Sunteți pe pagina 1din 41

Aplicatii Stagiu An III semestru II - 2012 Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte: 1.

1. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii: metoda practicienilor. Denumit i metoda indirect" sau german", metoda practicienilor de evaluare valoarea intreprinderii se determina ca medie simpla sau ponderata a unei valori patrimoniale (ANC) si a uneia prin rentabilitate (CB/i) ! " (ANC # CB i) $ % CB se calculea&a pe seama anilor celor mai resent' la care se aplica o abatere ,de regula de () * pentru anticiparea lui CB+ % i este rata de ba&a cu sau ,ara ma-orare intre $.%.)*+ ANC " /(0.12 + CB " 30/24+ i " ),)40 !/) " (/(0.12 # 30/24 ),)4) $ " ()0).1 % rata ,ara risc ,ara a-ustare+ !// " 5/(0.12 # (30/24 6 ),7) ),)48 $ " $(0)7. % rata ,ara risc si cu a-ustare de ()*+ !/$ " (/(0.12 # 30/24 ),/(.) $ " $$0$44 % rata cu risc ,ara a-ustare+ !/( " 5/(0.12 # (30/246),7) ),/(.8 $ " /70133 % rata cu risc si a-ustare de ()*+ 9e observa ca la !/),!//,!/$ avem un good:ill iar la !/( vem un bad:ill 2. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii: metoda retail. ;etoda retail este o varianta a metodei practicienilor < " ANC # CB = < >nde capacitatea bene,iciar se e6prim prin dividende, iar multiplicatorul capitalistic ? poate lua valorile pre&entate anterior, de regul, coe,icientul bursier @AB sau o serie constant de bene,icii an0 Aici valoarea elementelor necorporale se determin pe ba&a valorii actuale a pro,iturilor viitoare pe un numr de ani (? C CB) i se Dmparte Dn mod egal Dntre vEn&tor si cumprtor0

3. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii: metoda bazata pe good ill valoarea substantial bruta. !aloarea substanFial brut (!9B) repre&int totalitatea mi-loacelor corporale ale Dntreprinderii, anga-ate i organi&ate pentru a reali&a obiectul su de activitate ,r a Fine cont de modul de ,inanFare a acestora0 !aloarea substanFial brut, aa cum s%a mai spus de alt,el, este egal cu totalitatea activului reevaluat cori-at plus valoarea actual a bunurilor pe care Dntreprinderea le ,olosete ,r a ,i proprietar (DncGiriate, Dmprumutate, leasing etc0) minus valoarea actual a elementelor corporale care, dei sunt Dnregistrate Dn patrimoniu, nu se gsesc Dn Dntreprindere0 Cu cEt valoarea substanFial brut este mai mare cu atEt remuneraFia sa va ,i mai puternic micorEnd pro,itul i diminuEnd valoarea good:ill%ului0 De e6emplu, pe ba&a constatrilor diagnosticului de evaluare au re&ultat urmtoarele BilanFul la (/0/$0N se pre&int ast,el Activ Hmobili&ri corporale (0$)) Pasiv Capital 30)))

Iond de comerF 9tocuri CreanFe DisponibilitFi

.)) 1)) /0))) /0$)) 10.))

JbligaFii ,inanciare /0))) JbligaFii ne,inanciare 3)) Di,erenFe de reevaluare /0/)) 10.))

Bata de remunerare a !9B " /.* % @ro,it previ&ional net " l 0))) pe an % Bata de actuali&are "/$* 9e dorete evaluarea Dntreprinderii calculEnd o rent a good:ill%ului redus la . ani0 Avaluarea se ,ace Dn dou etape % evaluarea elementelor corporale+ % evaluarea elementelor necorporale0 Valoarea elementelor corporale: Dn msura Dn care activul a ,ost reevaluat la -usta sa valoare se obFine Activul corporal " 10))) Datorii " /03)) !aloarea elementelor corporale " 301)) Valoarea elementelor necorporale: !9B " 10))) BemuneraFia !9B " 10))) 6 /.* " 4)) " pragul de rentabilitate al Dntreprinderii noastre0 / $ ( 3 . @ro,it previ&ional net /0))) /))) /))) /))) /))) Bemunerarea !B9 /.* 4)) 4)) 4)) 4)) 4)) 9uperpro,it sau rent de good:ill /)) /)) /)) /)) /)) 9uperpro,itul de /)) ,iind limitat la . ani, good:ill%ul va ,i egal cu suma actuali&at a superpro,itului din aceeai perioad 4. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii: metoda bazata pe good ill capitalurile permanente necesare e!ploatarii . !aloarea global a unei Dntreprinderi este egal cu capitalurile necesare pentru a crea o Dntreprindere avEnd aceleai caracteristici ca Dntreprinderea evaluat+ mi-loacele utili&ate de ctre o Dntreprindere sunt constituite din activele imobili&ate plus necesarul de ,ond de rulment (NIB), denumite capitaluri permanente necesare e6ploatrii (C@NA)0 Capitalurile permanente ale Dntreprinderii (capitaluri proprii plus Dmprumuturi pe termen lung) trebuie s ,ie superioare sau egale activului ,i6 corporal net si ,ondului de rulment normativ (NIB)0 Alt,el spus, capitalurile permanente trebuie s ,inanFe&e activul ,i6 net i necesarul de ,ond de rulment (NIB) pentru ca Dntreprinderea s se a,le Dn ecGilibru ,inanciar0 Aceste capitaluri ,ac obiectul unei remuneraFii+ aceast remuneraFie se va compara cu bene,iciul previ&ional pentru a pune Dn evidenF superbene,iciul care va permite calculul good:ill%ului0 @resupunem c avem urmtoarele in,ormaFii despre Dntreprindere % BilanFul la (/0/$0$))N se pre&int ast,el ACKH! @A9H! Imobilizri corporale 1.600 Capital social 2.000 Fond comer 250 Diferene de reeval are 550

!toc ri 500 Creane 200 Disponibiliti ".250

"00 500 600 ".250

#bli$aii financiare %t.&.' F rnizori ( credite

% % %

Necesarul de ,ond de rulment (NIB) 1)) @ro,it net previ&ional .))/an @lanul de ,inanFare se pre&int ast,el

Investitii )F* *amb rsari impr m t +i,loace necesare

1 200 0 100 "00

2 0

5 20 0 100 0 100 0 200 200 0 0

" 4 200 0

"00 400 100 20 0 %C@NA vor ,i remunerate la rata de /.*+ %Benta de good:ill va ,i actuali&at la rata de /$*0 Avaluarea se ,ace Dn dou etape evaluarea elementelor corporale i evaluarea elementelor necorporale0 Avaluarea elementelor corporale Activ corporal (net) (0))) Datorii 7)) !aloarea elem, corporale $0()) Avaluarea elementelor necorporale Calculul C@NA Hmobili&ri corporale nete l 01)) NIB 1)) C@NA " $0$)) Hn ,uncFie de elementele ci,rate din planul de ,inanFare, masa C@NA va evolua Dn . ani ast,el ) / $ ( 3 . C@NA la inceput de an $$)) $$)) $.)) $4)) ())) ($)) ;i-loace necesare ) ()) ()) 3)) /)) $)) C@NA la s,arsit de an $0$)) $.)) $2)) (()) (/)) (3)) Bemunerare C@NA /.* ) (7. 3$) 34. 31. ./) @ro,it previ&ional net ) .)) .)) .)) .)) .)) 9uperbene,iciu ) #/$. #2) #. #(. %/) 9uperbene,iciu actuali&at la ) /// 13 ( $$ %. /$ * LM " /4. !aloarea global a Dntreprinderii !aloarea elementelor corporale $0()) !aloarea elementelor necorporale /4.

!aloarea global $034.

". Studiu de caz privind tabloul de finantare partea I. #. Studiu de caz privind tabloul de finantatre partea II Tabloul de finanare !e bazeaz pe rmtoarele clasificria' Clasificarea elementelor patrimoniale .n tilizri /i res rse 0tilizri *es rse 1 Cre/terea activelor Cre/terea pasivelor 1 Dimin area pasivelor Dimin area activelor b' Diferenierea tilizrilor /i res rselor .n stabile /i temporare Din cate$oria tilizrilor temporare fac parte1 Distrib irea de dividende %)11' .n c rs l e2ercii l i ) 1 3c4iziii de imobilizri corporale 1 C4elt ieli de repartizat as pra mai m ltor e2erciii 1 Dimin area capital rilor proprii 1 *amb rsarea de datorii pe termen l n$ /i medi Din sfera res rselor stabile fac parte1 Capacitatea de a tofinanare 1 Cesi nea sa red cerea activelor imobilizate 1 Cre/terea capital rilor proprii 1 Cre/terea datoriilor financiare pe termen l n$ /i medi 5ablo l de Finanare treb ie sit at .ntre bilan l de desc4idere /i bilan l de .nc4idere al e2ercii l i /i are rmtoarea str ct rTabloul de finanare Utilizri Resurse 1. Dividende distrib ite 1. C 3 F 2. 3c4iziie elemente de activ 2. Cesi ne %red cere' de imobilizatelemente de activ imobilizat a. Imobilizri corporale ". Cre/tere de capital ri b. Imobilizri financiare proprii %aport ri noi .n n merar' ". *amb rsare de datorii 4. Cre/tere datorii financiare financiare Total utilizri Total resurse Creterea FRNG (FRNG) Total Utilizri Total Resurse Structura funcional a Tabloului de Finanare
Utilizri +ii lei Resurse +ii lei

I Variaia fondului de rul ent net !lobal" FRNG # Resurse stabileUtilizri stabile 40"0206 1 Cre/teri de active 16656"6 1 Cre/teri res rse 54 imobilizate br te 76 stabile FRNG # $%&%'%()$ * +((),&,-, # . '')$)(%,- ii lei II Variaia ne/es0 de fond de rul ent total" NFRT # Utilizri totale * Resurse totale 1 Cre/tere de active (180"410 1 *ed ceri de active 0 circ lante totale 76 circ. 2 *ed ceri de pasive 1 2 Cre/teri de pasive 0 4064041 5 NFRT # +1%&$+%-, * $%,$%$+) # . '&%1-+)%+ ii lei II.1 Variaia ne/0 de fond rul de e23l" NFR4 # Utilizri e23l0 * Resurse din e23l0 1 Cre/teri active de ( 1 *ed ceri active 0 e2ploatare 176"61"74 e2pl. 2 *ed ceri datorii de 1 2 Cre/teri datorii 0 e2ploatare 5466700 e2pl. 6 NFR4 # +-,&,+&-$ * )$(,-%%( # . '$++'1&1+ ii lei II.2 Variaia ne/0 de fd rul 5naf0 e23l" NFR4 # Utiliz05naf e23l0 * Res05n afara e23l 1 Cre/teri alte active ( 1 Cre/teri datorii 141265 circ lante "868602 .naf.e2pl. 82 NFR64 # &1(1(%' * +$+'()1' # -+%+$(-1% ii lei III Variaia trezoreriei nete- TN # FRNG * NFRT # TN+ * TN% TN # '')$)(%,- * '&%1-+)%+ # - ))'$$&& ii lei # -$%-(&% '--$'1(

$. Studiu de caz privind flu!urile de trezorerie-metoda directa. Introd cerea 7ituaiei flu2urilor de nu erar %trezorerie' ca o component a sit aiilor financiare an ale %I3! 6'9 obli!atorie .n caz l .ntreprinderilor mari /i o3ional .n caz l .ntreprinderilor mici /i mi,locii %#+F& 1652:2005' permite o analiz dina i/ a ec4ilibr l i financiar9 prin descrierea operai nilor pe tip ri de activiti %e2ploatare9 investiii9 finanare' care a antrenat transformarea patrimoni l i. 3ceast sit aie e2prim evol ia 3oziiei finan/iare a .ntreprinderii fa de sit aia de la .ncep t l an l i9 $ener;nd o dimensi ne ipotetic a 3erfor anelor9 deoarece profit l prezentat la sf;r/it l an l i n coincide c sold l dis3onibilitilor bne/ti la acel moment9 sin$ rele care pot conferi a tenticitate b nei $estionri a .ntreprinderii. !it aia flu2urilor de nu erar ofer informaii referitoare la $rad l .n care diferitele activiti ale .ntreprinderii de$a, flu2uri %e2cedente sa deficite' de n merar9 aceste fl 2 ri fiind str ct rate .n trei cate$orii/) Ilu6uri de numerar din activitatea de e6ploatare+ $) Ilu6uri de numerar din activitatea de investiFii+ () Ilu6uri de numerar din activitatea de ,inanFare0

