Sunteți pe pagina 1din 10

ADN-polimeraza aminoacid anticodon apoptaza ARN-polimeraza I ARN-polimeraza II ARN-polimeraza III Bivalent CAP-are Catena intirziata Catena lider Celula

somatica

centromer codon Codon de initiere Codon sens Codon sinonim Codon stop cromatida Cromatina cromozom Crossing-over diploid enhancer Exon fecundatie gamet gena

Gena de cl I Gena de cl II Gena de cl III Gena structurala haploid introni

enzima care sintet. leg. noi pe catena matrita de ADN Subst. org.; componenta a proteinei Segment al moleculei de ARNt format din 3 nukleotide Moarte programata a celulelor Enzima responsabila de sinteza genelor de clasa I Enzima responsabila de sinteza genelor de clasa II Enzima responsabila de sinteza genelor de clasa III 2 cromozomi omologiasociati in perechi in profaza I meiotica Prelucrarea capatului 5 Se citeste 3--->5; catena matrita 5-->3 de ADN Se citeste 3--->5; catena matrita 3-->5 de ADN Toate celule din organism inafara de cele sexuale cu set diploid de cromazomi Punct de unire a cromozomilor si de asamblare a kinetocorilor 3 nucleotide care codifica un aminoacid Codonul AUG care incepe translatia codifica un anumit aminoacid cu ezceptia codonului STOP Triplet ce codifica unul si acelasi aminoaci Codon de sfirsire a translatiei Portiune despiralizata a unui cromozom inaintea meiozei Substanta din compunenta nucleului din celula Element structural al nucleului Schimbul reciproc de comatide surori intre cromozomii omologi Celula cu nr dublu de cromozomi O proteinna specifica reglatoare ce stimuleaza transcriptia scventa codificatoare a genei Procesul de contopire a spermatozoidului cu ovulul Celula sexuala care participa la fecundatie Portiunea de ADN ce contine informatie deptre stuctura unei proteine Gena codificatoare a ARNr 5,8S, 18S 28S Gena codificatoare a lanturilor polipeptidice Gne codificatoare de ARNt si ARNr 5S Gena codificatoare a lanturilor polipeptidice Celula cu un sigur set de cromozomi Secventa necodificatoare a genei care se transcrie

Catalizeaza AND pt inlaturarea unitatii pepetitive de dNTP Monomer a proteinei Asig. transp. aminoacizilor spre ribozomi Inlaturarea celulelor lezate asig transcriptia genelor de cl I asig transcriptia genelor de cl II asig transcriptia genelor de cl III asig. profaza I Initierea translatiei Model de replicare Asigura realizarea replicarii Intra in alcatuirea intrecului organism

Diferentierea tipurilor de cromozomi Codifica un aminoacid specific Asigura initierea translatiei Asigura realizatia translatiei Asigura realizarea translatiei Terminarea sintezei proteinelor Divizionea celulara Contine informatia codificatoare pt dinteza proteinelor Detine informatia ereditara specifica Variabilitatea caracterelor Formeaza un set haploid de cromozomi Stimuleaza transcriptia Asigura transcriptia Aisgura formarea unui nou reprezentant al speciei Asigura formarea zigotului Unitate unctionala ereditatii si variabilitatii Asigura formarea a fractiilor de ARNr 5,8S, 18S 28S Asigura formarea polipeptidelor Codifica ARNt si ARNr 5S Asigura formarea polipeptidelor Participa in fecundatie la formatrea intronilor Separa exonii

kinetocor Meioza Mitoza Nucleozom Nucleotid Ochi replicativ ORI Poliadenilarea Polipetid Primer Promotor Recombinare genomica Recombinare intercromozomiala Recombinarea intracromozomica Reparatie Replicare Replicon Replizom Retranspozom Secventa lider Silencer Situs +1 Situs poly A Splicing Splicing alternativ

