Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAIEI al REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA


FACULTATEA de DREPT CATEDRA DREPTUL MUNCII

RAPORT

Tipurile de folo ire a apelor i drep!ul de "enefi#iere a upra a#e !ora$

Profe or% V& MERLAN S!uden!ul anului IV% Du'i!ru SLONOVSC(I

C(I)IN*U +,-.

CUPRINS%
CUPRINS:................................................................................................................ 2 1. DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA APEI............................................................3 2. TIPURILE DE FOLOSIRE A APELOR.......................................................................7 BIBLIOGRAFIE:...................................................................................................... 15

-& DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA APEI


Conform Legii nr. 272 din 23.12.2011, stabilirea drepturilor de folosin a apei i promovarea investiiilor n domeniul apelor reprezint unul din scopurile legii respective. pa nu este un produs comercial oarecare, ci un patrimoniu natural, care trebuie prote!at, tratat "i aprat ca atare. ceasta face parte din domeniul public al statului i orice persoan fizic sau persoan !uridic are dreptul la folosin#a apei n condi#iile Legii apelor, respectiv, a fi beneficiar. $erenul de sub apa iazului poate face parte att din domeniul public, ct "i din domeniul privat, iar orice persoan fizic sau persoan !uridic poate s construiasc un iaz pe terenul care i apar#ine cu drept de proprietate, n condi#iile legii. $ermenul de %ap&, este privit din mai multe accepiuni, acestea din urm rezult'nd din particularitile i proveniena acestora. enumer'ndu(se) ( ape de suprafa# * ape stttoare "i ape curgtoare de la suprafa#a solului+ ( ape subterane * ape care se afl sub suprafa#a solului n zona de satura#ie "i n contact direct cu solul sau cu subsolul+ ( ape uzate * ape ce provin din activit#i casnice, sociale "i economice, con#innd poluan#i sau reziduuri care i altereaz caracteristicile fizice, c,imice "i bacteriologice ini#iale+ -reptul de beneficiere asupra apei reprezint o instituie !uridic ce reglementeaz relaiile care apar n legtur cu atribuirea n folosin a apei, nscute ntre organele administraiei publice i persoanele fizice sau !uridice. ncetarea, retragerea i prelungirea autorizaiei de mediu. .eneficiarii dreptului de beneficiere asupra apei se clasific n cteva categorii) a. .eneficiari cu statut de persoane fizice b. .eneficiari persoane !uridice naionale care e/ploateaz apa n baz de autorizaie c. .eneficiari persoane fizice cu capital strin care e/ploateaz apa pe teritoriul 0epublicii 1oldova n baza contractului de concesiune. 2n cazul nerespectrii obligaiilor generale i a condiiilor de beneficiere, titularilor dreptului de beneficiere le sunt retrase, suspendate, ncetate aceste drepturi sau sunt atrai la rspunderea civil, administrativ sau penal. $emeiurile !uridice de ncetare a dreptului de beneficiere sunt) decesul beneficiarul persoanei fizice+ lic,idarea persoanei !uridice+ calamitile naturale+ e/propierea de utilitate ceste relaii apar n legtur cu ) atribuirea apei n folosin+ autorizarea folosinei acesteia + modificarea, suspendarea, ceti termeni sunt vitali nelegerii directe at't a dreptului de beneficiere a apei, c't i a tipurilor de folosire ale acestora, printre acestea

