Sunteți pe pagina 1din 35

S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. CRAIOVA Capital social: 6.590 lei ORC : J 16/47/1997; C.U.I./C.I.F.

: 9285505 Craiova, Cartier Rovine, Bl. A 43 Data 02.04.2012

C t r e, S.C. MERCUR S.A. Craiova

V depunem alturat n dou exemplare, Raportul auditoru lui independent asupra situaiilor financiare pentru anul 2011 (33 pagini), n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 3055/2009.

Cu stim, ADMINISTRATOR,

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. MERCUR S.A. Craiova

RAPORT DE AUDIT PRIVIND SITUAIILE FINANCIARE LA 31.12.2011

NTOCMIT: AUDITOR FINANCIAR: S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. CRAIOVA AUTORIZAIA nr. 100/2001 APRILIE 2012

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

CUPRINS

PAGINA

Raportul auditorului independent Bilan Contul de profit i pierdere Date informative Situaia activelor imobilizate Situaia modificrilor capitalului propriu Situaia fluxurilor de trezorerie Note la situaiile financiare

3-4 5-9 10 - 12 13 18 19 20 21 22 23 - 33

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. CRAIOVA Capital social: 6.590 lei ORC : J 16/47/1997; C.U.I./C.I.F.: 9285505 Craiova, Cartier Rovine, Bl. A 43

S.C. MERCUR S.A. Craiova Str. Calea Unirii nr. 14 Raportul auditorului independent Adunrii Generale a Acionarilor Raport asupra situaiilor financiare individuale 1. Am auditat situaiile financiare ale S.C. MERCUR S.A. Craiova formate din bilan, cont de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de trezorerie i notele explicative la situaiile financiare anuale la 31 decembrie 2011, ntocmite n conformitate cu Reglementrile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 i Legea contabilitii nr 82/1991 republicat. Situaiile financiare individuale menionate se refer la: - profit net 3.400.745 lei - cifra de afaceri 12.425.447 lei - total capitaluri proprii 28.221.839 lei Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare 2. Responsabilitatea pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare revine conducerii societii n conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, Legea nr. 82/1991 i politicile contabile descrise n cadrul notelor la situaiile financiare. Aceast responsabilitate include: proiectarea, implementarea i meninerea unui sistem de control intern adecvat pentru ntocmirea i prezentarea fidel a unor situaii financiare care s nu conin anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea i aplicarea de politici contabile adecvate; i realizarea de estimri contabile rezonabile pentru circumstanele existente. Responsabilitatea auditorului 3. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o opinie asupra acestor situaii financiare n baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost efectuat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit, asa cum au fost ele adoptate de ctre Camera
3

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

Auditorilor Financiari din Romnia. Aceste standarde cer s ne conformm cerinelor etice, iar auditul nostru s fie astfel planificat i realizat, nct s se obin o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin anomalii semnificative. Un audit implic aplicarea de proceduri pentru obinerea de elemente care susin sumele i informaiile prezentate n situaiile financiare. Proce durile de audit selectate depind de raionamentul profesional al auditorului, care include evaluarea riscurilor de anomalii semnificative care ar afecta situaiile financiare, datorate erorii sau fraudei. n evaluarea acestor riscuri auditorul examineaz s istemul de control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare ale societii, n scopul proiectrii de proceduri de audit adecvate circumstanelor, dar nu n scopul exprimrii unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite i a gradului de rezonabilitate a estimrilor fcute de ctre conducerea societii, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. 4. Considerm c evidenele obinute pe parcursul auditului nostru constituie o baz rezonabil pentru opinia noastr. Opinia de audit 5. n opinia noastr, sub rezerva celor menionate la capitolul D Litigii, situaiile financiare prezint o imagine fidel a poziiei financiare, rezultatelor i fluxurilor de numerar, pentru exerciiul ncheiat la data de 31 decembrie 2011, n conformitate cu normele legale specifice sectorului i cu Reglementrile Contabile aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009. Raport cu privire la alte cerine legale 6. n conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene am examinat informaiile furnizate n cadrul Raportului Administrator ilor S.C. MERCUR S.A. Craiova i a gradului de conformitate a acestuia cu situaiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2011. Noi considerm c Raportul Administratorilor este conform cu situaiile financiare la data de 31 decembrie 2011. 02.04.2012
Auditor independent, S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. Craiova Auditor nregistrat C.A.F.R. nr. 100/2001