Situaia fluxurilor de numerar


3n 3n +odificr preced. c rent i I0 F8U9URI :4 NU;4R6R :IN 6CTIVIT<=I :4 49>8?6T6R4 1 <ncasri din v;nzarea de b n ri /i prestarea "46"576 528255 1717862 de servicii 70 80 00 2 <ncasri din redevene9 onorarii9 comisioane 85"66 220406 2107686 /. a venit ri 2 " &li .n n merar ctre f rnizori de b n ri /i 1 1 1 servicii 16687"0 "10"07" 1"""25"0 47 54 6 4 &li n merar ctre an$a,ai9 .n le$t r c 1 1 1 personal l 10""426 1652854 6185266 67 46 7 5 5a2a pe valoarea ad $at pltit 1 1 1 178578 268806 70"1604 71 75 6 3lte impozite9 ta2e /i vrsminte asimilate 1 1 1 475267 878765 146515 " 6 = ) merar $enerat de e2ploatare 461685 26"804 1 74 14 1866816 0 7 Dob;nzi pltite 1 1 1 526115 6467"4 2206176 7 4 8 Impozit pe profit pltit 1 1 1 6""86" 686542 16"5680 7 7 10 Fl 2 l de n merar .nainte de elemente "55576 118"66 1 e2traordinare 77 42 2"62204 6 I0 Flu2uri de nu erar nete din a/ti@itatea de &)))-, ++1&,, 1 e23loatare -$' 2"62204 6 II0 F8U9URI :4 NU;4R6R :IN 6CTIVIT<=I :4 INV47TI=II 1 <ncasri din v.nzarea de teren ri9 cldiri9 1 2120"6 2120"6 instal. /.a active 2 <ncasri /i pli .n n merar din alte activiti 758766 186681 1117047 de investiii 4 " &li n merar pt. ac4izi. de teren ri9 1 1 1 mi,l.fi2e /.a active 2""725 "76266 152441" 10 46 6 4 Dob;nzi .ncasate 26"076 618554 456467 II0 Flu2uri de nu erar nete din a/ti@itatea de in@estiii ''')1) &)(+(+ +&$)())$' $ III0 F8U9URI :4 NU;4R6R :IN 6CTIVIT<=I :4 FIN6N=6R4 1 <ncasri din .mpr m t ri pe termen 1 254""4 "04"670 l n$:*amb rsri %1' 5004"6 26 2 5 2 <ncasri din .mpr m t ri pe termen 1"7758 1"4465 1 4"7"5" sc rt:*amb rsri %1' 27 65 " &li pentr operai ni de leasin$ financiar 1 1 1 5027"7 Den mirea fl 2 rilor

4 3c4izionarea de aci ni 5 Dividende pltite III0 Flu2uri de nu erar nete din a/ti@iti de finanare 6 >fectele variaiei ratei de sc4imb aferente n merar l i /i ec4ivalentelor de n merar Flu2uri de nu erar * Total (I . II . III * ,) ( ) merar /i ec4ivalente de n merar la .ncep t l perioadei # Nu erar i e/Ai@alente de nu erar la finele 3erioadei

5027"7 1 12286 1 1 72226 1 186004 2 -(-(% &,$+-+ '1 '' 1 1 1718017 171620 8 55 "78586 1 0 552442 " 451266 74076" 0 0 -$%-( '--$' &% 1(

12286 1 1766715 '(,&+%1 & 271"4 1$'%$%& "785860 ))'$$&&

%. Studiu de caz privind flu!urile de trezorerie-metoda indirecta. ;etoda indire/t difer .n privina fl 2 rilor de n merar din e23loatare9 care se determin corect;nd rezultatul net c infl enele nor operai ni ce n a caracter monetar %amortizri9 provizioane9 diferene de c rs val tar'9 prec m /i c variaia necesar l i de fond de r lment net %capital l circ lant'. ?a aceste fl 2 ri se ada $ n merar l net al celorlalte activiti9 de nde rez lt nu erarul net total9 la .ncep t l /i sf;r/it l perioadei9 diferena obin t reprezent;nd variaia %&' a fl 2 l i de n merar. '. Studiu de caz privind capacitatea de autofinantare-metoda aditiva. Capacitatea de a tofinantare reflecta potential l financiar de$a,at de activitatea rentabila a .ntreprinderii9 la sf;rsit l e2erciti l i financiar9 destinat sa rem nereze capital rile proprii %prin dividendele datorate' si sa finanteze investitiile de e2pansi ne %partea din profit repartizata prin constit irea rezervelor si a fond l i de dezvoltare' si de mentinere sa re.nnoire %prin amortizari ca veritabila rezerva care permite re.nnoirea imobilizarilor' din e2ercitiile viitoare. ;etoda aditiva permite sa se calcule&e CAI, plecEnd de la re&ultatul e6ercitiului, corectat cu cGeltuielile si cu veniturile care nu au incidenta asupra tre&oreriei Be&ultatul e6ercitiului # CGeltuielile cu amorti&arile # CGeltuielile cu provi&ioanele (din e6ploatare, ,inanciare si e6ceptionale) % !eniturile din amorti&are si provi&ioane (din e6ploatare, ,inanciare si e6ceptionale) # !alorile contabile ale activelor cedate (iesite din patrimoniu) % !eniturile din vEn&area imobili&arilor

% 9ubventiile pentru investitii virate la venituri " Capacitatea de autofinantare


Nr0 crt / Hndicatori Be&umatul net al e6ercitiului !enituri din cesiunea elementelor de activ Beluari asupra provi&ioanelor e6ceptionale Beluari asupra provi&ioanelor ,inanciare !aloarea net contabila a elementelor de activ net cedata Amorti&ari si provi&ioane e6ceptionale calculate Amorti&ari si provi&ioane ,inanciare calculate Amorti&ari si provi&ioane de e6ploatare calculate Capacitatea de auto,inantare /442 2)//((3 /444 7.$(3./ $))) % $//271$3 $))/ $$3177)2

$ ( 3 . 1 7 2 4

) ) ) /((2(13 ) ) 217477$ /72$437/

/71//43/ ) ) /1(2($/3 ) (77)(44) 7)33).4 ./)3$773

) ) (77)(44) $1134( ) ) 72/.11( % .)2)43.2

) ) ) ) ) $322.$33 /)3)47$. .771$177

10. Studiu de caz privind capacitatea de autofinantare-metoda substractiva. +etoda s bstractiva permite sa se realizeze le$at ra dintre cont l de profit si pierdere si tablo l de finantare. Con,orm acestei metode, CAI se calculea&a plecEnd de la e6cedentul brut din e6ploatare(ABA), indicator stabilit Dn cadrul tabloului soldurilor intermediare de gestiune A6cedent brut din e6ploatare (ABA) # Krans,eruri de cGeltuieli (/) # Alte venituri din e6ploatare % Alte cGeltuieli din e6ploatare

N Cota%parte din re&ultatul operatiilor e,ectuate Dn comun ($) # !enituri ,inanciare (a) % CGeltuieli ,inanciare (b) # !enituri e6ceptionale (c) % CGeltuieli e6ceptionale (d) % @articiparea salariatilor la pro,it (() % Hmpo&it pe pro,it " Capacitatea de autofinantare
Nr0crt Hndicatori /442 /444 $))) $))/

/ $ ( 3 . 1 7 2 4

A6cedentul brut din e6ploatare Alte venituri din e6ploatare Alte cGeltuieli din e6ploatare !enituri ,inanciare CGeltuieli ,inanciare !enituri e6ceptionale CGeltuieli e6ceptionale Hmpo&it pe pro,it Capacitatea de auto ,inantare

.1)4((4. 3.7)21 //7/47. /1$24.2. /(72/)44 41$3.4 /4..74)( $/31$)77 /72$437/

3/4((/.) ($4177) 321713 $.).)/)7 (/2.(4(1 $)14/(3) $2.((/7 .)(3.73 ./)3$773

4)$1/.4$ $))4312 411$)4 $/.)))7. 12)4.4.1 $.)3/ 2$$(4($$ /(()3/37 % .)2)43.2

../173/4 /42727$ $3..4(. //$42()) 3(.)43)) 147.$237 (33723$1 ) .771$177

11.

Studiu de caz privind indicatorii de ec(ilibru financiare.

3naliza pe orizontal a bilan l i p ne .n eviden mod l .n care se realizeaz principalele e/Ailibre finan/iare pe termen sc rt /i pe termen l n$ ale .ntreprinderii sa $r p l i de .ntreprinderi9 prin intermedi l nor mrimi c m ar fi- sit aia net9 fond l de r lment9 necesar l de fond de r lment9 trezoreria &e baza abordrii , ridice a bilan l i9 anali/tii financiari determin 7ituaia Net %!)' a .ntreprinderii c a, tor l relaiei7N # 6/ti@e * :atorii totale >c4ilibr l financiar al .ntreprinderii rez lt din confr ntarea maselor mari ale bilan l i- Fond l de * lment %F*' c )ecesar l de Fond de * lment %)F*'9 din care rez lt 5rezoreria %5'. 3cest ec4ilibr este determinat conform concepiilor de prezentare a bilan l i- optica financiar /i optica f ncional. FRF = Ca3italuri 3er anente %Capital ri proprii ( Datorii pe termen l n$ /i medi ' ( &rovizioane pentr risc ri /i c4elt ieli @ Ne/esar 3er anent %3ctive imobilizate nete'. Calc l l /i analiza fond l i de r lment

)r Hndicatori . crt (mii lei) . 1. Capital ri proprii 2. ". 5. 6.

A6erciFiul ,inanciar @recedent C rent

3bateri %AB'

Indici %C' 10590 " 1505 1"294 0 21595 8695

4257"5" 6401410 214"056 05 75 7 Datorii c scadena peste 1 748""27 1268061 11841"7 an 66 48 3ctive imobilizate %3i' ""41"41 442"866 1072625 12 6" 61 Fond Rul ent 3ro3riu %F*p' 8160118 1866444 (10604" %11"' " 12 218 Fond de Rul ent strin %F*s' 1 1 (111512 %21"' "2564067 "1447848 77 4 6

)ecesar l de Fond de * lment desemneaz nevoile financiare $enerate de e2ec tarea nor o3eraiuni re3etiti@e care comp n cicl l de e2ploatare c rent %c mprri9 v;nzri9 pli salarii'9 al cr i total treb ie acoperit cel p in parial de res rse stabile %Fond l de * lment )et'. NFR # Ne/esiti /i/li/e * Resurse /i/li/e9
)r Hndicatori cr (mii lei) t 1. 3ctive circ lante 2. C4elt ieli .n avans ". Casa /i cont ri la bnci 4. 5otal I %1 ( 2 @ "' 5. Datorii c scadena de p;n la 1 an 6. Credite bancare de trezorerie 6. Denit ri .n avans 7. 5otal II %5 ( 6 ( 6' 8. Ne/ de fd de rul ent %NFR' %4 @ 7' A6erciFiul ,inanciar @recedent C rent 3bateri %A B' Indici %C' 15690 " 67925 "49"1 15796 2 7197" 1

""05620 5156826 1752"05 56 00 44 1802866 1478065 1 41"781 74076"0 2774286 1 55244"" "240562 514"56" 180"010 82 67 76 2267"46 1764"26 1 70 1" 4140186 6 1 1 1 44"5721 5186"6" 2"22605 1816"00 01 76 8167568 "226662 1 82

661552 11691 6 1 72951 4064041 5 2"08715 "5196 01 5

5rezoreria )et %5)' poate fi determinat pornind de la e$alitatea de bilan 6/ti@ # >asi@ care cond ce la confr ntarea fond l i de r lment %F*' c necesar l de fond de r lment %)F*'9 din care rez lt ec4ilibr l financiar al .ntreprinderii9 fiind n rez ltat al operai nilor ce afecteaz toate post rile de bilan /i rez lt;nd din lect ra pe orizontal a bilan l i finan/iar9 respectiva' a prii s perioare- 5) = F* @ )F*E

b' a prii inferioare- 5) = Disponibiliti @ Credite de trezorerie sa 5) = 5rezoreia activ @ 5rezoreria pasiv. 12. Studiu de caz privind bilantul economic. )ilan* economic

