Sunteți pe pagina 1din 7

PROF: BALOI NICOLETA

MANAGEMENTUL CALITATII

Nistor Andreea Diana Stefan Silvia Ana Maria Clasa a XII-a B

Firma: S.C. HOUSE OF GUIDES S.R. . Perioada: !!-!" fe#r$arie !%&% Nistor Andreea Diana Stefan Silvia Ana Maria

Tema 3: Imbunatatirea calitatii pr ce!el r !i a pr "u!el r !au !er#iciil r$ Analiza datelor despre desfasurarea proceselor Rezolvarea problemelor identificate Stabilirea obiectivelor pentru imbunatatirea si despre calitatea produselor sau serviciilor

calitatii

%& Re' l#area pr blemel r i"enti(icate


Pentru firma S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. este foarte importanta abilitatea de a enerea solutii ino!ati!e "e apar in mediul de lu"ru. Problemele "u "are se poate "onfrunta S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. sunt# &' ne"onformit$%i !' re"lama%ii (' insatisfa"%ia "lientului )' defi"ien%e ale materiilor prime folosite *' defi"iente ale pro"esului de reali&are a produselor "' defi"iente ale atitudinii sau "ompeten%elor profesionale ale lu"r$torilor '"este probleme pot fi re&ol!ate prin intermediul# &' remedierii defe"telor produselor (da"$ este posibil) !' "ompensarii nemul%umirilor "lien%ilor (' imbun$t$%irea pro"esului )' perfe"%ionarea personalului &' Imbunatatirea a"ti!itatii de pre!enire a aparitiei defe"telor du"e la redu"erea ponderii produ"tiei "u defe"te in totalul produ"tiei si se "on"reti&ea&a in urmatoarele efe"te# a).Redu"erea pierderilor datorate obtinerii de produse "u defe"te. b).S"aderea "*eltuielilor ne"esare remedierii defe"telor "onstatate ") Imbunatatirea stru"turii pe "alitati a produ"tiei ("resterea ponderii produselor de "alitate superioara in totalul produ"tiei pe seama a"tiunii de pre!enire a defe"telor). '"este masuri pe "are firma S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. le ia nu du" la

e!itarea pierderilor datorate defe"telor "i du" la imbunatatirea "alitatii produ"tiei obtinute prin remedierea defectelor..... ' !' Firma S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. in"ear"a pe "at posibil sa satisfa"a ne!oile "lientilor sai intr,un mod "at mai efi"ient. In "a&ul in "are apar nere ularitati si ne"onformitati din partea "lientilor- se in"ear"a "ompensarea a"estora prin diferite mi.loa"e pentru a depasi momentul respe"ti!.(de obi"ei se dau pa"*ete promotionale "are in"lud produse de papetarie dar si "arti- atlase- *arti s.a) (' '"easta firma- in"ear"a in mod "ontinuu sa,si imbunateteas"a pro"esul de produ"tie prin utili&area unor e"*ipamente performante si prin an a.a&area unui personal spe"iali&at in domeniu. )' E/ista mai multe modalitati de perfe"tionare a personalului firmei S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. dintre "are putem aminti# ,instruirea an a.atilor pentru imbunatatirea a"ti!itatii in domeniu (instruire te*ni"a,persoana este a.utata sa isi imbunatateas"a abilitatile de folosire a e"*ipamentelor te*ni"e) ,instruirea "e impli"a abilitati interpersonale (abilitatea de a mun"i "u altii) sau "o niti!e (abilitatea de a andi "lar- de a planifi"a sau de a re&ol!a probleme) ,a"ordarea libertatii ne"esare an a.atilor in luarea unor de"i&ii ,in!atarea e/perientiala out,door

3& )tabilirea biecti#el r pentru imbunatatirea calitatii


Pentru realizarea obiectivelor pentru imbunatatire calitatii produselor, S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. identifi"a si studia&a amanuntit toate "ara"teristi"ile unui produs. Pentru su""esul deplin al so"ietatii- a"easta firma "auta pe "at posibil sa ofere produse "are# a' Sa satisfa"a o ne"esitate- o utilitate sau un s"op bine definit0 1

#' Sa "orespunda asteptarilor "lientilor0 +' Sa se "onforme&e standardelor si spe"ifi"atiilor implementate0 d' Sa se "onforme&e masurilor le ale si altor "erinte ale so"ietatii0 e' Sa fie disponibile la un pret "ompetiti!0 f' Sa fie furni&ate la un "ost "are adu"e profit.