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 1

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 2

10

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

11

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

12

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 3

13

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

14

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

15

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

16

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

17

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

18

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 4

19

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

20

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

21

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 5

22

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 6

23

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

ANEXA 7

PREZENTAREA GENERAL Data constituirii: Societatea a fost nfiinat prin Decizia nr.147/26.10.1990 a Prefecturii Dolj n conformitate cu prevederile Legii 15/1990 privind transformarea ntreprinderilor socialiste de stat n societi comerciale i a preluat ntregul patrimoniu al Intreprinderii Comerciale de Stat Magazin Universal Mercur. Obiect de activitate: n conformitate cu documentele de nfiinare, societatea are ca obiect de activitate: comercializarea de mrfuri cu amnuntul nealimentare prin raioanele proprii, nchirieri de spaii comerciale i servicii de alimentaie public prin Restaurantul Mercur. Cod CAEN: 4719 -Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse nealimentare. Forma juridic: Societate pe aciuni cu capital majoritar privat. Numr de nregistrare la ORC Dolj: J16/91/1991 Cod unic de nregistrare: 2297960 Atribut Fiscal: RO Durata societii: Nelimitat Sediu social: Craiova, str. Calea Unirii nr.14 Societatea este organizat i funcioneaz n conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificat i republicat privind societile comerciale, conducerea fiind asigurat de: Adunarea general a acionarilor, care n conformitate cu legislaia romneasc n vigoare i actul constitutiv al SC MERCUR SA Craiova decide asupra activitii societii i asigur politica economic i comercial. Consiliul de administraie, ales de ctre acionari n Adunarea General, a funcionat pe parcursul anului 2011 n urmtoarea structur: - Vigaru Ioan - Preedinte - Blidaru Gheorghe - Membru - Bic Leana - Membru n perioada 17.03.2011 31.12.2011 Conducerea curent, pe parcursul anului 2011, a fost reprezentat de: - ec. Ioan Vigaru - Director general conform Contract de mandat ncheiat conform Legii nr. 31/1990 republicat Activitatea financiar-contabil a fost coordonat de doamna Cruntu Adelina, care a ndeplinit functia de Director financiar-contabil pe perioada anului 2011.
24

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

Auditor intern: Bleanu Nadia Florentina auditor financiar Autorizaia nr. 933. Numrul de salariai la finele anului 2011 era de 132 persoane. Numrul mediu de salariai la 31.12.2011 era de 135 persoane, fa de 139 salariai nregistrai la 31.12.2010. n structur, numrul mediu de salariai se prezint astfel: 2010 2011 - direct productivi 55 51 - indirect productivi 58 58 - personal TESA 26 26 139 135 Capitalul social: nu a nregistrat modificri n cursul anului 2011 i se compune dintr-un numr de 1.183.284 aciuni cu o valoare nominal de 2,50 lei, rezultnd un capital social de 2.958.210 lei. Aciunile societii sunt n form dematerializat i se tranzacioneaz pe piaa RASDAQ sistemul tehnic XMBS, simbol de pia MRDO. Aciunile au fost tranzacionate la preuri diferite pe parcursul anului, atingnd un minim de 21,0 lei/aciune i un maxim de 33,0 lei /aciune. La ultima edin de tranzacionare din anul 2011, respectiv n data de 22.12.2011, aciunile au fost tranzacionate la un pre de 26,0 lei/aciune, comparativ cu 30,0 lei/aciune la ultima edin de tranzacionare din 22.12.2010. Situaiile financiare au fost analizate i avizate de Consiliul de Administraie al societii n edina din 30.03.2012, cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20/21.04.2012. INFORMAII CARE VIN N COMPLETAREA "BILANULUI" A. Bazele ntocmirii situaiilor financiare: Societatea are organizat contabilitatea n concordan cu principiile i practicile contabile cerute de legislaia n vigoare n Romnia: OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor conforme cu directivele europene, Legea contabilitii nr. 82/1991 i Legea nr. 31/1990, republicate, modificate i completate. Situaiile financiare anuale se ntocmesc pe baza balanei de verificare. Prezentele situaii financiare au fost ntocmite pe baza contabilitii de angajamente, la costul istoric, cu excepiile prezentate n Nota 6 "Principii, politici i metode contabile". Societatea efectueaz nregistrri contabile n moneda naional LEU. Bilanul S.C. MERCUR S.A. ncheiat la 31.12.2011 ofer informaii despre poziia financiar a societii. Elementele prezentate n bilan legate n mod direct de evaluarea poziiei financiare sunt: activele, datoriile i capitalurile proprii, grupate dup natur i lichiditate, respectiv natur i exigibilitate. Capitalul financiar (active circulante - datorii curente) este in suma de 15.786.165 lei i reflect capacitatea societii de a-i continua activitatea cu surse proprii de finanare.
25

