Sunteți pe pagina 1din 75

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLU1-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI


CATEDRA DE PSIHOLOGIE
NVMANT LA DISTAN
INTRODUCERE N
PSIHOTERAPIE
CURS
- SEMESTRUL I -
Conferen(iar univ. dr. psiholog Daniel DAVID
E-mail: danieldavidpsychology.ro

Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
2
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
3
PREZENTARE GENERAL
DENUMIREA CURSULUI: Introducere n psihoterapie
SCOPUL: Modulul de Introducere n psihoterapie const n curs i seminariile aferente. El are ca scop
familiariarea studen!ilor cu tehnicile de interven!ie psihoterapeutic i asigurarea unui "aga# de cunotin!e
declarative i procedurale care s i fac ap!i pentru o activitate eficient n optimiarea uman$ tratamentul
psihologic i ameliorarea tul"urrilor psihice i psihosomatice i controlul factorilor psihologici implica!i n
tul"urrile somatice. %ompeten!a oferit de acest modul studen!ilor se refer la &a' devoltarea i rafinarea
a"ilit!ilor n consilierea psihologic din sntate i "oal i &"' crearea prerechiitelor o"ligatorii n
formarea postuniversitar ca psihoterapeut.
TIPUL CURSULUI: (p!ional.
PRERECHIZITE RECOMANDATE: )sihiatrie$ )sihologie general$ )sihodiagnostic.
METODE: Modulul va fi structurat su" form de curs i seminarii aferente pe parcursul unui semestru.
Modalitatea de lucru include pe l*ng oferirea suportului de curs i discu!ii interactive n cadrul
consulta!iilor aferente i discu!ii prin mi#loace electronice pe marginea materialelor parcurse &e+.$ e,mail$
forum de discu!ii'.
CERCETARE- Echipa de cercetare este format din- %onferen!iar univ. dr. Daniel David$ %onferen!iar
univ. dr. .iorel /upu$ 0sistent univ. drd. 0na,Maria Moga$ Drd. psiholog 1ianca Macavei$ )siholog
2amona Moldovan$ Drd. psiholog 0malia %iuc. 3emele de cercetare n anul 2445,2446 sunt- &7' tehnici
de psihoterapie validate empiric n optimiare personal i psihopatologie$ &2' hipnoa$ sugestia i
hipnoterapia.
EVALUARE: Evaluarea cunotin!elor declarative i procedurale do"*ndite n cadrul acestui modul se va
face printr,un e+amen oral sau scris acoperind temele de curs i seminar &8 puncte'$ o preentare de ca
&diagnostic i interven!ie psihologic ntr,un ca real , 2 puncte' i o caset audio de 24 minute care
repreint un fragment din interven!ia psihologic &3 puncte'. )entru o"!inerea puncta#ului ma+im la
e+amenul oral9scris pe l*ng materialele o"ligatorii este necesar i consultarea "i"liografiei o"ligatorii:
"i"liografia este accesi"il la 1i"lioteca ;acult!ii de )sihologie i <tiin!e ale Educa!iei$ =niversitatea
1a"e,1ol>ai$ %lu#,?apoca &de asemenea$ este accesi"ila online la adresele indicate n suportul de curs'.
RAPORT PSIHOLOGIC TIP (a se vedea yi Ghidul de elaborare a sarcinilor la disciplinele
Psihologie clinic yi Introducere n psihoterapie, semestrul 1)
Raport psihologic
, ?umele$ prenumele i afilierea autorului
, Destina!ia 9 scopul raportului
I. Istoricul cazului (aprox. 750 cuvinte)
0. Date de identificare
1. 0cue principale
%. Istoricul tul"urrii preente &simptome emo!ionale$ comportamentale$ cognitive$
fiiologice$ mecanisme coping$ stresori curen!i'
D. Istoric psihiatric
E. Istoric personal i social
;. Istoric medical
@. Atatus mental
B. Diagnostic DAM I.
II. Formularea cazului (aprox. 500 cuvinte)
0. ;actori precipitan!i
1. E+aminarea cogni!iilor i comportamentelor actuale
%. E+aminarea longitudinal &evolu!ia n timp' a cogni!iilor i comportamentelor
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C
D. 0specte poitive ale su"iectului
E. Ipotea de lucru
III. Planul terapeutic (aprox. 250 cuvinte)
0. /istarea pro"lemelor
1. Acopuri terapeutice
%. )lanificarea terapiei
IV. Evolu(ia terapiei (aprox. 500 cuvinte)
0. 2ela!ia terapeutic
1. )rocedura de interven!ie
%. ("stacole n terapie
D. 2eultate
BIBLIOGRAFIE:
Bibliografie obligatorie
0merican )s>chiatric 0ssociation &7DDC'. DSM-IV, 0.).0.$ Eashington$ D%. &sau varianta n lim"a
rom*n,DAM,I.': online- http-99FFF.ps>cholog>net.org.
Mental Bealth- 0 2eport of the @eneral Aurgeon: online-
http-99FFF.surgeongeneral.gov9li"rar>9mentalhealth
David$ D.$ Boldevici$ I.$ AamosGoi$ A.$ i 1"an$ 0.A. &2444). Psihoterapie i hipnoterapie cognitiv-
comportamental. %lu#,?apoca- Editura 2isoprint$.
David$ D. &2443'. Castele de nisip. 1ucureti- Editura 3ritonic.
David$ D &2445'. Psihologie clinic i psihoterapie. Fndamente. Iai- Editura )olirom.
Bibliografie facultativ
David$ D. &2445'. Metodologia cercetrii clinice. Fndamente. Iai- Editura )olirom.
BaFton$ H.$ AalGovsGis$ ).$ HirG$ I.$ J %larG$ D. &7DD7'. Cognitive-!ehavior therap" #or ps"chiatric
pro!lems. (+ford =niversit> )ress.
Boldevici$ I. &7DD5'. $lemente de psihoterapie. 1ucureti- Editura 0ll.
Ionescu$ @. &7DD4'. Psihoterapia. 1ucureti- Editura <tiin!ific.
Haplan$ B.I.$ AadocG$ 1.I.$ J @re""$ I.0. &7DDC'. %aplan and Sadoc&'s S"nopsis o# Ps"chiatr"( )ehavioral
Sciences and Clinical Ps"chiatr". /ondon- Eilliams and EilGins.
!!! Verifica(i periodic site-ul Institutului Interna(ional de Studii Avansate de Psihoterapie yi
Sntate Mental Aplicat yi al Asocia(iei de Psihoterapii Cognitive yi Comportamentale din
Romnia (www.psychotherapy.ro) yi publica(ia 1ournal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies
pentru informa(ii suplimentare legate de acest domeniu.
TUTORI:
- adresa e-mail la care aceytia pot fi contacta(i este: IntroducerePsihoterapiiTutorpsychology.ro
Drd. psiholog 0malia %iuc
Drd. psiholog 1ianca Macavei
)siholog 2amona Moldovan
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
8
TEMATICA CURSULUI
Introducere - 2 ore (Modul 1)
%e este psihoterapiaK
Evolu!ia psihoterapiei i rela!ia ei cu disciplinele colaterale
(rientri psihoterapeutice actuale
;undamentarea teoretico,e+perimental a psihoterapiei: cercetare i eficien! n psihoterapie
2olul$ formarea i atri"u!iile psihoterapeutului
)sihoterapie i neuro"iologie
Anatomia actului psihoterapeutic - 2 ore (Modul 2)
Diagnostic i evaluare clinic
%onceptualiare pro"lemei
2ela!ia psihoterapeutic
Interven!ia psihoterapeutic
Evaluarea reultatelor
Tehnici de interven(ie psihoterapeutic - 10 ore (Modul 3)
3ehnici dinamic,psihanalitice: individuale i de grup
3ehnici umanist,e+perien!iale: individuale i de grup
3ehnici cognitiv,comportamentale i de rela+are: individuale i de grup &preentare general'
3ehnici ericGsoniene: individuale i de grup
Bipno i terapia sugestiv
0lte tehnici de interven!ie psihoterapeutic
TEMATICA SEMINARULUI
Interven!ia psihoterapeutic n- &2L ore'
Delir$ demen!$ amneie$ tul"urri cognitive i tul"urri psihice datorate unor condi!ii medicale:
3ul"urri legate de consumul de su"stan!e:
Achiofrenia i alte tul"urri psihotice:
3ul"urri afective:
3ul"urri de an+ietate:
3ul"urri somatoforme i durerea:
3ul"urri factice:
3ul"urri disociative:
3ul"urri se+uale i de identitate se+ual:
3ul"urri de alimenta!ie , preentare general:
3ul"urri de somn:
3ul"urri ale impulsului:
3ul"urri de adaptare:
3ul"urri de personalitate:
Atresul i tul"urri psihosomatice , preentare general:
0lte condi!ii clinice &e+. factori psihologici care afectea tul"urrile somatice$ noncomplian!a la
tratamentul medical$ pregtirea preoperatorie etc.' , preentare general:
)ro"leme de cuplu i familie , terapia grupului mic.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
5
CUPRINS
CURS: INTRODUCERE N PSIHOTERAPIE
1. Introducere.......................................................................................................
7.7. %e este psihoterapiaK.....................................................................................
7.2. Evolu!ia psihoterapiei i rela!ia ei cu disciplinele colaterale........................
7.3. (rientri psihoterapeutice actuale................................................................
7.C. ;undamentarea teoretico,e+perimental a psihoterapiei: cercetare i
eficien! n psihoterapie................................................................................
7.8. 2olul$ formarea i atri"u!iile psihoterapeutului............................................
7.5. )sihoterapie i neuro"iologie........................................................................
7.6. Aumar............................................................................................................
2. Anatomia actului psihoterapeutic..................................................................
2.7 Diagnostic i evaluare clinic.......................................................................
2.2 %onceptualiare pro"lemei...........................................................................
2.3 2ela!ia psihoterapeutic................................................................................
2.C Interven!ia psihoterapeutic..........................................................................
2.8 Evaluarea reultatelor...................................................................................
2.5 Aumar............................................................................................................
3. Tehnici de interven(ie psihoterapeutic........................................................
3.7. 3ehnici dinamic,psihanalitice: individuale i de grup..................................
3.2. 3ehnici umanist,e+perien!iale: individuale i de grup..................................
3.3. 3ehnici cognitiv,comportamentale i de rela+are: individuale i de grup....
3.C. 3ehnici ericGsoniene: individuale i de grup................................................
3.8. Bipno i terapia sugestiv..........................................................................
3.5. 0lte tehnici de interven!ie psihoterapeutic..................................................
3.6. Aumar............................................................................................................
SEMINAR: INTRODUCERE N PSIHOTERAPIE....................................................
NTREBRI DE AUTOEVALUARE..............................................................................
5
8
8
77
7C
76
7L
7D
20
27
22
26
2L
2L
2L
30
32
33
3C
CC
C8
57
57
63
66
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
6
INTRODUCERE N PSIHOTERAPIE
1. INTRODUCERE
1.1. Ce este psihoterapia?
Psihoterapia este interven*ie psihologic +n patologie i +n optimi,area
s!iec*ilor mani sntoi &e+. profila+ia "olilor$ optimiarea performan!elor intelectuale
etc.'. )atologia studia modul n care se instalea$ evoluea i se termin "olile.
Modificarea factorilor psihologici implica!i n patologie revin interven!iei
psihoterapeutice. De asemenea$ interven!ia psihoterapeutic viea nu doar modificarea
factorilor psihologici implica!i n "oal ci i a celor care ne predispun la m"olnvire$
aduc*ndu,i astfel contri"u!ia at*t la profila+ia "olilor c*t i la men!inerea strii de
sntate i a optimirii personale.
1.2. Evolu(ia psihoterapiei yi rela(iile ei cu disciplinele colaterale
Mn 7D52 3homas Huhn a pu"licat cartea numit Atructura revolu!iilor tiin!ificeN
n care afirma c istoria unui domeniu al tiin!ei tre"uie s parcurg ase etape-
perioada preparadigmatic:
tiin! normal , n care este e+plorat i ela"orat paradigma tiin!ific:
faa de cri:
apari!ia unei noi paradigme tiin!ifice:
faa de lupt ntre vechea i noua paradigm:
victoria uneia dintre cele dou paradigme i rentoarcerea la etapa de tiin!
normal.
0ceast descriere a tiin!ei i a evolu!iei tiin!ifice a e+ercitat o puternic atrac!ie
asupra oamenilor de tiin!$ cartea lui 3homas Huhn devenind cea mai citat carte de
filosofia tiin!ei n revistele de specialitate &Mc %onnell$ 7DL6'.
&a'. )erioada preparadigmatic. 0ceast etap a evolu!iei tiin!ifice este caracteriat prin
urmtoarele-
datele o"!inute sunt nt*mpltoare$ aleatoare i superficiale:
cercetarea se "aea pe o"serva!ie$ nu pe e+periment:
ma#oritatea datelor com"in simplul cu comple+ul$ adevrul cu falsul$ rm*n*nd
numeroase "reeN:
se devolt coli care sunt n competi!ie unele cu altele.
0v*nd n vedere aceste caracteristici$ putem afirma faptul c n psihoterapie la
acest nivel se situea psihanalia$ terapiile umanist,e+perien!iale i terapia eriGsonian
de la nceputul p*n spre mi#locul secolului OO.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
L
&"'. ;aa de tiin! normal. 0ceasta se caracteriea prin-
descoperirea unor aspecte tiin!ifice semnificative:
ela"orarea unei paradigme tiin!ifice:
ela"orarea teoriilor: cercetarea se "aea n special pe e+periment$ nu pe
o"serva!ie:
apar ipotee tiin!ifice testa"ile i falsifica"ile.
Veri#ica!il P direct &propoi!ii de o"serva!ie' sau indirect &se fac predic!ii i se caut
e+emple'.
Falsi#ica!il P se fac predic!ii i se caut contrae+emple.
)aradigma repreint un set de idei ela"orate de teoreticienii apar!in*nd unei
anumite discipline. Ea este repreentat de asump!ii fundamentale care nu pot fi testate n
mod direct prin e+periment. Dimpotriv$ teoria tre"uie formulat n termeni care permit
cercettorilor s o testee e+perimental &E>sencG i Heane$ 7DD2'. Din acest punct de
vedere$ n psihoterapie putem vor"i despre tiin! normal a"ia n anii 7D84$ c*nd a
aprut terapia comportamental. )aradigma tiin!ific reinterpretea i integrea
aspectele valide ale teoriilor anterioare i ale a"ordrilor din perioada preparadigmatic n
cadrul sistemului su teoretic$ utili*nd termeni proprii. De e+emplu$ n psihoterapie$
terapia comportamental a reinterpretat tehnicile analitice n termenii teoriei nv!rii care
lipsea n a"ordarea lui ;reud. De e+emplu- &7' transferul este interpretat ca un aspect
specific al fenomenului de generaliare a nv!rii: &2' represia este un comportament
nv!at deoarece este ntrit prin reducerea an+iet!ii: &3' interpretarea este util chiar
dac nu este adevrat$ deoarece ofer pacientului o istorie coerent de via!: &C' tehnica
asocia!iilor li"ere este folositoare pentru o"!inerea de material incontient deoarece
pacientul interpretea acceptarea de ctre psihoterapeut a ver"alirilor sale ca iertare i
deci teama asociat cu aceste idei se reduce etc. &=dolf$ 7DL6'. Mn aceast etap$
paradigma tiin!ific poate coe+ista cu alte a"ordri$ e+presii ale perioadei
preparadigmatice sau ale devoltrii din etapa preparadigmatic. Mn psihoterapie$ alturi
de paradigma comportamental dominant$ e+ist a"ordri dinamice i umaniste$ i
psihoterapeu!i care nu au acceptat asimilarea teoretic a acestora n cadrul paradigmei
comportamentale. Mn orice ca$ for!ate de succesul i de modelul terapiei cognitiv,
comportamentale$ aceste a"ordri au ncercat s se devolte ntr,un mod propriu$ dei
progresul lor a fost relativ mic &1ergin i @ardiner$ 7DDC , vei terapia dinamic de scurt
durat'. 0a cum am men!ionat anterior$ acest lucru nu este neo"inuit pentru tiin!$
uneori put*nd fi chiar stimulativ pentru progresul tiin!ific.
&c'. Etapa de cri. )aradigma tiin!ific este acceptat de ctre oamenii de tiin! chiar
dac ea nu e+plic toate datele o"!inute e+perimental. Mn orice ca$ perioada de cri
survine atunci c*nd vechea paradigm este confruntat cu numeroase predic!ii eronate i
c*nd apar "ree ale teoriilor sale e+plicative &Mc %onnel$ 7DL3'. Din punct de vedere al
filosofiei tiin!ei$ n psihoterapie putem vor"i despre cri n 7D54$ c*nd "ehaviorismul i
terapia comportamental nu au reuit s e+plice modul n care cogni!iile i procesrile
informa!ionale ne influen!ea comportamentul i emo!iile.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
D
&d'. 0pari!ia unei noi paradigme tiin!ifice. %*nd vechea paradigm nu poate e+plica
numeroase fenomene relevante pentru tiin! i se acumulea predic!ii eronate$ apare o
nou paradigm. 0cesta este momentul nceperii revolu!iei tiin!ifice. Mn acest punct$ n
psihoterapie a aprut terapia cognitiv &anii 7D54'$ ncerc*nd s e+plice modul n care
cogni!iile i procesrile informa!ionale ne influen!ea comportamentul i emo!iile.

&e'. 2evolu!ia tiin!ific este caracteriat prin urmtoarele aspecte-
se ad*ncete aspectul de inutilitate a institu!iilor e+istente:
cr!ile de tiin! sunt rescrise n spiritul noii paradigme:
vechile idei sunt considerate false.
Mn psihoterapie lupta a avut loc ntre terapia "ehaviorist i cea cognitiv.
&f' 2entoarcerea la faa de tiin! normal. %*nd una dintre a"ordri c*tig e+plic*nd
ma#oritatea aspectelor tiin!ifice$ cealalt a"ordare va fi reinterpretat i integrat n acest
sistem teoretic. Mn psihoterapie$ lupta a fost c*tigat de ctre terapia cognitiv$ dar dup
ce s,a nt*mplat acest lucru$ ea a asimilat asump!iile corecte ale terapiei "ehavioriste$
astfel nc*t a aprut terapia cognitiv,comportamental.
0sti e+ist trei tipuri de a"ordri terapeutice- &7' cognitiv,comportamental
&dominant'$ &2' dinamic,psihanalitic$ &3' umanist,e+perien!ial &orientarea ericGsonian
este nglo"at n aceast orientare$ dei unii consider for!at acest lucru'. %a a"ordare
dominant$ terapia cognitiv,comportamental preint o puternic tendin! de a nglo"a
celelalte dou forme de terapie$ prin asimilarea aspectelor lor eficiente n termeni
cognitiv,comportamentali.
0sump!iile fundamentale din spatele acestor curente &su"stratul filosofic'-
determinismul P rspunsurile su"iectului uman sunt guvernate de legi care tre"uie
identificate pentru a putea face predic!ii asupra comportamentului &orientarea cognitiv,
comportamental i psihanalia freudian':
nondeterminismul P fiecare persoan este li"er i are o voin! li"er &orientarea
umanist,e+perien!ial':
adeterminismul P comportamentul uman este guvernat de reguli$ dar noi nu le putem
cunoate pentru c metodele utiliate modific regula &orientarea dinamic,psihanalitic
modern'.
)erioada modern a psihoterapiei ncepe n secolul O.II cu Mesmer &pentru
evolu!ia conceptului n 0ntichitate i Evul Mediu vei cursul de psihologie clinic'.
Mesmer era un medic viene care considera c "olile psihice i somatice i au originea n
deechili"rul magnetismului animal. Magnetismul animal era un fluid prin care corpurile
cereti influen!au organismele vii de pe pm*nt. )entru a echili"ra magnetismul animal se
utiliau magne!i. Aigur c aceast perspectiv a fost infirmat de 0cademia ;rance de
<tiin!e dar Mesmer este acela care a orientat serios eforturile spre o e+plica!ie
nonreligioas a tul"urrile psihice i somatice$ pe acest motiv fiind acreditat ca printele
psihoterapiei moderne. 3imp de mai mul!i ani$ de la sf*ritul secolului OIO p*n
apro+imativ n anii Q84 ,Q54$ influen!a cea mai puternic n psihoterapie a fost cea a
psihanaliei i a terapiilor derivate din aceasta. De asemenea$ n aceast perioad apar
terapiile e+perien!ial,e+isten!ialiste &e+. psihodrama,Moreno' care nu do"*ndesc ns o
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
74
influen! ma#or. Devoltarea terapiei comportamentale n anii Q84 i Q54 s,a realiat
datorit-
devoltrii cercetrii fundamentale n psihologia e+perimental i maturirii
"ehaviorismului:
raportului %omisiei 2eunite a 1olilor Mentale i Ant!ii n 7D84 ctre
%ongresul A.=.0.$ conform cruia psihanalia nu este foarte eficient$ fiind
necesar devoltarea altor forme de psihoterapie:
pu"licrii de ctre E>sencG$ n 7D82$ a unei metaanalie a 2C de studii$ pe "aa
creia acesta a concluionat c nu e+ist nici o cercetare care s sus!in
eficacitatea psihoterapiei i c psihanalia este mai pu!in eficient dec*t lipsa
terapiei: acest articol a su"liniat necesitatea unei psihoterapii tiin!ifice$ "aate
pe cercetare fundamental:
pu"licrii n 7D82 a cr!ii lui Eolpe )sihoterapie prin inhi"i!ie reciprocN.
%ele mai importante figuri ale psihoterapiei comportamentale din acea perioad
au fost- Dollard$ E>sencG$ Miller$ AGinner$ Eolpe. Mn loc de a vedea pro"lemele aprute
ca fiind simptome ale unor tul"urri$ terapeu!ii comportamentaliti le vedeau ca fiind
rspunsuri deadaptative nv!ate$ care tre"uie s repreinte !inta interven!iei terapeutice.
3ot n aceast perioad apar terapiile umaniste &terapia centrat pe client , 2ogers' care
mpreun cu terapiile e+isten!ialiste aprute anterior vor forma curentul umanist,
e+perien!ial n psihoterapie
Mn anii Q54 i Q64 a aprut terapia cognitiv &ca nou paradigm'. %onform terapiei
cognitive$ pro"lemele emo!ionale nu sunt produse de anumite evenimente$ ci de modul n
care aceste evenimente sunt interpretate. Atrategia terapiei cognitive este de a reolva
pro"lemele emo!ionale prin determinarea pacientului s interpretee evenimentele ntr,un
mod mai adaptativ. %ele mai importante nume sunt ale lui Ellis i 1ecG &considera!i
fondatorii terapiei cognitive'. Mn aceast perioad$ terapia cognitiv a fost puternic legat
de cercetarea fundamental a psihoterapiei cognitive. 0cest fapt a dat ocaia terapiei
cognitive s devin n scurt timp cea mai eficace metod de tratament a pro"lemelor
psihologice.
Mn anii Q64 terapia cognitiv a asimilat asump!iile corecte ale terapiei
comportamentale prin lucrrile lui Ellis$ 1andura$ /aarus$ MeincGe"aum. Mn acest mod$
a aprut ceea ce ai se numete terapie cognitiv,comportamental.
Mn anii QL4 terapeu!ii cognitiv,comportamentaliti au fcut o important eroare$
ne"a*ndu,i suficient tehnicile terapeutice pe cercetarea fundamental din domeniu$
astfel nc*t progresul realiat din punct de vedere al eficien!ei a fost relativ mic fa! de
anii Q64. Mn orice ca$ la sf*ritul anilor QL4 i n anii QD4$ terapia cognitiv,
comportamental a renceput s se apropie de psihologia cognitiv$ asimil*nd reultatele
acesteia &de e+.$ cercetarea procesrilor informa!ionale incontiente'. 0.).0. &0socia!ia
)sihologilor 0mericani' a fondat o societate numit Aocietatea pentru <tiin!ele
)sihologiei %linice &Diviia OIII Aec!iunea III 0.).0.'$ al crei o"iectiv este de a stimula
rela!ia dintre cercetarea fundamental i practica clinic. De fapt$ ncep*nd din anii QD4
putem vor"i despre terapia cognitiv,comportamental modern$ mai str*ns rela!ionat cu
cercetarea tiin!ific fundamental. ( numesc terapie cognitiv,comportamental modern
sau interven!ie psihologic n practica clinic i o vd ca pe o inginerie psihologic.
;igurile importante ale acestei orientri sunt- Ellis$ E>sencG$ Mandler$ Atein$ AalGovsGis$
%larG.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
77
Psihoterapie versus medicin
Medicina este tiin!a care viea aspectul curativ i profilactic al "olilor.
Interven!iile medicale viea mai ales modificri la nivelul organismului uman n
vederea profila+iei i tratamentului "olilor. Interven!ia psihoterapeutic urmrete
modificarea unor aspecte psihologice implicate n profila+ia i tratamentul "olilor. %um
de cele mai multe ori factori somatici i cei psihologici se afl n interac!iune i
interven!ia medical i psihoterapeutic se pot com"ina n scopul eficientirii profila+iei
i tratamentului "olilor.
Psihoterapie versus psihologie.
)sihoterapia$ aa cum a fost definit i mai sus$ este interven!ie psihologic n
patologie i n optimiarea su"iec!ilor umani sntoi. 0adar ntre psihoterapie i
psihologie este o str*ns legtur$ psihoterapia fiind fundamentat de devoltrile
teoretico,e+perimentale care apar!in psihologiei tiin!ifice.
Cuvinte cheie: etapele de,voltrii psihologiei ca tiin*, perioada modern a
psihoterapiei.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
72
Epoca modern
1900
Perioada preparadigmatic (sf. sec. XIX- jum. sec. XX)
psihanalia
psihodrama Moreno & e+perien!ial,e+isten!ialism'
1950
terapia nondirectiv &centrat pe client' P %. 2ogers
logoterapia P ;ranGl
gestaltterapia P )erls
terapia ericGsonian P M. EricGson
programarea neurolingvistic &?/)'

Perioada paradigmatic (anii `60)
"ehaviorism
Perioada de criz/noua paradigm (anii `60-`70)
cognitivism vs. "ehaviorism
c*tig cognitivismul &?eisser$ 7D56'
Perioada revenirii la ytiin(a normal (anii `70)
apare psihologia cognitiv,comportamental
7DL4 , terapia
dinamic de
scurt durat
&Malass$
Davenloo$
Aifneos'
Perioada terapiei cognitiv-comportamentale moderne
(anii `90)
interven!ie psihologic n practica clinic
2000
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
73
1.3. Orientri psihoterapeutice actuale
Mn acest moment e+ist trei mari orientri psihoterapeutice-
(rientarea cognitiv,comportamental:
(rientarea dinamic,psihanalitic:
(rientarea umanist,e+perien!ial &inclu*nd i orientarea ericGsonian'.
)reentarea general a acestor orientri psihoterapeutice a fost fcut la cursul de
psihologie clinic &pentru detalii vei cursul de psihologie clinic'. 3endin!a n
psihoterapia modern este de a integra aceste trei mari orientri psihoterapeutice n
scopul unui demers unitar n psihoterapie. )reentm n continuare un astfel de demers.
Modelul CCBS (modelul nivelelor cognitiv, comportamental, biologic, subiectiv).
-ivell cognitiv se refer la procesrile informa!ionale i la con!inutul acestora.
E+ist dou tipuri de procesri informa!ionale- contiente i incontiente. )rocesrile
informa!ionale contiente se refer la contientiarea i ver"aliarea con!inutului mental
i a procesrilor informa!ionale. )rocesrile informa!ionale incontiente se refer la faptul
c nu putem ver"alia con!inutul mental i procesrile informa!ionale i c nu suntem
contien!i de e+isten!a acestora. ?ivelul cognitiv determin calitatea nivelului su"iectiv.
