Sunteți pe pagina 1din 16

3.

STUDIUL SISTEMULUI DE INJECIE A BENZINEI


3.1. SCHEMA GENERAL A SISTEMULUI DE INJECIE A BENZINEI
Fig. 3.1. Schema !"c#i$"a%& a 'i'(em!%!i )e i"*ec#ie M+TR+NIC, 1 -
.e/e.0$. )e .ec!1e.a.e a 0a1$ .i%$. )e c$m2!'(i2i%3 45 3- '!1a1&3 6 - .eg!%a($. )e
1.e'i!"e3 7 - i"*ec($.3 8 - ac(!a($.3 9 : 2$2i"& )e i")!c#ie3 ;5 135 1<5 4=5 415 46 -
'e"/$.i3 < - 1$m1& )e 0ac!!m3 1= - '!1a1& )e 0ac!!m3 11 - 'e"/$. )e )e2i( ae.3 14
- 2%$c e%ec(.$"ic )e c$"(.$%3 16 - 'e"/$. )e (!.a#ie c$"'(a"(&3 18 - ac(!a($. 1e"(.!
c$"(.$%!% emi'iei )e ga/e a.'e3 19 -i%(.! )e c$m2!'(i2i%3 44 - i"%e.a#& )e )iag"$/&3
43 - %am1& i")ica($a.e3 47 - 1$m1& e%ec(.ic& )e a%ime"(a.e.
3.4. STUDIUL >ENTRU ALEGEREA C+EFICIENTULUI DE E?CES DE AER
Odat cu modificarea coeficientului de exces de aer se modific n mod
continuu cantitatea de carburant injectat n aa fel nct este posibil o ardere aproape
complet a amestecului carburant. Acest amestec este caracterizat prin coeficientul de
exces de aer , el fiind definit ca raportul dintre cantitatea de aer necesar arderii a un Kg
de combustibil i cantitatea teoretic de aer necesar arderii a un Kg de combustibil.
Puterea, consumul, compoziia gazelor arse ale unui motor depind foarte mult de
acest coeficient.
Pentru a oglindii dependena acestora se determin consumul orar de combustibil,
consumul de aer, puterea indicat, coeficientul de umplere, presiunea medie indicat, a
consumului specific indicat i a randamentului indicat n funcie de !ariaia lui ntre ",#
i $.
%e exprim consumul specific indicat de combustibil&
i
Q
i
i
c

'(""
)Kg*K+,-
unde&
i
. randamentul indicat
/
i
. puterea caloric inferioar a combustibilui
%e exprim randamentul indicat&
i
Q
i
c
i

'(""

)0-
%e exprim consumul orar de combustibil&
i i h
P c C
)Kg*,-
unde& P
i
este puterea indicat
c
i
este consumul specific indicat
%e exprim consumul orar de aer&
"
L C C
h a

)Kg*,-
unde& . coeficient exces aer
1
"
. cantitate teoretic de aer necesar arderii unui Kg de
combustibil
2
,
. consumul orar de combustibil
%e exprim coeficientul de umplere&
"
a
C
a
C
u

)0-
unde& 2
a
. consumul orar de aer
2
a"
. aerul admis pe cilindreea unitar
%e exprim presiunea medie indicat3
"
"


u
i
L
i
Q
i
p )4*m
5
-
unde& /
i
6 puterea caloric a combustibilului
1
"
. cantitatea teoretic de aer

