Sunteți pe pagina 1din 14

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

CURS EURO - LEI/EURO

4.5769
Valoare (fr TVA)

Nr. Crt.
1

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


2

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1
Obinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la
1.3
starea iniial
TOTAL CAPITOLUL 1

Mii Lei

Mii EURO

Mii Lei

Mii Lei

Mii EURO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
3.2
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
3.3
Proiectare i inginerie
3.4
Organizarea procedurilor de achiziie
3.5
Consultan
3.6
Asisten tehnic
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
Construcii i instalaii
4.2
Montaj utilaje tehnologice
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
4.4
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
4.5
Dotri
4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
8.25
23.25

0.00
0.00
3.28
0.00
0.00
1.80
5.08

0.00
0.00
3.60
0.00
0.00
1.98
5.58

0.00
0.00
18.60
0.00
0.00
10.23
28.83

0.00
0.00
4.06
0.00
0.00
2.24
6.30

550.28
0.00
19.85
0.00
0.00
0.00
570.13

120.23
0.00
4.34
0.00
0.00
0.00
124.57

132.07
0.00
4.76
0.00
0.00
0.00
136.83

682.35
0.00
24.61
0.00
0.00
0.00
706.96

149.09
0.00
5.38
0.00
0.00
0.00
154.46

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli


5.1
Organizare de antier
5.1.1. Lucrri de construcii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3
Cheltuieli diverse i neprevzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar
6.1
Pregtirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice i teste
TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
Din care C+M

11.01
0.00
0.00
0.00
11.01

2.40
0.00
0.00
0.00
2.40

2.64
0.00
0.00
0.00
2.64

13.65
0.00
0.00
0.00
13.65

2.98
0.00
0.00
0.00
2.98

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

604.39

132.05

145.05

749.45

163.75

561.29

122.64

134.71

696.00

152.07

ntocmit,

Beneficiar:

Cap.1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea


terenului
Descriere articol
Obtinerea terenului
Cumpararea terenului
Exproprieri
Scoaterea din circuitul agricol
Despagubiri
1.2.
Amenajarea terenului
Demolari, demontari,evacuari materiale
Defrisari, drenaje, epuismente,
Devieri retele si utilitati
Devieri cursuri de apa, stramutari localitati sau
monumente istorice
Amenajari pentru protectia
1.3.
mediului, inclusiv refacerea
cadrului natural dupa terminarea
lucrarilor

U/M

Lucrari pentru protectia mediului

Cod
1.1.

Deviz financiar
Q

P.U. Valoare fara TVA

TVA

Valoarea totala

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00

lei
lei
lei
lei
lei

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

lei
0.00

lei

1
0
1

lei

0.00

0.00

0.00

0.00

lei

0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

lei

0.00

0.00

0.00

0.00

P.U. Valoare fara TVA

TVA

Valoarea totala

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

lei
lei

lei

Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor

Total Capitol 1
Beneficiar:

Cap.2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare


obiectivului
Descriere articol
Utilitati necesare obiectivului
Alimentare cu apa
Canalizare
Gaze naturale
Agent termic
Energie electrica
Telefonie
Radio
TV
Drumuri de acces
Cai ferate industriale
Cheltuieli aferente bransarii

Cod
2

U/M

Deviz financiar
Q

lei
lei
lei
lei

1
1
1

lei
lei
lei

1
1

lei
lei
lei
lei
lei

Total Capitol 2

Beneficiar:

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten


tehnic
Cod
3.1.

3.2.

Descriere articol
Studii de teren
Studiu geotehnic + Ridicare topo
Elaborare PUZ
Studiu topografic, fotogrammetric
Studii de stabilitate a terenului, alte studii
Obtinerea de avize, acorduri,
autorizatii

U/M

Deviz financiar
Q

P.U. Valoare fara TVA

TVA

Valoarea totala

1
1
1
0

0
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00

lei
lei
lei
lei
lei

0.00

lei

Obtinerea/prelungirea CertificatuluideUrbanism

lei

0.00

0.00

Obtinerea/prelungirea AutorizatieideConstruire

lei

0.00

0.00

Obtinerea de avize si acorduri de amplasament


si bransament

lei

0.00

0.00

lei

0.00

0.00

lei

0.00
15,000
0.00
0.00

2,850
0.00
0.00

0.00
17,850
0.00
0.00

0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
17,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6
5.70
0

