Sunteți pe pagina 1din 84

RECOMANDRI STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA LOCAL A COMUNEI MANASTIREA CASIN N PERIOADA 2013-2020

CUPRINS

1. Prezentarea general a comunei 2. Metodologia 3. Analiza SWOT 4. Problemele i priorit ile cet enilor comunei !. "iziunea #. Obiecti$ul %trategic i direc iile %trategice de dez$oltare &. Obiecti$ele %peci'ice i proiectele propu%e (. Planul de ac iune

1. Prezentarea general a comunei

Ca parte a comunitatii europene , Manastirea Casin are nevoie de o viziune clara pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul important ce revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene Abordari noi sunt necesare atat pentru a rezolva problemele prezentului, cat si pe cele ale viitorului. Daca cetatenii si autoritatile nu vor realiza faptul ca exista o profunda schimbare in contextul rezolvarii de probleme la nivel local, sansele ca reactia lor sa fie cea potrivita sunt foarte mici. Autoritatile locale dispun de sume mult mai mici decat cele necesare, cheltuirea banilor de la buget fiind restrictionata de diverse cerinte. Autoritatile nationale sunt presate de problemele majore cu care se confrunta Romania in acest moment. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se concentra suficient asupra problemelor ridicate de comunitatile locale. O mare parte din problemele care erau pana nu demult transmise spre nivelurile superioare ale administratiei centrale, raman acum in sarcina autoritatilor locale. Acestea includ probleme sociale, de mediu si de dezvoltare economica. Fara a neglija sprijinul pe care trebuie sa-l primeasca de la autoritatile nationale, comunitatile ar trebui sa se bazeze in primul rand pe fortele proprii pentru a-si rezolva problemele. Avand tot mai multe responsabilitati, autoritatile locale trebuie sa demonstreze ca sunt capabile sa le indeplineasca, sa-si demonstreze creativitatea, eficacitatea si eficienta. Reprezentantii locali trebuie sa se bucure de increderea celor care i-au ales. omunitatile locale trebuie sa identifice noi instrumente si strategii pentru a determina colaborarea intre cetateni, institutii si reprezentanti ai diferitelor sectoare de activitate, in vederea planificarii viitorului comunitatii. Acest document urmeaza sa aiba rolul unei constitutii locale. !trategia constituie tabloul general al problemelor si aspiratiilor comunitatii, a prioritatilor acesteia, un tablou neutru in raport cu promisiunile si orientarile politice, dar care trebuie sa constituie sursa principala a programelor politice supuse electoratului, intrucat este "ntocmit de comunitate. Este foarte important ca efortul de elaborare a strategiei sa fie urmat de asumarea publica si constienta a acesteia .

#entru a avea certitudinea c$ politicile %i programele existente corespund nevoilor de dezvoltare a comunei &anastirea asin , "n cadrul limit$rilor impuse de resursele locale disponibile %i pentru a putea accesa fonduri prin instrumentele structurale, s-a impus elaborarea

PREZENTARE GENERALA A COMUNEI MANASTIREA CASIN


Asezare geografica si acces omuna &anastirea asin este situata in sud'vestul judetului (acau,fiind traversata de raul asin,de valea formata de acesta si de drumul judetean D) **+.,eritoriul comunei &anastirea asin este situat in depresiunea asin ' ,azlau in afara arcului carpatic -a arpatilor de urbura. la limita dintre cele trei provincii istorice romanesti. Asezata pe valea raului asin, comuna &anastirea asin, isi capata numele de la asezamantul monahal cu acelasi nume, ctitorie a voievodului &oldovei, /heorghe !tefan in anul *0+1. omuna este compusa din satele2 &anastirea asin, !cutaru, #arvulesti, 3upesti omuna &anastirea asin se invecineaza 2 la nord cu comunele asin, (ogdanesti si Oituz la est cu comunele aiuti si !tefan cel &are la vest cu judetul ovasna -comuna (retcu. la sud cu judetul 4rancea -comunele impurile si !oveja.

Manastirea Casin este localitate de resedinta a comunei cu acelasi nume. ,eritoriul localitatii
este strabatut de urmatoarele cai de comunicatii2 - Drumul )udetean **+ si Drumul comunal *50. Drumul )udetean **+ traverseaza localitatea de la est la vest, pe o lungime de *+,*67m si face legatura intre localitatea &anastirea asin si localitatile !cutaru si asin. Drumul are doua benzi de circulatie cu suprastructura realizata din balast. Drumul comunal *50 face legatura localitatii cu localitatea 3upesti. Drumul traverseaza localitatea de la nord-vest la est pe o lungime de *,87m. Alcatuita din unirea fostelor catune2 Dezrobitii, !aratelul, 9erastraul si !useni, localitatea reprezinta o structura omogena din punct de vedere urbanistic. 3ocuintele din comuna &anastirea asin sunt construite in general din lemn, tipic zonei de munte, la care se remarca existenta a doua sau trei camere, hol si anexele aferente. :ncepand cu anii ;6 ai secolului <<, datorita masurilor impuse de sistematizare, incep sa isi faca aparitia locuintele de tip#=*, construite din caramida.

Localitatea LUPESTI, componenta a comunei &anastirea

asin, este strabatuta de urmatoarele cai de comunicatie2 -Drumul )udetean **+ - Drumul omunal *50 Drumul )udetean **+, traverseaza localitatea de la nordest la vest pe o lungime de *,+7m, facand legatura dintre localitatea 3upesti si localitatile &anastirea asin si asin. Drumul omunal *50, face legatura cu localitatile, &anastirea asin si asin, traversand localitatea de la nord la sud pe o lungime de 57m. ele trei ulite care strabat localitatea dau o forma tentaculara acesteia.

Localitatea SCUTARU 9osta colonie muncitoreasca, localitatea !cutaru este componenta a comunei &anastirea asin. ,eritoriul ei este strabatut de traseul Drumului )udetean **+ pe directia est-vest pe o lungime de 6,07m. Drumul face legatura dintre localitatea &anastirea asin si judetul 4rancea. ,recerea terenului acestei localitati in domeniul privat al comunei face ca localitatea sa atraga atentia autoritatilor si transformarea ei in zona agro-turistica, urmarindu-se concesionarea terenului si constructia de case de vacanta.

Localitatea PIRVULESTI omuna &anastirea asin este asezata pe stanga tehnica a raului asin, de la acesta regula facand exceptie localitatea #AR4>3E!,:. 3ocalitate componenta a comunei, localitatea #arvulesti este compusa din trei trupuri. Asezata pe ,,#odul 4rancei? sau ,,3unca? asa cum o denumesc localnicii, localitatea inconjoara ca un brau, lasand portiunea de ses din mijloc de aproximativ *1 hectare, neacoperita de locuinte. 9iind proprietate a domeniului public, pe aceasta suprafata s-a incercat amenajarea unui teren sportiv. 3egatura dintre trupurile localitatii, precum si dintre localitate si localitatea &anastirea asin este realizata prin intermediul drumurilor locale. ,raversarea raului asin este asigurata de un pod construit in perioada 566+56*5. !e remarca in trupul al treilea al localitatii, constructia de case de vacanta-@ona /ura 3acului. incepand cu anul *881.

Scurt istoric
#rima atestare documentara a zonei este legata de data de *+ martie *A*6, cand !tefan 4oievod ofera boierului 4lasin retescul siliste la asin, unde a fost casa tatalui sau, !tan retul sau !tan asin si A poieni. !tefan cel &are, domnul &oldovei, in urma unor infrangeri suferite il luptele cu turcii, se refugiase pe aceasta vale catre muntii 4rancei, unde gaseste adapost la legendara baba 4rancioaia Domnitorul /heorghe !tefan, urmasul lui 4asile 3upu la domnie, cladeste &anastirea asin imprejmuita cu ziduri ca o cetate. Acesta a ales &anastirea asin ca o a doua resedinta a sa in &oldova. :n jurul anului *;66 &anastirea asin era o cetate cu case domnesti si era inconjurata de un zid de piatra inalt si cu turnuri. #entru ca nemtii si ungurii veneau aici cand pradau &oldova, &ihail Racovita 4oievod, dupa ce a batut catanele nemtesti la*;*;, a mers la asin si daramat zidurile &anastirii asin. Din anul *;*; pana in anul *B56, &anastirea asin a stat fara zid, fiind ingradita numai cu un gard. :n anul *B56 :saia ,arigradeanul a realizat un zid in jurul &anastirii de sub

clopotnita, care are forma unui turn si unde au fost in vechime case. &anastirea asin a fost inchinata in anul *;A5 C!fantului &ormantD de catre ostantin &avrocordat domnul &oldovei. :n anul *B5* manastirea a fost invadata de trupe turcesti si pe icoane se vad urme de sabii si iatagane. :n statisticile din *B;A se vorbeste de comuna rurala din judetul (acau asezata in valea paraului asin. omuna este compusa din ; catune situate de-a lungul raului si anume 2 Dezrobitii, &anastirea asin,cu sectiile 2 !aratelul, 4rancea, 9erastraul, #arvulesti ,!useni si 3upesti. #ana in anul *BA1 comunele asin si &anastirea asin au constituit o singura unitate administrativa. Relieful si geomorfologia

,eritoriul comunei se incadreaza geografic la terminatia nordica a &untilor 4rancea, in zona cursului mijlociu al raului asin. ,eritoriul cuprinde un relief muntos, cu depresiuni si terase inalte in zona de confluenta a raului cu mai multe parauri de munte. :ntravilanul celor patru sate care alcatuiesc comuna, respectiv 3upesti, #arvulesti, &anastirea asin si !cutaru, cuprinde in cea mai mare parte relieful plan al terasei inalte a asinului si in procent redus, zonele cu panta mica de la poalele versantilor. Relieful premontan al teritoriului comunei se remarca atat prin inaltimile cuprinse intre 06B m -4arful !ticlariei. si ;*B m-4arful >rsoiul &are. din zona montana joasa, cat si a celor din zona satului !cutaru, care ating inaltimea de **0+ m. Relieful inalt este aproape in totalitate impadurit, iar zona depresionara este ocupata aproape in totalitate de intravilanul satelor, terenul agricol fiind redus si caracteristic zonelor de munte. /eologic, teritoriul comunei &anastirea asin este alcatuit din depozitele flisului carpatic, cu tectonica framantata, cu formatiunile de baza de varsta retacic si #aleogen. 3a suprafata, in zona montana se gasesc grohotisuri, iar in depresiuni si terase, straturile predominante sunt cele grosiere, cu pietrisuri si bolovanis slab legat in material nisipos-argilos.

Clima omuna &anastirea asin se gaseste in zona de trecere de la climatul continental la climatul moderat al zonei muntoase, datorat maselor de aer mai cald si mai umed din vest, care

patrunde prin seile carpatice.,emperatura medie anuala este de + - 0 grade elsius si este in functie de altitudine. @ona este mai putin expusa curentilor reci din nordul continentului astfel ca diferentele de temperatura intre iarna si vara sunt mai mici decat in partea estica a judetului (acau. #recipitatiile medii anuale sunt apropiate de media inregistrata pe judet,respectiv ;66 ' B66 mmEcu mentiunea ca acestea sunt mai abundente in perioada de primavara ' vara.

Resurse naturale :n afara padurilor, fanetelor, livezilor, fructelor de padure, produselor agricole, &anastirea asin situata la periferia arpatilor de urbura, a beneficiat si de existenta unor bogatii naturale cum ar fi 2 o o o o o petrolul, aflat in structuri de suprafata, exploatat la sfarsitul secolului al << ' lea, considerat dupa unii cercetatori o rezerva a petrolului romanescE sarea, prezenta pe toata aria acestei vaiE aceasta bogatie este prezenta si exploatata fara control de catre toti locuitorii . :n locul numita C!aratel C se afla izvoare ' fantani , amenajte de locuitori, unde apa sarata curge continuu si din belsug . carbunele, prezent sub muntele >rsoiul, la limita dintre asin ' #raleaE piatra de rau - un produs interminabil, folosit dintotdeauna in constructiile realizate de locuitori, produsele forestiere,care au dezvoltat aici o adevarata civilizatie a lemnului. lora si fauna

:n zonele inalte se gasesc bradul, molidul precum si arbustii2 socul rosu, caprifoiul, coacazul de munte si afinul. :n zona mai joasa apar padurile de fag, carpen, paltin, artar, gorun, stejar si mesteacan, specii proprii reliefului subcarpatic, de deal si de podis. )os, in lunca raului asin, sunt prezente salcia si arinul, specii de esenta moale.

#asarile care populeaza aceasta zona sunt2 cocosul de munte, pitigoiul de munte, pitigoiul de bradet, mierla, corbul si vulturul. >nele din ele sunt monumente ale naturii. a mamifere exista in zona 4aii asinului, ursul cerbul, caprioara, lupul, vulpea si mistretul. 9auna piscicola a constituit in zona, in trecut, o mare bogatie si a generat o activitate de mare success si interes, o sursa de hrana pentru populatia locala. #estele existent pe raul asin este putin, dar de calitate, pastrav, completat cu alte specii2 mreana, clean, zglavoc.

Reteaua !i"rografica

Raul asin, care strabate valea cu acelasi nume, impresioneaza prin frumusetea si particularitatile lui prezentand un deosebit interes. El isi incepe istoria cu 9undul asin, de unde isi are izvorul si de unde isi aduna apele, de la altitudine de *5;+ de metri, rostogolindu-se la vale creand una din cele mai pitoresti vai din urbura.

arpatii de

Raul asin izvoraste din zona flisului paleogen, aduna apele tuturor izvoarelor si paraurilor ce-i apar in cale si parcurge o lungime de A+,+ 7m pana la varsarea in raul ,rotus. ,eritoriul comunei este strabatut de la sud spre nord de cursul raului asin care are pe teritoriul comunei cinci afluenti principali, respectiv paraurile !aratelu, #opii, Rusului, Falosul &are, Falasel si (ranisteanu. ,oate acestea au un debit permanent, torential in unele perioade, cu ape cristaline, dar eroziunea acestora este redusa, avand in vedere duritatea rocilor in care sunt croite vaile. :n zona depresionara se gasesc ape subterane de infiltratie, colectate intr-o retea deasa de fantani deschise2 la baza versantilor si la malurile paraurilor apar si multe izvoare de panta, fie pe fisuri tectonice in rocile de fundament, fie pe fata superioara a acestora, la contactul cu straturile de pietris sau grohotis. asinul, pe toata albia lui are o suprafata de 16; 7m patrati, are afluenti si bazine cu forme alungite.

#IAGNOZA ME#IULUI $NCON%URATOR


Dezvoltarea economico-industriala excesiva, realizat$ dupa al doilea r$zboi mondial, nu a tinut seama de ratiunile specifice protectiei mediului si a condus la poluarea tarii, a judetului (acau, inclusiv a zonei, a comunei &anastirea asin. Este un adevar si faptul ca dupa anul *886 industria a scazut, anumite ramuri industriale chiar s-au desfiintat. :n orice caz efectele poluarii trecute se manifest$ prin uscarea pomilor fructiferi si trebuie spus ca pe teritoriul comunei exista terenuri degradate, degradarea avGnd drept cauze eroziunea solului sau alunecarile de teren.

