Sunteți pe pagina 1din 4

1

UNA DIN CELE MAI PUTERNICE METODE DE MANIPULARE Se urmrete edomizarea omului dup modelul lui Esau are pe!tru o "iertur i#a $%!dut mote!irea i dreptul& Ca omul s "ie uor de prostit i u er'i ea tare( )!drt!i di! !eamul lui edom di! are su!t i a!ti *ritii i s !u "ie pri eputul +pri epurul , i )!-eleptul di! !emul lui Ia o' & S "ie !trul di! Edom& Da $oi spu!e 'a!ul este a est metod di!tre ele mai puter!i e ( aproape to-i $or "i te!ta-i s spu! tiau i ei a easta&Dar de "apt !ime!i de pe pm%!t !u u!oate metoda ma!ipulrii pri! 'a!i & Ce u!os ei este u! ade$r 'ara'as& Miestria apli rii a estei metode o!st to mai )! al umpra pe om u 'a!i s "a e$a i s read )! eea e "a e s !u#i dea seama "a e pe!tru 'a!i( s read a -iu!ile lui au alte .usti"i ri *iar ele mai 'u!e i !o'ile& Miestria o!st )! "aptul de al plti pe om s read e $rei& U!ii mai detep-i ar "i te!ta-i s spu! !umai u! im'e il retardat poate rede eea e este pltit s read& Dar ma!iera "olosirii 'a!ilor de tre a!ti *riti )i "a e i pe u!ii di!tre ei mai detep-i s ad )! ursa de a rede si! er )! ele pe!tru are au "ost plti-i& Toate mi! iu!ile i u!eltirile a!ti *ritilor pe!tru a reui au a est i!/redie!t al re-etei ma!ipulrii( 'a!ul& O mi! iu! este )!todeau!a pote!-at a s "ie rezut i sus-i!ut u 'a!ul pri! ma!iera pe are o $oi des rie )! o!ti!uare& 0a!ul !u este u!i ul i!/redie!t al ma!ipulrii dar el este s *eletul i armtura are sus-i!e edi"i iul rului are este )m'r at u .usti"i ri mi! i!oase& 0a!ul este s *eletul i armtura de sus-i!ere a tuturor tira!iilor ( a ma"iilor( at%t a supu!erii ompli e "a- de or%!duirea puterii %t i a )mpotri$irii a re$olu-iilor( aa um $oi arta )! o!ti!uare& Puterea de ma!ipulare i o!$i!/ere a 'a!ului $i!e )!tr#o mare msur de la ma!iera )! are este "olosit& 1i m re"er la puterea lui de a )!tu!e a mi!tea a omul s !u $ad um este ma!ipulat& A east putere de a )!tu!e a mi!tea $i!e de la mestria u are este "olosit& Dar *iar i u a east mestrie( )!tu!e toare( omul $ede la u! mome!t dat este pus s "a rele( i a!ti *ritii e2a/ereaz s elerat relele pe are#l pu! pe om s le "a ( pe!tru a )! er a puterea metodei lor de ma!ipulare& Dar )! a est az )! are omul se trezete di! !oaptea mi!-ii )! are )l aru! a east metod pe are o $oi preze!ta mai departe( de "apt se o!"irm )! o dat puterea ma!ipulrii pri! 'a!i ( i omul )! *ide o *ii a s !u mai $ad i ade di! $e/*e i ade )!tr#u! )!tu!eri i mai mare ( ispra$ la are#i d o! ursul ompli e& Metoda este surpri!ztor de simpl( dar oame!ii au "ost detur!a-i de la a o )!-ele/e u ade$ruri 'ara'as& Am/itorii !u dau 'a!ii doar atu! i %!d au u! i!teres de realizat um se mi!te pe pia-& Cum au s os a!ti *ritii pe pia- partidele politi e dau 'a!i doar atu! i %!d au !e$oie la ale/eri ( sau %!d $or s s oat di! urs u! o!tra a!didat pri! or e mi.lo e *iar ele mai !eortodo2e& Nu se "a e aa i u o ast"el de lu rare omul ar "i o!tie!t este ma!ipulat& 1i asta ar o!sidera#o o mare pierdere pe!tru ei a!ti *ritii ( o mare !ereuit( *iar da omul s#ar supu!e do il pla!urilor lor umprate pe 'a!i& O !ereuit de are a!ti *ritilor le#ar "i "ri ( i ast"el ma!ipularea ar "i i!sta'il i rezultatul i! ert& S#ar putea ori %!d )!toar e )mpotri$a lor i mai mult de %t at%t !u ar mai putea mo!opoliza ei rul& Ei o!sider ma!ipularea o reuit doar %!d omul !u tie e "a e ( %!d "a e rul rez%!d "a e 'i!e( %!d omul este )! !e u!oti!-( )! )!tu!eri ul de a rede .usti"i rile !o'ile ( ale relelor pe are le "a e& Numai atu! i este asi/urat i mo!opolizarea rului i a!ti *ritii su!t mul-umi-i& De a eea ma!ipularea pri! 'a!i !u se "a e sporadi i se "a e o!sta!t& Adi se o!struiete o rela-ie perma!e!t )!tre a!ti *riti i om pri! 'a!i& A!ti *ritii dau 'a!i re/ulat

