Sunteți pe pagina 1din 12

............................................................ ........................................................... ............................................................ APROBAT, DIRECTOR: prof. ..........................

EVALUAREA RISCURILOR DE MBOLNVIRE I ACCIDENTARE PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNC:

INSTALATOR
PROCESUL DE MUNC
Procesul de munc are drept scop executarea de instala ii sanitare, !erificarea "i #ntre inerea instala iilor sanitare "i de #ncl$ire, din corpurile de cldiri le "colii. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT mijloace de !od"c#ie a$ Mijloace de !od"c#ie: trus lctu"erie % ma"in porta&il de 'urit% poli$or un'(iular% foarfec '(ilotin% scar porta&il% lantern% instala ii sanitare% instala ii #ncl$ire% instala ii aer condi ionat. %$ Medi"l de m"&c' acti!itatea se desf"oar #n spa iu #nc(is, #n cadrul corpurilor de cldire ale "colii% temperatura "i umiditatea aerului se #ncadrea$ #n cea mai mare parte a timpului #n !alori normale. Atunci c)nd acti!itatea se desf"oar #n aer li&er temperatura "i umiditatea aerului !aria$ #n func ie de condi iile atmosferice. iluminatul spa iilor de lucru este mixt * iluminat natural , completat de iluminatul artificial. Pentru locurile de inter!en ie "i repara ii #n care iluminatul este insuficient, instalatorul utili$ea$ lanterna.

#n timpul inter!en iilor care necesit utili$area ma"inii de 'urit sau a poli$orului un'(iular, ni!elul de $'omot este ridicat.

c$ Sa!ci&a de m"&c' efectuea$ periodic re!i$ia instala iilor sanitare, de #ncl$ire "i de aer condi ionat, conform planului de re!i$ii "i repara ii% !erific periodic func ionarea "i inscrip ionarea (idran ilor interiori "i exteriori% asi'ur "i rspunde de &una func ionare a centralelor termice "i a instala iilor de #ncl$ire din #ncperile unit ii% remedia$ defec iunile inter!enite la instala iile de #ncl$ire, #n limita competen ei "i autori$rii% rspunde de &una func ionare a instala iilor sanitare% respect norme de protec ia muncii referitoare la acti!itatea pe care o desf"oar% particip la executarea tuturor lucrrilor mecanice de re!i$ii "i repara ii ale ec(ipamentelor te(nice efectuate de personalul calificat al "colii sau de ter i% rspunde de calitatea lucrrilor pe care le execut #n mod direct%

FACTORII DE RISC IDENTIFICA(I


A$ FACTORI DE RISC PROPRII MI)LOACELOR DE PRODUC(IE a. Factori de risc mecanic: or'ane de ma"ini #n mi"care + prindere, antrenare de ctre elementele #n mi"care la utili$area ma"inii de 'urit sau poli$orului un'(iular% lo!irea de ctre mi,loace de transport la deplasarea de acas la "coal "i in!ers% cdere li&er de piese, materiale #n ca$ul executrii lucrrilor de re!i$ii "i repara ii % proiectare de corpuri -a"c(ii sau &uc i din materialele prelucrare sau din scule., la utili$area, ma"inii de 'urit, poli$orului un'(iular% ,et de ap fier&inte datorat fisurrii conductelor corodate% contact direct al epidermei cu suprafe e periculoase -ascu ite, tioase, a&ra$i!e.% explo$ia &oilerelor "i a altor recipiente su& presiune . b. Factori de risc termic: contact direct al epidermei cu suprafe e fier&in i, la efectuarea inter!en iilor la instala iile de #ncl$ire% contact direct al epidermei cu suprafe e metalice reci la lucrul #n aer li&er #n anotimpul rece. c. Factori de risc electric:

electrocutare prin atin'ere direct * conductori cu i$ola ia de'radat sau executarea unor 'uri #n pere i, pe traseul conductorilor electrici. electrocutare prin atin'ere indirect * deteriorarea instala iilor de #mpm)ntare% d. Factori de risc biologic : mu"cturi de c)ini sau ro$toare, la inter!en ii care necesit ptrunderea instalatorului #n su&solul cldirilor sau #n 'urile de !i$itare ale sistemului de canali$are. B$ FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC a. Factori de risc fizic: !aria ii de temperatur mari la lucrul alternati! #n unit i "i #n exterior, pe timpul iernii% curen i de aer la lucrul #n aer li&er, #n special #n anotimpul rece% in(alarea 'a$elor toxice la inter!en ii care necesit ptrunderea instalatorului #n su&solul cldirilor sau #n 'urile de !i$itare ale sistemului de canali$are. b. Factori de risc biologic: contact direct al epidermei cu ape re$iduale, la inter!en iile executate la instala iile sanitare din corpurile de cldiri ale "colii . C$ FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. Coninut necores unz!tor: executarea unor lucrri care dep"esc competen a sau autori$area lucrtorului. b. Su rasolicitare fizic": manipulare de 'reut i. c. Su rasolicitare si#ic": deci$ii dificile #n timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor "i a!ariilor. D$ FACTORI DE RISC PROPRII E*ECUTANTULUI a. Aciuni gre$ite: exploatarea necorespun$toare a instala iilor "i aparatelor % cdere la acela"i ni!el prin de$ec(ili&rare, alunecare, #mpiedicare. b. Omisiuni: neutili$area ec(ipamentului indi!idual de protec ie : mnu"i de protec ie, oc(elari de protec ie .

UNITATEA COLAR: ............................................................... DIRECTOR: ................................................... LOCUL DE MUNC: INSTALATOR


COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC

NUMR PERSOANE EXPUSE: 1 FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC DURATA EXPUNERII: 8 h/zi EVALUATOR: Prof. .....................................................
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC +de,c!ie!e- a!ame.!i/ CONSE0 CIN(A MA*IM PREVI0 1IBIL CLASA DE 2RAVI0 TATE CLASA DE PROBA0 BILITATE

FACTORI DE RISC IDENTIFICA(I

NIVEL DE RISC

0 MIJLOACE DE PRODUCIE

1 Fa !"#$ %& #$' (& a)$

2 /.Or'ane de ma"ini #n mi"care + prindere, antrenare de ctre elementele #n mi"care la utili$area ma"inii de 'urit sau poli$orului un'(iular+F3/ 0.1o!irea de ctre mi,loace de transport la deplasarea de acas la "coal "i in!ers+F4/ 2.Cdere li&er de piese, materiale #n ca$ul executrii lucrrilor de re!i$ii "i repara ii +F5/ 3.Proiectare de corpuri -a"c(ii sau &uc i din materialele prelucrare sau din scule., la utili$area, ma"inii de 'urit, poli$orului un'(iular+F6/ 4.5et de ap fier&inte datorat fisurrii conductelor corodate+F7/ 6.Contact direct al epidermei cu suprafe e periculoase -ascu ite, tioase, a&ra$i!e.+F8/

