Sunteți pe pagina 1din 50

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!

tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1

CAPITOLUL 1................................................................................................................................1 CAPITOLUL 2..............................................................................................................................16 CAPITOLUL 3..............................................................................................................................30 CAPITOLUL 4..............................................................................................................................34 CAPITOLUL 5..............................................................................................................................37 CAPITOLUL 6..............................................................................................................................45 CAPITOLUL 7..............................................................................................................................48 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................49

#A"ITOLUL ' $ES#RIEREA (ENERAL& A )ONEI STU$IATE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2

1.1 Situarea geografic Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA e te ituat !n "a#inul u$erior al rului %u&i'a( afluent al rului Putna( !n #ona Su"car$a'ilor de )ur"ur a Mun'ilor Vrancei. 1.2 *ncadrarea !n organi#area ad+ini trati, Fondul de ,ntoare 22 DRAGOMIRA cu o u$rafa' de 1-11. /a( e te ge tionat de ctre Ocolul Sil,ic So,e0a din cadrul Direc'iei Sil,ice Foc&ani. Din $unct de ,edere ad+ini trati, Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA e te ituat $e ra#a co+unelor1 So,e0a 2Satele Rucreni( Drago lo,eni &i Punga34 )+$uri 2Satele Gura5Vii( Rotile&tii Mici &i Rotile&tii Mari3 din 0ude'ul Vrancea. Su$rafa'a Fondului de Vntoare re#ultat din !n u+area u$rafe'elor $roducti,e cinegetic( $e +oduri de folo in'( a luciului de a$ &i ne$roducti, cinegetic e te $re#entat !n ta"elul de +ai 0o 1 6a"elul nr. 1 V*+atul de ,alt Re!tul !peciil r de v*+at Nepr ductiv T tal 8uciu de a$ Ara"il 7M T tal P&uni Gol de ci+e-etic -e+eral 2cur uri de a$( Pdure 2fne'e( 2i la#uri3 +unte "l'i( lacuri( etc.3 ,ii( li,e#i3 9a :; <=>< 1:.: 1;11 5 .><. 2;1-11. ? -(:= <=(-. 1:(:; 1=(. 5 .:(; 2(; 1-Fondul de ,ntoare actual a fo t con tituit din ur+toarele fonduri ,ec/i1 F +dul +r. 2= 2; $e+u/irea DRAGOMIRA )BMP7RI Supra0a1a23a4 >-;2-<. 6a"elul nr. 2 (e!ti +ar O.S. SOV@AA O.S. SOV@AA

Re$arti'ia u$rafe'elor !n func'ie de +odul de folo in' e te redat !n ta"elele ur+toare1 C Structura u$rafe'ei cinegetice $roducti,e1 6a"elul nr. D "r priet1i 25'66 3a4 Nu/r de ide+ti0icare de !tat7 c /u+ale7 % dul de 0 l !i+1 pe +atura de a! cia1ii particulare 2i+clu!iv luciu de ap4 !upra0a1 !au particulari +ea! cia1i I GVS PED7R@ II ARAFI8 III IV PE%7GI V VI 87)I7 APE T tal !upra0a1 ci+e-etic pr ductiv $e+u/irea pr prietarului O.S. SOV@AA )OM. SOV@AA O.S. SOV@AA )OM. SOV@AA )OM. )BMP7RI O.S. SOV@AA

Supra0a1a 23a4 <=>< 1:=. => 12D: 2:= :; 89:8

C Su$rafa'a ne$roducti, cinegetic1 Nu/r de ide+ti0icare 1 2 D = ; % dul de 0 l !i+1 GVS 6a"elul nr. = $e+u/irea 0iecrei l calit1i7 a i+!tala1iil r7 i+ci+tel r ;/pre</uite7 Supra0a1a p li- a+el r i aer p rturil r 23a4 DR7M )OM7GA8 1: )OM7GA SOV@AA )OM7GA SOV@AA 11< M.A$.G 1D DAF )OM7GA SOV@AA 1< ADM )OM7GA SOV@AA .>

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D

T tal !upra0a1 +epr ductiv ci+e-etic

=>=

Fi-.' Repre?e+tarea -ra0ic a dup !upra0a1 a F +dului de V*+t are @@ $RA(O%IRA 2.47 0.74 14.9 Luciu apa Padure Arabil Pasuni Neproductiv

17.75 64.09

1.D 8i+ite &i ,ecint'i 8i+itele teritoriale ale Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA unt redate detaliat !n ta"elul de +ai 0o 1 6a"elul nr. ; "u+cte cardi+ale Veci+t1i Li/ite De la li+ita O.S. Vidra 2dealul 6re tiei3 $e li+ita )ul+ea Rc/ita&ului( @ O.S. VDRA Pi cul Rdu'a( !ntretierea $rului %u&i'a &i &o eaua Panciu5 So,e0a $e cul+ea Van#an $n la $rul )re+ene'4 De la ,rful Ro&c/ila( $e cul+ea Ro&c/ila( cul+ea Streiu( dealul )oa&a( V O.S. 8@P%A cul+ea H"oina Geagr De la ,rful H"oina Geagr( $e li+ita de 0ude' $rin ,rful Seciu( ,rful O.S. MEGES6IR@A )/ino u( ,rful Fi ericu'ei $n la ,rful Ie$ei. De aici $e dealul G )A%IG )iur"a Mic( dealul Mocanului( $rul )re+ene'( $n la confluen'a $rului Dal+aci cu $rul )re+ene' De la ,rful Ro&c/ila( cul+ea Radu cel Mare( dealul 6re tiei $n la S O.S. 8@P%A li+ita cu O.S. Vidra

1.= )i de acce Fondul de Vntoare 22 Drago+ira e te acce i"il $rintr5o re'ea de dru+uri de =<(1 J+. Acce ul e face $rin inter+ediul dru+ului 0ude'ean DP--1 Foc&ani5 Panciu K8e$&a !n lungi+e de 1;(- J+ &i dru+ul co+unal DP--D Rucreni !n lungi+e de D(- J+. *n $re#ent Fondul de Vntoare e te dotat cu 1- dru+uri $er+anente dintre care > dru+uri auto fore tiere &i 2 dru+uri $u"lice a&a cu+ re#ult din ta"elul de +ai 0o 1 6a"elul nr. < Nr. Felul i +u/rul $e+u/irea Lu+-i/ea ;+ A/ de parcel Dru+ul 0ude'ean Foc&ani5 Panciu5 So,e0a5 DP--1 5 1;(8e$&a DP--D 5 Dru+ul co+unal Rucreni D(F@-1D D1=D Dru+ auto fore tier( de coa t )rligata D(: F@-1= D1;D Dru+ auto fore tier Valea )er"ului 1(< F@-1; D1<D Dru+ auto fore tier Drago+ira D(. F@-1< D1:D Dru+ auto fore tier )/iua Mare <(2 F@-1: D1>D Dru+ auto fore tier )/ilugul5 Mtrguna D(; F@-1> D1.D Dru+ auto fore tier Du+icu& ;(= F@-1. D2-D Dru+ auto fore tier Valea Foului 2(D F@-2D21D Dru+ auto fore tier )/ilug 1(; $RU%URI "UBLI#E '976 TOTAL $RU%URI AUTO FORESTIERE @97'

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =

Den itatea actual e te de -(--=; J+L/a( den itate ce a igur o acce i"ilitate redu a !ntregului fond de ,ntoare. 1.; )ondi'ii ta'ionale 1.;.1 )ondi'ii geologice 6eritoriul fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA e te ituat din $unt de ,edere geologic $e !ntin a for+a'iune a fli&ului care ocu$ cea +ai +are u$rafa' din cele D #one ale )ar$a'ilor Orientali. Rocile cele +ai r $ndite( ca ,r t a$ar'innd cuaternarului( unt $ietri&urile( ni i$urile( argilele ni i$oa e( intercalate cu argile !n #ona $er+anent a fgetelor. *n #ona +ontan( frec,ent e !ntlne c1 gre ii +arnoa e( +arne ni i$oa e( gre ii( +arne( tufuri 2gre ie de Rc/ita&3( &i turi( gi$ uri care unt de dat neogen &i anu+e $liocen &i +iocen. )u alte cu,inte !ntregul fond de ,ntoare e te ituat $e roci +oi( cu re#i ten' c#ut4 ele unt !n general +arno5 argiloa e &i a$ar'in neogenului. S$ecificul geologic al u" tratului a influen'at !n +od ne+i0locit for+a &i e,olu'ia olurilor. Acea t influen' 5a +anife tat $rin $roce e de ero#iune( $roce care a tran $ortat &i ortat de5a lungul ,er an'ilor +aterialul re#ultat $rin alterarea rocilor. Pe ,er an'ii $uternic !nclina'i( olul 5a for+at $e de$o#ite elu,ial5 delu,iale( u"'iri cu +ari cantit'i de frag+ente gro iere( r+nnd ,re+e !ndelungat !ntr5un tadiu inci$ient de e,olu'ie. Pe + ur ce $anta terenului cade( olul de,ine din ce !n ce +ai $rofund &i +ai "ine e,oluat. 1.;.2 @le+ente de geo+orfologie Din $unct de ,edere geografic Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA e ituea# !n Regiunea Su"car$a'ilor Orientali &i anu+e a Su"car$a'ilor de )ur"ur. Relieful e te foarte ,ariat. Se !ntlne c coa te 2,er an'i3 cu $ante do+oale( re$e#i( $latouri( cre te &i ,i din regiunea +ontan &i $re+ontan. 7nitatea geo+orfologic cea +ai r $ndit e te ,er antul 2.:?3 +ai +ult au +ai $u'in !nclinat( !n unele $or'iuni fiind accidentat datorit ero#iunii olului &i a ru$turilor de teren. *n a$ro$ierea $rului %u&i'a( )rligata e +ai !ntlne&te lunca !nalt $e u$rafe'e foarte redu e. )onfigura'ia terenului e te !n general ondulat &i uneori $lan. Din $unct de ,edere altitudinal( $durile din cu$rin ul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA unt ituate !ntre =1-+ &i 1D;-+4 #ona cu $ondere +are $entru $duri e te ituat la altitudini cu$rin e !ntre ;--5>--+. @M$o#i'ia general a teritoriului e te deter+inat de direc'ia de curge a rului %u&i'a( care curge de la ,e t la e t4 acea t eM$o#i'ie general e tic nu e te !n caracteri tic dect $entru o u$rafa' re trn din !ntinderea ocolului. *n detaliu e g e c toate eM$o#i'iile. @M$o#i'iile !n orite ocu$ 21?( cele $ar'ial !n orite =D? &i cele u+"rite D<?. Panta terenului e te !n general +oderat &i re$ede. Ar"oretele ituate $e terenuri cu $ant u" 1< - ocu$ 2<? din u$rafa'a fondului fore tier( cele cu $ant !ntre 1<5 D- ocu$ ;<? &i cele cu $ant +ai +are de D-- ocu$ 1>?. 1.;.D )ondi'ii edafice Pentru o funda+entare te+einic a go $odririi Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA &i $entru a$licarea + urilor il,ote/nice o$ti+e( !n cadrul O.S. So,e0a 5au eMecutat cartri ta'ionale la car +i0locie. Pentru tudierea olului 5au eMecutat $rofile $rinci$ale de ol !n u$rafe'e re$re#entati,e &i $rofile de control !n fiecare unitate a+ena0i tic. Proce ul de for+are a olurilor 5a de#,oltat diferit !n func'ie de core $onden'a &i caracteri ticile co+$leMului de factori $edogenetici. )ondi'iile cli+atice 2cli+at continental3( caracteri#ate !n $rinci$al $rin clduri +ari ,ara &i geruri a $re iarna( for+ele de relief &i e,olu'ia +ai !ndelungat a $roce elor de olificare au du la for+area ti$urilor genetice de oluri caracteri tice regiunii 2"rune eu+e#o"a#ice( "rune acide( alu,iale( etc3. De$re iunile din cadrul u$rafe'elor $lane care au $rodu tagnri de a$( au deter+inat for+area de oluri cu feno+ene de $od#olire &i $ eudoglei#are. *n lunci $edogene#a olurilor e te influen'at !n +od $redo+inant de $re#en'a a$ei freatice( la ni,elul la care acea ta e te cantonat( con'inutul de ruri olu"ile &i co+$onen'a granulo+etric &i +ineralogic a u" tratului. *n #onele din a$ro$ierea al"iilor $roce ele de for+are a olului unt influen'ate !n +od $regnant de regi+ul inunda'iilor care deter+in natura( frec,en'a &i calitatea de$unerilor de alu,iuni. Pe teritoriul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA 5au identificat = ti$uri de ol &i : u"ti$uri de ol a cror detaliere e te $re#entat !n ta"elul ur+tor1 6a"elul nr. : U+itatea de ! l Supra0a1a Succe!iu+ea ri? +turil r #la!a Tipul Su,tipul Ba C )a+"i oluri Frun eu+e#o"a#ic 6i$ic Ao5F,5) =>.<(> =>(=

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere


Rend#inic P eudoglei#at Frun acid 6i$ic T tal ca/,i! luri D 6i$ic S$odo oluri Pod#ol Feriilu,ial T tal !p d ! luri D Gee,oluate Alu,ial 6i$ic T tal +eev luate D TOTAL FON$ $E VFN&TOARE

"ROIE#T $E $I"LO%&
Ao5F,5)$r Ao5F,N5F,5) Ao5F,5) au R D Au5@a5F/ 5R Au5@a5F/ 5R D Ao5) D <.1(=>-(= D.-:(2 88E=7> D:(< 2=(:'7: >2(9@76 '6''8

Pag ;

<(> =(: D>(< 897= -(= -(2 67: -(. 678 '66766

1.;.= )ondi'ii /idrologice

Re'eaua /idrografic e te foarte "ine re$re#entat( Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA e ituea# !n regiunea de o"r&ie a ,ii %u&i'ei( care are un a $ect $al+at( datorit afluen'ilor i din acea t #on1 )er"u( )rligata( Drago+ira( )/ilugul( )/icea( Du+icu&( Foului. Regi+ul /idrologic al %u&i'ei &i al afluen'ilor i e te ec/ili"rat &i nu $re#int caractere toren'iale( datorit fa$tului c regiunea e te !+$durit. 6otu&i la $loile a"undente( toren'iale( cnd ni,elul a$ei cre&te +ult e tran $ort roci 2 tnci( "olo,ani( $ietri&uri3 care aduc $agu"e( di trugnd +alurile &i dru+urile din a$ro$iere. 1.;.; )ondi'ii cli+atice

)a ur+are a a+$la rii lui( teritoriul fondului de ,ntoare e afl !n $lin cli+at continental cu +ari ,aria'ii de te+$eratur de la ,ar la iarn 2,eri clduroa e &i ierni a $re3 &i e !ncadrea# !n $ro,incia D.f.".M. du$ OP$$en. Df K cli+atul "oreal cu ierni u+ede. Are ca li+it udic i#oter+a de KD -) a lunii cei +ai reci( iar la nord $e cea de1- ) a lunii calei +ai calde. Aerul are un cli+at "oreal cu ierni reci( cu tratul ta"il de #$ad iarna &i cu $duri. ". K te+$eratura +edie a lunii celei +ai calde( u" 22-) dar cel $u'in ti+$ de = luni ea de$&e&te 1--). M. K +aMi+a $lu,io+etric la !nce$utul ,erii( +ini+a $re fr&itul iernii. Datorit co+$leMului /idrologic artat( cli+atul regiunii e te fa,ora"il ,egeta'iei fore tiere. Factorii de cli+ e caracteri#ea# $rintr5o re$arti'ie relati, unifor+ a $rinci$alelor ele+ente +eteorologice &i $rin c/i+"ri $eriodice 2anoti+$uale3 au ne$eriodice. Valoarea anual a "ilan'ului radia'iei ca &i durata inter,alului cald unt +ai +ari dect la +unte &i +ai +ici dect !n #ona de c+$ie. Preci$ita'iile unt de ti$ continental &i cad !n cantit'i ,ariate la inter,ale +ari &i inegale fiind +ai a"undente ,ara. Preci$ita'iile din ti+$ul iernii unt +ai c#ute &i e $roduc !n general u" for+ de #$ad care ocu$ olul =- K <- #ile $e an. A$a $ro,enit din $reci$ita'iile at+o ferice e te in general de :--5>-- ++ $e an. Se !nregi trea# &i $loi cu caracter toren'ial. 6e+$eratura e caracteri#ea# $rin ,eri de tul de clduroa e &i ierni foarte reci. Iarna au loc cderi de te+$eratur $n la K2-) au c/iar 52>). Gerurile unt frec,ente dar cele +ari unt de curt durat &i nu e $roduc !n to'i anii. )ondi'iile cli+atice generale unt fa,ora"ile de#,oltrii $eciilor de ,nat &i ,egeta'iei fore tiere din cadrul ace tui fond de ,ntoare. Datele cli+atice K $reci$ita'iile au fo t $reluate din !nregi trrile de la ta'iunile1 Panciu( Fitione&ti( Vidra( So,e0a 4 5 te+$eraturile din !nregi trrile ta'iunii Foc&ani4 5 cele referitoare la !ng/e' du$ ta'iunea R+nicu Srat4 5 ,ntul du$ ta'ia 6ecuci. Au fo t de a e+enea con ultate QMonografia geografic a R.P.R.R &i QAtla ul cli+atologicR edi'ia 1.<- a In titutului +eteorologic central. A3 Regi+ul ter+ic Du$ datele furni#ate de ta'iunea +eteorologic Foc&ani( te+$eraturile +edii anuale !n #ona O.S. So,e0a unt cu$rin e !ntre >- &i .-)( te+$eratura +edie a lunii iulie !ntre 1:- &i 1>-)( iar a lunii ianuarie !n 0ur de5D(;-). 6e+$eraturile +ini+e a" olute nu co"oar u" K2>-)( iar +aMi+ele a" olute nu de$&e c ,aloarea de S2>-). Frec,en'a #ilelor de ,ar e te de .- #ileLan( iar a celor tro$icale de 2-#ileLan. *ng/e'urile ti+$urii &i tr#ii a$ar !n a doua 0u+tate a lunii octo+"rie( re $ecti, a$rilie. Durata +edie a inter,alului de ti+$ fr !ng/e' e te de 1.- #ile( iar frec,en'a +edie a inter,alului de ti+$ cu !ng/e' e te a$roMi+ati, de 12- #ile. Frec,en'a +edie a #ilelor de iarn e te a$roMi+ati, de D- #ile.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag <

*n decur ul anilor nu 5au con tatat geruri tr#ii 5au ti+$urii care fi a,ut influen'e negati,e a u$ra ,egeta'iei fore tiere. A,nd !n ,edere eMigen'ele $eciilor fore tiere de "a# eMi tente $e cu$rin ul ace tui ocol 2fagul( "radul( +olidul3 ct &i a $eciilor de ,nat( condi'iile cli+atice eMi tente unt fa,ora"ile de#,oltrii ace tora !n "une condi'iuni. *n ta"elele ce ur+ea# unt redate detaliat datele $re#entate +ai u 1 6e+$eratura +edie lunar &i anual 6a"elul nr. > Lu+ile I 5D(; II 52(= III 2(. IV >(> V 1=(; VI VII VIII Sta1ia F ca+i 1.(D 1>(> IG 1;(1 G >(2 GI 2(; GII 52(; A+ual >(D

1>(=

6e+$eratura +ini+ &i +aMi+ a" olut lunar &i anual 6a"elul nr. . Mini+e a" olute MaMi+e a" olute I 52<(2 1<(; II 52< 22( ; III 51< 2>( ; STAHIA RF%NI#UD S&RAT VII IV V VI VII IG I 5<(- 52(- 2(<(<(; 51 D1( D<( D:( D.( D;( D.(; > . < G 5> D=( = GI 51< 2<(GII 52-(; 1.(< A+ual 52<(2 D.(-

6e+$eratura +edie anoti+$ual &i ,aloarea a+$litudinii Sta1ia A+ ti/pul 6a"elul nr. 1Te/peratura Val area /edie a/plitudi+ii .(: 2;(= 2-(< 5 1-(= 5 52(2 5 6a"elul nr. 11 $urata /edie ;+ ?ile a i+tervalului 0r ;+-3e1 $ate /edii Sta1ia R+nicu5Srat Altitudi+ea 1=pri/ul ;+-3e1 ulti/ul ;+-3e1 2..11=.= $ate extre/e Ulti/ul ;+-3e1 cel /ai ti/puriu cel /ai t*r?iu 22.-D 22.-; $urata /edie a i+tervalului de ?ile 0r ;+-3e1 1>> I+terval de ,!erva1ii 1.-;51.-< 1.1>51.2< 1.2.51.;;

$ri+,ara ,ara Foc&ani toa+na iarna Data +edie a $ri+ului &i ulti+ului !ng/e'.

"ri/ul ;+-3e1 cel /ai ti/puriu cel /ai t*r?iu 2..-. 1>.1-

F3 Regi+ul $lu,io+etric Datele $ri,ind $reci$ita'iile +edii lunare( a+"ele anoti+$uale au fo t luate du$ ta'iile $lu,io+etrice Panciu( Fitione&ti( Vidra( So,e0a &i unt redate !n ta"elele ce ur+ea#1

6a"elul nr. 12 Sta1ia "a+ciu Fiti +eti S ve<a Vidra %edia I 22(> 2:(2 D;(: D>(D I67E II 2D(; 2;(D-(; D-(1 @E7I III 2<(= 2.(1 =;(: =;(< I:7E IV =2(: ;1(: ;.(D <-(: =I79 V <1(> :<(12D(1--(9E7E Lu+ile VI VII >-(: ;D(= :.(; =1(; 12>(>=(12;(. :>(< '6I7> :87> VIII =D(=>(> ;<(2 ;1(; >878 IG D.(1 D<(: ;-(: ;>(< >:7I G =1(> =1(2 =.(D ;:(1 >E7> GI =D(=1(; D.(= D.(D >679 GII D=(= D;(< D:(< D=(: I=7: A+ual ;12(< ;;D(> :D.(= :1>(:I678

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag :

*n $erioada de ,egeta'ie cantit'ile de $reci$ita'ii ,aria# !ntre D2- ++ &i D=- ++. 6a"elul nr. 1D A+ ti/puri Sta1ia Iar+a "ri/vara Vara T a/+a "a+ciu >-(: 1D1(2 1::(1 12D(. Fiti +eti >:(> 1;<(> 1<.(> 11.(= Vidra 1-D(1 2-<(D 2;<(1;;(S ve<a 1-D(> 22>(2<>(2 1D.(= Preci$ita'iile anuale !nregi trate !n cadrul Ocolului Sil,ic So,e0a unt !n 0urul ,alorii de :2> ++. Diferen'ele de la un an la altul unt uneori de tul de +ari( !n anii $loio&i $reci$ita'iile a0ungnd $n la 1D-- ++. iar !n cei eceto&i cad $n la ;-- ++. Pe anoti+$uri e con tat ur+toarea ,aria'ie a $reci$ita'iilor1 iarna >- 51-- ++4 $ri+,ara 1D- 5 2D- ++4 ,ara 1>- 5 2:- ++ &i toa+na 12- 51=- ++. Di tri"u'ia $reci$ita'iilor !n ti+$ul anului $re#int un +aMi+ $rinci$al la fr&itul $ri+,erii &i !nce$utul ,erii 2+ai5iunie3( un +aMi+ ecundar la fr&itul ,erii &i !nce$utul toa+nei 2 e$te+"rie5octo+"rie3( un +ini+ $rinci$al iarna 2fe"ruarie3 &i un +ini+ ecundar ,ara 2augu t3. *n lunile +ai5augu t care con tituie $erioada cea +ai acti, de ,egeta'ie cad a$roMi+ati, D1- ++. de $reci$ita'ii. *n $erioada e ti,al 2iulie5augu t3 cantit'ile de $reci$ita'ii ,aria# !ntre .- 51=- ++. Gro i+ea +edie a tratului de #$ad 6a"elul nr. 1= Sta1ia S0*+tu (3e r-3e I 11(. II 1-(III D(= IV -(= V 5 Lu+ile VI VII 5 5 VIII 5 IG 5 G 5 GI -(= GII ;(.

Gro i+ea +aMi+ a" olut a tratului de #$ad 6a"elul nr. 1; Sta1ia S0*+tu (3e r-3e I <; II << III ;= IV ;= V 5 Lu+ile VI VII 5 5 VIII 5 IG 5 G . GI 2< GII 1.

)3 @,a$otran $ira'ia @,a$otran $ira'ia $oten'ial anual e ituea# !n 0urul cifrei de <D- ++. *n lunile de iarn 2dece+"rie5fe"ruarie3 e,a$otran $ira'ia e te #ero( cea +aMi+ reali#ndu5 e !n luna iulie 21=< ++.3. *n $erioada noie+"rie5+artie cantitatea de $reci$ita'ii e te u$erioar e,a$otran $ira'iei $oten'iale( reali#ndu5 e eMcedente ce e acu+ulea# !n ol. *n $erioada a$rilie5octo+"rie( datorit cre&terii radia'iei olare( e,a$otran $ira'ia e accentuea# &i de$&e&te cantit'ile de $reci$ita'ii( a tfel c a$are un deficit de a$ !n $erioada de u cciune !nce$nd cu luna iulie &i $n la fr&itul e#onului de ,egeta'ie. D3 7+iditatea relati, a aerului 7+iditatea relati, a aerului e $re#int du$ cu+ ur+ea#1 6a"elul nr. 1< "ri/var Iar+a Vara t a/+a >-? :2? :-? :<5>-?

@3 Indicii de ariditate de MAR6OGG@ Pentru Ocolului Sil,ic Panciu indicele de ariditate anual e te1

P :2> = = D. T- + 1- >.D + 1O+ogenitatea cli+atului e te de+on trat &i de ,aloarea indicelui de ariditate( care ,aria# !n li+ite re trn e. 1.;.< Regi+ul eolian

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag >

A&a cu+ 5a +ai artat !n regiunea !n care e te ituat Ocolului Sil,ic Panciu nu unt ta'iuni +eteorologice de ordinul II. De aceea datele cu $ri,ire la regi+ul eolian 5au luat din cele furni#ate de ta'iunile din a$ro$ierea ocolului. Datele referitoare la regi+ul eolian 5au luat du$ ta'iunea 6ecuci. Din o" er,a'iile &i + urtorile fcute( re#ult c ,nturile $redo+inante din acea t regiune( att ca frec,en' ct &i ca trie( unt cele din direc'ia Gord 2frec,en'a T2;.D &i tria TD(:3. )ri,'ul care e interferea# cu Au trul din ud5,e t are frec,en'a 1-(. &i tria D(2. *n $ri,in'a ,ntului de nord5 ,e t( e +en'ionea# c de&i frec,en'a ace tuia e te de tul de +ic !n co+$ara'ie cu celelalte( tria lui e te totu&i cea +ai +are 2=(1 +L ec.3. )ri,'ul ca ,nt u cat agra,ea# +ult deficitul de u+iditate din ol( $rin reducerea u+idit'ii relati,e a aerului &i $rin +rirea e,a$otran $ira'iei. Vnturile din alte direc'ii nu $re#int i+$ortan' +are fiind cu frec,en'e +ai +ici au de inten itate la". Vnturile au o influen' duntoare a u$ra ,egeta'iei !n $ecial cele u cate &i foarte calde din ti+$ul ,erii $rin cderea u+idit'ii din aer &i +rirea e,a$otran $ira'iei. )ele din ti+$ul iernii $ot $roduce ,i cole( care $e ti+$ +ai !ndelungat !n iernile grele "loc/ea# de$la area ,natului &i !+$iedic $o i"ilitatea de /rnire a ace tuia. Frec,en'a cal+ului e te ele+entul $rinci$al de caracteri#are a circula'iei aerului.

