Sunteți pe pagina 1din 5

Procedura tehnica de executie - Strat de balast stabilizat

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

1. SCOPUL INTOCMIRII Procedura are ca scop precizarea aciunilor, fazelor tehnologice, utilajelor i materialelor necesare pentru execuia i recepia straturilor din balast stabilizat prin metodologia stabilizarii in situ cu liant hidraulic. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prevederile prezentei proceduri se aplic la execuia stratului din balast metodologia !"#$% cu liant hidraulic. 3. DOMENIUL DE REFERINTA -Caiet de Sarcini. &Proiect de execuie &'( )* + ,--, . ormativ pentru determinarea prin deflectografie sau deflectometrie a capacitii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple i semirigide cu deflectograful /acroix sau deflectometrul cu p0rghie 1en2elman. !#3! *-45)6,&78 9/ucrari de drumuri. !traturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici% &:eet prin

4. RESPONSABILITI 4.1. Technic ! P"#$ec% M n &e" controleaz modul de respectare a planificrii lucrrilor identific eventualele modificri necesare la execuia lucrrilor menine legtura cu conducerea proiectului 4.2. Si%e ' n &e" coordoneaz execuia lucrrilor pe antier coordonarea permanent a executanilor ;subantreprenorilor< emite propuneri de necesare de materiale de aprovizionat

4.3. Re()#n( *i! %ehnic c+ e,ec+-i . RTE /RTE En&inee"0 admite execuia lucrrilor numai pe baza proiectului i a detaliilor de execuie verificate de verificatori de proiecte atestai.

Procedura tehnica de executie - Strat de balast stabilizat verific i avizeaz procedurile tehnice de execuie ;P.#.=.<, planurile de calitate, programe de realizare a construciilor precum i >nregistrrile de atestare calitativa emise >n timpul execuiei. oprete execuia lucrrilor >n cazul abaterilor grave privind calitatea sau >n cazul nerespectrii prevederilor proiectului urmrete activitatea de control calitate i >ncercri de laborator, conform planului de verificri, inspecii, >ncercri ;P.'.'.?."< urmrete soluionarea neconformitilor la termenele stabilite particip la efectuarea fazelor determinante

4.4. C#n%"#!#" c !i% %e . C1 /12A En&inee"0 rspunde de efectuarea sistematic a controlului extern al calitii >n toate fazele de execuie >n vederea atestrii calitative a acestora >ntocmete P.'. i P.'.'.?.". efectu0nd >n baza acestora controalele aferente >ntocmete rapoarte de neconformitate ;:. .'.< acolo unde constat abateri calitative, stabilete msuri de tratare a neconformitilor, aciuni corective i preventive inform0nd conducerea organizaiei analizeaz rezultatele >ncercrilor de laborator

4.3. Re()#n( *i! (ec+"i% %e 4i (5n5% %e '+ncii instruiete personalul de execuie privind normele generale i specifice de protecia muncii si de paz i stingerea incendiilor

4.6. Re()#n( *i! )+nc% 7e !+c"+ 2 4e8 echi)5 execut lucrrile numai >n baza prevederilor proiectului tehnic, detaliilor de execuie i procedurilor tehnice rspunde de calitatea lucrrilor executate >ncadr0ndu&se >n termenele prevzute de graficul de execuie rspunde de organizarea programului de lucru rspunde de convocarea factorilor implicai >n inspecii, >ncercri, verificri ale lucrrilor >ntocmete documentele de atestare calitativ a lucrrilor pe faze de execuie, evidena materialelor, complet0nd la zi >nregistrrile >n planul calitii rspunde de controlul intern + autocontrolul tuturor activitilor prestate de personalul de execuie instruiete personalul din subordine

Procedura tehnica de executie - Strat de balast stabilizat

3. PROCEDURA 3.1. C#n7i-ii )"e ! *i!e 8.*.*. 3sigurarea ca pe antier se gsesc detaliile tehnice de execuie i prezenta procedur. 8.*.,. "nstruirea personalului deservent >n scopul >nsuirii prevederilor proiectului de execuie, a caietului de sarcini, a prevederilor normative, a modului de exploatare i >ntreinere a utilajelor specifice acestui gen de lucrri i a prezentei proceduri tehnice de execuie. 8.*.). 3sigurarea liantului hidraulic i a utilajelor necesare pentru execuia stabilizarii balastului. 8.*.4. =xistena declaraiei de conformitate pentru liantul hidraulic aprovizionat. 8.*.@. =xistenta >nregistrrilor de calitate efectuate pentru stabilirea reetei. 8.*.8. =xecuia unui tronson de prob pentru experimentarea metodei de stabilizare in situ 3.2. L+c"5"i )"e&5%i%# "e nainte de >nceperea lucrrilor se vor verifica i regla utilajele i dispozitivele necesare realizrii reciclrii la rece. 3.3. S% *i!i"e c " c%e"i(%ici!#" 7e c#') c% "e @.).*. 'aracteristicile optime de compactare ale stratului de balast stabilizat prin >ncercarea Proctor modificat, conform !#3! *A*)6*)&*A7) de ctre un laborator de specialitate >nainte de >nceperea lucrrilor de execuie. Prin >ncercarea Proctor modificat se stabileteB du max. + greutate volumic in stare uscat, maxim ;g6cm)<C Dopt + umiditatea optim de compactare ;E<. @.).,. 'aracteristicile efective de compactare se determin de laboratorul antierului pe probe prelevate din strat i anumeB duef + greutate volumic >n stare uscat, efectiv ;g6cm)<C D ef + umiditatea efectiv de compactare exprimat >n ;E< >n vederea stabilirii gradului de compactare F'. F' G ;duef 6 dumax< *-- ;E< 3.4. E,ec+-i (%" %+!+i 7e * ! (% (% *i!i9 % @.4.*. 1alastul stabilizat cu liant hidraulic se realizeaz respect0nd urmtoarele etapeB aternerea si precompactarea balastului care trebuie stabilizat. aternerea liantului hidraulic + se realizeaz cu rsp0nditorul de liant pe suprafaa stratului ce urmeaz a fi stabilizat, dozarea realizandu&se >n procentul stabilit >n reeta cadruC viteza de >naintare a rsp0nditorului de liant i treapta de vitez se alege astfel >nc0t s se obin cantitatea de liant 6 mp stabilit prin reeta cadruC

