ul ,anilorG c/m/tar malone't, ad.+ ! necin tit- incorect lip'can, +m+ ! negu tor care vindea m/r*uri adu e de la Lip ea BaDi LeipDigC bo*a'ier, +m+ ! negu tor de pEnDeturi oca, +*+ ! vec:e unitate de m/ ur/ egal/ cu aproFimativ un litru B au un VilogramC #i un *ert

Ti-uri * repre%entri a(2nd un caracter de $eneralitate i" #n con* secin" con(enionale" ale unor cate$orii umane. Ele #nsumea% numai caracteristicile stabile i definitorii ale indi(i%ilor" comporta* mentul persona>elor*tip fiind pre(i* %ibil. .criitorii realiti" precum ,icolae 7ilimon" au fost atrai mai cu seam de tipurile sociale" par(e* nitul ocup2nd o po%iie de prim*plan.

EFplorarea teFtului

Domnilor ciocoi6
%+ Dedicaia are un caracter evident ironic+ Identi*ic/- )n teFt-

eFemple care / poat/ u 1ine acea t/ a*irma1ie+ &+ Scriitorul enumera cEteva tipuri umane caracteri tice pentru ocietatea romEnea c/ din primele decenii ale ecolului al AlA! lea: ,oierul- Dara*ul- negu torul lip can- ,oga ierul- ,/canulm/celarul- precupe1ul- cErciumarul- preotul+ Alege patru dintre ace tea #i completeaD/ ta,elul cu curte eFtra e care / de crie comportamentul *iec/ruia+ Tr/ /turi

Tipul uman

+rolog * partea de #nceput a unei creaii literare" care ofer citi* torului informaii considerate impor* tante pentru #nele$erea operei.

'+ "i totu#i- nici unul dintre ace#tia nu e va dovedi a *i protago ni tul- de#i )i vom )ntElni )n paginile romanului+ Cui )i e te dedi cat romanul6 Identi*ic/ *ragmentul )n care e te preDentat TeroulL principal+ (+ Cite#te Prolo%ul romanului+ Iei con tata c/ el con1ine o de criere a tipului ciocoiului din toate rile i mai cu 'eam din ara noa'tr. Enumera tr/ /turile care )i compun portretul+ 3+ Identi*ic/ drumul parcur de ciocoi de la anii dinti pEn/ cEnd a.unge la *radul de mrire pentru care a comi' toate mieliile, a#a cum e te de cri el )n Prolo%0

)ARTEA D

CIOCOII VECHI
DE LA DHDE )IN LA DHJ9 CA)ITOLUL I 'I8U P:TURI : Fntr$o diminea din luna octombre, anul HPH?, un /une de >> de ani, 'curt la 'tatur, cu fa oache, ochi ne*ri plini de %iclenie, un na' drept i cu %rful cam ridicat #n 'u', ce indic ambiiunea i mndria *ro'olan, #mbrcat cu un anteriu de amal*ea rupt #n 'pate, cu cara%ani de pnz de ca' %p'ii cafeniu, #ncin' cu o bucat de pnz cu mar*inile cu'ute #n *her*hef, cu picioarele *oale b*ate #n nite iminei de 'aftian, care fu'e'er odat roii, dar #i pierdu'er culoarea din cauza %echimei, la #ncin*toare cu nite climri colo'ale de aram, #n cap cu cauc de al, a crui coloare nu 'e putea de'tin*e din cauza peticelor de diferite materii cu care era crpit, i purtnd ca %e'tmnt de cpetenie o fermen de pambriu ca paiul *rului, cptuit cu bo*a'iu rou, un a'tfel de /une 'ta #n 'cara ca'elor marelui po'telnic !ndronache Tuzluc, re$zimat de 'tlpii intrrii i ab'orbit #n nite meditaiuni care, reflec$tndu$ 'e #n tr'urele feei 'ale, l'au ' 'e %az pn la e%iden c *ndirea ce$l preocupa nu era dect planuri ambiioa'e, ce #nchipuirea lui cea %ie #i punea #nainte, i ob'tacolile ce #ntmpina #n

realizarea lor. Fn momentul acela, ua 'crei 'e de'chi'e i 'e art #naintea /unelui un arnut #mbrcat numai #n fir, cu pi'toale i iata*an la

Reali'm * curent literar aprut #n primele decenii ale secolului al BlB* lea" care" prin repre%entarea (eridic i obiecti( a lumii" #i propune s dea cititorului impresia c uni(ersul ficional este o o$lind eAact a realitii. .criitorul realist este un 5emiur$" creator i stp2n absolut al destinului persona>elor" el manifest2ndu*se cu precdere ca narator omniscient. 3criitorul, con* sidera 9usta(e 7laubert" trebuie s fie pentru opera sa ceea ce este .umne1eu pentru crea$ie% pretutindeni sim$it, dar niciodat v1ut. #ntre cei mai cunoscui scriitori realiti ai lumii sunt .tend6al )'783 * '8 !+" 1al%ac )'7&& * '850+ i 7laubert )'8!' * '880+" #n 7rana" 5icJens )'8'! * '8&0+ i 46acJeraI )'8'' * '883+" #n An$lia" 4olstoi )'8!8 * '&'0+ i 5ostoie(sJi )'8!' * '88'+" #n Musia. #n literatura rom2n" #n afara lui ,icolae 7ilimon trebuie amintii loan .la(ici" 3.G Ca* ra$iale" Gi(iu Mebreanu" -ortensia ;apadat*1en$escu i Marin ;reda.

bru i cu ttarc roie blnit cu %ulpe nafe. "ndrul albanez, fr ' pri%ea'c ct de puin pe bietul /une ce$i fcea temenele pn la pmnt, 'tri* cu %oce de 'tentor: $$+oane, tra*e butca boierului la 'car6 (izitiul, dupe ce ple'ni de cte%a ori din bici i mai fcu cte%a marafeturi, prin care %oia ' arate abilitatea ce a%ea #n me'eria 'a, tra'e butca la 'car. 5u trecu mult i 'e auzi paii cei lenei i *ra%i ai marelui po'telnic, ce cobora 'cara cu o caden 'imetric. ,unele, a crui ateniune era aintit la cea mai mic micare ce 'e petrecea, auzi i el ace't z*omot i, cu un aer #n care 'e %edea foarte curat neli$ nitea, ridic de la pmnt dou cutii cu p'tr%i i cte%a *ini) apoi %r# machinlicete mna #n 'n i 'coa'e un plic 'i*ilat, iar dup ce #i 'trn'e fermeneaua la piept i$i lu caucul din cap, l'nd ' 'e %az o cptn ra' pe'te tot i numai #n cretet cu %reo cte%a fire de pr, lu o poziie umilitoare i atept 'o'irea boierului. +n fine, po'telnicul apru #n 'car #mbrcat cu antiriu de cutnie ca *ua porumbelului, #ncin' pe'te mi/loc cu un al de Oari*rad, cu ilicul #n cap i #n%elit pn la ochi cu o *iubea de po'ta% alba'tru blnit cu blan de r'. El zri pe /une i$i zi'e cu *ra%itatea de boier de protipendad: $$Cine eti, m biete, i ce %oieti de la mine1 ,unele czu #n *enunchi i 'rutnd pulpana antiriului, r'pun'e cu o %oce ln*ed, ce in'pira comptimire: $$2 trii #ntru muli i fericii ani6 2unt Dinu .turic, nemernicul fiu al preaumilitei %oa'tre 'lu*i, treti$lo*oft :hinea .turic, fo'tul odinioar %taf de curte al #nlimei$%oa'tre. $$Ei bine, 'pune$mi ce %rei de la mine1 $$!m o 'cri'oare de la tata ctre preacin'titul i de bun neam obraz al mriei$%oa'tre. $$!d$o$ncoa, ' %edem acea 'cri'oare. ,unele 'e apropie de po'telnicul innd capul plecat pn la pmnt i$i dete 'cri'oarea, apoi czu iari #n *enunchi i, 'tnd #n acea't poziiune, atept r'pun'ul. -oierul de'chi'e 'cri'oarea i citi cele urmtoare: 8.reamilo'ti%ului i de bun neam al meu 'tpn, cu cea de 'lu* 'upunere m #nchin. Dup 'nta datorie ce am, ca un 'upu' credincio' %iu a cerceta de'pre fericita i mie foarte 'cump 'ntate a pane%*heniei$tale, ca, aflndu$o pe deplin, ' m bucur din rrunchii inimei mele, cci eu, din mila Domnului, m aflu #n toat #ntre*imea 'ntei i m #ndelet$ nice'c cu umilita mea 'lu/buli de 'ome, ce te$ai milo'ti%it a$mi da. !m primit preacin'tita 'cri'oare a bla*orodniciei$tale i cele ce #mi porunceti le$am pu' #n lucrare. Cele patruzeci lude 'cutelnici: pe'cari, rcori, %ntori i dr%ari, i$am #mprtiat #n tot /udeul i crez c, cu a/utorul lui Dumnezeu i iuchiuzarlcul 'meritului tu rob, curtea bla*orodniciei$tale #n 'curt %reme 'e %a #mplea de toate cele trebuincioa'e. !lta am ' te ro*, arhon po'telnice) fiul meu, #nfitorul ace'tei umilite 'cri'ori, a a/un' #n ilichie i cu toate c m$am 'ilit a$l #n%a toate iuchiuzarlcurile i marafeturile cu care trebuie ' fie #mpodobit un ade%rat calem*iu, dar nefiind de a/un' toate ace'tea, #l trmit la domnia$ta ca ' 'e mai road, ' poat iei i el mne$poimne la obraze.

.rimete, milo'ti%e 'tpne, dou bote cu p'tr%i i zece *ini cre'$ cute i #n*rate de mine. ! pane%*heniei$tale 'merit i umilit 'lu*, treti$lo*ofat :hinea .turic ot -uco% 'ud 2aac 4 Dup ce po'telnicul !ndronache citi 'cri'oarea, chem pe %taful 'u de curte i$i zi'e: $$+a ace'te cutii cu p'tr%i i ' le trmii colo, tii tul +ar pe tren *arul ace'ta de biat '$l opreti #n curtea mea i ' mi$lfaci deocam dat ciubucciu. La ace'te %orbe ale boierului, inima lui Dinu .turic 'lt de bucurie, i a%ea mare dreptate, cci prin admiterea lui #n 'er%iciul po'telnicului de%eni'e proprietar pe prima liter a alfabetului fortunei. +n timpul ace'ta, %izitiul atin'e caii cu biciul i iei cu butca din curte, iar %taful lu cutiile cu p'tr%i #mpreun cu *inile i, urmat de noul 'u confrate #n ciocoi'm, 'ui mai #nti 'cara cea mare a ca'ei, trecu prin 'al i, a/un*nd la o *alerie cam #ntunecoa', 'e opri #n loc i zi'e lui Dinu .turic: $$+at odaia ce i$am *tit pentru locuin) intr #ntr$#n'a i pe'te un cea' %oi %eni ' te #n% me'eria de ciubucciu cu care te$a cin'tit 'tpnul. 5oul ciocoi atept pn 'e deprta %taful, iar dup aceea 'e cobor# #n curte i, lund o preche de de'a*i #n care era o coleci$ une de trene ce compuneau a%erea ce aducea el din ca'a prin$ tea'c, 'ui 'cara cu repeziciunea %ntului i, intrnd iari #n ca$ mera 'a, #i aez toate lucrurile pe la locul lor. Camera de'pre care %orbim era #n periferie de un 'tn/in ptrat) #ntr$unui din cele patru un*hiuri era o %atr #ntocmai ca cele obici$ nuite la cafenelile turceti, pe care 'ta un ibric colo'al, #ncon*iurat de toate prile cu crbuni 'tini pe /umtate. #n cellalt un*hi era aezat un dulap prin ale crui 'ticle 'e %edeau o mulime de ciubuce cu antep i de ia'omie, cu imamele de chihlibar limoniu, iar mai 'u', pe o de'prire fcut #ntr$adin', 'e %edeau o mulime de feli*ene pentru cafea, cu zarfurile lor de ar*int, i cte%a chi'ele de dul$ cea. La eBtremitatea de /o' a ace'tui dulap 'e zrea un li*hean de ar*int, pe al crui acopermnt era pu' o bucat de 'pun mo'c #n form 'feric. Ln* ace't dulap era un pat mizerabil de 'cn$ duri, acoperit cu o ptur de ln alba'tr, iar pe perei erau intuite cte%a cadre de hrtie, zu*r%ite cu %op'eli proa'te: una din$ tr#n'ele reprezint lupta na%al de la Ceme$Liman i arderea flotei turceti de ctre prinul =rlof iar pe cealalt era de'emnat a'a'inarea principelui an*erli de ctre trmi'ul .ortei =tomane. Dinu .turic dete o pri%ire repede i di'preuitoare camerii 'ale, apoi de'chi'e ferea'tra i #ncepu ' 'e uite #n curte. .ri%i cu b*are de 'eam mulimea de *ini, *te, rae, claponi, cocori i clifari ce furnicau prin curtea boierea'c, apoi 'e #ntoar'e ctre buctrie i, la %ederea mulimei de tin*iri de diferite capaciti, #n care 'e pre*teau cele mai *u'toa'e bucate din 7anar, faa lui 'e color de o bucurie nede'criptibil, iar dup o refleciune de cte%a minute, zi'e #n 'ine: 8+at$m, #n 'frit, a/un' #n pmntul f*duinei) am pu' mna pe pane i pe cuit) cura*iu i rbdare, prefctorie i iuchiuzarlc, i ca mne %oi a%ea i eu ca'e mari i bo*ii ca ale ace'tui fanariot. 4

Dicionar

amal*ea Dala*ea de &am $ de Dama cC- +*+ ! to*a v/rgat/ din *ire de in #i de m/ta e cara%ani, +m+ ! pantaloni largi )n talie #i trEm1i de la genunc:i )n .o iminei de 'aftian, +m+ ! panto*i */r/ toc din piele de [emen BIminC fermen Dde pambriuA, +*+ ! :ain/ curt/ din to*a de lEn/ bo*a'iu, +n+ ! pEnD/ pentru c/ptu#eal/ nafe, +*+ ! ,lana de pe ,urta vulpii antiriu de cutnie, +n+ ! :ain/ lung/ con*ec1ionat/ dintr!o 1e /tur/ de m/ta e ame tecat/ cu ,um,ac treti$lo*oft, +m+ ! v/ta* al treilea Bla o mo#ie ,oierea c/C 'ame, +m+ ! admini trator- logo*/t de mo#ie lude 'cutelnici, +m+ ! 1/rani cutit de plata ,irului domne c- )n c:im,ul unor o,liga1ii uplimentare *a1/ de domn au de proprietarii de mo#ii rcar, +m+ ! ,/r,at care prinde au vinde raci dr%ar Ddar%arA, +m+ ] lemnar ilichie, +*+ ! vEr t/ iuchiuzarlc, +n+ ! a,ilitate- pricepere calem*iu, +m+ ! *unc1ionar pane%*henie, +*+ ! termen reveren1io de adre are c/tre un ,oier ciubucciu, +m+ ! lu.itor care avea )n /rcinarea / umple #i / aprind/ ciubucul Bpip/ oriental/ cu 1eava lung/C domnului au al ,oierilor ciubuce de antep cu imamele de chihlimbar limoniu $ pip/ de vi#in turce c- avEnd la cap/t un ornament de c:i:lim,ar de culoarea l/mEii fele*en B +*+C cu zarfuri B +n+C ! uport metalic lucrat )n *iligran- pe care e pune *elegenul Bcea#ca de ca*ea */r/ toart/C
EFplorarea teFtului
+er'-e)ti5 narati5 "punct de vedere5 focali1are5 vi1iune4 - po%iia din care se produce enunarea )cine i din ce un$6i Kpri(ete<" ce interpretare d faptelor etc+. Ea se afl #ntr*o relaie de interdepen* den cu tipul naratorului i cu felul nara$iunii, presupun2nd trei feluri de raportare la persona&% vi1iune 9dindrt:, #n care naratorul tie totul despre persona>ul suH vi1iune 9mpreun cu;, unde naratorul tie tot at2t c2t persona>ul" #nc2t el nu poate da eAplicaii cititorului dec2t dac i le ofer persona>ul #nsuiH vi1iune 9din afar;, #n care naratorul este doar martor" tie mai puin dec2t persona>ul. ;rimul tip este ca* racteristic pro%ei secolului al BlB*lea" celelalte dou sunt culti(ate cu precdere #n pro%a modern. #n teA* tele de mai mare #ntindere" nuvele, romane, mai cu seam" dar i #n povestire, perspecti(a se poate modifica de la o secven$ la alta" altern2nd punctul de vedere al naratorului cu acela al persona&ului.

...un /une de >> de ani...


%+ Sta,ilirea unei leg/turi )ntre

*iDionomie #i p i:ologia per ona.ului e te o modalitate de caracteriDare *recvent )ntElnit/ )n roman+ Identi*ic/ )n capitolul I un a emenea eFemplu+ Ce in*orma1ii de pre *irea lui 0/turic/ o*er/ de crierea c:ipului /uO EFtinde cercetarea #i )n urm/toarele capitole ale romanului pentru a de coperi itua1ii a em/n/toare- cel pu1in )n caDul urm/toarelor cinci per ona.e: Andronac:e TuDlucCo tea- Duduca- M/ria #i ,anul C+ &+ Ne iguran1aX^^eH^D$ contra teaD/ cu iguran1a de ine a po telnicului+ De crie comportamentul celor doi )n momentele premerg/toare #i )n timpul )ntElnirii+ Iei con tatade igur- c/ #i lugile lui TuDluc )mprumut/ ceva din comportamentul t/pEnului- )n momentul )n care au de!a *ace cu Dinu+ '+ Identi*ic/ *ormulele de adre are #i de re*erire pentru a )n1elege mai ,ine raporturile dintre cele dou/ per ona.e+ (+ Scri oarea lui ;:inea 0/turic/ e te un model de art/ a per ua iunii+ Ea e de c:ide cu o *ormul/ de adre are complicat/ #i lingu#itoaremenit/ a capta ,un/voin1a celui c/ruia i e adre eaD/- #i continu/ pe acela#i ton- cu )ncredin1area *ericirii ce i!ar produce!o a*larea ve#tilor ,une de pre 'cumpa /n/tate a po telnicului- #i a deplinei credin1e a

lugii- :ot/rEte /!#i mul1umea c/ t/pEnul+ UrmeaD/ in*orma1ii pri! vitoare la )ndeplinirea poruncilor primite #i a,ia )n ace t moment- cEnd eFpeditorul crede a *i preg/tit u*icient de ,ine terenul- e te pla at/ #i rug/mintea- de *apt copul unic al cri orii+ Iar pentru mai mult/ i! guran1/- e te amintit #i pe#c:e#ul- care / *ac/ totul mai conving/tor+ Identi*ic/ )n teFt toate ace te etape+ Dup ce po'telnicul !ndronache citi 'cri'oarea... %+ EFplic/ en ul a*irma1iei: ...prin admiterea lui #n 'er%iciul po'$ telnicului de%eni'e proprietar pe prima liter a alfabetului for$ tunei. &+ Adev/ratele inten1ii ale lui 0/turic/ cititorul le a*l/ a,ia )n *i! nalul capitolului+ "i din nou *iDionomia devine un reper impor! tant )n de ci*rarea planurilor ale+ Identi*ic/- )n teFt- acea t/ ecven1/+ MotiveaD/ privirea a repede i di'preuitoare )n momentul )n care r/mEne ingur )n camer/+ '+ Tran crie un *ragment de maFimum %3 cuvinte )n care Dinu 0/! turic/ )#i a*irm/ 1elul )n via1/+ (+ Nume#te Tcalit/1ileL de care tre,uie / uDeDe el pentru a!#i atinge 1elul+ CA)ITOLUL II

POSTEL8I UL A8'RO8A HE TU3LU


2 l'm pe ambiio'ul no'tru ciocoi #n pace a$i face planurile 'ale pentru eBploatarea a%erei 'tpnului 'u i, #n loc de a$l #ntre$ rupe din %i'rile 'ale ambiioa'e, ' facem cuno'cut lectorilor notri pe po'telnicul !ndronache Tuzluc. !ce't fanariot %eni'e din Con'tantinopole #n 'uita domnitorului :eor*ie Cara*ea i fcu'e me'eria de ciohodar #n curtea acelui principe. Ca fanariot, n'cut #n uliele cele 'trmte ale 7anarului, unde 'e urze'c i 'e pun #n lucrare cele mai #ntunecoa'e intri*i ce au ruinat imperiul *reco$roman, el moteni'e din natere un mare talent de intri* i de lin*uire) tia din #ncercare c raiul cere'c i pmnte'c nu 'e poate de'chide dect prin femei) de aceea, #i #ndrepta'e bateriile intri*ilor 'ale #n contra femeilor doamnei i mai cu 'eam ale domniei Ralu, fiica preaiubit a domnului Cara*ea. El fcu cunotin cu acea %olubil i capriioa' principe' prin mi/locul unei dame a ei de onoare, cu care 'e #namora'e numai pentru #mplinirea ace'tui 'cop. 9n an #ntre* fanariotul no'tru fcu domniei tot acele 'er%ice ce fcea odinioar "ercur celui mai mare dintre zeii =limpului elenic, cu deo'ebire numai c domnia, neputnd ' dea fanariotului nemurirea, fcu ' caz #n manile lui pitacul domne'c prin care #l numea %el$cmra. ! fi mare cmra al unui principe care are un fiu frumo' ca .ari' i de'frnat ca Don ,uan i a fi rdicat la acea't demnitate prin intri*ele unei principe'e frumoa' ca Elena lui "enelau i mai de'frnat dect .hrine i dect Cleopatra e'te ne*reit a po'eda cheile minelor de aur ale Californiei. 7anariotul no'tru eBploata ct 'e putu mai bine po'tul de cmra, iar cnd %zu c #n cmar nu mai rm'e'e nimic de furat, cumpr mai #nti calemul %inriciului, al oieritului i mai #n urm huzmetul 'ptriei i a'tfel, unindu$'e cu hoii i tlharii

de drumuri, de'puie ara #n toate modurile mai mult de trei ani, pn ce #i cumpr %reo zece moii, cte%a familii de i*ani, ca'e, %ii i altele) iar dup aceea izbuti, tot prin intri* i ba'e, a de%eni mare po'telnic. = 'in*ur dorin mai a%ea '$i #mplinea'c, ca ' a/un* la culmea fericirii 'ale. El hrnea de mult timp un amor foarte tare pentru /una "ria, unica fiic a banului C..., romn de naiune, dar ran*ul tatlui fru$ moa'ei copile, 'ufletul ei nobil i curat, faptele ei pline de cu%iin i de blndee #nfrn*eau toate 'emeele dorine ale depra%atului %enetic. De multe ori el 'e #ncerc a 'e duce la banul ca ' cear mna fiicei 'ale, dar totdauna un 'imimnt fatal #l oprea din acea't #ntreprindere. +n acele momente de #ndoial i de'cura*ia$ re, el de%enea po'omort i teribil. !de%rul pe care Dumnezeu l$a pu' i #n inima celui mai mizerabil om 'e prezint #n acele momente dinaintea lui i, artndu$i o*linda #n care 'e r'frn*eau crimele prin care a/un'e'e la mrirea #n care 'e afla, pare c$i zicea: 8.ri%ete, mizerabile, crimele tale, i nu cuteza ' pleti cu 'uflarea ta cea #n%eninat acel crin 'emnat de mna Domnului #n acea't %ale a lacrimilor. 4 Dar dac ade%rul e'te pu' #n inima omului ca '$i arate calea ce duce la fericire, fatalitatea a %oit ca pa'iunele materiei ' #n%in* mai totdauna ace't 'nt 'imimnt ce 'e manife't #n noi de cte ori %oim ' comitem %reo nele*iuire. !'tfel 'e #ntmpl i cu fanariotul no'tru) mu'trarea de contiin di'pru de la dn'ul #ntocmai ca ful*erul 'au ca 'paima d$un minut ce 'imt copiii cnd 'unt certai cu fr*ezime de ctre prinii lor. El 'e hotr# #ntr$o zi a mer*e la banul i, dupe mai multe complimente i lin*uiri, reclam de la dn'ul onoarea de a de%eni *inere al 'u. -trnul rma'e uimit de cutezarea cea mare a fanariotului) cuno'cnd #n' influina ce eBercita a'upra principelui Cara*ea i relele ce ar fi putut '$i pricinuia'c un refuz d$a dreptul, 'e prefcu cpriimete cu bucurie propunerea i #l l' a 'e #ncnta de ace't %i'. :recul #nele'e #n' din tr'urile feei btrnului ura ce a%ea a'upra lui, dar nu di'per, ci 'e du'e la principele Cara*ea, plin de 'peran c %a dobndi prin for ceea ce btrnul #i refuza'e prin manier diplomatic. Trei zile #n urma ace'tei #ntre%orbiri, banul C... 'e pre#mbla prin *rdina ca'ei 'ale, ab'orbit #n cu*etri melancolice ce$i in'pira tri'ta 'tare #n care adu'e'e ara /afurile ace'tei domnii drpn$ toare, iar mai cu 'eam preocupat de un %i' *roaznic ce$l fcea ' 'e atepte la o mare nenorocire. Fntr$ace't timp 'e prezint #nainte$i un 'lu/itor de ai ca'ei 'ale i #i anun c un ciohodar domne'c cere a %orbi cu dn'ul. !! 2 intre, zi'e %enerabilul btrn, #nde'ndu$i caucul pe'te perii capului 'u cei albi ca zpada i cercnd a 'e di'tra pri%ind i miro'ind florile unui neramz #nflorit. Ciohodarul intr #n *rdin i, fcnd cte%a complimente ori$ entale, dete banului un plic 'i*ilat) apoi, tr*ndu$'e puin, lu o poziiune re'pectuoa'. -anul de'chi'e plicul i *'i #ntr$#n'ul 'cri'oarea acea'ta: 8!rhon bane, mne diminea ' %ii la Curte, cci am '$i %orbe'c ce%a tainic. +oan :heor*he Cara*ea4

Dup ce btrnul boier b* 'cri'oarea iari #n plic i plicul #n buzunarul de la pieptul anteriu$ lui, zi'e ciohodarului: $$ 2pune mriei$'ale c %oi face a'tfel precum #mi poruncete. Q+++R 5e oprim puin din acea't naraiune ca ' dm cititorilor notri o idee repede de'pre locul unde 'e afla palatul domne'c pe acei timpi i de'pre forma arhitectonic i alte amrunte ori*i$ nale ale ace'tui loca, #n care domnea moliciunea ame'tecat cu umilirea i cu depra%aiunea. .e 'paiul de pmnt ce 'e coprinde a'tzi #ntre ca'ele lui Re'ch *iu%aer*iul i %echea 'al a lui "omolo, era cldit pe timpul lui Cara*ea noua reedin domnea'ca ce #nlocui'e pe cea %eche din Dealul 2pirei, ar' la HPHE. .oziiunea topo*rafic a ace'tui palat era a't$ fel: pe locul unde 'e afl a'tzi ca'ele lui -o''el era cldit palatul domne'c, compu' dintr$un ir de ca'e cu dou rnduri, ce #ncepeau din ulia "o*ooaiei i 'e terminau dinaintea ca'elor *ene$ ralului er'cu, pe ulia numit a &coalei. !rhitectura ace'tui palat era %a* i nedeter$ minat) era o zidire 'au o *rmdire de material #n care 'e %edeau mai multe ordine de arhitectur, imitate #n ce au ele mai *ro'olan i mai nere*ulat. 7aada ce pri%ea ctre .odul "o*ooaiei a%ea un balcon #n form de chioc turce'c, mobilat cu di%anuri i la%ie tapetate cu catifea roie, #n care %enea ade'ea principele de$i lua cafeaua i ciubucul pri%ind pe trectori. .e partea de'pre "omolo era un ir de odi #n form de chilii clu*reti, #n care edeau idicliii, neferii i iciolanii domneti. 7undul curii, 'au partea de'pre er'cu, era con'acrat *ra/durilor unde 'e ineau arm'arii de "i''ir i !rabia, cu care 'e 'er%ea domnitorul la 'olemniti i #npre#m$ blrile 'ale, iar #n faa .odului "o*ooaiei, pe o lun*ime aproape de una 'ut 'tn/eni, era un zid 'implu, care #nchidea #n #ntre*ul 'u marele ptrat ce compunea reedina, i o poart mare numit .aa Capu'i, ce 'er%ea de intrarea principal. Curtea domnea'c, pe timpul acela, 'e deo'e$ bea cu totul de curile domnitorilor din zilele noa'tre. !tunci ea #nfia un centru unde 'e aduna tot ce a%ea -ucuretii mai inteli*ent, dar mai lene i mai depra%at. .alatul era plin de boieri i de calem*ii de tot felul, dintre cari fanarioii 'e deo'ebeau prin cochetria #mbletului lor, prin de'ele complimente i temenele ce fceau #n dreapta i #n 'tn*a, iar mai cu 'eam prin ele$ *ana %etmintelor tiate dup ultima mod %enit din 7anar. +nteriorul curii prezint %ederii o panoram foarte curioa' i %ariat: #n mi/loc 'tau #nirate caretele i butcile boierilor) mai

#ncolo, %izitiii lui %od pre#mblau arm'arii #mbrcai cu cioltare cu'ute cu 'rm de aur) dinaintea unui rnd de odi numai cu un rnd, tufecciii, arnuii i 'atr aii #i curau armele, uiernd printre dini cte o arie albanez. Fnluntru i afar de poart, o aduntur depopol din cla'ele de /o' c'ca *ura la #n%rtelile i 'trmbturile pehli%anilor i ale m'cricilor domneti. 2imi*iii, cu tablalele lor 'ferice pu'e pe cap i cu tripodele de lemn la 'ubioar, #mpreun cu bra*a*iii i 'alep*iii arnui, fceau contra't cu alunarii i cu %nztorii de erbet din 7anar, cari purtau pe cap fe'uri mici cufunde 'tufoa'e de ibriim i cmi de boran*ic 'ubiri, care l'au ' 'e %az pe piepturile i pe braele lor *oale fi$ *uri 'imbolice #ncru'tate, precum obicinuiau ia$ nicerii. Fn fundul curii 'e %edeau diferite *rupe de ma'ala*ii i pun*ai) unii /ucau nuci, alii 3ia'c i tur 4, alii iari /ucau 3 la o para cinci4 i 'to' pe de'puiate. !ceti tlhari, #n mare parte fanarioi 'cpai din #nchi'orile 2tambulului, /fuiau cu deplin libertate, #n curtea domnea'c, pe oamenii cei fr eBperiin i creduli. .e cnd 'e petreceau ace'te %ariate 'cene #n curtea lui %od Cara*ea, butca marelui ban intr cu pai *ra%i i mie'toi. .oporul 'aluta din toate prile pe %enerabilul btrn, iar el r'pun$ dea printr$un 'ur' dulce, puindu$i mna dreapt la barb i la frunte. !/un*nd la 'cara palatului, feciorul de'chi'e ua butcei i a/ut btrnului ' 'e coboare, apoi #l urmri pe 'car pn la perdeaua 'lii de pri$ imire. !colo boierul 'e opri puin, iar feciorul #i tra'e cizmele cele *albene de 'aftian i, 'cond de la bru o preche de papuci, i$i pu'e #n picioare, #i netezi puin i biniul pe 'pate i apoi 'e tra'e la o parte cu re'pect. Era #n acea zi priimire mare la Curte. Lo*oftul de obiceiuri #n*ri/i'e de'pre toate) 'ala tronului era #mpodobit cu o 'ofa pentru prinul i la%ie pentru boieri. Cafe*iii, ciubucciii i ali 'lu/bai ai palatului, #mbrcai #n %etminte orien$ tale de o ele*an plcut %ederei, ateptau cu ne$ rbdare ordinul marelui cmra, ca ' dea prob de deBteritatea ce a%eau #n me'eriile lor. ,o' #n curte, erau aezate dou bande de mu$ zic in'trumental: una 'e compunea din tum$ belechiuri, trombe mari i meterhanele, iar cealalt, de dou'prezece trombe, 'unate de fu'tai romni, ale crora %e'tminte de po'ta% %erde cu ceaprazuri albe i cciuli de oaie cu fun$ durile roii fceau un contra't foarte curio' cu biniele de po'ta% rou i cealmalele cele rotunde i pline de 'emeie ale artitilor mu'ulmani.

Cum intr banul #n 'al, un 'lu/itor 'tri* cu *la' puternic: 3 "arele ban C... 4. -trnul boier #nainta ci%a pai, apoi 'e opri #n loc i 'alut pe toi boierii, iar dup aceea mer'e cu pai 'tator$ nici i maie'toi pn la treptele tronului, pri%i pe domnitor cu un ochi #n care cel mai mare fizionomi't n$ar fi putut ' de'copere nici lin*uire, nici 'er%ili'm, ci numai ur i de'pre, acoperite cu %lul indiferenei) apoi, dup ce fcu un compliment oriental, 'rut mna a'upritorului cu o neplcere de'tul de #n%ederat. Cara*ea era de'tul de fin ca ' nu$i 'cape din %edere a%er'iunea ce a%ea banul ctre dn'ul) cu toate ace'tea, #i #ntin'e mna cu un zmbet care ar fi am*it pe orice om nededat cu finea fanariotic, dar btrnul 'tlp al rei %zu'e i pi'e #n %iaa lui foarte multe. El 'rut mna fanariotului i, fcnd ci%a pai #napoi, 'e du'e de$i ocup locul cu%enit demnitei 'ale. +n fine, ceremonialul 'rutrii de mn 'e '%ri) toi boierii pr'ir 'ala, afar numai de banul C... i po'telnicul !ndronache, cari rma'er #n urma tutulor. .e cnd 'e urma #n' ieirea boierilor din 'al, Cara*ea 'e retr'e'e #n alt camer) dar #n momentul cnd cei doi boieri 'e *teau i ei ' 'e duc pe la ca'ele lor, una din uile laterale 'e de'chi'e i, aprnd principele, zi'e: !! !rhon bane, treci #n odaia *rmticiei, c am '$i %orbe'c. -anul 'e 'upu'e ordinului, iar po'telnicul !ndronache, dup ce fcu lui Cara*ea un compliment adnc i plin de lin*uire, pr'i 'ala cu inima coprin' de bucurie. Q+++R

D"c "onar
ciohodar DcihodarA, +m+ ] lu.itor pitac, +m+ ! decret de ridicare )n rang ,oiere c %el$cmra, +m+ ! mare c/m/ra#- lu.,a# care avea )n gri./ c/mara domnea c/ calemul %inriciului, al oieritului i huzmetul 'ptriei $ *unc1ii )n evul mediu: cancelaria unde e )nca au impoDitele pe vin #i cre#! terea oilorG lu.,a de p/tar B)nalt demnitar la curtea domnea c/C neramz, +*+ ! portocal/ cu gu t am/rui idiclii, neferi i iciolani domneti, +m+ ! *unc1ii )n evul mediu: ervitor- poli1i t- copil de ca / Bpa.C cioltare cu'ute cu 'rm de aur, +n+ ! p/tur/ )mpodo,it/ cu di*erite cu /turi Baici con*ec1ionate din *irH 'rm de aurC- care e pune u, #aG tufecciu, arnut i 'atr a, '.m. $ pu#ca#- oldat Bde origine al,aneD/C #i oldat )narmat cu ecure pehli%an, +m+ ! altim,anc ibriim, +n+ ! *ir de a1/ al,/ au colorat/ din ,um,ac au m/ta e)ntre,uin1at la ,rodat au la )mpletit ma'ala*iu, +m+ ! purt/tor de tor1/ ia'c i tur !.ocuri de )ndemEnare *olo ind un inel au o ,ati t/ 'to', +n+ ! numele unui .oc de c/r1i cizme *albene de 'aftian, +*+ ! piele moale #i *in/ Bde capr/C lo*oft de obiceiuri, +m+ ! mae tru de ceremoniiG cel care avea gri./ de re pectarea ceremonialului la curtea domnea c/ tumbelechiuri B +n+C- trombe B +*+C i meterhanele B +*+C ! to,/ mic/ de aram/ de *orm/ *eric/- in trument de u*lat de *orma unui tu, #i orc:e tre turce#ti arhon, +m+ ! domn

EFplorarea teFtului

...' facem cuno'cut lectorilor notri pe po'telnicul !ndronache Tuzluc. %+ Din preDentarea pe care o *ace lui Andronac:e TuDluc- reDult/ )n mod evident c/ naratorul )l antipatiDeaD/+ Recon tituie *irul vie1ii per ona.ului pentru a identi*ica motivele+ &+ Un anume gEnd al *anariotului treDe#te totu#i )n cel mai )nalt grad nemul1umirea naratorului+ Care e te ace taO 5e oprim puin din acea't naraiune...
%+ De crierea minu1ioa / a TdecoruluiL e te- cum am ar/tat- o ca!

racteri tic/ a tipului de roman pe care )l crie Filimon+ Ea are menirea de a )ntre1ine cititorului iluDia realit/1ii )ntEmpl/rilor narate- dar e te totodat/ #i o modalitate indirect/ de caracteri! Dare a per ona.elor+ Impre ia pe care o produc curtea #i palatul domne c e te de lip / de gu t- de lucru */cut )n gra,/- ca pentru cineva care nu!#i propune / D/,ovea c/ decEt timpul trict nece ar realiD/rii planurilor de m/rire #i de )m,og/1ire rapid/prin orice mi.loace+ E te o evident/ deo e,ire *a1/ de gr/dina )ngri.it/ #i de ca a elegant/ #i ra*inat amena.at/ a ,anului C+ Compar/ cele dou/ de crieri pentru a veri*ica adev/rul ace tei a*irma1ii+ &+ De crie ritualul primirii la curtea domnea c/+ Iei con tatade igur- ame tecul neo,i#nuit de o,iceiuri orientale #i locale+ '+ 0recum ai con tatat- nara1iunea e realiDeaD/ #i )n ace t capitol din aceea#i per pectiv/ omni cient/+ A,unden1a #i minu1ia de crierilor- poate eFagerat/- mul1imea ar:ai melor #i a regio! nali melor- care *ace lectura mai di*icil/- permanenta raportare la evenimente i torice- toate ace tea tre,uie pu e )n rela1ie cu un anume program e tetic- reali'mul de in*luen1/ ,alDacian/- carea#a cum puneam- dore#te / o*ere cititorului iluDia realit/1iiTconcurEnd tarea civil/L+ 0entru cititorul de aDi ele pot cap/t/ totu#i o anume avoare prin pitore cul #i neo,i#nuitul lor- pre! cum ecven1a )n care ,/trEnul ,an C- #nde'ndu$i caucul pe'te perii capului 'u cei albi ca zpada, miroa e melancolic *lori )n gr/dina ca eiG au aceea )n care e te de cri / lumea pe tri1/ D'imi*iii, cu tablalele lor 'ferice, bra*a*iii i 'alep*iii, alunarii i %nztorii de erbet, pun*aii /ucnd 'to' pe de'puiateA de la curtea domnea c/+ Identi*ic/ #i alte eFemple )n capitolul al II!lea+ EFtinde cercetarea )n celelalte capitole #i electeaD/ trei ! patru eFemple+ MotiveaD/!1i op1iunea pentru *iecare caD )n parte+ Compar/!1i elec1ia cu a colegului de ,anc/ #i di cuta1i )ntre voi pe acea t/ tem/+

A:-TE O/ 'E LU/EA 8OU:, S: AURI LO- A 'UP: OU:C


2 pr'im partea de 'u' a ca'elor po'telnicului, cci nu mai are nici un intere' pentru lectorii notri, i ' ne coborm #n partea de /o', 'au mai bine #n beciuri, ca ' %edem ce face Dinu .turic. !ce't ambiio' ciocoi, ne%oind a 'e l'a nicidecum mai /o' dect 'tpnul 'u, pre*ti'e i el o cin, la care in%ita'e pe ci%a din cei mai de aproape amici ai 'i. Q+++R "a'a de mncare era aezat #ntre dou paturi i #mpre*iurat cu 'caunele pe care erau ' eaz onorabilii oa'pei ai lui .turic. .e ma' erau rnduite o mulime de farfurii cu mezelicuri de tot felul: marinat de 'taco/i, farfurioare mai mici cu icre proa'pete de morun, licurini /upuii, 'ardele muiate #n untdelemn de "itilene ame'tecat cu piper i zeam de lmi de "e''ina, m'line dulci de Te''alia, *rmdite #n form piramidal, icre tari de chef al, 'mo$ chine de 2antorini, hal%a de !drianopole) nimic din delicateile *a'tronomice ale =rientului nu lip'ea pe ma'a ciocoiului, mai #mpodobit chiar dect a 'tpnului 'u. Toate ace'te mezelicuri erau aezate dup o re*ul militar, a%nd la fiecare di'tan de dou palme cte o carafa cu %in *alben de Dr*ani, cu pelin rou din %iile m$ n'tirei -i'tria i cu %inuri orientale de diferite colori i *u'turi, fr a lip'i paporniele cu ana'on de Chio i cu ma'tic de Corint. #n fine, .turic lua'e di'poziiuni ca oa'peii 'i ' nu cerce cea mai mic lip' #ntru #ndeplinirea *u'tului lor rafinat. Q+++R .atru i*nai, curat #mbrcai, aduceau bucate la ma', i dou i*ance tinere i frumuele erau #n'rcinate a turna prin pahare nectarul care, de la cderea zeilor din =limp #ncoace, a luat prozaicele nume de %in i rachiu. 9na dintr$ace'te dou copile lu dup ma' o paporni cu ana'on i, #mplnd mai multe feli*ene, dete fiecruia din oa'pei cte unul. =a'peii, 'orbind rachiul, czur pe farfuriile cu mezelicuri precum cad lcu'tele pe'te holdele plu*arilor. Dinu .turic ob'er% acea'ta i, cu oarecare nerbdare, #n calitatea 'a de o'ptator, 'tri* cu un *la' a'cuit i obraznic: $$!ducei ciorba, bre6 $$5umaidect, cuconaule6 r'pun'er i*naii, plecnd toi deodat ca ' arate mai mult zel. Dup cte%a minute ei pu'er pe ma' un ca'tron colo'al plin cu ciorb de tiucfiart #n zeam de %arz cu hrean) pe urm adu'er dou farfurii lun*uiee cu mihali i p'tr%i ra'ol, muiai #n oet i untdelemn, adu'er mai multe %a'e de co'itor pline cu iahnii, cu plachii, cu morun *tit #n m'line i foi de dafin, cu crapi #mplui cu 'tafide i coconare i alte felurite mncri care 'e ziceau #n %echime bucate cu cheltuial. (inul a'emenea cur*ea fr #ncetare din pahare i aluneca pe *tul ciocoilor cari, la fiecare deertare de pahar, 'tri*au: $$2 tria'c nenea .turic6 Q+++R $$+ar noi ' ne %e'elim ca nite oameni de i'pra%, adao'e .turic. $$&i ' %orbim de treboarele noa'tre, r'pun'e 5ea*ul Chioftea, curmndu$i %orba. &tii, boieri, c am cam a/un' #n %remea de apoi6 .a$

CA)ITOLUL 2VI

re$mi$'e c 'tpnii notri au cam b*at de 'eam c le mncm 'trile i '$au pu' pe economie. !lte dai, cnd le #nfiai cata'tihul, nici c 'e uitau pe dn'ul i$i #mpleau mna de rubiele) iar acum te ine cte trei$patru cea'uri #n picioare i te de'coa'e din toate #ncheiturile cape hoii de cai. $$-ine % face, ciocrlanilor6 zi'e .turic rznd. $$Ce$ai zi'1 #ntreb 5ea*ul Chioftea cu mirare. Q!m zi' c % face foarte bine, cci nu tii ' furai. $$5oi nu tim ' furm1 ob'er% Chioftea cu un zmbet de ironie. $Da, da, %oi6 replic cu 'i*uran. 2untei nite bo/o*ari. $$Daca e'te aa, apoi #n%a$ne tu me'eria. Q+++R !!Ei bine, boieri, fii cu b*are de 'eam, c am 'a % fac o 'ocoteal cu tahmin, ca ' %edei c %orba mea e %orb) i ca ' nu zicei c mre'c 'umele, %oi #ncepe chiar de la ca'a 'tpnului meu. !adar 'criu aci:

(i)*ionar )ultural *p de 0ilaret pentru boieri, ap de rl pentru slu i Ora de c2mpie" 1ucuretiul epocii a(ea puine surse de ap potabil. Marele i%(oare" aflate de re$ul pe dealurile din mar$inea oraului )al Cotrocenilor" al 3%(oru* lui" al 7ilaretului" al Cimi$iului+" e* rau captate i aduse cu a>utorul conductelor din lemn de pin p2n #n ma6alalele din apropiere" de(enind ade(rate repere pentru localnici )Cimeaua Moie" pe actuala Cale a 0ictoriei" #n apropierea creia s*a aflat prima sal de teatru din ora" Cimeaua lui Ma(ro$6eni * cunos* cut i sub numele de 3%(orul 4mduirii * unde s*a construit" i mai eAist #nc" o frumoas bise* ric" 72nt2na 1ei%adelelor" a%i dis* prut+. Cum cimelele erau insufi* ciente pentru ne(oile locuitorilor" sursa principal de ap era 52mbo(ia de unde era crat cu sacaua i (2ndut mai ieftin celor cu bani puini" #n timp ce apa de i%(or" de calitate" i*o permiteau doar cei a(ui. <mbrcatul $i anilor On epoc" i$anii find robi" #ntre #ndatoririle stp2nilor era i aceea a #mbrcrii lor" #n funcie de anotimp.

FOAIE DE SOCOTEALA A CURII MARELUI )OSTELNIC A( TUKLUC Luni- ianuarie )n 7- %7%2 B,unioar/C TreiDeci oca carne- cite %5 parale ocaua- *ac Dou/Deci pitu#ti pentru ma / Morcovi- p/trun.el- ceap/- */in/- oreD #i piper Cirivi# Eni,a:ar #i alte mirodenii Doi curcani Cinci claponi 0atru lim,i a*umate "a e g:iudeni =ece licurini Sardele Icre negre de Taigan Arpagic #i u turoi pentru tu*at Ap/ de Filaret pentru ,oieri Ap/ de gErl/ pentru lugi Sta*ide #i coconari Ou/ pentru oc:iuri #i .um/ri Sare O1et Struguri #i mere cre1e#ti IarD/ pentru cala,alEc Imiclicul oamenilor Fac pe te tot c:eltui1i

Socoteala "reapt&

Socoteala )!c&rcat&

talere bani M % & & '5 ' 3 ( 6 3 ( 6 % % & & D %& % & % ' 32 2& '5 '5

talere bani 2 % ' ' % 6 2 6 7 2 6 7 D D ' ' D D ' D ( 72 %7 65 %7 '5 '5 65 '5 65 '5 65 65 65 @5 @5 65

S/ c/dem c:eltuiala cea dreapt/ din cea )nc/rcat/ +++ REmEne cE#tig curat

In'tan*ele )omuni)rii 1n te9tul narati5

* Autorul * este persoana care concepe i scrie opera literar. Cu eAcepia teAtelor de natur memoria* listic )memorii" >urnale+ i a scriso* rilor" #n fond teAte de $rani" non* ficionale" autorul nu apare direct #n opera sa" ci prin intermediul nara* torului" cruia #i confer :misiunea< de a relata faptele uni(ersului Acio* nai creat de el. * Naratorul * #i asum o anumit postur fa de e(enimentele narate" fiind un mediator #ntre autor i cititor. ;rin narator se #nele$e #n $eneral eul lucrrii, care nu trebuie confundat cu ima$inea implicit a artistului. 4rei sunt iposta%ele sale frec(ente? * Naratorul-persona6 - presupune relatarea la persoana 3 i o perspec* ti( subiecti( asupra e(enimentelor narate" cci naratorul face parte din lumea ficti( pe care o eApune. 6arator-persona& este" de eAemplu" Allan" din Maitre2i de Mircea Eliade" sau /tefan 96eor$6idiu" din romanul :lti"a noapte &e &ra#oste, -nt,ia noapte &e r7 oi de Camil ;etrescu. * Naratorul-"artor * presupune at2t relatare la persoana 3" i deci re lati( implicare #n e(enimentele narate" c2t i la persoana a lll*a" #n acest din urm ca% naratorul fiind absent din #nt2mplrile pre%entate. #n po(estirile din (olumul Hanu Ancuei de Mi6ail .ado(eanu" #n Ne#us tor lipscan de eAemplu" #n care mo dalitatea narati( dominant este po(estirea #n ram" linia care des parte cele dou lumi" a :realitii< po (estirii i a eAistenei po(estitorului este mai dificil de trasat. 4rebuie re marcat aici c alternana persoanei a treia sin$ular" care indic o pre%en eAterioar a po(estitorului" cu per soana #nt2i plural "noi4, care plasea % po(estitorul #n lumea persona>elor i" implicit" #n uni(ersul ficti( al teAtu lui" creea% o mai puternic impresie de realitate. Aceasta este i una din tre capcanele #n care poate cdea cititorul :#nceptor<" confu%ia dintre ficiunea operei literare i realitatea K(ieii< narate #n teAt.

2 #nmulim acum ace't cti* cu zilele anului i %ei %edea c d o 'um de talere HK.JPM, bani IK. !cea't 'um %ine numai de la cuinie) dar unde punei domnia$%oa'tr #mbrcatul i*anilor, cumprtoarea orzului, a fnului, a crbunilor, a lemnelor i altele mai multe de felul ace'ta, care aduc pe an ali opt 'au zece mii de lei cel puin1 ! Toate ace'te *heliruri, le tim, 'unt bune, nu f*duim, dar %in cu trita. 5oi %oim ' ne ari %reun mi/loc prin care ' cti*m 'ume mari #n puin timp, ca ' ne cumprm moii i acareturi, ' ne facem i noi boieri ca 'tpnii notri. Q+++R ! L'ai$m ' i'pr%e'c i %ei #nele*e. Cnd 'e apropie %re$ mea arenduirei moiilor, #nele*ei$% mai #nti cu arendaul cel %echi. 2punei$i c pe toat ziua %in cte doi$trei muterii ca ' ia moiile cu arend #ndoit i c numai din pricina prieteu*ului #i *onii pe toi) 'coatei chiar muterii mincinoi i %ei %edea cum o '$i de'chiz *recul pun*a i o '$o %er'e #ntr$a %oa'tr. ='ebit de acea'ta 'unt i'paniile de pduri, facere de hanuri, mori i altele mai multe, din care ai putea ' cti*ai 'ume #n'emnate, numai ' tii ' pipii lucrul cum'ecade. !a, dra*ii mei, trebuie ca fiecare dintre %oi ' 'e fac om de lumea nou, ca ' tie a fura cloca dupe ou6 Q+++R Dicionar 'taco/, +m+ ! rac papornie, +*+ ! ticle )m,r/cate )n papur/ feli*ean, +n+ ! cea#c/ mic/ de ca*ea- tar/ toart/ coconar, +m+ ! pecie de pin cu *ructul come ti,il rubia, +*+ DrubieleA ! moned/ turcea c/ de aur 'ocoteal cu tahmin Q cu aproFima1ie ciri%i, +n+ ! carne con ervat/ )n eu topit licurin, +m+ ! varietate de c:e*al a*umat %arz pentru calabalc B)nv+C ! pentru lugi imilicul oamenilor ! por1ia de pEine pentru o Di a unei lugi 'aca, '.f. ! ,utoi a#eDat pe un cadru cu dou/ au patru ro1i- cu care e tran porta apa de la rEu EFplorarea teFtului !ce't ambiio' ciocoi ;...< in%ita'e pe ci%a din cei mai de aproape amici ai 'i. %+ 0e m/ ura trecerii timpului- am,i1ia lui 0/turic/ pore#te+ Dac/ mult/ vreme %!a avut ca model- acum el vrea /!#i dep/#ea c/ t/pEnul )n toate privin1ele+ Compar/ ecven1a petrecerii de S*Entul Andrei- patronul lui Andronac:e TuDluc- de cri / )n capitolul precedent- al AI!lea- Sce!e "i! via(a social&, cu cea )n*/1i#at/ )n ace t capitol- pentru a con tata deo e,irile+ Ai )n vedere de crierea )nc/perilor- invita1ii- meniul #i modul )n care a *o t ervit- rela1ia dintre gaDd/ #i oa pe1i+ &+ Remarc/ *ormula de adre are a lui Neagul C:io*tea c/tre ceilal1i invita1i- boieri. ComenteaD/ *aptul- avEnd )n vedere c/ to1i cei de *a1/ unt- )n *ond- doar lugile participan1ilor la petrecerea lui TuDluc+ O, erv/ c/- pu1ine rEnduri mai departe- #i Dinu 0/turic/ *olo e#te aceea#i *ormul/ de adre are+

. Naratorul o"niscient - este cel care cunoate $2ndurile perso* na>elor" inteniile acestora" pe care le narea% la persoana a lll*a" ca #n romanul lui ,icolae 7ilimon. Este o (i%iune :dindrt<" #n care naratorul" aa cum afirm Camil ;etrescu #n Noua structur i opera lui Marcel Proust, tie totul despre persona>? Casele par pentru el fr acoperiuri, distan$ele nu e'ist, deprtarea n vreme de asemeni nu. n timp ce pune s-$i vorbeasc un persona&, el $i spune n acelai alineat unde se sesc i cele persona&e, ce fac, ce ndesc e'act, ce plnuiesc. Cititorul * se afl la cellalt capt al lanului comunicrii" fiind cel care receptea% i interpretea% mesa>ul transmis de autor prin intermediul naratorului" #n funcie de propriul su cod de referine i de propria sa capacitate de #nele$ere.

Lim,/ i comunicare

Ei bine, boieri, fii cu b*are de 'eam... %+ Ceea ce urmeaD/ acum e te un adev/rat c:im, de eFperien1/ )ntre ni#te punga#i+ Remarc/ preciDia calculelor #i amploarea *urturilor+ &+ O, erv/ c/ ace te *urturi con tituiau doar o parte dintre moda! lit/1ile prin care e puteau o,1ine pro*ituri- c/ci momentul aren$ duirii moiilor o*erea #i alte avanta.e+ Di cuta1i- )ntreaga cla /motivele pentru care erau po i,ile- )n epoc/- a emenea *apte+ '+ 0entru amuDament- )n grupe de patru ! cinci colegi- )ncerca1i / *ace1i o compara1ie )ntre pre1urile unora dintre produ ele acelor timpuri #i cele de aDi+ De#i valoarea ,anilor e te alta acum- pute1i *ace calcule prin analogie+ De eFemplu: &5 de pituti BpEini#oareC co tau un taler- iar doi curcani co tau trei taleri- ceea ce )n eamn/ c/ pre1ul unui curcan era ec:ivalentul a treiDeci de pEini+ Compara1i- )ntreaga cla /- reDultatele la care a1i a.un + (+ Dup/ cum e poate con tatata- Dinu 0/turic/ e a*l/ )n plin/ a cen iune+ Identi*ic/ momentele care )i marc:eaD/ m/rirea #i dec/derea- *olo ind )ntregul teFt al romanului+ Iei remarcade igur- c/- a.un mare 'tolnic, e ru#ineaD/ de originea a umil/ pe care dore#te / #i!o a cund/+ Recite#te ecven1a din capitolul AIIII- -le'temul printe'c, )n care *iul )#i reneag/ tat/l+

EVALUAREA DISCURSULUI ORAL Nn receptarea #i evaluarea di cur ului oral tre,uie avute )n vedere atEt componenta ver! ,al/ Badecvarea con1inutului la tema eFpune! rii- claritatea ideilor #i logica )nl/n1uirii ace ! tora- interac1iunea cu partenerul- prin inter! mediul dialoguluiC cEt #i componentele non! ver,al/ Bge turi- mimic/- mi#carea corpului%+ Nn de,utul capitolului I- 0/turic/ a#teapt/ neli!

1inuta- privireaC #i paraver,al/ Btim,rul- volu! mul #i in*leFiunile vocii ! murmurat/- #optit/#uier/toare- morm/it/ etc+ !- tonul- ritmulTt/ieturileL cuvintelor- articularea peci*ic/pauDele- rE ul- o*tatulC de pre care !a di cu! tat la pag+ &&+ inten1iile tale de viitor+ Ai )n vedere c/ te a*li )ntr!o itua1ie o*icial/- iar preDentarea tre,uie realiDat/ )ntr!un regi tru tili tic adecvat+ Colegii te vor urm/ri #i te vor evalua- *olo ind F"/a de mai .o #i o*erind trei puncte- dou/ au unul pentru *iecare criteriu+ La *Er#it- po1i / le pui )ntre,/ri )n leg/tur/ cu *elul )n care te!au evaluat #i / le ceri /!#i .u ti*ice puncta.ul acordat+ (+ Repeta1i T.oculL- dar de data acea ta unul din! tre voi va pove ti o )ntEmplare al c/rei cop / *ie acela de a tErni ,una di poDi1ie a a cult/torilor+ Ave1i )n vedere c/ v/ a*la1i al/turi de per oane cuno cute- iar regi trul tili tic va *i acum unul in*ormai+ Scopul acestor e4erci(ii este "e a observa +i co!+tie!ti*a "i.ere!(ele "e comportame!t +i "e e4primare a "iscursului oral, "atorate co!te4tului "i.erit )! care se pro"uce acesta0

ni#tit apari1ia lui TuDluc- perEnd / o,1in/ o lu.,/ de la ace ta+ Identi*ic/ elemente ale comunic/rii nonver,ale #i paraver,ale care / con*irme tarea de pirit a per ona.ului+ &+ Atitudinea po telnicului e te di*erit/ de a inter! locutorului /u- c/ci rangul )l *ace igur de ine+ Identi*ic/- #i )n caDul ace tuia- elemente ale comunic/rii nonver,ale #i paraver,ale care / con*irme acea t/ atitudine+ '+ ImagineaD/!1i urm/toarea itua1ie: )n timpul vacan1ei de var/ dore#ti / te anga.eDi- pentru o lun/- ca di tri,uitor la o agen1ie de pu,licitate+ La interviul de anga.are- directorul 1i!a cerut /!i eFpui- )n maFimum cinci minute- cEteva in*orma1ii de pre tine- motivele pentru care olici1i po tul- calit/1ile care te )ndrept/1e c / con ideri c/ e#ti potrivit pentru el- precum #i

FI? DE EVALUARE A DISCURSULUI ORAL


CRITERII calitatea argu! mentelor calitatea argu! ment/rii privire ge turi 1inut/ mimic/ ritmul vor! ,irii volumul #i in*leFiunile vocii poDi1ia cor! pului

vor,itor I vor,itor II

$ *oarte ,ine: ' p+G$ ,ine: & p+G $ ati */c/tor: % p+

SQQQQQBB QQQBDOQ QQQQQQQQ


D( Recite#te cu aten1ie capitolul I- 'i!u P&turic&, reprodu la pag+ 6'!63 #i r/ punde la *iecare dintre urm/toarele cerin1e- realiDEnd )n1elegerea teFtului: P identi*ic/ detalii legate de )m,r/c/mintea per ona.elor- care / indice *aptul c/ ac1iunea romanului e te pla at/ )n primele decenii ale ecolului al AlA!leaG P identi*ic/ elemente de ar:itectur/ #i de mo,ilier peci*ice epocii *anarioteG P argumenteaD/- apelEnd numai la particularit/1i de lim,a.- c/ ac1iunea romanului e te pla at/ )n primele decenii ale ecolului al AlA!leaG P nume#te dou/ ocupa1ii pe care le con ideri a *i caracteri tice pentru )nceputul ecolului al AlA!leaG P tran crie dou/ *ormule de adre are pe care le con ideri peci! *ice epocii *anariote+ &+ EFi t/ )n roman mai multe cri ori din care cititorul poate o,1ine in*orma1ii utile atEt de pre eFpeditor BvEr t/- educa1ieC- cEt #i de pre rela1ia dintre ace ta #i de tinatar+ Compar/- )ntr!un e eu de circa o pagin/- cele dou/ cri ori reprodu e mai .o - a treti$lo$ *oftului ;:inea 0/turic/ #i a lui Dinu 0/turic/- din capitolul Educaiunea ciocoiului, pentru a argumenta di*eren1a de vEr t/ #i de mentalitate dintre tat/ #i *iu+ Iei avea )n vedere coeren1a #i coeDiunea teFtului- valen1ele tili tice ale unor categorii mor*o! intactice precum #i valorile tili tice generate de *olo irea re gi trelor lim,ii Bar:aic- regional- *amiliar etcC+ 0entru clari*i carea en ului unor cuvinte- e te recomanda,il / utiliDeDi un dic1ionar+ Cu printea'c dra*o'te m #nchin dumitale, prea iubitul meu fiul +at doi ani #n cap de cnd te$am dat pe procop'eal la po'telnicul i nu %z nici un 'por de la tine) acea'ta m pune #n aporie. 2e %ede c tu, #n loc ' te 'ileti a iei la obraze, #mbli haimana pe poduri cu derbedeii. -a*$i minile #n cap, mi biete, %ezi c eu 'unt btrn i 'rac, ' n$ai la mine nici o nde/de. Cum #i %ei aterne, aa %ei dormi, auzitu$m$ai1 2cri'oarea ce$i empericli'e'c e'te ctre d$lui po'telnicul) ' i$o dai ne*reit, cci #ntr$#n'a #i %orbe'c pentru tine i #l ro* ' te puie #n %reun man'up. !l tu prea doritor printe, treti$ lo*[ftului :hinea .turic ot -uco% 'ud 2aac HPHT, mai HJ

Cu fiia'c plecciune6 .rintea'ca dumitale 'cri'oare de la HJ zile ale lunei lui mai am primit$o cu ne'pu' %e'elie i m$am bucurat din rrunchi c te afli 'nto', cci eu, din mila cere'cului .rinte, m aflu #ntru toat #ntre*imea 'ntii. -ucur$te, taic, i iari bucur$te, cci, dei am 'lu/it doi ani la po'telnicul pe #mbrcminte i mncare i mi$am plecat capul la toi calicii fr o'ebire, dar acum, 'la% domnului, am pu' mna pe pane i pe cuit. !m oprit roata norocului: n$am ' m mai tem de nimic6 .o'telnicul m$a ale' 'fetnic de tain al 'u i pe ne*ndite mi$a #ncredinat o tain prin care #n puin timp poci ' a/un* om mare. !tt deocamdat: #i %oi mai 'crie6 .rea plecat i dorit al domniei tale fiu, Dinu .turic '+ ImagineaD/!1i urm/toarea itua1ie: e#ti gr/m/ticul B ecretarulC lui Dinu 0/turic/ #i t/pEnul- care vrea / o,1in/ o lu.,/ de la Caragea!vod/- 1i!a poruncit /!i preDin1i Tparcur ul vie1iiL+ RedacteaD/- )n manier/ ironic/- un curriculum %itae, re pectEnd toate conven1iile unui a emenea tip de criere+ (+ ImagineaD/!1i urm/toarea itua1ie: e#ti avocatul lui Dinu 0/! turic/ #i )ncerci / o,1ii clemen1/ de la ;rigore ;:ica!vod/+ RedacteaD/- )n numele clientul t/u- o cerere de gra1iere- re pectEnd conven1iile unui a emenea tip de criere #i- )n m/ ura po i,iluluilim,a.ul epocii i torice )n care e te pla at/ ac1iunea romanului+ 3+ ArgumenteaD/- )ntr!un teFt de maFimum o pagin/- c/ romanul Ciocoii %echi i noi e te cri din per pectiva unui narator omni cient+ 6+ Identi*ic/ di*eren1ele dintre lim,a.ul per ona.elor #i cel al nara! torului )n urm/torul *ragment: $$Dumnezeule6 ct eti de frumoa', Duduco6 eBclam el cu ochii rtcii i cercnd, cu mna tremurtoare, ' apuce pe a frumoa'ei cochete. $$Rzi de mine, cocoane !ndronache) eu nu 'unt att de frumoa' precum zici. $$5u, Duduco, #i 'pui ade%rul6 :reaca 'e plec i$l 'rut pe obraz cu un tran'port de amor pre$ fcut, lu mna lui #ntr$ale 'ale i o acoperi de 'rutri, apoi czu #n nite meditaiuni pe cari fanariotul le tlmcea #n multe chipuri, dar toate #n fa%oarea amorului 'u. "ai multe 'cene de un amor delicio' 'epetrecur #ntre dnii, dar cnd *reaca crezu c a 'o'it timpul ' dea lo%itura deci'i%, 'e pre$ fcu c cade #ntr$o adnc #ntri'tare, oft cu o prefctorie ce nu '$ a %zut pn$acum chiar la cei mai ludai actori dramatici ai teatrului no'tru i %r' cte%a lacrmi mincinoa'e. Q+++R !ce'te fine prefctorii pu'e pe fanariot #ntr$o poziiune foarte critic) el nu tia la ce ' atribuie lacrmile i furiile de amor ale amantei 'ale. :reaca #ncepu iari a ofta i a lcrma. 6+ Recon tituie- )ntr!o lucrare de dou/ ! trei pagini- imaginea 4ucure#tiului #i a locuitorilor /i- de la )nceputul ecolului al AlA!lea- *olo ind numai in*orma1iile o*erite de romanul lui Nicolae Filimon+ Iei avea )n vedere cel pu1in urm/toarele a pecte: ar:itectura ora#uluiocupa1iile locuitorilor- )m,r/c/mintea #i modul de petrecere a timpului li,er+

2+ Folo ind ca model 7oaia de 'ocoteal a curii marelui po'telnic !. Tuzluc, din capitolul 7$te om de lume nou, ' furi cloca "up& ou&C, crie- )n regi tru ironic!neologic- o Li't de achiziii i cheltuieli nece'are bunei funcionri a 8,-ncii de Comer Rural4 al c/rei admini trator e#ti+

D"ncolo $e te=t
.refcutul !m putea #nfia cu'urul ace'ta ca fiind o lip' de 'inceritate att #n ceea ce 'punem, ct i #n ceea ce facem. .refcut e'te omul care de fa cu dumanii lui 'e ferete ' le arate ura ce le$o poart. +n tain 'e npu'tete a'upra lor, iar cnd 'unt de fa, #i ridic$n 'l%i. Cnd dumanii lui au pierdut un proce', prefcutul e'te *ata ' le arate prerea lui de ru. 5u arat c ar ptimi din pricina celor ce$l brfe'c, iar %orbele lor de ocar nu le pune la inim. (orbete cu blndee cu cei nedreptii i care %in la el '$ i arate nemulumirea. Celor ce %in cu di%er'e treburi le recomand ' nu$l ocolea'c. 5u de'tinuie altora nimic din ceea ce pune la cale, ci 'pune c mai are de *ndit. 2e preface c abia a 'o'it, c e prea trziu ca ' poat pune treburile la cale, c nu e #n apele lui. Cnd e'te ru*at ' 'pri/ine un prieten aflat la ne%oie 'au '$l #mprumute, 'pune c are ce %inde pentru a$l a/uta, i chiar dac nu are ce %inde, 'u'ine c are. Cnd a aflat o %e'te, 'e face c n$a aflat) t*duiete c$ar a%ea cunotin de unele lucruri) zice c nu$i amintete ' fi a/un' la o #nele*ere. 9neori r'punde c problema #l preocup, alteori c habar n$are de ea 'au c i 'epare ciudat cazul, iar alteori, #n 'frit, c i el a a/un' ' fie acum de aceeai prere. #ntr$un cu%nt, putem 'pune c e dibaci #n a n'coci r'pun'uri de felul ace'tora: 85u am con%in*erea) nu cred) m 'urprinde. La drept %orbind, nu mi$a prezentat lucrurile a'tfel. Ciudat6 2$o 'pui altuia6 5u m la' inima '$i dau crezare, dar nici '$l condamn pe el. 7ii cu b*are de 'eam) nu fii prea credul64 +at cefei de %orbe i de %icleu*uri tie ' de'copere omul cel prefcut i cum 'e dezice el. De ace'te apucturi dubioa'e i dumnoa'e trebuie ' te fereti, mai mult chiar dect de otra%a %iperelor. BTeo*ra t%- Caracterele, traducere de M/ria Marine cu!SimuC 0ute1i identi*ica )n portretul lui Teo*ra t- *ie #i par1ial- *elul de a *i al lui Dinu 0/turic/O A1i putea identi*ica #i per oane din via1a de Di cu Di care e comport/ a em/n/torO Cum v/ eFplica1i *ap! tul c/- de#i cri / acum mai ,ine de dou/ mii de ani- de crierea e te )nc/ actual/O Di cuta1i mai )ntEi )n grupe de patru ! cinci colegi- iar apoi eFtinde1i di cu1ia la )ntreaga cla /+

%+ Teo*ra t ! criitor grec- '2& ! &72 )+Sr+- di cipol al lui Ari totel- autor al unei lucr/ri- aracterele, )n care de crie- )n mod a, tract- cu ururi omene#ti precum ipocriDia- lingu#irea- avaritia- )n*umurarea- la#itatea etc+

Evaluare umativ/ RedacteaD/ un e eu )n care / )n*/1i#eDi tatutul ocial #i p i:ologic al per ona.ului Dinu 0/turic/din romanul Ciocoii %echi i !oi de Nicolae Filimon+ Nn ela,orarea e eului- vei avea )n vedere: ! de crierea *ormulei e tetice *olo ite de romancier )n con truc1ia per ona.uluiG ! identi*icarea tipului uman repreDentat de per! ona.ul pe care vei *ace aplica1iaG ! argumentarea- pornind de la )nt)mpl/ri #i itu! a1ii emni*icative- electate din cuprin ul romanu! lui- a tipologiei identi*icateG ! preDentarea- cu a.utorul eFemplelor- a moda! lit/1ilor de caracteriDare a per ona.uluiG ! integrarea- )n cuprin ul e eului- a cel pu1in patru dintre urm/toarele concepte opera1ionale: epilo*, ficiune, final, incipit, per'ona/ literar DtipuriA, per'pecti% narati%, prolo*, reali'm, roman DtipuriA, 'ec%en narati%.

Not0> Se recomand/ ca e eul / e )ncadreDe )n dou/ ! trei pagini+ Ordinea intergr/rii reperelor )n cuprin ul lucr/rii e te la alegere+ 0entru con,"nu% tul e eului- vei primi 89 $e puncte BcEte ( puncte pentru *iecare reperH cerin1/CG pentru re$actarea e eului- vei primi 89 $e puncte BorganiDarea ideilor )n cri : ( puncteG utiliDarea lim,ii literare: ( puncteG a,ilit/1i analitice #i critice: ( puncteG ortogra*ia: ' puncteG punctua1ia: ' puncteG a#eDarea )n pagin/- liDi,ilitatea: & puncteC+ )n ve! derea acord/rii puncta.ului pentru redactare- e eul tre,uie / ai,/ minimum dou/ pagini+

6uge'tii -entru le)tur 'u-limentar

0entru a cunoa#te cEteva dintre KvarianteleL per ona.ului Dinu 0/turic/ #i a *ace eventuale compara1ii- )1i recomand/m urm/toarele teFte:
%+ ;rigore AleFandre cu- Boul +i vi(elul0 )n litera!

tura romEn/- acea t/ *a,ul/ *ace una dintre pri! mele de criei ale parvenitului- ta,ilind odat/ pentru totdeauna tr/ /turile generale ale ace ! tui t"p uman: 9n bou ca toi boii, a/un' #n po't mare a.utat de oart/ #i nu datorit/ meritelorru#inEndu! e de trecutul /u umil- nu!#i mai recunoa/te ru"a, ;",elul. al doamnei %aci fiu, poruncind lugilor /!% dea pe c/ri- a*ar/+ &+ Duiliu =am*ire cu- T&!ase Scatiu0 0rotagoni ! tul urmeaD/- la .um/tate de ecol di tan1/ #i )ntr!un alt mediu- acela#i drum cu al lui 0/tu! ric/ ! *iu de 1/ran- apoi arenda# #i- )n *Er#itT,oierL+

J( I(L( Cara5"ale. La Pele+, Aive oDclocE0 Cele dou/ c:i1e ugereaD/ )n mod comic acela#i tra eu- tr/,/tut )n / de ni#te TdoamneL+ "i aici vom )ntElni de acum cuno cutul moment al a cunderii unui trecut con iderat compromi1/! tor- de data acea ta prin intermediul c:im,/rii numelui+ O Smarand/ BMandaC oarecare- p/! trun / prin c/ /torie )n Tlumea ,un/L- devine madam E'meralde .i'cope'co FLa Pele+$0 Aceea#i Mand/ BM/ndica- pentru amiceCanun1/ )n VI!"epe!"e!ce roumai!e@ /a"ame E'meralde .i'cope'co, .ive o 0clocY tea tous Ies /eudi'. Ea )#i prime#te invita1ii )n 'alonul 'plendid al 'omptuo'ului hotel .i'cope'co unde troneaD/ un erviciu de argint- pentru cea". ornat cu coroa!& de conte dea'upra mono*ramei, dar e p/ruie cu rivala a- Mi1a 0otropopea ca- pentru Mitic/ Le*tere cu- u,! locotenentul 1Aive oDclocE$0

Nnainte de teFt %+ Romanul- pecia cea mai compleF/ a genului epic- repreDint/ emnul de maturitate al unei literaturi+ Care e te romanul t/u pre*erat din literatura romEn/ #i din cea univer al/O ArgumenteaD/!1i op1iunea+ &+ Cum ia na#tere- dup/ opinia ta- un romanO 0o1i eFplica- alegEndu!1i una dintre ace te variante au po1i propune una di*erit/: ! romancierul valori*ic/ anumite elemente ale realit/1iiG ! romancierul e ,aDeaD/ numai pe imagina1ieG ! romancierul )m,in/ realul cu imaginarul+ '+ ComenteaD/ acea t/ a*irma1ie a lui Liviu Re,reanu din di cur ul de recep1ie la Academia RomEn/ intitulat Lau"a (&ra!ului rom,! B%@(5C: ...pentru ranul no'tru pmntul nu e obiect de eBploatare, ci o fiin %ie, fa de care nutrete un 'entiment 'traniu de adoraie i de team.

IO8 $e L";"u Re+reanu


! 'ra5 ente ! Romanul Io!, pu,licat )n anul %@&5- preDint/ de tinul unui *iu de 1/rani- Ion al ;laneta#ului- din atul tran ilv/nean 0ripa + Ion- per ona.ul central- *l/c/u :arnic #i i te1- uport/ umilin1a de a nu *i ,ine v/Dut de cei din .urul /u #i de a nu avea un loc de *runte )n ierar:ia atului- pentru c/ e te /rac+ Ca / ia / din acea t/ condi1iepune la cale planul de a o educe pe Ana- *iica lui Ia ile 4aciu- un 1/ran )n t/rit- pentru a o,1ine prin c/ /torie o De tre aprecia,il/+ 0lanul )i iD,ute#te #i- */r/ / o iu,ea c/- o ia de neva t/ pe Ana- de#i tat/l ei e )mpotrive#te+ Dup/ o,1inerea p/mEntului- Ion o upune pe Ana unor violen1e *iDice- de tr/mEndu!i ace teia iluDia c/ prin plecarea din ca a tat/lui /u traiul i e va )m,un/t/1i+ Neiu,it/ de Ion- nemaiputEnd / )ndure via1a miDera,il/ al/turi de ace ta- Ana e inucide- pEnDurEndu! e+ La curt timp- moare #i copilul lor+ Ion- dup/ ce #i!a ati */cut dorin1a arD/toare de a avea mult p/mEntr/ma ingur- :ot/r/#te / e )ntoarc/ la drago tea dintEi- Florica- *at/ /rac/- dar *rumoa /+ Acea ta e te acum c/ /torit/ cu ;eorge 4ul,uc+ Sim1ind c/ Ion )i d/ tErcoale Floric/i- ace ta )l omoar/- din geloDie)ntreaga avere a lui Ion- pentru care el acri*ica e totul- trece )n po e! ia ,i ericii+ Romanul e te alc/tuit din dou/ mari planuri+ In cel dintEi- autorul preDint/ oarta lui Ion al ;laneta#ului- iar )n cel de!al doilea- inter*e! rat primului- e te de cri / via1a *amiliei )nv/1/torului =a:aria Serdelea #i a intelectualit/1ii atului )n timpul t/pEnirii au tro!ungare din Tran ilvania+ Structural- romanul Io! e te *ormat din dou/ mari p/r1i: :la'ul pmntului #i :la'ul iubirii. Titlul *iec/reia arat/ im,oldul )n numele c/ruia ac1ioneaD/ per ona.ul principal+ AtEt timp cEt a *o t /rac- Ion a a cultat de Tgla ul p/mEntuluiLG dup/ o,1inerea p/mEntului- )n u*le! tul lui !a treDit un alt Tgla L ! cel al iu,irii+

Not biobibliogra/i)::::::::::: Li5iu Rebreanu )'885*'& +" pro* %ator i dramatur$. .e nate #n satul 42rliua" >udeul 1istria*,sud. #ncepe coala primar sub #ndru* marea tatlui su" apoi urmea% diferite coli din ,sud" din 1istria i din /opron )Fn$aria+. 5ebutea% la re(ista Luceafrul )'&08+. .e stabilete la 1ucureti #n anul '&0&. Este secretar literar la 4eatrul ,aional din Craio(a" cronicar teatral" reporter #n timpul r%boiului balcanic. .c6iele i nu(elele publicate #n re(iste sunt incluse #n (olumele *olanii, Mrturisiri i 5fuiala. #n anii primului r%boi mondial" rm2ne #n capital. E arestat de autoritile $ermane" dar reuete s fu$ #n Moldo(a. 5up r%boi frec(entea% asiduu cenaclul 3burtorul condus de criti* cul E. Go(inescu. #n '&!0 public $on, care #i aduce consacrarea ca romancier. Frmea% P&urea sp,n7urailor )'&!!+" carte care pleac de la eAperiena tra$ic a fratelui su" Emil. Momanul #i consolidea% definiti( reputaia de scriitor. On '&!5 este ales preedinte al .ocietii .criitorilor Mom2ni" cali* tate #n care (a fi reales de ase ori consecuti(. #n acelai an #i apare romanul A&a" i 9va, urmat de Ciulean&ra )'&!7+ i Criorul )'&!&+. Concomitent scrie i teatru. Cltorete mult #n Europa i public impresii din locurile pe care 3e*a (i%itat. On '&30 cumpr o cas #n satul 0alea Mare" l2n$ ;iteti" unde se (a retra$e adesea pentru a scrie. Continu s publice romane? 5scoala )'&3!+" consacrat e(eni* mentelor anului '&07" /ar )'&3 +" *orila )'&38+" A",n&oi )'& 0+.

Din o'eaua ce %ine de la Crlibaba, #nto%rind 2omeul cnd #n dreapta, cnd #n 'tn*a, pn la Clu/ i chiar mai departe, 'e de'prinde un drum alb mai 'u' de !rmadia, trece rul pe'te podul btrn de lemn, acoperit cu indril muce*it, 'pintec 'atul ,ido%ia, i alear* 'pre -i'tria, unde 'e pierde #n cealalt o'ea naional care coboar din -uco%ina prin trectoarea -r*ului. L'nd ,ido%ia, drumul urc #nti ane%oie pn ce$iface loc printre dealurile 'trmtorate, pe urm #n' #nainteaz %e'el, neted, mai a'cunzndu$'e printre fa*ii tineri ai .durii$Domneti, mai popo'ind puin la Cimeaua$"ortului, unde picur %enic ap de iz%or rcoritoare, apoi cotete bru'c pe 'ub Rpele$Dracului, ca ' dea buzna #n .ripa'ul pitit #ntr$o 'crntitur de coline. La mar*inea 'atului te #ntmpin din 'tn*a o cruce 'trmb pe care e r'ti*nit un ri'to' cu faa 'plcit de ploi i cu o cununi de flori %etede a*at de picioare. 2ufl o adiere uoar i ri'to' #i tremur /alnic trupul de tinichea ru*init pe lemnul mncat de carii i #nne*rit de %remuri. 2atul parc e mort. Gpueala ce plutete #n %zduh e'e o tcere nbuitoare. Doar #n r'timpuri fie alene frunzele ador$ mite prin copaci. 9n fuior de fum alb'trui 'e opintete ' 'e #nale dintre cren*ile pomilor, 'e blbnete ca o matahal ameit i 'e pr%ale pe'te *rdinile prfuite, #n%luindu$le #ntr$o cea cenuie. Fn mi/locul drumului picotete cinele #n%torului Gaharia erdelea, cu ochii #ntrede'chii, 'uflnd *reu. = pi'ic alb ca laptele %ine #n %rful picioarelor, ferindu$'e ' nu$i murdrea'c lbuele prin praful uliei, zrete cinele, 't puin pe *nduri, apoi iuete paii i 'e furieaz #n li%ada #n*rdit cu nuiele, pe'te drum. Ca'a #n%torului e'te cea dinti, tiat adnc #n coa'ta unei coline, #ncin' cu un prid%or, cu ua 'pre uli i cu dou fere'tre care 'e uit tocmai #n inima 'atului, cercettoare i do/enitoare. .e prichiciul prid%orului, #n dreptul uii, unde 'e 'pal dimineaa #n%torul, iar dup$amiaz, cnd a i'pr%it treburile ca'ei, d$na erdelea, 'tr/uiete o ulcic %erzuie de lut. +n o*rad, #ntre doi meri tineri, e #ntin' %enic frn*hia pe care acuma atrn nite cmi femeieti de 'tamb. +n urma cmilor, #n ni'ipul fierbinte 'e 'cald cte%a *ini, pzite de un coco mic cu crea'ta #n'n*e$ rat. Drumul trece pe'te .rul$Doamnei, l'nd #n 'tn*a ca'a lui !leBandru .op$:lanetau. 9a e #nchi' cu z%orul) acoperiul de paie parc e un cap de balaur) pereii %ruii de curnd de$abia 'e %d prin 'prturile *ardului. .e urm %ine ca'a lui "acedon Cercetau, pe urm ca'a pri$ marului 7lorea Tancu, pe urm altele... +ntr$o curte mare rume*, culcate, dou %aci un*ureti, iar o bab 'ade pe pri'p ca o 'coab, pr/indu'e la 'oare, nemicat, parc$arf# de lemn...

Este ales membru al Academiei Mom2ne la propunerea lui Mi6ail .ado(eanu. 5iscursul de recepie la Academie" intitulat Lauda $ranului romn, impresionea% auditoriul. On anii celui de*al doilea r%boi mondial" este director al 4eatrului ,aional din 1ucureti. Cea mai mare parte a timpului i*o petrece #ns la 0alea Mare" unde (a trece #n eternitate la ' septembrie '& .