6a"elul nr. 1: Sta1iu+ea Tecuci NV =.D =.2 =.: ;.; D.= =.D.> =.2 D.2 =.; D.> D.= >.' SE ;.. :.< >.; 11.: ..; <.1 D.: <.<.2 ;.< 1-.D >.E.> S :.D ... 1D.= 1;.: 1D.2 12.2 :.; ... 12.< >.D 1-.> 1-.D '6.8 FRE#VENHA %E$IE #AL% SV V NV 2.2 2.< =.< =D.1.= D.2 >.D 2>.2.> 2.; >.D 2<.: 2.= 1.< <.< 2;.. 2.: 2.: >.: 2:.2 D.2 =.2 1;.< 2=.1 D.; =.= 11.< D:.= D.D D.< ..2 D<.= 2.= 1.. :.. D..1.. 1.2 :.2 =D.2 -.< 1.1 ;.> =D.> 2.; 1.: <.< =;.D @.> @.: 9.> I=.9 N D.> =.D =.D =.D.> D.< D.2 D.= D.1 D.< D.> D.> I.E NE 1.; 2.2 D.= 2.D D.1 2.> 2.2 2.= 1.< 2.= 2.2.< @.> E 1.> -.> 1.; 2.2.2.1.< 2.D 1.2 1.< 1.2 1.< '.: VITE)A %E$IE SE S 1.> 2.. 2.D.= 2.. D.1 2.2 D.> 2.. D.> 2.D.= 2.D 2.> 2.> D.1 2.D D.1 2.D.1 2.= 2.< 2.2 2.> @.I I.@ SV 1.< 1.< 2.> 2.> D.< D.2 2.D.1 2.= 1.= 1.2 2.@.I V D.= 2.= 2.= D.1 D.2 D.= 2.. D.1 2.> 2.= 1.; 1.< @.9

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag .

Fig. 2 Frecve !" v# $%&%i 'e (irec!ii


N

N#

Ianuarie Fe"ruarie Martie A$rilie Mai Iunie Iulie Augu t Se$te+"rie Octo+"rie Goie+"rie Dece+"rie ANUAL

LUNILE

N 2..: 2:.D D-.2 2=.; 2;.. 2:.1 2<.2=.< 22.2 2=.< 2-.2 21.D @=.I

NE D.; 2.> <.D :.; :.; ;.: =.; ;.D <.1 ;.: =.D 2.: =.@

E 1.2 1.; 1.D =.1 2.< 1.> 1.2 1.: 1.: 2.D D.1 1.< @.6

30 25,3 20
,4 10 2,6 0 2,4 10,9
"# " "! N!

5,2 2 7,4

$recven%a

Fig. 3 )i$e*" v# $%&%i 'e (irec!ii N

N# 4,1 # 2, 2,3 "#

6 3,7 4 2 0
3,2 "

N! 2,4 1,6 2,3 "! ! #ite&a

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1-

1.;.: Date fenologice A,nd !n ,edere c 0irul &i g/inda con tituie o ur $rinci$al de /ran a ,natului din cadrul fondului de ,ntoare( e redau !n cele ce ur+ea# cte,a date fenologice $ri,ind !nfrun#irea &i fructifica'ia ace tor $ecii. Din o" er,a'iile fcute $e teren( $recu+ &i din unele e,iden'e ale ocolului re#ult $entru $rinci$alele $ecii( care ,egetea# !n ra#a Ocolului Sil,ic So,e0a c !ng/e'urile tr#ii &i ti+$urii nu $re#int influen'e a u$ra ,egeta'iei fore tiere 2!ndeo e"i a u$ra gorunului3. *n acea t regiune !nfrun#irea la c,ercinee are loc la fr&itul lui a$rilie au !nce$utul lui +ai( a tfel !ng/e'urile tr#ii nu $ot $ro,oca ,t+ri dect !n ca#urile !n care e $roduc !n luna +ai 2 itua'ie de eMce$'ie3. *n toa+n !ng/e'urile ti+$urii $ot accelera fa#a de colorare a frun#elor fr a ,t+a lu0erii care unt de0a lignifica'i. 1.;.> 6i$uri de ta'iuni *n ur+a deter+inrii &i tudierii ti$urilor de oluri( a ti$urilor naturale de $dure &i a condi'iilor cli+atice 5au identificat &i tudiat . ti$uri de ta'iuni. Gu+erotarea lor 5a fcut du$ QSi te+atica unit'ilor de "a# ale ti$ologiei fore tiereR. Pentru deter+inarea ele+entelor care contri"uie la cunoa&terea condi'iilor naturale de ,egeta'ie &i a caracteri ticilor ar"oretelor actuale nece are deter+inrii $oten'ialului $roducti, al ta'iunilor &i al ca$acit'ii actuale de $roduc'ie a ar"oretelor !n ,ederea regle+entrii $roce ului de $roduc'ie fore tier &i a controlului $roducti,it'ii( $recu+ &i a ela"orrii celor +ai indicate + uri de creare &i conducere a ar"oretelor !n co$ul +ririi $roducti,it'ii $durilor( 5a efectuat cartarea la car +i0locie a tuturor $durilor go $odrite de ctre Ocolului Sil,ic So,e0a . Ar"oretele din cadrul Ocolului Sil,ic So,e0a fac $arte din categoria ta'iunilor din eta0ul +ontan de a+e tecuri 2FM23 ce ocu$ :1? din teritoriu &i ta'iuni din eta0ul +ontan &i $re+ontan de fgete 2FM2 S FD=3 ce ocu$ re tul de 2.?. *n cele ce ur+ea# e ,or $re#enta ti$urile de ta'iuni $e eta0e fitocli+atice cu indicati,ul de cla ificare &i diagno#a lor( identificndu5 e u$rafe'ele $e unit'i de $roduc'ie1

6a"elul nr. 1> IN$I#ATIVUL $E #LASIFI#ARE I $IA(NO)A TI"ULUI $E ETAJUL FITO#LI%ATI# STAHIUNE D21-5 Montan de a+e tecuri( $roducti,itate inferioar( tncrie &i ero#iune eMce i, DD115 Montan de a+e tecuri( Pi( "run edafic +ic cu A $erula5 Dentaria S acidofile @ta0ul +ontan de a+e tecuri DDD15 Montan de a+e tecuri( Pi( $od#olic( edafic +ic cu Vacciniu+ DDD25 Montan de a+e tecuri( P+( "run edafic +i0lociu cu A $erula5 Dentaria DDDD5 Montan de a+e tecuri( P ( "run edafic +are cu A $erula5 Dentaria TOTAL F%@ ==1-5 Montan5 $re+ontan de fgete( Pi( "run edafic +ic cu A $erula5 Dentaria ==2-5 Montan5 $re+ontan de fgete( P+( "run edafic +i0lociu cu @ta0ul +ontan &i $re+ontan de A $erula5 Dentaria fgete FM1SFD= ==D-5 Montan5 $re+ontan de fgete( P ( "run edafic +are cu A $erula5 Dentaria =;=-5 Montan5 $re+ontan de fgete( P ( "run alu,ial !n lunci !nalte TOTAL F%'KF$> TOTAL FON$ $E VFN&TOARE @@ $RA(O%IRA

SU"RAFAHA BA C 1;(D >:(> 1D:(D >D=(; D=:.(; >==>7> <=(. :><(1 1-<2(> 1:(> '8I'7: :>9:76 5 2 2 1D ;= E' 1 12 1< 5 @8 '66

Du$ cu+ e o" er, din ta"elul de +ai u ( cel +ai r $ndit ti$ de ta'iune e te 1 DDDD5 Montan de a+e tecuri( P ( "run edafic +are cu Asperula- Dentaria( care re$re#int ;=? din u$rafa'a fondului de ,ntoare. IIIID % +ta+ de a/e!tecuri7 "!7 ,ru+ eda0ic /are cu Asperula- Dentaria.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 11

8arg r $ndit !n cea +ai +are $arte a )ar$a'ilor Orientali &i !n Mun'ii A$u eni( !n u"eta0ul inferior( local !n cel u$erior. Ver an'i la" $n la +oderat !nclina'i( locuri a&e#ate la "a#a $antelor &i alte terenuri $ractic ori#ontale. Soluri "rune eu5 &i +e#o"a#ice( +ai rar "rune acide( oligo+e#o"a#ice( "rune la" $od#olite( toate ti$ice au la" &i +oderat $ eudoglei#ate( "rune rend#inice( cu +ull &i +ull5 +oder( uneori c/iar +oder( $rofunde &i foarte $rofunde( $redo+inant luto5 ni i$oa e &i lutoa e( fr c/elet au la" c/eletice !n $ri+ii ;-5 <-c+ au c/iar $e !ntregul $rofil( ,olu+ edafic +are. #aractere ec l -ice. )ondi'ii cli+atice +oderate( caracteri tice u"eta0ului inferior al eta0ului a+e tecurilor( indicate !n de crierea eta0ului( !n facie ul ti$ic( fa,ora"ile !n +od egal celor trei $ecii $rinci$ale. )ondi'iile edafice unt foarte fa,ora"ile ,egeta'iei fore tiere. 6roficitatea e te foarte fa,ora"il( att $rin ,alorile ridicate ale deter+inan'ilor ei ct &i $rin circuitul "iologic foarte acti,. Aciditatea acti, la" $n la +oderat 2$95 ul !n a$ <(;5;(;3. A$a acce i"il "ine &i foarte "ine a igurat 29 IV5V34 regi+ul de u+iditate ec/ili"rat( e ti,al general !n +edie +ultianual la ni,elul 7=5D &i c/iar 7;5D( $e un ,olu+ edafic $redo+inant +are. Aerul5 aera'ia( "ine &i foarte "ine a igurate( $rin condi'iile de teMtur &i tructur5 $oro#itate. )on i ten'a e ti,al $redo+inant la ni,elul u"+i0lociu5 +i0lociu !n li+itele foarte fa,ora"ile $entru ,egeta'ia le+noa . 6e+$eratura olului &i lungi+ea $erioadei "ioacti,e fa,ora"ile celor trei $ecii $rinci$ale. Aptitudi+e 0 re!tiere. 6i$ de +are i+$ortan' econo+ic de "onitate u$erioar $entru +olid( "rad( fag au nu+ai +i0locie $entru acea ta din ur+. Ar"orete di,er a+e tecate( $e alocuri nu+ai dou $ecii( au "rdete de cla a I eMce$'ional &i I( +ai frec,ent II u$erioar. Rec /a+dri. Men'inerea au reintroducerea !n fgetul din ace te ta'iuni a r&inoa elor $n la :-5>-?( $ro$or'ia ,ariind !n func'ie de condi'iile locale. Pe lng $eciile locale de "a#( e reco+and e introduc &i $altinul( fra inul( e,entual laricele. A$licarea tierilor de regenerare &i !ngri0ire e face !n +od diferen'iat( +ai $rudent &i +oderat !n +icro ta'iunile cu $lu de u+iditate &i +ai inten !n cele cu acu+ulri de /u+u ( !n care e +en'ine &i $rocentul cel +ai +are de foioa e.

1.;.. Influen'a condi'iilor ta'ionale &i cli+atice a u$ra eMi ten'ei faunei De&i to'i factorii e afl !ntr5o trn legtur &i interfunc'ionalitate fiind greu de e$arat !n ceea ce $ri,e&te i+$ortan'a lor !n ,ia'a ,natului( totu&i cli+a( ca feno+en co+$leM care !n interac'iune cu relieful d na&tere la co+$onenta local &i +o+entan a ei nu+it ,re+e( e te re i+'it cel +ai $uternic de ,nat. Vre+ea e te cea care cau#ea# cele +ai +ari $agu"e !n rndul ,natului. Acti,itatea +eta"olic nor+al e de f&oar !n general !ntre - &i =-U). Re#i ten'a unui ani+al la te+$eraturi eMtre+e e te trn legat de te+$eratura o"i&nuit a "ioto$ului $e care !l ocu$ ace ta. *n ace t conteMt( de igur( cele +ai $ericuloa e unt iernile. S$re eMe+$lu( $o$ula'iile de cer" car$atin( !n iernile grele ce ur+ea# du$ ani fr fructifica'ie de 0ir au g/ind( ufer $ierderi +ari la tineret &i ele+ente la"e. 8a fel e $re#int itua'ia !n ce $ri,e&te ,aria'ia greut'ii cor$orale ct &i greutatea &i calitatea coarnelor( te+$eraturile de $e te iarn &i gro i+ea tratului de #$ad influen'nd tarea de ntate a +a culilor. 6otodat( #$e#ile a"undente &i frigul din luna iunie $roduc $agu"e +ari !n ,i'ei. 8a +i tre'i !n iernile eMce i, de geroa e &i fr /ran( godacii( !n $ecial cei r+a&i fr +a+( $ot +uri de frig. )/iar dac dor+itul !n co+un fa,ori#ea# !ncl#irea reci$roc &i u$ra,ie'uirea !n a tfel de condi'ii( nu e te totu&i $o i"il al,area !ntregului efecti,. De a e+enea( $urceii( la te+$eraturi c#ute &i din cau#a $reci$ita'iilor reci( $ot uferi afec'iuni $ul+onare gra,e &i a tfel e !nregi trea# $ierderi greu de e ti+at. Mortalitatea !n a+"ele itua'ii e te fa,ori#at de in uficien'a /ranei( tratul gro de #$ad( curen'ii de aer &i olul !ng/e'at. )derile +a i,e de #$ad &i frigurile eMce i,e( unt deo e"it de $ericuloa e &i $entru $o$ula'iile de +i tre' &i c$rior cnd datorit tratului gro de #$ad( ani+alele unt $ri,ate de li"ertatea de +i&care &i r+n fr /ran &i ad$o t total eM$u e $rdtorilor &i "raconierilor. Foarte $ericuloa e unt &i a ocierea unor feno+ene +eteorologice cu+ ar fi $loile ur+ate de !ng/e'( feno+en eMtre+ de duntor +ai ale $entru $ ri( $recu+ &i ,nturile foarte $uternice !n o'ite de $loi au nin ori. 8a $o$ula'iile de cer" fecunditatea e te c#ut cnd cantitatea de $reci$ita'ii din $erioada de rut e te ridicat. 6otodat $loaia e te foarte duntoare 2+ai ale !n cantit'i +ari3 !n $erioada de ftare a ani+alelor. A tfel( du$ cu+ 5a artat condi'iile ta'ionale !n trn corela'ie cu cele cli+atice ac'ionea# ca un factor de +ediu electi,( acrificnd ani+alele +ai $u'in dotate &i $e cele "olna,e. 1.< )ondi'ii de ,egeta'ie 1.<.1 Vegeta'ia fore tier Du$ cu+ 5a artat la $unctul 1.;.> Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA e !ncadrea# !n1 @ta0ul +ontan de a+e tecuri 2FM23 &i @ta0ul +ontan $re+ontan de fgete 2FM1SFD=3.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 12

Din cadrul ace tor eta0e de ,egeta'ie ,or fi $re#entate !n cele ce ur+ea# doar for+a'iile &i ti$urile de $dure $re#ente $e ra#a Ocolului Sil,ic So,e0a( $recu+ &i r $ndirea lor. Du$ natura $ro,enien'ei ar"oretele din cadrul Ocolului Sil,ic Panciu e $re#int a tfel1

Fig. 4 +"$%r" 'r,ve ie !ei "r-,re$e&,r (i c"(r%& O... .,ve/"

6 2 Planta%ii "'()n%' L'stari

66

Pe for+a'ii fore tiere itua'ia in cadrul ocolului e $re#int a tfel1 Molideto5 "rdete<? A+e tecuri MO( FR( FA<? Frdete:? Frdeto5 fgete=>? Frdete &i fgete a+e tecate...1? Pinete de Pin il,e tru.1? Fgete $ure +ontane2.? Fgete a+e tecateD? Se o" er, c $onderea cea +ai +are o de'ine Frdeto5 fgetele( cec ocu$ a$roMi+ati, =>? din u$rafa'a O.S. So,e0a. Datorit ,aria'iei condi'iilor de ,egeta'ie din ra#a O.S. So,e0a( e !nregi trea# nu+eroa e ti$uri natural funda+entale de $dure. @,iden'a ace tora !n cu$rin ul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA e $re#int a tfel1 6a"elul nr. 1. Supra0a1a Nr. # d $e+u/irea tipului de pdure "r ductivitate crt. Ba C 1 1211 Molideto5 "rdet nor+al cu flor de +ull S 21;(; D(D 2 12=1 Molideto5 "rdet $e oluri c/eletice M 21<(D(D D 1D11 A+e tec nor+al de r&inoa e &i fag cu flor de +ull S D1;(> =(. = 1D21 A+e tec de r&inoa e &i fag cu Ru"u /irtu M ;-(= -(> ; 1D=1 A+e tec de r&inoa e &i fag $e oluri c/eletice I 1-2(1(< < 1D=2 A+e tec de "rad( +olid( fag $e tncrie I >-(2 1(2 : 2111 Frdet nor+al cu flor de +ull S =1;(; <(= > 2121 Frdet cu Fe tuca drV+eia M D;(-(; . 2211 Frdeto5 fget nor+al cu flor de +ull S 212-(: D2(: 12212 Frdeto5 fget cu flor de +ull de $roducti,itate +i0locie M D11(; =(> 11 2221 Frdeto5 fget cu Fe tuca alti i+a M :;(; 1(2 12 22=1 Frdeto5 fget cu 8u#ula lu#uloide I :>(2 1(2 1D 22;1 Frdeto5 fget cu Vacciniu+ &i +u&c/i I ;-(< -(> 1= 2D11 Frdet a+e tecat S >-(2 1(2 1; D1D1 Pinet de tncrie de gre ie din regiunea +ontan I 2-(= -(D 1< =111 Fget nor+al cu flor de +ull S ><=(= 1D(D 1: =11= Fget +ontan $e oluri c/eletice cu flor de +ull M D==(= ;(D Fget +ontan $e oluri c/eletice cu flor de +ull de 1> =11: I <=(> 1($roducti,itate inferioar 1. =1D1 Fget +ontan cu Ru"u /irtu M ==>(. <(. 2=1;1 Fget +ontan cu 8u#ula lu#uloide I 11(; -(2

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere


21 22 2D 2= =1<1 =1.=D21 .>21 Fget +ontan cu Vacciniu+ +Vrtillu Fget de tncrie cu ero#iune eMce i, Fgeto5 cr$inet cu )areM $ilo a Anin al" $e alu,iuni T tal 0 +d de v*+t are

"ROIE#T $E $I"LO%&
I I M 5 D

Pag 1D

1>(= >=(2 D1>(2 1<D(: :>9:

-(D 1(D =(. 2(< '66

Dintre toate ace tea cele +ai r $ndite unt1 2211 Frdeto5 fget nor+al cu flor de +ull.D2(:? =111 Fget nor+al cu flor de +ull1D(D? =1D1 Fget +ontan cu Ru"u /irtu <(.? 2111 Frdet nor+al cu flor de +ull...<(=? =11= Fget +ontan $e oluri c/eletice cu flor de +ull.;(D? A,nd !n ,edere c nu+ai $ri+ele dou ti$uri de $dure unt $re#ente !ntr5un $rocent +ai ridicat 2$e te 1-?3( ,o+ face o de criere detaliat nu+ai $entru ace tea. @@'' Brdet D 0-et + r/al cu 0l r de /ull Ace t ti$ de $dure e te larg r $ndit !n +un'ii no&tri( fiind un ti$ inter+ediar !ntre "rdet nor+al cu flor de +ull &i fget nor+al cu flor de +ull. Ar"oretele cercetate e g e c la altitudini de 2:--3 >--512-- 21=--3+( $e ,er an'i cu eM$o#i'ii diferite( +ai +ult $e $ante +ici &i locuri a&e#ate. Solurile unt "rune ti$ice( $od#olice au la" acide( "rune5gl"ui( +ai rar "rune ruginii( de la +i0lociu $rofunde la foarte $rofunde( lutoa e( uneori cu ce,a c/elet. Ar"oretele unt con tituite din "rad &i fag( a+e teca'i !n $ro$or'ii diferite. Di e+inat e +ai g e&te $altinul de +unte( +ai rar car$enul &i aninul negru. )on i ten'a natural de -(>5-(.. $roducti,itate u$erioar4 totu&i( fagul r+ne ce,a !n ur+ &i la o ,r t +ai a,an at e diferen'ia# ca al doilea eta0. Ar"orii unt "ine confor+a'i( cu trunc/iuri dre$te( cilindrice &i "ine elagate. A+"ele $ecii furni#ea# le+n de lucru de calitate u$erioar &i !n $rocent ridicat. Regenerarea natural e $roduce cu u&urin'. *n $ecial( e+in'i&urile de fag unt a"undente &i( de o"icei( !ntin e $e toat u$rafa'a ar"oretului. Puie'ii de "rad e g e c +ai rar( de o"icei !n $lcuri. Su"ar"oretul e te re$re#entat $rin eMe+$lare i#olate de coru& de +unte( $ducel( #+eur( +lin( al" +oale( oc( clin( ca$rifoi. Ptura ,ie a"undent e te for+at +ai ale din Oxalis acetosella( la care !n +od frec,ent e adaug !n cantitate de tul de +are Asperula odorata( a$oi Luzula albida( Allium ursinum, Dentaria bulbifera, Dentaria glandulosa, Actaea spicata, Rubus hirtus, Geranium robertianum, ercurialis perenis, Pulmonaria rubra &i altele. >''' F-et + r/al cu 0l r de /ull @ te ti$ul cel +ai re$re#entati, de fget( foarte larg r $ndit !n 'ar. Ar"oretele de ace t ti$ au fo t identificate $n acu+ la altitudini de :--512--+( !n $artea ud5,e tic( c/iar 1D-+. Deli+itarea $reci fa' de fgetul de altitudine +are cu flor de +ull nu e $oate face4 eMi t nu+eroa e !ntre$trunderi. Ace t ti$ e locali#ea# +ai ale $e ,er an'i cu $ant lin( coa+e late( $latouri( uneori &i $e ,er an'i re$e#i4 eM$o#i'iile unt ,ariate( totu&i $e cele nordice e g e&te +ai rar( &i nu+ai la altitudini +ai +ici. Solurile unt "rune de $dure ti$ice( +ai rar "rune $od#olice au "rune5gl"ui( cu teMtura lutoa $n la ni i$o5 lutoa ( totdeauna foarte $rofunde( "ine drenate. Su" traturile unt re$re#entate !n +a0oritatea ca#urilor $rin roci "ogate !n calcar5conglo+erate calcaroa e( gre ii calcaroa e( a+e tecuri de gre ii cu +arne. Ar"oretele unt for+ate din fag( la care e adaug di e+inat "radul &i $altinul de +unte( +ai rar( +olidul &i ul+ul de +unte. )on i ten'a natural -(>51(-. $roducti,itate u$erioar. For+a ar"orilor e te foarte "un( cu tul$ini dre$te &i cilindrice. @laga0ul e face !n foarte "une condi'ii4 caracteri tic $entru ace t ti$ de $dure e te a $ectul coar'ei( neted( de culoare cenu&ie5 al"icioa 5de c/i . 8e+nul e te "un calitate( $oate fi folo it $entru lucru !n $ro$or'ie +are4 ini+a ro&ie e te( !n general( $u'in r $ndit. Regenerarea natural e $roduce !n general foarte acti,. 6inereturile de fag e in talea# !n a"unden' fie !n gru$e( fie $e toat u$rafa'a. Pe lng fag e g e c tinereturi de "rad( +ai $u'in +olid( $altin &i ul+. *n unele locuri tendin'a de ucce iune $re "rdet e te foarte e,ident. Su"ar"oretul( de o"icei( li$ e&te din cau#a u+"rei $rea de e au cel +ult re$re#entat $rin eMe+$lare rare de #+eur( al"( tulic/in( oc co+un( oc ro&u. Ptura ,ie $re#int a $ecte foarte ,ariate. @ te con tituit a$roa$e eMclu i, din $lante ti$ice de +ull. Predo+in de o"icei Asperula odorata( !n alte ca#uri Allium ursinum, ercurialis perenis. Se +ai !ntlne c1 Dr!opteris filix mas, Dentaria glandurosa, Dentaria bulbifera, Actaea spicata, Anemone nemorosa, Lamium galeobdolon, !celis muralis . 7neori e !ntlne c fgete nude( !n care $tura ,ie li$ e&te co+$let din cau#a de#,oltrii $rea $uternice a litierei. Mu&c/ii( de o"icei( li$ e c. $i!tri,u1ia pe cla!e de v*r!t e te !n general "ine $ro$or'ionat eMi tnd un $rocent relati, "un att $entru ar"oretele tinere !n care e ad$o te&te ,natul( ct &i $entru cele "trne !n care e /rne&te.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1=

Fig. 5 Re're*e $"re" gr"0ic1 " c&"2e&,r (e v#r2$1 30 25 20 15 10 5 0 27 27 21 11 1 * ** *** 3 *# # #* #** 2 #***

C&"2e (e v#r2$1

Du$ cu+ e o" er, ar"oretele eM$loata"ile &i $reeM$loata"ile unt "ine re$re#entate. Situa'ia $eciilor fore tiere $re#ente $e Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA e $re#int a tfel1