public+ e/pirarea termenului contractului, licentei, autorizaiei+ rezilierea contractului+ retragerea autorizaiei i licenei+ ,otrrea de sistare emis de ctre inspectorul principal de stat n domeniul ecologiei+ ,otrrea instanei de !udecat. 3olumul drepturilor i obligaiilor subiecilor participani cu privire la folosirea apei este determinat n primul r'nd de destinaia principal a apei. cest volum, poate avea at't un caracter general c't i special, caracter pe ce care l voi analiza n punctele prezentului raport. 2ns, indiferent de caracterul beneficierii apei, drepturile beneficiarilor sunt i dreptul ) la un sistem ecologic+ la informaie veridic, !ustificat cu privire la starea cantitativ i calitativ a resurselor naturale+ a folosi apa i calitile lor utile n scopuri personale 4pentru necist ile vitale5+ de a participa la luarea deciziilor care au ca obiect protecia mediului i folosirea raionala a resurselor naturale+ dreptul de a intenta aciuni n instana de !udecat cu privire la protecia mediului n scopul aprrii drepturilori intereselor ecologice prevzute de legislaie+ dreptul de a solicita recuperarea pre!udiciului cauzat sanatii prin poluare. Concomitent cu aceste drepturi a beneficiarilor, legislaia ecologic determin si volumul obligaiilor generale ale acestora) obligaia de a ocroti mediul natural+ obligaia de a respecta legislaia ecologic+ obligaia de a furniza date veridice despre starea i calitatea resurselor naturale+ obligaia de a folosi resursele naturale conform destinaiei i scopului de atribuire, iar n cazul persoanelor !uridice de a e/ploata resursele naturale numai n baz de autorizaie sau licen+ obliga ia de a folosi resursele natuale raional i n comple/ innd cont de particularitile fiecrui ecosistem n parte+ obligaia de a folosi resursele naturale contra plat+ obligaia de a efectua plata pentru poluarea mediului( obligaia care aparine ssubiectilor cu activitate de antreprenoriat+ obligaia de a informa populaia despre obiectivele care urmeaz a fi proiectate pe viitor. 0eferitor la reglementarea i gestionarea de ctre stat a folosinei apelor, aceasta este efectuat de ctre) 1. 6uvern) a5 2n domeniul folosin#ei "i al protec#iei apelor, 6uvernul) ( coordoneaz activitatea tuturor autorit#ilor publice cu atribu#ii n domeniul apelor+ ( aprob cadrul normativ pentru punerea n aplicare a prezentei legi+ ( ntreprinde alte ac#iuni prevzute de legisla#ie. b5 6uvernul coordoneaz activit#ile care trebuie ntreprinse conform prezentei legi "i poate delega anumite mputerniciri, stabilite n prezenta lege, autorit#ilor administra#iei publice centrale, altor autorit#i cu atribu#ii n domeniul apelor. 2. 7rganul central al administra#iei publice n domeniul mediului. cesta este responsabil de implementarea politicii de stat n domeniul gestionrii resurselor de ap "i) ( elaboreaz politicile, actele normative, planurile ce trebuie aprobate de 6uvern, precum "i modificrile necesare pentru aducerea legisla#iei n conformitate cu cerin#ele europene+ ( efectueaz

monitorizarea strii "i a folosin#ei resurselor de ap, #ine Cadastrul de stat al apelor+ ( stabile"te institu#ia subordonat n ale crei atribu#ii intr eliberarea autoriza#iilor de mediu pentru folosin#a special a apei "i #inerea 0egistrului autoriza#iilor de mediu pentru folosin#a special a apei 4denumit n continuare institu#ie competent5+ ( asigur, n comun cu 1inisterul 8nt#ii, respectarea legisla#iei privind calitatea "i protec#ia apelor+ ( ncura!eaz "i promoveaz participarea societ#ii civile "i a tuturor pr#ilor interesate la dezbaterea unor anumite proiecte n domeniul apelor de interes na#ional+ ( asigur cooperarea interna#ional "i coordonarea desf"urrii activit#ilor ce rezult din tratate interna#ionale+ ( coordoneaz dona#iile e/terne "i gestioneaz investi#iile n domeniul apelor+ ( ntreprinde alte msuri prevzute de lege. 3. utoritatea administrativ de gestionare a apelor. ceasta ntreprinde msuri de implementare a legisla#iei n domeniul protec#iei "i gestionrii apelor "i) ( particip la elaborarea "i la implementarea de politici, de programe, de planuri "i de msuri n gestionarea apelor+ ( gestioneaz construc#iile ,idrote,nice care se afl n domeniul public+ ( ntre#ine corpurile de ap de suprafa#, zonele "i f"iile de protec#ie a apelor, conform art. 90 alin. 435+ ( e/ercit alte atribu#ii stabilite de legisla#ie, precum "i cele delegate de organul central al administra#iei publice n domeniul mediului. 1odul de organizare "i de func#ionare a autorit#ii administrative de gestionare a apelor se stabile"te printr(un regulament aprobat de 6uvern. :. Comitetul districtului bazinului idrografic. ;entru fiecare district al bazinului ,idrografic, 6uvernul formeaz cte un comitet, n a crui componen# intr reprezentan#i ai autorit#ilor administra#iei publice centrale "i locale, ai comitetelor subbazinale, ai asocia#iilor utilizatorilor de ap, ai societ#ii civile "i societ#ii "tiin#ifice. ;rincipalele sarcini ale comitetului districtului bazinului ,idrografic snt) ( consult la elaborarea, la modificarea "i la aprobarea planului de gestionare a districtului bazinului ,idrografic+ ( particip la procesul de identificare, delimitare "i de clasificare a corpurilor de ap crora li se aplic cerin#ele de calitate a mediului pentru ape sau care au nevoie de protec#ie, sau care ar putea fi afectate de poluare din diferite surse, inclusiv agricole, consult la identificarea zonelor vulnerabile+ ( elaboreaz msuri care trebuie incluse n planul de gestionare a districtului bazinului ,idrografic "i de realizare a obiectivelor de gestionare+ ( particip la cooperarea transfrontalier pe bazine comune. 1odul de constituire "i de func#ionare a comitetului districtului bazinului ,idrografic, structura "i atribu#iile lui snt prevzute ntr(un regulament aprobat de 6uvern.