-ivell comportamental se refer la ceea ce n psihologie este denumit
comportament operant. %omportamentul operant este repreentat n special de
comportamentele motorii nv!ate$ aflate su" control voluntar.
-ivell !iologic se refer la toate modificrile ce au loc n organismul nostru la
nivel fiiologic i anatomic. Modificrile la nivelul sistemului nervos vegetativ generea
intensitatea strii noastre su"iective.
-ivell s!iectiv se refer la tririle su"iectului i la descrierile pe care su"iectul
le face propriei stri- poitiv$ negativ sau neutr. Mai mult$ acesta se refer la etichetele
ver"ale ale strii emo!ionale &e+. m simt an+ios9deamgit9ruinatN etc.'.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
7C
E+ist numeroase interac!iuni ntre aceste nivele &vei ;ig. 7'-

Nivel subiectiv
Evenimente
Nivel
cognitiv
Nivel
biologic
Nivel
comportamental
Mediu extern
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
11
12
;ig. 7. Modell cvadrinivelar al anali,ei psihologice .CC)S).
sgeata 7, se refer la procesrile informa!ionale ale stimulilor din mediul e+tern
&e+. procesul percep!iei'.
sgeata 2, se refer la faptul c propriile cogni!ii influen!ea selec!ia stimulilor
din mediu ce urmea a fi procesa!i. De e+emplu$ n caul depresiei$ stilul cognitiv
negativ l va determina pe su"iect s selectee din mediu n special aspectele negative.
sgeata 3, se refer la faptul c procesrile informa!ionale pot influen!a nivelul
"iologic. De e+emplu$ discrepan!a cognitiv este una dintre cauele de activare
vegetativ.
sgeata C, se refer la procesrile informa!ionale ale stimulilor din mediul intern.
Mn caul atacului de panic$ de e+emplu$ sena!iile corporale generea i amorsea
procesrile cognitive negative ale acestor sena!ii.
sgeata 8, se refer la faptul c comportamentul nostru este e+presia procesrilor
informa!ionale &e+. achii!ionarea deprinderilor'.
sgeata 5, se refer la procesrile informa!ionale ale stimulilor interni n timpul
unui anumit comportament &e+. achii!ionarea deprinderilor'.
sgeata 6, se refer la faptul c comportamentul poate influen!a nivelul "iologic
&e+. comportamentul de a m*nca$ stilul de via! etc.'.
sgeata L, se refer la procesrile informa!ionale ale strii su"iective$ mai e+act la
semnifica!ia etichetei sale lingvistice.
sgeata D, se refer la faptul c starea noastr su"iectiv este o varia"il
dependent sau un efect al interac!iuni dintre celelalte trei nivele- cognitiv$
comportamental i "iologic &vei e+perimentul lui Ainger i Achachter$ 7D52'.
sgeata 74, se refer la faptul c starea noastr su"iectiv poitiv sau negativ
determin mecanisme de coping la trei nivele- cognitiv$ comportamental i "iologic.
sgeata 77, se refer la influen!a pe care comportamentul nostru o are asupra
mediului e+tern.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
78
sgeata 72, se refer la faptul c mediul e+tern poate influen!a mediul intern$ nu
doar prin procesrile informa!ionale$ dar i prin ac!iune direct asupra nivelului "iologic
&e+. ac!iunea virusurilor$ "acteriilor$ traumatismele fiice etc.'.
Mn psihopatologie$ trei ci etiopatogenetice sunt importante-
&a'. %alea 7.2.D. Mn acest ca$ interac!iunea dintre mediul e+tern i procesrile
informa!ionale pot determina o stare su"iectiv negativ sau o stare de distres. )entru a
modifica starea de distres$ tre"uie s se modifice-
mediul e+tern$ prin tehnica reolvrii de pro"leme:
procesrile informa!ionale$ prin tehnici de restructurri cognitive i prin hipnoterapie:
nivelul comportamental$ prin modificri comportamentale i tehnici hipnoterapeutice:
nivelul "iologic$ prin chimioterapie$ tehnici de rela+are$ flooding$ desensi"iliare i
tehnici de hipnoterapie.
Este foarte important ca modificrile s se realiee la toate cele patru nivele
&dac este posi"il'$ altfel$ interven!ia noastr va fi eficient doar pentru o scurt perioad
de timp datorit nivelelor rmase nemodificate care vor func!iona ca prerechiite pentru o
alt stare de distres$ n noi condi!ii.
&"'. %alea 74.D. Mn acest ca$ dac mecanismele de coping sunt deadaptative$
atunci ele pot amplifica starea noastr su"iectiv negativ. Mn aceast situa!ie este util
tehnica inoculrii stresului prin faptul c l nva! pe pacient mecanisme de coping
adaptative pentru a nltura distresul &vei %ap. 2'.
&c'. %alea L.D. Mn acest ca$ modul n care su"iectul i interpretea starea
su"iectiv poate influen!a distresul. De e+emplu$ dac el nu i n!elege distresul i l
consider ca fiind semn al unei "oli grave$ atunci aceast discrepan! cognitiv va
amplifica la r*ndul ei starea de distres. Este necesar o interven!ie la nivel cognitiv care
s i ofere pacientului o e+plica!ie ra!ional a propriului distres. 0ceast e+plica!ie tre"uie
s ai" urmtoarele caracteristici-
s fie acceptat de ctre pacient:
s i e+plice pacientului caua tul"urrilor$ acest lucru suger*ndu,i i e+isten!a unui
tratament:
nu este necesar s fie adevrat pentru a fi util.
Dup cum am men!ionat anterior$ n a"ordrile integrative sunt utiliate trei tipuri
de tehnici- cognitiv,comportamentale$ dinamic,psihanalitice i umanist,e+perien!iale$
toate fiind interpretate din punctul de vedere al perspectivei cognitiv,comportamentale. Mn
cele ce urmea vom preenta felul n care acest model interpretea eficien!a terapiilor
dinamic,psihanalitice sau umanist,e+perien!iale.
3erapiile dinamic,psihanalitice sunt ntr,o oarecare msur eficiente$ deoarece-
rela!ia terapeutic reduce intensitatea distresului la nceputul terapiei i apoi generea
nevroa de transfer: aceasta este o prerechiit pentru modificarea mecanismelor
deadaptative de coping:
interpretarea oferit pacientului influen!ea direct calea L.D i i sugerea n mod
indirect necesitatea modificrii la nivelul 7.2.D i D.74 &de e+emplu$ n lumina
interpretrii oferite$ su"iectul n!elege c stilul su cognitiv i mecanismele sale de
coping sunt #ustificate pentru perioada vie!ii sale c*nd era copil$ dar nu sunt #ustificate
pentru perioada de adult'.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
75
(ricum$ aceste tehnici au c*teva deavanta#e-
durea o perioad lung de timp:
sunt utile doar pentru indivii apar!in*nd claselor sociale superioar i medie$ cu un
nalt nivel educa!ional:
sunt utile doar n ca de tul"urri mai pu!in severe.
3erapiile umanist,e+perien!iale sunt n oarecare grad eficiente pentru c-
rela!ia terapeutic este caracteriat prin empatie$ congruen!$ acceptare
necondi!ionat$ astfel nc*t reduce starea de distres$ oferind pacientului posi"ilitatea
de a descoperi noi e+perien!e:
reduc*nd starea de distres i amors*nd o stare su"iectiv poitiv i de asemenea
stimul*nd pacientul s i discriminee i s i n!eleag simptomatologia$ sunt
influen!ate indirect cile 7.2.D$ L.D i 74.D.
Deavanta#ele acestor tehnici sunt-
nu este sigur c tehnicile umaniste vor modifica calea respectiv pentru a influen!a
tul"urarea:
nu sunt foarte ecologice: n via!a real$ pacientul va fi a"ordat mai degra" direct dec*t
indirect:
sunt folositoare doar pentru nceputul terapiei:
pentru alte critici vei terapiile dinamice.
Cuvinte cheie: orientri psihoterapetice actale, modell CC)S.
1.4. Fundamentarea teoretico-experimental a psihoterapiei; cercetare yi eficien(
n psihoterapie
%*nd discutm despre fundamentarea teoretico,e+periemental a psihoterapiei
tre"uie s avem n vedere dou aspecte.
)rimul se refer la ancorarea pe care psihoterapia tre"uie s o ai" n cercetarea
fundamental din psihologie &vei curs,psihologie clinic'.
0l doilea aspect se refer la validarea e+perimental a pachetelor de interven!ie
psihoterapeutic. 0ceast idee este preluat din medicin. Mn medicin nainte ca un
pachet de tratament s fie eli"erat pe pia! el tre"uie testat riguros &uneori ani n ir'
lu*ndu,se n calcul- &a' eficien!a lui n compara!ie cu efectul place"o$ &"' efectele
secundare i riscurile pe care le implic$ &c' popula!ia creia i se adresea$ &d'
recderile etc. )e acest model i su" presiunea caselor de asigurri de sntate
interven!ia psihoterapeutic tre"uie s fac fa! acestor constr*ngeri$ favori*ndu,se
acele pachete de interven!ie psihoterapeutic care au trecut testul acid al verificrii lor
&vei pentru detalii http://www.apa.org'.
Din pcate$ multe dintre cele peste 544 de tehnici de interven!ie psihoterapeutic
&1ergin i @arfield$ 7DDC'$ com"inate n pachete9proceduri de interven!ie$ au fost adesea
ntemeiate pe e+perien! clinic i studii de ca i rareori investigate n studii
e+perimentale. Atudiile e+perimentale e+istente totui privind eficien!a psihoterapiilor$ au
fost sumariate n metaanalie cantitative &e+. /am"ert i cola".$ 2442: Eampold i
cola".$ 7DD6' care au artat c psihoterapiile sunt eficiente pentru un spectru larg de
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
76
tul"urri psihice$ iar acolo unde sunt eficiente$ au efecte pe termen lung i previn
recderile mai "ine ca medica!ia psihotrop i c diferen!ele dintre diversele forme de
psihoterapie nu sunt clar marcate &dei e+ist un avanta# al interven!iilor cognitiv,
comportamentale fa! de celelalte forme de terapie'. Multe dintre aceste studii au fost
ns criticate su" aspect metodologic$ aa nc*t concluiile metaanalielor "aate pe ele
sunt discuta"ile. Mn consecin!$ 0merican )s>chological 0ssociation &0)0'$ prin
Aocietatea pentru o )sihologie %linic <tiin!ific &Aociet> for Acience of %linical
)s>cholog>: AA%)' din cadrul Diviiei de )sihologie %linic &Diviia 72'$ a nceput un
program de sta"ilire a criteriilor pe care o strategie de interven!ie psihoterapeutic tre"uie
s le respecte pentru a deveni validat tiin!ific. %riteriile minimale sta"ilite de 0)0
pentru ca un tratament psihoterapeutic s fie validat tiin!ific se refer la urmtoarele
aspecte-
/re!ie s e0iste n manal care s descrie clar strategia de interven*ie. Aigur$
nu este vor"a de o algoritmiare a interven!iei clinice. Interven!ia psihoterapeutic
tre"uie particulariat pentru pacientul cu care lucrm. Este vor"a despre nite
strategii euristice care apoi$ n func!ie de condi!ia pacientului i de terapeut$ sunt
individualiate pentru fiecare ca$ n func!ie de deciia terapeutului. Metaforic
spus$ preen!a acestor strategii euristice repreint tiin!a$ iar particulariarea lor
n caul fiecrui pacient nseamn tiin! fcut cu art. Demersul este similar
celui din medicin unde se utiliea Manuale i @hiduri %linice de 3ratament.
/ratamentl este investigat +n cadrl nor stdii clinice controlate .randomi,ed
clinical trials( 1C/). )acien!ii sunt distri"ui!i randomiat n cel pu!in dou
grupuri. =n grup de control &e+. nu primete tratament: este nscris pe o list de
ateptare: sau primete un tratament clasic de#a validat' i un grup e+perimental
care primete tratamentul investigat. E+ist$ desigur$ metode diferite pentru
avansarea cunoaterii: studiul de ca$ o"serva!ia sistematic$ analia unor situa!ii
pro"lem sau e+perien!a clinic pot duce la noi cunotin!e: ele contri"uie ns mai
ales la ela"orarea unor teorii9modele i9sau la e+emplificarea unor teorii9modele
de#a construite i validate nu la testarea lor &vei caurile micul 0l"ert i micul
)eter'. 0ceste cunotin!e sunt conte+tuale i nu pot fi generaliate. Mn msura n
care se contientiea acest lucru i aceast idee se e+prim atunci c*nd
formulm concluiile pe "aa reultatelor o"!inute cu aceste metode &e+. studiul
de ca'$ putem spune c facem tiin!. Mn msura n care utilim astfel de metode
&e+. studiul de ca'$ dar n concluii generalim reultatele o"!inute i9sau
considerm teoriile9modele construite de#a validate$ acest demers este
pseudotiin!. )entru generaliarea reultatelor i9sau testarea unor teorii9modele
avem nevoie de studii clinice controlate. @eneraliarea utilirii unor tehnici de
psihoterapie care nu au fost testate n studii clinice controlate este periculoas.
Dac nu sunt eficiente &presupun*nd c nu reduc$ dar nici nu amplific
simptomatologia de#a e+istent'$ ele duc la costuri i la pro"leme etice. =neori
ns$ tratamentele psihoterapeutice au consecin!e negative$ amplific*nd
simptomatologia: p*n la 74R dintre pacien!i pot s,i amplifice simptomatologia
ca urmare a efectelor secundare ale psihoterapiei &/am"ert i (gles$ 2443'.
Per#orman*a grpli e0perimental tre!ie s #ie mai !n dec2t per#orman*a
celi de control .sa egal c a acestia, dac grpl de control primete n
tratament clasic). Mn evaluarea reultatelor unui program de interven!ie se iau n
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
7L
calcul at*t criteriile statistice c*t i cele clinice &ecologice'. 2elevan!a statistic
asigur generaliarea reultatului n popula!ie$ iar relevan!a ecologic asigur
implementarea lui n practic. Apre e+emplu$ dac se aplic o procedur de
rela+are care reduce tensiunea arterial de la 244 la 7L4$ aceast diferen! poate s
fie semnificativ statistic dei nu are relevan! ecologic &pacientul este tot
hipertensiv'. ( interven!ie eficient va reduce tensiunea de la 244 la 724$ ceea ce
nseamn semnifica!ie statistic i ecologic &pacientul se nscrie n limitele
normalit!ii pentru valoarea tensiunii arteriale sistolice'.
0ceste criterii minime au fost ns m"og!ite recent de ctre 0)0 &vei i David$
2443'$ adug*ndu,se elemente noi-
C2nd grpl de control prespne lipsa tratamentli sa lista de ateptare, este
necesar n al treilea grp, grpl place!o. @rupul place"o primete un tratament
care se preint pacientului ca fiind eficient pentru condi!ia lui$ dar care$ n fapt$
nu viea mecanismele etiopatogenetice presupuse a fi implicate n suferin!a
pacientului. %a e+emple de tratamente psihologice place"o amintim- discu!iile
li"ere$ discu!iile pe teme specifice &e+. despre nutri!ie'$ terapia suportiv etc.
)reen!a grupului place"o ne permite s testm simultan nu doar eficien!a
interven!iei$ ci i teoria presupus a #ustifica interven!ia respectiv. Mn lipsa
grupului place"o putem spune doar c tratamentul este eficient$ dar nu cunoatem
cauele acestei eficien!e. 0desea c*nd se propune un tratament nou$ acesta apare
ca un pachet con!in*nd tehnici de interven!ie i teoria asociat lor. 0cest pachet
este preentat i n programele de formare n psihoterapie. )entru a fi considerat
tiin!ific$ un program de interven!ie tre"uie sa ai" at*t tehnici eficiente c*t i
teorii adecvate care s le #ustifice. Dac facem dis#unc!ie ntre cele dou$ putem s
a#ungem la situa!ii ciudate: ntr,un astfel de conte+t tehnicile de mesmerism ar fi
pro"a"il considerate tiin!ifice. A argumentm prin analogie cele afirmate aici$
descriind succint evolu!ia mesmerismului &pentru detalii vei @auld$ 7DD2'. ;ran
Mesmer a fost un medic viene care a ela"orat o teorie conform creia planetele i
stelele ne influen!ea prin intermediul unui fluid numit magnetism animal.
Magnetismul animal este preent n fiecare din noi i n mediul ncon#urtor. Dac
e+ist un e+ces sau un deficit de magnetism animal n corpul nostru atunci apare
"oala. 2olul tratamentului este acela de a echili"ra deficitul e+istent. %um se
poate face acest lucruK %um n acea perioad se descoperiser magne!ii &lucruri
interesante pentru oamenii acelor vremuri$ care se influen!au P se atrgeau sau se
respingeau P reciproc$ care atrgeau i influen!au alte corpuri'$ Mesmer a
presupus c magne!ii au proprietatea de a influen!a magnetismul animal i$ n
consecin!$ a nceput s,i foloseasc n tratament: acetia erau pui pe onele
"olnave sau acolo unde aprea durerea. Mai t*riu Mesmer a sus!inut c el nsui
este nestrat cu a"ilit!i speciale$ este mai sensi"il la magnetismul animal$ prin
care poate modifica deficitul care cauea "oala. Mn consecin!$ ating*nd "olnavii
cu o "aghet sau fc*nd pase magnetice de,a lungul onelor "olnave$ el elimina
deechili"rul magnetismului animal i simptomatologia asociat acestuia. Ae
afirm c Mesmer a ameliorat sau vindecat suferin!a a peste 24.444 de pacien!i
utili*nd aceste proceduri &@auld$ 7DD2'. )ro"a"il c dac aceste strategii ar fi
fost comparate cu un grup de control ntr,un studiu clinic randomiat$
mesmerismul ar fi fost considerat tiin!ific pe "aa criteriilor minimale. Mesmer a
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
7D
cerut ns ca teoria lui s fie recunoscut ca fiind tiin!ific. %a urmare$ 0cademia
;rance a numit o comisie condus de 1en#amin ;ranGlin i format din
personalit!i ale vremii &e+. Deslon$ @uilotine$ /avoisier etc.'. )entru a testa
teoria lui Mesmer$ un grup de pacien!i a fost mesmeriat de ctre Mesmer nsui$
iar un alt grup a fost indus n eroare- li s,a spus c sunt mesmeria!i$ dar de fapt
nu au fost. %u toate acestea$ ameliorarea suferin!ei a fost apro+imativ egal la cele
dou grupuri$ infirm*ndu,se astfel teoria lui Mesmer. %oncluiile comisiei au
artat c magnetismul animal nu are nici un efect: vindecarea este dat de
sugesti"ilitatea i imagina!ia "olnavilor$ ceea ce asti am numi efectul place"o.
)rin prisma acestui e+emplu$ poate c n!elegem mai clar importan!a unui grup
place"o n studiile de eficien! a diverselor forme de tratament. )ro"a"il c
eficien!a multor forme de tratament$ aa,numitele tratamente alternative &e+.
"ioenergie'$ poate fi e+plicat prin acelai mecanism place"o. Mn acest conte+t
tre"uie men!ionat c$ prin prisma tiin!ei$ nu e+ist tratamente tiin!ifice i
alternative &e+. de medicin alternativ'$ ci doar tratamente validate tiin!ific sau
nevalidate tiin!ific. =rm*nd acest model$ cercetrile recente au artat c multe
forme de terapie sunt$ de fapt$ pseudotiin!ifice. =nul dintre cele mai cunoscute
cauri este cel al terapiei de reprocesare i desensi"iliare prin micarea ochilor
&E>e Movement Desensitisation and 2eprocessing: EDM2' &pentru detalii vei
/ilienfeld$ 7DD5: Mc?all>$ 7DDD'. Micarea ochilor$ pe "aa unui protocol sta"ilit
de terapeut$ duce la reprocesarea adaptativ a informa!iilor traumatiante i la
reducerea simptomatologiei n caul stresului posttraumatic. ( serie de studii
clinice controlate &2%3' au artat c aceast form de terapie este eficient n
tratarea tul"urrii de stres post,traumatic. %*nd s,a analiat ns teoria care st la
"aa acestor tehnici$ s,a constatat c efectul poitiv al interven!iilor este e+plicat
de factori comportamentali P mecanismul e+punerii P i nu de micarea ochilor$
aa cum sugera EMD2 &n fapt se putea mica ritmic orice$ de la ochi la palme'
&pentru detalii vei Mc?all>$ 7DDD'. 0adar$ dei interven!ia pare s fie eficient$
teoria care o #ustific este alta dec*t aceea propus de autorii ei. Dac EMD2 ar fi
preentat ca o interven!ie eficient pentru tul"urarea de stres posttraumatic$ ea ar
fi considerat o interven!ie eficient ale crei mecanisme urmea s fie
clarificate. Deoarece EMD2 i preint efectele interven!iei ca fiind #ustificate de
teoria original &e+. micarea ochilor'$ ca sistem terapeutic &interven!ie S teorie'
ea este considerat pseudotiin!. 0adar$ utiliat ca strategie de interven!ie ale
crei mecanisme urmea s fie clarificate$ EMD2 este tiin!: utiliat ca
strategie eficient prin protocolul de micare al ochilor$ EMD2 este pseudotiin!.
1.5. Rolul formarea yi atribu(iile psihoterapeutului
)sihoterapeutul ndeplinete mai multe func!ii &a se consulta pentru detalii i
2egulamentul de atestare i acreditare n psihoterapie al %omisiei de psihologie clinic i
psihoterapie FFF.copsi.ro'-
Diagnostic psihologic i evaluare clinic , se refer la identificare factorilor psihologici
implica!i n pro"lema n care se cere interven!ie psihoterapeutic:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
24
%onsiliere psihologic i interven!ie psihoterapeutic , se refer la controlul factorilor
psihologici n "oal i n optimiarea su"iec!ilor umani sntoi:
%ercetare , se refer la investigarea rolului factorilor psihologici n sntate i "oal:
Educa!ie P se refer la populariarea rela!iei dintre factorii psihologici i "oal i
sntate: metode de control.
;ormarea psihoterapeutului se face conform unor norme "ine preciate de ctre
%onsiliul Mondial al )sihoterapiei prin Declara!ia de la Atras"ourg$ 7DD2. ;ormarea
presupune-
&7'. ( pregtire teoretic. 0ceast pregtire teoretic este asigurat de curricula
universitara a facult!ilor de psihologie. )entru cei care nu sunt psihologi aceste cursuri
pot fi oferite n regim de nv!m*nt la distan!.
&2'. ;ormare ntr,o form specific de psihoterapie. )rofesori care fac formarea tre"uie s
fie psihoterapeu!i formatori acredita!i n acea form de psihoterapie.
&3'. )ractic cu ca. %ursan!i tre"uie s fie anga#a!i ntr,o institu!ie a Ministerului
Ant!ii$ Ministerului Educa!iei ?a!ionale sau n organia!ii guvernamentale sau
nonguvernamentale unde ofer servicii de consiliere psihologic i psihoterapie.
&C'. Auperviare. Auperviarea se face de psihoterapeu!i acredita!i n acea form de
psihoterapie.
0ceast schem general de formare n psihoterapie ia o form specific n
func!ie de programul de formarea al fiecrei coli de psihoterapie &pentru formarea n
psihoterapii cognitive i comportamentale consulta!i FFF.ps>chotherap>.ro'.
1.6. Psihoterapie yi neurobiologie
)sihoterapia modific factorii psihologici implica!i n patologie: modificarea
factorilor psihologici este nso!it de o serie de manifestri "iochimice. Mn acest conte+t se
afirm c orice psihoterapie este ntr,o ultim anali farmacoterapie. 0ceast afirma!ie
este sus!inut de urmtoarele argumente-
psihoterapia afectea rata meta"olismului cere"ral:
psihoterapia modific meta"olismul serotoninei:
psihoterapia afectea activitatea glandei tiroide:
psihoterapia determin creterea plasticit!ii cere"rale.
Mai detaliat- psihoterapia cognitiv,comportamental determin modificri la
nivelul amigdalei$ nucleilor "aali i hipocampusului &prin tehnici comportamentale,
condi!ionare clasic i operant' i la nivelul neocorte+ului &lo"ul frontal' prin tehnicile
cognitive &modificarea schemelor cognitive'. )sihoterapia dinamic,psihanalitic
influen!ea lateraliarea emisferic cere"ral i ariile su"corticale &modificarea
repreentrilor interpersonale ncrcate afectiv'. )sihoterapia umanist,e+perien!ial
influen!ea activitatea sistemului nervos implicat n strile emo!ionale &hipotalamusus$
sistemul lim"ic'.
0desea n practica clinic o com"ina!ie ntre interven!ia psihoterapeutic i cea
farmacologic este de dorit sporindu,se astfel eficien!a actului terapeutic. Apre e+emplu$
n caul depresiei interven!ia farmacologic este nso!it de o reducere mai rapid a
simptomatologiei iar interven!ia psihoterapeutic de o reducerea mai lent dar cu recderi
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
27
mai pu!ine &o sta"ilitate mai mare a efectului terapeutic': aadar o com"ina!iei a lor este
de dorit.
Cuvinte cheie: rela*ia #armacoterapie 3 psihoterapie.
1.7. Sumar
)sihoterapia este interven!ie psihologic n patologie i n optimiarea su"iec!ilor
umani sntoi &e+. profila+ia "olilor$ optimiarea performan!elor intelectuale etc.'.
%onform lui Huhn$ istoria unui domeniu al tiin!ei tre"uie s parcurg ase etape-
perioada preparadigmatic &n psihologie aici se situea psihanalia$ terapiile umanist,
e+perien!iale i terapia ericGsonian specifice primei pr!i a secolului OO'$ perioada
tiin!ei normale &care n psihologie a aprut o dat cu terapia "ehaviorist a anilor Q84'$
etapa de cri &a terapiei comportamentale$ survenit prin anii Q54'$ apari!ia unei noi
paradigme tiin!ifice &cognitivismul anilor Q54'$ revolu!ia tiin!ific &dat de lupta dintre
"ehaviorism i cognitivism' i rentoarcerea la tiin!a normal &apari!ia terapiei cognitiv,
comportamentale$ prin anii T64'.
0sti e+ist trei tipuri de a"ordri terapeutice- &7' cognitiv,comportamental
&dominant'$ &2' dinamic,psihanalitic$ &3' umanist,e+perien!ial$ terapia cognitiv,
comportamental preent*nd o accentuat tendin! de a nglo"a celelalte dou forme.
)sihologia clinic se leag at*t de medicin$ relief*nd factorii psihologici
implica!i n profila+ia i vindecarea "olilor$ c*t i de psihologie$ a crei ramur este$ fiind
fundamentat de devoltrile teoretico,e+perimentale ale acesteia.
Modelul cvadrinivelar al analiei psihologice arat modul n care cele patru nivele
&cognitiv$ comportamental$ "iologic i su"iectiv' intrac!ionea$ gener*nd psihopatologia
i ofer o interpretare n termeni cognitiv,comportamentali a eficien!ei terapiilor dinamic,
psihanalitice i umanist,e+perien!iale.
;undamentarea teoretico,e+perimental a psihoterapiei se refer at*t la ancorarea
acesteia n cercetarea fundamental din psihologie$ c*t i la validarea e+perimental a
pachetelor de interven!ie psihoterapeutic.
)sihoterapeutul ndeplinete mai multe func!ii$ i anume- diagnostic psihologic i
evaluare clinic$ consiliere psihologic i interven!ie psihoterapeutic$ cercetare i
educa!ie.
