Sunteți pe pagina 1din 4

Instructiuni proprii SSM pentru manipularea manuala a maselor Personalul care rspunde de operaiunile de depozitare Depozitarea materialelor se va face

astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, de incendii, de explozii si de intoxicatie. Depozitarea materialelor se va face numai in spatii destinate acestor scopuri, asigurandu-se atat cai libere de circulatie cat si distante libere fata de peretii constructiei. ste interzisa blocarea accesului la instalaiile electrice si de P.S.I. cu diverse materiale! "a stivuirea materialelor nu se admite dep#irea sarcinii maxime admisa a planseului si $sau pardoselii! "a depozitarea materialelor pe rafturi trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie dep#ita! Depozitarea materialelor se va face pe cat posibil in ambala%ele originale, avandu-se gri%a ca in timpul stivuirii acestea sa nu se deterioreze! Stivuirile se vor face numai cu materiale si ambala%e care garanteaz maxima stabilitate! Stivuirea materialelor sau ambala%elor cu forme geometrice diferite nu este permisa! Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prbu#irea stivei! "a depozitarea materialelor se va respecta compatibilitatea dintre ele, fiind interzisa depozitarea in comun a materialelor care pot reaciona c&imic produc'nd produ#i inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi. "a depozitarea materialelor ce emana aerosoli inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi ambala%ele acestora trebuie sa fie etan#e. In cazul manipulrii unei sarcini, concomitent de ctre mai muli muncitori, ace#tia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conductorului operaiei. "ocurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc dega%ri duntoare sanatatii muncitorilor vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare. (ccesul in spatiile de depozitare si in locurile de incarcare-descarcare este interzis persoanelor care nu au atribuii la aceste operaiuni. Spatiile de depozitare trebuie sa fie amena%ate corespunztor materialelor ce se vor depozita in aceste locuri. Manipulare, transportul prin purtare si depozitarea materialelor cu mi%loace nemecanizate. Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice operaie de transport sau susinere a unei mase de ctre unul sau mai muli lucratori, inclusiv ridicarea, cobor'rea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a condiiilor ergonomice nefavorabile implica riscuri de accidentare sau )mbolnvire profesionala. *onducerea societii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunztoare sau sa foloseasc mi%loace adecvate, in special ec&ipament mecanic pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de ctre salariai. In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea societii trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat activitatea sa se desf#oare in condiii de sigurana si cu risc cat mai mic pentru sntate. *onducerea societii va evalua in prealabil condiiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva in ceea ce prive#te+ , caracteristicile masei! , efortul fizic depus! , caracteristicile mediului de munca! , caracteristicile activitii.

*onducerea societii va dispune si va urmri realizarea masurilor corespunztoare in scopul evitrii sau reducerii riscurilor de accidentare si imbolnaviri lu'nd in considerare+ , *aracteristicile masei+ greutatea si dimensiunile! dificultatea de apucare! instabilitatea sau riscul deplasrii coninutului! plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunc&i sau cu flexarea trunc&iului! probabilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muc&iilor in cazul unei ciocniri. , fortul fizic+ prea mare! care nu poate fi realizat dec't printr-o mi#care a trunc&iului! care nu antreneaz o mi#care buna a masei! care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o poziie instabila. , *aracteristicile mediului de munca+ spaiu insuficient pentru realizarea activitii! pardoseliile alunecoase si$sau care prezint neregularitati! imposibilitatea ridicrii manuale la inaltime in sigurana! manipularea maselor la mai multe niveluri! condiiile climatice necorespunzatoare. , *erinele activitii+ efortul fizic frecvent si prelungit! insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare! distantele mari pentru transport sarcini! ritm impus. "a efectuarea operaiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor repartiza numai salariai care corespund din punct de vedere fizic. ste interzisa manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor fara efectuarea unor controale medicale periodice. *onducerea societii va urmri ca salariaii care executa lucrri de manipulare si transport prin purtare sa primeasc o instruire adecvata privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activiti nu sunt executate corect. Salariaii vor fi informai de conductorii locurilor de munca asupra masurilor luate de conducerea societii pentru asigurarea sanatatii la transportul si manipularea prin purtare. *onducerea societii va urmri modul in care salariaii respecta indicaiile te&nice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare. *onducerea societii va indica, pentru fiecare caz in parte, greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate in cazul unui ambala% excentric. *onducerea societii va consulta salariaii sau reprezentanii lor si va permite acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta sntatea si securitatea in munca. Salariaii sau reprezentanii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii, persoanei %uridice sau fizice, sa ia masuri de eliminare a riscurilor pentru salariaii folosii la manipularea si transportul prin purtarea maselor. Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri in care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mi%loace de transport nemecanizate nu trebuie sa dep#easc valorile maxime cuprinse in normative. In timpul manipulrii manuale a maselor, salariatul sau salariaii trebuie sa aiba vizibilitate.

