Sunteți pe pagina 1din 306

Figurile limbajului de Pierre Fontanier Traducere, prefa si note ANTONIA CONSTANTIN SC! "ucure#ti, $%&& ditura !

NI' (S

)ector* SAN+A AN,- ) SC! Te.noredactor* NICO)A / ("0N SC! Tiraj* 1%23 ei4 "un de tipar* 234354$%&&4 Coli de tipar* 224 Tiparul e6ecutat sub comanda nr4 $731 la 8ntreprinderea Poligrafic ,$2 +ecembrie $%$59 str4 ,rlgore Ale6andrescu nr4 5%:%& "ucure#ti4 (epublica Socialista (om;nia

<=> $?%@5, Flammarion, Paris Toate drepturile asupra acestei Aersiuai s8at reBerAate editurii !NI' (S

S!CA( Cuvint nainte <Antonia Constantinescu> Prefa Avertisment (1830) Modul de folosire a manualului, fie n n'ufmnt, fie pentru studiul individual al tropilor4444 20 CAN!A) C)ASIC P NT(! ST!+I!) T(OPI)O( Prima parte !"#$ # P%&'#M# A%& $ (& )& *!% *&(&A P%#M&'& +$ (AM& ,& A'& ,&!%#&# ,%!P#'!% Capitolul #- : +espre idei #i despre cuAinte 44444 7& A4 Ideile444 7& "4 CuAintele4 23 Capitolul ##- . +espre g8ndirD #i e6primarea ei sau despre propoBiie22 Capitolul ###- . +espre diferitele sensuri de care este susceptibil propoBiia, fie 8n priAina elementelor ei, fie 8n ansamblul ei 25 A4 Sensul obiectiA "4 Sensul literal E3 C4 Sensul figurat

+4 Calitile #i caracteristicile sensului literal #i ale sensului figurat44F E7 Capitolul #*- . 8n general despre figurile discursului A4 +efiniia figurilor "4 Clasificarea figurilor 44444 E@ C4 Clasificarea figurilor de cuAinte 4 E& +4 !tilitatea cunoa#terii figurilor 4 E5 I 520/CUPRINS Partea a doua ,&!%#A ,%!P#'!% Prima seciune + SP( T(OPII GNT(?!N C!'GNT Capitolul #- . +espre tropii prin coresponden, cunoscui sub numele de Hmetonimii9444444 1@ Cetonimia cauBei4 1@ : A instrumentului44444I44444J4444 15 : A efectului444 15 : A conintorului 1% : A locului @3 : A semnului 444 @7 : A fiBicului 444 @2 : A posesorului4 K @2 J : A lucrului@E Capitolul ##- : +espre tropii prin cone6iune, numii 8n mod obi#nuit Hsinecdoce9 @1 Sinecdoca prii44 @@ : A totului44444,444444444* @% : A materiei 444 @% : A numrului4 &$ : A genului 444 &$ : A speciei&7 : A abstraciei 4 &2 : A persoanei, sau AntonomaBa4444444i4 &1 Capitolul ##- . +espre tropii prin asemnare, adic despre metafore444444L444 &5 Capitolul #*- . +espre tropii mic#ti, sau despre sileps 4 5E Silepsa prin metonimie444444 K 5E : Prin sinecdoc4 51 : Prin metafor 4 5@
C!P(INSM17$

Seciunea a doua + SP( T(OPII + T(OPI

CAI C!)T

C!'INT , + N!CINI ICP(OP(I!

Capitolul #- . +espre tropi, ca figuri de e6presie prin ficiune 44 %3 Personificarea444 %3 Alegoria44%2 Alegorismul %1 Subiectificarea %& Citologismul 4%%

Capitolul ##- : +espre tropi, figuri de e6presie prin reflecie $3$ -iperbola $37 AluBia44$3E Cetalepsa$3& Asociaia$3% )itota44$$7 (eticenaO4$$1 Parado6ul 4$$& Capitolul ###- . +espre tropi, figuri de e6presie prin opoBiie $7$ Pretenia$77 Ironia 44$71 K pitropa$75 Asteismul$23 Contrafacerea 444 $2$ Seciunea a treia + SP( GNT( "!INT$A( A GN +ISC!(S A T(OPI)O( <+ C!'GNT SA! + CAI C!)T C!'INT > Capitolul #- . +espre originea tropilor $2@ I4 CauBele ocaBionale ale tropilor 4 $2& II4 CauBele generatoare ale tropilor 44 $E3 III4 +eosebirea dintre tropi din punct de Aedere al originii lor $E2 Capitolul ##- : +espre efectele tropilor $EE

!N

177MC!P(INS Capitolul ###- . +espre folosirea tropilor 44K4444 $12 A4 Tropii nu se potriAesc 8n aceea#i msur tuturor subiectelor $12 "4 Tropii se potriAesc mai puin proBei dec8t poeBiei #i mai puin anumitor genuri de poeBie dec8t altora444444 $1& C4 Folosirea tropilor este subordonat unor reguli riguros impuse de raiune #i gust4444444 $1% Capitolul #*- . +espre abuBul de tropi444444 $@1 Partea a treia )$P'#M& , 'A ,&!%#A ,%!P#'!% Capitolul #- : +espre tropi ca pure cata.reBe #i, 8n consecin, ca false figuri $51 I4 Cata.reBa metonimiei444 ,$5@ II4 Cata.reBa sinecdocei444 $5& III4 Cata.reBa metaforei444 $5& Capitolul ##- . +iferena dintre tropi #i celelalte forme ale discursului numite figuri 4444 $%7 A4 Figuri de diciune 4444 $%2 "4 Figuri de construcie44444444K444 A 4 $%E C4 Figuri de elocuie4444 $%1 +4 Figuri de stil4444444 4$KO $%& 4 Figuri de g8ndire4444444444L4K4K 733 Capitolul ###- : Cijloace de recunoa#tere a tropilor 8n discurs #i de apreciere a Aalorii lor44444 73E A4 Procedee #i principii4444 73E

"4 Aplicarea principiilor la un mare numr de e6emple 4K 73& Capitolul #*- : 6plicaii asupra denumirii tropilor 44 72$ I4 Tropii de un singur cuA8nt44 722 II4 Tropii de mai multe cuAinte unanim acceptai 4444 72E III4 Tropii de mai multe cuAinte neaemi#i 8n general dar care ar trebui acceptai 44444444444* 721 I'4 Pretin#i tropi4444444444,,444 P72& T(ATAT , N (A) A) FI,!(I)O( +ISC!(S!)!I :+IF (IT T(OPI Cuvtnt nainte (18/0 Prefa 7EE ,ream1ul7E% 'Capitolul #- : +espre figurile de construcie 717 ? A4 Figurile de construcie prin inAersare 4K717 InAersiunea712 Imitaia 715 nalaga 447@2 4 "4 Figuri de construcie prin e6ces44 7@& ApoBiia7@& Pleonasmul7&3 6pletiia7&E C4 Figuri de construcie prin sub8neles 7&1 lipsa447&1 SinteBa 447&Q O Reugma44752 Anacolutul4444444*4 751 +4 +espre o nou figur de construcie 7%3 * Incidena 7%3 Capitolul ##- : +espre figurile de elocuie7%7 A4 Figuri de elocuie prin e6tensiune 7%E pitetul'7%E Pronominaia444 7%@ "4 Figuri de elocuie prin deducie 44 9 ? 7%% (epetiia233 CStabola sau sinonimia232 ,radaia4423E? , C4 Figuri de elocuie prin relaie444 23& Adjoncia,423& Conjuncia2$3I K +isjuncia K2$$ , Abrupia2$7 +4 Figuri de elocuie prin consonan 2$1 Aliteraia2$1 17EMC!P(INS J PaonomaBa 2$& 4 AntanaclaBa 2$5 Asonanta427$ +

+eriAaia277 Poliptota277 4 +espre deosebirea unei noi figuri de elocuie272 pitetismul272 Capitolul ###- : +espre figurile de stil 27& A4 Figuri de stil prin emfaB275 PerifraB 27% Conglobaia Suspensia22$ JCoreciaO44 222 "4 Figuri de stil prin 8ntorstura fraBei22E Interogaia22E 6clamaia22& Apostrofa225 8ntreruperea 22% Subiecia2E3 +ialogismul2E$ C4 Figuri de stil prin apropiere2E7 Comparaia2E7 A AntiteBa2EE (eAersiunea 2E& ntimemismul 2E& ParanteBa 2E% pif onemul 21$ +4 Figuri de stil prin imitaie444 211 -ipotipoBa211 Armonismul4444444Q4444444 21@ 4 +espre dou noi figuri de stil44 2@3 ParifraBa2@$ pifraBa 2@2 Capitolul #*- : +espre figurile de g8ndire2@@ A4 Figuri de g8ndire prin imaginaie 44 2@& Prosopopeea2@5
C!P(INSM171

Fabulaia (ectificarea 2&$ "4 Figuri de g8ndire prin raionament 2&2 Ocupaia 2&2 +eliberaia2&E F Comunicaia2&1 Concesia442&& Sustentaia2&5 ? C4 Figuri de g8ndire prin deBAoltare 25$ 6poliia257 Topografia 252 Cronografia 25E Prosopografia 444 25E topeea44251 ? Portretul25@

Paralela 4*25@ Tabloul 4425& +4 Pretinse figuri de g8ndire 44 255 Cominaia25% Imprecaia2%3 Optaia 4*2%2 +eprecaia 2%E Turm8ntul 2%@ I +ubitaia 2%5 )icena442%% Capitolul *- : Paralel general 8ntre diAersele clase de figuri tropi #i non?tropi44 E37 A4 Cele #apte categorii de figuri stabilite de noi, foarte deosebite 8ntre ele 8n pofida tuturor asemnrilor lor E37 "4 Ar fi posibil s se reduc cu u#urin clasele noastre de figuri, 8n numr de #apte, la clase mai generale, de e6emplu, la dou clase* figuri de cu A8nt #i figuri de g8ndireU444 E31 C4 (educerea claselor la figuri de gramatic #i figuri de retoric este, oare, mai simpl dec8t precedenta U4 E3& +4 8n fine, ce putem spune despre 8mprirea figurilor 8n figuri de imaginaie #i figuri de pasiune U 44 E35 ConcluBii E3% 526/cupRiNS Capitolul *#- . Consideraii generale 8n legtur cu figurile 4O,444 non&tropiE$4$K A4 Originea #i cauBele figurilor non?tropi444444 E$$ N "4 fectele figurilor non?tropi 44 P44 E$E C4 Figurile non?tropi, 8ntrebuinare #i abuB4444 E$1 V +4 Cijloace de recunoa#tere a figurilor non?tropi Q4444S E$& 4 Cijloace de apreciere a figurilor non?tropi44444 E71 Capitolul *##- : InAentarul denumirilorF figurilor non?tropi 44 E2$ A4 Figuri de construcie444444444WW4 E27 "4 Figuri de elocuie 44444 E2E C4 Figuri de stil44444444WWW44444 E2& +4 Figuri de g8ndire44444 EE$ Ane24EE1 CuA8nt 8nainte 8n conte6tul preocuprilor actuale pentru retoric, Aolumul lui Fon?tanier capt multiple semnificaii4 (aportat la tradiia retoric, el este un act de sinteB #i o replic sediioas4 Situat 8n epoc, cu o circulaie redus la lumea didactic #i academic 8n plin ofensiA antiretoric, el pare o clamare 8n pustiu4 8n fine, pentru mi#carea contemporan, neo?retoric, Fontanier este, cum spune ,Srard ,enette 1, fondatorul retoricii moderne, al ideii moderne de retoric4 Nscut 8n condiiile demosului antic.itii grece#ti, retorica apare la Cora6, in prima ei alctuire, ca o sintagmatic a desf#urrii pledoariei judiciare4 ,orgias Aa fi acela care ii Aa ane6a dimensiunea paradigmatic a figurilor4 +e la o practic, retorica atinge momentul ei filoBofic prin Platon #i Aristotel4 a deAine din acest moment con#tiina cea mai Aie a limbajului ca priAilegiu uman, deAine un ideal formatiA

cetenesc #i politic, o teorie a comunicrii, o organiBare a argumentaiei, o #tiin a persuasiunii #i conAingerii, o disciplina a omului ca fiin social4 Platon implic 8n retoric responsabilitatea moral #i finalitatea obligatorie a demonstrrii adeArului, 8n opoBiie cu HiluBia9 sofist4 l imagineaB o retoric ce se consum 8n dialogul maestru?discipol #i 8n care progresia ctre un consens se face prin concesii reciproce4 Scriind o (etoric #i o Poetic, Aristotel clarific punctul de Aedere al antic.itii grece#ti asupra celor dou domenii4 Prima are ca obiect structurarea discursului oratoric 8n etape succesiAe de organiBare #i instaurare urmrind demersul de la idee la idee4 Cea de a doua are ca obiect eAocarea imaginar #i demersul de la imagine la imagine4 8n (etoric, ponderea cade pe demonstraie #i argumentaie, pe raionamentul silogistic, le2isul (elo3utio) ocup8nd un loc modest4 O semiotic a culturii de mase ar afla 8n (etorica lui Aristotel sugestii preioase prin legarea persuasiunii de opinia curent a asculttorilor, de psi.ologia masei #i a oratorului4 Prin OAidiu #i -oraiu <care apropie elocina de poeBie>, prin Cicero <la care elo3utio prime#te un accent sporit 8n ec.ilibrul prilor retoricii>, prin Xuintilian <care accentueaB pe 1ene di3endi) prin orientarea ateniei spre cuA8ntul scris, distana dintre poetic #i retoric se mic#oreaB4 Ale6andrinismul antic.itii t8rBii, cu stilul su e6uberant p8n la straniu, 8n care figurile joac un rol esenial #i mai ales 8nflorirea pe care o cunosc acestea la +ionisos din -alicarnas contribuie la deBec.ilibrul compartimentelor retoricii, la predilecia pentru elo3utio$ ,Srard ,enette, 'a r45tori6ue restreint, Communication, $@M$%&34 YM +isciplin comple6 clar unitar #i e6clusiA a 8nAm8ntului antic, cuprinB8nd 8n starea ei canonic dialectica #i logica iar in elocutio, partea destinat le6icului poetic, implic8nd gramatica, de pe la mijlocul Aului Cediu retorica trie#te destinul unui imperiu ce se descompune4 +irecia modificrilor pe care le suport este progresiAa ei literaturiBare4 Cum s?a 6epetat adesea, fuBiunea dintre retoric #i poetic st la baBa ideii moderne de literatur4 Ponderea lui 1ene s3ri1endi antreneaB transformarea retoricii Gntr?o teorie a proBei, a#a cum poetica era a Aersificaiei4 +ialectica, logica, gramatica Aor cpta autonomie, se Aor emancipa disputindu?#i teritorii din retoric4 +e la o te.nic a argumentaiei #i persuasiunii <Bon acum a dia? lecticii #i logicii>, retorica ajunge o te.nic a discursului ca e6presie literar : scriitorul sec4 $@: $& aAea retorica 8n s8nge, a#a cum un muBician trebuie s #tie legile armoniei4 Are loc uri proces de reducie sinecdotic, retorica tinde s deAin 8n esen numai un studiu al le6isului poetic, AaloriBare a limbajului ca form e6presiA p8n la instaurarea unui cult al e6presiei iu Tinele perioade ale diacroniei literare4 +in acest impact al retoricii cu poetica, literatura capt o con#tiin teoretic #i formal4 Pe de?o parte retorica sufer toate aceste modificri : tot at8tea operaii de adaptare #i garanii de Aiabilitate : iar pe de alt parte ea circul rn Aariante, mai ales dup Aristotel #i Ouintilian, scleroB8nclu?se 8n aceast furie a imitaieiO aproape toi autorii de retorici imit 8n ABul lumii manualul clasic, dar cred sincer c fac un act creator4 Accentu8ndu?se dimensiunea ei paradigmatic, discursul este atomiBat 8n figuri #i poate c osificarea retoricii a fost facilitat #i de aceast neglijare a enunului 8n integritatea structurii sale, 8n care figurile nu mai erau ni#te articulaii subsumate 8ntregului4 Aceast independen a figurii de conte6t, ignorarea funciei de comunicare 8n profitul unor minuioase descrieri #i ta6inomii, prejudecata c figurile s8nt un stoc, un fel de depoBit de unde s8nt luate #i aplicate discursului ca ni#te flori #i culori pe o estur, distaneaB retorica de practica literar, de retorica in a3tu- Ca efect se deBAolt in timp o atitudine antiretoric4 +e la Platon al crui repro#, Aalabil

&

numai 8n condiiile date, se referea la iluBia profesat de retorii sofi#ti, la Pascal care, nemulumit de rigorile ei, crede, dimpotriA, 8ntr?o retoric a supleei #i spontaneitii care s conserAe mi#carea nea#teptat #i sinuoas a g.idului, #i, 8n fine, la reacia romantic refractar oricror prejudeci #i normatiAe, 8ns gata s instaureBe altele4 6pulBat 8n 8nAm8nt, #i prin aceasta discreditat, 8#i trie#te declinul de disciplin prfuit, iar la sf8r#itul secolului dispare #i din programele #colare Zla noi retorica este scoas din program la 8nceputul secolului 73>4 C!'GNT GNAINT M& Aceast deBaAuare de aproape un secol 8nceteaB odat cu preocuprile moderne de semantic #i semiotic, odat cu repunerea 8n discuie a literaturii ca mesaj persuasiA, 8n care figurile au o funcie marcat de orientarea lecturii, angajate comple6 8n actul de comunicare literar4 8n felul acesta, le6icografia termenului de retoric prime#te 8n timp conotaii peioratiAe, iar mai de cur8nd reAaloriBante, de reconsiderare a retoricii nu numai 8n litera, ci mai ales 8n spiritul ei4 8n aceast istorie a retoricii de la automatiBare #i conAenie la reAoluie #i actualiBare, cartea lui P4 Fontanier 8#i gse#te adeArata semnificaie4 ,estul lui Fontanier poart 8n el #i pcatele retoricii clasice, dar #i o noutate care nu comunic dec8t cu perspectiAele moderne asupra domeniului figurilor4 Socotindu?se 8n acela#i timp un beneficiar al mo#tenirii retorice #i un noAator prin elaborarea unui tratat 3omplet al figurilor : iniiatiA cu puini predecesori #i nici un imitator : el circumscrie #tiina figurilor ca domeniu autonom cruia 8i d o organiBare dup principii #i criterii personale, o teorie #i 8n acela#i timp o practic normatiA4 8n plin agonie a retoricii, efortul considerabil al lui Fontanier de a clarifica un mecanism al crui produs s8nt figurile, inteligena lui ta6inomic rm8ne fr ecou, nu st8rne#te nici o emulaie, numele autorului c.iar e absent din enciclopediile franceBe4 Ignorat de contemporani, istoria lui Fontanier 8ncepe 8n Aiitor, iar manualul lui, asupra noutii cruia autorul era pe deplin edificat fc8nd risip de entuBiasm, #i?a 8nceput abia de cur8nd cariera4 8ntreg sistemul lui Fontanier se constituie ca o replic dat predecesorului su imediat, +umarsais, cea mai mare autoritate 8n materie la acea Areme, fa de care se situeaB polemic, lu8ndu?$ permanent ca punct de reper poBitiA #i negatiA totodat4 !nitatea de baB a tratatului este figura, 8n e6tensiunea ei Aariabil de la cuA8nt <tropii> la dimensiunea transfrastic <figurile de g8ndire>, 8nglob8nd 8n felul acesta toat literatura4 Criteriul clasificrii este semantic, iar operaia este substituia, Fontanier pst r8nd o AiBiune paradigmatic asupra c8mpului figuratului4 Criteriul este semantic pentru c dup opinia autorului tropologia se suprapune pe #tiina sensului cuAintelor4 +ou s8nt sensurile care ne intereseaB* un sens literal diAiBat 8n sens propriu <sau primitiA> #i 8n sens deriAat <sau tropologic>4 Acesta din urm poate fi un sens e6tensiA deBAoltat din necesitile obiectiAe de e6primare, impus de idiomul respectiA #i care Aa deAeni 8n eAoluia limbii un nou sens propriu, #i sensul deturnat, creaie indiAidual #i specific, adeArat domeniu al figurilor de semnificaie <al tropilor propriu?Bi#i>4 8ncep8nd Cu Cicero, figurile erau definite 8n raport cu altceAa, cu o alt e6presie care s?ar putea gsi 8n locul lorO 8n felul acesta figura era considerat ca abatere4 5M Pentru Aristotel 8ns nu se punea problema substituiei, ci a apariiei unui sens figurat 8n locul sensului propriu4 AAantajul este c, 8n locul ec.iAalenei semantice 8ntre dou e6presii, baBa comparaiei rm8ne identitatea cu el 8nsu#i a cuA8ntului care are mai mult dec8t un sens4 (etoricienii au confundat constant cele dou operaii4

Fontanier se numr printre puinii care s8nt con#tieni de diferenele dintre eleO astfel, figurile de semnificaie #i de e6presie <adic tropii de un singur cuA8nt #i aceia de mai multe cuAinte> 8nseamn substituirea unui semnificat cu altul, semnificantul rmiii8ncl identic, figurile din celelalte clase <de construcie, de stil, de elocuie #i de g8ndire>, a#a numitele figuri non?tropi apar prin substituirea unui semni?ficant cu altul, semnificatul rm8n8nd acela#i4 Consecinele s8nt importante* pe de?o parte e6pulB8nd sensul e6tensiA din domeniul figuratului s8nt e6cluse #i preocuprile pentru a#a numita, de la "all[ 8ncoace, stilistica lingAistic4 +in neAoia de tratare global #i mai ales de definire prin opoBiie, Fontanier acord catac.reBelor un capitol, dar el este principial iBolat de domeniul figuratului4 Pe de alt parte, folosirea liber #i la alegere face din #tiina figurilor o #tiina a literaturii4 Nu intrm mai mult 8n detaliile clasificrilor lui Fontanier, el are grij s se justifice, s se e6plice la fiecare pas pentru a?#i apra iniiatiAele de poAara unei 8ntregi tradiii4 Ceea ce este de remarcat, 8n aceast priAin, este faptul c 8ncearc s dep#easc studiul ato?miBant, eAideniind 8n multiple comparaii trsturile pertinente ale fenomenelor4 !n permanent contrapunct al definirii face din acest domeniu un mecanism de relaii de opoBiie #i asemnare4 l nu rm8ne la descriereF, ci se 8ncearc #i 8n prescriere, 8n degajarea aAantajelor folosirii figurilor in te6t4 +intr?o obsesie a totalitii, a epuiBrii tuturor condiiilor de e6isten ale figurilor, le cerceteaB originea, 8ntrebuinarea, efectele, d indicaii pentru recunoa#terea #i AaloriBarea lor 8n te6t #i, 8n fine, 8n cel mai clasic gust atrage atenia asupra abuBului4 Figurile s8nt priAite astfel at8t din punc? tul de Aedere al emitorului, c8t #i din cel al receptorului4 Parcursul se 8nc.eie cu o list etimologic care s clarifice denumirile figurilor fc8nd relaia 8ntre definiie si etimon4 Finalitatea tratatului trebuie s fie aceea de a oferi un instrument operatiA dominat de rigoare #i preciBie 8n studiul literaturii4 l trebuie s fie o surs de meditaie, pornind de la un domeniu autonom #i 8nc.is 8n sine s reAerbereBe spre filoBofie #i spre problemele de limb? Sugestiile pe care le?au primit contemporanii de la opusul lui Fontanier pot fi semnalate printre altele 8n %etori3a 7eneral a grupului de la )iDge4 Operaiile fundamentale de care fac uB membrii grupului belgian, suprimarea, adjoncia, permutarea s8nt criterii folosite de Fontanier in C!'lNT GNAINT M% definirea figurilor de construcie #i pe care ace#tia le generaliBeaB la toate categoriile de figuri4 Tratatul lui Fontanier este manifestarea deplin a gustului clasic prin caracterul su normatiA, prin corpusul de e6emple, prin atitudinea autoritar fa de creaie4 O6imoronul : unire a contrariilor : una din figurile cele mai dragi 8n epocile manieriste sau 8n romantism este absent4 Indicaiile urmresc mereu ca statutul figurii s fie aprat de orice ec.iAoc sau ambiguitate, descifrarea trebuie s fie uniAoc #i deplin, altfel ne aflm 8n imperiul erorii4 Pentru c 8n gestul su e6presiA clasicul se afl raportat la un altul, de aceea neAoia de consens, de conAenie, de norm care s reglementeBe comunicarea4 (aport8ndu?se la un alter e7o, manieristul sau romanticul pstreaB un aer conspiratiA, de cifru 8n sistemul su de comunicare4 Interesant este c retoricile rom;ne#ti ale secolului al $%?lea, foarte conserAatoare teoretic, ceea ce nu e caBul lui Fontanier, s8nt mult mai 8n acord cu atmosfera estetic a Aremii, unele dintre ele fiind adeArate antologii de liric romantic <cum este cea a lui Simeon CacaroAici, de la $52E>4 O retoric in a3tu ne?ar deBAlui o cu totul alt dinamic a figurilor4 In diacronia literar, domnia .iperbolei, elipsei, metaforei obscure 8n epocile manieriste, domnia antiteBei 8n romantism etc4 +in teama de?a nu da na#tere la sensuri difuBe,

Fontanier face e6cepie de la AiBiunea sa paradigmatic numai 8n caBul 8n care este discutat metafora #i alegorismul <un fel de metafor continu>O aglomerarea metaforic i se pare suspect pentru c ea supune acela#i obiect unor transformri succesiAe #i ineAitabil contradictorii, ceea ce ar contraAeni unitii #i coerenei lumii4 Apariia 8n rom;ne#te a Figurilor lui Fontanier, ca opera cea mai 8nc.egat #i mai riguroas a retoricii clasice, rspunde apariiei %etori3ii 7enerale, ca 8ncercare modern de asumare a dimensiunilor retoricii #i, de asemenea, se afl 8ntr?o fericit succesiune cu reeditarea %etori3ii lui Colnar?Piuariu, cel mai Aec.i tratat de teorie literar aprut 8n limba rom;n4 Contribuiile lui 'asile Florescu (%etori3a 8i neoretori3a) precum #i cea mai recent a lui Aurel Sasu (%etori3a literar rom9neas3) completeaB cu profund #i original inut teoretic un domeniu de cea mai strict actualitate, deoarece 8#i gse#te aplicabilitate nu numai in domeniul literaturii, ci 8n toate celelalte arte, 8n cultura de mase sau 8n publicitate, ca tot at8tea sisteme de semne, a cror organiBare #i descriere poate cuceri noi repere dintr?o atare abordare interdisciplinar ce ar cuprinde #i retorica4 ANTONIA CONSTANTIN SC! Prefaa +e aproape un secol, singura carte destinat studiului, at8t de important #i de necesar, al captiAantelor artificii ale limbajului, era celebrul tratat al lui +umarsais asupra tropilor- Apreciat la timpul su ca o capodoper, #i reputaia ei se menine 8nc, ea mi s?a prut c las mult de dorit 8n ceea ce priAe#te preciBia, mi s?a prut mai ales lipsit de acea ordine, de acea metod, at8t de esenial 8ntr?o lucrare de acest gen4 Pentru a?i sublinia defectele #i imperfeciunile #i, 8n acela#i timp, pentru a le face s dispar, 8n msura 8n care acest lucru depindea de mine4 am 8ntreprins o analiB riguroas #i perseAerent, camuflat sub titlul Commentaire raisonn5- Acest Comentariu a fost publicat odat cu lucrarea mea &tudes de la lan7ue fran:aise sur %a3ine, 8n $5$5O #i, c.iar dac atunci4 Comentariul a fost oarecum eclipsat de4 lucrarea asupra lui (acine$, a#a cum m a#teptam dealtfel, el a atras totu#i atenia #i a c8#tigat sufragiile unui public aAiBat4 Toate jurnalele au relatat foarte faAorabil despre elO Aoi cita numai dou dintre ele* ;ournal des (51ats <nr4 din $$ august $5$5>, #i ;ournal des )avants <decembrie, acela#i an>4 ;ournal des (51ats, care de mult Areme s?a impus cu autoritate 8n Aiaa literar, a confirmat, 8n general, toate judecile mele 8n legtur cu +umarsais, #i nu a eBitat s afirme c cele dou lucrri ar trebui s fie tiprite 8mpreun de acum 8nainte, fiecare fiind necesar, la r8ndul ei, celeilalte4 ;ournal des )avantes, 8ntr?un articol pe c8t de profund pe at8t de amnunit, care m?a onorat cu discutarea unor $ ra de ajuns numele lui (acine, ca )tudiile respectiAe s fie cu osebire remarcate4 +ar dac meritau cu adeArat at8tea elogii, pe care nu le pot atribui dec8t unei e6treme bunAoini, ele puteau fi atribuite tot at8t de bine #i Comentariului< Pentru c, mrturisesc, aceast ultim lucrare nu este cea care mi?a pricinuit cele mai puine dificulti, #i din cele dou ea este cea pe care o aprecieB cel mai mult, at8t din punct de Aedere literar c8t #i din punct de Aedere filosofic4 P( FAN0Mli puncte de Aedere importante, afirm c, admi8nd sensul prin e2tindere ca intermediar 8ntre sensul propriu primitiv #i sensul fi7urat : din care fcusem un principiu fu ndamental 8n argumentaia 8mpotriAa lui +umarsais : teoria mea capt o asemenea coeren #i unitate 8nc8t ea trebuie acceptat 8n totalitate4 Stimatul autor al

$3

articolului sf8r#e#te prin a recunoa#te el 8nsu#i acest principiu care, dealtfel, mrturisesc, nu?i era 8n 8ntregime necunoscut lui +umarsaisO #i pe care "eauBSeF, #i mai ales dKAlembert $?au anticipat, unul 8n &n3=3lop5die m5t4odi6ue, iar cellalt 8n &l5ments de p4ilosop4ie> printre alii, 8l admit #i saAanii engleBi +uglas Ste\art 8n &ssais sur le 1eau #i doctorul "lair 8n Cours de 1elle lettre 7O ultimele ediii ale +icionarului Academiei 8l consacr formal prin articolul &2tensiunea, #i la care, am fost asigurat, lucreaB comisia 8nsrcinat cu refacerea dicionarului24 Iat astfel, dup mrturisirile cele mai autoriBate, cartea lui +umarsais completat #i 8n acela#i timp rectificat, 8n modul cel mai fericit, de Comentariu- Iat? o, deci, alctuind 8mpreun cu Comentariul, o oper cu adeArat clasic #i care ofer tot ajutorul necesar 8n studiul tropilor4 +ar dac numai te6tul lui +umarsais era deja prea lung #i prea difuB pentru o carte didactic, cum arat el acum aproape dublat de Comentariu U Nu, ea nu mai putea fi pentru t8nrul stu? F i3olas ?eau@5e <$&$&: $&5%>, lingAist franceB4 )a moartea lui +umarsais a fost 8nsrcinat cu redactarea articolelor de gramatic pentru &n3i3lopedie- Aceste articole le?a reunit 8n (i3tionnaire de 7rammaire et de litt5rature <n4t4>4 7 +uglas Ste\art recuno#tea formal sensul despre care este AorbaO 8l numea 8ns sens tran@itiv, denumire care poate fi tot at8t de potriAit4 +octorul "laire 8l recuno#tea, cel puin indirect, pentru c el e6clude din rindul figurilor folosirea intrat 8n uB a oricrui cuA8nt sau a oricrei e6presii, ideea de figur pr8ndu?i?se incompatibil cu cea de necesitate4 2 +up acelea#i principii dup care domnul Ferr[ de Saint?Constant, 8n remarcabila sa carte %udirnens de la tradu3tion distinge mai multe feluri de sens propriu #i face din catac.reB mama tuturor omonimelor perfect identice at8t ca sunet c8t #i ca ortografie4 $7M dios, prin amploarea pe care o cptase, dec8t o carte de referin, o carte de consultat 8n afara clasei, datorit acelor deBAoltri #i detalii 8n care nu se mai putea intra 8ntr?un curs public4 Pentru studiul didactic era necesar o lucrare mai simpl #i mai restr8ns, eliberat 8n 8ntregime de toate controAersele, #i 8n care t8nrul s poat sesiBa #i urmri cu u#urin relaia dintre diAersele ei principiiO era necesar, spun, o lucrare pe care s?o poat purta cu el oriunde, s?o aib oric8nd la 8ndem8n, #i care, 8n fine, s fie 8ntr?un fel, un adeArat Manual- 3 astfel de carte este util, 8n mod special, oricrui t8nr cruia Arem s?i dm, cel puin, o spoial de cultur literar, ea nefiind mai puin necesar oamenilor de lume, care fr s aib profunde cuno#tine de limbi clasice, Aor s o cunoasc pe a lor 8n ce are ea mai subtil #i mai nuanat4 C8t de nepotriAit #i cit de neplcut era, 8nc de la prima Aedere, poate mai puin datorit lungimii c8t datorit pasajelor latine cu care era 8ncrcat, de la un capt la altul, lucrarea format din cea a lui +u?marsais #i a mea ]E Succesul fr ec.iAoc al Comentariului m?a 8ncurajat 8ntr?o 8ncercare care nu mi s?a prut dec8t un nou serAiciu adus 8nAm8ntului public4 C atrgea mai mult ideea de a preBenta, poate nu at8t doctrina lui +umarsais, c8t pe cea care reBulta din Comentariu 1 #i care 8nsemna propria E Totu#i, cum majoritatea, acestor citate s8nt traduse 8n franceB, nu este absolut necesar pentru a citi cartea cu eficien #i c.iar cu interes, s #tii latina4 Cei care cunosc latina se pot dispensa mai u#or de aceast lectur dec8t cei care nu o cunosc4 a Aa aAea pentru ace#tia din urm o utilitate suplimentar, aceea de a le demonstra, prin at8tea erori ale celor mai iscusii mae#tri, s nu fie niciodat prea categorici 8n judecarea unei limbi Aec.i #i moarte4

$$

Aceast doctrin nu reBult din Comentariu dec8t 8n msura 8n care Comentariul 8i probeaB adeArul #i justeea, substana ei afl8ndu?se 8n %e@umatul 7eneral care 8nc.eie Comentariul- a reBult, de fapt, din 8ndelungatele #i serioasele meditaii, nu numai asupra sistemului lui +umarsais, ci #i asupra a tot ceea ce s?a scris asupra acestui subiect, pun8nd totodat 8n paranteB toate opiniile antice sau moderne4
1

P( FAN0M$2 mea doctrin4 C?am a#ternut pe lucru #i am fcut un Manual 3lasi3 pentru studiul tropilor- Acest Canual nu putea fi, fr 8ndoial, dec8t un tratat elementar asupra #tiinei care 8i forma obiectul4 Putea deci s se numeasc tot at8t de bine #i &lemente de tropolo7ie@4 @ Termenul de tropolo7ie nu este, fr 8ndoial, mai neplcut decit cel de tropolo7ie 8ntrebuinat deja de +icionarul Academiei4 Cum el este totu#i puin folosit, m?am temut c nu toat lumea 8l Aa 8nelege, am creBut deci c trebuie s?$ 8nlocuiesc F pe frontispiciul lucrrii cu un ec.iAalent care s funcioneBe ca un fel de e6plicaie4 Acest ec.iAalent <#tiina sensului cuAintelor> poate prea la 8nceput neclarO pare a spune mai mult dec8t ar trebui4 +ar, dac ne g8ndim mai bine, obserAm c este destul de e6act4 +ac 8tiina tropilor nu acoper 8n 8ntregime 8tiina sensului 3uvintelor P9a o repreBint totu#i aproape 8n totalitateO pentru a studia tropii nu trebuie oare s studieBi aproape toate celelalte feluri de sens U Cei care Aor s m condamne, s 8nceap prin a?$ condamna pe +umarsais, care, dup ce 8#i intituleaB tratatul ,ropii, adaug imediat acest subtitlu e6plicatiA* )au despre diferitele sensuri n 3are putem nele7e a3ela8i 3uvnt n a3eea8i lim1A Am 8nlocuit pe frontispiciul lucrrii titlul e6plicatiA <comentat mai sus> cu cel pe care 8l dorise iniial Fontanier pentru a eAita Hneclaritatea9 de care se scuB #i autorul 8n nota de mai sus4 <n4t4> AAertisment <$523> Imediat dup apariie, aceast lucrare, care nu dateaB dec8t de la sf8r#itul anului $57$, a #i fost adoptat de !niAersitate, 8n folosul colegiilor #i trecut pe lista crilor clasice4 Clasele cursului secundar s8nt 8n mod special interesate de lucrarea aceasta, a#a cum 8nainte fuseser de ,ropii lui (umarsais, deoarece ea este o completare la #tiina limbajului #i un fel de introducere 8n retoric #i filosof ie F4 +omnul Taillefer, de la !niAersitate, distins 8n aceea#i msur prin meritele sale personale, precum #i prin titlul de inspector al Academiei din Paris #i de fost director de studii la colegiul )ouis?le?,rand, 8n folositoarele sale *ueBs d'am5lioration de l'instru3tion pu1li6ue <Puncte de Aedere asupra 8mbuntirii 8nAm8ntului public>, face din Aolumul de fa cartea esenial a ciclului secundar, consider8nd?o ca indispensabil pentru eleAii care se pregtesc s intre 8n clasa de retoric FF4 +e asemenea, 8ntr?un articol destul de lung pe care i?$ consacr ;ournal des (51ats, 8n $572, numrul din $7 ianuarie, utilitatea crii este #i mai mult e6tins4 HPutem, afirm Biarul, recomanda cu 8ndrBneal aceast e6celent carte #i umani#tilor, crora le Aa deBAlui te.nica limbajului, prin analiBele cele mai e6acte, #i reto?ricienilor, care Aor afla aici cele mai bune principii #i e6emple, #i tinerilor filosofi, care Aor putea obserAa aici raporturile cuAintelor cu g8ndirea, #i care Aor recunoa#te 8n substituia g8ndurilor cu g8ndurile #i a cuAintelor cu cuAintele, efectul principiului at8t de fecund al asociaiilor de idei49 Manualul asupra tropilor a fost considerat util nu numai pentru licee ci #i pentru pensioanele de domni#oareO afirmaia aparine autoritii cu siguran celei mai

$7

competente F +in acest punct de Aedere, cartea las impresia c s?ar afla in concuren cu ,ropii lui (umarsais> dar a fost de ajuns s fie cunoscut pentru a fi preferat celei a lui +umarsais <n4t4>4 FF +omnul Taillefer, dup ce afirm 8n aceea#i lucrare c (umarsais, printre alii, a f3ut foarte mult pentru 8tiina tropilor, adaug c Manualul (omnului +ontanier nu mai las nimi3 de dorit n privina a3estei pri eseniala a nvmntului <n4t4>4 A' (TISC NTM$1 Turiul e6amenului de institutoare din Paris4 +ar, aceste pensioane de domni#oare, 8n care aceast mic carte poate s?#i aib folosul ei, s8nt singurele care dau o oarecare importan #i o oarecare 8ntindere studiului literaturiiO domni#oarele, puin saAante 8n problemele de gramatic, Aor fi mai puin 8n stare 8ns s?o 8neleag #i s profite de ea4 A patra ediie, oferit c.iar de autor, este foarte diferit de prima ediie, care nu era, 8n comparaie cu aceasta dec8t un fel de tentatiA, dar nu difer de a treia ediie dec8t prin faptul c este poate mai riguroas, mai corect, mai e6act4 Aceast a patra ediie nu este, trebuie s?o spunem, dec8t o retiprire a ediiei precedente, cu e6cepia unor u#oare sc.imbri, ca #i a acelora care ar putea s surAin 8n continuare4 )ucrarea a fost 8mbuntit 8n msura 8n care era posibil, nu at8t 8n raport cu ea 8ns#i c8t dup capacitatea autorului, care mrturise#te a fi fcut ultimele retu#uri, nemaiaA8nd de acum 8nainte dec8t s?o recomande, pentru o fidel e6ecuie, tipografului 8nsrcinat cu imprimarea ei4 Totu#i, aceast ediie are asupra precedentelor un aAantaj cu totul special #i care nu este de dispreuit* acela de a fi 8nsoit de o parte care se ata#eaB Manualului ca o urmare sau ca o completare4 Manualul nu trateaB dec8t figurile discursului cunoscute sub numele de tropi, completarea de care este Aorba se ocup de toate celelalte figuri 8n afar de tropi4 Cele dou pri formeaB astfel, 8mpreun, o unitate, un Tratat general al figurilor discursului4 )a 8nceput, autorul imagina cele dou pri fuBion8nd una cu cealaltO ele au fost separate numai din raiuni didactice, 8n con? formitate cu obi#nuina care s?a instaurat de mult timp, aceea de a preda tropii 8n ciclul secundar iar figurile non?tropi 8n clasa de retoric4 +ar oric8t ar fi ele de separate sau separabile, le putem uni oric8nd 8ntr?o singur carte, a#a cum Aor proceda probabil aceia care Aor s cunoasc 8n 8ntregime #i 8n ansamblu sistemul autorului, incontestabil cel mai raional, cel mai filosofic #i cel mai complet care a aprut p8n acum 8n limba noastr #i poate 8n orice alt limb4 $@M Figurile nonCtropi nu s8nt 8n clasa de retoric, cum s8nt tropii 8n cursul secundar, obiectul unui studiu special #i aparteO ele s8nt doar o parte accesorie a tratatelor de elo?cin care se studiaB 8n aceste clase4 C8t Aa fi 8ns de util pentru tinerii retoricieni s le cunoasc dinainte, continu8nd studiul acestor figuri imediat dup acela al tropilor ] Studiul acestor figuri Aa fi simplu #i pentru cei care Aor s?$ abordeBe fr ajutorul profesorului4 'a fi mai simplu dec8t studiul tropilor deoarece preBint 8n sine mai puine dificulti iar prima parte a contribuit deja la emanciparea spiritului, la deBAoltarea inteligenei #i la formarea judecii4 ste suficient s se urmeBe metoda indicat pentru tropi la 8nceputul Manualului- Cei mai puin s8rguincio#i se Aor putea limita la o lectur repetat #i atent4 Aceast lectur Aa fi nu numai instructiA ci #i agreabil, asemenea unei cri u#oareO mai 8nt8i pentru c Aa

$2

forma spiritul fr s?$ oboseasc, apoi pentru c Aa oferi 8n cadrul e6emplelor o suit de mici fragmente pline de farmec, e6trase din cei mai buni scriitori4 Totu#i, aceast carte elementar nu mi s?a prut c trebuie s fie o carte pentru 8nceptori, o carte limitat la c8teAa noiuni asupra tropilor, redus aproape la o simpl nomenclatur, #i 8nsoit doar de unele e6plicaii4 Ci s?a prut dimpotriA c trebuie s completeBe gramatica #i s fie o introducere at8t 8n retoric c8t #i 8n filosofie, c trebuie s ofere, eAident, 8ntr?un cadru restr8ns, o adeArat teorie asupra tropilor, c.iar o 8ntreag #i complet teorieO trebuia s ofere deci un sistem raional #i filosofic, 8n care toate amnuntele s se potriAeasc #i s se lege 8ntre ele, 8n a#a fel, 8nc8t s formeBe, 8n ansamblul lor, un totO un sistem, 8n ?consecin, 8n care tropii s nu se afle separai #i iBolai unul de cellalt ci s apar 8n toat comple6itatea genealogiei lor, de la raporturile cele mai generale p8n la diferenele cele mai particulare #i mai distinctiAe4 C?am strduit pe c8t am putut s dau doctrinei mele c8t mai mult unitate, ordine #i coerenO am depus toate eforturile pentru a stabili o clasificare c8t mai e6act4 SaAanii Aor judeca dac mi?am atins elul4 A' (TISC NTM$& ,eoria tropilor fiind marele #i, 8n fond, unicul obiect al Manualului, s?ar prea c el ar fi trebuit s se limiteBe la aceast teorie #i s?o considere ca dimensiune a e6tinderii sale4 Fr 8ndoial c la rigoare s?ar fi putut limita la acest subiect4 Pe de alt parte, 8ns, Teoria tropilor ine de #tiinele care o fundamenteaB #i pe care se sprijin #i a cror cunoa#tere 8ntr?un anume grad o presupuneO pe de alt parte ea pretinde 8n anumite pri ale sale sau 8n ansamblu, clarificri cu totul speciale #i care nu ar fi putut intra 8n corpul tratatului fr s produc dificulti, confuBii, un efect contrar deci celui scontat4 Am creBut deci c trebuie mai 8nt8i s o preced de c8teAa oiuni preliminare 8n care puteam oferi primele principiiO am completat apoi teoria cu un )upliment care, clarific8nd totul 8ntr?o nou lumin, e6cludea orice obscuritate sau incertitudine4 +e aici cele trei pri ale ManualuluiB o parte principal #i dou pri accesoriiO de aici un Aolum 8nc pe jumtate mai Aoluminos dec8t ar fi trebuit s fie4 +ar ce mai conteaB acest inconAenient din moment ce consecina lui este o real unitateU +ealtfel, se Aa Aedea din indicaiile care se afl la 8nceputul fiecrei pri, ce trebuie 8nAat #i reinut pe dinafar #i ce poate fi eliminat4 Numai partea principal, cea referitoare la ,eoria tropilor este destinat a4 serAi 8n #coli, pentru ceea ce numim le3ii- Celelalte dou s8nt oferite doar spre lectur, consultare sau meditaie, fie profesorilor, fie eleAilor, dac doresc s?#i fac mai apropiat aceast materie, dac doresc s #i?o 8nsu#easc mai profund4 C.iar din partea a#a numit o1li7atorie s?ar fi putut 8nc reduce #i tia4 Pentru lecii ne putem limita la primele dou seciuni ale ei, iar dac din aceste dou seciuni nu am e6trage dec8t ceea ce este indicat ca absolut necesar, am ajunge doar la 73 sau $1 pagini cu care ar trebui s ne 8ncrcm memoria4 Ar mai trebui s spunem celor care nu par cu totul conAin#i c #tiina tropilor nu este o #tiin a memoriei, iar, dac memoria interAine totu#i, nu ea deine rolul principal, ci judecata #i raiunea s8nt cele care se afl pe primul loc4 $5M 8n aceast #tiina lucrurile se petrec ca #i 8n celelalte #tiine* este mai puin important s o prime#ti de?a gata dec8t s o refaci, 8ntr?o oarecare msur, tu 8nsuiO lucr8nd asupra ei este cea mai bun metod de?a o 8nAa4 8ntreaga utilitate a Manualului const tocmai 8n a fi folosit 8n scopul unei asemenea 8nelegeri #i a unui astfel de studiu4 'om Aedea imediat, 8n urmtorul articol intitulat (espre folosirea

$E

Manualului cum ne putem serAi de el 8n acest sensO articolul acesta Aa trebui foarte bine 8neles at8t de profesori, c8t #i de eleAi, dac Aor o metod care s le ofere mijloace sigure #i prompte de succes4 !nii Aor regreta poate c Manualul nu ofer, cel puin pentru licee, un Apendi3e cu e6emple 8n limba latin #i cu e6erciii analitice asupra e6emplelor de acest gen4 i nu?i Aor mai resimi necesitatea 8n momentul 8n care Aor Aedea c multe din e6emple s8nt traduceri din latin #i c s8nt u#or de gsit e6emple analoage at8t 8n latin c8t #i 8n alte limbi4 8n plus, dac Arem s aAem e6emple latine deja e6trase, ,ratatul lui +umarsais #i Comentariul care?$ 8nsoe#te articol de articol, ofer suficiente e6emple 8n legtur cu toi tropii4 Trebuie s fie 8ns preAenii* un mare numr din e6emplele lui +umarsais s8nt contestabileO multe s8nt c.iar gre#it aplicateO pentru a nu ne e6pune unor erori, ar fi bine, indispensabil c.iar, s ne asigurm 8n prealabil c nu s8nt contraBise cumAa de Comentariu, c.iar #i acelea care par mai puin dubioase4 Probabil c nimeni nu se Aa mira c aproape toate e6emplele s8nt 8n Aersuri4 Toat lumea #tie c pentru asemenea feluri de citate, poeii s8nt preferai proBatorilor4 HPasajele din poei, spune )a.arpe*^*, s8nt mai preBente 8n memorie, mai cunoscute 8n general, #i, 8n fine, Aersurile frumoase s8nt ca locurile de odi.n 8n care spiritului 8i place s se F ;ean +ran:ois de 'a4arpe < $&2%: $532>, poet #i critic literar franceB, autorul unor cursuri de literatur publicate sub titlul '=35e- Supus prejudecilor clasice el este totu#i primul care priAe#te literatura in ansamblul deAenirii ei istorice #i emite, mai ales asupra secolului al _'II?lea, e6celente comentarii <n4t4>4 A' (TISC NTM$% opreasc 8n drumul arid #i spinos al preceptelor94 Totodat, nu pot fi citai indiferent ce poeiO trebuie s ne orrim, eAident, la aceia, 8n numr destul de mic, care dein primul loc 8n Parnas4 +ar cu at8t mai mult trebuie citai, atunci c8nd s8nt Aenerabili, pentru a semnala defectele #i pentru a apra, 8mpotriAa autoritii propriului lor nume, acele spirite necultiAate sau lipsite de e6perien care s8nt gata s cread c?i pot folosi 8n totalitate ca modele4 Modul de folosire a manualului fie 8n 8nAm8nt, fie pentru studiul indiAidual al tropilor$ I4 : +ac a# aAea de predat tropii dup Manual, a# 8ncepe prin a da o idee general asupra lucrrii, adic, prin a?i face cunoscut obiectul, planul #i principalele ei seciuni4 Cu aceast ocaBie a# spune c8teAa cuAinte 8n legtur cu utilitatea acestei #tiine* a# spune 8n ce msur este ea necesar, indispensabil pentru cunoa#terea spiritului #i mecanismului limbii, pentru 8nelegerea a ceea ce au mai subtil #i mai nuanat, 8n stilul lor, marii scriitori #i marii poei, 8n fine, pentru o real #i solid aprofundare a gramaticii, literaturii #i c.iar a filosofiei4 (eAenind apoi la Manual, i?a# inAita pe eleAi s citeasc 8nainte de toate Prefaa, Tabla de materii #i indicaiile plasate la 8nceputul fiecrei pri #i i?a# preAeni c, dac nu totul este la fel de esenial sau de important de #tiut, nimic nu este totu#i inutil #i 8n 8ntregime de neglijat de ctre cei care aspir s ajung aproape tot at8t de departe ca profesorii lor4 II4 : 8n a doua lecie, c8nd ar fi Aorba de tropi, pentru c nu Aa fi Aorba de ei la fiecare lecie, nici 8n fiecare Bi, toi eleAii aA8nd cartea 8n m8n, le?a# indica 8n detaliu #i 8ntr?un mod c8t mai precis, 8n cadrul fiecrei pri, elementele, fragmentele pe care trebuie s se a6eBe 8n mod special pentru lecii sau, dac Arei, 8n legtur cu care ei

$1

Aor trebui s se pregteasc #i s rspundO pentru a fi mai u#or de recunoscut, Aoi marca pe margine aceste pasaje cu mici trsturi de creion sau de peni4 'oi proceda astfel 8nc8t s eAit tot ce ar putea fi Aag sau imprecis, 8n aceast pri? $ Manualul este indicat pe lista crilor clasice pentru clasele secundare, alturi de mica gramatic general a saAantului orientalist C4 de Sac[4 +ar Manualul ar trebui, fr 8ndoial, s urmeBe numai dup aceast gramaticO ar fi fost poate mai bine ca ea s fie plasat 8n clasa a treia fiind cea mai bun introducere 8n #tiina tropilor4 S?ar putea, cred, acorda prima jumtate a anului #colar studiului acestei cri iar Manualul s?$ reBerAm pentru semestrul al doilea4 Cetoda folosit pentru unul n? ar putea fi folosit #i pentru cellalt U CO+!) + FO)OSI( A CAN!A)!)!IM7$ Ain, 8n indicaiile generale ale ciii4 Nu m Aoi supune 8ntr?at8t acestor indicaii, ale cror limite 8mi Aoi permite s le e6tind sau s le reduc, 8n funcie de interesul clasei4 +ar ar trebui oare s las toate pasajele pe care le?am ales, rsp8ndite 8n carte #i iBolate unele de alteleU C.iar dac mai ales datorit indicaiilor marginale, procedeul nu ar preBenta multe inconAeniente, a# prefera totu#i ca toate aceste pasaje s fie alturate #i reunite 8ntr?un tot, pentru ca s se Aad mai clar #i s se sesiBeBe mai bine ansamblul4 'oi indica deci eleAilor s le transcrie 8ntr?un caiet : conspect metodic : care s urineBe tabla de materii #i care Aa serAi 8n acest caB aidoma unei canaAale4 A# dori ca acest e6tras s fie foarte scurt, foarte succintO l?a# dori limitat aproape la substana primelor dou seciuni ale prii a doua4 Tot ce mi?ar plcea s Ad aici ar fi definiia fiecrui trop #i alturi, pe margine, etimologia numelui particular prin care este desemnat4 Aceste caiete, a cror alctuire a# aAea grij s o supraAeg.eB, #i care 8n consecin ar trebui aduse #i preBentate de mai multe ori 8n clas, ar trebui terminate la termenul fi6at4 Pentru eleAii bine pregtii Aor fi suficiente mai puin de cincispreBece BileO Aor fi suficiente pentru ceilali trei sau patru sptm8ni4 Nu se pune problema ca timpul acordat acestei operaii s fie un timp pierdut ] +impotriA, n?ar putea fi folosit mai util #i mai fructuos4 Cine poate contesta faptul c scriind de fapt fi6eBi 8n memorieU +ealtfel, este Aorba mai mult dec8t de o simpl transcriere* e mai mult o refacere, o recompunere de care spiritul Aa profita din plin4 III4 : 8n timpul 8n care?#i pregtesc astfel caietele, eleAii Aor trebui s citeasc toat prima parte a criiO n?o Aor citi dintr?o rsuflare ci pe 8ndelete, fr s se gr? beasc, de mai multe ori, pe capitole sau pe paragrafe, #i cu at8ta atenie 8nc8t s poat, dac nu s dea o relatare e6act #i precis, cel puin s probeBe c nu le?a rmas cu totul strin4 C Aoi asigura de progresul #i reBultatul acestor lecturi o dat sau de dou ori pe sptm8n, prin 77M 8ntrebri adresate c8nd unuia c8nd altuia4 'oi fi, se 8nelege, mai puin e6igent fa de cei slabi dec8t fa de cei buni #i numai din ceea ce mi se pare accesibil tuturor Aoi face o obligaie riguroas pentru toi74 I'4 : Odat terminate aceste preliminarii, Aom trece la leciile propriu?Bise, #i se #tie c, aproape toate, s8nt oferite de primele dou seciuni ale prii a doua4 'oi face c8te dou?trei lecii pe sptm8n, c8te o jumtate de or4 )a neAoie nu Aa fi Aorba dec8t de conspectele din caiet, m Aoi ocupa 8ns mai puin de redarea lor literal, c8t de a?i solicita pe eleAi s fac o relatare c8t mai clar #i mai precisO dar Aoi pretinde s fie citite #i rscitite deBAoltrile #i detaliile cele mai importante ale criiO nu Aoi cere ca toate e6emplele s fie 8nAate pe dinafar, ci numai s #tie, atunci c8nd aud

$@

citatul, dac el se raporteaB sau nu la tropul 8n discuie 8n acel moment4 '4 : In nici un caB aceste lecii nu trebuie s dep#easc #ase sptm8ni sau dou luni4 le Aor fi urmate de lecturi, fcute ca #i cele precedente, #i care Aor aAea ca obiect restul crii4 +ar la ce Aor serAi 8n sine aceste lecturi #i aceste leciiU S?ar prea c, fr grija de?a le altura ni#te e6erciii de analiB:cum s8nt cele din 3apitolul trei al p9rtii a treia : departe de a fi eficiente #i fructuoase, ele Aor rm8ne sterile #i inutile sau Aor disprea fr urm din memorie4 C8t de mult a# grbi, 8n msura 8n care ar depinde de mine, momentul acestor e6erciii ] le Aor urma imediat dup lecii #i Aor 8nsoi noile lecturi4 Aceste lecturi ar putea 8ncepe c.iar cu modelele destinate a u#ura demersul practic4 6erciiile se pot face 8n dou feluri* oral sau scrisO oral, dup modelele din carte #i date cu titlul de le3ii> scris, 7 Cum ar fi posibil ca Manualul s nu fie accesibil aproape tuturor eleAilor clasei secundare, c.iar 8n ceea ce are el mai dificil U Autorul, care nu este lipsit de e6perien didactic, consider, dimpotriA, c Manualul este pe msura capacitii tinerilor care s8nt destul de stp8ni pe gramatic pentru a proceda la un curs de retoric4 CO+!) + FO)OSI( A CAN!A)!)!IM72 prin e6emple luate de oriunde #i indicate sau dictate de mine, sub titlul de teme- Pregtirea #i lucrul se Aa face, bine8neles, 8n afara clasei4 8n clas totul nu Aa dura dec8t o jumtate de or, #i nu 8n fiecare Bi, pentru c rolul meu, 8n aceast parte a predrii #i 8n altele, mi se pare c trebuie s se limiteBe la orientarea eleAilor, la reBolAarea dificultilor, la corijarea gre#elilor, 8n fine, la indicarea obligaiilor #i la controlul asupra 8ndeplinirii lor cu punctualitate si e6actitate4 8n ceea ce priAe#te e6emplele de analiBat 8n scris, le Aoi alege mai ales printre cele care se afl, at8t de numeroase, 8n Tratatul lui +umarsais #i 8n Comentariu4 'oi alege e6emple at8t 8n latin c8t #i 8n franceB pentru eleAii care cunosc ambele limbi4 Care Aor fi e6emplele crora le Aoi da 8nt8ietateU )e Aoi alege mai 8nt8i pe acelea care s8nt contestate 8n Comentariul asupra lui +umarsais4 Nimic nu Aa fi mai indicat pentru a e6ersa agerimea spiritului #i raionamentul eleAilor4 Cu at8t mai bine dac nu Aor #ti dinainte reBolAarea ] +up terminarea temei Aor trebui 8ns s consulte Comentariul pentru a se asigura dac au fcut sau nu bine, #i pentru a se judeca ei 8n#i#i 8nainte de a fi judecai de profesor24 Aceasta este metoda pe care a# folosi?o pentru predarea tropilor dup Manualu#or de obserAat c aceea#i metod poate fi urmat #i de cei care studiaB fr profesor4 8nceputul 8l face alctuirea acelui mic caiet 8n care se Aor 8nsemna pe scurt noiunile cele mai elementare4 Cel care studiaB fr profesor se Aa strdui apoi s redea singur toate aceste noiuni, #i pentru a se conAinge c le #tie c8t de c8t, se Aa 8ntreba el 8nsu#i #i se Aa obliga s rspund, 2 'a fi oare neAoie, pentru studiul tropilor, ca fiecare eleA al clasei 8n care se face acest studiu, s posede, 8n afar de Manual, dubla lucrare de care este AorbaU +ac s?ar putea, cu at8t mai bineO dar Aor ajunge c8teAa e6emplare pentru toi eleAii unei clase reunii 8n aceea#i #coal4 +ealtfel, trebuie s spunem, Manualul este absolut suficient pentru cei care se mulumesc cu elementele de baB ale #tiineiO dar cei care Aor s?o aprofundeBe nu Aor putea s nu consulte lucrarea 8n care aceast disciplin este tratat 8n ad8ncime4

$&

7EMF$,!(I) )IC"AT!)!I Aerific8ndu?se, fie cu caietul, fie cu cartea, dac a rspuns corect4 +ac ai ptruns puin 8n aceast #tiina #i 8ncepi s?i 8nelegi un pic limbajul, deAii mai 8ndrBneO desc.iBi cartea la 8nt8mplareO caui s AeBi dac recuno#ti cu u#urin, dac 8nelegi tot, dac nimic nu i se pare confuB4 Trebuie s 8ncepi 8nt8i cu e6emplele #i, 8nainte de a Aedea la ce gen sau specie de trop le raporteaB autorul, caui s afli la ce gen #i la ce specie de trop se raporteaB cu adeArat4 AnaliBeBi apoi dac e#ti de acord cu autorul #i, 8n caB contrar, dac nu cumAa c.iar autorul a gre#it* pentru c, fr 8ndoial, el nu este infailibil #i cuAintele lui nu trebuie considerate ni#te oracole4 Tot ceea ce am recomandat p8n acum se poate face #i dispens8ndu?ne de scris4 +ar c8t de puin se poate progresa fr ajutorul su ] Ne serAim de el 8n analiB #i adesea analiB8nd ne e6ersm prin scris4 Ce e6emple folose#ti mai 8nt8iU C.iar cele care se afl 8n carte4 (efaci analiBele tu 8nsui #i apoi le confruni cu cele ale autorului, pentru a constata dac reBultatul este acela#i4 +eAenind destul de familiare pentru a le repeta oral sau 8n g8nd, reAii asupra lor dup c8teAa BileO dac #i atunci le poi reface 8n g8nd sau 8n scris cu u#urin #i corect, poi s te lauBi c ai fcut progrese reale 8n #tiina tropilor, sau s te lauBi c, de#i nu o poseBi 8nc 8n 8ntregime, e#ti foarte aproape de a o st?p8niE4 E +up ce s?a citit despre modul de folosire a M anualului, dup lectura prefeei #i a indicaiilor care se afl la 8nceputul fiecrei pri, cum se poate ca %evue en3=3lop5di6ue, care se refer la aceast lucrare c.iar din punct de Aedere al folosirii ei 8n licee, s presupun c 8ntreg Aolumul, de la un capt la altul, trebuie 8nAat #i reinut pe dinafar a#a cum se 8nt8m?pl Cu primele noiuni ale unei #tiine U Probabil c aceast afirmaie se datoreaB mai mult u#urinei #i lipsei de reflecie dec8t unei atitudini ru Aoitoare sau unei dorine de a dunaO dar ce 8ncredere poate merita un jurnal at8t de 8ndrBne sau at8t de imprudent care refer despre o carte numai dup titlu #i dup tabla de materii U CAN!A) C)ASIC P NT(! ST!+I!) T(OPI)O( SA! ) C NT + T(OPO)O,I Prima parte dintrCun ,ratat 7eneral 8i 3omplet al fi7urilor dis3ursului, a 3rui parte se3unda, de asemenea n volum, are 3a o1ie3t studiul tuturor 3elorlalte fi7uri n afara tropilor-

Prima parte NONI!NI P( )ICINA( !nde se Aor Aedea primele fundamente ale Teoriei tropilor ( umai de 3itit sau de 3onsultat de 3tre elevi 8i studeni, 3u e23epia arti3olului despre sensul literal 8i a 3elui despre sensul figurat, din 3apitolul al treilea 8i, de asemenea, 3u e23epia definiiei 8i a prin3ipalelor divi@iuni ale figurilor din 3apitolul al patrulea, n le7tur 3u 3are vor tre1ui s rspund-) Tropii s8nt anumite sensuri, mai mult sau mai puin diferite de sensul primitiv, pe 3are le ofer, n e2primarea 7ndirii- 3uvintele apli3ate unor noi idei- Cunoa#terea acestor sensuri presupune deci, cu necesitate, cunoa#terea raportului 8ntre e6presie #i g8ndire4 +ar cum putem cunoa#te acest raport dac nu aAem nici despre e6primarea g8ndirii #i nici despre g8ndirea 8n sine, mcar ni#te noiuni elementare U ,ramaticile

$5

obi#nuite nu dau asemenea noiuni, iar +umarsais crede c cei crora el le destineaB Tropii, au deja asemenea noiuni4 )e Aom oferi aici, 8ncep8nd c.iar cu elementele g8ndirii #i e6presiei* ideile #i cuAintele4 Capitolul I + SP( I+ I /I + SP( C!'INT ,8ndirea se compune din idei, iar Aorbirea : e6primarea g8ndirii : este alctuit din cuAinte4 S Aedem mai 8nt8i ce s8nt ideileO Aom Aedea apoi ce s8nt cuAintele 8n raport cu ideile sau, dac Arei, ce s8nt ideile 8n msura 8n care s8nt repreBentate prin cuAinte4 A4 I+ I) CuA8ntul idee <din grecescul eido a Aedea> 8nseamn acela#i lucru cu ima7inea, 8n raport cu lucrurile ABute de spiritO iar relatiA la spiritul care Aede, acela#i lucru cu per3epia+ar obiectele ABute de spiritul nostru s8nt, fie obiecte concrete #i materiale care ne cad sub simuri, fie obiecte abstracte sau pur intelectuale care se afl 8n afara simurilor noastre4 #deea este, 8n raport cu prima categorie de obiecte, 3unoa8terea pe 3are o avem despre ele, pentru c nu e neAoie dec8t s le Aedem pentru a le cunoa#teO ideea este 8n raport cu ultima categorie, noiunea 3are se formea@ despre ele, deoarece, c.iar dac ele s8nt capabile s ne impresioneBe imediat spiritul, numai cu mari eforturi de reflecie le putem sesiBa #i determina trsturile4 Iat deci de la 8nceput c ideea este fie cunoa#terea pe care o primim, fie noiunea care se formeaB despre un lucruO iat, de asemenea, dou feluri de idei distincte* ideea 3on3ret #i ideea a1stra3t, care 8n legtur cu moraAurile se nume#te idee moralIdeea, fie 3on3ret, fie a1stra3t, nu poate fi dec8t o idee mai mult sau mai puin 3omple2, dac consistena obiectului este real #i nu pur abstract, pentru c orice substan de acest fel, oric8t ar fi ea de simpl, este mai mult mai mai puin compus 8n priAina calitilor pe care le presupune sau a raporturilor sub care poate fi imaginat4 C8te nu Aom distinge, de e6emplu, 8n ideea de +umneBeu, oric8t de pur spiritual ar fi #i oric8t ar fi de unic #i indiAiBibil4 T(OPIIM7% 8n primul r8nd, 8n raport cu natura sa : eternitate, imensitate, independen absolut, atotputernicie, 8nelepciune, buntate infinit, #tiina uniAersal, 8n fine toate calitile, 8n gradul cel mai 8naltO apoi, 8n raport cu creaturile sale, titlurile de creator, de tat, de judector, de arbitru, de cel care rsplte#te #i rBbun, de #tiutor, #i 8nc at8tea altele ] Or, o idee 3omple2, pe care o mai numim #i idee 3ompus, cuprinde cu necesitate 8n ansamblul ei mai multe ori mai puine idei parialeB s8nt toate acele idei care au ca obiect diferitele caliti sau diferitele raporturi ale materiei pe care o repreBint4 Ideile pariale s8nt eAident simple 8n raport cu ideea 3omple2 din care fac parteO ele pot fi 8ns, la r8ndul lor, 3omple2e 8n raport cu alte idei mai simple- Cu adeArat simple nu s8nt dec8t acele idei care se refuB analiBei4 Simpl sau nu, orice idee parial, dup cum este legat de subiectul ei, adic de ideea comple6, este o idee concret, sau, dac Arei, 3alifi3ativ sau modifi3atoare, 8n fine, cu Aaloare de adjectiA* )oarele luminos, fo3ul ar@tor, (umne@eu drept, 3alitate a7rea1il- Con3ret, din latinescul 3on3res3ere (3res3ere 3um, a cre#te 3u) 8nsemn8nd apro6imatiA adu7at, le7at, unit deOrice idee 3on3ret indic, 8n obiectul ideii comple6e, o calitate, o aciune sau

$%

o pasiuneO ea indic, spun, c acest obiect este subiect, agent sau element pasiA 8n raport cu un lucru sau altulO c el este, de e6emplu, dul3e, u8or, 7reu, lini8tit> sau rosto7olind, 3io3nind, mpin7nd, 3ondu3nd> sau rosto7olit, 3io3nit, mpins, 3ondus, etc4 8n msura 8n care o idee se raporteaB imediat la un anume obiect particular #i indiAidual, ea este o idee individual- +ar numai lui +umneBeu 8i este dat s 8mbri#eBe dintr?o singur priAire toi indiAiBii, AB8ndu?i 8n acela#i timp pe toi 8mpreun #i pe fiecare 8n parte4 )imitele spiritului nostru ne oblig s obserAm numai trsturile mai multor indiAiBi #i s formm, din aceste trsturi reunite, idei mai mult sau mai puin 7enerale care s8nt idei de 7enuri #i de spe3ii, #i se pot aplica la toi indiAiBii genului sau speciei, fr s aparin cu e6clusiAitate nici unuia4 23M Cum putem ajunge la aceste idei 7eneralei IBol8nd, pe cale raional, ceea ce au 8n comun toi indiAiBii, pentru a le pune de?o parte #i a forma din ele un tot efectiA4 Acest fel de iBolare se nume#te a1stra3ie, de la latinescul a1straC4er3 (tra4er3 a1, a scoate dinjO Aom da ideilor care reBult din aceast operaie numele de idei su1stantivaleB fiin, su1stan, 3orp, spirit, animal, ve7etal, mineral, om, ar1ore, piatr, etc4 Ideile 3alifi3ative ca #i ideile su1stantivale pot suporta operaia de abstractiBare4 le 8nceteaB atunci de a mai fi individuale pentru a deAeni 7enerale> 8n a#a msur de generale 8nc8t deAin 7enuri sau spe3ii 8n raport cu altele4 ste, de e6em? plu, caBul lui 1untate, dreptate, for, pruden, care s8nt specii 8n raport cu virtute> sau al1, ro8u, 1leu, 7al1en, verde, care s8nt specii 8n raport cu 3uloare> 3uloare #i virtute s8nt deci dou 7enuri+ar dac abstracia este necesarmente a1solut 8n ideile substantiAe, ea poate fi adesea numai relativ 8n ideile calificatiAe, astfel 8nc8t ea s indice obiectele la care aceste idei se raporteaB* rotunDimea pmntului, al1eaa ninsorii, verdeaa ier1ii, ptrunderea spiritului, 1untatea inimii, fora temperamentuluiIdeile, de orice natur ar fi ele, calificatiAe sau substantiAale, generale, sau indiAiduale, simple sau comple6e, pariale sau totale, concrete sau abstracte, se leag #i se 8nlnuie unele cu altele, 8n a#a fel 8nc8t formeaB o multitudine de asociaii #i de 8mbinri4 Cele care 8n cuprinsul acestor asociaii se arat a fi dominante se numesc idei prin3ipale, iar cele care le s8nt subordonate acestora, sau le 8nsoesc doar, se numesc idei se3undare sau a33esoriiPrintre ideile a33esorii se pot deosebi unele care nu rspund nici unei caliti, nici unei modificri a obiectului ideii principale, #i care, 8n consecin, nu se pot identifica cu aceasta #i nu s8nt deci 8n nici un caB calificatiAe4 Aceste idei ale raportului sau ale circumstanei s8nt at8t de fine #i at8t de subtile 8nc8t ele nu folosesc dec8t la a apropia sau a lega mai profund ideile, sau a le imprima im anumit caracter4 )e Aom cunoa#te odat cu cuAintele care le s8nt senine4 T(OPIIM2$ "4 C!'INT ) Ceea ce ne intereseaB 8n mod special acum este corespondena 8ntre cuAinte #i idei4 Ideilor su1stantive le corespund* $4 SubstantiAele proprii <care corespund ideilor indiAiduale>* soarele, Sena, (.`nul, Alpii, Petre, Tean, Paul, etc4 substantiAele 3omune <care corespund ideilor generale>O animal, om, plant, 3opa3, piatr, etc4O substantiAele ab?tracte <care corespund ideilor abstracte>* raiune, adevr, virtute-

73

74 AdjectiAele, Aerbele, prepoBiiile, adAerbele #i conjunciile folosite substantiAal* frumosul, realul, dreptul> mn3atul, dormitul, 1utul> un pentru, un 3ontra> nainte le> un de 3e, un dar, un 3ndIdeile calificatiAe <at8t cele generale c8t #i cele indiAiduale, at8t cele abstracte c8t #i cele concrete, fie ele absolute sau relatiAe>, corespund adjectiAelor propriu?Bise* al1, ro8u, ne7ru, aspru, neted, 3ald, re3e, mare, mi3, e7al, asemntor, nou, ve34i, tnr, 1trn etc4 Ideile calificatiAe de aciune, de pasiune sau de stare corespund gerunBiilor F, #i participiilor* 3oninnd, reinnd, r3@istnd, lovind, rupnd> lovit, rupt, apsat, reinut, nlnuit, etc4 Iat cuAintele destinate, prin natura lor, s fie semne ale ideilor despre obiecte* substantiAul, adjectiAul, participiul4 +ar c8nd un substantiA e6prim o 8ntreag categorie de obiecte de acela#i gen, el este susceptibil de o 8ntrebuinare mai mult sau mai puin general, repreBent8nd cel mai adesea obiectele numai 8ntr?un mod Aag #i incert4 +e aceea, acest fel de substantiAe s8nt 8nsoite de obicei de un cuA8nt secundar care s le dea o determinare mai mult sau mai F 8n limba franceB participiul preBent cu Aaloare Aerbal <e6prim8nd o aciune simultan cu cea a Aerbului predicat>O acest participiu preBent, in limba franceB, poate aAea #i o Aaloare de adjectiA calificatiA acordat (r- 44lebd murindE, minescu> <n4t4>4 27M puin precis, printr?o idee secundar de numr4 Acest cuA8nt este arti3olulSe 8nt8mpl destul de rar, fie c se Aorbe#te la singular fie c se Aorbe#te la plural, ca cel care Aorbe#te s se numeasc 8n corpul discursuluiO tot at8t de rar s8nt numii #i cel sau cei crora li se Aorbe#teO c8nd obiectul sau obiectele despre care este Aorba au fost denumite 8ntr?o fraB anterioar, ele nu mai s8nt reluate ca atare 8n propoBiiile care urmeaB4 Acele cuAinte speciale care corespund aproape acelora#i idei ca #i substantiAele, #i care nu numai c suplinesc substantiAele, ci indic 8ntr?un mod precis pe cel care Aorbe#te, cui 8i Aorbe#te #i despre ce Aorbe#te, se numesc pronumeIat?ne 8n preBena acelor idei subtile pe care n?am Arut s le separm de semnul lor de team ca nu cumAa s le pierdemO le Aom numi idei de relaie, pentru a le deosebi de ideile despre o1ie3te- Aceste cuAinte s8nt de patru feluri* ver1ul, prepo@iia, adver1ul #i 3onDun3iaB aAem de?a face, fr 8ndoial, cu aceea#i categorie de idei4 *er1ul marc.eaB un raport de co?e6isten 8ntre o anume idee su1stantiv #i o idee 3alifi3ativ sau adDe3tival> el arat c aceast ultim idee se refer la prima idee, c face parte integrant din ea, c o 8nsoe#te, ca s spunem a#a, 8n e6istena ei* !mul este muritor> viaa este s3urt> prin mijlocirea unei negaii se Aa indica contrariul, adic, faptul c cele dou idei se e6clud reciproc, c ele s8nt independente una de cea? laltO 'umea nu este etern> )ufletul omului nu este muritor+ar prin ver1 8neleg aici singurul Aerb propriu?Bis, Aerbul a fi, numit #i ver1 a1stra3t sau ver1 su1stantiv> nu #i acele Aerbe, impropriu denumite astfel, Aerbele 3alifi3ative formate prin combinarea lui a fi cu un participiu* iu1es3, 3ites3, vin 8n loc de snt iu1itor, snt 3ititor, snt venind8ntre dou substantiAe, ideile de situare, mi#care, direcie, opoBiie #i altele s8nt marcate de prepo@iiiAdAerbul, numit astfel pentru c el se afl cel mai adesea l8ng Aerb, indic un

7$

grad 8n plus sau 8n minusO o trstur, o circumstan particular din care reBult o modificare mai mult sau mai puin accentuat* foarte lun7, foarte s3urt, T(OPIIM22 foarte a7rea1il> mai iu1it, puin 3unos3ut, mai puin fre3ventat> a mer7e n3et, a a3iona prudent, a vor1i mereu, a aler7a pretutindeni, etc4 8n fine, raporturile at8t de Aariate care e6ist 8ntre dou idei substantiAe sau 8n cadrul unor combinaii de idei, dintre care unele au rolul de a le e6plica, determina, sau completa pe celelalte, sau de a le face, prin contrast, mai e6presiAe, s8nt e6primate de 3onDun3ii, care ca #i prepo@iiile #i adver1ele AariaB 8n funcie de circumstane4 Cai e6ist un cuA8nt despre care nu am spus nimic, de#i este important 8n felul su #i adesea este mai sugestiA dec8t cele mai frumoase cuAinte* este Aorba de interDe3ie- a e6prim emoiile #i pasiunile, sentimentele puternice #i profunde de care s8nt adesea ptrunse ideile care fac obiectul discursului4 Acestea s8nt diferitele specii de cuAinte care corespund diferitelor specii de idei4 /ase din aceste specii* su1stantivul, adDe3tivul, arti3olul, pronumele, parti3ipiul adDe3tival #i ver1ul, AariaB conform fle6iunii respectiAeO distingem, fie la unele fie la altele, gen, numr, persoan, timp, mod4 lesne de obserAat 8ns c toate particip, mai mult sau mai puin direct, la e6primarea ideii substantiA, care le subordoneaB fie prin ea 8ns#i fie prin ideile accesorii pe care le antreneaB4 Celelalte patru specii, dimpotriA, ele nu AariaB formal pentru c ele nu depind 8n mod direct de ideea substantiA, fa de care s8nt c.iar 8n 8ntregime independenteO ele par a nu ine seama, 8n fond, dec8t de AiBiunea noastr asupra lucrurilor, de modul nostru de a AedeaO c.iar raporturile pe care le e6prim s8nt inAariabile4 CuAintele, considerate din punct de Aedere al semnificaiei lor obiectiAe, se numesc termeni> aceast denumire nu i se potriAe#te dec8t substantiAului, adjectiAului #i participiului sau participiului #i Aerbului 8n combinaie cu ver1e 3alifi3ative, cu e6cepia poate a adAerbului4 Aceast denumire nu li se potriAe#te nici lor, dealtfel, 8n4 orice 8mprejurare #i nu putem denumi orice cuA8nt prin termen #i orice termen prin cuA8nt4 "eauBSe ne face s simim foarte bine aceast diferen prin urmtorul e6emplu* FA momi, spune el, este 2 : Figurile limbajului : c4 $731 _. 2EM un 3uvnt format din dou silabeO asta 8n ceea ce priAe#te substanaO 8n ceea ce priAe#te semnificaia formal, acest 3uvnt este un Aerb la infinitiA4 +ac Arem s Aorbim despre semnificaia lui o1ie3tiv 8n sens propriu$, a momi este un termen de dresajO 8n sens figurat dac?$ folosim 8n loc de Ha 8n#ela prin false aparene9, este un termen metaforicO am gre#i #i am confunda nuanele dac am spune c a momi este un termen din dou silabe #i c acest termen este la infinitiAO sau c a momi 8n sens propriu este un 3uvnt de dresajO sau 8n sens figurat, un 3uvnt metaforic94 Capitolul II + SP( ,GN+I( /I _P(ICA( A I, SA! + SP( P(OPORINI Am ABut ce 8nseamn o idee substantiA* !m, (umne@eu, )oare> #i o idee 3alifi3ativB muritor, infinit, luminos- Com?par8nd aceste dou feluri de idei s Aedem dac e6ist 8ntre ele Areo legtur, dac ele pot sau nu coe6istaO dac 3alifi3ativul e6ist sau nu 8n su1stantiv, dac face sau nu parte din substatiA, dac este sau nu un element al lui,

77

+ar ce 8nseamn semnifi3aie o1ie3tiv #i ce 8nseamn semnifi3aia formal a unui cuA8ntU )emnifi3aia formal a unui cuA8nt este modul spe3ifi3 n 3are a3est 3uvnt, n 3alitatea lui de spe3ie, adic de substantiA, adjectiA, Aerb, etc4, pre@int spiritului nostru o1ie3tul al 3rui semn este, sau, dac Arei, ideea fundamental pe care o e6primO acest fel de semnificaie este aceea#i pentru toate cuAintele care fac parte dintr?o specie #i nu poate aparine nici unei alte specii, nici c.iar acelora cu care au 8n comun aceea#i idee fundamental4 )emnifi3aia o1ie3tiv a unui cuA8nt este 34iar ideea de 1a@ pe 3are o e2prim a3est 3uvnt #i aceast semnificaie este comun #i altor cuAinte care fac parte din alte specii, mai ales dac au 8n comun aceea#i rdcin generatoareO a#a de e6emplu, a iu1i, iu1ire, iu1itor, e6primind toate acel sentiment afectuos care?i leag pe oameni 8ntre ei4
$

T(OPIIM21 dac, 8n consecin, el poate sau nu s fie negat4 /i spunem, adic g8ndim* soarele este luminos, omul este muritor, (umne@eu este infinit, (umne@eu nu este muritor, omul nu este luminos, soarele nu este infinit- (eunirea acestor dou idei prin actul interior al spiritului nostru care le asociaB sau nu, este o 7ndire, #i aceast g8ndire este o Dude3at+ar nu 8ntotdeauna o g8ndire se limiteaB la o singur judecat4 a poate cuprinde uneori mai multe judeci legate 8ntre ele 8ntr?un tot* Soarele, a3est astru de prim importan, 3are luminea@ attea lumi diverse, 8i d via 8i anim ntrea7a natur, este n sine att de luminos 8i de strlu3itor, n3t el nu poate fi privit dire3t fr un mare peri3ol pentru or7anele vederii+in moment ce g8ndirea este o judecat, e6presia judecii este 8ns#i e6presia g8ndirii4 Or, ce este e6presia unei judeciU ste c.iar judecata e6primat, enunat 8n cuAinte4 /i o judecat e6primat, enunat 8n cuAinte, ce esteU ste o judecat aflat 8n afara spiritului nostru, ca #i cum ar fi pus naintea, n faa spiritului altora* este o propo@iie <poBiie pro, adic 8nainte>4 Ideea substantiA a judecii este ceea ce numim su1ie3tul propoBiieiO ideea 3alifi3ativ fiind ceea ce numim atri1ut> iar ideea de coe6isten este ceea ce numim 3opula, adic le7tur- (aiunea acestor denumiri este eAident* subiectul este 8ntr? adeAr proie3tat asupra atributului, este elementul lui de susinere, suportul luiO atri1utul este ceea ce se spune despre subiect, este atri1uit subiectuluiO 3opula une#te su1ie3tul cu atri1utul, arat c ceAa este spus despre altceAa4 8n plus, su1ie3tul #i atri1utul s8nt cei doi termeni ai propoBiieiO su1ie3tul este totdeauna un substantiA sau un cuA8nt 8ntrebuinat substantiAalO atri1utul este totdeauna un adjectiA sau un participiuO 3opula este totdeauna Aerbul a fi, e6primat sau sub8neles, sau 8n combinaie cu un participiu, care deAine 8n acest caB Aerb calificatiA4 Toate cuAintele care intr 8ntr?o propoBiie s8nt, luate separat, elemente 7ramati3ale> subiectul, atributul, copula, e6primate printr?un singur cuA8nt sau prin mai multe s8nt 3lemente lo7i3e- )oarele este luminos> soarele, subiect, luminos, 2@M atribut, este, copula4 )oarele, strlu3e8teB soarele, din nou subiect, strlu3e8te, 8n acela#i timp copul #i atribut* strlu3e8te pentru este strlu3itor- A3est astru de prim importan, 3are luminea@ attea lumi diverse 8i d via 8i anim ntrea7a natur, subiect, este, copula, att de luminos 8i de strlu3itor, n3t nu poate fi privit fr un mare peri3ol pentru or7anele vederii, atribut4

72

Subiectul #i atributul, e6primate prin mai multe cuAinte dintre care unele le e6plic sau le completeaB pe altele, cum se 8nt8mpl 8n acest ultim e6emplu, fac ca propoBiia s fie 3omple2- a este non3omple2 c8nd termenii ei s8nt e6primai fiecare printr?un singur cuA8nt, astfel, pentru subiect : un singur substantiA cu articol, iar pentru atribut : un adjectiA sau un Aerb calificatiA, ca 8n aceste dou e6emple* soarele este luminos> soarele strlu3e8teCai multe subiecte la singular sau la plural se pot altura, pentru a primi 8mpreun unul sau mai multe atributeO se pot acumula mai multe atribute pentru unul #i acela#i subiect la singular sau la pluralU 8n acest caB Aa fi Aorba de o propoBiie 3ompusB 'eul, ti7rul, leopardul, lupul snt animale sl1ate3e sn7eroase 8i 3arnivore, peri3olul 8i 7roa@a 3elorlalte spe3ii- O propoBiie Aa fi simpl dac Aa aAea un singur subiect sau un singur atribut, indiferent de numrul cuAintelor care intr 8n componena lor4 A#a s8nt propoBiiile mai sus citate #i c.iar cea mai lung dintre toate4 Trebuie s remarcm 8ns c propoBiia 3ompus poate fi 8mprit 8n tot at8tea propoBiii simple c8te subiecte sau atribute are* leul este un animal sl1ate3> leul este un animal sn7eros> leul este peri3olul 8i 7roa@a 3elorlalte animale> la fel se poate spune despre tigru, leopard sau lup4 Adesea 8n cadrul unei propoBiii simple sau 3ompuse se gsesc alte propoBiii secundare sau accesorii care depind de primele sau care le s8nt ata#ate acestora mai mult sau mai puin directO acestea se numesc su1ordonate dac ele se raporteaB la propoBiia principal 8n genere #i nu depind 8n mod special de subiect sau de atribut4 8n acest ultim caB, Aor fi ceea ce numim in3idente, de la 3dere in, a cdea asupra4 T(OPIIM2& !ri3$9 dra7oste ai avea pentru dreptate, poi fi nedrept da3a nu Dude3i de3t dup aparene, 3are adesea pot fi n8eltoare> este u#or de obserAat c, 8n acest e6emplu, poi fi nedrept, este o propoBiie la care se raporteaB #i precedenta* ori3t dra7oste ai avea pentru dreptate, #i urmtoarea* da3 nu Dude3i de3t dup aparene, 3are adesea pot fi n8eltoare- Aceast propoBiie intermediar, de#i destul de scurt, este deci propoBiia prin3ipal> celelalte s8nt dou propoBiii su1ordonate$n re7e 3areC8i iu1e8te poporul este ntotdeauna tulit de popor> s iu1im virtutea 3are sin7ur ne poate fa3e feri3ii- 8n primul din aceste dou e6emple, 3areC8i iu1e8te poporul se refer la subiectul re7e, 8n al doilea e6emplu, 3are sin7ur ne poate fa3e feri3ii se refer la virtute, complement al atributului iu1itori, presupus 8n s iu1im, ec.iAalent al lui s fim iu1itori- AAem aici dou propoBiii in3idente- +ar una, 3areC8i iu1e8te poporul, este absolut necesar pentru a determina sensul propoBiiei principale, fr de care aceasta din urm n?ar e6ista sau ar fi complet diferitO ea este deci determinativ> cealalt, 3are sin7ur ne poate fa3e feri3ii, nu face dec8t s e2pli3e cuA8ntul principal virtute 8n scopul de a reliefa o idee secundar care s stimuleBe iubirea despre care este AorbaO o putem suprima fr s anulm sau s alterm 8n Areun fel sensul principalO ea este deci pur e2pli3ativNu putem confunda propoBiia in3iden cu propoBiia su1ordonatPropoBiia in3iden urmeaB cu necesitate dup cuA8ntul pe care?$ e2pli3 sau 8l determin #i nu Aa fi niciodat plasat 8n alt parte4 PropoBiia su1ordonat, dimpotriA, in8nd de sensul general al propoBiiei principale, Aa fi plasat fie c.iar 8n corpul acestei propoBiii, fie 8naintea, fie 8n urma ei, dup cum o cer elegana, armonia sau, 8n fine, claritatea4 S ne amintim propoBiia pe care am dat?o de e6empluO n?ar putea fi oare formulat tot at8t de bine* Cnd nu Dude3i de3t dup aparene, 3are adesea snt n8eltoare, poi fi nedrept, ori3t9 dra7oste ai avea pentru dreptate, sau poi, ori3t dra7oste ai avea pentru dreptate, s fii nedrept fr s vreiG

7E

: 25M Nu putem analiBa aici propoBiia din toate punctele de Aedere, gramaticale sau logice4 ste totu#i necesar s aducem pentru o clip 8n discuie criteriul a#a numit al 3antitii> cantitatea este e6tinderea subiectului, #i ea poate fi mai mare sau mai mic4 ste e6primat subiectul 8n toat 8ntinderea sa, afect8nd semnul universalitii, tot, nimi3, nimeni G Aom aAea o propoBiie universal, ea Aa putea fi a1stra3t sau moral> a1stra3t dac uniAersalitatea ei este absolut #i fr e6cepie* !ri3e om este ns3ut pentru a muri> nimeni nu s3ap de moarte> moral, dac uniAersalitatea ei este susceptibil de unele e6cepii* toi tinerii snt risipitori> toi 1trnii snt avari6prim subiectul numai o parte din 8ntinderea lui #i nu este 8n consecin afectat dec8t de semnul parti3ularului, unii, alii, sau orice ec.iAalent al lor U este o propoBiie parti3ularB unii oameni au ndr@nit s 3ltoreas3 n v@du4> e2ist linii 3are 3red 3 planetele snt lo3uiteSubiectul preBint spiritului lucruri distincte #i determinate sau numai ceAa Aag #i nedeterminatU 8n primul caB propoBiia este sin7ularB (es3artes fa3e tot atta onoare +ranei 3a 8i eHton An7liei> a3e8ti doi filosofi vor tri totdeauna n memoria oamenilor> iar 8n al doilea e6emplu, propoBiia este nedefinit> tocmai din aceast cauB ea poate fi sau a1stra3t sau moral universal 8n ceea ce priAe#te sensul, dup cum atributul se potriAe#te 8n mod necesar subiectului sau nu se potriAe#te cu el dec8t accidental* !mul este ns3ut p intru a muri> 1trnii snt avari+ealtfel, nu trebuie s confundm propo@iia cu fra@a sau cu perioada, care este o fra@ de un tip special4 Orice fra@ este 8n mod necesar o propo@iie- +ar propo@iia este o fra@ numai atunci c8nd, datorit unei anume construcii, ea e6prim un sens finit #i complet4 Propo@iia este dependent 8ntr?o msur mai mic dec8t fra@a de forma gramatical sau de construcie4 'ui i povestes3, sau i povestes3 lui : aAem de?a face cu una #i aceea#i propo@iie dar cu dou fra@e diferite, a#a cum Aom aAea de?a face cu #ase fraBe 8n cele #ase forme diferite ale aceleia#i propoBiii* #on este 1un> #on 1un este> 1un #on este> 1un este #on> este #on 1un> este 1un #onCapitolul III + SP( +IF (IT ) S NS!(I + CA( ST S!SC PTI"I)0 P(OPORINIA, FI GN P(I'INNA ) C NT )O( I, FI GN ANSAC")!) I$ 8nainte de a Aorbi despre diferitele sensuri de care poate fi susceptibil propoBiia, e neAoie, fr 8ndoial, s #tim ce este, 8n general, sensul- )ensul este ceea ce cuA8ntul ne face s 8nelegem, s g8ndim, s simim prin semnificaia lui, atunci c8nd ne referim la cuA8ntO iar semnifi3aia lui este ceea ce el semnific, adic acel ceAa al crui semn este4 ObserAm deci c semn #i semnifi3aie nu s8nt perfect sinonime4 )emnifi3aia se refer la cuA8ntul analiBat 8n sine, considerat ca semn, iar sensul se refer la cuA8ntul considerat din punctul de Aedere al efectului su 8n spiritul nostru, al 8nelesului pe care trebuie sad aib4 Cai mult, cuA8ntul semnifi3aie este mai puin e6tins dec8t cuA8ntul sens> primul nu se refer dec8t la un singur cuA8nt, 8n timp ce cuA8ntul sens se poate referi #i la o 8ntreag fraB, uneori la un discurs 8ntreg4 Astfel, dac cele dou cuAinte pot fi folosite unul 8n locul celuilalt, faptul este posibil numai datorit ideii generale care le este comun4 S trecem acum la propoBiieO o putem e6amina din punct de Aedere al obiectului eiO o putem e6amina fie 8n litera ei, fie 8n spiritul e6presiei4 Or, consider8nd?

71

o din aceste trei mari puncte de Aedere, Aom distinge trei categorii principale de sensB sensul o1ie3tiv, sensul literal, #i sensul fi7urat sau intele3tual$ Acest capitol are ca obiect, ca #i capitolul a] III?lea din ,ratatul lui (umarsais, ceea ce numim tropii filo@ofilor> asta nu 8nseamn c putem ignora aceast parte a Tratatului, precum #i partea referitoare la el din Comentariu- +in tot tratatul nu e6ist, cu siguran, nimic mai indicat pentru formarea judecii4 Articolul despre abstraciuni ar putea el singur s in locul at8tor Aolume despre teoria ideilor #i ar putea alctui c.iar o adeArat carte de logic4 /i totu#i, acest capitol nu se adreseaB dec8t acelora care Aor s fac un studiu aprofundat al #tiinei limbajului4 E3M A4 S NS!) O"I CTI' Sensul obiectiA al propoBiiei este acel sens pe care 8l are propoBiia 8n raport cu obiectul ei4 l poate fi de mai multe feluri4 $4 )u1stantiv sau adDe3tiv- )u1stantiv, c8nd un cuA8nt care nu este substantiA este folosit substantiAal* umai frumosul este pl3ut> a ride de nenoro3irea altuia este un lu3ru nedemn- AdDe3tiv, c8nd, dimpotriA, un substantiA este 8ntrebuinat adjectiAal* Maimua este totdeauna maimu> un tat este totdeauna un tat> este un Caton, un Aristide/- A3tiv sau pasiv, dar, orice ar spune +umarsais, niciodat neutru4 A3tiv, c8nd subiectul propoBiiei este preBentat drept cauBa unei aciuni oarecare, productorul unei aciuni care se raporteaB la el 8nsu#i sau la un lucru din afara sa4 Ma7netul atra7e fierul> spiritul anim trupul> a3est om se pierde, se ruinea@- Pasiv, c8nd subiectul este preBentat ca fiind obiectul, elementul care suport o aciune care nu?i aparine* mar3a este a7itat de vnt> a3east mo1il se stri3> lama se ru7ine8teNiciodat neutru, pentru c orice subiect la care se refer o aciune, este, 8n mod necesar, fie cauBa acestei aciuni, fie obiectul ei4 24 Cole3tiv #i 7eneral sau distri1utiv #i spe3ifi3- Strict 3ole3tiv, dac, atributul unei propoBiii uniAersale nu se refer #i nu trebuie s se refere la toi indiAiBii unei specii sau colectiAiti determinate, fr e6cepie* ori3e om este min3inos> toi tinerii snt foarte u8urati3i- /i 3ole3tiv #i distri1utiv, dac atributul se refer la toi indiAiBii speciei sau ai unei colectiAiti date #i 8n acela#i timp la fiecare 8n parte* omul este un animal 7nditor> toi oamenii snt muritoriE4 (eterminat, definit sau nedeterminat, nedefinit- (eterminat, dac indic 8n special #i cu preciBie un anume indiAid sau anume indiAiBi particulari* Ce@ar lCa nvins pe Pompei> ori3e om este supus 7re8elii> a3est ma7istrat fa3e dreptate de dra7ul dreptii- edeterminat dac indicaia este imprecis, Aag, general* persoane demne de n3redere ne asi7ur de a3est fapt> mi sCau spus despre dumneavoastr lu3ruri destul de 3iudateT(OPIIM E$ I- A1solut sau relativ- A1solut, dup +umarsais, c8nd e6prim un lucru considerat 8n sine fr Areo raportare la altceAa* soarele este luminos- %elativ, 8n caBul contrar* soarele este mai mare de3t pmntul+ar dup "eauBSe, a crui opinie pare mai e6act, a1solut, c8nd un cuA8nt, el 8nsu#i relativ, cum este a iu1i sau tat, este 8ntrebuinat fr complement* nu snt nimi3 da3 nu Jiu1es3> mi sCa ns3ut un fiu, iatCm tat- %elativ, c8nd cu?A8ntul relativ este urmat de un complement 8n mod special accentu8ndu?se acest raport* tre1uie s iu1im dreptatea mai presus de ori3e> 8tiu 3e datore@ tatlui meu@4 Compus sau divi@at- Compus, dac toi termenii unei propoBiii s8nt

7@

considerai din punctul de Aedere al legturii care?i une#te* 3eea 3e se mi83 nu poate fi n repaos> adic at8ta timp c8t dureaB mi#carea4 (ivi@at, dac termenii s8nt considerai separat* orbii AdO surBii aud, adic cei care erau orbi, cei care erau surBi #i nu orbii ca atare sau surBii ca surBi4 &4 8n fine, a1stra3t sau 3on3ret- A1stra3t, c8nd atributul unei propoBiii este preBentat 8n mod a1stra3t, fie printr?o abstracie absolut fie una relatiA* tinereea are aro7an> 3uraDul unui soldat este adesea foarte luda1il- Con3ret, c8nd atributul este intim legat de subiect, e6prim8nd un fel de a fi al acestuia din urm* tinereea este aro7ant> un soldat 3uraDos este adesea foarte luda1il 3a atare"4 S NS!) )IT (A) )ensul literal ine de cuAintele luate 8n litera lor, de cuAintele 8nelese 8n accepiunea lor curentO 8n consecin este sensul care apare spontan 8n mintea celor care 8neleg limba4 )ensul literal, referindu?ne la un singur cuA8nt, este sau primitiv, natural #i propriu, sau derivat #i tropolo7i3- Acest din urm sens se datoreaB tropilor 8n cadrul crora Aom distinge mai multe genuri #i specii4 E7M ,ropii apar, 8ns, fie din necesitate, sau datorit unei e2tensiuni, pentru a suplini absena din limb a unor cuAinte necesare e6primrii unor idei, fie prin alegere sau fi7ur, pentru a preBenta ideile sub forma unor imagini mai Aii, mai e6presiAe dec8t propriul lor semn4 +e aici dou feluri diferite de sens tropolo7i3B sensul tropolo7i3 e2tensiv #i sensul tropolo7i3 fi7urat- Primul, dup cum Aom Aedea, se plaseaB la mijloc 8ntre sensul primitiv #i sensul fi7urat put;nd fi considerat ca un nou sens propriu+estul pentru un momentO Aom reAeni asupra acestui subiect la 8nceputul prii a doua, #i, de asemenea, aceea#i problem Aa face obiectul preambulului primei seciuni4 Nu Aom a#tepta totu#i p8n atunci pentru a spune c, prin sens e2tensiv nu trebuie s 8nelegem sens lar7)ensul e2tensiv este un sens nou pe care $?a primit cuA8ntul, deAenind 8n felul acesta semnul unei noi ideiO feuille <frunB, foaie> care s?a e6tins p8n la a desemna, prin analogie, .8rtie, foaie de aur, de staniol, de cupru4 )ensul lar7 este cel care cuprinde un numr mai mare de lucruri sau de fiine dec8t cele pe care cuA8ntul, 8n mod obi#nuit, sau cel puin 8n unele caBuri, le denumea 8ntr?un sens mai restrns- Astfel animal 8n sensul su cel mai lar7 se 8ntinde de la om la fiar, iar om se 8ntinde de la femeie #i copil p8n la orice indiAid masculin al speciei umane ajuns la A8rsta Airilitii4 )ensul lar7 este opus, cum am ABut, sensului restrns ca 8n urmtorul e6emplu* 3ap, din latinescul 3aput, a 8nsemnat la 8nceput 8n franceB acela#i lucru ca #i K 8n latin, adic cap de om sau de animal #i numai prin e6tindere a ajuns apoi s semnifice o bucat de pm;nt sau de st8nc aAansat 8n mare4 i bine] Ce s?a 8nt;mplatU Acest ultim sens s?a impus 8n a#a msur 8nc8t a fcut s dispar aproape 8n 8ntregime Aec.iul sens$4 )a fel s?a 8nt;mplat cu termenul tKte, deriAat din latinescul testa F, care 8nsemna $ Primul lui sens nu mai apare dec8t 8n e6presii ca* H+e pied en cap9 <din cap p8n?n picioare>, HArmS de pied en cap9 <8narmat din cap p8n?n picioare>, HParler cap a cap9 <a Aorbi 8ntre patru oc.i, a Aorbi 8n doi>4 F )atinescul testa este #i etimonul rom;nescului east <n4t4>4 T(OPII 1L 3 oal4 Acest cuA8nt nu a primit, eAident, dec8t prin e6tensiune semnificaia de

7&

Hcap9, sensul lui fiind restrins 8n franceB unde primul sens nu mai apare4 C4 S NS!) FI,!(AT )ensul deturnat sau sensul fi7urat al unui grup de cuAinte este acel sens generat de sensul literal 8n funcie de 8mprejurrile 8n care apar #i se manifest, de intonaia Aocii sau de legtura care se stabile#te 8ntre ideile e6primate #i cele care nu s8nt e6primate4 Se nume#te figurat pentru c se obine printr?o operaie mental cu ajutorul sensului literal- Acest sens figurat nu e6ist pentru cel care cite#te sau 8nelege M la lettre, pentru cel care nu #tie c litera ucide iar spiritul d Aia4 Trebuie s facem totodat urmtoarea preciBare* prin spiritual 8nelegem aici aproape acela#i lucru ca #i prin intele3tual, nu cum face +umarsais, sau cum se face deobicei, d8ndu?i?se semnificaia de Hmistic94 )ensul fi7urat poate fi produs fie prin fi3iune, fie printr?o operaie pur mental, fie prin opo@iie- 8n felul acesta s?ar putea 8mpri 8n sens fictiA, sens mental #i sens opoBitiA4 Aceste trei feluri de sens apar 8n e6presii care, 8ntrebuinate 8ntr?un mod cu totul liber, s8nt adeArate figuri4 Aceste figuri s8nt tropi> dar nu tropi propriu?Bi#i* 8n primul r8nd pentru c aAem de?a face cu mai multe cuAinte, apoi, pentru c nu s8nt deturnate 8n mod necesar de la semnificaia lor primitiA4 'om reAeni la aceast problem, ca #i la sensul tropologic 8n a doua parte4 +4 CA)IT0NI) /I CA(ACT (ISTICI) S NS!)!I )IT (A) /I A) S NS!)!I FI,!(AT At8t sensul literal c8t #i sensul figurat este susceptibil de diAerse interpretri #i de diAerse caracteristici 8n funcie de care Aom aAea* sens moral, 7ramati3al sau lo7i3> fundamenC EEM tal, spe3ifi3 sau a33idental> prin3ipal sau se3undar> afirmativ sau ne7ativ> natural, 3lar, pre3is sau e2a7erat, o1s3ur sau amfi1olo7ie, etc4 $4 Prin sens moral se 8nelege acel sens care apare 8n interpretarea moral a unei anume istorii, poAe#ti sau ficiuniO prin sens 7ramati3al se 8nelege sensul pe care?$ are o fraB sau o perioad conform legilor gramaticale #i uBajului limbiiO prin sens lo7i3 se 8nelege sensul pe care trebuie s?$ aib 8n raport cu obiectul despre care este AorbaO 8n felul acesta sensul 7ramati3al #i sensul lo7i3 pot uneori s nu fie 8n acord unul cu cellalt4 74 )ensul fundamental este acela care reBult din ideea fundamental legat de semnificaia fiecrui cuA8nt #i care poate fi comun mai multor cuAinte din aceea#i specie, cum s8nt sinonimele prietenie, dra7oste, ata8ament, sau cuAintelor aparin8nd aceleia#i familii ca iu1ire, iu1itor, iu1ire- )ensul spe3ifi3 este cel care reBult din ideea fundamental e6primat prin cutare sau cutare parte de Aorbire, substantiA, adjectiA, Aerb, etc4 )ensul a33idental este cel care reBult din diAersele 8ntrebuinri ale cuAintelor 8n funcie de caB, gen, persoan, numr, timp, mod4 24 )ensul prin3ipal este, 8ntr?o propoBiie comple6 sau compus, cel oferit de propoBiia principal sau fundamentalO #i sensul se3undar este cel oferit de propoBiiile dependente de principal, oricum ar fi ele, incidentale sau subordonate4 Acela#i sens prin3ipal poate fi 8ntrit de mai multe sensuri se3undare> acestea din urm nu s8nt fa de primulK sens dec8t sensuri pariale, iar din reunirea tuturor acestor sensuri diAerse 8ntr?un singur sens reBult un sens 7eneral sau totalE4 )ensul afirmativ este sensul unei propoBiii afirmatiAe* a3est om a f3ut 1ine 34iar du8manilor si> sensul ne7ativ este sensul unei propoBiii negatiAe* a3est om nCa f3ut ru nimnui, ni3i m3ar du8manilor lui-

75

14 )ensul natural este cel care apare de la sine, spontan 8n minteO sensul e2a7erat este opus sensului natural, #i o T(OPIbME1 propoBiie capt un sens e6agerat atunci c8nd este deturnat de la sensul ei natural #i adeArat4 +ar c8nd sensul este clar, categoric, precis trebuie s ai o minte prost alctuit #i 8ntortoc.eat pentru a?$ denatura4 /i totu#i este un lucru cit se poate de obi#nuit4 +in obscuritatea de sens reBult adesea ceea ce numim amfi1olo7ie sau sens amfi1olo7ie- Sensul amfi1olo7ie este un dublu sens, fie ec.iAoc, fie suspectO suspect, atunci c8nd este proAocat de o construcie suspect, de o construcie care pare a trimite la ceAa, 8n timp ce ea trimite la altceAaO ec.iAoc, atunci c8nd relaia dintre cuAinte nu este determinat 8ntr?un mod precis #i sigur4 '=sias promise tatlui sau 3a ni3iodat s nuCi prseas3 prietenii> despre ce prieteni este Aorba, despre prietenii lui )[sias sau despre prietenii tatlui su U +in aceast construcie nu ne putem da seamaO sensul este deci e34ivo3#mpresiile pe 3are leCa avut in a3el moment se strdui s le 3omuni3e alor si, etc4 n a3el moment poate fi un circumstanial al lui se strdui dar tot at8t de bine poate fi un circumstanial 8n propoBiia precedentO sensul este deci suspect4 S?ar putea eAita acest lucru pun8ndu?se o Airgul care s separe, 8nainte sau dup circumstanial, propoBiia precedent4 Capitolul I' GN , N (A) + SP( FI,!(I) +ISC!(S!)!I Fc8nd deosebirea dintre tropii sensului literal #i tropii sensului fi7urat, am afirmat deja c primii pot fi sau nu fi7uri, 8n timp ce ultimii s8nt, cu necesitate, totdeauna4 neAoie, deci, 8nainte de a trata mai profund problema tropilor s spunem c8te ceAa despre fi7urile dis3ursului 8n general4 E@M A4 + FININIA FI,!(I)O( +ISC!(S!)!I +up c8t se pare, la 8nceput, cuA8ntul fi7ur nu a fost folosit dec8t atunci c8nd se Aorbea despre 8nfi#area fiBic a unui om sau a unui animal, despre aspectul lor corporal4 /i ce semnific acest cuA8nt 8n aceast prim accepiuneU Contururile, trsturile, 8nfi#area e6terioar a unui om sau a unui animal sau a unui anume obiect concret4 +iscursul, care se adreseaB doar inteligenei #i sensibilitii, nu este, c.iar dac am lua 8n consideraie cuAintele care?$ alctuiesc #i?$ transmit sufletului prin sensuri, un corp propriu?Bis4 )a drept Aorbind el nu are deci fi7ur <8n sens de 8nfi#are, n4t4>4 /i totu#i e6ist, 8n diAersele lui moduri, de a semnifica #i de a e6prima, o analogie cu diferenele de form #i de trsturi care caracteriBeaB corpurile materiale4 Fr 8ndoial aceast analogie a stat la baBa denumirii fi7urilor dis3ursului ca metafore- +ar aceast metafor nu poate fi considerat ca o adeArat figur pentru c nu aAem 8n limb un alt cuA8nt pentru aceea#i idee4 Ce s8nt fi7urile dis3ursului G +in c8te definiii s?au dat p8n acum, nici una n?a fost pe deplin satisfctoare, nici una nu a obinut asentimentul general4 Ar 8nsemna c 8nc nu s?a dat o definiie bun4 /i totu#i, +icionarul Academiei franceBe d dou definiii separate #i care puse laolalt ar putea alctui una, dac nu perfect, cel puin acceptabil4 Academia 8mparte figurile 8n fi7uri ale 3uvintelor, care in de Nramati3 #i fi7uri de 7ndire care in de %etori3- +up ea, primele s8nt* o ntre1uinare sau un aranDament al 3uvintelor 3are dau for 8i ele7an dis3ursului> ultimele s8nt* o

7%

anume ntorstur de fra@ 3are nfrumuseea@, ornamentea@ dis3ursul+in aceste dou definiii suprapuse reBult, cred, destul de firesc, urmtoarea* +i7urile dis3ursului snt aspe3tele, fermele, ntorsturile mai mult sau mai puin deose1ite 8i de un efe3t mai mult sau mai puin i@1utit, prin 3are dis3ursul n e2primarea ideilor, 7udurilor 8i sentimentelor, ne ndeprtea@ mai mult sau mai puin de 3eea 3e ar fi fost e2primarea simpl 8i 1analT(OPII M Am ABut c ideile s8nt elemente ale g8ndirii #i corespund cuAintelor luate iBolatO 7ndirea corespunde propoBiiei, fraBei sau perioadei4 8n ceea ce priAe#te sentimentul, el este acea stare de emotiAitate care 8nsoe#te ideea sau 7ndirea, #i carec la un anume grad de intensitate sau Aiolen se nume#te pasiune+ar 8n ce sens trebuie 8neles aici cuA8ntul dis3urs G 8n acela#i sens 8n care Aorbim despre prile dis3ursului, fie ele gramaticale sau logice4 8nelegem prin discurs o g8ndire fcut sensibil prin cuAinte #i a crei e6presie se 8ntinde la o propoBiie, la o fraB sau la o 8ntreag perioad, dar nu o dep#e#te pe aceasta din urm4 Cel puin acesta este sensul cuA8ntului discurs la care ne referim4 +in definiia noastr, ca #i din cele dou ale Academiei, reBult c modul de a Aorbi sau de a se e6prima care st la baBa figurilor, nu trebuie s fie, pentru cel care le 8ntrebuinc eaB, reBultatul unei constr8ngeri, ca #i c8nd nu ar putea Aorbi sau nu s?ar putea e6prima altfelO 8n consecina, figurile, oric8t de banale #i de familiare ar fi deAenit prin obi#r nuin, nu merit #i nu pstreaB titlul de fi7ur dec8t at8ta timp c8t ele s8nt efectul unei 8ntrebuinri libere, neimpuse 8n Areun fel de limb4 /i, cum s?ar putea 8mpca cu o folosire impus, aceast alegere, combinare de cuAinte sau 8ntorstur de fraB care le genereaBU Cum s?ar putea 8mpca cu o construia gere fora, elegana, frumuseea care le d relief, fericitul efect care le 8nsoe#te, 8n fine, presupunerea c s8nt folosite 8n locul unui alt mod de e6primare care le este cu totul inferiorU "4 C)ASIFICA( A FI,!(I)O( +ISC!(S!)!I C8te s8nt, nu numai genurile, dar c.iar #i speciile de figuri ] S ne mulumim a indica doar principalele diAiBiuni sau clase4 Am ABut c Academia le 8mparte 8n fi7uri de 7ramati3 #i fi7uri de retori3 sau fi7uri ale 3uvintelor #i fi7uri de 7ndire- 8mprirea nu?i aparine, ea a fost fcut de cei mai Aec.i gramaticieni #i de cei mai Aec.i retoricieni4 Aceast distincie se baBeaB pe faptul c figurile in, unele numai, E5M sau unele 8n special, de e6presie, celelalte numai, sau 8n special de g8ndire4 +ar dac aceast 8mprire este just #i real 8n sine, ea nu este lipsit de inconAeniente 8n aplicarea practic #i 8n analiBa de amnunt4 ste adesea greu de apreciat dac o anume figur ine mai mult de 7ndire sau mai mult de e2presie astfel 8nc8t soarta unui mare numr de figuri a fost totdeauna incert, iar gramaticienii #i retoricienii nu au putut s se pun de acord 8n aceast priAin4 Fr 8ndoial c s?ar fi putut eAita multe ne8nelegeri #i contradicii, dac, 8n loc de a le reduce la dou clase :fi7uri ale 3uvintelor 8i fi7uri de 7ndire- s?ar fi creat #i o clas intermediar, clasa fi7urilor mi2te- 8ntr?adeAr, at8tea figuri par a nu ine mai mult de e6presie dec8t de g8ndire sau de g8ndire mai mult dec8t de e6presie ] Nu s?a g8ndit nimeni la o asemenea 8mprire #i noi nu aAem pretenia s o facem aici4 +impotriA, Arem deocamdat s inem seama numai de 8mprirea

23

obi#nuit #i folosit de at8ta timp, a fi7urilor de 3uvinte #i a fi7urilor de 7ndire- +ar Aom reduce aceast ultim clas la figurile absolut independente de e6presie #i care, de#i se manifest #i deAin cunoscute prin e6presie, ca singurul lor mod de a se actualiBa, 8#i datoreaB totu#i e6istena unor 8ntorsturi #i unor combinaii de natur intelectual4 Prima clas, dimpotriA, o e6tindem p8n la acele figuri care, c.iar dac s8nt produse de artificii intelectuale, se datoreaB modalitilor de e6primare a cuAintelor4 8n fine, e6tindem aceast categorie p8n la acele figuri pe care le?am numit fi7uri mi2te,ropiiCfi7uri s8nt 8n mod obligatoriu fi7uri ale 3uvintelor> asta nu 8nseamn 8ns c toate fi7urile de 3uvinte s8nt tropi- 'om Aedea c8te asemenea fi7uri ale 3uvintelor e6ist4 C4 C)ASIFICA( A FI,!(I)O( + C!'INT 8n cadrul figurilor de cuAinte, 8n accepiunea pe care le?am dat?o mai sus, cuAintele s8nt luate fie 8ntr?un sens propriu, adic 8ntr?una din semnificaiile lor obi#nuite #i banale, pri? T(OPIIME% mitiAe sau nuO fie s8nt luate 8ntr?un sens deturnat, altul dec8t sensul propriu, adic, cu o semnificaie care le este 8mprumutat numai momentan, #i care nu este dec8t un 8mprumut4 8n primul caB aAem de?a face propriu?Bis 3u fi7uri de 3uvinte> 8n al doilea caB aAem de?a face cu fi7urile cunoscute sub numele de tropi, denumire care, cum am ABut deja, #i cum Aom aAea de at8tea ori ocaBia s obserAm, poate s nu indice 8ntotdeauna Aeritabile figuri4 +i7urile de 3uvinte 8n care sensul propriu este conserAat, se baBeaB fie pe o oarecare modificare a materialului primitiA al cuAintelor* fi7urile de di3ie, fie pe o modificare de topic, de dispoBiie 8n fraB a cuAintelor* fi7uri de 3onstru3ie, fie pe o anume alegere a cuAintelor, pe un mod mai mult sau mai puin pregnant #i mai mult sau mai puin interesant de a scoate 8n relief o idee* fi7urile de elo3uie, fie, 8n fine, pe caracterul nea#teptat #i neobi#nuit al frumuseii, forei, eleganei, referindu?se 8n acest caB la 8ntreaga e6presie a unei g8ndiri* fi7urile de stil+i7urile de 3uvinte al cror sens este deturnat #i difer de sensul lor propriu, fac, sub denumirea de tropi, obiectul acestei mici lucrri4 Nu ne Aom opri prea mult asupra lor aici 8ntruc8t ne Aom ocupa de ei destul de amnunit 8n a doua parte4 Fr 8ndoial c am spus destul #i despre figurile de cuAinte asupra crora Aom reAeni 8n partea a treia, pentru a arta prin unele e6emple, 8n ce msur difer ele de tropi4 'om proceda la fel pentru fi7urile de 7indire+4 !TI)ITAT A C!NOA/T (II FI,!(I)O( 'om fi 8ntrebai dac este folositor s studiem, s cunoa#tem figurile4 +a, Aom rspunde, nimic mai util #i c.iar mai necesar pentru cei care Aor s ptrund spiritul limbii, s aprofundeBe secretele stilului, s poat sesiBa 8n toat realitatea lui raportul dintre e6presie #i idee sau g8ndire4 Figurile nu repreBint, cu siguran, singurul merit, singurul pre al discursuluiO uneori ele s8nt c.iar deplasate #i e6presia simpl #i banal este preferabil4 +ar 8ntrebuinarea figurilor E : Figurile limbajului : c4 $731 13M este at8t de familiar #i at8t de frecAent c.iar 8n limbajul pe care l?am crede cel mai puin figurat ] adesea numai ele dau 8ntreaga noblee, 8ntreaga elegan sau for e6presiei ] alteori 8ns, c8nd s8nt 8ntrebuinate la 8nt8mplare #i fr dis?cernm8nt, ce efect neplcut, ce strident nepotriAire, ce stranie #i ridicul amestectur proAoac

2$

ele 8n discurs ] A le ignora 8nseamn, 8ntr?o anume msur, a renuna la cunoa#terea artei de a g8ndi #i de a scrie 8n tot ce are aceast art mai subtil #i mai rafinatO 8nseamn a renuna la cunoa#terea legilor #i principiilor gustului4 adeArat c figurile nu s8nt, a#a cum s8nt denumirile lor, o inAenie a retoricienilor sau a gramaticienilorO ele s8nt fire#ti, naturale, ca #i Aorbirea, iar natura este aceea care 8i 8nAa pe oameni, pe ran ca #i pe saAant, pe copil ca #i pe adult s le foloseasc4 foarte adeArat c, #i aceia care nici nu #tiu de e6istena figurilor #i care ar fi 8n dificultate dac ar trebui s disting mcar o singur figur, #tiu la neAoie s le gseasc #i s le foloseasc uneori tot at8t de bine ca #i cei care au aprofundat teoria figurilor, care #tiu s Aorbeasc despre eleO asta nu 8nseamn ?totu#i c studiul ar fi inutil4 Nranul face Bilnic, asemenea domnului Tourdin, proB fr s #tieO el #tie, 8n treburile Bilnice, 8n cele care priAesc mai ales persoana sau interesele sale, s se descurce cu o claritate a ideilor #i cu un spirit de dreptate care?$ uime#te pe filosofO el #tie, c8nd este animat de pasiuni Aiolente, s se e6prime cu o for #i o elocin care rm8ne strin uneori celor mai mari oratori4 Trebuie oare de aici s tragem concluBia c ,ramatica, )ogica #i (etorica s8nt inutile #i c 8nAarea lor 8nseamn pierdere de AremeU 8n oricare dintre arte, fie ele mecanice sau liberaleF, practica a precedat teoria, adic sistemul raional de metode #i reguli4 Teoria a Aenit 8n urm pentru a lumina, a dirija #i a perfeciona practica #i de atunci artele, ie#ind din F Arte me3ani3e, cele care in de de6teritatea manualO arte li1erale, cele care altdat erau apanajul oamenilor de condiie liber* pictura, sculptura, etc4 <n4t4>4 T(OPIIM1$ copilrie #i din barbarie au ajuns la un grad mai 8nalt de glorie #i splendoare4 /i apoi de ce at8tea lucrri interesante din punctul de Aedere al subiectului, al coninutului #i care de altfel mrturisesc talent, imaginaie #i c.iar geniu, s8nt totu#i de necitit, insuportabile pentru orice om de bun sim #i de gustU CauBa ar fi, dup )a.arpe, pretenia, permanenta cutareO este ambiia figurilor cu orice pre, a acumulrii lor fr discern?m8nt $, mania metaforelor #i biBara lor 8ndrBneal, lipsa de adeAr #i preciBieO se crede 8ndeob#te c tre1uie s fii e2trava7ant pentru a fi puterni3, e2a7erat pentru a fi mar3, 3ompli3at pentru, a fi sin3=- Or, aceste defecte #i e6traAagane, at8t de obi#nuite 8n Bilele noastre #i care, dealtfel, au e6istat 8n toate timpurile, c.iar #i 8n cele mai fericite ale literaturii noastre, cum ar putea fi mai bine st8rpite sau cel puin preAenite, dac nu prin cunoa#terea figurilor, a noiunii e6acte #i reale asupra naturii lor, asupra folosirii #i asupra abuBului lorU Putem oare presupune c numai printr?un gust sigur, fie format ele lectura unor bune modele, fie druit de o structur fericit, am putea eAita s ne rtcim Areodat sau s ne lsm sedu#i de false e6emple, menin8ndu?ne noi 8n#ine 8n limitele unei 8ntrebuinri 8nelepte #i corecteU Cine ar putea totu#i, fr anumite cuno#tine teoretice #i raionale s 8neleag perfect toate fragmentele dintr?un scriitor oarecum figurat, unul dintre acei scriitori a cror imaginaie Bglobie #i u#oar, juc8ndu?se 8ntr? un anumit fel cu ea 8ns#i, compl?c8ndu?se 8ntr?o continu magie, ne preBint toate ideile sub forme #i culori de 8mprumutU /i dac #tim cu preciBie sau aproape cu preciBie ce a Arut s spun autorul #i ce trebuie s 8nelegem, Aom #ti oare totdeauna s simim cu e6actitate #i s judecm corect dac s?a e6primat conAenabil, dac a $ 'om aAea ocaBia s Aedem c figurile de care se abuBeaB cel mai mult #i al cror abuB este cel mai periculos s8nt tropii17M spus?o 8n a#a fel 8nc8t s satisfac raiunea #i gustul, 8nc8t stilul su s nu merite

27

aceste Aersuri ale lui ColiDre* Ce st[le figurS dont on fait AanitS Sor! du bon naturel et de la ASritS* Ce nKest due jeu de mots, duKaffectation pure, t ce nKest point ainsi due parle la nature4 'om Aedea 8n partea a treia a acestei lucrri c este bine s cunoa#tem p8n #i numele figurilor, p8n #i acele nume considerate at8t de barbare, obiectul Badarnicelor #i superficialelor amuBamente, da, p8n #i acele denumiri pe care, cum spunea "oileau, Pradon F ignorantul Pradon, le lua drept termeni aparin8nd c.imiei4 F Nicolas Pradon <$@27: $@%5>, autor de tragedii sub mediocre4 (iAal al lui (acine, a scris pentru a?$ concura +edra 8i O=polit- 8n pistola a "ll#a $i a _?a, "oileau 8i ironiBeaB ignorana ridicol <n4t4>4 Partea a doua T O(IA T(OPI)O( (A se studia foarte amnunit 8i 3u ose1ire primele dou se3iuni> a se nva ns numai o1servaiile 3ele mai 7enerale, distin3iile dintre 7enuri 8i spe3ii, definirea fie3rei spe3ii prin3ipale 8i unul sau dou e2empleB 3eea 3e n total nu poate fa3e mai mult de 3in3ispre@e3e : dou@e3i de pa7ini-) CuAintele pot aAea : a#a cum am ABut 8n capitolul asupra oiunilor preliminare, referitor la sensurile de care este susceptibil propoBiia : un sens 'primitiv #i un sens tropolo7i3> sensul tropologic este, sau fi7urat sau numai e2tensiv dup cum noua semnificaie a fost dat 8n mod liber cuA8ntului, aproape 8n joac, sau a deAenit o semnificaie impus, comun #i 8ntr?o anumit msur tot at8t de proprie ca #i semnificaia primitiA4 Am ABut tot acolo c propoBiiile pot, ca #i cuAintele, s ofere un fel de sens tropolo7i3, atunci c8nd, prin ansamblul e6presiei lor, ne fac s 8nelegem cu totul altceAa dec8t par a spune, luate ad literam4 Se pot distinge, 8n consecin, dou mari clase de tropi* tropii ntrCun sin7ur 3uvnt, sau propriuC@i8i, #i tropii n mai multe 3uvinte sau impropriu denumii astfelNe Aom ocupa 4de ambele categorii de tropi4 Cai 8nt8i 8n dou se3iuni separate, 8n care, dup natura #i dup caracteristicile lor, fie comune fie specifice, 8i Aom 8mpri 8n genuri #i specii4 'om reAeni apoi asupra lor 8ntr?o a treia seciune, 8n care, reunindu?i pe toi sub acela#i punct de Aedere, 8i Aom analiBa 8n raport cu folosirea lor 8n discurs4 Acest tratat, pe care l?am dorit 8n limitele #tiinei, Aa fi, fr 8ndoial, destul de concis, redus c.iar 8n cadrul fiecrei seciuni, la tot ce putea fi mai substanial4 l ofer totu#i un sistem unitar #i complet al tropilor #i un sistem raional, urmat, 8n fine, a#a cum anun #i titlul, de teoria sub care credem cel putem 8nfi#a4 Prima sec%iune &'SPR' (R)PII *N(R#UN CU"*N( S+U PR)PRIU# ,I-I. ,ropii 8ntr?un singur cuA8nt ofer fie un sens fi7urat, fie un sens pur e2tensiv8n primul caB aAem de?a face cu adeArate figuri, pe care l?am putea denumi desigur, fi7uri de semnifi3aie, pentru c ele apar datorit unei noi semnificaii a cuA8ntului #i in de aceast nou semnificaie4 8n al doilea caB 8i putem denumi 3ata34re@e, cuA8nt care e6prim tot at8t de bine #i natura #i 8ntrebuinarea lor, pentru c el 8nseamn a1u@, iar e2tensiunea sensului este un fel de a1u@+ar, fie ei fi7uri sau 3ata34re@e, c8te modaliti diferite de apariie a tropilor 8ntr?un singur cuA8nt e6istU Apariia lor se datoreaB unei relaii care se stabile#te 8ntre prima idee care 8nsoe#te cuA8ntul #i noua idee care i se adaug acestuiaO Aor fi

22

tot at8tea modaliti diferite de apariie a tropilor c8te Aariaii ale acestei relaii e6ist, sau tot at8tea, c8te relaii diferite pot e6ista 8ntre idei4 Aceste relaii se reduc la urm? toarele trei* 3orelaie sau dac Arei, 3orespondena, 3one2iune #i asemnare8n consecin, trei principale genuri de tropi 8ntr?un singur cuA8nt* tropii prin 3oresponden, tropi prin 3one2iune #i tropi prin asemnare- 'om Aedea c 8n cadrul fiecruia dintre aceste trei genuri se pot afla ceea ce Aom numi tropi mie8ti$ Trebuie, 8nainte de tcate, s ne amintim aici ceea ce s?a spus despre sensul literal 8n paragraful secund a> cap4 III din oiuni preliminare- Presupunem cunoscut, pentru ce Aa urma, acest paragraf4 Capitolul I + SP( T(OPII P(IN CO( SPON+ NN0, C!NOSC!NI S!" N!C ) + HC TONICII9 Tropii prin 3orespondena se baBeaB pe indi3area unui o1ie3t prin numele altui o1ie3t, 3omplet diferit, dar de 3are el nsu8i depinde n 3eea 3e prive8te e2istena sau Emodalitatea sa de a fi- Se numesc metonimii, adic un nume pentru alt nume sau sc.imbare de nume4 Putem distinge urmtoarele feluri de metonimiiB : 3au@a pentru efe3t,: instrumentul pentru 3au@a a3tiva sau morala, :J efe3tul pentru 3au@a,: 3onintorul pentru 3oninut,: lo3ul de provenien al unui lu3ru pentru lu3rul respe3tiv, : semnul pentru lu3rul semnifi3at,: atri1ute fi@i3e pentru atri1ute morale,: posesorul pentru lu3rul posedat,: lu3rul posedat pentru posesorI4 C TONICIA CA!R I a este* $4 Cau@a suprem #i a1solutB c8nd anticii spuneau ;upiter pentru aer, ?a4us pentru Ain, Marte pentru rBboiO de asemenea c8nd #i noi spunem imit8ndu?i pe ei eptun pentru mare* )eur flotte impSrieuse, asserAissant eptune, +es bouts de lKuniAers appelle la fortune4 'oltaire, Oenrlada 74 Cau@a 3reatoare, raional #i moralB c8nd se spune un Oomer, un *ir7iliu, un %a3ine, un 'a +ontaine, pentru operele acestor autori* )a, prDs dKun Niiarini F, ,5ren3e tombe a terreO )a P5nop4on, dans lKair, .eurte contre un 'a )ev=e-AA "oileau, 'utrin A ;ean ?aptiste Nuarini <$12&:$@$7>, poet italian4<n4t4> FF ;ean de 'a )erre <$@33:$@@1>, autor dramatic franceB ridiculiBat de "oileau4<n4t4> T(OPIIM1& 24 Cau@a instrumental 8i pasivB atunci c8nd, de e6emplu, Aorbindu?se despre maniera lui coloristic, se spune despre un pictor* are o palet ndrsnea, o palet deli3at, suav sau o palet aspr, insensi1il> sau c8nd, Aorbindu?se despre maniera sa de a scrie, se spune despre un autorO are un 3ondei strlu3itor, un 3ondei elo3vent, ndr@ne, etc4 E4 Cau@a o1ie3tiv, ar4etipal sau o3a@ionalB atunci c8nd pentru o statuie sau pentru o imagine se d numele obiectului pe care?$ repreBint* Apolon din ?elvedere, ;upiter de +idias, o (ian de marmorTamais le ciel ne fut au6 .umains plus facile Xue duand ;upiter mfme Stait de simple bois* +epuis duKon lKa fait dKor, il est sourd a nos Aoi64 )a Fontaine

2E

+edra, Meropa, Qaira pentru tragediile 8n care Fedra, Ceropa, Raira s8nt eroineO ;onas, (avid, Moise, pentru poemele 8n care ace#tia s8nt eroi* )e ;onas A, inconnu, sDc.e dans la poussiDreO )e (avidA, imprimS, nKa point Au la lumiDreO )e MoRse A commence a moisir par bords4 "oi)anu 14 Cau@a fi@i3 #i naturalB atunci c8nd anticii spuneau soare pentru cldur ca efect al soareluiO lun <astrul> pentru cele douspreBece 8mpriri conAenionale ale anului marcate de apariia acestui astru FFO sau, a#a cum astBi, ca urmare a unor prejudeci despre influena lunii sau a astre?lor, spunem* HaAoir des lunes9 pentru a aAea capricii4 u poi mer7e mpotriva stelei tale, pentru nu poi mer7e 3ontra destinului> sau c8nd spunem o34i 1uni, ure34e 1un, nas 1un, pentru Aedere bun, miros bun, auB bunO organul de sim fiind, fr 8ndoial, 3au@a fi@i3A Poeme eroice care n?au fost puse niciodat 8n A8nBareO#onas3e Coras <$@@2>, (avid de )as?Fargues <$@@3>, MoRse de Saint?Amant <$@12> <n4t4>4 FF In limba rom;n s?a mo#tenit pentru aceast diAiBiune de timp metonimia din latinO 8n fr4 cuA8ntul mois <n4t4>4 15M @4 Cau@a a1stra3t 8i metafi@i3aB atunci c8nd se spune ama1ilitile, nedreptile, mn7ierile, ateniile, ne1uniile, etc4 pentru actele sau atitudinile generate de amabilitate, nedreptate, tandree, prietenie, etc4 Trebuie s obserAm 8ns c aceste ultime categorii de metonimii, ca #i cea mai mare parte dintre celelalte, nu pot fi considerate dec8t 3ata34re@e, pentru c ele s8nt intrate deja 8n uB4 S8nt mai specifice, cred, metonimiile numelor proprii sau cele ale titlurilor de opere4 II4 C TONICIA INST(!C NT!)!I Penelul este instrumentul pictoruluiO condeiul, instrumentul scriitorului* de aici, un maestru, al penelului pentru un pictor autor de capodopereO un e23elent 3ondei, pentru un autor iscusit 8n arta de a scrie, mai ales proB4 C'est une 1onne, tine fine lame < ste un bun, un fin ti#>, se spune familiar despre un om care m8nuie#te cu dibcie spada4 Se spune la fel, ca proAerb popular, despre o femeie Aiclean care #tie s dea din gur4 8n acest caB, 8ns, aAem pe l8ng metonimie #i o metafor, pentru c lame <ti#> este c.iar limba femeii4 +enumim prin vioar, fluier, 3larinet, etc4 pe cel care #tie s c8nte la unul din aceste instrumente4 +ar asta din cauBa absenei unei denumiri specifice, pentruc nu e6ist violonCneur, fifreur F, etc4O aAem deci de?a face cu o metonimie impus, 8n consecin cu o 3ata34re@III4 C TONICIA F CT!)!I 'ergiliu a numit soart oracolul care preBicea soartaO el o numea pe lena 3rima, infamia pentru a indica faptul c ea se identific cu crima, cu infamia4 F 8n limba franceB nu e6ista un ec.iAalent pentru violonist, 3larinetist, etc4 <n4t4>4 T(OPIIM1% Aproape toi autorii latini numesc oc.ii, lumina> de ce U pentru c oc.ii s8nt cei care ne transmit lumina, se presupune c ei o produc4 -oraiu 8l nume#te pe fiul lui )aerte, ruina, distru7erea, troienilor, pentru a spune c el este cauBa acestei ruine #i distrugeri4 Numai ultimul din aceste e6emple se potriAe#te #i limbii franceBe4 l este destul de 8ndrBne c.iar, 8n acest Aers din OenriadaB

