Sunteți pe pagina 1din 11

1

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN


VETERINAR CLUJ NAPOCA
Proiect ser Allium cepa

FACULTATEA DE HORTICULTUR
MANAGEMENTUL PRODUCIEI HORTICOLE N
CLIMAT CONTROLAT

Masterand: Ungurian Laurian

2


CUPRINS

A. Piese scrise

1. Tema de proiect
2. Memoriu justificativ
3. Note de calcul privind pierderile de cldur prin elementele de nchidere i
dimensionarea instalaiei de nclzire.
4. Antemsurtoarea pentru un modul de construcie


B. Piese desenate

1. Vedere n plan a serei 1:200
2. Seciune transversal 1:20
3. Detalii (minim 3 buc.) 1:53
1.TEMA DE PROIECT
Se va proiecta o ser destinat producerii de ceap considernd temperatura
interioar t
i
= 19
0
C i umiditatea interioar U
i
= 75% amplasat n zona climatic 2 cu o
temperatur exterioar t
e
= - 12
0
C i o umiditate exterioar U
e
= 85%.
Structura de rezisten alctuit din profile laminate din oel (galvanizat sau zincat) va
avea un numr de 7 deschideri de 3.1 m i un numr de 7 travei de 3 m iar ca material de
nchidere se va folosi sticl sau un material plastic (policarbonat). nchiderea acoperiului va
fi de 26
0
sin = 0, 4383, cos = 0,8987 i tg = 0,4877 cu nlimea sol h = 2,80 m.
Fundaiile prefabricate au adncimea de fundare msurat de la nivelul terenului
natural de 1 m.
Nivelul solului deasupra terenului este la cota + 0.30 m.
nclzirea serei se va face cu ap cald avnd temperatura de intrare de 145
0
C.

4

2. MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Date generale

Beneficiarul lucrrii:
S.C. Ulma S.A.

Denumirea documentaiei:
Ser de Allium cepa

Amplasament:
Mun. Vatra Dornei, jud. Suceava

Zona seismic de calcul:
D i Tc = 1,5 sec., conform normativ P100/92

Clasa de importan:
IV, conform normativ P100/92

Categoria de importan:
D, conf. H.G. 766/97

Suprafaa construit
S = (3,1 X 5 + 3,25 X 2)(3,00 X 5 + 3,05 X 2) = 22 X 21,1 = 464,2 m
2

Suprafaa ferestrelor
S
F
= S
FL
+ S
FA
= 198,26 + 496,58 = 694,84 m
2
S
FL
= (22 x 2,30) x 2 + (21,1 x 2,30) x 2 = 101,2 + 97,06 = 198,26 m
2
S
FA
= 1,14 x 21,1 x 20 + (3,1 x 0,5)/2 x 20 = 481,8 + 15,5 = 496,58 m
2
sin = 0,5/ip. ; 0,4383 = 0,5/ip. ; ip = 0,5/0,4383 = 1,14 => ipotenuza = 1,14

Grad de rezisten la foc:
I.

Alimentare cu energie electric:
se face de la reeaua existent n zon cu acordul R.E.N.E.L.-ului.

Alimentare cu ap i canalizare:

se face din reeaua existent: pu, bazin i hidrofor i pentru canalizare: bazin
vidanjabil.Tr as ar ea l ucr r i l or de t er as ament e pent r u f unda i i f ace par t e
di n t r as ar ealucrrilor de detaliu i se efectueaz pe baza planului de trasare, dup fixarea
poziiei construciei pe amplasamentul proiectat, folosind metode topografice. Datorita
pozitiei pe care o are, in nordul tarii, zona studiata se caracterizeaza printr-un climat
temperat continental. Astfel temperatura medie anuala variaza intre 6-7
0
C.
5

