Sunteți pe pagina 1din 20

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC: Asistent Social TABLOUL FACTORILOR DE RISC

ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare 2. Executarea defectuoasa de operatii manevre, pozitionari, fixari 3. Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala purjarea de fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate compresoare, centrala termica etc. 4. Comportament violent al clientilor 5. Nesincronizari in efectuarea operatiilor intarzieri, devansari 6. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor 7. Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinsein apropierea acestora 8. Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene 9. Neatentie in manipularea instrumentelor de lucru 10. Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice medicamente, materiale din laborator etc. 11. Depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra 12. Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice containere speciale incinerarea lor 13. Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la asezarea in pozitie corecta si transportul pacientilor) 14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de unica folosinta etc.masca de unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau microorganisme din aerul respirabil al pacientilor B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC 1. Agresare fizica si verbala a angajatului de catre pacienti 2. Metode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc. 3. Opreratii, reguli, procedee gresite 4. Stres psihic datorit a lucrului cu regim strict de atentiei pentru acordarea primului ajutor sau asistentei medicale in cazul urgentelor medicale 5. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase 6. E f o r t f i z i c p r i n l u c r u p r e p o n d e r e n t o r t o s t a t i c , d e p l a s a r i f r e c v e n t e intre cabinet si locatia clientilor/ pacientilor 7. Decizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor pacientilor C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCIE 1. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor 2. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - cutite, ace de seringa, cioburi etc 3. Caderea accidentala a obiectelor manipulate datorita impiedicarii sau alunecarii 4. Zgomot generat de clienti/ pacienti 5. Proiectare de particule, jet de substante 6. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca 7. Vibratii ale echipamentelor de munca compresoare aer, micromotoare etc. 8. Alergii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor utilizate ca dezinfectanti etc.

9. Substante radioactive cabinet de radiologie 10. Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor 11. Varsarea accidentala de produse fierbinti arsuri termice 12. Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice 13. Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica 14. Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude 15. F o l o s i r e a u n o r s u r s e d e a l i m e n t a r e e l e c t r i c a c e n u a u i m p a m a n t a r e , s a u c a r e a u i m p a m a n t a r e necorespunzatoare 16. Culturi sau preparate cu microorganisme bacterii, virusuri etc. D. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCA 1. Temperatura aerului ridicat vara, sczut iarna 2. Cureni de aer prezeni n toate incintele 3. Umiditatea aerului crescut n zonele de purjare i supape ale instalaiilor de nclzire cu abur tehnologic 4. Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaii 5. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scpri, deversri necontrolate de la instalaiile proprii sau din vecintate 6. Pulberi n suspensie n aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori, particule de hidrocarburi 7. Cini fr stpn necontrolai pe cile de circulaie i n antier, mucturi infecioase 8. Acces n zone subterane la reele elctrice, manifestri de claustrofobie

L I S T A D E C O N S E C I N E P O S I B I L E ALE ACIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN LOCALIZAREA CONSECINELOR Aparat cardiovascular Sistem osteoarticular Aparat digestiv Aparat renal Coloana vertebral Membru superior Bra Antebra Palm Degete Membru inferior Coaps Gamb Picior Cutie cranian Cutie toracic Abdomen Tegument Aparat respirator Organe de sim Sistem muscular Ochi Ureche Nas x x x x x x Extern Sistem nervos Multipl x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - -

Nr. crt.

CONSECINE POSIBILE

D x x x x x x x x x -

S D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -

S x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -

- tietur - neptur 2.Contuzie 3.Entors 4.Strivire 5.Fractur 6.Arsur: - termic - chimic 7.Amputaie 8.Leziuni ale organelor interne 9.Electrocutare 10.Asfixie 11.Intoxicaie - acut - cronic 12.Dermatoz 13.Pneumoconioz 14.mbolnviri respiratorii cronice provocate de pulberi organice i substane toxice iritante 15.Astm bronic, rinit vasomotorie 16.Boli prin expunere la temperaturi nalte / sczute 17.Hipoacuzie, surditate de percepie 18.Cecitate

1.Plag:

x x x x x x -

x x x x x x -

x x x x x x -

x x x x x -

x x x x x -

x x -

x -

x -

x x x x x -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Intern

LOCALIZAREA CONSECINELOR Aparat cardiovascular Sistem osteoarticular Aparat digestiv Aparat renal Coloana vertebral Membru superior Bra Antebra Palm Degete Membru inferior Coaps Gamb Picior Cutie cranian Cutie toracic Abdomen Tegument Aparat respirator Organe de sim Sistem muscular Ochi Ureche Nas x Extern Sistem nervos Multipl - - -

Nr. crt.