Nr0 A6erciFiul ,inanciar r;nd &receden C rent t A. Active imobilizate - total 01 33+13+ ++23'# 112 #$3 I. Imobilizri necorporale 02 112726 661576 II. Imobilizri corporale 1 total 0" """8601 44156"8 61 62 III. Imobilizri financiare 04 61114 61114 ). Active circulante - total 05 330"#2 "1"$'2 0"# #00 I- !toc ri 1 total 06 14185"1 1220668 7" 57 II. Creane 1 total 06 1702001 "80740" 4" 45 III- Investiii financiare pe termen sc rt 07 1 1 H!0 Casa i conturi la bnci )4 23)27() $223$47 C. Cheltuieli n avans /) !"#$"%% !&'"#() *. *atorii ce trebuie pltite p+n la ! an // $$(',&%'# !'%&,$(!, -. Active circulante nete. respectiv datorii /$ !##!"&)$! ,$)%)!)'" curente nete (). # /) = // = /1) F. Total active minus datorii curente()/ # /$) /( &,&,$'%,, (%'#&'$%$ /. *atorii ce trebuie pltite peste ! an /3 '&",,$' !$("#(!(( 0. Provi1ioane pentru riscuri 2i cheltuieli /. % % 3. Venituri n avans /1 &&,)'$! )!"(,(, 4. Capital 2i re1erve /7 &&'$"##(% %,&&&'%'$ H0 Capital (subscris vrsat) /2 .4/44$$1 $4.441/(/ HH0 @rime de capital /4 % % HHH0 Be&erve din reevaluare $) $3.32$$$) 4./13../ H!0 Be&erve $/ /3(1)21() $3($22))) !0 Be&ultatul reportat = 9old C $$ % $2/37/73 % 9old D $( $$3.377/ $$3.377/ !H0 Be&ultatul e6erciFiului = 9old C $3 3)117147 ./(23)34 5eparti1area profitului $. &#%%(%"( )!,'&#&" Total capitaluri proprii (/2 # $) # $/ # $$ = $() $1 &$)',),#) %&#!&!#') Patrimoniul public $7 % % Capitaluri 6 total ($1 # $7) $2 &$)',),#) %&#!&!#')

Denumirea indicatorului (mii lei)

Studiu de caz privind bilantul functional. Bilan fun/ional 3ctiv = Utilizri &asiv = Resurse
I. Fun/ia de in@estiii ID0 Fun/ia de finanare

13.

,tiliz-ri stabile brute II. Fun/ia de e23loatare /0 Activ circulant de e6ploatare $0 Activ circulant Dna,ara e6ploatrii III0 Fun/ia de trezorerie Activ circulant ,inanciar (DisponibilitFi) 5otal 3ctiv

5esurse stabile 7durabile8 /0 Capitaluri proprii 2. Datorii financiare stabile II. Fun/ia de e23loatare 1. Datorii de e2ploatare 2. Datorii .n afara e2ploatrii 5otal &asiv

)ilan*ul func*ional
Active . ,tiliz-ri %valoare br t'%mii lei'1 I. Fun/ia de in@estiii ,tiliz-ri stabile A. Active imobilizate brute 1. Imobilizri necorporale 2. Imobilizri corporale ". Imobilizri financiare II. Fun/ia de e23loatare ).Active circulante de e!ploatare 1. !toc ri 1 total 2. Creane comerciale Active circ. /n afara e!ploat-rii 3lte creane 0. 0(eltuieli /n avans III- Fun/ia de trezorerie Activ circulant financiar Casa /i cont ri la bnci >2ercii l financiar &receden C rent t "0$'+3 ##% 166646 5066048 06 61114 31#1'% 333 14185"1 7" 1642451 50 "'"+'' 3 585488" 1'02'# # #%""0$ 3"+ 816041 6745"01 88 61114 "02'$3 #0% 1220668 57 "708056 50 ''3+#' " 88"4685 1+%'0$ "

1otal Active valoare brut2asive . 3esurse %mii lei' ID0 Fun/ia de finanare 3esurse stabile 1. Capital ri proprii 1 Capital 1 *ezerve 1 total 1 *ez ltat l reportat

%+"1++ 2'2$00 0 $ 74076"0 2774286 %+0+0% 1202$%' #'0 02' >2ercii l financiar &receden C rent t #0%13% 10111"% 1%' '+3 4257"5" 6401410 05 75 5818822 2858861 6 "1 "780807 "404525 50 51 1 ( 2245466 "68240"

1 1 *ez ltat l e2ercii l i%nerepartiz' 2. 3mortismente /i provizioane ". Datorii financiare stabile %F1 an' II0 Fun/ia de e23loatare 1. Datorii de e2ploatare 2. Datorii .nafara e2ploatrii ". Credite bancare c rente I. 4enituri /n avans 16"7085 56 748""27 1"25505 58 8527412 1 ++3"%2 1
'&#&#'%"#

1 24"1106 71 1268061 66 6602100 0 1084116 17 "1'$3$ 3


!$#$('"#$"

Total Resurse

Studiu de caz privind bilantul financiar. Bilan finan/iar 3ctiv = Ne/esar &asiv = Resurse Ne/esar 3er anent Ca3italuri 3er anente %Cp' 3ctiv imobilizat net F 1 an 1. Capital ri proprii %C' Ne/esar te 3orar 2. Datorii c scadene F 1 an 1. 3ctiv circ lant net G 1 an Resurse te 3orare 2. Imobilizri financiare G 1 an 1. Datorii c scadene G 1 an ". Disponibiliti %5rezorerie 2. Credite bancare activ' %5rezorerie pasiv 5otal 3ctiv 5otal &asiv

1+.

Active . 5ecesaruri nete %mii lei' ;iCloa/e /u durata D + an A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale II. Imobilizri corporale III. Imobilizri financiare ;iCloa/e /u durata E + an

>2ercii l financiar &receden t &&$+&$+ +' 33+13+ 112 112726 """8601 61 61114 &&%),'% C rent $$'&1,, (& ++23'# #$3 661576 44156"8 62 61114 )+)(1',

). Active circulante I. !toc ri 1 total II. Creane 1 total III- Invest. financiare:termen sc rt ID- Casa /i cont ri la bnci 0. 0(eltuieli /n avans

), 330"#2 0"# 14185"1 7" 1702001 4" 1 74076"0 1'02'# #

%% "1"$'2 #00 1220668 57 "80740" 45 1 2774286 1+%'0$ "

1otal Active 5ete 2asive . 3esurse %mii lei'

3esurse cu scaden*a 61an


7. 0apital 8i rezerve I. Capital II. &rime de capital III. *ezerve din reeval are ID. *ezerve 1 total D. *ez ltat l reportat 1 !old C 1 !old D DI.*ez ltat l e2ercii l i 1 !old C *epartizarea profit l i 1otal capitaluri proprii H.&rovizioane pt.risc ri1 c4elt ieli I. Datorii pe o perioad F 1 an D. Datorii pe o perioad de 1 an 1otal datorii

###"'' '"'#$% 13+ 3+% >2ercii l financiar &receden C rent t $&$&'-, (,-%$-' && ,' +2"%3" 30" 5818822 6 1 2454722 20 14"6076 "0 2245466 1 4066668 6 4066668 6 +2"%3" 30" 1 748""27 2267"46 70 23#32% 00% #+01+1 0%" 2858861 "1 1 8516455 1 2452770 00 2614616 4 2245466 1 51"7402 8 51"7402 8 #+01+1 0%" 1 1268061 66 1764"26 1" 31+33' %'0

I. 4enituri /n avans 1otal 0apitaluri

++3"%2 1 ###"'' 13+

"1'$3$ 3 '"'#$% 3+%

1".

Studiu de caz privind rentabilitatea9 lic(iditatea si solvabilitate.


)r. crt. Indicatori %mii lei' >2ercii l financiar &recede nt "06268 5"50160" 0 090564 C rent 3bateri Indi ci %A B' %C'

1. +ar,a comercial %+c' 2. Cifra de afaceri %C3' ". R+ # ;/FC6 %1:2' %C'

4. >2cedent l br t din e2ploatare 1161667 %>J>' 17 5. R' # 4B4FC6 ($F') %C) 21961 6. *ez ltat l din e2ploatare %*e2p' 6. R& # Re23FC6 %6:2' %C' 10"0065 77 18925 "671445 1 6906 4066668 6 6960 50684"6 67 1711148 18 16976 7404076 80 1"972 12925 097766 12925

7. Capacitatea de a tofinanare %C3F' 8. R$ # C6FFC6 (-F') %C' 10. *ez ltat l net %*net' 11. R) # RnetFC6 %10:2) %C'

12. 3ctiv imobilizat br t %3ibr' 1". )ecesar fond r lment de e2pl. %)F*>' 14. Re1 = >J>:%3i br()F*>'K4: %12(1"'L 15. 5otal activ br t %3br' 16. Re' # 4B4F6br%4:15' %C' 16. Re& # Re23F6br %6:15' %C'

17. &onderea rez. e2pl..n >J> %!*e2p = 6:4' 18. Re& # Re' G 7Re23 %16M17' %C'

67"650 466"61 1559 0 67"516"5 247501" 1469 4 24 4 09100 090426 1649 2 14875816 ""682" 1289 5 46 0 18912 1 2958 7790 7 8460716 1 8197 2 7"8842 6 12906 1 6917 6296 1 4666784 886448 1269 4 " " 6910 1 0986 7694 51"7404 10616" 1269 8 52 " 6956 1 1904 769" 1 675506"5 16656"6 1"49 4 76 8 422244" 241128" 2""9 10 81 1 1"95" 1 "9"" 7092 5 12026780 "62"70" 14"9 28 "8 1 12946 1 19"6 8091 6 6976 1 49"8 6491 6 096"1" 1 6191 092554 8 6976 1 49"8 6491

20. *ata rentabilitii venit rilor*v = 6:2 21. )r. rotaii active- )a = 2:15 22. 3ctive circ lante %3c' 2". )r. rotaii active circ lante)ac = 2:21 24. &ondere active circ lante- !ac = 21:15 25. Re& # R@ G Na %20M21' %C' 26. Re& # R@G Na/G 7a/ %20M2"M24' %C'

18925 096"66

12906 096514

""24650 5162716 22 65 196082 195146 09"856 12925 12925 094"00 6976 6976

6 1 6917 6296 1 090147 1029 " 1747166 1559 5" 6 1 8491 090845 2 090"44 1079 6 1 49"8 6491 6 1 49"8 6491 6

Calculul ratelor de solvabilitate 9 lichiditate


)r. *ate de solvabilitate 1 lic4iditate crt . I. Ratele de sol@abilitate 1. 3)C = 3ctiv @ Datorii %F 0' 2. " 4. 5. 6. 6. 7. 8. 10. 11. 1. 2. ". >2ercii l financiar &receden t C rent %A B' 3bateri C Indici

4"02611 645""74 215066"" 1509 26 57 2 0 *sp = Capital propri :&asiv 0964 0966 ( 090" 1049 %F 095' 6 *s$ = 3ctiv:Datorii totale %F 2972 "905 ( 092" 1079 1' 2 *s$1 = C:D pe termen l n$ %F 5091" 5900 1 4591" 8987 1' *s$2 = C3F:D pe termen l n$ 4945 "964 1 0961 7490 5 *d = D:C %?F' 095482 094761 1 090621 7796 *dtl = Datorii pe term.l$ :C 0902 0920 ( 0917 100 0 Cd = C:Cpermanent %F 095' 0987 097" 1 0915 7496 Cr = C3F:D %F 0925' 09160 09152 1 09007 8"96 5 *cf = C4fin:*e2p 0954 09"2 1 0922 5892 6 *cf1 = C4fin:C3 %G 090"' 0910 0904 1 0906 4090 II. Ratele de li/Aiditate F*F = 3circ @ D pe term.sc. 1001845 "256515 2254560 "259 %F 0' 21 78 67 02 *l$ = 3circ:D pe term.sc rt 194" 2960 ( 1926 17797 %F 1' 1 *lr = %3circ 1 !toc ri':D pe 097" 2912 ( 1928 25594 term sc. 2

4. *li = Disponib.:D term sc rt %F 092'

090"6

09015

1 09022 4095 5

1#.

Studiu de caz privind vitezele de rotatie.

3ndicatorii vite1ei de rotaie a activelor circulante


)r. >2ercii l financiar 3bateri Indici Hndicatori crt &recede C rent %A B' %C' . nt 1. 3ctive circ lante @ total%!m' 1 ""0562 51568" ( 1569 mil.lei 1752"1 1 2. Cifra de afaceri %C3' @ mil. lei 5"5016 67"517 (24750 1469 2 4 ". Nu rul de rotaii %)' %2:1' 1962 1952 1 0910 849" 5 4. D rata an l i financiar %5' 1 "60 "60 1 100 zile 5. :urata unei rotaii %Dz'@ 22292 2"697 ( 1496 1069 zile:rot %4:"' 6 6. 6/ti@e /ir/ la +%%% C6 %3c'1 6169" 65698 ( 4096 1069 %1000:)' 6

!(. Studiu de ca1 privind duratele de rotatie.