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

B . Prezentarea elementelor patrimoniale 1. Active imobilizate dein 41,9 % din activul patrimonial. Valoarea prezentat n bilan a activelor imobilizate este 12.695.074 lei, inferioare cu 5,0% fa de 31.12.2010. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizri, prezentate n bilan astfel: 1.1. Imobilizri necorporale 1.2. Imobilizri corporale 1. 3. Imobilizri financiare 4.872 lei 10.103.144 lei 2.587.058 lei

1.1. Imobilizri necorporale - active necorporale - au fost prezentate n bilan la valoarea contabil net (costul de achiziie minus amortizarea cumulat - conform Nota 1 i formular cod 40). Imobilizrile necorporale ndeplinesc condiiile cerute, adic sunt controlate de societate, sunt generatoare de beneficii economice viitoare, nu sunt produse din resurse proprii i, se compun din programe informatice i licene de operare. Metoda de amortizare utilizat este cea liniar pe o perioad de 3-5 ani, societatea nregistrnd n cursul anului pe costuri suma de 2.855 lei. 1.2. Imobilizri corporale - active corporale - dein 79,58% din activele imobilizate (conform Nota 1 i formularul cod 40). Activele corporale cuprind: terenurile, mijloacele fixe i imobilizrile n curs de execuie. Activele corporale din categoria mijloacelor fixe au fost prezentate n bilan astfel: - activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabil net (valoare dup scderea amortizrii cumulate i a pierderii cumulate din depreciere); - nu exist revendicri asupra dreptului de proprietate asupra cldirilor; - mijloacele fixe sunt prezentate la valoare reevaluat, ultima reevaluare fiind efectuat la 31.12.2000 de ctre evaluatori specializai independeni. - amortizarea mijloacelor fixe aflate n exploatare, se calculeaz folosind metoda liniar n raport de durata util de via. Amortizarea nregistrat pe costuri n cursul anului 2011 a fost de 502.488 lei. Duratele de via util ale mijloacelor fixe au fost stabilite n funcie de durata normal de via, calculat ca o medie a limitei inferioare i superioare, conform legislaiei n vigoare, respectiv HG 2139/2004. Pe parcursul anului 2011 societatea a nregistrat intrri de imobilizri corporale n sum de 210.889 lei i ieiri n sum de 151.332 lei, din care 148.915 lei prin vnzare, reprezentnd valoarea a 2 autoturisme i 2.417 lei prin casare. Suma de 477.473 lei prezent att pe intrri ct i pe ieiri, reprezint transfer de imobilizri corporale de la categoria instalaii tehnice i maini la categoria construcii, urmare a finalizrii litigiului cu Primria Craiova, Direcia Taxe i Impozite. n cadrul grupei, exist poziia de "Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie", n sum de 15.422 lei, reprezentnd "Imobilizri corporale n curs". Acestea sunt prezentate n bilan la costul de achiziie i nu se amortizeaz. 1.3. Imobilizri financiare - detin 20,38 % din activele imobilizate i sunt reprezentate
26

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

de aciuni achiziionate pe piaa de capital la urmtorii emiteni:


Nr. aciuni 292.000 Valoare achiziie 829.862,80 Valoare de pia la 30.12.2011 263.676,00

Nr. crt. 1.