21

II fait tracer leur perte autour de leurs murailles4 (istru7erea lor pentru cauBa acestei distrugeriO iar cauBa acestei distrugeri s8nt lucrrile care se e6ecut 8n jurul Bidurilor pentru a le fora4 Alte e6emple ele acela#i fel* O mon fils] ` ma Doel ` l'4onneur cie mes jours] (acine 'ois ce roi triomp.ant, ce foudre de la guerre, )'e2emple, la terreur et *amour de la terre4 'oltaire, O3r-rii-ida Te lKai Au cette nuit, ce mal.eureu6 SSADre, )a ven7ean3e a la main, lKoeil ardent de colDre4 Corneille Nu purtm 8n mn9 8ns#i r@1unarea, care este ceAa absolut abstractO 8n m8n 8ns purtm o arm oarecare care sluje#te rBbunrii, iar m8na ca atare este primul instrument al rBbunrii4 I'4 C TONICIA CONNIN0TO(!)!I *asul, 3upa, potirul, pentru butura coninut 8n Aas, 8n cup, 8n potirO Pamntul, &uropa, Asia, Afri3a, +rana, )pania, #talia sau cutare sau cutare ora#, cutare sau cutare @3MFI ,!(I) )IC"AT!)!I loc, pentru locuitorii respectiAiO Cerul pentru dumneBeu sau4 pentru Bei #i 8n general pentru forele cere#tiO infernul pentru puterile infernului, pentru mani, pentru fantome, pentru demoni, pentru spiritele satanice, etc4* Pleure, ;5rusalem, pleure, 3it5 perfide 444 )e *ati3an superbe en fut SpouAantS 444 TKentends a .aute Aoi6 tout mon 3amp dui mKappelle 444 AAem tot o metonimie a 3onintorului c8nd denumim prin mas, felurile de m8ncare #i buturile care se gsesc pe ea4 Se d uneori celui care conine, care 8nconjoar, care este suport sau ornament numele elementului coninut, 8nconjurat, aflat pe suport sau ornamentatO s8nt numite flam1eau2 <luminri> anumite suporturi ale luminrilorO flam1eau d'ar7ent, flam1eau de vermeil <sfe#nic de argint, sfe#nic de argint aurit>4 )a fel cum se spune un fo3 pentru sobO im feu 7arni d'ar7ent, a34eter un feu <o sob 8n argint, a cumpra o sob>4 +ar aceste feluri de metonimii pot s nu fie dec8t 3ata34re@e, iar ultimile dou nu s8nt, cel puin, altceAa4 '4 C TONICII A) )OC!)!I Atunci c8nd unui lucru i se d numele locului de proAenien sau care 8i este propriu* un madras <stof din mtase #i bumbac n4t4>, un 3a8mir, un persan pentru o batist, un Aoal, o stof, o mtase, o estur de Cadras, de Persia, de Ca#mirO un el1euf, un sedan, un louviers pentru postaAurile de lbeuf, de Sedan, de )ouAiersO un 1our7o7ne, un 1ordeau2, un mala7a, pentru Ainurile din aceste proAincii sau ora#e4 'i3eu, porti3, a3ademie A, pentru #colile care 8n trecut funcionau 8n aceste locuri sau pentru #colile 8nteme? F 'i3eu 8#i are etimologia in cuA8ntul grecesc luSeion, denumire a unui cartier din Atena unde?#i inea prelegerile AristotelO porti3, galerie desc.is, sprijinit de coloane #i arcadeO sub un astfel de portic din Atena 8#i instruia eleAii filosoful grec RenonO a3ademia Aine de la numele lui Academ din Atena 8n grdina cruia #i?a 8ntemeiat Platon #coala4<n4t4> T(OPIIM@$

2@

iate dup modelul aceloraO aceste nu s8nt 8ns dec8t 3ata34re@e/i totu#i '=35e #i Porti6ue Aor fi adeArate figuri, a#a cum s8nt ele folosite 8ntr?o od de Tean?"aptiste (ousseau F, dac, a#a cum pretinde +umarsais, ele semnific doctrina acestor #coli #i nu #colile ca atare* CKest la ce (omain, dont lKSloduente Aoi6 +Kun joug presdue certain sauAe sa rSpublidue, Fortifait son cgur dans lKStude des lois t du '=35e et du Porti6ue+ar pentru a aAea aceast semnificaie, cele dou cuAinte 8n discuie, ar trebui s fie, precum cuA8ntul lois, complementul lui 5tude #i nu complementul lui lois> ar fi trebuit ca poetul s fi Arut s spun 5tude du '=35e #i 5tude du Porti6ue, a#a cum spune 5tude des lois #i nu a#a cum este eAident c a g8ndit 5tude des lois du '=35e, #i 5tude des lois du Porti6ue- Fr 8ndoial c aici cuA8ntul lois este cel folosit pentru principii sau doctrin4 'om gsi, 8n sc.imb, 8ntr?un Aers din Oenriada, figura pe care +umarsais a creBut c o identific 8n Aersurile lui (ousseau* Te ne dScide point entre NenTve et %ome l ,eneAa, ca centru al calAinismului, pentru calAinism, de asemenea (oma pentru catolicism4 F ;eanC?aptiste %ousseau <$@&$:$&?$$>, autor de ode #i cantate de factur oratoric4n4t4> $ Cel care Aorbe#te aici 8n -enriada este -enric al I'?lea, pe Aremea 8n care #oAia 8nc, nedecis, 8ntre cele dou religii4 l nu Aa mai Aorbi astfel cind, d8ndu?#i seama de gre#eala sa, el prse#te ,eneAa pentru (oma, adic din calAinist el redeAine catolic, prin celebra conAertire, care?$ readuce la credina prinilor si4 @7M 'I4 C TONICIA S CN!)!I ,ronul, s3eptrul, 3oroana pentru demnitatea sau puterea regalO altar, 3delni, pentru demnitatea sacerdotalO fas3iile pentru puterea consular FO purpura pentru suAeraniO tiara pentru papalitateO ro1a pentru magistraturO dimia pentru srcie, 3ioma7ul pentru condiia ele ciobanO sa1ia, 3uirasa, 3as3a pentru profesia armelorO rasa pentru clugrieO voalul AA pentru clugrieO 4aire AAA, pentru o Aia retras #i de pocinO Du7ul, lanurile, fierul, pentru o Aia de serAitute #i de sclaAieO 3oturnulAAAA, pentru tragedie, 1rodeCc.in FFFFF, pentru comedieO 3rinulAAAAAA, pentru FranaO vulturul pentru AustriaO 3ru3ea pentru cre#tinism, semiluna pentru ma.omedanism, laurul pentru glorie, mslinul pentru pace, etc4 AujourdK.ui dans un 3as6ue, et demain dans un fro3 --- +ans la ro1e, on Aantait son illustre maison 444 'rei s am 8ncredere 8n t uleiele taleU adic 8n tinereea ta al crei indiciu s8nt tuleiele abia aprute4 Tu ne te repais point d'en3ens a si bas pri6, spune "oileau 8n &pistola a #PCa> aici en3ens <tm8ie> este luat 8n 8nelesul de laud, de lingu#ire4 Toate aceste e6emple par a fi cu tot at8tea Aeritabile figuriO nu este sigur c nu s?ar gsi printre ele #i unele 3ataC34re@eA fas3ia, semnul puterii consulare la romani, <n4t4>4 FF prendre le voile, a se clugri <n4t4>4 FFF 4aire, cma# din pr de capr care se pune direct pe piele ca gest de mortificare4<n4t4>4 FFFF coturnul, de la grecescul Sot4ornos, 8nclminte cu toc inalt a actorilor de tragedieO Ha 8mbrca coturnul9, a juca tragedie4<n4t4>4

2&

FFFFF dela grecescul 1rodeS3n, 8nclminte a comedianilor antici, <n4t4>4 FFFFFF floarea de crin, semn .eraldic, emblema regalitii 8n Frana, <n 4t4>4 T(OPIIM@2 'II4 C TONICIA FIRIC!)!I Indicarea prin anumite pri ale corpului, la care ne?am obi#nuit s le raportm, a sentimentelor, afectelor, deprinderilor, calitilor morale 8n genere, astfel 8nc8t primele au deAenit semnul celor din urm* #nim pentru curaj, pentru sentimentele nobile #i eleAate, pentru afeciune #i pentru iubire* (odrigue, as?tu du cgurU 444 OrdonneO due Aeu6?tuU Tout mon 3Uur est a toi4 Creier pentru minte, spirit, raiune, pentru opinie, pentru capricii sau pentru fanteBie* !n rat, .`te dKun c.amp, rat de peu de 3ervelle --- Croit gouAerner le monde au grS de sa 3ervelle$re34ile pentru mil, compasiune sau 8ncredere* 'entre affamS nKa point d'oreilles --/i atunci c8nd spunem despre cineAa c are 3ap, c are un 3ap 1un, c are 3apul tare sau c are un 3ap e23elent, 8n ce sens este 8ntrebuinat aici cuA8ntul capU 8n sensul de minte, de judecat, de raiune, etc4 'III4 C TONICIA POS SO(!)!I 8nseamn denumirea unui lucru prin numele posesorului, a celui care?$ folose#te sau a celui care este cunoscut a?$ aAea 8n puterea sa4 8n 'ergiliu, &u3ale7on A pentru casa lui ucalegon prad flcrilorO Cap=s F, Anteu F #i N vas F pentru naAele acestoraO 'arii #i Penaii AA pentru cmin, familie, cas4 F Personaje din neida <n4t4>4 FF 'ari <din etrusc>, diAiniti protectoare ale familiei #i ale caseiO Penai, Bei protectori ai casei la romani in onoarea crora nu se stingea niciodat focul 8n Aatr <n4t4>4 @EM Noi 8n#ine nu folosim adesea aceste cuAinte : lari #i penai cu aceea#i semnificaieU !n rat, .`te dKun c.amp, rat de peu de cerAelle, +es lares paternels un jour se troAa sohl4 )a Fontaine +ar 8n acest caB metonimia este 8nsoit #i de o alt figur pe care o numim mitolo7ism)ainC%o34, )aintC&usta34e, )aintC)ulpi3e s8nt, la Paris, biserici care au .ramul acestor sfini4 )ainC!mer, )aintC(enis, )aintCNermain, )aintC+lour #i?au dat numele a#eBrilor aflate sub binecuA8ntarea lor4 ObserAm, 8n plus, c toate aceste e6emple, cu e6cepia celui din )a Fontaine, nu s8nt dec8t 3atae4re@eObserAm, de asemenea, c aceast specie de metonimie ar putea, la neAoie, s fie subsumat metonimiei 3au@eiI_4 C TONICIA )!C(!)!I +esemnarea unei persoane sau a unei fiine prin numele unui lucru care?i este

25

propriu4 8n 'ergiliu* al treilea laur, pentru cel care a obinut a treia Aictorie4 (oua sute de 3ai pentru tot at8ia clreiO plrie pentru brbat, #i, fr 8ndoial 3oiffe A, pentru femeiO peru3, pentru brbat cu peruc, etc4 8n Aersurile lui 'oltaire, adresate regelui Suediei, ,ustaA al III?lea, cuAintele 1onnets #i 34apeau2, semnific cele dou partide politice* Tu Aiens de ressaisir les droits du diadDme4 t duels sont en effet ses ASritables droits U +e faire des .eureu6 en protSgeant les loisO F Coiffe, acoperm8nt pentru cap, care se mai poart 8nc 8n unele proAincii franceBeO pentru limba rom;n, o metonimie posibil ar fi fust <a trecut o fust 444>O o alt metonimie, ar putea fi mas3, pentru cel care poart masc <AeBi Caragiale, (Cale 3ani avalului) <n4t4>4 T(OPIIM@1 +e rendre a son pa[s cette gloire passSe Xue la discorde obscure a long?temps SclipsSeO +e ne plus distinguer ni 1onnets ni 34apeau2, +ans un trouble Sternel infortunSs riAau64 +ar c8nd +elille spune 8n franceB 8ntocmai ca 'ergiliu 8n latin* 'e 34ar nKScoute plus ni la Aoi6 ni le frein, C4ar <car> 8n locul cailor sau a atelajului apare aici printr?o metonimie a $terului> am putea?o considera, oare, o sine3do3 a totului, cum se spune 8ntr?o not din %e@umatul 7eneral, din Comentariul asupra ,ropilor lui +umarsaisU S?ar prea totu#i c nu este Aorba de o operaie care s aparin sine3Cdo3ii totului, deoarece caii, c.iar 8n.mai la car, nu fac 8n nici un caB corp comun cu acesta, iar carul e6ist ca atare, independent #i separat de cai4 ste, deci, Aorba, cu siguran, de o metonimie a lucruluiO #i cum aceast metonimie, departe de a aparine limbii uBuale, este o creaie tot at8t de nou pe c8t de 8ndrBnea a poetului, putem s?o considerm, fr nici o eBitare, figur4 Capitolul II + SP( T(OPII P(IN CON _I!N , N!CINI GN CO+ O"I/N!IT HSIN C+OC 9 Tropii prin 3one2iune constau n desemnarea unui o1ie3t prin numele altui o1ie3t 3u 3are el intr ntrCun ansam1lu, formea@ 3u el un tot, 3on3ret sau a1stra3t, fiina sau ideea unuia aflnduCse n fiina sau ideea 3eluilalt- Acesta este #i sensul denumirii de sine3do3, ce 8nseamn 3ompre4ensiune F4 F ste Aorba de sensul din logic al cuA8ntului* suina, totalitatea caracteristicilor incluse 8ntr?o idee general, 8ntr?un concept, 8ntr?un ansamblu <n4t4>4 : Figurile limbajului : c4 $731 @@M ste eAident c felul acesta de tropi trebuie s indice mai mult sau mai puin dec8t semnific sensul primitiA al cuAintelorO mai mult, dac prin obiectul cel mai mic este enunat obiectul cel mai mareO mai puin, dac prin cel mai mare obiect este enunat cel mai mic4 Astfel, definiia sine3do3ei este* un trop prin 3are se spune mai mult prin mai puin, sau mai puin prin mai mult- +ar aceast definiie se refer mai mult la efectul tropului dec8t la natura lui4 'om deosebi opt specii principale de sine3do3eB )ine3do3e : ale prii> . ale totului> : ale materiei> : ale numrului> : ale 7enului> : ale spe3iei> : sine3do3a

2%

a1stra3iei> : sine3do3a individului, cunoscut sub numele specific de antonoma@I4 SIN C+OCA P0(NII Const 8n a indica dintr?un 8ntreg numai o parte a luiO ea impresioneaB 8n a#a msur, 8nc8t, pentru un moment, pare a nu e6ista dec8t aceast parte4 Partea pentru 8ntreg* $4 Fiinele Aii* inima, sufletulK spiritul, corpul omului pentru omul 8ntregO m8na, limba, gura, capul, brbia, burtaO etc4, pentru indiAid4 -Slas ] due nKeht point fait cette 9me Aertueuse U )a France sous son rDgne eht StS trop .eureuse 444 'oltaire +epuis plus de si6 mois, SloignS de mon pDre, TKignore le destin dKune tKte si c.Dre4 (acine C'est une m934oire, une lourde m934oire F, se spune familiar despre un oarecare sub8neleg8ndu?se prin aceasta c are o minte greoaie #i c se e6prim dificil #i fr elegan4 A & o fal3, o fal3 7reoaie> 8n rom;ne#te am putea spune* o limb?I 8mpleticit, greoaie <n4t4>4 T(OPIIM@& Se mai spune, 8n acela#i sens, C'est une 7ana34e, une lourde 7ana34e, de data aceasta fiind Aorba, 8n acela#i timp, de o sine3do3 #i de o metafor> sine3do3, pentru c este o parte pentru un tot, metafor, pentru c 7ana34e, la propriu, 8nseamn falca, ma6ilarul inferior al calului4 74 Obiecte concreteO nimic nu este mai obi#nuit la antici dec8t a3operi8 sau pra7 pentru casO dec8t pup pentru corabieO )a Fontaine spune #i el 8n franceB* Cependant lK.umble toit deAient temple, et ses murs C.angent leur frfle enduit au6 marbres les plus durs4 Saint?Ange F spune de asemenea 8n traducerea Metamorfo@elorB Pupa 8n largul mrii se deprteaB de rm4 +ar mai des dec8t pup este folosit, pentru corabie, 8n franceB, pluralul pn@eB o flot de 3in3i@e3i de pn@e> au aprut o sut de pn@e la 7ura fluviului- ' adeArat c aceast sine3do3 pare a nu fi altceAa dec8t o 3ata34re@> cine #tie dac ea nu a fost inAentat iniial 8n scopul de a deosebi o corabie cu p8nBe de una cu A8sleU Totu#i nu putem Aedea dec8t o figur 8n cuA8ntul pn@e, atunci c8nd 'oltaire spune, 8ntr?una din epistolele sale, Aorbind despre abunden* ,omme a )ondre, a "ordeau6, de cent voiles suiAie4 Tot o Aeritabil figur aAem #i 8n caBul cuA8ntului spi3 pentru gr8u, 8n urmtorul Aers* Oi croissaient des c.ardons, la naissent des 5pis24 !n ansamblu de obiecte concrete* ca atunci c8nd o ar 8ntreag, un 8ntreg imperiu este indicat prin numele unui mare ora# sau al unui mare fluAiu* )a )eine a des "ourbons, le ,i1re a des CSsars 444 F )aintCAn7e <$&E&:$5$3>, p`et franceB cunoscut mai ales ca traductor al lui OAidiu <n4t4>4 @5M C8nd este Aorba de numele unui ora#, figura este de obicei dubl, fiind 8n acela#i timp o sine3do3 #i o metonimieB sine3do3a, ora#ul pentru tarO metonimia,

E3

ora#ul pentru locuitorii lui4 )a fel se 8nt8mpl #i cu numele fluAiului c8nd i se atribuie acestuia, ca repreBentant al ;rii, ceea ce nu se poate potriAi dec8t locuitorilor acelei ri* Fouler au6 pieds lKorgueil et du ,a73 et du ,i1re-oraiu spune* a tra7e la sori re7atul vinului, #i, prin re7atul vinului 8nelegem regatul ospului* pentru c Ainul este unul din elementele componente ale unui osp, #i nu unul din cele mai lipsite de importan4 E4 3 8ntreag categorie de fiine Aii* ca atunci c8nd i se atribuie unui singur membru al categoriei ceAa prin care de fapt se implic 8ntregul, de e6emplu, Aorbind despre un general sub8nelegem 8ntreaga sa armatO de asemenea, 8n "iblie, poporul eAreu sau unul din triburile sale este desemnat prin numele acelora care au fost primii lor conductori* Songer duKen cet enfant tout #sraVl rSside 444 ?enDamin est sans force, et ;uda sans Aertu 444 'oltaire spune undeAa* Il regarde de loin, sans dire son aAis, Trois tats polonais, doucement enAa.isO )aint #7na3e, dans (ome, ScrasS par saint PierrePrin saint #7na3e, el sub8nelege 8ntreaga societate a ieBuiilor al crei fondator a fost acest saint Ignace, iar prin saint Pierre se refer la pap, succesorul acestuiaO 8n ultimul caB aAem 8n acela#i 4timp #i o sine3do3a de tipul antonoma@eiI- !n 8ntreg abstract* primvar, var, iarn, 8n fine, un singur anotimp pentru un an 8ntreg sau pentru o A8rst compus din ani* el numr 3in3ispre@e3e primveri, adic are cincispreBece aniO este n primvara vieii, adic la A8rsta tinereii4 T(OPIIM@% @4 Fiinele spirituale* +umneBeu, nu are, fr 8ndoial pri, dar are atribute pe care le considerm, prin abstraciune, deosebite 8ntre ele, #i ni?$ imaginm uneori sub numele acestor atribute, ca atunci c8nd spunem* Providena ve74ea@ asupra tuturor fiinelor> Dustiia divina vede tot- )a fel c8nd ne referim la sufletul nostru4 Atribuim uneia sau alteia dintre 8nsu#irile sale ceAa ce, de fapt, nu putem 8nelege dec8t prin el 8nsu#i ca 8ntreg raportat la aceast 8nsu#ire4 II4 SIN C+OCA TOT!)!I Acest fel de sine3do3a, care este complet opus precedentei #i care const 8n a lua 8ntregul pentru parte, apare destul de rar c.iar #i 8n latin4 O Aom 8nt8lni totu#i 8n unele e6emple pe care le Aom cita 8n cadrul sinecdocei materiei, cum ar fi 3astor cuA8nt ce substituie pe cel de cciul fcut din blan de castor4 ste adeArat c cei care se ocup de gramatic #i retoricienii citeaB, mai ales 8n latin, multe alte e6empleO aceste e6emple c.iar dac s8nt e6plicate, adesea nu mrturisesc dec8t confuBie, pentru c n?a# 8ndrBni s spun ignoran4 III4 SIN C+OCA CAT (I I ste cea care indic un lucru prin materia din care el este fcut4 )in7e, pentru fiina nscut, pentru progenitur* Oui, Aous ftes le san7 dKAtrSe et de T.[este4 +ierul, oelul, pentru diferite arme sau instrumente4 +ier, la plural pentru lanuri de fier* Te crois Aoir deu6 forjats, lKun sur lKautre ac.arnSs, Se battre les fers dont ils sont ec.a8nSs4 &3M

E$

Numai uneori, pentru a indica umilina, sclaAajul, al cror semn este lanul*$O Tu dors,4 "rutus,tu dors, et (ome est dans les fers --#i atunci, sine3do3a, metonimia #i c.iar metafora apar 8mpreun4 , 4 , Alama pentru goarn, pentru trompetO 1ron@ul pentru clopot, pentru casc, pentru cuiras, pentru tun, etc4 Cais W airain menajant frSmit de toutes parts 444 )a peur, P airain sonnant, dans les temples sacrSs, Font entrer a grands flots les peuples SgarSs4 Aurul> pentru Aasele4de aurO feri7a, pentru sticla fcut din ferig$O ivoriul #i meritoriii pentru pieptenele fcut din iAoriu sau din* meri#or* 'erse un Aerre de Ain dui rit dans la fou7Tre --- '''ivoire, trop -;tS, deu6 fois rompt sur sa tfte 444 8n latin pin, pentru naAO trestie, pentru flaut sau pentru sgeatO 1roas3 estoas, pentru lut sau pentru lir, pentru c probabil carapacea broa#tei estoase serAea la confecionarea acestor instrumente4 /i ceea ce nu este mai puin 8ndrBne, elefant, pentru iAoriuO la fel taur pentru pielea de taur sau pentru curelele fcute din aceast piele sau c.iar pentru biciul fcut din aceste cureleO purpura, mai 8nt8i ca denumirea, scoicii de mare F, apoi pentru Aopseaua sau culoarea respectiA #i mai apoi, 8n fine, pentru stofele sau Ae#mintele de aceast culoare4 6cept8nd primele dou e6emple, 8n toate celelalte obserAai mai 8nt8i o sine3do3 a totului pentru parte #i abia apoi o sine3do3 a materiei- +ealtfel, toate aceste sine3do3e s8nt mai degrab 3ata34re@e, dec8t Aeritabile figuri4 S adu? $ +in cenu#a ferigii se face sticla4 F Scoic de mare din care se e6trgea un colorant ro#u foarte cunoscut 8n antic.itate <n4t4>4 T(OPIIM&$ gm una care a luat na#tere 8n Bilele noastre* m5rinos, pentru stofa sau .aina din lin mSrinos, ca #i astra4an, pentru cciula d*n blan de oaie astra.an4 I' SIN C+OCA N!C0(!)!I Const 8n a folosi pluralul pentru singular sau singularul pentru plural4 $4 Singularul pentru plural* omul pentru oameniO fran3e@ul pentru franceBiO 1el7ianul pentru belgieniO 3io1anul pentru ciobaniO 1o7atul pentru bogaiO sra3ul pentru sraci, etc4 )e mar34and, l'ouvrier, le pietre et le soldat, Son tous Sgalement les membres de lK tat4 74 Pluralul pentru singular* c8nd, printr?un fel de emfaB, o singur persoan, sau un singur obiect, este considerat ca fiind 8ntr?o anume priAin, mai multe* Il fut loin dKimiter la grandeur des Col1ertsB Il nSglijait les arts, il aimait peu les Aers 444 Sais?tu ce duKil cohta de pSrils et de peines Au6 Coud5s, au6 )ull=s, au6 Col1erts, aus ,ur3nn3s, Pour aAoir une place au .aut du mont sacrSU L 4 'oltaire ste eAident c toate aceste cuAinte aflate aici la plural nu desemneaB dec8t o singur persoan #i c nu s8nt deloc 8ntrebuinri prin antonoma@W SIN C+OCA , N!)!I Numele genului pentru cel al specieiO se #tie c specia este subordonat genului, este cuprins 8n e2tensiunea genului #i c genul este ceAa abstract din care specia nu este dec8t o parte4

E7

&7M Animalul este genul care are ca specii dinele, 3alul, 1oul, 3er1ul, leul, etc4 +elille F Aorbind despre calul atacat de cium spune* P; animal frSnStidue, a son .eure derniDre, Tournait contre lui?mfme une dent meurtriDre4 Toate speciile de animale cu patru picioare alctuiesc genul patrupedelor, #i aceasta este denumirea prin care )a Fontaine indic leul* )e 6uatrupTde Scume, et son oeil Stincelle4 8n acela#i fel #i la acela#i poet gsim denumirea inse3t pentru musculi, specia de insectO pe8te, pentru o specie de crapO pasre pentru b8tlan, specie de pasreO ar1ore pentru stejar, specie de arboreO ar1ust pentru trestie, specie de arbust, etc4 ''ar1re tient bon, le roseau plie 444 'otre compassion, lui rSpondit l'ar1uste --'I SIN C+OCA SP CI I Numele speciei pentru cel al genului* atunci c8nd 'er?giliu, Aorbind despre faimosul cal troian, 8l nume#te fie 1rad, fie arar, fie steDar pentru a spune !n cal dintr?un lemn oarecare4 "oileau, 8n )atira sa asupra omului, spune urs #i panter pentru fiarele pdurii 8n general* t Ait?on comme lui les ours et les pant4Tres SKeffra[er sottement de leurs propres c.imDresU Plus de douBe attroupSs craindre le nombre impair, Ou croire duKun corbeau les menace dans lKair U F ;a6ues (elille <$&25: $5$2>, poet franceB, autor de poeme didactice #i descriptiAe, traductor foarte apreciat al lui 'ergiliu <n4t4>4 T(OPIIM&2 /i ceea ce ne arat c el nu Aorbe#te numai de urs sau de panter este c adaug* Tamais lK.omme, dis?moi, Ait?il la 1Kte folle, Sacrifier a lK.omme, adorer son idole, )ui Aenir, comme au dieu des saisons et des Aents, +emander a genou6 la pluie et le beau temps, Segrais F a spus anotimpul trandafirilor pentru anotimpul florilor* O Ies c.armans discours] ` les diAines c.oses Xue me disait P.ilis en la saison des roses> Saint?Ange, denume#te prin pini toi arborii care se folosesc la construirea naAelor* t la mer Ait les pins aAec orgueil flottans Insulter la tempfte et baAarder les autans4 'oltaire spune pine, pentru orice fel de aliment* Te lKai Au refuser, poliment in.umain, !ne place a (acine, a CrSbillon du pain'II SIN C+OCA A"ST(ACNI I a const 8n a substitui concretul prin abstract, sau, dac Arei, a substitui printr?o calitate considerat ca abstract #i independent de subiect, subiectul considerat a aAea aceast calitate4 Poate fi 8mprit 8n sine3do3a a1stra3iei relative #i sine3do3a a1stra3iei a1solute- Prima se afl 8n raport cu un anume subiect indicat #i preBint calitatea ca depinB8nd de acest subiectO a doua n?are nici o legtur cu subiectul respectiA #i preBint calitatea ca e6ist8nd 8n F ;ean %e7nault de )e7rais <$@7E: $&3$>,K poet franceB4 A fost secretarul +oamnei de )a Fa[ette <n4t4>4

E2

&EM sine, independent de toate diferitele subiecte crora ea le poate fi comun4 $4 )ine3do3a a1stra3iei relative "oileau spune despre prelatul din 'utrinB +Kune longue soutane il endosse la moireCeea ce realmente poate fi 8mbrcat este numai moarul deAenit sutan adic sutana ca atare #i nu moarul ca material de cutare sau cutare calitate4 Poetul a fcut deci o sinecdoc, a abstraciei, o sinecdoc a abstraciei relatiAe spun8nd c personajul 8mbrac moarul unei sutane 8n loc de o sutan de moar4 +ar c8t poeBie d stilului o asemenea sinecdoc ] 8n faa oc.ilor trebuia s ne apar nu o sutan oarecare, ci aceast stof bogat, preioas, strlucitoare4 Or, este ceea ce #i face admirabil aceast sinecdoc, aici Aeritabil figurO 8nlocuii cu m1ra3 o lun7 sutan de moar #i Aei Aedea diferena4 Acela#i fel de sine3do3, c8nd spunem filde8ul dinilor si, pentru dinii si de filde#O trandafirii o1raDilor pentru obrajii si de trandafirO ala1astrul 7tului ei pentru g8tul ei de alabastru4 6ist c.iar mai mult 8ndrBneal 8n aceste sinecdoce dec8t 8n e6emplul din "oileau, pentru c aici sine3do3ele s8nt baBate pe metafor- Prul nu este cu adeArat de aur, nici dinii de filde8, nici g8tul omenesc de ala1astru, nici, 8n fine, obrajii de trandafir, cum totu#i sutana este din moar> dar numai prul, prin culoarea #i strlucirea lui poate semna cu aurul, dinii cu filde#ul, g8tul uman cu alabastrul, obrajii cu trandafirii4 +ealtfel, toate aceste e6emple s8nt de natur concret4 Iat #i unele de natur abstract sau moral, care nu s8nt nici mai puin 8ndrBnee, nici mai puin frumoase* 8n )a Fontaine, rafinamentul su, pentru o persoan rafinat* Sa pr53iosit5 c.angea lors de langage T(OPIIM&1 8n (acine, pasiunea unei persoane #i naivitatea alteia, pentru persoana ptima# sau naiA* Celle dont la fureur poursuiAit Aotre enfan3e, *i3toria sa pentru 8nAingtor* )aisse au6 pleurs dKune Spouse attendrir sa vi3toire74 )ine3do3a a1stra3iei a1solute- +e fiecare dat c8nd apare substituia tineree pentru tineriO 1trnee pentru b?tr8niO ma7istratur pentru magistraiO no1lee pentru nobiliO se2, pentru persoanele mai ales de se6 femininO 3alomnie, pentru calomniatori, etc4* )e fer ne conna8tra ni le se2 ni *a7e'''attela7e suait, soufflait, Stait rendu 444 Xue la 'i7ue lKinAodue, et due (ome le loue 444 #lustre prietenii, pentru prieteni ilu#triO dou@e3i de se3ole, pentru oamenii de douBeci de secoleO atelaD, pentru caii din atelaj, vrst pentru copii #i btr8ni, 'i7A, pentru cei care fac parte din lig4 'III4 SIN C+OCA P (SOAN I SA! ANTONOCARA a const 8n a denumi o persoan, fie prin numele comun al speciei sau prin numele unui alt indiAid al aceleia#i specii, fie a denumi o specie prin numele unui indiAid sau cu numele altei specii 8n raport cu care e6ist apro6imatiA acela#i raport ca de la indiAid la indiAid4 !rmeaB de aici c, prin acest fel de sine3do3, putem aAea*

EE

$4 !n nume comun pentru un nume propriu* 8n 'ergiliu, troian, dardanian pentru neas sau 1trn pentru ntelleO F 8n fr4 li7ueur, membru al )igii catolice <sec4 al _'I?lea>4 <n4t4> &@M 74i3itor pentru -elenus #i Proteu FO re7ele pentru Ale6andru, pentru +arius, etc4 8n N5or7ie fie traduse de +elille, @eu pentru Tupiter* )KuniAers SbranlS sKSpouAante 444 )e (ieu +Kun bras Stincelant dardant un trait de feu 444 8n Oenriada, nelept pentru Cornai* )e sa7e, en lKabordant, garde un morne silence4 8n Meropa, tiran pentru Pol[p.ontes gist* )e t=ran se relDAe et blesse le 45ros74 !n nume propriu pentru un nume comun* !n MidMs pentru un om lipsit de gustO un Cotin FF, un Pradon pentru un scriitor prostO un *er7iliu, un Oomer pentru un mare poetO un (emost3n3, un ?ossuet FFF pentru un mare oratorO un &u3lia, un eHton pentru un mare geometruO o Pen3lop, o 'u3reie pentru o femeie cast #i AirtuoasO o ,isip4one sau o Me7era FFFF pentru o femeie Aiolent #i m8nioas, etc4 , !n Au7uste aisSment peut taire des *ir7ile s --- Au6 siDcles des Midas on ne Aoit point eW !rp4ies --- Peut?ftre duKun 'irgile, un CicSron sauAage, st c.antre de paroisse, ou juge de Aillage4 F Oelenus, fiul lui Priam, regele Troiei, care aAea, ca #i sora saCasandra, darul profeieiO Proteu, @eu marin 8nBestrat de ctre PosSidon eu darul profeiei <n4t4> FF C4arles Cotin <$@3E:$@57> predicator #i scriitor franceB, int a ironiilor lui ColiDre #i "oileauO <n4t4> FFF ;a36ues ?eni7ne ?ossuet <$@7&:$&3E>, prelat franceB, scriitor #i orator religios, autor de lucrri istorice, unul din marii clasici ai literaturii franceBe, <n4t4> FFFF ,isip4one #i Me7era, doua dintre cele trei furii <erin[es>, genii rBbuntoare care pedepseau frdelegile muritorilor, <n4t4> si erou pentru T(OPIIM&& 24 !n nume propriu pentru un alt nume propriuO ca atunci c8nd, un indiAid, preBentat sub numele altui indiAid, este confundat sau identificat 8n a#a msur cu acesta din urm, 8nc8t, pentru a fi deosebit, trebuie s cuno#ti toate 8mprejurrile4 "oileau, 8n &pistola 3tre 7rdinarul su, 8l preBint pe )udoAic al _I'?lea sub numele de Ale2andruB Oue penserais?tu donc si lKon tKallait apprendre Oue ce grand c.ronidueur des gestes d Ale2andre, AujourdK.ui mSditant un projet tout nouAeau, SKagite, se dSmDne, et sKuse le cerAeau, Pour te faire, a toi?mfme, en rimes insensSes, !n biBarre portrait de ses folles pensSes U 'oltaire 8l face pe )o3rate s re8nAie 8n regele Prusiei, c8nd, 8ntr?una din epistolele ctre acest rege, el spune apostrof 8ndu?$ pe filosoful 'olf* Cart[r de la raison, due lK nAie en fureur C.assa de son pa[s par les mains de lK rreur (eAiensO il nKest plus rien duKun p.ilosop.e craigne* )o3rate est sur le tr`ne, et la 'SritS rDgne4 Iat?$ pe Mi3ias 8nsu#i re8nAiat de acela#i autor 8n persoana unui delator* n Aain sur son crSdit un dSlateur sKappuie* Te dScouAre en riant la tfte de Midas-

E1

ObserAai folosirea numelui propriu fr articol, ca de altfel #i 8n cele dou e6emple precedente4 Identificarea deAine astfel mai marcat4 E4 !n nume comun at8t pentru numele propriu al unui indiAid c8t #i pentru numele comun al speciei creia 8i aparine de faptO totul pentru a e6prima mai e6presiA #i mai energic ceea ce e6prima insuficient numele comun lipsit de pregnan sau ceea ce adesea n?ar fi putut fi e6primat fr concursul mai multor substantiAe sau adjectiAe unite 8mpreun4 I Astfel este numit evreu cel care cere camt sau Ainde la un pre prea ridicatO ara1, cel care pretinde cu o e6trem &5M duritate ceea ce i se datoreaBO tur3, un om aspru, ne8nduplecat #i fr nici o milO ostro7ot, cel care ignor r8ndu?ielile, obiceiurile #i cuAiinele, a#a cum proceda un barbar Aenit dintr?o ar foarte 8ndeprtat4 "oileau, 8n )atira sa despre Paris, Aorbe#te despre 7re3i, ar7ieni #i troieni, dintre care unii, c.iar la Paris, 8i jefuiesc pe ceilali cu prilejul unui incendiu* Car le feu dont la flamme en ondes se dSploie Fait de notre duartier une seconde Troie, Oi maint Nre3 affamS, maint aAide Ar7i3n, Au traAers des c.arbons Aient piller le ,ro=enAlte e6emple4 Se nume#te epi3ureean un Aoluptuos, un om care nu se g8nde#te dec8t la plceriO stoi3 este un om 8nc.is, seAer #i de neclintit 8n principiile #i moraAurile saleO ermit, un om care trie#te foarte retras, care fuge de societatea monden4 O femeie stp8nit de patim, furioas, este o 1a3ant, o menad A> o femeie 8nBestrat cu un curaj brbtesc #i rBboinic este o ama@oan> o femeie rea, cu gustul scandalului #i argoas este o 4arpie AA> o femeie t8nr, frumoas #i bine fcut este o nimf, o @eiPutem remarca c, cel mai adesea, antonoma@a implic o metafor, c este adesea alu@iv, uneori c.iar mitologic4 +ealtfel, ni se pare, c nici unul din e6emplele citate aici nu poate fi socotit printre 3ata34re@eCapitelul III + SP( T(OPII P(IN AS iC0NA( , A+IC0 + SP( C TAFO( Tropii prin asemnare constau 8n a pre@enta o idee su1 semnul altei idei mai i@1itoare sau mai 3unos3ute, 3are dealtfel, nu se lea7 de prima de3t printrCo anumit 3onformitate sau A Menad, bacant care particip la orgiile 8n cinstea lui +[onisos4 <n4t4> FF 4arpie, personificarea furtunii #i a morii 8n mitologia greac, artare monstruoas cu aripi #i g.iare4 <n4t4> T(OPIIM&% analo7ie- Ca gen, tipul acesta de tropi se reduc la unul singur, metafora, al crei nume at8t de cunoscut, mai cunoscut c.iar dec8t tropul 8n sine, a pierdut, cum obserA )a.arpe, toat graAitatea lui scolastic4 Metafora nu se 8mparte 8n specii ca metonimia sau sine3do3a> nu trebuie totu#i s ne imaginm c se reduce numai la o singur form, la un singur aspect, c ar fi identic 8n toate caBurile4 +impotriA, ea este foarte Aariat #i cuprinde, fr 8ndoial, o arie mai larg dec8t metonimia #i sine3do3a deoarece 8n sfera ei de aciune intr nu numai substantiAul ci #i adjectiAul, Aerbul, precum #i toate celelalte categorii de cuAinte4

E@

Toate speciile de cuAinte pot s fie deci folosite sau se folosesc metafori3, dac nu cu titlul de figur cel puin cu acela de 3ata34re@- Categoriile susceptibile de a fi 8ntrebuinate metafori3, ca fi7ur, s8nt substantiAul, adjectiAul, participiul, Aerbul #i, mult mai rar, adAerbul4 $4 )u1stantivulB c8nd unui om crud i se spune ti7ru, unui rBboinic curajos, leu, unei persoane blinde, miel, unei fiine inactiAe #i fr energie, statuie, unui om morocnos #i ursuB, urs, unei persoane #irete, vulpe, unui geniu, vulturC)e C=7ne de Combrai, W Ai7le brillant de Ceau6, adic FSnelon, ar.iepiscop de Combrai, #i "ossuet, episcop de Ceau64 lesne de obserAat de ce nu aAem de?a face aici cu antonoma@e> transportul numelui are loc dincolo de specie, de la o specie la alt specie4 Tot at8t de u#or de sesiBat este mecanismul acestor metaforeBJ nimic nu e mai crud dec8t tigrul, mai curajos dec8t leul, mai bl8nd dec8t mielul, etc4 este suficient ca opinia curent s accepte c acestea s8nt trsturile dominante ale acestor animale4 74 AdDe3tivulB c8nd unui lucru i se spune ceea ce deobi? cei i se atribuie unei persoane sau unui alt lucru* Aia furtunoasa> grij 34inuitoare> remu#cri mistuitoare> urec.e trufa8> bra furios> .8rtie vinovat> s8nge ereti3, etc4 Xui du sang .SrStidue arrose les autels4 OMK (aiunea tuturor acestor metafore este tot at8t de eAident4 'iaa unui om frm8ntat, care trece prin grele 8ncercri nu seamn ea oare cu o Areme de furtunU nu este ea furtunoasU 8n suflet #i nu 8n urec.e sl#luie#te orgoliul, dar orgoliosul, trufa#ul, nu ascult de bun Aoie acele adeAruri care nu s8nt fcute s?$ flateBe #i numai cu menajamente #i 8ndem8nare poi s?$ faci s le asculte4 ste deci foarte natural s presupui c 8ns#i ure34ea este trufa824 Parti3ipiul> n74eat de fric, mpietrit de uimire, ars de dorin, aprins de m8nie, topit de lacrimi, nfometat de onoruri, satisf3ut de glorie, etc4 Ton courage affam5 de pSril et de gloire 444 t de +aAid 5teint rallumer le flambeau4 ,eama, paraliBind membrele, oprindu?le mi#carea, nu pare a aAea asupra s8ngelui acela#i efect pe care?$ are 74eaa 8n apU Iar uimirea, nu?$ face uneori pe om incapabil s reacioneBe, deAenind astfel rece, imobil ca o piatrU E4 'erbul* 8i fier1e capul, fume7 de m8nie, Ainul i?a le7at limba, a rupe inimile, a mnui spiritele, a nota 8n s8nge, a C1ura la lupt, a 3ldi pe lauri, aC8i pune n um1r riAalii* XuKun Aallon moissonnS donne un an sans culture,44 Nourmand3r sans rel;c.e un terrain paresseu6 444 t CSrDs, a c`tS de ses plus ric.es dons, 'oit triomp4er lKiAraie et r57ner les c.ardons4 !n cap, sau dac Arei, o imaginaie care, cum se spune, se aprinde, se 8nfierb8nt nu seamn oare puin cu lic.idul care fier1e, c.iar dac, fr 8ndoial, nu se petrece nici o cre#tere real a temperaturiiU 8ntunec8nd judecata #i fc8nd Aorba aneAoioas #i 8nc8lcit, nu acioneaB Ainul ca #i c8nd ar le7a #i 8nlnui limbaU 14 AdAerbul* a Aorbi, a rspunde se3, pentru a Aorbi, a rspunde rece, fr amabilitateO a se 8n#ela 7rosolan, pentru a se 8n#ela graAO m?a primit re3e, pentru m?a primit graA #i T(OPII #)i reBerAatO Aorbe#te, scrie o1s3ur, pentru Aorbe#te, scrie 8ntr?o manier puin inteligibilO

E&

Ce due lKon conjoit bien sKSnonce 3lairement+ac toate aceste e6emple, #i mai ales primele trei, nu s8nt propriu?Bis figuri, 8nseamn c 8n cadrul adAerbelor nu Aom afla dec8t 3ata34re@e+ac considerm metafora din punctul de Aedere al obiectelor care o pot genera #i din punctul de Aedere al obiectelor la care poate fi aplicat Aom obine conform acestui dublu raport alte nenumrate categorii4 8ntr?adeAr, o putem aplica tuturor obiectelor g8ndirii, prilor corpului, obiectelor naturale, concrete, abstracte sau moraleO ea poate fi inspirat de tot ceea ce ne 8nconjoar, de tot ceea ce cerul, pm8ntul, natura, 8n general, #i artele ofer priAirilor noastreO mai mult, ea poate fi generat de fiine pur fictiAe, imaginare, c.iar de fiine pur intelectuale sau morale4 +ar Aom reduce toate aceste specii posibile la urmtoarele cinci* $4 Metafora unui lucru 8nsufleit aplicat unui alt lucru 8nsufleit, adic transferul asupra unui lucru 8nsufleit a ceAa care este propriu unui alt lucru 8nsufleit4 Acest om este o vulpe, o vulpe fin, o vulpe btr8nO acest actor ra7e for?8ndu?#i AoceaO nu #tiu ce rume7 8n mintea luiO o privi74etoare din Arcadia pentru a indica ironic un mgarO Ale2andru al #oarecilor sau Atila al #oarecilor, pentru o pisic444 Sofal est le p45ni2 des esprits releASs 444 Ces ti7res, a ces mots, tombent a ses genou6 444 Te ne puis Aoir un fat, duKaussit`t je n'a1oie --- Tu nKas point dKaile, et tu Aeu6 voler < %ampe --74 Cetafora unui lucru inanimat 8ns concret aplicat unui lucru inanimat, adesea pur moral sau abstract* 3ristalul apelor, perlele de rou, smalul c8mpiilor, primvara Aieii, floarea A8rstei, trandafirii candorii, 3ora1ia statului, 3rma afacerilor 444 +ans les Ailles, partout, t459tres de leur rage 444 t dSja mon Aers coule a flots prScipitSs 444 @ : Figurile limbajului : c4 $731 S7MFI ,!(I) )IC"AT!)!I )Kai7uillon de la faim presse en Aous la nature 444 Te ne sens plus le poids ni les 7la3es de lK;ge 444 )e crime dKune mDre est un pesant fardeau 444 A dui d5vorerait ce rDgne dKun moment4 24 Metafora unui lucru ne8nsufleit aplicat unui lucru 8nsufleit* Scipionii F, aceste ful7ere ale rBboiului, un anume ministru poate fi stlpul statuluiO un om este o 3alamitate sau o pla7 pentru societate4 Tous les cgurs sont cac.Ss, tout .omme est un a1me --+KAumaleFF est du parti le 1ou3lier terri1le--Tel 1rille au second rang, dui s'53lipse au premier444 )e peuple saint en foule inondait les portidues 444 Il moisonne en courant leurs troupes criminelles4 E4 Metafora concret a unui lucru 8nsufleit aplicat unui lucru ne8nsufleit, sau, dac Arei, metafora prin care se spune, 8n mod concret, despre un lucru ne8nsufleit ceea ce nu se spune propriu?Bis dec8t despre un lucru 8nsufleit* propria sa crim i?a fost primul 3lu, el este prad m8.?nirii #i remu#crilor, incendiul a devorat totul 8ntr?o clip, a pune frn m8niei sau a da fru liber pasiunilor sale 444 Celui dui met un frein a la fureur des flots 444 O.] combien de Aertus due la tombe d5vore'- --- +e ce sable Stanc.er la soif dSmesurSe 444 14 Metafora moral a unui lucru 8nsufleit aplicat unui lucru ne8nsufleitO adic metafora prin care se afirm despre un lucru ne8nsufleit, ceAa ce nu s?ar potriAi dec8t unui lucru 8nsufleit, dotat cu inteligen #i cu capacitatea de a aciona liber* timpul este un mare 3onsolator, e6periena este stpna artelor, geloBia sau inAidia

E5

care?$ inspir, nu as3ult dec8t de m8nia sa, a?#i ntre1a con#tiina, a reBista im1oldurilor orgoliului #i ambiiilor 444 )a louan7e agrSable est l'9me des beau6 Aers4 F Scipio, numele unei familii din (oma antic4 Are doi ilu#tri repreBentani* )3ipio Afri3anul <721:$52 84e4n4> a contribuit la cucerirea Spaniei 8n al doilea rBboi punic, a fost 8nAingtorul lui -anibalO )3ipio &milian <$51: $7% 84e4n4> a 8nc.eiat al doilea rBboi punic distrug8nd Cartagina4 <n4t4> FF ('Aumale, unul din conductorii )igii <A4 Oenriada) <n4t4> T(OPIIM52 Am putea, la rigoare, pentru a simplifica lucrurile, ca, 8n loc de cinci specii s nu lum 8n consideraie dec8t dou* metafora 3on3reta #i metafora moral> metafora 3on3ret, adic cea conform creia s8nt comparate 8ntre ele dou obiecte fiBice 8nsufleite sau nuO metafora moral, adic cea conform creia s8nt comparate lucruri abstracte sau de ordin moral cu lucruri concrete crora li se modific 8nelesul, transferul put8nd aAea loc 8n ambele sensuri4 Putem repera cu u#urin e6emple din prima sau din a doua specie printre toate cele citate : printre primele cinci specii sau printre ultimele cinci4 Aceste e6emple s8nt destul de numeroase #i aproape toate s8nt figuri4 +ealtfel, ne putem lesne 8n#ela 8n priAina speciei metaforei- senialul este s nu ne 8n#elm asupra metaforei ca gen, s #tim a deosebi corect o metafor de o sine3do3 sau de o metonimie- senialul este, de asemenea, s #tim a aprecia o metafor, adic, s #tim dac este bun sau proast, dac demonstreaB gust sau nuO pentru c nu e6ist figur mai frumoas, mai captiAant #i care s dea mai mult farmec discursului, atunci c8nd 8mbin toate condiiile necesare, a#a cum nu e6ist nici una de care s se abuBeBe mai mult #i al crei abuB s fie mai deBagreabil4 Care s8nt condiiile necesare unei metafore, G a trebuie s fie adevrat, e2a3t, limpede, no1il, fireas3 $i 8n fine/ 3oerent- 'a fi adevrat #i e2a3t dac asemnarea pe care se baBeaB Aa fi real #i precis #i nu ec.iAoc sau, presupus4 'a fi limpede dac, pornind de la obiecte cunoscute #i u#or de sesiBat, ea Aa uimi prin justeea #i adeArul raporturilor4 'a fi no1il dac sfera ei de proAenien nu este cea a unor realiti degradante #i neplcute, sau, dac totu#i Aa pro?01eni din aceast Bon, 8n scopul de a deprecia sau degrada, ea se Aa demonstra cu demnitate deasupra originii sale4 'a fi fireas3, dac nu se Aa 8ntemeia pe o asemnare greu de sesiBat, dincolo de puterea de 8nelegere obi#nuit a g8n?dirii0 dac 8n marea ei 8ndrBneal nu se Aa simi afectarea sau cutarea, dac se Aa48nfi#a spontan, de la sine, pasiunii, iBbucnind din neAoia de a ie#i la lumin4 8n fine, ea Aa fi 5EM 3oerent dac este 8n perfect acord cu ea 8ns#i, dac termenii s8nt potriAii 8ntre ei #i nu par a se e6clude reciproc4 Toate aceste condiii nu se refer dec8t la metafora de inAenie care are funcia de figur #i n?a primit 8nc ratificarea limbajului uBualO pentru c acelea care au intrat 8n uBul limbii, fie c se preBint ca figuri fie c au statutul unor catac.reBe, au deja un drum trasat #i nu ne mai este permis s le judecm4 Capitolul I' + SP( (R)PII MIC-(I/ S+U &'SPR' SI2'PS3 . )ilepsa este tropul prin 3are a3ela8i 3uvnt este neles simultan n dou sensuri diferiteB unul primitiv, sau 3onsiderat 3a atare, dar totdeauna, 3el puin, propriu 8i 3elalalt fi7urat, sau 3onsiderat 3a atare, 34iar da3a nu ntotdeauna este

E%

astfel> silepsa apare fie prin metonimie, fie prin sine3do3, fie prin metaforaI4 SI) PSA P(IN C TONICI %ome nKest plus dans %ome, elle est toute oi je suis4 Aceast %oma care nu 4mai este 8n %oma, nu este ora#ul (oma, ansamblu de diAerse edificii, ci este poporul din %oma, este, dac putem spune a#a, republica (omeiO s8nt locuitorii, cetenii (omei, s8nt romaniiO sens fi7urat 8i metonimie a coninutului4 Iar acea (oma care nu mai e6ist este c.iar ora#ul (oma considerat ca ora#, #i 8n msura 8n care el este un anume ora#, diferit de oricare altul* sens propriuT(OPIIM51 'om aAea acela#i tip de sileps, dac Aom Bice* u poi nvin7e Carta7ina de3t n Carta7ina> prin care Aa trebui s 8nelegem u Ci poli nvin7e pe 3arta7ine@i de3t n Carta7ina, n ora8ul lor+ar 8n aceste patru Aersuri din Oenriada care formeaB 8mpreun o singur fraB, cuA8ntul %oma este folosit de trei ori 8n sensuri cu at8t mai demne de remarcat cu c8t ele s8nt complet diferite 8ntre ele4 %ome enfin de dScouAre a ses regards cruels, %ome, jadis son temple et lKeffroi des mortels, %ome, dont le destin, dans la pai6, dans la guerre, st dKftre en tous les temps ma8tresse de la terre4 8n primul Aers, prin %oma se 8nelege numai ora#ulO 8n al doilea Aers, prin %oma se 8nelege at8t ora#ul c8t #i locuitorii luiO 8n al treilea Aers prin %oma se 8nelege numai populaia roman, locuitorii ora#ului4 II SI) PSA P(IN SIN C+OC0 Caimua este totdeauna maimu #i lupul totdeauna lup4 Asta 8nseamn c nimic nu poate modifica natura, felul de a fi al maimuei #i al lupului #i c aceste animale Aor rm8ne 8n aceast priAin totdeauna la fel4 Prin maimu #i lup se 8nelege aici 8n primul r8nd animalul ca atare, cu toate ideile pe care le implic fiecare din cele dou cuAinte* sens propriu> apoi cuAintele s8nt folosite pentru a indica acel ceAa ce este propriu numai acestor animale, adic, nraAurile, felul lor de a fi* sens fi7urat, #i sine3do3 a 8ntregului pentru parte4 /i de atunci Cor[don este pentru mine Cor[don4 Care este sensul acestui Aers tradus din 'ergiliuU Cred c acesta* Cor=don este din a3ea @i, n o34ii mei, ntrC adevr demn de reputaia, de 3are se 1u3ur- Cor=don este luat 8n primul r8nd 8n sens propriu, desemn8nd pe indiAidul Cor=don, pstorul care poart acest nume apoi el este 8ntrebuinat 8n 5@M sens fi7urat, pentru acela#i pstor 8n msura 8n care a #tiut s?#i 8nnobileBe numele #i s #i?$ fac celebru prin arta c8n?tecului* sine3do3 a 8ntregului pentru parte, ca #i precedenta4 +ac Cor=don ar fi fost 8ntrebuinat a doua oar pentru un oarecare pstor demn de acest nume ilustru, atunci ar fi fost Aorba de o antonoma@+ar ce se poate spune despre aceste e6emple U Mai eron de3t nsu8i eron> mai Marte de3t nsu8i Marte al ,ra3i3i- Aici cele dou nume eron #i Marte s8nt 8nelese de asemenea 8n dou sensuri diferite, unul propriu iar cellalt figurat4 Cai eron, adic mai crud (sens fi7urat)> de3t nsu8i eron, adic, eron ca Neron (sens propriu)- Mai Marte, adic mai rBboinic, mai teribil (sens fi7urat)> de3t Marte al ,ra3i3i, adic dec8t Carte ca Carte, ca Beu al rBboiului (sens propriu)Ne e mai u#or acum s e6plicm Aersul 8n care (acine o face pe nona s?i spun Fedrei*

13

!n pDre en punissant, madame, est toujours pDre4 !n tat, adic cel care are aceast calitate, acest titlu* sens propriu- &ste totdeauna tat, adic, are totdeauna, c.iar #i 8n asprimile sale, sentimentele #i inima unui tat, este totdeauna bun #i tandru ca un tat* sens fi7urat #i aproape acela#i fel de sine3do3 ca mai sus4 III SI) PSA P(IN C TAFO(0 P[rus spune 8n Androma3aB Te souffre tous les mau2 due D'ai faits deAant Troie4 'aincu, c.argS de fers, de regrets consumS, "rhlS de plus de feu2 due je nKen allumai4 Trebuie s recunoa#tem c aAem de?a face aici cu o e6agerare ridicol, cu o rece speculaie cerebral, cum spune )a.arpeO cci, a#a cum obserA celebrul critic, ce legtur poate e6ista 8ntre nenorocirile care?$ fac pe P[rus s sufere T(OPIIM5& #i nenorocirile pe care le?a proAocat el TroieiU Ce legtur e6ist 8ntre focurile iubirii #i incendierea unui ora#U +ar c.iar dac cel mai mare dintre poeii no#tri a fost poate aici cam lipsit de imaginaie #i de gust, nu e mai puin adeArat c nenoro3irile #i fo3urile s8nt 8ntrebuinate aici 8n acela#i timp la propriu #i metafori3B nenoro3irile, la propriu, pentru nenorocirile fcute Troiei, iar metafori3, pentru nenorocirile suferite de P[rusO fo3uri, metaforic, pentru fo3urile de care este mistuit P[rus #i la propriu pentru focurile cu care a aprins el 8nsu#i Troia incendiind?o4 Trebuie s obserAm c, 8n acest e6emplu, putem considera c pentru fiecare din cele dou sensuri cuAintele se repet, c.iar dac acest fapt nu este foarte AiBibil, )ufr toate nenoro3irile pe 3are leCam f3ut ,roiei, adic, cele pe care le?am fcut, ceea ce 8nseamn 3ite nenoro3iri am f3ut ,roiei, tot attea nenoro3iri sufr- Ars de mai multe fo3uri de3t am aprinsG adic n?am aprins at8tea focuri4 O alt obserAaie de fcut ar fi aceea c aceast sileps se baBeaB pe o comparaie precis, o comparaie cu doi termeni4 Iat acum alte e6emple de acela#i fel4 -ipol[t apr8ndu?#i neAinoAia 8n faa lui TeBeu spune* )e jour nKest pas plus pur due le fond de mon cgurO Acest Aers este ludat pentru acela#i lucru pentru care e6emplul precedent era criticat4 Nu poate fi considerat mai puin frumos cel pe care i?$ smulge lui Agamemnon dragostea patern 8n momentul 8n care o 8ndeamn pe Ifigenia s se supun crudului ei destin* +u coup dui Aous attend Aous mourreB moins due moi4 Moartea fi@i3, cea a Ifigeniei, moartea moral, cea a lui AgamemnonO ca 8n Aersul precedent, puritatea 3on3ret a luminii #i puritatea sufleteasc a lui -ipol[t4 8n 'ergiliu, +idona 8l apostrofeaB cu Aiolen pe neas, spun8ndu?i* t le Caucase affreu6, tKengendrant en courrou6, Te fit l'9me et4le 3Uur plus dur due des 3aillou2J 55M +ar toate silepsele prin metafor s8nt oare baBate pe comparaieU 'om Aedea c nu4 "oileau spune despre autorul lui MoRse sauv5, Saint?Amant F* t poursuivant Cokse au traAers des dSserts, Court ave3 P4araon se no=er dans les mers4 Cu siguran, Faraonul #i Saint?Amant F mi?$ urmea@ 8n acela#i fel pe Coise #i nu alear7 am8ndoi s se ne3e- Saint?Amant nu?$ urmre8te #i nu se nea3 dec8t 8n Aersurile lui "oileau4

1$

(acine 8l pune pe -ipol[t s spun* CKest peu 3ra'ave3 son lait une fiDre AmaBone CKait fait su3er encor cet or7ueil dui tKStonne +ar cum poi sor1i altfel dec8t metaforic or7oliulG Fr 8ndoial c numai prin metafor poate fi 8ngropat un nume4 Pl8ng8ndu?se c TeBeu Area s sting neamul lri?ciei interBic8ndu?i acestei prinese cstoria 8n scopul de a o 8mpiedica s dea nepoi frailor ei, -[polit folose#te o sileps de acela#i gen* Il Aeut ave3 leur sUur ensevelir leur nomA Antoine Nirard de )aintCAmant <$1%E:$@@$> poet preios, creator al burlescului, unul din cei mai buni poei ai Aremii sale <n4t4>4 Sec%iunea a 4doua &'SPR' (R)PII 5N M+I MU2(' CU"IN('/ &'NUMI6I IMPR)PRIU (R)PIl Tropii 8n mai multe cuAinte genereaB cele trei sensuri fi7urate pe care le?am numit sens fi3tiv, sens refle2iv #i sens opo@itiv, altfel spus, ei se realiBeaB prin fi3iune, prin refle2ie sau prin opo@iie- i nu aAanseaB, ca tropii 8ntr?un singur cuA8nt, o singur idee ci o g8ndire 8ntreag preBentat mai mult sau mai puin disimulat sau ocolit4 i se e6prim, 8n consecin, printr?o 8ntreag propoBiie, e6plicit sau implicit, principal, incidental sau subordonat #i in, 8n mod special, de modul 8n care s8nt combinate cuAintele 8n aceast propoBiie 4 +at fiind c ace#ti tropi nu s8nt niciodat utiliBai din necesitate, nu s8nt ceea ce numim e2presii fi2e, ci s8nt, dimpotriA, totdeauna un reBultat al alegerii, al artificiului, 8n scopul de a obine un efect, 8nseamn c nu pot fi dec8t figuri, oric8t de familiare ar fi deAenit ele prin 8ntrebuinare #i obi#nuin4 Cum s numim aceste figuriU Ci se pare destul de motiAat s le numim fi7uri de e2presie, pentru c ele in, 8ntr?adeAr, de modul particular 8n care este e6primat propoBiia4 +ar ce 8nelegem prin e2presiei 8nelegem orice combinaie de termeni #i de 8ntorsturi prin care este redat o anume combinaie de idei4 $ Aceast a doua seciune se raporteaB, ca #i prima, la capitolul al treilea din oiuni preliminare- Trebuie reABut, 8ndeosebi, paragraful al treilea despre sensul fi7uratCapitolul I + SP( T(OPI, CA FI,!(I + _P( SI P(IN FICNI!N Tuc8ndu?ne cu propriile noastre idei sau cople#ii de imaginaia noastr, pentru a face mai sensibil, mai plcut o g8ndire, o e6primm 8n culori #i contururi pe care 8n mod obi#nuit nu le are, sau, 8i 8mprumutm contururile, culorile unei alte g8ndiri* de aici fi7urile de e2presie prin ima7ine, sau, mai bine spus, prin fi3iuneOricine Aa recunoa#te, printre ele, fr dificultate, personifi3area #i ale7oria, e6istente 8n toate retoricile4 'om sf8r#i prin a recunoa#te 8nc alte trei care, c.iar dac nu au fost 8n mod special cercetate, s8nt tot la fel de Aec.i 8n limb ca #i primele dou4 )e Aom numi* L )u1ie3tifi3are, Ale7orism #i Mitolo7ismPersonificarea Personifi3area const 8n a face dintr?un lu3ru nensufleit 8i insensi1il, sau dintrCe a1stra3iune pur ideal o fiina real, 3on3ret, nsufleit 8i investit 3u sentimente, 3u alte 3uvinte, o persoanO transferul se nfptuie8te prin miDloa3e pur ver1ale- Personifi3area se poate realiBa prin metonimie, prin sine3do3 sau prin metafor$4 Prin metonimie>

17

Argos Aous tend les bras, et Sparte Aous appelle4 spune, 8n +edra, -ipol[t, Ariciei4 Cum poate Ar7os s ntind 1raele G Cum poate )parta s 34eme G Pentru c prin Argos #i Sparta s8nt substituii de fapt locuitorii acestor ceti4 Ar7os, adic cetenii, populaia din ArgosO )parta, adic cetenii, populaia din Sparta4 +in ce reBult, 8n cele dou e6emple, personifi3area r a reBult din totalitatea cuAintelor fiecrei propoBiiiO iar metonimia apare prin deturnarea de la semnificaia lor obi#nuit a celor dou cuAinte Ar7os #i )partaCele mai multe personifi3ri s8nt, probabil, oferite de specia metonimi3 a 3onintorului pentru coninut sau de T(OPIIM%$ cea a 3on3retului pentru moralO dar #i celelalte specii o pot furniBaO de e6emplu, cea a semnului ca 8n aceast od a lui (ousseau ctre contele de )annoi* Xue lKordre de la nature Soumet la pourpre et la 1ure Au6 mfmes? sujets de pleurs4 Purpura #i dimia, adic bogatul #i sracul, dintre care unul este 8mbrcat 8n purpur iar cellalt 8n dimie74 Prin sine3do3B Puisse bient`t la 'i7ue e6pirer sous Aos coups] 444 )a vieillesse erragrine incessamment amasse 444 'engea lK.umble vertu de la ri34esse altiDre4 'i7a pentru cei care fac parte din )ig, 1trneea pentru btr8ni, umila virtute pentru oamenii mode#ti #i Airtuo#i, 1o7ia trufa8 pentru bogatul trufa#4 Toate sine3do3ele acestor personifi3ri s8nt sine3do3e ale a1stra3iei, ale a1stra3iei a1solutePe acela#i tip de sinecdoc se baBeaB personificarea prin care 'oltaire, 8n aceste dou Aersuri din !rp4elin de la C4ine (!rfanul din C4ina), AiBeaB nAala ttarilor la Pemin* )es Aaindueurs ont parlS4 )Kes3lava7e en silence !15it a leur Aoi6 dans cette Aille immense4 C8t de remarcabil este aceast personifi3are < c8te nu spune aceast e6presie, pe c8t de poetic pe at8t de nou : s3lavia n t3ere < 8nlocuii?o cu s3lavii n t3ere, spune )a.arpe, #i toat e6presia este compromis4 +e unde Aine diferena dintre cele dou e6presiiU Nu numai din faptul c s3lavii n t3ere este o e6presie care rm8ne 8n limitele proBei ci #i pentru c, personific8nd sclaAia, imaginea se lrge#te, #i printr?o e6presie ampl este cuprins un ora# 8ntreg, Hun imens ora#, locuit numai de sclaAie, de o sclaAie tcut94 %7M Iat acum dou Aersuri din +edra, dintre care 8n primul e6ist o personifi3are prin sine3do3a a1stra3iei, iar al doilea ne ofer o personifi3are prin sine3do3a materieiB On sait due sur le tr`ne une 1ri7ue insolente 'eut placer Aricie et le san7 de Pallante4 0 uneltire neru8inat, pentru neru#inaii care uneltesc, sn7el3 lui Paiante, pentru fiica, urma#a lui Paiante, pentru prinesa care s?a iAit, care a luat fiin din s8ngele lui4 24 Prin metaforB Prin metafora care face transferul de la moral la concret, sau prin cea care face transferul de la concret la moral4

12

8n primul r8nd, prima specie de metafor* Aussi bien jKaperjois ces melons dui t'attendent, t ces fleurs dui, la bas, entre elles se demandent SKil est ffte au Aillage, et pour duel Saint nouAeau On les laisse aujourdK.ui si long?temps manduer dKeau, 8n al doilea r8nd, metafora de la concret la moral* Sur les ailes du ,emps la ,ristesse s'envole --- )e C4a7rin monte en 3roupe, et 7alope aAec lui 444 )a Mort Aient de saisir le Aieillard catarr.eu6 444 )es Plaisirs, prDs de moi, Aous 34er34eront en foule --Adic tristeea se duce, se risipe#te cu timpulO Amrciunea urc pe cal alturi de el #i?$ 8nsoe#te c.iar la galopO btr8nul guturit abia a muritO Aei gusta alturi de mine toate plcerile din lumeO 8n drumul lor s8nt 8nsufleii de for #i Airtute4 Trebuie s se #tie 8ns c, personifi3rile, adeArate fi7uri de e2presie, s8nt numai acele personifi3ri scurte, pe care nu se insist #i care s8nt, eAident, o e6presie ceAa mai aleas 8n raport cu e6presia obi#nuit pe care o substituie4 8n priAina personifi3rilor e6tinse #i accentuate, prin care se creeaB, se descrie sau se caracteriBeaB o fiin T(OPIIM%1 alegoric #i moral cu intenia de a ne face s credem c fiina aceasta e6ist cu adeArat, ca de e6emplu, )omnul, +oamea, #nvidia, 8n OAidiu, #nvo3aiile 8n Iliada (is3ordia, %inul, Cu3erni3ia, 'enea #i tot cortegiul ei 8n "oileau, Politi3a, (is3ordia, +anatismul, (ra7ostea #i c.iar *i3iile 8n -ejAriada, ele trebuie raportate la ale7orie, nu 8ns 8n sensul restr8ns #i particular pe care i?$ Aom da aici, ci 8ntr?un sens mai largO trebuie, spun, s le considerm printre ficiunile #i inAeniile poeticeO #i dac Arem cu tot dinadinsul s le socotim figuri, trebuie s le clasm printre fi7urile de 7ndireAlegoria Ale7oria, ca figur de e6presie, departe de a repreBenta baBa #i obiectul unei lucrri, cum ar fi ale7oria at8t de cunoscut #i at8t de des citat a doamnei +es.ouliDres F, este doar un accesoriu, strecurat 8n trecere, serAind la e6primarea unei g8ndiri #i ocup8nd un spaiu redus4 a const 8ntr?o propoBiie cu un dublu sens : un sens literal #i unul figurat aflate 8mpreun : prin care este e6primat o g8ndire sub .aina unei alte g8ndiri, capabil s o fac mai sensibil #i mai iBbitoare dec8t dac ar fi fost e6primat direct, fr nici o disimulareO prin aceast definiie 8nelegem c ea nu trebuie confundat cu metafora continu sau cu ale7orismul, care nu ne ofer niciodat dec8t un singur sens, sensul figurat4 8n, Commentaire des ,ropes s?ar putea urmri p8n unde ajunge diferena dintre cele dou figuri4 6ist un singur punct comun 8ntre alegorie #i metafor* am8ndou pretind acelea#i caliti #i 8n primul r8nd transparena4 Tot )a.arpe gse#te c )emierre FF a definit?o foarte bine 8n aceste Aersuri din poemul su PeintureB )KAllSgorie .abite un palais diap.ane4 +ar nu cumAa se 8n#eal )a.arpe d8nd acest e6emplu la ale7orieG +up prerea mea nu este dec8t un alegorism F Antoinette (u 'i7ier de la Narde <$@22:$@%E> madame +es.ouliDres, scriitoare franceB, autoare 8n special de poeBii pastorale <n4t4>4 FF AntoinCMarin 'emierre <$&72:$&%2M, poet tragic franceB <n4t4> %EM 6ist 8ntr?adeAr aici dou obiecte deosebite #i diferite, unul oferit de sensul

1E

literal #i cellalt de sensul figuratU Pentru mine nu e6ist dec8t unul singur, alegoria personificatO #i nu Ad cu adeArat dec8t un singur sens, sensul metaforic, lo3uie8te un palat transparentO Aeritabil ale7orie gsim 8n aceste Aersuri din Arta poeti3 a lui "oileau 8n care autorul este de prere c un stil molcom, 8nflorit #i 8ngrijit este de preferat unuia impetuos, inegal #i fr norme* TKaime mieu6 un ruisseau dui, sur la molle arDne +ans un prS plein de fleurs lentement se promDne, XuKun torrent dSbordS dui, dKun cours orageu6, (oule plein de graAier sur un terrain fangeu64 Putem spune acela#i lucru despre 8ntorstura asemntoare de fraB prin care Cardinalul de "ernis F mrturise#te c prefer 8n locul omului a crei ascensiune se datoreaB unor la#e intrigi pe 8neleptul careKtrie#te necunoscut #i fr ambiii toat Aiaa* TKaime mieu6 un tilleul due la simple nature nlDAe sur les bords dKune onde toujours pure, XuKun arbuste serAile, un lierre tortueu6, Xui surmonte, en rampant, les c.fnes fastueu64 'oltaire Area s demonstreBe c fericirea este legat de munc iar Natura ne las s?o c8#tigm numai cu dificultate* Il nKest point ici?bas de moisson sans culture4 C8nd Area s demonstreBe c trebuie numai s?i st?p8ne#ti pasiunile nu s i le 8nbu#i el recurge la 1idiviu, torent, vnt, soare, care deAin tot at8tea subiecte de alegorii, F +ran:ois ;oa34im de Pierre de ?ernis <$&$1:$&%E>, poet de salon, a c8#tigat protecia doamnagm4de Pompadour <n4t4>4 T(OPIIM%1 pe c8t de adeArate pe at8t de ingenioase, prin care se e6prim succesiunea g8ndurilor sale* Te ne conclus dons pas, orateur dangereu6, XuKil faut l;c.er la bride au6 passions .umaines4 (e 3e 3oursier fou7ueu2 De veu2 tenir les rKnes> ;e veu2 6ue 3e torrent, par un 4eureu2 se3ours, )ans inonder mes 34amps, les a1reuve en son 3ours- *ents, 5pure@ les airs, et souffle@ sans tempKtesB )oleil, sans nous 1rXler, mar34e, et luis sur nos tKtesAlegorismul foarte potriAit s discutm ale7orismul imediat dup ale7orie> cei care nu recunosc 8n ale7orism o figur aparte, pot, cel puin, s?$ considere o specie a ale7oriei, specie destul de diferit de ale7oria analiBat mai sus4 Ale7orismul, imitaie a ale7oriei, se baBeaB pe o metafor prelun7it 8i 3ontinu, 3are, de8i 3uprinde ntrea7a propo@iie, nu de7aD de3t un sin7ur 8i uni3 sens, 3a 8i-3nd nCar fi vor1a de3t de un sin7ur o1ie3tCeBar, pentru a?#i justifica ambiioasele proiecte, 8#i imagineaB (oma ca pe un fel de colos Alguit care are neAoie de un bra s?$ sprijine #i s?$ 8mpiedice s se prbu#easc* Ce colosse effra[ant dont le monde est foulS, n pressant lKuniAers est lui? mfme SbranlS4 Il penc.e Aers sa c.ute, et contre la tempfte, Il denlande mon bras pour soutenir sa tfte4 +e asemenea, Carmontel sugereaB profiturile intelectuale pe care le?a aAut din frecAentarea lui 'oltaire #i a lui 'auAenargues, fc8nd din spiritul su un arbust iar din cei doi mae#tri, dou r8uri*

11

Tendre arbrisseau, plante sur la riAe fSconde Oii ces fleuAes mflaient les trSsors de leur onde, Con esprit pSnStrS de leurs sucs nourrissans, Sentit dSAelopper ses rejetons naissans4 %@M Fr nici o 8ndoial aceste e6emple s8nt mai degrab ale7orisme dec8t ale7orii8n cele dou e6emple nu e6ist dec8t un singur sens figurat, numai sensul metafori3> nu e6ist dec8t unul #i acela#i obiect sub nume de 8mprumut, sub o imagine strinO nu Aedem 8n acest 3olos nspimnttor dec8t (oma 8ns#iO 8n acest 1lnd arlust dec8t spiritul lui Carmontel iar 8n acele ruri roditoare dec8t pe 'oltaire #i pe 'auAarnagues4 Toate aceste obserAaii s8nt Aalabile #i pentru aceste Aersuri 8n care Cit.ridate, 8n (acine, preBint cu at8ta adeAr #i noblee puterea romana ca pe un torent deAastator, din faa cruia orice popor tinde s se fereasc* Ils saAent due sur eu6, prft a se dSborder, Ce torrent, sKil mKentra8ne, ira tout inonder, t Aous les AerreB tous, prSAenant son raAage, ,uider dans lKItalie, ou suiAre mon passage4 Ce ale7orism tandru #i fermector folose#te st.er, 8n (acine, c8nd le preBint pe fiicele Sionului ca pe ni#te flori tinere mutate su1 un 3er strin < Cependant mon amour pour cette nation A rempli ce palais des filles de Sion, ;eunes et tendres fleurs par le sort a7it5es, )ous un 3iel 5tran7er 3omme moi transplant5es- F +intr?b eroare a fost considerat ca adeArat ale7orie, 8n Commentaire des ,ropes, acest minunat fragment din OenCriada, 8n care 'alois, treBindu?se din beie, desc.ide oc.ii pentru o clip dup care?i 8nc.ide imediat, orbit de o lumin neplcut4 Nu trebuie s Aedem aici dec8t un ale7orism dat fiind c nu e6ist dec8t un singur obiect, 'alois, #i de la un capt la cellalt, un unic sens, sensul metaforicO acest ale7orism care se continu de?a lungul a Bece Aersuri, fr nici cel mai mic efort aparent #i aproape fr nici o eroare $, alctuie#te $ +a, aproape fr ni3i o eroare, pentru c totu#i e6ist una 8n* a Aoi s distin7i 3u o34ii ful7erele 3are 1u1uie> nu s?ar distinge mai bine urec.ileU T(OPIIM%& 8n acela#i timp un tablou 8nc.egat, unitar #i plin de adeAr #i strlucire, cu totul admirabil4 Iat acum, 8n cadrul aceluia#i pasaj din !da lui T4?"4 (ousseau ctre dK!ssS, 8mpreun, ale7orisme #i ale7oriiB Fais tfte au mal.eur dui tKopprimeO XuKune espSrance legitime Te munisse contre le sort4 )Kair siffle, une .orrible tempfte AujourdK.ui gronde sur ta tfte* +emain tu seras dans le port4 Toujours la mer nKest pas en butte Au6 raAages des aduilonsO Toujours les torrens par leur c.ute Ne deBolent pas les Aallons 444 spDre donc aAec courage* Si le pilote craint lKorage Xuand Neptune enc.a8ne les flotsO )Kespoir du calme le rassure Xuand les Aents et la nuit obscure

1@

,lacent le cgur des matelots, +ou ale7orismeB Aerul 8uier, o 3umplit furtun 1u1uie ast@i deasupra 3apului tu> adic astBi soarta i?e potriAnic, fericirea tulburatO cellalt, Mine vei aDun7e la liman> adic m8ine Aei scpa din aceast 8ncercare, #i?i Aei regsi lini#tea4 +up toate aceste ale7orisme, mai 8nt8i dou ale7oriiB Marea nu este totdeauna prad de@astrelor viDeliilor #i ,orentele nu totdeauna devastea@, n 3derea lor, vl3elel3 : am;ndou au scopul de?a face mai sensibil ideea c nenoro3irile 8i nenoro3ul nu durea@, snt totdeauna tre3toare8n ultimele cinci Aersuri aflm o a treia ale7orie al crei sens este destul de clar* (a3 n 1el8u7 8i n 1u3urie ne temem de nenoro3iri, tre1uie 3a n nenoro3ire s sperm la o soart mai 1unSubiectificarea Acest cuA8nt este nou ca #i ale7orismul> dar din moment ce figura pe care el o denume#te este real, ce alt denumire i s?ar fi potriAit mai bine #i ar fi fost mai adecAatU & : Figurile limbajului : c4 $731 %5M )u1ie3tifi3area const 8n a spune despre un lu3ru 3on3ret sau a1stra3t, lu3ru prin 3are a3ionea@ sau se manifest un su1ie3t oare3are, 8i 3are este miDlo3ul, instrumentul sau, n fine, o 3alitate a su1ie3tului, 3eva 3e, la ri7oare, nu poi s spui sau s nele7i de3t despre nsu8i su1ie3tul respe3tiv, 3onsiderat n raport 3u a3est lu3ru- Cum cel mai adesea ea personifi3, s?ar prea c am putea s?o numim mai bine persoC, nifi3are> dar ceea ce o deosebe#te totdeauna de personifi3area propriu?Bis, este indicarea persoanei unice #i Aeritabile alturi de lucrul personificat4 a este 3on3ret sau a1stra3t dup natura lucrului transformat 8n su1ie3t, pus 8n locul su1ie3tului$4 )u1ie3tifi3area 3on3ret Xuand Aos 1ras 3om1attront pour son temple attaduS, Par nos larmes du moins il peut Ktre invo6u5 --- Ces .omicides mains, promptes M me ven7er, +ans le sang innocent 1rXlent de se plon7er --(acine Ma plume aurait re7ret dKen Spargner aucun 444 "oileau lesne de obserAat c aceste e6presii nu pot fi interpretate ad literam* 1raele nu lupt nici singure, nici din proprie iniiatiA, la3rimile nu 34eam niciodat, minile n?ar putea fi 7ata de r@1unare nici nu ard ner1dtoare s se s3alde n sn7e, etc4O prin ele trebuie s 8nelegem* HC8nd, pentru templul lui A Aei lupta cu braele, nu?i Aom putea c.ema dec8t cu lacrimile noastre49 H,ata s m rBbun, ard de nerbdare s?mi scald m8inile uciga#e 8n s8nge neAinoAat49 Nici celelalte e6emple nu s8nt mai greu de redus la e6presia simpl, procedeul necer8nd o meditaie suplimentar* T(OPIIM%% 74 )u1ie 3tifi3ar 3a a1stra3t 'e silen3e de P.Ddre 5par7ne le coupable 444 XuoiU ta ra7e, a mes [eu6, perd toute retenue < --- Si ta 4aine m'envie un supplice si dou64 (acine

1&

Adic, +edra prin t3erea ei, sau +edra t3ut, sau +edra t3nd, l 3ru pe vinovat- . Ce< n furia ta pier@i ori3e 3uviin n faa mea< : (a3 n ura ta mi dore8ti un 34in att de dul3e, etc4, etc4 ste de obserAat c, 8n e6emplele care se refer la aceast a doua specie de subiectificare, baBa este oferit de o abstracie relatiA deci de o sine3do3- +ar 8n e6emplul urmtor nu se baBeaB pe o metonimie G n Aain pour te louer, ma Mus3 toujours prfte, 'ingt fois de la -ollande a tentS la condufte4 8n acest e6emplu, mu@a este metonimia 7eniului poeti3- Aceast metonimie ofer aproape acela#i tip de abstracie ca #i cuA8ntul geniu, pe care pronumele posesiA o transform 8ntr?o abstracie relatiA4 AAem deci #i aici de?a face cu o sinecdoc a abstraciei care se afl la baBa subiectificrii4 'a fi, fr 8ndoial, cu totul altceAa, dac, din mu@a mea, am Area s 8nelegem una din acele Beiti imaginare sub auspiciile crora se plaseaB poeii #i de care se consider inspirai4 Nu Aa mai fi Aorba, 8n acest caB, de su1ie3tifi3are cci astfel muBa #i poetul s8nt dou fiine complet diferite #i independente una de cealalt4 Mi!olo7ismul Mitolo7ismul este e2presia fi3tiv, mprumutat din mitolo7ie 8i folosit n lo3ul e2presiei simple 8i o1i8nuite)a Fontaine 8n loc s spun* Cnd soarele va fi din3olo de e3uator vor veni @ilele re3i 8i s3urte, prefer* Xuand P.Sbus rSgnera sur autre .Smisp.Dre, $33M 8n loc s spun* Cnd soarele va reapare, sau ceea ce ar 8nsemna acela#i lucru, Cnd noaptea va fa3e lo3 @ilei, spune* +Ds due T.Stis c.assait P.Sbus au6 crins dorSsO #i apoi* +Ds due lKAurore, dis?je, en son c.ar remontait4 Or, cine nu #tie, din mitologie, c T.etis este Beia mrilor, c P.oebus sau Apollo este Beul luminii #i al soarelui, c soarele c8nd apune coboar 8n mare, alturi de T.etis, #i c atunci c8nd rsare, el pare alungat de T.etis spre a reda uniAersului luminaU "oileau, 8n prima sa satir, 8n loc s?i spun miBantropului +amon c mai are mult timp de trit, spune* t duKil reste a la Pardue encor de duoi filer4 acela#i poet spune despre autorii insensi1ili 8i mo4ori Oui, dans leur sombre .umeur croiraient se faire affront4 )i les 7r93es Damais leur d5ridaient le frontAsta pentru a spune c ace#ti autori nu se tem de nimic mai mult dec8t de Areo podoab 8n operele lor4 Or, mitologia spune c orice podoab Aine de la ,raii4 -omer, este bnuit c, pentru a place, a furat centura lui 'enus* On dirait due, pour plaire, instruit par la nature, -omDre ait a 'enise dSrobS sa ceinture4 Asta pentru a sugera c -omer a primit de la natur darul de a place p8n la a fermeca4 +ac credem 8n mitologieI a aAea centura lui 'enus 8nseamn a poseda toate farmecele4 T(OPirM$3$ 'ei gsi mitolo7isme p8n #i 8n Oenriada- S?ar putea spune 8ntr?un mod mai

15

elegant #i mai armonios, soarele reaCdu3nd lumina va reapare a3um la ori@ontG )KAurore cependant au Aisage Aermeil, OuArait dans lKOrient le palais du soleil4 8n acela#i poem, Coligni nu cade pur #i simplu 8ntr?un somn ad8nc ci, peste Coligni Somnul #i?a rsturnat macii* Coligni languissait clans les bras du repos, t le )ommeil trompeur lui versait ses pavots+ealtfel, a#a cum 8l 8nelegem aici, milolo7ismul cuprinde o 8ntreag propoBiie, sau cel puin el este e6primat 8n mai multe cuAinte #i nu trebuie confundat cu milolo7ismul 8ntr?un cuA8nt, cu acel mitologism care nu este dec8t o metonimie, o sine3do3 sau o metafor mitolo7i3, cum este, de e6emplu, cea din Aersul lui "oiieau, 8n care Neptun este o metonimie pentru Cediterana sau pentru ocean* t nos Aaisseau6 domptant lKun et lKautre NeptuneO sau cum este cel din Aersurile Oenriadei, 8n care poetul spune* !norurile lui ,4emis 8i ale lui Marte, pentru onorurile ciAile #i cele militare* ,4emis era la antici Beia justiiei iar Marte, Beul rBboiului4 Il remardue surtout ces conseillers sinistres, Oui, des mgurs et des lois aAares corrupteurs, +e ,45mis et de Mars ont Aendu les .onneurs4 Capi!olul II &'SPR' (R)PI/ 8I9URI &' ':PR'SI' PRIN R'82'C6I' Nu 8ntotdeauna putem folosi 8ntr?un discurs disimulrile sau imaginileO adesea ele nici nu se potriAesc4 Atunci, la ce mijloace Aom recurgeU Ca s fermecm #i 8n acela#i timp s supunem unui e6erciiu spiritul cititorului, Aom folosi $37M 8n e6primarea g8ndirii o anume 8ntorstur misterioasO Aom spune mai puin dec8t Aom lsa s se 8neleag sau s se g.iceasc din raportul care se realiBeaB 8ntre ideile enunate #i cele care nu s8nt enunateO acestea din urm se Aor reflecta asupra primelorO ideile neenunate, absente, ne apar simultan 8n memorie* Aom aAea 8n consecin fi7uri de e2presie prin refle2ie'om distinge #apte asemenea figuri* 4iper1ola, alu@ia, m3talepsa, litota, aso3iaia, reti3ena #i parado2ul- !ltimile dou nu au fost recunoscute ca tropi de +umarsaisO aso3iaia e recunoscut numai 8n parte, sub numele de 3omuni3aie in 3uvinte-iperbola Oiper1ola mre8te sau mi38orea@ n e23es lu3rurile 8i le pre@int mult deasupra sau su1 3eea 3e snt, nu pentru a ne indu3e n eroare 3i, dimpotriv, pentru a ne 3ondu3e la adevr, pentru a fi2a prin 3eea 3e pare in3redi1il 3eeaC 3e de fapt tre1uie s 3redem- CuAintele, considerate 8n sine #i 8n toate raporturile lor gramaticale, 8#i pot pstra semnificaia proprie #i literal, dar ele nu trebuie luate ad literara pentru c ansamblul nu reBult dec8t din e6presia lor total4 Cai mult, pentru a fi frumoas, .iperbola trebuie s aib aerul bunei credine #i al sinceritii, #i s fie, din perspectiAa celui care o folose#te, profund conAingtoare4 /i asta nu e tot, cel cruia i se adreseaB trebuie s 8mprt#easc cu autorul, p8n la un moment dat, iluBia acestuia, s aib neAoie, pentru a se sustrage amgirii, de puin reflecie, ca s poat reduce cuAintele la adeArata lor Aaloare, Asta 8nseamn c 4iper1ola, dep#ind credibilul, nu trebuie s 8ntreac prea mult msura, c nu trebuie s contraAin Aerosimilului, 8nc;lcind adeArul4 /i c8t de departe ne 8mping, 8n rtcirile noastre, pasiunea #i imaginaia ] Produs de aceast rtcire a spiritului, 4iper1ola este e6trem de frecAent4 a reAine mereu 8n conAersaie, uneori fr s ne dm seama4 +e obserAat c ea se afl 8n

1%

majoritatea comparaiilor #i metaforelor* Mai al1 de3t @pada> mai u8or de3t ful7ul> mai ne7ru de3t pana T(OPIIM$32 3or1ului> este un monstru, un ti7ru> este 1untatea, frumuseea ntru34ipat> este o pasre feni2, un adevrat fenomen etc4 Cai degrab s?ar numra pe marea furioas 'alurile 8mpinse de Aijelie pe rm, Cai degrab s?ar numra 8n arBtoare deserturi Nisipul purtat de A8nt 8n ABdu.4 C8nd autorul Neor7i3elor #i?a permis aceast .iperbol Aenea, probabil, de la un grandios osp dat de Augustus4 C 8ndoiesc c )ucanus sau TuAenal ar fi fost iertai pentru o asemenea .iperbolO aparin8nd lui 'ergiliu, a prut e6celent4 T4?"4 (ousseau, 8n partea a doua a epodei sale, Aorbind despre fericirea care?$ Aa a#tepta dup moarte, spune* )KSternitS pour moi ne serra duKun instantO Oiper1ola este fr 8ndoial 8ndrBnea, fr 8ns a dep#i msura ea nu face dec8t s rspund ideii pe care o putem aAea despre o fericire care nu poate 8ndestula pentru c, de#i este mereu aceea#i, ea pare mereu nou4 Ce for #i ce putere d "oileau numelui CondS 8n epistola despre trecerea (inului* CondS, dont le nom seul fait tomber les murailles, Force les escadrons, et gagne les batailles4 O frumoas 4iper1ol este #i aceea care 8nc.eie 8n al doilea c8nt al Oenriad3i, tabloul nopii Sf8ntului "artolomeu* t des fleuAes franjais les eau6 ensanglantSes Ne portaient due des morts au6 mers SpouAantSes4 HSimi, spune )a.arpe, c e6ist 8n aceste Aersuri ceAa dincolo de adeArO dar aici, adeArul el 8nsu#i este at8t de teribil, 8nc8t nu obserAi c poetul 8l amplific94 $3EM Putem spune acela#i lucru despre eAocarea btliei din IAr[, din aceste dou Aersuri ale aceluia#i poem* )es flots couAerts de morts interrompent leur course, t le fleuAe sanglant remonte Aers sa source4 AluBia Alu@ia, care nu trebuie confundat cu ale7oria, c.iar dac e6ist ale7orii alu@ive, const 8n a fa3e sensi1il raportul ntre un lu3ru spus 8i altul nespus> din a3est raport apare ns8i idee aAlu@ia se nume#te istori3, atunci c8nd se refer la un fapt istoric, #i mitolo7i3, atunci c8nd se refer la un mit4 N?am putea aAea #i o alu@ie moral dac se refer la moraAuri, obi#nuine, conAenii #i una ver1al dac se baBeaB pe un joc de cuAinteU $4 Alu@ia istori3 Cinicul +iogene umbla 8n plin Bi cu o luminare aprins, 8ntrebat de ce, rspundea* 3aut un om- )a cest fapt face aluBie "oileau, 8n )atira a #PCa> dup ce arat c, 8n general toi oamenii, negustori, financiari, rBboinici, curteni, magistrai, pretind a fi lipsii total de interese personale, sin7ura lor le7e fiind onoarea, poetul spune* Cependant lorsduKau6 [eu6 leur portant la lanterne, TKe6amine au 7rand Dour lKesprit dui les gouAerne, Te nKaperjois partout due folle ambition, Faiblesse, iniduitS, fourbe, corruption, Xue ridicule orgueil de soi?mfme idol;tre 444

@3

Prin acela#i tip de aluBie, 8n #fi7enia, Ac.ile 8i repro#eaB cu amrciune m8ndrului Agamemnon umilirea sa #i a lui Cenelaos* Tamais Aaisseau6 partis des riAes du Scamandre F Au6 c.amps T.essaliens F osDrent?ils descendre U t jamais dans )arisse F un l;c.e raAisseur Ce Aint?il enleAer ou ma femme ou ma sgur U F )3amandru, fluAiu 8n Troada, regiune a crei proAincie era Troia, Tessalia #i )arissa, regiuni ale ,reciei <n4t4>4 T(OPIIM$31 74 Alu@ia mitolo7i3 "oileau ne face s ne g8ndim la miracolul lirei lui Orfeu #i a lui Amfion F, c8nd 8i spune lui )udoAic al _I'?lea* A ces mots, duelduefois prenent la IAre en main, Au rScit due pour toi je suis prDs dKentreprendre, Te crois Aoir les ro34ers a33ourir pour m'entendrePrin aceste Aersuri despre -omer, din Arta Cpoeti3> Tout ce duKil a touc.S se conAertit eu or, el reaminte#te mitul lui Cidas4 /erpii sugrumai de -ercule 8n leagn ne reAin 8n amintire c8nd citim fragmentul, din !da lui (ousseau, referitor la na#terea ducelui de "retagne* )es premiers instants de sa Aie +e la discorde et de lKenAie 'erront Steindre le flambeau* Il renAersera leurs trop.Ses4 &t leurs 3ouleuvres 5touff5es Seront les jeu6 de son berceau4 24 Alu@ia moralB Anticii aprindeau un mare numr de luminri la ceremoniile de cstorie, #i eroul din Oenriada, -enric al I'?lea, face alu@ie la acest obicei Aorbind despre cstoria cu Carguerite de CSdicisO el face, 8n acela#i timp alu@ie la luminrile pe care noi obi#nuim s le aprindem la ceremoniile de 8n?morm8ntare* nfin, pour mieu6 cac.er cet .orrible m[stDre, Il me donna sa sgur, il mKappela son frDre4 F Amp4ion, fiu al lui Tupiter #i?al Antilopei, poet #i muBician care a construit Bidurile TebeiO conform legendei pietrele se a#eBau singure la sunetele lirei sale <n4t4>4 $3@M O nom dui mKas trompS] Aains serments] ngud fatal4 -[men, dui de nos mau6 lus le premier signal, ,es flam1eau2 6ue du 3iel alluma la 3olTre, &3lairaient M mes =eu2 le tr5pas de ma mTre(ousseau, 8n epistola ctre CuBe le spune acestor Beie ale Parnasului* TeneB, Aoila Aos pinceau6, Aos cra[onsO (epreneB tout, jKabandonne sans peine 'otre -elicon, Aos bois, Aotre -ippocrDne, 'os Aains lauriers dKSpine enAeloppSs, &t 6ue le foudre a si souvent frapp5s> iar 8n ultimul Aers face alu@ie la credina anticilor dup care fulgerele nu se atingeau ele lauri4 Aceea#i alu@ie 8n Aersurile lui Corneille din Ci3lulB Tout couAert de lauriers, craigneB encore la foudre4 E4 Alu@ia ver1alB S citm 8mpreun cu Carmontel urmtorul e6emplu* H!n mare senior, care fusese faAoritul prinului, 8ncepuse s cad 8n disgraie4 8ntr?o Bi, cobor8nd de la rege, se 8nt8lni pe trepte cu noul su riAal, care urcaO acesta din urm 8l 8ntreb dac e ceAa nou la rege* imi3, rspunse primul, n afar de faptul 3 eu 3o1or 8i dumneavoastr ur3ai- Sensul propriu al lui a 3o1or #i a ur3a marca situaia concret a celor dou personaje4 Sensul lor figurat indica 8ns situaia lor moral 8n raport cu regele94

@$

8n aceste 8ne8nttoare #i delicate Aersuri ale lui 'oltaire ctre +estouc.es F, autorul comediei 'e Nlorieu2, Carmontel Aede o alu@ie ver1alB Auteur solide, ingSnieu6, Oui du t.S;tre ftes le ma8tre, F P4ilippe de (estou34es <$@53:$&1E>, autor dramatic franceB, comedia sa 'e Nlorieu2, este o e6celent comedie de moraAuri <n4t4>4 T(OPIIM$3& 'ous dui f8tes le Nlorieu2, II ne tiendrait duKa Aous de lKftre4 +ar eu nu Ad aici nici un fel de alu@ie, 8n afar de caBul 8n care orice joc de cuAinte 8l considerm aluBie4 N?a spus oare aici poetul tot ce Aoia s spunU A lsat ceAa de g.icitU (umneavoastr 3are ai f3ut 7loriosul <bine 8neles 7loriosul, comedia, spectacolul respectiA>, nu depinde dec8t de dumneaAoastr s fii astfel <adic 7lorios)- S8ntei 8n drept de a fi, iat ce se 8nelege dintr?o dat, fr cel mai mic ec.iAoc, #i nu Ad ce ar mai fi 8n plus de g.icit4 Cetalepsa Metalepsa, care adesea a fost confundat cu metonimia, dar care nu se reduce niciodat la un singur cuA8nt ci se e6prim printr?o propoBiie 8ntreag, const 8n a su1stitui e2presia dire3t prin e2presia indire3t, adic 8n a face ca un lucru s fie 8neles prin alt lucru care?$ precede, 8l urmeaB sau 8l 8nsoe#te, este un 8nlocuitor, este o circumstan oarecare a lui, i se adaug sau, 8n fine, se raporteaB 8ntr?un fel la el, astfel 8nc8t s?$ poat face preBent 8n memorie4 Fedra arde de o iubire incestuoas pentru -ipol[t, iubire pe care n?o mai poate ascunde4 +ar cum s?ar putea ea mrturisi aceluia care e c.iar obiectul acestei iubiri, c8nd ea nu 8ndrBne#te s #i?o mrturiseasc sie#iU oa folosi e6primarea indirect, ingenioas, 8n care -ipol[t se poate recunoa#te sub numele lui TeBeu* Oui, prince, je languis, je brhle pour TSsSe, Te lKaime, non point tel due lKont Au les enfers, 'olage adorateur de mille objets diAers, Oui Aa du +ieu des morts dSs.onorer la couc.e, Cais fidDle, mais fier, et mfme un peu farouc.e, C.armant, jeune, tra8nant tous les cgurs aprDs soi, Tel duKon dSpeint nos dieu6, ou tel due je Aous Aoi4 Ceea ce Fedra n?a 8ndrBnit s?i spun desc.is lui -ipol[t, cu at8t mai mult nu? i Aa putea spune nonei, confidenta sa4 $35M Cople#it 8ns de insistenele acesteia din urm, Fedra las s?i scape fatalul secret* +ieu6] due ne suis?je assise a lKombre des forfts] Xuand pourrai?je, au traAers dKune noble poussiDre, SuiAre de lKoeil un c.ar fu[ant dans la carriDre] nona pricepe despre cine este Aorba #i, pentru a 8nelege #i noi, trebuie s #tim c principala ocupaie a lui -ipol[t este A8ntoarea, e6cel8nd 8n acela#i timp 8n minarea 8n mare AiteB a carului4 !n renumit scriitor din secolul al _'III?lea, admira 8n a#a msur aceste Aersuri ale lui (acine, 8nc8t a spus* HPoetul n?a putut s spere la acest fragment 8nainte de a?$ fi gsitO iar eu m rn8ndresc mai mult cu intuirea acestui merit dec8t cu orice alt lucru pe care l?a# fi putut scrie 8n Aiaa mea94 Tot metaleps Aa fi 8ntorstura de fraB prin care un scriitor, un poet este preBentat sau se preBint ca autor al unor lucruri pe care el n?a fcut dec8t s le

@7

poAesteasc sau s le descrie* nfine, jKarriAe a toi, terre a jamais fSconde, Tadis de tes roc.ers jKaurais fait jaillir lKondeO TKaurais semS de fleurs le bord de tes ruisseau6, +Splo[S tes gaBons, tressS tes arbrisseau6, +e lKor de tes moissons reAftu les campagnes, Suspendu les c.eAreau6 au6 buissons des montagnes, +e leurs fruits saAoureu6 enric.i les Aergers 444 Astfel 8ncepe +elille al patrulea c8nt al poemului su ,rois %T7nes de la nature> el Area s spun c altdat ar fi putut c8nta apa iBAor8nd din st8nci, malul r8urilor semnat cu flori, iarba 8ntins ca un coAor, arbu#tii 8mpletii ca un Bid #i ca o bolt, c8mpiile 8mbrcate 8n gr8ne de aur, ieBii 8ncremenii 8n tufi#urile munilor, liAeBile 8mbel#ugate cu fructe gustoase4 Fr 8ndoial, tot 8n categoria m3taleftsei, dac nu Arem s facem din ea o figur aparte, trebuie s considerm #i aceast 8ntorstur de fraB, nu mai puin 8ndrBnea dec8t precedentele, prin care, sub imperiul entuBiasmului sau al unui sentiment nestAilit, naratorul 8#i abandoneaB dintr?o dat T(OPIIM$3% rolul, pentru acela de stp8n sau de arbitru absolut, 8n a#a fel 8nc8t, 8n loc de a mai poAesti simplu un lucru care se 8n?t8mpl sau care s?a 8nt8mplat, el comand, ordon ca acest lucru s se facO a#a cum procedeaB 'oltaire 8n poemul su +onteno= AB Caison du roi, marc.eB, assureB la Aictoire 444 'eneB, Aaillante Slite, .onneur de nos armSesO ParteB, flDc.es de feu, grenades enflammSes* P.alanges de )ouis, ScraseB sous Aos coups, Ces combattants si fiers, et si dignes de Aous4 Asociaia Aso3iaia, pe care +umarsais, a#a cum am ABut, o nume#te 3omuni3aie AA n 3uvinte, pentru a o deosebi de 3omuni3aie, figur de g8ndire, se baBeaB pe impli3area vor1itorului Jn 3eea 3e el nu spune de3t pentru alii sau n impli3area 3elorlali n 3eea 3e el nu spune de3t pentru sine nsu8i> n ine, n impli3area mai multora n 3eea 3e nu se spune de3t pentru unii sau pentru unul sin7ur> 8n primul caB pentru a disimula un repro#, o mustrare sau un sfat, astfel 8nc8t Aorbitorul s fac corp comun cu cei despre sau crora li se Aorbe#teO 8n al doilea caB, pentru a da celor spuse mai mult importan, mai mult greutate, ca #i cum ar fi e6presia unui sentiment sau a unei dorini comune, sau pentru a se 8ncuraja sau a se consola lu8ndu?#i parteneri de cuteBan, deBonoare sau ne#ansO 8n al treilea caB, pentru a?i luda sau a?i blama pe cei crora li se adreseaB, fc8ndu?i pe toi s se 8mprt#easc din aceast onoare sau ru#ine4 Putem distinge astfel trei specii diferite de aso3iaiePrima spe3ieB cea prin care te implici, atribuindu?i aparent #i ie 8nsui ceea ce de fapt nu spui dec8t despre alii4 -oraiu, depl8ng8nd, 8n !da sa 3tre )oart, crimele #i nenorocirile timpului sau, fr 8ndoial c nu se considera F +onteno=, ora# 8n "elgia unde mare#alul de Sa6a, 8n preBena lui )udoAic al _'?lea, i?a btut pe engleBi #i austrieci, 8n $&E1 <n4t4>4 FF In psi.ologie, transmiterea in cadrul unui grup a unei informaii considerate in raporturile sale cu structura acestui grup <n4t4>4 $ IOM unul dintre autori sau unul dintre complici4 Totu#i, el Aorbe#te ca #i cum ar fi 8ntr?adeAr, ca #i cum ar fi participat la aceast infamie* Neneraie 3rud# Ce

@2

nele7iuiri au f3ut s ne piar- CuraDulG CteAprori am lsat s se svr83as3G Pentru a o salAa pe Ifigenia, Agamemnon ar dori s?i determine pe greci s renune la e6pediia lor contra TroieiO 8n acest scop, 8i face cunoascut numai lui Ac.ile soarta nefast care?$ a#teapt pe meleagurile Troiei4 Ac.ile, dup ced asigur c el nu poate fi oprit cu asemenea ameninri, 8ncearc s?i risipeasc lui Agamemnon Badarnicele spaime #i s?i inspire un curaj aidoma cu al su4 +ar pentru a nud contraria pe acest rege al regilor, at8t de trufa# #i at8t de slab, se face #i el prta# la lecia de eroism pe care i?o d* A.] ne nous for7eons point ces indignes obstacles* )e Ciel parle, il suffit* ce sont la nos ora3les)es +ieu6 sont de nos Dours les ma8tres souAerainsO Cais, Seigneur, notre 7loire est dans nos propres mainsPourduoi nous tourmenter de leurs ordres suprfmesU Ne son7eons duKa nous rendre immortels comme eu6?mfmes, t, laissant faire au sort, 3ourons oi la Aaleur ous promet un destin aussi grand due le leur4 Pentru a?$ umili nepedepsit pe Cotin #i pentru a?$ 8mpiedica s se pl8ng, "oileau se coboar p8n la niAelul unui biet nenorocit #i se descrie astfel* Cais, pour Cotin et moi dui rimons au .asard, Oue lKamour de bl;mer fit poTtes par art, XuoiduKun tas de grimauds Aante notre Sloduence, )e plus shr est pour nous de garder le silence4 !n e6emplu, dac nu mai frumos dec8t precedentele cel puin mai 8ndrBne, este cel oferit de )ouis (acine F 8n poemul su despre (eligieO poetul Aorbe#te despre curioBitatea oarb #i nestAilit cu care popoarele antice cutau F 'ouis %a3ine <$@%7:$M@%>, fiul lui Tean (acine, autor de poeme de inspiraie jansenist #i a unor memorii despre tatl su <n4t4>4 T(OPIIM$ $$ s g.iceasc Aiitorul 8n mruntaiele Aictimelor sau 8n Bborul psrilor* +es mau6 due noirs 3rai7nons pourduoi nous assurer U )Kincertitude au moins nous permet dKespSrer4 NKimporte* les destins due le ciel nous prSpare, A notre, impatience il faut duKil les dSclare, t sKils ne sontK Scrits dans le cgur dKun taureau, ous irons les c.erc.er dans le Aol dKun oiseau4 Ar fi trebuit s fie folosit o form de pronume impersonal #i nu forma de plural, persoana I4 +ar ce efect are acest noi ] roarea era at8t de general 8nc8t putem s?o lum #i asupra noastr #i apoi nu aparinea ea oare strmo#ilor no#triU Frumuseea acestor Aersuri nu e dat numai de aso3iaie> ea este 8nsoit #i de alt figur deosebit prin energia ei* il faut 6u'il les de3lare <trebuie s ni se arate> pentru 3erem, pretindem s ni se arate> nous irons les 34er34er <Aom merge s le cutm> pentru mer7em s le 3utm- Aceast a doua figur este o metalepsA d3ua spe3ieB prin care implici #i pe alii 8n ceea ce nu spui dec8t despre tine4 8n a treia carte a &neidei, Andromaca, 8ntrebat de neas dac este tot a lui -ector sau este a lui P[rus, ru#inat de soarta care a constr8ns?o s fie de dou ori necredincioas fa de cel mai iubit dintre soi, cu oc.ii plecai rspunde prin aceast splendid e6clamaie* HFericit fiic a lui Priam, ucis pe morm8ntul lui Ac.ile 8n faa Bidurilor patriei sale ] a n?a suferit legea unei sori umilitoare #i nu a intrat ca priBonier 8n patul 8nAingtorului stp8n94 Apoi ne8ndr;Bnind 8nc s Aorbeasc despre sine 8#i depl8nge destiiml ca #i cum l?ar 8mpri cu celelalte* HIar noi, dup incendierea Troiei, trte de la un rm la altul #i 3ondamnate s deAenim mame 8n sclaAie, am suferit 8nfumurarea #i dispreul unui t8nr trufa#, fiu demn al lui Ac.ile49

@E

'r8nd s?$ determine pe CeBar s am8ne momentul 8ncoronrii, +olabella 8ncearc s?$ sperie cu mii de preAestiri fu? $$7MFI,!(l) )IC"AT!)!I neste, s;?$ sperie c.iar cu moartea4 Curajos #i ne8nduplecat4 CeBar 8i rspunde* )es +ieu6, du .aut du ciel, ont comptS nos ann5es> )uivons, sans reculer, nos liantes destin5es> pitetul nalt legat de destin las s se 8neleag c el nu face o referin general ci Aorbe#te numai despre sine4 A treia spe3ieB cea prin care s8nt implicai mai muli 8n ceea ce nu se spune dec8t pentru unii sau pentru unul singur4 "ranul de la (unre, 8n asprul #i gritorul su rec.iBitoriu, repro#eaB romanilor #i Senatului abuBurile #i crimele care nu s8nt atribuite de fapt dec8t acelor magistrai nedrepi 8mpotriAa crora el cere dreptate* Car sac.eB due les immortels Ont les regards sur nous4 Nr93es M vos e2emples, Ils nKont deAant les [eu6 due des objets dK.orreur, +e mSpris dKeu6 et de leurs temples, +KaAarice dui Aa jusdues a la fureur4 (ien ne suffit au6 gens dui nous Aiennent de (ome4 +ar adesea 8n locul persoanei a Ii?a plural apare persoana a treia singular, 8ntrebuinat impersonalO la fel Orgon, 8n Tartufe, se adreseaB fiului su cu o Aoce cumplit alun?g8ndu?$ #i amenin8ndu?$* Sus, due de la maison on sorte de ce pas, t due dK[ reAenir on n'ait jamais lKaudace4 Yu'on sorte <s plece> #i 6u'on n'ait <s n?aib> pentru sors <pleac> #i n'aie <s n?ai>4 )itota )itota : denumit c8ndAa #i diminuare #i 3are nu este alt3eva, n fond, de3t o spe3ie parti3ular a metalepsei, n lo3 s afirme 3eva, fie nea7 3ontrariul a3estui 3eva, fie l diminuea@, n s3opul deCa da mai mult ener7ie 8i 7reutate afirmaiei pe 3are o es34ivea@- ste, cum spune )a.arpe, arta T(OPIIM$$2 prin care diminueBi, aparent, prin e6presie, o g8ndire a crei for Arei s?o conserAi 8n 8ntregime4 Se spune mai puin dec8t se g8nde#te dar se #tie c nu Aa fi 8neleas ad literam, ci Aom pricepe prin ea mai mult dec8t ne spune4 a se datoreaB modestiei, respectului sau c.iar artificiului4 uCi un la8, nuCi un fri3os se spune familiar despre un om cuteBtor, curajos4 uCi lipsit de o1r@ni3ie, pentru, e de o mare obrBnicie4 Care o prere prea proast despre sine, pentru, are o prere e6celent despre sine4 Ce n'5tait pas un sot, non, non, et cro[eB?mKen, Oue le c.ien de Tean de NiAelle, spune )a Fontaine 8n morala fabulei despre Zoim 8i Clapon> e u#or de obserAat c nu era un prost, 8nseamn, aAea mult judecat #i pruden4 )a fel c8nd Ai se spune* Ai att de puina r1dare, atit de puin nele7ere> nC ai prea mult respe3t pentru prietenii ti> 3uno8ti att de puin oamenii> Aei 8nelege imediat* 8i lipse#te complet rbdarea #i 8nelegerea, nu e#ti deloc un om 8nelept, un om rbdtor, n?ai nici un pic de respect pentru prietenii ti, nu cuno#ti deloc oamenii4 Toate acestea s8nt litote, iar ultimele e6emple demonstreaB c figura 8n? discuie poate aprea uneori #i fr negaieO negaia este totu#i mai frecAent4 Ce e6emplu frumos ne ofer ultimul dintre Aersurile 8n caie Ifigenia resemnat 8n faa Aoinei paterne, mrturise#te c s?ar fi a#teptat #i la o alt recompens pentru

@1

deAotamentul #i iubirea ei filial, dec8t condamnarea la moarte* Si pourtant ce respect, si cette obSissance, Para8t digne a Aos [eu6 dKune autre rScompenseO Si dKune mDre en pleurs Aous plaigneB les ennuis, TKose dire, Seigneur, duKen lKStat oi je suis, Peut?ftre asseB dK.onneurs enAironnaient ma Aie, Pour ne pas sou4aiter 6u'elle me fXt ravieF e p-@s sou4aiter ] <a nu dori> e6presia este at8t de palid, spune )a.arpeO dar tocmai aceast resemnare care urmeaB protestelor strecoar 8n sufletul unui tat mult mai mult dec8t ceea ce e6prim ele4 5 : Figurile limbajului : c $731 $ -M C8nd C.imena, 8nlcrimat, 8i spune lui (odrigue* 444 'a, je ne te .ais point ] <444 Pleac, nu te ursc de fel]> ne g8ndim c nu se mulume#te s nuCl uras3> #i (odrigue ar fi fost oare mai mulumit dac ea i?ar fi spus* Plea3, fii si7ur 3 te iu1es3G +ac a nu ur, 8nseamn uneori mai mult dec8t a iu1i, aceea#i e6presie poate 8nsemna uneori la fel sau mai mult dec8t a ierta, a#a cum spune Alcmene, 8n Amp4=trion, lui Tupiter pe cared confund cu soul ei, #i care prbu#it la picioarele ei o roag s?$ pedepseas3 sau sd ierteB -Slas] ce due je puis rSsoudre Para8t bien plus due je ne Aeu64 Pour Aouloir soutenir le courrou6 duKon me donne, Con cgur a trop su me tra.ir* +ire duKon ne saurait 4aRrNKest?ce pas dire duKon pardonneU +ar, nu a8 putea s urs3, pentru iert este mai degrab o metaleps dec8t o litota- /i asta pentru c aC ierta nu este ca a iu1i contrariul lui a urO Aeritabil litot ne ofer, 8n 'es Plaideurs <8mpricinaii>O rspunsul, 8n aparen, at8t de simplu #i de firesc dar at8t de fin #i de profund pe cared d IBabela lui )eandru, referindu?se la un bileel rupt* )Saadre 'ous ne lKaAeB donc pas dSc.irS par dSpit, Ou par mSpris de ceu6 dui Aous lKaAaient Scrit U Isabelle Consieur, je nKai pour eu6 ni mSpris ni colDre4 )eandru, autorul bileelului, putea s spere mai mult din gura iubitU Trebuie totu#i s obserAm c fora #i energia de sens a litotei depinde de ton #i de 8mprejurrile 8n care se realiBeaB T(OPIIM$$1K discursulO numai forma gramatical #i turnura fraBei nu pot oferi dec8t o e6presie banal #i care ar trebui interpretat ad literam4 (eticena (eticena const n ntreruperea, oprirea su1it a 3ursului unei fra@e, 3u s3opul de a lsa s se nelea7, prin puinul 3are sCa spus 8i 3u aDutorul 3ir3umstanelor 3unos3ute, 3eea 3e sCa disimulat prin suprimare 8i adesea mai mult de3t att- Folosit cu 8ndem8nare, aceast figur poate spune mai mul! dec8t cele mai elocAente cuAinte4 ProAoc8nd o mulime de g8nduri ea impresioneaB mai intens #i mai profund4 (eticena poate aAea diAerse motiAaii* dragostea pentru umanitate, o sf8nt #i moral indignare cum este cea care?$ anim pe +elille 8n poemul su lK #ma7ination

@@

<c8ntul 'III>, c8nd, refc8nd istoria sacrificiilor omene#ti, Aede, la unele popoare, mame care?#i jertfesc copiii Beilor barbari* Nature, tu nKas donc plus dKabri sur la terreU )e fanatisme affreu6 te fait partout la guerre4 A.] sans doute ab.orrant ce culte criminel, Tu te rSfugias dans le cgur maternel4 Non, de ces dieu6 cruels la fureur lKen e6ile, t la Nature a fui de son dernier asile4 +es mDres, au6 autels de ces dieu6 redoutSs, )eurs enfans dans les bras444 Cruelles, arrfteB] AAeB?Aous oubliS, saintement in.umaines, 'os amours, Aos sermens, Aos plaisirs et Aos peines U Xuel dSmon in.umain proscrit ces jeunes fleursU A. ] Ao[eB leur sourire, et regardeB leurs pleurs, t cesseB dKimmoler a dK.orribles c.imDres, Ces nguds sacrSs dK.[men et le dou6 nom de mDres4 Alteori suprimarea poate fi proAocat de cumptare sau de afectarea unei cumptri, a#a cum procedeaB Oreste, 8n Androma3a, de dou ori 8n cursul aceluia#i pasaj4 -ermiona 8i mrturise#te c?$ iube#te pe P[rusO gata s iBbucneasc,4 $$@M 8#i stp8ne#te 8ntreaga m8nie #i #i?o disimuleaB, 8n scopul de a camufla mai bine intenia de a o rpi* A.] due Aous saAieB bien, cruelle444 Cais, Cadame, C.acun peut, a son c.oi6, disposer de son ;me4 )a A`tre Stait a Aous4 TKespSrais 444 Cais enfin 'ous lKaAeB pu donner sans me faire un larcin4 !neori ea este generat de respect sau de decen sau de am8ndou 8n acela#i timp, ca 8n acest frumos e6emplu, 8n care Aricia, 8n +edra, dorind s demonstreBe neAinoAia lui -ipol[t, dar ne8ndrBnind totodat s deBAluie secretul pe care acesta i $?a 8ncredinat #i nici s scoat la lumin fapta ru#inoas a Fedrei, 8l face pe TeBeu s presupun singur c -ipol[t este Aictima unei calomnii* PreneB garde, Seigneur, Aos inAincibles mains Ont de monstres sans nombre affranc.i les .umainsO Mais tout nKest pas dStruit, et Aous en laisseB AiAre !n 444 'otre fils, Seigneur, me dSfend de poursuiAre4 Instruite du respect duKil Aeut Aous conserAer, Te lKaffligerais trop si jKosais ac.eAer4 TKimite sa pudeur, et fuis Aotre prSsence4 Pour nKftre pas forcSe a rompre le silence4 Iat acum un e6emplu ceAa mai puin graA, pe care ni?$ ofer ColiDre4 Orgon dorea s?lfac pe fratele su Cleante s 8mprt#easc #i el prosteasca?i admiraie pentru TartufeO dar elocAena lui se doAede#te, 8n mijlocul panegiricului, ine f icient* Con frDre, Aous serieB, c.armS de le conna8tre, t Aos raAissemens ne prendraient point de fin4 CKest un .omme444 dui444 A.] 444 un .omme444 un .omme enfin] 444 )a fel ,ilbert F laud ironie inima bun, umanitatea unor persoane precum Iris, at8t de sensibile 8nc8t un fluture 8n suferin le face s Aerse lacrimi, dar s8nt primele care F i3olas ;osep4 'aurent Nil1ert < $&13: $&53>, autor de poeme elegiace #i satire* satira Adieu M la vie a deAenit celebr <n4t4>4

@&

T(OPIIM$$& alearg ca la spectacol s?#i cumpere plcerea de a Aedea cB8nd capul unui personaj ilustru, t8r8t la e#afod4 Parlerai?je dKIrisU c.acun la pr`ne et lKaime4 CKest un cgur, niais un cgur 444 cKest lK.umanitS mfme4 Nu Aom mai cita reti3ene inspirate de rutate #i du#mnie4 S8nt nenumrate e6emple de felul acesta c.iar 8n enunurile obi#nuite sau c.iar 8n simpla conAersaie4 H(utatea #i du#mnia, spune )a.arpe, au profitat de tot ce putea s ofere imaginaiei aceast figur4 Nu e6ist aime mai ascuite #i sgei mai otrAite 444 Nimic nu?i mai u#or #i mai comun dec8t s calomnieBi cu jumtate de Aorb #i nimic nu e mai dificil dec8t s te aperi de acest fel de calomnie : cum poi rspunde la ceAa ce nu a fost enunatU9 Parado6ul Parado6ul este un artifi3iu de lim1aD prin 3are ideile 8i 3uvintele 3are snt, n mod o1i8nuit, opuse 8i n 3ontradi3ie unele fa de altele, snt reunite 8i 3om1inate n a8a fel n3t, de8i par a se respin7e 8i a se e23lude re3ipro3, ele uimes3 prin 3el mai surprin@tor a3ord, 7enernd 3el mai adevrat, 3el mai profund, 3el mai intens neles)a prima Aedere, parado2ul pare s aparin e6clusiA clasei fi7urilor de stil> dar dac 8l cercetm cu un plus de atenie ne dm seama c numai prin absurd ar putea fi 8ncadrat 8n aceast clas #i c, oric8t de simpl ar prea interpretarea lui, pentru oricine are un oarecare sim al limbii, el nu poate fi totu#i sesiBat #i preciBat dec8t reflect8nd puin la ceea ce se sub8nelege prin el4 t montS sur le fa8te, il aspire a descendreO Iat ce spune Augustus despre un ambiios care a ajuns, ca #i el, 8n culmea puterii, a onorurilor, a norocului #i a glorieiO el spune aceast propoBiie 8n celebra scen din Cinna 8n care, deBgustat de guAernarea lumii, se 8ntreab dac nu Aa renuna la ea pentru a reAeni la o Aia simpl4 ste $$5M unul din cele mai frumoase Aersuri ale lui CorneilleO dup cum spune 'oltaire, (acine 8#i fcea o plcere din a?i face pe copiii si s le admire4 +ar 8n ce const frumuseea luiU Ce 8l face at8t de admirabilU Nu numai aceast metafor 3ontinua care?$ face s fie 8n 8ntregime o imagine, nici antite@a, de altfel at8t de real #i natural 8ntre cele dou emisti.uri, ci mai ales aceast aparent contradicie a termenilor a aspira #i a 3o1ori d 8ntr?adeAr energie #i for e6presiei4 A aspira 8n sens moral, 8nseamn a?i cluBi Aoina #i dorinele spre un lucru a crui posesie promite plcere4 Or, acest lucru se preBint totdeauna ca ceAa plasat sus, deasupra, 8n fine 8ntr?o poBiie care presupune cu necesitate ur3area pentru a?$ atinge, or, a?$ atinge 8nseamn 8ntr? un fel a ur3a> se pare c nu poi spune fr un oarecare nonsens* a aspira s 3o1ori> clar dac?$ Aom 8nelege a#a cum trebuie 8neles, Aom Aedea c e6presia este corect4 8ntr?adeAr, cine este cel care, 8n Aersul respectiA, aspir s 3o1oare G este ambiiosul ajuns pe culme, ur3at pe culmea pe care #i?a dorit?o4 Ambiiosul nu mai Aede nimic deasupra lui din tot ceea cel tentase 8n trecut #i nimic care s?$ mai tenteBe de acum 8ncolo4 +ar, dup toate ambiiile sale urmeaB acum o ambiie cu totul nou, contrar c.iarO sau, mai degrab, ambiiile, dorinele sale ram8n acelea#i 8n esen dar a fost 8n? locuit obiectul lor4 Ceea ce?$ atrage acum, ceea ce?$ tenteaB, 8l c.eam este ceea ce 8nainte a dispreuit, ceea ce a clcat 8n picioare, ceea ce a lsat 8n urm 8n urcu#ul sau spre aceast culme de care nu se mai simte legat4 Or, pentru a regsi acest ceAa, pentru

@5

a?$ relua, nu e necesar oare s 3o1oare din 8nlimea adeArat sau pretins care $?a 8ndeprtat de elU nu trebuie, 8n consecin, ca, 8n loc s aspire s ur3e, ca mai 8nainte, s nu mai aspire acum dec8t s 3o1oare P "oileau spune despre un nobil trufa# #i srac care, pentru a ie#i din jena sa material caut cu umilin aliana cu un burg.eB bogat, c 8i ref3u onoarea 3u preul infamiei!noare #i infamie s8nt, cu siguran, opuse 8ntre eleO cum poi deci s?o restabile#ti pe una prin cealaltU Foarte ateni la circumstane #i determin8nd precis sensul celor dou cuAinte, Aom Aedea c este foarte posibil4 Ce face deci acest T(OPIIM$$% nobil at8t de m8nclru #i semeU Caut cu umilin s stabileasc o relaie pe care orgoliul su o socote#te nedemn de el #i pe care prejudecata ar numi?o cu indulgen me@alian- Ce face el apoi, dup ce a realiBat aceast relaieU 8#i negociaB numele pe care #i?$ pune pe c8ntar pentru un dram de aurO pentru dramul de aur cptat Ainde gloria strmo#ilor #i c.iar pe strmo#i, cum spune poetul4 +esigur, acest gest este o la#itate, o nedemn josnicie, o infamie- Totu#i aceast infamie, dup cum Aei Aedea, 8i restabile#te onoarea4 a 8i procur 8ndestulare, bogie, iar bogia 8i permite din nou s fac onoare na#terii saleO ea 8i permite c.iar de a tri 8n onoare, de a aprea cu onoare 8n lumeO datorit ei poate aAea credit, consideraie, onoare- Aci, onoarea nu este 8neleas ca o Aeritabil onoare, onoarea meritului #i a Airtuii, ci ca ceAa ce are o oarecare legtur cu onoarea #i care a fost denumit la fel4 Nici infamia nu este aici o adeArat infamie, infamia Aiciului #i a crimei, ci ceAa care ine de infamie #i care, 8n 8mprejurrile discutate aici, este a#a 8ntr?o anume msur4 8n (acine, Atalia Aorbe#te despre mama sa TeBabel care i?a aprut gtit cu podoabe #i cu obraBul neteBit de acea strlucire de 8mprumut a fardurilor, Hmenite a repara irepara1ilul stigmat al anilor49 A repara, pentru a n3er3a s repare, sau pentru a repara n aparen> iat ceea ce se sub8nelege #i ceea ce face ca cele dou cuAinte a repara #i irepara1ilul s se potriAeasc, s se acorde c.iar de minune4 H8l fcuser s m1trneas3 ntrCo 8ndelungat 3opilrieE, spune, tot 8n (acine, "urr.us Agripinei, Aorbind despre educaia pe care i?o dduser lui Nero sclaAii #i lingu#itoriiO pentru a spune c l?au lsat definitiA 8n acea stare de slbiciune, de ignoran de incapacitate #i neAolnicie a copilriei, astfel 8nc8t prin A8rst #i statur deAenise un matur dar spiritul #i caracterul lui erau 8nc ale unui copil4 Acela#i "urr.us o 8ntreab pe Agripina, dac, 8ncredin?8ndu?i grija de a?$ forma pe Neron, 8#i 8nc.ipuise c nu Aa face din el un prin demn de a conduce (oma #i lumea* A. ] da3 n i7noran trebuia edu3at$73M FA instrui n i7noran este aici perfect corect, spune )a.arpe4 +e ce U Pentru c atunci c8nd cre#ti un prin numai pentru a domni cu numele, este 8n primul r8nd 8nAat s ignore tot ceea ce trebuie de fapt s #tie, este 8nAat s neglijeBe tot ceea ce trebuie s fac, i se dau adeArate le3ii de i7noran- +ar pentru a ajunge la aceast e6presie trebuie s sesiBm ideile 8n toate raporturile pe care le pot stabili #i 8n toate e6tensiunile lor49 )a.arpe obserA pe bun dreptate c frumuseea acestor e6presii alctuite din cuAinte ce par a se respinge, const 8n justeea ideilor care apropie aceste elemente contrareO fr aceast justee, spune el, n?am aAea dec8t o pur galimaie, o stranie #i monstruoas 8mperec.ere de cuAinte nepotriAite, goale de sens sau 8n contra?sens4 Ar fi putut cita un asemenea e6emplu 8n faimoasele Aersuri 8ndreptate contra lui 8ntr?o

@%

satir a unui t8nr emul al lui TuAenal #i care a aAut o oarecare celebritate4 ,ilbert, 8n Apologia sa 8l preBint pe )a.arpe ca pe un poet* Xui, sifflS pour ses Aers, pour sa prose sifflS, Tout meurtri des fau6 pas de sa muse tragidue4 ,om1a de 34ute en 34ute au tr[ne a3ad5mi6ue,om1a de 34ute en 34ute <a se prbu#i din cdere 8n cdere>, foarte bine cu siguranO dar cum se poate lega aceast e6presie cu ceea ce urmeaB* pe tronul a3ademi3G dac urmrim e6tensiunea #i raporturile dintre ideile primului emisti. #i ale celui de a?$ doilea nu Aom putea stabili nici un fel de apropiere, nici un sub8neles care s le lege #i care s atenueBe opoBiia care le face incompatibile4 Ideea de a cdea este aceea a unei mi#cri prin care e#ti antrenat, purtat de sus 8n jos iar ideea de tron, indiferent cum ar fi el, academic sau de alt fel, este aceea a unui scaun mai mult sau mai puin ridicat4 Cum poi s caBi 8ntr?un tron dac nu caBi de jos 8n sus sau dac nu faci din tron un fel de groap sau de abisU Or, am8ndou soluiile s8nt de?o potriA de absurde, #i, oricum am Area s interpretm #i s 8nelegem, Aedem c aceast absurditate nu are nici o urm de adeAr sau de judecat4 T(OPIIM$7$ S reAenim acum la ni#te e6emple corecte adug8ndu?le celorlalte deja citate, fr comentariu* "oileau* SouAent trop d'a1ondan3e appauvrit la matiDre 444 t jusduKa, De vous 4ais, tout sK[ dit tendrement --(acine* MourraiCD3 tant de fois sans sortir de la vie G Tatl personajului principal din comedia 'e Nlorieu2 spune fiului su care i se arunc la picioare, rug8ndu?$ s nu se arate* TKentends* la *anit5 me dSclare M 7enou2 XuKun pDre mal.eureu6 nKest pas digne de Aous4 F*anitatea n 7enun34i, spune )a.arpe, pare a altura dou lucruri contradictorii4 Acest Aers este admirabil #i dintre puinele care demonstreaB c #i comedia poate atinge uneori sublimul94 Capi!olul al III#lea &'SPR' (R)PI/ 8I9URI &' ':PR'SI' PRIN )P),I6I' C8t de departe poate ajunge te.nica discursului, antrenat de mi#carea spiritului nostru ] Ajunge s afirme contrariul a ceea ce g8ndim de fapt, se face c nu spune ceea ce nu #tie s spun mai bineO se preface c ureaB, sftuie#te sau c.iar recomand ceAa ce este adesea foarte departe de ceea ce g8ndim cu adeAratO toate aceste modaliti, m8nuite cu pricepere, pot deAeni tot at8tea bucurii ale interpretrii, iar interpretarea, la r8ndul ei, Aa restabili adeAratele Aederi ale autorului4 !n nou gen de fi7uri de e2presieB fi7urile de e2presie prin opo@iie$77M 'om recunoa#te, incontestabil, printre figurile de e6presie prin opo@iia, pretenia, ironia, epitropa sau permisiunea #i ceea ce $K &n3i3lopedie m5t4odi6ue nume#te prin ast3ism- 'oi aduga 8nc o figur pe care 8mi Aoi permite s?o numesc Contrafa3ere 8n lipsa unei denumiri mai fericite4 #ronia este singura dintre aceste cinci figuri pe care +u?marsais o recunoa#te printre tropiPreteriia Pret3riia, denumit #i pretermisie, const 8n a te prefa3e 3 tre3i su1 t3ere