9. utorit#ile administra#iei publice locale. 0epectivele, av'nd urmtoarele atribu#ii) ( ntre#in "i gestioneaz corpurile de ap de suprafa#, zonele "i f"iile de protec#ie a apelor aflate n gestiune, conform art. 90 alin. 4:5+ ( "i deleag reprezentan#ii n comitetul districtului bazinului ,idrografic+ ( informeaz societatea civil "i pr#ile interesate despre anumite aspecte din domeniul apelor, inclusiv despre restric#iile "i interdic#iile folosin#ei apelor+ ( creeaz, n colaborare cu asocia#ii ob"te"ti, comitete subbazinale ale rurilor mici+ ( realizeaz alte sarcini prevzute de lege. <. Colaborarea "i accesul publicului la informa#ia din domeniul apelor. 7rganul central al administra#iei publice n domeniul mediului spri!in, direct sau prin intermediul institu#iilor subordonate cu atribu#ii de gestionare a apelor, participarea institu#iilor publice "i a celor private, a organiza#iilor neguvernamentale, a mass(mediei, a asocia#iilor utilizatorilor de ap, a cet#enilor, a altor pr#i interesate la realizarea msurilor privind folosin#a ra#ional "i protec#ia apelor, prin ncura!area) ( colaborrii active la e/aminarea diferitelor probleme supuse dezbaterii publice+ ( ini#ierii campaniilor de educare a popula#iei n spiritul formrii unei atitudini gri!ulii fa# de ap+ ( organizrii controlului public asupra realizrii msurilor de protec#ie a apelor+ ( comunicrii cazurilor de nclcare a legisla#iei n domeniu, precum "i a cazurilor ale cror efecte snt susceptibile de poluarea, de irosirea sau de secarea apelor+ ( prezentrii propunerilor de optimizare a folosin#ei "i a protec#iei apelor+ ( implicrii n lucrri de optimizare a folosin#ei "i a protec#iei apelor, precum "i n prevenirea "i n lic,idarea efectelor distructive ale apelor+ ( ntreprinderii unor alte ac#iuni menite s asigure folosin#a ra#ional "i protec#ia apelor. 7rice persoan fizic sau persoan !uridic are dreptul de a consulta registre, planuri, liste, orice alt informa#ie public n conformitate cu legisla#ia privind accesul la informa#ie.