3
sau periodi )! "u! -ie de !e$oile omului& Dar omul !u tie primete a eti 'a!i de la a!ti *riti( !i ide um& A/e!-ii a!ti *ritilor $i! )! "a-a omului i se prezi!t a a/e!-ii ser$i iului se ret al statului al se urit-ii la !oi pe $remea omu!ismului( a um al SRI#ului ( al SIE( )! alte -ri se prezi!t a a/e!-i ai CIA ( Mosad( 450& 1i ast"el "a apel a!ti *ritii la iu'irea de !eam i patriotismul omului& Iar u 'a!ul )! a elai timp apeleaz i la iu'irea de si!e& C i am spus u alt o azie puterea rului $i!e de la iu'irea de si!e are este apelat pri! 'a! are $a "i s *eltul are se $a )m'r a u .usti"i rile mi! i!ose6 omul $a slu.i patrioti !eamul su i dreptatea& Ast"el se o!struiete o rela-ie )! timp 'azat pe o"erirea de 'a!i de tre ser$i iile se rete ( ade$rata ma"ie a!ti *rist( are#l a.ut pe om s trias u 'a!i& E2ist i ma"ia e$reias ( dar a eea are rolul de ai as u!de pe a!ti *riti pri! p lirea Lui Dum!ezeu& Dar ade$rata ma"ie a!ti *rist ( ea operati$ su!t ser$i iile se rete ( "iliera s urt pri! are se deruleaz o! ret pla!urile i se a -io!eaz rapid& 7! timp e ma"ia e$reias este "iliera lu!/ )! are se re/ses pla!urile )! mare /e!eri e i !u detaliate a a -iu!e o! ret& Ast"el )!tre om i a/e!tura a!ti *rist se realizeaz o rela-ie spe ial& A/e!tul se urit-ii !a-io!ale ( ma"iotul a!ti *ritilor( de$i!e de#al asei& Omul )l $ede a "ii!d de al lui di! /a a lui di! "amilie( priete!ul lui el mai 'u!& Pe!tru )l a.ut u 'a!i s trias & Ast"el se "a e u! tra!s"er de la propria persoa! la a/e!tul a!ti *ritilor& U! tra!s"er de )! redere& Omul )! epe s se )! read a )! el )!sui )! a/e!tul a!ti *ritilor pe are )l $ede a pe u! 'i!e" tor ( a pe p%i!ea lui Dum!ezeu& Omul a.u!/e s read duma!ul lui ( a/e!tul a!ti *ritilor( a/e!tul se urit-ii !a-io!ale( este de partea lui( este u el& De a eea a zis Dum!ezeu a estea 688(( dar u!a este s "ii tu )! du*ul Meu i alta este s "ii )! du*ul tu i iat( tu !u te po-i u!oate !i i pe ti!e( dar pe el e zi i tu este u ti!e i de partea ta&9:: 1i ast"el se o!struiete el mai per"id "el de prti!ire iz$or%t di! iu'irea de si!e& U! soi di! el mai stri at de prti!ire are#l "a e pe om s $rea u toat "ii!-a i u/etul su s read toate .usti"i rile a/etului la "aptele pe are#l pu!e s le "a & O prti!ire di! !atura uma! are $rea s read doar e#i o!$i!e e este mai omod e#l ara!.eaz( e !u#i "a e !i i u! !ea.u!s i $rea u tot di!adi!sul s )! *id o *ii la e#l dera!.ez la e#i "a e !ea.u!suri i#l lezeaz ( *iar da a ela este ade$rul& 1i ast"el se $i!e i se )m'ra dup toate le/ile psi*lo/iei u .usti"i rile mi! i!oase pe edi"i iul -i!ut )! pi ioare de s *elet de 'a!& O le/e a psi*lo/iei spu!e omul are ma!%! ar!e se umple de la sata!a de ur ( i!$idie i "rustrri& 1i ast"el de oame!i au !e$oie de o -i!t pe are s#i $erse $e!i!ul ( are s "ie -apul lor ispitor pe are s#l "a respo!sa'il de toate ratrile lor ( de e urile lor i s tra!s"ere toat $i!a lor& C i u $i!a omul "a e a i u 'a!ul $du$ei o d )! pr-i pe toat i !u#i pstreaz lui !imi & 1i ast"el !u a $zut a est popor este si!