1' ) mar l de rotatii ale activelor-

%rotatii' si9 respectiv-

D rata nei rotatii-

%zile:rotatie'E

2' ) mar l de rotatii ale capital rilor proprii-

%rotatii' si9 respectiv-

D rata nei rotatii-

%zile:rotatie'E

"' ) mar l de rotatii ale activelor circ lante.n care-

&onderea activelor circ lante .n activ %$rad l de lic4iditate'E

D rata nei rotatii-

%zile:rotatie'E

4' ) mar l de rotatii ale stoc rilor.n care-

%rotatii'9

!m = !toc l medi =

D rata nei rotatii-

%zile:rotatie'E

5' ) mar l de rotatii ale creantelor-

%rotatii'E

D rata %termen l' de rec perare a creantelor-

%zile'E

6' ) mar l de rotatii ale f rnizorilor-

%rotatii'E

D rata %termen l' de plata a f rnizorilor-

%zile'.

) mar l de rotatii %)' al n i post de bilant compara n fl 2 de activitate %v;nzari9 aprovizionari1c mparari' c elemente de patrimoni %activ l total9 activ l circ lant9 capital l total9 capital l propri ' .ncredintate .ntreprinderii9 indic;nd intensitatea c care este valorificat patrimoni l .ntreprinderii. D rata .n zile %l ni9 ani' a nei rotatii %D'9 .n relatie inversa c n mar l de rotatii9 reflecta rapiditatea nei .ncasari %plati'- n decala, .ntre termen l de rec perare a creantelor si termen l de plata a f rnizorilor poate fi benefic pe termen sc rt9 cresc;nd lic4iditatile .ntreprinderii.

) mar l de rotatii

>2erciti l financiar

D rata nei rotatii

>2erciti l financiar

1.)r.rotatii active %)a' 2.)r.rot. cap.proprii %)c' ".)r.rot. active circ%)ac' $4.)r.rotatii stoc ri %)s' 5.)r.rotatii creante %)cr' 6.)r.rotatii f rnizori %)f'

&rece d. 09702 19256 19617 "9668 29868 49518

C re %zile' nt 09716 D rata nei rotatii %Da' 19224 D rata nei rotatii %Dc' 19518 D rata nei rotatii %Dac' 69417 D rata nei rotatii %Ds' 29004 5erm.rec p.creant e %Dcr' 49148 5erm.plata f rnizori %Df'

&rece d. 44797 6 27696 2 22294 8 85951 12192 5 68965

C re nt 44191 6 28491 2 2"698 8 56908 16896 4 76965

1%.

Studiu de caz privind soldurile intermediare ale gestiunii.

Aste un model de regrupare i restructurare a po&iFiilor din contul de @ro,it i pierdereO pentru anali&a re&ultatelor09ituaFia contului relev metodologia de calcul i anali& a re&ultatului e6erciFiului0 BelaFiile delimitate Dn acest sens sunt a) :ar;a comercial " !enituri din vEn&ri de mr,uri % Costul mr,urilor vEndute b) Producia exerciiului " !enituri din vEn&area producFiei # !ariaFia producFiei stocate # @roducFia de imobili&ri c) Valoarea adu<at " @roducFia e6erciFiului # ;ar-a comercial = Consumul e6erciFiului provenit de la terFi din care !aloarea adugat net " !aloarea adugat % Amorti&ri din e6ploatare d) -xcedentul brut din exploatare " !aloarea adugat # 9ubvenFii de e6ploatare % Hmpo&ite,ta6e i alte vrsminte = CGeltuieli de personal e) 5e1ultatul exploatrii " A6cedentul brut de e6ploatare # Alte venituri din e6ploatare % CGeltuieli de e6ploatare cu amorti&rile i provi&ioanele = Alte cGeltuieli din e6ploatare ,8 5e1ultatul current Dnainte de impo&itare " Be&ultatul e6ploatrii # !enituri ,inanciare = CGeltuieli ,inanciare g) 5e1ultatul excepional " !enituri e6cepFionale # CGeltuieli e6cepFionale G8 5e1ultatul exerciiului " Be&ultatul current Dnainte de impo&itare #/% Be&ultatul e6cepFional % Hmpo&itul pe pro,it

)r. rd.

Denit ri9 c4elt ieli /i rez ltate %milioane lei'

1. 0ifra de afaceri net-

>2ercii l 3bateri Indi financiar ci &recede C rent %A B' %C' nt "3"01 $%3"1 :2+%" 1+#9 # % 02 +

&rod cia v;nd t %&v' Denit ri din v;nzarea mrf rilor 2. 4aria*ia stocurilor %ct. 611' a. 1 !old C b. 1 !old D ". &rod cia imobilizat %&i' 4. 3lte venit ri din e2ploatare 4;5I1,3I <I5 ;=2>?A1A3; -1?1A>%1 ( 2a 1 2b ( " ( 4' 5.a.C4elt.c mat.prime ( mater. cons mabile 3lte c4elt ieli materiale b. 3lte c4elt9 din afar %c ener$ie ( ap' C4elt ieli privind mrf rile%ct. 606' 6. C4elt ieli c personal l a. !alarii b. C4elt ieli c asi$ rrile /i prot. social 6.a 3, starea val. imobiliz.corp.( . necorporale a.1. C4elt ieli 6.b. 3, starea valorii activelor circ lante b.1. C4elt ieli %(' b.2. Denit ri %1' 7. 3lte c4elt ieli de e2ploatare 7. 1 7. 2 7. " C4elt ieli privind prestaiile e2terne C4elt.c alte impozite9 ta2e9 vrsminte C4elt. desp$ biri9 donaii9 active cedate 0@;>1,I;>I <; ;=2>?A1A3; 11?1A> 5-=>?TAT>? *3@ -AP?BATA5-

5"0551 666"74 4465 - +'2+ 50068 5488" 587 4417 "3"10 % 218786 4784 48"06 4157 112265 66140 "5125 10000 10000 65" 65" 1 ""828 21448 5555 6824 +3210 0 10300 % 1

(2467 1469 "" 5 61"4 ( 1668 1"69 4 - 1%2 %''+' %"02" # 286"6 1 204"2 6092 118576 ( 2169 6458" 4 2254 ( 1656 "669 7 4604 ( 176 1049 2 $00+2 :1#"3 1309 " 1$ ' 286066 ( 1"49 66168 6 2768 1 2015 5791 47420 1 776 8792 5"50 ( 1182 1279 6 152105 ( 1"59 "8740 5 186472 (120" 2569 42 0 4462" ( 8487 1269 0 50445 ( 5049 40445 4 50445 ( 5049 40445 4 766 ( 22" 1"49 1 2217 ( 1565 2""9 6 1"42 ( 1"42 1 48666 ( 1469 156"7 4 "2682 ( 1529 1124" 4 7441 ( 2776 1519 8 75"4 ( 1610 12"9 2 #0"%1 :1$3$ 1+09 $ 1$ 2 '+#0% - %+00 '09' 1 1 1

8. Denit ri din interese de participaie

1 Denit ri din dob;nzi 0. 1 3lte venit ri financiare 1. 4;5I1,3I AI5A50IA3;-1?1A> 1 2. 1 ". 1 4. 1 5. 1 6. 1 6. 1 7. 1 8. 2 0. 2 1. 2 2. 3, starea valorii imobiliz. financiare C4elt ieli privind dob;nzile 3lte c4elt ieli financiare 3;B,>1A1,> 0,3;51 3;B,>1A1,> ;=13A?3<I5A3 4;5I1,3I 1?1A>; 0@;>1,I;>I 1?1A>; 3;B,>1A1,> )3,1 Impozitul pe profit 3;B,>1A1,> 5;1 A> ;=;30ICI,>,I AI5A50IA3 3;B,>1A1,> 2; A0CI,5; - de baz- diluat

287 26"8 30'$ "0776 4525 18787 "0$'# "3%20 + +%$+0 % "0$'# 1012% +0##% 0913$ 0913$

( 45" 2529 0 4780 ( 2151 1679 5 "#+1 : 1%29 2"++ 1 1 1 "0776 1 6007 ( 247" 15497 2"852 ( 4054 1209" #'2%' : 13#9+ 1%+'3 -

651

$0#0# :1#$% 13192 # #2 #3#$$ :1+'3 1309# $ #' #'2%' : 13#9+ 1%+'3 1$'0" : 1$#9% $$$$ "13%+ : 12#93 10$1# 091$+ 091$+ : 20090 0913$ 20090 :0913 $

!t di l mod l i de determinare a rez ltat l i constit ie preamb l l analizei rentabilitii9 al analizei financiare9 al dia$nostic l i financiar /i al eval rii .ntreprinderii. &ornind de la rez ltat se define/te capacitatea de a tofinanare a .ntreprinderii9 a tofinanarea /i concept l de cas41floN9 care s nt la ori$inea concept l i de flu2 de trezorerie.
)r. crt . 1. D;nzri de mrf ri %Dmf' !old ri intermediare de $esti ne %milioane lei' >2ercii l financiar &recede nt 4465 4157 &%( 5"0551 C rent 61"4 5"50 (-$ 666"74 3bateri %A B' ( 1668 ( 1182 . $(( ( 2467"" Indici %C' 1"69 4 1279 6 +))H % 1469 5

2. Cost l mf rilor v;nd te %C4mf' ". ;arCa /o er/ial %+c'%112' 4. &rod cia v;nd t %&v'

5. Cifra de afa/eri net %C3' %1(4' 6. Dariaia stoc rilor %AB!' 6. &rod cia imobilizat %&i' 7. >rodu/ia e2er/iiului%&e2' %4(6(6' 8. Cons m ri intermediare %Ci' 1 0. 1 1. 1 2. 1 ". 1 4. 1 5. 1 6. 1 6. 1 7. 1 8. 2 0. 2 1. 2 2. 2 ". 2 4. " 0. (/ 0 Valoarea adu!at %Dad' %"(718' ( ! bvenii de e2ploatare 1 3lte impozite /i ta2e 1 C4elt ieli c personal l = 42/edent brut de e23loatare%>J>' ( 3lte venit ri din e2ploatare 1 3, stare valori imobilizri 1 3lte c4elt ieli de e2ploatare = Rezultatul din e23loatare %*e2p' Denit ri financiare 1 C4elt ieli financiare = Rezultatul finan/iar %*fin' Rezultatul /urent (R/rt)%17 ( 21' Rezultatul e2traordinar %*e2tr' Rezultatul brut %*br'%22 (2"' 1 Impozit l pe profit " Rezultatul net (Bnet)($3 % ())

)&)%+, 1 4824 587 )','') 282546 '&&1-( 1 5555 112265 ++,+,( 4417 10000 6566 +%&%%"086 55"08 - )''+' )%(1, 1 )%(1, 10127 $%,,-

(-&)+-

. +$,H '$-)%' $ 1 78848 1 75025 1726 2254 ( 1656 "669 7 ,-1,-. +&+H +,&$,& % "70066 ( 1289 76521 8 &+%$%) . +&'H (,$+, 1 1 1 7441 152105 +$1-)1 4604 50445 8410 1$,%5641 ( 2776 ( "8740 . &&,1' ( 176 ( 40445 ( 17"" - -$%% ( 2544 1519 8 1"59 5 +'1H % 1049 2 504 1249 2 1+H1729 1 5598

"0860 1 24"48 - ')&+1 ,1'-1 1 ,1'-1 16805 )+&-$

. $-H) ',-1& . +&,H$ +-$1& 1 1 . +-$1& ( 6666 . +%(+, +&,H $ 1669 7 +',H &

!". Studiu de ca1 privind fu1iunea prin reuniune. Fu1iunea prin reuniune 7A si C se di1olva si apare C8 Despre societFile A i B se cunosc urmtoarele in,ormaFii
-lemente A C

CGeltuieli de constituire (valoare brut) Amorti&area cGeltuielilor de constituire CGeltuieli de constituire (valoare net) Hmobili&ri corporale (valoare brut) Amorti&area imobili&rilor corporale Hmobili&ri corporale (valoare net) Hmobili&ri ,inanciare 9tocuri ClienFi (valoare brut) A-ustarea valorii creanFei clienFi ClienFi (valoare net) Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Credite pe termen lung Iurni&ori Datorii ,iscale Creditori diveri Total *atorii Capital social Be&erve Be&ultat reportat Total Capitaluri propriiD*atorii