+& TIPURILE DE FOLOSIRE A APELOR =olosirea apelor se e/prim prin mai multe tipuri, clasificrile depinz'nd de faptul dac acestea sunt efectuate de doctrin sau de legislaia 0epublicii 1oldova. Legea apelor identific dou tipuri) beneficiere general i beneficiere special, acestea fiind analalizate de ctre mine n prezentul raport. =olosina apelor nu se consider toate activitile desfurate de persoanele fizice sau !uridice, mai e/act, conform Legii apelor, folosirea apelor se consider urmtoarele activiti ) ( captarea apei dintr(un corp de ap de suprafa# sau dintr(un corp de ap subteran, transportul "i folosin#a ulterioar a apei+ ( ndiguirea sau depozitarea apei n spatele unui bara! sau al altor construc#ii "i instala#ii ,idrote,nice+ ( colectarea, tratarea "i evacuarea apei uzate+ ( devierea, restric#ionarea sau modificarea flu/ului de ap ntr(un corp de ap+ ( modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de ap+ ( construirea de structuri permanente pe terenul fondului de ap. -ac e s ne referim ns la clasificrile discutate n literatura de specialitate, acestea pot fi dup) scopul folosirii apei+ parametrii obiectivelor acvatice+ condi#iile te,nice de folosire a apei+ condi#iile de atribuire n folosin#a a obiectivelor acvatice+ caracterul folosirii apei+ metodele de folosire a obiectivelor acvatice+ ac#iunea folosirii apei asupra obiectivelor acvatice. 2n func#ie de destina#ie, distingem folosin# a apei) ( pentru satisfacerea necesit#ii de ap potabil "i mena!er a popula#iei, ( n scopuri curative, de asanare, ( pentru satisfacerea necesit#ilor agricole, ( pentru satisfacerea necesit#ilor industriale, ,idroenergetice, ( pentru satisfacerea necesit#ilor de transport +( pentru satisfacerea necesit#ilor piscicole + ( pentru deversarea apelor reziduale + ( "i altor necesit#i de stat, publice, sociale. 7biectivele acvatice pot fi atribuite n folosin#a pentru unul sau cteva scopuri. 2n func#ie de caracterul folosirii apei, distingem) folosin# comun + folosin# separat( in care se afl obiectivele acvatice 4sau unele pr#i ale acestora5. 2n dependen# de termenele de folosin# a apei, distingem) obiective acvatice atribuite n folosin# permanent 4pe o perioad nelimitat5 ( folosin# acordat fr specificarea unui termen dinainte stabilit + obiective acvatice atribuite n folosin# temporar 4pe o perioad limitat5 ( folosin# acordat cu specificarea unui termen dinainte stabilit, aceast folosin#a temporar put'nd fi de scurt durat 4pn la trei ani5, de lung durat 4de la trei pn la douzeci "i cinci de ani5.

-reptul de beneficiere a apei, dei, prin nsi termenul de %drept& semnific faptul c utilizatorii de ap au anumite drepturi referitor la folosirea acesteia, acetia au i anumite obligaii) a5 s foloseasc apa n mod ra#ional "i econom+ b5 s ntreprind msuri pentru protec#ia apelor mpotriva polurii+ c5 s respecte drepturile altor utilizatori de ap+ d5 s #in eviden#a apei folosite "i s o raporteze, conform unui regulament aprobat de 6uvern. FOLOSINA /ENERAL* A APEI& -up cum am afirmat mai sus, apa este folosit fie cu caracter general sau special. 2n privina dreptului de folosin general a apei, se consider folosin general i nu necesit autorizaie de mediu pentru folosin special utilizarea apei n urmtoarele scopuri) 0 consumul uman "i alte necesit#i casnice+ ( adparea animalelor fr utilizarea de structuri permanente+ ( irigarea terenurilor de pe lng cas+ ( scldatul "i agrementul+ ( captarea "i folosin#a apei pentru lupta mpotriva incendiilor sau n orice alt situa#ie de urgen#. >rigarea efectuat de ctre o persoan aprovizionat legal cu ap printr(un sistem centralizat de irigare gestionat de o asocia#ie a utilizatorilor de ap pentru irigare sau de o alt persoan care de#ine autoriza#ie de mediu pentru folosin#a special a apei nu necesit o astfel de autoriza#ie. =olosin#a apei pentru scldat "i agrement poate fi limitat sau interzis) a5 de organul central al administra#iei publice n domeniul mediului sau de alte organe ale administra#iei publice abilitate n cazul unui pericol iminent pentru via#a "i sntatea oamenilor sau ntr(o zon de protec#ie stabilit n conformitate cu legisla#ia+ b5 de titularul unei autoriza#ii de mediu pentru folosin#a special a apei n conformitate cu condi#iile autoriza#iei. -e asemenea, la sesizarea autorit#ii administra#iei publice abilitate, organul central al administra#iei publice n domeniul mediului poate limita sau interzice temporar folosin#a general a apei n cazul n care e/ist un pericol iminent pentru via#a "i sntatea oamenilor sau un pericol pentru starea apelor "i ec,ilibrul ecologic. 0eferitor la precipita#iile atmosferice care cad pe terenurile private, acestea pot fi folosite de ctre proprietar n conformitate cu dispozi#iile Codului civil. $itularul autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei este obligat s asigure accesul la folosin#a general a apei indicat la art. 22, alin. 415 al Legii apelor, i anume ) (