3 inv.gr.II

4 5

5 3

6 4

DECES ITM 3 45 inv. gr. III

7 2 4

2 5 2

4 3 3

inv. gr. III ITM 3 45

4 2

3 4

4 2

0 MIJLOACE DE PRODUCIE

1 Fa !"#$ %& #$' !&#($

Fa !"#$ %& #$' &*& !#$

Fa !"#$ %& #$' +$"*",$ MEDIUL DE MUNC Fa !"#$ %& #$' -$.$

Fa !"#$ %& #$' +$"*",$ SARCINA DE MUNC C")/$)0! )& "#&'10).2!"# S01#a'"*$ $!a#& -$.$ 2

2 7.Explo$ia &oilerelor "i a altor recipiente su& presiune+F9/ 8.Contact direct al epidermei cu suprafe e fier&in i, la efectuarea inter!en iilor la instala iile de #ncl$ire+F:/ 9.Contact direct al epidermei cu suprafe e metalice reci la lucrul #n aer li&er #n anotimpul rece+F;/ /:.Electrocutare prin atin'ere direct * conductori cu i$ola ia de'radat sau executarea unor 'uri #n pere i, pe traseul conductorilor electrici+F3</ //.Electrocutare prin atin'ere indirect * deteriorarea instala iilor de #mpm)ntare +F33/ /0.;u"cturi de c)ini sau ro$toare, la inter!en ii care necesit ptrunderea instalatorului #n su&solul cldirilor sau #n 'urile de !i$itare ale sistemului de canali$are+F34/ /.<aria ii de temperatur mari la lucrul alternati! #n unit i "i #n exterior, pe timpul iernii+F35/ 0.Curen i de aer la lucrul #n aer li&er, #n special #n anotimpul rece+F36/ 2.In(alarea 'a$elor toxice la inter!en ii care necesit ptrunderea instalatorului #n su&solul cldirilor sau #n 'urile de !i$itare ale sistemului de canali$are+F37/ 3.Contact direct al epidermei cu ape re$iduale, la inter!en iile executate la instala iile sanitare ale "colii +F38/ /.Executarea unor lucrri care dep"esc competen a sau autori$area lucrtorului+F39/ 0.;anipulare de 'reut i+F3:/

3 DECES ITM 45 !8" ITM 3 45 DECES

4 7 3 2 7

5 ! 4 4 2

6 3 3 2 4

DECES ITM 3 45

7 2

! 4

3 2

ITM 3 45 ITM 3 45 DECES

2 2 7

5 5 !

3 3 3

ITM 3 45 DECES inv. gr.III

2 7 4

5 2 2

3 4 3

0 SARCINA DE MUNC EXECUTANT

1 S01#a'"*$ $!a#& 1'$3$ 2 A /$0)$ ,#&4$!&

O($'$0)$

2 2.Deci$ii dificile #n timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor "i a!ariilor+F3;/ /.Exploatarea necorespun$toare a instala iilor "i aparatelor+F4</ 0.Cdere la acela"i ni!el prin de$ec(ili&rare, alunecare, #mpiedicare+F43/ 2.=eutili$area ec(ipamentului indi!idual de protec ie : mnu"i de protec ie, oc(elari de protec ie+F44/

3 ITM 45 !8" DECES ITM 3 45 inv. gr.III

4 3 7 2 4

5 3 2 3 3

6 3 4 2 4

N$5&*0* %& #$' ,*"+a* a* *" 0*0$ %& (0) 2 &'!&:

N rg =

r R
i i =! 22

22

r
i =!

7 '4 4& + !! '3 3& + 4 '2 2& 227 = = 3$2# 7 4 + !! 3 + 4 2 %#

NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC L" 0* %& (0) 2 : INSTALATOR N$5&* ,*"+a* %& #$' : 3627