Formatiune proteica de care se atasaza firele fusului de diviziune Mod indirect de diviziune a celulelor sexuale Mod indirect de diviziune a celulelor somatice Unitate fundamental a cromozomilor Component format dintrun glucid,baza azotata si rest fosforic Secventa de initiere a replicarii Prelucrarea capatului 3 Substanta formata din mai multe peptide Enzima ce activeaza ARN-polimeraza Secventa a genei recunoscuta de ARNpolimeraza Recombinarea materialului eriditar in procesul fecundatii Asortare independenta acromozomilor neomologi in anafaza 1a meiozei Recombinarea genelor intre cromozomi omologiin procesul crossing-overului Proprietate unica a ADN Proprietate unicala AND de ase sintetiza Unitatea capaila de replicarea independenta Recunoaste punctu de organizare si initierea replicarii Element genetic migrator a ADN Secventa care reprezinta situs de legare a ARN ribozom Protein specific ace atenuiaza transcriptia Punct de Initierea transcriptiei Aminoacid responsabil de unirea complexului aminoacil-ARNt Inlaturea intronilor Selectia exonilor si eliminarea diferentiata a intronilor Comlex din AND si protein care formeazza capatul cromozomului Secventa de nucleotide plasata la sfirsitul unitatti transcriptionale Process de copier a IG in nucleu Process de transportare spre ribozomi secventaADN capabila sa migreze sis a ocupe o noua pozitei in genom Proeine ce intra in component fusului de diviziune Celula formata la contopirea ovulului cu spermatozoidu

Participa la diviziunea celulara Asigura variabilitatea caracterelor Asigura cresterea si dezvoltarea organizmului,regenerarea tesuturilor Monomer a acizilor nucleici

Regleaza replicarea Paricipa la processing Asigura realizarea proceselor vitale in organism Initierea replicarii Realizeaza transcriptia genei Asigura variabilitatea genetica Asigura variabilitatea genetica Asigura variabilitatea genetica

Inlaturarea fragmentelor de AND ironate Dublarea materialului genetic Asigura replicarea independent Recunoaste punctu de organizare si initierea replicarii Asigura cresterea cantitatii materialului genetic Initierea translatie Atenuiaza transcriptia Initierea transcriptiei Unirea aminoacil ARNt Asigura unirea exonilor Obtinerea mai multor variante de ARNm si mai multor tipuri de proteine Formarea capetelor ccromozomului Stopeaza inaitarea polimerazei Asigura biosinteza proteinelor Asigura biosinteza proteinelor Formeaza o familie cu denumirea de IS Asigura formarea firelor fusului de diviziune in timpul mitozei si meiozei Formarea organizmelor noi in urma unirii a 2 gameti haploizi

telomer Terminator Transcriptie Translatie Transpozom Tubulina Zigot

2 Descifrai A AND Argenina Arg Adenina A.dizoxiribonucleic Rol biologic Componenta nucleotidelor Realiziaza depoziteaza pastreaza IG Mnomer al proteinelor Situs T RNP U2 Descifrai Rol biologic

CAP

Arg-ARNt

Complex original ARNt Sinteza proteinelor Acid ribonucleic Sinteza proteinelor Subunitate mica ribozomale 30S Subunitate mica ribosomal 40S Processing

RNP U1

ARN ARN 16S ARN 18S ARNr procariotic+21 politeine ARNr eucariot+33 proteine Pro ARN precursor ARN 5,8 28 18S

RNP U5 eEF eI F

A RN 45S

Situs A

ARNhn ARNm

ARNheterogen nuclear Transcript primar ARN mesager matreta Sinteza proteinelor ARN ribozomal Intra in componenta ribozomilor ARN nuclear mic Metabolismul acizilor nucleic ARN transport Traduce codu genetic mic Citozina Compozitia nucleotidilor dezoxiribonucleoproted Structura tertiara ADN Dezoxinucleotid trifosfat Monomer ADN Guanina Metionina Compozitia nucleotidelor Monomer al proteinilor

RF TAFs

ARNr A RNsn ARNt C DNP dNTP G Met Met-A RNt NTP preARN RNP

TF III A, B ... Bucla TF II A, B .... Situs P Situs R Poly(A) Situs E Bucla D T U AUG G5 ppp5