i
. randament indicat
. coeficient exces de aer

u
. coeficient de umplere
. densitatea aerului
%e exprim puterea indicat&

'""""
i n
s
V
i
p
i
P )K+-
unde& p
i
. presiunea medie indicat
7
s
. cilindreea unitar
n . turaia
i . numr cilindri
. densitatea aerului
. numrul timpi motor
8urma calculelor efectuate rezult&
9",# 9$,"$
P
e )
K+- ::,$ :',5
2
,)
Kg*K+,- $:,: $',5:
2
a)
Kg*K+,- 55#,; $#<,"(
8n urma calculelor efectuate rezult c compoziia amestecului 9$,"$, se
numete compoziia amestecului de economicitate maxim, iar 9",# amestec de putere
maxim dar cu economicitate sczut.
1a amestecuri cu 9",<: 6 ",# arderea este incomplet apar pierderi de pn la
5"0, emisiile de oxid de carbon depesc normele impuse de =uro 5.
1a amestecuri cu 9$,$ scade consumul , scade puterea dar crete !aloarea
oxizilor de azot n gazele de e!acuare, i depesc normele =uro 5.
Aparatura electronic de injecie este foarte sensibil la !ariaia coeficientului ,
el este conceput s funcioneze cu dozaj stoec,iometric $ sau cu !ariaii foarte
sensibile 9",## 6 $,"$, cu un traductor lambda i catalizator cu trei ci.
Fig.3.4. @a.ia#ia 1!(e.ii Ai .a")ame"(!%!i B" !"c#ie )e %am2)a
3.3. CALCULUL >RESIUNII AERULUI CN M+MENTUL INJECIEI
2onsidernd procesul de admisie pe un inter!al redus de timp i timpul de injecie
$," 6 $,: ms se aplic curgerii gazelor ecuaia lui >ernoulli scris pentru traseul de
admisie. 8n calculul teoretic al presiunii se neglijeaz !iteza iniial la intrarea n
conducta de admisie, diferena de nlime i !ariaia densitii ncrcturii pe traseul de
admisie.
%e obine&
( )
5
5
"
"
$
ga
W
ga
ga
P
a
P
+ +

unde&
a

"
P
"
6 presiunea din seciunea de intrare n sistem
P
ga
6 presiunea din galeria de admisie
+
ga
6 !iteza de curgere a aerului prin galeria de admisie

ga
6 coeficientul rezistenelor gazodinamice ale galeriei de admisie

a
6 densitatea amestecului
?in relaia lui >ernoulli rezult&
( )
5
5
"
$
ga ga ga
W P P +

) 4*m
5
-
Aplicnd ecuaia continuitii n seciunile galeriei de admisie i cilindru obinem&
c a s ga
A W A W
;
5
"
d
s
A


)m
5
-
S
s
V
c
A )m
5
-
unde& A
s
6 aria seciunii libere pe lng supapa de admisie
+
a
6 !iteza aerului n cilindrii
A
c
6 aria seciunii trans!ersale a cilindrului
d
"
6 diametrul galeriei de admisie
7
s
6 cilindreea unitar
% 6 cursa pistonului
'"
n S
pm a
W W

@
s
A
c
A
a ga
W W
n W
d
s
V
ga

5
"
'"
;

( )
5
5
5
"
$ "
$ n k P P
d
s
V
ga ga

,
_

+
( )
5
'"
;
$
5


aer
k
unde& P
"
6 presiunea iniial $,"5A$"
:
4*m
5
. coeficient de rezisten gazodinamic >'5

aer
6 densitatea aerului
aer
9$,5# Kg*m
'
n 6 turaia motorului <:".:B:" rot*min
7
s
6 cilindreea unitar 7
s
9',;A$"
.#
m
'
d
"
6 diametrul galeriei de admisie '5A$"
.'
m
:
$" #B . "
ga
P )4*m
5
-
Presiunea din galeria de admisie este de ",##(A$"
:
4*m
5
, el are o descretere n
comparaie cu cea iniial $,"5A$"
:
4*m
5
, pe inter!alul de turaie <:" 6 :B:" rot*min.
7ariaia presiunii din galeria de admisie cu temperatura pe inter!alul dat prezint
o cretere liniar de la ",#BA$"
:
4*m
5
pn la ",#B:A$"
:
4*m
5
.
3.6. CALCULUL TEM>ERATURIL+R >ENTRU CICLUL UNUI M.A.S. CU
INJECIE DE BENZIN
>ARAMETRII INITIALI,
. presiunea iniiala p
"
9
:
$" "5 , $
4*m
5
C>obescu D,. s.a.,Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ , pag. 5': , tab.
. temperatura iniial F
"
9 5#'K C>obescu D,. s.a., Eotoare pentru automobile
i tractoare !ol.$ , pag. 5': , tab. ;
. temperatura gazelor reziduale F
r
9 #:"K CGn >obescu D,. s.a., Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ , pag. 5': , tab. ;, se recomand F
r
9 #""H$"""K .%e
alege F
r
9 #:"K I .
. prenclzirea amestecului F 9 '"K CGn >obescu D,. s.a., Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ , pag. 5': , tab. ;, se recomand F 9 $: 6 ;"K. %e alege
F 9 '"K.
. fazele distribuiei la un motor in patru timpi.
1a motorul ?acia %uper4o!a pe benzin ung,iurile de desc,idere i inc,idere a
supapelor sunt&