&3

3eea 3e totu8i spui foarte limpede 8i adesea 3u destul for,sim citat peste tot acest frumos fragment din O3nriada, 8n care -enric al I'?lea eAoc lisabetei oribila Bi a sf4 "artolomeu* Te ne Aous peindrai point le tumulte et les cris, )e sang de tous c`tSs ruisselant dans PafisO )e fils assassinS sur le corps de son pDre, )e frDre aAec la sgur, la fille aAec la mDreO )es Spou6 e6pirans sous leurs toits embrasSsO )es enfants au berceau sur la pierre ScrasSs4 AlBire, 8n tragedia cu acela#i nume, consimise, 8n ciuda Aoinei ei, la cstoria cu ,usman, de#i 8i promisese m8na lui Ramore4 Obligat s?i e6plice acestuia din urm nedorita infidelitate, ea pare s neglijeBe grija de a se apraO se acuB, se condamn c.iar, 8n timp ce de fapt 8#i aduce 8ntru justir ficare argumentele cele mai serioase #i mai plauBibile4 Te pourrais tKallSguer, pour affaiblir mon crime, )e mon pDre sur moi le pouAoir lSgitime, )Kerreur oi nous Stions, mes regrets, mes combats, )es pleurs due jKai trois ans donnSs a ton trSpasO Xue des c.rStiens Aaindueurs esclaAe infortunSe, )a douleur de ta perte a leur +ieu mKa donnSeO Xue je tKaimai toujoursO due mon cgur Sperdu A dStestS tes dieu6 dui tKont mal dSfendu4 Cais je ne c.erc.e point, je ne Aeu6 point dKe6cuse* Il nKen est point pour moi lorsdue lKamour mKaccuse4 Tu Ais, il me suffit* je tKai manduS de foi* Tranc.e des jours affreu6 dui ne sont plus pour toi 444 T(OPIIM$72 +ar aici pretenia nu se e6tinde p8n la ultimul Aers, ca 8n e6emplul precedentO figura se termin cu Aersul al $3?lea4 'ersul al $$?lea nu cuprinde nici o figur, iar Aersul al $7?lea ofer o figur pe care o Aom recunoa#te c8nd Aom Aorbi despre epitropNimeni, dup cite #tiu, n?a obserAat c pretenia se preBint uneori sub form interogatiA #i c, sub aceast form, ea are o deosebit energie4 Nimic mai adeArat, a#a cum o demonstreaB e6emplul 8n care "oileau, 8n )atira a PCa, creion8nd portretul unei femei e6trem de Bg8rcite, se tot 8ntreab dac s descrie ridicolul #i Bdrenele murdare ale eroinei saleO 8ns pe msur ce se 8ntreab, el procedeaB nu numai la o descriere, ci c.iar la o pictur desA8r#it* +Sscriai?je ses bas en trente endroits percSsO Ses souliers grimajants Aingt fois rapetassSsO Ses coiffes, dKoi pendait, au bout dKune ficelle, !n Aieu6 masdue pelS, presdue aussi .ideu6 duKelleU Peindrai?je son jupon bigarrS de latin, XuKensemble composaient trois t.Dses de satinO F PrSsent duKen un procDs sur certain priAilDge, Firent a son mari les rSgens dKun collDge, t dui, sur cette jupe, a maint rieur encor +erriDre elle faisait lire, Ar7umenta1or G AA Acela#i poet ne ofer, 8n aceea#i )atir, o pretenie care se 8ntinde p8n la #ase Aersuri #i jumtate #i care const 8n dou lungi propoBiii condiionale, subordonate ambele unei scurte propoBiii principale, sub form interogatiA* +ans le se6e jKai peint la piStS caustidue* t due serait?ce donc si, censeur plus tragidue, TKallais tK[ faire Aoir lKat.Sisme Stabli, t non moins due lK.onneur le Ciel mis en oubliU Si jKallais tK[ montrer plus dKune CapanSe,

&$

F TeBele preBentate la Facultate erau 8n acea Areme, adesea, imprimate pe stof <n4t4>4 FF Au7menta1or, adic, HAreau s argumenteB9, formul prin care se anunau diAersele puncte ale teBei <n4t4>4 $7EM Pour souAeraine loi mettant la destinSe, +u tonnerre dans lKair braAant les Aains carreau6, t nous parlant de +ieu du ton de +esbarreau6 F U +ac Aom citi fragmentul imediat urmtor, Aom Aedea c aceast pretenie este urmat de numeroase altele* 8n primul r8nd e Aorba de una care face trecerea spre noile propoBiii interogatiAeO apoi cite una 8n fiecare dintre aceste propoBiii, 8n care poetul 8ntreb8ndu?se dac a fcut un anume portret de fapt 8l #i face #i 8nc 8ntr?un mod foarte surprinBtor #i energic* Cais, sans aller c.erc.er une femme infernale, TKai?je encore peint, dis?moi, la fantasdue inSgale, Oui mKaimant le matin, souAent me .ait le soir U TKai?je peint la maligne, au6 [eu6 fau6, au cgur noirU TKai?je encore e6primS, etc4, etc4 N?am putea recunoa#te un fel de pretenie 8n aceste ultime #apte Aersuri din fragmentul 8n care "oileau, 8ntreb8ndu?$ pe marc.iBul de Seignela[ FF cum ar putea s?$ laude, 8l laud c.iar, at8t de abil #i delicat U &pistola a #PCaB )a louange agrSable est lK;me des beau6 Aers4 Cais je tiens, comme toi, duKil faut duKelle soit Araie, t due son tour adroit nKait rien dui nous effraie4 Alors, comme jKai dit, tu la sais Scouter, t sans crainte a tes [eu6 on pourrait tKe6alter4 Cais, sans tKaller c.erc.er des Aertus dans les nues4 Il faudrait peindre en toi des ASritSs connues* +Scrire ton esprit ami de la raisonO Ton ardeur pour ton roi puisSe en ta maisonO A serAir ses desseins ta Aigilance .eureuseO Ta probitS sincDre, utile, officieuse4 F ;a36ues *all5e (3s1ar3au2 <$@37: $@&2>, literat franceB, celebru prin sonetul P5niten3e a crui paternitate 8i este contestat 8ns de 'oltaire <n4t4>4 FF ;-?- Col1ert, mar34i@ de )ei7nela= < $@1$? $@%3>, fiul lui Colier <ministrul de finane al Franei sub )udoAic al _I'?lea>4 <n4t4>4 T(OPIIM$7 1 Ironia Ironia 3onst n a spune printrC6 persiflare, fie n 7luma fie n serios, 3ontrariul a 3eea 3e 7nde8ti sau ai vrea s se 7nCdeas39- a pare s aparin mai mult umorului, dar adesea este folosit 8n momentele de m8nie sau de dispre cu mult efectO 8n consecin, ea poate intra 8n stilul nobil #i 8n subiectele cele mai graAe4 _ CP) 8n genul Aesel* T4?"4 (ousseau, 8n pistola ctre (acine?fiul, 8#i bate joc cu finee de acele pretinse inteligene sigure pe ele, adic de aceia care printr?o smintit 8nfumurare se situeaB deasupra opiniilor curente #i a conAeniilor recunoscute, mai ales 8n materie de religie* Tous ces objets de la crSdulitS, +ont sKinfatue un m[stidue entftS, PouAaient jadis abuser des C[riles,

&7

+es Augustins, des )Sons, des "asiles FO Cais duand a Aous, grands .ommes, grands esprits, CKest par un noble et gSnSreu6 mSpris XuKil Aous conAient dKe6tirper ces c.imDres, pouAantail dKenfants et de grandKmDres4 #ronia 8ncepe cu primul Aers #i nu se sf8r#e#te dec8t cu ultimul, 8n a#a fel 8nc8t nu e6ist nici un Aers care trebuie 8neles la propriu4 Toat lumea cunoa#te celebrul pasaj 8n care "oileau, pentru a?i ironiBa cu mai mult efect pe unii dintre scriitorii contemporani, se preface c?i laud* Puisdue Aous AouleB, je Aais c.anger de st[le4 Te le dSclare donc* Yuinault AA est un *ir7ile> Pradon 3omme un soleil en nos ans a paru> F C4irii, Au7ustin, '5on, *asile 3el Mare, prini ai bisericii <n4t4>, FF Yuinault <$@21:$@55>, poet franceB4 Primele sale opere de fals galanterie #i pline de preioBiti, i?au atras critica lui "oileau4 A scris librete pentru operele lui )ulli <n4t4>4 $7@M Pelletier A 53rit mieu2 6u'A1lan3ourt FF ni Paint FFF Colin M ses sermonts tranant toute la terre, Pend des flots d'auditeurs pour aller M la 34aireB )ofal FFKFF est le p45ni2 des esprit3 relev5s --!n e6emplu ceAa mai puin cunoscut este cel din ''#n7rat <Ingratul> de +estouc.esO )isette spune unui tat, contrariat c fiica sa 8ndrBne#te s iubeasc fr consimm8ntul lui* Ainsi donc il fallait, pour aimer tendrement, XuKelle prit soin, Consieur, dKaAoir Aotre agrSment, t Aous dit* HCon papa, ClSon me trouAe aimableO HTe mKaperjois aussi duKil est trDs?estimableO HXuKil est jeune, bien faitO duKil a lKgil tendre et dou6O HTe Aoudrais bien lKaimer* me le permetteB?AousU9 O.] le beau compliment dKune fille a son pDre] #ronia st 8n turnura nostim pe care )isette o d Aorbirii alese, 8mprumutat de la stp8na eiO #i, de asemenea, 8n admiraia, pe care o trdeaB, pentru acest fel de Aorbire4 )Dlie, eroul piesei ''&tourdi <Nec.ibBuitul> de ColiDre, s?a ludat 8n faa Aaletului su Cascarille c are, de c8te ori Area, o ima7inaie mai lun de3t a ori3rui muritor> dar dup una din acele 8ncurcturi de neiertat prin care rateaB tot ce #iretul Cascarille pusese la cale pentru el, Aaletul 8#i 8nc.eie repro#urile, cu o 8ntorstur de fraB de cea mai Aie ironie* ,rand et sublime effort dKune imaginatiAe, Xui ne le cDde point a personne dui AiAe ] _ CP) 8n genul serios* -ermiona, 8n Androma3a, pentru a?#i face #i mai cumplite repro#urile fa de P[rus, se preface c le transform 8n elogii* t, sans c.erc.er ailleurs des titres empruntSs, Ne Aous suffit?il pas de ceu6 due Aous porteB U +u Aieu6 pDre dK-ector la Aaleur abattue F Pierre du Pelletier, obscur Aersificator, autor de numeroase sonete4 FF P3rrot d'A1lan3ourt <$@3@:$@@E> a fcut numeroase traduceri din greac #i latin, 8n epoc era considerat ca un scriitor e6celent #i o autoritate academic4 FFF !livier Patru <$@3E:$@5$>, aAocat franceB, prieten cu "oileau, FFFF )ofal sau )auf al, aAocat franceB <n4t4>4

&2

T(OPIIM$7& Au6 pieds de sa famille e6pirante a sa Aue, Tandis due dans son sein Aotre bras enfoncS C.erc.e un rest de sang due lK;ge aAait glacSO +ans des ruisseau6 de sang Troie ardente plongSeO +e Aotre propre main Poli6Dne SgorgSe Au6 [eu6 de tous les ,recs indignSs contre Aous* Xue peut?on opposer a ces gSnSreu6 coups U Ce ironie poate fi mai amar dec8t cea a +idonei 8mpotriAa lui neas, din cunoscutul monolog 8n care ea 8#i deslnuie toat furia contra celui care o prse#te* Iat credina, aspra Airtute, Fiul nobil ce se?nclin 8n faa tatlui, Sprijinul troienilor #i salAatorul Beilor] Asemntoare cu aceast ironie este cea pe care geloBia #i suspiciunea contra lui NSrestan i?o inspir lui Orosmane, 8n Qair aB CKest la ce NSrestan, ce .Sros plein dK.onneur, Ce c.rStien si AantS, dui remplissait Sol[me F +e ce faste imposant, de sa Aertu sublime] 8n ce Aa urma, 8ns, este mai mult dec8t amrciune, este toat perfidia cruBimii #i a rBbmrrii4 Atalida 8i destinuie (o6anei iubirea ei pentru "ajaBet #i, 8n acela#i timp, .ot?r8rea de a se sinucide, reBolA8nd astfel riAalitatea dintre ele4 (o6ana, care a decis deja moartea lui "ajaBet, 8i rspunde cu o Aiclean bl8ndee* Te ne mSrite pas un si grand sacrificeO Te me connais, Cadame, et je me fais justice4 )oin de Aous sSparer, je prStends aujourdK.ui 'ous jouireB bient`t de son aimable Aue4 )eAeB?Aous 444 F )ol=ma, numele poetic al Ierusalimului <n4t4>4 $75M pitropa &pitropa sau permisiunea, to3mai pentru a ne fa3e s evitm un e23es sau pentru a ne inspira teama sau re7ret n faa lui, ne invit s ne druim a3estui e23es fr re@erve, s du3em totul pn la 3apt, s nu mai pstrm ni3i o msur8n Cartea a _?a a lui Ouintus?Curtius F, Ale6andru cel Care 8ncearc, prin acest artificiu, s?i rein pe soldaii care Aoiau s se retrag* HAAei c.ef s m prsii ] +rumurile A s8nt desc.ise ] Plecai, fugii, nu rein pe nimeni4 S nu A mai Ad nerecunosctorilor ] Am s Ain cu per#ii dup Aoi ca s nu fii batjocorii ] Ce bucurie Aor aAea prinii #i copiii Ao#tri s A Aad acas fr regele Aostru ] Cu c8t bucurie 8i Aor 8mbri#a pe deBertori #i pe trdtori ]9 &pitropa nu cuprinde 8ns tot e6emplul sau cel puin ea nu?$ marc.eaB p8n la captO dimpotriA, dominant aici este ironia, o ironie foarte energic care domin 8n ultimile dou fraBe4 Aristeu, pl8ng8ndu?i?se C[renei, mama4 sa, de pierderea albinelor, o inAit cu disperare s nu?$ crue #i s duc p8n la capt nenorocirile pe care i le?a proAocat4 Iat cum 8l face +elille s Aorbeasc, traduc8ndu?$ pe 'ergiliuO epitropa se afl 8n ultimile patru Aersuri* -Slas] parmi les dieu6 jKespSrais des autels, t je languis sans gloire au milieu des mortels] Ce pri6 de tant de soins dui c.armait ma misDre, Ces essaims ne sont plusO et Aous ftes nia mDre ] mbraseB mes moissons, immoleB mes troupeau6O Ac.eAeB* de Aos mains raAageB ces coteau6, +ans mes jeunes forfts alleB porter la flamme, Puisdue lK.onneur dKun fils ne touc.e point Aotre ;me4 F YuintusCCurtius %ufus, istoric latin din sec4 I4 A scris (e re1us 7estis Ale2andri Ma7ni <n4t4>4

&E

T(OPIIM$7% Ce energic #i teribil epitrop este cea prin care T.[este, in CrSbillon F, d8ndu?#i seama c 8n cupa dat de AstrSe e s8ngele fiului su, 8#i apostrofeaB fratele barbar, astfel* Constre, due les enfers ont Aomi sur la terre, AssouAis la fureur dont ton cgur est SprisO Toins un mal.eureu6 pDre a son mal.eureu6 filsO A ses m;nes sanglans donne cette Aictime, t ne tKarrfte point au milieu de ton crime4 "arbare, peu6?tu bien niKSpargner en des lieu6 +Koi tu Aiens de c.asser et le jour et les dieu6] &pitropa este 8mpletit cu ironia 8n Aersurile 8n care Agripina 8i repro#eaB cu amrciune lui Neron oribilul paricid comis prin intermediul lui Narcis* ea apare mai ales in cuA8ntul poursuis <continu>, folosit de dou ori, dar se prelunge#te #i 8n ultimul Aers, dup cuA8ntul respectiA* ---Poursuis, NSronO aAec de tels ministres, Par des faits glorieu6 tu Aas te signalerO Poursuis, tu nKa pas fait ce pas pour reculer4 )uat ad literam, cum obserA "eauBSe, epitropa ar putea prea o josnicie sau o absurditate4 fectul ei real este, de obicei, asigurat de un fel de corecie, de o rectificare ce reorien?teaB spre adeAratul scop de ceea ce Belul #i indignarea preau s fi sugerat 8n e6ces4 ste ceea ce face +esbarreau6 8n faimosul su sonet Nrand (ieu < tes Du7ement, etc* Contente ton dSsire puisduKil tKest glorieu6O Offense?toi des pleurs dui coulent de mes [eu6O Tonne, frappe, il est temps, rends?moi guerre pour guerre* TKadore en pSrissant la raison dui tKaigrit4 Cais dessus duel endroit tombera ton tonnerre, Xui ne soit tout couAert du sang de Tesus?C.rist U &pitropa propriu?Bis se afl 8n primele patru AersuriO ultimele dou repreBint corecia ei, sau, cum se spune 8n retoric, epanorto@a, cuA8ntul grecesc aA8nd acela#i sens4 F Prosper ;ol=ot Cr51illon <$@&E:$&@7>, poet dramatic franceB, autor de tragedii 8n care multiplic efectele patetice <n4t4>4 % : Figurile limbajului : c4 $731 $23M Asteismul Asteismul este o 7lum deli3ata 8i in7enioas prin 3are o laud sau o m7ulire are 3ara3terul unei de@apro1ri sauC al inui repro8"eauBSe citeaB ca e6emplu 8n &n3=3lop5die M5t4odi6ue pasajul din 'utrin 8n care 'enea, pl8ng8ndu?se de )udoAic al _I'?lea, 8i face de fapt un splendid elogiu4 +ar 'enea, personificat aici, Aorbe#te foarte serios #i spune e6act ce g8nde#te4 a laud, deci, fr s Area, 8n consecin nu e Aorba de nici un asteism- +ac totu#i e6ist unul, acesta aparine poetului #i const 8n faptul c a apelat, pentru a?#i luda eroul, la o modalitate indirect4 !n alt e6emplu citat de "eauBSe pare ceAa mai corectO este e6trasul dintr?o scrisoare 8n care 'oiture F face mgulitoare repro#uri prinului ugDneFF* H'ous en faites trop, Conseigneur, pour pouAoir le souffrir en silence4 Si Aous saAieB de duelle sorte le monde este?dSc.ainS contre Aous dans Paris, je suis assurS due Aous aurieB .onte4 A dire la ASritS, je ne sais a duoi Aous aAeB pensS dKaAoir, a Aotre ;ge, c.oduS deu6 ou trois capitaines due Aous deAieB respecter, duand ce nKaurait StS due pour leur anciennetSO pris seiBe piDces de canon dui appartenaient au prince dui est oncle du roi et frDre de la reine, aAec dui Aous nKaAieB jamais eu aucun diffSrendO et mis en desordre les plus belles troupes espagnoles, dui Aous aAaient

&1

laissS passer aAec tant de bontS ] Si Aous continueB, Aous Aous rendreB insupportable a toute lK urope, a lK mpereur mfme, et au roi dK spagne, dui dorSnaAant ne pourront plus Aous souffrir94 Ce elogii ar putea s?$ mguleasc mai mult, pe un scriitor de prim rang, care a adugat gloriei sale o lucrare demn de posteritate, dec8t acestea* HXuoi] encore un nouAeau c.ef?dKguAre] NKStait?ce pas asseB de ceu6 due Aous aAeB dSja F *in3ent *oiture <$1%&:$@E5>, scriitor franceB, spirit foarte fin, unul clin obi#nuiii de la -`tel de (ambouillet <n4t4>4 FF &u7Tne de )avoie <$@@2:$&2@>, celebru general al armatelor imperiale, unul din cei mai mari militari ai Aremii sale <n4t4>4 T(OPIIM$2$ publiSsU 'ous AouleB donc dSsespSrer tout?a?fait Aos riAau6U 'ous ne AouleB pas leur laisser un laurier a cueillirU CKest bien cruel de Aotre part ]9 8n &pistola 3tre 'udovi3 al P#*Cl3a, "oileau are mai multe Aersuri care pot fi raportate la asteism> printre altele #i acestea* ,rand roi, cesse de Aaincre, ou je cesse dKScrire 444 Xue si duelduefois las de forcer des murailles, )e soin de tes sujets te rapelle a 'ersailles, Tu Aiens mKembarrasser de mille autres Aertus 444 Aceea#i figur o recunoa#tem 8n aceste 8nc8nttoare Aersuri 8n care 'oltaire, ca s?i mulumeasc +oamnei -Sbert pentru dou e6celente remedii pe care i le trimisese, unul contra .emoragiei #i cellalt contra unei congestionri a oc.ilor, 8i rspunde at8t de spiritual c nu?i datoreaB nici mulumire #i nici recuno#tin din moment ce ea procedeaB la fel cu toi nenorociii #i 8#i face din asta o plcere* Te perdais tout mon sang, Aous lKaAeB conserASO Ces [eu6 Staient Steints, et Aous dois la Aue4 Si Aous mKaAeB deu6 fois sauAS, ,r;ce ne Aous soit point rendue* 'ous en fait autant pour la foule inconnue +e cent mortels infortunSsO 'os soins sont Aotre rScompense4 +oit?on de la reconnaissance Pour les plaisirs due Aous preneB U +ealtfel, toate aceste e6emple demonstreaB c asteismul nu poate fi niciodat dec8t un fel de joc, de glum #i c, deci, nu se potriAe#te stilului graA #i serios4 Con!rafacerea Contrafa3erea, pr3f3nduCs3 3 invo3 dorina, sperana, n3rederea ntrCun lu3ru, nu fa3e de3t s nlture ori3e dorin, speran sau n3redere- +e aceea numele de Contrafa3ere pare mai potriAit dec8t cel de Confa3ere care i?a fost dat 8n %5sum5 75n5ral din Commentaire- AdeAratul scop al acestei figuri $27M nu este nici sentimentul 8ncrederii #i nici neAoia de confesiune, ci, mai precis, ceAa opus acestor stri4 Celibeu, 8n prima eglog a lui 'ergiliu, obligat s se e6ileBe, las prad unui soldat barbar coliba #i fermectoarele c8mpuri care?$ fceau fericit #iKspune* HIat unde i?a dus discordia pe bieii no#tri ceteni ] Iat pentru cine am 8nsm8nat pm8nturile noastre ]9 Apoi 8#i adreseaB sie#i aceast 8nduio#toare apostrof* HCai ocup?te #i acum Celibeu de altoirea perilor #i de plantarea simetric a butucilor de Aie ]9 Ca #i cum ar Bice* +ere8teCte Meli1eu s mai altoie8ti peri 8i s mai plante@i simetri3 1utu3i de vieTuAenal, 8n Satira a _II?a, 8l preBint pe Catul 8n mijlocul unei 8ngroBitoare

&@

furtuni, obligat s arunce 8n mare tot ce are mai de pre, obligat c.iar s taie catargul corbiei pentru a se salAaO #i aceasta este modalitatea prin care ne aAertiBeaB c trebuie s fim mai prudeni* HCai las?te 8n Aoia Aalurilor pe o fragil corabieO nu pune 8ntre tine #i moarte dec8t cel mult patru sau #apte degete distan mai ales dac sc8ndura e groas94 C8t de potriAit este aceast figur, care se face remarcat la sf8r#itul unei lungi tirade prin care -oraiu, 8n a doua epistol din cartea a Ii?a, demonstreaB imposibilitatea de a scrie Aersuri printre at8tea afaceri #i 8n 8mbulBeala care domne#te la (oma* H+ar strBile s8nt goaleO nimic nu te 8mpiedic s AiseBi merg8nd4 : Foarte bine4 8ntr?o ditamai trsur trece un antreprenor cu sala.orii #i cat8rii lui4 o ma#in cire asA8rle 8n aer c8nd o piatr c8nd o enorm grind ] Talnice conAoaie se 8ng.esuie 8ntr?un #ir de crue 8mpoArate4 Ici, un c8ine turbat care le urmeaB, colo, o turm deBgusttoare de porci murdari se arunc s traAerseBe prin mulime* /i acum, s mergi prin mijlocul acestui trboi ocup8ndu?te de Aersuri #i de armonie ]9 8n )atira asupra omului, "oileau 8i arat doctorului su c8t de puine s8nt caBurile 8n care se face cu adeArat #tiin #i 8nAtur 8n lumeO 8i arat c singura #tiin apreciat e cea care se ocup de 8naAuire, c8rma finanelor este cartea T(OPIIM$22 de cpt8i #i 8i adreseaB o inAitaie pe care poetul #tie prea bine c doctorul n? o Aa urma* AprDs cela, +octeur, Aa p;lir sur la "ible, 'a manduer les Scueils de cette mer terribleO Perce la sainte .orreur de ce liAre diAinO Confonds dans un ouArage et )ut.er et CalAinO +Sbrouille des Aieu6 temps les duerelles cSlDbresO nclaircis des (abbins les saAantes tSnDbres, Afin duKen ta Aieillesse un liAre en maroduin Aille offrir ton traAail a dueldue .eureu6 faduin Xui, pour digne lo[er de la "ible Sclaircie, Te paie en lKacceptant dKun ;e vous remer3ie8ntr ?una din epistolele sale, 'oltaire face din destinul poetului dramatic, o imagine deloc demn de inAidiat4 8n ce sens s iei sfatul care 8nc.eie aceast imagineU Nimeni nu se Aa lsa, cu siguran, 8n#elat* Pour lKac.eAer, dueldue compilateur, Froid gaBetier, jalou6 dKun froid auteur, 'ient lKentamer de sa main meurtriDre4 A lKabo[eur il reste abandonnS, Comme un esclaAe au6 bDtes condamnS, 'oila son sort, &t puis 34er34e@ M plaire < )a Fontaine Area s probeBe prin propriul su e6emplu cit de puin trebuie s conteBi pe cuA8ntul unui poet care a promis sau a jurat s renune la genul de poeBie pe care?$ practic cu cea mai marc plcere* O combien lK.omme est inconstant, diAers, Faible, lSger, tenant mal sa parole] TKaAais jurS, mfme en asseB beau6 Aers, +e renoncer a tout conte friAole4 t duand jurSU cKest ce dui me confondO +epuis deu6 jours je fait cette promesse4 Puis fie@Cvous M rimeur 6ui r5pond ('un seul moment < Ace#tia s8nt tropii de un sin7ur 3uvnt sau de mai multe 3uvinte pe care am considerat c trebuie s?i deosebim, ca genuri sau ca specii4 $2EMFI, !(I) )IC"AT!)!I Pot fi remarcai #ase tropi de mai multe 3uvinteB epitropa, sau permisiunea, personifi3area, pretenia sau pretermisiunea, reti3ena, ast3ismul #i? parado2ul, care 8n antic.itate nu erau numii tropi ci fi7uri- Inser8ndu?i printre tropi le?am lsat #i denumirea de fi7uri, #i anume figuri de e6presie4 Am adugat acestor tropi, fi7uri de e2presie, 8nc patru, care 8nainte nu erau considerai nici tropi, nici fi7uri #i nu aAeau nici mcar o denumire 8n #tiina

&&

limbajuluiO ace#tia s8nt* su1ie3tifi3ar3a, ale7orismul, mitolo7ismul #i 3ontrafa3ereaAm dat Aia deci unui numr total de Bece tropi, figuri de e6presieO am mai putea aduga 8nc unul* aso3iaia, cruia +umarsais 8i recunoa#te, sub numele de 3omuni3aie n 3uvinte, doar o specie din trei foarte precis distincte4 Pe de alt parte, 8ns, eufemismul, 4ipala7a, 4ipotipo@a, perifra@, antifra@a #i onomatopeea, care fac, 8n +umarsais, obiectul tot at8tor articole, nici nu s8nt mcar amintite 8n sistemul nostru, Antifra@a #i onomatopeea ar trebui e6cluse, c.iar dup +umarsais, care nu le recunoa#te drept tropiO #i cum foarte conAingtor se demonstreaB 8n Commentaire, 4ipala7a, 4ipotipo@a #i perifra@ s8nt cu at8t mai puin tropiO din moment ce eufemismul nu este nici trop nici fi7ura aparte ci c8nd un anume trop, c8nd o anume fi7ur, e firesc s sufere #i el aceea#i e6cludere4 Tot 8n Commentaire $ se pot urmri motiAele pe care se 8ntemeiaB aceast e6cludere4 $ +ealtfel, fr a recurge la Comentariu, dac Arei s A facei o idee despre ace#ti pretin#i tropi, nu aAei dec8t s consultai ultimul paragraf al prii a treia a Manualu4iiSec%iunea a III#a &'SPR' *N(R';UIN6+R'+ *N &ISCURS + (R)PI2)R <&' UN CU"*N( S+U &' M+I MU2(' CU"IN('= A discuta despre 8ntrebuinarea tropilor 8n discurs 8nseamn a analiBa cauBa acestei 8ntrebuinriO efectul ei 8n discursO cum #i 8n ce condiii este ea Aalabil #i corectO c8nd e e6cesiA #i improprie : cu alte cuAinte* originea tropilor, efectele lor, 8ntrebuinarea corect #i cea abuBiA4 Acestea s8nt cele patru direcii de cercetare care fac obiectul acestei )e3iuniCapitolul I + SP( O(I,IN A T(OPI)O( "oileau #i +umarsais au spus, iar dup aceea s?a repetat de mii de ori, c, ntrC o @i de tr7, la 4ale, se fa3 mai muli tropi de3t e2ista n ntrea7a &neid sau de3t se 3omit la A3ademie n mai multe 8edine 3onse3utive- S?a remarcat de asemenea c limbile cele mai srace s8nt #i cele mai figurate, adic, mai tropolo7i33> c popoarele mai puin ciAiliBate, mai ales cele slbatice, nu se e6prim dec8t prin tropiO este la 8ndem8na oricui s obserAe c, 8nA8nd s Aorbeasc, copiii se folosesc de puinele cuAinte #tiute deja, ca s e6prime noile idei al cror semn propriu #i special nu?$ cunosc4 Tropii aparin deci, 8n egal msur, dac nu mai mult, celor care cunosc mai puin limba #i #tiu mai puin ce 8nseamn un trop sau o fi7ur, dec8t acelora care s8nt 8n ambele priAine mai instruii #i mai e6ersaiO primii cunosc tropii #i figurile din practic, ca #i limba matern, fr a putea spune c8nd #i cum i?au 8nAat4 Or, aceasta este o doAad c tropii repreBint o parte esenial a limbii Aorbite, ei s8nt dai de la natur pentru a serAi e6primrii g8ndurilor #i sentimentelor noastreO 8n consecin, ei au aceea#i origine cu cea a limbilor naturale4 +in moment ce tropii au aceea#i origine cu limba natural, procedeele, genurile #i speciile lor nu fac dec8t s urce, asemenea limbii, p8n 8n timpul copilriei omenirii, fr a se putea preciBa momentul lor de 8nceput4 Poate c n?ar fi 8ns imposibil s se descopere cauBa particular care i?a generat4 Cred c pot fi deosebite dou asemenea cauBe* 3au@e o3a@ionale, cele care au introdus, de la 8nceput, tropii 8n limbajul curent, stabilindu?le genurile #i speciileO acelea#i cauBe ne 8ndeamn mereu fie s uBm de cei care au intrat deja 8n limb, fie s inAentm noi 8n#ine alii noi pe modelul celor Aec.iO 3au@e 7eneratoareB acelea care i?au produs #i 8i produc, de care ei s8nt dependeni 8n cea mai mare msur, 8n priAina formrii #i folosirii lor4

&5

T(OPIIM$2& I4 CA!R ) OCARIONA) A) T(OPI)O( +e ce copiii, primitiAii, neinstruiii au, cum spuneam, un limbaj uluitor, aproape 8n 8ntregime dominat de tropiU +esigur, pentru c aA8nd la dispoBiie un numr mic de cuAinte,Oei s8nt neAoii s le foloseasc tot pe acestea #i 8n locul celor pe care 8nc nu le au4 Iat, deci, ce a dat mai 8nt8i loc la apariia tropilor* srcia limbii, lipsa cuAintelor proprii #i necesitatea de a suplini aceast srcie #i aceast lips4 Aceast necesitate a scBut, 8ntr?un sens, pe msur ce limba s?a 8mbogit4 +ar ea a rmas totu#i destul de mare pentru c, pe de alt parte, cre#te #i cantitatea de idei4 ste sigur c aceast necesitate Aa rm8ne, mai mare sau mai mic, at8ta timp c8t numrul cuAintelor nu Aa egala numrul ideilor, at8ta timp c8t fiecrei idei particulare #i distincte nu?i corespunde un cuA8nt particular #i distinct4 Or, acest lucru nu se Aa 8nt8mpla niciodat, datorit multitudinii #i Aarietii infinite a percepiilor noastre #i a ideilor noastre, at8t 8n lumea moral c8t #i 8n cea concret #i mai ales din moment ce aceast multitudine #i Aarietate cre#te c.iar prin eAoluia limbilor #i prin noile combinaii de cuAinte4 +ealtfel, nici nu este de dorit s e6iste 8ntre idei #i cuAinte o proporie e6act #i riguroas4 Ce memorie ar putea 8nAa at8tea cuAinte, le?ar putea reine #i reproduceU sau, mai bine Bis, ce memorie n?ar fi cople#it, sufocatU 8n timp ce, a#a cum se 8nt8mpla 8n mod normal, memoria cea mai obi#nuit poate, fr dificultate, cu un numr destul de limitat de cuAinte, s e6prime un numr infinit de idei4 Care este, deci, prima dintre cauBele ocaBionale ale tropilorU NecesitateaO necesitatea, spun, pe care am resimit?o mereu, cauBat de srcia limbii, de?a e6tinde la diAerse obiecte #i idei, cuAinte care, la 8nceput, nu puteau e6prima dec8t un singur obiect sau o singur idee, de a da, 8n consecin, acestor cuAinte diAerse 8ntrebuinri4 Ca urmare a acestei necesiti, c8te cuAinte, fie c e6prim simple raporturi, fie c e6prim idei o1ie3tive, adic idei de substane, caliti, modificri, nu au, 8n toate limbile o infinitate de semnificaii diferite, adugate succesiA semnificaiei primitiAe $25MFI,!($) )IC"AT!)!I #i care, deAenite cu timpul familiare, obi#nuite sau c.iar obligatorii, inAariabile, au sf8r#it prin a?#i pierde total caracterul de 8mprumut ajung8nd s fie priAite ca tot at8tea semnificaii proprii ] Astfel, 8n domeniul concretului, cuAintele inAentate pentru un sim au deAenit comune #i pentru un alt sim* un sunet strlu3itor 3a o 3uloare strlu3itoare> un sunet dul3e, un miros dul3e, o lumin dul3e ca #i un 7ust dul3e> un 7ust neptor, o vor1 neptoare, un miros neptor, ca #i un 3ui sau un 74impe neptor, armonia 3ulorilor, armonia elementelor, armonia prilor sau armonia sunetelor etc4 Astfel c Aorbind despre abstraciuni #i concepte indicm operaiile intelectuale sau psi.ice prin cuAinte 8mprumutate de la obiecte sensibile, de la caliti #i aciuni care ne impresioneaB simurileO spunem, deci* o ima7inaie fe3und, o ima7inaie strlu3itoare ca #i un pmnt fe3und sau o lumin strlu3itoare> o Dude3at solid, o Dude3at sntoas ca #i un 3orp sntos, un 3orp solid> un spirit des34is, un spirit opa3, un spirit u8or, 7reoi ca #i un vas des34is, un vas opa3, un instrument u8or sau un instrument 7reoi etc4O aAem, 8n consecin, acelea#i denumiri pentru diAersele caliti morale #i pentru unele caliti materiale* limpe@imea, 3laritatea unei idei sau a- unei 7ndiri> profun@imea, deli3ateea unui sentiment, violena, impetuo@itatea unei pasiuni> 3ldura, entu@iasmul, ardoarea unui 3lan, duritatea inimii, tria unui 3ara3ter, si7urana unui 3uraD etc4 +ar necesitatea, eAident, nu este singura cauB a apariiei tropilorO ea nu a

&%

fcut dec8t s creeBe acei tropi numii 3ata34re@e, adic acele metonimii, sinecdoce sau metafore impuse, ale cror obiecte n?au fost niciodat preBentate dec8t sub semn de 8mprumut #i nu ar putea aAea semne proprii dec8t dac am Area, lucru dificil #i probabil impracticabil, s crem 8n acest scop un limbaj cu totul nou #i necunoscut p8n acum4 Tropii care in de alegere #i de gust, tropiiCfi7uri au cu totul alt 3au@ o3a@ionalB ea este plcerea, delectarea pe care, mai 8nt8i, un fel de instinct ne face s?o presimim, iar apoi, practica, e6periena ne face s?o descoperim4 T(OPIIM$2% !n obiect nu acioneaB niciodat singur asupra noastr, fr alte obiecte, fie analoage, fie diferite sau contrare, obiecte, de care acesta este mai mult sau mai puin legat, cu care se afl 8ntr?un anumit raport, pe care le urmeaB, le precede, sau, 8n sf8r#it, le 8nsoe#te 8ntr?un fel sau altul #i 8ntr?o calitate oarecareO 8n consecin, icleea pe care el ne?o treBe#te nu e niciodat iBolat, independent de orice alte idei, ci, dimpotriA, el antreneaB cu sine alte idei mai mult sau mai puin secundare sau, dac Arei a33esorii- Nu rareori se 8nt8mpl ca aceste idei a33esorii s impresioneBe mai mult imaginaia #i s fie mult mai gritoare dec8t ideea prin3ipal> sau mai amuBante 8n sine, mai plcuteO sau apar ca mai familiare spiritului nostru #i mai aproape de gusturile, de obi#nuinele noastreO sau, 8n fine, treBind 8n noi amintiri mai Aii, mai profunde, mai interesante4 Ce se Aa 8nt8mpl adeseaU Ne oprim la una din aceste idei accesorii #i, 8n e6primarea g8ndirii, substituim semnul ei semnului banal #i comun al ideii principaleO de#i nu apare dec8t indirect, el nu e mai puin e6presiA #i nu are un efect mai mic, cum am aAut ocaBia s constatm de at8tea ori #i cum Aom mai putea constata4 Astfel, de e6emplu, curajul lui Ale6andru ne face s ne eindim la acela al leuluiO cruBimea, ferocitatea lui Neron la aceea a unui tigru, buntatea lui -enric al I'?lea la aceea a lui Titus, stupiditatea unui judector la cea a lui CidasO A8rsta tinereii la primAar, A8rsta btr8neii la iarnO 8l numim pe Ale6andru, un leu, pe Neron, un ti7ru, pe -enric al I'?lea, un ,itus, pe un judector, un Midas, Aom spune* primvara, iarna vieii, floarea tinereii, floarea vrstei, fri7ul 1trneiiSufletul fiind cel care .otr#te #i braul fiind cel care e6ecut, Aom spune despre cel care conduce o grupare de oameni prin sfaturile sau intrigile sale, c este sufletul a3esteia, iar despre cel care o apr cu curajul #i armele sale, c este 1raul ei> #i cum judecata sl#luie#te 8n cap #i curajul 8n inim, Aom spune* 3utare are 3ap sau 3utare are inim pentru a spune c are raiune sau c are 3uraD!imii de ascendentul pe care pasiunile 8l au asupra unor oameni, lipsindu?i de orice 8nelepciune #i pruden, dm $E3M acestor pasiuni Aaloarea de personaje reale, de adeArai tirani #i spunem* acest om nu as3ult de3t de vo3ea am1iiei 8i a interesului su> pasiunea lCa le7at la o34i 8i lCa f3ut surd la ori3e sfat nelept> ura 8i r@1unarea mer7 alturi de el, l nsoes3 pretutindeni 3u pumnalul n minII CA!R ) , N (ATOA( A) T(OPI)O( Necesitatea #i plcerea s8nt cauBele ocaBionale ale tropilor4 Prima ine, cum am ABut, de srcia limbii, a doua de 8nsu#i efectul tropilorO am8ndou s8nt 8ns strine de fiina noastr, am8ndou se afl 8n afara noastr4 S trecem la cauBele generatoare* ele in numai de alctuirea noastr, de fiina, de facultile noastre, 8n consecin, de noi 8n#ine4 +a, cauBele generatoare ale tropilor in de facultile noastre, de facultile

53

noastre morale, intelectualeO altfel spus, cauBele de care ne ocupm s8nt repreBentate de c.iar aceste faculti4 +ar e Aorba de toate, #i 8n aceea#i msur de oricare dintre eleU Ar fi greu de creBut4 Cea care mi se pare cea mai important #i c.iar dominant este ima7inaia, apoi Aine spiritul, #i, 8n fine, pasiunea al crei prim grad 8l repreBint sentimentul4 $4 #ma7inaia- Plin de imaginile oferite de simuri #i de cele pe care le creeaB ea 8ns#i, imaginaia nu face dec8t s le proiecteBe 8n afar prin toate mijloacele posibile, #i toate eforturile ei tind, fr 8ncetare, s dea culoare, corp, Aia, mi#care acelui ceAa care prin natura sa inefabil pare s se preteBe 8n cea mai mic msur la e6presie4 Imaginaia este cea care genereaB tropii de semnifi3aie #i cei mai muli tropi de e2presie- Poate fi recunoscut imediat 8n majoritatea metonimiilor, sine3do3elor #i metaforelor, ale7orismelor, ale7oriilor, personifi3rilor, 4iper1olelor, #i, 8n general, 8n toi acei tropi care au ceAa plastic, pictural 8n ei4 74 )piritul- Pentru plcerea de a se juca cu ideile #i cu cuAintele, de a 8ne8nta, de a uimi, de a crea surpriBa prin combinaii noi #i nea#teptate, de a spune un lucru pentru a te T(OPIIM-I trimite cu g8ndul la altul, adesea aflat 8n contradicie cu primul sau care e complet diferit de acesta, spiritul pune 8n joc, dac trebuie, ima7inaia, totdeauna gata s?$ urmeBe4 Spiritul genereaB un mare numr de tropi de e2presie> apare, 8n e6clusiAitate, de e6emplu, 8n alinte, litot, asteism, metaCleps9, pretenie, aso3iaieIat ni#te e6emple pentru c8teAa dintre aceste figuri* "oileau, )atira a PCaB t, si durant un jour notre premier akeulO Plus ri34e d'une 3[te, avait v53u tout seul, Te doute, en sa demeure alors si fortunSe, SKil nKeut point priS +ieu dKabrSger la journSe4 Al doilea Aers 8nseamn de fapt* a trit fr soia 4r@it sCi 1u3ure sin7urtatea, care este o metaleps> el trimite 8ns #i la faptul c, pentru a i se crea o soa, strmo#ul omului a rmas fr o coast, ceea ce este o alu@ie- Nici metaleps, nici alu@ia nu ofer o imagine plastic4 Nu poart amprenta unei emoii sau a sensibilitii4 le nu aparin, 8n felul acesta, dec8t spiritului, inteligenei4 Acela#i lucru despre ironia, at8t de fin #i de iscusit prin care +orine, 8n ,artuffe, 8ncearc s 8nlture timiditatea respectuoas a Carianei care o 8mpiedic s refuBe direct pe pretendentul propus de tatl ei* Non, il faut duKune fille obSisse a son pDre, 'oulht?il lui donner un singe pour Spou64 'otre sort est fort beau* de duoi Aous plaigneB?AousU 24 Pasiunea- Nu s8ntem niciodat indifereni fa de senBaiile, ideile, g8ndurile noastreO dimpotriA, foarte rar se 8nt8mpl ca ele s nu ne afecteBeO cel mai adesea s8ntem impresionai p8n la emoie sau tulburai p8n la pasiune- 8n asemenea caBuri limbajul este 8n a#a msur dominat de pasiune, de fora #i energia ei, 8nc8t pare c e inspirat #i dictat numai de ea4 Astfel, adesea, pasiunea particip foarte actiA la generarea tropilor, a#a cum Aom Aedea din c8teAa e6emple4 $E7M ' amintii, 8n Oenriada, Ae.ementa apostrof pe care o adreseaB soldailor care Ain la ea, acea mam pierdut, care, de foame, 8#i sacrificase fiul* Oui, cKest mon propre filsO oui, monstres in.umains, CKest Aous dui dans son sang aAeB trampS mes mains4 Xue la mDre et le fils Aous serAent de p;ture* CraigneB?

5$

Aous plus due moi dKoutrager la natureU Xuelle .orreur, a mes [eu6, semble Aous glacer tous] Tigres, de tels festines sont prSparSs pour Aous4 Aici nu Aorbe#te dec8t disperarea, furia, turbarea4 +ac aici e Aorba de tropi, pasiunii trebuie s?i atribuim 8n cea mai mare msur4 ObserAm c aAem de?a face cu mai muli* $4 trei metaforeB mon8tri, p8une, ti7ri> cum p8unea nu poate fi folosit la propriu pentru .rana oamenilor, se potriAe#te de minune cu mon8trii #i ti7rii- 74 o metal3psB C'est vous 6ui dans son san7 aveB tramp5 mes mains, <'oi s8ntei cei care mi?ai scldat m8inile 8n s8ngele lui> pentru Aoi #i cei pe care?i slujii s8ntei cei care, proAoc8nd at8tea nenorociri #i ls8ndu?ne prad lor, m?ai obligat s?mi scald m8inile 8n s8ngele lui4 24 o epitropB care se manifest mai ales 8n Aersul al treilea dar al crei efect este asigurat de ultimele trei Aersuri, ajung8nd la culmea ororii pe care se pare c Aoiau s?o 8nAing4 'om recunoa#te, fr 8ndoial, pasiunea 8n aceast teribil epitrop a Clitemnestrei ctre Agamemnon, 8n celebra scen a I'?a din actul al I'?lea, din #fi73niaB Aussi barbare Spou6 duKimpito[able pDre, 'eneB, si Aous lKoseB, la raAir a sa mDre4 O Aom recunoa#te #i 8n aceast ironie at8t de amar prin care Oreste, 8n culmea durerii #i disperrii, binecuAinteaB soarta crud care?$ cople#e#te* ,r;ce au6 dieu6, mon mal.eur passe mon espSrance4 Oui, je te loue, ` Ciel] de ta persSASrance 444 T(OPIIM$E2 +ar pasiunea totu#i, oric8t ar fi de Aiolent, nu este o 3au@ 7eneratoare de acela#i fel cu ima7inaia #i spiritul> ea nu este dec8t 8n msura 8n care actiAeaB ima7inaia #i inteli7enta, impun8ndu?le s acioneBe sub influena ei4 ste mai puin o 3au@ 7eneratoare c8t o 3au@ motri3eIII + OS "I( A +INT( T(OPI +IN P!NCT!) + ' + ( A) O(I,INII )O( +up cele spuse p8n acum despre originea #i cauBele tropilor, putem afirma c 8n fiecare limb e6ist 8n mod obligatoriu un mare numr de tropi a cror origine se confund cu originea limbii respectiAe, din moment ce, fr un mare numr dintre ace#ti tropi, limba nu s?ar fi putut na#teO e6ist, fr 8ndoial, muli alii, care, legai ca mijloace, cauBe sau efecte de progresul #i de deBAoltarea limbii, artei, #tiinei, n?au fcut dec8t s precead, s 8nsoeasc sau s urmeBe acest progres #i aceast deBAoltare4 +ar oricare ar fi Aec.imea unui trop #i oricare ar fi 8mprejurarea sau epoca 8n care a aprut, apar in8nd de fondul 8nsu#i al limbii, el este 8n general acceptat #i nu mai poart cu el nici un fel de noutateO dac aceasta este soarta majoritii, e6ist #i o minoritate care nu aparine acestui fond, fie pentru c este prea recent, fie pentru c deocamdat nu are de partea ei dec8t autoritatea scriitorilor care au adus?o la lumin4 Or, nu e6ist, oare, 8ntre ei o diferen esenial care s fac obiectul #i baBa unei distinciiU S?i numim pe primii tropi de u@aD sau tropi ai lim1ii #i pe ceilali tropi de invenie sau ai s3riitorului- A#a 8i nume#te abatele de (adonAilliers 8n e6celentul su ,rait5 de la maniere d'apprendre les lan7ues <Tratat despre 8nAarea limbilor>4 Iat, dup abatele de (adonAilliers, un e6emplu remarcabil din aceste dou feluri de tropi, 8n cunoscutele Aersuri ale lui Corneille din !t;HnB Te les Ao[ais tous trois sKempresser sous un ma8tre Xui 34ar75 d'un lon7 97e a peu de temps a lKftre,

57

-EMTI,!(I) )IC"AT!)!I t tous trois a lKenAi sKempresser ardemment A dui d5vorerait 3e rT7ne dKun moment4 +oi tropi bine marcai #i am8ndoi adeArate figuri* metafora, n3r3at de ani #i metafora a devora o domnie- Or, n3r3at de ani este deja o metafor care aparine limbii, uBajului, ca #i aprins de dorin, fier1nd de mtnie, n74eat de fri3, 3onsumat de tristee, invadat de 1u3urie, 3@ut n e2a7erare etc4 +ar cine 8nainte de Corneille a spus a devora o domnieG Se pare c nimeni4 Acest trop este deci o inAenie personal a poetului, inAentat numai pentru aceast singular 8mprejurare4 ste un Aeritabil trop al s3riitorului- (emarcabil este energia lui4 Ce cuA8nt, ce imagine ar fi putut fi mai e6presiA pentru a marca indignarea contra celor trei faAoriiO parc?i Aedem arune8ndu?se toi trei asupra prBii ca ni#te lupi 8nfometai4 Capitolul II + SP( F CT ) T(OPI)O( +intre toate formele discursului pe care le numim fi7uri, tropii s8nt, cu siguran, cei al cror merit #i importan este de necontestat4 Nu e mare lucru s 8nlocuie#ti lipsa de cuAinte multiplic8nd, Aariind la infinit 8ntrebuinarea #i Aaloarea celor deja e6istenteO nu e mare lucru s rspunBi 8n acest fel, mai mult dec8t din bel#ug, la toate neAoile at8t ale g8ndirii c8t #i ale comunicrii eiO dar tropii 8mbrac 8ntr? o form sensibil #i fac AiBibile, ca #i c8nd ar fi palpabile, ideile cele mai subtile #i mai abstracteO ei 8mprumut ideilor concrete o form strin care le disimuleaB fr a le ascunde, fc8ndu?le mai preBente dec8t ar fi fost 8n forma lor obi#nuit, sau, 8n fine, cu ajutorul, sau la adpostul unor anumite jocuri de idei, las alte idei care riscau s se deBAluie, s se descopere prea direct, s apar indirect4 (eBult de aici c tropii dau lim1aDului 8n afar de aceast minunat abunden, T(OPIIM$E1 mai mult no1lee 8i mai mult demnitate, mai mult 3on3i@ie 8i mai mult ener7ie, mai mult 3laritate 8i mai mult for, n sfr8it, mai mult interes 8i mai mult savoareAcestea ar fi, 8n general, fericitele efecte ale tropilor, atunci c8nd s8nt folosii potriAit #i cu gust4 Toate aceste efecte au putut fi deja remarcate 8n cele dou seciuni precedenteO dar pentru a le face mai eAidente, le Aom preBenta aici 8ntr?o manier special4 Ne Aom ocupa numai de tropiiCfi7uri$4 ,ropii dau lim1aDului mai mult no1lee 8i mai mult demnitate+ac 8n poemul su 'a %eli7ion <(eligia>, )ouis (acine ar fi spus c urma8ii lui CSristos, fr arme 8i fr r@1oi supuseser autoritii lor spirituale pmntul, nu s?ar fi e6primat deloc fr nobleeO dar ar fi accentuat oare suficient pe aceast 8nalt autoritate, ar fi reAelat fora, puterea, maiestatea #i strlucirea ei dac n?ar fi indicat?o prin ceremonioasa podoab, semn al papalitiiU a recurs deci la metonimieB Successeurs dKun ap`tre, et Aaindueurs des CSsars, SouAerains sans armSe, et conduSrans sans guerre, A leur triple eourronne ont asservi la terre --Cum este deci aceast autoritate care numai printr?un singur semn comand 8ntregului uniAers ] Stilul cel mai comun ar fi* *alois nu se n7riDa delo3 de re7atul su sau *alois lsase la voia nt4nplrii interesele re7atului- PropoBiia ar aAea destul noblee dar nu s?ar adresa dec8t spiritului, neimpresion8nd cu nimic imaginaia4 i bine ] 'rei s dai acestei g8ndiri o e6presie 8n acela#i timp grandioas #i colorat, e6presie care ar face din ea o imagine Aie oferind priAirilor noastre 8n acela#i timp un spectacolU facei din stat un atelaj #i numii?$ pe 'alois conductorul acestuia, punei?i .urile 8n m8n

52

#i spunei ca 'oltaire, la 8nceputul O3nriadeiB 'alois rSgnait encore, et ses mains in3ertaines (e l'&tat 51ranl5 laissaient flotter les rKnes$3 : Figurile limbajului : c4 $731 $E@M Ai spune despre 'alois conduc8nd un car alegoric cam ceea ce a spus (acine despre -ipol[t conduc8nd un car real, dar e6presia Aa fi mai frumoas pentru c eleganei #i armoniei poetice i se Aa aduga meritul unei metafore 3ontinue care o transform 8n imagine #i face din ea un superb ale7orismA8a se ilustrea@ pe lo3ul doi 3el 3e sCa de@onorat pe primulB iat o g8ndire, cu siguran, foarte adeArat, dar care e6primat banal, nu impresioneaB prin nimic spiritul, nud prinde, nud stp8ne#te 8ntr?at8t 8nc8t s?$ captiAeBe4 Nici aceast e6presie, e drept, ceAa mai nobil #i c.iar puin oratoric nu pare a aAea mai mult efect* Astfel prea plin de 3inste pe lo3ul al doilea 3el 3are pe primul prea 3ondamna1il- Nu numai c este rece #i lipsit de Aia, dar ca #i prima e6presie, nu treBe#te prin nimic interesul spiritului4 C.emai 8n ajutor metafora, pentru ambele ipostaBe contrare cerei?i o imagine #i spunei ca 'oltaire Aorbind despre 'alois* Tel 1rille au secoue] rang, dui s'53lipse au premier. Ce efect admirabil au aceste dou metafore* strlu3e8te #i este e3lipsat, opuse una alteia ] 8n prima un astru #i toat strlucirea lui ne orbe#te priAireaO 8n a doua, acela#i astru dispare 8n densitatea tenebrelor4 Iat un Aers plin de sens #i adeAr care se fi6eaB 8n memorie #i rm8ne acolo ca unul din cele mai frumoase proAerbe, ca un model de ma6im4 +ac "oileau ar fi spus* Cel 3are 3rede, fu7ind 3lare, 3 s3ap de tristeea lui, nu fa3e de3t sCo poarte 3u el n a3east fu7> s?ar fi e6primat banal iar g8ndirea ar fi prut #i ea tot at8t de banal4 +ar, ca #i -oraiu, el recurge la magia personifi3riiB el anim tristeea pun8nd?o pe crupa calului alturi de Aictim, o face s alerge 8mpreun cu ea, 8n aceste Aersuri fulgurante, demne de un mare poet* 2e c>a7rin monte en croupe et galope aAec lui. Fr s se compromit, T4?"4 (ousseau ar fi putut spune muBei sale lirice* d aripi 7ndirii mele, 7eniului meu> dar T(OPIIM$E& ce pre ofer e6presiei metonimia, sine3do3a, metafora, alu@ia ce par a?i fi inspirate de muBa pe care o inAoc* t* dSliAre ma CinerAe +es prisons de mon cerAeau4 8n primul r8nd alu@ia la na#terea Minervei despre care mitologia ne spune c a 8#nit din capul lui TupiterO apoi Minerea mea, pentru, spiritul meu plasat sub influena CinerAei* metonimie> din nou Minerva mea < e spiritul meu>, sine3do3 de a1stra3ie relativ> 8n fine, n34isorile 3reerului meu, pentru 8ngustimea de g8ndire asemntoare unei 8nc.isori* metaforToate e6emplele precedente fac parte din genul nobil4 Iat acum un e6emplu din genul familiar4 Foarte comun #i popular s?ar fi putut spune* prini, valei, 3lu7ri, mini8tri, 3pitani snt le7ai ntre 3i 3a vieii du8i n 3ru la tr7ul din apropiereCuA8ntul vieii, at8t de degradat de uBaj, stric totulO nu c8#tigm 8ns nimic dac?$ substituim cu pronominaia 2 fiii va3ii- +ar dac Aom Bice ca 'oltaire* Princes, moines, Aalets, ministres, capitaines, Tels due les fils d'#o, lKun a lKautre attac.Ss, Sont portSs dans un c.ar au6 plus Aoisins marc.SsO

5E

Ceea ce era degradant s?a transformat 8n aur ] Pronominaia a fost 8nceputul miracoluluiO dar ce ar fi deAenit fr antonomasa mitolo7i3 a numelui propriu #o pentru numele comun de va3G Se #tie c #o, fiica lui Inac.us, a fost transformat de Tupiter 8n Aac4 74 ,ropii dau mai mult 3on3i@ie 8i mai mult ener7ie lim1aDului'oltaire Aoia s e6prime graba cu care -enric al I'?lea, 8n asaltul asupra Parisului, se aA8nt #i se pune 8n fruntea alor siO el Area ca aceast grab s?i impresioneBe pe lectori $ Prin pronominaie se 8nelege perifraB care ine locul unui nume4 ste o figur de elocuieO ea se afl aici 8mpreun cu o antonomasa4 Trebuie deci s socotim dou figuri 8n loc de una4 -5M 8n msura 8n care a fost el 8nsu#i impresionat de ea #i s le comunice 8ntreaga emoie resimit de elO spune deci* -enri vole a leur tfte, et monte le premier4 8si imagina cumAa c metafora 4iper1oli3 a @1ura Aa fi interpretat ad literam* a despi3a a3rul 3a o pasreG /tia, dimpotriA, foarte bine, c Aa fi 8neleas cu sensul de a merge, a alerga sau a se aA8nta ca o pasre care despic aerul, adic tot at8t de repede pe c8t ar putea?o face cel mai braA #i cel mai AiteaB rBboinic4 C8t e6presiAitate 8n aceste Aersuri ale lui "oileau despre TuAenal ] Soit due poussant a bout la lu6ure latine, Au6 porte?fai6 de (ome il Aende Cessaline4 Aident, nu TuAenal este cel care 8mpinge p8n la ultima limit lu2ura latin, pe care de altfel o sortise infamiei #i nu o vinde, el 8nsu#i, pe Mesalina 4amalilor din %oma, de Areme ce 8l 8ngroBe#te un astfel de negoO el descrie 8ns at8t de bine aceast lu2ur mpins pn la ultima ei limit, #i pe aceast Mesalina 3are se vinde 4amalilor 8nc8t las impresia c el 8nsu#i o mpin7e pe una #i o vinde pe cealalt4 Iat ceea ce a Arut s spun "oileau #i nu putea s spun mai bine dec8t prin cele dou 8ndrBnee metalepseAcela#i "oileau, 8n Satira a I'?a, Area s 8nfi#eBe un marc.iB stp8nit de patima jocului de norocO cu un cornet 8n min, acesta 8#i a#teapt soarta de la Barurile pe care le amestec4 'a spune, oare, c vede ivinduCse din 3ornetul su pri3ina 38ti7u4ii sau a pa7u1ei P Ar fi prea lung #i lipsit de conciBie4 'a spune* vede ivinduC se 3i8ti7ul sau pa7u1a P Ar fi mai Aiu #i mai precis dar nu Aom afla 8n acela#i timp #i ce se petrece 8n sufletul lui, impresia de bucurie sau de tristee pe care i?ar proAoca?o c8#tigul sau paguba4 /i dac poetul Aa spune* vede ivinduCse 1u3uria sau tristeea P Ar fi mai puternic #i mai energic dar gradaia sentimentului nu Aa fi totu#i e6primat4 Ar mai rm8ne s Aedem dac bucuria este mai Aie sau tristeea este mai ad8nc4 i bine4 poetul nu Aa lsa nici o 8ndo? T(OPIIM$E% ial 8n aceast priAinO Aa arta c ambele sentimente s8nt culminante, iar e6presia oferit de cei doi tropi topii 8ntr?unui singur nu Aa lsa deloc de dorit 8n priAina energiei #i forei4 Ce Aa face, deciU Aa 8nlocui, prin metafor, #n3uria 8n via #i tristeea 8n moarte> printr?o metonimi3 a efe3tului, pune 8n locul Barurilor sau al punctelor norocoase sau nenorocoase, care repreBint 3au@a, 8ns#i viaa sau moartea care se iAesc din cornet #i iBbesc priAirea juctoruluiO s?ar fi a#teptat la a#a ceAa juctorulU 'oit sa vie ou sa mort sortir de son cornet4

51

8ncere8nd s?$ conAing pe -ector s renune la lupt, Andromaca 8i spune c nu mai are nici tat, nici mam, nici frai, c moartea i i?a rpit pe toiO apoi adug* (ar da3 mi rmi tu, Oe3tor, mama, tata, fraii i voi re7si pe toi n tine- Adi3, da3 tu rmi nu voi mai resimi pierderea lor> toate a3este pierderi snt rs3umprate> tu ii lo3ul tatlui, al mamei, al frailor mei, a tot 3eea 3e am pierdut, ntrCatt inima mea este plin de tine < ntrCatt 3u mi le7 de tine feri3irea, viaa, e2istena < +ar c8t de e6presiA de tandr #i de 8nduio#toare este aceast 4iper1ol, 8n care Aedem, de asemenea, o metal3ps24 ,ropii dau lim1aDului mai mult 3laritate 8i mai mult forSpun8nd c nimi3 nu tul1ur sf8r#itul unui 8nelept, adic sf8r#itul Aieii sale, ultimele lui clipe, )a Fontaine presupune, 8n acela#i timp, c acest sf8r#it este #i bl8nd #i lini#titO c8nd adaug, 8ns, prin metafor, este seara unei @ile frumoase, ce lumin Aie, ce strlucire rsp8nde#te asupra acestei g8n?diri, din care face, 8n acela#i timp, o fermectoare imagine ] (elaia dintre sf8r#itul unei Aiei #i seara unei Bile ne impre? sioneaB cu at8t mai mult cu c8t s8ntem deja obi#nuii s Aedem Aiaa comparat cu o Bi #i s auBim spun8ndu?se* dimineaa, amia@a, amur7ul Aieii, ca #i dimineaa, amia@a, seara unei Bile4 Ne repreBentm astfel sf8r#itul unui 8nelept ca pe seara unei Bile pure, calme, fr nori, #i pe 8nsu#i 8ne? $13MFI,!(I)p )IC"AT!)!I leptul de care este Aorba, dispr8nd din lume tot at8t de senin #i de luminos ca #i astrul Bilei 8n momentul c8nd ne trimite ultimele lui raBe4 "oileau 8#i d foarte bine seama de ce Satira este at8t de periculoas pentru autorul ei #i?i face at8ia du#mani* fiecare se recunoa#te 8n portretele sc.iate, confrunt8ndu?se 8n secret cu ele, lucru at8t de penibil pentru amorul propriu4 +ar ce impresie Aa face acest raionament at8t de abstract, dac Aa fi oferit 8n nuditatea luiU Poetul Aa folosi un ale7orism, pe c8t de e6act pe at8t de ingenios #i Aa imagina Satira ca pe o o7lind 8n care fiecare se Aede pe sine* !n discours trop sincDre aisSment nous outrage* C.acun dans 3e miroir pense voir son visa7eAltundeAa, acela#i poet, d8nd cuA8ntul unui doctor F, cu care este de presupus c se afl 8ntr?o disput, 8l face pe acesta s transforme raiunea 8ntr?o tor, 8n 3rma3iul 3redin3ios al omului$ 8n scopul de a arta c ea este fcut s lumineBe #i s orienteBe omul pe aceast mare a lumii att de 1o7ata n naufra7iiB )K.omme, AeneB au fait, nKa?t?il pas la raisonU NKest?ce pas son +lam1eau, son Pilote fidTle G (elu8nd discursul 8n numele su, poetul nu Aa spune pur #i simplu* 8i la 3e serve8te aDutorul dat de a3east raiune, da3, supus numai patimilor sale, omul se va e2pune or1e8te tuturor primeDdiilor> ci, fa de argumentul alegoric al doctorului4 F 8n )atira a *###Ca "oileau polemiBeaB cu Claude Cor el, doctor la Sorbona, adAersar al janseni#tilor <n4t4>4 $ Ar trebui totu#i s remarcm c aceste dou metafore, tor #i 3rma3i ar trebui, de Areme ce s8nt astfel apropiate s aib 8ntre ele o oarecare sinonimie4 ste destul de dificil s Aedem transformat atit de repede 8n 3rma3i ceea ce se e6prim prin tor <8n accepiunea de far conductor, n4t4>4 N4id, 3ondu3tor, mentor merg foarte bine cu cirmaci, a#a cum felinar, astru, stea s8nt 8n serie cu tor- ste 8ns preferabil s se foloseasc numai o singur metafor, 8n loc de dou sau de mai multe4 T(OPIIM$1$ el opune unul de acela#i fel, at8t de4 puternic #i de categoric 8ns, 8nc8t l?am

5@

putea socoti fr replic* Oui, mais de duoi lui sert due sa Aoi6 le rappelle, Si sur la foi des Aents, tout prft a sKembarduer, Il ne Aoit point dKScueil duKil ne lKaille c.oduerU /i cine #tie mai bine dec8t "oileau ce ajutor pot da tropii c.iar raiunii #i adeArului U 'ersurile urmtoare par a adeAeri ceea ce am afirmat mai sus* +e toute fiction lKadroite faussetS Ne tend duKa faire au6 [eu6 briller la ASritS, E4 ,ropii dau lim1aDului mai mult interes 8i mai mult savoare, adic 8l fac mai capabil s 8nduio#eBe, s emoioneBe, s ptrund 8n inim, s treBeasc interesul, s mguleasc, s 8ne8nte spiritul4 Aceste efecte s8nt, eAident, legate de primele4 le s8nt reBultatul, urmarea lor necesar #i le?am putea demonstra prin acelea#i e6emple, dac ar fi neAoie de demonstraie, dac ele n?ar fi, mai cur8nd, de natur s fie simite dec8t demonstrate #i dac n?ar fi cu at8t mai sensibile cu c8t s8nt mai accentuate #i mai eAidente4 )imbajul place #i captiAeaB cu c8t e mai nobil, mai elegant, mai energic, mai e6presiA, mai pitoresc, cu c8t 8#i doAede#te mai din plin fora4 +e ce limbajul poeBiei, atunci c8nd este asa cum trebuie s fie are ceAa de 8ne8ntare si magieU 8n mare msur, pentru c la temelia lui stau tropii, sau, cel puin ei 8l domin, fiind, 8ntr?un fel Aiaa #i sufletul luiU +e ce un poet ca (acine, de e6emplu, este un poet at8t de mare, un poet diAinU Tocmai pentru c este at8t de figurat #i pentru c la el totul este, ca s spunem a#a, 8n imagini, de c8te ori se potriAe#te cu genul #i cu subiectulU 'orbind 8n aceea#i msur despre figurile de care ne ocupm #i despre $17MF$,!(I) )IC"AT!)!I fabul F, "oileau spune c ficiunea pune totul n Do3 3a s ne farme3e> c prin ea* Tout prend un corps, une ;me, un esprit, un AisageO )e poDte sKSgaie en mille inAentions, Orne, SlDAe, embellit, agrandit toutes c.oses, t trouAe sous sa main des feurs toujours Scloses4 Iat, deci, principalele efecte ale tropilor4 C8t s8nt ele de importante, de minunate, de admirabile ] u#or de sesiBat cauBa #i modul 8n care apar* tropii fac mai mult dec8t s transmit ideile #i g8ndurile, mai mult dec8t s le picteBe, mai mult dec8t s le 8mbraci 8n culori bogateO ca tot at8tea oglinBi ei reflect obiectele 8n diAersele lor faete #i le pun 8n lumina cea mai aAantajoasO ei s8nt podoabele acestor obiecte, d8ndu?le relief #i o nou graieO datorit lor pe sub oc.ii no#tri trec o suit de tablouri, de imagini 8n care ne place s recunoa#tem natura #i 8n care 8ns#i natura se 8nfi#eaB cu farmece noi4 J Celelalte figuri care par ca se limiteaB la o singur idee sau g8ndire dar care 8n ciuda marii lor simpliti nu preBint de fapt niciodat mai puin de dou idei <sau g8ndiri> simultan, sau 8n nici un caB numai o singur idee <sau g8ndire> care s poat fi interpretat la propriu, pun spiritului tot felul de enigme #i mistere de deBlegat, u#or sau foarte u#or de g.icit, de ptruns sau de reBolAatO 8n felul acesta 8i capteaB atenia, fc8ndu?$ s parcurg, s asocieBe o mulime de idei, d8ndu?i ocaBia unui e6erciiu fr prea multe dificulti, care nu numai c 8i face plcere dar 8l 8nc8nt, procur8ndu?i adeArate delicii4 8n felul acesta, tropii s8nt o surs nesecat de bucurii delicate, 8n acela#i timp o comoar inepuiBabil de bogii #i resurse4 F +a1ula are aici sensul de poAestire imaginar4 'ersurile respectiAe din Arta poeti3 se refer la epopee #i la miraculosO fabula, ca specie literar nu este discutat

5&

de "oileau 8n Arta poeti3, <n4t4> T(OPIIM$12 Capi!olul III &'SPR' 8)2)SIR'+ (R)PI2)R Am ABut p8n acum ce efecte minunate pot produce 8n discurs tropii?figuri4 +ar c8t grij presupune 8ntrebuinarea lor din moment ce ei repreBint singura frumusee a discursului, dac nu 8ns#i frumuseea lui ] 'om Aedea c ei nu se potriAesc cu toate subiecteleO c se potriAesc, 8n general, mai puin cu proBa dec8t cu poeBia #i mai puin cu unele genuri de poeBie dec8t cu alteleO c 8ntrebuinarea lor, 8n cadrul unor subiecte sau genuri cu care s8nt compatibili, este subordonat anumitor reguli prescrise de raiune #i gust4 Nu putem trage 8nc de pe acum concluBia c 8n anumite caBuri ei pot 4aAea o 8ntrebuinare defectuoasU +. (R)PII NU S' P)(RI"'SC GN AC A/I C0S!(0 T!T!(O( S!"I CT )O( 6ist subiecte simple de felul lor #i care cer un stil mai mult sau mai puin simplu4 Or, aceast simplitate a stilului e6clude de la sine tot ce ar putea s?i dea strlucire #i fast4 Cum ar putea supraAieui aceast simplitate cu tropii pitore#ti ai unei imaginaii bogate #i strlucitoare, sau cu tropii energici ai unei imaginaii e6altate sau ai unei pasiuni AiolenteU Ceea ce cer subiectele simple cer adesea #i subiectele cele mai eleAate4 6presia cea mai simpl face adesea ca stilul s fie mai nobil, mai adeArat #i mai firescO prin c.iar aceste e6presii stilul poate deAeni sublim4 Care este sursa acestui sublim pasaj din Nene@B H/i +umneBeu spune* ) se fa3 lumin, 8i lumin se f3u GE Nu cumAa e6trema simplitate a cuAintelorU 8ntr?adeAr, aceste cuAinte puin ambiioase pun 8n eAiden eficacitatea #i atotputernicia Aorbirii lui +umneBeu ca #i rapiditatea cu care lamina produs de aceste cuAinte se rsp8nde#te 8n aceea#i clip 8n imensitatea spa? $1EM iului ] Imaginaia, surprins 8n cel mai 8nalt grad, Aede, 8n momentul creaiunii, desc.iB8ndu?se din sinul tenebrelor #i .aosului, marea minune care trebuie s 8mbri#eBe #i s anime toate celelalte minuni ale naturii fiBice4 +ealtfel, ce poate fi mai natural dec8t simplitatea c8nd este Aorba de un obiect situat mai presus de rmduielile obi#nuiteU Care ar fi cuAintele, care ar fi figurile care s?$ poat e6prima 8n toat mreia #i solemnitatea luiU forturile care s?ar face pentru a da o imagine fidel, absolut neputincioase #i inutile, n?ar aAea alt efect dec8t acela de a?$ diminua sau poate c.iar de a?$ denatura4 !n atare obiect nu poate fi ABut, contemplat 8n e6presia limbajului, ci 8n el 8nsu#iO tot ceea ce poate, tot ceea ce ar trebui s fac e6presia este s?$ arate spiritului, 8n felul acesta atenia este captat iar imaginaia 8l stp8ne#te cu 8nflcrare, se orienteaB 8n 8ntregime spre el, se pleac s? $ obserAe sub aspectele sale cele mai surprinBtoare sau interesante4 8n fine, oricare ar fi motiAul sau cauBa, lucrrile care trateaB subiectele cele mai importante s8nt 8n general #i cele mai simpleO nu numai c aceast simplitate li se potriAe#te dar ea repreBint un merit care le distinge #i le face demne de admiraie4 /i nu prin aceasta este Scriptura at8t de solemn, de impresionant, de conAingtoareU Astfel (acine, cel mai figurat dintre poei, a scris dup acest model fragmentele cele mai sublime din &ster #i din A talia- l ofer foarte puini sau aproape nici unul din tropii considerai opu#i simplitii, c.iar dac nu s8nt totdeauna 8n contradicie cu Aerosimilul #i firescul4 Numai Aersul al 1?lea e ceAa mai 8ndrBneO dar nici 8ndrBneala lui nu merge

55

p8n la personifi3are, pentru c lucrurile inanimate Cpot fu7i sau tremura, dac nu 8ntr? un sens moral, cel puin o pot face 8n sens fiBic4 !rmtoarele patru Aersuri din Atalia s8nt considerate sublime, #i ele s8nt 8ntr? adeAr, a#a cum spune "oileau, prin 7randoarea 7ndirii, prin no1leea sentimentului, prin strlu3irea 3uvntului, prin armonia e2presiei- /i totu#i, numai T(OPIIM$11 primul Aers conine o figur ele limbaj* a pune fru furiei valurilorB Celui dui met un frein a la fureur des flots, Sait aussi des mSc.ants arrfter les complots4 Soumis aAec respect a sa AolontS sainte, Te crains +ieu, c.er Abner, et nKai point dKautre crainte4 Am putea cita clin Oenriada mai multe fragmente tot at8t de remarcabile, din acest punct de Aedere #i nu mai puin sublime4 Ne limitm sistemul lumii noastre dup Copernic #i Ne\tonO C8ntul al 'll?lea* +ans le centre Sclatant de ces orbes immenses, Oui nKont pu nous cac.er leur marc.e et leurs distances, )uit cet astre du jour par +ieu mfme allumS, Xui tourne autour de soi sur son a6e anflammS4 +e lui partent sans fin des torrents de lumiDreO Il donne, en se montrant, la Aie a la matiDre, t dispense les jours, les saisons les ans A des mondes diAers autour de lui flottants Ces astres asserAis a la loi dui les presse, SKattirent dans leur course, et sKSAitent sans cesse, t serAant lKun a lKautre et de rDgle et dKappui, Se prftent les clartSs duKils rejoiAent de lui4 Au dela de leur course, et loin dans cet espace Oi la matiDre nage, et due +ieu seul embrasse, Sont des soleils sans nombre et des mondes sans finO +ans cet ab8me immense il leur ouAre un c.emin4 Par dela tous ces cieu6 le +ieu des cieu6 rSside4 +ar nu numai ideile sublime fac abstracie de tropi, ci #i strile afectiAe c.inuitoare care cople#esc sufletul #i?$ sufoc parc sub greutatea lor4 8n timp ce pasiunile Aiolente ca iubirea, ura, orgoliul se e6prim 8n termeni dispreuitori #i ornamentali, tristeea, durerea, suferina folosesc de obicei, un limbaj simplu #i fr ornamenteO este #i ceea ce spune "oileau 8n aceste dou Aersuri din Arta Poeti3B )a colDre est superbe, et Aeut des mots altiers, )Kabattement sKe6plidue en des termes moins fiers4 $1@M Se pare, 8ntr?adeAr, c nu are prea multe idei un om abtut de tristee #i a crui imaginaie, 8nceo#at de repreBentri sumbre, nu mai e nici energic, nici actiA4 Or, dac aceste idei nu s8nt nici multe, nici Aariate #i dac, 8n plus aceste idei s8nt comune #i u#or de sesiBat, dac toate in de sentiment, ca s spunem a#a, ar fi oare firesc s fie 8nAe#m8n?tate 8n imagini strine, s fie preBentate 8n forme de 8mprumut, 8n cuAinte fi7urate G Cai pot fi 8n acest caB 8ntrebuinate fi7urileG #i care anume dintre eleU acele figuri de construcie, de elocuie, sau de stil care par pornite din inim, ca un strigt al eiO 8n nici un caB acele figuri bogate #i somptuoase care, printr?un fel de magie #i Arjitorie, transform limbajul obi#nuit 8ntr?un limbaj cu totul nou #i complet

5%

diferit de el 8nsu#i4 ste #i ceea ce a simit foarte bine, printre alii, (acine, acest mare maestru, care trebuie citat primul 8n materie de stil #i de gust4 ObserAai inimitabilul rol al Andromaci, eternul model al celui mai bl8nd #i conAingtor patetism4 l respir, 8nc de la 8nceput, cum obserA )a.arpe, o simplitate 8nduio#toare care nu se deBminte nici un moment4 ,sim aici, de e6emplu, elipse, repetiii, e23lamaii, apostrofe, dar puine dintre figurile despre care am Aorbit mai susO 8n timp ce 8n rolul at8t de pasionat al -ermionei, ele s8nt pe c8t de multe pe at8t de 8ndrBnee4 Pentru a ne face s 8ne? legem c numai inima este cea care a creat toate aceste Aersuri, s8nt suficiente aceste dou tirade din actul I, dintre AduAa lui -ector #i P[rus* Te passais jusduKau6 lieu6 oi lKon garde mon fils4 PuisduKune fois le jour Aous souffreB due je Aoie )e seul bien dui me reste et dK-ector et de Troie, TKallais, Seigneur, pleurer un moment aAec lui4 Te ne lKai point encore embrassS dKaujourdK.ui 444 !n enfant mal.eureu6 dui ne sait pas encor XuKAndromadue est sa mDre, et duKil est fils dK-ector 444 Seigneur, tant de grandeurs ne nous touc.ent plus guDre* Te les lui promettais tant duKa AScu son pDre4 Non, Aous nKespSreB plus de nous reAoir encor, SacrSs murs, due nKa pu conserAer mon -ector ] T(OPIIM$1& A de moindres faAeurs des mal.eureu6 prStendent4 Seigneur, cKest un e6il due mes pleurs Aous demandent, SouffeB due, loin des ,recs, et mfme loin de Aous, TKaille cac.er mon fils, et pleurer mon Spou64 'otre amour contre nous allume trop de .aine* (etourneB, retourneB a la fille dK-SlDne4 8n toate aceste $& Aersuri, numai patru tropiO $4 un fel de metalepsB i le promiteam, 8n loc de le speram pentru el> 74 un fel de personifi3are 8n aceast emoionant apostrof adresat Bidurilor Troiei* nu, voi mi mai sperai, etc4O Sau poate 8n loc de aceast personifi3are, un alt fel de metalepsB nu, voi nu mai sperai, pentru, nu, noi nu mai sperm s v mai vedem> 24 o su1ie3tifi3areB la3rimile mele v 3er, pentru v 3er prin la3rimile mele> E4 8n fine, o metaforB aprinde de ur> dar nici unul dintre ace#ti tropi nu ofer o imagine propriu?Bis4 "4 T(OPII S POT(I' SC CAI P!NIN P(OR I + CGT PO RI I /I CAI P!NIN AN!CITO( , N!(I + PO RI + CGT A)TO(A Fr 8ndoial c tropii se pot potriAi #i cu proBa pentru c, a#a cum am obserAat deja, ei s8nt tot at8t de naturali ca #i limbajulO pentru c nu aAem neAoie de studiu spre a?i 8nAa, ei se strecoar 8n conAersaia cea mai familiar fr s ne dm seamaO pentru c #i cei care nu cunosc nici denumirile tropilor #i nici teoriile legate de ei 8i folosesc a#a cum o fac #i cei care #tiu s?i analiBeBe #i, fr 8ndoial, primii se e6prim mai ales 8n proB, a#a cum 8n proB #i conAerseaB4 /i nu le inAoc oratorii adesea sprijinulU Istoricii, mai ales romancierii #i c.iar filoBofii n?au recurs la fericitul lor prestigiuU N?au serAit ei adesea ca ornament 8n poAestirile unora sau 8n leciile celorlaliU C8te e6emple n?am putea da at8t din antici c8t #i din moderni ] +ar nu e mai puin adeArat, c proBa, c.iar dac se 8ndeprteaB de limbajul comun prin elegan #i noblee, este totu#i mai apropiat de el prin forma #i natura sa dec8t poeBia4 a trebuie deci s fie mai puin ornamentat dec8t poeBia si s nu abunde 8n tropi4 $15M Cai mult, tropii s8nt, ca #i poeBia, copiii ficiuniiO prin aceasta ei trebuie s se potriAeasc mai mult cu poeBia dec8t cu proBa care nu?#i are sursa 8n ficiune4 8n fine, proBa, fie ea istoric, filoBofic sau moral, are ca obiect adeArul

%3

realitii care este precis #i inAariabilO elocina, 8n care aparena adeArului este mai puin determinat, desc.ide o perspectiA mai larg iar facultile spiritului au o mai mare libertate4 +ar poeBia nu are ca obiect dec8t Aerosimilul care este #i mai puin determinat dec8t aparena adeAruluiO ea caut mai puin s conAing sau s educe c8t s plac4 a trebuie deci s se intereseBe mai ales de incitarea sensibilitii, de #ocarea imaginaiei, 8n consecin, ea se ocup mai mult de fi7urarea, de 3olorarea limba? jului, de modelarea lui 8n imagini> 8n tablouri, 8ncere8nd s fac din el un fel de pictur animat #i gritoare4 8n general deci, tropii se potriAesc mai puin cu proBa dec8t cu poeBia4 Ne mai rm8ne s artm c ei se potriAesc mai puin cu anumite genuri de poeBie dec8t cu altele4 !nele genuri de poeBie s8nt mai apropiate dec8t altele de limbajul comun fie prin tonul, fie prin stilul, fie prin natura subiectului lor4 8n unele, pasiunile domin mai puin dec8t 8n altele, e6alt, 8nfierb;nt mai puin imaginaia, deBAolt mai puin mi#care #i energie4 8n consecin, tropii trebuie s aib o frecAen #i o 8ndrBneal mai mare 8ntr?un caB dec8t 8n cellalt4 C8nd sufletul e purtat de entuBiasm, agitat de indignare, geloBie, m8nie, rBbunare, 8n acest caB are, a#a cum am obserAat deja, idei mai multe #i mai Aii, mai fulgertoare dec8t atunci c8nd e prad suferinei #i durerii4 ste firesc deci ca limbajul su s fie 8n primul caB mai figurat dec8t 8n al doilea4 Astfel, tropii se potriAesc mai puin cu duioasele #i t8ngui?toarele elegii, dec8t cu satira mu#ctoare #i maliioasO mai puin cu comedia al crei ton este acela al unei nobile #i elegante conAersaii dec8t cu tragedia al crei ton este adesea sublim sau pasionat, mai puin cu tragedia, ale crei personaje trebuie s?$ ascund, prin firescul #i Aerosimilul limbajului, pe poet, #i mai mult cu epopeea 8n care poetul nu numai c trebuie s Aorbeasc direct ca poet ci s Aorbeasc dominat T(OPIIM$1% de inspiraieO 8n fine, mai puin cu epopeea a crei Aastitate #i ritmicitate presupune o inspiraie calm #i fr aprindere #i mai mult cu oda, care trebuie s fie numai entuBiasm, caracteriB8ndu?se prin impetuoBitate, 8nflcrare e6tatic sau profetic4 +ar cum, 8n cadrul fiecrui gen de poeBie, subiectele nu s8nt identice 8ntre ele, ci AariaB mai mult sau mai puin, 8nseamn c 8n diferitele genuri de poeBie, tropii s8nt folosii #i 8n funcie de natura subiectului4 C4 FO)OSI( A T(OPI)O(, GN , N!(I) SI S!"I CT ) CA( ?I ICP)IC0, ST S!"O(+ONAT0 !NO( ( ,!)I (I,!(OS ICP!S + (ANI!N /I ,!ST +in moment ce tropii, #i nu e Aorba dec8t de tropiiCfi7uri, nu s8nt 8n aceea#i msur compatibili cu toate genurile sau cu toate subiectele diAerselor genuri, este eAident c nu pot fi folosii nici indiferent cum, nici la 8nt8mplare4 +ar dac nu pot fi 8ntrebuinai nici indiferent cum, nici la 8nt8mplare, folosirea lor trebuie s fie 8n mod necesar reglementat #i de raiune #i de gust4 Care s8nt aceste reguli pe care raiunea #i gustul le recomand at8t de categoric pentru folosirea tropilorU Nu putem Aorbi, desigur, dec8t la modul general, Aceste reguli s8nt puine #i se pot reduce, probabil, la trei4 Prima regul Prima regul este, fr 8ndoial, c tropii snt 7enerai, n mod fires3, de su1ie3t- Trebuie, 8n consecin, s apar spontan, din inspiraie, #i s fie 8n a#a msur topii 8n g8ndire sau 8n sentiment, 8nc8t s nu se poat obserAa nici intenia nici tra? Aaliul spiritual4 +ac ei poart amprenta cutrii #i dac s8nt plasai intenionat ca

%$

ornament deAin reci #i insipiBi aA8nd un efect contrar celui urmrit4 +ealtfel, a inteniona s faci tropi c8nd ei nu Ain de la sine, a?i cuta departe, for8ndu?i s se nasc atunci c8nd ei nu apar spontan, este mijlocul cel mai sigur de?a fi lipsii de naturalee, de adeAr, de firesc #i de graie4 $@3M Facultile care particip mai mult la crearea tropilor sau la Ae.icularea lor, s8nt druite de la naturO ele pot fi dirijate, perfecionate, e6tinse dar nu pot fi create sau suplinite prin artificiu4 Oric8t ar 8ncerca Pradon, c.iar dac ar depune eforturile cele mai teribile, nu Aa fi niciodat un (acine4 Acesta din urm este nscut pentru figurile de limbaj, ca #i pentru toate frumuseile, pentru toate reu#itele stilului4 l le folose#te at8t de firesc #i le tope#te 8n a#a fel 8n fraB 8nc8t parc se ascund acolo #i e neAoie s te g8nde#ti pentru a le descoperi, c.iar atunci c8nd s8nt foarte 8ndrBnee4 A doua regul A doua regul, care nu e mai puin important dec8t prima, este a3eea 3a tropii, oferii spontan de su1ie3t 8i n mod natural produ8i de a3ele fa3ulti 3unos3ute drept 3au@e 7eneratoare, fire8ti, de3i, pe 3it e posi1il n toate privinele, s reuneas3, fie3are dintre ei, toate 3ondiiile 3are le snt ne3esare pentru frumuseea 8i perfe3iunea lor- Astfel, dac e Aorba de metafore, ale7orii sau al37orisme, e necesar ca raporturile pe care se baBeaB acestea s fie adeArate, e6acte, fire#ti, u#or de sesi? Bat #i agreabileO e necesar ca termenii, nobili sau graio#i, s fie at8t de perfect armoniBai, 8nc8t s nu e6iste 8ntre ei nici nepotriAire nici discordan4 +ac e Aorba de 4iper1ole sau de personifi3ri, e6agerarea sau fanteBia s nu ajung la neAerosimil sau la ridicul ci s pstreBe acel caracter de sinceritate, de bun credin sau de credibilitate, singurele trsturi care le justific e6istena4 +ac e Aorba de ironii, epiC trope sau metaleps3, ele trebuie s reuneasc claritatea cu fineea, adeArul cu fora #i s nu fie interpretate de cel care cunoa#te limba #i circumstanele, 8ntr?un singur sens4 S obserAm 8ns c, 8n priAina tropilor utiliBai de toata lumea, aceia care in de fondul limbii, nu trebuie s ne facem griji 8n legtur cu perfeciunea lor4 Adopt8ndu?i, limba le?a dat o garanie suficient, cum spune abatele de (adonAil?liersO c.iar dac raportul dintre idei nu ar fi foarte just, simplul fapt c el a fost acceptat de limbajul comun, 8l face s fie 8n afara oricrei critici4 Cerina riguroas ca raportul T(OPIIM$@$ dintre idei s nu fie sau s nu par prin nimic fals, se refer numai la tropii originali sau mai puin rsp8ndii, pentru c numai numele autorului lor, oric8t ar fi el de respectat, nu e o garanie suficient4 A treia regul 8n fine, a treia regul presupune ca tropii, ori3t ar fi 3i de perfe3i, s nu fie n e23es, s fie folosii 3u moderaie 8i re@erv- Tropii s8nt numai ornamente ale stilului, ei nu repreBint nici fondul, nici esena stiluluiO ei s8nt numai o parte a artei scriitorului, nu repreBint arta sa 8n 8ntregime4 8ngrmdii unii peste alii Aor indica un scriitor superficial, preocupat mai puin de justeea #i temeinicia g8ndurilor sale c8t de o Badarnic strlucire #i decorare a limbajuluiO 8n felul acesta Aor da stilului un aer forat, greoi sau afectat, care Aa masca adeArul sau naturaleea limbajului4 HNu e6ist nec.ibBuin mai mare, spune )a.arpe 8n Cursul su de literatur, dec8t dorina de?ai e6prima figurat toate sentimentele #i toate g8ndurile4 Cele mai multe dintre ele cer numai puritate #i elegan4 +e ce are efect o figur strlucitoare, energic, 8ndrBnea <este Aorba de un trop?figur> U Pentru c se afl 8n contrast cu restul4 +ar dac Arei s fii cu tot dinadinsul 8ndrBne, nu Aei mai fi dec8t biBar #i

%7

afectatO dac Arei s fii mereu energic Aei sf8r#i prin a prea tot timpul crispat #i penibilO dac Arei s fii prea des eleAat, nu Aei fi dec8t e6agerat #i emfatic4 8n orice e neAoie de nuane #i de umbre4 3 femeie care este acoperit din cap p8n?n picioare cu diamante Aa mai aAea, oare, graieU 'orbeam de diamante, clar dac podoabele ei s8nt pietre false #i nepotriAite, poleial fr strlucire #i imitaii demodateU9 +espre o regul a lui 'oltaire 'oltaire socote#te c prima regul priAitoare la tropii ce in de metafor, este cea dup care ace#tia trebuie s ofere o imagine sensibil, o imagine care s poat fi 8nfi#at priAirii de m8na unui pictor4 Asupra acestei obserAaii el $@7M reAine mereu 8n comentariul su asupra lui CorneilleO #i doctorul "lair, 8n retorica sa, pe drept cuA8nt at8t de apreciat, este de acord cu 'oltaire 8n aceast priAin4 +ar nu se 8n#al #i 'oltaire #i doctorul "lairU sau, dac principiul lor este just 8ntr?o anume priAin, nu 8mping ei oare, prea departe consecinele luiU Iat ce spune un celebru critic din secolul al _'III?lea, ClSment de +ijon* HCetafora a fost .rBit, 8n principiu, sensibiliBrii prin imagini surprinBtoare a conceptelor intelectuale4 Astfel, c8nd spunem, sufletul meu se des34ide 1u3uriei, inima mea nflore8te su1 ra@a providenei, sufletul #i inima s8nt preBentate ca flori care se desc.id #i 8nfloresc la raBele soarelui4 Oricine ar putea picta aceast floare, dar n?ar putea picta un suflet sau o inim94 Crturisesc c nu pot dec8t s fiu de acord cu ClSment4 (ecunosc8nd c multe metafore pot fi pictate, cred c unele dintre ele, oric8t de adeArate #i de e6acte ar fi, se refuB de?a pururi pictorului celui mai 8ndrBne4 Cum #i 8n ce fel s?ar preta picturii aceste e6emple, dintre care ultimele opt aparin c.iar lui 'oltaireU )a louan7e agreSable est *me des 1eau2 vers --Te ne sens plus le poids ni les 7la3es de l'97e --C.adue mot eut dDs lors deu6 visa7es diAers 44 Ton 3oura7e affam5 de p5ril et de 7loire --A dui d5vorerait ce r57ne dKun moment 444 (5vorait en secret, dans le fond de son cgur, +e ce grand nom de roi le dan7ereu2 4onneur --O.] combien de vertus due la tom1e d5vore < --)a pai2 a dans son cgur 5touff5 son 3ourrou2 --+es plus Aastes desseins les sombres profondeurs --Tous les cgurs sont cac.Ss* c.adue 4omme est un a1me --)e m5rite modeste est souAent o1s3ur3i --Te plains l'4omme a33a1l5 du poids de son loisir --''a7uillon de la faim presse en nous la nature --Ar putea fi Beificat ca primul pictor al lumii, credem acela care ar figura pe p8nB un suflet, sufletul Aersurilor frumoase> valurile unui vers, 34ipul unui 3uvnt, 7reutatea #i fri7ul 1trCneii, o domnie devorata de trei ambiio#i, onoarea unui nume mistuita n inima de o or7olioas speran, virtui u3ise de morminte, un 3uraD nfometat de 7lorie sau de peri3ol, 1i3iul foamei 3e de@lnuie n noi instin3tele, etc4 T(OPIIM$@2 A fost Aorba p8n acum, 8n general, de metafore simple, 8ntr?un singur cuA8nt4 Iat acum altele, baBate pe ale7orisme #i care alctuiesc o imagine mai amplO se Aor oferi ele cu mai mult u#urin picturiiU "oileau*

%2

Oui, la Dusti3e eu nous est la Aertu dui brille* #l faut de ses 3ouleurs 6u'i3iC1as tout s'4a1ille --- Tu souffres la louan7e, adroite et dSlicate, (ont la trop forte odeur n'51ranle point les sens(acine* Faut?il duKa Aos [eu6 seuls un nua7e odieu2 (5ro1e sa vertu 6ui 1rille M tous les =eu2 < --- Xue Aotre vie, ailleurs et longue et fortunSe, +eAant Troie, en sa fleur, doit Ktre moissonn5e --'oltaire* CKest un poids bien pesant duKun nom trop t`t fameu6* 'alois ne soutint pas ce fardeau dangereu6 444 Tamais l'air de la 3our, et son souffle infe3t5 'alt5ra de son 3Uur lKaustDre puret5 --Nici 8n acest caB pictorul nu se Aa iBbi de mai puine dificultiO orice ar face, nu Aa ajunge niciodat s sc.ieBe nici 3ulorile dreptii n 3are totul tre1uie s se nve8mnte@e ai3i pe pmnt nici norii odio8i 3are as3und strlu3itoarea virtute a lui Oipol=t, numai n o34ii lui ,3@eu> nici viaa 3e tre1uie s fie se3erat n floarea sa> nici povara unui nume 3ele1ru pe 3are *alois nuCl mai poate susine> nici aerul #i miasma otrvit a 3urii 3are ni3iodat nu va altera puritatea inimii lui Potier- Iar 8n ceea ce priAe#te parfumul lin7u8irii, maneArat 8n a#a fel 8nc8t s nu sminteasc simurile, penelului su nu?l Aa putea fi6a prin nici o trstur, #i a#a se Aa 8nt8mpla cu toate ale7orismele #i cu toate metaforele care in de auB sau de gust4 Nu contest c e6ist metafore care pot fi pictate4 C 8ndoiesc 8ns c orice metafor trebuie s fie cu necesitate o imagine, adic ceAa care poate impresiona priAirea4 Ar $@EM 8nsemna c nu e6ist dec8t metafore AiBuale4 Ci se pare c oricare dintre celelalte simuri, auBul, mirosul, gustul pot oferi metafore4 uCmi miroaseCa 1ine, 3artea este fad, insipid, 3it a3real 8i amr3iune n a3este 3uvinte, armonia universului si a 3orpului omenes3, nu aAem aci tot at8tea metafore U +ar ele nu se raporteaB nici la AB, nici la pipit, acel sim care, dup AB, particip 8n cea mai mare msur la imagine4 Problema folosirii tropilor de ctre scriitor (egulile generale ale folosirii tropilor se reduc astfel numai la trei4 Ne rm8ne s reBolAm o problem cu totul special, care nu e nici inutil, nici lipsit de importan4 Am ABut c tropii, dup originea lor, se 8mpart 8n tropi ai lim1ii #i tropi ai s3riitorului- Primii aparin tuturor, ca #i limba, #i toat lumea, 8n consecin, se poate folosi de ei, dup Aoie, ca de un bun personal, cu condiia s #tie s?i foloseasc potriAitO dar se 8nt8mpl acela#i lucru cu tropii s3riitorului G Iat problema de care ne Aom ocupa4 S 8ncepem prin a?i disocia, soluia Aa Aeni de la sine4 Sau tropii s3riitorului, 8n general colecionai #i adoptai, au intrat deja 8n limba, 8n folosirea comun, sau ei nu au intrat 8nc, c.iar dac au fost, 8n general, gustai #i apreciai4 Or, 8n primul caB, ei se confund, eAident, cu tropii lim1iiB e6ist, 8n ceea ce?i priAe#te acelea#i drepturi ca #i 8n priAina tropilor limbii, ei pot fi folosii, cu aceea#i libertate #i 8n acela#i fel4 8n al doilea caB, ei rm8n un fel de proprietate particular a autorului lorO nu ne putem serAi de ei ca de un bun personal, sau ca de un bun comun tuturor, ci numai cu titlu de 8mprumut #i sub form de citate4 AAem pentru ultimul caB, un e6emplu celebru, metafora, a devora o domnie, creat de geniul lui Corneille4 Aceast metafor, a#a cum obserA abatele de (adonAillers, este cu adeArat admirabil acolo unde se afl #i Aa fi totdeauna

%E

admiratO dar 8#i Aa pierde Aaloarea dac Aa fi plasat 8n alt conte6t, #i n?am putea, fr a fi acuBai de plagiat, s o scoatem de acolo altfel dec8t ca citat4 T(OPIIM$@1 Capitolul I' + SP( A"!R!) + T(OPI +ac nu e6ist figuri cu un efect mai fericit dec8t tropii : figuri de semnificaie sau de e6presie : c8nd s8nt folosii potriAit #i cu gust, nu e mai puin adeArat c nu e6ist figuri a cror proast 8ntrebuinare #i al cror abuB s fie mai periculos4 Semnificaia #i e6presia s8nt ceea ce discursul are mai important #i mai esenial, pentru c 8n acestea const 8nsu#i spiritul discursului, cuAintele nefiind dec8t corpul su4 C8te nu Aor fi deci inconAenientele, pericolele unui abuB care se grefeaB pe semnificaie sau pe e6presieU /i ce poate fi mai graA #i mai nefastU C acest abuB e6ist o doAede#te stilul cutat, preios, incoerent, ininteligibil, absurd, e6agerat, emfatic #i care nu ofer dec8t o respingtoare aduntur de neroBii #i e6traAagane4 6ist printre tropii?figuri unii de care se poate abuBa cu u#urin #i alii de care nu se abuBeaB dec8t foarte rar4 A#a s8nt, 8n special, metafora, silepsa, personifi3area, ale7orismul, 4iper1ola- Citm c8teAa e6emple4 Cetafora 6ist o metafora de mult Areme condamnata pentru lipsa ei de naturalee #i justee* este cea a cuA8ntului unde 8n acest e6emplu din poetul T.Sop.ile* mi voi s3lda minile n undele prului tu- +ar dac toat lumea a simit carena, 8n fond at8t de eAident, nimeni, dup c8te #tiu, nici c.iar +umarsais, n?a spus 8n ce const ea4 (eAin asupra e6emplului at8t de cunoscut, numai pentru a suplini aceast tcere4 $nd, 8n sensul cel mai restr8ns, semnific mi#carea prin care apa formeaB la suprafaa sa acele cute repeBi #i bru#te care se suprapunO 8n sens mai larg poate 8nsemna c.iar apa 8n sine4 Prul care flutur u#or are ceAa analog acestei mi#cri de ondulare numit und- S?ar putea, deci, indica metafori3 prin cuA8ntul respectiA aceast asemnare #i se poate spune pr in unde sau undele prului- +ar ce analogie poate $@CM fi 8ntre pr #i und, luat 8n sens de apa G Or, numai 8n acest sens poate fi interpretat aici cuA8ntul und, 8n care se pot s3alda minile sale- +eci, nu le poi s3lda 8n undele prului, care nu este ap sau ceAa lic.id4 Ce poate fi mai absurd dec8t 3enu8a unui or7oliu #i dec8t aceast 3enu8 r9spndind fum n aer G dec8t umrul unui 3limat #i ca acest 3limat s mprumute umrul su lumii G dec8t o 7reutate care ful7er universul G dec8t un 34in as3uns su1 o 3storie G dec8t un a1is des34is de un tron G dec8t un 1ra mprumutat unei inimi G /i totu#i, toate acestea le?a spus Corneille4 Moartea, lui PompeiB Il croit due ce 3limat, en dSpit de la guerre, Pourra prKter l'5paule au monde 34an3elantaceea#i pies* SoutiendreB?Aous un fai2 sous dui (ome succombe, Sous dui tout *univers se trouve foudro=5 G din nou aceea#i pies* Ou de son Aain or7ueil les 3endres allum5es, Poussent d5DM dans l'air de nouvelles fum5es G (O+O,!N ''4=men semble a mes [eu6 3a34er 6uel6ue suppli3e, 'e tr[ne sous mes pas

%1

3reuser un pr53ipi3eaceea#i pies* A ce 3Uur duKil Aous laisse oseB prKter un 1ras/i c8te alte e6emple de felul acestora am putea gsi c.iar #i 8n cele mai frumoase capodopere ] Sublimul #i absurdul se ating #i adesea se 8nt8mpl ca acest mare poet s le confunde 8ntre ele, pentru c, de#i, fr 8ndoial, nu era lipsit de gust #i c.iar a contribuit 8n secolul su la formarea acestuia, el are totu#i mai puin gust dec8t geniu4 T(OPIIM$@& C )a Fontaine face animalele s Aorbeasc, c anim plantele #i le 8mprumut sentimente, nimic mai minunat* animalele au 8ntre ele un fel de limbaj, iar plantele au, prin organiBarea lor destule raporturi cu animalele4 +ar el d idei, pasiuni #i mi#care unei luminri, unei materii complet lipsite de Aia #i de mi#careO s atribui acestei luminri nebuna pretenie de a obine prin foc duritatea crmiBiiO s o faci, 8n consecin, emulul filoBofului care, se spune, s?a aruncat 8n craterul tnei pentru a deAeni nemuritor, #i ca apoi s o transformi 8ntr?un nou &mp3do3l3 3are se perpele#te pe jratec, este ceAa ce nu i se poate trece cu Aederea, c.iar 8ntr?o fabul, pentru c 8ntr?o fabul, ca 8n orice gen, trebuie s ai simul msurii #i raiune4 C8nd spunem 4rtie vinovat, salie pari3id, pumnal 3atoli3, pat adulterin, toate acestea pot fi 8nelese #i e6plicate* .8rtia serAe#te crimei #i o pecetluie#te, sabia serAe#te paricidului, pumnalul serAe#te pretinsei rBbunri catolice, toate fiind fatale instrumente ale e6ecuieiO patul nu serAe#te mai puin adulterului, al crui teatru infam este4 +ar cum poate serAi un pat neru8inrii unei femei, #i cum poate el participa 8n Areun fel la aceast neru#inare care, cu certitudine, nu ine dec8t de femeia 8ns#i, #i care nu este dec8t o1r@ni3ia frunii sale fr ru8ine G Nu?$ putem deci aproba pe "oileau care spune 8n )atira a PCaB TKaccommodes?tu mieu6 de ces douces CSnades, Xui, dans leurs Aains c.agrins, sans mal toujours malades, Se font des mois entiers, sur un lit effront5, Traiter dKune Aisible et parfaite santSU Me!onimia 8n tragedia Mitridate a lui (acine, se spune c acest celebru rege din Pont* Fondait sur trente ntats son tr[ne florissant, +ont le d51ris est mfme un empire puissant4 ,ron este folosit aici 8n sens metonimi3, pentru autoritate suAeran, pentru domnie4 Nu este, deci, dec8t un tron $@5MFI ,!(I) )IC"AT!)!I pur fi3tiv- +ar un tron fi3tiv trebuie s fie analog unui tron real #i concret, iar ceea ce este incompatibil cu unul trebuie s fie #i cu cellalt4 !n tron real #i concret 3onstruit pe trei@e3i de' state diferite, nu trebuie neaprat s fie purtat de toate aceste state suprapuse, ca de tot at8tea suporturiO este suficient, desigur, s se sprijine pe unul singur iar celelalte s fie considerate ca ane6ate acestuia pentru a forma unul #i acela#i imperiu4 Astfel, primul Aers nu este deloc lipsit de justee4 S Aedem al doilea Aers4 Ce este aceast ruin <dSbris> care singur face un puterni3 imperiu G Nu ne putem 8n#ela* este ruina acestui tron fictiA construit pe treiBeci de state4 +ar un tron fi3tiv nu poate fi mai 8ntins, nu poate ocupa un spaiu mai mare dec8t un tron realOric8t de enorm am presupune acel tron real, el nu poate fi dec8t un punct, c.iar 8n cel mai mic dintre state4 Cum ar putea atunci numai o ruin din acest tron sau c.iar un

%@

tron 8ntreg s fie transformat 8ntr?un imperiu, c8nd prin imperiu 8nelegem nu numai o ar supus aceleia#i dominaii U !n tron fi3tiv poate, cel puin la fel cu un tron real s fie construit pe un stat> dar poate fi el construit pe ni#te fragmentri <diAisions> #i, mai mult, poate fi el astfel consolidat U Ideea de fragmentare este absolut abstract, absolut moral, iar ideea unui tron, c.iar fi3tiv, este implicit, 8ntr?o oarecare msur, concret4 Aceste idei se resping, deci, reciproc #i nu le putem asocia4 )a fel de nepotriAit este #i ceea ce spune 'oltaire 8n QaRreB Sur leurs divisions mon tr[neC est affermiAl patrulea c8nt din Oenriada conine un fragment pe care am dori s?$ #tim 8n afara unui poem care, 8n genul su, e cel mai frumos monument al poeBiei noastre, ca #i cel mai frumos consacrat gloriei "ourbonilor* e Aorba 8n acest tablou de o satir at8t de amar care AiBeaB curtea de la (oma, 8n Aremea lui Ale6andru al 'I?lea #i Iulian al II?lea4 +ar nici unul dintre aceia care au contestat fragmentul din cauBa nepotri? T(OPIIM$@% Airilor sale, n?a bnuit c el se preteaB criticii #i din punct de Aedere literar4 S Aedem dac este cu adeArat Aulnerabil* %ome depuis ce temps, puissante et profanSeO Au6 conseils des mSc.ants se Ait abandonnSe4 Patru Aersuri mai departe* t %ome, duKopprimait leur empire odieu6O Sous ces nouAeau6 t[rans regretta ses fau6 dieu64 /i, 8n fine, trei Aersuri mai jos* %ome deAint lKarbitre et non lKeffroi des rois4 %oma folosit ca metonimie reAine de trei ori4 +ar este folosit, de fiecare dat, 8n acela#i sens metonimi3G Aceast %oma puterni3 8i profanat, prsit sfaturilor 3elor ri, este, AiBibil biserica catolic #i apostolic, sf8ntul imperiu ecleBia? stic al crui lca# este %oma- Aceast %oma, care, sub oprimarea unui odios imperiu 8i re7ret fal8ii @ei, nu poate fi dec8t poporul roman, considerat din punct de Aedere ciAil #i politic4 /i ultima %om, devenit ar1itru al re7ilor, ce poate fi, dac nu curtea roman, guAernul papal, ca #efi ai bisericii #i suAerani ai (omeiU S8nt aici, deci, trei sensuri metonimice cu totul diferiteO dar dac 8ntre primul #i ultimul poate e6ista o oarecare relaie, datorit celui din mijloc ei ajung at8t de distanai, 8nc8t deAin opu#i4 Ce se poate spune despre aceast succesiA #i at8t de brusc trecere a aceluia#i cuA8nt de la un sens la altulU Nu reBult implicit un deBacordU /i acest deBacord nu na#te o oarecare confuBie 8n mintea lectoruluiU (Commentaire 3lassi6ue de la Oenriade-) Silepsa (acine 8n ,e1aidaB Pour 3ouronner ma tKte et ma flamme en un jour, Il arme en ma faAeur et la .aine et lKamour4 $&3M A n3orona un 3ap 8nseamn a?i pune o coroan #i a n3orona o fla3r <o flacr a iubirii, o iubire> 8nseamn a realiBa o dorin prin obinerea obiectului acestei dorini4 8n primul caB este Aorba de sensul propriu, 8n al doilea este Aorba de sensul fi7urat baBat pe faptul c cel care se afl 8n culmea realiBrii dorinelor sale, pare at8t de fericit, at8t de satisfcut, ca #i c8nd ar fi obinut o coroan4 Or, indiferent de analogia care se poate stabili 8ntre cele dou sensuri, e6ist 8ntre ele o prea mare deosebire pentru a ne face plcere s le Aedem pe am8ndou 8mpreun4 Aceast

%&

asociere nu e mai puin ciudat, nici mai puin #ocant, dec8t aceea dintre un 3ap #i o fla3r- Am dori ca 8ncoronarea s nu aib aici dec8t o singur semnificaie, cea determinat de cuA8ntul imediat urmtor, 8n consecin, semnificaia proprie, natural, obi#nuit, aceea de a pune o coroan deasupra, deoarece cuA8ntul care urmeaB imediat este 3ap- Cum 8ns cuA8ntul fla3r este legat de cuA8ntul 3ap prin copulatiAul 8i, trebuie s recunoa#tem c obiectul dorinei ne este preBentat ca ceAa nu numai la fel de concret cu 3ap, dar tot at8t de apt de a fi 8ncoronat, #i 8ncoronat 8n acela#i fel4 Or, ce poate fi mai absurd U (\tudes de la lan7ue fran:aise sur %a3ine-) Personificarea "oileau, 8n &pistola 3tre versurile saleB Cais aujourdK.ui duKenfin la Aeillesse Aenue, Sous mes fau6 c.eAeau6 blonds dSja toute c.enue, A jetS sue ma tfte, aAec ses doigts pesans, OnBe lustres complets, surc.argSs de trois ans4 +ac aceste Aersuri au fost citate #i admirate ca e6emplu de perifra@ poetic, erau demne de astaO dar s le analiBm #i sub un alt aspect* personifi3area din aceste Aersuri este cu adeArat judicioas #i are ea un 8neles corectU Aceast 1trnee complet 3runt, adic complet alb, sub peruca blond a autorului nu e dec8t 8ns#i btr8neea autorului, calitatea abstract 8ntrupat 8n el* ea se afl 8n prul su T(OPIIM$&$ adeArat ascuns sub falsul pr blondO ea este, 8n consecin, complet identificat cu persoana autorului, #i este 8n a#a msur identificat cu el, 8nc8t nud putem concepe fr ea, c.iar sub aparena de 8mprumut care o acoper4 Cum se face atunci c aceast btr8nee are, 8n acela#i timp, de7ete 7rele care arun3 anii G Poate aAea asemenea degete fr a aAea o m8n, m8n fr a aAea un bra, fr un corp, fr un capU /i poate aAea ea toate aceste atribute fr a fi o persoan #i poate arunca ea ace#ti ani pe capul autorului fr a fi complet separat #i distinct de acest cap, fr a aAea o e6isten aparte, o e6isten proprie #i independentU Iat deci c ultimele dou Aersuri se afl 8n opoBiie cu primele douO iatd deci, pe autor opus lui 8nsu#i #i este Aorba de poetul raiunii, de "oileau 8nsu#i care cade 8ntr?o asemenea gre#eal ] Tineri, care nu A 8ndoii de nimic, judecai dac, dup toate astea, mai e u#or s scrii ] Oui, puisdue je retrouAe un ami fidDleO Ma fortune va prendre une fa3e nouvelle> &t d5DM son 3ourrou2 sem1le s'Ktre adou3i, +epuis duKelle a pris soin de nous rejoindre ici4 A#a 8i Aorbe#te Oreste lui Pj?lade 8n (acine4 +ar aceste Aersuri at8t de duioase #i de tandre nu au ele nimic criticabil 8n alctuirea lorU Aceast soart personifi3at prin mnie #i 7riD, ce este ea 8n Aersul al doilea U !n simplu lucru, pentru c numai lucrurile #i nu persoanele se pot sc.imba #i pot lua o nou 8nfi#are4 8n felul acesta personifi3area nu este nici absolut nici susinut, implic8nd o contradicie4 +ar mai are #i un alt defect4 Cum oare, propria soart a lui Oreste s?ar fi putut m8nia 8mpotriAa luiU A#a ceAa nu se poate afirma, cred, dec8t despre soart 8n general, despre acea Beitate nestatornic #i capricioas care sprijin astBi ceea ce a nimicit ieri, sau, care, cum spune -oraiu, sc.imb adesea 8n funeralii solemnitatea triumfurilor- +ac e personificat, soarta unui indiAid, bun sau rea, nu poate sd fie dec8t prieten acestuia, deoarece e de presupus c se identific cu el4 'oltaire spune 8n O3nriada, c8ntul al _I?lea* CKest la, cKest au milieu de cette 3our affreuse, $&7MFI ,!(I) )IC"AT!)!I (es plaisirs des 4umains, 3ompa7ne mal4eureuse, Xue lKamour a c.oisi son

%5

sSjour Sternel4 Ce 8nseamn aceast 8ngroBitoare curte, nenorocit 8nsoitoare a plcerilor omene#ti U 8nseamn tot ce intr 8n componena curii, #i, 8n alaiul Beului copil* Aaietele, sila, teama, imprudena, geloBia, #i, 8n general, toate acele fiine alegorice pe care poetul le?a eAocat 8n Aersurile precedente4 Nu putem Aedea 8n curtea aceasta dec8t un fel de persoana general #i colectiA, a#a cum ar fi cea preBentat de cuA8ntul ora8 sau provin3ie, c8nd e Aorba de locuitorii ora#ului sau ai proAinciei4 Nu putem Aedea deci, aici, dec8t o personifi3are determinat 8n plus de cuA8ntul 8nsoitor ce nu se poate aplica dec8t persoanelor sau lucrurilor personificate4 +ar pl3erile oamenilor s8nt personifi3ate G pot ele sa fieU iat deci o personificare care 8n loc s se raporteBe la o alt personificare, este legat de o abstraciuneMIat deci o imagine fragmentat imperfect #i care este c.iar neadeArat4 Aproape aceea#i gre#eal o gsim 8n aceste Aersuri ale aceluia#i c8nt din acela#i poem* 'es plaisirs, 6ui souvent ont des termes si 3ourts, Parta7eaient ses moments et remplissaient ses Dours- )KAmour, au milieu d'eu2, dScouAre aAec colDre, A c`tS de Cornai, la Sagesse sSADre 444 8n primele dou Aersuri, pl3erile 8#i pstreaB sensul abstract, de bucurii ale sufletului #i ale simurilorO 8n al treilea Aers ca #i mai departe, acelea#i pl3eri s8nt cu adeArat personificate #i preBentate ca fiine alegorice4 Iat de ce toate acestea nu se potriAesc #i se resping #i e6ist at8t de puin coeren #i legtur 8ntre idei4 (Commentaire 3lasi6ue de la- Oenriade)Alegorismul (acine 8n Ale2andreB t lKamour, dans leurs coeurs, interrompu, troublS4 Sous le fai6 des lauriers est bient`t accablS4 T(OPIIM$&2 Personificarea iubirii Bdrobit de lauri poate s nu fie o fals imagine, dar e o absurditate s preBini astfel personificat o iubire curmat, tulburat 8n inimi4 O iubire curmat, tulburat nu poate fi altceAa dec8t o iubire abstract #i moral, iubirea ca pasiune4 Or, cum pot laurii s apese asupra unei astfel de iubiriU Aceste dou Aersuri s8nt, eAident, 8n opoBiie unul fa de altulO al doilea stabile#te o personificare respins 8nc de la 8nceput de primul Aers, #i, 8n consecin, nu ofer dec8t un fals alegorism (\tudes de la lan7ue fran:aise sur %a3ine)folositor s obserAm asemenea gre#eli, mai ales la cel mai perfect dintre poeii no#tri, cel care e mai demn s serAeasc drept e6emplu4 Citm din AtaliaB Xueldue monstre naissant dans le temple sKSlDAe* (eine, nKattendeB pas due le nuage crDAe4 8n fiecare dintre cele dou Aersuri se afl c8te un ale7orism, dar aceste dou ale7orisme, dintre care al doilea este urmarea primului, se afl, oare, 8ntr?un raport corect unul fa de cellaltU #i din ansamblul lor reBult o imagine coerent, bine organiBatU 8n ce msur se poate stabili o legtur 8ntre un nor 3are- se despi3 #i un monstru 3are se ive8te G Atunci c8nd un monstru se na8te, se ive8te, este, oare, necesar sau obi#nuit ca toate acestea s se petreac 8ntr?un nor, #i norul trebuie s se despi3e c8nd monstrul se afl 8n plintatea forelor sale U Iat care ar fi Aarianta just4 +ac, a#a cum obserA Academia, ar fi e6istat 8n primul Aers o furtun se is3, sau dac 8n ultimul ar fi fost nu lsa s 3reas3 a3est mon8trii, logica sau raiunea nu ar fi aAut nimic de repro#at4 'oltaire nu deBaprob urmtoarele trei Aersuri ale lui Corneille din Pol=eu3te dec8t pentru c toate trei spun acela#i lucru #i pentru c metaforele s8nt acumulate pe

%%

aceea#i ideeO una singur ar fi fost suficient, poetul put8ndu?se dispensa de celelalte* Sa faAeur me couronne entrant dans la carriDre* +u premier coup de Aent, il me conduit au port, t sortant du baptfme, il mKenAoie a la mort4 $&EM H ste, spune el, un drumO un portO moartea444 Ce?am spune despre un om care reAenind 8n patrie, ar spune* revin n 3ui1ul meu, soses3 n port 3u pn@3l3 sus, m ntor3 mn3nd pmntv-l G 6ist o regul a adeAratei elocine c o singur metafor e suficient pentru una #i aceea#i g8ndire94 +ar aceast acumulare de metafore sau mai cur8nd de al3C7orisme, pentru c s8nt mai mult dec8t ni#te simple metafore, nu repreBint singurul cusur al acestor Aersuri, #i poate nici cusurul lor cel mai mic4 ste defectul, destul de eAident, cred, al trecerii bru#te de la un alegorism la altul, cu totul diferit* de la un drum n 3are este n3oronat de la n3eput, la un port n 3are aDun7e imediat dup 3e a ridi3at pn@3l3Imaginaia nu tolereaB ca acela#i obiect s alerge 8n acela#i moment #i pe uscat #i pe mare4 Al treilea defect se afl 8n succesiunea celor trei Aersuri4 !ltimul Aers, orice ar spune 'oltaire, nu repreBint nici o specie de metafor> este c.iar g8ndirea pe care primele dou Aersuri au preBentat?o sub forma ale7orismului- Aceast g8ndire trebuia, de fapt, s fie e6primat prima sau nu trebuia e6primat at8t de direct, sau trebuia preBentat doar sub un Al alegoric4 +ealtfel, nu se poate repro#a celor dou alegorisme pe care le?am discutat p8n acum acela#i gen de gre#eal ca celor din Atalia a lui (acineO absolut independente #i oferind fiecare c8te o imagine complet #i total, ele nu trebuiau unite printr?un raport de compatibilitate #i de identitate care s le lege 8ntr?un tot4 ?iperbola C8iAa dintre poeii antici #i moderni au atras 8n mod special atenia prin abuBul de 4iper1ole- Printre antici )uca?nus #i TuAenal s8nt, din acest punct de Aedere, pe primul loc4 "oileau a spus despre ultimul dintre ei* TuAenal, SleAS dans les cris de lKScole, Poussa Dus6u'M l'e23Ts sa mordante 4=per1oleT(OPIIM$&1 +ar c.iar 'ergiliu, judiciosul #i 8neleptul 'ergiliu este, oare, fr repro#U Nu gsim o oarecare e6agerare 8n episodul foarte frumos dealtfel, al minunilor petrecute la moartea lui CeBar U Nu gsim, la fel, puin e6agerare 8n magnificul .oroscop al lui Carcellus #i 8n diAerse fragmente din nemuritoarea neida U Cu c8t au fost mai e6agerai )ucanus #i TuAe?nal dec8t 'ergiliu atunci c8nd Aorbe#te despre sprinara Camilia, 8n Aersurile traduse astfel de +ellile* Coins prompts sont les Sclairs, et les Aents moins agiles4 lle eht des jeunes blSs rasant les Aerts tapis, Sans plier leur sommet, couru sur les SpisO Ou dKun pas suspendu sur les Aagues profondes, +e la mer, en glissant, eht effleurS les ondesO t dKun pied plus lSger due lKaile des oiseau6, Sans mouiller sa c.aussure, eht AolS sur les eau64 Carele defect al acestor Aersuri este mai puin e6agerarea 8n sine dec8t eAidenta compleBen a poetului de a prelungi la infinit #i de a o relua sub toate formele4 )imitat la un singur Aers, 8n special la primul, ea n?ar mai fi criticabil, n?ar dep#i c.iar uBul comun4 +e ce aceast plcere de a comite c8teAa Aersuri u#oare #i

$33

e6pediate, sacrific8nd adeArul #i AerosimilulU Printre moderni este citat mai ales "rSbeuf F pentru e6agerrile .iperbolice4 Traductorul lui )ucanus a 8mbogit adesea .iperbolele modelului, d8ndu?i lui "oileau ocaBia s spun* Cais nKalleB pas non plus, sur les pas de "rSbeuf, Cfme en une P.arsale entasser sur les riAes (e morts et de mourants 3ent montai7nes plaintives AA0 sut de muni de mori 8i muri1un@i 7emnd < +ac ar fi fost numai muni de mori #i muribunBi, Aersul acesta n?ar F Neor7es de ?r51euf <$@$&:$@@$> poet cunoscut prin publicarea unei comedii burle#ti dup neida #i prin traducerea 8n Aersuri a +arsal3i lui )ucan <n4t4>4 FF Aers din +arsala <n4t4>4 $&@M fi fost prin nimic mai e6traordinar sau mai contestabil dec8t acest Aers din i3omed3 al lui Corneille* +es montaignes de morts, de riAiDres de sang4 (idicolul acestui Aers este pus 8n eAiden de sut #i 7emnd, ambele raportate la muni- +ar ce mai conteaB acest Aers fa de cel care?i urmeaB 8n original* Ale unui singe nAalnic sute de Aaluri fugareU S?a spus Areodat ceAa mai neAerosimil #i care s #oc.eBe 8n mai mare msur simul comun U )a fel trebuie 8nele#i cei doi cltori din )a Fontaine, dintre care unul spune c a ABut o var@a mai mar3 de3t 3asa, iar cellalt, o oal mai mar3 de3t o 1iseri3+ar )a Fontaine, care prin gura celui de al doilea cltor 8l ironiBeaB at8t de bine pe primul, la ce se g8ndea oare, c8nd a spus cu at8ta serioBitate ducelui de "ourgogne* Prince, ''uni6ue o1Det du soin des Immortels] Nu cumAa 8#i 8nc.ipuia c Beii n?au alt treab pe lume dec8t s se ocupe de acest prin, #i c pentru el uitau 8ntreg uniAersulU +e ce, 8n acest caB, nu era dec8t un prinU de ce nu deAenise tot ceea ce Beii ar fi putut s?$ facU Corneille o face pe C.imena s spun 8n CidulB Ce sang, dui tout sorti fume encore de courrou6O +e se Aoir rSpandu pour dKautres due pour Aous4 'oltaire nu a ABut 8n aceste Aersuri dec8t o 4iper1ol- le alctuiesc o Aeritabil personifi3are pentru c i se atribuie s8ngelui o pasiune : mnia- +ar, 8ntr? adeAr, aceast personifi3are este 4iper1oli3, cum s8nt 8n marea lor majoritate metaforele #i alegorismele4 +ar ce .iperbol poate fi mai e6cesiA #i mai absurd dec8t a fume7a 8n oricare sens l?am lua aiciU +ac?$ lum 8n sens concret atunci de ce mai apare mnia G firesc ca un s8nge abia Arsat, care mai e cald 8nc, (R)PII/.@@ s e6ale acei Aapori pe care?i numim aburi4 +ac 8ns sensul este moral, ca atunci c8nd spunem a3est om fume7 de mnie, are Areo raiune s imagineBi 8n acela#i fel un s8nge #i mai ales un s8nge Arsat, un s8nge care deja nu mai face parte din trupul unui omU Nu 8ns prin astfel de Aersuri #i nici prin astfel de figuri 8l recunoa#tem pe marele Corneille4 +ar oare nu merit "oileau aproape acela#i repro# pentru dou Aersuri din ,re3erea %inului G CondS, dont le seul nom fait tomber les murailles, Force les escadrons, et

$3$

gagne les bataillesU Nu, rspundem cu toat 8ndrsnealaO departe de noi de a a considera aceast 4iper1ola criticabil, ea este, dimpotriA, foarte frumoas, deoarece creeaB o e6presie de mare energie #i nu afirm nimic care s nu poat fi conceput sau e6plicat4 6presia teroarea unui nume aparine, ca figur, limbajului comun, n?are 8n ea nimic surprinBtorO cu at8t mai puin ne poate surprinde teroarea numelui marelui CondS ] c8te efecte nu s8nt de a#teptat ] c8te iluBii nu s?au legat de acest nume ] Nu sugereaB el ideea de for, de putere, de glorieU nu anun el AictoriaU /i 8n timp ce ne face s?$ Aedem pe erou pe c8mpul de onoare, nu Aedem 8n acela#i timp toat aceast ma#inrie de lupt supus Aoinei saleU aceast armat pe care o conduce dup propria sa AoinO ace#ti rBboinici pe care?i 8nflcreaB preBena sa #i care, siguri c 8nAing #i triumf cu el s8nt dinainte 8nAingtori #i Aictorio#i U &espre !recerea prea bruscA de la un !rop la al!ul/ sau despre lipsa de le7A!urA Bn!re diferi%ii !ropi Tropii pot fi, luai 8n sine, irepro#abili sau c.iar foarte frumo#i, dar aceast frumusee ple#te adesea sau c.iar dispare c8nd e6aminm raportul dintre diferii tropi4 A#a se 8nt8mpl mai totdeauna c8nd, fr o accentuat analogie 8ntre ei, c.iar resping8ndu?se reciproc, ei se refer la acela#i lucru pe care?$ transform sau 8l modific fiecare 8n felul su4 8n astfel de caBuri, acumularea lor proAoac confuBie #i spiritul, trec8nd brusc de la un trop la altul, se treBe#te deo? $&5M dat decepionat pentru c nu se mai regse#te #i nu mai #tie despre ce este Aorba4 +efectul de care este Aorba a fost remarcat adesea 8n paginile precedente* s ne amintim cele dou metafore prin care "oileau face din (aiune 8n acela#i timp un 3rma3i 3redin3ios #i o tor> de metonimiile din Oenriada 8n care (oma este pe r8nd, 8n Aersuri at8t de apropiate, imperiul catolic roman, poporul (omei, guAernul papalO de cele dou ale7orisme 8n care Corneille figureaB, prin n3oronarea la intrarea pe druC mul vieii #i prin sosirea n port imediat dup ple3are, martiriul conAertirii la cre#tinismO 8n fine, de cele dou ale7orisme din (acine 8n care t8nrul Ioas este repreBentat ca un monstru nasenduCse n templu 8i 3a un nor 3are poart 3u sine ful7erul 8i furtuna- +ar acest defect este at8t de graA, at8t de neplcut, 8nc8t pentru a?$ face #i mai eAident, #i 8n consecin, pentru a putea fi eAitat cu mai mult grij, credem c ar trebui s?$ indicm 8ntr?un mod #i mai direct #i mai special4 Cai ales 8n cadrul metaforelor, sau mai e6act spus, aici ar trebui poate s?$ gsim #i mai ales aici 8l Aom cuta4 "oileau, 8n discursul su ctre rege* Cais plut`t, sans ce nom dont la AiAe lumiTre, +onne un lustre Sclatant a leur Aeine grossiDre, Ils Aerraient leurs Scrits, .onte de lKuniAers, Pourrir dans la poussiDre a la merci des Aers4 A l'om1re de ton nom ils trouAent leur as[le 444 S?a demonstrat 8n Commentaire des ,ropes, c lumina unui nume este o metafor inadmisibil, c.iar dac se poate spune foarte bine strlu3irea unui nume4 Presupun8nd c.iar c ambele metafore s8nt corecte, se potriAe#te ca, dup ce ai atribuit numelui regelui o lumin, mai ales o lumin at8t de vie, s?i atribui simultan um1raG Nu aAem de?a face aici cu o inconsecAen, cu o contradicie AiBibilU ste de la sine 8neles c prima metafor este distrus de a doua4 T4?"4 (ousseau i se adreseaB lui -omer 8n !da sa despre divinitile poeti3eB Oui, cKest toi, peintre inestimable, ,rompette dKAc.ille et dK-ector4

$37

T(OPIIM$&% +in moment ce poeBia este un fel de pictur, poetul poate fi numit un pi3tor> poate foarte bine s i se spun ca poet epic trompet, din moment ce trompeta este instrumentul muBei epopeii4 Cele dou metafore pi3tor #i trompet s8nt, 8n sine, irepro#abile4 +ar care trebuiau ele s fie at8t de apropiate una de cealalt 8n aceea#i fraBU Ce legtur e6ist 8ntre un pictor #i o trompetU poate fi transformat 8n trompet un poet care abia fusese metamorfoBat 8n pictorU +ac, cel puin, cele dou metafore ar fi fost destul de distanate una fa de cealalt 8nc8t prima s fie deja uitat c8nd se ajungea la a doua4 Acela#i poet spune 8n &pistola 3tre %a3ine, adres8ndu?se spiritelor puternice* 'otre raison, dui nKa jamais flott5 Xue dans le trouble et dans lKobscuritS, t dui, rampant a peine sur la terre, 'eut sKSleAer au?dessus du tonnerre, Au moindre Scueil duKelle trouAe ici?bas, ?ron34e, tr51u34e et tom1e a c.adue pasO t Aous AouleB, fiers de cette 5tin3elle, C.icaner +ieu sur ce duKil lui rSADle ] Iat deci raiunea care este o senteie, #i aceast s3rdeie ai ABut?o plutind, trnduCse, poti3ninduCse, mpiedi3induCse, 3@nd < Or, ce raport, ce legtur poate e6ista 8ntre toate aceste metaforeU S?$ ascultm pe Condillac F* HC8nd socotim c raiunea este o senteie putem spune c ea plute8te G #i dac plute8te, putem spune c se $r8te G 8n fine, dac se $r8te, se poti3ne8te, poate s se mpiedi3e, s 3ad la 3el mat mi3 o1sta3olG Nu aAem aici dec8t o contradicie de figuri94 ste adeArat c 8n Aersurile poetului raiunea plute8te 8nainte de a fi o senteie> dar dup ce a plutit mai poate ea s se t8rascU poate ea, t8r8ndu?se, s se poticneasc, s se 8mpiedice #i s cadU /i, 8n fine, dup toate astea mai poate F &tienne ?ennoi de Condilla3 <$&$1: $&53> filoBof franceB, #eful #colii senBualiste4 A scris ,rait5 des sensations #i 'o7i6ue> a fost influenat de I4ocme <n4t4>4 $53M fi o sc8nteie, #i mai ales o sc8nteie creia +umneBeu i se reAeleaB U Oenriada, c8ntul al III?lea* +KAumale est du parti le 1ou3lier terribleO Il a jusduKaujourdK.ui le titre dKinAincible4 Ca[enne, dui le guide au milieu des combats, st lK;me de la )igue, et lKautre en est le 1rasAcest bra al )igii este 8nsu#i Aumale pe care Ca[enne 8l 3ondu3e n miDlo3ul 1tliei- +ar acest Aumale fusese 8nfi#at ca un scut, cum poate deAeni el deodat un 1raG Fiecare dintre cele dou imagini luate separat s8nt foarte frumoaseO dar raportate una la cealalt se distrug reciproc4 +efectul este aici mai puin frapant dec8t 8n e6emplul precedentO este cu at8t mai mult 8ns iBbitor pentru un cititor aAiBat4 S citm un e6emplu din )a Fontaine, la care am putea aduga #i altele de acela#i poet4 Astfel Aorbe#te )a Fontaine doamnei de la SabliDre F la 8nceputul celei de a doua cri a fabulelor sale* Iris, je Aous lohrais* il nKest due trop aisSO Cais Aous aAeB cent fois notre encens refusSO n cela peu semblable au rest des mortelles, Oui Aeulent tous les jours des louanges nouAelles4 Pas une ne sKendort a ce bruit si flatteur4 Te ne les bl;me pointO je souffre cette .umeur* lle est commune au6 dieu6, au6 monardues, au6 belles4 Ce breuAage AantS par le peuple rimenr, )e nectar due lKon sert au ma8tre du tonnerre, t dont nous enAirons les ma8tres de la terre,