ste interzis transportul prin purtarea maselor care )mpiedica vizibilitatea. *onductorul locului de munca va stabili numrul de salariai care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezec&ilibre. ste interzis transportul de mase care au sisteme de prindere necorespunzatoare. Manipularea in acela#i timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunztor. ste interzisa manipularea sau transportul prin purtare in acela#i timp a maselor care sunt instabile intre ele. .biectele ambalate in cutii sau lazi trebuie fixate in interiorul ambala%elor. ste interzis transportul prin purtare a maselor nefixate corespunztor in cutii sau lazi. /raseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos. Manipularea sau transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafee tietoare sau care, datorita naturii lor, pot produce leziuni ale m'inilor se va face numai cu palmare. ste interzisa manipularea manuala a maselor in$din locuri in care nu exista spaiu pe orizontala sau verticala corespunztor pentru realizarea acestei activiti, daca nu se iau masuri suplimentare pentru mic#orarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale. Planurile inclinate utilizate de salariai pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevzute cu parapeti de protecie. In cazul in care condiiile climatice 0vant, ceata, cldura excesiva1 nu permit manipularea si transportul manual al maselor in condiii de securitate, conductorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau mic#orarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala. ste interzisa cre#terea numrului de ridicri sau cobor'ri pe unitati de timp. ste interzisa utilizarea salariailor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au ec&ipament individual de protecie si$sau de lucru corespunztor si in bunstare. "a )ncrcare, descrcare, transportul si manipularea materialelor prin purtare se vor respecta si urmtoarele masuri+ , se va curata terenul pe care se efectueaz aceste operaii de toate obstacolele sau obiectele ce ar putea impiedica operaiunea de )ncrcare- descrcare! , terenul pe care se face mi#carea sau manipularea sarcinilor, trebuie sa fie stabil si rezistent, iar in cazul cand acesta este denivelat sau in panta se vor amena%a platforme orizontale sau se va aduce terenul la forma orizontala. , distantele de transport nu vor depasi 23 de metri. , mrimea sarcinilor transportate manual cu mi%loace de transport a%uttoare 0crucioare, lize1 nu trebuie sa dep#easc pe teren consolidat 23 de 4g la femei si 52 de 4g la brbai. , transportul materialelor cu a%utorul mi%loacelor a%uttoare 0lize, crucioare1 este permis numai pe teren drept. Se interzice transportul cu mi%loace a%uttoare a instalaiilor sau materialelor pe scri, trepte sau rampe de acces. ste interzis categoric transportul de sarcini pe deasupra personalului muncitor, in incaperile locuite. ste interzisa desfacerea stivelor sau a grmezilor de alte materiale prin surpare 0eliber'nd unul din straturile de susinere1. Manevrarea materialelor se va face in ordine inversa stivuirii lor. "a depozitarea lic&idelor combustibile si lubrifiantilor se va tine seama de urmtoarele masuri+ "ic&idele pentru curenie se vor depozita in incaperi )nc&ise, bine aerisite si ferite de surse de foc. (ceste incaperi vor fi amplasate separat de alte magazii, de locuine, cantine, f'nt'ni. 6idoanele si cutiile cu astfel de substane se vor depozita in magazii fara ambala%e. Iluminatul acestor magazii se va face din afara si pe cat posibil sa fie iluminat natural

/ransportul carburanilor si lubrifiantilor, a combustibililor sau a altor produse inflamabile, se va face numai cu a%utorul vaselor metalice in stare buna si )nc&ise ermetic. ste interzis transportul produselor petroliere sau a celor inflamabile in vase desc&ise sau improvizate. Desfacerea dopurilor de la vase sau butoaie in care sunt depozitate produse petroliere se va face numai cu scule antiscantei. ste interzisa manipularea carburanilor in vase desc&ise, pentru reducerea pierderii prin evaporare si risipa, dar in special pentru evitarea pericolului de incendiu. ste interzisa sifonarea cu gura a produselor petroliere sau c&imice. ste interzisa urcarea pe vase, butoaie de carburani, lubrifianti sau alte produse inflamabile a persoanelor ec&ipate cu bocanci cu potcoave, plac&euri sau cuie metalice. Depozitarea carburanilor si lubrifiantilor se va face in locuri speciale, care vor fi construite in conformitate cu prescripiile te&nice si normale P.S.I. prevzute in proiectele de execuie si aprobate de organele in drept. ste interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor la locurile de munca. Spatiile in care se vor depozita materialele trebuie sa fie u#or accesibile, sa aib drumuri bune de acces, iar dotrile si instalatile aferente sa asigure deplina securitate a muncitorilor de deservire. ste interzisa stivuirea lzilor la un loc cu saci, baloturi, butoaie. (ceste masuri cuprind masuri minime de prevenire a accidentrii si imbolnavirii profesionale, lu'nd in considerare pericolele specifice acestor activiti si cerinele desf#urrii procesului de munca in condiii de securitate.