consumul uman "i alte necesit#i casnice+ ( adparea animalelor fr utilizarea de structuri permanente+ ( irigarea terenurilor de pe lng cas+ ( scldatul "i agrementul+ ( captarea "i folosin#a apei pentru lupta mpotriva incendiilor sau n orice alt situa#ie de urgen#. -reptul la folosin#a general a apei nu implic dreptul de trecere printr(un teren privat dect n condi#iile prevzute de Codul civil. FOLOSINA SPECIAL* A APEI& cest tip de folosin se refer la folosina apei care nu cade sub incidena art. 22 din Legea apelor, analizat la subpunctul de mai sus al raportului 4folosina general a apei5, i poate fi efectuat numai n baz de autorizaie de mediu pentru folosina special a apei. 8unt considerate folosin special a apei i urmtoarele activiti) ( captarea apei din sursele de ap de suprafa# "i din cele subterane pentru aprovizionarea cu ap destinat consumului uman+ ( captarea "i folosin#a apei din sursele de ap de suprafa# "i din cele subterane n scopuri te,nice "i industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare "i n agroindustrie+ ( captarea "i folosin#a apei din diferite surse pentru irigare+ ( folosin#a apei n acvacultur "i piscicultur+ ( deversarea apelor uzate+ ( bararea apei pentru generarea de energie ,idro(electric+ ( construirea de pontoane, debarcadere "i de alte structuri ,idraulice pe terenul fondului de ap+ ( dezvoltarea "i e/ploatarea comercial a pla!elor "i a zonelor de agrement. Legea apelor reglementeaz folosirea apei dup prioritatea folosirii acesteia. 8atisfacerea necesitii populaiei n ap potabil "i n ap pentru necesit#i casnice, asigurarea debitelor salubre au prioritate fa# de folosin#a apei n alte scopuri. 2n cazul n care planul de gestionare a districtului bazinului ,idrografic nu specific o alt ordine de priorit#i la folosin#a "i la alocarea apei, inclusiv a celei subterane, folosin#a special a apei va fi conformat urmtoarelor priorit#i) ( irigarea "i adpatul animalelor+ ( activit#ile industriale, inclusiv activit#ile miniere "i activit#ile n agroindustrie+ ( pescuitul "i piscicultura+ ( generarea de ,idroenergie+ ( sportul "i agrementul+ ( alte domenii. 0eferitor la autorizaia de mediu, cererea de eliberare a autorizaiei de mediu pentru folosina special a apei se nainteaz instituiei competente. La prima, se ane/eaz) a5 descrierea scopului "i a modului de folosin# a apei la care se refer cererea+