0
0.00
0

Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si


adresa, obtinerea numarului cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in cartea funciara
Obtinerea acordului de mediu, avizului PSI, avizul de
la drumuri, alte avize si acorduri prevazute in acte
normative
3.3.
Proiectare si engineering
Elaborare Studiu de Prefezabilitate

lei

Elaborare Studiu de Fezabilitate

lei

Elaborare Documentatii necesare obtinerii acordurilor,


avizelor si autorizatiilor aferente

lei

lei

Verificare proiect tehnic

lei

Caiete de sarcini

lei

Expertiza tehnica

lei

Detalii de executie

lei

Documentatii de licitatie

lei

Organizarea procedurilor de
achizitie publica

0.00

1
1
1
1
1
1

15,000.00

lei

Proiect tehnic

3.4.

1
1

Organizarea procedurilor de achizitii publice

lei

3.5.
Consultanta
Consultanta la elaborarea SF sau studii de piata,
evaluare

lei

0
0.00
0

lei

0.00

0.00

0.00

lei

0.00
8,254
4,100.00
4,154.00

0.00
1,568
779.00
789.26

0.00
9,822
4,879.00
4,943.26

23,254

4,424

27,672

Consultanta in domeniul managementului investitiei


sau administrare contract de executie

lei

3.6.
Asistenta tehnica
Asistenta din partea proiectantului

lei

Dirigintie de santier

lei

lei

Total Capitol 3

1
1

Beneficiar:

Cap.5 Alte cheltuieli

Evaluare

Descriere articol
Organizare de santier
5.1.1. Org.santier-lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe org.de santier
5.2.
Comisioane, taxe, cote legale,
costuri de finantare
Comision banca
Alte comisioane
Taxa Inspectia de Stat in Constructii

U/M

Taxa Controlul Amenajarii Teritoriului

lei

Cod
5.1.

% Valoare fara TVA

TVA

Valoarea totala

550,283
0

2.00%

11,006
11,005.65
0.00

2,091
2,091.07
0.00

13,097
13,096.72
0.00

0
0

0.00%

0
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

11,006

2,091

13,097

% Valoare fara TVA

TVA

Valoarea totala

0
0.00
0
0.00

0
0.00
0
0.00

0
0.00
0
0.00

lei
lei
lei

0.00%

lei
lei
lei
lei

0.00%
0.80%

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute lei


Cheltuieli diverse si neprevazute

lei

10.00%

Total Capitol 5

Beneficiar:

Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

Descriere articol
Pregatirea personalului de
exploatare
Pregatirea personalului de exploatare
6.2.
Probe tehnologice
Probe tehnologice
Cod
6.1.

U/M

Evaluare
Q

lei
lei

0.00%

0.00%

lei
lei

Total Capitol 6

DEVIZUL OBIECTULUI

CURS EURO - LEI/EURO

4.5769
Valoare (fr TVA)

Nr. Crt.

LEI
1

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


2

I
LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII
CONSTRUCII
1
REZISTENTA
ARHITECTURA
INSTALAII DE NCLZIRE
INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE
3
INSTALATII SANITARE
INSTALATII SANITARE INTERIOARE
5
INSTALATII SANITARE EXTERIOARE
6
INSTALATII ELECTRICE- CURENTI TARI
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE ILUMINAT, PRIZE SI FORTA
9
INSTALATII DE PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT
10
INSTALATII ELECTRICE- CURENTI SLABI
SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE INCENDIU
11
SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
12
SISTEM DE CONTROL ACCES
13
SISTEM BMS
14
RETEA DATE / VOCE - CABLARE STRUCTURATA
15
SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE EFRACTIE
16
CENTRALA TELEFONICA
17
SISTEM CATV
18
SISTEM INTERFONIE
19
SISTEM ACTIONARE TRAPE FUM
20
TOTAL I
II
MONTAJ
1
Montaj utilaje i echipamente tehnologice
TOTAL II

232,982.52
260,718.53
0.00
16,641.61
0.00
11,094.41
2,773.60
0.00
24,962.41
1,109.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

550,282.52

Mii Lei

Mii EURO

Mii Lei

Mii Lei

Mii EURO

232.98
260.72
0.00
16.64
0.00
11.09
2.77
0.00
24.96
1.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

550.28

50.90
56.96
0.00
3.64
0.00
2.42
0.61
0.00
5.45
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.23