Cldura picur mereu din cer, #i u'uc podul *urii, te 'u*rum. +n dreapta i #n 'tn*a ca'ele pri%e'c 'fioa'e din do'ul *ardurilor %ii, acoperindu$i feele 'ub 'treinile tirbite de ploi i de %ite. 9n dulu lo', cu limba 'pnzurat, 'e apropie #n trap lene, fr int. Din an, dintre buruienile crunite de colb, 'e repede un cel murdar, cu coada #n %nt. Lo'ul nu$l ia #n 'eam, ca i cnd i$ar fi lene ' 'e oprea'c. 5umai cnd celalt 'e #ncpneaz '$l miroa'e, #i arat nite coli amenintori, urmndu$i #n' calea cu demnitatea cu%enit. Celul 'e oprete nedumerit, 'e uit puin #n urma dulului, apoi 'e #ntoarce #n buruieni unde 'e aude #ndat un ronit cznit i flmnd... De$abia la crciuma lui !%rum #ncepe ' 'e 'imt c 'atul triete. .e pri'p, doi rani #n*ndurai ofteaz rar cu o 'ticl de rachiu la mi/loc. Din deprtare ptrund pn aici 'unete de %iori i chiuituri... BCap+ I ! )!ceputul$

.e'te drum, pe crucea de lemn, ri'to'ul de tinichea, cu faa poleit de o raz #ntrziat, parc #i mn*ia, zuruindu$i uor trupul #n adierea #n'errii de toamn. G*reanu rma'e #n mi/locul uliei urmrind cu pri%iri dr*'toa'e tr'ura ce 'e deprta #n trapul cailor. :hi*hi, eznd pe 'cunelul din fa #l %edea i$l *'ea mai dr*u ca orice alt brbat din lume. La Rpile$Dracului btrnii #ntoar'er capul. .ripa'ul de$abia #i mai arta cte%a ca'e. Doar turnul bi'ericii noi, 'trlucitor, 'e #nla ca un cap biruitor. G*reanu #n' era tot #n drum, #n faa crucii, cu capul *ol i, cum 'ttea acolo aa, parc fcea un /urmnt mare. !poi o'eaua cotete, apoi 'e #ndoaie, apoi 'e #ntinde iar dreapt ca o pan*lic cenuie #n amur*ul rcoro'. +n 'tn*a rmne #n urm Cimeaua$"ortului, pe cnd #n dreapta, pe hotarul %eted, delniele 'e urc, 'e #mpart, 'e #ncurc pn 'ub pdurea (rarei. !poi .durea$Domnea'c #n*hite uruitul tr'urii, %ltorindu$l #n ecouri z*omotoa'e... 2atul a rma' #napoi acelai, parc nimic nu '$ ar fi 'chimbat. Ci%a oameni '$au 'tin', alii le$ au luat locul. .e'te z%rcolirile %ieii %remea %ine nep'toare, ter*nd toate urmele. 2uferinele, patimile, nzuinele, mari 'au mici, 'e pierd #ntr$o tain durero' de necuprin', ca nite tremurri plpnde #ntr$un ura*an uria. erdelenii tac toi trei. 5umai *ndurile lor, aate de 'perana #mpodobitoare a tuturor 'ufletelor, alear* ne#ncetat #nainte. Copitele cailor bocne'c a'pru pe drumul bttorit i roile tr'urii uruie mereu, monoton, monoton ca #n'ui mer'ul %remii. Drumul trece prin ,ido%ia, pe podul de lemn, acoperit de pe'te 2ome, i pe urm 'e pierde #n o'eaua cea mare i fr #nceput... BCap+ 2III -S.,r+itul$

0uncte de reper

A )ncepe #i a *Er#i un roman eFprim/ o anumit/ concep1ie a upra lumii+ Modalitatea de a de c:ide #i a )nc:ide un teFt narativ di*er/ de la o epoc/ la alta #i particulariDeaD/ capacitatea unui autor de a tructura un univer + Nn concep1ia lui Liviu Re,reanu- primele *raDe ale romanului au o emni*ica1ie deo e,it/- pentru

c/ )n ele tre,uie / e a*le )ntreaga tonalitate a c/r1ii+ ;/ irea T*raDei alvatoareL- cum o nume#te el- cea care inaugureaD/ corpul ma iv al romanu! lui- a *o t )ntotdeauna c:inuitoare pentru criitor #i i!a cerut de *iecare dat/- pentru *iecare roman/pt/mEni )ntregi de c/utare+ Dar- o dat/ g/ it incipitul- romanul )ncepea / e ordoneDe #i cri ul )#i urma cur ul *ire c+ Romanul Io! e de c:ide cu imaginea unui drum- care #erpuie#te printre coline #i a.unge )n atul 0ripa + 0rin intermediul drumului- criitorul *ace leg/tura )ntre lumea real/ #i lumea romanuluilumea *ic1iunii+ Drumul e te o cale de acce #i- prin el- cititorul intr/ )n roman+ IiDiunea autorului e una cinematogra*ic/+ TOc:iulL o,iectivului cinematogra*ic ] Toc:iulL

romancierului o,iectiv ! )nregi treaD/ totul- a#a cum e te+ AplicEnd la roman o te:nic/ proprie ci! nematogra*iei- Re,reanu )#i preg/te#te cu minu1ie prim!planurile+ In oglinda pe care o poart/ de!a lungul unui drum e vede totul- c/ci nimic nu e poate a cunde+ TCamera de *ilmatL prinde- elec! tiv- detalii ale unui at ce pare adormit de c/ldura Dilei #i e aproape pu tiu+ Numai a.un )n prea.ma cErciumii lui Avrum- participantul la ace t mic pectacol cinematogra*ic poate con tata c/- de *apt- atul tr/ie#te+ 0e ne im1ite timpul real e con! tope#te cu timpul *ictiv al romanului+ Ce e va )ntEmpla de acum )nainte- cititorul va a*la din cor! pul de cEteva ute de pagini ale c/r1ii+ Dup/ ce a a i tat la ,ucuriile #i mai ale - la dramele atului- cititorul va p/r/ i 0ripa ul pe acela#i drum pe care a venit )n incipitul romanului+ 0urtat )n en inver - el e dep/rteaD/ de locul unde via1a clocoti e cu toate u*erine1e- patimile #i n/Duin1ele ei+ De la di tan1/ urmele e #terg- iar timpul redevine nep/ /tor+ Lumea *ic1iunii a r/ma )ntre paginile c/r1ii+
EFplorarea teFtului

In)i-it * #nceputul unei opere li* terare )primele cu(inte" primele (er* suri etc.+ care poate su$era" #n mod concis" semnificaia #ntre$ului teAt. 3ncipitul poate (aria de la autor la autor sau #n funcie de tipul de teAt. El poate fi brusc )eA abrupto4, se poate reali%a sub forma unui prolo , ca #n romanul Ciocoii vechi i noi de ,icolae 7ilimon" poate fi pus #n relaie cu finalul" ca #n romanul $on al lui Gi(iu Mebreanu" poate fi repre%entat de formulele ini$iale ale basmului )care trebuie puse i ele #n le$tur cu formulele finale4= poate fi" de asemenea" repre%entat de formulele con(enionale ale unor teAte funcionale )cerere" proces*(er* bal" scrisoare etc+.

Romanul circular %+ Nntre cele dou/ *ragmente electate mai u Bincipitul #i *inalul romanuluiC eFi t/ o evident/ imetrie+ 0entru a demon tra acea ta parcurge urm/torii pa#i: aC eFtrage u, tantivele proprii Btermeni toponimiciC din primele trei alineate ale teFtului Bincipitul romanuluiCG ,C eFtrage u, tantivele proprii Btermenii toponimiciC din cel de!al doilea *ragmentG cC identi*ic/ termenii comuni celor dou/ *ragmente- ar/tEnd di! *eren1a dintre cele dou/ teFte )n ceea ce prive#te ucce iunea ace tor cuvinte+ &+ Nnc:ipuie!1i c/ tu )n u1i tr/,a1i drumul pe care romancierul te conduce c/tre at+ De crie )n detaliu ceea ce veDi pEn/ la intrarea )n 0ripa + '+ 0reDint/ imaginea atului cople#it de D/pu#eala Dilei+ (+ Compar/ imaginea celor dou/ ca e- a )nv/1/torului =a:aria Serdelea #i a lui AleFandru 0op ;laneta#uG ta,ile#te o a! nalogie cu locatarii lor+

E-ilog * partea final a unei creaii literare" #n care autorul sub* linia% anumite idei din oper ori semnificaia ei de ansamblu. 2inal * partea de sf2rit a unei opere literare" dependent de tipul i dimensiunea teAtului. Cele mai cunoscute tipuri de final sunt? epiloul, ca #n ca%ul romanului Ciocoii vechi i noi; morala )numit uneori i nv$tur4, #n ca%ul fabuleiH poanta, #n ca%ul anecdoteiH conclu1ia, #n ca%ul unei demonstraii )de orice tip+H formulele de ncheiere stereotipe )... -am nclecat pe-o a...4, #n ca%ul basmului" care trebuie puse #n le$tur i cu formulele ini$iale. 4ot stereotipe sunt i finalurile di(erselor tipuri de teAte funcionale )cerere" proces*(erbal" scrisoare etc+" despre care (ei #n(a la pa$. ' *' 5. 0inalul mai poate fi repre%entat i de ultimele r2nduri )para$raf" fra%" replic+ ale unui teAt narati( sau dramatic" de ultima strof sau de ultimul (ers" al unui teAt liric. El poate fi nchis, ca #n romanul lui 7ilimon" sau deschis, c2nd nu eAist o re%ol(are eAplicit a conflictului )eA? Maitre2i de Mircea Eliade+.

3+ 0reciDeaD/ modul de eFpunere *olo it de autor )n preDentarea

drumului #i a atului+
6+ 0entru a ne )n*/1i#a drumul- romancierul *olo e#te anumite ver!

,e+ In de,utul romanului ele unt 'pintec, alear*, #nainteaz D%e'elA, cotete Dbru'cA, d buzna, iar )n ultima parte 'e #ndoaie, 'e #ntinde, trece, 'e pierde. EFplic/ acea t/ c:im,are de ritm+ 2+ Arat/ emni*ica1ia im,olic/ a drumului+ 7+ ComenteaD/ urm/torul pa a. din *inalul romanului: 2atul a rma' #napoi acelai, parc nimic nu '$ar fi 'chim$ bat. Ci%a oameni '$au 'tin', alii le$au luat locul. .e'te z%r$ colirile %ieii, %remea %ine nep'toare, ter*nd toate urmele. 2uferinele, patimile, nzuinele, mari 'au mici, 'e pierd #ntr$o tain durero' de necuprin', ca nite tremurri plpnde #ntr$ un ura*an uria. @+ InterpreteaD/ emni*ica1ia compara1iei din acea t/ *raD/ cu va loare conclu iv/: Copitele cailor bocne'c a'pru pe drumul bttorit i roile tr'urii uruie mereu, monoton, monoton ca #n'ui mer'ul %remii. %5+ Romanul Io! are un *inal )nc:i au de c:i O ArgumenteaD/+ %%+ Demon treaD/- )ntr!un teFt de circa o pagin/- c/ Io! de Liviu Re,reanu e te un roman circular+ Folo e#te )n redactare #i ace te m/rturi iri ale autorului: 2puneam cum am a/un', frmntnd planul romanului, '$l 'intetizez #ntr$o ima*ine *rafic. +n cur'ul elaborrii, am cutat ' realizez concret ima*inea acea'ta. De$aici a rezultat #nfiarea fiecrui capitol #n mici di%iziuni care cuprind cte o 'cen, cte un moment, #n 'frit, un fir liber din e'tura *eneral. Toate ace'tea apoi au trebuit #nnodate #n anume fel ca ' 'e poat #ntoarce #n cuprin'ul aciunilor principale, care i ele, la 'frit, trebuiau ' 'e unea'c, ' 'e rotun/ea'c, ' ofere #nfiarea unei lumi unde #nceputul 'e confund cu 'fritul. De aceea romanul, un corp 'feroid, 'e termin precum a #nceput. Cititorul care '$a du' #n 'atul .ripa' pe o'eaua lateral, trecnd pe'te 2ome i prin ,ido%ia, 'e #ntoarce la 'frit pe acelai drum #napoi, pn ce ie'e din lumea ficiunii i reintr #n lumea lui real. Lumea romanului rmne a'tfel #n 'ufletul cititorului ca o amintire %ie, care apoi 'e ame'tec cupropriile$i amintiri din %iaa$iproprie... BL+ Re,reanu- /&rturisiri, %@'&C

IO8 $e L";"u Re+reanu


! 'ra5 ente % "ai urc +on %reun 'fert de cea'. Locul era tocmai #n inima hotarului) o fie lun* i #n*u't, de %reo trei care de fn. !tta rm'e'e din li%ada de dou'prezece care ce mer'e'e pn$n 9lia din do' i care fu'e'e ze'trea Genobiei. #ncetul cu #ncetul :lanetau #l tot ciopri'e... +i cam plcu'e btrnului rachiul, iar munca nu prea #l #ndemna'e. #n tinereea lui a fo't mare cntre din fluier, de i 'e du'e'e %e'tea pn prin -uco%ina. Gicea att de frumo' din tric, parc$ar fi fo't clarinet. De aceea l$a i poreclit lumea 8:lanetau 4. 7u'e'e biat curel i i'te, dar 'rac ia'c i lene%i$tor de n$a%eapereche. 7u*ea de munca *rea. 2e zicea c #n %iaa lui n$a tra' o brazd cum'ecade, adnc i ct trebuie de lat, c nici nu tia ine bine coarnele plu*ului) coa'a iari #l dobor a repede i$i 'ttea #n mn ca un b. +$au plcut mai mult lucrurile muiereti: 'patul, polo*ul, cratul, 'emnatul. Dar i mai bucuro' trnd%ea prin o*rzile domnilor, pe la notar, pe la preot, pe la #n%tor i chiar pe la o%reii din !rmadia i din ,ido%ia. 5iciodat nu i$au cre'cut btturi #n palm de munc, nici nu i '$a plmdit pmntul #n piele... 5orocul lui a fo't Genobia, o femeie ca un brbat. 7r de ea cinii l$ar fi mncat. 2$a mritat cu dn'ul fr %oia prinilor, care$i ziceau c din frumu'ee nu 'e face porumb i din i'teime mmli*. 2in*ur la prini i din oameni cu 'tare, ar fi putut lua fruntea 'atului. Ea #n' l$a %rut pe :lanetau i prinii, ca ' nu$i ia' din %oie, #n cele din urm au dat$o i au #nze'trat$o cu patru table de porumb i dou defnea, trecndu$i i ca'a din capul 'atului cu *rdina dimpre/ur Cnd '$au mutat tinerii #n ca'a unde 'ttu'e btrnii pn i$au cldit$o pe cea de pe'te drum de$a popii, au *'it pn i oalele pe foc, iar #n o*rad o pereche de boi i dou %aci, o droaie de *ini i %reo cinci rae... :o'podrie deplin, numai :lanetau ' fi fo't brbat, '$o #n*ri/ea'c. :lanetau #n' nici dup ce '$a #n'urat nu i$a 'chimbat nra%urile. Genobia l$a l'at ct l$a l'at, pe urm, %znd c nu$i nici o nde/de, '$a fcut ea brbat i a du' ca'a. Era harnic, aler*$ toare, 'trn*toare. Dac n$a du'$o mai bine, n$a fo't %ina ei. 9nde nu$i cap, nu$i 'por. Din zi #n zi '$au #n*lodat tot mai ru. = datorie nate pe alta. Ca ' a'tupe o *aur, 'trneau o 'prtur ct o ur. !zi 'e duce pe apa 'mbetei o limb de porumbite, mine o li%ad #ntrea*... "are noroc c Dumnezeu nu le$a hrzit dect un 'in*ur copil. Dac$ar fi %enit mai muli poate c$ar fi a/un' de minunea lumii... Cnd au murit prinii Genobiei, :lanetau 'ttea tocmai #n dou porumbiti cioprite i #n dou %aci 'terpe. "oartea btrnilor iar i$a mai ridicat puin dea'upra ne%oilor: %reo zece capete de %ite, %reo cinci locuri bunioare i ca'a cea nou... !cea'ta au i %ndut$o #ndat lui +ftode Condatu, ca ' 'e mai uureze de datorii. "car acum de$arfipu' umrul :lanetau... Dar nu l$apu'. 2$a l'at de fluier i '$a apucat de beie. Ct e !rmadia de mare, toate crmele le btea. +n loc ' muncea'c la coa' ori la plu* pe pmntul lui, umbla pe la o%reii din ,ido%ia, ' fac bani, iar banii '$i bea. 5u 'e #mbta #n' niciodat ru i era blnd la beie) rdea #ntruna i po%e'tea fel defel de minciuni, de$i era mai mare dra*ul de el...

!a apoi, #n ci%a ani, iar '$a #ncu'crit cu 'rcia. #n zadar 'e /ura Genobia pe toi 'finii din calendar, dup fiecare cioprire de moie, c mai curnd 'e 'pnzur dect ' mai %nd o palm de loc. .icau hroa*ele de /udecat i trebuia ' dea de bun%oie, dac nu %rea ' %in cu toba '$ifac har am i puinul din care$i mai trau %iaa. Cnd '$a ridicat +on, 'tteau numai #n trei petice de pmnt: fneaa, 'pre care 'e *rbea acuma, i dou porumbiti, dincolo de o'ea, tocmai #n hotarul 'atului 2rcua. Ce$ar fi trebuit ' fie :lanetau, a fo't feciorul. Era iute i harnic, ca m$'a. 9nde punea el mna, punea i Dumnezeu mila. +ar pmntul #i era dra*, ca ochii din cap. 5ici o brazd de moie nu '$a mai #n'trinat de cnd '$a fcut dn'ul 'tlpul ca'ei. +n 'chimb, cum$necum, #n doi$trei ani a pltit i datoriile ce le a%eau la 82omeana 4 din !rmadia, #nct a putut aa focul cu cruliile %erzi i roii care pricinui'er Genobiei attea zile fripte... 7lcul 'o'i #nclzit de drum. 2e opri #n mar*inea delniei, pe rzorul ce$o de'prea de alt fnea, tot aa de lun* i de lat, pe care Toma -ulbuc o cumpra'e acum %reo zece ani de la :lanetau. Cu o pri%ire 'etoa', +on cuprin'e tot locul, cntrindu$l. 2imea o plcere att de mare %zndu$i pmntul, #nct #i %enea ' cad #n *enunchi i '$l #mbrieze. + 'e prea mai frumo', pen$ tru c era al lui. +arba dea', *ra', pre'rat cu trifoi, unduia o'tenit de rcoarea dimineii. 5u 'e putu 'tpni. Rup'e un 'moc de fire i le mototoli ptima #n palme. 2e aez pe rzor, #nepeni nico%ala #n pmnt, potri%i tiul coa'ei i apoi #ncepu a$l bate cu ciocanul rar, ap'at, cu ochii int la oelul ar*intiu. Cnd i'pr%i, 'e 'cul, 'coa'e de la bru *re'ia, o #nmuie bine #n apa din toc i apoi mn*ie a'cuiul coa'ei cu *re'ia, 'chimbnd mereu de*etele minii 'tn*i. .e urm, cu un pumn de iarb, ter'e toat coa'a. +n clipa aceea pri%irea i 'e odihnea pe delnia lui Toma -ulbuc, co'it, cu fnul adunat #n cpie care 'tteau #ncremenite ici$colo, ca nite mormoloci 'periai. .mntul ne*ru$*lbui prea un obraz mare ra' de curnd... .ri%indu$l, +on oft i murmur: $$Locul no'tru, 'racul6... 2e *ndi puin de unde ' #nceap i hotr# ' pornea'c brazda de la captul din'pre 'at, cu faa ctre r'rit, '$l %ad 'oarele cnd 'e %a #nla de dup dealurile (rrei. #ncerc #nti coa'a #n col, fcndu$i loc, apoi croi brazda #n latul locului ca ' 'e u'uce mai deodat i mai repede. ;...< 2ub 'rutarea zorilor tot pmntul, cre'tat #n mii de frnturi, dup toanele i ne%oile attor 'uflete moarte i %ii, prea c re'pir i triete. .orumbitile, holdele de *ru i de o%z, cnepitile, *rdinile, ca'ele, pdurile, toate zumzeau, uoteau, fiau, %orbind un *rai a'pru, #nele*ndu$'e #ntre ele i bucurndu$'e de lumina ce 'e aprindea din ce #n ce mai biruitoare i roditoare. :la'ul pmntului ptrundea n%alnic #n 'ufletul flcului, ca o chemare, copleindu$l. 2e 'imea mic i 'lab, ct un %ierme pe care$l calci #n picioare, 'au ca o frunz pe care %ntul o %ltorete cum #i place. 2u'pin prelun*, umilit i #nfricoat #n faa uriaului: $$ Ct pmnt, Doamne6... Fn acelai timp #n' iarba tiat i ud parc #ncepea ' i 'e z%rcolea'c 'ub picioare. 9n fir #l #nepa #n *lezn, din 'u' de opinc. -razda culcat #l pri%ea neputincioa', biruit, umplndu$i

E-i'o,; 'e)5en* narati5 * momentE parte a unui teAt narati( care conine o sin$ur aciune" rea* li%at de unul sau mai multe perso* na>e. .c6ia conine o sin$ur sec(en narati(" #n timp ce po* (estirea i nu(ela conin mai multe" inte$rate #ns #ntr*un fir epic unic. #n roman" datorit construciei sale compleAe i a eAistenei mai multor planuri narati(e" se poate #nt2mpla ca unele persona>e" #n funcie de tipul lor )mai ales cele secundare i episodice" dar i cele principale+ s lipseasc din anumite sec(ene i s reapar ulterior. #ntre sec(enele narati(e pot fi intrecalate caracte* ri%ri de persona>e" descrieri etc. .uccesiunea sec(enelor nu trebuie s respecte neaprat cronolo$ia e(enimentelor" dar modificarea ordinii are #ntotdeauna o semnifi* caie. ,aratorul poate omite" cu bun tiin" anumite sec(ene" ele fiind #nlocuite de comentarii perso* nale ori ale persona>elor" complic2nd i amplific2nd" #n acelai timp" per* specti(a narati(. #n oricare dintre situaiile descrise" le$tura dintre sec(ene" coe%iunea teAtului se rea* li%ea% prin c2te(a modaliti #ntre care folosirea con>unciilor coordo* natoare "dar, iar, i etc+" a locuiu* nilor ad(erbiale )de altfel, de aceea etc+" a complementelor circum* staniale de timp i a ad(erbelor re* lati(e )a doua 1i, dup un timp, ndat, cnd etc+" prin repetiii ale unor cu(inte*c6eie ori pur i simplu cu a>utorul topicii.

inima deodat cu o mndrie de 'tpn. &i atunci 'e %zu cre'cnd din ce #n ce mai mare. (/iturile 'tranii preau nite cntece de #nchinare. 2pri/init #n coa' pieptul i 'e umfl, 'pinarea i 'e #ndrept, iar ochii i 'e aprin'er #ntr$o lucire de izbnd. 2e 'imea att de puternic #nct ' domnea'c pe'te tot cuprin'ul. Totui #n fundul inimii lui rodea ca un cariu prerea de ru c din atta hotar el nu 'tpnete dect dou$trei crmpeie, pe cnd toat fiina lui arde de dorul de a a%ea pmnt mult, ct mai mult... +ubirea pmntului l$a 'tpnit de mic copil. (enic a pizmuit pe cei bo*ai i %enic '$a #narmat #ntr$o hotrre ptima. Trebuie ' aib pmnt mult, trebuie6 De pe atunci pmntul i$afo't mai dra* ca o mam... BCap+ II ! 3v,rcolirea$ L (remea 'e dezmorea. +arna, i'to%it ca o bab rutcioa', 'e z*rcea mereu, 'imind apropierea prim%erii din ce #n ce mai dezmierdtoare. aina de zpad 'e zdrenuia dez%elind trupul ne*ru al cmpurilor. +on de$abia atepta'e zilele ace'tea. !cuma, 'tpn al tuturor pmnturilor, r%nea ' le %ad i ' le mn*ie ca pe nite ibo%nice credincioa'e. !'cun'e 'ub troienele de omt, de*eaba le cerceta'e. Dra*o'tea lui a%ea ne%oie de inima moiei. Dorea ' 'imt lutul 'ub picioare, ' i 'e a*ate de opinci, '$i 'oarb miro'ul, '$i umple ochii de culoarea lui #mbttoare. +ei 'in*ur cu mna *oal, #n 'traie de 'rbtoare, #ntr$o luni. 2ui drept #n Lunci, unde era porumbitea cea mai mare i mai bun, pe 'pinarea dealului... Cu ct 'e apropia, cu att %edea mai bine cum '$a dezbrcat de zpad locul ca o fat frumoa' care i$ar fi lepdat cmaa artndu$i corpul *ol, i'pititor. 2ufletul #i era ptrun' de fericire. .arc nu mai r%nea nimic i nici nu mai era nimic pe lume afar de fericirea lui. .mntul 'e #nchina #n faa lui, tot pmntul... &i tot era al lui, numai al lui acuma... 2e opri la mi/locul delniei. Lutul ne*ru, lipicio', #i intuia picioarele, #n*reuindu$le, atr*ndu$l ca braele unei iubite ptimae. +i rdeau ochii, iar faa toat #i era 'cldat #ntr$o 'udoare cald de patim. ++ cuprin'e o poft 'lbatec ' #mbrieze huma, ' o crm$ poea'c #n 'rutri. #ntin'e minile 'pre brazdele drepte, z*runuroa'e i umede. "iro'ul acru, proa'pt i roditor #i aprindea 'n*ele. 2e aplec, lu #n mini un bul*re i$l 'frm #ntre de*ete cu o plcere #nfricoat. "inile #i rma'er un'e cu lutul cleio' ca nite mnui de doliu. 2orbi miro'ul, frecndu$i palmele. !poi #ncet, cucernic, fr '$i dea 'eama, 'e l' #n *enunchi, #i cobor# fruntea i$i lipi buzele cu %oluptate de pmntul ud. &i$n 'rutarea acea'ta *rbit 'imi un fior rece, ameitor... 2e ridic deodat ruinat i 'e uit #mpre/ur ' nu$lfi %zut cine$ %a. 7aa #n' #i zmbea de o plcere ne'frit. #i #ncrucia braele pe piept i$i lin'e buzele 'imind ne#ncetat atin*erea rece i dulceaa amar a pmntului. 2atul, #n %ale, departe, prea un cuib de p'ri a'cun' #n %*un de frica uliului. 2e %edea acum mare i puternic ca un uria din ba'me care a biruit, #n lupte *rele, o ceat de balauri #n*rozitori. Fi #nfip'e mai bine picioarele #n pmnt, ca i cnd ar fi %rut ' potolea'c cele din urm z%rcoliri ale unui duman dobort. &i pmntul parc 'e cltina, 'e #nchina #n faa lui... BCap+ I2 ! S&rutarea$

5icionar
tric, +*+ ! vec:i in trument muDical popular de u*lat- */cut din tre tie- oc etc- a em/n/tor cu un *luier */r/ g/uri clarinet, +n+ ! in trument muDical de u*lat- */cut din lemn- )n *orm/ de tu, l/rgit la un cap/t #i prev/Dut cu g/uri laterale care e pot )nc:ide #i de c:ide cu a.utorul unor clape polo*, +n+ ! m/nunc:i de *En ce urmeaD/ a *i adunat )n nop delni, +*+ ! *E#ie )ngu t/ #i lung/ de teren

+UNCTE (E RE+ER

Autorul preDint/ )n primul *ragment circum tan1ele prin care Ion- per ona.ul central din roman- a a.un )ntr!o tare de /r/cie care )l compleFeaD/+ Dac/ munca nu prea #l #ndemna'e pe ;laneta#u- tat/l lui Ion- )n c:im, mama- =eno,ia- o femeie ca un brbat, era harnic, aler*toare, 'trn*toare. De toinicia #i truda *emeii nu unt )n / u*iciente- iar )ncet!)ncet *amilia /r/ce#te prin pierderea treptat/ a p/mEntului+ Ion- c/ruia pmntul #i era dra* ca ochii din cap, u*er/ con! ecin1ele: )n ierar:ia ocial/ a atului- re pectat e te doar acela care po ed/ p/mEnt+ NeavEnd p/mEnt- per ona.ul #tie c/ tre,uie / tr/! ia c/ )n umilin1/+ Ca / ia / din acea t/ itua1ie- pune la cale un plan: o va educe pe Ana- *iica lui Ia ile 4aciu- care de1ine mult p/mEnt- o va ili / e m/rite cu el- c:iar dac/ n!o iu,e#te- #i a t*el va c/pa de /r/cie+ Al doilea *ragment )n*/1i#eaD/ tr/irile lui Ion care- dup/ c/ /to! ria cu Ana- a intrat )n po e ia p/mEntului ace teia+ Sim1ind apropierea prim/verii- )m,r/cat )n :aine de /r,/toare- per ona.ul e duce /!#i )ntElnea c/ Kiu,itaL+ S/rutarea p/mEntului denot/ pa iunea ,oln/vicioa / a lui Ion pentru p/mEntul care era al lui, numai al lui acuma. In atitudinea a *a1/ de p/mEnt eFi t/ o di*e! ren1/ *undamental/ )ntre cele dou/ *ragmente: dac/ )n primul p/! mEntul e te un uria# care )l cople#e#te- )n cel de!al doilea e te un duman dobort, pe care )l t/pEne#te dup/ o grea lupt/+

EAplorarea teAtului
:la'ul pmntului %+ De crie reac1ia pe care ai avut!o citind cele dou/ *ragmente de mai u + 0o1i alege dintre urm/toarele variante au propune una proprie: curioDitate- uimire- emo1ie- ne)ncrederenedumerire etc+ &+ 0reDint/!i pe p/rin1ii lui Ion- punEnd )n eviden1/ antiteDa din! tre ;laneta#u #i =eno,ia+ '+ Arat/ cauDele care au du la /r/cirea *amiliei lui Ion+ (+ EFtrage din primul *ragment pa a.ele care denot/ pa iunea */r/ margini a lui Ion pentru p/mEnt+ 3+ ComenteaD/ emni*ica1ia o*tatului pe care )l coate per ona.ul la vederea delni1ei lui Toma 4ul,uc: !! Locul no'tru, 'racul6... 6+ EFplic/ intagma *la'ul pmntului care d/ #i titlul primei p/r1i a romanului Io!, in i tEnd a upra epi odului reprodu )n manual la pag+ 73!72+

2+ Uu ti*ic/ tarea per ona.ului care Bin primul *ragmentC e imte umilit i #nfricoat #n faa uriaului Bp/mEntulC+ 7+MotiveaD/ de ce Ion- acum 'tpn al tuturor pmnturilor, a#teapt/ cu ner/,dare venirea prim/verii+ @+ Relev/ con iderentele pentru care per ona.ul e te )m,r/cat )n 'traie de 'rbtoare, de#i e te o Di de luni+ %5+ ComenteaD/ emni*ica1ia pe care p/mEntul o are pentru Ionprin re*erire la um/torul pa a.: Cu ct 'e apropia, cu att %edea mai bine cum '$a dezbrcat de zpad locul ca o fat frumoa' care i$ar fi lepdat cmaa artndu$i corpul *ol, i'pititor. %%+ MotiveaD/ tarea de *ericire care )l cuprinde pe Ion- dedu / din a*irma1ia autorului: &i tot era al lui, numai al lui acuma... %&+EFtrage- prin re criere- pa a.ul din al doilea *ragment )n care p/mEntul cap/t/ emni*ica1ia unei iu,ite ce )i aprinde im1urile+ Realitate i ficiune %+ 0reciDeaD/ ideea dominant/ care leag/ cele dou/ teFte electate+ &+ )ncadreaD/ cele dou/ *ragmente )ntr!un gen literar- aducEnd ar! gumente pentru acea ta+ '+ La ce per oan/ e realiDeaD/ nara1iunea )n teFtO (+ Care e te modul de eFpunere dominant )n al doilea *ragmentO 3+ 0reciDeaD/ cine relateaD/ )ntEmpl/rile din cele dou/ teFte+ Alege dintre urm/toarele variante: atEt naratorul- cEt #i per ona.ulG per ona.ulG un narator neutru+ 6+ Nume#te principalele tr/ /turi ale romanului ca pecie literar/G eFempli*ic/ prin aplicare la romanul Io!0 2+ CaracteriDeaD/ per ona.ul Ion- pe ,aDa *ragmentelor cuprin e )n manual+ 7+ 0reDint/ rela1ia lui Ion cu Ana #i cu Florica+ @+ Sta,ile#te o corela1ie )ntre teFtul din capitolul S&rutarea #i ge! neDa romanului- preDentat/ de autor )n acea t/ m/rturi ire: Ei bine, Io! #i tra*e ori*inea dintr$o 'cen pe care am %zut$o acum %reo trei decenii. Era o zi de #nceput de prim$ %ar. .mntul /ila%, lipicio'. +ei'em cu o puc la porumbeii 'lbatici. oinrind pe coa'tele dimpre/urul 'atului, am zrit un ran, #mbrcat #n 'traie de 'rbtoare. El nu m %edea... Deodat '$a aplecat i a 'rutat pmntul. L$a 'rutat ca pe o ibo%nic... 2cena m$a uimit i mi '$a #ntiprit #n minte, dar fr %reun 'cop deo'ebit, ci numai ca o 'impl ob'er%aie. 5ici mcar n$am fo't curio' ' aflu pentru ce a 'rutat omul *lia. "$ a ob'er%at pe urm i el, cci, prefcndu$'e c e *rbit, a luat$ o repede 'pre 'at. Cu toate c nu$i %zu'em faa i deci nu$l recuno'cu'em, a fi putut afla cine a fo't i ce l$a #ndemnat ' fac ace't *e't att de neobinuit. Dar, repet, m$a intere'at numai ca o bizarerie, ca o ciudenie rnea'c. 2cena acea'ta '$a petrecut pe hotarul 'atului .ri'lop, de ln* 5'ud, unde 'tteau prinii mei de %reo zece ani i unde tatl meu era #n%tor. BLiviu Re,reanu- "rturi'iri, %@'&C %5+ %5+EFplic/ emni*ica1ia intagmelor :la'ul pmntului #i :la'ul iubirii care dau titlurile celor dou/ p/r1i ale romanului+

L" +0 " co un"care


CALITILE #ENERALE ?I )ARTICULARE ALE STILULUI
Stilul- )n accep1ia cea mai larg r/ pEndit/denume#te modalitatea proprie unui criitor )n *olo irea re ur elor lim,ii+ 0ractica tradi1ional/ a )mp/r1it tr/ /turile tilului )n dou/ mari categorii: caliti *enerale, care unt o,ligatorii- #i calit&(i particulare, care unt u,ordonate celor generale #i de*ine c mai preci peci*icul unei opere+ I+ Calit/1ile generale ale tilului unt: corec$ titudinea, claritatea, proprietatea, precizia, puritatea. Corectitudinea implic/ re pectarea trict/ a regulilor gramaticale )n eFprimare+ A,aterea de la cerin1a corectitudinii e te 'ole$ ci'mul, care e mani*e t/ prin gre#eli de natur/ intactic/- )n primul rEnd deDacordul+ Scriitorii *olo e c oleci mul pentru e*ectul /u arti tic- )n pecial )n copul caracteriD/rii per ona.elor+ Claritatea reDult/ din *olo irea termenilor u#or de )n1ele - prin evitarea celor necuno cu1i- ec:ivoci- vagi- contradictorii+ In plan intactic- claritatea e te dat/ de con! truc1iile *ire#ti- )n piritul lim,ii+ Contrare clarit/1ii unt ob'curitatea, echi%ocul #i non$ 'en'ul. .roprietatea e re*er/ la alegerea cuvin! telor #i con truc1iilor intactice potrivite pen! tru eFprimarea ideilor+ Acea t/ calitate impune un deo e,it im1 al nuan1ei- pentru a electa dintre po i,ilit/1ile leFicale- aparent numeroa e )n eFprimarea unei idei- pe acelea care o urprind )n )ntregime+ .recizia reDult/ din eFprimarea direct/ a ideilor- prin termeni preci#i- la o,iect- */r/ divaga1ii ori deDvolt/ri colaterale+ Acea ta nu eFclude nici ,og/1ia voca,ularului- nici orna! mentarea tilului+ Opu preciDiei e te 'tilul difuz #i proliB.
%+ Identi*ic/ )n *ragmentul din incipitul romanu!

.uritatea con t/ )n utiliDarea cuvinteloreFpre iilor- locu1iunilor con acrate de uDul general al lim,ii- prin evitarea a,uDului de neologi me- ar:ai me au regionali me- greu de )n1ele + II( Calit/1ile particulare ale tilului unt: concizia, 'implitatea, naturaleea, fineea, armonia, oralitatea, demnitatea. Concizia reDult/ din eFprimarea ideii )ntr! un mod intetic- den - prin cEt mai pu1ine cuvinte+ 2implitatea, apropiat/ de conciDie- e te modalitatea prin care un criitor reu#e#te / *olo ea c/ tructuri intactice o,i#nuiteo,re- cu o larg/ circula1ie )n lim,/- dar */r/ a aduce o atingere pro*unDimii ideilor+ 5aturaleea e te con ecin1a eFprim/rii *ire#ti- */r/ a*ectare+ Opu naturale1ii e te tilul a*ectat )n mod voit- arti*icial- ,om,a tic BeFagerat- um*latC+ 7ineea e te reDultatul unei eFprim/ri u,! tile a anumitor idei- al c/ror en aluDiv tre! ,uie Tde ci*ratL de cititor+ !rmonia e te reDultanta *olo irii cuvin! telor )n a#a *el )ncEt / duc/ la )ncEntarea auDu! lui+ Armonia e un termen inonim cu eufonia Bevitarea unetelor nepl/cute- nemuDicale- a caco*oniilorC+ =ralitatea e te calitatea particular/ care provine din *olo irea adecvat/ a mi.loacelor de eFpre ie proprii lim,ii vor,ite+ Caracteri ! tic/ tilului oral e utiliDarea unor termeni ori locu1iuni eFpre ive- a inter.ec1iilor- a prover! ,elor #i Dicalelor+ Demnitatea e te ocotit/ a *i un reDultat al *olo irii- )n vor,ire au criere- a cuvintelor #i eFpre iilor ale e- prin evitarea unor *orme necuviincioa e- vulgare au triviale+ !'tdi "iercuri >J =ct. anul una mie nou 'ute orele H p.m. 5oi comi'arul 'eciei MM dup reclamaia prilor i anume domnioara "atilda .ope'cu de profe'iune particular mena/er #mpreun cu mama 'a d$na :hioala .ope'cu idem, domnioara Lucreia lone'cu de profe'iune rentier #mpreun cu mtua 'a d$na !nica lone'cu de profe'iune

lui Io! de Liviu Re,reanu calit/1i generale #i calit/1i particulare ale tilului+ &+ Cite#te urm/torul *ragment din c:i1a Procesverbal de I+L+ Caragiale #i arat/ care dintre Tcalit/1ileL generale ale tilului unt pu e )n eviden1/ de autor+ ArgumenteaD/!1i r/ pun ul+

%du% pen'ionar %ia*er i d. 2ta%rache 2ta%re'cu de profe'iune proprietar, dup ce l$am eliberat a'i diminea de la 'ecie, deoarece la prima cercetare ce amfcut$o a'ear la faa locu$ lui pentru 'candalul pro%enit, '$a pronunat cu %ociferri la adre'a *u%ernului, care e'te un obicei al 'u cuno'cut de toi concetenii din acea't 'uburbie i #n contra noa'tr chiar #n e'erciciul fonctiunii, tran'portndu$ne #n 'trada :raiilor no. HE bi' unde 'e afl imobilul #n ce'$tiune al 'u'$ mencionatului proprietar 2ta%rache

2ta%re'cu, #nchiriat domnioarei "atilda .ope'cu cu mama 'a pe a'e luni, de la 2f Dumitru corent pn la 2f :heor*he urmtor i pe care nu$i per$ mite a intra #n po'e'iune numai cu ar%una fr a complecta chiria, iar domnioarei Lucreia .ope'$ cu cu mtua 'a trebuie ' 'e mute i pretinde c nu %rea, dei proprietarul 'u'ine c i$a rma' pe trecut datoare >> de lei, l'nd i 'oba 'tricat, care d$'a conte'tea' i nu la' nici o mobil amanet, con'tatnd urmtoarele: !%nd #n %edere c... Q+++R

SCRIEREA ?I )RONUNAREA NUMELOR )RO)RII


Nn operele literare tudiate pEn/ acum )n cla a a A!a ai )ntElnit o erie de nume proprii precum Sarap!Al, B)n ,a mul cult omonim al lui Ion Creang/C- Lic/ S/m/d/ul #i 4uD/!Rupt/ B)n nuvela "oara cu !oroc de Ioan SlaviciC0/durea!Domnea c/- Ci#meaua!Mortului- RE! pile!Dracului- 0ErEul!Doamnei B)n romanul Io! de Liviu Re,reanuC etc+ Scrierea lor a#a #i nu alt*el e te reglementat/ de anumite norme+ 0rintre cele mai importante unt urm/toarele: P toate u, tantivele proprii e criu cu ini1ial/ ma.u cul/+ Su, tantivele compu e cu termenii uda1i Bcontopi1iC e criu la ini1ial/ cu ma.u cul/ ca #i u, tantivele cu tructur/ leFical/ impl/: Cmpulun*, 2nmartin. P numele proprii de per oane Binclu iv cele date per ona.elor din operele literareC e criu cu ini1ial/ ma.u cul/ la to1i termenii- cu eFcep1ia cuvintelor a.ut/toare: Li%iu Rebreanu, "ihai (iteazul, &tefan cel "are, Richard +nim de Leu, !li$.aa, !lb ca Gpada, 7t$7rumo', 2tatu$.alm$-arb$ Cot, 2trmb$Lemne etc+ P e criu cu ma.u cul/ numele proprii mitologice #i religioa e: "iner%a, ,upiter, ercule, -uda, ri'to', !llah, "ahomed, Dumnezeu, +eho%a etc+ P e criu cu mu.u cul/ numele a#trilor #i con tela1iilor: "arte, ,upiter, 2aturn, Ca'iopeea etc+ Se criu la *el: .mntul, Luna, 2oarele cEnd unt con iderate nume proprii de a#tri+
P e criu cu ma.u cul/- la to1i termeniidenumirile geogra*ice: .oiana Oapului, Tr$ *u 7rumo', Tr*u$,iu, 2omeul "ic, Trna%a "are, Carpaii =rientali, La =m etc+ P indi*erent de lim,a din care provintoponimele tr/ine Bnume proprii de ora#- de ap/- de mun1i etc+C cuno cute de mai mult/ vreme la noi !au adaptat *onetic- mor*ologic #i ortogra*ic #i e criu dup/ tradi1ie: 7lorena BFirenDeC- Londra BLondonC- Li'abona BLi ,oaC- "ar'ilia BMar eilleC- .ra*a B0ra:aC- (iena B_ienC- Loara BLoireC- 2ena BSeineC etc+ Toponimele tr/ine neadaptate e criu eti! mologic- cu ortogra*ia lim,ilor re pective: -ordeauB, -ruBelle', "unchen, 5eS VorY. P tradi1ia gra*ic/ men1ine neregularit/1i )n preDentarea tructurii *onologice #i mor*olo gice a unor toponime- uni*icarea crierii ace tora putEndu! e realiDa prin con ultarea indi ca1iilor normative ale DOOM+ De eF+: +z%oru "ureului *a1/ de +z%orul =ltului B)n Sarg:itaC+ P uneori- antroponimele romEne#ti e criu )n con*ormitate cu dorin1a purt/torilor ace tor nume- c:iar dac/ ace t *apt e te )n contradic1ie cu normele actuale ale lim,ii+ De eF+: (a'ile !lecandri, :eor*e Top#rceanu. P antroponimele tr/ine e criu re pec! tEndu! e ortogra*ia lim,ilor din care provin #i e pronun1/ la *el+ De eF+: Racine ! pronun1at Qra inR- 2haYe'peare ! pronun1at Q#ec pirR+

%+ 0ronun1/ corect urm/toarele toponimeG iden ti*ic/ locul lor pe :arta Europei #i nume#te 1ara )n care e a*l/: Cortina d0!mpezzo, Du''eldorf :raz, Le a%re, "allorca, 5ante', Rouen, 2alzbur*, 2e%illa, 2tocYholm, Toulou'e, Gurich. &+ Re crie corect urm/toarele toponime a c/ror ponun1are e te reprodu / aici #i identi*ic/ pe :art/ locul lor: !man, -ei*in, -ordo, -ru'el, Chito, "iinhen, 5iu deli, 5iu iorc, =Yina%a, &ica*o DuA. '+Re crie corect ButiliDEnd dic1ionarulC urm/ toarele antroponime romEne#ti:

(a'ile !leBandri, -o*dan .etriceicu adeu, "ihail Co*lniceanu, Con'tantin 5e*rui, Teodor .aladi, !nton .an, +on .ilat, !l. 7ili$ pide, C!. Ro'eti, !lecu Ru'o, 5icolae Tonia. (+ 0ronun1/ corect urm/toarele nume de per o! nalit/1i ale culturii univer ale: -audelaire, -oileau, -Zron, Cer%ante', Cho$pin, Corneille, DelacroiB, De'carte', Dilrer, 7laubert, :oethe, u*o, Uepler, La -ruZere, "aupa''ant, "icYieSicz, "oliere, "ozart, "urillo, 5ietz'che, .a'teur, .oe, Rabelai', Rou''eau, 2chiller, 2chopenhauer, 2chubert, 2helleZ, 2Sift, (oltaire, \a*ner.

DIALO#UL
Cite#te urm/torul *ragment din romanul +on de Liviu Re,reanu+ Fn cele din urm Titu #i curm indi*narea i #ntreb i'coditor: $$"i 'e pare mie c alte necazuri te mnnc pe tine, mai mari1 +on 'e opri, #i #ncrucia braele pe piept i$l pri%i lun*. Titu %edea cum #i 'capr ochii #n #ntuneric, ca la pi'ici. $$!ltele, domniorule, bine zici, r'pun'e 'curt i ap'at. $$&i nu$mi 'pui mie1 'e 'upr Titu. 2 tii, +oane, c m$ai 'uprat6 Gu m$ai 'uprat... 7lcul #i #ndrept 'umanul pe umeri ca i cnd nu '$ar fi putut hotr# ' %orbea'c. Titu #n', muncit de *ndul c are ' de'copere cine tie ce tain mare, #i ddu *he' nerbdtor: $$ ai, 'pune ce te doare6 +ute6... ai6... 2tteau #n mi/locul o'elei, 'ub Rpile$Dracu$ lui. Din'pre .ripa' 'e apropia o caleaca #n trap *rbit. 2e ddur amndoi la o parte, iar +on #i ridic plria, zicnd ,8bun 'eara4 necuno'$ cuilor din tr'ur. !poi, cnd uruitul roilor 'e potoli, 'pu'e foarte rar: $$Trebuie ' iau pe fata lui (a'ile -aciu, domniorule6 Titu r'e cu o %oioie decepionat: $$ !'ta i$i 'uprarea6... 7u*i d$aici, +oane, c rd i curcile de tine6 $$!'ta$i, domniorule, i$i mare6 C badea (a'ile nu mi$o d i, dac nu mi$o d de bun%oie, e ru de tot6... $$5u #nele* de ce te a*i tu de fata a'ta1 E 'lbu i uric... Eu unul n$a lua$o nici ' mi$o cntrea'c #n aur6 $$!a$i, aa$i, dar fr dn'a nu mai 'cap de 'rcie pn$i .rut i &iret6 $$!aa6 fcu Titu dup o pauz ce %oia ' tlmcea'c *ra%itatea 'ituaiei. !a da, ade%rat6 E *reu6 $$!a$i1 zi'e +on mulumit c i domniorul #i #nele*e acum necazul. #n%a$m dumneata ce ' fac i cum ' fac, c eti om #n%at6... AnaliDeaD/ dialogul din acea t/ ecven1/raportEndu!te la urm/toarele a pecte: ! identi*icarea celor doi vor,itori Bun emi1/tor #i un receptor- poDi1iile lor putEnd *i alternativeCG ! copul comunic/rii Bin*ormativH argumenta! tivH per ua ivCG ! conteFtul comunic/rii Brela1ia dintre vor ,itori- inten1iile lor- locul #i momentul de */#ur/rii dialoguluiC+

Actual"!area cuno/t"n,elor Dialogul e )ntElne#te )n conver a1ia coti! dian/- )n cadrul unui dialog vor,itorul e tealternativ- atEt emi1/tor BEC- cEt #i receptor BRC+ Re%uli +i te6!ici ale "ialo%ului CEnd participi la o conver a1ie- e reco! mand/ / re pec1i o erie de norme pentru ,una de */#urare #i e*icien1/ a ace teia: P propune un u,iect de conver a1ie- )n caDul c/ de c:iDi dialogulG P nu )ntrerupe dialogul- dac/ ace ta e te )n de */#urareG P particip/ activ la dialog- prin me a.e adecvate conteFtului- temei #i partenerilorG P con truie#te!1i un me a. clar- care / *ie inteligi,il #i u#or de urm/ritG P a cult/!1i atent #i cu r/,dare parteneruldovedind prin acea ta c/ )i acorDi re pectG P nu intervni pentru a vor,i )n acela#i timp cu partenerul- cEnd ace ta nu a terminat ceea ce avea de pu G P *ii atent la evolu1ia dialoguluiG P nu divaga de la u,iectG P r/ punde la ceea ce ai *o t )ntre,atG P evit/ replicile prea lungi care pot plicti i partenerulH parteneriiG P doDeaD/!1i interven1ia- acordEnd celuilalt #an a de a e eFprimaG P preia dialogul cEnd o, ervi c/ partenerul are un moment di*icil )n conver a1ie Bnu )#i aminte#te un anumit lucru- e poticne#te- nu poate r/ punde la o )ntre,are etcCG P cola,oreaD/ cu partenerul- )n itua1iile emnalate mai u - a.utEndu!% / continue con ver a1ia+ Structura "ialo%ului Orice conver a1ie are- )n mod o,i#nuit o anumit/ tructur/+
%+ Identi*ic/ )n *ragmentul electat mai u din

.artea introducti% a unui dialog- cum ar *i alutul- r/ pun ul la alut- elementele introduc! tive ale conver a1iei etc- e te marcat/ de o,icei de formulele de de'chidere D-un dimineaa6) -un ziua6) 2alut6) Ce mai faci1) #mi pare bine c te #ntlne'c6) Ce 'urpriz ' te %d6) Cum #i mer*e1) Ce mai e nou1 etc+C Dac/ partenerii nu e cuno c- )n partea introductiv/ e te nece ar ca ace#tia / e pre! Dinte+ .artea central a unui dialog e te cea mai important/+ Ea con1ine o*erta de dialog- pentru c/ )n ace t morn-ent e imprim/ conver a1iei o direc1ie+ 0ropunerea Bo*erta de dialogC eFprim/ o inten1ie din partea celui care o *ace)ntrucEt urm/re#te un cop+ Nu e poate antici! pa cum e va de */#ura )n mod concret un dia! log- deoarece nu e cunoa#te )ntotdeauna ce inten1ii au vor,itorii+ In partea centrala formulele de meninere a conver a1iei au rolul *ie / )ncura.eDe partenerul de di cu1ie D+ntere'ant6) 2unt de acord cu tine6) De'i*ur6) 7irete6 etcC- *ie / mai T)nvioreDeL atmo *era )ntr!un dialog care treneaD/ #i devine plicti itor DCe$arfi ' mai di'cutm i de'pre...1) 5u crezi c e'te pre$ ferabil '...1 etcC+ .artea final a unui dialog e te repreDen! tat/ de momentul cEnd unul dintre partici! pan1i B)n caDul c/ unt numai doiC au partici! pan1ii dore c / e retrag/ din conver a1ie+ Ie#irea dintr!un dialog ! potrivit normelor unei conver a1ii civiliDate ! e *ace printr!o anun1are a retragerii: Acea ta e realiDeaD/ prin formule de #ncheiere D"i$a prut bine c ne$am #ntlnit6) 2per ' ne re%edem curnd6) La re%edere6) Drum bun6 etc+C cEnd eFi t/ convingerea c/ u,iectul a,ordat a *o t epuiDat #i partenerul con imte #i el ca dialogul / e *Er#ea c/+ (+ OrganiDa1i!v/ )n grupuri de patru ! cinci elevi+ Fiecare grup va tre,ui / u 1in/- )n *a1a cla! ei- o conver a1ie pe o anumit/ tem/- re pec! tEnd cu tricte1e regulile unui dialog- precum #i tructura ace tuia+ Tema alea / poate *i )n leg/tur/ cu: P un teFt literar tudiat )n cla a a A!aG P o )ntEmplare- un eveniment de dat/ recent/G P un u,iect care poate treDi intere ul )ntregii cla e+

romanul Io! de Liviu Re,reanu partea intro! ductiv/- central/ #i *inal/ a dialogului dintre cele dou/ per ona.e+ &+ Interpetati pe roluri dialogul dintre Titu Ser! delea #i Ion+ '+ Ini1iaD/- )n *a1a cla ei- un dialog cu unul din! tre colegii t/iH una dintre colegele tale)nc:ipuindu!1i c/ por1i cu ace taH acea ta o conver a1ie la tele*on+ Re pect/ regulile #i te:nicile dialogului preDentate mai u +

DEK*ATEREA
De!+aterea e te o a,ordare a unei teme din per pective opu e+ )n orice deD,atere eFi t/ dou/ ec:ipe BgrupuriC- dintre care una Bec:ipa a*irmatoareC tre,uie / u 1in/ tema propu /- iar cealalt/ Bec:ipa negatoareC / o com,at/+ Tema deD,aterii e te concentrat/ )ntr!un enun1 Bo propoDi1ie a*irmativ/C care poart/ numele de mo1iune+ Pre%&tirea "e*baterii Dup/ anun1area temei Bmo1iuniiC cu &!' /pt/mEni )nainte de data de */#ur/rii deD,a! terii- pro*e orul recomand/ ,i,liogra*ia+ Do! cumentarea e va realiDa prin con ultarea ,i! ,liogra*iei propu e #i ela,orarea unor *i#e de idei+ Cla a e te )mp/r1it/ )n ec:ipe de '!3 elevi care vor con trui argumente atEt )n *avoarea mo1iunii- cEt #i )mpotriva ei+ Componen1a #i poDi1ia celor dou/ ec:ipe Ba*irmatoare #i negatoareC e vor ta,ili cu o Di )naintea deD! ,aterii- eventual prin tragere la or1i+ De aceea to1i elevii cla ei e vor angrena )n c/utarea argumentelor- atEt cele pro- cEt #i cele contra mo1iunii+ Con truc1ia argumentelor Bpro au contraC e realiDeaD/ )n cadrul grupului prin con! tri,u1ia individual/ a mem,rilor+ Acea ta tre! ,uie / *ie de*initivat/ )n preDiua deD,aterii+ Tot cu o Di )nainte e alege #i ec:ipa de ar,itri B)n num/r egal cu cel al mem,rilor unei ec:ipeC #i e :ot/r/#te *ormatul *i#ei de ar,i! tra. care va cuprinde #i o gril/ de notare pen! tru evaluarea *iec/ruia dintre cei #a e ! Dece participan1i la deD,atere+ )n timpul deD,ateriirolul pro*e orului e te doar acela de modera! tor- el neputEnd interveni nici )n nuan1area argumentelor- nici )n evaluarea participan! 1ilor+ Timpul alocat pentru *iecare interven1ie nu tre,uie / dep/#ea c/ trei minute- cu o pa! uD/ de maFimum dou/ minute- pentru a per! mite urm/torului vor,itor /!#i adapteDe con! traargumentul la argumentul venit de la ec:i! pa adver /+ Ace t lucru va *ace ca deD,aterea)n *unc1ie de num/rul de participan1i Btreipatru au cinciC / dureDe cel mult (3 de minute- putEndu! e a t*el )ncadra )n intervalul unei ore normale de #coal/+ 'es.&+urarea "e*baterii De */#urarea propriu!Di / a deD,aterii e te urm/toarea: preDentarea primului argument Bpro au contra mo1iuniiC de c/tre primul din! tre vor,itori- lucru )n grup )n ec:ipa adver / pentru preg/tirea contraargumentului- eFpune! rea contraargumentului- lucru )n grup al pri! mei ec:ipe pentru preg/tirea r/ pun ului care con t/ )n reluarea contraargumentului #i pre! Dentarea doveDilor prin care ace ta / poat/ *i com,/tut+ Se continu/ )n acela#i mod pEn/ cEnd to1i participan1ii #i!au eFpu argu! mentele+ Argumentele #i contraargumentele unt reDultatul con ult/rii din cadrul )ntregului grup- c:iar dac/ vor *i preDentate doar de cEte unul dintre mem,ri- de aceea )n u 1inere e te recomanda,il/ *olo irea per oanei )ntEi plural D5oi con'idermC'u'inemCcredem c...A. Suge tii )n leg/tur/ cu etapele preDent/rii unui argument: P A*irma1ia: 5oi con'iderm c...C 5oi 'u'inem c...C5oi credem c... etc+ P Motivarea: 5e bazm acea't afirmaie pe urmtoarele do%ezi...C !r*umentele noa'tre #n 'pri/inul celor afirmate 'unt...C5e 'u'inem afirmaia, aducnd #n 'pri/in urmtoarele do%ezi:... etc+ P ConcluDia: +n con'ecin...C Deci...C Drept urmare... etc+ Be te de pre*erat a *i relu at cel mai puternic argument dintre cele preDentate anteriorC+ Suge tii )n leg/tur/ cu etapele preDent/rii unui contraargument: P Identi*icarea argumentuluiH argumente lor celeilalte ec:ipe #i enun1area contraargu mentuluiH contraargumentelor pentru *iecare itua1ie )n parte DEchipa afirmatoare 'u'ineC con'iderCcrede c... etc+C P EFpunerea contraargumentului parcurgEnd urm/toarele etape: a*irma1ia- motivarea- con cluDia D5oi nu 'untem de acord, deoarece con 'idermC'u'inemCcredem c... etc+C A!ali*a "e*baterii Nn timpul analiDei ar,itrii pot pune )ntre! ,/ri participan1ilor pentru a!#i l/muri even! tuale neclarit/1i+ Ia urma anun1area reDultatu! lui #i .u ti*icarea ace tuia+ Se recomand/ ca deD,aterea / e *inali! DeDe printr!un re*erat- un proiect au o in! teD/- a t*el )ncEt to1i elevii / valori*ice cuno#tin1ele do,Endite+

Ialoarea #i importan1a romanului Io! de Liviu Re,reanu au *o t coa e )n eviden1/- de!a lungul timpului- )n numeroa e tudii #i e euri+ Critici literari de pre tigiu precum E+ Lovine cu- ;+ C/line cu- Lucian Raicu- Nicolae 4alot/Nicolae Manole cu #+a+ au analiDat romanul+ )n leg/tur/ cu per ona.ul princi! pal ! Ion ! criticii E+ Lovine cu #i ;+ C/line cu au avut p/reri di*erite+
%+ OrganiDa1i o deD,atere )n care / aduce1i argumente #i contraargumente

)n leg/tur/ cu acea t/ a*irma1ie: +on e eBpre'ia in'tinctului de 'tpnire a pmntului, #n 'lu/ba cruia pune o inteli*en a'cuit... BE+ Lovine cu- Istoria literaturii rom,!e co!tempora!e$ &+ OrganiDa1i o alt/ deD,atere )n care / aduce1i argumente #i contraargu! mente )n leg/tur/ cu acea t/ opinie: +on nu e #n' dect o brut, creia iretenia #i ine loc de deteptciune. B;+ C/line cu- Istoria literaturii rom,!e "e la ori%i!i p,!& )! pre*e!t$

%+ ComenteaD/ )ntr!un e eu cu r/ pun re trEn Bcirca o .um/tate de pagin/C

E5aluare )urent A-li)a ii

emni*ica1ia intagmelor :la'ul pmntului #i :la'ul iubirii, care dau titlurile celor dou/ p/r1i ale romanului+ &+ CaracteriDeaD/ per ona.ul principal al romanului- avEnd )n vedere dilema )n care e a*l/ Ion: Ta tr/i */r/ drago te- dar cu p/mEntL #i Ta tr/i cu drago te- dar )n umilin1/L+ '+ Ior,ind )ntr!o con*erin1/ de pre geneDa romanului Io!, Liviu Re,reanu ar/ta c/ pro,lema p/mEntului i!a ap/rut a *i T)n /#i pro,lema vie1ii romEne#tiL+ )n ace t roman p/mEntul :ot/r/#te de tinul unor per ona.e+ Demon treaD/ adev/rul ace tei a*irma1ii re*erindu!te la per ona.ele IonAna #i Florica+ (+ Romanul Io! e te con truit pe dou/ planuri: unul )n care unt preDen1i 1/ranii- iar altul )n care apare intelectualitatea atului B*amilia Serdeleapreotul 4elciugC+ Demon treaD/ c/ romanul e te o oper/ epic/ a c/rei ac1iune e de */#oar/ pe mai multe planuri grupate )n .urul unui nucleu+ 3+ Scrie un e eu tructurat )n care / preDin1i ar:itectura epic/ a romanului Io! de Liviu Re,reanu+ )n redactarea e eului e recomand/ / ai )n vedere urm/toarele repere: P eFplicarea no1iunii de roman circularG P preDentarea modalit/1ii prin care autorul *ace trecerea de la realitate pre *ic1iune #i inver G P eviden1ierea imetriei dintre )nceputul #i *inalul romanuluiG P eFplicarea modului )n care autorul a conceput tructurarea romanului )n p/r1i #i capitole+ 0entru con1inutul e eului- vei primi &5 de puncte BcEte 3 puncte pentru *iecare cerin1/H reperCG pentru redactarea e eului- vei primi alte &5 de puncte Dor*anizarea ideilor #n 'cri' ! ( puncteG utilizarea limbii literare $( puncteG abiliti de analiz i de ar*umentare ! ( puncteG orto*rafia $ ' puncteG punctuaia ! ' puncteG aezarea #n pa*in, lizibilitatea $ > puncteC+

(in)olo ,e te9t
%+ Cite#te comentariile critice con acrate romanului Io! de Liviu Re,reanu cuprin e <n Istoria literaturii rom,!e co!tempora!e $e E( Lovine cu /" <n Istoria literaturii rom,!e "e la ori%i!i p,!& )! pre*e!t de ;+ C/line cu+ &+ Urm/re#te te:nica romanului circular preDent/ )n )nceputul #i *inalul altor romane ale lui Re,reanu: pEnDurarea lui Svo,oda #i a lui Apo tol 4ologa )n P&"urea sp,!*ura(ilor #i Kpro,lema 1/r/nea c/L )n R&scoala0 '+ IiDioneaD/ *ilmul Blestemul p&m,!tului, blestemul iubirii, ecraniDare a romanului Io! )n regia lui Mircea Mure#an B%@2@C+

Romanul

Nota biobibliogra/i)< Mir)ea Elia,e )'&07 *'&88+" pro* %ator" eseist" filo%of" istoric al reli$ii* lor" nscut #n 1ucureti. .tudii la Gi* ceul 3piru >aret din 1ucureti" apoi la 7acultatea de 7ilosofie a Fni(er* sitii din 1ucureti. O parte a ado* lescenei sale este surprins #n scri* erea cu caracter de >urnal literar in* titulat 5o"anul a&olescentului "iop. Fn moment decisi( pentru cariera lui Mircea Eliade #l constituie ederea #n 3ndia" pentru studii" la Fni(ersitatea din Calcutta )'&!8 *'&3!+. Creaia lui se constituie din pro% fantastic )po(estiri" nu(ele" roma* ne+ . 4a i#nci, Do"nioara Christina, +arpele etc. * i din ro* mane" care au ca tem $eneric eAistena * Maitre2i, Nunt -n cer, Huli#anii. Epicul este uneori con* (ertit #n confesiune ca #n romanul modern" intitulat Maitre2i. Mircea Eliade este autorul unor importante studii asupra istoriei reli$iilor <$storia cre&inelor i i&eilor reli#ioase) asupra miturilor ((e la (al"o)is la *en#his-Han) sau asupra simbolurilor sau te6nici* lor Io$a ori ale amanismului. Cea mai mare parte a acti(itii sale cul* turale i literare s*a desfurat #n afara $ranielor rii. #n ultimii ani ai (ieii a fost profesor la Fni(ersitatea din C6ica$o ).FA+.

Inainte de teFt

%+Ce )1i evoc/ u, tantivul propriu +ndia1

&+Cite#te urm/torul *ragment #i identi*ic/ ideile con1inute: !rta de tip a'iat de'con'ider prin urmare cu totul pe om, fcndu$l un element ne*li/abil #n faa cri'talelor i a animalitii mon'truoa'e, 'tri%indu$l 'ub formele iraionale, mineralo*ice, botanice, zoolo*ice. Q+++R Dac trecem la arta mediteranean, %edem c omul e'te obiectul aproape eBclu'i% al 'culpturii, un om linitit, ridicat la proporiile di%initii, perfect inteli*ibil. @#( C/line cu- lasicism, roma!tism, baroc$ '+ Ai citit de curEnd un roman de drago teO 0reDint/ uccint u,iectul+ 0roDa lui Mircea Eliade e caracteriDeaD/ printr!o tematic/ pro,lematiDat/ )ntr!o manier/ modern/G ace t lucru )n eamn/ preDen1a unor per ona.e cu piritul nelini#tit- interogativ- )n etate de cunoa#tere #i- mai ale - di poni,ile pentru *elurite eFperien1e ale eFi ten1ei+ Acea t/ viDiune a upra lumii e te u 1inut/ de organiD/riH tructuri peci*ice narative )n care *ormula /urnalului, a confe'iunii, devine eFpre ia unor evad/ri )ntr!un univer eFotic au- ade ea- paralel- *anta tic+ Scriitorul ondeaD/ a t*el realit/1i meta*iDice- )ntr!o )ncercare de a da eFi ten1ei umane un en )nalt- pro*und+ Nn proDa lui Mircea Eliade- tema drago tei e te ade ea a ociat/ #i unei *unc1ii cognitive+ 2eBualitatea, va pune M"rcea El"a$e. a fo't pretutindeni i #ntotdeauna o funcie poli%alent, a crei prim i, poate, 'uprem %alen a fo't funcia co'molo*ic Bde cunoa#tere a tructurii #i evolu1iei co mo uluiC+ Cele mai multe dintre per ona.ele lui Mircea Eliade unt proiec1ii ale propriilor t/ri de con#tiin1/- ale avatarurilor pi! rituale- )ntruc:ip/ri ale eurilor po i,ile- de unde reDult/ pre! Den1a unei proDe de un liri m peci*ic- con*e iv+

/AITREGI
$e M"rcea El"a$e
'ra5 ente
+un)te ,e re-er 1% C6iar de la #nceput se instituie o e te )n o1it/ preDen1a ini1ial/ a MaitreXiei )n eFi ten1a lui Allan+ dubl con(enie #n pre%entarea Di cu1ia cu Sarold- un prieten al lui Allan- european #i el- nu pare e(enimentelor trite de ctre nara* / ai,/ alt reDultat decEt acela de a )nt/ri )n u,con#tientul nara! torul*persona>" cea a caietului care nu este altce(a dec2t forma sub care torului enigma a ociat/ MaitreXiei+R se #nfiea% con(enional romanul" i cea a nsemnrilor intime" #n care acelai narator a consemnat e(eni* mentele imediat ce ele au a(ut loc. .e poate (orbi astfel despre o dis* %+!m o%it att #n faa ace'tui caiet, pentru c n$am izbutit ' aflu tanare #n timp #ntre momentul e(eni* #nc ziua preci' cnd am #ntlnit$o pe "aitreZi. +n #n'emnrile mentelor )istoria propriu*%is+ i mele din acel an n$am *'it nimic. 5umele ei apare acolo mai momentul po(estirii acestora )discur* trziu, dup ce am ieit din 'anatoriu i a trebuit ' m mut #n ca'a sul+" ceea ce este caracteristic $enu* lui po(estirii. ,econcordana dintre in*inerului 5arendra 2en, #n cartierul -hoSanipore. Dar acea'ta '$ istoria propriu*%is i rememorarea a #ntmplat #n HI>I, iar eu #ntlni'em pe "aitreZi cu cel puin zece acesteia )momentul spunerii+ rela* luni mai #nainte. &i dac 'ufr oarecum #ncepnd acea't po%e'tire, ti(i%ea% e(enimentele i d aces* e tocmai pentru c nu tiu cum ' e%oc fi*ura ei de$atunci i nu pot tora un caracter de o subiecti(itate e(ident" amplific2nd astfel carac* retri aie%ea mirarea mea, ne'i*urana i turburarea celor dinti terul problematic al eAperienei trite. #ntlniri. Aadar" acele nsemnri anterioare &+ Fmi aminte'c foarte %a* c, %znd$o o dat #n main, ateptnd #n caietului nu sunt altce(a dec2t un faa lui =Bford -ooY 2tationarZ $ #n timp ce eu i tatl ei, in*inerul, preteAt pentru construirea unei naraiuni autentice" care transmite o ale*eam cri pentru %acanele de Crciun $ am a%ut o ciudat sen%aie puternic de lucru tre'rire, urmat de un foarte 'urprinztor di'pre. "i 'e prea #nt2mplat #n realitate? *m ovit att urt $ cu ochii ei prea mari i prea ne*ri, cu buzele crnoa'e i n fa$a acestui caiet pentru c n-am r'frnte, cu 'nii puternici, de fecioar ben*alez cre'cut prea i1butit s aflu nc 1iua precis cnd am ntlnit-o pe Maitre?i. n plin, ca un fruct trecut #n copt. Cnd i$am fo't prezentat i i$a adu' nsemnrile mele din acel an n-am palmele la frunte, ' m 'alute, i$am %zut deodat braul #ntre* *ol sit nimic. !. Apare primul portret al MaitreIiei. EAist o succesiune de referiri la MaitreIi" unele contradic* torii" altele presupun2nd e%itri ale naratorului "nu tiu cum s evoc fi ura ei de-atunci i nu pot retri aievea mirarea mea, nesi uran$a i turburarea celor dinti ntlniri4, #n #ncercarea lui Allan de a surprinde misterul persona>ului? Maitre?i mi se prea mndr i dispre$uitoare. *desea, la mas, i surprindeam un 1mbet distant i pu$in rutcios. 3. ...mai mult pentru lmurirea mea dect a lui )a lui -arold+. Este o alu%ie la forma de monolo$ interi* or a crii" susinut de o continu reflecie pe mar$inea pre%enei MaitreIiei #n eAistena lui Allan. Fneori acest monolo$ se eAterio* ri%ea% #n dialo$uri.

QNnceputul romanului /aitreBi evoc/ acea am,iguitate cu care

$ i m$a lo%it culoarea pielii: mat, brun, de un brun nemai#ntlnit pn atunci, '$ar fi 'pu' de lut i de cear. .e atunci locuiam #nc #n \elle'lez 2treet, la Ripon "nio', i %ecinul meu de camer era arold Carr, impie*at la 3!rmZ and 5a%Z 2tore'4, a crui to%rie o culti%am pentru c a%ea o 'um de familii prietene #n Calcutta, unde #mi petreceam i eu 'erile i cu E. ale cror fete ieeam 'ptmnal la dancin*$uri. !ce'tui arold #ncercai '$i de'criu $ mai mult pentru lmurirea mea dect a lui $ braul *ol al "aitreZei i 'traniul acelui *alben #ntunecat att de tulburtor, att de puin feminin, de parc ar fi fo't mai mult al unei zeie 'au al unei cadre, dect al unei indiene. arold 'e brbierea #n o*linda cu picior de pe m'ua lui. (d i acum 'cena: cetile cu ceai, pi/amaua lui mau%e mn/it cu crem de *hete Da btut 'n*ero' pe boZ pentru #ntmplarea acea'ta, dei o murdri'e chiar el, cnd d'e #ntor'e'e #ntr$o noapte beat de la balul V.".C.!.A, nite *olo*ani de nichel pe patul de'fcut i eu #ncercnd zadarnic '$mi de'fund pipa cu un 'ul de hrtie pe care$l r'uceam pn ce 'e 'ubia ca un chibrit. (+ !! 5u zu, !llan, cum de$i poate plcea ie o ben*alez1 2unt dez*u'ttoare. "$am n'cut aici, #n +ndia i le cuno'c mai bine dect tine. 2unt murdare, crede$m. &i apoi nu e nimic de fcut, nici dra*o'te. 7ata aceea n$are '$i #ntind niciodat mna.

. Meacia lui -arold" cu pri(ire la MaitreIi" comentat de Allan" de* not ne#nele$erea lumii" a culturii indiene" atitudinea de superioritate a europeanului. 5e fapt nici Allan #nsui nu (a #nele$e p2n la urm cu ade(rat lumea indian.

=urnalul * specie a pro%ei me* morialistice care presupune con* semnarea" #n $eneral cotidian" a e(enimentelor trite i a reaciilor pe mar$inea acestora. Durnalul se afl la $rania dintre teAtul ficional i nonficional. -urnalul literar se de* prtea% de canonul consemnrii %ilnice a e(enimentelor. El este mai de$rab o con(enie pentru a da $las (ieii interioare a persona>elor. EAist i &urnal tiin$ific asociat unor eApediii de natur tiinific" aa cum eAist i &urnale de bord care sunt teAte nonficionale" cu caracter administrati( Con/e'iune * mrturisire" desti* nuire. .criere literar care cuprinde mrturisirea unor $2nduri i senti* mente le$ate de (iaa intim a autorului. #n pro%a ficional" aces* tea sunt puse pe seama unui nara* tor care le istorisete" de re$ul" la persoana 3. .e creea% cu aceast oca%ie o impresie de (eridicitate" de ade(r al (ieii" de document real.

!'cultam toate ace'tea cu o ne'pu' de'ftare, dei arold nu #nele'e'e nimic din cele ce #i 'pu'e'em eu i credea c dac %orbe'c de braul unei fete m i *nde'c la dra*o'te. Dar e ciudat ct de mult #mi place ' aud %orbindu$'e de ru de cei pe care$i iube'c, 'au de care m 'imt aproape, 'au care #mi 'unt prieteni. Cnd iube'c cu ade%rat pe cine%a, #mi place ' a'cult lumea brfindu$l) a'ta #mi %erific oarecum anumite proce'e ob'cure ale contiinei mele $pe care nu le pricep i de care nu$mi place '$mi aduc aminte. 2$ar 'pune c paralel cu pa'iunea 'au intere'ul meu 'incer fa de cine%a crete i o pa'iune %r/ma, care cere 'upri$ marea, alterarea, detronarea celei dinti. 5u tiu. Dar 'urprinzn$ du$m plcut impre'ionat de critica idioatpe care arold $ pro't i fanatic ca orice eura'ian ! o fcea femeilor ben*aleze, mi$am dat #ndat 'eama c ce%a mai adnc lea* #nc amintirea "aitreZiei de *ndurile i dorurile mele. Lucrul ace'ta m$a amuzat i m$a turburat totdeodat. !m trecut #n odaia mea, #ncercnd automat '$mi de'fund pipa. 5u tiu ce$am mai fcut dup aceea, pentru c #ntmplarea nu 'e afl #n /urnalul meu de$atunci i nu mi$am adu' aminte de ea dect cu prile/ul coroniei de ia'omie, a crei po%e'te am '$o 'criu eu mai departe, #n ace't caiet. Q+++R

EBplorarea teBtului !m o%it #n faa ace'tui caiet... %+ EFtrage din teFt dou/ *ragmente )n care e te realiDat portretul *iDic al MaitreXiei+ &+ EFplic/ atitudineaH comentariul lui Sarold cu privire la intere ul lui Allan pentru o indianc/+ '+ ;/ e#te o eFplica1ie pentru urm/torul enun1 al per ona.ului! narator: 2$ar 'pune c paralel cu pa'iunea 'au intere'ul meu 'incer fa de cine%a crete i o pa'iune %r/ma, care cere 'uprimarea, alterarea, detronarea celei dinti. (+ Ce rol .oac/ memoria )n pove tirea de *a1/O Ai )n vedere ultimul enun1 al teFtului+

+un)te ,e re-er M ispitea mai mult faptul ei, ceea ce era si ilat i fascinant n via$a ei2 * #n acest enun" substan* ti(ul :faptul< este sinonim cu KeAis* tena< MaitreIiei" cu semnificaia pre%enei ei #n (iaa lui Allan. Apare din nou ideea unei duble naraiuni? dac n &urnalul meu se sesc notate o seam din cuvintele i ntmplrile ei, dac, mai ales, m turbura i m nelinitea, aceasta se datora straniului i nen$elesului din ochii, din rspunsurile, din rsul ei.

QAllan e trimi / lucreDe la A am- o localitate dep/rtat/ de Calcutta- #i acolo- dup/ cEteva luni e )m,oln/ve#te de malarie+ Adu la Calcutta pentru tratament- el e te viDitat de c/tre MaitreXi #i Narendra Sen- tat/l ace teia- care!i propune / locuia c/ )n ca a *amiliei ale+R I ! %rea ' mrturi'e'c de la #nceput i r'picat c niciodat nu m$am *ndit la dra*o'te #n cele dinti luni petrecute #n to%ria "aitreZiei. " i'pitea mai mult faptul ei, ceea ce era 'i*ilat i fa'cinant #n %iaa ei. Dac m *ndeam ade'ea la "aitreZi, dac #n /urnalul meu 'e *'e'c notate o 'eam din cu%intele i #ntmplrile ei, dac, mai ale', m turbura i m nelinitea, acea'ta 'e datora 'traniului i ne#nele'ului din ochii, din r'pun'urile, din r'ul ei. E'te ade%rat c 'pre fata acea'ta m 'imeam atra'. 5u tiu ce

farmec i ce chemare a%eau pn i paii ei. Dar a mini

(i)*ionar )ultural aman * persoan cu caliti te* rapeutice" specific societilor tradi* ionaleH (r>itor" (indector. amani'm * concepie care se concentrea% #n >urul cultului spiri* telor" #n special al celor rele" rs* p2ndit i a%i la unele triburi din Asia. >oga )te6nici+ * coal filo%ofic indian care recomand contem* plarea" imobilitatea absolut" eAta* %ul mistic ca te6nici #n (ederea eli* berrii eului indi(idual de circum* stanele (ieii materiale" a>un$2ndu*se astfel la contopirea cu un aa*%is suflet uni(ersal.

dac n$a 'pune c #ntrea*a mea %ia din -hoSanipore $ nu numai fata W mi 'e prea miraculoa' i ireal. +ntra'em att de repede i fr rezer% #ntr$o ca' #n care totul mi 'e prea ne#nele' i dubio', #nct m deteptam cteodat din ace't %i' indian, m #ntorceam cu *ndul la %iaa mea, la %iaa noa'tr i$mi %enea ' zmbe'c. Ce%a 'e 'chimba'e, de'i*ur. 5u m mai intere'a aproape nimic din %echea mea lume, nu mai %edeam pe nimeni #n afar de mu'afirii familiei 2en i #ncepu'em aproape '$mi 'chimb chiar lecturile. #ncetul cu #ncetul, intere'ul meu pentru fizica matematic a 'czut, am #nceput ' cite'c romane i politic, apoi tot mai mult i'torie.
EFplorarea teFtului

%+ EFplic/ )n ce con t/ Kvi ul indianL al per ona.ului!narator+ &+ E te po i,il/ o a emenea c:im,are a per ona.ului- a#a cum apare ea )n enun1ul *inal al *ragmentuluiO EFprim/!1i opinia+

+un)te ,e re-er 3mpresia de autenticitate este dat de :citarea< din >urnal a e(eni* mentelor petrecute #n :%iua aceea< #ntre$ul fra$ment reprodus din capi* tolul 0333 este * ne asi$ur naratorul* persona> * o preluare din >urnal. ,aratorul descrie tririle celor doi care sunt eApresia unui puternic sentiment de dra$oste" (ecin cu strile mistice" de ade(rat eAta%" triri specifice filo%ofieiE lumii indi* ene. 3deea e susinut de afirmaii precum? *m sim$it i verificat aceast minune uman% contactul cu suprafirescul, prin atin ere, prin ochi, prin carne. E'perien$a a durat dou ceasuri, istovindu-ne. @ puteam relua de cte ori ne fi'am privirile n ochii celuilalt. EAist #n roman un ritual al iubirii" al comu* nicrii care #ncepe cu pri(irea celor doi" i continu cu atin$erea m2ini* lor" m2n$2ierea prului etc.