Emitent S.I.F. BANAT CRIANA S.A. Arad S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacu S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braov BANCA COMERCIAL CARPATICA S.A. Sibiu BRD - Groupe Socit Gnrale S.A. Bucureti BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca S.N.P. PETROM S.A. Bucureti S.C. BIOFARM S.A. Bucureti

Simbol pia SIF 1

Diferene - 566.186,80

2.

SIF 2

15.000

42.704,70

16.200

- 26.504,70

3.

SIF 3

300.000

497.083,38

170.100,00

- 326.983,38

4.

BCC

106.885

43.805,10

6.060,38

- 37.744,72

5.

BRD

115.560

1.752.461,09

1.237.647,60

- 514.813,49

6.

TLV

830.338

2.276.807,53

734.018,79

- 1.542.788,74

7.

SNP

475.000

244.054,16

137.750,00

- 106.304,16

8.

BIO

112.000

54.266,51

21.604,80

- 32.661,71

TOTAL

5.741.045,27

2.587.057,57

- 3.153.987,70

n ceea ce privete evoluia indicilor bursieri, anul 2011 a fost al treilea an de scdere din istoria operatorului bursier. n primele luni ale anului 2011 s-au nregistrat creteri ale aciunilor romneti, alimentate de creterile externe, de nivelul de ateptare privind dividendele consistente care urmau s fie anunate de unele companii. Dup aceast perioad, piaa a intrat pe trend descendent. n acest context, la finele anului 2011, societatea a nregistrat ajustri pentru deprecierea imobilizrilor financiare n raport cu preul de cotare al aciunilor din ultima zi de tranzacionare a anului, n sum total de 482.592 lei. Se menin ajustri constituite n perioadele anterioare n sum de 2.671.396 lei. Totalul ajustrilor n sold la 31.12.2011 este de 3.153.988 lei. n bilan, imobilizrile financiare sunt nregistrate la valoarea de achiziie, mai puin ajustrile pentru depreciere. 2. Active circulante - dein 57,90% din activul patrimonial. Valoarea prezentat n bilan a activelor circulante este de 17.543.963 lei. Activele circulante includ: 2.1. Stocuri 730.611 lei 2.2. Creane 388.588 lei 2.3. Casa i conturi la bnci 16.424.764 lei
27