Fig. 6 Re're*e $"re" gr"0ic1 " 2'ecii&,r 0,re2$iere 4 3

7 1 42 $a+ ,rad -olid .iverse tari 24

Se o" er, c fagul ocu$ a$roMi+ati, =2? din u$rafa'a fore tier a fondului de ,ntoare( ceea ce reflect condi'iile "une de /ran $entru ,nat. 1.<.2 )ulturi agricole Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA( fiind !n !ntregi+e ituat !n #ona de deal &i de +unte( unde nu+eroa ele encla,e e !ntre$trund cu $durea( are !n co+$onen'a a o di tri"u'ie a$roMi+ati, unifor+ a terenurilor culti,ate agricol. *n cu$rin ul fondului de ,ntoare terenurile ara"ile &i fne'ele ocu$ o u$rafa' de 1:.: /a 21:(:;?3( iar $&unile ocu$ o u$rafa' de 1;11 /a 21=(.-?3. Ace te u$rafe'e a$ar'in di,er&ilor $ro$rietari $articulari din atele &i co+unele ituate !n ra#a Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA. )ulturile agricole +ai frec,ente unt cele cu $oru+"( cartof( fecl( fa ole. Ogoarele cu culturi $eciale de tinate /ranei ,natului ad+ini trate de O.S. So,e0a ocu$ o u$rafa' de tul de +ic !n ra$ort cu +ri+ea fondului. Pentru /rana ,natului 5a re#er,at o u$rafa' de =:(. /a !n cu$rin ul fondului de ,ntoare( re$re#entat $rin $oieni $entru $&unat &i $roducerea de fn nece ar !n ti+$ul iernii. 1.<.D Rela'ia faun K ,egeta'ie Ace te rela'ii !ntre faun &i ,egeta'ie $ot fi $ri,ite din a+"ele direc'ii. @ te clar c ,egeta'ia e te u$ortul con u+atorilor $ri+ari( deci tnd la "a#a $ira+idei trofice influen'ea# !ntreaga faun. *n ceea ce $ri,e&te felul ,egeta'iei &i influen'a ace teia !n ,ia'a ,natului a$ar dou a $ecte 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1;

influen'a ,egeta'iei $&unilor &i $oienilor influen'a ,egeta'iei $durilor. @ te &tiut fa$tul c $durea ofer /a"itatul o$ti+ &i c !n &i "onitatea unui fond de ,ntoare de$inde de u$rafa'a !+$durit. *n ca#ul cer"ului "ioto$ul $referat e te con tituit din tru$uri +ari de $dure( lini&tite( $duri de foioa e au a+e tec cu cla e nor+ale de ,r t( cu $oieni( tr"tute de a$e. Pentru ad$o t er,e c ar"oretele de ,r t +i0locie ct &i cele de ,r t !naintat dar cu u"ar"oret. Su$rafe'ele !+$durite au rol /otrtor !n eMi ten'a unei $o$ula'ii de ur&i !ntr5un anu+it teren( &tiindu5 e $referin'a ur ului $entru $duri !ntin e &i lini&tite( neu+"late au $u'in u+"late( cu tncrii &i do"orturi de ,nt unde 5&i $oat a+ena0a "rlogul. De +are i+$ortan' $entru +en'inerea ur ului !ntr5un teren unt de i&urile unde e ad$o te&te #iua. 8a fel e te de neconce$ut ca +i tre'ul /a"ite#e !n li$ a $durii. )erin'ele ale e !ndrea$t att $re ar"oretele +ature de fag $roductoare de 0ir $entru /ran ct &i $re de i&uri &i ar"orete tinere $entru ad$o t. Al doilea a $ect al ace tor rela'ii e te dat de con ecin'ele $e care le re i+te ,egeta'ia de $e ur+a ,natului. Su" ace t a $ect e a$recia# c di tri"u'ia !n +o#aic a $durilor( terenurilor $roducti,e &i a $&unilor care e !ntre$trund e te fa,ora"il a+"elor $r'i. )$riorul $roduce $agu"e ne!n e+nate datorit la"ei concentrri &i ca$acit'ii c#ute de roadere( !n +i tre'ul &i +ai ale cer"ul $ot $roduce $agu"e +ari !n $ecial !n ca#ul cre&terii den it'ii efecti,elor $e anu+ite arii. Se &tie c +i tre'ul $roduce $agu"e !n e+nate fne'elor &i culturilor agricole $rin r+are. *n acea ta $oate a,ea &i efect folo itor +ai ale !n $dure fa,ori#nd in talarea e+in'i&ului. *n ce $ri,e&te cer,idele lucrurile tau diferit( ace tea( datorit unui nece ar +ai +are de /ran $ot $roduce $agu"e erioa e. WRoaderea( deco0irea &i con u+area de ctre cer,ide ( $ot reduce rata de#,oltrii la unele conifere de$reciind ,iitorul le+n. I+$actul cel +ai negati, !l re i+t ar"orii tineri( rnirile ducnd la $ierderea $orului de cre&tere( confor+a'ii defectuoa e( reduceri !n di+en iuni au c/iar u care ducnd la nereu&ita regenerrii $e u$rafe'e +ai +ari au +ai +ici. )el +ai $ro"a"il fie con u+a'i unt +ugurii ter+inali a eMe+$larelor !ntre D- K <- c+ !nl'i+e. X...Y Preferin'a cer,idelor $entru anu+ite $ecii a fo t tudiat !n unele $duri euro$ene. Re#ultatele arat c $lo$ul tre+urtor &i lciile unt !ntotdeauna $referate !n ti+$ ce aninul( +e teacnul &i +olidul unt +ai $u'in $referate. Predi $o#i'ia ar"orilor la co0ire de ctre cer,ide e +aMi+ cnd circu+ferin'a e te !n 0ur de 1- c+ &i ,r ta de cel $u'in > ani. *n ar"oretele +ai "trne aleg ar"orii +ai tineri( iar !n tadiile de i&5$r0ini& aleg ar"orii +ai gro&i. )oa0a e te luat de la a$roMi+ati, -(:; 5 1(2; + dea u$ra olului (dar $oate a0unge &i la 1(:- + dea u$ra olului. Fagul e te cel +ai de afectat ,ara cnd e ridic e,a iar ca+"iul e te acti,( iar r&inoa ele unt deco0ite iarna( coa0a ace tora fiind "ogat !n a$ &i +inerale.R 26.9. )lutton K FrocJ3 *n #ona fondului de ,ntoare luat !n tudiu nu 5au !nregi trat $agu"e e+nificati,e. Ace te $agu"e $ro,ocate florei fore tiere $ot duce la c/i+"area $ro$or'iei co+$o#i'iei $ecifice. Acea ta a du ca !n anu+ite #one e recurg la o /rnire co+$le+entar !n anu+ite arii controlate dar la care ,o+ face referire !n ca$itolele ur+toare. 1.: Influen'e ale indu triei &i #oote/niei Situarea geografic a fondului a fcut ca ace ta fie ferit de +arile acti,it'i indu triale. 8a ora actual ur ele de $oluare unt +ini+e &i nu re$re#int o a+enin'are a u$ra trii de ntate a "ioto$ului. A$roMi+ati,<;? din $durile din cadru Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA unt !ncadrate !n gru$a II func'ional( acea ta fiind un factor negati,( deoarece $re#en'a $er+anent !n #on a +uncitorilor fore tieri &i a utila0elor aferente acti,it'ii de eM$loatare a +a ei le+noa e tul"ur lini&tea ,natului din #on. Pe lng ace tea e +ai adaug &i acti,itatea #ilnic a $o$ula'iei din localit'ile !n,ecinate. Se con tat o circula'ie inten a $o$ula'iei din #on $e dru+urile &i $otecile de $e cu$rin ul Fondului de Vntoare( circula'ie de altfel 0u tificat dac a,e+ !n ,edere di tri"u'ia encla,elor( deci a culturilor agricole( de $e cu$rin ul Ocolului Sil,ic So,e0a. A,ndu5 e !n ,edere c o +are $arte din fondul de ,ntoare e afl $e teritoriul a dou co+une &i c una din ocu$a'iile locuitorilor o re$re#int cre&terea ani+alelor( $&unat inten i, &i a"u#i, eMercit cea +ai +are $re iune a u$ra "ioto$ului. W)onflictul de intere e dintre ,nat &i ani+alele do+e tice du e la $&une !n $dure a$are +ai cu ea+ !n locului de iernat a ,natului( dac oile i5au +ncat /rana !n ti+$ul ,erii.R2)o+&ia( A. M.3 Acea ta arat c ,itele care $&unea# !n $dure unt concuren'i direc'i la /ran &i totodat $ericlitea# $o$ula'iilor de cer,ide !n iernile grele $rin con u+area /ranei ace tora. 6otodat W$&unatul !n #one de intere cinegetic nu e re#u+ la concuren'a la /ran( di trugeri de cui"uri( etc.( ci !n +a0oritatea ca#urilor ani+alele do+e tice unt ,ectori ai +ultor "oli( $ierderile cau#ate $ot fi greu de recu$erat.R2V. Ge tero,3. A,nd !n ,edere c Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA( face $arte din gru$a fondurilor $eciale de ,ntoare( $&unatul !n cu$rin ul fondului e $ractic $e o u$rafa' de 1;11 /a 21=(.?3( ocu$at de $&uni( i la#uri( $&unatul !n $dure e te trict inter#i . 1.> Atitudinea $o$ula'iei &i di tri"u'ia a&e#rilor u+ane

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1<

Atitudinea $o$ula'iei fa' de ani+alele l"atice a fo t &i e te o $ro"le+ co+$leM( en i"il &i greu de olu'ionat care nu tre"uie $ri,it doar !n $lan local. Practic de5a lungul anilor nu a fo t niciodat olu'ionat. Pute+ a+inti cte,a ele+ente fauni tice care au di $rut din fauna 'rii noa tre de5a lungul ti+$ului( datorit $lcerii o+ului de a ucide. Dintre ace tea $ute+ a+inti1 #i+"rul( "ourul( ca torul( dro$ia. %i a t#i( rela'ia o+ 5 natur $oate fi $ri,it ca o lu$t inegal !ndre$tat !ntr5un ingur en din $cate( o+ul !ncercnd +odele#e natura du$ $ro$riile intere e de cele +ai +ulte ori antagoni te cu cele ale naturii &i la fel de +ulte ori +e c/ine. *n fiecare #i di $ar cte,a #eci de $lante &i ani+ale de $e !ntreg Glo"ul datorit eM$an iunii o+ului. O alt $ro"le+ care e ridic #i de #i e te aceea a $rdtorilor( care nu unt $ri,i'i cu oc/i "uni de $o$ula'ie a,nd !n ,edere $agu"ele ce le $roduc !n $ecial !n rndul tur+elor de ani+ale. 8a noi !n 'ar de&i $ torii unt o"i&nui'i cu eMi ten'a $rdtorilor( ignoran'a &i necunoa&terea ,ie'ii l"atice e te totu&i i+'it. O "un do,ad e te c $o$ula'ia rural nu ,ede ca fiind un lucru ru fa$tul c $re#en'a cinilor !n $dure e te !ngduit( iar !n ca#urile cnd ace&ti cini au fo t !+$u&ca'i( t$nii ace tora au reac'ionat ,iolent. Gecunoa&terea ,ie'ii l"atice &i ignoran'a re#id &i din fa$tul c !nc e +ai !ntlne c ca#uri de ca$turi de ie#i &i ,i'ei de ciut. 6otodat 5au !ntlnit ca#uri cnd cio"anii au ca$turat cu cini &i $urcei de +i tre'. De&i !n fi&a fondului de ,ntoare nu e $re#int ca#uri de "racona0( din relatrile $a#nicului de ,ntoare &i a $durarilor din #on $ute+ +en'iona c ele eMi t( ace tea !nregi trndu5 e !n $ecial la c$rior( iar !n anii fr fructifica'ie( eceto&i( cad $rad la'urilor +i tre'ii care atac culturile agricole.

#A"ITOLUL @ STU$IUL FAUNEI 2.1. )on idera'ii generale )onfor+ datelor $re#entate de A+ena0a+entul Ocolului Sil,ic Panciu &i a fi&ei Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA( ,natul $rinci$al e te1 cer"ul( c$riorul( +i tre'ul( ur ul. Vnatul ecundar e te re$re#entat de ie$ure( r ( ,ie#ure( lu$( $i ic l"atic( ,ul$e( 0der de co$ac( di/or( ne, tuic( coco& de +unte. Pentru cre&terea efecti,elor e te nece ar a igurarea lini&tii !n teritoriu( regle+entarea li"erei circula'ii a $o$ula'iei din #on !n $dure( $recu+ &i a $&unatului a"u#i, !n fond fore tier. Sunt nece are ac'iuni de co+"atere &i $re,enire a "racona0ului( feno+en din ce !n ce +ai de !ntlnit !n ulti+a ,re+e. 2.2 Princi$alele $ecii. @fecti,ele &i dina+ica lor $e ulti+ul deceniu S$eciile de intere ,ntore c $re#ente $e Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA e gru$ea# !n dou categorii1 r$itoare &i ner$itoare. Din gru$a ner$itoarelor cu $r a+inti+1 cer"ul( +i tre'ul( c$riorul( ie$urele4 din gru$a ner$itoarelor cu $ene face $arte coco&ul de +unte. Dintre r$itoare a+inti+ ur ul( ,ul$ea( $i ica l"atec( di/orul( r ul( lu$ul( ,ie#urele( 0derul de co$ac( ne, tuica. Vo+ $re#enta !n continuare itua'ia efecti,elor de ,nat !n anul 2--2 a&a cu+ re#ult ea din fi&a fondului1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1:

A+ul

2--1

6a"elul nr. 2Specia E0ectiv )er" co+un ;2 )$rior <2 Mi tre' D; Ie$ure co+un 1> 7r 2: R ; 8u$ ; Pi ic l"atic 1)oco& de +unte 1Vul$e =1 Vie#ure 12 Ader de co$ac 1< Di/or > Ge, tuic :

O caracteri tic i+$ortant de anali#at !n cadrul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA ar fi dina+ica efecti,elor !n ulti+ii 1- ani( dar care din li$ de date o ,o+ ur+ri $e $erioada 1..>52--2.

Fi-. E Repre?e+tarea -ra0ic a di+a/icii e0ectivel r pe '889D@66@

0 70 60 50 40 30 20 10 0
.'ecii
V ul $ Ad Vi e er e# de ur e co $a c D i/ or 7 r Ie $u re " )e r 8u $

E0ectiv

1..>51... 1...52--2---52--1 2--152--2

*n continuare e $re#int dina+ica $o$ula'iilor $rinci$ale de5a lungul a ctor,a ani &i !n func'ie de ra$ortul !ntre eMe.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1>

Fig. 8 8i2$ri-%!i" e0ec$ive&,r (e CERB 'e 2e5e 50 40


E5e6'&"re

45 33 24 17 18 18
9"2c%&i Fe6e&e

34 34

30 20 10 0

199871999

199972000

200072001

200172002

Fig. 9 8i2$ri-%!i" e0ec$ive&,r (e C:PRIOR 'e 2e5e 60 50


E5e6'&"re

50 35 38

52 45

50

40 30 20 10 0

9"2c%&i Fe6e&e

199871999

199972000

200072001

*n cele ce ur+ea# ,o+ face o co+$ara'ie a efecti,elor eMi tente 2reale3 la $rinci$alele $ecii( cu efecti,ele o$ti+e !nregi trate !n fi&a Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 1.

Fig. 10 8i "6ic" e0ec$ive&,r re"&e 4 c,6'"r"!ie c% ce&e ,'$i6e 100 0 60 40 20 0 7 52 62

E5e6'&"re

64

64 35 19 1pti( 27 2eal

/erb

/'prior

-istre%

0rs

Anali#nd datele $re#entate +ai u e i+$une o nor+ali#are a efecti,elor la )@RF( )EPRIOR( MIS6R@I !n $erioada i+ediat ur+toare. 8a 7RS efecti,ul real !l de$&e&te $e cel o$ti+( deci e i+$une +ic&orarea efecti,elor de ur !n $erioada i+ediat ur+toare 21; +artie5 1; +ai3. Ace t lucru ,a fi tudiat !n ca$itolele ce ur+ea#. 2.D. @cologia &i "iologia $rinci$alelor $ecii Particularit'i !n #ona tudiat Princi$alele $ecii de intere ,ntore c unt cer"ul( c$riorul( +i tre'ul &i ur ul. #er,ul 2"er#us elaphus3 Q*n ur+a condi'iilor $rielnice ale +ediului !ncon0urtor K /rana &i ad$o tul K a$oi !n ur+a unei a $re elec'ii naturale( 5a +en'inut $rin cer"ul car$atin fru+u e'ea &i tria cer"ilor din ,eacurile trecute. @l a g it !n 'ara noa tr condi'iile o$ti+e fa' de aria a de r $ndire.

)a o co+oar a 'rii( ocrotirea &i !ngri0irea lui re$re#int un intere ,ntore c &i na'ional de i+$ortan' deo e"it.R 2Otto Zitting K @cono+ia ,natului3 $e!criere @ te un ani+al ce $re#int un $uternic di+orfi + eMual. )onfor+a'ia lui e te a unui ani+al #,elt( deo$otri, +a i, &i elegant. Ma culul( denu+it cer" au taur( are lungi+ea cor$ului de 22- K 2;- c+( !nl'i+ea la grea"n de 1=- K 1;c+ &i o greutate ce $oate o cila !ntre 2=- K D-- Jg ,iu. Fe+ela nu+it cer"oaic au ciut are di+en iuni +ici &i o greutate cu$rin !ntre >- K 1;- Jg. Puiul nu+it $n la ,r ta de 1- luni ,i'el( cntre&te la ftare are . K 12 Jg. (reutatea cor$oral a +a culului de$inde de ,r t &i de anoti+$. De la !nce$utul lunii augu t &i $n la !nce$erea "oncnitului( cer"ii e afl !ntr5o $erioad de !ngr&are( cnd adun re#er,e de carne &i gr i+e( $entru ca !n $erioada de !+$erec/ere taurul $oat $ierde din greutate $n la 2; KD- Jg( deoarece +nnc foarte $u'in. )iuta nu $ierde !n greutate !n $erioada "oncnitului deoarece nu5&i !ntreru$e ali+enta'ia. #ul area $rului ,aria# !n func'ie de ,r t. *nce$e cu $ete de c/i e $e cor$ul ,i'elului 2feno+en de /o+ocro+ie3( $ete ce di $ar $e la D luni 2!nce$utul lui augu t3. 8a adul'i e di tinge "lana de ,ar a,nd o culoare ro&cat $e $inare ( iar toa+na ca$t o culoare cenu&ie $re "run !nc/i . G$rlirea are loc de dou ori $e an &i anu+e cea de $ri+,ar

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2-

ce !nce$e ca+ $e la +i0locul lunii a$rilie &i e de f&oar relati, re$ede( durnd 2- K 2; #ile la un indi,id. G$rlirea de toa+n decurge +ai lent( ter+inndu5 e decalat !n func'ie de ,r ta indi,i#ilor. # ar+ele cer"ului cad &i e for+ea# anual du$ un ciclu "ine ta"ilit. Acea t for+are !nce$e cu a$ari'ia cilindrilor frontali la ,i'elul de :5. luni( cilindri $e care e ,or de#,olta ulterior coarnele. 8a ,r ta de un an 2+ai anul ur+tor3 !nce$e cre&terea coarnelor ce e !nc/eie !n e$te+"rie( ace te coarne fiind nera+ificate. @le cad !n +ai anul ur+tor 2la doi ani3 &i i+ediat !nce$e crea c un nou rnd de coarne 2for+ate din D5= ra+uri3( ce e cur' de $iele !n augu t. De la doi ani &i 0u+tate cer"ii lea$d coarnele !n fiecare an !n luna fe"ruarie $n !n a$rilie. 8a #ece #ile du$ cdere cicatricea e te aco$erit de $r &i !nce$e cre&terea unui nou rnd de coarne( $roce ce durea# 12-51D- #ile. )nd coarnele au a0un la di+en iunea nor+al( $ielea ce le5a aco$erit e u uc &i cade( ace t $roce are loc !n iulie K augu t. Di+en iunile coarnelor unt foarte ,aria"ile de la un eMe+$lar la altul dar orientati, $re#ent+ o +edie a di+en iunilor1 1(D; + !nl'i+e &i $n la < Jg fiecare. Ra$ortul nu+eric nor+al !ntre eMe $entru o "un de#,oltare &i !n+ul'ire a eMe+$larelor e te de 111 au cel +ult 111(;. )er"ul are trei glande cu ecre'ie eMtern1 glanda anor"ital 5 !n regiunea oc/iului( $roduce un lic/id a"undent de culoare "run cu +iro $trun#tor &i $er i tent( care intr !n acti,itate !n $erioada de rut4 glanda de la $icioare 5 la $icioarele dina$oi( u" for+a unei $erni'e aco$erit de $eri a $ri &i de&i4 glanda de la rdcina co#ii. Ace te glande er,e c co+unicrii c/i+ice( cu+ ar fi +arcarea teritoriului( care e face $e ar"ori &i ar"u&ti &i c/iar $e $+nt K cnd taurii $roduc ni&te "r#duiri att cu coarnele ct &i cu co$itele. Ace te +anife tri au loc +ai ale !n $erioada de rut( $erioad !ntre 1- e$te+"rie 51- octo+"rie. Vre+ea rece gr"e&te !nce$utul !+$erec/erii iar ,re+ea cald o !ntr#ie. Punctul de +aMi+ e te atin !ntre 2- &i D- e$te+"rie. Pentru ace t +o+ent crdurile de ciute &i cele de tauri e adun !n $arc/ete de eM$loatare unde ,egeta'ia nu de$&e&te 1(;- K 1(<- +. 6otodat loc de "oncnit $oate fi &i o $dure +ai rar( !n care fe+elele $ot g i /ran Q8ocul de "oncnit( $e lng condi'ia de a a igura "a#a trofic nece ar fe+elelor tre"uie ofere iguran' !n fa'a duntorilor au a altor factori duntori $ertur"atori ct &i $o i"ilit'i de ad$o t !n ca# de $ri+e0die.R 2I. Micu( 1..-3 *n $erioada de !+$erec/ere( a "oncnitului cer"ii au un gla caracteri tic( ce e diferen'ia# !n func'ie de ,r ta eMe+$larului. )er"ii "trni au gla gro &i "oncne c curt &i rar( $e cnd cel tnr are gla +ai u"'ire &i "oncne&te +ai $relung. De regul cer"ii "oncne c di+inea'a &i eara( dar !n toiul $erioadei de !+$erec/ere $ot fi au#i'i toat noa$tea( dar &i #iua $e ti+$ noro . Du$ ter+inarea "oncnitului ciutele &i +a culii e di $er ea# tre$tat !n teritoriu( re,enind la locurile de origine au la altele unde g e c /ran. Du$ ter+inarea "oncnitului e for+ea# gru$urile de iernare( alctuite din taurii tineri &i ciutele cu ,i'ei. De regul crdurile de fe+ele tau de $r'ite de cele de +a culi. *n ca#ul iernilor grele crdurile de ciute e $ot uni for+nd un gru$ +ai +are( conducerea ace tuia fiind $reluat de o ciut "trn 2Qcea +ai eM$eri+entatR3( de regul fr ,i'el. *n luna +ai a anului ,iitor ciutele ge tante dau na&tere la un ,i'el 2+ai rara doi3. Bra+a cer"ului e te ,egetal &i con t !n $erioada de ,egeta'ie din $lante er"acee &i frun#e de ar"ori( inclu i, lu0eri !n cre&tere4 iarna din $lante er"acee care au +ai r+a ,er#i( a$oi din lu0eri( +uguri( coa0 de ar"ori. 6otodat con u+ &i lic/eni. Dintre $eciile $referate $ute+ a+inti frun#ele &i lu0erii de +ur( lu0erii &i coa0a de alcie c$rea c. 8egat de +odul de /rnire al cer"ului( ct &i de condi'iile din iernile grele cu +ult #$ad( e $oate a+inti c $entru a li+ita $agu"ele $rodu e !n $lanta'ii tre"uie e ad+ini tre#e /ran co+$le+entar uculent 2+ere( $ere( #ar#a,aturi3( ct &i u cat u" for+ de fn. Q@ te cuno cut fa$tul c ier"i,orele nu $ot digera u" tan'a ,egetal nu+ai u" for+ u cat. *n terenurile de ,ntoare $o$ulate cu cer"i( !n $oienile au $lanta'iile cu eM$o#i'ie udic( unde tau de o"icei !n ti+$ul iernii crdurile de cer,ide( c/iar dac e eM$un fn au frun#are de cea +ai "un calitate e ,a con tata cu tu$oare c ace tea nu ,or fi con u+ate &i e ,or $roduce !n continuare $agu"e !n ,egeta'ia fore tier din a$ro$iere. @M$lica'ia re#id toc+ai !n caren'a acut de uculente $e care cer,idele o au &i care de,ine tringent +ai ale !n ur+a con u+rii fnului au frun#elor u cate.R 2I. Micu( 1..>3 @Mi ten'a !n $duri a alciei c$re&ti( a ocului( a $lo$ului tre+urtor( a coru&ului( +urului &i #+eurului +re&te ,aloarea $durii ca ur de /ran. *n cutarea /ranei cer"ul ie e eara &i e !ntoarce di+inea'a( iar dac terenul e te lini&tit +nnc &i $e te #i. Prin ur+are cer"ul de,ine ani+al de noa$te au de a+urg nu+ai con trn de acti,itatea u+an. Bi t pul fa,ora"il cer"ului !l con tituie $durile de +are !ntindere( lini&tite( "ogate !n /ran( tr"tute de a$e curgtoare &i cu +ocirle "une $entru cldtori. )ondi'iile de /ran unt +ai "ine !nde$linite de $duri de foioa e au de $duri de foioa e !n a+e tec cu r&inoa e( cu encla,e culti,ate agricol au $oieni( cu ar"orete a,nd cla e de ,r t nor+ale( deci att $arc/ete a,nd iar" fraged &i l tari ct &i ar"orete a,nd ,r t !naintat( "une $entru ad$o t &i $roductoare de 0ir( g/ind au alte fructe de $dure. @ te en i"il fa' de condi'iile ,re+ii( a tfel !n iernile grele( ce ur+ea# du$ un an fr fructifica'ie de 0ir au g/ind( ufer $ierderi +ai ale din rndul tineretului &i a eMe+$larelor "olna,e. *n c/i+" nu reac'ionea# fa' de $loi &i clduri.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 21

*n general cer"ul e ,nea# $entru trofee 2coarnele( caninii din +aMilarul u$erior( trofeul 9u"ertu 3 &i +ai $u'in $entru carnea &i $ielea a. Perioada de ,ntoare e te 1 e$te+"rie K 1; dece+"rie $entru +a culi. )iutele e !+$u&c nu+ai !n ca#ul elec'iei !n $erioada 1 e$te+"rie5 2> fe"ruarie. Metodele de ,ntoare folo ite unt fie $nda la trectori( fie $rin a$ro$iere Qla di"uitR( fie la c/e+toare !n $erioada rutului( +ai rar e !+$u&c la goan. )$riorul 2"apreolus capreolus3 $e!criere Denu+irea de c$rior e refer la a+"ele eMe( +a culul +ai $urtnd &i denu+irea de 'a$ au 'a$ ro&u( iar fe+ela c$rioar. Di+orfi +ul eMual nu e te $ronun'at !n ceea ce $ri,e&te di+en iunile !n +a culul $oart coarne 2de o"icei cu cte trei ra#e $e fiecare $r0in3.