QApropierea dintre Allan #i MaitreXi e adEnce#te o dat/ cu deciDia celor doi de a )nv/1a ,engaleD/ #i- re pectiv- *ranceD/+ Allan ia cuno#tin1/ de o,iceiurile ciudate ale lumii indiene )ntre care atin! gerile *iDice prin care cei doi )#i vor eFprima entimentele+R IIII Q+++R Giua aceea are o mare #n'emntate #n po%e'tirea de fa. Tran'criu din /urnal.,, !m *'it$o abtut, aproape pln*nd. +$am 'pu' c am %enit pentru c m$a chemat, i acea'ta a 'urprin'$o. 5e$am de'prit apoi, pentru cinci minute, ca ' 'fre'c 'cri'oarea. Cnd m$am #ntor', dormea pe canapeaua din faa me'ei. !m deteptat$o. ! tre'rit) ochii #i erau mrii. !m #nceput '$o pri%e'c int) ea #mi 'orbea pri%irile, ochi #n ochi, #ntrebndu$m la r'timpuri, optit: ,8Ce14 !poi n$a mai fo't #n 'tare ' %orbea'c, nici eu n$am mai putut '$o #ntreb, ci ne pri%eam fiB, fermecai, 'tpnii de acelai fluid 'upranatural de dulce, incapabili ' ne #mpotri%im, ' ne 'cuturm de farmec, deteptndu$ne. "i$e *reu ' de'criu emoia. = fericire calm i #n acelai timp %iolent, #n faa creia 'ufletul nu opunea nici o rezi'ten) o beatitudine a 'imurilor care depea 'enzualitatea, ca i cum ar fi participat la o fericire cerea'c, la o 'tare de har. La #nceput, 'tarea 'e 'u'inea numai prin pri%iri. !poi am #nceput ' ne atin*em minile, fr a ne de'pri, totui, ochii. 2trn*eri barbare, mn*ieri de de%oiune. D5ot: Citi'em recent de'pre dra*o'tea mi'tic a lui ChaitanZa, i de aceea #mi eBprimam eBperimentrile mele #n termeni mi'tici.A !u urmat, fire'c, 'rutrile pe mini. Era att de pierdut, #i muca att de ptima Di totui ca'tA buzele, #nct a fi putut$o 'ruta pe buze, a fi putut face tot. "$am reinut cu mult *reutate. 2ituaia era de$a

dreptul ri'cant. .uteam fi %zui de oricine cobora 'crile. Ea e'te de o emoti%itate mi'tic. D5ot: +n /urnalul meu de atunci, influenat de anumit lecturi %ai'hna%e, #ntrebuinam foarte de' termenul de,8mi'tic 4. De altfel comentariul

(i)*ionar )ultural Rabin,ranat7 Tagore )'88' *'& '+ * filo%of" poet" pictor etc" supranumit K.ufletul 1en$alului<. Gaureat al premiului ,obel" '&'3.

ace'tei #ntmplri, aa cum #l *'e'c #ntr$un caiet rtcit, e'te 'trbtut de la un capt la altul de 8eBperiena mi'tic4. Eram ridicol.A !m #ntrebat$o, #nc o dat, de ce nu putem fi, noi doi, unii. 2$ a cutremurat. Ca '$o #ncerc i$am cerut ' recite de dou ori acea mantr pe care a #n%at$o Ta*ore ca ' 'e apere de prime/diile contra puritii. Totui, dup ce le$a repetat, farmecul 'truia. Cu acea'ta i$am do%edit, cci credeam i eu, c eBperiena noa'tr nu$i are rdcini 'eBuale, ci e "ra%oste, dei manife'tat #n 'inceriti carnale. !m 'imit i %erificat acea't minune uman: contactul cu 'uprafire'cul, prin atin*ere, prin ochi, prin carne. EBperiena a durat dou cea'uri, i'to%indu$ne. = puteam relua de cte ori ne fiBam pri%irile #n ochii celuilalt. 4

Dicionar

mantr, +*+ ! *ormul/ ritual/ onor/ dat/ de mae tru di cipolului )n religiile :induit/ #i ,udi t/+ Ea are rol )n direc1ionarea energiei celui care o ro te#te+ E te )n e en1/ eFpre ia puterii unei taine de comuniune cu co mo ul+ pandit, +m+ ! titlul dat )nv/1a1ilor ,ra:mani din India brahman, +m+ ! per oan/ apar1inEnd ca tei ,ra:manilor- una dintre cele patru ca te din India

Monolog narati5 * forma nara* ti( pe care o ia romanul lui Mircea Eliade este apropiat de formula Kliteraturii autenticitii<" promo(ate de Camil ;etrescu #n pro%a sa. 4ermenul de autenticitate trebuie asociat cu ideea de eAperien per* sonal pe care trebuie s*o transmit literatura" altfel dec2t #n romanele obiecti(e. ;entru a con(in$e c romanele sunt eApresia unor eApe* riene reale" personale" se recur$e la forma monolo$ului narati(" la pro* cedeul scrierii la persoana 3. ,aratorul este totodat i persona>" #n ca%ul de fa Allan" i el notea% e(enimentele i tririle sale din momentul #n care o cunoate pe MaitreIi" adic KeAperiena sa indi* an<" i p2n ce aceast eAperien se #nc6eie.

EFplorarea teFtului ! %rea ' mrturi'e'c... %+ Fragmentele reprodu e au un evident caracter con*e iv: ! %rea ' mrturi'e'c de la #nceput i r'picat c niciodat nu m$am *ndit la dra*o'te #n cele dinti luni petrecute #n to%ria "aitreZiei. " i'pitea mai mult faptul ei, ceea ce era 'i*ilat i fa'cinant #n %iaa ei. Dac m *ndeam ade'ea la "aitreZi, dac #n /urnalul meu 'e *'e'c notate o 'eam din cu%intele i #ntmplrile ei, dac, mai ale', m turbura i m nelinitea, acea'ta 'e datora 'traniului i ne#nele'ului din ochii, din r'pun'urile, din r'ul ei. Trimiterile la TcaietulL au caietele )n care el a notat *elurite evenimente particulariDeaD/ T itua1ia de comunicareL din ace te *ragmente+ De *apt- eFi t/ dou/ TconteFteL prin care e mani*e t/ *unc1ia re*eren1ial/: pe de!o parte unt evenimentele pe care Allan le con emneaD/ )n .urnal )n momentul )n care ace tea au loc- pe de alt/ parte evenimentele unt narate din per pectiva trecerii tim!+ pului- a celui care a )nc:eiat TeFperien1a indian/L+ Cele dou/ Trealit/1i re*eren1ialeL nu e uprapun )ntotdeauna #i de aceea per! pectivele comunic/rii unt uneori di*erite+ Con*e iunea e te a t*el

temperat/ de du,la re*eren1ialitate generat/ de eFi ten1a a#a!Di ului .urnal+ Ce e*ecte are a upra cititorului o a emenea te:nic/O Du+la nara,"une D( Identi*ic/ vocile narative din *ragmentele de mai u #i rela1iile dintre ele #i per ona.e- potrivit urm/toarei c:eme: Allan care!#i *ace )n emn/ri Dilnice ! MaitreXiG Allan care con emneaD/ )n caiet ! MaitreXi+ Di cuta1i #i apoi nota1i )n ce con t/ particulari!

tatea alc/tuirii teFtuluiH di cur ului narativ+


&+ Nume#te modurile de eFpunere preDente )n *ragmentele date #i

motiveaD/ predominarea unuia dintre ace tea+ )n *ormularea r/ pun ului- ai )n vedere #i termenul de monolo* narati%. '+ 0reciDeaD/ momentul )n care )ncepe pove tea de drago te dintre Allan #i MaitreXi+ (+ Urm/toarea a*irma1ie ! +n /urnalul meu de atunci, influenat de anumite lecturi %ai'hna%e, #ntrebuinam foarte de' termenul de 8mi'tic4. De altfel comentariul ace'tei #ntmplri, aa cum #l *'e'c #ntr$un caiet rtcit, e'te 'trbtut de la un capt la altul de 8eBperiena mi'tic4. Eram ridicol. $ e te */cut/ )n primul rEnd din per pectiva unei di tan1/ri )n timp *a1/ de con emnarea din .urnal- a unui narator Bacela#i- de *aptC care repove te#te acum lucrurile cu mai mult/ luciditate #i pirit o,iectiv+ EFi t/ #i alte eFplica1ii cu privire la acea t/ a*irma1ie- dac/ avem )n vedere )ntreaga i torie a iu,irii dintre Allan #i MaitreXiO Di cuta1i )n grupe de doi!trei colegi alte po i,ile eFplica1iiavEnd )n vedere )ntregul roman+ Un t" p al tr0"r"" D( In romanele cu caracter con*e iv precum /aitreBi, indicii tem! porali- cu eFcep1ia celor din incipit nu unt *oarte importan1imai important *iind ceea ce am putea numi un Ktimp al tr/irilor interioareL- un timp p i:ologic+ Di cuta1i ce emni*ica1ie ar pu! tea avea )n teFt intagme precum %znd$o odat #n main, Giua aceea etc+ )ersonaCe /" concep,""
%+ Identi*ic/ per ona.ele preDente )n *ragmentele date #i ta,ile#te

tatutul lor pro*e ional- ocial etc+ Ce tip de portrete B*iDicmoral- p i:ologicC e realiDeaD/ pentru *iecare per ona. )n parteO MotiveaD/ a*irma1ia #i eFtrage *ragmente de teFt core ! punD/toare+ &+Care e te atitudinea lui Allan *a1/ de lumea indian/+ Identi*ic/ )n teFt *ragmente care te!ar putea a.uta )n l/murirea cerin1ei+ '+ Identi*ic/ ge turile care *ac parte din ritualul iu,irii a#a cum e te de cri )n urm/torul *ragment: ! tre'rit) ochii #i erau mrii. !m #nceput '$o pri%e'c int) ea #mi 'orbea pri%irile, ochi #n ochi, #ntrebndu$m la r'timpuri, optit: 8Ce14 !poi n$a mai fo't #n 'tare ' %orbea'c, nici eu n$am mai putut '$o #ntreb) ci ne pri%eam fiB, fermecai, 'tpnii de acelai fluid 'upranatural de dulce, incapabili ' ne #mpotri%im, ' ne 'cuturm de farmec deteptndu$ne. "i$e *reu ' de'criu emoia. = fericire calm i #n acelai timp %iolent, #n faa creia 'ufletul nu opunea nici o rezi'ten) o beatitudine a 'imurilor care depea 'enzualitatea, ca i cum ar fi participat la o fericire cerea'c, la o 'tare de har. La #nceput, 'tarea 'e 'u'inea numai prin pri%iri. !poi am #nceput ' ne atin*em minile, fr a ne de'pri, totui, ochii. 2trn*eri barbare, mn*ieri de de%oiune. (+ Ce )n1elege Allan prin Tdrago te mi tic/LO

+un)te ,e re-erTTTTTTTTTTTTTTT

'. 3ubirea ade(rat presupune o acomodare a cuplului. Allan #ncepe s iubeasc ceea ce iubete MaitreIi? mu%ica" poe%ia" literatura ben$ale%. !. Eram att de infatuat de si uran$a dra ostei Maitre?iei * aceast obser(aie" un comentariu de fapt al naratorului*persona>" ar putea ilus* tra ideea unei dedublri a contiinei" datorat raiunii" lucidit* ii" specifice $2ndirii europene" dar i eApresie a unei neputine de a #nele$e profund autenticul tririlor MaitreIiei. 3. 3ubirea MaitreIiei )pentru un pom+ nu poate fi #neleas de Allan care aparine unei culturi profund deprtate de natur" #n (reme ce MaitreIi triete #ntr*o lume #n care totul e #nc (iu i formea% o uni* tate. Moti(ul iubirii pentru un arbore nu e cu totul absent din mitolo$ia rom2neasc a iubirii? *proape fr e'cep$ie, 1burtorul este pre1entat ca o fiin$ nocturn care n timpul 1ilei se ascunde prin scorburile unor copaci, n 9butoarc de nuc ori de alun, pentru c nu sufer lumina soarelui. U...V *deseori, n timpul 1ilei, victima "fata ndr ostit4 are vedenii, umbl ca n trans,

!u #nceput de atunci altfel de zile. De'pre fiecare din ele a putea 'crie un caiet #ntre*, #ntr$att erau de bo*ate i #ntr$att au rma' de proa'pete #n amintirea mea. 5e aflam pe la #nceputul lui au*u't, #n %acan. Rmneam aproape tot timpul #mpreun, eu retr*ndu$m #n odaia mea numai ca ' m 'chimb, ' 'criu #n /urnal i ' dorm. Re'tul timpului #n%am #mpreun, cci "aitreZi 'e pre*tea #n particular pentru -achelor oC!rt', i eu o a/utam. Cea'urile noa'tre de atunci, a'cultnd comentariile S:aVuntalei+ unul ln* altul, pe co%or, nepricepnd un 'in*ur cu%nt din teBtul 'an'crit, dar eznd alturi de "aitreZi, pentru c #i puteam 'trn*e pe furi minile, o puteam 'ruta pe pr, o puteam pri%i i nec/i, #n timp ce profe'orul, un pandit miop, #i corect traducerea 'au r'pun'urile la che'tionarul *ramatical. Cum #mi interpreta ea pe Ualida''a i cum *'ea #n fiecare %er' un amnunt din %+ dra*o'tea noa'tr tinuit... !/un'e'em '$mi plac numai ce #i plcea i ei) muzica, poezia, literatura ben*alez. " 'trduiam ' de'cifrez poeziile %ai'hna%e, citeam emoionat traducerea S:aVuntalei- i nimic din cele ce m intere'au odinioar nu mai #mi reinea acum atenia. .ri%eam rafturile cu crile de fizic fr nici un fior. 9ita'em tot #n afar de munca mea Dpe care o 'fream #n 'il, ateptnd ' m #ntorc mai curnd aca'A i de "aitreZi. Cte%a zile dup mrturi'irea noa'tr %eni '$mi 'pun c mi$a &+ a'cun' ce%a. Eram att de infatuat de 'i*urana dra*o'tei "aitreZiei i de %oluptatea care m cuprindea #ntotdeauna #n apropierea ei, #nct o luai #ndat #n brae i #ncepui '$o 'rut. '+ !! Trebuie ' m a'culi, repet ea. Trebuie ' tii tot. Tu ai mai iubit %reodat aa, ca acuma1 $$ 5iciodat, r'pun'ei repede, fr ' tiu dac mint 'au eBa*erez numai. DDe altfel, ce erau acele dra*o'te efemere i 'enzuale din tinereea mea, alturi de patima a'ta nou, care m fcea ' uit tot i ' m mulez dup 'ufletul i %rerile "aitreZei1A $$5ici eu, mrturi'i "aitreZi. Dar alte iubiri am mai a%ut. 2 i le 'pun1 $$Cum %rei. ?$ $$!m iubit #nti un pom, din aceia pe care noi #i numim 3apte frunze 4, 'e pre*ti ea ' po%e'tea'c. #ncepui ' rd i o mn*iat protector, ridicol. $$!'ta nu e dra*o'te, 'cumpa mea. $$-a da, e dra*o'te. &i Chabu iubete acum pomul ei) dar al meu era mare, cci edeam pe atunci #n !lipore, i acolo erau arbori muli i %oinici, i eu m$am #ndr*o'tit de unul #nalt i mndru, dar att de *in*a, att de mn*ietor...5u m mai puteam de'pri de el. 2tm ziua #ntrea* #mbriai, #i %orbeam, ne 'rutam, pln*eam. +i fceam %er'uri fr ' le 'criu, i le 'puneam numai lui) cine altul m$ar fi #nele'1 &i cnd m mn*ia el, cu frunzele pe obraz, 'imeam o fericire att de dulce, #nct #mi pierdeam r'u$ flarea. " rezemam de trunchiul, ca ' nu cad. 7u*eam noaptea din odaie, *oal, i m urcam #n pomul meu) nu puteam dormi 'in*ur. .ln*eam, 'u', #ntre frunze, pn ce 'e apropia ziua i #ncepeam '

vorbete sin ur sau mbr$iea1 pomii.; ).il(iu An$elescu" Mit i literatur). . * *m iubit nti un pom, din aceia pe care noi i numim ,9apte frun1e; A...B- referirea are #n (edere aici ideea de comuniune cu uni(er* sul" concentrat #n eAistena acestui copac" care" conform simbolisticii ci* frei apte" este copacul cosmic. "Cifra apte corespunde celor apte 1ile ale sptmnii, celor apte planete, celor apte trepte ale desvririi, celor apte sfere sau trepte cereti, celor apte petale ale trandafirului, celor apte capete ale cobrei de la *n Cor, celor apte ramuri ale copacului cosmic i sacrificial al amanismului etc. )Dean C6e(alier" Alain 96eerbrant" Dicionar &e si"oluri) 5. Ge$m2ntul de lo$odn rostit de MaitreIi eAprim #n c6ip metaforic" printr*un sistem de corespondene" ideea c dra$ostea se #nscrie #ntr*un mister cosmic" #ntr*o de(enire supraindi(idual.

tremur. =dat era ' m prind mama i am tra' o 'paim, c am rma' multe zile #n pat. De atunci m$am #mboln%it eu de inim. &i nu puteam 'ta #n pat dac nu mi 'e aduceau #n fiecare zi ramuri proa'pete din pomul meu cu 8apte frunze4... = a'cultam cum 'e a'cult o po%e'te, dar #n acelai timp 'imeam cum 'e deprteaz de mine. Ct de complicat #i era 'ufle$ tul6 #nele*eam #nc o dat c 'impli, nai%i i clari 'untem numai noi, ci%ilizaii. C oamenii acetia pe care #i iubeam att de mult, #nct a fi %oit ' a/un* unul din ei, a'cund fiecare o i'torie i o mitolo*ie pe'te putin de 'trbtut, c ei 'unt 'tufoi i adnci, complicai i ne#nelei. " dureau cele ce 'punea "aitreZi. " dureau cu att mai mult cu ct o 'imeam #n 'tare ' iubea'c totul cu aceeai pa'iune, #n timp ce eu %oiam ' m iubea'c %enic numai pe mine. AI "aitreZi continu, totui, cu o 'implitate care #ncepu ' m cucerea'c. (orbea apei. (orbea cerului cu 'tele, pdurii, pmn$ tului, #i 'pri/ini bine #n iarb pumnii purtnd inelul i f*dui: 3+!! " le* pe tine, pmntule, c eu %oi fi a lui !llan, i a nimnui altuia. (oi crete din el ca iarba din tine. &i cum atepi tu ploaia, aa #i %oi atepta eu %enirea, i cum #i 'unt ie razele, aa %a fi trupul lui mie. " le* #n faa ta c unirea noa'tr %a rodi, cci mi$e dra* cu %oia mea, i tot rul, dac %a fi, ' nu cad a'upra lui, ci a'upr$mi, cci eu l$am ale'. Tu m auzi, mam pmnt, tu nu m mini, maica mea. Dac m 'imi aproape, cum te 'imt eu acum, i cu mna i cu inelul, #ntrete$m '$l iube'c todeauna, bucurie necuno'cut lui '$i aduc, %ia de rod i de /oc '$i dau. 2 fie %iaa noa'tr ca bucuria ierburilor ce cre'c din tine. 2 fie #mbriarea noa'tr ca cea dinti zi a mon oon!ului+ .loaie ' fie 'rutul no'tru. &i cum tu niciodat nu obo'eti, maica mea, tot a'tfel ' nu obo'ea'c inima mea #n dra*o'tea pentru !llan, pe care cerul l$a n'cut departe, i tu, maic, mi l$ai adu' aproape. = a'cultam tot mai fa'cinat, pn ce nu i$am mai putut #nele*e cu%intele. (orbea o ben*alez de prunc, 'implificat, aproape cifrat. !uzeam 'unetele, *hiceam pe ici, pe colo cte un cu%nt, dar #mi 'cpa tlcul ace'tei incantaii. Cnd a tcut, parc mi$era team '$o atin*, #ntr$att mi 'e prea de fermecat, de inacce'ibil. ! %orbit tot ea #nti. DRm'e'em cu o mn pe *enunchi i cu cealalt ap'at palm pe pmnt, parc m le*a'em i eu, printr$o ma*ie a *e'tului.A Q !cum nu ne mai de'parte nimeni, !llan. !cum 'unt a ta, cu de'%rire a ta...

(i)*ionar )ultural Bachelor of *rts - titlu de absol(ire dat unei persoane care a fcut studii #n domeniul tiinelor sociale i umaniste. 3aCuntala * dram #n limba sanscrit al crei autor este poetul Lalidassa. Dalidassa * poet indian. !aishnave * sect de(otat lui 0inu" di(initate indian solar care apare #n una dintre epopeile indi* ene" 5i#-.e&a.

EFplorarea teFtului

!u #nceput de atunci altfel de zile.


%+ Fragmentele reprodu e din capitolele A #i AI urprind cene ale

i'toriei iu,irii dintre Allan #i MaitreXi+ 0rima dintre ele ar *i cea prin care iu,irea lor e te mediat/ de lecturile din SaEu!tala, capodoper/ a literaturii antice indiene- din care Allan nu )n1elege mai nimic- datorit/ di*icult/1ilor create de ne#tiin1a lim,ii ,en! galeDe+ Important/ )n acea t/ cen/ e te )n / preDen1a MaitreXieipo i,ilitatea lui Allan de a *i aproape de *iin1a iu,it/+ EFtrage un *ragment care / ilu treDe ge turile de iu,ire ale lui Allan+ &+ Identi*ic/ alte dou/ cene ale iu,irii dintre cei doi- preDente )n *ragmentele de mai u - #i d/!le un titlu+ Erosul ca "ster cos "c
%+ Recite#te *ragmentul )n care apare narat/ iu,irea MaitreXiei pen!

tru un pom+ Di cuta1i acea t/ ipo taD/ a lumii indiene- avEnd )n vedere #i o, erva1iile de la pag+ %5' din lucrarea lui Silviu Angele cu #i din 'ic(io!arul "e simboluri0 RedacteaD/ un teFt de minimum &5 de rEnduri cu titlul KO ipo taD/ mitic/ a iu,iriiL+
&+ Identi*ic/ *ragmentul )n care e con emnat/ atitudinea lui Allan

*a1/ de m/rturi irea MaitreXiei- motivat/ de iu,irea ace teia pentru un pom+ EFplic/ entimentul de )n tr/inare pe care!% tr/ie#te avEnd )n vedere #i urm/torul citat: " dureau cu att mai mult cu ct o 'imeam #n 'tare ' iubea'c totul cu aceeai pa'iune.
'+ Uur/mEntul de logodn/ al MitreXiei e te con truit pe ,aDa unor

core ponden1e meta*orice de genul: Mam/ p/mEnt ! maica mea+ EFtrage alte a emenea core ponden1e #i eFplic/!le- avEnd )n vedere #i urm/toarea emni*ica1ie im,oli tic/ a unora dintre cuvintele *olo ite de MaitreXi: .mntul $ principiu univer al- pa iv- care e opune ceruluiG el e te a pectul *eminin care e opune celui ma culin+ .loaia ! im,ol al in*luen1elor cere#ti ce e eFercit/ a upra p/mEntului+
(i)*ionar )ultural 7evela$ie * de%(luire neatep* tat a unui ade(r ascuns p2n atunciH fenomen prin care di(inita* tea #i de%(luie pre%ena #n lumeH de%(luire a (oinei lui 5umne%eu fcut cui(a #n%estrat cu puteri supraraionale.

(+ EFplic/ urm/toarea con truc1ie: %ia de rod i de /oc '$i dau. 3+ Di cuta1i )n grupuri de cEte trei!patru colegi pro,lema rela1iei cu

natura a celor dou/ lumi- repreDentate de Allan #i MaitreXi+ Nota1i ideile care apar #i preDenta1i apoi o concluDie a upra di ! cu1iilor+ Ave1i )n vedere #i ace t citat din Mircea Eliade: 5oi care 'untem produ' al lumii moderne, 'untem 3condamnai4 ' pri%im orice re%elaie prin cultur. 5umai prin formele i 'truc$ turile culturale putem *'i iz%oarele Q+++R+ Con'ider c eBi't o unitate fundamental a eBperimentelor reli*ioa'e BMircea Eliade- )!cercarea labiri!tului$0 6+ ComenteaD/ emni*ica1ia .ur/mEntului MaitreXiei+

+un)te ,e re-er '. 3-ar prea c cele ce am scris n ultimele pa ini nu mai interesea1 povestea Maitre?ei - enunul se constituie #ntr*o caracteristic a romanului modern care presupune" #n unele ca%uri" i pre%ena unor comentarii despre structura i mo* dul #n care se scrie discursul narati(" #n Maitre2i aceste elemente nu sunt cu totul absente" a(2nd #n (edere dubla instan narati(" la care se mai poate adu$a uneori i o a treia instan" (oce" aceea a unui narator auctorial.

QCapitolele ultime ale romanului BAII #i AIC preDint/ lunile petrecute de Allan )n SimalaXa- )ntr!un ,ungalov- ca o urmare nefirea'c la dra*o'tea i de'prirea mea de "aitreZi, #i- apoire)ntoarcerea )n lumea o,i#nuit/+ 0er ona.ul!narator uprinde iDo! larea #i entimentul de ingur/tate pe care le tr/ie#te )n acele luni de recluDiune- urm/rit )n continuare de imaginea MaitreXei ca #i de gu tul amar- pe care i!% la / aventura cu evreica *inlandeD/ Ueniacea care veni e aici )n c/utarea a, olutului+R AII %+ 2$ar prea c cele ce am 'cri' #n ultimele pa*ini nu mai intere 'eaz po%e'tea "aitreZei. &i totui nu e dect o continuare a ei. La "aitreZi m$am *ndit #mbrind acel trup blan i robu't de e%reic finlandez) pe "aitreZi o cutam #n 'rutare, de ea %oiam ' m dezbar, pe ea %oiam '$o uit. = cutam i o iz*oneam. Ceream un 'in*ur amnunt care ' mi$o amintea'c) i #n acelai timp tiam c m$arfi z*uduit i m$arfi dez*u'tat '$l aflu, unde%a, de$a lun*ul trupului 'tuia alb pe'te care dra*o'tea trecu'e fr ' 'e oprea'c. ... (oiam '$o uit cu ade%rat, 'au %oiam '$mi do%ede'c c numai pe ea am iubit$o i c orice alt dra*o'te ar fi fo't zadarnic1 5u tiam dac e'te o 'impl %erificare, 'au cea dinti fu*, cea dinti halt #n noroi. 5u$mi %enea a crede c '$ar putea uita %reodat a'emenea lucruri. 5u puteam crede c 'unt i eu a'emenea celorlali mii de muritori nefericii, care iube'c, i uit, i mor fr ' 'ocotea'c nimic etern, nimic definiti%. 5umai cu cte%a 'ptmni mai #nainte m 'imeam att de le*at i att de 'i*ur #n iubirea mea >.pentru "aitreZi. 2 fie, oare, %iaa toat o a'emenea far'1M+++ Fmi puneam a'tfel de #ntrebri 'tupide pentru c$mi era team ' con'tat imen'a trie a dra*o'tei pentru "aitreZi. 7r #ndoial c #mbririle ,eniei m$au dez*u'tat profund. De acum 'unt 'i*ur c %a trece mult timp pn ce %oi mai a%ea din nou cura/ul ' m apropii de femeie, i acea'ta numai dac #mpre/urrile 'e %or 'chimba. .e "aitreZi o iube'c, numai pe ea6 &i 'crneam din dini n'cocind tot felul de mn*ieri, care o ucideau pe ne%ino%ata ,enia, dar pe mine m #ntrtau i mai mult, cci nu izbuteau ' m abrutizeze pe ct a fi %oit, nu izbuteau ' tear* din memoria %ie a 'imurilor mele pe cealalt pe 'in*ura, pe "aitreZi. '+ !m #ntrebat: $$De ce mi$ai czut #n brae atunci 1 $$! fi %rut ' m iubeti i pe mine ca pe "aitreZi, mi$a 'pu', pri%indu$m cu ochii ei albatri, ineBpre'i%i. !m rma' mut. E cu putin atta 'ete de am*ire, atta dor de dra*o'te 1 $$Fmi po%e'teai cum o iubeai pe "aitreZi, i eu m *ndeam la mine, ct de 'in*ur i nefericit am fo't, i mi$a %enit ' pln*... Cred c a #nele' c niciodat nu o %oi putea iubi) nici mcar trupete. !m plecat #n zori din odaia ei, eBtenuat, inuman de lucid, i

!. 4ema capitolului B30 pare a fi #ncercarea lui Allan de a o uita pe MaitreIi. 4eAtul este un fra$ment predominant intero$ati( care pune problema iubirii pentru MaitreIi #n termenii unor semnificaii profunde ale eAistenei? 6umai cu cteva sptmni mai nainte m sim$eam att de le at i att de si ur n iubirea mea pentru Maitre?i. 3 fie, oare, via$a toat o asemenea farsE 3. 5ialo$ul dintre Allan i Denia pare a sublinia faptul c am2ndou persona>ele se afl #n faa unui eec sentimental" sau poate c6iar al eAistenei" femeia fiind incapabil de a mai iubi" iar Allan" doritor de a se elibera de obsesia dra$ostei din* tre el i MaitreIi. 5ar eAperiena trit cu Denia de(ine pentru Allan un moti( de nou sin$urtate i impas.

ea a rma' pe patul r%it de 'pa'mul tuturor #ncercrilor de a o uita pe "aitreZi.

...!m condu'$o, luni, pn la prul ce 'trbate pdurea cu pini. De ce mi$a 'co'$o Dumnezeu #nainte1 ,enia +'aac, ne %om mai #ntlni noi %reodat1 !m rma' iari 'in*ur) dez*u'tat, nuc, #ncercnd ' #nele*

@% Fltimul capitol al romanului folosete #ntre altele o te6nic a re%umrii. .tructura lui seamn foarte bine cu aceea a >urnalului" ca i cum fiecare e(eniment ar fi notat febril" succint" #n pa$inile acestuia. EAist c6iar o precipitare a timpului" dar i o concentrare de e(enimente? iubirea pentru 9eurtie )ade(ra tWX...+" plecarea lui Allan la .in$a* pore" refu%ul de a*l mai primi pe L6oJ6a" iar #n final #nt2lnirea cu D... i e(enimentele" pre%entate indirect" care clarific destinul MaitreIiei" ultimul ei sacrificiu.

ce are ' 'e #ntmple cu mine, #ncercnd ' m #ntorc iar #n dulcele meu 'omn alturi de "aitreZi. 5u %oi izbuti niciodat ' 'criu tot ce mi$a trecut atunci prin minte, #n lun*ile 'ptmni ce au urmat plecrii ,eniei. #mi aminte'c %a* de in'omniile mele, de zdrnicia zilelor. &i parc totul a trecut #ntr$o 'in*ur clip, deteptndu$m o dat cu dimineaa ce%a mai de%reme, pri%ind 'urprin' 'oarele drept #n fa, lumina, %erdeaa. 2cpa'em de ce%a *reu, de ce%a uci*tor, #mi %enea ' cnt, ' aler*. 5u tiu cum '$a #ntmplat acea'ta. 2e cobor'e ce%a #n mine, m npdi'e ce%a. &i atunci m$am #ntor'. AI

Q+++R ...5u m ateptam i la a'ta. lat$m iubit i, Doamne, Doamnei iu,ind pe :eurtie. "i 'e d aa, deodat, cnd eu %eni'em la ea pentru o cin mai ca lumea i ca '$mi #mprumute o pi/ama. &i m pomene'c dormind #n patul ei. Gu c %iaa ace'ta e'te o minune6 $$ Tu eti biatul meu 'cump6 m mn*ie ea. 2unt in'en'ibil. .arc mi$arfi 'pu': miroi a ap de colonie. Tot att de ne'emnificati% mi 'e pare. Dar cum am a/un' un la #n ultima %reme, de cnd mi$e foame, nu zic nimic, ci o mn*i i eu: 8=braznico, obraznico64 #i 'pun, i acea'ta o #ncnt ne'pu'. .leac 5. 5escoperirea de ctre Allan a la lucru la zece, dar dup ce #mi d ,reaV*a t i$mi cumpr i*ri, 2tate EBpre' MMM6 De cnd n$am mai fumat o i*ar att de scrisorii unui necunoscut pentru (+ bun... MaitreIi reaprinde c6inul iubirii. /i totui" Allan nu #ncetea% de a*i Q+++R ...Termina'em azi o con%er'aie la telefon cu -., cnd aud i alimenta #ndoielile #n #ncercarea de recuno'c, cu ce 'paim, *la'ul "aitreZiei. ,8!llan, de ce nu m lai a se elibera de ima$inea MaitreIiei. '$i %orbe'c16 !llan, ai uitat4...#nchid telefonul i, aproape inndu$m de mobile, m tr'c pn #n camera mea. Doamne, de ce nu pot ' uit1 De ce nu 'e 'tin*e odat /arul 'ta fr 'en' i fr rod1 ! %rea ' fac ce%a care '$o dez*u'te pe "aitreZi de mine, '$o 'ilea'c ' m uite. Cci noi nu puteam fi niciodat unul al altuia. !m ' m duc ' locuie'c cu :eurtie i am '$l trimit pe UhoYha ' 'pun totul "aitreZiei. Q+++R R'cole'c a'tzi printre hrtiile mele mai %echi, i dau pe'te 'cri'oarea trimi' "aitreZiei de ziua ei de un necuno'cut 8. 5esprirea lui Allan de fotii 3 #mpreun cu acele flori ma*nifice. Dore'c nebunete ' tiu ce prieteni face parte din #ncercarea 'crie acolo i cum ben*aleza mea e acum foarte incert, m ro* de de a*i $si un rost nou eAistenei un farmaci't din apropiere ' mi$o traduc. +at$o: ,85euitata mea sale. lumin, nu pot %eni a'tzi ' te %d, cci pe tine nu t* pot %edea dect 'in*ur, numai pentru mine, aa cum te a%eam eu cnd%a, #n braele mele, i ziua aceea4... 5u mai pot tran'crie. 2ufr de o *elozie nebun, inuman. #mi %enea ' muc lemnul me'ei. ! fi %rut ' m cheme "aitreZi la telefon atunci. Doamne, cnd m #nel eu1 unde m #nel eu1 2au toat lumea are, totdeauna, dreptate1... ...5$am mai 'cri' de mult #n /urnal. 2per '$o termin repede cu +ndia. !m promi'iuni 'i*ure, dei fr contract anticipat, la 2in*apore. 5u tiu #nc ce am de fcut acolo, dar %d c mi 'e pre*te'c bani de drum. 5$am 'pu' nimnui. .rea m$am ludat 6+ mult c am ' *'e'c po't. Cu arold am rupt$o definiti%. Dac n$ar fi fo't Clara acolo, l$a fi dobort la pmnt. !m *roza% poft de btaie. :eurtie, din cauza ace'tui incident, '$a certat cu Clara. De cnd m$am mutat cu :eurtie #n aceeai camer, lumea ne crede cei mai 8fericii4 'oi.

Dcci nu tiu cine le$a b*at #n cap c noi 'untem c'torii 8#n 'ecret4A. 7aptul e'te c :eurtie tie ade%rul: c 'unt #ndr*o'tit nebun de "aitreZi i c m$am mutat la ea numai ca ' m rzbun. DToate a'tea 'unt po%eti: m$am mutat la ea pentru c nu mai a%eam ce mnca.A UhoYha m$a cutat de nenumrate ori. !m l'at %orb ' nu fie primit. #mi trimite 'cri'ori pe care le cite'c numai pe /umtate, cci 'unt 'cri'e #ntr$o en*lezea'c mizerabil. #mi tot 'pune c "aitreZi '$a hotrt ' fac o nebunie ca '$o dea afar din ca' i ' %in dup mine. " cutremur de cte ori #ncerc ' m *nde'c, i de aceea e%it cu #ndr/ire orice *nd m$ar apropia de "aitreZi. UhoYha #mi 'pune c ea ar fi #n 'tare ' 'e dea unui necuno'cut, numai ca ' fie z%rlit pe drumuri i ' poat ' a/un* iari alturi de mine. Literatur. ..." #ntlne'c cu ,..., nepotul doamnei 2en, %enit aici pentru un an*a/ament la o mare tipo*rafie. -ucurie, #mbriri, amintiri. E cel dinti cuno'cut pe care$l %d #n 2in*apore. ++ in%it la ma', i dup a treia i*ar #mi 'pune, pri%in$ du$m #n ochi, 'erio': $$!llan, tii c "aitreZi te$a iubit foarte mult1 ! aflat toat lumea de dra*o'tea acea'ta... Eu #ncerc '$l opre'c, cci dac #mi place ' #ntlne'c cteodat oameni din acele locuri, apoi mi$e pe'te putin '$i aud comptimindu$m 'au comentnd dra*o'tea noa'tr. &tiu acum c '$au aflat multe. Dar la ce bun dac '$au aflat1 $$5u, nu, 'trui el, am '$i 'pun lucruri tri'te. $$5u cum%a a murit1 m #n'pimntai eu. DDei nu puteam crede #n moartea ei, cci tiu c am '

'imt cea'ul acela, dac 'e %a #ntmpa ca "aitreZi ' moar #nainte de mine.A $$!r fi fo't mai bine ' moar, adau* ,..., 'uper'tiio'. Dar a fcut un lucru netrebnic. 2$a dat %nztorului de fructe... #mi %enea ' urlu, ' rd. 2imeam c dac nu m apuc bine de ma', #mi pierd cunotina. ,... ob'er% 'chimbarea mea i m con'oleaz. $ ! fo't o lo%itur *rea pentru noi toi. "aica e aproape nebun de durere. "aitreZi a plecat la "idnapur, ' na'c, chipurile #n tain, dar toat lumea a aflat. !u #ncercat ' cumpere pe nemer nicul acela, dar acum 'unt #n proce'. ++ #ntreb dac au dat$o afar pe "aitreZi. $$2en nu %rea 'ub nici un chip '$o *onea'c. ! 'pu' c mai bine o omoar cu mna lui dect '$o dea afar. (or '$o fac poate filo'oafa, mai tiu eu ce...Cine are '$o mai ia1 &i, totui, nu %or '$o *onea'c. "atreZi ip #ntr$una: 8De ce nu m dai la cini1 De ce nu m aruncai #n 'trad164 Eu cred c a #nnebunit. !ltminteri cine ar fi fcut una ca a'ta1... 2unt cea'uri de cnd m *nde'c. &i nu pot face nimic. 2 tele*rafiez lui 2en1 2 'criu "aitreZiei1 2imt c a fcut$o a'ta pentru mine. Dac a fi citit 'cri'orile adu'e de UhoYha....oate plnui'e ea ce%a. 2unt foarte turbure, acum, foarte turbure. &i %reau totui ' 'criu aici tot, tot. ...&i dac n$ar fi dect o pcleal a dra*o'tei mele1 De ce ' cred1 De unde tiu1 ! %rea ' pri%e'c ochii "aitreZiei. lanuarie$februarie HIEE

EBplorarea teBtului 5$am mai 'cri' de mult #n /urnal...


%+ Fragmentul din capitolul AII e te o pagin/ de analiD/ a tr/irilor lui Allan

)n )ncercarea de a!#i )n1elege mai ,ine iu,irea pentru MaitreXi+ Semni*icativ e te enun1ul cu privire la imaginea ace teia: = cutam i o iz*oneam. EFtrage #i alte *ragmente care eFprim/- uneori contradictoriuinterogativ- tarea lui Allan )n ace te luni )n care el pare a *ugi de inten i! tatea unei iu,iri */r/ egal+ &+ Ultimul paragra* al *ragmentului reprodu din capitolul AII indic/- o dat/ cu plecarea Ueniei- o c:im,are ,ru c/ a atitudinii lui Allan- un *el limpeDire a con#tiin1ei: &i parc totul a trecut #ntr$o 'in*ur clip, detep$ tndu$m o dat cu dimineaa ce%a mai de%reme, pri%ind 'urprin' 'oarele drept #n fa, lumina, %erdeaa. 2cpa'em de ce%a *reu, de ce%a uci*tor, #mi %enea ' cnt, ' aler*. 5u tiu cum '$a #ntmplat acea'ta. 2e cobor'e ce%a #n mine, m npdi'e ce%a. Care / *ie motivul ace tei c:m,/riO )n *ormularea r/ pun ului- recite#te comentariile lui Allan cu privire la aventura lui cu Uenia+ '+ Finalul ace tui capitol e te alc/tuit dintr!o ingur/ proproDi1ie:

&i atunci m$am #ntor'. EFplic/!i en ul+ (+ ReDum/ in*orma1iile pe care i le d/ lui Allan nepotul doamnei Sen+ ;/ i1i- prin di cu1ii )ntre voi- eFplica1iiH motiva1ii pentru cele )ntEmplate+ 3+ ComenteaD/ atitudinea lui Allan din *inalul romanului+
6+ 0aragra*ul *inal al romanului pare a l/ a de c:i /- neeFplicat/ pEn/

la cap/t- drama ace tei iu,iri+ EFprima1i!v/ opinia )n ace t en + Lim,/ i comunicare

E2)RESIVITATEA TE2TULUI LA NIVEL SINTACTIC

Citete teFtul de mai .o

Sunt cea uri de c)nd m/ g)nde c+ i nu pot *ace nimic+ S/ telegra*ieD lui SenO S/ criu MaitreXieiO Simt c/ a */cut!o a ta pentru mine+ Dac/ a *i citit cri orile adu e de Z:oV:a++++0oate pl/nui e ea ceva+ Sunt *oarte tur,ure- acum- *oarte tur,ure+ i vreau totui a criu aici tot- tot+ +++i dac/ n!ar *i dec)t o p/c/leal/ a drago tei meleO De ce / credO De unde tiuO A vrea a prive c oc:ii MaitreXiei+ %+ Di cut/ cu colegii t/i )n ce com tau ur ele de eFpre ivitate ale ace tui *ragment+ &+ Identi*ic/ in teFtul de mai u acele elemente de eFpre ivitate care au leg/tur/ cu intaFa propoDi iei i a *raDei+ '+ 0reciDeaD/ care unt e*ectele eFpre ive ale preDenei )n **ragment a propoDiiilor interogative+ (+ EFplic/ de ce propoDiiile unt curte i cele mai multe dintre ele principale+ 3+ Numete modul de eFpunere preDent )n ace t *ragment i motiveaD/ *olo irea lui )n *inalul romanului+

Evaluare curent/ Aplicaii %+ RedacteaD/ un e eu li,er de &3!'5 de rEnduri de pre Allan- a#a

cum )1i apare el )n *ragmentele din capitolele AII #i AI- adu! cEnd argumente c/ e te un per ona. modern- interogativ #i pro! ,lematic+ &+ Cite#te integral romanul "aitreZi #i *iFeaD/ principalele etape ale iu,irii dintre Allan #i MaitreXi+ '+ ComenteaD/ )n cel pu1in o pagin/ pro,lematica ace tui roman (+ D+

Dincolo de teFt

%+ Re*lecteaD/ a upra teFtului de mai .o #i crie un e eu li,er

de pre crea1ie: Creaia e'te r'pun'ul pe care$l putem da de'$ tinului, ,,terorii i'toriei4. BMircea Eliade- )!cercarea labiri!tului$ &+ Cite#te romanul de drago te 'om!i+oara 6r)sti!a de Mircea Eliade+ Re*lecteaD/ a upra ipo taDelor iu,irii din cele dou/ ro! mane- /aitreBi /" 'om!i+oara 6r)sti!a0 '+ 2acru i profan unt doi termeni ai unei opoDi1ii prin care e de crie condi1ia omului )n lume #i )n univer + A tr/i )n Kpro*anL )n emn/ practic a nu da o emni*ica1ie )nalt/ eFi ten1ei+ Cite#te e eul lui Mircea Eliade- intitulat Sacru +i pro.a!0

Nnainte de teFt

%+ Di cuta1i )ntre voi #i numi1i dou/ titluri de revi te literare care apar )n ace t moment+ 0reciDa1i localitatea )n care ace tea apar #i- eventual- cine unt redactorii ace tor revi te+ &+ Indica1i ce tipuri de teFte e pu,lic/ )n a emenea revi te+ '+ Ce crede1i c/ )n eamn/ intagma a recenza o cartel
Not biobibliogra/i) ::::::::::::::::::::::::::::: +om-iliu Con'tantine')u )'&0' * '& 8+ * critic literar. A fost profe* sor la mai multe coli" #ntre care i Cole$iul :.f. .a(a< din 1ucureti. Colaborea% la unele dintre re(is* tele perioadei interbelice? 3burtorul, 7evista 0unda$iilor 7e ale, !remea, Dalende, la ultima fiind c6iar unul dintre fondatori. Este autorul unor (olume pre* cum? 1pere i autori -'&!8" %u&or Ar#he7i )mono$rafie critic+ *'& 0. 7r a a(ea un pro$ram e(ident al formulrii >udecilor de (aloare" criticul se remarc #n surprinderea peisa>ului literar al (remii prin echilibru ntre entu1iasm i luciditate, ntre reflec$ie i admira$ie. )Aurel .asu+

"+RCE! EL+!DE: "!+TREV+ DR="!5A de 0ompiliu Con tantine cu


! 'ra5 ente % Q+++R 5e$am eBprimat, cu prile/ul celei dinti opere a d$'ale *l a,el #i apele Diavolului ! n.n.A, nedumerirea fa de romancier, dei am in'i'tat a'upra problematicii dezbtute. +i lip'ea d$lui Eliade o nece'ar 'olubilitate #n naraiune i or*anizarea intern care implica arta romanului. Timpul ne$a dezminit re%elator, cci MaitreXi e'te una din acele cri cu de'tin de miracol #n cariera unui 'criitor i chiar a unei *eneraii. 2e %a cita romanul d$lui Eliade, #n i'toria noa'tr literar, ca un moment de *raie al autorului, %iitorul rezer%nd operei o 'ituaie analoa* cu Manon Le caut- cu 0aul et Iirginie 'au cu acea #ncnttoare po%e'te de iubire a e%ului mediu, Le roman de Tri tan et I eut+ Tra*icul epi'od din MaitreXi particip la ardenta pa'ional i la aureola de mit a romanticilor, care au e%ocat profunda deznde/de i iluminata poezie a celui mai de%a'tator 'entiment uman. Q+++R D. Eliade n$a 'cri' un aa$zi' roman eBotic) lip'a de culoare de'cripti% Dpei'a*iile 'unt toate interiorizateA, reducerea atmo'ferei locale la cte%a duzini de eBpre'ii 'trict nece'are pentru a ne aminti c faptele 'e petrec #n +ndia #l prezer% de toat facilitatea *enului att de culti%at, dintr$un decorati% romanti'm european pentru =rient i farmecul lui 'tandardizat #n reete literare. Dac i$a adaptat 'en'ibilitatea la mediu, acea'ta afcut$o numai #n m'ura #n care "aitreZi, eroina, triete pe etica dra*o'tei 'pecific indiene. EBi't un pitore'c moral, #n alctuirea de ma*nific pornire a tulburtoarei iubite a lui !llan, european lucid, chiar #n ten'iunea 'uprem a patimei ce$l con'um, fa'cinat de %ra/a fizic i de 'uper'tiia poetic a eBoticei cu de'tin damnat. #n'ui ace't prede'tin la nefericire ne readuce #n zona familiar a romanti'mului din %eacul trecut, care a 'anctificat iubirea i i$a dat 'en'ul de mi'iune 'uprem #n %iaa indi%idului. D. "ircea Eliade ne pune #n contact cu 'imboli'mul poetic i #ncntarea de mit, e'ute #n /urul dra*o'tei de toat romantica unui %eac ren'cut #n p'iholo*ia celor doi parteneri, z*uduii de miracolul rele%at al propriei lor pa'iuni.

Tnrul !llan poart 'emnele electi%e ale tuturor marilor ob'edai de a%entura bZronian, de e%adare din contemporan i i'toric, de refu*iu #n eBoti'm i re%erie, de atracie a eternului feminin ca o eBpre'ie a unui puternic indi%iduali'm i a unui #ndrtnic e*oi'm. Dar 'entimentul patetic al romanticilor 'e complic la ace't 'pirit modern cu o luciditate de autoanaliz, un *u't al eBperienei morale i un ob'cur in'tinct demoniac att de acute, #nct #l 'itueaz #n prea/ma unui coro'i% monolo* interior de natur *idian. !llan 'e comenteaz #n 'curte, dar repetate paranteze, #i dedubleaz per'onalitatea, 'crutnd la rece cele mai #nalte a%nturi. D. "ircea Eliade i$a combinat metoda narati%, alternnd intro'pecia analitic i elanul pur, tran'fi*urator al iubirii. De aceea, MaitreXi 'e #mbin pe dou planuri aproape fuzionate: al luciditii ma'culine i al e%ocrii de poetic narati% al unui 'enzuali'm de ma*ie erotic. "odern prin cea dinti #nclinaie, do%edind o nelinite intelectual i un dubiu ner%o' de om al %eacului, d. "ircea Eliade 'e aban$ doneaz unei in'tincti%e i patetice 'impliti #n crearea mitului erotic, n'cut din pa'iunea eroinei, #n centrul romanului e'te fr #ndoial fi*ura ima$ terial i totui de o prezen carnal att de %ie a "aitreZiei. 7iin umn i a'piraie metafizic, nai%itate animal i trecere lunar, printre nori diafani, in*enuitate i rafinament, pudicitate i #ndrzneal impetuoa', pachet de 'enzaii forte i prelun*ire de %i' ma*ic, con'umare de 'imuri i ecou de adoraie mi'tic $ #n acea't armonie de antinomii triete, ca #ntr$o tran', nefericita "aitreZi, de'prit brutal de habotnicia hindu' a familiei, cnd Chabu, 'ora ei mic, dez%luie taina dintre ea i albul intru', care le$a adu' #n ca' o dramatic i nepermi' pa'iune. "aitreZi e'te o femeie i un mit) e'te mai ale' un 'imbol al 'acri$ ficiului #n iubire, trind cu o inten'itate i un farmec de 'ub'tan tare, aromitoare ca #n'eipar$ fumurile orientale. +n ace't plan de 'uprarealitate 't marea 'u*e'tie a romanului) #n 'pecificul intrin'ec al pa'iunii de brahman a "aitreZiei care #i #ncon/oar dra*o'tea cu toate 'uper'tiiile ata%ice ale mi'tici'mului de ra', de'cifrm eBo$ ti'mul d$lui Eliade. +n' dac decorticm #n%eliul uor 'uprapu' pe'te miezul po%e'tirii, dincolo de aparene dm pe'te permanena uman a unei tra*edii de iubire, idilic #n #mpre/urrile materi$ ale #n care 'e de'foar, de un pateti'm adnc #n e'ena ei 'ufletea'c.

Dup iz*onirea lui !llan din ca'a lui 5arendra 2en, d. Eliade urmrete i proce'ul de dezintoBi$ care al romanticului 'u erou. Retra' #ntr$o 'in$ *urtate de pu'tnic indian, departe de oameni, de ci%ilizaie i de prezena fa'cinatoare i prime/$ dioa' a "aitreZiei, !llan 'e eBerciteaz '$i recapete luciditatea. !ici apare contra'tul #ntre dou mentaliti: #ntre europeanul 'tpn pe %oina care$i 'cpa'e din mn i a'iaticul cufun$ dat #n fericirea propriei 'uferini. Dou ci%ilizaii i dou moduri 'pecifice de reaciune moral 'e define'c #n final. "aitreZi #i ia a'upr$i toat %ina pcatului) noiunea de i'pire #i e'te at#t de or*anic, #nct 'uport umilini, clau'trare, dar nu$i renea* i nu re*ret o pa'iune fune't. (rea '$i re#ntlnea'c iubitul i ' 'e cufunde, neli$ mitat, cu un 'im al eternului indic, #n pa'iunea care a 'anctificat$o prin 'uferin. Dac nu$l %a putea re*'i, #i d #ntlnire #n %iaa de dincolo. "etafizica iubirii e'te o trire autentic #n acea't brahman, o mitolo*ie palpabil ca i pantei'mul ei ata%ic. !llan #n' refuz #ndrtnic ' reintre #n ma*ia unei pa'iuni de%a'tatoare. +ndi%iduali'mul lui de intelectual e*oti't, luciditatea lui european nu dorete dect eliberarea. Cltinat #n temeliile pe'onalitii, !llan dorete o refacere i o purifi$ care. &i$o re*'ete #n retra*erea #n 'ine. E*oti'mul e'te #n' i etica lui. Demoni'mul #l 'al%eaz de nefiin, ca i de aberaia ab'olutului. Epi'odul cu "aitreZi %a rmnea cea mai adnc eBperien pa'ional a lui, pe care %a retri$o #n ima*inaie i #n acel tri't i poetic farmec al retro$ 'peciunii. .entru el, iubirea nu e o mitolo*ie, ci numai o cretere 'uprafirea'c a per'onalitii. Dincolo de punctul ei maBim, #ncepe #n' di'olu$ ia) de aceea 'e oprete la confinele ratrii. 2unt 'emnificati%e epi'oadele finale ale romanului d$lui Eliade pentru acea't p'iholo*ie de alb i pentru terapeutica moral pe care i$o impune !llan, a'emenea olimpicului :oethe care$i alina demena romantic prin eBpur*area eului de pa'i$ une. !llan n$o aplic pe planul contemplaiei arti'tice. 2pirit %oluntar, 'e %indec de un eBce' de %italitate interioar prin adaptarea la platitudinea %ieii moderne. 2e purific de metafizica iubirii prin fizica ei. +ronia #n care #n%luie mania indi$ anizant a muzicantei ,enia +'aac, pe care o po'ed rece, i 'impla colare cu :eurtie, care$i imparte patul i banii, fr tra*edii incomodante, #l re'tabilete #n indi%iduali'mul lui iniial i nati%. 2u'tra' din ma*ia indic a "aitreZiei, reintr #n contin*entul %ieii mecanice europene. .a'iunea lui a fo't i o eBperien, tendina de a$i multipli$

(i)*ionar )ultural 9eor$e 9ordon 1Iron )'788 *'8! + * poet romantic en$le%" autorul unor poeme ample precum? Pelerina6ul lui Chil& Harol&, Manfre&, Don /uan, Corsarul etc. A fost (oluntar #n r%boiul de eliber* are al $recilor de sub imperiul turcesc de la #nceputul secolului al BlB*lea )a murit #n urma unei rni cptate #n btlia de la Missolon$6i+. Andre 9ide )'88& *'&5'+ * scrii* tor france%" pro%ator" critic" memori* alist" autorul unui /urnal #n care de%bate problemele intelectualitiiH este teoretician al romanului mo* dern. ;rimete ;remiul ,obel #n '& 7.

0uncte de reper

ca eul, printr$un tran'fer de maBim trire #n pa'iunea unei brah$ mane. ,enia +'aac e'te o reluare a 'imbolului de 'nobi'm eBotic eBprimat #n "i'' Roth din I a,elG e'te un corecti% %enit la timp, ca '$l limpezea'c de %ra/a oriental #n care 'e cufunda'e ca un 'om$ nambul. !llan are o concepie european, laic, or*olioa' a pcatului: 'inuciderea per'onalitii prin pa'iune. "etafizica lui e'te o eBperien care #i refuz ab'olutul, 'ub a'pectul indic al to$ pirii definiti%e, #n neantul pa'iunii a indi%idului. Raiunea euro$ pean #i #n*duie numai #mbo*irea eului, care din eBperiena umana face material de refleBie i prile/ de contemplaie poetic. 5u fr adnc 'emnificaie, romanul d$lui "ircea Eliade 'e #nchide cu ace'te rnduri de no'tal*ic e%ocare a "aitreZiei, dar i de 'alutar inhibiie a deza'trului per'onal) cnd afl c fiica lui 2en '$a l'at po'edat de un %nztor de fructe, ca tatl ei '$o con'idere 'purcat, '$o alun*e i '$i poat a'tfel re#ntlni iubitul, !llan reflecteaz: 8...&i dac n$ar fi dect o pcleal a dra*o'tei mele1 De ce ' cred1 De unde tiu eu1 ! %rea ' pri%e'c ochii "aitreZiei. 4 Fndoiala e 'emnul refacerii din combu'tia pa'ional, iar dorina e'te certitudinea c eBperiena uman 'e purific #n contemplaie. Fn compleBitatea fibrelor de 'en'ibilitate prin care triete !llan, re*'im toat problematica din I a,elG de data acea'ta fuzionat #ntr$o naraiune patetic, #n al crei centru de foc rmne 'imbolul "aitreZiei, eroin i realizare poetic de eBcepional %aloare #n romanul d$lui "ircea Eliade i #n proza contemporan. Cartea 'a e *rea de re%elaia unui miracol, poate 'in*ular #n #n'i cariera 'a literar... %@'' Dicionar 'olubilitate, +*+ ! proprietate a unor u, tan1e de a e putea diDolva )ntr!un olventG )n teFt cu en ul de comunicare organic/ a p/r1ilor compoDi1iei

ardent, +*+ ! )n*l/c/rareardoare- pa iune electi%, ad. ! */cut prin alegere,aDat pe alegere B)n eFpre ia: afiniti electi%eA

e*oti't, ad.+ ! dominat de e*oti'm) e*oti'm, +n+ ! atitudine- purtarecaracteriDat/ printr!o importan1/ eFagerat/ acordat/ propriei per! oaneG cult al propriului eu- egocentri m confine, +n+ ! marginevecin/tate

Tema teFtului lui 0ompiliu Con tantine cu o con tituie o preDentare a romanului /aitreBi, c:iar )n anul )n care ace ta a ap/rut- %@''+ Autorul are )n vedere principalele caracteri tici ale roma! nului cu re*erire la: apartenen1a operei la o erie tipologic/ Broman de drago te cu elemente roman! tice- dar #i moderneC #i o preDentare intetic/ a per ona.elor BAllan e un per ona. romantic- de pe1/ ,Xronian/- dar modern prin luciditate #i autocunoa#tere- care e KdeDintoFic/L de aventura lui prime.dioa /- )#i T alveaD/L cu alte cuvinte

per onalitatea lui de europeanG MaitreXi e acri! *ic/ pentru iu,ire- acea ta *iind menirea- %ocaia eiC+ Se adaug/ *ormularea unor .udec/1i de valoare: /aitreBi nu e te un roman eFotic- ci mai degra,/ unul modern+ Ace t tip de teFt poart/ numele de recenzie. El+ e te un teFt non*ictional care preDint/ uccint o oper/ literar/ )n momentul apari1iei ace teia- cu accent pe tr/ /turile ei de ,aD/ #i peci*ice- pentru a o *iFa )n pei a.ul literar al vremii+

Intro'-e)*ia * te6nic narati( const2nd #n obser(area propriilor triri psi6olo$ice. ;rocedeul este folosit de Mircea Eliade #n romanul Maitre2i, alturi de altele precum? monolo$ul interior" care surprinde $2ndurile persona>ului" sau relata* rea" re%umarea etc.

EFplorarea teFtului

%+ 0reciDeaD/ care e te tema teFtului de mai u + &+ Sta,ile#te apartenen1a teFtului la categoria teFtelor *ic1ionaleH non*ic1ionale- avEnd )n vedere urm/toarele caracteri tici: ! in*ormeaD/- tran *igureaD/- emo1ioneaD/G ! e te dominat de cuvinte cu en propriuH cuvinte cu en *igu! ratG ! con1ine me a.e ! idei caracteriDate prin uge tivitate- poliva! len1/- am,iguitateG ! e caracteriDeaD/ prin preDen1a *unc1iei emotiveH *unc1iei re*e! ren1iale a comunic/rii+ '+ 0rimele dou/ paragra*e ale teFtului e con tituie )ntr!un *el de ipoteD/H premi / a preDent/rii romanului /aitreBi0 Sunt preDen! tate )n acea t/ prim/ ecven1/ unele caracteri tici ale romanuluic:iar #i .udec/1i de valoare- )n opoDi1ie cu un roman anterior al autorului: Isabel +i apele 'iavolului0 EFtrage din acea t/ ecven1/ cel pu1in dou/ caracteri tici ale romanului+ Nume#te operele din literatura univer al/ cu care autorul ta,ile#te ana! logii- preciDEndu! e a t*el tipologia romanului /aitreBi0 (+ Identi*ic/ urm/toarele ecven1e ale teFtului #i ta,ile#te pro,le! maH tema pe care o deD,ate *iecare+ 3+ Una dintre ecven1ele care alc/tuie c teFtul con1ine #i o preDen! tare a MaitreXiei- realiDat/ printr!o ucce iune de cuvinte anto! nimice+ Identi*ic/ *ragmentul #i argumenteaD/- avEnd )n vedere con1inutul romanului- cel pu1in una dintre perec:ile de antonime care prive c per ona.ul MaitreXi+ 6+ EFtrage pe o *i#/ principalele tr/ /turi ale lui Allan+ 2+ 0reDint/- printr!o relectur/ atent/ a teFtului- momentele evolu! 1iei lui Allan- a#a cum le identi*ic/ 0ompiliu Con tantine cu+ 7+ Identi*ic/ trei dintre ideile #i pro,lemele pe care le pune romanul lui Mircea Eliade- )n accep1ia lui 0ompiliu Con tantine cu+

Dincolo de teFt

%+Scrie pe caiet titlul #i autorul a dou/ c/r1i citite de curEnd+ &+ImagineaD/!1i c/ una dintre ace te c/r1i a ap/rut recent- iar tu e#ti redactor la revi ta (iaa literar. Scrie o recenDie de circa o pagin/ pentru a con emna evenimentul+ Iei avea )n vedere: ! tema c/r1ii #i re*erirea uccint/ la re tul crea1iei autorului au la alte crea1ii de ace t genG ! per ona.ele #i preDen1a lor )n teFtG rela1iile dintre eleG ! o .udecat/ de valoareH o concluDie- )n *inal- care / )n emne *iFarea c/r1ii nou!ap/rute )n pei a.ul literar al momentului+

EVOLUIA )ROKEI AN LITERATURA ROMIN


Pro*a e de*ine#te )n general prin opoDi1ie cu poeDia #i poate *i recuno cut/ prin a, en1a tructurilor proDodice Bver - tro*a- ritmrim/- m/ ur/C #i a lim,a.ului poetic- ceea ce are drept con ecin1/ eFprimarea ideilor )n *orma o,i#nuit/ a vor,irii curente+ Ea e te o modalitate de eFpre ie caracteri tic/ mai ale pentru ba'm, le$ *end, po%e'tire, 'noa%, 'chi, nu%el #i roman. Forme incipiente ale proDei literare- preDente u, *orma unor mici Kin uleL ! portrete- de crieri- legende #i noave ! pot *i iden! ti*icate a,ia din ecolul al AIII!lea- )n operele unora dintre croni! carii moldoveni #i munteni precum ;rigore Urec:e- Miron Co tinIon Neculce #i Radu 0ope cu- deoarece- cu eFcep1ia lui Neculce #i a legendelor ale reunite u, titlul de O sam& "e cuvi!te, crea1iile celorlal1i o cileaD/ )ntre crierile de *actur/ i toric/ #i memoriali ! tic/- *iind a#adar )n a*ara *erei literaturii+ Din p/cate )n /- nici una dintre ace tea nu a *o t pu,licat/- a t*el c/ in*luen1a lor )n epoc/ a *o t practic nul/+ Secolul al AIIII!lea e te #i el la *el de /rac- ingurul teFt men1iona,il *iind Istoria iero%li.ic& a lui Dimitrie Cantemir- nici ea pu,licat/ )n momentul redact/rii+ Doar din ecolul al AlA!lea- u, )nrEurirea culturii europenemai ale *ranceD/ )n prima a .um/tate- e poate vor,i de proD/ li! terar/ )n adev/rata accep1ie a termenului+ Acum apar #i principalele pecii- mai )ntEi cele de mici dimen iuni- pentru ca )n a doua .um/! tate a ecolului / e Kna c/L #i romanul+ NntEiul proDator romEn important e te Co tac:e NegruDDi- al c/rui renume e datoreaD/ nuvelei i torice Ale4a!"ru L&pu+!ea!ul B%7(5C+ )l vor urma Ion ;:ica #i Ia ile Alec andri B cri orinuveleC- Ioan Slavici Bnuvele- ,a meC- Ion Creang/ Bpove#ti- pove ! tiriC- LL+Caragiale B c:i1e- nuveleC- Mi:ai Emine cu B,a menuveleC+ "i num/rul #i varietatea teFtelor vor pori pe m/ ur/ ce e apropie *Er#itul ecolului+ Anul %76'- cEnd apare iocoii vec6i +i !oi, poate *i con iderat data de na#tere a romanului romEne c- de#i )ncerc/ri anterioare au mai eFi tat+ 0En/ la *Er#itul ecolului mai pot *i men1ionate doar primele trei volume- dintre cele cinci- ale iclului om&!e+te!ilor de Duiliu =am*ire cu #i /ara de Ioan Slavici Bpu,licat )ntEi )n *oi! leton- )n %7@(C+ Secolul al AA!lea e te- */r/ )ndoial/- al romanului+ Tonul )l va da Liviu Re,reanu cu Io! B%@&5C+ Al1i romancieri importan1i din perioada inter,elic/ unt: Mateiu I+ Caragiale- ;+ C/line cu- Mircea Eliade- ;+ I,r/ileanu- Sorten ia 0apadat!4enge cu- Camil 0etre cuMi:ail Sadoveanu+ Nu pot *i omi#i nici Tudor Arg:eDi- Anton Sol,an- CeDar 0etre cu- Mi:ail Se,a tian au Ionel Teodoreanu+ Dup/ r/D,oi tre,uie aminti1i- )ntr!o cronologie aproFimativ/- cel pu1in Marin 0reda- AleFandru Iva iuc- Nicolae 4re,an- ;eorge 4/l/i1/- "te*an 4/nule cu- ;a,riela Adame#teanu- Dana Dimitriu"te*an Agopian- Mircea Nedelciu #i Mircea C/rt/re cu+

TA*EL SINO)TIC
Autor". opere Instan,e narat";e @c"ne po;este/teF Te e. ot";e l"terare @$espre ce se po;este/te C V"!"une. t"polo5""M te6n"c" nara% t";e. part"cular"t0," co po% !","onale /" st"l"st"ce @cu se po;este/teF

Narator auctorial Ba, tractCCostac6e Ne5ru!!". !leBandru Lpuneanul in tan1/ narativ/ o,iectiv/omni cient/G interven1ii mini! me u, *orma unor determi! nan1i u,iectivi+ Narator auctorialG per pectiv/ N"colae F"l" on. marcat/ de u,iectivitateG inter! Ciocoii %echi i noi ven1ii multiple ale naratoruluicomentarii u,iective+ Vas"le Alecsan$r". -alta !lb

I toria ca tem/G a doua domnie IiDiune romantic/- cenic/G per! a lui AleFandru L/pu#neanuG ona.ul ! un damnatG caracteriDare motive: di imularea- per ona.ul direct/- dar mai ale prin *apteG til damnat- *emeia angelic/ etc+ conci - elemente de te:nic/ a relat/rii #i a reDum/rii+ IiDiunea reali t/- cu elemente de romanti mG per ona.e grupate antitetic- preDentate )n capitole care poart/ numele ace toraG lim,a. pitore c- realiDEnd culoarea epocii+ IiDiune reali t/ cu elemente de romanti mG ta,louri pitore#ti- po! ve tire la per oana I- elemente de adre are c/tre a cult/tori- impli! carea ace tora )n evenimente- u! ,iectivitateG elemente de oralitate+

Iia1a ocial/G tema arivi tului ilu trat/ prin modalit/1ile de parvenireG motive: *emeia! complice- lu.itorul devotatdomnitorul drept etc+ Narator auctorial #i narator! Tema c/l/toriei Bde upra*a1/CG per ona.- o noutate pentru tema pro*und/: lumea pito! epoc/- eFplica,il/ prin deD! rea c/ a Moldovei: ame tec de voltarea genului memoriali ticG ,ar,arie #i civiliDa1ieG motive: per pectiv/ narativ/ marcat/ de c/l/torul tr/in- ,unul! /l,aticironie #i umor+ drumul etc+ Narator auctorial- o,iectiv- dar #i comentarii de *actur/ moral/- pu e de regul/ pe eama unor per ona.e au a unor in tan1e colective+ Tema ,anului care deDuma! niDeaD/G tema tErgului ardele! ne c- a *amilieiG motive pre! cum: :anul- ,/trEna )n1eleapt/per ona.ul male*ic etc+

loan Sla;"c". Zfnara cu noroc, "ara

L";"u Re+reanu. +on, .durea 'pnzurailor

IiDiune reali t/ cu elemente mora! liDatoareG per ona.e puterniceunele tatice- plate- altele mo,ilemarcate- ultimele- de entimente de vinov/1ieG tragi mG elemente ale tilului indirect li,er+ Narator auctorial- o,iectiv- Satul ardelene c- de tinul inte! IiDiune reali t/- epopeic/- tructur/ omni cient- omnipotent- omni! lectualit/1ii- drago tea- p/mEntul- circular/ a materiei epice- per ona.e preDentG in tan1/ narativ/ im! r/D,oiulG motive: drumul- p/! dilematice- care e D,at )ntre mai per onal/G a, en1a oric/ror mEntul- /rutarea- pEnDur/toa! multe condi1ii ale omului: omul! comentarii u,iective+ rea- lumina+ ocial- individul- cet/1eanul etc+ Stil aparent ineFpre iv- dar nu lip it de im,oli tic/ grav/+ In tan1e narative u,iective*olo irea per oanei IG narator! per ona.- narator!auctorialG )n caDul romanului .atul lui .ro$ cu't e *olo e c o umedenie de materiale epice: cri ori*ragmente de .urnal- articole de Diar- comentarii ale naratoruluipoeDii etc+ In tan1/ narativ/ u,iectiv/narator!per ona.G .urnalul ca preteFt al na#terii romanului+ Lumea interioar/- cunoa#tereaeFperien1e de tot *elulG de tinul intelectualului- drago tea- r/D! ,oiul- motive: al inadapt/rii- al coc:et/riei- al te tamentului+ 5 per pectiv/ reali t/- modern/marcat/ de a, trac1iuni: idei- tr/iri comentateG luciditate- etea de a, olutG con*lict )ntre real #i idealper ona.e inadaptate- intelectuali luciDi- *a cina1i de ideiG til marcat de imagini intelectuale- a, tracteneologi ticG dimen iune e ei tic/+ IiDiune reali t/- pro,lematic/ mar! cat/ de con*lictul dintre civiliDa1iiculturiG per ona.ul ! intelectual )n! etat de eFperien1e noiG til peci*iccu elemente e ei tice Bcomentarii uccinte pe di*erite temeCG te:nica intro pec1iei+

Ca "l )etrescu. 9ltima noapte de dra*o'te, #ntia noapte de rzboi, .atul lui .rocu't

M"rcea El"a$e. "aitreZi

Drago tea- eFperien1e eFoticemi tice- e#ecul contactului cu alte culturiG motive: al eFtaDu! lui erotic- al copacului im,o! lic- al clau t/rii #i al eFpe! rien1elor pirituale+

Mar"n )re$a. Cel mai iubit dintre pmnteni

Roman cri la per oana IG narator!per ona.+

Teme intelectuale: li,ertatea- pu! IiDiune reali t/ marcat/ de ele! terea- de tinul uman- drago tea+ mente de grote c- ondarea u,! con#tientuluiG per ona.e o, edate de upravie1uire- til cu elemente de e eu+

0OE=IA
0OE=IA E0IC> +epurele, o*arul i copoiul de ;rigore AleFandre cu 0OE=IA LIRIC> 7loare alba'tr de Mi:ai Emine cu .e ln* plopii fr 'o... de Mi:ai Emine cu Studiul critic: Emine'cu i poeziile lui de Titu Maiore cu !mur* %iolet de ;eorge 4acovia !ci 'o'i pe %remuriMde Ion 0illat Cu%nt de Tudor Arg:eDi Cu o uoar no'tal*ie de Nic:ita St/ne cu

)OEKIA E)ICA

Not biobibliogra/i)::::::::::: Grigore Ale9an,re')u )'8'0* '885+" poet i pro%ator. .tudia% limba $reac la 42r$o(ite" apoi (ine la 1ucureti" unde urmea% cursuri de france%. Citete cu pasi* une i cunoate #n ori$inal pe autorii $reci" (ec6i i moderni" pre* cum i literatura france% clasic i contemporan. #n anii colii face do(ada unei memorii ieite din comun. ;ublic traduceri din scriitorii france%i" dar i poe%ii ori$inale" #ndeosebi fabule" ele$ii i epistole. #n anul '8 !" alturi de prietenul su 3on 96ica" face o cltorie la mnstirile din Oltenia. 3mpresiile sunt sinteti%ate #ntr*un Me"orial &e cltorie, care constituie i o surs de inspiraie pentru poe%ii de factur romantic. #n acelai an se public la lai o ediie complet a poe%iilor sale de p2n atunci? epis* tole" meditaii" ele$ii" fabule" epi* $rame" traduceri. .ub domnia lui 96eor$6e 1ibescu" se bucur de protecia domnitorului" ia parte la micarea literar i politic. #n anul '883 #i apare o ediie complet a operelor sale" (olumul Me&itaii, ele#ii, epistole, satire i fa ule. #n aceeai (reme e lo(it de o crud boal care nu*i mai las dec2t rare momente de limpe%ime a minii p2n la stin$erea din (ia.

Nnainte de teFt
%+ 4una *unc1ionare a .u ti1iei e te una dintre temeliile oric/rui tat

de drept+ Un cuno cut dicton latin privitor la ideea de .u ti1ie e te urm/torul: 7iat iu'titia, pereat mundu' D2 'e fac dreptate, chiar dac ar fi ' piar lumeaA. ArgumenteaD/!1i punctul de vedere )n leg/tur/ cu acea t/ maFim/+ &+ )n con titu1ia RomEniei unul dintre articole e te *ormulat a t*el: 5imeni nu e'te mai pre'u' de le*e. ComenteaD/ con1inutul ace ! tui articol+ '+ EFplic/ )n ce m/ ur/- dup/ opinia ta- articolul de mai u din con titu1ie e te re pectat )n ocietatea romEnea c/ de a t/Di+

IEPURELE, O5ARUL -I OPOIUL


$e #r"5ore Ale=an$rescu
Calitile noa'tre cele mai ludate 5e 'unt ade' #n lume drept crime reproate) !cea'ta 'e #ntmpl e cte ori prin ele =prim eBecutarea inteniilor rele. +epurele odat 7u tra' la /udecat De un o*ar. +n tufe atuncea prezida Copoiul, i 'entine fr apel el da. =*arul ctre el aa 'e adre' &i$n limba lui 'tri*: 8 =, tu ce prezidezi 'enatul cel cine'c, Te ro* ' m a'culi: eu %iu ' /eluie'c De ace't ticlo', Ce 'ufletul mi$a 'co'. Cci %rnd a$l #ntlni, pe deal 'au pe cmpii, El fu*e parc$ar fi *onit de %i/elii) &$apoi n$alear* drept, Cu el ' poi da piept, Ci mer*e tot coti &i 'are curmezi: C$un cu%nt, n$are pa', nici umblet cretine'c. Dar ce ' mai %orbe'c, Cnd chiar mria ta, d$o fi cum am aflat, !i fo't ade'eaori de dn'ul #nelat14 8 De'tul, latr atunci copoiul cafeniu) .e el nici #l a'cult, purtrile le tiu, =rice pentru el crez, i iat$l o'ndit 2 fie /upuit. Carnea %a rmnea pentru /udector, +ar labele %or fi pentru /eluitor. 4

+oeAia )din $r. poiesis * :creaie<+ este o art a limba>ului" care e(oc ima$ini" su$erea% sentimente i emoii" prin ritm i spontaneitate. 5in antic6itate p2n ast%i s*au formulat di(erse teorii cu pri(ire la esena" natura i coninutul poe%iei. Concepia potri(it creia coninu* tul poe%iei este indiferent" iar funda* mentale sunt forma de pre%entare )(ersurile+ i respectarea re$ulilor obinuite" a dominat" cu mici (ariaii" p2n la #nceputul secolului al BlB*lea c2nd se face simit ideea )eApri* mat cu timiditate #nc din Mena* tere+" c nu numai forma )(ersul" rima" ritmul etc.+ este elementul definitoriu al poe%iei" aa cum nici coninutul nu confer" de unul sin$ur" calitatea de poe%ie unei opere lite* rare scrise #n (ersuri. #n poe%ia modern" esena este dat de renunarea poetului la e(eni* mente eAterioare" pentru a se con* centra eAclusi( asupra eului i mu%icii interioare a (ersului. ;oe%ia se #n(ecinea% cu mu%ica" iar funcia de comunicare se reali%ea% mai ales prin armonie" prin #nlnuirea sunetelor" a ima$inilor" capabile s su$ere%e" s e(oce. ,umeroi repre%entani ai poe%iei moderne demonstrea% c este (orba de o percepere a realitii sub alte raporturi dec2t cele obinuite. ;oe%ia este aadar eApresia unei alte lo$ici" lo$ica poetic.

+oeAie e-i) * poe%ie cu subiect narati(. .pecii ale $enului epic" #n (ersuri" sunt? fabula" balada" poe* mul eroic" le$enda" epopeea. #n mod frec(ent poe%iile epice cuprind sec(ene #n care este pre%entat sc6imbul de replici dintre persona>e. 2abula * specie a $enului epic" #n (ersuri sau #n pro%" care sati* ri%ea% anumite forme de compor* tament sau trsturi caracterolo* $ice" cu o finalitate moral eApri* mat eAplicit sau implicit. 7abula are dou pri. #n cea din* t2i" partea narati(" se pre%int o po(estire de obicei din lumea ani* malelor" care este #ntotdeauna o ale$orie. ;artea a doua este o #n(tur ce se desprinde din naraiune i care constituie morala fabulei. Morala poate fi ae%at la #nceputul sau sf2ritul naraiunii. Ea poate lipsi uneori din fabul" mai ales c2nd se deduce cu uurin din naraiunea ale$oric.

%+ Nn acea t/ *a,ul/- pre deo e,ire de ma.oritatea celorlalte cri e Dicionar

o*ar, +m+ ! cEine de vEn/toare cu ,otul lung- cu corpul )naltu,1ire #i velt- cu picioare lungi- *oarte iute la *ug/ copoi, +m+ ! cEine de vEn/toare de talie mare- care urm/re#te vEnatul dup/ miro .unte de reper

Fa,ula Iepurele, o%arul +i copoiul de ;rigore AleFandre cu a *o t pu,licat/ )n ultimul volum antum al autorului intitulat /e"ita(ii, ele%ii, epistole, satire +i .abule B%76'C+ Nn mod atipic- poeDia )ncepe cu o )nv/1/tur/ care con1ine morala *a,ulei+ )n continuareautorul preDint/ *al ul Kcon*lict de intere eL dintre ogar #i copoi- pe de o parte- #i iepurepe de alt/ parte+ )n *ond- to1i au aceea#i calitate dominant/ ! iu1eala depla /rii+ EFi t/ totu#i o mare di*eren1/: )n timp ce ogarul alearg/ dup/ prad/iepurele- )n po tura de urm/ritfu*e parc ar fi *onit de %i/elii doar pentru a!#i alva pielea+ ;oana iepurelui care mer*e tot coti #i n!are umblet cretine'c Bevident- *apte demne de incriminat- )n viDiunea urm/ri! toruluiC treDe#te reac1ia violent/ a ogarului care depune plEngere c/tre pre#edintele enatului cEine cnimeni altul decEt copoiul)ntr!un proce )n cenatentin1a nu poate *i decEt previDi,il/+

de ;rigore AleFandre cu- morala preced/ nara1iunea+ ComenteaD/ )nv/1/tura de prin / din primele patru ver uri ale teFtului+ &+ Nara1iunea e te pla at/ )ntr!un timp nedeterminat- ugerat de adver,ul odat D+epurele odatC 7u tra' la /udecatC De un o*ar.A EFplic/ inten1ia autorului care nu ta,ile#te cu preciDie coordonatele temporale+ '+ Copoiul )#i )ncepe acuDa1ia contra iepurelui pe un ton )nalt- o! lemn- cu o invoca1ie care aminte#te de modul de adre are c/tre ` o Deitate D=, tu ce prezidezi 'enatul cel cine'c...A. Arat/ ce urm/re#te per ona.ul prin acea ta+ (+ 0reDint/ *aptele iepurelui care ! )n viDiunea copoiului ! )l incri! mineaD/ pe ace't ticlo'. 3+ 0reciDeaD/ dac/ *uga iepurelui e te relevant/ pentru a pro,a vreo vinov/1ie a ace tuia+ 6+ interpreteaD/ inten1iile ogarului care )#i )nc:eie di cur ul acu! Dator la adre a iepurelui printr!o *latare a Km/riei aleL copoiul+ 2+ Un principiu .uridic pentru o dreapt/ .udecat/ e te acela ca am! ,ele p/r1i / *ie a cultate+ )n ce m/ ur/ e te re pectat ace taO 7+ 0reDint/ entin1a pe care copoiul- edi*icat pe deplin de Kvino! v/1iaL iepurelui- o pronun1/ )n calitate de .udec/tor+ @+ EFplic/- prin pri ma emni*ica1iei )ntregului teFt- morala ace ! tei *a,ule a lui ;rigore AleFandre cu+ %5+ Orice *a,ul/ e ,aDeaD/ pe o alegorie+ Care e te alegoria )n poeDia cuprin / )n manualO

EFplorarea teFtului

Alegorie * #n sens lar$" plsmuire sau ima$ine determinat de substi* tuie. Ale$oria este o cate$orie a metaforei care impune lectura la cel puin dou ni(eluri ale teAtului? cel al sensurilor proprii i cel al sensurilor fi$urate. #n r2ndul metaforelor ale* $orice se #nscrie i fabula.

