Sunteți pe pagina 1din 132

TITLUL I CONSIDERAII GENERALE PRIVIND REGLEMENTAREA FAMILIEI N NOUL COD CIVIL CAPITOLUL 1

Preliminarii Noul Cod civil (Legea 287/17 iulie 2009, publicat n M. !. n". #11 din 2$ iulie 2009% "egle&entea' "ela(iile de !a&ilie n Ca"tea a ))*a, intitulat +,e-p"e !a&ilie. (a"t. 2#8*#/$%1, &a"c0nd "eveni"ea, din punctul de vede"e al te1nicii legi-lative, la t"adi(ia nco"po""ii "egle&ent"ii "ela(iilo" de !a&ilie n Codul civil, -olu(ie pe ca"e, ini(ial, o con-ac"a 2i Codul civil de la 183$. 4e cale de con-ecin(, p"in legea pent"u pune"ea n aplica"e a noului Cod civil (n continua"e N.C.civ.% -e va "eali'a ab"oga"ea Codului !a&iliei. Noua "egle&enta"e a "ela(iilo" de !a&ilie valo"i!ic -olu(iile 2i p"opune"ile +de lege !e"enda. contu"ate n doct"in 2i 5u"i-p"uden(, av0nd ca -u"-e p"incipale de in-pi"a(ie Codul civil !"ance', Codul civil din 6uebec, Codul civil elve(ian. ,e a-e&enea, noul Cod civil integ"ea' p"incipii 2i "egle&ent"i ca"e -e "eg-e-c n p"e'ent la nivelul uno" "egle&ent"i -peciale, p"ecu& cele din &ate"ia p"otec(iei d"eptu"ilo" copilului. Cele &ai -pectaculoa-e &odi!ic"i au !o-t adu-e n &ate"ia "egi&u"ilo" &at"i&oniale, p"in "egle&enta"ea conven(iilo" &at"i&oniale, a divo"(ului (p"in po-ibilitatea con!e"it -o(ilo" de a divo"(a p"in aco"dul lo" pe cale ad&ini-t"ativ -au
1

nota"ial%, a !ilia(iei (p"in &odi!ica"ea "egi&ului 5u"idic al ac(iunilo" n !ilia(ie%, a p"otec(iei copilului (p"int"*o nou "egle&enta"e a auto"it(ii p"inte2ti%.

CAPITOLUL 2 Dispoziiile ge e!"le p!i#i $ %"&ili"

7itlul ) din Ca"tea a ))*a cup"inde di-po'i(iile gene"ale


2

p"ivind !a&ilia, ca"e e8p"i& p"incipiile gene"ale ca"e -tau la ba'a "egle&ent"ii "ela(iilo" de !a&ilie. 9n e-en(, ace-te di-po'i(ii gene"ale au de5a co"e-pondent n "egle&ent"ile e8i-tente, !ie la nivel con-titu(ional, !ie la nivelul Codului !a&iliei o"i al uno" legi -peciale, !ie n cup"in-ul uno" conven(ii inte"na(ionale la ca"e :o&0nia e-te pa"te. ;copul u"&"it de legiuito" a !o-t acela de a concent"a n c0teva te8te p"incipiile !unda&entale aplicabile n &ate"ia "egle&ent"ii "ela(iilo" de !a&ilie, ca"e, n p"e'ent -e "eg-e-c di-pe"-ate 2i de a "idica a-t!el -t"uctu"a de "e'i-ten( a nt"egii "egle&ent"i a !a&iliei. Se'i( e" 1) F( $"&e *ele %"&iliei <-t!el, pot"ivit a"t. 2#8, +(1% =a&ilia -e nte&eia' pe c-to"ia libe" con-i&(it nt"e -o(i, pe egalitatea ace-to"a, p"ecu& 2i pe d"eptul 2i ndato"i"ea p"in(ilo" de a a-igu"a c"e2te"ea 2i educa"ea copiilo" lo". (2% =a&ilia a"e d"eptul la oc"oti"e din pa"tea -ociet(ii 2i a -tatului. (/% ;tatul e-te obligat - -p"i5ine, p"in &-u"i econo&ice 2i -ociale, nc1eie"ea c-to"iei, p"ecu& 2i de'volta"ea 2i con-olida"ea !a&iliei. ($% 9n -en-ul p"e'entului Cod civil, p"in -o(i -e n(elege b"batul 2i !e&eia uni(i p"in c-to"ie.. <lin. (1% al ace-tui te8t p"eia p"actic p"incipiul con-ac"at p"in a"t. $8 alin. (1% din Con-titu(ie 2i "e!lect !unda&entul "ela(iilo" de !a&ilie ca"e -e nte&eia', n p"incipal, pe c-to"ie. <lin. (2% e8p"i&, n conco"dan( cu docu&entele inte"na(ionale la ca"e :o&0nia e-te pa"te2, e8p"e- "olul !a&iliei
/

ca in-titu(ie -ocial !unda&ental a -ociet(ii, p"ecu& 2i p"otec(ia -pecial de ca"e bene!icia' din pa"tea -tatului. ;*a" putea con-ide"a c te8tul a"e co"e-pondent n p"evede"ile a"t. 1 alin. (1% din C.!a&., pot"ivit c"o"a >-tatul oc"ote2te c-to"ia 2i !a&ilia? el -p"i5in, p"in &-u"i econo&ice 2i -ociale, de'volta"ea 2i con-olida"ea !a&iliei.. 7e8tul din noul Cod civil con(ine n- o nuan(@ con-ac" d"eptul !a&iliei la oc"oti"e din pa"tea -ociet(ii -au a -tatului. 9n &od co"e-pun'to", alin. (/% de'volt obliga(ia -tatului de a -p"i5ini !a&ilia. 9n -!0"2it, alin. ($% de!ine2te no(iunea de -o(i, a2e'0nd la ba'a c-to"iei, ca 2i condi(ie e-en(ial, di!e"en(a de -e8. .1 Se'i( e" 2) P!i 'ipiile '+s+*o!iei <"t. 2#9 -inteti'ea' p"incipiile in-titu(iei c-to"iei, av0nd co"e-pondent n di-po'i(iile a"t. $8 alin. (2% din Con-titu(ie. A-te de "e&a"cat !aptul c alin. (1% cup"inde o de!ini(ie legal a c-to"iei ca !iind uniunea libe" con-i&(it nt"e un b"bat 2i o !e&eie, nc1eiat n condi(iile legii. 9n e-en(, acea-ta nu di!e" !a( de de!ini(iile date n lite"atu"a 5u"idic, n condi(iile n ca"e Codul !a&iliei nu con(inea o a-e&enea de!ini(ie.;e "e&a"c din nou inten(ia legiuito"ului de a in-i-ta a-up"a !aptului c e-te vo"ba doa" de o uniune nt"e b"bat 2i !e&eie. <lin. (2% al a"t. 2#9 con-ac" !aptul c +B"batul 2i !e&eia au d"eptul de a -e c-to"i n -copul de a nte&eia o !a&ilie..
1

,ecla"a(ia unive"-al a d"eptu"ilo" o&ului, adoptat 2i p"ocla&at de <duna"ea Cene"al a .N.D., p"in :e'olu(ia n". 217< ()))% din 10 dece&b"ie 19$8 (a"t.13%,

7e8tul a"e co"e-pondent n p"evede"ile a"t. 12 din Conven(ia eu"opean a d"eptu"ilo" o&ului (CA, %, pot"ivit c"uia ncep0nd cu v0"-ta -tabilit de lege, b"batul 2i !e&eia au d"eptul de a -e c-to"i 2i de a nte&eia o !a&ilie con!o"& legi-la(iei na(ionale ce "egle&entea' e8e"cita"ea ace-tui d"ept. A8i-t n- 2i de acea-t dat o deo-ebi"e nt"e cele dou te8te. <-t!el, a"t. 12 din CA, con-ac" nu un -ingu" d"ept, ci dou, "e-pectiv d"eptul la c-to"ie 2i d"eptul de a nte&eia o !a&ilie? c1ia" dac cele dou d"eptu"i -unt -t"0n- legate, totu2i nu -unt condi(ionate unul de cellalt.

<-t!el, e-te po-ibil ca +!a&ilia. - !ie nte&eiat pe ba'a uno" legtu"i de !apt, n lip-a nc1eie"ii unei c-to"ii, da" aduc0nd pe lu&e copii n cad"ul ace-tei convie(ui"i n !apt. ,e a-e&enea, nte&eie"ea unei !a&ilii -e poate "eali'a 2i p"in adopta"ea unui copil de ct"e o pe"-oan nec-to"it. 4"in u"&a"e, dreptul de a ntemeia o familie nu este condiionat de dreptul la cstorie, ci mai curnd de dreptul de a avea copii, deci de a procrea, precum i de dreptul de a adopta copii. :ecip"oca e-te n- valabil@ nt"uc0t p"in c-to"ie -e nte&eia' ntotdeauna o !a&ilie, c1ia" dac -o(ii nu p"oc"eea' -au nu adopt un copil, "e'ult c d"eptul la c-to"ie i&plic ntotdeauna d"eptul de a nte&eia o !a&ilie. 9n -c1i&b, alin. (2% al a"t. 2#9 con-ac" doa" d"eptul !unda&ental de a nc1eia o c-to"ie +n -copul. nte&eie"ii unei !a&iliei. <2ada", nte&eie"ea unei !a&ilii con-tituie cau'a dete"&inant a c-to"iei. <lin. (/% p"evede ca"acte"ul laic al c-to"iei 2i a"e
#

co"e-pondent n di-po'i(iile a"t. $8 alin. (2% te'a a ))*a din Con-titu(ie, n -en-ul c +Celeb"a"ea "eligioa- a c-to"iei poate !i !cut nu&ai dup nc1eie"ea c-to"iei civile.. <lin. ($%*(3% !ac di-tinc(ie nt"e de-!iin(a"ea c-to"iei, atunci c0nd e-te a!ectat de o cau' de nulitate, nceta"ea (p"in dece-ul -au decla"a"ea 5udecto"ea-c a &o"(ii unuia dint"e -o(i% 2i de-!ace"ea c-to"iei p"in divo"(.

Se'i( e" ,) Eg"li*"*e" - $!ep*(!i " 'opiilo! 4ot"ivit a"t. 230, +Copiii din a!a"a c-to"iei -unt egali n !a(a legii cu cei din c-to"ie, p"ecu& 2i cu cei adopta(i.. 7e8tul a"e co"e-pondent n p"evede"ile a"t. $8 alin. (/% din Con-titu(ie, pot"ivit c"o"a +copiii din a!a"a c-to"iei -unt egali n !a(a legii cu cei din c-to"ie.. 7ot a-t!el, Codul !a&iliei a con-ac"at p"incipiul con!o"& c"uia +Copilul din a!a"a c-to"iei a c"ui !ilia(ie a !o-t -tabilit p"in "ecunoa2te"e -au p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c a"e, !a( de p"inte 2i "udele ace-tuia, aceea2i -itua(ie ca 2i -itua(ia legal a unui copil din c-to"ie.. ,e a-e&enea, :o&0nia e-te pa"te la Conven(ia eu"opean a-up"a -tatutului 5u"idic al copiilo" n-cu(i n a!a"a c-to"iei, adoptat la ;t"a-bou"g la 1# octo&b"ie 197# 2i "ati!icat p"in Legea n". 101/1992. <"t. 230 din N.C.civ. aduce, n-, un ele&ent -upli&enta" !a( de ace-te "egle&ent"i ante"ioa"e, pent"u c -e "e!e" e8p"e- 2i la copiii adopta(i pe ca"e i a-i&ilea' copiilo" !i"e2ti din punctul de vede"e al -tatutului lo" legal. Se'i( e" .) $"*o!i!ile p+!i ilo!) R"po!*(!ile $i *!e p+!i i /i 'opii 4ot"ivit a"t. 231, +4"in(ii -unt cei ca"e au, n p"i&ul "0nd,
3

ndato"i"ea de c"e2te"e 2i educa"e a copiilo" lo" &ino"i..

7e8tul a"e co"e-pondent n p"evede"ile Conven(iei ND cu p"ivi"e la d"eptu"ile copilului, "ati!icat de :o&0nia p"in Legea n". 18/1990, ca"e in-tituie p"i&o"dialitatea "e-pon-abilit(ii p"inte2ti 2i -e "eg-e2te deopot"iv n a"t. # alin. (2% din Legea n". 272/200$ p"ivind p"otec(ia 2i p"o&ova"ea d"eptu"ilo" copilului, pot"ivit c"uia +:-punde"ea pent"u c"e2te"ea 2i a-igu"a"ea de'volt"ii copilului "evine n p"i&ul "0nd p"in(ilo", ace2tia av0nd obliga(ia de a*2i e8e"cita d"eptu"ile 2i de a*2i ndeplini obliga(iile !a( de copil (in0nd -ea&a cu p"io"itate de inte"e-ul -upe"io" al ace-tuia.. Se'i( e" 0) Rel"iile $i *!e p+!i i /i 'opii 9n continua"ea a"t. 231, con!o"& a"t. 232, +(1% Copilul nu poate !i -epa"at de p"in(ii -i !" ncuviin(a"ea ace-to"a, cu e8cep(ia ca'u"ilo" p"ev'ute de lege. ( 2% Copilul ca"e nu locuie2te la p"in(ii -i -au, dup ca', la unul dint"e ei a"e d"eptul de a avea legtu"i pe"-onale cu ace2tia. A8e"ci(iul ace-tui d"ept nu poate !i li&itat dec0t n condi(iile p"ev'ute de lege, pent"u &otive te&einice, lu0nd n con-ide"a"e inte"e-ul -upe"io" al copilului.. Ei ace-t te8t 2i a"e p"actic i'vo"ul n p"evede"ile Conven(iei ND cu p"ivi"e la d"eptu"ile copiilo" 2i n di-po'i(iile co"e-pun'toa"e ale a"t. 13 din Legea n". 272/200$ p"ivind p"otec(ia 2i p"o&ova"ea d"eptu"ilo" copilului.
7

Se'i( e" 1) P!i 'ipi(l i *e!es(l(i s(pe!io! "l 'opil(l(i Art. 263 enun( p"incipiul !unda&ental ca"e -t la ba'a tutu"o" &-u"ilo" p"ivitoa"e la copii, "e-pectiv "e-pecta"ea inte"e-ului -upe"io" al copilului. <-t!el, pot"ivit a"t. 23/ +(1% "ice &-u" p"ivitoa"e la copil, indi!e"ent de auto"ul ei, t"ebuie - !ie luat cu "e-pecta"ea inte"e-ului -upe"io" al copilului. (2% 4ent"u "e'olva"ea ce"e"ilo" ca"e -e "e!e" la copii, auto"it(ile co&petente -unt datoa"e - dea toate nd"u&"ile nece-a"e pent"u ca p"(ile - "ecu"g la &etodele de -olu(iona"e a con!lictelo" pe cale a&iabil. (/% 4"ocedu"ile "e!e"itoa"e la "ela(iile dint"e p"in(i 2i copii t"ebuie - ga"ante'e c do"in(ele 2i inte"e-ele p"in(ilo" "e!e"itoa"e la copii pot !i adu-e la cuno2tin(a auto"it(ilo" 2i c ace-tea (in cont de ele n 1ot"0"ile pe ca"e le iau. ($% 4"ocedu"ile p"ivitoa"e la copii t"ebuie - -e de-!2oa"e nt"*un ti&p "e'onabil, a-t!el nc0t inte"e-ul -upe"io" al copilului 2i "ela(iile de !a&ilie - nu !ie a!ectate. (#% 9n -en-ul p"evede"ilo" legale p"ivind p"otec(ia copilului, p"in copil -e n(elege pe"-oana ca"e nu a &plinit v0"-ta de 18 ani 2i nici nu a dob0ndit capacitatea deplin de e8e"ci(iu,

pot"ivit legii.. 4"incipiul oc"oti"ii inte"e-elo" copilului a !o-t con-ac"at 2i de a"t. $8 alin. (/% 2i a"t. $9 din Con-titu(ie, el e8i-t0nd 2i n a"t. 1 alin. (2% C.!a&. Ei ace-t te8t a"e co"e-pondent n "egle&enta"ea ante"ioa"
8

o(l(i Co$ 'i#il, "e-pectiv n p"evede"ile a"t. 2$ ale Legii n". 272/200$, ca"e au t"an-pu- p"incipiile cup"in-e n Conven(ia ND cu p"ivi"e la d"eptu"ile copilului. ,e!ini(ia no(iunii de copil cup"in- n alin. (#% al a"t. 23/ e-te identic de!ini(iei cup"in-e n a"t. $ lit. a% din Legea n". 272/200$.

Se'i( e" 2) As'(l*"!e" 'opil(l(i Art. 264 din N.C.civ. !i$i'+ l" !" g(l $e p!i 'ipi( "s'(l*"!e" &i o!(l(i - p!o'e$(!ile "$&i is*!"*i#e /i 3($i'i"!e . <-t!el, te8tul -tabile2te c@ +(1% 9n p"ocedu"ile ad&ini-t"ative -au 5udicia"e ca"e l p"ive-c, a-culta"ea copilului ca"e a &plinit v0"-ta de 10 ani e-te obligato"ie. Cu toate ace-tea, poate !i a-cultat 2i copilul ca"e nu a &plinit v0"-ta de 10 ani, dac auto"itatea co&petent con-ide" c ace-t luc"u e-te nece-a" pent"u -olu(iona"ea cau'ei. (2% ,"eptul de a !i a-cultat p"e-upune po-ibilitatea copilului de a ce"e 2i a p"i&i o"ice in!o"&a(ie, pot"ivit cu v0"-ta -a, de a*2i e8p"i&a opinia 2i de a !i in!o"&at a-up"a con-ecin(elo" pe ca"e le poate avea acea-ta, dac e-te "e-pectat, p"ecu& 2i a-up"a con-ecin(elo" o"ic"ei deci'ii ca"e l p"ive2te. (/% "ice copil poate ce"e - !ie a-cultat, pot"ivit p"evede"ilo" alin. (1% 2i (2%. :e-pinge"ea ce"e"ii de ct"e auto"itatea co&petent t"ebuie &otivat. ($% piniile copilului a-cultat vo" !i luate n con-ide"a"e n "apo"t cu v0"-ta 2i cu g"adul -u de &atu"itate.
9

(#% ,i-po'i(iile legale -peciale p"ivind con-i&(&0ntul -au p"e'en(a copilului, n p"ocedu"ile ca"e l p"ive-c, p"ecu& 2i p"evede"ile "e!e"itoa"e la de-e&na"ea de ct"e in-tan( a unui "ep"e'entant n ca' de con!lict de inte"e-e "&0n aplicabile.. Textul are corespondent n dispoziiile art. 24 din e!ea nr. 2"2#2$$4. Se'i( e" 4) I s*" " $e *(*el+ Art. 265 in-tituie in-tan(a de tutel ca 2i in-tan( -peciali'at n &ate"ia cau'elo" de !a&ilie. <-t!el, toate &-u"ile date p"in Ca"tea a ))*a F +=a&ilia. n co&peten(a in-tan(ei 5udecto"e2ti, p"ecu& 2i toate litigiile p"ivind aplica"ea di-po'i(iilo" p"e'entei c"(i -unt de co&peten(a in-tan(ei de tutel p"ev'ute la a"t. 107.

4ot"ivit a"t. 107, p"ocedu"ile din cod p"ivind oc"oti"ea pe"-oanei p"in tutel 2i cu"atel -unt de co&peten(a in-tan(ei de tutel 2i !a&ilie -tabilite pot"ivit legii, denu&it n continua"e in-tan(a de tutel. <2ada", n tot ceea ce p"ive2te oc"oti"ea pe"-oanei !i'ice, p"ecu& 2i "ela(iile de !a&ilie, !ie nepat"i&oniale, !ie pat"i&oniale, co&peten(a va apa"(ine in-tan(ei de tutel 2i de !a&ilie, denu&it gene"ic in-tan(a de tutel. 9n aplica"ea o(l(i Co$ 'i#il5 p"in legea pent"u o"gani'a"ea 5udecto"ea-c -e vo" -tabili "egulile p"ivind alctui"ea 2i !unc(iona"ea in-tan(ei de tutel, ca 2i in-tan( -peciali'at.

10

TITLUL II NC6EIEREA C7S7TORIEI CAPITOLUL 1 Co $iiile $e %o $ pe *!( - '8eie!e" '+s+*o!iei

Se'i( e" 1) R"i( e" !egle&e *+!ii) Cl"si%i'"!e

Condi(iile de !ond, a-t!el cu& -unt "egle&entate de Codul !a&iliei, -unt &enite - a-igu"e c nc1eie"ea c-to"iei -e !ace n -copul nte&eie"ii unei !a&ilii t"ainice 2i -ntoa-e, de ct"e pe"-oanele ca"e au aptitudinea !i'ic -au &o"al de a nte&eia o !a&ilie? ace-te condi(ii au, de a-e&enea, &eni"ea de a a-igu"a e8p"i&a"ea unui con-i&(&0nt libe" 2i con2tient al viito"ilo" -o(i. Condi(iile de !ond -e cla-i!ic n@ condi(ii de !ond po'itive 2i condi(ii de !ond negative -au i&pedi&ente la c-to"ie.

11

%ondiiile de fond pozitive t"ebuie - e8i-te pent"u a -e nc1eia c-to"ia. %ondiiile de fond ne!ative (i&pedi&entele la c-to"ie% -unt &p"e5u""i de !apt -au de d"ept ca"e &piedic nc1eie"ea c-to"iei. Ale -e invoc de te"(ele pe"-oane &pot"iva celo" ca"e do"e-c - -e c-to"ea-c, pe calea opo'i(iei la c-to"ie, -au de ct"e o!i(e"ul de -ta"e civil, p"in ntoc&i"ea unui p"oce-*ve"bal ca"e con-tat e8i-ten(a i&pedi&entului. 1)1 A "liz" 'o $iiilo! $e %o $ pozi*i#e Di%e!e " $e se9 ;ub i&pe"iul Codului !a&iliei, acea-t condi(ie e"a at0t de evident, nc0t legea nu a &ai p"ev'ut*o e8p"e-. Aa -e deducea din an-a&blul "egle&ent"ii c-to"iei, ca 2i din unele te8te din C.!a&. (a"t. 1 alin. ($%@ +9n "ela(iile dint"e -o(i, p"ecu& 2i n e8e"ci(iul d"eptu"ilo" !a( de copii, b"batul 2i !e&eia au d"eptu"iegale..? a"t. 2#@ +B"batul 2i !e&eia au d"eptu"i 2i obliga(ii egale n c-to"ie.. .%. &n concepia noului %od civil, cstoria poate fi nc'eiat numai ntre un (r(at i o femeie Ga"t. 2#9 alin. (1% 2i (2%H, p"ecu& 2i a"t. 271 !ac e8p"e- "e!e"i"e la b"bat 2i !e&eie. Mai &ult, a"t. 277 p"evede e8p"e- inte"'ice"ea -au ec1ivala"ea uno" !o"&e de convie(ui"e cu c-to"ia3 , dup cu& u"&ea'@ +(1% A-te inte"'i- c-to"ia dint"e pe"-oane de acela2i -e8. (2% C-to"iile dint"e pe"-oane de acela2i -e8 nc1eiate -au cont"actate n -t"intate !ie de cet(eni "o&0ni, !ie de cet(eni -t"ini nu -unt "ecuno-cute n :o&0nia. (/% 4a"tene"iatele civile dint"e pe"-oane de -e8 opu- -au de
12

acela2i -e8 nc1eiate -au cont"actate n -t"intate !ie de cet(eni "o&0ni, !ie de cet(eni -t"ini nu -unt "ecuno-cute n :o&0nia. ($% ,i-po'i(iile legale p"ivind libe"a ci"cula(ie pe te"ito"iul :o&0niei a cet(enilo" -tatelo" &e&b"e ale Dniunii Au"opene 2i ;pa(iului Acono&ic Au"opean "&0n aplicabile.7 . ;e8ul, "e-pectiv di!e"en(a de -e8 a viito"ilo" -o(i, -e dovede2te cu ce"ti!icatul de na2te"e elibe"at pe ba'a actului de na2te"e ).2. *rsta +capacitatea, matrimonial

<"t. $ din C.!a&., n "edacta"ea dat p"in Legea n". 288/200710, a"e u"&to"ul con(inut @ +I0"-ta &ini& de c-to"ie e-te de opt-p"e'ece ani. 4ent"u &otive te&einice, &ino"ul ca"e a &plinit v0"-ta de 2ai-p"e'ece ani -e poate c-to"i n te&eiul unui avi' &edical, cu ncuviin(a"ea p"in(ilo" -i o"i, dup ca', a tuto"elui 2i cu auto"i'a"ea di"ec(iei gene"ale de a-i-ten( -ocial 2i p"otec(ia copilului n a c"ei "a' te"ito"ial 2i a"e do&iciliul. ,ac unul dint"e p"in(i e-te decedat -au -e a!l n i&po-ibilitate de a*2i &ani!e-ta voin(a, ncuviin(a"ea celuilalt p"inte e-te -u!icient. ,ac nu e8i-t nici p"in(i, nici tuto"e ca"e - poat ncuviin(a c-to"ia, e-te nece-a" ncuviin(a"ea pe"-oanei -au a auto"it(ii ca"e a !o-t abilitat - e8e"cite d"eptu"ile p"inte2ti.. Po*!i#i* "!*) 222 $i N)C)'i#): +(1% C-to"ia -e poate nc1eia dac viito"ii -o(i au
1/

&plinit v0"-ta de 18 ani. (2% 4ent"u &otive te&einice, &ino"ul ca"e a &plinit v0"-ta de 13 ani -e poate c-to"i n te&eiul unui avi' &edical, cu ncuviin(a"ea p"in(ilo" -i -au, dup ca', a tuto"elui 2i cu auto"i'a"ea in-tan(ei de tutel n a c"ei ci"cu&-c"ip(ie &ino"ul 2i a"e do&iciliul. 9n ca'ul n ca"e unul dint"e p"in(i "e!u' - ncuviin(e'e c-to"ia, in-tan(a de tutel 1ot"2te 2i a-up"a ace-tei dive"gen(e, av0nd n vede"e inte"e-ul -upe"io" al copilului. (/% ,ac unul dint"e p"in(i e-te decedat -au -e a!l n i&po-ibilitate de a*2i &ani!e-ta voin(a, ncuviin(a"ea celuilalt p"inte e-te -u!icient. ($% ,e a-e&enea, n condi(iile a"t. /98, e-te -u!icient ncuviin(a"ea p"intelui ca"e e8e"cit auto"itatea p"intea-c. (#% ,ac nu e8i-t nici p"in(i, nici tuto"e ca"e - poat ncuviin(a c-to"ia, e-te nece-a" ncuviin(a"ea pe"-oanei -au a auto"it(ii ca"e a !o-t abilitat - e8e"cite d"eptu"ile p"inte2ti.. ,e a-e&enea, pot"ivit a"t. /98 alin. (2% $i N)C)'i#., n ca' de divo"(, p"intele ca"e nu e8e"cit auto"itatea p"intea-c +p-t"ea' d"eptul de a con-i&(i la adop(ia 2i la c-to"ia copilului..

-in analiza comparativ a acestor dispoziii le!ale, rezult urmtoarele@ * .semnri "; -e in-tituie nu&ai o #<!s*+ &i i&+ pent"u nc1eie"ea c-to"iei, din "a(iuni de o"din eugenic, p-i1ic 2i &o"al, p"ecu& 2i
1$

pent"u a a-igu"a un con-i&(&0nt con2tient 2i libe". Nu e-te p"ev'ut o v0"-t &a8i&, deci c-to"ia -e poate nc1eia 2i >n p"agul &o"(ii. (in e8t"e&i- vitae%? =% nu e-te nece-a" - e8i-te o anu&it $i%e!e + $e #<!s*+ nt"e -o(i? totu2i, di!e"en(a de v0"-t !oa"te &a"e poate !i un indiciu, dac -e co"obo"ea' 2i cu alte p"obe, c -*a do"it nc1eie"ea unei c-to"ii !ictive, u"&"indu*-e alte -copu"i dec0t nte&eie"ea unei !a&ilii? '; -e in-tituie "'ee"/i #<!s*+ &"*!i&o i"l+ &i i&+5 "*<* pe *!( =+!="*5 '<* /i pe *!( %e&eie, 2i anu&e * '" !eg(l+ > 14 " i /i > '" e9'epie5 pe *!( &o*i#e *e&ei i'e > 11 " i. I0"-ta &at"i&onial coincide, a-t!el, ca "egul, cu &a5o"atul civil (18 ani%, in-tituindu*-e totodat o capacitate &at"i&onial -pecial, "e-t"0n-, pent"u &ino"ul ca"e a &plinit v0"-ta de 13 ani. ;e con!e" a-t!el e!icien( deplin p"incipiului egalit(ii -e8elo", nltu"0ndu*-e o po-ibil di-c"i&ina"e ce a" !i putut !i invocat n acea-t &ate"ie?

$% condi(iile -peciale pent"u c-to"ia &ino"ului ca"e a &plinit v0"-ta de 13 ani -unt@ e8i-ten(a uno" &otive te&einice11? avi'ul &edical12? ncuviin(a"ea p"in(ilo"1/ -au, dup ca', a tuto"elui o"i a pe"-oanei ca"e a !o-t abilitat - e8e"cite d"eptu"ile p"inte2ti? auto"i'a"ea o"ganului co&petent.

?Deose=i!i) A#" *"3ele oii !egle&e *+!i

1#

N)C)'i#) 'o s"'!+ e9p!es ( ele sol(ii5 !a( de "egle&enta"ea dat a"t. $ din C.!a&., p"in Legea n". 288/2007, '"!e5 - ese +5 ( "( - si e '"!"'*e! $e o(*"*e5 - se s(l '+ ele se p(*e"( $e$('e pe '"le $e i *e!p!e*"!e) "% <uto"i'a"ea pent"u c-to"ia &ino"ului ca"e a &plinit v0"-ta de 13 ani -e va da de in-tan(a de tutel, ia" nu de ,i"ec(ia gene"al de a-i-ten( -ocial 2i p"otec(ia copilului? =% 9n ca'ul n ca"e e8i-t divergen ntre prini, N.C.civ. a p"ev'ut c va decide in-tan(a de tutel, ne!iind &p"t2it -olu(ia p"opu- n doct"in 2i in-pi"at din d"eptul !"ance', n -en-ul c e-te -u!icient ncuviin(a"ea unuia dint"e p"in(i '% 9n ca'ul n ca"e e-te -cindat autoritatea printeasc, n -en-ul c acea-ta -e e8e"cit nu&ai de unul dint"e p"in(i (de e8e&plu, la divo"(%, e-te -u!icient con-i&(&0ntul p"intelui ca"e e8e"cit auto"itatea p"intea-c? $%9n ceea ce p"ive2te !o"&a n ca"e -e d ncuviinarea de ctre prini sau alte persoane, a"t. $ C.!a&., n "edacta"ea dat p"in Legea n". 288/2007, nu p"evede ni&ic cu p"ivi"e la !o"&ele n ca"e t"ebuie e8p"i&at con-i&(&0ntul de ct"e pe"-oanele c1e&ate - ncuviin(e'e c-to"ia &ino"ului, n ce &o&ent t"ebuie - inte"vin o"i n !a(a c"ei auto"it(i -e e8p"i&. 9n tce"ea te8tului de lege, -unt po-ibile &ai &ulte -olu(ii, cu& a" !i@ * ncuviin(a"ea poate !i dat de ct"e p"in(i ve"bal n ti&pul
13

o!icie"ii c-to"iei, evident dac pe"-oanele "e-pective -unt p"e'ente? * n ca'ul n ca"e pe"-oanele nu pot !i p"e'ente la nc1eie"ea c-to"iei, &ino"ul a" putea !ace dovada ob(ine"ii con-i&(&0ntului ce"ut de lege p"int"*un act autentic? * ncuviin(a"ea poate !i dat p"int"*o decla"a(ie !cut de pe"-oana n cau' la -e"viciul de -ta"e civil n a c"ei "a' ad&ini-t"ativte"ito"ial a"e do&iciliul -au "e2edin(a, ca"e - o t"an-&it, nt"*un anu&it te"&en, la -e"viciul de -ta"e civil unde u"&ea' a -e nc1eia c-to"ia.

N)C)'i#) sol(io e"z+ "'e"s*+ p!o=le&+, n -en-ul c, pot"ivit a"t. 280 alin. (/%, p"in(ii -au, dup ca', tuto"ele, +vor face personal o declaraie la serviciul de stare civil, prin care ncuviineaz ncheierea cstoriei. */nsuficiene ale noii re!lementri cu privire la ncuviinarea prinilor "; Art. 3!" alin. (2%, pot"ivit c"uia, n ca' de divo"(, p"intele ca"e nu e8e"cit auto"itatea p"intea-c +p-t"ea' d"eptul de a con-i&(i la adop(ia 2i la c-to"ia copilului., int" n cont"adic(ie cu a"t. 2#2 alin. ($%, ca"e p"evede c, n ace-t ca', e-te -u!icient ncuviin(a"ea p"intelui ca"e e8e"cit auto"itatea p"intea-c =; ;e poate di-cuta dac "e!u'ul p"in(ilo" e-te -au nu di-c"e(iona", "e-pectiv dac poate !i atacat n in-tan( de ct"e cel inte"e-at. <p"ecie& c -olu(ia a" t"ebui - !ie n -en-ul po-ibilit(ii de a ataca la in-tan( "e!u'ul ne5u-ti!icat al p"in(ilo" de a
17

ncuviin(a c-to"ia copilului lo". <cea-ta n-ea&n c p"in(ii nu pot "e!u'a n &od di-c"e(iona" - ncuviin(e'e c-to"ia, ci -e pot opune n &-u"a n ca"e acea-ta a" !i cont"a" inte"e-ului -upe"io" al copilului. act pe"&i-iv, de a-i-ta"e a &ino"ului, nt"*un ve"itabil +con-i&(&0nt la c-to"ie., ia" "e!u'ul p"in(ilo" de a ncuviin(a c-to"ia -*a" t"an-!o"&a nt"*un i&pedi&ent di"i&ant 2i a"bit"a", de natu" - aduc atinge"e -ub-tan(ei n-2i a d"eptului !unda&ental de a -e c-to"i? '; ;e pune, de a-e&enea, p"oble&a de a dete"&ina !o"(a 5u"idic a ncuviin("ii p"in(ilo", "e-pectiv, dac actul ncuviin("ii e-te -au nu "evocabil A-te nendoielnic !aptul c, dup nc1eie"ea c-to"iei, ncuviin(a"ea nu &ai poate !i "evocat, ceea ce n-ea&n c p"oble&a -*a" putea pune nu&ai pent"u pe"ioada cup"in- nt"e data ncuviin("ii 2i cea a celeb""ii c-to"iei. C1ia" dac, n p"incipiu, actele unilate"ale -unt i"evocabile, n &ate"ia auto"i'"ilo" (ncuviin("ilo"%, t"ebuie - -e !ac di-tinc(ie nt"e -itua(ia n ca"e &ecani-&ul auto"i'"ii e-te in-tituit c1ia" n inte"e-ul titula"ului auto"i'"ii (c0nd auto"i'a"ea e-te i"evocabil nc de la e&ite"e% 2i -itua(ia n ca"e &ecani-&ul auto"i'"ii e-te in-tituit ca &-u" de oc"oti"e a pe"-oanei (c0nd auto"i'a"ea, p"in natu"a ei, poate !i "evocat p0n cel &ai t0"'iu la nc1eie"ea actului p"oiectat, av0nd n vede"e c nici bene!icia"ul auto"i'"ii, nici te"(ii nu au dob0ndit v"eun d"ept, pe de o pa"te, ia", pe de alt pa"te, o"icu& bene!icia"ul auto"i'"ii nu poate p"etinde altceva dec0t ca auto"i'a"ea - -e "eali'e'e n -copul oc"oti"ii -ale%.
18

alt

inte"p"eta"e a" t"an-!o"&a p"actic ncuviin(a"ea p"in(ilo" dint"*un

).0%omunicarea reciproc a strii sntii ;ub i&pe"iul C.!a&., pot"ivit a"t. 10@ + C-to"ia nu -e va nc1eia dac viito"ii -o(i nu decla" c 2i*au co&unicat "ecip"oc -ta"ea -nt(ii lo". 9n ca'ul n ca"e, p"in lege -pecial, e-te op"it c-to"ia celo" -u!e"in'i de anu&ite boli, -e vo" aplica di-po'i(iile acelei legi.. ,e a-e&enea, a"t. 28 alin. 2 din Legea n".119/1993 p"evede c o!i(e"ul de -ta"e civil, ca"e p"i&e2te decla"a(ia de c-to"ie, -olicit viito"ilo" -o(i - p"e'inte, p"int"e alte acte, 2i ce"ti!icatele &edicale p"ivind -ta"ea -nt(ii ace-to"a. Potrivit art. 2"1 din 2.%.civ.$ +C-to"ia nu -e nc1eie dac viito"ii -o(i nu decla" c 2iau co&unicat "ecip"oc -ta"ea -nt(ii lo". ,i-po'i(iile legale p"in ca"e e-te op"it c-to"ia celo" ca"e -u!e" de anu&ite boli "&0n aplicabile.. 3ezult c, pe fond, re!lementarea este aceeai, cu deose(irea c, potrivit 2oului %od civil, condiia nu este prevzut n rndul condiiilor de fond pentru nc'eierea cstoriei, ci n cate!oria formalitilor pentru nc'eierea cstoriei) A8plica(ia con-t n aceea c, din punct de vede"e !o"&al, ndeplini"ea ace-tei condi(ii -e con-tat p"in +decla"a(ia. -o(ilo" n ace-t -en- odat cu decla"a(ia de c-to"ie. 7"ebuie p"eci'at 2i !aptul c, pot"ivit a"t. 9 C.!a&.,
19

"e-pectiv art. 2#6 din %.&.civ., nu -e pot c-to"i alienatul &intal 2i debilul &intal. 4"in u"&a"e, -ta"ea de boal, cu e8cep(ia aliena(iei 2i debilit(ii &intale, nu con-tituie o piedic legal la nc1eie"ea c-to"iei, da" e-te obligato"iu ca viito"ii -o(i - -e in!o"&e'e "ecip"oc a-up"a -t"ii -nt(ii, pent"u ca 1ot"0"ea de a nc1eia c-to"ia - poat !i luat n cuno2tin( de cau'. Ne"e-pecta"ea ace-tei condi(ii de !ond poate conduce la anula"ea c-to"iei pent"u dol p"in "eticen(. )..4. %onsimmntul la cstorie C-to"ia nu -e poate nc1eia dec0t p"in con-i&(&0ntul libe" 2i deplin al viito"ilo" -o(i, ace-ta !iind totodat 2i un p"incipiu de o"din con-titu(ional (a"t. $8 alin. 1 din Con-titu(ie%. 'u( i)periul &odului fa)iliei, potrivit art. * alin. +3,, -.a)ilia are la (az cstoria li(er consi)it ntre soi., iar confor) art. *6 alin. +*, teza /, -&storia se ncheie prin consi))0ntul viitorilor soi. 4ot"ivit a"t. 271 din N.C.civ., +C-to"ia -e nc1eie ntre (r(at 1i fe)eie prin consi))0ntul personal 1i li(er al acestora. P!"'*i'5 o(l Co$ 'i#il ( "$('e &o$i%i'+!i - "'e"s*+ &"*e!ie) Con-i&(&0ntul e-te de e-en(a c-to"iei 2i t"ebuie - ndeplinea-c u"&toa"ele 'o $iii $e #"li$i*"*e: "; Co si&+&< *(l *!e=(ie s+ e9is*e) ,ato"it "egle&ent"ii -t"icte a p"ocedu"ii nc1eie"ii c-to"iei, n condi(iile n ca"e c-to"ia -e nc1eie n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil, ca'u"ile de lip- a con-i&(&0ntului nu pot !i dec0t !oa"te
20