$32

CKest louange, Iris4 'ous ne la gohteB pointO +Kautres propos c.eB Aous rScompensent ce pointO Propos, agrSables commerces, Oi le .asard fournit cent matiDres diAerses 444 C8t bl8ndee 8n acest fragment ] ce graie ] ce armonie ] I?ar putea trece cuiAa prin minte c e6ist Areun cusur aici, ceAa ce raiunea sau gustul ar deBaprobaU (ecitii?$ totu#i, F Madama de la )a1liTre, protectoare #i prieten a lui )a Fontaine, iemeie de mare cultur #i cu un spirit ales <n4t4>4 T(OPIIM$5$ recitii?$ cu atenie #i 8ncercai pe cit este posibil s A aprai de prestigiul acestei poeBii seductoare4 8n ce sens este folosit cuA8ntul en3ens <tm8ie>, din al doilea AersU Primul Aers spune destul, iar cele dou care?$ succed nu s8nt mai discrete* printr?o metonimie a semnului semnific lauda, tmia ridic8nd cele mai mari onoruri care se pot aduce4 8n afar de asta, ea este o metafor 8mprumutat din cultul cre#tin, tmia fiind de fapt folosit numai 8n slujbele ce in de acest cult4 8n fine, oricum ar fi, lauda apare mai 8nt8i prin tmieP8n aici, totul e, fr 8ndoial, foarte bine4 +ar trecei la Aersul al cincilea4 Ce este acest @7omot lin7u8itor la care nu adoarme ni3i una dintre 3elelalte muritoare G ObserAai cu atenie #i Aei constata c este tot lauda4 +ar am ABut lauda ca tmie> cum poate deAeni ea at8t de repede un @7omot G +ependent de AB #i de miros, cum poate ea, dintr?o dat, s fie ascultat cu urec.ea U +ar s continumO Aom Aedea c aproape nici unul din cele cinci simuri nu este omis4 8n ce se transform aceast laud, pe cale s se 8mpr#tie, c.iar 8n momentul 8n care credei c ai auBit?oU Trece de la urec.e la gust #i iat?o printr?o nou minune, o 1utur de leac, un ne3tar al Beilor ] Cel puin, aceasta este ultima ei metamorfoBU Cele dou Aersuri care urmeaB A Aor lmuri* CKest la luange, Iris4 'ous ne le gohteB pointO +Kautres propos 34e@ Aous rScompensent ce point 444 'ei Aedea c din Bona gustului ea reAine imediat 8n cea a auBuluiO dar nu ca simplu Bgomot ci ca vor1, ca discurs agreabil4 'ei fi uimii poate c A?ai lsat 8n#elai #i Aei blestema, probabil, analiBa insensibil, care, instruindu?A, risipe#te farmecul4 'rei s uitai aceast analiB #i s A lsai din nou 8n Aoia farmecelor poeBieiU (ecitii?o #i lsai?A legnai de Araja Aersurilor4 'om sf8r#i cu o obserAaie care nu e lipsit de importan* acumularea ale7oriilor propriu?Bise este departe de a antrena $57M acela#i inconAenient #i acela#i Aiciu ca acumularea de metafore simple sau a acelor metafore compuse pe care le numim ale7orismB- Acumularea alegoriilor poate aAea c.iar un frumos efect, cum se 8nt8mpl 8n e6emplul din 'oltaire, citat la sf8r?#itul articolului despre ale7orie- Poetul Area s demonstreBe #i s fac sensibil acest adeAr* pasiunile trebuie supuse rigorilor, trebuie moderate, dar nici 8nbu#ite, #i nici lsate 8n Aoia lorO n?ar fi putut s e6prime toate acestea mai bine dec8t 8n Aersurile 8n care spune c vrea sinCn 4uri 1idiviul apri7 #i s diriDe@e n drumul sau a3est torent viDelios c Area 3a vntul s purifi3e aerul fr s stmeas3 furtun, 3a soarele s se plim1e pe 3er 8i s lu3eas3 deasupra 3apetelor noastre fr s le ard-

$3E

!n alt e6emplu tot at8t de frumos #i 8n care se pot numra p8n la cinci alegorii diferite, este e6emplul oferit de -oraiu 8n primele dou strofe ale odei sale ctre 'ergiliu4 Poetul Area s?$ consoleBe pe 'ergiliu pentru moartea fiului su #i spre a?$ face s simt c durerea #i pl8nsul au o limit, 8ncepe prin a?i spune* HTristele ploi, drag 'ergiliu, nu inund fr 8ncetare c8mpiile4 Carea Caspic nu este frm;ntat de furtuni permanente4 Ninuturile Armeniei nu s8nt ABute 8n toate lunile anului acoperite de g.euri, nici pdurile din ,argano istoAite de Aijelii #i nici stejarii despuiai de frunBele lor49 Se poate constata u#or de ce ale7oriile aceluia#i obiect se pot acumula fr s dea na#tere unui abuB, cum se 8nt8mpl cu metaforele- Ale7oriile, 8n loc s transforme obiectul sau s?$ modifice mai mult sau mai puin, cum procedeaB metafora, 8l las 8n starea lui natural #i nu fac dec8t s?$ reflecte, ca ni#te oglinBi transparente4 le nu proAoac acea stranietate #i confuBie de forme care se distrug reciproc4 simplu de obserAat de ce pot s plac4 Ne face plcere s priAim repetarea simultan a aceleia#i imagini concrete, 8n diAerse oglinBi, imagini care s?#i corespund4 +e ce nu s?ar petrece lucrurile la fel #i cu abstraciunileU Partea a treia S!P)IC NT )A T O(IA T(OPI)O( (A fi 3unos3ut ntrCatit n3t s i se poat fa3e un re@umat sumar, nu de nvat te2tual 8i pe dinafar- Mai de7ra1 su1ie3t de e2er3iiu pentru Dude3at 8i raiune de3t pentru memorie)Iat, deci, ,eoria tropilor pe care ne propusesem s?o oferim nu numai 8n substana ei ci #i 8n toat amploarea, cu toate c, probabil, ar fi putut s capete o deBAoltare sau o 8ntindere #i mai mare4 )ucrarea noastr s?ar fi putut termina, la rigoare, aici4 +ar dac a fost util #i c.iar necesar o parte introductiA, pur secundar, care s slujeasc ca preliminarii, indi?c8nd primele baBe ale #tiinei care repreBint obiectul principal al crii, este foarte potriAit s 8nc.eiem printr?o parte secundar care nu numai s lumineBe din alt ung.i de Aedere aceast #tiin, dar s fac #i studiul ei mai u#or #i mai eficient4 ste Aorba de aceast a treia #i ultim parte pe care o preBentm sub titlul de )upliment la teoria tropilor8n acest )upliment se Aor gsi soluii noi, #i, cu siguran, destul de clare asupra unei probleme importante #i majore, sensul e2tensiv sau 3ata34re@a, subiect al at8tor obiecii ridicate 8mpotriAa lui +umarsais 8n Comentariul asupra ,ratatului su4 Se Aa Aedea aici, de asemenea, 8n ce const diferena dintre tropi #i celelalte forme ale discursului numite figuri, #i, 8n consecin, se Aa stabili o distincie mai precis 8ntre tropi #i figuri4 +ar ceea ce ofer 8n special aceast parte #i despre care nici, Tratatul lui +umarsais, #i nici Comentariul asupra tropilor nu d Areo idee, este arta de a recunoa#te #i de a aprecia tropii, redus la principii #i la practic4 8n fine, Aa trebui, oare, s considerm inutil o e6plicaie detailat a denumirii tropilor, denumiri asupra crora mai toi s8nt at8t de bine informai, fr 8ns ca s le 8neleagU Aceast e6plicaie Aa face obiectul ultimului capitol4 Capitolul I + SP( T(OPI CA P!( CATA-( R , /I, bN CONS CINN0 CA FA)S FI,!(I 6ist un trop pe care l?am admis, ca #i +umarsais, fr totu#i s?i acordm un loc sau s?i consacram un articol 8n ,eoria noastr* este Aorba de 3ata4re@- N?am creBut necesar s tratm 8n mod special despre acest trop din moment ce, departe de a

$31

face din el, ca +umarsais, o specie aparte, o specie nu numai de trop ci c.iar de figur, noi nu?$ considerm dec8t o uBan, dac nu totdeauna primitiA, cel puin 8n preBent impus, proAenind dintr?una din cele trei mari specii pe care le?am identificat4 /i la urma urmei, n?am Aorbit destul despre cata.reB 8n cadrul acestor diAerse speciiU N?ar mai trebui pentru a o cunoa#te 8n profunBime dec8t s cercetm ce spune Comentariul 8n sute de locuri diferite, #i, mai ales 8n articolul care corespunde aceluia al lui +umarsais4 Totu#i, cum principiile noastre asupra 3ata4re@ei serAesc ca baB a 8ntregului nostru sistem tropologic, nu poate dec8t s ne conAin s?o e6aminm din nou, dac e posibil, cu mai mult atenie4 +e aceea Aom aduga unele noi obserAaii la cele care se gsesc deja, 8n numr destul de mare, 8n ComentariuCata4re@ 3onst, iu 7eneral, n e2tinderea la o nou ideeC, 3are nu mai avea sau ml mai are un semn propriu n lim1, a unui semn 3e ine de o alt idee- Prin 3ata4re@ 8nelegem orice trop care a deAenit o uBan impus #i necesar, orice trop care reBult dintr?un sens pur e2tensiv> acest sens propriu deriAat, intermediar 8ntre sensul propriu primitiv #i sensul fi7urat, se apropie prin natura sa mai mult de primul dec8t de al doilea, c.iar dac, 8n principiu, a fost #i el figurat4 ,ropii din care reBult un sens pur e2tensiv s8nt numai 8n numr de trei, ca #i tropii care genereaB un sens figurat, #i s8nt determinai de acela#i tip de raporturi ca #i ace#tia clin urm* 3oresponden, 3one2iune #i asemnare> #i au loc 8n acela#i fel* prin metonimie, prin sine3do3 #i prin metafor- 'om aAea, 8n consecin, trei specii diferite de cata.reBe, ca trei mari specii, sau, dac Arei, ca trei genuri de figuri de semnificaie* 3ata4re@ metonimi3i, 3ata4re@ sine3do3ei, 3ata4re@ metaforei$5@M Trat8nd despre metonimi3 #i sine3do3 am semnalat un numr de e6emple care aAeau mai degrab, funcia de 3ataC4re@e dec8t de figuri4 Ne Aoiri mulumi, astfel, s adugm numai c8teAa noi e6emple, dup care Aom trece imediat la metafor unde n? am citat aproape nici un e6emplu de acest gen4 I4 CATA-( RA C TONICI I $4 Metonimii ale 3au@eiB un %u1ens, un Mi34elan7elo, un 'e1run, pentru tablourile fcute de ace#ti pictoriO un Pa7non, un %ousseau, pentru postaAurile produse 8n manufacturile acestora4 74 Metonimii ale lu3ruluiB o mas3, pentru persoana care poart masc, un 3ordon ro8u, un 3ordon $3u, pentru persoana decorat cu asemenea decoraieO o livrea pentru omul 8mbrcat 8n liArea, o ro1, pentru un magistratO 8n general toate acele denumiri ale unor inuturi, c8mpii, pduri, sate #i altele asemntoare, deAenite nume de familie sau porecle4 24 Metonimii ale 3oninutuluiB 3urte, pentru cei de la curteO 1arou, pentru aAocaiO tri1unal, pentru judectoriO 7alerie, pentru cei care stau la galerieO 3amere, pentru seciile corpului judiciar sau ale corpului politic 8mprit 8n camere4 E4 )pe3ii ale metonimiilor 3oninutului prin care anumite locuri s8nt denumite cu numele lucrului la care serAesc sau pentru care s8nt destinate* 3omedie, pentru locul unde se joac comedia, 3ole7iu, reuniune a profesorilor #i a discipolilor, pentru locul unde se ine aceast reuniuneO 1urs''', pentru locul unde se adun negustorii #i banc.erii pentru a trata afaceri, afaceri bne#ti, de 1urs AA> 3aritate, maternitate, pentru case sau spitale ale caritii, sau maternitii4 F H"ourse9 clin franceB <pe care noi l?am 8mprumutat> Aine de la numele de familie 'an de "ursen, 8n .otelul cruia s?a inut, la "ruges, prima Hburs9 <n4t4>4 FF Fontanier presupune o alt etimologie, #i anume bourse <gr4 bursa e pung

$3@

de piele 8n care se in baniiO oricum prima etimologie a fost Hcorectat9 de a doua a#a cum mrturise#te grafia cuA8ntului 8n franceB <n4t4>4 T(OPIIM$5& II4 CATA-( R A) SIN C+OC I $4 )ine3do3e ale priiB 7uri, pentru persoane considerate 8n raport cu consumul ele .ran* are n fie3are @i atitea 7uri de 4rnit- Cap, pentru indiAid* snt atitea 3apete, la mas> a mpri o su33esiune pe 3apete74 )ine3do3e ale materieiB aur, ar7int, pentru monede de aur sau de argint* dou sute de fran3i n aur #i 8ase sute de fran3i n ar7int> 1ron@, pentru sculptur 8n bronB* 3e 1ron@uri frumoase < i pla3 1ron@urile-> mtase, 1um1a3, pentru stofa sau .aina de bumbac sau de mtase* nu poart de3it mtase sau 1um1a324 )ine3do3e ale a1stra3iuniiB 7uvernul, pentru cei care guAerneaB, ministerul, pentru mini#triiO 3omisia, pentru cei care fac parte din comisieO 3omerul, pentru comerciani4 E4 Aproape toate sine3do3ele 7enului pentru spe3ie sau ale spe3iei pentru individ #i majoritatea sine3do3elor individului pentru spe3ie, cum s8nt urmtoarele* un ,artuffe <numele impostorului lui ColiDre>, pentru un ipocrit foarte periculosO un ,urlupin <numele unui celebru actor din sec4 al _'II lea care juca farse>, pentru o persoan care face jocuri de cuAinte de procst gust, glume Aulgare #i rutcioase4 14 8n fine, toate acele sine3do3e, ca #i toate acele metonimii care apar totdeauna ca nume propriuO 8ntrebuinarea lor nu presupune nici art, nici imaginaie #i constituie unicele surse oferite de limb pentru toate caBurile 8n care ele s8nt folosite4 III4 CATA-( RA C TAFO( I Aici e6emplele Aor fi nenumrate, fiind oferite nu numai de substantiAe ci de toate categoriile de cuAinte care e6prim idei4 MetaforaCfi7ur abia dac ajunge la adAerb, pe c8nd metaforaC3ata4re@ cuprinde 8n domeniul ei totul p8n la interjecie4 6ist c.iar puine cuAinte, din fiecare categorie, care s nu fie supuse dominaiei saleO c8t de puine s8nt cuAintele care s nu preBinte, srib aceea#i form, mai multe idei $55M foarte diferite #i care s nu ec.iAaleBe, prin accepiunile lor diferite, at8tor diferite cuAinte care lipsesc din limb ] S ne limitm la c8teAa specii #i la c8teAa e6emple4 )$?),A ,#*&- CuA8ntul arip nu 8nsemna, la 8nceput, fr 8ndoial, dec8t acea parte a corpului psrii care o ajut s BboareO cuA8ntul 1ra nu corespundea, la fel, dec8t acelei pri a corpului uman 8ntre umr #i m8nO cuA8ntul 3ap, numai acelei pri a corpului uman unde se afl creierul #i organele de sim4 +ar e6ist at8tea obiecte naturale sau artificiale ale cror pri s semene cu aripile unei psri, cu braele, sau cu capul unui om ] 8n loc de a inAenta noi denumiri, au primit noi 8ntrebuinri substantiAele, arip, 1ra, 3ap> s?a ajuns s se spun, prin e6tindere, aripile unei 3ldiri, aripile unei armate, aripile unei mori de vnt> un 1ra al mrii, 1raele unui rut, 1raele unui fotoliu, ale unui s3aun, 1raele unei 1alane, ale unei pr74ii, etc4O 3apul unui 3ui, al unui a3, 3apul unui pod, 3apul unei armate, etc4, tot at8tea metafore impuse, de#i, juste #i fire#ti, 8n consecin, tot at8tea 3ata-4r e@eCele citate mai sus s8nt concrete, iat altele de natur moral* lumin pentru claritate de spirit, pentru inteligen sau pentru e6plicaie4 !r1ire, pentru tulburarea sau 8ntunecarea minii4 Prima lumin pe care am cunoscut?o a fost, fr 8ndoial, cea a Bilei, #i cuA8ntul a fost creat pentru a o denumi4 +ar raiunea nu este ca o flacr pe care

$3&

creatorul naturii a pus?o 8n noi pentru a ne lumina sufletul #i aceast flacr din noi nu este, din punct de Aedere moral, e6act la fel cu ceea ce este pentru noi lumina BileiU A trebuit deci implicit s i se atribuie o lumin, #i s se spun, lumina raiunii, cum spunem lumina Bilei4 !r1ire nu a denumit la 8nceput dec8t lipsa simului ABuluiO dar cel care nu Aede bine ideile #i raporturile dintre ele, cel a crui raiune este tulburat, 8ntunecat, nu seamn 8ntru?c8tAa, cu orbul care nu distinge obiectele concreteU CuA8ntul or1ire se ofer #i pentru a e6prima aceast lips a Aederii morale4 Cum am putea contura aceste idei fr metaforele impuse, fr 3ata4re@e P T(OPIIM$5% A(;&C,#*&- )trlu3itor a fost foarte probabil inAentat pentru a semnifica tot ceea ce are strlu3ire, adic o lumin sclipitoare4 Acest cuA8nt nu a fost aplicat iniial dec8t luminii #i culorilor, numai senBaiilor AiBuale foarte Aii4 +ar Aocea #i sunetele nu fac uneori asupra organelor auditiAe o impresie aproape asemntoare cu cea pe care o lumin sau o culoare strlucitoare o produce asupra ABului U Termenul fiind astfel gsit, nu s?a mai cutat altul #i s?a spus* o vo3e strlu3itoare, sunete strlu3itoareOrdinea moral s?a 8mbogit la r8ndul ei cu un termen fericit #i s?a spus, dar cred c nu prin cata.reB la 8nceput* valoare strlu3itoare, persoan strlu3itoare, etc4 A3ru #i dul3e e6primau, la 8nceput, se pare, doar caliti percepute prin gustO aspru, as3uit, la fel, numai caliti percepute prin simul tactil4 +ar Aocea, sunetele pot afecta urec.ea aproape 8n acela#i fel 8n care ce este dul3e, a3ru, aspru, as3uit afecteaB simurile crora li se adreseaBO de aceea se spune o vo3e dul3e, aspr, a3r, sau as3uit+ar 8mprumutul nu se face numai de la un sim la altul, ci transferul se poate e6tinde asupra mai multor simuri4 Termenul a3ru, de e6emplu, care a prut potriAit pentru auB nu a fost mai puin potriAit pentru miros, tact sau ABO cci se spune, Aorbind despre unele mirosuri deBagreabile, e6alate de un lucru alterat un miros a3ru*&%?&- 8n articolul Cata4re@e +umarsais face cunoscute mai multe din semnificaiile, prin e6tensiune, ale Aerbelor a avea, a fi #i a fa3e, Aerbe care reAin frecAent pentru a e6prima singure sau cu concursul altora diferitele noastre g8nduri4 Indicm acum unele din semnificaiile pe care le?au primit Aerbele prendre <a lua> #i 3omprendre <a cuprinde, a 8nelege>4 Prima semnificaie, fr 8ndoial, a Aerbului prendre a fost aceea de a apuca, a pune m8na pe* prendre un livre, prendre une pierre, prendre 6uel6u'un par la main, par le 1ras <a lua o carte, a lua o piatr, a lua ceAa cu m8na, cu braul>4 +ar, cum m8na este un instrument aproape al tuturor aciunilor fiBice, a apu3a 3u mna, a pune mina s?a e6tins, firesc, la toate actele prin care noi apucm ceAa 8ntr?un scop oarecare* prendre son manteau pentru a?#i pune pardesiulO prendre perru6ue pentru a 8ncepe s pori peruc, prendre le deuil $%3M pentru a purta o .ain de doliu, etc4J )ucrurile nu s?au oprit aici4 Ideii principale i s?au adugat diAerse alte idei secundare de cauB, de motiAaie, de intenie, de modalitate, de circumstan #i s?a spus prendre <a lua> 8n sensul de a fura, a du3e pe as3uns, a transporta, a du3e 3u fora, a pune stpnir3 pe 3eva prin arme, prin vi3lenie, prin 8iretenie- Prin comparaie, acest Aerb at8t de util, a fost transferat #i 8n domeniul moral #i a deAenit #i aici tot at8t de rsp8ndit ca #i 8n sensurile lui con? crete4 Astfel se spune* prendre le sens d'un auteur, pentru a sesiBa, a 8nelege un

$35

autor, prendre une 34ose M la lettre, pentru a e6plica ceAa numai dup sensul propriu al cuAintelor, prendre 6uel6ue 34ose en riant, pentru a nu se supra deloc, prendre 6uel6ue'un en 7ui7non, en 7rippe, pentru a antipatiBa pe cineAa fr motiA, prendre 6uel6ue 34ose sur soi, pentru a lua asupra sa o rspundere, prendre la fuite, pentru a o lua la fug, prendre int5rKt, prendre part M une 34ose, a se interesa de ceAa, a lua parte la ceAaO etc, etc4 +e la Aerbul prendre s?a construit cu ajutorul prepoBiiei latine 3um, Aerbul 3omprendre A, care 8nsemna, la propriu, a lua cu sau 8mpreun cu #i 8nc a lua cu fora, la modul de a 8mbri#a, a acoperi 8n 8ntregime 8n a#a fel 8nc8t s intre cu totul 8n puterea cuiAa4 +e aici, a 3onine, a n34ide n sine nu era prea departe #i aceasta a fost prima accepiune la care s?a e6tins AerbulO aceasta este #i accepiunea la care s?a redus* &uropa 3uprinde mai multe state, +rana 3uprinde mai multe provin3ii> iar 8n domeniul moral* dreptatea 3uprinde toate virtuiile, filo@ofia, a#a cum o 8nelegem astBi, 3uprinde lo7i3a, metafi@i3a 8i morala- 8n domeniul moral eAoluia sensului nu s?a limitat 8ns la aceast accepiune, ci i s?au adugat altele mai mult sau mai puin analoage fc8ndu?$ s serAeasc acelei AiBiuni a spiritului prin care noi lum cuno#tin e6act de toate diAersele elemente ale unei idei comple6e sau de diferitele idei ale unei g8ndiri* De 3omprends fort 1ien 3e 6ue vous dites <8neleg foarte bine ceea ce spunei>, 3ela est diffi3ile M 3omprendre <e ceAa dificil de 8neles>, vous ne 3omprene@ C Bn romDnA 1erbul a cuprinde mo$!eni! din la!inescul 3ompre4endere cu acela$i sens <n.!.=. T(OPIIM$%$ pas la diffi3ult5 de l'affaire <nu 8nelegei dificultatea problemei>, etc, etc4 P%&P!Q#"#A- Nu e6ist o alt parte de Aorbire de care 3ata4re@a s dispun, dup placul ei, 8n mai mare msurO cci, 8n c8te accepiuni diferite nu poate fi folosit o prepoBiieO #i mai ales unele dintre ele ] Nu Aom cita dec8t o singur prepoBiie, prepoBiia a+ac citm articolul corespunBtor acestei prepoBiii din +icionarul Academiei, Aom Aedea acolo nenumratele 8ntrebuinri ale acestei prepoBiii4 'om Aedea c ea este folosit 8n multe alte sensuri ca* spre, 3u, dup, n, prin, pentru, dup pe, etc4, #i c serAe#te la marcarea a tot felul de raporturiO mi#carea* aller M la ville, 3ourir M sa perte <a merge la ora#, a merge la pieire>O predispoBiia* leste M la 3ourse, prompt M la 3olTre <sprinten la fug, iute la m8nie>O locul* vivre M la 3ampa7ne, Ktre M la tKte des affaire <a tri la ar, a fi la conducerea treburilor>O timpul dner M midi, veiller M toute 4eure fa m8nea la pr8nB, a Aeg.ea tot timpul>O ipostaBaO gestulO Ktre M 7enou2, se trouver ne@ M ne@ <a fi 8n genunc.i, a se 8nt8lni nas 8n nas>O modalitatea* mar34er M petits pas, s'4a1iller M l'espa7nole <a merge 8n A8rful picioarelor, a se 8mbrca spanita?le#te>O cauBa mi#crii* moulin M vent, arme M feu <moar de A8nt, arm de foc>O destinaia unui lucru* terre M froment, 1ois M 1rXler <pm8nt pentru gr8u, lemne de ars>O #i mai #tiu eu 8nc ceU 'om Aedea de asemeni #i Aom recunoa#te fr dificultate c toate aceste diAerse semnificaii, a#a cum bine a artat Condillac 8n gramatica sa, se pot reduce numai la una singur la cea a unei relaii baBat pe atracieO aceste diAerse semnificaii au fost create, a#adar, prin analogie unele cu alteleO trebuie s recunoa#tem c 8n etapa actual a limbii toate au deAenit semnificaii proprii, at8t cele concrete c8t #i cele morale, c.iar dac s?au transmis de la un domeniu la altul4 Iat deci diAersele procedee de care este susceptibil 3ata4re@a #i diferitele ei modaliti de manifestare 8n limbO iat toate diAersele ei specii* sine3do3a,

$3%

metonimia #i metafora impusO trop prin e6celen e6tensiA, el nu ofer dec8t o singur idee, preBent8nd?o absolut direct, fr nici o traAestire, $%7M complet 8n opoBiie cu tropiiCfi 7uri care ofer intenionat totdeauna dou idei, una sub imaginea celeilalte sau una alturi de cealalt4 Capi!olul al II#lea &I8'R'N6+ &IN(R' (R)PI -I C'2'2+2(' 8)RM' +2' &ISCURSU2UI NUMI(' 8I9URI Cunoa#tem tropii ca atareO e bine 8ns s?i cunoa#tem #i 8n raport cu alte forme ale discursului 8mpreun cu care 8mpart titlul de figuriO e bine s #tim, la neAoie, s?i deosebim de aceste forme, cum e bine s #tim s distingem #i aceste forme 8n sine4 +ar, nu e neAoie, fr 8ndoial, 8n acest scop s intrm 8n amnuntele tuturor genurilor #i speciilor acestoraO e destul s folosim c8teAa dintre ele pentru a e6emplifica diferitele clase4 +ac4 ne reamintim capitolul al patrulea al Noiunilor preliminare, #tim c celelalte clase de figuri 8n afar de tropi s8nt, 8n primul r8nd, de dou feluri* figuri de cuAinte #i figuri de g8ndire, absolut independente de cuAinteO c prima categorie se subdiAide 8n altele patru* fi7uri de di3iune, fi7uri de 3onstru3ie, fi7uri de elo3uie #i fi7uri de stil- +ar s facem abstracie de aceste subdiAiBiuni care ne ofer at8tea clase subordonateO ne Aom baBa pe cinci categorii principale, trec8ndu?le succesiA 8n reAist $4 $ Cele cinci clase ajung, cu fi7urile de semnifi3aie #i de e2presie care formeaB tropii, la #apte4 Cea mai mare parte a rctoricienilor deosebesc cel puin BeceO nciclopedia Cetodic se limiteaB doar la Bece pentru c reduce toi tropii <pe care?i consider adeArate figuri> la tropii de semnifi3aie, numindu?i fi7uri oratori3enecesar s obserAam c diferenele riguroase dintre clase s8nt necesare 8n 8nAm8nt sau 8n studiul teoriei figurilor, dar 8n limbajul obi#nuit par o constr8ngere a meticuloBitii #i afectrii pedante4 ste suficient adesea s raporteBi o anume figur la clasa general de care aparine clasa subordonat din care face parte respectiAa figur4 6ist unele clase subordonate T(OPIIM$%2 A4 FI,!(I + +ICNI!N O alterare produs 8n forma primitiA sau obi#nuit a cuAintelor prin adugare, suprimare sau sc.imbare a unei litere sau a unei silabe, este ceea ce se nume#te de obicei o figur de dicie sau, altfel spus, o mstaplasm de la cuA8ntul grecesc metaplasmos care are acela#i sens cu transformare4 CuAintele franuBe#ti esprit, espa3e, 5tude <forma Aec.e estude) #i etan7 <forma Aec.e estan7) proAin din cuAintele latine spiritum, spatium, studium #i sta7num prin adugarea unui e la 8nceputul cuA8ntului #i aceast metaplasm, prin adugare iniial se nume#te prote@ din cuA8ntul grecesc pro, 8nainte, dup #i t4esis, poBiie4 Naie, enDoument, d5nou ment, D'avoXrai s8nt pentru 7aiet5, enDouement, d5nouement, D'avouerai din care s?a suprimat e din mijloc, prin metaplasm, care 8n acest caB, se nume#te sin3opa, din grecescul Sop5, a tia #i su7, cu, 8n interior <a tia 8n interior, 8n mijloc>4 Prin metaplasm numit metate@ noi spunem trou1ler, pentru tour1l3r, neSre, pentru neSer> am modificat al doilea m din marmor 8n 1, pentru a ajunge mar1re> p din rupere 8n v pentru a deAeni ravir> 7 din ]un7ere, pin7ere, $n7ere 8n d pentru a deAeni feindre, peindre, teindre- CetateB Aine de la t4esis, poBiie #i de la

$$3

meta, dincolo4 Celelalte m3taplasme, mai s8nt nou sau Bece, nu difer de cele de mai sus dec8t fie prin locul 8n care se produc, fie prin genul de adugare, suprimare sau modificare4 u#or de sesiBat c ele nu au absolut nimic comun cu tropii, pentru c ele nu afecteaB 8n nici un fel semnificaia sau sensul cuAintelorO pentru c ele nu se produc, 8ntr?o anume msur, dec8t pentru urec.e #i nu s8nt generate dec8t de eufonie, adic pen? din care se poate face, in anumite caBuri, o clas general, de e6emplu, printre altele, fi7urile de di3ieB adesea s8nt considerate ca aparin8nd fi7urilor de elo3ufi3 sau fi7urilor de 3onstru3ie a#a cum pot intra sub titlul de fi7uri de lim1aD toate categoriile de tropi4 A#a procedeaB mereu )a.arpe in Cursul su de literatur sau 8n Comentariul asupra lui (acineO c8nd Aei Aedea acolo fi7uri de di3ie sau fi7uri de lim1aD, trebuie s 8nelegei prin primele, fi7uri de 3onstru3ie, de elo3uiie #i c.iar de stil, iar prin cele din urm, cel mai adesea, fi7uri de semnifi3aie sau de e2presie$2 : Figurile limbajului : c4 $731 $%EM tru a se obine o sonoritate mai plcut, mai agreabil4 Tot at8t de adeArat este c nu merit dec8t rareori numele de fi7uri aA8nd 8n Aedere c ele nu s8nt folosite dec8t pentru formarea cuAintelor sau pentru trecerea unui cuA8nt dintr?o limb 8n altaO odat produse aceste modificri ele rm8n definitiAe4 Cel puin a#a se 8nt8mpl 8n limba franceB4 "4 FI,!(I + CONST(!CNI Figurile de construcie in de modalitatea 8n care s8nt combinate #i aranjate cuAintele 8n fraB #i apar fie printr?un e6cedent de cuAinte, cum este pleonasmul, fie printr?o suprimare a unor cuAinte, cum este elipsa, sau, 8n fine, printr?o dispoBiie a cuAintelor cu totul diferit de ordinea lor 8n limbajul obi#nuit4 +ar c.iar dac aceste figuri ar putea da, #i uneori dau discursului o noblee, o for, o graie cu totul special, ele nu afecteaB totu#i sensul cuAintelor sau al e6presiilor respectiAe, nu le 8ncarc cu sensO 8n consecin, ele nu au nimic comun cu tropii4 Aceste e6emple Aor fi edificatoare* PuissS?je de mes =eu2 [ Aoir tomber la foudre] 444 t due mKa fait, M moi, cette Troie oi je coursU Iat dou pleonasmeB de mes =eu2 <cu oc.ii mei>, 8n primul AersO M moi <mie>, 8n al doilea AersO iat acum dou elipseB Oue AoulieB?Aous duKil f8t contre troio U . Yui mourXt --- Te tKaimais inconstant* 6ti'auraisCDe fait, fidTleG Yu'il mourXt <s moar>, pentru ;e voulais 6u'il mourX, <Aoiam s moar>O Yu'auraisCDe fait, fidTle <ce?a# fi fcut, fidel fiind>, 8n loc de Yu'auraisCDe fait, si tu avais 5t5 fidTle <ce a# fi fcut dac mi?ai fi fost fidel>4 Aceste pleonasme #i aceste elipse au, fr 8ndoial, un minunat efect #i dac eliminai pleonasmele, Aersurile nu Aor mai aAea fora de a deBAlui pasiunea, sau n?o Aor semnala T(OPIIM$%1 dec8t foarte anemicO dac Aei face s dispar elipsele, substituind ceea ce lipse#te, celebrul 6u'il mourXt 8nceteaB de?a mai fi sublimO #i Aersul, nu mai puin celebru al lui (acine, pus 8n gura -ermionei, n?ar mai putea impresiona inima lui P[rus cruia ea i se adreseaB4 +ar sensul oferit de cele dou pleonasme #i cel care

$$$

ine de cele dou elipse este sensul propriu, obi#nuit al cuAintelor e6primate sau sub8nelese4 Iat aceste Kdou Aersuri din A talia, pline de elegan, armonie #i farmec* +u temple ornS partout de festons magnifidues, )e peuple saint en foule inondait les portidues] /i cui datoreaB ele acest merit dac nu construciei poetice care, inAers8nd ordinea, sc.imb succesiunea Aersurilor4 +ar aceast construcie, sc.imb8nd ordinea, nu a modificat cu nimic sensul, care rm8ne la fel cum ar fi aprut 8n construcia normal* 'e peuple saint inondait eufonie les porti6ues de temple orne partout de festons ma7nifi6uesObserAm 8n aceste Aersuri metafora se revrsa, ea sugereaB foarte bine mi#carea alternatiA #i tumultuoas a mulimii care se 8ngrmde#te 8n valuri- Acesta este 8ns singurul trop care e6ist aiciO este un trop de un singur cuA8nt, acela#i 8n ambele construcii, ceea ce demonstreaB c este absolut independent de ele #i c nu le modific pe nici una4 C4 FI,!(I + )OC!NI Alegerea, potriAirea cuAintelor #i 8ntrebuinarea lor mai mult sau mai puin fericit 8n fraB dau loc fi7urilor de eloC3uie- le se limiteaB la e6primarea unei singure idei, la cel mult c8teAa cuAinte, c8nd nu aAem de?a face cu un singur cuA8nt4 +ar, la fel, ele nu afecteaB 8n nici un fel semnificaia cuAintelor iar semnificaia cuAintelor, la r8ndul ei, nu acioneaB 8n nici un fel, asupra lorO fie c aceast semnificaie este proprie sau nu, figurile de elocuie nu se modific4 $%@M Putem numra 8n cadrul a patru genuri diferite, cel puin cincispreBece figuri de elocuie* printre altele, de e6emplu, repetiia, sinonimia, adDon3ia, 3onDun3ia, epitetul, derivaia(epetiia* %ompes, rompe@ tout pacte aAec lKimpiStS 444 'e Ciel, le juste Ciel, par le crime .onorS, +u sang de lKinnocence est?il donc altSrS U Sinonimia* Cuse, prfte a ma bouc.e une Aoi6 plus sauAage, Pour c.anter le d5pit, la 3olTre, la ra7e, Xue le c.antre sentit allumer dans son sang, A lKaspect du pupitre SleAS sur son banc4 Adjoncia* Irai?je dans une ode, en p.rases de Cal.erbe, ,rou1ler dans ses roseau6 le +anube superbeO (5livrer de Sion le peuple gSmissantO +aire trem1ler Cemp.is, ou p9lir le CroissantO t, passant du Tordain les ondes alarmSes, Cueillir mal a propos les palmes idumSes U Conjuncia* Oui, je le lui rendrai, mais mourant, mais puni, Mais Aersant a ses [eu6 le sang dui mKa tra.i4 pitetul* Il fallut sKarrfter, et la rame inutile Fatigua Aainement une mer immo1ile, +eriAaia* Mal4eureuse, jKappris a plaindre le mal4eur --- Ton bras est inven3u, mai non pas invin3i1le --- PossDde Dustement son inDuste opulence4 T(OPIIM$%& AnaliBai cu atenie toate aceste figuri* nici una nu seamn cu un trop #i nici

$$7

una, prin ea 8ns#i, nu modific, nu deturnea@ sensul cuAintelor care o alctuiesc4 8n prima repetiie, nele7iuirea este personificat dar nu datorit repetiiei, ci prin acel pa3t pe care?$ 8nc.eie4 8n al doilea Aers, metonimia 3erni este personifi3ativ, dar, la fel, nu prin repetiie ci prin 8ntrebarea dac el este onorat de 3rim, dac el este nsetat de sn73l3 ino3enei- Prin cele trei cuAinte le d5pit <ciuda>, la 3olTre <m8nia>, la ra7e <furia> 8nelegem 8n ce const sinonimiaB aceea#i figur de baB este e6primat prin mai multe cuAinte care o 8mbogesc printr?o succesiune gradat4 Toate aceste cuAinte s8nt folosite aici 8n sensul lor propriu4 'ersurile citate pentru adDon3i3 ofer un e6emplu al acelei figuri de e6presie at8t de deosebit prin 8ndrBneala ei, din care fcusem o specie aparte de metal3psB voi mer7e s tul1ur n trestiile sale, etc4, pentru voi mer7e s 3ele1re@, s 3nt (unrea tul1urat n trestiile sale, etc4 +ar adDon3ia este complet independent de aceast metaleps, ea const8nd 8n faptul c infinitiAele ultimelor patru Aersuri se raporteaB toate la iraiCDe <Aoi merge> fiind fa de acesta tot at8tea regimuri AerbaleO fa de fiecare dintre ele, el este sub8neles prin elips+4 FI,!(I + STI) +i7urile de stil difer de fi7urile de elo3uie prin aceea c ele se e6tind la e6presia unei 8ntregi g8ndiri #i c ele se baBeaB pe o 8mbinare a cuAintelor care, dac nu alctuiesc o fraB 8ntreag, repreBint totu#i o bun parte a ei, o parte esenial4 Ceea ce le caracteriBeaB este Aioiciunea, nobleea pe care o 8mprumut e6presiei, indiferent dac sensul ei este figurat sau nonfigurat4 Numrul lor este destul de mareO ne Aom limita la urmtoarele, fr s le mai definim* intero7aia, apostrofa, perifra@, 3omparaia, antite@a$%5M Interogaia* PenseB?Aous par des pleurs prouAer Aotre tendresseU Oi sont?ils, ces combats due Aous aAeB rendus U Xuels flots de sang pour elle aAeB?Aous rSpandusU Xuel dSbris parle ici de Aotre rSsistanceU Xuel c.amp couAert de morts me condamne au silence U Clitemnestra care Aorbe#te astfel lui Agamemnon, 8n #fi7enia, nu?#i e6prim deloc 8ndoiala #i nu pretinde nici un rspuns, dimpotriA, ea Aorbe#te cu cea mai Aie conAingere4 #i?$ 8mpiedic pe Agamemnon s nege sau c.iar s rspund4 Ca #i cum ea i?ar spune* nu te 7ndi sCi dovede8ti iu1irea prin la3rimi- u teCai luptat pentru ea, nu ai risipit valuri de sn7e pentru ea> ni3i un de@astru nu mrturise8te re@istena ta, ni3i un 3mp a3operit de tine 3u mori nu m o1li7 la t3ere- +ar c8t de lipsit de Aigoare este aceast Aariant 8n comparaie cu turnura at8t de Aie #i de nAalnic folosit de poet ] Figura este generat de aceast 8ntorstur intero7ativ de unde #i numele figurii respectiAe4 ste adeArat c acestei intero7aii i se ata#aB o figur de e6presie care seamn cu ironia> dar aceast figur de e6presie, de#i foarte important #i deosebit este subordonat figurii de stil, care este figura principal4 Cea din urm o conine pe prima, purt8nd?o cu ea 8n categoria care?i asigur titlul esenial #i constitutiA4 Apostrofa* nfin, pour me cac.er cet .orrible m[stDre, Il me donna sa sgur, il mKappela son frDre4 ! nom 6ui m'a tra4i < vains serments < nUud fatal < O=men, 6ui de nos mau2 fus le premier si7nal, ,es flam1eau2 6ue du Ciel alluma la 3olTre, &3lairant M mes =eu2 le tr5pas de ma mTre8n ultimile dou Aersuri se afl 8n acela#i timp un ale7orism #i o alu@ie, sau cum Aom Aedea, un ale7orism alu@iv- +ar aceast dubl figur de e6presie aflat 8n

$$2

limitele unei apostrofe nu are nimic comun cu apostrofa ca atare4 Apostrofa este, dimpotriA, foarte diferit de aceast figur de e6presie T(OPIIM$%% #i const 8n acea diAersiune 8n Airtutea creia -enric al I'?lea face abstracie la un moment dat de lisabeta cu care Aorbe#te pentru a se adresa unor nume, unor jurminte, unui legm8nt, unei cstorii, cu toatele elemente abstracte, incapabile s?$ asculte4 PerifraB* +es Aeines dKun caillou duKil frappe au mfme instant, Il fait jaillir un feu dui pStille en sortant, t bient`t, au brasier dKune mDc.e enflammSe, Contre, a lKaide de souffre, une cire allumSe4 A#a Aorbe#te "oileau, 8n loc s spun simplu* scpar amnarul #i aprinse luminareaO el d o Aariant poetic acestor dou aciuni #i nu se mulume#te cu enunul conform uBului comun4 +ar aceast e6primare espresiA, 8n ciuda lungului ocol #i a acestei bogate acumulri de patru Aersuri nu este altceAa dec8t e6presia proprie, nu are nimic din sensul deturnat al unei fi7uri de e2presie- adeArat c e6ist un trop de semnificaie, 3ire <cear> pentru lum8nare, prin sine3do3a materiei, trop cu statut de Aeritabil figurO este 8ns tot at8t de eAident c acest trop de un cuA8nt nu are nimic comun cu perifra@Comparaia* )es assiSgeans surpris sont partout repoussSs, Cent fois Aictorieu6, et cent fois renAersSsO Pareils M l'!35an pouss5 par les ora7es- Yui 3ouvre M 34a6ue instant, et 6ui fuit ses riva7esAntiteBa* Tout lui pla8t et deplait, tout le c.odue et lKobligeO Sans raison il est gai, sans raison il sKafflige4 Nu aAei neAoie s reflectai prea mult asupra acestor dou e6emple, pentru a Aedea 8n ce msur #i 3omparaia #i antite@a s8nt diferite de orice trop de semnificaie sau de 733M e6presie4 8n al doilea e6emplu nu se afl nici un trop #i toate cuAintele au sensuri proprii4 8n primul e6emplu, o3eanul se afl 8ntr?o oarecare msur personifi3at de aciunea de a fugi a Aalurilor sale, din al doilea emisti. al ultimului AersO dar aceast personifi3are, oric8t de accentuat ar fi fost nu are nimic comun cu 3omparaia, care const 8n aceea c asediaii, datorit succesiunii care alterneaB Aictoria cu 8nfr8ngerea, s8nt asemntori oceanului 8mpins #i tras 8napoi fr 8ncetare, 8n dou sensuri opuse4 4 FI,!(I + ,GN+I( AdeAratele fi7uri de 7ndire trebuie s se baBeBe 8n a#a msur pe demersul imaginaiei #i pe modul specific de a g8ndi #i de a simi, 8nc8t s rm8n independente de cuAintele care le alctuiesc4 +in totalitatea figurilor, ele s8nt acelea care au cel mai slab raport cu tropii4 +in mai mult de douBeci, c8te s8nt, Aom analiBa doar trei sau patru, prin acestea put8n?du?le aprecia, din acela#i punct de Aedere, #i pe celelalte4 ProBopopeea* Fedra prad remu#crilor* Oi me cac.er U fu[ons dans la nuit infernale4 Cais due dis?jeU mon pDre [ tient lKurne fatale4 )e Sort, dit?on, lKa mis en ses cruelles mains4 Cinos juge au6 enfers tous les p;les .umains4 A.] combien frSmira son ombre SpouAantSe, )orsduKil Aerra sa

$$E

fille a ses [eu6 prSsentSe, Contrainte dKaAouer tant de forfaits diAers, t des crimes peut?ftre inconnus au6 enfers] Yue dirasCtu, mon pTre, M 3e spe3ta3le 4orri1le G ;e 3rois voir de ta main tom1er l'urne terri1le- ;e 3rois te voir 34er34ant un suppli3e nouveau, ,oiCmKme de ton san7 devenir le 1ourreau- Pardonne- $n (ieu 3ruel a perdu ta familleB %e3onnais sa ven7ean3e au2 fureurs de ta filleT(OPIIM73$ Prosopopeea nu acoper 8n 8ntregime acest fragment at8t de patetic, in care durerea atinge delirul* ea 8ncepe doar 8n momentul 8n care Fedra, imagin8ndu?#i c se afl 8n faa tribunalului condus de tatl ei, las s?i scape ca un strigt de groaB acest Aers at8t de nea#teptat* Xue diras?tu, mon pDre, a ce spectacle .orribleU /i continu, p8n la sf8r#it, fr 8ntrerupere, ajung8nd s ating culmea sublimului 8n aceast sf8#ietoare recunoa#tere a gre#elii, prin care 8nc.eie* Pardonne4 !n +ieu cruel a perdu ta famille* (econnais sa Aengeance au6 fureurs de ta fille4 8n ce const aici aceast figur, pentru care nu se poate gsi cu u#urin un e6emplu mai frumos, dar pentru care s?ar fi putut cita diAerse alteleU Const 8n aceea c Fedra, 8n culmea disperrii, deAine nu numai martor al acuBrii ci judector, #i mai mult, i se substituie propriului ei tat, lui Cinos, 8n faa tribunalului de care se crede judecat4 Seamn cu un trop G seamn ea cel puin cu o fi7ur de stilG +ar dac cuAintele care o alctuiesc #i care?i dau msura specific de Aaloare #i relief, n?ar fi acelea#i ci altele, complet diferite, acestea, de e6emplu* 0, tatl 3e lovitur teri1il pentru tine < te vd rt3it, furios, arunenduCte asupra mea, 1lestemnditCm, osndinduCm 3a pe ru8inea 3asei tale- A4 < 1inevoie8te , te implor, sCmi a3or@i mila)nt mai puin vinovat de3t nenoro3itB am fost mpins la attea orori de o putere de nenfrnt : figura nu s?ar modifica4 Personificarea : figur de g8ndire : )a g8t la sombre nAie, a lKgil timide et louc.e, 'ersant sur des lauriers les poisons de sa bouc.e4 )e jour blesse ses [eu6 dans lKombre Stincelans* Triste amante des morts, elle .ait les AiAans4 lle aperjois -enri, se dStourne et soupire4 AuprDs dKelle est lKOrgueil dui se pl;it et sKadmireO )a Faiblesse au teint p;le, au6 regards abattus, T[ran dui cDde au crime et dStruit les AertusO 737M )KAmbition sanglante, induiDte, SgarSe, +e tr`nes, de tombeau6, dKesclaAes entourSeO )a tendre -[pocrisie au6 [eu6 pleins de douceur* <)e ciel est dans ses [eu6, lKenfer est dans son cgur>O )e Fau6?RDle Stalant ses barbares ma6imes, t lKIntSrft enfin, pDre de tous les crimes4 ^Oenriada, cintul al 'II?lcaq 'edei, 8n aceast frumoas ficiune, la c8te pure #i .imerice abstraciuni d fiin #i Aia, corp #i suflet personifi3area, ca printr?o Araj4 +ar aceast personificare, analiBai?o bine, nu este la fel cu cea din care fcusem o figura de e6presie #i nu seamn cu cea din urmtoarele Aersuri* )es plaisirs prDs de moi Aous c.erc.eront en foule 444 Sur les ailes du Temps, la Tristesse sKenAole 444 )a (aison, pour marc.er, nKa souAent duKune Aoie 444 )e Parnasse parla le langage des .alles4 'ei fi de acord c aici personifi3area nu este dec8t un Do3 de e2presie, e numai

$$1

un fel de a Aorbi, prin care o g8ndire a fost pus 8n imagine spre a deAeni mai sensibil4 Nimeni n?o Aa interpreta ad literam, dimpotriA, oricine o Aa traduce imediat 8n e6presia ei simpl* *ei 7si lin7 mine tot soiul de pl3eri- ,risteea tre3e repede, 3u timpul- &i plea3 sftuinCduCse numai 3u 7loria 8i virtutea- u avem adesea pentru a mer7e de3t o sin7ur 3ale indi3at de raiune- 'im1aDul poe@iei esteasemntor 3u 3el din 4ale8n e6emplul din Oenriada, dimpotriA, nu aAei neAoie s substituii cu altceAa e6presia poetului, ci Aei lua ad literam, la propriu, tot ce Ai se ofer ca atare, Aei accepta, cel puin ipotetic #i pentru o clip, c totul are o e6isten real4 8n fine, Aei recunoa#te c aceast personifi3are este absolut independent de cuAinte #i c depinde e6clusiA de g8ndire, c este asemntoare personifi3rilor care au dat na#tere tuturor acelor fiine ale fa1ulei A> Aei considera probabil c denumirea de fa1ulaie ar putea, 8n consecin, s i se potri? F '4 pag4 $11 nota de la subsolul paginii4 T(OPIIM732 Aeasc la fel de bine, cci ea este prea deosebit de mitoloC7ism pentru a primi aceast denumire4 +ac trecem la anteo3upaie, la 3omuni3aie, la 3on3esie, la topo7rafie, 8n fine la toate celelalte figuri de g8ndire, le Aom gsi #i pe acestea complet diferite de tropi asemenea celor dou figuri discutate mai sus4 Anteocupaia* "oileau, )atira a #PCaB HIl a tort9, dira lKunO Hpourduoi faut?il duKil nommeU HAttaduer C.apelain] a.] cKest un si braAe .omme4 H"alBac en fait lKSloge en cent endroits diAers4 HIl est Arai, sKil mKeht cru, duKil nKeht point fait de Aers4 HIl se tue a rimerO due nKScrit?il en prose U9 'oila ce due lKon dit4 .] due dis?je autre c.oseU n bl;mant ses Scrits, ai?je dKun st[le affreu6 +istillS sur sa Aie un Aenin dangereu6U 444 8n primele cinci Aersuri poetul anticipeaB ceea ce i s?ar putea obiecta 8mpotriAa satirei personale #i prete6teaB a fi 8n faAoarea nefericitului C.apelain F, pe socoteala cruia se amuB 8nc o dat4 +ar el nu anticipeaB dec8t pentru a respinge dinainte #i pentru a 8ntoarce 8n aAantajul su orice protest posibil4 Aceasta este anteo3upaia, iar 8n cea de aici 8ndem8narea poetului Aa reu#i s dea glas opiniei publice 8mpotriAa lui C.apelain, eu scopul de?a nu prea el 8nsu#i dec8t un inocent ecou al ei4 +ar ceea ce am urmrit aici, a fost s aflm dac aceast figur are sau nu Areo legtur cu tropiiO am ABut c, din moment ce nu las s se 8neleag altceAa dec8t ceea ce spune, nu are nici o legtur4 F ;ean C4apelain <$1%1:$@&E>, poet franceB, om de gust dar poet mediocru4 A scris les )entiments de *A3ademie sur 'e Cide #i poemul epic 'a Pu3elle <n4t4>4 73EM Capi!olul III MIE2)+C' &' R'CUN)+-('R' + (R)PI2)R *N &ISCURS -I &' +PR'CI'R' + "+2)RII 2)R Nu este de ajuns s cunoa#tem teoretic tropii #i s putem spune, 8n general, cum se definesc, cum se numesc, care s8nt genurile #i speciile #i care s8nt condiiile pe care trebuie s le 8ndeplineasc pentru a fi podoabe ale limbajului, atunci c8nd nu s8nt

$$@

folosii din necesitate ci liber #i la alegere4 ste cu mult mai important #i mai dificil s #tii s?i recuno#ti pe msur ce apar 8n discurs, s #tii s aprecieBi daca e Aorba de tropi pur e2tensivi, pur 3ata34r3ti3i, de acei tropi crora nu le poi determina dec8t un singur sens, sau dac e Aorba de tropi realmente fi7uri #i cu dublu sens, #i, 8n acest ultim caB, dac s8nt bine folosii #i au efect, dac raiunea #i gustul 8i aprob sau dimpotriA, 8i condamn4 Or, cum am putea ajunge la aceast deprindere at8t de esenial #i la acest discer?nm8nt fr de care, ca s spunem a#a, simpla cunoa#tere nu 8nseamn aproape nimicU Cred c trebuie s aAem 8n acest scop c8teAa mijloace sigure, infailibile4 le s8nt acelea#i, fr 8ndoial, cu cele care au slujit, la 8nceput, la cercetarea #i descoperirea acestor fenomene de limbaj numite tropi4 S 8ncercm s le gsim #i s facem din ele o art4 A4 P(OC + /I P(INCIPII +up cum am spus, tropii s8nt fie de semnifi3aie, fie de e2presieB primii se baBeaB pe un singur cuA8nt, ultimii, pe un ansamblu de cuAinte, care alctuiesc, dac nu o fraB 8ntreag, cel puin o propoBiie e6plicit sau eliptic4 i, bine ] Arei s Aedei dac, 8ntr?un pasaj sau 8ntr?un anume fragment al unui discurs dat, se gsesc tropi din prima categorie sau din a doua, #i, cum cei din prima categorie pot s fie doar 3ataC34re@e, dac s8nt sau nu fi7uri cu adeAratU )uai fragmentul T(OPIIM731 sau pasajul respectiA, fraB cu fraB #i la fiecare fraB analiBai dac fraBa respectiA sau cel puin o propoBiie din cele care o alctuiesc, sau, 8n fine, unul din cuAintele care serAesc la enunarea lor, s8nt susceptibile de o alt interpretare dec8t sensul literal sau propriuO sau dac, acestui ultim sens nu i se poate asocia un altul #i care s fie, de fapt, cel AiBat 8n primul r8nd de autor4 8n ambele caBuri este un trop de e2presie dac se baBeaB pe dou sau mai multe cuAinte #i un trop de semnifi3aie dac este constituit doar dintr?un singur cu?A8nt4 Printr?un singur cuA8nt 8nelegem aici un cuA8nt care s repreBinte o idee obiectiAO astfel, dac substantiAul este 8nsoit de articol, asta nu 8nseamn c nu este tot un singur cuA8nt, deoarece articolul, 8n sine, nu repreBint o idee obiectiA4 S presupunem cunoscut clasa tropului* care este specia acestui trop de semnifi3aie sau de e2presie G 'om proceda analiB8nd modul lui specific de a semnifica sau de a e6prima, sau raportul pe care se baBeaB4 +ac tropul de semnifi3aie se 8ntemeiaB pe un fel de asemnare 8ntre dou obiecte, atunci 8nseamn c este o metafor- +ac presupune o dependen 8ntre obiecte : e6istena sau ideea unuia este inclus 8n e6istena sau ideea celuilalt : este o sine3do3- +ac nu presupune 8ntre obiecte dec8t o simpl relaie 8n Airtutea creia ei corespund reciproc, fr s in unul de cellalt, este Aorba de o metonimie- (m8ne, 8n continuare, s stabilim ce fel de metonimie, de sine3do3, de metafor> dac asta nu Aa fi prea dificil, oric8t de superficial am priAi aceste trsturi particulare #i distinc? tiAe4 8n ceea ce priAe#te tropul de e2presie, este o ale7orie, o personifi3are sau ceAa asemntor dac ofer o imagine4 ste o 4iper1ol, o alu@ie, o metaleps, o aso3iaie, o litot, o reti3en dac, fr a oferi o imagine, nu spune nici direct, nici limpede, nici precis ceea ce trebuie s g8ndim, ci ne face s ne g8ndim fie la mai puin, fie la mai mult, fie la ceAa diferit dec8t ceea ce spune4 8n fine, este o pretenie, o ironie, o epitrop sau ceAa asemntor dac ne face s g8ndim e6act contrariul a ceea ce spune4 73@MFI ,!(I) )IC"AT!)!I

$$&

Iat mijloace sigure de a recunoa#te #i de a caracteriBa tropii- Acestea nu s8nt dec8t procedee ce in de obserAaie #i de analiB, procedee simple #i fire#ti care s8nt la 8ndem8na tuturor #i care conduc prin ele 8nsele la adeAruri #i descoperiri4 +ar putem aprecia tropii prin acelea#i mijloaceU S?ar prea c aprecierea nu ine dec8t de gust, de sentiment, de instinct #i c nu o putem reduce la o 8ndem8nare4 Trebuie s conAenim c e dificil* #i totu#i, dac gustul, cum nu e6ist nici o 8ndoial, nu este dec8t g8ndire eAoluat, 8n ce ar consta imposibilitatea de?a ajunge la educarea #i 8ndrumarea luiU Ciestria de a aprecia tropii <#i nu e Aorba dec8t de tropiiCfi7uri pentru c ceilali nu difer prin nimic de limbajul obi#nuit #i nu ies, prin nimic, din comun>, miestria, spun, de a aprecia tropii trebuie s se baBeBe pe aproape acelea#i principii ca miestria de a?i folosiO #i cel care o cunoa#te pe una nu e departe de?a o cunoa#te #i pe cealalt4 S ne amintim ce s?a spus 8n legtur cu folosirea #i abuBul tropilor* Aom Aede c, pentru a?i aprecia, trebuie s?i e6aminm 8n raport cu subiectul pe care?$ trateaB, cu stilul, cu genul de scriere, #i, 8n fine, 8n raporturile dintre ei4 %e7ul 7eneralB s fie totdeauna perfect adaptai subiectului #i stilului, nici peste, #i nici mai prejos de unul sau de cellaltO mai puin 8ndrBnei #i mai rari 8n proB dec8t 8n poeBie #i 8ntr?un anume gen de poeBie sau de proB dec8t 8n altul4 Metaforele, personifi3rile #i ale7oriile cer o atenie cu totul special, c8nd ele nu s8nt consacrate de limbaj sau date, 8ntr?un anume fel c.iar de limb* Aedei dac nu presupun Areo denaturare a raporturilor dintre idei, Areo incoeren 8n termeni, Areo combinare ciudat a sensului propriu cu cel figurat4 ObserAai bine, 8n ceea ce priAe#te 4iper1ola, dac nu dep#e#te prea mult AerosimilulO iar 8n ceea ce priAe#te alu@ia, m3tal3psa, ironia, dac, din e6ces de finee #i subtilitate, nu degenereaB 8n adeArate enigme4 +efectele mi se par mult mai u#or de sesiBat #i de determinat dec8t calitile, pentru c, prin abaterea de la regul, ele deAin iBbitoare #i mai eAidenteO Aa fi deci mai u#or #i T(OPIIM73& mai simplu s ne orientm analiBa nu at8t spre caliti c8t spre defecte, adic s cercetm mai puin ceea ce poate fi bun dec8t ceea ce poate fi ru4 PreBint tropul un defect real, un defect pe care nimic nu?$ poate reabilita sau compensaU Aa fi condamnat fr eBitare4 +ac nu Aom descoperi nimic strident, nimic defectuos, sau criticabil, prin c.iar acest fapt, c.iar dac nu?$ putem socoti de?a dreptul frumos, cel puin Aa fi 8n afara criticii #i Aa trebui s fie acceptat fr a?$ repudia4 S artm acum, prin diAerse e6emple, practica acestei miestrii ale crei principii le?am enunat4 "4 AP)ICA( A P(INCIPII)O( )A !N CA( N!C0( + _ CP) I +elille spune 8n traducerea N5or7ieelor, Aorbind despre trei nimfe de la curtea lui C[rDne* talant toutes trois l'or, la pourpre et l'4ermineAsta 8nseamn, fr 8ndoial, c toate trei s8nt 8mpodobite 8n aur, purpur #i .ermin4 Aur nu apare aici cu semnificaia materiei aur ci cu aceea a podoabelor fcute din acest materialO purpura nu apare pentru a semnifica scoica cu acela#i nume, nici pentru substana care se e6trage din aceast scoic, ci pentru a semnifica acele esturi impregnate de strlucitoarea ei culoareO 4ermina nu semnific nici ea animalul numit .ermin, ci blana acestuia fcut pentru a serAi ca podoab4 Toate aceste trei cuAinte s8nt sinecdoce 8ntrebuinate 8ntr?un sens cu totul diferit de sensul primitiA4 Aur, prin sine3do3a materiei4 Purpura $4 prin sine3do3a prii <culoarea pentru

$$5

estura colorat>, 74 prin sine3do3a materiei <culoarea pentru substana care d aceast culoare>, 24 prin sine3do3a totului <scoica pentru substana acestei scoici>4 Oermina printr?o dubl sine3do3, a materiei <pielea #i blana de .ermin pentru podoabele fcute din aceast 735M piele #i din aceast blan> #i a lotului <animalul pentru pielea #i blana acestui animal>4 Aceste sine3do3e s?ar putea, 8n numeroase caBuri, s nu fie clec8t 3ata4re@e #i a#a #i s8nt 8n fraBa prin care am interpretat Aersul* 8mpodobite cu aur, purpur #i .ermin4 +ar 8n Aers, cred c ele s8nt reale figuri datorit caracterului general 8n care s8nt preBentate* etalnd aurul, purpura 8i 4ermina> manier absolut poetic care le face s ias din comun, d8ndu?le Aioiciune #i 8ndrBneal4 II Sur les ailes du Temps la Tristesse sKenAole, a spus )a Fontaine pentru* ,risteea se du3e, se risipe8te 3u timpul> c8t strlucire, ce Aia d g8ndirii aceast e6presie cu adeArat poetic] +ar la ce figur trebuie s?o raportmU S AedemO e posibil s nu aAem de?a face numai cu una singur4 +in moment ce tristeea 8i ia @1orul, iat?o ca pe o fiin Aie, deci personifi3at> cci nu 8nsufleim un element abstract sau moral, nu?i dm un corp #i un suflet dec8t pentru a face din el, dup c.ipul #i asemnarea noastr, o persoan4 +ar tristeea poate s e6ecute, fr aripi, aciunea care?i este atribuitU a nu Bboar pe propriile?i aripi ci pe cele ale timpuluiO iat timpul personifi3at la r8ndul lui4 +in unirea acestor dou personificri reBult o imagine alegoric care 8ns nu instituie o real ale7ori3, pentru c nu ofer dec8t o g8ndire 8n loc de dou, ci o alegorie a genului pe care o numim aleC 7orism- Personifi3are #i ale7orism acestea s8nt cele dou figuri ale acestui Aers 8ne8nttorO ele 8l acoper 8n 8ntregime4 CuA8n?tul aripi nu are aici, a#a cum s?ar prea, un sens figurat, nu este o metaforaB el nu are aici dec8t sens propriu, pentru c nu poi Bbura fr aripi, oricum ar fi aceste aripi4 Ca acest cuA8nt s aib un sens figurat 8ntr?o fraB, trebuie s preBinte simultan dou idei, iar cea enunat direct s nu apar dec8t pentru a reliefa #i mai pregnant o alta ascuns 8n aceast imagineO ca, de e6emplu, c8nd spunem* a3easta faia are n3 T(OPIIM73% nevoie s fie su1 aripa mamei sale- Aident c aici prin aripa se 8nelege prote3ie, suprave74ere, ndrumare> cit for #i c8t farmec adaug ideii aceast imagine, pe c8t de adeArat pe at8t de sensibilO ea ne face s ne g8ndim 8n acela#i timp la energia #i nelini#tea psrii domestice care Aeg.eaB cu at8ta ardoare asupra puilor ei #i #tie at8t de bine s?i pun la adpost su1 aripile sale < III 'oltaire, 8n OenriadaB )e tr[ne est sur W autel, et lKabsolu pouAoir Cet dans les mfmes mains le s3eptre et W en3ensoirPatru metonimii ale semnului* mai 8nt8i, tronul, pentru autoritatea regal #i altarul pentru cea eclesiastic, serAind ca postament celei dint8iO apoi s3eptrul #i 3delnia pentru funciile de gurAernare #i pentru cele sacerdotale4 +in aceste patru metonimii reBult dou ale7orisme, unul baBat pe primele dou 8mpreun cu cuA8ntul care le pune 8n relaie #i cellalt pe ultimiie dou4 Se pune 8ntrebarea dac a1soluta putere este personificat prin cuAintele pune s3eptrul 8i 3delnia n a3elea8i mini G Nu 4mai mult dec8t ar fi, de e6emplu, 7loria

$$%

lui (umne@eu, interesul patriei, aceast 1oal, aceast noutate, aceast 1tlie, desfrul, Do3ul, vinul, c8nd spunem* 7loria lui (umne@eu, interesul patriei iCau pus armele n mn> a3east 1oal lCa pus n mormnt, a3east veste lCa adus la disperare FO a3east 1tlie a pus statul n peri3ol> desfrul, Do3ul lCa adus la sap de lemn FFO vinul te fa3e vesel AAA- Mettre <a pune>, 8n aceste caBuri, e6prim o aciune atribuit unor lucruri considerate ca persoane A1soluta putere pune n a3elea8i mini s3eptrul 8i 3delnia, adic ea fa3e 3a s3eptrul 8i 3delnia s se afle F cette nouAelle lKa mis au dSsespoir FF la dSbouc.e, le jeu lKa mis a la besance FFF le Ain met en gaitS $E : Figurile limbajului : c4 $731 7$3MFI,!(I)4 )IC"AT!)!I n a3elea8i mini- Pentru ca s fi fost o Aeritabil personificare, ar fi trebuit ca a1soluta putere s dea impresia c ea 8ns#i proAoac aciunea enunat de Aerb* vedei absoluta putere punnd n a3elea8i mini 3delnia 8i s3eptrulI' Oenriada, c8ntul al I'?lea* Il combat, on le suit, il c.ange les destins* )a fondre est dans les [eu6, la mort est dans ses mains4 +ul7erul, pentru focul, pentru strlucirea fulgerului : sine3do3 a totului 8n care putem Aedea un fel de metaforB un lucru cruia i se spune fulger sau seamn cu fulgerul4 Moartea, pentru ceea ce omoar sau este instrumentul morii : metonimie a efe3tului pentru 3au@a instrumental- 8n nici un caB metafor, pentru c ideea de moarte este o idee abstract #i nu una sensibil, cum este cea a ful7erului' Oenriada, c8ntul al 'II?lea* )a tendre -[pocrisie au6 [eu6 pleins de douceur* )e ciel est dans ses [eu6, l'enfer est dans son cgur4 IpocriBia, personaj alegoric, imagine gratuit a poetului, care, fr a fi unul din factorii supranaturali ai poemului : cum este +iscordia :, capt totu#i prin ficiune un fel de e6isten real4 ste o personifi3are : figur de g8ndire :, adic, fa1ulaieCerul, pentru buntatea, senintatea, inocena, bl8ndeea ceruluiO infernul, pentru cruBimea, 8ntunericul, ticlo#ia infernului : specii ale sine3do3ei totului pentru parte- /i dac, pe de alt parte, toate aceste trsturi nu aparin 3erului sau infernului ci locuitorilor din cer sau din infern Aor fi, 8n T(OPIIM7$$ plus, #i dou metonimii ale 3onintorului pentru 3oninut- caBul s spunem* c8t profunBime 8ntr?un singur cuA8nt #i cite sensuri ] 'I XuKa son grS dSsormais la Fortune me joue, On me Aerra dormir au branle de sa roue4 A#a Aorbe#te "oileau4 Coninutul acestei g8ndiri este apro6imatiA acesta* !ri3e nfrn7eri m a8teapt n viitor, nu voi dormi mai puin lini8tit din 3au@a lor+ar 8n ce msur a fost ea 8nfrumuseat de e6presia poetului ] Fortuna este perC sonifi3at 8n primul Aers, iar ale7orismul alu@iv din al doilea face ca aceast personificare s deAin mitolo7i3- Citologia imagineaB Fortuna pe o roat care se

$73

8nA8rte#te la nesf8r#it4 'II Acela#i poet ctre celebrul )amoignon F* t T.Smis, pour Aoir clair, a besoin de tes [eu64 T.emis era la antici Beia dreptii #i era repreBentat legat la oc.i #i cu o balan 8n m8n pentru a sugera c nu faAoriBeaB pe nimeni #i c ea c8ntre#te totul cu cea mai mare e6actitate4 Astfel poetul nume#te dreptatea prin mitoClo7ism, F.emis, #i, prin alu@ie la legtura care?i acoper oc.ii, spune c are neAoie, pentru a Aedea limpede de oc.ii ministrului su4 +in acest mitolo7ism #i din aceast alu@ie reBult un ale7orism- Acest ale7orism face mai mult dec8t s poetiBeBe un Aers dealtfel foarte simplu, el ofer imaginaiei un tablou animat care?$ atrage #i?$ 8ne8nt4 F Nuillom de 'amoi7non, <$@$&: $@M&> primul pre#edinte al parlamentului din Paris4 A preBidat cu imparialitate proces ui Fouduet <n4t4> 7$7M 'III T4?"4 (ousseau, !da a *llCa, din cartea I* Cette Cer dKabondance, oi leur ;me se noie, Ne craint ni les Scueils ni les Aents rigoureu64 Ale7orism marcat #i susinut 8n termeni4 +ar este adeArat 8n ce priAe#te sensulU Primul Aers care repreBint #i prima parte mi se pare 8n afar de orice critic* din moment ce se poate 8nota 8n abunden <o e6presie foarte acceptabil> de ce s nu se poat 8neca cineAa 8n ea U /i pentru a 8nota sau pentru a se 8neca este necesar s e6iste acolo o mare, un fluAiu sau ceAa asemntor4 +ar ce s credem despre Aersul al doileaU se potriAe#te el, oare, cu primulU O naA se poate teme de obstacole sau de A8nturi aspreO ele i?ar putea fi, desigur, nefaste4 +ar 8n ce msur ar duna ele unei mriU #i de ce o mare ar trebui s se team de ele U #i mai ales s se team de obstacoleU 8n loc de nu se temea, ar fi trebuit nu 3uno8teaAm putea s ne 8ntrebm dac aceast mare a abundenei este personificat de Aerbul a se teme- Credem c nu, at8ta timp cit a se teme se aplic 8n limbajul comun lucrurilor neanimate, fr nici o implicaie a sentimentului #i numai pentru a semnifica c aceste lucruri s8nt sau nu 8n siguran, c pot sau nu s fie distruse4 S?ar fi putut Aedea aici o personifi3are 8n momentul 8n care accepiunea Aersului putea s par nou #i 8ndrBnea4 +ac am dori s Aedem totu#i una ea ar fi contraBis, 8ntr?un fel, de cuAintele* unde sufletul lor se nea3- Nu poi s te 8neci 8ntr?o mare Cpersonifi3ata la fel Jca 8ntr?o mare 3on3reta #i naturalaI_ Acela#i poet, !da a #*Ca, din cartea I* PenseB?[ donc, ;mes grossiDres* CommenceB par rSgler Aos mgursO Coins de fast dans Aos priDres4 Plus dKinnocence dans Aos cgurs4 T(OPIIM7$2 )uflete 7rosolane pentru oameni grosolani* parte pentru tot :? sine3do3- P8n aici nu aAem nimic de spus, trecem #i de moravurile sufletului, e6presie care a fost adesea criticat4 +ar se poate atribui o inima unui suflet, c.iar personificat fiindU "oileau atribuie pe bun dreptate spiritelor, 8n acela#i caB, pi3ioare, 7tleDuri #i alte pri ale trupului4 +ar dac?$ socotim irepro#abil pe "oileau, aici ne aflm 8n faa unei dificulti cu totul speciale4 )ufletul considerat ca inteligen, 8nseamn acela#i lucru cu ceea ce numim spirit, dar considerat ca pur sensibilitate el 8nseamn apro6imatiA acela#i lucru cu ceea ce numim inim- Ca inteli7en el este 8ntr?o oarecare msur

$7$

opus inimii #i nu Ad cum ar putea s se afle cu ea 8n raportul de la parte la totO ca inim nu poate, ne8ndoielnic, s mai aib 8nc o inim, diferit de ea 8ns#i, #i a?i da una 8nseamn, la drept Aorbind, a spune inima unei inimiAcela#i poet este la fel de criticabil c8nd atribuie 3apete unor lim1i, considerate ca persoane sau oameni* Cais de ces lan7ues diffamantes +ieu saura Aenger lKinnocentO Te le Aerrai, ce +ieu puissant, Foudro[er leurs tKtes fumantes4 Oricum ar fi aceste dou e6emple, se poate obserAa c sine3do3ele personifi3ative ar fi, 8n general, foarte iBbitoare 8n sine, dac nu s?ar justifica printr?un fel de elips care se substituie cu u#urin4 (ar n faa a3estor lim1i defimtoare adic n faa a3estor oameni, lim1i defimtoare sau pe 3are iCam putea numi lim1i defimtoare- NndiiCv la asta, o, oameni, suflete 7rosolane sau oameni 3are sntei suflete 7rosolane8n fine, ideea de om sau de persoan se afl legat 8n acest caB, 8n mintea celui care cite#te sau ascult, ca #i 8n mintea celui care scrie sau Aorbe#te, numai de ceea ce este efectiA e6primatO #i numai cuA8ntul e6primat este suficient, conform uBajului, s suscite ambele idei 8n acela#i timp4 7$EM _ (acine, A talia, actul al III?lea, scena a III?a* OuKest?il besoin, Nabal, duKa tes [eu6 je rappelle +e Toad et de moi la fameuse duerelle, Xuand jKosai contre lui disputer lKencensoir, Ces brigues, mes combats, mes pleurs, mon dSsespoir U PriAii turnura acestei fraBe : e Aorba de o intero7aie, de o intero7aie figur, pentru c nu e6ist nici o 8ndoial asupra lucrurilor despre care este Aorba4 +ar fii ateni la sens, e Aorba de o pretenie deoarece tocmai pentru a reaminti 8n grab #i mai energic, se preface c nu are nevoie s reaminteas3- Iat deci o figur de e6presie prin opoBiie : e u#or de ABut c 8ncepe #i se sf8r#e#te cu o intero7aie, #i c asemenea intero7aiei, se e6tinde la 8ntreaga fraB, la cele patru Aersuri4 +ar s Aedem dac din 8nt8mplare fraBa nu cuprinde #i ali tropi de un singur cuA8nt4 Acea 3delni disputat trebuie oare interpretat la propriuU prin absurd, ea poate fi real fiind de aur #i de mare pre4 Cdelnia semnific aici, 8ns, autoritatea pontifical* este semnul pentru lucrul semnificat, este o metonimie, #i, incontestabil, o metonimie fi7urCare este sensul lui Com1ats <btlii> U Fr 8ndoial, aici 8nseamn suferin moral, nemulumiri : cci Cat.an care Aorbe#te nu s?a npustit asupra lui Toad #i cei doi riAali nu au tras sbiile unul 8mpotriAa celuilalt4 ste deci o metafor- 'a3rimi #i disperare par prea e6agerate pentru a le interpreta la propriu, ele nu pot aAea dec8t sensul de mare tristee #i ciud : s8nt, de asemenea, dou metafore #i, ca #i precedenta metafor, sau, mai bine spus, ca toate metaforele in 8ntr?o anume msur #i de 4iper1ol+ac printre toate reu#itele acestor Aersuri ne este permis s obserAm #i un mic cusur, atunci Aom spune c a reaminti o34ilor nu este prea e6act, mai ales c8nd cele ce s8nt reamintite s8nt 8n totalitate, sau aproape 8n totalitate, abstraciuni4 I se reaminte#te memoriei sau amintirii, pentru oc.i 8ns evo3m sau nfi8m din nouT(OPIIM7$1 _I 'aincu par lui, jKentrai dans une autre carriDre, t mon ;me a la cour sKattac.a

$77

tout entiDre4 Aceste dou Aersuri s8nt 8n continuarea celor din e6emplul precedent4 nvins, ca #i 1tlii, nu este 8ntrebuinat aici 8n sens propriu #i nu trebuie interpretat dec8t 8ntr? un sens metafori3- Cele dou metafore se acord perfect 8ntre ele, la fel #i cu 3eart #i a disputa iar 8ntre ele e6ist o perfect analogie #i coeren4 8n alesCam alt 3ale nu putem Aedea dec8t un ale7orism : pentru am luat o alt 4otrre, mCam orientat spre alt3eva- /i, dealtfel, care este aceast alt 3ale G cea a politicii, a intrigii, sau, dac Arei, cea a curii, a#a cum pare a indica Aersul al doilea* t mon ;me a la cour sKattac.a tout entiDre, pentru #i mCam le7at din suflet sau 3u tot sufletul de 3urte : o parte a subiectului, partea cea mai nobil, pentru subiectul 8n sine* su1ie3tifi3ar3- Curtea, pentru locul 8n care st suAeranul, pentru sediul de unde se guAerneaB, poate c.iar pentru suAeranul 8nsu#i #i pentru mini#trii lui : metonimie a 3oninutului, dar metonimie 3ata4re@, pentru c aici se folose#te pentru o 8mprejurare cuA8ntul propriu #i nu un cuA8nt de 8mprumut, pentru a transforma o idee 8n imagine4 _II Atalia, actul al I'?lea, scena a IlI?a* )oin de tr`ne nourri, de ce fatal .onneur, -Slas] Aous ignoreB le c.arme empoisonneur4 +e lKabsolu pouAoir Aous ignoreB lKiAresse, t des l;c.es flatteurs la Aoi6 enc.anteresse, "ient`t ils Aous dirent due les plus saintes lois, Ca8tresses du Ail peuple, obSissent au6 rois 444 Ainsi de piDge en piDge, et dKab8me en ab8me, Corrompant de Aos moeurs lKaimable puretS, Ils Aous feront enfin .akr la ASritS, 'ous peindront la Aertu sous une affreuse image 444 47$@M ,ron ar putea fi luat aici, cred, fr absurditate, 8n sens propriuO dar merit mai mult s fie interpretat la figurat #i 4atunci este o metonimie : tron, pentru puterea regal sau pentru locul acestei puteri4 +ar a otrvi, legat de farme3, este o metafora> la fel aceast 1eie a puterii, 1eie produs de puterea a1soluta- CuA8ntul se supun n?ar fi suficient ca s personifice legile, pentru c acest Aerb se poate aplica 8n aceea#i msur #i lucrurilor #i abstraciunilor cu sensul de a fi AulnerabileO personifi3area este determinat de termenul stpnire pentru c stpn #i stpnitoare nu pot fi puse dec8t 8n legtur cu persoane4 +in aceast personifi3are reBult un ale7orism, a#a cum se 8nt8mpl aproape 8ntotdeauna4 !n alt ale7orism 8ncepe 8n Aersul din 3ap3ana n 3ap3an, etc4 care nu numai c se termin la sf8r#itul acestui Aers dar nu are nici o legtur cu ceea ce urmeaB* oare se pot 3orupe deprinderile se poate ajunge la a ur adevrul sau la a @u7rvi virtutea 8ntr?o 3umplit ima7ine, --- din 3ap3an n 3ap3an #i din prpastie n prpastie G Acest ale7orism pare gre#it #i nu?$ putem altfel justifica dec8t presupun8nd ceAa ce lipse#te, de e6emplu, astfel, n timp 3e ei v vor fa3e s 3dei din 3ap3an n 3ap3an, etc4 +ar aceast suplinire a elipsei nu prea pare s se potriAeasc cu turnura fraBei4 Oricum ar fi, a 3orupe deprinderile este o metafor, dar una at8t de uBual 8nc8t nu poate fi considerat dec8t ca o 3ata4re@- Tot o 3ata4re@ 8n a 3orupe puritatea deprinderilor dar aici putem Aedea #i o sine3do3 a a1stra3iei relative- Puritatea deprinderilor voastre pentru deprinderile voastre pure'ersul v va @u7rvi virtutea ntrCo 3umplit ima7ine, ofer el 8nsu#i un fel de

$72

pictur : este, 8n consecin, un ale7orism_III T4?"4 (ousseau, spune 8n !d pentru (oamna (-, 8n legtur cu c8#tigarea unui proces intentat 8mpotriAa cstoriei sale* T(OPIIM7$& Xuitte tes Aftements funDbres, Fille du ciel, noble Pudeur4 )a lumiDre sort des tSnDbres, (eprends ta premiDre splendeur, +e cette diAine mortelle, +ont tu fus le guide fidDle, )es lois ont StS le soutien4 (eAiens, de festons couronnSe, t de palmes enAironnSe, C.anter son triomp.e et le tien4 8n aceast strof, Pudoarea este un personaj real, un fel de diAinitate, e mai mult dec8t o simpl personificare : figur de e6presie, e o personifi3are : figur de 7ndire, o fa1ulaieStrofa ofer diAerse ale7orisme- !nul este prse8te 4ainele tale de doliu, pentru c poetul a 8neles prin 4aine de doliu m8.nirea al crei semn s8nt aceste .aineO ale7orismul este alu@iv pentru c trimite, fiind Aorba de c8#tigarea unui proces, la obiceiul anticilor de a se 8mbrca 8n doliu la procesele 8n care era 8n joc Aiaa sau onoarea lor4 +in moment ce precedentul e6emplu este un ale7orism, la fel Aor fi #i cele dou Aersuri revino n3oronat de 74irlande #i n3onDurat de ramuri de palmieri- le fac aluBie la obiceiul anticilor de a se 8mpodobi cu flori #i ramuri de palmier pentru a? #i celebra bucuria sau Aictoria $4 !n ale7orism mai accentuat, o adeArat ale7orie c.iar, pentru c implic dou g8ndiri distincte este Aersul lumina iese din 1e@n- Sensul adeArat este* adevrul urmea@ 7re8elii sau adevrul este 3unos3ut8n le7ile au fost spriDinul a3estei divine muritoare, aAem o metafor : spriDin J: care face din legi un fel de obiectO prin banalitatea ei aceast metafor este 8ns foarte puin reu#it4 Muritoare este un adjectiA substantiAiBat pentru $ 8n ediiile precedente a fost interpretat eronat ca ale7orismB reiaCi prima ta splendoare> nu e decit o e6presie concreta mutat prin cata.reB; 8n domeniul moral, unde s?a adaptat piu la a?#i pierde Aaloarea de figur )plendoare, folosit mai 9ales 8n sens moral dec8t concret apare cu osebire 8n stilul 8nalt #i in poeBie4 Coral, semnific o mare strlucire de onoare #i glorie ca 8n* splendoarea numelui sau a neamului su> concret 8nseamn o lumin foarte strlucitoare ca 8n splendoarea soarelui, a astrelor7$5M femeie : antonoma@ a unui nume comun pentru alt nume comun4 O putem socoti #i o sine3do3 a 7enului pentru spe3ie dac muritor este o substantiAiBare pentru toate fiinele care morO dar nu se aplic dec8t oamenilor4 S reAenim la 8ntreaga strof4 Nu cumAa 8ntorstura primei strofe #i a celei de a treia ne ofer, din 8nt8mplare, o figur de e6presie, din care am fcut o specie particular de metalepsG Ci se pare c poetul nu inAit Pudoarea sC8i prseas3 4ainele de doliu, sC8i reia prima splendoare #i s revin, 3ntnd triumful divinei muritoare a crei 3lu@ este, ci Area s arate c totul s?a petrecut deja sau se petrece 8n preBent, iar eu cred c Aoia s spun* HTu prse#ti .ainele de doliu, o Pudoare, o fiic a cerului ] Tu?i reiei prima splendoare4 Tu reAii 8ncoronat de g.irlande, etc49 _I' Acela#i poet, 8n aceea#i od* AsseB la Fraude et lKInjustice, Xue sa gloire aAait su blesser4 +ans les piDges de lKartifice Ont t;c.S de lKembarrasser4 Fu[eB, Talousie obstinSe, +e Aotre .aleine

$7E

empoissonnSe, CesseB dKoffusduer ses Aertus* (egardeB la -aine impuissante, t la +iscorde gSmissante, Constres sous ses pieds abattus4 PreBentate, una ca neputin3ioas, cealalt 7emnd #i am8n?dou ca mon8tri do1ori, ura #i discordia s8nt eAident personifi3ate- Nici geloBia nu e mai puin personifi3at atribuin?du?i?se picioare, oc.i, rsuflare #i intenii rele4 )a fel Frauda #i Nedreptatea care ntind 3urse vi3lene n 3are n3ear3 s n3ur3e nevinovia- Iat 8n aceast strof cinci personificri bine caracteriBate4 Toate, c.iar #i cea care are ca obiect geloBia, par 8ns simple e6presii care?i AiBeaB pe cei sau T(OPIIM7$% pe cele care prin geloBie, ur, du#mnie au folosit frauda #i nedreptatea pentru a face ru4 Oricum ar fi, aceste personificri antreneaB cu ele, cu necesitate, ale7orismePrimul este* au n3er3at s o n3ur3e n 3ursele vi3leniei- Al doilea* fu7ii, n3etai deC a mai Di7ni a3este virtui 3u rsuflarea voastr nveninat- 8n fine, pe al treilea 8l Aom recunoa#te 8n ace#ti mon8tri pe care geloBia este inAitat s?i Aad do1ori la pi3ioarele inamicei lor Aictorioase4 Am putea s identificm, poate, 8n aceast apostrof ctre geloBie, aceea#i figur de e6presie din strofa precedent analiBat, #i anume, o metaleps, o metaleps c.iar de aceea#i specie4 Ce prere s aAem 8ns despre* pe 3are 7loria sa 8tiuse s le rneas3 G ofer Areo personifi3are sau Areun ale7orism G Nu ofer nimic de acest gen, cred, pentru c a rni se spune prin e6tindere pentru a ofensa-> 8n ceea ced priAe#te pe 8tiuse, el are aici sensul de putuseB pe 3are 7loria sa 8tiuse s le rneas3, adic, pe 3are 7loria sa putuse s le rneas3, fusese n situaia de a le rni*i3lenie nu este personifi3at prin acele 3urse care i se atribuie4 8n cursele Aicleniei, adic 8n cursele pline de Aiclenie, puse cu Aiclenie4 +ar 3urse s8nt aici la figurat #i prin metafor pentru c s8nt curse morale, inAiBibile, nu curse concrete care s poat cdea sub simuri4 _' Tot acela#i poet, aceea#i od* Pour c.anter leur joie et leur gloire, Combien dKimmortelles c.ansons )es c.astes filles de mSmoire 'ont dicter a leurs nourrissons] O.] duKaprDs la triste froidure, Nos [eu6, amis de la Aerdure, Sont enc.antSs de son retour ] XuKaprDs les fra[eurs du naufrageO On oublie aisSment lKorage Oui cDde a lKSclat dKun beau jour ] 773M 8n primele patru Aersuri un mitolo7ismB fii3ele memoriei di3tea@ prun3ilor lor- +ii3ele memoriei pentru Mu@e despre care mitologia spune c; s?au nscut din Cnemosina, Beia memoriei4 Prun3ii, pentru poeii crescui de CuBe : metafor foarte frecAent a limbajului poetic4 emuritor se spune despre acele fiine care se afl 8n afara morii4 Numai prin metafor poate fi numit astfel un c8ntec, ca #i orice alt lucru4 +ar aceast metafor este astBi atit de folosit #i de banaliBat 8nc8t cu greu o mai putem socoti figur4 S trecem la ultimele #ase Aersuri care formeaB dou terete #i dou fraBe4 AnaliBai?le cu atenie sensul #i Aei constata c pe tot parcursul celor dou fraBe el este dublu, adic, 8n acela#i timp propriu #i figurat4 'ei recunoa#te acolo o Aeritabil ale7orieIat care este apro6imatiA sensul figurat ascuns sub sensul propriu* HCum ne 8ne8nt bucuria #i plcerea dup sumbrele m8.niri ] C8t de u#or uitm, scp8nd dintr?un

$71

pericol de moarte, spaima care face loc lini#tii ]9 _'I 'oltaire, Oenriada, c8ntul II* +u .aut de ce palais e6citant la tempfte, CSdics a loisir contemplait cette ffteO Ses cruels faAoris, dKun regard curieu6, 'o[aient les flots de sang regorger sous leurs [eu6* t de Paris en feu, les ruins fatales taient de ces .Sros les pompes triomp.ales4 +urtuna, proAocat de Cedicis nu e, eAident, o furtun concret, ci una politic #i moral4 CuA8ntul furtun nu e folosit deci la propriu, ci la figurat : e o metafor pentru c raportul pe care se baBeaB este unul de analogie, de asemnare4 Asasinatele, masacrele #i ororile care o 8nsoesc nu s8nt, desigur, o sr1toare, ci e6act contrariulO dar puteau fi #i erau T(OPII M77$ efectiA a#a ceAa pentru slbatecul Cedicis alt metafor dar o metafor de contra?sens, altfel spus, o metafor ironi3- O metafor #i o ironi3 8n acela#i timp cu diferena c metafora este coninut 8n cuA8nt, pe c8nd ironia se afl 8n intenia cu care este folosit cuA8ntul4 Curioasa raportat la priAire nu poate 8nsemna dec8t plin de curioBitate sau aAid4 8n acest ultim sens nu se poate Aorbi dec8t de persoane4 +ar curioBitatea, atunci c8nd este stimulat de obiectele ABute, se manifest 8ntr?at8t prin oc.i #i prin priAiri, care nu s8nt dec8t oc.i priAitori sau aciunea oc.ilor de a priAi, 8nc8t ea este acolo 8n 8ntregime, ca 8nsu#i sufletul4 Se poate deci, conform perfectei analogii care e6ist 8n aceast priAin, fie 8ntre priAire #i oc.i, fie 8ntre oc.i #i persoan, s o atribuim 8n aceea#i msur oc.ilor #i priAirilor4 AAem aici, 8n acest caB, un fel de metaforC.iar dac 8ntreg Parisul ar fi mcelrit, cu greu s?ar putea Aedea, cred, revrsarea valurilor de sin7e- 6ist a#adar, 8n aceast e6presie o 4iper1ol- +ar aceast 4iper1ol se na#te at8t de firesc din groaBa pe care o inspir un asemenea spectacol, 8nc8t, departe de?a o gsi e6agerat, ni se pare c.iar lipsit de 8ndrBneal4 Asasinii numii eroi < ruinele, alaiuri triumfale < +ou metafore de contra?sens din care reBult o ironie susinut_'II O3nriada, c.itul I'* )a +iscorde a c.oisi seiBe sSditieu6O SignalSs par le crime entre les factieu6O Cinistres insolens de leur reine nouAelle4 Sur son c.ar tout sanglant ils montent aAec elle* )KOrgueil, )a Tra.ison, la Fureur, le TrSpas, +ans des ruisseau6 de sang marc.ent deAant leurs pas4 Ceea ce face frumuseea acestor Aersuri #i repreBint Aiaa #i sufletul lor este personifi3area 8nsoit de ale7orism- Cinci abstraciuni personificate* 8n primul r8nd (is3ordia, care 777M ale7e 8ase insti7atori 3a mini8tri #i?i fa3e s ur3e n 3arul su alturi de ea, apoi !r7oliul, ,rdarea, *iolena #i Moartea care mer7 n faa lor prin ruri de sin7e+ar cele cinci personifi3ri nu au toate acela#i caracter4 Prima este mai accentuat dec8t celelalte #i ine mai puin de 8ntorstura e6presiei respectiAe cit de

$7@

planul #i coninutul poemului, la care contribuie din plin prin realiBarea a ceea ce se nume#te mira3ulos> se #tie destul de bine c poetul a fcut din (is3ordie nu numai o fiin alegoric ci c.iar un fel de fiin supranatural creia 8i acord cea mai mare influen 8n aciunea pe care o poAeste#te4 ste deci o personifi3are : fi7ur de 7ndire, o fa1ulaie8n ceea ce priAe#te celelalte patru personifi3ri, ele nu s8nt dec8t moduri de a Aorbi mai nobil #i mai 8ndrBne, dar 8ndrBneala lor o poate folosi #i un orator 8ntr?un fragment de elocin 8nflcrat4 8mpreun cu cuAintele care le 8nsoesc, ele formeaB un ale7orism ce desA8r#e#te tabloul, pe c8t de adeArat pe at8t de cumplit, 8nceput prin ale7orismul acelor mini8tri impertineni 3are ur3 n 3arul insn7erat al (is3ordiei_'III Oenriada, c8ntul 'II* Xuels sages ressemblSs dans ces augustes lieu6, Cesurent lKuniAers et lisent clans les cieu6O t dans la nuit obscure, apportant la lumiDre, Sondent les profondeurs de la nature entiDreU )K rreur prSsomptueuse a leur aspect sKenfuit, t Aers la 'SritS le +oute les conduit4 t toi, fille du ciel, toi, puissante -armonie, Art c.armant, dui polis la ,rDce et lKItalie, TKentends de tous c`tes ton langage enc.anteur, t tes sons, souAerains de lKoreille et du cgur4 Franjais, Aous saAeB Aaincre et c.anter Aos conduftes* Il nKest point de lauriers dui ne couArent Aos tftes4 T(OPIIM772 8n Aersul al doilea, dou metafore, Aerbele a msura #i a 3itiB uniAersul nu se msoar ca un obiect, nici ca un spaiu a crui 8ntindere o putem parcurge concretO el nu se poate msura dec8t prin saAante combinaii de calcul #i de raionament4 /i ce 8nseamn a 3iti n 3eruriG 8nseamn a recunoa#te diAersele astre strlucitoare, legile eterne care le conduc #i minunatele fenomene care se ofer admiraiei noastre4 8n cele dou Aersuri care urmeaB celui de?al doilea, dou ale7orisme remarcabile datorit faptului c unul este obiectul celuilalt* 8nelepii sondea@ adn3urile metaforice ale naturii ntre7i, graie luminii metaforice adus de ei 8n#i#i 8n noaptea ntune3oasAlai 8ndrBne, Aersul al cincilea #i al #aselea ofer trei frumoase personifi3ri 8nsoite de dou 8nc8nttoa?re ale7orismeB 7re8eala nfumurat care fu7e la apariia nelepilor #i ndoiala 3areCi 3ondu3e pe nelepi la adevr8n cele patru Aersuri pline de entuBiasm care urmeaB, #i care alctuiesc o apostrof, Armonia este personificat ca fii3 a 3erului creia i se atribuie #i un lim1aD- Numai stp8nitorilor, ca persoane li se poate spune suveraniB o metafor destul de 8ndrBnea deci, pentru c ea se aplic sunetelor- C8t despre ure34e #i inim, ele semnific aici sufletul, printr?o metonimie a fiBicului pentru moral4 Cele doua Aersuri care 8nc.eie acest frumos fragment respir acela#i entuBiasm ca #i precedentele #i formeaB 8mpreun o nou apostrofO dar pe noi nu ne intereseaB dec8t tropii4 Admirai acolo un frumos ale7orism> c8t densitate de sensuri intr?o singur imagine* Il nKest point de lauriers dui ne couArent Aos tftes4 Adic* e23elai n tot, 8i n r@1oi 8i n arte> ni3i o 7lorie nu v rmne strin77EM

$7&

_I_ "oileau, )atira a *OCaB -S duoi, lorsduKautrefois -orace aprDs )ucile A, 6.alait en bons mots les Aapeurs de sa bile, t, Aengeant la Aertu par des traits Sclatans, Allait `ter le masdue au6 'ices de son tempsO Ou bien, duand TuASnal, de sa mordante plume, Faisant couler des flots de fiel et dKamertume, ,ourmandait en courrou6 tout le peuple latinO )Kun et lKautre fit?il une tragidue finU Iat o intero7aie la fel de afirmatiA ca cea din primul e6emplu din (acine <nr4 _>* dar aceasta nu include nici o preteriieO ea nu ofer nici o figur de e6presie de aceea#i 8ntindere cu ea4 Totu#i, figurile de e6presie nu lipsesc* $4 +ou ale7orisnie, unul* 6.alait en bons mots les Aapeurs de sa bile, cellalt* t, Aengeant la Aertu par des traits Sclatans4 74 O personifi3are 8nsoit de un ale7orismB Allait `ter le masdue au6 'ices de son tomps4 24 !n alt ale7orism analog primelor dou, adic fr personificare* 44444+e sa mordante plume4 Faisant couler des flots de fiel et dKamertume4 Toate aceste ale7orisnie se baBeaB pe acele metafore continue #i susinute 8n largi fragmente de fraBO aceste metafore se releA singure* cci o 1il <organic> nu se risipe8te F 'u3ius <$E%: $32 84e4n4>, caAaler roman, prieten al lui Scipio milian, a scris trei satire din care ne?au rmas doar c8teAa scurte fragmente <n4t4>4 T(OPIIM771 8n sentine> virtutea nu poate fi r@1unat prin s7ei <concrete> strlu3itoare> vi3iilor nu li se poate smul7e o mas3 <concret> pentru c nici nu posed a#a ceAaO 8n fine, valurile de fiere 8i de m4nire ce curg dintr?o pan nu s8nt mijloacele cele mai proprii pentru a doDeni8n ceea ce priAe#te personifi3area 'iciilor, ea este eAident* scoaterea unei m#ti, c.iar metaforice, presupune un obraB pe care s?$ acopere, iar acest obraB, la r8ndul lui, presupune o persoan4 __ +in nou "oileau* Pour moi, sur cette mer duKici?bas nous couronsO Te songe a me pourAoir dKesduif et dKaAirons, A rSgler mes dSsirs, a prSAenir lKorage, t sauAer, sKil se peut, ma raison du naufrage4 Aorba de o ale7orie sau de un ale7orism G Nu Ad dec8t un singur obiect, poetul 8nsu#i, care se consider pe scena lumii ca pe o mareO iar 8n raport cu acest obiect nu Ad dec8t o singur g8ndire, 8n loc de dou perfect distincte, una care s fie dat de sensul literal sau propriu, iar cealalt de sensul figurat al fraBei4 Nu e Aorba, deci, dec8t de un simplu ale7orism #i nici mcar de un alegorism pur #i consecAent p8n la capt, pentru c sensul propriu se amestec cu sensul metaforic4 8n primele dou Aersuri ale7orismul este bine 8nc.egatO pentru a navi7a pe aceast mare metaforic care repreBint scena lumii pentru poet, acesta Area s fie ec.ipat cu o luntre #i o vsl> nimic mai just* are neAoie de ele, din moment ce cltore#te pe o mare concret4 +ar 8n primul emisti. al Aersului al treilea, interAine deodat sensul propriu care 8ntrerupe coerena alegorismuluiO ale7orismul care este reluat puin 8n al doilea emisti. se sf8r#e#te 8n ultimul Aers printr?o metafor- Pentru ca ale7orismul s

$75

fi fost desA8r#it $1 : Figurile limbajului : c4 $731 77@M #i s cuprind 8ntreaga fraB, ar fi trebuit, cred, ca cele dou Aersuri s aib urmtoarea alctuire* A fuir tous Ies Scueils, a prSAenu? lKorage4 t sauAer, sKil se peut, mon Aaisseau du naufrage4 __I "oileau, &pistola 39tre %a3ineB Sit`t due dKApollon un gSnie inspirS TrouAe loin du Aulgaire un c.emin ignorS, n tous lieu6 contre lui les cabales sKamassentO Ses riAau6 obscurcis autour de lui croassentO t son trop de lumiDre, importunant les [eu6, +e ses propres amis lui fait des enAieu64 )a mort seule ici?bas, en terminant sa Aie, Peut calmer sur son nom lKInjustice et lK nAie, Faire au poids du bon sens peser tous ses Scrits, t donner a ses Aers leur lSgitime pri64 !n 7eniu pentru un om de geniu, calitatea unei persoane pentru persoana 8ns#i* sine3do3 a prii pentru 8ntreg4 (e Apolo inspiratB mitolo7ism alu@iv, ceea ce ar 8nsemna, iu1it 3u adevrat de fo3ul poeti3- Se #tie c Apolo era la antici Beul poeBiei #i inspiratorul poeilor4 Nse8te departe de 1anal un drum ne8tiutB ale7orism pentru a gsi dincolo de banalitate mijloace de a se remarca #i de a strluci, necunoscute p8n atunci, #i care nu?i aparin dec8t lui4 #ntri7i pentru cei care fac intrigi, pentru intri7aniB sine3do3 a abstraciei4 Aident, riAalii nu s8nt um1rii sau e3lipsai, la propriu #i numai corbii 3ron3ne la propriu* 8n consecin dou metafore 8n Aersul 8n care se afl um1rii #i 3ron3ne- +e#i juste #i utile una alteia, aceste dou metafore nu s8nt totu#i destul de dependente una de alta pentru a forma un adeArat ale7orism, pentru c nu tot ce e um1rit #i ne7ru 3ron3neB ar fi fost cu totul altceAa dac ar fi fost 3or1i 8n locul lui um1riiT(OPIIM77& !n Aeritabil ale7orism ofer Aersul* 8i prea mar3a lui lumin Denea@ o34ii+e ceU pentru c lumina unui 7eniu fiind metaforic nu poate jena oc.ii dec8t metafori3 #i pentru c aceste dou metafore s8nt asociate #i legate 8ntre ele 8n a#a fel 8nc8t formeaB 8mpreun o mare metafor care acoper 8ntreg Aersul4 Moartea care, pun8nd capt Aieii, mimai 3a poate lini8ti, numai 3a poate 3ntri, numai ea poate da pre, nu este aproape personificatU Cel puin edreptatea #i #nvidia, care s8nt 3almate, s8nt cu siguran4 Putem totu#i, dac Arem, s le considerm dou sine3do3e de a1stra3ie- Pentru inAidio#i, pentru oamenii nedrepi4 +ar aceste dou sine3do3e s8nt personifi3 ative, ele repreBint persoane4 K 8n priAina ultimelor dou Aersuri, nu putem Aedea acolo dec8t dou ale7orismeB unul, a fa3e 3a toate s3rierile lui s 3ntreas3 n aur, cellalt, a da versurilor lui valoarea le7itim- +e remarcat c ultimul 8l genereaB 8ntr?o oarecare msur pe primul4 +ealtfel, 8n tot acest fragment de Bece Aersuri nu e6ist nici un defect de repro#at4 S?ar prea c ntune3ai nu se potriAe#te cu lumin, efectul obi#nuit al luminii fiind acela de a lumina #i nu de a um1ri- +ar um1rii apare aici pentru e3lipC sai- Se #tie c o lumin care eclipseaB o alta prin strlucirea ei o um1re8te cel puin 8n sensul c o 8mpiedic s strluceasc sau s se arate4

$7%

__II "oileau, &pistola a #PCaB +angereu6 ennemi de tout mauAais flatteur, Seignela[, cKest en Aain duKun ridicule auteur, Prft a porter ton nom de lK bre jusduKau ,angeO Croit te prendre au filet dKune sotte louange* Aussit`t ton esprit, prompt a se rSAolter, SKSc.appe, et rompt le piDge oi lKon Aeut lKarrfter4 Il nKen est pas ainsi de ces esprits friAoles Xue tout flatteur endort au son de ses parolesO 775MF$,!(I) )IC"AT!)!I Oui dans un Aain sonnet placSs au rang des dieu6, Se plaisent a fouler lKOl[mpe radieu6O t fiers du .aut Stage oi la Serre F les loge, AAalent sans dSgoht le plus grossier Sloge4 Tu ne te repais point dKencens a si bas pri64 Non due tu sois pourtant de ces rudes esprits Oui regimbent toujours, dueldue main dui les flatte* Tu souffres la louange adroite et dSlicate, +ont la trop fort odeur nKSbranle point les sens4 Cais un auteur noAice a rSpandre lKencens, SouAent a son .Sros, dans un biBarre ouArage, +onne de lKencensoir au traAers du Aisage4 Iat un fragment care, 8n ceea ce priAe#te coninutul de idei, se aseamn cu cel al lui )a Fontaine cruia i?am fcut o analiB critic 8n capitolul despre A1u@ul tropilor'om cerceta dac are acelea#i defecte sau altele de alt genO s Aedem, 8nainte de toate, ce tropi se afl aici #i s 8ncercm s?i recunoa#tem4 Ceea ce ne impresioneaB de la prima Aedere este aceast mulime de ale7orisme care se succed aproape fr 8ntrerupere4 le formeaB fraBe 8ntregi, propoBiii distincte #i de la Aersul al patrulea 8n care 8ncep s apar #i p8n la ultimul Aers unde se sf8r#esc nu se afl nici un Aers care s fie priAat de e6istena lor4 C.iar acest Aers #i este penultimul* )ouvent M son 45ros, et3-, nu 8nc.ide 8n el un sens complet fiind un circumstanial fa de propoBiia la care se raporteaB4 +ar, 8n afar de aceste figuri putem deosebi #i alteleO de e6emplu* sCi poarte numele de la &1ru la Nan7e, a?i purta numele, adic a?$ rsp8ndi, a?$ face celebru, a? $ face rsuntor* metafor- +ac am Area 8ns s 8nsemne* 8i spune numele publicat, cunoscut, glorific8ndu?$ ca atare, atunci ar trebui s Aedem aici un fel de metalepsNra1a n a se revolta #i aciunea de a s3pa din la sau de aCl rupe atribuite spiritului, lui Seignela[, nu pot aparine eAident, dec8t persoanei 8ns#i4 Atribuindu?i? le spiritului ca #i c8nd i?ar aparine numai lui, 8nseamn a?$ erija 8n subiect F 'a )erre <$@33:$@@1>, autor de tragedii, "oileau spune despre el c e celebru mai ales prin galimaii <n4t4>4 T(OPIIM77% pentru a?$ substitui adeAratului subiect4 ste ceea ce numim o su1ie3tifi3ai3)piritele u8urate3e care pot fi adormite #i spiritele 7rosolane care respin7, s8nt persoanele cu spirit u#uratec #i persoanele cu spirit grosolan* sine3do3e ale prii pentru 8ntreg, dar sinecdoce at8t de banale 8nc8t abia se obserA ] A n74ii tmia #i parfumul de iCni3, ambele e6presii pot fi 8ntrebuinate la fel de bine #i la propriu #i la figurat4 +ar prin ce ar putea solicita un elogiu esofagul sau prin ce ar solicita o laud mirosulU A n74ii o laud #i parfumul unei laude nu pot fi dec8t dou metafore

$23

la fel de uimitoare at8t prin 8ndrBneala c8t #i prin noutatea lor4 le se fac remarcate mai ales 8n cadrul ale7orisCmelor 8n care se afl4 Iat apro6imatiA tropii din acest fragment4 S Aedem acum dac aAem ceAa s le repro#m4 Aici, ca #i 8n fragmentul din )a Fontaine, totul se 8nA8r?te#te 8n jurul laudei iar lauda este oferit 8ntr?un fel tuturor simurilor4 ObserAai totu#i c, departe de?a se transforma succesiA 8n @7omot, tmie, lutur sau 8n altceAa, ea nu suport nici o sc.imbare propriu?Bis4 ObserAai c, de la 8nceput p8n la sf8r#it, este 8n joc cel ce laud, el fiind cel care prime#te diAerse sensuri 8n funcie de mijloacele pe care le folose#te pentru a ludaO sunetele dulci, elo7iile, tmia, 3delnia, mn7ierea- Nu putem deci s?i facem lui "oileau acelea#i repro#uri pe care i le?am fcut lui )a Fontaine4 8ntr?unui din primele Aersuri apare plasa unei laude #i 8ntr?unui din ultimele, parfumul unei laude4 Se Aa spune poate cum se conciliaB plasa cu parfumulU Fr 8ndoial c aceste dou Aersuri, dac ar fi fost unul ling altul nu s?ar fi potriAit 8mpreunO dar ele s8nt separate printr?un interAal at8t de mare 8nc8t atunci c8nd se ajunge la parfum aproape am uitat de plas- Ar putea s contrasteBe neplcut c.iar la aceast distan dac parfum #i plas ar denumi acela#i fel de laud, dar unul se refer la o laud strident iar cellalt la o laud abil #i delicat4 Ar continua s fie nepotriAite dac lauda ar fi fost substituit c.iar prin aceste cuAinte, una prin plas, cealalt prin parfum cum este la )a Fontaine prin @7omot, tmie, lutur> dar nu, doar i se atribuie laudei 723M o plas sau un parfum, nu e conAertit ea 8ns#i 8n plas sau 8n parfum8n legtur cu aceast metafor at8t de nou, parfumul unei laude, ne Aom 8ntreba poate dac o laud poate aAea parfumU +esigur, nu poate aAea prin ea 8ns#i, dar poate aAea prin semnul, prin simbolul care i se atribuie, adic, prin t9Cmie- )a tel se spune o 7lorie ofilit, pentru c ofilirea se raporteaB la semnele gloriei, la lauri #i la frunBele de palmier4 8ntre aceste dou metafore e6ist totu#i o diferen esenial* ultima, consacrat de uB, aparine limbii, pe c8nd prima nu aparine, cred, dec8t scriitorului4 S reAenim la sine3do3ele, spirite u8urate3e #i spirite ne3ioplite- S?ar putea pretinde c spiritele nu pot nici s n74it tmia nici s 3al3e n pi3ioare !limpiii, nici s adoarm> c ele nu pot, cu at8t mai mult, s respin7 o mn7iere- Nu pot face toate acestea efectiA ca spirite, dar le pot face personificate sau repreBent8nd persoane4 'om aAea totu#i de semnalat un mic defect 8n legtur cu cele dou sine3do3e ale cuA8ntului spirit dac le raportm la acela#i cuA8nt, a#a cum este el folosit 8n Aersurile precedente* Aussit`t #on esprit promt a se rSAolter4 SKSc.appe, et rompt le piDge oi lKon Aeut lKarrfter4 Aici spirit este folosit prin sine3do3a a1stra3iei relative #i se manifest ca distinct #i separat de persoan, 8n loc de a substitui persoana #i de a o repreBenta 8n totalitate, ca 8n celelalte dou sine3do3e, care s8nt sine3do3e ale prii- Or, aceast trecere brusc a aceluia#i cuA8nt de la o specie de sine3do3 la o alt specie, complet diferit, nu e oare #ocantU Ar fi fost cu at8t mai #ocant dac, dup sine3do3a a1stra3iei relative ar fi urmat imediat cele dou sine3do3e ale prii unde persoana al crei spirit s?a deta#at ca parte de sine stttoare, ar fi aprut acum la plural ] Non due tu sois pourtant de ces rudes esprits]

$2$

T(OPIIM72$ Capi!olul I" ':P2IC+6II +SUPR+ &'NUMIRII (R)PI2)R +enumirile inAentate de gramaticieni #i de retoricieni pentru a indica diAer#ii tropi, cu e6cepia c8torAa pe care uBul i?a fcut mai familiari #i a altora de origine latin, s8nt considerai barbari de nespeciali#ti sau c.iar de oamenii de litere cu o pregtire mai superficial4 cunoscut repro#ul fcut de "oileau unor autori contemporani #i mai ales lui Pradon* t bient`t Aous AerreB mille auteurs pointilleu6, PiDce a piDce Spluc.ant Aos sons et Aos paroles, Interdire c.eB Aous lKentrSe au6 .[perbolesO Traiter tout noble mot de terme .asardeu6, t dans Aos discours, comme monstres .ideu6, Ouer la M5tap4ore et la M5ton=mie, Nrands mots 6ue Pradon 3roit des termes de C4imieAstBi c8nd c.imia este rsp8ndit #i cunoscut ca #tiin, ignorani mai mari clec8t Pradon nu Aor mai pretinde c metafora #i metonimia s8nt termeni din c.imie4 /i totu#i, c8i 8nc, fr a fi lipsii de instrucie #i de educaie, 8i iau drept semne cabalistice, jargon sau .arababur scolastic ] /i atunci nu e de mirare c un om de lume, ignor8nd p8n #i semnificaia cuA8ntului trop poate cdea 8n aceea#i gre#eal cu cel care, creB8nd c tropii s8nt un popor, i?a spus lui +u?marsais, felicit8ndu?$, c a auBit elogii la adresa crii sale despre istoria tropilorfoarte nimerit deci s e6plicm toate aceste denumiri ignorate nu numai 8n afara #colii, dar care, c.iar 8n cadrul ei, s8nt adesea considerate, cum spune )a.arpe, mon8trii 3laselor #i spaima 3opiilor, din gre#eala acelor profesori anc.iloBai 8n rutin care se mrginesc numai la aspectul te.nic, fr s?#i dea osteneala s cerceteBe cauBa fenomenelor4 Aceast e6plicaie ar putea s rsp8ndeasc o nou lumin asupra tropolo7iei sau, dac Arei, asupra #tiinei limbajului figurat4 a Aa scoate 8n eAiden faptul c aceast #tiin trebuie s 727M aib, ca oricare alta, #i 8n mod special ca gramatica #i retorica, termenii ei te.niciO c ace#ti termeni, 8n aparen at8t de biBari, s8nt 8n fond plini de semnificaie, 8n consecin, foarte utili #i n?ar putea fi substituii dec8t cu perifraBe lungi #i penibileO c ei nu pot fi mon8tri dec8t pentru ne#tiutori #i nu pot fi o spaim, dec8t pentru lene#i4 +eparte de noi ideea c numai cunoa#terea #i 8nelegerea denumirilor lor 8nseamn totul, repreBint esenialul4 +impotriA, credem c esenialul const aici, ca #i 8n alte domenii, 8n coninutul faptelorO c esenialul const 8n a #ti dac e Aorba de un trop sau nuO care e natura, care s8nt caracteristicile specifice ale acestui tropO dac e sau nu figur adeAratO dac aceast figur are efect #i e de bun gust4 +ar denumirile, c.iar dac nu ni le putem aminti totdeauna la neAoie, #i le folosim uneori c.iar gre#it, nu s8nt mai puin necesare pentru a ne fi6a ideile, pentru a ne clasifica descoperirile, pentru a stabili principiile #i a face nu numai ca #tiina s e6iste ci #i s se poat deBAolta, s progreseBe 8n continuare, s nu dispar4 Iat, 8n fine, 8n patru clase diferite #i 8n cadrul fiecrei clase, 8n ordine alfabetic, denumirile care fac obiectul acestui capitol4 )e?am adugat celor, de origine greac pe cele care proAin din latin, a cror 8nelegere e mai u#oarO Aa fi un prilej de a reAeni asupra ideii pe care se baBeaB fiecare trop de a?i apropia pe toi unii de alii, 8n a#a fel 8nc8t s fie AiBibile, la o priAire superficial, at8t raporturile c8t #i diferenele dintre ei4 8nainte de toate trebuie e6plicat cuA8ntul trop-

$27

T(OP, 8n greac, 6porcoc, de la 6pSrtcQ, a roti, 8nseamn acela#i lucru cu rotire- Procedeul prin care sensul unui cuA8nt se sc.imb 8n alt sens, prin care un cuA8nt trece de la un sens la altul este 8ntr?adeAr un fel de rotire4 +e altfel aceast sc.imbare, acest transport de sens nu las oare impresia c acel cuA8nt se rote#te de pe o parte pe altaU Nu ne ofer el un alt aspect, o alt laturU Acest nou aspect, aceast nou latur pe care tropul a dat?o unui cuA8nt a fcut din el un fel de sinonim al figurii4 Am ABut 8ns la ce se limiteaB adesea aceast sinonimieO am ABut T(OPIIM722 c atunci c8nd tropul este o uBan, numai impropriu #i prin e6tensiune poate fi numit fi7ur #i c singura denumire care i se potriAe#te 8n acest caB este cea de 3ata4re@+e la trop #i de la r[oj, discurs, Aine firesc denumirea de tropolo7ie, discurs asupra tropilor sau tratat despre tropi, a#a cum este, de e6emplu, acest manual4 I4 T(OPII + !N SIN,!( C)K'G_T ANTONOCARA, din grecescul, uAroAosiaoia, de la aA68, pentru, 8nloc de, #i de la oAoca, numeO folosirea unui nume 8n locul altuia, a unui nume propriu pentru un nume comun sau a unui nume comun pentru un nume propriu4 Specie particular de sine3do3 #i nu de metonimi3 pentru c ea se baBeaB pe un raport de 3one2iune #i nu pe un simplu raport de 3orespondenC TAFO(A, 8n greac li TOtcpop;, de la transpunere, transferareO de la ueioupSpco, a transporta, deriAat de la <pSpeo, a purta #i de la uS6d, dincolo de4 fectiA prin metafora se transport, ca s spunem a#a, un cuA8nt de la o idee de care aparine la o alt idee a crei asemnare cu prima el o poate reliefa4 C TONICIA, 8n greac ue6coAuuia, sc.imbare de nume, de la `Aoua, nume #i de la ust;, care 8n compunere 8nseamn sc.imbare4 Acest trop se baBeaB pe un raport de 3oresponden 8ntre dou obiecte care se afl unul 8n afara celuilalt* acest raport este, 8n general, cel de la cauB la efect sau de la efect la cauB4 SIN C+OCA, 8n greac auA 6toMfi, cuprindere, de la aiA, cu, 8mpreun cu #i de la uvS6oucti, a lua, a prinde, de unde a 3uprinde- )ine3do3a cuprinde dou obiecte sub numele unuia singur sau enun un obiect 8n numele altuia care se afl cu acesta 8ntr?un raport de la 8ntreg la parte sau de la parte la 8ntreg sau care se leag de acesta printr?o legtur intim concret sau abstract4 SI) PSA, 8n greac chc_rswsnj luare, acceptare* de la au_Aasip;Ach, a cuprinde, a conine4 (dcini, CTx', C!, #i 72EM Paiifi9v3a, a lua4 Ambele sensuri ale aceluia#i cuA8nt:sensul propriu #i figurat : luate 8mpreun : aceasta este silepsa pe care +umarsais o nume#te silepsa oratori3a pentru a o deosebi de silepsa de 3onstru3ie dup care acordul dintre cuAinte se face mai ales dup g8ndire si nu dup legile enunului, dup ceea ce spune, dup logic mai mult dec8t dup gramatic4 +enumirea de sinte@ este mai potriAit pentru aceast ultim categorie de sileps> 8n acest fel dou fenomene diferite prin natura lor capt #i denumiri diferite4 II4 T(OPII + CAI C!)T C!'INT !NANIC ACC PTANI A) ,O(IA, 8n greac acn[opia* de la 'ASo6, altul #i de la _`[oj, discurs, cuA8ntare* ad litteram, alt discurs, adic, alt discurs dec8t cel care pare a fi, un discurs pentru alt discurs, 8n fine, un discurs care spune ceAa pentru a se 8nelege altceAa, prin care se preBint o g8ndire sub transparena altei g8ndiri 8n a#a fel 8nc8t sensul literal s

$22

se afle unit 8n e6presie cu sensul intelectualO nu numai c acest ultim sens este cel AiBat ca principal, dar sensul literal nu are alt scop dec8t acela de a reliefa sensul intelectual4 A)!RIA, 8n latin allusio, de la alludere <)udere ad>, a se juca, a glumi4 Alu@ia este 8n fond un joc spiritual prin care s8nt reAelate anumite idei prin intermediul altora cu care au o legtur mai mult sau mai puin intim4 COC!NICANIA 8n cuAinte* de la a 3omuni3a din latinescul 3ommunie are, format, pe c8t se pare, din aceste trei elemente* 3um, cu, 8mpreunO unus, unul, #i terminaia ar3, care marc.eaB aciunea de a face* a face unul din mai multe, sau a face ca dou sau mai multe elemente s fie, dintr?un anumit punct de Aedere, un tot4 Aici 8nseamn a se contopi cu alte elemente 8n discurs, ceea ce ar fi mai bine e6primat prin cuA8ntul aso3iaie dec8t prin cel de 3omuni3aie care de altfel denume#te #i o figur de g8ndire cu totul diferit de cea discutat aici4 -IP ("O)A, 8n greac insppo_fj, e6ces, deriAat de la v2@pfi9PPo), a e6ceda, a dep#i* de la unSp, dincolo de, #i T(OPII M721 fi9PPa, a arunca4 8ntr?adeAr, prin 4iper1ola, se trece dincolo de realitate prin preBentarea lucrurilor cu mult peste sau cu mult sub ceea ce s8nt realmente, sau trebuie s ne 8nc.ipuim c; s8nt4 I(ONIA, 8n greac sipcoAsia disimulare, fin Beflemea* de la s8pcoA, disimulat, fals4 )atinii denumesc aceast figur illusio, irn'sio, dissimitlatio #i c.iar permutatio, adic Beflemea, disimulare, glum, btaie de joc, sc.imbare4 +ar numele grecesc sa impus4 Prin ironi3 se spune contrariul a ceea ce ar trebui s se 8neleag, #i aceasta a fcut ca acestei figuri s i se dea o denumire care s 8nsemne apro6imatiA a disimula, a 8n#ela4 )ITOTA, 8n greac yATvtnj, simplitate, diminuare, micime* de la _4!v=, simplu, mic4 Figura este astfel denumit pentru c ea se preface c slbe#te e6presia pentru a o 8ntri #i pentru c ea spune mai puin pentru a spune mai mult4 C TA) PSA, 8n greac s*4 TP__4TswsMI=, transpunere, transferareO de la usta, dincolo, dup, #i de la Pa_9va, a lua4 8nseamn a percepe o idee mai 8ndeprtat de o alta care pare a se oferi mai direct, dar de care se afl legat 8n a#a fel 8nc8t s?o sugereBe cu necesitate4 III4 T(OPII + CAI C!)T C!'INT , N A+CI/I GN CO+ !NANIC +A( CA( A( T( "!I S0 FI ( C!NOSC!NI CA ATA( A) ,O(ISC!), de la ale7ori3 #i de la terminaia ism, care marc.eaB imitaia* literal, imitaia alegoriei, sau alegorie aparent4 Figur intermediar 8ntre metafor #i alegoria propriu?Bis, #i care este o treapt de la una la cealaltO difer de prima pentru c este alctuit din mai multe cuAinte #i de a doua prin aceea c ea nu eAoc dec8t un singur obiect 8n loc de dou simultan4 ASOCIANIA, de la Aerbul a aso3ia, format din ad #i so3iar3, a pune, a reuni la un loc4 ste figura preBentat de +umarsais sub numele de comunicaie 8n cuAinte dar despre care el nu d dec8t o idee foarte Aag4 72@M AST ISC!), 8n greac iaTeiau`j urbanitate sau imitaie a oamenilor de la ora#, de la xCTTSCO=, genetiA al lui ;crtu, ora#, #i de la terminaia ism, care, a#a cum am remarcat deja 8n legtur cu alegorismul, marc.eaB imitaia4 Aceast figur, inAenie a politeii celei mai subtile #i rafinate, folose#te tonul de dojana #i repro# pentru a

$2E

masca elogiile cele mai delicate4 CONT(AFIRI!N A, din latinescul Contra #i fi8am, supin al lui fidere* 8ncredere simulat 8ntr?un lucru cruia de fapt nu?i acorBi nici credit, nici nu?i pui Areo ndejde 8n el sau contra cruia Arei s atragi atenia4 PIT(OPA, 8n greac z&ti6poTti8, concesie, permisiune ironi3B de la z&tiTpS&i*aI, a permite, a suporta, a acorda, format de la z&u, pe, #i de la tpSTtco, a sc.imba, a transporta, a transfera4 8n scopul de a abate pe cineAa de la o aciune, epitrofa simuleaB sfatul sau c.iar permisiuneaO trebuie 8ns s faci contrariul a ceea ce spune, a#a cum trebuie s 8nelegi contrariul a ceea ce spune ironia4 CITO)O,ISC!), dela mitolo7i3, #i de la terminaia, ismB mitologie de la u+Soj, fabul, #i de la _`[oj, discurs 8nseamn deci discurs asupra fabulei4 Mitolo7ismul, imitaie, copiere a mitologiei, adic, e6presie 8mprumutat din limbajul mitologic #i folosit apoi ca simplu mod de a Aorbi mai distins, mai elegant, mai energic4 PA(A+O_ISC!), imitaie a parado6uluiO specie de parado6, figur ce ine de parado64 Parado6, 8n greac Ttapd?SocoA, opinie contrar, de la &rapd, contra, #i de la 1@ja, opinie, este o opinie, o idee care, contraBic8nd o idee sau o opinie unanim acceptat, prin c.iar aceast contraBicere a opiniei curente pare absurd #i fals sau cel puin ciudat #i 8ndrBnea, de#i, 8n fond, poate fi foarte just #i foarte adeArat4 Apro6imatiA la fel este #i ftarado2ismul- l altur cuAinte #i e6presii care par s se contraBic, care luate ad litteram se contraBic cu adeAratO aceast contradicie gene? reaB 8ns prin ideile intermediare sub8nelese cel mai perfect acord4 Parado2ismul a fost introdus ca denumire de "eauBSe #i este preferabil antilo7i3i prin care se denumea aceea#i figur4
T(OPIIM72&

Antilo7ie, de la ccAri, contra, #i de la ES[=o3,, diseurs, 8nsemn8nd contra diseurs, sau diseurs 8n contradictoriu4 +ar adeArata antilo7ie este un Aiciu real al discursului, 8n timp ce adeAratul parado6ism este o podoab a limbajului4 P (SONIFICA( A, aciunea de a personifi3a, de a transforma 8ntr?o persoan ceea ce realmente nu este o persoan4 CuA8ntul persoan 8nsemna la origine mas3, mas3a pe care o foloseau actorii pentru a?#i juca rolulO de aceea personaD are adesea sensul de rolB a Du3a un personaD- Nu e6ist figur mai 8ndrBnea #i care s anime mai mult limbajul dec8t personifi3areaP( T (INIA, 8n latin pro3teritio> de la proeterire, format de la proeter, dincolo, peste, #i de la ire, a merge* aciunea de a merge, de a trece peste4 Pretenia nu face 8ns dec8t s simuleBe aceast trecere peste, ea nu o face 8n realitate, dimpotriA, insist cu energie pe ceea ce pretinde c omite : este #i ceea ce semnific o alt denumire care i se d* pretermisia, de la proetermittere (mettere proeter), a trimite, a arunca dincolo4 ste o simulare de pretermisie ca #i o simulare de preteriie( TIC NNA, din latinescul retie3re, format din re, aici pur augmentatiA, #i de la ti3ere, pentru t3ere, a tcea* suprimare de cuAinte, cuAinte trecute sub tcere pentru a lsa s se 8neleag mai mult dec8t ar putea spune ele4 S!"I CTIFICA( A, de la a su1ie3tifi3a, cuA8nt inAentat pentru a denumi aceast figur, format din latinescul su1CDe3tum, subiect #i fa3ere a face* aciunea de a transforma 8n subiect ceea ce nu este sau nu poate fi 8n realitate subiect4 Prin aceast figur, care este aproape tot at8t de 8ndrBnea ca #i personifi3area, se spune despre ceAa ceea ce nu s?ar putea spune sau 8nelege dec8t 8n legtur cu un subiect4 I'4 P( TIN/I T(OPI ANTIF(ARA, de la anti, contra,, #i de la p4rasis, fraB, locuiune, mod de a

$21

AorbiO de la p4rad@o, eu Aorbesc4 Prin antifra@ un cuA8nt sau o e6presie este folosit 8ntr?un sens 725M opus celui obi#nuit4 +ac aceast 8ntrebuinare este o alegere liber, figura deAine cu necesitate o ironi3> dac 8ntrebuinarea respectiA este o uBan, ea deAine o 3ata4r3@ sau intr 8n clasa e6presiilor fi6e4 Nu este deci nici un trop, nici o figur aparte4 ,ATA-( RA, 8n grece#te ua6d6pilCTic, abuB, de la uata6?p;juai, a abuBa, care Aine de la uCti; contra #i de la 6p\ccu, a uBita* a abuBa 8nseamn 8ntr?adeAr a contra uBita, a uBita contrar normelor4 +ar abuBul de care este Aorba aici este un abuB adesea necesar #i nu lipsit de utilitateO 3ata4r3@, multi?plic8nd folosirea unui cuA8nt, 8mboge#te limba #i o face capabil s e6prime toate ideile $4 !F CISC!), 8n grece#te eC6prmtan`j, Bicere de bun augur, de la su, bine, 8n c.ip fericit #i de la conui, a Bice, a spuneO a Aorbi, adic, 8ntr?un mod onorabil, #i plcut4 +enumire comun mai multor figuri ca perifra@, metafora, m3talepsa, etc4 -I PA)A ,A, 8n greac, imalAa[ri, sc.imbare, rsturnareO de la unb sub sau de #i de la d-PPa=f`, sc.imbare, deriAat de la a)CS922ab, a sc.imba4 Se 8nelege prin acest cuA8nt atribuirea unor trsturi unui obiect, trsturi care aparin de fapt altui obiect cu care acesta se afl 8ntr?o relaie oarecare4 +ac aceast atribuire este legitim #i conform cu spiritul limbii ea aparine altor figuri ca metafora, de e6emplu, #i nu e neAoie s?o considerm o figur aparteO dac nu e legitim trebuie s o priAim ca pe un Aiciu de stil #i nu ca pe o figur4 -IPOTIPORA, 8n greac, u&toTx&icoo9ij, model, original, tablou, de la mo,vn[as, a desena, a pictaO deriAat de la vito, sub, #i de la TOTTvC{, a figura4 Prin 4ipotipo@a un lucru este at8t de Aiu pictat 8nc8t pare c se afl sub oc.ii no#triO prin aceast figur copia este dat drept original4 ste o figur de stil #i nu un tropO dac 8n cadrul ei poate fi descoperit un trop, acest trop este de fapt o alt figur4 $ Cata4r3@ este, dac Arei, un trop dar nu un trop diferit de metafor, metonimie sau sinecdocO ea nu este decit o uBan a acestor trei genuri de tropiO la origine este o metafor, o metonimie sau o sinecdoc ce repreBint acum singurul cuA8nt propriu al ideii pe care o e6prim4 T(OPIIM72% P (IF(AR0, 8n greac Trepicppacrij, ocol al cuAintelor, ele la Tiepl, 8n jurul #i de la <pp;=h>, a Aorbi4 Prin perifra@ se e6prim 8n mai multe cuAinte #i cu un fel de emfaB ceea ce s ar putea spune mai pe scurt #i mai simplu4 ste de asemenea o figur de stilO dac uneori ofer un sens figurat el nu aparine perifraBei ca atare4 ONOCATOP A, 8n greac oAouatoTroua, facerea unui nume, din `Aoua, #i de la &roiSco, a face, a formaO alctuirea unui cuA8nt prin imitarea Bgomotului propriu lucrului respectiA4 !nomatopeea nu e nici figur, nici tropO este ca #i 3ata4re@a, o bogat surs de formare a cuAintelor4 A generat 8n mare parte prima modalitate de inAenie a cuAintelor, prin 3ata4re@a obin8nclu?se Aariatele lor 8ntrebuinri4