%%+ Fa,ula nu re pect/- )n general- regulile ver i*ica1iei- c/ci )#i ia

o mare li,ertate )n *olo irea m/ urii ver urilor- ace tea *iind cEnd lungi- cEnd curte+ Caut/ o eFplica1ie pentru acea t/ mo! dalitate de a compune ver uri+ %&+ Demon traD/ c/ acea t/ *a,ul/ e te o poeDie epic/+ %'+ T0redilec1ia pentru *a,ul/ a lui AleFandre cu #i a atEtor al1i criitori ai vremii ! crie criticul Silvian Io i*e cu ! e eFplic/ prin po i,i! lit/1ile uperioare de atir/ politic/ pe care le o*erea pecia+L Ce per oane reale dintr!o epoc/ trecut/ au din perioada contem! poran/ )1i ugereaD/ cele trei per ona.e ale *a,ulei lui ;rigore AleFandre cu: iepurele- ogarul- copoiulO Lim,/ i comunicare

STILURILE FUNCIONALE ALE LIM*II ROMANE


St"lul e te eFpre ia unei individualit/1i)n u#irile individuale ale vor,itorului unei lim,i Btalent- nivel cultural- temperamentmodul )n care t/pEne#te lim,a etc+C )#i pun amprenta a upra *elului )n care ace ta comu! nic/+ In orice itua1ie de comunicare Boral/ au cri /C e eviden1iaD/ dou/ tipuri de tr/ /! turi: unele arat/ )ntr!o manier/ di tinct/ *aptul c/ actul comunic/rii apar1ine unui anumit individ- #i nu altuia ! tilul individual- pe cEnd alte tr/ /turi demon traD/ apartenen1a la un anumit til *unc1ional+ St"lur"le 'unc,"onale unt variet/1i ale lim,ii comune- di*eren1iate )ntre ele prin *unc1ia pe care o au ca mi.loace de comuni! care )n *ere determinate de activitate+ Ele )n umeaD/ un num/r de procedee lingvi tice B*onetice- mor*ologice- intactice #i leFicaleC menite / eFprime un con1inut de idei+ pin punct de vedere *unc1ional- lim,a lite! rar/ nu are un caracater unitar+ )n deDvoltareea cunoa#te variante *unc1ionale a c/ror truc! tur/ peci*ic/ e ta,ile#te )n timp+ )n con! ecin1/- tilurile *unc1ionale au caracter i toric+ Ele apar )ntr!un anumit moment din i toria lim,ii literare- e deDvolt/ treptat #i apoi e *iFeaD/+ )n lim,a romEn/ contemporan/ eFi t/ cinci tiluri *unc1ionale: ! tilul arti tic B,eletri ticCG ! tilul #tiin1i*icG ! tilul o*icial Badmini trativCG ! tilul pu,lici ticG ! tilul colocvial+ O po i,il/ cla i*icare a tilurilor Bpropu / de I+ Coteanu )n Stilistica .u!c(io!al& a limbii rom,!e$ are )n vedere opoDi1ia arti ticH nonarti tic- di*eren1a dintre cele dou/ cate! gorii realiDEndu! e prin preDen1a au a, en1a eFpre ivit/1ii literare+ A t*el- )n mod c:ematic- cele dou/ tipuri de lim,a.e au urm/toarele tr/ /turi peci*ice: St"lul art"st"c %+ lim,a. conotativ Ba cu en *iguratCG &+ unicitate #i inovare a eFpre ieiG '+ ,og/1ie leFical/G (+ en uri multiple- varia,ile )n *unc1ie de conteFt+ St"lur"le nonart"st"ce %+ lim,a. denotativ Ba cu en preci o,i#nuitCG &+ eFpre ie caracteriDat/ prin utiliDarea unor *ormule #i con truc1ii mai mult au mai pu1in *iFe- repeta,ileG '+ concentra1ie leFical/G (+ en uri unice- cEt mai pu1in dependente de conteFt+ ReDult/ de aici c/- )n timp ce pentru ti!bc lurile nonarti tice Bo*icial- #tiin1i*ic- pu,lici ! tic- colocvialC- important e te ce in*orma1ie e tran mite- pentru tilul arti tic e *undamental *elul cum e tran mite in*orma1ia+ Compuneri peci*ice tilului o*icial Badmi! ni trativC unt: curriculum vitae- cri oare de inten1ie- cerere- proce !ver,al- memoriu de activitate etc+

TE2TE FUNCIONALE D( CURRICULUM VITAE


Curriculum vitae e te o no1iune care vine din lim,a latin/ #i )n eamn/ Kparcur ul vie1iiL+ Ea de emneaD/ un an am,lu de in*orma1ii prin care o per oan/ Bcare a pir/ au can! dideaD/ la o ,ur /- un po t etc+C e *ace cuno ! cut/ pentru cel care e te intere at )n anga.area ei+ Ap/rEnd ade eori u, o *orm/ a,reviat/ !CI !- curriculum vitae e te inonim cu in! tagme ca KpreDentare per onal/L au Kaplica1ie per onal/L+ )n rela1ia dintre cel care anga.eaD/ Bpoate *i numit generic KpatronLC #i cel care olicit/ un anumit po t- *iecare KparteL tre,uie / #tie cEte ceva de pre cealalt/+ Candidatul va )ncerca / preDinte unele caracteri tici per onale care /!i pun/ )n lumin/ calit/1ileG drept urmare- un Nu ele /" prenu ele A$res0. tele'on. e% a"l V-rst0. se=. stare c";"l0 Stu$"" curriculum vitae ,ine tructurat- complet- edi*i! cator va *i un prim pa al reu#itei+ Un ,un CI va relata ceea ce e te emni*icativ pentru pro! pria eFi ten1/- iar preDentarea va *i */cut/ )n detaliu+ Ia tre,ui cri )n a#a *el )ncEt / treDea c/ intere ul #i / nu plicti ea c/+ El e te pledoaria celui care )l crie #i care are un cop ,ine determinat- acela de a *i ale + Nu eFi t/ o c:em/ pre ta,ilit/ pentru alc/tuirea unei a emenea preDent/ri per onale+ Sunt )n / cEteva elemente care tre,uie neap/rat men1ionate- dup/ cum altele pot *i op1ionale pentru cel care e preDint/+ O vari! ant/ de criere a unui curriculum vitae ar putea / e ,aDeDe pe urm/torul et de in*orma1ii:

La acea t/ ru,ric/ tre,uie men1ionate #colile a, olvite- pro*ilul liceului- eventuale cur uri *recventate Boperare 0C- te:noredactareconducere autoC- *iecare cu perioada re pectiv/+ E ,ine ca preDentarea / )nceap/ cu evenimentul cel mai apropiat )n timp- cu alte cuvinte cronologia / *ie una inver /- din pre preDent )n pre trecut+ Dac/ au eFi tat reDultate deo e,ite )n particip/rile la olimpiade)er'or an,e <n act";"tatea la e iuni de comunic/ri #tiin1i*ice- diver e alte concur uri- e /colar0 ,ine / *ie men1ionate+ O medie ridicat/ la ,acalaureat- premii ori cali*icative *oarte ,une pot )ntregi o imagine de an am,lu+ Dac/ nu au eFi tat reDultate deo e,ite- acea t/ ru,ric/ poate *i eliminat/+ Dac/ ai mai lucrat cEndva- indi*erent )n ce *orm/- au dac/ ai Act";"tate pro'es"onal0 eFperien1/ )n domeniul olicitat- tre,uie men1ionat+ Aici po1i preciDa ceea ce #tii / *aci- c:iar #i ceea ce nu are o tangen1/ neap/rat/ cu TdomeniulL viDat+ )ntr!o ocietate )n care circula1ia in*orma1iei e tot mai rapid/- cunoa#! A+"l"t0,". cal"t0," terea unei BunorC lim,i tr/ine e te eFtrem de important/+ Nivelul competen1ei )n cunoa#terea lim,ii tr/ine re pective va *i preciDat prin particulariDare: vor,it- cri Bc/rora li e poate ad/uga cititC+ 0entru *iecare nivel e va indica- dup/ caD: *oarte ,ine- ,ine- ati ! */c/tor+ O erie de caracteri tici per onale pot *i luate )n calcul: capacitate organiDatoric/- receptivitate la nou- loialitate- punctuali! tate- con#tiincioDitate- ini1iativ/ etc+ Ru,rica viDeaD/ clarviDiunea olicitantului )n ceea ce )#i propune O+"ect";e pro'es"onale / *ac/ B / realiDeDeC din punct de vedere pro*e ional pe o anumit/ perioad/ de timp B%!' aniC+ Cel care va citi CI!ul va )n1elege c/ o! licitantul po tului are o plani*icare a traiectului pro*e ional+

)as"un" @6o++4%ur"F

Reco an$0r". re'er"n,e

Se n0tura /" $ata

Sportul- lectura- eFcur iile- muDica- alpini mul etc+ pot *i pa iunile *iec/ruia+ Dac/ una dintre ele vine )n concordan1/ cu natura po tului viDat- tre,uie in i tat a upra ei+ MuDica ori lectura unt adecvate unei activit/1i tatice- pe cEnd portul ori alpini mul e potrive c unei activi! t/1i de tip dinamic+ 0entru ca tot ceea ce ai cri / capete credi,ilitate- e te indicat ca #i alte per oane / certi*ice con1inutul etului de in*orma1ii+ De aceeae pre*era,il / te gEnde#ti la cineva care te cunoa#te #i care poate u 1ine cele a*irmate )n CI!ul t/u+ Te po1i orienta pre pro*e oricolegi au prieteni+ Semn/tura d/ nota de autenticitate #i de re pon a,ilitate in*orma! 1iilor de pre per oana ta+ Iei )ntElni )n via1/ )mpre.ur/ri cEnd vei *i pu /!1i preDin1i cur ul eFi ten1ei+ Scrierea unui curriculum vitae nu tre,uie / *ie o redactare :ao! tic/- )ntEmpl/toare a ceea ce )1i vine pe moment )n minte+ Ca / *ii preg/titB/C pentru o a t*el de itu! a1ie- care 1i e poate ivi oricEnd- completeaD/ cu aten1ie- eFactitate #i re pon a,ilitate propriul CIdup/ po i,ilul model care 1i!a *o t preDentat+

Un curriculum vitae poate *i )n o1it B#i e te indicat / *ie a#aC de copii FeroF dup/ diplomele de a, olvire a cur urilor urmate- de orice docu! ment ori re*erin1/ care / vin/ )n pri.inul celor a*irmate+ De a emenea- e recomanda,il / *ie ata#at/ o scr"soare $e "nten,"e. pentru a reDulta clar di poni,ilitatea pentru po tul olicitat- pre! cum #i a,ilit/1ile- cuno#tin1ele- calit/1ile #i per! *ormantele care te recomand/+

8( SCRISOAREA DE INTENIE Scri oarea de inten1ie con1ine motiva1ia #i eFprim/ di poni,ilit/1ile tale *a1/ de *irma la care vrei / te anga.eDi- )ntr!un *ormat atractiv #i conci + Ea con tituie prima ta #an / pentru a *ace o ,un/ impre ie- iar o cri oare conceput/ eFclu iv pentru *irma re pectiv/ arat/ intere! ul deo e,it pe care )l acorDi ace teia+ Dac/ prin CI!ul t/u ai o*erit o mul1ime de in*or! ma1ii de pre tine- de pre tudiile- a,ilit/1ile #i per*orman1ele tale- cri oarea de inten1ie tre! ,uie /!% conving/ pe anga.ator / te aleag/ pe tine #i nu pe un alt candidat+ Suge tii pentru redactarea unei cri ori de inten1ie: P 0er onaliDeaD/ cri oarea+ De cEte ori e te po i,il- adre eaD/ me a.ul direct celui care!% va citi+ D/ un tele*on au uit/!te pe Internet pentru a de coperi numele #i *unc1iile per oanelor!c:eie din *irma re pectiv/- dup/ care a igur/!te c/ le!ai cri corect+ P Folo e#te un lim,a. implu- ne o*i ticat+ Fii *ormal- dar nu rigid+ EFprim/ ceea ce ai de comunicat )ntr!o *orm/ direct/ #i nu *olo i un voca,ular prea ,ogat+ UtiliDeaD/ ver,e de ac1i! une- pentru a crea *raDe dinamice+ P Fii clar+ Scri oarea tre,uie /!#i ating/ copul- / *ie intere ant/- )ndea.un de atrac! tiv/ pentru a!% *ace pe cel care o cite#te / *ie intere at de per oana ta+ Scri oarea #i CI!ul tre,uie / r/ pund/ clar la )ntre,area: TDe ce a# anga.a acea t/ per oan/OL Dac/ r/ pun ul nu reDult/ din ceea ce crii- me a.ul e te ine*i! cient+ P Evit/ cli#eele #i lim,a.ul de lemn+ P Fii )ncreD/tor )n *or1ele proprii- dar nu arogant+ Nu a,orda o atitudine negativi t/ #i contradictorie- dar nici una upu / #i umil/+ F/!% pe anga.ator / )n1eleag/ c/ e#ti cali*icat pentru po tul vacant+ EFplic/ ce anume te atrage la *irma re pectiv/+ P Fii politico #i o*icial+ P Fii direct+ O cri oare redactat/ pro*e! ioni t #i un CI ,un )1i pot de c:ide calea pre o nou/ lu.,/+ O preDentare clar/ #i */r/ gre#eli Bde orice natur/C va )ncura.a cititorul / par! curg/ cu aten1ie CI!ul t/u #i / te c:eme la interviu+

P Nu uita / peci*ici *elul )n care po1i *i

contactat- o*er/ un num/r de tele*on la care / po1i *i g/ it oricEnd au o adre / de e!mail+


P SemneaD/ cri oarea de mEn/+ Dac/ ui1i

Folo e#te acela#i gen de :Ertie ca #i pentru CI+ Uni*ormitatea la / o impre ie *avora,il/+ Fo! lo e#te o imprimant/ care nu la / urme au emne negli.ente+ P 0/ treaD/ o copie #i pentru tine- pentru a #ti ce anume ai cri )n ea #i pentru a nu *i luat prin urprindere de )ntre,/ri privind con1inutul ei+

un a t*el de am/nunt- cel care o cite#te va avea impre ia c/ ai trimi o cri oare *ormal/+ P Nmp/ture#te cri oarea cu aten1ie+

Mo$elul une" scr"sor" $e "nten,"e


Numele Adre a candidatului Data C/tre DoamnaH Domnul ++++ Func1ia Firma Adre a Doamn/H Domnule +++ 0rimul paragra* EFplic/ motivul eFpedierii cri orii- ar/tEnd po tul au domeniul viDat+ Speci*ic/ de unde ai a*lat de po tul vacant au de eFi ten1a organiDa1iei+ Al doilea paragra* Men1ioneaD/ cali*ic/rile pe care le con ideri ca *iind de intere pentru re pectiva organiDa1ie*/r/ a )ncerca / anticipeDi punctul ei de vedere+ EFplic/ de ce e#ti intere at )n mod deo e,it de acel po t+ Dac/ ai eFperien1/ au preg/tire de pecialitate- men1ioneaD/ ace t lucru+ Al treilea paragra* F/ re*erire la CI!ul aneFat cri orii de inten1ie- precum #i la recomand/rile #i in*orma1iile pe care anga.atorul le poate o,1ine de pre tine din alte ur e Bagen1ii de recrutare #i pla are a *or1ei de munc/- *o#ti anga.atori etcC+ Al patrulea paragra* )nc:eie prin a olicita un interviu+ Dac/ ceea ce dore#ti nu e te un interviu- ci unt in*orma1ii uplimentare- e te politico / ata#eDi un plic tim,rat #i adre at+ )ncearc/ / ceri un r/ pun pre! ci din partea anga.atorului+

RedacteaD/ o cri oare de inten1ie c/tre Emil Ia ile cu- directorul *irmei +nterelec$ tronic 2.R.L. din 0ite#ti- trada CuDa Iod/- nr+ &(- prin care / olici1i anga.area pe un po t

Cu re pectH Cu deo e,it/ con idera1ie B emn/tura de mEn/C Nume #i prenume propriu pecialiD/rii tale+ Re pect/ au adapteaD/ Bdup/ caDC modelul cri orii de

inten1ie de mai u +

J( SCRISOAREA AN FORMAT ELECTRONIC E!mail e te pre curtarea de la Electronic Mail Bpo#t/ electronic/C+ E te unul dintre cele mai r/ pEndite ervicii Internet+ A ap/rut ini1ial ca un implu erviciu capa,il / mute un me a. B#ir de caractereC de pe un computer pe altul #i /!% depun/ )ntr!un director numit c/ u1/ po#tal/+ Concomitent cu deDvoltarea re1elelor de comunica1ie- e!mail!ul a cuno cut #i el o evolu1ie pectaculoa /+ 0entru a trimite cuiva o cri oare electroni! c/ Bme a. de e!mailC- tre,uie cuno cut/ )n primul rEnd adre a de e!mail+ In a*ara ace teia mai e te nevoie de un program de tran mitere e!mail- care poate *i "ail, Elm au .ine, dac/ e C- p Fro 1 To1 Su+Cect1 Date1 Repl4%to1 *olo e#te i temul de operare UniF- au +nternet "ail, 5et'cape "ail, Eudora .ro, =utlooY EBpre'', .e*a'u', dac/ e *olo e#te _indo^ + Un me a. de e!mail e te *ormat din dou/ componente: un con1inut Bceea ce dore#ti / trimi1i prin e!mailC #i un :eader Bgenerat de programul de mail care con1ine in*orma1iile nece are pentru e!mail!ul t/u c/tre de ti! natarC+ Seaderul e te *ormat din ni#te cEmpuri de in*orma1ie care unt nece are di*eritelor opera1ii de tran mi ie+ Li ta cEmpurilor care *ormeaD/ :eader!ul unui me a.:

EFplica1ie Con1ine adre a de e!mail a TeFpeditoruluiL+ Con1ine adre a de e!mail a Tde tinataruluiL+ E te o de criere )n cEteva cuvinte a me a.ului ! nu e te o,ligatorie+ E te data la care a *o t trimi me a.ulG e te completat automat de computer+ E te adre a la care eFpeditorul dore#te / primea c/ r/ pun ul )n caDul )n care acea ta di*er/ de cea de la care a *o t trimi e!mail!ul+

Ace t cEmp e te op1ional+ RepreDint/ numele organiDa1iei BcompanieiC ce de1ine computerul de pe care !a trimi me a.ul+ Messa5e%ID1 E te un #ir de identi*icare generat de agentul de tran port la trimiterea me a! .ului+ Ace t identi*icator e te unic pentru *iecare me a.+ Rece";e$1 Fiecare computer care prime#te me a.ul #i )l trimite mai departe Bpe drumul de la eFpeditor la de tinatar- inclu iv computerul eFpeditorului #i al de tina! taruluiC adaug/ cEte un a t*el de cEmp Banalog cu aplicarea #tampilelor de pe plicurile po#taleC+ In *elul ace ta e poate recon titui drumul urmat de me a. de la eFpeditor la de tinatar+ CC1 UtiliDatorii ale c/ror adre e vor *i trecute )n ace t cEmp vor primi cEte o copie Bcar,on copXC a me a.ului+ *CC1 Sunt copii trimi e unei li te de cititori- la *el ca #i copiile indigo o,i#nuite BCCC+ B,lind car,on copXC Totu#i- linia de antet care li teaD/ de tinatarii e te #tear / automat din me a.ul trimi + De aceea- nici unul dintre de tinatarii me a.ului Bdac/ e te vreunulC nu va #ti cine a mai primit Tcopii indigo ,lindL+ Din moment ce nu eFi t/ nici o )nregi trare )n me a.ul recep1ionat c/ ace te copii au *o t trimi e- ac1iunile ulterioare care *olo e c date din antet Bde eFemplu ReplXC nu )i vor include #i pe ace#ti de tinatari+ Fi#ierele Sunt o cale de ad/ugare a unor in*orma1ii uplimentare la me a.ele trimi e+ emn/tura Ele unt ade ea *olo ite pentru a include in*orma1ii de pre utiliDator precum #i modul cum poate *i el contactat+ BSur a in*orma1iilor: InternetC

Or5an"!at"on1

RedacteaD/ o cri oare )n *ormat electronic de circa o pa! gin/- pe o tem/ la alegere- pe care / o adre eDi unui colegH unei colege de cla /+ Solicit/!i un r/ pun la cri oare )ntr!un termen curt+ Citi1i apoi )n cla /- )ntr!o or/ urm/toare- cri ori )n *ormat electronic redactate de voi potrivit cerin1ei de mai u +

E8ALUARE CURENTB A+LICAII


%+ InterpreteaD/- prin re*erire la *a,ula Iepurele, o%arul +i copoiul de ;rigore AleFandre cu- urm/toarea a*irma1ie a criticului ;+ C/line cu: 7abula e'te ade'ea o mic pie' de teatru 'au un monolo* Q #n ace't caz #n'cenarea fiind totul. &+ Identi*ic/ cel pu1in trei tr/ /turi pentru a demon tra c/ teFtul analiDat e te o *a,ul/+ '+ In orice *a,ul/- )n general- animalele unt ale e )n a#a *el )ncEt / repreDinte o tr/ /tur/ de caracter a individului: #iretenial/comia- cruDimea- la#itatea etc+ Nume#te tr/ /tura dominant/ pentru *iecare dintr per ona.ele *a,ulei Iepurele, o%arul +i copoiul de ;rigore AleFandre cu #i argumenteaD/!1i op1iunea+ (+ Demon traD/ c/ Kproce ulL intentat iepurelui nu e te decEt o )n cenare pu / la cale de un cuplu olidar )n intere e: ogarul #i copoiul+

(in)olo ,e te9t
%+ Cite#te )n volumul Si!%ur pri!tre poe(i de Marin Sore cu *a,ula

Boul i vi(elul, parodie a celei compu e de ;rigore AleFan! dre cu+ &+ Scrie o po i,il/ de*ini1ie a *a,ulei dedu / din ace te ver uri: 7abula 'e cheam o %eche corcitur Dintre pilda bun i caricatur) = minciun blnd$n care 'e prefac azurile 'noa%ei 'curte$n bobrnac. #nc de pe %remea robului E'op, 5$a fo't #ncercat fr tlc i 'cop &i #ntotdeauna, de la el #ncoace, Ea #n loc de oameni pune dobitoace. Le d *rai i 'la% i dre*torii, Ca$ntr$un ba'm anume 'cri' pentru copii, !rtnd c %ite, fiare, trtoare 2e$nrude'c cu omul, mai cu fiecare) C$i frnicie i$ntre animale: 2unt al Dumnea%oa'tr, 'lu*a Dumitale. BTudor Arg:eDi- Pre.a(a$

#@EF)* L)7)CG

Nnainte de teFt
Not biobibliogra/i) ::::::::::::::::::::::::::::: Mi7ai Emine')u )'850'88&+" poet i pro%ator. .e nate la 1otoani ca fiu al lui 96eor$6e Emino(ici i al Maluci. E al aptelea copil dintre cei unspre%ece )patru fete i apte biei+. Copilria i*o petrece la 3poteti. 5in '858 urmea% clasele a lll*a i a 30*a primar la Cernui. ,esuport2nd ri$orile disciplinei colare" se #ntoarce la 3poteti" apoi mer$e la 1otoani ca practicant la tribunal" iar dup aceea" copist. Me(ine #n toamna lui '885 la Cernui i locuiete #n casa profe* sorului Aron ;umnul" de a crui bi* bliotec se #n$ri>ete. #n luna februa* rie" acelai an" debutea% la re(ista 0amilia de la 1udapesta cu poe%ia De-a avea.... 5irectorul re(istei" losif 0ulcan" #i sc6imb numele din Emino(ici #n Eminescu. #ntre '887 i '88&" prsind 1u* co(ina" (iitorul poet rtcete prin 4ransil(ania i Muntenia cu trupe de teatru. E sufleor" copist i" la ne(oie" c6iar actor. #n toamna anului '88& trece prin 1otoani i tatl su #i #ntrerupe pere$rinrile" trimi2ndu*l la studii la 0iena. Aici" se #nscrie la Fni(ersitate. 7rec(entea% cursuri de filo%ofie" limbi romanice" medi* cin" economie etc. .e apropie de cercul societii literare -unimea de la lai" creia #i trimite c2te(a poe%ii"

%+ Alc/tui1i dou/ ec:ipe de cEte patru colegi+ Alege1i una dintre

cele dou/ valori: iu,irea au cunoa#terea+ C/uta1i argumente pentru a u 1ine alegerea+ ;/ i1i apoi #i contraargumente pentru cele propu e de ec:ipa adver /+ Ceilal1i colegi care a i t/ la di ! cu1ie vor putea interveni )n *inal pentru a completa argumentele celor dou/ ec:ipe+ &+ Di cuta1i )ntre voi de pre ratarea unei ocaDii care crede1i c/ v!ar *i o*erit *ericirea+ RealiDa1i- individual- o li t/ a cauDelor re*uDu! lui #i o li t/ a e*ectelor )n planul propriei eFi ten1e+

7L=!RE !L-!2TR!
de Mi:ai Emine cu
8+ar te$ai cufundat #n 'tele &i #n nori i$n ceruri nalte1 De nu m$ ai uita #ncale, 2ufletul %ieii mele. +n zadar ruri #n 'oare :rmdeti$n a ta *ndire &i cmpiile a'ire &i #ntunecata mare) .iramidele$n%echite 9rc$n cer %rful lor mare Q 5u cta #n deprtare 7ericirea ta, iubitei4 !'tfel zi'e mititica, Dulce netezindu$mi prul. !h6 ea 'pu'e ade%rul) Eu am r', n$ am zi' nimica. 8 ai #n codrul cu %erdea, 9nd$iz%oare pln* #n %ale, 2tnca 't ' 'e pr%ale +n prpa'tia mrea. !colo$n ochi de pdure, Ln* balta cea 'enin &i 'ub tre'tia cea lin (om ede #n foi de mure.

publicate imediat #n re(ista Convorbiri literare. Ga 0iena se #mprie* tenete cu loan .la(ici. Cu a>utorul bnesc acordat de -unimea st doi ani la Fni(ersitatea din 1erlin" unde audia% cursuri de filo%ofie" istorie" limba sanscrit i mitolo$ie. Me#ntors la lai )'87 +" e numit director al 1ibliotecii Centrale Fni(er* sitare" apoi re(i%or colar al >udeelor 0aslui i lai. Acum #l cunoate pe 3on Crean$ i lea$ cu acesta o prietenie durabil. #n aceeai pe* rioad poate fi plasat #nceputul Kro* manului de dra$oste< cu 0eronica Miele. #n toamna anului '877 pleac la 1ucureti i intr #n redacia %iarului conser(ator ,impul. Ga sf2ritul anului '883 #i apare prima ediie a unui (olum de Poe7ii, prin $ri>a i cu prefaa criticului 4itu Maiorescu" cel dint2i care a a(ut intuiia $eniului eminescian. Mestabilit parial dup tratamentul la un sanatoriu de l2n$ 0iena" poe* tul triete o lun$ i dureroas a$onie (reme de ase ani" p2n la '5 iunie '88&.

&i mi$i 'pune$atunci po%eti &i minciuni cu$a ta *uri, Eupe$ unfir de romnit (oi cerca de m iubeti. &i de$a 'oarelui cldur (oi fi roie ca mrul, "i$oi de'face de$aur prul, 2$i a'tup cu dn'ul *ura. De mi$i da o 'rutare, 5ime$n lume n$a '$o tie, Cci %a fi 'ub plrie $ &i$ apoi cine treab are6 Cnd prin cren*i '$afi i%it Luna$n noaptea cea de %ar, "i$i ine de 'ub'uoar, Te$oi ine de dup *t. .e crare$n boli de frunze, !pucnd 'pre 'at #n %ale, 5e$ om da 'rutri pe cale, Dulci ca florile a'cun'e. &i 'o'ind l$al porii pra* (om %orbi$n #ntunecime) :ri/a noa'tr n$aib$o nime, Cui ce$i pa' c$mi eti dra*1 4

Tema * repre%int un aspect $eneral care apare #n opera literar. Marile opere au i%(or2t #ntotdeauna din teme ma>ore" importante pentru om i pentru destinul su. 7iecare creator tratea% tema #n funcie de personalitatea sa artistic. Aparenta lor mare di(ersitate ascunde" #n fond" un numr de teme eterne? iubirea, natura, copilria, timpul, r1boiul, prietenia, cltoria etc. Moti5 * unitate structural a operei literare. .e manifest ca o situaie tipic" purttoare de sem* nificaie. Moti(ul e o modalitate prin care tema se reali%ea% #n oper. Moti(ul central" cu $rad sporit de repetabilitate" poart numele de laitmotiv. Marile teme ale creaiei emines* ciene cuprind numeroase motive, uniti structurale comune mai mul* tor poe%ii. ;rintre cele mai frec(ente moti(e care apar #n opera lui Mi6ai Eminescu se pot aminti? lacul, codrul, teiul, i1vorul, luna, eniul etc.

+nc$o *ur $ i di'pare... Ca un 'tlp eu 'tm #n lun6 Ce frumoa', ce nebun E alba'tra$ mi, dulce floare6 &i te$ai du', dulce minune, &$a murit iubirea no'tr Q 7loare$alba'tr6 7loare$alba'tr6. Totui... e'te tri't #n lume6 DCon%orbiri literare, % aprilie %72'C

Romanti'm * orientare ideolo* $ic" artistic i literar manifestat #n prima >umtate a secolului al BlB*lea #n spaiul european" carac* teri%at prin? afirmarea indi(iduali* tii" a ori$inalitii i a sponta* neitii" primatul sentimentului i al fante%iei creatoare" eApansiunea eului indi(idual" e(adarea din reali* tate #n fante%ie" (is sau re(erie" res* pin$erea re$ulilor impuse de clasi* cism" fascinaia misterului i a eAcepionalului. Alturi de aceste caracteristici ale esteticii romantice" #n literatur se obser( interesul pentru mituri" simboluri" culoare local )folclor" trecut istoric" natur+" spaii eAotice" amestecul $enurilor" speciilor i al stilurilor" preferina pentru situaii i persona>e eAcep* ionale" antite%a" di(ersificarea resurselor limbii literare )(aloarea stilistic a limba>ului popular sau ar6aic etc+" culti(area cu predilecie a unor specii lirice? meditaia" ele$ia" romanaH specii dramatice? dramaH specii epice? le$enda" bala* da" poemul" nu(ela )istoric" fan* tastic+" romanul )istoric" de a(en* turi" fresc+. Mepre%entani? #n literatura uni* (ersal * ,o(alis" -einric6 -eine" E.4.A. -offmann" 1Iron" .6elleI" Do6n Leats" 0ictor -u$o" Alp6onse de Gamartine" Alfred de 0i$nI" Al* fred de Musset" 9iacomo Geopardi" AleJsandr Mi6ail ;uJin" Germon* to(H #n literatura rom2n * Mi6ai Eminescu" Costac6e ,e$ru%%i" 9ri* $ore AleAandrescu.

0uncte de reper

0oemul Aloare albastr&, cri )n %72& #i pu,licat )n revi ta o!vorbiri literare, )n %72'- e te o capodoper/ a liri mului emi! ne cian din etapa de tinere1e- purtEnd )n germene marile teme #i idei poetice relie*ate mai tErDiu )n Lucea.&rul0 DeDvoltare a unui motiv poetic european )ntr!o viDiune liric/ proprie- Aloare albastr& poate *i con iderat/ o poeDie!nucleu a romanti mului emine cian+ IiDiunea romantic/ e dat/ de tem/- de motivele literare- de atitudinea poetic/- de a ocierea peciilor: poem *iloDo*ic Bmedita1ieC- eglog/ Bidil/ cu dialogC #i elegie+ La romantici- tema iu,irii apare )n corela1ie cu tema naturiipentru c/ natura vi,reaD/ la t/rile u*lete#ti ale eului+ Aloare albastr& apar1ine ace tei teme #i repreDint/ ipo taDa iu,irii para! di iace- preDent/ )n idilele emine ciene din aceea#i perioad/ de crea1ie- Sara pe "eal, 'ori!(a, Lacul, Povestea teiului, au )n ecven1a idilic/ din Lucea.&rul0 Dep/#e#te )n / cadrul unei idileimplicEnd condi1ia geniului+ Aloare albastr& )#i are punctul de plecare )n mitul romantic al a pira1iei c/tre idealul de *ericire- de iu,ire pur/- )ntElnit #i la Novali au Leopardi+ Motiv romantic de larg/ circula1ie euro! pean/- floarea alba'tr im,oliDa )n romanul Hei!ric6 vo! O.ter"i!%e! de Novali tendina 'pre infinit, nzuina de a atin*e #ndeprtata patrie a poeziei BD+ 0opoviciC- iar )n opera lui Leopardi voin1a liric/ de a nau*ragia )n in*init+ Sim,olul *lorii al,a trereg/ it #i )n alte teFte emine ciene- &li! 1.ile "i! poveste$, S&rma!ul 'io!is, do,Ende#te aici valoare poli emantic/: a pira1ie pre *ericirea prin iu,ire- no talgie a iu,irii ca mi ter al vie1ii- opo! Di1ie ireducti,il/ )ntre lumea cald/- e*emer!tere tr/ #i lumea rece a ideilor- a cunoa#terii a, olute+ In crea1ia emine cian/- alba'trul e te culoarea in*initului- a marilor dep/rt/ri- a idealului- iar floarea im! ,oliDeaD/ via1a- *iin1a p/ tr/toare a dorin1elor deDv/luite cu vra./+ 0oeDia e tructureaD/ )n .urul unei erii de opoDi1ii: eternitateH moarte ! temporalitateH via1/- ma culin ! *eminin- deta#are apoli! nic/ ! tr/ire dioni iac/- a, tract ! concret- vi ! realitate- aproape ! departe- atunci ! acum+ CompoDi1ia romantic/ e realiDeaD/ prin alternarea a dou/ pla! nuri- de *apt con*runtarea a dou/ moduri de eFi ten1/ #i ipo taDe ale cunoa#terii: lumea a, tract/- a cunoa#terii a, olute #i lumea iu,irii concrete- a cunoa#terii tere tre+ Celor dou/ lumi li e a ociaD/ dou/ ipo taDe umane Bma culin ! *emininC au portrete pirituale Bgeniul ! */ptura tere tr/C+ Ca )n liri mul de m/#ti- eul liric )mprumut/ pe rEnd- cele dou/ ipo taDe- ma culin ! *eminin- el ! ea- )ntr!un dialog al eternului cu efemerul BIladimir StreinuC+ Simetria celor patru ecven1e poetice e te u 1inut/ de monologul liric al *etei- care eFprim/ termenii antinomici Blumea lui ! lumea eiCpunctat de cele dou/ re*lec1ii ulterioare ale ,/r,atului+ Monologul *etei ia- )n primele trei tro*e- *orma repro#ului #i con1ine im,olurile eternit/1ii!mor1ii- con*igurEnd imaginea lumii reci a ideilor a, tracte+ Medita1ia ,/r,atului din tro*a a patra poart/ germenele ideii din *inal #i egmenteaD/ monologul *etei- care e continu/ cu c:emarea la iu,ire )n pa1iul tere tru- cadru natural paradi iac+ Tr/irea dioni iac/- im,oliDat/ de ipo taDa *eminin/- e te )nlocuit/- )n *inal- cu deta#area apolinic/- a ociat/ ipo taDei ma cu! line+ Ier,ele la timpul trecut u 1in decala.ul temporal #i tonalitatea elegiac/+ Contra tul dintre vi #i realitate- ca #i incompati,ilitatea

dintre cele dou/ lumi care o clip/ !au )ntElnit )n iu,ire pentru ca apoi / e rea#eDe )n limitele lor- unt ugerate de ver ul *inal- de o dulce tri te1e: Totui... e'te tri't #n lume6 EBplorarea teBtului

(i)*ionar )ultural A-olini) i ,ioni'ia) )de la numele %eilor Apollo i 5ionIsos+ *cate$orii estetice formulate de filo* %oful $erman 7riedric6 ,iet%sc6e )'8 *'&00+ #n lucrarea Naterea tra#e&iei &in spiritul "u7icii )'87!+ i considerate drept :factori fundamentali< ai artei $receti. Cele dou atitudini pot fi #ns recunos* cute i aplicate #n creaii artistice din toate timpurile. Apollo este %eul luminii i al puritii" al fante%iei" al poe%iei i al artelor frumoase. 5ionIsos este %eul (inului" al beiei eAtatice" al tririlor de%lnuite. ;rincipiul apolinic repre%int ati* tudinea contemplati(" $2ndirea senin" #ntemeiat pe ec6ilibru" armonie i msur" #n opo%iie cu principiul dionisiac, principiu di* namic i de trire de%lnuit a for* elor incontiente" desctuare a instinctului. *polinic i dionisiac% #nelepciune i instinct" (ia i $2ndire" mu%ic i plastic.

%+ Dup/ prima lectur/ a poeDiei- propune un alt cuvEntH o alt/ in!

tagm/ cu en potrivit pentru a )nlocui titlul Aloare albastr&0


&+ O tr/ /tur/ romantic/ e te ame tecul peciilor )n acela#i teFt li!

terar+ In Aloare albastr& unt preDente tr/ /turi ale peciilor lirice: medita1ie BpoeDie *iloDo*ic/C- eglog/ Bidil/ cu dialogC- elegie BeF! primarea unui entiment de tri te1e- de regret- de melancolieC+ Identi*ic/ )n teFt cEte o particularitate a *iec/rei pecii+ '+ SelecteaD/- din urm/toarea li t/- teme #i motive romantice care e reg/ e c )n poeDie: iu,irea #i naturaG medita1ia nocturn/G in! gur/tateaG geniulG vi ul au reveriaG via1a ca vi G timpulG melan! coliaG trecutul i toric BruineleCG ,oalaG *a cina1ia mi teruluiG re! volta )mpotriva condi1iei umane+ Compar/ elec1ia ta cu aceea realiDat/ de colegulH colega de ,anc/+ ApreciaD/ corectitudinea elec1iei- punEnd )n leg/tur/ temele cu peciile lirice implicate+ (+ ;rupeaD/ motivele literare din poeDie )n *unc1ie de cele dou/ planuri c/rora li e u,ordoneaD/: ! lumea rece- a contempla1iei #i a ideilor a, tracteG ! lumea tere tr/- cald/- *amiliar/+ 3+ In lirica emine cian/- tema iu,irii apare )ngem/nat/ cu tema na turii Bca la romanticiC- dar e realiDeaD/ )n di*erite ipo taDe Bcon *orm lucr/rii Opera lui /i6ai Emi!escu de ;+ C/line cuC: ! cuplul adamicH iu,irea paradi iac/ B)n idileCG ! iu,irea demonic/G ! Kerotica *unerar/LG ! iu,irea pierdut/ B)n elegiiC+ Alege- din li ta de mai u - ipo taDa iu,irii realiDat/ )n Aloare albastr&0 6+ TeFtul e te organiDat )n ecven1e poetice core punD/toare celor dou/ ipo taDeH voci ale eului liric+ DelimiteaD/ ecven1ele poeDiei #i ta,ile#te eventualele rela1ii dintre ele Brela1ii de opoDi1ie- rela1ii de imetrieC+ Voc" l"r"ce Vocea 'e "n"n01 5u cta #n deprtareC7ericirea ta, iubite6 %+ 0rima ecven1/ poetic/- alc/tuit/ din tro*ele I%III. con1ine repro#ul adre at de *at/ ,/r,atului adEncit )n contempla1ie- *a cinat de cunoa#terea a, olut/+ SelecteaD/ doi termeni populari #i dou/ apela! tive care u 1in adre area *amiliar/+ &+ Univer ul piritual )n care geniulH omul uperior e te iDolat e con! *igureaD/ prin enumera1ia im,olurilor eternit/1ii!mor1ii au ale cunoa#terii a, olute+ Tran crie )n caiet pe o coloan/ ace te im,oluri #i completeaD/ a doua coloan/ cu po i,ilele emni*ica1ii ale ace tora+ '+ EFplic/ en ul averti mentului ro tit de *at/ 5u cta #n de$ prtareC 7ericirea ta, iubite6, re*erindu!te la calea )mplinirii umane: iu,irea au cunoa#terea+

Eul em-iri) )bio$rafic+ * repre* %entarea poetului ca autor" persoan cu o eAisten real" limitat #n timp i spaiu" cu o anumit personalitate bio$rafic" psi6olo$ie i concepie despre (iaH strile" sentimentele sau ideile sale se proiectea% #n teA* tul poetic de eul liric" cu care nu tre* buie confundat. Eul empiric este i%(orul diferitelor iposta%e ale eului liric din creaiile artistice.

Eul liri) * :(ocea< care eAprim #n teAt $2ndurile i sentimentele po* etuluiH indi(idualitate care nu se confund cu personalitatea bio$ra* fic a autorului. Eul liric are ca surs eul empiric" dar #l depete pe acesta" prin eAprimarea unor triri sau (alori $eneral*umane. Mrci leAico*$ramaticale ale eului liric? pronume i (erbe la persoana 3 sin$ular" la persoana 3 plural" la per* soana a ll*a sin$ular" dati(ul etic" dati(ul posesi(" indici ai spaiului i ai timpului ordonai prin raportare la (orbitor" (aloarea afecti( a unor deri(ate leAicale )diminuti(e" au$* mentati(e+" substanti(ul la (ocati(" superlati(e stilistice ale ad>ecti(ului" topica afecti(.

(+ Invita1ia la iu,ire )n planul tere tru- )n tro*ele 3!%&- proiectea! D/ a pira1ia pre *ericire )n planul reveriei- *apt u 1inut de ver! ,ele la viitor au la modul con.unctiv+ Tran crie ace te ver,e+ 3+ Spre deo e,ire de alte idile emine ciene- )n 7loare alba'tr, *e! meia e te aceea care adre eaD/ c:emarea la iu,ire- )n paradi ul naturii- ca a pira1ie pre re*acerea cuplului adamic+ Tran crie termeni ai vor,irii *amiliare care u 1in intimitatea adre /rii+ 6+ Imaginarul poetic emine cian are o erie de particularit/1i care )l *ace original #i recogno ci,il )n crea1iile grupate )n *unc1ie de o perioad/ au de o tem/+ In poeDiile de tinere1e- cadrul natural paradi iac e te un pa1iu protector al cuplului de )ndr/go ti1i+ Tran crie #i comenteaD/ ver uriH *ragmente de ver care con*i! gureaD/ elementele pa1iale ! motive *undamentale ale crea1iei emine ciene: codrul- iDvorul- pr/pa tia- ,alta- tre tia- *oi de mure- romEnit/- crengi- luna- noaptea- c/rarea+ 2+ ComenteaD/ oral Bla alegereC o tro*a din ecven1a poetic/ a in! vita1iei la iu,ire- ar/tEnd rela1ia dintre ideea poetic/ #i *igurile de til utiliDate+ 7+ 0ortretul *etei e remarc/ prin inocen1/ #i enDualitate+ Tran crie intagmeleH ver urile care ugereaD/ tr/ /turile *etei #i nume#te ace te tr/ /turi+ @+ C:emarea la iu,ire organiDeaD/ ecven1a poetic/ gradat- )ntr!un cenariu erotic+ Recite#te ecven1a #i men1ioneaD/ etapele ace ! tui cenariu erotic+ %5+ O, erv/ trecerea de la pei a.ul ru tic la pei a.ul *eeric- de la re gimul diurn la cel nocturn+ Di cut/ de pre: ! particularit/1ile de ordin viDual- cromatic- care e a ociaD/ celor dou/ momente ale DileiG ! emni*ica1ia tre tiei- re pectiv- a por1ii )n *iecare dintre cele dou/ pa1ii+ Vocea ascul"n01 Totui... e'te tri't #n lume6
%+ Re*lec1iile ,/r,atului pla eaD/ c:emarea la iu,ire )ntr!un plan al

trecutului+ Tran crie ver,ele eFi tente )n interven1iile re*leFive din tro*a a patra #i din cele dou/ tro*e *inale+ 0reDint/ rolul eFpre iv al timpurilor ver,ale utiliDate+ &+ Recite#te tro*a a patra+ 0reciDeaD/ atitudinile ,/r,atului *a1/ de c:emarea iu,irii- )n planul trecut- al tr/irii #i )n planul preDental rememor/rii+ '+ ComenteaD/- din per pectiva *inalului- rela1ia dintre ver urile con tatative: !h6 ea 'pu'e ade%rul #i Totui... e'te tri't #n lume6. (+ Recite#te ultima tro*a #i r/ punde la una dintre urm/toarele cerin1e: ! eFplic/ rolul rEndului de puncte care iDoleaD/ tro*a *inal/ de re tul poeDieiG ! compar/ cele dou/ ver uri de mai .o Bcare au con tituit o di put/ )n eFegeDa emine cian/C #i eFplic/ di*eren1a de en dintre ele: Totui... e'te tri't #n lume6 Totul e'te tri't #n lume6 $ eFprim/!1i opinia de pre cauDa tri te1ii )n lume- a#a cum reDult/ din poeDie+ 3+ 0ercep1ia principiului ma culin a upra *emeii )nregi treaD/ mai multe trepte ale cunoa#terii erotice- ugerate prin modi*icarea apelativelorH a cali*ic/rilor ace teia+ Tran crie *ragmentele de ver H ver urile care con1in apelativele #i a ociaD/ *iec/reia o emni*ica1ie din li ta de mai .o au propune o alt/ emni*ica1ie: ! iu,irea ca .ocG

I,il * )$r. eid?ilion :mic tablou poematic<+ specie a liricii peisa$is* tice" aprut #n antic6itate" a(2nd ca tem (iaa pastoral i obi* ceiurile c2mpeneti" #nfiate #ntr*o lumin nai(*sentimental. 3dila #n* frumuseea% (iaa rustic" adesea inclu%2nd scene $raioase de dra* $oste nai(" ne(ino(at. #n timp" idila a>un$e un $en poetic con* (enional" de un sentimentalism artificial" #n decor rustic.

! a umarea iu,irii!pa iuneG ! iu,irea ca mi ter al vie1iiG ! idealul de iu,ire+ 6+ Scrie cEte o li t/ con1inEnd cel pu1in trei atri,ute ale principiu! lui *eminin- re pectiv- ale principiului ma culin- a#a cum reDult/ din poeDia citit/+ Iei avea )n vedere ca tr/ /turile identi*icate / le po1i u 1ine prin eFemple din poeDie+ 2+ Identi*ic/ )n teFt elementele de proDodie Brim/- ritm- m/ ur/C+ EFprim/!1i opinia de pre rela1ia dintre elementele identi*icate #i tema au tarea poetic/ din teFt+ 7+ 0reDint/ originalitatea proDodiei emine ciene- re*erindu!te la cuvintele- di*erite din punct de vedere mor*ologic- care rimeaD/+

L" +0 " co un"care FI#URILE DE STIL


F"5ur0 $e st"l ! procedeu arti tic utiliDat )n copul poririi eFpre ivit/1ii unei comunic/ri+ Cla i*icarea *igurilor D( 7i*urile 'intactice 'au de con'trucie $ ating *orma eFpre iei #i viDeaD/ con truc1ia gramatical/ la nivel mor*ologic #i intactic: \ *iguri intactice ale in i ten1ei: enume rarea- repeti1iaG O *iguri compoDi1ionale: imetria- antiteDaG \ *iguri retorice: interoga1ia retoric/eFclama1ia retoric/- invoca1ia retoric/+ &+ 7i*urile 'emantice BtropiC ! antreneaD/ modi*ic/ri de en - unt mai compleFe #i prive c atEt u, tan1a con1inutului- cEt #i *orma lui+ Ace tea unt: \ epitetulG O compara1iaG \ per oni*icareaG \ metonimiaG \ inecdocaG \ meta*oraG oFimoronulG ine teDiaG alegoriaG im,olul+ '+ 7i*urile de 'unet $ produc modi*ic/ri )n u, tan1a eFpre iei- prin organiDarea )ntr!un anumit *el a unetelor+ Ace tea unt: \ alitera1iaG \ eu*onia+ Ep"tetul eFprim/ o )n u#ire neo,i#nuit/ a unui o,iect- a unei ac1iuni+ Din punct de vedere gramatical- cel mai ade ea epitetul con t/ )ntr!o determinare:
d a unui u, tantiv printr!un ad.ectiv: bolta

cea 'enin 1Aloare albastr&$H d a unui ver, printr!un adver,: ' ne pri%im ne'io' i dulce 1Lucea.&rul$0 0otrivit demon tra1iei */cute de Tudor Iianu )n tudiul Epitetul emine'cian, acea t/ *igur/ de til TcaracteriDeaD/ un o,iect prin reac1iile apreciative pe care le treDe#te au prin una din )n u#irile lui morale au *iDiceL+ Din ace t punct de vedere- )n poeDia lui Emine cu eFi t/ mai multe tipuri de epitete: d ornant- care eFprim/ o )n u#ire permanent/: 'omn lin 1/ai am u! si!%ur "or$H d individual- care arat/ o tr/ /tur/ proprie #i individual/ a o,iectului: mni 'ubiri 'i reci 1So!et$H d antitetic- prin care e preDint/ o )n u#ire ce poate p/rea opu / calit/1ilor acordate )n genere o,iectului: bul*ri fluizi 1 &li! - Aile "i! poveste A. Co para,"a eFprim/ raportul de a em/! nare )ntre doi termeni Bcomparant #i com! paratC pentru a coate )n eviden1/ caracteri ti! cile unuia dintre ei: Trecut$au anii ca nouri lun*i pe e'uri 1Trecut-au a!ii000$0 )erson"'"carea pre upune tran *erul unor )n u#iri proprii peciei umane- o,iectelor au altor *iin1e: Lun tu, 'tpn$a mrii, pe a lumii bolt luneciC &i *ndirilor dnd %ia, 'uferinele #ntuneci. 1Scrisoarea +A.

%+ Identi*ic/- )n teFtul de mai .o - *igurile de til Bepitet- compara1ie- per oni*icareC #i eFplic/ rolul lor eFpre iv: 5ourii cur*, raze$a lor iruri de'pic, 2tre' ine %echi ca'ele$n lun ridic. 2crie$n %nt cumpna de la fntn, Meta'ora e te o *igur/ de til care preDin! t/ ca identici doi termeni di tinc1i- )n urma unui tran *er de tr/ /turi emantice )ntre ace#tia: .rea c printre nouri '$a fo't de'chi' o poartC .rin care trece, alb, re*ina nopii moart. 1/ela!colie$0 Tudor Iianu- )n tudiul Problemele meta.orei, con tat/: TCeea ce di pare )n tre! cerea de la compara1ie la meta*or/- ar *i- a#adarpreDen1a termenului cu care e *ace compara1ia #i- )n con ecin1/- partea de cuvEnt au locu1i! unea care mi.loce#te apropierea celor doi ter! meni: ca, a'emeni cu, #ntocmai ca, precum, tot a'tfel etc+ Meta*ora ar *i deci o compara1ie u,! )n1elea / #i pre curtat/ au eliptic/L+ Meton" "a e te )nrudit/ cu meta*ora+ Ea e realiDeaD/ prin )nlocuirea unui cuvEnt prin altul )ntre care eFi t/ o rela1ie logic/ Btempo! ral/- pa1ial/- cauDal/C+ 0rin metonimie e u, tituie: %+ Identi*ic/- )n teFtele de mai .o - *igurile de til Bmeta*or/- metonimie- inecdoc/C #i eFplic/ rolul lor eFpre iv: "urean 'cutur lanul cu$a lui %oce ru*init, Rumpe coarde de aram cu o mn amorit, Cheam piatra ' #n%ie ca i miticul poet, 2mul*e munilor durerea, brazilor de'tinul 'pune, &i bo*at #n 'rcia$i ca un a'tru el apune, .reot deteptrii noa'tre, 'emnelor %remii profet. DEpi*oniiA Codrul clocoti de z*omot i de arme i de bucium, +ar la poala lui cea %erde mii de capete pletoa'e, "ii de coifuri lucitoare ie' din umbra$ntunecoa') O=" oronul con t/ )n a ocierea )n aceea#i intagm/ a dou/ cuvinte care eFprim/ no1iuni contradictorii- incompati,ile din punct de vedere logic- care creeaD/ prin con! tra tul lor o imagine poetic/ eFpre iv/: 5e*uri albe, 'trluciteC 5ate luna ar*intie. S"neste!"a repreDint/ o a ociere pontan/ )ntre enDa1ii de natur/ di*erit/ Bde eFemplu: unet ! culoare ! par*umC: 7lori alba'tre

(alea$i #n fum, fluiere murmur$n 'tn. &i o'tenii oameni cu coa'a$n 'pinare (in de la cmp, toaca r'un mai tare, Clopotul %echi #mple cu *la'ul lui 'ar, 2ufletul meu arde$n iubire ca para. 1Sara pe "eal$
d e*ectul prin cauD/ au cauDa prin e*ect: Troienind crrileC &i *onind cntrile. DRe%edereA) d a, tractul prin concret au concretul prin a, tract: &i co'ia ta blaie o aduni la ochi pln*nd.C +nim fr 0de nde/de, 'uflete btut de *nd. 1 &li! - Aile "i! poveste$H d numele unui lucru prin im,olul lui: Tot ce 't #n umbra crucii, #mprai i re*i '$ adunC 2 dea piept cu ura*anul ridicat de 2emilun. 1Scrisoarea III$0 S"nec$oca e te con iderat/ o varietate a metonimiei+ Ea con t/ )n re trEngerea au l/r! girea en ului unui cuvEnt prin *olo irea )n! tregului pentru parte- a p/r1ii pentru )ntreg- a particularului pentru general a ingularului )n locul pluralului- a genului )n locul peciei etc: =chii ti mari caut$n frunza cea rar. 1Sara pe "eal$

Clreii #mplu cmpul i roie'c dup un 'emn &i #n caii lor 'lbateci bat cu 'crile de lemn, .e copite iau #n fu* faa ne*rului pmnt, Lnci 'cnteie lun*i #n 'oare, arcuri 'e #ntind #n %nt... 1Scrisoarea III$ $ =, la'$mi capul meu pe 'n, +ubito, ' 'e culce 2ub raza ochiului 'enin &i ne*rit de dulce) Cu farmecul luminii reci :ndirile 'trbate$mi, Re%ar' linite de %eci .e noaptea mea de patimi. 1Lucea.&rul$ tremur ude #n %zduhul tmiet 1 &li! $ Aile "i! poveste$0 Ale5or"a e te *igura de til alc/tuit/ dintr!o )n#iruire de meta*ore- compara1ii- per o! ni*ic/ri- *ormEnd o imagine unitar/- concret/prin care e ugereaD/ no1iuni a, tracte+ S" +olul e te leg/tura analogic/ )ntre un a pect al lumii ideale Ba, tracteC #i un ele! ment al lumii viDi,ile- materiale+

%+ EFplic/ emni*ica1ia oFimoronului din urm/ toarele ver uri: Cnd deodat tu r'rii #n cale$mi, 2uferin, tu, durero' de dulce... .n$ #n fund bui %oluptatea morii 5e#ndurtoare. 1O"& $ )! metru a!tic$ &+ EFplic/ emni*ica1ia im,olului central din poeDia Aloare albastr&0 '+ AnaliDeaD/ tili tic ver urile de mai .o - peci*icEnd *igurile de til #i emni*ica1ia lor )n conteFt: Denumirea *igurii de til

De treci codri de aram, de departe %ezi albind &$ auzi mndra *l'uire a pdurii de ar*int. !colo, ln* iz%oar, iarba pare de omt, 7lori alba'tre tremur ude #n %zduhul tmiet) .are c i trunchii %eciniei poart 'uflete 'ub coa/, Ce 'u'pin printre ramuri cu a *la'ului lor %ra/. 1 &li! - Aile "i! poveste A (+ Recite#te poeDia Aloare albastr& pentru a identi*ica *igurile de til #i pentru a eFplica rolul lor )n teFt+ CompleteaD/ )n ace t cop ta,elul de mai .o :

Tran crierea tructurii care con1ine *igura de til identi*icat/

EFplicarea emni*ica1iei *igurii de til tran cri e

epitetul compara1ia meta*ora per oni*icarea metonimia inecdoca oFimoronul ine teDia alegoria im,olul ! Ce o, ervi dup/ completarea ta,eluluiO ! Care unt *igurile de til care lip e c din poe! Dia tudiat/O ! Care e te *igura de til care apare de cele mai

multe oriO ! Care e te *igura de til pe care o con ideri cea mai eFpre iv/- care te!a impre ionat cel mai mult #i pe care ai re1inut!oO

ANALIKA( COMENTARIUL
Anal"!a Bdin gr+ analZ'i', Kde com! punereLC e te opera1ia prin care un )ntreg e te de compu )n p/r1ile lui componente- din a c/ror interpretare #i interrela1ionare )ntregul poate *i mai ,ine )n1ele + AnaliDa e te o metod/ general/ de cerceta! re+ Ea e practic/ nu numai )n domeniul lite! rar BanaliDa literar/C- ci #i )n *iloDo*ie- p i! :ologie- economie- politic/- matematic/ etc+ Intre analiza literar #i comentariul lite$ rar eFi t/ unele di*eren1e+ In timp ce analiDa literar/ e aFeaD/ pe cercetarea tuturor ele! mentelor con titutive ale operei Bpentru a eva! lua an am,lulC- comentariul literar e opre#te a upra unuia au a cEtorva elemente- pe care le eFplic/ minu1io #i le interpreteaD/+ Co entar"ul e te un tip de redactare care pre upune parcurgerea urm/toarelor etaperaportate- )n caDul de *a1/- la teFtul poetic: %+ Lectura atent/ #i repetat/ a teFtului poetic+ Citirea iniial a )ntregului teFt pentru *or! marea primei impre ii- prin e iDarea t/rii poetice- a atmo *erei au entimentului domi! nant- ca #i a emni*ica1iei glo,ale- e te urmat/ de citirea 3#n dia*onalR pentru a e iDa temaelementele de recuren1/- cuvintele!c:eie- truc! tura- adic/ acele a pecte care au rolul unei co! loane verte,rale pentru teFtul liric+ Lectura pe fra*menteC pe 'ec%ene poetice pune )n evi! den1/ identitatea eului liric- gradarea di cur u! lui liric #i rela1ia dintre ideile poetice ! imagi! nile arti tice ! elementele de lim,a. poetic- *i! gurile de til )n cadrul *iec/rei ecven1e poetice+ Lectura cu %oce tare *avoriDeaD/ receptarea auditiv/- a muDicalit/1ii ver urilor #i l/murirea curgerii ideilor poetice- dar #i identi*icarea ele! mentelor de proDodie #i a *igurilor de unet+ &+ Sta,ilirea elementelor din teFtul poetic care vor *i a,ordate )n lucrare+ Care e te conteFtul opereiO

! inve tigarea opiniilor critice de pre teF! tul ale au de pre opera criitoruluiG ! )ncadrarea teFtului )n opera criitorului)n epoca literar/+ Ce *el de teFt e teO ! )ncadrarea )n gen #iH au pecie- )n curent literar+ Ce preDint/ teFtulO ! tem/ #i motiveG emni*ica1ia titluluiG ! pro,lematic/- idee central/- entimentul dominant- im,olul central etc+ Cine Kvor,e#teLO ! eul liric Bipo taDe- m/rci leFico!gramaticaleC+ In ce mod Kvor,e#teLO ! elemente de compoDi1ie Btitlu- incipitrela1ii de opoDi1ie #i de imetrie- elemente de recuren1/CG elemente de proDodieG ! idei poetice redate prin imagini arti ticeG ! *iguri de til #i emni*ica1ia lor+ Cu ce cop au cu ce e*ectO ! eFpre ivitate- uge tie- am,iguitateG ! emni*ica1ii glo,ale- e*ecte a upra cititorului+

'+ Redactarea lucr/rii+ Comentariul teFtului poetic e te o redactare tructurat/- )n care e a,ordeaD/ *iecare a pect peci*ic ace tui tip de teFt literaravEndu! e )n vedere mereu cele dou/ etape o,ligatorii: identi*icare #i interpretare+ 0er pec! tiva interpretativ/ poate *i K)mprumutat/L din eFegeDa operei au poate *i per onal/+ Comentariul re pect/ p/r1ile unei com! puneri- introducere ! cuprin ! )nc:eiere- #i e te organiDat )n paragra*e+ Fiecare paragra* tre,uie / cuprind/ o idee central/- u 1inut/ prin eFplica1ii- eFempleH citate adecvate #i emni*ica1iile lor+ EFprimarea e te o,iectiv/cu utiliDarea lim,a.ului de pecialitate- care pune )n eviden1/ te:nica poetic/ #i cu re ! pectarea normelor de ortogra*ie #i de punctu! a1ie+ Ideile per onale tre,uie argumentate+ (+ Ieri*icarea+ Are )n vedere atEt con1inutul compunerii)n ce m/ ur/ comentariul viDeaD/ cerin1a dat/- cEt #i re pectarea regulilor redact/rii+
Evaluare curent/ Aplicaii

%+ RedacteaD/- la alegere- una dintre urm/toarele compuneri: d ComenteaD/ ultima tro*a din poeDia 7loare alba'tr, )n maFimum %5 rEnduri- prin eviden1ierea rela1iei dintre ideea poetic/ #i mi.loacele arti tice+ d ComenteaD/ o ecven1/ din poeDie- eFplicEnd emni*ica1ia *i gurilor de til+ '+ RealiDeaD/- )n una ! dou/ pagini- comentariul literar al poeDiei 7loare alba'tr de Mi:ai Emine cu- avEnd )n vedere a pecte peci*ice de realiDare a temei iu,irii+ Dincolo de teFt RealiDeaD/ o *i#/ )n care / noteDi po i,ilele emni*ica1ii ale florii alba'tre din poeDia emine cian/+ )n ace t cop- con ult/ una dintre urm/toarele ur e din eFegeDa operei emine ciene- la alegere: ! Iladimir Streinu- 37loare alba'tr4 i liri'mul emine'cian )n 2tudii emine'ciene) ! D+ 0opovici- .oezia lui "ihai Emine'cu) ! =oe Dumitre cu!4u#ulenga- Emine'cu i romanti'mul *erman) $ Alain ;uillermou- :eneza interioar a poeziilor lui Emine'cu. Di cuta1i )n cla / #i compara1i reDultatele inve tiga1iilor voa tre+ Ce ati o, ervatO

Cnainte ,e te9t
%+ Iu,irea repreDint/ una dintre temele ma.ore )n crea1ia poetic/ din

toate timpurile+ Reaminte#te!1i o poeDie de drago te #i preDint/ me a.ul pe care teFtul )l tran mite cititorului+ &+ Cuplul de )ndr/go ti1i a *o t una dintre con tantele literaturii din antic:itate #i pEn/ )n contemporaneitate+ 0reDint/ oral- )n *a1a cla ei- o pove te de drago te care / aduc/ )n prim!plan cuplul de )ndr/go ti1i+ Ai po i,ilitatea / apeleDi la eFemple cele,re precum 0ari #i Elena- Tri tan #i I olda- Romeo #i Uulieta #+a+ au )1i po1i alege un alt eFemplu+ '+ EFprim/!1i op1iunea- prin argumente- pentru una dintre variante: ! iu,irea e a ociaD/- cel mai ade ea- cu ideea de *ericireG ! iu,irea e a ociaD/- cel mai ade ea- cu ideea de u*erin1/+ 0o1i u 1ine argumenta1ia cu eFempli*ic/ri din opere literare- *ilmeitua1ii din via1/ etc+

PE L;85: PLOPII A:R: SOT000


$e M"6a" E "nescu
.e ln* plopii fr 'o !de'ea am trecut) " cunoteau %ecinii toi $ Tu nu m$ai cuno'cut. La *eamul tu ce 'trlucea .ri%ii att de de') = lume toat$nele*ea $ Tu nu m$ai #nele'. De cte ori am ateptat = oapt de r'pun'6 = zi din %ia '$mi fi dat, = zi mi$era de$a/un') = oar ' fi fo't amici, 2 ne iubim cu dor, 2$ a'cult de *la'ul *urii mici = oar i ' mor. Dndu$mi din ochiul tu 'enin = raz dinadin', +n calea timpilor ce %in = 'tea '$ar fi aprin') !i fi trit #n %eci de %eci &i rnduri de %iei, Cu ale tale brae reci +nmrmurai mre, 9n chip de$a pururi adorat Cum nu mai au perechi !cele zne ce 'trbat Din timpurile %echi.

Elemente ,e 5er'i/i)a*ie ;ro%odia este partea poeticii care se ocup cu studiul te6nicii (ersifi* caiei. Elementele pro%odice funda* mentale ale poe%iei sunt? (ersul" rima" ritmul" msura i strofa. 8er'ul )din lat. versus N Kir<" Kr2nd scris<" K(ers<+ este o unitate semantic i sintactic alctuit dup anumite re$uli pro%odice )ritm" rim" msur+ care formea% un r2nd dintr*o poe%ie. 0ersul poate s conin un sens deplin sau s se continue #n (ersul urmtor. Rima este potri(irea mu%ical" eufonic a sunetelor de la sf2ritul a dou sau mai multe (ersuri" #ncep2nd cu ultima (ocal accentu* at. 5up modul de #mbinare a (er* surilor #n strofe deosebim? Y rima mperecheat, c2nd primul (ers rimea% cu al doilea" iar al treilea cu al patruleaH Y rima ncruciat, c2nd (ersul #nt2i rimea% cu al treilea" iar al doilea cu al patruleaH Y rima mbr$iat, c2nd (ersul #nt2i rimea% cu al patrulea" iar al doilea cu cel de*al treileaH Y rima amestecat, c2nd (ersurile nu sunt dispuse #ntr*o ordine uniform )rim folosit #ndeosebi #n fabul+. 0ersurile lipsite de ornamentaia rimei se numesc (ersuri albe. Ele nu trebuie confundate cu (ersul liber. 0ersurile libere sunt r2ndurile dintr*o poe%ie nepro%odic" #n care toate re$ulile pri(ind rima" ritmul i msura sunt abolite. Eliberat de ri$orile pro* %odiei clasice" (ersul liber se mldi* a% mai uor" #n funcie de starea sufleteasc a poetului. Ritmul )din $r. rh?tmus N Kritm<" Kcaden<+ este armonia ce re%ult din succesiunea re$ulat a silabelor accentuate i neaccentuate dintr*un (ers. Mitmul (ersurilor #i are sursa #n accentul natural al cu(intelor" #ntruc2t" dup intonaia lor din u%ul cotidian" #n fiecare cu(2nt eAist un accent * accentul tonic. Acest accent cade apsat pe una dintre silabe i o scoate #n relief #n raport cu celelalte. M'ura repre%int numrul de si* labe din care este format un (ers. #n creaia cult" msura mer$e de la silabe p2n la '8*'8 silabe. 6tro/a este un ansamblu unitar dintr*o poe%ie" construit dup anu* mite re$uli de (ersificaie )rim" ritm" msur+ i de or$ani%are compo* %iional #n uniti sematice.

Cci te iubeam cu ochi p*ni &i plini de 'uferini, Ce mi$i l'ar din btrni .rinii din prini. !zi nici mcar #mi pare ru C trec cu mult mai rar, C cu tri'te capul tu 2e$ntoarce #n zadar, Cci azi le 'emeni tuturor La umblet i la port, &i te pri%e'c nep'tor C$un rece ochi de mort. Tu trebuia ' te cuprinzi De acel farmec 'fnt, &i noaptea candel '$aprinzi +ubirii pe pmnt. D7amilia, &7 augu tH @ eptem,rie %77'C Dicionar 8= oar #i nu o or Q+++R- pentru c/ Emine cu a cri o oar, pentru c/ o or e #tiin1i*ic #i pedant- pentru c/ o or e un :iat di pl/cutL Bnot/ a criticului ;+ I,r/ileanu )n tudiul .e l,!%& plopii .&r& so(000 - co!si"era(ii te6!ice$0 )erpess"c"us. <n e$","a critic/ Mi:ai Emine cu- Opere, I, pre*er/ varianta o or.

0uncte de reper

0oeDia Pe l,!%& plopii .&r& so(000, cri / de Mi:ai Emine cu )n ultima perioad/ a crea1iei ale- preDint/ ! ca toate ver urile de acum avEnd tema iu,irii ! deDam/girea poetului #i tingerea drago tei+ Nnceputul e *ace pe un ton de roman1/- dominat de am/r/ciunea c/ *iin1a iu,it/ n!a putut pricepe ceea ce o lume toat$nele*ea. TeFtul e te con truit pe ,aDa unei grada1ii+ Dac/ l!ar *i iu,it pe poetdrago tea lor ar *i putut )nvinge c:iar moartea- iar iu,ita ar *i devenit etern/+ Iu,irea poetului nu e ca oricare alta- pentru c/ acumuleaD/ )n ea patima genera1iilor precedente+ Aici e te punctul de maFim/ in! ten itate liric/+ 0oeDia continu/ prin punerea )n antiteD/ a ceea ce a *o t cu ceea ce e te+ ;rada1ia e acum de cendent/+ Ne)n1ele - poetul devine indi*erent la iu,ire #i la un c:ip care i e pare comun+ 0rin opacitatea a- prin incon i ten1a entimentului- per ona.ul *eminin determin/ )n tr/inarea de*initiv/ #i uperioar/ a poetului- atitudine care antici! peaD/ tro*a de )nc:eiere a Lucea.&rului0 Finalul aduce un repro#imputarea c/ ea a tricat rEnduiala ace tei lumi+ Intre poet- eFpre ie a geniului arti tic- #i *emeie- */ptur/ o,i#nuit/- e pune o ,arier/ de netrecut+ Structura poeDiei e con tituie din )nl/n1uirea cEtorva ecven1e: iu,irea ne)n1elea / B tro*ele %!&C- elogiul iu,irii ideale #i al iu,itei

B tro*ele '!7Cindi*eren1a poetului B tro*ele @!%5Cimputarea e#ecului B tro*a %%C+

5intotdeauna poeii au a(ut contiina eAistenei acestui element formal cu posibiliti structurante i or$ani%atoare #n poe%ie. ;rincipalele tipuri de strofe" considerate dup numrul de (ersuri" sunt? monosti6ul" disti6ul" terina sau teretul" catrenul" c(inaria sau c(intetul" seAtina" septima" octetul" nona i decima.

EFplorarea teFtului

%+ EFprim/!1i opinia- prin redactarea unui

AntiteA * fi$ur de stil care asocia% #ntr* un enun cu(inte sau eApresii cu sens opus pentru a pune mai bine #n relief semnificaiile con* trastului eAprimat prin ele. Acest contrast este marcat mai frec(ent prin opo%iia unor (erbe sau ad>ecti(e" care eAprim dinamica aciunii i polari%area unor caliti? !reme trece" vreme (ineE ,oate-s (ec6i i nou toate,5 Ce e ru i ce e bineE ,u te-ntreab isocoate. )Mi6ai Eminescu+ ;rin alternarea pronumelor" scriitorii dau antite%ei un caracter liric" subiecti(" amplific2nd natura afecti( a conteAtului? Ea un n er ce se roa , el un demon ce visea1= ea o inim de aur, * el un suflet apostat= Altul este al tu suflet,5 Alii ochii ti acum56umai eu rmas acelai,5 Bat mereu acelai drum. )Mi6ai Eminescu+

teFt de circa 3 rEnduri- )n leg/tur/ cu reac1ia pe care ai avut!o citind acea t/ poeDie+ &+ In primele dou/ catrene ale teFtuluiimetrice tructurale *iFeaD/ opoDi1ia principal/ a poeDiei Deu $ tuA, accentuat/ de alternan1a a*irmativH negativ+ ComenteaD/ ace te ver uripunEnd )n eviden1/ paraleli mul lor+ '+ EFplic/ )n ce con t/ valoarea pe care poetul o con*er/ clipei de iu,ire prin ver urile: = zi din %ia '$mi fi dat) = oar ' fi fo't amici) = oar, i ' mor. (+ Arat/ emni*ica1ia *olo irii modului condi1ional!optativ )n tro*ele 3 #i 6pre deo e,ire de celelalte p/r1i ale poeDiei unde preDen1a ver,elor la per*ect compu - per*ect implu au imper*ect repreDint/ un indice al unor ac1iuni trecute+ 3+ Cum ar *i devenit *emeia iu,it/- cui ar *i em/nat ea dac/ ar *i )n1ele ro tul iu,iriiO 6+ EFi t/ un punct culminant al grada1iei a cendente pe care teFtul o realiDeaD/ pEn/ la un anumit moment+ Identi*ic/ tro*a #i comenteaD/!i emni*ica1ia+ 2+ Trecutului poetul )i opune preDentul+ Caut/ m/rcile preDentului la nivelul ver,elor #i al adver,elor+ 7+ EFplic/ )n1ele ul ver urilor: Cci azi le 'emeni tuturorC La umblet i la port. De ce )nainte iu,ita era di*erit/ de celelalte *emei- iar acum nu mai e teO @+ Relev/ emni*ica1ia ver urilor &i te pri%e'c nep'torC C$un rece ochi de mort, in i tEnd a upra ad.ectivului rece. %5+ EFplic/ repro#ul pe care poetul )l adre eaD/ iu,itei )n ultima tro*a+ %%+ Sta,ile#te m/ ura #i tipul de rim/ din acea t/ poeDie+ %&+ Demon treaD/ c/ poeDia e te con truit/ pe ,aDa unei antiteDe+ %'+ EFplic/ emni*ica1ia titlului- punEnd )n eviden1/ intagma fr 'ot.

4 i" i co " u n ica re


) A R A L E L A
0aralel a e te un tip de compuner e )n care e con emne aD/ #i e comentea D/imultana e! m/n/rile #i deo e,irile dintre dou/ opere literareper ona.e*enomene literare- cu copul u,linierii prin compara1i e a tr/ /turilor peci*ice ace tora+ Spre deo e,ire de e eul tructuratcare olicit/ demon tra rea a,ilit/1ilor de analiD/ #i de argument areparalela nece it/pe lEng/ ace tea- #i capacitate a de inteD/ #i de emitere a unor .udec/1i de valoare+ De aceeaparalela e te o compuner e cu un grad ridicat de di*icultate #i pre upune o preg/tire mai atent/ a redact/rii+

0aralela pre upune parcurgerea urm/toarelor etape: %+ 0reg/tirea redact/rii ! citirea #i )n1elegerea cerin1eiG ! BreCcitirea teFtelor literare implicate )n paralel/G ! citirea ,i,liogra*iei critice nece are #i realiDarea unor *i#e de lectur/+ &+ Alc/tuirea planului compunerii ! pentru introducere: ta,ilirea unei idei centraleH a unei ipoteDe de lucruG ! pentru cuprin : di punerea in*orma1iilor nece are )ntr!un ta,el con1inEnd:

a pectele de tructur/ #i de eFpre ie peci*ice tipului de teFt literar c/ruia i e u,ordoneaD/ cele dou/ opere implicate )n paralele- a e! m/n/ri )ntre cele dou/ opere implicate )n paralel/- deo e,iri )ntre cele dou/ opere implicate )n paralel/G ! pentru )nc:eiere: notarea ideii *inaleglo,ale- cu rol conclu iv+ '+ Redactarea lucr/rii 0aralela re pect/ tructura oric/rei compu! neri Bintroducere ! cuprin ! )nc:eiereC #i e te organiDat/ )n paragra*e+ Fiecare paragra* tre! ,uie / cuprind/ o idee central/- u 1inut/ prin eFplica1ii- eFempleH citate adecvate #i emni*i! ca1iile lor+ Ideea central/ din *iecare paragra* prive#te un a pect de tructur/ au de eFpre ie peci*ic tipului de teFt literar c/ruia i e u,! ordoneaD/ cele dou/ opere implicate )n para! lel/+ Ace te a pecte de tructur/ #i de eFpre ie

unt urm/rite comparativ )n cele dou/ teFte literare- ar/tEnd atEt a em/n/rile- cEt #i deo e! ,irile dintre tr/ /turile peci*ice *iec/reia+ Aten,"e> E te o paralel/ compunerea care a,ordeaD/ dou/ opere literare s" ultan. pe ,aDa a em/n/rilor #i a deo e,irilor implicate la *iecare nivel al teFtului- #i nu succes";( E( Ieri*icarea lucr/rii Se urm/re#te re pectarea cerin1ei- eviden! 1ierea comparativ/ #i gradat/ a a pectelor de tructur/ #i de eFpre ie peci*ice tipului de teFt literar ale - pro*unDimea analiDei compa! rative #i a argument/rii- capacitatea de inteD/ #i de a emite .udec/1i de valoare- organiDarea ideilor )n cri - utiliDarea lim,ii literare- origi! nalitatea )n valori*icarea in*orma1iei #i )n eF! pre ie- re pectarea normelor de ortogra*ie #i de punctua1ie- di punerea teFtului )n pagin/ )n paragra*e care marc:eaD/ gradarea ideilor+

%+ Cite#te- la alegere- cEte trei poeDii ale lui Mi:ai Emine cu pe tema iu,irii #i naturii din perioada de tinere1e Bde eFemplu: &li! I.ile "i! poveste, Lacul, 'ori!(a, Sara pe "eal, Aloare albastr&$, re pectiv- din perioada matu rit/1ii creatoare Bde eFemplu: 'e ce !u-mi %ii, Pe l,!%& plopii .&r& so(000, Scrisoarea V$0 NoteaD/ )n caiet eFemple privind dou/ ! trei a pecte emni*icative pentru realiDarea temei iu,irii #i naturii )n poeDia emine cian/ )n cele dou/ perioade Bla alegere: atitudinea *a1/ de iu ,ire- ipo taDele iu,irii- particularit/1ile naturiiimaginea *emeii- ipo taDe ale eului liric- iu ,irea ! vi #i realitate- imagini #i im,oluriparticularit/1i proDodice- *iguri de til etcC+ 0reDint/ a em/n/rile #i deo e,irile con tatate )ntre poeDia erotic/ de tinere1e #i aceea din ulti ma perioad/ de crea1ie- parcurgEnd urm/ toarele etape: ! a pectele peci*ice poeDiei erotice emine ! cieneG ! a em/n/ri )ntre cele dou/ etape de crea1ieG ! deo e,iri )ntre cele dou/ etape de crea1ie+ Ce o, erviO Di cut/ )n cla / o, erva1iile tale #i con*runt/!le cu o, erva1iile colegilor+ &+ RealiDeaD/ planul de idei pentru o paralel/ )ntre cele dou/ poeDii emine ciene- Aloare albastr& /" Pe l,!%& plopii .&r& so(000, avEnd )n vedere concretiDarea tr/ /turilor celor dou/ etape de crea1ie c/rora le apar1in ace tea+

'+ Scrie un e eu de tip paralel/- de dou/ ! trei pagini- )n care / eviden1ieDi comparativ par! ticularit/1ile de tructur/ #i de lim,a.- prin care e realiDeaD/ tema iu,irii- )n cele dou/ poeDii emine ciene tudiate: Aloare albastr& #i Pe l,!%& plopii .&r& so(0000 In introducere- vei *ormula ideea central/ a e euluiH ipoteDa de demon trat+ In cuprin po1i avea )n vedere planul de idei alc/tuit de tine au po1i deDvolta comparativ urm/toarele a pecte: ! )ncadrarea celor dou/ poeDii )n opera cri! itorului Betape de crea1ieC- )n tem/ #i )n pecieG ! ipo taDele eului liric BpreciDarea ipo taDelor #i eviden1ierea rolului m/rcilor gramaticale #i le! FicaleCG ! relevarea elementelor de compoDi1ie Bmotive poetice- organiDarea ideilor )n di cur ul liricCG ! preDentarea imaginarului poetic Bpla ticiDarea ideilor *iloDo*ice )n imagini poeticeCG ! eviden1ierea eFpre ivit/1ii teFtelor poetice- la nivelul leFico! emantic Belemente de cEmp emanticC- tili tic B*iguri de tilH procedee arti ticeC #i proDodic+ )n )nc:eiere- vei preciDa o idee de tip conclu iv )n raport cu a pectele eviden1iate+ E te de pre*erat o concluDie per onal/ relu/rii unei opinii critice necomentate+

E5aluare )urent A-li)a ii


Eseul l"+er e te un tip de compunere )n cerin1a c/reia e te indicat/ o tem/ ce tre,uie tratat/+ E eul li,er permite mani*e tarea creativit/1ii )ntr!un grad *oarte ridicat+ El e evalueaD/ *ie pentru calitatea #i con! i ten1a argumentelor adu e- *ie pentru originalitate- pentru aptitudinea de a realiDa a ocieri cu alte crea1ii ale aceluia#i autor au ale unor autori di*eri1i etc+ O,iectivele urm/rite )n redactarea e eului li,er pot *i urm/toarele: ! capacitatea de a compara viDiuni a upra unei teme- pecii literare etcG ! po i,ilitatea de a u 1ine un punct de vedere cu o not/ per onal/ pronun1at/G ! priceprea de a aplica- )n noi conteFte- cuno#tin1ele do,Endite anterior+ 0oeDia Pe l,!%& plopii .&r& 'o... de Mi:ai Emine cu a *o t comentat/- )n conteFtul general al liricii de drago te emine ciene- de doi importan1i critici literari ! ;+ I,r/ileanu #i ;+ C/line cu+ Folo ind uge tii din cele dou/ *rag! mente citate mai .o - crie un e eu li,er de cel pu1in o pagin/ )n care / anali! DeDi entimentul iu,irii din acea t/ poeDie: +n faza ultim de creaie, Emine'cu de%ine mai puin atent la natur. !cum 'e concentreaz a'upra propriului 'u 'uflet. !ltdat, ca ' %orbim de poezia erotic, iubea iubirea, pe care o #ntrupa #ntr$o femeie, %zut #ntr$un decor poetic Q+++R !cum iubete femeia. Contiina #ntrea* #i e'te plin de 'entiment. !cum #i analizeaz 'en'ibilitatea cu #n%erunare, iar #n analiza acea'ta nu mai are ce cuta culoarea. @#( I,r/ileanu- Pe l,!%& plopii .&r& so(000 - co!si"era(ii te6!ice$ Ceea ce era manife't pentru toi, n$a a/un' la cunotina ta. +n', urmeaz poetul, tu eti aceea care a pierdut: eu 'unt *eniul care ridic efemerul la eternitatea a'trelor. +ubindu$te eu i cntndu$te, ai fi trit perpetuu 'trbtnd *eneraiile. Q+++R (in apoi idei poetice profunde, precum aceea a unei capaciti de a iubi i a 'uferi, de ori*ine ance'tral, mer*nd pn la era p*n: C/ci te iu,eam cu oc:i p/gEni "i plini de u*erin1i- Ce mi!i l/ ar/ din ,/trEni 0/rin1ii din p/rin1i+ &i #n fine poza ataraBic, confirmnd filozofia *eniului inacce'ibil contemporanului teluric i ate'tnd un or*oliu imen' romantic: C/ci aDi le emeni tuturor La um,let #i la port- "i te prive c nep/ /tor C!un rece oc:i de mort+ B;+ C/line cu- /i6ai Emi!escu, poet u!iversal$

D(i)ionar
ance'tral, ad.+ ! tran mi prin ereditateG ereditar- tr/mo#e c+ ataraBie, +*+ ! concep1ie *iloDo*ic/ din antic:itate care u 1inea c/ omul tre! ,uie / tind/ pre o tare de per*ect/ lini#te u*letea c/ prin deta#are de *r/mEnt/rile lumii+ teluric, ad.+ ! care apar1ine p/mEntuluiG p/mEnte c+

(in)olo ,e te9t
%+ 0oeDia Pe l,!%& plopii .&r& so(000 i!a *o t in pirat/ lui Emi!

ne cu de iu,irea ne*ericit/ tr/it/ pentru arti ta Cleopatra 0oenaru!Lecca+ Intre via1a lui Emine cu #i opera a eFi t/ )n / o di tan1/ u*icient/+ CreDi c/ )n ace t caD ar tre,ui */cut/ o leg/tur/ mai trEn / )ntre am/nuntul ,iogra*ic #i teFt au dimpotriv/O &+ Pe l,!%& plopii .&r& so(000 a *o t pu,licat/ de lo i* Iulcan )n revi ta 7amilia, al/turi de alte #a e crea1ii pe tema de p/r1irii: 2$a du' amorul..., Cnd amintirile..., !dio, Ce e amorul1, &i "ac&000, 'i! !oaptea000 Identi*ic/- dup/ lectur/- elementele comune ale ace tor teFte+ '+ Sentimentul iu,irii a cuno cut o evolu1ie emni*icativ/ )n opera lui Mi:ai Emine cu+ Crea1ia poetului pe tema iu,irii a *o t marcat/ de cEteva etape di tincte- core punD/toare vEr telor criitorului: P *E#ierea )ntre adularea *emeii #i di pre1uirea ei ca *iind nedemn/ de iu,ire: La o arti't, !morul unei marmure, (enere i "adon, "ortua e't6, #n*er de paz) P tr/irea plenar/ a entimentului iu,irii: Aloare albastr&, 7t$ 7rumo' din tei, Cria'a din po%eti, Lacul, Dorina, 2ara pe deal) P deDam/girea produ / de tingerea drago tei: 2in*urtate, Departe 'unt de tine, .e aceeai ulicioar..., De'prire, De ce nu$mi %ii) P con tatarea unei *atalit/1i care *ace drago tea impo i,il/: .e ln* plopii fr 'o..., 2cri'oarea +(, 2cri'oarea (, Luceafrul) P iu,irea care poate re)nvia: Iubi!" )! tai!&, 'e-or trece anii..., La'$i lumea.... Cite#te ace te poeDii #i alege o etap/ a crea1iei poetului pe tema iu,irii+ RedacteaD/ un .urnal de lectur/ Bdou/!trei paginiC care poate *i ela,orat dup/ urm/torul plan: ! ce reac1ii 1i!a provocat lectura *iec/rui teFtG ! ce ai re1inut din poeDiile pe tema iu,iriiG ! comentarii per onale )n leg/tur/ cu poeDiile citite Bce 1i !a p/rut intere ant- ce te!a impre ionat- ce emni*ica1ie are poeDia re pectiv/- care unt opiniile tale raportate la cele citite etcC+

Not biobibliogra/i) ::::::::::::::::::::::::::::: Titu Maiore')u )'8 0 * '&'7+" critic literar i estetician. .e nate la Craio(a" unde tatl su" ori$inar din 1la>" era profesor. 7ace studii #n ar i le continu la 0iena )'85' *'858+" ca ele( la (estita Academie 46eresian" coal cu tradiie cultu* ral european. 5up absol(irea Academiei 46eresiene ca ef de promoie" pleac la 1erlin unde frec(entea% 7acultatea de 7ilo%ofie i #i ia licena. Ga numai '& ani obine doc* toratul #n filo%ofie. 1eneficiind de o burs" mer$e la ;aris" unde #i ia o licen #n litere i una #n drept. Me#ntors #n ar" practic pentru scurt timp ma$istratura #n 1ucureti" apoi este numit profesor de filo%ofie la Fni(ersitatea din lai. Aici" #mpre* un cu ali tineri (enii ca i el de la studii din strintate" #ntemeia% societatea -unimea )'883+ care din '887 (a dispune i de un or$an de pres" re(ista Convorbiri literare. #n acelai an de(ine membru al .ocietii Academice unde continu apri$a btlie" pornit #n anii dinain* te" pentru impunerea orto$rafiei fonetice #n locul celei etimolo$ice. On aceti ani Maiorescu declan* ea% i o (iolent campanie #mpotri(a Kdireciei (ec6i< #n cultur i literatur. .tudiile sale (or fi reunite #n anul '87 #ntr*o prim ediie de Critice. Flterior (olumul (a

Ana"nte $e te=t
%+ Termenul critic provine din cuvEntul YritiYo', care )n greaca

vec:e )n eamn/ #n 'tare de a /udeca, de a decide. Care e tedup/ opinia ta- importan1a actului critic )n cultur/O &+ )nainte de a citi tudiul critic )n care Titu Maiore cu analiDeaD/ per onalitatea #i crea1ia lui Mi:ai Emine cu- )mparte *oaia de caiet )n trei coloane+ )ntrucEt nu vii pentru prima oar/ )n contact cu poetul #i opera lui- crie )n coloana din tEnga ceea ce )1i aminte#ti- tot ceea ce con ideri c/ e te important )n leg/tur/ cu Emine cu+ Dup/ ce ai completat acea t/ coloan/- c:iar cu in*orma1ii de care nu e#ti a, olut igur Ble vei veri*ica ulterior- pentru a 1i le clari*icaC- vei con tata c/ eFi t/ elemente ce te intere eaD/- dar pe care nu le cuno#ti )nc/ )n momentul de *a1/+ CompleteaD/ a doua coloan/ cu date pe care ai vrea / le a*li de pre per onali! tatea #i crea1ia lui Emine cu- cu eventuale )ntre,/ri la care nu ai )nc/ un r/ pun + A treia coloan/ r/mEne deocamdat/ necompletat/+ Aici vei crie ! ca eFerci1iu de evaluare ! dup/ ce ai apro*undat tudiul critic al lui Maiore cu- inclu )n manual+ Acum lucreaD/ dup/ urm/torul model: Ce a# vrea / #tiu Ce am )nv/1at Ce #tiu de pre de pre Emine cuO de pre Emine cuO Emine cuO

E/I8ES U -I POE3IILE LUI


@DHHNF $e T"tu Ma"orescu
% 'ra5 ent ! I Care a fo't per'onalitatea poetului1 (iaa lui eBtern e 'impl de po%e'tit, i nu credem c #n tot decur'ul ei ' fi a%ut %reo #ntmplare dinafar o #nrurire mai #n'emnat a'upra lui. Ce a fo't i ce a de%enit Emine'cu e'te rezul$ tatul *eniului 'u #nn'cut, care era prea puternic #n a 'a proprie fiin #nct '$lfi abtut %reun contact cu lumea de la drumul 'u fire'c. !r fi fo't cre'cut Emine'cu #n Romnia 'au #n 7rana, i nu #n !u'tria i #n :ermania) ar fi motenit 'au ar fi a*oni'it el mai mult 'au mai puin a%ere) ar fi fo't aezat #n ierarhia 'tatului la opoziie mai #nalt) ar fi #ntlnit #n %iaa lui 'entimental orice alte fi*uri omeneti $ Emine'cu rmnea acela, 'oarta lui nu '$ar fi 'chimbat. Q+++R Ceea ce caracterizeaz mai #nti de toate per'onalitatea lui Emine'cu e'te o aa de co%ritoare inteli*en, a/utat de o me$ morie creia nimic din cele ce$i #ntipri'e %reodat nu$i mai 'cpa

fi retiprit i amplificat cu noi arti* cole. 5in '87 prsete definiti( laul i se mut la 1ucureti. Ca ministru al Cultelor i 3nstruciunii ;ublice )'87 * '878+" alctuiete un pro* iect pentru reor$ani%area #n(* m2ntului rural" se #n$ri>ete de mai buna funcionare a #n(m2ntului polite6nic" spri>in publicarea docu* mentelor istorice" 6otrte restau* rarea mnstirii de la Curtea de Ar$e etc. Mepre%ent2nd ;artidul Conser(a* tor" este deputat #n ;arlament" unde se remarc prin eAcepionale caliti oratorice. ,umit profesor de lo$ic i istorie a filo%ofiei contemporane la Fni(ersitatea din 1ucureti )'88 +" ine cursuri strlucite i se bucur de notorietate.. #n anul '88&" la moartea lui Eminescu" public stu* diul critic 9"inescu i poe7iile lui. On anii urmtori este mereu #n prim*planul (ieii publice? ministru" pentru a doua oar" al Cultelor i 3nstruciunii ;ublice" ministru de >us* tiie" rector al Fni(ersitii din 1ucu* reti )'8&!+" ministru de eAterne" prim*ministru )'&'!+" calitate #n care pre%idea% Conferina de pace de la 1ucureti )'&'3+. On timpul primului r%boi mondial" rmas #n 1ucuretiul ocupat de armata $erman" refu% orice fel.de colaborare. .e stin$e din (ia #n '&'7" dup ce (reme de mai multe decenii a fost o clu%" un Kspiritus rector< al culturii rom2ne.