"a"e. =; Co si&+&< *(l s+ %ie li=e!. C-to"ia a"e la ba' libe"tatea viito"ilo" -o(i de a nc1eia o c-to"ie. 4"incipiul libe"t(ii nc1eie"ii c-to"iei e-te p"ev'ut de o -e"ie de acte inte"na(ionale (a"t. 13 pct. 1 din ,ecla"a(ia unive"-al a d"eptu"ilo" o&ului? a"t. 2/ alin. (2% din 4actul inte"na(ional cu p"ivi"e la d"eptu"ile civile 2i politice? CA, con-ac", n a"t.12, d"eptul !unda&ental al b"batului 2i al !e&eii de a -e c-to"i, n condi(iile legii%. 9n d"eptul inte"n, p"incipiul e-te de o"dine public 2i a"e o valoa"e con-titu(ional@ pot"ivit "!*) .4 "li .( 1% $i Co s*i*(ie, !a&ilia -e nte&eia' pe c-to"ia libe" con-i&(it nt"e -o(i, ia" pot"ivit alin. (2%, condi(iile de nc1eie"e a c-to"iei -e -tabile-c p"in lege. Libe"tatea &at"i&onial p"e-upune@ d"eptul pe"-oanei de a -e c-to"i, d"eptul de a*2i alege n &od libe" viito"ul -o(, p"ecu& 2i d"eptul pe"-oanei de a nu -e c-to"i. '; Co si&+&< *(l s+ e&" e $e l" o pe!so" + '( $is'e! +&< *) 4ot"ivit a"t. 9 te'a a ))*a C.!a&., e-te op"it - -e c-to"ea-c acela ca"e e-te v"e&elnic lip-it de !acult(ile -ale &intale, te8tul av0nd n vede"e nu&ai lip-a accidental a di-ce"n&0ntului la nc1eie"ea c-to"iei. No(l Co$ 'i#il !egle&e *e"z+ lips" $is'e! +&< *(l(i n a"t. 299, $is*i '* $e "lie "i" /i $e=ili*"*e" &i *"l+) $; Co si&+&< *(l s+ ( %ie #i'i"*) Iiciile de con-i&(&0nt la nc1eie"ea c-to"iei -unt, pot"ivit a"t. 21 C.!a&., e"oa"ea a-up"a identit(ii !i'ice a viito"ului -o(, dolul 2i violen(a. <cea-t "egle&enta"e a"e co"e-pondent n p"evede"ile
21

a"t. 298 din N.C.civ. ,up cu& a& evocat de5a, e"oa"ea nu con-tituie viciu de con-i&(&0nt la c-to"ie dec0t dac poa"t a-up"a identit(ii !i'ice a celuilalt -o( (a"t. 21 alin. (1% C.!a&., "e-pectiv a"t. 298 alin. (2% din N.C.civ.%, &p"e5u"a"e ap"oape i&po-ibil de nt0lnit n p"actic, dato"it condi(iilo" de !o"& e8t"e& de "igu"oa-e p"ev'ute de lege pent"u nc1eie"ea c-to"iei. Cu p"ivi"e la $ol, 5u"i-p"uden(a a identi!icat o -e"ie de &p"e5u""i de !apt con-titutive de dol (inclu-iv p"in "eticen(% la nc1eie"ea c-to"iei, cel &ai !"ecvent !iind a-cunde"ea -t"ii de boal c"onic, g"av, cu e8cep(ia aliena(iei -au debilit(ii &intale ca"e at"age nulitatea ab-olut a c-to"iei. Nu at"age anula"ea c-to"iei a-cunde"ea uno" a!ec(iuni &ino"e 2i vindecabile, p"ecu& nev"o' a-tenic -au a!ec(iuni ginecologice. 9n -c1i&b, i&po-ibilitatea de a p"oc"ea con-tituie o a!ec(iune g"av ca"e poate conduce la anula"ea c-to"iei. Ale&entul a-up"a c"uia poa"t dolul t"ebuie - !ie, de-igu", dete"&inant pent"u lua"ea deci'iei p"ivind c-to"ia, n -en-ul c acela al c"ui con-i&(&0nt a !o-t viciat nu a" !i nc1eiat*o dac a" !i cuno-cut "ealitatea a-cun- p"in &anope"ele dolo-ive, !ie ele co&i-ive o"i o&i-ive (nu e-te cau' de nulitate a-cunde"ea v0"-tei, a -t"ii civile de copil din a!a"a c-to"iei -au a -itua(iei &ate"iale%. o"iei -au a -itua(iei &ate"iale%. Viole "5 ca viciu de con-i&(&0nt, t"ebuie - aib un anu&it g"ad de inten-itate o"i g"avitate, apt - -iluia-c voin(a celui ca"e con-i&te la c-to"ie. Ca 2i n d"eptul co&un, violen(a poate !i !i'ic -au &o"al. ,ato"it acelo"a2i condi(ii de !o"& ale c-to"iei, -t"ict 2i "igu"o- "egle&entate de lege, violen(a !i'ic e-te, p"actic, ap"oape i&po-ibil de nt0lnit n acea-t &ate"ie? &ai
22

p"obabil poate !i e8i-ten(a unei cau'e de violen( &o"al, da" acea-ta nu poate - con-tea n -i&pla te&e"e "eve"en(ia" !a( de p"in(i -au, eventual, alte "ude ca"e a" putea e8e"cita p"e-iuni a-up"a viito"ilo" -o(i pent"u nc1eie"ea c-to"iei. 9n o"ice ca', n ap"ecie"ea e8i-ten(ei 2i i&pactului violen(ei F indi!e"ent de natu"a -a F a-up"a viito"ilo" -o(i t"ebuie - !ie avut n vede"e -itua(ia conc"et a victi&ei, -ta"ea -a p-i1ic, nivelul de educa(ie etc. e; Co si&+&< *(l *!e=(ie $"* - s'op(l - *e&eie!ii ( ei %"&ilii) 9n d"eptul co&un, con-i&(&0ntul t"ebuie dat cu inten(ia de a p"oduce e!ecte 5u"idice, adic auto"ul -u t"ebuie - aib inten(ia de a -e anga5a 5u"idice2te. <cea-t condi(ie capt valen(e -peci!ice n &ate"ia nc1eie"ii c-to"iei, n ca'ul c"eia inten(ia nu poate !i dec0t aceea a nte&eie"ii unei !a&ilii. 2e lege lata, c1ia" dac acea-t idee nu e-te con-ac"at e8p"e- n nici un act no"&ativ, ea "e'ult indi"ect din unele te8te legale, ca"e p"evd c !a&ilia -e nte&eia' pe '+s+*o!ie @a"t. $8 alin. (1% din Con-titu(ie% o"i a"e la (az cstoria (a"t. 1 alin. (/% C.!a&.%. Lip-a ace-tei inten(ii de a nte&eia o !a&ilie 2i nc1eie"ea c-to"iei n alte -copu"i cali!ic o a-t!el de c-to"ie ca fiind fictiv (ne"egle&entat de Codul !a&iliei%, ia" -anc(iunea ca"e inte"vine e-te nulitatea ab-oluta. 2oul %od civil re!lementeaz expres cstoria fictiv n art. 245. %; Co si&+&< *(l *!e=(ie s+ %ie e9p!i&"* pe!so "l <cea-t condi(ie p"e-upune ca !ieca"e -o( - 2i e8p"i&e con-i&(&0ntul pe"-onal, n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil (a"t. 13 C.!a&., "e-pectiv a"t. 287 din N.C.civ.%. 9n d"eptul no-t"u nu
2/

e8i-t nici o e8cep(ie de la acea-t "egul, c-to"ia ne!iind -u-ceptibil de a !i nc1eiat p"in "ep"e'enta"e

Se'i( e" 2) Co $iii $e %o $ eg"*i#e @i&pe$i&e *ele l" '+s+*o!ie% 2)1) Noi( e &ondiiile de fond negative (i&pedi&entele -au piedicile la c-to"ie% -unt )pre3urri de fapt sau de drept care )piedic ncheierea cstoriei. Ca natur 3uridic, i&pedi&entele -unt li&ite legale ale capacitii )atri)oniale -au ale dreptului de a ncheia o cstorie +incapaciti speciale,. 9nt"*adev", dreptul de a nc'eia o cstorie este un drept fundamental al persoanei, con-ac"at de a"t. $8 alin. (1% din Con-titu(ie 2i a"t. 12 din CA, , da" e8e"cita"ea lui -e -upune legilo" !iec"ei ("i, ca"e -tabile-c n conc"et ca"e -unt condi(iile legale pent"u nc1eie"ea valabil a c-to"iei. La ba'a i&pedi&entelo" -tau "a(iuni de o"din biologic, p-i1ologic, -ocial 2i &o"al. 0.2. %lasificare )&pedi&entele la c-to"ie -e cla-i!ic dup u"&toa"ele
2$

c"ite"ii@ "; din punctul de vede"e al s" 'i( ii nclc"ii lo", i&pedi&entele -unt diri)ante 2i prohi(itive. 9nclca"ea i&pedi&entelo" di"i&ante at"age -anc(iunea nulit(ii c-to"iei, n ti&p ce nclca"ea celo" p"o1ibitive at"age nu&ai -anc(iuni ad&ini-t"ative pent"u o!i(e"ul de -ta"e civil ca"e a celeb"at c-to"ia n di-p"e(ul lo"? =% din punctul de vede"e al opoz"=ili*+ii lo", "e-pectiv al pe"-oanelo" nt"e ca"e ele e8i-t i&pedi&entele -unt a(solute 2i "elative. <-t!el, i&pedi&entele ab-olute op"e-c c-to"ia unei anu&ite pe"-oane cu o"ice alte pe"-oane, ia" cele "elative op"e-c c-to"ia unei pe"-oane doa" cu o alt pe"-oan, dete"&inat. %u se confund aceast clasificare cu aceea a nulitilor n a(solute 1i relative. ,e e8e&plu, "udenia e-te un i&pedi&ent "elativ, deoa"ece inte"'ice c-to"ia nt"e pe"-oanele ca"e -unt "ude, da" -anc(iunea ca"e -e aplic n ca'ul nclc"ii ace-tui i&pedi&ent e-te nulitatea ab-olut

0.0. .naliza impedimentelor la cstorie ,),)1) Aig"&i" 4ot"ivit a"t. # C.!a&., e-te op"it - -e c-to"ea-c b"batul ca"e e-te c-to"it -au !e&eia ca"e e-te c-to"it. Art. 2#3 N.C.civ. p"evede, de a-e&enea, c +A-te inte"'i- nc1eie"ea unei noi c-to"ii de ct"e pe"-oana ca"e e-te c-to"it..
2#

Es*e 'o s"'!"*5 "s*%el5 p!i 'ipi(l &o og"&iei, a c"ui nclca"e con-tituie in!"ac(iunea de biga&ie, inc"i&inat de a"t. /0/ C.pen. )&pedi&entul e-te di"i&ant (pot"ivit a"t. 19 C.!a&., nclca"ea lui -e -anc(ionea' cu nulitatea ab-olut% 2i ab-olut (pe"-oana c-to"it nu -e poate c-to"i cu nici o alt pe"-oan%. 9n ca'ul a dou c-to"ii -ucce-ive, -e pot !ace u"&toa"ele p"eci'"i, n "apo"t cu -oa"ta p"i&ei c-to"ii@ * dac p"i&a c-to"ie nu a !o-t valabil nc1eiat 2i e-te lovit de nulitate, ia" pe"-oana n cau' nc1eie o a doua c-to"ie, nu e8i-t biga&ie, c1ia" dac p"i&a c-to"ie e-te decla"at nul dup nc1eie"ea celei de*a doua c-to"ii, deoa"ece nulitatea a"e, n p"incipiu, e!ect "et"oactiv? * dac p"i&a c-to"ie -e de-!ace p"in divo"( (a"t. /7 alin. (2% 2i a"t. /8 C.!a&.%, nu e8i-t biga&ie, da" nu&ai dac cea de a doua c-to"ie e-te nc1eiat dup data "&0ne"ii i"evocabile (de!initive, pot"ivit N.C.civ.% a 1ot"0"ii de divo"( (a"t. /9 alin. (1% C.!a&., a"t. /82 alin. (1% din N.C.civ.%? * dac p"i&a c-to"ie ncetea' p"in dece-ul unuia dint"e -o(i, nu e8i-t biga&ie, dac data nc1eie"ii celei de a doua c-to"ii -e -ituea' dup data dece-ului. 9n ca'ul n ca"e -o(ul din p"i&a c-to"ie e-te decla"at &o"t p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c, ceea ce inte"e-ea', e-te data &o"(ii -tabilit p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c 2i acea-t dat t"ebuie - !ie ante"ioa" nc1eie"ii noii c-to"ii de ct"e -o(ul -up"avie(uito".

Cea de a doua c-to"ie poate !i decla"at nul, c1ia" dac nt"e ti&p ea a ncetat p"in dece-ul o"ic"uia dint"e -o(i, inclu-iv al -o(ului biga&, -au a !o-t de-!cut p"in divo"(. ,e e4e)plu, nulitatea c-to"iei pent"u biga&ie poate !i
23

decla"at c1ia" dac, nt"e ti&p, -o(ul biga& a decedat. 9n ace-t, ca', -o(ul din p"i&a c-to"ie a"e tot inte"e-ul - cea" de-!iin(a"ea celei de a doua c-to"ii pent"u biga&ie, pent"u a nltu"a de la &o2teni"e pe -o(ul -up"avie(uito" din cea de a doua c-to"ie. ,ac, n-, ace-ta din u"& a !o-t de bun*c"edin(, necuno-c0nd cau'a de biga&ie, p-t"ea' calitatea de -o( p0n la de-!iin(a"ea c-to"iei, a-t!el nc0t la &o2teni"ea -o(ului biga& va veni at0t -o(ul -up"avie(uito" din p"i&a c-to"ie, c0t 2i cel din cea de a doua c-to"ie. 4ot"ivit a"t. 22 din C. !a& (a"t. 29/ alin. (2% din N)C)'i#);5 n ca'ul n ca"e -o(ul unei pe"-oane decla"at &oa"t -*a "ec-to"it 2i, dup acea-ta, 1ot"0"ea decla"ativ de &oa"te e-te anulat, c-to"ia cea nou e-te valabil, ia" p"i&a c-to"ie e-te de-!cut pe data nc1eie"ii noii c-to"ii. A-te un ca' de apa"ent biga&ie -olu(ionat de legiuito" n !avoa"ea celei de*a doua c-to"ii, (in0nd -ea&a de !aptul c acea-ta e-te cea ca"e p"oduce e!ecte, p"in e8i-ten(a n !apt a "ela(iilo" de !a&ilie. <"t. 29/ alin. (2% din N.C.civ. p"evede expres condiia ca soul care s6a recstorit s fi fost de (un6credin, soluie pe care doctrina a susinut6o si su( imperiul %odului familiei. 9n ca' cont"a", e8i-t biga&ie. ,),)2) R($e i" 4ot"ivit a"t. 3 alin. (1% C.!a&. (a"t. 27$ alin. (1% din N.C.civ.%, e-te op"it cstoria ntre rudele n linie dreapt, la nesf0r1it, precu) 1i ntre cele n linie colateral p0n la al patrulea grad inclusiv. Cu toate ace-tea, alin. (2% al a"t. 3 din C.!a&. p"evede c, pent"u &otive te&einice, c-to"ia nt"e "udele n linie colate"al#1 de g"adul al pat"ulea (ve"i% poate !i ncuviin(at de p"e2edintele
27

con-iliului 5ude(ean n cup"in-ul c"uia cel ca"e ce"e acea-t ncuviin(a"e 2i a"e do&iciliul -au, dup ca', de ct"e p"i&a"ul gene"al al &unicipiului Bucu"e2ti (a"t. 28 alin. (2% din Legea n". 119/1993%. Motivele te&einice pot - con-tea, -p"e e8e&plu, n -ta"ea de g"aviditate a viitoa"ei -o(ii. 3e!lementarea se menine 2i -ub imperiul 2oului %od civil +alin. +2, al art. 2#4,, cu particularitatea c dispensa de rudenie, adic autorizarea, se acord de instana de tutel n a c"ei ci"cu&-c"ip(ie 2i a"e do&iciliul cel ca"e ce"e ncuviin(a"ea, pe ba'a unui avi' &edical -pecial n ace-t -en-.

0.0.0. Tutela 4ot"ivit art. " C.!a&., n ti&pul tutelei, c-to"ia e-te op"it nt"e tuto"e 2i pe"-oana &ino" ce -e a!l -ub tutela -a. <ceea2i "egle&enta"e -e "eg-e2te n a"t. 27# din N.C.civ. )&pedi&entul e-te relativ, prohi(itiv -ub i&pe"iul C.!a&. (nu at"age nulitatea c-to"iei% 2i dirimant -ub i&pe"iul N.C.civ., ca"e l -anc(ionea' cu nulitatea "elativ.

0.0.4. .lienaia, de(ilitatea mintal i lipsa vremelnic a facultilor mintale 4ot"ivit a"t. 9 te'a ) C.!a&., e-te op"it - -e c-to"ea-c alienatul &intal 2i debilul &intal. 3e!lementarea identic -e "eg-e2te n art. 2#6 din N.C.civ. ;p"e deo-ebi"e de a"t. 9 C.!a&., ca"e n te'a a ))*a, inte"'ice c-to"ia celui lip-it v"e&elnic de !acult(ile &intale, c0t
28

ti&p nu a"e di-ce"n&0ntul !aptelo" -ale, noul %od civil re!lementeaz distinct aceast ipotez n art. 244. Con(inutul no"&ativ e-te identic, nu&ai c, din punctul de vede"e al te1nicii legi-lative, -*a optat pent"u dou te8te -epa"ate, -anc(iunea !iind di!e"it pent"u !ieca"e ca' n pa"te. <-t!el, nu&ai aliena(ia -au debilitatea &intal e-te i&pedi&ent la c-to"ie a c"ui nclca"e -e -anc(ionea' cu nulitatea ab-olut, pe c0nd lip-a v"e&elnic a di-ce"n&0ntului con-tituie doa" o cau' de nulitate "elativ. Lip-a v"e&elnic a di-ce"n&0ntului poate !i dete"&inat de dive"-e cau'e (boal g"av, alta dec0t aceea ca"e poate !i cali!icat ca aliena(ie &intal -au debilitate &intal, be(ie, 1ipno' etc.%

CAPITOLUL 2 Fo!&"li*+i pe *!( - '8eie!e" '+s+*o!iei

Se'i( e" 1) R"i( e" !egle&e *+!ii) Cl"si%i'"!e No(l Co$ 'i#il !egle&e *e"z+ %o!&"li*+ile pe *!( - '8eie!e" '+s+*o!iei n a"t. 2#"52!2. ,i-po'i(iile legale din Legea n". 119/1993 vo" !i &odi!icate n &od co"e-pun'to" p"in legea pent"u pune"ea n aplica"e a N.C.civ. Co $iiile $e %o!&+ ale c-to"iei -unt p"ev'ute n u"&toa"ele s'op(!i@ "; pent"u a a-igu"a ndeplini"ea condi(iilo" de !ond ale c-to"iei 2i lip-a i&pedi&entelo" la c-to"ie? =; pent"u a a-igu"a "ecunoa2te"ea public a c-to"iei? '; pent"u a a-igu"a &i5loacele de p"ob a c-to"iei.
29

,in punctul de vede"e al &o&entului n ca"e inte"vin, condi(iile de !o"& ale c-to"iei pot !i 'l"si%i'"*e - @ 1; !o"&alit(i p"e&e"gtoa"e nc1eie"ii c-to"iei? 2; !o"&alit(i p"ivind nc1eie"ea/celeb"a"ea c-to"iei (ca"e dete"&in 2i &o&entul nc1eie"ii c-to"iei%? ,; !o"&alit(i ulte"ioa"e nc1eie"ii c-to"iei (n cad"ul c"o"a -e a-igu" 2i dovada c-to"iei%.

Se'i( e" 2) Fo!&"li*+i p!e&e!g+*o"!e 'ele=!+!ii '+s+*o!iei 9n cad"ul ace-to" !o"&alit(i -e n-c"iu@ B ,ecla"a(iile pent"u nc1eie"ea c-to"iei, "e-pectiv@ decla"a(ia p"ivind co&unica"ea "ecip"oc a -t"ii de -ntate, decla"a(ia de c-to"ie, decla"a(ia cu p"ivi"e la nu&e, decla"a(ia pent"u ncuviin(a"ea c-to"iei &ino"ului? J4ublicitatea decla"a(iei de c-to"ie? J po'i(ia la c-to"ie. 2.). -eclaraiile pentru nc'eierea cstoriei 2.).). -eclaraia privind comunicarea reciproc a strii de sntate 4ot"ivit art. 2"1 din 2.%.civ., +C-to"ia nu -e nc1eie dac viito"ii -o(i nu decla" c 2i*au co&unicat "ecip"oc -ta"ea -nt(ii lo". ,i-po'i(iile legale p"in ca"e e-te op"it c-to"ia celo" ca"e -u!e" de anu&ite boli "&0n aplicabile..
/0

2.).2. -eclaraia de cstorie Potrivit art. 21$ 2.%.civ.7 +(1% Cei ca"e vo" - -e c-to"ea-c vo" !ace pe"-onal decla"a(ia de c-to"ie, pot"ivit legii, la p"i&"ia unde u"&ea' a -e nc1eia c-to"ia. (2% 9n ca'u"ile p"ev'ute de lege, decla"a(ia de c-to"ie -e poate !ace 2i n a!a"a -ediului p"i&"iei. (/% <tunci c0nd viito"ul -o( e-te &ino", p"in(ii -au, dup ca', tuto"ele vo" !ace pe"-onal o decla"a(ie p"in ca"e ncuviin(ea' nc1eie"ea c-to"iei. ,i-po'i(iile a"t. 272 alin. (#% "&0n aplicabile. ($% ,ac unul dint"e viito"ii -o(i, p"in(ii -au tuto"ele nu -e a!l n localitatea unde u"&ea' a -e nc1eia c-to"ia, ei pot !ace decla"a(ia la p"i&"ia n a c"ei "a' te"ito"ial 2i au #7 do&iciliul -au "e2edin(a, ca"e o t"an-&ite, n te"&en de $8 de o"e, la p"i&"ia unde u"&ea' a -e nc1eia c-to"ia.. ,e a-e&enea, art. 21) din 2.%.civ. p"evede c + (1% 9n decla"a(ia de c-to"ie, viito"ii -o(i vo" a"ta c nu e8i-t niciun i&pedi&ent legal la c-to"ie 2i vo" &en(iona nu&ele de !a&ilie pe ca"e l vo" pu"ta n ti&pul c-to"iei, p"ecu& 2i "egi&ul &at"i&onial ale-. (2% dat cu decla"a(ia de c-to"ie ei vo" p"e'enta dove'ile ce"ute de lege pent"u nc1eie"ea c-to"iei..

,in anali'a co&pa"ativ a celo" dou "egle&ent"i


/1

"e'ult o "egle&enta"e identic@ 2eclaraia de cstorie tre(uie s cuprind@ voina nendoielnic a viito"ilo" -o(i de a -e c-to"i, !aptul c ndepline-c condiiile le!ale pent"u c-to"ie, "e-pectiv c nu exist impedimente la cstorie, p"ecu& i numele pe ca"e l vo" pu"ta n ti&pul c-to"iei. 2.).0. -eclaraia cu privire la nume 9n p"e'ent, decla"a(ia cu p"ivi"e la nu&e -e poate !ace n- 2i ulte"io" n"egi-t""ii decla"a(iei de c-to"ie, p0n la nc1eie"ea c-to"iei, n -c"i-, 2i -e ane8ea' la decla"a(ia de c-to"ie (a"t. $1 alin. (2% . 4ot"ivit art. 212 din 2.%.civ., +Iiito"ii -o(i pot conveni - 2i p-t"e'e nu&ele dinaintea c-to"iei, - ia nu&ele o"ic"uia dint"e ei -au nu&ele lo" "eunite. ,e a-e&enea, un -o( poate - 2i p-t"e'e nu&ele de dinaintea c-to"iei, ia" cellalt - poa"te nu&ele lo" "eunite.. 2.).4. -eclaraia pentru ncuviinarea cstoriei minorului ;p"e deo-ebi"e de actuala "egle&enta"e, ca"e nu "egle&entea' !o"&a n ca"e p"in(ii -au tuto"ele ncuviin(ea' c-to"ia &ino"ului, a"t. 280 alin. (/% p"evede e8p"e- c ace2tia vo" !ace pe"-onal o decla"a(ie la p"i&"ia unde u"&ea' - -e nc1eie c-to"ia. <ceea2i -olu(ie -e aplic 2i n ca'ul alto" pe"-oane -au auto"it(i abilitate - e8e"cite d"eptu"ile p"inte2ti..

2.2. Pu(licitatea declaraiei de cstorie

/2

;ub i&pe"iul Codului !a&iliei, dup n"egi-t"a"ea decla"a(iilo" de c-to"ie, -e va !ace publicitatea inten(iei de c-to"ie a viito"ilo" -o(i. <-t!el, pot"ivit a"t. 1/1din C.!a&. 2i a"t. 281 din Legea n". 119/1993, int"odu-e p"in Legea n". 2//1999, decla"a(ia de c-to"ie -e public, n e8t"a-, nt"*un loc anu&e -tabilit la -ediul p"i&"iei unde -e va nc1eia c-to"ia, p"in g"i5a o!i(e"ului de -ta"e civil. A8t"a-ul t"ebuie - cup"ind, n &od obligato"iu, data a!i2"ii, datele de -ta"e civil ale viito"ilo" -o(i, p"ecu& 2i n2tiin(a"ea c o"ice pe"-oan poate !ace opo'i(ie la c-to"ie, n te"&en de 10 'ile de la data a!i2"ii (a"t. 1/1 alin. 2 din C.!a&.%. 2oul %od civil n art. 201 con(ine o re!lementare aproape identic, astfel7 +(1% 9n aceea2i 'i cu p"i&i"ea decla"a(iei de c-to"ie, o!i(e"ul de -ta"e civil di-pune publica"ea ace-teia, p"in a!i2a"ea n e8t"a-, nt"*un loc -pecial a&ena5at la -ediul p"i&"iei 2i pe pagina de inte"net a ace-teia unde u"&ea' - -e nc1eie c-to"ia 2i, dup ca', la -ediul p"i&"iei unde cellalt -o( 2i a"e do&iciliul -au "e2edin(a. (2% A8t"a-ul din decla"a(ia de c-to"ie cup"inde, n &od obligato"iu@ data a!i2"ii, datele de -ta"e civil ale viito"ilo" -o(i 2i, dup ca', ncuviin(a"ea p"in(ilo" -au a tuto"elui, p"ecu& 2i n2tiin(a"ea c o"ice pe"-oan poate !ace opo'i(ie la c-to"ie, n te"&en de 10 'ile de la data a!i2"ii. (/% C-to"ia -e nc1eie dup 10 'ile de la a!i2a"ea decla"a(iei de c-to"ie, te"&en n ca"e -e cup"ind at0t data a!i2"ii, c0t 2i data nc1eie"ii c-to"iei. ($% 4"i&a"ul &unicipiului, al -ecto"ului &unicipiului Bucu"e2ti, al o"a2ului -au al co&unei unde u"&ea' a -e nc1eia c-to"ia poate - ncuviin(e'e, pent"u &otive te&einice,
//

nc1eie"ea c-to"iei nainte de &plini"ea te"&enului p"ev'ut la alin. (/%.. Ca 2i ele&ente de noutate, art. 201 2.%.civ. p"evede 2i a!i2a"ea ncuviin("ii p"in(ilo" -au a tuto"elui, dup ca'.

2.0. 8poziia la cstorie 6otrivit art. *4 &.fa)., + "ice pe"-oan poate !ace opune"e la c-to"ie, dac e8i-t o piedic legal o"i dac alte ce"in(e ale legii nu -unt ndeplinite. ,e a-e&enea, art. 2"5 din %.&.civ. p"evede c@ +(1% "ice pe"-oan poate !ace opo'i(ie la c-to"ie, dac e8i-t un i&pedi&ent legal -au dac alte ce"in(e ale legii nu -unt ndeplinite. (2% po'i(ia la c-to"ie -e !ace nu&ai n -c"i-, cu a"ta"ea dove'ilo" pe ca"e -e nte&eia'.. Se'i( e" ,) Fo!&"li*+i p!i#i $ 'ele=!"!e" '+s+*o!iei C-to"ia e-te un act 5u"idic -ole&n, ca"e p"e-upune "e-pecta"ea anu&ito" condi(ii de !o"&, ce"ute ad validitate&. ,at !iind co&ple8itatea ace-to" condi(ii, -e poate vo"bi c1ia" de p"ocedu"a nc1eie"ii c-to"iei. vit a"t. 11 C.!a&. 2i a"t. 27 din Legea n". 119/1993, c-to"ia -e nc1eie de ct"e o!i(e"ul de -ta"e civil, la -ediul -e"viciului public co&unita" de eviden(a pe"-oanelo" -au, dup ca', al p"i&"iei n a c"ei "a' de co&peten( te"ito"ial 2i a"e
/$

do&iciliul -au "e2edin(a unul dint"e viito"ii -o(i. ,e a-e&enea, pot"ivit a"t. 13 C.!a&., a-t!el cu& a !o-t &odi!icat p"in Legea n". 2//1997@ +(1% C-to"ia -e nc1eie p"in con-i&(&0ntul viito"ilo" -o(i, ca"e -unt obliga(i - !ie p"e'en(i &p"eun, n-o(i(i de doi &a"to"i, la -ediul -e"viciului public co&unita" de eviden(a pe"-oanelo", pent"u a*2i e8p"i&a con-i&(&0ntul pe"-onal 2i n &od public n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil. (2% Cu toate ace-tea, n ca'u"ile a"tate de legea -pecial, o!i(e"ul de -ta"e civil va putea nc1eia c-to"ia 2i n a!a"a -ediului -e"viciului de -ta"e civil, cu "e-pecta"ea condi(iilo" p"ev'ute n alin. (1%..

Se'i( e" .) Fo!&"li*+i (l*e!io"!e - '8eie!ii '+s+*o!iei 4. &ntocmirea actului de cstorie ,up nc1eie"ea c-to"iei, o!i(e"ul de -ta"e civil e-te (inut - ndeplinea-c anu&ite !o"&alit(i p"ocedu"ale, &a5o"itatea &enite - a-igu"e dovada c-to"iei. <-t!el, pot"ivit Codului !a&iliei, +,up ce o!i(e"ul de -ta"e civil a luat con-i&(&0ntul viito"ilo" -o(i 2i i*a decla"at c-to"i(i, la cite2te di-po'i(iile din Codul !a&iliei "e!e"itoa"e la d"eptu"ile 2i ndato"i"ile -o(ilo" 2i ntoc&e2te de ndat actul de c-to"ie n "egi-t"ul actelo" de -ta"e civil, ca"e -e -e&nea' de ct"e -o(i, de cei doi &a"to"i 2i de ct"e o!i(e"ul de -ta"e civil.. (a"t. 17 C.!a&., a"t. /1 alin. (1% din Legea n". 119/1993 2i a"t. $$ alin. (1% din
/#

Metodologie%. 7ot astfel, art. 2!8 din %.&.civ. p"evede c +,up nc1eie"ea c-to"iei, o!i(e"ul de -ta"e civil ntoc&e2te, de ndat, n "egi-t"ul actelo" de -ta"e civil, actul de c-to"ie, ca"e -e -e&nea' de ct"e -o(i, de cei 2 &a"to"i 2i de ct"e o!i(e"ul de -ta"e civil..

.)2) Do#"$" '+s+*o!iei

4ot"ivit a"t. 18 din C.!a&., c-to"ia nu poate !i dovedit dec0t p"in ce"ti!icatul de c-to"ie, elibe"at pe ba'a actului ntoc&it n "egi-t"ul de -ta"e civil. ,e a-e&enea, a"t. 1/ din Legea n". 119/1993 p"evede c -ta"ea civil -e dovede2te cu actele de -ta"e civil, p"ecu& 2i cu ce"ti!icatele de -ta"e civil elibe"ate pe ba'a ace-to"a. Cu alte cuvinte, nu&ai ce"ti!icatul de c-to"ie elibe"at pe ba'a actului de -ta"e civil a"e aceea2i pute"e doveditoa"e ca 2i n"egi-t"a"ea n "egi-t"ul actelo" de -ta"e civil. 2oul %od civil con(ine di-po'i(ii -i&ila"e n a"t. 292, pot"ivit c"uia@
/3

+ (1% C-to"ia -e dovede2te cu actul de c-to"ie 2i p"in ce"ti!icatul de c-to"ie elibe"at pe ba'a ace-tuia. (2% Cu toate ace-tea, n -itua(iile p"ev'ute de lege, c-to"ia -e poate dovedi cu o"ice &i5loc de p"ob.. Se'i( e" 0) Fo!&"li*+i p!i#i $ !egi&(l &"*!i&o i"l 4ot"ivit a"t. 291 din N.C.civ., + !i(e"ul de -ta"e civil !ace &en(iune pe actul de c-to"ie de-p"e "egi&ul &at"i&onial ale-. Al a"e obliga(ia ca, din o!iciu 2i de ndat, - co&unice la "egi-t"ul p"ev'ut la a"t. //$ alin. (1%, p"ecu& 2i, dup ca', nota"ului public ca"e a autenti!icat conven(ia &at"i&onial o copie de pe actul de c-to"ie..

TITLUL III NULITATEA C7S7TORIEI CAPITOLUL 1 C"z(!i $e (li*"*e)

9eciunea ). 3e!lementare. %lasificare Ne"e-pecta"ea condi(iilo" ce"ute de lege pent"u valabila nc1eie"e a c-to"iei, ca act 5u"idic, -e -anc(ionea', ca 2i n d"eptul co&un, cu nulitatea. Nulit(ile n &ate"ia c-to"iei pot !i cla-i!icate dup cu& u"&ea'@
/7

a% dup &odul cu& -unt "egle&entate de lege, nulit(ile -unt F de "egul F e8p"e-e, da" e8i-t 2i nulit(i vi"tuale, ca"e nu -unt e8p"e- p"ev'ute de lege. 9n lite"atu"a 5u"idic 2i n 5u"i-p"uden( -*au ad&i- dou a-e&enea ca'u"i de nulitate, 2i anu&e@ c-to"ia nt"e pe"-oane al c"o" -e8 nu e-te di!e"en(iat 2i c-to"ia !ictiv? b% din punctul de vede"e al inte"e-ului oc"otit, nulit(ile c-to"iei -unt ab-olute 2i "elative

6otrivit art. 2!3 din %.&.civ., e-te lovit de nulitate ab-olut c-to"ia nc1eiat cu nclca"ea di-po'i(iilo" p"ev'ute la a"t. 271, 27/, 27$, 273 2i a"t. 287 alin. (1%. ,e a-e&enea, noul Cod civil "egle&entea' e8p"e- nulitatea ab-olut a c-to"iei pent"u lip-a v0"-tei &at"i&oniale n a"t. 29#, p"ecu& 2i a c-to"iei !ictive n a"t. 29#. Nulitatea ab-olut pent"u lip-a di!e"en(ei de -e8, "e-pectiv n ca'ul c-to"iei !ictive e-te e8p"econ-ac"at %.P/T8 : 2 ;fectele nulitii

Se'i( e" 1) P!e'iz+!i p!e"l"=ile Nulitatea c-to"iei a"e ca"acte" 5udicia", n -en-ul c acea-ta t"ebuie - !ie con-tatat, -au, dup ca', p"onun(at de in-tan(a 5udecto"ea-c. C-to"ia e-te de-!iin(at din 'iua "&0ne"ii i"evocabile (de!initive, pot"ivit N.C.civ.% a 1ot"0"ii.

/8

Se'i( e" 2) E%e'*(l !e*!o"'*i# "l (li*+ii '+s+*o!iei A; Rel"iile pe!so "le $i *!e soi. A!ectul "et"oactiv al nulit(ii c-to"iei a!ectea' "ela(iile pe"-onale nepat"i&oniale ale -o(ilo" dup cu& u"&ea'@ a% ;o(ii nu au avut niciodat calitatea de pe"-oane c-to"ite 2i, pe cale de con-ecin(, nu au avut nici una din obliga(iile "e'ult0nd dint"*o a-t!el de -itua(ie. ,e aceea, dac unul dint"e -o(i -*a "ec-to"it p0n la data de-!iin("ii p"i&ei c-to"ii, cea de a doua c-to"ie "&0ne valabil, necon-tituind un ca' de biga&ie? b% ;o(ii "edob0nde-c nu&ele avut nainte de nc1eie"ea c-to"iei, dac ace-ta -e -c1i&ba-e p"in c-to"ie, deoa"ece legea nu p"evede po-ibilitatea p-t""ii nu&elui, ca n ca'ul divo"(ului, 2i nici nu pe"&ite aplica"ea p"in a-e&na"e a di-po'i(iilo" de la divo"( n acea-t &ate"ie? c% 9nt"e -o(i nu a avut loc -u-penda"ea cu"-ului p"e-c"ip(iei e8tinctive a d"eptului la ac(iune, pot"ivit a"t. 1$ alin. (/% din ,ec"etul n". 137/19#8, "e-pectiv a"t. 2#/2 pct. 1 din N.C.civ., 2i a d"eptului de a ce"e e8ecuta"ea -ilit (a"t. $0#1 alin. (1% din C.p".civ.%, cci -e con-ide" c ei nu au !o-t niciodat c-to"i( A; C"p"'i*"*e" $e e9e!'ii(. ,ac, p0n la de-!iin(a"ea c-to"iei, -o(ul &ino" nu a &plinit v0"-ta de 18 ani, dup de-!iin(a"ea c-to"iei nu poate p-t"a capacitatea deplin de e8e"ci(iu dob0ndit la nc1eie"ea c-to"iei, pot"ivit a"t. 8 alin. (/% din ,ec"etul n". /1/19#$, "e-pectiv art. 3" alin. +*, din %.&.civ., deoa"ece -e con-ide" c nu a !o-t c-to"it 2i nu a avut acea-t capacitate nici pent"u t"ecut.