Situsul de fixare Sinteza proteinelor apeptil transferaze RNP ce se leaga la Excizia intronului nivelul unei segvente de introni G5 ppp5 N Stabilitate ARNm recunoscut de ribozomi RNP ce se liga in Excizia intronului situsul GUal intronilor RNP ce se lega in Excizia intronului situsul AG al intronilor Factori proteici de Transcriptia elongare eucariote Facrtori proteici de Transcriptia initiere a transcriptiei Situs aminoacil Unirea complecsului aminoacidului la polipeptid Factori de Transcriptia, terminare disociere Factori specifici ai Initierea transcriptiei de transcriptiei gene clasa 2 Fectori de Transcriptia transcriptie genelor clasa 2 Bucla pseudouracil Recunuasteria ribozomilor Factor de Transcriptia trascriptie genelor de clasa 2 Situs peptide Uneste complexul peptidil ARNt Situs de Sinteza proteinelor recunoastere ARNm Coada poliadenil Protejiaza capatul 3` Situs de eliminare Situs de eliminare ARNt Regleaza Recunoscut de functionarea ARNt aminoacil ARNt mationina Timina Componenta nucleotidelor Urocel Compozitia nocleotidilor Primul codon Initierea translatiei incorporat in translatie Cap Stabilizarea ARNm

Complex mitionil ARNt Sinteza proteinilor Noceozid trifosfat Monomer in transcriptie ARN precursor Produs 1 al transciptziei Ribonucleoproteid Structura 2ARN

3.Explicati procesele moleculare:


Transcriptia-proces de copiere a IG din AND prin sinteza moleculelor de ARN.Etapele
transcriptiei sint:initierea,elongarea si terminarea.Princiipii:matricial,comlimentar,antiparalelunidireactional.Aparatde realizare:secvente de AND,enzime,unitati de polimerizare,factori de transcriptie.Rol biologic:asigura sinteza ARN si sinteza proteinelor cu formarea caracterelor Translatia proces de decodificare a secventei nucleotidice din ARNmcu sinteza lanturilor polipeptidice.Etapele:sunt controlate de factorii proteici specifici :de initiere ,elongare si terminare .Principii:multireplicativ matricial ,uniderictionat,comlimentar,descifrat doar pe ribozomi.Aparat de realizare:ARNm,ARNt,ribozomi ,aminacizi,aminoacilARNt-sintetaza,factori proteici,ATP,GTP.Rol biologic:asigura realizarea biosintezei proteinei. Procesingul-ARNm:process de maturizare a ARNm prinmoiicarea specifica a capetilor si combinarea necesara aexonilor:Etapele:Cap-are,poliadenilare,splicing:Aparat de realizare :preARNm,guanilat transferaza+GTP,poliApolimeraza+ATP,splicessoame.Rol biologic:asigura maturizarea ARNm,este o etapa a expresiei genetice,asigura sinteza proteinelor si formarea caracterelor Replicarea-proprietatea ADN de ase dubla prin sinteza matriciala si semiconservativa .Etapele:initierea elongarea,terminarea.Principii:matricial ,semiconservativ,antiparalel,bidirectionat,fidel,multirepliconik,ansicron,comlex,complimentar.Aparat de realizare:AND,ORE,helicaze ,topoizomeraze,ADNpolimeraze ,primaze,protein SSB,dNTP si NTP.Rlul biologic:dublarea cantitatii de AND,transmiterea exacta a IG,support a ereditatii.ADN+eventuala eroare,protein de recunoastere a leziunilor,endonucleaze,ADNpolimeraza,ligaza,dNTP.Rol biologic:reparatia ,transmiterea exacta IG,prevenirea mutatiilor

4.Enumerati etapele expresiei, responsabile la fiecare etapa si produsii pentru fiecare etapa:
genele de cl I: etape : 1) transctiptia genelor pt ARNr, responsabil: ARNpolimeraza I, produs-ARNr precursor; 2) processingul ARNr precursor prin autosplicing 3) asambalarea subunitatilor ribozomale genele de cl II: 1) transcriptia ADN, responsabil ARN polimeraza II, TF II D (TBP), produs preARNm 2) procesingul ARNm, responsabil-guanilat transferaza, endonucleaza, poli A- sintetaza, splicesom U1- U6, produce ARNm 3) transferul ARNm-proteine de transfer responsabil-ligand (poli A) + receptor,proteine structurale, produs: RNP 4) translatia , responsabil ARNm-codogen, ARNtibozomi, produs: polipeptid 5) maturizarea proteinei,:transferaze, chaperoni produs:proteina biologic activa gena tubulinei; gena actinei; gena TF2D; gena insulinei; gena ADN polimerazei gena catalazei; gena aalifa-globinei gena beta-globinei gena spectrinei gena TF III A

genele de cl III 1) transcriptia genelor ptARNt, ARNr 5S, ARN polimeraza III, preARNt, preARNr5S; 2) procesingul ARNt, slicesom, ARNt maturizat; 3) transportul ARNt in citoplasma, repaus, proteinele porului nuclear, produsul la ARNt, ARNr 5S 4) formarea aminoacil ARNt