3.0))) (/.0)))) ()0))) .077)0))) (/0$()0)))) 30.3)0))) /.)0))) $/)0))) /0)))0))) % /0)))0))) /)0))) /$)0))) %.#%#.### $0)1)0))) 4()0))) /0$3)0))) .7)0))) &.'##.### 2))0))) (2)0))) acFiuni) ())0))) /1)0))) %.#%#.###

1.0))) ($.0)))) 3)0))) $03(.0))) (/0/$.0)))) /0(/)0))) (3)0))) .))0))) 44)0))) (4)0)))) 4))0))) .)0))) 7.0))) ,.$!).### 3$/0))) /.30))) 1()0))) $)0))) !.$$).### /0)))0))) (/))0))) acFiuni) 7.)0))) $3)0))) ,.$!).###

9ocietatea A i B ,u&ionea& prin reuniune0 AcFionarii societFii A deFin 3$* din capitalurile noii societFi C iar acFionarii societFii B, restul de .2*0 Activele societFilor A i B au ,ost evaluate ast,el (la valoarea brut)
A B Hmobili&ri corporale 10/$)0))) $0.3)0))) Hmobili&ri ,inanciare /7)0))) ().0))) ;r,uri /.)0))) ./70))) ClienFi 4.)0))) 4.20))) Iond comercial //)0))) /4.0))) 9 se contabili&e&e ,u&iunea prin reuniune0 /) Kabloul de evaluare a aporturilor la capitalul societatii C Alemente A absorbanta B absorbita calcule aport calcule aport P proprii /0$1)0))) /044)0))) (%) active ,ictive % ()0))) % 3)0))) cGeltuieli de constituire (") ANC /0$1)0))) = ()0))) " /0$()0))) /044)0))) = 3)0))) " /04.)0))) /04.)0))) #/% corectii de /0$()0))) valoare # (.)0))) # /).0))) # $)0))) % (.0))) imobili&ari % .)0))) # /70))) corporale % 1)0))) % imobili&ari # //)0))) ($ ,inanciare creante % # clienti /4 stocuri % .0 mar,uri )) ,d )

comercial (nu e6ista in bilant, trebuie sa%l recunoastem) (") ANC cori-at / nr0actiuni (") !mi

/01))0))) 2)0))) actiuni $) lei/actiune

$0$))0))) /))0))) actiuni $$ lei/actiune

$8 calculul raportului de paritate 5p nu ni se spune care e valoarea nominala a actiunilor lui C (daca se dadea, foloseam acea valoare) numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A " /01))0))) / /) lei " /1)0))) actiuni numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B " $0$))0))) / /) lei " $$)0))) actiuni Bp A/C " nr0actiuni A / nr0actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A " 2)0))) / /1)0))) " Q Bp B/C " nr0actiuni B / nr0actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B " /))0))) / $$)0))) " ./// Nu rezulta prima de fuziune, pt ca este momentul constituirii , momentul initial, pt ca val.nominala a actiunilor C = val.nominala a actiunilor B = val.nominala a actiunilor A

SOCI !A! A A
elemente 5rsf de active Desc.$esti ne calc l 60"0000 ( "60000 = 6.400.000 Ct.201 an lare activ fictiv9 diferenta in 657" inre$istrari ctb 461.01 = 657" 6.400.000 6."05.000 C = 6."05.000 1.2"0.000 271 5.660.000 15.000 270 45.000 150.000 6060000 10.000 Inc4iderea ct c4elt si ven 5rsf. datorii 1212 rez ltat din lic4idare "61 210.000 4111 1.000.000 657" 461 C 212 201 262 elemente 5rsf de active Desc. $esti ne

calc l ".165.000 ( 250.000 = "

Ct.201 an lare activ fictiv

5rsf O proprii

5121 120.000 657" = 1212 6.400.000 1212 = 657" 6.060.000 rez lta !fC 1212 = "40.000 C 461.01 4.700.000 162 2.060.000 402 8"0.000 442 1.240.000 462 560.000 C 456 1.600.000 1012 700.000 106 "00.000 116

Inc4 ct c4elt si ven 5rsf. datorii

1212 rez ltat din lic4idar

5rsf O proprii

!oldarea ct 456 si 461.01

1.600.000 e 3)C al l i 3

160.000 1212 "40.000 456 = 461.01 1.600.000

!oldarea ct 456 si 461.01

2.200.000 e 3)C al l i J

!#CI>535>3 J
calc l inre$istrari ctb ".165.000 461.01 = 657" ".425.000 ( 250.000 = "425000 Ct.201 4."86.500 C = C an lare 4."86.500 activ 1.125.000 271 212 fictiv9 2.4"5.000 diferenta 25.000 270 201 in 657" 65.000 262 "40.000 "61 500.000 80.000 408 4111 880.000 ".156.500 657" 461 50.000 5121 65.000 1212 657" = 1212 ".425.000 rez ltat 1212 = 657" ".215.000 din rez lta !fC 1212 = 210.000 lic4idare C 461.01 1.225.000 162 421.000 402 154.000 442 6"0.000 462 20.000 C 456 2.200.000 1012 1.000.000 106 650.000 116 240.000 1212 210.000 2.200.000 456 = 461.01 2.200.000 e 3)C al l iJ elemente Constit irea C! calc l inre$istrari ctb 456 = 1011 ".700.000 3 3 1.600.000 J J 2.200.000 fd 66"0000 110.000 6120000 160.000 150.000 850.000 10.000 120.000 C = 206 212 262 "22 4111 461 5121 C 66"0000 162 2060000 401 8"0000 442 1240000 462 560000 456 27"0000

&rel area aport rilor l i 3 %3)C 3'

206 = comercial

456 c dif

*e$ larizare C!

1011 = 1012 1.600.000

!imilar9 prel area aport rilor l i J

4640000 185000 2540000 "05000 516000 857000 50000 65000

C = C 4640000 206 162 461000 212 401 154000 262 442 6"0000 "61 462 20000 4111 456 ""65000 461 5121

*e$ larizare C!

1011 = 1012 2.200.000

20. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbtie: societatea absorbanta este independent fata de societatea absorbita. Fu1iune prin absortie 7societati independente8 BilanFul societFilor A (absorbant) i B (absorbit) Dnainte de ,u&iune se pre&int ast,el
;lemente Hmobili&ri necorporale (concesiuni la valoare brut) Amorti&area imobili&rilor necorprale Hmobili&ri corporale la valoare brut Amorti&area imobili&rilor corporale ;r,uri ClienFi A-ustarea valorii creanFelor clienFi Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Credite pe termen lung Iurni&ori Datorii ,iscale Creditori diveri Total *atorii Capital social Be&erve Total Capitaluri proprii A 1)0))) (/.0)))) $))0))) ($)0)))) .)0))) /$.0))) ($.0)))) 70))) 3)0))) &$$.### /))0))) ()0))) /)0))) $0))) !&$.### $()0))) ($()0))) acFiuni) .)0))) $'#.### ) .0))) (/0)))) $)0))) (.0)))) /.0))) /.0))) (70)))) /0))) 20))) )!.### /.0))) .0))) (0))) /0))) $&.### $/0))) ($/0))) acFiuni) 10))) $(.###

Activele celor dou societFi au ,ost evaluate ast,el (la valoare brut) %imobili&rile corporale ale societFii A $()0))) lei+ %imobili&rile corporale ale societFii B 3.0))) lei0 9 se contabili&e&e ,u&iunea prin absorbFie Dntre societFile A i B, independente0
1D 1abloul de evaluarea a aporturilor la capital: 3 absorbanta elemente calc le O.proprii @ active fictive active fictive 3)C = total activ @ total datorii 3)C %bilant ctb' = 422.000 @ 142.000 = (:1 corectii de 270.000 reeval are imobilizari J absorbita calc le 1
3)C = total activ @ total datorii = 51.000 @ 24.000 = 26.000

aport 270.000 1 270.000 ( "0.000

aport 26.000 1 26.000 (25.000

corporale 3)C cori,at %bilant econom.' ) mar acti ni Dal. matematica intrinseca %contabila' D+i

imobiliz corp eval ate la val br ta la 2"0.0009 in bilant 200.000 270.000 ( "0.000 = "10.000

"10.000 2"0.000 act 19"467

imobiliz corp eval ate la val br ta 45.0009 in bilant 20.000 26.000 ( 25.000 = 52.000 52.000:21.000 acti ni = 294661

52.000 21.000 act 294661

"10.000:2"0.000 acti ni = 19"467

$8 calculul raportului de paritate 5p Bp " !miB/!miA " $,371/ / /,(372 " /,2(7/ ,8 calculul actiunilor detinute de A in C Nr0actiuni ARB " ANC cori-at B / !;iA " .$0))) / /,(372 " (20.2/ actiuni A ANC cori-at B " nr0actiuni B 6 !;iB + adica .$0))) " $/0))) actiuni 6 $,371/ 9A> Nr0actiuni ARB " nr0 actiuni B # !;iB " nr0 actiuni B 6 Bp " $/0))) actiuni 6 /,2(7/ " (20.2/ actiuni !;iA &8 determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea C9 A " nr0actiuni ARB 6 val0nominala a unei actiuni A " (20.2/ 6 / leu/actiune " (20.2/ lei )8 calculul primei de fu1iune propriu91ise 7re1ulta din cresterea de capital social8 @rima de ,u&iune " nr0actiuni ARB 6 (!;iA = val0nominala a unei actiuni A) " (20.2/ (/,(372 = /) " /(03/4 lei
etape ;a-orare a C9 *e$istr l , rnal de f zi ne A absorbanta B absorbita calcule Hnregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile 3.1 * .$0))) Krans,erul ANC B activelor+ ./0))) # 31/0)/ " 7.2( 710))) /)// (20.2/ Kotalul activelor $.0))) " /)3$ /(03/4 trs, de B #/% 710))) eventualele corectii din reeval 710))) * " * 9coaterea din 130))) * " * 130))) 710))) gestiune a activelor /0))) $2/6 gr0$) .0))) 3.0))) = 30))) gr0$) /1$ trans,erate .0))) $2/6 gr0$/ $)0))) .0))) /.0))) (7/ /.0))) amorti&are 3)0))) gr0$/ 3)/ 70))) 34/ 3/// /.0))) a " 3)0))) .0))) 31/ /0))) /.0))) (7/ gr033 ./0))) 1.2( ./$/ 20))) (0))) 20))) 3/// 31$ /0))) /0))) 31/ 3.1 .$0))) 20))) ./$/ /)// " /)/$ (20.2/ Calculul !enit 710))) % 7.2( " /$/6 710))) re&ultatului din cGelt0./0))) " /$/6 " 12.( ./0))) ,u&iune $.0))) re&ulta 9,C /$/6 " $.0))) Krans,erul * 31/0)/ $30))) datoriilor /1$ /.0))) 3)/ .0))) gr033 (0))) 31$ /0)))

@rimirea aporturilo r de la societatea B, la valoare reevaluat a

Begulari& area C9

21. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbtie: absorbanta detine actiuni la societatea absorbita. Absorbantul detine titluri la absorbit BilanFul societFilor A (absorbant) i B (absorbit) Dnainte de ,u&iune se pre&int ast,el
-lemente Hmobili&ri necorporale (la valoare brut) %cGeltuieli de constituire %concesiuni Amorti&area imobili&rilor necorporale %cGeltuieli de constituire %concesiuni Hmobili&ri corporale la valoare brut Amorti&area imobili&rilor corporale Hmobili&ri corporale (valoare nt) Hmobili&ri ,inanciare (titluri de participare B 1)*) 9tocuri ClienFi A-ustarea valorii creanFelor clienFi ClienFi la valoare net Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Smprumuturi din emisiunea de obligaFiuni Credite pe termen lung Iurni&ori Datorii ,iscale Datorii salariale Datorii sociale Creditori diveri Total *atorii Capital social Be&erve Total Capitaluri proprii A $1)0))) 1)0))) $))0))) (/.10)))) ((10)))) (/$)0)))) 7/.0))) ($2)0)))) 3(.0))) 7$0))) (2)0))) /3)0))) (/)0)))) /()0))) /.0))) /4.0))) !.,,!.### $.0))) 4)0))) 7)0))) $/10))) /7)0))) $)0))) /)0))) %#!.### 13)0))) (($0))) acFiuni 6 $) lei) 4)0))) (,#.### C

societatea

% % % % % % (3)0))) (/()0)))) $/)0))) % $$)0))) 4)0))) ($)0)))) 7)0))) 20))) 720))) )'%.### % /230))) $20))) //$0))) 2)0))) ($0))) % &,%.### /$)0))) (/$0))) acFiuni 6 /) lei) ()0))) !)#.###