CONSECINE POSIBILE

D -

S D x -

S x x -

19.Tumori maligne, cancer profesional 20.Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite, bursite, epicondilite, discopatii 21.Boala de vibraii 22.Tromboflebit 23.Laringite cronice, nodulii cntreilor 24.Astenopatie acomodativ, agravarea miopiei existente 25.Cataracta 26.Conjuctivite i keratoconjunctivite 27.Electrooftalmie 28.Boala de iradiere 29.mbolnviri datorate compresiunilor i decompresiunilor 30.Boli infecioase i parazitare 31.Nevroze de coordonare 32.Sindrom cerebroastenic i tulburri de termoreglare 33.Afeciuni psihice 34.Alte consecine

- - - - - - - - x x -

- -

- - x x -

Intern

UNITATEA: FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI FACTORI DE RISC IDENTIFICAI 1. ACIUNI GRESITE 1. 1.1. Executare defectuoas de operaii FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) 1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare 2. E x e c u t a r e a d e f e c t u o a s a d e o p e r a t i i m a n e v r e , pozitionari, fixari 3. S t a t i o n a r e a i n z o n e periculoase, in care e s t e posibila si normala purjarea de fluide la presiunisi/sau temperaturi ridicate compresoare, centrala termica etc. 4. S t a t i o n a r e a , d e p l a s a r e a i n z o n e periculoase 5. U t i l i z a r e a u n o r c a b l u r i s i p r e l u n g i t o a r e i n dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt ntinse n apropierea acestora 6. Nesincronizari in efectuarea operatiilor intarzieri,devansari 7. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca pornire echipamente de munca 8. P r e z e n t a r e a l a p r o g r a m i n s t a r e d e o b o s e a l a , ebrietate, sub influenta substantelor halucinogen

NUMR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: __ h/schimb ECHIPA DE EVALUARE:

CONSECINA MAXIM PREVIZIBIL ITM 3-45 INV. GR III

CLASA DE GRAVITATE 2 4

CLASA DE PROBABILITATE 3 2

NIVEL DE RISC 4 3

INV. GR III

DECES

ITM 45-180

a. Nesincronizri de operaii a. Efectuarea de operaii neprevzute prin sarcina de munc

ITM 45-180 DECES DECES

3 7 7

3 1 1

3 3 3

UNITATEA: FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICAI FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) 9. I n t e r v e n t i i l a e c h i p a m e n t u l e l e c t r i c , i n c a z u l aparitiei defectiunilor sau blocajelor 10. Depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestr 11. V i o l e n t a d i n p a r t e a c l i e n t i l o r a. Comunicari accidentogene 2. OMISIUNI 12. Ingerare accidental sau voluntar de substane toxice 13. Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor b i o l o g i c e c o n t a i n e r e speciale incinerarea lor 14. Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului 15. N e u t i l i z a r e a e c h i p a m e n t u l u i i n d i v i d u a l d e protectie manusi de unica folosinta 16. Agresare fizica si verbala a angajatului de catre pacient 17. Metode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc 18. Operatii, reguli, procedee gresite

NUMR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: __ h/schimb ECHIPA DE EVALUARE:

CONSECINA MAXIM PREVIZIBIL DECES ITM 45-180 zile ITM 45-180 zile ITM 45-180 ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 ITM 45-180 zile DECES

CLASA DE GRAVITATE 7 3 3 3 3 2 3 2 7

CLASA DE PROBABILITATE 1 2 3 3 2 2 2 4 1

NIVEL DE RISC 3 2 3 3 2 2 2 2 3

B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC

1. CONINUTUL NECORESPUNZ TOR AL SARCINII DE MUNC N RAPORT CU CERINELE DE SECURITATE 1.1. Operaii,

UNITATEA: FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICAI reguli, procedee greite 1. SARCINA SUB/SUPRADIME NSIONATA N RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI 2.1. Solicitare fizic 2.2. Solicitare psihic FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

NUMR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: __ h/schimb ECHIPA DE EVALUARE:

CONSECINA MAXIM PREVIZIBIL

CLASA DE GRAVITATE

CLASA DE PROBABILITATE

NIVEL DE RISC

19. E f o r t f i z i c p r i n l u c r u p r e p o n d e r e n t o r t o s t a t i c , deplasari frecvente intre cabinet si client ITM 3-45 zile 2 4 2

20. Stres psihic datorita lucrului cu regim strict de a t e n t i e i p e n t r u a c o r d a r e a p r i m u l u i a j u t o r in cazul urgentelor medicale 21. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase 22. Decizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor medicale ale pacientilor 23. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera aobiectelor in timpul manipularii lor 24. T a i e r e , i n t e p a r e l a c o n t a c t u l c u s u p r a f e t e periculoase - taietoare, intepatoare - cutite, cioburi etc. 25. C a d e r e a a c c i d e n t a l a a o b i e c t e l o r

ITM 3-45 zile

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

2 2 3 2 2

4 4 3 3 1

2 2 3 2 1

C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCIE

1. FACTORI DE RISC MECANIC 1.1. Micri periculoase

UNITATEA: FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICAI FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) m a n i p u l a t e d a t o r i t a impiedicarii sau alunecarii 26. Zgomot generat de clienti 27. P r o i e c t a r e d e p a r t i c u l e ( b u c a t i d e s t i c l a ), jet de substante 28. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca 29. V i b r a t i i a l e e c h i p a m e n t e l o r d e m u n c a compresoare aer, micromotoare, freze etc. 30. Instalaii/sisteme/echipamente de munc ataate recipienilor sub presiune sau al cror scop este acela de a livra fluide 31. Instalaii, aparate care emit vibraii

NUMR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: __ h/schimb ECHIPA DE EVALUARE:

CONSECINA MAXIM PREVIZIBIL

CLASA DE GRAVITATE

CLASA DE PROBABILITATE

NIVEL DE RISC

Itm 3-45 zile INV. GR III INV. GR III

2 4 4

3 2 2

2 3 3

ITM 3-45 zile

1.2. Recipieni sub presiune 1.3. Vibraii excesive ale echipamentelor tehnice 2. FACTORI DE RISC TERMIC 2.1 Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafeelor 3. FACTORI DE RISC ELECTRIC

ITM 3-45 zile

ITM 3-45 32. Contact direct cu suprafete si produse fierbinti 33. Varsarea accidentala de produse fierbinti arsuri termice ITM 3-45 zile ITM 45-180

3 3 3

1 3 3

2 3 3

34. E l e c t r o c u t a r e p r i n a t i n g e r e d i r e c t a , i n c a z u l deteriorarii izolatiei cablurilor

DECES

UNITATEA: FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICAI FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) aferente aparaturii electrice 35. C u r g e r e s a u v a r s a r e a l i c h i d e l o r p e a p a r a t u r a electrica 36. A c t i o n a r e a i n t r e r u p a t o a r e l o r / s t e c h e r e l o r c u mainile ude 37. Ingerarea acidentala de substante, medicamente otravire 38. Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile atmosferice 39. Efort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale 40. Calamitati naturale: seisme, trasnete 41. Pericol de lezare fizica sau psihica amenintari,violente, insulte din partea pacientilor 42. D e p o z i t a r e a s u b s t a n t e l o r c h i m i c e t o x i c e i n recipiente nemarcate 43. Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera substante specifice utilizate 44. Contact cu microorganisme (virusi, bacterii) insuspensie in aer sau contact direct cu pacientii/ clientii, pe diferite materiale 45. Substante radioactive

NUMR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: __ h/schimb ECHIPA DE EVALUARE:

CONSECINA MAXIM PREVIZIBIL

CLASA DE GRAVITATE

CLASA DE PROBABILITATE

NIVEL DE RISC

DECES DECES DECES ITM 3-45 ITM 3-45 ITM 3-45 DECES DECES ITM 45-180 DECES DECES

7 7 7 3 3 2 7 7 3 7 7

2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1

4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3

D. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCA

4. FACTORI DE RISC CHIMIC 1. FACTORI DE RISC FIZIC

2. FACTORI DE RISC CHIMIC

3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 4. CARACTERU L SPECIAL AL

UNITATEA: FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICAI MEDIULUI FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

NUMR PERSOANE EXPUSE: DURATA EXPUNERII: __ h/schimb ECHIPA DE EVALUARE:

CONSECINA MAXIM PREVIZIBIL

CLASA DE GRAVITATE

CLASA DE PROBABILITATE

NIVEL DE RISC

10

Nivelul de risc global al locului de munc este:

N rg

r R
i 1 i

75

r
i 1

75

23 (4 4) 35 (3 3) 10 (2 2) 7 (1 1) 730 2,84 23 4 35 3 10 2 7 1 224

Nivelul de securitate N S 8 2,84 5,16

11

NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNC: Asistent Social NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,84

NIVELURI PARTIALE DE RISC

FACTORI DE RISC

4 44
4

44444

4 4 44 44

44 4 3 333

44

44 4 33 3 2 11 2 1

3
3

3333 33 33 3 33 2 22

33 3 33 33 33333333 3 22 2 2

2 1

111
1 0
F1 F7 F9 F1 5 F1 7 F2 3 F2 5 F3 1 F3 3

F3 9

F4 7

F5 5

F6 3

F7 1

F1 1

F1 3

F1 9

F2 1

F2 7

F2 9

F3 5

F3 7

F4 1

F4 3

F4 5

F4 9

F5 1

F5 3

F5 7

F5 9

F6 1

F6 5

F6 7

F6 9

F7 3

12

F7 5

F3

F5

F1 F3 F5

NIVELURI PARTIALE DE RISC

F7 F9 F1 1 F1 3 F1 5 F1 7 F1 9 F2 1 F2 3 F2 5 F2 7 F2 9 F3 1 F3 3 F3 5 F3 7 F3 9 F4 1 F4 3 F4 5 F4 7 F4 9 F5 1 F5 3 F5 5 F5 7 F5 9 F6 1 F6 3 F6 5 F6 7 F6 9 F7 1 F7 3 F7 5

4 44 44444 4 4 44 44 44 4 44 4 44 4 3 3333 33 33 3 33 3 333 33 3 33 33 33333333 3 33 3 2 22 2 22 2 2 2 2 FACTORI DE RISC 111 1 11 1

13

F1 F71 F74 F75 7 F72 F73 6 5 4 3 2 1 0 F2 F3 F4 F5 F6

F70 F69 F68 F67 F66 F65 F64 F63 F62 F61 F60 F59 F58 F57 F56 F55 F54 F53 F52 F51 F50

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27

F49 F48 F47 F46 F45

4 44 44 4 3 33 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 22 4 1 3 4 3 2 3 2 33 2 2 4 3 4 33 33 3 3 44 4 44
F44 F43 F42 F41 F40 F39 F38 F35 F37 F36 F33 F34

F28 F29 F30 F31 F32

14

LEGEND F1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare F2. Executarea defectuoasa de operatii manevre, pozitionari, fixari F3. Stationarea in zone periculoase, in care este posibil a si normala purjarea de fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate compresoare, centrala termica etc. F4. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca pornire echipamente de munca F5. Nesincronizari in efectuarea operatiilor intarzieri, devansari F6. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor F7. Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora F8. Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene F9. Violenta din partea clientilor F10. Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice F11. Depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra F12. Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice containere speciale incinerarea lor F13. Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la asezarea in pozitiecorecta si transportul pacientilor) F14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de unica F15. Agresare fizica si verbala a angajatului de catre pacienti F16. Metode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc. F17. Opreratii, reguli, procedee gresite F18. Stres psihic datorita lucrulu i cu regim strict de atentiei pentru acordarea primului ajutor sau asistentei medicale in cazul urgentelor medicale F19. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase F20. Efort fizic prin lucru preponderent ortostatic, deplasari frecvente F21. Decizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor medicale ale clientilor F22. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor F23. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare F24. Caderea accidentala a obiectelor manipulate datorita impiedicarii sau alunecarii F25.Zgomot generat numarul de pacienti F26. Proiectare de particule, jet de substante F27. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca:unituri stomatologice, compresor aer, micromotoare, aparatura specifica activitatii desfasurate F28. Vibratii ale echipamentelor de munca compresoare aer, micromotoare, freze etc. F29. Alergii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor utilizate cadezinfectanti etc. F30.Substante radioactive cabinet de radiologie F31.Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor puse la sterilizat in etuva F32.Varsarea accidentala de produse fierbinti arsuri termice F33.Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor

15

aferente aparaturii electrice F34.Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica F35.Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude F36.Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au i m p a m a n t a r e s a u c a r e a u i m p a m a n t a r e necorespunzatoare F37. Culturi sau preparate cu microorganisme bacterii, virusuri etc. F38.Temperatura aerului ridicat vara, sczut iarna F39.Cureni de aer prezeni n toate incintele F40. Umiditatea aerului crescut n zonele de purjare i supape ale instalaiilor de nclzire cu abur tehnologic F42.Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaii F43.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scpri, deversri necontrolate de la instalaiile proprii sau din vecintate F44. Pulberi n suspensie n aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori, particule de hidrocarburi F45. Substante radioactive

16

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALURII LOCULUI DE MUNC: Asistent Social n urma analizei factorilor de risc i evalurii efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform metodei avizate are valoarea 2,84 situndu-se sub limita de acceptabilitate (3,5), n categoria riscurilor mici. S-au identificat 45 factori de risc dintre care: 41 factori au nivel parial de risc peste limita de acceptabilitate de 3,5 i 4 factori au niveluri pariale de risc sub limita de acceptabilitate. Factorii pentru care trebuie luate msuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt ( nivel de risc 4 ): F33.Electrocutare prin atingere directa, in cazu l deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice F34.Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica F35.Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude F36.Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au i m p a m a n t a r e , s a u c a r e a u i m p a m a n t a r e necorespunzatoare Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare msurile prezentate n "Fia de msuri propuse". n ceea ce privete repartiia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaia se prezint dup cum urmeaz : Tabelul de ponderi a FR pe componente n sistemul de munc EXECUTANT SARCINA DE MUNC MIJLOACE DE PRODUCIE MEDIUL DE MUNC Total FR Evaluai Ponderea Factorilor de risc aparinnd executantului n total factori de risc Numr de Factori de risc cu consecine ireversibile Ponderea factorilor de risc cu consecina maxim n totalul Factorilor de Risc Numr factori de risc cu consecina maxim previzibil n subtotal factori de risc proprii executantului Ponderea factorilor de risc cu consecina maxim n factorii de risc proprii executantului Erorile executantului au, n cea mai mare parte, consecine ireversibile deces. FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECINELE MAXIME PREVIZIBILE - DECES, REPREZINT 7,69 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC i 0 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI. ACETI FACTORI DE RISC VOR FI ANALIZAI PERSEVERENT DE CTRE ANGAJATOR, SCOPUL MSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND ACELA DE ELIMINARE A LOR Evenimentele de munca datorate materializrii acestor riscuri au n cea mai mare parte consecine ireversibile asupra executantului, ceea ce impune o atenie sporit implementrii msurilor care conduc la eliminarea sau diminuarea lor. 28,84 % 13,46 % 26, 92 % 30,76 % 75 41,33 % 4 56 % 15 28,84 %

17

18

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: Asistent Social NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,84%

13,33% 10,67% 34,67% Mijloace de producie Executant Mediul de munc Sarcina de munc 41,33%

19

FIA DE MSURI PROPUSE LOCUL DE MUNC Asistent Social Simbol factor F33 FACTORII DE RISC identificati i evaluati la locul de munc Electrocutare prin atingeredirecta, in cazul deteriorariiizolatiei cablurilor a f e r e n t e aparaturii electrice Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor F o l o s i r e a u n o r s u r s e d e alimentare electrica ce nu au im p am a nt ar e s au c ar e a u impamantare necorespunzatoare NIVEL PARTIAL DE RISC 4 MASURILE PROPUSE pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de munc TEHNICE ORGANIZATORICE - acoperiri cu materiale - Masuri de protectie principale:electroizolante ale partilor active folosirea tensiunilor foarte joase de (izolarea de protectie) securitate (TFJS);- legarea la pamant;aleinstalatiilor si echipamentelor legarea la nul de protectie;- izolarea electrice;- ingradiri in carcase sau suplimentara de protectie aplicata acoperiri cu invelisuri exterioare;utilajului in procesul de fabricatie;scoaterea de sub tensiune a separarea de protectie.2. Masuri de echipamentelor electrice- instruirea protectie secundare:- izolarea lucratorilor cu privire la modul de amplasamentului;- egalizarea si/sau exploatare a echipamentelor de dirijarea potentialelor;- deconectarea munca actionate electronic automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau unui curent de defect periculoase - Folosirea mijloacelor de protecie electroizolante

F34 F35 F36

4 4

20