Sunteți pe pagina 1din 7

V2-P5 S se scrie un program C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt format din cel mult 20 de caractere, doar litere

mici ale alfabetului englez. rogramul determin transformarea cuvntului citit prin !nlocuirea fiecrei vocale a cuvntului, cu un ir format din dou caractere i anume vocala respectiv urmat de litera mare corespunztoare, restul literelor nemodificndu"se, ca !n e#emplu. rogramul afieaz pe ecran cuvntul ob$inut, pe o singur linie. Se consider vocale literele din mul$imea %a,e,i,o,u&. Exemplu: pentru cuvntul bacalaureat se va afia pe ecran' baAcaAlaAuUreEaAt V6-P5 Se consider un te#t cu ma#imum 2(( de caractere !n care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spa$ii. rimul caracter din te#tul citit este o liter, iar cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur te#tul i !l transform, !nlocuind prima liter a fiecrui cuvnt cu litera mare corespunztoare, restul caracterelor rmnnd nemodificate. )e#tul astfel transformat va fi afiat pe ecran. Exemplu: dac de la tastatur se introduce te#tul' mare frig rosu se va afia pe ecran' Mare Frig Rosu V7-P5 Se consider un te#t cu ma#imum 2(( de caractere, format din litere mici ale alfabetului englez i spa$ii. )e#tul con$ine cel pu$in o consoan. Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur te#tul i apoi determin transformarea acestuia, eliminnd numai ultima consoan care apare !n te#t, ca !n e#emplu. rogramul va afia pe ecran te#tul ob$inut. Exemplu: dac de la tastatur se introduce te#tul' mare frig saci pe ecran se va afia' mare frig sai V2 -P5 Se consider un te#t alctuit din cel mult 2(0 de caractere, !n care cuvintele sunt formate doar din litere mici ale alfabetului englez i sunt separate prin unul sau mai multe caractere *. Scrie$i un program C/C+ + care citete de la tastatur te#tul i afieaz pe ecran, pe cte o linie, toate secven$ele formate din cte dou litere identice, ca !n e#emplu. Exemplu: dac te#tul citit este' copiii!su"t!la!!!#oo se afieaz perec+ile alturate ii ii oo V2$-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur dou iruri de caractere formate din ma#imum ,00 litere mici ale alfabetului englez i afieaz pe ecran cel mai lung sufi# comun al celor dou iruri de caractere. -ac cele dou iruri nu au niciun sufi# comun, atunci programul va afia pe ecran mesa.ul /0 123S)4. Exemplu: pentru irurile mari"a i ele"a se va afia "a V2%-P5 5irul de caractere s2 este 6clona7 irului de caractere s, dac se poate ob$ine din s, prin eliminarea tuturor apari$iilor unei singure vocale. Se consider vocal orice liter din mul$imea %a,e,i,o,u&. Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt format din cel mult 20 litere mici ale alfabetului englez i afieaz pe ecran 8dac e#ist9, toate 6clonele7 acestui cuvnt, fiecare pe cte o linie a ecranului. Exemplu: pentru cuvntul i"formatica se afieaz, nu neaprat !n aceast ordine, 6clonele7 ' "formatca& i"frmatica& i"formtic

V'2-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur dou caractere c, i c2 8litere distincte ale alfabetului englez9, i un te#t avnd cel mult 2(0 caractere 8doar spa$ii i litere ale alfabetului englez9, pe care !l modific !nlocuind toate apari$iile caracterului memorat !n c, cu cel memorat !n c2 i toate apari$iile caracterului memorat !n c2 cu cel memorat !n c,. rogramul afieaz pe linii separate ale ecranului att te#tul ini$ial ct i te#tul ob$inut dup efectuarea !nlocuirilor. Exemplu: dac pentru c, se citete a, pentru c2 se citete o iar te#tul citit este' (ocus pocus preparatus se va afia ' (ocus pocus preparatus (acus pacus preporotus V'7-P5 0n ir cu ma#imum 2(( de caractere con$ine cuvinte separate prin unul sau mai multe spa$ii. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrie$i un program C/C++ care citete un astfel de ir i !l afieaz modificat, prima i ultima liter a fiecrui cuvnt fiind afiat ca liter mare. Exemplu: pentru irul' mai"e este proba la i"formatica se va afia' Mai"E EstE ProbA )A *"formaticA V'+-P5 0n ir cu ma#imum 2(( de caractere con$ine cuvinte separate prin cte un spa$iu. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un astfel de ir i !l afieaz pe ecran modificat, inversnd prin oglindire doar cuvintele care !ncep cu vocal, ca !n e#emplu. Se consider ca fiind vocale urmtoarele litere' a, e, i, o, u. Exemplu: pentru irul: mai"e este proba la i"formatica se va afia' mai"e etse proba la acitamrof"i V$,-P5 0n ir cu ma#imum 2(( de caractere con$ine cuvinte cuvinte formate numai din litere mici ale alfabetului englez. :iecare cuvnt este urmat de un caracter *. Scrie$i un program C/C++ care citete un astfel de ir i afieaz pe ecran irul ob$inut prin eliminarea tuturor apari$iilor primului cuvnt, ca !n e#emplu. Exemplu: pentru irul' bi"e!albi"e!foarte!bi"e! se va afia' !albi"e!foarte!! V$2-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un ir de cel mult ;0 de caractere, format doar din litere mici ale alfabetului englez, i care afieaz pe ecran, pe o singur linie, toate vocalele ce apar !n irul citit. <ocalele vor fi afiate !n ordinea apari$iei lor !n ir, separate prin cte un spa$iu, ca !n e#emplu. Se consider ca fiind vocale urmtoarele litere' a, e, i, o, u. -ac irul citit nu con$ine nicio vocal, se va afia pe ecran mesa.ul fara vocale. Exemplu: dac se citete irul calculator atunci pe ecran se va afia' a u a o V$5-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un ir de cel mult ;0 de caractere, format doar din litere ale alfabetului englez, i care afieaz pe ecran toate irurile ob$inute prin eliminarea succesiv a cte unei singure litere din irul citit, ca !n e#emplu. 5irurile se vor afia cte unul pe cte o linie a ecranului. Exemplu: dac se citete irul abbc atunci pe ecran se va afia' bbc abc abc abb V$6-P5 Se consider un te#t format doar din spa$ii i litere mici ale alfabetului englez, care !ncepe cu o liter i care con$ine cel pu$in o vocal din multimea %a,e,i,o,u&. Scrie$i programul C/C++ care citete de la

tastatur un ir cu cel mult ,00 de caractere, ca cel descris mai sus i care determin transformarea acestuia prin !nlocuirea fiecrei vocale din te#t cu litera imediat urmtoare din alfabet 8a se !nlocuiete cu b, e se !nlocuiete cu f .a.m.d.9. rogramul va afia pe ecran irul ob$inut. Exemplu: dac irul citit este exame" -e bacalaureat, dup modificare se afieaz' fxbmf" -f bbcblb.rfbt V$+-P5 0n cuvnt s, de cel mult 20 caractere, format doar din litere mici ale alfabetului englez, con$ine cel pu$in o consoan i cel pu$in o vocal. Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur cuvntul s, construiete !n memorie i afieaz pe ecran cuvntul ob$inut prin eliminarea tuturor consoanelor din cuvntul s. Se consider consoan oricare liter care nu se afl !n mul$imea %a, e, i, o, u&. Exemplu: dac se citete cuvntul bacalaureat, pe ecran se afieaz' aaauea V5,-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt s de cel mult 20 litere mici ale alfabetului englez, construiete !n memorie i afieaz pe ecran cuvntul s dup eliminarea primei i a ultimei vocale. Cuvntul s con$ine cel pu$in dou vocale i cel pu$in o consoan. Se consider vocale literele' a, e, i, o, u. Exemplu: dac se citete cuvntul bacalaureat, pe ecran se afieaz' bcalauret V5 -P5 Se consider un ir s avnd ma#imum (2 de caractere, ir ce con$ine numai litere mici ale alfabetului englez i cifre. rimul caracter al irului este o liter mic, ultimul caracter al irului este o cifr i fiecare liter mic din ir este urmat de o cifr nenul. Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur irul s, apoi construiete i afieaz pe ecran un nou ir de caractere, format numai din litere mici ale alfabetului englez, ir construit dup urmtoarea regul' fiecare liter mic se va repeta de attea ori de cte ori o indic cifra situat pe pozi$ia imediat urmtoare !n irul ini$ial, ca !n e#emplu. Exemplu: dac se citete de la tastatur irul a2b f2 atunci irul cerut este aabff V52-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un numr natural nenul n 8n=,009, apoi n iruri de caractere, fiecare ir avnd ma#imum >0 de caractere, doar litere mici ale alfabetului englez, i afieaz pe ecran cte dintre cele n iruri de caractere sunt formate numai din vocale. Se consider vocale literele a, e, i, o, u. Exemplu: dac n?>, iar irurile citite sunt arc& ae& creio", atunci programul va afia pe ecran deoarece irul ae este format numai din vocale. V55-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un ir de caractere format din ma#imum ,0 caractere, reprezentnd un numr real !n care partea !ntreag este separat de partea zecimal prin caracterul punct. rogramul afieaz pe ecran valoarea ob$inut prin adunarea numrului corespunztor pr$ii !ntregi i a numrului corespunztor pr$ii zecimale ale datei citite. Exemplu: dac se citete de la tastatur irul de caractere 2,/$56 atunci se va afia 576, iar dac se citete de la tastatur irul de caractere 2 /,+, atunci se va afia ',. V5%-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un ir de cel mult (0 de caractere 8cifre, litere ale alfabetului englez i spa$ii@ irul con$ine cel pu$in o liter9, apoi construiete !n memorie i afieaz pe ecran irul de caractere ob$inut din irul citit prin eliminarea tuturor caracterelor care nu sunt litere. Exemplu: dac se citete irul' Voi lua , la i"formatica atunci se va afia' Voilualai"formatica

V5+-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un ir de cel mult (0 de caractere 8litere mici i mari ale alfabetului englez, cifre, puncte, virgule i spa$ii9 i afieaz pe ecran cifra care apare de cele mai multe ori !n irul citit. -ac irul con$ine mai multe cifre cu numr ma#im de apari$ii, atunci se va afia cea mai mic dintre acestea. -ac irul nu con$ine cifre, se va afia pe ecran mesa.ul /0. Exemplu: dac se citete irul' Voi lua +&5 la matematica , la i"formatica si , la roma"a atunci se va afia cifra , 8pentru c cifrele 0 i , apar de cele mai multe ori !n ir, iar 0 este cea mai mic dintre ele9 V6,-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un ir de cel mult (0 de caractere 8litere mici i mari ale alfabetului englez, cifre i spa$ii9 i afieaz pe ecran litera mic cel mai des !ntlnit !n irul citit. -ac e#ist mai multe litere mici cu numr ma#im de apari$ii, programul o va afia pe prima dintre ele !n ordine alfabetic. -ac irul nu con$ine litere mici, atunci pe ecran se va afia mesa.ul nu. Exemplu: dac se citete irul' mergem la mu"te atunci se va afia' e 8pentru c literele e i m apar de cele mai multe ori !n ir, iar e este prima dintre ele !n ordine alfabetic9. V62-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un te#t de cel mult 2(( de caractere, dintre care cel pu$in unul este o liter mic a alfabetului englez, i afieaz pe ecran, pe o singur linie, despr$ite prin cte un spa$iu, toate literele mici ale alfabetului englez care apar !n te#t. :iecare liter va fi afiat o singur dat, !n ordinea primei ei apari$ii !n te#t. Exemplu: pentru te#tul' 0alculati .aloarea expresiei pe ecran se va afia' a l c u t i . o r e x p s V6$-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un te#t format din cel mult 200 de litere ale alfabetului englez, !n care cuvintele sunt separate printr"un singur spa$iu i afieaz pe ecran numrul de cuvinte din