Activele celor dou societFi au ,ost evaluate ast,el (la valoare brut) %imobili&rile corporale ale societFii A 74202)) lei+ %imobili&rile corporale ale societFii B ((.0))) lei+

%stocuri ale societFii A 3$40))) lei+ %stocuri ale societFii B $(70))) lei0
Alemente calcule P proprii (%) active ,ictive cGeltuieli de constituire (") ANC #/% corectii de valoare imob0corporale stocuri titluri de participare /) Kabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 7()0))) % $30))) 7()0))) = $30))) " 7)10))) 74202)) = 7/.0))) " 2(02)) 3$40))) = (2)0))) " 340))) 70$)) actiuni B 6 /) " # de valoare de $.0$)) 7)10))) # 2(02)) # 340))) # $.0$)) " 2130))) 2130))) / ($0))) actiuni 7)10))) # 2(02)) # 340))) # $.0$)) ((.0))) = (3)0))) " % .0))) $(70))) = $$)0))) " # /70))) B absorbita aport /.)0))) % /.)0))) %.0))) # /70))) %

(") ANC cori-at / nr0actiuni (") !;i

2130))) ($0))) actiuni $7 lei/actiune

/.)0))) # (%.0)))) # /70))) " /1$0)))

/1$0))) /$0))) actiuni /(,.) lei/actiune

$8 calculul raportului de paritate 5p Bp " !;iB / !;iA " $7 / /(,.) " //$ ,8 calculul actiunilor detinute de A in C Nr0actiuni ARB " ANC cori-at B 6 3)* / !;iA " /1$0))) 6 3)* / $7 " $03)) actiuni A (din totalul de /))* B preluam 1)*) 9A> Nr0actiuni ARB " (nr0actiuni B = nr0actiuni detinut de-a de A) 6 Bp " (/$0))) = 70$))) 6 Q " $03)) actiuni A &8 determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea C9 A " $03)) actiuni 6 val0nominala a unei actiuni A " $03)) 6 $) " 320))) lei )8 calculul primei de fu1iune propriu91ise 7re1ulta din cresterea de capital social8 @rima de ,u&iune propriu%&isa " $03)) actiuni A 6 (!;iA = val0nominala a unei actiuni A) " $03)) 6 ($7% $)) " /102)) %8 calculul primei de fu1iune complementare 7re1ulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fu1iunii. fata de valoarea re1ultata dupa fu1iune8 @rima de ,u&iune complementara " nr0actiuni B detinut de A 6 (!;iB = valoarea de piata a unei actiuni B) " 70$)) 6 (/(,.)%/)) " $.0$)) (8 Prima de fu1iune totala " /102)) # $.0$)) " 3/0)))
etape Cresterea de C9 Anularea titlurilor de participar e, nu mai au obiect prin calcule A absorbanta Hnregistrari contabile 3.1 * 4)0))) /)// 320))) /)3$ 3$0))) /)3$ " $1( 7$0))) etape Krans ,erul active lor Desca rcarea din gestiu ne calcule .210))) # /70))) # .0))) " .420))) B absorbita inregistrari contabile 31/0)/ " 7.2( .420)))

daca nu aveam /)3$, sau daca nu era su,icient, luam din /)1 sau //7 si inregistrarea ar

7(10))) * " * 7(10))) /()0))) $2/6 gr0$/ (3)0))) (66 $$)0))) $)0))) 34/ 3/// 4)0))) 31/ 20))) .210))) 1.2( ./$/ 720)))

,u&iune

,i ,ost * $1( /)3$ /)1+ //7

@reluarea aporturilo r de la soc0B, la valoare reevaluat a

((.0))) = amorti&area /()0))) " $).0))) pe 3.1 inreg di,erenta pana la .420)))+ este ANC B @t di,erenta pana la 4)0))), ve&i K 3.1

.420))) $).0))) $(70))) 7)0))) 20))) 720)))

* " gr0$/ (66 3/// 31/ ./$/

* .420))) /1$ /230))) 3)6 $20))) 336 //$0))) 3$6 2)0))) 3(6 ($0))) 3.1 /1$0)))

Krans ,erul datori ilor

* /1$ 3)6 gr033 3$6 3(6

31/0)/ 3(10))) /230))) $20))) //$0))) 2)0))) ($0)))

Begulari& area ct03.1

3.1 " //7

7$0)))

Anularea cG0constit uire

* $2)/ 1.2(

$)/

1)0))) (10))) $30)))

HncGi derea ct de cGelt si venitu ri Krans ,erul P propri i 9olda rea ct0 31/0) / si 3.1

/$/6 " 1.2( .210))) 7.2( " /$/6 .420))) re&ulta 9,C /$/6 " /$0)))

* /)/$ /)1 /$/6

3.1

/1$0))) /$)0))) ()0))) /$0)))

3.1 " 31/0)/ /1$0)))

22. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbtie: absorbita detine actiuni la societatea absorbanta.

societatea

Fu1iune prin absorbie 7absorbitul deine titluri la absorbant8. 9ocietatea B (absorbit) deFine $0))) acFiuni ale societFii A (absorbant), acGi&iFionate la un cost de $. lei/acFiune0 Sn cadrul restructurrii activitFii celor ou societFi, managerii decid reali&area unei operaFii de ,u&iune, prin absorbFia lui B de ctre A0 BilanFul societFilor A (absorbant) i B (absorbit) Dnainte de ,u&iune se pre&int ast,el
-lemente Hmobili&ri necorporale (la valoare brut) %cGeltuieli de constituire %concesiuni Amorti&area imobili&rilor necorporale %cGeltuieli de constituire %concesiuni Hmobili&ri corporale la valoare brut Amorti&area imobili&rilor corporale Hmobili&ri corporale (valoare nt) Hmobili&ri ,inanciare (titluri de participare A $0))) acFiuni la A $1)0))) 1)0))) $))0))) (/.10)))) ((10)))) (/$)0)))) 7/.0))) ($2)0)))) 3(.0))) % C % % % % % % (3)0))) (/()0)))) $/)0))) .)0)))

$. lei/acFiune) 9tocuri ClienFi A-ustarea valorii creanFelor clienFi ClienFi la valoare net Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Smprumuturi din emisiunea de obligaFiuni Credite pe termen lung Iurni&ori Datorii ,iscale Datorii salariale Datorii sociale Creditori diveri Total *atorii Capital social Be&erve Total Capitaluri proprii

(2)0))) /3)0))) (/)0)))) /()0))) /.0))) /4.0))) !.$)".### /))0))) 4)0))) 7)0))) 140))) /7)0))) $)0))) /)0))) )$".### 13)0))) (($0))) acFiuni 6 $) lei) 4)0))) (,#.###

$$)0))) 4)0))) ($)0)))) 7)0))) 20))) $20))) )'%.### % /230))) $20))) //$0))) 2)0))) ($0))) % &,%.### /$)0))) (/$0))) acFiuni 6 /) lei) ()0))) !)#.###

Activele celor dou societFi au ,ost evaluate ast,el (la valoare brut) %imobili&rile corporale ale societFii A /0/$102)) lei+ %imobili&rile corporale ale societFii B ()30))) lei+ %stocuri ale societFii A ..20$)) lei+ %stocuri ale societFii B $(70))) lei0
Alemente calcule P proprii (%) active ,ictive cGeltuieli de constituire (") ANC #/% corectii de valoare imob0corporale stocuri titluri de participare /) Kabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 7()0))) % $30))) 7()0))) = $30))) " 7)10))) /0/$102)) = 7/.0))) " 3//02)) ..20$)) = (2)0))) " /720$)) 7)10))) # 3//02)) # /720$)) % ()30))) = (3)0))) " % (10))) $(70))) = $$)0))) " # /70))) pt titluri calculam mai intai !;iA, apoi $0))) actiuni A (!;iA% val0nominala a unei actiuni acGi&itionate) " $0))) 6 (3),.)%$.) " (/0))) /.)0))) # (%(10)))) # /70))) " /1$0))) B absorbita aport /.)0))) % /.)0))) %(10))) # /70))) % # (/0)))

(") ANC cori-at / nr0actiuni (") !;i

7)10))) # 3//02)) # /720$)) " /0$410))) /0$410))) / ($0))) actiuni

/0$410))) ($0))) actiuni 3),.) lei/actiune

/1$0))) /$0))) actiuni /(,.) lei/actiune

$8 calculul raportului de paritate 5p Bp " !;iB / !;iA " 3),.) / /(,.) " //( ,8 calculul actiunilor detinute de A in C Nr0actiuni ARB " ANC cori-at B / !;iA " /1$0))) / 3),.) " 30))) actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B) A trebuie sa remunere&e intregul ANC al lui B si apoi sa%si anule&e actiunile proprii0 &8 determinarea cresterii de capital social a lui A

cresterea C9 A " nr0de actiuni de emis de A 6 val0nominala a unei actiuni A " 30))) 6 $) " 2)0))) lei )8 calculul primei de fu1iune propriu91ise 7re1ulta din cresterea de capital social8 @rima de ,u&iune propriu%&isa " 30))) actiuni A 6 (!;iA = val0nominala a unei actiuni A) " 30))) 6 (3),.)%$)) " 2$0))) lei
etape Cresterea de C9 @reluarea aporturilor de la soc0B, la valoare reevaluata Begulari&area C9 Begistrul -urnal de ,u&iune A absorbanta calcule Hnregistrari contabile etape 3.1 * /1$0))) Krans,erul /)// 2)0))) activelor /)3$ 2$0))) .420))) * " * .420))) Descarcarea ()30))) = /()0))) " /730))) gr0$/ /1$ /230))) din gestiune /730))) 2/0))) /)4 3)6 $20))) $0))) 6 3),.) " 2/0))) $(70))) (66 336 //$0))) 7)0))) 3/// 3$6 2)0))) 20))) 31/ 3(6 ($0))) $20))) ./$/ 3.1 /1$0))) /)// " /)/$ 2)0))) Be&ultatul din ,u&iune B absorbita calcule inregistrari contabile .210))) # /70))) 31/0)/ " 7.2( .420))) # (/0))) = (10))) " .420))) 7(10))) * " * 7(10))) /()0))) $2/6 gr0$/ (3)0))) $1( .)0))) (66 $$)0))) $)0))) 34/ 3/// 4)0))) 31/ 20))) .210))) 1.2( ./$/ $20))) /$0))) este /$/6 " 7.2( .210))) valoarea neta a 7.2( " /$/6 .420))) corectiilor+ re&ulta 9,C /$/6 " /$0))) re&ultatul din ,u&iune este a,ectat doar cu aceasta di, * 31/0)/ 3(10))) /1$ /230))) 3)6 $20))) gr033 //$0))) 3$6 2)0))) 3(6 ($0))) * 3.1 /1$0))) /)/$ /$)0))) /)1 ()0))) /$/6 /$0))) 3.1 " 31/0)/ /1$0)))

Anularea actiunilor proprii

/)3$ " /)4 2/0)))

Krans,erul datoriilor

Krans,erul P proprii Begulari&are a ct 31/0)/ si 3.1

23. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbtie: societatea absorbanta detine actiuni la societatea absorbita si invers. Fu1iunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor reciproce 9ocietatea A (absorbant) deFine $)* din capitalul societFii B (absorbit), iar B deFine $0))) de acFiuni A0 Conducerile celor dou societFi au decis ,u&inea prin absorbFia societFii B de ctre A0 BilanFul societFilor A (absorbant) i B (absorbit) Dnainte de ,u&iune se pre&int ast,el
-lemente CGeltuieli de constituire Hmobili&ri corporale Hmobili&ri ,inanciare 9tocuri ClienFi HnvestiFii ,inanciare pe termen scurt Conturi la bnci Total activ Credite pe termen lung Smprumut obligatar Iurni&ori Datorii ,iscale A /)0))) /0$320))) /1)0))) /1)0))) /(20))) .10))) $20))) !.'##.### /1$0))) % 310))) 7)0))) C % 7220))) $$0))) (()0))) $2)0))) % 20))) !.&$'.### $220))) $.10))) 330)))

Total *atorii Capital social Be&erve Be&ultat Total Capitaluri proprii

$('.### /0)))0))) (/))0))) acFiuni) 3)$0))) /$)0))) !.)$$.###

)''.### 2))0))) (2)0))) acFiuni) $(20))) (/420)))) '&#.###

3nformaii suplimentare: @entru societatea A %e6istenFa unui plus de valoare la ,ondul comercial de 2))0))) lei+ %e6istenFa unui plus de valoare la imobili&rile corporale de .10))) lei+ %cele /10))) acFiuni B au ,ost acGi&iFionate la valoarea lor nominal+ @entru sociatatea B %un ,ond comercial necontabili&at de 220))) lei+ %plus de valoare la imobili&rile corporale $10))) lei+ %pierderile din deprecierea creanFelor clienFi sunt estimate la /(0.)) lei+ % pierderile din deprecierea stocurilor sunt estimate la 10.)) lei+ %cele $0))) acFiuni A au ,ost acGi&iFionate la valoarea total de $$0))) lei0 prin absorbFie Dn situaFia e6istenFei participaFiilor reciproce0
Alemente calcule P proprii (%) active ,ictive cGeltuieli de constituire (") ANC #/% corectii de valoare ,d comercial re&ultat din regrupari de intreprinderi HIB9( imobili&ari corporale creante stocuri titluri de participare B detinute de A ($)* din C9 A) A detinute de B (") ANC cori-at / nr0actiuni (") !;i /) Kabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule /0.$$0))) % /)0))) /0.$$0))) % /)0))) " /0./$0))) /0./$0))) # 2))0))) # .10))) % % /10))) actiuni B 6 !;iB = val0nominala (la care au ,ost cumparate titlurile) " /10))) 6 T = /) T

9 se contabili&e&e ,u&iunea

B absorbita aport 23)0))) % 23)0))) # 220))) # $10))) % /(0.)) % 10.))