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

2.1. Stocuri - dein 4,16 % din activele circulante i se compun din: - materii prime i materiale 54.509 lei - mrfuri 676.102 lei Stocurile sunt evaluate astfel: - stocurile de materii prime i materiale - la nivelul costului istoric (pre de achiziie); - stocurile de mrfuri - la valoare de vnzare cu amnuntul. n bilan, stocurile sunt prezentate la valoare net, respectiv scznd valoarea ajustarilor pentru depreciere. La ieire, stocurile de materii prime i materiale sunt evaluate i nregistrate folosind metoda primul intrat primul ieit (FIFO) iar stocurile de mrfuri la valoare de vnzare cu amnuntul. 2.2. Creane - dein 2,21% din active circulante. n cadrul creanelor, creanele comerciale sunt n sum de 250.420 lei, iar n cadrul acestora, ponderea o deine elementul clieni. La valoarea nominal, clienii nregistreaz suma de 585.866 lei, din care clieni inceri 409.856 lei. n cadrul acestora, ponderea o deine S.C. CAN SERV, n sum de 354.684 lei. La finele anului 2011 sunt nregistrate ajustri pentru depreciere pentru poziia creaneclieni n sum de 409.856 lei. Conform prevederilor legale, creanele sunt nregistrate la valoarea nominal iar n bilan sunt prezentate la valoarea net. 2.3. Casa i conturi la bnci - mijoacele bneti din banc, cas i alte valori existente n sold la 31.12.2011 reprezint 93,63%din activele circulante i au fost corect nregistrate n contabilitate. Soldul mijloacelor bneti n sum de 16.424.764 lei nregistrat n contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la banc (conform Situaiei fluxurilor de trezorerie). 3. Datoriile totale ale societii la 31.12.2011 (conform Nota 5) nsumeaz cifra de 1.209.893 lei i reprezint 4,0% din pasivul patrimonial. n structur, datoriile se prezint astfel: a) datorii comerciale n sum de 361.622 lei, reprezint obligaii ctre furnizori pentru livrri de marf i utiliti, i sunt datorii curente. b) datoriile cu personalul i bugete sunt n sum de 772.207 lei i sunt datorii curente pltite in luna ianuarie 2012. Fa de bugetul local i bugetul general consolidat de stat, societatea nu nregistreaz pli restante. c) alte datorii aferente n sum de 76.064 lei, din care dividende de plat, n sum de 66.361 lei, clieni creditori n sum de 8.508 lei i ali creditori n sum de 1.195 lei.
28

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

4. Capitalul propriu al societii (conform Anexa "Situaia modificrilor capitalului propriu") este de 28.221.839 lei i reprezint 93,14% din pasivul patrimonial. Valoarea patrimoniului S.C. MERCUR S.A. Craiova, prezentat n bilan la 31.12.2011 este 30.298.953 lei. Capitalul propriu are urmtoarea structur: Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve Rezultatul exerciiului profit 2.958.210 lei 1.439.094 lei 20.423.790 lei 3.400.745 lei

La 31.12.2011, capitalul propriu a crescut cu 1.456.614 lei fa de nceputul anului 2011. Cresterea capitalului propriu este localizat pe urmtoarele posturi bilaniere: - Profitul exerciiului a crescut cu 103.119 lei - Alte rezerve au crescut cu 1.353.495 lei, din care cu 1.215.046 lei surse proprii de finanare i 138.449 lei - valoarea aciunilor primite cu titlu gratuit nregistrate pe capitaluri. Profitul anului 2010 n sum de 3.297.626 lei a fost repartizat, conform Hotrrii AGOA din 27.04.2011, dup cum urmeaz: - dividende n sum de 2.082.580 lei, respectiv dividend brut pe aciune n sum de 1,76 lei - alte rezerve ca surse proprii de finanare, n sum de 1.215.046 lei. n capitalul social sunt cuprinse, n afara aporturilor acionarilor, diferenele de valoare rezultate din aplicarea reevalurilor conform: HG 945/1990, HG 26/1992 i HG 500/1994. La 31.12.2011, capitalul social este de 2.958.210 lei mprit n 1.183.284 aciuni cu o valoare nominal de 2,5 lei / aciune. 5. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli La finele anului 2011, societatea a constituit provizioane pentru riscuri i cheltuieli n sum de 259.400 lei i reprezint provizioane pentru cota de participare a salariailor i conducerii societii la profitul realizat n anul 2011. 6. Alte posturi din bilan Contul 471 Cheltuieli efectuate n avans la 31.12.2011 are sold de 59.916 lei i reprezint valoarea abonamentelor i asigurrilor pentru anul 2012; Contul 472 Venituri nregistrate n avans la 31.12.2011 are sold de 607.821 lei i reprezint contravaloarea chiriei aferente lunii ianuarie 2012, facturate n luna decembrie 2011. C. Informatii care vin n completarea "Contului de profit i pierdere" Contul de profit i pierdere ofer imaginea perfomanei societii
29