Po&ulatia
:n prezent, comuna &anastirea asin reprezinta din punct de vedere demografic, 6,BH din populatia judetului si *,+H din populatia mediului rural. #onderea localitatilor componente fata de total comuna2 o o o o !at resedinta de comuna &anastirea asin 2;*H din populatia totala !at 3upesti 2*AH din populatia totala !at #arvulesti 2 *1H din populatia totala !at !cutaru 2 5H din populatia totala

onform analizei structurii populatiei pe grupe de varsta si sexe, populatia de sex masculin reprezinta A8,1H din numarul locuitorilor, in timp ce populatia de sex feminin reprezinta +6,; H din numarul locuitorilor. /rupele de varsta tinere si foarte tinere reprezentand circa B H din numarul total al locuitorilor, constituie o rezerva demografica insemnata pentru comuna.:ndicele imbatranirii demografice este mare, fiind superior la sexul feminin fata de cel masculin, respectiv BA.0 H fata de 0B,; .

A"ministratia &u'lica Se"iu Primarie Manastirea Casin

#rimaria este condusa de un primar, viceprimar si un secretar al comunei, numarul total al personalului angajat fiind de *A, din care *1 sunt functionari publici si * pesoana contractuala. :nstitutia este structurata in servicii si compartimente. 3a nivel relational , exista o bune comunicare intre #rimarie si celelalte institutii locale. >n aspect care atrage atentia il constituie practica de a nu incheia acorduri de parteneriat, deci nu se intocmesc procedurile si mecanismele care sa descrie foarte clar rolul fiecarui partener si zona sa de actiune . #rimaria are pagina Ieb2 III.manastirea casin.ro construita si actualizata de proprii specialisti . onducerea primariei e hotarata sa faca posibilul sa atraga fonduri in vederea dezvoltarii comunei in baza unui plan strategic si metodologic, primul pas major facut in aceasta directie de dezvoltare :n comuna &anastirea asin se inregistreaza un numar de *.;8B locuinte.

Infrastructura
o Retea de drumuri formata din D) **+ si D *50. Drumul judetean **+ face legatura intre Onesti si !cutaru, traversand omuna asin, satele 3upesti si &anastirea asin.,raseul drumului masoara aproximativ 56 7m pe teritoriul administrativ al comunei.Drumul omunal *50 face legatura intre &anastirea asin si 3upesti si asin si cu drumul judetean **+.,raseul drumului masoara aproximativ A 7m pe teritoriul administrativ al comunei. Retea de distributie a energiei electrice, la care sunt racordate toate gospodariile. Retea de televiziune prin cablu si satelit Retea de telefonie fixa si mobila

o o o

Sanatate
:n comuna &anastirea asin functioneaza 1 cabinete medicale ale medicilor de familie in localitatile &anastirea asin si 3upesti . abinetele sunt deservite de 1 medici si 5 cadre medii. ,otodata precizam si faptul ca in localitatea &anastirea asin functioneaza o farmacie umana . 3a indicatorul numarul de locuitori ce revin la un medic ' *816

E"ucatie
:n comuna &anastirea invatamant asin , elevii si prescolarii beneficiaza de urmatoarele unitati de

!coala

lase

Anul constructiei

Jr. elevi

!coala /imnaziala Jr * &. asin !coala /imnaziala Jr 5 &. asin /radinita Jr * &. asin /radinita Jr 5 &. asin /radinita Jr 1 #arvulesti

:- 4::: :- 4::: -

*80+ *8;6 *8;6 *8;6 *8;6

5*6 *1+ +* 5B *0

Cultura
:n satul resedinta de comuna exista o cladire cu functiunea de camin cultural. :n comuna &anastirea asin exista exista biblioteca publica cu un numar de volume de carti insuficient. 3ocuitorii comunei &anastirea asin sunt pastratorii unor mestesuguri vechi, traditionale care duc mai departe obiceiuri, datini si traditii milenare. Astfel, cioplitul in lemn este o ocupatie care pune in evidenta talentul, iscusinta locuitorilor atat in judet cat si intreaga tara .

Culte :n comuna &anastirea asin functioneaza biserica de rit ortodox C!fintii 4oievoziD cu turla si zidul de incinta,-monument de arta feudala construit intre *0+1'*0+B de /heorghe !tefan., biserica de rit vechi CJasterea &aicii DomnuluiD construita in *886 si biserica ortodoxa de rit vechi de calugari cu hramul CAdormirea &aicii DomnuluiD construita in anul *;;0.

&anastirea asin este situata pe un mic platou pe drumul care strabate comuna &anastirea asin.!e compune dintr-o incinta in forma poligonala neregulata, inconjurata de ziduri groase din bolovani de rau ziditi cu mortar de var, a caror grosime variaza intre * ' *,+ m. @idurile sunt prevazut cu creneluri de aparare. :n interiorul incintei se aflau chiliile calugarilor si clopotnita, aflate in latura de est a incintei. Din aceste constructii, astazi au mai ramas doar biserica, clopotnita, pivnita, zidurile deteriorate in mare parte. alugarii au parasit aceasta manastire in *B0A, odata cu secularizarea averilor manastiresti. Din informatiile de la oamenii varstnici din comuna rezulta ca peretii nu au fost pictati niciodata. :n pronaos n-au fost picturi religioase, in naos au fost executate doua picturi religioase in ulei, dar fara nici un interes artistic. #ivnitele, ultimele vestigii ale palatului domnesc, sunt construite din piatra cilindrica. De remarcat ca forma acestor incaperi este regulat construita de mesteri foarte priceputi. Amplasamentul palatului domnesc a fost in partea de vest a manastirii, in dreapta portii de intrare care trece pe sub clopotnita.

Atat palatul domnesc cat si chiliile calugarilor au fost distruse cu timpul, ramanand doar un morman de ruine acoperite cu pamant. hiliile erau amplasate in incinta manastirii, la nord de clopotnita si lipite de zidul inconjurator. lopotnita este amplasata la intrare, in partea de est a incintei si este construita din piatra executata frumos din scari de piatra pana in varful ei. #e sub aceasta clopotnita se face intrarea in curtea manastirii. &esterii pietrari si zugravi care au zidit /olia si ,rei :erarhi din :asi au fost folositi si la &anastirea asin, ctitoria lui !tefan /heorghe si acestia a au fost2 :sider #ospican, :acob Agavriloaiei si #rocope :antine. :ntrarea in incinta se face prin doua porti mari de fier aflate sub turnul clopotnitei, plasat tot in partea estica a zidului. ,urnul clopotnitei este de asemenea, o constructie impunatoare din piatra impodobita cu sculpturi in care exista trei mari incaperi etajate, la care se ajunge urcand pe o scara tot din piatra. #rin ferestrele incaperii de la ultimul nive , se poate supraveghea si admira privelistea in toate cele patru zari. (eciul, a carui intrare este marcata de o arcada din piatra sculptata ce poarta stema &oldovei, avea o importanta strategica. Este o constructie subterana imensa care, prin doua tuneluri tainice, comunicau cu exteriorul spre raul asin si spre padure, la mare distanta . !e spune ca pe acolo s-ar fi retras domnitorul si oamenii lui spre munte atunci cand, la sfarsitul domniei a fost nevoit sa treaca in ,ransilvania. :n legatura cu aceasta, exista si o legenda2 exista o stanca numita ,,&asa lui 4oda?, unde se spune ca s-ar fi oprit domnitorul si s-ar fi ospatat pentru ultima data inainte de a iesi din tara pe tainicele carari ale muntelui. etatenii din satul 3upesti, comuna &anastirea asin apartineau administrativ de &anastirea asin, iar religios erau arondati la comuna asin. De aceea s-au hotarat sa-si construiasca biserica si cimitir proprii. >n comitet de initiativa a hotarat si pus temeliile unei biserici cu hramul C uvioasa #araschevaD, pe care, in ciuda ateismului cultivat de comunisti, au realizat-o in anii *8;6. 3a aceasta actiune au contribuit cu entuziasm pricipalele familii din localitate, cu sprijinul Episcopiei Romanului si sub supravegherea preotilor &atei #opa si &arinel :on. !-a inaltat o biserica de dimensiuni mijlocii ' un monument religios apreciabil, la nivelul trebuintelor religioase satului 3upesti, care a fost dotat cu cerintele necesare unui asemenea lacas. !e cuvine toata lauda acestor vrednici gospodari si enoriasi,care se mandresc cu ceea ce au realizat

O'iecti(e turistice 9rumusetea salbatica a locurilor unde a luat fiinta comuna si istoria ei i-au fascinat pe toti cei care, in timp, au avut ocazia sa le cunoasca, iar

multi dintre acestia au scris frumoase pagini despre ele. O prima desciere a zonei o face #aul de Alep, care a vizitat-o in*0++. &ai tarziu, au vizitat aceste locuri si au scris despre ele Alexandru 4lahuta, Jicolae :orga, &ihail !adoveanu, onstantin /ane si :oan &issir, fosti luptatori pe frontul de aici in timpul #rimului Razboi &ondial, au evocat, de asemenea, aceste locuri in scrierile lor. ,ot pe aici a trecut si Alecu Russo atunci cand a fost trimis in exil la !oveja, fiindca dintotdeauna au existat si exista drumuri vechi, neinscrise in hartile oficiale care, trecand peste crestele muntilor, prin locuri pline de frumusete, te duc, in doar cateva ore, la ampuri, !oveja si 3epsa in tinutul 4rancei ori la #oiana !arata si de acolo mai departe, in judetul ovasna. -Com&le) Intarcatoare cu&rin*an" Ca'ana "e (anatoare si Pastra(aria, proprietate a Ocolului !ilvic &anastirea asin

Pastravaria !ituata pe raza Ocolului !ilvic &anastirea asin intr-o mirifica zona, la confluenta paraului @boinea cu asinul, pastravaria :ntarcatoarea produce anual in jur de *A tone de pastrav fantanel, pentru consum si cca. 566.666 buc puieti pastrav indigen destinat popularii apelor de munte. #astravaria a fost infiintata in anul *8+5. rescatoria a primit statutul de rezerva nationala

Cabana Intarcatoarea

abana :ntarcatoarea este in administrarea Directiei !ilvice (acau,.:n perioada comunista, aceasta cabana era locul tainic de odihna, de meditatie si de refacere pentru activistii de partid din categoriile inferioare2 judet, raion etc. Acum aceasta cabana este inchiriata in special vanataorilor, intrucat &anastirea asin are un renume international si domeniul cinegetic si multi straini, vanatori amatori vin sa-si incerce aici virtutile vanatoresti. &andria vanatului din aceasta zona a constituit-o si o constituie inca2 cerbul, ciutele si caprioarele, dupa care urmeaza ursul .

Masa lui Vo"a #e muntele @boina' labuc, pe soseaua de duce de la abana :ntarcatoarea catre varful muntelui si spre !oveja se afla un megalit, o piatra masiva, o stanca inconjurata de alte cateva pietre mai mici rotunde-scaune . roase de vreme, ploaie si zapada, alcatuind intru totul un complex-O masa cu scaune in jur. . 9enomenul este deosebit de interesant , intrucat sunt plsatae undeva intr-o poiana, un gol de munte, inconjurata de vegeatie alpina si fara alte pietre in jur asemantoare, deci singulare .

Re*er(atii naturale Rezervatie naturala,, (ucias? impreuna cu cascada,,(ucias? cu o cadere de *+m, aflata pe paraul cu acelasi nume. Aceasta rezevatie face parte din Natura +,,,- RezervaKia mixt$ (ucia% aparKine etajului nemoral, unde covorul vegetal este reprezentat mai ales prin f$gete ale c$ror caracter zoogeografic specific este dat de prezenKa ieruncii. !pecific asociaKiei vegetale din lungul pGrGului este prezenKa arinului, ceea ce a impus o asociaKie vegetal$ de tip Alnetum. /radul de cunoa%tere a vegetaKiei este mai puKin aprofundat, studiile speciale lipsind. &amiferele sunt prezente "ntr-un num$r de 5A specii, dar specifice sunt jderul - Martes martes., vidra -Lutra lutra., lupul -Canis lupus., cerbul -Cervus elaphus. %i ursul -Ursus arctos). #$s$rile sunt cea mai numeroas$ clas$ de vertebrate, fiind identificate +B de specii, cele mai reprezentative fiind buha- ubo bubo., pesc$rel negru-Cinclus cinclus., codobatur$ de munte -Motacilla cinerea., mierl$ gulerat$ -!urdus to"uatus..

Reptilele identificate sunt "n num$r de +, dintre care nominaliz$m 4ipera comuna -#ipera berus.. Amfibieni sunt reprezentaKi de ; specii, "ntre care se num$r$ %i buhaiul de balt$ cu burt$ galben$- ombina variegata$, salamandra-%alamandra salamandra$, triton comun-!riturus vulgaris$. ei mai frecvenKi pe%ti sunt zgl$voc-Cottus gobio$, boi%tean -&ho'inus pho'inus$ %i p$str$vul -%almo trutta$. ,urismul dezorganizat reprezint$ un pericol, manifestat prin poluarea cu de%euri menajere %i pet-uri. Deasemeni exploat$rile forestiere aduc un prejudiciu faunei %i peisajului din zon$. Ln aceast$ zon$ exist$ valori naturale si este important ca aceste bog$Kii s$ fie p$strate "n continuare, avGnd "n vedere c$ alte K$ri nu au %tiut s$ le preKuiasc$ decGt dup$ ce le-au pierdut. #e lGng$ activit$Kile %tiinKifice, dup$ caz, pot fi admise activit$Ki turistice, educaKionale, organizate. !unt admise unele activit$Ki de valorificare durabil$ a unor resurse naturale.

Monumentul eroilor "in Manastirea Casin

3ocuitorii comunei &anastirea asin, sub impulsul intelectualilor si a celor care au ramas in viata dupa terminarea primului razboi mondial si cu sprijinul !ocietatilor &onumentelor :storice, au construit in centrul civic al localitatii imitirul Eroilor, in care isi gasesc odihna toti cei care au luptat si au murit pe aceste meleaguri in primul Razboi &ondial. Este un monument de mare frumusete si respect. El dateaza din anii *858 ' *816 si da posibilitatea ca in fiecare an, de C@iua EroilorD sa li se aprinda o facile. Au fost adunati aici peste B.666 de eroi. :n fiecare noapte de :nviere au venit aici alta data sa-i pomeneasa Regina &aria,

&aresalul Averescu si istoricul Jicolae :orga, insotit de cei care care au luptat pe aceste meleaguri, spre amintirea eroica.