$0))) actiuni A 6 < = // < " !;iA

<

$0$)20))) # /10))) T A " /))0))) actiuni !;iA " < Be&ulta (< 6 nr0actiuni) " $0$)20))) Be&ulta $0$)20))) # /10))) T " /))0))) < Be&ulta T " /$ lei+ < " $3 lei $3 lei/actiune !;iB " T Be&ulta (T 6 nr0actiuni) " 4/$0))) Be&ulta 4/$0))) # $0))) < " 2)0))) T

4/$0))) # $0))) < B " 2)0))) actiuni

/$ lei/actiune

$8 calculul raportului de paritate 5p Bp " !;iB / !;iA " /$ / $3 " Q ()0.)) ,8 calculul actiunilor detinute de A in C Nr0actiuni ARB " ANC cori-at B 6 2)* / !;iA " 41)0))) 6 2)* / $3 " ($0))) actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B) ANC cori-at B " 4/$0))) # $0))) 6 $3 " 41)0))) 9A> Nr0actiuni ARB " (nr0actiuni B = nr0actiuni B detinute de A) 6 Bp " 2)0))) = /10))) 6 Q " ($0))) actiuni A &8 determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea C9 A " nr0de actiuni de emis de A 6 val0nominala a unei actiuni A " ($0))) 6 /) " ($)0))) lei )8 calculul primei de fu1iune propriu91ise 7determinata de evaluarea valorii intrinseci pt actiunile lui A8 @rima de ,u&iune propriu%&isa " ($0))) actiuni A 6 (!;iA = val0nominala a unei actiuni A) " ($0))) 6 ( $3%/)) " 3320))) lei %8 calculul primei de fu1iune complementare 7re1ulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fu1iunii. fata de valoarea re1ultata dupa fu1iune8E apare doar daca A detine actiuni la C @rima de ,u&iune complementara " nr0actiuni B detinut de A 6 (!;iB = valoarea de piata a unei actiuni B) " /10))) 6 ( /$%/)) " ($0))) lei (8 Prima de fu1iune totala " 3320))) # ($0))) " 32)0))) lei
etape Cresterea de C9 calcule A absorbanta Hnregistrari contabile 3.1 * 2))0))) /)// ($)0))) /)3$ 32)0))) etape Krans,eru l activelor calcule /03$20))) total activ B #/% corectii # (41)0))) = 23)0)))) " /0.320))) B absorbita inregistrari contabile 31/0)/ " 7.2( /0.320))) 1.2( * /03$20))) $/6 7220))) $13 $$0))) (66 (()0))) 3/// $2)0))) ./$/ 20))) 7.2( " /$/6 /0.320))) /$/6 " 1.2( /03$20))) re&ulta 9,C /$/6 " /$)0)))

Anularea titlurilor de participare, nu mai au obiect prin ,u&iune

daca nu aveam /)3$, sau daca nu era su,icient, luam din /)1 sau //7 si inregistrarea ar ,i ,ost * $1( /)3$ /)1+ //7 7220))) # $10))) " 2/30))) $0))) actiuni 6 $3 " 320))) $2)0))) = /(0.)) " $110.)) (()0))) = 10.)) "

/)3$ " $1( /1)0)))

Be&ultatul din ,u&iune

@reluarea aporturilor de la soc0B, la valoare reevaluata (de ,u&iune)

/0.320))) * 220))) $)7 2/30))) gr0$/ 320))) $110.)) ($(0.)) 20))) /)4 3/// (66 ./$/

"

* /1/ 3)6 336 3.1

/0.320))) $220))) $.10))) 330))) 41)0)))

Krans,eru l datoriilor

* /1/ 3)6 336

31/0)/ 3(10))) $220))) $.10))) 330)))

Begulari&area ct03.1 Anularea actiunilor proprii Anularea cG0constituire

($(0.)) 41)0))) = 2))0))) " /1)0))) cGiar titlurile !e&i K /)3$ nu are amorti&0se da val neta

3.1 " //7

/1)0)))

Krans,eru lP proprii 9oldarea ct0 31/0)/ si 3.1

/420))) " pierdere

/)3$ " /)4 1.2( "

320)))

* " * 2))0))) /)/$ /$/6 /420))) $(20))) /)1 3.1 41)0))) /$)0))) /$/6 3.1 " 31/0)/ 41)0)))

$)/ /)0)))

2+. Studiu de caz privind regimul fiscal al operatiunilor impozabile aferente 14A. !e ac4izitioneaza o instalatie te4nolo$ica de la f rnizoriE conform fact rii fiscale valoarea de intrare a acesteia este de 20.000 lei 9 5D3 24C. C = 404 P F rnizori de imobilizariQ 24.700 lei 21" P Instalatii te4nice9 mi,l 20.000 lei de transport9 animale si plantatiiQ 4.700 lei 4426 5D3 ded ctibila 2". Studiu de caz privind regimul fiscal al operatiunilor scutite cu drept de deducere aferente 14A. ?ivrarile de b n ri e2pediate sa transportate in afara 0>9 transport rile si serviciile aferenteE ?ivrarile intracom nitare de b n riE 5ransport rile internationale de pasa$eriE &lasarea b n rilor in zone libere si antrepozite libereE ?ivrarile de b n ri catre si in antrepozite vamale9 antrepozite 5D3 si serviciile aferenteE ?ivrarile de b n ri plasate in re$im ri vamale s spensiveE &restarile de servicii in le$at ra c b n ri plasate in re$im ri vamale s spensiveE

?ivrarile de b n ri si prestarile de servicii pentr misi nile diplomatice9 or$anizatiile internationale si fortele )35#. 2#. Studiu de caz privind regimul fiscal al operatiunilor scutite fara drept de deducere aferente 14A 9cutirea de K!A ,ara drept de deducere se aplica unei serii de activitati ce include activitatile bancare, ,inanciare si de asigurari0 Kotusi, anumite servicii ,inanciare vor ,i supuse K!A la cota de $3* (cum sunt operatiunile de ,actoring, recuperarea creantelor, administrarea si depo&itarea anumitor titluri de valoare)0 9cutirea de K!A ,ara drept de deducere se aplica si activitatilor medicale, de protectie sociala si educative, daca acestea sunt des,asurate de unitati autori&ate0 Uivrarea ulterioara a autoveGiculelor pentru care dreptul de deducere a ta6ei a,erente acGi&itiei a ,ost supus limitarii totale se e,ectuea&a in regim de scutire de la plata K!A0 Jperatiunile de incGiriere si leasing de bunuri imobile, precum si livrarea de cladiri vecGi, sunt scutite de K!A ,ara drept de deducere0 Uivrarea unei cladiri noi inseamna livrarea e,ectuata cel tar&iu pana la data de (/ decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utili&ari a cladirii0 J cladire noua cuprinde si orice constructie trans,ormata sau parte trans,ormata a unei constructii, in ca&ul in care costul trans,ormarii, e6clusiv ta6a, se ridica la minimum .)* din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, ast,el cum este stabilita aceasta printr%un raport de e6perti&a, e6clusiv valoarea terenului, ulterior trans,ormarii+ Uivrarea de terenuri neconstruibile este la randul sau, o operatiune scutita de K!A0 Kotusi, e6ista optiunea de ta6are a operatiunilor constand in livrarea de constructii vecGi sau terenuri neconstruibile sau incGirierea/leasing%ul de bunuri imobile0 Jptiunea se e6ercita prin depunerea unei noti,icari scrise la organele ,iscale competente0

$(. Studiu de ca1 privind re<imul fiscal al operatiunilor cu taxare inversa aferente TVA. JperaFiunile pentru care se aplic ta6area invers sunt a8 livrarea urmtoarelor categorii de bunuri /0 livrarea de deReuri ,eroase Ri ne,eroase, de rebuturi ,eroase Ri ne,eroase, inclusiv livrarea de produse semi,inite re&ultate din prelucrarea, ,abricarea sau topirea acestora+ $0 livrarea de re&iduuri Ri alte materiale reciclabile alctuite din metale ,eroase Ri ne,eroase, alia-ele acestora, &gur, cenuR Ri re&iduuri industriale ce conSin metale sau alia-ele lor+

(0 livrarea de deReuri de materiale reciclabile Ri materiale reciclabile u&ate constEnd Dn GErtie, carton, material te6til, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticl Ri sticl+ 30 livrarea materialelor prev&ute la pct0 /V( dup prelucrarea/trans,ormarea acestora prin operaSiuni de curSare, poli&are, selecSie, tiere, ,ragmentare, presare sau turnare Dn lingouri, inclusiv a lingourilor de metale ne,eroase pentru obSinerea crora s%au adugat alte elemente de aliere+ b8 livrarea de mas lemnoas i materiale lemnoase, ast,el cum sunt de,inite prin Uegea nr0 31/$))2 % Codul silvic, cu modi,icrile i completrile ulterioare0 c8 livrarea de cereale Ri plante teGnice menSionate Dn continuare, care ,igurea& Dn nomenclatura combinat stabilit prin Begulamentul (CAA) nr0 $01.2/27 al Consiliului din $( iulie /427 privind Nomenclatura tari,ar Ri statistic Ri Kari,ul vamal comun -xemplu0 J persoan impo&abil a,lat Dn stare de insolvenF a emis ,acturi parFiale i/sau de avansuri Dn cursul anului $))40 Iaptul generator de ta6 are loc dup data de / ianuarie $)/)0 Ua regulari&area ,acturilor parFiale i/sau de avansuri emise Dn anul $))4 se va menFine regimul aplicat la data e6igibilitFii de ta6, respectiv ta6area invers, ,urni&orul/prestatorul ,iind obligat la plata ta6ei con,orm art0 /.) alin0 (/) din Codul ,iscal numai pentru di,erenFa dintre valoarea livrrii/prestrii i sumele ,acturate Dn anul $))40

2%.

Studiu de caz privind regimul fiscal prorate 14A.

Aprovi&ionarea cu mar,uri cost acGi&itie 1))0))) lei, ta6a pe valoarea adaugata Dnscrisa Dn ,acturi //30))) lei, adaos comercial calculat si Dnregistrat Dn contabilitate 1)0))) lei, ta6a pe valoarea adaugata nee6igibila a,erenta mar,urilor intrate Dn gestiune /$.03)) lei+ %vEn&ari de mar,uri cu amanuntul pret des,acere cu amanuntul $))0))) lei, adaos comercial a,erent mar,urilor livrate $)0))) lei, ta6a pe valoarea adaugata a,erenta mar,urilor livrate (care cuprind si operatiuni scutite vEn&area de manuale scolare si carti) $207(4 lei @rorata provi&orie pentru anul Dn curs este de 2.*0 Beceptia mar,urilor * " 3)/ "Iurni&ori" 7/30))) 1))0))) //30))) /2.03)) 1)0)))

(7/ ";ar,uri" 33$1 "K!A deductibila" (7/ " * ";ar,uri" (72 "Di,erente de pret la mar,uri"

33$2 "K!A nee6igibila" !En&area mar,urilor .(// " "Casa Dn lei" * 7)7 "!enituri din vEn&area mar,urilor" 33$7 "K!A colectata"

/$.03))

$))0))) /7/0$1/ /$.03))

9coaterea din evidenta a mar,urilor vEndute * " (7/ ";ar,uri" 1)7 "CGeltuieli privind mar,urile" (72 "Di,erente de pret la mar,uri" 33$2 "K!A nee6igibila"

$))0))) /./0$1/ $)0))) $207(4

Snregistrarea ta6ei pe valoarea adaugata nedeductibila 1(. "CGeltuieli cu alte impo&ite ta6e si varsaminte asimilate" " 33$1 /70/))

"K!A deductibila"

Ka6a pe valoarea adaugata a,erenta operatiunilor cu drept de deducere" //30)))lei 6 2.* " 4104))lei K!A a,erenta operatiunilor ,ara drept de deducere //30)))lei % 4104))lei " /70/))lei 2'. Studiu de caz privind regimul fiscal aEustarii 14A.