)or$ul #,elt atinge lungi+ea de -(.- K 1(D; + iar !nl'i+ea !n grea"n atinge -(<; K -(:; +. Greutatea a0unge la 2-52; Jg la +a culii adul'i !n tare e,i cerat &i 1.522 Jg la fe+ele. )a &i la alte $ecii de cer,ide( greutatea cor$oral ,aria# nu nu+ai !n func'ie de ,r t( eM &i "ioto$( ci &i de la un an la altul !n func'ie de a"unden'a /ranei( !n $ecial de eMi ten'a au li$ a g/indei( de a $ri+ea iernii &i de den itatea efecti,ului. Ia$ul l"e&te iarna &i !n $erioada alergatului 21; iulie K 1; augu t3( du$ care e reface. #ul area $rului ,aria# ca &i la cer" !n func'ie de ,r t. 8a ied e te "run cu $ete al"e a&e#ate !n rnduri 2feno+en de /o+ocro+ie3( iar din luna iulie cnd !nce$e crea c $rul de culoare "run5ro&cat( $etele al"e di $ar. *n luna noie+"rie are loc $ri+a n$rlire &i c$riorul ca$t culoarea cenu&iu !nc/i . O a doua n$rlire are loc !n +ai5iunie cnd ca$t /aina de ,ar ro&ie5"run. )aracteri tic $rului de iarn e te $ata al" din 0urul anu ului 2oglinda3( care ,ara e te +ai &tear . # ar+ele eMi tente nu+ai la +a cul unt ca &i la cer" c#toare &i cu cre&tere anual. 8a ie#i e for+ea# !nce$nd cu luna augu t a $ri+ului an de ,ia' cilindrii frontali( $e care ,or cre&te $ri+ele coarne $n la !nce$utul lunii dece+"rie( cnd ,or fi &i cur'ite de $iele &i $r. Pri+ele coarne nu au ro#et &i au +aMi+ 2 centi+etri 2de regul un centi+etru3. Ace tea cad de regul !n fe"ruarie &i unt !nlocuite cu uli'e de >51; c+ ce unt co+$let de#,oltate &i cur'ite de $iele !n luna +ai. )derea lor are loc !n luna noie+"rie. )oarnele !n ti+$ul cre&terii unt +oi( ela tice &i calde la $i$it. )$riorul $o ed trei glande cu ecre'ie eMtern( cu rol !n co+unicarea intra $ecific1 glanda frun'ii K !ntre ro#etele coarnelor4 glanda ing/inal K nu+it &i $erni'( ituat !n #ona genunc/ilor4 glanda +etatar ial K !ntre degetele $icioarelor din $ate. De a e+enea e &tie c la c$rior li$ e&te fierea. Dintre !i/1uri cel +ai de#,oltat $are a fi +iro ul( a tfel !n ca# de ,nt fa,ora"il i+te $re#en'a o+ului de la 2--5 D-- +. Mai $u'in de#,oltat e te ,#ul( c$riorul $utnd o" er,a +ai +ult +i&carea. Prefer tru$urile de $dure +ici 21--5;--/a3( de ,r t ,aria"il din regiunile de &e &i deal cu ol $er+ea"il &i fertil &i u$rafe'e agricole !n $rea0+. Att din $unct de ,edere al /ranei ct &i al ad$o tului $refer $durile tinere au cele de ,r t !naintat cu u"ar"oret de 152 +. De&i nece arul de a$ #ilnic 21(;52 l3 &i5l $rocur din /rana ,erde( "ioto$ul c&tig !n calitate dac e te tr"tut de a$e curgtoare $er+anente. *n general e te un ani+al fidel locului de trai. Ma culii duc o ,ia' olitar de $ri+,ara $n toa+na( cnd e gru$ea# +ai +ulte eMe+$lare $entru a ierna. *+$erec/erea e $roduce !n iunie K iulie( cnd are loc a&a5#i ul QalergatR. Du$ !+$erec/ere( !n e,olu'ia e+"rionului inter,ine o $erioad de laten'( $n !n luna dece+"rie( cnd !nce$e de#,oltarea nor+al. Bra+a e te eMclu i, ,egetal( c$riorul fiind !n general $reten'io !n alegerea ei. )$riorul nu $a&te la rnd ci alege $eciile( a tfel c acolo unde $a&te c$riorul a"ia e cunoa&te datorit de$la rii ale continue !n ti+$ul $ cutului. Vara /rana e te con tituit din frun#e de ar"ori &i ar"u&ti cu+ ar fi $altinul( fra inul( alc+ul( or"ul( iar dintre $eciile er"acee $refer trifoiul( fa olea( $u'ine gra+inee. Iarna e /rne&te cu lu0eri( +uguri( frun#e de rugi de +ure( con u+nd !n &i fructe &i e+in'e.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 22

9rnirea e te $uternic influen'at de factori cli+atici( de cantitatea &i acce i"ilitatea /ranei &i de e#on. Se#onul de ,ntoare $entru +a culi e te cu$rin !ntre 1; +ai &i 1; octo+"rie. Fe+elele &i ie#ii $entru elec'ie e recoltea# de la 1 e$te+"rie la 2> fe"ruarie. Metodele de ,ntoare unt !n general cele a$licate &i la cer" &i anu+e1 $nda( +etoda $rin a$ro$iat( ade+enirea cu c/e+toare &i +ai rar goana. Mi tre'ul 2$us scrofa3

Du$ V.)otta &i M.Fodea care !l citea# $e O@8M 21.D>3( !n euro$a e di ting dou u" $ecii de +i tre'1 Su Scrofa Scrofa $re#ent !n @uro$a )entral4 Su Scrofa Attila !n @uro$a R ritean. Acea t u" $ecie fiind $re#ent la noi( ,o+ face referire nu+ai la ea. Denu+irea general ado$tat la noi e te de Mi tre'( dar e +ai !ntlne c &i alte denu+iri cu+ ar fi1 gligan( r#le'( olitar( ,ier( croaf( godac( gr un au $urcel &i ace tea !n func'ie de eM( ,r t &i regiune a 'rii. Du$ G. %elaru longe,itatea +i tre'ului e te ta"ilit la 1>52- ani dar confor+ cercetrilor fcute la noi !n 'ar doar 252(;? din efecti, de$&e&te ,r ta de 1- ani( eMe+$lare cu ,r t de 1; ani fiind !ntlnite nu+ai eMce$'ional. $e!criere )onfor+a'ia +i tre'ului e te !n +are + ur a e+ntoare cu a $orcului do+e tic. Fa' de ace ta $re#int un a $ect +a i,( u&or a$lati#at lateral( +ai +ult !nalt dect gro ( fiind confor+at $erfect $entru condi'iile de +ediu !n care trie&te. Di+orfi +ul eMual e te +ai $u'in $ronun'at &i $e lng caracterele eMuale $ri+are +ai a$ar col'ii tran for+a'i !n defen e( $lato&a( talia( $rul +ai lung la +a culi &i linia +ai o"lic a $atelui. )aracteri tic +i tre'ului e te gtul curt( relati, gro &i adnc ce la i+$re ia $rinderii ca$ului direct de trunc/i( a tfel !nct ca$ul are lungi+ea a$roa$e egal cu 1LD din trunc/i. 8ungi+ea cor$ului a0unge $n la 2 + la +a culi &i 1(; + la fe+ele. )oada( cu un +oc +ai $ro la ,rf are lungi+ea de cca. 2- c+. Grea"nul( +ai !nalt ca re tul cor$ului( are !nl'i+ea !n 0ur de 1 + greutatea o cilea# !n func'ie de /ran( ,r t &i eM. )or$ul e te aco$erit cu o "lan for+at din $eri lungi &i a $ri( de $ica'i la ,rf( de culoare "run !nc/i K neagr. Purceii la ftare &i $n !n toa+n $re#int $e $ate ni&te dungi cafenii de c/i ( ca re#ultat al /o+ocro+iei. Denti'ia +i tre'ului e te foarte $uternic( !n $ecial caninii care unt foarte de#,olta'i( +ai ale cei inferiori 2col'ii ar+3 $utnd a0unge $n la 2> c+( ace&tia re$re#entnd de altfel re$re#int &i trofeul la +i tre'. Ra$ortul nor+al !ntre eMe e te de 1 1 1( iar Q$entru li+itarea !n+ul'irii e reco+and ca el crea c !n fa,oarea +a culilorR. 2A. Gegru'iu( 1.>D3 )ondi'iile o$ti+e le g e&te !n $duri de foioa e ce !i a igur g/inda &i 0irul( /rana lui de "a#( $recu+ &i alte fructe de $dure1 +ere( $ere( cire&e( alune. Prefer $durile !ntin e( cu locuri de cldat( eMi ten'a cldtorilor fiind factor li+itati, $entru un teren $o$ulat cu +i tre'. Dintre factorii ta'ionari care !i li+itea# !n+ul'irea $ute+ a+inti !n $ecial tratul gro de #$ad &i te+$eraturile c#ute din ti+$ul iernii( care !i !ngreuia# de$la area &i $o i"ilitatea de /rnire. Bra+a +i tre'ului e te foarte ,ariat( el fiind un ani+al o+ni,or. Du$ Oloff( citat de I. Micu 21.>.3( /rana ,egetal de "a# o con tituie g/inda &i 0irul. QDintre $lante con u+ ferigi( !n $ecial Pteridium ac%uilinum( $ecii de &pilobium( a+"ele duntoare culturilor fore tiere( a$oi $lante ca 'eracleum sphondilium( Aegopodium podagraria( Plantago sp(( $ecii de 'olcus, )estuca, Dact!lia, &limus &.a. X Y 9rana ani+al con t !n ro#toare &i in ecte( ca lar,e de elolontha, o+i#i de L!mantria, Pandis, Dendrolimus, *upalus, $recu+ &i furnici "amponotus.R 2I. Micu( 1..>3. Iar G. %elaru 21..;3 e+nalea# c Qun con u+ $gu"itor de rdcini e te acela al rdcinilor de te0ar( gorun &i fag din regenerri naturale &i $lanta'ii !n ,r t de $n la D5= ani. *n iernile foarte grele din $unct de ,edere al /rnirii( ace t con u+ electi, $oate de,eni cata trofal $entru regenerri( c/i+"nd total co+$o#i'ia ,iitorului ar"oret. R )antitatea &i calitatea /ranei influen'ea# !n +are $ro$or'ie $orul natural. A tfel du$ al doilea an al ,ie'ii cnd e te atin +aturitatea eMual( +a culii e lu$t !ntre ei $entru fe+el. Ma culul e te gata fecunde#e fe+ela !n orice lun din an dar $erioada de rut e te li+itat la ace tea doar !n lunile octo+"rie5dece+"rie.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2D

Mi tre'ii !&i $r e c ad$o tul doar noa$tea( c/iar &i !n $erioada de rut. Durata arcinii e te de 1: $t+ni &i fat !n +artie5a$rilie circa =51- $urcei. Gu+rul $urceilor $oate fie +ai +are au +ai +ic( !n func'ie de a $ri+ea iernii $recedente &i de a"unden'a g/indei au 0irului din toa+na !+$erec/erii. A tfel( du$ Oloff( citat de V. )otta 21.<.3( !n ur+a unei fructifica'ii a"undente la 0ir &i g/ind $orul anual e te de 1;-? &i c/iar +ai +ult. Du$ G. %elaru 21..;3( $entru condi'iile de la noi din 'ar $orul natural +ediu e te de 2;?( &i ace ta cu ,aria'ii !ntre 1-? &i ;:?. Durata ge ta'iei e te de 1: $t+ni( du$ care !n +artie K a$rilie croafele fat = K . $urcei. QDe&i nu+rul $urceilor e te de tul de +are( din cau#a $ierderilor din $ri+ele . luni( care $ot a0unge la ;;?( u$ra,ie'uie c $n la un an doar doi $urcei la o fe+elR. 2A. Gegru'iu( 1.>D3. Mi tre'ul e te un ani+al nocturn( ce ie e din ad$o t eara &i re,ine di+inea'a. Gu !&i $ trea# cu regularitate trectorile &i $oate $arcurge la ne,oie di tan'e de ordinul a =-5;- J+ !n cutarea /ranei. Sunt atra&i de $durile cu g/ind &i 0ir( unde e ta"ile c $r ind locurile unde au tat $n atunci( a tfel e eM$lic fluctua'iile de efecti, din fondurile de ,ntoare. Recoltarea e face !ntre 1 augu t K 1; fe"ruarie. Metoda ti$ic $entru +i tre' e te ,ntoarea Qla goanR cu cini gonitori &i gonaci. Mai unt folo ite ca +etode de ,ntoare &i $nda la cldtorile frec,entate de +i tre'i( la /rnitoare( la ar"ori cu fructe au ,ntoarea $e ur+. )a trofee a+inti+ col'ii din a+"ele +aMilare( $rul lung din coa+ &i "lana ce e $oate $re$ara u" for+ de co,or. 7r ul 2+rsus arctos3 Ani+al de talie +are( cu cor$ul +a i,( +a culul e te denu+it ur ( fe+ela ur oaic( $uii $n la un an unt nu+i'i $ui de ur . *n teren( la ,natul ,iu( nu eMi t $o i"ilitatea de a deo e"i +a culul de fe+el !n afar de ca#ul cnd ur oaica e te cu $ui. $e!criere 8ungi+ea +a culului atinge 1.- K 2;- c+( !nl'i+ea la grea"n

1-- K 1D; c+ iar greutatea 2-- K ==- Jg( uneori +ai +ult. Fe+elele au un cor$ +ai #,elt( cu lungi+e !ntre 1;- K 2-- c+( !nl'i+ea la grea"n .- K 12- c+ &i greutatea de 1-- K D-- Jg. Puii la na&tere au D;- K ;-- gra+e. Ra$ortul !ntre eMe e te !n fa,oarea +a culilor( ace&tia fiind +ai nu+ero&i. Flana( cu $eri lungi( +oi( are o culoare ,aria"il( de la "run5cenu&iu $n la negru( &i e te cu att +ai ,aloroa cu ct di+en iunile ei unt +ai +ari( $rul e te +ai lung( +ai de &i +ai unifor+ di tri"uit( de a e+enea $rul tre"uie fie ct +ai lucio . 8onge,itatea $eciei atinge D- K D; ani( iar ,r ta $reci a eMe+$larelor nu $oate fi $reci#at. Se $oate $une du$ talie &i denti'ie dac e te un eMe+$lar tnr( +i0lociu au "trn. *n $ri,in'a i+'urilor e $are c cele +ai de#,oltate unt +iro ul &i au#ul( !n $ri,in'a ,#ului e $are c ur ul e i#ea# doar +i&carea. Bi t pul ur ului e te re$re#entat de $duri !ntin e( neu+"late( cu tncrii au do"orturi de ,nt. *n general e te fidel locului de trai &i !&i $ trea# trectorile. Gu e te un ani+al ocia"il( ducnd o ,ia' inguratic( cu eMce$'ia fe+elei cu $ui. Bra+a e te o"i&nuit $redo+inant ,egetal. Pri+,ara con u+ iar" 2!n $ecial Qiar" de trliturQ3( iar ,ara +nnc ciu$erci( rdcini( #+eur( afine( +ure( ca &i o,# &i $oru+"( iar toa+na 0ir( g/ind( fructe de or"( +ere &i $ere $dure'e &i fructe din li,e#i. 9rana ani+al con t din r+e( in ecte( cada,re( uneori atac ani+alele do+e tice( $recu+ &i +i tre'i &i cer,ide. *n +od o"i&nuit e /rne&te noa$tea. Du$ cu+ a+ $u e te fidel locului de trai dar !n anii cnd nu eMi t fructifica'ie la 0ir !n fgete( co"oar $n lng a&e#rile o+ene&ti( !n cutare de +ere &i $ere $dure'e au c/iar !n li,e#i culti,ate. Q*n ur+a cercetrilor &i eM$erien'elor a+ con tatat c dintre toate orti+entele de /ran ur ul le alege $e cele cu a$ortul nutriti, cel +ai ridicat. XY 7r ul are o $referin' $entru ali+entele care con'in /idra'i de car"on &i care de fa$t $ro,oac !ngri0irea organi +ului.R 2I. Micu( 1..>3.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2=

Acea ta e eM$lic $rin fa$tul c ur ul intr !n o+n de iarn ti+$ de D luni( cnd e retrage !n "rlog &i e /rne&te nu+ai cu re#er,ele de gr i+e acu+ulate &i totodat la fr&itul ace tei $erioade ur oaica ,a fta &i ,a al$ta $rogeniturile. *+$erec/erea are loc din a$rilie $n !n iunie. 7r oaica fat !n ianuarie K fe"ruarie 1 K D $ui $e care !i cre&te $n la 2 ani( cnd de,in inde$enden'i. Fa$tul c ur oaica fat la 2 ani deter+in un $or anual foarte +ic al efecti,elor. Fluctua'ii la efecti,ele de ur a$ar nu+ai !n ca#ul nerecoltrii au a recoltrii inten i,e. Gu e te $redi $u la "oli &i nu are du&+ani naturali. Pagu"e cau#ea# !n $ecial !n ectorul #oote/nic ct &i !n li,e#ile de $runi unde de#"in crengile au ru$ tul$inile. *n general nu e te un ani+al agre i, fa' de o+ dect !n ca#ul !n care agre i,itatea e te ingura olu'ie. Recoltarea e face !ntre 1; +artie &i 1; +ai $nd la /oit &i !ntre 1 e$te+"rie &i D1 dece+"rie la goan. 6rofeul e te con tituit din craniu &i "lan. A t#i Ro+nia e te cu iguran' una din 'rile cu cea +ai $uternic den itate de ur&i din lu+e( cu cca. ;D<< ca$ete !n 1..: 2du$ I. Micu( 1..>3. 2.=. Studiul "onit'ii $entru $rinci$alele $ecii Datele referitoare la ace t a $ect unt race( ingura referire fiind cea din QFi&a fonduluiR. Fonitatea eM$ri+( de fa$t( ,aloarea fondului( $ri,ind ca$acitatea ace tuia de a a igura condi'iile de eMi ten' $entru ,nat. *n ta"ilirea "onit'ii unui teren e 'ine ea+a de &a e gru$e de factori care au influen' a u$ra ,natului1 factori geo+orfologici( factori edafici( factori cli+atici( factori "iotici( factorii antro$ogeni &i a+ena0rile cu caracter cinegetic din teren. Ace&ti factori unt !+$r'i'i !n trei gru$e1 factori a"iotici( factori "iotici &i de cultur cinegetic &i factori lega'i de acti,itatea o+ului. )a factori a"iotici( cei +ai i+$ortan'i $entru eMi ten'a ,natului( +en'iona'i dre$t Qc/eia $entru "onitatea terenuluiR( unt altitudinea( te+$eratura( gro i+ea &i $er i ten'a tratului de #$ad( regi+ul $reci$ita'iilor &i re'eaua /idrografic. Dintre factorii "iotici &i de cultur cinegetic cea +ai +are i+$ortan' e te acordat de igur $durii 2+ri+ea tru$urilor( regi+ul( trata+entul( cla ele de ,r t &i con i ten'a( caracteri ticile u"ar"oretului( eMi ten'a au nu a liniilor $arcelare de ,ntoare &i a ogoarelor de /ran3 la care e +ai adaug culturile agricole &i /rana co+$le+entar. 8a a treia cla ificare $unct+ $&unatul !n $dure( $e ticidele( duntorii 2cini &i $i ici /oinare3( &i nu !n ulti+ul rnd atitudinea $o$ula'iei.

FI%A P@G6R7 )A8)7878 FOGI6EIII 8A #ERB #AR"ATIN Nr. crt 1 2 D = ; 6a"elul nr. 21 A!pectul 0act ril r "u+cta< A. Fact ri a,i tici 6erenuri cu altitudinea +edie cu$rin !ntre Altitudinea terenului D =-1 &i >-- + 8una cea +ai rece cu te+$eratura +edie de 6e+$eratura aerului = 5 =) Gro i+ea +edie a tratului de #$ad e te de H$ada < 21 K =- c+ &i e +en'ine =1 K <- #ile $e an A$e curgtoare au tttoare Se g e c unifor+ r $ndite $e u$rafa'a fondului 2@M$o#i'ia terenului @M$o#i'ie !n orit $e 2;? 5 ;-? din u$rafa'. < TOTAL A I8 B. Fact ri ,i tici i de cultur ci+e-etic Pdurea <.1. Mri+ea tru$urilor de $dure 6ru$uri de $dure de 2--1 5 D--- /a 1; Regi+ul codru cu trata+entul tierilor $rogre i,e au <.2. Regi+ul &i trata+entul $durii 2ra e $e u$rafe'e [1- /a <.D. )la ele de ,r t &i Predo+in cla ele de ,r t I K II 1; con i ten'a Di,er e tari -(2 K -(= 4 di,er e +oi -(14 r&inoa e -(= K <.=. )o+$o#i'ia 'el a ar"oretului > -(< <.;. Su"ar"oretul @ te $re#ent $e -(1 K -(= S( re$arti#at unifor+ ; <.<. 8inii $arcelare de ,ntoare 8i$ e c <.:. Ogoare $entru /rana ,natului Re$re#int < 1? din u$rafa'a $durii D )ulturi agricole )ulturi for+ate din 25= $ecii !n care $redo+in 1Fact rul de /ediu

<

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2;

>

. 111 12 1D

legu+inoa ele &i cerealele Se acord !n $erioada dece+"rie 5 fe"ruarie TOTAL B TOTAL A K B #. Fact ri le-a1i de activitatea +e-ativ a /ului P&unatul Gu e $ractic !n $dure Pe ticidele Gu e folo e c Duntorii cer"ului 2lu$i( cinii Media recoltei din ulti+ii ; ani e te de 152 eMe+$lare la /oinari( r&i3 1--- /a Pro$or'ia !ntre eMe 111(<5 112(Atitudinea $o$ula'iei Gu unt ca#uri de "racona0 TOTAL # TOTAL A K B L # #ATE(ORIA $E BONITATE $ENSITATEA O"TI%& LA '666 3a EFE#TIVUL O"TI% 9ran u$li+entar FI%A P@G6R7 )A8)7878 FOGI6EIII 8A #&"RIOR 6a"elul nr. 22

1; 9' '': 21; I= 9' IV '6 :>

Nr. crt. 1 2 D =

Fact rul de /ediu

A!pectul 0act ril r

"u+cta< 2 = D 1; @> < 1; 1; 511; 12 ; ; ; 199 ''@ D. ; 2; ; E> I9 IV '@ E9

A. Fact ri a,i tici 6erenuri cu altitudinea +edie cu$rin !ntre =-1 &i <-Altitudinea terenului +. 6e+$eratura aerului 8una cea +ai rece cu te+$eratura +edie de 5 =) Gro i+ea +edie a tratului de #$ad e te de H$ada 21 K ;- c+ &i e +en'ine =1 5 <- #ile $e an A$e curgtoare au tttoare Se g e c unifor+ r $ndite $e u$rafa'a fondului TOTAL A B. Fact ri ,i tici i de cultur ci+e-etic 6ru$uri de $dure de 1--1 K 2--- /a( de for+ alungit ;.2. Regi+ul &i trata+entul Regi+ul codrului cu orice trata+ent ;.D. )la ele de ,r t &i con i ten'a )la a de ,r t I4 con i ten'a -(> K 1(Di,er e tari -(1 5 -(D ;.=. )o+$o#i'ia 'el a ar"oretului R&inoa e -(: K 1(;.;. Su"ar"oretul @ te $re#ent $e -(= K -(< S( re$arti#at unifor+ ;.<. Ocrotirea u"ar"oretului 8a eM$loatare u"ar"oretul e tiat $e -(2 K -(; S ;.:. 8inii $arcelare de ,ntoare 8inii cu l'i+e de D5;+ ;.>. Ogoare $entru /rana ,natului Re$re#int +ai $u'in de ;? din u$rafa'a $durii Ar"oretele ce ur+ea# a fi eM$loatate unt a+$la ate ;... @M$loatarea $durii di $er at $e u$rafa'a $durii )ulturi agricole &i ,iticole )ulturi for+ate din 25D $ecii 9ran co+$le+entar Se acord !n $erioada dece+"rie K fe"ruarie TOTAL B TOTAL A K B #. Fact ri le-a1i de activitatea +e-ativ a /ului P&unatul Se $ractic ilegal In tala'ii de $eriat ,natul Gu e folo e c Se folo e c la co+"aterea duntorilor de $e terenul Pe ticidele agricol Duntori ai c$riorului 2lu$i( r&i( Media $e ulti+ii ; ani e te de <5> eMe+$lare L 1--- /a cini /oinari( $i ici l"atice( ,ul$i3 Pro$or'ia !ntre eMe 1 1 1 5 1(; Atitudinea $o$ula'iei Se !ntlne c 25D $e an TOTAL # TOTAL A K B L # #ATE(ORIA $E BONITATE $ENSITATEA O"TI%& LA '666 3a EFE#TIVUL O"TI% Pdurea ;.1. Mri+ea tru$urilor de $dure

< :

> . 111 12 1D

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere


FI%A P@G6R7 )A8)7878 FOGI6EIII 8A %ISTREH

"ROIE#T $E $I"LO%&
6a"elul nr. 2D

Pag 2<

Nr. crt. 1 2 D =

Fact rul de /ediu

A!pectul 0act ril r

"u+cta< 1: < 1II 1; 21; 1; = 1; : 1'6' 'I> 211; 1; :6 E> IV '6 :>

< :

> . 111 12

A. Fact ri a,i tici 6erenuri cu altitudinea +edie cu$rin !ntre Altitudinea terenului =-1 &i >-- + 6e+$eratura aerului 8una cea +ai rece cu te+$eratura +edie de 5 =) Gro i+ea +edie a tratului de #$ad e te de H$ada 21 K D- c+ &i e +en'ine D1 K =- #ile $e teren A$e curgtoare au tttoare Se g e c unifor+ r $ndite $e u$rafa'a fondului TOTAL A B. Fact ri ,i tici i de cultur ci+e-etic Pdurea 6ru$uri +ai +ari de 2--- /a ;.1. Mri+ea tru$urilor de $dure ;.2. Regi+ul &i trata+entul Regi+ul cadru cu trata+entul tierilor $rogre i,e Predo+in 2 ;-?3 cla ele de ,r t ;.D. )la ele de ,r t &i con i ten'a 2IV K VII3 ;.=. )o+$o#i'ia 'el ),ercinee &i fag !ntre -(D 5 -(; ;.;. Su"ar"oretul @ te $re#ent $e -(= K -(< S ;.<. 8inii $arcelare 8i$ e c ;.:. Ogoare $entru /rana ,natului Re$re#int 1? din u$rafa'a $durii )ulturi for+ate din 25D $ecii 2$oru+"( rdcinoa e( )ulturi agricole cartofi3 9ran u$li+entar Se acord !n $erioada dece+"rie 5 fe"ruarie TOTAL B TOTAL A K B #. Fact ri le-a1i de activitatea +e-ativ a /ului P&unatul Se $ractic ilegal )re cu'i !n $a'ii !nc/i e dar nu unt ,accina'i )re&terea $orcilor do+e tici !+$otri,a $e tei Recoltarea 0irului &i a g/indei Se recoltea# $e [2-? din u$rafa'a $durii Atitudinea $o$ula'iei )a#uri de "racona0 e !ntlne c2 K D L an Duntori ai +i tre'ului 2lu$i( r&i( cini Media $e ulti+ii ; ani e te +ai +ic de /oinari3 2 eMe+$lare L 1--- /a TOTAL # TOTAL A K B L # #ATE(ORIA $E BONITATE $ENSITATEA O"TI%& LA '666 3a EFE#TIVUL O"TI%