Conte)tul economic omponenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea cresterii economice a devenit prioritate nationala, pornindu-se de la importanta sa atat pentru asigurarea conditiilor de realizare a criteriilor de aderare la >niunea Europeana cat si pentru cresterea nivelului de trai u atat mai mult, propagarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali si a reprezentantilor societatii civile au devenit din ce in ce mai pregnante in procesul de elaborare si realizare a programelor de dezvoltare economico'sociala, indiferent daca resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinantari si imprumutri externe. #rofilul economic predominant este agricultura, fapt exemplificat daca nu de ponderea populatiei ocupate in acest domeniu, cat mai ales de modul de viata si specificul evident al localitatilor componente . Acest profil economic a fost predominat in perioadele istorice anterioare, a fost alterat in perioada *8+5-*886, datorita modificarii dinamicii ocupationale a populatiei care a fost orientata catre alte activitati economice, care au polarizat interesele si a atras forta de munca. Orientarea catre activitatile industriale si economice, altele decat agricultura, s-a diminuat treptat dupa *885 si denota o oarecare orientare a populatiei catre activitatile traditionale . Restrangerea activitatilor industriale, efectul reformei economice a dus la intoarcerea in localitate a fortei de munca disponibilizata care s-a indreptat spre acele profesii si ocupatii, servicii cerute de economia de piata. #recizam si faptul ca locuitorii comunei &anastirea asin sunt pastratorii unor mestesuguri vechi, traditionale care duc mai departe obiceiuri, datini si traditii milenare. Astfel, cioplitul in lemn este o ocupatie care pune in evidenta talentul, iscusinta locuitorilor atat in judet cat si intreaga tara . omuna &anastirea asin are o suprafata administrativa de 5A.15;,A1 ha,din care 5.B0+,+* ha,teren agricol ce se imparte in functie de folosinta 2 ,erenul arabil este folosit pentru legumicultura, in gospodarii personale, gradinarit, plante de nutret. #asunile si fanetele reprezinta suportul principal pentru cresterea animalica-ovine, bovine, cabaline.. !uprafata de teren acoperita cu paduri este de 5*.61*,6;

ha. &asa lemnoasa rezultata este folosita pentru constructii, comert sau drept combustibil, fie pentru export :n prezent, in comuna &anastirea asin exista un numar de ;0 agenti economici.

2. Metodologia
Plani'icarea %trategic %)a realizat pe baza procedurilor %tipulate *n +otr,rea -on%iliului .ocal nr.!3/#din 22.1/.2/11 pri$ind con%tituirea -omi%iei Mi0te .ocale i a 1eciziei primarului Apreote%ei 2abriel nr.34din 23.12.2/11 prin care %unt de%emna i membrii -omi%iei Mi0te .ocale. -omi%ia local mi0t local a 'o%t con%tituit ca o %tructur de parteneriat *ntre autoritatea local i %ocietatea ci$il3 rolul ei 'iind de a a%igura un cadru con%ultati$ 4 participati$ pentru elaborarea %au optimizarea %trategiei de dez$oltare la ni$el local. 5n compunerea comi%iei locale mi0te au intrat6 %ecretarul primriei3 coordonatorul centrului comunitar de re%ur%e3 directorul colii din localitate3 a%i%tentul %ocial din cadrul primriei3 medicul de 'amilie3 reprezentantul poliiei3 mediatorul colar3 mediatorul %anitar3 agentul de ocupare din cadrul centrului comunitar de re%ur%e3 lucrtorul %ocial din cadrul centrului comunitar de re%ur%e precum i un numr de 13 ceteni din cadrul comunei. -omi%ia local mi0t %)a reunit lunar pentru a a%igura6 a. 7denti'icarea principalele probleme ale comunitii la ni$el local3 inclu%i$ cele ale comunitii de romi b. Analiza documentele %trategice e0i%tente la ni$el local c. 7denti'icarea principalelor prioriti pentru domeniile ocupare3 educaie3 %ntate3 a%i%ten %ocial3 ordine public i locuire etc. d. 8laborarea proiectului de %trategie de dez$oltare local cu planul %trategic de dez$oltare local. . A$izarea i %upunerea %pre aprobare con%iliului local a proiectul de %trategie de dez$oltare local i planul %trategic de dez$oltare local -alendarul derulrii *nt,lnirilor comi%iilor mi0te locale %)a derulat a%t'el6 Februarie 2012

-omi%ia mi0t de la ni$el local %)a reunit %ub coordonarea %ecretarului primriei %i a coordonatorului centrului comunitar de re%ur%e3 care a 9ucat i rolul de 'acilitator al proce%ului de plani'icare %trategic. A 'o%t prezentat metodologia proce%ului de elaborare a %trategiei de dez$oltare local. Martie 2012 Analiza %itua iei e0i%tente a con%tat *n culegerea de date de ctre per%onalul centrului comunitar de re%ur%e cu %pri9inul %ecretarului primriei3 *n %copul de a determina principalele coordonate %ale localit ii pri$ind pro'ilul3 i%toricul3 aezarea geogra'ic3 relie'ul3 clima3 re%ur%ele3 e$olu ia demogra'ic3 %tructura i ne$oile 'or ei de munc i alte a%pecte rele$ante. 7n%trumentul de baz utilizat a 'o%t 'ia comunit ii3 'olo%it ulterior ca document de actualizare a datelor e0i%tente. 8tapa de culegere a datelor de%pre localitate a 'o%t urmat de una de analiz a documentelor programatice ale :om,niei;PO:3 POS3 P<1:3 %trategia de gu$ernare3 %trategia pentru romi= pentru a identi'ica politicile i direc iile de dez$oltare european i na ional3 regional i 9ude ean i pentru a a%igura identi'icarea 'ondurilor3 programelor opera ionale3 a0elor i m%urilor de a%igurare a unei dez$oltri locale durabile i integrate3 in,ndu)%e cont at,t de bun%tarea cet enilor3 c,t i de mediul *ncon9urtor. 5n urma ace%tei etape3 a$,nd *n $edere orizontul de timp al %trategiei 2/13)2/2/ precum i per%pecti$a unui nou e0erci iu de programare 'inanciar la ni$el european i implicit la ni$el na ional printr)un nou cadru na ional de re'erin 3 un nou plan na ional de dez$oltare3 un nou plan na ional de dez$oltare rural3 noi programe opera ionale %ectoriale3 %)a luat decizia de a opta pe un model de plani'icare %trategic centrat pe ne$oi i probleme3 urm,nd ca rearan9area priorit ilor % aib loc *n 'unc ie de di%ponibilitatea 'inan rii e0trabugetare prin noile 'onduri europene din perioada 2/14)2/2/. 1in ace%t moti$3 actorii c>eie implica i au apreciat c opinia popula iei e%te ab%olut nece%ar % 'ie cuno%cut. 5n ace%t %en%3 a 'o%t aplicat un %et de 1// de c>e%tionare de identi'icare a problemelor i ne$oilor comunit ii3 utiliz,nd un eantion aleatoriu prin metoda pa%ului. Aprilie 2012 5n acea%t 'az au 'o%t prelucrate datele o'iciale c,t i a in'orma iilor colectate prin completarea 'iei comunit ii3 analizei documentelor i a %onda9ului de opinie. 1atele au 'o%t prezentate membrilor -omi%iei Mi0te .ocale i %upu%e %pre analiz. Scopul analizei e%te de a %tructura mediul *n care %e pla%eaz comunitatea i de a identi'ica poten ialul real de inut de ace%ta. Totodat *n acea%t 'az3 in,nd %eama de caracteri%ticile localit ii3 au 'o%t %tabilite domeniile de intere%3 care trebuie %upu%e con%ultrii publice. 5n urma analizei3 principalele domenii de intere% %unt6 in'ra%tructur local3 competiti$itatea economiei locale3 ocupare i a%i%ten %ocial3 educa ia3 %ntatea3 cultur3 %port i in'ormare3 mediu *ncon9urtor i gu$ernare local.

Pentru 'iecare din domeniile men ionate a 'o%t realizat o analiz SWOT3 %urprinz,ndu)%e punctele tari3 $ulnerabilitile3 amenin rile i oportunit ile. Pornind de la paradigma con%olidrii punctelor tari3 'ructi'icrii oportunit ilor3 eliminrii amenin rilor i a punctelor %labe3 au 'o%t %tabilite problemele i %olu iile po%ibile pentru 'iecare din domeniile c>eie. :ezultatele %onda9ului de opinie a con'irmat agenda popula iei care3 %uprapu% cu analiza e0per ilor3 a permi% %tabilirea priorit ilor %trategice *n raport de ne$oi. Mai 2012 5n acea%t etap a 'o%t elaborat de%ignul %trategiei. Au 'o%t de'inite $iziunea3 obiecti$ele generale i obiecti$ele %peci'ice. <e$oile comunit ii au 'o%t tran%pu%e *n priorit i i direc ii %trategice pentru 'iecare din domeniile %ectoriale. 1irec iile au 'o%t tran%pu%e *n m%uri iar m%urile *n proiecte. Pe baza ace%tora a 'o%t elaborat planul de dez$oltare local. Iunie 2012 :ecomandrile %trategice pri$ind dez$oltarea local au 'o%t dezbtute i a$izate de -omi%ia local mi0t i %upu%e %pre aprobare -on%iliului .ocal.

3. Analiza SWO
I!F"AS "#$ #"A P#!$ % A"I 80i%tenta unei re ele de drumuri a%'altate *n propor ie de 2/? din re eaua de drumuri a comunei 80i%tenta unei re ele de drumuri pietruite *n propor ie de &/? din re eaua de drumuri a comunei A%igurarea alimentrii cu ap pentru / ? go%podrii A%igurarea alimentrii cu gaz pentru / ? go%podrii A%igurarea alimentrii cu energie electric pentru @# ? go%podrii A%igurarea re elei de canalizare pentru / ? go%podrii 80i%ten a unui %ediu modern al primriei i con%iliului local 80i%ten a unei re ele de tele$iziune prin cablu care acoper @/? go%podrii 80i%ten a unei re ele de acce% la 7nternet ;prin 'ibr optic= care acoper (/? go%podrii Acce%ul general %au par ial la tele'onie mobil %au 'i0 1//? P#!$ % S&A'% 80i%ten a unei re ele de drumuri nea%'altate *n propor ie de (/ ? din re eaua de drumuri a comunei 80i%tenta unei re ele de drumuri nepietruite *n propor ie de 3/? din re eaua de drumuri a comunei <ea%igurarea alimentrii cu ap pentru 1// ? go%podrii <ea%igurarea alimentrii cu gaz pentru 1//? go%podrii <ea%igurarea alimentrii cu energie electric pentru 4? go%podrii <ea%igurarea re elei de canalizare pentru 1//? go%podrii <ea%igurarea iluminatului public pentru 1/? din go%podrii <ea%igurarea acce%ului la 7nternet pentru 2/ ? din go%podrii <ea%igurarea acce%ului la tele$iziune prin cablu pentru 1/? din go%podrii .ip%a lucrrilor de tera%amente i amena9ri ale albiilor cur%urilor de ap

<e*ntre inerea rigolelor pentru %curgerea apei 80i%ten a iluminatului public pentru @/? din plu$iale go%podrii 2radul mediu de uzur i %ubdimen%ionare a re elei electrice .ip%a trotuarelor pentru circula ie pietonal de)a lungul drumurilor comunale principale Ab%en a %au degradarea pode elor care tra$er%eaz cur%urile de ap

AM%!I! A"I :i%curi naturale ;inunda ii3 alunecri de teren etc.= 7n%u'icien a 'ondurilor bugetare locale pentru modernizarea3 re'acerea %au *ntre inerea in'ra%tructurii locale 7ntere% redu% al in$e%titorilor pentru demararea de a'aceri *n comuna3 datorita in'ra%tructurii neadec$ate

OPO" #!I A I 80i%ten a programelor de 'inanare europeana *n domeniul in'ra%tructurii ;*ntre inere3 modernizare3 acce%= 80i%ten a %ur%elor de 'inanare gu$ernamentale Po%tarea la o di%tan de 1! Am 'a de oraul One%ti Po%tarea la o di%tan a de 1! Am 'a de drumul european ;na ional= 81!

%$O!OMI% &O$A&( P#!$ % A"I Poten ial agricol ridicat prin e0i%ten a unor %upra'e e6 agricole de 31(2>a3 'ore%tiere de 21///>a. 80i%ten a pe raza comunei a &# agen i economici ;per%oane 'izice autorizate %au per%oane 9uridice= %pecializa i preponderent *n comer 3 produc ie agricol3 zoote>nie etc. 80i%ten a 'ermelor $egetale pentru produc ia de cereale i a 'ermelor zoote>nice 80i%ten a a%ocia iilor de productori agricoli 80i%ten a unei mici indu%trii 'ormate din ateliere pentru morrit3 prelucrarea lemnului3 prelucrarea laptelui etc. 1e%c>iderea autorit ilor locale pentru %pri9inirea in$e%ti iilor la ni$el local i a antreprenoriatului Potenial turi%tic i agro)turi%tic deo%ebit 3 monumente i%torice3 lcauri religioa%e Tradi ii locale *n creterea animalelor ;o$ine3 porcine3 cabaline3 p%ri3 albinrit etc.=3 culti$area $i ei de $ie3 pomiculturii3 prelucrarea lemnului 3 colectarea de plante P#!$ % S&A'% :e%ur%e 'inanciare la ni$el local in%u'iciente pentru %pri9inirea i promo$area unor in$e%tiii 7n'ra%tructura necore%punztoare3 %tare improprie a unora din drumurile comunale %i de intere% local Buncia predominanta economic e%te acti$itatea agricol. Puterea de cumprare %czut a popula iei locale .ip%a in'orma iilor de%pre pia Management de'icitar al a'acerilor mici Bertilitatea medie a %olului 2rad %czut de a%ociere a proprietarilor de terenuri agricole Scderea produciilor medii la aproape toate culturile .ip%a unor centre de colectare i di%tribu ie a produ%elor $egetale i de origine animal .ip%a cunotin elor3a te>nologiilor moderne i 'olo%irea unor te>nologii i proceduri *n$ec>ite Slaba dez$oltare a acti$it ilor de mic indu%trie

medicinale 80i%ten a unor materii prime locale cu poten ial de $alori'icare6lemnul3 pietriul3 ni%ipul3 piatra de carier3 etc. 7ntere%ul pentru dez$oltare la ni$el local. Proiecte europene derulate la ni$el local pentru dez$oltarea economiei locale Parcelarea terenurilor %au 'r,mi area propriet ii agricole)producti$itate %czut ;%upra'ee agricole nu pot 'i e'icient lucrate mecanizat=

i meteugrit 7ntere%ul %czut al popula iei tinere de %pecializare *n me%erii tradi ionale 2radul %czut de *n elegere a implica iilor i calit ii %er$iciilor *n agro)turi%m. .ip%a unei pie e agroalimentare pentru de%'acerea produ%elor .ip%a unor indicatoare %pre obiecti$ele turi%tice ale comunei Promo$area in%u'icienta a poten ialului turi%tic .ip%a abilit ilor de management i certi'icare a calit ii %er$iciilor agro)turi%tice OPO" #!I A I Po%ibilitatea de acce%are a 'ondurilor europene i gu$ernamentale pentru %timularea economiei locale3 agro)turi%m i dez$oltarea zonelor rurale :econ$er%ia unor capacit i3 *n %pecial agricole3 %pre arii de producti$itate adaptate condiiilor locale 1i%ponibilitatea autoritilor locale de a *nc>eia relaii de parteneriat cu in$e%titori locali %au %trini. .ocalizarea *ntr)o regiune cu poten ial turi%tic3 religio% i i%toric important Pre ul %czut al terenurilor 'a$orabil marilor in$e%ti ii Apropierea de ci de comunica ie importante 81!3 1<1!3 1C/ i centre urbane ;One%ti3 1!Am=

