Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnica a Moldovei Facultatea Cadastru Geodezie si Construcii Catedra Constructii Arhirectonice

Proiect de an
la arhitectura cladirilor

MEMORIU EXPLICATIV Hale industriale de tip parter

Elaborat $eri%icat

st. gr. CIC- !" #rihodco A. Ar&asu '.

Chisinau (

Varianta 42
#ara&etri Mari&ea* & i A -. / -. C (" 1A,1/ .." 1C -3.( 43 4( ". Introducere
Activitatea de constructii este creatoare cu i&5licatii deosebite din 5unct de vedere social* econo&ic* cultural6 &arcind si cultura co&unitatii. 7u5a cu& vede& se 5oate s5une ca intreaga activitate u&ana este strins legata de constructii. 8rice ti5 de activitate u&ana se dezvolta si se des%asoara in incinta unei constructii.A5roa5e orice cetatean se a%la intr-o constructie &ai &ult de . 2 din ti&5. 7e aceea dezvoltarea econo&ica a oricarei societati nu 5oate %i conce5uta in a%ara activitatii de constructii. Un &o&ent 5rinci5al in activitatea de constructie a %ost si este 5us de 5ri& 5lan* in 5rezent* calitatea lucrarilor de constructii* in cele din ur&a calitatea constructiilor. 7in 5unct de vedere social constructia 5rezinta un 5rodus utilizat de societate 5recu& si de %iecare 5ersoana in 5arte. Ast%el calitatea constructiilor se 5rezinta dre5t una din categoriile social i&5ortante 5entru stat si societate. #rin ur&are 5rotectia consu&atorului sau 5rotectia sociala nu 5oate %i 5e de5lin asigurata daca nu va %i asigurata calitatea e9ecutarii si intretinerii constructiilor. Un 5as i&5ortant care trebuie &entionat in activitatea constructiilor in :e5ublica Moldova a %ost elaborata si ado5tata legea 5rivind calitatea in constructii. Aceasta lege stabileste co&5onentele siste&ului calitatii in constructii* 5ornind de la cerintele %unda&entale ale o&ului* naturii si societatii concretizate 5rin e9igente de 5er%or&ante esentiale la care trebuie sa cores5unda constructia. 7eaceea se 5oate de s5us ca e9ecutare* controlul calitatii* e95loatarea bazate 5e 5revederile acestei legi si di%eritor cerinte tehnologice vor asigura calitatea constructiilor si securitatea in e95loatarea lor.

+tot,"(! +-,0) 2F,! -/ - ! 2 (G - ! 2

-.

7ate 5entru 5roiectare

;n acest &e&oriu este descris< 5roiectarea halei industriale ti5 5arter =i a blocului socialad&inistrativ. 1ala industrial< este %or&at< din ( blocuri si sunt des5<r>ite intre ele 5rin rost de de%or&a>ie. 7eschiderile acestor blocuri vor %i de -. si 24m* in<l>i&ile de 8.4m =i 16.2m* iar lungi&ile lor de 60m =i 48m. ;n aceste blocuri se 5roiecteaz< =i 5oduri rulante cu ca5acitatea de ridicare de 20tone. Evacuarea 5ersonalului tehnic si-a &uncitorilor se %ace 5rin 5orti* care sunt instalate du5a toate cerintele. ;n a%ar< de blocul de 5roduc>ie se 5revede =i un bloc social-ad&inistrativ cu ( nivele. Acest bloc este 5rev<zut 5entru 5ersoanele care vor lucra ?n hal<* nu&<rul c<rora se 5revede c< va %i de "(! de oa&eni. +u&<rul de &uncitori total se ?&5arte la r?ndul s<u ?n @u&<tate du5< gru5ele sanitare -/ si (G.
(

;n acest bloc la 5ri&ul eta@ se vor localiza %e&eile Acare constituie ! 2 din nu&<rul total de &uncitoriB iar la al (-lea b<rba>ii.