J societate comerciala impo&abil Dnregistrat Dn scopuri de ta6 con,orm art0 /.( din Codul Iiscal acGi&iFionea& o autoutilitara Dn ianuarie $)//, Dn valoare de 320))) lei, creia i se stabilete o durat normal de utili&are de 3 ani (ianuarie $)// = decembrie $)/3), Dn vederea des,urrii de operaFiuni cu drept de deducere i deduce integral ta6a pe valoarea adugat Dn sum de //0.$) lei0 Sn luna noiembrie $)/(, solicit scoaterea din evidenFa persoanelor Dnregistrate Dn scopuri de K!A, deci trebuie s e,ectue&e a-ustarea ta6ei deduse iniFial DntrucEt va des,ura operaFiuni pentru care nu are drept de deducere a K!A (ulterior anulrii Dnregistrrii Dn scopuri de K!A va aplica regimul special de scutire)0 A-ustarea trebuie s se e,ectue&e pentru toat valoarea mi-locului ,i6 rmas neamorti&at (pentru perioada ianuarie $)// = noiembrie $)/() ast,el % amorti&are lunar = 320))) 32 luni " /))) lei

% valoarea rmas neamorti&at /))) lei 6 /( luni " /(0))) lei K!A deductibil de a-ustat = /(0))) lei 6 $3* " (0/$) lei Ka6a pe valoarea adugat re&ultat Dn urma a-ustrii K!A deductibil se declar Dn decontul de K!A la rd0 $2 Begulari&ri ta6 dedusO0

30. Studiu de caz privind regimul fiscal 14A aferenta importurilor si e!porturilor. Hncepand cu data de / ianuarie $)/), prestatorii din Bomania sunt in situatia de a -usti,ica in anumite ca&uri scutirea de K!A pentru transporturile de bunuri a,erente unor importuri de bunuri e,ectuate in alte state membre, sau bene,iciarii sunt in situatia -usti,icarii scutirii pentru transporturi a,erente unor importuri e,ectuate in Bomania sau in alte state membre, ast,el F Prestatorul si beneficiarul sunt persoane impo1abile stabilite in 5omania Uocul prestarii acestor servicii este in Bomania, locul unde este stabilit bene,iciarul, con,orm regulii B$B preva&uta la art0 /(( alin0 ($) din Codul ,iscal, insa pentru ast,el de servicii este aplicabila scutirea de ta6a pentru servicii legate direct de importul de bunuri, preva&uta la art0 /3( alin0(/) lit0d) din Codul ,iscal0 @rin urmare, prestatorul va trebui sa -usti,ice scutirea de K!A con,orm prevederilor Jrdinului ministrului ,inantelor publice nr0 $$$$/$))31, modi,icat prin J0;0I0@0 (3/4/$))40 Nu e6ista modi,icari ale e,ectelor tratamentului ,iscal ,ata cel aplicabil inainte de / ianuarie $)/) pentru aceasta situatie0 Aceasta operatiune nu este o prestare de servicii intracomunitara deoarece este reali&ata intre doua persoane stabilite in Bomania, prin urmare nu se declara in declaratia recapitulativa0 Kotusi, ,ata de anii precedenti, incepand cu / ianuarie $)/) orice transporturi a,erente unui import de bunuri e,ectuat in orice alt stat membru dar care sunt ,acturate catre un client roman, vor avea locul in Bomania datorita regulii B$B de la art0 /(( alin0 ($) din Codul ,iscal, care presupune impo&itarea serviciului la locul unde este stabilit bene,iciarul0 Ast,el, prestatorul va trebui sa -usti,ice scutirea de K!A atat pentru transporturi a,erente unor importuri pentru care punctul de sosire este Bomania, dar si pentru importuri care au loc in alte state membre0 Aceasta situatie nu a mai ,ost intalnita, ,iind de asemenea o noutate adusa de regulile impuse de pacGetul K!A0 De e6emplu, daca o ,irma de transport stabilita in Bomania va ,actura un transport din 9>A in Austria catre o ,irma stabilita in Bomania, locul prestarii serviciului de transport va ,i in Bomania, locul unde este stabilit bene,iciarul, si prestatorul va trebui sa -usti,ice scutirea de K!A0 F Prestatorul este stabilit in 5omania. beneficiarul este stabilit in alt stat membru 6presatare intracomunitara de servicii A6emplu J companie din Bomania prestea&a in bene,iciul unui client stabilit in Htalia un serviciu de

transport pentru bunuri importate in Bomania din Kurcia0 Con,orm regulii B$B aplicata pentru acest serviciu, locul prestarii este in tara unde este stabilit bene,iciarul, respectiv in Htalia, ,iind o prestare intracomunitara de servicii0 @restatorul stabilit in Bomania, daca va primi codul valabil de K!A al clientului sau si adresa acestuia din Comunitate, va ,actura ,ara K!A acest serviciu care nu este impo&abil in Bomania, dar nu are obligatia declararii acestui serviciu in declaratia recapitulativa lunara deoarece acest serviciu este scutit de K!A in statul membru in care este stabilit bene,iciarul0 Sn decontul de K!A operatiunea se va inscrie la rd0 ( si (0/0 @rin e6ceptie, daca prestatorul roman nu va putea ,ace dovada ca bene,iciarul sau este o persoana impo&abila, respectiv nu va avea con,irmarea codului valabil de K!A din alt 9; al clientului si adresa sa din Comunitate, va trebui sa aplice prevederile art0 /(( alin0(.) lit0b) din Codul ,iscal0 @ractic va considera ca locul prestarii serviciului de transport este in Bomania proportional cu distantele parcurse (la ,el ca si pana la (/ dec0 $))4) si va putea sa aplice scutirile de K!A de la art /3(0 F Prestatorul este stabilit in 5omania. beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii A6emplu J companie din Bomania prestea&a un serviciu de transport a,erent unui import de bunuri care are loc in @olonia, in bene,iciul unui client stabilit in Busia0 Con,orm regulii B$B aplicata pentru acest serviciu, locul prestarii este in tara unde este stabilit bene,iciarul, respectiv in Busia0 @restatorul stabilit in Bomania va ,actura ,ara K!A acest serviciu care nu este impo&abil in Bomania, daca poate ,ace dovada ca bene,iciarul sau este o persoana impo&abila (con,orm celor preva&ute la pct0 /( din normele de aplicare a Codului ,iscal Kitlul !H)0 Sn decontul de K!A operatiunea se va inscrie la rd0 (0 @rin e6ceptie, daca prestatorul roman nu va putea ,ace dovada ca bene,iciarul sau este o persoana impo&abila, va trebui sa aplice prevederile art0 /(( alin0(.) lit0b) din Codul ,iscal0 @ractic va considera ca locul prestarii serviciului de transport este in Bomania proportional cu distantele parcurse (la ,el ca si pana la (/ dec0 $))4) si va putea sa aplice scutirile de K!A de la art /3(0 F Prestatorul este stabilit in alt stat membru. beneficiarul este stabilit in 5omania Sn aceeasi s,era a transportului de bunuri importate in Comunitate trebuie anali&ate situatiile in care prestatorul este o persoana impo&abila stabilita in Comunitate, iar bene,iciarul este o persoana impo&abila stabilita in Bomania0 Ne interesea&a acest aspect deoarece con,orm regulii B$B, locul prestarii serviciului este considerat in Bomania, locul unde este stabilit bene,iciarul0 Daca, de e6emplu, prestatorul este o companie stabilita in 9pania si e,ectuea&a in bene,iciul unei companii stabilite in Bomania un transport din 9>A in Jlanda a,erent unui import in Jlanda, locul prestarii acestui serviciu este in Bomania, locul unde este stabilit bene,iciarul, ,iind o acGi&itie intracomunitara de servicii datorita ,aptului ca este ,acturat de un prestator stabilit in Comunitate0 Kotusi, acest serviciu este scutit de K!A daca bene,iciarul roman poate -usti,ica aplicarea scutirii de K!A0 Daca bene,iciarul roman nu poate -usti,ica aplicarea acestei scutiri, operatiunea va ,i considerata ta6abila si va trebui sa aplice K!A prin mecanismul ta6arii inverse si sa raporte&e acGi&itia intracomunitara de servicii in declaratia recapitulativa lunara0 F Prestatorul este stabilit in afara >niunii -uropene. beneficiarul este stabilit in 5omania Daca, de e6emplu, prestatorul este o companie stabilita in Alvetia si e,ectuea&a un transport a,erent unui import, care incepe din Alvetia si se termina in Bomania, locul prestarii acestui serviciu este in Bomania, unde este stabilit bene,iciarul0 Daca bene,iciarul roman nu poate -usti,ica aplicarea scutirii de K!A atunci operatiunea va ,i considerata ta6abila si va trebui sa aplice K!A prin mecanismul ta6arii inverse, dar nu va avea obligatia sa raporte&e acGi&itia de servicii in declaratia recapitulativa lunara, ne,iind o acGi&itie intracomunitara de servicii datorita ,aptului ca prestatorul este o persoana stabilita in a,ara Comunitatii0

*eterminarea re<imului fiscal pentru livrari de bunuri sub conditia FBC reali1ate de catre o societate din 5omania inre<istrata in scopuri de TVA. catre un beneficiar inre<istrat in scopuri de TVA intr9 un alt stat membru. Con,orm art0 /$2 alin0 (4) din Codul ,iscal, livrarile intracomunitare repre&inta o livrare de bunuri (000) care sunt e6pediate sau transportate dintr%un stat membru in alt stat membru de catre ,urni&or sau de persoana catre care se e,ectuea&a livrarea ori alta persoana in contul acestora0 Art0 /3( alin0 ($) lit0 a) din Codul ,iscal clasi,ica aceste operatiuni in categoria celor scutite cu drept de deducere daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii % livrarea este in bene,iciul unei persoane inregistrate in scopuri de K!A in celalalt stat membru si comunica codul de inregistrare ,urni&orului din Bomania+ % bunurile sunt transportate din Bomania in statul membru al bene,iciarului0 @entru bene,iciar, in calitate de cumparator, operatiunea de livrare intracomunitara de catre ,urni&orul din Bomania va repre&enta o operatiune de acGi&itie intracomunitara de bunuri pentru care va datora K!A in tara aplicand mecanismul ta6arii inverse0 Anali&and cumulativ cele doua te6te ,iscale s art0 /$2 alin0 (4) si art0 /3( alin0 ($) lit0 a) din Codul ,iscalt , re&ulta ca, conditia de livrare din contractul e6istent intre parti este mai putin relevanta din perspective ta6ei, atata timp cat sunt indeplinite si dovedite cele doua conditii cumulative0 Jbservam ca reglementarile ,iscale nu leaga in mod necesar locul acGi&itiei intracomunitare de conditia de livrare, ast,el ca, in con,ormitate cu dispo&itiile art0 /($/ alin0 (/) din Codul ,iscal, locul acGi&itiei intracomunitare va ,i considerat locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incGeie transportul sau e6peditia bunurilor, ,ara a ,ace distinctie cine anume este obligat sa reali&e&e transportul sau e6peditia in ,unctie de conditia de livrare contractata0 Iacem aceasta preci&are deoarece o posibila con,u&ie ar putea ,i generata de dispo&itiile art0 /($ alin0 (/) lit0 c) din Codul ,iscal care stabileste locul livrarii ca ,iind locul unde bunurile sunt puse la dispo&it ia cumparatorului in ca&ul in care acestea nu sunt transportate sau e6pediate (livrari IJB sau ATM)0 Cu toate acestea, legiuitorul a stabilit un regim ,iscal clar prin art0 /$1 alin0 (4) lit0 b) coroborat cu art0 /3( alin0 ($) lit0 a) din Codul ,iscal, si anume operatiunile vor ,i tratate ca scutite cu drept de deducere daca cele doua conditii sunt indeplinite0