AM%!I! A"I Atracti$itatea economic %czut datorat in'ra%tructurii de'icitare Migraia 'or ei de munc ctre orae Pierderea meteugurilor i ocupaiilor tradiionale :educerea ponderii populaiei acti$e .ip%a de recepti$itate i 'le0ibilitate a populaiei locale la cerinele pieei care determina decala9e economice mari3 greu de recuperat 7ntere%ul %czut al in$e%titorilor pentru mediul rural -orup ia Acce%ul redu% la in'orma iile de%pre oportunit ile de dez$oltare economic

O$#PA"% )I ASIS %!*( SO$IA&( P#!$ % A"I Popula ie cu e0perien *n agricultura tradi ional Bor de munc di%ponibil la adaptare -o%tul redu% al 'or ei de munc Acordarea %er$iciilor i pre%ta iilor %ociale pre$zute de lege -reterea intere%ului popula iei pentru programele de 'ormare pro'e%ional P#!$ % S&A'% Ab%en a abilit ilor pentru practicarea unei agriculturi de per'orman 80ce% de 'or de munc corelat cu lip%a oportunitilor de ocupare a 'orei de munc. :ata oma9ului 43&? -reterea ponderii muncii la negru3 cu e'ecte negati$e a%upra pieei muncii i economiei locale Ab%en a competen elor de ocupare *n pro'e%ii non)agricole 2rad redu% de mobilitate pro'e%ional 2rad redu% de ocupare a popula iei *n %er$icii i mic indu%trie :ezi%ten la nou3 mentalitate dependent 5mbtr,nirea popula iei 80i%ten a unei rate %czute de anga9abilitate a per%oanelor din grupurile deza$anta9ate. .ip%a unit ilor de 'ormare pro'e%ional continu %au pla%area ace%tora la di%tan e mari 80i%ten a unui numr de 1!& ;reprezent,nd 3? din popula ie= care nece%it a%i%ten %ocial3 a%t'el6 ) ) ) Per%oane cu >andicap 24 Bamilii monoparentale 3/ Dene'iciari de "M2 1/3 per%oane

Ab%en a %au de'icitul de per%onal %pecializat 2rad mai ridicat de %rcie *n comun 4@33? 'a de media 9ude ului /.4&? :ata ridicat a oma9ului *n comun 4? .ip%a unor centre de con%iliere %ocial3 $oca ional i ocupa ional

<umr redu% de per%oane inclu%e *n cur%uri de ini iere3 cali'icare %au recon$er%ie pro'e%ional AM%!I! A"I Migraia populaiei tinere la ora i *n %trintate -reterea per%oanelor dependente de a9utor %ocial Pierderea meteugurilor i ocupaiilor tradiionale .ip%a de recepti$itate i 'le0ibilitate a populaiei locale la cerinele pieei care determina decala9e economice mari3 greu de recuperat :educerea numrului de bene'iciari ai %er$iciilor i pre%ta iilor %ociale ca urmare a %c>imbrilor legi%lati$e OPO" #!I A I Programe de 'inanare *n domeniul 'ormrii i ocuprii pro'e%ionale derulate de ACOBM i O<2 1erularea de programe de 'ormare pro'e%ional dedicate per%oanelor din grupurile deza$anta9ate :econ$er%ia unor capacit i3 *n %pecial agricole3 %pre arii de producti$itate adaptate condiiilor locale 1i%ponibilitatea autoritilor locale de a *nc>eia relaii de parteneriat cu in$e%titori locali %au %trini Programe cu 'inan are european derulate de O<2 pentru 'ormarea %au reintegrarea per%oanelor aparin,nd grupurilor $ulnerabile

%+#$A*I% P#!$ % A"I Acoperirea nece%arului de cadre didactice cu 1//? per%onal didactic titularizat -reterea numrului de nateri 80i%ten a unei cldiri reno$ate a colilor din comun 80i%tena unei grdini e 80i%ten a dotrii cu materiale didactic i a acce%ului colii la 7nternet 80i%ten a unui laborator de in'ormatic 80i%ten a tran%portului copiilor la coal pe raza comunei 80i%tena unei biblioteci comunale cu (4// P#!$ % S&A'% 80i%ten a unor condi ii inadec$ate *n coli ;ab%en a grupurilor %anitare3 apei curente3 laboratoare3 calculatoare etc.= 2rad %czut de promo$abilitate la te%tele na ionale ;#(?= 80i%ten a unei ponderi ;3?= de per%oane anal'abete En grad de ab%entei%m 3? i abandon colar ;#?= *n r,ndul popula iei3 cu impact ma9or a%upra an%elor de acce% ulterior pe pia a muncii

$olume 80i%tena a 2 biblioteci colare AM%!I! A"I Atracti$itatea %czut a mediului rural pentru cadrele didactice Migraia populaiei tinere la ora i *n %trintate Migra ia per%onalului didactic de la %at la ora Per%pecti$a reducerii %au de%'iin rii unor unit i colare ca urmare a unui %por demogra'ic negati$ OPO" #!I A I Programe de 'inanare *n domeniul educaional Programe de educa ie a adul ilor i de 'ormare pro'e%ional 1ez$oltarea de programe de tip FGan%a a douaH i F Gcoal dup coalH 80i%ten a programelor a'irmati$e pentru romi

S(!( A % P#!$ % A"I P#!$ % S&A'% Acoperirea nece%arului de per%onal medical cu <e$oia de mediator %anitar 1//? 1otare de'icitar a cabinetelor medicale 80i%ten a unui di%pen%ar medical 3 2 cabinete -ldire improprie a di%pen%arului medical de 'amilie ;nece%it reno$are= 80i%tena unei 'armacii 1otarea cabinetelor medicale cu ec>ipament medical adec$at AM%!I! A"I 2rad redu% de autonomie pri$ind politica de %ntate la ni$el local Migra ia medicilor %pre ora -o%tul ridicat al %er$iciilor medicale A%i%ten medical di'icil pentru per%oanele $,r%tnice

OPO" #!I A I Programe de 'inanare *n domeniul medierii %anitare Programe de educa ie %anitar la ni$el na ional

$#& #"(, I!FO"MA"%, SPO" P#!$ % A"I 80i%ten a unui cmin cultural reabilitat P#!$ % S&A'% 80i%ten a unei baze %porti$e nereabilitate ;%al 80i%ten a unor $e%tigii i%torice3 mn%tiri i a de %port3 teren de 'otbal= %au ine0i%ten a ace%teia altor obiecti$e de intere% turi%tic 1ezintere%ul local3 ab%en a re%ur%elor pentru promo$area identit ii locale prin %port i e$enimente culturale Ab%en a unei identit i locale puternice AM%!I! A"I Pierderea intere%ului pentru obiceiurile i e$enimentele tradi ionale Dugetul %czut pentru %u% inerea e$enimentelor culturale i %porti$e M%+I#& -!$O!.#"( O" P#!$ % A"I 7ntere%ul autorit ilor locale pentru aplicarea riguroa%a a legi%laiei pri$ind protecia mediului 80i%ten a unor %er$icii de %alubritate %au colectare a gunoiului mena9er 80i%ten a unui %er$iciu de urgen pentru calamit i P#!$ % S&A'% 1ezintere%ul cet enilor pentru un a%pect curat al comunei 8duca ie ecologic de'icitar 7ne0i%ten a unui %i%tem de canalizare Ab%en a monitorizrii calit ii apei din pu urile i ',nt,nile utilizate de popula ie Aruncare gunoaielor pe terenuri $irane %au depozitarea necontrolata a deeurilor -olmatri are an urilor de %curgere Poluarea apelor curgtoare cu deeuri de pla%tic .ip%a unor %ta ii de epurare 7n%u'icienta 'inan are pentru proiectele de mediu OPO" #!I A I 7ntere%ul unui %egment de pia pentru agro) turi%m3 turi%m cultural3 religio%.

AM%!I! A"I Ab%en a unei culturi ecologice care % induc re%pectul 'a de mediu ;mai ale% la ni$elul populaiei adulte= Ab%en a unor programe colare de antrenare a copiilor i a ele$ilor *n aciuni practice de protecie a mediului Benomene meteo e0treme ;poli toren iale3 inunda ii3 cderi ma%i$e de zpezi= 1egradarea p,nzei 'reatice datorat depozitrii necontrolate a gunoaielor mena9ere :i%c de inunda ii datorit colmatrii an%elor de %curgere i ab%en a unor lucrri de *ntre inere 'unciar -reterea acti$it ilor economice generatoare de deeuri

OPO" #!I A I Etilizarea programelor E8 de%tinate reabilitrii condiiilor de mediu din mediu rural 80tinderea colaborrii i implicarea organizaiilor negu$ernamentale i a colilor *n programe comune de educaie ecologica Programe gu$ernamentale pentru protec ia mediului i pregtire pentru %itua ii de urgen Suport 'inanciar pe di$er%e linii de 'inan are pentru proiecte de protec ie a mediului

/#0%"!A"% &O$A&( P#!$ % A"I P#!$ % S&A'%

7ntere%ul autorit ilor locale pentru problemele Mobilizare in%u'icienta a cetenilor pentru cet enilor implicare *n problemele comunit ii Tran%paren a i acce%ul la in'orma ii -omunicarea cu cet enii 1e%c>iderea %pre modernizare a admini%tra iei publice locale Parteneriatul cu alte comune i *n microregiuni *n cadrul programului .8A18: 80i%ten a unei e0perien e %olide *n acce%area proiectelor cu 'inan are gu$ernamental %au -ultura politic i ci$ic de'icitar .ip%a in'ormaiilor *n ceea ce pri$ete oportunitile de acce%are a unor 'onduri 7n%u'icienta 'inan are a proiectelor locale Ab%en a unor mari contributori la bugetul local 2rad ridicat de %rcire i dependen a multor cet eni de a9utoarele de la primrie.

european 80i%ten a unei %trategii de dez$oltare AM%!I! A"I <ea%igurarea re%ur%elor 'inanciare nece%are e0ercitrii autonomiei locale

.ip%a unor %er$icii de rela ionare cu cet enii

OPO" #!I A I Programe de in%truire pri$ind anga9aii admini%traiei publice locale 80i%ten a unor programe na ionale i interna ionale pentru dez$oltarea capacit ii admini%tra iei publice locale i a %er$iciilor publice 80i%ten a per%pecti$ei de programare 'inanciar pentru perioada 2/14)2/2/ %i tran%punerea lor *n documente rele$ante la ni$el na ional ;-<:3 P<13 P<1: etc.= 3 regional i 9ude ean ;planuri %trategice=

1. Problemele 2i priorit3ile cet3enilor comunei

a. !e4oile comunit3ii b. Identi5icarea problemelor 2i 6olu3iilor

a. Percep3ia popula3iei locale

Q1. Lund in considerare toate aspectele vietii multumit sunteti de viaa pe care o duceti?

in comun,

ct de

Q2. Cum credei c vor evolua lucrurile n localitatea dvs. in urmatorii patru ani ani?

Q3. Care este principala problem cu care se confrunt oamenii din localitatea dvs.?

!". C#$ %&' ( )*+,- %. / . (a+ 0(*1+ $ + *a$ .'' 2'. +*ca+'3a3 a 2,4.5

Q . Ct ncredere avei n autoritile locale?

Q!. "n #eneral, suntei ntrebat atunci cnd se iau deci$ii importante pentru comun?
1.

Q%.Credei c autoritile locale ar trebui s v ntrebe nainte s ia o deci$ie privind de$voltarea comunei?

Q&.Care credei c ar trebui s fie prioritatea numrul unu a autoritilor locale n urmtorii patru ani

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru a mbunti..... ?

*+!. Cum a,i caracteri$a veniturile #ospodriei dvs.?

b. Identi5icarea problemelor 2i 6olu3iilor


P"O'&%M% I+%! IFI$A % I!F"AS "#$ #"( )I &O$#I"% Starea proa%t a drumurilor comunale ;&# Am nea%'altai3 1!.Am cu ne$oie de repara ie= Acce% de'icitar la ap pentru un numr de 1&@( go%podrii :i%cul de inunda ii pentru go%podriile din apropierea bazinului raului -a%in %i Saratel SO&# II Programe de a%'altare pentru&# Am 3 reparare3 *ntre inere pentru 1!Am 7ntroducere3 e0tinderea re elei de ap cu 3/ Am *n zonele retelei 1erularea de lucrri de tera%amente i amena9ri ale albiilor cur%urilor de ap raul -a%in %i praul Saratel -on%olidarea i *ntre inerea rigolelor pentru %curgerea apei plu$iale1/m Am :epararea %au con%truc ia de pode e care tra$er%eaz cur%urile de ap praul Saratel Ac>izi ia de parazpezi i a unor utila9e de de%zpezire SO&# II 1i$er%i'icarea %er$iciilor prin atragerea de in$e%titori *n %ectorul non)agricol. -reterea atracti$it ii comunei pentru in$e%titori prin punerea la di%pozi ie de terenuri pentru parcuri indu%triale -rearea *n parteneriat a unor cur%uri de dez$oltare a a'acerilor3 management i marAeting al a'acerilor mici Acce%area programelor de dez$oltare a 7MM 7n'ormare i con%ultan -rearea *n parteneriat a unor cur%uri de marAeting al a'acerilor mici i intrarea *n re elele de di%tribu ie regional i na ional a produ%elor Acce%area programelor de dez$oltare ale Mini%terului Agriculturii

Acce%ul di'icil al cetenilor din zona raurilor -a%in %i Saratel pe%te cur%ul de ap Dlocarea drumurilor comunale *n condi ii meteo ne'a$orabile ;$i%col= P"O'&%M% I+%! IFI$A % %$O!OMI% &O$A&( -aracterul preponderent agricol .ip%a locurilor de munc 7n%u'icienta dez$oltare a micii indu%trii locale ;ateliere pentru tricota9e3 con'ec ii3 morrit3 prelucrarea lemnului3 prelucrarea laptelui etc.= 7n%u'icienta $alori'icare a tradi iilor locale *n creterea animalelor ;o$ine3 porcine3 cabaline3 p%ri3 albinrit etc.=3 culti$area $i ei de $ie3 pomiculturii3 meteugrit ;prelucrarea l,nii3 co9ocritul3 e%torie etc.=3 colectarea de plante medicinale