T(ATAT , N (A) A) FI,!(I)O( +ISC!(S!)!I: +IF (IT + T(OPI

$2@

'u3rare 3are, mpreun 3u Canualul despre tropi, adoptat deDa de nvmnt, va forma un tratat 7eneral 8i 3omplet al fi7urilor dis3ursuluiCu1Bn! Bnain!e <$57&> +up un lung #i aprofundat studiu al figurilor discursului, 8ncepusem un tratat general #i complet al acestor figuri, un tratat raional #i filoBofic, dar 8n acela#i timp simplu, precis #i elementarO de fapt nu numai c?$ 8ncepusem, dar 8l #i terminasem aproape #i nu?mi mai rm8nea dec8t sd tipresc4 Ca s fie at8t de util pe c8t 8mi doream, trebuia, 8n mod necesar, s se potriAeasc cu neAoile 8nAm8ntului public4 Cum s sc.imbi 8ns obi#nuina statornicit de at8ta Areme de a 8mpri figurile discursului dup programa clasei secundare #i a clasei de retoric, adic 8n tropi #i 8n celelalte figuri $ U Am decis s reAin asupra primului plan #i, din Aastul meu tratat general, am fcut dou tratate speciale #i distincte4 Pe unul l?am publicat deja acum c8tAa timp, sub numele de Manual 3lasi3 pentru studierea tropilor, #i el a obinut cel mai complet #i onorabil succes prin faptul c a fost adoptat imediat de licee, fiind preferat c.iar celui care de aproape un secol era priAit ca o capodoper a genului4 C?am .otr8t, 8n fine, s?$ fac #i pe cellalt care are ca obiect toate fi7urile diferite de tropi, sau, dac Arei, toate fi7urile non tropi- Cele dou lucrri s8nt coordonate 8ntre ele, 8n a#a fel 8nc8t ele nu formeaB dec8t o unic lucrare pentru cei care ar dori s le uneasc4 'olumul despre tropi 8n acest caB Aa fi primul at8t ierar.ic c8t #i cronologic, pentru c el cuprinde noiunile preliminare, indispensabile tuturor celorlalte figuri4 Nu m amgesc cu ideea c noul tratat Aa obine 8n !niAersitate acela#i credit cu primul, #i anume, acela de a fi adoptat imediat #i categoric, pentru c p8n 8n preBent fi7urile non tropi nu au fcut, ca tropii, obiectul unui proces ele 8nA?m8nt special #i aparte, studiul lor limit8ndu?se a fi un accesoriu al tratatelor de retoric4 +ar, fr 8ndoial, nu?$ supraestimeB dac?mi 8nc.ipui c el ar putea fi recomandat cu $ 'om sf8r#i 8ntr?o Bi prin a recunoa#te c este mai conAenabil ca toate categoriile de figuri s fie reunite 8n acela#i unic tratat pentru a fi obiectul aceluia#i unic proces de inAni8nt4 'a fi 8ntr?adeAr, singurul mijloc de 4a sesiBa at8t relaiile c8t #i diferenele dintre feluritele categorii4 C!'GNT GNAINT M7E2 interes de 8nalta Administraie a instruciunii publice #i c.iar de profesori tinerilor studeni4 ste suficient c preBint o teorie absolut nou #i foarte diferit 8n multe priAine de cele ale celorlalte retorici, pentru a merita cel puin s fie citit #i analiBat spre a Aedea dac aceast teorie are realmente o baB mai solid dec8t celelalte4 8n fine, majoritatea celor care au artat un oarecare interes primului meu manual Aor fi probabil curio#i s #tie 8n ce const interesul noului tratat4 'or Aedea c, cel puin credincios metodei mele, procedeB totdeauna riguros #i analitic, eBit8nd s adopt ceAa pe 8ncredere #i dac uneori nu reu#esc s am certitudini4, niciodat nu se 8nt8mpl asta din deficien de raionament sau din lipsa doAeBilor4 Prefa%a 8n care este Aorba de a demonstra necesitatea unui nou tratat al tuturor figurilor discursului Am oferit acum c8tAa timp, 8n Manualul asupra tropilor, un tratat special asupra tuturor figurilor discursului care se baBeaB pe sensul deturnat al cuAintelor, adic, pe un sens mai mult sau mai puin deprtat #i diferit de sensul propriu #i literalO

$2&

Aoi oferi, 8n preBenta lucrare, un tratat al tuturor acelor figuri care nu se baBeaB pe sensul figurat #i care, 8n consecin, nu se Aor numi tropi- Aceste dou tratate pariale, combinate #i reunite 8mpreun, Aor alctui un tratat general #i complet al figurilor discursului4 'oi fi 8ntrebat dac nu e6ist deja destule tratate de felul acesta #i dac este at8ta neAoie de unul nou4 +a, Aoi rspunde, este neAoie de unul nou, din moment ce nici unul din cele deja e6istente nu ne spun tot ce este important #i esenial s #tim, din moment ce nici unul nu preBint o concepie de sistem, 8nc.egat #i organiBat 8n a#a fel 8nc8t s fie 8n ansamblul su #i 8n detaliu o lucrare a raionamentului #i a logicii, din moment ce nici unul mcar, oric8t ar fi el de bun, oric8t ar fi el de perfect 8n raport cu celelalte, nu poate fi suficient prin el 8nsu#i neAoii de instruire a cuiAa care Area sa fie ceAa mai iniiat 8n problemele literaturii #i care nu are, poate, nici timpul #i nici 8ndem8na?rea s consulte un mare numr de cri, pentru a gsi 8ntr?una ceea ce lipse#te 8n cealalt4 Or, Aom Aedea c aceast situaie este un fapt aproape cert4 +intre greci, Aristotel 8n %etori3a sa #i )ongin 8n ,ratatul despre su1lim s?au ocupat de figuriO dintre latini, Cicero #i Ouintilian, le?au tratat #i unul #i cellalt 8n #nstituie oratoria- +ar dac au fcut?o cu un plus de raionament, au procedat totu#i 8ntr?o manier mai mult sau mai puin generalO fie fr clasificri, fie cu o clasificare absolut defectuoasO #i, din articolele reunite sau asamblate 8ntre ele, nu se poate alctui o lucrare metodica #i complet4 Cicero a fcut, fr 8ndoial, 8n aceast priAin, mult mai mult dec8t Aristotel #i )onginO si totu#i Ouintilian, Aenit mult timp dup ci, i?a repro#at c a considerat fi7urile de di3iune ca fi7uri P( FANAM7?$1 de 7ndir3 #i c a e6tins abuBiA numrul figurilor4 +intre toi, el este cel care, trebuie s?o recunoa#tem, a tratat problema mai e6act #i mai pe larg, el a 8neles mai profund #i a oferit o mulime de obserAaii, de Aederi de ansamblu, de principii care?$ anun pe marele retor #i pe marele filoBof4 +ar cade adesea, el 8nsu#i, 8n acelea#i gre#eli pe care i le repro#a lui CiceroO nu?#i proporioneaB destul de bine articolele, #i, dac e adeArat c nu le face prea lungi, le face totu#i prea scurte4 8n fine, c.iar el recunoa#te c lucrarea las 8nc mult de dorit, deoarece spune undeAa c nu va vor1i d33t despre tropii 3ei mai folosii 8i mai ne3esari> mai spune 8n alt parte c a3east materie fa3e parte dintrCo oper de o a8a de lar7 respiraie in3it nu 3rede 3 tre1uie sCo trate@e prea amplu> 8ntr?un al treilea loc, 3 se pot adu7a 8i alte fi7uri la 3ele pe 3are leCa spe3ifi3at, obserA8nd totu#i c nu se pot gsi altele mai bune4 Cu aceast ocaBie, Ouintilian aminte#te c muli scriitori remarcabili au fcut din aceast problem principalul lor obiect de studiu4 HA#a s8nt, spune el, Cecilius, +ionisos din -arlicarnas, Satelius, Comificius, 'iselius #i muli alii, fr a?i mai socoti pe cei 8n AiK94 +ar se pare c nu toate aceste lucrri au ajuns p8n la noi, iar informaia pe care ne?o ofer ilustrul retor nu face dec8t s sublinieBe importana care, 8nc din timpul su #i 8nainte de el, a fost acordat #tiinei figurilorO el nu face prin aceasta dec8t s ne arate c spirite ilustre n?au socotit nedemn de ele s se ocupe de figuri #i s le consacre un studiu special4 Presupun8nd c anticii ne?ar fi lsat 8n acest gen lucrarea cea mai perfect, ar mai fi aAut aceast lucrare aceea#i Aaloare #i pentru noiU Fr 8ndoial c nu, #i pentru a ne deAeni accesibil ar fi fost necesar nu numai o traducere, ar fi fost necesare 8nc multe modificri, multe e6emple noi #i specifice4 +e ceU pentru c anumite figuri pot Aaria de la o limb la alta, pentru c unele nici nu pot e6ista 8n toate limbile4 /i iat de ce* c.iar cel mai bun tratat de retoric 8ntr?o limb strin, n?ar putea s ni se potriAeasc 8n toate priAinele, n?ar putea niciodat s ne fie suficient sau s ne

$25

7E@MFI,!(I) )IC"AT !)!I satisfac pe deplin, c.iar clac, 8n multe priAine, ne?ar fi de un mare ajutor4 S Aedem ce aAem 8n limba franceB4 Toate retoricele nu au fcut altceAa p8n la +umarsais dec8t s adapteBe 8ntr?o anume msur la franceB ceea ce aAeam de la Cicero #i Ouintilian asupra figurilor, #i adesea s reduc totul la aparatul te.nic, adic la ceea ce este mai Badarnic #i mai steril4 ste adeArat c (ollin, )am[ #i 8nc alii s? au eAideniat fa de marea majoritateO au discutat figurile ca oameni raionali #i cu gust, #i c.iar dac imitau, preau ei 8n#i#i originali4 +ar ei au fcut mai puin tratate sau sisteme c8t ceea ce am putea numi articole4 +in momentul apariiei sale, +umarsais a deAenit punctul de referin 8n toate problemele care priAesc tropiiO este citat mereu, apare 8n toate gramaticile #i 8n toate retoricile4 Con?dillac #i )a.arpe, de#i 8l omagiau, au 8ndrBnit uneori s se erijeBe ei 8n#i#i 8n mae#tri #i le datorm, fie 8n priAina tropilor fie 8n priAina celorlalte figuri, numeroase obserAaii #i puncte de Aedere care ar fi fcut onoare lui Cicero #i Ouinti? lian4 +ar n?au scris asupra acestor subiecte dec8t ocaBional #i n?au 8neles s fac ceea ce s?ar numi un tratatNu le?am putea considera ca pe un tratat cele nou sau Bece articole, oric8t de inteligent #i elegant le?a distribuit Carmontel 8n ordine alfabetic 8n &lementele sale de literatur- CreAier, de e6emplu, a fcut aproape un tratat din retorica saO $?a fcut c.iar destul de amplu, destul de complet pentru a cuprinde 8n el aproape toate figurile4 +ar 8i lipse#te 8n mod absolut ordinea #i clasificarea #i 8nc acestea nu s8nt singurele defecte* partea cea mai interesant si mai dificil, cea a tropilor, c.iar dac este calc.iat dup +umarsais, este partea cea mai neglijat #i mai obscur4 +umarsais ar fi 8ndeplinit, fr 8ndoial, toate condiiile, toate preteniile noastreO +umarsais, unul din cele mai strlucite spirite care s?au ocupat de #tiina limbajului #i cel care a contribuit cel mai mult la a face din ea una din prile cele mai importante ale filosofiei, da, +umarsais ne?a oferit asupra problemei tropilor, obiectiA Aorbind, cea mai bun oper care a aprut p8n acum 8n acest gen4 +ar tropii nu P( FANAM7E& s8nt 8n totalitatea lor figuri de cuAinte #i +umarsais a recunoscut 8n ce msur ar fi de util ca toate figurile de gramatic #i retoric, fr nici o e6cepie, s fie reunite 8n acela#i cadru, a#a 8nc8t s Aedem de aproape #i raporturile #i diferenele dintre ele4 +ealtfel, aceast lucrare, judec8nd?o numai 8n raport cu obiectul la care s?a limitat, nu las oare nimic de dorit astBi U +ac a fost un fel de capodoper pentru timpul c8nd a aprut, mai este ea la fel de actual, sau este de actualitate 8n toate sensurile #i sub toate raporturileU S8nt destui tropi fal#i #i destui tropi adeArai lipsesc ] C8te dintre e6presiile uBuale #i pur e6tensiAe sau, dac Arei, 3ata4reti33 nu s8nt citate aici ca e6emple de figuri adeArate de diAerse genuri ] Cereu sensul propriu confundat cu sensul primitiv #i sensul fi7urat cu sensul e2tensiv, pe care trebuie neaprat s?$ deosebim at8t de sensul propriu c8t #i de sensul fi7urat- /i apoi, unde este acea ordine, acea clasificare care ar trebui s uneasc toate prile #i s le pun 8n raport unele cu alteleU Nu, nu totul e la fel de perfect, la fel ele e6act, c.iar dac peste tot strluce#te aceea#i sagacitate, o judecat superioar, raionamentul #i gustul cel mai sigur4 "eauBSe a remarcat aici mai mult de o inadAerten, mai mult de o gre#eal consider8nd c 8n felul acesta 8l omagiaB de fapt pe primul dintre gramaticienii no#tri de geniu4 "eauBSe a fcut deci mai bine sau mai mult dec8t +umarsaisU "eauBSe a realiBat 8ntr?adeAr 8n &n3i3lopedia metodi3 o lucrare care cuprinde toate figurile #i 8n care gsim asupra fiecreia mai multe amnunte dec8t 8n oricare alt lucrare4 Fr a

$2%

aAea fora unui +umarsais, sau a unui Condillac, "eauBSe nu le era totu#i inferior cu totul #i a #tiut, mai mult dec8t ei, s profite de tot ce s?a fcut 8naintea luiO a #tiut s aduc noi puncte de Aedere #i noi lmuririO a #tiut, risipind o uimitoare erudiie, s fac s strluceasc mereu 8n aceast lucrare un adeArat spirit filoBofic4 +ar nu e Aorba dec8t de articole iBolate, risipite printre altele de diAerse genuri, 8n mai multe tomuri Aoluminoase, 8n loc de?a fi reunite 8n corpul aceleia#i lucrri #i de a forma un ansamblu, un tot4 /i nu e singurul inconAenient4 +ac "eauBSe este cel mai adesea admirabil pentru perspicacitatea, profunBimea4 7E5MFI,O(I) )IC"AT!)!I justeea opiniilor sale, el nu are 8ntotdeauna, cu multe e6cepii, e6presia limpede #i accesibil4 Stilul su e c.iar greoi #i difuBO este, trebuie s?o spunem, prea alambicat, prea metafiBic #i nu poate fi gustat dec8t de erudii #i de speciali#ti4 /i apoi, cite diBertaii lungi #i saAante care se potriAesc foarte bine 8ntr?o carte de referin #i de bibliotec, dar care ar fi deplasate 8ntr?o lucrare elementar, uBual #i de lectur susinut, a#a cum trebuie s fie, pentru a fi folositoare studiilor clasice de gramatic #i literatur4 ra deci absolut necesar un tratat asupra fi7urilor dis3ursului, #i acest tratat, din care a aprut deja o mare parte 8n Manualul asupra tropilor, Aa fi completat prin Aolumul consacrat fi7urilor nonCtropi- Nu m iluBioneB s?$ cred perfect4 +impotriA, simt destul de bine ce?i lipse#te #i s8nt conAins c n?ar fi neAoie de un talent mult prea mare pentru a?$ 8mbunti4 'a folosi el 8nsu#i, mai deAreme sau mai t8rBiu, la redactarea altuia mai bun, pe care?$ dorim4 +ar 8n a#teptarea acestuia, ar putea, cred, s 8ndeplineasc scopul pe care mi l?am propus4 Tot ceea ce pot spune este c am depus toate eforturile pentru a?$ face acceptabil, c nu am ignorat nici un ajutor care? mi sttea la 8ndem8n4 Nu m?am ferit s consult pe cei mai distin#i dintre autorii care m?au precedat 8n acest domeniuO am fcut cu 8ndrBneal toate 8mprumuturile care?mi puteau fi folositoare4 C8t nu datoreB lui Carmontel, lui CreAier, doctorului "laire #i mai ales lui )a.arpe, lui +umarsais, sau "eauBSe ] Nu trebuie s deducei de aici c lucrarea mea nu e dec8t o simpl compilaie4 Se Aa Aedea cu u#urin c 8mi aparine 8n 8ntregimeO eu 8nsumi mi?am alctuit planul, sistemul, principiileO nu jur pe nici un maestru #i adesea m aflu 8n opoBiie c8nd cu unul c8nd cu altul, 8n fine, nu cunosc alt maestru dec8t propria mea judecat, #i, dac m 8n#el, numai ei trebuie s?i repro#eB erorile mele4 Cum nu este prea ludabil s?mi arog tot meritul acestei lucrri, recunosc c datoreB cinstea de a o fi scris diAer#ilor mei predecesori care mi?au 8mprumutat din luminile loi4 Preambul S 8ncepem prin a ne aminti c8teAa dintre noiunile generale din Manualul asupra tropilor- Cai 8nt8i, ce 8nelegem aici prin dis3urs- 8n nici un caB o lucrare 8ntreag, oric8t ar fi ea de scurt, nici c.iar o suit, o 8nlnuire de fraBe sau de perioade asupra unui anume subiectO 8nelegem prin dis3urs o fraa sau o perioad e6prim8nd o g8ndire apro6imatiA 8nc.eiat #i complet 8n sine c.iar dac se raporteaB la alte g8ndiri care o preced sau o urmeaB4 8n fine, sensul cuA8ntului 8n discuie este apro6imatiA acela#i cu cel din e6presia* prile dis3ursului, dis3ursul poate fi 3ompus din attea spe3ii de 3uvinteCe s8nt, 8n general, fi7urile dis3ursului G forme, manifestri spe3ifi3e, ntorsturi mai mult sau mai puin evidente 8i de un efe3t mai mult sau mai puin feri3it, prin 3are dis3ursul, n e2primarea ideilor, 7ndirilor 8i sentimentelor, se ndeprtea@ mai mult sau mai puin de e2presia simpl 8i 3omun- Or, ideile, s nu

$E3

uitm, s8nt prile componente ale g8ndirii, ele corespund cuAintelor considerate iBolatO 7ndirea, dup cum e mai simpl sau mai compus, corespunde propoBiiei, fraBei sau perioadeiO sentimentul este acea stare afectiA care 8nsoe#te uneori ideea sau g8ndirea #i care, la un anume grad de intensitate sau Aiolen, prime#te numele de pasiune(is3ursul este susceptibil de numeroase #i diAerse figuri dac este redus la e6primarea unei singure g8ndiri, redus la o perioad #i la elementele imediat dependente4 +i7urile de di3iuneB cuAintele care, prin eufonie #i pentru a produce diAerse efecte auditiAe au, fie 8n substana lor fie 8n forma lor gramatical, un plus sau un minus : ceAa care le deosebe#te de forma lor obi#nuit4 +i7urile de 3onstru3ieB mecanismul lor se baBeaB pe combinarea cuAintelor : o suprimare, o adjoncie, o asociere inedit, 8n fine, o derogare de la uBul comun pentru a da g8ndirii densitate, energie, noblee, percutant4 +i7urile de elo3uieB s8nt caracteriBate de o inspirat alegere #i potriAire a cuAintelor pentru ca ideea s capete eAiden, relief, Aioiciune, fr a recurge 8ns la deg.iBarea ei 8ntr?o .ain strin4 +i7urile de semnifi3aieB c8nd o idee nu se preBint sub propriul ei semn #i nici nu se include 8ntr?o 713M alta, ci se 8nfi#eaB sub semnul, sub imaginea altei ideiO e Aorba doar de o semnificaie de 8mprumut #i de circumstan care, la modul de joc, a luat locul semnificaiei naturale #i obi#nuite4 Prin fi7urile de e2presie jocul, deg.iBarea merge mai departe, e mai marcat #i mai susinut* o 8ntreag 8nlnuire de cuAinte, o propoBiie, o fraB #i c.iar o perioad 8ntreag ofer numai un sens aparent, iluBoriu pentru a ne indica, pentru a ne face #i mai bine s sesiBm sensul real #i adeArat4 Pentru fi7urile de stil este indiferent dac sensul este sau nu de 8mprumut, dac e simplu sau dublu, direct sau indirect, ceea ce conteaB este caracterul iBbitor #i puin obi#nuit de frumusee, graie #i for a g8ndirii 8n totalitatea e6presiei ei4 ` 6amin8nd formele, 8ntorsturile, combinaiile din discurs, elementele gramaticale sau logice, nu se pot gsi alte categorii de figuri dec8t cele semnalate mai sus4 +ac lum 8n consideraie 8ns principiul lor intelectual, motiAele, inteniile, scopurile, finalitile lor, dac facem abstracie, pe c8t e posibil, de cercul strimt al fraBei #i al perioadei trec8nd la o suit, la un ansamblu de fraBe, de perioade, dac ptrundem 8n misterele creaiei #i compoBiiei p8n la artificiile cele mai ingenioase ale spiritului, atunci Aa aprea o nou categorie de figuri, mai eleAate, care, desigur, se raporteaB tot la discurs #i nu e6ist 8n afara lui, dar care s8nt at8t de distincte 8nc8t ar putea e6ista #i 8n forme, combinaii #i 8ntorsturi de limbaj complet diferite* fi7urile de 7ndireIat cele #apte clase de figuri ale discursului pe care le putem distinge* fi7urile de di3iune, fi7urile de 3onstru3ie, fi7urile de elo3uie, fi7urile de semnifi3aie, fi7urile de e2presie, fi7urile de stil 8i fi7urile de 7ndire- Trebuie oare s ne ocupm de toate aceste clase 8n aceea#i msurU #n fi7urile de semnifi3aie #i de e2presie se recunosc fr greutate tropii- +in moment ce ei au fcut deja obiectul unui tratat special, nu Aor mai intra, eAident, 8n cel de fa4 +i7urile de di3iune cunoscute 8n gramatic sub denumirea de metaplasme trebuie oare s ocupe un loc specialU S8nt at8t de rar adeArate figuri] P( AC"!)M71$ s8nt at8t de puin legate de e6primarea g8ndirii ] 1 le 8#i au locul, in esen, 8ntr?un studiu asupra etimologiei #i de altfel problema lor a fost deja pus 8n capitolul secund al prii a treia din Manualul asupra tropilor 74

$E$

Pentru tratatul figurilor non?tropi au rmas numai celelalte patru clase, adic, fi7urile de 3onstru3ie, fi7urile de 3lo3uie, fi7urile de stil #i fi7urile de 7ndire- 'om consacra fiecrei clase un capitol special 8n care Aom descrie #i Aom analiBa 8n amnunt genurile #i speciile lor4 )e Aom reuni apoi pe toate 8ntr?un capitol comun destinat nu numai raporturilor dintre ele ci #i raporturilor cu fi7urile de di3iune #i cu celelalte dou clase de fi7uriCtropi- 'a urma apoi un capitol 8n care aceste figuri Aor face obiectul unor consideraii generale4 In fine, 8ntr?un ultim capitol, care Aa aAea ca obiect lista de denumiri, Aom da etimologia #i e6plicaiile diferitelor nume pe care le? au primit 8n diAerse timpuri4 $ 'om Aedea c, dealtfel, termenul de di3iune este 8neles uneori 8ntr?un sens mult mai larg, incluB8nd 8n el toate figurile de cuAinte mai ales pe cele non?tropi, cum s8nt figurile de construcie, de elocuie sau de stil4 7 S?ar putea consulta pentru metaplasme 'a 3lef des 5t=molo7ies, pentru toate limbile 8n general #i pentru limba franceB 8n special4 le ocup 8ntreg capitolul al doilea intitulat (e la transformation des motsCapi!olul I &'SPR' 8I9URI2' &' C)NS(RUC6I' Numim aici 3onstru3ie 8nlnuirea #i aranjamentul cuAintelor 8n discurs4 Ansamblul edificiului a crui imagine ne?o ofer discursul se 8ntemeiaB, se formeaB, 8n fine, se construie#te tocmai pe aceast 8nlnuire, pe acest aranjament4 Nu 8ntotdeauna s?a fcut deosebirea 8ntre 3onstru3ie #i sinta2, unii c.iar denumesc fi7uri de sinta2ei ceea ce noi numim fi7uri de 3onstru3ie- 8ntre ele e6ist 8ns o diferen esenial care nu ne permite s le confundm4 Obiectul sinta6ei 8l formeaB fle6iunile, formele pe care trebuie s le primeasc cuAintele conform raporturilor lor de identitate sau de determinare, sau, dac Arei, de 3on3ordan #i de dependen- Construcia are ca obiect ierar.ia, locul pe care trebuie s?$ ocupe cuAintele 8n procesul de enunare, conform specificului limbii #i genului de stil folosit4 6ist reguli generale de sinta6, comune tuturor limbilor, dar, 8n ciuda acestora, fiecare limb are o construcie specific, adesea complet opus fa de cea din alte limbi4 Specificul limbii, totdeauna subordonat gustului, permite unele abateri de la uBul comun sau, mai bine Bis, permite #i eAideniaB o folosire care nu este cea uBual #i obi#nuitO de#i nu accept o deBordine real, poate accepta cel puin o anume sc.imbare a ordinii sau o nou ordine, un nou aranjament cu totul specificO poate accepta o construcie mai mult sau mai puin complet, amplificat #i 8nflorit sau mai mult sau mai puin redus, concentrat, laconic4 +e aici fi7urile de 3onstru3ie care se baBeaB pe inversare, e23es sau su1nelesA4 FI,!(I + CONST(!CNI P(IN IN' (SA( Principalele figuri de construcie prin inAersare s8nt* inversiunea, imitaia, 3nala7aNON?T(OP$IM712 In1ersiunea InAersiunea, adesea 3onfundata 3u 4iper1atul ''J', se 1a@ea@ pe un aranDament inversat de 3uvinte n raport 3u ordinea n 3are se su33ed ideile n anali@a 7ndirii- Apare $4 c8nd subiectul se afl dup determinanii lui sau dup Aerbul dependent de elO 74 c8nd determinantul precede cuA8ntul la care se raporteaBO 24 c8nd complementul precede Aerbul sau precede at8t Aerbul c8t #i subiectul acestuia4 Acestea s8nt apro6imatiA regulile generale dup care o putem recunoa#te4 #nversiunea este at8t de fireasc limbilor sintetice ca greaca #i latina, 8nc8t cu

$E7

greu am putea s?o considerm drept figur 8n aceste limbi4 +ar este at8t de rar 8n limbile analitice <#i ce limb este mai analitic dec8t franceBaU> 8nc8t ea nu poate fi, 8n caBul 8n care nu este deja consacrat de uB, dec8t o figur sau o gre#eal4 8n satira nti, "oileau d cuA8ntul unui nefericit poet care se 8ntreab dac s prseasc cariera literar pentru cea de aAocat* Faut?il donc dSsormais jouer un nouAeau r`leU +ois?je, las dKApollon, recourir a "art.ole FF, t, feuilletant )ouet allongS,par "rodeau, ('une ro1e M lon7s plis 1ala=er le 1arreau G Succesiunea ideilor 8n Aersul al patrulea este urmtoarea* ?alaver le 1arreau d'une ro1e M lon7s plis <S mtur baroul cu o rob 8n lungi cute>4 'ersul nu este construit dup succesiunea simpl #i analitic pentru c ceea ce era necesar s apar 8n al doilea emisti. apare 8n primul #i inAersO este 8ns, construcia Aicioas, contrar spiritului limbii datorit acestei inAersiuniU Nu, ea face abstracie de uB ls8ndu?se condus numai de gust 8n a#a msur 8nc8t n?ar fi putut fi mai poetic #i mai elegant4 C8t de e6presiA este aceast lunga rob desf#urat, amplifie8ndu?#i faldurile #i lungindu?se pe msur F +espre 4iper1at AeBi e6plicaia din cap4 'II InAentarul denumirilor figurilor non?tropi, pag4 E5$ <n4t4> FF ?art4ole, jurist italian din sec4 al _I'?leaO ?rodeau 8i'ouet, juri#ti, primul $?a comentat pe al doilea <n4t4> 71EMFI ,!(I) )IC"AT!)!I ce Aersul 8nainteaB graA, alunec8nd parc odat cu ea ] Iat o pictur, o ima7ine < 8n construcia uBual tot farmecul dispare, iar Aersul deAine banal ca o proB4 8n Androma3a, Oreste poAeste#te -ermionei sacrificarea lui P[rus 8n faa altarului pe c8nd primea m8na AduAei lui -ector* Il e6pire, Cadame, et nos ,recs irritSs, Ont laAS dans sou sang ses infidSlitSs4 Te Aous lKaAais promis* et, duoidue mon courage Se f8t de ce complot une funeste image, TKai couru Aers le temple, oi nos ,recs dispersSs Se sont Dus6u'M l'autel dans la foule 7liss5sTrei dintre aceste Aersuri aparin eAident construcie $ analitice4 Al doilea #i al patrulea se abat puin de la acest tip de construcie4 +ar nici unul nu se abate at8t de mult ca ultimul Aers* au6iliarul se soni <s?au> #i participiul 7liss5s <furi#at> s8nt separate de dou circumstaniale4 Asta nu este 8ns totul* c.iar cele dou circumstaniale s8nt inAersate 8ntre ele4 !nde s?au furi#at ace#ti greciU 8n mulime (dans la foule)- Au 8naintat multU p8n la altar (Dus6u'il l'autel), n mulime ar fi trebuit s se afle 8nainte de pn la altar a#a cum furi8at trebuia alturat imediat au6iliarului, astfel 8nc8t s apar construcia* sCau furi8at n mulime pn la altar+ar ce efect are inAersiunea folosit de poet ] a a fcut poetic un cu A8nt altfel nedemn de poeBie4 S?$ ascultm pe cel mai ilustru comentator al lui (acine* HAceast e6presie furi8at, spune )a.arpe, care nu este 8n sine proprie poeBiei nobile, este lsat, ca s spunem a#a, prin inAersiunea #i aranjamentul cuAintelor s a#tepte p8n la sf8r#itul Aersului, pentru a?i sublinia necesitatea4 +ac poetul ar fi plasat 8n primul emisti. furi8nduCse n mulime, e6presia ar fi fost accentuat proBaic4 Aceast #tiin a dispunerii cuAintelor, at8t de esenial oriunde, este cu at8t mai preioas 8ntr?o limb 8n care muli dintre termenii de care are neAoie o fraB par s fie respin#i de delicateea scrupuloas a poeBiei, nepu?

$E2

NON?T(OPIIM711 t8nd deAeni poetici dec8t cu aceste precauii deBAluite doar de gust94 Toad 8n AtaliaB +u temple, ornS partout de festons magnifidues, )e peuple saint en foule inondait les portidues4 Ce simplitate nobil #i impuntoare 8n aceste Aersuri ] ceea ce este cu deosebire remarcabil e 8mpreunarea celor dou imagini 8ntr?o unitate4 Primul Aers deBAluie priAirilor templul maiestos, 8n fastul marilor solemniti, decorat peste tot, afar #i 8nuntru, cu cele mai splmdide podoabe de srbtoare #i, de#i el depinde gramatical de Aersul al doilea, prin prepoBiia cu care 8ncepe, se iBoleaB suficient de acesta din urm pentru a impune imaginea templului4 +ar principala imagine care trebuie s impresioneBe #i s captiAeBe este imaginea valurilor mulimii ndesnduCse su1 a3este porti3uri 7ata s le inunde 8i s se reverse n afar- Or, acesta este efectul pe care?$ realiBeaB aici Aersul al doilea at8t prin locul pe care?$ ocup c8t #i prin cuA8ntul porti3uri, 8mpins la sf8r#itul Aersului4 Sc.imbai ordinea #i punei* Poporul sfint 8n mas inunda porticurile Templului impodobit peste tot cu g.irlande splendide4 totul este diminuat #i )a.arpe putea spune, pe bun dreptate, c 8n felul acesta fraBa se t8r#te 8n c8rje4 O inAersiune #i mai 8ndrBnea dec8t precedentele, poate cea mai 8ndrBnea din limba noastr, aparine rolului -ermionei din Androma3aB Pleurante aprDs son c.ar Aous AouleB duKon me Aoie] S?mi fie permis s transcriu aici ceea ce am spus despre acest Aers 8n &tudes sur %a3ine- HOrdinea analitic ar fi* *ous voule@ duKon me Aois pleurante aprDs son c.ar <'rei s 71@M fiu ABut pl8ns F dup alaiul ei de nunt>4 +ar cred c 8n aceast succesiune a cuAintelor, adjectiAul Aerbal pleurante ar fi trebuit 8nlocuit cu participiul indeclinabil pleurant, ca 8n urmtoarele Aersuri din aceea#i pies* NKest?ce pas a Aos [eu6 un spectacle asseB dou6, Oue la AeuAe de -ector pleurant a Aos genou6 U +e ceU deoarece ar urma imediat complementul aprTs son 34ar <dup alaiul ei de nunt>, construcie incompatibil cu un adjectiA AerbalO adjectiAul Aerbal, 8n general, nu este susceptibil de a aAea complement circumstanial, aceasta fiind c.iar o particularitate care?$ deosebe#te de participiul cu Aaloare Aerbal4 8n aranjamentul inAers, dimpotriA, pleurante este foarte potriAit ca plasament pentru c, 8n aceast succesiune, cuAintele dup alaiul ei de nunt se raporteaB la vrei s fiu v@ut <Aous AouleB duKon me Aoie>, ca #i cum ar fi vrei 3a plns s fiu v@ut dup alaiul ei de nunt, sau vrei 3a dup alaiul 3i de nunt s fiu v@ut plns- Putem afirma c.iar c 8n aceast ordine, numai pleurante <pl8ns> se potriAe#teO 8n timp ce cu pleurant <pl8ng8nd> fraBa ar deAeni barbar4 +ar pleurante <pl8ns>, din inAersiune, este preferabil lui pleurant <pl8ng8nd> din construcia analitic 8n primul r8nd prin Aaloarea de graAitate #i de noblee care se rsfr8nge asupra 8ntregului Aers, apoi, pentru ideile secundare pe care le antreneaB ideea principal* participiul Aerbal nu marc.eaB dec8t aciunea actual #i momentan de a pl8nge, de a Arsa lacrimiO dar participiul adjectiAal marc.eaB o durere prelungit deAenit familiar, o durere care se manifest #i prin alte diAerse semne, dintre care lacrimile nu s8nt totdeauna cele mai importante4

$EE

Ce scen de doliu, ce tristee #i ce 8nduio#toare imagine ofer dintru 8nceput oc.ilor acest pleurante plasat la 8nceputul Aersurilor ] Aorba mai puin de lacrimile de durere ale F c.iAalentul gramatical ar fi un gerunBiu acordat folosit uneori 8n poeBia rom;neasc a sec4 $% <de e64 minescu Hlebd murind9> dar preferm in locul lui pln7nd participiu] trecut cu Aal4 adj4 plns <n4t4>4 NON?T(OPIIM71& -ermionei, c8t de -ermiona 8nlcrimat, 8n atitudinea cea mai sumbr, cea mai jalnic, 8n ABul tuturor uimind alaiul triumfal al riAalei sale94 +in toate aceste e6emple e lesne de obserAat care s8nt caBurile 8n care inversiunea poate fi considerat o fi7ura- Atunci c8nd contribuie la reliefarea #i frumuseea e6presieiO atunci c8nd, prin ea, termeni care 8n construcia comun pot aprea banali, lipsii de Aigoare sau #ter#i, c8#tig graie sau noblee deAenind plini de for #i e6presiAitate4 8n ce caB, atunci este ea un defect U 8n toate acele caBuri 8n care nu produce nici unul din efectele pe care le?am enumerat mai susO 8n toate acele caBuri 8n care trec8nd peste uBul #i specificul limbii nu este 8n nici un fel justificat de geniul unui mare scriitorO mai ales 8n toate acele caBuri 8n care nu numai c este incompatibil cu raporturile dintre 3uvinte dar c.iar 8ncalc ordinea analiti3a, proAoc8nd confuBia ideilor #i cuAintelor, astfel 8nc8t abia se mai pot sesiBa relaiile4 A#a este, de e6emplu, inAersiunea din Aersurile care urmeaB* One toujours ^a fierte, lK.onneur, la biensSance (e 3ette folle ardeur sKoppose M la naissan3eAutorul a Arut s spun* s'oppose M la naissan3e de 3ette folle ardeur <se opun na#terii acestei nebune 8nflcrri> #i s?a treBit spun8nd 'a fiert5, l'4onneur, la 1iens5an3e de 3ette folle ardeur <m8ndria, cinstea, cuAiina acestei nebune 8nflcrri>4 )a fel inversiunea din aceste Aersuri aparin8nd unuia dintre cei mai mari poei franceBi* 'ous dui de l'4onneur entreB 3lans la 3arriTre --- A peine de la 3our jKentrai dans la 3arriTrel a Arut s spun* 0 vous 6ui entre@ dans la 3arriTre de l'4onneur> M peine D'entrai dans la 3arriTre, de la 3our <o, tu care intri pe drumul glorieiO abia intram pe drumul curii> dar a ajuns s spun* o, vous 6ui entre@ de l'4onneur dans la 3arriTre> M peine de la 3our D'entrai dans la 3arriTre <o, tu $& : Figurile limbajului : c4 $731 715M care intri de glorie pe drumO eu abia intram de curtean pe drum ]>4 +ar inAersiunea aparine numai poeBiei #i nu e proprie dec8t AersurilorU a caracteriBeaB, desigur, mai ales fraBa poetic, adesea fiind cum spune )a.arpe, singura trstur difereniatoare dintre Aers #i proB4 sigur, de asemenea, c unii dintre cei mai mari proBatori ai no#tri au folosit?o numai foarte rar #i cu multe reBerAe4 /i totu#i au folosit?o uneori : suficient pentru a atesta c nu este cu riguroBitate e6clus din proB, c.iar dac aici trebuie folosit mult mai rar #i cu mult mai puin 8ndrBneal dec8t 8n limbajul poeilor4 Imi!a%ia Imitaia 3onst, n a reprodu3e ntorstura, 3onstru3ia proprie altei lim1i sau o 3onstru3ie 3are a ie8it din u@- 8n primul caB o numim elenism, latinism, e1raism, an7li3ism, 7ermanism, etc4, dup cum Aine din greac, latin, ebraic, engleB, german, etc4 8n caBul al doilea o putem numi cu numele autorului care a furniBat

$E1

modelul : numim maroCtism imitaiile dup stilul lui Clement Carot F4 I4 Iat un e6emplu de latinism 8n Aersurile traducerii Paradisului pierdut de ctre +elille* Communs sont nos dSsirs, notre bon.eur commun4 6emplul apare 8n primul emisti. #i el const in inAersarea dintre subiect #i numele predicatiAO construcia franceB ar fi fost* nos d5sirs sont 3ommuns <dorinele noastre s8nt comune>4 Construcia latin este mai Aie #i mai poeticO ea este subliniat #i de contrastul realiBat cu al doilea emisti. 8n care construcia este normal4 Poetul ar fi putut reduplica latinismul, dar a fost mai inspirat opun8nd cele dou construcii4 F Clement Marot <$E%@:$1EE>, poet franceB4 Fidel formelor literare medieAale, el este 8n acela#i timp #i un elegant poet de curte <n4t4>4 NON?T(OPIIM71% !n alt latinism al lui +elille, cu nimic mai lipsit de gust, este urmtorul, din aceea#i lucrare* !n ftre lui manduait, dont la face diAine Attest;t la grandeur de sa noble origine4 Construcia franceB ar fi fost* #l lui man6uait un Ktre dont la fa3e divine, etc4, sau $n Ktre dont la fa3e divine attest9t, etc4, lui man6uait <8i lipsea o fiin a crei 8nfi#are diAin, etc4, sau o fiin a crei 8nfi#are diAin mrturisea, etc4, 8i lipsea>4 +ar a#a, Aersul are mai mult elegan, mai mult noblee #i deci mai mult poeBieO singurul ornament al primului Aers este 8ntorstura lui latinO la fel se 8nt8mpl cu acest Aers din OenriadaB !ne grotte est auprDs, dont la simple structure4 +oit tous ses ornemens au6 mains de la nature4 +in nou +elille, traducerea Neor7i3elorB t le Aoile est leAS dui couArait la nature4 Oui <care> trebuie s urmeBe, conform topicii fire#ti, imediat dup Aoile <Aoal>* &t le voile 6ui 3ouvrait la nature est lev5 <#i Aoalul care acoperea natura este ridicat>4 +ar 8n latin pronumele relatiA #i elementul determinat pot fi separai, cu elegan, unul de cellaltO acest latinism este aici departe de a uimi, dat fiind c nu rupe total legtura dintre idei, lev5 <ridicat> se raporteaB tot at8t de direct la voile <Aoal> ca #i relatiAulO participiul nu numai c nu e respins dar este de efect, d Aersului ritm, caden #i o turnur cu totul poetic4 Culi poei 8ns 8nainte de +elille 8#i permiseser deja acest latinism> (acine 8n Atoli aB Il faut due sur le tr`ne un roi soit SleAS, Oui se souAienne un jour duKau rang de ses ancftres, +ieu lKa fait remonter par la Aoi6 de ses prftres4 "oileau, 'utrin, c8ntul I'* !ne Spaisse nuSe a longs flots est sortie, Xui, sKouArant a mes [eu6 dans son bleu;tre Sclat4 CKa fait Aoit un serpent conduit par le prSlat4 7@3M Totu#i, separarea relatiAului de elementul determinant este 8n general foarte nepotriAit cu spiritul limbii noastre pentru a fi totdeauna legitim4 8n multe caBuri nu poate fi dec8t frapant #i prin aceasta Aicioas4 Iat, de e6emplu, dou Aersuri din Androma3a lui (acine, deopotriA de criticate de abatele OliAet F #i de )a.arpe* P45ni2 mfme en rSpond, 6ui lKa conduit e6prDs, +ans un fort SloignS du

$E@

temple et du palais4 )a fel de condamnabil este 8n Aersurile lui "oileau din satira #B Oue ,eorge AiAe ici, puisdue ,eorge [ sait AiAre, XuKun million comptant, par ses fourbes acduis, +e clerc, jadis laduais, a fait comte et marduisU !n latinism al lui (acine pe care )a.arpe 8l justific dar pe care un gramatician oarecare l?ar lua drept o gre#eal de sinta6, este folosirea Aerbului 3ontredire <a contraBice> cu un regim indirect 8n aceste Aersuri din ?rilanni3usB )es dieu6 ont prononcS4 )oin de leur 3ontredire, CKest a Aous de passer du c`tS de lKempire4 Celebrul comentator crede c poetul, puind pune la fel de bine at8t #es cit #i leurs, $?a preferat pe leur ca un procedeu suplimentar de a?#i deosebi Aersurile de proB #i adaug c nu este mai #ocat de acest latinism dec8t de voisine au 3iel <Aecin cu cerul> din aceste frumoase Aersuri ale lui )a Fontaine, fabula 'e C4Kne et le %oseau <Stejarul #i Trestia>* Celui de dui la tfte au 3iel 5tait voisine II4 !n e1racsm este reAenirea unui substantiA asupra lui 8nsu#i 8n e6presiile din limbajul sacru* s3lavul s3lavilor, 3nCtarea 3ntrilor, de8ert3iunea de8ert3iunilor, n ve3ii ve3ilor, A PierC;osep4 !livet <$@57:$M15>, gramatician franceB, autorul unei Oistoire de l'A3ademie, care nu e lipsit de merite <n4t4>4 NONKT(OPIIM7@$ etc4 Aceste e6presii degaj at8ta energie #i for pentru c substantiAul se afl aici la gradul cel mai 8nalt al semnificaiei sale, la un grad superior c.iar celui pe care? $ numim superlativ> pentru c e6presiile de mai sus spun mai mult dec8t foarte s3lav, 3ntarea prin e23elen, de8ert3iunea e23esiv, totalitatea tuturor vea3urilor, eternitatea, ele spun tot ce poate fi imaginat mai e6agerat #i mai emfatic, ca de e6emplu* s3lav n a8a msur n3t dep8e8te ide3a o1i8nuit de s3lavaD, 34itare a8a 3um nu mai poate e2ista alta, etc4 Apro6imatiA aceea#i este e6clamaia spontan a lui Adam la Aederea pentru prima oar a AeiO #at os din osul meu, 3arne din 3arnea mea> adic* iat 3ea mai preioas parte a fiinei mele, iat 3e tre1uie s iu1es3 ntrC un fel mai mult de3t pe mine nsumi- Care lecie a strmo#ului oamenilor pentru toi urma#ii si 8n ale cstoriei ] 6presie sublim #i 8nduio#toare a tot ce le datoreaB 8n iubire acelora cu care?#i 8mpart destinul ] Aceast 8ntorstur e1rai3 era de un prea mare efect ca s nu fi fost adesea preluat de limbajul profan4 'oltaire 8n (is3ours p4ilosop4i6ue sur la nature du plaisir, spune, discut8nd despre aceast iubire de sine pe care o numim amor propriuB Cet amour nScessaire est l'9me de votre 9me''9me de notre 9me <suflet din sufletul nostru> este o e6presie foarte puternic #i concis4 A fost folosit #i de un alt poet care, fr a fi de prim mrime, nu a fost totu#i lipsit de merite4 +e "ello[ F spune 8n replica ctre sf4 Petru, 8n )iT7e de CalaisB Amour de la patrie, ` pure et AiAe flamme ] Toi, mDre des Aertus, toi, W 9me de mon 9me8n Na1rielle de *er7i, ,abrielle spune lui Fa[el* TKai combattu deu6 ans cette inAincible flamme, Ce sentiment, la Aie, et *9me de mon 9meA (ormont de ?ello= <$&71:$&&1>, scriitor franceB, autor de tragedii patriotice <n4t4>4

$E&

7@7M Poate c (acine n?ar fi fcut?o pe ,abrielle s Aorbeasc a#aO dar nu despre asta este Aorba aici4 III4 S spunem ceAa despre marotism- Ceea ce?$ caracteriBeaB este suprimarea articolului, a pronumelor #i a unor particole, ca #i preBena unor locuiuni, forme Aec.i #i naiAe ale limbii franceBe4 Toate acestea dau stilului Aioiciune, preciBie #i o emoionant naiAitate4 +ar marotismul nu e permis dec8t 8n anumite genuri familiare cum s8nt pove8tile, epi7ramele, rva8ele, etc4 nu trebuie folosit dec8t selectiA #i sobru #i numai din c8nd 8n c8nd, a#a cum au procedat poeii cei mai distin#i prin puritatea #i delicateea gustuluiO cum a procedat de e6emplu 'oltaire 8n acest adorabil rspuns ctre C4 de Formont, care negsindu?$ acas 8i lsase scris pe birou Aersuri de laud* On mKa contS <lKon mKa menti peut?ftre> OuKApelle F un jour Aint entre cind et si6 Confa1uler c.eB son ami Reu6isFFO Cais ne trouAant personne en son taudis, +it sans 1illet sa visite 3onnatreSur un tableau par Reu6is commencS, !n simple trait fut .ardiment tracS4 Reu6is reAint, puis en Ao[ant para8tre Ce trait lSger, et pourtant ac.eAS, Il reconnut son ma8tre et son modDle4 e sais Qeu2isB mais pourtant jKai trouAS +es traits formSs de la main dKun Apelle4 Marotismul se afl 8n al cincilea Aers, fit sans 1illet, ---, 8n micul emisti. e suis Qeu2is, #i, poate, 8n Aerbul 3onfa1uler propriu numai conAersaiei familiare4 C8te alte e6emple nu se pot da, dac dorii, din marele nostru liric T4?"4 (ousseau4 Aproape toate epigramele #i epistolele sale s8nt 8n stil maroti3- Poate e 8ntemeiat repro#ul F Apelle, pictor grec <I' :III 84e4n4>4 A fcut portretul lui Ale6andru cel Care <n4t4>4 FF Qeu2is, pictor grec din a 7?a jumtate a sec al '?lea 84e4n4, unul din cei mai ilu#tri oameni de art ai antic.itii <n4t4> NON?T(OPIIM7@2 c a afectat e6agerat acest fel de stil4 Oricum ar fi iat una din epigrame* O Catinat F ] duelle Aoi6 enr.ummSe +e te c.anter ose usurper lKemploi ] Mieu2 ie voudrait perdre ta renommSe, Yue los 3ueillir de si c.etif aloi4 Oonni seras, ainsi due je prSAois, Par cet Scrit4 &t n'= sais, a Arait dire, %emTde au3un, sinon due contre toi )e mfme auteur ScriAe une satire4 8n aceast epigram, care nu e lipsit de spirit, s8nt patru marotismeB mieu2 te voudrait pentru il te voudrait mieu2, 6ue los 6ueillir pentru 6ue ie 3ueillir un los, 4onni seras pentru tu seras 4onni, et n'= sais remTde au3un pentru et De n'= sais au3un remTde- Se #tie c Aec.iul cuA8nt los 8nseamn louan7e <laud>4 'nala7a +umarsais pretinde c enala7a nu e6ist nici mcar 8n latin #i c, dac o aflm totu#i acolo, nu e o figur, ci o gre#eal4 Aceea#i opinie o regsim 8n +icionarul Academiei4 In ceea ce m priAe#te mi se pare c enala7a este foarte real adesea, c.iar 8n franceB, #i, c, departe de a fi cu necesitate o gre#eal, poate fi o

$E5

adeArat #i frumoas fi7ur- 8n fran3e@ ea nu Cpoate aprea de3t prin su1stituirea unui timp, a unui numr sau a unei persoane 3u un alt timp, numr sau persoanAstfel Aom aAea trei feluri de enalage* enala7a de timp, enala7a de numr #i enala7a de persoan`- &nala7a de timp- ste foarte frecAent 8n acele naraiuni #i descrieri Aii, animate, pe care le numim ta1louri, ima7ini, 4ipotipo@e- FrecAenta substituire a trecutului cu preBentul, iat un asemenea e6emplu dintr?o mie4 !lise 8n F Catinat i3olas <$@2&:$&$7>4 !nul din cei mai buni militari din timpul lui )udoAic al _I'?leaO Soldaii 8l numeau le PTre la Pens5e <n4t4> 7@EMr,!(I) )IC"AT!)!I #fi73nia poAeste#te Clitemnestrei cum rip.[le, substituita de Calc.as Ifigeniei, a preAenit loAitura clului, strpun?g8ndu?#i pieptul cu pumnalul la picioarele altarului* ,,Arrfte, a?t?elle dit, et ne mKapproc.e pas4 )e sang de ces .Sros, dont tu me fais descendre 44Sans tes profanes mains saura bien se rSpendre49 Furieuse, elle vole, et, sur lKautel proc.ain, Prend le sacrS couteau, le plon7e dans son sein4 A peine son sang 3oule, et fait rougir la terre, )es +ieu6 font sur lKautel entendre le tonnerre, )es Aents a7itent lKair dK.eureu6 frSmissemens, t la mer leur r5pond par ses mugissemens, )a riAe au loin 75mit, blanc.issante dKScumeO )a flamme du bhc.er dKelle?mfme s'allume- )e ciel 1rille dKSclairs, s'entr'ouvre, et parmi nous, Tette une sainte .orreur dui nous rassure tous 444 'om Aedea acum preBentul 8n locul Aiitorului 8n acest celebru dialogism din Prima epistol a lui "oileau* Pourduoi ces SlSp.ans, ces armes, ce bagage, t ces Aaisseau6 tout prfts a duitter le riAage, +isait au roi P[rr.us F un sage confident, Conseiller trDs?sensS dKun roi trDs imprudent U : Te vais, lui dit ce prince, a (ome oi lKon mKapelle4 : Xuoi faireU : )KassiSger4 :)Kentreprise est fort belle, t digne seulement dKAle6andre ou de AousO Cais, (ome prise enfin, Seigneur, oi 3ouronsCnous G : +u rest des )atins la condufte est facile4 : Sans doute on les peut Aaincre* est?ce toutU : )a Sicile +e la nous tend les bras, et bient`t sans effort, SwKracuse re:oit nos Aaisseau6 dans son port4 : "orneB?Aous fa Aos pasU : +Ds due nous lKaurons prise, Il ne faut duKun bon Aent, et Cart.age est conduise4 +e asemenea preBentul pentru Aiitor c8nd (acine o face pe Fedra s spun* Te mourais ce matin digne dKftre pleurSeO TKai suiAi tes conseils* je meurs dSs.onorSe4 F P=rr4us <2$5 : 7&7 84e4n4>, care nu trebuie confundat cu fiul lui Ac.ile : rege al pirului cunoscut prin Ae.ementele lupte 8mpotriAa romanilor <n4t4>4 NON?T(OPIIM7@1 !neori, pentru a sugera graba, rapiditatea cu care un lucru are, sau ar trebui s aib loc, se folose#te trecutul c.iar pentru Aiitor sau preBent4 Cit.ridate rspunde, 8nc plin de Aia, la 8ncurajrile Conimei* 444 CKen est fait, Cadame, et D'ai v53u'edei 8n ultimul Aers teribila ameninare a sterei 8mpotriAa lui Aman* CisSrable ] le +ieu Aengeur de lKinnocence, Tout prft a te juger, tient dSja sa balance4 "ient`t ton juste arrft te sera prononcS4 Tremble] son jour approc.e, et ton

$E%

rT7ne est pass5II4 &nala7a de numr- Spunem 8n fiecare Bi, Aorbind unei singure persoane voi #i nu tu ca #i cum am Aorbi mai multora4 /i Aorbind c.iar aceleia#i persoane ne adresm alternatiA cu voi sau tu potriAit sentimentelor, pasiunilor de care s8ntem animai4Printre alii, (acine ne ofer asemenea e6emple 8n multe dintre scenele tragediilor sale4 8n scena a cincea, actul patru din Androma3a, -ermiona se adreseaB lui P[rus mereu cu voi 8n aceast lung #i ironic tirad care 8ncepe cu Aersurile* Seigneur, dans cet aAeu dSpuillS dKartifice, TKaime a Aoir due du moins vous vous rendieB justice, t due, Aoulant bien rompre un noeud si solennel, *ous vous abandonnieB au crime en criminel4 Abia c8nd P[rus pare c se 8ndoie#te de iubirea ei acu?B8nd?o de indiferen, nu?#i mai poate stp8ni indignarea #i las s?i scape aceste cuAinte* Te ne t'ai point aimS, cruel] duKai?je donc faitU TKai dSdaignS pour toi les Aoeu6 de tous nos princesO je kKai c.erc.S toi?mfme au fond de tes proAinces* jK[ suis encor, malgrS tes infidSlitSs, t malgrS tous les ,recs, .onteu6 de mes bontSs 444 7@@M 8n tot acest fragment tu este cel care dominO Aa ceda 8ns pentru o clip locul lui voi, dup care Aa fi reluat cu o nou furie, 8nsoit de ameninrile #i blestemele cele mai teribile* Cais, Seigneur, sKil le faut, si le ciel en colDre (SserAe a dKautres [eu6 la gloire de vous plaireO Ac.eAeB votre .[men, jK[ consensO mais, du moins, Ne forceB pas mes [eu6 dKen ftre les tSmoins4 Pour la derniDre fois je vous parle peut?ftreO +iffSreB?le dKun jour, demain vous sereB ma8tre 444 *ous ne rSpondeB pointU 444 perfide] je le Aoi, ,u comptes les momens due tu perds aAec moi4 ,on cgur, impatient de reAoir ta Tro[enne, Ne souffre duKa regret duKune autre tKentretienne4 ,u lui parles du cgur, tu la c.erc.es des [eu64 III4 &nala7a de persoan- Folosirea uneori a persoanei a II?a pentru persoana a III?aO 'oltaire, actul al II?lea, scena a II?a din ?rutus, c8nd Arons Aorbind lui "rutus 8i spune* st?il donc, entre nous, rien de plus despotidue Xue lKesprit dKun Stat dui passe en rSpublidueU *os lois sont vos t[rans* leur barbare rigueur +eAient sourde au mSrite, au sang, a la faAeur4 )e sSnat vous opprime, et le peuple vous braAe* Il faut sKen faire craindre, ou ramper leur esclaAe4 )e cito[en de (ome, insolent ou jalou6, Ou .ait votre grandeur, ou marc.e Sgal a vousTe sais bien due la cour, Seigneur, a ses naufragesO Cais ses jours sont plus beau6, son ciel a moins dKorages* AimS du souAerain, de ses ra[ons couAert, *ous ne serAeB duKun ma8tre, et le reste vous sertAlteori, persoana a III?a pentru persoana a II?aO +olabella i se adreseaB c.iar lui CeBar ^Mort de C5sar, actul III, scena a '?a>* TKamDne deAant toi la foule des (omainsO )e SSnat Aa fi6er leurs esprits incertains4 Cais si C5sar cro[ait un cito[en dui lKaime, os pr5sa7es affreu6, nos deAins, nos dieu6 mfme, C5sar diffSrait ce grand SASnement4

$13

NON?T(OPIIM7@& 8n fine, uneori persoana a treia ia locul persoanei 8nt8iO 8n aceea#i pies, c8nd CeBar 8#i Aorbe#te sie#i* TKai Aaincu le dernier et cKest asseB Aous dire XuKil faut un nouAeau nom pour un nouAel empire, !n nom plus grand, plus saint, moins sujet au6 reAers, Autrefois craint dans (ome, et c.er a lKuniAers4 !n bruit trop confirmS se rSpand sur la terre, XuKen Aain (ome au6 Persans ose faire la guerreO XuKun roi seul peut les Aaincre, et leur donner la loiO C5sar Aa lKentreprendre, et C5sar nKest pas roiO MM nKest duKun cito[en fameu6 par ses serAices, Xui peut du peuple encor essu[er les caprices444 "4 FI,!(I + CONST(!CNI P(IN _C S Figurile de construcie prin e6ces ar putea, la rigoare, s se reduc la dou* apo@iia 8i pleonasmul- +ar Aom deosebi si o a treia : e2pletiia : care este legat de pleonasmApoBiia ApoBiia este un atri1ut pur e2pli3ativ 8i de 3ir3umstan 3ompus din unul sau mai multe 3uvinte, alturat fr 3onDun3ie unui su1stantiv propriu sau 3omun sau unui prenume personal, fiind desprit n s3ris prin vir7ul+umarsais credea c numai numele proprii pot primi apo@iie> dar "eauBSe a demonstrat c #i numele comune pot primi apo@iia ca #i numele propriiO a demonstrat de asemenea, 8mpotriAa opiniei curente, c nu numai substantiAele proprii sau comune, ci c.iar adjectiAele pot intra 8n cadrul apoBiiei4 $4 Numele proprii primesc apo@iieB Oomer, poetul poeilor Ci3ero, prinul oratorilor romani> *er7iliu, 3ntreul lui &nea> %oma, ve34ea re7in a lumii> Parisul, ora8ul artelor, etc4 +ellile, traducerea Neor7i3elor, cartea I* )e superbe &ridan A, le souverain des eau2Tra8ne et roule a grand bruit forfts, bergers, troupeu64 &ridan, Aec.ea denumire a fluAiului P` <n4t4>4 7@5M 74 Primesc apoBiia substantiAele comune #i c.iar cele abstracte* +Sja coulait le sang, pr5mi3es du 3arna7e, spune (acine 8n #fi73nia> T4?"4 (ousseau, 8n !da 3tre prinul &u7Tne de )avoieB )e temps, 3ette ima7e mo1ile (e l'immo1ile 5ternit524 Pronumele personale pot aAea apoBiie ca #i substantiAele pe care le 8nlocuiescO "oileau, &pistola a *CaB (e vos propres mal4eurs auteurs infortun5s, Nous sommes loin de nous a toute .eure entra8nSs4 T4?"4 (ousseau, 8n !da 3tre M- de )inerdorfB SouAent dKun plomb subtil due le salpftre embrase, 'ous ireB insulter le sanglier gloutonO Ou, nouveau ;upiter, faire au6 oiseau6 du P.ase Subir le sort de P.atton4 E4 Numele proprii pot intra 8n construcia apoBiiei, la fel ca #i numele comune* Milion, Oomer al en7le@ilor> %a3ine, *er7iliu fran3e@ al stilului> 'ei1nit@, (es3artes al Nermaniei> ?uffon, Pliniu modern, etc4 )a Fontaine* Pai lu c.eB un conteur de fables4 FuGun cer!ain (odilard, l'Ale2andre des 34ats, 2GAttila, 4 flau des ra!s.

$1$

Ale2andru #i Attila s8nt aici metafore dar s8nt 8n acela#i timp apo@iii14 /i adjectiAele pot intra 8n construcia apoBiiei ca 8n acest e6emplu citat de "eauBSe* NO_?T(OPIIM7@% Telle, aima1le en son air, mais 4um1le dans sou st=le, +oit Sclater sans pompe une SlSgante id[lle4 ste eAident c aima1le en son air <atrgtoare?n felul ei> #i 4um1le dans st=le <simpl 8n stil>, joac aici acela#i rol cu pr5mi3es du 3arna7e <8nceputul masacrului> din e6emplul precedentO ele adaug o idee secundar cuA8ntului idil, dar sensul principal nu Aa fi alterat 8n esen dac suprimm apoBiia #i reducem fraBa la* ,elle doit 53later sans pompe Cnue 5l57ante id=lle <a#a trebuie s strluceasc fr fast o idil 8ne8nttoare>4 Acela#i e6emplu demonstreaB c apo@iia poate fi desprit prin cuAinte intermediare de substantiAul la care se refer4 Iat acum o a po@iie #i mai iBolat de regentul ei* este di7ne fruit de l'enfer <fruct demn al infernului>, 8n aceste Aersuri din Oenriada, c8ntul al 'Idea* Cette arme due jadis, pour dSpeupler la terre, +ans "a[onne inAenta le dSmon de la guerre, (assemble en mfme temps, di7ne fruit de l'enfer, Ce duKont de plus terrible et la flamme et le fer4 Acela#i lucru cu plein d'effroi <plin de groaB> 8n aceste Aersuri de +elille, Neor7i3ele, cartea I* !n jour un laboureur, dans ces mfme sillons Oi dorment les dSbris de tant de bataillons, -eurtant aAec le soc leur antidue dSpouille, TrouAera, plein d'effroi, des dards rongSs de roilleO 'erra de Aieu6 tombeau6 sous ses pas sKScrouler, t des soldats romains les ossemens rouler4 S?ar putea obserAa c dac regentul clin prima apoBiie este un substantiA <fruit>, cuA8ntul regent din a doua apoBiie este un adjectiA <plein>4 Are apo@iia efect 8n diseursU ste de mare efect, cu condiia s fie construit cu art4 8n primul r8nd ea completeaB sensul principal al cuA8ntului pe care?$ determin, astfel 8nc8t acesta 8#i e6tinde 8nelesul, se deBAolt deAenind adesea o imagine4 a contribuie de asemenea la conciBia 7&3MFI,!(Ii4 )IC"AT!)!I discursului prin suprimarea elementelor de legturO ofer, 8n consecin, Aioiciune, for #i noblee discursului4 +ar multiplicat e6cesiA, 8l face boloAnos, sacadat, penibilO trebuie folosit numai cu msur #i reBerA, ca dealtfel cea mai mare parte a figurilor4 Pleonasmul Pleonasmul 8nsemna iniial plenitudine sau inutilitate, 8n sensul de inutilitate, pleonasmul nu este dec8t un abuB #i un defect : ceea ce numim perisolo7ie APleonasmul trebuie 8neles aici 8n sensul de plenitudine- Ce este 8ns, 8n acest din urm sens, pleonasmul G &ste o fi7ur prin 3are se adau7 la e2presia 7ndirii 3uvintele ne3esar pentru 3larifi3area ei 8iCpentru aCi da ener7ie dar inutile pentru 3oerena stru3turii 7ramati3aleAuBim mereu spun8ndu?se sau spunem noi 8n#ine* lCam v@ut 3u o34ii mei, 3u propriii mei o34i> lCam au@it 3u ure34ile mele, 3u propriile mele ure34i- Or, putem Aedea altfel dec8t cu o34ii, 3u propriii no8tri o34i G putem auBi altfel dec8t cu ure34ile noastre, 3u propriile noastre ure34iG CuAintele 3u o34ii mei, 3u propriii mei o34i, 3u ure34ile mele, 3u propriile mele ure34i s8nt de prisos #i inutile din punct de Aedere

$17

gramatical4 +ar raport8ndu?le la sens, la g8ndire, Aom Aedea dac s8nt perisolo7ii sau Aeritabile pleonasme8n ce ocaBii obi#nuim sa spunem aceste cuAinte a cror preBen este un e6cesU Atunci c8nd cu greu putem s?i conAingem pe cei crora le Aorbim4 /i de ce folosim aceste cuAinte inutileU 8n scopul de?a 8nltura orice fel de 8ndoial, orice incertitudine, de a obine o perfect 8ncredere4 Am v@ut 3u o34ii mei, am au@it 3u ure34ile mele este ca #i c8nd ai spune* lCam v@ut, lCam v@ut foarte 1ine, 'Cam au@it, lCam au@it foarte 1ine, poi s m 3re@i, nu vor1es3 1a@nduCm pe alte preri, nCam v@ut n ima7inaie sau n vis, nCam au@it din ntmplare sau de la un strin : 8ntr?un cuA8nt, am fost eu F Pentru perisolo7ie AeBi cap4 'II InAentarul denumirilor figurilor non?tropi, pag4 E574 NON?T(OPIIM7&$ nsumi martor, nu m pot n8ela, snt tot att de si7ur de 3eea 3e spun 3a de propria mea e2istena- ObserAm c aceste cuAinte adaug o mulime de idei pentru a contribui la efectul scontat4 Nu s8nt nici at8t de inutile #i nici at8t de Badarnice pe c8t preau4 +ar, 3u o34ii mei, 3u ure34ile mele, adugate Aerbelor a vedea #i a au@i s8nt totdeauna 8ntrebuinate 8n scopul persuasiunii U 8n ultimul dintre aceste Aersuri ale celebrei imprecaii pronunat de Camille 8n Oora3e, 3u o34ii mei, este folosit pentru a se 8ncredina pe sine* Xue le courrou6 du ciel, allumS par mes Aoeu6, Fasse pleuAoir sur elle un dSluge de feu6 ] PuissS?je de mes =eu2 [ Aoir tomber la foudre ] (3Ca8 putea s vd 3u o34ii mei 8nseamn* deCa8 putea s vd realmente, fr s m pot ndoi 3@nd asupra 3i ful7erul < (eCa8 putea s m asi7ur 3u propriii mei o34i 8i nu prin mrturia altuia < 8nseamn mai ales* deCa8 putea vedea 8i 34iar mai mult de3t s vd ful7erul 3@nd asupra ei < deCa8 putea sCmi satur o34ii 3u a3est spe3ta3ol, din 3are sCmi fa3 o 1u3urie 8i un deli3iu < Pleonasmul are aici un obiect #i un caracter puin deosebit dec8t atunci c8nd spunem* lCam v@ut 3u o34ii mei- l face mai mult dec8t s adauge energie discursuluiO transmite de fapt toat Aiolena teribilei pasiuni a lui Camille4 O face, ca s spunem a#a, 8nAer#unat #i frenetic4 Putem obserAa dou pleonasme 8n acest pasaj din ,5l5Cma6ue, cartea a Ii?a* HTe ne sentis point cette .orreur dui fait dresser les c.eAeu6 sur la tTte, et dui glace le sang dans les veines, duand les dieu6 se communiduent au6 mortels49 Pleonasmele s8nt pe 3ap #i n vine, pentru c nu e6ist pr dec8t pe cap, iar s8nge e6ist numai 8n Aine4 +ac le?am suprima, gramatical, sensul n?ar deAeni nici Aag, nici ec.iAocO ar aAea poate un grad mai scBut de preciBieO dar te6tul ar fi priAat de armonia stilului #i de fora e6presiei ] Acest pr ridi3at pe 3ap te las s AeBi 8n acela#i timp un cap 8nfrico#at a crui frunte, oc.i, obraji, buBe, ale crui trsturi mrturisesc 8n totalitate groaBa4 $n sn7e n74eat n vine ne face 7&7M sa Aedem, odat cu s8ngele 8ng.eat #i Ainele 8nepenite, 8ntinse, reci, 8ntregul trup lipsit 8n acela#i timp de cldur, de Aia #i de mi#care4 "oileau 8ncepe astfel al su (is3urs 3tre %e7eB Teune et Aaillant .Sros dont la .aute sagesse NKest pas le fruit tardif dKune lente Aeiliesse, t dui seul, sans ministre, a lKe6emple des +ieu6, Soutiens tout par toi? mfme, et vois tout par tes =eu2#i Fenelon, 8n ,5l3ma6ue, 8l face s Aorbeasc astfel pe SSsostris*

$12

HO. ] duKon est mal.eureu6 duand on est au?dessus du reste des .ommes ] SouAent on ne peut Aoir la ASritS par ses propres [eu6* on est enAironnS de gens dui lKempfc.ent dKarriAer jusduKa celui dui commandeO c.acun est intSressS a le tromperO c.adun, sous une apparence de BDle, cac.e son ambition49 )a prima Aedere, Yui --- vois tout par tes =eu2 <care 444 AeBi totul prin oc.ii ti> #i !n ne Cpeut voir la v5rit5 Cpar ses propres =eu2 <nu poi Aedea adeArul prin propriii ti oc.i> ar prea pleonasme- )a o priAire mai atent Aom constata c nu s8nt4 !n rege care Aede totul cu oc.ii si este un rege care?si poart priAirea, atenia asupra tuturor obiectelor #i care 8n toate problemele se biBuie numai pe el 8nsu#i4 !n rege care nu poate vedea realitatea 3u propriii si o34i, care Aede realitatea numai prin mijlocirea altora, numai a#a cum Aor alii s?o Aad, nu Aede dec8t prin oc.ii 8n#eltori #i perfiBi ai celor care?$ 8nconjoar, #i care fac din alb negru #i din negru alb dup cum o cer interesele sau politica4 8n fine, a vedea 3u o34ii ti este aici o figura pentru a semnifica cunoa#terea prin tine 8nsui4 Aici toate cuAintele s8nt absolut necesare pentru construirea sensului4 +ac suprimm pe cele ce par inutile, reduc8nd e6presia numai la Aerbul a vedea, obinem un sens complet diferit, aproape ininteligibil, cci ce rost are un re7e 3are vede tot sau care nu poate vedea realitatea G +ar dac cuAintele o34i sau ure34i, legate de Aerbele a vedea #i a au@i, s8nt 8nsoite de epitete, continu ele s fie NON?T(OPIIM7&2 pleonasme G 8n e6emplele* a privi 3u un o34i indiferent, 3u un o34i 7elos, 3u un o34i plin de mil, etc4, a privi 3u o34i indifereni, 7elo8i, 3u o34i plini de dispre, de mni3, etc4, e Aorba de pleonasme G Nu, pentru c toi termenii din e6presie s8nt absolut necesari pentru a e6prima ideea, iar reduc8nd totul la Aerb distrugem complet #i ideea #i e6presia4 8ntr?adeAr, 8n toate aceste caBuri, nu e Aorba numai de a privi sau de a vedea, e Aorba 8n special #i poate numai de modul de a vedea sau de a privi- Or, aceast manier de a Aedea sau de a priAi este e6primat prin determinantul cuA8ntului oc.i #i el semnific sentimentele de care este animat persoana care AedeO oc.iul este oglinda fidel a acestui sentiment4 Ce spun cuAintele en les vo=ant <AB8ndu?i> 8n aceste Aersuri de "oileau, din 'utrin, c8ntul al II?leaU )a +iscorde en sourit, et, les suiAant des [eu6, +e joie, en les vo=ant, pousse un cri dans les cieu64 Aorba de un pleonasm sau de o p3risolo7ie G Iat ce spune )a.arpe 8n ?oileau des 3ollT7esB Fen les vo=ant marc.eaB primul moment 8n care +iscordia 8i AedeO ceea ce probeaB aceast presupunere este strigtul de bucurie pe care?$ scoate la Aederea lor4 +ar dac, a#a cum ne spune primul Aers, ea 8i urmrea deja cu oc.ii, cum e posibil ca abia dup ce i?a obserAat s?i Aad pentru prima datU 6ist deci un fel de contradicie 8ntre cele dou AersuriO sau, dac Arem s anulm contradicia, trebuie ca prin en les vo=ant s 8nelegem cam acela#i lucru cu en les suivant des =eu2 <urmrindu?i cu oc.ii> #i atunci ori una ori cealalt dintre e6presii este obligatoriu redundant94 Or, redundan, pleonasm Aicios sau perisologie este acela#i lucru4 8n Corneille, NicomDde spune, Aorbind despre tatl su, regele, care dup cum 8l informeaB )aodice, pare gata s?$ sacrifice capriciilor mamei sale Aitrege* t duand il forcera la Nature a se taire, Trois sceptres a son tr`ne attac.Ss par mon bras4 Parleront au lieu d'elle, et ne se tairont pas> $5 : Figurile limbajului : c4 $731 7&EM

$1E

Nu numai 'oltaire critic alegoria celor trei s3eptre adu7ate ie un 1ra unui tron #i 3are vor1es3> el Aede o Badarnic redundan 8n al doilea emisti. al ultimului Aers4 H+in moment ce sceptrele Aor Aorbi, e limpede c nu Aor mai tcea4 Aceste tipuri de pleonasme s8nt dintre cele mai Aicioase, cB8nd adesea 8n stilul nerod* 'ai, dac n? ar fi mort ar fi 8nc 8n Aia ]9 +ar nu este cumAa 8n aceast admonestare o glum cam rutcioas #i c.iar puin nedreaptU Fr 8ndoial c 8n s3eptrele nu vor mai t3ea se regse#te ideea deja e6primat prin sceptrele Aor Aorbi4 +ar aceste cuAinte nu adaug ele nimicU nu numai c a3este s3eptre vor vor1i, dar Aor Aorbi mereu, ne8ncetat, nemaiput8nd nimic s 8nbu#e Aocea lor elocAent4 +ealtfel, ce for are e6presia nu vor mai t3ea, opus mueniei Naturii obligat la tcere ] +ac 'oltaire, 8n loc s iBoleBe al treilea Aers de primul, le?ar fi pus 8n relaie, cum era normal s fac, 'oltaire n?ar mai fi ABut, desigur, un pleonasm vi3ios #i nici un fel de ne74io1ie6pletiia 6pletiia 3onst n folosirea 3uvintelor e2pletive, adi3 a a3elor 3uvinte 3are, nee2primnd propriuC@is idei noi 8i deose1ite, par a intra n fra@ numai 3a sCo umple, sCo mplineas3 mai 1ine 8i 3are totu8i serves3 la e2primarea 3u mai mult for a sentimentului respe3tiv- &2pletiia e mai puin dec8t un pleonasm, deoarece acesta nu numai c accentueaB energia e6presiei dar poart cu sine idei secundare, mai mult sau mai puin importante #i deosebite4 AratCmiCl mie pe a3est mi3 der1edeu> iCl voi trata 3um se 3uvine> mie #i iC, 8n aceste dou fraBe, nu au aceea#i funcie ca 8n urmtoarele* dCmi mie a3east 3arte> iCo voi restitui mine- le nu s8nt elemente de relaie pentru a arta #i a trata #i am putea spune foarte bine, fr a duna c8tu#i de puin sensului, l voi trata 3um se 3uvine- +ar a#a e6presia ar fi mai puin decis, cred, mai puin marcat iar pasiunea ar fi estompat4 +ealtfel, o priAire mai atent descoper 8n mie #i iC de care este Aorba, ceAa din acele atitudini subtile NON?T(OPIIM7&1 #i ptrunBtoare ale spiritului de care e at8t de dificil s ne dm seama4 Nu numai pronumele, #i adAerbul lM <acolo> este e2pletiv 8n acest Aers de "oileau* Prends?moi le bon par!i/ laisse#/ !ous les li1res. )a fel don3 <deci>, or, mais <dar> 8n aceste fraBe 8n care preBena lor nu este inutil* *enii de3i, v ro7> or, spuneiCne puin 3e 7ndii n a3east pro1lem> dar nu e timpul s ple3m G Ce e2pletiie poate fi mai energic dec8t reduplicarea pronumelui 8n acest Aers din Ae.ementa tirad a lui Ac.ile 8mpotriAa lui Agamemnon, 8n #fi7enia lui (acine* '! Hue mGa fai!/ I moi, ce!!e (roie oJ 4e coursK Trebuie oare s considerm interjeciile #i ceea ce ine de interjecii (A4 < &4 1ien < !4 < etc4O *a, da, Yuoi, etc4> drept e2pletive G Ce figur important ar deAeni atunci e2pletiia < +ar, fr 8ndoial, e2pletiia nu atinge acest niAel, ne?ar trebui o alt denumire pentru aceast categorie de elemente4 C. 8I9URI &' C)NS(RUC6I' PRIN SU;*N6'2'S Numrul fi7urilor de 3onstru3ie prin su1neles s?ar putea reduce numai la una : elipsa> dar a intrat 8n obi#nuin s socotim printre ele sinte@a, @eu7ma #i ana3olutul'lipsa lipsa 3onst n suprimarea 3uvntului 3are ar fi ne3esar inte7ritii 3onstru3iei, dar prin 3uvintele e2primate se nele7e sufi3ient de mult pentru 3a te2tul s mi fie ni3i o1s3ur, ni3i e34ivo3- (areori putem afla o figur mai obi#nuit, c.iar 8n

$11

limba franceB, care s fie mai analitic, adic s e6prime mai amplu g8ndirea 8n toat desf#urarea #i e6actitatea ei4 Ai aflat 3eva nouG : u- Ce mai e nouG : imi3- Cele dou rspunsuri negatiAe nu #i nimi3 8nseamn de fapt* 7&@M nu 8tiu nimi3 nou> ele s8nt deci eliptice, foarte eliptice c.iar dac sesiBm elipsaCare este deAiBa celor curajo#iU A nvin7e sau a muri> ceea ce 8nseamn apro6imatiA* vrem s nvin7em 3u ori3e pre> mai 1ine s murim de3t s fim nvin8iXue Aoulie6?Aous duKil f8t contre troisU : Yu'il mourXtAdic, ;'aurais voulu 6u'il mourXt <a# fi Arut s moar>4 +ar punei acest D'aurais voulu <a# fi Arut> #i cea mai sublim #i celebr e6presie din Corneille Yu'il mourXt <s fi murit>, nu Aa mai fi dec8t o e6presie foarte banal4 Ainsi dit le renard, et flatteurs d'applaudir> Adic, &t flatteurs s'empressTrent d'applaudir <#i lingu#itorii s?ar 8ng.esui la aplauBe> sau ne man6uTrent pas d'applaudir <n?ar 8nt8rBia s aplaude>4 -ermiona 8n Androma3a spune confidentei sale ClSone* NKaAons?nous d'entretien due celui ele ses pleursU ('entretien <de conAersaia>, pentru ('autre suDet d'entretien <alt subiect de conAersaie>4 )a.arpe gse#te aceast elips foarte elegant #i?i este recunosctor lui (acine pentru aceste e6emple de concentrare ca #i pentru altele de acela#i fel4 l atrage atenia asupra 8ncrcturii poetice a acestor dou Aersuri ale aceluia#i poet, 8n AtaliaB Ont contS son enfance au6 glaiAes dSrobSe, t la fille dKAc.ab dans le piDge tombSe4 !nt 3ont5 l'4istoire de son enfan3e d5ro15e au2 7laives, et l'4istoire de la fille d'A34a1 tom15e dans le piT7e- <Au istorisit poAestea copilriei lui de sabie salAat #i poAestea fiicei lui Ac.ab cBut 8n capcan4> Ce 8ndrBnea elips 8n aceste Aersuri din OenriadaB --- !n bruit mflS dK.orreur "ient`t de ce silence augmente la terreur4 NON?T(OPIIM7&& H8n proBa cea mai eleAat, spune )a.arpe, nu se Aa spune niciodat la terreur du silen3e, pentru teroarea produs de tcere4 Alturate cele dou cuAinte ar distonaO c.iar #i 8n Aers dac ar fi, "ient`t Aient augmenter la terreur du silence, apropierea ar fi neplcutO dar inAersiunea Aine 8n ajutorul poeBiei, pun8nd, "ient`t de ce silence augmente la terreur, aceste dou cuAinte astfel separate nu mai au nimic #ocant,, s8nt de efect, pentru c 8ndrBneala e6presiei nu anuleaB claritatea sensului94 +ar o elips #i mai 8ndrBnea 8nc, considerat de )a.arpe ca cea mai 8ndrBnea din toate limbile, este cea din replica -ermionei ctre P[rus, 8n Andromaca* Te tKaimais inconstant* duKaurais?je fait, fidDleU Care este sensul acestui Aers U MiCai fost dra7, 34iar da3 ai fost u8urate3B 3e nCa8 fi f3ut, a8a dar, adic, 3it de dra7 miCai fi fost da3Cmi erai fidel G Construcia ar fi fost suficient 8ns #i a#a* MiCai fost dra7 u8urate3B 3eCa8 fi f3ut fiinduCmi fidel sau da3Cmi erai fidelG +eci elipsa aparine 8n 8ntregime celui de al doilea emisti. #i

$1@

cuAintele suprimate s8nt* da3 miCai fi fost sau tu fiinduCmi pe care coerena grama? tical le pretinde 8ntre f3ut #i fidel- Atunci de ce au fost ele eliminate de ctre poetU pentru c puteau fi cu u#urin suplinite, pentru c fora #i cldura discursului se baBeaB adesea pe conciBie #i mai ales pentru c aici poetul d glas pasiunii, iar limbajul pasiunii trebuie s fie Aiu, 8nsufleit, aA8ntat, impetuos ca #i ea4 Suplinii ceea ce at8t de inspirat a fost 8nlturat #i spunei* MiCai fost dra7 u8urate3B 3it miCai fi fost de dra7 da3Cmi erai fidel G : ce e6presie lent #i anemic 8n locul unei e6primri at8t de 8nfocate4 +ar rceala ar ajunge de g.ea dac s?ar face substituirea #i 8n primul 7&5M emisti.* MiCai fost dra7 34iar da3 ai fost u8urate3 sau ori3t de u8urate3 ai fi fostTot de elips ine #i acel tip de construcie numit a1lativ a1solut, iniial respins de franceB, pe care, se poate spune, (acine a naturaliBat?oO construcie, priAit ca defectuoas de unii gramaticieni scrupulo#i #i care poate fi realmente un defect, c8nd d na#tere unui sens amfibologie, de care 8ns poeBia #i c.iar proBa 8nalt aAea cea mai mare neAoie, #i care, atunci c8nd nu duneaB claritii, d fraBei o 8nsu? fleire #i o preciBie pe care Badarnic am a#tepta?o de la o construcie metodic4 Iat acum dou e6emple din (acine foarte admirate de )a.arpe* Andromaca refuB8ndu?$ pe P[rus* Captive, touDours triste, importune M moiCmKme, PouAeB?Aous sou.aiter duKAndromadue Aous aimeU -ermiona pl8ng8ndu?se de P[rus* Muet M mes soupirs, tran6uille M mes alarmes, Semblait?il seulement duKil eht part a mes larmes U Oricine 8nelege fr dificultate* eu fiind 3aptiv, etc4, el fiind mut, etc4 +ar suplinii aceste elipse sau 8ntrebuinai o alt turnur #i Aei Aedea ce diferen ] ObserAai 8ns 8n al doilea e6emplu #i o alt elips, la fel de 8ndrBnea #i de frumoas4 8ntre mut la #i suspinele mele nu este nimic de 8nlocuit, trebuie doar ca prin M <la> s 8nelegem pendant <8n timpul>* dar 3alm la #i suferinele mele nu se pot lega 8n proB at8t de direct : Aa trebui sub8neles la vederea, la @7omotul, la spe3ta3olul suferinelor mele- HOr, spune )a.arpe, suprimarea 8n Aers a elementelor de legtur apropie #i opune mai direct #i mai energic 3almul #i suferinele- Nu e Aorba aici de o banal elips, ci de o creaie care d na#tere unui Aers admirabil, o construcie de geniu care n?a fost egalat p8n astBi4 Ca s fi fost atins ar fi trebuit s e6iste o ad8ncime NON?T(OPIIM7&% a sentimentului #i a gustului egal cu cea care a motiAat acest Aers49 +in aceste e6emple #i din aceste obserAaii reBult c elipsa este una dintre figurile care spun mai mult #i ne fac s g8ndim mai mult4 a se na#te din actiAitatea impetuoas a spiritului care se Area 8neles pe loc, comunic8nd g8ndirea aproape tot at8t de repede pe c8t de repede a elaborat?o4 +ar cea mai mare parte a elipselor s8nt at8t de familiare 8nc8t nu le mai putem considera dec8t ni#te 3onstru3ii fi2e- +ealtfelc 8n cele mai 8ndrBnee, claritatea nu trebuie niciodat sacrificat de dragul conciBiei, cuAintele care lipsesc trebuie s se ofere spontan g8ndirii #i nici un moment nu trebuie s ne 8ntrebm ce a Arut s spun autorul4 SinteBa SinteBa 3orist n a a3orda 3uvintele mai de7ra1 3u 7ndirea,- mai 1ine spus 3u 3uvintele su1nelese pe 3are spiritul le 3ompletea@ 3u u8urin, de3t 3u 3uvintele

$1&

la 3are par s se raporte@e- ste numit #i sileps, nepotriAit 8ns, din moment ce prin aceast denumire se indic o figur din alt clas, specie de trop de semnificaie4 6ist sinte@ 8n 7en, 8n numr #i simultan #i 8n 7en #i 8n numrI4 )inte@a n 7en-: 'es vieilles 7ens sont soup:onneu2, spune +icionarul Academiei4 +e ce soup:onneu2 <suspicio#i> #i nu soup:onneuse <suspicioase> U nu este indicat 7ens F ca feminin prin adjectiAul vieilles <btr8ne> care?$ precedeU Poate deAeni dintr?odat masculin datorit adjectiAului care?$ urmeaB U o ciudenie nepotriAit cu legile gramaticii care n?ar trebui s se baBeBe dec8t pe logic4 S Aedem 8ns dac F Nens : cu 8nelesul de oameni are numai plural de genul masculin4 Totu#i, adjectiAul care?$ precede se folose#te la feminin, pe c8nd cel care?$ urineaB are forma de masculin <cf4 e6emplului din te6t sau HCes amis Staient de Aieilles bonnes gens pleins de saAeur antidue94 ste deci Aorba de o lege gramatical pe care Fontanier ine s?o speculeBe Hretoric9 <n4t4>4 753M 8ns#i raiunea nu justific acest uBO ca fapt ele limb uBajul este mai puin dec8t s?ar crede 8n opoBiie cu raiunea4 8ntre 7ens #i 4ommes nu e6ist, fr 8ndoial, sinonimie perfect, doAad c nu 8ntotdeauna 8l putem folosi pe unul 8n locul celuilaltO dar dac ar e6ista aceast perfect sinonimie, nu s?ar putea oare, Aorbind despre vieilles 7ens, s?i considerm 4ommes, #i ca atare nu s?ar putea face 8n g8nd acordul adjectiAului soup:onneu2 eu 4ommes, astfel 8nc8t, 8n minte, fraBa s aib forma* 'es vieilles 7ens sont 4ommes soup:onneu2 G In fraBa citat mai sus* 'es vieilles 7ens sont soup:onneu2 este deci Aorba de o elips de elipsa cuA8ntului 4ommes- +ar elipsa este 8nsoit 8n acest caB de o alt figur care este aici principal si care merit s fie distins 8n mod special4 Aceast figur este ceea ce numim sinte@, cea care face ca acordul cuAintelor s se fac cu g8ndirea mai degrab dec8t cu enunarea4 Aceast sinte@ este o sinte@ de 7en pentru c ea une#te gramatical un adjectiA masculin cu un substantiA dat ca feminin4 II4 )inte@a n numr- Academia spune* 'e s5nat, fut parta75B la plupart voulaient 6ue--- la plupart furent d'avis 6ue--- <Senatul fu 8mprit* majoritatea Aoiau ca 444 erau de prere c 444> +ar de ce Aerbul este la plural din moment ce la plupart <majoritatea> este la singularU Se Aa spune c e Aorba de un fel de cuA8nt colectiA care preBint ideea unei pluraliti #i c Aerbul se acord mai ales cu aceast idee dec8t cu cuA8ntul luat ca atare4 Aceast judecat ar putea s ne fac s Aedem aici o sinte@> dar este aproape nul sau fals #i dac totu#i e6ist o sinte@, ea se fundamenteaB pe altceAa4 Imediat ce un substantiA este colectiA sau e6prim o pluralitate urmeaB de aici c predicatul su poate fi pus la plural c8nd el 8nsu#i este la singular U mulimea, poporul, senatul s8nt desigur astfel de substantiAeO totu#i putem oare spune mulimea se n74esuiau sCl vad, poporul iCau pronunat e2ilul, senatul voiau in @adar sCl a1solve G Nu, niciodat nu se poate spune a#aO In toate aceste caBuri trebuie ca Aerbul s fie, ca #i substantiAul, la singular4 Cai mult, acest acord cu singularul se 4menine c.iar #i atunci c8nd substantiAul urmeaB dup la NON?T(OPIIM75$ plupart <majoritatea>4 +eci nu pentru c la plupart este colectiA se pune dup el, cinci este folosit absolut, un Aerb la plural4 +e ce atunci aAem aici acest acordU S suplinim o elips #i acest de 3e Aa primi poate un rspuns4 +in ce se compune un senatU clin senatori, sau, dac Arei, din mem1ri- Or, dac presupunem c dup la plupart se afl un presupus des s5nateurs, sau des mem1res #i dac am aAea* la

$15

plupart des s5nateurs, sau la plupart des mem1res sau, 8n fine, la plupart de 3eu2 dont le s5nat se 3ompose <majoritatea senatorilor, sau majoritatea membrilor, sau 8n fine, majoritatea celor din care se compune senatul> U &lipsa fiind astfel suplinit, pluralitatea se afl marcat prin e6presia 8ntreag a subiectului, #i, logica, ca #i gramatica Aor ca Aerbul, supun8ndu?se legii acordului, s primeasc desinena de plural4 ste adeArat c des s5nateurs este aici un genitiA, de fapt singurul subiect adeArat al fraBei4 Nu este 8ns dec8t o fals aparenO la plupart face cu aceast adjoncie 8n genitiA o unic e6presie care ar fi cam aceasta* 'es s5nateurs pour la plupart voulaient 6ue --- purent d'avis 6ue, etc4 <senatorii 8n majoritatea lor Aoiau ca 444 erau de acord ca 444 etc4>4 Ca #i 8n primul e6emplu, 8n acest al doilea e6emplu, acordul dintre cuAinte se face numai 8n g8nd #i aAem de?a face tot cu o sinte@ei- +ar, dac prima era de 7en, aceasta din urm este de numr, deoarece Aedem aici un Aerb la plural legat gramatical de un substantiA la singular4 III4 )inte@a simultan n numr 8i 7en- 8n Arta poeti3, "oileau contureaB caracterul btr8neii personificat #i luat 8n sensul totalitii btr8nilor, 8n genere* )a 'eillesse c.agrine incessamment amasse, Carde, non pas pour soi, les trSsors duKelle entasse, Carc.e en tous ses desseins dKun pas lent et glacS, Toujours plaint le prSsent, et Aante le passSO In.abile au6 plaisirs dont la Deunesse abuse, "l;me eu eu2 les douceurs due lK;ge lui refuse4 )a cine se refer acest eu2 din ultimul Aers, la plaisirs sau la ;eunesseG &in mai multe motiAe mi se pare c pronumele nu se raporteaB la plaisirs- $4 Pentru c ar fi trebuit mai 757M degrab s foloseasc pronumele = #i nu eu2, acesta din urm neput8nd fi uBitat niciodat 8n locul unor abstraciuni, 8n afar de caBul 8n care ele s8nt personificate4 74 Pentru c btr8nii 3ondamnnd pl3erile, 8i condamn mai ales pe cei care se pot bucura sau abuBeaB de ele4 24 Pentru c les dou3eurs <desftrile> par a aAea aici mai ales sensul de Douissan3es <bucuriile>, iar acestea din urm nu pot fi atribuite plcerilor care le genereaB dar nu le #i gust4 E4 Pentru c raport8nd desftrile la pl3eri ar 8nsemna s ni?i imaginm pe btr8ni gelo#i pe pl3eri #i parc m8.nii de a Aedea desftri pe care A8rsta lor li le refuB4 14 Pentru c "oileau ar fi BugrAit foarte #ters caracterul argos #i dojenitor al btr8nilor dac s?ar fi limitat s?i fac s condamne #i s cenBureBe ni#te fiine pur abstracte4 @4 Pentru c "oileau n?a aAut 8n Aedere, eAident, dec8t sensul din -oraiu, modelul su, care spune despre btr8n c 8i dscle#te #i?i mustr fr 8ncetare pe cei care s8nt mai tineri dec8t el* 3ensor 3asti7ator6ue minorum- 8n fine, oricare ar fi fost intenia real a lui "oileau, s8nt mai multe motiAe pentru care se poate raporta pronumele eu2 mai degrab la ;eunesse dec8t la plaisirs- +ar ;eunesse este un singular feminin4 +e ce atunci en eu2 <8n ei> #i nu en elle <8n ea> U +ac nu pentru Aers, cel puin pentru construcia gramatical se putea pune en elle #i atunci acordul 8ntre cuAinte ar fi fost perfect gramatical4 +ar poate c, fr o 8nclcare real a legilor gramaticale, en eu2 poate fi folosit prin acord logic4 8n ce sens este luat ;eunesse 8n Aersul* In.abile au6 plaisirs dont la ;eunesse abuseU 8n sensul de A8rst t8nr sau de cei care au aceast A8rst, 8n sensul de tineriG Incontestabil c 8n acest ultim sens4 Or, poetul fc8nd aceste Aersuri nu putea aAea 8n g8nd, ca #i noi care?$ citim dealtfel, ideea pe care o e6prim cuA8ntul tineriG Nu putea acorda 8n g8nd, ca #i noi, aceast idee cu pronumele care o 8nlocuie#te U +ar tineri este un plural masculin4 +eci pronumele a putut fi pus la acest gen #i numr4 A#adar este

$1%

Aorba numai de un aparent deBacord, iar acordul mental este corect gramatical, dac dup pronume se supli? NON?T(OPIIM752 ne#te elipsa tineri, a#a 8nc8t s aAem* ?l9me en eu2 (dans les Deunes 7ens) les dou3eurs 6ue l'97e lui refuse- 8n felul acesta nu aAem oare cle?a face cu o sinte@ #i nu e Aorba de o sinte@ dubl, o sinte@ n a3ela8i timp n 7en 8i n numr G Poate c pentru dubla sinte@ e6emplul din "oileau nu Aa prea suficient4 i bine ] iat acum unul din FSnelon, ,5l5Cma6ue, cartea a _II?a4 'om Aedea c 3eu2ClM <aceia> se raporteaB la la Deune no1lesse <t8nra nobilime> iar 8n g8nd la au2 Deunes no1les <tinerii nobili>, sau mai degrab la 3ito=ens sau la suDetsB ,,I$ faut, dit Centor, aAoir soin, pendant la pai6, de multiplier le peupleO mais, de peur due toute la nation ne sKamolisse et ne tombe dans lKignorance de ^a guerre, il faut enAo[er dans les guerres StrangDres la Deune no1lesse- Ceu2ClM suffisent pour entretenir toute la nation dans une Smulation de gloire, dans lKamour des armes, dans le mSpris des fatigues et de la mort mfme, enfin dans lKe6pSrience de lKart militaire94 A fost adesea remarcat sinte@a din aceste Aersuri ale lui (acine din A taliaB ntre le pauvre et Aous, Aous prendeB +ieu pour juge, 'ous souAenant, mon fils, due, cac.S sous ce lin, Comme eu2, Aous fhtes pauAre, et comme eu2, orp.elin4 &u2 se raporteaB la le pauvre <sracul>, din enun care este la singular, dar 8n g8nd la plural* le pauvre pentru les pauvres- +ar e numai o sinte@ de numr #i nu o dubl sinte@ ca 8n e6emplele precedente4 Reugma Reugma 3onst n suprimarea ntrCo parte a propo@iiei, a unor 3uvinte 3are vor fi e2primate n alt parte a3i f3nd, n 3onse3in, prima parte dependent de a doua, att pentru ntre7irea sensului 3t 8i pentru ntre7irea e2presiei- Se deosebe#te de elipsa propriu?Bis pentru c $4 8n caBul elipsei, cuAintele suprimate nu se afl e6primate nicieri 8n alt parteO 74 elipsa nu stabile#te nici o dependen 8ntre propoBiii sau complemente4 75EM Qeu7ma se 8mparte 8n proto@eu7m, me@o@eu7m #i 4iperC@eu7m, dup cum partea discursului de care depind celelalte pri se afl la 8nceput, la mijloc sau la sf8r#it4 Se 8mparte de asemenea 8n simpl sau 3ompus dup cum cuAintele e6primate se suplinesc 8n aceea#i form sau sub o form puin diferit4 Nu Aedem la ce ar folosi toate aceste 8mpriri, de aceea nu Aom ine seama de ele4 PSlisson F spune F'a dou3eur, la 1ont5 du 7rand Oenri a 5t5 35l51r5e de mille louan7es-E <"l8ndeea #i buntatea marelui -enric a fost c8ntat 8n mii de laude>4 Toate cuAintele care urmeaB dup 1untate s8nt sub8nelese #i dup 1lnde3- N?ar fi fost la fel dac autorul ar fi folosit pluralul au fost 3antate> de ceU pentru c aceste cuAinte s?ar fi raportat 8n acela#i timp #i la 1lnde3 #i la 1untate care n?ar mai fi fost date iBolat ci form8nd un grup 8mpreun4 Nu Aom aAea astfel nici o @eu7m 8n aceste Aersuri ale lui 'oltaire din Poeme de la loi naturelleB )e marc.and, lKouArier, le prftre, le soldat, Sont tous Sgalement les membres de lK tat4 +impotriA, e6ist o @eu7m 8n aceste Aersuri ale aceluia#i poet, asupra fericirii din (is3ours sur l'57alit5 des 3onditionsB )e simple, lKignorant, pourAu dKun instinct sage, n est tout aussi prDs au fond de son Aillage, Xue le fat important dui pense le tenir4 t le triste saAant dui croit le

$@3

dSfinir4 O @eu7m, foarte 8ndrBnea #i foarte interesant 8n acest pasaj din (acine, +edra, actul al II?lea* Xuelles sauAages mgurs, duelle .aine endurcie, Pourrait, en Aous Ao[ant, nKftre point adoucieU F Paul P5lisson <$@7E: $@%2> scriitor franceB <n4t4>4 NON?T(OPIIM751 4+ac n?ar fi urmat dup 6uelle 4aine endur3ie <ce ur 8mpietrit> 8ntreg Aersul al doilea trebuia pus la plural dup 6uelles sauva7es mUurs <ce moraAuri slbatice>4 )a fel, 8n al doilea Aers, dup vos noms <numele Aoastre> totul trebuie suplinit cu pluralul, 8n acest e6emplu din T4?"4 (ousseau, !d> Yu'au2 a333ns de ma voi2, etc4, _Kn sSpulcre funDbre oi Aos noms, oi Aous?mfmes +ans lKSternelle nuit sereB enseAelis4 +ar suplinirea trebuie s se fac prin sc.imbarea lui sere@ <Aei fi> cu seront <Aor fi>, astfel 8nc8t aceast @eu7m, fiind 3ompus, este mai 8ndrBnea dec8t precedenta4 Alt @eu7m 3ompus este cea pe care 'oltaire i?o atribuie bietului Irus, 8n Premier dis3ours p4ilosop4i6ueB Oue CrSsus est .eureu6 ] Il a tout, et moi rienAdic, et moi De n'ai rien <#i eu nu am nimic>4 Citim 8n Oenriada, c8ntul I* Ses peuples, sous son rDgne, ont oubliS leurs pertesO +e leurs troupeau6 fSconds leurs plaines sont couAertes, )es guSrfts de leurs blSs, les mers de leurs Aaisseau6O #i aproape fr s ne g8ndim suplinim sont 3ouverts <s8nt acoperii> dup les 7u5rKts F, #i sont 3ouvertes <s8nt acoperite> dup les mers <mrile>4 H'ei citi primul, al doilea #i al treilea capitol cel mult94 Capitol este pus la singular dup al treilea pentru c este sub8neles de asemenea la singular #i dup primul #i dup al doileaAnacolutul Iat o figur a crei e6isten "eauBSe nu o neag dar gse#te inutil s o disting printr?o denumire special4 Totu#i este o specie absolut particular de elips #i care nu are 8n F NuKr5t, substantiA masculin 8n franceB, toate ec.iAalentele lui rom;ne#ti <arin, ogor, etc> s8nt feminine sau neutre <n4t4>4 75@M comun cu celelalte specii dec8t faptul c aparin aceluia#i gen4 &a 3onst n a su1nele7e, ntotdeauna 3onform u@ului sau n ori3e 3a@ fr n3l3area lui, 3orelativul, nsoitorul unui 3uvnt e2primat> ea 3onst, spun, n a suprima 3orelativul unui 3uvnt> acest nsoitor care lipse#te numai este nsoitor, el este ceea ce 8n greac se nume#te ana3olutS?ar putea crede c limba franceB are puini ana3olui> totu#i nu e dificil s?i gsim4 Iat pentru 8nceput unul 8n Aersul lui 'oltaire* !e lKimprudent pSrit, les .abiles prospDrent4 8nainte de oe <unde> sub8nelegem un lM <acolo> care ar fi putut fi plasat #i 8nainte de les 4a1iles <dibacii>4 'M trebuie din nou suplinit 8nainte de al doilea oii 8n aceste Aersuri din "oileau, )atira a *iCaB

$@$

Sans songer oe je Aais, je me sauAe oe je puisO Cci De me sauve oe De puis <m salAeB unde pot> este pentru De me sauve lM oe De puis <m salAeB acolo unde pot>4 +ar nu trebuie suplinit 8nainte de primul oe care are aici sensul de en 6uel endroit <8n ce loc>, #i care ar dispare cu totul dac am e6prima cuAintele pe care le 8nlocuie#te <de fapt aici are statut pronominal, n4t4>4 +e ce aceast diferenU 'ei 8nelege imediat motiAul4 Ai putea fi 8ntrebat* unde v salvaiG #i Aei putea rspunde* m salve@ a3olo- +ar Aei putea fi 8ntrebat de asemenea unde v 7ndii P dar nu Aei mai putea rspunde* m 7ndes3 a3oloT4?"4 (ousseau, Aorbind despre oamenii ri, spune 8n !da a *llCaB Ils ne partagent point nos flSau6 douloureau6O !s marc.ent sur les fleurs, ils nagent dans la joieO )e sort nKose c.anger pour eu64 #i imediat adaug* 'oila donc d'oe leur Aient cette audace intrSpide Xui nKa ja4mais connu craintes ni repentirs4 NON?T(OPIIM75& +ar dac Aei fi 8ntrebat* de unde le vine a3east ndr@neal G nu Aei putea rspunde* ea le vine de a3olo, ci, de la ceea ce poetul indic drept surs, principiu, cauB4 +up voilM, trebuie deci sub8neles sursa, prin3ipiul, 3au@a, sau ceAa asemntor, care s fie corelatiAul, sau, dac Arei, 8nsoitorul suprimat al lui ou(acine 8n 'es Plaideurs <8mpricinaii>* Ca foi, sur lKaAenir bien fou 6ui se fiera* Tel 6ui rit Aendredi dimanc.e pleurera4 ?ien fou 3elui 6ui se fiera> tel 4omme 6ui rit vendredi --- <nebun de legat cel care se Aa 8nfumuraO acest om care r8de Aineri444> iat c se sub8nelege spontan 3elui dup fon #i 4omme dup tel- Tot 4omme este corelatiAul suprimat al lui premier, din aceste Aersuri din M5rope, 8n care m8r#aAul Pol[p.onte pretinde s?#i justifice gestul de uBurpare a tronului lui Cresp.onte* )e premier dui fut roi fut un soldat .eureu64 +elille, traducerea Neor7i3elorB Xue dis?jeU Tout prSdit la c.ute des oragesO ul, sans ftre aAerti nKSprouAa leurs raAages 444 Plusieurs, pendant lK.iAer, prDs dKun fo[er antidue, 'eillent a la lueur dKune lampe rustidue4 Simim c dup nul #i plusieurs trebuie suplinit ceAaO ceU cuA8ntul 3ultivateur (a7ri3ultor), 8nt8i la singular #i apoi la plural* de fapt leciile poetului se adreseaB agricultorilor4 +ar ce trebuie s 8nelegem prin d'autres <alii>, c8nd acela#i poet spune* Cais d'autres c.anteront les trSsors des jardinsO )e temps fuit, je reAole au6 traAau6 des essaims4 7SSM +esigur, trebuie s 8nelegem d'autres poTtes <ali poei> cci poeii s8nt numii figurat 3ntrei, a#a cum poemele lor s8nt numite 3nt333Ce poate fi mai adeArat clec8t aceste Aersuri de 'oltaire* )e temps est asseB long pour duicondue en profite ] Yui traAaille et 6ui pense en Stend la limite4 Nu trebuie sub8neles nimic 8nainte de 6ui3on6ue care este un fel de pronume absolutO dar 6ui nu este dec8t un relatiA #i el presupune 8naintea lui fie pe 3elui fie pe 4omme care este suprimat numai pentru elegana sau msura Aersului4 "oileau, 8n )atira a #PCa, dup ce artase c oricine poate s r8d sau s?#i bat

$@7

joc nepedepsit de un autor ridicol, scrie* t je serai le s3ai dui ne pourrai rien direU 'e seul <singurul>, adic, le seul individu, le seul 4omme <singurul indiAid, singurul om>4 Acela#i poet, Arta poeti3, c8ntul 8nt8i* -eureu6 6ui dans ses Aers sait dKune Aoi6 lSgDre, Passer du graAe au dou6, du plaisant au sSADre ] Oeureu2 6ui <fericit care> pentru 4eureu2 3elui e]ui <fericit cel care>, sau 4eureu2 l'auteur, le poTte 6ui, etc4 <fericit autorul, poetul care, etc4>4 /i Aorbind despre (SgnierF, Arta poeti3, c8ntul al II?lea* Oeureu2, si ses Scrits craints du c.aste lecteur, Ne se sentaient des lieu6 oi frSduentait lKauteur ] Aici, dup 4eureu2 <ferice> se sub8nelege <&, %57nier- +ar ce se sub8nelege 8n aceast splendid #i 8nduio#toare apostrof, din #lenriada, prin care 'oltaire se adreseaB lui dKAill[ F Mat4urin %57nier <$1&2:$@$2>, celebru poet satiric franceB4 Satirele lui s8nt pline de AerA, dar prea licenioase <n4t4>4 NON?T(OPIIM75% tatl #i lui dKAill[ fiul 8n momentul 8n care cei doi se 8ndreapt unul 8mpotriAa celuilalt fr s se cunoasc* Mal4eureu2, suspendeB Aos coups prScipitSs ] ste sau *ous <Aoi> 8nainte de mal4eurCeu2, sau 7uerriers <rBboinici> dup4 +ar ce trebuie suplinit 8nainte de 6ui, 8n acest e6emplu din T4?"4 (ousseau, a doua od sacrO Cais sans tes clartSs sacrSes, Yui peut conna8tre, Seigneur, )es faiblesses SgarSes +ans les replis de son cgur U Nimic, pentru c aici 6ui nu este pronume relatiA ci pronume interogatiA* este folosit pentru 6uel 4omme, 6uelle personne #i Aa dispare complet dac Aom e6prima cuAintele pe care le 8nlocuie#te4 u 8tii pe 3ine s ie 1a@e@i, n 3ine s 3re@i, nu ofer, ca #i 8n e6emplul precedent, nici un ana3olut, iar cei care au creBut c Ad aici unul au fost 8n#elai de o simpl aparen4 Pe 3ine #i n 3ine 8nseamn pe 3e persoan, n 3e persoan, #i nici unul nici cellalt nu admit un pronume sau un substantiA care s?i precead4 +ar spunei* Cal.eur a 6ui des dieu6 nKa plus aucune crainte444O Appu[eB?Aous sur 6ui puisse Aous secourir4 Aei aAea adeArai ana3olui pentru c cei doi 6ui s8nt cu adeArat pronume relatiAe #i pentru c primul presupune ca antecedent pe 3elui iar al doilea pe 6uel6u'un sau une personneNu prin ana3olut Aa fi uneori adjectiAul folosit substantiAalU sra3ul, 1o7atul, neleptul, imprudentul, etc4, nu 8nlocuiesc 8n fond pe omul sra3, omul 17at, omul nelept, omul imprudent, etc4 U 8n caBul acesta c8i ana3olui e6ist c.iar 8n limba franceB ] $% : Figurile limbajului : c4 $731 7%3M +4 + SP( O NO!0 FI,!(0 + CONST(!CNI 8n cadrul figurilor de construcie prin e6ces am deosebit numai dou figuri principale* apo@iia 8i pleonasmul- Se pare c ar mai e6ista #i o a treia care, fr a fi la

$@2

fel cu Areuna din ele, are totu#i cu fiecare o important legtur4 O Aoi numi in3iden, pornind de la denumirea unei propoBiii sub forma creia apare adesea4 Incidena Incidena este o propo@iie se3undar, n relaie 3u o propo@iie prin3ipal> ea nu fa3e ns parte inte7rant din prin3ipal 8i ni3i nuCi modifi3 sensul 3i numai a33entuea@ 3eea 3e afirm prin3ipala sau e2prim ntrCun fel o 3au@ sau o motiC vaie a ei- Se deosebe#te de parante@ $4 prin faptul c nu este, 3a parante@a, 8n mod necesar inclus 8n 8nsu#i corpul propoBiiei principale 74 #i mai ales prin faptul c nu este, ca parante@a, o meditaie sau o specificare a sentimentului prilejuit de g8ndirea care face obiectul fraBei principale4 )a Fontaine, fabula 'a Ci7ale et la +ourmi <,reierele #i furnica>* Te Aous pa8rai, lui dit?elle, AAant lKAoht, foi d'animal, IntSrft et principal4 +oi d'animal <pe cuA8nt de animal> este aici desigur o propoBiie eliptic, care 8nseamn* ;'en Dure ma foi d'animal <m jur pe cuA8ntul meu de animal>4 Or, putem s? o deta#m din fraBa principal fr ca aceasta s sufere Areo modificare a g8ndirii pe care o e6primO dar aseriunea Aa fi mai puin sigur, mai puin cert, se Aa baBa pe o fundamentare mai puin trainic4 Fabula 'e ?ou3 et le %enard <Napul #i Aulpea>* Par ma 1ar1e < dit lKautre, il est bon, et je loue )es gens bien sensSs comme toiO Te nKaurais jamais, duand a moi, TrouAS ce secret, De l'avoueNON T(OPIIM7%$ Oricine Aa recunoa#te o in3iden 8n ;e l'avoue <recunosc>O ca #i cum ar fi* Yuant M moi, D'avoue 6ue De n'aurais Damais trouv5 3e se3ret <8n ceea ce m priAe#te recunosc c n?a# fi gsit niciodat acest secret>* +ar, par ma 1ar1e <pe barba mea>, nu e o alt in3idenG e Aorba aici ca #i 8n primul e6emplu, de o propoBiie eliptic* par ma 1ar1e, adic D'en Dure par ma 1ar1e <jur pe barba mea>4 #n3idena este e6plicit #i non eliptic, 8n urmtorul e6emplu, pe care?$ ofer fabula 'e +ermier, le C4ien et le %enard <Fermierul, c8inele si Aulpea>, cartea a _I?a* Pourduoi sire Tnpin mKa?t?il donc appelS Au mStier de renardU TKen jure les puissances +e lKOl[mpe et du St[6, il en sera parlS4 Fabula 'e +au3on et le C4apon </oimul #i claponul>* Ce nKMtait pas un sot, non, non et cro[eB?mKen, Xue le c.ien de Tean de NiAelle4 on, non #i 3ro=e@Cm'en <crede?m 8n aceast priAin> se raporteaB numai la aseriunea Ce n'5tait pas un sot <sta nu era un prost> #i poate fi deta#at din fraB4 +eci, nu putem Aedea aici dec8t o in3iden- +ar aceast in3iden nu este cumAa dublU Cro=e@Cm'en, formeaB una singur, cum se Aede foarte limpede primul non nu formeaB o alt in3iden repetat de al doilea nonG AnaliBai acest cuA8nt #i Aei regsi propoBiia 3e n'5tait pas un sotAlta este de 7r93e 8n aceste Aersuri de "oileau* A.] de 7r93e, un moment, souffreB due je respire4 (e 7r93e <iertare> pentru ;e vous demande en 7r93e, par maniTre de 7r93e<' cer iertare>4 )a fel toate acele e6presii care pot fi considerate fi6e* dup mine, dup prerea mea, dup 7ustul meu, ntrCadevr, de 1un 3redin, pe 3uvnt de onoare, pentru numele lui (umne@eu, mulumes3 lui (umne@eii, etc4, atunci c8nd ele nu se adaug propoBiiei principale cu funcia de complemente ci, dimpotriA, pot fi deta#ate de ea #i din punct de Aedere al

$@E

7%7M construciei #i din acela al sensului, astfel 8nc8t pot fi reduse la propoBiii complet independente, aceste e6presii s8nt adeArate in3identeCe s credem despre ne vous, d5plaise <nu A suprai>, 8n fabula 'a Ci7ale et la +ourmiB Nuit et jour a tout Aenant, Te c.antais, ne vous d5plaisee vous d5plaise, ca #i diAersele e6presii pe care le?am citat ca in3idente, nu modific sensul principalei #i nici nu are4 Areo legtur esenial cu ea : trebuie s?o considerm, deci, de asemenea, o in3idenAceea#i in3idena o regsim 8n aceste Aersuri ale lui "oileau, din Satira a I'?a* Cais, sans errer en Aain dans ces Aagues propos, t pour rimer ici ma pensSe en deu6 mots, 'en d5plaise M 3es fous nomm5s sa7es de NrT3e, n ce monde il nKest point de parfaite sagesse4 PropoBiiile )ans errer en vain, etc4, <fr a rtci 8n Badar, etc4> #i Pour rimer en deu2 mots, etc4, <pentru a rima 8n dou cuAinte, etc4> din primele dou Aersuri ar putea fi, la rigoare, socotite ca 8nc dou in3idente- 8ntr?adeAr, cele dou propoBiii nu in de principal, cea din ultimul Aers, mai mult dec8t propoBiia a treia #i le?am putea elimina fr ca4 sensul ei s fie c8tu#i de puin deformat4 Capitolul II + SP( 8I9URI2' &' '2)CU6I' CuA8ntul elo3uie din latinescul elo6ui F 8nseamn, la propriu #i riguros, ceea ce ine de discurs, ceea ce aparine discursului, constituind caracteristica saO 8n acest sens, afirm F 2a!. elo6uor 8nseamn a Aorbi, a spune4 +e unde #i elo3utio parte a Aec.ii retorici care se ocupa de le6icul poetic <n4t4>4 NON?T(OPIIM7%2 &n3i3lopedia, ira se folose#te niciodat dec8t 8n legtur cu conAersaia, cuAintele stil #i di3iune F fiind consacrate lucrrilor spiritului #i discursurilor oratorice4 +ar aici, cuA8ntul elo3ui3 este luat 8ntr?un sens mai restr8ns, 8n acela de di3iune maneArat cu art #i gust, pentru a e6prima o anume idee sau un anume sentiment, astfel 8nc8t s aib ma6imum de efect asupra spiritului sau inimii4 +ar cum poate deAeni di3iunea a#a cum spuneam mai sus, adic, cum poate cuceri at8ta for #i putere magicU Prin alegerea, potriAirea #i combinarea elementelor sale componente, adic a cuAintelorO a#a apar #i diAersele figuri4 'rem s e6tindem, s ornm sau c.iar s reliefm o idee principalU 'om recurge la idei ajuttoare pe care i le Aom aduga, sau 8n care o Aom 8nAlui* fi7uri, prin e2tensiune sau ornament'rem s facem mai Aie, mai luminoas o idee principal 8n faa creia inima se opre#te emoionatU +ac considerm c n?am e6primat?o 8n toat fora ei, o Aom deduce c.iar din ea fie reprodue8nd?o 8n aceea#i form fie 8n forme diferiteO fi7uri prin dedu3ie'om putea preBenta de asemenea ideile 8ntr?un mod mai special #i mai deosebit, mai brusc sau mai concentrat dec8t cum ar presupune?o, 8n mod obi#nuit, o analiB rece #i meticuloas4 +e aici, fi7urile prin relaie8n fine, din alegerea, potriAirea #i combinarea cuAintelor poate reBulta o anumit conformitate de sunete sau de idei, o anumit consonan capabil s uimeasc 8n acela#i timp auBul #i spiritul* fi7uri prin 3onsonanposibil ca printre aceste patru mari genuri s e6iste unele 8nc neidentificate4 'om analiBa aceast problem 8ntr?un paragraf suplimentar4 F )at4 di3tio, onis 8nseamn spunere> Cicero, Xuintjljanus : discurs, cuA8nt,

$@1

e6presie <n4t4>4 7%EMfKI,!(I) )IC"AT!)!I A4 FI,!(I + )OC!NI P(IN _T NSI!N Nu Aom deosebi 8n cadrul acestui gen dec8t dou figuri* epitetul #i, ceea ce?mi Aoi permite s numesc, pronominaia- "om Aedea dealtfel dac nu Aom putea descoperi #i altele4 pitetul pitetul este un adDe3tiv oare3are, fie simplu, fie un parti3ipiu 3are se adau7 urnii su1stantiv, nu att pentru a pre3i@a sau a 3ompleta ideea prin3ipal 3it pentru aC i da o 3ara3teristi3 parti3ular, pentru a- o fa3e mai e2presiv, mai sensi1il, mai ener7i3+ar prin ce difer epitetul de adDe3tivul propriu?BisU /i epitetul #i adDe3tivul s8nt ane6ate substantiAului spre a modifica ideea principal prin idei secundare4 +ar adDe3tivul este necesar, indispensabil pentru c.iar determinarea #i completarea sensului, neput8ndu?se afirma niciodat c este 8n plus4 &pitetul, dimpotriA, nu este dec8t rareori util, serAind numai la agrementarea #i dinamiBarea discursului, cel mai adesea poate fi considerat 8n plus #i redundant4 liminai un adDe3tiv dintr?o propoBiie, ea Aa deAeni astfel incomplet sau Aa cpta un alt sens4 liminai un epitet, propoBiia Aa rm8ne complet dar Aa fi poate mai lipsit de farmec, mai anemic4 Aceasta ar fi dup (oubaud, regula general pentru a deosebi epitetul de adDe3tiv #i o Aom aplica, 8mpreun cu el, la acest e6emplu* Hsufletul trist mo.or#te 8ntr?un fel lucrurile cele mai Aesele94 FPalida moarte la fel bate la poarta sracului #i la cea a regilor94 +ac suprimai 8n prima fraB cuA8ntul trist, ea nu Aa mai aAea nici un sens4 Suprimai, 8n a doua, cuA8ntul palida, sensul rm8ne acela#i, dar imaginea B$i pierde culoarea4 ,rist este numai adDe3tiv, cuA8ntul palida este epitetC8nd epitetele s8nt Aagi, srace, redundante sau acumulate fr msur, repreBint, fr 8ndoial, un defect foarte mare care nu reu#e#te altceAa dec8t s fac discursul deBl8nat, istoAit, searbd4 +e asemenea, un discurs fr epitete e sec NON?T(O KIIM7%1 #i anemic, lipsit de culoare #i de AiaO dar acolo unde ele s8rit bine alese, bine potriAite #i, ca s spunem a#a, bogate #i noi, ce elegan #i ce energie ne ofer #i 8n ce msur contribuie ele la transformarea e6presiei 8n imagine ] Care este sursa de frumusee a primului emisti. din acest Aers, at8t de apreciat, pe care (acine i?$ atribuie lui Agamem?nonU )ibre du joug super1e oi je suis attac.SU ste epitetul super1e, nu mai puin reu#it #i 8n Aersurile din A talia unde mai putem remarca #i epitetele infle2i1le #i tristeB Autant due de Toad l'infle2i1le rudesse, +e leur super1e oreille offensait la mollesse, Autant je les c.armais par ma de6tSritS, +Srobant a leurs [eu6 la triste, ASritS4 Calmul mrii ar putea fi mai pitoresc e6primat dec8t o face acela#i poet, 8n aceea#i piesU Il fallut sKarrfter, et la rame inutile Fatigua Aainement une mer immo1ile G Scoatei epitetele inutile #i imo1ile #i nu Aei mai aAea imaginea unei mri plane, de marmur sau de cristal juc8ndu?se 8ntr?un fel cu toate eforturile A8sla#ilor4 Ce ar fi fost aceste Aersuri de "oileau fr epitetele ennu=eu2 <plictisitor>, volontaire <nesilit>, l934e <la#> p5ni1le <grea>*

$@@

Cais je ne trouAe point de fatigue plus rude Xue l'ennu=eu2 loisir dKun mortel sans Stude, Xui, jamais ne sortant de sa stupiditS, Soutient dans les langueurs de son oisiAitS +Kune l934e indolence esclaAe volontaire, )e p5ni1le fardeau de nKaAoir rien a faireU Sau aceste Aersuri, ale aceluia#i poet, alese la 8nt8mplare, printre at8tea altele tot at8t de demne de a fi citate, ce ar fi 7%@M ele fr epitetele po5ti6ue, triomp4ante, soup:onneu2, p9les, no1le G Xuel plaisir de te suiAre au6 riAes de ScamandreO +K[ trouAer dKIllion pa po5ti6ue cendreU 444 C.anter de peuple .Sbreu la fuite triomp4ante --- +Kun t[ran soup:onneu2 p9les adulaters 444 Oui jamais ne se lasse, et dui dans la carriDre, SKest couAert mille fois dKune no1le poussiDre 444 )a.arpe citeaB aceste Aersuri din Oenriada pentru frumuseea epitetelor ine2pli3a1le #i irr5vo3a1le, care fac parte din descrierea palatului destinului* Sur un autel de fer, un liAre ine2pli3a1le Contient de lKaAenir lK.istoire irr5vo3a1leHC 8ntreb, spune celebrul critic, dac aceste dou epitete nu s8nt aici 8ncrcate 8n cel mai 8nalt grad cu sens4 Al doilea aparine 8n a#a msur locului unde se afl 8nc8t oriunde altundeAa ar prea ridicol4 +e ce are 8ns aici un asemenea efectU A spune c trecutul e ireAocabil, nimic mai banalO dar nu se spune despre nici o istorie c este irevo3a1il, pentru c ideea ar fi prosteasc, iar e6presia n?ar fi deloc e6actO cci o istorie nu e nici revo3a1il nici irevo3a1il- Pentru ca fraBa s aib un sens, trebuie deci ca istoria respectiA s fie a Aiitorului, dictat numai de acela de care depinde Aiitorul94 Pronominaia Pronominaia 3onst n a indi3a un o1ie3t prin enunarea unui atri1ut, a unei 3aliti, a unei a3iuni mai 3apa1ile de a revela ideea, de3t nsu8i numele destinat n lim1 a3estei idei- a se deosebe#te de perifra@, prin faptul c se refer numai la o singur idee #i substituie numai un singur cuA8nt, 8n timp ce perifra@ se raporteaB la o g8ndire #i substituie o fraB, 8n acela#i timp mai scurt, mai direct #i mai simpl4 +ac nu Arem s?o numim pronominaie, nume care dealtfel mi se pare foarte potriAit, nu Ad alt denumire 8n afar NON?T(OPIIM7%& de 3ir3umlo3uiune- +ar cuA8ntul 3ir3umlo3uiune, dac nu 8ntotdeauna, cum pretind "eauBSe #i CreAier, cel puin adesea, are un sens pejoratiA indic8nd mai degrab un Aiciu dec8t o calitate a discursului4 Ci se pare deci c n?ar fi o denumire fericit pentru o figur4 'ei gsi foarte adesea la oratori sau la poei* %e7ele @eilor 8i al oamenilor sau stpnul !limpului, @eul tunetului, pentru TupiterO fiul Maiei sau @eul din C=ll3ne, pentru CercurO fiul lui 'atone sau @eul din (3los pentru ApoloO fondatorul %omei pentru (omulusO nvin7torul lui (arius pentru Ale6andruO nimi3itorul Carta7inei 8i a umanC3ei pentru Scipio AfricanulO 3ntreul ,ra3iei pentru !rfeu> 3ntreul lui A34ile 8i al lui &neas, etc4, pentru -bmer, 'ergilius, etc4O Pasrea ;unon3i pentru punO pasrea Atenei, pentru bufniO ar1orele dra7 lui Apolo, pentru laurO ar1orele dra7 Minervei, pentru mslinO su3ul viei de vie pentru AinO darurile lui Ceres, pentru gr8u, etc4* s8nt tot at8tea pronoCminaii- +ar s analiBm c8teAa mai particulare4 'r8nd s?$ fac pe marele preot Toad s spun c n3rederea n (umne@eii te apr de du8mani #i pentru a uni 8n aceea#i e6presie #i ma6ima #i doAada, (acine

$@&

substituie numele lui +umneBeu cu unul din marile miracole ale atotputerniciei sale4 8n loc de construcia simpl* +ieu saura des mSc.ants arrfter les complots, folose#te o construcie plin de for #i energie* Celui 6ui met un frein M la fureur des flots, Sait aussi des mSc.ants arrfter les complots4 "oileau folose#te cuA8ntul diavol 8n Arta poeti3 unde spune ironiB8ndu?$ pe Tasso* t duel objet enfin a prSsenter au6 [eu6, Xue le dia1le touj ours .urlant contre les cieu6 U Totu#i se pare c acest cuA8nt nu se potriAe#te cu demnitatea tragediei #i Corneille, 8n loc s?$ lase pe NSardue s?$ pronune, 8l face s spun* Ainsi du genre .umain lKennemi Aous abuse4 7%5M HObserAai, spune 'oltaire, c aceast perifra@, du8manul 7enului omenes3, este nobil 8n timp ce numele propriu ar fi fost ridicol* omul comun 8#i imagineaB diaAolul cu coarne #i cu coada lungO du8manul 7enului omenesc sugereaB ideea unei fiine teribile care lupt 8mpotriAa lui +umneBeu 8nsu#i49 'oltaire spune perifra@> dar este foarte eAident c nu?i dec8t o simpl pronominaie, pentru c e6presia du8manul 7enului omenes3 ine numai locul unui singur cuA8nt, al diavolului, #i pentru c, departe de a alctui o propoBiie, ea nu e6prim dec8t subiectul unei propoBiii4 6ist cuAinte aproape deBgusttoare, cum s8nt porc, scroaf prin care desemnm pe cele mai murdare dintre animale4 Astfel, +ellile le eAit spun8nd* t dKune .orrible tou6 les accDs Aiolens touffent lKanimal dui sKengraisse de glands4 Asta nu 8nseamn totu#i c astfel de denumiri, #i altele, la fel de lipsite de noblee, nu pot fi totu#i nimerit folosite, uneori c.iar 8n stilul 8nalt4 6ist ceAa pe care un poet, un scriitor de geniu s nu #tie s?$ speculeBe U CuA8ntul dine este oare, lipsit de demnitate 8n aceste Aersuri din A taliaG Cais je nKai plus trouAS duKun .orrible mSlange +Kos et de c.airs meurtris, et tra8nSs dans la fange, +es lambeau6 pleins de sang et des membres affreu6 Xue des 34iens dSAorans se disputaient entre eu64 +ar s reAenim la pronominaie- Cele dou Aersuri ale lui +ellile ofer o propoBiie 8n 6ui s'en7raisse de 7lands <care se 8ndoap cu g.inde> iar cele dou Aersuri 8n primul e6emplu din (acine ofer #i ele una 3e4ii 6ui met un frein M la fureur des flots <cel care pune fr8u furiei Aalurilor>4 Ambele s8nt incidente, prima fiind un atribut iar cea de a doua subiectul propoBiiei principale4 )u8nd 8n consideraie termenul substituit de aceste propoBiii, nu le putem socoti dec8t ca pe ni#te ec.iAalente ale unor termeni simpli, e6presii ale unor simple idei, deci pronominaliiAcela#i tip de 8ntorstur de NON?T(OPIIM7%% fraB, ceAa mai lung, este folosit de Cme +es.ouiliDres F, 8n celebra sa idil alegoric, 8n care define#te orientul #i occidentul* t due mes c.ansons n mille fajons, Porteront sa gloire +u riAage .eureu6 Oi, Aif et pompeu64 )Kastre dui mesure )es nuits et les jours, Commenjant son cours, (end a la nature K Toute sa parure, TusduKen ces climats Oi, sans doute las +KSclairer le monde, Il Aa c.eB T.Stis,

$@5

(allumer dans lKonde Ses feu6 amortis4 +a, aceast 8ntorstur at8t de bogat #i at8t de minunat, nu e dec8t un simplu element accesoriu 8n fraB, nerepreBen?t8nd aici dec8t o circumstan a aciunii principale4 Pentru a ne conAinge de aceasta nu aAem dec8t s substituim termenii simpli #i s spunem direct, din orient pnCn o33ident sau, ceea ce reAine la acela#i lucru, de la rsrit pn la apus- Aceste cuAinte Aor iorma astfel ceea ce se nume#te un complement circumstanial, care poate fi plasat indiferent unde, 8nainte sau dup porteront sa 7loire <8i Aor purta gloria>4 "4 FI,!(I + )OC!NI P(IN + +!CNI Trei* repetiia, cu toate speciileO meta1ola sau sinonimia #i 7radaiaF Antoinette du 'i7i3r de la Narde, Mme (es4ouiliTres <$@2&: $@%E>, scriitoare franceB, autoare de poeBii pastorale <n4t4>4 ''orient ''o33ident 233MFI,!($$4 )IC"AT!)!I (epetiia (epetiia 3onst n a folosi de mai multe, ori a3ela8i termen sau a3eea8i ntorstur de fra@, fie 3a simplu ornament al dis3ursului, fie pentru a e2prima 3u mai mult for 8i ener7ie pasiunea- Cum ea poate aprea 8n mai multe feluri, preBen? t8ndu?se sub aspecte diferite, s?a creBut c trebuie subdiAiBat 8n tot at8tea specii indicate prin tot at8tea denumiri diferite4 +ar nu este profitabil s te pierBi 8n amnuntele acestor subdiAiBiuni, pe c8t de inutile, pe at8t de plictisitoare fr 8ndoial4 'a fi destul s remarcm, 8n trecere, c8teAa, pe msur ce Aor apare 8n e6emplele care se refer la repetiie4 Toad 8i Aorbe#te lui Tosabet., 8n Atalia, despre credina sa 8n +umneBeu* t compteB?Aous pour rien (ieu dui combat pour AousU (ieu, dui de lKorp.elin protDge lKinnocence, t fait dans la faiblesse Sclater sa puissanceU (ieu, dui .ait les t[rans, et dui, dans TeBratl, Tura dKe6terminer Ac.ab et TSBabelU (ieu, dui frappant joram, le mari de leur fille, A jusdue sur son fils poursuiAi sa familleU (ieu, dont le bras Aengeur, pour un temps suspendu, Sur cette race impie est toujours StenduU Ce energie #i ce demnitate d acestei lungi fraBe cuA8ntul +umneBeu repetat de patru ori ] Aceast repetiie este din categoria numit anafor sau pur #i simplu repetiie+ac mai multe pri ale discursului se Aor termina 8n acela#i fel, Aom aAea de?a face cu ceea ce altdat se numea epistrof sau epifor, adic, revenire dup sau la sfr8it #i ceea ce acum se nume#te 3onversie- Iat acest e6emplu din Cassillon, predica de (usalii* H)a mardue la plus shre duKon est encore au monde, cKest lorsduKon le craint plus due la ASritSO lorsduKon le mSnage au6 dSpens de la ASritSO duKon Aeuf lui plaire malgrS la ASritSO et duKon lui sacrifie sans cesse la ASritS49 NON?T(OPtrM23$ Acela#i autor une#te o anafor #i o epifor 8ntr?un pasaj din predica asupra respectului uman* HCe monde ennemi de TSsus?Crist, ce monde dui ne conna8t pas +ieu , ce