$
9 $" JA2 @
5
9 ;" JA2 @
'
9 :" JA2 @
;
9 5" JA
3.6.1. DETERMINAREA TEM>ERATURII LA SFARDITUL ADMISIEI
Jelaia de calcul a temperaturii la sfritul admisiei este &

- )
$
"
K
T T T
T
r
r r
a

+
+ +

@
?in >aaga 4. s.a. Eotoare cu ardere intern ,pag.'" , relatia 5.$$ .
F
"
6 temperatura iniial &F
"
95#'K@
F 6 prenclzirea amestecului & Gn >obescu D,. s.a., Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ , pag. 5': , tab. ;, se recomand F 9 $: 6 ;"K. %e alege
F 9 '"K.
F
r
6 temperatura gazelor reziduale& Gn >obescu D,. s.a., Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ , pag. 5': , tab. ;, se recomand F
r
9 #""H$"""K . %e
alege F
r
9 #:"K .
. raport de comprimare & 9 #,:@

r
9 ","( @ 7alorile n care se poate ncadra coeficientul gazelor reziduale sunt&

r
9 ","(H ",$<@ C>aaga 4. s.a. Eotoare cu ardere intern ,pag.'$ , tab. 5.5 I@
F
a
9 ':<,;#K @ 2onform >obescu D,. s.a., Eotoare pentru automobile i tractoare
!ol.$ , pag. ;; ,tab.5.5. F
a
9 ';"H;""K . 7aloarea obinut pentru temperatur se
incadreaz in !alorile recomandate .
3.6.4. DETERMINAREA TEM>ERATURII LA SFARDITUL
C+M>RIMRII
?urata acestui proces este din momentul n care se nc,ide supapa de admisie i
pn la producerea scnteii electrice, la motoarele cu aprindere prin scnteie.
1a calculul procesului de comprimare se adopt un coeficient politropic de
comprimare. 8n cazul acestui motor se adopt n
c
9$,'5. ?e asemenea se consider
cunoscute , temperatura la sfritul admisiei
F
a
9':<,;#K. %e calculeaz temperatura F
c
la sfritul acestui proces. 2alculul
temperaturii la sfritul procesului de comprimare

$

c
n
a c
T T )K- unde &
F
c
6 temperatura la sfritul comprimrii@
F
a
6 temperatura la sfritul admisiei@
. raportul de comprimare@
n
c
6 coeficient politropic de comprimare@
8n urma calculelor rezult&
F
c
9 B5;,$( K , !aloare care se ncadreaz n inter!alul de !ariaie al temperaturii la
sfritul comprimrii ,care este intre ("" i B:" K C>aaga 4. Eotoare cu ardere intern,
pag. ;( , tab. 5.:I.
3.6.3. DETERMINAREA TEM>ERATURII LA SFARDITUL ARDERII
Arderea,. reacie c,imic cu degajare de cldur produs prin oxidarea cu !itez
ridicat a elementelor combustibilului 6 are loc din momentul producerii scnteii
electrice, care asigur aparitia nucleului de flacar i rspndirea flcrii n toate
direciile, pn n punctul z pe diagram, cnd presiunea n cilindru are !aloarea maxim
Cm.a.s.I
Eotorul al crui calcul termic se efectueaz folosete ca i combustibil benzina
cu cifra octanica 2O #:.
. coeficient de exces de aer . %e alege 9 $ tiind c domeniul de !ariaie este
intre ",<: i $ C>obescu D,. Eotoare pentru automobile i tractoare !ol. $ pag. 5':, tab.
;I
Femperatura la sfritul procesului de ardere se !a calcula cu relaia Cconform
>obescu D,, !ol.$ cap.ArdereaI.