Dnici chiar #n epoca alienaiei declarateA, #nct lumea #n care tria el dup firea lui i fr nici o 'il era aproape eBclu'i% lumea ideilor *enerale ce i le #n'ui'e i le a%ea pururea la #ndemn. #n aceea proporie tot ce era caz indi%idual, #ntmplare eBtern, con$ %enie 'ocial, a%ere 'au nea%ere, ran* 'au ni%elare obtea'c i chiar 'oarta eBtern a per'oanei 'ale ca per'oan #i erau indife$ rente. ! %orbi de mizeria material a lui Emine'cu #n'emneaz a #ntrebuina o eBpre'ie nepotri%it cu indi%idualitatea lui i pe care el cel dinti ar fi re'pin'$o. Ct i$a trebuit lui Emine'cu ca ' tr$ ia'c #n accepiunea material a cu%ntului, a a%ut el totdeauna. :ri/ile eBi'tenei nu l$au cuprin' niciodat #n %remea puterii lui intelectuale) cnd nu cti*a 'in*ur, #l 'u'inea tatl 'u i$l a/utau amicii. +ar recunoaterile publice le$a di'preuit totdeauna. (reun premiu academic pentru poeziile lui Emine'cu, de a crui lip' 'e pln*e o re%i't *erman din -ucureti1 Dar Emine'cu ar fi #ntmpinat o a'emenea propunere cu un r' homeric 'au, dup di'poziia momentului, cu acel 'ur' de indul*en miloa' ce$l a%ea pentru nimicurile lumeti. Re*ina Romniei, admiratoare a poeziilor lui, a dorit '$l %ad, i Emine'cu a a%ut mai multe con$ %orbiri literare cu Carmen$2Zl%a. L$am %zut i eu la curte, i l$am %zut p'trnd i aici 'implicitatea #ncnttoare ce o a%ea #n toate raporturile 'ale omeneti. Dar cnd a fo't %orba ' i 'e confere o di'tincie onorific, un ,ene!merenti 'au nu tiu ce alt decoraie, el '$a #mpotri%it cu ener*ie. Re*e el #n'u al cu*etrii omeneti, care alt re*e ar fi putut '$l di'tin*1 &i acea'ta nu din %reo %anitate a lui, de care era cu de'%rire lip'it, nu din 'umeia unei inteli*ene eBcepionale, de care numai el 'in*ur nu era tiutor, ci din nai%itatea unui *eniu cuprin' de lumea ideal, pentru care orce coborre #n lumea con%enional era o 'uprare i o nepotri%ire, firea'c. Cine$i d 'eama de o a'emenea fi*ur #nele*e #ndat c nu$l puteai prinde pe Emine'cu cu intere'ele care ademene'c pe cei mai muli oameni. LuBul 'trii materiale, ambiia, iubirea de *lorie nu au fo't #n nici un *rad obiectul preocuprilor 'ale. Q+++R Dac ne$ar #ntreba cine%a: a fo't fericit Emine'cu1 !m r'punde: cine e fericit1 Dar dac ne$ar #ntreba: a fo't nefericit Emine'cu1 !m r'punde cu toat con%in*erea: nu6 Ce e drept, el era un adept con%in' al lui 2chopenhauer, era, prin urmare, pe'i$ mi't. Dar ace't pe'imi'm nu era redu' la pln*erea mr*init a unui e*oi't nemulumit cu 'oarta 'a particular, ci era eterizat 'ub forma mai 'enin a melancoliei pentru 'oarta omenirii #ndeobte) i chiar acolo unde din poezia lui 'trbate indi*narea #n contra epi*onilor i a dema*o*ilor #neltori a%em a face cu un 'immnt e'tetic, iar nu cu o amrciune per'onal. Emine'cu, din punct de %edere al e*oi'mului cel mai nep'tor om ce i$l poate #nchipui cine%a, precum nu putea fi atin' de un 'immnt prea inten'i% al fericirii, nu putea fi nici eBpu' la o prea mare nefericire. 2enintatea ab'tract, iac nota lui caracteri'tic #n melancolie, ca i #n %e'elie. &i, lucru intere'ant de ob'er%at, chiar forma nebuniei lui era o %e'elie eBultant. Cnd %enea #n mi/locul no'tru cu nai%itatea 'a ca de copil, care #i cti*a'e de mult inima tuturor, i ne aducea ultima poezie ce o fcu'e, o refcu'e, o rafina'e, cutnd mereu o form mai perfect, o cetea parc ar fi fo't o lucrare 'trin de el. 5iciodat nu

'$ar fi *ndit mcar ' o publice: publicarea #i era indiferent, unul 'au altul din noi trebuia '$i ia manu'cri'ul din mn i '$l dea la Convor,iri literare+ &i dac pentru poeziile lui, #n care i$a #ntrupat 'ub o form aa de minunat cu*etrile i 'imirile, 'e mulumea cu emoiunea e'tetic a unui mic cerc de amici, fr a 'e *ndi la nici o 'ati'$ facie de amor propriu) dac el 'e con'idera oarecum ca or*anul accidental prin care #n' poezia 'e manife'ta, aa #nct ar fi primit cu aceea mulumire ' 'e fi manife'tat prin altul, ne e'te permi' a conchide nu numai c era nep'tor pentru #ntmplrile %ieei eBterne, dar i chiar c #n relaiile lui pa'ionale era de un caracter cu totul neobinuit. Cu%intele de amor fericit i nefericit nu 'e pot aplica lui Emine'cu #n accepiunea de toate zilele. 5ici o indi%idu$ alitate femeia'c nu$l putea capti%a i inea cu de'%rire #n mr*inirea ei. Ca i Leopardi #n A pa ia- el nu %edea #n femeia iubit dect copia imperfect a unui prototip nerealizabil. ++ iubea #ntmpltoarea copie 'au #l pr'ea, tot copie rmnea, i el, cu melancolie imper'onal, #i cuta refu*iul #ntr$o lume mai potri%it cu el, #n lumea cu*etrii i a poeziei. De aci Lucea*/rul cu %er'urile de la 'frit: Ce!1i pa / 1ie- c:ip de lutDac!oi *i eu au altulO Tr/ind )n cercul vo tru trEmtNorocul v/ petreceG Ci eu )n lumea mea m/ imt Nemuritor #i rece+ II Fnele*nd a'tfel per'onalitatea lui Emine'cu, #nele*em totdeo$ dat una din prile e'eniale ale operei 'ale literare: bo*ia de idei, care #nal toat 'imirea lui Dcci nu ideea rece, ci ideea emoional face pe poetA, i %om %edea #n chiar ptrunderea ace'tei bo*ii intelectuale pan #n miezul cu*etrilor poetului puterea mictoare care l$a 'ilit ' creeze pentru un a'emenea cuprin' ideal i forma eBprimrii lui i ' #ndeplinea'c a'tfel amndou cerinele unei noi epoci literare. Emine'cu e'te un om al timpului modern, cultura lui indi%idual 't la ni%elul culturei europene de a'tzi. Cu neobo'ita lui 'truin de a ceti, de a 'tudia, de a cunoate, el #i #nze'tra fr pre*et memoria cu operile #n'emnate din literatura antic i modern. Cuno'ctor al filozofiei, #n 'pecial a lui .laton, Uant i 2chopenhauer, i nu mai puin al credinelor reli*ioa'e, mai ale' al celei cretine i buddai'te, admirator al (edelor, pa'ionat pentru operele poetice din toate timpurile, po'ednd tiina celor publicate pan a'tzi din i'toria i limba romn, el afla #n comoara ideilor a'tfel cule'e materialul concret de unde '$i formeze #nalta ab'traciune care #n poeziile lui ne de'chide aa de de' orizontul fr mar*ini al *ndirii omeneti. Cci cum ' a/un*i la o pri%ire *eneral dac nu ai #n cunotinele tale treptele 'ucce'i%e care ' te ridice pan la ea1 Tocmai ele dau lui Emine'cu cuprin'ul preci' #n acele %er'uri caracteri'tice #n care 'e #ntrupeaz profunda lui emoiune a'upra #nceputurilor lumii, a'upra %ieei omului, a'upra 'oartei poporului romn.

(i)*ionar )ultural Carmen-3?lva - pseudonimul literar al re$inei Mom2niei" Elisabeta )'8 3*'&'8+" soia re$elui Carol 3. A publicat poe%ii lirice" filo%ofice" romane" drame" cu$etri. Benemerenti )Kcelui ce a binemeritat<+ * decoraie creat de re$ele Carol 3 #n anul '878" acordat celor care au adus contribuii importante #n domeniul literaturii" tiinei i artei. *rthur 3chopenhauer )'788 * '880+ * filo%of $erman" a crui lucrare 4u"ea ca voin i repre7entare l* a influenat pe Mi6ai Eminescu #n creaia sa. Hiacomo Leopardi )'7&8 * '837+ *unul dintre cei mai importani poei romantici ai 3taliei. #laton ) !7 * 3 7 #.-r.+ * filo%of $rec" unul dintre cei mai mari $2ndi* tori ai antic6itii. )mmanuel Dant )'7! * '80 + * filo* %of $erman" #ntemeietorul filo%ofiei clasice $ermane. budism - reli$ie rsp2ndit #n Asia" care" consider2nd (iaa un i%(or de suferine i de ilu%ii" propo(duiete renunarea la orice plceri. !ede nume dat cule$erii de teAte reli$ioase i literare scrise #n san* scrita (ec6e. Ele repre%int primele documente literare din 3ndia.

.oetul e din natere, fr #ndoial. Dar ceea ce e din natere la ade%ratul poet nu e di'poziia pentru forma *oal a ritmului i a rimei, ci nemr*inita iubire a tot ce e'te cu*etare i 'imire ome$ nea'c, pentru ca din perceperea lor acumulat ' 'e de'prind ideea emoional 'pre a 'e #nfia #n forma frumo'ului. !cel cuprin' ideal al culturei omeneti nu era la Emine'cu un 'implu material de erudiie 'trin, ci era primit i a'imilat #n chiar indi%idualitatea lui intelectual. Deprin' a'tfel cu cercetarea ade%rului, 'incer mai #nti de toate, poeziile lui 'unt 'ubiecti% ade%rate nu numai atunci cnd eBprim o intuiie a naturei 'ub form de'cripti%, o 'imire de amor uneori %e'el, ade'eori melancolic, ci i atunci cnd trec pe'te mar*inea liri'mului indi$ %idual i #mbrieaz i reprezint un 'immnt naional 'au umanitar. De aici 'e eBplic #n mare parte adnca impre'ie ce a produ'$o opera lui a'upra tutulor. &i ei au 'imit #n felul lor ceea ce a 'imit Emine'cu, #n emoiunea lui #i re*'e'c emoiunea lor, numai c el #i rezum pe toi i are mai ale' darul de a de'chide micrii 'ufleteti cea mai clar eBpre'ie, aa #nct *la'ul lui, deteptnd r'unetul #n inima lor, le d totdeodat cu%ntul ce 'in*uri nu l$ar fi *'it. !cea't 'cpare a 'uferinei mute prin farmecul eBprimrii e'te binefacerea ce o re%ar' poetul de *eniu a'upra oamenilor ce$l a'cult, poezia lui de%ine o parte inte*rant a 'ufletului lor, i el triete de acum #nainte #n %iaa poporului 'u. Q+++R .e ct 'e poate omenete pre%edea, literatura poetic romn %a #ncepe 'ecolul al ]]$lea 'ub au'piciile *eniului lui, i forma limbei naionale, care i$a *'it #n poetul Emine'cu cea mai fru$ moa' #nfptuire pn a'tzi, %a fi punctul de plecare pentru toat dez%oltarea %iitoare a 'entimentului cu*etrii romneti.

0uncte de reper

Intrat )n con#tiin1a pu,lic/ )n primii ani de dup/ di pari1ia aMi:ai Emine cu va dep/#i cu mult #i *oarte repede cadrul a ceea ce )ndeo,#te e nume#te Tun *oarte mare criitorL+ Imediat ce poetul #i!a )nc:eiat via1a p/mEntea c/- )n .urul per onalit/1ii ale a )nceput / e creeDe o aur/ care a cre cut an de an+ Ie#ind din *era re trEn! / a iu,itorilor de poeDie #i trecEnd )n Dona opiniei pu,liceEmine cu !a tran *ormat )ntr!un im,ol+ Emine'cu i poeziile lui de Titu Maiore cu- pu,licat )n c:iar anul cEnd Emine cu )#i )nc:eia eFi ten1a ! %77@- e te cel dintEi tudiu critic cri la noi de pre marele poet+ El pleac/ de la premi a c/ tEn/ra genera1ie 'e afl a'tzi 'ub influena operei poetice a lui Emine'cu. Nn prima parte- Maiore cu analiDeaD/ per onalitatea poetuluieFplicEnd!o prin *irea lui: ce a fo't i a de%enit Emine'cu e'te rezul$ tatul *eniului 'u #nn'cut. In partea a doua- criticul eFamineaD/ cultura poetului- ar/tEnd c/ Emine'cu e'te un om al timpului mo$ dern, cultura lui indi%idual 't la ni%elul culturii europene de a'tzi. Studiul critic al lui Titu Maiore cu )l preDint/ pe Mi:ai Emine cu )n datele lui *undamentale+ 0rin o,iectivitate- rigoare- clarviDiune #i deta#are- autorul ne o*er/ o imagine conving/toare- originar/ a per!

onalit/1ii celui mai mare poet romEn+

Criti) literar * acti(itate apli* cat la opera literar" pe care o anali%ea%" o comentea% sub un$6i estetic )artistic+. #n str2ns relaie cu istoria literar i teoria literar, critica elucidea% sensul i semnificaiile operei literare. I'torie literar * disciplin care se ocup cu studiul istoriei literaturii" cu de%(oltarea acesteia de la ori$ini i p2n #n contemporaneitate. 3storia literaturii nu poate cuprinde toate operele literare create #ntr*o litera* tur" #n mod necesar ea este selec* ti( i de(ine o istorie de (alori. :Critica i istoria literar sunt dou momente ale aceluiai proces. ,u poi fi critic fr perspecti( istoric" nu poi face istorie literar fr cri* teriu estetic" deci fr a fi critic< )9. Clinescu+ Teorie literar * disciplin care studia% principiile i criteriile proprii creaiilor literare" definete $enurile i speciile" curentele literare" stilul i alte componente ale operei de art. Ea ser(ete ca fundament teoretic istoriei literare" care studia% operele #n succesiunea lor cronolo$ic i criticii literare care le anali%ea% i le eAplic. (o'ar )riti)TTTTTTTTTTTTTTTTTT ;entru redactarea unor teme de sinte% referitoare la opera literar studiat" se recomand alctuirea" #n prealabil" a unui dosar critic. Etape ale alctuirii dosarului critic? * consultarea profesorului de limba i literatura rom2n #n le$ tur cu principalele aspecte ale temei abordateH * cutarea unei biblio$rafii critice" #ncep2nd cu ultimele lucrri aprute )istorii literare" dicionare de scri* itori" eto.+H * selectarea (olumelor" capitole* lor" studiilor" fra$mentelor etc. care se #ncadrea% #n tema urmritH * alctuirea unor fie cu ideile importante iE sau cu scurte citate critice" not2nd )#n dreapta" sus+ numele autorului" titlul lucrrii i pa$inaE pa$inile la care se face trimitereH * $ruparea fielor redactate #n funcie de problematica temei respecti(e.

EFplorarea teFtului

%+ Nnc/ din )nceputul tudiului /u critic- Titu Maiore cu *iFeaD/

crea1ia emine cian/ u, emnul geniului+ 0reDint/ argumentele pe care le aduce criticul+ &+ 0reciDeaD/ care unt atri,utele per onalit/1ii lui Mi:ai Emine ! cu )n viDiunea lui Maiore cu+ '+ O idee de )ntElnit/ e te aceea c/ Emine cu ar *i tr/it )n miDe! rie- care ar *i putut con titui #i cauDa ,olii care %!a ecerat+ SintetiDeaD/ eFplica1ia maiore cian/ cu privire la ace t a pect controver at al eFi ten1ei poetului+ (+E te cuno cut *aptul c/ multe per onalit/1i nu r/mEn indi*e! rente la onoruri au premii care / le )ncununeDe opera+ 0reDint/ concep1ia particular/ a lui Emine cu legat/ de ace t a pect+ 3+ Mai multe opere literare din ultima perioad/ de crea1ie a lui Emine cu ni!% )n*/1i#eaD/ ca pe un poet pe imi t+ EFplic/ natu! ra pe imi mului emine cian+ E te oare ace t entiment legat de via1a pe care a du !o Emine cuO 6+ Una dintre temele dominante ale crea1iei emine ciene e te dra! go tea+ "i aici- ca )n atEtea alte domenii- atitudinea lui Emine cu *a1/ de *emeia iu,it/ e te una particular/+ 0rin ce e caracteriDeaD/ acea taO 2+ Neg/ indu!#i locul )n lumea )n care tr/ia- ca orice romatic- poe! tul )#i caut/ un re*ugiu care / compen eDe nea.un urile )ncon! .ur/toare+ Arat/ unde #i!% g/ e#te+ 7+ EFplic/ motivul pentru care Maiore cu g/ e#te de cuviin1/ / in ereDe )n tudiul /u ver urile din *inalul poeDiei Luceafrul. @+ Mi:ai Emine cu e te con iderat )n ace t tudiu critic drept un om al timpului modern. Care unt argumentele lui Maiore cu pentru a!#i u 1ine a*irma1iaO %5+ ComenteaD/ acea t/ con idera1ie critic/ prin care e te trEn / )ntr!o memora,il/ *ormul/ *iin1a lui Emine cu: .oetul e din natere, fr #ndoial. %%+ Maiore cu ocote#te c/- prin crea1ia a- Emine cu nu r/mEne o voce individual/ care e eFprim/ numai pe ine+ Care e te motiva1ia criticuluiO %&+ EFplic/ in*luen1a liricii emine ciene a upra poeDiei romEne#ti din ecolul al AA!lea- )n accep1ia lui Titu Maiore cu+ %'+ Ce a pecte noi de pre per onalitatea #i crea1ia poetului ai a*lat din tudiul critic al lui Maiore cuO CompleteaD/ coloana Ce am #n%at de'pre Emine'cu din ecven1a #nainte de teBt.

Limb i )omuni)are
TE2TE FUNCIONALE D( )ROCESUL%VER*AL
Nntr!un regi tru legat la cotor )n piele- avEnd imprimate pe copert/- )n emicerc- cu litere gotice aurii- 2ocietatea ,unimea, iar mai .o - )n linie dreapt/- cu litere latine- .re'cripte %erbale, e poate citi urm/torul teFt: !nul HPJ> C JE &edina +. H 2eptem%rie Dla "aiore'cuA .rezeni: "aiore'cu, .o*or, +. 5e*ruzzi, L. 5e*ruzzi, 5. :anea, ". .ompiliu, Emine'cu. D. Emine'cu cetete fra*mente din Diorama i anume Egipetul i )nceputul Evului de mi.loc+ !poi cetete no%ela 'a Sermanul Dioni ie+ !'upra ace'teia D. .o*or i "aiore'cu ob'er% c 'fritul i modul dezle*rei nu core'punde cu caracterul #ntre*ei 'crieri. 2e primete pentru a 'e tipri. !. D. ]enopol Comunicarea din regi trul ,unimii e re*er/ la un *apt de i torie literar/+ Momentul cEnd Mi:ai Emine cu a citit nuvela *anta tic/ S&rma!ul Dioni' )n cadrul ociet/1ii+ )n teFt e men1ioneaD/ data #i locul unde !a de */#urat #edin1a- participan1ii #i apoi- pe curt- ceea ce !a petrecut+ In *inal- cel care a con emnat Bmarele i toric A+ D+ AenopolC #i!a pu emn/tura+ Ace t teFt e te un proce !ver! ,al+ 0roce !ver,al ] T)n cri Bcu caracter o*i! cialC )n care e con emneaD/ un *apt de na! tur/ .uridic/G act cu caracter o*icial )n care e redau pe curt di cu1iile #i :ot/rErile unei adun/ri con tituiteL BDEAC+ Redactarea unui proce !ver,al tre,uie / 1in/ eama de cEteva caracteri tici: P re pectarea trict/ a normelor lim,ii literare Bcorectitudine *onetic/- ortogra*ic/leFical/- gramatical/CG P caracterul o,iectiv- imper onal- neutru*/r/ )nc/rc/tur/ a*ectiv/G %+ ImagineaD/!1i c/ e#ti admini tratorul unui ,loc+ O *irm/ de con truc1ii a e*ectuat ni#te repara! 1ii- dar ace tea nu !au */cut )n mod core pun! D/tor+ Scrie un proce !ve,al de con tatare Bdup/ modelul preDentat mai u C )n care / men1ioneDi de*icien1ele pe care le!ai o, ervat )n urma veri*ic/rilor )ntreprin e+ P acce i,ilitate- preciDie- claritate+ Folo irea unei terminologii peci*ice unor *ormul/ri tipice: #ncheiat a'tzi..., #n pre$ zenaC cu participarea, drept care '$a #ncheiat prezentul proce'$%erbal etc+ EFi t/ dou/ tipuri de proce !ver,al: de con tatare #i de con emnare+ )rocesul%;er+al $e constatare a unui eveniment- a unei *apteH )ntEm! pl/riH contraven1ii etc+ va cuprinde: P cli#eul introductiv D.roce'$%erbalA) P in*orma1ii re*eritoare la data #i locul )ntocmirii- *unc1ia celui care )ntocme#te actul D#ncheiat a'tzi ...de ctre...A) P relatarea eFact/- imper onal/ a evenimen tuluiH *apteiH )ntEmpl/rii petrecute- numirea martorilor- m/ urile #i :ot/rErile luate- con cluDiile D!m con'tatat c +++CG P *ormula de )nc:eiere DDrept care am #ncheiat prezentul proce'$%erbalA) P emn/tura celui care a con tatat+ )rocesul%;er+al $e conse nare a unei #edin1eH )ntElniriH adun/ri va cuprinde: P cli#eul introductiv D.roce'$%erbalA) P in*orma1ii re*eritoare la data #i locul )ntocmirii proce ului!ver,al- numele partici! pan1ilor- copul )ntElniriiB#ncheiat a'tzi...A) P men1ionarea ordinii de Di- preDentarea uc! cint/ a de */#ur/rii )ntElnirii- a celor preDentateH di cutate- a opiniilor eFprimate- a propunerilor */cute- a :ot/rErilor luateG concluDiile conduc/! torului #edin1eiH )ntElnirii D.e ordinea de zi 'e afl +++CG P *ormula de )nc:eiere DDrept care '$a #ncheiat prezentul proce'$%erbalA) P emn/tura celui care a )ntocmit proce! ul!ver,al de con emnare- )n o1it/ de emn/! turile participan1ilor+ &+ ImagineaD/!1i c/ )mpreun/ cu un grup de co! legi ai :ot/rEt / )n*iin1eDi- u, )ndrumarea unui pro*e or- o revi t/ a #colii+ 0entru a!i ta,ili pro*ilul- v!a1i )ntElnit #i a1i di cutat )n! delung cu to1ii+ )n cele din urm/ lucrurile !au clari*icat #i participan1ii unt *erm convin#i c/ e poate coate o pu,lica1ie intere ant/ #i atractiv/ pentru to1i elevii+ Ai *o t numit e!

cretarul grupului #i 1i !a )ncredin1at arcina redact/rii unui proce !ver,al+ Scrie un proce !ver,al de con emnare Bdup/

modelul ar/tat mai u C )n care / preDin1i )ntEl! nirea ultim/ unde !a :ot/rEt )n*iin1area revi tei #i pro*ilul ace teia+

8( CEREREA Cererea e te un teFt cu de tina1ie o*icial/ prin care e olicit/ ceva unei in titu1iiH orga! niDa1ii )n copul eli,er/rii unor acte o*iciale Badeverin1e- certi*icate- apro,/ri etcC+ Ea e crie pe o coal/ )ntreag/- e la / un pa1iu li,er )n partea de u Bpentru *ormularea reDolu1iei de c/tre cel c/ruia i e adre eaD/C #i )n partea tEng/ a paginii Bpentru a putea *i )ndo ariat/C+ Caracteri tici ale cererii: P o *ormul/ de adre are prin care / indici *unc1ia celui c/ruia i te adre eDi DDomnule DirectorA. Formula de adre are tre,uie cri / la aproFimativ 3!6 cm de marginea de u a paginii B e la / un pa1iu pentru *ormularea reDolu1iei de c/tre cel c/ruia )i olici1i un anu! mit lucruCG Scrie o cerere adre at/ directorului liceului unde tudieDi prin care / olici1i o adeverin1/ ce tre,uie / con*irme tatutul t/u ocial+ Acea t/ adeverin1/ )1i e te nece ar/ pentru eli,erarea unui
P numele- prenumele #i domiciliul peti1io! naruluiG P tatutul ocial BelevC #i in titu1ia unde )1i de *a#ori activitateaG P *ormularea curt/- clar/- preci / a olici! t/rii de ordin per onalG P motivul olicit/riiG P emn/tura olicitantului Bla &!' cm u, ultimul rEnd al teFtului- pu1in c/tre marginea din dreaptaCG P localitatea #i data )ntocmirii cererii B e pun aproFimativ )n dreptul emn/turii- dar )n partea tEng/ a paginiiCG P *unc1ia celui c/ruia )i adre eDi cererea #i in titu1ia pe care o conduce B)n .o ul paginiiC+

permi la ,i,lioteca ora#ului )n care locuie#ti+ Data redact/rii cererii e te Diua #i anul cEnd e*ectueDi ace t eFerci1iu de comunicare cri /+

Evaluare curent/ Aplicaii

%+ 0oeDia lui Mi:ai Emine cu repreDint/ o adev/rat/ re*orm/ pentru lim,a li! terar/+ 0En/ la el- )n lirica poe1ilor romEni rima- cu rare eFcep1ii- u, tan! tiv cu u, tantiv- ver, cu ver, #i ad.ectiv cu ad.ectiv+ Maiore cu demon ! treaD/ )n tudiul critic Emine'cu i poeziile lui c/ poetul a creat rime noiurprinD/toare- care au )nv/1at lim,a.ul poetic+ EFplic/ inova1ia emine ! cian/ )n ceea ce prive#te rima BpunEnd accent pe categoriile mor*ologice ale cuvintelorC )n ace te ver uri citate de Maiore cu )n tudiul /u: &i dac 'tele bat #n lac, !dncu$i luminEndu!%E ca durerea mea '$o$mpac +n'eninndu$mi *ndul. $ Cnd luna trece prin 'te/ari 9rmnd mereu #n cale!#iCnd ochii ti tot #nc mari

2e uit dulci i *alei. De la 5i'tru pn0 la Ti'a Tot romnul plEn u!mi! !a+

+coana 'telei ce$a murit #ncet pe cer 'e 'uie) Era, pe cnd nu '$a zrit, !zi o %edem, i nu e+ &+ Finalul tudiului critic Emi!escu +i poe*iile lui con1ine o pro*e1ie: .e ct 'e poate omenete pre%edea, literatura poetic romn %a #ncepe 'ecolul al ]]$lea 'ub au'piciile *eniului lui, i forma limbei naionale, care i$a *'it #n poetul Emine'cu cea mai frumoa' #nfptuire pn a'tzi, %a fi punctul de plecare pentru toat dez%oltarea %iitoare a 'entimentului cu*etrii romneti. Identi*ic/ ecouri emine ciene- comparEndu!le cu modelul- )n ver urile de mai .o - apar1inEnd lui ;eorge 4acovia #i Tudor Arg:eDi+ (ezi rndunelele 'e duc, 2e 'cutur 0frunzele de nuc 2$aaz bruma pe'te %ii, De ce nu$mi %ii, de ce nu$mi %ii1,.. Trzie toamn e acum, 2e 'cutur 0frunzele pe drum... &i lanurile 'unt pu'tii... De ce nu$mi %ii, de ce nu$mi %ii1... BMi:ai Emine cu- 'e ce !u-mi viiJ$ Trziu, i toamna a plecat, 7runziul tot e r%it !.ln*nd, pe drumuri, te$ am chemat, Tu n$ai %enit6 +ar, mni, cu$al iernei tri't pu'tiu, De mine$atunci nu %ei mai ti !5u mai %eni, e prea trziu, 5u mai %eni6 B;eorge 4acovia- Ecou "e roma!(&$ .e aceeai ulicioar -ate luna #n fereti, 5umai tu de dup *ratii (ecinie nu te mai i%eti6 &i aceiai pomi #n floare Cren*i #ntind pe'te zaplaz, 5umai zilele trecute 5u le fac ' fie azi. BMi:ai Emine cu- Pe aceea+i ulicioar&000$

2trbatem iar parcul, la pa', ca mai nainte. Crrile$n%elite$' cu palide$o'eminte. !ceeai banc$n frunze ne$ateapt la fntni. Doi #n*eri duc beteala fntnilor pe mini. 5e$am aezat alturi i brau$i m$a cuprin', 9n lumini #n mine prea c '$ar fi 'tin', "$ndrept #ncet 'pre mine i 'ufletul mi$l caut Ca orbul, ca ' cnte, 'prturile pe flaut. BTudor Arg:eDi- Toam!&$ J( Nn tudiul critic Emi!escu +i poe*iile lui, Titu Maiore cu preDint/- printre altele- anumite a pecte legate de tema iu,irii )n crea1ia lui Mi:ai Emine cu- relevEnd *aptul c/ el nu %edea #n femeia iubit dect copia imperfect a unui prototip nerealizabil.

IncluDEnd #i tudiul maiore cian- alc/tuie#te un do ar critic intitulat +ubirea #n poezia lui "ihai Emine'cu, )n care / valori*ici operele critice ale unor importan1i eFege1i emine cieni- precum ;+ C/line cu- Tudor Iianu- 0er pe iciu - Ro#a del Conte- Con tantin Noica- Ioana Em+ 0etre cu #+a+ Alte propuneri de teme B inteDeC pentru alc/tuirea unui do ar critic- din materia cla ei a A!a Bautori tudia1i pEn/ )n ace t momentC: ! 7anta'tic i fabulo' #n Povestea lui Har ap-Alb de +on Crean*) ! K 2pectacolul4 comunicrii #n po%e'tirile din Ha!ii A!cu(ei de "ihail 2ado%eanu) ! 5orma moral #n /oara cu !oroc de +oan 2la%ici) ! iocoii vec6i +i !oi de 5icolae 7ilimon: mora%uri i nra%uri) ! 3 :la'ul pmntului4 #n romanul Io! de Li%iu Rebreanu) ! =rient i =ccident #n romanul /aitreBi de "ircea Eliade.

(in)olo ,e te9t
%+ Titu Maiore cu e te cel dintEi critic literar care a intuit geniul lui Emine cu+ )n tudiul critic 'irec(ia !ou& )! poe*ia +i pro*a rom,!& B%72&C- Maiore cu arat/ c/ Tnoua direc1ieL- pre deo e,ire de cea vec:e- 'e caracterizeaz prin 'imimnt natural, prin ade%r, prin #nele*erea ideilor ce omenirea #ntrea* le datorete ci%ilizaiei apu'ene, i totodat prin p'trarea i chiar accentu area elementului naional. A#eDEndu!% pe Ia ile Alec andri Bpoet de.a con acratC )n *runtea noii mi#c/ri- Maiore cu anticipeaD/ )n cele numai cEteva poeDii pu,licate de tEn/rul Emine cu un poet #n toat puterea cu%ntului. Identi*ic/ tr/ /turi ale crea1iei emine ciene pornind de la *ragmentul de mai .o : Cu totul o'ebit #n felul 'u, om al timpului modern, deocamdat blazat #n cu*et, iubitor de antiteze cam eBa*erate, refleBi% mai pe'te mar*inile iertate, pn acum aa de puin format #nct ne %ine *reu '$l citm #ndat dup !lec'andri, dar #n fine poet, poet #n toat puterea cu%ntului, e'te d. "ihai Emine'cu. De la d$'a cunoatem mai multe poezii publicate #n Convor,iri li! terare- care toate au particularitile artate mai 'u', #n' au i farmecul lim$ ba/ului D'emnul celor aleiA, o concepie #nalt i pe ln* ace'te Dlucru rar #ntre ai notriA iubirea i #nele*erea artei antice. &+ Dac/ Maiore cu a *o t primul care a analiDat per onalitatea #i cultura lui Emine cu- cel care va aduce o contri,u1ie deci iv/ pentru )n1elegerea pro *unDimilor crea1iei emine ciene e te criticul ;+ C/line cu+ Cite#te pa a.ul de mai .o #i arat/ cum demon treaD/ ;+ C/line cu *aptul c/ Emine cu a devenit un per ona. im,olic prin de tinul /u: EBi't o condiie eBcepional care ridic pe Emine'cu dea'upra poeilor de circulaie mr*init. ! cuno'cut poporul i pro%inciile romneti, a de%enit familiar cu 'peculaiile filozofice cele mai #nalte, a iubit fr a fi fericit, a du' o eBi'ten ne'i*ur i trudnic, a trit #ntr$un %eac in*rat ce nu r'pundea idealului 'u, a pln' i a ble'temat, apoi '$a #mboln%it i a murit foarte tnr. Tot ce a a%ut de 'pu', a 'pu' pn la EE de ani. (iaa lui 'e confund cu opera, Emine'cu n$are alt bio*rafie. 9n Emine'cu depind %r'ta pe care a trit$o ar fi ca un poem proliB. #n'i nebunia pare o oper de prote't. &i de aceea oricine #l %a citi, pe orice punct al *lobului, %a #nele*e c Emine'cu a eBemplificat o dram a omului, c el a 'cri' #n %er'uri o z*uduitoare bio*rafie. !lii au o oper eminent i o bio*rafie monoton i fr 'emnificaie. Rar 'e #ntmpl ca un poet ' fie 'i*ilat de de'tin, ' ilu'$ treze prin el #n'ui bucuriile i durerile eBi'tenei i de aceea mult %reme ". Emine'cu %a rmne #n poezia noa'tr nepereche.

EVOLUIA CRITICII LITERARE AN CULTURA ROMIN


P Nnceputurile criticii literare romEne#ti dateaD/ din perioada pa#opti t/- cEnd actul critic are un caracter ocaDional #i e te practicat de crii tori care au rolul unor )ndrum/tori culturali: Ion Seliade!R/dule cu- ;:+ A ac:i- Mi:ail Zog/lni! ceanu- Alecu Ru o- Ia ile Alec andri #+a+ Apari1ia criticii literare e te )n trEn / leg/tur/ cu pre a literar/ #i cultural/- unde e c:i1eaD/ opere teoretice avEnd ca cop moderniDarea literaturii romEne+ Momentul cel mai important al criticii din perioada pa#opti t/ e te marcat de programul cuprin )n articolul I!tro"uc(ie, redactat de Mi:ail Zog/lniceanu- care apare )n revi ta ie#ean/ 'acia literar& B%7(5C+ A#eDat/ )n de c:iderea primului num/r al pu,lica1iei- I!tro"uc(ie pledeaD/ pentru o literatur/ original/ #i o critic/ nep/rtinitoare+ P Nn a doua .um/tate a ecolului al AlA!lea un rol e en1ial )n critica romEnea c/ )l are ocietatea literar/ ,unimea )n*iin1at/ la Ia#i- )n %76'- de un grup de cinci intelectuali: Titu Maiore cu- 0+0+ Carp- T:eodor Ro etti- Iaco, NegruDDi #i Ia ile 0ogor+ Fire c pentru o literatur/ tEn/r/- ,unimea practic/ la )nceput o critic/ de tip cultural- viDEnd pro,leme de lim,/- ortogra*ie- *olclor etc+ AvEnd )n Titu Maiore cu B%7(5 ! %@%2C o minte limpede #i un T piritu rectorL- .unimi#tii impun )n cultura noa tr/ piritul critic- re pectul *a1/ de adev/r #i cultul valorilor autentice+ )n revi ta ociet/1iio!vorbiri literare Bap/rut/ )n %762C- e pu,lic/ nu numai tudiile critice ale lui Maiore cu- dar #i cele mai importante crea1ii literare ale epocii+ A t*el- ,unimea )i promoveaD/ pe cei mai impor! tan1i criitori ai timpului ! Mi:ai Emine cu- Ion Creang/- IA+ Caragiale- Ioan Slavici ! - cla ici ai literaturii romEne+ P 0erioada dintre cele dou/ r/D,oaie mondialecaracteriDat/ prin moderniDarea ociet/1ii romE! ne#ti- are ca re*leF moderni mul )n literatur/+ 0rodu al evolu1iei- moderni mul implic/ di*eren! 1ierea *a1/ de literatura cri / pEn/ atunci+ E te epoca )n care critica literar/ cunoa#te o deDvoltare */r/ precedent #i e a*irm/ o )ntreag/ pleiad/ de mari critici a c/ror oper/ devine indi pen a,il/ pentru )n1elegerea literaturii romEne+ Cea mai mare in*luen1/ o are E+ Lovine cu B%77% !%@('C- *ondator al cenaclului 2burtorul #i editor al revi tei cu acela#i nume+ )n concep1ia criticului- arta nu tre,uie )ngr/dit/ )n nici un *el #i nici anga.at/ *or1at )n lu.,a altor idealuri- )n a*ar/ de acela al propriei de /vEr#iri+ )n opoDi1ie cu doc! trinarii tradi1ionali mului BNicolae Iorga- Nic:i*or Crainic #+a+C care pledeaD/ pentru cultivarea prin art/ a na1ionalului #i a eticului- a entimentului religio - Lovine cu crede )n de /vEr#ita li,ertate #i independen1/ a creatorului+ Totul ! con ider/ criticul ! tre,uie .udecat )n *unc1ie de criteriul e tetic+ Cele Dece volume de Critice B%@5@ !%@&'CIstoria literaturii rom,!e co!tempora!e Bvoi+ I! II- %@&6!%@&@C- monogra*iile de pre ,unimea, Maiore cu #i po teritatea lui critic/- unt lucr/ri care au in*luen1at deci iv evolu1ia literaturii romEne+ Tot )n perioada inter,elic/ o alt/ autoritate cri! tic/ e te ;+ C/line cu B%7@@!%@63C+ )n concep1ia a- orice critic/ e te prin de*ini1ie Timpre ioni t/Lpentru c/ )n /#i Timpre iaL apar1ine omului cu gu tul ra*inat+ Critica devine a t*el un act de crea1ie- o Tart/L+ Dintre crierile c/line cieneIstoria literaturii rom,!e "e la ori%i!i p,!& )! pre*e!t B%@(%C ori monogra*iile de pre Emine cu #i Creang/ unt )ntreprinderi critice de re*erin1/ )n cultura noa tr/+ Critica literar/ inter,elic/ e te repreDentat/ #i de alte nume mari: ;+ I,r/ileanu B%72%!%@'6Ccare e a*irma e )nainte de primul r/D,oi mondial"er,an Ciocule cu B%@5&!%@77C- Iladimir Streinu B%@5&!%@25C- 0ompiliu Con tantine cu B%@5%! %@(6C- Tudor Iianu B%7@2!%@6(C- 0erpe iciu B%7@%!%@2%C #+a+ P Nn perioada po t,elic/- )n tatul totalitar ca! racteriDat prin impunerea ideologiei comuni te )n toate domeniile- critica literar/ romEnea c/ )nre! gi treaD/ un recul de pe te dou/ decenii+ O, truc1ionat de cenDur/- actul critic u*er/ grave di tor iuni+ )ncepEnd cu anii M25- )n condi1i! ile unei relative li,eraliD/ri- criticul poate reveni la Tin trumenteleL ale- de#i ideologicul apa / mereu a upra lui+ )n ciuda ace tor con trEngeri- critica li! terar/ )#i recap/t/ importan1a cuvenit/+ Numele care e impun )n ultimele decenii unt numeroa e: Nicolae Manole cu- Eugen Simion- AleFandru 0iru- Ov+ S+ Cro:m/lniceanu- Ion Negoi1e cuAleFandru 0aleologu- ;eorge Munteanu- Nicolae 4alot/- Adrian Marino- =oe Dumitre cu!4u#ulen! ga- 0aul Cornea #+a+ Nn condi1iile eFilului- dar )n deplin/ li,ertatea umEndu!#i re pon a,ilitatea #i ri cul de a ro ti opinii care nu puteau *i pu,lice )n 1ar/- !au remar! cat criticii Monica Lovine cu #i Iirgil Ierunca+

Not biobibliogra/i) ::::::::::::::::::::::::::::: George &a)o5ia (George 8a. 'iliu! )'88' * '&57+. ;oet X pro%a* tor" a studiat doi ani la 7acultatea de 5rept din 1ucureti. 0iaa poetului se (a desfura #ntre #ncercarea de inte$rare #ntr*o lume comun" mic*bur* $6e% * lucrea% temporar ca func* ionar" bibliotecar" a>utor contabil *i dificultatea de a reali%a aceast inte$rare" manifestat #ntre altele i prin c2te(a prbuiri ner(oase. E obsedat de ima$inea cenuie a 1acului i interesat de creaia unor simboliti france%i )C6arles 1aude* laire" 4ristan Corbiere" Maurice Mollinat" ;aul 0erlaine+ ale cror poe%ii #i (or su$era un mod de eAprimare poetic i termenii unei estetici? a simbolismului. 5ebutea% #n re(ista Literatorul, condus de Al. MacedonsJi. .crie poe%ia Plu" la '& ani" dup ce #n prealabil compusese alte poe%ii precum? %a lou &e iarn, Plou, Nevro7 care se (or reuni #n (olu* mul Plu" , publicat #n anul '&'8. Alte (olume? Sc,ntei #al ene, Cu voi, Co"e&ii -n fon& etc.

Nnainte de teFt

%+ Scrie )n dreptul *iec/reia dintre urm/toarele culori ce t/ri au entimente )1i ugereaD/: al,ul ! verdele ! negrul ! violetul ! gal,enul ! &+ Cite#te ver urile urm/toare #i noteaD/ enDa1iaH impre ia pe care 1i!o provoac/ ace tea: &i frunze albe, frunze ne*re)C Copacii albi, copacii ne*ri)C &i pene albe, pene ne*re,+ Decor de doliu funerar...++ +n parc nin'oarea cade rar... Ai )n vedere: ! cromati mulG ! raportul dintre mi#care #i nemi#careG ! enDa1ia provocat/ de repeti1ii+ '+ 0reciDeaD/ care e te en ul pe care!% acorDi cuvEntului 'imbol #i compar/!% cu acela o*erit la pag+ %3%+ D/ eFemple de im,oluri cuno cute #i eFplic/ emni*ica1ia lor+ (+ 0rive#te ta,loul de mai .o + Di cut/ cu colegii din .ur compoDi1ia ace tui ta,lou: care unt elementele de prim!plan- dac/ eFi t/ un *undal #i prin ce e te el eFprimat+ O, erv/ apoi dac/ o,iectele urprin e unt clar conturate au unt di*uDe- creEnd a t*el o atmo *er/+ Sta,ili1i apoi- prin di cu1ii )ntre voi- ce impre ie- tare- enti! ment tran mite- )n an am,lu- ace t ta,lou #i preDenta1i )n cla / ideile+

A/UR5 VIOLET
$e #eor5e *aco;"a
!mur* de toamn %iolet... Doi plopi, #nfund, apar #n 'iluete: $ !po'toli #n od/dii %iolete $ =raul tot e %iolet. !mur* de toamn %iolet... .e drum e$o lume lene, cochet: "ulimea toat pare %iolet, =raul tot e %iolet. !mur* de toamn %iolet... Din turn, pe cmp, %d %oie%ozi cu plete) 2trbunii trec #n plcuri %iolete, =raul tot e %iolet.

(i) ionar

coc:et ad.+ ! Bde pre oameniC care caut/ / plac/- mai ale prin! tr!o )m,r/c/minte )ngri.it/- c/utat/G care uDeaD/ de anumite purt/ri pentru a pl/ceaG dr/g/la#- gra1io - elegant od/dii, +*+ pi+ ! ve#minte ,i erice#ti pe care le )m,rac/ preo1ii la o*icierea lu.,ei religioa e au )n )mpre.ur/ri olemne apo'tol, +m+ ! B)n religia cre#tin/C nume dat *iec/ruia dintre cei doi preDece di cipoli ai lu" ri'to' care au r/ pEndit )nv/1/tura lui

misionar cretin

+un)te ,e re-er
S!a pu c/ ;eorge 4acovia dep/#e#te- ca vi! Diune arti tic/- 'imboli'mul, apropiindu! e de mi#! carea eBpre'ioni't. Ceea ce impre ioneaD/ )n primul rEnd )n poeDia ,acovian/ e te enDa1ia de limba/ elementar, )n total/ opoDi1ie cu limba/ul frumo', poetiDat- al liricii de pEn/ atunci+ "onotonia voit/ a ima*i$ nilor, *e'tica patetic a eului- colori tica inten / au ob'e'ia cromatic a ta,lourilor- impre ia de real dezarticulat au de uni%er' poetic ab'urd, mecanic- care eFprim/ )n cele din urm/ ideea unui 'frit continuu ! iat/ cEteva dintre tr/ /turile uni! ver ului poetic ,acovian- care!i con*er/ unicitate )n lirica romEnea c/ a ecolului al AA!lea+ Termenii de re*erin1/ ai poeDiei Amur% violet par a avea ceva comun cu poeDia romantic/ prin preDen1a apu ului au a nop1ii ca puncte de plecare )n realiDarea vi ului au a reveriei romantice+ Darde#i amur* #i apu' unt cuvinte oarecum inoni! me- eFi t/ o di*eren1/ care 1ine de preDen1a #i per! cep1ia luminii+ Amurgul pre upune un clar!o, curo eDitare a culorilor- ceea ce d/ lui 4acovia putin1a de a de tructura realul #i de a e proiecta )ntr!un imaginar :alucinatoriu+ De#i )n Amur% violet e reg/ e c multe dintre tr/ /turile liricii ,acoviene- precum atmo *era peci*ic/- de compunerea lumii reale prin ame ! tecul de planuri temporale care!#i pierd *unc1ia or! donatoare #i eFi ten1a unor pa1ii uge tive- prin preDen1a im,olului- a laitmotivului care genereaD/ muDicalitate- totu#i poeDia ilu treaD/ mai degra,/ un liri m o,iectiv- )n care eul poetic e te mai degra,/ un punct de re*erin1/ pa iv DDin turn, pe cmp %d %oie%ozi cu plete C decEt un eu marcat de paime ori de pre entimentul declinului #i al mor1ii+ TeFtul ,acovian pare a ilu tra modul )n care u,con#tientul iD,ucne#te la upra*a1/- con*irmEnd de*ini1ia pe care E+ Lovine cu o d/dea im,oli mu! lui: adncirea liri'mului #n 'ubcontient prin eBpri$ marea pe cale mai mult de 'u*e'tie a fondului muzi$ cal al 'ufletului omene'c.

6imboli'm * micare literar*artis* tic aprut #n 7rana la sf2ritul secolului al BlB*lea" repre%entat de poei ca 0erlaine" Mallarme" Mim* baud. Corespondentul #n artele plas* tice al curentului simbolist #l constitu* ie impresionismul, afirmat prin pictori precum 5e$as" Menoir" Monet" .isleI etc. Micarea este eApresia unei noi sensibiliti artistice $enera* te de inadapatarea artitilor la reali* tatea urban a ci(ili%aiei contempo* rane lor. 4rsturi ale esteticii poe%iei simboliste se prefi$urea% #ntr*un sonet al lui C6arles 1audelaire" inti* tulat Corespon&ene. Ele pornesc de la ideea c lumea material este purttoarea unui simbolism "#rin codri de simboluri petrece omu-n via$ - Corespon&ene) care face le$tura #ntre o lume (i%ibil i una ascuns" plin de semnificaii" pe care doar artistul le poate descifra. Ar eAista astfel un ir de corespondene i analo$ii #ntre cele dou lumi" descifrate prin intermediul simbolului, dar i prin folosirea concomitent a mai multor sen%aii? auditi(*mu%icale" (i%ual*cromatice" olfacti(e" ceea ce se constituie #ntr*un compleA de percepie a lumii" sintetic" numit sineste1ie. On acelai timp" simbolismul se (rea un curent artistic de sinte% care #i propune s uneasc artele i de aceea #n poe%ie se pune pre pe efectele mu%icale at2t eAterioare" formale" reali%ate prin pre%ena unor refrene" laitmoti(e "Mu1ic nainte de orice, spunea 0erlaine+ dar" mai ales" prin su$estia unei mu%icii inte* rioare care are darul de a eAprima strile (a$i" nuane ale sufletului" care nu sunt altce(a dec2t ecouri" repre%entri ale lumii din %ona in(i* %ibilului. Cea mai important sc6imbare pe care o aduce simbolismul este #ns #nlocuirea poe%iei descripti(e" a poe%iei*tablou cu o poe%ie su$es* ti(" pretabil la multiple interpretri? * numi un obiect, spunea Mallarme" nseamn a rpi trei sferturi din farmecul poemului, care este astfel construit, nct s se de1vluie pu$in cte pu$in.= a-l su era, iat visul. 6imbolul * este un procedeu artistic" care" #n ba%a unor cores* pondene sau le$turi" #nlocuiete i repre%int altce(a dec2t elementul concret*real pe care*l eAprim la prima (edere i de la care se porneteH altfel spus" simbolul este o repre%entare concret pentru o realitate oarecum ascuns" abstrac* t" #n poe%ia simbolist" #i de%* (luie semnificaiile #n funcie de

EFplorarea teFtului

%+ Identi*ic/- prin di cu1ii cu colegii t/i- tema poeDiei Amur% vio-

let0 Aminte#te!1i c/ tema literar/ provine din grece cul thema care )n eamn/ u,iect+ )n acela#i timp tema e te de*init/ #i ca a pectul intetic- general- preluat din lumea real/ #i interpretat arti tic au ideea *oarte general/ a unei opere care adun/ un num/r de motive #i itua1ii arti tice+ )ntr!o alt/ *ormulare- iden! ti*icarea temei e poate *ace prin a r/ punde la )ntre,area de'pre ce e'te %orba )ntr!un teFt+ &+ Temele #i motivele im,oli te unt oarecum comune poe1ilor im,oli#ti+ Intre ace tea oraul, toamna, parcul, ploile ob'edante, mahalaua etc+ unt *ie teme- *ie motive literareG preDente #i )n poeDia ,acovian/- ace tea devin puncte de re*e! rin1/ de la care e porne#te )n con truirea imaginarului poetic+ Identi*ic/ motivele literare Belementele- itua1iile tipice emni! *icative dintr!un teFtC preDente )n Amur% violet0 EFprim/!1i opinia de pre emni*ica1ia lor )n con tituirea teFtului poetic+ 0reciDeaD/ ce alte elemente alc/tuie c tructura ace tui teFt+ '+ Sim,oli mul a ap/rut ca o reac1ie )mpotriva romanti mului re! toric #i eFce iv a*ectiv- iar pe de alt/ parte ca o reac1ie )mpotriva parna iani mului- curent care cultiva imper onalitatea )n art/+ Amur% violet pare a *i la prima vedere un ta,lou de criptivimper onal+ )n realitate- elementele realului nu e con tituie )ntr! un ta,lou coerent- de criptiv- #i ace t lucru e )ntEmpl/ datorit/ inten it/1ii cromatice ugerate )n teFt de preDen1a o, edant/ a cuvEntului %iolet. EFtrage din teFt cuvintele care unt )n o1ite de un determinant cromatic- dup/ urm/torul model: ! amur* Dde toamnA %iolet) ! Dapo'toli #nA od/dii %iolete. Arat/ ce emni*ica1ie do,Ende#te culoarea %iolet )n teFt+ Ai )n vedere *elul )n care cromati mul ,acovian de*ormeaD/ realul ca #i *aptul c/ %ioletul ugereaD/ uneori :alucina1ia- )n opoDi1ie cu vi ul au reveria romantic/+ (+ 0oeDia e te tructurat/ )n trei tro*e a cEte patru ver uri+ Iden ti*ic/ ver urile!c:eie ale teFtului+ )n ce con tau caracteri ticile lor gramaticaleO 0reciDeaD/ rolul ver urilor!c:eie )n con tituirea unei atmo *ere poetice peci*ice poeDiei im,oli te+ Ai )n vedere #i emni*ica1ia titlului poeDiei+ 3+ In tan1ele comunic/rii )n poeDia liric/ unt eFprimate prin preDen1a- )ntr!o *orm/ au alta- a eului liric+ EFi t/ #i itua1ii )n care eul liric e te a, ent au- oricum- indicii preDen1ei ace tuia )n teFt unt greu de identi*icat+ )n ultima tro*a a poeDiei apar dou/ imagini oarecum urprinD/toare pentru ceea ce )n eamn/ elementele de pEn/ atunci ale tructurii poetice+ E te vor,a)ntre altele- de preDen1a eului poetic a ociat imaginii unui turn care *ace parte din im,oli tica medieval/ a ap/r/rii #i iDol/rii

de prime.dii- dar ea poate eFprima #i ideea de deta#are a eului poetic- de o,iectivitate- de a, en1/ a oric/rei emo1ii a*ective+ 0e de alt/ parte cromatica violetului e eFtinde a upra unor

conteAtele poetice #n care acesta apare. 5e eAemplu simbolul plumbului din poe%ia baco(ian poate s eAprime" #n raport de conteAt" idei precum? moartea" sin$urtatea" teroarea eAistenei" imposibilitatea %borului" a (isrii" prbuirea sufle* teasc a eului etc. +arna'iani'm * curent literar aprut #n 7rana #n a doua >umtate a secolului al BlB*lea ca o reacie #mpotri(a romantismului. #n esen parnasianismul culti( o poe%ie rece" impersonal" eliberat de afec* ti(itate. Monotonia imaginilor * te6nica repetiiei este esenial #n struc* turarea poetic a teAtelor baco(iene de unde i aparenta monotonie i reluare a ima$inilor. #n realitate" prin acest procedeu" poetul depete ideea de reflectare a realitii" transpun2nd cititorul #ntr*o lumeE uni(ers ori$inar. Ge'ti)a -ateti) * eul poetic baco(ian se eAprim uneori printr* o $estic eAa$erat" ampl" eApresie a unui pseudosentimentalis m" asociat unor moti(e precum cel al rtcirii" al ne(ro%ei sau al 6alucinaiei? #ustiu adnc... incepe a-nnopta,5 (iaud emnd amorul meu defunct=5*scult atent privind un sin ur punct5 (i em, i pln , i rd n h, n ha. 3A"ur# &e toa"n) 6/ritul )ontinuu * eApresie care poate defini uni(ersul poetic baco(ian #n ansamblu. Ceea ce

oc6ea% #n lirica baco(ian este nu at2t tentaia poetului de a anula coerena realului" de a*l descompune" ci mai ales su$estia lipsei oricrei sperane" a oricrei raiuni de a fi a eului poetic.

repreD ent/ri ale trecut ului: Din turn, pe cmp, %d %oie% ozi cu plete) C 2trb unii trec #n plcu ri %iolet e. EFpri m/!1i opini a )n leg/tu r/ cu emni *ica1ia preDe n1ei turnul ui )n teFtg/ in d #i alte conot a1ii mode rne ale turnul ui Bturnu l de *ilde#turnul ingu r/t/1ii al iDol/r ii

etcC+ 6+ Nnlocuirea elementelor de criptive cu elemente uge tive )n poeDia ,acovian/ e te u 1inut/ #i prin mi.loace leFicale #i gra maticale+ La nivel gramatical uge tia e te u 1inut/ de propo Di1ii nominale Bdin care lip e#te predicatulC ca #i de pu1in/tatea elementelor de criptive+ Identi*ic/ )n teFt o propoDi1ie nominal/ #i preciDeaD/ rolul pe care!% ocup/ ea )n tructura teFtului+ RealiDa1ipe grupe de trei ! patru elevitati tici ale preDen1eipe categoriia di*eritelor p/r1i de vor,ire+ Di cuta1i con ecin1ele+ 2+ De pre poeDia ,acovian/ !a pu c/ ea maltrateaz realul, nu$l reprezint, depoetiDEndu!%)n vreme ce poeDia emine cian/ *ace eFact contrariulpoetiDeaD/)n*rumu e1eaD/ realul+++ 9n mod de

a maltrata realul e'te repetiia mecanic prin care -aco%ia creeaz o lume de marionete, de ppui de cear,

ce fac 'alturi *roteti ca nite fiine dezarticulate BNicolae Manole cuC+ Se potrive#te oare acea t/ a*irma1ie modului )n care e te repreDentat/ *iin1a uman/ )n Amur% violetC Spune1i!v/ p/rerea+

(i) *ion ar )ult ural C6arles 1audelaire )'8!' * '887+ poet france% cu o eAisten noncon* formist" autorul" #ntre altele" al (o* lumelor $"a#ini pari7iene i !lorile rului. .tep6ane Mallarme )'8 ! *'8&8+" poet france%" repre%entant al simbolismului pur" abstractH e preocupat de tema absolutului. Opera sa poetic e construit #n >urul unor simboluri precum a1urul, evantaiul, pasrea, lebda etc.

L" +0 " co un"care RECE)TAREA DIVERSELOR TI)URI DE MESABE( NIVELUL FONETIC. ORTO#RAFIC ?I DE )UNCTUAIE
Receptarea poeDiei Amur% violet atrage aten1ia a upra unor niveluri de con tituire #i receptare ale teFtului- )ntre care emni*icative unt nivelurile gramatical- ortogra*ic #i de punctua1ie+ )n caDul nivelului gramaticaleFi ten1a unei propoDi1ii nominale- !mur* de toamn %iolet, e te de natur/ / creeDe o at! mo *er/ aproape tatic/- dominat/ de un cro! mati m o, e iv ce e imprim/ a upra )ntregu! lui teFt+ Ier ul intr/ )n rela1ie cu cel/lalt lait! motiv al teFtului- =raul tot e %iolet, ceea ce repreDint/ elementul de analogie- de core ! ponden1e din teFt+ In ceea ce prive#te nivelul ortogra*ic #i de punctua1ie- unt *olo ite liniile de pauD/punctele de upen ie- punctul #i virgula #i*ire#te- punctul+ )n privin1a punctului e te de remarcat c/ el apare la *Er#itul *iec/reia din! tre cele trei tro*e- atr/gEndu! e a *tel aten1ia a upra tructurii din trei ecven1e a teFtului poetic+ Di cuta1i )n grupe de '!( elevi )n ce m/ ur/ receptarea teFtului- de ci*rarea em! ni*ica1iilor ace tuia e te *avoriDat/ de cele! lalte emne ortogra*ice #i de punctua1ie: punctele de u pen ie- liniile de pauD/ #i punctul #i virgula+ !tenie6 Tre,uie / ave1i )n vedere *aptul c/ punctele de u pen ie eFprim/ o pauD/ mare )n #irul vor,irii care poate *i motivat/ emo1ional- dar care poate marca #i un di cur incoerent- )n vreme ce punctul #i virgula- care marc:eaD/ o pauD/ mai mare decEt cea eFpri! mat/ prin virgul/- e te mai mult un procedeu tili tic decEt gramatical- ilu trEnd- )ntre altele- #i ideea de imetrie a con truc1iei teF! tului+

%+ Cite#te poeDia de mai .o - cri / de ;eorge 4acovia- intitulat/ Plumb, #i comenteaD/ uccint e*ectul onor- *onetic- pe care!% produc termenii: 'icriu, 'criau, 'tri*, fri*, plumb: Dormeau adnc 'icriele de plumb, &i flori de plumb i funerar %e'tmnt !2tm 'in*ur #n ca%ou... i era %nt... &i 'criau coroanele de plumb. Dormea #ntor' amorul meu de plumb .e flori de plumb... i$am #nceput '$l 'tri* $2tm 'in*ur ln* mort... i era fri*... &i$i atrnau aripile de plumb. 8( Urm/toarele teFte nu pot *i corect receptate- pentru c/ lip e c emne de punctua1ie #i con1in gre#eli de ortogra*ie+ )ncearc/)mpreun/ cu colegul de ,anc/- / upline#ti acea t/ de*icien1/propunEnd o punctua1ie #i o ortogra*ie core punD/toare: Directoru prefecturi locale Rul :ri*oracu in'ultat *ra% dum nezeu mami i palme cafine central !meninat moarte (iaa onorul ne'i*ure Ru*m anchetat ur*ent faptu BI+L+ Caragiale ! Tele%rame$ La apu'ul 'oarelui mi '$a 'pu'C Trebuie 'mi tai %eneleC !cum e abia prnzulC "ai am de trit cte%a ore buneCC Ce ' facC 2i 'criu lui Luculu'C 5u mai am chefC 2 m duc la circC5umi mai trebuie nici circ nici pineC 2 pre%d de'tinul filozofieiCC ! mai trecut o orC !u mai rma' #nc patruC !pa clocotete #n baieC &i m uit pe ferea'trC .ri%e'c dup 'oare care nu mai apuneC &i m plicti'e'c #n*rozitor. BMarin Sore cu ! Se!eca, ;o"( Su.lete, bu! la toate$

)ROIECTUL
)ro"ectul /colar e te o metod/ de lucru Bde o,icei )n ec:ip/C- care are drept cop inve ti! garea unei teme ample- )ntr!o perioad/ mai lung/ de timp+ 0roiectul poate viDa colectarea unor date- cercetarea detaliat/ a unei teme propu erealiDarea unor inteDe etc+ 0roiectul e concretiDeaD/ )ntr!o lucrare ampl/- care poate cuprinde- al/turi de teFt- diver e ilu tra1ii Bde ene- *otogra*ii- :/r1i- ta,ele etcC+ Etape: %+ 0reg/tirea proiectului A igur/ clari*icarea c/ilor de urmat )n vederea realiD/rii proiectului: ! preciDarea temei #i a o,iectivelor proiectuluiG ! ta,ilirea componen1ei grupelor #i repartiDarea arcinilorG alegerea unui re pon a,il #i a unui e! cretar al proiectuluiG ! *iFarea etapelor de realiDare a proiectuluiH a termenelorG ! alegerea metodelor de lucruG ! realiDarea unui inventar al materialelor nece are B ur e de documentare- ilu tra1ii etcCG ! ta,ilirea *ormei de preDentare a proiectului Bdo ar- al,um- CD- *ilm etcC+ &+ RealiDarea proiectului Depinde )n ,un/ m/ ur/ de calitatea cola,or/rii )n ec:ip/- *apt in*luen1at de urm/torii *actori: ! repartiDarea .udicioa / a arcinilor BaproFima tiv acela#i volum de munc/G arcini adecvate intere elor #i competen1elor *iec/rui mem,ru al ec:ipeiCG RealiDa1i un proiect cu urm/toarea tem/: Cromatica baco%ian #n %olumul de poezii Plumb i eBpre'ia ei pla'tic. In realiDarea proiectului ve1i avea )n vedere: ! ta,ilirea ec:ipei care va lucra la realiDarea proiectului: '!( eleviG ! ta,ilirea ,i,liogra*iei #i a re ur elor materi! ale: volumul de poeDii Plumb, eventual )ntr!o edi1ie de Te4te come!tateH Nicolae Manole cu/etamor.o*ele poeziei) M+ 0etroveanu- :eor$ *e Bacovia etcG ! procurarea cartoanelor nece are pentru realiDarea laturii pla tice a proiectului BeFpo Di1ie de de ene- acuarele etcCG ! )ndeplinirea arcinilor )n termenele ta,iliteG ! di cutarea )n grup a produ elor individualeG ! eFprimarea li,er/ a opiniilor *iec/ruia- luarea deciDiilor )n con en + '+ Evaluarea proiectului 0roiectul *inaliDat e te preDentat )n *a1a cla! ei- la termenul ta,ilit+ De o,icei- arcina acea ta revine re pon a,ilului- dar el poate implica )n anumite ecven1e #i colegii de ec:ip/+ 0reDentarea #i proiectul unt evaluate de pro*e or )mpreun/ cu )ntreaga cla /- dup/ criterii anun1ate ini1ial- dar avEndu! e )n vedere atEt proce ul- cEt #i produ ul Bproiectul #i preDentareaC+ !tenie6 0entru ca un proiect / preDinte intere atEt pentru autori cEt #i pentru ceilal1i elevi- temau,iectulH o,iectivele ace tuia tre,uie / intere eDe- / pre upun/ o,1inerea re ur elor materiale */r/ mari di*icult/1i- / ai,/ un grad de noutate )n raport cu evaluarea curent/+ In cadrul proiectului e va putea pune accent pe eviden1ierea cEtorva capacit/1iH competen1e: modul de lucru )n ec:ip/- uti! liDarea e*icient/ a ,i,liogra*iei- *olo irea re ur elor materiale- capacitatea de a ela,ora un raportH re*erat core punD/tor- calitatea preDent/rii- eFi ten1a #i a altor *inalit/1i decEt realiDarea re*eratului Bde eF+: o eFpoDi1ie de de ene pe marginea proiectului realiDatC+
! ta,ilirea duratei de realiDare #i a modului de

valori*icare: circa 3 /pt/mEniG ! preDentarea la cla / a dou/ re*erate- pe m/ ur/ ce proiectul e realiDeaD/- iar )n *inal a eFpoDi1iei de de ene- acuarele etc+ )n realiDarea laturii pla tice a proiectului e pot avea )n vedere #i urm/toarele idei generale: ! la 4acovia- culorile unt preDen1e *iDiceG ! eul ,acovian e te uneori Kun altulLG ! 4acovia depoetiDeaD/- de*ormeaD/ realul- )n vreme ce Emine cu poetiDeaD/ realulG ! lirica ,acovian/ eFprim/ ipo'taza 'upremcLeL ble'temului de a tri. BM+ 0etroveanuC

E;aluarea curent0 Apl"ca ""


%+ Con truie#te dou/ conteFte )n care / *olo e#ti con truc1ia od/dii %iolete. &+ Identi*ic/ )n poeDia !mur* %iolet o meta*or/ #i un im,ol #i eFplic/ pe curt emni*ica1ia lor+ '+ EFtrage din teFt to1i termenii care eFprim/ ideea de pa1iu+ Di cut/ po i,ilele emni*ica1ii ale ace tora+ (+ RedacteaD/ un teFt de &5!'5 de rEnduri cu tema Diferene pri$ %ind ipo'taze ale eului poetic #n poeziile Amur% violet i Plumb0 3+ AvEnd )n vedere teFtul intitulat Plumb, eFtrage toate con truc1i! ile care au )n compoDi1ia lor cuvEntul plumb. RedacteaD/ un teFt de cel pu1in %5 rEnduri de pre po i,ilele emni*ica1ii ale ace tui cuvEnt! im,ol+ 3+ ComenteaD/ )n minimum %5 rEnduri ideea de pa1iu )n poeDia Plumb0 6+ Cite#te cu aten1ie urm/toarea m/rturi ire a poetului ;eorge 4acovia- dintr!un interviu pu,licat )n revi ta (remea, din anul %@(': +n poezie m$a ob'edat un 'ubiet de culoare. .ictura cu%intelor 'au audiie colorat, cum %rei '$o iei. #mi place mult %ioara. "elodiile au a%ut pentru mine influen colorant. #nti am fcut muzic i dup 'trunele %iorii am 'cri' %er'uri. CerceteaD/ volumul de poeDii Plumb #i identi*ic/ cel pu1in un teFt )n care apare ca in trument muDical %ioara. ComenteaD/ rolul pe care!% .oac/ in trumentul )n teFt+

D"ncolo $e te=t
%+ EFtrage )mpreun/ cu doi dintre colegii t/i- dintr!un dic1ionar de

termeni e tetici- caracteri ticile impre ioni mului ca mi#care arti tic/ mani*e tat/ )n artele pla tice+ )mprumuta1i de la un alt coleg au de la ,i,liotec/ un al,um cu lucr/rile unuia dintre pic! torii impre ioni#ti+ Studia1i!% aca / #i nota1i impre ii pe margi! nea a dou/!trei ta,louri preDente )n al,um+ 0reDenta1i!v/ impre! iile la ora urm/toare+ &+ A culta1i un *ragment dintr!o pie / muDical/ apar1inEnd lui Claude De,u X+ '+ Sta,ili1i dac/ eFi t/ rela1ii )ntre poeDia ,acovian/ #i ta,loul al/! turat al lui Edvard Munc:- intitulat 9ip&tul0

(+ Cite#te urm/torul teFt ,acovian- intitulat 'ecor0 Copacii albi, copacii ne*ri 2tau *oi #n parcul 'olitar: Decor de doliu, funerar... Copacii albi, copacii ne*ri. #n parc re*retele pln* iar... Cu pene albe, pene ne*re = pa're cu *la' amar 2trbate parcul 'ecular... Cu pene albe, pene ne*re... +n parc fantomele apar... &i frunze albe, frunze ne*re) Copacii albi, copacii ne*ri) &i pene albe, pene ne*re, Decor de doliu funerar... #n parc nin'oarea cade rar... RedacteaD/ un teFt de cel pu1in %5 rEnduri de pre im,oli mul cro! matic al ace tei poeDii+ )n redactare ai )n vedere #i urm/toarele opinii: Negru e te Q+++R o culoare de doliu Q i nu ca albul, ci #ntr$un mod mult mai copleitor. Doliul alb are #n el ce%a me'ianic. El indic o ab'en temporar, o lip' pro%izorie. BUean C:evalier- Alain ;:eer,rant- 'ic(io!ar "e simboluri$ Negru ! Ca un nimic fr po'ibiliti, ca un nimic mort dup ce a murit 'oarele, ca o tcere %enic fr %iitor, fr mcar 'perana %reunui %iitor) a'tfel r'un #nuntru ne*ru. B_a ilX Zandin VXC

Nnainte de teFt
Not biobibliogra/i)::::::::::: Ion +illat )'8&' * '& 5+ * poet i pro%ator. 7ace primii ani de studii #n particular. Absol(ete ultima clas" a 0lll*a" a cursului inferior al liceu* lui" la Cole$iul 3f. 3ava. 1acalau* reat i studii superioare * litere i drept * #n 7rana. Este descendent" prin tat" al unei familii de boieri moldo(eni" pomenit de 5imitrie Cantemir #n lu)rarea Descrierea Mol&ovei, iar prin mam aparine familiei 1rtie* nilor" cei care #ntemeia% liberalis* mul rom2nesc. ;oet tradiionalist" debutea% cu (olumul de (ersuri .isri p#,ne, '&'!. ;ublic #n continuare (ersuri i -roA 39terniti &e-o clip, $u ita &e 7pa&, Pe Ar#e -n sus, Satul "eu, 'iserica &e alt&at, Caietul ver&e etc+. 0a publica" de asemenea" Poe"e -ntr-un vers, eAperien poe* tic semnificati( #n lirica rom2* neasc. 4raduce din poe%ia fran* ce% i $erman. ,u a profesat nici o meserie" dedic2ndu*se poe%iei. 5espre propria creaie" poetul afir* m? ,oat poe1ia mea poate fi redus, n ultim anali1, la vi1iunea pmntului care rmne aceeai, la presim$irea timpului care fu e mereu. 3Mrturisiri, 1E@F!

%+ 0reciDeaD/ cel pu1in dou/ inonime pentru u, tantivul pe %re$

muri. &+ Aminte#te!1i dac/ ai petrecut )n copil/rie o vacan1/ de var/ la 1ar/+ )ncearc/ / de ci*reDi acum ce emni*ica1ie a avut pentru tine acea t/ eFperien1/+ '+ EFi t/ printre colegii vo#tri elevi care locuie c la 1ar/O Con titui1i!v/ )n grupuri miFte- alc/tuite din cei care locuie c la ora# #i cei care locuie c la 1ar/- #i )ncerca1i vreme de %3 minute / ta,ili1i dac/ eFi t/ di*eren1e )ntre voi- avEnd )n vedere: ! o,iceiurile de /r,/toriG ! via1a cotidian/- ocupa1iileG ! rela1ia cu naturaG ! rolul ,unicilor )n via1a nepo1ilor+

A I SOSI PE VRE/URI
$e Ion )"llat
La ca'a amintirii cu$obloane i prid%or, .ian/eni zbrelir i poart, i z%or. +ar hornul nu mai tra*e alene din ciubuc De cnd luptar$n codru i poteri, i haiduc. #n drumul lor 'pre zare #mbtrnir plopii. !ci 'o'i pe %remuri bunica$mi CalZopi. 5erbdtor bunicul pndi'e de la 'car -erlina le*nat prin lanuri de 'ecar. .e$atunci nu erau trenuri ca azi, i din berlin 2ri, 'ubire,$o fat #n lar* crinolin. .ri%ind cu ea 'ub lun cmpia ca un lac, -unicul meu de'i*ur i$a recitat 3Le Lac4 +ar cnd dea'upra ca'ei cu umbre berze cad, +i 'pu'e ,,2burtorul4, de$un tnr Eliad. Ea$l a'culta tcut, cu ochi de peruzea... &i totul ce romantic ca$n ba'me 'e urzea. &i cum edeau... departe, un clopot a 'unat, De nunt 'au de moarte, din turnul %echi din 'at. Dar ei, #n clipa a'ta 'imeau c$o ' rmn... Demult e mort bunicul, bunica e btrn... Ce 'traniu lucru: %remea6 Deodat pe perete Te %ezi aie%ea numai #n ter'ele portrete. Te recunoti #n ele, dar nu i$nfaa ta, Cci trupul tu te uit, dar tu nu$lpoi uita...

Com-leteaA.*i )unotin*ele 3on ;illat reia eAperienele poe* tice anterioare" din perspecti(a (eacului #n care triete. El este uneori" prin teme i motive un *lecsandri trecut prin tot pro resul de sensibilitate i prin toate prefacerile limbii pe care le-au putut nfptui cinci1eci de ani de evolu$ie )E. Go(inescu+. Analo$ia dintre cei doi scriitori are #n (edere construi* rea unui ima$inar poetic ce por* nete de la un punct de referin similar )moia lui Alecsandri de la Mirceti i a lui ;illat de la Miorcani sau 7lorica+" temperamentul clasic i preferina pentru pastel" nostal$ia #n raport cu o lume disprut" patri* ar6al" un sentiment al de%rdci* nrii. #n acelai timp" pastelurile lui ;illat sunt intens spirituali%ate" prin apariia unor elemente de medi* taie" ca i prin inte$rarea unor ele* mente de cultur #n structura poe%iei. Fltimele sale (olume mar* c6ea% o tot mai pronunat #n* toarcere ctre un eu poetic interior.

Ca ieri 'o'i bunica... i %ii acuma tu: .e urmele berlinei tr'ura ta 'ttu. !celai drum te$adu'e prin lanul de 'ecar. Ca dn'a tra*i, #n dreptul prid%orului, la 'car. 2ubire calci ni'ipul pe care ea 'ri. Cu berzele #ntr$#n'ul amur*ul 'e opri... &i m$ai *'it, zmbindu$mi c prea nai% eram Cnd i$am optit poeme de bunul 7ranci' ,amme'. +ar cnd #n noapte cmpul fu lac #ntin' 'ub lun &i$ am 'pu' ,,-alada lunei4 de oria 7urtun, "$ai a'cultat pe *nduri, cu ochi de ameti't, &i i$am prut romantic i poate 'imboli't. &i cum edeam... deoparte, un clopot a 'unat $ !celai clopot poate $ #n turnul %echi din 'at... De nunt 'au de moarte, #n turnul %echi din 'at. Dicionar prid%or, +n+! galerie eFterioar/ a unei con truc1ii- de c:i /- cu acoperi#ul pri.init pe tElpi- a#eDat/ )n *a1a unei cl/diri au de .ur )mpre.urul ace teiaG element de ar:itectur/ tradi1ional/ zbrea, +*+ ! vergea de *ier au de lemn cu care e *ac garduri au grila.uri @a zbreli, v,+ ! a pune D/,rele- a )nc:ideC ciubuc, +n+ ! pip/ oriental/ cu 1eava lung/- ornamentat/ de regul/ cu *ilde# au c:i:lim,ar poter, '.f. ! ceat/ de oameni )narma1i au deta#ament de arn/u1i ai t/pEnirii )n /rcina1i cu prinderea r/u*/c/torilor crinolin, +*+ ! *u t/ lung/ #i *oarte larg/- )n *orm/ de clopot- u 1inut/ de arcuri u,1iri din o1el- la mod/ pe la mi.locul ecolului al AlA!lea peruzea, +*+ ! piatr/ emipre1ioa /- opac/- de culoare al,a tr/ au verDuie- turcoaD/ berlin, +*+ ! tr/ ur/ )n *orm/ de cupeu cu patru locuri- avEnd leg/! tur/- prin *a,ricare- cu ora#ul 4erlin ameti't, +n+ ! varietate de cuar1 de culoare violet *olo it ca piatr/ emipre1ioa / romantic, ad. ! care e in pir/ din romanti m au preDint/ a pecte caracteri tice ace tui curent literar precum: cultul entimentului #i al imagina1iei- in pira1ia din natur/ #i i torie- a pira1ia pre pirituali! tate #i a, olut etc+

(i)*ionar )ultural Le lac "Lacul4 - titlul unei poe%ii a(2nd ca tem iubirea aparin2nd poetului france% Alp6onse de Gamartine )'7&0 * '88&+" autor al unui (olum de poe%ii romantice inti* tulat Me&itaii poetice. 4raducerea acestui (olum #n limba rom2n la '830 a influenat lirica rom2neasc a epocii. 0rancis -ammes )'888 * '&38+" poet france% al crui prim (olum" intitulat .ers, a fost remarcat de Mallarme. #ntr*un alt (olum" Geor. #icele )al crui titlu trimite cu $2n* dul la poetul latin 0ir$iliu+ se e(oc #n tablouri (ii (iaa de la ar. >oria 0urtun )'888* '&5!+" a(ocat" orator i poet simbolist minor.