Trasarea axelor principale se efectueaz n raport cu reperel e de trasare a
pozi i ei de ampl asare a construci ei pri n metoda coordonatelor rectangulare,
folosind teodolitele. n cazul de fa ca punct de reper de trasare se ia punctul O situat la
una din interseciile mprejmuirii. Tr as ar ea s e va f ace por ni nd di n cent r ul de
t r as ar e O , mar car ea aces t ui a facndu-se cu un ru. Distanele fa de axele
principale ale celui mai apropiat col al serei sunt: 1,125 m fa de axul 1-1 i 1,125 m fa de
axul I-I. Axa 1-1 formeaz cu axa I-I un unghi de 90
0
.
Cota 0,00 se va materializa cu vopsea, pe un reper din apropiere considerat
fix. Din punct de vedere climatic, zona are un pronunat caracter de contimentalism
concretizat prin contraste de la var la iarn. Potenialul caloric, consecin a
duratei de strlucire a soarelui este de cca. 125 kcal/cm
2
ceea ce se realizeaz n
special n perioada aprilie septembrie. Val ori l e medi i anual e al e temper aturi i
sunt de cca 6-7
0
C cu val ori medi i negative n intervalul decembrie februarie
i valori medii pozitive n intervalul martie noiembrie. Luna cea mai rece este ianuarie,
valoarea medie a temperaturii se studiaz sub -3
0
C. Luna cea mai cald este luna iulie, cu
valori medii n jurul a 23
0
C. Precipitaiile atmosferice nsumeaz anual cca 500 ml, cu un
maxim la sfritul primverii cnd cad circa un sfert din valoarea total a acestora.


2. Date privind fora de munc

Responsabil legal - Ungurian Laurian, inginer n construcii civile
IntreprindereaFunctia avuta siprincipalele indatoririPerioada
2.1 Total personal 12 angajai

d i n c a r e p e r s o n a l d e e x e c u i e 2 d i r e c t o r i : 1 c o me r c i a l i 1
d e p r o d u c i e
Locuri de munc nou-create 12

3. Devizele investiiei

n conformitate cu preverile HG 28/09.01.2008.

4. Finanarea investiiei

Di n val oarea total a i nvesti i ei de 65 mi i RON, sursel e de finanare
propuse sunt:
Tabel 2.1

Curs EURO/RON 4.4545 din data de 14.XI.2013

Cheltuieli eligibile
RON EURO
Cheltuieli neeligibile
RON EURO
Total
RON EURO
Ajutor public
nerambursabil
5 000 1 122 5 000 1 122 10 000 2 244


Autofinanare 20 000 4 490 2 000 449 42 000 9 429
mprumuturi 25 000 5 612 1 000 225 26 000 5 737
Buget local 5 000 1 122 2 000 449 7 000 1 571
Total proiect 55 000 12 346 10 000 2 245 65 000 14 491
6


Pentru a se veri fi ca i ncadrarea chel tui el i l or el i gi bi l e di n buget i n
l i mi tel e prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON
publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
ntocmirii memoriului justificativ.

5. Durata de execuie

n procesul de estimare a duratei de execuie (2 luni n cazul nostru) a
obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii
contractului de finantare cu APDRP, proiectantul va lua in calcul si perioadele de
timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen.


3.PIERDERILE DE CLDUR I DIMENSIONAREA INSTALAIEI DE NCLZIRE

Necesarul de cldur (Q)
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
1, 26 0, 35 3, 26
694, 84
1, 26 464, 2 0, 35 3, 26 0,1 6, 72 19 12
464, 2
584, 90 0, 35 1, 5 0, 326 6, 72 31 584, 892 0, 35 7, 05 31
584, 90 7, 4 31 134176, 06
134176, 06
SF
Q S C Kconv ti te
S
X X
X X
X X
Q
(
= + + =
(

(
= + + =
(

= + + = + = (

= =
=


K
conv
= K
ET
(1 + 0,23 X 4,45
2-1
X = 4,45(1 + 0,51) = 6,72
K
conv
= 6,72

Valori de calcul ale temperaturii optime, umiditii relative interioare i ale
coninutului de CO
2
din aer n funcie de cultur

Tabel 2.2
Nr.
crt.