z mv c mv
r c
ai
T c T c
M L
Q
+
+ +

K K K K
min
I $ IC C
@ in care&
. coeficient de utilizare al cldurii,conform >obescu D,. motoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ pag. 5': se alege 9 ",#" din inter!alul ",<: 6 ",#:.
/
ai
6 cldura specific degajat de arderea incomplet@
. coeficient de exces de aer@
1
min
6 aerul minim necesar arderii a $ Kg de combustibil@
E
c
6 masa molar a combustibilului C>obescu D,. Eotoare pentru automobile i
tractoare pag.555, E
c
9 $*$$;I@

r
6 coeficientul gazelor reziduale@

K
mv
c
. cldura specific molar medie a amestecului@

K K
mv
c
. cldura specific molara medie a gazelor de ardere pentru L$@

K
c
T
. temperatura la sfaritul procesului de comprimare@
. coeficientul real de !ariaie molar@

c
9 $,":$ pentru 9 $@
F
z
. temperatura la sfritul procesului de ardere F
z
9 5#;#,<:K.
7aloarea obinut depaete cu putin inter!alul de !ariaie al temperaturii la
sfritul arderii, care este conform >aaga 4. Eotoare cu ardere interna pag.B< tab.5.$"
intre 5;"" 6 5#"" K , deoarece la acest motor
raportul de comprimare este mai mare dect cel pre!azut pentru motoare cu ardere prin
scnteie in general.
3.6.6. DETERMINAREA TEM>ERATURII LA SFARDITUL DESTINDERII
Feoretic, destinderea se numete timp motor i corespunde cu deplasarea pistonului ntre
punctul mort superior i punctul mort inferior.
?in punct de !edere al studierii proceselor de lucru, apare mai con!enabil a
considera c destinderea dureaz din momentul n care presiunea din cilindru are !aloarea
maxim la motoarele cu aprindere prin scnteie , i se termin n momentul n care se
desc,id organele de e!acuare
7om calcula parametrii procesului de destindere la motorul ?acia %uper4o!a de
$'#" cm
'
pe benzin cu admisie normal cu injecie multipunct.
Pentru acest calcul se !a adopta un exponent politropic al destinderii n
d
9 $,5#
.7alorile ntre care !ariaz acest exponent sunt conform >obescu D,. Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$ pag 5': de la $,5' la $,'".
%e calculeaz temperatura la sfritul destinderii cu relaiile din >obescu D,.
Eotoare pentru automobile i tractoare !ol.$ pag. 55;.

$

d
n
z
d
T
T

)K-
8n aceast formul a!em&
F
d
6 temperatura la sfritul destinderi@
. raport de comprimare@
n
d
6 exponent adiabatic.
Gn urma efecturii calculelor se obine&
F
d
6 temperatura la sfritul procesului de destindere. 2onform >obescu D,.
Eotoare pentru automobile i tractoare !ol.$,pag.5'B, tab.<, inter!alul de !ariaie al
temperaturii F
z
, este intre $5"" i $B""K.%e obine F
z
9 $:(",B(K !aloare ce se
ncadreaz cu succes in limite.
3.7. CALCULUL >RESIUNII MEDII TE+RETICE DI A RANDAMENTULUI
TE+RETIC >ENTRU CICLUL UNUI M.A.S. CU INJECIE DE BENZIN
8n !ederea calculrii acestor parametrii principali ai motoruluiCpresiunea medie a
ciclului teoretic , randamentul indicat al motorului, presiunea medie efecti! a motorului,
etc.I se !or adopta urmtoarele !alori pentru&
. coeficientul de rotunjire al diagramei
r
@ ?in >obescu D,. Eotoare pentru
automobile i tractoare !ol.$, pag.5':, tab.; rezulta c inter!alul n care !ariaz
r
este
ntre ",#; i ",#<.%e alege
r
9 ",#(.
. randamentul mecanic
m
@ ?in >obescu D,. Eotoare pentru automobile i
tractoare !ol.$, pag.5'<, tab.# a!em inter!alul de !ariaie a lui
m
ntre ",B: 6 ",<:. %e
adopt
m
9 ",<.
A!nd aceste !alori se poate trece la calculul efecti! al parametrilor principali ai
motorului.
3.7.1 CALCULUL >RESIUNII MEDII A CICLULUI TE+RETIC
Presiunea medie a ciclului teoretic se calculeaz cu formula C >obescu D,. Eotoare
pentru automobile i tractoare !ol.$, pag.55;I&