Po%ibilit i redu%e de comercializare a produ%elor agricole iI%au animale

Parcelarea terenurilor %au 'r,mi area propriet ii agricole)producti$itate %czut ;%upra'ee agricole nu pot 'i e'icient lucrate mecanizat= 2rad %czut de a%ociere a proprietarilor de terenuri agricole .ip%a de in'orma ii de%pre modul de ini iere i ge%tionare a unei a'aceri Producti$itate redu% a produc iei agricole Promo$area in%u'icient a poten ialului turi%tic al comunei

7n'ormare i con%ultan -rearea unui centru de depozitare i comercializare en gro% a produ%elor agricole -rearea %au e0tinderea t,rgului %au pie ei de comercializare a produ%elor agricole iI%au animale Stimularea a%ociati$it ii prin organizarea de *nt,lniri de prezentare a a$anta9elor a%ocierii

7ne0i%ten a indicatoarelor de orientare turi%tic .ip%a abilit ilor de management i certi'icare a calit ii %er$iciilor agroturi%tice

-rearea *n parteneriat a unui birou de in'ormare %i con%ultare *n antreprenoriat -rearea *n colaborare cu A<-A a unor %e%iuni de in'ormare pri$ind noile te>nologii de e0ploatare agricol -rearea unui concept de promo$are a poten ialului turi%tic al comunei i derularea unei campanii de in'ormare pri$ind J. ;mn%tire3 peteri3 %c>it3 cetate3 lac3 iz$oare termale3 mine de %are etc. in 'unc ie de %peci'icul 'iecrei comune= Amena9area de tra%ee turi%tice i po%tarea de indicatoare de orientare %pre obiecti$ele turi%tice ale comunei Organizarea *n parteneriat de cur%uri de cali'icare *n managementul pen%iunilor agroturi%tice Organizarea de %c>imburi de e0perien cu alte comune *n domeniul agroturi%mului

P"O'&%M% I+%! IFI$A % O$#PA"% )I ASIS %!*( SO$IA&( Ab%en a o'ertelor de munc la ni$el local. Bor de munc e0cedentar

SO&# II Acordarea de 'acilit i pentru *ntreprinztori. Stimularea ini iati$elor locale de creare de locuri de munc. Participarea la bur%ele ACOBM organizate la ni$elul 9ude ului. Organizarea de cur%uri de cali'icare *n domenii non agricole3 prin ACOBM i ini iati$ele O<2 1ez$oltarea de programe de cali'icare a per%oanelor *n raport de ne$oile anga9atorilor locali %au regionali. 1ez$oltarea *n parteneriat a unor programe de recunoatere a competentelor pentru ocupa ii tradiionale %i non tradi ionale Atragerea ini iati$elor de economie %ocial3 inclu%i$ prin acce%area 'ondurilor europene. Parteneriat cu organiza ii negu$ernamentale pri$ind organizarea de cur%uri de 'ormare la ni$el local. :e*n'iin area colii tradi ionale de arte i me%erii ;acolo unde e cazul=. Ser$icii de in'ormare3 orientare i con%iliere *n parteneriat cu O<2. Participarea la bur%ele ACOBM -lari'icarea %itua iilor legale ale per%oanelor deza$anta9ate. 7n'ormarea anga9atorilor de%pre bene'iciile programelor de economie %ocial. SO&# II -on%truc ia %au reno$area i dotarea unit ilor colare ;grupuri %anitare3 ap

Ab%en a cali'icrilor

80i%ten a unei rate %czute de anga9abilitate a per%oanelor din grupurile deza$anta9ate. .ip%a unit ilor de 'ormare pro'e%ional continu %au pla%area ace%tora la di%tan e mari .ip%a in'orma iilor de%pre pia a muncii :educerea numrului de bene'iciari ai %er$iciilor i pre%ta iilor %ociale ca urmare a %c>imbrilor legi%lati$e

P"O'&%M% I+%! IFI$A % %+#$A*I% 80i%ten a unor condi ii inadec$ate *n coli ;ab%en a grupurilor %anitare3 apei curente3

laboratoare3 calculatoare etc.=

curent3 dotarea laboratoarelor3 ac>izi ia de calculatoare3 acce% la 7nternet=

P"O'&%M% I+%! IFI$A % S(!( A % 1otarea inadec$at a cabinetului medical Starea cldirii di%pen%arului ;cabinetului medical= comunal Acce% inegal la %er$iciile de %ntate. Per%oane ne*n%cri%e la medicul de 'amilie.

SO&# II 1otarea cabinetului medical cu aparatura adec$at :eno$area cldirii di%pen%arului ;cabinetului medical= comunal -rearea %au optimizarea acti$it ii mediatorului %anitar. -lari'icarea %itua iei indi$iduale a *n%crierii la medicul de 'amilie3 *n %peciale a etnicilor romi. -ampanii de in'ormare i educa ie %anitar derulate de mediatorul %anitar i per%onalul medical. Ser$icii de in'ormare derulate *n parteneriat. -ampanii de $accinare i control medical periodic derulate de medicul de 'amilie A%igurarea de ctre -on%iliul .ocal a tran%portului per%onalului medical la domiciliul per%oanelor a'late *n impo%ibilitatea de depla%are. Spri9inirea *n parteneriat a programelor de a%i%tent per%onal i *ngri9ire la domiciliu. SO&# II -on%truc ia %au reno$area bazei %porti$e ;%al de %port3 teren de 'otbal= -umprarea de ec>ipament %porti$ -on%truirea unei noi ec>ipe de 'otbal Atragerea de in$e%titori pentru 'inan area ec>ipei de 'otbal Organizarea de e$enimente de genul

Ab%en a in'orma iilor pentru pre$enirea %i pro'ila0ia bolilor

Starea precar de %ntate A%i%ten medical di'icil pentru per%oanele $,r%tnice 3 per%oanele cu >andicap etc.

P"O'&%M% I+%! IFI$A % $#& #"(, I!FO"MA"%, SPO" , 80i%ten a unei baze %porti$e nereabilitate ;%al de %port3 teren de 'otbal= %au ine0i%ten a ace%teia Slaba per'orman a ec>ipei locale de 'otbal 7dentitate local %lab

Acce% redu% la in'orma ii pentru cet enii comunei P"O'&%M% I+%! IFI$A % M%+I#& -!$O!.#"( O" .ip%a unei gropi ecologice pentru colectarea deeurilor %au a unei %ta ii de tran%'er 7ne0i%ten a unui %i%tem de canalizare

FKilele comuneiH3 FKilele $inuluiH3 F Be%ti$alul 'an'arelorH etc. Acce%area programelor de *nregi%trare i promo$are a produ%elor locale. :ealizarea unei publica ii lunare a comunei

SO&# II 80tinderea %er$iciilor de colectare a de%eurilor mena9ere la ni$elul comunei. 1ez$oltarea unui program de canalizare la ni$elul comunei. -on%truc ia unei %ta ii de epurare a apelor uzate. 7ni ierea unui program de e$aluare permanent a calit ii apei. -rearea %au e0tinderea re elei de ap a comunei. 1erularea de ac iuni de ecologizare a %pa iilor publice i pri$ate de pe teritoriul comunei prin programe colecti$e de $oluntariat. Aplicarea de %anc iuni legale pri$ind *nclcarea legi%la iei de mediu. 1ecolmatri ale an urilor de %curgere. 80ecutarea de lucrri de tera%amente i amena9are a digurilor. Pla%area de parazpezi i plantarea de $egeta ie de protec ie la marginea drumurilor i a zonelor locuibile $ulnerabile. 80ecutarea de lucrri de tera%amente. 1erularea de ac iuni de in'ormare i educare pri$ind nece%itatea unui mediu curat *n coli i *n adunri publice. -rearea *n comun a unui %er$iciu de pompieri $oluntari

Ab%en a monitorizrii calit ii apei din pu urile i ',nt,nile utilizate de popula ie Aruncare gunoaielor pe terenuri $irane %au depozitarea necontrolata a deeurilor. Poluarea apelor curgtoare cu deeuri de pla%tic i %ub%tan e c>imice Benomene meteo e0treme ;poli toren iale3 inunda ii3 cderi ma%i$e de zpezi=

:i%cul de alunecri de teren 7n%u'icienta in'ormare a popula iei pri$ind a%pectele de mediu 80punere la incendii

P"O'&%M% I+%! IFI$A % /#0%"!A"%A &O$A&( 7n%u'icienta 'inan are a proiectelor locale

SO&# II 80i%ten a per%pecti$ei de programare 'inanciar pentru perioada 2/14)2/2/ %i tran%punerea lor *n documente rele$ante la ni$el na ional ;-<:3 P<13 P<1: etc.= 3 regional i 9ude ean ;planuri %trategice= A%igurarea parteneriatului cu O<2)uri pentru atingerea obiecti$elor %trategice. Atragerea de mari in$e%titori pe teritoriul comunei.

-apabilitate de'icitar *n ge%tionarea 'ondurilor europene

Participarea la Programe de in%truire pri$ind anga9aii admini%traiei publice locale. 80i%ten a unor programe na ionale i interna ionale pentru dez$oltarea capacit ii admini%tra iei publice locale i a %er$iciilor publice. -rearea unui birou de in'ormare i con%ultan pri$ind 'ondurile europene3 *n parteneriat..

<e$oia de cooperare micro)regional i regional <ea%igurarea re%ur%elor 'inanciare nece%are e0ercitrii autonomiei locale

80tinderea parteneriatului cu alte comune i *n microregiuni *n cadrul programului .8A18: 80tinderea parteneriatelor cu O<2 pentru %er$icii %pecializate %au integrate. A%igurarea ne$oilor de 'inan are prin proiecte europene. Organizarea trime%trial de *nt,lniri de in'ormare i dezbatere public. Atragerea cet enilor *n proce%ul de decizie de la ni$el local. 5ncura9area programelor de acce% la in'orma ii3 tran%paren3 con%ultare i

7n%u'icienta preocupare a problemelor cet enilor Mobilizare in%u'icienta a cetenilor pentru implicare *n problemele comunit ii

Slabul impact al unor programe cu 'inan are european derulate de O<2 *n domeniul 'ormrii3 ocuprii3 *mbunt irii %itua iei romilor etc.

<i$elul corup iei la ni$el local

implicare *n deciziile locale. 7n'ormarea3 con%ultarea i dezbaterea proiectelor %trategice. Acti$area grupurilor de ac iune local %au a comi%iilor locale mi0te ca 'orumuri de dezbatere public Aplicarea la ni$el local a pre$ederilor Strategiei na ionale pentru incluziunea %ocial a romilor. 1erularea de proiecte prin liniile de 'inan are derulate de Agenia <a ional pentru :omi i alte in%titu ii. 5ncura9area O<2 pentru o'erirea de %er$icii complementare i integrate la ni$elul comunit ii A%igurarea %u%tenabilit ii programelor e0i%tente. Aplicarea regulilor tran%paren ei i publicare pe %ite)ul comunei a tuturor anun urilor de licita ii publice i a modului de utilizare a bugetului. Organizarea de dezbateri publice la ni$el locale de%pre combaterea corup iei. :e%pectarea pre$ederilor legi%la iei anti) corup ie. 1e%cura9area corup iei la ni$el local prin crearea unei cutii de %e%izri i reclama ii i publicarea numerelor de tele'on anticorup ie.

.-i$iunea
. a.#+ 2020 c*$#.a Ma.a43'( a Ca4'. ,a 2 , .' #. $*2 + 2 2 ),*+3a( 2#(a1'+- c*.*$'c- &' 4*c'a+- %. 6#2 7#+ 8aca# 9 1a)a3 0 $*2 (.')a( a '.:(a43(#c3#(''9 c*$0 3'3','3a3 &' a3(ac3','3a3 c*.*$'c-9 4 (,'c'' 0#1+'c 2 ca+'3a3 9 ( 40 c3 :a7- 2 $ 2'# &' 3(a.40a( .7- %. /#, (.a( a +*ca+-9 %. 4c*0#+ c( &3 ('' 1#.-43-('' &' ca+'3-7'' ,' 7'' c 3-7 .'+*( +a .', +#+ 43a.2a(2#+#' $ 2'# ac3#a+ 2'. U.'#. a E#(*0 a.- .

!..biectivul strate#ic )i direciile strate#ice de de$voltare


D ),*+3a( a c*$#. ' Ma.a43'( a Ca4'. 43 43(#c3#(a3- 0 * 0 ('*a22 ; a.'9 c#0('.4- %. '.3 (,a+#+ 2 3'$0 2013 < 20209 2*('.2#-4 a43: + 4#0(a0#. ( a 0 43 0 ('*a2a 2 0(*/(a$a( 43a1'+'3- 2 c-3( C*$'4'a E#(*0 a.-.

!.1. .biectivul strate#ic/


C*.43- %. c( &3 ( a 1#.-43-('' &' ca+'3-7'' ,' 7'' c 3-7 .'+*( c*$#. ' Ma.a43'( a Ca4'. . %. , 2 ( a a3'./ ('' %. a.#+ 2020 a .', +#+#' 43a.2a(2#+#' $ 2'# ac3#a+ a+ c 3-7 .'+*( 2'. +*ca+'3-7'+ (#(a+ c# #. 0(*:'+ 4'$'+a( 2'. U.'#. a E#(*0 a.-.

!.2. +ireciile de de$voltare


P .3(# a3'./ ( a ac 43#' *1' c3', 43(a3 /'c a# :*43 43a1'+'3 $a6*( 2 2 ),*+3a( = D1 D ),*+3a( a &' $*2 (.')a( a '.:(a43(#c3#('' D2 C( a( a #.#' $ 2'# c*.*$'c +*ca+ c*$0 3'3', &' a3(ac3', D3 C( a( a 2 +*c#(' 2 $#.c- &' '.c+#)'#. a 4*c'a+&a4 2'( c7''

D" C( &3 ( a ca+'3-7'' 2#ca7' '9 acc 4#+#' +a 4-.-3a3 9 c#+3#(- 40*(3 &' '.:*($a( D> P(*3 c7'a $ 2'#+#' %.c*.6#(-3*( D? 8#.a /#, (.a( +a .', + +*ca+

%..biectivele specifice )i proiectele propuse


+1 +e$voltarea )i moderni$area infrastructurii
0robleme identificate +1 S3a( a 2(#$#('+*( c*$#.a+ @ ;? A$ . a4:a+3a'9 1>A$ c# . ,*' 2 ( 0a(a7' ) I. B'43 .7a 3(*3#a( +*( 0 2(#$#('+ c*$#.a+ c .3(a+ Acc 4 2 :'c'3a( +a a0- '. 4'43 $ c .3(a+')a3 Acc 4 2 :'c'3a( +a ( 7 a#a c# /a) S3a( a '$0(*0(' a c+-2'('+*( a:+a3 '. :*.2#+ +*ca3', 2 43a3 R'4c#+ 2 '.#.2a7'' 0 .3(# /*40*2-(''+ 2'. )*.a (a#+#' Ca4'. 8+*ca( a 2(#$#('+*( c*$#.a+ %. c*.2'7'' $ 3 * . :a,*(a1'+ @,'4c*+9 0+*' 3*( .7'a+ 3c.)