(i)*ionar )ultural de1rdcinat )despre oameni+ *care i*a prsit locul de natere i se simte strin #n noul locH care nu se poate adapta. tradi$ionalism * ataament fa de tradiieH aciune dictat de acest ataament. 4radiionalismul #n lite* ratur #nseamn (alorificarea folclorului" a trecutului naional" a reli$iilor naionaleH el manifest re* %er(e serioase fa de tot ce #n* seamn tendine i (alori noi" mo* derne" #n art dar nu numai. temperament clasic * referitor la clasificarea tipurilor de creatori. Creatorul clasic se definete prin obiecti(itate" ec6ilibru creator" raio* nalitate eto" ceea ce presupune" #n fond" preuirea re$ulilor #n reali* %area operei i nu preuirea ima$i* naiei sau a 6arului creator. patriarhal * cu referire la simpli* tatea i frumuseea obiceiurilor i a traiului din (ec6imeH simplu" ti6nit. Ion +illatG !rem o tradi$ie n n$elesul occidental al cuvntului, care s lr easc rani$ele ndirii la cea mai nalt e'presie, dar n acelai timp s nu piard contactul nici o clip cu fondul sufletului romnesc. )3. 0alerian" De vor cu $on Pillat, '&!8+

EFplorarea teFtului

I+l+ Recite#te teFtul lui Ion 0illat #i noteaD/ impre ia pe care o provoac/ lectura ace tuia+ 0reciDeaD/ care e te ur a emo1iei generate de lectura ace tui teFt: intaFa poetic/ #i punctua1iaelementele de proDodie- preDen1a unor eu*onii- alitera1iile etc+ &+ Sta,ili1i- prin di cu1ii )ntre voi- tema %izibil6 de upra*a1/ a poeDiei lui Ion 0illat+ Ave1i )n vedere )n ace t en titlul poeDiei+ '+ Nn a*ara temei viDi,ile pe care a1i ta,ilit!o eFi t/ #i o tem pro$ fund a teFtului- capa,il/ de a provoca cititorului un entiment de melancolie- no talgie+ Care ar putea *i acea taO EFtrage din teFt cel pu1in patru imaginiH termeniH con truc1ii care / argu! menteDe eFi ten1a acelei teme+ (+ Di cuta1i )n conteFtul po i,ilelor teme ale teFtului emni*ica1ia ver urilor: Ce 'traniu lucru: %remea6 Deodat pe pereteC Te %ezi aie%ea numai #n ter'ele portrete.CC Te recunoti #n ele, dar nu i$n faa ta,C Cci trupul tu te uit, dar tu nu$l poi uita...C 3+ EFplic/ uccint con truc1ia cu umbre berze cad. II+ %+ Ier urile Ca ieri 'o'i bunica... i %ii acuma tu)C .e urmele berlinei tr'ura ta 'ttu... au rolul de a tructura teFtul )n dou/ ecven1e poetice- oarecum inegale+ Care unt ace te ecven1eO Ce *unc1ie tili tic/ au )n conteFt adver,ele ieri #i acuma. &+ TeFtul e te con truit pe ,aDa unor opoDi1ii #i imetrii+ EFtrage din teFt cEte un eFemplu pentru a ilu tra atEt ideea de imetrie cEt #i ideea de opoDi1ie pe ,aDa c/rora e alc/tuie#te imaginarul poetic+ '+ EFtrage din teFt opoDi1iile care prive c elementele de cul! tur/+ (+ Structurarea teFtului are )n vedere #i preDen1a unui laitmotiv+ Identi*ic/ ver ul care ilu treaD/ ace t laitmotiv #i eFplic/!i em! ni*ica1ia+ III+ %+ Comunicarea poetic/ e realiDeaD/ )n ace t teFt )n dou/ re gi tre poetice- nu *oarte di*erite: unul o,iectiv Bliri m o,iec tivC- cu elemente de narativitate #i altul u,iectiv )n care- )n *orme peci*ice- )#i *ace loc preDen1a eul poetic+ Di cuta1i modalit/1ile preDen1ei ace tuia )n teFt- inclu iv ipo taDele ale Tma cateL: de eFemplu preDen1a unor indici ai per oanei a Ii!a ingular+ SelecteaD/ tro*eH ver uri care / ilu treDe cele dou/ tipuri de liri m: o,iectiv #i u,iectiv+ &+ Identi*ic/ cel pu1in trei motive poetice preDente )n poeDia !ci 'o'i pe %remuri #i eFtrage ver urileH conteFtele )n care ace tea apar+ '+ EFplic/ di punerea iDolat/ a ultimului ver al poeDiei+ (+ EFplic/ titlul poeDiei+

Imaginar -oeti) * multitudinea de elemente concrete sau abstrac* te" ipote%e" atitudini ale eului poetic sau ale proieciilor (irtuale ale aces* tuia care se constituie #ntr*o ade* (rat ar6itectur ima$inar" pro* dus al (i%iunii artistice.

E5aluare )urent DA-li)aii


%+ RedacteaD/ un teFt de circa %3 rEnduri de pre tructura poeDiei lu" Ion )"llat #i e*ectele de eFpre ivitate a ociate ace tei truc! turi+

(in)olo ,e te9t
D( Scrie un e eu de cel pu1in o pagin/ de pre moti%ul amintirii )n poeDia lui Ion 0illat+ Ai )n vedere )n redactarea ace tui e eu #i teFtele de mai .o : E ca'a amintirii o ca' cu prid%or, Cu brne i chilimuri pe #ncperi zidite. #n drumul ctre dn'a in 'tra/a dreapt plopii, &i #n perei icoane de mori btrni %e*heaz: 2trmoi din alt %reme de cari, uitnd de /ocuri, Copii, ne apropiarm pri%ind cu ce 'fial La feele lor ter'e de 'fini din mn'tiri. @Ion )"llat. asa ami!tirii$ De'chid cu team ua cmrii de$altdat Cu cheia ru*init a raiului oprit, Trezind #n taina mare a poamelor, 'merit, "irea'ma i rcoarea, i umbra lor uitat. " prinde amintirea #n %ntul ei fum, .rin care cre'c pe polii i rafturi ca pe ru*uri, !rznd #n umbr, pier'ici de /ar i$albatri 'tru*uri &i pere de$aur rou cu flcri de parfum. &o%itor ca robul ce calc o comoar Din ba'mul cu o mie i una nopi, m$nchin: (d pepeni %erzi $ 'mara*de cu miezul de rubin $&i tmioii *albeni ca 'oarele de %ar. 2$aprind fanta'ma*oric cai'e i *utui: Trandafirii lampioane i lmpi de aur %erde... Dar pr'ind comoara ce minile #mi pierde, Tot rodul %r/itoarei cu lact #l #ncui. BIon )"llat. &mara "e .ructe$

)OEKIA LIRICA
Not biobibliogra/i) ::::::::::::::::::::::::::::: Tu,or Arg7eAi )'880*'&87+ poet" pro%ator i publicist. .e nate la 1ucureti" pe numele su ade(* rat 3on ,. 4eodorescu" 4udor Ar$6e* %i fiind un pseudonim. 7ace studiile $imna%iale i liceale la 1ucureti. 5ebutea% cu (ersuri #n re(ista Li a ortodo' )'8&8+ a poetului sim* bolist AleAandru MacedonsJi" fiind remarcat de acesta. Ga nici !0 de ani" pare*se #n urma morii iubitei" se retra$e (reme de cinci ani la mns* tirea Cernica" sub numele de iero* mona6ul losif. 5e aici pleac pentru studii #n El(eia i rm2ne ali cinci ani #n strintate. Ontors #n ar" #ncepe o susinut acti(itate literar i publicistic. Afl2ndu*se la 1ucureti #n timpul ocupaiei $ermane din primul r%boi mondial" colaborea% la presa ofi* cialH #n(inuit dup terminarea r%boiului de colaboraionism" e #ntemniat la #nc6isoarea 0creti. EAperiena carceral se (a re$si #n creaia sa" at2t #n poe%ie" c2t i #n pro%. On anul '&!7" #i apare (olumul de poe%ii Cuvinte potrivite, care con* stituie unul dintre cele mai impor* tante momente pentru poe%ia rom2* neasc interbelic. #n '&!8 scoate re(ista Bilete de papa al, insolit prin format" #n care tiprete creaii ale unor personaliti de marc ale literaturii rom2ne. 0olumele de pro% $coane &e le"n i Poarta nea#r sunt mrturii ale celor dou eAperiene cruciale din (iaa sa?

Ana"nte $e te=t
%+ EFplic/ ce )n1elegi prin carte de buzunar. Dac/ ai a emenea

c/r1i )n ,i,lioteca ta- noteaD/H pune cEteva titluri #i autorii ace ! tora+ &+ Ce #tii de pre harp ca in trument muDicalO '+ Di cuta1i )n grupuri de cEte patru pro,lema ro tului poeDieiH al crea1iei poetice )n eFi ten1a voa tr/H a oamenilor )n general #i nota1i!v/ opiniile )n leg/tur/ cu acea t/ tem/+ RealiDa1i apoi o inteD/ a ace tor opinii #i preDenta1i!o )n cla /+ (+ EFprim/!1i opinia )n leg/tur/ cu tema po i,il/ a urm/toarelor ver uri: 9n om de 'n*e ia din pi'c noroiC &i zmi'lete marea lui fantomC De re%erie, umbr i arom,C &i o po*oar %ie printre noi. BTudor Arg:eDi- EB libris$

C9(X5T
$e Tu$or Ar56e!"
(rui, cititorule, '$i fac un dar, = carte pentru buzunar, = carte mic, o crticic. Din 'lo%e am ale' micile &i din #nele'uri furnicile. !m %oit ' umplu celule Cu 'uflete de molecule. "i$a trebuit un %ioloncel: !m ale' un brotcel .e$o foaie de tre'tie$n*u't. = harp: am ale' o lcu't. Cimpoiul trebuia ' fie un 'catiu, &i nu mai tiu... 7armece a fi %oit ' fac &i printr$o ureche de ac 2 'trecor pe un fir de a "icorat, 'ubiata i nepipita %ia .n$n mna, cititorule, a dumitale. "car cte%a crmpeie, "car o andra de curcubeie, "car niic 'cam de zare, 5iic ne%ino%ie, niic deprtare. ! fi %oit ' cule* dro/dii de rou, #ntr$ o crticic nou, .arfumul umbrei i cenua lui.

mnstirea i #nc6isoarea. Anul '&3' repre%int" prin apariia (olumului de (ersuri !lori &e "uci#ai, o alt dat important pentru poe%ia ar$6e%ian. 0olumele ulte* rioare" fie de poe%ie 3Crticic &e sear, Ce-ai cu "ine, v,ntule=, Hore), fie de pro% 31chii Maicii Do"nului, Ci"itirul 'una-.estire, 4ina), nu fac dec2t s confirme talentul unui mare scriitor. 5up cel de*al doilea r%boi mon* dial" unele articole" ca i poe%iile din (olumul :na sut una poe"e )'& 7+" de(in preteAtul unor atacuri #mpotri(a sa de pe po%iiile noii ide* olo$ii oficiale. .criitorul e pus sub interdicie (reme de c2i(a ani. #mpcarea cu oficialitile se pro* duce dup '&55" prin ale$erea #n Academia Mom2n i" #n paralel" cu elo$ierea public a noilor sale cri. Continu s scrie poe%ie" #n ciuda (2rstei #naintate" p2n #n ultimele %ile ale (ieii" do(edind o lon$e(itate artistic de in(idiat.

5imicul nepipit '$l caut %rui, !cela care tre'are 5ici nu tii de unde i cum. !m r'colit pulberi de fum...

Dicionar

'lo%, +*+ BpopularC ! %+ liter/ c:irilic/G criere- al*a,etG &+ cri ul cuiva cu caracteri ticile lui- dup/ care poate *i identi*icatG '+ #tiin1/ de carte- )nv/1/tur/ brotcel, +m+ ! diminutiv al lui ,rotacG animal am*i,iu- )nrudit cu ,roa ca- de culoare verde

0uncte de reper

Tudor Arg:eDi e te unul dintre poe1ii moderni intere at de ro ! tul poeDiei )n lume #i de menirea poetului+ C:iar din primul volum pu,licat- uvi!te potrivite B%@&2C- acea t/ preocupare ie e la iveal/ v/dit- c/ci primul teFt- intitulat Te'tament, e te o art/ poetic/+ Autorul introduce aici motivul crii, ce e va reg/ i #i )n alte teFte: 5u$i %oi l'a drept bunuri, dup moarte,C Dect un nume adunat pe$o carteC. +n 'eara rz%rtit care %ineC De la 'trbunii mei pn la tine,C .rin rpi i *ropi adnci,C 2uite de btrnii mei pe brnci,C &i care, tnr, ' le urci te$ateapt,C Cartea mea$i, fiule,o treaptC. Dar dac/ )n Testame!t sau <n Ru%& "e sear& ot";ul c/r1ii- al artei a#adar- e .u ti*ic/ )n pecial prin rolul ei de a eFprima idealuri ociale- )n alte teFte- EB libris, de eFemplu- Arg:eDi vede carteaH poeDia ca o eFprimare a eului- dincolo de care emni*ica1ia ei e te inutil/+ Nn poeDia uv,!t, pu,licat/ )n volumul Crticic de 'ear, ceea ce impre ioneaD/ la prima lectur/ e te atitudinea ludic/ a euluicantonarea univer ului c/r1ii )ntr!o lume miniatural/- *ragil/- dar plin/ de *armec+ 0oeDia e te un .oc- prin care poetul vrea / o*ere cititorului imaginea unei lumi nev/Dute- impalpa,ile: "car cte$ %a crmpeie,C "car o andra de curcubeie,C "car niic 'cam de zare,C 5iic ne%ino%ie, niic deprtare.C) .arfumul umbrei i cenua lui. Dar- de#i atitudinea poetului e te una ludic/- atunci cEnd e re*er/- )n *inalul poeDiei- la crea1ie- cititorul de coper/ c/ de *apt ro tul poeDiei- al crea1iei- e te unul grav- care trece dincolo de lumea viDi,ilului- a realului- dar #i a .ocului imaginativ al eului poet"c1 5imicul nepipit '$l caut %rui,C !cela care tre'areC5ici nu tii de unde i cum.C !m r'colit pulberi de fum.
EFplorarea teFtului

%+ Identi*ic/ )n ver ul = carte mic, o crticic un *enomen leFi!

cal care )n mod normal e te o a,atere de la normele lim,ii literare+ In ace t caD e te- totu#ivor,a de o a,atere au nuO EFplic/+

Arta -oeti) * este o lucrare teoretic sau un teAt artistic" poetic de re$ul" care #ntr*o manier eApresi( definete fie concepiile" principiile unui curent literar sau coal artistic" fie concepia parti* cular a unui scriitor despre rostul artei" despre felul #n care aceasta se nate" despre c6inurile i neli* nitile creatorului #n procesul creaiei. 7iecare mare curent literar a a(ut o lucrare repre%entati( pen* tru felul #n care a fost #neleas arta #n epoc" fie ca mimesis )imitaie a realului+ #n perioada clasicismului" fie ca transfi$urare i #ndeprtare de real" #n perioada modern. .unt cunoscute ca arte poetice repre%entati(e? Poetica lui Aristo* tel" Arta poetic a lui -oraiu" Arta poetic a lui 1oileau" toate ilus* tr2nd (i%iunea clasic despre lite* ratur" poe%ie. #n poe%ia rom2neasc" cele mai cunoscute arte poetice sunt? 9pi#onii de Mi6ai Eminescu" 5u#ciune de Octa(ian 9o$a" 9u nu strivesc corola &e "inuni a lu"ii de Gucian 1la$a" /oc secun& i %i" ru de 3on 1arbu" Plu" de 9eor$e 1aco(ia i %esta"ent de 4udor Ar$6e%i.

&+ EFtrage din teFt diminutivele+ EFplic/ preDen1a lor )n poeDie-

avEnd )n vedere c/ eFi t/ #i alte cuvinte care eFprim/ ideea de mic- de m/runt+ '+ Re crie )ntr!o topic/ mai apropiat/ de lim,a comun/ urm/toa! rele ver uri: .n$n mna, cititorule, a dumitale.) Din 'lo%e am ale' micileC &i din #nele'uri furnicile. (+ 0reciDeaD/ care unt ecven1ele care tructureaD/ teFtul arg:e! Dian+ 3+ Identi*ic/ ver urile con truite dup/ un principiu al imetriei+ EFplic/ e*ectul eFpre iv al ace tor imetrii+ 6+ D/ o eFplica1ie ver urilor: Din 'lo%e am ale' micileC&i din #n$ ele'uri furnicile.
2+ Recite#te teFtul arg:eDian #i- avEnd )n vedere #i titlul poeDiei-

preciDeaD/ care e te tema teFtului+ 7+EFtrage din prima tro*a ver urile care indic/ preDen1a unui motiv al c/r1ii+ @+ Dac/ )n primele ver uri ale poeDiei comunicarea e *ace prin intermediul unor cuvinte cu en denotativH propriu- )n ver urile urm/toare ale primei ecven1e- *recven1a cuvintelor cu en propriu cade- ap/rEnd )n c:im, cuvinte cu en *igurat: !m %oit ' umplu celuleC Cu 'uflete de molecule.C "i$a trebuit un %ioloncel: !m ale' un brotcelC Se contureaD/ a t*el treptat imaginea unui univer miniatural care e )n u*le1e#te datorit/ :arului creatorului+ CuvEntul poetic pare c/ devine in trument muDical- parte dintr!o orc:e tr/ pe care arti tul o de coper/ )n lumea univer ului m/runt- o lume plin/ de poeDie- dar #i *rag il/ totodat/+ EFtrage #i alte imagini )n care unt preDente in trumente muDicale+ %5+ Cea de!a doua ecven1/ eFprim/ ideea c/ poeDia e te un mi ! ter- o alc:imie care porne#te de la elemente ale lumii realem/runte #i aparent ne)n emnate: 7armece a fi %oit ' facC &i printr$o ureche de acC 2 'trecor pe un fir de aC "icorat, 'ubiata i nepipita %ia. EFplic/ ultimul ver + %%+ Dac/ din punctul de vedere al *ormei poetice- teFtul e na#te prin cEntecul violoncelului- al :arpei #i al cimpoiului- )n cea de!a treia unitate poetic/ apare lumea de idei a poeDiei+ O erie de meta*ore @andra de curcubeie, 'cam de zare etc+C de*ine c coninutul c/r1ii arg:eDiene+ ComenteaD/ ace t con1inut- avEnd )n vedere #i en ul pe care!% ugereaD/ meta*orele dro/dii de rou #i parfumul umbrei. %&+ )n cele din urm/- c/ut/rile poetului #i- implicit- con1inutul poe! Diei par a e concentra )ntr!o ingur/ #i unic/ intagm/: nimi$ cul nepipit. Di cuta1i de pre po i,ilele emni*ica1ii ale ace ! tei con truc1ii cu valoare im,olic/- avEnd )n vedere #i cele! lalte determin/ri cu care ace ta apare )n teFt: !cela care tre$ 'areC 5ici nu tii de unde i cum.

VALORI STILISTICE ALE UNOR CATE#ORII MORFOSINTACTICE


D( Nn uv,!t, receptarea poeDiei nu poate *ace a, trac1ie de nivelul leFico! emantic al comunic/rii+ Se poate de eFemplu o, erva *recven1a unor termeni care eFprim/ ideea de univer miniatural: brotcel, lcu't etc+ A t*el- o grupare de termeni are ca tem/ lumea vie1uitoarelor- )n vreme ce alta pare a aduna cuvinte care eFprim/ ideea de pu1in- de m/runt #i ne)n emnat: 'cam, crmpei etc+ Se realiDeaD/ )n ace t mod adev/rate arii 'eman tice peci*ice+ Reciti1i teFtul #i grupa1i termenii )n dou/ cEmpuri emantice+ Di cuta1i de pre e*ectul pe care )l are- )n realiDarea de emni*ica1ii- a! cea t/ grupare a leFicului+ &+ 0e de alt/ parte- )n receptarea teFtelor arg:eDiene- cititorul o, erv/ la un moment dat con truc1ii gramaticale #i valori tili tice neo,i#nuite ale unor categorii mor*o intac! tice: Eti ca o floare, anume #nflorit "inilor mele, care te$au de'chi'. Q+++R Dar/erfa lui zadarnic 'e pare, .e ct e *her'ul crii de frumo'. DEB libris$ %+ Cite#te urm/torul teFt: ! "oromete, te$ai mai *ndit, m, la ce$i 'pu'ei eu de diminea1 'e pomeni -lo'u #ntrebnd cu acelai *la' de pn acum, dac nu chiar mai bine%oitor ca de obicei. +n ultima clip alun*a'e unde%a #n adnc ceea ce$i trecu'e prin cap. 5u 'e putea un loc mai bun unde '$ifac (ictor ca') era aa de bun locul, #i l'a *ura ap.... BMarin 0reda- "oromeii, IC a+ Identi*ic/ rolul tili tic pe care!% .oac/ inter .ec1ia m )n ace t conteFtO ,+ EFplic/ uge tia pe care!o d/ aici *olo irea ver,ului 'e pomeni D#ntrebndA. Toi 'finii zu*r%ii #n tind Cu acuarel 'uferind, !i cinului monahice'c, 2crutndu$l, #l di'preuie'c. 1/,6!iri$ Reciti1i cu aten1ie tro*ele de mai u #i )ncerca1i- prin di cu1ii- / l/muri1i urm/toa! rele a pecte: ! pe cine determin/ con truc1ia minilor mele) )n ce caD crede1i c/ ar tre,uie / e a*le u, tantivul minile1 ! preciDa1i )n ce con t/ am,iguitatea mor! *o intactic/ a ver urilor: Dar /ertfa lui zadar$ nic 'e pare,C .e ct e *her'ul crii de fru$ mo'C. ! comenta1i e*ectul tili tic realiDat de cuvEntul *her'ul. '+ Arg:eDi e te )n acela#i timp un poet care inoveaD/ )n topica intaFei lim,ii romEneprovocEnd a#a!numitele di'locri topice. O, erva1i )n ce con t/ *enomenul de di lo! careH mutare a poDi1iei unor categorii mor*o! intactice )n tro*a reprodu / mai u din poeDia /,6!iri0 Di cuta1i e*ectul produ +

c+ )nlocuie#te virgula pu / dup/ con truc1ia pn acum cu punct #i virgul/+ ComenteaD/ e*ectul produ + )nlocuie#te punctul #i virgula din teFt Bde dup/ u, tantivul ca'A cu virgula #i o, erv/ con ecin1ele+ d+ MotiveaD/ e*ectul tili tic produ de preDen1a punctelor de u pen ie+ e+ EFplic/ de ce locu1iunea ver,al/ $i trecu'e prin cap are aici valoare tili tic/+ &+ O, erv/ #i eFplic/ modul )n care unt alc/tuite urm/toarele reclame: !RD!7 dE 'i*ur, U$lumea.

Limb i )omuni)are
UNELE VALORI STILISTICE ALE )RILOR DE VOR*IRE ?I ALE UNOR CATE#ORII MORFOSINTACTICE( TA*LOU SINO)TIC
)artea $e ;or% +"re Su+stant";ul S"tua,"" $e e=pres";"tate 0reDen1a locu1iunilor- topic/ a*ectiv/- c:im,area catego! riei gramaticale+ E=e ple O+ser;a,"" Sc:im,area categoriei gramati! cale poate *i o ur / de eFpre! ivitate pentru toate p/r1ile de vor,ire+

A$Cect";ul

KM!or troieni cu drag !duceri$aminte4) KM/ dor de crudul t/u amor A pieptului meu coardeL BMi:ai Emine cuC A ie#it *lon pe u#/+ d Locu1iuni- con truc1ii a*ective Locuitorii in ulei erau */pturi de B uperlativul a, olutC mirare. Comi ia %!a declarat 'nto' tun. R/m/ e e aca / 'in*ur$'in*urel. Dege1ica era mic$mic. 0reDen1a locu1iunilor- con! truc1ii a*ective Bdativul eticdativul po e iv- ad.ective po! e iveC- *olo irea pecial/ a unor pronume de polite1e- til ceremonio + KCu mEinile!H de cear/- ea tEmpla i$o mEngEieL BMi:ai Emine cuC Cade cEt mi i$i lun*anul. ," %o'tru$i plEn ul trunei meleL BOctavian ;ogaC KTre,uie / #ti1i dumnea%oa'tr c/ :a! nul acela nu era :an- ! era cetate+ Q+++R Dumnealui +oni comi'ul avea o pung/ de tul de grea )n c:imir+L BMi:ail SadoveanuC 0reDen1a locu1iunilor- u, ti! Singur 'e d de *ol pEn/ '$i dea ocol. tuireaH ame tecul unor catego! 3.rea c/ printre nouri '$a fo't rii gramaticale cu altele- *olo! de'chi' o poart/+L BMi:ai Emine cuC irea ver,elor imper onaleKDar ei )n clipa a ta im1eau c!o ' *orme de viitor popular+ rmn4. BIon 0illatC Ialorile ad.ectivale au u,! tantivale ale numeraluluiG c:im,area valorii gramati! caleG topica ace tuia+ 0reDen1a locu1iunilor- realiDa! rea de repeti1ii au enumera1iiG con truirea de opoDi1ii: aici !acolo) ieri $ azi etc+ Forme ar:aice Bar:ai me *o! neticeC ale unor prepoDi1ii+ K mie de miei nu pot goni un lup+ &a'e6... Iine pro*e orul+

+n%er'iunea e te un procedeu de topic/ )n propoDi1ii care va! lori*ic/ )n primul rEnd ad.ecti! vul+ Topica poate avea de a e! menea roluri eFpre ive #i la nivelul *raDei+ Reluarea pronumelui poate deveni o ur / de eFpre ivitate+

)ronu ele

Ver+ul

Formele populare ale di*eritelor p/r1i de vor,ire unt- )n generalur e de eFpre ivitate+

Nu eralul

A$;er+ul

KCa ieri o i ,unica+++ #i vii acuma tuG 0e urmele ,erlinei tr/ ura ta t/tu+L BIon 0illatC K"i iart/!neere noiL+

)repo!","a

ConCunc,"a

Repetarea unor con.unc1ii co! Kf!au mEncat- e!au ,/ut- $au cEntat- cu toatele $ pronume u, tan! ordonatoare: de eF+ con.unc1ia pEn/ au adormit cu toatele pe loc+L tiviDat i Di$ul narativC+ BIon Creang/C Locu1iunile- preDen1a unor in! ter.ec1ii provenite din alte p/r1i de vor,ire B u, tantive- ver,ead.ectiveC- c:im,area valorii gramaticale a inter.ec1iei+ ,,Doamne, parc/ l!am )nv/1at eu- Dicea mama cu p/rere de ,ine+L KMergEnd noi )n pa ul cailor din hop #n hop...4 BIon Creang/C

InterCec,"a

E(aluare curent DA-li)a ii


%+ EFtrage din teFt cel pu1in dou/ con truc1ii care argumenteaD/ atitudinea ludic/ B.uc/u#/C a eului poetic+ &+ EFplic/- la alegere- emni*ica1iaH en ul a trei meta*ore din teF! tul arg:eDian+ '+ Identi*ic/ )n poeDia uv,!t acei termeni care alc/tuie c cEmpul emantic al u, tantivului carte. (+ Re*lecteaD/ a upra rolului pe care!% au- )n eFprimarea atitudinii eului poetic- ver,ele %rui, am %oit, a fi %oit. )aralela RedacteaD/ un e eu ne tructurat de minimum o pagin/ de pre preDen1a eului poetic B,acovian #i arg:eDianC )n teFtele tudiate Amur% violet #i uv,!t0 0orne#te )n redactarea teFtului de la identi*icarea conteFtelor #i a indicilor care emni*ic/ preDen1a eului poetic+

E(aluare sumati(

(in)olo ,e te9t
Cite#te teFtul arg:eDian de mai .o - intitulat E4 libris @Din crile meleA: Carte frumoa', cin'te cui te$a 'cri', #ncet *ndit, *in*a cumpnit) Eti ca o floare, $ anume #nflorit "inilor mele, care te$au de'chi'. Eti ca %ioara, 'in*ur, ce cnt +ubirea toat pe un fir de pr, &i pa*inile tale, ade%r, 2$au tiprit cu litera cea 'fnt. 9n om de 'n*e ia din pi'c noroi &i zmi'lete marea lui fantom De re%erie, umbr i arom, &i o po*oar %ie printre noi. Dar /ertfa lui zadarnic 'e pare, .e ct e *her'ul crii de frumo'. Carte iubit, fr de folo', Tu nu r'punzi la nici$o #ntrebare. %+ EFtrage din teFt cel pu1in patru conteFteH con truc1ii care au ca motiv literar- moti%ul crii. &+ ComenteaD/ )n circa o pagin/ tro*a a treia- pornind de la ideea c/ poeDia liric/ e te o modalitate de autoeFprimare a eului+ '+ Di cuta1i )n cla / de pre rolul poeDieiH literaturii )n via1a con! temporan/- avEnd )n vedere ultima tro*a a teFtului+ )n di cu1ia voa tr/ ve1i avea )n vedere: ! raportul dintre *ic1iune #i realitate- *unc1iileH rolul imagina1ieiG ! unu ! dou/ teFte poetice care deD,at pro,leme de art/ poetic/G ! propria opinie cu privire la rolul artei )n lumea contemporan/ u 1inut/- dac/ e te po i,il- cu lecturi recente+

;oe%ia liric

%+ Con ideri c/ impre ia de impondera,ilitate poate *i determinat/

de una dintre urm/toarele t/ri: )ndr/go tirea- a pira1ia c/tre idealperan1a- D,orul gEndului- puritatea tr/irii- *ericirea- vi ul- vEr! ta adole cen1eiO MotiveaD/!1i op1iunea pe ,aDa eFperien1ei per! onale+ &+ Alc/tui1i grupe de patru ! cinci colegi+ Alege1i un termen din ur! m/toarea li t/ #i )ncadra1i!% )ntr!o erie de minimum #a e cuvinte cu care con idera1i c/ e poate a ocia emantic: no'tal*ie, lumin, aur, hoinar, clip, a pluti, a$i aduce aminte.
Not biobibliogra/i) Ni)7ita 6tne')u )'&33 *'&83+" poet. .e nate la ;loieti" unde #i #ncepe studiile. .e face remarcat de cole$ii de la Giceul :.f. ;etru i ;a* (el< )numit ulterior :3.G. Cara$iale<+ prin atitudinea de frond? sfidea% etic6eta se(er a timpului" compune un ciclu de poeme ar$otice" scoate un %iar nonconformist" ironic. #ntre '&5! i '&57 urmea% cursurile 7acultii de 7ilolo$ie din 1ucureti. 5up absol(ire" este redactor la Ha1eta literar )ulterior 7omnia literar4 i apoi la Luceafrul. On '&57" debutea% #n re(ista ,ribuna din Clu>" iar #n '&80" debutea* % editorial" cu (olumul Sensul iuirii. .pirit boem" impre(i%ibil" un tip de bei1adea ntr-o epoc proletar, cum (a fi caracteri%at la un moment dat" este considerat lider al $e* neraiei Z80. Al doilea (olum" 1 vi7iune a senti"entelor )'&8 +" pre* miat de Fniunea .criitorilor" #i adu* ce consacrarea. Alturi de aceste (olume" de ela* nuri adolescentine" de consonan cu sine i cu lumea" #n care se face elo$iul strii de a fi" cele care. ur* mea% marc6ea% alte trepte ale de(enirii poetice. Oncep2nd cu (olumul Dreptul la ti"p )'&85+" se construiesc marile teme ale lirismului stnescian i se #nre$istrea% o sc6imbare de tonali* tate? II ele#ii )'&88+" 1ul i sfera )'&88+" 4aus Ptole"aei )'&88+"

U O U-OARA 8OSTAL5IE
$e N"c6"ta St0nescu
Cu ct 'e$n'era pe'te arborii rari, cu att #ncepeau ' lumineze mai tare inimile noa'tre de hoinari, cuttorii pietrei filozofale. Totul trebuia ' 'e tran'forme #n aur, ab'olut totul: cu%intele tale, pri%irile tale, aerul prin care pluteam, 'au treceam de$a$notul. Clipele erau mari ca nite lacuri de cmpie, i noi nu mai conteneam tra%er'ndu$le. =ra #i punea o coroan de nori, liliachie. Oi$aduci aminte 'uflete de$atunci, tu, *ndule1

no'tal*ie, +*+ ! entiment de tri te1e- de melancolie provocat de dorin1a de a revedea un loc iu,it- o per oan/ apropiat/ au de a retr/i un epi od din trecut piatra filozofal ! in trumentul regener/rii- )n im,oli mul alc:i! mic

Necuvintele )'&8&+" -n &ulcele stil clasic )'&70+ etc. Cu (olumul Mreia fri#ului )'&7!+" sursa poe%iei este cutat #n formele poeticitii" relu2ndu*se ca un ritual "">ocul de*a cu(intele<. 0or urma 9pica Ma#na )'&78+" H. pere i"perfecte )'&7&+" No&uri i se"ne )'&8!+" un triptic al in(esti* $rii actului artistic. ;e l2n$ (olumele de <poe%ii" pu* blic dou cri de articole" eseuri poematice" Cartea &e recitire )'&7!+ i 5espirri )'&8!+" iar pos* tum" apare (olumul de confesiuni Anti">etafi7ica )'&85+. Este laureat al mai multor premii naionale pentru poe%ie i al ;re* miului -erder )'&75+ al Fni(ersitii din 0iena" fiind propus de Aca* demia suede% la ;remiul ,obel" #n '&80. Opera i*a fost tradus #n mai multe limbi de circulaie.

0uncte de reper

Ambiguitate * capacitatea unui cu(2ntE a unei sinta$me de a a(ea mai multe sensuri posibile #n ace* lai conteAt" folosirea unui cu(2nt cu o pluralitate de sensuri" deduse din conteAtul artistic. Fnii critici con* sider ambi$uitatea o condiie fun* damental a limba>ului poetic. Cu(2ntul poetic dob2ndete #n con* teAt sensuri multiple. .pre deose* bire de limba>ul tiinific care este uni(oc" a(2nd caracter denotati(" limba>ul artistic este pluri(oc i conotati(. Ambi$uitatea este o ca* racteristic a operei #n $enere" dar capt un sens special #n opera desc6is" #n care receptorul e in(i* tat s participe acti( la #nc6e$area operei.

0oet al D,orului- al ,ucuriei pure- Nic:ita St/ne cu evolueaD/ de la viDionari m la conceptualiDarea lim,a.ului+ Al doilea volum- O vi*iu!e a se!time!telor B%@6(C- apar1ine etapei de tinere1e a crea1iei ale- perioad/ de con onan1/ cu ine #i cu lumea)n care timpul nu e te )nc/ perceput durero + Se *ace elogiul 'trii de a fi. 0oetul tr/ie#te acum u, regimul plenar al lui 'unt. Starea incantatorie- poemele imateriale din volum pre*igureaD/ o poetic/ a dia*anului #i a D,orului- a tran paren1ei #i a matinalului+ Iu,irea e te o certitudine- dar #i entimentul originar al na#terii cuvintelor+ Con1inEnd )n ma.oritate poeDii de drago te- volumul e te con iderat de critica literar/ Kromanul unei idileL+ Titlul volumului ugereaD/ cultivarea unei poeDii a viDiunilor- generate de tructurarea tr/irilor )ntr!un univer poetic original+ Se cultiv/ cu predilec1ie cEteva motive BtreDireaH ie#irea din omn- r/ /ritul- lumina- D,orul- timpul inaugural- cEntecul- coloana etcC- em,leme ale unui eu a cen ionalpreg/tit / ia )n t/pEnire lumea: =/ubilaie necenzurat #n faa unui uni%er' #n plin *enez Q+++R- o patetic mitolo*ie a zmi'lirii. BEugen SimionC 0oeDia u o u+oar& !ostal%ie e te o rememorare u,iectiv/ a unei etape a marilor elanuri+ Su, *orma monologului adre at- eul ma! tur prive#te )n urm/ cu ,eatitudine- recuperEnd a*ectiv vEr ta de aur a tinere1ii+ De aici deriv/ #i Ku#oara no talgieL- tare poetic/ dia*an/care nu poart/ )nc/ tigmatul damn/rii au tragi mul luptei cu timpul+ Amintirea- ca re!tr/ire a*ectiv/ a timpului inaugural- e te redat/ )n tructura tripartit/- emn al per*ec1iunii vEr tei evocate- dar *raDarea ver ului li,er ritmeaD/ ,/t/ile inimii omene#ti au D,orul neoprit al gEndului atotputernic+ Suge tia #i am,iguitatea- ampli*icarea )n1ele ului poetic prin non pu unt tr/ /turi ale liricii neomoderne- care *avoriDeaD/ em! ni*ica1iile plurale #i *ac din cititor un partener al autorului- )n actul /u de re!crea1ie a teFtului poetic+ EFplorarea teFtului %+Indic/ un cuvEnt au o intagm/ care / eFprime tareaH enti! mentul pe care 1i %!a treDit lectura poeDiei+ &+MotiveaD/ )n ce m/ ur/ teFtul poeDiei a r/ pun H nu a r/ pun a#tept/rilor pe care titlul ace teia 1i le!a creat+ '+De pre ce creDi c/ vor,e#te teFtulO RealiDa1i- )n grupe de patru colegi- o li t/ a temelor #i a motivelor literare identi*icate de voi )n teFtul poetic+ (+Elementele de proDodie unt *enomene *ormale- dar #i eman! tice+ Ier ul li,er re*lect/ eli,erarea ideii poetice de con trEngerile rigide ale *ormei din poeDia cla ic/+ Identi*ic/ particularit/1ile *ie! c/rui element de proDodie #i propune cEte o eFplica1ie Bla nivelul emni*ica1ieiC pentru ace tea- completEnd enun1urile de mai .o : d Structura tro*elor Bnum/rul de ver uriC e te urm/toarea:+++++++++ d Deo e,irea de con truc1ia cla ic/- )n catrene- o d/ preDen1a ver ului *inal- care are drept rol+++++++++

d Ier urile au o rim/ interioar/- realiDat/ de eFemplu prin+++++++- #i o rim/ eFterioar/- a t*el di pu /: )n prima tro*a rimeaD/ ver urile++++++++++++- )n a doua tro*a ++++++++++++- )n ultima tro*a++++++++Rima red/++++++++++ d Ritmul re*lect/ tr/irile poetice declan#ate de rememorarea t/rii de odinioar/+ d M/ ura e te varia,il/- de la ver ul curt- de +++ ila,e- la ver! uri ample- de +++ au +++ ila,e+ Lungimea ver urilor e te )n leg/tur/ cu ideile eFprimate- de eFemplu:++++ 3+ MotiveaD/ utiliDarea ver,elor la timpul imper*ect- predominant )n poeDie- re pectiv- la timpul preDent- )n ultimul ver + 6+ UtiliDarea timpului preDent )n ultimul ver emni*ic/- din punc! tul de vedere al rela1iei dintre om #i timp: ! o rela1ie trecut ! preDent- ca trepte ale devenirii umaneG ! o )ntoarcere )n timpG ! per pectiva preDentului a upra trecutuluiG ! o amintireG ! rememorarea no talgic/ a unei t/riH vEr teG ! regretul pentru trecerea irever i,il/ a timpului+ 2+ SelecteaD/- din teFtul poetic- ver,ele care e pot a ocia ideii de trecere. O, erv/ per oana la care unt utiliDate Bmarc/ a u,iectivit/1iiC #i grupeaD/!le core punD/tor celor dou/ planuri ale poeDiei: o,iectiv- al naturii #i u,iectiv!uman+ 7+ In incipitul poeDiei e utiliDeaD/ corelativele cu ct..., cu att, pen! tru a pune )n eviden1/ imultaneitatea a dou/ *enomene ugerate de alternan1a )ntuneric ! lumin/- unul din planul o,iectiv- al naturiialtul din planul u,iectiv!uman+ Momentul mi terio al )n er/rii- ca *enomen eFterior- e produce treptat- pe m/ ur/ ce are loc )n pla! nul interior momentul ilumin/rii- ceea ce ar putea eFprima: !o tare de gra1ieG !)ntoarcerea c/tre ineG !ancorarea )n idealG !,ucuria de a tr/i o vEr t/G !tr/irea iu,iriiG !o eFperien1/ de cunoa#tere+ Di cuta1i )n perec:i+ Opta1i pentru cea mai potrivit/ dintre emni*ica1iile propu e mai u pentru prima tro*a+ Motiva1i!v/ alegerea- avEnd )n vedere #i continuarea poeDiei+ @+ Compar/- din punctul de vedere al emni*ica1iei- prima tro*a a poeDiei citite cu ver ul emine cian din 2cri'oarea +++: Dar ochiu$nchi' afar, #nluntru 'e deteapt. %5+ 0oeDia e te o rememorare u,iectiv/ a unei etape a propriei eFi ten1e- a unei vEr te umane Badole cen1a au tinere1eaCperioad/ a marilor elanuri #i a pira1ii+ A ociaD/ cEte un atri,ut al vEr tei cu *iecare dintre intagmele eFtra e din prima tro*a: $#ncepeau ' lumineze mai tare $inimile noa'tre $hoinari $cuttorii pietrei filozofale 0ornind de la a ocierile realiDate- *ormuleaD/ ideea poetic/ din prima tro*a+

%%+ )n timp ce prima tro*a e con truie#te pe o rela1ie de opoDi1ie-

tro*a a doua con1ine cel pu1in un element de recuren1/ *a1/ de prima tro*a+ Identi*ic/ un a emenea element #i motiveaD/!1i alegerea+ %&+ EFplic/ emni*ica1ia a dou/ *iguri de til identi*icate )n ver! urile: Totul trebuia ' 'e tran'forme #n aur,C ab'olut totul. %'+ EFplic/ rolul )n teFt al emnului de punctua1ie dou puncte Q:R care *ragmenteaD/ tro*a a doua+ %(+ Su, tantivele care alc/tuie c enumeratia din ver ul cu%intele tale, pri%irile tale, aerul au ca tr/ /tur/ comun/ imaterialitateacondi1ie a t/rii de D,or- de antigravita1ie+ EFprim/!1i punctul de vedere de pre rela1ia dintre eu #i lu e la vEr ta evocat/- re! *erindu!te la po i,ilele en uri ale ace tor meta*ore! im,oldar #i la ver,ele a ociate+ %3+ Identi*ic/- )n tro*a a doua- cuvintele!c:eie+ Re crie tro*a u, *orma a dou/ ver uri con1inEnd cuvintele!c:eie identi*icate+ %6+ SelecteaD/ din ultima tro*a termenii care apar1in cEmpului emantic al timpului. %2+ ComenteaD/ primele trei ver uri din ultima tro*a- relevEnd rela1ia dintre eu #i t" p la vEr ta evocat/+ %7+ Am,iguitatea e te capacitatea unui cuvEnt au a unei intagme de a avea mai multe en uri po i,ile+ Alege- din li ta de mai .o - o perec:e de en uri pe care con ideri c/ le poate avea ver! ul =ra #i punea o coroan de nori, liliachie #i motiveaD/!1i op1iunea prin re*erire la an am,lul poeDiei+ ! eFprimarea e en1ialiDat/ a vEr tei evocate ! )nc:eierea amintiriiG ! vi area peci*ic/ tinere1ii trecute ! luciditatea preDentuluiG ! apoteoDa unei etape a vie1ii ! anun1area c:im,/rii inevita,ileG ! impre ia de )ncremenire )ntr!o tare de gra1ie ! ie#irea din tarea de gra1ieG1 ! cele,rarea ,ucuriei de a tr/i ! vag entiment de tri te1eG ! timpul ca limit/ a condi1iei umane ! iluDia ve#nicieiG ! o,1inerea *ericirii depline ! pre entimentul pierderii ace teia+ %@+ Ier ul *inal: Oi$aduci aminte 'uflete de$atunci, tu, *ndule1 c:im,/ tonalitatea de od/ cu aceea elegiac/ #i- impunEnd privirea din preDent pre trecut- d/ o c:eie de lectur/ a )ntregii poeDii- ca rememorare no talgic/ ! amintire a t/rii de a *i a unei vEr te anterioare- de$atunci. EFplic/ emni*ica1ia pronu! melui per onal tu, pla at )n poDi1ie median/ )n interoga1ia retoric/- )n rela1ie cu du,la adre are- prin cele dou/ u, tantive )n vocativ: 'uflete, *ndule. &5+ Ier ul *inal impune eul ca in tan1/ a comunic/rii )n teFtul poe! tic- care e adre eaD/ autoritar acelui tu am,iguiDat prin u,! tantivele )n vocativ+ Recite#te )ntreaga poeDie #i identi*ic/ m/rcile eului liric din *iecare tro*a+ AnaliDeaD/ metamor! *oDele eului liric- trecerile )ntre noi, eu #i tu. Alege apoi au propune o alt/ eFplica1ie pentru en ul acelui noi, )n care eul pare a e o,iectiva )n poeDie: ! o categorie de vEr t/ BtineriiH adole cen1iiCG ! perec:ea de )ndr/go ti1iG ! eul #i #ineleG

! maturul care!% poart/ )n ine pe tEn/rul de odinioar/+ Op1iunea ta tre,uie / *ie coerent/ )n raport cu di cur ul poetic*iind u 1inut/ prin *iecare dintre ecven1ele poeDiei+ Ea con! tituie #i op1iunea pentru o anumit/ tem/ a poeDiei- )n *unc1ie de care vei realiDa comentariul literar al ace teia+ &%+ Re*erindu! e la poeDiile din volumul O vi*iu!e a se!time!telor, criticul Eugen Simion a*irm/: 2e prefi*ureaz #n ace'te poeme tinereti R^..._Ri o poetic a zborului a'ociat cu o poeti$ c a diafanului 'au a ,,diafanizrii4, 'ublimrii uni%er'ului. ;rupeaD/ imaginile arti tice din poeDie )n *unc1ie de categoria pentru care con ideri c/ ele unt revelatoare: poetic a zboru$ lui au poetic a diafanului. 0ropune o eFplica1ie pentru preDen1a eFclu iv/ a imaginilor viDuale+ &&+ SelecteaD/ din *iecare tro*a cEte una ! dou/ imagini arti tice pe care le con ideri cele mai uge tive+ RealiDeaD/ apoi o de criere arti tic/ )n care / integreDi imaginile ale e- indi*e! rent de ordinea lor+ ;/ e#te un titlu teFtului realiDat de tine+ &'+ Alc/tui1i grupe de patru ! cinci colegi #i di cuta1i- la alegereunul dintre urm/toarele a pecte re*eritoare la titlul poeDiei: $ identi*ica1i )n poeDie elemente care ugereaD/ tarea de no'tal*ie) L eFplica1i rolul epitetuluiH ad.ectivului uoar pla at )n inver iuneG L men1iona1i teFtul de tip *unc1ional )n care *ormula de )nc:eiere con1ine prepoDi1ia cu #i tipul de rela1ie )ntre inter! locutori eviden1iat cu a.utorul ace teiaG L eFplica1i emni*ica1ia titlului )n rela1ie cu teFtul poeDiei+ &(+ Identi*ic/ )n poeDia citit/ dou/ ! trei elemente peci*ice cri orii- pentru a argumenta ideea c/ poeDia con tituie o cri oare c/tre ine- cel de$atunci.

Limb i )omuni)are
TI)URI DE FRAKARE1 CONCIKIE. )ROLI2ITATE
Conc"!"e ! calitate a tiluluiG eFprimare- *ormulare curt/+ %+ EFplic/ modul de realiDare- )n urm/toarele Tde*ini1iiL- a impre iei de conciDie B intacticleFico! emantic etcC+ Folo ind acela#i modelcon truie#te dou/ a t*el de Tde*ini1iiL conci e+ G Gadarnic Q &i nimic i de pri'o'. Garaf$ Tbcar care lua pielea de pe om. Gare $ Loc dincolo de care n$a trecut nici o pri%ire. Gar% $ 5iele femei la un loc. Ga Q 2oart fiart la ibric. G*omot $ "uzic de camer la %ecinii din bloc. Gi Q Con/uncie #ntre ieri i mine. G%on $ &tire #n netire. BTudor Mu#ate cu- 'ic(io!arul umoristic al limbii rom,!e$ &+ 0reciDeaD/ modul de realiDare- )n urm/toarele ver uri- a impre iei de conciDie #i e*ectele ei eFpre ive+ a( .rim%ar... = pictur parfumat cu %ibrri de %iolet. B;+ 4acovia- 8ervi "e prim&var&$ +( Ce e poezia1 #n*er palid cu pri%iri curate, (olupto' /oc cu icoane i cu *la'uri tremurate, 2trai de purpur i aur pe'te rna cea *rea. BMi:ai Emine cu- Epi%o!ii$ c. "$aplec pe'te mar*ine: nu tiu Q e$a mrii ori a bietului *nd1 BLucian 4laga- U! om sapleac& peste mar%i!e$

)rol"="tate ! a,atere de la calit/1ile tiluluiG til mare cu prea multe cuvinte BinutileC+ %+ EFplic/ modul de realiDare a proliFit/1ii )n *ragmentul urm/tor+ 0reciDeaD/ tr/ /tura per! ona.ului care e te pu / )n eviden1/ prin acea t/ a,atere de la calit/1ile tilului: 7!R79R+D+: +ntr$o che'tiune politic... i care, de la care atrn %iitorul, prezentul i trecutul rii... ' fie ori prea$prea, ori foarte$foarte B e )ncurc/- a ud/ #i )ng:iteC+++ #nct %ine aci ocazia ' #ntrebm pentru ce1 ... da... pentru ce1... Dac Europa... ' fie cu ochii aintii a'upra noa'tr, dac m pot pronuna a'tfel, care lo%e'c 'oietatatea, adic fiindc din

lip it de conciDie- prea complicat- con*uD- eFpri! cauza z*uduirilor... i... idei 'ub%er'i%e Ba ud/ #i e r/t/ce#te din ce )n ceC+++ i m$nele*i, mai #n 'frit, pentru c #n orce ocaziuni 'olemne a dat probe de tact... %reau ' zic #ntr$o pri%in, poporul, naiunea, Romnia... BI+L+ Caragiale- O scrisoare pier"ut&$ &+ Identi*ic/ )n proDa lui I+L+ Caragiale *ragmente de teFt caracteriDate prin: a+ conciDieG ,+ proliFitate+

OR#ANIKAREA DISCURSULUI )RIN )ARATA2A SAU )RIN HI)OTA2A


)arata=a ! eFprim/ de o,icei raportul de coordonare copulativ/ #i pe cel apoDitiv- dar #i raportul de u,ordonareG a, en1a conectorilor e uplinit/ de marcarea raporturilor prin intona1ie+ %+ 0reciDeaD/ tipul raportului Bde coordonare au de u,ordonareC realiDat prin parataFa )n urm/ toarele eFemple: a+ Au de enat portrete- c:ipuri- *iguri+ Iine- prive#te- pleac/+ Mi!a pu c/ a gre#it- c/ o / e )ndrepte+ ,+ A v/Dut ca a- o cocioa,/+ Am */cut o gre#eal/: am )ntErDiat+ Ai terminat- pleac/J Irei- nu vrei- vei a culta ce!1i pun+ &+ Cite#te cu aten1ie teFtele de mai .o pentru a r/ punde urm/toarelor cerin1e: a+ Men1ioneaD/ itua1ii di*erite de utiliDare a parataFei )n *ragmentele date B)n propoDi1ie #iH au )n *raD/C+ ,+ AnaliDeaD/ intactic *raDele: ! fi re*izorul unui teatru trebuie ' fie un lucru foarte plcut. Te #ncrezi #n con%enia tcut #ncheiat #ntre tine i public Q din partea ta de a$l am*i, din partea lui de a 'e l'a ' fie am*it Q i conduci cu mna 'i*ur iluzia 'pectatorilor. +i trebuie un re*e, arunci pe umerii unui actor o manta cu'ut cu codie de iepure alb, #i pui o coroan pe cap i un 'ceptru #n mn, i iluzia e'te *ata. (reai un mini'tru, iai alt actor, #i coi pe frac o 'tea de de$ coraie #n locul inimei i$i pui ' fac *e'turi cam #nepenite. 2e cer doftori, ma*i'trai, aca$ demici, profe'ori D'e #nele*e: #n comediiA, ia ci%a fi*urani, le pui o peruc mare pe cap i ochelari pe na', #i #mbraci #n talare ne*re, #n fracuri cu'ute cu %erde 'au #n fracuri de'$ cu'ute, i i$ai #ndeplinit 'copul. BTitu Maiore cu- 'irec(ia !ou& )! poe*ia +i pro*a rom,!&$ 2e 'rut, ah, 'e 'rut, 'e 'rut tinerii pe 'trzi, #n bi'trouri, pe parapete, 'e 'rut #ntruna ca i cum ei #nii n$ar fi dect nite terminaii ale 'rutului. 2e 'rut, ah, 'e 'rut printre mainile #n *oan, #n 'taiile de metrou, #n cinemato*rafe, #n autobuze, 'e 'rut cu di'perare, cu %iolen, ca i cum la captul 'rutului, la 'fritul 'rutului, dup 'rut n$ar urma dect btrneea pro'cri' i moartea. BNic:ita St/ne cu- Ti!erii - ima%i!i "i! Ara!(a$

SipotaFa ] eFprim/ raportul de u,ordonare intactic/+ AnaliDeaD/ intactic urm/toarele *raDe: a+S!ar putea in /- cuget/ cu inima trEn / coconul domne c- / nu *ie gaDdele la locul lorG poate au *o t du e la tErg i au r/ma i Diua de luniG ori e vor *id u la o petrecere la *Enta m/n/ tire+ BMi:ail Sadoveanu- Fraii UderiC ,+Dei mai unt numeroi mu a*iri la ma /- n!am r/,darea / plece i tot timpul aducEnd vor,a de agricultur/de pre momentul cEnd e incep muncile- */r/ / intre, in / de!a dreptul- c/ci tiam per picacitatea cu care e re*uD/ ,/r,atului orice detaliu care l!ar putea l/muri a upra ituaiei lui- am c/utat / a*lu dac/ Iorgu *u e e )ntr!adev/r la ar/- la %3 *e,ruarie+ BCamil 0etre cu- Ultima noapte de drago te- intEia noapte de r/D,oiC c+Aerul e mai emoiona inc/ )n .urul t/u- tul,urEnd vederea orelor acele- cEnd )nnoptarea venea alunecEnd pe roata inimii mele+ i gla ul i e rupea u, /rutul pe care i!l da ne!nceput )nceputul+ Facle i tore i *l/c/ri i *ocuri i e!aprindeau )n oc:i- cerEndu! e tin e de norul *eei mele- plum,uriu i greu trecEnd pe c:ipul tau- ca!n pi curile nin e+ BNic:ita St/ne cu- EuridiceC

Evaluare curent/ Aplicaii

RealiDeaD/- )n una ! dou/ pagini- comentariul literar al poeDiei Cu o uoar no'tal*ie, de Nic:ita St/ne cu- avEnd )n vedere urm/! toarele a pecte: ! preciDarea temei #i a motivelor literareG ! preDentarea tipului de liri m #i a in tan1elor comunic/rii )n teFtul poeticG ! eviden1ierea elementelor de compoDi1ie Btitlu- incipit- rela1ii de opoDi1ie au de imetrie etcCG ! comentarea particularit/1ilor de lim,a. #i eFpre ivitate B*iguri emantice- elemente de proDodieCG ! eFprimarea unui punct de vedere per onal a upra emni*ica1ii! lor poeDiei+ Dincolo de teFt

%+ RedacteaD/ o cri oare adre at/ u*letului t/u de odinioar/ au de mai tErDiu- pentru a!1i eFprima gEndurile au entimentele *a1/ de acea etap/ din via1a ta+ &+ EFprim/!1i opinia de pre vala,ilitatea a*irma1iei critice de mai .o )n caDul poeDiei tudiate- re*erindu!te la mitul vEr tei de aur: "iturile nu apar niciodat 'in*ure, #n puritatea i cu 'en'urile lor iniiale, miturile 'unt a'ociate i deri%ate 'pre alte #nele'uri. 5u e'te %orba de comuna 3prelucrare 4 modern, ci de preteBtul pe care #l ofer elementele mitului pentru a tran'mite o 'tare liric polifonic. BEugen Simion- Scriitori rom,!i "e azi, <$ '+ Alege una dintre a*irma1iile de mai .o - apar1inEnd lui Eugen Si! mion- ca ipoteD/ pentru o argumentare oral/ au cri /- pe ,aDa poeDiei tudiate+ Iei avea )n vedere re pectarea tructurii teFtului argumentativ BipoteD/- *ormularea #i u 1inerea argumentelor- concluDieC #i utiliDarea mi.loacelor lingvi tice adecvate eFprim/rii unei opinii Bver,e evalua! tive- adver,e de mod- cuvinte cu rol argumentativ- tructuri intactice )n

argumentare etcC+

d EBi't la 5ichita 2tne'cu o %italitate a diafanului. = 'tare incan$

tatorie 'tpnete ace'te poeme imateriale. d EBi'tena e'te o plutire, timpul nu terorizeaz, 'paiul nu con$ 'tituie un ob'tacol. !'umat pn la miracol de 'tarea de beati$ tudine, 'piritul abia are timp ' ia act, i atunci cu mirare, de eBi'tena lui. d .oetul triete acum 'ub re*imul plenar al lui unt+ 5u %a fi totdeauna a'tfel, orarul liric al %erbelor 'e %a modifica. +n faza 8%iziunii 'entimentelor4 orele 'unt pline, lucrurile 'unt prie$ tenoa'e, 'ecundele zboar prin aer, l'nd urme luminoa'e, cu%intele Dacelea care %or teroriza mai trziu pe poetA, cu%intele 'unt min*i de aer care umplu 'paiul %id dintre #ndr*o'tii. d E'eniale 'unt #n O vi*iu!e a se!time!telor 'u*e'tia de plu$ tire, 'entimentul imponderabilitii. d Tinerii #ndr*o'tii din poemele lui 5ichita 2tne'cu 'cap de 'ub controlul le*ii *ra%itaiei, 'unt nite pietoni ai aerului. d +n cltoriile lui aeriene, ace't tnr Zperion trece printr$un 'paiu de 'ublimiti, co'mo'ul e'te un an'amblu de obiecte tran'parente, %zduhurile nu au tradiionalele %mi, plutirea e'te o mirific a%entur. 2e prefi*ureaz #n ace'te poeme tinereti, ln* 'u*e'tiile cuno'cute din %olumul de debut, i o poetic a zborului a'ociat cu o poetic a diafanului 'au a 8diafanizrii4, 'ublimrii uni%er'ului. (+ Cite#te urm/torul Poem, de Nic:ita St/ne cu: 2pune$mi, dac te$a prinde$ntr$o zi i i$a 'ruta talpa piciorului, nu$i aa c ai chiopta puin, dup aceea, de team ' nu$mi 'tri%eti 'rutul1+++ Identi*ic/ #i eFplic/ o a em/nare )ntre tarea eFprimat/ )n ace te ver uri #i )n titlul poeDiei tudiate- u o u+oar& !ostal%ie0 :( Citi1i )n )ntregime volumul O vi*iu!e a se!time!telor0 Re*erindu!v/ cel pu1in la poeDiile V,rsta "e aur a "ra%ostei, )mbr&(i+area, ,!tec, Poveste se!time!tal&, La-!ceputul seri lor, ,!tec .&r& r&spu!s, lar "e i!im&, identi*ica1i #i di cuta1i di*eritele ipo taDe ale temei timpului- re pectiv- ale temei iu,irii+

EVOLUIA )OEKIEI AN LITERATURA ROMIN


Poe*ia e te con iderat/ )ndeo,#te o crea1ie li! terar/ avEnd anumite caracteri tici *ormale #i care ugereaD/ emo1ii- entimente- prin intermediul armoniei- ritmului #i imaginilor+ Nn antic:itate- era con iderat/ poeDie orice lucrare )n ver uri- indi*erent de con1inut+ 0laton a*irma c/ arti tul reproduce )n crea1ia a lumea )ncon.ur/toare- care )n / nu e te decEt o copie imper*ect/ a lumii ideilor pure- )ncEt imita1ia crea! torului Dmime'i'A devine doar o copie a unei copii+ Ari totel vedea )n / )n mime'i' o *orm/ de cunoa#tere autentic/ a realit/1ii- c/ci arti tul nu doar copiaD/ realitatea- ci o*er/ #i o ati *ac1ie oamenilor- care e ,ucur/ de reDultatele imita1iei+ Coninutul a *o t )n / con iderat mereu ecundar )n poezie, )n dauna formei care pre upunea re pectarea unui an am,lu de reguli proDodice ocotite imua,ile+ E tetica ari totelician/- )n ciuda unor nuan1/ri- a r/ma inataca,il/ pEn/ pre *Er#itul veacului al AIIII!lea cEnd romanti'mul aduce o nou/ concep1ie de pre poezie )n1elea / ca pa iune #i eFpre ie pontan/ a entimentelor+ )n a doua .um/tate a ecolului al AlA!lea- 'imbolitii modi*ic/ )nc/ odat/ modul de a )n1elege poezia, concentrEndu! e a upra eului #i a muDicalit/1ii interioare+ Ei con iderau c/ en i,ilitatea e ma! ni*e t/ dup/ alte reguli decEt cele ale logicii: Lo*ica poeziei e'te, dac ne putem eBprima a'tfel, nelo*ic #ntr$un mod 'ublim, a*irma AleFandru Macedon Vi+ )n anii M&5- o dat/ cu crierile a,atelui 4remond- e impune conceptul de poezie pur, )n1elea / ca *orm/ a eFtaDului a em/n/toare rug/ciunii- care dep/#e#te contingentul #i ra1iunea+ Alte *orme de mani*e tare ale poeziei au *o t ermeti'mul, 'uprareali'mul, al c/rui teoreticianAndre 4reton va con idera u,con#tientul ca in! gurul capa,il / re1in/ *luFul primar al emo1iei #imai nou- po'tmoderni'mul, care pre upune .occom,ina1ie- ironie- retoric/- eli,erarea *anteDiei #i )mprumutarea lim,a.ului *amiliar+ .oezia e mai poate cla i*ica )n liric #i epic. 0rima a, olu! tiDeaD/ rolul TvociiL lirice #i aduce )n prim!plan tr/irile eului, cea de a doua- cultivat/ cu prec/dere )n balad, epopee #i poem eroic, are un u,iect narativ )n care e )mplete c totu#i elemente lirice+ Nn literatura romEn/- )nceputurile poeDiei culte pot *i pla ate )n ultimele decenii ale ecolului al AIIII!lea prin crea1iile poe1ilor I/c/re#ti BIen/c:i1/- Alecu #i NicolaeC #i Co tac:e Conac:i+ Sigur- pot *i con emnate #i cEteva )ncerc/ri ante! rioare- precum )ntEia traducere )n ver uri a Psaltirii, a lui Do o*tei- poemul ver i*icat Via(a lumii, al lui Miron Co tin ori diver ele Versuri la stema (&rii, care de c:id multe dintre cronicile timpului+ Ele unt )n / departe de ceea ce e )n1elege )ndeo,#te a t/Di prin poeDie+ Le vor urmala )nceputul ecolului al AlA!lea- Ioan 4udai!De! leanu- ;:+ A ac:i- 4ar,u 0ari MumuleanuIa ile CErlova #i Iancu I/c/re cu+ )n / a,ia poe1ii deceniului patru al ecolului al AlA!lea vor )ncepe / creeDe )n con*ormitate cu un program e tetic mai mult au mai pu1in incron cu ideile europene ale momentului+ Cuno cu1i u, numele de paop$ titi, ei vor *i Ion Seliade R/dule cu- CeDar 4olliac- ;rigore AleFandre cu- Dimitrie 4olinti! neanu #i Ia ile Alec andri+ ;enera1ia urm/toare- /unimi't, va ta u, emnul ideilor e tetice ale lui Titu Maiore cu #i va *i dominat/ de romanti mul lui Mi:ai Emine cu+ Singurul /u KconcurentL )n epoc/ a *o t AleFan! dru Macedon Vi- poet )n a c/rui crea1ie e )ntEl! ne c trei direc1ii lirice: romanti m- parna iani m #i im,oli m+ La )nceputul ecolului al AA!lea- e va produce o cindare )n drumul poeDiei+ O parte a poe1ilor genera1iei va alege direc1ia tradiionali'$ t, tri,utar/ crea1iei emine ciene- din care va reDulta )n / un ame tec pu1in intere ant de roman! ti m minor #i neocla ici m+ Singurele nume con! emna,ile unt ale lui ;eorge Co#,uc #i Octavian ;oga+ Cealalt/ direc1ie- 'imboli't, e va dovedi mult mai aproape de ceea ce e )ntEmpla )n poeDia european/ a acelor decenii+ Al/turi de un mare poet precum ;eorge 4acovia- mai pot *i amintite #i alte cEteva nume meritorii precum cele ale lui "te*an 0etic/ #i Ion Minule cu+ A,ia genera1ia inter,elic/ va a.unge / e in! croniDeDe cu marea poeDie european/+ Lirica ace ! tor poe1i e te )n / di*icil de caracteriDat )n cEteva cuvinte- datorit/ diver it/1ii #i originalit/1ii+ 0oeDia lui Lucian 4laga- predominant meta*oric/e te in*luen1at/ mai cu eam/ de eBpre'ioni'm, cea a lui Ia ile Ioicule cu poate *i circum cri / tradiionali'mului auto:ton- Tudor Arg:eDi e te cel mai cuno cut promotor al e'teticii urtului, Ion 4ar,u e te un poet ermetic. Nici una dintre ace te Tde*ini1iiL nu acoper/ )n / )n totalitate crea1ia lor+ Cea mai violent )nnoitoare a *o t )n / direc1ia a%an*ardi't, care !a mani*e tat )n numeroa e *orme- cele mai cuno cute *iind dadai'mul, futu$ ri'mul, inte*rali'mul #i 'uprareali'mul. Dintre

avangardi#tii romEni tre,uie con emnate cel pu1in numele lui Tri tan TDara- Ion Iinea- ;eo 4ogDa- Ilarie Ioronca- "te*an Roii #i ;ellu Naum+ )nc/ din timpul r/D,oiului mondial e impune o nou/ grupare- cuno cut/ u, numele de Cercul literar de la 2ibiu. Cei mai cuno cu1i poe1i ai grupului au *o t Radu Stanca- "te*an Augu tin Doina# #i Ion Negoi1e cu- dar de tinul ION- #i nu numai al lor- va *i ,rutal *rEnt de perioada comuni t/+ De#i di*icil de cla i*icat riguro - perioada po t,elic/ poate *i de cri / ca o ucce iune de trei etape relativ di tincte+ A *o t mai )ntEi talini mul proletculti t #i dogmatic B%@(7 ! circa %@6'C- ur! mat de o curt/ perioad/ de relativ/ Tde c:idereL Bcirca %@6( ! )n! ceputul anilor M25C #i de anii dictaturii #i ai cultului per onalit/1ii lui Nicolae Ceau#e cu B)nceputul anilor M25 ! %@7@C+ Locul comun al celor trei etape e te lip a li,ert/1ii de crea1ie- e drept- )n doDe di*erite+ )n anii M35 nici nu e poate vor,i de poeDie- ci doar de lungi di cur uri politiDate )n ver uri- pe teme peci*ice Kluptei de cla /L Bomul nou- patria- partidul- conduc/torul iu,it- lupta pentru pacedema carea mentalit/1ilor mic!,urg:eDe ori a du#manilor din/untru #i dina*ar/ ai patriei #i ai poporului muncitor etcC+ T0oe1iiL vremiidintre care mul1i *recventa er/ "coala de 0oeDie )n*iin1at/ de par! tidul comuni t- unt tinerii Dan De#liu- M/ria 4anu#- Ieronica 0orum,acu- Ion 4rad- Iictor Tul,ure au Eugen FrunD/- al/turi de cei ce )#i */cu er/ ucenicia )n perioada inter,elic/ #i care adera er/ la noua religie- precum Mi:ai 4eniuc- Eugen Ue,eleanu #i Demo tene 4oteD+ )n primii ani ai deceniului #apte )#i *ace apari1ia o nou/ genera1ie ale c/rei nume de re*erin1/ unt */r/ )ndoial/ Nic:ita St/ne cu- A+ E+ 4acon VX- Ana 4landiana #i Marin Sore cu+ Intrarea ei )n aren/ a *o t po i,il/ #i datorit/ ac1iunii de TrecuparareL- din acei ani- a unora dintre poe1ii trecutului- interDi#i )n deceniul al #a elea+ E te ,ine de #tiut c/ atunci- pEn/ #i edi1ia critic/ a operei lui Mi:ai Emine cu- ini1iat/ de 0erpe iciu - *u e e cenDurat/+ Ior *i a#adar rEnd pe rEnd reedita1i poe1i precum Octavi! an ;oga B%@32C- ;eorge 4acovia B%@32C- Lucian 4laga B%@6(C- Ion 4ar,u B%@6(C- Ia ile Ioicule cu B%@6(C- unii dintre avangardi#tito1i- e te drept doar )n elec1ii upraveg:eate+ "i tot acum re)ncep / pu,lice cE1iva T upravie1uitoriL: "te*an Augu tin Doina#- Ion Negoi1e cu- Ion Caraion #i ;ellu Naum+ :eneraia 0JK, deloc unitar/- cuprinde nume precum Leonid Dimov- Iintil/ Iv/nceanu- Emil 4rumaru #i Mircea Dine cu+ Le vor urma Mircea C/rt/re cu- Traian T+ Co#ovei- 4ogdan ;:iuFlorin Iaru- AleFandru Mu#ina- Ion Stratan- Magdalena ;:ica- Ion 4ogdan Le*ter- Matei Ii#niec- Cri tian 0ope cu #i )nc/ al1ii ce e vor *ace cuno cu1i )n anii urm/tori u, numele de *eneraia 0PK au- cum ironic #i!au pu - *eneraia 8cu #nlocuitori4. Le urmeaD/ *eneraia 0IK, nici ea unitar/: Caiu Do,re cu- Simona 0ope cuAndrei 4odiu- Mariu Oprea- Ioan S+ 0op- Iulian T/na e #+a+

DRAMATUR;IA
COMEDIA O scrisoare pier"ut& $e I(L( Cara5"ale Cron"ca $e spectacol1 O scrisoare pier"ut& $e ODu "tru C( Oll0nescuP Ascan"o DRAMA Su.lete tari $e Ca "l )etrescu

Nnainte de teFt

%+O,i#nuie#ti / mergi la teatruO &+In ce mod )1i alegi pectacolele pe care inten1ioneDi / le viDioneDi Bcau1i in*orma1ii de pre actori- de pre regiDor- de pre autor- de pre u,iectul pie ei- cite#ti cronici de teatru etc+CO '+ CreDi c/ o comedie care e re*er/ la o KactualitateL vec:e de pe te un ecol mai poate intere a a t/Di pe cinevaO

O S RISOARE PIER'UTA
$e I(L( Cara5"ale
C="ED+E F5 .!TR9 !CTE

0er ona.ele TEFAN TI0>TESCU- pre*ectul .udeului A;AMNENON DANDANACSE vec:i lupt/tor de la (7 =ASARIA TRASANACSE- preDidentul Comitetului permanent- Comitetului electoral- Comitetului colarComiiului agricol i al altor comitete i comiii TACSE FARFURIDI- avocat- mem,ru al ace tor comitete i comiii IORDACSE 4R<N=OIENESCU - a emenea NAE CAAIENCU- avocat director!propietar al Diarului TR/cnetul CarpailorT- preDident *ondator al Societaii Enciclopedice!Cooperati te TAurora Economic/ RomEn/T IONESCU- in titutor- cola,orator la acel Diar i mem,ru al ace tei ociet/i 0O0ESCU- in titutor- a emenea

;SI> 0RISTANDA- poliaiul oraului UN CET>EAN TURMENTAT =OE TRASANACSE- oia celui de u UN FECIOR ALE;>TORI- CET>ENI- 0U4LIC Nn capitala unui .ude de munte- )n Dilele noa tre+

Not biobibliogra/i) I%L% Caragiale )'85! *'&'!+" dramatur$" pro%ator i publicist. .e nate #n satul -aimanale" din apropierea mnstirii Mr$ineni );ra6o(a+. Frmea% clasele primare i $imna%iul la ;loieti. On '888 se stabilete la 1ucureti unde frec(entea%" la Conser(ator" cursurile de mimic i declamaie ale unc6iului su Costac6e Cara$ialeOn anul '873 debutea% la revi ta atirica :himpele. Face ucenicie la mai multe %iare liberale" dar mai cu eam/ )n paginile revi tei umori tice Claponul.E te c:emat de Mi:ai Emine cu redacia %iarului ,impul, #n care (a rm2ne patru ani. 4ot prin Eminescu este introdus i #n cercul >unimist unde #i (a citi comediile. Ca dramatur$" debutea% #n '878 cu piesa H noapte furtunoas care #n anul urmtor se repre%int i pe scena 4eatrului ,aional din 1ucureti. On pre%ena re$inei" #n anul '88 " se >oac a(2nd mare succes" comedia 1 scrisoare pier&ut. 5e> premiat de un >uriu competent" compus din 4itu Maiorescu" 0asile Alecsandri" 1o$dan ;etriceicu -adeu .a." comedia D-ale carnavalului este pri"it cu fluierturi, ceea ca -l va

determina pe Maiorescu s scrie articolul Co"e&iile &-lui Cara#iale. 5up '8&!" relaiile cu -unimea se rcesc" iar scrisul lui Cara$iale se orientea% mai cu seam #n direcia pro%ei. Editea% #mpreun cu Anton 1acalbaa re(ista umoristic Moftul romn i colaborea% cu sc6ie la %iarul /niversul. #n '&0!" procesul #n le$tur cu presupusul pla$iat al dramei Npasta, la care a pledat strlucit prietenul su 1arbu 5ela(rancea" sf2rete prin con* damnarea calomniatorului Caion. #n anul '&0 " #n urma obinerii unei moteniri" se stabilete cu familia la 1erlin" #n eAil (oluntar" pstr2nd #ns #n permanen le$tura cu ara. Corespondena sa berline% #l arat atent la tot ce se petrece #n Mom2nia" fie #n literatur" fie #n (iaa politic. Ol atr$ea #n capitala 9ermaniei perspecti(a unei (iei confortabile i posibilitatea de a*i oferi plceri artistice )era un pasio* nat meloman+. 0a colabora intens la re(iste i %iare din ar. Moare subit la 1erlin" unde este #nmorm2ntat. Flterior corpul su este adus la 1ucureti i depus la Cimitirul 1ellu. H-era ,ramati)

0uncte de reper

* 1 noapte furtunoas, comedie


#n dou acte" '87&. * Conul 4eoni&a fa cu 5eaciunea, fars #ntr*un act" '880. * 1 soacr, fars fante%ist #ntr*un act" '883. * Hat"anul 'alta#, oper buf #n trei acte i cinci tablouri" '88 )#n colaborare cu lacob ,e$ru%%i" dup o nu(el de ,icu 9ane" pe mu%ica lui Eduard Caudella+. * 1 scrisoare pier&ut, comedie #n patru acte" '88 . * D-ale carnavalului, comedie #n trei acte" '885. * Npasta, dram #n dou acte" '8&0.

S/ citim atent li ta per'oanelor din de,utul comediei lui Caragiale+ )n general- dramaturgii apeleaD/ la dou/ modalit/1i de preDentare a per ona.elor: )n ordinea apari1iei pe cen/ au al*a,etic+ Nici una dintre ace tea nu e potrive#te )n / )n caDul de *a1/+ E te clar c/ autorul a vrut / tran mit/ cititorului Bc/ci acea t/ li t/ e adre eaD/- evident- cititorului #i nu pectatoruluiJC mai mult decEt imple in*orma1ii privind identitatea eroilor /i+ Ea pare a *i *o t conceput/ mai curEnd ca un document trategic )n care unt deli! mitate preci linia *rontului- Donele de in*luen1/ #i po i,ilele direc1ii de atac+ 0rimul pe li t/ e te "te*an Tip/te cu- prefectul /udeului. El repreDint/ puterea- Kcota trategic/L pe care alia1ii )ncearc/ / o p/ treDe cu orice pre1- iar adver arii- / o cucerea c/- *iindc/ acela care o domin/ are #i Kc:eiaL ucce ului+ Urm/torul e te Agamemnon Dandanac:e- %echi lupttor de la 0?P, care vrea / a.ung/ deputat- pentru c. familia mea, de la pa$ tuz'opt... lupt, lupt 'i d$i, 'i d$i 'i lupt... 'i eu m$neledzi toc$ mai acuma ' remipe dinafar... Ceea ce )l TmEn/ )n lupt/L e teprecum e vede- orgoliul+ Caragiale )n u#i )l de crie ca *iind mai pro't dect 7arfuridi i mai canalie dect Ca1avencu+ "i tocmai el e te noroco ul po e or al Tc:eiiL care )i vaepermite / de cuie u#a ucce ului+ Celelalte per ona.e e vor grupa )n *unc1ie de ace te dou/ repere+ Scopul lui =a:aria Tra:anac:e- prezidentul, e te de a!#i con erva cu orice pre1 )ntEietatea+ Far*uridi- membru, e te o copie a prezidentului. 4rEnDovene cu- )n c:im,- e te doar a'emenea... copiei+ Regre ul valoric e te evident+ Ei *ormeaD/ grupul orgolio#ilor:+++ dac e trdare, adic dac o cer intere'ele partidu$ lui, fie6... Dar cel puin '$o tim i noi6, a*irm/ Far*uridi+ Ca1avencu e te #i el prezident$fundator. ?elul /u e te puterea pe care caut/ / o o,1in/ prin orice mi.loace+ De aceea e te #i lugarnic- #i lingu#itor- dar #i in inuant ori violent+ Ione cu e te colaborator, iar 0ope cu- a'emenea. Cel de!al doilea grup e te con truit a#adar dup/ acee#i c:em/- dar cei ce )l compun unt cu o cla / mai .o decEt core ponden1ii lor din ta,/ra adver /+ De alt*el- prin tot ce *ace- grupul lui Ca1avencu- al d'climii, e te mai rudimentar#anta.ul e dovede#te a *i ordinar- capitularea- ,anal/+ Con*runtarea nu e poate produce a#adar decEt )ntre liderii celor dou/ grupuri+ Teritoriile ta,erelor *iind net di*eren1iate- con*lictul apare atunci cEnd- din vina uneia dintre p/r1i- grani1ele au *o t )nc/lcate #i e tinge atunci cEnd linia de demarca1ie va *i *o t re ta,ilit/+ Dar- cum e )ntEmpl/ de o,icei )n comediile lui Caragiale- avem de!a *ace cu un *al con*lict datorat unei con*uDiiJ De *apt- *iecare dore#te altceva decEt Tadver arulL /u #i agita1ia e va potoli de la ine atunci cEnd toat/ lumea va )n1elege ace t lucru: Tra:anac:e )#i va p/ tra locul de prezident, iar Ca1avencu va primi a igur/ri c/ a'ta nu$i cea din urm Camer.

4ermenul ,ramati) )$enul+ pro(ine din fr. dramatiJue, deri(at din drame i desemnea% totali* tatea operelor literare scrise #n form de dialo$ i menite" #n $e* neral" a fi repre%entate pe scen. El nu trebuie confundat cu dramaticul, o cate$orie estetic mai cuprin%* toare" care trebuie pus #n le$tur cu noiunea de conflict" acesta put2nd fi #nt2lnit #n ma>oritatea creaiilor artistice. Con/li)tul ,ramati) este carac* teri%at de pre%ena unor fore opuse" aflate #ntr*o reacie ostil" #n cadrul unui sistem de aciuni i reaciuni. #ntre aceste fore se creea% un obstacol" o barier" iar ciocnirea lor produce o cri%. Efectul cri%ei este tensiunea inte* rioar )ateptarea" #ncordarea+ ori* entat #n mod necesar spre o soluie. Aadar" situaia dramatic presupune #n orice moment posibi* litatea unei re%ol(ri. C2nd aceasta nu eAist" dramaticul se transform #n tra$ic" care este le$at de fata* litate" de ineAorabil. Operele literare #n care uti* li%area cate$oriei estetice a dra* maticului este cea mai e(ident sunt cele destinate repre%entrii scenice. 5e aici i confu%ia care se produce adesea #ntre $enul drama* tic" care cuprinde opere teatrale #ntemeiate pe di(erse nuane ale dramaticului i cate$oria estetic a dramaticului" care se poate mani* festa #n orice form de art. ;2n #n secolul al B0333*lea speciile $enului dramatic erau numai cele clasice" tra$edia i comedia. Acum apare o nou specie" mai #nt2i #n An$lia i 7rana" drama bur$6e%" nscut din do* rina de a #nfia pe scen subiecte contemporane. 0or urma drama istoric" mult culti(at de romantici" i drama moral care se (a transforma relati( rapid #n melo* dram" dominat de patetic i senti* mentalism facil. Alte specii ale $enului dramatic sunt? farsa, pantomima, vodevilul, tra icomedia.