)ornind de la datele care atest impactul pe care modificarea factorilor psihologici
l are asupra aspectelor "iochimice$ se poate afirma c orice psihoterapie este
farmacoterapie.
Exerci(ii yi aplica(ii:
7. 0duce!i argumente pro i contra ideii conform creia psihoterapia tre"uie s i
validee pachetele de interven!ie$ dup modelul medicinii.
2. %ompara!i eficien!a terapiei dinamic,psihanalitice$ umanist,e+perien!iale i
cognitiv,comportamentale$ "a*ndu,v analia pe modelul %%1A.
3. Identifica!i calea etiopatogenetica principala implicata n una dintre pro"lemele
clientei ).A.-
).A. trece frecvent prin stri de deamgire profund i triste!e$ situa!ii n care se
g*ndete c acesta este de"utul unei psihoe i c$ asemeni mamei sale$ va tre"ui s
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
22
fie internat ntr,un sanatoriu. Imaginea creat i ad*ncete starea de deamgire i
disperare$ duc*nd,o n pragul depresiei.
2. ANATOMIA ACTULUI PSIHOTERAPEUTIC
(rice interven!ie psihoterapeutic$ indiferent de orientare ei$ con!ine mai multe
ingrediente. /a o anali atent aceste componente sunt- &a' diagnosticul i evaluarea
clinic$ &"' conceptualiarea pro"lemei$ &c' rela!ia psihoterapeutic$ &d' interven!ia
psihoterapeutic i &e' evaluarea reultatelor.
Indiferent de a"ordarea psihoterapeutic$ prima fa a interven!iei
psihoterapeutice presupune (psiho)diagnosticul yi evaluarea clinic &evaluare strii i
nevoilor clientului n consilierea psihologic'. 0poi$ pe "aa acestor informa!ii$ se trece
la faa de conceptualizare n care se ofer pacientului o e+plica!ie sau o interpretare
pentru simptomele sale. Desigur$ pacientul are propria lui interpretare care poate opune
reisten! e+plica!iei oferite de psihoterapeut. De aceea este foarte important ca e+plica!ia
oferit de terapeut s fie acceptat de pacient i s ofere acestuia o perspectiv
comprehensi"il asupra simptomatologiei i asupra modalit!ii de eliminare a acesteia.
Dac simptomatologia preentat de su"iect este comple+$ atunci aceasta este
descompus n pro"leme specifice care vor fi a"ordate fiecare n parte$ prin interven(ie
psihologic. 3oate aceste etape se realiea pe fondul unei rela(ii terapeutice &de
consiliere' adecvate$ realiate prin mi#loace specifice n fiecare a"ordare
psihoterapeutic.
%ercetrile asupra eficien!ei psihoterapiei efectuate n secolul al OO,lea au fost
sumariate i preentate recent ntr,un studiu al lui /am"ert i cola". &2442'. Mncerc*nd s
estimee contri"u!ia diverselor componente ale tratamentului psihoterapeutic la eficien!a
acestuia$ reultatele arat urmtoarea situa!ie &vei ;ig. 2'-
2ela!ia terapeutic contri"uie cu apro+imativ 34R la eficien!a
psihoterapiei.
3ehnicile de interven!ie psihoterapeutic contri"uie cu 78R.
Efectul place"o contru"uie cu 78R: n aceste condi!ii efectul place"o se
refer la speran!a c tratamentul urmat va duce la ameliorarea ta"loului
clinic: aceasta este reultatul unei conceptualiri clinice eficiente.
;actorul personal al pacientului acoper C4R. Elementele factorului
personal pot fi mpr!ite n trei categorii. )rima categorie include factori
psihologici i de educa!ie precum inteligen!a. 0 doua categorie include
factori economici$ iar a treia categorie se refer la suportul social pe care l
are pacientul. =n terapeut eficient este acela care$ prin elementele
psihoterapiei$ poate mo"ilia la ma+imum aceti factori personali.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
23
2elatia
psihot erapeut ica
34R
;act ori personali
ai pacient ului
C4R
)lace"o
78R
3ehnicile
psihot erapeutice
78R
;igura 2. %ontri"u!ia componentelor psihoterapiei la ameliorarea simptomatologiei.
0ceste reultate nu tre"uie interpretate ntr,o manier e+agerat. =nii autori ar
putea sugera c am putea ignora componenta de tehnic i cea place"o$ focali*ndu,ne pe
celelalte dou componente$ care acoper 64R din eficien!a tratamentului. Mn acest conte+t
dorim s men!ionm c indiferent de ponderea lor$ toate componentele sunt necesare$ ele
poten!*ndu,se i constr*ng*ndu,se reciproc. Imagina!i,v o interven!ie psihoterapeutic
n care nu se utiliea tehnici de interven!ie &e+.$ de diagnostic i evaluare clinic$ de
conceptualiare$ de tratament' i n care nu se devolt speran!a de nsntoire &efectul
place"o' prin conceptualiarea clinic: n aceste condi!ii nu se poate devolta nici o
rela!ie terapeutic adecvat i nici factorul personal nu poate fi utiliat eficient.
2.1. Diagnosticul yi evaluarea clinic
Diagnosticul este$ din punct de vedere al sensului etimologic$ o activitate de
cunoatere. )sihodiagnosticul se refer la cnoaterea #actorilor psihici implica*i +n
gene,a tl!rrilor psihice i psihosomatice.
Diagnosticul i evaluarea clinic se pot face n dou mari modalit!i.
)rima se refer la urmtoarea secven!- analia nosologic prin care ncercm s
ncadrm "olnavul ntr,o anumit categorie de patologie$ apoi particularim
categoria printr,o evaluare clinic centrat pe "olnavul din fa!a noastr iar apoi ne
focalim pe descompunerea n pro"leme specifice a patologiei pacientului. 0cest
model este preferat de orientarea cognitiv,comportamental.
0 doua modalitate ncepe cu definirea pro"lemelor cu care se confrunt pacientul
evaluarea i diagnosticul reali*ndu,se pe parcursul interven!iilor n pro"lemele
specifice. Diagnosticul nosologic se face doar dac se cere din punct de vedere
administrativ &e+. fi medical'. 0cest model este m"r!iat de psihoterapia
cognitiv,comportamental , coala lui 0l"ert Ellis$ orientarea dinamic,psihanalitic i
orientarea umanist,e+perien!ial.
%aracteristicile diagnosticului-
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
2C
7. permite culegerea de informa!ii care vor fi ulterior sintetiate n cadrul
conceptualirii:
2. permite culegerea de informa!ii pentru evaluarea reultatelor terapiei:
3. facilitea structurarea rela!iei terapeutice i aderen!a la terapie:
C. permite a#ustarea terapiei n func!ie de posi"ilit!ile clientului:
8. permite ini!ierea procesului terapeutic.
)entru detalii privind diagnosticul i evaluarea clinic vei cursul de psihologie
clinic.
Cuvinte cheie: diagnostic nosologic, diagnostic #nc*ional.
2.2. Conceptualizarea problemei
%onceptualiarea &e+plicarea9interpretarea' fcut ta"loului clinic al pacientului
este fundamental n reducerea simptomatologiei i implementarea tratamentului &pentru
detalii vei ;ranG$ 7D63'. E+ist mai multe tipuri de conceptualiare clinic- cognitiv,
comportamental &nosologic$ func!ional'$ dinamic,psihanalitic &numit adesea
interpretare'$ umanist,e+isten!ial,e+isten!ial$ tipuri corespun*nd principalelor
orientri9paradigme n psihologia clinic. )e l*ng o conceptualiare general$ focaliat
pe categoria nosologic n care se ncadrea ta"loul clinic glo"al al pacientului$ pe
parcursul tratamentului se fac conceptualiri specifice pentru pro"lemele de via!
concrete prin care se e+prim diagnosticul nosologic. Dei conceptualirile generale i
specifice se fac n func!ie de anga#amentul teoretic al profesionistului &pentru detalii vei
Aarason i Aarason$ 7DDD'$ se pot eviden!ia anumite trsturi comune ale acestora$ dincolo
de anga#ament. 0stfel$ conceptualiarea general se face pe "aa modelului stres,
vulnera"ilitate. 0ltfel spus$ anumite evenimente stresante &e+.$ stresorii psihosociali
descrii de 0+a C din DAM' interac!ionea cu o stare de vulnera"ilite "iologic &e+.$
tul"urrile medicale descrise de 0+a 3 din DAM' i9sau psihologic &e+.$ tul"urrile de
personalitate de pe 0+a 2 din DAM' gener*nd ta"loul clinic &e+.$ tul"urrile de pe 0+a 7
din DAM'. Mn acest model stresorii i vulnera"ilitatea se constituie n mecanisme
etiopatogenetice specifice. 2aportul dintre intensitatea evenimentelor stresante i
vulnera"ilitate este diferit n func!ie de tul"urri. 0stfel$ n caul anumitor tul"urri &e+.$
stres post,traumatic' un stresor foarte intens &e+.$ viol' poate declana ta"loul clinic chiar
dac nu e+ist o vulnera"ilitate foarte mare. Mn caul altor tul"urri &e+.$ tul"urare
"ipolar' o vulnera"ilitate accentuat poate contri"ui la apari!ia ta"loului clinic chiar n
condi!iile n care evenimentul stresant nu este foarte puternic$ statistic descris &n func!ie
de cum l,ar considera ma#oritatea oamenilor'. 0lteori o com"ina!ie ntre un eveniment
stresant puternic i o vulnera"ilitate puternic generea tul"urri severe &e+. psiho
reactiv'. %onceptualiarea clinic specific se face pentru fiecare pro"lem care
opera!ionaliea categoria nosologic n func!ie de a"ordarea psihoterapeutic. Mn
a"ordarea cognitiv,comportamental$ conceptualiarea pro"lemelor specifice se face pe
"aa modelului 01% &1ecG$ 7D65: Ellis$ 7DDC'.
E+emplu.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
28
)acientul a fost diagnostic cu tul"urare depresiv ma#or &diagnostic nosologic'. =na
dintre pro"lemele specifice se referea la starea de panic asociat unui divor! poten!ial.
0plicarea modelului 01% asupra acestei pro"leme specifice a scos n eviden!- &7' o
pro"lem practic- dificult!i de comunicare i rela!ionare n cuplu &0': &2' o pro"lem
emo!ional- panic &%': &3' mecanismele etiopatogenetice cognitive- cogni!i ira!ioanale
de genul UAo!ia tre"uie cu necesitate &g*ndire a"solutist' s stea l*ng mine i dac m
prsete atunci este groanic &catastrofare'$ iar eu sunt fr valoare &autodepreciere' &1'.
)ractic conceptualiarea clinic tre"uie s rspund la trei ntre"ri- &7' ce
pro"leme are pacientulK &pe "aa diagnosticului i evalurii clinice efectuate': &2' de ce
au aprut aceste pro"lemeK &care sunt mecanismele etiopatogenetice specifice i
generale': &3' ce tre"uie fcut pentru a ameliora aceste pro"lemeK &care este schema de
tratament propus'. Este important aici s facem distinc!ia dintre conceptualiarea clinic
profesional i cea de interfa!. %onceptualiarea clinic profesional asigur
comunicarea ntre profesioniti. )rin conceptualiarea de interfa! ne asigurm c
pacientul poate rspunde &pe tot parcursul interven!iei' la cele trei ntre"ri descrise mai
sus$ indiferent de nivelul su educa!ional. /a acest nivel se fac adesea diferen!e ntre
clinicieni e+per!i i novici. ?ovicii vor ignora adesea conceptualiarea de interfa!$ ceea
ce va determina o aderen! la tratament scut a pacientului.
/ipsa unei conceptualiri clinice sau o conceptualiare clinic inadecvat$
negativ$ poate amplifica sau genera simptomatologia. Apre e+emplu$ dac modificrile
"enigne ale ritmului cardiac$ ca urmare a unui efort fiic$ sunt interpretate frecvent ca
semne ale unui atac de cord iminent sau ale unei "oli severe$ n timp unii dintre noi putem
devolta atacuri de panic sau o nevro cardiac. %aracteristicile esen!iale ale unei
conceptualiri clinice eficiente sunt-
s fie acceptat de pacient:
s conceptualiee teoretic pro"lemele pacientului transform*nd incomprehensi"ilul n
comprehensi"il. 0cest lucru este similar cu principiul lui 2umpelsti!Gin. )ro"a"il
c ne amintim din povetile citite n copilrie c 2umpelsti!Gin este drcuorul ru i
ur*t care amenin! fata de mprat c i va lua copilul n schim"ul a#utorului pe care i
l,a dat n diverse activit!i: fata de mprat se poate salva doar dac i ghicete
numele. Mn momentul c*nd i s,a ghicit numele 2umpelsti!Gin i,a pierdut toat for!a
malefic asupra fetei de mprat. /a fel$ dac reuim s numim simptomatologia
pacientului$ s o ncadrm teoretic$ ea devine mai comprehensi"il i i pierde o
parte din for!a malefic:
s sugeree e+isten!a unor tehnici de interven!ie eficiente n reducerea
simptomatologiei.
Deci$ conceptualiarea clinic nu este important s fie adevrat pentru a fi util:
este important ca pacientul s o cread adevrat. )acientul are nevoie de o
conceptualiare care s,i e+plice simptomele i s,i sugeree o schem de tratament$ nu
de un adevr tiin!ific: din acest punct de vedere$ conceptualiarea clinic poate fi un mit.
Mn mitologie$ mitul este definit ca o nara!iune tradi!ional emanat de o societate
primitiv imagin*ndu,i e+plicarea concret a fenomenelor i evenimentelor enigmatice
cu caracter fie spa!ial fie temporal$ ce s,au petrecut n e+isten!a psiho,fiic a omului$ n
natura am"iant i n universul vii"il ori nevut: aceste evenimente sunt n legtur cu
destinul condi!iei cosmice umane$ dar omul le atri"uie o"*rii supranaturale dat*nd din
vremea crea!iei primordiale i$ ca tare$ le consider sacre i relevate strmoilor arhetipali
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
25
ai omenirii$ de fiin!e supranaturale n clipele de gra!ie ale nceputurilor &Hern"ach$ 7D6L'.
0dapt*nd aceast defini!ie la psihologia clinic$ mitul este o conceptualiare clinic
despre care nu tim sigur dac este sau nu adevrat &n "aa literaturii de specialitate'.
3ea Uconceptualiarea clinic nu tre"uie s fie adevrat pentru a fi util n
psihoterapie$ dei greu de n!eles i de acceptat pentru unii practicienii i cercettori$ este
o realitate care se "ucur de un enorm suport e+perimental &pentru detalii vei ;ranG$
7D63: Hirsch$ 7DD4'. %*nd conceptualiarea clinic se dovedete a fi adevrat P se
"aea pe teorii validate tiin!ific P ea do"*ndete calitatea de e+plica!ie clinic. Merit
men!ionat aici c n ciuda a ceea ce credea la nceput Aigmund ;reud$ nu adevrul l
eli"erea pe "olnavul psihic$ ci ceea ce el consider a fi adevrat &mitul'V 3re"uie n!eles
faptul c uneori mecanismele etiopatogenetice implicate n apari!ia ta"loului clinic nu
sunt cunoscute: situa!ia este similar celei din medicin$ unde nc nu se cunosc
mecanismele implicate n diverse forme de cancer. 0sumarea acestui lucru transform
demersul psihoterapeutic ntr,o a"ordarea serioas$ tiin!ific care se devolt continuu
prin cercetri teoretico,e+perimentale.
%onceptualiarea fcut simptomelor pacientului-
stimulea nevoia de a modifica cogni!iile i comportamentele deadaptative:
reduce de asemenea i simptomatologia pentru c pacientul i n!elege tul"urarea$
astfel nc*t an+ietatea determinat de incontrola"ilitatea i nen!elegerea simptomelor
este eliminat$ i pentru c accentue speran!ele i e+pectan!ele de recuperare &efect
place"o':
este o prerechiit pentru schim"area mecanismelor deadaptative de coping$ a
cogni!iilor i interac!iunii cu mediul.
E+plica!ia terapeutic este fundamental n reducerea simptomatologiei. (
e+plica!ie inadecvat$ negativ$ poate amplifica simptomatologia sau o poate chiar
genera. Apre e+emplu$ dac modificrile "enigne ale ritmului cardiac ca urmare a unui
efort fiic sunt interpretate ca semne ale unui iminent atac cardiac sau ale unei "oli
severe$ treptat vom devolta un atac de panic sau o nevro cardiac.
E+ist mai multe tipuri de conceptualiri psihoterapeutice- nosologice$
func!ionaliste$ dinamic,psihanalitice$ umanist,e+perien!iale.
Explica(ia nosologic
E+plica!ia nosologic conceptualiea pro"lemele pacientului su" forma unui
diagnostic nosologic &depresie$ an+ietate etc.'. 0cest diagnostic nosologic #oac rolul
unei e+plica!ii terapeutice eficace dac-
este dat de o autoritate &terapeutul$ medicul etc.':
pacientului i se e+plic ce nseamn categoria nosologic &e+.- depresia este o
tul"urare9"oal emo!ional care implic factori psihici sau9i "iologici i care v face
s nu pute!i dormi$ s nu ave!i poft de m*ncare etc.':
pacientului i se d a n!elege c av*nd un nume pentru ce se nt*mpl cu el &"oala'$
nseamn c avem i un tratament pentru "oala respectiv.
Dup cum se poate o"serva$ din punct de vedere logic e+plica!ia nosologic este o
tautologie fr valoare tiin!ific. Depresia nu mi e+plic simptomele$ ci este un termen
care sim"oliea tocmai simptomele respective. Dac anga#e depresia ca un mecanism
e+plicativ al simptomatologiei mele$ atunci comit o eroare de argumentare care n logic
se numete tautologie.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
26
Dar cu toate c din punct de vedere tiin!ific aceast e+plica!ie nu are valoare
terapeutic$ ea este uneori e+trem de eficace$ salv*nd pacientul de la alte e+plica!ii
deadaptative care ar putea s i amplifice simptomatologia.
Explica(ia func(ional
E+plica!ia func!ional pornete de la o"serva!ia c pacien!ii i preint
simptomatologia n termeni glo"ali$ de trsturi de personalitate &e+.- sunt deamgit$
trist$ m simt fr speran!e$ mi se face ru etc.'. 0ceti termeni nu au o realitate n sine$ ci
descriu anumite comportamente ale su"iectului. ?umai comportamentele sunt o"iective$
o"serva"ile i msura"ile.
(rice comportament este determinat de prelucrri informa!ionale amorsate de
stimuli i este men!inut de consecin!ele sale &ntriri poitive$ negative'. 0stfel c sarcina
terapeutului este de a traduce termenii glo"ali ai pacien!ilor n comportamente
o"serva"ile i msura"ile.
E+. n depresie-
st mai mult n pat:
pl*nge:
mn*nc rar:
nu vor"ete la telefon cu prietenii:
merge rar la coal:
Dup aceast etap$ pentru fiecare comportament se face analia func!ional
cut*ndu,se antecedentele &stimulii i prelucrrile informa!ionale' i consecin!ele sale
&ntriri poitive$ negative'. %onceptualiarea func!ional const n a e+plica apari!ia unui
comportament prin antecedentele sale i prin consecin!ele sale. (dat identificate$ pentru
a elimina comportamentul respectiv$ se elimin sau se modific prin tehnici specifice
antecedentele i consecin!ele sale. (dat modificat un comportament$ se trece la
urmtorul etc. p*n se elimin ntregul spectru comportamental etichetat prin depresie.
(dat eliminate comportamentele$ n fapt am eliminat ceea ce su"iectul numea depresie.
De cele mai multe ori conceptualiarea nosologic i cea func!ional se fac
mpreun. E+plica!ia nosologic clarific pro"lemele de ansam"lu ale pacientului$ iar
e+plica!ia func!ional detalia mecanismele implicate n pro"lemele specifice ale
pacientului.
Explica(ia dinamic-psihanalitic
E+plica!ia dinamic presupune ca prerechiit realiarea unei rela!ii terapeutice de
tip transferen!ial. Mnt*i i se e+plic pacientului faptul c comportamentele sale fa! de
terapeut &nevroa de transfer'$ repreint o transpunere n preent a unor capacit!i$ stri
afective din trecutul su: aceasta se realiea prin analia materialului adunat n cursul
psihoterapiei$ prin compararea pattern,urilor afective i comportamentale din terapie cu
cele relatate de pacient din trecutul su. Eventual se poate relata mecanismul e+plicativ al
acestui transfer. 0cest demers ntrete credin!a pacientului c vechile conflicte pot
influen!a reac!ii actuale evidente. 0ceast etap poate genera reac!ii puternice n care
pacientul retriete conflicte trecute. 2etrite n preent cu a#utorul terapeutului$ prin
asisten!a i preen!a acestuia$ ele vor fi reolvate. %ontri"uie la reolvare faptul c
pacientul$ adult fiind$ are o alt perspectiv$ alte modalit!i de interpretare dec*t atunci
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
2L
c*nd era caul. =lterior$ prin acelai procedeu$ se arat cum conflictul "aal a determinat
n fapt conflictul actual.
)sihanalia clasic freudian considera c interpretarea primit de pacient$ dac i,a
redus simptomatologia$ este i adevrat. ?imic mai fals. ?u tim$ nu este important$
dac este adevrat faptul c$ conflictul "aal e+plic conflictul actual. Important este c
interpretarea pe care i,o dm pacientului i ofer acestuia o istorie coerent de via!$ o
alternativ la e+plica!ia deadaptativ pe care acesta a avut,o fa! de propria
simptomatologie. Interpretarea oferit este adaptativ deoarece-
&7' e+plic pacientului conflictul i pro"lemele actuale:
&2' e+plica!ia oferit face apel la trecutul su i to!i tim c este e+trem de pro"a"il ca
trecutul s ne influen!ee preentul dei poate fi uor asimilat$ considerat de
pacient ca adevrat:
&3' este greu de verificat i de contrais at*t de pacient c*t i eventual de evenimentele
din preent sau din inventarul pacientului$ deoarece anga#ea fapte petrecute cu
mul!i ani n urm: de aceea este "ine s gsim un conflict "aal c*t mai ndeprtat$
pe care pacientul n fapt de mul!i ani l reconstruiete n cursul terapiei &uneori l
construiete total P false memorii':
&C' interpretarea produce restructurri cognitive: pacientul n!elege c modul su de a
reac!iona la situa!ii frustrante este infantil. El era adecvat i #ustificat ntr,o
anumit etap a vie!ii sale. 0cum$ ca adult$ nu se #ustific i tre"uie modificate.
0ceasta va constitui premisa asimilrii unor pattern,uri cognitive i
comportamentale noi n cursul terapiei$ care apoi vor fi testate n condi!ii
ecologice.
Explica(ia umanist-experien(ial
Mn acest ca terapeutul nu ofer propriu,is o e+plica!ie pacientului. Dar prin
reflectrile empatice structurate pe care le face$ a#ut pacientul s descopere mecanismele
tul"urrilor sale. (dat clarificate aceste mecanisme$ pacientul$ de cele mai multe ori
singur$ dar la nevoie i a#utat de terapeut$ tie i poate ela"ora modalitatea eficace de
reolvare a simptomatologiei. Acurt spus$ n acest ca terapeutul ofer e+plica!ia indirect$
d*nd impresia pacientului c a descoperit,o singur$ ceea ce ar contri"ui la o mai mare
acceptare a e+plica!iei de ctre pacient.
Mn ncheiere facem o"serva!ia c n practica clinic e+plica!ia
nosologic9func!ionalist tinde s se impun deoarece salvea timp$ "ani$ energie iar
eficien!a este compara"il cu a celorlalte. /a nevoie$ pentru a demonstra pacientului
evolu!ia istoric a mecanismelor presupuse a e+plica simptomatologia$ ea poate fi du"lat
de o interpretare istoric. 0ceasta ns nu se confund cu e+plica!ia dinamic,psihanalitic
ci se construiete pe "aa datelor culese n interviul clinic. E+plica!ia dinamic consum
prea mult timp i energie$ fiind nepractic n condi!iile n care !i se cere s fii eficient n
timp scurt.
E+plica!ia unamist,e+perien!ial singur este o ntreprindere temerar care are
parte de succes doar n condi!iile n care pacientul nu este grav afectat i are r"dare s
asculte reflectrile noastre empatice &vei congruen!a cu modelul cultural al tratamentului
medical'. Integrat ns n cadrul e+plica!iei nosologic9func!ionale$ poate spori gradul de
receptivitate al su"iectului i continu n fapt rela!ia empatic9cola"orativ dintre pacient
i terapeut.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
2D
Cuvinte cheie: e0plica*ie terapetic, conceptali,area nosologic, e0plica*ia
#nc*ional, conceptali,area dinamic-psihanalitic, conceptali,area manist-
e0perien*ial.
2.3. Rela(ia psihoterapeutic
2ela!ia terapeutic &pentru detalii vei cursul de psihologie clinic' , este
caracteriat ca o alian! de lucru i este descris ca o atitudine cald$ cola"orativ i de
ncredere a pacientului fa! de terapeut$ determinat de speran!a pacientului c
simptomatologia va fi eliminat i de acceptarea necondi!ionat a pacientului de ctre
terapeut. Ea poate reduce an+ietatea pacientului$ ceea ce reduce la r*ndul su
simptomatologia$ furni*nd clientului o nou e+perien! emo!ional i oportunitatea de a
discrimina ntre trecut i preent &1ergin i @arfield$ 7DDC'. Mai mult$ n caul terapiei
dinamic,psihanalitice$ rela!ia terapeutic generea i nevroa de transfer: aceasta este
stimulat prin comportamentul terapeutului i este foarte important pentru urmtoarea
etap a tratamentului dinamic,psihanalitic. Mn alte forme de terapie$ &e+. terapia cognitiv,
comportamental$ terapia umanist,e+perien!ial'$ alian!a de lucru nu generea nevroa
de transfer pentru c terapeutul men!ine aceast alian! printr,un comportament
empatic$ congruent i cola"orativ fa! de pacient.
2ela!ia terapeutic este str*ns legat de conceptualiarea clinic-
n a"ordarea cognitiv,comportamental$ nevoia de ra!ionalitate face ca terapeutul s
adopte o atitudine de adult 9 model: rela!ia terapeutic este caracteriat prin empatie$
acceptare necondi!ionat$ congruen! i cola"orare.
n psihanali$ nevoia de revenire la conflictele "aale din copilrie duce la o atitudine
de neutralitate "inevoitoare i infantiliare a pacientului$ gener*nd n final o rela!ie de
tip transferen!ial:
n a"ordarea umanist,e+perien!ial$ nevoia de acceptare i siguran! duce la o rela!ie
dominat de empatie$ acceptare necondi!ionat$ congruen!.
Empatia se refer la faptul c terapeutul n!elege cele comunicate de pacient ca i cum ar
fi n locul su$ ca i cum ar fi el$ fr a se identifica ns cu pacientul. (dat n!elese
cele comunicate de pacient$ ele tre"uie recomunicate acestuia ntr,o form empatic.
Acceptarea necondi(ionat presupune acceptarea pacientului cu toate pro"lemele sale$
acceptarea lui ca ntreg$ ca om$ fr ca aceasta s nsemne faptul c suntem de acord cu
ce face sau g*ndete. Ml acceptm ca persoan care are nevoie de a#utor$ nu pentru a fi de
acord cu el.
Congruen(a se refer la gradul de suprapunere ntre comportamentul manifest al
terapeutului i comportamentul interior. (rice discrepan! generea ndoieli i
nencredere din partea pacientului$ cu efecte negative asupra evolu!iei terapiei.
%ongruen!a presupune contientiarea de ctre terapeut a tririlor emo!ionale viavi de
pacient$ at*t a celor poitive c*t i a celor negative$ iar apoi comunicarea lor ctre acesta.