/urul $i!o$at de ratarea are a a.u!s a east -ar Rom%!ia & 1i la a este .usti"i ri mi! i!oase s#a aezat a suport de sus-i!ere 'a!ul& 0a! are s#a dat pe!tru a o!strui ure!tul )mpotri$a omului Lui Dum!ezeu ( %rma iului -rii( Traia! 0ses u& 1i ast"el a aprut mizera'ilul "e!ome! a!te!a ;& 1i aa se "a e a east rela-ie o!solidat )! timp pri! 'a!i ( "a e di! 'a!i ar/ume!tul el mai puter!i al or rei "apte i .usti"i area ei ea mai redi'il & C i )l "a e pe om s read s umpere toate mi! iu!ile a!ti *ritilor( pri! a east tra!s"er de )! redere i prti!ire& Se !ate o aa prti!ire omul /sete si!/ur .usti"i ri !o'ile la toate "aptele e#i su!t

;
ordo!ate *iar %!d de multe ori a/e!tul a!ti *ritilor !u#i .usti"i !imi & 1i ast"el mi!tea omului se )!tu!e i rede "a e 'i!e %!d lu reaz rul& O metodolo/ie a .usti"i rilor o!st )! a eea de al "a e pe om s se o!sidere $i tima elui pe are#l a/reseaz i s !u $ad este a/resorul& Aa au "ost 'ole$i ii i !azitii i a um a!te!a ;& Cei de la a!te!a ; o!sider este datoria lor s de"aime su' prete2tul spu! ade$rul& 1i !u $d i umpr toate /lutile otr$ite ale a!ti *ritilor& Ei se red purttorii de sti!dard )! rz'oiul o!tra ma"iei& Dar da !u era )! spate miestria a!ti *ritilor preze!tat ( da !u era a east ma!ier de a "olosi 'a!ii s#ar "i trezit de mult i ar "i $zut rul pe are#l "a & Dar !u $or s se trezeas i s $ad& <or s#i read !umai pe a!ti *riti i au i!teresul s#i read !umai pe a!ti *riti ( i!teres di tat de 'a!i& 3=&1>&3>1; S%m't Aa um am artat mai )!ai!te( ast"el( reues a!ti *ritii s "a tot e $or di! oame!i& Ast"el s#a )!t%mplat eea e mul-i rom%!i !u#i pot e2pli a i !i i Da! Dia o!es u !u#i poate e2pli a u trdarea lui Tudor 0ar'u& Ast"el se e2pli toate trdrile politi ie!ilor are au distrus a east -ar( de multe ori rez%!d ei a -iu!ile lor su!t .usti"i ate i drepte( u e2 ep-ia azurilor de mit& 0a!ul este la temelia i armtura tuturor tira!iilor& De "apt poporul este ompli e la propriul supli iu la propria asuprire& Tira!ii au a$ut u! aparat de opresiu!e are a "ost pltit i ma!ipulat o ult de a!ti *riti& Salariile ( solda( e!turio!ilor lui Nero( sau a .a!darmilor lui Po!ta i a se uritilor !u ar "i "ost de a.u!s pe!tru a sus-i!e aparatul de opresiu!e& Au e2istat )! toate a este tira!ii oame!i are s#au oripilat de tira!i i are au pl!uit s#i omoare& Mul-i au "ost *iar di! aparatul de )! redere al tira!ilor ( di! aparatul de opresiu!e& Dar a eti oame!i au "ost )mpiedi a-i de tre a!ti *riti s#i du pla!urile )mpotri$a tira!iei la )!depli!ire& Au "ost )mpiedi a-i ast"el6 a $e!it )! "a-a lor omul de o!ta t al a!ti *ritilor( a/e!tul lor( are a/e!t le era "amiliar di! adoles e!- (u!eori *iar di! opilrie i le#a dat 'a!i /rei pe!tru a sus-i!e tira!ia ( *iar pe!tru a "a e a!umite a -iu!i )! "a$oarea tira!iei( pu! tual& 7! a el mome!t ( )! a est "el )! psi*i ul -i!telor au "ost puse )! o!"li t pla!urile lor a!titira!ie u prti!irea o!struit de a!ti *riti )! timp& 1i ast"el a ei oame!i au )! eput s#i ide!ti"i e i!teresele u i!teresele tira!iei i au de$e!it oame!ii tira!iei& Ast"el i!teresul oame!ilor !u a mai "ost derea tira!iei i i!teresele lor s#au o!"u!dat u tira!ia& Pri! a east metod psi*olo/i a pu!erii )! o!"li t a pla!urilor ura.ose urate )mpotri$a tira!iei u propriul i!teres u prti!irea u ser$i iile se rete s#au pre$ertit at%-ia oame!i di! pu! te *eie )! tira!ii are ar "i putut "a e di"ere!