LE8END
(! (2 (3 (4 (5 (% (7 (8 (# (!" (!! (!2 (!3 (!4 (!5 (!% (!7 (!8 (!# >0:* >0/* >00* or'ane de ma"ini #n mi"care + prindere, antrenare de ctre elementele #n mi"care la utili$area ma"inii de 'urit sau poli$orului un'(iular lo!irea de ctre mi,loace de transport la deplasarea de acas la "coal cdere li&er de piese, materiale #n ca$ul executrii lucrrilor de re!i$ii "i repara ii proiectare de corpuri -a"c(ii sau &uc i din materialele prelucrare sau din scule., la utili$area, ma"inii de 'urit, poli$orului un'(iular ,et de ap fier&inte datorat fisurrii conductelor corodate contact direct al epidermei cu suprafe e periculoase -ascu ite, tioase, a&ra$i!e. explo$ia &oilerelor "i a altor recipiente su& presiune contact direct al epidermei cu suprafe e fier&in i, la efectuarea inter!en iilor la instala iile de #ncl$ire% contact direct al epidermei cu suprafe e metalice reci la lucrul #n aer li&er #n anotimpul rece electrocutare prin atin'ere direct * conductori cu i$ola ia de'radat sau executarea unor 'uri #n pere i, pe traseul conductorilor electrici electrocutare prin atin'ere indirect * deteriorarea instala iilor de #mpm)ntare% mu"cturi de c)ini sau ro$toare, la inter!en ii care necesit ptrunderea instalatorului #n su&solul cldirilor sau #n 'urile de !i$itare ale sistemului de canali$are !aria ii de temperatur mari la lucrul alternati! #n unit i "i #n exterior, pe timpul iernii% curen i de aer la lucrul #n aer li&er, #n special #n anotimpul rece in(alarea 'a$elor toxice la inter!en ii care necesit ptrunderea instalatorului #n su&solul cldirilor sau #n 'urile de !i$itare ale sistemului de canali$are contact direct al epidermei cu ape re$iduale, la inter!en iile executate la instala iile sanitare din corpurile de cldire ale "colii executarea unor lucrri care dep"esc competen a sau autori$area lucrtorului manipulare de 'reut i deci$ii dificile #n timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor "i a!ariilor exploatarea necorespun$toare a instala iilor "i aparatelor% cdere la acela"i ni!el prin de$ec(ili&rare, alunecare, #mpiedicare neutili$area ec(ipamentului indi!idual de protec ie : mnu"i de protec ie, oc(elari de protec ie

INTERPRETAREA RE1ULTATELOR EVALURII


Ni=el"l de !i,c >lo%al calc"la. e&.!" loc"l de m"&c' ?INSTALATOR@ e,.e e>al c" 5-4;- =aloa!e ca!e Al A&cad!eaB' A& ca.e>o!ia loc"!ilo! de m"&c' c" &i=el de !i,c medi"- el ,i."C&d"0,e ,"% limi.a maDimE acce .a%ilE +5-7/$ Re$ultatul este sus inut de ?>i"a de e!aluare@, din care se o&ser! c din totalul de 00 factori de risc identifica i, numai 7 dep"esc, ca ni!el par ial de risc, !aloarea 2, #ncadr)ndu*se #n cate'oria factorilor de risc mediu. Cei 7 factori de risc ce se situea$ #n domeniul inaccepta&il sunt: F3 * or'ane de ma"ini #n mi"care + prindere, antrenare de ctre elementele #n mi"care la utili$area ma"inii de 'urit sau poli$orului un'(iular * ni!el de risc par ial 3% F4 lo!irea de ctre mi,loace de transport la deplasarea #ntre punctele de lucru ale societ ii * ni!el de risc par ial 3% F7 * ,et de ap fier&inte datorat fisurrii conductelor corodate * ni!el de risc par ial 3% F3< * electrocutare prin atin'ere direct * conductori cu i$ola ia de'radat sau executarea unor 'uri #n pere i, pe traseul conductorilor electrici * ni!el de risc par ial 3% F39 0 executarea unor lucrri care dep"esc competen a sau autori$area lucrtorului * ni!el de risc par ial 3% F4< * exploatarea necorespun$toare a instala iilor "i aparatelor * ni!el de risc par ial 3% F44 neutili$area ec(ipamentului indi!idual de protec ie : mnu"i de protec ie, oc(elari de protec ie * ni!el de risc par ial 3% Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc -care se situea$ #n domeniul inaccepta&il., sunt necesare msurile 'eneric pre$entate #n A>i"a de msuri propuse@. Bn ceea ce pri!e"te reparti ia factorilor de risc pe sursele 'eneratoare, situa ia se pre$int dup cum urmea$: 43,43 C, factori proprii mi,loacelor de produc ie% /8,/8 C, factori proprii mediului de munc% /2,63C, factori proprii sarcinii de munc% /2,63 C, factori proprii executantului.

Din anali$a >i"ei de e!aluare se constat c 43,44 C dintre factorii de risc identifica i pot a!ea consecin e ire!ersi&ile asupra executantului -deces sau in!aliditate.