te#tul citit, care au prima respectiv ultima liter vocal. An cazul !n care !n te#t nu e#ist un astfel de cuvnt, se va afia pe ecran mesa.ul /0 123S)B. Se consider vocal orice liter din mul$imea %a,B,e,1,i,3,o,C,u,0&. Exemplu: dac te#tul introdus este' Eratoste"e a sugerat ca a"ii bisecti se repeta la fiecare patru a"i pe ecran se va afia' $ V66-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt format din cel mult (0 de caractere, doar litere mari ale alfabetului englez, i afieaz pe ecran, fiecare pe cte o linie, toate prefi#ele acestuia, !n ordine cresctoare a lungimilor. 0n prefi# de lungime D al unui cuvnt este un subir format din primele D caractere ale acestuia. Exemplu: dac se citete cuvntul 1A0A)AUREA2 se vor afia prefi#ele' 1 1A 1A0 1A0A 1A0A) 1A0A)A 1A0A)AU 1A0A)AUR 1A0A)AURE 1A0A)AUREA 1A0A)AUREA2

V67-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt format din cel mult (0 caractere, doar litere mari ale alfabetului englez, i afieaz pe ecran, fiecare pe cte o linie, toate sufi#ele acestuia, !n ordine cresctoare a lungimilor. 0n sufi# de lungime D al unui cuvnt este un subir format din ultimele D caractere ale acestuia. Exemplu: dac se citete cuvntul E3AME4 se vor afia sufi#ele ' 4 E4 ME4 AME4 3AME4 E3AME4 V7 -P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur, separate prin 1nter, dou iruri de caractere' un ir s de ma#imum 2(( de caractere, care pot fi litere ale alfabetului englez i spa$ii, apoi un ir c de ma#imum 20 de caractere. rogramul va !nlocui !n irul s toate apari$iile irului c cu un ir de e#act aceeai lungime efectiv cu c, format doar din caractere *, ca !n e#emplu. 5irul s ob$inut !n urma acestei prelucrri va fi afiat pe ecran. An cazul !n care c nu apare !n s, programul va afia mesa.ul /0 B BE1. Exemplu: dac irul S citit este 5i" -epartare se .e-e tare iar c este tare atunci pe ecran se va afia' 5i" -epar!!!! se .e-e !!!! V7'-P5 Scrie$i un program C/C++ care citete de la tastatur un numr natural n 80FnF,0,9 i apoi n propozi$ii. :iecare propozi$ie este format din ma#imum 2(( de caractere care sunt numai litere mici ale alfabetului englez i spa$ii. 5tiind c fiecare propozi$ie se termin cu caracterul 1nter, s se afieze pe ecran propozi$ia care are cele mai pu$ine vocale 8sunt considerate vocale caracterele a, e, i, o, u9. -ac dou sau mai multe propozi$ii au acelai numr de vocale, se va afia ultima propozi$ie, !n ordinea citirii, care !ndeplinete condi$ia. Exemplu: pentru n ? ; i urmtoarele propozi$ii' a#i a plouat tare a fost i""orat peste tot mai"e .a fi soare acum "u mai .reau sa ploua se va afia' mai"e .a fi soare V76-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt de ma#imum 20 de litere i minimum o liter i afieaz pe ecran toate cuvintele ob$inute din cuvntul citit prin eliminarea primei i a ultimei litere. rima prelucrare se refer la cuvntul citit, iar urmtoarele la cuvntul rezultat din prelucrarea anterioar. rocedeul de eliminare i afiare se va repeta pn cnd se ob$ine cuvntul vid, ca !n e#emplu. :iecare cuvnt ob$inut se va afia pe cte o linie a ecranului. Exemplu: dac se citete cuvntul bacalaureat, se va afia' bacalaureat acalaurea calaure alaur lau a

V77-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un te#t de cel mult (0 de caractere, 8litere mici ale alfabetului englez i spa$ii9, te#t format din mai multe cuvinte, separate prin cte un spa$iu, i afieaz pe ecran te#tul ob$inut din cel ini$ial prin transformarea primei litere i a ultimei litere ale fiecrui cuvnt !n ma.uscul, restul caracterelor rmnnd nemodificate. Exemplu: dac se citete te#tul a#i este exame" -e bacalaureat, se va afia A#* EstE Exame4 5E 1acalaurea2 V7%-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un te#t cu cel mult ,00 de caractere 8doar litere mici ale alfabetului englez i spa$ii9 i un cuvnt cu cel mult ,( caractere, doar litere mici ale alfabetului englez, i care afieaz pe ecran irul ob$inut prin inserarea !n te#tul ini$ial a caracterului G dup fiecare apari$ie a cuvntului citit. -ac !n te#t nu apare cuvntul citit, se va afia mesa.ul /0 B BE1. Exemplu: dac se citete de la tastatur te#tul exame"ului exame"ul -e bacalaureat si exame"ul -e atestat i cuvntul exame"ul se va afia' exame"ului exame"ul6 -e bacalaureat si exame"ul6 -e atestat V7+-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un te#t cu cel mult ,00 de caractere 8doar litere ale alfabetului englez i spa$ii9, construiete !n memorie i apoi afieaz pe ecran irul de caractere ob$inut din irul ini$ial, !n care se insereaz dup fiecare vocal caracterul *. Se consider vocale literele a, e, i, o, u, B, 1, 3, C, 0. -ac te#tul citit nu con$ine vocale, se va afia mesa.ul :BEB <CCBH1. Exemplu: dac se citete de la tastatur te#tul Exame"ul -e bacalaureat se va ob$ine i afia' E!xa!me!"u!l -e! ba!ca!la!u!re!a!t/ V%,-P5 Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur un cuvnt cu cel pu$in una i cel mult 20 de litere ale alfabetului englez, construiete i afieaz pe ecran cuvntul ob$inut prin intersc+imbarea primei consoane cu ultima vocal din cuvnt. An cazul !n care cuvntul este format numai din vocale sau numai din consoane, programul afieaz pe ecran mesa.ul 3I CS3J3H. Se consider vocale literele a, e, i, o, u, B, 1, 3, C, 0. Exemplu: dac se citete cuvntul Marmorat se va ob$ine i afia cuvntul aarmorMt V+'-P5 0n ir de caractere s se numete 6ablon7 pentru un alt ir de caractere #, dac este format din caractere din mul$imea %*, G,K&, are aceeai lungime cu # i pe fiecare pozi$ie din s !n care apare * !n # se gsete o vocal, pe fiecare pozi$ie din s !n care apare K !n # se gsete o consoan i pe fiecare pozi$ie din s !n care apare G putem avea orice caracter !n #. Se consider vocal orice liter din mul$imea %a,e,i,o,u&. Scrie$i programul C/C++ care citete de la tastatur dou iruri de caractere, de aceeai lungime, formate din cel mult 200 de litere mici ale alfabetului englez, i afieaz pe ecran, un ablon comun celor dou iruri citite, care con$ine un numr minim de caractere G. Exemplu: pentru irurile -iama"t i pier-ut se afieaz 7!!7667 V+5-P5 Scrie$i un program !n limba.ul C/C++ care citete de la tastatur un singur ir, format din cel mult 20 de caractere, care reprezint numele i prenumele unei persoane. Antre nume i prenume se afl un numr oarecare de caractere spa$iu 8cel pu$in unul9. Btt numele, ct i prenumele, sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. rogramul construiete !n memorie i afieaz pe ecran un alt ir de caractere, care s con$in ini$iala prenumelui 8prima liter a prenumelui9, urmat de un caracter punct, de

e#act un spa$iu i de numele din irul citit ini$ial. )oate literele din irul afiat vor fi, de asemenea, litere mici. Exemplu: dac se citete irul' popescu .asile se va construi i apoi se va afia pe ecran irul ./ popescu V+6-P5 Scrie$i un program !n limba.ul C/C++ care citete de la tastatur dou iruri, formate fiecare din cel mult 20 de caractere. rimul ir reprezint numele unei persoane, iar al doilea ir reprezint prenumele aceleiai persoane. Btt numele ct i prenumele sunt formate numai din litere ale alfabetului englez i fiecare con$ine cel pu$in o consoan. rogramul construiete !n memorie i afieaz pe ecran un al treilea ir de caractere, care con$ine consoanele din prenumele citit dispuse !n ordinea !n care apar !n prenume urmate de e#act un spa$iu i de numele citit. Exemplu: dac primul ir citit este Popescu, iar al doilea este Vasile se va construi i apoi se va afia pe ecran irul Vsl Popescu