FI%A P@G6R7 )A8)7878 FOGI6EIII 8A URS 6a"elul nr. 2= Nr. crt. 1 2 D = Fact rul de /ediu A!pectul 0act ril r "u+cta< > > > 1I> 1; 2-

A. Fact ri a,i tici 6erenuri cu altitudinea +edie cu$rin !ntre 12-151=-- + au Altitudinea terenului <-15>--+ Ver ant cu teren fr+ntat cu tncrii $e +ai $u'in de -(D din For+a de relief &i eM$o#i'ia u$rafa'a $durii( eM$o#i'ie udic $e 2;5;-? din u$rafa' Gro i+ea +edie a tratului de #$ad e te de H$ada 21 K =- c+ &i e +en'ine <- #ile $e teren A$e curgtoare au tttoare Se g e c unifor+ r $ndite $e u$rafa'a $durii TOTAL A B. Fact ri ,i tici i de cultur ci+e-etic Pdurea ;.1. Mri+ea tru$urilor de $dure 6ru$uri !ntre 2--1 K D--- /a ;.2. Regi+ul &i trata+entul Regi+ul codru cu trata+entul tierilor $rogre i,e

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere


;.D. )la ele de ,r t &i con i ten'a ;.=. )o+$o#i'ia 'el a ar"oretului ;.;. Su"ar"oretul ;.<. A&e#area $durii $e u$rafa'a fondului de ,ntoare ;.:. Ogoare $entru /rana ,natului < : )ulturi agricole &i $o+icole 9ran co+$le+entar la ie&irea din "rlog

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2:

Predo+in 2 ;-?3 cla ele V5VI. )on i ten'a -(; K -(: Gorun &i fag !ntre -(D K -(; @ te $re#ent $e -(= K -(< S( re$arti#at unifor+ Pduri continue !ncon0urate de li,e#i cu $run &i +r &i de terenuri agricole Re$re#int 15D? din u$rafa'a $durii &i unt culti,ate cu cereale &i legu+inoa e )ulturi for+ate din $oru+" &i trifoi &i din li,e#i de $runi $e 1-5 2-? din u$rafa'a fondului Se acord /ran granulat &i cada,re

1; 1; = 1; 1; 11; '@> '=9 ; = '=I II I '8

> . 111

TOTAL B TOTAL A K B #. Fact ri le-a1i de activitatea +e-ativ a /ului P&unatul Gu e $ractic Pe ticide Gu e folo e c Recoltarea fructelor de $dure Se recoltea# accidental de turi&ti Atitudinea $o$ula'iei Gu e !ntlne c ca#uri de "racona0 TOTAL # TOTAL A K B L # #ATE(ORIA $E BONITATE $ENSITATEA O"TI%& LA '666 3a EFE#TIVUL O"TI%

2.;. )o+$ararea efecti,elor reale cu cele o$ti+e *n continuare e $re#int co+$arati, efecti,ele o$ti+e din fi&a de calcul a "onit'ii( cele a0u tate &i efecti,ele reale $e anul 2--11 6a"elul nr. 2; #ate- ria de $e+!itatea Specia E0ectiv pti/ E0ectiv real $i0ere+1a , +itate pti/ la '666 3a )er" IV 1<= ;2 512 )$rior IV 12 :> <2 51< Mi tre' IV 1<= D; 52. 7r II D 1. 2: S> *n conclu#ie( e $oate deduce din ta"elul anterior c efecti,ele reale $entru cer"( c$rior &i +i tre' unt inferioare celor o$ti+e( !n c/i+" la ur itua'ia e $re#int in,er ( efecti,ul real de$&ind cu > eMe+$lare $e cel o$ti+. )au#ele care au du la dede5a lungul ti+$ului la ace t deficit unt +ulti$le &i nu $ot fi de $rin e &i anali#ate cu certitudine e$arat. 7na dintre cau#ele ce au du la crearea unui deficit !ntre eMe+$larele o$ti+e &i cele reale ar fi tolerarea $&unatului de ctre O.S. So,e0a !n #onele +ai 0oa e altitudinal( deran0nd a tfel c$riorul &i +i tre'ul( $ecii la care e !nregi trea# cel +ai +are deficit. Du$ cu+ a+ +ai artat anterior( de&i !n fi&a fondului de ,ntoare 22 DRAGOMIRA nu e $re#int ca#uri de "racona0( $ute+ +en'iona c unele eMe+$lare de c$rior cad $rad cinilor de la tni( iar +i tre'ii( !n anii fr fructifica'ie( cad $rad la'urilor in talate !n 0urul culturilor agricole. 2.<. Dina+ica nor+ali#rii efecti,elor Gor+ali#area efecti,elor e te o $ro"le+ +ai $inoa dect $are la o $ri+ ,edere. Gu e te de a0un doar a e co+$ara &i a e face diferen'a !ntre efecti,ele reale &i cele o$ti+e K de&i ace t lucru e te funda+ental K ci tre"uie e 'in ea+a de alte legit'i. *n ca#ul $o$ula'iilor de c$rior dina+ica efecti,elor $oate !nregi tra ,alori e+nificati,e datorit unei +ari ca$acit'i re$roducti,e ale ace tei $ecii. O alt caracteri tic a dina+icii $o$ula'iei o re$re#int +ortalitatea &i $rdtori +ul. Mortalitatea e te +are !n $ecial !n rndul ,i'eilor fta'i de,re+e( +ai ale datorit $loilor reci de $ri+,ar. *n ti+$ul iernilor e,ere +ortalitatea $oate fi ridicat &i !n rndul adul'ilor. 7n alt factor care !&i eMercit rolul !n dina+ica efecti,elor !l re$re#int $re#en'a cinilor cio"ne&ti !n nu+r deloc de negli0at( $recu+ &i "racona0ul. 6otodat( !ntr5o anu+it + ur $oate a$ar &i +igra'ia( acea ta influen'nd dina+ica $o$ula'iei.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2>

*n ceea ce $ri,e&te efecti,ele de cer,( ace tea !nregi trea# un deficit de 12 eMe+$lare fa' de o$ti+. Pentru cer" e $oate conta $e un $or de 1D?( fondul fiind ituat !n #ona dedalurilor !nalte. 2A. Gegru'iu( 1.>D3 Pentru a !n'elege +ai "ine +odul de calcul $entru nor+ali#area efecti,elor de cer, 5a !ntoc+it ta"elul ur+tor1 6a"elul nr. 2< Sp r +atural E0ectiv exi!te+t Rec lt E0ectiv p te+1ial la !0*ritul !e? +ului 'IC A+ul E0ectiv pti/ T tal % F % F % F % F 2--2 1> D= <= 2 = 1 2 1. D< ;; 2--D 1. D= <= 2 ; 1 D 2D> ;> 2--= 2D> <= D ; 1 ; 22 D> <2--; 22 D> <= D ; 1 ; 2= D> <2 2--< 2= D> <= D ; 1 ; 2< D> <= 2--: 2< D> <= = ; 2 : 2> D< <=

Fig. 11 Re're*e $"re" gr"0ic1 " ,r6"&i*1rii e0ec$ive&,r (e CERB 0 E0ec$iv 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2005 2007 63 74 6 6 6 99 52 55 60 62 64 !3ectiv "por 2ecolt'

Du$ cu+ reie e din ta"elul de +ai u ( $entru cer,( $roce ul de nor+ali#are a efecti,elor nu e te foarte dificil. Din acea t cau#( de&i efecti,ul e te u" o$ti+( 5a $ro$u totu&i eMtragerea a cte un eMe+$lar +a cul !n $ri+ii ; ani &i cte 2 eMe+$lare !n ur+torii ani. A,nd !n ,edere nu+rul +are de fe+ele !n co+$ara'ie cu cel al +a culilor 5a $ro$u +ic&orarea ace tora( &i deci( recoltarea unui nu+r de 2 fe+ele !n 2--2( D !n 2--D( iar !n ur+torii ani cte ;( acea t eMtragere a,nd dre$t co$ $ trarea unui ra$ort nor+al !ntre eMe( a$ro$iat de 111. 6otodat( tre"uie +en'ion+ fa$tul c $ro$unerea de a eMtrage cte un +a cul $e an are &i un co$ econo+ic( ,alorificarea trofeelor de cer" re$re#entnd o ur i+$ortant de ,enit a fondului de ,ntoare4 !n anul 1.>- 5a ,nat un cer" car$atin al crui trofeu totali#nd 2<1(2; $uncte ).I.). re$re#enta la acea dat recordul +ondial( a t#i record na'ional( locul : !n lu+e. #pri rul $re#int un deficit de 1< eMe+$lare fa' de o$ti+. Pentru c$rior e $oate conta $e un $or natural de 1;?. *n ta"elul ur+tor ,o+ arta +odul de nor+ali#are a efecti,elor de c$rior. 6a"elul nr. 2: Sp r +atural E0ectiv exi!te+t Rec lt E0ectiv p te+1ial la !0*ritul !e? +ului 'IC A+ul E0ectiv pti/ T tal % F % F % F % F 2--2 2< D< :> = ; 1 2 2. D. <> 2--D 2. D. :> ; < 1 = DD =1 := 2--= DD =1 :> ; < 2 < D< =1 :: 2--; D< =1 :> ; < = < D< =1 :> 2--< D: =1 :> < < ; : D> =:>

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag 2.

Fig. 12 Re're*e $"re" gr"0ic1 " ,r6"&i*1rii e0ec$ive&,r (e c1'ri,r 100 0 60 40 20 0 77 7 !3ectiv "por 2ecolt'

E0ec$iv

62

74

9 3 2002

11 5 2003

11 2004

1110 2005

1212 2006

Du$ cu+ reie e din ta"elul anterior( $ro$une+ $entru $ri+ii 2 ani eMtragerea a cte un +a cul( ur+nd ca !n anul 2--= eMtrage+ 2 eMe+$lare +a cule( !n 2--; =( nu+rul cotei de recolt cre cnd $e + ur ce ne a$ro$ie+ de efecti,ul o$ti+. 8a fe+ele !n $ri+ul an eMtrage+ 2 eMe+$lare( !n al doilea an =( nu+rul cotei de recolt cre cnd $e + ur ce ne a$ro$ie+ de efecti,ul o$ti+( ur+rind $ trarea unui ra$ort !ntre eMe ct +ai a$ro$iat de 111. %i!tre1ul e te $ecia care !nregi trea# cel +ai +are deficit 22. eMe+$lare3 !n cu$rin ul fondului de ,ntoare. Pentru +i tre' $ute+ conta $e un $or natural de 2-?( nea,nd date uficiente referitoare la re$arti#area ,natului $e #one altitudinale. *n ta"elul ur+tor ,o+ arta +odul de nor+ali#are a efecti,elor de +i tre'. 6a"elul nr. 2> A+ul E0ectiv exi!te+t E0ectiv pti/ Sp r +atural @6C Rec lt E0ectivul p te+1ial la !0*ritul !e? +ului 2--2 D; <= : 1 =1 2--D =1 <= > 1 => 2--= => <= 12 ;< 2--; ;< <= 11 D <= 2--< <= <= 12 12 <=

Fig. 13 Re're*e $"re" gr"0ic1 " ,r6"&i*1rii e0ec$ive&,r (e 6i2$re! 0 E0ec$iv 60 40 20 0 35 7 1 41 4 10 56 64 !3ectiv "por 2ecolt'

1 2003

11

1212 2006

2002

2004

2005

@fecti,ele reale ,or fi adu e la o$ti+ !n a$roMi+ati, ; ani( a tfel c !n $ri+ii 2 ani eMtrage+ cte un +i tre'( $e + ur ce efecti,ele reale e a$ro$ie de cele o$ti+e( cota de recolt cre&te( a tfel c !n anul 2--= $ute+ eMtrage cte un eMe+$lar( iar !n 2--; D eMe+$lare. Ur!ul re$re#int $rinci$ala $ecie de intere ,ntore c din cadrul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA( ace tei $ecii acordndu5i5 e o aten'ie deo e"it att $ri+,ara( la ie&irea din "rlog $rin ad+ini trarea /ranei granulate &i a cada,relor( ct &i toa+na $rin nerecoltarea fructelor de $dure 2+ere $dure'e( $ere $dure'e( afine( #+eur( coru&e3 de $e fondul de ,ntoare. *n ace t conteMt efecti,ele reale de ur au cre cut i+'itor !n ulti+ii ani( de$&indu5le $e cele o$ti+e. A,e+ a tfel !n anul 2--2 un eMcedent de > eMe+$lare la acea t $ecie( eMe+$lare ce ,or fi recoltate !n $ri+,ara anului 2--2 21; +artie5 1; +ai3( de ctre ,ntori trini.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D-

Fig. 14 Re're*e $"re" gr"0ic1 " e0ec$iv%&%i ,'$i6; re"& <i rec,&$" 'e " %& 2002 30 E0ec$iv 20 10 0 2002 19 27 !3ectiv "por 2ecolt'

6otu&i( $entru toate $eciile $orul natural ar $utea crea c $rin + urile de !ngri0ire $ro$u e( !n $rinci$al co+"aterea duntorilor 2cinii /oinari !n $ecial( lu$i( ,ul$i3( a igurarea lini&tii !n #ona de re$roducere( inter#icerea $&unatului !n $dure &i ad+ini trarea de /ran co+$le+entar !n $erioadele critice. 6oate ace te + uri deter+in atingerea o$ti+ului $o$ula'ional +ai re$ede la $eciile deficitare &i a igurarea unei cote de recolt u" tan'ial la $o$ula'iile a0un e la o$ti+( ceea ce fa,ori#ea# o elec'ie ,aloroa !n fiecare an( $recu+ &i $orirea calitati, a trofeelor.

#A"ITOLUL I %O$UL A#TUAL $E (OS"O$ARIRE D.1. Organi#area fondului( ad+ini trarea( $a#a &i + urile de $re,enire a !+"oln,irilor Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA e afl !n ad+ini trarea Ocolul Sil,ic So,e0a( din cadrul Direc'iei Sil,ice Foc&ani. )a u$rafa'( ocu$ 1-11. /a ce e !ntind $e cu$rin ul unit'ii de $roduc'ie1 II So,e0a. O"iecti,ele $rinci$ale ale $durilor cu$rin e !n ace t fond unt !n $rinci$al cele de $roduc'ie &i !n +ai +ic + ur de $rotec'ie a a$elor &i olului 2$durile din 0urul Sta'iunii So,e0a( circa D-?3. M urile $ri,ind $a#a fondului de ,ntoare unt !nde$linite cu $rofe ionali +( $er onalul il,ic !nde$linind cu ucce toate o"liga'iile $e care le are !n ace t en . )u toate ace tea( $rin + urile luate de ctre $er onalul il,ic( ar tre"ui fie o$rit $&unatul !n $durile aflate !n i+ediata a$ro$iere a a&e#rilor o+ene&ti( fiind cuno cut fa$tul c ,natul e te en i"il la $re iunea antro$ic &i a cinilor

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D1

cio"ne&ti ce $ot $ro,oca $agu"e +ari !n efecti,e. 6otodat ar tre"ui i+$u $ortul 0u0eului de ctre cinii cio"ne&ti( &i a&a foarte nu+ero&i datorit nu+rului +are de tur+e. O alt + ur ce e i+$une e te &i co+"aterea cinilor /oinari din #on. *n $ro"le+a $rinci$al ce e i,e&te !n $ri,in'a cinilor deri, din di $unerea u$rafe'elor agricole !n teritoriu( unde $ro$rietarii au de$endin'e con truite $e care !n ti+$ul ,erii le locuie c $er+anent( fiind !n o'i'i de ani+ale do+e tice &i i+$licit de cini( ce au o de$lin li"ertate de +i&care !n teritoriu. Ace&ti cini de +ulte ori unt l a'i &i $e te iarn !n #on( $erioad !n care e /rne c cu ceea ce ,nea#. Sunt e+nalate ca#uri !n care +ai +ul'i cini 5au organi#at !n /ait &i au $rodu $agu"e !n rndul $o$ula'iei de c$rior. Princi$alele + uri !n acea t $ri,in' tre"uie luate $entru nere$etarea ace tor itua'ii &i $entru regle+entarea li"erei circula'ii a ace tor cini !n #ona de$endin'elor t$nilor $e ti+$ul ,erii. Dintre + urile luate $entru co+"aterea &i $re,enirea "olilor( cele +ai i+$ortante ar fi1 ad+ini trarea /ranei co+$le+entare u" for+ de concentrate "ogate !n ruri &i ,ita+ine $recu+ &i are( $entru a !ntri re#i ten'a organi +ului fa' de "oli4 crearea unor cldtori( acolo unde ace tea li$ e c( $recu+ &i $rote0area celor eMi tente4 +en'inerea den it'ii de ,nat !n li+ite nor+ale4 ,accinarea ani+alelor do+e tice care ,in !n contact cu locurile de /ran &i ad$o t ale ,natului4 !ngro$area cada,relor g ite !n $dure &i de#infectarea locului unde au fo t g ite4 de#infectarea $eriodic a locurilor de /rnire $entru e,itarea a$ari'iei e$i#ootiilor. Pentru acea ta e te nece ar $re#en'a o$ortun a $er onalului il,ic( de$i tarea cada,relor &i a altor ur e de "oli &i luarea unor + uri i+ediate( e+nalarea &i declararea "olilor !n ti+$ util &i e,entual $unerea !n carantin a anu+itor #one. D.2. A igurarea /ranei 9rana( att u" a $ect calitati, ct &i cantitati, are un rol deo e"it de i+$ortant $entru $ trarea ,italit'ii &i a nt'ii cor$ului. Vnatul are ne,oie de o +ul'i+e de u" tan'e( ca1 a$( ruri +inerale( ,ita+ine( u" tan'e al"u+inoide( u" tan'e gra e( /idrocar"ona'i etc. *n +od nor+al ,natul g e&te toate ace tea !n /rana #ilnic. *n ca#ul li$ ei ace tora( ele tre"uie a igurate $rin /rnire co+$le+entar. Dintre rurile +inerale cele +ai i+$ortante unt1 area ge+( area de $ota iu( de calciu &i de fo for. )alciu e g e&te !n trifoi( lucern( ier"uri gra e &i frun#e4 fo forul !n diferite e+in'e iar fo fatul de calciu !n frun#e( l tari( +uguri( coa0 de ar"ori. Du$ A. Gegru'iu 21.>D3 foarte "ogate !n calciu unt frun#ele de $lo$ tre+urtor( coa0a de alcie c$rea c( coa0a de $lo$ tre+urtor( frun#ele de #+eur( frun#ele de oc4 "ogate !n O 2O unt frun#ele de $lo$ tre+urtor( frun#ele de alcie( frun#ele de +ur &.a.4 "ogate !n P 2O; unt frun#ele de car$en( frun#ele de oc( frun#ele de #+eur etc. Ace tea arat c e te nece ar e +en'in !n eta0ul u"ar"oretului $eciile ar"u ti,e +ai u +en'ionate. Al"u+inoidele e g e c !n ier"uri gra e &i !n $eciile de trifoi &i lucern( /idrocar"ona'ii !n g/ind( 0ir( ca tane $orce&ti( cartofi( fecl etc. Valoarea nutriti, a diferitelor $lante e te deci !n func'ie de cantitatea &i calitatea u" tan'elor nutriti,e g ite !n ea( iar /rana a igurat ,natului $e ti+$ de iarn tre"uie a tfel alea !nct con'in toate u" tan'ele nece are ace tuia. *n e#onul de ,egeta'ie /rana nu e te o $ro"le+( deoarece eMi t culturi agricole !n a$ro$iere( de unde ,natul &i !n $ecial c$riorul 5&i co+$lete#e /rana. *n c/i+" $e ti+$ de iarn( de&i !n #on eMi t +ulte c$i'e de fn $recu+ &i coceni de $oru+"( ace tea nu a igur calitatea nece ar /ranei( fiind nece ar /rnirea co+$le+entar cu ota, &i lucern( ct +ai ale cu /ran uculent( $entru a e,ita $agu"ele $rodu e !n $lanta'iile tinere. 7n adao la /ran care nu tre"uie li$ ea c e te area. *n fondul de ,ntoare tudiat /rnirea $e ti+$ de iarn e reali#ea# $rin acordarea de /ran co+$le+entar. )onfor+ fi&ei fondului( !n ulti+ele dou e#oane cantit'ile de /ran co+$le+entar ad+ini trate ,natului e $re#int a tfel1 6a"elul nr. 2. #a+titate 2A-4 Felul 3ra+ei @666D@66' @66'D@66@ Fura0e 2lucern( trifoi( fn3 >--1---Alte fura0e D;-2--Se+in'e &i fructe 2--2--Suculente 2;-2;-)oncentrate .-.-Pentru a !+"unt'i condi'iile de /ran ale ,natului c/iar &i !n ti+$ de ,ar 5ar i+$une1 !nfiin'area +ai +ultor ogoare $entru /rana ,natului( ace tea re$re#inte 1 K D? din u$rafa'a fondului4 $lantarea la +arginea $oienilor( !n #onele !n orite( a ca tanului $orce c $recu+ &i a +erilor &i $erilor $dure'i 2fructele fiind foarte a$reciate de ur&i34 ocrotirea $e ct $o i"il a u"ar"oretului $roductor de fructe4 crearea &i +en'inerea unor #one de unde nu e culeag fructe de $dure4 a+eliorarea ,egeta'iei din $oieni $entru /rana ,natului( $rin !n +n'are cu ier"uri( !n care circa 1LD fie re$re#entat de $ecii legu+inoa e.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D2

A+ena0a+entul +en'ionea# c( !n cu$rin ul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA ( eMi t =:(. /a de $oieni de tinate /ranei ,natului( acea t re$re#entnd !n u" 1? din u$rafa'. Pentru /rnire $e ti+$ de iarn confor+ fi&ei fondului eMi t 1= /rnitori $entru cer,ide &i tot attea rrii &i dou de$o#ite de /ran. D.D. A igurarea condi'iilor de lini&te &i ad$o t M uri de ocrotire a $uilor Acea t $ro"le+ are o +are i+$ortan' $entru ,nat. *n cu$rin ul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA( ,natul g e&te lini&te !n $durile !ncadrate !n gru$a a II5a func'ional( unde nu e te deran0at de eM$loatrilor fore tiere. O alt $ro"le+ a$are( cnd !nce$e colectarea fructelor de $dure &i circula'ia !n $dure e te de tul de inten . Dac eM$loatrile fore tiere afectea# lini&tea ,natului $e u$rafe'e "ine deter+inate &i relati, re trn e( de f&urndu5 e !n $ecial iarna cnd +a0oritatea $eciilor nu au $ui( !n c/i+" $&unatul ilegal !n $dure e te un factor +a0or de tul"urare a lini&tii ,natului. Vnatul are ne,oie de lini&te !n $ecial !n $erioada de cre&tere a $uilor. Pre#en'a tur+elor de ani+ale &i a cinilor /oinari !n fondurile de ,ntoare con tituie un factor de tre co,r&itor. 6raficul rutier &i turi +ul afectea# lini&tea fondului !ntr5o +ic + ur. )onfor+ fi&ei fondului !n anul 2--1 5au !+$u&cat . cini /oinari. A igurarea lini&tii ,natului e $oate !+"unt'i $rin1 tra area corect a $otecilor de ,ntoare4 inter#icerea !ntre"uin'rii cinilor gonitori !n $erioada de !+$erec/ere &i ftare4 inter#icerea $&unatului !n $dure !n $ecial !n $erioada de ftare( &i +en'inerea unui nu+r +aMi+ de 2 cini care ,or !n o'i tur+ele( ace&tia fiind ec/i$a'i cu 0u0eu4 co+"aterea cinilor /oinari de $e ra#a fondului4 $rote0area( unde e te $o i"il( a u"ar"oretului( e,entual eMtinderea lui( de i&urile con tituind loc $redilect de ad$o t $entru nu+eroa e $ecii. D.=. )o+"aterea "racona0ului Fracona0ul con tituie o $ro"le+ delicat( fiind unani+ acce$tat ideea confor+ creia "racona0ul afectea# toate fondurile de ,ntoare. @ te con iderat "racona0 orice act de !nclcare a legilor de regle+entare a ,ntorii 28egea 1-DL1..<3( $rin recoltarea ilegal a ,natului !n $erioade o$rite au nu( fr autori#a'ie( cu orice fel de +i0loace. De a e+enea e con ider "raconier $er oana care( fr a a,ea dre$tul de a ,na $e un anu+it teritoriu $rinde au o+oar ,natul indiferent de co$ul ur+rit. Fracona0ul e $ractic +ai ale de ctre unii ,ntori ct &i de alte $er oane( !n gru$uri au indi,idual. Pentru co+"aterea "racona0ului e te ne,oie e cunoa c +i0loacele &i +etodele utili#ate !n $racticarea lui1 "racona0 cu ar+a( cu la'ul( cu cur e( cu auto,e/icule( cu cini( cu otra, $recu+ &i culegerea oulor &i $rinderea $uilor. Recent( "raconierii o$erea# u" aco$erirea autori#a'iilor( cnd li e autori#ea# ,narea unui eMe+$lar dar de fa$t !+$u&c +ai +ulte. Pentru a to$a acea t $ractic e te nece ar o $uternic organi#are( cci lu$ta !+$otri,a ace tui feno+en nu $oate fi !n nici un ca# re#ol,at de o ingur $er oan. Dre$t ur+are cu toate c au eMi tat ca#uri de "racona0( ele nu au fo t finali#ate cu + uri legale &i nu au fo t e+nalate !n fi&a fondului. Ar fi nece ar ca $oli'ia &i $rocuratur $ri0ine eforturile celor i+$lica'i !n lu$ta cu ace t feno+en &i ca#urile de "racona0 fie anc'ionate cu + uri e,ere indiferent de $o#i'ia ocial a $er oanei ce a ,r&it fa$ta. D.;.M uri de $re,enire a $olurii +ediului( cu influen'e a u$ra ,natului *n ca#ul fondului de ,ntoare luat !n tudiu nu unt e+nalate ur e de $oluare care afecte#e ,natul. Singura ur de $oluare o $oate con titui acti,itatea de eM$loatare a $durii. D.<. Recoltarea &i ,alorificarea Recoltarea e te ac'iunea con&tient &i ,oit de !+$u&care a ,natului( care are dou co$uri di tincte1 ,alorificarea trofeelor( !n $rinci$al( &i a crnii( !n ecundar4 de aceea unt ,i#ate eMe+$larele cele +ai ,iguroa e4 elec'ia artificial( $rin care e ur+re&te eMtragerea eMe+$larelor "olna,e( rnite au ru confor+ate4 unt ,i#ate eMe+$larele din eg+entul inferior al $o$ula'iei.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag DD