Colaborarea se refer la faptul c se verific mereu dac o"iectivele terapeutului i ale
pacientului coincid$ demersul terapeutic fc*ndu,se dup o agend comun$ negociat i
convenit cu pacientul. Aumaririle periodice i feed"acG,ul oferit i cerut pacientului
sunt activit!i frecvente pe parcursul edin!ei terapeutice$ care ntresc cola"orarea. 0cest
proces ntrete constant rela!ia terapeutic$ pstr*nd,o la parametrii care asigur
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
34
eficien!a procesului psihoterapeutic. 0tunci c*nd apar pro"leme n cadrul rela!iei
terapeutice$ ca urmare a procesului de cola"orare$ acestea se pun pe agenda terapeutic$
fiind a"ordate imediat i folosite ca oportunit!i de nv!area care pot fi transferate asupra
pro"lemei actuale a pacientului.
Cuvinte cheie: raportl pacient-pasihoterapet.
2.4. Interven(ia psihoterapeutic
3ehnicile sunt str*ns legate de e+plica!ia terapeutic i viea modificarea
mecanismelor etiopatogenetice responsa"ile de "oal. Mn plus$ ele pot elimina an+ietatea
de performan!$ cresc*nd autoeficacitatea pacientului. 0ceasta$ la r*ndul ei$ este o
prerechiit pentru schim"area mecanismelor deadaptative de coping$ a cogni!iilor i
interac!iunii cu mediul de ctre pacientul nsui.
2.5. Evaluarea rezultatelor
Ae face la dou nivele-
su"iectiv &declara!iile clientului':
o"iectiv &nregistrarea datelor comportamentale sau frecven!ei simptomelor pe
parcursul terapiei'.
Evaluarea reultatelor interven!ie psihoterapeutice este important din mai multe
motive-
ofer un feed"acG poitiv psihoterapeutului i pacientului referitor la interven!ia
psihoterapeutic &Este ea eficaceK Dac nu$ ce tre"uie fcutK etc.':
este necesar activit!ilor administrative din cadrul n care psihoterapeutul i
desfoar activitatea &e+. statistica interven!iilor psihoterapeutice$ a reuitelor i
eecurilor ntr,o anumit perioad de timp n cadrul unui spital':
datele culese n cadrul evalurii pot face o"iectul unor analie tiin!ifice i a pu"licrii
&)entru detalii vei e+perimentul cu un singur su"iect descris la cursul de psihologie
clinic':
a#ut la pregtirea pentru ntreruperea terapiei.
2.6. Sumar:
(rice interven!ie psihoterapeutic$ indiferent de orientare ei$ con!ine mai multe
componente- &a' diagnosticul i evaluarea clinic$ &"' conceptualiarea pro"lemei$ &c'
rela!ia psihoterapeutic$ &d' interven!ia psihoterapeutic i &e' evaluarea reultatelor.
Mn func!ie de orientarea i scopurile psihoterapeutului$ diagnosticul poate fi
nosologic sau func!ional &pe pro"lem'.
%onceptualiarea &e+plica!ia' clinic este fundamental n reducerea
simptomatologiei. E+ist mai multe tipuri de conceptualiri psihoterapeutice-
nosologice$ func!ionaliste$ dinamic,psihanalitice$ umanist,e+perien!iale. E+plica!ia
nosologic conceptualiea pro"lemele pacientului su" forma unui diagnostic nosologic$
av*nd pu!in valoare tiin!ific$ dar un impact poitiv asupra simptomatologiei.
E+plica!ia func!ional viea traducerea simptomelor n comportamente e+plicate prin
antecedentele i consecin!ele lor. E+plica!ia dinamic,psihanalitic pune la "aa
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
37
pro"lemelor preente conflicte "aale$ din prima copilrie$ centr*ndu,se pe mecanismul
transferului. )sihanalia clasic freudian considera c interpretarea primit de pacient$
dac i,a redus simptomatologia$ este i adevrat$ idee infirmat n preent. Mn a"ordarea
umanist,e+perien!ial terapeutul ofer e+plica!ia indirect$ d*nd impresia pacientului c a
descoperit,o singur$ ceea ce ar contri"ui la o mai mare acceptare a e+plica!iei de ctre
pacient.
2ela!ia terapeutic este str*ns legat de conceptualiare: aceasta este caracteriat
ca alian! de lucru n a"ordarea cognitiv,comportamental$ este marcat de neutralitatea
"inevoitoare a terapeutului i infantiliarea pacientului n psihanalia clasic i se
preint ca o rela!ie dominat de empatie$ acceptare necondi!ionat$ congruen! n
a"ordarea umanist,e+perien!ial.
3ehnicile psihoterapeutice sunt str*ns legate de e+plica!ia terapeutic i viea
modificarea mecanismelor etiopatogenetice responsa"ile de "oal.
Evaluarea reultatelor se poate face n mod o"iectiv sau su"iectiv: evaluarea
o"iectiv fiind specific terapiei cognitiv,comportamentale.
Exerci(ii yi aplica(ii:
7. (feri!i o e+plica!ie func!ional n caul unui pacient adult cu fo"ie social.
2. (feri!i o conceptualiare dinamic,psihanalitic a pro"lemei sale pacientei 0.?.
0.?. are 32 de ani i este o persoan e+trem de su"misiv i pasiv n rela!ia cu so!ul
su$ ceea ce duce la numeroase pro"leme de comunicare n cuplu. Mn rela!ia cu
terapeutul su$ 0.?. ateapt mereu s i se dea sfaturi$ opun*nd reisten! atunci c*nd
acesta ncearc s o implice direct n deciiile privind procesul terapeutic. 0.?.
provine dintr,o familie de tip tradi!ional$ n care tatl su era o persoan e+trem de
autoritar i dominant: mama sa era o persoan cald$ mul!umit cu rolul su de
casnic i mam.
)e ce tip de informa!ie v centra!iK
3. )reenta!i c*t mai multe dimensiuni9aspecte pe care le,a!i putea urmri ntr,o evaluare
o"iectiv a eficien!ei interven!ie n caul unui pacient cu tul"urare o"sesiv,
compulsiv. %um anume ar decurge o astfel de evaluareK
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
32
3. TEHNICI DE INTERVENIE PSIHOTERAPEUTIC
Mn cadrul tratamentului tre"uie fcut o distinc!ie clar ntre tehnici$ proceduri i
strategii terapeutice. )rocedurile P numite i pachete de interven!ie terapeutic Psunt o
com"ina!ie de tehnici terapeutice. Mai multe proceduri sunt com"inate pentru a genera
strategii de tratament specifice pentru pro"leme specifice. Dei uneori aceti termeni se
utiliea ca echivalen!i$ clarificrile de mai sus sunt importante din punct de vedere
didactic.
( distinc!ie important n cadrul psihoterapiei validate tiin!ific este aceea ntre
proceduri9tehnici i ritualuri terapeutice. .or"im despre proceduri9tehnici terapeutice
atunci c*nd interven!iile sunt str*ns legate de mecanismele etiopatogenetice specifice i
nespecifice cuprinse n conceptualiarea clinic a tul"urrii pacientului: aceast func!ie se
ntrete atunci c*nd conceptualiarea clinic este i e+plica!ie clinic. Despre ritual
terapeutic vor"im atunci c*nd tehnicile de interven!ie sunt str*ns legate de un mit
terapeutic i9sau viea mecanisme de tip place"o P pacientul crede c tratamentul este
specific pentru tul"urarea de care sufer$ dei tratamentul nu este legat specific de
pro"lema sa. Win*nd cont c nu cunoatem mecanismele implicate n toate tul"urrile
psihice i$ n consecin!$ utilim frecvent mituri terapeutice n practica clinic$ strategiile
de interven!ie sunt adesea o com"ina!ie ntre proceduri9tehnici i ritualuri terapeutice.
3re"uie de asemenea n!eles faptul c$ dei uneori cunoatem mecanismele
etiopatogenetice implicate n apari!ia ta"loului clinic$ nu avem proceduri9tehnici suficient
de avansate pentru a le modifica: situa!ia este similar celei din medicin$ unde dei se
cunosc mecanismele implicate n diverse forme de cancer$ nu e+ist nc medica!ia
adecvat pentru a le modifica. 0sumarea acestui lucru transform demersul
psihoterapeutic ntr,o a"ordarea serioas: altfel$ pare c am descoperit tot ceea ce era de
descoperit n psihoterapie$ iar dac procesul terapeutic nu are succes$ suntem tenta!i s
afirmm c aceasta nu este o limit a tratamentului sau a psihoterapeutului$ ci o
reisten! a pacientuluiV
)rocedurile9tehnicile de interven!ie sunt specifice fiecrei modalit!i
psihoterapeutice- &7' dinamic,psihanalitice &e+. asocia!iile li"ere: interpretarea viselor
etc.': &2' umanist,e+isten!ial,e+perien!iale &e+. tehnici parado+ale' i &3' cognitiv,
comportamentale &e+. restructurri cognitive'. Mn practic ns$ se poate promova un
eclectism metodologic n care se utiliea proceduri9tehnici din diverse forme de
psihoterapie$ n condi!iile n care avem o conceptualiare clinic riguroas$ su" forma
unei e+plica!ii$ nu a unui mit$ care le poate asimila &vei discu!iile anterioare asupra
reinterpretrii unor aspecte psihanalitice P transfer P n cadrul teoretic al terapiei cognitiv,
comportamentale'.
0adar tendin!a este de a utilia o varietate de tehnici conceptualiate ns n
cadrul teoretic oferit de teoriile nv!rii &orientarea cognitiv,comportamental'.
3ehnicile care urmea a fi preentate pot fi utiliate individual sau n grup.
=tiliare lor n grup nu anga#ea modificri semnificative. Modificrile intervin mai ales
n organiarea grupului.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
33
%onstruirea unui grup terapeutic n principiu &e+ist mai multe variante'
presupune urmtoarele &grup n terapia cognitiv,comportamental'-
su"iectul tre"uie s "eneficiee de pe urma grupului i grupul de pe urma
su"iectului:
nu se introduc n grup su"iec!i e+trem de agresivi deoarece aceasta afectea
dinamica grupului: pentru su"iec!ii agresivi se organiea grupuri speciale:
numrul mem"rilor grupului este ntre 5,L mem"ri: un numr prea mare de
su"iec!i pot afecta negativ dinamica grupului:
pot fi inclui su"iec!i cu diverse pro"leme respect*ndu,se doar grupele mari de
v*rst &copii$ adolescen!i$ adul!i'.
<edin!ele de grup au loc de apro+imativ dou ori pe sptm*n. ( aten!ie special
se acord edin!elor ini!iale de construc!ie a grupului. E+erci!iile de nclire i de
familiariare a su"iec!ilor n grup sunt foarte importante.
E+emplu- /ehnica scanli. )entru a facilita discu!iile su"iectul se preint ca i
cum ar fi o alt persoan care st l*ng el pe un scaun: se descrie la persoana a doua.
De asemenea$ terapeutul tre"uie s fie atent ca s stimulee to!i mem"ri grupului-
ncura#ea pe cei tcu!i$ Ustrunete pe cei prea vor"re!i i intruivi etc. ?umrul mediu
de edin!e de grup este de 28.
Mecanismele interven!iei
)sihoterapia de grup$ spre deose"ire de cea individual$ ac!ionea prin alte
mecanisme. Dac n psihoterapia individual factorii principali ai reuitei sunt- o rela!ie
terapeutic eficient$ un diagnostic i o conceptualiare clinic corecte i tehnici eficace
de interven!ie n psihoterapia de grup factorii reuitei sunt-
&a' accesul la un numr mai mare de informa!ie terapeutic:
&"' instalarea speran!ei: v*nd c unii mem"ri ai grupului au reuit
su"iectul n!elege c i el poate reui:
&c' nv!area prin modelare i imita!ie:
&d' suportul social al grupului:
&e' universalitatea: pro"lema pe care o are nu l viea doar pe el ci apare
i la al!i su"iec!i.
0desea o com"ina!ie ntre psihoterapia individual i de grup este e+trem de
eficace. (ricum$ psihoterapia individual este indicat n cauri mai severe iar
psihoterapia de grup n cauri mai pu!in severe adesea cu rol educativ i profilactic
&dificult!i de rela!ionare interpersonal$ lipsa asertivit!ii etc.'. %a regul general$
nainte de psihoterapia de grup este indicat o psihoterapie individual. 3ot n acest
conte+t tre"uie men!ionat faptul c unii autori fac distinc!ie ntre psihoterapia de grup i
psihoterapia n grup. )sihoterapia n grup este focaliat pe individ i pro"lemele lui care
"eneficia de cadrul grupului terapeutic &un su"iect an+ios ntr,un grup terapeutic'.
)sihoterapia de grup care ca o"iect grupul ca ntreg i nu at*t individul &e+. terapia de
cuplu$ terapia de familie etc.'.
(rientarea cognitiv,comportamental i umanist,e+perien!ial i,au devoltat
tehnici care func!ionea "ine at*t la nivel individual c*t i la nivel de grup. Mn schim"
orientarea dinamic,psihanalitic este mai mult focaliat pe psihoterapia individual.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
3C
3ipuri de grupuri
4rprile de orientare cognitiv-comportamental
grupul de training$
grupul terapeutic$
grupul maraton &variant a grupului terapeutic'.
4rprile de orientare manist-e0perien*ial
grupul de psihodram$
grupul de training &accent pe interac!iuni sociale'$
encounters groups &devoltare a 3,grupului$ cu accent pe aspectele personale P
autocunoatere'$
grupuri maraton.
4rprile de orientare psihanalitic
Cuvinte cheie: psihoterapie +n grp, psihoterapie de grp.
3.1. Tehnici dinamic-psihanalitice; individuale yi de grup
3ehnicile dinamic,psihanalitice au ca scop contientiarea unor con!inuturi
informa!ionale incontiente$ considerate rspuntoare de manifestrile psihopatologice i
psihosomatice. %ontientiarea acestor manifestri i modificarea semnifica!iei lor duce
la remiterea simptomatologiei.
Tehnica interpretrii viselor
3ehnica se aplic n caul n care un vis repetitiv an+ietiea pacientul sau n
caul n care se urmrete o"!inerea de informa!ii suplimentare &dac pacientul declar c
nu i vine nimic n minte prin asocia!ii li"ere de la teme discutate n terapie se trece la
analia viselor pe care acesta le are' pentru a construi o interpretare dinamic.
E+ist mai multe tipuri de vise-
.ise infantile
motivele frustrate pe parcursul ilei apar n vis &activit!i din timpul ilei'
.ise sim"olice &logice i ilogice'
logice , ac!iune cu o anumit structur
ilogice P ac!iune nestructurat
.ise de angoas
e+primarea unor pulsiuni "aale se+uale i agresive
("iectul interpretrii terapeutice l fac visele sim!olice i de angoas.
3ehnica interpretrii viselor anga#ea urmtorul algoritm-
&7'. )acientul este pus s i povesteasc visul. 3erapeutul notea temele visului$
evenimentele n ordinea preentat de pacient. De asemenea$ este atent la emo!iile
e+perien!iate de pacient n cursul povestirii i legtura lor cu temele e+puse$ rela!iile
spa!iale care pot semnifica rela!ii interpersonale:
&2'. )ornind de la evenimentele relatate &con!inutul manifest'$ pacientul este rugat
s fac asocia!ii li"ere adun*ndu,se treptat un volum mare de informa!ii &con!inut latent':
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
38
&3'. )e "aa materialului o"!inut$ terapeutul ofer o interpretare a visului i9sau a
repetrii sale ce pune n legtur n fapt con!inutul manifest cu con!inutul latent.
Eficien!a tehnici depinde nu de valoarea de adevr a interpretrii$ ci de
plaui"ilitatea i gradul acceptrii ei de ctre pacient. 0ltfel spus$ un vis care se repet
an+ienti*nd pacientul este incomprehensi"il. 0ceast incoprehensi"ilitate$
impredicti"ilitate i sentimentul lipsei de control pe care l e+perien!ia su"iectul n
raport cu apari!ia i semnifica!ia visului$ generea an+ietate anticipativ$ care n fapt
men!ine i perpetuea visul respectiv n diverse variante. Mnvingerea an+iet!ii
anticipative i n consecin! reducerea frecven!ei repetrii visului se face prin oferirea
unui mit terapeutic$ n forma interpretrii visului. Aigur$ n unele cauri$ interpretarea
poate fi adevrat dar nu acest lucru este important n terapie$ ci caracterul de coeren! i
predicti"ilitate pe care aceasta l d pacientului.
Tehnica asociaiilor libere
)acientului i se cere s spun tot ce i vine n minte atunci c*nd terapeutul va
pronun!a numele temei de interes. Ae preciea ca este necesar ca pacientul s spun
totul fie c este logic fie c nu este logic: tre"uie s spun orice i vine n minte. 3ema o
sta"ilete terapeutul n func!ie de domeniul n care dorete s afle mai multe informa!ii pe
care el le consider relevante pentru simptomatologie &e+. rela!ia cu mama'.
)entru tehnicile de constrc*ie a rela*iei trans#eren*iale, tehnici dinamice de
scrt drat i tehnica interpretrii, vei cursul de psihologie clinic i 2.2 din
preentul curs.
Cuvinte cheie: con*intri in#orma*ionale incontiente, asocia*ii li!ere,
interpretarea viselor.
3.2. Tehnici umanist-experien(iale; individuale yi de grup
3ehnicile umanist,e+perien!iale urmresc asigurarea unui cadru psihoterapeutic
facilitator i suportiv n care pacientul i poate gsi spontaneitatea i li"ertatea facilit*nd
astfel devoltarea personal$ capacitatea de a,i reolva pro"lemele cu impact favora"il
asupra remiterii psihopatologiei.
.ei tehnicile de construc!ie a rela!iei psihoterapeutice caracteriat prin empatie$
acceptare necondi!ionat i congruen! &cursul de psihologie clinic' i tehnicile de
psihodram &seminarul de psihologie clinic'.
Tehnica jocului de rol n condiii ecologice
Mn acest ca se realiea un contract cu pacientul n care se preciea c$ timp de
o sptm*n$ acesta tre"uie s se comporte conform unui rol prescris de terapeut.
3erapeutul va prescrie un rol pentru pacient care este opus modului su cotidian de a se
comporta. 0cest lucru are dou consecin!e poitive pentru demersul terapeutic. Mn primul
r*nd$ va apare o disonan! cognitiv ntre comportamentul nou i credin!ele anterioare ale
su"iectului. (r$ noi tim din cercetrile de psihologie social &;estinger$ 7D86' c n acest
ca de disonan! nefor!at normele se schim" pentru a fi congruente cu comportamentul.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
35
Ae modific astfel cogni!iile deadaptative ale pacientului: modificarea este ns indirect
terapeutul a#ut*ndu,l pe pacient s n!eleag c e+ist posi"ilit!i de solu!ionare eficient
a pro"lemelor sale. Mn al doilea r*nd$ pacientul are posi"ilitatea de a se decentra de pe
sistemul su anterior de rela!ionare cu mediul i de a e+perien!ia alte modalit!i de
rela!ionare. %ontea foarte mult ca terapeutul s creee un scenariu realist$ adaptativ$
incompati"il cu cel vechi pe care pacientul s,l accepte i s,l implementee e+perimental
n via!a cotidian.
Cuvinte cheie: cadr psihoterapetic #acilitator, 5ocl de rol .
3.3. Tehnici cognitiv-comportamentale; individuale yi de grup
3ehnicile cognitiv,comportamentale urmresc modificarea cogni!iilor i
comportamentelor care sus!in simptomatologia su"iectului. 3ot n aceast categorie sunt
incluse tehnicile de rela+are$ de control al comportamentului respondent &nv!at prin
condi!ionare clasic' i de control al respira!iei.
0. 3ehnicile de interven!ie la nivel cognitiv se clasific n trei categorii-
tehnici de restrctrare cognitiv. Ele viea modificarea cogni!iilor
deadaptative. 0ltfel spus$ pro"lema psihologic generatoare de distres reid
n modul eronat n care su"iectul interpretea situa!iile din realitate$
interpretare care intr n discrepan! cu ateptrile i dorin!ele su"iectului.
3ehnicile de restructurare cognitiv modific modul n care su"iectul
interpretea realitatea reduc*nd discrepan!a cognitiv i n consecin! distresul.
tehnica re,olvrii de pro!leme i antrenamentl asertiv. Ele urmresc
modificarea situa!iilor generatoare de discrepan! cognitiv din realitatea
e+tern &e+. rela!iile interpersonale'. Mn acest ca pro"lema psihologic sau
discrepan!a cognitiv reid in faptul c su"iectul nu are a"ilit!ile necesare
reolvrii unor situa!ii din realitate pentru a le adapta e+pectan!elor i
necesit!ilor lui$ aceasta gener*nd o discrepan! cognitiv ntre ce ateapt
su"iectul i ce se nt*mpl n realitate. 3ehnica reolvrii de pro"leme i
antrenamentul asertiv nva! su"iectul cum s controlee situa!iile din realitate$
elimin*nd discrepan!a cognitiv i distresul asociat acesteia.
tehnica inoclrii stresli .SI/-stress innoclation training). Ea viea
modificarea mecanismelor de coping deadaptativ emo!ional. Mn acest ca$
caua situa!iei de distres nu poate fi eliminat$ dar su"iectul poate fi nv!at cum
s se adaptee situa!iei respective diminu*nd sau chiar elimin*nd stare
neplcut de distres. 0ceasta se realiea prin eliminarea mecanismelor de
coping deadaptative ce amplific i men!in starea de distres i asimilarea unor
mecanisme de coping adaptative ce reduc distresul. Mn modificarea
mecanismelor de coping utilim$ pe l*ng tehnici specific i tehnicile de
restructurare cognitiv$ reolvarea de pro"leme i antrenamentul asertiv$ dar
ntr,un conte+t diferit. 0stfel$ tehnica restructurrii cognitive viea$ n acest
ca$ nu modul n care su"iectul percepe realitatea e+tern ci modul eronat n
care i percepe starea de distres nemodifica"il. 3ehnica reolvrii de pro"leme
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
36
i antrenamentul asertiv viea nu modul de control al situa!iilor din realitatea
e+tern ci modul de control i gestionare a strii de distres.
1. Interven!ia la nivel comportamental este ghidat de dou legi importante.
Regula 1 preciea c orice comportament este determinat de antecedente &7.
stimuli e+terni: 2. stimuli interni , modificri fiiologice$ su"iective: 3. prelucrri
informa!ionale' i este men!inut de consecin!ele sale &7. ntriri poitive: 2. ntriri
negative: 3. pedepse'. )entru a modifica un comportament$ tre"uie fcute modificri la
nivelul antecedentelor i consecin!elor acelui comportament. 0ltfel spus$ orice
comportament este determinat de procesri informa!ionale amorsate de stimuli e+terni
sau interni i este men!inut de consecin!ele sale.
Regula 2 preciea c accelerarea sau decelerarea unui comportament este
natural i automat nso!it de decelerarea respectiv accelerarea comportamentului opus
&0X'. Mn terapie ns de multe ori urmrim o decelerare a unui comportament deadaptativ
&0' nso!it de accelerarea unui comportament adaptativ &1'. %omportamentul adaptativ
1 tre"uie s ai" urmtoarele caracteristici &%atania i 1righam$ 7DL6'-
s fie incompati"il cu comportamentul deadaptativ 0:
s aduc aceleai "eneficii cu comportamentul deadaptativ 0:
s fie adaptativ.
Ae o"serv c dac am rm*ne doar la tendin!a natural de a accelera 0X n loc de
1$ nu am respecta cu certitudine dec*t prima condi!ie a unei schim"ri eficace de
comportament &s fie incompati"il cu 0' ceea ce face ca interven!ia terapeutic s nu i
ai" rostul.
Exemplu.
&7'. comportamentul 0- fumea
0cest comportament are urmtoarele "eneficii- elimin an+ietatea i stresul$
atrage aten!ia i stima celorlal!i$ etc.
&2'. comportamentul 0X- nu fumea
0cest comportament este incompati"il cu 0$ este adaptativ$ dar nu are aceleai
"eneficii ca 0 &e+. nu i reduce an+ietatea'.
&3'. comportamentul 1- face sport$ alearg
0cest comportament este incompati"il cu 0 &este greu s alergi i s fumei n
acelai timp'$ este adaptativ$ are aceleai "eneficii ca i 0 &reduce stresul i an+ietatea$
atrage aten!ia i stima celorlal!i'.
%. 3ehnicile de rela+are induc modificri la nivel "iologic prin modificarea
"alan!ei neurovegetative n sensul echili"rrii acesteia i scderii dominan!ei sistemului
nervos vegetativ simpatic. 0cest fapt este "enefic n sensul c reduce parametrii
psihofiiologici ai stresului i an+iet!ii cu impact poitiv asupra tratamentului
tul"urrilor psihosomatice i recuperrii dup stres i an+ietate &%atania i 1righam$
7DL6'.
%ele mai utiliate tehnici de rela+are sunt-
trainingul &antrenamentul' autogen:
rela+area progresiv Iaco"son:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
3L
tehnica "iofeed"acG:
hipnoa &vei partea a doua a lucrrii'.
1. Antrenamentul autogen
Atarea autogen se o"!ine printr,un antrenament de c*teva luni n cursul crora se
efectuea urmtoarele e+erci!ii-
&7'. e+erci!iul "aal prin care se o"!ine starea de rela+are:
introducere &7,2 edin!e'
e+erci!iul greut!ii &2,3 edin!e'
e+erci!iul cldurii &2,3 edin!e'
e+erci!iul cardiac &2 edin!e'
e+erci!iul respirator &7 edin!'
e+erci!iul ple+ului solar &7 edin!'
e+erci!iul rcelii frun!ii &2 edin!e'
&2'. e+erci!iul prin care se induc modificri somatice:
&3'. e+erci!iul prin care se induc modificri psihice:
&C'. e+erci!iul medita!iei.
.om preenta n cele ce urmea una din variantele primului e+erci!iu n scopul
o"!inerii rela+rii.
E+erci!iul "aal prin care se o"!ine starea de rela+are
Introdcere6 se preint tehnica$ istoricul ei$ aplica!iile acesteia$ se alege poi!ia
conforta"il &cele mai indicate- culcat pe spate sau ntr,un fotoliu comod' apoi ntr,o
am"ian! linitit se spune-
acum te rog s nchii uor ochii i s respiri ad*nc de 2,3 ori$
ncepi s fii calm i rela+at$
la nceput$ ncerc*nd s te rela+ei$ s,ar putea s,!i vin n minte mai multe g*nduri
dec*t erau nainte: las,le s treac$ cum vin aa pleac$
linite plcut te cuprinde$
eti tot mai calm i mai rela+at.
$0erci*il gret*ii
0cum te concentrei uor asupra m*inii drepte &sau st*ngi n func!ie de "ra!ul
dominant , se ncepe cu "ra!ul dominant'.
M*na dreapt ncepe s devin mai grea.
M*na dreapt este mai grea.
( greutate plcut cuprinde m*na dreapt.
M*na dreapt este grea.
M*na dreapt este grea ca plum"ul.
M*na dreapt este grea ca un "ra! de statuie.
M*na dreapt grea. &repet de 8,24 ori'.
&Identic pentru m*na st*ng'.
1ra!ele sunt grele$ grele ca plum"ul$ ca nite "ra!e de statuie. &repet de 8,24 ori'.
0cum te concentrei uor asupra picioarelor.
)icioarele ncep s devin mai grele.
)icioarele sunt mai grele.
( greutate plcut cuprinde picioarele.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
3D
)icioarele sunt grele.
)icioarele sunt grele ca plum"ul.
)icioarele sunt grele ca nite picioare de statuie.