Denumirea culturii
Temperatura
optim pentru faza
de cretere t
Umiditatea
relativ interioar
(%)
Coninutul de CO
2

din aer
(%)
1. tomate, ardei 20 ...23 50 ... 75
2. castravei, pepeni, dovlecei 25 ... 27 80 ... 95
3. fasole, vinete 22 50 ... 75
4. ceap, usturoi 19 70 ... 80
7t
i
= 19
0
C; u
i
= 75%; t
e
= - 12
0
C; u
e
= 85% => din tabelul 2.3 valoarea I
i
= 12,349 i I
e
= - 3,039
= i
i
i
e
/t
i
t
e
= 12,349 (- 3,039)/19 (- 12) = 15,388/31 = 0,5

Date fizice pentru aerul umed la presiunea barometric de 760 torri
Valoarea entalpiei I
i
i I
e
n kcal./m
3


Tabel 2.3
t
(
0
C)
Umiditatea relativ Ur n (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-12 -3,897 -3,791 -3,684 -3,575 -3,468 -3,368 -3,252 -3,146 -3,039 -2,930 -2,820
19 5,508 6,486 7,465 8,439 9,418 10,397 11,370 12,349 13,322 14,296 15,274

n
= 0,23 (ser neetan)
n coeficient de etaneitate a serei; are valoarea 2, sera fiind neetan

i
= 4,65 + 1,63 x
s
x v = 4,65 + 1,63 x 0,57 x 5 = 9,3

i
= 9,3

e
= 5,82 + 2,73 = 8,55
v viteza de calcul a vntului, conform STAS 1907/1-92
Zona eolian este II; v = 5 m/s; v
4/3
= 5,8 m/s (conform tabelului 2.4)
Tabel 2.4
Zona
eolian
Amplasamentul cldirilor
n localiti n afara localitilor
V V
4/3
V V
4/3
I 8,0 16,0 10,0 21,54
II 5,0 8,55 7,0 13,39
III 4,5 7,45 6,0 10,90
IV 4,0 6,35 4,0 6,35

(s) se determin din graficul funciei exponeniale n funcie de suprafaa solului pe care
este amplasat sera.
9, 3 8, 55 79, 52
4, 45
9, 3 8, 55 17,85
i e
KET
i e
o o
o o

= = = =
+ +

8


nclzirea serei se va face cu ap supranclzit, avnd temperatura de intrare de
145
0
C i temperatura interioar t
i
=19
0
C
Q = 134 176,06 W
Nr. conducte = 8 x 2 + 2 = 18 buci
Nr. bucle = x 18 = 9 bucle
Q
conduct
= Q/nr. cond. = 134 176,06/9 = 14 908,45 W/ramur
Q
necesar
= Q
cond.
/1 cond. = 14 908,45/21 = 709,93 W/ml
1 cond. = nr. travei x traveea = 7 x 3 = 21 m
Q
necesar
= 709,93W/ml
Alegem o eav cu 108 x 4 (mm) din tabelul 2.5

Valoarea coeficientului K
v


Tabel 2.5
evi exterior S
v
Coeficient k
v
kcal/m
2
h
0
C
Grosimea peretelui
M
m

m
2
/m
Ap cald
Aer cald t
t med
= 80
0
C
Ap supranclzit
Abur t
t med
= 100
0
C
45 X 2,5 0,142 11,2 12,2
50 X 2,5 0,154 11,0 12,0
60 X 3,0 0,189 10,7 11,7
70 X 3,0 0,220 10,4 11,4
76 X 3,0 0,239 10,3 11,3
83 X 3,5 0,261 10,2 11,2
89 X 3,5 0,280 10,1 11,1
102 X 4,0 0,321 10,0 11,0
108 X 4,0 0,340 10,0 11,0
114 X 4,0 0,357 9,9 10,9
121 X 4,0 0,380 9,8 10,8
9