ACTUL II Scena I
BTRASANACSE- FARFURIDI #i 4R<N=O IENESCU tau )mpre.urul unei me e rotunde- tudiind li tele electoraleG *iecare are cEte un creion )n mEn/C 4R<N=O IENESCU: &aizeci i nou cu rou, buni... un'prezece cu alba'tru... ai lor... FARFURIDI: Doi'prezece... TRASANACSE: !i puintic rbdare... unu, doi, cinci... apte... zece... un'prezece... FARFURIDI: Doi'prezece... TRASANACSE: Cu +enache 2iripeanu. 4R<N=O IENESCU: 5ici nu mai are drept de %ot, de cnd i$a mritat fata... 5u i$a dat ca'ele de ze'tre1 Ei1 Dac %oteaz, mer*e la pucrie onorabilul. TRASANACSE: !i puintic rbdare... Da0 dac$l putem aduce ' %oteze cu noi1 FARFURIDI: !lt %orb... 2 %oteze cu noi e uor) are proce'ul cu epitropia bi'ericii, 'ptmna %iitoare... dar ' %oteze cu noi1 !dic cum ' %oteze cu noi1... 4R<N=O IENESCU: !dic cum ' %oteze cu noi1 TRASANACSE: 2 %oteze cu noi. 4R<N=O IENESCU: 5u pricepi, neic Gahario, %orba noa'tr1 !dic 8noi4, partidul no'tru, pentru cine %otm noi, pentru cine lucrm noi1 5oi #nc nu tim... TRASANACSE: " ro*, a%ei puintic rbdare... FARFURIDI: 5u tim... TRASANACSE: " ro*, a%ei... FARFURIDI: -a eu mer* i mai departe i zic, cum ziceam lui amicul meu -rnzo%ene'cu: m tem de trdare... TRASANACSE: Cum de trdare1 4R<N=OIENESCU: D$aia noi a'tzi cnd am miro'it ce%a cum%a... FARFURIDI: Ce%a cum%a... TRASANACSE: Ce%a cum%a1 4R<N=OIENESCU: Dac e ce%a la mi/loc1 FARFURIDI: Da, aa, dac e trdare, adic dac o cer intere'ele partidului, fie6 4R<N=OIENESCU: Dar cel puin '$o tim i noi6 DTrahanache %rea
'$i #ntrerup, fr ' izbutea'cA

FARFURIDI: .entru c eu am zi'$o cu 'trbunii notri, cu "ircea cel -trn i cu (lad Oepe, neic Gahario: #mi place trdarea, dar... TRASANACSE: " ro*, ai puintic... 4R<N=OIENESCU: Ce rbdare, neic Gahario6 5u mai e %reme de aa lucru... !'t$'ear e #ntrunire1 FARFURIDI: "ine #ncepe ale*erea1

TRAHANACHE: Da...

FARFURIDI: Ei6 pentru cine %otm1 4R<N=OIENESCU: .entru cine %otm1 TRASANACSE: !%ei puintic rbdare6 .entru cine ai mai %otat i pn acuma1 4R<N=OIENESCU: 5u #nele*. FARFURIDI: 5ici eu.

Come,ia )fr. comedie= lat. comoedia4 este o specie a $enului dramatic care pro(oac r2sul prin satiri%area mora(urilor" a tipurilor umane" prin #nlnuirea unor situaii nepre(%ute. Ori$inea comediei se afl #n c2ntecele rituale $receti. .erbrile #n cinstea %eului 5ionIsos se ter* minau printr*o procesiune (esel" numit Comos, #n timpul creia se c2nta i se dansa. 5in c2ntecele (esele ale corului" #n care era pre%entat bucuria srbtoririi lui 5ionIsos" i din dialo$ul dintre con* ductorul corului "corifeu4 i cor" a luat natere o nou specie a $enu* lui dramatic" comedia. Comedia latin" mai puin ori$i* nal" #mprumut de la cea $re* ceasc o serie de teme i tipuri. Cel mai (aloros autor este ;laut. 0a urma o lun$ perioad de K6ibernare<" specia re#n(iind #n 3talia secolului al B03*lea prin commedia dell: arte, o form a comediei influenat de teatrul popular dialec* tal. 5in 3talia" commedia dellZ arte ptrunde #n toate rile Europei occidentale i cunoate p2n #n secolul al B0333*lea un succes rsuntor" #nr2urind pe cei mai mari autori dramatici. On literatura rom2n comedia apare ctre >umtatea secolului al BlB*lea" c2nd 0asile Alecsandri scrie primele piese ori$inale i formea% $ustul publicului pentru teatru. C2te(a dintre comediile sale 3Chiria -n provincie, Chiria -n lai) se repre%int i ast%i. Cel mai important autor de comedii rm2ne 3.G Cara$iale" ale crui piese con* stituie modele ale $enului. 3storia literaturii cunoate mai multe tipuri de comedieH cele mai importante sunt comedia de moravuri, de caractere i de intri . Comedia de moravuri surprinde modul de (ia" mora(urile unei epoci" cea de caractere se concen* trea% asupra unui persona> ce repre%int un anume mod de a fi" pe c2nd comedia de intri pre%int #nlnuirea unor situaiiH #n acest din urm ca%" efectul comic re%ult din priceperea dramatur$ului de a com* bina momentele aciunii.

TRASANACSE: " ro*, ia ' ne tlmcim noi puintel... FARFURIDI: 2 ne tlmcim, da, ' ne tlmcim, a'ta o cerem i noi. TRASANACSE: Ce 'untei d$%oa'tr, m ro*1 (a*aboni de pe uli1 nu... Ga%ra*ii1 nu... Cauzai1 nu... D$%oa'tr, adic noi, 'untem ceteni, domnule, 'untem onorabili... "ai ale' noi 'untem 'tlpii puteri: proprietari, membrii Comitetului permanent, ai Comitetului electoral, ai Comitetului colar, ai Comitetului pentru 'tatuia lui Traian, ai Comitetului a*ricol i eetera. 5oi %otm pentru candidatul pe care$l pune pe tapet partidul #ntre*... pentru c de la partidul #ntre* atrn binele rii i de la binele rii atrn binele no'tru... 4R<N=OIENESCU: !ae... FARFURIDI: !a e, dar... TRASANACSE: Dar ce1 5umele candidatului poate ' fie al meu, al d$tale, ori al d$'ale, dup cum cer entere'urile partidului. Din moment #n moment ateptm '$l tim... .refectul trebuie ' %ie) nu$l ateptm ' %ie de la tele*raf1 5u bate tele*raful1... -ate) ce treab alt are1 .oate c acuma cnd noi %orbim, poate ' fi i 'o'it numele... pe 'rm, 'timabile... Da, pe 'rm, ce crezi d$ta1 FARFURIDI: Toate bune i frumoa'e cum le tlmceti d$ta, neic Gahario, dar nou... nou ni e fric de trdare... 4R<N=OIENESCU: 5u din partea d$tale... TRASANACSE: Da0 din a cui1 FARFURIDI: Din a cui, din a cui1 tii d$ta din a cui... TRASANACSE: 2 n$am parte de ,oiica, dac tiu. 4R<N=OIENESCU: Ei, 'timabile, prea te faci chinez, d$mi %oie... FARFURIDI: &tii ce, %enerabile neic Gahario, ia ' dm noi mai bine crile pe fa. TRASANACSE: D$le, neic, ' %edem. FARFURIDI: Oi$am 'pu' c mi$efric de trdare... Ei1 4R<N=OIENESCU: Ei1 TRASANACSE: Ei1 FARFURIDI: Ei1 ni$e fric din partea amicului. TRASANACSE: Care amic1 4R<N=OIENESCU: Care amic, care amic1 &tii d$ta... TRASANACSE: 2 n$am parte de ,oiica, dac tiu. FARFURIDI: +ar te faci chinez... TRASANACSE: Gu nu... FARFURIDI: Din partea amicului... 7nic... TRASANACSE @'urprin'A0. Ce1 4R<N=OIENESCU: Din partea prefectului. TRASANACSE @#ncruntatA: Cum1 FARFURIDI B curtC: 5ou ni$e fric... de6 c$i d coatele cu Caa%encu...
TR! !5!C E Durmeaz /ocul cre'cendoA: Cu Caa%encu1

FARFURIDI: Cu moftolo*ul... 4R<N=OIENESCU: Cu nifili'tul...


TRASANACSE Dde$abia 'tpnindu$i indi*nareaA: Cu Caa%encu1

trdare1 7nic trdtor6 Ei bra%o'6 Ei6 a'ta mi$a plcut6 Ei6 nu m$ateptam6 Ei6 ne$am procop'it6 FARFURIDI: De6 noi... 4R<N=OIENESCU: Ce ne$am zi'... 1
TRASANACSE Dbiruit din ce #n ce mai mult de indi*nareA: !i puintic

rbdare, 'timabile. 5u dau %oie nimnui '$i permit, m$nele*i, ' bnuia'c mcar ctui de puin pe 7nic. .entru mine, 'tima$

Comi)ul este o cate$orie este* tic #n a crei sfer intr actele" situ* aiile sau persona>ele din (ia sau din art care pro(oac r2sul. ;rin intermediul )ome,iei" a(2ndu*i principala surs #n de%(oltarea unui contrast, el sancionea% defecte umane apel2nd la o $am lar$ de reacii morale" care se #ntind de la compasiune la dispre. ;articiparea afecti( a spectatorului este i ea di(ers? %2mbet" amu%ament" r2s cu 6o6ote. Comicul comport o mare (arietate de nuane cum ar fi? )omi)ul bonom )#nele$tor" de compasiune+" )omi)ul '-iritual )aprobator" cu tent intelectual" apel2nd la calambururi" $lume abstracte etc+" )omi)ul Ae/lemitor )care pedepsete prin #nepturi critice sau c6iar bat>ocur+" )omi)ul bu/ )care st2rnete r2sul spontan prin pantomima automa* timelor" prin micri de%articulate" de marionet etc+" tragi)omi)ul )care implic sensuri tra$ice sub aparene comice+" )omi)ul sarcas* tic )descalificant" distru$tor+.

bile, m$nele*i, ' %ie cine%a '$mi bnuia'c ne%a'ta, pe ,oiica... 4R<N=OIENESCU: .e coana ,oiica, onorabile... FARFURIDI: #mi pare ru, neic Gahario, noi nu... TRASANACSE Di mai indi*natA: !i puintic rbdare... zic: pentru mine ' %ie ' bnuia'c pe ,oiica, ori pe amicul 7nic, totuna e... E un om cu care nu trie'c de ieri de alaltieri, trie'c de opt ani, o /umtate de an dup ce m$am #n'urat a doua oar. De opt ani trim ca fraii, i nici un minut n$am *'it la omul 'ta mcar attica ru... Credei d$%oa'tr c ar fi rma' el prefect aici i nu '$ ar fi du' director la -ucureti, dac nu 'truiam eu i cu ,oiica... i la dreptul %orbind, ,oiica a 'truit mai mult... FARFURIDI: Ei6 'e$nele*e, damele 'unt mai ambiioa'e... TRASANACSE Di mai indi*natA: !i puintic rbdare... 5u de ambi c ni$era prieten, $pentru entere'ul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al no'tru1 FARFURIDI: 2$ar mai fi *'it, poate. TRASANACSE: 2$mi dai %oie ' nu te crez. 9n om endepan$ dent, care a fcut 'er%icii partidului, /udeului, rii... i mie, ca amic, mi$a fcut i$mi face 'er%icii, da6... i ' %enii d$%oa'tr, tot din partid Dcu un ton de mu'trare a'prA i ' bnuii c... ' % pro$ nunai cu a'tfel de cu%inte neparlamentare... #mi pare ru... 4R<N=OIENESCU: #n 'frit, noi... TRASANACSE: !i puintic rbdare... #mi pare ru... Dindi*nat ru de totA Care %a ' zic unde nu #nele*ei d$%oa'tr politica, hop6 numaidect trdare6 5e$am procop'it. Ce 'oietate6 !de%rat, bine zicefiu$meu de la facultate: unde nu e moralitate, acolo e corupie i o 'oietate fr prinipuri, %a ' zic c nu le are. D#n culmea indi*nriiA Trdare6 -ra%o'6 7nic trdtor6 7rumo'6 DpleacA 2alutare6 'alutare, 'timabile6 Die'e foarte turburat prin fundA Dicionar

epitropie Bdin epitrop ` u*+ ieA, +*+ ! tutel/G aici- cel care admi! ni treaD/ un ,un- )n pecial averea unei ,i erici cuza, +m+ ! partiDan al unei cauDe B ecreteC- con pirator- revolu1ionarG participant B)n MunteniaC la revolu1ia de la %7(7 Bde la cauz ` u*+ $aA za%ra*iu Dza%er*iuA, +m+ ! revolu1ionar grec de la %7&%- r/Dvr/titr/ culatG de la za%er, r/ coala organiDat/- la %7&%- de greci )mpotriva domina1iei otomaneG )n timp- termenul va c/p/ta o cono! ta1ie peiorativ/ nifili't Bcorect: nihili'tA, +m+ ! adept al nihili'mului Bdoctrin/ r/ pEndit/- )n pecial )n Ru ia din a doua .um/tate a ec+ al AlA! lea- care nega )n mod radical rEnduielile- i temul politic- moralaeFi tente )n ocietateC a te face chinez, eFpr+ v,+ ! a te pre*ace c/ nu )n1elegi ceva EBploaraea teBtului &aizeci i nou cu rou, buni... un'prezece cu alba'tru... ai lor... %+ Scena con1ine prima B#i inguraC )n*runtare dintre Tra:anac:epe de!o parte- #i Far*uridi B#i TcopiaL a- 4rEnDovene cuC- pe de alta+ Far*uridi e te- )n ace t moment- mult mai u,til decEt va *i

)n cele,rul /u di cur electoral Breprodu la pag+ %7(!%76C+

Aparent- prima a replic/- Doi'prezece..., pare a!% viDa pe +enache 2iripeanu. La cine e re*er/ )n / vor,itorulO &+ De crie modul ocolit )n care Far*uridi )#i eFprim/ nemul1umirea *a1/ de Dvonurile de pre po i,ila tr/dare a amicului 7nic. '+ EFplic/ emni*ica1ia repet/rii- de c/tre Far*uridi- a inter.ec1iei de D5ou ni$e fric... de) De6 noi...A. (+ EFprim/!1i opinia de pre emni*ica1ia replicii lui Far*uridi- 2$ar mai fi *'it, poate, ca r/ pun la )ntre,area lui Tra:anac:e: Cine altul ar fi putut fi prefect al no'tru1 3+ Ce creDi c/ dore#te / o,1in/ Far*uridi de la Tra:anac:e- )n ace t momentO 6+ Urm/re#te reac1ia lui Tra:anac:e la acuDa1iile celor doi+ CreDi c/ nedumerirea lui- din primele momente- e te incer/ au omul .oac/ teatruO R/ pun ul la acea t/ )ntre,are poate o*eri c:eia )n1elegerii per ona.ului+ Lim,/ i comunicare

CARACTERIKAREA )ERSONABULUI IN TE2TUL DRAMATIC


De#i modalit/1ile de caracteriDare a per o! na.elor Bdin teFtele epice au dramaticeC unt limitate- po i,ilit/1ile de com,inare unt numeroa e #i depind atEt de creativitatea auto! rilor #i de copurile urm/rite de ace#tia- cEt #i de curentul literar c/ruia )i apar1in #i- implicit- de %iziunea arti'tic. In crea1iile dramatice- )n a, en1a naratorului- predomin/ caracteriDarea prin intermediul ac1iunii+ CaracteriDarea e mai poate realiDa- de a emenea- prin intermediul mediului 'ocial )n care tr/ie#te per ona.ul- prin inter%enia direct a altor per'ona/e, prin nume #i prin limba/. Important e te #i monolo*ul care poate ap/rea independent BocupEnd o cen/ )ntreag/C au u, *orma unui aparteu B uit/ de replici ro tite cu voce tare- dar adre ate doar pectatoruluiH cititorului #i de la care celelalte per ona.e unt eFclu eC+ In caDul lui Caragiale- o aten1ie pecial/ merit/ acordat/ #i caracteriD/rii prin inter! mediul numelui+ Scriitorul c:iar m/rturi ea la un moment dat de pre per ona.ele ale: ...nu pot ' %d fi*ura pn ce nu$i tiu numele. Trei unt modalit/1ile utiliDate: %+ ta,ilirea unei core ponden1e )ntre nume #i o tr/ /tur/ dominant/ a per ona.ului: Caa%encu, Tipte'cu, -rnzo%ene'cu, Dan$ danache, Leftere'cu, .a%u*adi, Lin*opolu #+a+
&+ al/turarea contrariilor- prenumele u,!

liniind- prin antiteD/ ironic/- o tr/ /tur/ de emn opu a per ona.ului: Telemac Raza$ che'cu, .oria .ope'cu, !*amemnon Danda$ nache, Ed*ar -o'tandaYi #+a+ BTre,uie remar! cat totu#i c/- )n cele mai multe caDuri- prenu! mele apare diminutivat- "ache, Oca, !*a$ mi, reamintind adev/rata Kdimen iuneL a per ona.uluiC+ '+ ortogra*ierea numelor- care nu poate *i totu#i utiliDat/ decEt )n proDa narativ/- c/ci ea e adre eaD/ numai cititorului+ Dac/ primele dou/ procedee men1ionate- preDente atEt )n teF! tele narative cEt #i )n cele dramatice- au drept cop doar / con*irme un tatut anterior- ace ta u,liniaD/ de *iecare dat/ c:im,area- evolu1ia au- mai rar- involu1ia: o oarecare Smarand/ e tran *orm/- )n urma c/ /toriei- )n madame E meralde 0i cope co- o Atena 0er.oiu- a.un / tot prin c/ /torie )n lumea K,un/L- devine ma! dame At:enai ;regora c:Vo- un REul ;rigo! ra#cu devine d+ u,pre*ect Raoul ;rego! ra c:co- cou in du ;eneral ;regora c:co- un Diari t KamericanL- poate urma#ul cele,rului Ig+ Caracudi- emneaD/ 4o, Sc:meVer+ Le*ter 0ope cu devine #i el- dup/ ce crede c/ a cE#tigat loturile cele mari- Eleut:eriu 0oppe cu- pentru a redeveni- )n *inal- acela#i Le*ter 0ope cu+

CaracteriDeaD/ dou/ dintre per ona.ele comediei = 'cri'oare pierdut de I+L+ Caragiale- in i tEnd

a upra core ponden1ei dintre nume #i o tr/ /tur/ dominant/+

ACTUL III
SCENA I B*ragmentC TRASANACSE- CATAIENCU- 4RAN=OIENESCU- FARFURIDIIONESCU- 0O0ESCU- CET>?ENI- ALE;>TORI- 0U4LIC+ Rumoare

(i)*ionar )ultural +lebi')it )pronunat $reit plebicist4, s.n. * consultaie prealabil a cetenilor care urmea% s se pro* nune prin da sau nu asupra unui proiect de le$e sau a unui act de stat de o importan deosebit. 5in fr. plebiscite. Aici este (orba despre plebiscitul din )'88 + c2nd" #n urma di%ol(rii parlamentului" de ctre Mi6ail Lo$lniceanu" atunci prim*ministru" cu acordul lui Al.3. Cu%a" #n (ederea #nfptuirii reformei a$rare" au fost supuse aprobrii o nou constituie i o nou le$e electoral. Re5iAuirea )on'titu*iei i a legii electorale * re(i%uirea din anul '88 c2nd" la insistena partidului liberalH s*a reali%at o lr$ire a sistemului electoral censitar" care pre(edea #mprirea ale$torilor #n treiZ cate$orii" #n funcie de a(ere" profe* siune" plata impo%itelor etc.

FARFURIDI1 Dai$mi %oie...


TRAHANACHE Dctr 7arfuridic cu dulcea, ridicndu$'e pe'te ma' ctr

tribinA: 2timabile... eu *nde'c c nu ar fi ru ' 'rim la CATAVENCU D'tri*ndA: "ai bine la T?... 0O0ESCU- IONESCU #i TO?I DIN ;RU0: Da6 Da6 la T?...
TRAHANACHE Dridicndu$'e ca i cum ar con'ulta adunareaA: !dic... la

plebici't1 TOI1 Da, la plebici't6 Dz*omotA FARFURIDI D#ntorcndu$'e cu 'patele ctre adunareA: Dai$mi %oie, domnule prezident) mi$ai acordat cu%ntul: #mi pare c un prezident o dat ce acord cu%ntul... TRAHANACHE D'culndu$'e i punnd, pe'te ma', minile pe umerii lui 7arfuridi, mn*ietorA: Dac m iubeti, 'timabile, f$mi hatrul... ' trecem la plebici't... dorina adunrii6 FARFURIDI1 Dar. domnule prezident... TRAHANACHE Di mai ru*torA: 2 trecem la plebici't6 D#l #ntoarce binior de umeri cu faa 'pre adunareA TOI Dcu putereA: Da6 la plebici't6 la plebici't6 FARFURIDI D'oarbe o dat i cu aerul re'i*natA: Ce ziceam dar1 la HPT?, %ine, m$nele*i, ocaziunea ' 'e pronune poporul prin$tr$un plebici't... 2 %edem #n' mai$nainte... ' ne dm 'eama bine de ce %a ' zic... de ce e'te un plebici't... IONESCU1 &tim ce e'te plebici'tul6 "er'i de eBplicaie6 TOI1 5u trebuie eBplicaie... DrumoareA FARFURIDI Dctr #ntreruptoriA: Dai$mi %oie6 Dctr TrahanacheA Domnule prezident6... TRAHANACHE DclopoelA: 2timabili, onorabili, ro* nu #ntrerupei pe orator, Dfoarte afabilA facei tcere) 'unt ce'tiuni arztoare la ordinea zilii) a%ei puintic rbdare, Dctr 7arfuridiA !%ei cu%ntul, 'timabile, dai$i #nainte6 FARFURIDI Dlund a%ntA: Cnd zicem dar T?, zicem plebici't, cnd zicem plebici't, zicem T?... &tim, oricine dintre noi tie ce e'te T?, ' %edem ce e'te plebici'tul... Dcu trie #ncepnd frazaA .lebici'tul6... CATAVENCU1 !ici nu e %orba de plebici't... FARFURIDI1 Dai$mi %oie) Ddi'cutnd cu Caa%encuA mi 'e pare c atunci cnd zicem T?... Dcu ener*ic con%in*ereA i ' nu cutai mcar a #ncerca a m combate) % %oi do%edi cu date i'torice c toate popoarele #i au un T? al lor...

CAAVENCU1 Dai$mi %oie) nu e %orba de T?. Drumoare aprobati%


pentru Caa%encuA FARFURIDI1 Dai$mi %oie... Dtoate coloc%iile i #ntreruperile 'e fac a%ocete, cu mult %ioiciune i cu tonul #nepat i %olubilA Domnule prezi$

A)t * di(i%iune principal a unei opere dramatice" repre%ent2nd o etap #n desfurarea aciunii. Re-li) * poriune din rolul unui actor" constituind un rspuns la cele spuse de partener. 6)en * '. .paiu special ame* na>at cu decoruri" #n care are loc repre%entaia dat de actori #n faa publiculuiH !. .ubdi(i%iune a unui act #ntr*o pies de teatru" marcat prin intrarea sau ieirea unui per* sona>. 5elimitarea unei piese de teatru #n acte i scene este #n direc* t le$tur cu #nlnuirea mo* mentelor construciei dramatice" care se reali%ea% prin aciunile persona>elor. .uccesiunea sce* nelor" dictat de intrarea sau ieirea persona>elor" confer teAtului dra* matic ritmul" mai alert sau mai lent" dorit de autorH 3. #ntr*o oper lite* rar" denumete o sin$ur #nt2m* plare sau un episod important. 5e aici deri( i sinta$me precum scen comic, scen tra ic etc.

dentl... TRASANACSE @clopoelA: 2timabile, onorabile, facei tcere... a%em ce'tiuni arztoare... CA?AIENCU Dridicndu$'e #n capul bnciiA: Cum, domnule prezi$ dent1 De unde pn unde T? che'tie arztoare la ordinea /zilei1 Dac nu m$nel, #mi pare c 'untem #n anul de *raie HPPEA. Ce are a face1 Chemai pe onorabilul orator la che'tiune. FARFURIDI @obo'it de #ntreruperi, #ntorcndu$'e cu faa 'pre Trahanache i cu 'patele la adunareA: Domnule prezident, ai bine%oit a$mi acorda cu%ntul... Eu cred c$ar trebui... CA?AIENCU D'tri*ndA: 5u trebuie, onorabile6 TO?I DIN ;RU0: 5u, nu trebuie6
TRAHANACHE Dpunnd minile, pe'te ma', pe umerii lui 7arfuridi, i

foarte dulceA: " ro*, dac m iubeti, f$mi hatrul... dorina a"u!&rii, Stimabile000 D#l #ntoarce de umeri binior cu faa 'pre adunareA TO?I: Da6 la ce'tiune6 la ce'tiune6 FARFURIDI Dfoarte obo'it, 'oarbe i 'e re'i*neazA: !/un*em dar la ce'tiunea re%izuirii con'tituiei i le*ii electorale... TO?I Dcu 'ati'facieA: !6 !a da6 TRASANACSE Da'emeneaA: !6 DclopoelA Ei6 acu a%ei puintic rbdare... Dctre 7arfuridiA 2curt, 'timabile, 'curt, dac m iubeti: dorina adunrii. FARFURIDI Da'ud, bea i 'e ter*e mereu cu ba'mauaA: " ro%, dai$mi %oie6 &tii care e'te opinia mea #n pri%ina re%izuirii1 Toat/ ala: 5u6... 2 %edem6 2pune6 CA?AIENCU Dbat/ocoritorA: 2 %edem opinia d. 7arfuridi.
DTrahanache clopoeteA FARFURIDI Da'ud mereu i 'e emoioneaz pe %zuteA: Opi!ia mea este

acea'ta: e %orba de re%izuire, da1 TO?I DputernicA: Da6 Da6 FARFURIDI Demoionat i a'udndA: !tunci, iat ce zic eu, i #mpre$ un cu mine D#ncepe ' 'e #neceA trebuie ' zic a'emenea toi aceia care nu %or ' caz la eBtremitate D'e #neac mereuA, %reau ' zic, da, ca ' fie moderai... adic nu eBa*eraiuni... +ntr$o che'tiune politic... i care, de la care atrn %iitorul, prezentul i trecutul rii... ' fie ori prea$prea, ori foarte$foarte... D'e #ncurc, a'ud i #n*hiteA #nct %ine aici ocazia ' #ntrebm pentru ce1... da... pentru ce1... Dac Europa... ' fie cu ochii aintii a'upra noa'tr, dac m pot pronuna a'tfel, care lo%e'c 'oietatea, adic fiindc din cauza z*uduirilor... i... idei 'ub%er'i%e... Da'ud i 'e rtcete din ce #n ceA i m_nele*i, mai #n 'frit, pentru care #n orce ocaziuni 'olemne a dat probe de tact... %reau ' zic #ntr$o pri%in, poporul, naiunea, Romnia... Dcu trieA ara #n 'frit... cu bun$'im, pentru ca Europa cu un moment mai #nainte ' %ie i ' recunoa'c, de la care putem zice depand... D'e #ncurc i a'ud mai tareA precum, dai$mi %oie D'e ter*eA precum la >H, dai$mi %oie D'e ter*eA la ?P, la E?, la M?, la T?, la J? a'emenea i la P? i I?, i eetera, #ntru ct ne pri%ete... pentru ca ' dm eBemplul chiar 'urorilor noa'tre de
%i!te lati!& )!s&C D7oarte a'udat, 'e ter*e, bea, iar 'e ter*e i r'ufl foarte *reu. Trahanache a urmrit cu mna tactul 'acadelor oratorice ale lui 7arfuridi. -ra%o i aplauze #nfund, condu'e de -rnzo%ene'cu) r'ete i ''ituri #n *rupul lui Caa%encu. Clopoelul lui Trahanache de abia 'e mai aude. Dup ce '$a mai oprit

z*omotul, cu mult aprindereA Dai$mi %oie6 Termin #ndat6 mai am

dou %orbe de zi'. Dz*omotul taceA +at dar opinia mea. D#n 'uprem lupt cu obo'eala care$l biruieA Din dou una, dai$mi %oie: ori ' 'e re%izuia'c prime'c6 dar ' nu 'e 'chimbe nimica) ori ' nu 'e re%izuia'c, prime'c6 dar atunci ' 'e 'chimbe pe ici pe colo, i anume prin punctele... e'eniale... Din acea't dilem nu putei iei... !m zi'6
D!plauze #n fund, ''ituri #n fa. 7arfuridi coboar zdrobit, ter*ndu$'e de 'udoare, i mer*e #n fund. -rnzo%ene'cu i ali ale*tori #l #ntmpin i$i 'trn* mna. $ Rumoare. "ai muli din auditoriu 'e 'coal i 'tric rndurile. Caa%encu 'uie de la dreapta #n mi/loc, unde %orbete #ncet cu *rupul 'u, *e'$ ticulnd %iu. Cu un alt *rup mai #nfund, 7arfuridi i -rnzo%ene'cu a'emenea. $ .ri'tanda ie'e mi'terio' din cabinetul primarului, trece prin ucioara *rila/ului, care e'te la 'patele tribunii, i tra*e de pulpan pe Trahanache, care 'un clopoelulA

Dicionar

afabil, ad.+ ! ,inevoitor- cordial hatr, +n+ ! *avoare- conce ieG erviciu 'acad, +*+ ! mi#care acadat/G unet acadat D'acadat, ad.+ ! inter! mitentG cu )ntreruperi ,ru#te- curte #i de e- la intervale regulateC
EFplorarea teFtului

Dai$mi %oie6 %+ 0reciDeaD/ tema di cur ului ro tit de Far*uridi+ &+ DelimiteaD/ p/r1ile componente ale di cur ului ro tit de Far*uridi #i compar/!le cu acelea ale unui di cur cla ic: intro ducerea BeFordiul- propunerea- diviDiuneaC- tratarea Bnara1iuneacon*irmarea- re pingereaC #i )nc:eierea Bperora1iaC+ Iei de coperi c/- de#i c:ema e te re pectat/ )n mare parte- di cur ul ca atare e te a, urd+ '+ SelecteaD/ eFemple care pot ilu tra KdeDarticularea gEndiriiLdin di cur ul lui Far*uridi+ (+ Tran crie opinia lui Far*uridi pe tema reviDuirii con titu1ieiG )ncadreaD/ acea t/ opinie )n an am,lul di cur ului #i eFprim/!1i punctul de vedere de pre per oana vor,itorului+ 3+ Urm/re#te modul )n care indica1iile cenice contri,uie la )n1elegerea .ocului per ona.elorG electeaD/ eFemple care indic/ intona1ia #i eFemple care indic/ mi#carea cenic/+ 6+ Identi*ic/ *ormule ale adre /rii #i ale re*eririi )n cena de mai u G ce *ormule din lim,a.ul actual le!ar putea )nlocuiO

SCENA I
B*ragmentC
Com-leta*i.5 )unotiin*ele4 Cara iale ne-a nmul$it popula$ia cu un numr de cet$eni, e'presii ale mentalit$ii unei pturi sociale ntr-o anumit epoc. #entru a da via$ acestor,9 tipuri;, el a trebuit s-i fac s vorbeasc n felul lor, potrivind forma fondului, plsmuind pe de-a-ntre ul o limb special, inestetic i trivial, dar plin de realitate trit, o limb necunoscut literar pn la dnsul. .up cum Eminescu a adus o nou limb poetic, o armonie proprie, un numr de ima ini i de e'presii ce au intrat n rostirea poetic, tot aa Cara iale a ntrebuin$at o limb a sa, monstruoas, dar plin de sev, vie, o cule ere de locu$ii a&unse leendare, de lume.curente= 9caraiali1m;, astfel, fr voie, dup cum eminesciani1m n e'presia sentimentelor poetice. )E. Go(i* nescu+

TRASANACSE- care '$a urcat la tribun, apoi CA?AIENCU0O0ESCU- IONESCU- ALE;>TORI- 0U4LICUL 0%enind din fund i ocupnd locurile lor din 'cena +$a. +ntrare z*omotoa', acompaniat de clopoelul prezidentului CA?AIENCU Dcu mode'tieA: D$le preedinte, % ro*, ceru'em i eu cu%ntul... TRASANACSE: Da, Dbine%oitorA da, 'timabile. !%ei cu%ntul. .oftii la tribun6... D"icare #n *rupul lui Caa%encuA CA?AIENCU Dia poz, trece cu importan printre mulime i 'uie la tribun) #i pune plria la o parte, *u't din paharul cu ap, 'coate un %raf de hrtii i *azete i le aaz pe tribun, apoi #i tra*e bati'ta i$i ter*e cu ele*an a%ocea'c fruntea. E'te emoionat, tuete i lupt o'tentati% cu emoia care pare a$l bir ui. Tcere complet. Cu *la'ultremuratA: Domnilor06... =norabili conceteni6... 7railor6... Dpln'ul #l #neacA +ertai$m, frailor, dac 'unt micat, dac emoiunea m apuc aa de tare... 'uindu$m la acea't tribun... pentru a % 'pune i eu... Dpln'ul #l #neac mai tareA... Ca orice romn, ca orice fiu al rii 'ale... #n ace'te momente 'olemne... Dde abia 'e mai 'tpneteA m *nde'c... la rioara mea... Dpln'ul l$a biruit de totA la Romnia.++ Dpln*e. !plauze #n *rupA... la fericirea ei6... Dacelai /oc de amndou prileA... la pro*re'ul ei6 Da'emenea cre'cendoA... la %iitorul ei6 Dpln' cu hohot. !plauze z*uduitoareA IONESCU. )O)ESCU. TOI Dfoarte micaiA: -ra%o6 CA?AIENCU: Da6 Dcuputere din ce #n ce cre'cndA: (oi pro*re'ul i nimic alt dect pro*re'ul: pe cale politic... D#n*rond %orbeleA 0O0ESCU: -ra%o6 CA?AIENCU: 2ocial... IONESCU: -ra%o6 CA?AIENCU: Econom ic... 0O0ESCU: -ra%o6 CA?AIENCU: !dmini'trati%... IONESCU: -ra%o6 CA?AIENCU: &i. i... IONESCU- 0O0ESCU- ;RU0UL: -ra%o6 bra%o6 TRASANACSE DclopoindA: Ro*, nu #ntrerupei pe orator, 'timabile... CA?AIENCU Dcu trieA: 5u m tem de #ntreruperi, %enerabile domnule preedinte... Dctr adunare i mai ale' ctr *rup, cu tonul 'i*urA .utei, d$ lor, ' #ntrerupei, pentru c eu am tria opiniunilor mele... Dreintrnd #n tonul di'cur'ului i #n*rond mereu %orbeleA i... i... finaniar. D!plauze prelun*iteA Da, 'untem ultrapro*re'iti, da, 'untem liber'chimbiti... =r... condui de ace'te idei, am fundat aci #n oraul no'tru ,8!urora Economic Romn4, 'oietate enciclopedic$cooperati%, independent de cea din -ucureti... pentru c noi 'untem pentru de'centralizare. 5oi... eu... nu recuno'c, nu %oi ' recuno'c epitropia bucuretenilor, capitalitilor, a'upra noa'tr) cci #n di'trictul no'tru putem face i noi ce fac dnii #n al lor... ;RU0UL DaplauzeA: -ra%o6

CA?AIENCU: 2oietatea noa'tr are ca 'cop ' #ncura/eze indu'tria romn, pentru c, dai$mi %oie ' % 'pui, din punctul de %edere economic, 'tm ru... ;RU0UL DaplauzeA: -ra%o6 CA?AIENCU: +ndu'tria romn e admirabil, e 'ublim, putem zice, dar lip'ete cu de'%rire. 2oietatea noa'tr dar, noi, ce aclamm1 5oi aclamm munca, tra%aliul, care nu 'e face deloc #n ara noa'tr6 ;RU0UL: -ra%o6 Daplauze entuzia'teA TRASANACSE DclopoindA: 2timabile... nu... CA?AIENCU: L'ai, d$lepreedinte, ' #ntrerup... nu m tem de #ntreruperi6... #n +ai, de eBemplu, permitei$mi acea't di*re'iune, e'te tri't, dar ade%rat6 #n +ai n$a%em nici un ne*u'tor romn, nici unul6... ;RU0UL DmicatA: !6 CA?AIENCU: &i cu toate ace'tea toi faliii 'unt /idani6 EBplicai$% ace't fenomen, ace't mi'ter, dac m pot eBprima a'tfel6 ;RU0UL: -ra%o6 D!plauzeA CA?AIENCU: Ei bine6 Ce zice 'oietatea noa'tr1 Ce zicem noi1... +at ce zicem: acea't 'tare de lucruri e'te intolerabil6 Daprobri #n *rup. Cu trieA .n cnd ' n$a%em i noi faliii notri1... !n*lia$i are faliii 'i, 7rana$i are faliii 'i, pn i chiar !u'tria$i are faliii 'i. #n fine oricare naiune, oricare popor, oricare ar #i are faliii 'i D#n*roa %orbeleA... 5umai noi ' n$a%em faliii notri6... Cum zic: acea't 'tare de lucruri e'te intolerabil, ea nu mai poate dura6... Daplauze frenetice. .auz. =ratorul 'oarbe din pahar i arunc iar pri%iri 'cnteietoare #n adunare...A EFplorarea teFtului

D$le preedinte, % ro*, ceru'em i eu cu%ntul... %+ Urm/re#te c:im,area tonului oratorului- a#a cum reDult/ din indica1iile autorului+ Ce creDi c/ urm/re#te vor,itorulO &+ Eviden1iaD/ cli#ee ver,ale ale patrioti mului de parad/ )n di cur ul lui Ca1avencu+ '+ Tran crie- din cenele reprodu e mai u - dou/ replici relevante pentru a eviden1ia devieri de la logica argumentativ/+ (+ Multe dintre eFpre iile per ona.elor lui Caragiale au p/trun - cu en ironic- )n lim,a.ul curent+ !i puintic rbdare...) la dou'prezece trecute fiB...) trdare ' fie, ...dar '$o tim i noi unt numai cEteva eFemple+ Tran crie din di cur ul lui Ca1avencu alte cEteva a emenea locu1ii a.un e legendare+ 3+ EFtinde c/utarea la )ntregul teFt al comediei+ 6+ Compar/ di cur ul lui Far*uridi cu acela al lui Ca1avencu pentru a ta,ili tipologia vor,itorilor+ 2+ Nn an am,lul /u- actul din care au *o t eFtra e cele dou/ cene- e te con truit pe .ocul cEtorva *ormule ale adre /rii #i ale re*eririi: 'timabile, onorabile, frailor, dai$mi %oie, ai Da%eiA puintic rbdare, onorabilul. Alege!o pe oricare dintre ace tea #i urm/re#te!i modi*icarea emni*ica1iilor )n *unc1ie de conteFt+

ro!ica "e spectacol

O S RISOARE PIER'UTA cronic/ teatral/


de QDumitru C+ Oll/ne cuR A canio Q+++R +nterpretarea unei lucrri QteatraleR trebuie ' fie perfect, altfel 'e pierde o parte din %aloarea ei. :e'tul, micarea, inuta tre$ buie ' fie m'urate dup potri%a per'ona*iului #n'cenat, cu%ntul i intonarea ro'titie dup cum inteniunea autorului le$a aezat la locurile lor. 5ici fantezie, nici mediocritate nu 'ufer o a'emenea lucrare, de aceea putem afirma c nu poate fi bine /ucat dect numai atunci cnd actorii 'e conformeaz #ntru totul indicaiunilor autorului, #n afar de care nimic nu poate ' dea nota ade%rat 'au micarea nemerit de'pre cele ce a %roit el ' #nfieze. Q+++R Ca i la Noaptea *urtunoa /- cea mai deplin #n*ri/ire a fo't dat 'tudiului pie'ei ace'teia, a'tfel c Cara*iale 'e poate 'ocoti mndru de #ndoitul 'ucce' ce l$a obinut pe 'cen i #n 'al. &i cum ar putea ' fie altfel cnd fiecare din cei ce au /ucat, i ' nu uitm c cea mai mare parte dintre actorii din Scri oarea pierdut/ 'unt tineri #nceptori, i$au #ndeplinit #n mod contiincio' datoria lor de artiti. !a d$na !ri'tizza R. "anole'cu, care a a%ut attea 'ucce'e #n roluri de caractere deo'ebite, a obinut #nc unul mare i bine me$ ritat #n acela al cucoanei Goe Trahanache. Duioa', pa'ionat, %ioaie, cnd blnd i ru*toare, cnd #ncruntat i amenintoare, d$ei a ridicat pe biata Goe pe un ade%rat piede'tal de pe care prea c domin, dup cum i 'e i cdea, pe toi ceilali cari 'e micau #n dorul 'au pe %rerea ei #mpre/ur. !m citit unde%a fcndu$i$'e o imputare din modul cum a /ucat #n actul +( 'cena cnd rmne 'in*ur #n faa 'cri'orii re*'ite. -ucuria ei care izbucnete #n pln' i apoi 'e curm #n hohote de r' a fo't *'it nenatural i cel ce fcea acea't ob'er%are pretindea c ar fi trebuit ' fie cu totul contrarie. 2 ne dea %oie criticul de la Na1iunea a$i 'pune c 'au nu i$a dat deplin 'ocoteal de'pre aciunea natural a ner%ilor femeieti #n a'emenea ocaziune, 'au a pu' acea't ob'e%aiune #n critica 'a pentru a nu l'a fr umbr 'ucce'ul d$nei "anole'cu. 5oi credem dimpotri% c tocmai cnd, dup atta zbucium, *ri/ i necaz, #n fine Goe$i *'ete 'cri'oarea, imen'a bucurie ce re'imte are o influen imediat i puternic a'upra ner%ilor cari, #ncordai i concentrai ce erau, 'e rezol% #ntr$un pln' i un r' incontient i 'pa'modic. Din contr, nuana acea'ta a arti'tei e'te natural i noi trebuie '$ ifim recuno'ctori c a *'it momentul potri%it pentru a o pune la locul ei #n frumoa'a creaiune ce a fcut.

Not biobibliogra/i) ::::::::::::::::::::::::::::: (umitru C% Hllne')u )'8 &* '&08+" >urist" ma$istrat" diplomat" cronicar i autor dramatic.

Regie * concepia interpretrii scenice a unui teAt dramatic" a unui scenariu destinat s de(in specta* colH #ndrumarea >ocului actorilor i a montrii unui spectacol de teatru" de oper etc. 6)enogra/ie * arta de a eAecuta decoruri" costume etc. pentru un spectacol. Inter-retare a)tori)ea') * arta prin care actorul red" prin mi>loace adec(ate" coninutul unei opere dramatice" mu%icale etc. Mi)are ')eni) * este direct le$at de interpretarea actoriceascH rostul ei este de a susine" prin mi>loace adec(ate" interpretarea actorilor.

In,i)a*ii ')eni)e * totalitatea informaiilor oferite de autor re$i* %orului sau actorilor" pentru repre%entarea operei dramatice. Ele se adresea% #n e$al msur i cititorului" cu at2t mai mult cu c2t" #n fond" at2t re$i%orul c2t i actorii sunt i ei tot nite cititori. Fneori #ns" ca #n teatrul lui Camil ;etres* cu" ele pot conine comentarii am* ple despre persona>e sau e(eni* mente" astfel #nc2t" dei se afl #ntr* un teAt dramatic" ele atribuie scriitorului un statut asemntor cu acela al naratorului omniscient din romanul tradiional. Ca urmare" se produce o modificare a raporturilor consacrate dintre autor i persona>e i se creea% o difereniere #ntre teAtul citit )i cititor+ i cel repre%en* tat pe scen )i spectator+.

Arta )on'tru)*iei ,ramati)e 1n )ome,iile lui Caragiale 3no(aiile aduse de 3.G. Cara$iale #n construcia comediilor sale" aa cum au fost ele semnalate de 7lorin Manolescu #n (olumul Cara iale i Cara#iale . 6ocuri cu "ai "ulte strate#ii? [ apariiile tardi(e ale unor eroiH Caa(encu" de eAemplu" intr #n scen abia la sf2ritul actului al doilea i numai dup ce despre el (orbesc insistent ;ristanda" 4ip* tescu" 4ra6anac6e" @oe" 7arfuridi" 1r2n%o(enescu i Ceteanul tur* mentat. Este un mod prin care autorul #ntreine atenia i curio%i* tatea spectatorului. ;rocedeul a fost folosit mai #nt2i de Moliere" #n %artuffe, unde persona>ul principal" care d i titlul comediei" intr #n scen doar #n actul al treilea i numai dup ce absolut toate cele*

D$l &tefan +ulian a /ucat #ntr$un chip admirabil de natural, de ade%r i de con%in*ere, rolul poliaiului :hi .ri'tanda. .ri%ii$l ce tip de om trecut prin foc i prin ap, cu mi/locul i *tul #nmldi$ate de attea #nco%oieli #naintea celor mai puternici, cu ochiul aprin' de un foc 'ilnic dar indi'pen'abil mi'iei cu care e'te #n'rcinat, aci i 'e pare c e'te con%in' de ce 'pune, aci 'e 'chimb i pe fa$i #nflorete cea mai #n%ederat #ndoial 'au nedomirire dup cum #mpre/urrile i cei mai mari o cer. .ort, micare, %orb, intonare i atitudine, tot e'te de'%rit. .ripit la ro't ca i la umblet, zelo' pentru tot ce atin*e de datoria 'a, el poate 'er%i de model multora dintre poliaii notri, dei 'eamn ca dou picturi de ap cu muli din acei ce am a%ut ocaziunea de a #ntlni. Cara*iale$i datorete #n' o r'plat, pe care a cti*at$o cum un 'oldat #i cti* *aloanele. Din ipi'tat #n Noaptea *urtunoa /- l$a fcut poliai #n Scri oarea pierdut/ i %a trebui '$l #nale #n *rad #n pie'a care %a %eni dup acea'ta. #mi arde inima '$l %d i'pra%nic) cci, Doamne, muli din i'pra%nicii notri ar %eni '$l %az 'au ' 'e %az reprodui de ctre dn'ul. 9n amic #mi zicea ieind de la teatru: ,8Dac #n loc de brbi +ulian ar fi a%ut fa%orite lun*i, m$ a fi du' '$l #mbriez, cci era leit unchiul meu, fo't %e'tit poliai #n "oldo%a4. D$l +oan .anii a /ucat #n !*ami Dandanache cum rar l$am %zut /ucnd #ntr$un rol att de puin marcant ca teBt i ca aciune. 5umai apariiunea 'a pe 'cen$i d ideea de'pre nem'urata dobitocie #nfumurat ce 'e a'cunde 'ub plria de paie a 8lupt$ torului de la pazeopt, neicuorule4. "inunat pentru un rol pe care numai "illo poate l$ar fi /ucat tot a'tfel ca d$'a. D$l +oan .etre'cu a fcut din rolul lui Gaharia Trahanache un ade%rat tip, care %a rmnea #n acti%ul 'u arti'tic ca o creaiune deplin din toate punctele de %edere. D$'a din ce #n ce ne dez%luiete mai mult talent de ob'er%aiune) #nele*e, %orbete i /oac m'urat i cu mult natural. Chipul cum 'pune 3a%ei puintic rbdare 4e'te mai cu o'ebire minunat, fiindc, de n$ar %aria la fiecare moment intonarea i inteniunea, ace'te cu%inte, cari 'e repet mai la tot minutul #n rolul d$'ale, ar de%eni de o monotonie neiertat i n$ar produce efectul pe care autorul l$a a'cun' #n #ne$ le'ul lor. D$l + 5icule'cu a reuit ' fac o foarte bun creaiune #n rolul lui Caa%encu cel att de intri*ant, de aro*ant i de #ndrzne, pe ct e de mielnic i de umilit dup #mpre/urri. D$'a #n' ' aib *ri/ de a$i modera intonrile mai ale' #n di'cur'ul din actul al +++$ lea, cci altfel a/un*e ' 'tri*e prea tare, ceea ce nu e permi' 'ub nici un cu%nt pe 'cen. D$l !. Catopol /oac bine rolul lui 7arfuridi i l$ar /uca de'i*ur i mai bine dac nu ar a%ea o %dit tendin la eBa*eratiunea de care trebuie ' 'e ferea'c cu orice pre. De altfel, nu are ne%oie de acea'ta, rolul #l poart pe 'u', fr a mai a%ea ne%oie d$'a '$i mai pun aripi #mprumutate. D$l C 5ottara /oac rolul prefectului &tefan Tipte'cu. La #nceput rece i cam /enat, #n actul al +l$lea a fo't bine de tot #n 'cena cu Caa%encu, precum i #n 'cenele cu Goe. !m dori '$l %edem mult mai %ioi i mai cu tra*ere de inim #n 'cenele cu neic Gaharia, cari 'unt cele cu mai mult trebuin de a fi pu'e #n relief, #ndeobte a fo't mult mai bine la a doua reprezentaiune dect la

lalte persona>e au (orbit insistent despre el" eAprim2ndu*i" fiecare" propriul punct de (edere. Abia acum spectatorul (a a(ea posibilitatea s le compare i s*i fac propria impresieH [ continua le$tur a scenei" limi* tat prin #nsi natura sa" cu lumea din afar. Ecourile acestei lumi se fac permanent simite prin pre%ena #n fundal a unui mare numr de perso* na>e Kin(i%ibile<? d. 4c6i" ;etcu" @apisescu" popa ;ripici" dobitocul de pe maidan" moralistul fecior de la fa* cultate al lui 4ra6anac6e ",ati$o, unde nu e moral, acolo e corup$ie, i o so$i-etate fr prin$ipuri, va s 1ic c nu le are4, pra$matica ne(ast a lui ;ristanda "Hhi$, Hhi$, pup-l n bot i pap-i tot, c stulul nu crede la l flmnd4 i celelalte 1ece suflete "famelie mare, renumera$ie dup bu et mic4, ministrul de la 1ucuretiH [ do%area informaiei ctre specta* tor" reali%at prin #mpletirea dialo$u* lui cu naraiunea un fel de Kteatru #n teatru< " ca #n scena inau$ural" #n care ;ristanda interpretea% trei roluri distincte? al soiei" al lui Caa(encu i al popii ;ripiciH [ construcia sa(ant a flnalurilor. 5e eAemplu" pierderea scrisorii de ctre Caa(encu creea% un posibil nou moment de tensiune" pr2nd a prelun$i aciunea tocmai atunci c2nd se #ndrepta spre de%nodm2nt. Cara$iale Kse >oac< astfel cu spec* tatorul" intuindu*l pe scaun c6iar #n momentul c2nd acesta se pre$tea de aplau%ele finale care s*i permit a se #ndrepta spre $arderob.

cea dinti. "er*e$%a tot aa #nainte1 = dorim dimpreun cu toi cei ce cuno'c c poate mult i bine cnd %oiete. Deci ' %oia'c6 D$nii Leontianu, !leBandre'cu i ceilali i$au inut rolurile cu demnitatea cu%enit mode'telor funciuni ce le erau #ncredinate #n pie'. +n 'frit, pentru a termina, con'tatm cu bucurie un 'ucce' mare, binemeritat i purttor de #ncura/are pentru talentatul autor, cruia de azi #nainte nu$i %a mai lip'i cred #ndemnul de a ne da multe i frumoa'e lucrri ca cele ce deodat l$au pu' pe #ntia treapt a autorilor notri dramatici. 1Voi!(a !a(io!al&, an I- nr+ %56 ! %%5- %2 ! &' noiem,rie %77(C Aplica ii Cronica dramatic/- pre deo e,ire de tudiul literar- o*er/ in*or! ma1ii de pre interpretarea actoricea'c, de pre re*ie #i 'ceno*rafie #i )n mult mai mic/ m/ ur/ de pre valoarea e tetic/ a teFtului+ De a emenea- un cronicar one t coate )n eviden1/ atEt )mplinirile cEt #i Bdac/ eFi t/C minu urile pectacolului la care a a i tat+ Iei con tata )n /- )n teFtul reprodu mai u - c/ pe A canio %!a intere at interpretarea actoricea c/ #i deloc regia au cenogra*ia+ Identi*ic/- )n teFtul reprodu mai u - re*eririle la .ocul actorilor+ %+ Ce anume i!a pl/cut )n .ocul actorilor #i ce nu i!a pl/cutO &+ Indic/ doi dintre actorii care- )n opinia cronicarului- au reu#it cel mai ,ine )n interpretarea lor+ '+ Indic/ doi dintre actorii de pre interpretarea c/rora cronicarul a avut unele reDerve+ (+ Identi*ic/ opinia cronicarului de pre autorul Scrisorii pier"ute0 3+ In caDul )n care ai a i tat de curEnd la o repreDenta1ie a unei pie e de Caragiale- crie o cronic/ dramatic/ de circa o pagin/ de pre pectacol+ Dac/ nu ai viDionat o a emenea pie /- crie o cronic/ de pre ultimul pectacol de teatru la care ai participat+ AnaliDeaD/ )n / nu doar interpretarea actorilor- ci #i re*ia #i 'ceno*rafia.

L" +0 " co un"care STRUCTURI ?I TEHNICI AR#UMENTATIVE IN TE2TUL LITERAR ?I NONLITERAR


Ar5u enta,"a. *orm/ de comunicare pre! dominant dialogal/- poate *i de*init/ ca o trategie prin care un vor,itor reu#e#te / eFtrag/ concluDii vala,ile )n leg/tur/ cu o anumit/ pro,lem/ pu / )n di cu1ie+ Ea nu tre,uie con*undat/ cu $e on% stra,"a logic/ a adev/rului unui enun1 au a unui ra1ionament+ In primul caD- interlocutorul are li,ertatea de a accepta au nu argumentele eFpu e- )n al doilea caD e te vor,a de un demer o,iectiv a c/rui concluDie nu poate *i pu / )n di cu1ie+ Aten,"e> Argumenta1ia poate deveni con! ving/toare #i prin repetare au "ns"sten,0( In cla a a IA!a ai )nv/1at cEteva lucruri importante de pre structur" /" te6n"c" ar5u% entat";e. pe care e te util / 1i le reaminte#ti+ Ar5u entarea oral0 are ca *inalitate demon trarea unei opinii+ Ace t *apt pre! upune- de regul/- parcurgerea urm/torilor pa#i: %+ emiterea ipoteDeiG &+ motivarea ipote! DeiG '+ concluDia+ Indi*erent de opinia eFprimat/- e te indicat / )ntre,uin1eDi- cu prec/dere- ver,e evalua1i ve precum ! a crede, a con'idera etcG adver,e de modH predictive ca m/rci ale u,iectivit/1ii evaluative ! po'ibil, probabil, de'i*ur etcG cuvinteH tructuri cu rol argumen!tativ $pentru c, #nct etcG con.unc1ii coordonatoare conclu ive: deci, aadar, prin urmare. Alte cuvinteH tructuri intactice recomandate a *i )ntre,uin1ate )ntr!o argumentare: #n primul rnd, #n al doilea rnd etc+ Bpentru a marca ucce iunea argumentelorC- cum 'puneam, tre$ buie ' admii c, e'te *reu de crezut c etc+ B)n caDul )n care e apeleaD/ la *apte care 1in de eFpe! rien1a nemi.locit/ a interlocutoruluiC+
%+ Nn actul II- cena I- Far*uridi #i 4rEnDovene cu

Te6n"c" ale onolo5ulu"3 $"alo5ulu" e'"% c"ent1 adecvarea la copul comunic/rii Bargu! mentareH per ua iune- in*ormareC In preg/tirea monologuluiH dialogului tre! ,uie / ave1i )n vedere copul urm/rit- )n ace t caD- argumentareaH per ua iunea+ 0entru a pori e*icien1a argument/rii- e te ,ine ca num/rul ideilor pe care dori1i / le deDvolta1i / nu *ie prea mare+ De a emenea- e te mai e*icient / v/ ordona1i argumentele de la cele TputerniceL pre cele T la,eL+ E te importantde a emenea- / )ncerca1i / pre)ntEmpina1i eventualele contraargumente ale parteneruluianticipEndu!le prin *ormule de tipul eu tiu c..., dar cred c...) fr #ndoial c..., #n'... In alegerea tipului de lim,a.ul B*ormalin*ormaiC tre,uie / 1ine1i eama de auditoriu BvEr t/- num/rul per oanelor- rela1ia dintre voi- competen1a )n domeniul a,ordat etcC- dar #i de conteFtul )n care realiDa1i comunicarea B)n cla /- )n a*ara cla ei- )n *a1a unor martori etcC+ E te important / urm/ri1i reac1ia audi! toriuluiH a partenerilor pentru a v/ modi*ica di cur ul )n *unc1ie de acea ta+ E te ,ine / acorda1i aten1ie egal/ atEt comunic/rii ver,ale cEt #i celei nonver,ale Bge turi- mimic/- po! Di1ia corpuluiC #i paraver,ale Btonalitateaccent- pauDe )n vor,ire- ritmC+ A#adarprivirea tre,uie / caute oc:ii per oanei c/reia v/ adre a1iG dac/ unt mai multe- e te pre*era,il / privi1i alternativ pre *iecareG tonalitatea- ritmul vor,irii pot a.uta la u,li! nierea unor a*irma1ii pe care le con idera1i importanteG tre,uie / v/ a igura1i c/ inten i! tatea vocii nu e te up/r/toare pentru cei din .ur au- dimpotriv/- nu produce di con*ort prin tonalitatea c/Dut/+ )nv/1ate )n capitolul Structur" /" te6n"c" ar5u% entat";e( '+ Repet/ argumenta1ia #i )n leg/tur/ cu di cur ul lui Catavencu din actul III- cena I+ (+ Reproducem mai .o un num/r de eFtra e din opera lui Caragiale- care con1in dialoguri de tip argumentativ+ Alege!% pe cel conving/tor #i+++ argumenteaD/!1i op1iunea+ In evaluare- vei avea )n vedere conteFtul )n care are loc dialogul- tipul de lim,a.- adecvarea la partener #i calitatea argu! mentelor- logica #i coeren1a argument/rii:

)#i eBprim frica...de c/ pre*ectul #i d coatele cu Cata%encu, cu moftolo*ul, )n timp ce Tra:anac:e )i ia ap/rarea+ 0rimii *ac doar o impl/ a*irma1ie- )n timp ce interlocutorul lor apeleaD/ la argumente+ Identi*ic/- )n ace t caDcei trei Tpa#iL ai argument/rii B%+ emiterea ipoteDeiG &+ motivarea ipoteDeiG '+ concluDiaC+ &+ Di cur ul lui Far*uridi- din actul III- cena Ie te o argumenta1ie au o demon tra1ie+ ArgumenteaD/!1i r/ pun ul- aplicEnd cele

I+ =OE Bcu r/utateC: 5u trebuia ' % mai deran/ai... DANDANACSE: -a #nc e deranz, conia mea6 Da0 tii, nufea ' nufaem mcar act de prezen... TRASANACSE: 2e$nele*e6 foarte bine, foarte bine6 trebuie6 tre$ buie. DANDANACSE: Da0 de deranz... de'tul6 #nchipuie'te$i ' %ii pe drum cu birza inti po'ti, hodoronc$hodoronc, zdronca$zdron$ ca... &tii, m$a zdruninat6... 'i clopoeii... Bge tC #mi iuie ure$ chile... tii a'a 'unt de ameit 'i de obo'it... nu$i fai o idee, conia mea, Bc/tre Tra:anac:eC nu$i fai o idee, d$le prefect, neicu'orule, Bc/tre Tip/te cuC nu$i fai o idee, d$le prezident, puicu'orule... II+ 0RISTANDA: Ei1 i le$ai numrat, coane 7nic1... Ei1 aa e1 patruzeci i patru... TI0>TESCU: (reo pai'pce... cin'pce. 0RISTANDA: !poi ' le numrm, coane 7nic) ' le numrm: dou la prefectur. TI0>TESCU: Dou... 0RISTANDA: Dou la piaa lui HH 7e%ruarie... TI0>TESCU: .atru... 0RISTANDA Bc/utEnd )n gEndC: Dou la primrie... TI0>TESCU: &a'e... 0RISTANDA Bacela#i .ocC: 9nul la coala de biei... TI0>TESCU: &apte... 0RISTANDA: 9nul... la coala de fete... TI0>TESCU: =pt... 0RISTANDA: 9nul la 'pital... TI0>TESCU: 5ou... 0RISTANDA: Dou... la catrindal, la 2f 5iculae... TI0>TESCU: 9n'prezece. 0RISTANDA: Dou la prefectur...pai'pce... TI0>TESCU BrEDEndC: Le$ai mai numrat pe alea de la prefec$ tur. 0RISTANDA: 5u, coane 7nic, ' trii6 Bcontinu/ repede- pe ner/ u*lateC Dou la primrie, opt'pce, patru la coli, douzeci i patru, dou la catrindal la 2f. 5icolae, treizeci... TI0>TESCU BrEDEndC: Le$ai mai numrat odat pe toate a'tea i aduni ru... 0RISTANDA: Doamne ferete, coane 7nic, ' trii, patruzeci i patru, #n cap... patruzeci i patru... Cum zic, unul$dou, poate %ntul... ori cine tie... III+ TI0>TESCU: 7emeie nebun6 Ce$ai fcut1 =OE: !m fcut ce am crezut c trebuie ' fac. Dac tu nu %rei ' 'pri/ini pe Cata%encu, dac tu nu %rei '$l ale*i, ca ' m 'capi $ atunci eu, care %oi ' 'cap, #l 'pri/in eu, #l ale* eu... TI0>TESCU: Cum1 =OE: Da, #l ale* eu. Eu 'unt pentru Cata%encu, brbatul meu cu toate %oturile lui trebuie ' fie pentru Cata%encu. +n 'frit, cine lupt cu Cata%encu lupt cu mine... !ide, 7nic, lupt, zdrobete$m, tu care ziceai c m iubeti6 2 %edem6

NIVELURI DE CONSTITUIRE A MESABULUI IN COMUNICAREA ORALA ?I SCRIS @FONETIC. ORTO#RAFIC ?I DE )UNCTUAIEF


Ton ! )n/l1imea cu care e pronun1/ o i! la,/G *elul )n care urc/ au co,oar/ gla ul )n timpul vor,irii+ Intona,"e ! varia1ie de )n/l1ime a tonului )n ro tirea unui enun1+ Intona1ia poate tran ! mite in*orma1ii de pre tipul enun1ului Bdecla! rativ- interogativ- eFclamativ etcC- de pre tarea a*ectiv/ a vor,itorului- de pre inten1iile ace tuia )n comunicare etc+ 0ronun1area pe un ton mai ridicat a ultimei ila,e e te caracteri ! tic/ enun1urilor interogative- iar pronun1area pe un ton mai c/Dut a ultimei ila,e e te ca! racteri tic/ enun1urilor declarative+ Intona1ia e mai poate realiDa #i prin varia1ia ritmului vor,irii au prin modula1ia tonului+ )au!0 ! )ntrerupere a *luFului vor,irii+ Are durat/ varia,il/- )n *unc1ie de inten1iile vor,itorului- #i e noteaD/ prin di*erite emne de punctua1ie: linia de pauD/- punctul- punctul #i virgula- virgula- punctele de u pen ie+ Ea *unc1ioneaD/ #i ca mi.loc *onetic de realiDare a rela1iilor intactice+ )mpreun/ cu intona1ia peci*ic/- pauDa marc:eaD/ de eFemplu a, en1a unui ver, la un mod predicativ DCole*ul meu e'te pa'ionat de romane 27, eu, de /urnale de cltorieA au iDoleaD/ atri,utul determinativ DCole*ul meu, pa'ionat de romane 27, a renunat la orice alte lecturiA.

Cite#te teFtul de mai .o : FARFURIDI BluEnd un pa:ar de #ampanieC: #n 'ntatea domnului !*ami Dandanache, ale'ul no'$ tru6 2 tria'c6 Burale #i muDic/+ 0ri tanda 1ine cu mEna tactul uralelor+ To1i ciocne c #i ,eauC DANDANACSE B)ndemnat de =oe #i Tip/te cutrece )n mi.loc cu pa:arul )n mEn/C: #n 'ntatea ale*$ torilor... cari au probat patrioti'm 'i mi$au acordat... Bnu nemere#teC a'ta... cum ' zic de6... zi$i pe nume de6... a6 'ufradzele lor) eu, care familia mea de la patuz'opt #n Camer, 'i eu ca tot rumnul imparial, care %a ' zic... cum am zie ...#n 'frit ' tria'c6 Burale #i ciocniriC TRASANACSE Bc/tr/ Ca1avencu- care a co,orEt pre el #i Tip/te cuC: &i aa zi, ai1 d$ai notri, 'tima$ bile1 bra%o'6 m bucur. CA?AIENCU: (enerabile neic Gahario6 #n #mpre/urri ca ace'tea micile pa'iuni trebuie ' di'par. TRASANACSE: Ei, aici mi$ai plcut6 bra%o'6 ' trieti6 CA?AIENCU: #n 'ntatea %enerabilului i imparialului no'tru prezident, Trahanache6 Burale #i ciocniriC B=oe vede pe Cet/1eanul turmentat )n gr/! mad/- ia un pa:ar #i merge de i!% o*er/C CET>?EANUL: #n 'ntatea coanii ,oiichii6 c e B ug:i1eC dam bun6 CA?AIENCU Blui Tip/te cuC: 2 m ieri i ' m iubeti6 pentru c toi ne iubim ara, toi 'un$ tem romni6... mai mult 'au mai puin oneti6

BTip/te cu rEdeC #n 'ntatea iubitului no'tru pre$ fect6 2 tria'c pentru fericirea /udeului no'tru6 Burale- ciocniriC TRASANACSE BluEnd pa:arul #i trecEnd )n mi.loc *oarte ve elC: Ei, a%ei puintic rbdare6... 5u cuno'c prefect eu6 eu n$am prefect6 eu am prie$ tin6 #n 'ntatea lui 7nic6 2 tria'c pentru fericirea prietinilor lui6 CA?AIENCU: 7railor6 Bto1i e!ntorc #i!% a cult/C Dup lupte 'eculare, care au durat aproape treizeci de ani, iat %i'ul no'tru realizat6 Ce eram acum ct%a timp #nainte de Crimeea1 !m luptat i am pro*re'at: ieri ob'curitate, azi lumin6 ieri bi*oti'mul, azi liber$pan'i'mul6 ieri #ntri'tarea, azi %e'elia6... +at a%anta/ele pro*re'ului6 +at binefacerile unui 'i'tem con'tituuinal6 0RISTANDA: Curat con'tituional6 "uzica6 "uzica6 %+ Nn grupe de cEte #a e colegi ! core punD/toare celor #a e per ona.e preDente )n cena repro! du / mai u - din care am eliminat toate indi! ca1iile re*eritoare la ton #i intona1ie ! di cuta1i #i identi*ica1i: ! replicile B au *ragmenteleC care pre upun ro ! tire cu tonalitate ridicat/G ! replicile B au *ragmenteleC care pre upun ro ! tire cu tonalitate c/Dut/G ! replicile B au *ragmenteleC care pre upun ro ! tire )n ritm rapidG ! replicile B au *ragmenteleC care pre upun pau! De )n ro tireG

! enun1urile declarative #i enun1urile interoga! tive+ &+ Nn cena de mai u eFi t/ numeroa e pauDe marcate prin di*erite emne de punctua1ie+ Di cuta1i #i g/ i1i o eFplica1ie a ace tui *apt+ '+ Interpreta1i )n *a1a colegilor- *iecare grup/cena de mai u - 1inEnd eama #i de cele di !

cutate mai )nainte+


(+ Di cuta1i- )ntreaga cla /- pentru a ta,ili care a

*o t interpretarea cea mai ,un/+


3+ Citi1i apoi teFtul integral pentru a con tata dac/

a1i intuit corect tonul #i intona1ia dorite de autor+

HI)ERCORECTITUDINEA( ETIMOLO#IA )O)ULAR


H"percorect"tu$"ne ! a,atere lingvi tic/ datorat/ dorin1ei vor,itorilor de a e con*or! ma normelor lim,ii literare+ Se mani*e t/ )n principal prin modi*ic/ri: a+ *onetice adu e datorit/ unor *al e analogii Bde eFemplu: numele localit/1ii ,el! giene \aterloo pronun1at gre#it 9aterlo, da! torit/ analogiei cu nume engleDe#ti precum _alter- _ellingtonG pronun1area gre#it/ bleu$ maren )n loc de bleumarin, care are )n com! ponen1/ *inalul marine provenit din *ranceD/G pronun1ia gre#it/- dup/ model german- a unor cuvinte precum picher, 'tart, )mprumutate din engleD/ ! 'peaYer, 'tart $ )n loc de pich$ er, 'tart) pronun1area gre#it/- */r/ emivocala i, a pronumelor per onale eu, el, ea etc+ au a *ormelor ver,ului a fi: e, e'te, era etcCG Etimologia popular/ e te o modalitate *recvent *olo it/ de Caragiale pentru a!#i caracteriDa per ona.ele prin intermediul lim,a.ului+ EFplic/ eroarea )n caDurile urm/toare: %+ 0ri tanda: 7amelie mare... renumeraie dup bu*et mic... 1O scrisoare pier"ut&$ &+ Ipinge cu: ...inta Democraiunii romne e'te de a per'uada pe ceteni, c nimeni nu trebuie a manca de la datoriile ce ne impun 'olemna$ minte pactul no'tru fundamentale, 'fnta Co'tituiune... Q+++R 5u pricepi1 (ezi cum %ine %orba lui: ' nu mai mnnce nimeni din 'udoarea bunioar a unuia ca mine i ca dum$ neata, care 'untem din popor) adic ' az ,+ gramaticale @partea a #ntia, datorit/ analogiei cu partea a doua) copii noi n'cui )n loc de copii nou n'cui, datorit/ con*uDiei )ntre ad.ectiv #i adver,C+ Et" olo5"e popular0 ! *enomen prin care un vor,itor- ,aDEndu! e pe a em/n/ri )ntEm! pl/toare- c:im,/ )n mod gre#it *orma unui cuvEnt ! boliclinic )n loc de policlinic Bdatorit/ a ocierii cu boalA) fune*ru )n loc de funebru Bdatorit/ a ocierii cu ne*ruA $ au )ntre,uin1eaD/ un cuvEnt nepotrivit ! atelier lucrati% @lucrati%, ad.+ $profitabil, rentabil e te a ocial cu lucru, a lucraA) profe'ie de credin )n loc de profe'iune de credin Bdatorit/ a ocierii cu profe'ie, ocupaieA. Uneori- ca )n caDul eFpre iei ap chioar, e accept/ totu#i etimologia popular/ chioar )n loc de chiar Bprovenit din chiaro, it ! clar, limpedeA. numai poporul la ma', c el e 'tpn.
'+ Ipinge cu BurmEnd cu t/rieC: ...5u6 #n %an6 noi

am 'pu'$o i o mai 'punem: 'ituaiunea Romniei nu 'e %a putea chiarifica) ce%a mai mult, nu %om putea intra pe calea %iritabilelui pro*re', pn nu %om a%ea un u*ragiu uni%er$ 'ale.....< !6 #nele*6 bate #n ciocoi, unde mnnc 'udoarea poporului 'u%eran... tii: ma'... 'ufra*i... 1O !oapte furtu!oas&$ (+ Leonida: Ei6 *iant latin, domnule, n$ai ce$i mai zice. 1 o!ul Leo!i"a .a(& cu Reac(iu!ea$ 3+ Identi*ic/ #i alte a emenea eFemple )n opera lui Caragiale Bnarativ/ au dramatic/C+

E5aluare )urent A-li)a ii


%+ EFplic/- )ntr!un e eu de circa o pagin/- urm/toarea a*irma1ie a lui Caragiale- din

'iploma(ie sub(ire@ Dei #mpre/urrile #n cari 'e i%e'c #ntmplrile 'e deo'ebe'c #ntotdeauna, #ntmplrile nu 'unt de attea nenumrate feluri cum ni '$ar prea nou, muritorilor. &+ RedacteaD/ un e eu de una ! dou/ pagini )n care / )n*/1i#eDi tatutul ocial #i p i:ologic al unui per ona. din comedia lui Caragiale- eviden1iind- dup/ caDmodalit/1ile de caracteriDare Bprin ac1iune- prin lim,a.- prin monolog interiorprin nume- prin mediul ocial )n care evolueaD/- prin caracteriDarea de c/tre alte per ona.eC+ '+ Sta,ile#te leg/tura )ntre numele a patru dintre per ona.ele comediei #i caracterul ace toraG indic/ #i argumenteaD/ tipul uman )n care ar putea *i )ncadrat *iecare+ (+ 0uterea lui Tip/te cu poate prote.a orgoliul lui Tra:anac:e- dar numai dac/ propriul /u orgoliu nu va u*eri+ A,ilitatea %enerabilului va con ta a#adar )n a!i mena.a TamiculuiL F/nic/ DE un om cu care nu trie'c de ieri de alaltieri, trie'c de opt ani, o /umtate de an dup ce m$am #n'urat a doua oar. De opt ani trim #mpre$ un ca fraii...A orgoliul uperiorit/1ii ma culine ce )l *ace a e crede don.uanul ur,ei+ Tocmai de aceea .oac/ rolul naivului- tolerEnd in*idelitatea o1iei pentru a!% ,loca pe Tip/te cu )n ora# DCredei d$%oa'tr c ar fi rma' el prefect aici i nu '$ar fi du' director la -ucureti, dac nu 'truiam eu i cu ,oiica... i la dreptul %orbind, ,oiica a 'truit mai multA #i a!i *olo i a t*el puterea )n copul con! ev/rii propriului orgoliu D...noi 'untem 'tlpii puteri: proprietari, membrii Comitetului permanent, ai Comitetului electoral, ai Comitetului colar, ai Comitetului pentru 'tatuia lui Traian, ai Comitetului a*ricol i eetera.A. Intre ei nu pot eFi ta con*lictepentru c/ #i!au )mp/r1it *erele de in*luen1/ #i nu #i le )ncalc/- )n *ond- puterea e dovede#te a *i numai un auFiliar al orgoliului+ EFprim/!1i opinia- )ntr!un e eu de dou/ ! trei pagini- de pre demon tra1ia de mai u - apelEnd la argumente din )ntregul teFt+ 3+ Formulele adre /rii BdirecteC ca #i cele ale re*eririi B)ntre,uin1ate )n lip a per oaneiC au un rol important )n identi*icarea atitudinii reale a per ona.elor unele *a1/ de altele+ De eFemplu Tip/te cu e re*er/ la Ca1avencu )n termeni predomi nant depreciativi: *a1/ de 0ri tanda- miel, murdar, *a1/ de Tra:anac:e- infamul, canalia, *a1/ de =oe- mielul. Formule aparent reveren1ioa e ori *amiliare- dom nul Caa%encu, onorabilul, nenea Caa%encu, unt evident ironice- prin raportare la conteFtul )n care au *o t ro tite+ Adre area e te #i ea nuan1at/: reveren1ioa /iubite i 'timabile domnule Caa%encu, *amiliar/- nene Caa%encu, in ult/toaremizerabile, canalie neruinat. a+ Identi*ic/ *ormule ale adre /rii #i ale re*eririi- *olo ite de Ca1avencu )n leg/ tur/ cu Tip/te cuG raporteaD/!le la conteFtul )n care au *o t )ntre,uin1ate pentru a de ci*ra inten1iile vor,itorului+ ,+ Identi*ic/ *ormule ale re*eririi- )n leg/tur/ cu per ona.ul Agamemnon Dandanac:e- *olo ite de Tra:anac:e- de =oe #i de Tip/te cuG trage concluDii privind atitudinea *iec/ruia dintre cei trei *a1/ de per oana la care e re*er/+ 6+ In opera comic/ a lui Caragiale- un loc important )l ocup/ ticurile ver,ale+ 0rin caracterul lor tereotip- ele unt generatoare de e*ecte comice- dar rolul lor e te #i de a o*eri in*orma1ii a upra p i:ologiei per ona.elor+ In acea t/ categorie intr/de eFemplu- *ormula lugarnic!apro,ativ/ a lui 0ri tanda- curat au )ncerc/rile de temporiDare ale lui Tra:anac:e- ugerate de eFpre ia ai puintic rbdare. Identi*ic/ #i alte *ormule tereotipe #i )ncearc/ / de ci*reDi in*orma1iile pe care le o*er/ *iecare dintre ace tea de pre per ona.ul care le ro te#te+

(in)olo ,e te9t
%+ Nn anul %7@% Caragiale )nainteaD/ volumul de teatru Academiei RomEne pentru

0remiul KIon Seliade R/dule cuL- dar .uriul )l re pinge cu dou/Deci de voturi la trei- motivEnd- prin D+A+ SturDa- academician #i om politic: Domnul Cara*iale ' #n%ee a re'pecta naiunea 'a, iar nu '$i bat /oc de ea. !cademia trebuie ' #ncura/eze tot ce poate ' #nale poporul no'tru, iar nu ceea ce$l prezint #ntr$un mod nereal i neade%rat, i ceea ce poate contribui la corupiunea lui. &+ Nntr!o compunere de maFimum o pagin/- eFprim/!1i opinia de pre punctul de vedere din %7@%- al Academiei RomEne- al c/rei purt/tor de cuvEnt a *o t D+A+ SturDa+ '+ Eroii lui Cara*iale 'unt reprezentati%i numai pentru o epoc mr*init) chiar dac #n compoziia lor intr ce%a i din 'ufletul omene'c din toate %remile, intr #n' i prea multe elemente condiionate de #mpre/urri trectoare. Q++-R #n cincizeci de ani nu %a mai rmnea nici cea mai mic urm din atmo'fera moral a operei lui Cara*iale) Q+++R fiecare rnd al Scrisorii pier"ute %a trebui, deci, #n'oit de un altul de comentarii. BE+ Lovine cu ! ara%iale$ EFprim/!1i p/rerea- )ntr!un e eu de circa o pagin/- )n leg/tur/ cu teDa lui E+ Lovine cu de pre perimarea )n timp a operei dramatice a lui IA+ Caragiale+

E5aluare 'umati5
RedacteaD/ un e eu )n care / eFplici princi! palele modalit/1i de realiDare a comicului )n = scrisoare pier"ut& de I+L+ Caragiale+ Nn realiDarea lucr/rii vei avea )n vedere urm/! toarele repere: ! preDentarea pe curt a u,iectuluiG ! relevarea #i eFempli*icarea modalit/1ilor de realiDare a comicului prin intermediul numelor propriiG ! relevarea #i eFempli*icarea comicului de lim,a.G ! relevarea #i eFempli*icarea comicului de itua1iiG ! eviden1ierea contri,u1iei dramaturgului la )n! noirea modalit/1ilor de realiDare a comicului+ Not0> Se recomand/ ca e eul / e )ncadreDe )n dou/ ! trei pagini+ Ordinea intergr/rii reperelor )n cuprin ul lucr/rii e te la alegere+ 0entru con,"nu% tul e eului- vei primi &5 de puncte BcEte ( puncte pentru *iecare reperH cerin1/CG pentru re$actarea e eului- vei primi &5 de puncte BorganiDarea ideilor )n cri : ( puncteG utiliDarea lim,ii literare: ( puncteG a,ilit/1i analitice #i critice: ( puncteG ortogra*ia: ' puncteG punctua1ia: ' puncteG a#eDarea )n pagin/- liDi,ilitatea: & puncteC+ )n vederea acord/rii puncta.ului pentru redactare- e eul tre,uie / ai,/ minimum dou/ pagini+

6uge'tii -entru le)tur 'u-limentar

%+ Liviu 0apadima- Comediile lui I0L0 ara%iale0 Iolumul- eFtrem de util- con1ine repro du e cele patru comedii #i- de a emenea- comen tarii- do ar critic- note #i ,i,liogra*ie adnotat/+ &+ Florin Manole cu- ara%iale +i ara%iale Kocuri cu mai multe strate%ii0 De#i terminologia de pecialitate poate ridica unele pro,leme- e te o carte e en1ial/ pentru )n1elegerea operei din per pectiva modern/ a naratologiei #i a teoriei teFtului+ '+ Mircea Iorgule cu- /area trncneal. B0rima edi1ie- din anul %@77- de la Editura Cartea RomEnea c/- a ap/rut cu titlul cenDurat: E'eu

"espre lumea lui ara%iale0$ Cartea propunepro,a,il- cea mai )ntunecat/ viDiune a upra lumii operei lui Caragiale+ E( I0L0 ara%iale i!terpretat "e000, antologietudiu introductiv- ,i,liogra*ie- ta,el cronologic de Liviu C/lin+ Iolumul con1ine un num/r de tudii critice *undamentale Bde Titu Maiore cu- C+ Do,rogeanu!;:erea- ;+ I,r/ileanu- E+ Lovine cu"er,an Ciocule cu etcC- cri e dintr!o per pectiv/ *avora,il/ au de*avora,il/ criitorului- o*erind in*orma1ii utile de pre receptarea operei proDa! torului #i dramaturgului+

Dram/

Nnainte de teFt

%+ Scrie enun1uri )n care cuvEntul dram / ai,/ #i alte en uri

decEt acela de pecie literar/+ &+ De crie- )ntr!un teFt de maFimum Dece rEnduri- o itua1ie din via1a ta pe care o con ideri a *i *o t dramatic/+ '+ Compar/ itua1ia de cri / de tine cu aceea de cri / de colegul de ,anc/ #i eFplica1i!v/ motivele pentru care a1i ale ace te eFemple+

SUFLETE TARI
de Ca "l )etrescu Dram #n trei acte
Not biobibliogra/i)::::::::::: Camil +etre')u )'8& * '&57+" dramatur$" romancier" poet" eseist i filo%of. .e nate la 1ucureti. .tudia% la Cole$iul :.f2ntul .a(a<" apoi la Cole$iul K96eor$6e Ga%r<. Frmea% cursurile 7acultii de Gitere i 7ilo%ofie. 5ebutea% #n '&' la re(ista 0acla, condus de ,. 5. Cocea" sub pseudonimul M2ul 5. ;leac (oluntar pe front #n primul r%boi mondial. Gupt #n prima linie" e rnit i #i pierde parial au%ul. Cade pri%onier i #n ar este considerat mort. .e #ntoarce din pri%onierat #n anul '&'8" iar eAperiena trit #n r%boi o (a folosi ulterior #n scrierile sale. 5up demobili%are" #i ia licena #n filo%ofie. Acum redactea% primele sale piese" /ocul ielelor i Act venepan. Gocuiete o (reme la 4imi* oara" unde este profesor i $a%etar. Aici #i definiti(ea% (olumul .ersuri )care (a aprea #n '&!3+ i drama Suflete tari. Me(enit #n 1ucureti" frec(entea% cu re$ularitate cenaclul 3burtorul, condus de criticul E. Go(inescu. 7oarte acti(" public #n ma>oritatea re(istelor importante ale epocii. #ntemeia% i conduce re(ista 3ptmna muncii intelectuale i artistice, unde susine teoria :noocra* iei necesare<" potri(it creia intelec* tualitatea e sin$ura care poate con* duce societatea. Anul '&30 #i aduce consacrarea prin tiprirea romanului :lti"a noapte &e &ra#oste, -nt,ia noapte &e r7 oi. Este tot mai pre* ocupat de filo%ofie i #i dedic o bun

Ac1iunea pie ei e petrece )n ca a lui Matei 4oiu! Dorcani- de cendent al unei vec:i *amilii ,oiere#ti+ Andrei 0ietraru iu,e#te de #a e ani- */r/ peran1/- pe Ioana- *iica lui Matei+ F/cu e tudii tr/lucite de i torie- dar e#ua e ineF! plica,il- pentru colegii de genera1ie ca ,i,liotecar!ar:ivar al *amiliei 4oiu- ocupEndu! e de cla i*icarea unor documente vec:i+ Re*uDa e c:iar #i o c/ /torie eFtrem de avanta.oa /uimindu!% pe pragmaticul Saru!Sine#ti care nu poate accep! ta c/ dra*o'tea #n 'tare pur e te un motiv cu adev/rat erio de a re*uDa o a emenea partid/+ 2uflete tari e anun1/ a t*el de la )nceput ca o dram/ a autoiluDion/rii+ Acea ta e te de *apt #i pro,lema central/ )n teatrul lui Camil 0etre cu- *iecare nou/ pie / p/rEnd a *i mai curEnd o %ariaiune pe o tem dat/+ Se a*l/ *a1/ )n *a1/ dou/ lumi- pe care le!am putea numi Realia #i Utopia+ 0rima e te aceea a indiviDilor de tipul cinicului- dar #i lucidului Saru! Sine#ti- cea de a doua- a lui Andrei 0ietraru- a ideilor pure)n care mecani'mul aciunii e #n contiin, *apt accentuat #i de preDen1a c/r1ilor ce domin/ cena- c/ci o mare parte a ac1iunii e de */#oar/ )n pa1iul ,i,liotecii- devenit/ ea )n /#i Tper ona.L+ 0entru erou- eFce ul de luciditate DCt luciditate, atta dram, pune un per ona. din #ocul ielelor$, tru*ia de a .udeca totul genereaD/ de *iecare dat/ ten iune #i declan#eaD/ drame+ Ca )n ma.oritatea pie elor lui Camil 0etre cu- con*lictul e te ampli*icat #i de preDen1a unor modele con trEng/toarecare nu!i permit eroului /!#i tr/ia c/ propria eFi ten1/+ Ioana o cileaD/ )ntre domni#oara de La Mole- eroina lui Stend:al #i SuDana 4oiu- patroana mea, cum o nume#te ade ea- idealul meu din trecut... Q*iin1a pe careR o 'imt #n 'n*ele meu mai mult ca oricare dintre 'trmoi. Ro+u +i 8e%ru #i Istoria m&!&stirilor +i Pravilelor unt de *apt limitele )ntre care )i e te dat per!

parte a timpului elaborrii unui sistem filo%ofic personal * :substanialismul<. Este redactor*ef al 7evistei 0unda$iilor 7e ale. Aici public studi* ul 6oua structur i opera lui Marcel Proust, unde #i eApune con* cepiile estetice. #n '&38 de(ine doc* tor #n filo%ofie. 5up r%boi" scrie tot mai puin" #ncerc2nd s e(ite" pe c2t se poate" clieele do$matice impuse de ideolo$ia comunist. H-era ,ramati)G -ocul ielelor, '&'8 [ *ctvene$ian, '&'& 3uflete tari, '&!5 \ Mitic #opescu, '&!5 Mioara, '&!8 .anton, '&3' \ lat femeia pe care o iubesc, '& 3 \ #rofesor doctor @mu vindec de dra oste, '& .ona .iana, '& 5 Blcescu, '& 8 Cara iale n vremea lui, '&57

ona.ului / e mi#te+ )n caDul lui Andrei- modelul pare a *i Uulien Sorel din acela#i Ro+u +i 8e%ru0 Andrei )l re*uD/ D.oate fi %iaa unui om parodia unei cri1A, Ioana nu e poate acomoda cu el+ Tocmai acea ta pare a *i pro,lema o, edant/ a dramaturgiei lui Camil 0etre cu: lupta eroului cu modelul- v/Dut ca un K.oc al ielelorL- o atrac1ie maladiv/ pre o con*runtare care e dovede#te ade ea mortal/+ Nn *inal- Andrei e :ot/r/#te / evadeDe din Utopia)n*runtEnd 4i,lioteca pentru a ie#i de u, puterea con! trEng/toare a c/r1ilor+ Ioana )n c:im, KmoareL- *iindc/ nu are cura.ul / r/mEn/ nici a emeni modelului livre c Bdomni#oara de La MoleC- nici a emeni celui TrealL BSuDana 4oiuC+ 0e ea o Tu uc/L Da rma' #mpietrit, 'pri/init de bi$ bliotecA ceea ce pe Andrei- paradoFal- )l K)nvieLG unul r/mEne )n carte- ppu a crilor citite, cel/lalt dep/#e#te momentul de criD/- rupEnd vra.a+ Tre,uie totu#i */cut/ o preciDare: nu totdeauna per ona.ul )#i BreCcunoa#te modelul+ Ioana o accept/ pe SuDana- nu #i pe domni#oara de La Mole+ Andrei nu a citit romanul lui Stend:al- con iderEndu!% doar o po%e'te n'cocit i %ndut #n librrie. Eu trie'c fie i fr '$mi dau 'eama literatura, dar dumneata literaturizezi %iaa. "an a de prinderii de model o are- a#adar- Tignoran! tulL+ Odat/ cuno cut- modelul e Tlipe#teL de *iin1a erouluiepararea devenind impo i,il/+

Actul I
Ctre 'fritul dup$amiezii, prin toamna lui HIHE, #n ca'a lui "atei -oiu$Dorcani... Cldire %eche, cu ziduri *roa'e ca de cetate, #n 'tilul uni%er'itii %echi. -iblioteca e'te o #ncpere mare, drept$ un*hiular, cu ui #nalte, cu fronton triun*hiular pe care e aplicat blazonul lucrat #n lemn. +n 'tn*a, dou fere'tre cu baza lat, /oa', #nalte, #n*u'te ca de bi'eric, arcuite 'u'. .e zidul *ro' de la baza fere'trelor, cape o ma', 'tau cri i do'are. !far de cel din 'tn*a, toi pereii 'unt #mbrcai pn la #nlimea frontonului uilor, cu dulapuri ne*re de cri. = #ncpere ptrat, ca o fo't odaie, ct /umtatea peretelui din fund, e de'prit de re't doar prin dou coloane 'imple, i #ntre*ete biblioteca, #n 'tn*a. 2unt patru ui. 9na #n adao', #n rnd cu fere'trele dup coloan, duce #n camera lui !ndrei .ietraru, alta #n fa, #n dreapta, #ntre dulapuri de cri, duce #n %e'tibulul de la intrare. Tot #n adao' e'te cea de a treia u, ma'cat, care prin fund duce #n interiorul ca'ei. !lt u, mare, prin colul din dreapta, duce #n interior. E o atmo'fer de btrne'c, dar #n acelai timp de linii 'imple, armonioa'e, de #mpcare cuminte. +n dreapta, #n faa uilor, o ma' mare de tot, ca de con'iliu, 'impl, cu trei 'caune #nalte, aezate la #ntmplare #n /urul ei. Dei are cele nece'are 'cri'ului i dei aici %or edea per'ona/ele #ntmplrii, nu trebuie ' par birou, cci e de fapt numai un 'oi de birou impro%izat, din pricina reparaiilor care 'e fac la catul de 'u'. +n 'tn*a, 'pre fere'tre, e #n' un mic birou ade%rat,

(rama )fr. drame= lat" $r. drama4 este o specie a $enului dra* matic" caracteri%at prin de%no* dm2nt $ra(. 5ei ori$inea dramei este foarte (ec6e" abia din secolul al B0333*lea se poate (orbi despre drama mo* dern care #nlocuiete definiti( tra$edia. 4ratarea unilateral a con* flictului din teatrul clasic" numai #n tra$ic sau #n comic" dispare" din dorina de a pre%enta c2t mai (eridic (iaa real. Astfel" #n ,ram" conflictul" dei foarte puternic" nu mai duce neaprat" ca #n tra$edie" la moartea persona>elor principale. EAist mai multe forme ale dramei? [ ,rama ,ome'ti) )aprut #n An$lia epocii elisabetane+" cu su* biecte inspirate din (iaa clasei de mi>locH [ ,rama burg7eA" situat #ntre tra$edie i comedie" lipsit de ca* noanele ri$ide ale teatrului antic" a(2nd tendine morali%atoareH [ ,rama romanti)" forma cu de%(oltarea cea mai puternic" #n care subiectele de inspiraie antic" preferate de clasici" sunt #nlocuite cu altele" luate fie din teatrul istoric" fie din contemporaneitate. #n literatura rom2n drama a fost ilustrat de scriitori ca 1o$dan ;etriceicu -asdeu 357van i .i&ra), 0asile Alecsandri 3Despot-.o&, 1vi&iu, !,nt,na 'lan&u7iei), 3.G. Cara$iale 3Npasta), AleAandru 5a(ila 3.laicu-.o&), 1arbu 5ela* (rancea 3Apus &e soare, .iforul, 4uceafrul), Camil ;etrescu 3/ocul ielelor, Suflete tari, Danton), Gucian 1la$a 3Meterul Manole) i 9eor$e Mi6ail @amfirescu 3Do"nioara Nastasia) .a.