$@%

monde dui appelle le bien un mal, et le mal un bienO ce monde, !ou! monde duKil est, respecte encore la la vertu> enAie duelduefois le bon.eur de la vertu> c.erc.e souAent un asile et une consolation auprDs des sectateurs de la vertu> rend mfme les .onneurs publics a la vertu-E Alteori, 8n aceea#i parte a fraBei s8nt reduplicate unele cuAinte de un interes mai accentuat sau pe care pasiunea se sprijin mai tare* Com1ien de temps, Seigneur, 3om1ien de temps encore, 'errons?nous contre toi les mSdians sKSleAerU 444 )e Ciel, le juste Ciel, par le crime .onorS4 +u sangO de lKinnocence est?il donc altSrSU 444 8n asemenea caBuri, repetiia se nume#te redupli3are #i este propriu?Bis o redupli3are- a s?ar numi anadiplo@ dac un grup de cuAinte din finalul unei uniti de fraB ar fi imediat reluat la 8nceputul unitii urmtoare* Il aperjoit de loin le jeune ,5li7n=, ,5ii7n=, dont lKamour a mSritS sa fille 444 'oltaire +e ce anadiplo@ reAine asupra a ceea ce a fost deja spusU foarte u#or de obserAat* pentni a accentua #i a reliefa o idee care nu se putea 8ncadra 8n prima fraB sau era acolo prea puin conturat4 Prin ce se deosebe#te ea de redupli3are G at8t prin form c8t #i prin motiAaie* prin form, pentru c ea se e6tinde asupra a dou uniti, 8n timp ce simpla redupli3are se produce numai 8ntr?o singur unitateO 8n ce priAe#te cauBa, ea este generat de g8ndire iar simpla redupli3are nu este produs dec8t de sentiment4 !na este o e6presie patetic care emoioneaB, cealalt este o e6presie energic, ce lumineaB spiritul4 +ar dac repetiia nu se limiteaB la a relua ceAa din prima unitate de fraB pentru a?$ plasa la 8nceputul celei de a doua, 237MFl,!(I) )IC"AT!)!I dac se reia ceAa #i din a doua pentru a o 8ncepe pe a treia, si dac continu aceast 8nlnuire, la toate unitile fraBei, p8n la cea din urm, Aom aAea, ceea ce "eauBSe a numit, cred, primul, 3on3atenaie- Con3atenaia Aa fi dire3t sau invers, dup cum se Aa desf#ura 8ntr?o ordine dire3t sau invers,,XuKest?ce due la jeunesse des personnes dKun certain rang, CKest une conjoncture fatale444 oi le plaisir est autorisS par l'usa7e> l'usa7e soutenu par des e2emples dui tiennent lieu de loiO les e2emples facilitSs par la puissan3eB et la puissan3e, mise en guAre par les emportements de lK;ge, par toute la AiAacitS du cgur94 Cassillon 8n &lo7iul su 3tre M- de *ill3roi, ar4iepis3op de '=onIat o 3on3atenaie dire3t, #i acum iat una invers 8n discursul funerar pentru )udoAic cel Care, al aceluia#i autor* HA duel point de perfection les sciences et les arts ne furent?ils pas portSsU 'ous en sereB les monuments Sternels, Scoles fameuses rassemblSes autour du tr`ne, et dui en assureB plus lKSclat et la majestS les soi6aute Aaillants dui euAironnaieut due le tr`ne de Salomon ] )KSmulation [ forma le goht* les r53ompenses augmentDrent W 5mulation> le mSrite dui se multipliait, multiplia les r53ompensesEO repetiie de un caracter mai particular, care nu mai este inspirat propriu?Bis de pasiune, care Aorbe#te numai spiritului #i pare a aparine numai stilului familiar sau amuBant, nefiind prin aceasta mai puin e6presiA, 8n fine, prin care lucrul despre care se Aorbe#te este preBentat ca fr limite #i fr msur, este cea din care 'oltaire ne ofer un e6emplu 8n aceast ascuit satir 8mpotriAa unui scriitor al crui nume 8l trecem sub tcere* Certain abbS pour lors aAait la rage +Kftre a Paris un petit personnageO A peu

$&3

dKesprit due le bon.omme aAait, )Kesprit dKautrui par supplSment serAaitO Il entassait adage sur adage, Il 3ompilait, 3ompilait, 3ompilait> On le Ao[ait sans cesse 53rire, 53rire Ce duKil aAait jadis entendu dire4 NON?T(OPIIM232 Cetabola Meta1ola este figura numit, at8t de banal, sinonimie- Nu o preBentm aici sub aceast ultim denumire, pentru c a#a cum foarte bine a obserAat "eauBSe, ea este deja consacrat, prin natura sa, s e6prime identitatea de semnificaie 8ntre mai multe cuAinte ale aceleia#i limbi #i pentru c este preferabil s i se pstreBe aceast semnificaie4 +ealtfel, denumirea de meta1ola a fost aplicat acestei figuri #i de Cassiodor F, 8n comentariul su asupra psalmilor4 +ar 8n ce const aceast figurU n a a3umula mai multe e2presii sinonime pentru a @u7rvi 3u mai mult for a3eea8i idee, a3ela8i lu3ruH)a mort finit toute la gloire de lK.omme dui a oubliS +ieu pendant sa Aie* elle lui ravit tout, elle le d5pouille de tout 444 lle le laisse seul sans for3e, sans appui, sans ressour3e, entre les mains dKun +ieu terrible49 <Cassi!on> "oileau, 'utrin, c8ntul al I'?lea* Cuse, prfte a ma bouc.e une Aoi6 plus sauAage Pour c.anter le d5pit, la 3olTre, la ra7e, Xue le c.antre sentit allumer dans son sang, A lKaspect du pupitre SleAS sur son banc4 8n Cidul, +on +iego, dup ce?#i recapt rsuflarea, strig* 0 furie < o disperare < iar cel care respinge o acuBaie, cel care?#i clameaB neAinoAia spune* * asi7ur, dovedes3, pro1e@, Dur c faptul este fals, c n?am nimic comun cu el4 Iat tot at8tea meta1ole u#or de remarcat, dintre care dou, mai deosebite, se afl 8n e6emplul din Cassi!on4 +ar ceea ce trebuie obserAat la aceste meta1ole este mai puin Aariaia sonor a cuAintelor care impresioneaB auBul, c8t nuanele care impresioneaB spiritul, aceast 8mbogire a fiecrui nou sinonim fa de cel precedent #i acest efect 8n cre#tere de la unul la altul p8n la ultimul4 +ar am mai putea oare numi F Cassiodor <E53 : 1&@>, om politic #i scriitor latin, a condus un fel de academie monastic 8n Aremea lui Teodoric4 <n4t4>4 23EM metabol acumularea fr noi idei a cuAintelor, succesiunea 8n care ultimile cuAinte nu adaug nimic fa de primele, #i, 8n consecin, slbesc sau stric efectul celor dint8iU Meta1ol presupune preBena simultan a 7radaiei, de care Aom Aorbi imediat4 ,radaia ,radaia 3onst n a pre@enta o suit de idei sau de sentimente ntrCo asemenea ordine n3t 3eea 3e urmea@ s spun totdeauna 3eva mai mult sau 3eva mai puin de3t 3eea 3e pre3ede, dup 3um pro7resia este as3endent sau des3endentHTu ne peu6 rien faire, rien tramer, rien ima7iner, due non?seulement je ne l'entende, mais mfme due je ne le voie, due je ne le p5nTtre a fond, due je ne le sente-E <Cicero, Ctre CaRlma) Iat 8n aceea#i fraB dou 7radaii consecutiAe, una des3endent #i cealalt as3endent- Cum foarte bine obserA "eauBSe, 8n prima, oratorul epuiBeaB gradat

$&$

ideea pe care o preBint* faire <a face> 8i pare prea palpabil, tramer <a urBi> mai puin, ima7iner <a imagina> reduce aproape totul la nimic4 8n a doua gradaie, dimpotriA, el 8ntre#te contururile* nu e de ajuns s aud, el Area s vad> fiind 8nc prea puin, el ajunge p8n la a ptrunde (p5nTtre), sau, cum se spune mai bine 8n latin, p8n la a simi- Nradaia des3endent pare construit 8nadins astfel 8nc8t s dea mai mult energie 7radaiei as3endente care urmeaB4 A fost adesea citat aceast 7radaie as3endent din fabula 'e C4arlatan </arlatanul> de )a Fontaine* <Ce c.arlatan> se Aantait dKftre n Sloduence un si grand ma8tre, XuKil rendrait disert un 1adaud, !n manant, un rustre, un lourdaud> Oui, messieurs, un lourdaud, un animal, un 9ne> Xue lKon mKamDne un 9ne, un 9ne renfor35, Te le rendrai ma8tre passS, t Aeu6 duKil porte la soutane4 NON?T(OPIIM231 Ce poate fi 8ntr?adeAr mai fermector dec8t aceast 7radaie < C8t este de Aie #i de dinamic #i cum ajunge dintr?o dat la culminaie ] +ar probabil c nu toat lumea remarc felul 8n care fiecare termen adaug noi nuane precedentului4 'e 1adaud <.a.aler> este cel care se opre#te surprins #i din curioBitate 8n faa tuturor lucrurilor pe care le AedeO priAe#te proste#te orice obiect cu oc.ii .olbai #i gura cscatO este, cum spune (oubaud, un prostnac4 'e manant <op8rlan> este cel care niciodat nu #i?a prsit t8rgul sau satul #i care, 8n consecin, n?a ABut nimic, nu #tie nimic, lipsindu?i c.iar acel grad de cultur #i de educaie pe care?$ poate aAea o 4a4aler- 'e rustre <m8rlan> este un oprlan Aiolent, grosolan, ignorant, care nu numai c n?a #tiut niciodat ce 8nseamn s trie#ti la ora# dar care nici nu e bun dec8t s triasc pe c8mpuri #i 8n pduri, cu animalele4 'e lourdaud <ntru> poate Aalora mai mult 8n priAina calitilor morale dec8t ultimii doiO dar c8t de puin 8n priAina calitilor intelectuale ] Nu numai c spiritul lui este mrginit #i greoi, dar este at8t de limitat #i confuB 8nc8t nu pricepe nimic, nu poate eAolua deloc, nu poate face nici un progres* prostia este caracteristica sa4 +ar cum este prostia #i ignorana ntrului 8n comparaie cu cea a animaluluiG Cgarul, la r8ndul su, nu este, dup prerea tuturor, cel mai prost dintre animaleU Iar un m7ar 8ndrtnic nu este oare m7arul m7arilor, cel mai m7ar dintre toi m7arii G Iat ni#te 7radaii din "oileau ceAa mai serioase dec8t cea din )a FontaineO &pistola a PlCaB (econnais donc, Antoine, et conclus aAec moi Xue la PauAretS m9le, a3tive et vi7ilante, st parmi les traAau6 moins lasse et plus contente Xue la (ic.esse oisiAe au sein des AoluptSs4 &pistola a WCaB XuKimporte duKen ces lieu6 ou me traite dKinf;me, +it ce fourbe sans foi, sans 4onneur, et sans 9me G 'utrin, 3ntul al ###CleaB Cais dSja la fureur dans Aos [eu6 StincelleO Mar34e@, 3oure@, vole@ ou lK.onneur Aous appelle4 73 : Figurile limbajului : c4 $731 23@M

$&7

Fiecare dintre aceste 7radaii e reu#it 8n felul ei4 ste eAident c aici progresia se face de la mai mult la mai puin, fr abateri sau salturi, p8n la gradul ultim4 S Aedem dac e la fel 8n aceste e6emple din acela#i poet, )atira a P##CaB TKentends dSja dKici les docteurs frSnStidues -autement me compter au rang des .SrStiduesO CKappeler s35l5rat, tratre, four1e, imposteur +roid plaisant, fau2 1ouffon, Arai 3alomniateur, +e Pascal, de rendrocm, copiste misSrable, t, por tout dire enfin, Dans5niste e6Scrable4 )atira a '?a* Te ne Aois rien en Aous duKun l934e, un imposteur, !n tratre, un s35l5rat, un perfide, un menteur, !n fou dont les accDs Aont jusduKa la furie, t dKun tronc fort illustre une branc.e pourrie4 +ac Aom urmri puin nuanele #i Aom analiBa doBajul lor, aceste dou e6emple nu pot scpa de unele obserAaii critice4 Pentru 8nceput nu trebuie dec8t s le comparm pentru a remarca faptul c s8nt aproape opuse 8ntre ele #i pentru a sesiBa c progresia nu este bine condus de la unul la cellalt4 Nradaia pare mai defectuoas, mai ales 8n ultimul e6emplu* perfide <perfid> #i menteur <mincinos> s8nt complet lipsite de for dup imposteur, <impostor>, tratre <trdtor>, s3elerat <scelerat>4 +ar nici primul e6emplu nu este lipsit de defecte4 #mposteur <impostor> 8l 8mboge#te pe four1e <Aiclean> dar imposteur #i four1e aduc ceAa 8n plus fa de tratre #i s35l5rat G Sau eu m 8n#el, sau acumularea four1e <Aiclean>, imposteur <impostor>, tratre <trdtor>, s35l5rat <scelerat> este mai bine gradat dec8t acumularea s3elerat, tratre, four1e, imposteur- 8n ceea ce priAe#te ceilali termeni adugai acestora* froid plaisant (3ini3 li1ertin), fau2 1ouffon <fals bufon> etc4, : formeaB 8ntre ei o nou 7radaie, nu numai lcP e6act p8n la sf8r#it, dar #i foarte fericit 8nc.eiat prin aceast calificare de Dansenist #i anume de Dansenist e2e3ra1il, cel mai odios dintre toi 8n opinia presupusei partide care?$ atac pe poet4 Nu mai este neAoie s atragem atenia c 7radaia 8n Aersuri citat la meta1ol este perfect* nu e6ist NON?T(OPIIM23& nimeni care s nu #tie sau s nu simt c la 3olTre <m8nia>, este mai accentuat fa de le d5pit <ciuda>, iar la ra7e <furia>, fa de la 3olTre <m8nia>4 ObserAm 8ns c dac m3ta1ola- este condiionat de 7radaie, 7radaia nu presupune cu necesitate o m3ta1ola, put8ndu?se dispensa de ea4 Putem obserAa acest lucru la toate 7radaiile pe care le?am citat #i 8nc 8n altele dou, dealtfel remarcabile, prin progresia lor descen? dent* una este din (acine* 'ous AouleB duKun roi meure, et pour son c.;timent, 'ous ne donneB duKun Dour, duKune 4eure, duKun moment < cealalt din )a Fontaine, fabula 'e 'iTvre et les Nrenouilles <Iepurele #i broa#tele>* !n souffle, une om1re, un rien, tout lui donnait la fiDAre4 C4 FI,!(I + )OC!NI P(IN ( )ANI Patru, dintre care ultima, de#i foarte cunoscut, nu are?8nc o denumire proprie* 4 adDon3ia, 3onDun3ia, disDun3ia, a1rupia- Jf Adjoncia AdDon3ia 3onst n a raporta mai muli termeni sau mai multe p9ri ale dis3ursului la un termen 3omun 3are este e2primat numai o sin7ur dat- )a prima Aedere ar prea o @eu7m- 8ntr?adeAr, nici nu putem face uneori deosebirea dintre ele4 6ist totu#i 8ntre aceste dou forme de discurs destule diferene pentru a nu le confunda4 Astfel, 8n caBul @eu7mei, prile sau membrii discursului nu s8nt legai astfel

$&2

8nc8t s alctuiasc o unitate cum se 8nt8mpl cu adDon3ia> trebuie totdeauna s suplinim, cel puin 8n g8nd, cuAintele sub8nelese, 8n timp ce 8n caBul adjonciei, nu trebuie s suplinim nimic #i nimic nu este sub8neles4 235M AdDon3ia poate aprea 8n mai multe feluri, #i ne Aa fi imposibil s dm e6emple din fiecare4 'om oferi totu#) unele* $4 Acela#i subiect prime#te mai multe atribute, ca 8n acest e6emplu din Oenriada, c8ntul al 'I?lea 8n care S4 )ouis spune eroului poemei* Te suis 3et .eureu6 roi due la France rSADre, 'e pTre des "ourbons, ton prote3teur, ton pTre, Ce 'ouis dui jadis combattit comme toi, Ce 'ouis dont ton cgur a NSgligS la foi4 Ce 'ouis dui te plaint, dui tKadmire, et dui tKaime* 74 Cai multe Aerbe care se succed aA8nd toate acela#i subiect "oileau, )atira a *###CaB Son esprit au .assard aime SAite, poursuit, +Sfait, refait, augmente, `te, SlDAe, dStruit 24 Cai multe Aerbe au acela#i complement, ca 8n ultimele Aersuri ale discursului inut de Politic +iscordiei, Oenriada, ?c8ntul al I'?lea* Sur Ia terre, a moQ grS, ma Aoi6 soufflait les guerresO +e .aut du 'atican je lanjais les tonnerresO Te tenais dans mes mains la Aie et le trSpasO Te donnais, l'enlevais, je rendais les tats4 E4 Cai multe complemente pentru un singur AerbO "oileau, )atira a *###CaB Xuicondue est ric.e est tout* sans sagesse il est sage* Il a, sans saAoir, la science en partageO Il a l'esprit, le 3Uur, le m5rite, le ran7, )a vertu, la valeur, la di7nit5, le san714 Cai multe Aerbe depind de unul singurO "oileau, )atira a #PCaB #raiCDe dans une ode, eu p.rases de Cal.erbe, ,rou1ler dans ses roseau6 le +anube superbeU NON?T(OPIIM231$ (5livrer de Sion le peuple gSmissantU +aire trembler K Cemp.is, et p;lir le croissantU t, passant du Tourdain les ondes alarmSes, Cueilir, mal?a?propos, les palmes idumSesU 444 @4 Cai multe propoBiii incidente care depind de acela#i Aerb, sau care se ata#aB aceluia#i antecedent, ca 8n e6emplul 8n care acela#i poet spune despre Titus, &pistola I* Tel fut cet empereur sous dui (ome adorSe 'it rena8tre les jours de Saturne et de (.SeO Yui rendit de son joug lKuniAers amoureu6O Yu'on nKalla jamais Aoir sans reAenir .eureu6O Yui soupirait le soir si sa main fortunSe NKaAait par ses bienfaits signalS la journSe4 &4 posibil s e6iste c8te o propoBiie dup fiecare element al adDon3iei cu scopul de a justifica cele afirmate de acest element4 "eauBSe, cruia 8i datorm mult pentru aceast parte dintre figurile non?tropi, ca #i pentru altele, ne d ca e6emplu acest frumos pasaj din Cassillon* H)e juste ne dSpend ni de ses ma8tres, parce duKil ne les sert due pour +ieuO ni de ses amis, parce duKil ne les aime due dans lKordre de la c.aritS et de la justiceO ni de ses infSrieurs, parce duKil nKen e6ige aucune complaisance injusteO ni des jugements des .ommes, parce duKil ne craint due ceu6 de +ieu ni des SASnements, parce duKil les

$&E

regarde tous dans lKordre de la4 ProAidenceO ni de ses passions mfme, parce due la c.aritS dui est en lui en est la rDgle et la mesure49 Nu cumAa 8ns aici aAem de?a face cu o @eu7mG Nu, pentru c ace#ti diAer#i membri, 8mpreun cu propoBiiile care?i 8nsoesc, alctuiesc 8mpreun aceea#i propoBiie comple6O pentru c nici unul dintre ei luat iBolat, nu e mai complet dec8t cellalt,* #i pentru c ei se leag la fel #i 8n acela#i mod de termenul ne d5pend <nu depinde> fr a fi neAoie Areodat s?$ suplinim p8n la sf8r#itul fragmentului4 6emplul care urmeaB, din acela#i autor, predica despre tentaiile 3elor mari, este 8ns diferit* H)Kambitieu6 ne jouit de rien* ni de sa gloire, il la trouAe obscureO ni de ses places, il Aeut monter plus .autO ni de sa prospSritS, il sDc.e et 2$3M dSpSrit au milieu de son abondanceO ni des .ommages duKon lui rend, ils sont empoisonnSs par ceu6 duKil est obligS de rendre lui mfmeO ni de sa faAeur, elle deAient amDre, dDs duKil faut la partager aAec ses concurrensO ni de son repos, il est mal.eureu6 a mesure duKil est obligS dKftre plus tranduille49 Aici, 8nainte de primul ni <nici>, se obserA, eAident, o propoBiie complet* ''am1itieu2 ne Douit de rien <ambiiosul nu se bucur de nimic>O #i pentru tot ce urmeaB e necesar s suplinim il ne Douit <el nu se bucur>O ca #i cum am aAea* $am1itieu2 ne Douit de rien> il ne Douit ni de sa 7loire, etc4 <ambiiosul nu se bucur de nimicO nu se bucur nici de gloria sa, etc4>4 Probabil c trebuie s?$ presupunem 8n faa fiecrui ni <nici>4 Astfel, toate prile discursului care 8ncep prin aceast particul, ar trebui priAite ca tot at8tea propoBiii eliptice4 Conjuncia Conjuncia <8n greac polisindeton>, 3onst n a folosi pentru fie3are din mem1rii propo@iiei reunii su1 un a3ela8i pun3t de vedere, o 3onDun3ie 3are nu se folose8te de o1i3ei de3t pentru un sin7ur mem1ru, sau pentru toi odat> sau este, da3 vrei, le7tura dintre diver8i mem1rii reali@at prin a3eea8i 3onDun3ie repetatAceast figur multiplic 8ntr?un fel obiectele, insist8nd asupra fiecreia dintre ele 8n mod special, fc8ndu?le mai preBente, mai distincte, dec8t dac ar aprea 8n grup, ca o unitate4 a marc.eaB, de asemenea, msura 8n care este preocupat de fiecare cel care Aorbe#te, imprim8nd aceea#i impresie 8n sufletul celui care cite#te sau ascult4 !nii retoricieni au fcut gre#eala s restr8ng aceast figur numai la conjuncia et <#i>4 O conjuncie care prea s fie nepotriAit cu aceast figur este conjuncia mais <dar>4 S Aedem c8t de bine se potriAe#te ea totu#i 8n acest fragment din Cassillon* HOn lui dressera des monumens superbes pour immortaliser ses conduftesO mais les cendres encore fumantes de tant de Ailles autrefois florissantesO mais la dSsolation de tant de campagnes dSpouillSes de leur ancienne beautSO niais les ruines de tant de murs, sous lesduelles des cito? NON?T(OPIIM2$$ [ens paisibles ont StS enseAelis, mais tant de lalamitSs dui subsisteront aprDs lui, seront des monumens lugubres dui immortaliseront sa AanitS et ses folies49 Conjuncia ni <nici>* HTe nKai plus ni bien, ni retrait, ni pDre, ni mDre, ni patrie assurSe49 <TSlSmadue> Conjuncia et <#i >este 8ns cea care ofer cele mai multe e6emple4 C Aoi limita la dou4 Cme de SSAignS descrie astfel durerea +oamnei de )ongueAille la Aestea c fiul ei a fost ucis 8n lupt4

$&1

HA. ] mon +ieu ] duel sacrifice ] et la?dessus, elle tombe sur mon litO et tout ce due la plus AiAe douleur peut faire, et par des conAulsions, et par des SAanouissemens, et par un silence mortel, et par des cris StouffSs, et par des larmes amDres, et par des Slans Aers le ciel, et par des plaintes tendres et pito[ables, elle a tout SprouAS49 +isjuncia +isjuncia <8n greac asinteton> 3onst n a suprima 3onDun3iile 3opulative, le7nd prile asemntoare ale dis3ursului numai prin alturarea lor imediatCitim 8n aproape toi retoricienii c aceast figur desparte #i separ, 8ntr?un cuA8nt c este e6act contrariul 3onDun3iei> #i, dac n?am judeca?o dec8t dup nume #i dup form, consider8nd?o, spun, numai la modul concret s?ar putea crede c a#a #i este4 +ar c8nd o apreciem 8n spiritul ei, c8nd urmrim efectul ei, Aom Aedea c leag ceea ce pare c iBoleaB #i separ, c.iar mai mult dec8t 3onDun3ia- Oricum ar fi, iat e6emplele* Oreste ctre -ermiona, 8n Androma3a> Si je Aous aime] ` +ieu6] mes sermens, mes parDures, Ma fuite, mon retour, mes respe3ts, mes inDures, Mon d5sespoir, mes =eu2 touDours de pleurs no=5s, Xuels tSmoins croireB?Aous, si Aous ne les cro[eBU 444 2$7M -ermiona 8n furia ei 8mpotriAa lui Oreste dup asasinarea lui Pirus* Adieu* tu peu6 partir* je demeure en pire* Te renonce M la NrT3e, M la )parte, M son &mpire, A toute ma familleB et cKest asseB puor moi, Tra8tre, duKelle ait produit un monstre tel due toi4 Cele dou e6emple ofer fiecare o enumerare destul de lung fr nici o conjuncie, nici c.iar 8naintea ultimului termenO 8n aceasta const disDon3ia- Pentru a o face s dispar nu aAei neAoie dec8t s punei 8n primul e6emplu* Mon d5sespoir et mes =eu2 touDours de pleurs no=5s <+isperarea mea #i oc.ii mei mereu scldai 8n lacrimi> iar 8n al doilea A son empire et M toute ma famille <la imperiul su #i la 8ntreaga mea familie>4 Care este efectul acestei figuriU e u#or de sesiBat* acela de a da elocuiei Aioiciune, agerime, aripi, cum spune "eauBSe4 Suplinind 8n toate aceste e6emple conjunciile care lipsesc se Aa rsp8ndi 8n discurs, cum spune el mai departe, o plic? tisitoare apsare #i mole#eal* nu Aa mai fi limbajul pasiunii4 Abrupia A1rupia este o figur foarte apropiat de disDon3ie, ea fiind indicat c.iar sub aceast ultim denumire 8n &n3i3lopedia metodi3, atribuindu?se numele de asindeton figurii pe care noi am denumit?o disDun3ie- +ar de ce folosim aici denumirea de a1rupie, denumire complet nou #i pe care nimeni n?a aAansat?o 8nc p8n acumU +e ceU pentru c disDon3ia este 8n posesia numelui ei de foarte mult timp #i pentru c uBajul, mai puternic dec8t &n3i3lopedia, pare c 8l menine 8n continuare4 Apoi, numele de a1rupie se potriAe#te, desigur, figurii pe care o aAem 8n Aedere, mai bine dec8t toate celelalte4 Aceast denumire e6prim destul de bine, dac nu m 8n#el, ceea ce putem 8nelege prin tre3ere 1rus3, neprev@ut, prin trecere e2 a1rupto- Or, mai precis, este Aorba de a defini o fi7ur prin 3are se omit elementele intermediare, de tran@iie, o1i8nuite ntre prile unui dialo7, NON?T(OPIIM2$2 sau nainte de tin diseurs dire3t, n s3opul de a fa3e e2punerea mai animat 8i mai 3aptivant"oileau ne ofer un frumos e6emplu 8n )atira a *###Ca, pun8nd Omul #i

$&@

AAariia 8n scen #i fc8ndu?i s Aorbeasc pe r8nd* )e sommeil sur ses [eu6 commence a sKSpanc.er* +Sbout, dit lKAAarice, il est temps de marc.er4 : -S ] laisseB?moi4 : +eboutK ] : !n moment4 : Tu rSplidues ] : A peine le soleil fait ouArir les boutidues4 : NKimporte, lDAe?toi4 : Pourduoi faire aprDs tout U : Pour courir lKOcSan de lKun a lKautre bout, C.erc.er jusduKau Tapon la porcelaine et lKambre, (apporter de ,oa le poiAre et le gingembre4 : Cais jKai des biens en foule, et je puis mKen passer4: On nKen peut trop aAoir, et, pour en amasser, Il ne faut Spargner ni crime ni parjure4 Il faut souffrir la faim, et couc.er sur la dure 444 N?ai impresia c auBi 8nse#i personajeleU nunai elementele de tranBiie, !mul rspunde, Avariia reia, etc4, nu Aa mai fi o scen ci doar o poAestire, #i ce rceal Aa 8nlocui tot acest interes dramatic ] Fabulele lui )a Fontaine ne furniBeaB o mulime de e6emple, toate at8t de 8ne8nttoare, c nu te poi .otr8 asupra celor mai frumoase4 Iat un e6emplu din cele mai scurteO fabula 'e 'oup et le C4asseur <)upul #i A8ntorul>O -;te?toi mon amiO tu nKas pas tant a AiAreO Te te rebats ce mot, car il Aaut tout un liAre4 Touis4 : Te le ferai,: Cais duand doncU : +Ds demain4 : . ] mon ami, la mort peut te prendre en c.emin4 Pentru discursul direct s citm acest pasaj al teribilului episod din Oenriada, 8n care, de foame, o mam 8si sacrific fiul* A lKenAi lKun de lKautre els entrent en fureurO Ils enfoncent la porteO ` surprise ] ` terreur ] PrDs dKun corps tout sanglant a leurs [eu6 se prSsente !ne femme SgarSe, et de sang dSgouttante* HOui, cKest monpropre filsO oui, monstres in.umains, HCKest Aous dui dans son sang aAeB trempS mes mains4 2$EM HXue la mDre et le fils Aous serAent de p;ture4 HCraigneB?Aous plus due moi dKoutrager la natureU HXuelle .orreur a mes [eu6 semble Aous glacer tousU HTigres ] de tels festins sont prSparSs pour Aous4 Ce face aici poetulU 8ntrerupe naraiunea #i 8i atribuie femeii disperate, iAit brusc, aceast s8ngeroas apostrof4 a este ABut #i ascultat, ca s spunem a#a, 8n sine, cu surpriB #i plcere4 8n loc de aceast 8ntorstur abrupt #i Aie, punei, 3are le spune 3u furie, 3are le adresea@ a3este teri1ile 3uvinte, etc4, nu Aei mai aAea acest efect fermector4 8ns un e6emplu care nu le este inferior celorlalte c.iar dac nu le dep#e#te 8n frumusee, este cel pe care 8l ofer 'ergiliu 8n cartea a 'III?a a &neidei, #i care este perfect ec.iAalat 8n traducerea lui +elille4 Aorba de omagiile care i se aduc lui Apolo #i poetul uit de?o dat poAestirea sa pentru a?#i uni Aocea cu aceea a tinerilor #i a b;tr8nilor care c8nt laude celebrului semi?Beu* HOn allume des feu6, on commence les c.antsO +eu6 c.oeurs de Saliens, partagSs en deu6 rangs, +Kun c`tS les Aieillards, de lKautre la jeunesse, Ceints du rameau de +ieu, pleins dKune sainte iAresse, C.antaient, c.antaient -ercule au loin Aictorieu64 Sa prScoce Aaleur, son berceau glorieu6, )es serpens StouffSs, essais de

$&&

son enfance, )es superbes citSs duKimmola sa AengeanceO Comment dKun fier t[ran braAant les dures lois4 Il fatigua Tunon de ses nombreu6 e6ploits* HTerrible +ieu] cKest toi dui domptas le CentaureO HCKest par toi due pSrit lKinf;me Cinotaure4 HXue serAit au lion son fier rigissement, HSes longs crins .SrissSs, son gosier ScumantU H n Aain lK.[dre Aers toi redressa ses cent tftesO H)Kenfer mfme, lKenfer frSmit de tes conduftesO t CerbDre, couc.S dans son antre sanglant, Par ta puissante main fut tra8nS tout sanglant4 HTu braAas, tu domptas le monstreu6, T[p.Se, H t son armure immense .onora ton trop.Se4 HSalut, .onneur du ciel, enfant du roi des +ieu6 ] HSalut, rejois nos dons, notre encens et nos Agu6, NON?T(OPIIM2$1 Nu trebuie s credem totu#i c abrupia are 8ntotdeauna un efect la fel de fericit ca 8n e6emplele date4 )a.arpe, care Aorbe#te ocaBional de ea, spune c trebuie reBerAat pentru caBurile 8n care trecerea brusc de la poAestire la discurs este potriAitO altfel ea d un aer ciudat stilului fc8ndu?$ s par incoerent4 +4 FI,!(I + )OC!NI P(IN CONSONANN0 Figurile de elocuie prin consonan, pe care &n3i3lopedia le socote#te figuri de diciune, s8nt destul de numeroase #i de obi#nuite 8n latin4 le erau foarte dragi anticilor, care preuiau at8t de mult numrul #i armonia4 Cicero era departe de a le deprecia 8n cartea sa !rator, unde, fr s le numeasc, Aorbe#te destul de clar despre ele4 +ar ne 8ndoim c 8n franceB ar aAea tot at8ta importan4 drept, ele nu s8nt aici total necunoscuteO dar cu e6cepia a dou sau trei dintre care una este rima, apar destul de rar4 )e putem reduce la urmtoarele*4 aliteraia, paronomasa, antana3lasa, asonanta, derivaia, poliptotaCeea ce face, dealtfel, ca aceste figuri s aparin mai mult elo3uiei dec8t di3iunii, este faptul c se instituie o relaie 8ntre cuAinte, nu numai 8n ceea ce priAe#te sunetele, ci c.iar #i 8n priAina ideilor #i asta c.iar 8n caBul acelor figuri care par a ine mai mult de sonoritateO 3onsonanei sonore i se adaug 3onsonana de idei> sau, ideile s8nt mai mult sau mai puin modificate de analogia sonor4 Aliteraia Aliteraia, numit 3ndva para34re@, este un fel de onomatopee n mai multe 3uvinte, produs de Do3ul anumitor litere sau sila1e2$@MFI,!FI) )IC"AT!)!I Carii no#tri poei ne pot furniBa numeroase e6emple $4 Pronunai urmtoarele Aersuri de (acine #i de "oileauO ele fac s #uiere #erpii, s i se ridice prul 8n cap, s? i 8ng.ee s8ngele #i limba* Fait siffler ses serpens, sKe6cite a la Aengance 4 "oileau Pour dui sont ces serpens dui sifflent sur Aos tftesU444 (acine Iar 8n aceste Aersuri traduse de +elille din Neor7i3e se aude Bgomotul ascuit #i sf8#ietor al ra#pelului* TKentend crier le dent de la linie mordanteU7 Stilul greoi #i boloAnos al lui C.apelain putea fi oare altfel sugerat de ctre "oileau, dec8t spun8nd* $ +ar cu mult mai multe ne ofer poeii latini4 S ne limitm la 'ergiliu4 'rea s BugrAeasc eforturile A8ntului #i ale furtunii lupt8nd 8mpotriAa temniei lor U el presar cu t un Aers compus din spondei* )uctantes Aentos tempestatesdue sonoras4 Prin ce saAant combinaie de 1 #i M BugrAe#te el calul care freamt de

$&5

nelini#te #i?#i roade fr8ul* Stat sonipes, ac froena fero6 spumantia mandit4 Sau, prin r care 8mpiedic Aorbirea la fiecare articulaie, e6prim minunat duritatea #i groaBa* Immo ego Sardois Aidear tibi amarior .erbis, -orridior rusco, projecta Ailior alga4 Aici, prin multiplicarea lui a care ine gura mereu desc.is, sugereaB cele cinciBeci de guri cscate ale 8ngroBitoarei .idre care pBe#te intrarea 8n infern* Xuinduaginta atris immanis .iatibus .[dra4 7 8i s8ntem recunosctori lui +elille pentru aceste AersuriO s nu le uitm 8ns pe cele ale lui 'ergiliu* Tum ferri rigor atdue argutae lamina serroe4 NON?T(OPItM2$& Caudit soit lKauteur dur, dont lK;pre et rude AerAe, Son cerAeau tenaillant, rima malgrS CinerAe, t de son lourd marteau martelant le bon sens, A fait de mSc.ans Aers douce fois douBe cents, l A face aproape s auBii o farfurie care se rostogole#te 8n al doilea emisti. al Aersului al doilea* )Kautre esduiAe le coup, et lKassiette Aolant SKen Aa frapper le mur, et reAient en roulant4 +in toate aceste e6emple se poate constata c aliteraia, 8ntrebuinat cu gust, poate contribui infinit la imitarea fiBic a obiectelor, la ceea ce obi#nuit se nume#te armonie imitativ, #i pe care o numim 8ntr?un cuA8nt armonism> c ea poate serAi la a accentua caracterul g8ndirii la a o contura #i a o reliefa mai bine4 +ar e6agerat, folosit cu afectare produce un neplcut efect de stil4 Nu trebuie s uitm niciodat c duritatea rne#te auBul, cum spune Carmontel, iar auBul este rnit de fiecare dat c8nd articulaia opune o prea mare dificultate organelor care o e6ecut4 Carmontel deBaprob, 8n consecin, acest Aers de "oileau, pe care?l gse#te demn numai de C.apelain* +roite et roide est la c`te, et le sentier Stroit, HAcest Aers, spune el, seamn destul cu ceea ce e6primO dar pronunarea lui este un c.in #i organele s8nt puse 8n dificultate4 8n asemenea caBuri, trebuie s BugrAe#ti prin mi#care #i nu prin st8lcirea silabelor94 8n acela#i sens citeaB #i 8nceputul fabulei lui )a Fontaine* 'e Co34e et la Mou34e <Trsura #i musca>* +ans un c.emin montant, sablonneu6, malaisS, etc4 ParcnomaBa ParonomaBa 3are se mai nume8te 8i paronomasie sau prosoCnomasie, reune8te n a3eea8i fra@ 3uvinte a 3ror sonoritate este aproape a3eea8i, iar sensul lor este 3omplet diferit2$5M Ara putea spune 8n franceB, prin paronomaB* ## a 3ompromis son 1on4eur, mais non pas son 4onneur, <#i?a compromis fericirea dar nu #i onoarea>4 ditorul &n3i3lopediei metodi3e d acest e6emplu din Contaigne* ;e m'instruis mieu2 par fuite 6ue par suite <8nA mai mult 8ndeprt8ndu?m dec8t perse[er8nd>, #i pe acestea din PasduierF* Oarrasser et terrasser l'autorit5> avoir et loisir> au lieu de r5former, difformer <a Bmulge #i a dobor8 autoritateaO a aAea lege #i AremeO 8n loc de a reforma a deforma>4 +ar trebuie s recunoa#tem c aceste combinaii Aerbale, aceste jocuri de cuAinte au 8n general mai puin graie 8n franceB dec8t 8n latin $4 )imba franceB

$&%

pare a le repudia ca lipsite de demnitate #i puin mai rm8ne ca, 8n rigoarea ei, s nu ajung p8n la a le e6pulBa cu totul4 Nu gsim pentru ele aproape nici un e6emplu 8n scriitorii no#tri buni4 Nu se #tie prin ce 8nt8mplare Cassillon #i?a permis acestea dou* #ls donnent M la vanit5, 3e 6ue nous donnons M la v5rit5> Yu'il est diffi3ile de se tenir dans les 1ornes de la v5rit5 6uand on n'est pas dans 3elles de la 34arit5 < < i dau Aanitii ceea ce noi dm adeArului* e greu s te pstreBi 8n limitele adeArului c8nd nu e#ti 8n cele ale milosteniei>4 Probabil pentru c s?au oferit de la sine, sau, cum spune "eauBSe, 8nsu#i materialul limbii i le?a pus la dispoBiie4 AntanaclaBa A ntana3la@a se deosebe#te de paronoma@ numai prin aceea c forma #i sunetele s8nt identice 8n cuAinte cu semnificaii diferite, alturate 8ntre ele 8n discurs4 Putem deci s?o definim* F &tienne Pas6uier <$17%:$@$1>, magistrat franceB4 A scris %e34er34es i +ran3e <n4t4>4 Kjce putem aprecia 8n aceste e6emple* a4 )ectum et let.o, 8n aceast ma6im moral* Ouim lectum petis, de let.o cogita4 b4 CarminS #i crimen 8n aceste Aersuri din OAidiu* Indue meo uullum carminS crimen erit4 c4 Amentium #i amantium, 8n acest pasaj din Tereniu* Inceptio est amentium .aud amantium4 NON?T(OPIIM2$% %epetarea a3eluia8i 3uvnt luat n sens diferit, Cpropriu sau 3onsiderat 3a atare> sau apropierea a dou 3uvinte omonime 8i univo3e 3u semnifi3aii 3omplet diferiteXuintilian d un e6emplu care rm8ne la fel #i 8n franceB* Aerbul attendre <a a#tepta> are la 8nceput un sens care indic dorina, graba sau c.iar un fel de nerbdare iar apoi sensul mai simplu de a rm8ne lini#tit p8n ce se 8nt8mpl lucrul respectiA, de a se conforma timpului care se scurge fr a precipita eAenimentul* HProculeius repro#a fiului su c 8i a8tepta moartea, iar acesta 8i rspunse c nu o a8tepta delocO ei, bine] relu el, te rog s o a8tepi-E Colletet dup ce a primit de la cardinalul de (ic.elieu #ase sute de lire pentru #ase Aersuri proaste, 8i mulume#te prin aceste dou Aersuri ingenioase #i simple* Armand, dui pour si6 Aers mKas donnS si6 cents livres, Xue ne puis?je a ce pri6 te Aendre tous mes livresG Iar aceste Aersuri amintesc pe cele atribuite de "oileau unui tat mai iubitor de argini dec8t de literatur* Prends?moi le bon parti, laisse?la tous les livresCent francs au dernier cind, combien font?ilsU : 'ingt liAres 'oltaire 8n M5ropeB giste, ScriAait?il, mSrite un meilleur sort, Il est digne de Aous, et des +ieu6 dont il sort- ' /i +estouc.es 444 coute, mon4 c.er comte, Si tu fais tant le fier, ce nKest pas la mon compte4 +ar toate aceste e6emple din poeii franceBi, trebuie s?o mrturisim, nu s8nt e6act 8n conformitate cu cel pe care l?am da! din Xuintilian4 8n acest ultim caB este Aorba de acela#i cuA8nt nu numai perfect identic cu el 8nsu#i #i ca pronunare 273M

$53

#i ca ortografie, dar deriAat din acela#i cuA8nt sau format din acelea#i elemente4 8n celelalte caBuri, cuAintele nu se aseamn dec8t formal #i nu au aceea#i origine* livre, 8n Aersurile lui "oileau #i Colletet, este odat masculin #i deriAat din li1er, li1ri> altdat feminin #i deriAat din li1ra li1rae> m5pris, 8n Aersul lui CrSbillon, o dat este participiul masculin al Aerbului refle6iA se m5prendre < a se 8n#ela> iar alt dat, substantiAul abstract prin care se e6prim sentimentul raportat la Aerbul M5priser <a dispreui, a desconsidera>O 3omte, 8n Aersul lui +Sstouc.es, corespunde latinescului 3ome s 3oCmitis <toAar#> #i 3ompte, cu p, este deriAat din 3omputare a socoti, 3ontra7ere de la 3omputer> sort, 8n Aersurile lui 'oltaire, corespunde odat substantiAului latin sors #i este altdat persoana a treia singular, indicatiA preBent a Aerbului sortir <a ie#i>, care nu deriA de la sortir, ci mai degrab, dup toate aparenele de la foris sau de la foras, afar, Aec.iul fors 8n care M s?a transformat 8n s4 Oricum ar fi, antana3la@a nu e folosit 8n toate aceste e6emple dec8t ca rim, ca glum sau ca un fel de licena poetic #i ne Aom feri s?o socotim o frumusee de stil4 )imba franceB, o repetm din nou, este esenial ostil oricrei afectri, oricror jocuri de cuAinte puerile4 Or, prin aceasta se caracteriBeaB cel mai adesea antana3la@a, iar folosirea ei trebuie s se limiteBe la limbile cu un gust mai puin seAer4 6ist totu#i o specie de antana3la@a destul de nobil #i care n?ar prea deplasat 8n stilul cel mai seriosO de e6emplu* un tat 3 totdeauna tat> maimua e totdeauna maimu> mai eron de3t nsu8i 5ron> mai Marte de3t nsu8i Marte al ,ra3i3i- +ar atunci, cuA8ntul repetat preBint, alturi de sensul propriu, un sens tropologic #i figurat4 ste mai mult dec8t o simpl antana3la@a> este o antana3la@a din genul acelor tropi despre care am Aorbit sub numele de sileps 8n Manualul asupra tropilor, capitolul al I'?lea, partea a $$?a4 NON?T(OPIIM27$ Asonanta Ceea ce constituie asonanta este a3eea8i terminaie sau a3eea8i tietur a diverselor pri ale unei fra@e sau ale unei perioade- Aceea#i terminaie se nume#te 8n greac ;HmoioCteleuton, #i aceea#i tietur, 4omoioplotonOomoioplotonul nu se potriAe#te limbii franceBe care nu cunoa#te fle6iunea caBual4 -omoioteleutonul, care se reduce aproape la rim, este indispensabil poeBiei4 l nu este 8ns tolerat de proB, cu e6cepia unor fraBe populare #i a unor proAerbe, ca de e6emplu* A 1on 34at, 1on rat> Yuand il fait 1eau, prends ton manteau> 6uand il pleut, prendsCle si tu veu2> #l flatte en pr5sen3e, il tra4it en a1sen3e> a tous oiseau2, leurs nids sont 1eau2, #i altele asemntoare4 )a neAoie el poate intra 8ntr?o fraB de tip sentin, #i mai mult, poate aAea 8n acest caB, dup "eauBSe, acela#i efect ca 8n latin, cu condiia s fac sensi1il paralelismul ideilor, s 3onture@e simetria diferitelor pri ale dis3ursului, ca 8n e6emplele din Cassillon citate deja la paronoma@> Yu'il est diffi3ile de se tenir dans les 1ornes de la v5rit5 6uand on n'est pas dans 3elles de la 34arit5< 8i #ls donnent M la vanit5 3e 6ue nous donnons M la v5rit5-1 Totu#i a# 8nclina s cred c nu?i poi permite folosirea lui 8n stilul 8naltei elocine #i a# 8ndrBni aproape s?$ condamn pe Cassillon pentru aceste e6emple dac nu l?a# gsi scuBabil pentru motiAul pe care l?am dat deja la prima lor citare4 +e ce specia de asonant de care Aorbim, #i anume rima, este at8t de seAer proscris 8n proBa noastr* +in acela#i motiA cum obserA +umarsais #i "eauBSe, pentru care latinilor nu le plcea s gseasc 8n proBa lor jumti de Aersuri4 (ima fiind esenial Aersificaiei noastre, repreBen?t8nd caracteristica ei, nu ne place s o 8nt8lnim dec8t acolo #i ne deranjeaB s?o gsim acolo unde nu poate aprea dec8t prin

$5$

confuBia a dou genuri de scriere foarte distincte #i foarte diferite4 Iat de ce, c.iar 8n Aersificaie, c8nd apare altundeAa dec8t la sf8r#itul Aersului, unicul #i singurul loc pe care i?$ permite legea armoniei, ea este condamnabil4 /1 : Figurile limbajului : c4 $731 277M +eriAaia +eriAaia 3onst n afolosi n 3adrul a3eleia8i fra@e sau perioade, mai multe 3uvinte 3are au a3eea8i ori7ine(erivaia este cea care face 8n cea mai mare parte frumuseea acestor Aersuri aparin8nd mai multor poei* t le 3om1at cessa faute de 3om1attant> --- ''am1ition souAent perdit *am1itieu2 --Cel cruia i se cere s?#i retrag cuAintele #i care refuBa cu 8ndrtnicie acest lucru, ar putea s?#i sublinieBe mai bine 8ncp8narea dec8t prin aceste Aariaii ale Aerbului dire <a spune> U HOui, je lKai dit, je le dis encore, et je le dirai toujours, je ne cesserai de le dire a dui Aoudra lKentendre49 Iat acum un e6emplu* 444 Te fuis des [eu6 distraits Xui, me vo=o-v-t toujours, ne me vo=aient jamais 444 NKaspirent duKa troubler le repos oi nous sommes, t d5test5s partout d5testent tous les .ommes 444 Poliptota Poliptota seamn foarte bine cu deriAaia #i pentru a nu le confunda trebuie s ne amintim 8n ce const diferena dintre ele4 Poliptota se baBeaB pe folosirea diferitelor forme ale aceluia#i cuA8ntO derivaia, const 8n 8ntrebuinarea unor cuAinte diferite dar care au acela#i etimon4 8n caBul polipCtotei e Aorba 8ntotdeauna de aceea#i idee sub diferite aspecte sau cu diferite determinriO 8n caBul derivaiei este Aorba de idei absolut deosebite, uneori c.iar opuse 8ntre ele, c.iar dac au aceea#i origine sau dac una este generat de cealalt4 NON?T(OPIIM272 4 + SP( + OS "I( A !N I NOI FI,!(I + )OC!NI In cadrul figurilor de elocuie prin e2tensiune se preBint dup epitet #i ca o urmare a sa, o alt figur foarte real #i c.iar destul de important4 a are multe puncte comune cu epitetul> nu este dec8t un epitet 3ompus sau un fel de epitet n eir3onlo3uie- Nu putem s?i dm 8ns numele de epitet, pentru c prin acest cuA8nt nu s?a 8neles niciodat, pe c8t mi se pare, dec8t un singur cuA8nt, care, luat concret, se reduce la un adjectiA sau la un participiu4 Ce denumire s?i dm deciU pentru c este absolut necesar s?i gsim una4 Cea de epitetism pare destul de potriAit, pentru c ea semnific ce este aceast figura, o imitaie a epitetului sau o specie particular a lui4 pitetismul )a git la sombre nAie a l'ail timide 3i lou34e, 'ersant sur des lauriers les poisons de sa bouc.e4 Oniriada, cintul al 'II?^ea Care s8nt, 8n aceste Aersuri, elementele care BugrAesc inAidia #i o fac s triasc sub oc.ii no#triU cred c s8nt aceste cuAinte* M l'Uil timide et lou34e <cu oc.iul cucernic #i sa#iu>4 +ac le suprimm, sensul principal Aa rm8ne acela#i, claritatea #i corectitudinea fraBei nu Aa aAea nimic de suferitO dar Aa dispare caracterul de imagine sau imaginea Aa fi priAata de ceea ce?i d Aia4 C.iar dac aceste cuAinte alctuiesc

$57

un sens epiteti3 #i produc efectul celui mai frumos epitet nu repreBint totu#i un epitet propriu?BisO ele nu se leag adjectiAal de invidie- Cai mult, 3u3erni3 #i sa8iu care par totu#i epitete 8n raport cu o34i, nu s8nt de fapt epiteteO nu s8nt la drept Aorbind dec8t adjectiAe, deoarece cuA8ntul o34i nu poate e6ista singur, 8n acest caB trebuie neaprat s fie determinat de ceAa4 Care este deci adeArata denumire a acestor cuAinte 3u o34i 3u3erni3 8i sa8iu G Ar putea fi 8n?t8mpltor o a po@iie G S?ar putea crede a#a dac locul e2po@iiei n?ar fi l8ng substantiA, legat adjectiAal de ele #i 8mprind cu acesta aceea#i funcie de subiect sau de complement di? 27EM rect sau indirectO 3u o34iul 3u3erni3 8i sa8iu, departe de a fi alturat adjectiAal de inAidie #i de a fi 8mpreun cu substantiAul, subiect al propoBiiei, nu se raporteaB la el dec8t indirect, prin intermediul unei prepoBiii4 ste deci o figur diferit de apo@iie #i de epitet, c.iar dac are multe asemnri cu fiecare dintre ele4 S reAenim #i s?o numim epitetism, pentru c se apropie mai mult de epitet #i prin scopul #i prin efectul eiO spunem c epitetismul este o fi7ura 3are modifi3a termenul unei idei prin3ipale prin termenul unei idei se3undare surprin@toare, le7induCse de termenul ideii prinC3ipale nu adDe3tival 8i prin le7ea 3on3ordanei 3i indire3t prin simpla dependen> sau, ceea ce Aa prea mai puin abstract, este o fi7ur, 3are se lea7 de un su1stantiv printrCo prepo@iie, e2primat sau su1neleas, fiind e2presia, a 3eva e2presiv 8i pitores3, 3are devine 3a o mar3 distin3tiv, a su1stantivului respe3tivS dm c8teAa e6emple analoage celui pe care l?am analiBat mai susO aceste figuri s8nt destul de frecAente la poeii no#tri #i se gsesc 8n numr destul de mare #i la oratori4 +ar cuAintele P pas tardifs <eu pa#i 8ncei>, din aceste Aersuri de "oileau, at8t de des citate ca e6emplu de armonie imitatiA trebuie considerate un epitetism G NKattendait pas duKun beuf pressS de lKaiguillon, Traj;t M pas tardifs un4 pSnible sillon4 Fr 8ndoial c da, pentru c aceste cuAinte P pas tardifs <cu pa#i 8ncei>, nu influeneaB asupra aciunii de a trasa, nici nu e6prim o circumstan necesar a acestei aciuni, neafl8ndu?se aici, eAident, dec8t pentru a alctui tabloul, 8nfi#8nd animalul cu mersul su greoi #i apsat care 8i este specific #i repreBint una din caracteristicile lui distinctiAe4 "oul poate trasa braBde #i astfel dec8t 3u pa8i n3ei, oric8t ar fi de 8mpuns cu epu#a4 /i apoi, ce importan are aici dac braBdele fuseser trasate 3u pa8i n3ei sau 3u pa8i repe@iG Tot ce import este ca ele s fi fost trasate4 +ar, credincios artei sale, poetul Aoia s picteBe4 +ac ar fi Arut s trag braBdele nu cu boul ci cu calul, n?ar fi pus, probabil, NON?T(OP] $M271 ni3i 3u pa8i n3ei, nici 3u pa8i repe@i, pentru c; n?ar fi aAut nici un rost4 Foarte bine, se Aa spune, dar epitetismul nu poate aprea dec8t cu prepoBiia M <cu, etc4> U Ar prea c aceast prepoBiie este o caracteristic a saO figura poate fi 8ns construit #i cu alte prepoBiii, ca 8n aceste e6emple* t la comDte en ;eu Aient effra[er le monde4 +elille Cometa nu este en feu <8n flcri> ca s 8ngroBeasc lumea ci 8ngroBe#te lumea pentru c este n pla3ri> asta este trstura constant #i distinctiA a cometei4 &n peu <8n flcri> are 8n acest Aers funcia de epitet #i element picturalO nu ine esenial de sensul principal ca 8n aceste Aersuri din Oenriada, c8ntul al l8?lea* t ce Paris en ;eu les ruines fatales c

$52

taient de ces .Sros les pompes triomp.ales4 Tragedia nu este n la3rimi <en pleurs> pentru a da 7las durerilor lui !edip nsn7erat> dar c8nd le d glas, ar putea s nu fie 8n lacrimi, ea care este mereu a#aU putem apropia deci de Aersurile lui +elille acestea dou ale lui "oileau* Ainsi, pour nous c.arnier, la TragSdie en pleurs, +KOedipe tout sanglant fit parler les douleurs 444 S Aedem #i* Xuatre beufs attelSs, d'un pas tran6uille et lent , Promenaient dans Paris le monarHue indolent4 ('un pas tran6uille et lent <eu un pas calm #i 8ncet> urmresc acela#i efect ca #i M pas tardifs <eu pa#i 8ncei> dar prepoBiia folosit este de !n jour, sur les lon7s pieds, allait je ne sais oi, )e .Sron au lon7 1ee emman345 d'un lon7 3ouCel de al doilea Aers ofer 8n cuAintele Au lon7 1e3 emman345 d'un lon7 3ou <cu ciocul lung 8n#urubat 8ntr?un g8t lung> 27@M un epitetism u#or de recunoscut4 +ar #i primul Aers ofer unul 8n cuAintele sur ses lon7s pieds <pe picioarele lui lungi>4 Aceste cuAinte nu au aici nici o legtur cu aciunea de a merge a b8tlanului, iar preBena lor nu o modific 8n nici un felO ele nu fac dec8t 8nceputul unui tablou desA8r#it 8n Aersul al doileaO un tablou care Aa oferi oc.ilor imaginea Aie a acestei psri at8t de e6agerat alungite 8n toat alctuirea ei4 /i prepoBiia sur <pe> poate fi gsit la 8nceputul unui epitetism #i mai e6ist desigur destule prepoBiii despre care s?ar putea spune acela#i lucru4 +ar prepoBiia poate fi #i sub8neleas cum se 8nt8mpl 8n urmtoarele e6emple, care se reduc, cred, 8n mare msur la epitetismeB Figure?toi P[rr.us, les =eu2 5tin3elans, ntrant a la lueur de nos palais brhlans 444 (acine Tant`t, les =eu2 en feu, cKest un lion superbe4 "oilcau Cine nu Aede c les =eu2 5tin3elans, les =eu2 en feu <oc.ii strlucitori, oc.ii 8n flcri> presupun 8nainte prepoBiia ave3 <cu>O dar acest ave3 <eu> ar altera 8n mare msur imaginea care este at8t de 8ndatorat elipsei ] Tot ave3 <eu> este sub8neles 8nainte de un poi7nard M la main <un pumnal 8n m8na> #i 8nainte de une 1ourse M la main <o pung 8n m8n> c8nd (acine spune* $n poi7nard M la main, lKimplacable At.alie Au carnage animait ses barbares soldats4 iar apoi "oileau* )K spSrance au front gai lKappuie et la conduit, t, la 1ourse M la main, la C.aritS la suit4 NON?T(OPIIM27&K Capitolul III + SP( FI,!(I) + STI) (i3iunea se ocup de cuAinte din punct de Aedere gramaticalO elo3uia, 8n sensul pe care i l?am dat, reglementeaB alegerea #i potriAirea cuAintelor 8n funcie de scopul spiritual urmritO 3onstru3ia normeaB folosirea #i ordonarea cuAintelorO semnifi3aia #i e2presia au ca obiect, una, sensul respectiA #i indiAidual, cealalt, sensul colectiA #i de ansamblu al cuAintelor 8n propoBiie4 Ce este stilul G Odinioar era principalul instrument care serAea la graAarea cuA8ntului, a#a cum pana 8l traseaB

$5E

cu cerneal4 Acum 8nseamn arta de a @u7rvi 7ndir3a prin toate miDloa3ele pe 3are le ofer lim1a- ste, dac nu c.iar ansamblul celor cinci elemente de care am Aorbit mai sus4 totu#i ceAa asemntor, ceAa fa de care acestea s8nt dependente #i subordonate, ceAa care nu ar fi nimic fr ele, prin mijlocirea lui ele adugind ceea ce este specific #i caracteristic4 ste spiritul care le d Aia, care le pune 8n joc #i le face s serAeasc diAerselor scopuri4 )tilul are deci 8n posesia lui toate figurile claselor de di3iune, 3onstru3ie, 3lo3uie, semnifi3aie, e2presie- ste ca un nucleu spre care se orienteaB #i la care se ata#aB cele cinci clase diferite4 +ar el 8nsu#i are figurile sale proprii #i specifice, figuri care, de cele mai multe ori concureaB 8n aceea#i fraB, 8n aceea#i perioad cu fi7urile de e2presie, adesea c.iar 8ncep8nd sau sf8r#ind cu acestea, pr8nd c se confund cu ele4 +ar fi7urile de stil nu se baBeaB niciodat pe sensul deturnat #i figurat, despre care am putea spune c are aerul unei enigme4 Clasa aceasta de figuri nu este nici cea mai puin bogat, nici cea mai puin fecund4 S8ntei at8t de cople#ii de obiectul de care A ocupai 8nc8t Ai se pare c niciodat nu?$ Aei face 8ndeajuns cunoscut, c nu Aei putea transmite ideea pe care o aAei despre el #i care 8ntr?un anume fel A stp8ne#teU PreBentai?$ prin ceea ce Ai se pare mai iBbitor #i mai atrgtor, facei?$ cap? 272M tiAant c.iar 8nainte de a?$ arta #i nu?$ 8nfi#ai p8n la urm dec8t parc ced8nd nerbdrii pe care ai suscitat?oO alteori, prea puin mulumit de ceea ce ai spus, sau de modul 8n care ai spus, Aei cuta s A e6primai mai bine4 +e aici mai multe figuri al cror principiu #i caracteristic comun este emfa@a+ar acestea nu s8nt toate resursele stiluluiB imaginaia, sensibilitatea A Aor face s gsii altele #i Aei #ti, dintr?o singur ntorstura de fra@, s scoatei nenumrate figuri nobile, dorind s comunicai celorlali conAingerea intim a sufletului sau emoia Aie a inimiiO dorind s facei inteligibil ceea ce niciodat nu s?a 8nelesO reproduc8nd 8n discurs tulburarea #i BbuciumulO pun8nd 8n scen un personaj cruia 8i cedai cuA8ntul4 S apropiem acum g8ndirile #i e6presiileO cit de multe s8nt g8ndirile generate de similitudine, contrast sau afinitate4 Aici, o g8ndire se 8nfrumuseeaB prin strlucirea, ornamentul #i farmecul alteia4 Colo, dou g8ndiri, ca #i cum ar fi uimite c se afl 8mpreun, nu se contraBic totu#i #i nu se resping dec8t pentru a se reliefa una pe cealalt 8n toat lumina #i fora lor4 Alturi, o g8ndire face ca din ea 8ns#i s 8#? neasc o alta, ca o sgeat de lumin sau ca un fulgerO sau o preBint alturi de ea, ca pe un fruct al fecunditii sale4 Iat deci figurile prin emfa@> iat?le pe cele prin ntorC stura fra@ei, pe cele prin analo7ie- 'om Aedea c mai e6ist, 8ntr?un numr mic, #i figuri prin imitaie : atunci c8nd stilul face mai mult dec8t s BugrAeasc obiectele, lucrurile, c8nd le a#aB, ca s spunem a#a, sub oc.i, c8nd, printr?un fel de magie, el face ca g8ndirea, sentimentul s fie 8n 8ntregime acoperit de e6presie4 8ntr?un paragraf suplimentar Aom Aedea c nu toate speciile figurilor de stil prin emfaB au fost delimitate #i definite4 A4 FI,!(I + STI) P(IN CFAR0 Patru* perifra@, 3on7lo1aia, suspensia, 3ore3iaNON?T(OPII M27% PerifraB PerifraB 3onst n a e2prima ntrCun mod indire3t, de@voltat 8i de o1i3ei nflorit, o 7ndire 3are ar fi putut fi transmisa dire3t 8i n a3ela8i timp mult mai simplu

$51

8i mai pe s3urtCe e6presie poate fi mai banal dec8t a s3par amnarul pentru a aprinde o laminare< "oileau s?a ferit cu grij s o foloseasc, c.iar 8n cadrul unui subiect care simuleaB graAitatea preferind s spun g'utrin, c8ntul al III?lea>* +es Aeines dKun caillou, duKil frappe au mfme instant, Il lait jaillir un feu dui pStille en sortantO t bient`t au brasier dKune mDc.e allumSe, Contre, a lKaide du soufre, une cire allumSe4 Putem aprecia 8n ce fel poate fi necesar sau folositoare perifra@, #i cum trebuie 8ntrebuinat pentru a deAeni o adeArat figur4 a se potriAe#te mai bine poeBiei dec8t proBei, dar proBa, mai ales 8n genul 8nalt poate s o utiliBeBe cu un efect foarte fericit4 O condiie de cea mai mare stricteeO fie 8n Aersuri, fie 8n proB, este aceea de a nu fi 8n nici un caB obscur, e6agerat, difuB sau incoerent4 Ce poate fi mai ridicul dec8t aceast 8ntorstur imaginat de nu #tiu ce poet, pentru a spune c regele Aine* Ce grand roi roule ici ses pas impSrieu64 HNu A dai 8n A8nt, spune 'oltaire 8n legtur cu acest Aers, s adugai o Badarnic mreie la ceAa ce este 8n sine maiestuos4 +ac Arei s spunei c regele Aine, spunei pur #i simplu c regele Aine #i nu?$ imitai pe poetul cruia aceste cuAinte i s?au prut prea banale94 +ealtfel, dac Arem s 8nelegem mai bine care s8nt ocaBiile 8ri care e preferabil s folosim e6presia simpl #i cuA8ntul propriu #i c8nd e mai bine s folosim perifra@, nu aAem dec8t s meditm puin asupra acestor dou e6emple pe care le d Carmontel 8n articolul Analo7ia din &n3i3lopedia metodi3B 223M HC8nd, 8n conAersaia cu Ceropa, gist 8ncearc s?i comunice e6act opinia pe care o are el 8nsu#i despre propria sa origine, acesta nu spune* tatl meu este un ran 3instit, ci* Sous ses rustidues torts, mon pDre Aertueu6 Fait le bien, suit les lois, et ne craint due le +ieu64 Hdar c8nd don Sanc.e dKArragon, eu niai mult a demnitate #i m8ndrie Area4 fr 8nconjur, s fac cunoscut umila sa origine, spune cu sinceritate* snt fiul unui pes3ar-E Nu Aom confunda perifra@ cu pronominaia, dac ne amintim c prin pronominai3 se substituie denumirii simple #i cunoscute a unui lucru, un termen comple6 #i 8n mai multe cuAinte, care repreBint acel lucru dintr?un punct de Aedere particular4 N?o Aom confunda mai ales cu metalepsa, dac Aom fi ateni la diferena esenial care e6ist 8ntre ele dou4 Metalepsa las s se 8neleag9 ceAa care nu numai c este complet independent, ci c.iar complet diferit de ceea ce e6prim, c.iar dac uneori se poate menine mai mult sau mai puin 8n apropierea sensului respectiAO dimpotriA, ceea ce las s 8neleag perifra@, ine esenialmente de ceea ce e6prim, fiind c.iar partea ei principal4 Cai mult, perifra@, accentueaB 8n construcia ei numai o intenie poetic sau oratoricO ea pare a nu aAea 8n Aedere dec8t ornamentul #i fastul cuAintelorO metalepsa, dimpotriA, marc.eaB 8n construcia ei intenia unui subterfugiu, scopul ei este s ne pun pe g8nduri #i tot meritul ei se afl 8n artificiu #i finee9 (Comentariul asupra tropilor lui (umarsais )Con7loba%ia Conglobaia, 3are se mai nume8te enumeraie sau a3umulare, este o fi7ur prin 3are, n lo3 de o sin7ur 8i uni3 trstur a unui su1ie3t sini reunite un numr mai mar3 sau mai mi3 ie trsturi, dintrCun a3ela8i pun3t de vedere, re@ultnd de ai3i

$5@

un ta1lou mai mult sau mai puin 1o7at, mai mult sau mai puin e2tins!rmtorul e6emplu din (acine ofer dou frumoase 3onC7lo1aii, prima cuprins 8n cele sase Aersuri care urmeaB NON?T(OPIIM22$ primelor dou, cealalt 8n urmtoarele opt Aersuri4 ste Aorba de -ipolit care 8i aminte#te lui Teramene diAersele momente ale Aieii tatlui su, TeBeu* Tu sais combien mon ;me, attentiAe a sa Aoi6, SKSc.auffait au rScit de ses nobles e6ploits4 Xuand tu me dSpeignais ce .Sros intrSpide Consolant les mortels de lKabsence dKAlcideO )es monstres StouffSs, et les brigands punis, Procuste, Cerc[on, et Sc[rron, et Sinnis, t les os dispersSs du gSant dK pidaure, t la CrDte fumant du sang du Cinotaure4 Cais duand tu rScitais des faits moins glorieu6, Sa foi partout offerte, et rejue en cent lieu6, -SlDne a ses pareils dans Sparte dSrobSe, Salamine tSmoin des pleurs de PSribSeO Tant dKautres, dont les noms lui sont mfme Sc.appSs, Trop crSdules esprits due sa flamme a trompSsO Ariane au6 roc.ers contant ses injusticesO P.Ddre enleASe enfin sous de meilleurs auspicesO Tu sais comme a regret Scoutant ces discours, je te pressais souAent dKen arrfter le coursO -eureu6 si jKaAais pu raAir a la mSmoire Cette indigne moitiS dKune si belle .istoire] Instrumentul principal al 3on7lo1aiei este adDon3iia- lesne de obserAat 8ns c cele dou figuri nu pot fi confundate4 Suspensia Suspensia, a8a 3um o nele7em ai3i, 3onst n a amna pn la sfr8itul fra@ei sau al perioadei un detaliu prin 3are se urmre8te produ3erea unei mari surpri@e sau a unei puterni3e impresii- !nii retoricieni o numesc sustentaie 8n loc de suspensieNumele de sustentaie 8l Aom folosi pentru a denumi un fel de suspensie care este 8ns fi7ur de 7ndire, nu de stil- )uspensia #i sustentaia s8nt pentru noi deci dou lucruri diferite4 Cassillon, 8n Petit CarKme <Predicile de Pa#te>* H!n prince, ma8tre de ses passionsO apparenant par lui?mfme a comander au6 autresO ne Aoulant gohter de lKautoritS due les soins et les LL2/ peines due le deAoir = attac.e* plus touc.S de ses fautes due des Aaines lou? anges dui les lui dSguisent en AertusO regardant comme lKunidue priAilDge de son rang lKe6emple duKil est obligS de donner au6 peuplesO nKa[ant point dKautre frein ni dKautre rDgle due ses dSsirs, et faisant pourtant a tous ses dSsirs un frein de la rDgle mfmeO Ao[ant autour de lui tous les .ommes prfts a serAir ses passions, et ne se cro[ant fait lui?mfme due pour serAir leurs besoinsO pouAant abuser de tout, et se refusant mfme ce duKil est en droit de se permettreO en un mot, entourS de tous les attraits du Aice, et ne leur montrant jamais due la AertuO un prince de ce caractDre est le plus grand spectacle due la foi puisse donner a la terre49

$5&

)uspensia este u#or de recunoscut 8n acest pasaj ornat #i plin de elocin* ea se 8ntinde p8n la cuAintele un prin3e de 3e 3ara3tTre <un prin de un asemenea caracter>4 Pentru a o lace s dispar nu aAem dec8t s 8ncepem fraBa prin sf8r#itul ei #i s spunem* F'e plus 7rand spe3ta3le 6ue la foi puisse donner M la terre, 3'est un prin3e matre de ses passions> ---, etc49 <Cel mai mare spectacol pe care credina l?ar putea da pe pm8nt ar fi un prin st;p8n pe slbiciunile sale444 etc>O +ar, 8n felul acesta4, fraBa #i? ar pierde interesul deoarece curioBitatea #i atenia n?ar mai fi, cu siguran, at8t de Aiu stimulate4 +etaliul ar fi mai puin surprinBtor dec8t 8l face s 8#neasc cu strlucire #i for, suspensia8n piesa lui Corneille, -oraiu i se adreseaB 8n acest fel cumnatului su Curiace, 8mpotriAa cruia Aa lupta 8n numele patriei* Combattre un ennemi pour le saint de tous, t contre un inconnu sKe6poser seul au6 coups, +Kune simple Aertu cKest lKeffet ordinaire* Cille dSja lKont fait, mille le pourraient faireO Courir pour le pa[s est un si digne sort, XuKon briguerait en foule une si belle mort4 Cais Aouloir au public immoler ce duKon aime, SKattac.er au combat contre un autre soi?mfme, Attaduer un parti dui prend pour dSfenseur )e frDre dKune femme, et lKamant dKune sgur, t, rompant tous ces nguds, sKarmer pour la patrie, Contre un sang duKon Aoudrait rac.eter de sa Aie* !ne telle Aertu nKappartenait duKa nous4 Putem remarca aici dou suspensii, una care cuprinde primele dou Aersuri #i cealalt care 8ncepe cu al #aptelea NON?T(OPIIM222 #i se sf8r#e#te cu al doispreBecelea4 Nu ne Aom opri dec8t asupra ultimei suspensii care este cea mai lung #i cea mai important4 Ca s o facem s dispar Aom spune* Mais une vertu 6ui ri appartient 6u'M nous, 3'est de vouloir immoler au pu1li3 3e 6ue nous aimons> de nous atta34er M 3om1attre 3ontre un autre nousCmKme, etc4 <dar o Airtute care nu ne aparine dec8t nou este aceea de a 'O) s jertfim public ceea ce iubimO de a ne lega s luptm 8mpotriAa unui alter ego, etc4>O se Aa constata astfel dac perioada nu Aa pierde ceAa din efectul ei asupra spiritului, Aersurile put8nd s?#i pstreBe numrul #i armonia4 Suspensia este cea care face 8n mare parte frumuseea acestui 8nceput de fabul din 'es Animau2 malades de la peste <Animalele bolnaAe de cium>* !n mal dui rSpand la terreur, Mal due le ciel en sa fureur InAenta pour punir les crimes de la terre, )a peste, puisduKil faut lKappeler par son nom, Capable dKenric.ir en un jour lKAc.Sron, Faisant au6 animau6 la guerre4 +a, fr 8ndoial, #i c.iar, 8n locul unei singure suspensii, am putea obserAa dou, una 8ncep8nd cu primul Aers #i termin8nd cu al treilea, cealalt 8ncep8nd cu al patrulea Aers #i termin8nd cu al cincileaO ar fi mai bine 8ns s nu socotim dec8t una #i s spunem c, 8ncep8nd cu primul Aers, ea 8nceteaB o clip la cuA8ntul la peste <ciuma> fiind imediat reluat #i continu8nd p8n la ultimul Aers4 +ealtfel, putem obserAa 8n toate aceste e6emple c odat cu suspensia apar de obicei #i alte fi7uri de stil, cum este 3on7lo1aia, ntreruperea, parante@a, etc4 Corec%ia Corecia este fi7ura prin 3are se retra3tea@ intrCo anume msur 3uvintele 3e sCau spus la n3eput, n s3opul de a le su1stitui 3u altele mai puterni3e, mai ferme sau mai potrivite- a nu trebuie confundat cu o altfel de 3ore3ie, fi7ur de

$55

22EM 7ndir3 pe care o numim re3tifi3are- Core3ia difer de aceasta din urm prin faptul c are loc 8n cadrul aceleia#i fraBe sau perioade, sau prin aceea c, trec8nd de la o fraB sau de la o perioad la alta, ea se limiteaB la a reAeni asupra unor anumite e6presii pentru a le da mai mult sens sau mai mult energie4 Cinna reproduc8nd miliei discursul inut de el 8n faa*b conjurailor* )e Ciel entre nos mains a mis le sort de (ome, t son4 sa8ui dSpend de la4 perte d'un 4ommeSi lKon doit le nom d'4omme a dui nKa rien dK.ummain, A ce tigre altSrS de tout le sang romain4 TeBeu, uimit la 8ntoarcere de rceala cu care este primit la propria sa curte, se e6prim astfel (+edra, actul al III?lea, scena a I'?a>* t lorsduKa4Aee transport je pense m'appro34er +e tout ce due les dieu6 mKont laissS de plus c.erO Xue dis?jeU 6uand mon 9me, M soiCmKme rendue, *ient se rassasier d'une si 34Tre vue, Te nKai pour tout accueil due des frSmissemens ] Tout iuit, tout se dSrobe a mes embrassemens ] "4 FI,!(I + STI) P(IN GNTO(S0T!(A F(AR I !rmtoarele* intero7aia, e23lamaia, apostrofa, ntreruperea, su1ie3ia, ialo7isrnulInterogaia Interogaia 3onst Rn a da o turnur intero7ativ fra@ei sau perioadei nu pentru a mar3a o ndoial sau pentru a provo3a un rspuns, 3i, dimpotriv, pentru a mar3a 3ea mai mar3 3onvin7ere, pentru aCi mpiedi3a pe 3ei 3rora li se adresea@ s ne7e sau 34iar s rspund- Nu trebuie deci confundat cu intero7aia propriu?Bis, cu intero7aia generat de 8ndo? NON?T(OPIIM221 ial, de ne#tiin sau curioBitate, prin care 8ncerci s te informeBi sau s te asiguri de un lucru4 Acest fel de interogaie nu repreBint nici o figur #i, c.iar dac ar fi, este una at8t de tocit #i de comun 8nc8t nu poate fi considerat dec8t o e6presie simpl #i banal4 +ar cum distingem intero7aia fi7urat, intero7aia pe care o aAem in Aedere aiciU Nimic mai u#or4 -ermiona afl de la confidenta ei Cleone c Pirus a condus?o, cu c8teAa clipe mai deAreme, pe Andromaca la altarO dup primul Aers care e6prim uimirea #i ciuda, 8ntrebrile se 8ngrmdesc #i se acumuleaB* t lKingrat, jusduKau bout il a poussS lKoutrage] Cais as?tu bien, Cieone, obserAe son AisageU ,ohte?t?il des plaisirs tranduilles et parfaits U NKa?t?il point dStournS ses [eu6 Aers le palaisU +is?moi, ne tKes?tu point prSsentSe a sa, AueU )Kingrat a?t?il rougi lorsduKil tKa reconnueU Son trouble aAouait?il son infidSlitS U A?t?il jusduKa la fin soutenu sa fiertSU In fond, toate aceste 8ntrebri se reduc la una singur, cum obserA )a.arpe* ele nu s8nt dec8t una #i aceea#i repetat 8n toate felurile* s8nt complet uitatU ele nu s8nt adresate, eAident, dec8t pentru a primi un rspuns la4 aceast unic 8ntrebare4 Cleone 8i rspunde 8ntr?adeAr 8n a#a fel 8nc8t s?o conAing pe -ermiona de toat nenorocirea ei* Cadame, il ne Aoit rien4 Son alut et sa gloire Semblent ftre, aAec Aous, sortis de sa mSmoire4 +impotriA, s Aedem acum Aersurile 8n care Clitemnestra 8i repro#eaB cu atita for lui Agamemnon cruBimea lui faa de Ifigenia*

$5%

Pourduoi feindre a nos [eu6 une fausse tristesseU PenseB?Aous par des pleurs prouAer Aotre tendresseU Oi sont?ils, ces combats due Aous aAeB rendus U Xuels flots de sang pour elle aAeB?Aous rSpandus U Xuel dSbris parle ici de Aotre rSsistanceU Xuel c.amp couAert de morts me condamne au silenceU 'oila par duels tSmoins il fallait me prouAer, Cruel] due Aotre amour a Aoulu la sauAer444 22@MFI,TT($) )IC"AT!)!I ste eAident, Clitemnestra Aorbe#te 8n modul cel mai poBitiA #i mai absolut4 Nu numai c nu a#teapt nici un rspuns la ceea ce spune, dar nici nu crede c ar putea primi unul4 ste ca #i c8nd ar spune* simule@i @adarni3 o fals tristee> nu te 7ndi sCi dovede8ti iu1irea prin la3rimi> nu teCai luptat pentru ea> nu ai risipit valuri de sin7e pentru ea> ni3i un de@astru nu mrturise8te re@istena ta, ni3i un 3mp a3operit de tine 3u mori nu m o1li7 la t3ere --- 8n ce const atunci fora #i energia pe care le?o d turnura interogatiAU C.iar aceast turnur este cea care le face s ptrund 8n inima lui Agamemnon ca tot at8tea sgei fulgertoare care?$ sf8#ie, 8l Bdrobesc, 8l reduc la tcere #i 8l fac incapabil de replic sau de scuB4 8n repro#urile Clitemnestrei interogaia este deci figurat4 8n ceea ce priAe#te forma gramatical, interogaia figurat poate fi afirmativ sau ne7ativ> afirmativ ca 8n e6emplul de mai susO ne7ativ ca 8n aceste dou Aersuri 8n care Andromaca se adreseaB -ermionei* NKest?ce pas a Aos [eu6 un spectacle asseB dou6, Xue la AeuAe dK-ector pleurant a Aos genou6U O particularitate suprinBtoare este aceea c neg8nd ea afirm, iar afirm8nd ea neag* Celui dui fit Aos [eu6 ne Aerra point Aos crimesU 444 Xue peuAent contre +ieu tous les rois de la terreU 444 Adic, 3el 3ave vCa dat o34ii <#i cel care A face s Aedei> tre1uie, fr ndoial, s vad 3rimele voastre- : ,oi re7ii de pe pmnt nu au ni3i o putere mpotriva lui (umne@eu- #ntero7aia este fcut s e6prime uimirea, ciuda, teama, indignarea, durerea, toate mi#crile sufletului #i ne folosim de ea pentru a delibera, a doAedi, a descrie, a acuBa, a deBaproba, pentru a incita, pentru a 8ncuraja, a conAinge, 8n fine pentru mii de alte scopuri4 NON?T(OPIIM22& 6clamaia 6clamaia apare atun3i 3nd renunm dintrCo data la dis3ursul o1i8nuit pentru a ne drui elanurilor nvalni3e ale Cunui sentiment viu 8i spontan- a se deosebe#te de intero7aie prin faptul c nu e6prim dec8t o simpl emoie a inimii, 8n timp ce intero7aia ine mai mult de g8ndire #i ar putea fi c.iar considerat, 8ntr?un anume sens, o fi7ur de e2presie- &23lamaia este folosit 8n e6primarea tuturor pasiunilor, sentimentelor, dorinelor inimii, 8n e6primarea bucuriei, durerii, milei, duio#iei, admiraiei, teroarei, urii, ironiei, laudei, deciBiei, imprecaiei, etc4 #i gsim peste tot e6emple4 Ifigenia ctre tatl ei, Agamemnon* Xuel plaisir de Aous Aoir et de Aous contempler +ans ce nouAel Sclat dont je Aous Aois briller] Xuels .onneurs] duel pouAoir] +Sja la renommSe Par dKStonnans rScits mKen aAait informSe4 Cais due, Ao[ant de prDs ce spectacle c.armant, Te sens cro8tre ma4 joie et mon Stonnement ] +ieu6 ] aAec duel amour ,rDce Aous rSADre ] Xuel bon.eur de me Aoir la fille dKun tel pDre ] "oileau 8n epistola a 'i?a*

$%3

O fortunS sSjour] ` c.amps animSs des cieu6 ] Xue pour jamais foulant Aos prSs dSlicieu6, Ne puis?je ici fi6er ma course Aagabonde, t connu de Aous seuls oublier tout le monde] +e obserAat c e23lamaia pare s se confunde uneori cu intero7aia, ca 8n aceste Aersuri din oda lui (ousseau ctre Soart* Xuoi] (ome et lKItalie en cendre Ce feront .onorer S[lla ] jKadmirerai dans Ale6andre Ce due jKab.orre en Attila ] TKappellerai Aertu guerriDre !ne Aaillance meurtiDre Xui dans mon sang trempe ses mains ] t je porrai forcei9 ma bouc.e A louer un .Sros farouc.e NS pour le mal.eur des .umains ] // : Figurile limbajului : c4 $731 225M 8n unele ediii, aceste Aersuri ale lui (ousseau s8nt c.iar 8nsoite de semnul 8ntrebriiO este insa, fr 8ndoial, o nepotriAire* aceste Aersuri par a fi inspirate doar de indignare sau de un fel de groaB4 )e?a# putea considera lesne interogatiAe daca Aerbele ar fi la condiional #i nu la Aiitor, pentru c atunci am putea Aedea aici mai degrab un calcul mental dec8t un simplu elan al inimii4 Apostrofa4 Apostrofa, 3are nsoe8te adesea e23lamaia, este a3ea 1rus3 deviere a dis3ursului prin 3are ne a1atem de la un o1ie3t pentru a ne adresa altui o1ie3t natural sau supranatural, a1sent sau pre@ent, viu sau mort, animat sau inanimat, real sau a1stra3t sau pentru a ne adresa nou n8ine-enric al I'?lea 8n poAestirea pe care i?o face reginei Angliei (Oenriada, c8ntul al II?lea>* nfin, pour mieu6 cac.er cet .orrible m[stDre, Il me donna, sa, soeur, il mKappela son frDre4 O nom dui mKas tra.i] Aains sermer4s ] noeud fatal] -[men, dui de nos mau6 fus le premier signal ] Tes flambeau6, due du Ciel alluma la colDre, clairaient a4 mes [eu6 le trSpas de ma mDre4 "rutus, in Moartea lui Ce@ar, dup ce cite#te scrisoarea SerAiliei care?i deBAluie c este fiul lui CeBar, 8#i 8ntreab oc.ii daca s cread* Oi suis?jeU duKai?je AuU me tromeB?Aous, mes [eu6U Ce poate da na#tere apostrof ei G nici g8ndirea abstract, nici meditaia, nici o simpl idee, ci numai sentimentul stimulat p8n la a iBbucni #i a se reArsa 8n afara, spontan4 8n general, apostrofa Aa fi rece #i searbd dac nu se manifest ca e6presia unei emoii Aii #i profunde, ca elanul spontan al unui suflet adine afectat4 Spun, 8n general, pentru c se poate 8nt8mpla s n?o 8ntrebuinm dec8t pentru a e6prima sentimente calme, ca atunci c8nd -enric al I'?lea, 8n poAes? NON?T(OP$$M22% tirea masacrului din noaptea Sf4 "artolomeu, se adreseaB 8n acest fel lui ,uerc.[ #i lui )aAardin* O combien de .Sros indignement pSrirent ] (enel et Pardaillan c.eB le morts descendirent, t Aous, braAe ,uerc.[, Aous, sage )aAardin, +igne de plus de Aie et dKun autre destin4

$%$

S?ar prea, conform definiiei, c apostrofa nu poate aprea dec8t 8n intlriorul discursuluiO se 8nt8mpl uneori ca ea s se afle totu#i la sf8r#it #i, mai mult, c.iar la 8nceput4 8ntreruperea 8ntreruperea, ca efect al unei prea puternice emoii, a1andonea@ su1it o fra@ deDa n3eput, pentru a n3epe o alt fra@, 3omplet diferit, sau pentru a nu o relua pe prima de3t dup 3e a fost ntrerupt de e2presii 3areCi snt, din pun3t de vedere 7ramati3al, 3omplet strine- a produce de obicei o suspensie #i o parante@, ea 8ns#i fiind considerat la 8nceput ca o reti3en> ceea ce o deosebe#te de aceasta din urm este faptul c ea nu are intenia s ascund ceea ce nu se spune, dealtfel, cel mai adesea, fraBa 8#i reia cursul sf8r#ind prin a se deBAolta 8n 8ntregime4 Ceropa este 8nduio#at de aAenturile poAestite de un t8nr, propriul ei fiu, pe care nu?$ cunoa#teO ur[cles o 8ntreab de ce pl8nge, iar ea 8i rspunde* Tu le dirai?je .Slas] tandis duKil mKa parlS, Sa Aoi6 mKattendrissaitO tout mon cgur sKest troublS4 Cresp.ome 444 ` ciel] jKai cru 444 due jKen rougis de .onte] Oui4 jKai cru dSmfler dueldues traits de Cresp.onte 444 Teu6 cruels du .asard, en dui me montreB?Aous !ne si fausse image et des rapports si dou6 U yt.alie, simind c antipatia #i furia ei se risipesc in faa t8nrului #i atrgtorului Toas* Xuel prodige nouAeau me trouble et mKembarrasse ] )a douceur de sa Aoi6, son eniance, sa gr;ce, Font insensiblement a mon inimitiS, SuccSder 444 Te serais sensible a la pitiS ] 2E3OF |,!(I) )t C" AT!)!I Subieci4] Subiecia su1ordonea@ 8t supune ntrCun anume fel unei propo@iii, 3el mai adesea intero7ative, o alt propo@iie, 3el mai adesea po@itiv, 3are repre@int rspunsul, e2pli3aia, 3onse3ina a3esteia"oileau, Arta poe43B 'oulsB?Aous du public mSriter les amours U Sans cesse en ScriAain t AarieB Aos discours 444 CraigneB?Aous pour Aos Aers la censure publidueU So[eB?Aous a Aous? mfme un sSADre critidueO 8n loc de da3 vrei s meritai dra7ostea pu1li3ului, s3riind, variai mereu dis3ursul> (a3 v temei pentru versurile voastre de 3en@ura pu1li3 fii 3u vot n8iv im 3riti3 sever- +ar construcia su1ie3iei este preferabilO ea scoate 8n relief #i subliniaB importana propoBiiei care merit atenie, care trebuie s ne fie preBentat ca obiect principal #i care, 8ntr?o construcie obi#nuit n?ar mai fi clec8t o propoBiie secundar #i dependent4 A spune* HNu e#ti c8tu#i de puin erou pentru c ai pus 8n lanuri un popor sau dou* Tiberiu a aAut aceast onoareO nu e#ti c8tu#i de puin ar;t8ndu?i ura prin rBbunare* OctaAian a aAut aceast bucurieO nu e#ti c8tu#i de puin domnind prin teroare* SSjan $?a fcut s tremure p8n #i pe stpinul su9, nimic mat #ters #i mai banal decit aceste construcii, +ar dac folosim, 8mpreun cu T4?"4 (ousseau 8ntorstura subieciei, Aom Aedea 8n ce msur aceasta d relief ideilor #i noblee stilului* st?on .Sros pour aAoir mis au6 c.a8nes !n peuple ou deu6U TibDre eut cet .onneur4 st?on .Sros en signalant ses .aines Par la AengenceU OctaAe eut ce bon.eur4 st?on .Sros en rSgnant par la peur U SSjan lit tout trembler jusduKa son

$%7

ma8tre444 NON?T(OPI $M2E$ Iat acum un alt e6emplu 8n care totul este poBitiA : este tot din Cassillon4 Oratorul 8l preBint pe ambiios ca pe o Aictim a pasiunii care?$ domin* H)Kambitieu6 ne juit de rien* ni de sa gloire, il la, trouAe obscureO* ni de ses places, il Aeut montrer plus .autO ni de sa prospSritS, il sDc.e et dSpSrit au milieu de son abondanceO ni des .onneurs duKon lui rend, ils sont empoisonnSs par ceu6 duKil est obligS de rendre lui?mfmeO ni de sa faAeur, elle deAient amDre dDs duKil faut la partager aAec ses concurrensO ni de son repos, il est mal.eureu6 a mesure duKil est obligS dKftre plus tranduille49 Prima propoBiie este uneori e6clamatiA, c 2, b_$ 74CCS) e6emplu din )a Fontaine, fabula a __II?a din cartea a 'III?a, 'e C4at et le %at </oarecele #i pisica>* Coi ton libSrateur I Te ne suis pas si sot, +ialogismul +ialogismul 3onst n a reprodu3e dire3t 8i e2a3t aa 3um au fost pronunate, dis3ursuri atri1uite personaDelor sau 3are aparin autorului nsu8i, ntrCo anume 3ir3umstan- 6emplele e6istente s8nt nenumrateO nu Aom alege dec8t puine #i foarte scurte4 Fie c mai multe personaje Aorbesc 8ntre ele, ca 8n )atira a *###Ca, c8nd "oileau pune 8n scen omul #i AAariia iar 8n &pistola # pe Pirus #i C[neasO sau )a Fontaine pune 8n scen C8inele #i )upul, cele dou "roa#te #i at8tea alte personaje de acela#i fel4 Fie c nu Aorbe#te dec8t un personaj, ca 8n acest fragment din frumoasa imitaie dup Cntarea lui #saia asupra morii tiranului din ?a1=lon, fcut de (acine?fiul* Comment es?tu tombS des cieu6, Astre brillant, fils de lKAuroreU Puissant roi, prince audacieu6, )a terre aujourdK.ui te dSAore4 2E7M +ans ton cgur tu disais* HA +ieu mfme pareil, HTKStablirai mon tr`ne au? dessus du soleil, H t prDs de lKAduilon sur la montagne sainte, HTKirai mKasseoir sans crainte* HA mes pieds trembleront les .umains Sperdus49 Tu le disais, et tu nKes plus4 C8teodat, cel care Aorbe#te simuleaB c este 8ntrebat 8n mijlocul discursului #i rspunde la 8ntrebrile care i?au fost puse* )a Fontaine, fabula a _II?a a crii a _II? a* )Koiseau, par le c.asseur .umblement prSsentS, Si ce conte nKest apocr[p.e, 'a tout droit imprimer sa griffe Sur le neB de sa majestS4: Xuoi] sur le neB du roiU : +u roi mfme en personne,: Il nKaAait donc alors ni sceptre ni couronne U : Xuand il en aurait eu, cKaurait StS tout un* )e neB ro[al fut pris comme un neB du commun4 C4 FI,!(I + STI) P(IN AP(OPI ( Putem deosebi p8n la #apte* comparaia, antiteBa, retroAersiunea, entimemismul, paranteBa #i epifonemul4 Comparaia Comparaia 3onst n a apropia un o1ie3t M3 un alt o1ie3t strin, sau de el nsu8i, pentru aCl defini, aCl reliefa sau pentru aCi de@vlui sensul, prin raporturi de ade3vare sau de n3ade3Cvare sau, da3 vrei, de asemnare sau de difereniere- +ac raporturile s8nt de adecAare, comparaia se nume#te similitudine> ea se nume#te

$%2

disimilitudine, dac raporturile s8nt de neadecAare4 +ar cum 3omparaia este mai des folosit pentru a marca adecAarea dec8t neadecAarea, ea a fost aproape totdeauna confundat cu similitudinea- 'om considera aici, 8ns, #i disimilitudinea inclus 8n cadrul comparaiei, lu8nd?o deci pe aceasta 8n accepiunea ei cea mai general4 Comparaia se face fie 8ntre oameni #i animale sau 8ntre animale #i oameni, fie 8ntre un element moral #i unul concret sau un alt element moral, fie 8ntre un element concret #i NON?T(OP$IM2E2 unul moral sau alt element concret, fie 8ntre obiecte din natur #i obiecte de art sau 8ntre obiecte de art #i obiecte din natur, fie de la mare la mic sau de la mic la mare4 Or, conform naturii obiectului care instituie comparaia, ea este moral, animal, 3on3ret, istori3, mitolo7i3,, etc4 Comparaia moralB "oileau, Arta poeti3B Telle duKune bergDre au6 plus beau6 jours de ffte, +e superbes rubis ne c.arge point sa tfte, t sans mfler a lKor lKSclat des diamans, Cueille en un c.amp Aoisin ses plus beau6 ornemensO Telle aimable en son air, mais .umble dans son st[le, +oit Sclater sans pompe une SlSgante id[lle4 Comparaia animal, Oenriada, c8ntul al 'I?lea* Tel duKSc.appS du sein dKun riant p;turage, Au bruit de la trompette animant son courage, +ans les c.amps de la T.race un coursier orgueilleu6, Indocile, induiet, plein dKun feu belidueu6, )eAant les crins mouAans de sa tfte superbe, Impatient du frein, Aole et bondit sur lK.erbeO Tel paraissait gmont* une noble tueur clate dans ses [eu6 et brhle dans son cgur4 Comparaia 3on3retB Oenriada, c8ntul al 'I?lea* )es assiSgeans surpris sont partout renAerssSs, Cent fois Aictorieu6 et cent fois terrasSsO Pareils a lKocSan poussS par les orages, Xui couAre a c.adue instant et dui fuit ses riAages4 Comparaia istori3, Oenriada, c8ntul al II?lea* )e .Sros, duKassiSgeait une mer en furie, Ne songe en ces dangers duKau6 mau6 de sa patrie* Tourne ses [eu6 Aers elle, et, dans ses grands desseins, Semble accuser les Aents dKarrfter ses destins4 Tel, et moins gSnSreu6, au6 riAages dK pire, )orsdue de lKuniAers il disputait lKempire, Confiant sur les flots au6 aduilons mutins )e destin de la terre et celui des (omains4 2EEM +Sfiant a?la?fois et PompSe et Neptune, CSsar a la tempfte opposait sa fortune4 Comparaiile ornamentale, ca cele de mai sus, s8nt poeti3e sau oratori3e- +ar e6ist #i mai simple, folosite doar 8n scopul de a clarifica sau de a demonstra sau pentru a sensibiliBa Lo idee abstractO le?am putea denumi 3omparaii filosofi3e- /i poeBia ne ofer 3omparaii de acest tip4 lise 8n &st4er spune tinerilor israelii*

$%E

Puissent j risduSs au ciel Aos soupirs innocens Conter comme lKodeur dKun agrSable encens ] 8ntr?unui din corurile din aceea#i pies se spune inAoc8ndu?$ pe +umneBeu 8mpotriAa celor ri* XuKils soient comme la poudre et la paille lSgDre Xue le Aent c.asse deAant lui4 T8nrul Toas, 8n AtaliaB )e bon.eur des mSdians comme un torrent sKScoule4 Comparaia poate contribui considerabil la frumuseea discursului fiind una din podoabele lui cele mai seductoare4 +ar presupun8nd c ea este conform cu natura subiectului #i i se potriAe#te, iat condiiile pe care trebuie s le 8ndeplineasc* $4 s fie e6act #i adeArat, nu 8n toate priAinele ci numai 8n acelea pe care se baBeaB analogiaO 74 obiectul cu care comparm s fie mai cunoscut dec8t cel pe care Arem s?$ facem mai bine sesiBabilO 24 ea s deBAluie imaginaiei ceAa nou, interesant, uimitor, 8n consecin, nimic josnic, Aulgar sau banalO ceea ce este mai ales de dorit este ca raporturile s fie nea#teptate #i frapante, 8n acela#i timp sensibile #i u#or de perceput4 AntiteBa AntiteBa opune dou o1ie3te unul altuia, 3onsidernduCl3 dintrCun pun3t de vedere 3omun, sau opune a3ela8i o1ie3t lui nsu8i, 3onsidernduCl su1 dou aspe3te 3ontrariiNON?T(OPIIM2E1 $4 +ou obiecte opuse unul altuia* )e ric.e et lKindigent, lKimprudent et le sage, Sujets a mfme loi, subissent mfme sort4 74 !n obiect opus lui 8nsu#i* 'icieu6, pSnitent, courtisan, solitaire, Il prit, duitta, reprit la cuirasse et la .aire4 fectul contrastului de culori 8n pictur #i de tonuri 8n muBic dau o idee asupra efectului antiteBei 8n discurs4 ste una din figurile cele mai strlucitoareO dar tocmai din aceast cauB ea trebuie folosit cu mult reBerA 8n subiectele serioase4 Nicieri nu e deplasat dac e natural, nscut c.iar din natura obiectelor respectiAe #i se baBeaB pe raiune #i adeAr, dac nu e prea e6agerat, prea sofisticat organiBat, c8nd nu e pretenioas sau cutat4 S trecem la e6emple* Toat lumea #tie ce spune "oileau despre om 8n satira a 'III?a* Tout lui pla8t et dSpla8t, tout le c.odue et lKoblige4 Sans raison il est gai, sans raison il sKafflige4 Son esprit, au .asard, aime, SAite, poursuit, +Sfait, refait, augmente, `te, SlDAe, dStruit4 Ce frumos e6emplu de antiteB ne ofer (acine 8n corul care 8nc.eie actul al III?lea al Atali3iB TO!T ) CO !( O promesse ] ` menace ] ` tSnSbreu6 m[stDre ] Xue de mau6, due de biens sont prSdits tour a tour ] Comment peut?on aAec tant de colDre Accorder tant dKamourU !N 'OI_ S !) Sion ne sera plus* une flamme cruelle +Struira tous ses ornemens4 !N A!T( 'OI_ S !) +ieu protDge Sion* elle a pocr fondemens Sa parole Sternelle4 2E@M )A P( CI ( Te Aois tout son Sclat dispara8tre a mes [eu64

$%1

)A S CON+ Te Aois de tontes parts sa clartS rSpandue4 )A P( CI ( +ans un gouffre profond Sion est descendue4 )A S CON+ Sion a son iront dans les cieu64 )A P( CI ( Xuel triste abaissement ] )A S CON+ , Xuelle immortelle gloire] )A P( CI ( Xuel cris de douleurs ] )A S CON+ Xue de c.ants de Aictoire] !nii scriitori au abuBat 8n mod special de antiteB4 Printre clasici Seneca, Pliniu cel t8nr, c8iAa prini ai bisericii printre care, cu deosebire Sf4 Augustin4 FlSc.ier, dintre moderni, nu se poate feri de repro#uri 8n aceast priAin4 +ar cum ] (acine el 8nsu#i, (acine, pe care )a.arpe 8l consider ca cel mai sobru autor de antiteBe, ar putea s se simt uneori susceptibil de critic4 Ce poate fi mai lipsit de cldur dec8t acest Aers spus de -ipolit, 8n scena 8n care Area s?o conAing pe Aricia s?$ urmeBe* Xuand ie suis tout feu, dKoi Aous Aient cette glaceU +ealtfel, nu trebuie s lum drept, antiteB orice opoBiie de ideiO ar fi cu siguran o gre#eal4 AntiteBa, spune )a.arpe, cere opoBiia ideilor 8n cadrul unui paralelism al construciilor, ca 8n aceste Aersuri din OenriadaB sclaAes de la ligue, ou compagnos dKun roi, AlleB gSmir sous elle, ou triomp.er sous moi4 NON?b(OPIIM2E& 8n sc.imb, nici o antiteB 8n acest Aers al aceluia#i poem* t par timiditS me declara la guerre4 8ntr?adeAr, ceea ce se opune de fapt lui Nuerre <rBboi> este Pai2 <pace> #i nu ,imidit5 <timiditate>4 (e Aersiune a (eAersiunea 8nseamn revenirea, 3u sens diferit 8i adesea 3ontrar, a tuturor 3uvintelor, 3el puin a 3elor mai eseniale dintrCa propo@iie- Poare fi considerat o specie particular a antite@ei- 'a fi suficient s dm unele e6emple4 S8nt cunoscute cuAintele lui Agesilaos* HNu locul sfine#te omul ci omul sfine#te locul94 /i cui nu?i #opte#te raiunea* HNu trebuie s trie#ti pentru a m8nca ci s mn8nci pentru a tri94 Aceea#i figur 8n celebra epigram a lui Ausone F, astfel tradus 8n franceB* PauAre +idon, oi tKa rSduite +e tes maris le triste sort U )Kun en mourant cause ta fuiteO )Kautre en fu[ant cause ta mort4 Aceea#i, 8n aceste Aersuri de Corneille despre (ic.elieu* XuKon dise mal ou bien du fameu6 cardinal4 Ca prose ni mes Aers nKen diront jamais rien* fl mKa trop fait de bien pour en dire du malO Il mKa trop fait du mal pour en dire du bien4 ntimemismul ntimemismul, nou numai 3a denumire, 3onst dintrCo apropiere 3on3is a dou propo@iii sau a doi termeni de unde re@ult asupra spiritului un efe3t ptrun@tor 3ar3Cl 3u3ere8teF Ausone <2$3 : 2%1>, poet latin <n4t4>4 2E5MFT ,!(I) 2IM;+EU2UI OAidiu o pune pe Cedeea s spun* H)?am putut salAa #i tu m 8ntrebi dac l? a# putea pierdeU9 Ca #i c8nd ar fi spus* mult mai greu s salAeBi dec8t s pierBi4 Or, l?

$%@

am putut salAa* deci cu at8t mai mult l?a# putea pierde4 +ar ce diferen de for #i energie 8ntre cele dou construcii ] Pstorul Cor[don 8nfrunt8nd prejudecile lui Ale6is, 8i spune <'ergiliu, &7lo7a a #iCa)B HA. ] tu, nebunule, fugi U /i Beii #i troianul Paris au locuit 8n aceste pduri94 Ca #i c8nd ar fi spus* Nebunule, tu fugiU Te temi s locuie#ti cu mine 8n pdureU +ar #i Beii #i Paris au locuit 8n aceste pduriO de ce nu faci ce?au fcut Beii #i Paris U Am citat deja 8n cadrul elipsei acest celebru Aers 8n care partea a doua nu?i dec8t concluBia a fortiori a primei pri* Te tKaimais inconstant* duKaurais?je fait fidDleU 6emplul care urmeaB 8nsumeaB trei argumente de acela#i fel, reduse la forma cea mai concis #i cea mai energic : e Aorba de o strof a unei ode de T4?"4 (ousseau* Xuel c.arme Aous sSduit U duel dSmon Aous conseille, -ommes imbSciles et fousU Celui dui forma Aotre oreille Sera sans oreilles pour AousU Celui dui fit Aos [eu6 ne Aerra point Aos crimes U t celui dui punit les rois les plus sublimes, Pour Aous seuls retiendra ses coups U Primul argument* Cel 3are vCa dat au@ul va fi surd pentru voi G al doilea* 3el 3are vCa dat vederea nu va vedea 3rimele voastre G al treilea* ultimele dou Aersuri ale strofei4 Toate aceste argumente ar fi u#or de deBAoltatO dar proced8nd astfel le?am reduce din tensiune #i le?am accentua caracterul oratoric4 Citim 8n du "ello[, )iT7e de Calais <Asediul Calais?ului>, actul al '?lea* 'ous fhtes mal.eureu6, et Aous ftes cruel $ NON?T(OPIIM2E% ParanteBa ParanteBa este inseria unui sens 3omplet 8i i@olat n miDlo3ul altui sens pe 3areCl ntrerupe, avnd sau nu le7tur 3u el- 'om aAea deci dou feluri de parante@ePrima, adic cea care are legtur cu subiectul, era denumit altdat, absolut inutil, prin peretn1ol- Noi rm8nem la denumirea generic, 8ntr?at8t de cunoscut #i de familiar, 8nc8t am putea?o considera 8ntr?un fel banal4 Ce poate fi mai obi#nuit intr?o conAersaie dec8t aceast 8ntrerupere proAocat de ceea ce se spune sau se 8nelege* fie spus n parante@> v spun n parante@a 3, etc4 Astfel parante@a Aa apare uneori #i 8n discursurile susinute #i c.iar 8n fragmentele cele mai alese de elocin #i poeBie4 na este solicitat fie de o judecat fie de un sentiment4 Parante@a 7enerat ie refle3ieB At.alie, 8ncep8nd s;?#i poAesteasc cumplitul Ais, asupra semnificaiei cruia Area s;?i consulte pe Abner #i Cat.an, 8#i cere scuBe pentru spaima prea puin demn de un suflet puternic* !n songe <me deArais?je induiSter dKun songeU> ntretient dans mon cgur un c.agrin dui le ronge4 Te lKSAite partout, partout il me poursuit4 )a Fontaine 8n frumoasa fabul 'es deu2 Pi7eons <Cei doi Porumbei>* Cais un fripon dKenfant <cet ;ge est sans pitiS> Prit la fronde, et du coup tua plus dKa moitiS )a Aolatille mal.eureuse4 /i 8n cea 8n care s8nt pu#i 8n scen Cirpa3iul #i ?an34erulB . bien] due gagneB?Aous, dites?moi, par journSeU :?Tant`t plus, tant`t moins4 )e mal est due toujours, < t sans cela nos gains seraient asseB .onnfts> )e mal est due dans lKan sKentremflent des jours XuKil faut c.`mer* oa nous ruine en fftes

$%&

213M Parante@a 7enerat de sentiment- . RugrAind at8t de e6presiA ciuma animalelor, 'ergiliu 8nfi#eaB calul sf8#iindu?se singur 8n accesele de nebunie ale durerii, ocaBie pentru autor s adreseBe un 8ndemn 8mpotriAa rBboaielor funeste 8n care (oma cu m8inile ei 8#i sf8#ie mruntaiele4 +elille a pstrat la traducere figura* Cais ses forces bient`t se c.angeant en fureur, <O ciel ] loin des (omains ces transports pleins dK.orreur ]> )Kanimal frSnStidue, a son .eure derniDre, Tournait contre lui?mfme une dent meurtriDre4 Autorul Oenriadei Aa poAesti unul din acele acte de furie #i de disperare a crui idee numai, reAolt natura #i omenia4 ste Aorba de o mam care?#i sacrific fiul pentru a?#i ast8m?pra foamea4 Autorul 8nsu#i este cuprins de groaB #i ira 8ndrBne#te s 8nceap poAestirea4 +e la primele cuAinte, se opre#te #i se 8ntreab dac Aa da la iAeal o asemenea oroare* !ne femme <grand +ieu ] faut?il a la mSmoire ConserAer le rScit de cette .orrible .istoireU> !ne femme aAait Au par ces cgurs in.umains !n reste dKalimens arrac.S de ses mains 444 Aceste e6emple s8nt suficiente pentru a face cunoscut parante@a #i pentru a doAedi c ea poate intra perfect 8n stilul cel mai sublim, ca #i 8n cel mai familiar4 +ar prin c.iar faptul c ea 8ntrerupe discursul #i c abate pentru un moment atenia de la obiectul ei principal, paranteBa are 8n mod firesc tendina de a produce confuBie #i neclaritate4 Trebuie deci s?o folosim numai cu msur #i numai atunci c8nd este absolut necesar4 Apoi, ea trebuie s fie scurt, Aie si concis, #i, a#a cum a spus nu #tiu care autor, s treac tot at8t de repede ca umbra unei psri care Bboar 8n spaiul dintre priAirea noastr #i soare4 NON?T(OPIIM21$ pifonemul pifonemul, conform opiniei majoritii retoricienilor, este o spe3ie de e23lamaie sau de o1servaie s3urt 8i 3on3is, 3onse3in a unei povestiri sau 3omentariu asupra unui su1ie3t despre 3are to3mai a fost vor1a- Ci se pare 8ns c este mu)t prea restrictiA accepiunea care i se d, mai ales at8ta timp cit 8nc nu s?a inAentat o denumire special pentru a indica figuri tot at8t de reale ca cea de mai sus #i fa de care acestea din urm nu se deosebesc decit prin locul pe care?$ ocup 8n discurs4 &pifonemul este, cred eu, o o1servaie 3on3entrat 8i s3urt, o vor1 de du4 sau de ima7inaie sau de sentiment n le7tur 3u o povestire sau un detaliu oare3are, dar fa de 3are se deta8ea@ a1solut prin 7eneralitatea sa sau prin o1ie3tul su parti3ular, pre3ednd, nsoind sau itrmnd, plasnduCse nainte, dupsau ntre dou fra@e, in a8a fel n3t, n fun3ie de po@iia sa s fie iniiativ, terminativ sau interDe3tiv6amin8nd epifonemul din punct de Aedere al sensului, l?am putea socoti un fel de parante@, pentru c alctuie#te singur un sens total, deosebit de orice alt sens4 +ar ceea ce?$ deosebe#te de parante@a propriu?Bis; este faptul c alctuie#te singur o propoBiie, o fraB sau c.iar o perioad separat #i independent #i nu se afl inclus 8ntr?o alt propoBiie, fraB sau perioadO este 8n special acea construcie Aie #i spiritual, acea construcie sentenioas care este uneori specific, dar nu obligatorie #i parante@ei$4 &pifonemul iniiativ- 8n Oenriada, c.itul al o?lea, fanatismul i se arat lui Tacdues ClSment, sub 8nfi#area lui de ,uise, 8n a#a fel 8nc8t uciderea lui 'alois i se

$%5

pare ordonat de 8nsu#i +umneBeu, care?i pune 8n m8ini arma paricid4 CBut 8n cea mai profund eroare, t8n;rul singuratec se crede depoBitarul Aoinei diAine, sruta cu eAlaAie darul funest, implor 8n genunc.i puterea celui de sus #i 8ntr?o atitudine de sf8nt se pregte#te de crim4 +ar ceea ce?$ uime#te cel mai mult pe poet este c nefericitul gust apoi o calm fericire, c este animat de acea 8ncredinare care 8ntre#te ino? 217MFI ,!(I) )IC"AT!)!I cena 8n inimile sfinilor4 Poetul nici nu poate concepe o asemenea oribil lini#te4 +e aceea, 8nainte de?a Aorbi despre ea 8ncepe prin aceast reflecie e6clamatiA care te pregte#te pentru orice* Combien le cgur de lK.omme est soumis a lKerreur ] Acesta este Aersul care este epifonemid- Iat cum se afl 8ncadrat, 8ncep8nd el 8nsu#i un alineat* Torp aisSment trompS, le jeune solitaire +es intSrfts des cieu6 se crut dSpositaire4 Il baise aAec respect ce funeste prSsentO Il implore a genou6 le bras du Tout?PuissantO t, plein du monstre affreu6 dont la fureur le guide4 +Kun air sanctifiS sKapprfte au parricide4 Com1ien le 3oeur de l'4omme est soumis M l'erreur < ClSment gohtait alors un paisible bon.eur* Il Stait animS de cette confiance Xui dans le cgur des saints affermit lKinnocence$O Sa tranduille fureur marc.e les [eu6 baissSsO Ses sacrilDges Agu6 au ciel sont adressSsO Sont front de la Aertu porte lKempreinte austDre, t son fer parricide est cac.S sous sa .aire4 II4 &pifonemul interDe3tiv- )a 8nceputul Oenriadei, 'oltaire 8l opune pe 'alois lui 8nsu#i 8n calitate de principe #i de rege, dorind s arate c regele este mai presus dec8t principele4 Stabilind contrastul #i accentu8nd diferena, las s?i scape acest Aers at8t de cunoscut* Tel briile au second rang dui sKSclipse au premier* #i iat acum cum 8l 8ncadreaB 8n tablou* Ce nKStait plus ce prince enAironnS de gloire, M Au6 combats, dDs lKenfance, instruit par la Aictoire, +ont lK urope, en tremblant, regardait les progrDs, t dui de sa patrie emporta les regrets, Xuand du Nord StonnS de ses Aertus suprfmes4 )es peuples a ses pieds mettaient les diadDmes4 1 N?ar trebui, mai degrab, Yue dans le 3Uur des saints affermit l'inno3en3e G AeBi Comentariul 3lasi3 la OenriadaNON?T(OPIIM212 ,el 1rille au se3ond ran7 6ui s'53lipse au premier- Il deAint l;c.e foi dKintrSpide guerrierO ndormi sur le tr`ne au sein de la mollesse, )e poids de sa couronne accablait sa faiblesse4 'om recunoa#te, cred, un epifonem interDe3tiv 8n aceste sgei amuBant serioase #i cu adeArat admirabile prin care )a Fontaine, 8ntrerup8nd fabula celor doi coco#i, pune 8n contrast cele mai nobile scopuri cu interesele cele mai mesc.ine4 +eu6 cods AiAaient en pai6* une poule surAint, t Aoila la guerre allumSe4 Amour, tu perdis Troie, et cKest de toi due Aint Cette duerelle enAenimSe, Oi du sang des dieu6 mfme on Ait le _ant.e teint4 )ong?temps entre nos cods la guerre se maintint4 III4 &pifonemul terminaii)- )a Fontaine, pe care abia l?am citat, ne Aa furniBa

$%%

primele e6emple4 Corala celor mai multe din fabulele sale este un epifonem de aceast specie4 Fabula 'e ?ou3 et le %enard <Napul #i Aulpea>4 Cobo?r8t imprudent 8ntr?o f8nt8n de unde iese cu ajutorul apului, Aulpea 8#i prse#te acolo nefericitul toAar#* n tout c.ose il faut considSrer la fin4 Fabula 'es Animau2 malades de la peste <Animalele bolnaAe de cium>, 8n care bietul mgar isp#e#te at8t de crud crima de a fi tuns paji#tea unui clugr cu latul limbii4 Selon due Aous sereB puissant ou misSrable, )es jugements de cour Aous rendront blanc ou noir4 +ar s trecem la e6emple mai serioase4 &pifonemul eu care se sf8r#e#te aceast parte a poAestirii pe care i?o face -enric al I'?lea lisabetei (Oenriada, c8ntul al Il? lea> este inspirat de ideea de umanitate #i moral* AprDs di6 ans entiers de succDs et de pertes, CSdicis, dui Ao[ait nos campagnes couAertes 72 : Figurile limbajului : c4 $731 21EM +Kun parti renaissant duKelle aAait cru dStruit4 )asse enfin de combattre et de Aaincre sans fruit, 'oulut, sans plus tenter des efforts inutiles, Terminer dKun seul coup les discordes ciAiles4 )a Cour de ses faAeurs nous offrit les attraits, t, nKa[ant p?i nous Aaincre, on nous donna la pai6* Xuelle pai6, juste +ieu] +ieu Aengeur due jKatteste] Xue de sang arrosa son oliAe funeste ] Ciel < fautCil voir ainsi les matres des 4umains (u 3rime M leurs suDets aplanir les 34emins ] Iat; destule e6emple pentru fiecare dintre speciile epiCfonemului- Am putut obserAa 8n caBul unora o simpl Aorb de du., alteori un ton mai 8nsufleit cu accente sentimentale4 Trebuie s spunem 8n concluBie, c epifonemul poate, ca #i parante@a, s se raporteBe la judecat sau la sentiment4 Aceast distincie e u#or de fcut 8n toate caBurileO mai dificil de stabilit este epifonemul ca atare4 Adesea epifonemele s8nt sentine sau ma6ime* dar nu toate sentinele #i ma6imele s8nt epiCfoneme < le nu s8nt dec8t 8n msura 8n care nu in 8n mod necesar de subiect, ca #i c8nd ar fi inseparabile de acesta, c.iar dac ele s8nt emise relatiA la el #i au o oarecare legtur cu el4 Astfel acest Aers din Oenriada, care 8nc.eie at8t de frumos emoionanta apostrof adresat de poet magistrailor trimi#i la sp8nBurtoare de cei #aispreBece, este o sentin, fr a fi 8n acela#i timp #i un epifonemB 'ous nKftes point flStris par ce .onteu6 trSpasO C;nes trop gSnSreu6, Aous nKen rougisseB pas4 'os noms toujours fameu6 AiAront dans la mSmoire, &t 6ui meurt pour son roi, meurt touDours ave3 7loire+e ce aceast sentin nu este #i un epifonem G Pentru c ea apare aici ca o doAad, doAada cea mai puternic a ceea ce s?a sptis 8n Aersurile precedente* 8nseamn de fapt* FA3east ru8inoas moarte nu v sti7mati@ea@ 8i nu avei delo3 de 3e s ro8ii, suflete prea 7eneroaseB dimpotriv, numele voastre ve8ni3 3instite vor tri pentru totdeauna, n inimile oamenilor pentru 3 3ei 3are mor pentru re7ele lor, mor totdeauna 3u 7lorieENON?T(OPIIM211

733

+4 FI,!(I + STI) P(IN ICITANI Se reduc la dou* 4ipotipo@a #i armonismul-ipotipoBa -ipotipoBa @u7rve8te lu3rurile ntrCun mod att de viu 8i de ener7i3 n3t ni le e2pune, ntrCun fel, privirii 8i fa3e dintrCo povestire sau o des3riere, o ima7ine, un ta1lou sau 34iar o s3en animat!neori ea nu const dec8t 8ntr?un singur conturO ca 8n Passa7e du %4in <Trecerea (inului> c8nd "oileau spune despre ,rammont* Son coursier Scumant sous ma8tre intrSpide, Nage, tout orgurilleu6 de la main dui le guide4 Sau c8nd 8i spune ,rndviei, Aorbind despre acele timpuri at8t de fericite pentru ea #i at8t de dragi amintirii sale, c8nd regii se cinsteau cu numele de lene8iB Xuatre boeufs attelSs, dKun pas tranduille et lent Promenaient dans Paris le monardue indolent4 Alteori este Aorba de mai multe trsturi reunite 8ntr?un cadru restr8ns, 8ntr?o singur fraB, ca atunci c8nd acela#i poet BugrAe#te ,rndvia cB8nd 8n somn, dup un discurs pentru care fcuse un prea mare efort* 444 )a Collesse oppressSe +ans sa bouc.e, a ces mots, sent sa langue glacSe, t lasse de parler, succombant sous lKeffort4 Soupire, Stend les bras, ferme lKoeil, et sKendort4 )a fel, 8n acest pasaj din ,5l5ma6ue 8n care?$ Aedem pe orgoliosul ProtSsilas, care abuBase 8n a#a msur de puterea 21@M lui, arunc8ndu?se la picioarele lui -SgSsippe, la auBul Ae#tii c e6ilul su 8n insula Samos a fost oprit* H)e Aoila dui se jette tremblant au6 pieds dK-SgSsippeO il pleure, il .Ssite, il bSgaie, il tremble, il embrasse les genou6 de cet .omme duKil ne daignait pas, une .eure auparaAant, .onorer dKun de ces regards49 !neori 8ns, 8ntr?o suit de fraBe apar o suit de .ipotipoBe din care reBult un tablou mai mult sau mai puin e6tins #i compus4 A#a s8nt Aersurile 8n care Andromaca, 8n piesa lui (acine, BugrAe#te CefiBei, groBAiile jafului (omei* Songe, songe, CSp.ise, a cette nuit cruelle Xui fut pour tout un peuple une nuit Sternelle4 Figure?toi, P[rr.us les [eu6 Stincelans, ntrant a la lueur de nos palais brhlans, Sur tous mes frDres morts se faisant un passage4 t du sang tout couAert Sc.auffant le carnageO Songe au6 cris des Aaincus, songge au6 cris des mourans, +ans la flamme StouffSs, sous le fer e6piransO Peins?toi dans ces .orreurs Andromadue Sperdue* 'oila comme P[rr.us Aint sKoffrir a ma Aue ] Sau 8n At4alie modul 8n care Tosabet. poAeste#te cum $?a salAat pe Toas din mcel, #i 8n aceea#i pies, Aisul At.alieiO 8n &le3tra lui Crebillon, Aisul ClitemnestreiO 8n aceea#i pies, groaBnica imagine a unei furtuniO #i 8n Oenriada o imagine de acela#i fel4 8n fine, care este poetul care s fie 8n acela#i timp proBator #i care s nu ofere 4ipotipo@eArmonismul Armonismul, n 3are pot intra 3a 3lemente onomatopeea 8i aliteraia, 3onst n ale7erea 8i 3om1inarea 3uvintelor ntrCo or7ani@are 3onte2tual n fra@ sau n

73$

perioad astfel n3t prin ton, sunete, 3antitate, tietur, pau@e 8i toate 3elelalte 3aliti fi@i3e, e2presia s se a3orde 3u 7ndirea sau 3u sentimentul n modul 3el mai pl3ut 8i propriu deCa impresiona- C.iar definiia ne arat prin ce se deosebe#te de 4ipotipo@- Aceasta din urm este constituit tocmai din acea AiAacitate #i interes stilistic care electriBeaB #i 8nflcreaB sufletul p8n; NON?T(OPIIM21& la a?$ face s Aad ca preBente sau aieAea, lucruri foarte distanate sau pur fictiAe4 +intre antici, 'ergiliu este cel mai bun model pe care?$ aAem pentru armonism- Aleg8nd la 8nt8mplare un fragment din opera acestui poet, nu e6ist, spune +elille, traductorul su, o tietur a Aersului, un cuA8nt, o silab care s nu fie o imitaie prin sunete4 +ar #i marii no#tri poei #i marii no#tri oratori au cunoscut acest gen de frumusee care a fost destul de des eAideniat 8n stilul lor4 "oileau, de e6emplu, putea sugera mai bine dec8t 8n aceste ultime dou Aersuri, mersul domol #i lent al boului* )e blS pour se donner, sans peine ouArant la terre, NKattendait pas duKun bguf, pressS de lKaiguillon, Traj;t a pas tardifs un pSnible sillon4 Ce l8nceBeal #i indolen 8n urmtoarele* Suis?moi donc4 Cais je Aois, sur ce dSbut de pr`ne, Xue ta bouc.e dSja sKouAre large dKune aune, t due, les [eu6 fermSs, tu baisses le menton4 Cine nu s?a 8ngroBit #i nu s?a 8nspim8ntat ascult8nd aceste Aersuri 8n care (ousseau ne?o preBint pe Circe prepar8ndu?#i Arjile* Sa Aoi6 redoutable Trouble les enfersO !n bruit formidable ,ronde dans les airsO !n Aoile effro[able CouAre lKuniAers4 )a terre tremblante FrSmit de terreurO )Konde turbulente Cugit de fureurO )a lune sanglante (ecule dK.orreur4 8n fine, +elille ne ofer, fie 8n traduceri, fie 8n lucrrile originale, o infinitate de Aersuri nu numai imitatiAe, ci c.iar lecii de armonie imitatiA, pentru a folosi e6presia poetului 215M )ebrun4 S ne limitm la un fragment 8n care el d 8n acela#i timp #i preceptul #i e6emplul* este un pasaj tradus din Pope* Peins?moi lSgDrement lKamant lSger de Flore4 XuKun dou6 ruisseau murmure en Aers plus dou6 encore4 ntend?on de la mer les ondes bouillonner U )e Aers, comme un torrent, en roulant doit tonner4 OuKAja6, soulDAe un roc et le lance aAec peine* C.adue s[llabe est lourde, et c.adue mot se tra8ne4 Cais Aois dKun pied lSger Camille effleurer lKeau* )e Aers Aole et la suit, aussi prompt due lKoiseau4 Fr 8ndoial, armonismul se potriAe#te #i proBei #i mi?ar fi foarte u#or s art folosirea lui la bunii no#tri scriitori4 +ar poeBia, esenialmente imitatiA, poeBia, care este un fel de pictur, 8l reclam ca pe unul din instrumentele cele mai proprii #i mai specifice ale limbajului ei4 !nii retoricieni au Arut s predea arta at8t de saAanta #i de dificil a combinaiilor capabile s produc armonismul- +ar oric8t de juste ar fi fost 8n sine aceste reguli pe care le?au formulat, ele nu Aor fi niciodat de o mare utilitate practic pentru cei care nu s8nt nscui cu un sim aparte pentru aceast figur #i nu s?au format la marile modele4 +ealtfel, nu trebuie s uitm niciodat c armonismul nu trebuie, 8n

737

nici un caB, s mearg p8n la o durat penibil sau #ocant pentru simuriO c, 8n nici un caB, el nu trebuie folosit 8n detrimentul simplitii #i eleganei4 foarte important s fie produs c8t mai natural #i fr efort, instinctiA, ca rod al inspiraiei4 C8nd 8ns se simte afectarea, cutarea, c8nd figura mrturise#te o intenie Adit #i c8nd cuAintele par s fie alese #i aranjate mai mult pentru sunetele lor dec8t 8n Airtutea sensului, el deAine ridicul, displace spiritului #i rne#te gustul4 Nu totdeauna c8nd inte#ti binele e sigur c?$ Aei atingeO adesea poi cdea 8n mai ru4 C8t de greu e s judeci cu c.ibBuin 8n aceast priAin ] +e c8te ori nu te iluBioneBi #i nu te mistifici ] nimic nu poate fi at8t de frumos, at8t de perfect 8nc8t un om de spirit s nu?$ poat demonstra ca demn de dispreO nimic nu poate fi at8t de prost #i de Arednic de dispre ca s nu poat prea NON?T(OPIIM21% minunat, la un moment dat, unor spirite mai puin fine #i ne8nBestrate <#i s8nt at8tea de felul acesta> #i care s nu fie admirat cu cea mai mare conAingere4 8n 'es Pr53ieuses ridi3ules, ColiDre ofer 8n aceast priAin un e6emplu care trebuie citat* CASCA(I)) rScite son impromptu O.] o.] je nK[ prenais pas gardeO Tandis due, sans songer a mal, je Aous regarde, 'otre gil en tapinois me dSrobe mon cgur* Au Aoleur, au Aoleur, au Aoleur, au Aoleur ] CAT-OS A. ] mon +ieu ] Aoila dui est poussS dans le dernier galant4 CASCA(I)) Tout ce due je fais a lKair caAalierO cela ne sent point le pSdant4 CA+ )ON Il en est SloignS de plus de cent lieues4 CASCA(I)) AAeB?Aous remarduS ce commencement, o4 < o4 < 'oila dui est e6traordinaire, o4 < o4 < comme un .omme dui sKaAise tout dKun coup, o4 < o4 < )a surprise, o4 < o4 < CA+ )ON Oui, je trouAe ce o4 < o4 < admirable4 CASCA(I)) Il semble due cela ne soit rien4 CAT-OS A. ] mon +ieu ] due dites?Aous U Ce sont la de ces sortes de c.oses dui ne se peuAent pa[er4 CA+ )ON Sans doute, et jKaimerais mieu6 aAoir fait ce o. ] o. ] duKun poDme Spidue4 CASCA(I)) Tudieu ] Aous aAeB le goht bon, CA+ )ON -S] je ne lKai pas tout?a?fait mauAais4 CASCA(I)) Cais nKadmireB?Aous pas aussi, ;e n'= prenais pas 7arde G ;e n'= prenais pas 7arde, je ne mKaperceAais pas de cela* fajon de parler naturelle, ;e n'= prenais pas 7arde- Tandis due, sans son7er M mal Mtandis due innocemment, 2@3M sans malice, comme un pauAre mouton4 ;e vous re7arde, cKest?a?dire, je mKamuse a Aous considSrer, je Aous obserAe, je Aous contemple4 *otre Uil en tapinois --- Xue Aous semble ce mot, tapinois G NKest il pas bien c.oisiU CAT-OS Tout?a?fait bien4 CASCA(I)) ,apinois, en cac.ette* il semble due ce soit un c.at dui Aienne de prendre une souris* Tapinois4 CA+ )ON Il ne se peut rien de mieu64

732

CASCA(I)) Me d5ro1e mon 3Uur, me lKemporte, me le raAit Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur < ne direB?Aous pas due cKest un .omme dui crie et court aprDs un Aoleur pour le faire arrfterU Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur < CA+ )ON Il faut aAouer due cela a un tour spirituel et galant4 CA+ )ON encore, duand CASCA(I)) , A=ant 34ant5 son 3ouplet, en a fait admirer l'air, et surtout le fameu2, Au Aoleur ] CKest la saAoir le fin des c.oses, le grand fin, le fin du fin4 Tout est merAeilleu6, je Aous assureO je suis entousiasmSe de lKair et des paroles4 CAT-OS Te nKai encore rien Au de cette force?la4 4 + SP( +O!0 NOI FI,!(I + STI) Propunem s adugm figurilor de stil din prima categorie, adic fi7urilor ie stil prin emfa@, 8nc alte dou figuri, nu mai puin reale #i nu mai puin importante* una creia 8i dm 8ntr?o nou accepiune o denumire at8t de Aec.e #i de cunoscut de fiarifra@> cealalt, pe care ni se pare c o putem denumi destul de bine prin epifra@, nume creat 8nadins pentru ea4 NON?T(OPIIM2@$ ParafraMa ParafraBa, a8a 3um o nele7em noi, este un fel de amplifi3are oratori3 prin 3are se de@volt 8i se a3umulea@ n a3eea8i fra@ mai multe idei se3undare 3are au a3eea8i 1a@, adi3, se raportea@ la a3eea8i idee prin3ipal- +ifer de perifra@, prin aceea c 8n cadrul aceleia#i fraBe are aspectul c preBint mai multe fraBe odat, 8n timp ce perifra@ nu e dec8t o fraB lung #i oratoric, substituit unei fraBe simple #i comune4 a difer #i de 3on7lo1aie, prin aceea c ideile pe care le acumuleaB nu s8nt dec8t idei secundare, toate raport8ndu?se la o aceea#i idee principal, la ideea aceluia#i obiect, 8n timp ce ideile pe care le acumuleaB 3on7lo1aia s8nt idei principale #i care se refer la obiecte deosebite #i diferite4 (acine ne Aa oferi primul e6emplu4 rip.ile, 8n #fi7enia, 8i declar lui +oris, confidenta ei, c, 8n ciuda at8tor motiAe de ur, este 8ndrgostit de Ac.ileO #i ceea ce ar fi putut spune 8n dou cuAinte este e6tins la #ase Aersuri, dintre care primele cinci, prin frumuseea lor cresc8nd, 8l fac at8t de surprinBtor pe ultimul, care, 8n orice alt conte6t ar fi prut foarte banal, cum spune )a.arpe* CKest peu dKftre StrangDre, inconnue et captiAe* Ce destructeur fatal des tristes )esbiens, Cet Ac.ille, lKauteur de te6 mau6 et des miens, +ont la sanglante main mKenleAa prisonniDre, +e dui jusdues au nom tout doit mKftre odieu6, st de tous les mortels le plus c.er a mes [eu64 Parafra@a 8ncepe cu al doilea Aers* Ce destru3teur fatal etc4 <acest nimicitor nefast>, se 8ntrerupe o clip 8n Aersul al treilea, prin cuA8ntul A34ille, #i re8ncepe imediat pentru a sf8r#i cu Aersul al cincileaO 8ntreaga acumulare se concentreaB pe subiectul propoBiiei principale, A34ille, fa de care ea alctuie#te un atribut foarte comple6, un atribut care ofer p8n la trei propoBiii incidentale4 Iat acum una mai simpl dar tot at8t de frumoas 8n portretul pe care 'oltaire i?$ face Faimei, 8n Oenriada, c8ntul al '!I?lea* +u Arai, comme du fau6, la prompte messagDre, Xui sKaccroit dans sa course, et, dKune aile lSgDre, 2@7M Plus prompte due le temps Aole au dela des mers, Passe dKun p`le a lKautre, et remplit lKuniAersO Ce monstre composS dK[eu6, de bouc.es, dKoreilles, Xui cSlDbre des rois la .onte ou les merAeilles, Xui ressemble sous lui la curiositS, )Kespoir, lKeffroi, le