b5 documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului pe care este situat corpul de ap "i planul acestui teren, cu indicarea construc#iilor ,idrote,nice sau a sondelor, dup caz, precum "i a altor construc#ii destinate folosin#ei apelor+ c5 documentele privind construc#iile ,idrote,nice, sondele, dup caz, alte construc#ii destinate folosin#ei apelor+ d5 indicarea cantit#ii de ap care urmeaz a fi folosit, a volumului de ape uzate "i a locului de deversare a lor+ e5 indicarea mi!loacelor de msurare a cantit#ii de ap care urmeaz a fi folosit "i deversat+ f5 planul de msuri privind protec#ia resurselor de ap n perioada de folosin# a apei+ g5 actele care atest coordonarea condi#iilor de folosin# a apei cu autorit#ile avnd atribu#ii de gestionare a apelor, precum "i cu autorit#ile de supraveg,ere sanitar, de protec#ie a resurselor piscicole, de supraveg,ere sanitar(veterinar, dup caz+ ,5 dovada publicrii n presa local a anun#ului, prevzut la art. 29 alin. 4:5 din Legea apelor, cu privire la solicitarea eliberrii autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei. 2n cazul folosin#ei apei care implic deversarea apelor uzate, se aplic dispozi#iile art. :1 alin. 415. cest articol prevede reglementarea deversrii apei uzate, i anume specific c n cazul n care folosin#a apei implic deversarea apei uzate sau un alt proces de poluare a apei, la cererea de eliberare a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei se ane/eaz) ( descrierea procesului de deversare+ ( e/pertiza ecologic a documenta#iei de proiect pentru procesul de deversare+ ( descrierea cantit#ii "i compozi#iei poluan#ilor care urmeaz s fie deversa#i+ ( descrierea metodelor propuse de monitorizare a deversrii. 8olicitantul autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei este obligat s publice n presa local un anun# cu privire la solicitarea eliberrii autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei, precum "i s l afi"eze la primria din localitate. 0espectiv, orice persoan fizic sau persoan !uridic ce are obiec#ii la cererea de eliberare a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei poate notifica n scris institu#iei competente n termen de 30 de zile de la publicarea anun#ului. >nstitu#ia competent organizeaz, n cel mult 30 de zile de la primirea cererii, inspectarea corpului de ap indicat n ea. -e asemenea, institu#ia competent plaseaz pe site( ul su oficial cererile de eliberare a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei "i organizeaz, dup caz, audieri publice cu privire la numitele cereri dac acestea din urm implic un impact semnificativ asupra mediului sau dac au fost prezentate obiec#ii. 2n privina termenului ma/im de e/aminare a cererii "i de eliberare a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei, regula general privete termenul de dou luni.

?/cepia intervine n cazul autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei pe termen lung, termenul put'nd a fi prelungit cu dou luni. $ermenul curge din momentul prezentrii de ctre solicitant a tuturor documentelor necesare, conform Legii apelor. utoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei, inclusiv pe termen lung, se elibereaz cu gratuit de ctre institu#ia competent, cu avizul 8erviciului de supraveg,ere a snt#ii publice, n baza reglementrilor aprobate de 6uvern. La e/aminarea cererii de eliberare a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei se vor lua n considerare) ( planul de gestionare a districtului bazinului ,idrografic relevant+ ( obliga#iile 0epublicii 1oldova asumate n conformitate cu tratatele interna#ionale+ ( priorit#ile la folosin#a apei aplicabile n cadrul districtului bazinului ,idrografic relevant+ ( con#inutul e/pertizelor ecologice sau de evaluare a impactului asupra mediului cerute de lege+ ( utilizarea celor mai bune te,nici disponibile+ ( obiec#iile scrise, precum "i concluziile audierilor publice referitoare la cerere. $otui, e/ist situaii c'nd autoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei nu se elibereaz dac aceasta ar afecta negativ) a5 folosin#a apei de ctre orice persoan fizic sau persoan !uridic ce de#ine autoriza#ie de mediu pentru folosin#a special a apei+ b5 cerin#ele de calitate a mediului pentru ape men#ionate la art. 37 din Legea apelor, sau obiectivele de mediu pentru ape men#ionate la art. 3@ din aceeai lege+ c5 cerin#ele minime pentru debit salubru. utoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei se nscrie n 0egistrul autoriza#iilor de mediu pentru folosin#a special a apei, n conformitate cu prevederile art. 19 din Legea apelor, i anume e vorba despre registrul autorizaiilor de mediu pentru folosina special a apei, care se ine de instituia competent. 0egistrul con#ine date privind titularii de autoriza#ii, tipul autoriza#iilor, data eliberrii, termenul de valabilitate, locul de desf"urare a activit#ii autorizate, alte men#iuni privind eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea, ncetarea sau retragerea autoriza#iilor. ctele n a cror baz s(au efectuat nscrierile n 0egistrul autoriza#iilor de mediu pentru folosin#a special a apei se pstreaz la dosar. 8tructura "i con#inutul registrului men#ionat se stabilesc ntr(un regulament aprobat de 6uvern. -ecizia de eliberare sau de refuz al eliberrii autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei poate fi atacat n instan# de contencios administrativ, fr a fi necesar procedura prealabil. 2n privina coninutului autorizaiei de mediu pentru folosina special a apei, aceasta trebuie s prevad) ( scopul n care va fi folosit apa+ ( volumul de ap pe care titularul ei este