/9

C; Rel"iile p"*!i&o i"le $i *!e soi) A!ectele nulit(ii a-up"a "ela(iilo" pat"i&oniale dint"e -o(i p"ive-c "egi&ul &at"i&onial, obliga(ia de nt"e(ine"e 2i d"eptul de &o2teni"e. "; :egi&ul &at"i&onial nu a e8i-tat. ,ac n pe"ioada cup"in- nt"e nc1eie"ea c-to"iei 2i decla"a"ea nulit(ii c-to"iei -*au dob0ndit anu&ite bunu"i, -e vo" aplica di-po'i(iile d"eptului co&un n &ate"ia dob0ndi"ii p"op"iet(ii, "e-pectiv a p"op"iet(ii co&une pe cote*p"(i. =; 9nt"e -o(i nu a e8i-tat obliga(ia de nt"e(ine"e, a-t!el nc0t, dac unul dint"e ei a p"e-tat nt"e(ine"e celuilalt poate - cea" "e-titui"ea cont"avalo"ii p"e-ta(iilo" -ale, n te&eiul pl(ii luc"ului nedato"at -au al &bog(i"ii !" 5u-t cau', dup ca'. '; ;o(ul -up"avie(uito" nu a"e d"ept de &o2teni"e. <cea-t p"oble& -e poate pune, n-, nu&ai n ca'ul n ca"e nulitatea c-to"iei -e p"onun( dup dece-ul unuia dint"e -o(i.

$0

TITLUL IV DREPTURILE CI NDATORIRILE PERSONALE ALE SOILOR %.P/T8 : ) .utonomia re!lementrii raporturilor personale C-to"ia p"oduce e!ecte cu p"ivi"e la "apo"tu"ile pe"-onale nepat"i&oniale ale -o(ilo" 2i cu p"ivi"e la capacitatea de e8e"ci(iu a !e&eii &ino"e ca"e -e c-to"e2te. ,e a-e&enea, c-to"ia na2te nt"e -o(i 2i "apo"tu"i pat"i&oniale -peci!ice. :apo"tu"ile pe"-onale nepat"i&oniale "ep"e'int p"incipalul con(inut al "ela(iilo" dint"e -o(i 2i p"incipalul e!ect al c-to"iei. Ale i&plic, pe de o pa"te, o -e"ie de ndato"i"i "ecip"oce ale -o(ilo", ia" pe de alt pa"te, o "elativ independen( a ace-to"a. ,"eptu"ile 2i obliga(iile pe"-onale ale -o(ilo" -unt "egle&entate n Codul !a&iliei de a"t. 2 2i ;ec(iunea ) din Capitolul ))) al 7itlului ) (a"t. 2#* 28%. C0teva p"eci'"i p"ealabile -unt nece-a"e, nainte de a anali'a con(inutul ace-to" "apo"tu"i pe"-onale. ,e a-e&enea, noul %od civil con-ac" d"eptu"ilo" 2i ndato"i"ilo" pe"-onale ale -o(ilo" Capitolul I al C"(ii a ))*a +=a&ilia. (a"t. /07*/11%. Codul !a&iliei "egle&entea' e8p"e- nu&ai obliga(ia "ecip"oc a -o(ilo" de a*2i aco"da -p"i5in &o"al (a"t. 2% 2i p"oble&a nu&elui -o(ilo" (a"t. 28%. Celelalte obliga(ii, p"ecu& obliga(ia de !idelitate, ndato"i"ile con5ugale, obliga(ia de a locui &p"eun -e de-p"ind din anali'a alto" no"&e 5u"idice, unele e8t"in-eci
$1

Codului !a&iliei. 2oul %od civil acoper aceast lacun i re!lementeaz expres ndatoririle soilor (a"t. /09%, p"ecu& obliga(ia de a !idelitate 2i de a locui &p"eun. 9n plu-, a"t. /01 con-ac" independena soilor n ceea ce privete corespondena, relaiile sociale i ale!erea profesiei.

CAPITOLUL 2 L("!e" $e'iziilo! $e '+*!e soi


$2

:ela(iile pe"-onale dint"e -o(i -unt guve"nate de p"incipiul egalit(ii n d"eptu"i a b"batului cu !e&eia. <-t!el, pot"ivit a"t. 2# C.!a&., b"batul 2i !e&eia au d"eptu"i 2i obliga(ii egale n c-to"ie, p"incipiu con-ac"at 2i de a"t. 2#8 alin. (1% din N.C.civ. Co"ola"ul ace-tui p"incipiu l con-tituie !aptul c deci'iile -e iau de -o(i &p"eun n tot ceea ce p"ive2te c-to"ia. <-t!el, con!o"& a"t. 23 C.!a&., -o(ii 1ot"-c de co&un aco"d n tot ce p"ive2te c-to"ia. <ceea2i "egul e-te con-ac"at n a"t. /08 din N.C.civ. Ca 2i de lege lata, noul %od civil nu prevede expres ce se ntmpl n cazul n care soii nu se nele!. ,e-igu" c o a-e&enea &p"e5u"a"e t"ebuie p"ivit n "apo"t cu a"t. 21 din Con-titu(ie, ca"e p"evede c acce-ul la 5u-ti(ie nu poate !i ng"dit. 9nt"*adev", n ca'ul n ca"e unul dint"e -o(i nu*2i ndepline2te obliga(iile cu ca"acte" pe"-onal ca"e*i "evin n ti&pul c-to"iei, -e poate ce"e in-tan(ei 5udecto"e2ti - p"onun(e de-!ace"ea c-to"iei p"in divo"(. <-t!el, divo"(ul e-te -anc(iunea -peci!ic -au, n anu&ite ca'u"i, "e&ediul atunci c0nd -o(ii nu 2i ndepline-c obliga(iile pe"-onale 2i, din ace-t &otiv, "apo"tu"ile dint"e ei nu &ai pot continua.

CAPITOLUL , $"*o!i!ile soilo!

$/

0.). &ndatorirea de spri<in moral reciproc Art. 2 &.fa). p"evede@ +:ela(iile de !a&ilie -e ba'ea' pe p"ietenie 2i a!ec(iune "ecip"oc nt"e &e&b"ii ei, ca"e sunt datori s51i acorde unul altuia spri3in )oral 2i &ate"ial.. (-ubl. n-.% <cea-t obliga(ie a"e ca obiect -p"i5inul pe ca"e un -o( t"ebuie -*l aco"de celuilalt -o(, -u-(ine"ea 2i ncu"a5a"ea ca"e a" putea !i nece-a"e n &p"e5u""i di!icile ale vie(ii, cu& a" !i, -p"e e8e&plu, ng"i5i"ile cu ca"acte" pe"-onal pe ca"e unul dint"e -o(i t"ebuie - le dea celuilalt dac v0"-ta, -ta"ea -nt(ii -au in!i"&itatea ace-tuia le*a" ce"e. 6otrivit art. 38! din %.&.civ., -o(ii 2i dato"ea' "ecip"oc -p"i5in &o"al. 0.2. &ndatorirea de a locui mpreun +o(li!aia de coa(itare, &odul fa)iliei nu prevede e4pres o(ligaia soilor de a locui )preun sau de avea un do)iciliu co)un, ceea ce n-ea&n c -tabili"ea locuin(ei co&une e-te una dint"e acele p"oble&e pe ca"e legiuito"ul le*a l-at la ap"ecie"ea -o(ilo" ca"e vo" decide dac vo" locui &p"eun -au -epa"at. 4"in u"&a"e, do&iciliul co&un al -o(ilo" nu e-te de e-en(a c-to"iei. 4e de alt pa"te, !a&ilia p"e-upune n-, n p"incipiu, duce"ea vie(ii n co&un, deci convie(ui"ea -o(ilo", ca"e -e poate "eali'a cel &ai bine n condi(iile n ca"e -o(ii locuie-c &p"eun. ,e aceea, -*a con-ide"at c obliga(ia -o(ilo" de a coabita &p"eun decu"ge din -copul c-to"iei. ,e aici "e'ult c -o(ii decid de co&un aco"d cu p"ivi"e la locuin(a co&un, da" ei pot decide, pent"u &otive te&einice (cu& a" !i e8e"cita"ea unei p"o!e-ii% -
$$

locuia-c -epa"at. 4"-i"ea ne5u-ti!icat a locuin(ei co&une de ct"e unul dint"e -o(i -au "e!u'ul ne5u-ti!icat al unuia dint"e -o(i de a locui &p"eun cu cellalt -o( "ep"e'int o nclca"e a obliga(iei -o(ilo" de a locui &p"eun 2i poate con-titui &otiv te&einic de divo"(. %oul &od civil p"evede expres n art. 38! c -o(ii +au ndatorirea de a locui mpreun. 4ent"u &otive te&einice ei pot decide - locuia-c -epa"at. 0.0. &ndatoririle con<u!ale +de(itum con<u!ale, <cea-t ndato"i"e F av0nd ca obiect "ela(iile inti&e dint"e -o(i F e-te di-tinct de obliga(ia de a locui &p"eun 2i e8i-t indi!e"ent dac -o(ii au -au nu locuin( co&un. 9ndeplini"ea obliga(iei con5ugale e-te nu&it con-u&a"ea c-to"iei. :e!u'ul unuia dint"e -o(i de a nt"e(ine "ela(ii inti&e cu cellalt poate con-titui &otiv te&einic de divo"(, dac e-te nente&eiat. 9n o"ice ca', indi!e"ent de &otivele ca"e l dete"&in pe un -o( - "e!u'e "ela(iile inti&e cu cellalt, ace-ta din u"& nu poate - invoce calitatea de -o( pent"u a ob(ine +e8ecuta"ea. ace-tei obliga(ii &a"itale p"in con-t"0nge"e. ,i&pot"iv, Codul penal, p"in a"t. 197 alin. 2 lit. bK, int"odu- p"in Legea n". 197/2000, inc"i&inea' violul -v0"2it a-up"a -o(ului. Nici Codul !a&iliei, nici noul %od civil nu consacr expres aceast ndatorire, da" ea decu"ge din natu"a c-to"iei. 0.4. 8(li!aia de fidelitate ,e2i nu e-te con-ac"at n &od e8p"e- de Codul !a&iliei, e8i-ten(a obliga(iei de !idelitate nt"e -o(i nu poate !i pu- -ub
$#

-e&nul ndoielii, deoa"ece F p"in ca"acte"ul -u !unda&ental F -e a!l nu nu&ai la ba'a "ela(iilo" dint"e -o(i, ci 2i a uno" "egle&ent"i e-en(iale pent"u "apo"tu"ile de !a&ilie, n gene"al, 2i de !ilia(ie, n -pecial. <-t!el, pot"ivit p"e'u&(iei de pate"nitate, -o(ul &a&ei e-te tatl copilului n-cut -au conceput n ti&pul c-to"iei. ", atunci c0nd copilul e-te conceput n ti&pul c-to"iei, acea-t p"e'u&(ie -e nte&eia' la "0ndul -u pe p"e'u&(ia c -o(ia -i*a "e-pectat obliga(ia de !idelitate. 9n- dac -o(ia a"e o a-e&enea obliga(ie, pe ca"e Codul !a&iliei nte&eia' p"e'u&(ia de pate"nitate, atunci F n vi"tutea p"incipiului egalit(ii dint"e -o(i F 2i b"batul a"e o a-e&enea obliga(ie. 9nclca"ea ace-tei obliga(ii, de ct"e o"ica"e dint"e -o(i, poate con-titui &otiv te&einic pent"u divo"(. bliga(ia de !idelitate e-te e8p"e- con-ac"at n a"t. /09 din N.C.civ.

0.5. 8(li!aia de a purta numele comun 4ot"ivit art. 3** din %.&.civ., soii sunt o(li!ai s poarte numele declarat la nc'eierea cstoriei. ,ac -o(ii au convenit - poa"te n ti&pul c-to"iei un nu&e co&un 2i l*au decla"at pot"ivit di-po'i(iilo" a"t. 281, unul dint"e -o(i nu poate ce"e -c1i&ba"ea ace-tui nu&e pe cale ad&ini-t"ativ dec0t cu con-i&(&0ntul celuilalt -o(. :e'ult c re!lementarea este identic, ia" -olu(iile date de lege lata -e &en(in 2i n -ub i&pe"iul noului %od civil.
$3

%.P/T8 : 4 /ndependena personal a soilor ,incolo de obliga(iile lo" "ecip"oce, ca"e "e-t"0ng libe"tatea -o(ilo", -e p-t"ea', n &od !i"e-c, o "elativ independen( a lo", n ceea ce p"ive2te via(a lo" -ocial 2i p"o!e-ional. 9pre deose(ire de %odul familiei, care nu conine nicio dispoziie n acest sens, art. 3*8 din %.&.civ. prevede c un so nu are dreptul s cenzureze corespondena, relaiile sociale sau ale!erea profesiei celuilalt so. <-t!el, niciunul dint"e -o(i nu e-te nd"ept(it - cont"ole'e
$7

2i - 2i i&pun p"op"iul punct de vede"e cu p"ivi"e la "ela(iile -ociale ale celuilalt -o( (inclu'0nd aici nt0lni"ile, co&unica"ea, n gene"al, 2i co"e-ponden(a de o"ice !el% -au - cen'u"e'e co"e-ponden(a celuilalt -o(. Avident, -unt avute n vede"e "ela(iile no"&ale, co&patibile cu via(a de !a&ilie, 2i nu -itua(ii ca"e pun n di-cu(ie n-2i c-to"ia, p"in ne"e-pecta"ea obliga(iilo" ine"ente ace-teia, cu& -unt cele de coabita"e, de a avea "ela(ii con5ugale 2i de !idelitate. Co&po"ta&entul unui -o( de a cont"ola "ela(iile -ociale ale celuilalt -au de a*i i&pune o anu&it conduit n acea-t p"ivin(, poate con-titui &otiv te&einic de divo"(,

%.P/T8 : 5 ;fectele cstoriei cu privire la capacitatea de exerciiu

4ot"ivit a"t. 8 alin. (/% din ,ec"etul n". /1/19#$, +&ino"ul ca"e -e c-to"e2te dob0nde2te, p"in acea-ta, capacitate deplin de e8e"ci(iu.. 7e8tul a"e co"e-pondent n di-po'i(iile a"t. /9 din N.C.civ., pot"ivit c"o"a@ +(1% Mino"ul dob0nde2te, p"in c-to"ie, capacitatea deplin de e8e"ci(iu. (2% 9n ca'ul n ca"e c-to"ia e-te anulat, &ino"ul ca"e a !o-t de bun*c"edin( la nc1eie"ea c-to"iei p-t"ea' capacitatea deplin de e8e"ci(iu..

$8

T/T : * 3;=/>: >.T3/>82/. %.P/T8 : ) %onsideraii introductive

Se'i( e" 1) Noi( e" $e !egi& &"*!i&o i"l C"!"'*e!iz"!e ge e!"l+ 9ato sensu, no(iunea de +"egi&. de-e&nea' un an-a&blu de no"&e 5u"idice, n ti&p ce te"&enul de +&at"i&onial. de-e&nea' c-to"ia (lat. +)atri)oniu) * c-to"ie%. ,in punct de vede"e eti&ologic, "egi&ul &at"i&onial -e "e!e" la tot ceea ce p"ive2te c-to"ia, !ie c e-te vo"ba de "apo"tu"i pe"-onale, !ie de "apo"tu"i pat"i&oniale.
$9

9n p"e'ent, "egi&ul &at"i&onial legal al co&unit(ii de bunu"i e-te "egle&entat de Codul !a&iliei (Legea n". $/19#/, int"at n vigoa"e la 1 !eb"ua"ie 19#$%, a"t. /0*/3. 2oul %od civil (Legea n". 287 din 17 iulie 2009% "egle&entea' "ela(iile de !a&ilie n Ca"tea a ))*a intitulat + ,e-p"e !a&ilie. (a"t. 2#8*#/$%. :egi&u"ile &at"i&oniale -unt "egle&entate n 7itlul )) +C-to"ia., Capitolul I) +,"eptu"ile 2i obliga(iile pat"i&oniale ale -o(ilo"., art. 3*253#2. :egle&enta"ea actual in-tituit p"in Codul !a&iliei -e dovede2te a !i una "igid, con-t"0ngtoa"e, dep2it co&plet de "ealit(ile 'ilelo" noa-t"e. &n esen, noul %od civil propune revenirea la principiul li(ertii conveniilor matrimoniale. 3e!imul comunitii de (unuri, cu unele modificri, rmne re!imul le!al, dar va avea un caracter flexi(il, u"&0nd a !i aplicabil doa" n ca'u"ile n ca"e p"(ile nu au optat pent"u un alt "egi& &at"i&onial p"in conven(ie &at"i&onial. 9e propun ca alternative la re!imul comunitii le!ale de (unuri dou re!imuri matrimoniale convenionale7 re!imul separaiei de (unuri i re!imul comunitii convenionale (&ai la"g -au &ai "e-t"0n- dec0t cea legal%. 2oul %od civil nu re!lementeaz ns posi(ilitatea de a ale!e re!imul participrii la ac'iziii. 9n -!0"2it, n concepia noului %od civil re!imurile matrimoniale sunt muta(ile, put0nd !i &odi!icate n condi(iile p"e-c"i-e de lege.

9eciunea 2. ?undamentul re!imului matrimonial


#0

=unda&entul "egi&ului &at"i&onial l "ep"e'int c-to"ia. ,e aici po-tulatul c +nu e4ist cstorie fr regi) )atri)onial. ,incolo de pa"ticula"it(ile uno" -i-te&e de d"ept (d"eptul &u-ul&an, co&&on laL%, n p"incipiu, c-to"ia i&plic ntotdeauna un "egi& &at"i&onial. 9n concep(ia noului %od civil, opiunea le!iuitorului a fost ferm n sensul re!lementrii cstoriei ca uniune ntre un (r(at i o femeie, cu excluderea expres a oricror forme de parteneriat ntre persoanele de acelai sex, at0t n d"eptul inte"n, c0t 2i n d"eptul inte"na(ional p"ivat, n planul "ecunoa2te"ii c-to"iilo" -au uniunilo" nt"e pe"-oane de acela2i -e8 (art. 2#* 1i art. 2##,. 7ot a-t!el, pot"ivit a"t. /1/ alin. (1% din %.&.civ., -:ntre soi, regi)ul )atri)onial produce efecte nu)ai din ziua ncheierii cstoriei. ,e a-e&enea, art. 3*! alin. (1% p"evede c +;egi)ul )atri)onial nceteaz prin constatarea nulitii, anularea, desfacerea sau ncetarea cstoriei. ,up nceta"e, "egi&ul &at"i&onial -e lic1idea' pot"ivit a"t. /20. 9eciunea 0. 2atura <uridic a re!imului matrimonial %alificarea re!imului matrimonial ca o modalitate a patrimoniului fiecruia dintre soi permite identificarea pro(lemelor !enerale ale oricrui re!im matrimonial. Prima pro(lem gene"al e-te aceea de a -tabili -t"uctu"a -au co&po'i(ia pat"i&oniului !iec"uia dint"e -o(i . doua pro(lem gene"al e-te aceea de a -tabili &odul cu& !unc(ionea' "egi&ul &at"i&onial
#1

. treia pro(lem !eneral e-te legat de nceta"ea 2i lic1ida"ea "egi&ului &at"i&onial. 9eciunea 4. Principiile re!imurilor matrimoniale 4.). Principiul e!alitii n drepturi dintre soi <ce-t p"incipiu -e "e!lect n &ate"ia "egi&ului &at"i&onial -ub &ai &ulte a-pecte@ * -o(ii au acelea2i d"eptu"i 2i obliga(ii pat"i&oniale ca"e decu"g, p"in e!ectul legii, din c-to"ie? * natu"a 5u"idic a bunu"ilo" dob0ndite unul dint"e -o(i -au a dato"iilo" a-u&ate de unul dint"e -o(i -ub i&pe"iul unui "egi& &at"i&onial nu di!e" dup cu& ace-tea apa"(in b"batului -au !e&eii? 4.2. Principiul li(ertii ale!erii i modificrii re!imului matrimonial 4.2.). i(ertatea ale!erii re!imului matrimonial <ce-t p"incipiu e-te un "e!le8 al p"incipiului libe"t(ii 2i al autono&iei de voin( n &ate"ia "egi&u"ilo" &at"i&oniale. &n concepia noului %od civil, li(ertatea de opiune este limitat, n -en-ul c, n con!o"&itate cu art. 3*2 alin. (1%, +Iiito"ii -o(i pot alege ca "egi& &at"i&onial@ co&unitatea legal, -epa"a(ia de bunu"i -au co&unitatea conven(ional.. 4.2.2. i(ertatea modificrii re!imului matrimonial

#2

Libe"tatea alege"ii "egi&ului &at"i&onial i&plic, n p"incipiu, 2i po-ibilitatea -o(ilo" de a &odi!ica n ti&pul c-to"iei "egi&ul &at"i&onial -ub i&pe"iul c"uia -*au c-to"it. Modi!ica"ea "egi&ului &at"i&onial p"e-upune, de a-e&enea, nc1eie"ea unei conven(ii &at"i&oniale. Prin re!lementarea conferit modificrii re!imului matrimonial, noul %od civil -e n-c"ie n catego"ia legi-la(iilo" !le8ibile, ca"e pe"&it -o(ilo" nc1eie"ea conven(iilo" &at"i&oniale n ti&pul c-to"iei, p"in ca"e - -e &odi!ice -au - -e nlocuia-c "egi&ul &at"i&onial (a"t. /39%

%.P/T8 : 2 3e!imul comunitii le!ale Se'i( e" 1) Co si$e!"ii p!e"l"=ile <v0nd n vede"e !aptul c "egi&ul co&unit(ii de bunu"i e-te de lege lata "egi&ul &at"i&onial legal, "egle&entat de C.!a&. (a"t. 29*/3%, ca"e a nlocuit !o-tele a"t. 122/*129/ C.civ., "e!e"itoa"e la +cont"actul de c-to"ie 2i d"eptu"ile "e-pective ale -o(ilo"., p"ecu& 2i !aptul c el 2i &en(ine ace-t -tatut 2i n noul %od civil, o anali' co&pa"ativ a celo" dou "egle&ent"i e-te nece-a" pent"u a eviden(ia, pe de o pa"te, a-pectele de continuitate ia", pe de alt pa"te, &bunt(i"ile pe ca"e noul Cod civil le aduce ace-tui "egi&. .a cum va rezulta din prezentarea acestui re!im, multe dintre soluiile de<a consacrate n doctrin i n <urispruden i vor pstra actualitatea i su( imperiul noului %od civil.
#/

%u toate acestea, se poate considera c prin soluiile mult mai flexi(ile consacrate de noul %od civil re!imul comunitii le!ale de (unuri i6a sporit atractivitatea, devenind un "egi& &at"i&onial &ult &ai adaptat actualelo" condi(ii econo&ice 2i -ociale. Se'i( e" 2) C"!"'*e!iz"!e ge e!"l+ 2.). Principiile re!imului matrimonial al comunitii le!ale A) Eg"li*"*e" $i *!e soi5 con-ac"at de a"t. $8 alin. (1% Con-titu(ia, "epublicat, ca 2i de art. * alin. 4 1i art. 25 &.fa), "e-pectiv art. 25" alin. (1%2i a"t. /08 din %.&.civ.. ,in p"incipiul egalit(ii "e'ult c@ "; bunu"ile -o(ilo" -unt co&une -au p"op"ii, !" a deo-ebi dup cu& au !o-t dob0ndite de b"bat -au de !e&eie? =; ad&ini-t"a"ea, !olo-in(a 2i di-po'i(ia a-up"a bunu"ilo" co&une -unt "egle&entate a-t!el nc0t !iec"uia dint"e -o(i - i -e con!e"e p"actic acelea2i pute"i a-up"a bunu"ilo" co&une? '; la de-!ace"ea c-to"iei p"in divo"(, n ca'ul de-!iin("ii -au la nceta"ea c-to"iei, c0nd -e pune p"oble&a lic1id"ii "egi&ului &at"i&onial 2i &p"(i"ii bunu"ilo" co&une nu -e poate !ace nicio di-c"i&ina"e ba'at pe -e8. <cea-ta nu n-ea&n, n-, c bunu"ile -e vo" &p"(i ntotdeauna n cote egale, deoa"ece c"ite"iul n "apo"t cu ca"e -e va dete"&ina cota de p"op"ietate a !iec"ui -o( din bunu"ile co&une e-te cont"ibu(ia e!ectiv pe ca"e !ieca"e a avut*o la dob0ndi"ea 2i con-e"va"ea ace-to" bunu"i

#$

A. :egle&enta"ea "apo"tu"ilo" pat"i&oniale dint"e -o(i -*a !cut n ideea c ace-tea nu au o e8i-ten( de -ine -tttoa"e, ci -unt s(=o!$o "*e !"po!*(!ilo! pe!so "le $i *!e soi) Co&unitatea de bunu"i a !o-t "egle&entat ca o &a- de bunu"i a!ectat "eali'"ii -a"cinilo" c-to"ie C) M( '" %e&eii, depu- n go-pod"ie 2i pent"u educa"ea copiilo", con-tituie o cont"ibu(ie la dob0ndi"ea bunu"ilo" co&une. <cea-t -olu(ie a !o-t in-tituit n p"actica 5udecto"ea-c c1ia" nainte de adopta"ea Codului !a&iliei, -ub i&pe"iul Con-titu(iei din 19$8, ca"e a con-ac"at p"incipiul egalit(ii dint"e -e8e, c0nd -a deci- c, de2i -o(ii e"au c-to"i(i -ub i&pe"iul -epa"a(iei de pat"i&onii, bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei e"au bunu"i p"op"ietate co&un 2)2) T!+s+*(!ile !egi&(l(i 'o&( i*+ii leg"le 2.2.). -in punctul de vedere al structurii, re!imul comunitii le!ale a fost i rmne un re!im de comunitate parial, deoarece$ "% 9n ceea ce p"ive2te bunu"ile, -o(ii au, pot"ivit Codului !a&iliei, dou catego"ii de bunu"i@ co&une (a"t. /0 C.!a&.% 2i p"op"ii (a"t. /1 C.!a&.%. =; 9n ceea ce p"ive2te dato"iile, -o(ii au, de a-e&enea, dou catego"ii de dato"ii@ co&une (a"t. /2 C.!a&.% 2i p"op"ii (a"t. // C.!a&.%.

2.2.2. 3e!imul matrimonial re!lementat de %odul


##

familiei este le!al, unic, o(li!atoriu i imuta(il, incompati(il cu vreun re!im matrimonial convenional i imposi(il de modificat sau nlocuit n timpul cstorie <ce-te t"-tu"i decu"g din p"evede"ile art. 38 alin. +2, C.!a&. <-t!el, dup ce alin. (1% al te8tului p"evede c +bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei, de o"ica"e dint"e -o(i, -unt, de la data dob0ndi"ii lo", bunu"i co&une ale -o(ilo"., alin. (2% di-pune@ + "ice conven(ie cont"a" e-te nul..

9eciunea 0. 9tructura +compoziia, patrimoniului fiecrui so 0.). Precizri preala(ile 4ute& -pune, a2ada", c activul &at"i&onial cup"inde bunu"ile co&une ale -o(ilo" 2i bunu"ile p"op"ii ale !iec"uia dint"e -o(i, ia" pa-ivul &at"i&onial cup"inde dato"iile co&une ale -o(ilo", p"ecu& 2i dato"iile p"op"ii ale !iec"uia dint"e ei. 0.2. @unurile comune ale soilor 0.2.). %alificare. %riteriile !enerale de determinare a (unurilor comune 4ot"ivit a"t. /0 alin. (1% C.!a&, >Bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei, de o"ica"e dint"e -o(i, -unt, de la data dob0ndi"ii lo", bunu"i co&une ale -o(ilo".. 4"in u"&a"e, re!imul comunitii le!ale de (unuri a soilor a fost considerat de le!iuitor re!imul de drept comun n
#3

materia proprietii devlmae a soilor. ;ub i&pe"iul Codului !a&iliei, un bun e-te co&un dac -unt ndeplinite cu&ulativ u"&toa"ele condiii$ "; e-te dob0ndit de o"ica"e dint"e -o(i n ti&pul c-to"iei 2i =; nu !ace pa"te dint"e catego"iile de bunu"i p"op"ii p"ev'ute ca ata"e de a"t. /1 C.!a&. 0.0. -ovada (unurilor comune 9oluia a fost conservat n noul %od civil. 4ot"ivit a"t. 343 alin. +*,, +Calitatea de bun co&un nu t"ebuie - !ie dovedit..

0.4. @unurile proprii ale soilor 0.4.). Precizri privind cate!oriile de (unuri proprii &ategoriile de (unuri proprii sunt e4pres 1i li)itativ prevzute de lege. .ceste caracteristici ale (unurilor proprii se menin i n re!lementarea cuprins n noul %od civil.

0.4.2. %ate!oriile de (unuri proprii prevzute de %odul familiei

#7

4ot"ivit a"t. /1 C.!a&., -unt bunu"i p"op"ii @ +a% bunu"ile dob0ndite nainte de nc1eie"ea c-to"iei? b% bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei p"in &o2teni"e, legat -au dona(ie, a!a" nu&ai dac di-punto"ul a p"ev'ut c ele vo" !i co&une? c% bunu"ile de u' pe"-onal 2i cele de-tinate e8e"cit"ii p"o!e-iunii unuia dint"e -o(i? d% bunu"ile dob0ndite cu titlu de p"e&iu -au "eco&pen-, &anu-c"i-ele 2tiin(i!ice -au lite"a"e, -c1i(ele 2i p"oiectele a"ti-tice, p"oiectele de inven(ii 2i inova(ii, p"ecu& 2i alte a-e&enea bunu"i? e% inde&ni'a(ia de a-igu"a"e -au de-pgubi"ea pent"u pagube p"icinuite pe"-oanei? !% valoa"ea ca"e "ep"e'int 2i nlocuie2te un bun p"op"iu -au bunul n ca"e a t"ecut acea-t valoa"e..

0.4.0. @unurile proprii ale soilor potrivit noului %od civil 2oul %od civil nu aduce n aceast materie nouti spectaculoase, !iind &en(inute n e-en(, acelea2i catego"ii. <-t!el, potrivit art. 348, +Nu -unt bunu"i co&une, ci bunu"i p"op"ii ale !iec"uia dint"e -o(i@ a% bunu"ile dob0ndite p"in &o2teni"e legal, legat -au dona(ie, cu e8cep(ia ca'ului n ca"e di-punto"ul a p"ev'ut, n &od e8p"e-, c ele vo" !i co&une? b% bunu"ile de u' pe"-onal?
#8

c% bunu"ile de-tinate e8e"cit"ii p"o!e-iei unuia dint"e -o(i, dac nu -unt ele&ente ale unui !ond de co&e"( ca"e !ace pa"te din co&unitatea de bunu"i? d% d"eptu"ile pat"i&oniale de p"op"ietate intelectual a-up"a c"ea(iilo" -ale 2i a-up"a -e&nelo" di-tinctive pe ca"e le*a n"egi-t"at? e% bunu"ile dob0ndite cu titlu de p"e&iu -au "eco&pen-, &anu-c"i-ele 2tiin(i!ice -au lite"a"e, -c1i(ele 2i p"oiectele a"ti-tice, p"oiectele de inven(ii 2i alte a-e&enea bunu"i? !% inde&ni'a(ia de a-igu"a"e 2i de-pgubi"ile pent"u o"ice p"e5udiciu &ate"ial -au &o"al adu- unuia dint"e -o(i? g% bunu"ile, -u&ele de bani -au o"ice valo"i ca"e nlocuie-c un bun p"op"iu, p"ecu& 2i bunul dob0ndit n -c1i&bul ace-to"a? 1% !"uctele bunu"ilo" p"op"ii..

,e e-en(a o"ic"ui act 5u"idic valabil nc1eiat e-te p"oduce"ea anu&ito" e!ecte 5u"idice ca"e -e &ate"iali'ea' n "apo"tu"i 5u"idice oa"e -e na-c nt"e p"(ile actului 5u"idic "e-pectiv. 4e de alt pa"te -tudiul co&plet a-up"a unui act 5u"idic p"e-upune t"ata"ea a t"ei a-pecte i&po"tante ca"e (in de e8i-ten(a actului 2i anu&e nc1eie"ea valabil,
#9

e!ectele p"odu-e de ac"ul 5u"idic valabil nc1eiat (ca"e n-e&n a a"ta n ce &od leag actul 5u"idic "e-pectiv p"(ile i&plicate% 2i nceta"ea e8i-ten(ei actului, indic0nd &odalit(ile pe"&i-e de lege n ace-t -en-. <ct 5u"idic apa"te, c-to"ia d na2te"e uno" e!ecte 5u"idice -peci!ice. =aptul c nc1eie"ea c-to"iei -e nte&eia' n p"i&ul "0nd pe -enti&entele de a!ec(iune e8i-tente nt"e p"(i, !aptul c ace-t &o&ent ant"enea' n &od -pecial a-pecte de o"din a!ectiv* nepat"i&onial, -e "e!lect 2i -ub a-pectul e!ectelo" pe ca"e legea le "ecunoa2te pent"u ace-t act 5u"idic. 9nt"uc0t p"in c-to"ie iau na2te"e &ultiple 2i va"iate "eia(ii de !a&ilie, nu toate cad -ub inciden(a "egle&entativ a legii, !apt 5u-ti!icat 2i de natu"a a!ectiv* e&o(ional a &ulto"a dint"e ele. ;e !ace n ace-t -en- di-tinc(ie nt"e "ela(iile 5u"idice (cele ca"e p"i&e-c "egle&enta"e legal% 2i "ela(iile ne5u"idice (cele de natu" a!ectiv* -enti&ental 2i etico* -pi"itual%, ace-tea din u"& av0nd o -!e" &ult &ai &a"e de cup"inde"e 2i !iind p"eponde"ente n de-!2u"a"ea a"&onioa- a vie(ii de !a&ilie2. Capitolul ))) din Codul !a&iliei, e-te intitulat +A!ectele c-to"iei., n cup"in-ul -u g-indu*2i "egle&enta"ea "apo"tu"ile pe"-onale 2i pat"i&oniale dint"e -o(i. <-t!el, de2i nu -unt de!inite, din "egle&enta"ea e8i-tent n do&eniu pute& deduce c -unt e!ecte ale c-to"iei d"eptu"ile pe"-onale 2i pat"i&oniale ca"e iau na2te"e nt"e -o(i ca u"&a"e a nc1eie"ii c-to"iei. ,e2i au o -!e" de cup"inde"e &ai &ic dec0t "ela(iile ne5u"idice, "ela(iile 5u"idice &ate"iali'ate p"in e!ectele "ecuno-cute c-to"iei, au o i&po"tan( &a5o", ele !c0nd pa"te din acel &ini& de d"eptu"i 2i obliga(ii dint"e &e&b"ii g"upului !a&ilial p"in ca"e -e a-igu" o"gani'a"ea 5u"idic a c-to"iei 2i !a&iliei/. :egle&enta"ea cup"in- n capitolul ))) din Codul !a&iliei, con-tituie nu&ai cad"ul gene"al de "egle&enta"e a e!ectelo" c-to"iei, nt"uc0t e!ecte ale c-to"iei -unt. con-ac"ate p"in te8te de lege ca"e "egle&entea' alte in-titu(ii 5u"idice p"ecu& obliga(ia de nt"e(ine"e (a"t. 83 alin l 2i u"&.%? d"eptu"ile 2i obliga(iile p"in(ilo"
2

). <lbu, op.cit., p. 10/? ). ,oga"u, ;, Ce"cel, op. cit., p. 31? Ma"ia Banciu, ,"eptul !a&iliei, teo"ie 2i p"actic Ad. <"gonaut, Clu5*Napoca, 1998? / ). <lbu, op.cit., p. 10/.