)icioarele grele. &repet de 8,24 ori'.
Mntregul corp este greu.
@reu ca plum"ul.
Aunt calm$ rela+at.
ntregul corp este greu ca plum"ul.
Aunt calm$ rela+at.
$0erci*il cldrii
M*na dreapt ncepe s devin mai cald.
M*na dreapt este mai cald.
( cldur plcut cuprinde m*na dreapt.
M*na dreapt este cald.
M*na dreapt cald. &repet de 8,24 ori'.
&Identic pentru m*na st*ng'.
1ra!ele sunt calde. &repet de 8,24 ori'.
)icioarele ncep s devin mai calde.
)icioarele sunt mai calde.
( cldur plcut cuprinde picioarele.
)icioarele sunt calde.
Aunt calm$ rela+at.
Mntregul corp este greu ca plum"ul.
1ra!ele i picioarele sunt calde.
( linite plcut m cuprinde.
Aunt calm$ rela+at.
$0erci*il cardiac
Inima "ate linitit i ritmic. &repet de 8,24 ori'.
Exerciiul respiraiei
2espira!ia este ad*nc i linitit. &repet de 8,24 ori'.
Exerciiul plexului solar
)le+ul solar este mai cald.
( cldur plcut cuprinde ple+ul solar.
)le+ul solar este cald. &repet de 8,24 ori'.
$0erci*il #rn*ii
( rcoare plcut cuprinde fruntea.
;runtea este rcoroas. &repet de 8,24 ori'.
Aunt calm$ rela+at.
( linite plcut m,a cuprins.
(rice sena!ie neplcut a disprut.
Aunt calm$ rela+at.
$0erci*il de anlare a strii atogene
2espir ad*nc$ linitit.
M simt refcut ca dup un somn lung$ odihnitor.
Deschid uor ochii$ m treesc.
Mic "ra!ele i picioarele.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C4
Mecanisml antrenamentli atogen
)oi!ia aleas$ nchiderea ochilor i condi!iile de mediu induc n mod natural$ prin
mecanisme fiiologice specifice$ o stare de rela+are muscular. E+emplu- lipsa stimulrii
proprioceptive intense &prin poi!ia aleas' i a stimulrilor din mediu &prin nchiderea
ochilor i organiarea mediului' reduc activitatea forma!iunii reticulate i gradul de
stimulare pe care aceasta l e+ercit asupra scoar!ei cere"rale. Mn consecin!$ tonusul
muscular se reduce i muchii se rela+ea.
)e acest fond se e+ercit ulterior formule ver"ale specifice. 0cestea ndeplinesc
dou func!ii-
&7' se asocia cu starea de rela+are natural indus prin mecanismele amintite
anterior: prin asocieri repetate se a#unge s se poat declana ulterior rapid starea de
rela+are ca urmare a cone+iunii puternice e+istente la nivel cortical$ formate prin
e+erci!iu$ ntre formulele ver"ale i starea de rela+are muscular. 0ltfel spus$ ulterior
su"iectul i generea prin formule ver"ale rela+area muscular.
&2' n primele edin!e ale trainingului autogen$ formulele ver"ale #oac de
asemenea rolul unor atri"uiri eronate. Mai precis$ su"iectul interpretea su"iectiv
sena!iile musculare ca o stare de rela+are etichetat de formule ver"ale &vei teoria
detectrii semnalului , alarme false'. 0ceast etap este esen!ial n nv!area trainingului
autogen$ deoarece ea nvinge an+ietatea de performan! care ar reulta n caul n care
su"iectul nu ar sim!i n scurt timp$ la nivel su"iectiv$ sena!iile sugerate. Mai mult$
aceast an+ietate de performan! ar mpiedica realiarea rela+rii.
2. elaxarea progresiv !acobson
Este o metod de rela+are ini!iat de Iaco"son. Ea const n alternarea rela+rii i
tensionrii principalelor grupe de muchi p*n la eliminarea contrac!iilor musculare i
o"!inerea rela+rii.
7. Introducere- se preint principiile tehnicii$ istoricul$ aplica!iile ei: se alege o
poi!ie conforta"il ntr,un fotoliu sau culcat pe spate.
2. 0cum nchide uor ochii i respir ad*nc de trei ori.
3. Atr*nge puternic pumnul drept astfel nc*t s sim!i tensiune n m*n i ante"ra!$
!ine aa$ o"serv ce sim!i$ "ine$ acum rela+ea.
C. 2epet 3.
8. 2epet 3 i C pentru pumnul st*ng.
5. Atr*nge puternic pumnul drept i ndoiete ante"ra!ul astfel nc*t s sim!i
tensiune n ante"ra! i "iceps$ !ine aa$ o"serv ce sim!i$ acum rela+ea.
6. 2epet 5.
L. 2epet 5 i 6 pentru m*na st*ng.
D. 0cum repet simultan 6 i L.
74. Atr*nge puternic muchii din #urul ochilor astfel nc*t s sim!i tensiune n #urul
ochilor i a frun!ii$ !ine aa$ o"serv ce sim!i$ "ine$ rela+ea.
77. 2epet 74.
72. Atr*nge puternic ma+ilarul$ ridic "r"ia astfel nc*t muchii cefei s fie
contracta!i$ o"serv ce sim!i$ "ine$ acum rela+ea.
73. 2epet simultan 74 i 72.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C7
7C. Mmpinge puternic pieptul n fa! i trage umerii n spate$ astfel nc*t s sim!i
tensiune n muchii spatelui$ !ine aa$ foarte "ine$ acum rela+ea.
78. 2epet 7C i n plus trage a"domenul astfel nc*t s sim!i ncorda!i muchii
a"domenului$ !ine aa$ o"serv ce sim!i$ "ine$ acum rela+ea.
75. 2epe!i 78.
76. 2espir ad*nc de trei ori i repet simultan D$ 73 i 78.
7L. 2idici degetele de la picioare astfel nc*t s sim!i o puternic tensiune n
gam"a i coapsa dreapt$ !ine aa$ "ine$ acum rela+ea.
7D. 2epet 7L.
24. 2epet 7L$ 7D pentru piciorul st*ng.
27. 2epet 24 i 7D simultan.
22. 2espir ad*nc de trei ori i repet simultan D$ 73$ 78 i 27.
;iecare e+erci!iu durea apro+imativ 24,34 de minute.
7. )ractica!i cei 22 de pai cel pu!in de 3 ori n decursul a 2 ile.
2. )ractica!i paii 7$ D$ 76$ 22 de ce pu!in 3 ori n decursul a 2 ile.
3. )ractica!i paii 7 i 22 de ce pu!in 3 ori n decursul unei ile.
Mecanisml rela0rii progresive 7aco!son
)rin tehnica rela+rii progresive Iaco"son$ su"iectul nva! s opera!ionaliee
conceptele de rela+are i tensiune. =lterior$ ca urmare a e+erci!iilor repetate$ se ntrete
cone+iunea ntre eticheta lingvistic de rela+are i starea efectiv pe care aceasta o
definete$ su"iectul reuind astfel s,i controlee lingvistic i voluntar rela+area
muscular.
". Tehnica bio#eedbac$
1iofeed"acG,ul este o metod devoltat din anii T54 n Atatele =nite. Aintetic
preentat$ tehnica presupune utiliarea unor instala!ii electronice pentru detectarea i
amplificarea unor procese fiiologice incontiente &e+. conductan!a electric a pielii$
pulsul$ ritmul cardiac$ undele alfa cere"rale$ etc.'. Aemnalul fiiologic , transformat cu
a#utorul acestor instala!ii electronice n stimul auditiv sau viual ,$ este preentat
su"iectului$ care astfel contientiea indirect &cu a#utorul semnalului viual sau auditiv'
procesele fiiologice incontiente respective. 0ceasta constituie premisa controlului pe
care su"iectul l poate do"*ndi asupra proceselor fiiologice incontiente. )e scurt spus$
"iofeed"acG,ul este o tehnic prin care a#ungem s controlm func!iile "iologice interne
ale organismului. Mn compara!ie cu tehnicile de rela+are amintite mai sus$ "iofeed"acG,ul
realiea o mai mare discriminare a proceselor fiiologice incontiente. Apre e+emplu$
n trainingul autogen i n rela+area progresiv Iaco"son su"iectul discriminea numai
ntre starea de rela+are versus starea de tensiune. Aigur c aceste stri presupun
modificri specifice ale proceselor fiiologice &e+. starea de rela+are presupune reducerea
ritmului cardiac$ reducerea conductan!ei electrice a pielii$ apari!ia undelor alfa$ etc.'$ dar
su"iectul nu contientiea i nu controlea modificarea fiiologic specific &e+.
reducerea ritmului cardiac' ci doar o stare de ansam"lu &e+. starea de rela+are' care
presupune uneori implicit starea fiiologic specific. 0ceast diferen! ntre tehnicile
preentate nu are importan! dac scopul pe care l urmrim este inducerea unei stri
generale de rela+are. %onsecin!a ns este alta dac urmrim modificarea specific a unor
parametri fiiologici incontien!i$ cum se nt*mpl n caul unor tul"urri psihosomatice,
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C2
!int &e+. reducerea tensiunii arteriale n caul hipertensiunii'. Mn acest ultim ca$
utiliarea tehnicii "iofeed"acG pentru modificarea parametrului fiiologic,!int n opoi!ie
cu utiliarea unei tehnici de rela+are ce determin o modificare glo"al a tuturor
parametrilor fiiologici se e+prim ntr,o eficientiare a modificrii parametrului
fiiologic de interes at*t su" aspectul viteei$ c*t i al sta"ilit!ii i intensit!ii. Aigur c i
n caul tehnicii "iofeed"acG$ modific*nd un parametru fiiologic &e+. reduc*nd ritmul
cardiac'$ influen!m i parametrii altor procese fiiologice &e+. reducerea tensiunii
arteriale' dar tehnica se focaliea n principal pe parametrul care ne interesea$ cu
consecin!ele poitive amintite mai sus.
Procedr6
<edin!a 7. Introducere. Ae urmrete- &a' #ustificarea fa! de su"iect a utilirii
tehnicii "iofeed"acG raportat la pro"lema pe care urmrim s o reolvm: &"'
opera!ionaliarea termenilor de rela+are i tensiune: &c' preentarea tehnicii "iofeed"acG
ca tehnic de rela+are i9sau de modificare a unor parametri specifici- istoric$ evolu!ie$
procedur$ eficien!: &d' preentarea instala!iei i a aparaturii- este important ca su"iectul
s manipulee aparatul pentru a se familiaria cu el: &e' alegerea func!iei fiiologice
specifice care va face o"iectul controlului prin tehnica "iofeed"acG. Dac scopul este
inducerea unei stri de rela+are este indicat ca su"iectul s fie determinat indirect s
optee pentru modificarea pulsului &deoarece este o func!ie mai uor controla"il
comparativ cu undele alfa sau cu conductan!a electric a pielii$ corespunde cu miturile
su"iectului referitoare la ceea ce nseamn rela+are i nu implic o stare de an+ietate care
s,ar genera n caul n care am ncerca s modificm func!iile str*ns legate de un organ
vital ,e+. modificarea ritmului cardiac'. (ptm pentru o modificare a oricrui parametru
fiiologic$ n caul n care condi!iile i "oala pacientului o cer.
<edin!a 2. Ae ncepe e+erci!iul propriu,is ntr,o am"ian! linitit$ cu lumin
difu i dup ce pacientul i alege o poi!ie conforta"il ncerc*nd s se rela+ee.
=neori este indus o rela+are preala"il de ctre terapeut$ treptat pacientul nv!*nd cu
a#utorul tehnicii "iofeed"acG s i,o induc singur. )e msur ce apar modificrile dorite
&e+. reducerea intensit!ii sunetului n casc pe msura reducerii frecven!ei pulsului'$
terapeutul administrea ntriri pacientului &e+. UDa$ U1ine$ UE+celent$ U%ontinu
sau semne non,ver"ale de ncura#are'$ efectele "iofeed"acG,ului fiind condi!ionate n fapt
de "inecunoscuta lege a efectului , un comportament urmat de o consecin! poitiv tinde
s,i creasc frecven!a. 3reptat ntririle sunt administrate de pacient &autontriri'$ pentru
ca apoi s func!ionee ca ntrire tocmai apari!ia n diverse grade a efectului dorit &e+.
reducerea intensit!ii sunetului'. %*nd su"iectul reuete s,i controlee voluntar func!ia
intern n aceste condi!ii$ se trece n edin!ele urmtoare la ncercarea de a controla
aceast func!ie n condi!ii mai ecologice$ trec*ndu,se prin urmtoarele grada!ii-
aceleai condi!ii ca mai sus$ dar cu ochii deschii:
aceleai condi!ii ca mai sus dar fr aparat:
ntr,o camer "ine luminat$ cu aparat:
ntr,o camer "ine luminat$ fr aparat:
ntr,o camer "ine luminat$ n preen!a a 2,3 persoane$ cu aparat:
ntr,o camer "ine luminat$ n preen!a mai multor persoane$ fr aparat.
Mn condi!iile n care e+erci!iile se desfoar fr aparat$ nregistrarea modificrii
se realiea ulterior efecturii e+erci!iului. (ri de c*te ori o fa nu func!ionea$ ne
ntoarcem la faa anterioar pe care o sta"ilim i ncercm apoi s a"ordm din nou$ n
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C3
mod gradat$ faa la care au e+istat pro"leme. Mntre edin!ele terapeutice$ este indicat ca
pacientul s e+ersee singur acas cel pu!in de dou ori pe i n faa de nv!are. =lterior$
dup ce su"iectul a nv!at tehnica$ frecven!a e+erci!iilor se poate reduce$ cu condi!ia ca
tehnica s fie efectiv practicat pentru modificri fiiologice specifice sau generale &vei
starea de rela+are'.
Mecanisml !io#eed!ac&-li
)rin tehnica "iofeed"acG$ su"iectul nva! s opera!ionaliee conceptul de
rela+are i9sau de modificare a unui parametru specific &e+. apari!ia ritmului alfa'.
=lterior$ ca urmare a e+erci!iilor repetate$ se ntrete cone+iunea ntre eticheta
lingvistic de rela+are i9sau modificare specific i starea efectiv pe care acestea o
definesc$ su"iectul reuind astfel s,i controlee lingvistic i voluntar rela+area
muscular i9sau modificarea specific.
3ehnica "iofeed"acG este favoriat de urmtoarele premise-
De cele mai multe ori o func!ie intern a organismului nu este liniar$ ea variind
continuu ntre anumite limite: n momentul n care terapeutul o"serv o varia!ie a func!iei
n sensul urmrit$ va administra ntririle care conform legii efectului vor duce la
creterea frecven!ei modificrii dorite.
&7' )oi!ia aleas$ nchiderea ochilor i condi!iile de mediu induc n mod
natural$ prin mecanisme fiiologice specifice$ o stare de rela+are muscular. E+emplu-
lipsa stimulrii proprioceptive intense &prin poi!ia aleas' i a stimulrilor din mediu
&prin nchiderea ochilor i organiarea mediului' reduc activitatea forma!iunii reticulate i
gradul de stimulare pe care aceasta l e+ercit asupra scoar!ei cere"rale. Mn consecin!$
tonusul muscular se reduce i muchii se rela+ea.
&2' Mn caul n care dup mai multe ncercri$ modificarea dorit nu apare sau
nu se men!ine nici mcar un timp scurt$ terapeutul poate schim"a uor &n sensul dorit i
ateptat de su"iect' i inten!ionat valoarea parametrului contientia"il &e+. sunet' prin
care func!ia intern se e+prim. 0ceasta duce la scderea an+iet!ii de performan! a
su"iectului$ care se presupune c interfera cu apari!ia modificrii dorite. Mai mult$ pentru
a stimula apari!ia modificrii dorite$ terapeutul poate da pacientului sugestii asemntoare
celor din cadrul trainingului autogen: nu este ns indicat a se a"ua de aceste formule$
deoarece astfel se elimin unul dintre aspectele fundamentale ale "iofeed"acG,ului$ i
anume acela care confer individului sentimentul de independen! i autocontrol$ cu
efecte "enefice asupra eficientei terapiei.
3ehnica "iofeed"acG este indicat n special atunci c*nd dorim s modificm
preponderent un proces fiiologic,!int. De asemenea$ este indicat n caul su"iec!ilor cu
o pregtire tehnic$ n tiin!ele e+acte.
%onclu&ie. 3ehnicile de rela+are propuse se constituie n metode eficace de
interven!ie nu doar pentru remiterea simptomelor generate de o situa!ie an+iogen i9sau
stresant$ ci i pentru prevenirea acestora i m"unt!irea performan!elor su"iec!ilor n
situa!ii n care starea de rela+are este un factor ce poate crete eficien!a &e+. performan!e
sportive , tir cu arcul$ etc'.
%ercetrile actuale se focaliea n special pe circumscrierea profilului
psihologic al su"iec!ilor care pot o"!ine "eneficii printr,o tehnic sau alta$ precum i
asupra modului n care tehnicile pot fi com"inate n scopul creterii eficien!ei lor &n
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
CC
special trainingul autogen cu "iofeed"acG,ul$ rela+area progresiv cu "iofeed"acG,ul$
hipnoa cu fiecare dintre ele'.
D. 3ehnici de control al comportamentului respondent. 0ceste tehnici au fost
ela"orate de terapia comportamental n scopul modificrii efectelor "iologice &activarea
A?.' ale stimulilor !int. 0ltfel spus$ se modific legtura ntre stimulul condi!ionat i
reac!ia necondi!ionat.
'1( Tehnica #looding 'sau a inhibiiei de stingere(
2uperea legturii ntre stimulul condi!ionat &e+. stimulul fo"ic' i reac!ia
necondi!ionat &reac!ia an+ioas e+primat prin dominan!a simpaticului' se face pe "aa
inhi"i!iei de stingere. Au"iectul este e+pus stimulului fo"ic$ fiind lsat s e+perien!iee
timp ndelungat starea de an+ietate p*n la apari!ia inhi"i!iei de stingere. Inhi"i!ia de
stingere se refer la faptul c dac stimulul condi!ionat nu este nso!it de stimulul
necondi!ionat treptat acesta nu mai determin rspunsul condi!ionat. 0ltfel spus$ dac
stimulul fo"ic nu este nso!it de un stimul necondi!ionat care determin o reac!ie de
an+ietate acesta treptat nu mai determin an+ietate condi!ionat &intensitate an+iet!ii se
reduce treptat n cursul e+punerii'.
E+ist c*teva variante ale acestei tehnici-
&7' stimulul an+iogen poate fi preentat in vivo &real' , integral sau gradat:
&2' stimulul an+iogen poate fi preentat n imaginar , integral sau gradat.
Indica!ii- fo"ii de intensitate su"clinic: timpul de e+punere c*t mai mare.
%ontraindica!ii- cardiaci: nu se fac e+puneri de scurt durat.
'2( Tehnica desensibili&rii progresive 'sau a inhibiiei condiionate(
2uperea legturii ntre stimulul condi!ionat &e+. stimul fo"ic' i reac!ia
necondi!ionat &e+. an+ietatea' se face n "aa inhi"i!iei reciproce. Atimulului condi!ionat
i se ataea un nou rspuns &e+. rela+are' incompati"il cu reac!ia anterioar &e+.
an+ietatea'. )rocedura presupune urmtoarele etape-
&7'. se identific stimulul an+iogen &e+. nl!imea n caul fo"iei de nl!ime':
&2'. stimulul an+iogen este gradat &e+. grada!ia 7 eta#ul 7$ grada!ia 2 eta#ul 2$ etc.'
astfel nc*t evaluarea pe o scal de la 4 &stimul nean+iogen' la 744 &stimul e+trem de
an+iogen' a fiecrei grada!ii s nu depeasc cu mai mult de 8 puncte grada!ia imediat
inferioar: Ae fac apro+imativ 78,24 de grada!ii ncep*nd de la grada!ia 4 p*n la 744 sau
peste 744:
&3'. su"iectul este nv!at o tehnic de rela+are:
&C'. su"iectului i se preint$ pe fondul strii de rela+are$ n mod gradat$ stimulul
an+iogen in vivo sau n imaginar. Ae ncepe cu prima grada!ie &e+. eta#ul 7'. Au"iectul
este e+pus timp de 74 secunde la acest stimul . Dac reac!ia an+ioas nu apare &evaluarea
grada!iei pe care o face su"iectul n aceast condi!ie pe scala de la 4 la 744 este 4 sau mai
mic dec*t 8' se trece la grada!ia 2. Dac apare reac!ia an+ioas$ atunci se efectuea
urmtorul algoritm-
se repet preentarea grada!iei 7 pe fondul de rela+are. Dac nu apare reac!ia
an+ioas$ atunci se trece la grada!ia 2. Dac apare reac!ia an+ioas$ atunci se
trece la &"':
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C8
se preint pe fondul de rela+are grada!ia 7 timp de 24 secunde. Dac nu apare
reac!ia an+ioas$ atunci se trece la grada!ia 2. Dac apare reac!ia an+ioas$
atunci se trece la &c':
grada!ia 7 se descompune n alte componente mai pu!in an+iogene &e+. grada!ia
7a parter$ grada!ia 7" urc treptele ctre eta#ul 7 etc.':
se preint grada!ia 7a i algoritmul se reia.
Indica!ii- fo"ii clinice e+trem de intense.
Dac desensi"iliarea se realiea n imaginar$ treptat$ spre sf*ritul terapiei$ ea
tre"uie transpus in vivo. E+ist o diferen! cam de 8 situa!ii din cele ierarhiate ntre
e+punerea n vivo i e+punerea n imaginar$ e+punerea n imaginar devans*nd aadar
e+punerea n vivo cu 8 situa!ii.
'"( Tehnica expunerii gradate
3ehnica e+punerii gradate este o variant a tehnicii de desensi"iliare progresiv$
n care se utiliea pentru inhi"i!ie reciproc nu o tehnic de rela+are$ ci un
comportament natural &e+. non,an+ios' al pacientului.
Ea apare n dou variante$ am"ele decoperite de Iones. Mn prima variant stimulul
condi!ionat an+iogen este preentat &adesea gradat$ la o intensitate sla"' astfel nc*t
rspunsul condi!ionat s nu apar. Mn a doua variant stimulul condi!ionat an+iogen este
preentat &adesea gradat$ la o intensitate sla"' n timp ce pacientul are un comportament
non,an+ios &e+. mn*nc'$ comportament care este ntrit poitiv cu ntriri primare &e+.
hran'.
( variant a acestor tehnici este tehnica modelrii n cadrul creia pacientul cu
tul"urare fo"ic$ de e+emplu$ este e+pus gradat i indirect la stimulul fo"ic$ o"serv*nd
comportamentul terapeutului &sau al altor pacien!i care pot avea rol de model pentru el'
de a"ordare gradat i non,an+ioas a stimulul fo"ic. =lterior$ prin nv!are vicariant
&modelare'$ pacientul urmea i imit comportamentul gradat i non,an+ios al
terapeutului fa! de stimulul fo"ic.
Indica!ii- terapia copilului i a adolescentului.
')( Tehnica implo&iv 'sau a inhibiiei de protecie(
Mn acest ca$ stimulul fo"ic este e+agerat n frecven! sau intensitate$ astfel nc*t
acesta generea o stare de an+ietate e+trem de puternic. 0ceast stare se diminuea
ulterior prin inhi"i!ia de protec!ie. 2spunsul inhi"itiv este unul nnscut$ de protec!ie a
sistemului nervos fa! de un e+citant prea puternic. Apre e+emplu$ n caul unei fo"ii fa!
de o"olani$ su"iectului i se cere s,i imaginee c este acoperit cu o"olani care miun
pe corpul su: o"olanii sunt mul!i$ din ce n ce mai mul!i etc.
%ontraindica!ii- ?u se utiliea in vivo$ n caul fo"iilor de intensitate clinic i a
pacine!ilor cu tul"urri cardiovasculare.
Indica!ii- Ae utiliea in vivo & sau n imaginar'$ n caul fo"iilor de intensitate
su"clinic i a su"iec!ilor motiva!i spre o remitere rapid a simptomatologiei.
E. 3ehnici de control al respira!iei
'1( Tehnica expunerii interoceptive
Ae cere pacientului s respire ad*nc i cu frecven! mare pe gur timp de 7,2
minute. 0cest e+erci!iu va duce la apari!ia hiperventila!iei i n consecin! la declanarea
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C5
unor simptome asemntoare celor declanate n criele an+ioase &e+. lein$ ame!eal$
ritm cardiac crescut etc.'.
Indica!ii- 3ehnica este util n modificrile cognitive din atacul de panic$ c*nd
pacientul tre"uie convins c$ criele sale sunt declanate prin mecanismul hiperventila!iei
i nu se datorea unei "oli grave$ incura"ile i incontrola"ile.
'2( Tehnica de control al respiraiei
)acientul este nv!at s respire uor i lent pe nas &3,C secunde inspira!ia$ C
secunde e+pira!ia'.
Indica!ii- 3ehnica este util c*nd dorim s nv!m pacientul s previn i s
controlee hiperventila!ia.
Cuvinte cheie: restrctrare cognitiv, discrepan* cognitiv, mecanisme de coping,
accelerarea 8 decelerarea comportamentli, controll activrii S-V, principil
condi*ionrii clasice.
3.4. Tehnici ericksoniene; individuale yi de grup.
3ehnicile ericGsoniene urmresc accelerarea rspunsurilor adaptative i reducerea
reisten!ei i a rspunsurilor deadaptative.
'1( Tehnici de accelerare a rspunsurilor adaptative
3ehnica amorsa#ului. )entru a facilita un comportament sau o interpretare
terapeutul amorsea anterior repreentarea mental a comportamentului sau a
informa!iilor utiliate n interpretare. E+emplu- nainte de a efectua o tehnic de rela+are
pacientul este ntre"at de momentele plcute de rela+are pe care le,a e+perien!iat anterior.
3ehnica imersiei n scenariu. )entru a facilita un anumit comportament$
pacientului nu i se cere doar s fac un anumit comportament dar i se d i o #ustificare
plaui"il pentru acel comportament.
3ehnica #ustificrii efortului. )acientul este implicat n sarcini e+trem de dificile$
mai dificile dec*t ar fi nevoie n mod real. %ercetrile arat c cu c*t efortul anga#at n
sarcin este mai mare cu at*t su"iec!ii se simt mai ataa!i i mai implica!i n sarcin.
'2( Tehnici de minimi&are a re&istenei
3ehnica parado+ului. )ornete de la ideea c dac se ncerc "locarea unui
comportament poitiv atunci acesta i crete frecven!a. Daca su"iectului care sufer de o
depresie uoar i se cere s e+perien!iee o depresie sever atunci este posi"il ca acesta s
nu mai e+perien!iee simptomatologie depresiv.
3ehnici de stimulare a controlului. )acientul este nv!at cum s,i e+ageree
simptomatologia. ("serv*nd c aceasta este su" controlul su nseamn c o poate
controla i n sensul reducerii. Desigur aici intervin i mecanismele descrise n caul
tehnicilor parado+ale.
3ehnica reinterpretrii. (rice manifestare n cadrul psihoterapeutic este
interpretat ca fiind favoriant pentru psihoterapie. E+emplu- dac pacientul casc n
cursul psihoterapiei i se spune c este pregtit pentru rela+are sau c este rela+at$ nu c
este plictisit.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
C6
Cuvinte cheie: accelerarea rspnsrilor adaptative, minimi,area re,isten*ei.