.biectivul specific +1 1si#urarea n anul 2(2( a accesului tuturor cetenilor comunei 2anastirea Casin la o infrastructur rural modern care s le permit atin#erea unui nivel ridicat al calitii vieii.

0roiecte propuse +1/

A4:a+3a( a9 0' 3(#'( a9 ( 0a(a( a9 %.3( 7'. ( a 0 .3(# C1 A$ C*.43(#c7'a a 20 A$ 2 3(*3#a( I.3(*2#c ( 9 B3'.2 ( a ( 7 + ' 2 a0- '. 4'43 $ c .3(a+')a3 '. 3*a3 4a3 + c*$#. ' I.3(*2#c ( 9 B3'.2 ( a ( 7 + ' 2 /a) '. 3*a3 4a3 + c*$#. ' EB3'.2 ( a '+#$'.a3#+#' 0#1+'c 0 .3(# 0 #.2 .# B'43a +#./'$ a 2(#$#('+*( c*$#.a+

D (#+a( a 2 +#c(-(' 2 ( .*,a( a '$*1'+ +*( a:+a3 '. :*.2#+ +*ca3', 2 43a3 D (#+a( a 2 +#c(-(' 2 3 (a4a$ .3 &' a$ .a6-(' a+ a+1''+*( c#(4#('+*( 2 a0a a (a#+#' Ca4'. 4' a:+#' .3'+*( 4a' C*.4*+'2a( a &' %.3( 7'. ( a ('/*+ +*( 0 .3(# 4c#(/ ( a a0 ' 0+#,'a+ 2 0 (a)a c*$#. ' R 0a(a( a 4a# c*.43(#c7'a 2 0*2 7 ca( 3(a, (4 a)- c#(4#('+ 2 a0Sa(a3 + 9 Pa(a#+ D#+c 4' GD'*'.a AcD')'7'a 2 0a(a)-0 )' &' a #.#' .#$-( 2 2 #3'+a6 2 2 4)-0 )'( D ),*+3a( a #.#' 0(*/(a$ 2 ,*+#.3a('a3 0 .3(# c*.4*+'2a( a +*c#'.7 +*( c# 0(*1+ $ 43(#c3#(a+

3e$ultate a)teptate +1 C( &3 ( a $*1'+'3-7'' 0*0#+a7' ' &' acc 4#+#' +a 4 (,'c'' 0 .3(# 3*7' c 3-7 .'' c*$#. ' C( &3 ( a a3(ac3','3-7'' c*.*$'c &' a3(a/ ( a 2 '., 43'3*(' C( &3 ( a acc 4#+#' +a a0- c#( .3- '. 3*a3 4a3 + c*$#. ' Rac*(2a( a +a ( 7 a#a 2 /a) '. 3*a3 4a3 + c*$#. ' Rac*(2a( a +a ( 7 a#a 2 ca.a+')a( '. 3*a3 4a3 + c*$#. '

C( &3 ( a ( 7 + ' 2 '+#$'.a3 0#1+'c #.2 .# B'43a

R .*,a( a 4a# c*.4*+'2a( a a /*40*2a(''+*( '$*1'+' +*( a:+a3 '. :*.2#+ +*ca3', 2 43a3 2 0 (a)a c*$#. ' C( a( a #.*( c*.2'7'' a2 c,a3 2 :#.c7'*.a( a ac3','3-7'' 2'. 0('$-(' 9 &c*a+3c. 0('. ( .*,a( a 4a# c*.43(#c7'a c+-2'('' 0('$-(' '9 &c*+'' 3c. R 2#c ( a ('4c#+#' 2 '.#.2a7''9 a+#. c-(' 2 3 ( . 3c. 0 .3(# /*40*2a(''+ ca( 4 a:+a '. )*. c# ('4c

4ndicatori de msurare +1 N#$-(#+ 2 A$ 2 43(-)' a4:a+3a3 N#$-(#+ 2 A$ 2 43(-)' 0' 3(#'3 N#$-(#+ 2 A$ 2 43(-)' ( 0a(a3 N#$-(#+ 2 A$ 2 3(*3#a( ( a+')a3 4a# ( :-c#3 N#$-(#+ +*c#'.7 +*( (ac*(2a3 +a '.43a+a7''+ 2 a+'$ .3a( c# a0N#$-(#+ +*c#'.7 +*( (ac*(2a3 +a '.43a+a7''+ 2 a+'$ .3a( c# /a) N#$-(#+ +*c#'.7 +*( (ac*(2a3 +a ( 7 a#a 2 ca.a+')a( N#$-( 2 c*.43(#c7'' ( .*,a3 N#$-( 2 3c. +*c#'.7 $a' 0#7'. a: c3a3 2 '.#.2a7''9 a+#. c-(' 2 3 ( .9 ,'4c*+

+2 Crearea unui mediu economic local competitiv )i atractiv


0robleme identificate +2 Ca(ac3 (#+ 0( 0*.2 ( .3 a/('c*+ L'04a +*c#('+*( 2 $#.cI.4#:'c' .3a 2 ),*+3a( a $'c'' '.2#43('' +*ca+ @a3 +' ( 0 .3(# 3('c*3a6 9 c*.: c7''99 0( +#c(a( a + $.#+#'9 0( +#c(a( a +a03 +#' 3c.)

I.4#:'c' .3a ,a+*(':'ca( a 3(a2'7''+*( +*ca+ %. c( &3 ( a a.'$a+ +*(@*,'. 9 0*(c'. 9 ca1a+'. 9 0-4-('9 a+1'.-('3 3c.)9 c#+3',a( a ,'7 ' 2 ,' 9 0*$'c#+3#(''9 $ &3 &#/-('3 P*4'1'+'3-7' ( 2#4 2 c*$ (c'a+')a( a 0(*2#4 +*( a/('c*+ &'E4a# a.'$a+ G(a2 4c-)#3 2 a4*c' ( a 0(*0(' 3a('+*( 2 3 ( .#(' a/('c*+ L'04a 2 '.:*($a7'' 2 40( $*2#+ 2 '.'7' ( &' / 43'*.a( a #. ' a:ac (' P(*2#c3','3a3 ( 2#4- a 0(*2#c7' ' a/('c*+ P(*$*,a( a '.4#:'c' .3- a 0*3 .7'a+#+#' 3#('43'c a+ c*$#. ' L'04a a1'+'3-7'+*( 2 a/(*3#('43'c $a.a/ $ .3 &' c (3':'ca( a ca+'3-7'' 4 (,'c''+*(

.biectivul specific +2 1si#urarea n anul 2(2( a unui mediu economic local competitiv )i atractiv pentru investitori, capabil s #enere$e locuri de munc )i bunstare la nivel local.

0roiecte propuse +2/ P(*' c3#+ INVESTEFTE N COMUNA MANASTIREA CASIN9 0('. ca( #($-( 3 a3(a/ ( a #.#' .#$-( 2 " '., 43'3*(' %. 4 c3*(#+ .*.-a/('c*+. 4

P(*' c3#+ AGACEREA SE NVAH. D (#+a( a %. 0a(3 . ('a3 a #.*( c#(4#(' 2 2 ),*+3a( a a:ac ('+*(9 $a.a/ $ .3 &' $a(A 3'./ a+ a:ac ('+*( $'c' 0 .3(# #. .#$-( 2 10 0 (4*a. . C( a( a %. 0a(3 . ('a3 a #.#' 1'(*# 2 '.:*($a( 4' c*.4#+3a( %. a.3( 0( .*('a3. P(*' c3#+ 8IROU DE INGORMARE FI CONSULTANH PENTRU AGACERI. I.:*($a( &' c*.4#+3a.7- 0(','.2 acc 4a( a 0(*/(a$ +*( 2 2 ),*+3a( a IMM. P(*' c3#+ PRODUS TRADIHIONAL AL COMUNEI MANASTIREA CASIN. C( a( a %. 0a(3 . ('a3 a #.*( c#(4#(' 2 $a(A 3'./ a+ a:ac ('+*( $'c' &' '.3(a( a %. ( 7 + + 2 2'43('1#7' ( /'*.a+- &' .a7'*.a+- a 0(*2#4 +*( 0 .3(# #. .#$-( 2 10 0 (4*a. P(*' c3#+ 8IROU DE INGORMARE FI CONSULTANH AGRICOL. I.:*($a( &' c*.4#+3a.7- 0(','.2 acc 4a( a 0(*/(a$ +*( 2 2 ),*+3a( (#(a+- &' a

:*.2#('+*( / 43'*.a3 2 M'.'43 (#+ A/('c#+3#(''. C( a( a #.#' 1'(*# 2 '.:*($a( &' c*.4#+3a.- a/('c*+-. P(*' c3#+ AGRICULTURA EN GROS. C( a( a #.#' c .3(# 2 c*$ (c'a+')a( . /(*4 a 0(*2#4 +*( a/('c*+ 2 0*)'3a( &'

P(*' c3#+ AGRICULTURA EN DETAIL. C( a( a 4a# B3'.2 ( a 3I(/#+#' 4a# 0' 7 ' 2 c*$ (c'a+')a( a 0(*2#4 +*( a/('c*+ &'E4a# a.'$a+ P(*' c3#+ GERMA PRIN ASOCIERE. .:''.7a( a 0('. a4*c' ( a.'$a+ 4a# $'B3 9 c# acc .3 0 2'$ .4'#. a c*+*/'c2 : ($ , / 3a+ 9

P(*' c3#+ AGRICULTURA PERGORMANT. C( a( a %. c*+a1*(a( c# ANCA a #.*( 4 4'#.' 2 '.:*($a( 0(','.2 .*'+ 3 D.*+*/'' 2 B0+*a3a( a/('c*+P(*' c3#+ COMUNA MANASTIREA CASIN DESTINATIE TURISTICA. C( a( a #.#' c*.c 03 2 0(*$*,a( a 0*3 .7'a+#+#' 3#('43'c a+ c*$#. ' &' 2 (#+a( a #. ' ca$0a.'' 2 '.:*($a( 0(','.29 *1' c3', + 3#('43'c 2'. )*.a P(*' c3#+ PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA LOCAL. C*.43(#'( a #.#' c .3(# 2 c*+ c3a( 9 4*(3a( &' 0( +#c(a( a :(#c3 +*( 2 0-2#( &' a 0+a.3 +*( $ 2'c'.a+ . C*.43(#'( a #.#' c .3(# 2 0( +#c(a( a +a03 +#'.

3e$ultate a)teptate +1 " '., 43'3*(' %. 4 c3*(#+ .*. a/('c*+ > : ($ .*# %.:''.7a3 0('. a4*c' ( ;0 +*c#(' 2 $#.c- .*# c( a3 R 2#c ( a (a3 ' &*$a6#+#' c# 09? J U. 1'(*# 2 '.:*($a( &' c*.4#+3a.7- a/('c*+U. 1'(*# 2 '.:*($a( &' /#, (.a$ .3a+ &' #(*0 . c*.4#+3a.70 .3(# acc 4a( a 2 :*.2#('

1?..c#(4#(' 2 ca+':'ca( 9 0 (: c7'*.a( 40 c'a+')a( 3.. 0(*' c3 0(*0#4 12.. 4 $'.a(''9 %.3I+.'('

20..,')'3 2 4cD'$1 2

B0 (' ..-/(*4 a 0(*2#4 +*( a/('c*+ E.*.-a/('c*+

U. 2 0*)'3 2 c*$ (c'a+')a( I., 43'7'' %. 3#('4$

O ca$0a.' 2 0(*$*,a( a 0*3 .7'a+#+#' 3#('43'c a+ c*$#. ' U. c .3(# 2 c*+ c3a( 9 4*(3a( 0+a.3 +*( $ 2'c'.a+ . U. c .3(# 2 0( +#c(a( a +a03 +#'. &' 0(*c 4a( a :(#c3 +*( 2 0-2#( &' a

4ndicatori de msurare +2 N#$-(#+ 2 K Da 2'40*.'1'+')a3 0 .3(# .*'' '., 43'3*(' N#$-(#+ 2 a:ac (' .*# %.:''.7a3 N#$-( 2 : ($ .*# %.:''.7a3 0('. a4*c' ( N#$-(#+ 2 +*c#(' 2 $#.c- .*# c( a3 Ra3a 2 c( &3 ( a %.ca4-('+*( +a 1#/ 3#+ +*ca+ Ra3a &*$a6#+#' N#$-(#+ 2 0 (4*a. ca+':'ca3 4a# c (3':'ca3 N#$-(#+ 2 0 (4*a. 1 . :'c'a( a ac3','3-7'' 2 '.:*($a( &' c*.4#+3a.7N#$-( 2 0(*' c3 2 0#4 N#$-( 2 4 $'.a(''9 %.3I+.'(' N#$-( 2 c .3( 2 c*+ c3a( 9 0( +#c(a( N#$-( 2 ,')'3 2 4cD'$1 2 B0 (' .73c.

+3 Crearea de locuri de munc, asistena social )i inclu$iunea persoanelor vulnerabile


0robleme identificate +3 A14 .7a *: (3 +*( 2 $#.c- +a .', + +*ca+. G*(7- 2 $#.c- Bc 2 .3a(A14 .7a ca+':'c-('+*( D :'c'3#+ 2#ca7'*.a+ $a6*( 0 .3(# ca+':'ca( 9 %. 40 c'a+ %. (I.2#+ (*$'+*(. EB'43 .7a #. ' (a3 2 )a,a.3a6a3 . L'04a #.'3-7'+*( 2 2'43a.7 $a(' 4c-)#3 :*($a( 2 a./a6a1'+'3a3 a 0 (4*a. +*( 2'. /(#0#('+

0(*: 4'*.a+- c*.3'.#- 4a# 0+a4a( a ac 43*(a +a

L'04a '.:*($a7''+*( 2 40( 0'a7a $#.c'' R 2#c ( a .#$-(#+#' 2 1 . :'c'a(' a' 4 (,'c''+*( &' 0( 43a7''+*( 4*c'a+ #($a( a 4cD'$1-('+*( + /'4+a3', ca

.biectivul specific .+3 3educerea ratei )oma5ului cu (, 6 pn n anul 2(2( )i asi#urarea asistenei sociale a persoanelor aparinnd #rupurilor vulnerabile

0roiecte propuse +3/ P(*' c3#+ LOCURI DE MUNC PENTRU COMUNA MANASTIREA CASIN. Ac*(2a( a 2 :ac'+'3-7' :'4ca+ &' 3 ( .#(' 0 .3(# %.3( 0('.)-3*('. P(*' c3#+ ANTREPRENORIAT IN COMUNA MANASTIREA CASIN S3'$#+a( a '.'7'a3', +*( +*ca+ 2 c( a( 2 +*c#(' 2 $#.c- 0('. :ac'+'3-7'9 1#(4 9 c#(4#(' 2 a.3( 0( .*('a3 0 .3(# c 3-7 .'.