n drept s l capteze, s l ndiguiasc, s l devieze "i s l foloseasc, prin referire fie la un volum fi/, fie la o cot(parte din flu/+ ( volumul flu/ului de restitu#ie, dac este cazul, locul n care flu/ul de restitu#ie va fi deversat. ?/ist anumite condiii ce trebuie respectate de titularul folosinei apei. cestea sunt generale i speciale. Condiiile generale care necesit a fi respectate, impuse de ctre autorizaia de mediu pentru folosina special a apei sunt ) ( folosin#a ra#ional a apei n scopul specificat+ ( prevenirea polurii apei+ ( instalarea ec,ipamentelor de msurare a volumului de ap folosit+ ( furnizarea informa#iei cu privire la volumul de ap folosit+ ( respectarea normelor de deversare+ ( asigurarea zonelor de protec#ie sanitar a sursei de ap+ ( respectarea cerin#elor igienice de calitate a apei. Condi#ii speciale sunt) ( modul n care va fi folosit apa+ ( varia#iile sezoniere sau temporale de folosin# a apei+ ( luarea msurilor de reducere a efectelor polurii "i ntreprinderea unor alte msuri de protec#ie a mediului+ ( gestionarea eficient "i protec#ia apelor. utoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei este un document personal, care nu poate fi cesionat dect cu acordul prealabil al institu#iei competente, cu respectarea de ctre cesionar a prevederilor art. 27 alin. 415 din Legea apelor, care prevede c autoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei, inclusiv pe termen lung, se elibereaz cu titlu gratuit de ctre institu#ia competent, cu avizul 8erviciului de supraveg,ere a snt#ii publice, n baza reglementrilor aprobate de 6uvern. cordul prealabil nu este necesar n caz de) a5 utoriza#ia de mediu pentru folosin#a succesiune+ b5 nstrinare a terenului sau a construc#iei ,idrote,nice la care se refer autoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei. special a apei, cesionat conform prevederilor de mai sus, rmne valabil cu condi#ia ca, n termen de dou luni de la data cesiunii, cesionarul s nregistreze cesiunea la institu#ia competent. La fel, legislaia 0epublicii 1oldova, prevede c autoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei poate fi modificat de ctre institu#ia competent) a5 la cererea titularului ei, inclusiv n caz de modificare substan#ial survenit n e/ploatare care poate avea efecte semnificative asupra apelor+ b5 temporar, n cazul n care este necesar aplicarea cerin#elor ce #in de debitul salubru al sursei de ap ca urmare a adoptrii unei ,otrri de declarare a strii de secet n conformitate cu art. :@ din Legea apelor, fiind vorba despre cazul declarrii strii de secet. utoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei poate fi suspendat de ctre institu#ia competent) a5 la cererea titularului+ b5 n caz de nee/ecutare n termen de cel mult 30 de zile a prescrip#iei eliberate ca urmare a nerespectrii condi#iilor de autorizare+ c5 n