30

p"ivind copilul lo" &ino" (a"t. 97 din C. !a&%, n acela2i -en- alte d"eptu"i 2i obliga(ii ale -o(ilo" "e'ult, i&plicit din an-a&blul "egle&ent"ilo" incidente n do&eniu, cu& a" !i obliga(ia de !idelitate -au de a locui &p"eun, -au n no"&e apa"(in0nd alto" "a&u"i de d"ept, cu& a" !i "evocabilitatea dona(iilo" nt"e -o(i ( a"t. 9/7 C.civ.%? inte"'ice"ea cont"actelo" de v0n'a"e cu&p"a"e nt"e -o(i (a"t. 10/7 C.civ.%, voca(ia -ucce-o"al "ecip"oc a -o(ilo" ( a"t. 1*# din Legea n". /19/19$$%$. /*.2. Principii n materia relaiilor personale dintre soi ,in &anie"a de "egle&enta"e a "apo"tu"ilo" pe"-onale dint"e -o(i, -e dega5 dou "eguli de ba' ca"e guve"nea' a& putea -pune nu nu&ai "apo"tu"ile pe"-onale da" n gene"al toate "ela(iile ca"e -e -tabile-c nt"e -o(i p"in e!ectul nc1eie"ii c-to"iei, 2i anu&e@ /*.2.). ;!alitatea n drepturi si o(li!aii ntre (r(at si femeie <ce-ta "ep"e'int t"an-pune"ea la nivelul e!ectelo" c-to"iei a unuia dint"e p"incipiile !unda&entale de d"eptul !a&iliei, anu&e egalitatea nt"e -o(i. Con-ac"at &ai nt0i p"in no"&e de natu" con-titu(ional, p"in a"t. 2# din C. !a& -e !ace aplica"ea ace-tui p"incipiu, n ace-t -en- -e di-pune c b"batul 2i !e&eia au d"eptu"i 2i obliga(ii egale n c-to"ie. <2a cu& -punea&, de2i acea-t "egul e-te cup"in- n -ec(iunea ca"e "egle&entea' "apo"tu"ile pe"-onale dint"e -o(i, !iind aplica"ea unuia dint"e p"incipiile !unda&entale de d"eptul !a&iliei, 2i av0nd n vede"e 2i !o"&ula"ea gene"al a te8tului de lege, ca"e nu !ace di-tinc(ie nt"e d"eptu"i 2i obliga(ii pat"i&oniale 2i d"eptu"i 2i obliga(ii nepat"i&oniale, ea -e va aplica pent"u toate "apo"tu"ile 5u"idice ca"e iau na2te"e nt"e -o(i p"in c-to"ie, indi!e"ent de natu"a 5u"idic a ace-to"a. /*.2.2. 9oii 'otrsc de comun acord n tot ce privete cstoria
$

<l. Bacaci, I. ,u&it"ac1e, C. Mageanu, op. cit., p./1

31

<cea-t "egul e-te in-tituit p"in di-po'i(iile a"t. 23 din C. !a&. 2i e-te con-ide"at o con-ecin( a p"incipiului egalit(ii dint"e -o(i. 4"in u"&a"e o"i de c0te o"i, n "ela(iile dint"e -o(i apa"e o p"oble& a-up"a c"eia legea nu di-pune n &od e8p"e- (cu& a" !i -p"e e8e&plu cu p"ivi"e la nu&ele de !a&ilie al -o(ilo"%, ace2tia vo" decide de co&un aco"d. 9n lip-a unui te8t de lege ca"e - di-pun n ace-t -en-, n ca'ul uno" nen(elege"i nt"e -o(i cu p"ivi"e la p"oble&e p"ivind c-to"ia 2i via(a de !a&ilie, ace2tia nu -e pot ad"e-a unei auto"it(i tutela"e -au unei in-tan(e de 5udecat pent"u a decide n ace-t -en-, a2a cu& -e nt0&pl n ipote'a nen(elege"ilo" p"ivind e8e"cita"ea d"eptu"ilo" 2i ndato"i"ilo" p"inte2ti. ,i&pot"iv, dac nen(elege"ea &b"ac !o"&e g"ave, vt&0nd n ace-t !el "ela(iile dint"e -o(i n a2a &-u" nc0t convie(ui"ea e-te i&po-ibil cel pu(in pent"u unul dint"e -o(i, acea-ta poate con-titui &otiv de divo"( con!o"& a"t. /8 C. !a&. /*.2.0. 8(li!aiile reciproce dintre soi ;ub a-pectul "ela(iilo" pe"-onale dint"e -o(i, de nc1eie"ea actului 5u"idic al c-to"iei, legea leag na2te"ea uno" obliga(ii "ecip"oce nt"e -o(i, unele p"i&ind o "egle&enta"e e8p"e-, ia" altele, de2i !" o "egle&enta"e e8p"e-, !iind unani& ad&i-e. =ieca"e dint"e ace-te obliga(ii vo" !i anali'ate, -u"p"in'0nd -peci!icitatea !iec"eia. a, <(ligaia de spri3in )oral reciproc <cea-t obliga(ie e-te de"ivat din di-po'i(iile a"t. 2 din Codul !a&iliei ca"e "egle&entea' cu valoa"e de p"incipiu ndato"i"ea &e&b"ilo" !a&iliei de a*2i aco"da -p"i5in &ate"ial 2i &o"al "ecip"oc. Aa -e n!(i2ea' ca o e8p"e-ie !i"ea-c a -enti&entelo" de p"ietenie 2i de a!ec(iune pe ca"e -e nte&eia' "apo"tul de c-to"ie. C-to"ia e-te o uniune pe
32

via(, o &p"euna"e a -u!letelo"#, ceea ce i&plic 2i aco"da"ea unui -p"i5in pe"&anent, ndeplini"ea ace-tei obliga(ii -e poate conc"eti'a n -p"i5inul pe ca"e un -o( t"ebuie -*l aco"de celuilalt -o( pent"u a*2i de-v0"2i p"egti"ea p"o!e-ional, o"i n ng"i5i"ile cu ca"acte" pe"-onal pe ca"e un -o( e-te dato" - le dea celuilalt -o(, dac -ta"ea -nt(ii ace-tuia a" ce"e*o? o p"eocupa"e pe"&anent ca !ieca"e - -e poat a!i"&a pe dive"-e planu"i. No(iunea de -p"i5in &o"al e-te co&ple8, a-t!el nc0t nu -e pot -tabili c"ite"ii obiective de ap"ecie"e a ndeplini"ii -au nu a ace-tei obliga(ii, ace-t luc"u p"e-upun0nd o anali' "apo"tat la !ieca"e -itua(ie conc"et n pa"te 3. ,e2i p"in obiectul -u, aco"da"ea de -p"i5in &o"al, acea-t obliga(ie a"e un con(inut &o"al, ca"acte"ul 5u"idic al ace-teia nu e-te dat nu&ai ca u"&a"e a !aptului c ea -e g-e2te "egle&entat n codul !a&iliei, ci u"&a"e a i&po"tan(ei pe ca"e ndeplini"ea ace-tei obliga(ii o a"e pent"u coe'iunea 2i a"&onia "ela(iilo" de !a&ilie. ,e aceea "e-pecta"ea 2i ndeplini"ea ei e-te a-igu"at 2i p"in in-titui"ea uno" "egle&ent"i &enite - -anc(ione'e !aptele ca"e a" aduce o nclca"e g"av a ace-tei obliga(ii. <&inti& n ace-t -en- di-po'i(iile a"t. /0# ca"e nc"i&inea' in!"ac(iunea de abandon de !a&ilie, con-t0nd n !apta celui ca"e a"e obliga(ia legal de nt"e(ine"e de a*i p"-i, a*1 alunga -au l-a !" a5uto", e8pun0ndu*1 la -u!e"in(e !i'ice -au &o"ale, pe cel !a( de ca"e e-te obligat la nt"e(ine"e. (, <(ligaia de fidelitate Legi-la(ia de d"eptul !a&iliei nu con(ine nici o "egle&enta"e din ca"e - "e'ulte na2te"ea ace-tei obliga(ii n -a"cina -o(ilo". A8i-ten(a -a "e'ult n- !" dubiu din "egle&ent"ile apa"(in0nd alto" "a&u"i de d"ept p"in ca"e -e u"&"e2te oc"oti"ea 2i nt"i"ea !a&iliei. :elevan( n ace-t -en- p"e'int "egle&ent"ile n &ate"ie penal, p"in di-po'i(iile a"t. /0$ din C. pen, !iind nc"i&inat in!"ac(iunea de adulte", ca"e
#

<le8and"e-co ,., +,"eptul civil "o&0n n co&pa"a(iune cu legile vec1i 2i p"incipalele legi-la(iuni -t"ine. , Aditu"a 7ipog"a!iei Nia"ului Cu"ie"ul Oudicia", Bucu"e2ti, 1903, p. 729D M"!i" 6"!=+$+ op.cit.$8 3 ,oga"u )., ;eva-tian Ce"cel, +Ale&ente de d"eptul !a&iliei., Ad. 71e&i-, C"aiova, 2001, p. 32

3/

con-t n !apta unei pe"-oane c-to"ite de a avea "ela(ii -e8uale n a!a" de c-to"ie. 4e de alt pa"te, p"e'u&(ia de pate"nitate p"ev'ut de a"t. #/ din C. !a&. -e nte&eia' tot pe obliga(ia de !idelitate a -o(iei. 9nclca"ea ace-tei obliga(ii at"age a2a cu& a& v'ut "-punde"ea penal. Nu at"age 2i -anc(iuni de natu" civil da" poate con-titui un &otiv te&einic pent"u de-!ace"ea c-to"iei p"in divo"(. c, <(ligaia de a locui )preun =inalitatea "ela(iei dint"e -o(i i&pune obliga(ia de a locui &p"eun. ,e !apt, p"ivit ca -itua(ie 5u"idic, obliga(ia de a locui &p"eun, e-te unul dint"e ele&entele ca"e deo-ebe2te c-to"ia de concubina5 -au uniunea libe"al, pent"u ca"e nu e-te nece-a" coabita"ea pent"u a e8i-ta ca -ta"e de !apt. ;o(ii, 1ot"-c de co&un aco"d cu p"ivi"e la do&iciliul co&un, o eventual n(elege"e a -o(ilo" p"in ca"e ace2tia convin - locuia-c -epa"at e-te ilicit, !iind cont"a" -copului c-to"iei. 7e&po"a", -o(ii pot avea locuin(e -epa"ate, dac e8i-t &otive te&einice pent"u a !i adoptat o a-t!el de -olu(ie (unul dint"e -o(i -e a!l la un cu"- de -peciali'a"e -au e-te deta2at n inte"e- de -e"viciu nt"*o alt localitate%. Nen(elege"ea -o(ilo" cu p"ivi"e la do&iciliul co&un, -au "e!u'ul ne5u-ti!icat al unuia dint"e -o(i de a locui cu cellalt, pot con-titui indicii te&einice p"ivind vt&a"ea "ela(iilo" de c-to"ie 2i i&po-ibilitatea de a continua convie(ui"ea, !iind n ace-t -en- &otive de divo"(. <lunga"ea din locuin(a co&un a celuilalt -o( -au a copiilo" con-tituie cont"aven(ie. ,e a-e&enea p"in alunga"ea din locuin( -e poate -v0"2i 2i in!"ac(iunea de abandon de !a&ilie p"ev'ut de a"t. /0# din C. pen. 9n doct"in 2i 5u"i-p"uden( au !o-t e8p"i&ate opinii di!e"ite cu p"ivi"e la d"eptul unuia dint"e -o(i de a -olicita evacua"ea celuilalt -o( din do&iciliul co&un, n ace-t -en- au !o-t opinii ca"e au -u-(inut c un -o( nu poate ce"e evacua"ea

3$

celuilalt -o(7. <u !o-t 2i opinii8 ca"e au -u-(inut c e-te nte&eiat ac(iunea p"in ca"e un -o( ce"e evacua"ea celuilalt -o( din locuin(a co&un, dac ace-ta p"in co&po"ta&entul -u violent i pune n pe"icol via(a 2i -ntatea, !c0nd i&po-ibil convie(ui"ea. 9&p"t2i& ace-t ulti& punct de vede"e cu u"&toa"ea p"eci'a"e, evacua"ea di-pu- pent"u &otivele enun(ate &ai -u- - !ie o &-u" p"ovi'o"ie di-pu- de in-tan(a de 5udecat, ia" !olo-in(a locuin(ei -a nu poat !i &p"(it nt"e cei doi -o(i. ;ta"ea de pe"icol pe ca"e un -o( o c"eea' pent"u ceilal(i &e&b"ii ai !a&iliei p"in co&po"ta&entul -u violent, poate !i nltu"at 2i p"in aplica"ea unei &-u"i de -igu"an( !a( de -o(ul ca"e a -v0"2it o in!"ac(iune cont"a unui &e&b"a de !a&ilie (a"t. 1181 din C. pen.%. d, :ndatoririle con3ugale Cu p"ivi"e la acea-t obliga(ie au !o-t opinii ca"e au -u-(inut c ea e-te a-i&ilat obliga(iei de coabita"e9. n doct"ina noa-t" opinia do&inant10 t"atea' obliga(ia con5ugal ca o obliga(ie di-tinct pe ca"e -o(ii -unt ndato"a(i - o ndeplinea-c independent de !aptul dac locuie-c -au nu &p"eun. ,e2i legea nu o "egle&entea' e8p"e-, o a-t!el de obliga(ie "e'ult din n-2i e8i-ten(a !a&iliei 2i a -copului c-to"iei, de aceea "e!u'ul ne5u-ti!icat al unuia dint"e -o(i de a*2i ndeplinii ndato"i"ea con5ugal poate con-titui &otiv de divo"(. 4e de alt pa"te nt"e"upe"ea vie(ii con5ugale, -o(ii t"ind de-p"(i(i n !apt, p"e'int "elevan( n &ate"ie penal, nt"uc0t u"&"i"ea penal pent"u -v0"2i"ea in!"ac(iunii de adulte" nu poate !i po"nit &pot"iva -o(ului ca"e a -v0"2it in!"ac(iunea n a-e&enea condi(ii (a"t. /0$, alin. 3 C. pen.%.
7

I) Mi8(*+, +4"oble&e de d"ept din p"actica pe anul 1970 a 7"ibunalului ;up"e&., -ec(ia civil, n, :.:.,., n". 8,/1971, p. 11$? 7"ib. Oud. Munedoa"a, dec. civ. n". 221 din 2/ !eb"ua"ie 198/, n :.:.,., n". 8/198$, p.32? M) 6"!=+$+, ,"eptul !a&iliei 2i -ta"ea civil, Ad. Dive"-it(ii +<l. ). Cu'a. )a2i, 200/, p.#0. 8 I) Dog"!(5 S) Ce!'el, op. cit., p. 3/. 9 M. 4laniol, C. :ipe"l, O. Boulange", +7"aite ele&antai"e de d"oit civil. , to&ul ), Lib"ai"ie gene"ale de d"oit et de 5u"i-p"udence, 4a"i-, 19$8, p. #91. 10 I. Acono&ii, +A!ectele c-to"iei cu p"ivi"e la "apo"tu"ile pe"-onale dint"e -o(i, p"ecu& 2i la capacitate. , n &storia n dreptul ;.6.;., p.1#2*1#/? ). <lbu, op.cit., p. 112? ). ,oga"u, ;. Ce"cel, op. cit., p. 3/? ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p./9.

3#

/*.0. 2umele soilor Codul !a&iliei con(ine di-po'i(ii e8p"e-e cu p"ivi"e la nu&ele pe ct"e -o(ii l vo" pu"ta n ti&pul c-to"iei, a-t!el, pot"ivit a"t. 27 -o(ii au u"&toa"ele po-ibilit(i@ * -*2i p-t"e'e !ieca"e nu&ele avut ante"io" c-to"iei? * - poa"te a&0ndoi dup nc1eie"ea c-to"iei, nu&ele unuia dint"e ei? * - poa"te a&0ndoi, dup nc1eie"ea c-to"iei nu&ele lo" "eunite ca nu&e co&un. ;e i&pune &en(iunea c di-po'i(iile legale a&intite au n vede"e nu&ai nu&ele de !a&ilie nu 2i p"enu&ele. Nu -unt ad&i-e alte po-ibilit(i cu p"ivi"e la nu&e n a!a" de cele p"ev'ute n a"t. 27 din C.!a&. ;p"e e8e&plu nu e-te ad&i- ca unul dint"e -o(i -*2i p-t"e'e nu&ele, ia" cellalt -o( - adauge la nu&ele -u 2i nu&ele celuilalt, -au - !ie aleun nu&e pe ca"e nici unul dint"e -o(i nu l*a avut nainte de nc1eie"ea c-to"iei11. Iiito"ii -o(i pot decla"a conven(ia lo" cu p"ivi"e la nu&e !ie la depune"ea decla"a(iei de c-to"ie, !ie ulte"io", p0n la data !i8at pent"u nc1eie"ea c-to"iei. 9n ti&pul c-to"iei -o(ii -unt obliga(i - poa"te nu&ele decla"at la nc1eie"ea c-to"iei. ,i-po'i(iile a"t. 27 din C.!a&. -e aplic 2i n ipote'a -o(ului -up"avie(uito" ca"e "&0ne cu nu&ele co&un din c-to"ia ca"e ncetea' p"in dece-, nt"uc0t, pe de o pa"te legea nu !ace nici o di-tinc(ie n p"ivin(a &odului n ca"e viito"ul -o( 2i*a dob0ndit nu&ele, ia" pe de alt pa"te e8e"ci(iul d"eptului ;a nu&e nu poate !i ng"dit n lip-a unei di-po'i(ii legale ca"e - di-pun n ace-t -en-. -itua(ie -i&ila" e8i-t 2i n ca'ul -o(ului divo"(at pent"u ca"e -*a ncuviin(at pu"ta"ea nu&elui din c-to"ie 2i dup de-!ace"ea c-to"iei. 9n doct"in au !o-t di-cu(ii n legtu" cu con-ecin(ele pe ca"e adop(ia -u"venit n ti&pul c-to"iei le*a" avea a-up"a nu&elui -o(ului adoptat. ;*a pu- n ace-t -en- nt"eba"ea dac ace-ta va p-t"a nu&ele din c-to"ie -au va lua nu&ele
11

< -e vedea 7"ib. ;up"e&, dec. ci v. n". 12#$/29 iunie 1933, n C, 19#3, vol.), p. /7#? M"!i" 6"!=+$+, ,"eptul !a&iliei -i -ta"ea civil, Ad. Dnive"-it(ii ><l. ). Cu'a. )a2i, 200/, p. #1.

33

adoptato"ului, n lite"atu"a 5u"idic12 -*a "-pun- la acea-t p"oble& a"t0ndu*-e c -o(ul adoptat nu va p"elua nu&ele adoptato"ului, n- p"in e8cep(ie dac cellalt -o( con-i&te, el va pu"ta nu&ele adoptato"ului, a-t!el nc0t -o(ii nu vo" &ai avea nu&e co&une. ,ac n- -o(ul adoptat nu a luat nu&ele adoptato"ului, n ca' de divo"( el nu va "eveni la nu&ele avut ante"io" c-to"iei, ci la nu&ele adoptato"ului, n ace-t !el di-p"0nd toate e!ectele !ilia(iei !i"e2ti. Nu&ele unei pe"-oane c-to"ite poate !i -c1i&bat !" -c1i&ba"ea nu&elui celuilalt -o(, n- pent"u acea-ta e-te nece-a" con-i&(&0ntul celuilalt -o(. Nu e-te nece-a" con-i&(&0ntul a&bilo" -o(i pent"u n-c"ie"ea nu&elui "et"adu- cu o"tog"a!ia li&bii &ate"ne. ,ac e!ectele ace-tei n-c"ie"i -e p"oduc 2i a-up"a celuilalt -o( -au a-up"a copiilo" &ino"i, e-te nece-a" con-i&(&0ntul a&bilo" -o(i. /*.4.. .lte efecte ale cstoriei cu privire la relaiile personale dintre soi A8p"e-ie a p"incipiului egalit(ii dint"e b"bat 2i !e&eie, anu&ite e!ecte ale c-to"iei nu -unt po-ibile cu p"ivi"e la "apo"tu"ile pe"-onale dint"e ace2tia, a-t!el? * n p"ivin(a co"e-ponden(ei 2i "ela(iilo" -ociale ale -o(ilo", nu e-te "ecuno-cut n !avoa"ea niciunuia dint"e -o(i d"eptul de a e8e"cita cont"ol a-up"a co"e-ponden(ei -au a-up"a "ela(iilo" -ociale ale celuilalt -o(. Nen(elege"ea p"ivind ace-te a-pecte poate con-titui &otiv de divo"( n condi(iile a"t. /8 C.!a&. * n p"ivin(a p"o!e-iei, -o(ii -unt libe"i n alege"ea ace-teia !" a avea nevoie n ace-t -en- de con-i&(&0ntul celuilalt -o(, n- ace2tia -e pot con-ulta a-up"a ace-tui a-pect? * n p"ivin(a cet(eniei, c-to"ia nu a"e nici un e!ect, nt"uc0t cet(enia nici nu -e pie"de nici nu -e dob0nde2te p"in c-to"ie1/. /*.5. ;fectele cstoriei cu privire la capacitatea soilor
12

I) Al=(5 I) Reg8i i5 P)A) Sz"=o, +9n!ie"ea., Ad. ,acia, Clu5*Napoca, 1977, p.$#? ,. Lupule-cu, +Nu&ele 2i do&iciliul pe"-oanei !i'ice., Ad. Etiin(i!ic 2i Anciclopedic, Bucu"e2ti, 1982, p. /3? a -e vedea 2i .C. n".$1/200/, 1/ < -e vedea di-po'i(iile a"t. / din Legea n". 21 din 3 &a"tie 1991 p"ivito" la cet(enia "o&0n.

37

<"t. 8 alin./ din ,ec"etul n". /1 din 19#$, con-ac" un e!ect -pecial al c-to"iei a-up"a capacit(ii de, e8e"ci(iu a !e&eii &ino"e ca"e -e c-to"e2te. <cea-ta va dob0ndi capacitate de e8e"ci(iu deplin odat cu nc1eie"ea c-to"iei, nainte de &plini"ea v0"-tei legale (18 ani%. /*.2.4. -repturile i ndatoririle personale ale soilor potrivit proiectului de cod civil 9n p"oiectul de cod civil e-te con-ac"at o -ec(iune di-tinct pent"u "egle&enta"ea e!ectelo" pe ca"e c-to"ia le p"oduce n p"ivin(a "apo"tu"ilo" pe"-onale dint"e -o(i. 4"incipiul n &ate"ie e-te "ep"e'entat de aplica"ea "egulilo" in-tituite pent"u "egle&enta"ea "apo"tu"ilo" pe"-onale, indi!e"ent de d"eptu"ile 2i obliga(iile pat"i&oniale ca"e a" e8i-ta nt"e -o(i, -au alt!el -pu- independent de tipul de "egi& &at"i&onial pent"u ca"e au optat. 92i g-e-c "egle&enta"ea e8p"e- obliga(iile de !idelitate, de a convie(ui 2i de a*2i aco"da -p"i5in &o"al "ecip"oc. 9n p"ivin(a do&iciliului -o(ii au libe"tatea de a*2i alege un do&iciliu co&un, n ca' cont"a" !ieca"e p-t"0ndu*2i do&iciliul pe ca"e l aveau naintea c-to"iei. Dn ele&ent cu totul nou p"ive2te &odul de lua"e a deci'iilo", n ace-t -en- -e a"at c -o(ii 1ot"-c &p"eun n tot ceea ce p"ive2te c-to"ia, ia" n ca' de nen(elege"e in-tan(a tutela" va 1ot" n inte"e-ul !a&iliei, n condi(iile legii. <-t!el dac pot"ivit "egle&ent"ii actuale, -o(ii nu -e pot ad"e-a unei auto"it(i pent"u a "e'olva eventualele nen(elege"i dint"e ei, n noua "egle&enta"e -e p"opune int"oduce"ea in-tan(ei tutela"e ca"e va avea co&peten(a de a decide, n ca'ul n ca"e nt"e -o(i inte"vin anu&ite nen(elege"i p"ivind p"oble&e de !a&ilie, acea-ta u"&0nd - decid n inte"e-ul !a&iliei, "e-pect0nd di-po'i(iile legale. Nu&ele de !a&ilie p"i&e2te "egle&ent"i noi, a-t!el n plu- !a( de actuala "egle&enta"e, e-te ad&i- ca un -o( - poa"te nu&ele avut naintea c-to"iei ia"
38

cellalt -o( - p"eia nu&ele lo" "eunite. Cu p"ivi"e la -c1i&ba"ea nu&elui, -e con-ac" obliga(ia -o(ilo" de a pu"ta n ti&pul c-to"iei nu&ele decla"at la nc1eie"ea ace-teia ia" n ca'ul n ca"e -o(ii au convenit - poa"te n ti&pul c-to"iei un nu&e co&un pe ca"e l*au decla"at public cu oca'ia nc1eie"ii c-to"iei, pent"u -c1i&ba"ea nu&elui pe cale ad&ini-t"ativ e-te nevoie de con-i&(&0ntul celuilalt -o(.

/*.0.2oiunea de re!im matrimonial ,"eptul !a&iliei a "egle&entat "apo"tu"ile pat"i&oniale dint"e -o(i av0nd n vede"e !aptul c p"evede"ile d"eptului co&un cu p"ivi"e la acea-t te& nu -unt -u!icient de'voltate. <-t!el, "egi&ul 5u"idic al bunu"ilo" -o(ilo" -au "egi&ul &at"i&onial a !o-t de!init ca "ep"e'ent0nd totalitatea no"&elo" 5u"idice ce "egle&entea' "ela(iile dint"e -o(i cu te"(ele pe"-oane p"ivind bunu"ile -o(ilo". ,"eptul co&pa"at, n -tudie"ea ace-tei te&e, a !cut o cla-i!ica"e a "egi&ului &at"i&onial dup &ai &ulte c"ite"ii. ,up c"ite"iul i'vo"ului, "egi&ul &at"i&onial a !o-t -tabilit a !i legal 2i conven(ional, ia" dup c"ite"iul -t"uctu"ii au !o-t di!e"en(iate "egi&u"ile &at"i&oniale de co&unitate, unive"-ale -au pa"(iale de bunu"i 2i de -epa"a(ie.1$ Pin0nd cont de po-ibilitatea &odi!ic"ii lo" -au nu n ti&pul c-to"iei, "egi&u"ile &at"i&oniale au !o-t cla-i!icate ca !iind i&utabile 2i &utabile, unii auto"i p"eci'0nd c1ia" e8i-ten(a "egi&u"ilo" &at"i&oniale eclectice pe ca"e le de!ine-c ca !iind cele ce &bin -epa"a(ia de bunu"i n ti&pul c-to"iei cu p"incipiul co&unita" ce -e &ani!e-t la de-!ace"ea lui. V)2)Regi&(l &"*!i&o i"l - $!ep*(l !o&<

1$

). <lbu, +,"eptul !a&iliei., Bucu"e2ti, Ad. ,idactic 2i 4edagogic, 197#, p. 118, dea-e&enea, Ma"ia Ma"bad, ,"eptul !a&iliei 2i -ta"ea civil, Ad. Dnive"-it(ii +<l. ). Cu'a. )a2i, 200/, p.#/.

39

9n d"eptul "o&0n, con!o"& "egi&ului &at"i&onial, -o(ii au bunu"i co&une 2i bunu"i p"op"ii !iec"uia dint"e ei, d"eptul !a&iliei in-tituind, p"in a"ticolul /0 din Codul =a&iliei, "egula gene"al n ba'a c"eia bunu"ile dob0ndite de o"ica"e dint"e -o(i n ti&pul c-to"iei -unt co&une. Cu titlu de e8cep(ie, a"ticolul /1 din Codul =a&iliei, enu&e" li&itativ catego"iile de bunu"i ce -unt con-ide"ate p"op"ii !iec"uia dint"e -o(i. )n-tituind ca "egul gene"al co&unitatea de bunu"i ce a"e un ca"acte" p"ecu&pnito", legea pune accentul pe acea-t co&unitate 2i nu pe -epa"a(ia de bunu"i ca"e a"e un ca"acte" -ub-idia".1# 9n dete"&ina"ea "egi&ului 5u"idic al bunu"ilo" -o(ilo" t"ebuie - ave& n vede"e at0t !aptul c, n &od obi2nuit, bunu"ile pe ca"e -o(ii le dob0nde-c n ti&pul c-to"iei -unt "e'ultatul di"ect -au indi"ect al &uncii lo", c0t 2i g"i5a ca nici unul dint"e -o(i, p"in int"a"ea n c-to"ie, - nu*2i vad atin-e d"eptu"ile pe ca"e le avea a-up"a luc"u"ilo" -ale n !avoa"ea celuilalt -o(. /*.4. 3e!imul comunitii de (unuri /*.4.). 2oiune i precizri :egi&ul co&unit(ii de bunu"i e-te un "egi& -tabilit p"in lege 2i nu p"in conven(ie. <-t!el, n &od obligato"iu, -o(ii nu -e pot -upune unui "egi& &at"i&onial conven(ional n locul "egi&ului co&unit(ii de bunu"i. =iind -tabilit de lege, "egi&ul co&unit(ii de bunu"i a"e un ca"acte" obligato"iu, !iind o &-u" legal de oc"oti"e a inte"e-elo" co&une ale -o(ilo", ale !a&iliei, &pot"iva o"ic"o" abu'u"i, -lbiciuni -au c1ia" a ine8pe"ien(ei.13 :egi&ul co&unit(ii de bunu"i -e n!(i2ea' ca un "e!le8, pe plan pat"i&onial, al unit(ii de inte"e-e ce -e a!l la ba'a !a&iliei !iind -u-ceptibil - -ti&ule'e -pi"itul de -olida"itate n "e'olva"ea p"oble&elo" nt"e -o(i.

1# 13

). 4. =ilipe-cu, +7"atat de d"eptul !a&iliei., Ad. <ll Aduca(ional, 1998, p. $$ ). 4. =ilipe-cu, op. cit., pg. $$

70

Dn ca"acte" i&pe"ativ l au 2i bunu"ile p"op"ii !iec"ui -o( n a2a !el nc0t, -ub i&pul-ul in!luen(ei unuia dint"e -o(i, cellalt -o( - nu a5ung n -itua(ia de a -e vedea depo-edat de bunu"ile -ale.17 <-t!el, -unt oc"otite e!icient at0t inte"e-ele co&une ale -o(ilo", c0t 2i inte"e-ele p"op"ii !iec"uia dint"e -o(i. Con-ide"0nd c "o-tul 2i utilitatea conven(iilo" &at"i&oniale au e8pi"at, legiuito"ul a ab"ogat p"in a"t. $9 din ,ec"etul n". /2/19#$, a"t. 122/*12// din C. Civ. ca"e pe"&iteau conven(iile civile. *.4.2. %onveniile privitoare la comunitatea de (unuri ale soilor ;o(ii -unt libe"i - nc1eie o"ice conven(ii ce nu &odi!ic n nici un !el "egi&ul 5u"idic legal 2i obligato"iu al bunu"ilo" lo", cu& a" !i conven(ii p"ivind &odul de ad&ini-t"a"e -au de !olo-in( a bunu"ilo" lo" co&une. 9n lite"atu"a 5u"idic de -pecialitate -*a a"tat, pe ba'a uno" e8e&ple in-pi"ate din "egle&ent"ile alto" ("i, c a" t"ebui "ecuno-cute d"eptu"ile -o(ilo" ca"e, pe cale conven(ional, a" aduce "e-t"0nge"e co&unit(ii de bunu"i. <ce-te opinii, c0t 2i cele ce -u-(ineau int"oduce"ea "egi&ului "epa"a(iei bunu"ilo" au "&ai'olate, t"iu&!0nd n continua"e p"evede"ile legii ce nu ad&it un alt "egi& 5u"idic dec0t acela ca"e l con-ac". Legiuito"ul e-te inte"e-at n ap"a"ea co&unit(ii de bunu"i c0t 2i n bunu"ile p"op"ii, cci nu&ai a-t!el -e poate "eali'a ec1ilib"ul nece-a" n oc"oti"ea co&unit(ii ca "e!le8 al egalit(ii !e&eii cu b"batul 2i a-igu"a"ea unei independen(e pat"i&oniale a c"ei igno"a"e a" aduce, n &od inevitabil la -ubo"dona"ea unuia dint"e -o(i inte"e-elo" celuilalt.18 ,ac a" !i ngduite o"ice conven(ii de &a5o"a"e a co&unit(ii de bunu"i n det"i&entul bunu"ilo" p"op"ii -*a" a5unge la -itua(ia n ca"e unul dint"e -o(i a" c02tiga un d"ept de p"op"ietate a-up"a unui bun !a( de ca"e nu a"e nici un d"ept.

17 18

<. Bacaci, +:apo"tu"ile 5u"idice pat"i&oniale n d"eptul !a&iliei., Clu5*Napoca, Ad. ,acia, 1983, p. 17 ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. $3

71

*.4.0. 2ulitatea conveniilor contrare comunitii <lineatul 2 din a"t. /0 din C. =a&. p"eci'ea' c +o"ice conven(ie, cont"a" co&unit(ii de bunu"i, e-te nul.. 9n con-ecin(, nulitatea va !i -anc(iunea de d"ept ce -e va aplica at0t conven(iilo" nc1eiate nt"e -o(i n vede"ea c-to"iei, c0t 2i celo" nc1eiate nt"e -o(i n ti&pul c-to"iei. <ceea2i -anc(iune va !i aplicat 2i conven(iilo" ce -e nc1eie de -o(i o"i de unul dint"e ei cu te"(ele pe"-oane, dac p"in acea-ta -e aduce atinge"e "egi&ului legal al co&unit(ii de bunu"i.19 ,eci, pute& a!i"&a c a-t!el de conven(ii pot"ivnice p"evede"ilo" legale 2i o"dinii de d"ept t"ebuie -anc(ionate cu nulitatea ab-olut uneo"i c1ia" din o!iciu de in-tan(ele de 5udecat n vi"tutea "olului activ, ca"e &pot"iva c1ia" a "eticen(ei unei p"(i, din an-a&blul p"obelo" pot de-cope"i -u"-a bunu"ilo" -upu-e &p"(elii.

/*.5. %ate!orii de raporturi patrimoniale Multitudinea "apo"tu"ilo" pat"i&oniale ce -e na-c nt"e -o(i n ti&pul c-to"iei pot !i g"upate n t"ei catego"ii@ "apo"tu"ile ce -e na-c cu p"ivi"e la cont"ibu(ia -o(ilo" la c1eltuielile c-niciei? "apo"tu"ile p"ivitoa"e la obliga(ia "ecip"oc de nt"e(ine"e? "apo"tu"ile cu p"ivi"e la bunu"ile lo". 9n gene"al, "apo"tu"ile pat"i&oniale dint"e -o(i -unt "egle&entate de Codul =a&iliei, n- acolo unde "a&u"a nu o!e" "egle&ent"i p"op"ii, ace-tea -e co&pletea' cu no"&ele d"eptului Civil, da" cu "e-pecta"ea p"incipiilo" d"eptului !a&iliei. 9n ti&pul c-to"iei -o(ii au d"eptul la nc1eie"ea uno" acte cu a" !i@ conven(ii cu "e-pecta"ea ng"di"ilo" p"ev'ut de a"ticolul /0 din C. =a&. p"ivito" la
19

). 4. =ilipe-cu , op. cit., p. $3

72

&odul de ad&ini-t"a"e 2i !olo-in(a bunu"ilo" co&une, &p"(i"ea de a-cendent p"ivind bunu"ile co&une n !o"&a dona(iei, con5unctiv, n !olo-ul copiilo" lo" co&uni. ;o(ii -unt libe"i -*2i !ac dona(ii din bunu"ile lo" p"op"ii, da" t"ebuie - aib n vede"e !aptul c ace-te dona(ii -unt "evocabile. 7otodat -o(ii pot di-pune de bunu"ile lo" p"op"ii 2i p"in te-ta&ent, ia" n ca'ul &p"(elii de a-cendent te-ta&enta" p"ivind bunu"ile p"op"ii, vo" !i nevoi(i - alctuia-c dou te-ta&ente. 4e l0ng obliga(ia "ecip"oc de nt"e(ine"e &ate"ial 2i cont"ibu(ia -o(ilo" la c1eltuielile c-niciei, cea &ai &a"e ponde"e n an-a&blul "ela(iilo" pat"i&oniale dint"e -o(i o au bunu"ile lo" co&une.