(. Calculul blocului social ad&inistrativ


/locul social ad&inistrativ se a&5laseaz< ?ntr-o cl<dire cu dou< nivele cu l<>i&ea de 18m =i lungi&ea de 60m* e9ecutat< du5< sche&a constructiv< cu shelet* traveea =i deschiderea de 6m

(.- Calculul garderoabelor


+u&<rul garderoabelor se calculeaz< du5< nu&<rul total de &uncitori dintre care ! 2 %e&ei =i ! 2 b<rba>i. Con%or& nor&elor de 5roiectareC 5entru gru5a -/ se 5revade cite un dula5 la &uncitor 5entru gru5a (G se 5rev<d c?te dou< dula5uri la un &uncitorC -/ (- / (G +tot,!) -/ (- F (G ! ! ! ! ( ( ! (! (-

0-! garderoabe

0-! garderoabe

(.( Calculul cabinelor de du=


+u&<rul de cabine 5entru du=uri se calculeaz< la nu&<rul &a9i& de &uncitori ?ntr-un schi&bC 5entru gru5a -/ trebuie de 5revazut c?te ! oa&eni la un set de du=6 5entru gru5a (G trebuie de 5revazut c?te 0 oa&eni la un set de du=6 D -/ C! ( D -.! / ! cabine de dus D 0 (G C0 0 +-,0) D -/ C! 0 D -.! F ! cabine de dus D 0 (G C0 0 -

(.0 Calculul lavuarelor .


#entru gru5a -/ trebuie de 5revazut c?te - oa&eni la un lavuar6 #entru gru5a (G trebuie de 5revazut c?te ( oa&eni la un lavuar6 -/ -.! / (G +-,0) -/ -.! F (G D ( D 0 D ( D 0 CC( CC( -! lavuare ! -! lavuare !

(." Calculul viceelor


Con%or& nor&elor ave&C #entru b<rba>i E -! 5ersoane la o cabin< #entru %e&ei E -( 5ersoane la o cabin<
0

+-,0)

-.! / C-! -0 cabine de viceu -.! F C-( -3 cabine de viceu

" 2 din vicee se a&5laseaz< ?n blocul de 5roduc>ie* reiesind din aceasta in blocul de 5roductie vor %i a&5lasate -- vicee.

(.! Calculul c<zilor de 5icioare


;nc<5erea 5entru c<zi de 5icioare se a&5laseaz< l?ng< antica&era du=urilor. +u&<rul lor de5inde de gru5< =i se 5rev<d c?te " &uncitori la o cad<. -/ -.! / (G +-,0) -/ -.! F (G D 0 D 0 D 0 D 0 nu necesita C" 0 cazi de 5icioare nu necesita C" 0 cazi de 5icioare

Antica&era du=ului 'u5ra%a>a antica&erei du=ului se calculeaz< ca 5rodusul dintre nu&<rul de cabine =i 0.9m. ;n a%ar< de ?nc<5erile e9a&inate &ai sus trebuie de 5rev<zut =i ur&<toarele ?nc<5eriC -. ?nc<5ere 5entru igiena 5ersonal< a %e&eilor (. de5ozit 5entru haine de lucru curate 0. de5ozit 5entru haine de lucru &urdare ". %u&uar !. ?nc<5erea 5ersonalului 3. 5unctul &edical ). cantin< .. sala %estiv< cu ?nc<5ere 5entru cercuri artistice =i 5entru rechizite D. biroul directorului - . biroul inginerului =e% --. antica&era -(. contabilitatea -0. sec>ia cadre -". tehnica securitatii -!. arhiva -3. ( scari de acces 'olu>ii de siste&atizare s5a>ial< /locul social ad&inistrativ se a&5laseaz< ?ntr-o cl<dire cu ( nivele cu ?n<l>i&ea eta@ului de 3m, cu di&ensiunile ?n a9e de 1860m e9ecutat< du5< sche&a constructiv< cu schelet. /locul este 5rev<zut cu dou< sc<ri.

0. /locul de 5roduc>ie
/locul de 5roduc>ie re5rezint< o cl<dire industrial< 5arter %or&at< din ( blocuri*des5artite 5rin rost de de%or&a>ieC blocurile A si / au ( deschideri 18m si - deschidere de24m lungi&ea 3 m si 48m* in<l>i&ea de 8.4 si16.2. m6 Traveele st<l5ilor &arginali e 6m* iar a st?l5ilor inter&ediari 12 m.
"