73E

doute, et la crSdulitS, +e sa brillante Aoi6, trompette de la gloire, +u .Sros de la France annonjait la Aictoire4 ObserAm c toate Aersurile, de la al doilea p8n la ante?penultimul inclusiA, se refer la primul Aers care este o proCnominaie folosit pentru Faim4 Parafra@a se compune din aceste Aersuri 8n numr de #apteO putem obserAa c are dou pri, una alctuit din primele trei Aersuri din cele #apte, iar cealalt din ultimile patru Aersuri4 Parafra@a s?ar putea reduce la primele trei Aersuri, dac le?am considera pe ultimile patru ca absolut deta#ate de primele, alctuind o nou parafra@ mai 8ntins #i mai comple6 dec8t prima4 Cred, 8ns, c ar fi mai bine s le socotim ca pe o nou deBAol? tare a ideii enunate 8n primul Aers, unindu?se prin cuA8ntul lor principal : 3e monstre <acest monstru> : de cuA8ntul principal din primul Aers : la messa7Tre <mesagera> : 4 Poetul, e adeArat, ar fi putut s?#i termine portretul cu : 3e monstre :, sau s?$ 8nceap cu acest cuA8nt #i Faima, at8t de bine BugrAit 8n cele opt Aersuri ar fi fost la fel de bine descris dac s?ar fi limitat la ultimele patru4 +ar, din moment ce poetul a Arut, #i bine a fcut, s utiliBeBe opt Aersuri, el a dorit probabil s le lege #i s le subordoneBe 8ntre ele 8n a#a fel 8nc8t propoBiia principal s aib un singur subiectO trebuie c a Arut s spun* 'a messa7Tre du vrai et du fau2 ---, Ce monstre 3ompos5, etc4 <aceast mesager a adeArului #i neadeArului, 444 acest monstru alctuit, etc4>4 +e ce penultimul Aers (e sa 1rillante voi2, etc4 <cu Aocea ei strlucitoare> nu poate fi considerat ca fc8nd parte din parafra@ G Pentru un motiA foarte simplu4 Acest Aers nu se raporteaB, ca celelalte #apte care?$ preced, la pronoCminaia din primul Aers, el nu este, ca ele, un atribut al acestei pronominalii <subiect al propoBiiei principale>, el alctuie#te 8n sine un complement aparte #i de un fel complet diferit, un complement instrumental al modalitii prin care NON?T(OPIIM2@2 se realiBeaB aciunea enunat de ultimul Aers4 8n proB, e adeArat, ar fi fost pus ling annon:ait, #i s?ar fi spus* annon:ait de sa 1rillante voi2, trompette de la 7loire, de la vi3toire du 45ros de la +ran3e <anuna cu Aocea ei strlucitoare, trompet a gloriei, Aictoria eroului Franei>4 S e6aminm 8n treact aceast 3on7lo1aie de dou Aersuri cu care se termin parafra@a> Xui rassemble sous lui la 3uriosit5, )'espoir, W effroi, le doute et la 3r5dulit5, Nimic n?ar fi putut doAedi #i eAidenia mai bine dec8t acest e6emplu, cit de diferite s8nt parafra@a #i 3on7lo1aia #i 8n ce msur trebuie s ne ferim a le confunda4 Parafra@ele Aor fi acum at8t de u#or de deosebit 8nc8t mi se pare inutil s mai citeB altele4 O mulime apar #i la poei #i la oratori4 +esc.idei?$ pe Cassillon, de e6emplu, #i Aei Aedea c8te gsii dintre care cele mai multe nu s8nt mai scurte de o pagin4 pifraBa pifraBa este adu7area urnii mem1rii sau a mai multor mem1ri la o fra@ 3onsiderat terminat 8i 3omplet, n s3opul de a de@volta ideile ei se3ttndare mai mult sau mai puin importante- a are, 8n construcie, acela#i loc cu epifonemul terminativ> dar spre deosebire de acesta, ea nu e6prim nici o g8ndire nou, nici o g8ndire 8ntreag, nici c.iar o idee principal, iar considerat ca atare ea nu formeaB nici o fraB #i nici mcar o propoBiie 8nc.eiat4 Pentru a constata aceast diferen, nu aAem dec8t s comparm c8teAa e6emple date la epifonem cu cele pe care le Aom cita la epifra@a+esc.iB8nd 8n fine oc.ii asupra rtcirilor sale, #i AB8nd 8ntreaga groBAie a crimei comise, Fedra 8#i Aars indignarea 8mpotriAa Oenonei, confidenta sa, a crei

731

la# compleBen #i ale crei perfide sfaturi au pierdut?o* HPuisse le juste Ciel dignement te pa[er] t puisse ton supplice a jamais effra[er 2@EM Tous ceu6 dui, comme toi, par de l;c.es adresses, +es princes mal.eureu6 nourrissent les faiblesses, +es poussent au penc.ant oi leur cgur est enclin, t leur osent du crime aplanir le c.emin* (5testa1les flatteurs, pr5sent le plus funeste, Yue puisse faire au2 rois la 3olTre 35leste < Nu Ai se pare c al #aselea Aers din cele opt citate, 8nc.eie fraBa din care face parte, iar aceast fraB, 8nc.eiat aici, las ceAa de dorit 8n ceea ce priAe#te sensulU Totu#i, obserAai ultimele dou Aersuri, at8t de frumoase ca poeBie #i adeAr, pe care toi regii ar trebui s le aib preBente 8n minte* alctuiesc ele, oare, o fraB nou, o construcie de sine stttoare, un sens completU Ofer ele cel puin o fraB eliptic din care nu lipsesc dec8t c8teAa cuAinte u#or de suplinitU Nu, #i prin sens #i prin construcie ele se raporteaB 8n mod eAident la ceea ce le precede #i se Aede limpede la ce se refer* la cuAintele dominante din aceast elocAent demascare a nedemnei spee umane pe care Fedra o sorte#te pe drept c.inurilor Oenonei4 Nu putem face din cele dou Aersuri o fraB aparte, dec8t dac Arem s le considerm ca pe o apostrof destinat tuturor lingu#itorilor4 Asta ar 8nsemna s denaturm sensul 8ntregului fragment #i s acionm 8mpotriAa inteniilor Adite ale autorului care a pus, dup al #aselea Aers, dou puncte 8n loc de e6clamaie4 !ltimele dou Aersuri alctuiesc deci toate caracteristicile unei adeArate epifra@e- Aceast epifra@ Aa facilita recunoa#terea celor care urmeaB4 Iat una 8n ultimele dou din aceste patru Aersuri din O3nrlada, c8ntul al IlI? lea* Il forma dans Paris cette ligue funeste Oui bient`t de la France infecta tout le reste* Monstre affreu2 6u'ont nourri les peuples et les 7rands, &n7raiss5 de 3arna7e, et fertile en t=ransSe poate 8nt8mpla ca epifra@a s fie cu mult mai lung dec8t fraBa la care se referO cum este cea din pasajul din Oenriada, c8ntul al 'II?lea, 8n care poetul descrie 8ntr?un fel at8t de ingenios #i de real libertateaO epifra@a este alctuita NON?T(OPIIM2@1 de ultimele patru Aersuri 8n timp ce fraBa de care ea depinde nu are dec8t dou Aersuri* On Aoit la libertS, cette esclaAe si fiDre, Par dKinAisibles noeuds en ces lieu6 prisonniDre* Sous un joug inconnu, due rien ne peut briser, +ieu sait lKassujettir sans la t[ranniserO A ses suprKmes lois d'autant mieu2 atta345e Yue sa 34ane M ses =eu2 pour Damais est 3a345e> Yu'en o15issant mKme elle a7it par son 34oi2, &t souvent au2 deslins pense donner des lois6ist oare o epifra@ #i 8n aceste ultime dou Aersuri, din cele patru, despre sf8r#itul tragic al perec.ii de Bg8rcii a crei istorie jalnic o poAeste#te at8t de atractiA "oileau 8n )atira a #iCa G +es Aoleurs dui c.eB eu6 pleins dKespSrance entrDrent, +e cette triste Aie enfin les dSliArDrent* (i7ne et funeste fruit du noeud le plus affreu2 (ont l'4=men ait Damais uni deu2 mal4eureu2G

73@

Ci se pare c aceste dou Aersuri care e6prim o meditaie, o moral prilejuit de tristul sf8r#it al neArednicei perec.i, preBint 8n sine o g8ndire 8nc.eiat, un sens 8ntreg #i complet4 Ci se pare c, departe de a se afla 8n dependen, de a fi o parte secundar a fraBei precedente, cele dou Aersuri alctuiesc 8n sine nu numai o propoBiie, ci c.iar o fraB separatO fraB, e drept, e6clamatiA #i eliptic, dar nu mai puin perfect 8n felul ei4 /i apoi, care ar fi elementul din fraBa principal la care s?ar putea raporta cu titlul de atribut #i 8ntr?un fel de apoBiieU Ar fi oare 3es voleurs pleins d'esp5ran3e <ace#ti .oi plini de speran> despre care se poate spune c s8nt di7ne et funeste fruit <demn #i nefast rod> U ste Aorba de ace#ti doi soi : Aictime ale propriei lor Bg8rcenii U limpede c nu4 8n concluBie Aom spune c nu aAem de?a face 8n acest e6emplu cu o epifra@2@@M Cu at8t mai mult nu Aom afla o epifra@ 8n ultimele patru Aersuri din acest pasaj din Oenriada, c8ntul I, 8n care guAernul din Anglia este at8t de bine descris* Au6 murs de restminster on Aoit para8tre ensemble Trois pouAoir StonnSs du ngud dui les rassemble, )es dSputSs du peuple, et les grands, et le (oi, +iAisSs dKintSrft, rSunis par la loiO Tous trois membres sacrSs de ce corps inAincible, +angereu6 a lui?mfme, a ses Aoisins terrible4 Oeureu2, lors6ue le peuple, instruit dans son devoir, %espe3te, autant 6u'il doit, le souverain pouvoir< Plus 4eureu2, lors6u'un roi, dou2, Duste et politi6ue %espe3te, autant 6u'il doit, la li1ert5 pu1li6ue< +ac am Area totu#i s transformm aceste Aersuri 8ntr?o epifra@, nimic nu Aa fi mai u#or4 Nu trebuie dec8t s le trecem de la tonul e6clamatiA la cel poBitiA #i s substituim punctului, dou puncte4 Astfel 4eureu2 <fericii> 8i plus 4eureu2 <mai fericii> Aor face parte din aceea#i construcie cu dan7ereu2 M luiCmKme <periculos lui 8nsu#i> #i terri1le M ses voisins <de spaim pentru Aecinii lui>, leg8ndu?se 8n a#a fel de 3orps invin3i1le <trup de ne8nfr8nt>4 +ar justific oare epifra@ toat aceast perturbare a stiluluiU Ce Aa deAeni frumosul sentiment graAat 8n aceste AersuriU #i ce Aa deAeni aceast urare at8t de nobil #i de uman pentru fericirea unei mari naiuniU O, c8t de puin gust #i ce suflet mic ar aAea acela care ar dori s o modifice astfel4 Capi!olul I" &'SPR' 8I9URI2' &' 9*N&IR' +ac am fi dorit s includem 8n planul nostru numai figurile discursului, adic pe cele care in mai mult sau mai puin de cuA8nt sau de e6presie, numai pe cele generate de diAersele forme de limbaj, sau care se baBeaB esenialmente NON?T(OPIIM2@& pe aceste forme, ar fi trebuit, ca o consecin necesar, s 8nlturm toate acele figuri, poate nepotriAit denumite figuri, care nu in dec8t de g8ndire, de g8ndirea considerat abstract, fr referire la forma pe care limbajul i?o poate 8mprumutaO acele figuri care nu constau, spun, dec8t 8ntr?o anume construcie a spiritului #i a imaginaiei, #i cum spune +umarsais 8ntr?o manier specific de a g8ndi #i de a simi, care s8nt, deci, independente de cuAinte, de e6presie #i de stil #i pe care un stil, o e6presie sau cuAinte complet diferite n?ar putea s le modifice esenial #i substanial4 +ar, pentru a le cunoa#te mai bine, #i pentru a le analiBa mai bine, nu trebuie oare, a#a cum obserAam 8n Pream1ul, s aAem cel puin o idee despre aceste figuri de g8ndire pe care le gsim amestecate laolalt cu celelalte 8n toate retoricileU 'om alctui, deci, un tablou4 Numrul lor Aa fi mai redus datorit suprimrii tuturor acelora care au trebuit s intre 8n clasa fi7urilor de e2presie sau a fi7urilor de stil #i prin suprimarea unora care s?au doAedit a nu trebui s intre 8n nici o clas4 +i7urile de 7ndire apar ca efect al ima7inaiei, raionamentului sau al

73&

de@voltrii- !nii retoricieni deosebesc de asemenea o categorie care ar fi determinat de legtur, cum ar fi tran@iia, respin7erea, di7resiunea, revo3area- +ar este, fr 8ndoial, inutil s Aorbim despre ele #i dealtfel, cum am putea cita e6emple fr s stm s copiem Aolume 8ntregiU !n mare numr de retoricieni, mai bine spus, aproape toi accept multe figuri de g8ndire al cror titlu poate fi contestat, a#a cum Aom Aedea 8n ultimul paragraf4 A4 FI,!(I + ,GN+I( P(IN ICA,INANI 'om socoti trei* prosopopeea, 8n accepiunea pe care i?o Aom da la locul respectiAO o specie de 3ore3ie, creia 8i Aom da denumirea de re3tifi3are, pentru a o deosebi de 3ore3ie, fi7ur de stil> #i, 8n fine, un fel de ficiune poetic care ni se pare destul de fericit indicat prin numele de fa1ulaie2@5M Prosopopeea Prosopopeea, 3are nu tre1uie 3onfundat ni3i 3u personifi3area, ni3i 3u apostrofa, ni3i 3u dialo7ismid, toate trei nsoindCo aproape ntotdeauna, se 1a@ea@ pe punerea n s3en a 3elor a1seni, a morilor, a fiinelor supranaturale, 34iar a inanimatelor, f3nduCle s a3ione@e, s vor1eas3, s rspund a8a n3t s fie au@ite> sau snt luate 3a martori, 3onfideni, 7arani, a3u@atori, Dude3tori, r@1untori et3-> 8i asta fie prin simulare, fie la modul serios, dup 3um autorul este sau nu stpn pe ima7inaia sa!nul din cele mai frumoase e6emple de prosopopee prin simulare, pe care l? am putea cita, este celebrul discurs 8n care Tean?Tacdues (ousseau face at8t de elocAent procesul literaturii #i artelor frumoase* ! +a1ri3ius < 6u'eXt pens5 voire 7rande 9me, si, pour votre mal4eur, vous eussie@ vu la fa3e pompeuse de 3ette %ome sauv5e par votre 1ras, et 6ue votre nom respe3ta1le avait plus illustr5e 6ue toutes vos 3on6uKtesG H+ieu6] eus?sieB?Aous dit, due sont deAenus ces toits de c.aume et ces fo[ers rustidues duK.abitaient jadis la modSration et la AertuU Xuelle splendeur funeste a succSdS a la simplicitS romaineU Xuel est ce langage StrangerU duelles sont ces mgurs effSminSesU Xue signifient ces statues, ces tableau6, ces SdificesU InsensSs] duKaAeB?Aous faitU 'ous les ma8tres des nations, Aous Aous ftes rendus les esclaAes des .ommes friAoles due Aous aAeB Aaincus ] Ce sont des r.Steurs dui Aous gouAernent ] CKest pour enric.ir des arc.itectes, des peintres, des statuaires et des .istrions, due Aous aAeB arrosS de Aotre sang la ,rDce et lKAsie ] )es dSpouilles de Cart.age sont la proie dKun joueur de flhte ] (omains, .;teB?Aous de renAerser ces amp.it.S;tresO briseB ces marbresO brhleB ces tableau6O c.asseB ces esclaAes dui Aous subjuguent, et dont les funestes arts Aous corrompent, Xue dKautres mains sKillustrent par de Aains talents* le seul talent digne de (ome est de conduSrir le monde, et dK[ faire rSgner la Aertu49 ObserAm mai 8nt8i, 8n acest splendid fragment, o apostrof, pentru c autorul 8i prse#te dintr?o dat pe contemporanii crora li se adresa pentru a?$ interpela pe Fabricius, care nu?$ mai poate auBiO dup apostrof, un dialo7ism, deoarece oratorul cedeaB pentru o clip cuA8ntul lui Fabricius #i pare a se 8ntrerupe el 8nsu#i pentru a?$ face s Aorbeasc4 !nde este 8ns prosopopeea G ea se afl 8n aceast ficiune prin care oratorul 8l face pe Fabricius s interAin, pentru a?#i sprijini NON?T(OPIIM2@% pe numele #i autoritatea acestui mare om opinia pe care Area s?o fundamenteBe4 ObserAai cu atenie* c.iar dac apostrofa #i dialo7ismul ar disprea, prosopope3a supraAieuie#te c.iar dac mai puin elocAent4 N?ar disprea nici dac

735

am spune numai* H XuKeht pensS la grande ;me de Fabricius, si, pour son mal.eur, il eut Au la face pompeuse de cette (ome sauASe par son bras, et due son nom respectable aAait plus illustrSe due toutes ses conduftesU NKeht?il pas demandS ce duKStaient deAenus ces toits de c.aume et ces fo[ers rustidues duK.abitaient jadis la modSration et la AertuU pourduoi cette splendeur funeste aAait succSdS a la simplicitS romaineU duel Stait ce langage StrangerU Xuelles Staient ces mgurs effSminSesU due signifiaient ces statues, ces tableau6, ces SdificesU etc4, etc49 O pros[popee serioas, adic o prosopopee sugerat imaginaiei numai de pasiune, este ficiunea prin care nefericita Fedra, 8n momentul c8nd ar aAea s?#i ascund ru#inea #i remu#crile 8n infern, #i?$ repreBint deodat pe seAerul Cinos, tatl ei, gata s?o judece, s?o condamne la tcere #i s deAin el 8nsu#i clul ei4 Citm acest fragment, unul din cele mai admirabile #i mai sublime din (acine, acest fragment cu adeArat unic, cum spune )a.arpe, #i care nu este comparabil cu nimic* Oi me cac.er U fu[ons dans la nuit infernale4 Cais due dis?je ] mon pDre [ tient lKurne fatale4 )e sort dit?on lKa mise en ses sSADres mains* Cinos juge au6 inferns tous les p;les .umains4 A. ] combien frSmira son ombre SpouAantSe, )orsduKil Aerra sa fille, a ses [eu6 prSsentSe, Contrainte dKaAouer tant de forfaits diAers, t des crimes peut?ftre inconnus au6 enfers] Xue diras?tu mon pDre, a ce spectacle .orribleU T e crois Aoir de ta main tomber lKurne terribleO Te crois te Aoir, c.erc.ant un supplice nouAeau, Toi?mfme de ton sang deAenir le bourreau4 Pardonne* un +ieu cruel a perdu ta famille4 (econnais sa Aengeance au6 fureur de ta fille, -Slas ] du crime affreu6 dont la .onte me suit, Tamais mon triste cgur nKa recueilli le fruit4 TusduKau6 derniers soupirs de mal.eurs poursuiAie, Te rends dans les turmens une pSnible Aie4 7E : Figurile limbajului : c4 $731 2&3M u#or de recunoscut prosopopeea- 8ncepe cu Aersul al patrulea, deAine apostrof 8n Aersul al noulea #i continu, sub aceast form, p8n la sf8r#itul ultimului Aers4 Poate n?ar trebui considerate adeArate prosopopee dec8t acelea care s8nt un rod al imaginaiei mai libere, #i care au un anume caracter combinatiA #i artificial4 Nu? mi asum reBolAarea problemei* o las 8n grija retoricienilor4 8abula%ia Fabulaia, n 3are intr ori3e personifi3are 8i ori3e fi3iune 3are nu e numai un fel deCa vor1i, 8i 3are nu tre1uie 3onfundat 3u a3ele e2presii mprumutate din mitolo7ie, pe 3are leCam numit dealtfel mitolo7isme, 3onst n a da drept serios 8i real 3eva 3e nu e n realitate de3t o invenie ima7inar, fa1uloas, ntrCun 3uvnt, o spe3ie de fa1ulIgnorana 8n poemul despre Pi3tur al lui )emierre* Il est une stupide et lourde dSitS* )e Tmolus autrefois fut par elle .abitS4 )KIgnorance est son nom* la Paresse pesante )Kenfant sans douleur au bord dKune eau dormanteO )e -asard lKaccompagne, et lK rreur la conduit* +e fau6 pas en fau6 pas la Sottise la suit4 Oenriada, c8ntul al 'II?lea, Aiciile #i pasiunile la intrarea 8n infern* )a git la sombre nAie a lKgil timide el louc.e, 'ersant sur des lauriers les poisons de sa bouc.e* )e jour blesse ses [eu6 dans lKombre StincelansO Triste amante des morts, elle .ait les AiAans4 lle aperjoit -enri, se dStourne et soupire4 AuprDs dKelle est lKOrgueil, dui se plait et sKadmireO )a Faiblesse au teint p;le, au6 regards abattus, T[ran dui cDde au crime et dStruit les AertusO )KAmbition sanglante, induiDte, SgarSe, +e tr`nes, de tombeau6, dKesclaAes entourSeO )a tendre -[pocrisie, au6 [eu6

73%

pleins de douceurO <)e ciel est dans ses [eu6, lKenfer est dans son cgur>O )e fau6 RDle Stalant ses barbares ma6imes, t lKIntSrft enfin, pDre de tous les crimes4 NON?T(OPIIM2&$ Aceste e6emple s8nt o doAad pentru c8t de u#or ne?ar fi s citm 8nc multe altele4 Nu aAem dec8t s desc.idem la 8nt8mplare primul poet care ne cade sub oc.i* am gsi o mulime de fiine fabuloase, alegorice, morale4 8n Oenriada, +iscordia, Politica, Fanatismul, Iubirea etc4O 8n 'utrin, +iscordia, S8c8iala, Noaptea, Cila etc4 Nu trebuie s ne mirm* ficiunea este sufletul poeBiei, aici totul trie#te #i respir prin ea #i ea este cea care opereaB celelalte minuni 8n aceste Aersuri din Arta poeti3 a lui "oileau* Tout prend un corps, une ;me, un esprit, un Aisage4 C.adue Aertu deAient une diAinitSO CinerAe est la Prudence, et 'Snus la "eautS4 +ealtfel, fa1ulaia nu aparine 8ntr?at8t poeBiei 8nc8t proBa s n?o poat folosi uneori4 Trebuie s 8nelegem, oare, prin fa1ulaie numai acel personaj fictiA considerat, printr?un joc al spiritului, drept personaj realU Prin fa1ulaie trebuie s 8nelegem, cred, #i tot ceea ce se poAeste#te despre acest personaj, toate aciunile care i se atribuie #i 8n general orice rol care 8i este dat s?$ joace4 (ectificarea (ectificarea, altfel spus epanortoBa, 3are nu tre1uie 3onfundat 3u fi7ura de stil numit 3ore3ie, 3onst n a reveni asupra a 3eea 3e sCa spus, fie pentru a ntri 3ele spuse, fie pentru a le atenua, fie pentru a renuna 3omplet la ele, dup cum par a fi sau snt ntrCadevr prea moderate sau prea tari, prea deplasate sau prea puin potrivite!nul din cele mai frumoase e6emple le aflm 8n "ossuet F, 8n discursul la moartea -enriettei Anne a Angliei* HNon, aprDs ce due nous Aenons de Aoir, la santS nKest duKun nom, la Aie nKest duKun songe, la gloire nKest duKune apparence, les gr;ces et les plaisirs ne sont duKun dangereu6 amusament* tout est Aain en nous, e6ceptS F Tacdues "Snigne "ossuet <$@7&:$&3E>, prelat franceB, unul din cei mai mari scriitori clasici <n4t4>4 2&7M le sincDre aAeu due nous faisons deAant +ieu de nos AanitSs, et le jugement arrftS dui nous fait mSpriser tout ce due nous sommes4 Cais dis?je la ASritS U )K.omme due +ieu a fait a son image nKest?il duKune ombreU Ce due TSsus?C.rist est Aenu c.erc.er du ciel en terre, ce duKil a cru pouAoir, sans se raAilir, ac.eter de tout son sang, nKest?ce duKun rienU (econnaissons notre erreur4 Sans doute ce triste spectacle des AanitSs .umaines nous imposait, et lKespSrance publidue frustrSe tout?a? coup par la mort de cette princesse, nous poussait trop loin4 Il ne faut pas permettre a lK.omme de se mSpriser tout entier, de peur due, cro[ant aAec les impies due notre Aie nKest duKun jeu oi rDgne le .asard, il ne marc.e sans rDgle et sans conduite au grS de ses aAeugles dSsirs49 Ceea ce putem remarca la aceast re3tifi3are este c pasiunea nu contribuie de fel la realiBarea ei4 +impotriA, ea se manifest din plin 8n cele dou re3tifi3ri oferite de e6emplul de mai jos din monologul (o6anei (?aia@et)- +ar ea nu ajunge s tulbure raiunea #i s?i stAileasc libertatea* Ca riAale a mes [eu6 sKest enfin dSclarSe4

7$3

'oila sur duelle foi je mKStais assurSe] Ce nKest pas tout* il faut maintenant mKSclaircir Si dans sa perfidie elle a su rSussir4 Il faut 444 Mais 6ue ponrraisCDe apprendre davanta7e G Mon mal4eur n'estCil pas 53rit sur son visa7e G *oisCDe pas, au travers de son saisissement, $n 3Uur dans sa douleur 3ontent de son amantG &2empte des soup:ons dont De suis tourment5e, Ce n'est 6ue pour ses Dours 6u'elle est 5pouvant5e NKimporte* poursuiAons4 lle peut comme moi, Sut des gages trompeurs sKassurer de sa foi4 Pour la faire e6pliduer, tendons?lui dueldue piDge4 Mais 6uel indi7ne emploi moiCmKme m'impos5CDe G Yuoi don3 G A me 7Kner appli6uant mes esprits, ;'irai faire M mes =eu2 53later ses m5pris G )ui?mfme il peut prSAoir et tromper mon adresse4 +Kailleurs, lKordre, lKesclaAe, et le Aisir me presse4 Il faut prendre un parti* lKon mKattend4 Faisons mieu64 A tout ce due jKai Au fermons plut`t les [eu64 Atunci c8nd pasiunea nu este deBlnuit, poate aAea finee #i spiritO astfel, printr?o re3tifi3are ingenioas, Fedra 8l face pe -[polit s g.iceasc ceea ce nu 8ndrBne#te s?i declare desc.is* On ne Aoit point deu6 fois le riAage des morts, Seigneur4 Puisdue T.SsSe a Au les sombres bords, NON?T(OPIIM2&2 n Aain Aous espSreB duKun +ieu Aous le renAoie, t lKaAare Ac.Sron ne l;c.e point sa proie4 Xue dis?jeU il nKest point mort, puisduKil respire en Aous4 Toujours deAant mes [eu6 je crois Aoir mon Spou64 Te le Aois, je lui parle, et mon cgur 444 Te mKSgare, Seigneur, ma folle ardeur deAant moi se dSclare4 "4 FI,!(I + ,GN+I( P(IN (ANIONAC NT, SA!, +ACA '( NI, P(IN COC"INANI Cel puin cinci* o3upaia, deli1eraia, 3omuni3aia, 3on3esia, sustentaiaOcupaia !3upaia, numit 8i anteo3upaia sau preo3upaia (n latin) 8i prolepsa (n 7rea3) 3onst n a preveni sau a anti3ipa o o1ie3ie 3e ar pui3a fi f3ut sau 3are ar permite adu7area de noi ar7umente la 3ele deDa invo3atePeste tot gsim citat fragmentul din satira 8n care "oileau, prin mijlocirea unei o3upaii, justific 8ntr?o manier pe c8t de fermectoare pe at8t de spiritual, sgeile sale satirice 8mpotriAa lui C.apelain4 Nu?i un motiA s nu?$ mai citm #i noi 8nc odat cu plcere* HIl a tort, dira?t?onO pourduoi faut?il duKil nommeU Attaduer C.apelain ] A. ] cKest un si braAe .omme4 "alBac en fait lKSloge en cent endroits diAers4 Il est Arai, sKil mKeht cru, duKil nKeht point fait de Aers4 Il se tue a rimer* due nKScrit?il en proseU9 'oila ce due lKon dit4 .] due dis?je autre c.oseU n bl;mant ses Scrits, ai?je dKun st[le affreu6

7$$

+istillS sur sa Aie un Aenin dangereu6U Ca muse, en lKattaduant, c.aritable et discrDte, Sait de lK.omme dK.onneur distinguer le poDte 444 !3upaia poate fi de un mare efect #i foarte conAingtoare4 +ar obieciile pe care ni le asumm trebuie s fie reBonabile ca s poat fi reBolAate satisfctor de spiritele cele mai e6igente4 2&EM +eliberaia +eliberaia, 3are nu tre1uie 3onfundata 3u du1itaia, se 1a@ea@ pe simularea punerii n dis3uie a unei 4otrri sau a unei de3i@ii aproape irevo3a1ile, pentru a s3oate n eviden raiunile 8i motivele sale+idona s?a condamnat deja la moarteO dar are neAoie s se 8ntreasc 8n aceast deciBieO Area s se justifice 8n propriii si oc.i #i s?#i doAedeasc sie#i c, 8n nenorocirea sa, nu i?a mai rmas alt cale4 Iat cum o face s Aorbeasc +elille, dup 'ergiliu* Xue faireU .Slas] irai?je, abaissant mon orgueil, C.eB Iarbe, a mon tour, implorer un coup?dKgilU Ou des rois, mes Aoisins, mendier lK.[mSnSe, u6 due jKai tant de fois dSdaignSs pour nSeU Pour suiAre les Tro[ens, dois?je fuir de ces lieu6, Ce mettre a la merci de ce peuple orgueilleu6U n effet, ils ont droit a tant de confiance ] Ces bienfaits, sur leur ;me, ont eu tant de puissance ] t duand je le Aoudrais, le pourraient?ils souffrirU +ans ces Aaisseau6 ingrats, duKils mKont Au secourir, )es cruels Aoudraient?ils mKaccorder une placeU A. ] de )aomSdon connais la digne race4 AprDs leurs tra.isons, aprDs leurs attentats, Cal.eureuse, peu6?tu ne les conna8tre pasU +Kailleurs, suiArai?je seule une foule insolenteU t mon peuple, jouet de ma fortune erranteO )ui duKaAec tant de peine on arrac.a de T[r, A cet e6il nouAeau Aoudra?t?il consentir U Cal.eureuse ] bannis un espoir inutile ] Ceurs, tu lKas mSritSO meurs, Aoila ton asile4 Cassillon doAede#te celor mari, printr?o frumoas deliberare despre foloasele puterii #i ale bogiei, c numai f?c8ndu?i fericii pe alii pot ei 8n#i#i s fie fericii4 HCais duel usage plus dou6 et plus flatteur, mes frDres, pourrieB?Aous faire de Aotre SlSAation et de Aotre opulence U 'ous attirer des .ommages U Cais lKorgueuil lui mfme sKen lasse4 Commander au6 .ommes, et leur donner des loisU Cais ce sont la les soins de lKautoritS, ce nKen est pas le plaisir4 'oir autour de Aous multiplier a lKinfini Aos serAiteurs et Aos esclaAes U Cais sont des tSmoins dui Aous embarassent et Aous gfnent, plut`t duKune pompe dui Aous dScore4 -abiter des palais somptueu6U Cais Aous SdifieB, NON?T(OPIIM2&1 dit Tob, des solitudes, oi les soucis et les noirs c.agrins Aiennent bient`t .abiter aAec Aous4 o rassembler tous les plaisirsU Ils peuAent remplir ces Aastes Sdifices, mais ils laisseront toujours Aotre cgur Aide4 TrouAer tous les jours dans Aotre opulence de nouAelles ressources a Aos capricesU )a AariStS des ressources tarit bient`tO tout est bient`t SpuisSO il faut reAenir sut ses pas, et recommencer sans cesse ce due lKennui rend insipide, et ce due lKoisiAitS a rendu nScessaire4 mplo[eB tant duKil Aous plaira Aos biens de Aotre autoritS a tous les usages due lKorgueil et les plaisirs peuAent inAenter, Aous sereB rassasiS, mais Aous ne sereB pas satisfaitO ils Aous montreront la joie, mais ils ne la laisseront pas dans Aotre cgur94 Forma interogatiA sub care apare adesea deliberarea se potriAe#te, fr 8ndoial, cel mai bine cu natura sa4 6ist 8ns #i e6emple la forma poBitiA #i nu e

7$7

imposibil s le aducem #i pe cele citate mai sus la aceast form4 Ar fi imposibil 8ns s pstrm Aioiciunea, fora, interesul care se afl 8n stilul interogatiA4 Comunicaia n s3opul de a 3onvin7e mai 1ine pe 3ei 3rora sau 3ontra 3rora se vor1e8te, adesea 34iar n s3opul de a le @mul7e mrturisiri mai mult sau mai puin peni1ile, prin 3omuni3aie se simulea@ aCi 3onsulta, a intra n dis3uie 3u ei, se simulea@ de asemenea n3rederea n de3i@ia lorTribunul )abienus 8l acuBase de trdare pe caAalerul roman Ca8us (abirius pentru c luase parte la uciderea unui rebel, Saturnin, care pusese stp8nire pe Capitoliu, 8n timpul unei rBmerie populareO pled8nd pentru acest caAaler, Cicero se adreseaB lui )abienus* HTe 8ntreb, ce?ai fi fcut 8ntr?o 8mprejurare at8t de delicat, tu care consideri fuga o la#itateO pe de?o parte Aiolena #i rutatea lui Saturnin te c.emau la Capitoliu iar pe de alt parte, consulii implorau ajutorul tu pentru a apra patria #i libertatea4 Ce autoritate ai fi respectat U Ce Aoce ai fi ascultatU Ce cauB ai fi 8mbri#atU Cror ordine te?ai fi supusU 444 Poi s?i faci deci o acuB lui (abirius c s?a alturat acelora pe care n?ar fi putut s?i atace fr a fi nebun, nici s?i abandoneBe fr a se deBonoraU9 /oAind 8ntre (oma #i CeBar, 8ntre tatl su #i patrie, "rutus 8i consult pe conjuraiO Casius, prin 8ntrebri dibace, 8n care putem Aedea o 3omuni3aie, #tie, inspir8ndu?i 8mpotriAa 2&@M lui CeBar aceea#i aAersiune ca 8mpotriAa lui Catilina, s?i sugereBe .otr8rea ca #i c8nd ar fi decis singur (Moartea lui Ce@ar, actul al III?lea, scena a Ii?a>* CASSI!S Te frSmis du conseil due je Aais te donner4 "(!T!S Parle4 CASSI!S Si tu nKStais duKun cito[en Aulgaire, Te te dirais* H'a, sers, sois t[ran sous ton pDre, H crase cet tat due tu dois soutenirO H(ome aura dSsormais deu6 tra8tres a punirO9 Cais je parle a "rutus, a ce puissant gSnie, A ce .Sros armS contre la t[rannie, +ont le cgur infle6ible, au bien dSterminS4 pura tout le sang due CSBar tKa donnS coute* tu connais aAec duelle furie Tadis Catilina menajait sa patrie U "(!T!S Oui4 CASSI!S Si la mfme jour due ce grand criminel +ut a la libertS porter le coup mortelO Si lorsdue le sSnat eht condamnS ce tra8tre, Catilina pour fils tKeht Aoulu reconna8treO ntre ce monstre et nous, forcS de dScider, Parle, duKaurais?tu fait U "(!T!S Peu6?tu le demander U Penses?tu duKun moment ma Aertu dSmentieU ht mis dans balance un .omme et la patrie U CASSI!S "rutus, par ce seul mot, ton deAoir est dictS4 Trebuie s recunoa#tem c aici, 3omuni3aia datoreaB o parte din meritul #i efectul su unei alte figuri : careU alu@ia, prin care "rutus este determinat s Aad 8n

7$2

CeBar un nou Catilina4 NON?T(OPIIM2&& Concesia Prin 3on3esie i se a3ord 3eva adversarului pentru a doC1ndi 3a urmare un profit mai mare8n satira despre noblee, "oileau critic, prin mijlocirea acestei figuri, preteniile ridicole ale acelora care, fr merite personale, se preAaleaB de numele #i gloria strmo#ilor* Te Aeu6 due la Aaleur de ses akeu6 antidues Ait fourni de matiDres au6 plus Aeilles c.ronidues, t due lKun des Capets, pour .onorer leur nom, Ait de trois fleurs de lis dotS leur Scusson4 Xue sert ce Aain amas dKune inutile gloire, Si de tant de .Sros cSlDbres dans .istoire, Il ne peut rien offrir au6 [eu6 de lKuniAers4 Xue de Aieu6 parc.emins duKont SpargnSs les AersO Si tout sorti duKil est dKune source diAine, Son cgur dSment en lui sa superbe origineO t nKa[ant rien de grand duKune sotte fiertS, SKendort dans une l;c.e et molle oisiAitS U +up ce a demonstrat cit de Badarnice #i iluBorii s8nt, adesea, speranele de glorie #i de aAansare 8n cariera armelor, consimind totu#i c aceste sperane se 8mplinesc, Cassillon demonstreaB c abia de acum 8ncolo s8ntem #i mai departe de acea fericire dup care alergm* HCais duand mfme Aotre bon.eur rSpondrait a Aos espSrancesO duand rtjDme les douces erreurs et les songes sur lesduels Aotre esprit sKendort, deAiendraient un jour des rSalitSsO duand mfme, par un de ces coups du .asard, dui entre toujours pour beaucoup dans la fortune des armes, Aous Aous AerrieB SleAS a des postes au6duels Aous nKoserieB mfme aspirer, et due Aous nKaurieB plus rien a sou.aiter du c`tS des prStentions .umaines* due sont les fSlicitSs dKici bas, et duelle est leur fragilitS et leur rapide durSe U Xue nous reste?t?il de ces grands noms dui ont autrefois jouS un r`le si brillant dans lKuniAersU Ils ont paru un seul instant, et ont disparu pour toujours au6 [eu6 des .ommes4 On sait ce duKils ont StS pendant ce petit interAalle duKa durS leur SclatO mais dui sait ce duKils ont dans la rSgion Sternelle des mortsU9 Cai muli retoricieni, sau dac Arei, mai muli autori de retorici au creBut c e6ist o concesie 8n partea de 8nceput a fragmentului 8n care Antoniu se adreseaB mustrtor popo? 2&5M rului roman cu scopul de a?$ incita s rBbune moartea lui CeBar* Contre ses meurtriers je nKai rien a Aous dire* CKest a serAir lK tat due leur grand cgur aspire4 +e Aotre dictateur ils ont percS le flancO ComblS de ses bienfaits, ils sont teints de son sang4 Pour forcer les (omains a ce coup dStestable, Sans doute il fallait bien due CSsar fht coupable4 Te le croi4 Cais enfin CSsar a?t?il jamais +e son pouAoir sur Aous appesanti le fai6U A?t?il gardS pour lui le fruit de ses conduftes U

7$E

+es dSpouilles du monde il couronnait Aos tftesO Tout lKor des nations dui tombaient sous ses coups, Tout le pri6 de son sang fut prodiguS pour Aous4 +e son c.ar de triomp.e il Ao[ait Aos alarmes* CSsar en descendait pour essu[er Aos larmes4 +e monde duKil soumit Aous triomp.eB en pai6, Puissans par son courage, .eureu6 par ses bienfaits4 Il pa[ait le serAice, il pardonnait lKoutrage* 'ous le saAeB, grands +ieu6 ] Aous dont il fut lKimageO 'ous, +ieu6, dui lui laissieB le monde a gouAerner, 'ous saAeB si son cgur aimait a pardonner4 +ar o 3on3esie trebuie s fie sincer #i ceea ce trece aici drept 3on3esie mi se pare a fi o ironie- Ar putea fi mai degrab o o3upaie pentru c tot ce pare a aAansa Antoniu 8n faAoarea conjurailor, Aa deAeni 8n aceea#i clip inta atacurilor sale #i mai elocAente, sf8r#ind prin distrugerea lor deplin4 Sustentaia Sustentaia 3onst n a ine timp ndelun7at le3torul sau auditoriul n suspensie, pentru aCl surprinde apoi prin 3eva 3u totul nea8teptat- a este nu numai capabil de a a8a curioBitatea, de a treBi #i stimula ateniaO dar, cum spune "eauBSe, ea face din loAitura final un fel de nucleu 8n care se unesc toate raBele de lumin ce pleac de la ideile anterioare4 +ifer de suspensie, figur de stil, prin faptul c nu depinde ca aceasta, de structura discursului #i prin faptul c nu se poate 8nc.ide 8n limitele unei fraBe sau ale unei perioade4 NON?T(OPIIM2&% !n frumos e6emplu de sustentaie ne este oferit de Corneille 8n memorabila scen cu care 8ncepe actul al '?lea al tragediei Cinna4 Augustus, informat despre planurile urBite de Cinna contra lui, Area s?$ uimeasc #i s?$ 8ngroBeasc pe conjurat d8nd 8n Aileag secretul 8ngroBitorului lui complot, 8ncepe prin a?i cere s?$ asculte 8n tcere #i s nu?$ 8ntrerupO apoi 8i reaminte#te toate faAorurile #i binefacerile cu care $?a cople#it #i numai dup aceast lung 8n#iruire, care acoper aproape patruBeci de Aersuri, ajunge, 8n fine, la punctul culminant* HTu tKen souAiens, Cinna* tant dK.eur et tant de gloire Ne peuAent pas sit`t sortir de ta mSmoireO Cais ce duKon ne pourrait jamais sKimaginer, Cinna, tu tKen souAiens, et veu2 m'assassiner)oAitura at8t de 8ndelung am8nat cade asupra lui Cinna ca un trBnet : e Aorba de acest teribil emisti.* et veu2 m'assassiner <#i Arei s m asasineBi>4 Cinna este at8t de uimit 8nc8t uit de promisiunea de a nu?$ 8ntrerupe #i strig* Coi] Seigneur, moi] due jKeusse une ;me si tra8tresse] Oric8t ar nega 8ns, tulburarea $?a trdat deAenind o nou doAad 8mpotriAa lui4 Orgoliul, tem8ndu?se s nu fie un obiect de curioBitate, folose#te adesea, 8n locul unei e6plicaii desc.ise #i precise, aceste 8ntorsturi care genereaB sustentaiaO a#a se 8nt8mpl 8n admirabila scen 8n care Fedra, la insistenele Oenonei, doica #i confidenta ei, deBAluie cauBa secret a suferinelor sale* P-}+( Ciel] due Aais?je lui direU et par oi commencerU O NON Par de Aaines fra[eurs cesser de mKoffenser4 P-}+( O .aine de 'Snus ] ` fatale colDre ] +ans duels Sgaremens lKamour jeta ma mDre I

7$1

253M O NON Oublions?les Cadame, et duKa tout lKaAenir !n silence Sternel cac.e ce souAenir4 P-}+( Ariane, ma sgur, de duel amour blessSe, 'ous mourhtes au6 bords oi Aous fhtes laissSe U O NON Xue faites?Aous, Cadame, et duel mortel ennui Contre tout Aotre sang Aous anime aujourdK.uiU P-}+( Puisdue 'Snus le Aeut, de ce sang dSplorable Te pSris la derniDre et la plus misSrable4 O NON 'ous aimeB U P-}+( +e lKamour jKai toutes les fureurs4 O NON Pour dui U P-}+( Tu Aas oukr le comble des .orreurs4 TKaime 444 A ce nom fatal, je tremble, je frissonne4 O NON OuiU P-}+( Tu connais le fils de lKAmaBone, Ce prince si long?temps par moi? mfme opprimS O NON -ippol[te, grands +ieu6 ] P-}+( CKest toi dui lKas nommS4 Iat acum o sustentaie care este 8n aceea#i msur aciune #i discurs* e6emplul ne este furniBat de abatele "atteu6 F 8n Prin3ipes de litt5ratureB Se poAeste#te c o 8mprteas fiind 8n#elat de un bijutier Aru s se rBbune pe el cu mare A8lA4 a se adreseaB C.arles "atteu6 <$&$2:$&53>, filosof #i pedagog franceB <n4t4>4 NON?T(OPIIM25$ brbatului ei, e6ager8nd perfidia #i 8ndrsneala negustorului necredinciosO era Aorba de o crim de HlDse?majestS9* HAeifi rBbunat pe bun dreptate, promise 8mpratulO Aa fi pedepsit dup crima lui a#a cum merit : Aa fi aruncat la fiare94 'ine #i Biua supliciului, 8mprteasa se pregte#te s se bucure din plin de rBbunarea eiO toat curtea, tot ora#ul particip la sentimentele ei4 Nenorocitul apare 8n arenO el tremur, e buimcit, e distrus4 Ce monstru furios se Aa arunca asupra luiU un tigru furios, un leu, un ursU u, e un iedAlteori, fc8ndu?ne s ne a#teptm la ceAa serios sau c.iar cumplit, sustentaia ne surprinde, pe nea#teptate, cu o inocent glum4 Iat un e6emplu foarte cunoscut* AprDs le mal.eur effro[able Fui Aient dKarriAer a mes [eu6, TKaAohrai dSsormais, grands +ieu6, FuGil nKest rien dKincro[able* EGai Au, sans mourir de douleur, EGai Au 444 <siDcles futurs, pourreB?Aous bien le croireU A.] jKen frSmis encor de dSpit et dK.orreur]> TKai Au mon Aerre plein, et je nKai pu le boire4 Aceast ultim sustentaie este 8nsoit de o adeArat suspensie de stil* ea se afl 8n ultimele patru Aersuri4 C4 FI,!(I + ,GN+I( P(IN + R'O)TA( Cai 8nt8i e2poliia #i apoi toate celelalte specii de descriere* topo7rafia, 3rono7rafia, prosopo7rafia, etopeea, portretul, paralela #i, 8n fine, ta1loul- Tot ceea ce Aom spune despre descriere este c ea const 8n a preBenta un obiect 8n faa oc.ilor, spre a?$ face cunoscut 8n amnuntele sale #i 8n ipostaBele sale cele mai interesanteO ea d na#tere la 4ipotipo@ c8nd preBentarea este at8t de Aie #i de energic 8nc8t reBult o

7$@

imagine sau un tablou4 257M 6poliia 6poliia : 3are repre@int pentru 7ndire 3eea 3e este sinonimia pentru 3uvinte : reprodu3e a3eea8i 7ndire su1 diferite aspe3te sau su1 diferite 3onstru3ii, 3u s3opul de a o fa3e mai relevant 8i mai interesantColiDre Area s ne fac s simim c8t de absurd este s nu deosebim 8ntre ipocriBie #i credin4 8n acest scop el folose#te cinci 3omparaii care, 8n priAina fondului lor, se reduc la una singur #i nu difer 8ntre ele dec8t 8n priAina termenilor* -S duoi ] Aous ne fereB nulle distinction ntre lK.[pocrisie et la dSAotionU 'ous les AouleB traiter dKun semblable langage, t rendre mfme .onneur au masdue duKau AisageU galer lKartifice a la sincSritS, Confondre lKapparence aAec la ASritS, stimer la fant`me aurant due la personne, t la fausse monnaie a lKSgal de la bonne U Tustific8ndu?se 8n faa lui TeBeu, -ipolit folose#te de asemenea opt Aersuri spre a?i doAedi c, nu dintr?o dat, ci treptat #i pe nesimite, o inim Airtuoas este capabil de o asemenea crim cum este incestul* 6amineB ma Aie, et Ao[eB dui je suis4 Xueldues crimes toujours prScDdent les grands crimes4 Ouicondues a pu franc.ir les bornes lSgitimes, Peut Aioler aussi les droits les plus sacrSs4 Ainsi due la Aertu, le crime a ses degrSsO t jamais on nKa Au la timide innocence Passer subitement a lKe6trfme licence4 !n seul jour ne fait pas dKun mortel Aertueu6, !n perfide assassin, un l;c.e incestueu64 +estule e6emple 8n AersuriO iat acum c8teAa 8n proB* 8n (is3ursul la 1ine3uv9ntarea drapelelor re7imentului Catinat, Cassillon arat c oamenii #i popoarele nu fac dec8t s treac Aremelnic pe pm8nt* HXui ne le dit tous les jours dans le siDcleO une fatale rSAolution, une rapiditS due rien nKarrfte, entra8ne tout dans les ab8mes de lKSternitS les siDcles, les gSnSrations, les empires, tout Aa se perdre dans ce gouffre NON?T(OPIIM252 tout [ entre et rien nKen sort* nos ancftres nous en ont fra[S le c.emin, et nous allons le fra[er dans un moment a ceu6 di i Aiennent aprDs nous* ainsi les ;ges se renouAellentO ainsi la figure du monde c.ange sans cesseO ainsi les morts et les AiAans se succDdent, et se remplacent continuellement* rien ne demeure, tout sKuse, tout sKSteint49 Prin toate aceste e6emple putem constata ce resurse de elocin se afl 8n e2poliiuneB ea este principiul amplificrii oratorice #i ei 8i datorm cele mai multe figuri de stil sau de elocuie, dintre care unele, cum e meta1ola, enumeraia, parafraBa ar putea, dac nu le?am considera dec8t din punct de Aedere al g8ndirii, s fie confundate cu ea4 Topografia

7$&

Topografia este o des3riere 3are are 3a o1ie3t un lo3 oare3are, de e2emplu, o vl3ea, un munte, o 3mpie, un ora8, un sat, o 3as, un templu, o 7rot, o 7rdin, o livad, o pdure, etc4 )ocuina lui Cal[pso, ,5l5ma4, cartea I* HOn arriAe a la porte de la grotte de Cal[pso, oi TSlSmadue fut surpris de Aoir, aAec une apparence de simplicitS rustidue, tout ce dui peut c.armer les [eu64 On nK[ Ao[ait ni or, ni argent, ni marbre, ni colonnes, ni tableau6, ni statues* cette grotte Stait taillSe dans le roc, en Aohtes pleines de rocailles et de coduilles* elle Stait tapissS dKune jeune Aigne dui Stendait ses branc.es souples Sgalement de tous c`tSs4 )es dou6 BSp.ires conserAaient en ce lieu, malgrS les ardeurs du soleil, une dSlicieuse fra8c.eur* des fontaines coulant aAec dou6 murmure sur des prDs semSs dKama?rant.es et de Aiolettes, formaient en diAers lieu6 des bains aussi purs et aussi clairs due le cristal* mille fleurs naissantes entaillaient les tapis Aerts dont la grotte Stait enAironnSe4 )a, on trouAait un bois de ces arbres touffus dui portent des pommes dKor, et dont la fleur, dui se renouAelle dans toutes les saisons, rSpand le plus dou6 de tous les parfumsO ce bois semblait couronner ces belles prairies, et formait une nuit due les ra[ons du soleil ne pouAaient percer* la, on nKentendait jamais due le c.ant des oiseau6, ou le bruit dKun ruisseau, dui, se prScipitant du .aut dKun roc.er, tombait a gros bouillons pleins dKScume, et sKenfu[ait au traAers de la prairie 4449 ,opo7rafia nu are 8ntotdeauna aceea#i deBAoltare sau 8ntindere4 Iat o topografie care este destul de scurt, #i care nu e mai puin reu#it, 'utrin, c8ntul I* +ans le rSduit obscur dKune alc`Ae enfoncSe, SKSlDAe un lit de plume a grands frais amassSe* 25EM Xuatre rideau6 pompeu6, par un double contour, n dSfendent lKentrSe a la clartS du jour4 )a, parmi les douceurs dKun tranduille silence, (Dgne sur le duAet une .eureuse indolence4 Cronografia Cronografia este o des3riere 3are 3ara3teri@ea@ 3u dinamism timpul unui eveniment prin mpreDurrile de 3are se lea7 a3esta+elille, 8n traducerea Paradisului pierdut, cartea a I'?a, BugrAe#te astfel apropierea #i cderea nopii* Cais enfin la Nuit Aient, et le peuple des fleurs A du soir par degrSs reAftus les couleurs4 )e silence la suit* les troupeau6 sKassoupissentO Tous les oiseau6 muets dans leurs nids se tapissentO Tous, .ors le rossignol, dui, dKun ton amoureu6, (SpDte dans la nuit ses refrains douloureu6* Il c.ante, lKair rSpond, et le silence Scoute4 Cependant de sap.ires les cieu6 peignent leur AohteO PrScurseur radieu6 des astres de la nuit, )e brillant -espSrus en pompe les conduit4 Au milieu du repos, de lKombre et du silence, +Kun air majestueu6 leur reine enfin sKaAanceO t, Aersant sur le monde une tendre clartS +e son tr`ne dKaBur jette un Aoile ergentS4 Prosopografia Prosopo7rafia este o des3riere 3e are 3a o1ie3t fi7ura, 3orpul, trsturile, 3alitile fi@i3e, sau numai aspe3tul, inuta, mi83area unei fiine animate, reale sau fictiAe4 Prelatul erou din 'utrinB )a jeunesse en sa fleur brille sur son AisageO Son menton sur son sein descend a double Stage, t son corps ramassS dans sa courte grosseur Fait gSmir les coussins sous sa molle Spaisseur4 Cistreul care, rnit de Antiope, Area s?o sf8#ie, dac, din fericire pentru ea,

7$5

TSlSmadue nu s?ar fi iAit acolo ca s o salAeBe NON?T(OPIIM251 H)es c.iens poursuiAaient un sanglier dKune grandeur Snorme, et furieu6 comme celui de Cal[donO ses longues soies Staient dures et .SrissSes comme des dardsO ses [eu6 Stincelants Staient pleins de sang et de feuO son souffle se faisait entendre de loin, comme le bruit sourd des Aents, duand ole les rappelle dans son antre pour appaiser les tempftesO ses dSfenses longues et croc.ues comme la fau6 tranc.ante des moissonneurs, coupaient le tronc des arbres4 Tous les c.iens dui osaient en approc.er Staient dSc.irSsO les plus .ardis c.asseurs, en le poursuiAant, craignaient de lKatteindre49 lopeea &tope3a este o des3riere 3e ar3 3a o1ie3t moravurile, 3ara3terul, vi3iile, virtuile, talentele, defe3tele, n fine, 3ara3teristi3ile morale, 1une sau proaste, ale unui personaD real sau fi3tiv+escrierea lui Crom\ell, 8n (is3ursul fune1ru pentru re7ina An7liei al lui "ossuet H!n .omme sKest rencontrS dKune profondeur incro[ableO .[pocrite, raffinS, autant duK.abile politidueO capable de tout entreprendre et de tout cac.erO Sgalement actif et infatigable dans la pai6 et dans la guerreO dui ne laissait rien a la fortune de ce duKil pouAait lui `ter par conseil et par prSAo[anceO mais, au reste, si Aigilant et si prft a tout, duKil nKa jamais manduS les occasions duKelle lui a prSsentSesO enfin, un de ces esprits re?muans et audacieu6, dui semblent ftre nSs pour c.anger le monde94 Femeia geloas, dup "oileau, )atira a PCaB t puis, dueldue douceur dont brille ton Spouse, Penses?tu, si jamais elle deAient jalouse, Oue son ;me liArSe a ses tristes soupjons +e la raison encore Scoute les lejonsU Alors, Alcippe, alors tu Aerras de ses guAresO (Ssous?toi, pauAre Spou6, a AiAre de couleuAresO A la Aoir tous les jours, dans ses fougueu6 accDs, A ton geste, a ton rire, intenter un procDsO SouAent, de la maison gardant les aAenues, )es c.eAeu6 .SrissSs, tKattendre an coin des ruesO Te trouAer en des lieu6 de Aingt portes fermSes4 t partout oi tu Aas, clans ses [eu6 enflamSes, TKoffrir, non pas dKIsis la tranduille umenide, Cais la Araie Alecto peinte dans lK nSide, !n tison a la main, c.eB le roi )atinus, Soufflant sa rage au sein dKAmate et de Turnus4 ?1 : Figurile limbajului : c4 $731 25@M Portretul Portretul este adesea numit fie etopee fie doar prosopoC7rafie> Portretul, a#a cum 8l 8nelegem noi, trebuie s; le uneasc pe am8ndou4 &ste des3rierea att moral 3t 8i fi@i3a a unei fiine animate, reale sau fi3tiveIat cum o 8nfi#eaB FSnelon pe AsrabS 8n ,5l5ma6u3, cartea a IlI?a* HCette femme Stait belle comme une dSesseO elle joignait au6 c.armes du corps tous ceu6 de lKespritO elle Stait enjouSe, flatteuse, insinuante4 AAec tant de c.armes trompeurs, elle aAait, comme les sirDnes, un cgur cruel et plein de malignitSO mais elle saAait cac.er ses sentiments corrompus par un profond artifice4 lle aAait su gagner le cgur de P[gmalion par sa beautS, par son esprit, par sa douce Aoi6, et par lK.armonie de sa l[re49 Calul, dup "uffon, Oistoire naturrelle <Istoria natural>* ,,)a plus noble condufte due lK.omme ait jamais faite, est celle de ce lier et fougueu6 animal dui partage aAec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats4

7$%

Aussi intrSpide due son ma8tre, le c.eAal Aoit ]e pSril et lKaffronte4 Il se fait au bruit des armes, il lKaime, il le c.erc.e, et sKanime de la mfme ardeur* il partage aussi ses plaisirs a la c.asse, au6 tournois, a la course il brille, il StincelleO mais, docile autant due courageu6, il ne se laisse point emporter a son feu, il sait rSprimer ses mouAemensO non?seulement il flSc.it sous la main de celui dui le guide, mais il semble consulter ses dSsirsO et obSissant toujours au6 impressions duKil en rejoit, ii se prScipite, se modDre ou sKarrfte, et nKagit due pour [ satisfaire4 CKest une crSature dui renonce a son ftre, pour nKe6ister due par la AolontS dKun autre, dui sait mfme la prSAenirO dui, par la promptitude et la prScision de ses mouAemens, lKe6prime et lKe6ScuteO dui sent autant duKon le dSsire et ne rend duKautant duKon AeutO dui se liArant sans rSserAe ne se refuse a rien, sert de toutes ses forces, sKe6cDde, et mfme meurt pour mieu6 obSir4 K Paralela Paralela nseamn dou descrieri fie 3onse3utive fie inter3alate, prin 3are se 3onfrunt, din pun3t de vedere fi@i3 sau moral, dou o1ie3te a 3ror asemnare sau deose1ire vrem sCo evideniem+escrierj( lui Corneille #i a lui (acine fcut de )a "ru[Dre* NON?T(OPIIM25& FCorneille nous assujettit a ses caractDres et a ses idSes* %a3ine se conforme au6 n`tres4 Celui?la peint les .ommes comme ils deAraient ftreO celui?ci les peint tels duKils sont4 Il [ a plus, dans le premier, de ce duKon admire et de ce duKon doit mfme imiterO il [ a plus, dans le second, de ce duKon reconna8t dans les antres, et de ce duKon SprouAe en soi?mfme4 )Kun SlDAe, Stonne, ma8trise, instruitO lKautre pla8t, remue, touc.e, pSnDtre4 Ce duKil [ a de plus grand, de plus impSrieu6 clans la raison, est maniS par celui?la, par celui?ci, ce duKil [ a de plus tendre, et de plus flatteur dans la passion4 +ans lKun, ce sont des rDgles, des prSceptes, des ma6imesO dans lKautre, du goht et des sentimens4 (ic.elieu #i CaBarin, Oenriada, c8ntul al 'II?lea* (ic.elieu, CaBarin, ministres immortels, TusduKau tr`ne SlDAes de lKombre des autels, nfans de la fortune et de la politidue, Carc.eront a grands pas au pouAoir despotidueO (ic.elieu, grand, sublime, implacable ennemiO CaBarin, souple, adroit, et dangereu6 amiO )Kun fu[ant aAec art et cSdant a lKorageO )Kautre au6 flots irritSs opposant son courageO +es princes de mon sang ennemis dSclarSsO Tous deu6, .aks du peuple, et tous deu6 admirSsO nfin, par leurs efforts, et par leur industrie, !tiles a roi, cruels a la patrie4 Tabloul (enumim prin ta1lou anumite des3rieri vii 8i animate ale pasiunilor, a3iunilor, evenimentelor sau fenomenelor fi@i3e sau morale8n Neor7i3el3 lui 'ergiliu s?ar mai putea Aedea miracolele de la moartea lui CeBar, elogiul Italiei, binefacerile Aieii rustice, ciuma animalelor, etc4 +ar #i marii no#tri scriitori ne ofer destule e6emple, numai alegerea lor ne pune 8n dificultate4 Amp.itrite tras 8n carul su de caii de mare, ,5l5ma6ue, cartea a I'?a* HPendant duK-aBatl et Centor parlaient, nous aperjhmes des daup.ins couAerts dKune Scaille dui paraissait dKor et dKaBur4 n se jouant, ils souleAaient les flots aAec beaucoup dKScume4 AprDs eu6 Aenaient des Tritons dui sonnaient de la tropette aAec leurs condues recourbSes4 Ils enAiron? 255M riaient le c.ar dKAmp.itrite, tra8ne par des c.eAau6 marins plus blancs due la

773

neige, et dui, fendant lKonde salSe, laissaient loin derriDre eu6 un Aaste sillon dans la nier4 )eurs [eu6 Staient enflammSs, et leurs bouc.es Staient fumantes4 )e c.ar de la dSesse Stait une condue dKune merAeilleuse figureO elle Stait dKune blanc.eur plus Sclatante due lKiAoire, et les roues Staient dKor4 Ce c.ar semblait Aoler Sur la face des eau6 paisibles4 !ne troupe de N[mp.es couronnSes de fleurs nageaient en foule derriDre le c.arO leurs beau6 c.eAeu6 pendaient sur leurs Spaules, et flottaient au grS du Aent4 )a dSesse tenait dKune main un sceptre dKor pour commander au6 AaguesO de lKautre elle portait sur ses genou6 le petit +ieu PalSmon son fils, pendant a sa mamelle4 lle aAait un Aisage serein, et une douce majestS dui faisait fuir les Aents sSditieu6 et toutes les noires tempftes4 )es Tritons conduisaient les c.eAau6 et tenaient les rfnes dorSes4 )ue grande Aoile de pourpre flottait dans lKair au?dessus du c.arO elle Stait a demi?enflSe par le souffle dKune multitude de petits BSp.irs dui sKefforjaient de la pousser par leurs .aleines4 On Ao[ait au milieu des airs ole empressS, induiet, et ardent4 Son Aisage ridS et c.agrin sa Aoi6 menajante, ses sourcils Spais et pendans, ses [eu6 pleins dKun feu sombre et austDre, tenaient en silence les fiers aduilons, et repoussaient tous les nuages4 )es immenses baleines et tous les monstres marins, faisant aAec leurs narines un flu6 et reflu6 de lKonde amDre, sortaient en .;te de leurs grottes profondes pour Aoir la dSesse49 +esc.iB8nd Oenriada aflm aici e6emple de cea mai mare frumusee* iat dou, luate la 8nt8mplare printre cele mai scurte* efe3tele prafului de pu83 #i ('Aumale muri1und adus la Paris- +ac Arem altele mai lungi, nu aAem dec8t s cutm 8n c8ntul al II?lea o scen oarecare din noaptea Si4 "artolomeu, cu osebire moartea lui Coli7n=, 8n c8ntul al 'lIIdea, lupta dintre d'Aill= tatl 8i d'Aill= fiul, 8n c8ntul al I_?lea, iu1irea 8i alaiul ei, 8n al _?lea, 1tlia dintre ,uCrenne 8i d' Aumale, foametea din Paris, ori1ila rt3ire a mamei 3areC8i sa3rifi3 fini de foame- !nele c8ntece ale poemului, printre care al doilea, al #aptelea #i al noulea, pot fi priAite ca mari tablouri sau suite de tablouri 8n acela#i cadru4 +4 P( TINS FI,!(I + ,GN+I( 8n afara fi7urilor de 7ndire care au fcut obiectul paragrafelor precedente, aproape toi retoricienii consider c mai e6ist 8nc multe altele* 3ominaia, impre3aia, optaia, NON?T(OPIIM25% depre3aia, Durnintiil, du1itaia, li3ena- Foarte probabil, nici una dintre ele nu repreBint nici un fel de figuri4 +ar ele circul de prea mult Areme cu acest titlu ca s ne putem m8ndri c le?am fcut s dispar4 /i la urma urmei, n?are importan dac 8#i pstreaB aceast calitate* ni se pare suficient s artm c ea este contestabil4 Cominaia Cominaia este ameninarea sau vestirea unei nenoro3iri mai mult sau mai puin 3umplite, prin ima7inea 3reia se urmre8te semnarea tul1urrii 8i a 7roa@ei n inima 3elor 3ontra 3rora se manifest ura, mnia, indi7narea sau r@1unareaCarele preot Toad, ctre nelegiuitul Cat.an, a crei Aedere 8i proAoac groaB, #i pe care 8l alung din templu* Sors donc de deAant moi, monstre dKimpiStS4 +e toutes les .orreurs, Aa, comble la mesureO +ieu sKapprfte a te joindre a la race parjure, Abiron, et +at.an, +otg, Ac.itop.el* )es c.iens a dui sur toi sa fureur se dSploie, +Sja sont a ta porte, et demandent leur proie4 Pirus se adreseaB Andromaci, dup Badarnicele eforturi de?a o face sensibil la iubirea lui* -S bien ] Cadame, .S bien ] il faut Aous obSirO Il faut Aous oublier, ou plut`t

77$

Aous .akr4 Oui, mes Agu6 ont trop loin poussS leur Aiolence Pour ne plus sKarrfter due dans lKindiffSrenceO SongeB?[ bien, il faut dSsormais due mon cgur, SKil nKaime aAec transport, .aksse aAec fureur4 Te nKSpargnerai rien dans ma juste colDre* )e fils me rSpondra des mSpris de la mDre4 Iat trei 3ominaii diferite, toate trei mai mult sau mai puin energice4 Care dintre ele ne ofer o figur specific nou #i, care prin forma sau caracterul limbajului s difere total de cele pe care le?am e6aminat 8n cadrul diAerselor clasificriU Obiectul particular al limbajului, sentimentul, pasiunea pe care o e6prim c onstituie oare aici figura U 'om 2%3M aAea atunci tot at8tea figuri diferite c8te sentimente #i pasiuni e6ist #i c8te diAerse modaliti specifice de manifestare e6ist4 Astfel, insulta, repro#ul, jignirea, lauda, lingu#irea, complimentul, sfatul, imboldul, oferta, cererea, mulumirea, pl8ngerea #i c8te #i mai c8te altele Aor fi tot at8tea figuri care ar trebui clasate dup trsturile lor : distinctiAe de rutate #i Aiolen sau de bl8ndee #i amabilitate4 Se poate spune despre toate acestea c s8nt fi7uri de 7ndireG dar, 8n acest caB, 8n ce const acea 8ntorstur, acea 8ndem;nare, acel nu 8tiu 3e de finee, de subtilitate care repreBint specificul lorU Aceste sentimente e6puse cu at8ta for #i energie pot oare s nu fie sincere #i adeArateU !nde aflm 8n acest limbaj acele combinaii ingenioase ale unui spirit care AiBeaB surpriBa #i reu#ita stilului U AAem de?a face numai cu e6primarea natural prin care inima se deBAluie fr ocoli#uri4 Presupun8nd c.iar c ameninarea sau 3orninaia nu este, din partea celui care o folose#te dec8t prefcut #i simulat, prin ce Aa fi ea mai mult o figur dec8t promisiunea mincinoas sau perfid sau dec8t orice alt Aiclenie folosit pentru a 8n#ela, a supune sau a seduce U /i, la urma urmei, ea trebuie s par real #i serioas ca s obin efectul scontat, s inspire groaBa #i s nu fie luat drept un joc gratuit4 Imprecaia Numim imprecaii a3ele 1lesteme 8i 3umplite afuriseli 3are i@1u3nes3 fr fru 8i msur din pri3ina furiei 8i a dorinei de r@1unare+estul de Aiolent este impre3aia adresat de +iclona lui neas 8n momentul 8n care, din 8nlimea unui turn, 8l Aede plec8nd clin portirl CartagineiO iat?o tradus de +elille* Soleil ] dont les regards embrassent lKuniAers* (eine des +ieu6, tSmoin de mes affreu6 reAers, Triple -Scate] pour dui, clans lK.orreur cies tSnDbres, (etentissent les airs de .urlemeus funDbres ] P;les filles du St[6, Aous tous, lugubres +ieu6, +ieu6 de +iclon mourante, ScouteB tous mes Agu6 ] _ON?T(OP$IM2%$ SKil faut duKenfin ce monstre, Sc.appant au naufrage, Soit poussS clans le port, jetS sur le riAage, Si cKest lKarrft du sort, la AolontS des cieu6, One du moins, assailli dKun peuple audacieu6, rrant dans les climats oi sou destin lKe6ile, Implorant des secours, mendiant un asile, (edemendant son fils arrac.S de ses bras, +e ses plus c.ers amis il pleure le trSpas] 444 XuKune .onteuse pai6 suiAe une guerre affreuse ] XuKau moment de rSgner, une mort mal.eureuse )KenlDAe aAant le temps ] XuKil meure sans secours, t due son corps sanglant reste en proie au6 Aautours ] O impre3aie mult mai Aiolenta este cea adresat (omei de ctre Camille al crei frate, -oraiu, sacrific8ndu?$ pe amantul ei Curiace, 8ncearc s?o ia prta# la bucuria trimfului su* putem afirma c aici Aorbe#te 8ns#i furia deBlnuit4 (ome, lKunidue objet de mon ressentiment ]

777

(ome, a dui Aient ton bras dKimmoler mon amant ] (ome, dui tKa Au na8tre, et due ton cgur adore ] (ome, enfin, due je .ais, parce duKelle tK.onore ] Puissent tous ses Aoisins ensemble conjurSs Saper ses fondemens encor mal assurSs ] t si ce nKest asseB de toute lKItalie, Xue lKOrient contre elle a lKOccident sKallie] Xue cent peuples unis des bouts de lKuniAers Passent pour la dStruire et les monts et les mers ] XuKelle?mfme sur soi renAerse ses murailles, t de ses propres mains dSc.ire ses entrailles ] Xue le courrou6 du Ciel allumS par mes Agu6, Fasse pleuAoir sur elle un dSluge de feu6 ] PuissSde de mes [eu6 [ Aoir tomber la foudre, 'oir ses maisons en cendre et tes lauriers en poudre ] 'oir le dernier (omain a son dernier soupir ] Coi seule en ftre cause, et mourir de plaisir ] #mpre3aia poate fi inspirat uneori de pasiuni mai puin Aiolente #i mai puin nAalniceO ea poate fi generat doar de groaBa proAocat de crim sau de cei nelegiuii, cum este 8n At4alie cea a lui Toad contra lui Toas, dac Areodat acesta din urm ar deAeni necredincios sau 8mpotriAa At.aliei #i a lui Cat.an, du#mani ai adeAratului +umneBeu* ,rand +ieu ] si tu prSAois duKindigne de sa race, Il doiAe de +aAid abandonner la traceO 2%7M XuKil soit comme le fruit en naissant arrac.S, Ou duKun souffle ennemi dans sa tige a sSc.S] Cais si ce mfme enfant, a tes ordres docile, +oit ftre a tes desseins un instrument utile, Fais duKau juste .Sritier le sceptre soit remisO )iAre en ses faibles mains ses puissans ennemisO Confonds dans ses conseils une reine cruelleO +aigne, daigne, mon +ieu ] sur Cat.an et sur elle4 (Sprendre cet esprit dKimprudence et dKerreur, +e la c.ute des rois funeste aAant?coureur ] +ar indiferent de sentimentul care o inspir #i se manifest 8n impre3aie ce ar putea s ne determine s o considerm, mai mult dec8t 3ominaia, o figurU a d loc acelora#i obserAaii #i putem s?i aplicm acela#i raionament4 Putem remarca adesea, 8n ceea ce?o priAe#te, o inAocare a Beilor sau a lui +umneBeuO dar din moment ce ea e6ist #i fr inAocare nu putem s?o considerm numai prin aceasta ca figur4 a prefer e23lamaia #i asta 8i confer 8ntreaga for #i energie4 +ar atunci figura se reduce numai la e23lamaie iar construcia poate serAi la e6primarea de sentimente #i urri complet opuse impre3aieiSe poate 8nt8mpla ca imprecaia s fie reAocat de subite regrete sau c.iar 8nlocuit cu urri contrare, adic s fie 8nlocuit cu o optaie- Atunci apare 8ntr?adeAr o figur4 CareU %e3tifi3area #i nimic mai mult, cum putem Aedea 8n acest e6emplu din loan Crisostomul* HAi putea pieri pentru totdeauna, cuteBtorilor care 8ndrBnii s?$ batjocorii pe Sf8ntul Sfinilor ] +ar ce Bic, ai putea mai degrab s cerei 8ndurarea cerului #i s A pocii ]9 Oric8t am analiBa acest e6emplu, nu putem obserAa altceAa dec8t cele dou pri din care se compune 8n mod obligatoriu o rectificareO o prim propoBiie aAansat cu 8ndrBneal #i o alt propoBiie imediat substituit celei dint8i #i considerat ca singura Aalabil, singura la care trebuie s ne oprim4

772

NON?T(OPIIM2%2 Optaia Optaia este e6primarea unei arBtoare dorini de a obine pentru sine sau pentru alii ceAa care este de mare importan sau pe care se pune, cel puin pentru un moment, un mare pre4 8n &neida lui 'ergiliu, cartea a '?a, Iris, sub 8nfi#area btr8nei "eroe, Ar8nd s le determine pe troiene s ard flota lui neas, las s iBbucneasc 8n tirada pe care le?o ine dorina tuturor de a rm8ne pe malurile 8n care regsesc at8tea amintiri ale fostei lor patrii* O tenKe oi je suis nSe] ` mal.eureu6 Pergame ] O mes +ieu6 ] Aainement Sc.appSs de la flamme, Ne pourrai?je de Aous reAoir au moins le nom, (etrouAer dueldue lieu duKon appelle Ilion ] Xuand Aerrai?je dK-ector la citS renaissante4 )Kaimable Simoks, les bords .eureu6 du _ant.eU Iat o optaie al crei elan este stAilit de g8ndul brusc legat de dificultile 8ndeplinirii ei #i 8n care, 8n consecin, apare o re3tifi3are- Ramore, 8n Al@ire, mrturise#te credincio#ilor si toAar#i de nenorocire nerbdarea de a se rBbuna* Illustres mal.eureu6] due jKaime a Aoir Aos cgurs mbrasser mes desseins, et sentir mes fureurs ] Puissions?nous de ,usman punir la barbarie ] Xue son sang satisfasse au sang ma patrie ] Triste diAinitS des mortels offensSs, 'engeance, arme nos mains* duKil meure, et cKest asseB, XuKil meure444 Cais .Slas] plus mal.eureu6 due braAes, Nous parlons de punir, et nous sommes esclaAes4 +in aceste e6emple se poate constata c optaia #i impre3aia difer 8ntre ele sau s8nt c.iar opuse numai datorit obiectiAelor lor, una dore#te binele, cealalt : r;ulO dar ceea ce le caracteriBeaB pe am8ndou este subordonarea fa de o singur dorin, sau Aoin a oricror altor dorine sau Aoine4 ObserAm, de asemenea, c ele apar sub aceea#i form, c folosesc acelea#i construcii, acela#i limbaj #i acelea#i figuri4 6ist e6emple 8n care ele par a se confunda c.iar din punct T%EM de Aedere al obiectului lor, e6emple 8n care ceea ce este dorit* ca ru pentru alii este un bine pentru sineO e6emple 8n care fericirea este aflat 8n ceea ce, 8n mod obi#nuit, #i 8n alte circumstane, este recunoscut ca o mare nenorocire sau ca cea mai mare nenorocire4 !ptaia poate aprea fr impre3aie- Putem s ne?o imaginm a#a fr dificultate4 +ar care este impre3aia 8n care s nu Aedem o optaie G Nu e6ist oare optaii pe care le?am putea denumi impre3aii #i inAersU Am8ndou denumirile nu ar putea s se potriAeasc la fel de bine urrii lui rip.ileU Care dintre cele dou denumiri este mai potriAit urrii cu care continu +idona impre3aia contra lui neasU Sors de ma cendre, sors, prends la flamme et le fer4 Toi dui dois me Aenger des eufans de Tencer ] One le peuple latin, due le fils de Cart.age, OpposSs par les lieu6, le soient plus par leur rage ] Xue de leurs ports jalou6, due de leurs murs riAau6, Soldats contre soldats, Aaisseau6 contre Aaisseau6, Courent ensanglanter et la mer et la terre ] XuKune .aine Sternelle Sternise la guerre ] Xue lKSpuisement seul accorde le pardon ] nSe est a jamais lKennemi de +idou* ntre son peuple et Aous point dKaccord, point de gr;ce4 Xue la guerre dStruise, et due la pai6 menace ]

77E

Xue Aos derniers neAeu6 sKarment contre les miens ] Xue mes derniers neAeu6 sKac.arnent sur les siens] Orice am spune 8n aceast priAin, mi se pare ceri c optaia, oric8t de mult s? ar deosebi de impre3aie nu este?mai mult dec8t aceasta din urm, prin ea 8ns#i : ca optaie : o fi7ur de 7ndire sau de alt categorie4 Putem remarca 8ns, ca #i 8n caBul impre3aiei, c faciliteaB apariia unor figuri ca elipsa, intero7aia, e23lamaia, reti3ena, etc4 Construcia e6clamatiA fiind, dealtfel, cea mai obi#nuit4 &epreca%ia +eprecaia, pe 3are unii o numes3 o1se3raiie, 3onst <cf4 Academiei> n a dori 3uiva 1inele sau rul- 8n felul acesta ea ar fi un gen ale crui dou specii ar fi impre3aia #i optaia- Tot dup prerea Academiei, depre3aia mai este #i acea NON T(OPIIM2%1 rugminte plin de supunere pentru a obine iertarea unei gre#eli4 +ar retoricienii o definesc puin diferitO ei opineaB c ar consta 8n a 3ere 3u ardoare 8i insisten 3eea 3e este dorit, a, 3ere prin miDloa3ele 3ele mai proprii de a nduio8a, de a nduple3a, 8i a 3onvin7e+idona ctre neas, pentru a?$ 8mpiedica s plece #i pentru a?$ reine ling ea* st?ce moi due tu fuis U Par ces pleurs, par ta foi, Puisdue je nKai plus rien dui te parie pour moi* Par lKamour dont mon coeur Spuisa les supplices, Par lK.[men dont a peine il gohtait les dSlicesO Si par dueldue bienfait jKadoucis ton mal.eurO Si par dueldues attraits jKintSressai ton cgur, Songe, ingrat, songe au6 mau6 oi ta fuite me laisse ] t, par pitiS, du moins, au dSfaut de tendresse, Si pourtant la pitiS peut encor tKSmouAoir, (omps cet affreu6 projet, et Aois mon dSsespoir4 Nefericitul Ac.SmSnide, repeBindu?se 8n lacrimi spre troienii care acostaser 8n Sicilia, &neida, cartea a III?a* 444Par ces +ieu6 due jKatteste, Par ce soleil, tSmoin de mou destin funeste, Par ce ciel, par cet air due nous respirons tous, O Tro[ens ] me AoiciO je mKabandonne a Aous* Oue lKun de Aos Aaisseau6 loin dKici me transporte +ans mie 8le, un dSsert, oi Aous AoudreB, nKimporte4 Te suis CrSeO jKai, comme eu6, marc.S contre Ilion4 Si cKest un attentat indigne de pardon, 'oici Aotre ennemi, duKil soit Aotre Aictime4 FrappeB, tranc.eB ses jours, plongeBde clans lKab8me] Cais ne laisseB point sur ce bord dSsolS* Courant des mains dKun .omme, il mourra consolS4 +ar 8n care dintre toate aceste e6emple depre3aia este, 8n sine, o figur realU Prin ce ar putea fi ea mai mult dec8t optaia, impre3aia sau 3ominaia sau dec8t orice alt declaraie sau mrturisire inspirat de iubire, ur, team, speran sau de orice alt sentiment U Crturisesc totu#i c ar putea fi recunoscut ca figur 8n caBul 8n care depre3aia n?ar aAea caracterul de conAingere 2%,M

771

#i 8ncredere pe care?$ are #i nu s?ar adresa unei fiine cu adeArat capabile s 8neleag #i s 8ndeplineasc rugmintea respectiA4 +ar aceast figur nu se Aa mai afla c.iar 8n depre3aie> ea ar fi generat de o anume construcie a spiritului, de o ficiune pe care ar proAoca?o #i ar trebui raportat la ceea ce am denumit prin prosopopee- A#a s8nt inAocaiile pe care poeii no#tri #i uneori oratorii no#tri le adreseaB fiinelor morale, cum e +reptatea, AdeArul, 'irtutea sau altor diAiniti pg8ne 8n care, desigur, s8nt departe de a crede4 A#a este, s?o spunem 8n trecere, o inAocaie citat #i de abatele ,irard, care, ca dealtfel toi retoricienii, 8n retorica sa consider depre3aia o figur particular4 Turmmtul Turm8ntul, a#a cum 8l 8nelegem aici, #i pe care "eauBSe 8n &n3i3lopedia metodi3, nu eBit s?$ considere figur, dar care ar putea, desigur, s aib o denumire mai potriAit, 3onst n a afirma, a asi7ura sau a promite, la modul 3el mai ener7i3, 3el mai solemn 8i 3el mai rsuntor)upt8ndu?se cu noua pasiune, care se aprinde 8n inima ei, +idona o asigur pe sora ei, Ana, de credina ne#tirbit pe care i?o poart lui SicliSe #i?#i dore#te toate rBbunrile cerului dac?i Aa fi Areodat necredincioasO +u feu dont je brhlais je reconnais la trace4 Cais des +ieu6 dui du crime SpouAantent lKaudace, Xue le foudre Aengeur sur moi tombe en SclatsO Xue la terre a lKinstant sKentrKouAre sous mes pasO Xue lKenfer mKangloutisse en ses ro[aumes sombres, Ces ro[aumes affreu6, p;le sSjour des ombres, Si jamais, ` pudeur] je Aiole ta loi] RnAt4alie, ABarias se face purttorul jurm8ntului tuturor leAiilor, 8n faAoarea t8nrului Toas, c.em8nd moartea asupra sperjurilor* Oui, nous jurons ici pour nous, pour tous nos frDres, +e rStablir Toas au tr`ne de ses pDres, NON?T(OPIIM2%& Ile ne poser le fer entre nos mains rerais, XuKaprDs lKaAoir AengS de tous ses ennemis4 Si dueldue transgresseraK enfreint cette promesse, XuKil SprouAe, grand +ieu ] ta fureur Aengeresse ] XuKaAec lui ses enfans, de ton partage e6clus, Soient au rang de ces morts due tu ne connais plus] !neori trebuie s se petreac eAenimentele cele mai incredibile 8nainte de a e6ista posibilitatea Aiolrii credineiO ca 8n prima eglog a lui 'ergiliu unde T[tire jur Ae#nic recuno#tin Beului care $?a fcut fericit, adic lui Augustus <traducerea lui ,resset>* )e cerf, dKun Aol .ardi traAersera les airs, )es .abitans des eau6 fuiront dans les dSserts, )a Sa`ne ira se joindre au6 ondes de lK up.rate, AAant duKun l;c.e oubli me fasse une ;me ingrate4 Altdat durata angajamentului este egal cu lucrurile cele mai constante #i mai durabileO a#a?#i mrturise#te neas recuno#tina fa de +idona pentru ospitalitatea pe care i?a acordat?o lui #i nefericiilor si toAar#iO &neida, cartea I?a, traducere de +elille* Tant due du .aut des monts la nuit tendra ses Aoiles, Tant duKon Aerra les cieu6 se parsemer dKStoiles, Tant due la mer boira les fleuAes Aagabonds, Xuel due soit mon destin, Aotre gloire, Aos dons, T en atteste les +ieu6, suiAront partout nSe4 lat Durminte de toate felurileO e6ist mcar unul care ar putea fi socotit c realiBeaB prin el 8nsu#i o figur specific U Care este elementul care ofer ultimelor dou, ornamentaia retoricU Nu este oare reluarea de trei sau patru ori a aceleia#i idei, reluare din care reBult o minunat figur de stil care ine intr?un anumit fel de

77@

e2poliiune #i 8ntr?altul de a3umulare sau de parafra@G In ce const fora #i energia jurm8ntului CleopatreiU 8n toate acele detalii legate de durerile #i nenorocirile 8n pofida crora Cleopatra pretinde #i ine nestrmutat .otr8rea de?a nu prsi tronulU Ce ar fi Durmn4il lui Antoniu fr acea frumoas construcie care face din el o apostrof at8t de elocAent #i de pateticU Ce este re? 2%5M marcabil 8n primele trei e6emple, adic 8n jurmintele +i?donei, al lui ABarias #i al tinerelor israelite, dac nu acele teribile impre3aii 8mpotriAa sperjurilorU /i ce ar fi aceste impre3aii, fr construcia e23lamativ care le 8ncarc de energie U +ubitaia +ubitaia, atl i3 diferit de deli1erare, 3u 3are a fost ns totdeauna 3onfundat, este a3ea n3liotrr3, a3ea peni1ila 8i 3rud in3ertitudine a unui suflet 3are, mpins n sensuri diverse 8i 3ontrare de violena pasiunii 8i 3are nepstrnd ni3i destul li1ertate, ni3i destul raiune pentru a refle3ta 8i pentru a se de3ide, vrea 3nd un lu3ru 3nd altul, sau, mai 1ine spus, nu 8tie ni3i 3e vrea, ni3i 3e nu vrea, n3f3nd de 3it s se 3ontra@i3 8i ntrCun anume fel s se lupte ve8ni3 3u sine nsu8i-ermiona, definitiA conAinsa c este prsit de Pirus, nu #tie 8nc dac?$ Aa lsa pe Oreste s e6ecute ordinul cle?a o rBbunaO iat pasajul 8n care incertitudinea ei este cel mai bine descris* Oi suis?jeU OuKai?je faitU due dois?je faire encoreU Xuel transport me saisit U Xuel c.agrin me dSAore U rrante et sans dessein, je cours dans ce palais4 A.] ne puis? je saAoir si jKaime ou si je .aisU )e cruel ] de duel gil il mKa congSdiSe ] Sans pitiS, sans douleur au moins StudiSe]444 t je le plains encore] t, pour comble dKennui, Con cgur, mon l;c.e cgur sKintSresse pour lui ] Te tremble au seul penser du coup dui le menace, t, prfte a me Aenger, je lui fais dSja gr;ce] Non, ne rSAoduons point lKarrft de mon courrou6, XuKil pSrisse ] Aussi?bien il ne Ait plus pour noirs 444 Non, non, encore un coup, laissons agir Oreste4 XuKil meure, puisduKenfin il a dh le prSAoir, t puisduKil mKa forcSe enfin a le Aouloir ] 444 A le Aouloir ] .S duoi ] cKest donc moi dui lKordonne ] Sa mort sera lKeffet de lKamour dK-ermione ] 444 Te nKai donc traAersS tant de mers, tant dK tats, C>ue pour Aenir si loin prSparer son trSpas, )Kassassiner, le perdre] A.] deAant duKil e6pire]444 NON?T(OPIIM2%% +estule e6emple pentru a stabili dac du1itaia este sau nu o figur4 +e ce ar fi ea o figur mai mult, dec8t tulburarea, perple6itatea, plictisul, deBgustul, durerea sau orice alt ipostaB dificil a sufletului nostruU +e ce ar fi ea mai mult dec8t .otr8rea, deciBia formalU (eli1eraia e6tins cum este cea a +idonei, este fr 8ndoial o figur, o figur de g8ndireO s Aedem de ce* aranjamentul, artificiul se las u#or desco? lperit4 C8ncl +idona reflecteaB #i se 8ntreab ce trebuie s fac, ea #tie de fapt foarte bine ce Aa face, .orr8rea ei este juat dinainteO Area numai s?#i 8ntreasc deciBia, Area s?o sustifice 8n propriii ei oc.i #i nu Aorbe#te despre celelalte loluii pe care le?ar aAea dec8t pentru a se conAinge c so?uia morii este cu adeArat singura care i se potriAe#te4 Tot ceea ce?#i spune i?ar putea spune #i un altul, sftuind?o s moar sau dorind s?o lini#teasc #i s?o 8ncurajeBe4 Or, dac analiBm bine cele trei e6emple de du1itaie pe care le?am citat, Aom Aedea c ele au un caracter foarte diferit* obserAm c Orosmane, pentru a nu Aorbi dec8t despre el, nu mediteaB #i nu discut delocO raiunea, sufletul lui s8nt pe r8nd supuse celor dou pasiuni opuse, iubirea #i rBbunareaO c el aparine c8ncl uneia c8nd alteia, fr s?#i mai aparin sie#i sau s se mai recunoasc4

77&

(u1itaia #i deli1erarea, datorit tuturor acestor deficiene, u#or de sesiBat, trebuie s fie difereniate una de cealalt, 8n prima nu e6ist dec8t pasiune, 8n cea de a doua raiunea este mai preBent4 )icena )icena, 3are a mai fost numit 8i Pare@ie, este a3ea li1ertate de e2presie manifestat uneori fa de marile personaDe, sau prin 3are se spune mai mult de3t e potrivit sau permis s se spun- +ar aceast libertate este sincer #i e6prim numai sentimente adeArate, sentimente de care 8n mod real se afl animat cel care Aorbe#teO dac ea nu dep#e#te limitele prescrise de decen, nu Ad prin ce ar fi o figur, c.iar de g8ndire, cel #500/8I9UR.2' 2I C"AT!)!I puin dac nu dorim cu tot dinadinsul s facem o figur clin e6primarea curajului, 8ndrBnelii de caracter4 +ac, dimpotriA, aceast 8ndrBneal merge p8n la insult, p8n la btaie de joc, am putea, la rigoare, s Aedem 8n ea o figur, dar careU un sar3asm, de e6emplu, sau orice alt specie care se raporteaB la ironieTotu#i Aom gsi 8n toate retoricile e6emple de licene, #i, printre altele, cea din aceste Aersuri ale lui "urr.us ctre Agripina, din "ritannicus* Te ne mKStais c.argS dans cette occasion, Xue dKe6cuser CSsar dKune seule actionO Cais, puisdue, sans Aouloir due je le justifie, 'ous me rendeB garant du reste de sa AieO Te rSpondrai, Cadame, aAec la libertS +Kun soldat dui sait mal farder la ASritS4 'ous mKaAeB de CSsar confiS la jeunesse4 Te lKaAoue, et je dois mKen souAenir sans cesse4 Cais Aous aAai?je fait serment de le tra.irU +Ken faire un empereur dui ne sht duKobSirU Non, ce nKest plus a Aous duKil faut due jKen rSponde* Ce nKest plus Aotre fils, cKest le ma8tre du monde, TKen dois compte, Cadame, a lKempire romain, Oui croit Aoir son salut ou sa perte en sa main4 HAcest fragment, spune "eauBSe, este admirabil prin libertatea cu care se e6plic "urr.usO dar aceast libertate este autentic #i nu creeaB 8n felul acesta nici o pare@i3- Acela#i lucru l?am spus #i despre discursul plin de slbatec m8ndrie pe care trimi#ii sciilor 8l in lui Ale6andru94 Iat deci dou din cele mai cunoscute e6emple de pare@i3 sau de li3en respinse de "eauBSe4 +e ce atunci acest analist at8t de fin nu a respins c.iar li3ena 8n loc s caute s?o justifice prin alte e6empleU +ealtfel aceste e6emple s8nt oare mai concludente sau mai .otr8toare dec8t celelalteU )e Aom analiBaO s8nt doar dou4 Iat unul* este Aorba despre un fragment din discursul 8n faAoarea lui )igarius 8n care Cicero declar c el 8nsu#i NON?T(OP$IME3 $ a fost mai AinoAat dec8t acest ilustru proscris, c8nd a ridicat armele 8mpotriAa lui CSsar* ,,+a, CeBar, c8nd 8ncepuse rBboiul, pe c8nd el era fcut 8n parte, fr a fi construis 8ntr?un fel oarecare, din propria mea alegere #i Aoin, m?am alturat armatei care se ridicase contra ta94 "eauBSe spune c aceast declaraie face tot at8ta onoare inimii c8t #i spiritului

775

lui Cicero* de acord4 +ar numai prin aceasta deAine li3ena o figurU )u8ndu?#i aceast libertate Cicero s?a temut oare c?$ jigne#te pe CeBarU Nu cumAa a aAut 8n Aedere s?$ flateBe 8n cel mai plcut mod posibil, art8nd p8n unde a mers acesta cu 8ngduina U 8ntregul fragment celebreaB aceast indulgen elogiind?o 8n modul cel mai ornamental #i mreO 8n fine, aceast libertate pe care #i?o asum oratorul roman este 8ntoars mai mult 8mpotriAa sa dec8t 8mpotriAa lui CeBarO gre#elile pe care le recu? noa#te, le declar, le mrturise#te, s8nt propriile sale gre#eli pe care CeBar i le?a iertat4 Cellalt e6emplu citat de "eauBSe pentru licen este un e6tras dintr?o scrisoare a lui 'oiture pe care l?am citat #i noi ca e6emplu pentru asteism- +ar dac aici e6ist, fr 8ndoial, un asteism, trebuie s Aedem 8n el o fi7ur de e2presie #i nu o fi7ur de 7ndire, sau de orice alt iei4 ConcluMii la aces! para7raf Cred c am doAedit 8n suficient msur c impre3aia, 3ominaia, optaia, depre3aia, Durm9ntul, deli1erat ia #i li3ena nu s8nt autentice figuri4 +ar dac Arem cu tot dinadinsul s le pstrm aceast calitate, atunci ele nu pot face parte dec8t din clasa fi7urilor de 7ndire, dac nu Arem s facem din primele #ase o clas a- fi7urilor de pasiune- Consicler8ndu?le fi7uri de 7ndire le Aom raporta la ima7inaie ca #i prosopopeea- 'i3ena 8ns nu poate, dup prerea mea, s fie raportat dec8t la raiune4 73 : Figurile limbajului : c4 $731 ?$37M Capi!olul " P+R+2'23 9'N'R+23 *N(R' &I"'RS'2' C2+S' &' 8I9URI (R)PI -I N)N#(R)PI Acestea s8nt cele patru clase de fi7uri nonCtropi care fac obiectul acestui tratat4 S le ane6m #i clasa fi7urilor de di3iune #i cele dou clase de fi7uriCtropi, adic, cele dou clase de fi7uri de semnifi3aie #i de fi7uri de e2presie #i s le comparm 8ntre eleO Aom Aedea cit de mult se deosebesc 8n ciuda tuturor raporturilor reciproceO cit de nepotriAit ar fi #i c8t ar fi c.iar de dificil s le reducem la cele dou clase mai generale, de e6emplu, la clasa : fi7uri de 3uvinte sila clasa fi7uri de 7ndire, sair la cele dou clase .fi7uri de 7ramati3 #i fi7uri de retori3 sau la acelea numite fi7uri de ima7inaie #i fi7uri de pasiune> c8t de mult merit sistemul nostru de clasificare, 8n ciuda imperfeciunilor #i c.iar a defectelor care i se pot repro#a, s fie, cel puin pentru un moment, #i p8n la o nou dispoBiie, acceptat, adoptat #i pstrat4 A4 C ) /APT CAT ,O(II + FI,!(I STA"I)IT + N)I/ FOA(T + OS "IT GNT( ) GN POFI+A T!T!(O( AS C0N0(I)O( )O( +ac comparm 8ntre ele toate cele #apte clase de figuri, am putea gsi c, 8n anumite priAine, ele se pot grupa unele cu altele4 +e e6emplu, fi7urile de di3iune par uneori s se confunde cu cele de 3onstru3ie sau cu cele de elo3uie- 8n cadrul fi7urilor de elo3uie, adDon3ia #i disDon3ia s8nt 8n cea mai str8ns relaie cu elipsa sau cu @eu7ma, figuri de construcieO iar repetiia #i 3onDun3ia cu pleonasmul- 8n cadrul fi7urilor de e2presie, personifi3area, ale7oria par la prima Aedere fi7uri de semnifi3aie, deci tropi, de aceea#i categorie cu metafora, metonimia #i sine3do3aAlte fi7uri de e2presie cum este ironia, pretenia, epitropa, litota, reti3ena, 4iper1ola, metalepsa au destule asemnri cu fi7urile de stil- Culte fi7uri de stil ar putea, la r8ndul lor, s treac, 8ntr?un NON?T(OPIIME32

77%

anume sens, drept fi7uri de e2presie sau drept fi7uri de 7ndire- )a fel 8n priAina fi7urilor de 7ndireB A Aor prea nu o dat fi7uri de e2presie sau de stilB 8n re3tifi3are, de e6emplu, s?ar putea Aedea o 3ore3ie, 8n e2poliiun3, o parafra@B 8n fa1ulaie, un mitolo7ism, 8n prosopopee o personifi3are sau o apostrof- +ar, la o priAire mai atent, toate aceste asemnri dispar imediat, fc8nd loc unor accentuate deosebiri 8ntre toate aceste claseO Aom Aedea c fiecare dintre ele are specificul su care ne 8mpiedic s le confundm4 Cai 8nt8i, fi7urile de di3iune se deosebesc de toate celelalte prin materialitatea lor absolut4 Toate se manifest prin forma sau sonoritatea cuAintelorO ele nu afecteaB altceAa dec8t sensibilitatea auBului, nu modific dec8t senBaia, sau, dac Arei, numai sentimentul fiBic generat de #ocul organicO #i dac, la fel ca #i fi7urile de 3onstru3ie, ele adaug, suprim sau sc.imb, fenomenul nu este aplicat mai multor cuAinte,, nici mcar unui singur cuA8nt, el afecteaB numai o singur liter, cel mult o silabO 8n a#a fel 8nc8t ideea rm8ne nesc.imbat4 C.iar clac aceast materialitate e6ist mai mult sau mai puin #i 8n celelalte clase, ea nu constituie 8ns esena unic a figurii4 +impotriA, acolo se afl 8n msur Aariabil #i ceea ce am putea denumi, prin opoBiie, spiritualitate> c.iar aceast spiritualitate fiind cea care d na#tere figurii,, repreBent8nd 8ntreaga Aaloare #i tot preul ei4 Adic, pentru a fi mai e6plicii, 8n celelalte clase, figurile au nu numai un corp, ci #i un suflet, un spiritO iar influena lui ajunge p8n la idee sau c.iar la g8ndire, 8nr;ure#te c.iar sentimentul moral, acel sentiment, care aparine numai omului #i care nu ine de simuri ci de suflet, de amintire sau de g8ndire4 +i7urile de 3onstru3ie slujesc elo3iiiei si stilului, dar ele s8nt generate numai #i numai de construcie4 A enuna sau a omite ceea ce gramatica #i logica par, fie s resping ca inutil, fie s reclame ca necesar, sair, 8n fine, a enuna 8ntr?o?ordine complet diferit de cea care pare a fi indicat sau prescris* iat ce d na#tere acestor figuri si ceea ce am putea considera a fi materialitatea lor- +ar e6cesul, omisiunea sau aceast aparent deBordine spune mult mai mult sau mai4 bine sau are mai mare efect asupra spiritului sau asupra4 E3EM inimii, #i 8n aceasta const spiritualitatea lor4 Aceast spiritualitate considerat iBolat ar putea fi confundat cu cea a fi7urilor de elo3ui3 sau cu cea a fi7urilor de stil> dar referin?du?ne la cauBele ei materiale, analiBate 8mpreun cu acestea, Aedem c fi7urile, de 3onstru3ie s8nt complet diferite de toate celelalte ca #i fi7urile de di3iune+i7urile de elo3ui3 intr #i ele 8ntr?o anume construcie dar nu s8nt un efect sau un reBultat al eiO construcia 8#i pstreaB integritatea #i fr ele, iar ele, la r8ndul lor rm8n la fel de indiferente dac construcia este complet sau eliptic, direct sau inAers4 Cu at8t mai mult aceste figuri nu pot fi confundate cu cele de stilB ele s8nt alctuite din cel mult c8teAa cuAinte sau dintr?un fragment de fraB sau de perioad, 8n timp ce fi7urile de stil se e6tind la o fraB sau la o 8ntreag perioad, adic se baBeaB pe o enunare total a g8ndirii4 Cine n?ar deosebi fi7urile, de- semnifi3aie de toate celelalte figuri discutate p8n acumU ele se deosebesc ca albul de negru sau ca Biua de noapte4 Numai cu fi7urile de e2presie au un raport mai str8ns4 +ar se deosebesc #i de acestea foarte mult, din moment ce nu s8nt alctuite, ca cele din urm, din mai multe cuAinte ci dintr?unul singur, iar ceea ce e6prim ele, 8ntr?o imagine strin, nu este o g8ndire 8ntreag, un ansamblu de idei, ci o singur #i unic idee, numai un element al g8ndirii4 )a r8ndul lor, fi7urile, de e2presie se deosebesc 8ntr?o mare msur de fi7urile

723

de stil, din moment ce ele camufleaB mai mult sau mai puin g8ndirea #i o enun pe ocolite, 8n a#a fel 8nc8t luate ad literam, ar fi absurde sau ar spune cu totul altceAa dec8t ceea ce spun* fi7urile de stil 8ns e6prim g8ndirea 8n toat e6tensiunea ei, a#a cum este 8n mintea celui care se e6prim, fr a o camufla sau a o ocoli, singurul lor artificiu limit8ndu?se la a ornamenta #i a 8mpodobi, la a da mai mult Aioiciune, energie, culoare, strlucire4 S trecem la fi7urile de 7ndire- AnaliBai?le cu atenie pe cele pe care le?am considerat ca atare* Aei Aedea c nu s8nt riguros circumscrise 8n limitele unei perioade sau fraBe #i Kc cel mai adesea ele trec dincolo de eleO Aei Aedea c8t de dificil e s le consideri ca aparin8nd unei forme precise de NON?T(OPIIME3 1 discurs, acesta din urm puind Aaria sau put8ndu?se sc.imba fr ca prin aceasta s aib Areo consecin asupra fi7urilor de 7ndire> Aei Aedea, spun, c e6istena lor este absolut intelectual #i c, de#i se manifest prin discurs, ele nu s8nt depedente de el4 A#a ceAa nu se poate spune nici despre fi7urile de e2presie, nici despre fi7urile de stil, nici despre celelalte figuri din alte clase4 Iat deci deosebirea, diferena, dintre diAersele clase de figuri recunoscute #i stabilite ca atare #i, 8n consecin, justificarea deplin a clasificrii noastre4 Asta nu 8nseamn c 8n practic ni* ne?ani putea lsa 8n#elai de unele figuri particulare* e6ist, 8ntr?adeAr, unele pe care le?am putea denumi cameleonice #i care par a aparine deodat la mai multe clase4 Nu e momentul 8ns s discutm felul 8n care trebuie s procedm pentru a eAita o gre#eal, o eroare* lum 8n consideraie acum numai clasele ca atare4 S Aedem, pentru a ne justifica #i mai mult sistemul, dac ar fi mai u#or, mai util, sau mai conAenabil s le reducem la clase mai generale4 'om 8ncerca s operm aceast reducie* Aa fi suficient pentru a?i 8nelege toate dificultile #i toate inconAenientele4 "4 A( FI POSI"I) S0 S ( +!C0 C! !/!(INN0 C)AS ) NOAST( + FI,!(I, GN N!C0( + /APT , )A C)AS CAI , N (A) , + _ CP)!, )A +O!0 C)AS * FI,!(I + C!'GNT /I FI,!(I + ,GN+I( U i bine, da, presupun c e posibil #i nu Aom accepta, ca muli gramaticieni #i retoricieni, dec8t aceste dou ca?tegorii : fi7uri de 3uvnt #i fi7uri de 7ndire> s Aedem, cum Aom proceda4 Nu aAem nici o dificultate 8n priAina celei de a doua claseO ea e6ist dejaO #i #tim c dac e perfect deosebit #i 8ntr?un fel perfect unitar, ea e totu#i destul de res?tr8ns #i nu cuprinde dec8t un foarte mic numr de genuri #i specii4 Cum s construim 8ns prima clas, cea a fi7urilor de 3uvnt G Trei din cele #ase clase care ne?au mai rmas <primele trei>, Aor intra incontestabil aici, c.iar dac nu toate din E3@MFI,!(I) )IC"A TC )!I acela#i motiA4 +i7urile de di3iune Aor intra aici ca figuri manifestate 8n materialitatea, 8n 3on3reteea cuA8ntului, fi7urile de 3onstru3ie #i fi7urile de 3lo3uie, ca figuri care opereaB cu sensul propriu- +e aici #i diAiBiunea figurilor de cuA8nt 8n fi7uri de 3uvinte 3on3rete #i fi7uri de 3uvnt referitoare la sensul propriu #i apoi subdiAiBiunea celor din urm 8n fi7uri de 3onstru3ie #i fi7uri de 3lo3uieCum Aom proceda 8ns cu ultimile trei claseU Pot ele, pe bun dreptate, s intre 8n clasa at8t de general a fi7urilor de 3uvntG Se pot altura primelor trei, din moment ce ele 8nsele, departe de a se confunda, se deosebesc 8n clase particulare mai mult sau mai puin subordonate U At8t fi7urile de semnifi3aie c8t #i cele de e2presie in fr

72$

8ndoial de cuA8nt din moment ce ele reBult 8n parte din ceea ce spun cuAintele, sau spun cu totul altceAa dec8t par a spune, sau de ceea ce spun luate ad lit3ram- +ar in 8n aceea#i msur #i de g8n?dire, din moment ce caracterul lor de artificiu #i 8mprumut le este dat numai de jocul spiritului #i al g8ndirii #i numai 8n acest fel 8#i ating scopul #i produc un efect4 /i fi7urile de stil in de cuAinteO dar 8n ce felU 8ntr?un fel care a fcut s fie considerate, 8n general, fi7uri de 7ndire, de#i nu s8nt, cu siguran, s8nt c.iar mai puin dec8t ar putea fi fi7urile de e2presie8n felul acesta nu ne Aom putea limita numai la dou clase :fi7uri de 7ndire 8i fi7uri de 3uvnt> Aa fi necesar s crem o clas intermediarO Aa trebui s crem o clas de fi7uri du1le sau mi2te- i bine, s?o crem* fi7urile de semnifi3aie #i de e2presie Aor intra aici, pe drept, ca ni#te clase particulare #i subordonate4 Ne?au mai rmas fi7urile de sti- Presupun8nd, ceea ce ar putea fi contestat din mai multe motiAe, c ar trebui considerate tot 3a fi7uri de 3uvnt, le?am putea oare plasa alturi de celelalte ca o a treia clas de acela#i felU +i7urile de semnifi3aie #i de e2presie se caracteriBeaB am8ndou prin aAansarea unui sens ocolit sau de 8mprumut, un sens diferit de sensul propriu4 +ar fi7urile de stil nu au, din acest punct de Aedere, Areo legtur cu ele sau oricum nu au o legtur esenial sarO permanent4 Introduc8ndu?le 8n clasa fi7urilor mi2te, Aa trebui s?o diAiBm pe aceasta din NON?T(OPIIME3& urm 8n dou clase mai puin generale, dintre care una Aa cuprinde figurile de stil iar cealalt Aa fi alctuit totodat de fi7urile de semnifi3aie #i de fi7urile de e2presie- 'a trebui apoi, date fiind diferenele e6istente 8ntre fi7urile de e2presie- #i de semnifi3aie, s subdiAiBm clasa lor 8n alte dou, mai puin generale4 Or, ce diAersitate #i complicaie de clase, unele mai mult sau mai puin generale, altele mai mult sau mai puin subordonate ] Cum s le mai regsim #i s le mai recunoa#tem 8n acest sisteinU C4 ( +!C ( A C)AS )O( )A FI,!(I + ,(ACATIC0 /I FI,!(I + ( TO(IC0 ST , OA( , CAI SICP)0 + CGT P( C + NTA U 'om fi mai mulumii 8mprind figurile, 8n fi7uri de 7ramati3 #i fi7uri de retori3G 'a trebui mai 8nt8i s stabilim despre ce gramatic este AorbaO dac e Aorba de 7ramati3a me3ani3 sau de 3ea- filosofi3- Aorba de primaU ar fi prea puinO retorica Aa inAada tot #i nu?i Aa mai lsa dec8t fi7urile de di3iune, cunoscute sub numele de m3taplasm3, #i din care majoritatea merit at8t de puin calitatea de fi7ur 8nc8t am eBitat s le introducem 8n clasificarea noastr4 N?ar ocupa astfel retorica un teritoriu prea mare U #i ce confuBie ar domni 8n imensul ei teritoriu, dac n?ar e6ista grija de a marca deosebirile, de?a opera separaiile dintre elementele at8t de diferite prin natura #i caracteristicile lor ] +ealtfel, diestinciile #i separaiile Aor fi perfect trasate dac, din cele #ase clase ale noastre intrate complet 8n stp8nirea retoricii, Aom alctui tot at8tea clase subordonate clasei generale a fi7urilor de retori3- 'om aAea atunci un sistem de clasificare ce nu se Aa deosebi de cel pe care l?am adoptat deja, dec8t prin faptul c cele #ase clase 8n loc s fie preBentate ca ni#te clase generale de prim ordin, nu Aor mai fi dec8t clase generale dominate de o clas #i mai general4 8n ce ar mai consta diferena, la drept Aorbind U Nu, aceast organiBare nu se poate realiBa4 Pe de?o parte retoricienii nu accept unele figuri, iar pe de alt parte gra? LE35M maticienii filosofi le reclam pe altele, cu trie4 'a trebui s facem dreptate

727

7ramati3ii filosofi3e- S punem cle?o parte, dac Arei, 7ramati3a me3ani3 #i, din cele dou gramatici, s ne limitm la una, s procedm la 8mprirea figurilor 8ntre ea #i retoric4 Foarte bine, s procedm la aceast repartiBare4 +ar, c.iar de la 8nceput, ce complicaie penibil ] (etorica abandoneaB fr regret fi7urile de di3iune, numite meta plasme> dar ea nu Area s renune la celelalteO ea reAendic 8n parte figurile de construcie, 8n totalitate figurile de elocuie #i figurile de stil 8mpreun cu figurile de g;ndireO ea pretinde c.iar s aib partea ei 8n cadrul figurilor de e6presie, ajung8nd p8n la a disputa figurile de semnificaie, a cror folosire n?ar depinde dec8t de ea4 ,ramatica, la r8ndul ei, Area numai pentru ea toate figurile de construcieO ea pretinde s se ocupe 8n special de figurile de semnificaie #i e6presie, care, din mai multe motiAe, in de domeniul eiO ea 8#i manifest drepturile asupra mai multor figuri de stil, numai spiritul ei put8ndu?le autoriBa forma #i justifica 8ndrBneala4 8ncercai s?i punei de acord pe retoricieni #i pe grama?ticieni sau mai bine ignorai?i #i 8ncepei repartiBarea* nu Aei face dec8t s le accentuai preteniile, s le a8ai cearta, #i, dac perseAerai, cele dou pri se Aor 8ntoarce 8mpotriAa Aoastr4 +ealtfel, c.iar dac ai aAea libertatea de?a proceda dup bunul plac #i fr constr8ngeri, nu A?ai putea m8ndri eu un real succes* A?ai conAinge ne8nt8rBiat c o repartiBare just, conform cu drepturile fiecreia, este aproape de nerealiBat4 Cai mult, Aei Aedea c8te diAiBiuni #i subdiAiBiuni Aei aAea de fcut de bine de ru4 +4 GN FIN , C P!T C SP!N + SP( GCP0(NI( A FI,!(I)O( GN FI,!(I + ICA,INANI /I FI,!(I + PASI!N U S sc.imbm sistemul #i s Aedem, asemenea doctorului "lair, ce raportm la ima7inaie #i ce la pasiune- Iat?ne 8n preBena a dou clase generale : Aor fi oare suficiente U Cai NON?T(OPIIME3% 8nt8i nu Ad ce rol ar putea juca ima7inaia sau pasiunea 8n caBul figurilor ele diciune, nici care ar fi rolul lor 8n diAersele specii #i genuri ale celor #apte clase stabilite de noi4 'a trebui s crem o clas de fi7uri neutre G /i apoi c8te s8nt figurile 8n care imaginaia #i pasiunea par a aAea acelea#i drepturi ] c8te s8nt acelea 8n care fie una fie cealalt domin 8n e6clusiAitate ] +e c8te ori nu se preBint am8ndou deodat si 8n aceea#i msur aproape ] Printre at8tea altele, de e6emplu, caBul elipsei, al inAersiunii, al preteniei, al .iperbolei, al epitropei, al interogaiei, al ironiei4 'a trebui deci s crem #i o clas de figuri mi2te #i o alta de fi7uri e34ivo3e G Iat prin urinare patru sau cinci clase generale 8n loc de dou cum doream4 /i cum Aom umple aceste patru sau cinci claseU Cum Aom proceda c.iar cu primele care Aor trebui s fie dominate e6clusiA de ima7inaie sau de pasiune G Cum Aom #ti4 spun, cit datoreaB ima7inaiei #i c8t pasiunii, 8nc8t fiecare s primeasc numai ceea ce?i aparine cu ade? Arat U Asta nu e tot* Aom priAi pasiunea numai la modul general, cle#i e6ist diferite pasiuni #i c.iar pasiuni opuseU /i dac deosebim mai multe pasiuni ne Aom angaja s distribuim 8ntre ele totalitatea figurilorU Am putea oare s nu ne pierdem curajul numai la ideea unei asemenea sarciniU 8mprirea figurilor 8ntre ima7inaie #i pasiune este, trebuie s recunoa#tem, mult mai complicat dec8t cea 8ntre 7ramati3 #i retori3ConcluBii ste mult mai potriAit s rm8nem la clasificarea simpl, e6act, fireasc, clar #i complet pe care am adoptat?o4 +e c8te ori nu s?a doAedit superioar fa de altele ] +e c8te ori, prin comparaiile indirecte, nu s?au eAideniat aAantajele ei ] /i totu#i, trebuie s mrturisesc, aceste clasificri s8nt defectuoase sau incomplete numai 8n sistemid lor generai, 8n ansamblu, pentru c 8n detaliu, c.iar 8n prile principale, ele

722

se doAedesc de cele mai multe ori adeArate #i e6acte4 +e ce n?am putea atunci s ne folosim de distinciile lor, de termenii, de limbajul lor, c8nd ar fi Aorba s apreciem figurile numai E$3M indiAidual #i 8n detaliu, sub un aspect sau altul din raporturile lor generaleU +e ce, de e6emplu, n?am spune c e23lamaia sau apostrofa, consider8ndu?le din punct de Aedere al cauBei lor morale, s8nt fi7uri de pasiune sau fi7uri de sentiment G c personifi3area, ale7oria sau metafora s8nt fi7uri de ima7inaieG +e ce n?am spune c pretenia, metalepsa, alu@ia, ironia s8nt fi7uri de retori3, din punct de Aedere al efectului #i al folosirii lor 8n elocin, #i fi7uri de 7ramati3, adic de 7ramati3 filosofi3, din punct de Aedere al raporturilor dintre e6presie #i g8ndireU +e ce, 8n opoBiie cu fi7urile de 7ndire n?am spune fi7uri de 3uvint c.iar Aorbind ele cele care s8nt mi2te, prin faptul c se raporteaB 8n acela#i Timp #i la e6presie #i la g8ndire4 +ar atunci, fi7urilor de 3uvint ar trebui s li se adauge spre completare distincia* 8n sens fi7urat sau 8n sens deturnat, pentru a le deosebi de fi7urile de 3uvint propriuC@ise> pentru a le deosebi, spun, de fi7urile de 3uvint n sens propriu- +e ce n?am putea, a#a cum am procedat 8n Manual, s dm numele de tropi #i acelor figuri care nu se limiteaB la un singur cuA8nt, #i s?$ aplicm prin e6tensiune #i abuB #i pentru cele care s8nt alctuite clin mai multe cuAinteO sau, cel puin, s le considerm pe acestea din urm ca tropi improprii- /i de ce, referindu?ne numai la spiritualitatea acestor figuri #i a majoritii fi7urilor de stil, n?am putea, la rigoare, s le numim fi7uri de 7ndire, sau fi7uri de 7ndire improprii, 8n opoBiie cu cele care in sau par a ine mai mult de caracterul material #i fiBic al cuAintelorU ObserAm totodat c ar fi potriAit, c.iar necesar, ca, 8n folosirea acestor termeni sau e6presii ale unei clasificri puin filosofice, s le determinm sensul 8n a#a fel 8nc8t s nu 8ncap nici o confuBie, eroare sau absurditate4 Aici 8#i are locul o remarc fcut 8ntr?o not din capitolul al II?lea, partea a IlI?a din Manualul asupra tropilorB H necesar s obserAm c diferenele riguroase dintre clase s8nt necesare 8n 8nAm8nt sau 8n studiul teoriei figurilor, dar 8n limbajul obi#nuit par o constr8ngere a meticuloBitii #i afectrii pedante4 ste suficient adesea s raporteBi o anume figur la clasa general de care ine clasa subordonat creia 8i aparine respectiAa figur4 6ist clase subordonate NON?T(OPIIME$$ din care se poate face, 8n anumite caBuri, o clas generalO de e6emplu, printre altele, fi7urile de di3iuneB adesea s8nt considerate ca aparin8nd fi7urilor de elo3uie sau fi7urilor de 3onstru3ie, a#a cum pot intra sub titlul de fi7uri de lim1aD toate categoriile de tropi4 A#a procedeaB mereu )a.arpe 8n cursul su de literatur sau 8n Comentariul asupra lui %a3ine> c8nd Aei Aedea acolo fi7uri de di3iune sau fi7uri de lim1aD, trebuie s 8nelegei, prin primele : fi7uri de 3onstru3ie, de elo3uie sau c.iar de stil, iar prin cele clin urm, cel mai adesea, fi7uri de semnifi3aie sau de e2presieCapi!olul "I C)NSI&'R+6II 9'N'R+2' *N 2'93(UR3 CU 8I9URI2' N)N# (R)PI Aceste consideraii Aor aAea ca obiect* $4 originea #i cauBele figurilor non? tropiO 74 efectul lor 8n discursO 24 folosire #i abuBO ?E4 mijloace de a le recunoa#te 8n te6tO 14 mijloace de a le aprecia la justa lor Aaloare4 A4 O(I,IN A /I CA!R ) FI,!(I)O( NON?T(OPI Problema originii figurilor non?tropi este aceea#i cu cea a figurilor tropiO

72E

originea lor este tot at8t de Aec.e #i, 8n consecin, la fel de dificil de constatat ca #i cea a limbii Aorbite4 /i figurile non?tropi au desigur 3au@ele lor o3a@ionale #i 3au@ele lor 7eneratoare- Cau@ele o3a@ionaleB 8n primul r8nd, dorina sau neAoia, de a plcea, de?a interesa sau de a conAinge prin mijloace mai pertinente #i mai eficace dec8t acelea ale discursului obi#nuitO apoi, plcerea, farmecul, fora pe care gustul, raiunea sau sentimentul le afl 8n ele4 8ntr?adeAr, E$7MFI,!(I ) )IC"AT!)!I plcerea, farmecul sau tora care se manifest 8n discurs ne determin s substituim construcia complet sau direct cu construcia eliptic sau inAersO s repetm intenionat anumite cuAinte, sau anumite e6presiiO s acumulm, gradinei, termenii, s subliniem cuAintele prin apoBiii sau epitete4 In acela#i scop 8ntreruperii o perioad sau o fraB, sau, 8n loc de c8teAa cuAinte care #i?ar fi atins direct inta, acumulm o mulime pentru a nu ajunge la int dec8t dup un lung ocol, sau substituim formelor simple, reci #i calme, pe cele care s8nt total dominate de pasiune sau de sentiment, 8n fine, opunem cu me#te#ug cuAintele #i ideile 8ntre ele, ne strduim s facem din discurs o adeArat pictur care solicit spiritul #i?$ ptrunde de o dulce iluBie4 +ar care s8nt 3au@ele 7eneratoare ale acestor figuriU 8n primul r8nd, s enumerm, printre ele, cele trei mari faculti intelectuale sau morale pe care le?am indicat #i 8n caBul tropilor* ima7inaia, spiritul #i pasiunea)a imaginaie se raporteaB, 8n mod special, toate figurile mai mult sau mai puin pitore#ti, adic cele care serAesc mai mult sau mai puin la a descrie, la a crea o imagine* printre altele, de e6emplu, 8n cadrul fi7urilor de 3onstru3ie : inversiunea, apo@iia, pleonasmul> 8n cadrul fi7urilor de elo3uie : pronominaia, epitetul, epitetismul> 8n cadrul fi7urilor de stil J.perifra@, 3on7lo1aia, 3omparaia, 4i poi po@a, a r monismul> printre fi7urile de 7ndire : prosopopeea, fa1ulaia, topo7rafia, prosopo7rafia, #i alte picturi de felul acestora, mai ales atunci c8nd obiectul lor este pur fictiA4 )a spirit se raporteaB, printre fi7urile de 3onstru3ieB elipsa, sinte@a, @eu7ma> printre fi7urile de elo3uie . adDon34a, disDon34a, m3ta1ola> printre fi7urile de stil : suspensia, 3ore3ia, antite@a, epifonemul, dialo7ismul> printre fi7urile de 7ndire : e2poliiunea, etopeea, portretul, paralela #i 8n general toate pasajele morale ale descrierilor4 Am spus?o #i 8n caBul tropilor #i o repetm #i acum* pasiunea este mai puin o 3au@ 7eneratoare c8t o 3au@ motri3e> asta 8nseamn c ea 8ns#i nu produce nici o figur, ci determin, 8ntr?un mod mai mult sau mai puin actiA, alte faculti s le produc4 Care s8nt figurile non?tropi la producerea crora NON?T(OPIIME$2 ea contribuie mai mult sau mai puin U toate acelea care poart amprenta unui sentiment* printre fi7urile de 3onstru3ie : elipsa #i pleonasmul> printre fi7urile de elo3ui3 : repetiia, 3onDun3ia, a1ritpia> printre fi7urile de stil : intero7aia, e23lamaia, apostrofa, ntreruperea> printre fi7urile de 7nCdire : 3orni naia, impre3aia, optaia #i depre3aia, dac Arem s facem clin ele adeArate figuri4 )a aceste faculti ar trebui poate s adugm alte dou care nu au fost indicate #i pentru tropi* sensi1ilitatea or7ani3 #i raiunea$4 )ensi1ilitatea or7ani3, adic, sensibilitatea urec.ii sau, mai degrab, sensibilitatea sufleteasc 8n raport cu auBul* cci organele de sim nu s8nt sensibile

721

numai prin ele 8nsele4 Pe c8t este urec.ea ele ostil sunetelor dure, aspre, greoaie, sunetelor care o Bg8rie, pe at8t este de faAorabil sunetelor dulci, catifelate, pure, capabile s?o m8ng8ieO ea nu le suport pe primele dec8t 8n msura 8n care s8nt imitaii ale celor ce trebuie descrise #i, e6cept8nd aceste caBuri, prefer ca 8n discurs s domine 8n e6clusiAitate celelalte4 a impune limbii dominaia eufoniei #i a armoniei, pretinB8nd ca uneia s i se supun cuAintele iar celeilalte, fraBele #i tot ea dirijeaB aranjamentele sau armoniBrile speciale, sc.imbrile sau modificrile de tot felul4 a este deci cea care dispune de realiBarea fi7urilor de elo3ui3 prin 3onsonan #i, fr 8ndoial, nu este deloc strin de formarea multor altor figuri nu numai din aceea#i clas ci c.iar din clasa celor de 3onstru3ie #i de stil74 %aiunea- A lmuri #i a conAinge acesta este scopul raiunii 8n discurs4 a nu este 8ns totdeauna sigur c 8#i poate atinge inta prin mijloace proprii, fiind uneori prea slab 8n faa obstacolelor #i reBistenelor care i se opun4 Atunci c.eam 8n ajutor spiritul, 8mprumut8ndu?i tertipurile #i #iretlicurile #i acel farmec indefinibil prin care deobicei 8#i asigur Aictoria4 Aceste tertipuri #i #iretlicuri, acest farmec cuceritor s8nt fi7urile de 7ndir3 prin raionament #i dease?menea unele fi7uri de stil- +e#i nu raiunea este unica lor cauB, ea este cea care asigur 8n primul r8nd meritul lor4 +ar, la urma urmei, care e facultatea care acioneaB absolut singur 8n realiBarea figurilorU care este figura care E -MFI ,!(I) )IC"AT!)!I s se raporteBe numai la o unic facultate #i s nu o recunoasc clec8t pe una singur ca element generator U 8n care dintre ele imaginaia, raiunea, spiritul, nu se 8ntreptrund #i 8n care dintre ele nu se afl c8te ceAa din pasiune sau din sensibilitatea organicU Spunem c toate aceste cauBe s8nt principale numai 8n raport cu acele figuri crora le s8nt atribuite 8n mod special4 ;. '8'C('2' 8I9URI2)R NON?T(OPI Toate figurile non?tropi ca #i figurile tropi, indiferent de clasa de care aparin, produc 8n mod necesar un anume efect #i acest efect e bun sau ru dup cum figurile sint bine sau prost 8ntrebuinate4 Presupunem numai situaia 8n care figurile s8nt bine 8ntrebuinate, pentru c a#a ar trebui s se 8nt8mple 8ntotdeaunaO #i nu aAem 8n Aedere decit efectul care poate reBulta din aceast bun 8ntrebuinare4 Adesea clac nu totdeauna, aceea#i figur produce mai mult dec8t un unic efectO #i printre aceste efecte e6ist unele comune tuturor figurilor sau cel puin aproape tuturorO e6ist unele efecte care nu aparin clec8t unora fie din aceea#i clas, fie din clase deosebite4 8n prima categorie s8nt efectele generale sau aproape generale, 8n cealalt efectele s8nt mai mult sau mai puin particulare4 fectele generale trebuie s fie* $4 de a 8nfrumusea limbajulO 74 de a plcea prin aceast 8nfrumuseare4 Alte efecte generale s8nt, cred, de a tace discursul mai bogat, mai Aariat, mai nobil sau mai graios, mai spiritual sau mai energic4 +ar aceste efecte, pe care toate figurile sau aproape toate le produc, nu s8nt apro6imatiA acelea#i pentru toate* ele AariaB mai mult sau mai puin de la una la alta, #i la fel se poate spune #i despre toate efectele care nu le s8nt absolut specifice4 S Aedem mai de aproape care sint figurile cele mai apte s e6prime efectele generale sau, care sint acelea care adaug efectelor generale efecte particulare demne de remarcat4 NON?T(OPIIME$1 $4 &pitetul, pronominaia, perifra@ #i inversiunea au proprietatea de a sublinia #i 8nnobila idei #i g8ndiri care 8ntr?un stil neartistic #i lipsit de podoabe ar fi fost plate #i comune4

72@

74 Apo@iiia, epitetismui, meta4ola, 3omparaia, 3on7lo1aia, parafra@a, prosopope3a, fa1ulaia, e2poliiunea, topo7rafia, proCsopo7rafia etc4, slujesc de minune la amplificarea, deBAoltarea, 8ntrirea unor idei sau g8ndiri, le lumineaB #i le dau strlucire, dau solemnitate, mreie #i elegan e6presiei sau stilului4 24 +i7urile de 3onstru3ie 8n general #i majoritatea fi7urilor de elo3uie #i de stil 8mprumut, prin 8ntorstura fraBelor, for #i energie ideilor, g8nclirilor, sentimentelorO adDon3ia, disDun3tul, a1rupia, elipsa #i 8nc altele dau e6presiei #i stilului Aioiciune #i animaie4 E4 Cai multe figuri, aparin8nd diAerselor clase, par a nu fi create decit pentru urec.e4 +ar cum urec.ea, a#a cum se spune nu e decit drumul inimii #i al spiritului, ele slujesc la a conduce pe aceast cale #i influena lor nu este niciodat at8t de strici material ca s nu e6iste #i o influen de natur moral4 Codificarea operat de ele 8n cuAinte antreneaB cu necesitate modificarea analoag a ideilor #i aceast modificare poate merge p8n la a 8mprumuta ideilor un fel de autoritate pe care n?ar ii aAut?o altfel4 Acesta este adesea 8nsu#i farmecul acestor figuri : conAertirea 8n frumusee #i melodie a sunetelor dure, aspre, ascuite ce imit elementele pe care le e6primO pentru c, a#a cum spune "oileau* Il nKest point de serpent ni de monstre odieu6 Oui par lKart imitS ne puisse plaire au6 [eu64 C4 FI,!(I) NON T(OPI ? GNT( "!INNA( /I A"!R Ceea ce am spus 8n legtur cu 8ntrebuinarea figurilor tropi se poate aplica #i figurilor non?tropi4 +ac ele produc 8n general un frumos efect c8nd s8nt potriAit utiliBate, ele au un efect neplcut c8nd s8nt nepotriAit #i abuBiA folosite4 Normele or de utiliBare aparin raiunii #i gustului4 Nu toate se potri? J-@MFI,!($) )IC"AT!)!I Aesc tuturor subiectelor, unele put8nd s se potriAeasc mai mult dec8t alteleO unele nu pot aprea dec8t din c8nd 8n c8nd, altele, dimpotriA, pot aAea o frecAen mai mare4 'om indica pe cele de care se poate abuBa, ca #i principalele neajunsuri pe care le implic acest abuB* se Aor face 8n felul acesta cunoscute, indirect, condiiile #i regulile unei bune 8ntrebuinri4 Printre figurile non?tropi aparin8nd diAerselor clase e6ist unele care tind mai mult sau mai puin la a reduce, a concentra discursrd, iar altele, dimpotriA, tind mai mult sau mai puin la a?$ deBAolta, la a?$ amplifica4 Primele, printr?o conciBie afectat, e6cesiA pot face discursul obscur, agresiA, secO celelalte, prin acest prisos, prin aceast Badarnic #i srccioas bogie, despre care Aorbe#te "oileau pot face discursiu difuB, l8nced, anost4 6ist unele, cum s8nt, de e6emplu, pronominali a #i perifra@, care, ramificate e6agerat sau defectuos amplificate, ar putea, asemenea unor tropi Aicio#i, s fac stilul pedant, preios, 8n mod ridicol emfatic, 8ntr?un cuA8nt, s?$ fac s degenereBe 8n galimatii, obscuriti #i e6traAagane4 Antite@a, reversiunea, para34re@a nu Aor putea dec8t s degenereBe 8n poante, calambururi sau jocuri de cuAinte copilre#ti dac g8ndirile nu s8nt foarte fire#ti #i dac prin opoBiiile sau apropierile pe care le stabilesc nu obin mai mult preciBie #i claritate4 Acelea#i figuri, dac reAin prea des, nu pot dec8t s pericliteBe legturile dintre idei #i cursiAitatea enunrii, rsp8ndind 8n te6t un frig de moarte4 Prea des folosit, intero7aia Aa fi 8nsoita de acelea#i efecte de mai sus, substituindu?$ pe ultimul dintre ele cu unul nu mai puin trist, cel al unei penibile #i obositoare monotonii4 C8t de reci #i de ridicole s8nt acele e23lamaii #i apostrofe care nu pornesc din spontaneitatea inimii, care n?o rscolesc sau n?o 8nfioreaB ca un #oc