3.5. Hipnoza yi terapia sugestiv
)u!ine teme atrag n psihologie n msura n care o face hipnoa. %auele acestui
interes sunt multiple. Bipnoa fascinea prin neo"inuitul su i nu tim dac ceea ce
atrage este interesul de a,i descifra taina sau dorin!a de a te lsa furat de ea. &@heorghiu$
7D66'. <tim ns cu certitudine c cercetrile e+perimentale moderne sunt e+presia a dou
paradigme aflate fundamental n opoi!ie- &7' paradigma clasic sau a transei av*nd ca
repreentan!i de marc pe Bilgard$ EricGson$ Apiegel i Edmonston: &2' paradigma
cognitiv,comportamental de inspira!ie social$ av*nd ca repreentan!i pe 1ar"er$
Apanos$ Eagstaff$ />nn$ Hirsch i @orassini.
?e aflm$ parafra*ndu,l pe Huhn &7D65' ntr,o fa de cercetare tiin!ific a
hipnoei$ e+traordinar dar i parado+al.
%ercetarea este e+traordinar deoarece este e+presia luptei ntre cele dou
paradigme mai sus men!ionate. %ercetarea este parado+al deoarece lupta ntre
paradigme durea de apro+imativ 34 de ani fr a se ntrevedea clar un c*tigtor. (r$
Huhn &7D65' arat c ar fi tre"uit s se nt*mple unul din urmtoarele dou lucruri- &7'
schim"area de paradigm prin nlocuirea paradigmei vechi &clasic' cu noua paradigm
&cognitiv,comportamental': &2' asimilarea paradigmei noi n paradigma clasic.
?u s,a nt*mplat nimic$ i aceast stagnare la nivel paradigmatic are consecin!e
negative asupra ela"orrilor teoretice i aplicative n domeniu: n cr!ile noi &anii TD4'
despre hipno gsim tratate i preentate apro+imativ aceleai tehnici i proceduri ca
acum 24,34 de ani$ progresul fiind deci infim.
Bipnoa nu este considerat asti un domeniu ma#or de interes n cercetarea
tiin!ific mondial. Mn A=0 i Marea 1ritanie ea nu este vut ca o ntreprindere
serioas. %auele sunt naivitatea$ am"iguitatea i uneori comicul conceptelor utiliate n
paradigma clasic$ fr valen!e euristice pe de o parte i dogmatismul teoretico,
metodologic "ehaviorist care limitea nc a"ordarea cognitiv,comportamental pe de
alt parte. Ae face sim!it astfel necesitatea unei perspective noi asupra hipnoei care s
depeasc impasul n care s,a a#uns i care s revitaliee activitatea de cercetare
fundamental i aplicativ n domeniu integr*nd ns asump!iile valide ale paradigmelor
anterioare. Din punct de vedere istoric$ paradigma clasic a fost prima care s,a impus n
studiul modern i e+perimental al hipnoei &de aici i denumirea de clasic'.
Paradigma clasic n studiul hipnozei
)aradigma clasic a generat at*t teorii i orientri tiin!ifice asupra hipnoei$
fundamentate e+perimental$ &e+. teoria neodisocia!ionist , Bilgard' c*t i teorii i
orientri naive situate n apropierea sim!ului comun$ fr o "a e+perimental riguroas
&e+. orientarea ?eF 0ge cu implica!ii asupra hipnoei'. %u toat aceast diversitate se
poate eviden!ia un nucleu comun de asump!ii teoretico,metodologice proprii acestei
paradigme-
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
CL
prin procedura de induc!ie hipnotic se induce o stare de trans hipnotic
numit i hipno neutral &Edmonston$ 7DL7' sau trans 0 &1ar"er$ 7D5D'.
Mn!elegem prin transa 0 o stare de contiin! caracteriat prin faptul c
su"iectul Urupe legtura cu mediul ncon#urtor$ comportamentul este
e+perien!iat ca involuntar$ aten!ia se concentrea pe un stimul intern sau
e+tern iar la nivel fiiologic apare o stare de rela+are:
transa hipnotic are diferite nivele de ad*ncime care pot fi evaluate cu diverse
scale de hipnotia"ilitate &e+. scala 1ar"er$ Acalele Atanford- 0$ 1$ % sau de
grup$ etc.':
pe fondul transei 0 se fac sugestii hipnotice specifice gener*ndu,se fenomenele
hipnotice !int &e+. catalepsia "ra!ului'. 3ransa 0 este considerat o condi!ie
a"solut necesar pentru producerea fenomenelor hipnotice !int. Ea poate fi
interpretat ca un fenomen hipnotic Udifu care urmea i este indus de
procedura de induc!ie hipnotic$ i care precede$ condi!ionea i e+plic
apari!ia fenomenelor hipnotice !int:
realiarea fenomenelor hipnotice depinde de nivelul de ad*ncime a transei:
unele necesit ca o condi!ie preala"il pentru apari!ia lor doar un nivel
superficial de ad*ncime a transei &e+. catalepsia "ra!ului'$ altele presupun un
nivel profund de ad*ncime a transei &e+. amneia posthipnotic':
hipnotia"ilitatea este o trstur relativ sta"il de personalitate$ fiind greu i
pu!in modifica"il prin tehnici i e+erci!ii specifice &e+. "iofeed"acG$ deprivare
senorial etc.'.
;igura 3 preentat n continuare ilustrea aceast perspectiv.
3eoria dominant din cadrul acestei paradigme este teoria neodisocia(ionist
&teoria o"servatorului ascuns , Bilgard$ 7D58$ 7D63'. Ea i are rdcinile n cercetrile lui
Ianet &7D28' asupra fenomenelor de disociere. Mn aceast teorie se afirm c prin
procedura de induc!ie hipnotic se induce o stare de trans caracteriat printr,o disociere
a contiin!ei. 0dic unele sisteme de prelucrare a informa!iei se separ de procesorul
central , contiin!a , func!ion*nd automat i independent. 0ceast capacitate de disociere
este sta"il pentru fiecare su"iect n parte$ neput*nd fi modificat prin diverse proceduri
&e+. "iofeed"acG$ rela+are$ etc.' dec*t ntr,o msur e+trem de mic. Disocierea
contiin!ei indus prin proceduri de induc!ie hipnotic este condi!ia a"solut necesar
pentru producerea fenomenelor hipnotice.
(nivel de adncime)
Stare de
veghe
Procedura de
inducie hipnotic
Procedura de
anulare a inducie
hipnotice
Transa
hipnotic
Sugestii
specifice
Anularea
sugestiilor
specifice
Fenomene
hipnotice
uoar
medie
profund
E!" catalepsie#
amne$ie
posthipnotic#
hipermne$ie
hipnotic#
aneste$ie i
analge$ie#
etc!
etc!
;igura 3. 0"ordarea clasic a hipnoei &dup ;elloFs$ 7DL5'.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
CD
0ceast perspectiv asupra hipnoei a fost criticat serios de programul cognitiv,
comportamental ini!iat de 1ar"er &7D5D$ 7D6D'. %a urmare a acestui fapt$ impactul ei
asupra cercetrii fundamentale i asupra hipnoei e+perimentale a fost drastic redus. %u
toate acestea$ ea domin n practica clinic i #uridic$ deoarece prin tehnicile i
procedurile riguroase i sofisticate pe care le presupune$ hipnoa se constituie ntr,un
Uprete+t i Uritual cu func!ie terapeutic. 0ltfel spus$ nu tehnica n sine este eficient$ ci
semnifica!ia i func!ia care i se atri"uie de ctre pacient tehnicii este fundamental. =tile
n anumite situa!ii$ astfel de tehnici sunt totui departe de a genera aplica!ii i interven!ii
de anvergur. Impactul lor pragmatic ar putea fi comparat cu eficien!a clinic a
ritualurilor religioase. (r$ dei nu tre"uie ridiculiate$ ele tre"uie depite$ altfel riscm
s ne situm la nivelul unor interven!ii practice situate cu o palm deasupra sim!ului
comun$ rupte de aplica!iile de v*rf din tiin!. Achim"area care tre"uie realiat ar fi
similar trecerii de la vindecarea prin ier"uri tmduitoare la farmacologia modern sau
de la altoiri la ingineria genetic. ( astfel de ntreprindere i ncercare de schim"are este
programul cognitiv,comportamental ini!iat de 1ar"er &7D5D$ 7D6D'.
Cuvinte cheie: transa 9, ad2ncimea transei, hipnoti,a!ilitate, sgestii hipnotice
speci#ice, teoria neodisocia*ionist.
Paradigma cognitiv-comportamental n studiul hipnozei
)rogramul de cercetare asupra hipnoei ini!iat de 1ar"er &7D5D' s,a derulat pe
parcursul a dou etape- 7' etapa de negare i invalidare a reultatelor teoretico,
e+perimentale o"!inute p*n la el$ caracteriat printr,o poi!ie "ehaviorist radical: 2'
etapa de construc!ie a unei noi paradigme de orientare cognitiv,comportamental$
m"og!it ulterior prin cercetrile lui Apanos &7D67' i Eagstaff &7DL7' cu elemente de
psihologie social.
Mn etapa de negare$ 1ar"er aduce urmtoarele argumente pentru a discredita
reultatele teoretico,e+perimentale o"!inute n studiul hipnoei p*n la el-
e+plica!ia tautologic a fenomenelor hipnotice n paradigma clasic i$ n
consecin!$ lipsa suportului logic pentru astfel de e+plica!ie. Ae afirm$ arat
1ar"er$ c hipnoa este o stare de trans iar fenomenele hipnotice apar ca urmare a
faptului c su"iectul se afl n stare de trans. Mn acelai timp ns$ continu autorul$
starea de trans este evaluat i identificat prin producerea fenomenelor hipnotice.
0vem deci o e+plica!ie tautologic$ circular$ n care starea de trans este definit
prin fenomenele hipnotice$ iar acestea la r*ndul lor prin starea de trans:
e+isten!a unor varia"ile mascate n studiile anterioare. Apre e+emplu$ procedura de
induc!ie hipnotic are o structur ce cuprinde urmtorii factori- &7' situa!ia este
definit de su"iect ca hipno: &2' sugestiile viea inducerea greuttii$ nchiderea
ochilor$ somnul: &3' su"iectului i se spune ca i va fi uor s rspund la sugestii:
&C' su"iectul este motivat s realiee sugestiile. %ercetrile lui 1ar"er &7D5D' arat
c factorii 3 i C$ reuni!i su" numele de Usarcina de supramotivare$ sunt tot at*t de
eficien!i n producerea fenomenelor hipnotice ca i procedura de induc!ie
considerat n structura ei &fact.7$2$3 i C.'. 0cest lucru nseamn c nu procedura
de induc!ie este rspuntoare de producerea fenomenelor hipnotice$ ci doar factorii
3 i C din cadrul procedurii:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
84
studiile anterioare utiliau design,uri e+perimentale n care acelai lot de su"iec!i
era e+aminat n stare de veghe i su" hipno pentru a se nregistra eventualele
diferen!e. Dar este posi"il ca su" hipno su"iec!ii s se comporte diferit dec*t n
starea de veghe deoarece cred c hipnotiatorul ateapt acest lucru de la ei. Mn
consecin!$ sugerea 1ar"er$ studiile asupra hipnoei tre"uie s se realiee pe
eantioane independente de su"iec!i$ nu pe eantioane paralele n care acelai lot de
su"iec!i este testat n pretest i posttest:
multe reultate o"!inute anterior nu au putut fi reproduse utili*ndu,se o
metodologie e+perimental riguroas sau dac s,au o"!inut$ amplitudinea lor
&e+primat n mrimea efectului i prag de semnifica!ie' a fost mult mai redus
comparativ cu e+agerrile anterioare:
fenomenele hipnotice pot fi produse utili*ndu,se sarcina de supramotivare cu
aceeai eficien! ca i n caul utilirii procedurii de induc!ie hipnotic.
Dei unele critici sunt e+agerate i nefondate &@auld$ 7DD2'$ n ansam"lu ele sunt
valide i se men!in$ pregtind drumul pentru o schim"are de paradigm.
Mn etapa de construc!ie$ ca urmare a unei activit!i de cercetare sistematic i
prolific$ 1ar"er &7D5D$ 7D6D' &1ar"er este considerat dup Apanos cel mai prolific autor
n domeniul hipnoei' ini!ia o nou paradigm$ paradigma cognitiv,comportamental$
av*nd urmtorul nucleu tare-
hipnoa este o stare de trans$ dar transa nu are valoare e+plicativ ca n paradigma
clasic$ ci este o varia"il dependent alturi de celelalte fenomene hipnotice$ care
tre"uie ea nsi e+plicat:
avem dou tipuri de trans$ i anume transa 0 i transa 1. 3ransa 0 este reultatul
procedurii de induc!ie hipnotic i se caracteriea prin faptul c su"iectul Urupe
legtura cu mediul ncon#urtor$ comportamentul este e+perien!iat ca involuntar$
aten!ia se concentrea pe un stimul intern sau e+tern$ iar la nivel fiiologic apare o
stare de rela+are. )e fondul transei 0 se fac sugestiile specifice$ gener*ndu,se
fenomene hipnotice !int &e+. catalepsia "ra!ului' i transa 1. 3ransa 1 este
reultatul unor sugestii specifice care viea declanarea unor fenomene hipnotice
!int pe fondul transei 0 sau dup sarcina de supramotivare. 0cest tip de trans se
caracteriea prin faptul c su"iectul este Ua"sor"it n imaginar$ efectu*nd
involuntar sugestia hipnotiatorului$ rup*nd legtura cu mediul ncon#urtor: altfel
spus$ transa 1 este o stare de contiin! ce nso!ete fenomenele hipnotice !int$
generate prin sugestii specifice$ pe fondul transei 0 sau dup sarcina de
supramotivare:
varia"ilele independente care condi!ionea apari!ia fenomenelor hipnotice sunt-
&7' sugestiile hipnotiatorului: &2' atitudinile$ e+pectan!ele i motiva!iile
su"iectului: &3' a"ilit!ile imagistice ale su"iectului:
hipnotia"ilitatea nu este o trstur sta"il de personalitate$ ci este modifica"il
relativ uor. @orassini i Apanos &7DL5' ela"orea programul %arleton care
viea modificarea hipnotia"ilit!ii. )e scurt$ programul are urmtoarele
componente- &7' restructurri cognitive cu scopul de a elimina concep!iile greite
despre hipno i de a crea atitudine i motiva!ie poitive ale su"iec!ilor fa! de
hipno: &2' devoltarea a"ilit!ilor imagistice ale su"iec!ilor i ncura#area
utilirii lor n cursul hipnoei: &3' oferirea de informa!ii cu privire la modul n care
tre"uie interpretate sugestiile. Ae insist asupra faptului c su"iectul tre"uie s
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
87
interpretee i s ini!iee activ fenomenele sugerate$ cel pu!in n faa ini!ial$ n
acelai timp ls*ndu,se Ua"sor"it n imaginar pentru a genera n plan su"iectiv
sena!ia c fenomenele sugerate se produc involuntar$ automat$ ca de la sine:
procedura de induc!ie hipnotic i transa 0 sporesc sugesti"ilitatea su"iec!ilor
evaluat cu scala 1ar"er cu apro+imativ 2$8 puncte &din L posi"ile' n compara!ie
cu sugesti"ilitatea evaluat n starea de veghe. 0celai efect l are ns i sarcina de
supramotivare$ ceea ce l face pe 1ar"er s afirme c tot ce se face cu hipnoa se
poate face i fr ea$ utili*nd doar sarcina de supramotivare. Mn acest conte+t prin
hipno se n!elege utiliarea procedurii de induc!ie hipnotic.
;igura C$ preentat n continuare$ ilustrea aceast perspectiv.
Dei ini!ial revolu!ionar i progresist$ programul ini!iat de 1ar"er s,a "locat la un
moment dat$ neput*nd depi dogmatismul teoretico,metodologic al "ehaviorismului
clasic din care s,a inspirat$ ignor*nd totodat devoltrile teoretice recente din psihologia
cognitiv. Mai mult$ el nu a penetrat niciodat serios practica clinic i #uridic. 0ceasta
deoarece$ n numele unui poitivism logic e+trem$ ridicat de "ehavioriti la rangul de
lege$ s,a a"ordat preferen!ial rela!ia stimul,rspuns sau varia"ile antecedente , varia"ile
dependente n studiul hipnoei$ ignor*ndu,se &n prima fa a programului' sau
minimali*ndu,se i nea"ord*ndu,se sistematic &n a doua fa' prelucrrile
informa!ionale intermediare. Mn plus$ acest program cognitiv,comportamental n studiul
hipnoei s,a rupt de cercetarea avansat din psihologia cognitiv$ lipsindu,se astfel de o
surs serioas de cunotin!e riguroase care i,ar fi dat un ascendent n lupta cu paradigma
clasic. 0stfel$ tehnicile ela"orate nu au generat aplica!ii practice de anvergur$ ele
domin*nd ns hipnoa e+perimental i cercetarea fundamental datorit rigorii i
caracterului lor o"iectiv sus!inute de cercetri e+perimentale serioase.
0"sor"! ie9Implicare
n imaginar
320?A0 1
;enomene
hipnotice
Augestii
ver"ale
! int
0titudinea$
e+pectan! a i
motiva! ia
su"iectului
0"ilit! ile
imagistice
ale su"iectului
0"sor"! ia
&n lectur$
audiat muic$
etc.'
E+.- catalepsie$
amneie hipnotic$
etc. etc.
;igura C. 0"ordarea cognitiv,social asupra hipnoei
&dup ;elloFs$ 7DL5'.
2ecapitul*nd$ dei paradigma cognitiv,comportamental n studiul hipnoei a
reuit n foarte scurt timp s penetree acest domeniu$ ea nu a putut s se impun definitiv
n competi!ia cu paradigma clasic$ n acest moment ele coe+ist*nd panic. 0ceast
coe+isten! panic parado+al a dou paradigme aflate fundamental n opoi!ie este
posi"il deoarece ele i,au epuiat poten!ialul creativ i valen!ele euristice$
nemairepreent*nd una pentru cealalt un pericol. Mn tiin!$ ns$ o asemenea coe+isten!
a dou paradigme opuse cu aceeai influen! asupra unui domeniu !int$ este periculoas
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
82
deoarece nu se stimulea competi!ia i progresul$ acest lucru av*nd un impact negativ
asupra ela"orrilor teoretico,metodologice n domeniu.
%u toate acestea$ cele dou paradigme au avut o contri"u!ie cov*ritoare n
a"ordarea i cercetarea tiin!ific a hipnoei prin repreentan!ii lor marcan!i$ oameni de
mare capacitate intelectual i tiin!ific- 1ar"er$ Bilgard$ (rne$ Aar"in$ Apanos$
Eagstaff$ etc.$ ntr,o perioad c*nd n hipno se manifestau i ncercau s,i fac loc cu
pregnan! influen!e pseudotiin!ifice ca mesmerismul$ magnetismul animal$ orientarea
?eF 0ge repreentat prin neoericGsonieni i programare neurolingvistic &?/)'$
caracteriate prin comicul conceptelor$ naivitate$ sim! comun sau$ i mai grav$ uneori prin
fraud &Beap$ 7DLL$ 7DD7'. )aradigma clasic i paradigma cognitiv,comportamental
vor rm*ne n istoria hipnoei ca puncte de referin!$ iar a"ordrile noi nu pot face
a"strac!ie de ele i de reultatele lor teoretico,e+perimentale valide$ care tre"uie integrate$
reevaluate i devoltate.
/a"oratorul de cercetare creat la %lu#,?apoca n cadrul UAeminarului de Atudii
0vansate asupra Bipnoei i Augestiei ncearc s depeasc aceast stagnare
paradigmatic n cercetarea hipnoei printr,o infuie de cunotin!e fundamentale din
psihologia cognitiv care vor face posi"il trecerea peste impasul n care se gsete
paradigma cognitiv,comportamental integr*nd i devolt*nd totodat asump!iile sale
valide. 0ltfel spus$ ncercm s revigorm paradigma cognitiv,comportamental n
studiul hipnoei prin ancorarea ei la cercetarea fundamental recent din psihologia
cognitiv.
Cuvinte cheie: transa ), sarcina de spramotivare, modi#ica!ilitatea
hipnoti,a!ilit*ii
ANGA1AMENTUL COGNITIVIST N STUDIUL HIPNOZEI. PROGRAMUL DE
CERCETARE AL ~SEMINARULUI DE STUDII AVANSATE ASUPRA
HIPNOZEI I SUGESTIEI
%ercetrile realiate p*n acum asupra hipnoei i asupra temelor din psihologia
cognitiv care pot avea un impact considera"il asupra acesteia &David$ 7DD5a$ 7DD5":
Miclea$ 7DDC$ 7DD5'$ coro"orate cu reultatele cercetrilor fundamentale din literatura de
specialitate &1ar"er$ 7D5D$ 7D6D: ?aish$ 7DL5: 2hue$ />nn i Hirsch$ 7DD3: =dolf$ 7DL6'
sus!in urmtoarea perspectiv asupra hipnoei-
hipnoa este un termen care descrie urmtoarea situa!ie din realitate- un su"iect
numit hipnotiator i sugerea altui su"iect numit su"iect hipnotiat modificri la
nivel$ su"iectiv$ cognitiv$ comportamental i "iologic9fiiologic. Augestiile se pot
face- &7' n stare de veghe$ fr a se o"!ine un reultat evident &doar 795 dintre
su"iec!i o"!in un scor mare la scalele de sugesti"ilitate n aceste condi!ii': &2' pe
fondul transei 0$ dup procedeele de induc!ie hipnotic$ gener*ndu,se transa 1 i
fenomenele hipnotice !int: sau &3' dup sarcina de supramotivare$ gener*ndu,se
transa 1 i fenomenele hipnotice !int. 0ltfel spus$ hipnoa este o tehnic prin care
se induc modificri su"iective$ cognitive$ comportamentale i fiiologice !int
numite fenomene hipnotice &vei detalierea lor n cele ce urmea': prin sugestii
posthipnotice i tehnici specifice unele modificri cognitive$ comportamentale i
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
83
fiiologice din cursul hipnoei se men!in i dup anularea strii de trans &e+.
restructurrile cognitiv,comportamentale'. 0ceasta are implica!ii poitive pentru
psihoterapie. Mai mult$ prin sugestii posthipnotice se pot induce n starea de veghe
modificri su"iective$ cognitive$ comportamentale i fiiologice adaptative$ chiar
dac acestea nu au fost produse n stare de trans &e+. emo!ii$ pattern,uri
comportamentale$ etc.':
modificrile la nivel su"iectiv se refer la tririle su"iectului aflat n starea de trans$
opera!ionaliate prin descrierile pe care su"iectul le anga#ea strii sale su"iective
&e+. m simt calm$ rela+at$ etc.'. ?ivelul su"iectiv este o varia"il dependent a
interac!iunii celorlalte trei nivele- cognitiv$ comportamental i "iologic:
modificrile la nivel cognitiv sunt repreentate de modificri ale sena!iilor i
percep!iilor &halucina!ii hipnotice$ iluii$ anesteie i analgeie$ etc.'$ ale memoriei
&hipermneie$ amneie hipnotic$ etc.'$ ale g*ndirii &logica transei$ modificri ale
cunotin!elor$ etc.'$ ale lim"a#ului i imagina!iei &vis hipnotic$ etc.'. %ercetrile
e+perimentale care urmea a a"orda aceste modificri tre"uie s ai" ca premise
cercetri riguroase din psihologia cognitiv asupra prelucrrii primare de informa!ie
&Marr$ 7DL2'$ memoriei &1addele>$ 7DL5: Achacter$ 7DL6: Iaco">$ 7DD7'$
imagina!iei &Hossl>n$ 7DD4'$ teoriei detectrii semnalului &?aish$ 7DL5'$ cercetri
din psihologia cognitiv realiate sau care urmea a fi realiate:
modificrile la nivel comportamental se caracteriea prin faptul c prin hipno
putem produce orice comportament al su"iectului din starea de veghe. Mn acest ca
ns$ comportamentul este e+perien!iat de acesta ca fiind automat$ involuntar$
declanat de sugestiile hipnotiatorului i nu generat voluntar. 0"ordarea
e+perimental a modificrilor comportamentale din hipno tre"uie s ia n
considerare cercetrile cognitive asupra aten!iei$ controlului i prelucrrilor
automate de informa!ie &vei 1road"endt$ 7D8L: ?orman$ 7D5L: 3reisman$ 7DLL:
Iaco">$ 7DD7':
modificrile la nivel fiiologic sunt induse prin starea de rela+are sau arousal
&activare' fiiologic &n caul inducerii hipnotice a unor stri emo!ionale sau n
caul hipnoei activ9alerte'. %ercetrile arat c nu e+ist pattern,uri i modificri
neurofiiologice specifice hipnoei:
pentru e+plicarea fenomenelor hipnotice &modificri la nivel su"iectiv$ cognitiv$
comportamental i fiiologic' optm n favoarea microteoriilor. 0"ordrile
anterioare &vei Bilgard i 1ar"er' propuneau pentru e+plicarea fenomenelor
hipnotice o perspectiv Uholist i glo"alist. Apre e+emplu$ at*t Bilgard c*t i
1ar"er ncearc s e+plice printr,o singur teorie glo"alist i unificatoare &vei
figurile 2 i 3' ntreaga diversitate a fenomenelor hipnotice. Dar a"ordarea holist
este asti vut n tiin! ca nerealist$ !in*nd mai mult de dorin! dec*t de
activitatea tiin!ific i performan!. Este nevoie de teorii distincte pentru a e+plica
fenomenele hipnotice de la nivele diferite &e+. nivelul cognitiv$ comportamental$
fiiologic' sau chiar din cadrul aceluiai nivel &e+. amneia i hipermneia hipnotic
din cadrul nivelului modificrilor hipnotice cognitive'. )este tot n tiin! lucrurile
stau la fel. Mn inteligen!a artificial$ spre e+emplu$ s,a renun!at la mitul construirii
unui sistem artificial inteligent n general$ cercetarea focali*ndu,se pe construirea
unor sisteme artificiale inteligente ntr,un domeniu "ine circumscris. Atudiul
hipnoei perseverea nc pe o linie greit$ cut*ndu,se Umecanismele hipnoei$
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
8C
rspun*ndu,se la ntre"ri glo"aliste de genul Uce este hipnoaK sau Ucare sunt
mecanismele hipnoeiK$ etc. )rin aceasta$ studiul hipnoei se ndeprtea de
demersul tiin!ific. Mn consecin!$ aceast a"ordare tre"uie a"andonat n favoarea
ela"orrii microteoriilor ce ncearc s clarifice mecanismele implicate ntr,un
fenomen hipnotic !int i nu mecanismele implicate n hipno. Aigur$ ideea unei
teorii unificatoare nu tre"uie a"andonat ci tre"uie lsat viitorului. ?e putem pune
pro"lema ei atunci c*nd vom avea microteorii riguroase ce se cer articulate pentru a
oferi o perspectiv de ansam"lu$ unitar. Mns$ n studiul hipnoei nu s,a a#uns nc
la acest nivel. )utem totui anga#a Uteorii asupra hipnoei n msura n care gsim
elemente comune tuturor fenomenelor hipnotice. Dup cum vom vedea n capitolul
urmtor$ un astfel de element comun este involuntaritatea care caracteriea toate
fenomenele hipnotice. %u aceast e+cep!ie$ teoriile asupra hipnoei tre"uie
focaliate$ cum argumentam mai sus$ pe fenomene i mecanisme specifice:
rspunsul hipnotic la stimulul sugestie apare n patru modalit!i- &7' automat$ direct
i ntr,un timp scurt &2' su"iectul anga#ea contient anumite modalit!i cognitive
&e+. imagina!ia' pentru a genera automat i involuntar rspunsul sugerat n acelai
timp nereali*nd faptul c el a anga#at ini!ial voluntar aceste modalit!i cognitive
&3' su"iectul anga#ea contient anumite modalit!i cognitive &e+. imagina!ia'
pentru a genera automat i involuntar rspunsul sugerat n acelai timp reali*nd
faptul c el a anga#at ini!ial voluntar aceste modalit!i cognitive &C' su"iectul a
generat voluntar rspunsul sugerat. 2spunsuri hipnotice sunt considerate doar
primele trei modalit!i ultima modalitate fiind considerat complian! sau simulare
hipnotic. )e msura e+ersrii i repetrii induc!iei hipnotice rspunsurile hipnotice
de tip &3' i &2' tind s devin rspunsuri tip &7' datorit automatirii. Mn cursul unei
induc!ii hipnotice rspunsurile tip &7'$ &2'$ &3' apar totdeauna mpreun dei ntr,o
propor!ie varia"il n func!ie de antrenamentul su"iectului:
valoarea pragmatic a hipnoei tre"uie vut cu realism i ca deriv*nd din
modificrile pe care ea le induce dincolo de dorin!ele i ateptrile nerealiste ale
omului modal viavi de Umiracolul hipnoei sau de scepticismul ne#ustificat
ivor*t$ de cele mai multe ori$ din ignoran! i necunoatere$ al omului de tiin! sau
al practicianului.