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

S.C. MERCUR S.A. Craiova a ntocmit contul de profit i pierdere conform modelului agreat de Reglementrile contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009 precum i Legea contabilitii nr. 82/1991 R, modificat i completat. Veniturile i cheltuielile au fost stucturate n contul de profit i pierdere dup natura lor, respectnd principiul conectrii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate n respectiva perioad de timp. Societatea a ncheiat exerciiul financiar 2011 cu profit net n sum de 3.218.145 lei, nregistrnd urmtoarele: - cifra de afaceri net - venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare - profit din exploatare - venituri financiare - cheltuieli financiare - profitul financiar - profit brut - impozit pe profit - profit net 12.425.447 lei; 13.027.783 lei; 9.445.002 lei; 3.582.781 lei; 1.087.326 lei; 482.658 lei; 604.668 lei; 4.187.449 lei; 786.704 lei; 3.400.745 lei

Consiliul de Administraie supune aprobrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20/21.04.2012 repartizarea profitului aferent anului 2011, n sum de 3.400.745 lei astfel: dividend brut pe aciune 2,20lei alte rezerve - surse proprii de finanare 2.603.225 lei 797.520 lei.

Informaii comparative n ultimii doi ani evoluia principalilor indicatori se prezint astfel:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Elemente componente Cifra de afaceri Producia vndut Venituri TOTALE din care: - Venituri din exploatare Cheltuieli TOTALE din care: - Cheltuieli din exploatare din care: - Cheltuieli cu personalul - TOTAL Rezultatul brut al exerciiului (PROFIT) Rezultatul net al exerciiului Active imobilizate Stocuri Creane Disponibiliti (casa i conturi la bnci )
30

2010 12.749.197 9.432.634 13.983.583 12.861.790 10.048.882 9.464.702 3.872.986 3.934.701 3.297.626 13.330.158 770.621 401.426 14.106.540

- lei 2011 12.425.447 9.687.119 14.115.109 13.027.783 9.927.660 9.445.002 3.555.575 4.187.449 3.400.745 12.695.074 730.611 388.588 16.424.764

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Cheltuieli n avans Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de un an: - Datorii fa de bugetul asig. sociale - Datorii fa de Fondul de omaj - Datorii fa de bugetul statului - Clieni-creditori - Datorii fa de bugetele fondurilor speciale (447) - Datorii comerciale - Salarii datorate, inclusiv colaboratorii - Grup i asociai, instituii publice, creditori - Alte datorii Capital financiar (Active circulante - Datorii curente) Capital propriu, din care: - Capital social vrsat - Nr. total de aciuni Valoarea contabil /aciune (lei) Rezultatul net pe aciune lei/ aciune Valoare patrimoniu bilanier (Activ = Pasiv) Valoare patrimoniu net (Activ Datorii totale) Numr mediu salariai

18.136 1.180.201 121.893 2.813 435.602 14.686 5.319 319.957 196.446 57.141 26.344 13.703.467 26.765.225 2.958.210 1.183.284 22,62 2,79 28.626.881 27.033.625 139

59.916 1.209.893 128.129 3.078 426.879 8.508 1.258 361.622 212.863 67.556 15.786.165 28.221.839 2.958.210 1.183.284 23,85 2,87 30.298.953 28.481.239 135

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAI PENTRU PERIOADA 2010-2011 Pentru evidenierea trendului ascendent sau descendent pe care l-au avut tranzaciile societii n ultimii doi/ ani, prezentm evoluia indicatorilor relevani, care definesc criteriile de performan (rezultatele) obinute de management prin conducerea, organizarea i gestionarea societii.
31.12.2010 1. Indicatori de lichiditate - Indicatorul lichiditii curente - Indicatorul lichiditii imediate 2. Indicatorul de risc - Indicatorul gradului de ndatorare 3. Indicatori de activitate - Viteza de rotaie a stocurilor - Viteza de rotaie a creanelor - Viteza de rotaie a activelor imobilizate - Viteza de rotaie a activelor totale = Venituri din vnzare /Stocul mediu = Sold clieni (exclusiv TVA) / Cifra de afaceri x 360 = Cifra de afaceri / Active imobilizate = Cifra de afaceri / Total active
31