%echi, cu un fotoliu 'culptat, #nalt, cu un alt 'caun alturi, la care lucreaz de obicei !ndrei .ietraru i unde 'e *'ete el, la ridi$ carea cortinei. 9n alt 'caun, #ntre ua din %e'tibul i dulapul din fa, o 'car de bibliotec #ntre cele dou ui. Lumina are ce%a obo'it, 'czut, e neprielnic %ieii parc. "ulte cri i pretutindeni ri'ipite, ca #ntr$o arhi%. !ndrei, eroul celor ce 'e %or #ntmpla, e un tnr ca de treizeci de ani, #nalt i delicat, fr ' fie 'lab. .r ca'taniu, faa palid0 i ochi %erzi$albatri, foarte puternici, ptrun$ ztori. !re o fi*ura obo'it, de om mi'tuit de o frmntat %ia interioar. 7ire boln%icio' de impre'ionabil, cnd prea timid, cnd eBce'i% de %iolent. = nelinite i o ne'tabilitate #n *e'turi de aparat de mare precizie, 'en'ibil la mai multe influene deodat. Cnd e 'urprin', i orice *e't nepre%zut #l 'urprinde, e cu totul dezor*anizat, blbie fr ' 'e poat re*'i, dar, de #ndat ce #i re%ine, in'tantaneu ca dup o le*e a totului 'au nimic, e plin de %ia, uneori cu izbucniri npra'nice. "inile i *ura #i 'unt cu ade%rat ari'tocratice. !cum are #n inut ce%a din ne*li/ena or*olioilor #n%ini, care nu mai iau 'eama la amnunte. EBplorarea teBtului H. Identi*ic/- )n rEndurile de mai u - acele in*orma1ii care dep/#e c cadrul o,i#nuit al indica1iilor cenice #i ugereaD/ o implicare direct/ a dramaturgului )n teFt- a em/n/toare cu aceea a unui proDator+ &+EFprim/!1i punctul de vedere de pre urm/toarea indica1ie: Lumina are ce%a obo'it, 'czut, e neprielnic %ieii parc. '+ Urm/re#te- )n cuprin ul dramei- in*orma1iile o*erite de autor )n paranteDe: le con ideri nece are pentru .ocul actorilor au ele e adre eaD/ cititoruluiO Uu ti*ic/!1i opinia )ntr!o compunere de cel mult o pagin/+ (+ Compar/ paranteDele din drama 2uflete tari cu acelea din come! dia lui I+L+ Caragiale- = 'cri'oare pierdut: ce aduce )n plu - din ace t punct de vedere- teatrul lui Camil 0etre cuO Aplicaii Actorul1 interpreteaD/ un per ona. pe cen/ Re5"!orul1 controleaD/ #i uperviDeaD/ toate a pectele pie ei: :ot/r/#te *elul de a interpreta al actorilor- detaliile decorurilor- ale co tumelor- ale luminile- e*ectele onore etc+ Sceno5ra'ul1 creeaD/- )n cola,orare cu regiDorul- mac:etele pentru decor #i pentru co tumeG ace tea vor *i apoi con*ec1ionate la cara normal/ )n atelierele teatrului Costu "erul1 produce co tumele )n *unc1ie de modelul :ot/rEt de regiDor )n cola,orare cu cenogra*ul Recu!"terul1 procur/ recuDita nece ar/ pectacoluluiG termenul recuzit e re*er/ la tot ce poate *i mi#cat: mo,ilier- ta,louridiver e o,iecte etc+ Te6n"c"anul $e sunet1 r/ punde de e*ectele onore nece are pectacolului Te6n"c"anul $e lu "n"1 r/ punde de lumini

%+ SelecteaD/ p/r1ile din teFt )n care autorul o*er/ indica1ii privind decorul+ &+ SelecteaD/ p/r1ile din teFt )n care autorul o*er/ indica1ii privind depla area actorilor )n cen/+ '+ SelecteaD/ p/r1ile din teFt )n care autorul o*er/ indica1ii privind tonul nece ar ro tirii replicilor+ (+ Ta,elul de mai .o enumera te:nicienii de teatru care ar putea *i implica1i )n punerea )n cen/ a dramei Su.lete tari0 CompleteaD/ ta,elul eFplicEnd- acolo unde e te caDul- care e te contri,u1ia *iec/ruia dintre ace#tia la montarea pie ei:
Te6n"c"en" Scenogra*ul Re pon a,ilul cu recuDita Te:nicianul de unet A i tentulH te:nicianul de lumini In$"ca,"a scen"c0

Com-leta*i.5 )unotiin*ele4 0elul n care o parte din critica literar a comentat parante1ele att de numeroase ale te'telor dramatice anterioare, publicate, ale unora dintre lucrrile de fa$, impune oarecare preci1ri. 3e atra e astfel luarea-aminte c te'tul dat n parante1 repre1int concretitudinea nsi a persona&elor i a piesei ntre i. 3e va $ine seama totui c sunt dou soiuri de indica$ii n parante1, unele e'primnd, evident, simple de1iderate "cum ar fi culoarea ochilor eroului sau ai eroinei4 altele constituind ns necesit$i structurale. Cele dinti vor fi respectate numai n msura posibilit$ilor A...B )ndica$iile necesare i care constituie materialul unor adevrate caiete de re ie, sunt cele care privesc micarea interioar a interpre$ilor, ritmul debitului verbal, tonalitatea i intensitatea vocii, inten$ionalitatea esturilor. Ele sunt mai importante chiar dect te'tul vorbit, fiindc numai ele dau semnifica$ia real acestui te't vorbit. Cititorii obinui$i le pot sri, aa cum sar probabil pa inile de roman cu descrieri pe care le sesc plictisitoare... )nterpre$ii sunt ns neaprat obli a$i s $in socoteal de ele i dac declar c asemenea parante1e ]EEZ ncurcK, atunci

ACTUL II
Scena III
IOANA- pe urm/ ANDREI DDup un timp, btaie #n u, intr !ndrei. +oana #l pri%ete 'urprin', aproape indi*nat, dar rmne #n tonul ei obinuit, de demnitate rece.A IOANA1 Cameri'ta nu e aici1 ANDREI D#n aceeai fierbere interioar, #ncurcat de la primul pa'A0. Da, domnioar... dar... da... cameri'ta nu e aici. IOANA D#ntin', ner%o' ca o floretA: Cum, dar trebuie ' fie cine%a care '$i 'pun c la mine nu 'e poate intra la orice or din zi i din noapte1 ANDREI Dru*torA: Domnioar, % ro*, numai cte%a clipe... numai cte%a clipe... IOANA Da'%rle, ener%at, cartea pe noptierA: 5u... nu pot a'culta C9 'ila nimic... D#l fiBeaz cu pri%ireaA: 2ocoti dumneata c eu pot fi la di'poziia dumitale oricnd1 !ici la mine1 ANDREI D'fio', ru*torA: Domnioar... IOANA1 #mi pare ru, dar nu pot ' a'cult o %orb mcar... D'curt.A Te ro*, iei. D!teapt.A ANDREI Ddup un timp, cutnd o hotrre brbtea'cA: Domnioar, am ' plec ct de repede %oii... dar dup ce %oi fi 'pu' ceea ce am de 'pu'6 D5u o pri%ete.A IOANA Dface un *e't de femeie plicti'it. .e urm, *'ind c, #n definiti%, ar fi de'tul de plcut '$i bat /oc de el, mai ale' aat de aerele lui rzboinice, nu mai 'un, cum pru'e c are intenia, %ine 'pre el. ++ apo'trofeaz bat/ocoritor. Tot /ocul ace'ta e clarA: Dumneata ai '$mi 'pui mie ce%a1 ANDREI Dcare a urmrit /ocul ei i care a luat o hotrre definiti%, aproape afectatA: 5$ am aerul1 IOANA Daccept, cu o poz care nu e lip'it de abilitateA: !tunci 'pune repede, ca ' 'frim curnd... ANDREI Dpe care tonul ei #l intimideaz din nou, dar care %rea, totui, ' fie tareA: Dac o ' p'trai tonul ace'ta, #mi %a fi impo'ibil ' pot %orbi.

dovedesc c nu au n$ele erea necesar rolului i mai ales nu au intui$ia tririi necesare, care fiind un concret e deci unic. E preferabil ca asemenea interpre$i s renun$e la rolurile lor. )Camil ;etrescu" Not re#i7oral la ediia definiti( a (olumului de %eatru, :$, '& 7+

IOANA Dcu o ironie 'ubire care o amuz pe ea #n'i i care 'er%ete ca un fond replicilor ei urmtoareA: 5u te 'inchi'i de tonul meu. 2pune ce ai de 'pu'. .oate ' fie totui ce%a intere'ant. Dar, tii, ct mai rezumat po'ibil6 D!ndrei e %dit intimidat, #i frmnt ner%o' minile.A +ar te$ai #ncurcat1 Eh, hai ' te a/ut eu... De'i*ur #n' c nu %ei iei din mar*inile bunei$cu%iine6 5u1 ANDREI Dcutndu$i 'n*ele receA: Recomandaia dumnea%oa'tr e de pri'o', cine iubete nu poate fi necu%iincio'. IOANA DuorA: Dar poate fi pro't6 De'i*ur #n' c nu ace'ta e cazul dumitale... ia ' %edem... D#ncepeA !adar, de'pre iubire %rei ' %orbeti1 -un... D2e aaz #n /il, #i aran/eaz rochia, pune #n cele ce urmeaz #nfloriri de ironie ca arabe'curile de pe o lam de Dama'c.A :ata6 Te a'cult6 Dac ai ne%oie te a/ut i cu 'faturi... +a de pild o poz frumoa'6... 5u 'ta rezemat aa... i caut ' rmi #n 'ubiect. D&i mai ironic.A Dac poi, pune i puin culoare... D!teapt.A Ei hai... *ata... te a'cult6 DLun*ete perfid #ntmplarea) dup un timp, cu o comic mirare.A 5u #ncepi1 D!ndrei are o mutr plouat de tot, ea continu cu o bun%oin ironic.A Caut ' termini mai curnd, ca ' te duci pe urm ' te culci. ANDREI Dridic 'pre ea ochii %erzi i tulburiA: 2 m culc1 E att timp de cnd nu mai pot dormi. IOANA Dcu un zmbet receA: !lt 'imptom. ANDREI D%oitA: 5u mai pot lucra. IOANA1 Da, a'ta$i mai *ra%... .ul'ul re*ulat1 ANDREI Dtot cutndu$i liniteaA: Deloc. #mi face numai nea/un'uri... !cum de pild... ce limpede a %orbi, dac nu mi$ar z%cni prea tare arterele... .oate c a fi #n 'tare ' r'pund ironiilor dumnea%oa'tr. D!ndrei lupt i acea't replic ofen'i% a lui o 'upr.A IOANA Ddirect, cu pri%irea a*re'i%A: Domnule, ce %rei1 ANDREI DbrbteteA: 2 % 'pun c % iube'c. IOANA Dironia ei are acum nuan de 'uprareA: Dar am Fnele'$=, mi$ai 'pu'$ o6 !ltce%a6 2au mai pe lar*, cu amnunte6 ANDREI D'entimental i 'incer, dndu$i totui 'eama c e li%re'cA: 5u... nu %$ am 'pu' nimic... &i niciodat nu % %oi fi 'pu' tot ce am de 'pu'. IOANA DcomicA: De ce nu1 !r fi pcat... 2pune tot i nu mai pierde timpul C9 introduceri. D!ndrei tace #ndelun*, 'e frmnt durero'.A 5u mai %rei ' 'pui1 .oate c ar fi fo't frumo'... !5DRE+ D%ede, zdrobit, c intrarea lui are o nuan de comedie, pricepe c nu are ' a/un* la nimic, dect ' fie ridicol i, re*retnd acea't a%entur #n ia$ tacul ei, tace, rezemat de pianA. +=!5! Dmulumit de 'ucce'ul eiA: Ei hai, 'pune ce%a... acum te ro* eu... ANDREI D'e frmnt #ndelun* timp, pe *nduri, pe urm ia hotrrea ' plece. E ca un de'tin acceptat. (orbete, abia 'tpnindu$i emoiaA: -un 'eara... a%ei dreptate, domnioar. IOANA D'urprin' i ea de infleBiunea muzical a %ocii luiA: Ce dreptate am1 ANDREI D#ncurcatA: 2cuzai$m... 'cuzai$m... D.ri%ete lun* #n /urul lui.A -un 'eara... bun 'eara, domnioar... DEpalid, frumo' i abtut. !re #n cap hotrrea de acum cte%a ore.A IOANA D#ncurctura lui a pro%ocat la ea un refleB de mil, p'treaz #n' aerul de 'uperioritate, dar mai ale' nu %rea ' rmie #ntre ea i el un incidentA: Cum1 !a repede1 !, nu6 !i %enit la mine... !i ' 'tai cu mine

deci ' fumezi o i*ar... 2tai /o'... !a... D#i arat


un 'caun mai #ndeprtat.A .oftim6 @2e aaz i el /o', mainalicete, ea #i ofer o i*ar.A #mi f*duieti c pe

%iitor %ei fi mai 'erio'1 D#l ceart, cu indul*ent


'uperioritate, el 'urde, #ndeprtat, mulumit de norocul de afuma acea't ultim i*ar #n %iaa lui, la ea #n camer.A ANDREI Dabtut, cu con%in*ereA. (oi fi 'erio', da. 5ici nu % #nchipuii ce 'erio' am ' fiu pe %iitor. IOANA @indul*ent i #ncntat de 'ucce'ul pe care l$a obinut

pri%irea a'upra lor... C, atunci cnd erai mai mult dect #ntrea*a lume pentru mine, eu nu am fo't pentru dumnea%oa'tr dect unul dintre lucrurile fr %ia care % #ncon/oar... un 'er%...
D+ 'e ridic un nod #n *t, dar continu cu o familiaritate i un fire'c de parc ar %orbi de'pre altul.A 5u tiu dac mai

fr 'candatA: #mi promii, deci, c n$ai '$mi mai rpeti timpul cu declaraiile dumitale de dra*o'te1 ANDREI Dcu un *ol imen' #n 'uflet, aiurea, *ndindu$'e la ce are ' facA: Da6 Domnioar6 ( promit6 (ei a%ea toat linitea din partea mea6 Toat linitea. Credei$m c re*ret i eu ne'ocotina de adineauri. IOANA: Din partea mea in 'eam c ai dat mult a/utor tatlui meu... c ai muncit cu r%n, c tata #n'ui apreciaz cu deo'ebire de%otamen$ tul dumitale... ANDREI D%a*A: Clipa a'ta de acum #mi r'$ pltete cu pri'o'in tot de%otamentul. D#i aduce
aminte parc 'urznd de portretul din re%i't i, com$ parndu$l, #l *'ete %ul*ar i ab'olut nepotri%it. 2e uit la ea cu prietenie i #i 'pune cu o 'tranie mulumireA. Dac %$

are 'en' ' % 'pun de a'emenea c am 'uferit... mult... C tot palatul mi 'e prea pu'tiu cnd nu erai aici... i totul 'e umplea de lumin cnd % auzeam paii... 2 mai tii D'urzndA dar ce % intere'eaz c de ani de zile nu am mai putut lucra nimic, c mi$am zdrnicit %iaa din cauza dumnea%oa'tr6 D!'cult un timp #n el #n'ui6A !ltce%a1 D.ri%ete i*ara.A C am in%idiat pn i cinele acela alb care % intere'a mai mult dect mine... crile pe care le r'foiai pe *nduri... DRmne cu ochii dui, pe urm 'e 'coal.A &i acum1... 5oapte bun, domnioar...
IOANA Da a'cultat tot timpul nemicat, concentrat, fr ' trdeze nici o intenie. Doar mna ner%oa' a 'trn' fran/urile unei perne. Dup ce !ndrei 'e 'coal, dar pn ce nu face primul pa', ea 'e #ntoarce 'pre el, cu faa 'urprin', cu %ocea alterat de indi*nareA: !'cult, domnule, DalbA ce$i tirada a'ta cara*hioa'1 ANDREI Do pri%ete cu ochii mari, comprimnd ce%a #n el, pe urm inten', dar calmA: Ceea ce am %oit ' % 'pun. D= urmrete apoi cu pri%irea, uimit.A

a 'pune c niciodat #n %iaa mea nu m$am 'imit att de bine... +n definiti%, ce %$am cerut cnd am %enit1 2 m l'ai puin aici... 2$mi umplu ochii de interiorul ace'ta. D.ri%ete portretul
de femeie blond.A Ce repede trece i*ara6 DCu *ndul nclit de moarteA :roza% de repede6 IOANA: #ntr$o zi,

IOANA Dbat/ocoritoareA: +n ceea ce ai %rut '$mi 'pui dumneata, nu am recuno'cut dect cte%a pa'a/e de teatru pro't, cte%a fraze de roman ieftin i nici o fi*ur 'tili'tic, 'au %reo dou
#n%echite6 D&i minile palide #i 'unt bat/ocoritoare.A Ei

cnd nu %oi fi aca', ai ' %ii ' %ezi i tablourile. ANDREI Dfire'c, cu %oce 'czutA: 5u tiu dac am ' pot. IOANA: De ce1 ANDREI: !m ' plec, domnioar... IOANA: Ei, %ezi c nu eti 'erio'1 9nde ai ' pleci1 ANDREI: 5u tiu... = cltorie de'pre care cu *reu %$a putea da amnunte. D= pri%ete.A ! fi %rut totui ' % 'pun cte%a lucruri fr impor$ tan, de altminteri... 5u % alarmai... Cnd 'e %a 'tin*e i*ara, %oi fi plecat... .uin, fleacuri. D&i
acum cndnu$i mai cere nimic, #i po%e'tete #ncet, nepate$ tic, toat 'uferina trecut. 8= la' ' %ad #n 'ufletul lui4 i face a'ta linitit, 8'urznd de propria$i durere4.A !cum,

bine, domnule, cu zaharicale de ace'tea %rei ' m cucereti dumneata pe mine1 D&i mai ironic, cu o prefcut cochetrie.A " /i*neti6 Te ro*, acum, dup ce tiu c$mi in%idiezi cinele i crile, du$te i te culc...
ANDREI @o pri%ete #nfiorat, #ncremenit. .entru el +oana e un ideal care 'e prbuete. ,8! pri%it #n 'ufletul lui4 i nu numai c nu '$a #nduioat, dar #i bate /oc de el. ! rma' #n picioare uluit. 5u 'e poate re*'i. +ntr$o clip re%ede cei a'e ani, cnd credea c 8ea nu bnuiete 4. &i deodat, din re%olt, toat 'uferina lui comprimat din tcere izbucnete acum, cu %iolena unui re'ort uria care 'e de'tinde bru'c. +i arde pri%irea de %oluptatea amrciunii. &i, cu un hohot din tot corpul, cu *ura 'trmb de amrciuneA: a... ha... ha... ' plec... ' plec, acum1 !r fi o ne*hiobie. 89luit, cu un rn/et de di'pre.A .entru cine1... .entru cine1 IOANA @i ea #n faa unui fapt nou, #n*ri/oratA: Ce %rei acum1 D!re ochii nelinitii, ateapt.A ANDREI DhotrtA: 2 rmn aici. Trebuie ' rmn.

cnd plec, a %rea ' tii i nu tiu de ce c toate bucuriile i durerile mele au #nflorit numai #n umbra dumnea%oa'tr. C ochii mei au cutat 'fioi i dornici 'pre dumnea%oa'tr... dar c niciodat, nici o 'in*ur clip, nu %$ai oprit

IOANA: 2 rmi aici1

ANDREI Dma'i%A: Cu 'au fr %oia dumitale. IOANA D#n care 'e redeteapt /upniaA: Ei bine, n$am ' chem 'lu*ile ' te dea afar. DEl zmbete amar.A 5u merii neplcerile unui 'candal. D7iBeaz a'upra lui ochii ei mari i ne*ri.A !m ' te plmuie'c. ANDREI D'tpn pe el, durA: (om %edea ce e de fcut. IOANA Dmnioa'A: Domnule6 ANDREI Dpreci'A: #i %oi intui minile... IOANA D#nfioratA: Ce ai zi'1 ANDREI Dcare acum nu mai poate fi intimidat de nimicA: 5$are nici o #n'emntate ce$am zi'. IOANA Dcutnd o atitudineA: +i dai 'eama ce %orbeti1 ANDREI Da'pru i brbte'cA: #mi dau 'eama de un 'in*ur lucru. C e aici o lupt pe %ia i pe moarte i c ar fi o far' nea*r de cioclu ' ,iu eu cel #n%in'. IOANA Dnelinitit, a pr'it tonul ironicA: Eti nebun6 DCutnd '$l con%in*.A !'cult, domnule, fii cu /udecat. De'tul... Te ro* du$te i te culc... ANDREI Dprofund con%in', cu pri%irea #n pmntA: 5u pot0 IOANA1 De ce1 ANDREI D'e #ntoarce 'pre ea cu ochii plini de ru*minteA: Domnioar, pentru mine nu mai e #ntoarcere. "$am /urat c a't$'ear, #nainte de miezul nopii, ' % 'rut mna... IOANA: 2$mi 'rui mna... ANDREI1 = dat cu ultima btaie a cea'ornicului dac nu am ' izbute'c ' fac acea'ta, #mi 'frm tmpla... DCre'cndcrncen.A #mi 'frm tmpla... IOANA Diar cti* teren, #ntr$o clip re%ine la ironieA: &i ce$mi 'pui a'ta1 D.erfid.A Ca ' m #nduioezi1 ANDREI Dacum linititA: Ca ' % art ct 'unt de hotrt. IOANA Da 'tat puin pe *nduri, #i #ntinde 'curt, uor, mnaA: .oftim6 ANDREI Daproape '$i 'rute mna, pe urm #i d 'eama, rmne cu *e'tul #ntrerupt, ea ateapt 'erioa' i bat/ocoritoare cu mna oferitA: !h6 D! dat un 'tri*t de 'urprindere i de de'perare aproape, cci i$a dat 'eama c nu mai are 'en', de acum, '$i 'rute mna.A IOANA1 !cum i$am dat mna... ce mai %rei1 ANDREI Ddar acum nimic nu$l intimideaz, o 'curt ezitare, o pri%ete iar bat/ocoritor i, pe urm, i mai apri* i mai indi*nat i mai con%in' de ade%rul luiA: Ce %reau1 Ce mai %reau1 D!mar.A 2$i art cine eti. Dar mai ale' '$ mi art mie #n'umi cine eti. 2 %d, #n 'frit, pentru cine mi$am zdrnicit %iaa, pentru cine lupt cu moartea. DCu o 'ete de eliberare. 2 'fii acea't ma'c mincinoa', care a fcut

din mine un bolna%. IOANA Dpe care, dei 'uprat, o amuz #ntor'tura lucrurilorA: Lupi cu moartea1 Cu moartea1 Lupi C9 ridicolul, domnule6 DCaut o carte pe eta/era de alturi, o r'foiete, lun*it pe otoman.A ANDREI D#i 'mul*e cartea din mn cu un *e't, contient teatralA: .oi citi acum cnd 'unt ln* dumneata1 Eu nu pot citi un 'in*ur rnd cnd te tiu la cellalt capt al palatului. IOANA Ddi'pu', cu ochi 'trlucitori, cu un zmbet bat/ocoritorA: Eti nepreuit6... ANDREI Dcitete titlulA: Le Rou5e et le No"r((( DCu un ton patetic de care #i d 'eama.A Ce carte poate fi mai intere'ant dect mine a't$'ear1 IOANA1 Cartea acea'ta mi 'e pare delicioa', tocmai a't$'ear... Eram mai cu 'eam curioa'... ANDREI Dpalid, #ndrzne, #nfri*urat i 'incerA: " 'imt nenorocit c n$am citit$o. ! %rea ' tiu ce po%e'te n'cocit i %ndut #n librrie e mai real dect fri*urile mele... IOANA Dner%oa'A: Continu... continu, te ro*... %reau ' %d i eu pn unde ai ' mer*i cu #ndrzneala. DDez*u'tat.A Ct are ' dureze ppueria a'ta. 5$ai citit dumneata acea't carte1 D5uannd.A +a 'eama, Le Rou5e et le NoireO+++ ANDREI Dcon%in', cu ochii #n ochii eiA: Te poate mini pe dumneata cine%a1 IOANA Dener%atA: Ei bine, a'ta #ntrece orice m'ur. Domnule, citete... te ro*... i ' 'frim. C eti un nefericit de cara*hio' i #nc ar fi de'tul de neplcut. Dar dumneata trieti din plin 'ub zodia incontienei. De ce nu$i ale*i cel puin dintre analfabete pe cele crora %rei ' le declami roluri #n%ate1 ANDREI Dcitete curio', din carteA: 85ou ore i trei 'ferturi tocmai btu'er la orolo*iul ca'telului, fr ca el ' fi #ndrznit... ,ulien, indi*nat de laitatea 'a, #i zi'e: #n clipa preci' #n care %or bate zece ore, dac nu %oi eBecuta ce mi$am promi' ' fac...4 IOANA Bd eBplicaii, ironicA: !ce't ,ulian 2orel 'e hotr'e ' prind i ' rein mna doamnei de Renal. ANDREI D'urprin', #mpleticitA: 8" %oi urca la mine i$mi %oi zbura creierii4. D#n%in', de'compu', !ndrei 'e prbuete a doua oar. +i cade cartea din mn. + 'e pare c o lumin ciudat '$a fcut #n iatac. !re impre'ia c lupt cu alte fore dect ale ace'tei femei. Cu pri%irea #n*heat, #nfiorat, 'e 'pri/in de pian.A IOANA: Ei... ce e1 Ce mai zici1 DRecitndA 8Dac la ora zece nu$i %oi prinde mna, #mi %oi zbura

creierii4. .ui #n loc de zece, miezul nopii i preteniile #i 'unt mai mari '$i rein mna... Dumneata %rei '$o 'rui, nu1 +n locul blndei doamne de Renal: +oana -oiu... DRde 'ec.A 2$i 'pun eu ce a%ea ' urmeze. .robabil 'eria de cincizeci de 'cri'ori$tip ale ru'ului Uora'o%... DComptimitor.A 5u eti nici ctui de puin inteli*ent. &i nici nu tiu dac #i dai 'eama ct de nefericit e 'ituaia dumitale... D2incerA. !m %rut ' te cru... am cutat ' e%it... " 'tin*herea pe mine ridicolul dumitale, dar nu m$ai #nele'... D! 'czut ce%a parc, #n atmo'fera #ncperii. Ecao 'implificare de conflict lichidat.A ANDREI Dmereu cu pri%irea rtcit, zdrobitA: &i bine ai fcut... IOANA1 Te comptime'c... pentru c nai%itatea dumitale e mai curnd de pln'. ANDREI1 De pln'. IOANA1 Dumneata eti ppua crilor citite. ANDREI D'imte c o le*e apa' a'upra %ieii lui, c tre$ buie ' 'frea'c. + '$a fcut #n 'uflet de$acum ca un lumi$ ni noaptea, #n cimitirA: !%ei dreptate, domnioar... (ei a%ea linitea pe care o dorii... 5$am citit cartea, repet) dar a'ta nu 'chimb nimic... IOANA1 Cum, n$ai citit$o #ntr$ade%r1 +ar... ANDREI: 5u, nu... Dar e ca i cnd a fi citit$o. D.ri%ete halucinat iatacul.A "ai tiu eu a cui %ictim 'unt1 !ici totul e #mpotri%a mea. Cred #n', c dac mine ai afla c a't$'ear ai fo't la bal i %i '$ar 'pune i cu cine ai %orbit... ce ai fcut acolo... %$ar #n*hea poate ochii 'ub pleoape, ca mie acum..+ DE *ata ' plece.A IOANA Dcomptimindu$l acum cu ade%ratA: Trebuie ' recunoti i dumneata c a%entura dumitale are un 'tranic aer de parodie. ANDREI Daproape din pra*, de pe acum ab'ent ca 'uflet, cu o %oce moaleA: .arodie1 .oate fi %iaa unui om parodia unei cri1 .arodie, clipa a'ta1 5u... D2erio'.A Eu m *nde'c... ce$arfi 'imit autorul #n clipa cnd printr$o 'trful*erare ar fi a%ut, cu o 'ut de ani #nainte, %iziunea ab'olut a clipei de acum. IOANA Dacum de$a binelea furioa', 'coa' #n 'frit din 'riteA: Eti un actor fr leac, domnule6 Ei bine, dup ce far'a i$a ieit att de pro't... nu *'eti de cu%iin ' te opreti1 D#ndr/it.A Ce demon te #mpin*e ' faci acum filozofie1 Cnd ai ' 'freti odat1 Ridicolul dumitale a #nceput ' m 'coat din 'rite... An$re" Daproape din pra*, unde era, nedumerit, are un moment de 'tupoare de parc '$ar cltina. Era pe drumul morii... + 'e pare c femeia acea'ta din nou e mic i ne#nele*toare. .entru a doua oar, el 'e ridic

#n'pimntat de lip'a ei de 'uflet. +'epare incapabil ' 'e #nduioeze de ce%a. !cum izbucnirea lui pare c rupe z*azuri. +i 'trluce'c ochii dilatai, pieptul i 'e lr*ete, %ocea capt o 'trident 'onoritate. 2i ca fizic pare mare, mare. 5u mai recunoti pe timidul de la #nceputul 'cenei. 2e uit la ea ca halucinat, pe urm izbucnete cu o uimire ele$ mentarA: Ridicol1 DCre'cnd.A &i acum ridicol1 DDin plin.A Dar n$ai ' #nele*i niciodat nimic din tot ce 'e petrece 'ub ochii dumitale1 DRidic amar din umeri.A otrt lucru, nu trebuie ' mor... Cum nu pierzi dumneata nici un prile/ ca ' m readuci la realitate6 D(ine 'pre ea hohotitor.A &tii dumneata cine e ridicol dintre noi doi, domnioar1 Ei bine, dumneata eti 8bine cre'cut, cult, manierat4, iar eu 'unt aici, ade%rat ca %iaa #n'i. Eu trie'c, fie i fr '$mi dau 'eama, literatura... D'ecA dar dumneata literaturizezi %iaa6 D5u re'pir i, clocotind fraz dup fraz, nu re'pir cu ade%rat pn la 'fritul replicii. E ca un 'tri*t %enit din adncurile 'uferinei.A !i %zut dumneata %reun lup ridicol afar de cei zu*r%ii prin cri1 5u pricepi odat tri'tul dumitale ridicol1 Eti mndr cu %oina #mprumutat de la tablourile de pe perei, Darat pe 2uzana -oiuA palatul ace'ta te apr de lume ca un 'anatoriu, te 'lu/eti de minile i picioarele 'er%itorilor, cumperi fleacuri cu bani de'pre care nu tii nimic, i te r'fei #n iatacuri ca ace'ta, creznd c faci tiin, ori art6 +nteli*ena dumitale nu trece de m'ura ace'tor lucruri. Dea'upra unei coincidene nu te poi ridica. +ar eu de dou cea'uri 'unt #n plin %ia, ca #n lar*ul unei mri. Q+++R IOANA Dcu un fel de linite care contra'teaz cu zbuciumul lui clocotitorA: Dumneata %orbeti de crile citite1 Dumneata care$i compui rolul %orbeti de %iaa ade%rat1... Dumneata #n lar*ul unei mri1... ANDREI D'tri*ndA: Cnd riti %iaa... ca mine #n a't$'ear... eti ca #n lar*ul unei mri... IOANA Dfr mil, tioa'A: "i 'e pare imprudent ' %orbeti de ri'c, dumneata, care ai e%itat aa de *rbit i de fericit duelul de azi. ANDREI1 Ei bine, dac dumneata 'ocoti c un duel cu acel domn e un act de cura/ i de ri'c i numai fiindc ai adu' %orba afl atunci c azi dup$amiaz martorii mei i$au comunicat acelui domn c 'cuzele i$ au fo't primite doar din pricina unui malentendu Do fiBeaz aluzi% cu pri%ireaA o inter%enie 'trin i c nu e dect o 'in*ur 'oluie: ieirea pe teren... DCu un zmbet di'preuitor i amar.A (a fi mine #n zorii zilei, domnioar. IOANA Drmne #ncremenit, %e'tea i 'e pare de necrezutA: "ine1 ANDREI Dnu ia #n 'eam emoia i #ntrebarea eiA0. Dar nu a'emenea #ntmplare #n'eamn un ri'c de

moarte, crede$m. 2 lupi cu moartea i cu de'tinul e ' atepi cum am ateptat eu a'e ani... ' hotrti ceea ce am hotrt eu a't$ 'ear. !m %enit aici... am #ndrznit, cum %rei ' zici, am intrat #n ap, DironicA dumneata eti la un pa' de rm i... cu ochii #nchii *ndeti c eti #n lar*. D2fidtor i drz.A Domnioar, n$ai cura/ul ' crezi c n$afo't dect o 'impl coinciden. 5u$i con%ine ' crezi
ct de ade%rat e zbuciumul meu. D!proape de tot de ea, o pri%ete puternic #n ochi. +oana #l pri%ete cu ade%rat tulburat.A Ce ai de%eni dumneata #n clipa

#n care, #n 'frit, ai pricepe ade%rul1 Q+++R

Explorarea textului
%+ Scena de mai u e te urmarea replicii lui Andrei din *inalul

primului act: Dac a't$'ear... m #nele*i, tu, Culai... !'cult... Dac a't$'ear pn la ora dou'prezece, nu #i %oi fi 'rutat mna, la ea #n iatac... #nele*i tu1 a't$'ear la ora dou'prezece... #mi 'frm tmpla cu re%ol%erul... SelecteaD/ dou/ ! trei eFemple )n care autorul- a emeni unui narator omni ! cient- eFplic/ tr/irile per ona.elor+ &+ SelecteaD/ dou/ ! trei eFemple de interven1ii ale autorului care con1in doar indica1ii cenice de pre .ocul actorilor+ '+ Separ/- )n eFtra ul urm/tor- impla in*orma1ie de pre .ocul acto! rilor de comentariul eFprimat din per pectiva naratorului omni ! cient: 2e aaz #n /il, #i aran/eaz rochia, pune #n cele ce urmeaz #nfloriri de ironie ca arabe'curile de pe o lam de Dama'c. (+ Identi*ic/ alte dou/ ! trei eFemple a em/n/toare+ ComenteaD/!% pe *iecare )n parte- eFplicEndu!i rolul- )n teFt+ 3+ Reac1ia Ioanei *a1/ de T)ndr/DnealaL lui Andrei o cileaD/- )n prima parte a cenei- )ntre urpriD/- ironie #i di pre1+ SelecteaD/ eFemple prin care / po1i ilu tra *iecare dintre cele trei atitudini+ 6+ Comportamentul lui Andrei pare a copia- )n prima parte a ceneipe cel al lui Uulien Sorel- per ona. din romanul Rou i 5e*ru de Stend:al+ MotiveaD/ cuvintele Ioanei: Lupi cu moartea1 Cu moartea1 Lupi cu ridicolul, domnule6 E te util / *aci leg/tur/ #i cu replica ei ulterioar/: Trebuie ' recunoti i dumneata c a%en$ tura dumitale are un 'tranic aer de parodie. 2+ EFplic/ en ul a*irma1iei lui Andrei: Eu trie'c, fie i fr '$mi dau 'eama, literatura... dar dumneata literaturizezi %iaa. Te po1i a.uta )n eFplica1ia ta de replica urm/toare a per ona.ului: 2 lupi cu moartea i cu de'tinul e ' atepi cum am ateptat eu a'e ani... ' hotrti ceea ce am hotrt eu a't$'ear. 7+ Ca #i pie a- )n an am,lul /u- cena e te compu / dintr!o uit/ de ne incroniD/ri- *iindc/ per ona.ele ating )n contratimp un maFim ori un minim emo1ional+ Autorul )n u#i u,liniaD/ ace t *apt )n interven1iile ale+ De eFemplu: Andrei Daproape din pra*, de pe acum ab'ent ca 'uflet, cu o %oce moaleA) Ioana Dacum de$a binelea furioa', 'coa' #n 'frit din 'riteA. Identi*ic/ #i alte a emenea eFemple care te vor a.uta / urm/re#ti evolu1ia con*runt/rii dintre cei doi+ @+ Din paginile reprodu e mai u lip e#te deDnod/mEntul con! *runt/rii+ Cite#te cenele ( #i 3 pentru a!% a*la+

ACTUL III Scena Q


ANDREI. IOANA O(((P ANDREI DhalucinatA: 5$am cu%inte... n$am ce '$i mai 'pun. Dar +oan, crede$m... IOANA Dca un *rbaciA: Eti dez*u'ttor6 ANDREI Daproape nucit, 'e npu'tete cu furie a'upra ei. (rea '$i ia minile re%oltat, ea 'e ferete, %ocea lui e aproape r*uitA: !'cult... crede$m... crede$ m... D$i 'eama pe cine ai #n faa ta. IOANA Dcu o pri%ire de platin, cu o *rima', un di'pre care de'parte dou lumiA: Dar te %d #ntre*... 'uflet de 'lu*... ANDREI Dple'nit #n plin de replica ei, de$a binelea nebun, 'mucindu$i braele ca '$ ofac '$l a'culte, fr ' re'pireA: Cum1 +ar de la #nceput totul1 "ereu de la #nceput pentru orice nimic1 (ederea ta de'pre oameni 'e #nnoiete la fiecare cea', ca buruienile fr rdcini #n fiecare anotimp1 IOANA D#n'emnndu$l cu un fier rouA: =, nu, acum tiu ce #n'eamn un 'uflet de 'lu*. ANDREI DnucitA: Crede$m6 !'cult, ce do%ad %rei '$i dau, ca ' crezi1 DDar #ntrebarea a'ta l$apierdut.A IOANA Dcu aluzie la 'eara de dra*o'te, rde tio'A: (rei ' tii ce do%ad '$mi dai1 +ar do%ezi1 +n toate buzunarele do%ezi... Gi i noapte do%ezi6 (enic do%ezi6... ANDREI D#nnebunit, palid, de'compu'A: Da, ce do%ad1 IOANA Dcu umerii drepiA: +ar do%ezi1 DCu di'pre amar.A 8Do%ezile 4 dumi$ tale... ANDREI Dfurio' i deznd/duit, dintr$o re'piraieA: = do%ad alb... de dincolo de lucruri, a'emenea cu cerul unui ful*er... la un pa' de tine... care '$i ard pri%irea a'ta u'cat... = do%ad definiti%6 IOANA Dcu o %oce 'eac, biciuitoare, rznd i'tericA: +at cine%a care crede c 'e poate do%edi orice6 ANDREI Dafirmnd #nfri*urat, #ncletatA: Da... da... D#nnebunit pn la incan$ de'cen, a pierdut cu de'%rire 'imul realitii. #i e totul indiferent afar de pro$ pria lui loialitate.A !'cult, dac m$a omor#, m$ai crede1 IOANA D#ntr$un hohot de di'pre, tot cu aluzie la 'cena din iatacA: 2 te omori1 +aar D8iar4 a 'pu' cu o uci*toare bat/ocurA ' te omori1 ANDREI Dcu o pri%ire de nebun, cu pumnii #ncletai, cu prul %l%oi, #i prinde i #i z*uduie mnaA: Da, dac m$a omor#... D'arca'ticA dac, #n 'frit, m$a omor#1 IOANA Dcu di'pre din alt lumeA: Dumneata %orbeti de moarte1... Ca atunci... Crezi c... 1 ANDREI Daproape #n *enunchiA: +oana, n$am minit niciodat... dac m$a omor#1... Dac m$a omor#... !i crede1... IOANA Dcu o pri%ire care arde, cu un ne#nduplecat di'preA: =ameni ca dum$ neata nu 'e omoar... domnule... ANDREI Dmecani'mul dinuntru a fo't atin', rmne o clip pierit, apoi cu fi*ura pu'tiit, 'trin de el #n'ui, cel de pn acum, a 'co' re%ol%erul din 'ertarul biroului, #l 'imte #n mn i are un 'pa'm de oroareA. IOANA D#nfuriat de ace't *e'tA: Domnule, 'frete odat cu ameninrile6... !/un*e cu anta/ul ace'ta de pro't *u't... ! putut ' prind odat... ANDREI Ddin pra*, '$a calmat bru'c, calmul fal', palid, de moarte) r'punde di'$ preului ei, cu un di'pre dincolo de tot ceea ce a fo't i ar fi putut fi #ntre eiA:

!'ta$i tot ce ai #nele'1 2imi c m$ai prin' #n capcana cu%ntului... DCu o *rima' de furie in'tantanee, cri'pat.A !h, cine%a trebuie pedep'it6 IOANA Dpornit, eBaltatA0. Chiar dac a auzi re%ol%erul dincolo, tot n$a crede. ANDREI Dcu un zmbet alb, cu o linite ca de mortA0. 5u mai e ne%oie ' crezi... 7ac ace't lucru ca ' fiu eu #n'umi... .lte'c cu%ntul 'mul' cu un pre pe care cred c #n felul ace'ta nu l$au pltit niciodat 'trmoii dumitale. D! dat ci%a pai #napoi i cnd a/un*e aproape de ua camerei lui, bru'c #ndr/it, #ntr$o con%ul'ie apri* %oluntar, 'e #ntoarce cu 'patele i tra*e #n dreptul inimii.A IOANA Dnucit, de'perat cnd #l %ede #n*enunchiatA0. !ndrei6 D!poi.A Elena6... ,ean6... ,ean6... ANDREI D#n*enunchiat, i'to%it, cu o linite de mort, o pri%ete lun*A: .e dumneata te$am uci' #n mine... Eti moart... mai moart dect dac n$ai fi eBi'tat niciodat... DCade mai mult.A D,ean, Elena, 2tanca au aprut 'periai, auzind i ei detuntura. Culai a de'chi' ferea'tra foarte /oa' i pri%ete #nuntru.A Elena De #n *enunchi, ln* !ndrei, i #n timpul ace'ta 'pune 'er%itoruluiA: Telefoneaz repede doctorului. D!poi, la

ferea'tr, lui Culai.A (ino repede. IOANA Da rma' o clip nucit, #mpietrit, 'pri/init de bib$ liotec) *n*%it, nu 'e audeA: !ndrei... CULAI Dintrnd nedumerit, %ede 'urprin'A: 5u$l mica... 5u e ne%oie ' telefonezi... Doctorul e aici... D2pune ce%a *rdinarului) 'e aude.A Repede6 DElenei.A !rat$i doc$ torului cum ' a/un* aci... D.une ce%a 'ub cptiul rnitului.A ANDREI Do clip ab'ent, de'chide ochiiA: Culai... CULAI: &tii c m cheam Culai1 !tunci e bine... ANDREI: Culai, unde 'unt1 CULAI: !cum eti aici... !i fo't puin 'pre captul lumii, dar te$ai #ntor', c eti 'oi ru6 D+ntr Elena i doctorul.A !'ta$i doctorul cu 8rabla4. Te dre*e el... DOCTORUL Dl$a cercetat uor, %ede c nu are *ura #n'n*eratA: 5u e atin' inima... 9n pan'ament. 2$l lum la noi la 'pital... IOANA: !ndrei6 DE cu totul nucit, nu pricepe nimic.A CULAI Dctre eaA: Ce mai %rei1 !ndrei al dumnea$ %oa'tr a murit... Dctre ElenaA +i place ' te 'coli de diminea1 !dun$i repede ce ai pe aci, c mer*i cu noi la (leni... DElena #ncremenete, apoi 'urde, tot cu tri'tee.A EFplorarea teFtului

5$am cu%inte... n$am ce '$i mai 'pun. Dar +oan, crede$m... %+ Scena de mai u urprinde momentul )n care modelul livre c Uulien S orei- per ona.ul lui Stend:al din Ro+u i 8e%ru invadeaD/ ,rutal via1a eroului+ 0entru o clip/ totu#i- de prinderea p/ru e po i,il/- c/ci Ioana *u e e cucerit/ de impetuoDitatea lui Andrei+ Fu e e )n / doar o iluDie+ Un ge t perceput eronat va treDi iar ne)ncrederea *emeii #i di perarea lui Andrei care creDu e pentru o clip/ c/ e te Tli,erL: Cum1 +ar de la #nceput totul1 "ereu de la #nceput pentru orice nimic1 (ederea ta de'pre oameni 'e #nnoiete la fiecare cea', ca buruienile fr rdcini #n fiecare anotimp. 0reciDeaD/ motivul care declan#aD/ ne)ncrederea Ioanei+ &+ )n acea t/ cena- comentariile autorului unt mai ample decEt replicile per ona.elorG motiveaD/ *aptul+ '+ EFplic/- 1inEnd eama de conteFt- comentariul care )n o1e#te replica Ioanei: cu o pri%ire de platin, cu o *rima', un di'pre care de'parte dou lumi. (+ Identi*ic/ #i alte a emenea interven1ii ale autorului- )n general neo,i#nuite )ntr!o pie / de teatru+ 3+ Cite#te- *olo ind intona1ia pe care o con ideri potrivit/- replica Ioanei: laar ... 'ate omori1 6+ EFprim/!1i opinia )n leg/tur/ cu )ncercarea de inucidere a lui Andrei+ 2+ ComenteaD/ replica lui Andrei- adre at/ Ioanei: .e dumneata te$am omort #n mine... Eti moart... mai moart dect dac n$ai fi eBi'tat niciodat... 7+ ComenteaD/ replica lui Culai- adre at/ Ioanei: Ce mai %rei1 !ndrei al dumnea%oa'tr a murit... @+ Eviden1iaD/ emni*ica1ia indica1iei cenice din *inal: Elena #ncremenete, apoi 'urde, tot cu tri'tee.

INTERVIUL )U*LICISTIC
Inter;"ul BmediaC e te o conver a1ie- de o,icei )ntre dou/ per oane- avEnd drept cop o,1inerea de in*orma1ie )n ,ene*iciul unei audien1e nev/Dute+ Aten,"e> d Rolul reporterului nu e te / e pun/ pe ine )n valoare- ci / timuleDe per oana inter! vievat/ / dea r/ pun uri cEt mai complete+ d Reporterul poate con emna B)n paran! teDeC #i mimica- tonul- ge turile- dac/ ele o*er/ l/muriri uplimentare cititorului+ d Reporterul nu are dreptul / intervin/ )n teFtul celui intervievat+ d Folo irea reporto*onului pore#te gradul de *idelitate+
(i)*ionar )ultural Emil Cioran )'&'' *'&& +" eseist" #n '&3 " pentru (olumul Pe cul"ile &isperrii, primete un premiu pen* tru debut. 0or urma alte patru cri scrise #n limba rom2n. #n '&37" sosete la ;aris unde (a rm2ne p2n la sf2ritul (ieii. #n '& & #i a* pare prima carte #n limba france%" Precis &e &eco"position 3%ratat &e &esco"punere) care (a primi ;remiul Mi(arol" instituit pentru scri* itorii de alt naionalitate debutani #n limba france%. 5e(ine celebru #n 7rana i #n #ntrea$a lume pentru cele nou cri scrise" toate" #n limba france%. *tunci ,9descompunerea; naintea1E * alu%ie la cartea de debut #n limba france%" Precis &e &eco"position.

<ntre+0r" care NU tre+u"e puse <ntr%un "nter;"u1 ! )ntre,/ri care pot tr/da caren1e de in*or! ma1ie ale reporteruluiG ! )ntre,/ri vagi au prea generaleG ! mai multe )ntre,/ri )ntr!o ingur/ *ormu! lareG ! )ntre,/ri prea lungiG ! )ntre,/ri cu r/ pun con1inutG ! )ntre,/ri la care e poate r/ punde cu DA au NU- )n itua1ia )n care e dore#te un r/ pun mai amplu+

Cite#te urm/torul *ragment de interviu: Cioran: +n *eneral, 'unt o'til inter%iurilor. Trebuie ' te ii deoparte, ' nu$i faci autopropa*and. Dar pe m'ur ce #mbtrneti, #ncepi ' faci conce'ii. 5u am dat niciodat inter%iuri #n 7rana i nu am aprut niciodat la tele%iziune, pentru c nu m intere'eaz ' fiu recuno'cut de toi. Totui, eBi't confidene care 'e pot face #n timpul unei con%er'aii, dar care nu pot fi 'cri'e, afar de cazul cnd e %orba de o autobio*rafie. 5u %reau '$mi po%e'te'c %iaa, nu merit '$o fac. Totui, de felul meu, 'unt foarte indi'cret i$mi place ' po%e'te'c anecdote de'pre mine. +at de ce, #mbtrnind, #ncep ' m la' #n %oia ace'tui /oc. Lea Iergine: Atunci Tde compunereaL )nainteaD/O Cioran BrEdeC: Da, de'compunerea mea. +n fond, toate crile mele 'unt autobio*rafice, dar cu o autobio*rafie ma'cat. Lea Iergine: Nu preaJ Cioran BrEdeC: 5u prea6 Lea Iergine: Cum poate *i tr/it/ aDi meta*iDicaO )n cri oarea dumneavoa tr/ de r/ pun - mi!a1i pu c/ vom avea o conver a1ie #i pu1in *rivol/- #i pu1in meta*iDic/+ Ce )n eamn/ pentru dumneavoa tr/ ace t termen- care e te pentru mine u#or up/r/tor- )ntrucEt )mi aduce aminte de c/utarea lui DumneDeuO Cioran: 5u 'unt un om credincio'. Q+++R 5u cred nici #n Dumnezeu, nici #n altce%a. Dar am a%ut o criz reli*ioa') de eBemplu, pe la douzeci i a'e de ani, un an #ntre* n$am fcut altce%a dect ' cite'c mi'tici i %iei de 'fini. La 'frit, am #nele' c nu eram fcut pentru credin, mi$am dat 'eama de ace't lucru datorit unei mari crize de di'perare. 5u$l citeam dect pe 2haYe'peare Dlocuiam #ntr$un ora de pro%incie din RomniaA i teBte reli*ioa'e. O(((P 1A!ar6ie, "isperare, ti!ere(e000, <n ;olu ul o!vorbiri cu iora!$

%+ Identi*ic/- )n *ragmentul reprodu - o dovad/ a

*aptului c/ interviul a *o t preg/tit )n preala,il printr!un acord )ntre reporter #i cel intervievat+ &+ Reporterul timuleaD/ m/rturi irea prin curte interven1ii care T)mpingL dialogul mai departeG epar/ interven1iile preci e- evident progra! mate dinainte #i care pretind un r/ pun direct din partea lui Cioran- de cele improviDate- ge! nerate de evolu1ia de moment a di cu1iei+ '+ EFprim/!1i punctul de vedere de pre omul care e g:ice#te din rEndurile *ragmentului de inter! viu reprodu de mai .o : +n afar de pie'ele reprezentate, Su.lete tari i /itic& Popescu, am *ata, #nc ne/ucate, patru pie'e: #ocul ielelor, Act ve!e(ia!, /ioara i 'a!to!0 5u mai 'criu nimic. 5u 'unt nici rentier, nici autor 'trin. .oi aduna zece ani note, ' faci pie'e i ' #ncerci rezi'tena materialului pe care #l ai, din momentul #n' #n care #ncepi ' aterni pie'a pe hrtie, eti un 'implu funcionar, nepltit de nimeni, fr nici o per'pecti%.

!m lucrat la 'a!to! a'e luni, zi de zi, cu duminici i 'rbtori, uneori pn la HP ore pe zi... !m fcut aizeci de mii de lei datorii #n timpul ace'ta, cnd mini'terul d$lui :oldi i al pri$ etenului Crainic mi$a acordat HK Dzece miiA de lei a/utor pentru tiprirea lui 'a!to! Datt ct co't #n a doua copie numai tran'cri'ul la main6A. BF+ Aderca- /&rturia u!ei %e!era(ii$ a+ )n caDul interviului acordat lui F+ Aderca de Camil 0etre cu- din care a *o t eFtra *ragmen tul de mai u - reporterul a procedat alt*el decEt Lea Iergine+ El i!a tran mi intervievatului )ntre,/rile- )n preala,il- iar ace ta i!a r/ pun )n cri + La ce )ntre,are creDi c/ r/ punde Camil 0etre cu )n caDul ace taO ,+ ImagineaD/!1i c/ e#ti reporter- iar Camil 0e tre cu accept/ / tea de vor,/ cu tine+ Scrie dou/ )ntre,/ri la care ai vrea / prime#ti r/ pun +

INTERVIUL DE AN#ABARE Nntr!o ocietate dinamic/- un po t vacant poate *i cE#tigat au pierdut )n *unc1ie de preg/tirea pentru interviu+ 0ro,a,il c/ cel mai important interviu pe care )l vei da e te legat de elec1ionarea ta pentru primul t/u erviciu+ De aceea- nimic nu tre,uie l/ at la voia )ntEmpl/rii+ I( Ana"nte $e "nter;"u Dac/ e#ti invitat la un interviu- e te nece! ar / te documenteDi )nainte de a te preDenta)n eventualitatea c/ vrei / candideDi pentru o lu.,/ la o *irm/- )ncearc/ /!1i ta,ile#ti cEte! va repere )n leg/tur/ cu *irma re pectiv/+ Cercet/rile tale ar tre,ui / g/ ea c/ r/ pun! uri la )ntre,/ri de genul: d E te o *irm/ mare au mic/O d Face parte din ectorul pu,lic au privatO d Unde are ediulO d CEt per onal areO d Face parte dintr!un ector de activitate )n avEnt au )n declinO d Anga.a1ii /i *ac parte dintr!un indicatO Dac/ da- care e ace taO d Activitatea *irmei a *o t in*luen1at/ de ultimele evenimente economice au politiceO d A *o t citat/ )n articole de Diar au )n emi iunile de actualit/1iO Dac/ da- de ceO II( La "nter;"u Cel care )1i va lua interviul va )ncepe- pro! ,a,il- prin cEteva )ntre,/ri generale+ El e va aFa apoi pe )ntre,/ri care unt )n leg/tur/ cu tine- cu *irma #i cu lu.,a di poni,il/+ )ntr!o modalitate au )n alta- va tre,ui / demon! treDi c/ e#ti re pon a,ilB/C- con#tiincio Boa /C #i competitivB/C- c/ te intere eaD/ po tul #i c/ ai )ncredere )n calit/1ile tale+ EFi t/ )ntre,/ri prin care intervievatorul te poate pune )n di*icultate+ Dac/ le vei anticipami iunea ta )n *a1a celui care )1i adre eaD/ )n! tre,/rile va *i mult mai u#oar/+ Fiind preg/! tir/C / r/ punDi la un num/r cEt mai mare de )ntre,/ri- vei *i aptB/C / dai un r/ pun - indi! *erent cEt de di*icil va *i+ ImagineaD/!1i c/ e#ti la interviu #i tre,uie / dai r/ pun uri la urm/toarele )ntre,/ri: D( <ntre+0r" 5enerale
d Care a *o t cea mai valoroa / eFperien1/ a

taO d Ce pre*eri: ,anii au poDi1ia ocial/O d Cum te!ai de crie )n trei ad.ectiveO d Care a *o t cel mai di*icil lucru pe care l!ai realiDatO d Care a *o t cea mai mare gre#eal/ a ta- care a avut con ecin1eO d Care e te cea mai important/ realiDareO

d Ce ai dori / *aci )n urm/torii aniO d Ce *aci )n timpul li,erO d 0e o car/ imaginar/ de la unu la Dece- cEt de important/ e te munca pentru tineO 8( Antre+0r" <n le50tur0 cu t"ne. cu '"r a /" cu sluC+a $"spon"+"l0 d De ce vrei acea t/ lu.,/O d La ce con ideri c/ te pricepiO d Ce *el de cur uri de preg/tire ai urmatO d Care unt punctele tale tariO d Care unt l/,iciunile taleO d Ce ai vrea / g/ e#ti la un managerO %+ Orice interviu )1i o*er/ po i,ilitatea / )nve1i ceva+ Convinge!te c/ ai putea g/ i r/ pun uri la ceea ce 1i!a *o t ugerat aici+ ImagineaD/!1i c/ )n *a1a ta e a*l/ cel care )1i ia interviul #i r/ punde la )ntre,/rile preDentate mai u +

d Cum )1i organiDeDi DiuaO d Cum lucreDi )n ec:ip/O d CEt de mult timp inten1ioneDi / tai )n acea t/ *irm/O d Cum te veDi pe te cinci aniO d Dac/ e caDul- de ce ai *o t di poni,iliDatH concediatO d Ce vei *ace dac/ nu vei o,1ine acea t/ lu.,/O d Ce )ntre,are ai vrea / adre eDi inter vievatoruluiO

&+ S/ pre upunem c/ e te di poni,il/ lu.,a pe care tu 1i!o dore#ti )n clipa de *a1/+ For! muleaD/ 3 )ntre,/ri pe care tu le!ai pune unui tEn/r dornic / e anga.eDe )n acea t/ lu.,/+

Evaluare curent/ Aplicaii

%+ Sta,ile#te- )ntr!un e eu de una ! dou/ pagini- o rela1ie )ntre evolu1ia

lui Andrei 0ietraru de!a lungul )ntregii pie e #i portretul pe care i!% c:i1eaD/ autorul )n indica1iile cenice din de,utul dramei+ &+ Cite#te capitolul IA- O 'ear la (ar&, din romanul lui Stend:alRo+u +i 8e%ru #i compar/ epi odul cuceririi doamnei de Renal de c/tre Uulien Sorel cu cena ' din actul II al dramei Su.lete tari0 Con ideri c/ eFi t/ vreo imilitudine )ntre comportamentul celor dou/ per ona.e ma culineO MotiveaD/!1i r/ pun ul )ntr!o compunere de una ! dou/ pagini+ '+ De crie impre ia pe care 1i!a *acut!o lectura pie ei+ In caDul )n care ar *i pu / )n cen/ )n lunile urm/toare- te!ar tenta / viDioneDi pectacolulO Arta construc,"e" $ra at"ce .reocuprile ideolo*ice ale unei lucrri trebuie ' fie 'u'inute de o armtur dramatic att de 'olid, #nct ' #nfrunte toate piedicile inerente trecerii la 'pectacol i ' eBclud, aci, orice 'ur$ priz... Chiar dac prin in'uficiena mi/loacelor 'cenice, prin carena interpreilor, dezbaterea ideolo*ic %a fi 'acrificat, dac 'tilul propriu %a fi 'chimono'it de interprei, dac 'u%eranitatea tranziiilor 'e %a #n*roa, dac %a mai 'emna cu forma ori*inal, ct un poet pur, proa'pt #mbrcat recrut, cu el #n'ui, dac orice intenie tran'cedental %a de%eni opac, ' rmn totui ce%a, care ' in 'pectacolul #n picioare. BCamil 0etre cu- A""e!"a la LAalsul tratatM$ %+ EFplic/ en ul intagmei dezbatere ideolo*ic, *olo it/ de crii! tor )n *ragmentul de mai u +

(in)olo ,e te9t

&+ 0reciDeaD/ care tre,uie / *ie calitatea e en1ial/ a unui teFt dra!

matic- )n accep1ia lui Camil 0etre cu+


'+ EFprim/!1i opinia de pre ce anume a#tep1i de la viDionarea unui

pectacol de teatru+

E5aluare 'umati5
Ca #i Andrei- #i Ioana tr/ie#te tot )ntr!o lume a iluDiilor- c:iar dac/- )n caDul ei- coordonatele unt altele+ Iat/ cum o de crie- )ntr!un articolul!portret intitulat uge tiv #up,!i(a, Diari tul Deciu: = putei %edea #n fiecare zi la orele a'e la o'ea. Dac n$o cunoatei, nu cerei nimnui ' %i$o arate. = %ei recunoate 'pontan. Trece #n *oana tr'urii lar*i i ele*ante. !re o%alul chipului prea fin, ochii prea mari, *ura prea eBpre'i%, de*etele prea 'ubiri. +n pri%iri #i *hiceti o re%erie cu %iziuni medie%ale. Echipa/ul ei 'e intercaleaz #ntr$un lun* ir de echipa/e de cocote. Dar nimeni nu 'e #nal. E de'cendenta a trei lo*ofei i a patru 'ptari. !re treizeci de ani, zece milioane i nu '$a mritat #nc. !re capriciul '$i primea'c pretendenii #ntr$un iatac ,upnia nu poate a%ea dect un iatac, firete care aduce cu un muzeu criptolo*ie. .e perei, tablouri bizantine, portrete mn'tireti, prin coluri /iluri de bi'eric alturi de *obelinuri. Ln* o biblie din %eacul al ](++$ lea, ultimele cri ale lui -arre' i comediile lui \ilde #n ori*inal. Dar #l admir mai cu 'eam pe 2tendhal i ar %rea ' 'emene cu domnioara de La "ole... De a'emenea, e de ct%a timp #n cutarea unui 'trmo care ' fi fo't decapitat. &i nu e de mirare... c nici unul dintre candidai nu mai are cura/ul '$i cear mna.
6uge'tii -entru le)tur 'u-limentar

%+ 0reciDeaD/- *olo indu!te eventual de un dic1ionar- en ul cuvintelor: *oblen, /il, 'p tar, lo*oft. &+ EFplic/- apelEnd la un dic1ionar de criitori au la o enciclopedie- cine au *o t 4arre #i _ildeG ce tr/ /tur/ a caracterului Ioanei u,liniaD/ lectura ace tor autoriO '+ De crierea iatacului are rolul de a ugera cEte! va tr/ /turi de caracter ale UupEni1eiG nume#te! o pe aceea pe care o con ideri dominant/ #i motiveaD/!1i r/ pun ul )ntr!un teFt de %5 ! %3 rEnduri+ (+ Sta,ile#te o core ponden1/ )ntre titlul articolu! lui- #up,!i(a #i per oana de cri /+ 3+ ComenteaD/ a*irma1ia: ...e de ct%a timp #n cutarea unui 'trmo care ' fi fo't decapitat, raportEnd!o la caracterul per ona.ului+ 6+ SelecteaD/ #i alte detalii care ar putea ervi la conturarea portretului Ioanei+ 2+ Reune#te toate r/ pun urile )ntr!un e eu!portret al Ioanei- de maFimum dou/ pagini+

%+ Camil 0etre cu- A""e!"a la LAalsul tratatM0 Lucrarea apar1ine grupului de teFte critice Kde u 1inereL a propriei crea1ii- con1inEnd comen! tarii pe marginea pie elor ale de teatru+ Utile 1i!ar *i cu deo e,ire paginile de pre 2uflete tari0

&+ Stend:al- Ro+u +i 8e%ru0 Romanul merit/ citit *ie #i numai pentru a *ace o compara1ie )ntre Uulien Sorel #i Andrei 0ietraru+ Iei de coperi )n / #i alte motive pentru acea t/ lectur/+

EVOLUIA DRAMATUR#IEI AN LITERATURA ROMIN


0rimele elemente teatrale e )ntElne c )n .ocurile dramatice po! pulare legate de /r,/torile de iarn/ 1Iro*ii #i Vicleimul$0 )n ecolul al AIIII!lea apar cele dintEi compuneri dramatice- dar a,ia la )nce! putul veacului al AlA!lea au loc repreDenta1ii teatrale )n lim,a ro! mEn/+ Ini1iatorul e te ;:+ A ac:i- cel care organiDeaD/ la Ia#i- )n %7%6- un pectacol cu pie a /irtil +i Hloe, o prelucrare dup/ cri! itorul *ranceD Florian+ )n ?ara RomEnea c/- primul teatru perma! nent e te de c:i )n %7%@ la 4ucure#ti de domni1a Ralu- )n pia1a Ci#meaua Ro#ie de pe 0odul Mogo#oaiei- prile. pentru poetul Iancu I/c/re cu / crie un Prolo%@ ($am dat teatru, %i$l pzii,C Ca un lca de muze,C Cu el curnd %ei fi %e'tii,C .rin %eti departe du'e. Ap/rut )n ecolul al AlA!lea u, o du,l/ in*luen1/- romantic/ #i cla ic/- teatrul romEne c- va cultiva mai ,ine de un ecol- doar co e$"a $e ora;ur" #i $e caractere BC+ Fac/ ! 7ranuzitele, Ia ile Alec andri ! ciclul 6iri(elor, IA+ Caragiale ! O !oapte .urtu!oas&, O scrisoare pier"ut& etc+C /" $ra a "stor"c0 @*( )( Sa deu ! R&*va! +i Vi"ra, Ia ile Alec andri ! 'espot-Vo"&, Al+ Davila ! Vlaicu-Vo"&, 4ar,u Delavrancea ! Apus "e soare, Vi.orul, Lucea.&rul$0 )n perioada inter,elic/ e produc c:im,/ri atEt )n privin1a ariei tematice #i a tipurilor de teFte- cEt #i a ponderii ace tora+ Drama i toric/ pierde teren+ )n c:im, comedia de moravuri #i de caractere )#i continu/ cariera de ucce BTudor Mu#ate cu ! Tita!ic Vals, ...E'eu, Iictor Ion 0opa ! TaEe, Ia!Ee +i a",r, ;eorge Ciprian !Omul cu m,r(oa%a$0 Nout/1ile momentului pot *i con iderate mai cu eam/ co e$"a l"r"c0 BMi:ail Se,a tian ! Steaua .&r& !ume, #ocul "e-a vaca!(a, Ultima or&$ #i $ra a $e "$e" BCamil 0etre cu % #ocul ielelor, Su.lete tari, 'a!to!, Lucian 4laga % 3amol4e, /e+terul /a!ole, rucia"a copiilor$0 Dup/ r/D,oi- datorit/ con trEngerile de natur/ ideologic/ peci! *ice perioadei comuni te- pot *i men1iona1i pu1ini autori a c/ror oper/ a reDi tat timpului+ Sunt de amintit totu#i $ra ele s" +o% l"c%para+ol"ce 1Io!a, Paracliserul, /atca$ #i para+olele "stor"ce 1R&ceala, A treia (eap&$ ale lui Marin Sore cu precum #i co e$""le sat"r"ce ale lui Teo$or MaDilu 1Pro+tii sub clar "e lu!&, Som!oroasa ave!tur&, /obil& +i "urere$0 Dup/ %@7@- de mare ucce e vor ,ucura pie ele lui Matei Ii#niec- criitor romEn ta,ilit )n anul %@72 )n Fran1a: A!%aKare "e clo2!, Bi!e, mam&, "aD &+tia povestesc )! actuD "oi ce se-!t,mpl& )! actuD!t,i, Trei !op(i cu /a"o4, Ultimul 5o"ot, Istoria comu!ismului povestit& pe!tru bol!avii mi!tali0 Nu tre,uie uitat Eugen Ione co- criitor romEn ta,ilit )n Fran1a )n anii M'5- mem,ru al Academiei FranceDe- con iderat- al/turi de criitorul irlandeD Samuel 4ecVett- creator al teatrulu" a+sur$ulu". dar ale c/rui pie e au *o t cri e )n lim,a *ranceD/: ,!t&rea(a c6eal&, Lec(ia, #aNues sau Supu!erea, Scau!ele, Re%ele moare, Ri!ocerii, Uci%a+ .&r& simbrie etc+

INDICE
act!p+ %73 alegorie !p+ %'5 am,iguitate ! p+ %67 analiD/ literar/ ! p+ %'% argou ! p+ (5 argumenta1ie ! p+ %@& art/ poetic/ ! p+ %6' ,a m ! p+ 7 ,ildung roman ! p+ %6 caracteriDarea per ona.ului )n teFtul dramatic ! p+ %7' caracteriDarea per ona.ului literar ! p+ 33 cerere !p+ %(3 comedie !p+ %7% comentariu literar ! p+ %'% comic !p+ %7& compara1ie !p+ %&@ comunicare Bver,al/- paraver,al/- nonver,al/C ! p+ && con*lict dramatic ! p+ %75 critic/ literar/ ! p+ %(' curriculum vitae ! p+ %%@ deD,atere ! p+ @( dialog ! p+ @' do ar critic ! p+ %(' dram/ ! p+ &55 elemente de ver i*ica1ie Bver - rim/- ritm- m/ ur/tro*/C!p+ %'( epilog ! p+ 7( epi odH ecven1/ narativ/ ! p+ 72 epitet!p+ %&@ e eu li,er!p+ %'2 e eu tructurat ! p+ 33 etimologie popular/ ! p+ %@3 evaluarea di cur ului oral ! p+ 23 eul empiric !p+ %&7 eul liric ! p+ %&7 *a,ul/!p+ %%2 *a,ulo ! p+ %6 *anta tic !p+ %6 *iguri de til B intacticeH de con truc1ie- emantice- de unetC !p+ %&@ *inal ! p+ 7( :ipercorectitudine ! p+ %@3 :ipotaF/!p+ %2' incipit ! p+ 7' indica1ii cenice ! p+ %@5 in tan1ele comunic/rii )n teFtul narativ ! p+ 2( interpretare actoricea c/ ! p+ %7@ interviu de anga.are ! p+ &%5 interviu pu,lici tic ! p+ &5@ intona1ie !p+ %@( i torie literar/ ! p+ %(' .argon!p+ (% .urnal ! p+ @7 lim,a. B tandard- literar- colocvialH *amiliar- popularH regional- ar:aicC ! p+ '7 meta*or/!p+ %'5 metonimie !p+ %'5 mi#care cenic/ ! p+ %7@ monolog ! p+ 36 motiv literar ! p+ %&3 nuvel/ ! p+ 35 oFimoron!p+ %'5 parataF/!p+ %2& paralel/!p+ %'3 parna iani m ! p+ %3& pauD/!p+ %@( per ona. literar ! p+ 3& per oni*icare ! p+ %&@ per pectiv/ narativ/ ! p+ 62 poeDie !p+ %%2 poeDie epic/ ! p+ %%2 pove tire ! p+ &7 proce !ver,al ! p+ %(( proiect !p+ %3( prolog ! p+ 6' proliFitate !p+ %2& reali m ! p+ 6( regie ! p` %7@ replic/!p+ %73 roman!p+ 6% romanti n!p+ %&6 cen/!p+ %73 cri oare de inten1ie ! p+ %&5 cri oare )n *ormat electronic ! p+ %&& im,ol !p+ %'5- %3% im,oli m!p+ %3% inecdoc/!p+ %'5 ine teDie !p+ %'5 til Bcalit/1i generale #i particulareC ! p+ @5 til Bdirect- indirect- indirect li,erC ! p+ 3( tiluri *unc1ionale ! p %%7 tem/ literar/ ! p+ %&3 teorie literar/ ! p+ %(' tipuri de per ona.e ! p+ 6' ton!p+ %@(

Cu-rin'
0RO=A SCURT> 4ASMUL CULT Povestea lui Harap-Alb de Ion Creang/ R Confruntarea cu receptarea de ctre ceilali a teBtelor literare DN Receptri diferite ale aceleiai opere de$a lun*ul timpului &5 Lim,/ #i comunicare +nfluena elementelor non%erbale i para%erbale a'upra #nele*erii me'a/ului oral 2tructura dialo*ului: re*uli i tehnici &( 0OIESTIREA anu !ncuei de Mi:ail Sadoveanu Lim,/ #i comunicare 5i%elul 'tili'tico$teBtual de con'tituire a me'a/ului #n comunicare !r*oul ,ar*onul NUIELA "oara cu noroc de Ioan Slavici Lim,/ #i comunicare 2tilul direct, 'tilul indirect, 'tilul indirect liber Caracterizarea per'ona/ului E'eul 'tructurat "onolo*ul ROMANUL Ciocoii %echi i noi de Nicolae Filimon Lim,/ #i comunicare E%aluarea di'cur'ului oral +on de Liviu Re,reanu Lim,/ #i comunicare Calitile *enerale i particulare ale 'tilului 2crierea i pronunarea numelor proprii Dialo*ul Dezbaterea @( "aitreZi de Mircea Eliade Lim,/ #i comunicare EBpre'i%itatea teBtului la ni%el 'intactic RECEN=IA ! "ircea Eliade: "aitreZi DromanA de 0ompiliu Con tantine cu EIOLU?IA 0RO=EI NN LITERATURA ROM<N> D9H %5@ %%'
@6

&&

&2 '7 (5 (% (( 3( 33 33 36

23 75 N9 @% @&

0OE=IA 0OE=IA E0IC> +epurele, o*arul i copoiul de ;rigore AleFandre cu %%6 Lim,/ #i comunicare 2tilurile funcionale ale limbii romne %%7 TeBte funcionale: curriculum %itae, 'cri'oarea de intenie, 'cri'oarea #n format electronic

DDN

0OE=IA LIRIC> 7loare alba'tr de Mi:ai Emine cu %&( Lim,/ #i comunicare 7i*urile de 'til %&@ !naliza. Comentariul %'% Pe l,!%& plopii .&r& 'o... de Mi:ai Emine cu %'' Lim,/ #i comunicare .aralela %'3 STUDIUL CRITIC ! Emine'cu i poeziile lui de Titu Maiore cu %'@ Lim,/ #i comunicare TeBte funcionale: proce'ul$%erbal, cererea DEE EIOLU?IA CRITICII LITERARE NN CULTURA ROM<N> %(7 !mur* %iolet de ;eorge 4acovia %(@ Lim,/ #i comunicare Receptarea di%er'elor tipuri de me'a/e %3' .roiectul %3( !ci 'o'i pe vremuri de Ion 0illat %32 Cu%nt de Tudor Arg:eDi %6% Lim,/ #i comunicare (alori 'tili'tice ale unor cate*orii morfo'intactice %6( Cu o uoar no'tal*ie de Nic:ita St/ne cu %62 Lim,/ #i comunicare Tipuri de frazare: concizie, proliBitate, or*anizarea di'cur'ului prin parataB 'au hipotaB %2% EIOLU?IA 0OE=IEI NN LITERATURA ROM<N> DRAMATUR;IA COMEDIA = 'cri'oare pier"ut& de IA+ Caragiale Lim,/ #i comunicare Caracterizarea per'ona/ului #n teBtul dramatic CRONICA DE S0ECTACOL ! = 'cri'oare pierdut de QDumitru C+ Oll/ne cuR A canio 2tructuri i tehnici ar*umentati%e #n teBtul literar i nonliterar 5i%eluri de con'tituire a me'a/ului #n comunicarea oral i 'cri' ipercorectitudinea. Etimolo*ia popular DRAMA 2uflete tari de Camil 0etre cu Lim,/ #i comunicare +nter%iul publici'tic +nter%iul de an*a/are EIOLU?IA DRAMATUR;IEI NN CULTURA ROM<N> Indice %23

27 2 %7' %7@ %@& %@( %@3 %@7 &5@ &%5 &%' &%(

S-ar putea să vă placă și