5.Completati tabelu
Funcia Gena ARN r5S Sinteza proteinei Cataliz procesele celulare in peroxizom Compact AND, reglarea nespecifica a expresiei genei Controlul nivelului glucozei in singe Constituent al hemoglobinei; sinteza hemoglobinei Form. subonitatea mica a riboz. Sinteza met ARNt Form. subonitatea mare a riboz. Clasa III II Introni? + Particularitile unitii de transcripie policistronica monocistronica Nr de copii n genom repetitive unica

Gena catalazei

II

monocistronica

repetata

Gena histonei H2A

II

monocistronica

Citeva

Gena insulinei

II

monocistronica

unica

Gena -globinei

policistronica

repetitive

Gena ARN r18S Gena topoizomerazei Gena metARNt Gena ARN r5,8S Gena ARNpolimerazei I Gena histonei H 1 Gena primazei

II II I

+ + -

policistronica policistronica

repetitive repetitive

I Compactizarea ADN II II

_ + +

policistronica monocistronica policistronica Funcia Lanivel celular Lanivel de organism (care-i rolul proteinei (cum se manifest sintetizate pe baza genei x) activitatea acestei gene) Form. subunit. mari a ribozoma Sinteza proteinelor repetata

6.
Lanivel molecular (ce protein codific) Gena ARN r5S Gena catalazei Gena histonei H2A Gena insulinei Gena -globinei Sinteza moleculei ARNr 5s

Sinteza moleculei de catalaza Scindarea 2H2OO2+2H2O Detoxificarea substantelor toxice; H2O Sinteza moleculei de H2A Compactizarea material. geneti Protectia si pastrarea I.G. Sinteza moleculei de insulina Regleaza metabolism. glucidic Asigura homeostazia concentratiei glucidelor in singe Sinteza molec. de -globinei Transportul O2 Schimbul de gaze

Gena TFI IA Gena ARN r18S Gena metARNt Gena ARN r5,8S Gena valA RNt Gena hel icazei; Gena -globinei; Gena spectrinei;

Sinteza moleculei TF IIA Sinteza molec. de ARNr 18s Form. subunitatii mici a riboz Sinteza proteinelor Sinteza moleculei ARNt Sinteza moleculei ARNt Sinteza molec. de Helicaza Sinteza -globinei Transporta met. spre ribozomi Sinteza proteinelor Transporta val spre ribozomi Disperalizarea denaturarea molec de ADN Transportul O2 Transport. Val spre ribozo. Traduce cod. genetic Asigura replicarea ADN Respiratia aeroba Schimbul de gaze Sinteza moleculei ARNr 5,8s Form. subunit. mari a ribozoma Sinteza proteinelor

Sinteza molecule de spectrina Asigura stabilitatea celuleor eritrocite

7.
A RN -polimeraza I A RN -polimeraza II A RN -polimeraza III Poly(A)-polimeraza Peptidil-transferaza Reverstranscriptaz ADN-polimeraza Primaza Ami noacil -ARNt-sintetaz Ce sintetizeaza ARNr, 5,8S , 18S 28S ARNm, proteine ARNt, ARNr 5s Leg. Peptidice dintre aminoacizi ADNc Catena noua de ADN ARN primer Uniti de polimerizare NTP NTP NTP d. aminoacizi nucleotide dNTP Ribonucleotide La ce procese particip Transcriptia genelor cl I Transcriptia genelor cl II Transcriptia genelor cl III Transcriptie procesing Translatie Tehnica ADN recombinat Replicare replicare

Secv. de mai multe adenine Nucleotide

9.Analizati comparative evenimentele principale ale mitozei si meiozei:


G1 S G2 Profaz Metafaz Anafaz Telofaz I nterfaza premeiotic Pofaz I Metafaz I Anafaz I Telofaz I I nterchi neza Profaz II Metafaz II Anafaz II Telofaz II Dublar ea ADNul ui + Dublar ea nr de crs + Reducer ea Nr de crs Disjunc ia cromatidia n Disjunci Citochineza Nr de a centio cromozomi li 1 2 lor 2 2 2 2 2 + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Formula crs 2n=2c 2n=4c 2n=4c 2n=4c 2n=4c 2n=4c 2n=2c 2n=2c 2n=4c 2n=4c 2n=4c 2n=2c 2n=2c 2n=4c 2n=4c 2n=4c 2n=2c

Ciclulcelulei somatice

+ +

+ +

Meioza

+ +

11. Asociati componentele/ procesele celulare cu rolul biologic pe care:


1. 2. 3. Ccomonentele / procesele celulare Perioada S a interfazei Anafaza Mitoza Rol biologic Determina dublarea materialului genetic Determin compactizarea materialului genetic Asigur transmiterea exact a IG de la cel la cel

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Meioza / diviziunea ecuationala Corssing-overul Anafaza I Fecundatia Apoptoza Factori reglatori Anafaza I Celule vecine/ limfocite O endonucleaza specifica Factor secundar Centromerii Centromerii Kinetocori profazaI / meiotica Profaza I

Asigur formarea celulelor haploide pentru nmulirea sexuat Asigur recombinarea intracromozomial i variabiliatea gameilor Asigur recombinarea intercromozomial i variabiliatea gameilor Asigur recombinarea genomic i variabilitatea intrafamilial Asigur eliminarea celulelor senescente, transformate, in exces... Controleaz desfurarea ciclului celular Repartizeaz cromozomii la polii celulei Fagociteaz corpii apoptotici Fragmenteaz ADN internucleosomal Controleaz integritatea cromozomilor i replicarea complet a ADN Unete cromatidele surori i controleaz segregarea corect a cromozomilor Interacioneaz cu fusul acromatic Determin formarea fusului acromatic Determin formarea bivalenilor

12. Asociati procesele cu fazele corespunzatoare ale mitozei si meiozei:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Procese Are loc clivarea longitudinal a centromerilor Are loc disjuncia cromozomial Are loc disjuncia cromatidian Blocarea proceselor transcripionale, dispariia nucleolilor Activarea proceselor transcripionale, apariia nucleolilor Formarea plcii metafazice cu 46 de crs BC Formarea plcii metafazice cu 23 bivaleni Formarea plcii metafazice cu 23 crs BC Formarea plcii metafazice cu 23 de tetrade La poli migreaz cte 23 cromozomi BC La poli migreaz cte 23 cromozomi MC La poli migreaz cte 46 cromozomi MC La poli migreaz cte n cromozomi BC La poli migreaz cte n cromozomi MC La poli migreaz cte 2n cromozomi MC Rezult dou celule cu cte 23 cromozomi BC Rezult dou celule cu cte 23 cromozomi MC Rezult dou celule cu cte 46 cromozomi MC Rezult dou celule somatice Rezult doi gametocii Rezult patru gamei Are loc conj ugarea cromozomilor omologi Are loc recombinarea intracromozomial Are loc recombi narea i ntercromozomi al Rezult celule genetic identice Rezult celule cu material genetic recombinat.

Faza mitozei / meiozei Anafaza-mitoza Anafaza I -meioza Anafaza-mitoza, Anafaza II-mitoza Profaza-mitoza Telofaza-mitoza Matafaza -mitoza Matafaza I -meioza MatafazaII -meioza Metafaza I- meioza Anafaza I-meioza Anafaza II-meioza Anafaza I-mitoza Anafaza I-meioza Anafaza II-meioza Anafaza -mitoza TelofazaI-meioza TelofazaII-meioza Telofaza-mitoza mitoza Meioza:diviziunea reductionala Meioza:diviziunea ecuationala Corssing-overul- profaza I- meioza profazaI- meioza Anafaza-meioza mitoza meioza

15. Gena

Nr de copii in genom

Regiunea afectata

Gena ADN polimeraza 6

promotorul I exon

introni

Consecintele mutatiei la nivel molecular Nu se sintetizeaza ARNm specific Afecteaza partial ARNm -->portiuni de ADN Produsul proteic (ADN) in norma Afecteaza partial ARNm -->spectrina Nu se sintetizeaza ARNm specific Nu se sintetizeaza ARNr 28S Enzima /proteina in norma Nu se sintetizeaza ARNm specific Afecteaza partial ARNm-->betaglobina Proteina betaglobina e in norma Nu se sintetizeaza ARNm specific Partial e afectata insulina