31.12.2011

= Active curente / Datorii curente = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente = (Capital mprumutat / Capital propriu) x 100

12,94 12,29

14,50 13,90

2,93 ori 8,18 zile 0,96 ori 0,44 ori

2,46 ori 7,36 zile 0,98 ori 0,41 ori

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

4. Indicatori de profitabilitate - Rata rentabilitii economice = Profit brut / Capital propriu 14,70 % 32,82 % 14,84 % 34,25 %

- Rata rentabilitii resurselor = Profit net / Cheltuieli totale consumate 5. Indicatori privind rezultatul pe aciune - Rezultatul pe aciune = Profitul net / Nr. de aciuni

2,79 lei

2,87

Nivelul acestor indicatori reflect n totalitate performana i poziia financiar a societii. D. Litigii n care este implicat S.C. MERCUR S.A. Craiova La finele anului 2011, societatea era implicat n 7 litigii comerciale, dintre care cel mai important este cel cu Consiliul Judeean Dolj, avnd ca obiect obligaia de a face restituire de bunuri mobile identificate n Craiova, str. Bujorului nr. 12 i achitare contravaloare bunuri neidentificate n sum de 7.569.815 lei. Din declaratia avocailor, evoluia acestui dosar se prezint astfel: Aciunea a fost promovat de Consiliul Judeean Dolj la data de 09.11.2006, fiind nregistrat pe rolul Judectoriei Craiova - dosar nr. 5368/215/2006 i a avut ca obiect obligarea S.C. MERCUR S.A. i a Asociaiei Cretin Catolic Otodox n solidar, la restituirea bunurilor mobile care se aflau n imobilul din Craiova, strada Bujorului nr. 12 la data de 19.05.2004. Aciunea a fost respins, pe fond, de ctre Judectoria Craiova - Sentina civil nr. 6544/25.04.2008, instana constatnd i lipsa calitii procesuale pasive a S.C. MERCUR S.A. n cauz. Prin Decizia civil nr. 121/20.02.2009, Tribunalul Dolj a respins apelul declarat de Consiliul Judeean Dolj, Tribunalul apreciind ca i corect punctul de vedere al instanei de fond referitor la incidena n cauz a excepiei lipsei calitii procesuale pasive a S.C. MERCUR S.A. Prin Decizia nr. 1120/21.10.2009, Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de Consiliul Judeean Dolj mpotriva celor dou hotrri menionate mai sus, a dispus casarea acestora i a trimis cauza spre rejudecare la instana de fond - respectiv la Judectoria Craiova. n ceea privete calitatea procesual a S.C. MERCUR S.A., prin decizia de casare s-a considerat doar c raporturile juridice s-au derulat ntre toate prile litigante, situaie n care, pentru rezolvarea judicioas a litigiului, se impune admiterea recursului ..." n rejudecare, dosarul a fost nregistrat la Judectoria Craiova la data de 18.12.2009, sub nr. 32669/215/2009, iar prin Sentina civil nr. 9587/27.05.2011 s-a dispus declinarea competenei de soluionare a cauzei n favoarea Tribunalului Dolj - Secia civil. Declinarea a fost determinat de faptul c reclamantul Consiliul Judeean Dolj, urmare a concluziilor expertizei contabile administrat n cauz, i-a precizat aciunea - n sensul obligrii S.C. MERCUR S.A. i Asociaiei Cretin Catolic Ortodoxe (n prezent Asociaia Cretin Ecumenic), n solidar, la predarea bunurilor mobile pe care expertul a considerat c le-a identificat n imobilul din Craiova, strada Bujorului nr. 12 i la plata contravalorii bunurilor mobile neidentificate - n sum de peste 7,5 mil. lei (RON).
32