CAPITOLUL V AUNURILE SOILOR *.).2oiunea i cate!oriile de (unuri 9n d"eptul !a&iliei, ca 2i n d"eptul civil, no(iunea de bun a"e aceea2i accep(iune, n -en-ul c ea cup"inde totalitatea d"eptu"ilo" "eale 2i de c"ean(. ,e2i legea !olo-e2te te"&enul de +bun. o"i de +luc"u., nu d de!ini(ia lui. <-t!el, a"ticolul $80 din C. Civ. di-pune c +p"op"ietatea e-te d"eptul ce a"e cineva de a -e bucu"a 2i di-pune de un luc"u n &od e8clu-iv 2i ab-olut, n- n li&itele dete"&inate de lege., ia" n a"ticolul 93/ din C. Civ. p"eci'ea' c +nu&ai luc"u"ile ce -unt n co&e"( pot !i obiectul unui cont"act..
7/

9n -en- 5u"idic, te"&enul +bun. a"e dou accep(iuni@ a% stricto5sensu "ep"e'int bunu"ile ce pot !ace obiectul de d"eptu"i 2i obliga(ii pat"i&oniale? b% lato5sensu -e de-e&nea' luc"u"ile, ope"ele de c"ea(ie intelectual p"ecu& 2i ene"gia de o"ice !el ca obiecte ale d"eptu"ilo" 2i obliga(iilo" pat"i&oniale, c0t 2i d"eptu"ile 2i ac(iunile p"ivitoa"e la bunu"i n accep(iunea "e-t"0n-. 4"in a"ticolele $31*$7$ din C. Civ. legiuito"ul !ace cla-i!ica"ea bunu"ilo" &obile 2i i&obile, ia" n a"ticolele /0 2i /1 din C. =a&. pat"i&oniul -o(ilo" -e co&pune din dou catego"ii de bunu"i 2i anu&e@ bunu"i co&une a&bilo" -o(i 2i bunu"i p"op"ii !iec"uia dint"e ei. *.2.@unurile comune *.2.).. %riterii le!ale pentru determinarea (unurilor comune 4ent"u dete"&ina"ea con(inutului no(iunii de bun co&un -e !olo-e-c t"ei c"ite"ii ce 2i au i'vo"ul n p"evede"ile a"ticolului /0 din Codul =a&iliei@ a% bunul - !ie dob0ndit de -o(i -au de unul dint"e -o(i? b% dob0ndi"ea bunului - !i avut loc n ti&pul c-to"iei? c% bunul - nu !ac pa"te din catego"iile de bunu"i p"ev'ute de a"ticolul /1 din C. =a&. con-ide"ate bunu"i p"op"ii. Bunu"ile dob0ndite de o"ica"e dint"e -o(i -unt con-ide"ate a !i co&une n condi(iile a"tate, deoa"ece legea p"e-upune c a&bii -o(i au avut o cont"ibu(ie la acea-t dob0ndi"e. Cont"ibu(ia poate !i di"ect, con-t0nd n &unc -au &i5loace ale a&bilo" -o(i -au indi"ect, p"in econo&i-i"ea uno" &i5loace co&une, ca n ca'ul &uncii depu-e de !e&eie n go-pod"ie 2i pent"u c"e2te"ea copiilo".20 9n !elul ace-ta co&unitatea de bunu"i e-te un e!ect legal al c-to"iei 2i bunul dob0ndit de o"ica"e dint"e -o(i, n condi(iile p"eci'ate, e-te co&un dac
20

A) P!i'opi, +C-to"ia n d"eptul "o&0n., Bucu"e2ti, Ad. Lu&ina Le8, 1998, p. 73. M"!i" 6"!=+$+, ,"eptul !a&iliei -i -ta"ea civil, Ad. Dnive"-it(ii ><l. ). Cu'a. )a2i, 200/, p. ##

7$

nu&ai unul dint"e ei a cont"ibuit e!ectiv la acea dob0ndi"e. <-t!el, cont"ibu(ia -o(ilo" la dob0ndi"ea bunu"ilo" co&une e-te p"opu- de lege, da" nu e-te o condi(ie pent"u con-ide"a"ea bunu"ilo" ca !iind co&une. ,e acea-t cont"ibu(ie -e (ine -ea&a pent"u dete"&ina"ea p"(ilo" ce -e cuvin -o(ilo" n ca'ul &p"(i"ii bunu"ilo" co&une.21 *.2.2. 2oiunea de do(ndire Legiuito"ul con-ide" ca !iind bunu"i co&une cele ce au int"at n pat"i&oniul -o(ilo" p"in o"ica"e din &odu"ile de dob0ndi"e "egle&entate de legea civil 2i au !o-t ac1i'i(ionate p"in acte 5u"idice one"oa-e. 4ent"u ca un bun - int"e n catego"ia bunu"ilo" co&une e-te nece-a" ca cel -au cei ce*l dob0nde-c - aib calitatea de -o(. <cea-t calitate -e dob0nde2te din &o&entul nc1eie"ii c-to"iei 2i ncetea' n &o&entul de-!ace"ii ei. ,ac c-to"ia e-te de-!cut p"in divo"(, &o&entul de-!ace"ii ei 2i cel al ncet"ii calit(ii de -o( e-te cel al "&0ne"ii de!initive a 1ot"0"ii 5udecto"e2ti p"in ca"e -e -*a p"onun(at divo"(ul. 9n ba'a a"ticolului /9 alineatul 2 din Codul =a&iliei co&unitatea de bunu"i ncetea' !a( de te"(i nu&ai la data c0nd -*a !cut &en(iunea de-p"e divo"( pe &a"ginea actului de c-to"ie -au c0nd ace2tia au luat la cuno2tin( de-p"e divo"( pe alt cale.22 40n nu de&ult, n ceea ce p"ive2te p"actica de dinainte de 1989, a !o-t con-ac"at te'a con!o"& c"eia nu nt"egul bun e"a con-ide"at a !i p"op"ietate co&un a -o(ilo" ci nu&ai pa"tea co"e-pun'toa"e "atelo" ac1itate -ub du"ata c-to"iei. 7e'a a !o-t c"iticat n lite"atu"a 5u"idic cci n con!o"&itate cu p"evede"ile C. =a&. bunu"ile int" n co&unitatea de bunu"i la data ac1i'i(ion"ii

21 22

I) P) Filipes'(, op. cit., p. #1 Ale9" $!( A"'"'i, op. cit., p. 19

7#

lo"(a"t./0,C. =a&.%, ca"e e-te aceea a nc1eie"ii cont"actului !iind indi!e"ent plata ulte"ioa" a "atelo" de p"e( -au din &p"u&ut.2/ Bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei p"in conven(ii a!ectate de te"&en -unt bunu"i co&une, ia" cele n-t"inate n ti&pul c-to"iei tot p"in a-t!el de conven(ii nu &ai !ac pa"te din co&unitatea &at"i&onial. ,ac conven(iile -unt e!ectuate -ub condi(ie, -olu(ia di!e" dup cu& conven(ia e-te -u-pen-iv -au "e'oluto"ie. Bunu"ile ac1i'i(ionate -ub condi(ie -u-pen-iv nu vo" !i con-ide"ate co&une cci "eali'a"ea condi(iei a"e e!ect "et"oactiv. <c1i'i(iona"ea bunului -ub condi(ie "e'oluto"ie n ti&pul c-to"iei va p"oduce e!ecte i&ediate devenind co&un, ia" "eali'a"ea condi(iei va de-!iin(a cu e!ect "et"oactiv actul 5u"idic. <ceea2i -olu(ie -e i&pune 2i n ca'ul n-t"in"ii unui bun co&un p"int"*o conven(ie a!ectat de condi(ie. *.2.0. 3ata do(ndirii (unurilor p"oble& de &a8i& i&po"tan( o a"e -tabili"ea datei la ca"e -*a dob0ndit bunul, n ba'a ace-tui c"ite"iu !c0ndu*-e di-tinc(ia nt"e bunul co&un -au bunul p"op"iu !iec"uia dint"e -o(i. <2a cu& p"eci'ea' Codul =a&iliei n a"ticolul /0 +bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei -unt de la data dob0ndi"ii lo" bunu"i co&une ale -o(ilo".. 9n -itua(ia &o"(ii !i'ice a unuia dint"e -o(i, bunul dob0ndit dup data dece-ului de -o(ul -up"avie(uito" va !i con-ide"at bun p"op"iu. alt -itua(ie ce poate apa"e e-te n ca'ul n ca"e c-to"ia ia -!0"2it ca u"&a"e a decla""ii 5udecto"e2ti a &o"(ii, data ncet"ii c-to"iei va coincide cu data &o"(ii -tabilit p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c. Bunu"ile dob0ndite de -o(ul n via( dup acea-t dat 2i p0n la "&0ne"ea de!initiv a 1ot"0"ii decla"ative de &oa"te vo" !i "et"oactiv con-ide"ate bunu"i p"op"ii ale -o(ului -up"avie(uito". ,ac

2/

V) Geo!ges'(, +)nciden(a "egi&ului co&unit(ii de bunu"i nt"e -o(i cu "egi&ul -pecial al locuin(elo" con-t"uite -au cu&p"ate cu c"edite aco"date de -tat, n lu&ina p"acticii 5udicia"e., n +Legalitatea 4opula"., 1932, n". 1

73

-e va con-tata n- c cel decla"at &o"t p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c e-te n via(, co&unitatea &at"i&onial va "envia "et"oactiv. 4ent"u -itua(ia anul"ii -au nulit(ii c-to"iei bunu"ile ac1i'i(ionate vo" !i con-ide"ate p"op"ii celui ce le*a dob0ndit. 9n ceea ce p"ive2te -itua(ia c-to"iilo" nc1eiate dup pune"ea n aplica"e a Codului =a&iliei (1 !eb"ua"ie 19#$%, -*a -tabilit c "egi&ul 5u"idic al bunu"ilo" -o(ilo" n ace-t ca' e-te cel -tabilit de ace-t cod, ia" bunu"ile vo" !i co&une, con!o"& c"ite"iilo" a"tate. 9n ceea ce p"ive2te c-to"iile nc1eiate nainte de pune"ea n aplica"e a Codului =a&iliei, deo-ebi&, dup cu& ace-te c-to"ii au !o-t n !iin( la data int""ii n vigoa"e a codului o"i au ncetat - e8i-te nainte de acea-t dat. <-t!el, n p"i&ul ca', -o(ii -unt -upu2i, n p"ivin(a "ela(iilo" lo" pat"i&oniale, de la data int""ii n vigoa"e a Codului =a&iliei, di-po'i(iilo" ace-tuia, indi!e"ent ca"e a !o-t "egi&ul lo" &at"i&onial, legal -au conven(ional (a"t. $ alineat 1 ,ec"etul n". /2 din 19#$%. 9n al doilea ca', "ela(iile pat"i&oniale dint"e -o(i nu -unt -upu-e p"evede"ilo" Codului =a&iliei, ci "egi&ului legal al -epa"a(iei de bunu"i.2$ ;tabili"ea e8i-ten(ei 2i ntinde"ii d"eptu"ilo" -o(ilo" a-up"a ave"ii dob0ndite n ti&pul c-to"iei de-!cute nainte de pune"ea n aplica"e a Codului =a&iliei t"ebuie -olu(ionat n "apo"t cu p"evede"ile legale n vigoa"e la acea dat, 2i nu de di-po'i(iile ace-tui cod, n ace-t -en- p"onun(0ndu*-e 2i p"actica 5udicia".2# Cu toate ace-tea, c1ia" n pe"ioada ante"ioa" Codului =a&iliei, p"actica 5udicia", n vi"tutea p"incipiului egalit(ii dint"e b"bat 2i !e&eie (a"ticolul 20 Con-titu(ia din 19$8 2i a"ticolul 8/ Con-titu(ia din 19#2% 2i -ub in!luen(a p"incipiilo" de ec1itate a "ecuno-cut d"eptul a&bilo" -o(i a-up"a bunu"ilo" dob0ndite n ti&pul c-to"iei. <-t!el, !e&eia, !" a -e putea p"evala de p"e'u&(ia de co&unitate, ca n -i-te&ul Codului =a&iliei, avea po-ibilitatea - !ac p"oba cont"ibu(iei ei e!ective la dob0ndi"ea bunu"ilo" "e-pective. 9n ace-t !el, n ca'ul c-to"iilo" de-!cute dup data de 1/ ap"ilie 19$8, da" ante"io" datei de 1 !eb"ua"ie
2$ 2#

<. 4"icopi, op. cit., p. 81 7"ib. ;up., ;. civ. n". 2/30/1972, n Culege"ea de deci'ii n &ate"ie civil pe anul 1972.

77

19#$, -o(ia divo"(at e"a nd"ept(it - cea" con-tata"ea c bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei pe nu&ele !o-tului ei -o( apa"(in a&0ndo"u"a, pot"ivit &uncii -au cont"ibu(iei !iec"uia, in-tan(a u"&0nd - -tabilea-c ntinde"ea !iec"uia.23 ,e a-e&enea, nc de la acea dat, -*a "ecuno-cut c &unca !e&eii n go-pod"iei e-te con-ide"at ca 2i &unca n p"oduc(ie.27 ;ub "egi&ul -epa"a(iei de bunu"i, bunu"ile dob0ndite de !ieca"e dint"e -o(i -unt bunu"i e8clu-iv ale ace-tuia. ;o(ia ca"e nu !igu"ea' n actul de cu&p"a"e poate - !ac dovada uno" -i&ula(ii, !ie cu p"ivi"e la pe"-oan, !ie cu p"ivi"e la p"e(, dovedind, p"in toate &i5loacele legale, c a cont"ibuit e!ectiv la plata p"e(ului 2i c -o(ii au avut inten(ia de a dob0ndi &p"eun bunul "e-pectiv.28

*.0.>odurile de do(ndire a (unurilor comune *.0.). >odaliti Con!o"& p"eci'"ilo" Codului =a&iliei bunu"ile co&une -unt cele dob0ndite n ti&pul c-to"iei, indi!e"ent de &odul n ca"e -*a !cut ace-t luc"u, neav0nd "elevan( nici ca"acte"ul licit -au ilicit al dob0ndi"ii. <-t!el n ba'a a"ticolului /2 lite"a d din Codul =a&iliei pe legiuito" nu*l inte"e-ea' dec0t n &-u"a n ca"e ace-tea +au -po"it bunu"ile co&une ale -o(ilo".. *.0.2. ;xcepie

23 27

7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 1092/193#? 7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 1#/1/19## =o-tul 7"ibunal Banat, dec. civ. n". 2//#/19$9, n O. N., n". /, 19#0, p. $03 28 7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 2210/197/

78

Cu ca"acte" de e8cep(ie, p"in a"ticolul /1 lite"a b din Codul =a&iliei au !o-t p"ev'ute t"ei &odu"i de dob0ndi"e ce -e ncad"ea' catego"iei de bunu"i p"op"ii. A-te vo"ba de bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei p"in +&o2teni"e, legat -au dona(ie a!a" nu&ai dac di-punto"ul a p"ev'ut c ele vo" !i co&une.. 4"in natu"a lo", actele cu titlu g"atuit -unt inco&patibile cu p"incipiile ce guve"nea' "egi&ul co&unit(ii de bunu"i con!o"& c"eia bunu"ile co&une apa"(in -o(ilo" n "apo"t cu cont"ibu(ia !iec"uia la dob0ndi"ea lo", ia" n ace-t ca' nee8i-t0nd cont"ibu(ia lo". <ctele 5u"idice cu titlu g"atuit -unt !cute n con-ide"a"ea pe"-oanei g"ati!icate, deci au un ca"acte" +intuitu pe"-onae.. Bunu"ile dob0ndite p"in dona(ie 2i legat -unt p"op"ii pent"u c nu -e poate t"ece pe-te voin(a c1ia" p"e'u&tiv a celui ca"e g"ati!ic. Bunu"ile devin co&une dac -unt dob0ndite n ba'a unui act 5u"idic one"o-au p"int"*un &od o"igina" de dob0ndi"e? po-e-iunea de bun c"edin( a unui &obil co"po"al -au u'ucapiunea con-t"uc(iilo". Bunu"ile dob0ndite p"in u'ucapiune F p"e-c"ip(ia ac1i'itiv de /0 de ani F -e n-c"iu n catego"ia bunu"ilo" co&une cu condi(ia ca &plini"ea a celei din u"& 'i a te"&enului -tabilit de lege pent"u dob0ndi"e - -e -itue'e n ti&pul c-to"iei. ,e2i n lite"atu"a 5u"idic -*a ve1iculat ideea con!o"& c"eia &o&entul 1ot"0to" din punct de vede"e al co&unit(ii a" !i p"i&a 'i din ca"e cel n cau' po-ed cu inten(ia de a dob0ndi n ba'a e!ectului "et"oactiv al ace-tui &od de dob0ndi"e, totu2i acea-t -itua(ie nu -e poate aplica "ela(iilo" dint"e -o(i.29 9n ca'ul bunu"ilo" dob0ndite p"in u'ucapiunea -cu"t F cu te"&en de 10 p0n la 20 de ani, ncad"a"ea lo" n catego"ia bunu"ilo" co&une -e !ace !" nici un dubiu c1ia" dac dob0ndi"ea i&obilelo" n acea-t -itua(ie e-te condi(ionat de e8i-ten(a 5u-tei cau'e a bunei*c"edin(e./0

29 /0

). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. #/ ). 4. =ilipe-cu, 4. <nca, . Cal&u-c1i, ). A"e&ia, +9nc1eie"ea c-to"iei 2i e!ectele ei., Bucu"e2ti, Ad. <cade&iei, 1981, p. 8/

79

*.4.&ntinderea comunitii de (unuri *.4.). 9fera (unurilor comune :egi&ul co&unit(ii de bunu"i "ep"e'int, p"in e!ectul legii, con-titui"ea unui g"up de bunu"i ce apa"(in a&bilo" -o(i cu titlu de p"op"ietate co&un !" cote*p"(i. 9n -!e"a bunu"ilo" co&une int" o"ice luc"u"i ca"e pot !ace obiect de d"eptu"i 2i obliga(ii pat"i&oniale 2i d"eptu"i "eale p"ivind bunu"ile "e-pective. ,eoa"ece n anu&ite -itua(ii la cali!ica"ea uno" bunu"i ca !iind p"op"ii -au co&une, pent"u anu&ite catego"ii de bunu"i au !o-t !cute p"eci'"i a&nun(ite. *.4.2. /mo(ile comune ,ob0ndi"ea cu titlu one"o- n ti&pul c-to"iei a d"eptului de p"op"ietate a-up"a unui i&obil -e ncad"ea' -!e"ei bunu"ilo" co&une c1ia" dac din actul de dob0ndi"e a" "e'ulta c nu&ai unul dint"e -o(i e-te titula"ul d"eptului "e-pectiv. Con!o"& a"ticolului /# n ca'ul actelo" de dob0ndi"e legea nu i&pune con-i&(&0ntul e8p"e- al a&bilo" -o(i p"e'u&0nd c -o(ul ce nc1eie actul a p"i&it &andat n ace-t -en- din pa"tea celuilalt -o(. ,"ept "egul gene"al -e i&pune -olu(ie dob0ndi"ii n vi"tutea legii 2i &pot"iva actului apa"ent e8cept0ndu*-e ca'u"ile gene"ale con!o"& c"o"a bunul dob0ndit con-tituie d"ept de p"op"ietate e8clu-iv a unuia dint"e -o(i./1 9n cup"in-ul actului p"in ca"e -e dob0nde2te un bun co&un nu -e poate ad&ite &en(iona"ea cotelo"*p"(i n ba'a c"o"a !ieca"e -o( devine cop"op"ieta" cci, pot"ivit "egle&ent"ilo" gene"ale bunul nu poate !i dob0ndit dec0t n p"op"ietate devl&a2.

/1

). 4. =ilipe-cu, 4. <nca, . Cal&u-c1i, ). A"e&ia, op. cit., p. 8/

80

*.4.0. &nscrierea proprietii comune n cartea funciar dat cu n-c"ie"ea d"eptului de p"op"ietate a-up"a i&obilului n ca"tea !uncia" -*a" putea ivi -itua(ia ca nu&ai unul dint"e -o(i - !igu"e'e ca titula" e8clu-iv al d"eptului n-c"i-. 9n-c"ie"ea d"eptului -o(ului a-up"a i&obilului n ca"tea !uncia" e-te o condi(ie pent"u ca acel -o( - dob0ndea-c bunul. ,a" odat dob0ndit, bunul devine co&un n te&eiul legii, de2i n-c"ie"ea n ca"tea !uncia" e-te nu&ai pe nu&ele unui -o(. Cont"adic(ia dint"e -itua(ia 5u"idic "eal 2i cea apa"ent va putea !i o"ic0nd co"ectat p"in n-c"ie"ea d"eptului celuilalt -o(, la ce"e"ea lo" -au, n ca' de nen(elege"i nt"e ei, pe cale de ac(iune./2 Ou-ta &odi!ica"e n ca"tea !uncia" a p"op"iet(ii co&une a -o(ilo" "ep"e'int o cale de aduce"e la cuno2tin(a te"(ilo" a -itua(iei 5u"idice "eale 2i un &i5loc de p"ote5a"e &pot"iva ac(iunii de "ecti!ica"e. 4"in legea n". 7/1993 p"ivind cada-t"ul 2i publicitatea i&obilia" au !o-t adu-e o -e"ie de &odi!ic"i p"evede"ilo" e8i-tente p0n la acea dat n p"ivin(a noti!ic"ii p"op"iet(ii. ,"eptul de p"op"ietate p"ecu& 2i celelalte d"eptu"i a-up"a unui i&obil -e vo" n-c"ie n ca"tea !uncia" n ba'a actului p"in ca"e -*au con-tituit o"i -*au t"an-&i- n &od valabil. 7"ebuie p"eci'at c legea p"evede !aptul c n ca'ul p"op"iet(ii i&obilia"e co&une -au n ca' de indivi'iune 2i -e !ace n-c"ie"ea n ca"tea !uncia" a tutu"o" p"op"ieta"ilo", ia" n ca'ul p"op"iet(ii indivi'e -e vo" &en(iona 2i cotele !iec"ui cop"op"ieta". *.4.4. %ldirile construite de soi pe terenul unuia dintre ei 9n ca'ul con-t"uc(iilo" !cute de -o(i pe te"enul unui dint"e ei apa"e un con!lict nt"e p"e'u&(ia legal a co&unit(ii 2i p"e'u&(ia legal cu ca"acte" "elativ
/2

<l. Bacaci, op. cit., p. 20

81

con!o"& c"eia o"ice con-t"uc(ie, luc"u !cut n p&0nt -au a-up"a p&0ntului -unt p"e'u&ate con!o"& a"ticolului $92 Cod Civil a !i !cute de p"op"ieta"ul acelui p&0nt p0n la p"oba cont"a"ie.// ,ac n gene"al -e aplic "egula gene"al a acce-iunii con!o"& c"eia cop"op"ieta"ul te"enului dob0nde2te p"op"ietatea con-t"uc(iei, n "apo"tu"ile dint"e -o(i -e va (ine -ea&a de "egula -peci!ic "egi&ului co&unit(ii./$ 4ent"u ncad"a"ea cldi"ii n catego"ia bunu"ilo" co&une ele&entul dete"&inant l "ep"e'int ca"acte"ul de bun p"op"iu -au co&un al -u&elo" de bani. ;o(ul ca"e nu e-te p"op"ieta"ul te"enului va dob0ndi nu nu&ai d"eptul de cop"op"ietate a-up"a con-t"uc(iei, da" 2i un d"ept de !olo-in( a-up"a te"enului pe ca"e -*a "idicat con-t"uc(ia./# alt p"oble& -e "idic n -itua(ia "epa"a(iilo" -au luc""ilo" de &bunt(i"e -v0"2ite de a&bii -o(i la un i&obil ce e-te p"op"ietatea e8clu-iv a unuia dint"e ei. 7"ibunalul ;up"e& a -tatuat ideea c un a-e&enea bun va "&0ne p"op"ietatea e8clu-iv a -o(ului n cau', da" -po"ul de valoa"e va con-titui bun co&un al -o(ilo". ,e la acea-t -itua(ie e8i-t 2i e8cep(ia con!o"& c"eia, dac p"in "epa"a(iile 2i &bunt(i"ile !cute bunul a devenit unul nou, atunci -e va con-ide"a c !ace pa"te din catego"ia bunu"ilo" co&une. 9n ca'ul con-t"uc(iilo" e!ectuate de -o(i pe te"enul unuia dint"e ei deo-ebi& &ai &ulte -itua(ii@ 1) Dn -o( "idic o con-t"uc(ie ca &i5loace ce !ac pa"te din co&unitatea de bunu"i pe te"enul p"op"ietatea celuilalt -o( 2i con-i&(&0ntul ace-tuia. 9n -itua(ia n ca"e un -o( a con-t"uit cu &i5loace bunu"i co&une pe te"enul celuilalt -o(, cu con-i&(&0ntul ace-tuia, el poate dob0ndi un d"ept de -upe"!icie, nt"e -o(i -tabilindu*-e u"&toa"ele "apo"tu"i@

// /$

). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 9$ ). 4. =ilipe-cu, 4. <nca, . Cal&u-c1i, ). A"e&ia, op. cit., p. 8$ /# ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 9$

82

o -o(ul con-t"ucto" dob0nde2te ca -upe"!icia", un d"ept de !olo-in( a-up"a acelui te"en 2i un d"ept de p"op"ietate co&un (&p"eun cu cellalt -o(% a-up"a con-t"uc(iei? o -o(ul, p"op"ieta"ul te"enului, "&0ne p"op"ieta" e8clu-iv al te"enului -au ce continu a !i bun p"op"iu, da" te"enul a !o-t g"evat de d"eptul de !olo-in( al celuilalt -o( 2i, totodat, -o(ul p"op"ieta" al te"enului dob0nde2te, &p"eun cu cellalt -o(, d"eptul de p"op"ietate a-up"a con-t"uc(iei ca"e devine bun co&un. 9n ace-t -en-, o con-t"uc(ie nou !cut pe te"enul p"op"ietate a unuia dint"e -o(i e-te bun co&un./3 9n ca'ul con-t"uc(iei bun co&un, "idicat pe te"enul p"op"ietate a -o(ului necon-t"ucto", n ceea ce p"ive2te te"enul, nu -e "ecunoa2te -o(ului con-t"ucto" dec0t d"ept de !olo-in(./7 2) Dn -o( "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce !ac pa"te din co&unitatea de bunu"i, pe te"enul p"op"ietate a celuilalt -o(, !ac con-i&(&0ntul ace-tuia -au &pot"iva voin(ei ace-tuia. 9n ace-t ca' -o(ul ca"e a "idicat con-t"uc(ia -e g-e2te n -itua(ia 5u"idic a con-t"ucto"ului de "ea c"edin( (a"ticolul $9$ Cod Civil%, d"eptu"ile p"ev'ute de ace-t te8t 2i nu con-t"uc(ia con-tituind bun co&un./8 ,) <&bii -o(i "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce !ac pa"te din co&unitatea de bunu"i, pe te"enul p"op"ietate a unuia dint"e ei. 9n ace-t ca' con-t"uc(ia devine p"op"ietate co&un a -o(ilo", ia" -o(ul nep"op"ieta" al te"enului dob0nde2te a-up"a ace-tuia un d"ept de -upe"!icie pent"u pa"tea a!e"ent con-t"uc(iei./9 .) Dn -o( "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce -unt bunu"i p"op"ii pe te"enul p"op"ietate al celuilalt -o(, cu con-i&(&0ntul ace-tuia. 9n -itua(ia acea-ta -o(ul con-t"ucto" dob0nde2te un d"ept de -upe"!icie, cellalt "&0n0nd p"op"ieta"ul te"enului ca"e continu a !i bun p"op"iu, da" - !i g"evat de d"eptul de !olo-in( cup"in- n d"eptul de -upe"!icie al -o(ului con-t"ucto".

/3 /7

7"ib. ;up., ;. Civ., dec. civ. n". 2137/1971 7"ib. ;up., ;.civ., dec. civ. n". #33/1979? 7"ib. ;up., ;. Civ., dec. civ. n". 1231/1982 /8G19H <l. Bacaci, op. cit., p. 21 /9G20H 7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 17$3/1930

8/

0) Dn -o( "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce -unt bunu"i p"op"ii pe te"enul p"op"ietate al celuilalt -o(, !" con-i&(&0ntul ace-tuia -au &pot"iva voin(ei ace-tuia. 9n ace-t ca', -o(ul con-t"ucto" nu dob0nde2te d"eptul de -upe"!icie, u"&0nd a -e aplica a"ticolul $9$ Cod Civil "e!e"ito" la con-t"uc(ie, planta(iile 2i luc""ile a!late pe te"enul altuia (acce--o"iu& -eQuito" p"incipale%.$0 *.4.5. %onstrucii efectuate de soi pe terenul proprietate a am(ilor soi 9n ace-t ca' deo-ebi& u"&toa"ele -itua(ii@ 1. Dn -o( "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce -unt bunu"i p"op"ii pe te"enul bun co&un al a&bilo" -o(i, cu con-i&(&0ntul celuilalt -o(. 9n ace-t ca' -o(ul con-t"ucto" dob0nde2te d"eptul de -upe"!icie, con-t"uc(ia !iind bun p"op"iu al -o(ului con-t"ucto". 2. Dn -o( "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce -unt bunu"i p"op"ii, pe te"enul bun co&un al a&bilo" -o(i, !" con-i&(&0ntul celuilalt -o(. 9n ace-t ca' -o(ul con-t"ucto" a"e d"eptu"ile p"ev'ute de a"ticolul $0$ Cod Civil, ca"e -unt bun p"op"iu, da" nu con-t"uc(ia. /. Dn -o( "idic o con-t"uc(ie cu &i5loace ce -unt n pa"te bunu"i co&une 2i n pa"te bunu"i p"op"ii pe te"enul bun co&un al a&bilo" -o(i, cu con-i&(&0ntul a&bilo" -o(i. 9n acea-t -itua(ie con-t"uc(ia e-te, n &od co"e-pun'to", at0t bun co&un, c0t 2i bun p"op"iu, ia" te"enul "&0ne cu& e"a nainte de e!ectua"ea con-t"uc(iei 2i anu&e bun co&un.

*.4.A. %ldirile construite de soi pe terenul altei persoane Con-t"uc(ia "idicat pe te"enul altei pe"-oane va apa"(ine, n te&eiul "egulii gene"ale a acce-iunii, p"op"ieta"ul te"enului cu e8cep(ia -itua(iei n ca"e -o(ii au con-t"uit pe ba'a nvoi"ii cu p"op"ieta"ul -au con!o"& uno" p"evede"i legale. 9n
$0G21H

<. 4"icopi, op. cit., p. 8#

8$

ace-te ca'u"i, d"eptul de p"op"ietate apa"(ine -o(ilo" 2i p"op"ieta"ului te"enului pe ca"e -*a "idicat con-t"uc(ia, -o(ii dob0ndind ca bun co&un un d"ept de -upe"!icie a-up"a cldi"ii. 4"in legea n". #8/197$ p"ivind -i-te&ati'a"ea te"ito"iului -*a inte"'in-t"ina"ea -au dob0ndi"ea p"in acte 5u"idice a te"enu"ilo" din pe"i&et"ul con-t"uibil al tutu"o" localit(ilo" !" - -e p"eci'e'e c inte"dic(ia p"ive2te doa" d"eptul de p"op"ietate -au 2i alte d"eptu"i "eale. Mai &ult c1ia", p"actica 5udicia" a -tabilit c e-te op"it 2i con-titui"ea o"ic"o" de'&e&b"&inte ale d"eptului de p"op"ietate. ,in punct de vede"e 5u"idic !aptul edi!ic"ii unei con-t"uc(ii pe te"enul a!lat n p"op"ietatea unei te"(e pe"-oane p"e-upune -tabili"ea d"eptului ce "evine con-t"ucto"ului. Ca"acte"i'0nd d"eptul con-t"ucto"ului, !o-ta in-tan( -up"e& a p"onun(at -olu(ii cont"adicto"ii, ap"eciind uneo"i c ne a!l& n p"e'en(a uno" d"eptu"i pe"-onale 2i nu "eale, ia" alteo"i c e-te vo"ba de un d"ept de p"op"ietate al con-t"ucto"ului a-up"a con-t"uc(iei edi!icate 2i un d"ept de !olo-in( a te"enului, d"ept ce nu poate !i pu" 2i -i&plu, u"&0nd de-pgubi"ea p"op"ieta"ului te"enului. 9n lite"atu"a 5u"idic -*a ap"eciat c di-po'i(iile a"ticolului $9$ Cod Civil -unt aplicabile nu&ai con-t"ucto"ului de bun F c"edin( dup cu& viciile titlului i -unt -au nu cuno-cute.$1 ,ac con-t"uc(ia e-te edi!icat de &ai &ulte pe"-oane &p"eun, ca n ca'ul -o(ilo", pa"ta5ul -e va ce"e nainte ca p"op"ieta"ul te"enului - invoce d"eptul -u de acce-iune. ,ac unul dint"e -o(i -olicit &p"(i"ea bunu"ilo" co&une, ia" n &a-a pa"ta5abil -e a!l 2i o a-e&enea con-t"uc(ie, e nece-a" pa"ticipa"ea la p"oce- a p"op"ieta"ului te"enului pent"u a*2i e8p"i&a op(iunea, n -en-ul@$2 a% p"op"ieta"ul te"nului do"e2te p"elua"ea con-t"uc(iei, invoc0nd acce-iunea, el va !i obligat la de-pgubi"i n !avoa"ea -o(ilo"

$1 $2

<l. Bacaci, op. cit., p. $3*$7 7"ib. ;up.,;. Civ., n Culege"ea de deci'ii, civ. n". /83/1980

8#

con-t"ucto"i pot"ivit a"ticolului $9$ Cod Civil, ia" un d"ept de c"ean( al -o(ilo" va int"a n &a-a pa"ta5abil? b% p"op"ieta"ul te"enului "e!u' p"elua"ea con-t"uc(iei, in-tan(a -a di-pune obliga"ea -o(iilo" con-t"ucto"i de "ea*c"edin( la de-!iin(a"ea con-t"uc(iei pe c1eltuiala lo" p"ecu& 2i la plata uno" daune*inte"e-e n &"i"ea p"e5udiciului -u!e"it de p"op"ieta"ul te"enului? <lte -itua(ii e8i-tente n ca'ul ace-to" con-t"uc(ii@ Con-t"uc(ii "idicate de -o(i n te"enul unui te"(, p"op"ieta"ul te"enului ne!iind cuno-cut -au &ani!e-t lip- de inte"e- pent"u p"elua"ea con-t"uc(iei "idicate. 9n -itua(iile ace-tea p"op"ieta"ul te"enului a"e po-ibilitatea, pot"ivit a"ticolului $88 2i u"&toa"ele din Cod Civil - invoce d"eptul de p"op"ietate p"in acce-iune a-up"a con-t"uc(iei edi!icate de -o(i (ca"e -unt te"(i% pe te"enul -u cu obliga(ia de a de-pgubi pe -o(ii con-t"ucto"i, n condi(iile p"eci'ate (a"t. $9$ Cod Civil -au conven(iile p"(ilo"%.$/ ,"eptu"ile -o(ilo" con-t"ucto"i pe te"enul altuia con-tituie bun co&un al ace-to"a, ia" dup legile n". 18/1991 2i n". #0/1991 p"op"ieta"ul te"enului pot con-titui un d"ept de -upe"!icie n !olo-ul con-t"ucto"ului. Con-t"uc(ii "idicate de -o(i pe te"enul p"op"ietate a p"in(ilo" unuia dint"e ei, cu con-i&(&0ntul ace-to"a. Con!o"& unei opinii -e con-ide" c n ace-t ca' copiii dob0nde-c un d"ept de -upe"!icie, ia" dup o alt p"e"e -e con-ide" c nu dob0nde-c copiii dec0t un d"ept de c"ean( n legtu" cu con-t"uc(ia. 4ot"ivit legilo" n". 18/1991 2i n". #0/1991 copiii pot dob0ndi un d"ept de -upe"!icie n condi(iile ,"eptului co&un.$$ *.4.". %ldirile construite de so pe un teren atri(uit de stat n folosin 9n ba'a legii n". $/197/ &odi!icat 2i "epublicat la /1 dece&b"ie 1980 2i n p"e'ent ab"ogat p"in legea n". #0/1991 -tatul a at"ibuit cet(enilo" te"enu"i n !olo-in( a5ut0ndu*i a-t!el n con-t"ui"ea de locuin(e p"op"ietate pe"-onal.
$/ $$

). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 101 <. 4"icopi, op. cit., p. 83.

83

4"in natu"a 5u"idic a d"eptului a-up"a con-t"uc(iei n lite"atu"a de -pecialitate au e8i-tat nu&e"oa-e di-cu(ii a5ung0ndu*-e, n !inal, la -olu(ia dat p"in deci'ie de nd"u&a"e a 7"ibunalului ;up"e& - -e con-ide"e c ne a!l& n !a(a unui d"ept de p"op"ietate a-up"a cldi"ii, di!e"it de d"eptul de !olo-in( a-up"a te"enului, a&bele alctuind un d"ept co&ple8 n ca"e !ieca"e 2i p-t"ea' natu"a 5u"idic p"op"ie.$# ,"eptul de !olo-in( a te"enului a"e ca"acte" acce-o"iu !a( de cldi"e, !iind un d"ept opo'abil e"ga o&ne-, inclu-iv -tatului, 2i con!e"ind titula"ului -u po-e-ia, !olo-in(a 2i n ace-te li&ite di-po'i(ia a-up"a te"enului. ,"eptul de !olo-in( -e va n-t"ina odat cu con-t"uc(ia, &ai p"eci- n &o&entul n ca"e -e t"an-&ite d"eptul de p"op"ietate a-up"a con-t"uc(iei. 9n -itua(ia n ca"e con-t"uc(ia e-te un bun co&un, d"eptul de !olo-in( a-up"a te"enului n-cut n ba'a unui act ad&ini-t"ativ, a"e acela2i ca"acte".$3 Con!o"& legii n". #0/1991 e8i-t po-ibilitatea conce-ion"ii te"enu"ilo" at"ibuite pe"-oanelo" !i'ice pent"u con-t"uc(ii, p"in licita(ie public -au !" licita(ii. <ce-t d"ept de conce-iune a-up"a te"enului va !i p"op"iu -au co&un, dup cu& locuin(a !ace pa"te din catego"ia bunu"ilo" co&une -au p"op"ii !iec"ui -o(. Conce-iunea -e va !ace cu plat a-t!el ca p"e(ul te"enului - !ie "ecupe"at n 2# de ani, legea -tabilind totodat 2i -up"a!a(a te"enului conce-ionat. 9n con!o"&itate cu a"ticolul /7 al legii &ai -u- &en(ionate, d"eptul de conce-iune a-up"a te"enului -e t"an-&ite n ca' de -ucce-iune -au de n-t"ina"e a con-t"uc(iei pent"u "eali'a"ea c"eia a !o-t con-t"uit.$7 *.4.1. @unurile do(ndite cu a<utorul creditelor ;tatul aco"d un -p"i5in -ub-tan(ial -ub !o"& de c"edite pent"u con-t"ui"ea locuin(elo" p"op"ietate pe"-onal. 9n acea-t -itua(ie -e va aplica p"e'u&(ia

$#

I. Ceo"ge-cu, +Natu"a 5u"idic a d"eptului locuin(ei con-t"uite -au cu&p"ate cu c"edite aco"date de -tat.? n ;.C.O., n". 1, 19#8, p. 273? 4. <nca, op. cit., p. 101? <l. Bacaci, op. cit., p. #1 $3 ). 4. =ilipe-cu, 4. <nca, . Cal&u-c1i, ). A"e&ia F +9nc1eie"ea c-to"iei 2i u"&"ile ei., p. 83 $7 ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 10#

87

co&unit(ii indi!e"ent dac &p"u&utul e-te aco"dat a&bilo" -o(i -au unuia dint"e ei. Con!o"& ,eci'iei 7"ibunalului ;up"e&$8 -unt cup"in-e n catego"ia bunu"ilo" co&une at0t -u&ele e!ectiv ac1itate pent"u dob0ndi"ea i&obilului, c0t 2i valoa"ea lui integ"al, cci +p"op"ietatea bunului con-t"uit p"in valo"i!ica"ea c"editelo" de -tat -e dob0nde2te odat cu p"eda"ea bunului, ia" nu la e8ecuta"ea integ"al a cont"actului de &p"u&ut.. <ceea2i -olu(ie -e va aplica 2i n ca'ul bunu"ilo" &obile dob0ndite din &p"u&utu"i cont"actate cci nu a"e "elevan( natu"a &obil 2i i&obil a bunului.$9 *.4.4. -reptul de folosin locativ Natu"a 5udicia" a d"eptului de !olo-in( locativ ce "e'ult din nc1eie"ea unui cont"act de nc1i"ie"e a unei locuin(e "ep"e'int o p"oble& cu &ultiple valen(e. ,"eptul de !olo-in( n-cut dint"*un a-t!el de cont"act &b"ac !o"&a unui d"ept "eal cu toate con-ecin(ele 5u"idice pe ca"e le i&pune cataloga"ea -a din punct de vede"e al "egi&ului co&unit(ii. Con!o"& legii n". #/197/ ab"ogat p"in legea n". 11$/1993, locuin(a -e d n !olo-in(a titula"ului cont"actului de nc1i"ie"e 2i &e&b"ilo" !a&iliei -ale ce vo" !i no&inali'a(i n cont"act a-t!el nc0t d"eptul de !olo-in( apa"(ine -o(ilo" 2i &e&b"ilo" !a&iliei ce -unt p"ev'u(i n &od e8p"e- de lege. 4"in lege#0 au !o-t -tabilite t"ei catego"ii ca"e au d"eptul cu p"io"itate la dob0ndi"ea de locuin(e din !ondu"ile -peciale ale con-iliilo" locale, p"int"e ace2tia !iind p"ev'u(i n &od -pecial tine"ii c-to"i(i, ca"e la data cont"act"ii locuin(ei au !ieca"e v0"-ta p0n la /# de ani. C1ia" dac, con!o"& Cod. =a&., d"eptul "e'ult0nd dint"*un cont"act de nc1i"ie"e nu poate !i con-ide"at bun co&un c0t ti&p -*a n-cut nainte de data
$8 $9

,eci'ia n". 2397/197$ a 7"ibunalului ;up"e& ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 111. #0 Legea n". 11$/1993

88

nc1eie"ii c-to"iei, legea d un d"ept p"op"iu de !olo-in( a locuin(ei 2i -o(ului, nu nu&ai titula"ului cont"actului de nc1i"ie"e, ne(in0nd cont de &o&entul nc1eie"ii cont"actului n cau' adic ante"io" c-to"iei -au dup -v0"2i"ea ei.#1 9n te&eiul p"e'u&(iei de co&unitate d"eptul pat"i&onial ce "e'ult dint"*un cont"act de nc1i"ie"e, nc1eiat n ti&pul c-to"iei t"ebuie - !ie con-ide"at bun co&un al -o(ilo" nu&ai dac un -o( nu poate !i p"ev'ut no&inal n cont"actul nc1eiat de cellalt -o( deoa"ece locuie2te n alt localitate. 9n toate celelalte ca'u"i, n-, -o(ul dob0nde2te d"eptul de !olo-in( altu"i de ceilal(i &e&b"i ai !a&iliei titula"ului de cont"act, d"eptul "e-pectiv de2i cali!icat ca bun co&un nu e-te -upu"egi&ului co&unit(ii. <cea-t -itua(ie apa"e deoa"ece un a-t!el de d"ept, con!o"& "egle&ent"ilo" legale, apa"(ine n egal &-u" -o(ilo", da" 2i celo"lal(i &e&b"i ai !a&iliei. 9n ca'ul n ca"e cont"actul de nc1i"ie"e e-te -upu- di-po'i(iilo" C. Civil, d"eptul a-t!el "e'ultat va !i con-ide"at bun p"op"iu -au bun co&un dup cu& cont"actul a !o-t nc1eiat nainte -au n ti&pul c-to"iei. <-t!el, d"eptul de !olo-in( a-up"a locuin(ei e-te bun co&un dac cont"actul de nc1i"ie"e -*a nc1eiat n ti&pul c-to"iei 2i e-te bun p"op"iu dac ace-ta -*a nc1eiat nainte de c-to"ie.#2

*.4.)$. @unuri cumprate cu plata n rate Bunu"ile -unt co&une dac data cont"actului de v0n'a"e F cu&p"a"e cu plata p"e(ului n "ate -e -ituea' n ti&pul c-to"iei 2i -unt p"op"ii unui a-t!el de cont"act, dac e-te ante"ioa" -au ulte"ioa" c-to"iei. <-t!el, bunu"ile cu&p"ate nainte de nc1eie"ea c-to"iei, n "ate, -unt bunu"i p"op"ii, ia" !aptul c o pa"te din "ate au !o-t pltite n ti&pul c-to"iei t"ebuie avut n vede"e la -tabili"ea cotelo" F p"(ii.
#1 #2

<l. Bacaci, op. cit., p. #1 4. <nca, +;t"uctu"a 5u"idic a d"eptului de !olo-in( p"ivind -up"a!a(a locativ., n ;.C.O., n". 1, 19#3, p. 10#? <l. Bacaci, op. cit., p. #3.