55.92
62.57
0.00
3.99
0.00
2.66
0.67
0.00
5.99
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132.07

288.90
323.29
0.00
20.64
0.00
13.76
3.44
0.00
30.95
1.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
682.35

63.12
70.64
0.00
4.51
0.00
3.01
0.75
0.00
6.76
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149.09

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

III
PROCURARE
1
Utilaje i echipamente tehnologice
2
Utilaje i echipamente de transport
3
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

19,850.00

19.85

19.85

4.34
0.00
0.00
4.34

4.76
0.00
0.00
4.76

24.61
0.00
0.00
24.61

5.38
0.00
0.00
5.38

19,850.00
570,132.52

570.13

124.57

136.83

706.96

154.46

ntocmit,

LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Nr

Descriere

CANTITATE
UNIT

CENTRALA TERMICA 25 KW
VAS EXPANSIUNE
POMPE
BOILER 200 L
TABLOU+FIRIDA BRANSAMENT CURENT ELECTRIC
ECHIPAMENT INST.PARATRASNET

TOTAL

UM

1.00

Valoare

PRET UNITAR

1.00
3.00
1.00
1.00
2.00

BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.

9.00

0.00

LEI
2,500.00
350.00
300.00
600.00
6,500.00
4,500.00

LEI
2,500.00
350.00
900.00
600.00
6,500.00
9,000.00

EURO
546.22
76.47
196.64
131.09
1,420.18
1,966.40

19,850.00

4,337.00

Intocmit

LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Nr

Descriere

ASCENSOR PERSOANE (5 buc., 7 statii)


INSTALATII DE INCALZIRE
INSTALATII CLIMATIZARE SI VENTILARE
INSTALATII SANITARE INTERIOARE
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

TOTAL

Valoare (fr TVA)


Mii Lei
Mii EURO

425.00

92.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TVA
Mii Lei
80.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

425.00

92.86

80.75

Valoare (inclusiv TVA)


Mii Lei
Mii EURO
505.75
110.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

505.75
Intocmit

110.50

LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE


CURS EURO - LEI/EURO
Nr

4.5769
Descriere

Cant

Pret unitar
(EURO)

Pret unitar
(LEI)

UM
1

Valoare (fr TVA)


Mii Lei
7

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Mii EURO
8

Mii Lei
9

Mii Lei
10

Mii EURO
11

INSTALATII DE INCALZIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CAZAN 350 KW + ARZATOR GAZ METAN


BUC
BOILER 2000 LITRI
BUC
VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE 300 L
BUC
VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE 50 L
BUC
VAS DE EXPANSIUNE BOILER 35 L
BUC
POMPA DE CIRCULATIE CAZAN 15 MC/H 6 MCA
BUC
POMPA DE CIRCULATIE + CONVERTIZOR FRECVENTA 30 MC/H 12 MCABUC
POMPA DE CIRCULATIE BOILER 5 MCH 6 MCA
BUC
SUPAPAPE DE SIGURANTA 1 1/4
BUC
SUPAPA DIFERENTIALA 1 1/4 "
BUC
COLECTOR DISTRIBUITOR Dn 300 L=1500 mm ,3 racorduri dn 150
BUC
Butelie de egalizare presiuni DN 500,H =3m
BUC
Cos de fum Di=300,l =30 ml + canal de fum Dn 300 8ml
BUC
Vane de echilibrare dn 50 KOMBI 2 PLUS -MARKUS
BUC
Vana cu trei cai baterii recupperator de caldura dn 1" + servotor
BUC
Vane cu trei cai ventilonvectoare dn 3/4"
BUC
Radiatoare otel 600x800
BUC
Radiator port-prosop bai 450x900
BUC
Ventiloconvector cu 2 baterii 4 kw incalzire 4,5 kw racire necarcasat
BUC
Statie de dedurizare a apei 5 mc/h volum -timp
BUC
Pompa de recirculare acm 1 mc/h 4 mCA
BUC

2
1
3
1
1
2
2
2
9
2
2
1
2
10
14
135
25
18
135
1
1

AUTOMATIZARE PORNIRE IN CASCDA CAZANE INCALZIRE


BMS
INCALZIRE ELECTRICA RAMPE
INCALZIRE ELECTRICA TERASE
GICACALORIMETRU 1 1/4 INCAZIRE

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

1
1
1
1
8

Perdea de aer cald cu agent termic L=2000 mm 20 Kw


TOTAL

BUC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CHILLER 260 KW MODEL EWLD-MBYN 260