S
v
= 0,340 m
2
/m
K
v
= 10 kcal/m
2
h
0
C = 10 x 1,163 = 11,63 W/m
2

0
C
unde 1 kcal/h = 1,163 W
Q
v
= K
v
x S
v
(t
tm
t
i
)
t
tm
= t
t
+( t
t
)/2 = 145 + 132,4/2 = 211,2
0
C
(cderea maxim de temperatur)
= 0,10 (t
t
t
i
) = 0,10 (145 19) = 12,6
0
C
Q
v
= 11,63 x 0,340(211,2 19) = 760 W/m
Q
v
= 760 W/m
Comparnd Q
v
cu Q
necesar
=> Q
v
> Q
necesar

(760 W/m > 709,93 W/ml)


4. ANTEMSURTOAREA


0.1. Terasamente
01.01.TSC18A1 Sptur mecanic pentru ndeprtarea stratului vegetal cu buldozerul cca
0,20m.
R = 464,2 x 0,20 = 92,84 m
3

01.02.TSA04C
1
- Sptur manual n spaii limitate n teren tare cu adncimea 0,00 : 1,50 m
R = 1,50 x 0,4 x 0,4 x 49 = 11,76 m
3

01.03.TRB01C
14
Transportul pmntului cu roaba.
R = 92,84 + 11,76 = 104,16 m
3

0.2. Terasamente
02.04.CA01A0
1
Turnarea betonului simplu clasa Bc 5 n fundaii izolate cu volum pn la
3 m
3
inclusiv.
10

R = 2,4 x 49 = 11,76 m
3
02.05C201C0
3
Preparare beton clasa Bc 5 cu balast, cu granulaia pn la 31 mm, preparat
cu ciment F
25
, manual.
R = 2,4 x 49 = 11,76 m
3

02.06.NP
1
Procurare stlpi prefabricai din beton armat pentru socluri tip.
R = 0 buc. (utilizez doar stlpi metalici)
02.07.CP03A0
1
Montarea stlpilor prefabricai din beton armat tip ST
1
10X12X100 (cm)
pn la 2 m
3
inclusiv.
R = 0 buc. (doar stlpi metalici)
02.08.TSD16C
3
- Umplutur cu pmnt n groapa de fundare. (cu beton Bc 5)
0.3. Structura de rezisten
03.09.NT
2
- Procurare stlpi metalici profil I
8
2350
R = 49 buc.
03.10.NP
3
- Procurare coard metalic profil T
4
3114
R = 28 buc.
03.10.NP
4
- Procurare contrafi metalic profil T
4
740
R = 49 x 2 = 98 buc.
03.10.NP
5
- Procurare coam curent tip T
4
3000
R = 1 buc.
03.13.NP
6
Procurare cprior curent T
3
1550
R = 7 x 2 = 14 buc.
03.14.CL18A0
1
Schelete metalice pentru sere, din profile de oel galvanizat, montate prin
mbulonare pe antier.
R = 0,6 t
0.4. nchideri i compartimentri
04.15.CM12B0
2
- Geamuri trase simple, livrate la msuri fixe, la sere pe spasuri metalice, de
4 mm grosime, montate glisant.
R = 32 m
2

11


Extras de laminate pentru un modul de ser
Poz. Element Denumire Lungimea
mm
Greutatea
kg/ml
Nr.
buc.
Greutatea
kg/buc.
Greutatea
total kg
P1
Plcu
Pb 100x120
120 6,28 4 0,754 3,014
Prazn 6
270 0,222 4 0,060 0,240
P2 Stlp
I
s
2350 5,95 4 13,98 55,92
P3 Coard
T
4
3114 2,96 2 9,22 18,44
P4 Contrafi
T
4
740 2,96 2 2,19 4,38
P5 Coam
curent
T
4
3000 2,96 1 8,88 8,88
P6 Sprosuri
T
3
1550 1,77 10 2,74 27,04
P7 Distanier
B0 3x20 800 0,471 2 0,377 0,754
P8 Legtur
ntre
coame
T
4
40 2,96 2 0,118 0,236
P9 Suport
coard
T
4
140 2,96 4 0,385 1,54
Total kg 121