P(*' c3#+ EFTI CALIGICAT9 EFTI ANGALAT. Pa(3'c'0a( a +a 1#(4 + ALOGM *(/a.')a3 +a .', +#+ 6#2 7#+#'. O(/a.')a( a 2 c#(4#(' 2 ca+':'ca( %. 2*$ .'' .*. a/('c*+ 9 0('. ALOGM &' '.'7'a3', + ONG. P(*' c3#+ CALIGICARE LA LOCUL DE MUNC. D ),*+3a( a 2 0(*/(a$ 2 ca+':'ca( a 0 (4*a. +*( %. (a0*(3 2 . ,*'+ a./a6a3*('+*( +*ca+' 4a# ( /'*.a+'. D ),*+3a( a %. 0a(3 . ('a3 a #.*( 0(*/(a$ 2 ( c#.*a3 ( a c*$0 3 .3 +*(. P(*' c3#+ AGRICUTUR PERGORMANT. D ),*+3a( a 2 0(*/(a$ 2 ca+':'ca( a 0 (4*a. +*( %. $a.a/ $ .3#+ &' $a(A 3'./#+ : ($ +*( $'c'9 3 D.*+*/''+*( a/('c*+ 3c.. P(*' c3#+ MESERII TRADIHIONALE. D ),*+3a( a %. 0a(3 . ('a3 a #.*( 0(*/(a$ 2 ( c#.*a3 ( a c*$0 3 .3 +*( 0 .3(# *c#0a7'' 3(a2''*.a+ 4' .*. 3(a2'7'*.a+ . R %.:''.7a( a &c*+'' 3(a2'7'*.a+ 2 a(3 &' $ 4 ('' @ac*+* #.2 ca)#+). P(*' c3#+ ECONOMIA SOCIAL. A3(a/ ( a '.'7'a3', +*( 2 c*.*$' 4*c'a+-9 '.c+#4', 0('. acc 4a( a :*.2#('+*( #(*0 . &' c( a( a 2 +*c#(' 2 $#.c0 .3(# 0 (4*a. + 2 )a,a.3a6a3 . I.:*($a( a a./a6a3*('+*( 2 40( 1 . :'c''+ 0(*/(a$ +*( 2 c*.*$' 4*c'a+-. P(*' c3#+ PARTENERIAT PENTRU OCUPARE. Pa(3 . ('a3 c# *(/a.')a7'' . /#, (.a$ .3a+ 0(','.2 *(/a.')a( a 2 c#(4#(' 2 :*($a( +a .', + +*ca+ &' $ 2' ( a %. , 2 ( a a./a6-(''. S (,'c'' 2 '.:*($a( 9 *(' .3a( &' c*.4'+' ( %. 0a(3 . ('a3 c# ONG P(*' c3#+ SOLIDARITATEA. C+a(':'ca( a 4'3#a7''+*( + /a+ 2 )a,a.3a6a3 . .c#(a6a( a ac7'#.'+*( 2 ,*+#.3a('a3. a+ 0 (4*a. +*(

P(*' c3#+ CENTRUL DE ZI PENTRU COPII. P(*/(a$ 2 4*c'a+')a( &' 4#0*(3 2#ca7'*.a+ 0 .3(# c*0''9 %. , 2 ( a ( 2#c ('' a14 .3 '4$#+#' &' a1a.2*.#+#' &c*+a( %. (I.2#+ /(#0#('+*( 2 )a,a.3a6a3

3e$ultate a)teptate +3 ?0 +*c#(' 2 $#.c- c( a3 +a .', + +*ca+ " '., 43'3*(' a3(a&' %. c*$#.a > a:ac (' .*' +a.4a3 %. c*$#.100 0 (4*a. 0+a4a3 0 0'a7a $#.c'' 0('. '.3 ($ 2'#+ ALOGM

100 0a(3'c'0a.7' +a c#(4#(' 2 ca+':'ca( >0 0 (4*a. c (3':'ca3 +a +*c#+ 2 $#.c10 0 (4*a. c (3':'ca3 %. $ 4 ('' 3(a2'7'*.a+ . 1? c#(4#(' 2 :*($a( 0(*: 4'*.a+4ndicatori de msurare +3

N#$-( 2 +*c#(' 2 $#.c- c( a3 +a .', + +*ca+ N#$-( 2 '., 43'3*(' a3(a&' %. c*$#.a N#$-( 2 a:ac (' .*' +a.4a3 %. c*$#.N#$-( 2 0 (4*a. 0+a4a3 0 0'a7a $#.c'' 0('. '.3 ($ 2'#+ ALOGM N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a c#(4#(' 2 ca+':'ca( N#$-( 2 0 (4*a. c (3':'ca3 +a +*c#+ 2 $#.cN#$-( 2 0 (4*a. c (3':'ca3 %. $ 4 ('' 3(a2'7'*.a+ . N#$-( 2 c#(4#(' 2 :*($a( 0(*: 4'*.a+N#$-( 2 '.'7'a3', 2 c*.*$' 4*c'a+-

N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' c .3(#+ 2 )' 0 .3(# c*0''

+7 Cre)terea calitii serviciilor locale privind educaia, sntatea, cultura, informarea )i sportul
0robleme identificate +7 8+9C1:41 EB'43 .7a #.*( c*.2'7'' '.a2 c,a3 %. &c*+'9 /(-2'.'7 @a14 .7a /(#0#('+*( 4a.'3a( 9 a0 ' c#( .3 9 +a1*(a3*a( 9 ca+c#+a3*a( 3c.) G(a2 4c-)#3 2 0(*$*,a1'+'3a3 +a 3 43 + .a7'*.a+ EB'43 .7a #. ' 0*.2 (' 4 $.':'ca3', 2 0 (4*a. a.a+:a1 3

*;<;=1=81 D*3a( a '.a2 c,a3- a ca1'. 3#+#' $ 2'ca+ S3a( a c+-2'('' 2'40 .4a(#+#' @ca1'. 3#+#' $ 2'ca+) c*$#.a+ A14 .7a '.:*($a7''+*( 0 .3(# 0( , .'( a 4' 0(*:'+aB'a 1*+'+*( S3a( a 0( ca(- 2 4-.-3a3 A4'43 .7- $ 2'ca+- 2':'c'+- 0 .3(# 0 (4*a. + Da.2'ca0 3c. Acc 4 2':'c'+ +a 4 (,'c'' 2 #(/ .7,I(43.'c 9 0 (4*a. + c#

C9L=931, 4<>.32138 ?4 *0.3= EB'43 .7a #. ' 1a) 40*(3', 4a# '. B'43 .7a ac 43 'a . ( a1'+'3a3 @4a+- 2 40*(39 3 ( . 2 :*31a+)

S+a1a 0 (:*($a.7- a cD'0 ' +*ca+ 2 :*31a+ I2 .3'3a3 +*ca+- 4+a1Acc 4 ( 2#4 +a '.:*($a7'' 0 .3(# c 3-7 .'' c*$#. '

.biectivul specific +7 1si#urarea n anul 2(2( a accesului nediscriminatoriu )i de calitate a tuturor cetenilor comunei la servicii educaionale, de sntate, culturale, de informare )i sportive, comparabile cu cele e@istente n localiti similare din 9niunea 8uropean.

0roiecte propuse +7 8+9C1:48 P(*' c3#+ FCOAL EUROPEAN. C*.43(#c7'a 4a# ( .*,a( a &' 2*3a( a #.'3-7'+*( &c*+a( @/(#0#(' 4a.'3a( 9 a0- c#( .3-9 2*3a( a +a1*(a3*a( +*(9 acD')'7'a 2 ca+c#+a3*a( 9 acc 4 +a I.3 (. 3) P(*' c3#+ FCOAL DUP FCOAL. S0('6'.'( a 0(*/(a$ +*( 2 0( /-3'( M Fc*a+- 2#0- &c*a+-N %. 0a(3 . ('a3 c# ONG %. , 2 ( a c( &3 ('' /(a2#+#' 2 0( /-3'( a + ,'+*(. P(*' c3#+ 8I8LIOTECA EUROPEAN. AcD')'7'a 4a# +#a( a 0('. 2*.a7' a #.#' .#$-( 2 1000 ,*+#$ . D ),*+3a( a #.#' 0(*/(a$ 2 3'0 - 1'1+'*3 ca. P(*' c3#+ DASCLI PENTRU FCOAL. C( a( a #.#' 0(*/(a$ 2 a3(ac3','3-7'' 0*43#('+*( 2'2ac3'c 2'. c*$#.- 0('. *: ('( a a,a.3a6*a4 2 43a1'+'( %. $ 2'#+ (#(a+ @3 ( .9 +*c#'.7 2 4 ..c#(a6a( a %.3*a(c ('' %. c*$#.- a a14*+, .7'+*( 2 43#2'' 4#0 c( &3 ( a 2 c*.2'7'' (,'c'# 3c.) ('*a(

P(*' c3#+ MEDIATORUL FCOLAR. C( a( a 0*43#+#' 2 $ 2'a3*( &c*+a( 4a# *03'$')a( a ac3','3-7'' ac 43#'a %. , 2 ( a c( &3 ('' acc 4#+#' +a 2#ca7' a c*$#.'3-7'+*( 2 )a,a.3a6a3 . P(*' c3#+ A DOUA FANS. S0('6'.'( a 0(*/(a$ +*( 2 0( /-3'( M A 2*#a &a.4-N %. 0a(3 . ('a3 c# &c*a+a &' c# *(/a.')a7'' . /#, (.a$ .3a+ 9 %. , 2 ( a ( 2#c ('' .#$-(#+#' 2 0 (4*a. a.a+:a1 3 .

*;<;=1=8 P(*' c3#+ SNTATE DE CALITATE. D*3a( a ca1'. 3#+#' $ 2'ca+ c# a0a(a3#(a a2 c,a3-. R .*,a( a c+-2'('' 2'40 .4a(#+#' @ca1'. 3#+#' $ 2'ca+) c*$#.a+

P(*' c3#+ MEDIATORUL SANITAR. C( a( a 4a# *03'$')a( a ac3','3-7'' $ 2'a3*(#+#' 4a.'3a(. P(*' c3#+ SNTATE PRIN INGORMAHIE. Ca$0a.'' 2 '.:*($a( &' 2#ca7' 4a.'3a(- 2 (#+a3 2 $ 2'a3*(#+ 4a.'3a( &' 0 (4*.a+#+ $ 2'ca+. S (,'c'' 2 '.:*($a( 2 (#+a3 %. 0a(3 . ('a3. P(*' c3#+ VACCINEAZ-TEO Ca$0a.'' 2 0 ('*2'c 2 (#+a3 2 $ 2'c#+ 2 :a$'+' . ,acc'.a( &' c*.3(*+ $ 2'ca+

P(*' c3#+ ASISTENH LA DOMICILIU. A4'/#(a( a 2 c-3( C*.4'+'#+ L*ca+ a 3(a.40*(3#+#' 0 (4*.a+#+#' $ 2'ca+ +a 2*$'c'+'#+ 0 (4*a. +*( a:+a3 %. '$0*4'1'+'3a3 a 2 2 0+a4a( . S0('6'.'( a %. 0a(3 . ('a3 a 0(*/(a$ +*( 2 a4'43 .3 0 (4*.a+ &' %./('6'( +a 2*$'c'+'#. P(*' c3#+ CA8INET STOMATOLOGIC. C( a( a %. 0a(3 . ('a3 c# a+3 c*$#. a #.#' ca1'. 3 $*1'+ 2 43*$a3*+*/' +a .', + 2 $'c(*( /'#. .

C9L=931, 4<>.32138 ?4 *0.3= P(*' c3#+ 8AZA SPORTIV MANASTIREA CASIN 1a) ' 40*(3', ( .*,a( a 4' B3'.2 ( a

P(*' c3#+ ECPIPA DE GOT8AL MANASTIREA CASIN C#$0-(a( a 2 cD'0a$ .3 40*(3',. C*.43(#'( a 4a# c*.4*+'2a( a cD'0 ' 2 :*31a+. A3(a/ ( a 2 '., 43'3*(' 0 .3(# :'.a.7a( a cD'0 ' 2 :*31a+ P(*' c3#+ ZILELE COMUNEI O(/a.')a( a 2 c*$#. 'N. , .'$ .3 2 / .#+ MZ'+ + &'

P(*' c3#+ MARCA INREGISTRAT. Acc 4a( a 0(*/(a$ +*( 2 %.( /'43(a( 0(*$*,a( a 0(*2#4 +*( +*ca+ 9 2 / .#+ = G 3 a4ca R /a+a 2 S + #4

P(*' c3#+ TOLERANHA SE INVAH. R a+')a( a 2 0(*' c3 c*$#. '.3 (c#+3#(a+ 9 ca$0a.'' a.3'-2'4c('$'.a( '. c*a+a 4' +a %.3I+.'(' 0#1+'c .