1
]
1

,
_


,
_

$ $
K
$
$
$
$ $
$
$ $
c d
n
c
n
d
c
i
n n
p
p

p
c
. presiunea la sfritul procesului de comprimare@
. raport de comprimare@
n
d
. exponent politropic al destinderii@
n
c
. exponent politropic al comprimrii@
. gradul de cretere al presiunii.
?up inlocuire n formula i calcul , !om obine&
: K
$" 5B , $"
i
p
4*m
5
.
Minnd cont de coeficientul de rotunjire al diagramei
r
9 ".#( ,rezulta presiunea
medie a ciclului teoretic, cu formula&

K
i r i
p p
?upa efectuarea calculului se obine&
:
$" <( , #
i
p
4*m
5
.
7aloarea calculat pentru p
i
se incadreaz in inter!alul de la <,: la $5 da4*cm
5
dat
n C >obescu D,. Eotoare pentru automobile i tractoare !ol.$, pag.55;I&
3.7.4. CALCULUL RANDAMENTULUI TE+RETIC
Normula de calcul a randamentului teoretic al motorului este &

$
$
$


n
t

n aceasta relaie a!em&


. raportul de comprimare 9#,:
n 6 exponentul politropic n9$,;

t
9",:#;
3.8. CALCULUL >RESIUNII5 RANDAMENTULUI5 >UTERII D I C+NSUMULUI
DE C+MBUSTIBIL >ENTRU M+T+RUL STUDIAT
3.8.1. CALCULUL >RESIUNII MEDII EFECTI@E 1
e
A M+T+RULUI
Normula de calcul a presiunii medii efecti!e este&

i m e
p p

m
6 randamentul mecanic@ ?in >obescu D,. Eotoare pentru automobile i
tractoare !ol.$, pag.5'<, tab.# a!em inter!alul de !ariatie a lui
m
intre ",B: 6 ",<:.%e
adopta
m
9 ",<.
p
i
6 presiunea medie a ciclului teoretic.
7alorile recomandate pentru presiunea medie efecti! pentru un motor cu
aprindere prin scanteie sunt conform >obescu D,. Eotoare pentru automobile i tractoare
!ol.$, pag.5'<, tab.#, ntre (,B i $$,: da4*cm
5
, iar !aloarea obtinuta de B,;"<da4*cm
5
se
incadreaz intre aceste limite.
3.8.4. CALCULUL RANDAMENTULUI EFECTI@ AL M+T+RULUI
e
Acest parametru se calculeaza cu formula&

i m e

in care a!em&

m
. randamentul mecanic@

i
. randamentul indicat
8n urma calculului rezult !aloarea pentru randamentul efecti! de
e
9
",5#5<.Aceast !aloare se incadreaz n inter!alul de !ariaie al randamentului efecti!,
care este dupa >obescu D,. Eotoare pentru automobile i tractoare !ol.$, pag.5'<,
tab.#,intre ",5" i ",5#.
3.8.3. CALCULUL C+NSUMULUI S>ECIFIC EFECTI@ DE C+MBUSTIBIL g
e
AL M+T+RULUI

2onsumul specific efecti! al motorului se calculeaza cu relatia&

i e
e
Q
g

'(""

e
. randamentului efecti!@
/
i
6 puterea calorica inferioara.
%e obtine o !aloare de g
e
9 5<5 g*O+,,care se incadreaza in inter!alul de 5<" 6
':" g*O+, C>obescu D,. Eotoare pentru automobile i tractoare !ol.$, pag.5'<, tab.#I.
%e !a obine p
i
9 $".;'da4*cm
5
. %e calculeaz presiunea efecti! cu relaia&
p
e
9 ",<p
i

Jezult presiunea efecti! p
e
9 <,';da4*cm
5
.
2u aceast !aloare se !a calcula puterea efecti! a motorului cu relaia&

i
n V p
P
t e
e
'""""

relaie n care a!em &
p
e
6 presiunea efecti! calculat pe baza diagramei indicate@
7
t
6 cilindreea@
n 6 turaia@
i 6 numrul de cilindrii.
?up efectuarea calculului !om obine P
e
9 :: K+