72&

electric4 C.iar figurile care au drept scop armonia stilului, cum s8nt, de e6emplu, fi7urile de elo3ui3 prin 3onsonan, Aor produce numai o impresie de rceal dac s8nt prost plasate4 6ist c.iar, trebuie s mrturisim, foarte puine 8mprejurri 8n care s8nt potriAite, #i atunci ele trebuie s alunece pe neobserAate #i pe furi#O oric8t de puin eAidente ar fi, nu Aor aAea NON?T(OPIIME$& nici o scuB 8n faa omului de gust, sau ajung c.iar s?$ irite prin afectare iar afectarea este 8n a#a msur limitrof ridicolului ] aceste figuri nu s8nt cu totul strine de limba franceBO dar limba franceB nu are prea mult interes pentru ele #i nu le admite dec8t cu un scrupul pe care l?am putea denumi suspiciune4 Fr 8ndoial, parcimonioasa lor folosire 8n limba franceB face s fie neglijate de majoritatea retoricilor4 +4 CIT)OAC + ( C!NOA/T ( A FI,!(I)O( NON?T(OPI Am insistat 8ndeajuns 8n Manualul despre tropi, asupra graniei dintre figurile tropi #i figurile non?tropi 8n funcie de deosebirile e6istente 8ntre ele4 Nu ne mai rm8ne dec8t s artm prin ce le putem recunoa#te pe cele din a doua categorie acolo unde le aflm #i mijloacele de a nu le confunda unele cu altele, fie ca gen, fie ca specie4 Trebuie s #tim 8nainte de toate c orice figur este poBitiA sau negatiA, dup cum ea se baBeaB pe ceAa poBitiA, adic pe cuAinte e6primate, sau se baBeaB pe ceAa negatiA, adic pe cuAinte suprimate sau sub8nelese4 Ceea ce trebuie s #tim este c orice figur este simpl sau compusO simpl, dac e unic, dac nu putem obserAa 8n alctuirea ei alte figuriO compus, 8n caBul contrar4 +ar dac putem concepe comple6itatea 8n ceAa poBitiA o putem concepe #i 8n ceAa pur negatiAU Astfel, figurile negatiAe par a nu putea fi dec8t simple4 Acum, dac figura este negatiAU ea nu poate fi dec8t o figur de construcie prin sub8nelegere sau o figur de elo?cuie prin legtur : pentru c aici nu aAem 8n discuie #i figurile de diciune, numite metaplasme, baBate pe suprimarea unor litere4 Or, dac aAem de a face cu o figur de construcie prin sub8nelegere, trebuie s analiBm dac figurile suprimate au fost e6primate 8n alt parte 8n fraB sau nu4 8n primul caB Aa fi o @eu7m, 8n ultimul, o elips, propriu?Bis4 +ac cuAintelor suprimate le Aa corespunde un corelatiA 7& : Figurile limbajului : c4 $731 E$5M e6primat, Aa fi un ana3olut> dac acordul cuAintelor nu este dec8t mental, Aa fi Aorba de o sinteB4 +ac aAem de a face cu o figur de elocuie prin legtur, trebuie s Aedem dac mai muli termeni ai fraBei nu se raporteaB la un termen comun : Aom aAea o adjoncieO dac a fost suprimat intenionat conjuncia copulatiA dintre cuAinte : Aa fi o disjuncieO dac s?a trecut brusc de la discursul direct la cel indirect : o abrupie4 S trecem la figurile po@itive- +in momentul 8n care figura apare ca poBitiA trebuie s analiBm dac ea cuprinde 8ntreaga fraB sau numai o parte a ei4 Acoper o fraB 8ntreagU este cu necesitate o figur de stil sau o figur de g8n?dire, pentru c nu poate fi Aorba, 8n acest caB, de o figur trop, cum e cea de e6presie4 Pentru stil analiBai dac ea apare prin emfaB, 8ntorstur de fraB, apropiere sau imitaieO pentru g8ndire dac ea are loc prin imaginaie, raionament sau deBAoltareO dup ce ai determinat genul 8n felul acesta A Aa fi u#or s indicai specia4

725

Nu acoper figura dec8t o parte a fraBeiU aceast parte a fraBei e sau un #ir de cuAinte, sau e Aorba de un singur cuA8nt4 8n am8ndou caBurile figura este cu necesitate sau de construcie sau de elocuieO de construcie prin e6ces sau inAersiune #i de elocuie prin e6tensiune, deducie sau consonan4 S aplicm principiile acestei teorii la c8teAa e6emple4 S?ar putea s gsim aici mai muli tropi, mai mult dec8t o unic specieO Aom proceda ca #i cum nu e6ist pentru c nu aAem 8n Aedere dec8t figurile non?tropi, iar analiBele prea complicate s8nt fatal supuse confuBiilor4 I (acine, 8n AtaliaB Faut?il, Abner, faut?il Aous rappeler le cours +es prodiges fameu6 accomplis en nos joursO +es t[rans dKIsratl les cSlDbres disgr;ces, t +ieu trouAS fidDle en toutes ses menacesO NON?T(OPIIME$% )Kimpie Ac.ab dStruit, et, de son sang trempSO )e c.amp due par le meurtre il aAait usurpSO PrDs de ce c.amp fatal TSBabel immolSeO Sous les pieds des c.eAau6 cette reine foulSeO +ans son sang in.umain les c.iens dSsaltSrSs, t de son corps .ideu6 les membres dSc.irSsO +es prop.Dtes menteurs la troupe confondue, t la flamme du ciel sur lKautel descendueO lie au6 SlSmens parlant en souAerainO )es cieu6 par lui fermSs et deAenus dKairanO t la terre trois ans sans pluie et sans rosSeO )es morts se ranimant a la Aoi6 dK lisSeU 444 Aceast lung 8n#iruire de Aersuri alctuie#te o singur fraB, #i aceast fraB este 8n mod clar intero7ativ- +ar e6prim aceast intero7aie Areo 8ndoial din partea celui care Aorbe#te, #i a#teapt cumAa un rspuns din partea celui cruia 8i este adresatU +impotriA, ea este foarte afirmativ, #i fautCil <trebuie oareU> 8nseamn aici aproape acela#i lucru cu ## faut don3 <deci trebuie>4 ste a#adar o intero7aie, auten? tic figur de stil, #i aceast figur e dintre acelea care apar prin ntorstur de fra@Toate aceste complemente acumulate de Aerbul rappeler <a aminti> #i care acoper aproape $@ Aersuri formeaB 8n ansamblu o 3on7lo1aie- Iat deci o figur de stil prin emfaB asociat unei figuri de stil prin 8ntorstur de fraB, inclus c.iar 8n cea din urm4 Ce animaie #i energie 8n aceste dou figuri ] le 8nfi#eaB spiritului #i a#aB parc sub oc.i teribilele minuni pe care le descrie4 le alctuiesc un adeArat tablou, un tablou uimitor 8n care acestea se repreBint4 Iat deci o a treia figur de stil de remarcat, o 4ipotipo@, figur prin imitaie4 +ac Arem s intrm acum 8n amnunte Aom gsi 8nc multe alte figuri4 Prin ce legturi miraculoase se leag toate acele complemente de Aerbul rappeler din primul Aers #i se 8nlnuie unul cu altul 8n a#a fel 8nc8t ajung s formeBe unul cu altul o unitate U Prin adDon3ie, fi7ur de elo3uie prin legtur4 +ar 8nainte de aceast adDon3ie, ce este aceast redupli?care a lui fautCil <trebuie> U O repetiie, alt figur de elocuie, dar prin deducie, nu prin legtur4 S Aedem mai departe E73M : prodi7es fameu2, 35lT1res dis7r93es, 64amp fatal, san7 in4umain, 3orps 4ideu2 : toate aceste diAerse adjectiAe fameu2, 35lT1res, fatal, in4umain, 4ideu2 <faimoase, celebre, fatal inuman, oribile>, s8nt determinante ale substantiAelor pe care le 8nsoesc sau completeaB ideea principalU Nu, fr 8ndoial, ele caracteriBeaB numai aceast idee sco8nd?o 8n relief, fc8nd?o mai energic prin adiionarea unor idei secundare4 S8nt deci epitete, fi7uri de elo3uie prin e2tensiune-

72%

S e6aminm acum puin construcia #i s Aedem dac ea este analitic 8n toate componentele fraBei, adic, dac cuAintele s8nt enunate 8n ordinea cerut de succesiunea ideilor din analiBa g8ndirii4 ste eAident c ea nu este conform ordinei analitice dec8t 8n primele dou Aersuri, 8n Aersul al patrulea, 8n jumtatea Aersului al cincilea #i 8n ultimele dou Aersuri, #i pentru ca ea s fi fost p8n la capt ar fi trebuit s fie 8n felul urmtor* )es disgr;ces cSlDbres des t[rans dKIsratl444O t le c.amp duKil aAait usurpS par le meurte, trempS de son sangO TSBabel immolSe prDs de ce c.amp fatalO Cette reine foulSe sous les pieds des c.eAau6O les c.iens dSsaltSrSs dans son sang in.umain, et les membres de son corps .ideu6 dSc.irSsO la troupe des prop.Dtes menteurs confondue, et la flamme du ciel descendue sur lKautelO lie parlant en souAerain aAec les SlSmensO les cieu6 fermSs par lui, et deAenus dKairain49 8n consecin, aproape peste tot 8n acest fragment construcia este invers- Ni se ofer o multitudine de inAersiuni, mai mult sau mai puin accentuate4 S8nt nou fragmente de fraB care eAideniaB acest tip de figuri4 II )ouis (acine, Poem despre %eli7ie, c8ntul 8nt8i* Oui, cKest un +ieu cac.S, due le +ieu duKil faut croire4 Cais tout cac.S duKil est, pour rSASler sa gloire, Xuels tSmoins Sclantans deAant moi rassemblSs ] (SpondeB, cieu6 et mersO et Aous, terre, parleB4 Xuel bras put Aous suspendre, innombrables StoilesU Nuit brillante, dis?nous dui tKa donnS tes AoilesU NON?T(OPIIME7$ O cieu6, due de grandeur, et duelle majestS ] TK[ reconnais un ma8tre a dui rien nKa cohtS, t dui dans Aos dSserts a semS la lumiDre, Ainsi due dans nos c.amps il sDme la poussiDre 444 S reAenim asupra acestor Aersuri4 Afirmaia din primul Aers nu confirm ceAa ce a fost spus mai 8nainte despre +umneBeu deoarece poetul abia acum intr 8n subiect4 l nu se refer dec8t la fraBa pe care o 8ncepe, nu?i adaug nici o idee, nu face dec8t s 8ntreasc anticipat afirmaia #i s o fac mai categoricO dac aceast particul afirmatiA ar fi suprimat, fraBa ar rm8ne esenialmente aceea#i, dar ar fi mai puin complet, mai puin 8nc.eiat, mai puin energic4 Aorba deci de un fel de Cpleonasm, una din acele figuri de construcie prin e6uberanO dar e o specie secun? dar de pleonasm, o e2pletiie8n acela#i Aers, cuA8ntul +umneBeu din emisti.ul al doilea este determinat, restr8ns prin cuA8ntul +umneBeu din primulO ca #i cum ar fi, oui, le (ieu 6u'il faut 3roire et un (ieu 3a345- Acest cuA8nt are un sens mai e6tins 8ntr?o parte a fraBei dec8t 8n alta4 Nu aAem oare aici o figur de elocuie prin consonan, o antanaclaBU Pentru a o face s dispar nu aAem dec8t s spunem* oui 3'est un (ieu 3a345 6ue 3elui 6u'il faut 3roireAl doilea #i al treilea Aers formeaB 8mpreun o aceea#i fraB4 C.iar 8ntorstura acestei fraBe e6prim uimirea, admiraia4 AuBim parc un strigt al sufletului4 ste deci o fraB e6clamatiA 8n care putem recunoa#te figura de stil numit e6clamaie4 +ar, 8n aceast figur, obserAm o alta mai puin e6tins, c.iar pur negatiA, o figur de construcie prin sub8neles4 %assem1l5s presupune 8naintea sa fie sont fie se trouvent, #i aici, aceste cuAinte lipsesc fiind suprimate printr?o elips u#or de suplinit, #i care d Aioiciune #i conciBie e6presiei4 Asta nu e tot* (evant moi n?ar trebui, 8n ordinea analitic s se gseasc dup rassem1l5s P Iat o inAersiune4 Am ajuns la Aersul al patrulea4 Printr?o mi#care brusc #i spontan, poetul se adreseaB 8n acela#i timp cerurilor, mrilor, pm8ntului : nu aAem aici o figur de stil prin 8ntorstur de fraB, numit apostrofG +ar cerul, pm8ntul,

7E3

E77M marea s8nt fiine inanimate, surde #i mute, cum ar putea s rspund sau s AorbeascU Imaginaia poetului le 8mprumut, prin ficiune Aia, sentiment, inteligen, 8n fine auB #i Aorbire4 Ce este aceasta ficiune sau substituie poeticU 3 figur de g8ndire prin imaginaie din specia numit prosoCpopeeAl cincilea #i al #aselea Aers4 Poetul las deoparte marea, pm8ntul, cerul, #i se adreseaB printr?o nou 8ntorstur, mai 8nt8i stelelor 8ntreb8ndu?le* Yuel 1ras les a suspendues #i apoi nopii 8ntreb8nd?o Yui lui a prKt5 ses voiles- Cai 8nt8i 8nc dou apostrofe- +ar ce s spunem despre aceste dou intero7aii G adeArat c ele las impresia c proAoac un rspuns,, pe care poetul pare c.iar s?$ a#tepte cum 8l a#tepta pe cel care 8l primea de la pm8ntO dar nu e dec8t o iluBie #i o fals aparen4 Poetul nu are nici o 8ndoialO #tie prea bine c nu i se Aa rspundeO #i #tim prea bine c ce a Arut s spun este* Yuel 1ras, si 3e n'est 3elui d'un (ieu, put vous surprendre, innom1ra1les 5toiles, 6ui sXrement ne vous Ktes pas suspendues vousCmKmesG uit 1rillante, disCnous 6ui t'a donn5 tes voiles, si 3e n'est un (ieu G aceste intero7aii s8nt deci de acela#i fel cu cele pe care Toad le adresa lui Abner, 8n At4a4eB +autCil A1ner, fautCil vous rappeler le 3ours etc4 le s8nt figuri de stil numite interogaii4 S trecem la Aersul al #aptelea* 0 deu2, 6ue de 7randeur etc4 Poetul reAine la ceruri : o alt apostrof- Care este 8ntorstura acestei fraBeU )a fel cu cea constituit de Aersurile doi #i trei* e6prim aceea#i admiraie, ajung8nd aici p8n la entuBiasm4 ste deci figura de stil denumit e23lamaieNu ne?au mai rmas de analiBat dec8t ultimele trei Aersuri cate formeaB 8mpreun o singur fraB4 Primul nu ofer nici una din figurile care ne intereseaB aici4 Fiecare din cele dou Aersuri urmtoare ne ofer c8te o inAersiune pentru c ordinea analitic ar fi cerut 8ntr?unui* &t 6ui a sem5 la lumiTre dans vos d5serts, 8n loc de &t 6ui dans vos d5serts a sem5 la lumiTre> #i 8n cellalt Ainsi 6u'il sTme la poussiTre dans nos 34amps, 8n loc de Ainsi 6ue dans nos 34amps il sTme la poussiTre!ltimul Aers se 8nc.eie cu o 3omparaie, figur de stil prin apropiere, dar e Aorba de o 3omparaie dintre cele mai simple4 NON?T(OPIIME72 III Acela#i poet, 8n acela#i c8nt al aceluia#i poem* Au6 pieds de son idole un barbare a genou6, +Kun ftre destructeur Aient flSc.ir le courrou6* ~tre altSrS de sang, je Aiens te satisfaire* Xue cette autre Aictime apaise ta colDre* TKarrose ton autel du sang de cet agneau4 NKen es?tu pas content U Te faut?il un taureau U Faut?il une .Scatombe a ta .aine implacableU Pour mieu6 me remplacer, te faut?il mon semblable U Faut?il mon filsU Te Aiens lKSgorger deAant toi4 +e ce sang eniArS, cruel, Spargne?moi4 S Aedem dac, primele dou Aersuri s8nt construite urm8nd ordinea analiti38ntr?unui aAem Au2 pieds de son idole un 1ar1are M 7enou2 8n loc de $n 1ar1are M 7enou2 au2 pieds de son idole> 8n cellalt ('un Ktre destru3teur vient fl534ir le 3ourrou2 pentru *ient fl534ir le 3ourrou2 d'un Ktre d@stru3Ceur- Iat, a#adar, dou inversiuni, am8ndou destul de accentuate, c.iar dac s8nt, fr 8ndoial, e6trem de fire#ti #i dintre cele mai obi#nuite4 Ce spunei 8ns de trecerea at8t de brusc de la primele dou Aersuri la al treilea* &tre alt5r5 de san7 etc4U Poetul era cel care Aorbea despre acest barbar idolatru #i, deodat, respectiAul idolatru apare el 8nsu#i 8n scen ] Iat cum, 8n locul poetului, el este cel care Aorbe#te, fr nici o legtur aparent care s lege discursul su de cel al crui fir $?a 8ntrerupt ] Nu remarcai aici o a1rupie, ba c.iar una dintre cele mai

7E$

nea#teptate #i mai 8ndrBnee U +ar aceast fi7ur de elo3uie antreneaB dup ea o alta4 Substituirea poetului cu un personaj #i a discursului indirect cu discursul direct* dialo7ism fi7ur de stil prin ntorstur de fra@S urmrim acest discurs sau, dac Arei, aceast rugciune idolatr4 Nici o figur demn de remarcat 8n primele trei Aersuri4 +ar e6aminai Aersurile patru, cinci, #ase, #apte* ele ofer 8n primul r8nd cinci intero7aii, dintre care primele dou se pot reduce la una singur, pentru c una o completeaB pe cealalt4 +ar aceste intero7aii s8nt dintre acelea care e6clud E7EM orice 8ndoial #i care afirm 8ntr?un mod at8t de poBitiAU Nu, ele nu s8nt deloc astfel, ci dintre acelea care proAoac un rspuns din partea celor crora le s8nt adresate4 ste 8nsu#i interlocutorul cel care rspunde4 (spunsul lui, e adeArat, nu este formal e6primat dec8t pentru ultima interogareO dar este sub8neles #i lesne de substituit #i pentru cele anterioare4 'en esCtu pas 3ontent <de acest miel, noua mea Aictim> U ii tre1uie un taurG l voi sa3rifi3a- $ra ta impla3a1il are nevoie deCo 4e3atom1G vei avea o 4e3atom1- Pentru a m su1stitui iCest3 mai potrivit unul din semenii mei- l vei avea 3a vi3tim- Cam acestea s8nt rspunsurile pe care #i le d sie 8nsu#i, rspunsuri care se afl combinate cu diAerse interogaii 8ntr?una #i aceea#i fraB4 lesne de recunoscut aici subiecia, figur de stil4 )u1ie3iei i se ata#aB aici o alt figur, complet diferit?Idolatrul i?a sacrificat Beului un miel, dar 8i ofer, 8i promite s?i sacrifice un taur dac nu e destul un miel, o .ecatomb, adic o sut de boi dac nu e destul un taur, 8n fine, pe propriul su fiu dac e neAoie c.iar de s8ngele lui #i de aceast Aictim4 Aceste oferte #i promisiuni succesiAe alctuiesc o progresie de la mai puin la mai mult, o gradaie ascendent, foarte clar #i bine marcatU figur de elocuie prin deducie4 Idolatrul e dispus s*#i sacrifice fiul #i?$ Aa sacrifica dac trebuie4 +ar nu?$ sacrific imediat4 ;e vien l'immoler devant toi <eu Ain s?$ sacrifica 8n faa ta> este pentru De viendrai <Aoi Aeni> sau De suis prKt M venir l'immoler <s8nt gata s Ain pentru a?$ sacrifica>4 ste folosit preBentul pentru Aiitor, figur de construcie prin inAersiune, enala7N?a mai rmas dec8t un singur Aers* +e ce sang eniArS, cruel, Spargne?moi4 Cai 8nt8i inversiunea din primul emisti.* (e 3e san7 enivr5, pentru enivr5 de 3e san7 #i apoi o elips de 3e san7 enivr5 pentru 6uand tu seraCtu sera enivr5 de 3e san7NON?T(OPIIME71 4 CIT)OAC + AP( CI ( A FI,!(I)O( NON?T(OPI Trebuie s #tii care s8nt procedeele de apreciere ale figurilor tropi, cci ele nu difer de cele care trebuie urmate pentru a aprecia figurile non?tropi* arta de a le aprecia nu se deosebe#te de arta de a le folosi, #i a o cunoa#te pe una 8nseamn a o cunoa#te #i pe cealalt4 'rei s fii siguri de reu#ita acestor figuriU 'erificai 8n primul r8nd s nu aib cusururi4 +ar pentru a fi mai siguri nu le analiBai 8n sine ci 8n raport cu subiectul, cu stilul sau cu genul de scriere unde s8nt 8ntrebuinate4 6amin8nd figurile non?tropi 8n relaie cu subiectul #i stilul, Aedei dac nu s8nt cumAa 8n opoBiie cu natura unuia sau a altuiaO dac subiectul pretinde un stil simplu, natural, u#or : nu trebuie s se simt nici?o pedanterie, afectare sau emfaBO dac, dimpotriA, subiectul cere un stil nobil, eleAat, sublim sau cel puin elegant, figurile nu trebuie s pctuiasc prin lips de demnitate, semeie, for sau energie4 Amin?

7E7

tii?A, oricum, c figurile specifice poeBiei nu s8nt totdeauna proprii #i proBei iar figurile proprii unui oarecare gen de poeBie sau de proB nu s8nt comune #i altor genuri4 AnaliB8nd figurile non?tropi 8n sine, la modul absolut, Aedei dac nu lipse#te nici una din condiiile de care depinde calitatea lorO Aedei, de e6emplu, dac elipsele sau inAersiunile nu au nimic forat sau neclar, dac nu impieteaB cumAa asupra logicii #i gramaticiiO Aedei dac epitetele, apo@iiile, pleonasmele, parafra@ele, 3on 7lo1 aiile, e2poliiunile, ta1lourile nu produc confuBie, lungimi, redundane 8n discursO Aedei dac pronominaiile sau peri]ra@ele s8nt clare, fire#ti, u#or de sesiBat #i fr ec.iAoc, dac antite@ele s8nt adeArate #i e6acte 8n raporturile dintre termeni #i dac nu cumAa s8nt mai degrab jocuri de cuAinte dec8t reAelaii ale g8ndirii4 Cai e6igeni #i mai seAeri trebuie s fim mai ales cu figurile de care se poate abuBa mai mult #i al cror abuB este mai duntor4 S aplicm din nou principiile noastre 8n analiBa c8torAa e6emple4 E7@M I4 Oenriada, c8ntul al 'I?lea* Comme on Aoit un torrent, du .aut des P[rSnSes4 Cenacer des Aallons les n[mp.es consternSes* )es digues duKon oppose a ses flots orageu6, Soutiennent dueldue temps son c.oc impStueu6O Cais bient`t, renAersant sa barriDre impuissante, Il porte au loin le bruit, la mort et lKSpouAanteO +Sracine, en passant, ces c.fnes orgueilleu6 Oui braAaient les .iAers, et dui touc.aient les cieu6O +Stac.e les roc.ers du penc.ant des montaignes, t poursuit les troupeau6 fu[ant dans les campagnes, Tel "ourbon descendait a pas prScipitSs, +u .aut des murs fumans duKil aAait emportSsO Tel dKun bras foudro[ant fondant sur les rebelles, Il moissonne, en courant, leurs troupes criminelles4 )es SeiBe aAec effroi fu[aient ce bras Aengeur, garSs, confondus, dispersSs par la peur4 Iat o 3omparaie- S Aedem mai 8nainte dac este destul de e6act #i dac raporturile dintre obiectele comparate s8nt corecte4 Ce este acest torent care se reAars din 8naltul Pirineilor amenin8nd nimfele 8nmrmurite ale AilorU ste "ombon care, din 8nlimea metereBelor pe care le?a cucerit 8n lupt se arunc asupra celor din lig4 Acest torent este oprit o clip de digurile care i se ridic 8n caleO dar aceste diguri cedeaB 8n cele din urm 8n faa eforturilor sale #i 8i las drum liber4 Cei din lig ar fi Arut s?$ opreascO dar el 8i strpunge, 8i fulger, 8i secer 8n asaltul su4 +eAastrile torentului s8nt luptele lui "ourbon4 Aceste lanuri pe care le rupe, aceste pietre pe care le disloc s8nt c.iar conductorii du#mani, Ca[enne #i Aumale, cuprin#i de deruta generalO aceste turme fugind pe c8mpii s8nt cei care fug 8ngroBii4 Totul pare de un adeAr, de o preciBie #i de o real potri?Are4 8n priAina e6presiei #i stilului, este o pictur animat care constituie figura numit liipotifto@+ac ar trebui s?$ credem pe ClSment unul din criticii cei mai ne8nduplecai ai NON?T(OPIIME7& Oenriadei, nu aAem aici nici sprinteneal, nici Aigoare, nici armonie, nici c.iar elegan4 HCe rceal, spune el, 8n aceste Aersuri* )es digues duKon oppose a ses flots orageu6 Soutiennent dueldue temps son c.oc impStueu6 ] Acest stil neAolnic #i g8f8it, continu el, nu e deloc potriAitO a# Area aici un torent de armonieO a# Area Aersuri 8nlnuite, npustindu?se unul asupra celuilalt94 Orice ar spune ClSment, pentru mine, toat aceast comparaie este o

7E2

adeArat pictur, o iBbitoare 4ipotipo@9 #i nu cred c ea ar fi putut sau ar fi trebuit s aib mai mult sprinteneal, Aigoare, cldur, armonie4 8n aceast priAin )a.arpe mi se pare un mult mai bun judector dec8t ClSment4 HObserAai, spune el, c C4 ClSment Area ca Aersurile s nAleasc unele asupra celorlalte, c8nd torentul 8nc nu nAle#te delocO Area ca Aersurile s alerge c8nd torentul lupt contra digurilor4 'oltaire, care #tia ceAa mai multe, a 8ncetinit #i a tiat dinadins 8naintarea primelor Aersuri, fr a le face totu#i neAolniceO aici se accentueaB pe efort, iar 8n ceea ce priAe#te ultimele Aersuri, ele au o progresie accelerat p8n 8n final94 Ceea ce nu contribuie la 4ipotipo@9, 8n aceast splendid comparaie, este adDon3ia, care leag de acela#i pronume ii toate Aerbele folosite pentru a descrie deAastrile proAocate de torent, reArs8ndu?se peste neputincioasa barier a digurilor* ii porte 444 dSracine 444 dStac.e 444 et poursuit <poart 444 smulge 444 scoate 444 #i urmre#te>4 'ersurile 8nlnuite prin aceast adDon3ie nAlesc 8ntr?adeAr unele asupra celorlalte, a#a cum dore#te ClSment #i produc un adeArat torent de armonie4 +ac am analiBa celelalte figuri non?tropi din acest fragment, Aon constata c, fiecare 8n felul ei, e tot at8t de nimerit folosit #i cu un efect specific4 E75M II Acela#i poem, c8nttil al 'III?lea* +es ligueurs en tumulte une foule sKaAance4 Tels, au fond des forfts prScipitant leurs pas, Ces animau6 .ardis, nourris pour les combats, Fiers esclaAes de lK.omme, et nSs pouf le carnage, Pressent un sanglier, en raniment la rage* Ignorant le danger, aAeugles, furieu6, )e cor e6cite au loin leur instinct bellidueu64 Nu Aom analiBa aici comparaia care, 8n sine, este foarte frumoas ca aproape toate celelalte din Oenriada> Aom e6amina o alt figur 8ncadrat 8n ea, #i care?i ofer 8n mare parte strlucirea* este Aorba de pronominaia din aceste dou Aersuri* Ces animau6 .ardis, nourris pour les combats, Fiers esclaAes de lK.omme, et nSs pour le carnage4 Care este animalul pe care poetul a Arut s?$ indiceU caii de rBboi sau dinii de A8ntoare U /i unii #i ceilali s8nt ndr@nei #i unii #i ceilali s8nt s3lavi ai oamenilor, #i unii #i ceilali s8nt folosii n lupte, n masa3ru- +ar ns3ui pentru masa3ru, adic din nscare feroci, nu se poate potriAi dec8t c8inilor, pentru c, oric8t ar fi de rBboinici, caii n?ar putea primi niciodat calificatiAul de feroci, c.iar dac ar fi, conform fabulei, aidoma celor lui +iomede, .rnii cu carne de om4 S acceptm c ns3ui pentru masa3ru nu poate 8nsemna dec8t ns3ui 3arnivori, sau, ceea ce 8nseamn acela#i lucru, ns3ui pentru a fa3e masa3ru, #i nu ne putem 8nc.ipui c ar putea s 8nsemne, 8n mod absurd, 3are s serveas3 la masa3ru- Nu mai e6ist #i alte elemente ale acestei pronominaii care s par a se potriAi mai bine cailor dec8t c8inilorU Sigur c pentru lupta de A8ntoare c8inii s8nt bine .rnii, dar prin lupt, substantiA nedeterminat, nu se 8nelege mai degrab lupta dintre oameni dec8t lupta de A8ntoareU or, cine este .rnit 8nainte de acest fel de lupt, c8inii #art caiiU /i apoi, dac 8ntr?adeAr #i c8inii #i caii s8nt s3lavi ai omului, care dintre NON?T(OPIIME7% ei s8nt mndri s3lavi ai omului G N?am putea afirma asta despre c8ini4 +eci pronominali a este defectuoas pentru c este lipsit de preciBie #i de claritate #i pentru c nu define#te cu siguran si fr ec.iAoc specia de animal care?i face obiec? tul4 Am putea remarca c ec.iAocul se menine p8n la sf8r#itul comparaiei, pentru

7EE

c noi 8ntrebuinm caii at8t pentru A8n?toare cit #i 8n rBboi iar c8nd este strigat din corn, calul alearg 8ntr?adeAr or1e8te, nestpnit spre pericol4 III Antite@a este una dintre figurile non?tropi de care se abuBeaB 8n cea mai mare msurO 8n acela#i timp este #i una din speciile cel mai greu de recunoscut, #i, 8n consecin, de apreciat4 Critici dintre cei mai aAiBai au cBut 8n eroare 8n aceast priAin4 'om cita dou e6emple de astfel de gre#eli* una se refer la portretul lui Corna[ iar cealalt la portretul lui Si6te?Ouint, din OenriadaB Portretul lui Corna[, c8ntul I* +e tous ses faAoris Corna[ seul lKaccompagne* Corna[, son confident, mais jamais son flatteurO Trop Aertueu6 soutien du parti de lKerreurO Xui, signalant toujours son BDle et sa prudence, SerAit Sgalement son glise et la FranceO Censeur des 3ourtisans, mais M la 3our aim5> +ier ennemi de %ome, et de %ome estim5)a.arpe critic ultimele dou AersuriO el crede c opoBiia este prea afectat #i c antiteBa insist prea mult pe acelea#i cuAinte, c cele dou Aersuri las impresia c au fost sime?triBate unul dup altul4 HNu putem, nega, e6ist 8ntre aceste Aersuri un fel de simetrieO nu putem, de asemenea, s nu recunoa#tem aici un fel de opoBiie4 +ar, de#i opoBiia ine 8ntr?o anume msur de antiteB, creeaB ea aici o antiteBU Ar trebui s fac ca ideile #i cuAintele s fie absolut contrare unele fa de E23M altele4 Or, 8n nici unul din cele dou Aersuri nu se 8nt8mpl a#a4 Criti3 al 3urtenilor, nu presupune neaprat ura iar cei de la curte pot iubi un om adeArat #i onest care?i critic4 )a fel, un inami3 al %omei poate s nu dispreuiasc (oma, iar (oma poate stima un inamic nobil #i Airtuos4 Care este de fapt intenia poetuluiU cred c ea este* iubit la curte de#i nu are nimic de curtean, stimat la (oma de#i foarte pornit contra ei4 Cred c nu aAem suficiente motiAe s acceptm o antiteB49 Acesta este rspunsul dat lui )a.arpe 8n Comentariul 3lasi3 la Oenriada, rspuns ce pare fr replic4 Portretul lui Si6te?Xuint, c8ntul al IlI?lea* Si6te, au tr`ne SleAS du sein de la poussiDre, AAec moins de puissance, a lK;me encor plus fiDre4 )e p;tre de Contalte est riAal des rois* +ans Paris, comme a (ome, il Aeut donner des loisO Sous le pompeu6 Sclat dKun triple diadDme, Il pense asserAir tout, jusduKa P.ilippe mfmeO *iolent, mais adroit, dissimul5, trompeur, &nnemi des puissans, des fai1les oppresseur --H8n ultimele dou Aersuri ale acestui portret, Palissot F Aede numai false antite@e, numai antite@e 3a simple opo@iii ntre 3uvinte- +ar a g8ndit bine PalissotU +e fapt aici nu e6ist antiteB de nici o specie4 Pentru a e6ista o antite@ e neAoie de o opoBiie real4 +ar unde este, 8n primul r8nd, opoBiia dintre violent #i di1a3i G Poi foarte bine, cred, s fii 8n acela#i timp #i 8ntr?un fel #i 8n altul, mai ales dac Aiolena, cum putem presupune, nu ajunge p8n la pierderea minilor4 +ar dac nu e6ist nici o opoBiie 8ntre violent #i di1a3i, cu at8t mai mult nu e6ist 8ntre disimulat #i vi3lean, care adesea se succed unul dup altul ca dou sinonime care se completeaB unul pe altul4 8n fine, 8n ce const opoBiia dintre du8man al 3elor puterni3i #i e2ploatator al 3elor sla1i G A C.arles Palissot de Conteno[, <$&23:$5$E>, scriitor franceB4 Pa ironiBat pe enciclopedi#ti 8n comedia 'es P4ilosop4es <n4t4>4 NON?T(OPIIME2$

7E1

dac 8n loc de du8man al 3elor puterni3i ar fi fost Cprieten sau lin7u8itor al 3elor puterni3i, poate c s?ar fi putut stabili o opoBiie cu e2ploatatori ai 3elor sla1iCuAintele puterni3i #i sla1i e6prim idei opuse, dar, 8n Aersuri, departe de a fi con? fruntate direct, abia dac s8nt legate printr?o relaie49 (Comentariu 3lasi3 la Oenriada)Capitolul 'II IN' NTA(!) + N!CI(I)O( FI,!(I)O( NON?T(OPI +enumirile figurilor non?tropi s8nt tot at8t de necesar de #tiut ca #i cele ale figurilor tropi4 +atorit faptului c aceste denumiri au Aariat foarte mult de la origine, nu numai de la o limb la alta dar c.iar 8n cadrul aceleia#i limbi, pare foarte nimerit s le trecem 8n reAist, preBent8ndu?le etimologic cu principalele lor Aariaii suferite 8n diAersele etape ale literaturii, 8n felul acesta se Aor defini respectiAele semnificaii #i se Aor pune 8n concordan diferitele lor sinonime4 'a fi un mod specific de a apropia 8ntre ele figurile non?tropi, mod prin care s?ar putea reAela noi raporturi sau s?ar pune 8ntr?o lumin mai bun cele deja semnalate4 Pentru acest inAentar am aAut de ales 8ntre ordinea alfa? 4 betic #i succesiunea 8n ordinea claselor respectiAe de figuri4 Am ales?o pe ultima ca fiind cea mai 8neleapt4 Am preferat?o mai ales pentru c ea are aAantajul incontestabil #i at8t de important de a oferi un fel de reBumat al teoriei figurilor non?tropi4 Acest scurt reBumat Aa fi el destul de completU 'a lipsi dec8t definiia e6act a fiecrei figuri cea care apare la fiecare articolO aceast definiie 8ns, at8t de u#or de suplinit Aa fi indicat sau reamintit prin e6plicaia fiecrei denumiri4 E27M A4 FI,!(I + CONST(!CNI $4 Figuri de construcie prin inAersiune* inversiunea, imitaia, enala7aIN' (SI!N A, din latinescul inv3rsio <Aersio in>, Aersiune pe dos, de la vertere, a 8ntoarce, #i de la prepoBiia in, care, 8n acest caB, 8nseamn 3ontra- ste o construcie contrar ordinii obi#nuite, sau, dac Arei, o ordine rsturnat, o ordine inAers de construcie4 !neori inversiunea apare sub numele de anastrof sau sub numele de 4iper1at, am8ndou 8mprumutate din greac4 +ar, prin denumirea de .iperbat 8nelegem, ca #i prin inAersiune, o specie oarecare, pe c8nd prin anastrof se 8nelege o anume specie a inAersiunii, care este, mai ales 8n franceB, destul de inutil de deosebit4 +ealtfel, anastrof Aine de la a6potpfi <Aersio> #i de la prepoBiia ;A;, care este acela#i lucru cu in din latinO 4iper1at Aine de la imep dincolo de #i de la PaiAco, merg* ceea ce 8nseamn ai litteramB transgresie, trecere dincolo, deplasare, transport de la un loc la altul4 ICITANI , aciunea de a imita din latinescul imitri, deriAat din grecescul uiue8crOai cu aceea#i semnificaie, #i unde se afl ideea de uknoj, mimul care imit, cel care copiaB4 C8t despre diAersele denumiri ale diAerselor specii de imitaii, ele Ain fie de la numele limbii imitate, la care se adaug terminaia de origine greceasc ism, care marc.eaB imitaia4 +e e6emplu, elenism, 8n greac, @S`2`v`a`iM3,, deriAat de la t_AnA grec, #i de la Aauoj ism : ceea ce 8nseamn imitaie a 7rea3iNA)A,A, 8n greac DAay4ca[ik permutare, sc.imbare, de la eA 8n, #i de la MSPa=ih, mutare, sc.imbare, 8ntre#te semnificaia cuA8ntului4 &nala7a este 8ntr? adeAr sc.imbarea unui timp, a unui numr sau a unei persoane cu un alt timp, numr sau persoan, 8n timp ce inAersiunea este o construcie 8n ordine inAers fa de ordinea analitic a cuAintelor iar imitaia o construcie imitat dup o construcie din

7E@

alt limb sau dup o construcie mai Aec.e a aceleia#i limbi4 NON?T(OPIIME22 II4 Figuri de construcie prin e6ces* apo@iia, pleonasmul, e2pletiiaAPORINIA, din latinescul appositio, format de la ai dup, #i de la positio, poBiie* poBiie dup;4 +enumirea acestei figuri proAine de la faptul c aceast adiionare care?i este caracteristic se plaseaB de obicei dup substantiAul sau pronumele determinat4 P) ONASC, din grecescul &r_soAaci<i@j, plenitudine, abunden, format de la &ry4soA;=ci s8nt plin de, a crui rdcin este nS@o3, plin4 Pleonasmul Aicios se nume#te perisolo7ie, cuA8nt care are semnificaia literal de discurs superfluu #i care este format de la rcepiacr`j #i de la P[=o:,B _o[oj discurs #i Tisptac`j, superfluu, a crui rdcin este Ttept, peste msur4 _P) TINIA, din latinescul e2pletio, deriAat de la e2pleo, umplu, care Aine la r8ndul lui din grecescul nSio3,, plin, #i de la prepoBiia e2, care accentueaB aici ideea de cre#tere, #i se ajut la 8ntrirea sensului4 III4 Figurile de construcie prin sub8neles* elipsa, sinte@a, @eu7ma, ana3olutul)IPSA, din grecescul @S`@`2f`6, defect, contragere, suprimare, deriAat de la TPPeina, a lipsi, a fi mai puin4 !nii au denumit elipsa #i prin sine3do3, denumire a unei figuri complet diferite, care este un trop4 R !,CA, din grecescul =eO[uct, legtur, cone6iune, asamblaj, de la =sh[ro a uni, a 8njuga, a cupla4 Se nume#te proto@eu7m c8nd cuAintele sub8nelese ar trebui s se afle la 8nceput, me@o@eu7m c8nd ele ar fi trebuit s se afle la mijloc, #i 4ipo@eu7m, c8nd ar fi trebuit s se afle la sf8r#it diferena acestor denumiri este dat de prefi6ele protos, primul, me@os, mijloc #i 4ipo, sub, dedesubt4 ANACO)!T!), din grecescul `Actuo_ou,oj, format din priAatiAul a #i din vuv_O!OO=, 8nsoitor, cu un A eufonic 8ntre cei doi a, pentru a eAita .iatul #i e6cesiAa desc.idere4 AnaC3olut, adic, fr elementul care ar trebui s?$ 8nsoeasc, absena corelatiAului unui substantiA e6primat4 75 : Figurile limbajului : c4 $731 E2EMFI ,!(I) )IC"AT!)!I I'4 O nou figur de construcie prin e6ces* in3idenaINCI+ NNA, deriA, ca #i in3ident din latinescul in3idere, a cdea peste, format din in cu sensul de pe, peste #i 3dere, a cdea4 #n3idena se refer la o propoBiie principal, fr s fac parte din ea #i fr s semene prin nimic cu ceea ce gramatica nume#te in3iden"4 FI,!(I + )OC!NI I4 +i7uri de elo3uie prin e2tensiuneB epitetul, prono?minaia4 PIT T!), 8n greac TniYe2o6, de la TnYe2o6, a pune peste, a aplica, a aduga, a asociaO de la sni, pe #i de la vs6`j, pus4 P(ONOCINANIA, din latinescul nominatio, denumire, #i de la pro, pentruO la fel ca pronume, de la pro, pentru, #i de la nomen, nume4 +enumirea folosit 8n locul denumirii obi#nuite4 II4 +i7uri de elo3uie prin dedu3ieB repetiia, gradaia, metabola4 ( P TINIA, 8n latin repetitio, de la re, ec.iAalent al lui rursus #i care marc.eaB reAenirea, reiteraia unui lucru, #i de la petitio, care 8nseamn c.emare, reluare4 +iAersele specii de repetiii se deosebesc 8ntre ele prin denumiri ca anafor, epifor, simplo3, epanal3ps9, anaCdiplo@, epanod etc4 +ar a intra 8n amnuntele

7E&

tuturor acestor etimologii ar fi pe c8t de inutil pe at8t de plictisitor4 S ne limitm la cea de anafora, compus din dA;, 8nsemn8nd aici re, rursus, #i de la %Spco, 8n latin fero, aducO a readuce, a reproduce, 8n consecin, a repeta4 C TA"O)A, 8n grece#te ne6apocfi, sc.imbare, de la us6;, 8n alt fel, #i de la fiaSSio, m 8ntorcO a se 8ntoarce, adic, a relata a spune din nou 8n alt fel, 8n ali termeni4 +ac acestei figuri i se prefer numele de sinonimie, pe care i?$ dau unii retoricieni, iat etimologia acestei denumiri* de la CTxA, ansamblu, #i de la `Aoua 8n doric, pentru NON?T(OPIIME21 `Aoua, numeO grupare de mai multe cuAinte al cror sens este Bn!r#o anume priAin acela#i4 ,(A+ANIA, aciunea de a 8nainta gradat, din latinescul 7radus, grad4 +ar se urc gradat sau se coboar gradat, de aici 7radaie as3endent #i 7radaie des3endent- Nradaia as3endent se nume#te 8n latin in3rementum #i sub aceast denumire o aflm 8n unii autori4 III4 +i7uri de elo3uie frin le7turB adjoncia, conjuncia, disjuncia, abrupia4 AdDon3ia, disDun3ia #i 3onDun3ia au aceea#i rdcin, Don3tion, aciunea de a uni, din latinescul Dun7ere sau Du7are 8n care se gse#te ideea de Du7 <de la Du7um) #i care 8nseamn ad litteram, a 8njuga4 +ar ele difer prin prepoBiiile ad, 3um #i dis> ad, care marc.eaB o mi#care ctre un anume loc, 3um, care marc.eaB 8nsoirea, unirea, #i dis care marc.eaB separaia, diAiBiunea4 ConDun3ia se mai numea c8ndAa #i polisindet, iar4 disDun3ia, asindet, dou denumiri de origine greceasc4 Polisindet de la &$3_x, mult, de la coiA, cu #i de la sco, leg, 8nln?ui* legtur, 8nlnuire de mai multe ansambluri4 Asindet, contrariul lui polisindet, prin prepoBiia ;?, care marc.eaB priAarea, suprimarea4 A"(!PNIA, din latinescul a1ruptio, format de la prepoBiia a1, care marc.eaB termenul de plecare #i de la ruptio, ruptur, fragmentare4 8n a1rupie e6ist, 8ntr?adeAr, o ruptur, prin trecerea brusc #i rapid de la un obiect la altul4 I'4 +i7uri de elo3uie prin 3onsonanB aliteraia, parono?masa, antanaclasa, asonanta, deriAaia, poliptota4 A)IT (ANIA, de la litt5ration #i de la ad, aproape, sc.imbat 8n al prin eufonie* redublarea, reiteraia aceleia#i litere sau a unui grup de litere asemntoare 8ntre ele4 PA(ONO6'IASA, sau PA(ONOCASIA, cum spun uniiO Bn greac TtapoAouaaia, de la ra6pa, aproape #i de la `Aoua, E2@M nume* apropiere sau asemnare 8ntre dou nume4 Acela#i lucru 8nseamn #i prosonomasia, din grecescul npocroAouacia, 8n latin insu per nominatio sau annominatio nume peste alt nume sau alturi de alt numeO de la Ttp`j, pe, aproape, #i de la `Aoud=oi, numesc4 ANTANAC)ASA, 8n greac `ATaAP_uA,acuj, de la dA6i, contra #i de la 9v9aPaui6, repercutare, din Aerbul aAau_,aaI, a loAi a doua oarO 8ntr?adeAr, prin antana3las, aceea#i e6presie reAine, impresioneaB de dou ori auBul, dar 8ntr?un mod diferit, cel puin 8n priAina sensului4 ASONANTA, legtura 8ntre sunete, din latinescul adsoCnare sau assonare, a rsuna, a reBona, a rspunde unei AociO de la ad #i de la sonare, adsonare, a suna 8n acela#i fel, a reda acela#i sunet4

7E5

Asonanta numit #i 4omooteleuton, din grecescul `uoAoj, asemenea #i dinte_eaQ, a 8nc.eia, a termina, terminaie asemntoare, 8n latin similiter desinensAsonanta numit #i 4omoRoptoton, de la `uoioj, asemenea, #i de la rcurao, a cdeaO cdere asemntoare, 8n latin similer 3adens+ (I'ANIA, 8n latin derivatio, de la derivare (rivare ad), unde se afl ideea de rivus, p8r8u, sau de ripa, r8u* a proAeni de la aceea#i surs4 +eriAaia se mai numea 8n trecut #i pare7menon, din grecescul napuo!sAoA, participiul perfect pasiA al lui Ttap;[co, rdcina Ttap;, alturi, #i de la ;[co, a conduce4 PO)IPTOTA, din grecescul TtoCmTO6oA, multiplicarea terminaiilor sau a cderilor* de la rco_,hj, 8n latin multus, numeros, #i de la Aerbul fictiA &it`co, care are preteritul TtSrc6chua, al Aerbului uBitat &iin6co, 8n latin 3ado, cad4 '4 ou fi7ur de elo3uie prin e2tensiuneB epitetismul4 PIT TISC!), care ine de epitet, sau un fel de imitaie a epitetuluiB mai 8nt8i de la cuA8ntul epitet, #i apoi de la terminaia ism, care, dup cum se #tie, marc.eaB imitaiaNON?T(OPIIME2& C4 FI,!(I + STI) I4 Figuri de stil prin emfaB* perifra@, 3on7lo1aia, suspensia, 3ore3iaP (IF(AR0, 8n grece#te Ttepicppctmj, ocolire a cuAintelor, limbaj 8n jurul* din itepi, 8n jur #i de la <pp;=co, a AorbiO Aariant ocolit pentru o Aorbire simpl, scurt #i direct4 PerifraB se nume#te 8n latin 3ir3uitioCON,)O"ANIA, din franceBul 3on7lo15, pus la un loc, 8nf#urat, 8nAelit 8mpreunO de la 3um, cu, #i de la 7lo1 <sfer>4 Apro6imatiA aceea#i semnificaie o are #i a3umularea, alt denumire a acelea#i figuri, deriAat de la a a3umula, format la r8ndul lui de la 3umulus, umplere #i de la ad, l8ng, sc.imbat prin eufonie 8n a4 Con7lo1aia se numea 8n latin 3on7eries #i 8n greac auAaOpoiCT!vj sau `%poio9u`j4 Con7eries, 8ngrmdire, acumulare, morman, grmad* din 3um, cu, #i din 7erere, a purta4 uAa3poiap4`j, din chA, cu #i din aOp`oj, grupare, de la a@fsp, spicO 8n a#a fel 8nc8t d"p`oj 8nseamn ad litteram, snop de spice4 8n greac i se mai d 3on7lo1aiei #i denumirea de merism, uspicru`j care 8nseamn 8mprire, distribuie* de la <4ispi=co, a 8mpri, a diAiBa, a distribui4 +ar aici distribuia nu presupune lipsa legturii, lipsa legturii celei mai intime c.iarO astfel 8nc8t, considerate sub un anume raport, lucrurile distribuite 8n acest fel se preBint ca form8nd un ansamblu, un grup, un tot4 +enumirea de enumeraie din franceB, folosit adesea 8n locul celei de 3on7lo1aie sau de a3umulare, pare s corespund acestei denumiri de merism&numeraia de la Aerbul a enumera, format din latinescul numerus, numr #i de la pre? poBiia e6tractiA eS!SP NSIA, 8n latin suspensio, de la suspendere, a suspenda, format din pendere, a aga, a at8rna #i sursum, de sus4 Adic, a at8rna de sus, 8n aer, deasupra #i 8n a#a fel 8nc8t s nu poat fi atins imediat, la propriu, cu m8na #i, la figurat, cu spiritul4 E25M CO( CNIA, 8n latin 3orre3tio, de la Aerbul 3orri7ere, a corija, a 8ndrepta, format de la 3um, cu #i de la re7ere, a reglementa, a dirija, a conduce, or, a reglementa cu, 8nseamn a reglementa prin intermediul, cu ajutorulO adic a diminua, a modifica sau uneori c.iar a 8ntri, a 8mbogi, 8n fine, a 8ndrepta4 Prin 3ore3ie se reia, ceea ce s? a spus deja, pentru a se spune mai bine sau c.iar pentru a spune altceAa4

7E%

+enumirea greceasc a 3ore3iei este epanorto@a, Tnav[CpOcoCTij, de la Aerbul S&taAop3Sco, a reface, a 8ndrepta, care are 8n rdcina Tni, pe dAd, prepoBiie redublicatiA #i `pO`j, drept4 Figuri de stil prin 8ntorstura de fraB* intero7aia, -e23lamaia, apostrofa, ntreruperea, sn1ie3ia, dialo7ismulINT (O,ANIA, din latinescul interro7ar3, format de la prepoBiia inter, 8ntre #i de la ro7ar3, a ruga, a cere, a 8ntreba, a cercetaO deriAat de la grecescul `pS[co, a dori, aici 8nseamn a dori s #ti4 Interogaia 8n greac se mai nume#te Tpii2r`ai: sau pco6?rs<T4a, de la spcoTricrco, Aiitorul lui spcoT;co, a 8ntreba, deriAat de la eipSttQ, care la r8ndul lui e format din I, dac #i din psco, a spune : semnific ad litteram* a 8ntreba dac4 _C)ACANIA, din latinescul e23lamare, a striga* de la e2 care aici este augmentatiA #i de la 3lamare, a strigaO 8nseamn a striga tare, cu Aoce ridicat4 Aceea#i semnificaie o are #i zu<p@ArsCTij, denumirea greceasc a acestei figuri* Diccph>Ars3ij, de la DucpcoAsco, a ridica Aocea, format de la }u, augmentatiA #i de la <pcoASco, a spune, a Aorbi, a crui rdcin este cpfflAf^, Aoce, sunet, Aorb etc4 APOST(OFA, de la `8ioCTipocpr>, 8n latin respingere, ocol, 8ndeprtare de la subiectul tratatO deriAat dela vTtoaipScpco, a ocoli, compus din arco, de #i din crupScpco, m rotesc4 GNT( (!P ( A, aciunea de a 8ntrerupe* din latinescul interumpere (rumpere inter) a rupe 8n dou, la mijloc4 S!"I CNIA, din latinescul su1De3tio, format din su1, dedesubt #i din simplul De3tio, care nu se folose#te niciodat dar pe care 8l putem presupune aici #i care e6prim aciunea Jde Da3io, a da la o parte4 Subiecia arunc, pune dedesubt, NON?T(OPIIME2% #i aceea#i semnificaie o are 4ipo1ola, alt denumire a acestei figuriO 4ipo1ola, 8n greac <moPoy,fs de la <m` sub, dedesubt, #i de la fiaSPa, a arunca4 +IA)O,ISC!), imitaia dialogului* din grecescul 1j`aSoC[oj, dialog, format de la 1u6, 8ntre, #i de la _`[oj, discurs 8ntre dou sau mai multe persoane, sau cu sine 8nsu#i4 Aceea#i semnificaie o are #i sermo3inatio din latin, deriAat de la sermo3inium, conAersaie4 III4 Figuri de stil prin apropiere* 3omparaia, antite@a, reversiunea, entimemismul, parante@a #i epifonemulCOCPA(ANIA, din latinescul 3omparatio, deriAat de la 3omparare unde e6ist 3um #i parare, a apropia, a aAansa, a face s Ain* a pune 8mpreun sau alturi de altul4 8n 3omparare s?ar mai putea Aedea #i, dac Arei, 8n loc de parare, mai 8nt8i par, asemenea, egal asemntor #i terminaia are care marc.eaB aciunea de a face, de a redaO a face, a reda asemenea4 C8t despre grecescul `uoicoaij, 4omoRose, sau 4omoise, alt nume al 3omparaiei, el deriA de la Aerbul `um`ci, a reda 8n acela#i fel a se asemna, Aerb care cuprinde #i adjectiAul `uoioj asemntor4 ANTIT RA, 8n greac, `Aci,eaij, opoBiie sau poBiie contrar* de la oAii, contra, #i de la Ti%rs<ii,, a plasa, a puneO de unde a deriAat aArm"mu, a opune4 ( ' (SI!N A, din latinescul reversio, deriAat de la reverter3, a crui rdcin se compune din re, redublicatiA #i din vertere, a 8ntoarce, a re8ntoarce, a face o 8ntoarcere4 Aceea#i semnificaie o are #i retro7resiune, alt denumire a acestei figuri, deriAat tot din latin #i format din retio, 8n urm #i de la 7radi, a merge4 Aceea#i semnificaie o au #i celelalte trei denumiri a cror origine este 8ns greceasc4 Antimeta1ola, antimetalepsa #i antimetate@a- Cele trei denumiri au dou rdcini

713

comune, #i anume, aAii, contra, #i <ie6d, dincolo de, deose?bindu?se 8ntre ele numai prin Aerbele <2aCui, arunc, cap4paAco, concep, 8neleg, #i ti@rsui, pun4 Astfel, prima denumire 8nseamn arun3are n sens opus, a doua, 3on3epie rsturnat, EE3M #i a treia, mutare n sens invers- C8te denumiri pentru o singur figur, #i am mai putea cita #i altele ] NTIC CISC!), 8n greac DA5uursuicru`j, imitaie a antimemei, sau specie de entimem- (dcini* terminaia ism #i DA3h<irsua, care 8nseamn g8ndire, de la DA, 8n #i de la ,ou`j, spirit* entimem este un argument perfect 8n spirit de#i imperfect 8n e6presie4 PA(ANT RA, din grecescul TtapSAOecnj, interpunere, de la Ttapd, 8ntre, eA, 8n #i 6iOnui, pun* un lucru plasat 8ntre alte lucruri4 6ist un tip de parante@ pe care retoricienii o numesc parem1ol, cea care se refer la subiect4 8n parem1ol Aei gsi de asemenea Ttapd #i eu, iar apoi, 8n loc de Ti%rssii, este p;y4A,co, care 8nseamn, arunc4 PIFON C!), 8n grece#te }TtupcbArsua, e6clamaie* de la Aerbul frcuproASci, a se pronuna asupra unui lucruO de la }TTI, pe, dup, #i de la <pcoASco, a Aorbi4 I'4 +i7uri de stil prin imitaieB .ipotipoBa #i armonismul4 -IPOTIPORA, 8n greac vTtoTxTcaIaij, model, original, tablou, de la xTCOTrCvC+, a desena, a picta, a creea o imagine Aie4 (dcinile acestui Aerb, vito, sub, #i T!T!vCO, a figura, a contura4 Prin .ipotipoBa se traseaB, se contureaB, se picteaB, se contureaB sub oc.ii no#tri4 -A(CONISC!), imitarea prin armonie* de la dpuoAia, care 8nseamn urmare, 8nlnuire, legtur, acordO deriAat de la dpco, a concerta, a acorda, a aranja4 '4 Alte dou fi7uri de stil prin emfa@B parafraBa #i epi?fraBa4 PA(AF(ARA, 8n greac Ttapdcppacrij, de la Tcapacppd=co, interpretare, Aorbire 8n conformitate cu sensul* Ttapd, dup, #i cppd=co, a Aorbi4 FraB 8n sensul fraBei, desf #ur8ndu?se asupra acelea#i g8ndiri, serAind numai la preBentarea ei mai deBAoltat* iat ce trebuie s 8nelegem prin perifraB4 PIF(ARA, de la STti, pe #i de la <ppd=co, a Aorbi* fraB asupra unei alte fraBe care 8i serAe#te drept suport, #i la care se ata#eaB, #i prin sens #i prin forma gramatical4 N3N?T(3PIIM?-$ +4 FI,!(I + ,GN+I( I4 +i7uri de 7ndire prin ima7inaieB prosopopeea, fabulaia rectificarea F4 P(OSOPOP A, 8n greac npoaciTtOTtoka, introducerea 8n joc a unei persoane* rdcini, rcpc6TC+TioA, persoan #i TtoielA, a face4 FA"!)ANIA, ficiune care ine de fabul, #i nu trebuie interpretat dec8t ca o fabul, c.iar dac are aspectul unei realiti4 ( CTIFICA( A, fr4 r5troa3tion din lat4 retro <8n urm> #i din fr4 a3tion <aciune>4 +enumirea de epanorto@, dat uneori 3ore3iei i s?ar potriAi tot at8t de bine #i acestei figuri4 panortoBa se afl e6plicat la corecie, 8n cadrul paragrafului destinat fi7urilor de stilII4 +i7uri de 7ndire prin raionament sau 3om1inareB ocupaia, deliberaia, comunicaia, concesia, sustentaia4 OC!PANIA, aciunea de a stp8ni* cu elementele iniiale ante sau pre, ceea ce 8nseamn nainte, aciunea de a anticipa, de a preAeni4 !3upaia se mai nume#te

71$

8iproleps din grecescul i@poPr``_i3,, care Aine din &tpo_fiwjMosiai, Aiitorul de la jtpocasj4p;AuI #i care are drept rdcini,cIro, 8nainte, #i _a<j4pdAco, a prinde, a ocupa4 + )I" (ANIA, aciunea de a delibera4 +e unde Aine a deliberaU se pare c de la prepoBiia de #i de la li1erare a c8ntri, a cumpni4 Cel care delibereaB, c8ntre#te, pune 8n balan motiAele4 COC!NICANIA, deriAat de la 3ommuni6uer ^3ommun, format din 3um omni1us) 8nseamn 3eea 3e mpri 3u toiComuni3aia se nume#te 8n greac aAcucoiAchcnj, de la dAd, care marc.eaB mi#carea #i reduplicarea, #i de la uOI'vCO, a comunica, a te face s iei parte4 CONC SIA, din latinescul 3on3essio, de la 3on3edere, a concede, a acordaO prin aceast figur se acord adAersarului ceea ce de fapt am putea s?i cerem4 F 8n fr4 r5troa3tionEE7M Con3esia mai este numit de unii 3onfesie, #i aceasta este #i semnificaia denumirii grece#ti a acestei figuri, par4oCmolo7ie, format din rcapa, 8n 8ntregime, #i de la `uolo[sch, mrturisesc* ojioA?ooera, format de la Ssi`j, asemntor, #i de la P[=o6, discurs4 +ar a mrturisi nu 8nseamn, 8ntr?un anume sens a concede U S!ST NTANIA, din latinescul susinere, a susine, sau de la franceBul sustenter, care 8nseamn a alimenta, a 8ntreine4 )ustentaia ine 8n suspensie, susine 8n aerO ea serAe#te de asemenea pentru a alimenta, a 8ntreine curioBitatea4 III4 +i7urile de 7ndire prin de@voltareB e6poliiunea, topografia, cronografia, prosopografia, etopeea, portretul, paralela, tabloul4 _PO)INI!N A, din latinescul e2politio, despuiere, de la prepoBiia augmentatiA e2, #i de la spolitio- Prin aceast figur nu facem dec8t s despuiem #i s 8mbrcm mereu aceea#i g8ndire, s?o deg.iBm fr 8ncetare 8ntr?o form nou si diferit4 TOPO,(AFIA, C(ONO,(AFIA, P(OSOPO,(AFIAO trei cuAinte care au aceea#i rdcin comun, grap.ie, de la [pcccpsiA, a creiona, a picta #i nu difer 8ntre ele dec8t prin silabele iniiale, topo, de la TvTCO=, loc crono, de la 6p`Aoj, timp #i npoaanov, de la prosopon, figui, e6terior, obraB etcO a#a 8nc8t topografia 8nseamn descrierea locului, cronografia, descrierea timpului #i prosopografia, descrierea fiBic a unei fiine reale4 TOP A, 8n greac 88,oTtotia, pictur a moraAurilor* de la fs%oj, moraAuri, #i de la TtoiSco, fac, adic, eu picteB, descriu4 Aceea#i semnificaie, dar mai puin direct o are #i uiuricrij, imitaie, aciunea de a copia4 Acela#i sens, dar mai puin complet, 8l au #i alte dou denumiri care proAin din latin* notatio, notaie, marc, notO effe3tio, aciunea de a face, de a reda, de a reproduce4 In fine, acela#i lucru se 8n? elege uneori #i prin portretB portretul spiritului #i al sufletului4 PO(T( T!), de la Aerbul franceB portraire, mai Aec.i pourtraire, deriAat de la latinescul protra4ere, care are ca NON?T(OPIIMEE2 rdcin pe pro, 8nainte, #i pe tra4ere, a trage, a scoate4 Prin portret, 8ntr? adeAr, se scoate 8n eAiden imaginea, 8nfi#area unei persoane4 PA(A) )A din grecescul napS'S``So6, care 8nseamn la egal distan, care se afl la distan egal4 Se 8ntrebuineaB adjectiAal 8n geometrie pentru a spune despre o linie sau o suprafa c este egal deprtat pe toat 8ntinderea ei de o alt linie sau suprafa4 Aici este 8ntrebuinat substantiAal cu sensul de 3omparaie- A face

717

o paralel 8ntre dou persoane 8nseamn a e6amina distana dintre ele, din punct de Aedere al meritelor, Airtuii, talentului4 )A")O!), din latinescul ta1ula, mas4 )ucrrile de pictur se fceau la 8nceput pe o mas de lemn, de aram sau din alt materialO de aici ta1lou pentru pi3turI'4 Pretinse fi7uri de 7ndireB comutaia, imprecaia, optaia, deprecaia, jurm8ntul, dubitaia, licena4 COCINANIA, 8n latin 3omminatio, de la 3omminari, a amenina cu trie, format de la 3um augmentatiA, #i de la minri, a amenina4 ICP( CANIA, 8n latin, impre3atio, contra?rugciune sau rugciune 8mpotriAa* de la in, care marc.eaB aici opoBiia #i 8nseamn contra, #i de la pre3ari, a ruga* 8nseamn a cere ceAa ru pentru cineAa, a?$ blestema, a c.ema toate nenorocirile pe capul lui4 )a asta se refer #i cuA8ntul e2eC3ratie, alt denumire a acestei figuri, de la e2e3rari, a detesta, a aAea oroare de, a arunca blestemul* e253rer de la e2, priAatiA, #i de la sa3rer, asta 8nsemn8nd desa3rare, adic, tot ce poate fi opus sacrului #i inAiolabilului4 OPTATIA, 8n latin optativ, de la Aerbul optare, a dori cu ardoare, din toate puterile4 + P( CANIA, rugminte, cerere, din prepoBiia de, aici augmentatiA #i pre3atio, rug4 !1s53ration din franceB are aceea#i semnificaie, diferena afl8ndu?se 8n ideile secundare care 8nsoesc termenul4 !1s53ration de la obsScrer a ruga, a implora 8n numele unor lucruri sfinte rdcina o1, 8nainte #i sa3er, sacru4 EEEM +!"ITANIA, 8n latin du1itatio, de la du1itare, a se 8ndoi, format de la duo, #i de la itare, frecAentatiA de la ire, a merge* ad litteram 8nseamn a merge pe dou drumuri sau 8ntre dou drumuri4 (u1itaia se nume#te 8n greac auopia, adic, perple6itate, incertitudine, ne.otr8re* de la a, priAatiA, #i de la rc`poj, trecere, traiect, itinerar, cale, cuA8nt cu cuA8nt 8nseamn, pe unde nu se poate sau nu se #tie trece4 )IC NNA, permisiune sau libertate cam 8ndrsneaO din latinescul li3enia, care are aceea#i semnificaie4 Numele grecesc este icappriaia, care ar 8nsemna &taA?prs aia, sau rcaou?prsata, de la &taj, naa, nv, tot #i de la psco, spun* a?i lua libertatea de a spune tot4 NOT0 AS!P(A T(A+!C (II CITAT )O( +IN AN _0 n 3a@ul te2telor 3itate de +ontanier, 3u o versiune aprut anterior n tom9ne8te, am pstrat a3east versiune, mentionnd numele tradu3torului- Cind versiunea rom9neas3 pierde fi7ura 3omentat n te2t, am dat o tradu3ere literal, 3eCmi aparineA4C4 AN _A pag4 17 Se?nfumureaB cu acest stil figurat Ce nici de bun sim nu e #i nici adeArat Ci doar ieftin calambur #i afectare pur, Cum n?ai s?auBi nicic8nd Aorbindu?se?n natur4 <ColiDre, Mi@antropul) pag4 Ii Trufa#a lor corabie, robindu?$ pe Neptun, Norocul 8l atrage din deprtate lumi4 <'oltaire, Oenriada) Pe ling un ,uarini, Tereniu?i la pm8nt tr8ntit, Iar _enofon, ciocnindu?se de un )a Serre, e?n aer aBA8rlit4 <"oileau, 'utrin) pag4 1& Niciodat nu a fost Tupiter mai accesibil oamenilor

712

Ca?n Aremea cind era fcut dintr?un lemn simpluO +e cind 8ntruc.ipatu?$?au din aur, e surd la c.emrile noastre4 <)a Fontaine, P4il5mon #i ?au3is Tonas, necunoscut, se ofile#te?n colbO +aAid, tiprit, n?a mai ABut luminaO Coise prinde mucegai pe la coluri4 <"oileau, )atira a #PCa) pag4 1% Tur 8mprejurul Bidurilor le construia pieirea4 <'oltaire, Oenriada) O, fiul meu ] o, bucuria mea ] o, cinstirea Bilelor mele ] <Corneille, Ooraiu) Iat?$ pe AiteaBul rege, rBboinic ne8nAins Ce este pilda, spaima #i iubirea lumii4 <'oltaire, Oenriada) )?am ABut 8n noaptea asta pe nefericitul SSADre4 Cu rBbunarea 8n m8n, cu oc.iul aprins de m8nie4 <Corneille, Pol=eu3te) pag4 @3 Pl8ngi Ierusalim, plingi cetate farnic444 <(acine, Atalia) NN6/ (rufa$ul "a!ican fu de#as!a#nspAimBn!a!... <"ol!aire/ HenriadVj G +ud %ipBnd Bn!rea7a#mi !abArA care mA c>iamA... <Racine/ Atalia)pa7. 6. +ici romanul/ cu elocin%D#n 7las/ &e#o !iranie si7urA sal1A republica/ Bn!Arindu#$i inima Bn s!udiul le7ilor #.G..G -i#ale 2iceului $i#ale Por!icului. <E.#;. Rousseau/ Oda a Ill-a cltre Dna de Coumartin, Cartea a Ii-a) Nu#s nici pen!ru 9ene1a/ nici pen!ru Roma nu#s. <"ol!aire/ Henriaia, !rad. "ir7il (eodorescu/ 'SP2+/ .O5@= pa7. 62 +cuma poar!A coif/ de mBine o su!anA... <;oileau/ atira a VIII-a) Bn robA era proslA1i!A ilus!ra sa casA... <;oileau/ atira a !-a)" Nu !e >rAne$!i !u cu a!B! de ief!inA !AmBie. ;oileau/ #pistola a I!-a) pa7. 6L Rodri7ue/ +i inimAK... <Corneille/ Cidul) )rdonAP ce/ dore$!i K (oa!A inima mea B%i apar%ine. <Racine/ Andromaca) Un $obolan/ locui!or al cBmpului/ un $obolan cu min!ea#n7us!A... <2a 8on!aine/ $o%olanul si tridia) Crede cA 7u1erneaMA lumea dupA capriciul min%ii lui. <;aileau/ atira a I!-a) .0 ;ur!a Bnfome!a!A n#are urec>i... nQi <2a 8on!aine/ &liul si pri'i()etoarea) pa7. 6N Un $obolan/ locui!or al cBmpului/ un $obolan cu min!ea#n7us!A. &e larii pArin!e$!i Bn!r#o Mi s#a sA!ura!. R <2a 8on!aine/ $o%olanul si stridia) (u 1ii pen!ru#a reBn!emeia drep!urile coroanei. &ar carS sBn! aces!e ade1Ara!e drep!uriK )ri de#a#i face pe oameni ferici%i apArBnd le7ile0 &e a reda %Arii !recu!a sa 7lorie Pe care Bn!uneca!a 1ra4bA a umbri!#o mul! !imp. )ri a nu face osebire Bn!re !ic>ii $i pAlArii/ Neferici%i ad1ersari Bn!r#oG 1e$nicA deMbinare. <"ol!aire/ *ttre re(ele uediei +ustai) al Ill-lea) pa7. 65 Carul nu mai ascul!A nici de 7las nici de frBu. <"er7iliu/ #neida, !rad. dupA 1ersiunea franceMA a lui &elille= pa7. 66 "ai/ cB!e nu fAcuse acel sufle! 1ir!uosK

71E

8ran%a a!B! de ferici!A fusese sub domnia sa ... <"ol!aire/ Henriada) +N':+/NN@ &e pes!e $ase luni depar!e de#al meu !a!A Nu mai $!iu de soar!a unui c>ip a!B! de dra7. <Racine/ ,edra) pa7. 6@ Ul!imul acoperi$ de1ine !emplu $i ale sale Miduri B$i sc>imbA !encuiala $ubredA Bn cea mai !rainicA marmorA. <2a 8on!aine/ -ni&monsi .aucis Ca la 2ondra la ;ordeauT/ de#o su!A de pBnMe Bnso%i!A. <"ol!aire/ C/tre primul mo0tenitor al re(elui -rusiei) Unde se Bmple!eau ciulinii/ acolo se i1eau spicele. <"er7iliu/ #neida, !rad. dupA 1ersiunea franceMa a lui &elille= Sena are ;urboni/ (ibrul are CeMari... <;oileau/ #pistola 1) pa7. 6U + cAlca Bn picioare $i or7oliul (a4ului $i al (ibrului. <;oileau/ Discurs c/tre re(e) CBnd !e 7Bnde$!i cA pe#aces! copil e#n!emeia! Bn!re7ul Israel... <Racine/ Atalia) 8ArA 1ir!u!e "eniamin/ $i Iuda fArA de 1ir!u!e... <Racine/ Atalia) Pri1e$!e de depar!e/ pArerea nespunBndur$i/ (rei pro1incii poloneMe Bn !ainA ocupa!e0 2a Roma/ SfBn!ul I7na%iu/ Mdrobi! de SfBn!ul Pe!ru. I <"ol!aire/ #pistola c/tre re(ele ,rdric cel 2are) pa7. 6O &a/ sBn!e%i sBn7ele lui +!reu .$i#al lui (>Ves!e. <Racine/ Ifi(enia) Mi se pare cA MAresc doi ocna$i Bncle$!a%i/ ;A!Bndu#se cu fiarele cu care sBn! BncA!u$a%i. <"ol!aire/ Despre le(ea naturali) pa7. @0 (u dormi/ ;ru!us/ $i Roma e#n lan%uri... <"ol!aire/ 2oartea lui Ceiar) &ar bronMul amenin%A!or cloco!e$!e din !oa!e pAr%ile... <Racine/ Atalia) 8rica/ bronMul sunBnd/ Bn !emplele sacre BndrumA Bn lar7i 1aluri mul%imea rA!Aci!A. <Racine/ Atalia) 6ine un pa>ar de 1in ce ride B> feri7A... <;oileau/ 3utrin) I1oriul/ prea 7rAbi!/ de douA ori se rupe#n pDrul lui. <;oileau/ 3utrin) pa7. @. Ne7us!orul/ munci!orul/ preo!ul ori solda!ul Nu#s cu !o%ii decB! ce!A%eni ai s!a!ului. <"ol!aire/ Despre le(ea natural/) 8u depar!e de#a imi!a mAre%ia Colber%ilorP Ne7li4a ar!ele/ prea pu%in Bi plAceau 1ersurile... / <"ol!aire/ #pistola c/tre .oileau) NNU/ /tii tu cite primejdii #i opreli#ti i?au costat Pe acei CondS, Sull[, Colberi, Turenni Ca s aib un loc 8n A8rful muntelui sacru U <"ol!aire/ Henriada) pag4 &7 Animalul turbat 8n ultimul su ceas, 8mpotriA?#i 8ntoarse mu#ctura uciga#4 <"er7iliu/ +eor(icele, !rad. dupA 1ersiunea franceMA a lui &elille= Patrupedul 8n spume cu oc.iul sc8nteietor4 <2a 8on!aine 3eul 0i musculi4a)

711

Pomul reBist, trestia se?ndoaie 444 Comptimirea Aoastr, 8i rspunse arbustul444 <2a 8on!aine/ tejarul 0i trestia) 'Buri asemeni lui panterele #i ur#ii, +e?ale lor nluciri proste#te 8ngroBindu?se U 8n turm adunai, de?un numr fr so speriindu?se Ori de Areun corb din aer creB8ndu?se?n pericolU <;oileau/ atira a VIII-a) pag4 &2 Spune?mi, ABut?a oare omul fiara nebun Aduc8ndu?i jertf, idolul ador8ndu?#i, Cer8ndu?i 8n genunc.i #i ploaia #i seninul Ca unui Beu ce #tie A8ntul #i anotimpul4 <Ibid.= O, fermectoare Aorbe, dumneBee#ti cuAinte Pe care mi le spunea P.ilis 8n anotimpul trandafirilor4 <Se7rais= /i marea ABu pinii naAig8nd cu trufie, "atjocorind furtuna #i flecrind cu A8ntoasele4 <Sain!#+n7e= )?am ABut refuB8nd, cu o inuman politee4 !n loc lui (acine, lui Crebillon o p8ine4 <'oltaire, &pistola 3tre ?oileau) pag4 &E l 8mbrac moarul unei lungi sutane4 <;oileau/ 3utrin) Afectarea 8#i sc.imb atuncea Aorbele4 <2a 8on!aine/ .it lanul5 ,ata) pag4 &1 Cea a crei furie 8i urmre#te naiAitatea4 <Racine/ ,edra) )as lacrimilor unei soii s?i 8mbl8nBeasc Aictoria4 <Racine/ Ifi(enia) Arma nu cunoa#te nici se6ul nici A8rsta4 <Ibid.= Atelajul asuda, g8fiia, era istoAit444 <2a 8on!aine/ -o0talionul si musca) Pe care )iga 8l inAoc #i (oma 8l laud444 <"ol!aire/ Henriada) +N':+/NN pag4 &@ !niAersul Bguduit se 8ngroBe#te 444 Reul C?un bra sc8nteietor aBA8rle o sgeat de foc 444 <"er7iliu/ +eor(icele, !rad. dupA 1ersiunea franceMA a Iul &eiille= 8neleptul, abord8ndu?$, pstreaB o sumbr tcere4 <"ol!aire/ Henriada), Tiranul 8#i reAine #i?$ loAe#te pe erou4 <"ol!aire/ 2eropa) !n Augustus poate face cu u#urin 'irgili444 <;oileau/ #pistola I) 8n secolul lui Cidas nu se Ad dec8t Orfei444 <'oltaire, &pistola 3tre ?oileau) Poate c un 'irgiliu, un Cicero slbatec c8ntre de stran sau judector de ar4 <"ol!aire/ #pistola c/tre un ministru de stal asupra 6ncuraj/rii artelor) pag4 && Ce Aei crede a#adar dac i se Aa spune C acest mare cronicar al faptelor lui Ale6andru, Cedit8nd la un proiect cu totul nou, Se frm8nt, se ostene#te #i?#i stoarce creierul Ca s?i fac ie, 8n rime absurde4 !n biBar portret al g8ndurilor lui nebuneU <;oileau/ #pistola a !l-a c/tre (r/dinarul lui) Cartir al raiunii, pe care InAidia turbat )?a alungat din ara sa prin m8inile rorii, 8ntoarce?te* nu mai e nimic de care un filosof s se team c Socrate?i acum rege

71@

#i 'irtutea domne#te4 <"ol!aire/ #pistola c/tre re(ele -rusiei, ,rdric cel 2are = Radarnic un trdtor se sprijin pe stim* +escopr r8B8nd capul lui Cidas4 <"ol!aire/ #pistola despre a(ricultur/) pag4 &5 Cci focul a crui flacr 8n unde se propag +in cartierul nostru face?o a doua Troie 8n care mulime de greci 8nfometai #i de argieni lacomi Trec8nd prin scrum Ain s?$ jefuiasc pe troian4 <;oileau/ #pistola despre -aris) pag4 &% )ebda din Combrai #i Aulturul strlucitor din Cau64 <"ol!aire/ #pistola c/tre un rus la -aris) Care cu s8nge eretic adap altarele4 <Racine/ Atalia) pag4 53 Curajul tu 8nfometat de primejdii #i glorie444 <;oileau/ #pistola a V&I-a) /i, de +aAid stins, tu s reaprinBi flacra444 <Racine/ Atalia) Cci o Ailcea culeas doarme un an nesemnat444 )u8nd la rost fr rgaB un pm8nt lene#444 N50/ -i Ceres/ alA!uri de bo7a!ele#i daruri/ "ede !riumfBnd ne7>ina $i domnind ciulinii. <"er7iliu/ +eor(icele, !rad. dupA 1ersiunea franceMa a Iui &elille= pa7. U. . Ceea ce#i bine 7Bndi! e formula! limpede. <;oileau/ Arta poetici) Sofal es!e un feniT al spiri!elor ele1a!e ... <;oileau/ atira a I!-a) 2a a!ari cu1in!e/ !i7rii ace$!ia cad la picioarele lui... <"ol!aire/ Henriada) Nu po! sA 1Ad un nA!Aru fArA sA la!ru de Bnda!A ... <;oileau/ atira a Vlll-a) N#ai deloc aripi $i 1rei sA MboriR (BrA$!e#!e ... <"ol!aire/ .ietul dia'ol) Pes!e !o! Bn ora$e/ !ea!re ale 1iolen%ei lor..G. <"ol!aire/ Henriada) Ia!A 1ersul meu cur7Bnd Bn 1aluri 7rAbi!e... <;oileau/ #pistola a I!-a) Wpa7. U2 ;iciul foamei deMlea7A ins!inc!ele din noi... Nu mai sim! nici 7reu!a!ea $i nici fri7ul bA!rBne%ii... <;oileau/ 3utrin) Crima unei mame es!e apAsA!oare 7reu!a!e... SA de1oreMe aceas!A domnie de#o clipA. <Corneille/ Ot)on) (oa!e inimilers ascunse/ orice om e un abis ... &G+umale es!e scu!ul cumpli! al par!idei... +$a s!rAluce$!e Bn rBndul al doilea cel umbri! Bn primul... <"ol!aire/ Henriada) Se re1Arsa mul%imea sfBn!A 1enind Bnspre coloane... 'l secerA aler7Bnd !rupele lor criminale. <Racine/ Ataiia) Cel care pune frBu furiei 1alurilor... <Ibid.= )>l cB!e 1ir!u%i Bn7>i!e mormBn!ul... <"ol!aire/ Henriada) + po!oli se!ea nemAsura!A a aces!ui nisip ... <2a 8on!aine/ -)iltnon 0i .aucis) 2audA plAcu!A es!e sufle!ul 1ersurilor frumoase. <;oileau/ #pistola a I!a) %Qa7. UN Roma nu mai es!e#n Roma/ es!e#oriunde sBn! eu. pa7. U5 Roma Bn sfBr$i! se descoperA pri1irilor lui nemiloase/ Roma/ odinioarA !emplul lui $i spaima muri!orilor/ Roma al cArei des!in/ Bn pace/ Bn rAMboi 's!e de#a fi Bn !oa!e 1remurile s!ApBna lumii.

71&

<"ol!aire/ Henriada) pa7. U6 C>iar pedepsind/ un !a!A rAmBne !o! un !a!A. <Racine/ ,edra) AN _AME1$ Sufr de toate nenorocirile pe care le?am fcut Troiei4 8nAins, 8nlnuit, de regrete mistuit, Ars de mai multe focuri dec8t am aprins4 <Ibid.= pag4 5& )umina nu?i mai pur dec8t cugetul meu4 <Ibid.= +e loAitura care te a#teapt Aei muri mai puin dec8t mine4 <(acine, #fi7mia), /i cumplitul CaucaB, Bmislindu?te?n m8nie, Ni?a fcut sufletul #i inima mai dure ca pietrele4 <'ergiliu, &neida, trad4 dup Aersiunea franceB a lui +elille> pag4 55 /i urmrind pe Coise prin a pustiei Bare, Cu Faraon gone#te #i se 8neac?n mare4 <"oileau, Arta poeti3, trad4 Ionel Carinescu, SP?)A $%S&>, S8nt fiu de amaBoan #i?am supt 8mprte#te )a s8nul ei m8ndria ce?n mine te uime#te4 <(acine, +edra, trad4 Tudor Cinescu, SP)A $%1%> Cu sora lor odat se?ngroap neamul lor] <Ibid4> pag4 %3 Argos A?ntinde braele #i Sparta A c.eam4 <Ibid.= i pag4 %$ )egea naturii supune Purpura #i dimia Acelora#i dureri4 <T4?"4 (ousseau, !da a #PCa Ctre Contele de 'annoi, Cartea a- #*Ca) Fie ca )iga s?#i dea du.ul sub loAiturile Aoastre] 444 <'oltaire, Oenriada)- Amara btr8nee ne8ncetat adun444 <"oileau, Arta poeti3i) (Bbun umila Airtute a bogiei trufa#e4 <(acine, Androma3a) 8nAingtorii au Aorbit4 SclaAia 8n tcere Ascult de Aocile lor 8n ora#ul imens4 <'oltaire, !rfeul din C4ina) pag4 %7 Se #tie c pe tron o uneltire neru#inat 'rea s?o a#eBe pe Aricia #i s8ngele lui Paiante44 <(acine, +edra= )a fel Bresc pepenii care te a#teapt, /i florile care, acolo jos, se 8ntreab +ac e srbtoare 8n sat #i pentru ce sf8nt nou S8nt lsate astBi at8t de mult timp fr ap4 <"oileau, &pistola a PlCa= Pe aripile timpului tristeea 8#i ia Bborul 444 <)a Fontaine, *duva 3ea tinr) c17M Amrciunea urc pe cal #i galopeaB cu el444 <Ibid4> Coartea Aine s?$ 8n.ae pe btr8nul guturit 444 <Ibid> )ing mine, plcerile grmad A Aor cuta 444 <(acine, Atalia) pag4 %2 Alegoria locuie#te 8ntr?un palat transparent4 <)emiDrre, Pi3tura) pag4 %E Ci?e mult mai drag p8r8ul ce pe nisipul moale Prin paji#tea?nflorit 8n murmur trece?agale, +ec8t torentul aprig ce?n cursu?i

715

tumultos (ostogole#te pietre prin Aadul gloduros4 <"oileau, Arta poeti3, trad4 Ionel Carinescu> Ci?e mult mai drag un tei pe care simpla natur 8l 8nal pe malul unei ape totdeauna limpeBi, +ec8t un arbust slugarnic, o ieder #erpuitoare Ce se urc ag8ndu? se pe falnicii stejari4 <"ernis> Pe pm8nt nu?i cu putin seceri# fr semnat4 <'oltaire, (is3urs asupra omului) pag4 %1 Nu trag concluBia deci, orator periculos, C trebuie s slbe#ti cureaua pasiunilor omene#ti4 Pe acest aprig bidiAiu Areau s?$ in 8n .uri4 'reau ca acest torent, prin iscusit grij, Fr s inunde c8mpurile s mi le ude?n drumul lui4 '8ntule, limpeBe#te aerul #i sufl fr furtun4 Soare, fr s ne arBi, rote#te?te, lumineaB deasupra capetelor noastre4 <Ibid4> Acest colos spim8nttor de care lumea e 8nbu#it, StriAind uniAersul este el 8nsu#i Alguit4 Se g8rboAe#te 8n cdere #i 8mpotriAa furtunii Are neAoie de brau?mi pentru a?i susine capul4 <'oltaire, Moartea lui Ce@ar) "l8nd arbust, sdit pe malul roditor !nde r8urile 8#i 8mpleteau comorile undelor, Spiritul meu ptruns de seAa lor roditoare Simte cresc8ndu?i mldie abia iAite4 <Car non tel, +arme3ul studiului) pag4 %@ i #tiu c asupra lor, gata s se reAerse, Acest torent, dac m poart cu el, Aa inunda totul, /i?i Aei Aedea, ap;r8ndu?se de deBastru, 8ndrept8ndu?se spre Italia sau urm8ndu?m;4 <(acine, Mit4ridale) AN _AME12, Fiindu?mi dor de ar, adus?am l8ng; tron /i mi?am umplut palatul cu fete din Sion4 Sint flori neAinoAate ce sc.imbtoarea soart Sub cer strin de?al nostru cu mine?acum le poart4 <(cise, &stera, trad4 Ion Cior;nescu, Socec, $%72> %& SfideaB durerea care te apasO O 8ndreptit speran S te 8ntreasc 8mpotriAa sorii4 Aerul #uier, o cumplit furtun "ubuie aBi deasupra cre#tetului tu* C8ine Aei ajunge la liman4 _u totdeauna marea e prad +eBastrului AijeliilorO Nu totdeauna torentele?n cderea lor +eAasteaB Ailcelele4 Sper deci cu curaj* C8rmaciul dac se sperie de furtun C8nd Neptun 8nlnuie corbiile4 Sperana potolirii 8l lini#te#te C8nd A8ntul #i noaptea 8ntunecoas 8ng.ea inimile marinarilor4 T4?"4 (ousseau, !da a #*Cat Ctre d'$ss5, Cartea a llCa) %5 C8nd cu braele apra?Aei templu?i atacat444 Ccar cu lacrimile noastre poate li inAocat4 <(acine, Atalia) Ciinile?mi uciga#e, gata s se rBbune, 8n s8ngele neAinoAat ard s se scalde444 <(acine, +edra) Pana mea ar fi regretat dac ar fi uitat pe cineAa 444 <"oileau, )atira a *llCa) %% Tcerea Fedrei 8l cru pe AinoAat444 <(acine, +edra) Cum U Furia 8n faa mea 8#i pierde msura ] 444 +ac ura ta m inAidiaB pentru un c.in at8t de dulce4 <Racine/ Andromaca7

71%

8n Badar pentru a te luda, CuBa mea Ae#nic gata, +e douBeci de ori a?ncercat cucerirea Olandei4 C8nd P.oebus Aa domni peste cealalt emisfer <)a Fontaine> $33 +e 8ndat ce T.etis 8l iBgonea pe P.oebus cel cu coama, aurit +e 8ndat ce Aurora, spun, 8n carul ei urca din nou4 <)a Fontaine> XN5N/8I9UM2' 2IM;+EU2UI /i Parcei 8i rm8ne 8nc ce s; toarc4 <;oileau/ atira I) Care, 8n mo.or8ta lor umoare, s?ar simi ofensai dac graiile le?ar descrei Areodat fruntea4 <;oileau= Se spune c spre?a place, -omer iluminat4 Centura de la br8ul 'enerei a furat4 <;oileau/ Arta poetici, !rad. Ionel Marinescu= pag4 .0. Aurora cu obrajii rumeni +esc.ide?n Orient palatul soarelui4 <"ol!aire/ Henriada) Coligni leneAea?n braele odi.nei, Somnul amgitor 8#i rsturna deasupra lui macii4 /i corbiile noastre 8mbl8nBindu?$ #i pe un Neptun #i pe cellalt4 <;oileau/ Discurs c/tre re(e) ObserA pretutindeni acei sfetnici sini#tri Care, coruptori Bg8rcii de moraAuri #i legi Au A8ndut cinstea lui T.emis #i a lui Carte4 <"ol!aire/ Henriada) pag4 $32 Pentru mine eternitatea nu Aa fi decit o clip4 <E.#;. Rousseau/ #poda) CondS, al crui nume doar fcea s cad Bidurile, AA8nt escadroanele #i c8#tig btliile4 <;oileau/ #pistola a IV-a) /i r8urile Franei de s8nge?acoperite, Crau mereu cadaAre spre mrile? ngroBite4 <"ol!aire/ Henriada) pa7. .0N 'alurile acoperite de mori 8#i curm drumul /i fluAiul 8ns8ngerat reAine la iBAor4 <Ibid.= (idic8nd felinarul p8n la oc.ii lor AnaliBeB 8n plin lumin spiritul care?i domin /i obserA pretutindeni numai smintit ambiie, Slbiciune, nelegiuire, perfidie, corupie, Numai ridicolul orgoliu idolatriB8ndu?se pe sine444 <;oileau/ atira a I!-a) Corbiile plecate pe malurile Scamandrului N?au 8ndrBnit s acosteBe niciodat?n c8mpiile TesalieiU /i niciodat?n )arisa n?a Aenit un la# nesios Ca s?mi rpeasc soia sau soraU <Racine/ Ifi(enia) pa7. .05 )a aceste cuAinte, lu8nd uneori 8n m8n lira4 )a poAestirea care pentru tine s8nt gata s?o fac Ci se pare c Ad pietrele gonind s m asculte4 <"oileau, (is3urs 3tre re7e) AN _AME1$

7@3

Tot ce?a atins s?a prefcut 8n aur4 <;oileau/ Arta poetici) 8n primele clipe ale Aieii lui +iscordia #i inAidia 'edea?Aor sting8ndu?se flacra* l ddu jos trofeele, /i np8rcile sugrumate 'or fi jucriile din leagnul lui4 <E.#;. Rousseau/ Oda l5 3a na0terea ducelui de .reta(n,, Cartea a Ii-a) /i spre a tinui mai bine acest cumplit pcat, Pe sora lui mi?a dat?o #i frate m?a strigat4 O nume?n#eltor, de#arte jurminte] fatal alian r Cstorie, fost?ai primul semn al nenorocirii noastrem )a luminrile tale a cerului m8nie se aprinse Iar moartea mamei mele o?ntreBresc mai Aie4 <"ol!aire/ Henriada7 $3@ Nine?i, iat?A pensulele, creioaneleO )uai 8napoi tot, prsesc fr regret -eliconul Aostru, pdurea, -ipocrena Aoastr,, Radarnicii Ao#tri lauri ascun#i de spini /i?at8t de des loAii de fulger4 <T4"4 (ousseau, &pistaa 3tre mu@e) +e#i s8ntei acoperit de lauri, temei?A de fulger4 <Corneille, Cidui= Temeinic autor, ingenios Al teatrului maestruO Tu care l?ai creat pe ,lorios +epinde doar de tine s?i fii asemenea4 <'oltaire> $3& +a, 8l iubesc #i astBi cu?aceea#i 8nfocare +ar nu pe?ndrgostitul prea sc.imbtor mereu Cum $?a ABut infernul pe dornicul TeBeu, Pornit s necinsteasc pe 8nsu#i Beul moriiO Ci m8ndru #i statornic #i d8rB 8n faa sorii, Cuceritor de inimi, frumos c8nd 8l priAe#ti, A#a precum s8nt Beii, a#a precum tu e#ti4 <Racine/ ,edra, !rad. (udor MDinescu=/ $3S O, Bei] A# Area mai bine?n umbr de pduri S urmresc cu oc.ii pierB8ndu?se 8n Bare !n car AiteaB ce Bboar pe c8mpul de?alergare4 <Ibid.= Sosesc acum la tine, pm8nt de?a pururi roditor, C8ndAa a# fi fcut s 8#neasc apa din pietrele talec Ni?a# fi semnat malurile p8r8urilor cu flori, Ni?a# fi neteBit iarba, i?a# fi 8mpletit tufele, PS@MFI ,!(I) )IC"AT!)!I Ni?a# fi 8mbrcat c8mpurile cu aurul spicelor secerate, IeBii i i?a# fi crat 8n tufi#urile din munte Iar liAeBile cu fructe gustoase i le?a# fi umplut4 <+elille ,rei re7nuri ale naturii) pag4 $3% Cas, regal, du?te, Aictoria obine?o444 'ino, elit AiteB, onoarea armatelor noastreO Plecai, sgei de foc, grenade aprinseO O#tiri ale lui )udoAic, striAii sub loAiturile Aoastre Ace#ti lupttori at8t de semei #i de demni de Aoi4 <"ol!aire -oemul despre ,onteno8) pag4 $$3 A., s nu ne furim piedici nedemne* Cerul Aorbe#te, e destul* aici s8nt oracolele noastrec Reii s8nt stp8nii deplini ai Bilelor noastreO +ar, +oamne, gloria e numai 8n m8inile noastre4 +e ce s ne 8ngrijoreBe poruncile lor absoluteU S nu dorim dec8t a fi ca ei, nemuritori, /iO ls8nd soarta s aleag, s alergam unde curajul Ne promite un destin pe potriAa lor4

7@$

<(acine, #fi7enia) +ar, pentru Cotin #i pentru mine care Aersificm la int8mplare Pe care plcerea de a critica ne face poei rafinai, C.iar dac o droaie de scribi ne laud elocAena Cel mai sigur pentru noi e s pstrm tcerea4 <;oileau/ atira a I!-a) pag4 $$$ +e ce s ne punem la adpost de nenorocirile de care ne temem U 8n incertitudine, putem cel puin spera, +ar n?are importan* destinul pe care cerul ni?$ pregte#te Trebuie s se deBAluie nerbdrii noastre /i dac nu?i 8nscris 8n inima unui taur 8l Aom cuta 8n Bborul unei psri4 <)ouis (acine, Poem despre %eli7ie) pag4 $$7 Reii din 8naltul cerului ne?au numrat aniiO S urmm, fr #oAial, 8naltul nostru destin4 <'oltaire, Moartea lui Ce2ar) /tii doar c Beii ne priAesc4 ,raie e6emplelor Pe care le dai, ei n?au 8n faa oc.ilor dec8t CotiAe de groaB, dispre pentru ei #i templele lor, )comia ating8nd turbarea4 Nimic nu?i de?ajuns pentru cei care Ain de la (oma4 <)a Fontaine, "ranul de la (unire) +in cas s plece, s piar de?aici /i s n? aib Areodat 8ndrBneala s reAin4 <MoliSre/ 9artuffe) pag4 $$2 Nu era un prost, nu, nu, crede?m, 8n asta, C8inele lui Tean de NiAelle4 <2a 8on!aine/ $oimul si Claponul) +N':+/N5@ /i dac totu#i respectul, dac4 supunerea Pare 8n oc.ii ti demn de?o alt rsplat, +ac depl8ngi suprarea unei mame 8n lacrimi 8ndrBnesc s spun c, 8n starea?n care m aflu, +estul cinste 8mi 8nconjoar Aiaa Pentru a nu dori ca ea s?mi fie rpit4 <Racine/ Ifi(mia) pag4 $$E Ceea ce pot decide mult mai mult dec8t doresc4 Pentru a?mi 8ncuraja m8nia Inima a #tiut prea bine s m trdeBeO A spune c n?a# putea ur8 Nu?nseamn oare a spune c ieriU <MoliSre/ Amp)itrion) 'eandruB +eci nu pentru pricina c ai ceAa de Bis 8n contra celui care biletul i?a trimisU #sa1elaB u nu am 8mpotriA?i nici ur nici minie4 <Racine/ :mpricina4ii, !rad. Radu "asiliu. 'SP2+/ .O5O= pag4 $$1 Natur, pe pm8nt nu mai ai unde s te?ascunBiU Cci pretutindeni te .ruie* cumplitul fanatism, 8ngroBit de?acest cult criminal Te cuibre#ti 8n inima de mam4 Nu, #i acolo furia Beilor nemilo#i o alung /i Natura?i iBgonit #i din ultimul ei adpost4 Came, la altarele acestor Bei temui4 Cu copiii 8n brae444 Oprii?A, nemiloaselor] Ai uitat, inumane sfinite, Iubirea, jurmintele, bucuriile #i grijileU Ce demon neomenesc proscrie aceste tinere flori U PriAii?le sur8sul #i Brii pl8nsul lor /i 8ncetai de?a mai jertli unor oribile nluciri Acest fruct sacru al cstoriei #i dulcele nume de mam4 <&eliile/ Ima(ina4ia) pag4 $$@ A.] c8t e#ti de nemiloas444 +ar fiecare poate Cu sufletu?i s fac tot ceea ce socoate4 Al tu e?al tu, adic speram 444 dar 8n sf8r#it Puteai s?$ dai c.iar fr s m fi pgubit4 <Racine/ Andromaca, !rad. Pe!ru Manoliu/ 'SP2+/ .O5O= Ferii?A, stp8ne] Cu bra de ne8nfr8nt PuBderie de mon#tri st8rpita?i pe pm8nt4 +ar n?au pierit cu toii, cci unul mai trie#te 444 Nu 444 Fiul Aostru, +oamne, cuA8ntul mi?$ opre#te4 (espectul ce A poart m?ndeamn s?$ ascult /i l?a# mi.ni prea tare dac?a# Aorbi prea mult4 ' prsesc stp8ne, 8n marea mea durere Ca s

7@7

pstreB tcerea pe care el mi?o cere4 <Racine/ ,edra, !rad. (udor MDinescu= N5U/ 8nt8i cunoa#te?$, frate, ptrunde?$, simte?$ bine /i?o s;?$ 8nali in slaA, ca mine #i?nBecit4 -a]444 e un om444 om care444 Bi?i om #i s?a sf8r#it4 <MoliSre/ 9artuffe, !rad. +. (oma/ 'SP2+/ .O55= pag4 $$& 'orbeam de IrisU toi o slAesc #i?o iubesc4 o inim, o inim444 umanitatea 8ns#i4 <9ilber!. #pistola a 11-a) Ajuns pe culme, aspir s coboare4 <Corneille/ Cinna) pag4 $73 Care, fluierat pentru Aersurile sale, pentru proBa sa fluierat 8nAineit de poticnelile muBei sale tragice, Se prbu#i din cdere 8n cdere pe tronul academic4 <9ilber!/ Apolo(ia) pag4 $7$ Adesea prea multa bogie srce#te substana4 <;oileau/ Arta poetici) P8n #i A ursc se spune acolo duios444 <;oileau/ atira a IlI-a) Curi?Aoi de at8tea ori rm8n8nd totu#i 8n AiaU 444 <Racine= Pricep, 'anitatea mi?o declar 8n genunc.i !n tat nefericit nu?i demn de dumneaAoastr4 <+estouc.e, Nloriosul) pag4 $77 N?am s A art urgia ad8ncului abis4 Nici r8urile ro#ii de s8nge din Paris, Fiul ucis pe le#ul printelui, 8n strad, /i sora cu?al ei frate, #i mama cu?a ei fat4 "rbatul #i neAasta 8n cas .cuii /i copila#i de 8 pe caldar8m striAii4 <"ol!aire/ Henriada, !rad. "ir7il (eodorescu/ 'SP2+/ .O5@= Spre a?mi mic#ora pcatul s?i art a# putea Stpinirea ce o are tatl meu asupra mea, A ConfuBia noastr, jalea, c8t de mult m?am frm8ntat, C8te lacrimi pentru moartea?i trei ani tocmai am ArsatO C roab nefericit a cre#tinului stp8n Cu durerea lipsei tale $?al lor +umneBeu m?nc.inO C inima mea loAit te?a iubit ne8ncetat4 +ar nu Areau, nu caut 8ndurare s gsesc, Nu mai este pentru mineO iubirea m os8nde#te, Tu trie#ti, at8t ajunge,* clcat?am legm8ntul sf8nt, ScurteaB cumplitele Bile ce?ale tale nu mai s8nt4 <'oltaire Attira, trad4 ,rigore Ale6andrescu, Tipografia lui liad $52E> pag4 $72 Ciorapii s;?i descriu, 8n Beci de locuri gurii, Papucii sc8lciai de tot at8tea ori c8rpii, Scufia care poart de?o sfoar sp8nBurat O masc Aec.e, rupt, asemenea de slutU AN _AME1% S?i BugrAesc juponul din trei teBe compus4 Pestrie de latina 8nscris pe mtase, Ce fost?au date soului 8ntr?un proces de priAilegiu +e diriginii unui colegiu A /i care, pe aceast fust 8nc plin de nur +in spate citeau pe Argumentabor U <"oileau, )atira a PCa) RugrAit?am 8n femeia cucernicia acr* /i ce?ar fi dac, critic mai tragic, i Te?a# fi fcut s;?i AeBi necredina Adit Nu mai puin dec8t onoarea cerului uitatU +ac i?a# ar;ta?o mai ru decum Cepaneu, PriAindu?#i soarta ca suprem lege,
7@2

Sfid8nd ale tnuetului sulii fr rost, /i Aorbindu?ne de +umneBeu pe tonul lui +esbarreau6U <Ibid4> pag4 $7E +ar fr s caut o femeie infernal, Ni?am BugrAit oare, spune?mi, fanteBla?i inegal, Care iubindu?m; dimineaa, adesea m ur#te searaU Ni?am BugrAit rutatea,?cu oc.i Aicleni, cu sufletul negruU Ni?am descris de asemenea 444 etc4, etc4 <Ibid4> )auda plcut e sufletul Aersurilor frumoase +ar cred, ca #i tine, c trebuie s fie adeArat, C?ntors;tura?i iscusit n?are nimic suprtor4 Atunci, precum am spus, 8i place s?o asculi /i, fr team te?am putea slAi4 +ar nu 8n nori s?i cutm Airtui Ci s?artm la tine #tiutele adeAruriO S?i BugrAim spiritul reBonabil4 Iubirea pentru rege aprins?n casa ta, Atenia fericit cu care?i urmeBi planurile, Sincera, utila #i serAiabila?i onestitate4 <"oileau, &pistola a #PCa) pag4 $71 +e toate?aceste inte?ale credulitii Cu care se m8ndre#te un mistic 8ndrtnic Puteau s?i 8n#ele c8ndAa doar pe?un Ciriliu, Augustin, )Son sau 'asile, +ar Aoi, oameni mari, spirite eAoluate, Prin nobil #i mrinimos dispre Se cade s?alungai aceste nluciri, Spaima pentru copii #i pentru bunicue4 <T4?"4 (ousseau, &pistola 3tre %a3ineCfiul) +e Areme ce?o dorii, sc.imba?Aoi pe loc stilul4 Afirm deci sus #i tare* Xuinault e un 'irgiliu, Pradon luce#te?n lumea noastr cum un soare, N60/ Cai bine scrie Pelletier dec8t un Ablancourt sau Patru, Cotin cu predicile?i amee#te uniAersul4 Strpunge Aaluri de asculttori ca s ajung la amAon, Sofal este un feni6 al spiritelor eleAate4 <;oileau/ atira a I!-a) pag4 $7@ Astfel ar trebui, pentru?a?ndrgi cu duio#ie, Atent s se?ngrijeasc de?ncuAiinarea Aoastr /i s A spun* HTat drag, plcut m gse#te ClSon, )a fel obserA #i eu c este prea stimabil, T8nr #i c.ipe# e, priAirea?i este blinda #i duioas, S?$ iubesc foarte mult a# dori* 8mi dai AoieU9 O.] minunata mgulire a unei fiice ctre tat] <&es!ouc>es/ In(ratul) Care #i sublim efort al celei mai nscocitoare mini +intre c8te?s pe lume4 <MoliSre/ ;ec)i%<uitul) Nu Areau s?i dau de?aiurea noi glorii ludate* 8i s8nt de?ajuns acelea de tine? acum purtate4 Printele lui -ector, ling altar cBut, !cis de tine P[rus, cci grecii te? au ABut, l?ai spart cu spada pieptul iar brau?i 8narmat S?a desftat c?un s8nge de A8rst; 8ng.eatO /i tot la Troia?n flcri #i?n beBn 8necat, +e? tine Poli6ena barbar fu sugrumatO 8nc8t ai mei cu groaB s?au m8niat pe tine* Acestor fapte braAe ce nu li se

7@E

cuAineU <Racine/ Aniiromaca, !rad. Pe!ru Manoliu= pag4 $7& Iat;?$ pe Nerestan, eroul plin de?onoare, Prea ludatul cre#tin care?a umplut Sol[ma Cu grandiosul fast al sublimei sale Airtui4 <"ol!aire/ =aira) O, nu merit un at8t de mare sacrificiuO C cunosc prea bine, +oamn, #i #tiu s m msor, +eparte de?a A despri, eu s8nt cea care A cer Prin legtur Ae#nic s A unii cu elO Acum, pe dat aAea?Aei bucuria s?$ Aedei4 (idicai?A444 <Racine/ .ajated) pag4 $75 'ai ] speram printre Bei s?mi gsesc un lca#, 8ns l8nceBesc fr glorie printre muritori] /i preul at8tor griji care?mi alinau srcia, (oiurile mele nu mai s8nt* #i tu e#ti mama mea] +esA8r#e#te?i opera* pustie#te?mi Aia de Aie, P8rjole#te?mi gr8nele, mcelre#te?mi cireBileO Prin crugurile mele poart;?i focul4 Pentru c onoarea fiului nu?i mi#c deloc inima4 <"er7iliu/ +eor(icele, !raducere dupD 1ersiunea franceBA a lui &elille= AN _AME@$ pag4 $7% Constru scuipat de infern pe pm8nt, Ast8mp;r?i turbarea cuibrit 8n sufletO !ne#te un tat npstuit de un fiu npstuitO Strmo#ilor 8ns8ngerai d Aictima aceasta /i nu te opri la mijlocul crimei4 Slbatece, poi s m crui acolo +e unde tocmai ai alungat lumina #i Beii ] <Crebillon, AstSKe 8i ,4=esle) 444 Continu, NeronO cu?asemenea mini#tri, Prin fapte glorioase te Aei remarcaO Continu, n?ai 8nceput ca s te opre#ti4 <'oltaire, ?rut us) 8ndepline#te?i dorina de Areme ce i?e atit de scumpO Simte?te jignit de lacrimile ce curg din oc.ii mei* Tun, loAe#te, e timpul, declar?mi rBboi pentru rBboi* Pierind, ador raiunea care te?a sc8rbit4 +ar care dintre locurile?n care?i Aa cdea tunetul4 Nu e acoperit cu totul de singele lui IsusU <+esbarreau6, (umne@eule, tntiuie8teCn3l) pag4 $23 Prea multe ai fcut ca s mai 8ndur 8n tcere4 '?ar fi cu siguran, ru#ine dac ai #ti c8t de deBlnuit e lumea la Paris 8mpotriAa dumneaAoastr4 )a drept Aorbind, ce?ai g8ndit loAind, la A8rsta dumneaAoastr, pe acei doi sau trei cpitani ce se cuAenea s?i respectai, dac nu pentru altceAa mcar pentru A8rsta lorO s captureBi $@ tunuri care apai ineau prinului, unc.iul regelui #i fratele reginei, cu care deal fel n?ai aAut niciodat nimic de 8mpritO s tulburai cele mai frumoase trupe spaniole, care cu at8ta mrinimie A?au lsat s trecei I +ac Aei continua 8n felul acesta, Aei deAeni insuportabil pentru toat uropa #i c.iar pentru 8mprat #i pentru regele Spaniei, care de acum 8ncolo nu A Aor mai putea suferi4 <'oiture, )3risoare 3tre prinul &u7Tne) pag4 $2$ (ege mre, 8nceteaB cu Aictoriile sau 8nceteB eu cu scrisul444 /i dac stul de?a mai asedia ora#e, ,rija supu#ilor te?aduce la 'ersailles, Tu

7@1

m 8ncurci cu alte sute de Airtui444 <"oileau, &pistola a *###Ca) 8mi pierdeam s8ngele, mi l?ai salAatO Oc.ii?mi erau stin#i, le?ai redat Aederea4 +ac de dou ori m?ai scpat de moarte Nu trebuie s A aduc mulumiri* )a fel facei pentru o?ntreag lume ne#tiut +e sute de muritori npstuiiO Aceste 8ngrijiri A s8nt recompense4 N62/ Trebuie, oare, s A fim recunosctori Pentru plcerea pe care A?o facei ajut8ndu?ne U <'oltaire, &pistola 3tre (na O)1ert) pag4 $22 +up acestea, +octore, mai ofile#te?te pe "iblie, 8nltura obstacolele?acestei mri teribileO Ptrunde sf8nta team a acestui tom diAinO 8ntr?o lucrare f?i s tac pe )ut.er #i CalAinO +escurc?ale acestor istorii Aec.i g8lceAi, SaAantele tenebre de rabini deBlegate, A#a 8nc8t la b;tr8nee o carte?n piele 8mbrcat S?ofere truda ta unui prea fericit nt8ng Care, ca demn plat a Crii descifrate, Te?o rsplti, accept8nd?o, c?un simplu mulumesc4 <;oiieau/ atira a VIII-a) Pentru a?$ termina, un compilator oarecare, Insensibil gaBetar, gelos pe?un insensibil autor, Cu m8na?i uciga#;?$ ciop8re#te /i ca un sclaA dat fiarelor (m8ne prad g.earelor, PriAii?i soarta, #i s mai cutai apoi a plcea] <"ol!aire/ Discurs asupra omului) Cit este omul de nestatornic #i de sc.imbtor, Slab, u#uratic, c;lc8ndu?#i cuA8ntul] Turasem, 8n Aersuri at8t de frumoase, S renun la orice poAestire friAol4 Cind am juratU 8ncep s le 8ncurcO Abia de dou Bile promis?am4 4 S nu A mai 8ncredei 8n Aersificatorul care Nu poate rspunde de nici un moment] <2a 8on!aine/ -o'estiri, car!ea a "#a= pag4 -I /i dac, de?a lungul unei Bile, strmo#ul nostru cel dint8i Ar fi trit ne8nsoit, cu?o coast mai bogatO C 8ndoiesc cTn locuina lui, de altfel foarte fast, N?ar fi rugat pe +umneBeu s?i curme Biua mai degrab4 <;oiieau/ atira a !-a) Nu, nu ] O fat bun ascult sf8nt pe tata, C.iar de?ar Aoi s?i BA8rle?n brae?un maimuoiO +e ce te pl8ngiU ?o soart frumoas* Am8ndoi444 <MoliSre/ 9artuffe, !rad. +. (oma= pag4 -7 +a, e c.iar fiul meuO da mon#tri nemilo#i, 8n s8ngele lui Aoi mi?ai scldat m8inile4 +rept .ran #i mama #i fiul A serAesc* Cai ru dec8t mine A temei de?a batjocori naturaU Cumplit, 8n faa mea, se pare, cu toii 8ng.eai] Tigrii ce s8ntei, asemenea bucate s8nt pregtite Aou4 <"ol!aire/ Henriada) +N':+/N6L SAlba!ec so%/ pe ci! de nemilos ca !a!A/ "ino/ de BndrAMne$!i/ s#o rApe$!i mamei sale. <Racine/ Ifi(enia) NAde4dea mi#e#n!recu!D/ Mei buni/ de suferin%A. -i !e slA1esc pe !ine/ cer/ pen!ru s!rAduin%AR ... <Racine/ Andromaca, !rad. de Pe!re Manoliu= pa7. .NL Bi 1Ad Bn7>esuindu#se pe !o%i !rei la s!ApBnul Ce BncArca! de ani pu%in i#a mai rAmas de 1ie%ui!/ Cu pof!A lacoma se# n7>esuie !o%i !rei SA de1oreMe aceas!A domnie de#o clipA. <Corneille/ Ot)on) pa7. .N5 Urma$i ai unui apos!ol/ ai CeMarilor Bn1in7A!ori. S!ApBni!ori fArA arme/ fArA rAMboi cuceri!ori/ Cu !ripla lor coroanA pAmBn!ul l#au supus... <2ouis Racine/ Despre reli(ie) &omnea BncA "alois/ dar mBinile#i nesi7ure

7@@

2Asau sA flu!ure >A%urile s!a!ului $ubreMi!. <"ol!aire/ Henriada) pa7. .N6 1. pa7 U2 $i O2 pa7. .N@ -i elibereaM#o pe Miner1a mea &in ale creierului meu Bnc>isori. <E#.;. Rousseau/ Oda a IlI-a, Cartea a IV-a) Prin%i/ cAlu7Ari/ mini$!ri/ cApi!ani/ 1ale%i Ca ai lui Io fii/ le7a%i unii de al%ii Bn !Br7u#n1ecina! Bn!r#o cAru%A sBn! cAra%i. <"ol!aire/ #duca4ia unui prin4) pa7. .NU Bn frun!ea lor MboarA ?enri $i urcA primul. <"ol!aire/ Henriada) 8ie cA ducBnd pBnA la capA! luTura la!inA Pe Mesalina o 1inde >amalilor din Roma. <;oileau/ atira a V-a) pa7. .NO *$i 1ede 1ia%a sau moar!ea i1indu#se din!r#un corne!. <;oileau/ alira a IV-a) pa7. .50 Prea lesne ne 4i7ne$!e cu1Bn!ul mul! prea sincerP (o! omul crede cA#n aceas!A#o7lindA#$i 1ede c>ipul. <;oileau/ atira a VII-a) &ar omul/ re#n!orcBndu#ne la fap!e/ nu are ra%iuneK Nu#i es!e ea o !or%A/ cBrmaciul credinciosK <;oileau/ alira a VllI-a) pa7. .5. &ar cA ea Bl c>eamA/ la ce Bi folose$!e CBnd/ fArA ca sA 1adA s!Bnca ce Bl iMbe$!e/ ' 7a!a sA se#mbarce Bn 1oia 1i4elieiK <Ibid.= + fic%iunii iscusin%A mincinoasA 8ace ca ade1Arul mai clar sA s!rAluceascA. <;oileau/ Arta poetici) N6N/ pag4 $17 Totul prinde trup, suflet, spirit, c.ip . <;oileau/ Arta poetic/, !rad. Ionel Marinescu= Poetul se rsfa 8n mii de nscociri, Cre#te, 8nal lucrurile #i le 8mpodobe#te, 8n calea lui culege flori m8ndre, c8nd gse#te4 <Ibid.= pag4 $11 Cel care pune fr8u furiei Aalurilor 'a?nfr8nge ticlo#ii #i tot ce au urBit4 !rm8nd eterna lege ce?a dat?o prea 8naltul +e +umneBeu mi?e team, #i?at8tO de nimeni altul4 <Racine/ Atalia, !rad. "eronica Porumbacu/ 'SP2+/ .O5O= 8n centrul luminos al imenselor orbite, Cu mersul #i distana ce n?au fost tinuite, Al Bilei noastre astru precum un Beu 8n flcri 8n jurul a6ei sale aprinse se?nA8rte#te4 Cu infinite Aaluri de lumini 8nsuflee#te Cateria din juru?i atunci c8nd se iAe#te, /i Bile, anotimpuri #i ani el tot 8mparte Acelor lumi diAerse Bbur8nd p8n departe4 L J Iar stelele, supuse de legea cea seAer, 8n drumul lor se?atrag #i Ae#nic se resping, Fiind una pentru alta #i regul #i sprijinO +in drumul lor mult mai departe?n acest spaiu, ins !nde materia plutind e doar de cel de sus cuprins, S8nt sori fr de numr #i lumi fr sf8r#itO +ar el 8n .ul cel ad8nc o cale le croie#te, 8n toate?aceste ceruri al cerurilor +omn trie#te4

7@&

<"ol!aire/ Hmriaia) C8nia e superb #i cere Aorbe tariO CuA8ntul slab Aeste#te 8nfr8ngerile mari4 <;oileau/ Arta poetici, !rad. Ionel Marinescu= pag4 $1@ Treceam spre locul unde copilul mi?e 8nc.is4 Fiindc doar odat pe Bi 8i este Aoia S Ad ce?mi mai rm8ne din -ector #i din Troia, Cergeam la el, cu d8nsul s pl8ng fr rgaB, Cci nu mi?am str8ns copilul 8n brae 8nc, aBi444 !n prunc sortit durerii #i Aai ] ne#tiutor C este sclaA la P[rus #i fiu al lui -ector444 Cririle acestea nu m mai pot mi#ca, )e?a# fi aAut pe toate de -ector mai tria4 +eci, nu aAea ndejde s te reAd Areodat4 Tu, Troie, ce de -ector al meu n?ai fost pstrat] AN _AME@1 Cult mai puin r8Ane#te acum o prigonit* Prin lacrimi cer, stp8ne, s fiu doar surg.iunit4 +e greci dar #i de tine departe s triesc, S?mi pot ascunde fiul #i soul s?mi jelesc4 Iubirea ta doar ur 8n contra noastr?asmute* Intoarce?te la fiica lenei cit mai iute4 <(acine, Androma3a, trad4 Petre Canoliu> pag4 $@7 )auda plcut e sufletul Aersurilor frumoase 444 <"oileau, &pistola a #iCa) Nici greutatea #i nici frigul A8rstei nu?$ mai simt444 <"oileau, 'utrin) +e?atunci 8n dou c.ipuri diferite se?arat ori#ice cuA8nt444 <"oileau, Arta poeti3) Curajul tu e lacom de pericol #i de glorie444 <"oileau, &pistola a *##lCa) S?i deAoreBe aceast domnie de?o clip444 <Corneille, !t4on) In ad8ncul inimii, 8n tain mistuia, A numelui de rege primejdioas cinste444 O, mulimea de Airtui pe care p;mintul le?ng.ite444 8n inima lui, pacea i?a?nbu#it m8nia444 8ntunecatele ad8ncuri ale celor mai Aaste planuri444 Toate inimile?s tainice* orice om e un abis444 Codestul merit e adesea umbrit444 Pe omul cople#it de?a rgaBului poAar 8l depl8ng444 Al foamei bici deBleag instinctele 8n noi444 <'oltaire, Oenriaia) pag4 $@2 +a, dreptatea e Airtutea ce sc8nteiaB?n noi /i toate pe p;m8nt* cuAine?se culorile s?i poarte4 +oar lauda, iscusit #i delicat, o 8ngdui4 Parfumul ei prea tare nu?i tulbur simirea4 <"oileau, &pistola a #PCa) A fost de?ajuns un nor pe cerul furtunos Ca s umbreasc?un suflet at8t de luminosU <(acine, +edra) Cci Aiaa ta, altminteri #i lung #i bogat4 KNaintea Troiei, 8nflorit 8nc, fusese secerat4 <(acine, Androma3a) ste o prea grea poAar pentru un nume at8t de renumit* 'alois nu poate ine primejdioasa greutate444 Nicic;nd aerul curii, du.oarea sa infect N?au 8ntinat 8n suflet seAera?i puritate444 <'oltaire, Oenriada) pag4 $@@ 8n ciuda rBboiului el crede c acest climat 8mprumuta?Aa #oAitoarei lumi umrul su4 'ei susine o poAar sub care (oma cade N66/ /i?ntreaga lume tace fulgeratU Cenu#a reaprins a Aanitii oarbe 8nA8rteje#te?n aer noi tr8mbe de fumUO

7@5

<Corneille, Moartea lui Pompei) Cstoria un c.in 8mi pare a ascunde, Sub pa#ii mei tronul desc.ide un abis4 8ndrBne#te?a 8mprumuta un bra inimii ce A las4 <Corneille, %odo7une) pag4 $@& Te potriAe#ti mai bine cu?aceste dulci Cenade Care, 8n suspine fr rost #i fr boal bolnaAe, )uni 8ntregi, pe?un pat neru#inat Se las tratate?ntr?o perfect #i Adit sntateU <"oilcau, )atira a PCa) Peste treiBeci de state 8#i ridicase tronul 8nfloritor4 A crui ruin doar e un imperiu?nAingtor4 <(acine, Mit4ridat3) pag4 $@5 Pe fragmentarea lor domnia mi?e?ntrit4 <'oltaire, QaRre) pag4 $@% +in acea Areme (oma puternic #i profanat, PoAeelor netrebnicilor a fost abandonat4 /i (oma, de cumplita lor domnie oprimat4 Fal#ii Bei, sub noii ei tirani, regret4 (oma deAine un arbitru, nu o spaim pentru regi4 <'oltaire, Oenriada) /i pentru ca?ntr?o Bi s?mi 8ncoroneB #i fruntea #i flacra, 8n interesul meu, #i urii #i iubirii, el pune arma 8n m8n4 <(acine, ,e1aida) pag4 $&3 +ar astBi, cind, 8n fine, sosit?a btr8neea, Sub falsul meu pr blond, deplin 8ncrunit, A aruncat pe capu?mi, cu degetele?i grele, 8ntregi unspreBece lustre #i ali trei ani 8n plus4 <"oileau, &pistola a PCa) pag4 $&$ +a, cci, regsind un prieten credincios, Soarta?mi Aa lua o nou 8nfi#areO Iat, m8nia ei pare?a se fi potolit +e c8nd aAut?a grij s ne uneasc aici4 <(acine, Androma3a) Aici c.iar, 8n mijlocul acestei curi 8ngroBitoare, A plcerilor omene#ti nenorocit;?nsoitoare, /i?a gsit amorul eternul su lca#4 <'oltaire, Oenriada) pag4 $&7 Plcerile care ades au o durat scurt, 8mpreau cu el clipele #i?i umpleau toate Bilele Amorul, printre ele, descoper cu ciud, Alturi de Cornai, seAera 8nelepciune444 <Ibid4> AN _A ME@& /i?n inimile lor iubirea curmat, tulburat, Sub a laurilor poAar e pe dat sfr8mat4 <(acine, Ale2andre) pag4 $&2 Simt cum un monstru iAindu?se 8n templu se ridic* Nu a#tepta regin, cci norul se despic4 <(acine, Ata$a) Intr8nd pe drumul Aieii .arul su m?a?ncoronat Cu prima adiere de A8nt el m?a condus 8n port4 /i ie#ind din boteB, el m?a trimis la moarte4 <Corneille, Pol=eu3te) pag4 $&E Iar TuAenal 8n #coala de retori educat444 <"oileau, Arta poeti3, trad4 de Ionel Carinescu> pag4 $&1 Cai iute dec8t fulgerul #i mai Aioaie dec8t A8ntul A alergat peste spice, peste coAorul lor Aerde, Fr ca A8rfurile s le?aplece, alergase peste gr8neO Cu pasul sprinten peste?ale mrii Aaluri adinei Alunec8nd, abia dac le?atinse undeleO /i c?un pas dec8t aripa psrilor mai u#or, Fr s?#i ude 8nclrile Bburase deasupra apelor4 <'ergiliu, &neiia, trad4 dup Aersiunea franceB a lui +elille> +ar nu urmai orbe#te e6emplul lui "rSbeuf, C.iar #i o Farsal pe rmuri adun8nd O sut de muni de mori #i muribunBi gem8nd4 <"oileau, Arta poeti3i, trad4 Ionel Carinescu> pag4 $&@ Cuni de mori #i r8uri de s8nge4

7@%

<Corneille, i3omede) Prine, unic preocupare a Beilor $ <)a Fontaine, nsoitorii lui $lise) Ast s8nge ce fumeg cald 8nc 8n m8nios #uAoi C se jertfe#te astfel pentru un altul dec8t Aoi4 <Corneille, Ciiul, trad4 St4O4 IosiT, SP)A, $%1@> pag4 $&& CondS, al crui nume doar doboar metereBe, AA8nt; escadroanele #i c8#tig btliileO <"oileau, &pistola a #*Ca) pag4 $&5 +ar fr aceast lume a crui Aie lumin !n lustru strlucitor d 8ngro#atelor Aine, Scrierile, a lumii ru#ine, #i le?ar fi ABut 8n praf putreBind la? ndem8na Aiermilor4 )a a numelui tu umbr ei caut aBil444 <"oileau, (is3urs 3tre re7e) +a, tu e#ti, pictor nepreuit, Trompeta lui Ac.ile #i?a lui -ector4 <T4?"4 (ousseau, !da a *lCa, Cartea a llCa) E15M pag4 $&% (aiunea Aoastr ce n?a plutit Areodat +ec8t 8n 8ntuneric #i in tulburare, /i care?abia t8r8ndu?se pe jos S se ridice?ar Area deasupra tunetului, )a cel mai mic obstacol pe care?$ afl;?aici Se poticne#te, se?mpiedic #i cade la fiecare pas, /i Aoi mai Arei, m8ndri de?aceast sc8nteie, S;?$ s8c8ii pe +umneBeu 8n tot ce A arat4 <T4?"4 (ousseau, &pistola 3tre %a3ine) pag4 $53 +KAumale ,al partidei scut teribil, PstreaB p8n; aBi titlul de inAincibil4 Ca[enne, care?$ 8ndrum 8n toiul luptelor, sufletul )igii, iar celait este?al )igii bra4 <'oltaire, Oenriada) Te Aoi luda, Iris* e?at8ta de u#orO +e sute de ori 8ns mi?ai refuBat t;m8iaO #ti prin aceasta fr?asem;nare cu alte muritoare Ce?n fiecare Bi Aor noi #i noi elogii )a Bgomotul lingu#itor nici una nu adoarme4 Nu le condamnO pricep atare slbiciune omeneascaO O au #i Beii #i monar.ii #i femeile frumoase4 "utura de leac, slAit de?a Aersificatorilor mulime4 Nectarul oferit 8n dar stp8nului din cer, Cu care pe toi Beii de pe pm8nt 8i 8mbiem, lauda, Iris4 Tu nu o gu#ti delocO Alte cuAinte la tine? mplinesc aceast lips* CuAinte, 8ne8nttoare conAersaii 8n care Beci de subiecte diferite la?nt8mplare se iAesc4 <)a Fontaine, (is3urs 3tre (na ie )a1liTre) pag4 $%E +e?a# putea Aedea cu oc.ii mei cB8nd acolo fulgerul]444 <Corneille, Oorafiu) Ce mi?a fcut, mie 8nsumi, aceast Troie spre care?alergU <(acine, #fi7enia) Ce ai fi Arut s fac 8n contra treiU : S fi murit] 444 <Corneille, Ooraiu) Ci?ai fost drag u#uratecO c8t mi?ai fi fost fidelU <(acine, Androma3a, trad4 Petre Canoliu> pag4 $%1 +in templu?mpodobit cu splendide g.irlande Se reArsa mulimea sf8nt; Aenind 8nspre coloane ] <(acine, Atalia) pag4 $%@ (upei, rupei orice 8nAoial cu nelegiuirea444 <Ibid4>4 Cerul, cerul cel drept, cinstit printr?o crim, +e s8nge neAinoAat este a#a de 8nsetatU <(acine, #fi7enia) AN _AME@% 8mprumut?mi, muB, un glas mai slbatic Ca s c8nt necaBul, m8nia, turbarea

7&3

Pe care diaconul o simte 8n s8nge aprinB8ndu?i?se )a Aederea pupitrului crescut deasupra bncii4 <"oileau, 'utrin) 'oi merge cu o od 8n fraBe de Cal.erbe 8n trestiile sale s tulbur +unrea m8ndr, S libereB poporul gem8nd din Sion, S?o iac s tremure pe Cemfis sau semiluna s pleascO Sau trec8nd prin Aalurile nelini#tite ale Iordanului, S culeg laurii ce nu mi se cuAinU <"oileau, )atira a #PCa) +a, i?$ Aoi reda, dar murind, dar pedepsit, +ar Ars8ndu?i sub oc.i s8ngele care m?a trdat4 <'oltaire, Oenriada) Trebui s se opreasc, #i A8sla inutil Radarnic obosea o mare imobil4 <(acine, Atalia) Nefericit, am 8nAat s pl8ng nefericirea4 <'ergiliu, &neida, trad4 dupa Aersiunea franceB a lui +elille> Ne8nAins i?este braul, dar nu de ne8nAins444 <Corneille, Cidul) Posed pe drept nedreapta bogie4 pag4 $%5 Prin lacrimi creBi c poi s?i doAede#ti iubireaU !nde s8nt acele lupte pe care le?ai purtatU Pentru ea c8te Aaluri de s8nge ai risipit U Care?i deBastrul care e aici s glsuiasc de 8mpotriAirea?i U Ce c8mp acoperit de mori m oblig s tacU <(acine, #fi7enia) Spre?a tinui mai bine acest cumplit pcat4 Pe sora lui mi?a dat?o #i frate m?a strigat4 O, nume?n#eltor, de#arte jurminte] fatal alian] Cstorie, fost?ai primul semnal al nenorocirilor noastre, )a luminrile tale, a cerului m8nie se aprinse, Iar moartea mamei mele o?ntreBresc mai Aie4 <'oltaire, O3nriada) pag4 $%% <444 din buBunar amnaru?#i scoate> Pe care?$ loAe#te, 8n aceea#i clip, de?o piatr, Fc8nd s 8#neasc un foc care p8lp8ie /i imediat, la lumina unui fitil, o flacr Arat, graie sulfului, o luminare aprins4 <"oileau ,'utrin) E&3M Surprin#i 4asediatorii s8nt peste tot respin#i, 'ictorio#i de?o sut de ori #i de?o sut de ori 8nAin#i, Asemenea oceanului btut de furtuni, Care?n fiece clip 8#i acoper rmurile #i fuge de ele4 <'oltaire, Oenriada) Totul 8i place #i?i displace, totul 8l reAolt #i?i treBe#te aprobarea4 Fr motiA e Aesel #i fr motiA se?ntristeaB4 <"oileau, )atira a *lllCa) pag4 733 S fug de mine 8nsumi pe?a Ae#niciei poart4 +ar Aai] Fatala urn al meu printe?o poart4 Pe Cinos Aoia sorii $?a pus judecto