Recoltarea e face $entru fiecare $ecie( !n anu+ite $erioade ale anului "ine ta"ilite $rin lege( !n func'ie de rit+ul anual al unor acti,it'i cu+ ar fi ftarea( $erioada de cre&tere a $uilor au $o i"ilitatea ,alorificrii u$erioare a ,natului. #er,ul Recoltarea cer"ilor e $oate face cu ar+a $rin $nd( !n locurile frec,entate de ,nat au $rin a$ro$iere 2di"uit3. Pri+a +etod e co+"in de +ulte ori cu c/e+area cer"ului cu a0utorul unor coici( c/e+tori $eciale au c/iar a unei i+$le ticle de la+$ cu care e i+it "oncnitul cer"ului. Perioada de ,ntoare la +a culi e te 1 e$te+"rie51; dece+"rie. recoltarea ciutelor e face nu+ai !n cadrul elec'iei( de $er onal calificat &i con&tiincio ( care ,a ur+ri eMtragerea $ie elor "trne( ter$e( "olna,e &i rnite. Vi'eii la"i( +a culii fr ,iitor unt &i ei o"iectul ace tei ac'iuni. Recoltarea ace tora e face !ntre 1 e$te+"rie52> fe"ruarie. *n general +a culii de elec'ie e cot !naintea $erioadei de "oncnit iar cei de ,aloare du$ ter+inarea "oncnitului. Ra$ortul !ntre eMe nor+al e te de 111. un ra$ort !n fa,oarea fe+elelor( duce la cre&terea efecti,ului( !n trofeele unt de calitate +ai la" datorit fa$tului c e d &an la !+$erec/ere $e de o $arte a fe+elelor "olna,e( la"e( ru confor+ate( iar $e de alt $arte a +a culilor cu trofee ru confor+ate( tran +i'nd ace te caractere de cenden'ilor. *n toate ca#urile !+$u&carea e face $e "a# de autori#a'ie eli"erat de ge tionarul fondului( cu ar+ g/intuit de cali"ru >5.. #pri rul Pro"le+a e $re#int i+ilar !n ceea ce $ri,e&te eMe+$larele ce tre"uie eMtra e. Aici( datorit unei ca$acit'i +ai +ari de re$roducere( $rocentul de recolt $oate fi ce,a +ai +are. Recoltarea c$riorului e $oate face la $nd( $rin a$ro$iere 2di"uit3( $rin ade+enirea cu c/e+toarea !n ti+$ul !+$erec/erii( i+itnd gla ul fe+elei( din cru' au +ai rar la goan. *+$u&carea e face cu ar+ cu glon' 2cali"ru <(;M;:( :M:(;( :M<=3. Perioada legal de recoltare $entru 'a$i e te 1 iunie K 1; octo+"rie 21 iunie5 D1 iulie e !+$u&c 'a$ii de elec'ie3. Selec'ia c$rioarelor e face !ntre 1 e$te+"rie5 2> fe"ruarie. *+$u&carea e face $e "a#a unei autori#a'ii ce e eli"erea# de ctre ge tionarul fondului !n li+ita $lanului de recolt. %i!tre1ul Recoltarea +i tre'ilor e face !ntre 1 augu t &i 1; fe"ruarie cu autori#a'ie eli"erat de ge tionarul fondului de ,ntoare. Se ad+ite cu autori#a'ii recoltarea la $nd !n culturile agricole. Metodele de ,ntoare unt goana( $nda &i +ai rar( ,ntoarea la di"uit. Goana e organi#ea# fie cu gonaci( fie cu cini. Se $ot a&e#a una5trei linii de ,ntori !n fa'a goanei &i c'i,a ,ntori la trectorile din $atele gonacilor. Pentru reu&ita ,ntorii tre"uie cercetat terenul !n di+inea'a #ilei !n care e organi#ea# ,ntoarea. )nd nu e te #$ad( ur+ele unt +ai greu de o" er,at &i re#ultatul ,ntorii r+ne !ndoielnic. Pnda e $oate face la culturile agricole( la alte locuri de /rnire 2ar"ori cu fructe( locuri unde le $une+ /rana au ogoare cu /ran3( la cldtori &i la locurile de trecere. Vntoarea la di"uit $e ur+ e $ractic $e #$ad $roa $t( !ncercnd !+$u&carea +i tre'ilor !n culcu&. Se reco+and ca acea t +etod e utili#e#e atunci cnd nin oarea a !ncetat !n ti+$ul no$'ii. Ur!ul Recoltarea e te inter#i ( dar cu a$ro"ri $eciale e $oate !+$u&ca !n inter,alele 1; +artie5 1; +ai 2$nda la /oit3 &i !n 1 e$te+"rie5 D1 dece+"rie la goan. @ te int<er#i ur oaicelor cu $ui. Vnarea e face $e "a# de autori#a'ie $ecial eli"erat de +ini ter( $rin +ai +ulte +etode. *+$u&carea e face cu ar+ cu glon' de cali"ru >5. la goan au la $nd. 6erenurile !n care e face goana la ur e a+ena0ea# !n locurile de trecere cu tanduri !nalte de 2+( $entru a e e,ita atacul ur&ilor rni'i. Pri+,ara e te +ai $otri,it $nda din o" er,ator( con truit la circa =-5;-+ de $unctul de ndire. 7r&ii rni'i ,or fi ur+ri'i doar #iua cu cini( $entru a e e,ita un atac $rin ur$rindere. Dintre $eciile care e +ai $ot ,na $e teritoriul fondului $ute+ +en'iona1 ,ul$ea K e $oate ,na !ntre 1; e$te+"rie &i D1 +artie la goan( la $nd la cada,re( cu c/e+toarea &i la ,i#uin( de o"icei e !+$u&c la goanele fcute la +i tre'4 ,ie#urele K e $oate ,na !ntre 1; augu t &i 1; a$rilie( de o"icei la $nd la ,i#uin4 lu$ul5 e $oate ,na cu autori#a'ie $ecial !n $erioada 1; e$te+"rie5 D1+artie( la $nd la cada,ru au la goanele fcute la +i tre'4 r ul5 e $oate ,na cu autori#a'ie $ecial !ntre 1; e$te+"rie5 D1 +artie( al $nd( la goanele de +i tre' au la ,ntorile de coco& de +unte4 0derul de co$ac5 e ,nea# !ntre 1; e$te+"rie5 D1 +artie( du$ ur+rirea $e #$ad $roa $t4 di/orul K e $oate ,na !ntre 1; e$te+"rie &i D1 +artie4 coco&ul de +unte5 e ,nea# $ri+,ara !ntre 1 a$rilie5 1; +ai( la $nd la locurile de rotit. Val ri0icarea v*+atului $re u$une o"'inerea unui ,enit +aterial $rin ,alorificarea trofeelor( crnii &i "lnii ,natului( de aceea du$ !+$u&care ,natul e te u$u unor $roce e de $re$arare &i con er,are.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D=

Din cu$rin ul fondul de ,ntoare luat !n tudiu e ,alorific !n $ecial trofeele de cer" &i c$rior 2coarnele3( "lana de ur &i craniul( col'ii de +i tre'. De&i carnea de ,nat e te foarte a$reciat( !n #on ea e te foarte greu ,alorifica"il( dre$t ur+are ,alorificarea e face la eM$ort $rin fir+e $eciali#ate din Facu &i Sfntu G/eorg/e. *n aceea&i itua'ie e afl &i $o i"ilitatea de ,alorificare a "lnurilor de ,nat. Pentru ani+alele a cror carne e ,alorificat e i+$une ca acea ta fie ,erificat la la"oratoare $entru de$i tarea diferi'ilor ,iru&i &i $ara#i'i &i $re,enirea !+"oln,irilor. D.:. 6rofee o"'inute Din datele eMtra e din fi&a fondului( cu $ri,ire la trofeele de ,nat eMtra e +en'ion+ c !n ulti+ii ani au fo t eMtra e un trofeu de +i tre' de 1-< $uncte( un trofeu de ur al crui craniu a fo t e,aluat la ;: $uncte iar "lana la D<>(; $uncte !+$u&cat de ctre un ,ntor $aniol( un coco& de +unte &i dou eMe+$lare de cer" car$atin ,na'i !n aceea&i #i de ctre 2 ,ntori au trieci( unul +edaliat cu "ron# 21><(. $uncte ).I.).3 iar cellalt +edaliat cu aur 222-(1. $uncte ).I.).3. De a e+enea( +en'ion+ fa$tul c $e ace t fond de ,ntoare !n anul 1.>-( 5a ,nat un cer" car$atin al crui trofeu totali#nd 2<1(2; $uncte ).I.).( re$re#enta la ,re+ea re $ecti, recordul +ondial( a t#i record na'ional( locul : !n lu+e. D.>. Re#ultate econo+ice o"'inute !n ulti+ii ; ani Fondul de ,ntoare tudiat face $arte din gru$a fondurilor $eciale de ,ntoare( $e ace t fond $racticndu5 e nu+ai ,ntoare cu trini. Din datele eMtra e de la O.S. So,e0a( !n ulti+ii = ani 5au o"'inut ,enituri !n ur+a $racticrii ,ntorii cu trini !n 0ur de =::;- euro. Din acea t u+ circa 21->- euro 5a !nregi trat !n ur+a ,ntorilor la cer"( 12>-- euro la +i tre' &i 1D>:- euro la ur . Din u+a total de =::;- euro( u+a de a$roMi+ati, de 1.=- euro a re#ultat !n ur+a ca#rilor ,ntorilor trini la )a"ana de Vntoare a O.S. So,e0a( =>-- euro de $e ur+a tran $ortului ace tora( 21D- euro din organi#area #ilelor de ,ntoare &i 2>>- euro din ,alorificarea crnii $e $ia'a intern( ,enitul +ediu $e na o"'inut din recoltarea ,natului fiind de 11.D: euro.

#A"ITOLUL > %&SURI "RIVIN$ REALI)AREA UNUI E#BILIBRU AL FAUNEI #U A#TIVITATEA $IN A(RI#ULTUR&7 SILVI#ULTUR&7 )OOTEBNIE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D;

=.1 Intercala'ii !ntre +odul de $racticarea a agriculturii &i efecti,ele faunei Pe teritoriul Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA( agricultura e $ractic u" for+ rudi+entar( u$rafe'ele agricole a$ar'innd !n cea +ai +are + ur $ro$rietarilor din co+unele !n,ecinate. A,anta0ele $e care le are ,natul !n acea t #on unt +ulti$le. *n $ri+ul rnd e !nregi trea# o foarte la" +ecani#are a lucrrilor agricole( ace tea fcndu5 e $re$onderent cu atela0e au +anual( fa$t ce fa,ori#ea# $erierea ,natului in talat !n culturile agricole. 8a ace t lucru e +ai adaug &i fa$tul c datorit u$rafe'ei !n general +ici a fiecrui $ro$rietar( e in talea# !n teritoriu un +o#aic de culturi agricole( li,e#i( ,ii &i fne'e. Din cele 1.:- /a de teren agricol( a$roMi+ati, =-? din u$rafa' e te culti,at cu $oru+"( D;? unt fne'e &i re tul de 2;? unt li,e#i. *n culturile de $oru+" &i ,ii unt in talate !n $aralel &i culturi de fa ole( fecl( do,leci( cartofi( etc.( de a e+enea o +are $arte din fne'e unt a+eliorate cu trifoi &i lucern. *n li,e#i cele +ai !ntlnite $ecii unt $runul &i corcodu&ul( $rul( +rul &i $e alocuri cire&e a+are. *n cadrul fondului e +ai !ntlne c &i 1;11 /a de $&uni. S$ecia de ,nat cea +ai $gu"itoare $entru agricultur e te +i tre'ul. Gu de $u'ine ori a fcut $agu"e !n culturile de $oru+"( !n li,e#i( unde $e lng con u+area culturilor +ai aduce $agu"e &i $rin r+area fne'elor !n cutare de lar,e( ri#o+i au c/iar &oareci. O lat $ecie de ,nat ce $roduce $agu"e !n e+nate e te ur ul ce con u+ cu +are $lcere att $oru+"ul din culturi ct &i fructele din li,e#i unde ru$e $o+ii fructiferi( 'inndu5 e cont c efecti,ele reale ale ace tei $ecii de$&e c efecti,ele o$ti+e. Pagu"e +inore +ai $ot $roduce c$riorul &i cer"ul $rin roaderea $uie'ilor di,er&ilor $o+i fructiferi !n iernile grele ct &i $rin $&unatul di,er elor culturi. Din ace te cau#e e i+$un o erie de + uri $entru $re,enirea $agu"elor att !n rndul efecti,elor de ,nat ct &i !n rndul culturilor agricole1 crearea unui /a"itat atrgtor !n $dure( de unde ,natul fie ct +ai $u'in tentat $lece4 !nfiin'area de ogoare de /ran4 acordarea de /ran co+$le+entar ,natului cu fura0e u$erioare calitati, &i nutriti, ct &i are4 $rote0area indi,idual a $o+ilor fructiferi au a culturilor4 de $gu"irea $ro$rietarilor $entru daunele $ro,ocate de ,nat4 crearea de linii $arcelare $entru /rana ,natului4 lrgirea $otecilor de ,ntoare &i a cilor de acce !n $dure &i la diferitele in tala'ii &i con truc'ii ,ntore&ti $entru a fa,ori#a in talarea ,egeta'iei ier"oa e. =.2 Go $odrirea ar"oretelor &i influen'a ei a u$ra ,ie'ii ,natului WA+ena0area $durilor $entru ,ia'a l"atica i+$lic !n $ri+ul rnd +en'inerea au crearea unui +ediu fore tier care ati fac cerin'ele de /a"itat ale $eciilor luate !n calcul. Factorii care afectea# den itatea &i di tri"u'ia ani+alelor !n cadrul $durii unt 1 ,r ta( +ri+ea( for+a( co+$o#i'ia flori tic $recu+ &i tructura intern a $durii dar &i di tri"u'ia #onelor !+$durite de5a lungul $ei a0ului. De aceea a+ena0rile ,ie'ii l"atice !n $dure( ca eco i te+( cere o !n'elegere a rela'iei $ecie K /a"itat( dar &i un control al acti,it'ii u+ane &i al unor factori de +ediu K "iologici &i fi#ici K care $ot afecta ,egeta'ia fore tier.R2R. Z. Mannan( R. G. )onner( F. Marcot and A.M. PeeJ 1..:3 WDeci#iile de $re folo irea re ur elor naturale din $duri unt ade ea influen'ate !n +are + ur de legi( $olitic( $re iuni ociale &i de filo#ofia unor agen'i au indi,i#i $ri,ind folo irea $+ntului. A tfel a+ena0area $durilor $entru ,ia'a l"atic e te o acti,itate care frec,ent i+$lic !+$letirea cuno&tin'elor te/nice &i "iologice cu cerin'ele &i intere ele ociale.R2F. Marcot 1..:3 Du$ cu+ arat &i citatele de +ai u +odul de go $odrire al $durii influen'ea# !n "ine au !n ru eMi ten'a ,natului. WFolo irea $arc/etelor ca loc de /ran de ctre ani+alele l"atice e te ade ea influen'at de for+a &i +ri+ea $arc/etelor. Di tan'a $n la +arginea $durii 2locul de ad$o t3 e te $ro"a"il factorul critic( $entru +ai +ulte ani+ale( +a0oritatea ungulatelor /rnindu5 e !n $arc/ete( dar retrgndu5 e !n ar"oretele adiacente $entru ad$o t. WMulte tieri +ici cu +argini neregulate creea# +ai +ulte +argini de +a i, dect cte,a oc/iuri +ari cu +argini dre$te. Marginile de +a i, unt ade ea con iderate foarte $ro$ice $entru de#,oltarea ,ie'ii l"atice deoarece +ulte $ecii de $ ri &i +a+ifere a"und de5a lungul +arginilor de +a i,.R2A.M. PeeJ 1..:3 Deci $entru !+"unt'irea calit'ii /a"itatului $entru ,nat 5ar i+$une ur+toarele regle+entri de ordin il,icultural 1 trata+entele care ofer $o i"ilitatea a+e tecului !ntre $ecii unt $referate !n ca#ul de fa' $ro$unndu5 e tierile $rogre i,e( care de altfel e &i a$lic !n #ona cu $duri !ncadrat !n gru$a a II5a func'ional4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D<

!n #onele unde $durea are func'ie $rinci$al de $roduc'ie eM$loatarea tre"uie e fac $e u$rafe'e +ici crendu5 e o tructur +o#aicat4 e reco+and de c/iderea unor $arc/ete au rrirea ar"oretului $e u$rafe'e +ici( $entru a crea locuri o$ti+e $entru "oncnit4 e ,a ur+ri ca lucrrile de !ngri0ire e fac !n afara $erioadelor de re$roducere a ,natului 2rut au ftare3. 6otodat la ace te inter,en'ii e ,a ur+ri crearea de culoare 2unde terenul o $er+ite3 $re locurile de iernat $entru a fi +ai u&or de circulat iarna cnd e ad+ini trea# /rana co+$le+entar4 dega0rile e ,or face $rin frngerea ,rfului $eciilor co$le&itoare a tfel !nct nu e !ntreru$ total ,egeta'ia( ace tea con tituind o "un ur de /ran $entru ,nat4 e introduc !n for+ulele de !+$durire au cnd e fac co+$letri $ecii $roductoare de e+in'e &i fructe nece are ,natului( cu+ ar fi ca tanul $orce c( +rul &i $rul $dure'( coru&ul4 tre"uie e acorde o aten'ie $orit con er,rii &i culti,rii unor $ecii de ar"u&ti &i u"ar"u&ti $e +arginea $oienilor au a $arc/etelor( cu+ ar fi1 oc( $ducel( +ce&( +ur( #+eur( lcii( al" +oale( etc. e i+$une acordarea unei aten'ii $orite con er,rii !ntr5o anu+it $ro$or'ie a $eciilor +oi 1 $lo$ tre+urtor( alcie c$rea c4 cuno cndu5 e $referin'ele cer,idelor $entru roaderea co0ii &i lu0erilor a ace tor $ecii. Ace te $ecii $ot fi !nlturate du$ atingerea +aturit'ii( $rin lucrri il,iculturale 2cur'iri K rrituri3 !n decur de 1- K 1; ani $e + ur ce ele tn0ene c de#,oltarea $eciilor de "a#4 !ngrdirea $lanta'iilor $entru a le feri de cer,ide4 utili#area u" tan'elor re$elente $entru tro$irea $uie'ilor( $entru !nde$rtarea cer,idelor. =.D @M$loatarea $&unilor( e,olu'ia co+$o#i'iei lor( circula'ia "olilor din +ediul l"atic !n cel do+e tic &i in,er Fne'ele eMi tente !n cadrul fondului re$re#int o ur de /ran +ai calitati, dect g e c cer,idele !n $dure. 6otodat $n e co e&te fnul( ,natul are a igurat lini&tea( iar iarna $rin cldirea fnului !n c$i'e &i l area lui $e loc e a igur de a e+eni /ran $entru ,nat. P&unile de'in un $rocent i+$ortant !n cadrul fondului de ,ntoare( re$re#entnd 1;11 /a 2 a$roMi+ati, 1=(.?3(dar care din li$ a "anilor $entru a+ena0are &i a+eliorare !n ulti+ii ani 5au degradat continuu. M ura $rinci$al $entru !+"unt'irea $&unilor con t !n regle+entarea $&unatului &i ta"ilirea &i re $ectarea nu+rului u$orta"il de ani+ale $entru o $&une. 6otodat tre"uie to$at $&unatul !n fondul fore tier. W)onflictul de intere e dintre ,nat &i ani+alele do+e tice du e la $&une !n $dure a$are +ai cu ea+ !n locurile de iernat a ,natului( dac oile i5au +ncat /rana !n ti+$ul ,erii.R2)o+&ia( A. M.3 WP&unatul !n #onele de intere cinegetic nu e re#u+ la concuren'a la /ran ci !n +a0oritatea ca#urilor ani+alele do+e tice unt $urttoarele +ultor "oli ce $roduc $agu"e +ari !n inter,ale +ici de ti+$.R2V. Ge tero,3 Dintre "olile ,e/iculate de ani+alele do+e tice e $ot a+inti 1 Fe"ra aftoa ( Pe ta $orcin( Gl"ea#a( &.a. M urile care ur+re c $ro$agarea "olilor din +ediu do+e tic !n cel l"atic unt1 o"ligati,itatea controlului ,eterinar &i certificarea nt'ii ani+alelor ie&ite la $&unat4 ,accinare ani+alelor do+e tice care ,in $e u$rafe'ele frec,entate de ,nat4 controale $eriodice fcute de organele il,ice !+$reun cu cele ,eterinare( la tni $entru ,erificarea trii de ntate a ani+alelor 2oi( ,aci( cini( $orci34 de#infectarea $eriodic a in tala'iilor de /rnire a ani+alelor do+e tice ct &i cele ale ,natului. =.= M uri $ro$u e $entru reali#area ec/ili"rului !ntre e,olu'ia faunei &i celelalte ectoare Reali#area rolului o$ti+ al $durii confor+ co$ului ur+rit iar $e de alt $arte +rirea efecti,elor de ,nat $n la atingerea efecti,ului o$ti+( $re u$une ta"ilirea unor o"iecti,e &i + uri ce e ,or lua $entru +en'inerea ec/ili"rului il,ocinegetic &i a reducerii $n la to$are a efectelor duntoare $rodu e de ,nat a u$ra culturii $durilor. )nd den itatea de ungulate e te $rea +are unt nece are +etode +ai dra tice cu+ ar fi garduri de r+ au electrificate( dar co turile +ari $entru ace te te/nici le fac i+$ractica"ile $entru +a0oritatea $ro$rietarilor. Su$ra,eg/erea den it'ii $o$ula'iilor de ungulate $rin ,ntoare e te $oate cea +ai ieftin &i +ai $refera"il +etod de control a $agu"elor $rodu e de ace tea. Du$ cu+ reie e din cele $u e +ai u ( dac $entru $ro$rietar e te co ti itor 5&i $rote0e#e cultura cu garduri( la ora actual la noi de cele +ai +ulte ori ace t lucru e te ireali#a"il. Re#ult c ingura +etod de e,itare a $ierderilor $ricinuite $rin roaderea $uie'ilor &i con u+area culturilor e te aceea de a +en'ine un efecti, o$ti+( $recu+ &i de a e,ita aglo+errile de efecti,e !n anu+ite $uncte. 7n rol "enefic !n ace t ulti+ ca# !l au r$itorii care i+'ind aglo+erri de $o$ula'ii de cer,ide !n anu+ite #one nu le $er+it ta'ione#e !n acela&i loc. M urile ce e i+$un a fi luate ar $utea con ta !n 1 trata+entele ce ,or fi ale e tre"uie $ tre#e o tructur core $un#toare a ar"oretelui att $entru a igurarea /ranei ct &i $entru ad$o t4 lucrrile il,ice fie $rogra+ate &i e de f&oare !n afara $erioadelor de re$roducere a ,natului4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D:

!nfiin'area de ogoare de /ran c/iar &i $entru ti+$ul ,erii4 a igurarea $e ti+$ul iernii a /ranei co+$le+entare( !n $ecial /ran uculent &i are( e,entual are !+"og'it cu alte ele+ente +inerale $entru ca ,natul nu fie deter+inat 5&i a igure ele+entele c/i+ice nece are din coa0a ar"orelui4 introducerea !n ogoarele de /ran a feclei fura0ere &i a ,er#ei fura0ere. A tfel +i tre'ii nu ,or +ai r+a $&unile &i fne'ele &i nici nu ,or $r i fondul de ,ntoare4 $lantarea de ar"ori &i ar"u&ti fructiferi &i totodat $rote0area ace tora $entru a nu fi ro&i de cer,ide !nainte de a fi ca$a"ili fructifice4 inter#icerea $&unatului !n $dure4 crearea de $arc/ete 2cu re $ectarea nor+elor il,iculturale3 $entru "oncnitul cer"ilor acea ta ducnd la +en'inerea $o$ula'iilor !n teren4 $rote0area #onelor +l&tinoa e din cu$rin ul $durii din fondul tudiat( &tiut fiind fa$tul c cldtorile unt e en'iale $entru eMi ten'a $o$ula'iilor de +i tre' &i cer"4 co+$o#i'ia ar"oretului fie a tfel ta"ilit !nct ati fac !ntr5o ct +ai +are + ur cerin'ele $rinci$alelor $ecii de ,nat( ct &i func'iile de $rotec'ie &i $roduc'ie a $durii. #A"ITOLUL = %&SURI "RIVIN$ M%BUN&T&HIREA UTILI)&RII "OTENHIALULUI #INE(ETI#

;.1. Anali#a ocu$rii "ioto$urilor( re $ecti, a ni&elor trofice &i $o i"ilit'i de eMtindere a unor $ecii ca &i introducerii altora Factorii ali+entarii 0oac un rol $ri+ordial !n eMi ten'a ,natului( ace&tia fiind ur a de /ran &i energie nece are $roce elor ,itale. S$eciile de ,nat !&i $rocur /rana din /a"itatul !n care trie c( care di $une de o anu+it ca$acitate trofic ce $oate fi ra$ortat la toat +a a con u+atorilor( dar care !n $ractic are ,aloare diferit $entru fiecare $ecie au gru$ de $ecii care concur la aceea&i ur de /ran. De o"icei /a"itatul fiecrei $ecii $ trea# un anu+it grad de indi,idualitate( fiind !+$r'it doar !ntr5un grad +ai +ic cu celelalte $ecii. Fiecare $ecie e te caracteri tic !ntr5o +ai +ic au +ai +are + ur unui anu+it "ioto$( $rin ur+are !n continuare ,o+ $re#enta cte,a $referin'e !n ceea ce $ri,e&te "ioto$ul $entru $rinci$alele $ecii1 La cer, ( din cercetrile fcute( $rin anali#a l turilor a reie&it c cer"ii $etrec un ti+$ di $ro$or'ionat !n $a'ii de c/i e 2$arc/ete &i $oieni3 &i !n $dure. *n +a0oritatea ti+$ului t !n de i&uri &i $r0ini&uri care unt !ntre'e ute cu $oteci( $oieni &i alte $a'ii de c/i e unde cer"ul e /rne&te. Ma culii $etrec +ai +ult ti+$ !n ar"oretele "trne( !n $lanta'iile de altitudine +ai +are &i !n ariile !ncon0urtoare ale terenurilor de $e dealurile de c/i e( dect fe+elele. *n $erioada de "oncnit( cer"ului !i unt nece are cldtorile( care dac nu eMi t tre"uie c a+ena0ate &i du$ cu+ e &tie cer"ul nu e cald !n a$ li+$ede ci !n +ocirl. %i!tre1ul $refer #onele "ogate !n ar"orete tinere cu foioa e dar +ai ale cu r&inoa e 2de i&uri( $r0ini&uri( $ri&uri3 care !i ofer ad$o t( ace tea tre"uie fie !ncon0urate de ar"orete +ature $roductoare de fructe. *n $erioada cald nece it #one u+ede au +l&tinoa e fiind atra de cldtori( care de altfel !i unt indi $en a"ile. De o"icei ,ara e retrage la altitudini +ai +ari unde e te +ai $u'in deran0at. #pri rul tinde fie caracteri tic ariilor !+$durite fiind g it !n a$roa$e toate ti$urile de teren !+$durit( dar $refer terenurile cu un +o#aic de $ei a0e( locurile unde $durea alternea# cu $&unile au culturile agricole. )el +ai ti$ic "ioto$ !l con tituie $durile de ,r t !naintat cu u"ar"oret de 152 + au $durile tinere &i co+$o#i'ie a+e tecat( !ncon0urate de fne'e &i u$rafe'e culti,ate agricol. Ur!ul $refer $durile !ntin e cu tncrii &i do"orturi de ,nt( de$arte de orice acti,itate u+an. S$re fr&itul ,erii &i toa+na $refer #one cu u"ar"orete care fructific 2#+eur( +ur( coru&3. )ele +ai "une terenuri $entru ur unt de i&urile !n a$ro$ierea crora !&i $oate g i &i /rana. Fondul de Vntoare 22 DRAGOMIRA re$re#int un /a"itat !n +are $arte o$ti+ $entru ace te $ecii( !ncadrndu5 e !n cla a IV de "onitate $entru )@RF( )EPRIOR &i MIS6R@I &i !n cla a a II5a de "onitate $entru 7RS( !n $rin unele + uri ce e $ot lua "onitatea fondului $oate fi foarte u&or cre cut iar nu+rul eMe+$larelor $oate fi +rit !n ca#ul tuturor $eciilor. Gu e te ca#ul introducerii unor $ecii noi( !n a+inti+ c e te un fond $ro$ice $re#en'ei lu$ului( $ecie ce ar a0uta la o +ai "un elec'ie a $o$ula'iilor de cer" &i c$rior &i i+$licit la o cre&tere calitati, a trofeelor $rin u$ra,ie'uirea eMe+$larelor $uternice &i ,aloroa e. ;.2. Studiul $oten'ialului nutriti, al ar"oretelor !n $erioada iarn5 $ri+,ar &i ,ar toa+n