Modi#icrile la nivel s!iectiv n hipno se constituie n e+perien!e de via! noi
pentru su"iect$ cu impact asupra stimei de sine i evolu!iei speran!ei de reolvare a
pro"lemelor pentru care hipnoa a fost anga#at.
Modi#icrile la nivel cognitiv ne permit s sperm n utiliarea hipnoei ca-
&a' tehnic de restructurri cognitiv,comportamentale n psihologia clinic i
psihoterapie &e+. terapia an+iet!ii$ depresiei$ etc.':
&"' tehnic de anesteie i analgeie$ induse prin mecanisme cognitive n
interven!iile medicale acolo unde anesteia prin su"stan!e chimice este ineficient sau
imposi"il de aplicat:
&c' tehnic de ameliorare a capacit!ii mneice cu implica!ii n psihoterapie i
practica #uridic &memoria martorilor'.
Modi#icrile comportamentale sporesc ncrederea pacientului n eficacitatea unor
sugestii posthipnotice$ amelior*nd astfel integrarea lui ecologic.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
88
Modi#icrile la nivel #i,iologic se constituie n stri de rela+are utile n tratamentul
an+iet!ii i a tul"urrilor psihosomatice &=dolf$ 7DL6'$ sau$ prin inducerea unui arousal
fiiologic$ contri"uie la realiarea unor tehnici de inoculare a stresului$ cu implica!ii
psihoterapeutice.
Dup cum se o"serv$ aceste modificri nu aduc nimic miraculos sau
supraomenesc. Mai mult$ eficacitatea lor pragmatic tre"uie evaluat n compara!ie cu
alte tehnici asemntoare utiliate de#a n practica psihologic. Dar i a te situa pe o
poi!ie din care s afirmi c hipnoa este o tehnic netiin!ific$ amanic$ care creea o
puternic dependen! a pacientului de terapeut$ fr valen!e pragmatice$ este o eroare
ivor*t fie din ignoran!$ fie din e+aminarea unei "i"liografii de Um*na a doua
cumprat de pe Utara"a de la col!. Bipnoa$ n msura n care este "aat pe o rela!ie de
cola"orare i nu de autoritate e+trem ntre pacient i terapeut i este transformat spre
sf*ritul edin!elor de psihoterapie n autohipno$ nu produce o dependen! mai mare
dec*t alte tehnici psihoterapeutice.
Mn concluie$ am putea spune c tehnica hipnotic n sine nu este eficient sau
neeficient. Eficien!a ei depinde de valoarea i cunotin!ele celui care o utiliea.
Mn acest conte+t merit s ne oprim pu!in asupra rolului de Uprete+t al hipnoei n
psihoterapie$ rol care ar merita s fie investigat amnun!it i sistematic i care ar genera
aplica!ii practice interesante. Mn cele ce urmea vom oferi dou e+emple.
Exemplul 1. :neori, +n crsl psihoterapiei, pacien*ii evit s adc +n disc*ie
anmite #apte sa evenimente care i-ar pne pe ei sa pe terapet +ntr-o po,i*ie delicat.
9ceste #apte i in#orma*ii ar ptea avea +ns o importan* cov2ritoare pentr
des#rarea psihoterapiei i remiterea simptomli. :tili,area hipno,ei poate eli!era
pacientl de responsa!ilitatea adcerii +n disc*ie a acestor evenimente ;5enante<,
responsa!ilitatea c,2nd pe tili,area hipno,ei6 ;n am vrt s vor!esc despre asta, dar
dac m-ai hipnoti,at, n am avt +ncotro, n m-am ptt opne s-*i spn< .ca,istic
proprie). =n acest ca, hipno,a este n prete0t pe care s!iectl +l #olosete prin delegarea
responsa!ilit*ii, pentr adcerea +n disc*ie a acestor evenimente ;5enante< pe care
alt#el n ar avea cra5l s le a!orde,e.
Exemplul 2. :tili,area regresiei +n v2rst poate a5ta s!iectl s-i aminteasc
sa s cread c-i amintete o ml*ime de in#orma*ii pe care le considerase itate. -
contea, dac aceste in#orma*ii snt corecte, trite de s!iect sa snt doar constrite
de acesta +n crsl hipno,ei. =n msra +n care s!iectl le consider ca #iind adevrate
i trite de el c2ndva, ele do!2ndesc o #nc*ie terapetic prin #aptl c +l a5t s-i
constriasc o istorie de via* coerent c implica*ii directe aspra remiterii
simptomatologiei. >ipno,a +n acest ca, este tocmai prete0tl constririi nei ast#el de
istorii coerente de via* c #nc*ie terapetic.
2olul de Uprete+t al hipnoei n cursul psihoterapiei$ utiliat des dar nesistematic
n paradigma clasic$ a fost total ignorat n paradigma cognitiv,comportamental a lui
1ar"er. )ro"a"il aceasta este i e+plica!ia impactului redus n practica clinic a acestei
paradigme. %redem c el tre"uie reconsiderat i devoltat.
/a ntre"area UAe induce prin hipno o stare de transK rspundem n felul
urmtor- da$ dar transa este un fenomen hipnotic$ o varia"il dependent fr valoare
e+plicativ: ea este o trire la nivel su"iectiv e+presie a modificrilor de la nivelele
cognitiv$ comportamental i "iologic. Mai mult$ e+ist dou tipuri de trans- transa 0 i
transa 1. 0"ordarea clasic consider c transa 0 este a"solut necesar pentru producerea
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
85
fenomenelor hipnotice &pe fondul ei se fac sugestiile specifice care generea fenomenele
hipnotice !int'. 0"ordarea cognitiv,comportamental consider c apari!ia fenomenelor
hipnotice i a transei 1 presupune doar sarcina de supramotivare i sugestii specifice$
put*ndu,ne dispensa de transa 0 i$ n consecin!$ de procedura de induc!ie hipnotic ca
factor a"solut necesar pentru genea fenomenelor hipnotice &transa 1 n acest ca este o
varia"il dependent ca toate fenomenele hipnotice$ n fapt un fenomen hipnotic care se
cere e+plicat'. %ercetrile ini!iate de noi &vei n continuare' sugerea urmtoarea
concluie- transa 0 nu este a"solut necesar pentru producerea fenomenelor hipnotice
!int i a transei 1$ dar le poate favoria. @*ndind prin analogie$ ea #oac rolul
cataliatorilor ntr,o reac!ie chimic- se poate i fr ei$ dar eficien!a i rapiditatea reac!iei
chimice sunt mult mai mari c*nd sunt preen!i.
0ceast perspectiv asupra hipnoei poate fi reumat i sintetiat aa cum apare
ilustrat de ;igura 8.
a%sor%ie
sugestii specifice
atitudine# motivaie#
epectane
imaginaia
staredeveghe
procedurade
inducie
anularea
induciei hipnotice
transa
atitudine# motivaie#
epectane
sugestii specifice
imaginaia
sugestiile
fenomene
hipnotice
sarcinadesupramotivare
sarcinadesupramotivare
fenomenehipnotice
a%sor%ien lecturY$ viionarea unui film$ etc.
& su%ieci cu imaginaiemic# mediesau mare
& practicaclinic' studii eperimentale
& su%ieci cu imaginaiemare
& studii eperimentale
evaluare
uoar
medie
adnc
, amneie hipnoticY
, halucinaii# etc!
;igura 8. 0"ordarea cognitiv comportamental modern asupra hipnoei.
Cuvinte cheie: sarcina de spramotivare, microteorii, hipno,a ca prete0t.
COMPONENTE ALE ABORDRII COGNITIV-COMPORTAMENTALE
MODERNE ASUPRA HIPNOZEI (FIG. 3). DETALIERI I PRECIZRI
SUPLIMENTARE
.?) Procedra de indc*ie hipnotic care apare ca un factor important n aceast
perspectiv are urmtoarele componente-
+nceptl indc*iei( Ae asigur un mediu linitit i securiant$ ferit pe c*t posi"il de
gomote$ o poi!ie conforta"il pentru su"iect$ sugestii securiante i de inducere a
calmului:
concentrarea aten*iei: se poate face pe un stimul intern &e+. respira!ia su"iectului$
propriile sena!ii corporale,e+. rela+area$ etc.' sau pe un stimul e+tern &e+. punct
luminos$ o"iect$ etc.':
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
86
rela0area corporal: se face prin sugestii specifice i se regsete n ma#oritatea
procedurilor de induc!ie hipnotic &dei alte tehnici hipnotice se "aea nu pe
rela+are$ ci pe declanarea unui arousal fiiologic , e+. hipnoa activ,alert':
ad2ncirea transei 9( se face prin sugestii specifice n scopul creterii eficien!ei
sugestiilor !int:
evalarea ad2ncimii transei prin scale de hipnotia"ilitate standardiate pentru
cercetarea e+perimental sau prin forme prescurtate ale acestora i itemi specifici
pentru practica clinic:
tehnici de hipnoterapie n tul"urri specifice sau cercetare e+perimental:
procedra de anlare a strii de trans: Ae insist asupra faptului c orice sugestie
dat su" hipno &e+cept*nd sugestiile posthipnotice' tre"uie anulat n cursul acestei
proceduri:
disc*ii( Ae insist asupra e+perien!elor pe care le,a trit su"iectul$ rolului lor
diagnostic i de tratament iar apoi se programea edin!ele urmtoare.
3oate procedurile hipnotice respect aceast structur$ cu mici varia!ii: diferen!ele
ma#ore ntre diversele tehnici de induc!ie hipnotic constau nu n structura acestora$ ci n
con!inutul lor.
&2' 9titdinea po,itiv spre hipno,$ motiva!ia de a fi hipnotiat i stimularea
capacit!ilor imagistice ale su"iectului se realiea prin sarcina de supramotivare.
&3' Sgestia este o component fundamental a acestei perspective astfel c ea
este a"ordat detaliat n cele ce urmea. Augestia o definim ca un stimul ce urmrete
declanarea unui rspuns &comportamentul 0' cognitiv$ comportamental i9sau fiiologic
prin amorsarea unor procese informa!ionale !int. )entru ca un stimul s fie considerat
sugestiv$ tre"uie s e+iste posi"ilitatea su"iectului de a nu declana rspunsul sugerat
&comportamentul 1' iar costurile rspunsului sugerat 0 i al rspunsului opus 1 s fie
compara"ile. Mai mult$ pentru a considera un stimul ,sugestie i un rspuns ,rspuns
sugerat$ tre"uie ndeplinite mai multe constr*ngeri. 2spunsul sugerat s fie involuntar i
contientiat n momentul e+ecu!iei$ su"iectul comport*ndu,se Uca i cum n conte+tul
dat aceasta ar fi singura posi"ilitate de rspuns. Dac rspunsul este voluntar i contient$
atunci vor"im despre simulare i complian!. Dac rspunsul este involuntar i
incontient$ atunci su"iectul nu are op!iunea alternativei$ deci nu discutm despre sugestie
i sugesti"ilitate. E+tin*nd aceast idee$ prelucrrile incontiente de informa!ie &e+. n
procesul de atri"uire$ evaluare etc.' nu tre"uie incluse n domeniul sugestiei i
sugesti"ilit!ii$ modul lor de func!ionare e+clu*nd din start op!iunea alternativei i
posi"ilitatea su"iectului de a se comporta Uca i cum doar rspunsul sugerat este posi"il.
%red c este mai pragmatic s separm cele dou domenii n "eneficiul rigorii studiului
lor$ rm*n*nd deschis ns posi"ilitatea de a gsi mecanisme comune i analoge.
Dac aceste constr*ngeri nu sunt satisfcute$ nu putem vor"i despre sugestie$ ci
eventual despre comand$ constr*ngere sau cerere. Mn func!ie de tipul de sugestie$ avem
trei tipuri de sugesti"ilitate &sugesti"ilitatea este eticheta lingvistic pentru rspunsul viat
de stimulul sugestiv'-
&7' sugesti"ilitate motorie &primar' ,c*nd stimulul sugestiv urmrete direct sau
indirect declanarea unui rspuns motor:
&2' sugesti"ilitate senorial &secundar' ,c*nd stimulul sugestiv urmrete direct
sau indirect declanarea unui rspuns senorial i fiiologic:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
8L
&3' sugesti"ilitatea cognitiv sau ter!iar ,c*nd stimulul sugestiv viea
declanarea unei modificri la nivel cognitiv &e+. memorie$ g*ndire': n acest ca dac
stimulul sugestiv apre su" forme unei ntre"ri sugestiv,cognitive$ se numete
sugesti"ilitate interogativ:
&C' sugesti"ilitatea de tip place"o: Mn acest ca apar un agent chimic inactiv sau
nespecific determin modificri la nivel "iologic asemntoare celor determinate de un
agent chimic activ sau specific. Mecanismul presupus aici este cel al e+pectan!elor pe
care le are su"iectul viavi de ac!iunea agentului chimic:
&8' sugesti"ilitatea de tip hipnotic. Ea se refer la evaluarea sugesti"ilit!ii dup o
procedur de induc!ie hipnotic. Augestiile hipnotice se clasific n trei categorii- &7'
sugestii de induc!ie i deinduc!ie hipnotic: &2' sugestii date n cadrul hipnoei pentru
evaluarea hipnotia"ilit!ii sau n scop terapeutic i &3' sugestii posthipnotice.
%ele mai studiate tipuri de sugesti"ilitate sunt- sugesti"ilitatea motorie direct$
sugesti"ilitatea senorial indirect$ sugesti"ilitatea place"o$ sugesti"ilitatea hipnotic i
sugesti"ilitatea interogativ. %ercetrile au artat ferm urmtoarele-
aceste tipuri de sugesti"ilitate nu corelea ntre ele:
cu hipnotia"ilitatea cel mai puternic corelea sugesti"ilitatea motorie direct.
=rmea ca viitoarele cercetri s clarifice i s detaliee mecanismele i rela!iile
reciproce ale sugestiei i hipnoei.
Augestia9sugestiile stimul$ pentru a fi eficace$ tre"uie s ndeplineasc o serie de
constr*ngeri-
&7' s fie simpl i concis
%orect- M*na dreapt este grea.
Incorect. )arte de sus a corpului i capul este grea i rela+at ca o "ucat de plum"
sau ca o "ar de fier.
&2' s fie repetat
X simplu- 1ra!ul drept e greu. 1ra!ul drept e greu.
X parafraat- 1ra!ul drept e greu$ o greutate plcut cuprinde "ra!ul drept$ "ra!ul
drept e greu ca de plum".
X sinonim- 1ra!ul drept e greu$ "ra!ul drept e ca de plum".
&3' s fie credi"il i deira"il
%orect- ( energie plcut i reconfortant te cuprinde... 3e sim!i tot mai refcut...
tot mai energiat i puternic.
Incorect- ( energie plcut te cuprinde. 3e sim!i puternic$ tot mai puternic... eti
cel mai puternic om.
&C' s fie ncadrat temporal- e+.- Uacum$ Un scurt timp$ Uc*nd voi a#unge la 74
etc.
%orect- Eti calm$ rela+at &implicit acum'. %*nd voi a#unge la 74 vei fi ntr,o stare
ad*nc de rela+are.
Incorect- .ei fi calm i rela+at. .ei fi ntr,o stare ad*nc de rela+are.
&8' pe c*t posi"il s nu fie am"igu
%orect- M*ine la concurs vei alerga ca o cprioar$ vei alerga la ma+imum
capacit!ii tale$ vei da tot ce po!i.
Incorect- M*ine la concurs vei alerga ca o cprioar.
&5' pe c*t posi"il sugestia s fie "ine !intit$ s viee o pro"lem i nu dou sau
trei simultan
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
8D
%orect- 1ra!ul drept este greu. 2espira!ia este ad*nc$ linitit.
Incorect- 1ra!ul drept i picioarele sunt grele$ iar respira!ia i rela+area sunt ad*nci
i linititoare.
&6' dac pro"lema !int viat de sugestie este prea comple+$ atunci ea se sparge
n pro"leme mai simple
%orect- M*ine la concurs vei fi n form ... vei alerga la ma+imum capacit!ii
tale... orice sentiment neplcut de an+ietate va disprea.
Incorect- M*ine la concurs vei fi cel mai "un.
&L' s fie formulate n termeni poitivi
%orect- Aunt calm$ rela+at.
0lerg din ce n ce mai mult.
;ume din ce n ce mai pu!in.
Incorect- ?u mai sunt tensionat.
;ac sport$ nu fume.
&D' la nceputul induc!iei$ sugestiile care viea rela+area s nu amorsee g*nduri
sau imagini prea "ogate sau prea vii: acestea pot fi uneori an+iogene$ interfer*nd cu
rela+area
&74' pe parcursul induc!iei$ sugestiile s fie du"late de con!inut imagistic care le
poate poten!a efectul
Indicat- Imaginea,!i realmente cum "ra!ul drept e rigid ca o "ar de o!el.
%ontraindicat- 1ra!ul e rigid.
&77' sugestiile s fie formulate cu o voce hipnotic. ( voce hipnotic se
caracteriea prin faptul c-
este monoton sau ritmic$ uor mai grav dec*t vocea pe care o folosim n mod
normal:
distorsionea uor cuvintele importante- UEti tot mai caaalm i rela+aaat:
accelerea uor ritmul la sugestiile !int:
este un raport adecvat ntre un ritm continuu &sus!inut prin opera!ii logice- i$ sau' i
paue &necesare pentru a da ocaia apari!iei raspunsului sugerat'.
&72' sugestiile pot fi directe sau indirecte
Directe- 1ra!ul drept e greu$ "ra!ul drept co"oar uor #os$ tot mai #os.
Indirecte- , Imaginea,!i c pe "ra!ul drept !i se aea un dic!ionar i mai
greu. 1ra!ului i este greu s sus!in dic!ionarul i co"oar uor n
#os.
, n caul utilirii metaforelor
&73' s fie aplicate n condi!ii favoriante
Efectul stimulului,sugestie este mai eficace dac ac!ionea ntr,un conte+t mai
pu!in structurat$ am"iguu$ care nu impune constr*ngeri$ dar nici nu favoriea evident
rspunsul sugerat.
Mn ansam"lu$ tehnicile hipnotice pot fi de dou feluri-
&7' predominant autoritare- folosesc predominant sugestii directe$ o voce ritmat
i mai autoritar. 0ceast tehnic este indicat la su"iec!ii care se supun autorit!ii$ caut
autoritatea ca mi#loc de protec!ie i respect autoritatea n via!a cotidian &e+. militari$
profesori$ prin!i$ leaderi$ etc.'. Este utiliat n hipnoa individual i nu de grup.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
54
&2' predominant de cola"orare- folosete sugestii directe sau indirecte$ o voce
monoton$ mult imagerie. Este indicat su"iec!ilor creativi i cu mult imagina!ie$ care
doresc s,i depeasc continuu propriile limite.
Mn concluie$ mim pe faptul c aceast perspectiv cognitiv,comportamental
asupra hipnoei va genera aplica!ii de anvergur n practica clinic i n ncercarea de a
stimula performan!ele su"iec!ilor umani.
Cuvinte cheie: procedee de indc*ie hipnotic, stimll sgestiv i sgestia.
HIPNOTERAPIA
Hipnoterapia. Bipnoterapia este hipnoa utiliat n tratamentul diverselor afec!iuni
psihice$ somatice i psihosomatice &Boldevici$ 7DD5'.
Bipnoterapia se derulea pe parcursul mai multor fae-
&7'. Deciia de a utilia hipnoterapia ca form de tratament. 0ceast fa este
condi!ionat de-
anga#amentul teoretico,pragmatic i pregtirea psihoterapeutului:
calit!ile pacientului care se constituie n disponi"ilit!i pentru hipnoterapie:
gradul de eficien! a hipnoterapiei n tratamentul tul"urrilor !int reflectat de
cercetarea de specialitate i de e+perien!a clinic.
&2'. 0plicarea programului %arleton de sporire a hipnotia"ilit!ii
&3'. Atp*nirea unei tehnice hipnotice i a interven!iei hipnoterapeutice propriu
ise.
Din punctul nostru de vedere i lu*nd ca i criteriu sursa anga#amentului teoretic
ce fundamentea interven!ia hipnoterapeutic$ hipnoterapia poate fi utiliat n
psihoterapie n dou forme-
hipnoterapie propriu,is:
hipnoterapie com"inat cu psihoterapie cognitiv,comportamental- hipnoterapie
cognitiv,comportamental.
HIPNOTERAPIA PROPRIU-ZIS
Bipnoa$ prin modificrile la nivelele su"iectiv$ cognitiv$ comportamental i
"iologic9fiiologic pe care le induce$ se constituie n tehnic de interven!ie
psihoterapeutic prin ea nsi.
Modi#icrile la nivel s!iectiv prin e+perien!ele generate au un rol stimulativ
asupra stimei pacientului fa! de propria persoan$ e+pectan!elor de vindecare i prin
aceastea un rol cataliator asupra procesului terapeutic. 0ltfel spus$ modificrile la
nivelele cognitiv$ comportamental i fiiologic determin la nivel su"iectiv P o stare de
trans , care se constituie ntr,o e+perien! de via! nou pentru su"iect$ cu efect
stimulator asupra eficien!ei psihoterapiei i modificrilor pe care aceasta le viea.
Modi#icrile la nivel cognitiv
regresia n v*rst$ visul hipnotic pot a#uta pacientul s i generee o istorie
coerent de via! cu implica!ii n reducerea simptomatologiei:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
57
amneia posthipnotic pentru informa!ii traumatiante poate reduce diconfortul
emo!ional pe termen scurt sau n situa!iile de cri$ p*n c*nd se reolv pro"lema
prin tehnici de psihoterapie mai adecvate.
Modi#icrile la nivel comportamental
Mn caul multor pacien!i simptomatologia este ntre!inut printr,un cerc vicios n
care caua i simptomatologia i schim" locul continuu &vei e+emplele 7 i 2 de mai
#os'.
E!(
simptomatologia"
consumul dealcool#
alimente# tutun# etc!
anietate
anticipatorie
cogniii de$adaptative"
nu poate renuna laele#
ar vreadar nu reuete!
E!)
simptomatologia"
comportament
nonasertiv!
anietate
deperforman
cogniii de$adaptative"
ar dori sfieasertiv#
dar nu sepoatecomporta astfel!
Mn aceste cauri sugestiile posthipnotice pot sparge cercurile vicioase reduc*nd
simptomatologia i apoi n com"ina!ie cu alte tehnici s o elimine. Mecanismul este
urmtorul-
su"iectul realiea faptul c el poate e+ecuta orice sugestie dat lui de ctre
hipnotiator n cursul hipnoei:
sugestia posthipnotic viea declanarea unui comportament a crui realiare este
mpiedicat de an+ietatea anticipatorie sau de performan!:
sugestia posthipnotic fiind dat de ctre hipnotiator n cursul hipnoei$ elimin n
fapt tocmai an+ietatea de performan! cresc*nd eficacitatea individual a
pacientului.
%a&uistica proprie:
)entru e+.7- Au"iectul %...$ 25 ani$ internat cu delirium tremens. 0 nceput s "ea
la v*rsta de 7C ani pe fondul unor pro"leme familiale i colare. Dup dou sptm*ni
ncepe terapia de desensi"iliare. 2elatea ns c ori de c*te ori vede o sticl cu alcool
nu se poate stp*ni &n timpul curei de deinto+icare' s nu consume alcool. 0nalia
detaliat arat c vederea sticlei cu alcool l face pe su"iect s se ndoiasc de eficien!a
tratamentului nceput$ iar pe fondul an+iet!ii generate de aceast stare$ ncepe s
consume alcool. Mn acest ca sugestiile posthipnotice incluse n tratament s,au dovedit
salutare n continuarea i eficien!a tratamentului$ reduc*nd n fapt an+ietatea
anticipatorie-
U)e i ce trece vei consuma tot mai pu!in alcool$ vei fi mai sntos
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
52
U%onsumul de alcool este su" controlul tu. 3e sim!i stp*n pe situa!ie. (rice
situa!ie o tratei cu calm i superioritate.
)entru e+.2- Au"iectul ).D.$ 78 ani$ are pro"leme de rela!ionare interpersonal. Mn
urm cu 2 luni a fost aleas efa clasei$ dar pro"lemele sale interferau cu rolul cerut de
aceast numire. 3ratamentul ales a fost antrenamentul asertiv. Dei n imaginar reuete
s i ndeplineasc atri"u!iile$ in vivo ddea gre. 0nalia atent a relevat mecanismul de
la e+.2. )entru a elimina an+ietatea de performan! am optat pentru urmtoarele sugestii
posthipnotice-
UM*ine la ora 5 vei anun!a n fa!a clasei programul e+cursiei.
Modi#icrile la nivel #i,iologic
/a nivel fiiologic hipnoa este o e+celent tehnic de rela+are$ mult mai eficient
dec*t tehnicile clasice$ deoarece-
timpul necesar o"!inerii strii de rela+are este redus:
hipnoa poate fi transformat n autohipno$ pacientul do"*ndind astfel
autonomie:
rela+area este e+trem de profund.
Deavanta#e-
nu implic de la nceput n mod activ pacientul:
nu se aplic &sau necesit mult timp pentru aplicare' pacien!ilor non,
hipnotia"ili sau greu hipnotia"ili.
(ricum$ hipnoa ca tehnic de rela+are este indicat dac dorim s o"!inem
reultate n timp scurt. )entru a avea reultate dura"ile i pentru a stimula o activitate de
preven!ie- &7' hipnoa tre"uie transformat n autohipno$ sau &2' pacientul tre"uie
nv!at o tehnic de rela+are prin care s devin autonom fa! de terapeut .
HIPNOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTAL
)sihoterapia cognitiv,comportamental presupune tehnici de interven!ie la nivel
cognitiv$ comportamental i fiiologic. Eficien!a acestor tehnici poate crete dac sunt
asociate cu tehnica hipnotic &David$ 7DDL'.
Interven*iile la nivel cognitiv
=nele tehnici de modificare la nivel cognitiv- "lochea influen!a informa!iilor
false asupra comportamentului &e+. oferirea informa!iilor alternative$ restructurarea
glo"al etc. vei cap.2'. i favoriea astfel procesul de asimilare a cogni!iilor
adaptative. 0lte tehnici favoriea procesul de asimilare a cogni!iilor adaptative prin
repetarea acestora &a cogni!iilor' un timp ndelungat. Dei eficiente la nivel e+perimental
unele sunt mai greu de implementat n practic. 0ceasta deoarece ele creea un
sentiment de peni"il i de neverosimil.