BUC
CONDENSATOR LA DISTANTA 400 KW LUVE
BUC
VAS DE EXPANSIUNE RACIRE 100 L
BUC
POMPA DE CIRCULATIE CHILLER BUTELIE 45 MC/H 8 MCA
BUC
POMPA DE CIRCULATIE + CONVERTIZOR FRECVENTA 90 MC/H 12 MCABUC

2
2
2
2
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INSTALATII CLIMATIZARE SI VENTILARE


1
2
3
4
5

Page 10

Nr

Descriere

Cant
UM

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
SUPAPAPE DE SIGURANTA 1 1/4
BUC
SUPAPA DIFERENTIALA 1 1/4 "
BUC
COLECTOR DISTRIBUITOR Dn 400 L=1500 mm ,3 racorduri dn 150
BUC
Butelie de egalizare presiuni DN 500,H =3m
BUC
Vane de echilibrare dn 50 KOMBI 2 PLUS -MARKUS
BUC
Vane cu doua cai ventilonvectoare dn 3/4"
BUC
RECUPERATOR DE CALDURA DUBLU FLUX 3000 MC/H 200 Pa si baterie de
BUC
incalzire
VENTILATOR DESFUMARE 400 C 2 H AXIAL 15000 MC/H 100 Pa
BUC
VENTILATOR INTRODUCERE AER CASA SCARII 8000 MC/H H=200PA
BUC
TRAPA DESFUMARE CASA SCARII
BUC
VOLET DE DESUMARE 1000X500
BUC
VENTILATOR EVACUARE AXIAL BAI 2000MC/H 120 Pa
BUC
VENTILATOR INTRODUCERE PARCAJ 24000 MC/H
BUC

Pret unitar
(EURO)

Pret unitar
(LEI)

4
2
2
2
1
10
135
10
8
4
2
10
15
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valoare (fr TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Mii Lei
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii EURO
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii Lei
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii Lei
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii EURO
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AUTOMATIZARE PORNIRE IN CASCDA CHILLER

BUC

AUTOMATIZARE RECUPERATOR DE CALDURA IN PLACI


AUTOMATIZARE VENTILOCONVECTOR

BUC
BUC

10
135

AUTOMATIZARE VENTILATOARE BAI


AUTOMATIZARI POMPE SUBMERSIBILE
GICACALORIMETRU 2 RACIRE

BUC
BUC
BUC

15
6
8

INSTALATIE FILTROVENTILATIE ADAPOST APC 750 MC/H


TOTAL

BUC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

34
10
1
1
1
3
3
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
1
2
350
30
380
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INSTALATII SANITARE INTERIOARE


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hidranti interior complet echipat 5 l/s furfun semirigid 20 ml


Hidranti exteriori dublu 10 l/s subteran complet echipat
Grup pompe hidranti ext 25 l/s H =50 mCA
Grup hidrofor 5 l/s H =55 mCA
Grup pompe hidranti int 10 l/s H =55 mCA
Pompa submersibila cu tocator 3 l/s 10 mCA
Pompa submersibila ape convetional curate 10 l/s 10 mCA
Separator de hidrocarburi 10 mc
Separator de grasimi 5 l/s
TOTAL

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI


SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE INCENDIU
1
2
3
4
5
6
7

Centrala de incendiu analog adresabila, 4 bucle


Acumulator compact acid-Pb 12V/17Ah
Repetor pentru centrala de incendiu
Detector fum optic adresabil
Detector de temperatura
Soclu standard pt. detectori adresabili
Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Page 11

Nr

Descriere

Cant
UM

1
8
9
10
11
12

2
Detector analog adresabil multisenzor (optic si temperatura)
Placa de extensie de la 1 bucla la 2 bucle
Sursa alimentare 12 V cu backup
Modul izolator, protejeaz bucla la scurt-circuit
Buton incendiu adresabil
Sirena adresabila 5 tonalitati, 3 niveluri de sunet selectabile, alimentare
13
pe bucla
14
Soclu pentru sirena adresabila pentru montaj aparent, IP54
15
Sirena adresabila cu flash de exterior
16
Acumulator compact acid -Pb 12V/7Ah
TOTAL
SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
1
4
5
6
7
8