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D>

Pentru deter+inarea $oten'ialului nutriti, la ar"oretelor !n $erioada de iarn $ri+,ar( !n teren 5au a+$la at ;de $ie'e de $ro"( !n $rinci$alele ti$uri de $dure $e D categorii de ,r t1 151- ani( 115<- ani( $e te <- ani. Su$rafe'ele au di+en iunile de 1M1 +( de $e ele recoltndu5 e toat +a a ,egetal acce i"il $n la 1(; + !nl'i+e &i 1- c+ !n ol. Re#ultatele o"'inute !n ur+a ace tor + urtori unt redate ta"elar !n cele ce ur+ea#. De $reci#at c din totalul +a ei ,egetale recoltate e ia !n con iderare ca "io+a a con u+a"il de ctre ,nat un $rocent de 2-?( re tul de >-? a fo t con iderat ca o "a# de regenerare a ,egeta'iei $recu+ &i "io+a necon u+a"il de ctre ,nat. Poten'ialul nutriti, al ar"oretelor 6a"elul nr. DBi /a!a ve-etal 2A-N3a4 Supra0a1a #la!a de Iar+D "ri/var Tipul de pdure v*r!t Acce!i,il +utritiv Ba C T tal v*+atului I ;1=(1 > 1-:21= II <=2(< 1:<1;2 Frdeto5fget nor+al cu flor de +ull III .<=(1; 1222== 6otal 212-(: DD 5 ==2.->(< I 1..(; D 1D22<= II 2<<(= .11>2 Fget nor+al cu flor de +ull III D.>(. < 1;2D-= 6otal ><=(= 1D 5 222D=;(< I ;.(= 1 .=1>> II 11>(: 2 <>1D< Frdet nor+al cu flor de +ull III 2D:(= = 1-.21> 6otal =1;(; : 5 :.-<D(< I <D(2 1 .;1.II <D(2 1 ;>11< A+e tec nor+al de r&inoa e &i fag cu flor de +ull III 1>.(= D 1->21< 6otal D1;(> ; 5 <-2=.(< I :.1(D 12 1-:21= II >;:(D 1D >11<2 Alte ti$uri de $dure III 1121(1: 1;DD-< 6otal 2:<.(< =2 5 <;12=<(> TOTAL :>9: '66 D '>==9'>7@ ;.D. Po i"ilit'i de +rire a ca$acit'ii trofice &i al ad$o tului $rin + uri il,iculturale Pentru $orirea ca$acit'ii trofice a ar"oretelor de $e cu$rin ul Fondului de ,ntoare 22 DRAGOMIRA e i+$une $ro+o,area &i introducerea !n cultur( alturi de fag a unor $ecii de a+e tec &i a0uttoare cu o +are ca$acitate trofic $entru ,nat. A tfel e reco+and a e introduce !n cultur o erie de $ecii cu+ ar fi1 $altinul( teiul( fra inul( $rul( +rul( cire&ul( etc. Du$ cu+ a+ artat !n ca$itolele anterioare o $arte din ace te $ecii de0a eMi t in teren( dar e reco+and +en'inerea &i $ro+o,area lor in continuare a tfel !nct ,natul di $un de o ur de /ran +ai ,ariat. De a e+enea nu tre"uie negli0ate nici $eciile ar"u ti,e cu+ ar fi $ducelul( ocul( +ce&ul( alunul( cornul( etc. Prin introducerea &i +en'inerea ace tor $ecii e ,or reali#a ar"orete a+e tecate( ,aloroa e &i re#i tente la ac'iunea di tructi, a factorilor de +ediu &i totodat ace te $ecii !+"og'e c orti+entele de /ran ale faunei de intere cinegetic. 6eiul( fra inul( acerineele( alunul( al"a( ocul &i nu nu+ai a igur $rin ,olu+ul +are de +a ,egetal $rodu o cantitate a$recia"il de /ran cer,idelor. 6ot de la ace te $ecii ct &i de la gorun e $ot recolta frun#are( care alturi de /rana o"'inut de $e ogoarele $ecial culti,ate $entru /rana ,natului con tituie o re#er, de /ran co+$le+entar $entru $erioada de iarn. De a e+enea $runul( +rul( $rul( cire&ul con tituie o ur de /ran ce atrage !n $ecial ur ul( $ecie deficitar !n ace t fond. Prin corecta a$licare a + urilor il,iculturale a+intite +ai u ct &i $rintr5o go $odrire corect a efecti,elor de ,nat( $e de o $arte e di+inuea# $agu"ele $rodu e de ,nat culturilor agricole &i fore tiere( iar $e de alt $arte e $oate conta $e o cre&tere con idera"il a $oten'ialului cinegetic. ;.=. Studiul r $ndirii ,natului !n $erioada de iarn5$ri+,ar &i $ro$uneri $ri,ind di tri"u'ia /rnitorilor Din tudiile efectuate &i din o" er,a'iile fcute $e teren e con tat c !n ca#ul cer,idelor( !n $erioada de iarn5 $ri+,ar( unt $referate ar"oretele din cla ele de ,r t III K V( cu con i ten'e redu e &i cu u"ar"oret. *n ace te ar"orete g e c att condi'ii de ad$o t ct &i de /ran. Se con tat o $referin' $entru ar"oretele de +are !ntindere( care !n acea t $erioad unt &i foarte lini&tite.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag D.

Den itatea de /rnitori $recu+ &i ti$ul ace tora ,or fi artate la fiecare $ecie !n $arte !n ca$itolele ce ur+ea#( !n continuare ,o+ $re#enta cte,a reguli generale de a+$la are a ace tora !n teren. *n general e con ider o$ti+ a e con trui +ai +ulte /rnitori de +ri+e +ai +ic a tfel !nct nu conduc la for+area de concentrri ale ,natului !n anu+ite $uncte. 6ot !n ace t +od e ,a $roceda &i la a+ena0area rriilor. A+$la area e ,a face !n #one !n orite( ferite de ,nt( cu trat de #$ad +ai $u'in gro . A+$la area e face !n locuri u&or acce i"ile $entru ali+entarea ace tora cu nutre' !n toat $erioada de acordare a /ranei. 9rnitorile nu e fac !n de i& ci !n +argine de +a i,( au !n $dure rar( !nct ,natul $oat ,edea !n 0ur e,entualii du&+ani. De a e+enea /rnitorile e fac !n locuri lini&tite( a tfel !nct ,natul nu fie $eriat &i deran0at !n ti+$ul /rnirii. 7n alt ele+ent $rinci$al ce condi'ionea# a+$la area /rnitorilor e te $re#en'a unei a$e curgtoare !n i+ediata a$ro$iere a ace teia. Dac a&a tau lucrurile !n ca#ul cer,idelor( cu +i tre'ul itua'ia e $re#int $u'in diferit. Ace ta !n $erioada de iarn5$ri+,ar $refer ar"oretele din cla ele I5II de ,r t( de i&urile cele +ai +ari( unde e i+te !n iguran'. De a e+enea e &tie c $e ct de re#i tent e te +i tre'ul la inte+$erii( $e att e te de en i"il la foa+e. Din acea t cau# !n anii fr fructifica'ie la 0ir &i g/ind au cu ger +are ce face !ng/e'e olul &i ace ta nu +ai $oat r+a /rnirea co+$le+entar de,in +ai nece ar dect cea a cer,idelor. Pentru acordarea de /ran +i tre'ilor nu unt nece are con truc'ii $eciale( acea ta e !+$r&tie !n de i&urile &i $oienile frec,entate de ace&tia( a tfel !nct $oat a0unge la ea tot crdul. O regul i+$ortant ce tre"uie re $ectat cu tricte'e e te aceea de a nu e !+$u&ca niciodat ,natul la rrii &i /rnitori( nici c/iar !n co$ de elec'ie( aici ,natul tre"uie l at !n lini&te $entru a e a$ro$ia cu !ncredere( e,entual e $ot con trui o" er,atoare !nc/i e $entru o" er,area ace tuia. ;.;. )alcul nece arului de /ran &i co+$ararea cu $oten'ialul trofic natural al fondului de ,ntoare 9rana co+$le+entar e ad+ini trea# eMclu i, iarna( +ai ale cnd tratul de #$ad !+$iedic ,natul e /rnea c. 9rana co+$le+entar ,ine( a&a cu+ o arat &i nu+ele( co+$lete#e dieta #ilnic foarte rac a ani+alelor. )antitatea de /ran co+$le+entar e calculea# !n func'ie de calitatea ace teia $entru fiecare $ecie !n $arte. Pentru cer, e con ider nece ar o cantitate de D(; Jg #ilnic $entru fiecare eMe+$lar( $recu+ &i 1- Jg de are anual. Se ,a acorda $entru un efecti, de ;2 de eMe+$lare !n $erioada 1 dece+"rie5 2> fe"ruarie. Pentru cpri r !n condi'iile 'rii noa tre nu+ai cu fn nu $oate fi re#ol,at $ro"le+a /ranei( orict de "un ar fi el tre"uie i e adauge ali+ente cu un +are con'inut de a$ 2na$i( fecl3 $recu+ &i g/ind &i ca tane( care tre"uie tran $ortate la locul de /rnire( un alt fa$t ce ridic $ro"le+e. Pentru c$rior fnul &i frun#arele tre"uie fie de "un calitate ace ta fiind foarte $reten'io !n $ri,in'a /ranei. Se ad+ini trea# o cantitate de1(; Jg $entru un eMe+$lar #ilnic( $e o $erioad de .- de #ile 21 dece+"rie5 2> fe"ruarie3. 8a acea ta e +ai adaug &i nece arul de are care e ridic la DJg $entru un eMe+$lar anual. Pentru /i!tre1 ra'ia reco+andat e te 1(: Jg #ilnic co+$u din fecl( cartofi( g/ind( ca tane( grun'e( na$i( etc. Se acord !n aceea&i $erioad ca &i la cer" &i c$rior. @fecti,ul $entru care e acord e te cel de D; de eMe+$lare. 8a ur! e acord o cantitate deD Jg granule &i carne decla at $entru un eMe+$lar $e #i !n $erioada 1 noie+"rie K D1 dece+"rie &i re $ecti, la ie&irea din "rlog 1; +artie K1; a$rilie. Iinnd cont de fa$tul c fondul tudiat e te un fond cu caracter $ecial e ,a aduga !n re tul anului 1(; JgL eMe+$lar( concentrate &i carne. 7n calcul centrali#ator al nece arului de /ran ,a fi fcut !n ta"elul ur+tor. 6a"elul nr. D1 Nr. de Specia #a+titateN exe/plar E0ectiv T tal 2A-4 ?ile )er" D(; ;2 .1<D>)$rio 1(; <2 .>D:r Mi tre' 1(: D; .;D;; 7r D 2: .:2.Se $reci#ea# fa$tul c la ur e ad+ini trea# !n re tul anului 22-- #ile3 $e lng cantitatea de :2.- Jg( o cantitate de >1-- Jg de concentrate &i carne decla at( deci !n total 1;D.- Jg. Sarea $entru cer,ide e te de i+$ortan' ,ital( !ntr5o +ai +ic + ur e er,e c de rrii +i tre'ii. Acea ta e ad+ini trea# !n "ulgri au a+e tecat cu argil. S5a calculat ur+torul nece ar de are1 C cer" 1- Jg LanLeMe+$lar M ;2 eMe+$lare T ;2- Jg C c$rior D Jg LanLeMe+$lar M <2 eMe+$lare T 1>< Jg 6otal T :-<JgL an @ te indicat e folo ea c rrii !n cioat au in de $ictur( e,entual aco$erite. Se $ro$un rrii !nalte de la ol $entru a $re,enirea conta+inrii cu di,er&i +icro"i.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =-

;.<. Gece arul de /ran co+$le+entar( $roducerea( ac/i#i'ionarea &i con er,area Gece arul de /ran reco+andat detaliat $e orti+ente $entru fiecare $ecie $entru un eMe+$lar !ntr5o #i ar arta !n felul ur+tor 1 #er, O 1(- Jg /ran concentrat1 g/ind( 0ir( ca tane( $oru+"4 1(- Jg fn( lucern( trifoi 2fura0e u cate34 -(; Jg frun#are4 1(- Jg /ran uculent1 na$i( fecl &i ,ar# fura0er. #pri r O -(2 Jg /ran concentrat1 g/ind( 0ir( ca tane( $oru+" fr+at4 -(< Jg fn( lucern( trifoi 2fura0e u cate34 -(2 Jg frun#are4 -(; Jg /ran uculent1 ,ar# fura0er( na$i( "o tani. %i!tre1 O 1(- Jg /ran concentrat1 $oru+"4 -(; Jg /ran uculent1 cartofi( na$i $orce&ti( fecl. Ur! O 1(- Jg 2-(; Jg3 granule concentrate4 2(- Jg 21(- Jg3 carne decla at. 8a ur ( cantitatea din $arante# e te cea calculat !n $erioada 1; a$rilie5 D1 octo+"rie. *n totalitate nece arul de /ran ar fi 1 /ran concentrat 2g/ind (0ir( ca tane( $oru+"3>.=< Jg fura0e u cate 2fn( lucern( trifoi3>-2> Jg /ran uculent 2,ar# fura0er( na$i( fecl3...-=; Jg frun#areD=;< Jg granule.;1D- Jg carne decla at.1-2<- Jg 8ucerna 2 edicago sati#a3 @ te una dintre cele +ai i+$ortante $lante $entru ,nat( att !n tare ,erde ct &i ca fn. D recolte +ari la /ectar( !n +edie 2----5=---- Jg +a ,erde la /ectar( au <--- Jg fn la /ectar. D 25D recolte $e an( re#ultnd o cantitate de a$roMi+ati, 1>--- Jg la /ectar( fn $e !ntregul an. Se folo e c 2- Jg +n' la /ectar. Pentru a igurarea /ranei ,natului 2fura0e u cate3( $ro$une+ !nfiin'area unor culturi $eciale de lucern $e o u$rafa' de -(D /a( recoltndu5 e de $e acea ta o cantitate de ;=-- Jg de lucern re#ultat !n ur+a celor D recolte anuale. Gece arul de +n' $entru !nfiin'area culturii e te de < Jg. 6rifoiul ro&u 2Trifolium pratense3 @ te o $lant a$roa$e la fel de ,aloroa ca &i lucerna( indicat $entru regiunile de deal &i +unte cu $reci$ita'ii anuale de cel $u'in <--++. D a$roMi+ati, =--- Jg fn la /ectar la o ingur recolt. Se folo e c 1> Jg +n' de cu cutat la /ectar( !ngro$at la 15D c+ !n ol. Pro$une+ !nfiin'area unor culturi $eciale de trifoi ro&u $e o u$rafa' de -(2; /a( re#ultnd o cantitate de D--- Jg de trifoi !n ur+a celor D recolte. Pentru !nfiin'area ace tei culturi e te nece ar o cantitate de =(; Jg de +n'. Din culti,area ace tor 2 u$rafe'e cu lucern &i trifoi( re#ult o cantitate de fura0e u cate de >2-- Jg( a igurndu5 e a tfel nece arul de fura0e $e anul 2--2 $entru cer,ide. Frun#arele e recoltea# de la fra in( ul+( or"( ar'ar( alcie c$rea c( $lo$ tre+urtor( $ecii ce e g e c !n cu$rin ul fondului de ,ntoare. )antitatea de frun#are nece ar e recoltea# de ctre $a#nicul de ,ntoare cu for'a de +unc local( $entru recoltarea ace tei cantit'i fiind nece ar un nu+r de D; de +uncitori !ntr5o #i. Var#a fura0er ,*rassica oleracea #ar( acefala- are o $roducti,itate de ;---- JgL/a( $entru o"'inerea unei cantit'i de a$roMi+ati, ;--- JgL/a fiind nece ar o u$rafa' culti,at de -(1 /a( iar +n'a folo it $entru o"'inerea ace tei culturi e te de -(; Jg. @ te deo e"it de indicat $entru /rana cer,idelor !n ti+$ul iernii( re#i tnd "ine $n la K12U) (fiind con u+at &i du$ ce a !ng/e'at. @ te reco+anda"il ca ogoarele fie !ngrdite cu gard $entru a nu $er+ite $trunderea ani+alelor. Ga$ii 2'eliantus tuberosum- are o $roducti,itate de 2---- JgL/a. Acea ta !n ea+n c e te nece ar culti,area a -(2- /a( nece itnd =-- Jg tu"erculi $entru !nfiin'area culturii. @ te reco+andat e $lante#e $e u$rafe'e +ici $entru a $utea fi !ngrdite. @ te nece ar e a+$la e#e unele ogoare !n locurile de /rnire $entru +i tre'i( a tfel o"lignd ,natul a5&i caute ingur /rana deter+inndu5l a tfel fac +i&care cea ce e te nece ar !n $erioada rece a anului. 9rana concentrat din li$ a g/indei( a ca tanelor &i a fa$tului c 0irul nu e recoltea#( acea ta ,a fi alctuit din $oru+" 2>.=< Jg3( cu+$rat de la $roductori. 9rana granulat $entru ur ,a fi de a e+enea cu+$rat de la $roductori 2;1D- Jg3.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =1

Pentru ur O.S. So,e0a cu+$r carne $ro,enit de la ani+alele +oarte din #on 2!n $ecial cai( ,ite( +gari3( oferind un $re' a$roMi+ati, de ;--- lei $e Jg de carne. ;.:. A+ena0ri &i in tala'ii nece are ;.:.1.A+ena0ri ,ntore&ti &i a+$la area lor Acea ta $re#int o +are i+$ortan' $entru o ct +ai "un go $odrire a fondului de ,ntoare. A+ena0rile includ lucrri care aduc +odificri condi'iilor naturale din teren cu co$ul +en'ionat anterior. Dintre a+ena0rile eMi tente +en'ion+1 " tecile de v*+t are D re$re#int a+ena0ri ,ntore&ti care au dre$t co$ u&urarea de$la rii &i recoltarea ,natului. Actual( confor+ datelor din fi&a fondului( !n teren eMi t 2(; J+ de $oteci de ,ntoare. Scldt rile D unt nece are $entru +i tre' &i cer"( fiindu5le indi $en a"ile( !n li$ a lor $r ind #ona. Sunt con tituite din #one +l&tinoa e au +ici conca,it'i ale terenului unde e $oate aduna a$a. Scldtorile eMi tente !n cadru fundului unt naturale( a$ro,i#ionarea cu a$ fiind foarte "un. ;.:.2. In tala'ii ,ntore&ti &i a+$la area lor !n teren In tala'iile unt con truc'ii care er,e c $entru /rnirea co+$le+entar( re $ecti, $entru recoltarea ,natului. a3 9rnitorile re$re#int in tala'ii aco$erite u" care e $une /rana de tinat ,natului( $entru a nu fi eM$u $loii au #$e#ii. )ondi'ia e te ca u" /rnitoare olul r+n u cat. 6otodat nu tre"uie ca ani+alele trag fnul 0o ( ace ta !n contact cu eMcre+entele $utndu5 e infe ta cu di,er&i +icro"i. *n Fondului de Vntoare 22 DRAGOMIRA unt $re,#ute 2- /rnitori $entru cer,ide !n fi&a fondului. Ace te /rnitori unt a+$la ate !n locurile de iernare ale ,natului 'inndu5 e cont de acce i"ilitatea la ele( att a ,natului ct &i a o+ului $entru a le ali+enta. 8a a+$la area /rnitorilor tre"uie e 'in cont &i de a$ro$ierea de o ur de a$( $recu+ &i de fa$tul c ace tea tre"uie fie ct +ai de$arte de locurile cu regenerri naturale ale $durii $entru e,itarea $agu"elor. )onfor+ reco+andrilor !n ,igoare de a eMi ta un $unct de /rnire la 2-- /a de $dure( $e fondul de ,ntoare ar tre"ui eMi te D2 de /rnitori. Actual $e fond eMi t 2- /rnitori ur+nd ca !n ace t an e con truia c re tul de 12 /rnitori.

"3 De$o#ite de /ran L unt in tala'ii $entru de$o#itarea !n #on a unor cantit'i +ai +ari de /ran( nece are $entru tot e#onul de /rnire co+$le+entar a ,natului( de$o#ite a+$la ate !n a$ro$ierea $unctelor de /rnire $entru a !nle ni di tri"uirea /ranei la ace tea. *n cadrul fondului eMi t 2 de$o#ite de /ran. c3 Srriile D unt nece are att iarna ct &i ,ara. *n fi&a fondului unt +en'ionate 2- de rrii. Ace tea confor+ reco+andrilor !n ,igoare nu unt deloc uficiente. Pentru c$rior e reco+and o rrie la ;- /a de $dure iar $entru cer" una la 1;-52-- /a( deci con idernd $entru !nce$ut o +edie de o rrie la 1-- /a ar tre"ui a,e+ !n teritoriu a$roMi+ati, <; de rrii a&e#ate !n locurile frec,entate de ,nat. )uno cnd nece itatea cer,idelor !n acea t $ri,in' con ider+ ca o $ri+ urgen' !n a+ena0area fondului de ,ntoare aducerea rriilor la nu+rul o$ti+. Se ,or con trui ur+toarele dou ti$uri de rrii care nu $re u$un c/eltuieli u$li+entare $entru +ateriale ci ,or fi fcute cu +aterialele g ite la fa'a locului.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =2

Srria !n troac de le+n Srria !n cioat $utre#it

d3 O" er,atoarele D unt in tala'ii de tinate o" er,rii &i recoltrii ,natului. De o"icei unt con truc'ii ridicate $e $iloni( la = K > +( &i de cele +ai +ulte ori aco$erite. A+$la area o" er,atoarelor tre"uie a e fac !n locuri de unde ,a $utea fi o" er,at o u$rafa' ct +ai +are &i $oat fi folo ite un ti+$ !ndelungat. 8a eMterior e te $refera"il fie ,o$ ite !n culori de ca+ufla0. *n fond eMi t : o" er,atoare aco$erit $entru cer" &i D o" er,atoare !nc/i e $entru ur . 7n nu+r +ai +are de o" er,atoare face $o i"il o +ai "un cunoa&tere a efecti,elor &i deci a eMe+$larelor de elec'ie.

e3 9oc/ tandurile D unt in tala'ii cu rol eMclu i, de recoltare( fiind ridicate de la ol $n la 2 + !nl'i+e( neaco$erite( utili#ate !n $ecial $entru ,ntoarea de +i tre'. Se a+$la ea# la trectorile ,natului. Anul trecut( !n cu$rin ul fondului de ,ntoare 5au con truit $e dealul Rc/ita&ului D- de a tfel de in tala'ii.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =D

f3 )a"ana de ,ntoare L e te o cldire cu 25D !nc$eri( dintre care una er,e&te ca "uctrie( iar celelalte unt a+ena0ate $entru dor+it. @a e dotat cu $aturi indi,iduale( +e e( caune( o"e. A+$la area tre"uie ai" !n ,edere ca( $e lng ur a de a$ &i eM$o#i'ia !n orit( e afle !n a$ro$ierea locurilor de "oncnit( rotit. Se eMecut din le+n &i e tencuie c !n interior. Pe fondul de ,ntoare tudiat( ca"ana de ,ntoare e afl !n i+ediata ,ecintate a $oienii Punga. g3 )a a de ,ntoare 5 e te cea +ai +are con truc'ie ,ntorea c( de tinat ad$o tirii ,ntorilor trini &i $er onalului de teren. @le unt co+$u e din +ai +ulte dor+itoare( "uctrie( ufragerie &i de$endin'e. Se a+$la ea# lng o cale de co+unica'ie( $entru a u&ura acce ul ,ntorilor. Dotarea unei a tfel de con truc'ii e te !n func'ie de eMigen'ele ur+rite &i de +i0loacele $u e la di $o#i'ie. )a a de ,ntoare eMi tent e te ituat !n Sta'iunea So,e0a( &i are acce la dru+ul 0ude'ean So,e0a5 8e$&a. ;.>. M uri de $a#( co+"aterea "olilor &i ocrotire a $uilor M urile $ri,ind $a#a fondului de ,ntoare nu unt !nde$linite cu $rofe ionali +( $er onalul il,ic !nde$linind !n general cu ucce toate o"liga'iile $e care le are !n ace t en . )u toate ace tea( $rin + urile luate de ctre $er onalul il,ic( ar tre"ui fie o$rit $&unatul !n $durile aflate !n i+ediata ,ecintate a a&e#rilor o+ene&ti( fiind cuno cut fa$tul c ,natul e te en i"il la $re iunea antro$ic &i a cinilor cio"ne&ti ce $ot $ro,oca $agu"e +ari !n efecti,e. 6otodat ar tre"ui i+$u $ortul 0u0eului de ctre cinii cio"ne&ti( &i a&a foarte nu+ero&i datorit nu+rului +are de tur+e. O alt + ur ce e i+$une e te &i co+"aterea cinilor /oinari din #on( ace&tia $e lng fa$tul c /ituie c ,natul( tran +it "oli !n rndul ,natului. Dintre + urile luate $entru co+"aterea &i $re,enirea "olilor( cele +ai i+$ortante unt1 ad+ini trarea /ranei co+$le+entare u" for+ de concentrate "ogate !n ruri &i ,ita+ine $recu+ &i are( $entru a !ntri re#i ten'a organi +ului fa' de "oli4 crearea unor cldtori( acolo unde ace tea li$ e c( $recu+ &i $rote0area celor eMi tente4 +en'inerea den it'ii de ,nat !n li+ite nor+ale4 ,accinarea ani+alelor do+e tice care ,in !n contact cu locurile de /ran &i ad$o t ale ,natului4 !ngro$area cada,relor g ite !n $dure &i de#infectarea locului unde au fo t g ite4 de#infectarea $eriodic a locurilor de /rnire $entru e,itarea a$ari'iei e$i#ootiilor. O co+$onent e en'ial a eMi ten'ei ,natului e te lini&tea ace tuia !n $ecial !n $erioadele de cre&tere a $uilor. Pre#en'a tur+elor de ani+ale &i a cinilor /oinari con tituie un factor de tre co,r&itor. )onfor+ fi&ei fondului !n anul 2--1 5au !+$u&cat . cini /oinari. 6raficul rutier &i turi +ul afectea# lini&tea ,natului !ntr5o +ic + ur. Pentru a igurarea lini&tii ,natului &i ocrotirea $uilor e ,or lua ur+toarele + uri1 tra area corect a $otecilor de ,ntoare4 inter#icerea !ntre"uin'rii cinilor gonitori !n $erioada de !+$erec/ere &i ftare4 inter#icerea $&unatului !n $dure !n $ecial !n $erioada de ftare &i +en'inerea unui nu+r de 2 cini la o tur+ ec/i$a'i core $un#tor cu 0u0eu4 co+"aterea cinilor /oinari de $e ra#a fondului4 $rote0area( unde e te $o i"il( a u"ar"oretului( e,entual eMtinderea lui( de i&urile con tituind loc $redilect de ad$o t $entru nu+eroa e $ecii.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag ==