89

9n &od co"e-pun'to", bunu"ile cu&p"ate n "ate n ti&pul c-to"iei -unt co&une, ia" !aptul c o pa"te din "ate -e ac1it dup de-!ace"ea -au nceta"ea c-to"iei p"e'int i&po"tan( nu&ai pent"u -tabili"ea cotelo" F p"(i.#/ *.4.)). -reptul de crean 4"e'u&(ia co&unit(ii -e aplic tutu"o" tipu"ilo" de bunu"i dob0ndite n ti&pul c-to"iei indi!e"ent de natu"a lo". <-t!el, d"eptu"ile "eale ca 2i d"eptu"ile de c"ean( -unt -upu-e "egi&ului co&unit(ii din &o&entul dob0ndi"ii lo". 9n cad"ul ace-tei concep(ii p"in deci'ia n". 89#/193/ a 7"ibunalului ;up"e& -*a -tatuat ideea c p"e(ul ob(inut din v0n'a"ea unui bun a"e acela2i ca"acte" nu nu&ai dup ce a !o-t nca-at, ci, di&pot"iv 2i n ti&pul n ca"e !o"&ea' obiectul d"eptului de c"ean(. 4"in deci'ia 7"ibunalului ;up"e& -*a 1ot"0t c "egi&ul 5u"idic in-tituit de lege cu p"ivi"e la depune"ile C.A.C. nu poate - -c1i&be natu"a 5u"idic a -u&elo" depu-e ca"e u"&ea' a !i -ocotite bunu"i co&une -au bunu"i p"op"ii dup cu& -e ncad"ea' n di-po'i(iile "e-pective din Codul =a&iliei. <-t!el, -u&ele de bani dob0ndite n ti&pul c-to"iei F n &-u"a n ca"e nu con-tituie un bun p"op"iu -au valoa"ea de nlocui"e a unui a-e&enea bun F -e ncad"ea' n catego"ia bunu"ilo" co&une c1ia" dac -e a!l depu-e la C.A.C. pe nu&ele unuia dint"e -o(i. *.4.)2. ?ructele, veniturile i produciile alt catego"ie de bunu"i ca"e a -u-citat -olu(ii 5u"idice deo-ebite n p"ivin(a aplic"ii p"e'u&(iei de co&unitate, o "ep"e'int !"uctele 2i venitu"ile p"op"ii p"odu-e de bunu"ile p"op"ii ale unuia dint"e -o(i. Cont"adic(iile ca"e -unt "e'ultatul p"evede"ilo" Codului Civil ca"e &en(ionea' ca &od de dob0ndi"e legal a acce-iunii. 9n ba'a ace-tei "eguli, !"uctele a" t"ebui - !ie dob0ndite e8clu-iv de -o(ul p"op"ieta" al bunu"ilo" "e-pective.
#/

<. 4"icopi, op. cit., p. 89

90

)n-tan(ele 5udecto"e2ti au nltu"at aplica"ea "egulii acce-iunii 1ot"0nd c !"uctele din acea-t catego"ie - !ie con-ide"ate bunu"i co&une pot"ivit p"e'u&(iei co&unit(ii n &-u"a n ca"e bunu"ile dob0ndite n o"ice &od p"ev'ut de lege n ti&pul c-to"iei -unt con-ide"ate bunu"i co&une 2i nu -e ncad"ea' n catego"ia e8cep(iilo". ="uctele bunu"ilo" p"op"ii dob0ndite n ti&pul c-to"iei -unt bunu"i co&une pent"u c@ -unt di-tincte de bunul ce le p"oduce, ne!iind &en(ionate de a"ticolul /1 din Codul =a&iliei? calitatea de bun co&un nu e-te condi(ionat de &odul n ca"e e-te dob0ndit ceea ce n-ea&n c a"ticolul $8/ din C. Civil p"ivind acce-iunea nu poate !i "e(inut? C. Civil e-te legea gene"al cu p"ivi"e la "egi&ul bunu"ilo" "ep"e'ent0nd d"eptul co&un, n ti&p ce C. =a&. e-te legea -pecial ca"e de"og de la d"eptul co&un cci +-pecialia gene"alibu- de"ogant.? !"uctele nu &ic2o"ea' -ub-tan(a bunului nedevenind deci bun p"op"iu n te&eiul -ub"ogan(ei "eale cu titlu unive"-al p"ev'ut de a"ticolul /1, lite"a ! din C =a&.#$ A8i-t ca'u"i n ca"e !"uctele bunu"ilo" p"op"ii -unt p"op"ii pent"u u"&toa"ele &otive@ a"ticolul /1 din Codul =a&iliei p"evede catego"ia de bunu"i ce -unt p"op"ii n-e&n0nd c nt"egul d"ept pe ca"e l a"e !ieca"e -o( a-up"a luc"u"ilo" ce !ac pa"te din catego"iile enun(ate n te8t a"e ca"acte" p"op"iu. < con-ide"a n acea-t -itua(ie c !"uctele bunu"ilo" p"op"ii -unt bunu"i co&une n-ea&n a ad&ite c -o(ul p"op"ieta"ului bunu"ilo" p"op"ii e lip-it pa"(ial de !olo-in(a ace-to"a.

#$G

7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 78# din 2$ &a"tie 197/, n C.,., 197/, p. 2$/

91

dac -e ad&ite -olu(ia n -en-ul n ca"e a&bii -o(i a" avea d"eptul la !"uctele bunu"ilo" p"op"ii, atunci pot"ivit "egulii +ubi e&olu&entu& ibi onu-. a" n-e&na c c1eltuielile pent"u valo"i!ica"ea ace-to" bunu"i 2i p"oduce"ea !"uctelo" - !ie n -a"cina co&unit(ii F put0nd !i u"&"ite, n- Codul =a&iliei p"evede c doa" c1eltuielile ce -e !ac cu ad&ini-t"a"ea bunu"ilo" co&une pot !i u"&"ite a-up"a co&unit(ii?## legea p"evede c -unt bunu"i co&une cele dob0ndite n ti&pul c-to"iei cu cont"ibu(ia a&bilo" -o(i, ia" !"uctele bunu"ilo" p"op"ii nu co"e-pund ace-tei ce"in(e? !"uctele bunu"ilo" p"op"ii -unt bunu"i co&une, o -olu(ie cont"a" p"evede"ilo" a"ticolului 29 din Codul =a&iliei ca"e oblig pe -o(i - cont"ibuie la -a"cinile c-to"iei, p"ecu& 2i la obliga(ia de nt"e(ine"e nt"e -o(i. <ce-te !"ucte -unt p"op"ii, da" !olo-in(a e-te un e8e"ci(iu no"&al al d"eptului de p"op"ietate. 4"e'u&(ia co&unit(ii a !o-t aplicat at0t !"uctelo" c0t 2i venitu"ilo" dup cu& -o(ul le*a cule- -au pe"ceput n ba'a unui d"ept de p"op"ietate de u'u!"uct, c"ean( -au n calitate de -i&plu po-e-o". 4"oductele ca"e "ep"e'int +valoa"ea de nlocui"e. a bunu"ilo" "e-pective F -unt con-ide"ate bunu"i p"op"ii -au co&une dup catego"ia din ca"e au "e'ultat. *.4.)0. *eniturile din munc Cali!ica"ea venitu"ilo" din &unc n bun p"op"iu -au bun co&un al -o(iilo" a p"ovocat cont"ove"-e !oa"te ap"in-e deoa"ece no(iunea nu a"e un con(inut unic din punct de vede"e 5u"idic. ,"eptul la "et"ibu(ia cuvenit celo" ncad"a(i n &unc -e na2te n te&eiul activit(ii p"e-tate -ub !o"&a unui d"ept de c"ean( pent"u ca apoi - devin p"in

##

). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 121

92

nca-a"e un d"ept de p"op"ietate. ,eci, "et"ibu(ia t"ece -ucce-iv din catego"ia d"eptu"ilo" de c"ean( n catego"ia d"eptu"ilo" "eale. 9ncad"a"ea venitu"ilo" din &unc n catego"ia bunu"ilo" co&une dup nca-a"e a"e "olul de a -coate n eviden( p"incipiul egalit(ii -o(ilo" -ub a-pect pat"i&onial. C0t ti&p "et"ibu(ia con-tituie un d"ept de c"ean( -unt aplicabile no"&ele codului &uncii 2i unele di-po'i(ii din codul de p"ocedu" civil, ia" dup nca-a"ea venitu"ilo" no"&ele co&unit(ii. Cali!ica"ea duali-t a venitu"ilo" p"ovenite din &unc -e va aplica 2i -u&elo" pe ca"e unul dint"e -o(i le p"i&e2te cu titlu de pen-ii pent"u &unca p"e-tat n t"ecut. 9n catego"ia venitu"ilo" din &unc -e ncad"ea' 2i "enu&e"a(ia cuvenit n vi"tutea d"eptului de auto" ca"e de2i "ep"e'int "odul &uncii F al activit(ii de c"ea(ie intelectual F -e deo-ebe2te de celelalte catego"ii de venitu"i de &unc, ono"a"iul de auto" depin'0nd de valoa"ea c"ea(iei -ale. . Cp(0n n anali'a ace-tui d"ept a pu- n eviden( natu"a lui co&ple8 ce con-t +dint"*un &nunc1i de d"eptu"i pe"-onale nepat"i&oniale 2i de d"eptu"i pat"i&oniale -t"0n- legate nt"e ele.. 9n ti&p ce ope"a de c"ea(ie intelectual F n -ine -e cla-i!ic n catego"ia bunu"ilo" p"op"ii ale auto"ului, "enu&e"a(ia cuvenit lui -au de-pgubi"ilo" ce -e dato"ea' n ca'ul !olo-i"ii !" d"ept a ope"ei -ale -unt -u-ceptibile a -e ncad"a n catego"ia bunu"ilo" co&une. ,eci "enu&e"a(ia devine bun co&un dac data pl(ii -e !ace n ti&pul c-to"iei.#3

#3

<. 4"icopi, op. cit., p. 8/

9/

*.5. @unurile proprii *.5.). Precizri cu privire la cate!oriile de (unuri proprii Con!o"& a"ticolului /1 din Codul =a&iliei bunu"ile p"op"ii ce nu -unt -upu-e "egi&ului co&unit(ii -unt dete"&inate !ie n !unc(ie de natu"a, de-tina(ia, valoa"ea lo", !ie, n !unc(ie de data -au &odul n ca"e au !o-t dob0ndite. Cali!ica"ea unui bun d"ept bun p"op"iu poate !i "et"oactiv -c1i&bat n ca'ul decla"a(iei &o"(ii unuia dint"e -o(i, c0nd ulte"io" -e "ecti!ic data -tabilit ca !iind a dece-ului, -e anulea' 1ot"0"ea decla"ativ o"ic0nd, nainte de anula"ea 1ot"0"ii, -o(ul di-p"utului -e "ec-to"e2te. <"ticolul /1 din Codul =a&iliei p"eci'ea' c u"&toa"ele catego"ii de bunu"i -unt p"op"ii !iec"ui -o(@ bunu"ile dob0ndite nainte de nc1eie"ea c-to"iei? bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei p"in &o2teni"e, legat -au dona(ie, a!a" nu&ai dac di-punto"ul a p"ev'ut c ele vo" !i co&une? bunu"ile de u' pe"-onal 2i cele de-tinate e8e"cit"ii p"o!e-iunii unuia dint"e -o(i? bunu"ile dob0ndite cu titlu de p"e&ii -au "eco&pen-, &anu-c"i-ele 2tiin(i!ice -au lite"a"e, -c1i(ele 2i p"oiectele a"ti-tice, p"oiectele de inven(ii 2i inova(ii, p"ecu& 2i alte a-e&enea bunu"i? inde&nitatea de a-igu"a"e -au de-pgubi"e pent"u pagube p"icinuite pe"-oanei? valoa"ea ca"e "ep"e'int 2i nlocuie2te un bun p"op"iu -au bunul n ca"e a t"ecut acea-t valoa"e.

*.5.2. .naliza articolului 0) din %odul ?amiliei

9$

4o"nind de la !aptul c a"ticolul /0 alin. 1 din C. =a&. p"evede c bunu"ile dob0ndite n ti&pul c-to"iei -unt co&une, "e'ult c bunu"ile dob0ndite nainte de nc1eie"ea c-to"iei -unt p"op"ii deoa"ece ace-tea nu &ai "ep"e'int "e'ultatul e!o"tului co&un al a&bilo" -o(i. ,in acela2i &otiv -unt bunu"i p"op"ii 2i cele dob0ndite dup nceta"ea -au de-!ace"ea c-to"iei, de2i a"ticolul /1 alineat 1 Codul =a&iliei nu le &en(ionea', -olu(ia "e'ult0nd din a"ticolul /0 alineat 1, acela2i cod. ,e a-e&enea, bunul dob0ndit &p"eun de !o2tii -o(i, deci dup de-!ace"ea c-to"iei, e-te bun p"op"iu, cei doi !iind cop"op"ieta"i a-up"a lui.#7 <"ticolul /1 lite"a b din Codul =a&iliei include n -!e"a bunu"ilo" co&une +bunu"ile dob0ndite p"in &o2teni"e, legat -au dona(ie, a!a" nu&ai dac di-punto"ul a p"ev'ut c ele vo" !i co&une.. <ce-te bunu"i devin p"op"ii, de2i -unt dob0ndite n ti&pul c-to"iei, dato"it ca"acte"ului pe"-onal al dob0ndi"ii lo".#8 Bunu"ile p"op"ii dob0ndite de ct"e -o(i n ti&pul c-to"iei n te&eiul a"ticolului /1 lite"a b din Codul =a&iliei, -unt cele ob(inute -epa"at de ct"e !ieca"e dint"e ei pe cale de -ucce-iune legal, -ucce-iune te-ta&enta" -au dona(ie nt"e vii. <"ticolul /1 lite"a b p"evede n-, o e8cep(ie e8p"i&at p"in p"eci'a"ea +a!a" nu&ai dac di-punto"ul a p"ev'ut c ele vo" !i co&une.. ,eoa"ece nu -e ce"e ca decla"a(ia de voin( a di-punto"ului - !ie e8p"e-, n p"actic -e pot ivi u"&toa"ele -itua(ii@#9 libe"alitatea a !o-t !cut a&bilo" -o(i cu &en(iunea e8p"e- ca bunul - devin co&un, deci bunul va !i co&un? libe"alitatea a !o-t !cut a&bilo" -o(i, !" -peci!ica"ea ca bunul - devin co&un, ipote' n ca"e bunul va !i co&un? libe"alitatea a !o-t !cut nu&ai unuia dint"e -o(i !" nici o &en(iune, ca' n ca"e bunul va !i p"op"iu. Legiuito"ul a ncad"at ca !iind bunu"i p"op"ii cele de u' pe"-onal dato"it de-tina(iilo" lo" de !olo-i"e. 4"oble&a ca"e -*a "idicat a !o-t aceea dac e-te
#7 #8

7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 1$7 din 2# ianua"ie 1979, n C.,., 1979, p. 1$3 ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 33 #9 ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 39

9#

-u!icient pent"u ncad"a"ea uno" bunu"i n acea-t catego"ie F - -e -tabilea-c nu&ai utili'a"ea lo" la ca"e -unt de-tinate -au e-te nece-a" 2i dovada c bunu"ile n cau' -unt e!ectiv !olo-ite pent"u de-tina(ia lo". <-t!el -*a a5un- la p"e"ea c nu&ai !olo-in(a e!ectiv de ct"e unul din -o(i a luc"u"ilo" de-tinate u'ului -u pe"-onal -au e8ecut"ii p"o!e-iunii -ale -unt de natu" 2i at"ibuie lo" cali!ica"ea d"ept bunu"i p"op"ii indi!e"ent dac ele au !o-t dob0ndite p"in cont"ibu(ia a&bilo" -o(i -au nu&ai a unuia int"e ei. 7otu2i nu pot !i con-ide"ate bunu"i p"op"ii obiectele de u' pe"-onal de o valoa"e deo-ebit, p"ecu& bi5ute"ii ac1i'i(ionate n -copul inve-ti(iilo" econo&iilo" "eali'ate n ti&pul c-to"iei.30 ;unt con-ide"ate con!o"& natu"ii lo" ca !iind bunu"i p"op"ii +&anu-c"i-ele 2tiin(i!ice -au lite"a"e, -c1i(ele 2i p"oiectele a"ti-tice, p"oiectele de inven(ii 2i inova(ii, p"ecu& 2i bunu"ile dob0ndite cu titlu de p"e&ii -au "eco&pen-.. 7oate ace-te catego"ii de bunu"i au n co&un !aptul c -unt "odul c"ea(iei intelectuale, luc"u"ile &ate"iale n ca"e -e nco"po"ea' ope"a de c"ea(ie. 9ncad"a"ea n catego"ia bunu"ilo" p"op"ii a celo" +dob0ndite cu titlu de p"e&ii -au "eco&pen-. a -u-citat nu&e"oa-e co&enta"ii n -en-ul c &ul(i auto"i -unt de p"e"e c noul cod a" t"ebui - le includ n -!e"a bunu"ilo" co&une 2i ace-t luc"u deoa"ece o ata"e e8cepta"e de la aplica"ea "egi&ului co&unit(ii nu e-te n conco"dan( cu p"incipiile ce guve"nea' ace-t "egi&. Con!o"& "egi&ului co&unit(ii, venitu"ile "eali'ate p"in &unca -o(ilo" t"ebuie - con-tituie bunu"ile lo" co&une c1ia" dac e-te vo"ba de venitu"i ob(inute n &od e8cep(ional ca n ca'ul celo" dob0ndite cu titlu de p"e&ii -au "eco&pen-. <-igu"a"ea de pe"-oane, cont"actual -au p"in e!ectul legii, a"e un ca"acte" pe"-onal 2i, p"in u"&a"e, n ca' de "eali'a"e a "i-cului &pot"iva c"uia unul din -o(i -*a a-igu"at, inde&ni'a(ia de a-igu"a"e va !i 2i ea, p"in con-ecin(, un bun p"op"iu al ace-tuia. 7ot a-t!el -e cali!ic 2i de-pgubi"ea pent"u pagubele p"icinuite pe"-oanei unuia dint"e -o(i, ca u"&a"e a !aptei ilicite a altei pe"-oane.

30

7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 1818 din $ !eb"ua"ie 1978, n :.:.,., n". 7, 1978, p. $3

93

Ceea ce "eune2te n aceea2i catego"ie de bunu"i p"op"ii inde&ni'a(ia de a-igu"a"e 2i de-pgubi"ea e-te !aptul c p"in a&bele -e "epa" pagube inti& legate de pe"-oana celui vt&at. ;ub"oga"ea "eal nu -e aplic pent"u bunu"i co&une, ci nu&ai pent"u cele p"op"ii. ,ac p"e5udiciul e-te -t"0n- legat de pe"-oan, de-pgubi"ea 2i inde&ni'a(ia -unt bunu"i p"op"ii. ;unt bunu"i p"op"ii nu nu&ai -u&ele nca-ate, ci 2i c"ean(ele n inde&nitate 2i n de-pgubi"e.31 <"ticolul /1 lite"a ! din Codul =a&iliei ncad"ea' n g"upa bunu"ilo" p"op"ii +valoa"ea ce "ep"e'int 2i nlocuie2te un bun p"op"iu -au bunul 2i ca"e a t"ecut acea-t valoa"e.. 4"in acea-t "egle&enta"e legiuito"ul a u"&"it - con-ac"e aplica"ea "egulii -ub"oga(iei "eale p"in ca"e -e con-e"v din punct de vede"e valo"ic -ub-tan(a g"upei bunu"ilo" p"op"ii 2i totodat - &piedice ca -u&ele de bani ob(inute p"in n-t"ina"ea uno" a-t!el de bunu"i - devin con!o"& co&unit(ii, bunu"i co&une. ;ub"oga(ia "eal "ep"e'int acea "egul de d"ept ce 2i g-e2te aplica"ea n ca'u"ile n ca"e, n cad"ul aceluia2i pat"i&oniu, coe8i-t catego"ii de bunu"i -upu-e uno" "eguli 5u"idice di!e"ite. n p"actic poate ap"ea 2i -itua(ia bunu"ilo" &i8te ce "ep"e'int n !apt, acel obiect &ate"ial ce nco"po"ea' bunu"i din cele dou catego"ii@ p"op"ii 2i co&une. Dn a-t!el de bun &i8t poate !i i&obilul F bun p"op"iu al unuia dint"e -o(i F ca"e n u"&a "epa"a(iilo" -au &bunt(i"ilo" -u!e"ite a dob0ndit un -po" de -alva"e ce u"&ea' - !ie con-ide"at bun co&un al -o(ilo". 4"oble&a ce -e pune e-te c"ui "egi& 5u"idic i -e ncad"ea' bunu"ile &i8te, av0nd n vede"e c acea-t catego"ie nu e-te "egle&entat de Codul =a&iliei, !iind o c"ea(ie a p"acticii 5udicia"e. Mul(i auto"i -unt de p"e"e c "egi&ul co&unit(ii t"ebuie aplicat 2i bunu"ilo" &i8te av0nd n vede"e c doa" ace-t "egi& poate oc"oti inte"e-ele a&bilo" -o(i.32

31 32

<l. Bacaci, op. cit., p. 127 4. <nca, +9nc1eie"ea c-to"iei 2i e!ectele ei., Bucu"e2ti, Ad. <cade&iei, 1981, p. 122

97

*.5.0. -ovada (unurilor comune i proprii Pin0nd -ea&a de !aptul c n &a5o"itatea ca'u"ilo" bunu"ile -unt dob0ndite n ti&pul c-to"iei p"in cont"ibu(ia a&bilo" -o(i, a"ticolul /0 alineat / din Codul =a&iliei induce p"e'u&(ia "elativ de co&unitate@ +calitatea de bun co&un nu t"ebuie dovedit.. 9n ba'a ace-tei p"e'u&(ii, o"ice bun dob0ndit n ti&pul c-to"iei, de o"ica"e dint"e -o(i, -e con-ide" co&un c0t v"e&e nu -e !ace dovada c e-te p"op"iu, adic - -e ncad"e'e nt"*una din catego"iile p"ev'ute de a"ticolul /1 din Codul =a&iliei. Calitatea de bun p"op"iu e-te dat de lege bunu"ilo", at0t n "apo"t cu natu"a -au de-tina(ia lo", c0t 2i n !unc(ie de &odul -au data dob0ndi"ii. <d&ini-t"a"ea uno" p"obe ca"e - -u-(in !aptul c un anu&it luc"u e-te bun p"op"iu, p"e-upun nltu"a"ea p"e'u&(iei legale de co&unitate. ,ec"etul n". /2/19#$ la a"ticolul # a p"ev'ut !aptul c dovada calit(ii de bun p"op"iu -e va !ace +nt"e -o(i, p"in o"ice &i5loc de p"ob, ia" n ca'ul c-to"iilo" nc1eiate nainte de int"oduce"ea n vigoa"e a Codului =a&iliei de to(i cei inte"e-a(i p"in o"ice &i5loc de p"ob, c1ia" !a( de cel de al t"eilea.. <cea-t "egle&enta"e, &ai ale- n "apo"tu"ile dint"e -o(i, n p"ivin(a -ucce-o"ilo" lo" unive"-ali -au cu titlu unive"-al 2i al c"edito"ilo" c1i"og"a!ici a -u-citat o -e"ie de ndoieli av0nd n vede"e c "ep"e'int o de"oga"e de la "egulile d"eptului co&un, "e!e"ito" la -i-te&ul p"oba(iunii. ,up cu& -e 2tie, nlocui"ea unui n-c"i- autentic 2i ob(ine"ea unei auto"i'a(ii p"ealabile din pa"tea o"ganelo" ad&ini-t"ative, con-tituie condi(ia nece-a" 2i i&pe"ativ pent"u c1ia" valabilitatea actelo" 5u"idice, o"i -o(ii nu pot eluda -au "e-t"0nge aplica"ea "egi&ului co&unit(ii p"in conven(ii -au decla"a(ii unilate"ale n ca"e - "ecunoa-c c +anu&ite bunu"i -unt p"op"ietate pe"-onal a unuia dint"e ei..

98

4ent"u a -tabili c un anu&it bun e-te p"op"ietatea unuia dint"e -o(i, -e pot !olo-i o"ice &i5loace de dovad atunci c0nd e-te vo"ba de bunu"i de u' pe"-onal -au p"o!e-ional, de &anu-c"i-e, -c1i(e 2i +alte a-e&enea bunu"i.. 4"incipiul libe"t(ii &i5loacelo" de p"oba(iune 2i g-e2te aplica"e atunci c0nd -e do"e2te dovedi"ea -ub"og"ii "eale F -u&a de bani ce "ep"e'int p"e(ul unui bun n-t"inat -au dob0ndi"ea unui alt bun p"op"iu n-t"inat -au dob0ndi"ea unui alt bun p"op"iu p"in inve-ti"ea -u&elo" &ai -u- &en(ionate. 7"ebuie p"eci'at c -ub"oga"ea "eal poate !i de&on-t"at p"in o"ice &i5loc de p"ob,3/ c1ia" dac e8i-t o"ice act ca"e - ce"ti!ice !aptul c bunul a-t!el dob0ndit e-te unul co&un. 9n lite"atu"a de -pecialitate au !o-t "idicate nt"eb"i cu p"ivi"e la &i5loacele ce t"ebuie utili'ate pent"u p"oba"ea ca !iind bunu"i p"op"ii a venitu"ilo" p"ovenind din &unc, -u&ele cuvenite cu titlu de bu"-, -u&ele "e'ultate din d"eptul de auto". ;e 2tie c ace-te bunu"i -unt p"op"ii c0t ti&p nu au !o-t nca-ate 2i -e a!l -ub !o"&a d"eptului de c"ean(, o"i e8i-ten(a lo" nu poate !i dovedit p"in o"ice &i5loace de p"ob, ci doa" n condi(iile legii p"in p"oba"ea titlului din ca"e i'vo"-c. 7otu2i pent"u a !i ncad"ate n catego"ia bunu"ilo" p"op"ii t"ebuie - -e dovedea-c doa" !aptul c n &o&entul ncet"ii co&unit(ii d"eptul de c"ean( nu e"a -tin- p"in plat. Con!o"& &odului de dob0ndi"e, apa"(in catego"iei bunu"ilo" p"op"ii cele dob0ndite n ti&pul c-to"iei p"in &o2teni"e, legat -au dona(ie. ,ovada dob0ndi"ii unui bun pe ba'a unui d"ept legal de &o2teni"e -e poate !ace nt"e -o(i p"in o"ice &i5loc p"obato"iu F n -itua(ia n ca"e &o2teni"ea -*a de-c1i- nainte de int"oduce"ea n legi-la(ie a p"oduce"ii nota"iale, ia" n p"e'ent p"in ce"ti!icatul de &o2tenito".3$ =aptul c un bun apa"(ine catego"iei bunu"ilo" p"op"ii, !iind dob0ndit p"in legat -au dona(ie, -e poate dovedi doa" dac -*au "e-pectat condi(iile p"ev'ute de lege pent"u n-2i valabilitatea lo", e8cep(ie !c0nd da"u"ile &anuale ca"e odat p"edate pot dovedi e8i-ten(a dona(iei.
3/ 3$

4. <nca, op. cit., p. 12/? <l. Bacaci, op. cit., p. 1/$ ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 80

99

9n "apo"tu"ile dint"e -o(i nu poate !i dovedit p"in o"ice &i5loace de p"ob calitatea de bun p"op"iu al -u&elo" +dob0ndite cu titlu de p"e&iu -au "eco&pen-.. <ce-t luc"u -e poate p"oba doa" p"in ad&ini-t"a"ea p"obelo" ce"ute de lege, n p"ivin(a e8i-ten(ei p"e&iilo" -au "eco&pen-elo", a cont"actului de a-igu"a"e -au a 1ot"0"ii 5udecto"e2ti ce a -tabilit cuantu&ul de-pgubi"ilo" n ca'ul -u&elo" dob0ndite ca +inde&nitate de a-igu"a"e -au de-pgubi"e pent"u pagube p"icinuite pe"-oanei.. 4"in &odalit(ile de individuali'a"e a bunu"ilo" p"op"ii -e nu&" 2i -tabili"ea datei dob0ndi"ii bunului ce t"ebuie - !ie +nainte de nc1eie"ea c-to"iei.. ,ac n ba'a a"ticolului 1182 din Codul Civil t"ebuie ndeplinite condi(ii "e-t"ictive pent"u dovedi"ea datei ce"te a dob0ndi"ii bunului, con!o"& a"ticolului # din ,ec"etul n". /2/19#$ -tatul va putea p"in o"ice &i5loace de p"ob - dovedea-c ante"io"itatea dob0ndi"ii.3# <plica"ea "egulii de"ogato"ii a &i5loacelo" de p"oba(iune -e i&pune deoa"ece, nainte de nc1eie"ea c-to"iei poate !i p"ev'ut p"econ-titui"ea dove'ii datei ce"te, a2a cu& p"evede a"ticolul 1182 din Codul Civil. <ce-t luc"u a" n-e&na o ce"in( e8ce-iv 2i totodat a" -e&ni!ica e8tinde"ea p"e'u&(iei de co&unitate n p"ivin(a bunu"ilo" dob0ndite ante"io" c-to"iei +n &-u"a n ca"e -o(ul nu a" putea ad&ini-t"a dovada, pe c0t de "igu"oa- pe at0t de aleato"ie, a datei ce"te.. 9n -itua(ia n ca"e -e ce"e dovedi"ea calit(ii de bun p"op"iu n "ela(iile nt"e -o(i 2i alte pe"-oane, ace-tea din u"& pot - ad&ini-t"e'e dovada n-u2i"ii unui bun p"op"iu p"in o"ice &i5loc de p"oba(iune deoa"ece nu e"au n &-u" -*2i p"econ-tituie anu&ite deci'ii. ,ac -o(ii -unt nevoi(i - dovedea-c calitatea de bun p"op"iu !a( de alte pe"-oane, -e va (ine -ea&a de data nc1eie"ii c-to"iei. <-t!el pent"u c-to"iile nc1eiate nainte de 1 !eb"ua"ie 19#$ -e "e&a"c libe"tatea p"oba(iunii, put0nd !i invocate o"ice &i5loace de p"ob indi!e"ent de data dob0ndi"ii bunu"ilo".33

3# 33

4. <nca, op. cit., n :.:.,., n". 2, 1981, p. 13? <l. Bacaci, op. cit., p. 1/3 <, 4"icopi, op. cit., 101

100

,up int"a"ea n vigoa"e a Cod. =a&., -o(ii, de2i c-to"i(i, ante"io", -unt p"e'u&a(i c au cuno-cut "egi&ul &at"i&onial legal put0nd a-t!el -*2i p"econ-tituie dove'i con!o"& d"eptului co&un. ,ovedi"ea calit(ii de bun p"op"iu -e "idic de obicei odat cu nceta"ea "egi&ului co&unit(ii, put0ndu*-e !ace 2i n ti&pul c-to"iei pe calea ac(iunii n con-tata"e.

CAPITOLUL VI DREPTURILE SOILOR

*/.).-repturile soilor cu privire la (unurile comune

101

*/.).). %omparaie ntre drepturile i o(li!aiile soilor n cadrul proprietii devlmae i drepturile i o(li!aiile soilor n cadrul proprietii pe cote 6 pri 4"op"ietatea co&un n devl&2ie "ep"e'int &odalitatea 5u"idic a d"eptului de p"op"ietate n cad"ul c"eia bunul e-te indivi' &ate"ial 2i ideal, a-t!el nc0t titula"ii nu ob(in n e8clu-ivitate nici &ca" o cot F pa"te ideal din d"eptul de p"op"ietate a-up"a ace-tui bun.37 ,e lege lata , n d"eptul "o&0n e8i-t o -ingu" aplica"e a ace-tei !o"&e de p"op"ietate co&un 2i anu&e p"op"ietatea co&un a -o(ilo" a-up"a bunu"ilo" dob0ndite n ti&pul c-to"iei n ba'a a"ticolului /0 din Codul =a&iliei. :egi&ul 5u"idic al p"op"iet(ii devl&a2e e-te contu"at n di-po'i(iile a"ticolului /# alineatul 2 din Codul =a&iliei &en(ion0ndu*-e c !ieca"e -o( e-te p"e'u&at c e8e"cit a-up"a bunului co&un p"e"ogativele po-e-iei, !olo-in(ei 2i di-po'i(iei cu aco"dul celuilalt -o(. 4ent"u a putea !ace o co&pa"a(ie "eal a-up"a celo" dou tipu"i de p"op"ietate va t"ebui - -ublinie& a-e&n"ile 2i deo-ebi"ile dint"e ele. <-e&n"ile dint"e cele dou tipu"i de p"op"ietate -unt@ a% ele "ep"e'int &odalit(i 5u"idice ale d"eptului de p"op"ietate ce i&plic p"e'en(a a cel pu(in doi titula"i conco&itent? b% actul p"in ca"e -e pune capt celo" dou &odalit(i ale p"op"iet(ii e-te pa"ta5ul. ,in atenta -tudie"e a p"op"iet(ii co&une pe cote F p"(i 2i a p"op"iet(ii devl&a2e vo& a5unge la conclu'ia c@ a% n ti&p ce cop"op"ietatea -e na2te din cont"act, -ucce-iune, u'ucapiune -au lege, p"op"ietatea devl&a2 a"e ca unic i'vo" c-to"ia?38 b% p"op"ietatea devl&a2 a"e -peci!ic ca"acte"ul -u +intuitiv pe"-onal.?