Camera supraveghere
Sursa alimentare (9 canale) + trafo
Sursa alimentare + trafo
DVR 32 canale video
Monitor TFT 22"
Ups

3
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Pret unitar
(EURO)

Pret unitar
(LEI)

4
20
4
1
8
35

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

32

Valoare (fr TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Mii Lei
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii EURO
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii Lei
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii Lei
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii EURO
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

32
2
3

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

buc
buc
buc
buc
buc
buc

112
15
4
4
4
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

buc
buc
buc
buc

101
101
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

buc
buc
buc
buc

1
1
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

7
260
14
30
10
10
7

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

SISTEM DE CONTROL ACCES


1
2
3
4
5
6

Yala inteligenta cu cititor de smart card


Cartele inteligente de inalta siguranta cu CIP digital
Receptor de date
Unitate exterioara de codare a smart cardurilor
Economizator de energie pentru camere, dispozitiv de comanda a
instalatiei electrice
Soft de gestiune a cheilor de acces
TOTAL

buc
buc

101

SISTEM BMS
1
2
3
4

Automatizare usi
Automatizare / Sincronizare Climatizare
Automatizare sistem iluminat interior
Centralizator Date-voce, CA, CCTV, Efractie si rapoarte
TOTAL
RETEA DATE / VOCE - CABLARE STRUCTURATA
1
2
3
4
5
6
7

Rack 19"
Priza dubla aplicata neecranata, 2xRJ45, CAT 5
Switch 24 porturi
Patch panel 24 porturi UTP, cat 6
Patch panel telefonie 50 porturi RJ45
Router
UPS

TOTAL
SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE EFRACTIE

Page 12

Nr

Cant

Pret unitar
(EURO)

Pret unitar
(LEI)

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
6
25
30
6
6
30
12
2
6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
m
buc
buc

1
1
1
1
4
1
6
60
50
1
6

buc
buc
buc
buc
buc

Descriere
UM

1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

2
Centrala alarmare
Tastatura LCD
Extensie de 8 zone pentru centrala de alarmare
Detector PIR
Detector Geam spart
Sursa alimentare 12 V cu back-up
Buton de panica cu retinere, deblocare cu cheie
Contact magnetic ingropat
Sirena de interior
Sirena de exterior
Acumulator 7Ah/12V

TOTAL
CENTRALA TELEFONICA
1
Centrala telefonica
2
Sursa alimentare tip L pentru centrala
3
Cartela 16 linii externe
4
Cartela 16 porturi digitale
5
Cartela 16 porturi analogice
6
Cartela ISDN_PRI
7
Telefon digital
8
Telefon analogic
9
Cablu 50p de interior
10
Repartitor telefonic 200 p
11
Conectori amphenol 50 pini
TOTAL

Valoare (fr TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Mii Lei
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii EURO
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii Lei
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii Lei
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mii EURO
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

235
63
12
10
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

buc
buc
buc
buc
buc
buc

10
3
10
10
10
10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

buc
buc

6
6

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

SISTEM CATV
1
2
3
4
5

Priza TV simpla
Splitter pasiv 1/4
Splitter pasiv 1/8
Splitter activ
Amplificator
TOTAL
SISTEM INTERFONIE
1
Video interfon de interior
2
Video interfon de exterior
3
Electromagnet
4
Amortizor usa
5
Sursa alimentare
6
Acumulator
TOTAL
SISTEM ELECTRONIC DE ACTIONARE TRAPE FUM
1
Mecanism electric actionare trape fum
2
Sursa liniara de curent continu de 24Vcc/2.5A

Page 13

Nr

Descriere

Cant
UM

1
3

2
Acumulator capsulat, fara intretinere, 12V-7 Ah.
TOTAL

3
buc

Pret unitar
(EURO)

Pret unitar
(LEI)

4
12

0.00

TOTAL GENERAL ECHIPAMENTE INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

Valoare (fr TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Mii Lei
7
0.00
0.00

Mii EURO
8
0.00
0.00

Mii Lei
9
0.00
0.00

Mii Lei
10
0.00
0.00

Mii EURO
11
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI


INSTALATII ELECTRICE DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE
1

Grup electrogen cu putere de 400kVA


TOTAL

buc

0.00

Intocmit,

Page 14