;.. M uri de reali#are a ec/ili"rului !ntre categoriile de con u+atori )ele +ai i+$ortante rela'ii inter $ecifice e creea# $e fondul rela'iilor trofice. Ra$ortul $rad5$rdtor 0oac un rol i+$ortant !n reali#area controlului trii "ioceno#elor. 8a a$recierea gradului de $rdtor al unei $ecii( deci a + urii !n care e te nece ar reducerea nu+rului ei( tre"uie a,ut !n ,edere &i legea ec/ili"rului "iologic( du$ care nici o $ecie de ani+ale nu tre"uie di $ar &i nici o $ecie nu tre"uie $redo+ine !n dauna alteia. 8a declararea unei $ecii dre$t $rdtor( tre"uie a,ute !n ,edere &i foloa ele $e care ea le aduce ,natului. 8u$ul( con iderat $rinci$alul $rdtor( !nde$line&te &i un rol de elec'ie( deoarece ,a $rinde +ai u&or indi,i#ii la"i( "olna,i( accidenta'i dect indi,i#ii nto&i( ,iguro&i. S$eciile care con u+ cada,re cu+ ar fi cor"ul( uliul( ,ul$ea( contri"uie la lic/idarea unor focare de infec'ie. *n +od curent( o"iectul reducerii nu+eric al $rdtorilor !n con tituie lu$ul( ,ul$ea( cinii &i $i icile /oinare( di/orul( ne, tuica( /er+elina( cioara gri, &i co'ofana( alte $ecii doar accidental. 6re"uie +en'ionat aici fa$tul c nu toate ac'iunile de /ituire a ,natului de ctre $rdtori unt !ncununate cu ucce ( a$rarea $rin fug fiind $ro$rie tuturor $eciilor care( $oten'ial( $ot fi ,icti+ele $rdrii. A$rarea colecti, e te deo e"it de eficient( +a culii tnd de $a# ct ti+$ e /rne c fe+elele &i $uii. Ie#ii de c$rior &i ,i'eii de cer" au o colora'ie de $rotec'ie care le $er+ite ca+uflarea $erfect !n frun#i&ul $durii iar +iro ul e+anat de ei e te de tul de la"( ceea ce face dificil de co$erirea lor de ctre du&+ani. )onfor+ ciclului $eriodic( $rada e redu $rin ac'iunea r$itoarelor( al cror nu+r cre&te $n la un $unct( du$ care cade din li$ de /ran. A0ungnd la un nu+r +ic de r$itoare( deci la o reducere a $rdrii( $rada !&i reface efecti,ele( care cre c. Acea ta !n creea# condi'ii $entru o nou cre&tere a nu+rului de r$itoare. ;.1- Recoltarea faunei( cantit'i de carne( "lnuri &i trofee $e care e $oate conta du$ a$licarea + urilor Du$ a$licarea + urilor a+intite anterior( !n anul 2--2 c/iar dac nu+rul efecti,elor reale e te u" o$ti+ la )@RF( )EPRIOR( MIS6R@I( din con iderente de ordin econo+ic a+ $ro$u eMtragerea uni nu+r de eMe+$lare din fiecare $ecie du$ cu+ ur+ea#1 1 cer"4 2 ciute4 1 c$rior4 2 c$rioare4 1 +i tre'. 7RS78 re$re#int o itua'ie $ecial( datorit fa$tului c !n ulti+ii ani i 5a acordat a aten'ie deo e"it ace tei $ecii( att $rin ad+ini trarea /ranei granulate &i a cada,relor $e tot $arcur ul anului( ct &i $rin nerecoltarea fructelor de $dure 2+ere &i $ere $dure'e( afine( #+eur( +ure( $rune( cire&e a+are3. *n ace t conteMt( efecti,ele reale de ur au cre cut i+'itor !n ulti+ii ani( de$&indu5le $e cele o$ti+e. A,e+ a tfel !n anul 2--2 un eMcedent de > eMe+$lare la acea t $ecie( eMe+$lare ce ,or fi recoltate !n $ri+,ara anului 2--2 21; +artie5 1; +ai3 de ctre ,ntori trini. De altfel( din datele $reluate de la Ocol( !n cu$rin ul fondului de ,ntoare e ,or +ai eMtrage cte un eMe+$lar de r &i lu$. A tfel( $e lng trofeele &i "lnurile ,alorificate cu ,ntorii trini( +ai $ute+ conta a$roMi+ati, $e o cantitate de D-- Jg carne de cer"( <- Jg carne de c$rior( 1-- Jg carne de +i tre' &i 12-- Jg carne de ur care ,a fi ,alorificat $e $ia'a intern la $re'ul de 2 euroLJg.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere


#A"ITOLUL : STU$IU E#ONO%I#

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =;

A,ndu5 e !n ,edere in ta"ilitatea econo+ico5financiar de la ora actual( $recu+ &i unele e,eni+ente cu caracter de cala+it'i 2e$ide+ii( !ng/e'uri tr#ii3 cec $ot a$rea !n cadrul $o$ula'iilor de ,nat eMi tente( tudiul $ri,ind renta"ilitatea econo+ic a fondului 5a fcut nu+ai $entru anul !n cur . <.1 In,e ti'iile nece are $entru anul !n cur Pentru ace t an a+ $ro$u eMecutarea rriilor $entru cer,ide( a /rnitorilor $recu+ &i a ogoarelor de /ran $entru ,nat( re tul in tala'iilor &i con truc'iilor ati fcnd cerin'ele actuale !n ,ederea go $odririi fondului de ,ntoare. *n ceea ce ur+ea# unt redate u+ele orientati,e ce e ,or in,e ti $entru reali#area in tala'iilor &i a+ena0rilor $ro$u e( $recu+ &i a c/eltuielilor aferente ac/i#i'iei /ranei co+$le+entare1 '. I+!tala1ii v*+t reti 9rnitori cer,ide1 12 "uc'i M =--.--- leiL"ucataT =.>--.--- lei Srrii1 =; "uc'i M 1-.--- leiL"ucataT =;-.--- lei 6O6A8 IGS6A8AIII T ;.2;-.--- 8@I @. O- are de 3ra+ 8ucerna 1 a3 +n'a5 < Jg M 1--.--- leiLJgT <--.--- lei "3 arat ogor5 -(D /a M 2.---.--- leiL/aT <--.--- lei c3 co it ogor5 2 oa+eni M D recolteLan M 1;-.--- leiL#iT .--.--- lei d3 adunat fn5 2 oa+eni M D recolteLan M :;.--- leiL#iT =;-.--- lei TOTAL O(OR LU#ERN& P @.==6.666 LEI 6rifoi ro&u1 a3 +n'a5 =(; Jg M >-.--- leiLJgT D<-.--- lei "3 arat ogor5 -(2; /a M 2.---.--- leiL/aT ;--.--- lei c3 co it ogor5 2 oa+eni M D recolteLan M 1;-.--- leiL#iT .--.--- lei d3 adunat fn5 2 oa+eni M D recolteLan M :;.--- leiL#iT =;-.--- lei TOTAL O(OR LU#ERN& P @.@'6.666 LEI Var# fura0er1 a3 +n'a5 -(; Jg M 2;-.--- leiLJgT 12;.--- lei "3 arat ogor5 -(2 /a M 2.---.--- leiL/aT =--.--- lei c3 recoltat5 2 oa+eni M :;.--- leiL#iT 1;-.--- lei TOTAL O(OR VAR)& FURAJER& P @.==6.666 LEI Ga$ul $orce c1 a3 +n'a5 =-- Jg tu"erculi M D.--- leiLJgT 1.2--.--- lei "3 arat ogor5 -(2 /a M 2.---.--- leiL/aT =--.--- lei c3 !n +n'at ogor5 > oa+eni M :;.--- leiL#iT <--.--- lei d3 recoltat5 > oa+eni M :;.--- leiL#iT <--.--- lei TOTAL O(OR NA" "OR#ES# P @.966.666 LEI RECOLTAREA FRU+=ARELOR> 35 OA9E+I ? 75.000 LEI@=IA 2.625.000 LEI BRA+C CO9PLE9E+TARC ACBI=IDIO+ATC 8E LA PRO8UCCTORI> Poru+"1 >.=< Jg M D2-- leiLJgT 2>.<2:.2-- lei 9ran granulat1 ;1D- Jg M 1D.--- leiLJgT <<.<.-.--- lei )arne decla at1 1-2<- Jg M ;.--- leiLJgT ;1.D--.--- lei TOTAL BRAN& A#BI)IHIONAT& $E LA "RO$U#&TORI P '>:.:'E.@66 LEI Sarea pe+tru v*+atO )@RF1 ;2 eMe+$lare M 1- JgLeMe+$larLan M =.--- leiLJgT 2.->-.--- lei )EPRIOR1 <2 eMe+$lare M D JgLeMe+$larLan M =.--- leiLJgT :==.--- lei TOTAL SARE "ENTRU VFNAT P @.9@>.666 LEI TOTAL INVESTIHII "E ANUL MN #URSO ':=.I='.@66 LEI 2=966 EURO4

<.2. 8ucrri eMecutate cu +unca $er onalului Pe lng acti,it'ile care ,i#ea# go $odrirea( !n !ndatoririle $er onalului il,ic de teren intr &i ur+toarele lucrri1 ad+ini trarea /ranei $entru ,nat !n $erioada de iarn4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere


!ntre'inerea $otecilor de ,ntoare4 !ntre'inerea &i re$ararea in tala'iilor de ,ntoare4 eMecutarea( !ntre'inerea &i re$ararea /rnitorilor4 !ntre'inerea cldtorilor4 adunarea( u carea &i de$o#itarea frun#arelor4 lucrri $entru !nfiin'area &i !ngri0irea culturilor4 a igurarea $a#ei $e fondul de ,ntoare. <.D. Venituri $entru anul !n cur

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =<

Du$ cu+ 5a artat anterior( de&i efecti,ele de )@RF( )EPRIOR( MIS6R@I unt u" o$ti+( totu&i $entru a aco$eri c/eltuielile de !ntre'inere a fondului 5a $ro$u o cot de recolt +ini+ !n $ri+ul an $ro$or'ional cu deficitul de eMe+$lare( $entru a e a igura nor+ali#area efecti,elor. Datorit fa$tului c !n ulti+ii ani i 5a acordat o aten'ie deo e"it( att $rin ad+ini trarea /ranei granulate &i a cada,relor $e tot $arcur ul anului( ct &i $rin nerecoltarea fructelor de $dure( la ur itua'ia e $re#int altfel( efecti,ele reale cre cnd i+'itor !n ulti+ii ani( de$&indu5le $e cele o$ti+e. A,e+ a tfel !n anul 2--2 un eMcedent de > eMe+$lare la acea t $ecie( eMe+$lare ce ,or fi recoltate !n $ri+,ara anului 2--2 21; +artie5 1; +ai3 de ctre ,ntori trini. Din datele $reluate de la O.S. So,e0a( $e ra#a fondului de ,ntoare e ,or +ai eMtrage !n anul 2--2 un eMe+$lar de lu$( unul de r cu ,ntori trini. Men'ion+ fa$tul c +i tre'ii &i +a culii $eciilor de cer,ide ,or fi recolta'i de a e+enea tot de ctre ,ntori trini. Planul de recolt $e anul 2--2( reali#at cu ,ntori trini1 1 cer" car$atin4 1 c$rior4 1 +i tre'4 > ur&i4 1 lu$4 1 r . Planul de recolt $entru elec'ie( $e anul 2--21 2 ciute4 2 c$rioare. '. Ve+ituri ,1i+ute di+ val ri0icarea tr 0eel r cu v*+t ri !tri+iO #ERB1 5 tarif de !+$u&care !n euroL$ie $entru un trofeu cu greutate ituat !ntre .(-151- JgT D=-- euro 5 tarif de organi#are a $ndeiT 2- euroL#i 5 tarif ca#are1 1 $er oan M = #ile M .- euroL#iT D<- euroL$er oan 5 tarif de tran $ort1 = #ile M :; euroL#iT D-- euro TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea la cer"P >.696 EURO #&"RIOR1 5 tarif de !+$u&care !n euroL$ie $entru un trofeu cu greutate ituat !ntre =-15=;-gra+eT :-- euro 5 tarif de organi#are a $ndeiT 2- euroL#i 5 tarif ca#are1 1 $er oan M = #ile M .- euroL#iT D<- euroL$er oan 5 tarif de tran $ort1 = #ile M :; euroL#iT D-- euro TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea la c$riorP '.I96 EURO %ISTREH1 5 tarif de !+$u&care !n euroL$ie $entru un trofeu cu lungi+ea +edie a col'ilor ar+ ituat !ntre 1(<152-(-c+T ;;- euro 5 tarif de organi#are a ,ntoriiT 1;- euroL#i 5 tarif ca#are1 1 $er oan M = #ile M .- euroL#iT D<- euroL$er oan 5 tarif de tran $ort1 = #ile M :; euroL#iT D-- euro TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea la +i tre'P '.I:6 EURO URS1 5 tarif de !+$u&care !n euroL$ie $entru un trofeu al crui $uncta0 $entru "lana crud e de $n la D;- $uncteT ;.--- euro 5 tarif de organi#are a ,ntoriiT 2:; euroL#i 5 tarif ca#are1 1 $er oan M = #ile M .- euroL#iT D<- euroL$er oan 5 tarif de tran $ort1 = #ile M :; euroL#iT D-- euro

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =:

TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea unui eMe+$lar de 7r P =.8I= EURONEGE%"LAR TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea a > eMe+$lare de 7r T >E.>96 EURO LU"4

5 tarif de !+$u&care !n euroL$ie $entru un trofeu al crui $uncta0 $entru "lana crud e de $n la 12- $uncteT =-- euro 5 tarif de organi#are a ,ntoriiT 1; euroL#i 5 tarif ca#are1 1 $er oan M = #ile M .- euroL#iT D<- euroL$er oan 5 tarif de tran $ort1 = #ile M :; euroL#iT D-- euro TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea unui eMe+$lar de 8u$T '.6E= EURO R&S1 5 tarif de !+$u&care !n euroL$ie $entru un trofeu al crui $uncta0 $entru "lana crud e de $n la 12; $uncteT >-- euro 5 tarif de organi#are a ,ntoriiT 1; euroL#i 5 tarif ca#are1 1 $er oan M = #ile M .- euroL#iT D<- euroL$er oan 5 tarif de tran $ort1 = #ile M :; euroL#iT D-- euro TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,ntoarea unui eMe+$lar de R T '.IE= EURO TOTAL VENITURI OBHINUTE din ,alorificarea trofeelor cu ,ntori triniT =:.E=6 EURO @. Ve+ituri ,1i+ute di+ val ri0icarea cr+ii pe pia1a i+ter+ #ERB1 5 1 +a cul M 1;- Jg M 2 euroLJgT D-- euro 5 2 fe+ele M :; Jg M 2 euroLJgT D-- euro TOTALP :66 EURO #&"RIOR1 5 1 +a cul M 2- Jg M 2 euroLJgT =- euro 5 2 fe+ele M 2- Jg M 2 euroLJgT >- euro TOTALP '@6 EURO %ISTREH1 D 1 eMe+$lar M 1-- Jg M 2 euroLJgT 2-- euro URS1 D > eMe+$lare M 1;- Jg M 2 euroLJgT 2=-- euro TOTAL VENITURI o"'inute din ,alorificarea crnii ,natuluiT II.@66 EURO TOTAL VENITURI o"'inute !n ,alorificrii ,natuluiT :6.6E6 EURO Men'ion+ c ,alorile unt orientati,e( ,alorile $entru un trofeu ,ariind !n func'ie de greutatea &i $uncta0ul ace tora. <.= @ficien'a econo+ic Structura c3eltuielil rO 9ran $entru ,nat1 Retri"u'ia $er onalului1 )on truc'ia unor in tala'ii1 TOTAL

;.<1> @7RO =.=2- @7RO 1>2 @7RO '6.@@6 EURO

#alculul re+ta,ilit1iiO Venituri1 <-.-:- @7RO )/eltuieli1 1-.22- @7RO Profit1 =..>;- @7RO Renta"ilitate1 <-.-:- L 1-.22- M1-- T ;>:(:<? Se $oate o" er,a c $rofitul o"'inut aco$er c/eltuielile $entru in,e ti'ii( re#ultnd $o i"ilit'i de !+"unt'ire a condi'iilor de ,ntoare &i de creare a noi in tala'ii &i a+ena0ri !n ace t co$. De a e+enea( e contea# $entru anii ur+tori $e o cot de recolt +ai +are la )@RF( )EPRIOR &i MIS6R@I datorit !+"unt'irii condi'iilor de trai ale ,natului( !n la 7RS cota de recolt ,a fi +ai +ic datorit fa$tului c eMcedentul de > eMe+$lare la acea t $ecie a fo t eMtra !n anul !n cur ( &i a fa$tului c $orul natural la acea t $ecie e te de tul de +ic( o ur oaic ftnd !n +edie 2 $ui $e care !i /rne&te ti+$ de 2 ani( !n acea t $erioad nefiind a$t $entru !+$erec/ere.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =>

#A"ITOLUL E %&SURI "RIVIN$ "ROTE#HIA %UN#II :.1 P trarea( $ortul &i folo irea ar+elor de ,ntoare Art.>=<. Ar+a de ,ntoare &i +uni'ia e $ trea# !n locuri a igurate( a tfel !nct nu $oat fi luat de alte $er oane( !n afar de $o e or. Ar+a e $ trea# de crcat( cur'at &i introdu !n toc. Art.>=:. Ar+a de ,ntoare e folo e&te nu+ai $e terenurile de ,ntoare( $entru recoltarea ,natului( folo irea !n alte co$uri fiind inter#i . Se tran $ort de crcat &i introdu !n toc. Art.>=>. 8a ,ntoare e ,or folo i doar ar+ele !n $erfect tare de func'ionare( fr defec'iuni au i+$ro,i#a'ii $recu+ &i +uni'ia core $un#toare ti$ului &i cali"rului ar+ei. Art.>=.. @ te inter#i 1 5aco$erirea la gura 'e,ilor cu +na4 5folo irea ar+ei ca "a ton $entru lo,irea ,natului4 5lo,irea ar+ei de ar"ori( tnci au alte o"iecte dure4 5for'area ar+ei $entru !nc/idere( du$ introducerea cartu&ului4 5!ndre$tarea ar+ei $re alte $er oane( c/iar dac acea ta e te de crcat4 5a&e#area ar+ei $e $+nt au $e o"iecte ce nu5i a igur u 'inerea4 5declan&area focului a u$ra ,natului( !nainte de identificarea ace tuia &i a di tan'ei fa' de "tia&i4 5declan&area focului cnd ,natul e afl !n a$ro$ierea o"iectelor dure au cnd $+ntul e te !ng/e'at( !nainte de a e a igura c $rin rico&area !ncrcturii nu $ot ur,eni accidente4 5declan&area focului u" un ung/i de =;o fa' de linia ,ntorilor. :.2 8a ,ntorile indi,iduale Art.>;-. 8a ,ntorile indi,iduale ,ntorii ,or re $ecta ur+toarele reguli !n ,ederea e,itrii accidentelor1 5!nainte de !ncrcarea ar+ei e ,a ,erifica dac +ecani +ul de declan&are a focului &i c/eia de a igurare func'ionea# nor+al &i dac 'e,ile nu $re#int cor$uri trine !n interior4 5!ncrcarea ar+ei e face la intrarea $e terenul de ,ntoare &i $urtarea ace teia e face frnt4 5!ncrcarea ar+ei cu 'e,i "a culante e ,a face cu 'e,ile !ndre$tate !n 0o ( !nc/iderea fcndu5 e $rin ridicarea $atului4 5cara"inele e ali+entea# cu 'ea,a !ndre$tat !n u ( du$ care e !ndrea$t $re $+nt $entru +ane,rarea !nc/i#torului4 5du$ identificarea ,natului( ,ntorul e ,a a igura c $e linia de tragere nu eMi t $er oane( ani+ale do+e tice( dru+uri circulate &i a$oi $oate de face iguran'a $entru eli"erarea focului4 5tirul cu glon' au $roiectil unic la ar+ele cu 'e,i li e e te $er+i nu+ai du$ ce ,ntorul 5a a igurat c glontele du$ tr$ungere au trecere $e lng ,nat nu $re#int accidente.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag =.

:.D 8a ,ntorile colecti,e Art.>;1. 8a ,ntorile colecti,e organi#atorul e te o"ligat ,erifice $er+i ele de ,ntoare &i de $ort de ar+ ale ,ntorilor &i fac in tructa0ul $e linie de $rotec'ie a +uncii Art.>;2. Pe lng regulile $re#entate !n articolul >;- e ,or +ai re $ecta ur+toarele1 5la a+$la area !n &tand ,ntorul tre"uie cunoa c locul de a+$la are al ,ecinilor4 5!ncrcarea &i de crcarea ar+ei e ,a face nu+ai !n &tand du$ ce 5a dat e+nalul de !nce$ere a goanei4 5,natul c#ut e ,a ridica nu+ai du$ ter+inarea goanei4 5 e inter#ice $r ire &tandului !n ti+$ul ,ntorii4 5,natul rnit e ,a ur+ri nu+ai cu acordul organi#atorului &i nu+ai du$ ter+inarea goanei4 5nu e +ai declan&ea# foc de ar+ cnd gonacii e afl la o di tan' +ai +ic de 2-- +4 5la ,ntorile de ur&i &i +i tre'i gonacii ,or fi a,erti#a'i cnd ,natul rnit 5a !ntor $re ei. Art.>;D. Ftia&ii folo i'i la ,ntorile colecti,e ,or re $ecta ur+toarele reguli1 5!n ti+$ul goanei e ,or de$la a !n linie drea$t &i ,or +en'ine di tan'a fiMat !ntre ei4 5 e ,or nu+i &efi de ec/i$ care u$ra,eg/e#e gonacii4 5cnd e a$ro$ie de linia de tragere ,or face +ult #go+ot $entru a $utea fi re$era'i de ,ntori. Art.>;=. 8a ,ntorile la $nd fiecare ,ntor tre"uie cunoa c a+$la area celorlal'i a tfel !nct declan&area focului nu e fac $re ei. *ncetarea focului &i $r irea &tandului e ,a face doar la ora ta"ilit.

BIBLIO(RAFIE

1. 2. D. =. ;. <.

Al+&an 9.( Po$e cu ). &i cola". K Fonitatea terenurilor de ,ntoare $entru $rinci$alele $ecii de ,nat( IG)@F( 1.:;4 )otta V.( Fodea M. K Vnatul Ro+niei( @d. Agro il,ic( 1.<.4 )otta V.( Fodea M.( Micu I.5 Vnatul &i ,ntoarea !n Ro+nia( @d. )ere ( 2--14 )o+&ia A.M. K Fiologia &i $rinci$iile culturii ,natului( @d. Acade+iei R.P.R( 1.<14 Dne'i 6. K )ani lu$u ( $ro au contra( Re,i ta V.P.R.( nr. 1-511L1..=4 Doni' G. &i cola". K Vegeta'ia Ro+niei( In tit. de &tiin'e "iologice )lu0 Ga$oca( In tit. de &tiin'e "iologice Ia&i &i I)AS( @d. 6e/nic Agricol( 1..24

:. Flore cu I.I( Gicole cu V.G. K Sil,icultura I( II( Fra&o, 1..>4 >. Ione cu O. 5 )ani lu$u ( $ro au contra( Re,i ta V.P.R.( nr. <L1..=4 .. Micu I. K @tologie( @d. 6ran il,ania Fra&o,( 1..>4 1-. Marcu M.5 Meteorologie &i cli+atologie fore tier( @d. )ere 1.>14 11. Gegru'iu A. K Vntoare &i al+onicultur( @.D.P. Fucure&ti( 1.>D4 12. Gegru'iu A. K Vntoare &i al+onicultur( *ndru+ar( @d. 6ran il,ania Fra&o,( 1.><4 1D. Gegru'iu A.( %elaru G. &i cola"oratorii K Fauna cinegetic &i al+onicol( @d. 6ran il,ania Fra&o,( 2---4 1=. Ge tero, V. K Folile tran +i e de la ani+alele do+e tice la ,nat( Re,i ta V.P.R.( nr. =L1.;>4 1;. Otto Zitting K @cono+ia Vnatului( @d. Agro il,ic( 1.<-4 1<. Pa&co, c/i S.( 8eandu V K 6i$uri de $dure din R.P.R.( @d. Agro il,ic( 1.;>4 1:. Pro+"erger ).9. 5 )ani lu$u ( $ro au contra( Re,i ta V.P.R.( nr. :L1..=4 1>. 6r#iu D. K Pedologie &i ta'iuni fore tiere( @d. )ere ( 1..:4 1.. \ \ 5 Geografia Ro+niei4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV Facultatea de Silvicultur i Expl atri F re!tiere

"ROIE#T $E $I"LO%&

Pag ;-

2-. \ \ 5 Atla ul cli+atic al R.P.R.4 21. \ \ 5 A+ena0a+entul Ocolulului Sil,ic So,e0a4 22. \ \ 5 Fi&a Fondului de Vntoare 2: MERE%6I( O.S. Panciu.