37 38

). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 131 ). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 13/

102

c% cop"op"ietatea p"e-upune dete"&ina"ea cotelo" F p"(i din d"ept la &odul ideal, n ti&p ce pent"u p"op"ietatea devl&a2 ace-t luc"u nu e-te po-ibil. */.).2. .ctele de administrare, de folosin i de dispoziie 9n ca'ul p"op"iet(ii co&une pe cote F p"(i !ieca"e cop"ta2 poate e!ectua -ingu" acte &ate"iale "e!e"itoa"e la nt"egul bun doa" dac p"in acea-ta nu -t0n5ene2te !olo-in(a bunului de ct"e ceilal(i cop"ta2i 2i nu t"an-!o"& de-tina(ia bunului. Cop"ta2ul va putea nc1eia -ingu" acte de con-e"va"e cu& a" !i nt"e"upe"ea unei p"e-c"ip(ii "e!e"itoa"e la bunul "e-pectiv. <ctele de ad&ini-t"a"e nc1eiate de cop"ta2 "&0n valabile dac -unt p"o!itul tutu"o", ia" n p"ivin(a actelo" de di-po'i(ie, pent"u ca"e -e aplic "egula unani&it(ii, vo" depinde de "e'ultatul pa"ta5ului. ;o(ii pot !ace acte de ad&ini-t"a"e, !olo-in(, di-po'i(ie 2i con-e"va"e, da" nu&ai n condi(iile -tabilite de lege 2i anu&e e8i-ten(a &andatului p"e'u&at. <ctele de ad&ini-t"a"e p"in ca"e -e nt"e(in 2i -e pun n valoa"e bunu"i -unt cont"actul de nc1i"ie"e p0n la un anu&it te"&en, ac(iunea de evacua"e, cont"actul p"ivind "epa"a"ea unui i&obil, ac(iunea po-e-o"ie. <"ticolul /# din C. =a&. -e "e!e" la actele de !olo-in( ca"e "ep"e'int utili'a"ea &ate"ial a bunu"ilo" p"op"iu*'i-e 2i n-u2i"ea !"uctelo" 2i a venitu"ilo". <ctele de con-e"va"e ca"e -unt nece-a"e dob0ndi"ii -au p-t""ii unui d"ept pot !i ndeplinite de o"ica"e dint"e -o(i c1ia" n ca'ul opo'i(iei din pa"tea celuilalt -o(. 4"actica 5udicia" a con-ac"at d"eptul !iec"ui -o( de a nc1eia acte de con-e"va"e cu& a" !i ac(iunea n "evendica"ea unui bun co&un ce poate int"odu- c1ia" nu&ai de ct"e unul dint"e -o(i.39 <c(iunea po-e-o"ie a !o-t 2i ea con-ide"at &-u" de con-e"va"e put0nd !i int"odu- de o"ica"e dint"e -o(i &pot"iva te"(ilo".70

39 70

7"ib.;up. ;.civ. dec. civ. n". #/8 din / &a"tie 197/ F C.,. 197/, p. 2/9. =o-tul 7"ibunal 4ite2ti, "donan(a 4"e'iden(ial 917 din 10 ap"ilie n O.N. n". 9, p. 1#2

10/

*/.).0. 3e!ula mandatului prezumat Con!o"& a"ticolului /# din C. =a&. +-o(ii ad&ini-t"ea' 2i !olo-e-c &p"eun bunu"ile co&une 2i di-pun tot a-t!el de ele.. "ica"e dint"e -o(i e8e"cit0nd -ingu" ace-te d"eptu"i e-te -ocotit c a"e con-i&(&0ntul celuilalt -o(. 4"actica 5udicia" a con-ac"at "egula &andatului p"e'u&at +at0t ti&p c0t "ela(iile dint"e ei nu -unt n nici un &od 'd"uncinate. 71 ceea ce nu &ai poate !unc(iona n ca'ul n ca"e -o(ii -unt de-p"(i(i n !apt -au e-te int"odu- ac(iunea de divo"(. 9n ace-t -en-, 7"ibunalul ;up"e& a 1ot"0t nltu"a"ea p"e'u&(iei legale 2i a -tabilit c, n ca'ul n ca"e -o(ii -unt de-p"(i(i n !apt, con-i&(&0ntul nu poate !i p"e-upu-, ci t"ebuie - !ie dovedit. ,e2i cont"ove"-at n lite"atu"a de -pecialitate, 1ot"0"ea 7"ibunalului ;up"e& F n p"ivin(a ac1i'i(ion"ii cu bani co&uni de unul dint"e -o(i a unui i&obil F a"e la ba' &andatul p"e'u&at, cci Codul =a&iliei ng"de2te doa" n-t"ina"ea 2i g"eva"ea te"enu"ilo" -au con-t"uc(iilo" ce !ac pa"te din bunu"ile co&une. Mult v"e&e a !o-t igno"at ntinde"ea d"eptu"ilo" "ecuno-cute !iec"uia dint"e -o(i, n ba'a &andatului p"e'u&at de lege, p"ecu& 2i -anc(iona"ea de lege a !aptelo" -v0"2ite de o"ica"e dint"e ei cu dep2i"ea li&itelo" &andatului -au !" "e-pecta"ea p"evede"ilo" legale p"ivitoa"e la e8e"cita"ea lui. 9n p"e'ent n- 2i Codul 4enal -anc(ionea' !aptele -v0"2ite de -o(i cu& a" !i !u"tul -au abu'ul de nc"ede"e. <-t!el, 7"ibunalul ;up"e& p"in deci'ia n". 7/197$ a 1ot"0t c +!apta unuia dint"e -o(i de a lua din po-e-ia -au deten(ia legiti& a celuilalt -o(, !" con-i&(&0ntul ace-tuia, unul -au &ai &ulte bunu"i co&une, cu -copul nendoielnic -tabilit, al n-u2i"ii pe ned"ept, con-tituie in!"ac(iune de !u"t. 2i totodat !apta unuia dint"e -o(i +de a*2i n-u2i -au de a di-pune pe ned"ept de unul

71

7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". #/$/197#

10$

-au &ai &ulte bunu"i co&une, a!late n de(ine"ea e8clu-iv a -a, -v0"2it cu inten(ie "ep"e'int in!"ac(iunea de abu' de nc"ede"e.. 9n ba'a p"evede"ilo" Codului =a&iliei !aptele ce -e ncad"ea' n con(inutul no(iunii de +&otive te&einice. -unt -u-ceptibile - 5u-ti!ice &p"(i"ea bunu"ilo" co&une n ti&pul c-to"iei, -anc(iunile cu ca"acte" civil al anul"ii actului 5u"idic -v0"2it cu nclca"ea "egulilo" co&unit(ii !iind de natu" - -tabilea-c -itua(ia 5u"idic ante"ioa". ;a"cina in-tan(ei 5udecto"e2ti va !i aceea de a -tabili ca'u"ile n ca"e !apta unuia dint"e -o(i de a di-pune de bunu"ile co&une -e ncad"ea' n e8e"cita"ea !i"ea-c a &andatului legal o"i, di&pot"iv, "ep"e'int in!"ac(iune. */.).4. ;xercitarea drepturilor soilor n cazul dispariiei ori interdiciei unuia dintre ei ,"eptul de "ep"e'enta"e "ecuno-cut -o(ilo" cu p"ivi"e la bunu"ile co&une con-tituie un ele&ent de ba' al "egi&ului co&unit(ii ca"e nu poate lua -!0"2it p"in di-pa"i(ia unuia dint"e ei. <ceea2i -olu(ie e-te valabil 2i n ca'ul n ca"e co&unitatea -o(ilo" e-te &piedicat de debilitatea &intal -au aliena(ia de ca"e -u!e" unul dint"e ei, at0t ti&p c0t legea nu p"evede o a-t!el de cau' de nceta"e -au de -u-penda"e a d"eptu"ilo" de "ep"e'enta"e n ti&pul c-to"iei. 9n -itua(ia in-titui"ii unei cu"atele a-up"a bunu"ilo" -o(ului ce a di-p"ut -au c0nd cel bolnav a !o-t pu- -ub inte"dic(ie, cu"ato"ul -au tuto"ele va !i n d"ept - nc1eie actele de ad&ini-t"a"e n te&eiul 2i n li&itele &andatului p"e'u&at 2i totodat - -e opun la nc1eie"ea actelo" pe ca"e cellalt -o( a" do"i - o !ac.72 <t0t tuto"ele, c0t 2i cu"ato"ul nu -unt nd"ept(i(i - nc1eie acte de di-po'i(ie n ba'a &andatului p"e'u&at -au c1ia" e8p"e- al celuilalt -o(, !iind nece-a" 2i ncuviin(a"ea auto"it(ii tutela"e.

72

4. <nca, op. cit., p. #3

10#

C0nd o a-t!el de -a"cin nu a !o-t nc"edin(at n-u2i -o(ului p"e'u&at -au -nto-, cu"ato"ul -au tuto"ele va !i c1e&at - &ani!e-te con-i&(&0ntul e8p"e-, cu ncuviin(a"ea auto"it(ii tutela"e, n p"ivin(a actelo" de di-po'i(ie pent"u -v0"2i"ea c"o"a legea ce"e un a-t!el de con-i&(&0nt din pa"tea a&bilo" -o(i. 9n p"ivin(a bunu"ilo" p"op"ii, !ieca"e -o( e8e"cit n &od e8clu-iv d"eptul de ad&ini-t"a"e, !olo-in( 2i di-po'i(ie av0nd n ace-t &od d"eptul 2i la !"uctele "e'ultate, put0nd totodat - nc1eie di!e"ite acte 5u"idice cu cellalt -o(, !ie c1ia" cu te"(i.

*/.).5. .ciunea n constatare Ou"i-p"uden(a a pu- la nde&0na -o(ilo" po-ibilitatea de a ce"e p"in inte"&ediul ac(iunii n con-tata"e - -e -tabilea-c !aptul c un i&obil a!lat pe nu&ele nu&ai a unuia dint"e -o(i e-te, de !apt p"op"ietatea lo" co&un. 9n ace-t ca' -e va "ecunoa2te -o(ului "ecla&ant un d"ept de p"op"ietate devl&a2 ca"e l va ap"a de eventualele acte de n-t"ina"e pe ca"e cellalt -o( a" do"i - le !ac -ingu". <cea-t ac(iune va putea !i int"odu- n ti&pul c-to"iei, doa" dac -e ba'ea' pe un inte"e- legiti&,7/ ia" ac(iunea de &p"(i"e, ne!iind acce-ibil -o(ilo" dec0t dac e8i-t &otive te&einice. 7"ibunalul ;up"e& a ad&i- int"oduce"ea ac(iunii n con-tata"e, p"in ca"e un -o( ce"e - -e -tabilea-c !aptul c un bun dob0ndit n ti&pul c-to"iei e-te bun co&un -au di&pot"iv "ep"e'int un bun p"op"iu.

*/.2. -repturile soilor cu privire la (unurile proprii

7/

7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 1# din 2# ianua"ie 193#, n O.N., n". 1 193#? 7"ib.;up.,;. Civ. dec. civ. n". 111# din 7 iunie 1977, n C.,., 1978, p. 10$

103

Aceste drepturi e4ist n )od egal printre soi =ieca"e -o( e8e"cit, n &od e8clu-iv, a-up"a bunu"ilo" p"op"ii, d"eptul de ad&ini-t"a"e, !olo-in( 2i di-po'i(ie. <v0nd !olo-in(a a-up"a bunu"ilo" p"op"ii, !"uctele ace-to" bunu"i -e cuvin -o(ului p"op"ieta", ca bunu"i de a-e&enea p"op"ii. Cu p"ivi"e la bunu"ile p"op"ii, !ieca"e -o( poate nc1eia di!e"ite acte 5u"idice, n ti&pul c-to"iei, !ie cu te"(ii, !ie cu cellalt -o( (cu e8cep(ia v0n'"ii F a"ticolul 1/07 din Codul Civil%. 9n ace-t !el@ un -o( poate dona celuilalt -o( bunu"i p"op"ii? 7$ un -o( poate "evendica de la cellalt -o( un bun p"op"iu? un -o( poate - cea" "e-titui"ea bunu"ilo" p"op"ii p"int"*o ac(iune pe"-onal, dac e8i-t nt"e -o(i un "apo"t 5u"idic ca"e cup"inde obliga(ia de "e-titui"e?7# un -o( poate ce"e - -e con-tate c anu&ite bunu"i -unt p"op"ii.73 (a"t. 111 F Codul de 4"ocedu" Civil%. .ciunea n constatare 7ot n ace-t &od, e-te po-ibil ac(iunea n con-tata"e p"in ca"e, n ti&pul c-to"iei, unul dint"e -o(i ce"e - -e -tabilea-c !aptul c un i&obil ce -e g-e2te intabulat nu&ai pe nu&ele celuilalt -o(, e-te, n "ealitate, bun co&un. 9n acea-t -itua(ie, !" a -e dete"&ina cotele !iec"ei p"(i, -e con-!in(e2te -o(ului "ecla&ant un d"ept de p"op"ietate devl&a2, ca"e nu a" &ai putea !i negli5at n eventualitatea uno" acte de n-t"ina"e pe ca"e cellalt -o( a" tinde - le pe"!ecte'e -ingu".77 9n acea-t p"ivin(, unele in-tan(e au -tabilit c e-te inad&i-ibil ac(iunea int"odu- n ti&pul c-to"iei de ct"e unul dint"e -o(i pent"u a -e con-tata bunu"ile p"op"ii -au co&une, pe &otivul c ace-ta a"e la nde&0n ac(iunea n "eali'a"ea d"eptu"ilo" p"ev'ute de a"ticolul /3 din Codul =a&iliei 78 2i ac(iunea n "evendica"e. ,up cu& -e a"at n lite"atu"a 5u"idic, ac(iunea n con-tata"e e-te ad&i-ibil dac -e -p"i5in pe un inte"e- legiti&, ia" ac(iunea n &p"(eal nu e-te
7$ 7#

=o-tul 7"ibunal B"a2ov, dec. civ. n". 828 din 8 ap"ilie 19##, n L.4., n". 3, 19##, p. 332. =o-tul 7"ibunal )a2i, dec. n". 20$ din 27 ianua"ie 1930, n L.4., n". 7, 1930, p. 10$. 73 Oud. 7g. Mu"e2, -ent. n". 102 din 2 !eb"ua"ie 19#3, n L.4., n". 12, 19#3, p. 1$9#. 77 7"ib. Oud. 7i&i2, dec. n". #19 din 20 ap"ilie 1971, n :.:.,., n". 3, 1971, p. 13/. 78 =o-tul 7"ibunal 4loie2tii, dec. n". 710 din 1/ !eb"ua"ie 19#/, n L.4., n". 12, 19#8, p. 93.

107

de-c1i- -o(ilo" dec0t dac e8i-t &otive te&einice, acea-ta necon-tituind o ac(iune n "eali'a"e a bunu"ilo" p"op"ii.79 CAPITOLUL VII OALIGAIILE SOILOR CI MP7RIREA AUNURILOR COMUNE N TIMPUL C7S7TORIEI *//.).8(li!aiile soilor *//.).). %azurile prevzute de articolele 02 04 din %odul ?amiliei :egle&enta"ea "egi&ului co&unit(ii nu -e li&itea' la dob0ndi"ea bunu"ilo" -o(ilo", o p"oble& de &a8i& i&po"tan( "ep"e'ent0nd*o e8ecuta"ea obliga(iilo" ce -e na-c n ti&pul c-to"iei dac ele u"&ea' a !i co&pen-ate din valo"ile pat"i&oniale ce alctuie-c g"upa bunu"ilo" p"op"ii ale !iec"ui -o( -au din cele ce alctuie-c g"upa bunu"ilo" co&une. 9n ba'a a"ticolelo" /2 F /$ din C. =a&.F ca"e "egle&entea' ace-t do&eniu F c"edito"ii -o(ilo" -e &pa"t n pe"-onali 2i co&uni. C. =a&. enu&e" n &od li&itativ ca'u"ile pent"u ca"e -o(ii "-pund cu bunu"ile co&une pent"u@ a% c1eltuielile !cute cu ad&ini-t"a"ea bunu"ilo" co&une? b% obliga(iile ce au cont"actat &p"eun? c% obliga(iile cont"actate de !ieca"e dint"e -o(i pent"u ndeplini"ea nevoilo" obi2nuite ale c-to"iei? d% "epa"a"ea p"e5udiciului cau'at p"in n-u2i"ea de ct"e unul dint"e -o(i a uno" bunu"i p"op"ietate public, dac p"in acea-ta au -po"it bunu"ile co&une ale -o(ilo". bliga(iile co&une ale -o(ilo" au la ba' legtu"a !i"ea-c ce "e'ult nt"e g"upa bunu"ilo" co&une 2i acea-t catego"ie de obliga(ii.
79

M. Alie-cu, +7"an-&ite"ea 2i &p"(eala &o2teni"ii., Bucu"e2ti, Ad. <cade&iei, 1993, p. 22$.

108

,e2i a"t. /2 li. a -e "e!e" doa" la actele de ad&ini-t"a"e, n acea-t catego"ie u"&0nd - !ie ncad"ate 2i obliga(iile a-u&ate pent"u dob0ndi"ea uno" bunu"i co&une. <ce-ta e-te ca'ul &p"u&utului cont"actat de unul dint"e -o(i pent"u dob0ndi"ea e!ectiv a unui bun co&un. <"t. /2 lit. b din C.=a&., -tabile2te ca !iind co&une obliga(iile pe ca"e -o(ii le*au +cont"actat &p"eun. ne!iind a-t!el ngduit nici o -tipula(ie -au dovad cont"a"ie n "apo"tu"ile -o(ilo" cu c"edito"ii lo". <cela2i a"ticol catalog1ea' ca !iind co&une 2i obliga(iile a-u&ate de unul dint"e -o(i, n te&eiul &andatului p"e'u&at, pent"u p"ocu"a"ea a tot ce e-te nece-a" nevoilo" !a&iliei. 4"in +nevoile obi2nuite. ale !a&iliei legiuito"ul a u"&"it - -tabilea-c un c"ite"iu obiectiv dup ca"e - !ie -tabilite &i5loacele pat"i&oniale de ca"e di-pun -o(ii. ;*a -tabilit totodat c nu vo" !i ncad"ate n +nevoile obi2nuite. ale !a&iliei c1eltuielile volupto"ii 2i cele ce nu -unt ab-olut nece-a"e.80 4"in p"evede"ile a"ticolului /2 lite"a d din Codul =a&iliei -*a u"&"it p"ote5a"ea p"op"iet(ii publice cont"a o"ic"o" !apte ilicite. 4ent"u aplica"ea &-u"ii p"ev'ute de cod e-te nece-a" dovedi"ea !aptului ilicit de n-u2i"e a bunu"ilo" n cau' 2i totodat c"e2te"ea valo"ic a bunu"ilo" co&une. *//.).2. :rmrirea (unurilor comune 9n condi(iile legii, nu&ai c"edito"ii co&uni pot u"&"i bunu"ile co&une ale -o(ilo". 9n ca'ul n ca"e bunu"ile co&une nu -unt -u!iciente pent"u acope"i"ea c"ean(ei, atunci c"edito"ii co&uni pot u"&"i 2i bunu"ile pe"-onale ale -o(ilo". <cea-t o"dine de u"&"i"e a bunu"ilo" -o(ilo" e-te i&pe"ativ 2i ea t"ebuie "e-pectat 2i n ca'ul n ca"e -o(ii a" !i obliga(i -olida"i.81 bliga(iile, ce nu -e ncad"ea' n enu&e"a"ea p"ev'ut de a"ticolul /2 din Codul =a&iliei, "ep"e'int catego"ia obliga(iilo" pe"-onale, a acelo"a pent"u a c"o" ndeplini"e +bunu"ile co&une nu pot !i u"&"ite..
80 81

7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 1187 din /0 octo&b"ie 1931 <. 4"icopi, op. cit., p. 112.

109

,up u"&"i"ea bunu"ilo" p"op"ii ale -o(ului debito", c"edito"ul -u pe"-onal poate ce"e &p"(i"ea bunu"ilo" co&une, p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c, n- doa" n &-u"a nece-a" pent"u acope"i"ea c"ean(ei -ale. 4"in &p"(i"e, bunu"ile co&une devin bunu"i p"op"ii 2i pot !i u"&"ite de c"edito"ii pe"-onali. 9&p"(i"ea bunu"ilo" co&une nu -e poate !ace p"in n(elege"e nt"e -o(i 2i c"edito"i, ci nu&ai n !a(a in-tan(ei 5udecto"e2ti, deoa"ece a" n-e&na o nclca"e a di-po'i(iilo" i&pe"ative p"ivitoa"e la co&unitatea bunu"ilo", p"(ile put0nd -coate n ace-t &od o -e"ie de bunu"i pe ba'a uno" dato"ii !ictive. 7"ebuie p"eci'at !aptul c, p"in cla-i!ica"ea c"ean(elo", nu -e aduce atinge"e d"eptului gene"al de ga5 pe ca"e c"edito"ii l au !a( de pat"i&oniul debito"ului lo". ;o(ii nu "-pund nu&ai cu bunu"ile co&une !a( de c"edito"ii co&uni? -au nu&ai cu cele p"op"ii !a( de c"edito"ii pe"-onali, "-punde"ea lo" av0nd un ca"acte" gene"al con!o"& a"ticolului 1708 din C. Civ. 9n !apt, acea-t cataloga"e a"e "olul de a in-titui o o"dine de p"io"itate a e8ecut"ii bunu"ilo".

*//.2.&mprirea (unurilor comune n timpul cstoriei *//.2.). Persoanele ce pot invoca mprirea :egi&ul co&unit(ii de bunu"i "ep"e'int p"incipalul e!ect al c-to"iei, !iind in-tituit - du"e'e pe tot pa"cu"-ul &a"ia5ului indi!e"ent dac -o(ii t"ie-c -au nu &p"eun. Co&unitatea bunu"ilo" pe toat du"ata c-to"iei "ep"e'int "egula gene"al, n ti&p ce &p"(i"ea lo" n aceea2i pe"ioad "ep"e'int e8cep(ia. ,e obicei -e a5unge la o a-t!el de "epa"a(ie c0nd -e do"e2te ap"a"ea inte"e-elo" legiti&e ale -o(ilo" -au a c"edito"ilo" lo".

110

C"edito"ii pe"-onali ai -o(ilo" ca"e nu pot u"&"i bunu"ile co&une au d"eptul - cea" &p"(i"ea bunu"ilo" co&une pent"u ca a-t!el bunu"ile ob(inute !iec"ui -o( - devin p"op"ii 2i doa" a2a pot !i u"&"ite n con!o"&itate cu c"ean(ele. 9n ba'a a"ticolului // din Codul =a&iliei &p"(i"ea nu poate !i ce"ut dec0t +dup u"&"i"ea bunu"ilo" p"op"ii ale -o(ului debito" 2i doa" n &-u"a acope"i"ii c"ean(ei "e-pective.. "dinea n ca"e bunu"ile p"op"ii 2i cel co&une pot !i u"&"ite e-te i&pe"ativ, ac(iunea n 5u-ti(ie int"oduc0ndu*-e a&bilo" -o(i pent"u ca 1ot"0"ea 5udecto"ea-c ce -e va da - le !ie opo'abil. 9n vede"ea "eali'"ii c"ean(elo" -ale, c"edito"ul pe"-onal a"e d"eptul - cea" lua"ea &-u"ilo" a-igu"ato"ii, p"ecu& -ec1e-t"ul a-igu"ato", pop"i"ea a-up"a bunu"ilo" co&une ale -o(ilo". 9n ba'a a"ticolului /3 alineatul ulti& din Codul =a&iliei -o(ii au d"eptul - cea" n ti&pul c-to"iei &p"(i"ea bunu"ilo" lo" co&une, da" "e-pect0nd anu&ite condi(ii n !unc(ie de ca"e acea-t &p"(i"e e-te po-ibil. *//.2.2. >otivele ce pot fi invocate 9&p"(i"ea bunu"ilo" co&une -e poate ce"e nu&ai pent"u +&otive te&einice., de2i legea nu e8plicitea' ace-t te"&en. ,in p"actica 5udicia" pute& ob-e"va c n(ele-ul ace-tui te"&en a !o-t t"a-at de legiuito" la ap"ecie"ea in-tan(ei de 5udecat ca"e nu t"ebuie - con!"unte niciodat di!e"en(a dint"e cau'ele unui divo"( 2i cau'ele pent"u ca"e -e poate ce"e &p"(i"ea bunu"ilo" co&une ale -o(ilo". <-t!el, co&po"ta"ea i&o"al a unui -o( a" putea !i &otiv te&einic pent"u &p"(i"ea bunu"ilo" n ti&pul c-to"iei. ,i&pot"iv, pot e8i-ta &otive te&einice pent"u &p"(i"ea bunu"ilo" co&une n ti&pul c-to"iei, da" ca"e nu a" 5u-ti!ica o ce"e"e de de-!ace"e a c-to"iei. <-t!el, de e8e&plu, unul dint"e -o(i va putea ob(ine &p"(i"ea bunu"ilo" co&une p"in 1ot"0"e 5udecto"ea-c, pent"u ca apoi bunu"ile devenite p"op"ii n u"&a &p"(i"ii, - le poat n-t"ina deoa"ece, din

111

lip- de alte &i5loace, nu&ai n ace-t !el a" putea - a5ute pe un copil al -u dint"*o c-to"ie ante"ioa" a!lat n nevoie.82 Mai pute& ap"ecia ca !iind &otive te&einice pent"u a ce"e &p"(i"ea bunu"ilo" co&une !apta unuia dint"e -o(i de a vinde bunu"ile co&une at0ta ti&p c0t cellalt -o( p"-e2te do&iciliul 2i nu 2i*a dat aco"dul pent"u n-t"ina"e -au v0"-ta naintat 2i -ta"ea de boal a unuia dint"e -o(i, 8/ -au c1ia" -itua(ia n ca"e -o(ul nt"e(ine "ela(ia de concubina5 de(in0nd o pa"te din bunu"ile co&une 2i e8i-t0nd pe"icolul "i-ipi"ilo". 9nt"uc0t &p"(i"ea bunu"ilo" co&une n ti&pul c-to"iei nu -e poate !ace dec0t pent"u &otive te&einice, in-tan(a nu poate "ecu"ge la ad&ini-t"a"ea p"obelo" p"ivind acea-t &p"(i"e &ai nainte de a -e -tabili dac e8i-t &otive te&einice de &p"(i"e.

*//.2.0. %ompetena de <udecat 9&p"(i"ea bunu"ilo" co&une ale -o(ilo" -e poate !ace doa" pe cale 5udecto"ea-c, con!o"& a"t. 3#7 din Codul de p"ocedu" civil 2i a a"t. 21 din Legea n". #9/1938 n p"e'ent ab"ogat, ne!iind ad&i- calea conven(ional. Mai &ult c1ia", 7"ibunalul ;up"e& a 1ot"0t c o"ice conven(ie p"in ca"e -o(ii 2i &pa"t bunu"ile co&une n ti&pul c-to"iei e-te lovit de nulitate ab-olut.8$ Co&peten(a &ate"ial a &p"(i"ii bunu"ilo" -o(ilo" apa"(ine p"i&ei in-tan(e, con!o"& a"ticolului 1 din codul de p"ocedu" civil n !o"&ula"e dat p"in ,ec"etul n". /3# din / noie&b"ie 1973, in-tan(a de 5udecat n a c"ei "a' te"ito"ial 2i au do&iciliul -o(ii 2i -e a!l 2i bunu"ile -upu-e &p"(i"ii. ,ac -*a ce"ut &p"(i"ea bunu"ilo" n ti&pul c-to"iei 2i ulte"io" -*a int"odu- ce"e"ea de divo"(, "ecla&antul poate - decla"e c n(elege - cea" &p"(i"ea bunu"ilo" co&une ca e!ect al divo"(ului 2i - -u-pende a-t!el p"oce-ul de
82 8/

7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 19 din 8 -epte&b"ie 1930, n C.,., 1930, p. 27. 7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 802 din 27 &a"tie 197/ n C.,. 197$, p. 2$9. 8$ 7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 21$ din 1# &a"tie 1933, n O.N., n". #, 1933, p. 1#2? 7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 1907/1972, n :.:.,., n". 11, 197/, p. 13#

112

pa"ta5 p0n la -olu(iona"ea ac(iunii de divo"( !" ca p"in acea-ta - aib loc o -c1i&ba"e a te"&enului actului de pa"ta5, ci doa" o p"eci'a"e a -itua(iei de !apt. )n-tan(a nu va putea po"ni n ad&ini-t"a"ea p"obelo" p"ivind acea-t &p"(i"e c0t ti&p nu a -tabilit dac n -pe( e8i-t -au nu &otive te&einice ca"e - 5u-ti!ice &p"(i"ea. *//.2.4. Parta<ul 9n &o&entul n ca"e in-tan(a va decide a-up"a bunu"ilo" co&une adic a pa"ta5ului, va t"ebui - (in -ea&a de valoa"ea pe ca"e o au bunu"ile n &o&entul int"oduce"ii ac(iunii de pa"ta5 2i nu !o"&a"ea cu ca"e ace-tea au !o-t ac1i'i(ionate. -itua(ie apa"te o "ep"e'int pa"ta5a"ea atunci c0nd e-te vo"ba de apa"ta&entele con-t"uite cu a5uto"ul -tatului, deoa"ece t"ebuie - (in -ea&a de@8# a% actele no"&ative n vigoa"e la data &p"(i"ii pent"u a "eali'a o evalua"e 5u-t? b% -e vo" totali'a toate pl(ile !cute 2i -e vo" "apo"ta la p"e(ul de cont"acta"e !" dob0n'i, ia" p"ocentul ob(inut -e va aplica la valoa"ea "eactuali'at a apa"ta&entului, a-t!el "e'ult0nd cont"ibu(ia co&un ce -e include n pa"ta5?
c% la -tabili"ea cotelo" de cont"ibu(ie -e vo" ob-e"va pl(ile !cute nu&ai

de un -o( dup de-p"(i"ea n !apt 2i p0n la &p"(i"e.83G#H

*//.2.5. ;xistena unei condamnri aten(ie deo-ebit va t"ebui aco"dat ca'ului n ca"e unul dint"e -o(i e-te conda&nat la pedeap-a con!i-c"ii uno" bunu"i anu&e dete"&inate -au nu&ai a unei p"(i dint"e ele.
8# 83

). 4. =ilipe-cu, op. cit., p. 1$$ 7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 87/ din 11 &ai 198#, n :.:.,., n". 1, 1983, p. 38? 7"ib. ;up. ;. Civ., dec. civ. n". 1#$7 din 1/ augu-t 198#, n :.:.,., n". /, 1983, p. 70

11/

<cea-t pedeap- love2te pa"tea codevl&a2 a -o(ului conda&nat din &a-a bunu"ilo" co&une,87 ia" -o(ul celui conda&nat, c0t 2i -tatul ce ac(ionea' n calitate de p"op"ieta" pot ce"e nceta"ea p"op"iet(ii co&une p"in &p"(i"ea bunu"ilo" co&une. ,ac la data c0nd con!i-ca"ea -e p"oduce, e8i-t de5a po"nit o ac(iune pent"u &p"(i"ea bunu"ilo" co&une intentat de unul dint"e -o(i -au de c"edito"ii pe"-onali ai -o(ului, -tatul -e va -ub-titui n d"eptu"ile -o(ului conda&nat 2i va pa"ticipa a-t!el la ac(iunea de &p"(i"e. 9n con-ecin(, n -itua(ia conda&n"ii unuia dint"e -o(i la con!i-ca"ea unui bun dete"&inat n p"oce-ul de &p"(i"e nu va !igu"a ca pa"te -o(ul conda&nat, ci -tatul n calitate de p"op"ieta".88 4"oce-ul de &p"(i"e va putea !i po"nit p"int"*o ata"e -itua(ie !ie pa cale p"incipal, !ie pe cale incidental, in-tan(a put0nd decide a-up"a bunu"ilo" co&une la ce"e"ea o"ic"ei p"(i inte"e-ate 2i n cad"ul conte-ta(iei int"odu-e &pot"iva actelo" de e8ecuta"e &plinite n cu"-ul u"&"i"ilo" e!ectuate. ,ac -e ad&ite conte-ta(ia la e8ecuta"e, in-tan(a va &en(ine &-u"ile a-igu"ato"ii a-up"a bunu"ilo" co&une ale -o(ilo", c1ia" dac nu -*a -olicitat &p"(i"ea lo" at0ta ti&p c0t au !o-t luate pent"u ga"anta"ea con!i-c"ii eventuale a bunului unuia dint"e -o(i &pot"iva c"uia -*a po"nit p"oce-ul pent"u o in!"ac(iune la ca"e -e poate aplica acea-t pedeap-, p"ecu& 2i n -itua(ia n ca"e bunu"ile p"op"ii ale -o(ului debito" nu -unt -u!iciente pent"u a ga"anta de-duna"ea c"edito"ului u"&"ito". <ce-t luc"u e-te p"ev'ut n a"ticolul 21 din "donan(a Cuve"nului n". 11/1993 ca"e p"evede c -e pot -ec1e-t"a bunu"ile co&une ale -o(ilo", -p"e a a-igu"a de-pgubi"ea 2i din ace-tea, dup &p"(i"e n ca'ul n ca"e ave"ea pe"-onal a debito"ului c-to"it nu e-te -u!icient pent"u acope"i"ea c"ean(ei. 9n ca'ul con!i-c"ii unui autotu"i-&, ca &-u" de -igu"an(, pe &otiv c a -e"vit la -v0"2i"ea unei in!"ac(iuni de !u"t n dauna avutului pe"-onal, la -olu(iona"ea conte-ta(iei la e8ecuta"e e nece-a" - -e pun n di-cu(ia p"(ilo" pa"ta5ul pa"(ial al bunu"ilo" -o(ilo" -au a tutu"o" bunu"ilo" lo" nu nu&ai al celui
87 88

). ;toene-cu, +A8ecuta"ea -ilit a con!i-c"ii., n L.4., n". /, 1931, p. 2# 7"ibunalul ;up"e&, dec. civ. n". 83# din / &ai 1930, n C.,., 1930, p. 282

11$

con!i-cat ca"e u"&a a !i pa"ta5at n -itua(ia ine8i-ten(ei alto" bunu"i co&une 2i nu&ai la ce"e"ea o"ganului !inancia" ca pa"te inte"e-at n cau'.

CAPITOLUL VIII NULITATEA > SANCIUNE CIVIL7 CARE AFECTEAE7 ACTUL C7S7TORIEI *///.). %auzele de nulitate VIII)1)1) Ge e!"li*+i) Nulitatea c-to"iei inte"vine ca -anc(iune a ne"e-pect"ii uno"a dint"e ce"in(ele p"ev'ute de lege cu p"ivi"e la nc1eie"ea c-to"iei. 9n acea-t &ate"ie, legea con(ine di-po'i(ii de"ogato"ii de la d"eptul co&un al actelo" 5u"idice, dat !iind i&po"tan(a c-to"iei 2i g"avitatea deo-ebit a
11#

con-ecin(elo" pe ca"e le i&plic de-!iin(a"ea ei. <ce-te di-po'i(ii de"ogato"ii -e "e!e" la cau'ele de nulitate 2i e!ectele ace-teia, ia" uneo"i, la di-tinc(ia nt"e nulit(ile ab-olute 2i cele "elative. VIII)1)2) N(li*+i p!e#+z(*e e9p!es $e lege /i (li*+i #i!*("le) 9n p"eocupa"ea de a -e &en(ine c-to"ia pe c0t e-te cu putin(, Codul !a&iliei p"evede ca'u"ile de nulitate a c-to"iei n a"t. 19 2i 21. ,e a-e&enea a"t.7 din Legea n"119/1993 cu p"ivi"e la actele de -ta"e civil -e "e!e" la nulitatea c-to"iei pent"u neco&peten(a o!i(e"ului de -ta"e civil F rationae )ateriae 5, a!a" dac pe"-oana neco&petent a e8e"citat n &od public at"ibu(ia de o!i(e" de -ta"e civil, c0nd, dato"it ideii de apa"en( (error co))unis facit ius,, c-to"ia e-te valid. ;*a pu- p"oble&a dac &ai e8i-t 2i alte ca'u"i de nulitate a c-to"iei dec0t cele e8p"e- p"ev'ute de lege, adic dac e8i-t nulit(i vi"tuale, i&plicite, n &ate"ia c-to"iei. <-e&enea nulit(i au !o-t ad&i-e de lite"atu"a 5u"idic n dou ca'u"i@ a% c-to"ia !ictiv? b% c-to"ia nt"e pe"-oane al c"o" -e8e e-te di!e"en(iat. ;*a deci- c nc1eie"ea c-to"iei &ai nainte de &plini"ea te"&enului de 8 'ile (n p"e'ent 10 'ile% p"ev'ut de lege nu duce la nulitatea c-to"iei, ci nu&ai la -anc(iuni di-ciplina"e &pot"iva o!i(e"ului de -ta"e civil. <-cunde"ea unei &aladii &ino"e 2i vindecabile nu poate duce la anula"ea c-to"iei, deoa"ece alt&inte"i -*a" lovi n -copul c-to"iei 2i -*a" p"o&ova -anc(iuni pent"u !apte ne"elevante n "apo"t de -copul p"ev'ut de lege .89 4ent"u unele cau'e de nulitate (c-to"ia !ictiv, lip-a v0"-tei &at"i&oniale, nc1eie"ea c-to"iei n a!a"a -ediului de -ta"e civil F ap"oba"ea dat de -ec"eta", no(iunea de publicitate 2i ap"oba"ea ve"bal dat de p"i&a" * , a-cunde"ea uno" &aladii F vindecabile 2i nevindecabile90 ,ac p"(ile au con-i&(it la nc1eie"ea c-to"iei n 'iua de 20 &ai 1978, da" n"egi-t"a"ea ace-teia a !o-t antedatat, n -en-ul c n actul de c-to"ie din "egi-t"ul de -ta"e civil -*a t"ecut dat de 18 &ai
89 90

7"ib.;up, ;.. civ, dec. Civ. n". $$/ din 1# &a"tie 1978 n :.:.,., n".9, 1978, p.##%. v'.@ ). Mi1u(, pro(le)e de drept din practica pe se)estrul / al anului *!#" a 7ri(. 'up. n )ateria dreptului fa)iliei, n :.:.,., n".2, 1979, p.27*29%.

113

1978, nu inte"vine nulitatea c-to"iei, u"&0nd a -e p"oceda F n ceea ce p"ive2te n"egi-t"a"ea g"e2it F pot"ivit a"t.10 ,ec"etul n". 278 din 1930, n p"e'ent a"t.#7 alin.(1% din Legea n". 119/1993 (ca"e p"evede c anula"ea, "ecti!ica"ea -au co&pleta"ea unei n"egi-t""i n "egi-t"ul de -ta"e civil -e !ace nu&ai pe ba'a unei 1ot"0"i 5udecto"e2ti de!initive%.91 4"e'en(a pe"-onal 2i &p"eun a viito"ilo" -o(i la o!icie"ea c-to"iei, da"ea con-i&(&0ntului n !a(a delegatului de -ta"e civil, decla"a"ea de ct"e ace-ta a nc1eie"ii c-to"iei e8p"i& -ole&nitatea c-to"iei? lip-a unuia dint"e ace-te ele&ente ale -ole&nit(ii at"age nulitatea c-to"iei.92 VIII)1),) N(li*+i "=sol(*e /i (li*+i !el"*i#e) Ca 2i n d"eptul co&un, nulitatea c-to"iei poate !i ab-olut 2i "elativ. 9n ceea ce p"ive2te di-tinc(ia nt"e ace-te !elu"i de nulit(i e8i-t unele deo-ebi"i !a( de d"eptul co&un. <-t!el, n unele ca'u"i, n inte"e-ul &en(ine"ii c-to"iei, acea-ta poate !i con!i"&at, c1ia" dac e-te vo"ba de nulitate ab-olut. 7ot a-t!el, n ca'ul c-to"iei putative, e!ectul "et"oactiv al nulit(ii c-to"iei e-te nltu"at n p"ivin(a -o(ului de bun*c"edin(. 9n &ate"ia c-to"iei -e con-ide", uneo"i, c nulitatea poate inte"veni nu&ai n ca'u"ile p"ev'ute de lege. 4"in u"&a"e, n acea-t &ate"ie -unt e8clu-e nulit(ile vi"tuale. ,e aceea, auto"ii ca"e &p"t2e-c acea-t p"e"e -u-(in teo"ia +c-to"iei ine8i-tente., pot"ivit c"eia atunci c0nd unei c-to"ii i lip-e2te unul dint"e ele&entele -ale e-en(iale 2i c0nd, pent"u acea-t -itua(ie, nu e-te p"ev'ut n lege -anc(iunea nulit(ii c-to"iei, acea-t c-to"ie e-te ine8i-ten, ia" nu nul. C-to"ia e-te a-t!el ine8i-ten n ca'ul identit(ii de -e8, al lip-ei totale de celeb"a"e 2i a lip-ei totale de con-i&(&0nt. *///.2. 2uliti a(solute 9n anu&ite ca'u"i, ne"e-pecta"ea di-po'i(iilo" legale p"ivind nc1eie"ea c-to"iei e-te -anc(ionat cu nulitatea ab-olut.

91 92

9n ace-t -en-, 7"ib.;up"e&, dec.civ. n".1721 din 29 -epte&b"ie, n :.:.,., n". 2, 1980, p.#3*#7 7"ib.;up"e&, dec. civ. n"#9# din 21 ap"ilie 1981, n :.:.,., n".12 1981, p.98%.