E+emple. &7' 3ehnica repeti!iei- 2epet de 74,24,34,C4 de ori- Aunt cel pu!in la
fel de valoros ca ceilal!i sau &2' 3ehnica restructurrii glo"ale,vei cap.2 U=ite$ hai s
presupunem c eti o persoan nou$ uitm toate trsturile pe care le,ai avut nainte i !i
formei o nou personalitate caracteriat prin,se enumera aspectele poitive, ....
3otui$ aplicate su" hipno$ n conte+tul special creat de aceasta$ aceste tehnici
par mai verosimile i accepta"ile$ nefiind cu mult mai ciudate ca alte lucruri care se
nt*mpl su" hipno.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
53
Interven*iile la nivel comportamental
Mnainte de a implementa in vivo un anumit comportament$ el poate fi e+perimentat
sau simulat n imaginar su" hipno. Ae pot identifica astfel consecin!ele poitive ale
realirii lui$ crete sentimentul de autoeficacitate al su"iectului$ se anticip eventualele
piedici i modul de depire a lor$ se elimin an+ietatea de performan!.
Interven*iile la nivel #i,iologic
Mn acest ca hipnoa poate fi folosit n locul tehnicilor de rela+are$ cu avanta#ele
i deavanta#ele pe care aceasta le aduce &vei mai sus'. Mai mult$ flooding,ul i
desensi"iliarea progresiv n imaginar pot fi realiate mai eficient pe fondul hipnoei$
deoarece-
rela+area este mai ad*nc i mai rapid:
imaginile sunt mai vii i mai clare.
3re"uie ns s se ai" n vedere i s se elimine deavanta#ele pe care utiliarea
hipnoei ca tehnic de rela+are le,ar putea aduce.
Cuvinte cheie: programl Carleton, hipnoterapia, hipnoterapia cognitiv-
comportamental.
3.6. Alte tehnici de interven(ie psihoterapeutic
Au" acest nume includem orice tehnici i proceduri care nu au un anga#ament
teoretic riguros i "ine sistematiat dar care totui duc la o"!inere unor reultate poitive.
Mecanismul rspuntor de efectul acestor tehnici este efectul pace"o &vei cursul de
psihologie clinic'.
Sumar:
E+ist n practica psihoterapeutic un eclectism la nivel de tehnici &putem folosi
tehnici diverse': acelai eclectism nu este ns ncura#at la nivel teoretic unde se accept
acele teorii care au o sus!inere e+perimental. 3ehnicile pot fi utiliate individual sau n
grup$ folosirea lor n grup neanga#*nd modificri semnificative.
3ehnicile dinamic,psihanalitice au ca scop contientiarea unor con!inuturi
informa!ionale incontiente$ considerate rspuntoare de manifestrile psihopatologice i
psihosomatice. %ontientiarea acestor manifestri i modificarea semnifica!iei lor duce
la remiterea simptomatologiei. )rintre tehnicile dinamic,psihanalitice se numr- tehnica
interpretrii viselor$ tehnica asocia!iilor li"ere$ tehnica interpretrii$ tehnica podului$
tehnici de construc!ie a rela!iei transferen!iale. 3ehnica interpretrii viselor se utiliea
atunci c*nd se urmrete o"!inerea de informa!ii suplimentare sau c*nd visul an+ietiea
pacientul.
3ehnicile umanist,e+perien!iale urmresc asigurarea unui cadru psihoterapeutic
facilitator i suportiv n care pacientul i poate gsi spontaneitatea i li"ertatea facilit*nd
astfel devoltarea personal$ capacitatea de a,i reolva pro"lemele cu impact favora"il
asupra remiterii psihopatologiei. 3ehnicile umanist,e+perien!iale cuprind tehnicile de
construire a rela!iei terapeutice$ tehnici psihodramatice$ tehnica #ocului de rol n condi!ii
ecologice.
3ehnicile cognitiv,comportamentale urmresc modificarea cogni!iilor i
comportamentelor care sus!in simptomatologia su"iectului. 3ot n aceast categorie sunt
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
5C
incluse tehnicile de rela+are$ de control al comportamentului respondent &nv!at prin
condi!ionare clasic' i de control al respira!iei. 3ehnicile de restructurare cognitiv
viea modificarea cogni!iilor deadaptative$ tehnica reolvrii de pro"leme i
antrenamentul asertiv urmresc modificarea situa!iilor generatoare de discrepan!
cognitiv din realitatea e+tern$ iar tehnica inoculrii stresului are ca scop modificarea
mecanismelor de coping deadaptativ emo!ional. Interven!ia la nivel comportamental se
"aea pe Uregula de aur$ conform creia orice comportament este determinat de
procesri informa!ionale amorsate de stimuli e+terni sau interni i este men!inut de
consecin!ele sale. Decelerarea unui comportament deadaptativ tre"uie s fie ntotdeauna
du"lat de accelerarea unuia adaptativ care- s fie incompati"il cu comportamentul
deadaptativ$ s aduc aceleai "eneficii ca acesta i s fie adaptativ.
3ehnicile de rela+are induc modificri la nivel "iologic prin modificarea "alan!ei
neurovegetative n sensul echili"rrii acesteia i scderii dominan!ei sistemului nervos
vegetativ simpatic %ele mai utiliate tehnici de rela+are sunt- trainingul &antrenamentul'
autogen$ rela+area progresiv Iaco"son$ tehnica "iofeed"acG$ hipnoa.
3ehnicile de control al comportamentului respondent au fost ela"orate de terapia
comportamental n scopul modificrii efectelor "iologice &activarea A?.' ale stimulilor
!int. 0ltfel spus$ se modific legtura ntre stimulul condi!ionat i reac!ia necondi!ionat.
0ceste tehnici sunt- tehnica flooding$ tehnica desensi"ilirii progresive$ tehnica
e+punerii gradate i tehnica imploiv.
3ehnicile de control a respira!iei &tehnica e+punerii interoceptive i tehnica de
control a respira!iei' sunt utiliate mai ales n prevenirea i controlul hiperventila!iei.
3ehnicile ericGsoniene urmresc accelerarea rspunsurilor deadaptative i
reducerea reisten!ei i a rspunsurilor deadaptative.
Bipnoa este un termen care descrie urmtoarea situa!ie din realitate- un su"iect
numit hipnotiator i sugerea altui su"iect$ numit su"iect hipnotiat$ modificri la nivel
su"iectiv$ cognitiv$ comportamental i fiiologic. Mn preent$ coe+ist dou paradigme n
hipno- paradigma clasic i paradigma cognitiv,comportamental.
%ele mai recente studii asupra hipnoei arat c- &7' pentru a fi eficiente$
sugestiile se pot face pe fondul transei 0 sau dup sarcina de supramotivare$ &2'
varia"ilele independente care condi!ionea apari!ia fenomenelor hipnotice sunt-
sugestiile hipnotiatorului: atitudinile$ e+pectan!ele i motiva!iile su"iectului: a"ilit!ile
imagistice ale su"iectului$ &3' hipnotia"ilitatea este modifica"il relativ uor.
Bipnoterapia cognitiv,comportamental presupune eficientiarea tehnicilor de
interven!ie la nivel cognitiv$ comportamental i fiiologic prin utiliarea lor n asocia!ie
cu hipnoa.
Exerci(ii yi aplica(ii:
7. )ute!i utilia tehnici ericGsoniene ntr,o interven!ie cognitiv,comportamentalK
Dac da$ cum i pentru ceK Dac nu$ e+plica!i de ce.
2. Ela"ora!i un #oc de rol n condi!ii ecologice pentru urmtorul pacient-
M.). are 2D de ani. De la 76 ani e+perien!ia frecvent o suit de dificult!i$ care s,
au accelerat cu trecerea timpului. 0stfel-
este foarte iolat. Ae simte e+trem de tensionat n compania altor
persoane$ chiar i a colegilor. 2ecent$ a fost invitat de c*!iva prieteni s ia
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
58
masa n ora cu ei$ dar a refuat deoarece s,a temut c s,ar putea face de r*s
n pu"lic.
este tot mai pu!in sigur pe ea la serviciu. 0re impresia c nu reuete s se
descurce suficient de "ine i o ngri#orea prerea superiorilor despre ea.
2ecent a ncercat s discute cu eful su despre eficien!a ei la lucru$ dar nu a
reuit fiind foarte tensionat.
3. )ractica!i rela+area Iaco"son i o"serva!i reultatele o"!inute.
C. ;olosi!i tehnica reinterpretrii n caul unui pacient care-
se uit distrat pe pere!i:
a"ordea o postur agresiv la una dintre interven!iile psihologului:
uit s i fac tema de cas:
nt*rie la edin!a de psihoterapie.
8. Achi!a!i conceptualiarea i etapele terapiei ntr,o interven!ie psihanalitic cu un
pacient care se teme de ap.
5. @si!i formule noi$ inedite de ad*ncire a transei hipnotice.
SEMINAR: INTRODUCERE N PSIHOTERAPIE
Aeminarul i propune s particulariee n cadrul unor tul"urri psihice i
psihosomatice tehnicile de interven!ie psihoterapeutic preentate n cadrul cursului.
3ehnicile vor fi grupate n pachete de interven!ie psihoterapeutic: vor fi preentate doar
acele pachete care au o sus!inere e+perimental. )reentarea pachetelor de interven!ie va
fi detaliat prin lucrri i demonstra!ii ce urmea a fi realiate mpreun cu studen!ii i
prin "i"liografia o"ligatorie.
1. Delir, demen(, amnezie, tulburri cognitive yi tulburri psihice datorate unor
condi(ii medicale
)achetul de interven!ie psihoterapeutic-
3ehnici cognitiv,comportamentale , cu rol educativ i pentru optimiarea
memoriei:
3ehnici umanist,e+perien!iale , cu rol suportiv:
3ehnici dinamic,psihanalitice , reducerea mecanismelor defensive asociate
tul"urrilor.
2. Tulburri legate de consumul de substan(e
)achetul de interven!ie psihoterapeutic-
3ehnici umanist,e+perien!iale,cu rol suportiv:
3ehnici cognitiv,comportamentale,controlul comportamentului deadaptativ$
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
55
restructurarea cogni!iilor deadaptative$ inducerea rela+rii pentru a
contracara an+ietatea de performan! asociat tratamentului:
Bipnoterapie,sugestii directe i indirecte vi*nd reducerea consumului de
su"stan!e.
3. Schizofrenia yi alte tulburri psihotice
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,cu rol educativ &ncadrarea n grupul social'$
prevenirea recderilor$ reducerea delirului i halucina!iilor care nu
cedea la medica!ie$ creterea complian!ei la tratament$ reducerea
simptomatologiei negative:
Bipnoterapia,ntrirea eului.
4. Tulburri afective
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,modificarea comportamentelor i cogni!iilor
deadaptative$ rol educativ:
3ehnici dinamic,psihanalitice,reducerea simptomatologiei depresive.
5. Tulburrile de anxietate
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,modificarea comportamentelor i cogni!iilor
deadaptative$ inducerea rela+rii.
6. Tulburrile somatoforme yi durerea
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,modificarea cogni!iilor deadaptative
&interpretrile eronate ale semnalelor coprorale':
Bipnoterapia,sugestii vi*nd reducerea durerii.
7. Tulburrile factice
)achetul de interven!ie- nu e+ist nc tehnici eficiente de interven!ie psihoterapeutic.
0sisten!a psihologic viea mai ales personalul medical i grupul primar al "olnavului
care sunt inclui n programe educa!ionale cu referire la "oal pentru o rela!ionare mai
eficient cu "olnavul.
8. Tulburri disociative
)achetul de interven!ie-
3ehnici dinamic,psihanalitice,integrarea aspectelor contiente i a celor
incontiente:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
56
Bipnoterapia,sugestii vi*nd reducerea disocierii.
9. Tulburri sexuale yi de identitate sexual
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,controlului an+iet!ii de performan! asociat
tul"urrilor$ rol educativ$ modificarea comportamentelor deadaptative.
10. Tulburri de alimenta(ie
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamnetale,controlul comportamentelor deadaptative$ a
cogni!iilor ira!ionale$ controlul an+ieat!ii de performan! asociat tul"urrilor$
ntrirea eului.
11. Tulburri de somn
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,controlul an+iet!ii asociat tul"urrii$
eliminarea comportamentelor deadaptative.
12. Tulburri ale impulsului
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,reducerea tensiunii asociate tul"urrii$
controlul comportamentelor deadaptative.
13. Tulburri de adaptare
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale de control al stresului i consecin!elor acestuia.
14. Tulburri de personalitate
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale,modificare comportamentelor i cogni!iilor
care sus!in manifestri deadaptative i relativ sta"ile$ adaptarea la situa!ii
pro"lematice:
3ehnici dinamic,psihanalitice,eliminarea conflictelor care sus!in manifestri
Deadaptative:
3ehnici umanist,e+perien!iale,favoriarea e+primrii li"ere i a devoltrii
personale.
15. Stresul yi tulburrile psihosomatice
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
5L
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamnetale,controlul cogni!iilor deadaptative implicate n
stress$ reducerii deechili"rului "alan!ei vegetative$ reducerea an+iet!ii
asociate tul"urrilor psihosomatice:
3ehnici dinamic,psihanalitice,eliminarea mecanismelor defensive i reolvarea
conflictelor implicate n tul"urrile psihosomatice.
16. Tulburrile clinice ale copilului yi adolescentului
)achetul de interven!ie- interven!iile utiliea tehnicile descrise n caul psihoterapiei
adultului care au fost ns adaptate particulari!ilor de v*rst &vei psihologia clinic'
17. Alte condi(ii clinice
3ul"urrile somatice. ;actorii psihologici intervin n etiogenea tul"urrilor
somatice favori*nd devoltarea sau men!inerea "olilor. Interven!ia psihoterapeutic
urmrete modificarea acestor factori cu impact favora"il asupra strii de sntate.
Domeniile ma#ore unde interven!ia psihoterapeutic s,a dovedit eficace sunt- oncologia
&psihooncologia'$ imunologia &psihoneoroimunologia'$ nefrologia &psihonefrologia'.
0sisten!a psihologic n chirurgie. %ontrolul factorilor psihologici preoperator$
perioperator i postoperator contri"uie poitiv la pregtirea "olnavului$ desfurarea
interven!iei chirurgicale i starea de recuperare a "olnavului &e+. reducerea an+iet!ii$
durerii$ consumului de medicamente etc.'
18. Probleme de cuplu yi familie; terapia grupului mic
)achetul de interven!ie-
3ehnici cognitiv,comportamentale- de comunicare i negociere eficient$ tehnica
contractului: analia sistemic i a rela!iilor interpersonale &tehnici de
terapie interpersonal':
3ehnici umanist,e+perien!iale- tehnica #ocului de rol n condi!ii ecologice:
3ehnici dinamic,psihanalitice- tehnica interpretrii rela!iilor transferen!iale i a
mecanismelor defensive.
NTREBRI DE AUTOEVALUARE
1. Psihoterapia, n sens larg, este:
&a' Interven!ie psihologic n patologie i optimiarea su"iec!ilor umani sntoi
&"' Interven!ie psihologic n patologie i "oli psihosomatice
&c' Interven!ie psihologic n tul"urrile psihice
2. Func(iile psihoterapeutului vizeaz:
&a' Diagnosticul i evaluarea clinic$ cercetarea$ pregtirea pacientului$ educa!ia pentru
sntate.
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
5D
&"' Educa!ia$ cercetarea$ consilierea psihologic i interven!ia clinic$ diagnosticul i
evaluarea.
&c' %onsilierea psihologic i psihoterapia$ evaluarea clinic$ educa!ia i preven!ia
primar.
3. Stabili(i coresponden(a ntre etapele istoriei unui domeniu al ytiin(ei yi evolu(ia
abordrilor terapeutice n psihologie:
&a' )erioada preparadigmatic &7' terapia comportamental
&"' ;aa de tiin! normal &2' terapia cognitiv
&c' Etapa de cri &3' terapia cognitiv,comportamental
&d' 0pari!ia unei noi paradigme tiin!ifice &C' terapia comportamental vs. cognitiv
&e' 2evolu!ia tiin!ific &8' psihanalia$ terapii umanist,e+perien!iale$
3erapia ericGsonian
&f' 2entoarcerea la tiin!a normal &5' terapia comportamental

4. O conceptualizare eficient are urmtoarele caracteristici (bifa(i toate
rspunsurile care se potrivesc):
&a' E+plic pacientului caua tul"urrilor sale
&"' Este ntotdeauna adevrat
&c' Augerea pacientului e+isten!a unui tratament pentru pro"lema sa
&d' Este conform cu adevrul tiin!ific
&e' Este acceptat de pacient
&f' ?u este necesar s fie adevrat pentru a fi util
5. n psihologie, nivelul comportamental se refer la:
&a' comportamentele respondente
&"' comportamentele operante
&c' comportamentele respondente i operante
6. Comportamentul respondent este:
&a' comportament do"*ndit
&"' comportament nnscut
&c' comportament nv!at
7. Procesrile informa(ionale determin:
&a' intensitatea tririlor su"iective
&"' calitatea tririlor su"iective
&c' cantitatea tririlor su"iective
8. Abordarea cognitiv-comportamental consider problemele psihologice ca fiind:
&a' cogni!ii disfunc!ionale sus!inute de emo!ii deadaptative
&"' rspunsuri deadaptative sus!inute de cogni!ii disfunc!ionale
&c' emo!ii disfunc!ionale sus!inute de cogni!ii adaptative
9. Cile etiopatogenetice cele mai importante n psihopatologie se refer la faptul
c:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
64
&a' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZ
&"' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZ
&c' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZ
10. Fundamentarea teoretico-experimental a psihoterapiei se refer la:
&a' 0ncorarea psihoterapiei n cercetarea fundamental din psihologie i validarea
e+perimental a pachetelor de tratament
&"' 0ncorarea psihoterapiei n cercetarea fundamental din psihologie i validarea
e+perimental a metodelor de diagno
&c' 0ncorarea psihoterapiei n cercetarea aplicativ i validarea e+perimental a
asump!iilor teoriei
11. Componentele oricrei interven(ii psihoterapeutice sunt:
&a' Diagnostic psihologic i evaluare clinic$ rela!ia terapeutic$ conceptualiarea$
reflectarea empatic$ evaluarea reultatelor interven!iei
&"' Diagnostic psihologic i evaluare clinic$ rela!ia terapeutic$ conceptualiarea$
interven!ia$ evaluarea reultatelor interven!iei
&c' Diagnostic psihologic i evaluare clinic$ rela!ia terapeutic$ conceptualiarea$
interven!ia$ depirea reisten!elor pacientului
12. Diagnosticul func(ional se refer la:
&a' Mncadrarea clientului ntr,o categorie i particulariarea ei pentru su"iect
&"' Identificarea antecedentelor i consecin!elor unui comportament
&c' Mncadrarea pro"lemelor clientului n diferite categorii nosologice
13. Diagnosticul yi evaluarea clinic permit:
&a' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZ
&"' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZ
&c' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZ
14. n abordarea cognitiv-comportamental, explica(ia oferit pacientului va fi:
&a' Mntotdeauna adevrat
&"' =neori adevrat$ uneori nu
&c' ?iciodat adevr tiin!ific
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
67
15. Explica(ia umanist-experien(ial este oferit:
&a' direct$ ntr,un cadru de empatie$ congruen! i acceptare necondi!ionat
&"' indirect$ prin intermediul reflectrilor empatice structurate
&c' direct$ contri"uind la o mai mare acceptare a acesteia de ctre pacient
16. Evaluarea rezultatelor interven(iei psihoterapeutice este important deoarece:
&a' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
&"' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
&c' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
17. n abordarea cognitiv-comportamental se accept:
&a' =n eclectism la nivel de tehnici
&"' =n eclectism la nivel de teorie
&c' =n ermetism la nivel de tehnici
18. ntre psihoterapia individual yi psihoterapia de grup diferen(ele rezid:
&a' /a nivelul conceptualirilor oferite
&"' /a nivelul mecanismelor de ac!iune
&c' /a nivelul tehnicilor utiliate
19. Mecanismele de ac(iune n terapia de grup sunt:
&a' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
&"' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
&c' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
&d' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
&e' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z
20. Tehnica interpretrii viselor se utilizeaz atunci cnd (bifa(i toate rspunsurile
corecte):
&a' un vis repetitiv an+ietiea pacientul
&"' se urmrete o"!inerea de informa!ii suplimentare
&c' pacientului nu,i mai vine nimic n minte pornind de la asocia!ii li"ere
&d' nu se dorete accesarea con!inutului latent
21. Tehnicile dinamic-psihanalitice au ca scop:
&a' Modificarea credin!elor ira!ionale ale pacientului
&"' %ontientiarea unor con!inuturi informa!ionale incontiente
&c' Modificarea$ n mod direct$ a con!inuturilor informa!ionale incontiente
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
62
22. Realiza(i coresponden(a ntre tipul de tehnic yi abordarea creia aceasta i
apar(ine:
&a' Interpretarea viselor &7' a"ordarea ericGsonian
&"' 3ehnica #ocului de rol &2' a"ordarea cognitiv,comportamental
&c' 0ntrenamentul autogen &3' a"ordarea dinamic,psihanalitic
&d' Desensi"iliarea progresiv &C' a"ordarea umanist,e+perien!ial
&e' 3ehnica parado+ului &8' a"ordarea cognitiv,comportamental
23. Tehnicile umanist-experien(iale urmresc:
&a' Modificarea convingerilor eronate
&"' Achim"area direct a comportamentelor deadaptative
&c' 0sigurarea unui cadru psihoterapeutic suportiv
24. Modificarea cogni(iilor dezadaptative n urma jocului de rol n condi(ii ecologice
apare deoarece:
&a' ?oul comportamentul adoptat este asemntor celui anterior
&"' 0titudinile se schim" pentru a fi n acord cu noul comportament
&c' %ogni!iile se schim" pentru a corespunde solicitrilor terapeutului
25. Tehnicile cognitiv-comportamentale duc la (bifa(i toate rspunsurile corecte) :
&a' 3ransformarea incomprehensi"ilului n comprehensi"il
&"' 3ransformarea miturilor terapeutice n adevr tiin!ific
&c' Modificarea cogni!iilor i comportamentelor deadaptative
26. Realiza(i coresponden(a ntre tehnicile de interven(ie la nivel cognitiv yi scopul
acestora:
&a' restructurare cognitiv &7' modificarea copingului deadaptativ
&"' antrenament asertiv i
reolvare de pro"leme &2' modificarea cogni!iilor deadaptative
&c' AI3 &3' modificarea situa!iilor reale care generea
discrepan! cognititv
27. Care sunt caracteristicile esen(iale ale unui comportament adaptativ ce va
nlocui unul dezadaptativ?
&a' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
&"' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
&c' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
28. Ce anume determin yi men(ine un comportament?
&a' )rocesrile informa!ionale i stimulii
&"' )rocesrile informa!ionale i consecin!ele
&c' Atimulii i consecin!ele
29. Realiza(i coresponden(a dintre tehnicile de relaxare yi mecanismele lor specifice:
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
63
&a' 0ntrenamentul autogen &7' opera!ionaliarea conceptului de modificare a unui
parametru specific.
&"' 2ela+area Iaco"son &2' asocierea formulelor ver"ale cu rela+area natural
&c' 3ehnica "iofeed"acG &3' opera!ionaliarea conceptelor de rela+are i tensiune
muscular

30. Realiza(i coresponden(a dintre tehnic yi mecanismul acesteia:
&a' 3ehnica imploiv &7' inhi"i!ia condi!ionat
&"' 3ehnica desensi"ilirii progresive &2' inhi"i!ia de stingere
&c' 3ehnica flooding &3' inhi"i!ia reciproc
&d' 3ehnica e+punerii gradate &C' inhi"i!ie de protec!ie
31. n paradigma clasic, se consider ca yi condi(ie necesar pentru apari(ia
fenomenelor hipnotice:
&a' transa 1
&"' transa 0
&c' sarcina de supramotivare
32. Teoria dominant n cadrul paradigmei clasice este:
&a' teoria rspunsului e+pectat
&"' teoria deschiderii opera!ionale
&c' teoria neodisocia!ionist
33. n paradigma cognitiv-comportamental se consider c:
&a' hipnotia"ilitatea este modifica"il
&"' hipnotia"ilitatea este o caracteristic sta"il
&c' hipnotia"ilitatea este o trstur de personalitate
34. Variabilele independente care condi(ioneaz fenomenele hipnotice sunt:
&a'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
&"'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
&c'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
35. Sarcina de supramotivare se refer la faptul c:
&a' su"iectului i se spune c,i va fi uor s rspund la sugestii i este motivat s le
realiee
&"' su"iectului i se e+plic motivele pentru care este hipnotiat
&c' su"iectul este prea motivat ca s mai poat rspunde la hipno
36. Transa este:
&a' factor de e+plic apari!ia fenomenelor hipnotice
&"' factor a"solut necesar n apari!ia fenomenelor hipnotice
&c' o consecin! a sugestiei$ fr valoare e+plicativ
37. Pentru a fi eficiente, sugestiile trebuie fcute:
&a' pe fondul transei 0
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
6C
&"' dup sarcina de supramotivare
&c' pe fondul transei 0 sau dup sarcina de supramotivare
38. Hipnoterapia cognitiv-comportamental se refer la:
&a' =tiliarea hipnoei pentru tratamentul diferitelor afec!iuni psihice i psihosomatice
&"' =tiliarea tehnicilor cognitiv,comportamentale su" hipno
&c' =tiliarea unor tehnici hipnoterapeutice specifice
39. Programul Carleton vizeaz:
&a' creterea sugesti"ilit!ii
&"' m"og!irea sugestiilor
&c' creterea hipnotia"ilit!ii
Rspunsuri la ntrebrile de autoevaluare:
7. a
2. "
3. a8$ "7sau5$ c7sau5$ d2$ eC$ f3
C. a$c$e$f
8. "
5. "
6. "
L. "
D. interac!iunea dintre mediul e+tern i procesrile informa!ionale poate determina o
stare su"iectiv negativ 9 mecanismele de coping deadaptative pot amplifica starea
su"iectiv negativ 9 modul n care su"iectul i intrpretea starea su"iectiv poate
influen!a distresul
74. a
77. "
72. "
73. culegere de informa!ii sintetiate n conceptualiare 9 culegere de informa!ii pentru
evaluarea reultatelor terapiei 9 facilitea structurarea rela!iei terapeutice 9 permite
a#ustarea terapiei la posi"ilit!ile clientului 9 permite ini!ierea procesului terapeutic
7C. "
78. "
75. ofer un feed"acG poitiv psihoterapeutului i pacientului referitor la interven!ia
psihoterapeutic 9 este necesar activit!ilor administrative din cadrul n care
psihoterapeutul i desfoar activitatea 9 datele culese pot face o"iectul unor analie
tiin!ifice i a pu"licrii 9 a#ut la pregtirea pentru ntreruperea terapiei
76. a
7L. "
7D. accesul la un numr mai mare de informa!ie terapeutic 9 instalarea speran!ei 9
nv!area prin modelare i imita!ie 9 suportul social al grupului 9 universalitatea
24. a$"$c
Introducere n psihoterapie
Dr. psiholog Daniel David
68
27. "
22. a3$ "C$ c2 sau 8$ d2 sau 8$ e7
23. c
2C. "
28. a$ c
25. a2$ "3$ c7
26. s fie incompati"il cu comportamentul deadaptativ 9 s ai" aceleai "eneficii ca i
comportamentul deadaptativ 9 s fie adaptativ
2L. "
2D. a2$"3$c7
34. aC$ "3$ c2$ d7
37. "
32. c
33. a
3C. sugestiile hipnotiatorului 9 atitudinile$ e+pectan!ele $ motiva!iile su"iectului 9
a"ilit!ile imagistice ale su"iectului
38. a
35. c
36. c
3L. "
3D. c