FiFa de m',"!i !o ",e


Loc"l de m"&cE: 9INSTALATOR : N!$ c!. < /. LOC DE MUNCGH FACTOR DE RISC 3 F3 * or'ane de ma"ini #n mi"care + prindere, antrenare de ctre elementele #n mi"care la utili$area ma"inii de 'urit sau poli$orului un'(iular NIVEL DE RISC 4 3 MSURI PROPUSE +Nomi&aliBa!ea m',"!ii/ 5 Ma,"!i .eI&ice : se !or respecta instruc iunile de lucru "i de exploatare specifice ma"inilor utili$ate % Ma,"!i o!>a&iBa.o!ice : purtarea ec(ipamentului de lucru !a fi o&li'atorie% se !a inter$ice purtarea de accesorii sau #m&rcminte care s poat fi antrenate de ctre or'anele de ma"ini #n mi"care% Ma,"!i .eI&ice : se !or respecta pre!ederile re'ulamentului de circula ie pe drumurile pu&lice % Ma,"!i o!>a&iBa.o!ice : instruirea de protec ia muncii !a cuprinde "i pre!ederi referitoare la circula ia pe drumurile pu&lice % Ma,"!i .eI&ice : <erificarea periodic a strii conductelor instala iei de #ncl$ire "i #nlocuirea celor care pre$int pericol de fisurare% ME,"!i .eI&ice: !erificarea "i repararea conductorilor de alimentare% !erificarea !i$ualD a traseului conductorilor electrici #naintea executrii opera iilor de 'urire% asi'urarea tuturor ta&lourilor electrice prin #ncuiere . ME,"!i o!>a&iBa.o!ice: instruirea lucrDtorilor% !erificarea ri'uroasD a modului #n care se respectD restric iile de

0.

F4 lo!irea de ctre mi,loace de transport #n deplasarea de acas la "coal

2.

F7 * ,et de ap fier&inte datorat fisurrii conductelor corodate F3< * electrocutare prin atin'ere direct * conductori cu i$ola ia de'radat sau executarea unor 'uri #n pere i, pe traseul conductorilor electrici

3.

securitate. N!$ c!. 4. LOC DE MUNCGH FACTOR DE RISC F39 0 executarea unor lucrri care dep"esc competen a sau autori$area lucrtorului NIVEL DE RISC 3 MSURI PROPUSE +Nomi&aliBa!ea m',"!ii/ Ma,"!i o!>a&iBa.o!ice : sarcinile de ser!iciu ale instalatorului !or cuprinde numai acti!it i pentru care acesta este autori$at "i instruit% pentru inter!en ii care dep"esc competen a sau autori$area instalatorului, !or fi contactate persoane fi$ice sau ,uridice cu competen a necesar. Ma,"!i .eI&ice : instala iile "i aparatele !or fi exploatate numai #n scopul #n care au fost executate "i conform instruc iunilor de utili$are% instruirea de protec ia muncii !a cuprinde "i pre!ederi referitoare la modul de func ionare "i condi ii de securitate specifice exploatrii instala iilor "i aparatelor din dotare. ME,"!i o!>a&iBa.o!ice utili$area ec(ipamentului de protec ie !a fi o&li'atorie% lucrtorii "i conductorii locurilor de munc !or fi responsa&ili$a i #n scris #n le'tur cu o&li'ati!itatea utili$rii ec(ipamentului indi!idual de protec ie #n func ie de locul de desf"urare a acti!it ii "i de sarcina de munc%

6.

F4< * exploatarea necorespun$toare a instala iilor "i aparatelor

7.

F44 neutili$area ec(ipamentului indi!idual de protec ie : mnu"i de protec ie, oc(elari de protec ie

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: 9INSTALATOR: NIVEL 8LO;AL DE RISC: 3627

)NTOCMIT R*+,on+-.i/ SSM0 ,rof. ............................................