3e$ultate a)teptate +7 8+9C1:48 A4'/#(a( a 2 c*.2'7'' $*2 (. 2 43#2'#9 %. ac*(2 c# 43a.2a(2 + #(*0 . C( &3 ( a /(a2#+#' 2 0(*$*,a1'+'3a3

D*3a( a 1'1+'*3 c'' c# #. .#$-( 2 1000 ,*+#$ C( a( a 0*43#+#' 2 $ 2'a3*( &c*+a( R 2#c ( a a14 .3 '4$#+#' &' a1a.2*.#+#' &c*+a( R 2#c ( a a.a+:a1 3'4$#+#'

*;<;=1=8 C( &3 ( a acc 4#+#' 3#3#(*( $ $1('+*( c*$#.'3-7'' +a 4 (,'c'' 2 4-.-3a3 $1#.-3-7'( a 43-('' 2 4-.-3a3 a 0*0#+a7' ' C( &3 ( a /(a2#+#' 2 '.:*($a( 2 40( 4 (,'c''+ 2 4-.-3a3 &' 2 40( 0( , .'( a 2', (4 +*( a: c7'#.' C( a( a 0*43#+#' 2 $ 2'a3*( 4a.'3a( R 2#c ( a ('4c#+#' 2 %$1*+.-,'( 0('. ,acc'.a( C( &3 ( a acc 4#+#' +a 4 (,'c'' 2 #(/ .7R 2#c ( a a: c7'#.'+*( 2 3'0 43*$a3*+*/'c %. (I.2#+ 0*0#+a7' ' c*$#. '

C9L=931, 4<>.32138 ?4 *0.3= C*.4*+'2a( a '2 .3'3-7'' +*ca+ 0('. , .'$ .3 +*ca+ 9 ,')'1'+'3a3 I.3 (. 39 %. c*$0 3'7''+ 40*(3', &' 0('. 0(*2#4 + %.( /'43(a3 C( &3 ( a /(a2#+#' 2 +*ca+ '.:*($a( a c 3-7 .'+*( c# 0(','( 0

+a 0(*1+ $ +

C( &3 ( a /(a2#+#' 2 3*+ (a.7- &' c**0 (a(

4ndicatori de msurare +7 8+9C1:48 N#$-( 2 4-+' 2 c+a4- ( .*,a3 N#$-( 2 +a1*(a3*a( #3'+a3 N#$-( 2 ca+c#+a3*a( acD')'7'*.a3

N#$-( 2 /(#0#(' 4a.'3a( ( .*,a3 N#$-( 2 + ,' ca( a# acc 4 +a I.3 (. 3

N#$-( 2 ,*+#$ acD')'7'*.a3 N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a 0(*/(a$#+ FCOAL DUP FCOAL N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a 0(*/(a$ + A DOUA FANS N#$-( 2 2a4c-+' ca( 'a# 2 c')'a 2 a (-$I. E4 %.3*a(c %. c*$#.N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' ac3','3-7'' $ 2'a3*(#+#' &c*+a(

*;<;=1=8 N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' ac7'#.'+*( 2 '.:*($a( &' 0( , .7' N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' 4 (,'c''+*( $ 2'a3*(#+#' 4a.'3a( N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' 4 (,'c''+*( 2 a4'43 .7- $ 2'ca+- 43*$a3*+*/'c-

C9L=931, 4<>.32138 ?4 *0.3= N#$-( 2 c*$0 3'7'' 40*(3', ( )#+3a3 + *17'.#3 N#$-( 2 N#$-( 2 +a ca( 0a(3'c'0cD'0a +*ca+- 2 :*31a+ &'

B $0+a( 2'43('1#'3 2'. 0#1+'ca7'a +#.a(, .'$ .3 +*ca+ *(/a.')a3

N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a , .'$ .3 + *(/a.')a3

0rotecia mediului ncon5urtor

0robleme identificate + L'04a #. ' /(*0' c*+*/'c 0 .3(# c*+ c3a( a 2 & #('+*( 4a# a #. ' 43a7'' 2 3(a.4: ( I. B'43 .7a #.#' 4'43 $ 2 ca.a+')a( A14 .7a $*.'3*(')-('' ca+'3-7'' a0 ' 2'. 0#7#('+ &' :I.3I.'+ #3'+')a3 2 0*0#+a7' A(#.ca( a /#.*a' +*( 0 3 ( .#(' ,'(a. 4a# 2 0*)'3a( a . c*.3(*+a3a a 2 #('+*(. P*+#a( a a0 +*( c#(/-3*a( c# 2 & #(' 2 0+a43'c &' 4#143a.7 cD'$'c EB0+*a3a( a . 2#(a1'+- a 3 ( .#('+*( a/('c*+ G .*$ . $ 3 * B3( $ @0+*' 3*( .7'a+ 9 '.#.2a7''9 c-2 (' $a4', 2 )-0 )') R'4c#+ 2 a+#. c-(' 2 3 ( . I.4#:'c' .3a '.:*($a( a 0*0#+a7' ' 0(','.2 a40 c3 + 2 $ 2'#

.biectivul specific + Cre)terea capacitii de #estionare a problemelor de mediu din perspectiva unei de$voltri economice durabile

0roiecte propuse + P(*' c3#+ GROAPA ECOLOGIC. C( a( a #. ' /(*0' c*+*/'c +a .', +#+ c*$#. '. C( a( a 4a# B3'.2 ( a 4 (,'c''+*( 2 c*+ c3a( a /#.*a' +*( $ .a6 ( +a .', +#+ c*$#. '. P(*' c3#+ APE NEPOLUATE. D ),*+3a( a #.#' 0(*/(a$ 2 ca.a+')a( +a .', +#+ c*$#. '. C*.43(#c7'a #. ' 43a7'' 2 0#(a( a a0 +*( #)a3 .

P(*' c3#+ AP DE CALITATE. I.'7' ( a #.#' 0(*/(a$ 2 ,a+#a( 0 ($a. .3- a ca+'3-7'' a0 '. C( a( a 4a# B3'.2 ( a ( 7 + ' 2 a0- a c*$#. '. P(*' c3#+ COMUNA VERDE. D (#+a( a 2 ac7'#.' 2 c*+*/')a( a 40a7''+*( 0#1+'c &' 0(',a3 2 0 3 ('3*('#+ c*$#. ' 0('. 0(*/(a$ c*+ c3', 2 ,*+#.3a('a3. A0+'ca( a 2 4a.c7'#.' + /a+ 0(','.2 %.c-+ca( a + /'4+a7' ' 2 $ 2'#. P(*' c3#+ MANAGEMENT DURA8IL AL TERENULUI ARA8IL. I.:*($a( a &' 40('6'.'( a 0(*2#c-3*('+*( a/('c*+' 0 .3(# #3'+')a( a $ 3*2 +*( . 0*+#a.3 9 2 c*$1a3 ( a (*)'#.'' 4*+#+#' &' 2 ( :ac ( a 0-&#.'+*(9 3 ( .#('+*( a/('c*+ &' 4','c . P(*' c3#+ STOP INUNDAHIEI. D c*+$a3-(' a+ &a.7#('+*( 2 4c#(/ ( . EB c#3a( a 2 +#c(-(' 2 3 (a4a$ .3 &' a$ .a6a( a 2'/#('+*(. P(*' c3#+ STOP ALUNECRILOR DE TEREN. EB c#3a( a 2 +#c(-(' 2 3 (a4a$ .3 . R a+')a( a 0(*/(a$#+#' 2 ( %$0-2#('( P(*' c3#+ NATUR PENTRU OAMENI. D (#+a( a 2 ac7'#.' 2 '.:*($a( &' 2#ca( 0(','.2 . c 4'3a3 a #.#' $ 2'# c#(a3 %. &c*+' &' %. a2#.-(' 0#1+'c .

3e$ultate a)teptate + Ec*+*/')a( a 3 ('3*('#+#' c*$#. ' &' ( 2#c ( a /(a2#+#' 2 0*+#a( %. a0-9 a ( &' 4*+ R 2#c ( a ('4c#+#' 2 %$1*+.-,'( a a.'$a+ +*( &' *a$ .'+*( R 43a1'+'( a #.#' cD'+'1(# *$-.a3#(- 0('. c*.4*+'2a( a c#+3#('' c*+*/'c R 2#c ( a ('4c#+#' 2 B0#. ( +a ca+a$'3-7' .a3#(a+

4ndicatori de msurare + EB'43 .7a #. ' /(*0' c*+*/'c N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' 4 (,'c''+*( 2 c*+ c3a( a /#.*a' +*( $ .a6 ( N#$-( 2 +*ca7'' c*+*/')a3 N#$-( 2 /*40*2-('' 1 . :'c'a( a' 4'43 $#+#' 2 ca.a+')a( N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' ( 7 + ' 2 a0- c#( .3S#0(a:aa %. ? Da 2 3 (a4a$ .3 : c3#a3

L#./'$ a %. 30 A$ 2 &a.7#(' 2 c*+$a3a3 L#./'$ a %. > A$ 2 2'/#(' ( a+')a3 4a# c*.4*+'2a3 N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a ac7'#.'+ 2 '.:*($a( N#$-( 2 ,*+#.3a(' 2'. 4 (,'c'#+ PCI EB'43 .7a #. ' a#3*40 c'a+ PCI.

+! Auna #uvernare la nivel local


0robleme identificate +! I.4#:'c' .3a :'.a.7a( a 0(*' c3 +*( +*ca+ Ca0a1'+'3a3 2 :'c'3a(- %. / 43'*.a( a :*.2#('+*( #(*0 . N ,*'a 2 c**0 (a( $'c(*-( /'*.a+- &' ( /'*.a+N a4'/#(a( a ( 4#(4 +*( :'.a.c'a( . c 4a( B (c'3-('' a#3*.*$' ' +*ca+

I.4#:'c' .3a 0( *c#0a( a 0(*1+ $ +*( c 3-7 .'+*( M*1'+')a( '.4#:'c' .3a a c 3- .'+*( 0 .3(# '$0+'ca( %. 0(*1+ $ + c*$#.'3-7'' S+a1#+ '$0ac3 a+ #.*( 0(*/(a$ c# :'.a.7a( #(*0 a.- 2 (#+a3 2 ONG %. 2*$ .'#+ :*($-(''9 *c#0-(''9 %$1#.-3-7'('' 4'3#a7' ' (*$'+*( 3c. 8'(*c(a7'a &' c*(#07'a.

.biectivul specific +! 1si#urarea unei #uvernri locale transparente, inclu$ive )i participative

0roiecte propuse +! P(*' c3#+ GONDURI EUROPENE PENTRU COMUNA MANASTIREA CASIN G#.2a$ .3a( a :'.a.7-('' 0(*' c3 +*( 2'. ca2(#+ 43(a3 /' ' 0 1a)a ,''3*a( +*( 2*c#$ .3 #(*0 . 9 .a7'*.a+ &' 6#2 7 . 2 0(*/(a$a( :'.a.c'a( 0 .3(# 0 ('*a2a 201"-2020. P(*' c3#+ CAPACITATEA ADMINISTRATIV A COMUNEI MANASTIREA CASIN Pa(3'c'0a( a +a P(*/(a$ 2 '.43(#'( 0(','.2 a./a6a'' a2$'.'43(a' ' 0#1+'c +*ca+ 9 %. 40 c'a+ 0 a40 c3 ca( 7'. 2 acc 4a( a &' $a.a/ $ .3#+ 0(*' c3 +*( #(*0 . . C( a( a #. ' #.'3-7' 2 0(*' c3 +a .', +#+ 0('$-(' '9 %. 0a(3 . ('a3 c# '., 43'3*(' &' ONG-#('9 %. , 2 ( a

ac*0 ('('' a ;>J 2'. . c 4a(#+ 0 .3(# :'.a.7a( a 0(*' c3 +*(. Pa(3'c'0a( +a #. + 0(*/(a$ .a7'*.a+ &' '.3 (.a7'*.a+ 0 .3(# 2 ),*+3a( a ca0ac'3-7'' a2$'.'43(a7' ' 0#1+'c +*ca+ &' a 4 (,'c''+*( 0#1+'c . P(*' c3#+ MAI SIMPLU PENTRU CETHEAN. S'$0+':'ca( a 0(*c 2#('+*( +a .', +#+ 0('$-(' ' 2'. 0 (40 c3',a 1'(*c(a7' ' ac3#a+ a 4 (,'c''+*( *: ('3 c 3-7 .'+*(. P(*' c3#+ INGORMARE PENTRU TINE. C( a( a #.#' 1'(*# 2 '.:*($a( &' c*.4#+3a.7- 0(','.2 :*.2#('+ #(*0 . 9 %. 0a(3 . ('a3 c# ONG. P(*' c3#+ PARTENERIAT CU ALTE COMUNE. EB3'.2 ( a 0a(3 . ('a3#+#' c# a+3 c*$#. &' %. $'c(*( /'#.' %. ca2(#+ 0(*/(a$#+#' LEADER &' a a+3*( :*($#+ . P(*' c3#+ PARTNERIAT PENTRU CETEHAN. EB3'.2 ( a 0a(3 . ('a3 +*( c# ONG 0 .3(# 4 (,'c'' 40 c'a+')a3 4a# '.3 /(a3 a4'/#(a3 c 3-7 .'+*(. P(*' c3#+ GUVERNAREA TRANSPARENT. O(/a.')a( a 3('$ 43('a+- 2 %.3I+.'(' 2 '.:*($a( &' 2 )1a3 ( 0#1+'c-. A3(a/ ( a c 3-7 .'+*( %. 0(*c 4#+ 2 2 c')' 2 +a .', + +*ca+. .c#(a6a( a 0(*/(a$ +*( 2 acc 4 +a '.:*($a7''9 3(a.40a( .-9 c*.4#+3a( &' '$0+'ca( %. 2 c')''+ +*ca+ . I.:*($a( a9 c*.4#+3a( a &' 2 )1a3 ( a 0(*' c3 +*( 43(a3 /'c . P(*' c3#+ IMPLIC-TEO Ac3',a( a /(#0#('+*( 2 ac7'#. +*ca+- 4a# a c*$'4''+*( +*ca+ $'B3 ca :*(#$#(' 2 2 )1a3 ( 0#1+'c-. P(*' c3#+ GR CORUPHIE. A0+'ca( a ( /#+'+*( 3(a.40a( .7 ' &' 0#1+'ca( 0 4'3 -#+ c*$#. ' a 3#3#(*( a.#.7#('+*( 2 +'c'3a7'' 0#1+'c &' a $*2#+#' 2 #3'+')a( a 1#/ 3#+#'. O(/a.')a( a 2 2 )1a3 (' 0#1+'c +a .', + +*ca+ 2 40( c*$1a3 ( a c*(#07' '. R 40 c3a( a 0( , 2 ('+*( + /'4+a7' ' a.3'c*(#07' . D 4c#(a6a( a c*(#07' ' +a .', + +*ca+ 0('. c( a( a #. ' c#3'' 2 4 4')-(' &' ( c+a$a7'' &' 0#1+'ca( a .#$ ( +*( 2 3 + :*. a.3'c*(#07' .

3e$ultate a)teptate +! C( &3 ( a /(a2#+#' 2 acc 4a( a :*.2#('+*( #(*0 . A4'/#(a( a c*$0+ $ .3a('3-7'' :'.a.7-('' 0(*' c3 +*( C( &3 ( a /(a2#+#' 2 '.:*($a( 9 c*.4#+a( &' 0a(3'c'0a( c','c- a c 3-7 .'+*( c*$#. ' C( &3 ( a 3(a.40a( .7 ' %. #3'+')a( a ( 4#(4 +*( +*ca+ +a .', + +*ca+

R 2#c ( a c*(#07' ' &' c( &3 ( a %.c( 2 ('' c 3-7 a.#+#' %. a#3*('3-7'+ +*ca+

4ndicatori de msurare +! N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a c#(4#(' 2 '.43(#'( 0 3 $a :*.2#('+*( #(*0 . &' a c( &3 ('' ca0ac'3-7'' a2$'.'43(a3', +a .', + +*ca+ N#$-( 2 0(*' c3 N#$-( 2 0(*' c3 N#$-( 2 0(*' c3 #(*0 . a3(a4 2 a#3*('3-7' +*ca+ #(*0 . 2 (#+a3 2 :'($ 9 c*$0a.'' +a .', + +*ca+ #(*0 . 2 (#+a3 2 ONG +a .', + +*ca+

N#$-( 2 1 . :'c'a(' a' 0(*' c3 +*( #(*0 . N#$-( 2 0a(3 . (' a' a2$'.'43(a7' ' +*ca+ G(a2#+ 2 4a3'4:ac7' a c 3-7 .'+*( :a7- 2 ca+'3a3 a 4 (,'c''+*( 0#1+'c N#$-( 2 %.3I+.'(' &' 2 )1a3 (' 0#1+'c N#$-( 2 0a(3'c'0a.7' +a %.3I+.'('+ &' 2 )1a3 ('+ 0#1+'c N#$-( 2 4 4')-(' a.3'c*(#07'