Procedura tehnica de executie - Strat de balast stabilizat amestecarea materialelor cu ajutorul utilajului freza&reciclator D: ,--- 6 D: ,4--, se face pe o adancime maxima de 4@ cm, p0n la obinerea unui grad de fr0miare de min. 5-E, prin trecerea amestecului prin ciurul cu ochiul ptrat de 4 mm. cantitatea de ap necesar pentru asigurarea umiditii optime de compactare se stabilete de ctre laborator in0nd seama de umiditatea materialului, aceasta adug0ndu&se >n timpul amestecrii prin racordarea cisternei la reciclator, >n acest fel stropirea realiz0ndu&se uniform, evit0ndu&se supraumezirea local. compactarea balastului stabilizat cu cilindrii compactori cu rulouri netede sau mixte cu vibrare. umrul de treceri este stabilit in urma testelor preliminare, astfel incat sa se asigure gradul de compactare cerut in caietul de sarcini. nivelarea stratului de balast stabilizat cu autogrederul in vederea realizarii unor pante transversale si longitudinale corespunzatoare celor date in caietul de sarcini. Prin utilizarea liantilor hidraulici in tehnologia de stabilizare a balastului, stratul gata realizat prezinta stabilitate marita la solicitarile mecanice si termice din exploatare. @.4.,. =xecuia stratului de balast stabilizat nu se efectueaz >n perioade cu precipitaii i cu temperaturi atmosferice negative. 3.3 :e"i8ic "e (%" %+!+i 7e * ! ( % (% *i!i9 % 3naliza materialului frezat se va realiza in conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini al lucrarii si reglementarile tehnice in vigoare, respectiv !#3! *-45)6,&78 9/ucrari de drumuri. !traturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici%. 3.6. C#n7i-ii %ehnice; "e&+!i 4i 'e%#7e 7e <e"i8ic "e @.8.*. =lemente geometrice i abateri limit @.8.*.*. /imea stratului reciclat este cea prevzuta >n proiect. 3baterile limit la lime pot fi de -,-, m fa de ax i de -,*- m la limea >ntreag. 3baterile limit se admit >n puncte izolate, care nu sunt situate >n acelai profil transversal sau >n profiluri consecutive. @.8.*.,. 'otele profilului longitudinal se verific cu aparate de nivel i trebuie s corespund celor din proiect. 3baterea limit la cotele de nivel ale proiectului sunt de -,-, m i se admit >n puncte izolate. @.8.,.'ondiii de compactare @.8.,.*. Fradul de compactare se consider asigurat c0nd se realizeaz un grad de compactare de cel puin A7E din densitatea >n stare uscat maxim, determinat prin >ncercarea Proctor modificat, conform !#3! *A*)6*)&7), >n cel puin A@E din punctele de msurare i de min. A@E >n toate punctele de msurare. @.8.,.,. ?erificrile se vor face >n cel puin dou puncte la *@-- m ,.

Procedura tehnica de executie - Strat de balast stabilizat @.@.,.). 'apacitatea portant la nivelul superior al stratului stabilizat se consider realizat dac valoarea >nregistrat este mai mic dec0t valoarea admisibil stabilit prin 'aietul de !arcini. @.@.,.4. ?alorile de referin pentru plac se vor stabili de ctre proiectantul lucrrii. 3.=. Rece)-i !+c"5"i!#" @.5.*. :ecepia pe parcursul execuiei la care se verific : - concordana lucrrilor executate cu prevederile proiectului - respectarea procesului tehnologic - calitatea execuiei lucrrii @.5.,. :ecepia la terminarea lucrrii se va face pe sectoare, imediat >nainte de executarea straturilor de asfalt. !e verific dac stratul stabilizat nu a fost deteriorat pe perioada execuiei i, dup caz se stabilesc msurile de remediere necesare. @.5.). 3dmiterea recepiei i acceptul beneficiarului de a se trece la executarea stratului de asfalt va fi consemnat >n procesul verbal de acceptare lucrri, semnat de beneficiar, proiectant i executant. 6. MSURI SSM 8.*.*. 3sigurarea condiiilor ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire suficient i adecvat >n domeniul !!H, specifice locului de munc i postului ocupat. 8.*.,. "nstructajul periodic la locul de munc se face de ctre eful punctului de lucru. 8.*.). =chipamentele individuale de protecie ;="P< suntB casc salopet portocalie bocanci cu bombeu metalic vest reflectorizant pelerin de ploaie reflectorizant cizme de cauciuc =. >NRE?ISTRRI 7.1. (eclaraie de conformitate pentru liant hidraulic 5.,. :eet de preparare 5,), :aport de >ncercare pentru amestec ;umiditate, grad de fr0miare, rezistene 5.4. mecanice< 5.@. :aport de >ncercare Proctor modificat 5.8. :aport de >ncercare capacitate portant 5.5. ?erificri i msurtori topo 5.7. Proces verbal acceptare lucrri