117

VIII)2)1) C+s+*o!i" " %os* - '8ei"*+ '( - '+l'"!e" $ispoziiilo! leg"le '( p!i#i!e l" #<!s*" &"*!i&o i "l+ @"!*) 1F /i . C)%"&);) ,e2i acea-t nulitate e-te ab-olut, ea poate !i, totu2i, acope"it n u"&toa"ele -itua(ii (a"t.20 C.!a&.%@ a% ,ac -o(ul ca"e nu avea v0"-t legal pent"u c-to"ie a &plinit*o nt"e ti&p, adic p0n la con-tata"ea nulit(ii. ,ato"it ace-tui !apt, di-pa" con-ide"entele ca"e 5u-ti!ic op"i"ea c-to"iei? b% ,ac -o(ia d na2te"e, p0n la con-tata"ea nulit(ii, unui copil. 9n acea-t -itua(ie t"ebuie ap"at inte"e-ul copilului n-cut. <ce-ta u"&ea' - !ie c"e-cut 2i educat n cad"ul !a&iliei. 7otodat, na2te"ea copilului de&on-t"ea' c -o(ii au &plinit v0"-ta pube"t(ii? c% ,ac, n aceea2i pe"ioad de ti&p, -o(ia a "&a- n-"cinat. Ei n acea-t -itua(ie, acope"i"ea nulit(ii -e 5u-ti!ic p"in acelea2i con-ide"a(ii ca &ai -u-. Nulitatea c-to"iei e-te acope"it 2i n ca'ul n ca"e b"batul nu a"e v0"-ta ce"ut pent"u nc1eie"ea c-to"iei, ia" -o(ia a dat na2te"e unui copil -au a "&an-"cinat. <cea-ta, deoa"ece te8tul nu di-tinge nt"e -itua(ia c0nd !e&eia -au b"batul nu au v0"-ta &at"i&onial. 4e de alt pa"te, de-!iin(a"ea c-to"iei nu a" !i n inte"e-ul copilului ce a" u"&a - -e na-c. 9n -!0"2it, din &o&ent ce cu p"ivi"e la -o(ul i&pube" -e aplic p"e'u&(ia de pate"nitate, n-ea&n c t"ebuie - -e aplice 2i p"e'u&(ia de pube"tate. VIII)2)2) C+s+*o!i" " %os* - '8ei"*+ $e o pe!so" + '"!e es*e $e3" '+s+*o!i*+ @"!*)1F /i 0 C)%"&);) <cea-t nulitate a"e ca -cop ap"a"ea p"incipiului &onoga&iei c-to"iei. Nulitatea nu -e acope" p"in nceta"ea cau'ei ei dup nc1eie"ea c-to"iei, ceea ce n-ea&n c cea de*a doua c-to"ie e-te lovit de nulitate c1ia" dac p"i&a c-to"ie a !o-t de-!cut p"in divo"( -au a ncetat dup data nc1eie"ii celei de*a doua, p0n la con-tata"ea nulit(ii ei. <-t!el, nt"*o -pe(, o c-to"ie nc1eiat la 1/ &a"tie 193$ a !o-t decla"at nul, nltu"0ndu*-e ap"a"ea p0"0tului n -en-ul c p"i&a -a c-to"ie a !o-t de-!cut p"in divo"( la 9 iulie 193$ 2i nu &ai e8i-ta deci la data 5udec(ii p"(ilo" pent"u decla"a"ea nulit(ii c-to"iei. 9n ceea ce p"ive2te -itua(ia n ca"e o pe"-oan, de2i c-to"it, decla" n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil c nu e8i-t piedici legale la nc1eie"a c-to"iei, -e
118

con-ide", nt"*o -olu(ie, ca -unt nt"unite at0t ele&entele in!"ac(iunii de biga&ie, c0t 2i pe cele ale in!"ac(iunii de !al- n decla"a(ii. 9/ Ce"e"ea de nulitate a celei de*a doua c-to"ii a" !i !" obiect nu&ai n ca'ul n ca"e p"i&a c-to"ie a" !i !o-t decla"at nul (2i nu de-!cut p"in divo"(%, pent"u un o"ica"e alt &otiv de nulitate p"ev'ut de lege. 9n ca'ul decla""ii &o"(ii p"e'u&ate, -o(ul -up"avie(uito" ca"e -*a "ec-to"it nu &ai poate !i -ocotit biga&, cea de*a doua c-to"ie !iind valabil, dac a !o-t nc1eiat n "-ti&pul dint"e data !I)))at p"in 1ot"0"ea 5udecto"ea-c ca !iind aceea a &o"(ii 2i "&0ne"ea de!initiv a 1ot"0"ii decla"ative. ,ac nulitatea pent"u biga&ie a celei de*a doua c-to"ii a !o-t decla"at ante"io" 1ot"0"ii decla"ative de &oa"te, atunci 1ot"0"ea p"onun(at p"ivind nulitatea u"&ea' a !i &odi!icat pe calea unei ac(iuni p"incipale. -itua(ie deo-ebit e-te aceea la ca"e -e "e!e" a"t.22 C.!a&., 2i anu&e c0nd -o(ul celui decla"at &o"t -e "ec-to"e2te, ia" ulte"io" -e "entoa"ce cel decla"at &o"t. 9n acea-t -itua(ie -e pune nt"eba"ea de a 2ti ca"e dint"e cele dou c-to"ii e-te valabil. ;*a" putea concepe c p"i&a c-to"ie e-te cea valabil, deoa"ece a !o-t de-!cut p"int"*o 1ot"0"e 5udecto"ea-c, ulte"io" anulat, cu e!ect "et"oactiv, a-t!el c cea de*a doua c-to"ie e-te lovit de nulitate pent"i biga&ie. <cea-t -olu(ie a" !i ned"eapt pent"u -o(ii din cea de*a doua c-to"ie, ca"e au !o-t de bun*c"edin( la nc1eie"ea ei, ne2tiind c cel decla"at &o"t e-te n via( 2i au avut n -p"i5inul lo" 1ot"0"ea 5udecto"ea-c decla"ativ de &oa"te. ;itua(ia copiilo" din cea de*a doua c-to"ie, a" !i, de a-e&enea, ned"eapt. ;e poate concepe n- 2i -olu(ia dupa ca"e cea de*a doua c-to"ie e-te valabil deoa"ece p"i&a c-to"ie a ncetat n !apt pent"u o lung pe"ioad, ia" e!ectul "et"oactiv al anul"ii decla"ative de &oa"te nu poate - nu (in -ea& de anu&ite "ealit(i, adic nc1eie"ea noii c-to"ii 2i, eventual, a copiilo" "e'ulta(i din acea-ta.

9/

I. ,ongo"o', /nfraciuni de fals. =4plicaii teoretice ale &odului penal ro)0n. 6artea special, vol.)I, p.$31, 2i Oud. ;atu*Ma"e, -ent. 4en. N".2/ din 18 ianua"ie 1982, n :.:.,., n".2, 198/, p.##%

119

Legea noa-t" -*a op"it la cea de*a doua -olu(ie, int"*adev", a"t. 22 C. =a&. di-pune ca in ca'ul n ca"e -o(ul unei pe"-oane decla"at &oa"t -*a "ec-to"it 2i, dup acea-ta, 1ot"0"ea decla"ativ de &oa"te e-te anulat, c-to"ia cea nou "&0ne valabil, ia" p"i&a c-to"ie -e con-ide" de-!cut pe data nc1eie"ii noii c-to"ii. ,e2i legea nu di-tinge, nu !ace totu2i ndoial c acea-t -olu(ie nu*2i g-e2te aplica"e n ca'ul n ca"e -o(ul celui ce !u-e-e decla"at &o"t a !o-t de "ea*c"edin(, 2tiind la nc1eie"ea celei de*a doua c-to"ii, c cel decla"at &o"t p"in 1ot"0"ea 5udecto"ea-c e-te n via(. 9n ace-t ca', -o(ul ca"e -e "ec-to"e2te -e !ace vinovat de biga&ie. ,ac cel decla"at &o"t -e "entoa"ce 2i -e anulea' 1ot"0"ea decla"ativ de &oa"te, c-to"ia nou, nc1eiat cu "ea*c"edin( e-te nul. 9n ca'ul n ca"e data -tabilit ca !iind aceea a &o"(ii -e "ecti!ic, a-t!el nc0t ea e-te ulte"ioa" noii c-to"ii nc1eiate de -o(ul celui decla"at &o"t, p"i&a c-to"ie -e con-ide", de a-e&enea, de-!cut pe data nc1eie"ii celei de*a doua. ,ac -o(ul celui decla"at &o"t 2i ca"e -e "ec-to"e2te e-te de "ea*c"edin(, atunci cea de*a doua c-to"ie e-te nul pent"u biga&ie. <v0nd n vede"e ca vo"bi& de-p"e nulitate ab-olut, ac(iunea n nulitate poate !i intentat de o"ice pe"-oan inte"e-at, e-te i&p"e-c"iptibil 2i nu e-te condi(ionat de e8e"citatea ac(iunii de divo"(. C-to"ia nc1eiat de -o(ul celui decla"at di-p"ut p"in 1ot"0"ea 5udecto"ea-c e-te lovit de nulitate pent"u biga&ie. VIII)2),)C+s+*o!i" es*e - '8ei"*+ - *!e pe!so" e '"!e s( * !($e - g!"$(l p!o8i=i* $e lege @"!*)1F /i 1 C)%"&);) C-to"ia e-te op"it, !" deo-ebi"i nt"e "udenia din c-to"ie 2i cea din a!a"a c-to"iei, nt"e pe"-oanele ca"e -unt "ud n linie di"ect, indi!e"ent de g"adul de "udenie, -au colate"al, p0n la g"adul pat"u, inclu-iv. A-te lovit de nulitate ab-olut 2i c-to"ia nc1eiat nt"e adoptat indi!e"ent dac adop(ia e-te cu e!ecte "e-t"0n-e -au cu e!ecte depline, 2i "udele -ale !i"e2ti n acela2i g"ad p"o1ibit de lege Ga"t.19, a"t.7# alin.(/%, 2i a"t. 79 C.!a&.H.

120

VIII)2).) C+s+*o!i" es*e - '8ei"*+ - *!e 'el '"!e "$op*+ s"( !($ele l(i5 pe $e o p"!*e5 /i 'el "$op*"* o!i !($ele "'es*(i"5 pe $e "l*+ p"!*e) @"!*)1F C)%"&) /i "!* 1 /i 0G "li ) @2; $i Lege" !) 22,H2GG.) <"t. 1 din .D.C. n". 2#/1997 a &odi!icat i&plicit a"t.7 lit. <% din C. =a&. ca"e op"ea c-to"ia nt"e cel ca"e adopt -au a-cenden(ii lui, pe de o pa"te, 2i cel adoptat o"i de-cenden(ii ace-tuia, pe de alt pa"te, -anc(ionat cu nulitate de a"t.19 din acela2i cod (opinie ca"e -e &en(ine 2i n p"e'ent, pot"ivit Legii n". 27//200$%. <& con-ide"at c te8tul avea n vede"e adop(ia cu e!ecte "e-t"0n-e, nu 2i adop(ia cu e!ecte depline. =a( de p"evede"ile a"t.1 2i #0 alin. (2% din Legea n" 27//200$, adoptatul devine "ud cu "udele adoptato"ului, ca un copil !i"e-c al ace-tuia din u"&, ia" d"eptu"ile 2i ndato"i"ile i'vo"0te din !ilia(ie nt"e adoptat 2i p"in(ii -i !i"e2ti 2i "udele ace-to"a ncetea'. VIII)2)0) C+s+*o!i" es*e - '8ei"*+ $e "lie "*(l s"( $e=il(l &i *"l @"!*)1F /i F C)%"&);) Nulitatea ab-olut inte"vine !" a deo-ebi dac ace2tia -unt pu2i o"i nu -ub inte"dic(ie -au dac nc1eie c-to"ia n &o&ente de luciditate pa-age" o"i n &o&ente n ca"e nu au a-e&enea luciditate. 9n ace-te -en-, -*a -pu- c e-te e-en(ial - -e -tabilea-c dac, dato"it bolii p-i1ice de ca"e -u!e", o anu&it pe"-oan !ace pa"te din catego"ia celo" ce nu pot nc1eia c-to"ia, c1ia" dac la data nc1eie"ii -*a" a!la nt"*un &o&ent de luciditate. 9$ ;olu(ia -e i&pune, deoa"ece te8tul nu di-tinge. 4"in u"&a"e aliena(ii -au debilii &intali nu -e pot c-to"i, nu nu&ai pent"u c -ta"ea lo" e-te e8clu-iv de &ani!e-ta"ea unui con-i&(&0nt libe", ci 2i pent"u con-ide"a(ii de o"din biologic. 9n p"actica 5u"idic -*a a"tat c deo-ebi"ea de t"ata&ent, c0t p"ive2te nulitatea c-to"iei, nt"e alienatul 2i debilul &intal, pe de o pa"te, 2i cel lip-it v"e&elnic de !acult(ile &intale, pe de alt pa"te, 2 a"e e8plica(ia n !inalitatea u"&"it de lege, 2i anu&e aceea de a -e a-igu"a, n cad"ul c-to"iei, "apo"tu"i no"&ale at0t nt"e -o(i, c0t 2i nt"e ace2tia 2i copii, p"ecu& 2i de nltu"a po-ibilitatea p"oc"e"ii uno" copii cu de!icien(e p-i1ice, !inalitate ca"e nu -e poate "eali'a dac alienatul -au debilul &intal -e poate c-to"i.
9$

4ent"u "egi&ul 5u"idic di!e"it n ca'ul alienatului 2i debilului &intal, pe de o pa"te, 2i al altei boli a-cun-e de viito"ul -o(, C.;.O., dec. civ. n". 1#2/1990 n ,"eptul n". 9*12, 1990, p.2/2.%

121

9n p"actica 5udicia" -*a &ai deci- c !aptul cunoa2te"ii -t"ii p"eca"e de -ntate a -o(ului la nc1eie"ea c-to"iei (aliena(ia -au debilitatea &intal, o"i lip-a v"e&elnic a !acult(ilo" &intale% nu duce la valida"ea c-to"iei. VIII)2)1) C+s+*o!i" es*e - '8ei"*+ %+!+ !espe'*"!e" p!e#e$e!ilo! "!*)11 C)%"&) @"!*)1F C)%"&);) Nulitatea inte"vine c0nd lip-e2te con-i&(&0ntul viito"ilo -o(i, o"i ace-ta nu a !o-t e8p"i&at cu "e-pecta"ea condi(iilo" de !o"& nece-a"e pent"u nc1eie"ea c-to"iei (c-to"ia t"ebuie nc1eiat n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil, la -ediul -e"viciului de -ta"e civil F -au n a!a"a ace-tuia n anu&ite condi(ii * , n p"e'en(a viito"ilo" -o(i, ia" con-i&(&0ntul t"ebuie e8p"i&at pe"-onal 2i n &od public, n p"e'en(a a doi &a"to"i, ca"e -e&nea' actul de c-to"ie%. VIII)2)2) I 'o&pe*e " o%ie!(l(i $e s*"!e 'i#il+) C-to"ia e-te nul dac a !o-t nc1eiat de un !unc(iona" ca"e nu avea &pute"nici"ea de o!i(e" de -ta"e civil (inco&peten(a rationae )ateriae,, a!a" de ca'ul n ca"e a e8e"citat n &od public at"ibu(ia de o!i(e" de -ta"e civil (e""o" co&&uni- !acitiu-%9#. 1VIII)2)4) C+s+*o!i" %i'*i#+) C-to"ia e-te !ictiv dac -un ndeplinite &ai &ulte condi(ii@
9n p"i&ul "0nd, c-to"ia - nu -e !i nc1eiat n -copul de a nte&eia o

!a&ilie, adic de a c"ea "ela(ii pe"-onale 2i pat"i&oniale pe ca"e c-to"ia le i&plic. 9nte&eie"ea !a&iliei con-tiuie cau'a nece-a" 2i dete"&inat a c-to"iei93. <ce-t ele&ent e-en(ial lip-e2te c-to"iei !ictive, ceea ce n-ea&n c ea -*a nc1eiat nu&ai de !o"&, !" a co"e-punde "ealit(ii, adic adev"atelo" "apo"tu"i ca"e e8i-t nt"e cei n cau'. 7ot a-t!el -e nt0&pl 2i n ca'ul c-to"iei !ictive. 9n "ealitate, p"(ile nu u"&"e-c - -e c-to"ea-c dec0t de !o"&, n(eleg0nd - nu -e -tabilea-c nt"e ele "apo"tu"i -peci!ice c-to"iei. ,in ace-t punct de vede"e, dup cu& -*a -pu-, c-to"ia !ictiv -e poate anali'a ca lip- de con-i&(&0nt la c-to"ie, deoa"ece voin(a decla"at, e8te"io"i'at, "e-pectiv con-i&(&0ntul, nu co"e-punde inten(ionat cu voin(a inte"n, ca"e nu e-te n -en-ul nte&eie"ii "eale a unei c-to"ii, a uno" "apo"tu"i de !a&ilie. 9n ace-t -en-, -*a a"tat c
9#
93

). <lbu, op. cit.,p. 9/. 7.:.4ope-cu, op. cit.,p./1

122

n ca'ul n ca"e -o(ul nu a inten(ionat - nc1eie o c-to"ie "eal, ci doa" - -cape de pedep- pent"u in!"ac(iunea de viol -v0"2it a-up"a !e&eii ca"e ia devenit apoi -o(ie, o ata"e -itua(ie ec1ivalea' cu ab-en(a unui con-i&(&0nt p"oducto" de e!ecte n -en-ul de a nc1eia c-to"ia, ca"e a"e ca"acte" !ictiv, e-te -anc(ionat cu nulitate ab-olut. < doua condi(ie a c-to"iei !ictive e-te -copul -au inten(ia de a -e ob(ine unele e!ecte -ecunda"e c-to"iei, cu& a" !i !olo-in(a locuin(ei, -au -copul de a -e eluda anu&ite di-po'i(ii legale i&pe"ative, altele dec0t cele ca"e "egle&entea' c-to"ia. ,in ace-t punct de vede"e, c-to"ia !ictiv -e anali'ea' ca o !"auda"e a legii, n con!o"&itate cu a"t. 933 C. civ., obliga(ia nte&eiat pe o cau' ilicit nu poate avea nici un e!ect? c-to"ia !ictiv e8i-t nu&ai n ca'ul n ca"e cau'a de nulitate ante"ioa" -au conco&itent nc1eie"ii c-to"iei nu a di-p"ut ulte"io"?

CONCLUEII CI PROPUNERI =a&ilia, ca !o"& -peci!ic de co&unitate u&an, con-tituie obiectul de ce"ceta"e a nu&e"oa-e 2tiin(e, !iind o "ealitate -ocial p"in ca"e -e "eali'ea' o co&unitate de via( nt"e cei ce o co&pun. =a&ilia e-te nte&eiat pe c-to"ia libe" con-i&(it la ba'a c"eia -e a!l nc"ede"ea 2i d"ago-tea "ecip"oc dint"e -o(i, deplina egalitate n d"eptu"i dint"e b"bat 2i !e&eie 2i unitatea dint"e inte"e-ele pe"-onale 2i cele -ociale. Con-tituind o uniune libe" con-i&(it nt"e b"bat 2i o !e&eie, c-to"ia a"e ca -cop nte&eie"ea unei !a&ilii. Na2te"ea, de'volta"ea 2i con-olida"ea "apo"tu"ilo" de !a&ilie con-tituie con(inutul c-to"iei, &otivul dete"&inant 2i nece-a" nc1eie"ii ace-teia.

12/

=a&ilia d na2te"e la o -e"ie de "ela(ii pat"i&oniale nt"e &e&b"ii ei, ca"e con-tituie ba' &ate"ial a e8i-ten(ei 2i con-olid"ii !a&iliei, con-ecin(a "apo"tu"ilo" pe"-onale dint"e ei. C-to"ia "ep"e'int in-titu(ia cent"al a d"eptului !a&iliei 2i totodat e-te o p"oble& cu a-pecte dive"-e 2i &ultiple, teo"etice 2i p"actice. 9n ce"ceta"ea in-titu(iei c-to"iei a& po"nit de la no(iunea de +c-to"ie. ca"e poate "ep"e'enta actul 5u"idic, "e-pectiv &ani!e-ta"ea de voin( a -o(ilo" la nc1eie"ea ei? totodat c-to"ia -e&ni!ic -ta"ea 5u"idic 2i de a-e&enea an-a&blul no"&elo" 5u"idice ca"e o "egle&entea' 2i ca"e alctuie-c in-titu(ia c-to"iei. <& p"e'entat din ace-t &otiv n luc"a"e cele &ai i&po"tante a-pecte legi-lative, teo"etice 2i p"actice av0nd ca punct de po"ni"e condi(ii de !ond 2i de !o"& ca"e a-igu" nc1eie"ea unei c-to"ii du"abile. ;ub ace-t a-pect "e!e"indu* & la condi(iile de !ond a con-i&(&0ntului viito"ilo" -o(i, la nc1eie"ea c-to"iei n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil a& "e&a"cat di!e"en(ie"ea ace-tui act 5u"idic !a( de d"eptul co&un ca"e e-te "ep"e'entat de actul 5u"idic civil. <& a5un- la conclu'ia c actul 5u"idic al c-to"iei nu poate !i a!ectat p"in nclca"ea ce"in(elo" legale la nc1eie"ea lui dec0t p"in@ * A"oa"e, dol -au violen(, acea-ta n-ea&n c n co&pa"a(ie cu actul 5u"idic civil, c-to"ia nu cunoa2te +le'iunea. ca viciu de con-i&(&0nt ca"e inte"vine n -itua(ia &ani!e-t"ii de voin( a &ino"ului cu capacitate de e8e"ci(iu "e-t"0n- 2i nu&ai dac e8i-t un inte"e- pat"i&onial al incapabilului "e-pectiv? o"i c-to"ia nu vi'ea' un inte"e&ate"ial (pat"i&oniu% ci nte&eie"ea unei !a&ilii. <& con-tatat de a-e&enea nece-itatea ndeplini"ii tutu"o" condi(iilo" de !ond ce"ute de lege, 2i anu&e@ Iiito"ul -o( - !i &plinit v0"-ta legal pent"u c-to"ie p"ev'ut e8p"e- de a"t.$ din C.!a&., ca"e n-ea&n 18 ani pent"u b"bat 2i 13 ani pent"u !e&eie. A-te de "e&a"cat !aptul c n actuala "egle&enta"e, pentru )otive te)einice (-ta"e de g"aviditatea !e&eii% 2i n p"e'en(a di-pen-ei de v0"-t aco"dat de p"i&a"ul Cene"al al Municipiului

12$

Bucu"e2ti -au de p"e2edintele con-iliului 5ude(ean n a c"ui "a' te"ito"ial -e a!l, viitoa"ea -o(ie -e poate c-to"i la v0"-ta de 1# ani. 9n ace-t -en-, a2a cu& "e'ult din te8tul legal citat (a"t.$ din C.!a&.%, nu este prezentat o )a4i) de v0rst la cstorie 1i nici o li)itare n ce prive1te diferena de v0rst dintre cei doi soi. <& t"atat p"e'en(a con-i&(&0ntului pe"-onal a celo" doi -o(i n !a(a o!i(e"ului de -ta"e civil, n p"e'en(a a doi &a"to"i a2a cu& "e'ult din inte"p"eta"ea a"t.13 alin.1 2i a"t.17 din C.!a&., a2a cu& au !o-t ace-tea &odi!icate p"in Legea n".2//1999 ca"e &odi!ic -ub-tan(ial p"ocedu"a nc1eie"ii c-to"iei, p"e'entat de codul !a&iliei 2i de Legea 119/1993. <& con-tatat pot"ivit legii c cei doi -o(i t"ebuie -*2i !ac cuno-cut -ta"ea de -ntate ca"e e-te p"obat p"in ce"ti!icatul &edical ce u"&ea' a !i ane8at decla"a(iei de c-to"ie. Dn i&po"tant a-pect p"e'entat n luc"a"e n cad"ul te&ei c-to"iei, vi'ea' condi(iile de !ond negative denu&ite 2i i&pedi&ente, 2i anu&e@ o >iga)ia F e8i-ten(a unei c-to"ii ante"ioa"e nede-!cute a unui dint"e viito"ii -o(i. o ;udenia * ca"e con-tituie piedic la c-to"ie at0t din con-ide"ente de o"din &o"al c0t 2i biologic, c-to"ia nc1eiat cu nclca"ea ace-to" ce"in(e negative a" in!luien(a "ela(iile de !a&ilie, ia" de-cenden(a uno" "ude n g"adul p"o1ibit de lege e-te ne-ntoa-? o Adopia F op"e2te c-to"ia nt"e adoptat 2i "udele -ale p"in adop(ie, a-e&ntoa"e e!ectelo" p"odu-e de "udenia !i"ea-c i&pedi&ent "e'ultat din co"ela"ea a"t.3 C.!a&. cu p"evede"ile n-c"i-e n Legea actual a adop(iei n".27//200$? o 7utela F con-tituie alt i&pedi&ent la c-to"ie dint"e &ino"a a!lat -ub tutela -a pe du"ata e8i-ten(ei tutelei.
12#

o Alienaia 1i de(ilitatea )intal ? i&pedi&ent la c-to"ie deoa"ece ace-te pe"-oane dato"it -t"ii de -ntate p"e ca"e de natu" p-i1ic inte"'ice e8p"i&a"ea unui con-i&(&0nt valabil la c-to"ie. Ne*a& ocupat n luc"a"e de a-pectele noi legi-lative, doct"ina"e 2i 5u"i-p"uden(iale gene"ate de aplica"ea Legii n".2/ din 23 ianua"ie 1999, pent"u &odi!ica"e 2i co&plecta"ea uno" di-po'i(ii din C.!a&., p"ecu& 2i de Legea n".119/1993 F "e!e"itoa"e la actele de -ta"e civil. ,e2i au !o-t adu-e &bunt(i"i p"ocedu"ii nc1eie"ii c-to"iei, ade"a"ea :o&0niei la Dniunea Au"opean, p"odu- n ianua"ie 2007, con-ide"& c i&pune continua"ea "e!o"&ei legi-lative n do&eniul c-to"iei, p"in pe"!ec(iona"ea di-po'i(iilo" aplicabile ace-tei &ate"ii. <ve& n vede"e n ace-t conte8t p"eci'a"ea "e!e"itoa"e la calitatea celo" doi &a"to"i ce"u(i de a"t.13, alin.1, 2i de a"t.17 din C.!a&. ,in ce"cet"ile pe ca"e le*a& e!ectuat n p"oble&a c-to"iei , a& con-tatat c legi-la(ia din do&eniu nu -unt "egle&entate n &od e8p"e- toate condi(iile legale la c-to"ie, nt"e ca"e@ * diferenierea de se4 a viitorilor soi, ceea ce n opinia noastr creeaz posi(ilitatea unor confuzii. 5@n alt aspect i)portant al te)ei cstoriei se refer la persoana care nu are se4ul suficient de difereniat +he)afrodit, cu privire la care legea nu conine dispoziii e4prese, iar noi aprecie) necesitatea dispunerii o(ligatorii de detalii cu privire la posi(ilitatea ncheierii cstoriei, n anu)ite cazuri pe care legea ar ur)a s le prevad in )od clar, astfel nc0t n afara acestor situaii pentru )otivul invocat, cstoria ar fi sancionat cu nulitate a(solut. <p"ecie' apa"i(ia uno" p"oble&e noi n do&eniul !a&iliei cu i&pact a-up"a c-to"iei 2i ca"e i&pune lua"ea uno" po'i(ii. 9n p"e'ent toate ace-te a-pecte &en(ionate t"ebuie cla"i!icate 2i "eali'ate, totodat a"&oni'a"ea legi-la(iei :o&0ne cu legi-la(ia P"ilo" din Dniunea

123

Au"opean, n a2a !el nc0t - &en(ine& t"adi(iile noa-t"e "o&0ne2ti 2i cultu"a na(ional inclu-iv n legtu" cu c-to"ia. A8i-t nu&e"oa-e a-pecte pe ca"e legiuito"ul actual a" u"&a - le -olu(ione'e di!e"en(iat pent"u !ieca"e -itua(ie n pa"te, g-indu*-e o "e'olva"e co"ect, ap"opiat de legi-la(ia -tatelo" co&unita"e.

AIALIOGRAFIE 1) Al=( Io" , 2reptul fa)iliei, Aditu"a ,idactic 2i 4edagogic, Bucu"e2ti, 197#? 2) Al=( I)5 I) Reg8i i5 P)A) Sz"=o5 :nfierea, Ad. ,acia, Clu5* Napoca, 1977? ,) Al=( I)5 V) U!s(5 ;spunderea civil pentru daune )orale, Clu5*Napoca, Adit. ,acia, 1979? .) Ale9" $!es'o D)5 2reptul civil ro)0n n co)paraiune cu legile vechi 1i principalele legislaiuni strine, Aditu"a 7ipog"a!iei Nia"ului Cu"ie"ul Oudicia", Bucu"e2ti, 1903? 0) A"'"'i Ale9" $!(5 Co$!(" 6"ge" (5 Vio!i'" D(&i*!"'8e5 2reptul fa)iliei, Aditu"a <ll BecR, Bucu"e2ti, 1999? 1) A"'8 Lo(is , 2roit civil, to& l, edi(ia a 1/*a, ;S"ei, 1999? 2) A"i"s Fl"#i(s5 M"!ie*" A#!"&5 9egislaia fa)iliei, <)), Bucu"e2ti, 199$? 4) A"l"8(! Doi "5 6rotectia 2reptului copilului ca principiu al asistentei
127

sociale,=d. All >ecA, >ucuresti, 288* F) Aelei( G8eo!g8e5 2rept civil ro)0n. /ntroducere n dreptulcivil. 'u(iectele dreptului civil, Ca-a de Aditu" 2i 4"e- Ean-a ;:L, Bucu"e2ti, 1998, edi(ia a I*a "ev'ut 2i adugit de Ma"in Nicolae, 4et"ic 7"u2c? 1G) Ae!ge! Vi'e *5 Burisprudena &urii =uropene a 2repturilor <)ului, /nstitutul ;o)0n pentru 2repturile <)ului, Bucu"e2ti, 1998? 11) Ao!oi G"=!iel5 2rept civil. 6artea general, Aditu"a <ll BecR, Bucu"e2ti, 1999? 12) C+!pe "!( S*" 'i(5 2reptul de )o1tenire, Aditu"a Etiin(i!ic 2i Anciclopedic, Bucu"e2ti, 1982? 1,) C8el"!( Io" 5 &asatoria si divortul. Aspecte civile, 3uridice,religioase si de drept &o)parat, Ad. <cteon, Bucu"e-ti, 199/? 1.) Co'o/ C*e%" 5 2reptul fa)iliei, Lu&ina Le8, Bucu"e2ti, 2001? 10) Cos&o#i'i P"(l Mi"cea, 2rept civil. /ntroducere n dreptul civil, Aditu"a <ll, Bucu"e2ti, 1999? 11) D"8" V)5 C) F(!*( +5 6ro(le)e de drept din deciziile civile ale &urii de Apel &raiova, Aditu"a T=T, C"aiova, 1998? 12) D" ielopol( Geo!ge5 =4plicaiunea instituiilor lui Bustinian, vol. ), )&p"i&e"ia -tatului, Bucu"e-ci, 1901? 14) Dog"!( Io 5 2rept civil ro)0n, t"atat, vol. ), Aditu"a 71e&i-, C"aiova, 2000? 1F) Dog"!( Io 5 Teo$o! S<&=!i" 5 2rept civil. 7eoria general a drepturilor reale, Aditu"a Au"opa, C"aiova, 1993? 2G) Dog"!( Io 5 D" Cl"($i( D+ i/o!5 G8eo!g8e D+ i/o!5 7eoria Ce!'el5 D" Cl"($i( D+ i/o!, :ntreinerea general a dreptului, Aditu"a Etiin(i!ic, Bucu"e2ti, 1999? 21) Dog"!( I)5 Se#"s*i" 22) Dog"!( I)5 Se#"s*i" n conte4tul drepturilor funda)entale, Aditu"a 71e&i-, C"aiova, 2001? Ce!'el5 =le)ente de dreptul fa)iliei, Ad. 71e&i-, C"aiova, 2001? 2,) Elies'( M), 7rans)isiunea 1i )preala )o1tenirii n dreptul ;.'.;.,
128

Aditu"a <cade&iei, Bucu"e2ti, 1933? 2.) Filipes'( I)P)5 7ratat de dreptul fa)iliei, <ll BecR, Bucu"e2ti, 1999? 20) G8i&p( S" $"5 Ale9" $!( Ti'le"5 Co s*" *i securitii sociale, <ll BecR, Bucu"e2ti, 1998? 21) 6"&" gi( C)5 I) Rose**i ? A+l+ ese(5 Al) A+i'oi" (5 7ratat de drept civil ro)0n, <LL., Bucu"e2ti, 1993? 22) 6" g" Vl"$i&i!5 6rincipiile dreptului privat ro)an, Aditu"a ,acia, Clu5* Napoca, 1989? 24) 6"!=+$+ M"!i"5 2reptul fa)iliei 1i starea civil, Ad. Dnive"-it(ii +<le8and"u )oan Cu'a., )a2i, 200/? 2F) L(p(les'( D)5 2reptul de proprietate co)un al soilor, Ca-a de editu" 2i p"e- TEan-aT ;.:.L., Bucu"e2ti, 199/? ,G) Pop L)5 2reptul de proprietate 1i dezrne)(r)intele sale, Bucu"e2ti, Lu&ina Le8, 2001? ,1) Pop" Ni'ol"e5 7eoria general a dreptului, 7.D. B., 1992. ,2) Popes'( T) R., 2reptul fa)iliei, t"atat, vol. ), Aditu"a didactic 2i pedagogic, Bucu"e2ti, 193#? ,,) Po!(&= G!"i" 5 7eoria general a e4ecutrii silite 1i unele proceduri speciale, Aditu"a 2tiin(i!ic, Bucu"e2ti, 193$D ,.) P!i'opi Bucu"e2ti, 2000? ,0) P!i'opi 200$? A$!i" 5 2reptul fa)iliei, Ad. Lu&ina Le8, Bucu"e-ti, A$!i" 5 &storia n dreptul ro)0n, Lu&ina Le8, T(%" 5 2reptul

129

LIST7 DE AAREVIERI alin. a"t. B.o!. Cap. C.civ. C.,. C.!a&. C.pen. C.p"oc.civ. Con!. Col.civ. C.;.O. dec.civ. di-p. Ad. O.N. L.4. lit. M.o!. n". op.cit. .D. p. pct. :.:.,. ;. ;en.civ. ;.civ. 7"ib. 7"ib.;up. D"&. Iol. * alineat * a"ticolul * buletinul o!icial * Capitolul * Codul civil * culege"e de deci'ie * Codul !a&iliei * cod penal * codul de p"ocedu" civil * con!o"& * colegiul civil * Cu"tea ;up"e& de Ou-ti(ie * deci'ia civil * di-po'i(ia * editu"a * 5u-ti(ia nou * legalitatea popula" * lite"a * Monito"ul o!icial * nu&" * ope" citat * "donan( de D"gen( * pagina * punctul * :evi-ta :o&0n de ,"ept * -ec(ie * -entin( civil * -ec(ia civil * t"ibunalul * 7"ibunalul ;up"e& * u"&toa"ele * volu&ul

1/0

CUPRINS
)I./.No(iunea de "egi& &at"i&onial.........................................................................................39 )I.$. :egi&ul co&unit(ii de bunu"i.........................................................................................70 )I.$.1. No(iune 2i p"eci'"i....................................................................................................70 I.$.2. Conven(iile p"ivitoa"e la co&unitatea de bunu"i ale -o(ilo"........................................71 I.$./. Nulitatea conven(iilo" cont"a"e co&unit(ii................................................................72 )I.#. Catego"ii de "apo"tu"i pat"i&oniale..................................................................................72 Capitolul I.....................................................................................................................................7/ Bunu"ile -o(ilo"..............................................................................................................................7/ I.1.No(iunea 2i catego"iile de bunu"i........................................................................................7/ I.2.Bunu"ile co&une.................................................................................................................7$ I.2.1.. C"ite"ii legale pent"u dete"&ina"ea bunu"ilo" co&une...............................................7$ I.2.2. No(iunea de dob0ndi"e................................................................................................7# I.2./. :ata dob0ndi"ii bunu"ilo"............................................................................................73 I./.Modu"ile de dob0ndi"e a bunu"ilo" co&une........................................................................78 I./.1. Modalit(i....................................................................................................................78 I./.2. A8cep(ie.......................................................................................................................78 I.$.9ntinde"ea co&unit(ii de bunu"i.........................................................................................80 I.$.1. ;!e"a bunu"ilo" co&une...............................................................................................80 I.$.2. )&obile co&une..........................................................................................................80 I.$./. 9n-c"ie"ea p"op"iet(ii co&une n ca"tea !uncia"........................................................81 I.$.$. Cldi"ile con-t"uite de -o(i pe te"enul unuia dint"e ei.................................................81 I.$.#. Con-t"uc(ii e!ectuate de -o(i pe te"enul p"op"ietate a a&bilo" -o(i..............................8$ ..............................................................................................................................................8$ I.$.3. Cldi"ile con-t"uite de -o(i pe te"enul altei pe"-oane..................................................8$ I.$.7. Cldi"ile con-t"uite de -o( pe un te"en at"ibuit de -tat n !olo-in(..............................83 I.$.8. Bunu"ile dob0ndite cu a5uto"ul c"editelo"...................................................................87 I.$.9. ,"eptul de !olo-in( locativ.......................................................................................88 I.$.10. Bunu"i cu&p"ate cu plata n "ate.............................................................................89 I.$.11. ,"eptul de c"ean(.....................................................................................................90 I.$.12. ="uctele, venitu"ile 2i p"oduc(iile..............................................................................90 I.$.1/. Ienitu"ile din &unc................................................................................................92 ..................................................................................................................................................9/ I.#. Bunu"ile p"op"ii..................................................................................................................9$ I.#.1. 4"eci'"i cu p"ivi"e la catego"iile de bunu"i p"op"ii....................................................9$ I.#.2. <nali'a a"ticolului /1 din Codul =a&iliei.................................................9$ I.#./. ,ovada bunu"ilo" co&une 2i p"op"ii...........................................................................98 Capitolul I).................................................................................................................................101 ,"eptu"ile -o(ilo"..........................................................................................................................101 I).1.,"eptu"ile -o(ilo" cu p"ivi"e la bunu"ile co&une.............................................................101 I).1.1. Co&pa"a(ie nt"e d"eptu"ile 2i obliga(iile -o(ilo" n cad"ul p"op"iet(ii devl&a2e 2i d"eptu"ile 2i obliga(iile -o(ilo" n cad"ul p"op"iet(ii pe cote * p"(i.....................................102 I).1.2. <ctele de ad&ini-t"a"e, de !olo-in( 2i de di-po'i(ie...............................................10/ I).1./. :egula &andatului p"e'u&at...................................................................................10$ 1/1

............................................................................................................................................10# I).1.$. A8e"cita"ea d"eptu"ilo" -o(ilo" n ca'ul di-pa"i(iei o"i inte"dic(iei unuia dint"e ei...10# I).1.#. <c(iunea n con-tata"e.............................................................................................103 I).2. ,"eptu"ile -o(ilo" cu p"ivi"e la bunu"ile p"op"ii..............................................................103 Capitolul I))................................................................................................................................108 bliga(iile -o(ilo" E) 9&p"(i"ea bunu"ilo" co&une n ti&pul c-to"iei.....................................108 I)).1. bliga(iile -o(ilo"............................................................................................................108 I)).1.1. Ca'u"ile p"ev'ute de a"ticolele /2 F /$ din Codul =a&iliei.................................108 I)).1.2. D"&"i"ea bunu"ilo" co&une..................................................................................109 I)).2.9&p"(i"ea bunu"ilo" co&une n ti&pul c-to"iei..........................................................110 I)).2.1. 4e"-oanele ce pot invoca &p"(i"ea.......................................................................110 I)).2.2. Motivele ce pot !i invocate.....................................................................................111 I)).2./. Co&peten(a de 5udecat.........................................................................................112 I)).2.$. 4a"ta5ul...................................................................................................................11/ I)).2.#. A8i-ten(a unei conda&n"i.....................................................................................11/

1/2