Sunteți pe pagina 1din 126
SLINSDAY McKENNA :pitolul 1 se gandeasca, i spre soseaua ne La naiba | Nu mai actioneze. Coborand din indi care ducea la ferma, vene vola pamantul in urméri fugea bezmetic. Jim. tra urmarire sosea, de Masina derap&. Pasirea cu ochi_ un fipat revoltat si reusi si se inalte la marginea soselei i desclesta n Privi pasirea cateva secunde, di Apoi, apucéndu-si binoclul pe care-1 purta intotdeaun “eu el, cobori din magsina. I st nele de ae amestecat cu zapada $§! minute pana la intalni Traversind soseaua plini de pietre, Jim intra pe Ppajistea ce se intindea de-o parte a acesteia. Urmari ee carile magnificului vultur auriu, care spirala lenes pe sub norii, cenusii atarnati ca o patura deasupra ‘wail, Sfarsitul de aprilie eva friguros.si Jim isi stranse haina din piele de oaie »e langa corp, oprindu-se la n pajistei, de unde incepea un mic poyatnis. aes bi inoglul Bias e. Linia buzelor i se inereti Jansa intr-un_plonjon adine si se j frante, cu #1PS Sncetinind treptaty Pe qenigeart fra 5 rraporegulat st fi eres ins al unei femel- dere de dowd aful intins s¢ Atipa 1 Fusese luat prin SUTPein numat einel minute. Vulture) au alt Sonestilt. Rare sla deg Se Fi Gimp ce vulturd ateriza, VAS i Jn uP pentru a putea suporta reutstes 7 viteza p runchll perl de manuel din plele cite 1 cea sam n fel oo i, pentru a 0 proteja de ghearele stangd pan’ _gheare ng pan it care 1 se aead pe brat. Jim prod Sig ult eint impactal fantastic wl aterizanil te bagi fa ; ape ing é rdu_echilibrul 2 Jazut al armoniet dintre oe may neey gulturul exa al. et 7 OS |. Bra tim] aproape Simfi cut zeule, erau minunafi impreund ! acu primitiva a vulturului silbatic, pe de alla! Pane [oa "je a vedea o femeie zveltS, care-i aminten de ‘iprioard grafioast, Nici mécar cojocul greu din pi ciprioar’ grafioast Ni yjocul greu din piele chepaevgye anaoralE alaria de cowboy de gratia. O ciprioara si un vulturyy jandu-si pe cap Pi ; incordara pentru o cli (isu. Minunat ! Dum fmcd o data ceasul. oaie nu-i putea ascun In mod firese inamici, acum parteneri. Dimineaja. nu, ile i se Gar nua promitea si fie deosebita si clipa prefioast, mis nil, Trebuia sé-1 ajute. Pr nunaia ; 41 Kisase, pur si simplu, £4ra rsuflare. fost distrus. ‘Deplasind binoclul mai vizu in apropiere un cally ee maces estiek Be jur imprejur se inal — Da? ‘au Munfii Stancosi, incd invelifi in zay i 1si indrepta din now atentia spre ane oat eek , oe intoarce cu fata la el. Incrunta din spréncene concentran= @ fomeers ra du-ce usupra siluetei acesteia. Ea era ? Nu, nu putea fi ea, - st Jim Tremain, de la Dep: : Doamna doctor Dahlia Gordon era o neclintit& opozanté a ‘cu doamna Dahlia G« via, privind lung 18 scoase pal i in prag si arata ca Un ie ani care sta — Suni ‘Am fixat o intalnire celor eare se oeupau eu domesticirea si antrenarea pli zece. rilor de prada, $i totusi, Jim putea si rememoreze ae Gura femeii se pungi- precizie singura ocazie in care se intalnisera. Dahlia -Gor- — Vreti si spuneti doamna: nesefipandu-l din ochi, don avea o fa iva ane inti don avon o fl4 expresiod, obs, dine Intl Un zimbet usor fi incolfi in ; varful buzelor, tn’ti o privea mergénd cu vulturul mai Hh Sova Te, raplesl ere urag | a2 alae oko aa a Divortul. — Da, presupun ca da. — Hm! Dal nu mia ci albagtri se titate ?