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

Urmare a nregistrrii dosarului pe rolul Tribunalului Dolj - dosar nr. 17261/63/2011, iniial, instana a ridicat din oficiu excepia lipsei de competen material a Tribunalului Dolj, excepie pe care ulterior (i-)a respins-o. Cauza a fost astfel soluionat pe fond la data de 27.01.2012 - n sensul c a admis n parte aciunea Consiliului Judeean Dolj, astfel cum a fost precizat la data de 22.04.2011 i a dispus obligarea prtei Asociaia Cretin Ecumenic s restituie reclamantului bunurile identifcate n raportul de expertiz tehnic i obligarea prtei S.C. Mercur S.A. la plata ctre reclamant a sumei de 7.569.815 lei contravaloare bunuri neidentificate. Hotrrea instanei de fond nu a fost comunicat pn la data prezentei, pentru a se promova calea de atac (apel). Trebuie precizat faptul c S.C. MERCUR S.A. a contestat raportul de expertiz administrat n cauz cu privire la moneda n care expertul a determinat contravaloarea bunurilor mobile n litigiu. Astfel, expertul a susinut c valoarea acestora este exprimat n lei (RON), iar S.C. MERCUR S.A. a susinut i demonstrat cu probatorii c valoarea este exprimat n lei (ROL). Din cauza faptului c, pn n prezent, se cunoate soluia pronunat de Tribunalul Dolj doar de pe site-ul Ministerului de Justiie, avocaii nu pot afirma cu certitudine c au cunotin de moneda (ROL sau RON) n care instana a dispus obligarea S.C. Mercur S.A. la plata ctre reclamant a sumei de 7.569.815 lei contravaloare bunuri neidentificate, cu att mai puin de considerentele instanei de fond. Fa de aceast situaie, avocaii apreciaz c, n cursul anului 2012, litigiul nu se va soluiona printr-o hotrre definitiv i irevocabil, prin care societatea s fie obligat la plata vreunei sume, cu att mai puin s se procedeze la executarea societii pentru vreo sum reinut n sarcina sa printr-o hotrre judectoreasc. Drept urmare, societatea nu a afectat rezultatele anului 2011 cu sume aferente acestui litigiu. Totui, acionarii societii trebuie informai de faptul c, n situaia n care societatea ar fi obligat s plteasc despgubiri la nivelul sumei de 7.569.815 lei, plus distribuirea de dividende, disponibilitile bneti ale societii vor fi consumate n proporie de 62%, ceea ce va afecta capacitatea de modernizare a principalului activ, reducnd practic ineficient i nejustificat fondurile constituite de societate de-alungul timpului pentru investiii productive. E. Continuitatea activitii n anul 2012, societatea nu intenioneaz i nu exist actualmente motive care s determine reducerea activitii sau ncetarea acesteia. Suprafaa destinat efecturii actelor de comer este contractat n cea mai mare parte, diferena fiind utilizat pentru administrare proprie. Nu exist litigii comerciale sau de alta natur care s afecteze continuitatea activitii, sunt asigurate resursele de finanare, capitalul de lucru i fora de munc necesare desfurrii unei activiti eficiente n continuare. ntocmirea situaiilor financiare, evidena contabil Situaiile financiare aferente anului 2011 au fost ntocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 privind societile comerciale republicat i modificat, Legii contabilitatii nr. 82/1991 R, OMF 3055/2009 i a celorlalte reglementri n materie. Evidena contabil reflect cronologic i sistematic nregistrrile pe baza documentelor justificative. Exist concordan ntre contabilitatea sintetic i cea analitic.
33

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Audit extern

Se ntocmesc lunar balane de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidena analitic. Situaiile financiare s-au ntocmit prin transpunerea corect a soldurilor din balana sintetic ntocmit la 31.12.2011. Societatea utilizeaz n evidena contabil programe informatice pentru care deine licena de utilizare. Control intern, gestiuni Controlul intern se realizeaz n principal prin controlul de gestiune i controlul preventiv. Societatea are organizat auditul intern conform OUG 75/1999 cu modificrile ulterioare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate funcie de natura acestora pe categorii i locuri de depozitare. Auditor independent, S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. Autorizaia C.A.F.R. nr.100/2001

Craiova, 02.04.2012

34

S-ar putea să vă placă și