'olu>ia constructiv< a blocului de 5roduc>ie


#entru cl<direa 5roiectat< utiliz<& C a) %unda>ii izolate 5re%abricate de ti5 5ahar din beton ar&at sub st?l5i cu cota de %undare -1,400 m

bB 't?l5i 't?l5ii utiliza>i la cl<direa dat< s?nt de ( ti5uriC - st?l5i cu sec>iunea 5lin< cu console 5entru reze&area grinzilor de rulare. 'ec>iunea st?l5ilor &arginali 400600mm* a celor inter&ediari 400800mm. - 't?l5i din beton ar&at cu goluri cu console 5entru reze&area grinzilor de rulare. 'ec>iunea st?l5ilor &arginali este de 5001300mm,a celor inter&ediari de 6001900mm - #entru rigidizarea %undatiilor si 5entru reze&area 5anourilor de 5erete vo& 5roiecta grinzi de %undare in %or&a de FTcu sectiunea 300x400 - #ereul se e9ecuta in @urul cladirii cu lati&ea de 1500mm, i=0.05* &aterialul din care se e9ecuta 5ereul esteC nisi5* 5ietris* as%alt. cB 't?l5i de 5aiant< 4a ti&5anele cl<dirii 5entru %i9area 5anourilor de 5erete se utilizeaz< st?l5i de 5aiant< C - st?l5i de 5aiant< din beton ar&at cu sec>iunea 400400mm - st?l5i de 5aiant< din &etal cu sec>iunea 400400mm dB Grinzi de rulare Grinzile de rulare se %i9eaz< C - 5e st?l5ii &arginali cu lungi&ea 6.0m =i ?n<l>i&ea sec>iunii 1.0m - 5e st?l5ii inter&ediari cu lungi&ea 12m =i ?n<l>i&ea sec>iunii 1.4m eB Ele&entele 5ortante Ele&entele 5ortante ale aco5eri=ului sunt %er&ele =ar5ante din beton ar&at cu br?ul de sus arcuit =i sunt 5rev<zute cu st?l5u=ori 5entru e9ecutarea aco5eri=ului cu 5ant< &ic< A!2B. #e st?l5ii inter&ediari se &onteaz< %er&ele @ug* 5entru reze&area %er&elor =ar5ante 5are. %B Ele&ente de ?nchidere - 5anouri de 5erete cu di&ensiunile 1200x6000mm,1800x6000mm, 1200x8000mm, 1800x8000mm cu grosi&ea de 300mm. - chesoane de aco5eri= cu di&ensiunile 3000x6000mm. gB Ferestre* usi* 5orti %erestrele sunt din 5ro%iluri &etalice si sunt a&5lasate in coloane. 5entru hala 5roiectata a& %olosit - ti5 de usi &arca 21-10 5ortile sunt rigid a&5lasate intru-n cadru %or&at din ( stil5i din beton ar&at la blocurila cu h=9.6m* si din ( stil5i din &etal la blocul cu h=16.2m* &arca /#-0. 7eschiderea 5ortilor este organizata in ( 5arti. #oarta este e9ecutata dintr-o carcasa &etalica in care i&braca&intea 5ortii este din le&n. #anta de acces se %ace linga 5oarta 5entru a usura trecerea trans5ortului in hala. Inclinatia 5antei i=0.5 in a%ara. hB4ucrari de %inisare

#eretii interiori a halei sunt tencuiti si vo5siti cu var i!lio"ra#ie


-. C.#e=ti=eanu* M. 7arie =i al>ii. Construc>ii civile* industriale =i agricole. Editura didactic< =i
!

5edagogic<* /ucure=ti* -D.(. '. #esti=eanu. Construc>ii. Editura didactic< =i 5edagogic<* /ucure=ti* -D. 0. GHIJHIKLH M. N. OPQRSTISUPH VPHWXHYZIRQ R [PK\]^JTY]Q _XHYR`. GKZILH aSPK`R_XHS -D). ". b. O. cTPT^TLZIR`. dKYZSPUIeR` [PK\]^JTY]Q _XHYR`. fTYRYVPHX. aSPK`R_XHS -D)D 3. f. g. cUhRY. iPK\]^JTYY]T _XHYRj kK\ $. GKZILH aSPK`R_XHS -D.3 ). Iu. /anaru* M. 7obrev si altii. Indicatii &etodice 5rivind 5roiectul de an. Chisinau ( ) .. G. lKhPTL* m* nRKhHYU. GTSKXRoTZIRT UIH_HYRj I L][KJYTYRp IUPZKLKVK [PKTISH q0 [K IUPZU OPQRSTISUPH [PK\]^JTYRQ R VPHWXHYZIRQ _XHYR`. Chi=in<u -D..