cazul n care nu au fost revizuite condi#iile de deversare conform art. :2 alin. 435 "i 4:5 din Legea apelor+ d5 n cazul n care este necesar aplicarea cerin#elor ce #in de debitul salubru al sursei de ap ca urmare a adoptrii unei ,otrri de declarare a strii de secet n conformitate cu art. :@ din Legea apelor, fiind vorba despre cazul declarrii strii de secet+ e5 n cazul n care este necesar prote!area snt#ii publice sau n alte cazuri e/cep#ionale. >nstitu#ia competent, n decursul a 3 zile de la data suspendrii prevzute la lit. b5*e5, ini#iaz procese de !udecat, iar decizia institu#iei competente privind suspendarea se aplic pn la adoptarea ,otrrii !udectore"ti definitive. utoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei nceteaz) a5 la cererea titularului+ b5 la e/pirarea termenului de valabilitate+ c5 n cazul n care apa la care se refer nu a fost folosit n decursul a 3 ani consecutivi+ d5 n caz de retragere. >nstitu#ia competent are dreptul s retrag autoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei dac este necesar realocarea de ap pentru un alt scop n conformitate cu utilitatea public "iAsau cu planul de gestionare a districtului bazinului ,idrografic relevant. 2n cazul retragerii, titularul autoriza#iei are dreptul s ob#in gratuit o nou autoriza#ie pentru folosin#a unui volum ec,ivalent de ap de la o resurs de alternativ ori o compensa#ie calculat pe aceea"i baz legal ca e/proprierea n interes public. -e asemenea, institu#ia competent ini#iaz proces de !udecat de retragere a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei n cazul n care) ( se constat c titularul autoriza#iei nu respect condi#iile de autorizare dup o perioad anterioar de suspendare a autoriza#iei de ma/imum 30 de zile+ ( autoriza#ia a fost cesionat fr respectarea art. 2B din Legea apelor. ;rivitor la prelungirea autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei, titularul poate solicita institu#iei competente prelungirea autoriza#iei n conformitate cu procedura de eliberare a unei astfel de autoriza#ii. Cererea de prelungire a autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei trebuie depus cu cel pu#in 3 luni nainte de e/pirare. >nstitu#ia competent prelunge"te autoriza#ia de mediu pentru folosin#a special a apei, cu e/cep#ia cazurilor n care) a5 ordinea de priorit#i ale planului de gestionare a districtului bazinului ,idrografic aplicabil prevede ca toat apa sau o parte din ea s fie realocat n alt scop+ b5 e/ist alte motive de interes public pentru respingerea cererii de prelungire. ceste restric#ii nu se raport la captarea apei pentru aprovizionarea cu ap destinat consumului uman. 2n cazul n care terenul unui corp de ap, construc#iile ,idrote,nice "i terenurile pe care se afl snt necesare pentru e/ercitarea dreptului de folosin# special a apei, dar nu snt de#inute de solicitantul autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei, acesta trebuie s ob#in dreptul de folosin# a terenurilor "i a construc#iilor ,idrote,nice. -reptul de proprietate

"iAsau dreptul de folosin# a construc#iilor ,idrote,nice "i a terenurilor destinate folosin#ei speciale a apei pot fi dobndite "iAsau cesionate n conformitate cu prevederile Codului civil "i ale Legii privind administrarea "i deetatizarea propriet#ii publice. 0espectiv, organul central al administra#iei publice n domeniul mediului ini#iaz, direct sau prin intermediul institu#iilor subordonate, procese !udiciare de demolare a construc#iilor "i demontare a instala#iilor ,idrote,nice neautorizate situate pe terenul fondului apelor sau pe ape. La fel, darea n folosin# a apelor subterane cu propriet#i potabile n alte scopuri dect cel al alimentrii cu ap potabil "i cu ap mena!er este interzis. 2n zonele n care nu e/ist surse necesare de ap de suprafa#, dar e/ist rezerve suficiente de ape subterane cu propriet#i potabile, 6uvernul poate permite folosin#a acestora "i n alte scopuri dect cel al alimentrii cu ap potabil "i cu ap mena!er. =olosin#a apei subterane se efectueaz numai n baza autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei, ns nu este necesar ob#inerea autoriza#iei de mediu pentru folosin#a special a apei n cazul n care folosin#a apelor freatice se ncadreaz n folosin#a general a apei conform art. 22 al Legii apelor, ce prevede folosin a general a apei.

BIBLIO/RAFIE%
1. Legea nr.272 din 23.12.2011, 1onitorul oficial nr.@1 art Cr ) 2<:, n vigoare la 2<.10.13.

S-ar putea să vă placă și