Consecismele mutatiei la nuvelul organismului Intrerupe sinteza ADN nuclear Intreruperea sintezei ADN Modificare calitativa a sintezei ADN Dereglari ale formei hematiei Dereglari in compactizare Hb Dereglari la sinteza proteinelor Dereglari calitative in schimbul gazelor Nu are loc transportul O2 Dereglari ale schimbului de gaze Dereglari calitative al schimbului de gaze Dereglari de concentratiei de glucoza in singe Bodificari calitatice in reglarea m metabolismuluiglucidic Intrerupe cresterea organismului Dereglari in cresterea organismului Dereglari calitative in procesul de crestere

Gena spectrinei Gena histonei H3 Gena ARNr 28S Gena alifa-globinei gena beta-globinei I

I Multe Multe I

Exon Promotorul Promotorul Introni Promotorul Exon

Introni

gena insulinei I

Promotorul

Exon

Introni Gena receptorului hormonului de crestere Promotorul I Exon

Insulina e in norma Nu se sintetizeaza ARNm specific Partial afecteaza ARNm-hormonul

Introni

Hormonul e in norma Nu se sintetizeaza val ARNt Partial afectat TBP(TF II B) Tubulina in norma

Gena val ARNt

Multe

Regiune codificatoare Exon

TBP (TF II B)

tubulina

citeva

Introni

Dereglari in dezvoltarea organislului Dereglari in dezvoltarea organislului Dereglari in dezvoltarea organislului Dereglari in dezvoltarea organislului

Asociai formulele ciclului celular cu categoriile de celule din organismul uman: Tipuri de celule Exemple Puternic spiralizate Celule nervoase , musculare, striate G0 Celule specializate Celulele ficatului, limfocitele G0 G1 S G2M G1 S G2M S G2 M S M G 1 S M G1G2 M G0Apoptoz G1 S G2 Apoptoz G1 S Apoptoz G1 S G2 Apoptoz G 1 S G2 M Apoptoz Celule nedeferintiate maligne maligne maligne maligne In exces embrionare embrionare embrionare Embrionare, somatice, celule adulte STEM, hematopoetice, epiteliale maligne maligne Celule STEM, epiteliale neuroni

Definii clar rolul biologic i rolul practic al cunoaterii urmtoarelor procese: - transcripiei- asigura sinteza ARN si sinteza proteinelor cu formarea caracterelor - transpoziiei - - splicingului- inlaturarea intronilor si excizia exonilor Organizare molecular Rol biologic, funcii

- translaiei - sinteza ARN - sinteza proteinelor, formarea caracterelor - - ciclului cellular- asigura diviziunea celulelor somatice si sexuale - mitozei transmiterea egala si identical a M. G. in succesiunea de generatii - mecanism universal de inmultire a celuleor somatic - reinoirea tesuturilor - baza clonarii tesuturilor somatic - meiozei - mecanism universal de inmultire a celuleor sexual - apoptozei inlaturarea celulelor lezate - eliminarea celulelor canceroase - indepartarea unor clase - - recombinrii MG. variabilitatea genetic - selectia naturala - evolutia biologica

Centrioli Cromozomi Cromatina( eu- si hetero-)

Protofilamente de ,-tubulina ADN, histone, nonhistone, ARN ADN, histone, nonhistone, ARN

Formarea fusului de diviziune Pastreaza,realizeaza,transmi. I G Eucrom-contine IG, substratul morfologic al ereditatii Heterocrom-functie structurala Recunoaste punctul de origine, initiaza replicarea

Replisoma

ADN-polimeraza, primaza, tapoizomeraza, helicazele . ADN+ORI+complex proteic Protofilamente de ,-tubulina

Fusul de diviziune

Asigura impartirea corecta si exacta a I.G. clivarea longitudinala a centromerilor Asigura recombinarea I G Permite haplotizarea, preintimpina acumularea mutatiilor

Bivalent

ADN, histone, nonhistone, ARN

S-ar putea să vă placă și