-a i ar "i putut s pa poporul de asuprire& Dar asta s#a petre ut i u oame!ii di! popor (de r%!d( are au pl!uit s#i omoare pe tira!i& Aa au a.u!s mul-i astzi are di! "er$e!-i )mpotri$itori tira!ilor a ilies u i po!ta i $oi ules u au a.u!s s#i $oteze& Da i pe!tru mul-i a east lu rtur "i! psi*olo/i ( a a estei pu!eri )! o!"li t( s#a tradus )!tr# u! simplu ordi! al omului de o!ta t de ai $ota pe ei pe are $oiau s#i omoare& La ei mai mul-i a "ost su"i ie!t a est suptil me a!ism psi*olo/i a!ume de ai pu!e s "a o a -iu!e )! "a$oarea tira!iei( um ar "i $otul( a a etia s depu! armele i s se dea de partea tira!iei& C i !u este ade$rat i#au uprat la ale/eri pe oame!i u %te$a sute de lei sau u o sti l de ulei i u! pui& Oame!ii au "ost upra-i de mult pri! a east rela-ie ( et-ea!#ser$i iu se ret( o!solidat )! mult timp( rela-ie 'azat pe 'a!i( mul-i 'a!i& Dar i!su"i ie!t de mul-i 'a!i ( i a!ti *ritii $or s#l -i! mereu "lm%!d de 'a!i pe om i !u stul( i !umai aa )l

?
au )! puterea lor& Dar au "ost i di! ei are !u s#au lsat ast"el umpra-i i prosti-i i !u a "u! -io!at u ei a east psi*olo/ie& Cu a etia au " ut apel a!ti *ritii la laitate( re%!du#le se!time!tul pla!urile lor au "ost e2puse puterii( pri! "aptul a a $e!it la ei omul lor de o!ta t i le#a spus le u!oate pla!urile i le#a pus )! $edere s se lase p/u'ai& Dar le#au reat doar se!time!tul i pla!urile lor !u au "ost !i iodat e2puse puterii tira!i e &C i da ar tii Nero i Po!ta %-i au $rut s#i omoare s#ar )!/rozii i ar de$e!ii mai uma!i& Atu! i ar i!tra )! ei Du*ul Lui Dum!ezeu are se teme )! om i#l "a e )!-elept& Dar ast"el de !e'u!i a Nero i Po!ta red !ime!i !u are ura.ul s#i omoare i red aparatul lor opresi$ i!e"i ie!t i pre ar este im'ata'il& Iar u ei pe are !u i#au 'iruit !i i u laitatea i#au pus la pm%!t u se!time!tul zdr!i iei& C i le#au surpat i su'mi!at ori e mi are i i#au pus i pri! mizeria material )! imposi'ilitatea de a se opu!e& De e au " ut a!ti *ritii a east opresiu!e r%! e! )! "a$oarea tira!iilor@ Pe!tru )l ateptau pe a el Iisus de are $or'es pro"e-iile a el dum!ezeu are "a e u! uplu m%!tuitor u Aristos ()mpratul rou& 1i de e#l ateptau@ Ca s "ure toate tai!ele i tii!-a Lui Dum!ezeu de la el& 1i $oiau s "a asta mo'iliz%!du#l )mpotri$a tira!iilor a !umai el si!/ur s lupte )mpotri$a tira!ilor & De a eea !u au lsat astzi pe !ime!i s se or/a!izeze s do'oare petera de t%l*ari are este lasa politi rom%!& Dar !i i pe a esta !u#l las s do'oare tira!ia lasei politi e rom%!e u spri.i!ul popula-iei& Popula-ie are !u ar "a e alt e$a de %t s#l trdeze +$ezi modelul PPDD i azul Da! Dia o!es u,& Model de lu ru are dez$luie s %r!$ia a!ti *rist( dar )! a elai timp um a.u!/ )! "i!al s "a pla!ul Lui Dum!ezeu ( dei !u $or u !i i u! *ip 'lestema-ii&Cu Da! Dia o!es u $oiau s#mi s oat di! ap iz'$irea pe ale politi a poporului& <or s#i "a imposi'il ori e )mpotri$ire u e2 ep-ia elei lu rat u tii!-a& Dar )! a est az da $a lu ra u tii!-a ( 'ie-ii a!ti *riti $or s o!"ite re$olu-ia )mpoti$a a!ti *ritilor i asta ar "i pierzarea tuturor pe $e i& 3B&1>&3>1; Mar-i