O#ie+tivele ,entr$ -.#$n/t/0irea +alit/0ii tre#$ie sa fie1 &' Realiste !'M/s$ra#ile ('Ada,tate +$ o#ie+tivele 2enerale ale -ntre,rinderii

Ca si alte firme si firma S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. isi stabileste o serie de obie"ti!e- atat pe termen s"urt "at si pe termen lun - pe "are le urmaresste "u s"opul imbunatatirii "alitatii produselor "omer"iali&ate si totodata a "resterii profitului. Obiective pentru imbunatatirea calitatii sunt : &' '"*i&itionare unor materii prime de foarte buna "alitate (*artie- tus- materiale au/iliare, sine- stin *ii). !' Depistarea si retra erea tuturor produselor ne"onforme inaintea li!rarii (nerespe"tarea du"e la apre"ieri ne ati!e 2i "ontribuie la s"$derea treptat$ a 3n"rederii 2i satisfa"%iei "lien%ilor fideli- "4t 2i a "elor poten%iali) (' '"*i&itionare unor e"*ipamente te*nolo i"e performante de "alitate superioara )' 'si urarea unei fiabilitati ridi"ate a tuturor "omponentelor sistemului informa%ional al firmei- la "are se adau $ o se"uritate a informa%iei la un ni!el ridi"at. *' Efe"tarea li!rarii produselor la termenele stabilite "ontra"tual "' Limitarea sto"urilor la un ni!el optim 2i eliminarea sto"urilor inutile(a"est prin"ipiu impune "onstituirea unui sto" "are s$ asi ure periodi"itatea li!r$rilor- astfel 3n"4t firma s$ nu intre 3n imposibilitatea de a onora "omen&ile "lien%ilor).

Luarea de"i&iilor pri!ind definirea misiunii firmei- stabilirea obie"ti!elor pentru imbunatatirea "alitatii 2i a strate iei ne"esare atin erii lor- apli"area planului "are materiali&ea&$ strate ia respe"ti!$- se ba&ea&$ pe un amplu pro"es de anali&$ 2i e!aluare a mediului de a"%iune a firmei- a situa%iei "ompetiti!it$%ii ei 3n a"est mediu 2i a situa%iei firmei- a "apa"it$%ii a"esteia de a 3nfrunta s"*imb$rile produse 3n mediu Masurile ce trebuie luate pentru imbunatatirea calitatii sunt: ,su estii- re"lamatii- opinii- pareri (a.uta firma sa a"tione&e mult mai rapid pentru re&ol!area problemelor si ofera idei pentru a,si imbunatati produselor) ,efe"tuarea unei anali&e de piata "u "er"etarea "elitati!a si "antitati!a pentru a obser!a "e trebuie imbunatatit (lu"ru "are este aflat de la "lienti). ,efe"tuarea unor "ontroale re ulate "u s"opul de a nu aparea non"onformitati ,reali&area unor produse la ni!elul dorit de "onsumatori si "*iar sa depaseas"a asteptarile "onsumatorilor "are sunt determinate de# e/perientele lor anterioare"omuni"atiile in le atura "u produsul in "au&a- publi"itatea fa"uta de firma produ"atoare Reali&area a"estor obie"ti!e a.uta firma S.C. HOUSE OF GUIDES S.R.L. sa,si e/tinda piata totala-- sa,si pastre&e teritoriul "urent si sa,si sporeas"a in mod profitabil "ota de piata. MIC DIC3IONAR1
*+ ,EFECT- i.,erfe+0i$ne .aterial/4 +eea +e n$ este +onfor. an$.itor re2$li sta#ilite -ntr$n an$.it do.eni$. %+FIABILIT.TE-totalitatea +alit/ilor $n$i siste. te5ni+ +are deter.in/ +a,a+itatea a+est$ia de a f$n+iona f/r/ defe+i$ni -ntr-$n interval de ti., -n an$.ite +ondiii date. 3+INO/ATIE6 no$tate4 s+5i.#are6 Re7olvare a $nei ,ro#le.e de te5ni+/ sa$ de or2ani7are a .$n+ii +$ s+o,$l -.#$n/t/irii 8,rod$+tivit/ii' .$n+ii4 ,erfe+ion/rii te5ni+e sa$ ra ionali7/rii sol$iilor a,li+ate 0+OBIECTI/ 6re7$ltat +are tre#$ie o#tin$t in efort$l de atin2ere a s+o,$l$i $n$i ,roie+t *'PIER,ERE6 ,a2$#/ .aterial/ 1+)TOC6 +antitate de res$rse .ateriale +arora le +ores,$nd4 din ,$n+t de vedere finan+iar4 fond$ri #anesti i.o#ili7ate

2+)TRATEGIE6 Arta de a folosi +$ di#/+ie toate .i9loa+ele dis,oni#ile -n vederea asi2$r/rii s$++es$l$i -ntr-$n an$.it do.eni$ al a+tivitatii 3+TRAINING OUT4,OOR=foloseste +a te+5in+a de trainin2 invata. ,rin e:,erienta 8learnin2-#;-doin2' ,eda2o2ia e:,erientiala4 adi+a